Sunteți pe pagina 1din 29

Fisa postului - sef compartiment aprovizionare - desfacere .........................................................................

1
Fisa postului - sef compartiment marketing ................................................................................................... 3
Fisa postului - sef compartiment financiar-contabilitate ................................................................................ 7
Fisa postului - sef serviciu resurse umane..................................................................................................... 15
Fisa postului - secretara ............................................................................................................................... 18
Fisa de post Manager general ....................................................................................................................... 25

Fisa postului - sef compartiment aprovizionare - desfacere


A. Descrierea postului:

1. Postul: sef compartiment aprovizionare-desfacere

2. Codul: 123501

3. Functia: conducere

4 .Ponderea ierarhica (daca este cazul): .

5. Nivelul ierarhic: 2

6. Compartimentul

7. Relatiile organizatorice

1. Ierarhice (cui ii este subordonat si pe cine are in subordine)

- este subordonat managerului general;

- are in subordine: agent contractari si achizitii, agent vanzari si

gestionar depozit.

2. Functionale: cu personalul de pe diferite niveluri ierarhice pentru acordarea de


asistenta, consultanta, informatii etc.

3. De cooperare: sef compartiment marketing, sef compartiment financiar


contabilitate, sef serviciu resurse umane

4. De reprezentare: cu persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se


stabilesc diferite raporuri juridice.

5. De control: sef compartiment marketing, sef compartiment financiar contabilitate,


sef serviciu resurse umane.

8. Sarcini, atributii

- urmareste zilnic activitatii personalului aflat in subordine pentru asigurarea aplicarii corecte a
procedurilor operationale de achizitii si aprovizionare/livrare;

- stabileste o calitate buna a negocierilor contractelor/actelor aditionale cu furnizorii;

- concepe impreuna cu managerul general strategiile comerciale prioritare in vederea atingerii


target-urilor stabilite;

- transmite catre sef compartiment marketing raportarile (saptamanale, lunare) privind vanzarile,
planul de actiune pentru cresterea vanzarilor, furnizorii noi etc. (Toate tipurile de raportari vor fi descrise
in anexe separate.);
- stabilirea strategiei specifice fiecarui magazin pentru implemetarea/urmarirea stocului optim si a
tuturor procedurilor comerciale prevazute;
- asigurarea buclei de feed-back in urmarirea aplicarii procedurilor comerciale si a stocurilor optime;

- stabilirea unor relatii bune cu furnizorii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor
problemelor ocazionale.

9. Responsabilitati:

- prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitii/livrare in vederea optimizarii continue


a stocurilor, avand ca scop final obtinerea unei rotatii bune ale acestora si realizarea de profituri (protectia
marginii);
Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii;
- isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi furnizori, dupa ce a verificat pozitia in piata
si standardele serviciilor oferite de catre acestia;

- raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine si pentru fluxul operational la
nivelul departamentului pe care-l conduce
- coordoneaza intreaga activitate comerciala a retelei de magazine pe centre de profit;

-concepe impreuna cu directorul general strategiile comerciale prioritare in vederea atingerii


target-urilor stabilite.

B. Cerintele postului:

10. Studii, specializare:

- studii obligatorii: universitare economice;


- foarte bune cunostinte de limba engleza.

11. Experienta: de minimum 4 ani in domeniu.

12. Abilitati, calitati personale

- spirit de observatie, dinamism, gandire comerciala, eficienta;

- excelente abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel).

Elaborat

Data: Avizat
FISA DE POST - AGENT DE VANZARI
1. Denumirea compartimentului:

COMPARTIMENTUL COMERCIAL / VANZARI

2. Denumirea postului:

AGENT VANZARI

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:

Directorului de departament;

5. Numele sefului ierarhic:

NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:

Nu este cazul

7. Drept de semnatura:

Intern:

Extern:

8. Relatii functionale:

cu angajatii departamentelor marketing, distributie si service, pentru armonizarea fluxului operational.

9. Pregatirea si experienta:

� studii superioare de specialitate;

� experienta de minim 2 ani intr-un post similar din vanzari;

� capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, atentie distributiva, simt pentru detaliul
semnificativ, capacitate rapida de decizie;

� personalitate energica, gandire pozitiva, amabilitate si eficienta;

� fara obligatii personale majore (studii in desfasurare, probleme personale consumatoare psihic, alte
activitati profesionale paralele etc.);

� cunostinte avansate de limba engleza;

� cunostinte operare PC (Windows, Microsoft Word si Excel, Internet);

� permis de conducere categoria B.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Activitati principale:

� administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si de furnizori autohtoni si straini;

� prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele si politicile comerciale


ale companiei;
� urmarirea realizarii planului de vanzari lunar, trimestrial, anual;

� participarea la negocieri, intocmirea contractelor, monitorizarea derularii si finalizarii acestora.

Sarcini si indatoriri specifice:

� stabileste si participa la intalnirile cu clientii si/sau cu furnizorii;

� intocmeste documentatia premergatoare intalnirilor;

� redacteaza rapoartele si procesele-verbale dupa intalniri;

� intocmeste documentele comerciale;

� inregistreaza la zi miscarile de stocuri in fisele de magazie si le preda departamentului contabilitate.

Responsabilitati ale postului:

� raspunde pentru calitatea aprovizionarii clientilor;

� raspunde de urmarirea incasarii sumelor datorate de catre clienti si de transmiterea documentelor de


vanzare;

� este responsabil de intocmirea documentelor de transport-marfa conform normativelor;

� raspunde pentru modul in care se elibereaza marfa (doar pe baza documentelor fiscale).

Autoritatea postului:

� participa activ la planificarea si implementarea strategiei de vanzari;

� asista directorul comercial la intalniri si negocieri;

� urmareste derularea si finalizarea contractelor.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:


Fisa postului - sef compartiment marketing
A.Descrierea postului:

1. Postul: sef compartiment marketing

2. Codul:123302

3. Functia: -

4. Ponderea ierarhica (daca este cazul): 2/1

5. Nivelul ierarhic: 2

6. Compartimentul:

7. Relatiile organizatorice:

1 Ierarhice(cui ii este subordonat si pe cine are in subordine)

- este subordonat managerului general;

- are in subordine specialistii/responsabili de marketing.

2. Functionale: cu personalul de la diferite niveluri care are nevoie de cosultanta,


indrumari etc.

3. De cooperare: cu sef compartiment aprovizionare-desfacere, sef compartiment


financiar contabilitate si sef serviciu resurse umane.

4. De reprezentare: cu persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se


stabilesc diferite raporuri juridice.

5. De control: specialistii de marketing.

8. Sarcini, atributi

- organizeaza evenimente, targuri, expozitii ce au ca scop promovarea imaginii si produselor


firmei;
- efectueaza si intocmeste studii de piata;

- este implicat activ in schimbarea si dezvoltarea companiei, fara insa sa ia decizii de unul singur;

- identifica potentialii clienti;

- intocmeste oferte de marfuri;

- participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei;

- participa la intalnirile de afaceri;

- este implicat activ in schimbarea si dezvoltarea companiei, fara insa sa ia decizii de unul singur.

9. Responsabilitati:

- administreaza si gestioneaza documentele ;


- raporteaza activitatea din cadrul departamentului Directorului General;
- optimizeaza forta de munca;

- trebuie sa cunoasca, sa interpreteze si sa puna in aplicare strategia de marketing si planul de afaceri al


companiei.
B. Cerintele postului:

10. Studii, specializare:

- absolvent al invatamantului superior economic de specialitate;

- absolvent al masteratului in domeniu.


11. Experienta: de minimum 3 ani in domeniu

12. Abilitati, calitati personale:

Abilitati:

- sa posede o buna cunostere a pietei si o buna capacitate de a se orienta in interiorul


acesteia

- sa aiba capacitatea de a realiza studii de piata.

Calitati:
- capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului;
- receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare).

Elaborat

Data

Avizat
FISA DE POST RESPONSABIL MARKETING
1. Denumirea compartimentului:

Marketing

2. Denumirea postului:

Reponsabil marketing

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:Managerului marketing

5. Numele sefului ierarhic:NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura

8. Relatii functionale:

Elaborează proceduri si indicatii metodologice pentru implementarea actiunilor de telemarketing specifice


produselor alocate

Colaboreaza cu personalul de executie al firmei

9. Pregatirea si experienta:

Studii superioare

Experienta in specialitate: minim 2 ani experientă in marketing sau pre-sales

Experienta pe post: preferabil 1 an experientă pe un post asemănător

Cunostinte necesare:

Marketing operational

Managementul evenimentelor speciale

Relatii publice

Cunoasterea pietei media

Tehnici de negociere

Operare PC: MS Office, editare grafică (Corel, Adobe)

Limba engleză (citit, scris, vorbit)

Cunoasterea pietei

Pregătirea de materiale si rapoarte

Cunoasterea legislatiei in domeniu

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Se documentează pe probleme de specialitate prin activităti de birou si de teren

Utilizează echipamente/consumabile/materiale, masina departamentului, calculatorul puse la dispozitie


de firmă

11. Responsabilitati si sarcini:

Responsabilitati:
Legat de activitătile specifice, răspunde de:

- Indeplinirea planului de vanzări si profit alocat

- Acuratetea datelor/informatiilor transmise si incadrarea in termene conform normelor interne

- Actualitatea si calitatea informatiilor referitoare la competitia specifică produselor alocate

- Actualizarea preturilor in termen de 48 ore de la modificarea acestora

- Incadrarea stocurilor pentru produsele alocate in limitele stabilite de superiorul ierarhic

- Identificarea solutiilor optime de promovare

- Incadrarea in limitele bugetelor aprobate

- Aplicarea si respectarea structurii de preturi aprobate de superiorul ierarhic

- Respectarea modelelor de contract avizate de Juristul firmei si Directorul General

- Calitatea raportărilor către superiorul ierarhic si incadrarea in termenele stabilite

- Lansarea comenzilor externe la termenele stabilite prin norme interne sau prin reguli impuse de
furnizori

- Calitatea relatiei cu furnizorii

- Respectarea standardelor cu privire la imaginea firmei si a brandurilor comercializate

- Respectarea legislatiei specifice domeniului său de activitate

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

- Imbunătătirea permanentă a pregătirii sale profesionale si de specialitate

- Păstrarea confidentialitătii informatiilor si a documentelor legate de firmă

- Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei

- Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul său

- Adoptă permanent un comportament in măsură să promoveze imaginea si interesele firmei

- Se implică in vederea solutionării situatiilor de criză care afectează firma

Atributii principale:

1.Implementează planurile de marketing pentru produsele alocate

- Intocmeste rapoarte de vanzări pe produse si furnizori si le prezintă superiorului ierarhic

- Urmăreste evolutia vanzărilor, identifică si propune superiorului ierarhic măsuri de corectie/optimizare

- Implementează măsurile aprobate

- Actualizează fisierele de preturi pentru produsele alocate

- Realizează cercetări de piată, prelucrează datele obtinute si le transmite superiorului ierarhic pentru
analiză

- Propune superiorului ierarhic actiuni de promovare pentru produsele alocate si asigură realizarea
acestora

- Asigură relatiile publice si promovarea publicitară a produselor alocate

- Identifică si propune modalităti de actualizare a paginii web

- Organizează actiunile de promovare a brandurilor alocate


- Raportează superiorului ierarhic rezultatele actiunilor de promovare

2.Administrează eficient relatia cu furnizorii

- Transmite către furnizori planurile de marketing si propunerile de bugete

- Transmite superiorului ierarhic bugetele aprobate de furnizori

- Urmăreste incasarea fondurilor stabilite de furnizori si raportează superiorului ierarhic

- Solicită preturi speciale pentru licitatii sau lichidări de stoc

3.Asigură suport informational pentru echipa de vanzări

- Elaborează si sustine programe interne de informare pentru produsele alocate

- Asigură documentatia si materialele promotionale pentru produsele alocate

- Oferă asistentă de specialitate pentru identificarea solutiilor optime de vanzare

- Informează despre noutătile referitoare la produsele furnizorilor alocati si promotiile curente

- Oferă suport informational pentru stabilirea politicii de abordare a licitatiilor in functie de informatiile
din piată si concurentă

4.Mentine stocul de marfă in optimul stabilit

- Lansează comenzile către furnizorii externi

- Asigură permanenta in stoc a produselor cu viteză rapidă de miscare

- Identifică stocurile cu miscare lentă/fără miscare si propune măsuri de corectie

- Solicită furnizorilor aprobarea pentru aplicarea corectiilor (stock rotation, stock balancing)

- Aplică regulile stabilite de superiorul ierarhic pentru asigurarea necesarului de marfă/minimizare a


pierderilor datorate stocurilor fără miscare

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:


Fisa postului - sef compartiment financiar-contabilitate
A.Descrierea postului:

1.Postul: sef compartiment financiar-contabilitate

2. Codul: 123109

3. Functia: conducere

4. Ponderea ierarhica (daca este cazul): 2/1

5. Nivelul ierarhic: 2

6. Compartimentul:

7. Relatiile organizatorice:

1. Ierarhice(cui ii este subordonat si pe cine are in subordine)

- este subordonat directorului general;

- are in subordine: contabil- sef, manager financiar.

2. Functionale: : stabileste prin proceduri si indicatii metodologice cum trebuie executate


operatiunile legate de politica economico-financiara a firmei, asigura si urmareste
realizarea lor la nivel de firma. In acest sens, are relatii cu: directorii si managerii firmei;

3. De cooperare: cu directorii departamentelor firmei;

4. De reprezentare: reprezinta firma fata de organele de control de specialitate, in relatia cu


bancile/alte institutii financiare, cu persoanele/organizatiile cu care intra in contact in interes de serviciu.

5. De control: tehnicienii.

8. Sarcini, atributii

- Asigura conditiile necesare pentru intocmirea documentelor justificative

privind operatiile patrimoniale;

- Asigura controlul operatiunilor patrimoniale efectuate la nivelul firmei, procedeele de


prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

- Organizeaza inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor inventarierii;

- Asigura plata la termen a sumelor ce sunt obligatia firmei fata de bugetul

de stat, alte obligatii fata de terti;

- Asigura relatia cu bancile si alte institutii financiare, solicita bancii credite suplimentare;

- Urmareste respectarea legislatiei fiscale ;

- Asigura inregistrarea sistematica si cronologica, prelucrarea, publicarea si pastrarea


informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si la rezultatele economice ale firmei, atat pentru
necesitatile proprii, cat si in relatiile cu ceilalti agenti economici: clienti, furnizori, banci, organele
financiar-fiscale, actionari

- Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritatile in executarea acestor sarcini;

- Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale salariatilor din


subordine;

- Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine;

- Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale;

9.Responsabilitati:

Raspunde de:

- calitatea activitatii financiar-contabile a societatii si corectitudinea analizelor economice;

- mentinerea capacitatii de plata a societatii;

- efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei;

- utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare;

- respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;

- se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma.

B. Cerintele postului:

10. Studii, specializare: studii superioare economice; cursuri de pregatire management,


legislatie, contabilitate.

11. Experienta: - in specialitate: minim 5 ani

- pe post: preferabil 2 ani

12. Abilitati, calitati personale:

Abilitati

- Cunostinte solide de contabilitate;

- Cunostinte solide de legislatie financiar-contabila;

- Cunostinte de operare PC;

Calitati personale - realist, social, intreprinzator; - usurinta in manipularea


fizica si ordonarea obiectelor in mediul

profesional, spontaneitate, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate,


tact, amabilitate, conducerea si controlul oamenilor, ambitie, incredere in sine, activism, energie,
fluenta verbala.

Elaborat Data Avizat


FISA DE POST RESPONSABIL FINANCIAR
1. Denumirea compartimentului:

Financiar

2. Denumirea postului:

Responsabil financiar

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:

Nivel de conducere (sef compartiment)

5. Numele sefului ierarhic:

NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:

Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:

Intern:

Extern:

8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta:

Studii superioare economice

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Sarcina generala : coordonarea activitatilor necesare eficientizarii activitatii de contabilitate si


raportare financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri

1. Coordonarea activitatilor necesare pentru o buna desfasurare a serviciului de contabilitate ;

2. Completarea si/sau predarea la semnare a documentelor financiare;

3. Relationarea cu banca si trezoreria;

4. Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;


5. Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri;

6. Managementul financiar al granturilor;

7. Elaborarea unui buget anual;

8. Relationarea cu angajatii fundatiei;

Activitati zilnice:

- Preluarea si prelucrarea documentelor justificative pentru registrul de casa

- Inregistrarea operatiunilor bancare efectuate

- Organizarea documentelor in dosare

- Completarea documentelor de plata si/sau predarea lor pentru semnat1

- Predarea si ridicarea de documente din banca si trezorerie

- Efectuare plati (casierie)

Activitati saptamanale:

- Efectuare operatiuni bancare

- Intocmirea rapoartelor financiare catre directorul executiv

- Calcularea necesarului de numerar pentru platile din saptamana viitoare si discutarea lor cu
directorul executiv.

Activitati lunare:

- Defalcarea costurilor lunare pe categorii si monitorizarea lor

- Completeaza si depune declaratiile lunare pentru salariatii fundatiei

- Intocmeste si administreaza procesul de recuperare TVA

- Analiza liniiilor bugetare

- Primirea si analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect

- Intocmirea raportului financiar lunar

- Prezentarea raportului financiar lunar directorului executiv

Activitati ocazionale:

-Pontajul angajatilor

-Realizarea documentarii pentru strangerea de fonduri din comunitate(cum este cazul legii1%, TVA
etc)

-Informare angajati si viitori angajati


-Angajare �Intocmire dosar de angajare

-Inchidere Carte de munca

Activitati trimestriale:

-Intocmirea unui centralizator pentru a urmari concediile personalului

-Intocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programme si costuri

-Prezentarea raportului financiar trimestrial directorului executiv

-Intocmirea dosarului pentru recuperarea de TVA

Activitati anuale:

-Intocmirea bugetului pe anul care a trecut si a celui estimativ pe anul care va urma

-Instrumente de lucru :

� Fisa postului

� Regulamente financiar contabile

� Proceduri si conditii de finantare

� Tipizate specifice activitatii de contabilitate

� Formulare standard de raportare financiara

Aspecte organizatorice, general valabile pentru toti specialistii organizatiei :

� Desfasurarea de activitati in timpul programului de lucru, doar in interesul fundatiei ;

� Pastrarea unei relatii profesionale cu salariatii si partenerii fundatiei ;

� Informarea permanenta a directorului executiv cu privire la costurile proiectelor FNO

� Perfectionarea profesionala prin participarea la instruiri, studiu individual obligatoriu si analize


tehnice

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul


13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Fisa postului - sef serviciu resurse umane


A.Descrierea postului:

1.Postul: sef serviciu resurse umane

2. Codul: 123205

3. Functia: conducere

4. Ponderea ierarhica (daca este cazul):

5. Nivelul ierarhic: 2

6. Compartimentul:

7. Relatiile organizatorice:

1. Ierarhice(cui ii este subordonat si pe cine are in subordine)

- este subordonat directorului general;

- are in subordine: specialist resurse umane, specialist salarizare, specialist recrutare,

referent resurse umane.

2. Functionale: stabileste prin proceduri si indicatii metodologice

cum trebuie executate operatiunile legate de politicile de resurse umane ale firmei,

asigura si urmareste realizarea lor la nivel de firma. In acest sens, are relatii cu:

directorii si managerii firmei si personalul de executie.

3. De cooperare: cu directorii/managerii departamentelor firmei.

4. De reprezentare: cu persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei.

5. De control

1. Sarcini, atributi

- Identifica/centralizeaza necesarul de personal din firma si urmareste incadrarea in limitele


aprobate;

- Asigura necesarul de personal prin recrutare interna si externa;

- Urmareste orientarea si integrarea in organizatie a noilor angajati;

- Identifica nevoile de instruire ale personalului, in colaborare cu managementul;


- Elaboreaza programe de instruire si le implementeaza in colaborare cu managementul;

- Realizeaza sondaje cu privire la piata fortei de munca, identifica si propune masuri pentru
cresterea motivarii angajatilor;

- Asigura asistenta managementului in problemele legate de relatiile intre angajati;

- Elaboreaza instrumente de formalizare a politicilor de personal: organigrama, ROI, manualul


angajatului, proceduri de lucru;
- Elaboreaza si propune conducerii proceduri de resurse umane, le difuzeaza si urmareste
respectarea acestora la nivel de firma;
- Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritati in executarea acestor sarcini;
- Elaboreaza si actualizeaza fiselor de post ale salariatilor din subordine;
- Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine;

- Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale;

- Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine.

9.Responsabilitati:

Raspunde de:

- respectarea numarului de salariati aprobat de directia generala, selectionarea candidatilor


care corespund cel mai bine postului si integrarea noilor angajati;

- corectitudinea inregistrarilor/actualizarilor in documentele de personal;

- corectitudinea elaborarii fiselor de post si a formularelor de evaluare;

- examinarea revendicarilor si medierea conflictelor in organizatie;

- actualizarea si comunicarea la nivelul organizatiei a documentelor de formalizare a structurii


organizatorice aprobate: organigrame, ROI, etc.

- respectarea normelor interne de personal si a legislatiei muncii;

- coordonarea eficienta a personalului din subordine si respectarea de catre acesta a normelor


interne;

- dotarea corespunzatoare a subordonatilor cu resursele necesare;

- calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine;

- pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma.

B. Cerintele postului:

10. Studii, specializare: studii superioare, cursuri de pregatire: management,


resurse umane, psihologie, legislatie.

11. Experienta: - in specialitate: experienta in domeniu min. 4 ani;

- pe post: 2 ani experienta pe post asemanator.

12. Abilitati, calitati personale:


Abilitati

- Cunostinte de management;
- Operare PC (MS Office);
- Cunoasterea pietei locale a fortei de munca.

Calitati personale

- Capacitate de a evalua si a lua decizii;


- Rezistenta mare la stres;
- Incredere in sine;
- Aptitudine generala de invatare;
- Aptitudini de comunicare orala si scrisa;
- Spirit practic;
- Dorinta de a se informa.
FISA POSTULUI PENTRU SPECIALIST RESURSE UMANE
Specialist Resurse Umane

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: ............

2.Denumirea postului: Specialist Resurse Umane

[Daca in organigrama denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si
denumirea din COR.]

3. Pozitia in COR / Cod: 242314


4.Departamentul / locatia: Resurse Umane

[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

5. Nivelul postului: Executie

6. Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):

Se subordoneaza Sefului de departament

[Pentru punctele 4, 5 si 6 se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului

In cadrul departamentului de resurse umane specialistul de resurse umane ocupa si detine un rol
cheie. El este cel care ia decizii privitoare la gestionarea resurselor umane in relatie directa cu
procesele de recrutare, angajare, derulare si incetare a raporturilor de munca ale salariatilor.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va
regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

2. Competente personale:

- sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate,


autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de
reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);
- sa nu aiba antecedente penale
- sa fie apt din punct de vedere medical

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de
100% din salariul de baza.

- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu


stabilite in prezenta fisa
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;
Atributii

sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se
ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt
dispuse de sefi ierarhici
sa comunice pro-activ cu managerii implicati in procesul de recrutare si selectie si determina cerintele
speciale ale pozitiilor vacante, se asigura ca a inteles toate informatiile cuprinse in fisa de post si
profilul candidatului, primite de la managerul angajator;
sa pregateasca, sa redacteze si sa urmareaasca documentatia referitoare la procesul de selectie si
recrutare, conform politicii de recrutare;
sa coordoneze si sa monitorizeze procesul de publicare interna si externa (prin intermediul tuturor
mediilor de comunicare disponibile) a anunturilor;
sa receptioneze toate aplicatiile interne si externe ale candidatilor si sa caute in baza de date
existenta aplicatii depuse anterior care corespund criteriilor mentionate in profilul candidatului si fisa
de post
sa organizeze si sa sustina interviurile (inclusiv cele telefonice) preliminare;
sa alcatuiasca short-list-ul pe baza caruia candidatii vor fi intervievati si de catre managerul angajator;
sa verifice referintele candidatului;
sa participe la interviul final impreuna cu managerul implicat si ofera feedback asupra abilitatilor
candidatului;
sa participe la procesul de decizie in ceea ce priveste candidatul cel mai potrivit;
sa anunte candidatii despre rezultatul final al interviului la care au participat;
sa se asigure ca toata documentatia aferenta procesului de angajare si integrare, ulterioare procesului
de selectie, este completa;
sa asiste noul angajat in procesul de integrare in companie
sa elaboreze rapoarte specifice pe baza indicatorilor de performanta stabiliti de management;
sa utilizeze, dupa caz, toate instrumentele de testare (teste psihometrice, teste specifice de
cunostinte) puse la dispozitie de companie;
sa monitorizeze standardele si practicile generale de recrutare si propune solutii de imbunatatire a
procesului;
sa participe la stabilirea impreuna cu directorii de departament a necesarului de resurse
umane pentru atingerea planului de afacere anual;
sa participe la organizarea si coordonarea intregului proces de recrutare si selectie de personal pentru
posturile vacante ce ii sunt alocate ;
sa urmareasca si sa raspunda de activitatea de stimulare a personalului;
sa planifice si sa coordoneze procesul de inductie al noilor angajati, pentru a facilita integrarea
acestora in organizatie, urmarind evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale
si adaptabilitatea acestora la cerintele societatii;
sa participe la elaborarea programelor de instruire anuale conform solicitarilor sefilor de
compartimente si sa raspunda de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe;
sa participe la realizarea si implementarea in colaborare cu directorii de department a sistemelor de
evaluare si bonificare a performantelor profesionale ale angajatilor;
sa reactualizeze fisele de post (ori de cate ori este nevoie)
sa participe la elaborarea procedurilor de lucru privind principalele activitati de resurse umane si sa se
asigure de respectarea acestora de catre intreg personalul
sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta
fata de toate persoanele cu care vine in contact;
sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a
acestora;
sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana
sau de alti angajati;
sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp
cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta
pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare
sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care
au acest drept.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile/ atributiile/ activitatile,


responsabilitatile postului pot diferi.
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va
stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate
in Regulamentul Intern al firmei.]

4. Obligatii si Restrictii:

- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele
autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;
- sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de
lucru;
- este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul
serviciului;

5. Conditiile de lucru ale postului

a. Desfasurarea activitatii - la birou

Cazurile speciale sunt stabilite cu atentie in cadrul echipei de lucru;

Va fi raspunzator pentru:
Echipamente
Instalatii
Baze de date

b. Conditii de formare profesionala

Participa la sesiuni de formare si perfectionare.

[Conditiile de la punctele a si b se decid la nivelul fiecarei firme, in functie de conditiile specifice si de


posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

c. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)

Doar in situatii de urgenta

[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea
responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.]

III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii superioare

Pregatire profesionala in domeniu.

[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de
nevoile pentru postul respectiv in firma.]

2. Aptitudini si competente personale

- incredere in sine;
- gandire laterala
- atentie;
- ascultare activa
- indemanare;
- concentrare;
- punctualitate;
- capacitatea de a invata;
- aptitudini tehnice;
- limba straina;
- dispusa intotdeauna sa-si imbogateasca bagajul de cunostinte
- cunostinte solide de Resurse umane si personal - cunoasterea principiilor si procedurilor pentru
recrutarea si selectia personalului, dezvoltare, compensatii si beneficii, relatii de munca si sisteme de
informare a personalului;
- cunostinte foarte bune de Psihologie - cunoasterea comportamentului uman si a performantelor
umane;
- abilitatea de a relationa cu clientii - cunoasterea principiilor si proceselor de furnizare a serviciilor
personalului si clientilor. Aceasta include estimarea nevoilor clientilor, satisfacerea standardelor de
calitate pentru servicii si evaluarea satisfactiei clientilor;
- abilitatea de a reprezenta;
- ascultare activa, sumarizare;
- capacitate de invatare - selectarea si folosirea unor metode si proceduri de invatare/instruire
corespunzatoare pentru situatiile in care invata sau preda lucruri noi
- spirit antreprenorial (initiativa)

[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot
solicita si alte competente.]

3. Program de lucru

Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.

Program: L-V: ............................, cu pauza de masa,


S-D: ..................................................

Data
Fisa postului - secretara
Identificarea postului

Numele si prenumele titularului: ...........................

Denumirea postului: Secretara

Pozitia in COR / Cod: 412001

Departamentul / locatia: Secretariat / Receptie


[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

Nivelul postului:
Conducere / coordonare: Nu este cazul

Relatiile:
Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
se subordoneaza: Directorului General
are in subordine: Nu este cazul
Functionale (colaborare, pe orizontala): Colaboreaza cu toti angajatii firmei pentru a asigura circuitul
informatiilor
Reprezentare (colaborare, consultanta): Asigura interfata cu persoanele din afara firmei
[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]

Descrierea postului

Scopul general al postului


Asigurarea in dublu sens a fluxului informational intre firma si clientii externi, precum si intre
departamentele firmei.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va
regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

Obiectivele postului
Asigurarea repartizarii informatiilor dinspre management catre toate departamentele firmei, precum si
in sens invers.
Asigurarea transmiterii informatiilor primite din afara firmei, precum si a celor catre exteriorul firmei
persoanelor carora li se adreseaza.
Tehnoredactarea diferitelor materiale si redactarea corespondentei zilnice.
Promovarea imaginii firmei prin activitatea pe care o desfasoara.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului


Sorteaza si inregistreaza corespondenta primita in registrul de intrari-iesiri (numar, data, denumirea
firmei, telefon, continutul mesajului, alte informatii considerate necesare).
Preia si directioneaza apelurile telefonice, iar daca persoana solicitata este ocupata / lipseste, preia
eventualele mesaje si le transmite ulterior sau directioneaza apelul catre persoanele care ar putea sa
cunoasca problema.
Inainte de transferarea mesajului afla cine suna si eventual in ce problema; transmite aceste informati
persoanei interesate inainte de a transfera efectiv legatura.
Primeste persoanele din afara (clienti, parteneri de afaceri etc.), ii informeaza pe cei interesati despre
sosirea acestora dupa care conduce vizitatorii la persoanele respective, asigurand protocolul aferent.
In cazul in care persoana care primeste vizita este ocupata / lipseste, secretara pune oaspetii in
legatura cu altcineva care cunoaste problema.
Mentine evidenta primirii faxurilor, se ocupa de copierea si inregistrarea lor (continutul mesajului,
numar, data), indosarierea lor in bibliorafturi (Primite, Trimise)
Mentine legatura cu agentii de turism, de voiaj etc. pentru a asigura transportul si cazarea, la nivelul
solicitat, in cazul deplasarilor in interes de serviciu ale angajatilor / partenerilor firmei.
Completeaza borderourile pentru Prioripost, plicurile trimise recomandat (prin curierat rapid sau posta
normala), completeaza adresele pe plicuri, impacheteaza coletele, inregistreaza plicurile trimise.
Programeaza interviurile si audientele.
Copiaza / redacteaza / tehnoredacteaza diferite materiale.
Primeste si transmite e-mail-uri si memo-uri.
Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in
realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]

Descrierea responsabilitatilor postului


Privind relatiile interpersonale / comunicarea
Asigura o buna comunicare cu toate departamentele firmei si transmite corect si in timp util
informatiile.
Manifesta atentie fata de toate persoanele straine care vin in firma indiferent in ce calitate se prezinta
acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele cu care vine in contact in
cadrul firmei.
Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza / transmite informatii.
Fata de echipamentul din dotare:
Raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare.
Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a
echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
In raport cu obiectivele postului
Raspunde de promovarea imaginii firmei prin comportamentul adoptat si prin activitatea desfasurata.
Urmareste in permanenta daca mesajele / corespondenta au fost receptionate / transmise si au ajuns
la destinatie.
Se preocupa in permanenta de dezvoltarea si imbogatirea competentelor proprii.
Raspunde de pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor despre firma la care are acces.
Raspunde de rapiditatea si promptitudinea cu care preia / transmite mesajele celor interesati.
Privind securitatea si sanatatea muncii
Respecta normele de Sanatatea si Securitatea Muncii si de PSI.
Privind regulamentele / procedurile de lucru
Respecta procedurile de lucru generale specifice societatii (programul de lucru, punctualitatea in
intocmirea si predarea rapoartelor etc.).
Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.
Respecta termenele impuse de predare a situatiilor catre superiorul ierarhic.
Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces.
Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va
stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate
in Regulamentul Intern al firmei.]

Conditiile postului de lucru


a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.
[Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu
prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este
cazul, respectiv la programul de lucru inegal.]
b. Conditiile materiale
ambientale Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite.
deplasari Nu efectueaza deplasari.
spatiu Nu are birou propriu, isi desfasoara activitatea in Secretariat.
conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon, PC, fax.
c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse instruiri pe linie profesionala si de dezvoltare
personala.
d. Buget Nu este cazul.
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si
de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
Fisa de post Manager general

1. Denumirea compartimentului:

CONDUCERE

2. Denumirea postului:

MANAGER GENERAL

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:

Consiliului de administratie

5. Numele sefului ierarhic:

NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:

consilier juridic, director economic, director de vanzari si marketing, director resurse umane, director
tehnic, director logistica, director productie;

7. Drept de semnatura:

Intern:

Extern:

8. Relatii functionale:

-cu directorii de departamente (aproba proceduri de organizare si derulare a principalelor procese la nivel
de firma: contractare, vanzari, aprovizionare, etc);

9. Pregatirea si experienta:

- Pregatirea necesara postului de munca:

- de baza: studii superioare de profil economic;

- cursuri speciale: marketing, vanzari, management organizational, management financiar. operare Pc -


Office, Power Point, limba straina;

- Competentele postului de munca:

- cunostinte si deprinderi:

1. Cunostinte de management organizational, financiar, vanzari;

2. Cunoasterea in profunzime a pietei locale de afaceri;

3. Cunoasterea legislatiei in domeniu;

4. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala - limba engleza - la un nivel mediu - avansat (scris,
citit, vorbit);

5. stapanirea unor tehnici si instrumente financiar-contabile;

- cerinte aptitudinale:

1. nivel de inteligenta generala peste medie (capacitate de sinteza si de analiza, judecata rapida);
2. aptitudine generala de invatare;

3. aptitudini de comunicare;

4. aptitudini de calcul;

5. aptitudinea de a lucra cu documente;

6. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;

7. abilitati de negociere;

8. acordare si transmitere de informatii;

9. vocabular bogat;

10. atentie selectiva, concentrata si distributiva;

- cerinte comportamentale:

1. capacitati persuasive;

2. capacitate de coordonare;

3. responsabilitate personala;

4. capacitate de planificare si organizare;

5. eficienta personala;

6. spirit de echipa;

7. comportament etic/integritate;

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

- Conditii materiale ale muncii:

- instrumente specifice muncii de birou (imprimanta, fax, copiator, telefon mobil);

- laptop, autoturism de serviciu;

- Sarcini si atributii ale postului de munca:

- Stabileste obiectivele generale ale firmei in concordanta cu strategia elaborata de consiliul de


administratie:

1. Stabileste anual, impreuna cu directorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare;

2. Comunica fiecarui director obiectivele generale si specifice previzionate pentru fiecare departament si
urmareste ca acestea sa fie comunicate personalului din cadrul fiecarui departament;

3. Monitorizeaza trimestrial/ semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor;

4. Stabileste obiective personale (indicatori de performanta) si pentru top-management in stricta


concordanta cu obiectivele firmei;

- Aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BCV) si rectificarile acestuia:


1. Participa la elaborarea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli, analizeaza propunerile inaintate,
opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final;

2. Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii BVC;

- Identifica oportunitati de afaceri:

1. Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare;

2. Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social din mediul de


afaceri al firmei;

3. Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei;

4. Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri;

- Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte organizatii cu impact real/potential
asupra rezultatelor firmei:

1. Asigura o buna imagine a firmei pe piata;

2. Identificarea oportunitatilor de investitie si obtinere de profit;

3. Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii guvernamentale din
tara si din strainatate;

4. Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei;

- Asigura managementul firmei:

1. Elaborarea proiectului de buget si a proiectului de achizitii tehnologice in vederea satisfacerii


dezideratelor de rentabilitate si competitivitate pe piata ale organizatiei;

2. Reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea
acordata de A.G.A;

3. Negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca, supervizeaza elaborarea si


implementarea Regulamentului intern al firmei;

4. Gestionarea si gospodarirea patrimoniului organizatiei in interesul acesteia;

5. Urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a


incendiilor, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare;

6. Preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a organizatiei;

7. Supervizarea aplicarii corecte a codului muncii si a reglementarilor legislative privind operatiunile


financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanta si consiliere ale consultantului juridic si ale
directorului economic);

8. Efectuarea de investigatii periodice cu privire la calitatea muncii prestate in cadrul organizatiei (avizarea
evaluarilor individuale anuale);

9. Controlul si supervizarea activitatii departamentelor de productie, de vanzari si marketing, economic,


tehnic, resurse umane;

10. Urmarirea aplicarii acurate a deciziilor luate si evaluarea efectelor acesteia;

11. Asumarea responsabilitatii pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, dupa caz, a unor
penalitati banesti;

12. Asigurarea implicarii in activitatea organizationala a propriei persoane, cat si a personalului din
subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltarii personale si a unui climat stimulativ al
performantelor.
13. Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei;

14. Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de masurare a


gradului de realizare a obiectivelor;

15. Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie, financiare,
resurse umane);

16. Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate - ISO 9001;

17. Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine;

18. Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor
stabilite;

19. Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea managementului


firmei;

20. Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine;

21. Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine;

22. Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale;

23. Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine;

24. Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine;

25. Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine;

- Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei:

1. Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor;

2. Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice;

3. Elaboreaza planul de afaceri anual si monitorizeaza incadrarea in parametrii acestuia;

4. Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in
activitatea firmei;

5. Orice alta sarcina trasata de Consiliul de Administratie in functie de necesitatile organizationale;

- Autoritatea postului:

1. Decide asupra noilor directii de dezvoltare;

2. Stabileste planurile de vanzari si profit;

3. Aproba BVC general si BVC al fiecarui departament din cadrul firmei;

4. Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca;

5. Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei - actele aditionale;

6. Semneaza organigrama si statutul de functiuni al firmei;

7. Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici;

8. Aproba Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca al societatii;

9. Semneaza statele de plata, rapoartele financiare ale firmei, raportarile statistice sau solicitarile de
investitii din cadrul firmei;

10. Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei;

11. Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine;


12. Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor;

13. Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

S-ar putea să vă placă și