Sunteți pe pagina 1din 9

Inspectoratul Școlar Județean Suceava

Grădinița cu Program Normal „Voinicelul” Rădăuți

PROGRAMUL EDUCAȚIONAL NAŢIONAL

„SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III”

CARTEA E
PRIETENA MEA,
VOI CITI
CURÂND DIN EA

AN ŞCOLAR 2016-2017
COORDONATOR:

prof. CANCIUC GABRIELA – OTILIA

G.P.N. „ALBĂ CA ZĂPADA” RĂDĂUȚI

A. DENUMIREA PROIECTULUI : „SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III”


a. Titlu „Cartea e prietena mea, voi citi curând din ea”; Mesaj: „O casă fără cărţi este aidoma unei
camere fără ferestre.”

b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Limbă şi comunicare; stimularea interesului


pentru lectură

c. Tipul de proiect: naţional

B. APLICANTUL:

a. G.P.N. „ALBĂ CA ZĂPADA” RĂDĂUŢI, str. Mihai Viteazu nr. 52


Tel. 0230566665, gradinita8radauti@gmail.com
b. Proiectul desfăşurat şi anul trecut la această unitate a reuşit „să trezească” în sufletele fragile şi
avide de cunoaştere ale copiilor dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a li se citi, dorinţa de a
pătrunde încă de mici în universul liniştit al unei biblioteci, respectul faţă de carte, faţă de cel care a
scris-o. Participanţii la proiect au descoperit ce înseamnă toleranţa, bucuria de a dărui, munca în
echipă.
c. prof. Canciuc Gabriela, coord. proiect la nivelul unităţii G.P.N. “Albă ca Zăpada” Rădăuţi

C. PARTENERI:

ECHIPA DE PROIECT
PROF. ÎNV. PREŞC. CANCIUC GABRIELA - G.P.N. „ALBĂ CA ZĂPADA” RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREŞC. MANOLE TAMARA DIR. - G.P.N. „VOINICELUL” RĂDĂUŢI

ECHIPA DE IMPLEMENTARE
PROF. ÎNV. PREŞC. CANCIUC GABRIELA - G.P.N. „ALBĂ CA ZĂPADA” RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREŞC. MANOLE TAMARA - G.P.N. „ALBĂ CA ZĂPADA” RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREŞC. BABAN RODICA - G.P.N. NR. 6 RĂDĂUŢI
PROF. ÎNV. PREŞC. POMOHACI RĂDUȚA– G.P.P. „VOINICELUL” RĂDĂUŢI

PARTENERI
 Educatoarele din toate unităţile preşcolare din cadrul G.P.N. „Voinicelul” Rădăuţi
 Biblioteca „Tudor Flondor” Rădăuţi
 Librăria „Alexandria”
 Tipografia „Lidana”
 Editura Kreativ
 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi
 Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Stelian” Rădăuţi
 Școala Gimnazială Volovăț
 Școala Gimnazială Burla
 Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindelul” Rădăuţi
 TV Rădăuți
 Aşezământul de copii „Sfântul Leontie” Rădăuţi
 părinţi

D. CONTEXTUL
MOTTO: “Cititul mă face să simt că am realizat ceva, că am învăţat ceva, că am devenit o
persoană mai bună.” – Nora Ephron

ARGUMENT
Vârsta preşcolarilor este cea mai favorabilă perioadă pentru acumularea unor impresii
puternice, este vârsta imaginaţiei, a fanteziei, a visării şi a jocului. Este unanim acceptat faptul că este uşor
să influenţezi formarea personalităţii copilului prin literatură, făcând apel la sensibilitatea celui educat.
Grădiniţa este instituţia unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele  de debut ale copilului în domeniul
limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia cu cartea, cu limbajul scris.
Programul educaţional “Să citim pentru mileniul III” îşi propune să trezească în sufletele
fragile şi avide de cunoaştere ale preşcolarilor dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a citi, dorinţa de a
pătrunde încă de mici în universul liniştit al unei biblioteci, respectul faţă de carte, faţă de cel ce a scris-o.
Curiozitatea copilului mic legată de cuvântul tipărit şi de limbaj este punctul de plecare în stabilirea
conţinutului Programului „Să citim pentru mileniul III”, program care respectă eforturile timpurii ale
copilului în a citi, a scrie şi vorbi.
Acest proiect îşi doreşte de fapt o nouă reconsiderare a cărţii, a lecturii, ca parte integrantă
din copilăria celor mai mulţi copii. Ea are funcţie ludică şi formativă, personajele constituind fie modele de
urmat în viaţă, fie modele de evitat pentru copii. Copilul preşcolar - minte ageră, fire vioaie, gata oricând
de joacă şi de a intra cu uşurinţă în pielea fiecărui erou ce-l cucereşte, trebuie scos de sub dominaţia audio-
vizualului şi orientat spre atmosfera liniştitoare, tainică a cărţilor, ajutat să descopere valoarea gestului de a
se împrieteni cu o poveste, cu un personaj. Familiarizarea copilului cu lectura, cu cartea, cu valorile literare
naţionale şi internaţionale este vitală într-o lume cucerită de audio-vizual. Fără a neglija importantul
procent al copiilor preşcolari care manifestă tipuri diferite de inteligenţă, a oferi posibilitatea de lucru cu
cartea pune la dispoziţia preşcolarului noi instrumente de explorare a lumii înconjurătoare.
Parteneriatul grădiniţei cu biblioteca reprezintă preocupări de actualitate ale domeniului
preşcolar. După cum observa marele scriitor Tudor Arghezi „O jucărie precum este cuvântul, mai pe
măsura spiritului copilăriei, inventiv, dinamic şi scormonitor nici că se poate afla”. Nimeni nu poate vorbi
copiilor aşa cum le vorbesc paginile tipărite despre natură, istorie, societate. Biblioteca deţine un loc
special în procesul de educaţie al fiecărui copil, oferind celor mai mici cititori: cărţi ilustrate, reviste cu
benzi desenate, basme şi poveşti româneşti şi străine. Lucrurile aflate din cărţi îi îmbogăţesc mintea şi
sufletul, îl ajută să se înţeleagă pe sine şi pe ceilalţi.
Aşadar, astăzi, mai mult ca oricând, este datoria familiei, grădiniţei şi a şcolii să deschidă uşa
fermecată a lumii cărţilor cu poveşti şi poezii. Cartea trebuie să devină prietena copilului încă de la cea mai
fragedă vârstă. . Ea îl ajută să parcurgă căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la
reprezentare şi fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi pot
satisface dorinţa de a descoperi realitatea înconjurătoare, cartea însăşi fiind o lume.
          Principiile învăţământului de calitate presupune integrarea conţinuturilor, activarea tuturor
tipurilor de inteligenţă, de aceea într-o lume dominată preponderent de imagine, se impune cu imperiozitate
formarea copiilor în domeniul investigaţiei profunde a fenomenelor, dezvoltarea gândirii critice şi abilitarea
cu instrumente de învăţare.
Didactica contemporană promovează concepte şi atitudini educaţionale noi, menite să
determine forme variate de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copiilor. Practicarea în
parteneriat a proiectelor reprezintă un instrument valoros instituţiei de învăţământ (copiilor, cadrelor
didactice), părinţilor şi nu în ultimul rând comunităţii, în vederea atingerii unui scop care va promova
schimbări de atitudine, viziune şi interes în grupul identificat drept ţintă. Interferenţa activă educativă între
bibliotecă şi grădiniţă pentru dezvoltarea gustului estetic prin intermediul literaturii, muzicii şi culorii
constituie de asemenea un bun argument pentru acest proiect.

E. Descrierea proiectului
Proiectul educaţional pe care-l propun, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea” şi
„biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o
plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal! Proiectul promovează conduita
pozitivă a copilului spre literatură.
Scopul
Stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă în perioada preşcolară, în vederea
dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală.
Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în
conţinut, cultivarea interesului pentru lectură, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Obiective:
Privind preşcolarii:
 cunoaşterea etapelor de înscriere şi împrumut de carte;
 manipularea unei cărţi (cum se deschide o carte, cum se răsfoieşte o carte, cum se citeşte
cartea, cum se păstrează cartea);
 cunoaşterea elementelor unei cărţi (coperţi, foi, pagini, titlu, autor, text scris, imagini,
numerotarea paginilor, preţul, diferenţa dintre scrierea titlului şi scrierea textului)
 împărtăşirea impresiilor despre cărţile răsfoite (personaje, acţiune, epilog);
 confecţionarea unei cărţi cu imagini desenate / decupate şi lipite;
 stimularea gustului pentru lectură;
 apropierea copiilor preşcolari de carte şi de cuvântul scris;
 satisfacerea curiozităţii preşcolarului pentru „cartea frumos ilustrată” ;
 acordarea şanselor copilului de a se implica în proiect, de a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi
înclinaţiile pentru literatură, pentru a deveni cel mai bun povestitor sau recitator;
 familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;
 îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;
 cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor;
 stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale;
 împărtăşirea experienţelor personale.

Privind cadrele didactice:

 familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectura de


vârstele mici;
 abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze
copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris;
 educarea unei atitudini pozitive faţă de abordarea metodelor interactive, ca metode de lucru
folosite în sprijinul realizării obiectivelor programului.

Privind părinţii:

 conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii;


 educarea părinţilor cu privire la selectarea şi recomandarea cărţilor potrivite vârstei copilului.

RESURSE UMANE
 Preșcolari și școlari
 Colectivul cadrelor didactice
 Părinții
 Partenerii

RESURSE MATERIALE
 spaţiile de învăţământ ale grădiniţei şi ale bibliotecii cu dotările sălilor respective;
 albume, cărţi, reviste, imagini;
 Cd – uri, soft – uri educaționale;
 Video proiector;
 Calculator, imprimantă;
 Aparat foto.

GRUP ŢINTĂ

 Preșcolarii din unitățile participante la proiect;


 Elevii de la unitățile parteneri în proiect.

Perioada derulării proiectului: octombrie 2016 – iunie 2017


Luna Tema/ forma de Obiective Locul Resurse Evaluare
realizare urmărite desfăşurării umane şi
materiale
Oct. „De unde vin şi cum -familiarizarea Biblioteca -preşcolari, - impresii, discuţii
păstrăm cărţile?”- copiilor cu „Tudor cu preşcolarii şi cu
2016 vizită la Bibliotecă biblioteca, cu - educatoare,
Flondor” familiile acestora
(lansarea activitatea
desfăşurată de către Rădăuţi -bibliotecari, despre impactul
proiectului) vizitei la bibliotecă;
bibliotecar -cărţi, imagini,
– Cunoaşterea - fotografii
instituţiilor care se pliante, DVD
ocupă de apariţia,
distribuirea sau
păstrarea cărţilor;
– Identificarea
unor surse de
procurare a
cărţilor;
Nov. „În lumea – Dezvoltarea Școala - preşcolari,
capacităţii de Gimnazială -dramatizarea
2016 minunată a inter-relaţionare şi - educatoare,
Volovăț – cl. I unor scurte
poveştilor” de exprimare a poveşti
-vizită emoţiilor; -învățătoare
– Stimularea
imaginaţiei şi a - părinţi
creativităţii
verbale.

Şcoala -discuţii
Dec. -stimularea -preşcolari, - fotografii
„Cartea –picături Gimnazială
2016 gustului pentru
de înţelepciune!” „M.Eminescu
- educatoare,
lectură;
-vizită
-lecturarea unor
poveşti împreună - învăţătoare
cu şcolarii
Ian. „Prietenie -acordarea şanselor Grădiniţa cu -preşcolari, -discuţii
peste veacuri – copilului de a se P.N. Nr.6 -povestirea
2017 implica în proiect,
Mihai Eminescu şi Rădăuţi -educatoare, copiilor
de a-şi îmbogăţi
Ion Creangă” - -recital
cunoştinţele despre
Lectura unor marii scriitori al lit. -prof. română -fotografii
basme şi poezii. române şi de a-şi
Imagini fără pereche. descoperi
Valoarea prieteniei înclinaţiile pentru
literatură, pentru a
deveni cel mai bun
povestitor sau
recitator;

„Cartea e prietena
Feb. mea, voi citi -preşcolari,
curând din ea” – Stimularea Tipografie - fotografii
2017 gustului pentru -educatoare,
- observarea unei lectură; Librărie
cărţi, a elementelor – Apropierea Bibliotecă -tipograf
importante: copiilor preşcolari
de carte şi de -librar
coperta, titlul,
cuvântul scris.
autorul, pagini cu -bibliotecar
imagini şi scris etc.

Martie „Creangă şi -împărtăşirea Sala de grupă -preşcolari, -dramatizare


2017 copilăria copilului impresiilor despre -expoziţie
poveştile, -educatoare,
universal” – joc de - fotografii
rol; activitate amintirile lui
artistico-plastică Creangă
(personaje,
acţiune, epilog);
Aprilie „Ziua cărţii este în - familiarizarea Librărie -preşcolari, -fotografii
fiecare zi!” – preşcolarilor cu
2017 tipurile de cărţi -educatoare,
achiziţionare de
carte pentru destinate lor -librar.
biblioteca
personală
Mai “Citeşte şi tu!”- -donarea unei cărţi Școala -preşcolari, -concurs
2017 Program de din biblioteca Gimnazială
-educatoare,
promovare a proprie, unor Burla
lecturii, – concurs persoane din -bibliotecară
de postere,acţiune comunitatea locala
-prof. română
de voluntariat -stimularea
imaginaţiei şi a -părinţi
creativităţii
artistice şi
verbale;
Iunie „Cărți ilustrate -cunoaşterea G.P.N.”Albă -preşcolari, -confecţionare
2017 de copii elementelor unei ca Zăpada” cărţi
confecționate”- cărţi (coperţi, foi, -şcolari -schimb de
Activ. practică pagini, titlu, pliante, broşuri,
autor, text scris, -educatoare,
-confecţionare cărţi cu aspecte
cărți cu titluri imagini, din activităţile
-părinţi.
simbolice numerotarea desfăşurate în
paginilor, preţul,
respectând cadrul proiectului
diferenţa dintre
cerinţele date: între grădiniţele şi
scrierea titlului şi
coperţi, cotor, scrierea textului) şcolile particip. în
cuprins, proiect;
numerotare pagini, - realizarea unor
etc.; expoziţii de carte/
lucrări ale copiilor
în instituţiile
implicate;

Rezultate aşteptate:
La copii:
- recunoaşterea autorilor învăţaţi, a poeziilor sau poveştilor scrise de aceştia, relatarea conţinuturilor cu
cuvinte proprii, recitări, interpretare pe roluri - descoperirea plăcerii pentru lectură, materializată în
povestirea lecturilor pe care le-au citit părinţii acasă - confecţionarea de lucrări practice care să
ilustreze poveşti, poezii, cărţi, albume
La părinţi:
- procurarea cărţilor, citirea de lecturi copiilor, fapt consemnat de educatoare prin chestionarea copiilor
– petrecerea unei perioade mai mari de timp împreună cu proprii copii
La bibliotecari:
- cunoaşterea activităţilor educative specifice învăţământului preşcolar
- lărgirea sferei de activitate
- implementarea în programa de ofertă a bibliotecii, a unor acţiuni pentru preşcolari
Fără să minimalizăm importanţa altor surse de informare, dorim, ca prin acest proiect, să
reuşim să ajungem la sufletul copiilor, transformându-i în „cititori” activi şi motivaţi, oferindu-le noi,
dascălii, acele mijloace şi instrumente prin care ei vor descoperi că lectura este, în fond, o călătorie
spre propriul suflet. În calitate de mentori spirituali este necesar să-i convingem pe copii că nici
computerul, nici televizorul nu vor duce la dispariţia cărţii, că lectura va continua să joace un rol
cardinal în viaţa oamenilor, că accelerarea progresului va fi mereu însoţită de remedierea
compensatoare a unui spaţiu liber pentru închipuire, visare şi căutare de sens.
Dorim, de asemenea, prin schimbul real de experienţă dintre participanţi, să-i convingem pe
copii de valoarea culturală şi spirituală a cărţii, să-i determinăm să descopere şi să înţeleagă că ele sunt
rodul marilor spirite ale omenirii, că, la urma urmei, pot deveni cei mai fideli prieteni şi mentori.
Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele fragile şi avide de cunoaştere ale copiilor
dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a i se citi şi, chiar, de a citi, dorinţa de a pătrunde încă de
mici în universul liniştit al unei biblioteci, respectul faţă de carte, faţă de cel care a scris-o. Începând
din grădiniţă cu povestirile ilustrate, cu audiţii şi vizionări de diafilme sau filme, până în şcoală când
dorinţa de a citi le va îndrepta paşii către bibliotecă, sperăm ca prietenul nedespărţit şi cel mai drag
copiilor să fie CARTEA.

Impactul proiectului:
Cu siguranţă că va fi un valoros schimb de idei, iar produsele finale vor aduce satisfacţii
copiilor. Participanţii la proiect vor descoperi ce înseamnă toleranţa, bucuria de a dărui, munca în
echipă. Comunitatea şi familia vor fi stimulate în a se implica efectiv în activităţile desfăşurate în
cadrul bibliotecii/grădiniţei.

Tehnici de monitorizare: înregistrare video, foto, consemnarea activităţilor.

F. Evaluare: expoziţie foto, expoziţie cu lucrări ale copiilor, participarea cu lucrări ale copiilor la
diverse concursuri de gen, portofoliul proiectului, poster, program artistic.

Mediatizare: afişierul grădiniţei, mass-media locală.

Diseminarea rezultatelor: experienţa pozitivă şi rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoştinţă


întregii instituţii în cadrul consiliului profesoral şi unor instituţii similare, expuneri în cadrul
sesiunilor de comunicări, simpozioanelor, publicaţii.

G. Sustenabilitatea proiectului

 Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative propuse, între cadrele didactice,
preşcolari/şcolari şi membri ai comunităţii locale este un act de cunoaştere şi căutare de soluţii
la problemele ridicate. Pentru a realiza acest dialog toţi cei implicaţi în acest proiect vom
coopera în permanenţă.
 Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi vom reuşi să dezvăluim
copiilor frumuseţea lumii mirifice adunată între coperţile unei cărţi, o lume fantastică şi
importanţa mesajului transmis cu ajutorul lor, a operelor literare destinate copilăriei;
 Proiectul este viabil şi vrem să fie încă un pas făcut în sensul desfăşurării şi altor activităţi
comune, împărtăşind astfel fiecare din experienţa sa, învăţând unii de la alţii.

Bibliografie:
1. Andrei Mariana, „Introducere în literatura pentru copii”, Piteşti, Editura Paralela 45, 2004
2. Călinescu G. „Estetica basmului”, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965
3. Creangă Ion, „Poveşti, amintiri, povestiri”, Editura Eminescu, 1980
4. Preda Viorica, Breben Silvia, „ Învăţarea bazată pe proiecte” Editura Arves, 2009

Cartea e ca mama noastră;


Ea ne-nvaţă ce e bine,
Tot ce trebuie să facem
Și să ştie orişicine.

Ea dă sfaturi tuturor,
Înţeleaptă, ajutor
Pentru toţi ce vor să-i ceară,
Dă lumina tuturor.

Are-nţelepciunea veche,
E făclie-n univers,
Ea vă luminează drumul
Pentru cât aveţi de mers.

S-ar putea să vă placă și