P. 1
Procedura de Detasare a Unui Functionar Public

Procedura de Detasare a Unui Functionar Public

|Views: 1,716|Likes:
Published by Bubu Bubulina

More info:

Published by: Bubu Bubulina on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Procedura de detasare a unui functionar public

Continutul procedurii 1.Scop Scopul acestei proceduri este: a) Descrie etapele care se parcurg, stabileşte compartimentele şi persoanele implicate şi prezintă documentele care se întocmesc pentru modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici b) Stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei proceduri 2.Domeniu de aplicare Procedura se aplică situaţiilor de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special prin mutare într-o altă unitate din sistemul administraţiei 3.Referinte normative -Legislatie:Legea nr.188/1999 Privind statutul functionarilor publici,consolidate in 2009,articolul 89 - art 42,45,46,47 din Codul Muncii Reglementari interne - Regulamentul de Ordine Interioară; - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 4.Principii Procedura de detaşare implică parcurgerea unor etape consecutive: - iniţierea procedurii; - emiterea şi comunicarea deciziei de detaşare; - executarea detaşării; - încetarea detaşării 5.Descrierea procedurii Procedura: A. Iniţierea procedurii: I. Unitatea care înregistrează un deficit de resursă umană necesar a fi acoperit prin detaşare: I. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională şi şeful compartimentului din unitate 1) Identifică funcţia vacantă ale cărei atribuţii nu se pot redistribui altor functionari din unitate şi ale căror neîndeplinire ar putea conduce la disfuncţionalităţi în activitatea unităţii sau a sistemului administraţiei;

Directorul unităţii 3) Supune analizei în şedinţa consiliului de conducere situaţia. IV. 19) Prezintă răspunsurile primite în şedinţa consiliului de conducere XI. V. identifică cu ajutorul direcţiei de specialitate. XIII. III. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 12) Înregistrează documentul. II. 16) Prezintă documentul directorului unităţii. prezintă propuneri de soluţionare. consemnată în procesul verbal de şedinţă. Directorul unităţii 5) Decide asupra oportunităţii detaşării. Consiliul de conducere 4) Analizează situaţia. dacă există cel puţin un răspuns favorabil. Consiliul de conducere 20) Analizează situaţia. XII.propun soluţia mai convenabilă. IX. Directorul unităţii 10) Citeşte adresa şi o semnează. 6) Dacă rezoluţia este favorabilă. unde este cazul Notificarea de detaşare (când functionarul a mai fost detaşat anterior 6 luni într-un an şi trebuie să-şi dea acordul). Directorul unităţii 21) Decide asupra detaşării. 11) Transmite documentul compartimentului secretariat. 25) Prezintă documentele directorului unităţii XIV.2) Întocmesc o notă de prezentare a situaţiei care se înaintează directorului unităţii. . prin rezoluţie asupra notei de prezentare. 13) Aplică ştampila unităţii. precum şi unităţile spre care va fi expediată adresa de prezentare. Directorul unităţii 17) Repartizează documentul şefului biroului resurse umane şi formare profesională. prin rezoluţie asupra analizei consiliului. 22) Transmite rezoluţia şefului biroului resurse umane şi formare profesională. 9) Prezintă adresa directorului unităţii pentru semnare. 7) Comunică nota şefului biroului resurse umane şi formare profesională. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 15) Înregistrează adresa de răspuns. VI. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 23) Întocmeşte Nota de solicitare a avizului. referatul de resurse umane. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 18) Centralizează răspunsurile primite. Directorul unităţii 26) Verifică şi semnează documentele. unităţile în care ar putea exista un funcţionar care să corespundă profilului postului şi să fie disponibil. X. VIII. 14) Trimite adresa unităţilor destinatare. VII. 24) Anexează răspunsul cu propunerea. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 8) Întocmeşte o adresă de prezentare a situaţiei şi solicită sprijin pentru o soluţionare temporară prin detaşarea unui funcţionar care să corespundă postului.

IV. Unitatea care primeşte o solicitarea de detaşare: I. 6) Transmite adresa şi situaţia membrilor consiliului de conducere spre luare la cunoştinţă. Consiliul de conducere 7) Analizează documentele primite spre luare la cunoştinţă. VIII. 10) Dacă prin detaşare functionarul depăşeşte 6 (şase) luni de detaşare într-un an. II. XVIII. atât cea actuală cât şi cea rezultată în urma unei posibile detaşări. pentru analiză în şedinţa consiliului de conducere. V. 11) Prezintă documentul directorului unităţii. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 35) Clasează documentele primite II. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 5) Întocmeşte situaţia. Directorul unităţii 8) Decide asupra oportunităţii detaşării. 34) Repartizează documentele şefului biroului resurse umane. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 28) Înregistrează documentele. BRU întocmeşte Notificarea de detaşare. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 14) Înregistrează documentul. XVII. XV. împreună cu avizele primite. situaţia din unitate. perspectivele de preluare a atribuţiilor de către alt/alţi funcţionari publici. 13) Transmite documentul compartimentului secretariat. 2) Prezintă documentul directorului unităţii. Directorul unităţii 33) Analizează documentele. VII. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 31) Înregistrează documentele cu avizele Direcţiei/Serviciului de specialitate primite de la DMRU. VI. 30) Trimite documentele DMRU XVI. 4) Stabileşte şedinţa consiliului de conducere în care se va analiza cererea. 29) Aplică ştampila unităţii. analizează situaţia functionarului. prin rezoluţie asupra adresei de prezentare şi analizei efectuate. Directorul unităţii 3) Solicită şefului biroului resurse umane să prezinte o situaţie nominală cu personalul care corespunde profilului din adresa de prezentare. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 9) În cazul unei rezoluţii pozitive. susţin propuneri privind oportunitatea detaşării. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 1) Înregistrează adresa de prezentare a situaţiei. . 32) Prezintă documentele directorului unităţii. III. Directorul unităţii 12) Semnează notificarea.27) Transmite documentele compartimentului secretariat.

XIV. XIII. în scris îşi dă acordul sau îşi manifestă refuzul faţă de detaşare. 32) Aplică ştampila unităţii. 4) Analizează solicitarea din punct de vedere al respectării normelor.15) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi formare profesională. cu susţinerea propunerii de detaşare. Director DMRU 3) Consultă ofiţerii specialişti responsabili cu unităţile implicate. 30) Transmite documentele compartimentului secretariat. XI. 19) Dacă este cazul. X. notificarea de detaşare. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 16) Ia legătura cu functionarul nominalizat. Functionarul public 18) Ia cunoştinţă de situaţie. Răspunsul negativ se motivează. XII. Directorul unităţii 29) Verifică şi semnează documentele. ataşează Nota de solicitare a avizului cu avizul şefului structurii. 23) Transmite documentul compartimentului secretariat. IIIPersoana responsabila de unitatea unde functionarul are funcţia de bază 5) Solicită avizul Direcţiei/Serviciului de specialitate pe Nota de solicitare a avizului. III. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 31) Înregistrează documentele. Directorul unităţii 22) Avizează raportul. întocmeşte referatul de resurse umane al functionarului. 21) Depune raportul la directorul unităţii. IX. II. XV. 25) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi formare profesională. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 24) Înregistrează documentul. 28) Prezintă documentele directorului unităţii. dacă este cazul . Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 1) Înregistrează Nota de solicitare a avizului. 17) Prezintă functionarului situaţiile legale în care poate refuza detaşarea. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 26) Dacă soluţia este pozitivă. prezintă situaţia apărută. 33) Trimite documentele unităţii destinatare. pe notificarea de detaşare. 27) BRU întocmeşte adresa de răspuns cu propunerea. 2) Prezintă documentul directorului DMRU. la care ataşează referatul de resurse umane. 6) După obţinerea avizului întocmeşte adresa de răspuns către unităţile implicate. dacă este cazul Notificarea de detaşare. . DMRU: I. precum şi propunerea conducerii unităţii.

Functionarul 8) Ia la cunoştinţă decizia. 4) Prezintă documentul directorului unităţii. B. celor două unităţi implicate. 9) Transmite documentele compartimentului secretariat. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 6) Preia decizia de detaşare. DMRU 1) Întocmeşte decizia de detaşare conform competenţelor şi metodologiei privind emiterea deciziilor 2) Trimite decizia de detaşare. decizia de detaşare. III. sub semnătură. 7) Eliberează nota de lichidare a functionarului (urmează să se întocmească un model de notă de lichidare pentru functionari detaşaţi).7) Prezintă adresa şefului DMRU. II. după aprobare. Personalul desemnat din cadrul biroului resurse umane şi formare profesională cu atribuţii de ţinere a evidenţei nominale 6) Completează documentele de evidenţă nominală. 4) Participă la procedura de predare primire a funcţiei. 7) Comunică functionarului. Directorul unităţii 5) Repartizează decizia şefului BRU IV. V. II. Emiterea şi comunicarea deciziei de detaşare: I. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat de la unitatea din care provine functionarul 3) Înregistrează decizia. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională de la unitatea din care provine functionarul 1) Organizează procedura de predare primire a funcţiei de conducere. V. Şeful compartimentului din care provine functionarul 3) Stabileşte functionarul care preia atribuţiile funcţiei care va rămâne vacantă. 11) Lichidează obligaţiile faţă de unitate prin completarea notei de . 2) Organizează procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarului. Executarea detaşării: I. 5) Întocmeşte evaluarea performanţelor profesionale ale functionarului III. sub semnătura C. IV. 11) Aplică ştampila structurii. IV. Şeful structurii 8) Verifică şi semnează adresa. dacă este cazul. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 10) Înregistrează documentele. 12) Trimite documentele unităţilor implicate. Functionarul 10) Execută operaţiunile specifice de predare a funcţiei.

4) Organizează procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarului public. Functionarul public 23) Citeşte şi semnează fişa postului C. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională şi persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat de la unitatea la care se detaşează functionarul public 16) Întocmesc procesul verbal de prezentare. 12) Se prezintă la unitatea de detaşare. 19) Repartizează un exemplar compartimentului financiar pentru alocarea la drepturi IX. 2) Comunică decizia unităţilor implicate II. VI. certificată prin semnătură pentru conformitate. copia fişei de evidenţă a concediilor şi certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. Personalul desemnat din cadrul biroului resurse umane şi formare profesională cu atribuţii de ţinere a evidenţei nominale 20) Preia copiile documentelor de evidenţă nominală. fişa postului. etc de care a beneficiat funcţionarul public pe ultimii 2 ani calendaristici. prin care functionarul public se alocă la drepturi. VIII. V. Unitatea care a emis decizia de detaşare 1) În situaţia încetării detaşării înainte de termen. 17) Prezintă procesul verbal pentru aprobare directorului unităţii. . Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 12) Transmite BRU copia fişei de evidenţă a concediilor de odihnă. Şeful compartimentului în care este repartizat functionarul public detaşat 22) Aduce la cunoştinţă functionarului public. 14) Transmite BRU certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. învoiri. VII. Încetarea detaşării: I. medicale. XI. sub semnătură. Şeful biroului resurse umane şi formare profesionalăde la unitatea în care este detaşat functionarul public 3) Organizează procedura de predare primire a funcţiei de conducere. dacă este cazul. cu respectarea metodologiei de emitere a deciziilor. Şeful compartimentului în care a fost detaşat functionarul public 5) Stabileşte functionarul public care preia atribuţiile funcţiei care va rămâne vacantă. 6) Participă la procedura de predare primire a funcţiei. III. emite decizia de încetare a detaşării.lichidare (urmează să se întocmească un model de notă de lichidare pentru functionari detaşaţi). Şeful biroului resurse umane şi formare profesionalăde la unitatea din care provine functionarul public 15) Transmite unităţii în care se detaşează funcţionarul public copia fişei de evidenţă. Compartimentul financiar – contabil 13) Întocmeşte certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. X. 18) Înregistrează procesul verbal.

Dispozitii finale a)Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la activitatea de detasare. VII. 12) Lichidează obligaţiile faţă de unitate prin completarea notei de lichidare. 16) Transmite BRU certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. Compartimentul financiar – contabil 15) Întocmeşte certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. VI. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 14) Transmite BRU copia fişei de evidenţă a concediilor de odihnă. Personalul desemnat din cadrul biroului resurse umane şi formare profesională cu atribuţii de ţinere a evidenţei nominale 8) Completează copiile documentelor de evidenţă nominală.Autoritate responsabila: -Directorul unitatii -Sef birou resurse umane -Consiliul de conducere -Secretariat 7. . VIII.Functionarul public 11) Execută operaţiunile specifice de predare a funcţiei.7) Întocmeşte evaluarea performanţelor profesionale ale functionarului public. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 17) Transmite unităţii în care funcţionarul public are funcţia de bază.Şeful biroului resurse umane şi formare profesionalăşi persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat de la unitatea la care functionarul public are funcţia de bază 18) Întocmesc procesul verbal de prezentare. V. 21) Repartizează un exemplar compartimentului financiar pentru alocarea la drepturi. 20) Înregistrează procesul verbal. 13) Se prezintă la unitatea în care are funcţia de bază. copia fişei de evidenţă. etc de care a beneficiat funcţionarul public pe perioada detaşării. 9) Eliberează nota de lichidare a functionarului. copia fişei de evidenţă a concediilor şi certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. certificată prin semnătură pentru conformitate. IX. 6. prin care functionarul public se alocă la drepturi. medicale. IV. învoiri. 19) Prezintă procesul verbal pentru aprobare directorului unităţii.

.FORMULARE ANEXA 1 la nr... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRAD PROFESIONAL/ FUNCŢIA NUME şi PRENUMELE SEMNATUR A DATA LUÂRII LA CUNOŞTINŢĂ .din........b)Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general sau intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea de detasare c)Pe perioada absenţei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în formă iniţială sau revizuită. .LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII Anexa 2 ..... LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII NR.... CRT...Anexe Anexa 1 .... aplicarea acesteia se va realiza şi de către înlocuitorii acestor persoane 8.....

4.DECIZIA NR. 45 şi 46 din Codul muncii. Prezenta decizie va fi comunicată celor în cauză. directorul unitatii. 2. Obiectul detaşării: __________________________________________________________ . Alte prevederi: _____________________________________________________________. . Angajatorul la care salariatul va fi detaşat: _______________________________________ . Durata detaşării: ___________________________________________________________ . 5. 3. ____________________________. Salariatul detaşat: __________________________________________________________ . dl. 6. Locul detaşării: ____________________________________________________________ . Directorul unitatii. emite prezenta DISPOZIŢIE DE DETAŞARE dispunând următoarele: 1.______/________________ În temeiul prevederilor art.

Salariat. Data. pe perioada detaşării dispuse prin decizia nr.ACORD Subsemnatul. declar că sunt de acord cu modificarea felului muncii ( ___________________ se va indica concret modificarea). domiciliat în ___________________________. . _____/_______________. angajat pe postul de ____________________ la _________________________________. ______________________________________.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->