Sunteți pe pagina 1din 4

In folosirea uzuală a lacurilor pot apărea unele defecte, care însă nu se datorează de fiecare dată

calităţii scăzute a lacurilor, ci a necunoaşterii produselor, utilizarea lor corespunzătoare, condiţiile de


utilizare precum şi tehnica de utilizare.
Este important ca să cunoaştem aceste defecte şi să stabilim cauza lor şi nu în ultimul rând să le
prevenim.
Acest manual vă va ajuta să realizaţi acest lucru. Am încercat să vă prezentăm cât mai clar cele mai
frecvente defecte de lăcuire care apar, să definim cauzele şi mai ales să dăm anumite instrucţiuni cu
privire la prevenirea lor.
Vă dorim mult succes!

Acoperire defectuoasă Apariţia porilor


Cauze: Prevenire: Cauze: Prevenire:
‣ vîscozitate neadecvată (prea mare) ‣ urmaţi instrucţiunile de utilizare- ‣ ceară, grăsime, resturi siliconice ‣ înainte de vopsire curăţaţi suprafaţa de
‣ tehnica de aplicare neadecvată, vâscozitate ‣ aer contaminat cu condens sau resturi de vopsit cu MOBIHEL degresant siliconic
temperatura de lucru ‣ utilizaţi un pistol de vopsit corespunzător uleiuri ‣ utilizarea filtrelor de decantare la
‣ utilizarea unui diluant necorespunzător ‣ utilizaţi un diluant corespunzător ‣ utilizarea siliconului, a pastelor de instalaţia de aer.
‣ pistol de vopsit neadecvat (duza de polişat, sau a sprayurilor
evacuare), presiune ‣ suprafaţa nu a fost suficient de bine
curăţată înainte de vopsire

Scursuri Apariţia unor umflături pe suprafaţa vopsită


Cauze: Prevenire: Cauze: Prevenire:
‣ vâscozitate neadecvată- prea mică, ‣ urmaţi instruţiunile de utilizare ‣ primerul nu a fost uscat suficient ‣ aplicarea lacului într-o grosime indicată
tehnica de vopsire, durata de timp între ‣ utilizaţi pistoale de vopsit ‣ straturi prea groase ‣ verificarea instalaţiilor de încălzire şi
straturi corespunzătoare ‣ utilizarea unui diluant sau întăritor uscare
‣ utilizarea unui pistol de vopsit neadecvat, ‣ încălziţi suprafaţa de vopsit la necorespunzător ‣ respectarea intervalelor de timp între
presiunea neadecvată temperatura încăperii +20 grade C ‣ întreruperea procesului de uscare straturi
‣ materialul prea rece, substratul, sau ‣ utilizaţi diluantul şi întăritorul adecvat (nerespectarea timpului de uscare indicat) ‣ utilizarea unui diluant sau a unui întaritor
temperatura din încăpere corespunzător
‣ utilizarea unui diluant sau întăritor
neadecvat

Apariţia efectului de mătuire Gropi


Cauze: Prevenire: Cauze: Prevenire:
‣ urmaţi instrucţiunile de aplicare ale ‣ uscarea atentă a suprafeţelor
‣ grosimea stratului prea ridicată/umiditatea materialului ‣ suprafaţa nu a fost suficient de uscată
‣ porii trebuie bine şlefuiţi şi aplicat shit
din aer ‣ închideţi bine recipientele cu întăritor ‣ materialele poliesterice nu au fost izolate
‣ asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare ‣ chitul PE trebuie izolat cu un strat de
‣ existenţa unei suprafeţe poroase ‣ porii nu au fost curăţaţi
‣ nu întrerupeţi procesul de uscare primer înainte de aplicarea lacului
‣ defecte ale întăritorului, întăritorul intră în accelerată
reacţie cu umiditatea din atmosferă ‣ respectaţi timpul de uscare indicat
‣ utilizaţi un diluant corespunzător
‣ aerisire necorespunzătoare ‣ la utilizarea vopselelor MOBIHEL
‣ întreruperea procesului de uscare obligatoriu adăugaţi sicativ MOBIHEL în
‣ sicativul MOBIHEL nu a fost adăugat la proporţie de 5%
‣ cu lacurile sintetice 1K MOBIHEL,
vopseaua 1K MOBIHEL respectaţi timpul de aplicare a straturilor
indicat.

Apariţia petelor Apariţia broboanelor


Cauze: Prevenire: Cauze: Prevenire:
‣ verificaţi proporţiile de întăritor ‣ dacă este posibil lucraţi piesele separat
‣ prea mult întăritor în chitul PE ‣ amestecaţi corespunzător compoziţia ‣ resturi de apă în colţuri, pe margini, la ‣ uscaţi prin aerisire suprafata
‣ întăritorul din chitul PE nu a fost amestecat îmbinările pieselor, şi la ornamente ‣ nu lăsaţi resturile de apă de la şlefuit să se
usuce, trebuie şterse
corespunzător ‣ duritatea apei la şlefuire este prea ridicată
‣ aerul din compresor trebuie să fie curat şi
‣ aerul este contaminat uscat
‣ izolarea necorespunzătoare a materialelor ‣ evitaţi formarea condensului
poliesterice
‣ umiditate ridicată (peste 80% cu materiale
2K)
‣ apariţia condensului datorită oscilaţiilor de
temperatură
Suprafaţa absoarbe materialul Urme de stropi de apă
Cauze: Prevenire: Cauze: Prevenire:
‣ respectaţi timpul de uscare indicat ‣ respectaţi instrucţiunile privind timpul de
‣ suprafaţa nu a fost suficient de uscată, nu ‣ respectaţi timpul între straturi cu materiale ‣ prea scurtă perioada de uscare uscare
a fost curăţat suficient stratul vechi sintetice (KH) ‣ prea gros stratul ‣ respectaţi instrucţiunile de aplicare
‣ izolarea suprafeţelor cu probleme ‣ prea scurt timpul între straturi ‣ respectaţi intervalul de timp dintre straturi
‣ stratul vechi este prea gros
‣ respectaţi grosimea straturilor

Suprafaţă aspră Apariţia urmelor de tablă în vopsea


Cauze: Prevenire: Cauze: Prevenire:
‣ după desigilare, întăritorul trebuie să fie ‣ înainte de aplicarea stratului de lac,
‣ întăritorul pentru produsele 2K a reaţionat utilizat complet, sau să fie acoperit ‣ stratul de lac a fost aplicat direct peste aplicaţi MOBIHEL NC primer peste
cu umiditatea (întăritor MOBIHEL 700 2K, corespunzător MOBIHEL primer MOBIHEL primer
‣ înainte de utilizarea unui întăritor desigilat
întăritor 1100 2K, întăritor 1300 2K,
anterior, verificaţi dacă acesta este: clar,
întăritor 1500 2K, întăritor 2K HS, incolor, lichid şi fără particule în interior
întăritor ISO)

Urme de şlefuire în vopsea Aderenţa scăzută a suprafeţei


Cauze: Prevenire: Cauze: Prevenire:
‣ utilizarea unei hârtii abrazive cu o ‣ curăţaţi suprafaţa corespunzător
‣ utilizarea unei hârtii abrazive prea dure granulaţie corespunzătoare ‣ suprafaţa nu a fost pregătită corespunză-
‣ întotdeauna verificaţi ce material trebuie
pentru mătuirea primerului ‣ suprafeţele de chit izolate bine cu primer tor – grăsime, urme de degete, praf
‣ respectaţi vîscozitatea lacurilor aplicat, în funcţie de suprafaţă
‣ suprafaţa de chit nu a fost acoperită ‣ utilizarea unor materiale care nu sunt
‣ utilizarea diluanţilor corespunzători
suficient cu primer compatibile cu suprafaţa de tablă –
‣ vîscozitate prea scăzută a lacului aplicarea de chit PE MOBIHEL pe o
suprafaţă de tablă zinc
‣ utilizarea unui diluant neadecvat

Apariţia norişorilor în vopselele metalizate Incompatibilitatea materialelor


Cauze: Prevenire: Cauze: Prevenire:
‣ respectarea tehnicii de aplicare ‣ respectaţi instrucţiunile pentru utilizarea
‣ tehnica de aplicare necorespunzătoare ‣ amestecarea lacurilor care sunt produse produselor
‣ amestecaţi baza suficient
‣ baza prea udă, baza nu a fost amestecată din componente diferite, care sunt partial ‣ amestecaţi lacuri doar din aceeaşi
‣ utilizaţi un diluant corespunzător categorie de MIXuri
suficient sau de loc compatibile
‣ asiguraţi o temperatură corespunzătoare
‣ diluant necorespunzător
‣ temperatura suprafeţei necorespunzătoare

Apariţia umbrelor (deviaţii de culoare)


Cauze: Prevenire:
‣ respectaţi condiţiile de aplicare
‣ nerespectarea condiţiilor de aplicare
‣ utilizarea tehnicii blend-in
‣ tehnica de vopsire incorectă
‣ amestecarea cu stratul de vopsea existent
‣ suprafaţa este distrusă datorită influenţelor
atmosferice, sau a materialelor de curăţat
necorespunzătoare
‣ deviaţii în vopsirea straturilor