Sunteți pe pagina 1din 20

RADIATIILE X

CONTINUTURI:
1.Descoperirea radiatiilor X
2.Definitie
3.Producerea radiatiilor X
4.Mecanismul de producere a radiatiilor X
-radiatia X de franare
-radiatia X caracteristica
5.Importanta teoretica a legii lui Moseley
6.Aplicatii practice ale radiatiilor X
7.Efectele radiatiilor X si masuri de radioprotectie
1.Descoperirea radiatiilor X(1895)
Wilhelm Konrad Roentgen(1845-1923)
-primul laureat al premiului Nobel pentru fizica in anul 1901

Biografie
Descoperirea radiatiilor X
• Este legata de studiul descarcarilor
electrice in gaze (tuburi Crookes)
Ce a descoperit Roentgen?

• O hartie acoperita cu o sare de bariu lumineaza la fiecare descarcare din


tub ,daca acesta se introduce intr-o cutie de carton negru.
• Daca in calea razelor emise de tub sunt puse diferite obiecte:o
scandura,o carte,o bucata de ebonita,etc.,acestea lasau radiatiile sa
treaca si luminescenta sarii de bariu continua.
• Daca in calea razelor se pune mana,pe hartia acoperita cu sare de bariu
apare conturul oaselor acesteia.
Primele radiografii
O radiografie a mainii lui Rudolph

Albert von Kölliker,realizata de


Imaginea oaselor mainii sotiei lui Roentgen
Roentgen in 1896
Concluzii:
• Razele emise de tuburile Crookes au
urmatoarele proprietati:
-provoaca luminescenta unor substante;
-impresioneaza placile fotografice;
-au putere mare de penetrare
-nu sunt deviate in campuri electrice si
magnetice(deci nu sunt formate din particule
incarcate electric)
-se propaga cu viteza luminii
-sunt oprite de ecrane de plumb
2.Definitia radiatiilor X

• Radiatiile X sunt radiatii electromagnetice


cu lungimea de unda cuprinsa intre 0,01 si
50 nm.
Spectrul electromangnetic
Spectrul rad.elmg.-interactiv

NMR
10 um - 10 mm

700 to 104 nm

400 to 700 nm

50 to 400 nm

10-2 to 50 nm

10-4 to 10 -2 nm
3.Producerea radiatiilor X
• Radiatiile X sunt produse in tuburi de raze
X (tuburi Coolidge-1913)

Rad.X-animatiel
Spectrul radiatiei X
• Daca energia e- care
bombardeaza tinta e
mica,spectrul radiatiei este
continuu.Forma acestuia
este independenta de
natura anticatodului
(depinde doar de
tensiunea de acelerare)
• Daca e energia e- care
bombardeaza tinta e
mare,radiatia prezinta
doua spectre:unul continuu
si unul de linii.Spectrul de
linii depinde de natura
materialului tintei
4.1.Mecanismul de producere a
radiatiei X de franare
• Rad.X de franare-interactiv •La energii mici ale electronilor incidenti, ciocnirile cu
electronii materialului tinta sunt elastice.

-Electronii proiectil se apropie de nucleul tinta (pozitiv)care

il va accelera,obligandu-l sa evolueze dupa o hiperbola.In

conformitate cu principiiile electrodinamicii,electronii emit

radiatii electromagnetice(rad.X).In acest fel,energia

electronilor scade(electronii sunt franati).In consecinta,

radiatia X emisa se numeste radiatie X de franare.

Fotonii emisi pot avea orice frecventa cuprinsa intre 0 si o

valoare maxima vmax (lungime de unda

minima)corespunzatoare franarii electronilor pana la

oprire.

h vmax=eU; vmax=c/λmin=eU/h; λmin=hc/eU


Problema 1 :
Enunt:
Calculati lungimea de unda minima a radiatiei X din spectrul
continuu al materialului tinta,daca tensiunea de accelerare
aplicata este de
a) 15 kV; b) 25KV
Rezolvare:
4.2.Mecanismul de producere a
radiatiei X caracteristice
• La energii mari ale electronilor incidenti, ciocnirile cu electronii
materialului tinta sunt inelastice.
-Electronii proiectil pot ioniza atomii materialului tinta,expulzand
electroni aflati pe nivele energetice interioare.Pentru aducerea
atomului in stare de stabilitate (de energie minima) , electronii se
rearanjeaza pe paturile interioare, emitand fotoni cu energia bine
determinata. Frecventa liniilor spectrale obtinute astfel depinde de
natura materialului tinta si se numeste radiatie X caracteristica.

Frecventele liniilor spectrale din spectrul radiatiei X caracteristice pot


fi calculate pe baxa legii lui Moseley:
1 1 1
 R(Z   )  ( 2  2 )
2

 n k
R=constanta lui Rydberg

Z=numarul atomic al elementului


5.Importanta teoretica a legii lui
Moseley
• A permis corectarea si completarea
tabelului periodic al elementelor al lui
Mendeleev

•Corectarea tabelului
Punctele corespunzatoare elem.Ni si Co erau

situate in afara graficului

(mNi=58,68;mCo=58,94).Din calcule rezulta

ca ZCo=27 si ZNi=28.

•Completarea tabelului
Din grafic lipsesc niste puncte,ceea ce indica

exstenta unor elemente

nedescoperite:Z=61,72,75
Problema 2
Enunt:
Folosind legea lui Moseley sa se calculeze:
a)Lungimea de unda Kα pentru Al(Z=13)si pentru Co(Z=27)
b)Diferenta dintre energiile de legatura ale electronilor K si L in cazul
vanadiului V(Z=23).Se cunosc:h.c,R,σ
Rezolvare:
Problema 3
Enunt:
Sa se calculeze tensiune de accelerare a electronilor intr-un tub de
raze X cu anticatod de Ni(Z=28)daca se stie ca diferenta dintre
lungimea de unda a liniei Kα si lungimea de unda aminima a
spectrului continuu este Δλ=84pm.Se cunosc:h,c,R,e si σ
Rezolvare:
6.Aplicatii practice
6.1.Aplicatii medicale
• radiografii (se bazeaza pe proprietatea
radiatiilor X de a impresiona placile
fotografice si de a provoca luminescenta
unor substante: platinocianura de
bariu,sulfura de zinc)
• fluoroscopia(se bazeaza pe proprietatea
razelor X de a provoca florescenta unor
substante)
• Tratamentul medical al unor forme de
cancer
6.2.Aplicatii industriale
• Testarea pieselor metalice si identificarea
defectelor de structura a unor
materiale(defectoscopia cu raze X)
6.3.Aplicatii stiintifice
• Masurarea constantelor retelelor cristaline prin
difractia razelor X
• In astronomia cu raxe X

Imagine a unui rest de supernova


Imag.a Pamnatului -1996- Imagine a soarelui-2000-satelitul

S-ar putea să vă placă și