Sunteți pe pagina 1din 1

Centrul de Analiză,

Contact
Cercetare şi Consultanţă Fii informat
corect!
Juridico-Psihologică
069 729 407
„JUSTSTUDIUMANIMA”S.R.L.

CERERE DE COLABORARE

Stimate Domnule Director,

Vă aducem la cunoştinţă că Centrul de Analiză, Cercetare şi Consultanţă „JUSTSTUDIUMANIMA” doreşte


colaborare cu Compania dumneavoastră, care este una dintre cele ami importante pe piaţă şi colaborarea cu
Compania dvs va fi o practică bună, atît pentru JUSTSTUDIUMANIMA, cît şi pentru Compania pe care o
conduceţi.

Centrul de Analiză, Cercetare şi Consultanţă «JUSTSTUDIUMANIMA» S.R.L. este o companie ce oferă


servicii exclusiv de asistenţă şi consultanţă în domeniul Juridic şi Psihologic antreprenorilor, persoanelor fizice, cît
şi celor care doresc să iniţieze o afacere. Servicii de consultanţă specială neacordîndu-se în Republica Moldova,
este ceva special, care vor contribui la buna dezvoltare şi progresare a afacerii pe care o conduceţi.

Misiunea Centrului «JUSTSTUDIUMANIMA» S.R.L. este de a oferi o gamă variată de servicii de consultanţă nu
doar persoanelor care îşi pot permite financiar, dar şi celor care au nevoie de un sfat în domeniul juridic şi nu pot să
se adreseze din cauza imposibilităţii financiare.

Scopul Centrului de Analiză, Cercetare şi Consultanţă «JUSTSTUDIUMANIMA» S.R.L. constă în crearea unui
spectru variat de consultanţă în domeniul Juridic şi Psihologic, accesibil tuturor în soluţionarea problemelor
apărute.

Programul de colaborare va oferi prestarea servicii de consultanţă şi asistenţă juridică şi psihologică în interiorul
Companiei dvs., fapt ce va maximize productivitatea, şi va minimize cheltuielile pentru aceste servicii oferite de
alte personae, salariaţi, deoarece nu sunt pe piaţă Companii care ar presta astfel de servicii, şi un punct forte este că
aceste servicii sunt achitate la cele mai mici preţuri, fapt ce micşorează plăţile impozabile.

Integrarea în acest Program are drept scop nu doar o simplă colaborare, dar şi oferirea serviciilor pe o perioadă
mai îndelungată, fapt ce va permite o face anumite expertise, şi a face unele concluzii pentru dezvoltarea
Companiei.

În speranţa unei colaborări în cadrul Programului mai sus-menţionat, aşteptăm răspuunsul dumneavostră.

Cu o deosebită consideraţiune,

Director

Igor BLANARI