P. 1
Radiocomunicatii. Caracteristici si indici de calitate ai receptoarelor de radio si televiziune. Metode de masurare.

Radiocomunicatii. Caracteristici si indici de calitate ai receptoarelor de radio si televiziune. Metode de masurare.

|Views: 4,180|Likes:
Published by PC Doctor
Universitatea “TRANSILVANIA”din Braşov
NICOLAE GEORGE
OLTEAN DĂNUŢ - IOAN
RADIOCOMUNICAŢII - CARACTERISTICI ŞI INDICI DE CALITATE AI RECEPTOARELOR RADIO ŞI DE TELEVIZIUNE METODE DE MĂSURARE
2003
TV DIGITAL, HDTV, PAL SECAM
Universitatea “TRANSILVANIA”din Braşov
NICOLAE GEORGE
OLTEAN DĂNUŢ - IOAN
RADIOCOMUNICAŢII - CARACTERISTICI ŞI INDICI DE CALITATE AI RECEPTOARELOR RADIO ŞI DE TELEVIZIUNE METODE DE MĂSURARE
2003
TV DIGITAL, HDTV, PAL SECAM

More info:

Published by: PC Doctor on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

Principiile prelucrării semnalelor în radio în radioreceptoare în vederea
extragerii informaţiei sunt bine definite ceea ce a permis dezvoltarea de circuite
integrate care să înglobeze mai multe etaje funcţionale pe un singur cip. Aşa au fost
realizate circuitele integrate dedicate prelucrării semnalelor de joasă frecvenţă, de
medie frecvenţă şi în final pentru prelucrarea semnalelor de radiofrecvenţă.
Realizările din domeniul filtrelor ceramice (anii 1960 şi 1970) destinate
înlocuirii circuitelor acordate din etajele de frecvenţă intermediară (455 kHz, 465
kHz şi 10,7 MHz) au permis fabricarea de receptoare radio cu unul sau maxim două
circuite integrate, specializate pe MA sau MF sau combinat MA şi MF.
Circuitele integrate conferă receptoarelor radio performanţe ridicate privind
calitatea procesării semnalelor radio, parametrii de funcţionare, gabarit redus,
consum mult diminuat şi nu în ultimul rând preţuri de cost scăzute. Astfel de circuite
integrate sunt circuitele: CA - 3189, βM - 3189, LM -1865, LM -1965. Spre
exemplificare, circuite integrate LM –1865 şi LM -1965, lansate de National
Semiconductor – USA, prezintă următoarele perfecţionări:
• amplificatorul de frecvenţa intermediara - de banda larga, este divizat în două
zone. Aceasta configuraţie permite inserţia a doua filtre ceramice, fără a apela la
etaje cu tranzistoare exterioare pentru asigurarea adaptării corecte a
impedanţelor;

21

• utilizând un demodulator MF de coincidenţă bazat pe transformarea modulaţiei
în frecvenţă în modulaţie de fază, distorsiunile armonice cu care este obţinut
semnalul audio sunt introduse numai de către reţeaua LC din circuitul de
defazare.

În cazul circuitului βM 3189 micşorarea factorului de calitate, prin armonizarea
circuitului acordat de defazaj, este o măsură care lărgeşte banda de trecere, şi prin
mărirea liniarităţii în banda de frecvenţa considerata se vor micşora şi distorsiunile
semnalului audio demodulat. O soluţie de liniarizare a etajului defazor LC este
utilizarea unui circuit dublu acordat.
Distorsiunile armonice, în special armonica a 2-a fiind precizate cu acurateţe
ca provenind din etajul defazor LC utilizat de demodulatorul MF, în circuitul integrat
LM 1865 a fost introdus un circuit de predistorsionare. Acest bloc compensează
neliniaritatea variaţiei fazei funcţie de deviaţia de la frecvenţa centrală, obţinându-se
în final un semnal audio cu distorsiuni mici. Demodulatorul din LM 1865 echipat cu
un singur circuit acordat generează aceleaşi distorsiuni (circa 0,1%), ca
demodulatorul din βM 3189 echipat însă cu circuit dublu.
Circuitele integrate TBA-570A şi TD1046, spre exemplificare, reprezintă
circuitele principale care stau la baza construcţiei multor radioreceptoare cu MA/MF
staţionare sau portabile de dimensiuni mici şi medii.
În cazul circuitului integrat TBA-570A performanţele care se pot obţine sunt:
• puterea de ieşire > 4W, cu distorsiuni maxime de 10%;
• game:

UM 515 kHz ÷ 1.605 kHz
US 5,8 MHz ÷ 7,43 MHz
UUS 87,5 MHz ÷ 108 MHz
• sensibilitate: UL >120μV
UM >50 μV
UUS >5 μV
• selectivitatea: UL, UM 40 dB
UUS

32 dB
• raportul semnal/zgomot 45 dB
• banda de frecvenţă 80 Hz ÷ 10.000 Hz

Au fost realizate, potrivit datelor de catalog (MBLE Philips), receptoare radio
cu MF complet integrate
de la tuner şi până la detecţia audio. Aceste
radioreceptoare sunt realizate într-o concepţie cu totul aparte, nu conţin amplificator
de frecvenţa intermediară acordat pe frecvenţa de10,7MHz, amplificator a cărui
selectivitate să fie determinata de un filtru ceramic corespunzător.
Radioreceptoarele complet integrate sunt echipate cu un etaj AFI de joasa
frecvenţă, acordat pe frecvenţa de 70kHz, a cărui selectivitate este controlată printr-
o reţea RC externă. Astfel de receptoare pot fi echipate, de exemplu, cu circuitele
integrate TDA 7000 sau TDA 7010. Schema bloc simplificată a acestui circuit, care
structurează receptorul radio complet integrat, este reprezentată în figura 1.4.
Realizarea receptorului radio cu un singur circuit integrat a introdus un nou
concept în construcţia radioreceptoarelor cu modulaţie în frecvenţă, concept diferit

22

de calea standard. Pe acelaşi „chip” a fost integrat mixerul de RF şi oscilatorul local
aferent recepţiei pe UUS, oscilator care înglobează diodele varicap notate în
schemă cu simbolul DV. Frecvenţa intermediară (fi) generată de mixer a fost
coborâtă la valoarea de 70 kHz pentru a putea fi filtrată cu ajutorul filtrelor active
RC. De asemenea, demodulatorul de semnale MF (detector de coincidenţă) nu mai
utilizează circuit de defazare cu inductanţe acordate, ci foloseşte un etaj de
defazare RC capabil să asigure lucrul la frecvenţa de 70 kHz.
Este de înţeles că semnalul cu frecvenţa intermediară de 70 kHz nu poate fi
modulată în frecvenţă cu o deviaţie de ±75 kHz. Această incompatibilitatea este
rezolvată prin introducerea unei bucle de reacţie de la demodulator până în
oscilatorul local comandat în tensiune (OCT), prin intermediul amplificatorului A2.
Bucla de reacţie poartă denumirea de buclă FLL (Frequency Locked Loop – buclă
cu calare pe frecvenţă).

Funcţionarea bucle cu calare pe frecvenţă (FLL) poate fi prezentată pe baza
următoarelor considerente. Presupunem ca oscilatorul local are o frecvenţă dată
fosc. Semnalul de RF de intrare îşi modifică frecvenţa instantanee cu ±∆f potrivit
informaţiei conţinute. Frecvenţa intermediară fi de la ieşirea mixerului creşte
respectiv scade proporţional cu ±∆f faţă de valoarea de 70kHz, fără a ieşi însă din
banda de trecere a filtrului activ RC.

Fig.1.4 Schema bloc a receptorului radio echipat cu circuitul integrat TDA
7010 a circuitului integrat TDA 7000

fs ± ∆f

Intrare de RF

Retea
RC

A1

A2

Demodulator
MF

Mixer

L

Cv

10n

OCT

DV

DV

fh = fs - fi ∆fh ± ∆f

fi

U = f(± ∆f)
Ieşire audio
pentru AAF

AFI trece bandă
f0=70kHz

CI

AAF

23

Demodulatorul de frecvenţă va răspunde la variaţia frecvenţei intermediare (fi
± ∆f) cu o tensiune de ieşire (Ue) corespunzătoare care aplicată prin amplificatorul
A2 diodelor varicap ale oscilatorului comandat în tensiune va determina modificarea
frecvenţei acestuia astfel încât frecvenţa semnalului de la ieşirea mixerului să se
păstreze în jurul valorii ei nominale de 70 kHz.
În concluzie, frecvenţa mixerului rămâne constată, iar oscilatorul va fi modulat
în frecvenţă pentru a urmări modulaţia în frecvenţă a semnalului recepţionat (fs).
Radioreceptoarele construite pe acest principiul etajelor AFI acordate pe o
frecvenţă intermediară joasă de 70 kHz se caracterizează prin următoarele
particularităţi:

• conţin o singura bobină - cea a oscilatorului local (L);
• alinierea radioreceptorului se rezumă doar la ajustarea frecvenţei oscilatorului
pentru a-l aduce în banda frecvenţelor recepţionate (fh = fs + fi);
• întregul receptor radio cu MF este integrat pe un singur „chip” inclusiv ARF -

ul;

• amplificatorul de frecvenţă intermediară nu apelează la filtre pretenţioase şi
nu lucrează la frecvenţa de 10,7 MHz ca în realizările clasice ci la o frecvenţă
joasă de 70 kHz;
• radioreceptorul MF este supercompact, folosind un cablaj convenţional se
poate construi pe o placa cu dimensiuni mai mici de 5x5 cm.

Astfel de receptoare radio se pretează la o realizare hibridă, dimensiunile
circuitelor sunt nesemnificative în comparaţie dimensiunile difuzorului,
condensatorului variabil sau ale etajului final audio.
Circuitul TDA 7000 conţine suplimentar un sistem de mutting care elimină
posturile a căror recepţie are un raport semnal/zgomot degradat şi asigură un acord
silenţios, atenuând zgomotul între posturi, caracteristic unui radioreceptor cu MF.
Performanţele electrice posibile de obţinut cu un circuit integrat de tipul
TDA7000 sau TDA7010 sunt:
• sensibilitatea la 3 dB sub limitare: 1,5µV
• raportul semnal zgomot: 60 dB
• selectivitatea la ±300 kHz; 40 dB
• distorsiuni pentru ∆f= ±22,5 kHz; 0.7%;
• banda audio: 10 kHz
• tensiunea audio disponibilă: 75mV (∆f= ±22,5 kHz).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->