Sunteți pe pagina 1din 5

Denumirea instituiei SC ___________ SRL

Aprob Director general ____________________

FISA POSTULUI Nr. Informaii generale privind postul: POPA VASILE Cod COR___________ 1. Denumirea postului:MUNCITOR NECALIFICAT 2. Nivelul postului: de execuie 3. Obiectivul/Obiectivele postului: Identificarea materialelor de baza folosite la lucrari de zidarie si tencuieli; Prepararea, amestecarea, prelucrarea materialelor si compozitiilor necesare in constructii; Executarea lucrarilor de demolare; Executa demolari cu mijloace manuale; Pregateste punerea in opera a materialelor obisnuite; Transporta materiale; Saparea si/sau nivelarea terenului; Incarcarea-descarcarea materialelor necesare in constructii; Monteaza si demonteaza schele simple de lemn si metal; Executa profiluri trase; Executarea tencuielilor brute; Executarea tencuielilor; Executarea zidariilor; Identificarea sarcinilor si planificarea activitatilor zilnice si a timpului de munca; Planifica o activitate curenta. 1. Studii de specialitate: Nu este cazul. 2. Perfecionri (specializri): Nu este cazul. 3. Vechimea n munc/specialitatea necesar: Nu este cazul. 4. Cunotine de operare/programare pe calculator: Nu este cazul. 5. Limbi strine: Nu este cazul. 6. Cerine specifice: disponibilitate pentru lucru n program prelungit n anumite condiii. 7.Competena managerial (cunotine de management, caliti i aptitudini manageriale): Nu este cazul Descrierea sarcinilor ce revin postului: 1. Executarea lucrarilor de demolare Foloseste corect unelte manuale simple, pentru demolari; Aplica procedeele cunoscute pentru spargeri partiale si demolari de zidarii;

Dupa demolare, curata si recupereaza caramizile si/sau blocurile de zidarie intregi sau fractiuni din acestea care se pot utiliza. 2. Pregateste punerea in opera a materialelor obisnuite Recunoaste materialele pentru lucrari de zidarie si caracteristicile acestora; Prepara mortar pentru zidarie, conform retelor; Sparge si ciopleste (polizeaza) caramizile pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii si ramificatii sau pentru placare. 3. Transporta materiale Utilizeaza mijloace simple de transport pe orizontala si pe verticala; Transporta materialele, avand grija sa fie conservata starea lor calitativa. 4. Monteaza si demonteaza schele simple de lemn si metal Montarea si demontarea scheleleor se face urmarind avansarea frontului de lucru; Montarea si demontarea se realizeaza in conditii de siguranta pentru toate persoanele aflate in zona punctului de lucru. 5. Executa profiluri trase Confectioneaza sabloane pentru executia profilelor trase; Executa profiluri trase cu sablonul la ancadramente, bruri, solbancuri etc.; 6. Executarea tencuielilor brute Verifica din punct de vedere al abaterilor admisibile suprafetele verticale si orizontale, ce urmeaza a fi tencuite si le pregateste n acest scop; Aplica procedeele de executie a tencuielilor brute; Monteaza si demonteaza schelele pe capre sau pe popi extensibili de inventar; Dozeaza mortarele obisnuite pentru executarea tencuielilor. 7. Foloseste unelte manuale obisnuite Utilizeaza corect si n conditii de siguranta sculele manuale; ntretine n bune conditii sculele avute n dotare. 8. Verifica corectitudinea lucrarilor executate Urmareste realizarea unor suprafete plane, verticale si orizontale, acoperite integral cu mortar; Aplica procedeele si metodele de verificare a tencuielilor brute. 9. Foloseste scule manuale obisnuite sau utilaje simple Utilizeaza corect si n conditii de siguranta sculele manuale si utilajele din dotare; ntretine n bune conditii sculele avute n dotare; Curata si ntretine sculele manuale si utilajele din dotare. 10. Prepara mortare obisnuite si speciale (terasit, dolomit, piatra artificiala) La prepararea mortarelor va tine seama de indicatiile din proiectul de executie si de cele primite de la seful de echipa. Prepararea mortarelor se efectueaza manual sau mecanizat, respectnd dozajul din reteta; Materialele utilizate sunt examinate pentru a avea calitatea corespunzatoare; Executa stratul suport pentru tencuieli interioare, pe suprafete deja punctate Verifica planeitatea si verticalitatea suportului tencuielii; Aplica spritul manual sau mecanizat pe suprafetele de zidarie sau din beton; Aplica grundul - manual sau mecanizat - pe suprafete plane sau curbe; Niveleaza suprafetele suport executate; Aplica smirul pe rabit, la pereti si tavane.

11. Prelucreaza suprafetele suport ale tencuielilor Curata si freaca tencuielile din piatra artificiala gata executate. Verifica corectitudinea lucrarilor executate Urmareste realizarea unei suprafete netede; Cunoaste procedeele si metodele de verificare 12. Executarea zidariilor Pregateste si prepara mortarul, conform retetei; Traseaza aliniamente, masoara si marcheaza goluri pentru usi si ferestre; Executa zidaria prin asezarea straturilor de mortar si aseaza blocurile de zidarie, respectnd modul de tesere al acestora, grosimea rosturilor orizontale si verticale; Verifica corectitudinea executiei, respectiv planeitatea, orizontalitatea si verticalitatea suprafetei; Monteaza ghermele din lemn. 13. Foloseste scule manuale obisnuite si utilaje simple Utilizeaza corect si n conditii de siguranta sculele manuale; ntretine, n bune conditii, sculele primite n dotare; Utilizeaza corect utilajele simple pentru executia lucrarilor. Executa demolari cu mijloace mecanice Foloseste mijloace mecanice, pentru lucrarile de demolare. Fixeaza corniere metalice de protectie, la colturile zidariilor Identifica pozitia cornierelor metalice; Fixeaza cornierele conform detaliilor de executie. 14. Identificarea materialelor de baza folosite la lucrari de zidarie si tencuieli Identifica materialele folosite la lucrari de zidarie si tencuieli Materialele sunt recunoscute si folosite corect la executia lucrarilor; Identifica materialele care nu corespund din punct de vedere calitativ. 15. Sorteaza materialele de constructie necesare la lucrarile de zidarie si tencuieli Sortarea se realizeaza tinand cont de calitatea materialelor; Realizeaza sortarea functie de lucrarile de executat. Responsabilitati 1. In raport cu alte persoane ( angajati, subordonati ): cooperarea cu ceilalti angajati in vederea desfasurarii in bune conditii a programului de lucru. 2. In raport cu utilajele si sculele pe care le utilizeaza: utilizeaza cu responsabilitate utilajele si sculele din dotare fara deteriorarea acestora; raspunde de mentinerea in buna stare a moletelor cat si de intretinerea in bune conditii a obiectelor de inventar primite si a echipamentelor tehnice din dotarea sectorului in care isi desfasoara activitatea. 3. In raport cu produsele muncii: - raspunde de calitatea lucrarilor executate; - raspunde, in limitele competentelor pe care le are pentru lucrarile neconforme; - are obligatia sa participe la toate programele de instruire profesionala, de securitatea muncii si PSI organizate de societate. 4. In raport cu securitatea muncii: lucratorul trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile

sau omisiunile sale in timpul procesului de munca, astfel : a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; 5. In raport cu situatiile de urgenta: Pentru apararea impotriva incendiilor, salariatul are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor; d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare, impotriva incendiilor; e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul ethnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor. Pentru protectia civila, salariatul are urmatoarele drepturi si obligatii: a) sa beneficieze, in mod gratuit, de echipament de protectie individuala, de tratament medical; b) sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute prin lege pentru perioadele

de intrerupere a activitatii, impuse de situatiile de protectie civila; c) sa respecte normele, regulile si masurile de protectie civila stabilite; d) sa participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregatire specifica Privind relatiile cu colegii de munca: mentine relatii colegiale si colaborare cu colegii de munca. Standarde de performanta Indicatori : - Respectarea procedurilor tehnice de executie si de control al calitatii; - Executarea tuturor lucrarile respectand cerintele de calitate impuse prin procedurile de lucru; - Confrunta rezultatele muncii cu cerintele solicitate si, daca este cazul, ia masuri de remediere; - Asumarea responsabilitatii pentru lucrarile efectuate; - Preocuparea continua de diminuarea si eliminarea defectelor. Mod de realizare - personal - in colaborare cu personalul din cadrul atelierului