Sunteți pe pagina 1din 1

Asa arata:

Contract nr x, incheiat la data y

1. SC XYZ cu sediul ....

2. eu, legitimat cu ci ...

Prin prezenta, societatea se obliga sa angajeze candidatul in urmatoarele conditii:


- tip contract de munca...., program..., perioada de proba o luna
- salariu
- alte benficii
- functie

Prin acceptarea acestor conditii, candidatul se obliga sa inceapa munca din data x.

semnatura si stampila firma,

semnatura mea