P. 1
Cartea,prietenul cel mai bun

Cartea,prietenul cel mai bun

|Views: 2,887|Likes:
Published by Diana Oros

More info:

Published by: Diana Oros on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

Torok Gabriela

suflet i lumin ? Pentru a r spunde la aceste între ri. una din marile inven ii ale omenirii. cât este hârtie i cerneal . su forme variate în timp i în spa iu. Scrisul. în mai multe focare de civiliza ie. cât este tehnic i cât este art . este cel care a f cut posi il existen a c r ilor de ast zi. lecturând-o . dar nu în ultimul rând cât este minte. ne punem în mod firesc o seam de între ri: cum s-a realizat aceasta. consider c este necesar sa amintesc c scrisul. cum s-a tip rit. ca urmare a necesit ii de comunicare între grupurile umane. constând din reprezentarea prin semne conven ionale a gândirii umane. de când se tip resc c r i. a ap rut treptat.Š Š R sfoind o carte. .fiind desigur încânta i de con inutul si grafica sa.

Š Š Cele mai vechi c r i pot fi socotite t bli ele cuneiforme din argil ars din Mesopotamia i sulurile de papirus din Egipt. filde etc. os. inis = înf urare. în forma ei clasic . încol cire. de dimensiuni variate pân în 37 cm lungime. iar b ul de lemn.ombilic".. Când a ap rut necesitatea scrierii i pe a doua t bli a ap rut i cartea. T bli ele erau în general dreptunghiulare. .. în jurul c ruia era înf urat banda de papirus se numea i . mi care circular ). era scris pe piele de animale sau papirus i avea forma de rulou sau de sul. Cartea antichit ii. se numea volumen (volumen.

codex. Biblioteca din Alexandria a fost cea mai vestit bibliotec antic . trunchi de copac). cis = scoar . având ca model tablele romane legate cu balamale. trunchi de copac).H. existau acolo aproape 1 million de volume (papirusuri). a textelor originale ale unor scriitori consacra i. Prin înlocuirea tablelor cu foi de pergament codexul era mai u or de mânuit i se putea scrie pe ambele fe e ale pergamentului sau hârtiei. forma general a c r ii este codexul (lat. forma general a c r ii este codexul (lat. În Evul Mediu. ceea ce a dus la apari ia bibliotecilor în centrele culturale importante. În Evul Mediu. Prin înlocuirea tablelor cu foi de pergament codexul era mai u or de mânuit i se putea scrie pe ambele fe e ale pergamentului sau hârtiei. cis = scoar . în anul 300 î. codex. având ca model tablele romane legate cu balamale. .Š Š Š Înc din antichitate oamenii au fost preocupa i de scrierea manuscriselor frumoase si rare.

artistice.Š Š Š Š Principalele centre de copiere erau in Evul Mediu mân stirile.copiau c r ile i le decorau. a valorilor culturale. astfel c doar boga ii i bisericile i le permiteau. de la un popor la altul. devine acccesibil unui public din ce în ce mai larg. tiin ifice. Cartea ² ca manier special de a tr i ² a constituit de la apari ia ei un mediu optim de comunicare între oameni. z mislite în fiecare col din lume. de la o societate la alta. Aceste c r i f cute manual necesitau mult timp i mult munc . în care cartea. o cale puternic de transmitere de la un timp la altul. Cartea a fost. Dar în secolul al XV-lea. pe care se sprijin existen a social . . germanul Johann Guttenberg. dezvolt i men ine multitudinea i varietatea rela iilor interumane. prin inventarea tiparului. unde scribii -c lug ri care înv au s citeasc i s scrie. devine deschiz torul unei noi ere în istoria omenirii. ca miljloc de informare. este i va fi un liant ce creeaz .

Š Š Cel mai sigur prieten. cu atât de neînsemnate dorin e? ". atât de gr bit s te r spl teasc . o fire mai l udabil . c r ile vorbesc despre via a celorlal i oameni i despre noi în ine. Citindu-le observ m cum ne lefuiesc mintea cu vorbe în elepte. te înt re te cu vorbe i î i d ajutor dac vrei. potrivit lui Sadoveanu. . î i d o mai larg vedere. Dac sunt descusute cum se cuvine. numai în preajma c r ilor "cre te lumina cea f r de amurg a unei umanit i în care muritorii îmblânzi i vor birui triste ea trecerii prin via . cum ne modeleaz sufletul cu sentimente pilduitoare. Dac vrei te încânt cu descoperirile ei. Altfel spus. cu atât de frumoas rostire. volumele tip rite sunt poticniri în calea destinului nostru muritor sau. i cel mai bun. o veselie mai neschimb toare atât de t cut când e vorba de bârf . Unde s mai g se ti atâtea foloase. e cartea.

.

cât i în format electronic. . Acela i con inut poate fi publicat atât pe hârtie. i nu aspectul ei.Š Š Š Š Un lucru important este i calitatea c r ilor de a nu face zgomot. s le redeschizi. dând na tere unor nea teptate vibra ii spirituale. În ciuda tuturor acestor foloase pe care le aduc c r ile. produc seisme culturale i tiintifice. obiectul fizic. ci con inutul. contribuind la îndestularea cultural a umanit ii. când activitatea creatoare se reduce la copiat. când elevii se dezlipesc cu greu de calculator. F r îndoial .cartea electronic . universul pe care i-l deschide acest izvor de cuno tin e. p rin ii i profesorii trebuie s depun un efort îndoit pentru a-i convinge pe elevi s mai lase calculatorul din când în când în favoarea lectur rii unei c r i.i manifeste eficien a. s le r sfoie ti. continuând s modeleze mentalit i i s . c rtile r mân personajele principale ale universului nostru cultural. Dar cartea nu înseamn doar foaia de hârtie pe care a fost publicat . îndemnându-te cu tainic cântec de siren . informa ia. în zilele noastre. apari ia calculatoarelor au adus totodat cartea într-o alt înf i are . când referatele se descarc de pe Internet. Mediul electronic. pentru c cititorul tie c ceea ce d identitate c r ii este experien a intim a lecturii. în schimb.

În zilele noastre. Cunoa terea lumii înconjur toare cu ajutorul calculatorului a devenit o realitate. u oar si f r griji. Omul are nevoie de informare. în fa a unui ecran de sticl pe care ni se desf oar o imagine. este o cerere incredibil de informa ii . culorile vii i efectele sonore. dintro nevoie de comunicare rapid . se cuvine s r spundem la întrebarea: ce este de fapt calculatorul si de ce are un rol atât de important în vie ile noastre? Suntem în era informa iei. .Š Š Š Ajun i în acest punct. transform acest proces într-un joc captivant. s le fac via a mai u oar sau numai ca s se distreze sau s . Ochii no tri au inceput s fie mult mai aten i în fa a unui calculator. scurt i la obiect. A a a ap rut calculatorul i re elele de comunica ii.i petreac în mod pl cut timpul liber. sau a unei c r i. datorit volumului mare de informa ii ce ne este pus la dispozi ie. A a a aparut internet-ul. În acela i timp. rapid . sau a unei reviste. imaginile dinamice. omul de afaceri are nevoie de informare. Oamenilor le place s g seasc i s citeasc informa ii care s le îmbog easc cuno tin ele . mai mult ca oricând. decât în fa a unui ziar.

filme i navigare pe Internet. dar f r a putea apela la vreun sistem de clasificare a c r ilor sau la vreun catalog de fi e i care n-ar avea nici ansa de a întâlni un bibliotecar amabil în m sur s -i furnizeze informa ii utile.Š Š Pentru mul i copii. Având în vedere c un calculator e capabil s memoreze volume mari de date (c r i electronice. se vor afla în postura celui care ar dori s consulte o lucrare sau colec ie într-o bibliotec de m rimea celei a Congresului american (cea mai mare bibliotec din lume. o ma in care poate fi programat . muzic . jocuri. iar pentru programatori i oamenii de stiin . În societatea de azi i mai ales în cea viitoare în care calculatorul se afirm ca un instrument indispensabil. calculatorul poate fi considerat un instrument de calcul. fiin ele umane care nu posed o anumit pricepere în mânuirea computerelor. calculatorul este un mijloc de divertisment folosit pentru jocuri. dispunând de peste 72 milioane de piese). filme) se poate spune c acesta este o "memorie uria ". Pentru adul ii care lucreaz la firme. tineri si utilizatori casnici. . b nci i supermagazine. muzic .

ca suport. putem spune împreun cu Miron Costin c "nu este alta. adic indiferent de suportul c r ilor. aidoma pergamentului sau a altor materiale? Oricare ar fi r spunsul la aceast întrebare. decât cititul c r ilor". . bibliotecilor i a libr riilor electronice aduce ast zi omenirea în fa a unei dileme: ce va aduce viitorul. i mai frumoas i mai de folos în toat via a omului. cine va învinge? Oare hârtia. va deveni o amintire.Apari ia c r ilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->