Sunteți pe pagina 1din 77

Digitally signed by Biblioteca UTM Reason: I attest to the accuracy and integrity of this document

UNIVERSITATEA TEHNIC

A MOLDOVEI

FACULTATEA INDUSTRIA UOAR CATEDRA TEHNOLOGIA CONFEC IILOR DIN ES TURI I TRICOTURI

TEHNOLOGIA CONFEC IILOR DIN ES TURI

Procese tehnologice de fabrica ie a produselor de mbr c minte


Indica ii metodice pentru realizarea lucr rilor de laborator

Chiin u U.T.M. 2008


1

Indica iile metodice sunt destinate studen ilor cu studiile cu frecven a la zi i celor cu frecven redus la specialit ile: 542.1 Ingineria produselor textile i din piele 542.2 Design vestimentar industrial 541.8 Inginerie i management n industria uoar Elaborat: l.-s. Mariana Cojocaru Redactor responsabil: conf. dr. Angela Scripcenco Recenzent: dr. Olga Kondratenco

Redactor: E. Gheorghiteanu Bun de tipar 01.02.08 Hrtie de ofset. Tipar RISO. Coli de tipar 9,5. Formatul hrtiei 60 x 84 1/8. Tirajul 150 ex. Comanda nr.19

U.T.M., 2004, Chiin u, bd. tefan cel Mare, 168. Sec ia de Redactare i Editare a U.T.M. 2068, Chiin u, str. Studen ilor, 9/9.

INTRODUCERE Lucr rile de laborator au fost elaborate n concordan cu programul tip al disciplinei Tehnologia confec iilor din es turi capitolul Procese tehnologice de fabrica ie a produselor de mbr c minte. Scopul ciclului de lucr ri de laborator const n asigurarea sesiz rii integre a structurii cursului studiat, nsuirea deprinderilor de executare n material a produselor de mbr c minte. Fiecare lucrare include sarcina i indica iile metodice pentru ndeplinirea acesteea. Pe parcursul preg tirii c tre lucr rile de laborator studentul trebuie s repete materialul teoretic studiat la orele de curs. Admiterea la orele de laborator se face prin interogare oral . Studen ii care nu sunt preg ti i pentru lucr rile de laborator nu sunt admii la acestea. Pentru a face transparent gradul de nsuire a materialului la finele fiec rei lucr ri de laborator studentul trebuie s ntocmeasc darea de seam asupra procesului studiat. Deaceea, preg tirea c tre lucrare necesit nsuirea materialului teoretic n baza bibliografiei propuse. Darea de seam se scrie pe foi format A4 i se coperteaz n map . Elementele, produsele vestimentare se confec ioneaz la scar redus sau natural i se anexeaz la fiecare lucrare. Pentru tot setul de lucr ri se scrie o foaie de titlu. Lucrarea se consider sus inut numai la prezentarea d rii de seam perfectat n conformitate cu cerin ele naintate.

LUCRAREA DE LABORATOR nr.1 Tema: PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE INI IAL A REPERELOR IN VESTIMENTA IA EXTERIOAR SCOPUL LUCR RII: nsuirea tehnologiilor existente de prelucrare ini ial a reperelor n vestimenta ia exterioar 1.1 ORDINEA DESF URARII LUCR RII 1.Studierea variantelor solu ion rii constructiv-tehnologice a reperelor vestimentatiei exterioare. 2.Elaborarea documentatiei tehnologice pentru procesul de prelucrare ini ial a reperelor vestimenta iei exterioare. 3. Confec ionarea elementelor de produs conform sarcinii primite. 4. Perfectarea d rii de seam . ECHIPAMENTE SI ACCESORII: elemente de produs, plane. 1.2 Con inutul i forma d rii de seam Tema i scopul lucr rii. 2. Schi area aspectului exterior i specificarea reperelor (tabelul 1.1), elaborarea sec iunii pentru elementele produsului de mbr c minte exterior: li - spate al sacoului, prelucrarea ini ial a p r ilor din fa a sacoului (paltonului), variante de prelucrare a penselor. Tabelul 1.1 - Specificarea reperelor _______________________________ (denumirea elementului de produs) Numarul Denumirea Schi a reperelor reperului abloanelor reperelor 1 2 4 5 3.Elaborarea succesiunii tehnologice de prelucrare a li ului sacoului (tabelul 1.2). Tabelul 1.2-Succesiunea tehnologic de prelucrare a __________________ (denumirea elementului de produs) Num rul si con inutul fazei tehnologice 1 Specialitatea 2 Tipul Utilajul i cus turii dispozitivele folosite 4 5

4.Confec ionarea n material a elementelor enumerate n p.2.


4

1.3 BIBLIOGRAFIA RECOMANDAT 1. Neagu Ioan, Mitu Stan, Tehnologii de confec ionare a mbr c mintei, Sibiu, 2000, pag. 268-274. 2. . ., . ., . ., .,1988. 3. . ., . ., ., 1982. 4. . ., . . . ., 1991. 1.4 INTREBARI DE AUTOCONTROL 1. Care sunt opera iile preluc r rii ini iale a reperelor vestimenta iei exterioare? 2. Cum are loc prelucrarea penselor la vestimenta ia exterioara? 3. Ce metode de prelucrare a li ului spatelui cunoate i? 4. In ce scop se prelucreaz marginile reperelor cu materiale termoadezive? 5. Care sunt variante de realizare a plastroanelor? Timpul rezervat lucr rii Preg tirea lucr rii Efectuarea lucr rii Perfectarea d rii de seam asupra lucr rii 1.5 CONSIDERATII GENERALE Prelucrarea penselor in vestimentatia exterioara. Cerin ele fa de prelucrarea penselor sunt urmatoarele 1) Amplasarea simetric a penselor n produs; 2) Adaosul pensei bine aplatizat; 3) Vrful pensei adus la zero; 4) Prezen a nt riturilor n capetele penselor. Exemple de prelucrare a penselor sunt prezentate n tabelul 1.3. n tabelul 1.4 este prezentat tehnologia de prelucrare a li ului la spate al sacoului. Ore academice 2 4 2

Tabelul 1.3 - Succesiunea tehnologic de prelucrare a penselor

Denumirea fazei tehnologice 1

Condi iile tehnice pentru ndeplinirea fazei tehnologice 2 A. Prelucrarea penselor net iate 3 Schi a

1. Marcarea pozi iei pensei net iate

Pensa se noteaz cu trei linii, 1 - linia de mijloc a pensei; 2 - linia lateral a pensei; 3 - linia care stabilete lungimea pensei.

1 3

2.Asamblarea pensei

Pensa se ndoaie pe linia de simetrie i se asambleaz pe linia 2, ncheind cus tura la linia 3.

1 2 3

3. Asamblarea penselor cu fii de

L imea fiei de in sau bumbac este de 25 35 mm, lungimea va dep i lungimea pensei cu 15 - 20 mm. Fia poate fi i scurt , cu lungimea de 30-40 mm, rezerva pentru pens se cresteaz i se descalc .

adaos

4. C lcarea penselor

Pensele se calc ntr-o direc ie sau se descalc , c lcnd cu sc dere vrful pensei. B. Prelucrarea penselor t iate

1. Croirea pensei

Pensa se croiete astfel, nct rezervele p r ilor laterale, liniile 1 i 2 s fie egale cu 710 mm, m rginit de linia 3 aflat la 15 mm de la vrf

1 2 3

7-10
15

2.Asamblarea pensei t iate

Pensa se asambleaz , ncheind cus tura la linia 3 i poate fi prev zut cu o fie n adaos n cap t pentru a omogeniza grosimea pachetului n vrful pensei.

15-20

30-40

material n

Continuarea tabelului 1.3 1 2 3

3. C lcarea pensei

Pensa se descalc , c lcnd cu sus inere vrful C. Prelucrarea pensei la mijloc de detaliu

1. Marcarea Pensa se marcheaz cu patru pensei linii: 1 - linia de mijloc a pensei; 2 - linia lateral ; 3 i 4 liniile de cap t 2.Asamblarea Detaliul se ndoaie pe linia pensei de mijloc, se asambleaz pe linia lateral , ncepnd cus tura ntr-un cap t i ncheind-o n alt cap t.
3 4
3 1 2 4

15-20

30-40

3.Asamblarea Fia n adaos se aranjeaz pe pensei cu toat lungimea pensei, sau numai

fie n adaos n capete, prelucrarea acestora este asem n toare penselor amplasate la marginea detaliului. 4. C lcarea penselor Se execut n acelai mod ca i pensele la marginea de detaliu, prealabil pensa se ntinde n zona taliei, ob innd ndreptarea cus turii de asamblare a pensei. D. Prelucrarea variantelor de pense (pense pliu, pense- t ieturi) 1. Marcarea pensei-pliu Se marcheaz cu trei linii: 1 - de mijloc; 2 - lateral ; 3 - de cap t 2.Asamblarea Se asambleaz pe linia lateral i pensei pliu pe linia de la cap tul pensei 3. C lcarea pensei-pliu Se calc pensa ntr-o parte pe linia de margine
2 1 3

Tabelul 1.4. - Prelucrarea li ului spate

Denumirea Condi iile tehnice pentru fazei ndeplinirea fazei tehnologice tehnologice 1 1. Dublarea rezervelor li ului 2 n materialele pu in elastice rezervele li ului pot fi prelucrate f r dublur . Partea stnga se dubleaz cu dublur cu 3 Schi a

1-2

scurt dect rezerva li ului Partea dreapt a li ului se dubleaz cu dublur care dep ete linia de simetrie cu 15...20 mm i nu ajunge cu 7...15 mm la linia exterioar
7-15 15-20

10

1-2

1...2 mm mai ngust i mai

2.Asamblarea li ului

Partea din spate se asambleaz pe linia de simetrie, printr-o trecere se asambleaz i rezerva superioar a li ului.

3. C lcarea li ului

n cazul cnd cus tura de simetrie se descalc , li ul trebuie crestat la baz . Pentru cazul cnd cus tura se calc ntr-o direc ie crest tura nu se execut . Rezervele li ului se calc spre stnga. Rezerva p r ii inferioare a li ului se calc ntr-o direc ie cu 15 mm. Este rezerva la care se va asambla c ptueala spatelui.

11

3. Asamblarea c ptuelii li ului

n prima faz se despic c ptueala pe linia li ului i rezerva superioar , apoi se asambleaz pensa c ptuelii amplasat pe linia de simetrie a spatelui. n continuarea pensei se asambleaz rezerva superioar a li ului, neajungnd 10...12 mm pn la cap t. C ptueala se cresteaz formnd rezerva cu care se va asambla c ptueala la li .

4.Asamblarea c ptuelii la li

Se precizeaz linia tivului. Se asambleaz c ptueala la rezerva li ului superior (cus.1), urmeaz asamblarea c ptuelii la tivul spatelui, l imea cus tuii de 10 mm (cus.2), apoi se asambleaz c ptueala la rezerva
12
2 3 1 2

inferioar a li ului (cus.3) asamblarea col ului inferior al li ului.

5. Finisarea li ului

Se cresteaz col urile li ului i se ntorc pe fa , se ndreapt , pe li ul superior se execut cus tura decortiv la 1-2 mm. Rezerva tivului este de 30-40 mm, acestea se tivesc cu punct ascuns, ag nd dublura tivului.

Termolipirea reperelor n vederea termolipirii reperelor sacoului este necesar ca nt riturile s fie asortate func ie de culoarea reperelor din materialul de baz . Este necesar ca, la preg tirea reperelor pentru termolipire semnele trasate pe marginea reperelor reperelor din material de baz s nu se acopere.

Termolipirea fe elor din material de baz Aceste repere se termolipesc prin metoda sandwich interior, pe dosul reperului din material da baz depunndu-se toate reperele de inser ie cu fe ele f r adeziv orientate una c tre alta, al doilea reper de material de baz suprapunndu-se perfect pest primul, ordinea de termolipire fiind urm toarea (fig.1.1). Stratul de inser ie se aeaz pe materialul de baz la 15 mm de cantul cus turii laterale, 10 mm de cantul i termina ia pieptului, 3 mm de cantul cus turii um rului i 5 mm de cantul r scroielii mnecii; reperul de inser ie pentru rever se aeaz la 10 mm de
13

cantul pieptului; reperele de nt ritur pentru um r, vrful reverului i cant se aeaz perfect peste stratul principal de inser ie.
insertie umar insertie virf rever
5
3

insertie rever

strat principal de insertie


10

material de baza

15

insertie in cant

Fig.1.1. Modul de termocolare a pieptului din material de baz

Termolipirea reperelor mici i a celorlalte detalii Partea cu adeziv a inser iei se depune pe dosul reperelor din material de baz : a clapele, paspoalul i panourile de buzunare se depun pe mijlocul benzii de inserie care are l imea de 75 mm. Se utilizeaz instala ii de termolipit cu band ngust : b- reperele dreptunghiulare din material de baz (fa i dos de guler) se depun pe banda esut cu l imea de 180 mm; c reperele de plastron, fa i dos de mnec spate, bizet i clin se termolipesc prin metoda sandwich interior;
14

banda de inser ie cu l imea de 30 mm se aplic pe roshar ncepnd de la marginea r scroielii mnecii; reperele de inser ie se aplic la r scroiala i termina ia dosului de mnec (fig.1.2), partea superioar a clinului, termina ia fe ei de mnec , partea superioar i lateral a spatelui precum i la bizet n zona corespunz toare reverului (fig.1.3). La fa a de mnec n zona li ului l imea inser iei poate fi dubl fa de l imea celei de la dosul de mnec , aceasta pentru a se putea executa butonierele. Se pot termolipi clinii i la termina ie, l imea inser iei fiind de 45 mm.

insertie intaritura tesuta

Fata de mineca

Insertie Dos de mineca

roshar

Insertie

Insertie

Fig.1.2. Modul de aplicare a inser iilor la plastron i mneci

Se pot termolipi reperele spatelui la termina ie, inser iile avnd l imea de 40 mm. De asemenea spatele poate fi termolipit la r scroiala gtului i n zona liniei
15

30
30

30

um rului printr-un singur reper de inser ie. Se pot utiliza instala ii de termolipit de tip Kannegiesser. Pachetele cu repere termolipite sunt etichetate, utilizndu-se etichete cu vignete pentru mineci i etichete pentru celelalte repere. Etichetele pentru garnituri perechi se aeaz la garnitura stng .

3
Insertie

Clin

Spate

Bizet

Fig. 1.3. Modul de aplicare a inser iilor la clini, spate i bize i nt riturile n gulerul superior i inferior al sacoului se pozi ioneaz pe tot reperul sau pe pelerin i tei croite aparte (fig. 1.4, a, b). n gulerul aplicat n r scroial prin cus tura de aplicare, nt ritura se depune la 2 mm de linia cazurii, 7 mm de linia teiului.

30

16

30

n gulerul superior pot fi proiectate nt rituri suplimentare n capetele gulerului (fig.1.4, c). nt ritura gulerului superior se aplic n capete la 12 mm de linia pelerinei, 10 mm de linia cazurii i 12 mm de linia teiului.

c
Fig.1.4. Dublarea cu nt rituri suplimentare a gulerului cu revere

Aplicarea benzii esute pe r scroiala mnecilor Banda esut cu l imea de 2 mm se aplic n zona r scroielii mnecilor pentru evitarea ntinderii piep ilor sacoului. Opera ia se face dup asamblarea clinilor la piep ii sacoului. Aplicarea benti ei se face ncepnd de la cca. 25 mm de cantul liniei umerilor, la o distan de 7 mm de marginea r scroielii mnecilor i terminnd la extremitatea clinului corespunz toare cus turii laterale. La reperul fa a stnga se aplic pe fa a materialului de baz iar pieptul pe dosul acestuia. Se sus ine materialul de baz pe linia r scroielii mnecii astfel nct s existe plus de material de cca. 2-3 mm ntre crest turi la fa i de asemenea de la crest tur pn la termina ia r scroielii mnecii clinului.

17

Aplicare pe fata materialului

5
7
Plus material

Pentru fe ele cu plastron volant se ncepe coaserea benzii esute la 40 mm deasupra celei de-a doua crest turi de la r scroiala mnecii fe ei, terminndu-se la 40 mm deasupra cus turii dintre clin i spate. Codul asambl rii este 301 SSa-1 (fig.1.5). Pentru fe ele cu plastron termolipit pe material de baz gros se ncepe coaserea benzii esute de la linia um rului la fa i se termin pe linia um rului la spate. (fig. 1.5)

Fig. 1.5. Modul de aplicare a benzii esute pe linia r scroielii mnecilor de la piep i i clin.

n cazul es turilor groase i sub iri, banda poate fi aplicat pe toat r scroiala mnecii sau par ial pe partea din fa i integral pe partea spate (fig. 1.6, a,b)

Plastron termolipit pe tesatura groasa sau cu greutate mare

Plastron termolipit pe tesatura subtire

40

Fig. 1.6. Metode de coasere a benzii esute pe linia r scroielii mnecii materialului de baz
Aplicarea benzii se face f r a re ine materialul de baz pe linia de coasere. Dup coaserea benzii este necesar s nu se richtuie r scroiala mnecii, n caz contrar disp rnd crest turile. 18

25
Fata stinga

LUCRAREA DE LABORATOR nr.2 Tema: PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A BUZUNARELOR N VESTIMENTA IA EXTERIOAR SCOPUL LUCR RII: studierea i nsuirea metodelor de prelucrare a buzunarelor n vestimenta ia exterioar
2.1 ORDINEA DESF URARII LUCR RII 1.. Studierea variantelor solu ion rii constructiv-tehnologice a buzunarelor n

2.

vestimenta ia exterioar . Elaborarea documentatiei tehnologice pentru procesul de prelucrare a buzunarelor n vestimenta ia exterioar . 3. Confec ionarea buzunarelor conform sarcinii primite. 4. Perfectarea d rii de seam . ECHIPAMENTE I ACCESORII: elemente de produs, plane. 1.Tema i scopul lucr rii. 2. Schi area aspectului exterior i specificarea reperelor, elaborarea sec iunii pentru elementele produsului de mbr c minte exterior: buzunar aplicat c ptuit, t iat cu clap , amplasat n cus tur , superior t iat cu laist cu capete aplicate. 3. Succesiunea tehnologic de prelucrare a buzunarelor. 4. Buzunarele confec ionate n material.

2.2 CON INUTUL I FORMA D RII DE SEAM

2.3 NTREB RI DE AUTOCONTROL

1.Care sunt detaliile componente ale buzunarului t iat ? 2.Prin ce metode pot fi aplicate buzunarele la detaliul de baz Ce func ie are contrarefiletul ? 3.Care din detaliile buzunarului t iat cu clap pot fi croite pe direc ia firului de b t tur ? 4.Ce dimensiuni au clapa, refile ii, laistul n stare finit ? 5.Din ce materiale se confec ioneaz subclapa i contrarefiletul n buzunarul t iat cu clap ? Timpul rezervat lucr rii Preg tirea lucr rii Efectuarea lucr rii Perfectarea d rii de seam asupra lucr rii
2.4. BIBLIOGRAFIA RECOMANDAT

Ore academice 2 4 2

1.Neagu Ioan, Mitu Stan, Tehnologii de confec ionare mbr c mintei, Sibiu, 2000, pag. 279.
19

2. . ., .152-159. 3. . .. 4.

. ., . ., .,1988., . ., . .,

., 1991, .112-135. . ., ., 1982, . 211-222, 226-235.

2.5. CONSIDERA II GENERALE Buzunarele pot fi clasificate dup locul amplas rii, configura ia i orientarea liniei de intrare, modul de prelucrare a liniei de intrare. Ele pot fi clasificate n dou grupe mari: interioare i exterioare, la rndul lor acestea pot fi aplicate, t iate i plasate n cus turi. A. BUZUNARELE APLICATE Diferen ierile constructive i tehnologice ale buzunarelor sunt determinate de grupa sortimentului la care acestea se prelucreaz . A1. Buzunarele aplicate la produse din materiale de grosime medie i mic (unistrat). Asem n toare cu tehnologia buzunarelor n c maa pentru b rba i. A2. Buzunare pentru produse multistrat. Buzunarele aplicate pe produse multistrat au un rol preponderent func ional i pot avea urm toare particularit i, prin care se deosebesc de grupa buzunarelor unistrat: 1. Deschiderea buzunarului se stabilizeaz prin aplicarea nt riturii; 2. Rezervele buzunarului se surfileaz separat sau odat cu c ptueala; 3. Suprafa a buzunarului se dubleaz cu nt ritur sau c ptueal ; 4. Aplicarea buzunarului se poate realiza cu o cus tur interioar sau exterioar . La aplicarea buzunarelor extremit ile cus turii se nt resc n unul din urm toarele moduri:

Fig. 2.1 Variante de prelucrare a col urilor buzunarului:


a - necesit rotirea elementului; b - acul se deplaseaz lateral; c - prin schimbarea pasului (nu necesit rotire), nu este estetic i nu are rezisten . 20

Buzunarele din fig. 2.2 impun nsemnarea pozi iei buzunarului prin trei linii, preformarea i aplicarea ntr-un timp mare (fig. 2.2, b, c), coaserea pe din untru (fig. 2.2, d, e) sau aplicarea buzunarului cu c ptueala asamblat prealabil cu fa a buzunarului (fig. 2.2, a, f) ultima fiind o variant a buzunarului cusut elastic. Pentru materiale de tip m tase exist necesitatea de fixare provizorie a rezervelor pe contur (cus tur de lan cu un fir).

A
a b c

A
d e f Fig. 2.2 Variante de prelucrare a buzunarelor c ptuite prin:
a - nn direa c ptuelii la buzunar i aplicarea la fa ; b aplicarea c ptuelii i buzunarului printr-o trecere su rezervele surfilate anterior; c aplciarea c ptuelii i buzunarului separat; d cus tura de asamblare pe interior cu surfilarea rezervelor buzunarului odat cu c ptueala; e - asamblarea buzunarului pe interior cu rezerve asamblate prealabil; f buzunar cu c ptueala nn dit , aplicat la fa prin cus tur ascuns .

21

B . BUZUNARE PLASATE PE DIREC IA CUS TURII Aceste buzunare ca rol func ional sunt ntlnite att la produse unistrat, ct i la produse multistrat. Deschiderea buzunarului se stabilete dimensional prin nt rire sau coasere. B1. Buzunar cu punga din material auxiliar

1 5 2 6 1 3 4 7

1 5 1 6 3 7
b

Fig. 2.3. Variante de realizare a buzunarului plasat n cus tur :


a refilet interior i contrarefilet aplicate prin cus tura de aplicare; b refilet interior realizat dintr-o bucat cu detaliul de baz .

Tehnologia de prelucrare a buzunarului (fig.2.3,a) include urm toarele faze: Aplicarea nt riturii pe linia intr rii buzunarului prin termolipire; Aplicarea refiletului interior i a pungii la marginea superioar a buzunarului (cus tura 301); Aplicarea marginii inferioare a refiletului interior pe punga buzunarului (cus tura 406); Aplicarea contrarefiletului pe punga buzunarului (cus tura 406); Aplicarea contrarefiletului i a pungii la marginea inferioar a deschiderii buzunarului (cus tura 301); Realizarea unei cus turi ornamentale pe linia buzunarului (cus tura 301); Inchiderea pungii buzunarului (cus tura 301). Fazele 3 i 4 pot fi realizate n una din urm toarele metode:

22

Fig. 2.4 Variantele de aplicare a contrarefiletului la punga buzunarului:


a acoperirea marginii contrarefiletului; b surfilarea i aplicarea contrarefiletului la punga buzunarului; c aplicarea interioar a contrarefiletului la pung ; d aplicarea contrarefiletului la pung cu margine ndoit ; e desc lcarea cus turii; f aplatizarea cus turii de asamblare a contrarefiletului la pung .

B2. Buzunare laterale plasate n cus tura de relief Sunt specifice produselor cu sprijin pe linia taliei i produselor cu sprijin pe umeri t iate pe linia taliei, iar deschiderea buzunarului se realizeaz ntre fa a produsului i o completare a acesteea numit contrarefilet. Punga buzunarului poate avea 1 sau 2 repere croite independent i poate fi din material de baz sau mai multe auxiliare.

A
3 1 5 2 8 1 5 2 8 1 5 3 2 8 1 5 4 2 8

Fig. 2.5 Variante de realizare a buzunarelor cu punga din material auxiliar Succesiunea tehnologic de prelucrare a buzunarului cu punga din material auxiliar este asemenea tehnologiei buzunarelor plasate n cus tur . Pentru buzunarul din figura 2.5,d succesiunea tehnologic este urm toarea: Aplicarea dublurii pe linia deschiderii; Aplicarea contrarefiletului pe punga buzunarului; Aplicarea refiletului interior pe punga buzunarului;

23

Aplicarea refiletului interior i a pungii pe linia deschiderii; Crestarea cus turii i ntoarcerea pe fa a buzunarului, executarea cus turii decorative; C lcarea deschiderii buzunarului; Pozi ionarea buzunarului n capete prin chei e; nchiderea pungii buzunarului; C lcarea buzunarului. C. BUZUNARE T IATE C1. Buzunare t iate cu laist Laistul se fixeaz pe marginea inferioar a deschiderii buzunarului n pozi ie: orizontal , vertical sau oblic . Suprafa a laistului se dubleaz cu nt ritur . L imea minim a laistului este de 15 mm. Tehnologia de realizare a buzunarelor cu laist se diferen iaz n func ie de modul de aplicare a laistului, cu capete montate sau aplicate. C 1.1. Buzunar cu laist cu punga din materialul de baz Succesiunea tehnologic de prelucrare a buzunarului din fig.2.6, b: 1. Aplicarea nt riturii pe laist; 2. Aplicarea nt riturii pe deschiderea buzunarului; 3. Asamblarea laistului n capete; 4. ntoarcerea pe fa i realizarea unei cus turi ornamentale pe marginea laistului; 5. Aplicarea laistului la marginea inferioar a buzunarului; 6. Aplicarea pungii la marginea superioar a deschiderii; 7. T ierea deschiderii buzunarului; 8. ntroducerea pungii n deschidere; 9. C lcarea buzunarului; 10. Fixarea capetelor laistului cu o cus tur interioar ; 11. nchiderea pungii buzunarului pe linia superioar ; 12. nchiderea pungii buzunarului; 13. Fixarea extremit ilor laterale al laistului cu o cus tur vizibil sau o cus tur ascuns .

24

Sec iunea A - A

2 6 3 4 1 2 5 12
a b c Sec iunea B - B d

A B
B
laist

contrarefilet fata

A
Fig. 2.6 Buzunar cu laist cu capete montate i pung din material de baz C 1.2. Buzunar pieptoral cu laist cu capete aplicate i punga din material auxiliar Succesiunea de prelucrare a buzunarului din figura 2.7, c: 1. Dublarea laistului prin termolipire; 2. Preformarea laistului n capete, fixare provizorie cu clame; 3. Aplicarea pungii la rezerva interioar a laistului; 4. Aplicarea laistului la linia inferioar a deschiderii; 5. Aplicarea contrarefiletului pe punga; 6. Aplicarea contrarefiletului la linia superioar a deschiderii; 7. T ierea deschiderii; 8. Introducerea pungilor n deschidere; 9. Asamblarea rezervelor interioare a laistului; 10. Scoaterea clamelor. Aplicarea capetelor laistului la fa ; 11. nchiderea pungii buzunarului.

25

Sec iunea A - A

1 4 3 8 5 6 11
a Sec iunea B-B b c

B A

laist

contrarefilet
a

fata

laist

contrarefilet
b

fata

laist

contrarefilet

fata

c Fig. 2.7 Prelucrarea buzunarului cu laist cu capete aplicate i punga din material auxiliar DE RE INUT: n cazul unui laist de l ime mare, refiletul interior i contrarefiletul pot lipsi (laist cu l ime de peste 30 mm), n cazul materialului cu grosime mare dosul laistului poate fi realizat din c ptueal (de aceeai culoare cu materialul de baz (fig.2.7, c)).
26

C 2. Buzunare cu refile i Pot acoperi una sau ambele margini t iate ale buzunarului. L imea total maximal a refile ilor este de 12 mm. Suprafa a refile ilor se stabilete prin termolipire iar pozi ia deschiderii buzunarului determin forma pungii. Tehnologia de realizare este dependent de utilajul folosit i caracteristica materialelor din care se realizeaz punga. La partea superioar a deschiderii buzunarului poate fi aplicat i o clap . C 2.1. Buzunare cu refile i i clap n buzunarele cu refile i i clap dosul clapei i contrarefiletului pot fi realizate din c ptueal (se scade grosimea n sec iune). Alimentarea celor doi refile i poate fi realizat dintr-un rulou (caset ). Fazele de realizare a buzunarului sunt: aplicarea refile ilor la reperul fe ei, t ierea deschiderii buzunarului, ntoarcerea manual , fixarea la extremit i, aplicarea contrarefiletului i refiletului pe pung , nchiderea pungii buzunarului, aplicarea contrarefiletului i pungii (deoarece c ptueala poate s ias din cus tura de acoperire).

A
a b c Fig. 2.8 Prelucrarea buzunarului cu clap i refile i n industria de confec ii buzunarele cu clap i refile i sunt prelucrate la maina semiautomat. Clapa i refile ii se depun pe suprafe e transportoare, care le transport n zona de lucru, unde se formeaz liniile de ndoit a refiletului.

27

n figura 2.9 sunt prezentate posibilit ile de lucru: 1. Aplicarea refile ilor i clapei pe reperul fa , t ierea intr rii n buzunar (fig. 2.9, a); 2. Aplicarea refile ilor pe reperul de baz i t ierea intr rii n buzunar (fig. 2.9, b); 4. Aplicarea refiletului i clapei pe reper, t ierea intr rii n buzunar (fig. 2.9, c).

Fig. 2.9 Fazele de prelucrare a buzunarelor t iate cu refile i i clap Contrarefiletul se croiete separat i dubleaz punga pentru a asigura o rezisten mai mare. Refiletul se ndoaie i se calc pe lungime. Semiautomatul simultan execut dou cus turi paralele de aplicare a refiletului i clapei, taie intrarea n buzunar, taie a ele n capetele cus turilor, cresteaz col urile buzunarului, apoi buzunarul se scoate din zon i este stivuit n pachet. Distan a dintre ace este de 120 mm. Lungimea buzunarului variaz ntre 85 i 180 mm. Cu itul superior taie deschiderea pe lungimea de 120 mm, cu itul inferior cresteaz col urile. Semiautomatul are dou directoare de lumin pentru orientarea corect a reperelor. Introducerea c ptuelii n deschiderea buzunarului i prelucrarea ulterioar este efectuat la maina universal , spre exemplu cl. 212 Durkopp. Construc ia i prelucrarea buzunarelor trebuie s asigure urm torii indicatori de calitate: durabilitatea cus turilor de asamblare, p strarea formei clapelor, laistului, rezisten a c ptuelii, simetria reperelor - pereche ca form , calitatea sporit al aspectului exterior al buzunarului.

28

LUCRAREA DE LABORATOR nr. 3 Tema: PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE I ASAMBLARE A GULERELOR N VESTIMENTA IA EXTERIOAR SCOPUL LUCR RII: nsuirea metodelor de prelucrare a gulerelor n vestimena ia exterioar i elaborarea documenta iei tehnologice 3.1 ORDINEA DESF UR RII LUCR RII 1. Studierea variantelor solu ion rii constructiv-tehnologice a reperelor n vestimenta ia exterioar . 2. Elaborarea documentatiei tehnologice pentru procesul de prelucrare a gulerului n vestimenta ia exterioar . 3. Confec ionarea gulerelor conform sarcinii. 4. Elaborarea d rii de seam . ECHIPAMENTE I ACCESORII: elemente de produs, plane. 3.2 CON INUTUL I FORMA DARII DE SEAMA 1. Tema i scopul lucr rii. 2. Schi area aspectului exterior i specificarea detaliilor (tabelul 1.1), elaborarea sec iunii pentru elementul gulerul produsului de mbr c minte exterioar : guler cu revere prelucrat prin cus tura de aplicare i guler cu revere prelucrat prin cus tura de asamblare. 3. Elaborarea succesiunii tehnologice de prelucrare a dou gulere cu revere (tabelul 1.2). 5. Variante de gulere cu revere confec ionate n material. 6. Prezentarea concluziilor asupra lucr rii efectuate. 3.3. BIBLIOGRAFIA RECOMANDAT

1. Neagu Ioan, Mitu Stan, Tehnologii de confec ionare mbr c mintei, Sibiu, 2000, pag. 334-337. 3. . ., . . . ., 1991. 4. . ., . ., ., 1982, pag. 264-276.

29

TIMPUL REZERVAT LUCR RII ACADEMICE Preg tirea lucr rii Efectuarea lucr rii Perfectarea d rii de seam 3.4. NTREB RI DE AUTOCONTROL

ORE 2 6 2

1. Care sunt etapele de prelucrare a gulerului ? 2. Care sunt metodele de asamblare a fe ei i dosului de guler la sacou ? 3. Care sunt metodele de prelucrare ini ial a dosului de guler n diverse produse (sacou, palton, scurt , produse mbl nite) ? 3.5.CONSIDERA II GENERALE Procesul tehnologic de prelucrare a gulerelor include trei etape: prelucrarea ini ial a fe ei i dosului de guler; asamblarea fe ei i dosului de guler; aplicarea gulerului n r scroial .

A. Prelucrarea ini ial a fe ei i dosului de guler. n func ie de destina ia produsului prelucrarea ini ial a fe ei de guler va consta n: 1. Dublarea frontal a detaliilor (vezi fig.1.2, 1.3 lucrarea nr.1); 2. Aplicarea teiului la pelerina gulerului (fig.3.1). aplatizare bilateral la maina de cusut n zig-zag; aplatizarea rezervelor ntro direc ie; aplatizare bilateral la maina de cusut simplu; aplicare prin suprapunere la maina de cusut n zigzag; c lcarea ntr-o direc ie a cus turii.

Fig. 3.1 Variante tehnologice de aplicare a teiului la pelerina gulerului

30

Prelucrarea dosului de guler din fig. 3.2 va consta n: rigidizarea maxim pe pelerin i mijlocie pe teiul gulerului la maina de cusut simplu (fig. 3.2, a); rigidizare omogen pe toat suprafa a gulerului (fig. 3.2, b); aplicarea inser iei de sintepon sau flizelin prin cus turi ascunse de lan cu un fir, dispuse radial, se caracterizeaz prin stabilitate bun a formei, f r pericol de deforma ie (fig. 3.2, c.); aplicarea dublurilor netermoadezive (sintepon, flizelin etc.) pe dosul de guler prin dou cus turi transversale de lan cu un fir (fig. 3.2, d); aplicarea a dou straturi de inser ie peste dosul de guler: 1 faz aplicarea sinteponului peste dublur la maina de cusut simplu, faza 2 aplicarea prin termolipire a dublurii i sinteponului peste dosul de guler (fig. 3.2, e); aplicarea prin dou treceri a sinteponului i dublurii la dosul de guler: 1 faz aplicarea prin termolipire a dublurii la dosul de guler, faza 2 aplicarea prin pichetare cu punct ascuns a sinteponului la dublura gulerului (fig. 3.2, f); aplicarea inser iei netermoadezive la pelerina de guler prin pichetare la maina de cusut ascuns n lan cu un fir i pe sectorul teiului la maina de cusut simplu (fig. 3.2, g).

31

Prelucrarea dosului de guler se va face n func ie de tipul produsului i grosimea materialului n una din variantele de mai jos:
40

Sectiunea A - A

Sectiunea A - A

A
f

g Fig. 3.2 Variante tehnologice de prelucrare a dosului de guler:


a, b - pichetarea gulerului cu nt ritur la maina de cusut simplu (sacou, palton); c, d, g, f pichetarea gulerului la maina de cusut lan cu un fir; e pichetarea gulerului la maina de cusut simplu; f pichetarea gulerului i termoizolantului la maina de cusut ascuns; g pichetarea gulerului cu inser ie i termoizolant la maina de cusut liniar cu un fir.

32

B. Asamblarea fe ei i dosului de guler Asamblarea gulerului se face prin cus tura de asamblare sau aplicare. Prima metod este folosit n produsele pentru femei i copii, iar a doua n produsele pentru b rba i (paltoane, sacouri, scurte), deoarece permite ob inerea unei margini mai sub iri fa de prima metod . Studiind aceast etap de prelucrare a gulerului, important este realizarea sus inerii pe linia pelerinei gulerului. Pentru ndeplinirea corect a acestei opera ii pe detaliile gulerului se execut cteva crest turi. Pentru gulerele dublu stratificate (fa i dos de guler) exist dou metode de baz de asamblare a fe ei i dosului de guler: 1. prin cus tura de aplicare (specific sacoului) (fig. 3.3, a); prin cus tura de asamblare (specific produselor pentru femei i copii) (fig. 3.3, b ). n figura 3.3 sunt prezentate dou metode de aplicare a dosului la fa a de guler i invers a fe ei la dosul de guler prin cus tura zig-zag. L imea rezervei aplicate poate fi de 10-15 mm n primul caz i 5-7 mm n cazul al doilea. A doua metod este mai des ntlnit pentru esteticul mai bun al gulerului pe partea de vers, gra ie nedeirabilit ii pslei din care se confec ioneaz dosul de guler.
A

Fig. 3.3 Asamblarea gulerului cu gulerul dos (psl ) prin cus tura de aplicare la maina de cusut n zig zag (cod 304).
A

Fig. 3.4 Asamblarea gulerului cu dosul de guler prin cus tura de asamblare:
a - f r cus turi de garnisire pe pelerina gulerului; b - cu cus tura de garnisire; c - cu cus tura de aplatizare pe dosul de guler.

33

C.Prelucrarea gulerului monostrat Pentru gulerele monostrat exist posibilitatea de prelucrare prin surfilare pe contur (fig. 3.5, a) cu sau f r apicarea ulterioar a rezervelor surfilate i bordarea gulerului cu bieu (fig. 3.5, b).

A
a

A
b

Fig. 3.5 Prelucrarea gulerelor monostrat:


a - prelucrarea prin cus tura de surfilare i aplicare a rezervelor; b - prelucrarea prin cus tura de bordesire.

D.Aplicarea gulerului n r scroial Aplicarea gulerului n r scroial poate fi efectuat n stare definitivat (simplu aplicat ) i nedefinitivat (croit integral cu fa a i spatele). Anterior aplic rii gulerului se asambleaz cus turile umerale cu rezerve desc lcate, c lcate ntr-o parte, aplatizate, l cat , refec i dubl . Condi ia care se cere respectat nainte de aplicarea gulerului n r scroial sunt cus turile umerale executate.
IV

III

II I

Fig. 3.7 Schema da aplicare a gulerului n r scroial se efectuiaz cu sus inerea pe sectoarele: I lipsa sus inerii; II sus inearea r scroielii gitului; III sus inerea dosului de guler; IV lipsa sus inerii.

Metode de aplicare a gulerelor n r scroial sunt dou : metoda 1 este specific produselor de tip sacou, jachet , metoda a II - produselor pentru femei i copii de tip palton, jachet , scurt , impermeabil etc. Prima metod const n aplicarea dosului i n faza a doua a fe ei de guler, ntlnit n gulere cu revere. Metoda a doua const n aplicarea fe ei i dosului de guler printr-o trecere, metod ntlnit n gulerele simplu aplicate.
34

Fig. 3.8 Variante de aplicare a gulerelor n r scroial i fixarea dosului i fe ei de guler:


a prin cus b prin cus c prin cus d prin cus e prin cus tura de asamblare cu fixarea prin cus tura interioar ; tura de aplicare i fixare prin cus tura vizibil paralel r scroielii gtului; tura de asamblare i fixare pe interior a fe ei i dosului de guler; tura de aplicare i fixare pe interior prin termolipire; tura de aplicare i fixare prin punct ascuns pe interior.

35

LUCRAREA DE LABORATOR nr. 4 Tema: PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE I ASAMBLARE A MINECILOR IN VESTIMENTATIA EXTERIOAR SCOPUL LUCR RII: nsuirea metodelor de prelucrare a mnecilor n vestimenta ia exterioar 4.1. ORDINEA DESF UR RII LUCR RII 1. Studierea variantelor solu ion rii constructiv-tehnologice a prelucr rii li urilor la mneci n vestimenta ia exterioar . 2. Elaborarea documentatiei tehnologice pentru procesul de prelucrare a li urilor la mneci n vestimenta ia exterioar . 3. Confec ionarea li urilor deschis, cu col detaabil i orb la mnec . 4. Perfectarea d rii de seam . ECHIPAMENTE I ACCESORII: elemente de produs, plane. 4.2. CON INUTUL I FORMA DARII DE SEAMA Tema i scopul lucr rii. 2. Schi area aspectului exterior i specificarea reperelor (tabelul 1.1), elaborarea sec iunii pentru elementele produsului de mbr c minte exterior: mneca cu li deschis, li cu col detaabil i li orb. 3. Elaborarea succesiunii tehnologice de prelucrare a li urilor deschis, cu col detaabil i orb(tabelul 1.2). Confec ionarea li urilor deschis, cu col detaabil i orb n material. Prezentarea concluziilor asupra lucr rii efectuate. 4.3. BIBLIOGRAFIA RECOMANDAT 1. Neagu Ioan, Mitu Stan, Tehnologii de confec ionare a mbr c mintei, Sibiu, 2000, pag. 369-394. 2. . ., . ., . ., 1991., pag. 156-166. 3. . ., . ., . . , 1982., pag. 276 -288.

36

TIMPUL REZERVAT LUCR RII 1. Preg tirea lucr rii 2. Efectuarea lucr rii 3. Perfectarea d rii de seam 4.4. NTREB RI DE AUTOCONTROL 4 6 4

ORE ACADEMICE

1.Care sunt metodele de asamblare a mnecilor la palton, jachet ? 2. Care sunt metodele de aplicare n r scroiala mnecii n produsele cu c ptueal ? 3. Care sunt metodele de aplicare n r scroiala mnecii n produsele f r c ptueal ? 4.Care sunt metodele de prelucrare a tivului mnecii cu li i manete ? 4.5. CONSIDERA II GENERALE A. ASPECTE GENERALE PRIVIND TEHNOLOGIA ASAMBL RII MNECILOR Clasificarea mnecilor n mbr c mintea exterioar prevede urm toarele criterii de clasificare: x Dup croial : aplicate, raglan, chimono, combinat . x Dup num rul de cus turi: 1, 2 i 3 cus turi. x Dup modul de definitivare a tivului: li uri (deschise, col detaabil, orb), manete (r sfrnte i n continuarea mnecii). x Dup num rul de detalii: p r ile superioar i inferioar , anterioar i posterioar . Succesiunea tehnologic tip industrial de asamblare a mnecii: 1. Asamblarea mnecii pe linia cotului (cl.3517, f. Pfaff). 2. Desc lcarea cus turii de cot (presa de c lcat Test APBC, f. Vestra). 3. Aplicarea benzii termofuzibile n tivul mnecii (cl.3517, f. Pfaff). 4. Asamblarea c ptuelii la mnec pe linia tivului (cl.3517, f. Pfaff). 5. C lcarea liniei tivului (presa de c lcat Test APBC, f. Vestra). 6. Inchiderea tubular a mnecii (cl.5487, f. Pfaff). 7. Desc lcarea cus turii anterioare (presa de c lcat cu profil de tip consol ).

37

B. VARIANTE DE REALIZARE A LI URILOR LA MNECI Croiul mnecii cu li deschis

Partea inferioar a mnecii

Partea superioar a mnecii

Succesiunea tehnologic de prelucrare este urm toarea: Asamblarea mnecii pe linia anterioar . Executarea butonierelor pe partea superioar a mnecii. Desc lcarea cus turii anterioare. Aplicarea dublurii pe linia tivului. Asamblarea c ptuelii pe linia tivului. Definitivarea mnecii pe linia tivului prin c lcare. Asamblarea col urilor li ului. Indreptarea col urilor li ului. Inchiderea tubular a mnecii pe linia cotului, 10.Fixarea rezervelor tivului de cus turile de asamblare. Croiul mnecii cu li cu col detaabil

Partea inferioar a mnecii

Partea superioar a mnecii

Succesiunea tehnologic de prelucrare este urm toarea: 1. Executarea butonierelor pe partea superioar a mnecii; 2. Asamblarea mnecii pe linia cotului; 3. Asamblarea col ului mnecii; 4. Indreptarea col ului mnecii;
38

5. Desc lcarea cus turii cotului; 6. Aplicarea dublurii pe linia tivului; 7.Asamblarea c ptuelii pe linia tivului; 8.Definitivarea mnecii pe linia tivului prin c lcare; 9.Inchiderea tubular a mnecii pe linia anterioar ; 10.Fixarea rezervelor tivului de cus turile de asamblare. C. VARIANTE DE REALIZARE A MANETELOR LA MNECI Mneca cu manet f r li . Definitivarea acestor manete are loc deobicei dup nchiderea tubular a mnecii. Extremit ile laterale ale manetelor se plaseaz n prelungirea unui li , ea nchizndu-se cu nasture i butonier . Dac li ul este plasat n prelungirea unei cus turi de asamblare a mnecii, aplicarea manetei poate fi realizat , nainte de nchiderea tubular a mnecii, pe fa a manetei se prevede nt ritur . Dup aplicarea nt riturii (faza 1), are loc fixarea ndoit prin coasere a fe ei manetelor pe nt ritur (faza 2). La asamblarea fe ei cu dosul de manet (faza 3) trebuie de avut n vedere modul de aplicare a manetei prin 1-2 cus turi.

4 2 1 3

Dac maneta se aplic printr-o cus tur , la realizarea fazei 3, rezerva adaosului manetei se ndoaie peste linia fe ei. Dup ntoarcerea pe fa urmeaz obligatoriu c lcarea, n timpul c reia rezervele de aplicare a manetei se plaseaz n interior. Aceast manet se aplic printr-o trecere la mnec (faza 4).

Prelucrarea manetelor din blan necesit o prelucrare diferit de cele textile, din cauza propriet ilor tehnologice specifice a bl nurilor. Dublurile folosite sunt cele netermoadezive. Maneta deobicei este c ptuit . Succesiunea tehnologic de prelucare a manetei din blan (fig.4.2, a) 1. Aplicarea nt riturii la fa a manetei prin termolipire. 2. Aplicarea de fixare a bl nii pe linia superioar a manetei. 3. Aplicarea marginii inferioare a bl nii la manet n zig-zag. 4. Aplicarea manetei la mnec .
39

5. Aplicarea manetei la c ptueala mnecii. 6. Fixarea cu punct ascuns a rezervei manetei de fa a mnecii. Not : nt ritura din bumbac se folosete n cazul cnd derma bl nii este slab .

Fig. 4.2. Variante de realizare a manetelor r sfrnte cu blan Mneca se aplic n r scroiala nchis tubular sau deschis . Pentru produsele de mbr c minte exterioar este caracteristic aplicarea mnecilor nchise tubular. Pentru o mai bun aranjare mneca se va sus ine uor. Conform metodicii elaborate de NIIP pentru materialele cu un procent mare de fibre sintetice (peste 30%), sus inerea constituie 0,2 mm pentru fiecare 10 centimetri i pentru materialele de ln (drapuri) 1,25 cm. Valoarea sus inerii va varia ntre 1 cm i 7,5 cm pe tot capul mnecii. Aplicarea n r scroial a mnecii cu sus inere poate fi realizat la maina cl. 541 Durkopp, care realizeaz transport diferen ial al reperelor. Urmeaz schema de repartizare a adaosului pentru pozi ionarea mnecii n r scroial pentru sacou i demiul pentru b rba i. n sacou, sus inerea va constitui pe sectorul I 18%, II 11% i sectorul III 7%.
I VI II V III IV

II

III

Pentru demiu pentru b rba i, pe sectorul I 17%, II 7 %, III 8,2 %, IV 14,3 %, V 13,5% i pe sectorul VI-17%.

Fig.4.3. Valoarea sus inerii pe capul minecii pentru diverse produse vestimentare

40

LUCRAREA DE LABORATOR nr. 5 Tema: STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A SISTEMELOR DE NCHIDERE LA VESTIMENTA IA EXTERIOAR SCOPUL LUCR RII: nsuirea metodelor de prelucrare i asamblare a sistemelor de nchidere n vestimenta ia exterioar 5.1. ORDINEA DESF UR RII LUCR RII 1.Studierea variantelor solu ion rii constructive - tehnologice a sistemelor de nchidere n vestimenta ia exterioar . 2. Elaborarea documentatiei tehnologice pentru procesul de prelucrare a sitemelor de nchidere n vestimenta ia exterioar . 3. Confec ionarea sistemelor de nchidere. 4. Perfectarea d rii de seam . ECHIPAMENTE I ACCESORII: elemente de produs, plane. 5.2. CON INUTUL I FORMA D RII DE SEAM 1. Tema i scopul lucr rii. 2. Schi area aspectului exterior i specificarea reperelor (tabelul 1.1), elaborarea sec iunii pentru elementele produsului de mbr c minte exterior: sistem de nchidere cu nasturi ascuni ob inut prin t iere, sistem de nchidere cu nasturi ascuni prelucrat n cus tura cantului, cu deplasarea de la linia cantului, sistem de nchidere cu nasturi vizibili i cus tura de garnisire sau cu aplatizarea rezervelor cus turii. 3. Elaborarea succesiunii tehnologice de prelucrare a sistemelor de nchidere (tabelul 1.2). 4. Confec ionarea elementelor enumerate n p.2 n material. 5.3. BIBLIOGRAFIA RECOMANDAT
1. Neagu Ioan, Mitu Stan, Tehnologii de confec ionare a mbr c mintei, Sibiu,

2000, pag. 353 - 365. 2. . . Durata efectu rii lucr rii Preg tirea lucr rii Efectuarea lucr rii Perfectarea d rii de seam

. , 1982. 248 - 263 .

.:

Ore academice 4 6 2
41

5.4. NTREB RI DE AUTOCONTROL 1. 2. 3. 4. 5. Care sunt etapele de prelucrare i asamblare a sistemelor de nchidere? Care sunt metodele de prelucrare a marginilor inferioare a canturilor? Care sunt prescrip iile tehnice pentru asamblarea bizetului la cant? Ce feluri de butoniere pot fi prelucrate pe bize ? Ce modalit i de fixare a bizetului la cant cunoate i?

5.5. CONSIDERA II GENERALE Se cunosc patru metode industriale de asamblare a canturilor: 1. pn la executarea cus turilor umerale (produse pentru b rba i); 2. simultan cu aplicarea gulerului n r scroial (produse pentru femei i copii); 3. odat cu definitivarea gulerului (produse cu gulere de tip al); 4. dup executarea cus turilor umerale (produse de mbr c minte pentru var ). A.Prelucrarea bize elor La confec iile din es turi n carouri sau dungi cu linia reverului curb , n vederea coinciderii desenului materialului cu linia de r sfrngere a reverului, marginile interioare ale bize elor se supun opera iei de decatare. Marginile interioare ale bize ului pot fi bordesite cu bieu sau cu o fie croit din c ptueal . B. Precizarea i retuarea canturilor i tivurilor. Precizarea liniilor tivului i cantului pe reperele fe elor, n acest scop acestea se pun vers la vers. Desenarea locului amplas rii butonierelor pe cant. Desenarea liniei de r sfrngere a reverului. La precizarea conturului fe elor se satisfac urm toarele cerin e: 1. Linia cantului paralel liniei de simetrie. 2. Butonierele amplasate la distan e egale. 3. Linia tivului perpendicular liniei de simetrie. 4. L imea rezervei tivului s fie de 30 mm. 5. n produsele cu desen (dung , carou) precizarea se face pe detaliul desf urat, 6. sau pe ambii spa i separat. 7. n confec iile cu guler al i apa fe ele se retueaz dup aplicarea gulerului n r scroial .

42

C. Aplicarea benti ei pentru sus inere la canturi Benti a termoadeziv va fi aplicat la fe e cu sus inere, pe sectoarele: I 0,2 cm; II 0,2 cm; III 0,5 - 0,6 cm; sectorul IV - se proiecteaz n cazul cnd prima butonier se afla mai sus de linia bustului; V 0,2 cm; VI, VII 0 cm; VIII 0,4 - 0,5 cm. Benti a netermoadeziv va fi decatat i apoi aplicat cu sus inerea fe elor. Distan a la care se depune benti a termoadeziv depinde de l imea cus turilor de asamblare a canturilor i este indicat n schem i se distribuie dup cum urmeaz : r scroiala gtului 9 - 10 mm; revere 6-8 mm; canturile 7 - 9 mm; tivul 1 mm; linia de r sfrngere a reverului 5 - 7 mm. Calitatea aplic rii benti ei la canturi se face prin suprapunerea fe elor stng i drept: produsele pentru femei cantul drept trebuie s fie mai lung cu 5 mm fa de cantul stng, n produsele pentru b rba i cantul stng trebuie s fie mai lung cu 5 mm fa de cel drept.
I

9-10

VIII

II

III IV

6-8

7-9
VI

VII

Fig.5.1 Schema de aplicare a benti ei la fe e cu sus inere

Fig.5.2 Aplicarea benti ei la fe e cu p strarea distan ei de la cant pe diferite sectoare

43

D. Prelucrarea bize ului n materiale n dung sau carouri, dunga trebuie s fie paralel liniei cantului, pe linia interioar se sus ine bize ul, la prima butonier se sus ine reperul fe ei. n produsele de lungime medie i mare bize ul trebuie asamblat din dou sau trei repere. mbin rile folosite depind de tipul materialelor mbinate: pentru materiale nedeirabile (nlocuitori de piele) mbinare cap la cap cu margini deschise a reperelor; pentru materiale care nu men in pliul aplatizarea rezervelor desc lcate figura 5.3.

1
60 30

5-7

3 4

6
Fig.5.3 Prelucrarea ini ial a bize elor, asamblarea din p r i i prelucrarea marginii interioare Fig.5.4 Schema de aplicare a bize ului la fe e, valoarea sus inerii pe diferite sectoare.

E. Asamblarea bize ului la canturi n canturile f r revere canturile se asambleaz f r sus inere, o mic sus inere revine la butoniere 1-2 mm, n canturile cu revere sus inerea bize ului i cantului se face, pe canturi din partea fe ei, pe revere din partea bize ului. L imea cus turii de asamblare a canturilor este de 5-7 mm. Cus tura cu l ime mai mare se va desc lca. Asamblarea canturilor, pe cel drept se face de jos n sus, pe cel stng de sus n jos. Valoarea sus inerii pe diferite sectoare este: sectorul 1 f r sus inere; sectorul 2 344

5 mm, sectorul 3 2-8 mm, sectorul 4 1-2 mm, sectorul 5 i 6 - f r sus inere, figura 5.4. Variante de asamblare i fixare a vipuc i n canturi Dup ntoarcerea cantului pe fa vipuca se fixeaz prin cus tur provizorie. Modalit ile de fixare a vipuc i pe cant sunt date n schemele de mai jos.

301 bizet fata plastron

bizet 101 fata plastron

7-8

bentita termoadeziva fata bizet

103 bizet fata plastron

fir termofuzibil bizet

fata plastron

e
Fig. 5.5 Variante de fixare a vipuc i n canturile asamblate

Canturile cu bize e croite din ntreg se prelucreaz n ordinea: 1 se aplic benti a la 1-2 mm distan de linia cantului, pentru ai conferi stabilitate. Asamblarea col urilor inferioare ale canturilor are loc n urm toare succesiune tehnologic : 1 asamblarea bize ului la fe e; 2 asamblarea c ptuelii la tiv; 3 asamblarea c ptuelii la bize pe linia interioar ; 4 ntoarcerea col ului cantului pe fa , fixarea cu chei , figura 5.6.
45

bizet 5-7

fata

fata

captuseala

bizet

bizet captuseala fata

15 25-30

20-25

3
b

4 1
c

Fig. 5.6 Asamblarea canturilor cu c ptueala la tiv

F. Prelucrarea nchiderilor cu nasturi ascuni nchiderile cu nasturi ascuni pot fi prelucrate cu t ierea bize ului i bordesirea marginilor acestuia (fig. 5.7 c, f) i n cus tura de asamblare a canturilor (fig. 5.7 a, b, d, e). Prelucrarea nchiderii n cus tura de asamblare a canturilor (fig. 5.7,a) este urm toarea: 1 - asamblarea c ptuelii la bize ; 2 - ntoarcerea pe fa i formarea vipuc i pe bize ; 3 - executarea butonierelor pe bize ; 4 asamblarea c ptuelii la fe e; 5 asamblarea c ptuelilor ntre ele; 6 asamblarea bize elor la canturi n col ul superior i inferior; 7 crestarea i ntoarcerea pe fa a canturilor; 8 executarea tighelului decorativ pe cant; 9 asamblarea c ptuelii fe ei la bizet. Celelalte metode se deosebesc prin lipsa a uneia sau a ambelor c ptueli, a fe ei sau bizetului i sunt recomandate pentru nchiderile prelucrate pe materiale sub iri. nchiderea ob inut prin t ierea bize ului (fig. 5.7, c) are urm toarea succesiune de prelucrare:
46

10-15

1 marcarea liniilor deschiderii pe bize ; 2 aplicarea c ptuelilor la bize ; 3 t ierea deschiderii sistemului; 4 ntroducerea c ptuelilor n deschidere, pozi ionarea sistemului n capete; 5 bordesirea marginilor sistemului cu c ptueli; 6 executarea butonierelor pe bize ; 7 fixarea c ptuelilor ntre ele cu chei e; 8 asamblarea col urilor superior i inferior ale sistemului; 9 executarea tighelului decorativ pe cant; 10 asamblarea c ptuelii fe ei la bize .

Fig. 5.7 Prelucrarea sistemelor de nchidere cu nasturi ascuni:


a sistem n cus tura cantului; b sistem n cus tura cantului; c sistem bordesit cu c ptueli; d - sistem prelucrat n cus tura cantului; e - sistem prelucrat n cus tura cantului; f sistem prelucrat pe bizet. 47

LUCRAREA DE LABORATOR nr. 6 Tema: STUDIUL PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRELUCRARE I ASAMBLAREA PRODUSELOR FUSTA I PANTALONI SCOPUL LUCR RII: studierea procesului tehnologic de prelucrare i asamblarea produselor cu sprijin n talie. 6.1. ORDINEA DESF UR RII LUCR RII 1.Studierea variantelor solu ion rii constructiv-tehnologice a elementelor produsului pantalon. 2. Elaborarea documentatiei tehnologice pentru procesul de prelucrare a elementelor n produsul pantalon. 3. Confec ionarea elementelor produsului pantalon. 4. Perfectarea d rii de seam . ECHIPAMENTE I ACCESORII: elemente de produs, plane. 6.2. CON INUTUL I FORMA DARII DE SEAMA 1. Tema i scopul lucr rii. 2. Schi area aspectului exterior i specificarea reperelor (tabelul 1.1), elaborarea sec iunii pentru elementele produsului pantaloni: li cu fermoar, buzunar lateral, buzunar-spate n chenar, betelie aplicat la produs. 4. Elaborarea succesiunii tehnologice de prelucrare a elementelor pantalonului (tabelul 1.2). 5. Confec ionarea elementelor enumerate mai sus n material. 6.3. BIBLIOGRAFIA RECOMANDAT Neagu Ioan, Mitu Stan, Tehnologii de confec ionare a mbr c mintei, Sibiu, 2000, pag. 157-229. . ., . . . ., 1991., .178. . ., . . . ., 1988., .170. . ., . ., . . , .235.

48

6.4. NTREB RI DE AUTOCONTROL Ce elemente ale pantalonilor (fustei) se prelucreaz n acelai timp? n ce succesiune se execut li ul sistemului de inchidere la pantaloni? Ce maini cu ac iune semiautomat pot fi folosite la executarea elementelor pantalonilor? Care sunt variantele tehnologice de prelucrare a tivului pantalonilor? Care sunt variantele tehnologice de executare a cus turii ezutului la pantaloni pentru corpuri obeze? Care este deosebirea dintre metodele de executare a sli ului la pantalonii confec iona i pentru b rba i i femei? 6.5. CONSIDERA II GENERALE A. Procesul tehnologic de fabricare a pantalonilor include opera iile: 1. Prelucrarea detaliilor buzunarelor laterale; 2. Prelucrarea p r ilor din spate: prelucrarea ini ial : modelare-formare, prelucrarea buzunarelor pe spate; 3. Prelucrarea detaliilor li ului (sistemului de nchidere); 4. Prelucrarea detaliilor mici; 5. Prelucrarea p r ilor din fa , prelucrarea ini ial : modelare-formare, prelucrarea buzunarelor laterale; 6. Asamblarea p r ilor din fa i spate pe liniile laterale; 7. Executarea li ului stng i drept; 8. Prelucrarea marginilor superioare; 9. Executarea cus turilor interioare; 10. Asamblarea fe elor pe linia turului; 11. Prelucrarea tivurilor; 12. Finisarea produsului. La pantalonii clasici pentru b rba i se realizeaz dou subansamble constituite din 12 fa i 12 spate asamblate pe cus turile laterale i inferioare. Aplicarea beteliei poate fi realizat n dou variante. Varianta 1. Cele dou jum t i de betelie se aplic cu prima cus tur la cele 2 jum t i de produs, dup care se realizeaz cus tura de simetrie a fe ei i spatelui continuat i pe betelia desf cut . Cea de-a dou cus tur a beteliei se va realiza pe ntreaga circumferin a taliei.(figura 6.1.) Varianta 2. La cele dou jum t i de produs se aplic definitiv betelia, dup care se realizeaz cus tura de simetrie a spatelui i a fe ei. Fixarea extremit ilor beteliei se realizeaz prin cus turi de punctare (figura 6.2).

49

1, 3

1,3
2

Fig. 6.1. Realizarea subansamblelor pantalonului (I variant )


30

1,2

Fig. 6.2. Realizarea subansamblelor pantalonului ( varianta II) Avantajele i dezavantajele metodei a doua (figura 6.2): modificarea mai uoar pe linia taliei; zona rezervelor este mult mai groas . Rezervele se pot vedea, dac cedeaz cus tura de punctare. La pantalonii pentru b rba i c ptueala dubleaz numai fe ele pn sub linia genunchiului. C ptueala se fixeaz pe cus turile interioare i laterale prin opera ia de surfilare a fe elor, iar la partea superioar prin aplicarea beteliei.

1 2

Fig. 6.3. Variante de realizare a cus turii turului:


a - la maina cu 2 ace de cusut punct lan cu dou fire (2 x 401); b - prin aplicarea paspoalului; c - 1 bieu protector; 2 - surfilare.

50

1,5 - 2

Pentru pantalonii clasici finisarea include opera iile: Modelarea spa ial a zonei superioare; 1. Formarea dungilor; 2. Presarea celor dou picioare a pantalonilor; 3. Presarea beteliei; 4. Presarea termina iilor inferioare. B. Prelucrarea marginii superioare a pantalonilor include: executarea li ului (pe nasturi i butoniere sau fermoar) i prelucrarea beteliei. n func ie de complexitate i destina ia produsului se ntlnesc dou variante de li uri cu nasturi. li la pantalonii pentru protec ie din bumbac. La aceast variant de prelucrare a li ului se utilizeaz numai repere din materialul de baz .

Fig. 6.4. Variante de realizare a li urilor cu nasturi i butoniere li cu nasturi la pantalonii clasici pentru b rba i Realizarea ei necesit o tehnologie mai complicat cu repere din materiale auxiliare: nt ritur , c ptueal . La acest li cele dou p r i se pot prelucra independent, dup care are loc suprapunerea i realizarea cus turii de asamblare a fe elor n prelungirea li ului. Nasturii se cos n fazele de realizare a produselor.

Fig. 6.5. Variante de aplicare a nt riturii pe betelie

a b Fig.6.6. Variante de prelucrare a li ului pe linia interioar :

a - bordesire cu panglica textil ; b - bordesire cu bieu; c - nn dire cu c ptueal .

51

Prelucrarea subli ului cu butoniere se va realiza n urm toare succesiune (fig. 6.7, a): 1 - termolipirea subli ului cu termoadeziv; 2 - aplicarea c ptuelii la fa a produsului; 3 - aplatizarea cus turii pe muchia li ului; 4 aplicarea c ptuelii la subli ; 5 aplatizarea cus turii de integrare a subli ului cu c ptueala; 6 executarea butonierelor pe subli ; 7 - surfilarea rezervelor interioare a subli ului; 8 aplicarea prin cus tura decorativ a subli ului la fa a produsului.
4 5 1 6 7

captuseala

4 5 1 6

7 captuseala

4 5 1 6 7

captuseala

2 3

2 3

2 3

Fig. 6.7. Variante de realizare a li ului cu butoniere:


a cu rezervele surfilate; b - cu rezervele bordesite cu c ptueal ; c - cu rezerveles bordesite cu bieu.

Prelucrarea subli ului cu nasturi (fig. 6.8, a): 1 nt ritura se plaseaz pe fa a li ului i facultativ pe c ptueal prin termolipire; 2 c ptueala se aplic la fa a li ului n forma dublat sau ntr-un strat; 3 poate fi realizat i ulterior dup asamblarea fe ei cu c ptueala li ului; 4 asamblarea fe ei cu li ul urmat de c lcarea i fixarea pozi iei c ptuelii li ului (5); 5 fixarea c ptuelii li ului cu ce-a de-a doua cus tur . Aceast cus tur poate fi realizat n interiorul produsului sau pe fa a produsului suprapus pe linia de aplicare a li ului. 6 coaserea nasturelui pe li . Fa a pantalonului se prinde obligatoriu cu nt ritur pe linia li ului. Subli ul se dubleaz cu c ptueala plasat fa la fa cu c ptueala fe ei.

52

A
captuseala
2 3

A
captuseala
3 2

5 4 16

4 5

captuseala

subslit

3 2

captuseala

5
c

46

4 1
d

Fig. 6.8. Variante de realizare a subli ului cu nasturi:


a cu c ptueal cu margine nchis ; b- cu c ptueal cu margine nchis ; c- cu c ptueala dublat aplicat la subli ; d- cu c ptueala fe ei aplicat la subli .

li ul cu fermoar la pantalonii pentru femei, copii (fuste, rochii) utilizeaz o variant tehnologic simpl de prelucrare, ea include numai reperele din materiale de baz (fig. 6.9).

53

captuseala

5 4

4 captuseala

e Fig. 6.9. Variante de realizare a sistemelor de nchidere cu fermoar n pantalonii pentru femei, copii i cu destina ie special :
a li i subli cu rezerve surfilate; b li i subli cu rezerve bordesite; c li i subli cu rezerve surfilate; d c ptueala fe ei aplicat la li i subli ; e li cu rezerve surfilate odat cu reperul fe ei

La pantalonii clasici pentru b rba i tehnologia li ului cu fermoar este mai complex , determinat de prezen a reperelor de c ptueal i nt ritur n pachet (fig. 6.10). DE RE INUT: dac la li ul cu nasturi definitivarea li ului se poate realiza n zona de asamblare dup prelucrarea independent a fe elor, n cazul li ului cu fermoar n primul rnd are loc asamblarea prealabil a fe elor n prelungirea li ului, iar definitivarea li ului n etapele finale de asamblare a produsului.

54

A
Sec iunea A-A Subli ul drept

A
Subli ul stng

captuseala
2 3 1 4

captuseala

5 4 1

3 2
a

captuseala 5 4 1 3 2

captuseala
4 5 13 6 2

captuseala 5

413

2 3 1 4 captuseala

c Fig. 6.10. Variante de realizare a sistemelor de nchidere cu fermoar:


a- subli cu rezerve surfilate i li cu rezerva surfilat ; b- subli i li cu rezerve bordesite cu c ptueal ; c- subli cu c ptueal nn dit i li bordesit cu bieu.

55

C. Variante tehnologice de prelucrare a beteliei Beteliile au rol func ional de fixare a produsului pe corp. Variante tehnologice de realizare a beteliei sunt date n figura 6.11 Sec iunea A - A

b
4 2 1 3

Fig. 6.11. Variante de realizare a beteliilor:


a la maina de cusut semiautomat cu 2 ace; b cu rejans asamblat la maina semiautomat cu 2 ace; c cu rejans aplicat la betelie; d cu rejans compus aplicat pe versul beteliei; e- cu rejans compus aplicat la betelie; f- cu rejans compus aplicat la betelie.

D. Variante tehnologice de realizare a beteliei pe linia medie Pentru figurile obezive pe betelie se prevede o rezerv pe l ime. Aceast rezerv poate fi realizat la prelucrarea marginilor superioare la

56

maina de cusut cu dou ace, adic asamblarea beteliei i rejansei cu detaliile pantalonului, iar la prelucrarea cu un ac - dup asamblarea beteliei la pantalon. Rezerva se oformeaz cu rejans , n caz dac ea va avea rezerva corespunz toare, sau se acoper cu rezervele beteliei (fig. 6.12, a,b).

Fig. 6.12. Variante de realizare a beteliei pe linia medie


a - betelie dintr-o bucat (tip fund ); b - betelie din dou p r i (cu margini aplicate cu chei e); c - betelie din dou p r i (bordesit pe linia exterioar ).

Pentru a reduce grosimea beteliei este posibil bordesirea marginilor cus turii turului (fig. 6.12, c), aceast opera ie se execut dup asamblarea beteliei i benzei de rejans cu detaliile pantalonilor. Rezervele cus turii medii se fixeaz la betelie la maina de cusut chei e. E. Variante tehnologice de realizare a termina iilor Termina ia se va prelucra n func ie de destina ia produsului: termina ia surfilat i aplicat cu punct ascuns cu margine deschis (fig. 6.13, a), cu margine ndoiat (fig.6.13, b), cu benti n adaos tivit cu punct ascuns (fig. 6.13, c), cu benti aplicat la rezerva ndoiat (fig.6.13, d), manet dubl (fig. 6.13, e ), manet unu i 1/2 din l imea manetei (fig. 6.13, f).
A

Fig. 6.13. Variante de realizare a termina iilor

57

LUCRAREA DE LABORATOR nr. 7 Tema: STUDIUL METODELOR DE PRELUCRARE A C PTUELII I A DUBLURII TERMOIZOLANTE SCOPUL LUCR RII: studiul metodelor de prelucrare a c ptuelii i a dublurii termoizolante. 7.1. ORDINEA DESF UR RII LUCR RII 1.Studierea variantelor solu ion rii constructiv - tehnologice a prelucr rii c ptuelii i dublurii termoizolante n vestimenta ia exterioar . 2. Elaborarea documentatiei tehnologice pentru procesul de prelucrare a c ptuelii i dublurii termoizolante n vestimenta ia exterioar . 3. Confec ionarea elementelor de produs conform sarcinii profesorului. 4. Perfectarea d rii de seam . ECHIPAMENTE I ACCESORII: elemente de produs, plane. 7.2. CON INUTUL I FORMA D RII DE SEAM 1. Tema i scopul lucr rii. 2. Schi area aspectului exterior i specificarea reperelor (tabelul 1.1), elaborarea sec iunilor pentru elementele produsului palton: subansamblul fe ei cu c ptueala matlasat detaabil i buzunarul interior prelucrat pe c ptueala matlasat . 3. Elaborarea succesiunii tehnologice de prelucrare a subansamblului fe ei (tabelul 1.2). 4. Confec ionarea elementelor enumerate mai sus n material. 7.3. NTREB RI DE AUTOCONTROL Ce orificii n c ptueal se las pentru ntoarcerea produsului pe fa ? Care sunt st rile de definitivare a c ptuelii n sacouri (palton) (pn la asamblarea cu produsul) ? Cu ce repere de inser ie se rigidizeaz zona um rului ? Care sunt metodele de asamblare a dublurii termoizolante cu fa a produsului ?

58

7.4. BIBLIOGRAFIA RECOMANDAT 1. Neagu Ioan, Mitu Stan, Tehnologii de confec ionare a mbr c mintei, Sibiu, 2000, pag. 338 - 369. 2. . ., . . .: 1982. .289 - 301. 3. a . . . . .: 1991 . 146 - 155. Durata efectu rii lucr rii 1.Preg tirea lucr rii 2.Efectuarea lucr rii 3.Oformarea d rii de seam 7.5. CONSIDERA II GENERALE A. Prelucrarea buzunarelor interioare pe c ptueal Pe c ptueal i bizet pot fi prelucrate urm toarele tipuri de buzunare interioare: t iate i plasate pe direc ia cus turii. Succesiunea tehnologic de prelucrare a buzunarului cu laist din c ptueal . (fig.7.1, a): 1. Aplicarea contrarefiletului pe punga buzunarului; 2. Aplicarea laistului pe punga buzunarului; 3. Aplicarea laistului pe linia inferioar a buzunarului; 4. Aplicarea pungii i contrarefiletului pe linia superioar a deschiderii; 5. T ierea deschiderii buzunarului; 6. ntroducerea pungii contrarefiletului n deschidere; 7. Pozi ionarea buzunarului n capete; 8. nchiderea pungii buzunarului pe contur. Succesiunea tehnologica de prelucrare a buzunarului pe c ptueala matlasat cu laist decorativ (fig.7.2, a): 1. Aplicarea contrarefiletului pe punga buzunarului; 2. nchiderea pungii buzunarului pe contur; 3. Bordesirea buzunarului pe linia superioar de deschidere; 4. Bordesirea laistului pe linia inferioar ; 5. Aplicarea marginii libere a laistului pe linia superioar a buzunarului; 6. Aplicarea pungii i contrarefiletului pe linia inferioar a buzunarului; 7. Aplicarea capetelor laistului pe deschiderea buzunarului; 8. Asamblarea buzunarului n capetele laterale. ore academice 2 4 4

59

6 4 3 2 1 5
a

4 2 1 5
b

3 2 1
1 2

c Fig. 7.1. Variante de realizare a buzunarelor interioare:


a - t iat cu laist din c ptueal cu capete montate, b t iat cu laist din material de baz cu capete montate; c plasat n cus tur cu laist din material de baz , d - plasat n cus tur dintr-o bucat .

60

7 3 6

8 2 6 3 4 5

5 4 1 2

1 7

a Fig. 7.2. Variante de realizare a buzunarelor interioare:


a - prelucrat pe c ptueala matlasat ; b - t iat cu doi refile i, prelucrat pe limba bizetului.

B. Prelucrarea c ptuelii paltonului pentru femei Prelucrarea c ptuelii paltonului de iarn i demiului pentru femei este unificat . Particularit ile prelucr rii tehnologice constau n faptul, c n paltonul de iarn , termoizolantul i c ptueala pe liniile laterale i de simetrie se asambleaz f r surfilare. L imea cus turilor de asamblare este de 10 mm i se surfileaz pe un sector de 300 400 mm, l imea cus turii de surfilare este de 7-8 mm. n confec iile f r perni e n r scroiala mnecii se nsereaz o fie de c ptueal , cu care aceasta se fixeaz de r scroiala mnecii de baz .

61

2 9 8 5

7 3 4 5

6 1

Fig. 7.3 Prelucarera c ptuelii paltonului pentru femei C. Prelucrarea c ptuelii paltonului pentru b rba i Succesiunea tehnologic de prelucrare include opera iile: 1. Asamblarea spatelui pe linia de simetrie; 2. Executarea cus turilor laterale; 3. Executarea cus turilor umerale; 4. Asamblarea clinului la partea superioar a mnecii; 5. Asamblarea pensei de cot a mnecii; 6. nchiderea tubular a mnecii pe linia cotului; 7. Aplicarea mnecii n r scroial ; 8. C lcarea c ptuelii.

400

Succesiunea tehnologic de prelucrare include opera iile: 1. Prelucrarea fixatorului de cant; 2. Prelucrarea ag toarei; 3. Prelucrarea buzunarului interor; 4. Asamblarea penselor; 5. Asamblarea spatelui; 6. Asamblarea fe elor i spatelui pe liniile laterale; 7. Executarea cus turilor umerale; 8. Asamblarea tubular a mnecilor; 9. Aplicarea mnecilor n r scroial . 10. Surfilarea rezervelor cus turilor laterale i de simetrie la spate (lungimea cus turilor de 400 mm)

3 7 6 5

2 1

Fig. 7.4 Prelucrarea c ptuelii paltonului pentru b rba i

62

Asamblarea detaliilor pe liniile lateral i de simetrie se face ncepnd cu r scroiala, din cauza lipsei necesit ii de retuare a c ptuelii la r scroieli. Cus turile umerale se execut pe partea reperului fe ei. Se vor folosi dispozitive de separare a reperelor asamblate. Cu scopul fix rii c ptuelii de dublura fe ei, n cus tura de asamblare a c ptuelii la bize e i cazur se va aplica benti a termofuzibil . Mneca se va aplica n r scroial prin dou treceri: prima pe sectorul inferior al r scroielii, a doua pe capul minecii.

Fig. 7.5 Aplicarea mnecii n r scroial D. Prelucrarea termoizolantului i perni elor Sortimentul de materiale termoizolante include: Vatin matlasat din bumbac sau semiln ; Termoizolant matlasat b tut cu ace; Pnze voluminoase termoadezive. Termoizolantul poate fi apicat n 1, 1,5, 2, 2,5 straturi. Stratul suplimentar de termoizolant se pune n partea superioar a fe ei i spatelui pn la linia oldurilor i a mnecii pe lungimea de din mnec . Pensele prelucrate pe termoizolant pot fi t iate i net iate.

Fig. 7.6 Variante de realizare a penselor pe termoizolant

63

Tipurile de perni e folosite depinde de tipul confec iilor: 1. n confec iile cu mas uoar - perni e moi, uoare din pnz i materiale ne esute; 2. n sacouri, paltoane perni e rigide. Fabricarea perni elor se face n cteva faze: 1. Aplicarea pe ruloul materialului ne esut a detaliului din vatin i porolon i asamblarea lor la main prin b taie cu ace. 2. Decuparea prin tan are a perni elor la presa de tan are. E. Asamblarea inser iei termoizolante la produs i a c ptuelii la produs Perni ele se aplic la r scroiala um rului, la maina de cusut simplu sau de cusut ascuns, l imea cus turii de 1-2 mm de la cus tura de aplicare a mnecilor n r scroial . F. Asamblarea c ptuelii i termoizolantului la produsul palton de iarn (c ptueala detaabil la tiv) 1. Precizarea dimensiunilor termoizolantului i confec iei pe contur; 2. Aplicarea fiei de bumbac la termoizolant pe linia cantului; 3. Asamblarea c ptuelii la bize e; 4. Asamblarea c ptuelii i termoizolantului pe liniile laterale; 5. Asamblarea c ptuelii la r scroiala gtului (c tre rezerva cus turii de aplicare a fe ei de guler) sau c tre dublura spatelui; 6. Fixarea r scroielii termoizolantului de r scroiala c ptuelii; 7. Precizarea termoizolantului la tiv; 8. Despicarea termoizolantului deasupra li ului; 9. Fixarea termoizolantului de dublura li ului cu punct ascuns; 10.Fixarea termoizolantului de tivurile produsului cu punct ascuns. Termoizolantul se asambleaz la produs pe liniile bizetului, r scroieli, li spate, iar n produsele cu c ptueala nn dit la tiv i la cus turile laterale. Cus turile laterale pe termoizolant se execut cu sus inerea reperului spate, l imea cus turii este de 10 mm. Cus turile umerale a spatelui i fe ei a termoizolantului i c ptuelii se asambleaz printr-o cus tur de 10 mm, sus innd spatele. Cus tura r scroielii gtului se asambleaz la rezervele dosului de guler, nsernd termoizolantul n cus tur . La r scroiala mnecilor se aplic rezervele cus turii de aplicare a termoizolantului n r scroial .

64

A-A
40

20...30

Fig. 7.7. Schema de asamblare a c ptuelii i termoizolantului:


a - schema general de asamblare; b - prelucrarea cantului; c - c ptueala nedetaabil la tiv; d - c ptueala detaabil la tiv.

65

10..15

G. Asamblarea c ptuelii la paltonul pentru femei


6

5 4 3 2

Succesiunea tehnologic de asamblare a c ptuelii la palton este urm toarea: 1. Precizarea c ptuelii cu fa a produsului dup m rime; 2. Tivirea c ptuelii cu reserve nchise; 3. Prelucrarea buzunarului n cus tura de asamblare cu bize ul; 4. Asamblarea c ptuelii la bize ; 5. Asamblarea c ptuelii pe liinile umerale; 6. Aplicarea gulerului n r scroial . 7. Fixarea c ptuelii la cus turile laterale.

3
2 3

Bizet

Captuseala

Fata

Fig. 7.8. Schema de asamblare a c ptuelii paltonului demiu pentru femei:


1 schema de asamblare a c ptuelii la produs; 2 prelucrarea tivului; 3 prelucrarea buzunarului n cus tur ; 4 asamblarea c ptuelii la bize ; 5 aplicarea mnecii n r scroial ; 6 aplicarea gulerului n r scroial .

66

Dac pe reperul spate s-a format un plus de c ptueal , acesta va fi trecut n pliu. Semnul de control se execut pe liniile cantului c ptuelii, linia interioar a bize ului. Dac n produs este prev zut buzunar pe linia de asamblare a c ptuelii la bize , punga buzunarului va fi aplicat la bize odat cu asamblarea c ptuelii la acesta. n sectorul fe elor se prevede sus inerea c ptuelii conform construc iei produsului. n partea inferioar , cus turile de asamblare a c ptuelii la bize e, pe un sector de 25-30 cm de la tiv, vor fi surfilate. Rezervele cus turilor de asamblare a c ptuelii la bize e vor fi aplicate la dublura fe elor cu punct ascuns sau cu band termofuzibil , care se aplic n cus tur . n mnecile cu manete c ptueala se fixeaz de cus turile de cot i anterioar a mnecilor, realiznd un plus de c ptueal , cus turile de cot se fixeaz pe un sector de 6-10 cm la distan a de 5-10 cm de la tivul mnecii. n produsele cu perni e c ptueala se va fixa de acestea prin inermediul benti ei de c ptueal . Tivul c ptuelii se execut la maina de cusut zig-zag sau la maina de cusut simplu. Col urile canturilor se fixeaz la maina de executat chei e. H.Asamblarea c ptuelii la paltonul pentru b rba i cu c ptueal asamblat la tiv Gradul de definitivare a c ptuelii este urm toarea: cus turile umerale deschise. Succesiunea de asamblare a c ptuelii la paltonul pentru b rba i este prezentat n figura 7.9 i este urm toarea: 1. Precizarea c ptuelii dup dimensiunile paltonului; 2. Despicarea c ptuelii la li ; 3. Asamblarea c ptuelii la bizet; 4. Asamblarea c ptuelii la tivul produsului (fazele 1,2,3,4,5); 5. ntoarcerea c ptuelii pe fa prin r scroiala mnecii; 6. Fixarea rezervelor li ului cu punct ascuns de dublur ; 7. Asamblarea c ptuelii pe liniile umerale; 8. Aplicarea n r scroial a mnecilor; 9. C lcarea de sc dere a r scroielilor mnecilor; 10. Aplicarea perni elor i a riei la r scroiala mnecilor; 11. Asamblarea gulerului la bizet pe linia cazurii; 12. Aplicarea dosului de guler n r scroial ; 13. Aplicarea fe ei de guler n r scroiala c ptuelii; 14. Aplicarea fe ei de guler la dosul de guler prin cus tur interioar ; 15. Fixarea c ptuelii la r scroielile mnecilor; 16. Tighelirea orificiului mnecii.

67

11

12,13,14 8, 15

7 4 3

4 1 4

3 5 2

Fig. 7.9 Schema de asamblare a c ptuelii paltonului pentru b rba i L imea cus turii de asamblare a col ului li ului este de 5-7 mm, c p uela deasupra li ului se asambleaz prin cus tura de 10-14 mm i este adus la zero la distan a de 20-30 mm mai sus de cap tul despic turii li ului. Cus tura de asamblare a c ptuelii la rezervele li ului se fixeaz de dublura li ului la maina de cusut ascuns sau benti a termofuzibil . Dac n produs este prev zut c ptueala termoizolant detaabil prin nasturi prelucrarea ei va include opera iile: Asamblarea reperelor pe liniile laterale i umerale cu surfilarea sau bordesirea acestora; 2. Asamblarea tubular a mnecilor; 3. Aplicarea mnecilor n r scroial ; 4. Bordesirea c ptuelii termoizolante pe liniile cantului, tivului, r scroielii, precum i a r scroielii f r mnec . C ptueala termoizolant se asambleaz la produs prin nasturi, capse, nasturi sau fermoar, o panglic a c reea se aplic la bizet pe linia interioar i fa a de guler, a doua - pe c ptueala termoizolant . Pentru a evita defectele intervenite la prelucrarea c ptuelii i termoizolantului i asambl rii cu produsul, este necesar de respectat condi iile de efectuare a opera iilor. Nerespectarea l imii cus turilor, nesuprapunerea crest turilor la asamblarea reperelor poate aduce la 1.

68

biezarea c ptuelii i a c ptuelii termoizolante (c ptueala poate fi ngustat sau l rgit , ceea ce se va reflecta asupra aspectului exterior al produsului). NIIP-ul recomand urm toarele subansamble a c ptuelii (nn dite la tiv) pentru asamblarea acesteea la produs: pentru sacou: cus turile umerale, laterale i de simetrie - spate asamblate; n cus tura din fa a mnecii este l sat o gaur cu lungimea de 150-200 mm, cus turile de cot asamblate, c ptueala mnecii asamblat la tivul mnecii; pentru palton: cus turile laterale i de mijloc al spatelui executate; mnecile c ptuelii constau din trei p r i, cus turile de cot la mneci asamblate, cus turile din fa a mnecilor asamblate la 100 mm de la r scroial , cus turile umerale i cele de mijloc a mnecilor nu sunt aplicate n r scroiala deschis . Din mul imea de metode de asamblare a c ptuelii la produs pot fi eviden iate urm toarele: 1. asamblarea c ptuelii la produs cu marginile interioare ale bize elor nebordisite i c ptueala detaat la tiv (n paltoane pentru femei i impermiabile, palton pentru feti e); 2. asamblarea c ptuelii n produs cu marginile interioare ale bize elor nebordisite i c ptueala nn dit la tiv (n sacouri, scurte, demiurile pentru b rba i i copii, produse din piele, velur). Schema de asamblare a c ptuelii la palton i sacouri din cauza dimensiunilor i propriet ilor diferite ale materialelor folosite sunt diferite; 3. asamblarea c ptuelii n produs cu marginile interioare ale bizetului i tivului bordisite (n demiuri i paltoane de iarn , produse de calitate superioar ); 4. asamblarea c ptuelii matlasate cu dublura termoizolant (n demiuri i paltoane de iarn ). Optimizarea metodelor de prelucrare a c ptuelii i termoizolantului trebuie s fie ndreptat spre mecanizarea opera iilor de asamblare a c ptuelii, a dublurii termoizolante, folosirea mainilor speciale i a semiautomatelor, cumularea opera iilor tehnologice i simplificarea metodelor de asamblare a dublurii termoadezive.

69

LUCRARE DE LABORATOR nr. 8 Tema: AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE ASAMBLARE A PRODUSELOR TEXTILE SCOPUL LUCR RII: studierea caracteristicilor de baz a utilajului de cusut i pentru finisare higro-termic cu ac iune neautomat , semiautomat i automat .

8.1 ORDINEA DESF UR RII LUCR RII


1. Studierea no iunilor generale despre procesele tehnologice mecanizate i automatizate; 2. Studierea caracteristicilor de baz ale mainilor cu ac ionare neautomat , semiautomat i automat ; 3. Studierea caracteristicilor de baz ale utilajului pentru finisare higro-termic ; 4. Studierea caracteristicilor tehnologice ale mainilor de cusut i utilajului pentru finisare higro-termic , utilizate n liniile tehnologice de confec ionare a costumelor pentru b rba i. Rezultatele studiului de ntrodus n tabelele 8.1 i 8.2. 5. Formularea concluziilor asupra lucr rii. ECHIPAMENTE SI ACCESORII: prospecte publicitare, cataloage cu utilaje industriale. 8.2 FORMA I CON INUTUL D RII DE SEAM Tema lucr rii i scopul lucr rii; Rezultatele studiului prospectelor publicitare, paapoartelor mainilor de cusut cu ac ionare semiautomat i automat plasate n tabelele 8.1 i 8.2; Concluzii asupra lucr rii efectuate. 8.3 NTREB RI DE AUTOCONTROL 1. Care sunt premizele mecaniz rii i automatiz rii a opera iilor de coasere? 2. Care este esen a mecaniz rii, automatiz rii coaserii? 3. Care este deosebirea dintre semiautomatizarea i automatizarea coaserii? 4. Da i exemple de automatizare a fazelor auxiliare la coasere.

70

1 1 2 3 2
formelor de c lcat Greutatea fierului de c lcat, kg. Destina ia tehnologic a mainii Grosimea materialelor de cusut Tura ia arborelui principal, min-1 Destina ia Modul de nc lzire a

Tipul i marca utilajului

Clasa mainii uzina produc toare

4 3 5 Tipul de nc lzire al formei 6 7


Inferioare Superioare Inferioare Superioare Modul de umezire a materialului

Timpul alocat lucr rii Preg tirea lucr rii Efectuarea lucr rii Oformarea d rii de seam 4 5
Tipul cus turii

Tabelul 8.2 - Caracteristica utilajului i a regimurilor de finisare higro-termic

Tabelul 8.1 Caracteristica tehnologic a mainilor de cusut semiautomate i automate

71

Temperatura de nc lzire a formei

8 9 10 11
Aburire Presare Vacuumare

6 7

A a folosit Tipul i num rul acelor

Efortul de presare, kPa

Transportorul

Durata ciclului de presare, s.

2 2 4 12 13 14 ORE ACADEMICE

9 10

Suveica, apuc torul Opera iile tehnologice executate Tipul materialului de prelucrat

8.4 BIBLIOGRAFIA RECOMANDATA 1. Chiriac Vasile, Tehnologia de finisare a confec iilor textile, p. 114 124, Bucureti, 1996. 2. . ., . . . ., 1982, . 3. . . . ., 1979, . 27-33. 4. . . , .: 1988. 5. . ., . . . .: 1981. 8.5 CONSIDERA II GENERALE Utilajul tehnologic existent are grad diferit de automatizare i concentrare a opera iilor tehnologice, care caracterizeaz calitatea ndeplinirii opera iilor i productivitatea muncii. n baza clasific rii sunt puse fazele (mic rile) tehnologice ciclice de baz i auxiliare: manuale, mecanice, manual-mecanice i automate. n corepsundere cu caracterul fazelor tip ndeplinite sunt date defini iile tuturor tipurilor de utilaj de cusut. [1]. Main cu destina ie general cu un ac, un cu it etc. Scoaterea sistemic a detaliului sau a unit ii de asamblare este ndeplinit manual de c tre executor (monoinstrumental ). Main poliinstrumental cu destina ie special i ac ionare neautomat : cu cu it i 1,2 ace, ac i fier de c lcat etc. Fazele de transport, alimentare sistemic a procesului i scoaterea detaliului din zon se face manual. La ele se refer i mainile monoinstrumentale care sunt dotate cu dispozitive. Automat - sistemul mecanismelor i dispozitivelor, care asigur ndeplinirea automat a opera iilor de baz i opera iilor de transportare (interfazic ) i alte faze auxiliare n succesiunea tehnologic . Alimentarea procesului i scoaterea reperelor se ndeplinete automat, iar periodice de c tre executor. Linie semiautomat grup de maini, ntrunite de un dispozitiv de transport, un ritm i sistem unic de dirijare i care asigur n succesiune tehnologic ndeplinirea automat a mic rilor (fazelor) de baz , de transportare i alte faze auxiliare, care determin fabricarea unit ii de asamblare: furnizare executor, evacuare automatul. Linie automat grup de maini, unite de un dispozitiv de transportare, un ritm i sistem unic de dirijare care asigur ndeplinirea fazelor de baz , interfazice (ntre maini) i alte faze auxiliare, cauzate de fabricare a unit ii de asamblare. Alimentare sistemic a procesului i scoaterea unit ii de asamblare din zon se efectuiaz automat, iar alimentarea periodic de c tre om (executor).[1] Mecanizare par ial este forma primar a mecaniz rii n cadrul c ruia munca manual este nlocuit cu lucrul mainilor pentru executarea numai a unor opera ii tehnologice din fluxul de fabrica ie, celelalte executndu-se manual.
72

Mecanizare total folosete sistemul de maini mecanizate i dispozitive care permit mecanizarea opera iilor tehnologice i ale transportului interopera ional pe fluxul de fabrica ie. Automatizarea proceselor de produc ie este forma perfec ionat a mecaniz rii i se caracterizeaz prin executarea opera iilor de c tre maini i instala ii, f r participarea omului, acesta avnd par ial rol de supraveghere i control al bunului mers al instala iilor automate. Semiautomatizarea const n executarea automat a unor func ii de c tre maini n realizarea opera iilor tehnologice sub controlul omului. Automatizarea complex este caracterizat prin execu ia automat , f r interven ia omului a tuturor func iunilor de c tre maini n vederea realiz rii unei opera ii sau a unui complex de opera ii tehnologice (preg tirea- ncheierea opera iei i prelucrarea propriu - zis ). Mainile i instala iile automate pot fi comandate direct sau de la distan (comanda program sau calculator). Cibernetizarea ca form cea mai nalt a automatiz rii, permite conducerea i controlul cu ajutorul calculatoarelor a unui ntreg proces de produc ie dintr-o sec ie sau ntreprindere. Maini semiautomate de cusut. n mainile de cusut cu lucru neautomat transportarea semifabricatului n raport cu mecanismele mainii, care efectuiaz mpletirea firelor cu scopul form rii cus turii, se efectueaz cu participarea executorului. Una din c ile de sporire a productivit ii muncii la opera iile de asamblare este mecanizarea i automatizarea opera iilor manuale, efectuate pentru ntroducerea i evacuarea semifabricatelor din zona de coasere. Opera iile manuale frecvent ntlnite sunt: desprinderea reperelor din pachet, transportarea reperelor la organele de lucru a mainii de cusut; oprirea mainii cu acul n pozi ia de sus sau inferioar ; t ierea a elor cu foarfecele, efectuarea opera iunilor de luat foarfecele i de le depus deoparte; efectuarea chei ei la nceputul i sfritul cus turii; ridicarea coborrea picioruului de presare. Automatizarea acestor opera ii i este una din sarcinile principale ale constructorilor de maini. [4] Utilajul de finisare higro termic este unul din utilajele de baz , folosit n fabricarea confec iilor textile. Utilajul de finisare higro-termic se divizeaz n universal, special, mese de c lcat, fiere de c lcat, utilajul auxiliar i alt utilaj. Majoritatea instala iilor, preselor i meselor de c lcat prezint un set, care const din prese de construc ie de baz i un set de forme i fiere de c lcat. Presele de c lcat cu construc ie de baz i instala iile de termocolat se deosebesc dup un ir de indici de baz . La aceti indici se refer efortul de presare, tipul ghidajului, gradul de automatizare, tipul combustibilului folosit. Efortul de presare. Pentru utilajul produs n Rusia este stabilit efortul de 6,3 KN pentru presele uoare i 20 KN pentru presele mijlocii i grele. Pentru presele produse n Cehia i alte ri europene ai fostului lag r socialist efortul de presare se nscrie n segmentul 12 i 36 KN.

73

La utilajele speciale, care au o construc ie original pot fi i alte valori pentru efortul de presare, care se stabilesc n func ie de cerin ele tehnologiei. Aa nct la presele pentru c lcarea r scroielii se stabilete efortul de 2,7 i 2,6 KN; iar la presele pentru c lcarea gulerelor 4,9 i 2,45 KN etc. Tipul ghidajului. n presele de c lcat se folosesc ghidajele electromecanic, pneumatic i hidraulic. Sunt posibile variante de solu ionare combinat a acestora. Gradul de automatizare. n prese este prev zut instalarea diverselor sisteme de ghidare: dirijare programat automatizat , dirijare programat par ial , dirijare manual . Dirijare automatizat programat a procesului const n executarea ntregului ciclu de prelucrare a confec iei la prese n regim automatizat, n care toate mic rile (presarea, aburirea i vacuumarea) se realizeaz ntr-un ciclu prestabilit. n func iile operatorului intr numai aezarea i scoaterea confec iei pe forma presei, precum i lansarea presei. Programul se instaleaz n dependen de construc ia nodului, n acesta se folosete sistemul de came, releul timpului, hart de programare. Dirijarea programat par ial prevede automatizarea numai a unor momente a ciclului de presare, spre exemplu durata ciclului de presare. Tipul de comutare la purt torii de energie. n presele de construc ie de baz un factor de baz este tipul sursei de energie, la care este comutat presa (electric , abur, pneumatic sau re ea de aburi). Sunt posibile dou tipuri de comutare a preselor: cuplare la re eaua de distribu ie sau alte surse exterioare sau cuplare combinat , adic prezen a n prese a generatorului individual de aburi individual.

74

Tabelul 8.3 - Clasificarea utilajului tehnologic [3]


Tipul utilajului 1. Maini de cusut simplu cu ac ionare neautomat , destinate pentru efectuarea unei opera ii de baz 2. Maini speciale cu ac ionare neautomat de ndeplinire a unei opera ii de baz i a unei suplimentare 3. Maini speciale cu ac ionare neautomat pentru ndeplinirea a una sau dou opera ii de baz Denumirea utilajului Maini de cusut simplu (301) Maini de cusut n zig zag (304) Maini de cusut lan cu un fir (101) Maini de cusut lan cu dou fire (401) Maini de cusut ascuns (103) Maini de cusut din prima grup dotate cu dispozitive

Maini de cusut simplu biliniar (301 x 2) Maini de cusut n lan biliniar (401 x 2) Maini de asamblare - desc lcare Maini triploc (504 cu mecanismul cu itului) Cteva capete de maini cu ac ionare 4. Maini speciale cu ac ionare neautomat conceput ca agregat, neautomat cuplate pe o mas destinat ndeplinirii a dou i mai multe opera ii de baz 5. Semiautomate care ndeplinesc Semiautomat de cusut nasturi cu bunc r o opera ie de baz sau o opera ie Semiautomat de executat cus turi dup contur prestabilit (pense, embleme, epole i) de baz i una auxiliar Pres hidraulic Semiautomat pentru executarea butonierelor 6. Semiautomate pentru pe manet ndeplinirea a dou i mai multe Semiautomat pentru prelucrarea buzunarelor opera ii de baz t iate Automat de executat butoniere, 1611(Nekki), 7. Automat pentru ndeplinirea a dou , trei opera ii de baz i o una 256 5 (Zinger) auxiliar Automat de executat dou butoniere pe 8. Automat pentru ndeplinirea a manete, dou , trei opera ii de baz i una 761 - C (Juki) auxiliar Preformarea fentei pe c maa pe pieptul drept, 9. Linii semiautomate pentru ndeplinirea unei faze de baz i a aplicarea fentei i coaserea pe ea a 5 nasturi, 885 23 (Zinger); asamblarea manetelor, unei opera ii auxiliare 980 (Adler). Linia pentru formarea pachetului din detaliile 10. Linii automate pentru manetei c maei, nn direa manetei, ndeplinirea unei opera ii de baz ntoarcerea manetei pe fa , efectuarea i a unei auxiliare cus turii de margine, coaserea nasturilor i executarea butonierelor, AL 1 (Pfaff). 11. Fluxul semiautomatizat pentru confec ionarea unui produs Flux automatizat pentru t ierea cearafului din 12. Fluxuri automatizate pentru ndeplinirea unei faze de baz i a rulou, ndoirea marginilor i tighelirea, ndoirea cearafului i c lcarea, LSP 4 i AP 1 unei faze auxiliare n Adler. confec ionarea unui produs textil

75

CUPRINSUL

LUCRAREA DE LABORATOR nr. 1 Procesul tehnologic de prelucrare ini ial a reperelor n vestimenta ia exterioar LUCRAREA DE LABORATOR nr. 2 Procesul tehnologic de fabricare a buzunarelor n vestimenta ia exterioar LUCRAREA DE LABORATOR nr. 3 Procesul tehnologic de prelucrare i asamblare a gulerelor n vestimenta ia exterioar LUCRAREA DE LABORATOR nr. 4 Procesul tehnologic de prelucrare i asamblare a mnecilor n vestimenta ia exterioar LUCRAREA DE LABORATOR nr. 5 Procesul tehnologic de prelucrare a sistemelor de nchidere n vestimenta ia exterioar LUCRAREA DE LABORATOR nr. 6 Procesul tehnologic de prelucrare i asamblare a produselor fusta i pantaloni LUCRAREA DE LABORATOR nr. 7 Studiul metodelor de prelucrare a c ptuelii i a dublurii termoizolante LUCRAREA DE LABORATOR nr. 8 Automatizarea proceselor de asamblare a produselor textile

19

29

36

41

48

58

70

76

UNIVERSITATEA TEHNIC

A MOLDOVEI

TEHNOLOGIA CONFEC IILOR DIN ES TURI


Procese tehnologice de fabrica ie a produselor de mbr c minte Indica ii metodice pentru realizarea lucr rilor de laborator

Chiin u
2008

77