P. 1
Procedura de Detasare a Unui Functionar Public

Procedura de Detasare a Unui Functionar Public

|Views: 1,715|Likes:
Published by Bubu Bubulina

More info:

Published by: Bubu Bubulina on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Procedura de detasare a unui functionar public

Continutul procedurii 1.Scop Scopul acestei proceduri este: a) Descrie etapele care se parcurg, stabileşte compartimentele şi persoanele implicate şi prezintă documentele care se întocmesc pentru modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici b) Stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei proceduri 2.Domeniu de aplicare Procedura se aplică situaţiilor de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special prin mutare într-o altă unitate din sistemul administraţiei 3.Referinte normative -Legislatie:Legea nr.188/1999 Privind statutul functionarilor publici,consolidate in 2009,articolul 89 - art 42,45,46,47 din Codul Muncii Reglementari interne - Regulamentul de Ordine Interioară; - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 4.Principii Procedura de detaşare implică parcurgerea unor etape consecutive: - iniţierea procedurii; - emiterea şi comunicarea deciziei de detaşare; - executarea detaşării; - încetarea detaşării 5.Descrierea procedurii Procedura: A. Iniţierea procedurii: I. Unitatea care înregistrează un deficit de resursă umană necesar a fi acoperit prin detaşare: I. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională şi şeful compartimentului din unitate 1) Identifică funcţia vacantă ale cărei atribuţii nu se pot redistribui altor functionari din unitate şi ale căror neîndeplinire ar putea conduce la disfuncţionalităţi în activitatea unităţii sau a sistemului administraţiei;

VII. Directorul unităţii 5) Decide asupra oportunităţii detaşării. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 15) Înregistrează adresa de răspuns.propun soluţia mai convenabilă. 11) Transmite documentul compartimentului secretariat. prezintă propuneri de soluţionare.2) Întocmesc o notă de prezentare a situaţiei care se înaintează directorului unităţii. 25) Prezintă documentele directorului unităţii XIV. dacă există cel puţin un răspuns favorabil. IX. unde este cazul Notificarea de detaşare (când functionarul a mai fost detaşat anterior 6 luni într-un an şi trebuie să-şi dea acordul). IV. identifică cu ajutorul direcţiei de specialitate. V. 22) Transmite rezoluţia şefului biroului resurse umane şi formare profesională. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 18) Centralizează răspunsurile primite. 14) Trimite adresa unităţilor destinatare. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 8) Întocmeşte o adresă de prezentare a situaţiei şi solicită sprijin pentru o soluţionare temporară prin detaşarea unui funcţionar care să corespundă postului. 19) Prezintă răspunsurile primite în şedinţa consiliului de conducere XI. 9) Prezintă adresa directorului unităţii pentru semnare. VIII. Directorul unităţii 21) Decide asupra detaşării. consemnată în procesul verbal de şedinţă. III. prin rezoluţie asupra notei de prezentare. 13) Aplică ştampila unităţii. XII. precum şi unităţile spre care va fi expediată adresa de prezentare. VI. unităţile în care ar putea exista un funcţionar care să corespundă profilului postului şi să fie disponibil. 24) Anexează răspunsul cu propunerea. XIII. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 23) Întocmeşte Nota de solicitare a avizului. X. . 16) Prezintă documentul directorului unităţii. Directorul unităţii 26) Verifică şi semnează documentele. Directorul unităţii 17) Repartizează documentul şefului biroului resurse umane şi formare profesională. 6) Dacă rezoluţia este favorabilă. Consiliul de conducere 20) Analizează situaţia. Consiliul de conducere 4) Analizează situaţia. Directorul unităţii 10) Citeşte adresa şi o semnează. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 12) Înregistrează documentul. referatul de resurse umane. prin rezoluţie asupra analizei consiliului. II. Directorul unităţii 3) Supune analizei în şedinţa consiliului de conducere situaţia. 7) Comunică nota şefului biroului resurse umane şi formare profesională.

împreună cu avizele primite. perspectivele de preluare a atribuţiilor de către alt/alţi funcţionari publici. prin rezoluţie asupra adresei de prezentare şi analizei efectuate. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 28) Înregistrează documentele.27) Transmite documentele compartimentului secretariat. Directorul unităţii 12) Semnează notificarea. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 14) Înregistrează documentul. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 35) Clasează documentele primite II. analizează situaţia functionarului. XVIII. 34) Repartizează documentele şefului biroului resurse umane. 2) Prezintă documentul directorului unităţii. 11) Prezintă documentul directorului unităţii. VII. VIII. 29) Aplică ştampila unităţii. 13) Transmite documentul compartimentului secretariat. 4) Stabileşte şedinţa consiliului de conducere în care se va analiza cererea. . Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 5) Întocmeşte situaţia. 6) Transmite adresa şi situaţia membrilor consiliului de conducere spre luare la cunoştinţă. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 1) Înregistrează adresa de prezentare a situaţiei. Consiliul de conducere 7) Analizează documentele primite spre luare la cunoştinţă. BRU întocmeşte Notificarea de detaşare. III. IV. V. II. 10) Dacă prin detaşare functionarul depăşeşte 6 (şase) luni de detaşare într-un an. atât cea actuală cât şi cea rezultată în urma unei posibile detaşări. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 31) Înregistrează documentele cu avizele Direcţiei/Serviciului de specialitate primite de la DMRU. Unitatea care primeşte o solicitarea de detaşare: I. pentru analiză în şedinţa consiliului de conducere. 32) Prezintă documentele directorului unităţii. Directorul unităţii 33) Analizează documentele. Directorul unităţii 3) Solicită şefului biroului resurse umane să prezinte o situaţie nominală cu personalul care corespunde profilului din adresa de prezentare. VI. 30) Trimite documentele DMRU XVI. susţin propuneri privind oportunitatea detaşării. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 9) În cazul unei rezoluţii pozitive. situaţia din unitate. XVII. XV. Directorul unităţii 8) Decide asupra oportunităţii detaşării.

IIIPersoana responsabila de unitatea unde functionarul are funcţia de bază 5) Solicită avizul Direcţiei/Serviciului de specialitate pe Nota de solicitare a avizului. notificarea de detaşare. IX. ataşează Nota de solicitare a avizului cu avizul şefului structurii.15) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi formare profesională. 21) Depune raportul la directorul unităţii. pe notificarea de detaşare. 27) BRU întocmeşte adresa de răspuns cu propunerea. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 16) Ia legătura cu functionarul nominalizat. 32) Aplică ştampila unităţii. 19) Dacă este cazul. precum şi propunerea conducerii unităţii. . în scris îşi dă acordul sau îşi manifestă refuzul faţă de detaşare. întocmeşte referatul de resurse umane al functionarului. 23) Transmite documentul compartimentului secretariat. dacă este cazul Notificarea de detaşare. dacă este cazul . Functionarul public 18) Ia cunoştinţă de situaţie. XI. 30) Transmite documentele compartimentului secretariat. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 31) Înregistrează documentele. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 1) Înregistrează Nota de solicitare a avizului. II. Directorul unităţii 22) Avizează raportul. X. XIV. 6) După obţinerea avizului întocmeşte adresa de răspuns către unităţile implicate. Răspunsul negativ se motivează. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 26) Dacă soluţia este pozitivă. XIII. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 24) Înregistrează documentul. 17) Prezintă functionarului situaţiile legale în care poate refuza detaşarea. 25) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi formare profesională. prezintă situaţia apărută. Directorul unităţii 29) Verifică şi semnează documentele. 28) Prezintă documentele directorului unităţii. la care ataşează referatul de resurse umane. 4) Analizează solicitarea din punct de vedere al respectării normelor. DMRU: I. XV. Director DMRU 3) Consultă ofiţerii specialişti responsabili cu unităţile implicate. XII. 2) Prezintă documentul directorului DMRU. III. 33) Trimite documentele unităţii destinatare. cu susţinerea propunerii de detaşare.

Şeful compartimentului din care provine functionarul 3) Stabileşte functionarul care preia atribuţiile funcţiei care va rămâne vacantă. sub semnătura C. Directorul unităţii 5) Repartizează decizia şefului BRU IV. Functionarul 10) Execută operaţiunile specifice de predare a funcţiei. V. după aprobare. Executarea detaşării: I. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 6) Preia decizia de detaşare. Personalul desemnat din cadrul biroului resurse umane şi formare profesională cu atribuţii de ţinere a evidenţei nominale 6) Completează documentele de evidenţă nominală. decizia de detaşare. II. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 10) Înregistrează documentele. Şeful structurii 8) Verifică şi semnează adresa. 9) Transmite documentele compartimentului secretariat. 4) Prezintă documentul directorului unităţii. IV. III. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat de la unitatea din care provine functionarul 3) Înregistrează decizia. DMRU 1) Întocmeşte decizia de detaşare conform competenţelor şi metodologiei privind emiterea deciziilor 2) Trimite decizia de detaşare. 2) Organizează procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarului.7) Prezintă adresa şefului DMRU. II. 4) Participă la procedura de predare primire a funcţiei. 7) Eliberează nota de lichidare a functionarului (urmează să se întocmească un model de notă de lichidare pentru functionari detaşaţi). 5) Întocmeşte evaluarea performanţelor profesionale ale functionarului III. sub semnătură. celor două unităţi implicate. 12) Trimite documentele unităţilor implicate. 11) Lichidează obligaţiile faţă de unitate prin completarea notei de . 11) Aplică ştampila structurii. 7) Comunică functionarului. Functionarul 8) Ia la cunoştinţă decizia. IV. B. dacă este cazul. V. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională de la unitatea din care provine functionarul 1) Organizează procedura de predare primire a funcţiei de conducere. Emiterea şi comunicarea deciziei de detaşare: I.

Unitatea care a emis decizia de detaşare 1) În situaţia încetării detaşării înainte de termen. fişa postului. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională şi persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat de la unitatea la care se detaşează functionarul public 16) Întocmesc procesul verbal de prezentare. sub semnătură. învoiri. XI. cu respectarea metodologiei de emitere a deciziilor. 6) Participă la procedura de predare primire a funcţiei. X. 17) Prezintă procesul verbal pentru aprobare directorului unităţii. Şeful compartimentului în care este repartizat functionarul public detaşat 22) Aduce la cunoştinţă functionarului public. III. 19) Repartizează un exemplar compartimentului financiar pentru alocarea la drepturi IX. 18) Înregistrează procesul verbal. certificată prin semnătură pentru conformitate. . emite decizia de încetare a detaşării. medicale. V. prin care functionarul public se alocă la drepturi. copia fişei de evidenţă a concediilor şi certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. VI.lichidare (urmează să se întocmească un model de notă de lichidare pentru functionari detaşaţi). VIII. etc de care a beneficiat funcţionarul public pe ultimii 2 ani calendaristici. 4) Organizează procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarului public. VII. Personalul desemnat din cadrul biroului resurse umane şi formare profesională cu atribuţii de ţinere a evidenţei nominale 20) Preia copiile documentelor de evidenţă nominală. Functionarul public 23) Citeşte şi semnează fişa postului C. dacă este cazul. 12) Se prezintă la unitatea de detaşare. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 12) Transmite BRU copia fişei de evidenţă a concediilor de odihnă. Şeful compartimentului în care a fost detaşat functionarul public 5) Stabileşte functionarul public care preia atribuţiile funcţiei care va rămâne vacantă. Şeful biroului resurse umane şi formare profesionalăde la unitatea în care este detaşat functionarul public 3) Organizează procedura de predare primire a funcţiei de conducere. Încetarea detaşării: I. 14) Transmite BRU certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. Compartimentul financiar – contabil 13) Întocmeşte certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. 2) Comunică decizia unităţilor implicate II. Şeful biroului resurse umane şi formare profesionalăde la unitatea din care provine functionarul public 15) Transmite unităţii în care se detaşează funcţionarul public copia fişei de evidenţă.

. certificată prin semnătură pentru conformitate. etc de care a beneficiat funcţionarul public pe perioada detaşării. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 14) Transmite BRU copia fişei de evidenţă a concediilor de odihnă. prin care functionarul public se alocă la drepturi. 21) Repartizează un exemplar compartimentului financiar pentru alocarea la drepturi. 9) Eliberează nota de lichidare a functionarului.Şeful biroului resurse umane şi formare profesionalăşi persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat de la unitatea la care functionarul public are funcţia de bază 18) Întocmesc procesul verbal de prezentare. Personalul desemnat din cadrul biroului resurse umane şi formare profesională cu atribuţii de ţinere a evidenţei nominale 8) Completează copiile documentelor de evidenţă nominală. 20) Înregistrează procesul verbal. V. IV. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 17) Transmite unităţii în care funcţionarul public are funcţia de bază. copia fişei de evidenţă a concediilor şi certificatul de scoatere şi alocare la drepturi.Autoritate responsabila: -Directorul unitatii -Sef birou resurse umane -Consiliul de conducere -Secretariat 7. VIII. medicale. IX. copia fişei de evidenţă. învoiri. 19) Prezintă procesul verbal pentru aprobare directorului unităţii. 12) Lichidează obligaţiile faţă de unitate prin completarea notei de lichidare. 16) Transmite BRU certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. VI.7) Întocmeşte evaluarea performanţelor profesionale ale functionarului public.Functionarul public 11) Execută operaţiunile specifice de predare a funcţiei. VII. 13) Se prezintă la unitatea în care are funcţia de bază.Dispozitii finale a)Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la activitatea de detasare. 6. Compartimentul financiar – contabil 15) Întocmeşte certificatul de scoatere şi alocare la drepturi.

Anexe Anexa 1 ..FORMULARE ANEXA 1 la nr....LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII Anexa 2 . aplicarea acesteia se va realiza şi de către înlocuitorii acestor persoane 8... LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII NR....din.. ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRAD PROFESIONAL/ FUNCŢIA NUME şi PRENUMELE SEMNATUR A DATA LUÂRII LA CUNOŞTINŢĂ .b)Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general sau intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea de detasare c)Pe perioada absenţei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în formă iniţială sau revizuită.............. CRT..

dl. 4. 45 şi 46 din Codul muncii. Salariatul detaşat: __________________________________________________________ .DECIZIA NR. Obiectul detaşării: __________________________________________________________ . emite prezenta DISPOZIŢIE DE DETAŞARE dispunând următoarele: 1. Prezenta decizie va fi comunicată celor în cauză. 3. 2. Locul detaşării: ____________________________________________________________ . 6. Durata detaşării: ___________________________________________________________ . directorul unitatii. . Directorul unitatii. 5. Angajatorul la care salariatul va fi detaşat: _______________________________________ .______/________________ În temeiul prevederilor art. Alte prevederi: _____________________________________________________________. ____________________________.

declar că sunt de acord cu modificarea felului muncii ( ___________________ se va indica concret modificarea). Salariat. pe perioada detaşării dispuse prin decizia nr. _____/_______________. . Data.ACORD Subsemnatul. angajat pe postul de ____________________ la _________________________________. domiciliat în ___________________________. ______________________________________.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->