P. 1
Apocalipsa masoneriei ok

Apocalipsa masoneriei ok

|Views: 1,076|Likes:
Published by Titel Baldo

More info:

Published by: Titel Baldo on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

Sections

 • APOCALIPSA FRANCMASONERIEI INTRODUCERE
 • CUM A APĂRUT LUMINA
 • ÎNTUNERICUL NATURII
 • ÎNTUNERICUL MINŢII
 • LUMINA ŞI ÎNTUNERICUL MISTERELOR
 • RITUALUL MASONIC
 • VALOAREA PROBATORIE A SIMBOLURILOR NOASTRE
 • NEVOIA DE PRECAUŢIE
 • CELE TREI TEMPLE
 • ORGANIZAŢIA NOASTRĂ
 • NUMĂRUL 7 DUPLICAT
 • FORMA, LOCAŢIA/AMPLASAMENTUL ŞI SUBSTANŢA LOJEI
 • (a) Forma
 • (b)Locaţia
 • (c) Calitatea construcţiei
 • PRECIZĂRI
 • CONTINUITATEA GRADELOR
 • PRIDVORUL UCENICIEI
 • PRIDVORUL MAESTRULUI MASON
 • COLOANELE GEMENE
 • COLOANA PRINCIPALĂ
 • LOCUL LUMINII ÎN LOJĂ
 • LUMINA NOASTRĂ MISTICĂ
 • PERSPECTIVA MASONILOR
 • PAVAJUL ŞI BORDURA SA
 • PAVAJUL PĂTRAT AL MAESTRULUI MASON
 • SCARA INIŢIAŢILOR
 • SCARA COMPANIONILOR
 • CARACTERELE EBRAICE
 • SPICUL DE GRÂU
 • CAMERELE DIN MIJLOC
 • IDENTIFICAREA CAMEREI NOASTRE
 • ILUMINATUL LOJEI
 • (a) STEAUA APRINSĂ
 • (b) SIMBOLUL SACRU
 • (c) LUCEAFĂRUL STRĂLUCITOR DE DIMINEAŢĂ
 • MORALA LUMINII
 • LUCARNA
 • LUMINA NOASTRĂ DE LA MIAZĂZI
 • MISTERUL MORŢII
 • MORALA MORMÂNTULUI ÎN GRADUL AL DOILEA
 • PLENITUDINEA LUMINII
 • PARADOXUL LUMINII MAESTRULUI MASON
 • DORINŢA NOASTRĂ DE PĂTRUNDERE

APOCALIPSA FRANCMASONERIEI INTRODUCERE Primii interpreţi ai francmasoneriei considerau cuvântul latin LVX, „Lumină”, ca fiind sinonim cu ştiinţa lor

, pornind de la ideea că împărţirea Cercului în patru părţi egale dă naştere unei cruci, care formează conturul celor trei litere romane din care este compus cuvântul LVX. Cercul astfel împărţit formează patru unghiuri drepte, unghiuri de 90°, cunoscute drept „echere”, corespunzând instrumentului folosit de meşterii zidari (masoni) pentru a îndrepta colţurile construcţiilor. Liniile trasate în acest scop formează o cruce, care indică cele patru direcţii, cele patru puncte cardinale ale globului, nord, est, sud, vest. Această figură este văzută, de fapt, ca o criptogramă, simbolizând lumina mistică pe care o primeşte Candidatul în Lojile Masonice. Această idee a fost confirmată cu aproximativ 200 de ani în urmă de Mosheim, care afirma că “semnul” despre care vorbeau alchimiştii şi rosicrucienii în scrierile lor secrete simboliza, de fapt, cuvântul “lumină”. Nu trebuie să uităm faptul că rosicrucienii cunoşteau în profunzime secretele francmasoneriei şi pentru ei, ca şi pentru masoni, termenul lumină simboliza “cunoaşterea ştiinţei lor”. De fapt, la baza ceremonialurilor practicate în prezent de către francmasoni se află un sistem filosofic centrat pe nobilul concept al lui Dumnezeu Preaînaltul, ca fiinţă care sălăşluieşte în Lumină (a se compara cu epitetul clasic al lui Jupiter Inlustris) şi care este Ea Însăşi “lumină”, după cum se afirmă în Cartea Legii Sacre. Masonii învaţă să-L privească pe acest Dumnezeu nu numai ca omniprezent şi omnipotent, dar şi ca omniscient, motiv pentru care se vorbeşte despre “Ochiul Său Atotvăzător”, expresie încărcată de multiple sensuri, după cum vom vedea în continuare. Lui totul îi este accesibil; pentru El nimic nu rămâne obscur sau ascuns, iar cei care se înfrăţesc cu El se bucură de lumina Sa chiar şi în întuneric. Prin urmare, cei care îşi propun să înţeleagă sensul şi scopul a ceea ce se întâmplă în cadrul Lojii trebuie să conştientizeze importanţa specială a acestei idei. Oriunde ne-am afla şi în orice situaţie, doar în lumina Lui vom vedea lumina şi doar amintindu-ne învăţăturile Sale din trecut ne vom putea simţi aproape de profeţii şi sfinţii tuturor vremurilor şi vom înţelege că, întradevăr, Masoneria deţine răspunsul la multe dintre întrebările ce i-au frământat pe marii gânditori ai trecutului. CUM A APĂRUT LUMINA Deschizând Cartea Legii Sacre la prima pagină, citim că Pământul era “netocmit şi gol”. Şi, în strădania Sa de a-Şi zămisli creaţia în bezna haosului primordial, a sosit momentul când Marele Arhitect al Universului a rostit de pe Tronul Său porunca “Să fie lumină!” şi-atunci, mare minune: ceea ce se zămislise în întuneric a ieşit la iveală. Apoi, trei răstimpuri au trecut şi, în al patrulea, Arhitectul a făcut să apară pe firmament Soarele şi Luna, care, potrivit Ritualului Masonic, au fost create ”ca să stăpânească ziua şi să cârmuiască noaptea”. Întrebarea care se naşte firesc este de unde provenea lumina iniţială, înainte de crearea soarelui şi a lunii. Cei care acced la gradul de “compagnion” în Arca Regală găsesc aceste informaţii în pergamentul sacru pe care vechii fraţi masoni îl citeau odinioară în Lojile lor ca pe o alegorie a elementelor specifice ritualurilor de iniţiere.

Într-adevăr, e lesne de remarcat faptul că, din cele mai vechi timpuri, fiecare Iniţiat trebuia să marcheze aceste trei perioade sau etape preliminare cu picioarele, după care Venerabilul Maestru repeta din scaunul său aceeaşi poruncă zămislitoare de lumină, care anunţa două lucruri: refacerea “binecuvântării materiale” şi comunicarea unor secrete. Această descriere simplă a unei ceremonii impresionante ne permite să înţelegem motivul pentru care epoca masonică a primit apelativul Anno Lucis, “Anul Luminii”, sugerând faptul că ştiinţa noastră a avut ca punct de plecare prima licărire a luminii. Vechii fraţi masoni îmbrăţişau această idee şi de aceea considerau toate personalităţile care au influenţat soarta omenirii de-a lungul timpului, începând cu Adam, drept francmasoni sau fraţi. Acest lucru îi poate face să zâmbească pe cei care răsfoiesc Vechile Teme (Old Charges), dar ideile expuse aici sunt în mare parte legitime. Ce altceva este cultura decât o dispersare a luminii în sfera a intelectului? Şi care este scopul Frăţiei noastre decât acela de a promova progresul omenirii şi de a îndruma omul pe calea ştiinţei divine spre Tronul lui Dumnezeu, cea mai puternică sursă de lumină, atât de bine simbolizată de flacăra de foc a Rugului Aprins, ce arde mereu, dar nu se mistuie nicicând? ÎNTUNERICUL NATURII În Univers, lumina este fără îndoială principala forţă dominantă, dar, în cadrul Ritualului Masonic, întunericul are, la rândul său, o serie de aplicaţii practice. Să ne amintim că Marele Arhitect a fost cel care le-a sorocit pe amândouă. El a creat lumina, fără însă a elimina complet întunericul. Nu a făcut decât să poruncească luminii să strălucească în timpul zilei, în alternanţă cu răstimpuri de întuneric numite “noapte”. Plantele urmau să înflorească şi să dea rod în lumină, dar toate procesele naturale preliminare aveau să se desfăşoare în spatele scenei, în întuneric, astfel încât lumea să-şi păstreze misterul şi omul să nu poată pătrunde acest mister fără efort. Francmasonii au folosit întotdeauna stupul ca simbol, iar albinele harnice care extrag mierea din florile câmpului şi o depozitează la întuneric, în adăposturile lor “inteligent construite”, sunt o excelentă ilustrare a vieţii masonice. Baldachinul întunecat cu care Creatorul a acoperit pământul ne limitează perspectiva, dar nu ne orbeşte, pentru că, pe timp de noapte, este împânzit cu o sumedenie de luminiţe pâlpâitoare care fac întunericul “vizibil”. Mai mult, acelaşi spectacol mirific pe care îl oferă lumina glorioasă a soarelui la amiază îl oferă cerul înstelat noaptea. Lumina zilei ne ajută să vedem mai clar lucrurile din apropiere, dar întunericul nopţii ne lărgeşte perspectiva. Acest lucru a fost atât de frumos exprimat de Blanco White în sonetul său dedicat nopţii, una dintre cele mai preţioase bijuterii ale literaturii engleze. Soarele luminează lucrurile din imediata noastră apropiere, dezvăluindu-le minunatele forme şi nuanţe, dar ne uimeşte prin însăşi splendoarea lui şi ascunde vederii lucrurile mai îndepărtate, iar noi trebuie să aşteptam până coboară sub linia orizontului şi noaptea învăluie totul pentru a percepe celelalte lumi din univers şi pentru a înţelege că pământul nu este decât o fracţiune minusculă a marii Creaţii! Pentru că, oricât de ciudat ar părea, soarele ascunde mult mai mult decât dezvăluie, în timp ce noaptea (care, în unele privinţe, ne limitează perspectiva) are darul de a îndepărta vălul care acoperă o privelişte magnifică ce rămâne ascunsă privirii noastre în timpul zilei. Prin urmare, deşi întunericul este văzut în general ca simbol al ignoranţei omului, el se dovedeşte a fi un sprijin eficient pentru ştiinţa noastră. “Castelul eteric”, despre care se vorbeşte

în Ritualul Masonic, este “învăluit de firmamentul înstelat”, şi este într-adevăr “învăluit”, dar nu complet ascuns, pentru că vălul este, de fapt, un ecran luminat prin care se poate vedea Universul nemărginit, unde omul speră să găsească într-o bună zi lumina adevărului absolut. Acest “castel” este descris ca fiind făcut de eter pentru a sugera ideea a ceva intangibil, dar, desigur, acesta este un paradox. ÎNTUNERICUL MINŢII Restricţiile pe care ni le impune activitatea noastră pot fi supărătoare, dar ele au şi o parte bună, pentru că servesc unor interesele mai înalte; pe de o parte, ele ne pun piedici, dar pe de altă parte, ne stimulează activitatea. Întunericul invită intelectualul la meditaţie, iar nopţile lungi de iarnă îi oferă o ocazie excelentă pentru studiu. Deşi este posibil să avem un moment neaşteptat de inspiraţie în ceasurile aglomerate ale zilei, de regulă ne este mai uşor să ne adunăm gândurile şi să ne formulăm ideile în linişte şi izolare. Întunericul Lojii este locul unde ni se vorbeşte despre importanţa “luminii care vine de sus”, lumină fără de care intelectul nostru nu poate face faţă nevoilor. Asta pentru că, oricât de importantă ar fi lumina raţiunii umane pentru depăşirea ignoranţei noastre naturale, aceasta nu suportă comparaţie cu Infinita Înţelepciune a Celui Preaînalt, aşa cum nici pâlpâirea abia perceptibilă a luminii din preajma Venerabilului Maestru nu suportă comparaţie cu lumina soarelui. La momentul respectiv ni se spune că întunericul Lojii este emblematic pentru valea morţii şi că trebuie să învăţăm “să murim”, dar, după un timp de gândire, ne dăm seama că noul Maestru Mason este de fapt Candidat la “Marea Lojă de sus”, care se dovedeşte a fi un templu eteric, un regat al luminii: abia aici defunctul ajunge să trăiască în adevăratul sens. Ştim cu toţii din experienţă cât de mult ne ajută învăţăturile masonice în abordarea marilor realităţi transcendentale; probabil că nu reuşim să le înţelegem sau să le pătrundem în profunzime, dar putem să ne formăm o părere despre ele, adică le percepem ca realităţi la modul general, deşi esenţa lor rămâne inexplicabilă. Pentru a ilustra această idee, nu trebuie să uităm faptul că, deşi trăim cu perspectiva viitorului, aceasta este acoperită cu “un văl tainic” – un văl de întuneric şi mister – “pe care ochiul raţiunii umane nu îl poate penetra”, chiar dacă asta nu ne face să pierdem speranţa imortalităţii noastre. Probabil că cei mulţi şi neiniţiaţi privesc figurile noastre de stil şi simbolurile noastre ca pe nişte jucării pentru copii, dar acest lucru se întâmplă pentru că cei mai mulţi oameni sunt ca nişte copii pe plajă, care cred că înţeleg oceanul, când, de fapt, înţelegerea lor se limitează la nisipul, scoicile şi algele pe care le adună în mici băltoace făcute chiar de ei. Indiferent ce crede lumea, simbolurile noastre reprezintă soluţia pentru unele dintre cele mai importante probleme ce au frământat mintea umană de-a lungul timpului. Viaţa de Apoi rămâne o enigmă de nepătruns, dar pentru Maestrul Mason, două lucruri sunt clare, şi anume că va veni ziua salvării din mormântul întunecat şi a fericitei reîntâlniri cu vechii tovarăşi. LUMINA ŞI ÎNTUNERICUL MISTERELOR În cadrul şcolii lui Pitagora, “discipolii” erau obligaţi să se supună unei perioade de încercări chinuitoare, cunoscute sub numele de “tăcerea de cinci ani”; aceasta era perioada lor de ucenicie, timp în care învăţau foarte multe lucruri, dar în tăcere şi supunere totală. În accord cu această practică, nici chiar Maestrul Pitagora nu consemna nimic în scris, învăţăturile lui fiind

ceea ce echivalează cu 3 ori 9 şi reprezintă practic o lunáţie completă. chiar până la 27 de zile. Se pare că este identică cu ce a descris Desaguliers în Anglia ca fiind „un lucru prostesc ce nu trebuie băgat în seamă”. după cum el însuşi recunoaşte. unele părţi sunt chiar moderne. se ţin seara pentru a simboliza faptul că trăim într-o lume a întunericului. în Ordinele Cavalereşti. Lux e tenebris. cea mai străveche tipărire a ritualului este presupusa expunere din 1730 ce a apărut în revista The Pennsylvania Gazette. Astfel a apărut. după câte se pare. este evident pentru toată lumea faptul că ceea ce se întâmplă astăzi în cadrul Lojilor Masonice poartă amprenta clară a acestor ritualuri antice. atunci acest moto trebuie să aibă un sâmbure de adevăr. grăitoarea metaforă a “trecerii de la întuneric la lumină”. aceasta fiind un semn de penitenţă (Termenul englezesc accolade – “distincţie” provine din latinescul ad collum. dar numai după ce va reuşi să îndeplinească anumite formalitaţi absolut necesare. punctul culminant al ritualului de iniţiere îl reprezenta “iluminarea” celor admişi. Spunem că fiecare candidat este “pregătit” de noi. este. Aşa cum embrionul se formează în umbra uterului matern. în cadrul tuturor societăţilor secrete din Antichitate. sugerează faptul că ne propunem să aducem “lumina din întuneric”. dar ceea ce se petrece cu el este emblematic pentru ceea ce s-a întâmplat deja “în intimitatea sufletului său”. de pildă. De pildă. Abia în acest moment i se va putea împlini dorinţa. însemnând “la gât“). comparaţie care explică în mare parte expresia “Mama Lojă”. În multe ţări. pentru că. Aceeaşi practică o regăsim în Grecia. De aici. Desigur. deşi ne poate . ceea ce înseamnă în traducere “Mesager al Luminii”. RITUALUL MASONIC Documentul la care ne referim ca fiind Ritualul francmasoneriei a fost şi continuă să fie subiectul multor controverse. dacă ne dorim ca simbolurile noastre să aibă vreun corespondent în realitate. după cum ştim. De exemplu. Este vorba despre ceva ce el a trăit probabil ani întregi înainte să fie pregătit să primească lumina masonică. o cameră întunecată şi. Cu toate acestea. Candidaţii trebuiau să petreacă nouă zile închişi într-un loc întunecos (A se observa că cifra nouă este egală cu 3 ori 3). se poate remarca faptul că. este un mister. în unul dintre cazuri. la fel Candidatul devine Mason când este încă întuneric. Pentru noi. în Marea Britanie.transmise pe cale orală. ajungând. În plus. comparaţia între iniţierea sa şi intrarea în existenţa de muritor. de fapt. iar ucenicii erau îndemnaţi să închidă toate informaţiile în acel “depozitar sacru” despre care vorbim şi noi la finalul întâlnirilor noastre. Iniţiatului i se dezvăluia ceva descris drept “lumină divină”. De fapt. în care are loc pregătirea preliminară. în timpului ritualului solemn de “Iluminare”. chiar în cadrul ritualului nostru. ceea ce implică faptul că nu este decât o distorsiune a realităţii şi de aceea vrednică de dispreţ. dar motoul nostru stăvechi. candidatul este descris ca venind în Lojă din întuneric. Nimeni nu ne poate spune cine l-a conceput. este bine cunoscut faptul că. Mai aproape de prezent. “încăperea alăturată”. Chiar în Persia. dar perioada de izolare în întuneric variază în funcţie de ritual. el nu vede nimic. Şi. În realitate este în continuă devenire. titlul de cavaler nu era conferit aspirantului decât după ce acesta petrecea o noapte întreagă de veghe singur în faţa altarului. după care primea distincţia (accolade) prin atingerea de trei ori a gâtului cu sabia. unul dintre personajele din Misterele Greceşti era numit Photagogue. înainte să fie primiţi în Ordinul Druizilor. Întrunirile noastre.

Indiferent de noile căi pe care s-a plecat în 1717. Ajută să explicăm elementul ebraic din Ritual. indiferent cât de timpuriu am repera francmasoneria. deşi a găsit documentele originale care certificau declaraţiile acelui istoric. este întotdeauna străvechi. sub jurisdicţia Marii Loje a Angliei. Această versiune a Ritualului ne duce înapoi cu circa 200 de ani.răni sentimentele. deşi cei din urmă se bucurau de prestigiul Marii Loje pe care o înfiinţaseră în Londra. (data a fost ştearsă. Petersen. nu trebuie înlăturată ca fiind fără valoare. care a apărut în 1853. o simplă bagatelă. A fost părerea Lojei ca Maestrul şi Paznicii lui să participe la toate Comitetele pe perioada revizuirii constituţiilor pentru a nu se face nici o modificare în vechea formă Şi din nou că ordinea lucrurilor în Lojă. putem observa că are în conţinutul său toate caracteristicile esenţiale ale Ritualului care este practicat acuma şi. acum aproximativ 100 de ani. Întrucât. care par a fi fost simboluri caracteristice. Nu există un moment anume când să fi fost nou. Documentele spun următoarele: „ . un mason american eminent a făcut cercetări în legătură cu acest raport şi. Mulţi ani după apariţia acelei publicaţii. a unui ceremonial bine definit şi regulat. este mult anterioară anului 1717. respectiv ziua şi luna) ne-am întâlnit în Casa lui Mordecai Campannall şi după sinagogă i-am dat lui Abm Moses Gradele Masoneriei”. care în timpul secolului al XVII-lea se acuzau reciproc de îndepărtare de la origini. substanţa (cea convenită de toţi la momentul Uniunii) a rămas neschimbată. Anticii urmau modelul medieval mult mai sistematic decât Modernii. Dar este interesant de observat că. este decis: „ Cele trei Sfeşnice de Mahon prezentate acestei Loje de către venerabilul maestru. susţinută în 3 noiembrie 1722. este specificat că nişte evrei care au emigrat din Olanda în Coloniile Americane în primăvara anului 1658 practicau „gradele” masoneriei la Newport. Fără îndoială. de aceea. cercetătorul american Fratele Thomas Doyle. este cunoscut sub numele de „Emulaţie” şi este rezultatul unui compromis la care s-a ajuns. în minutele unei şedinţe susţinute de aceeaşi Lojă în 3 iunie 1723. Că nu s-au efectuat schimbări majore când Marea Lojă a Londrei a fost înfiinţată acum 200 de ani poate reieşi din minuta unei întâlniri a Lojei Antichităţii.. Şi totuşi. a refuzat să le creadă. Confirmă ceea ce am fi putut presupune. este o garanţie solidă a faptului că nu au avut loc schimbări importante. Ritualul care este la modă acum aproape peste tot. nu a vrut să recunoască această mărturie. în 1749. era aproape la fel atunci ca şi acum poate fi dedusă din folosirea a trei lumini. „Antic” şi „Modern”.. . Sir Christopher Wren. şi anume numirea simbolurilor. Dar admitem faptul că rivalitatea dintre aceste două secţiuni. Această dovadă are toate caracteristicile autenticităţii. substanţial la fel. Nu are un scop ascuns. între cele două secţiuni ale Ordinului. Deoarece este o dovadă importantă a existenţei. incapabil de a concepe masoneria înainte ca aceasta să ajungă din Anglia după 100 de ani. iar vârsta este neîndoielnică. în acea perioadă. care spune următoarele: „Maestrul a raportat procedurile Marii Loje şi numirea Fratelui Anderson de a revizui vechile constituţii. a dat ordin a fi depuse într-o ladă de lemn acoperită cu o pânză ce trebuie cumpărată numaidecât pentru acest scop”. cu atât mergem mai mult în Antichitate. că masoneria era practicată în rândul evreilor spanioli (Sephardim). În „O istorie a Rhode Island-ului” a preotului E. la modă. Şi fiind aşa.

Există dovezi care să susţină ideea noastră cum că francmasoneria provine din zilele regelui Solomon? Răspunsul la aceasta depinde de răspunsul pe care îl dăm unei alte întrebări: Existau mistere în legătură cu Templul de la Ierusalim? În Macabei 3. acestea erau Loje speculative. există o transcriere brută a Jurământului Masonic. auzim de o adunare generală a Frăţiei în Londra. unde Fratele Christopher Wren a trebuit să fie „adoptat” într-un fel. În 1686. În acelaşi an. iar la ultimul loc. „după legenda celor două coloane Jachin şi Boaz”. În 1641. În 1658. primul lucru pe care trebuie să-l observăm este caracterul simbolic a aproape tot ceea ce vedem şi auzim pe parcursul . Pe o copie a Constituţiilor. găsim o aluzie la un om care a fost consacrat conform Ritualului prescris atunci. ca dând naştere Lojelor din Kilwinning şi Scoon. dar la o examinare mai atentă se constată că este o lucrare compusă din materiale mai vechi. numele de care Josephus spune că „nu este drept să vorbeşti”. conţinând Constituţiile Masonice. este datat în 1430. frânturi de informaţii. se specifică faptul că unii dintre preoţi fuseseră francmasoni în trecut. Manuscrisul Regius. În aceeaşi Carte. xiv. Robert Kik a scris o lucrare în care „Lumea Masonică” era conectată la Tradiţie a Rabinilor. Înţelepciunea personificată este comparată cu „Cel iniţiat în învăţăturile lui Dumnezeu”. şi afirmă că la acea vreme masonii aveau un semn secret ce era „transmis din mână în mână”. În 1691. Manuscrisul Cooke. una la Alnwick în 1701. Exista o Lojă la York în 1705. Întrucât dorim să facem un studiu al Ritualului nostru deosebit. ii. datată în 1665. cu excepţia Maeştrilor şi a Membrilor. însemnând bineînţeles Templul regelui Solomon. anterior anului 1717 putem descoperi doar fragmente. Dar analizând Ritualul Masonic prin propriile dovezi interne. 30. scriitorul nu avea cum să ştie deoarece nu era mason. de asemenea. Sir Robert Moraz a fost iniţiat. dr. 30. dar este general considerat ca o transcriere a unuia mai recent. Elias Ashmole a devenit mason. un vechi pergament arată că Regele James al VI-lea a fost făcut mason şi vorbeşte despre „Templul Templelor construit pe acest pământ”.. urmându-le în anumite aspecte. iar în Cartea Înţelepciunii lui Solomon viii. găsim prima referire la „Numele incomunicabil”. unde cuvintele şi semnele se cer a fi ţinute secrete faţă de toată lumea. „este aproape imposibil să desluşeşti problema originilor noastre pe linie istorică”. puţini dintre membri erau masoni operativi. După cum foarte bine a spus Fratele Waite. În 1652. într-o Declaraţie Solemnă a Sinodului Presbiterian de la Kelso. 4. în formă metrică. fleacuri ce ne permit să afirmăm existenţa Frăţiei fără a-i destăinui caracterul sau activităţile. două lucruri sunt perfect clare: (a) Că a început cu oameni care erau familiari cu teosofia mistică evoluată de mult în rândul evreilor şi (b) că aceiaşi oameni erau. deşi auzise de secretele şi misterele lor. după cum vom vedea în continuare VALOAREA PROBATORIE A SIMBOLURILOR NOASTRE Francmasoneria este un sistem ciudat de moralitate învăluit în alegorie şi ilustrat prin simboluri. una la Dunblane în 1698. 1691. cunoscători ai încetăţenitelor Mistere ale timpurilor clasice. Robert Plot ne informează că nişte oameni „de cea mai eminentă calitate” din Staffordshire erau membri ai Frăţiei. din jurul anului 1380. este asociat anului 1415.Întrucât francmasoneria era o societate ce avea secrete păzite cu înverşunare. În 1646.

Putem găsi înţelesuri ascunse chiar şi în acele detalii care la început par simple bagatele. Când avem de-a face cu Breasla. însemnele pe baza cărora ne cunoaştem între noi. Făceau aceasta prin adoptarea unui nume simbolic. însuşi Hiram Abif. Ideea este că apar acolo în personajul lui B. Importanţa acestor fapte va fi observată dacă luăm în calcul dificultatea care există în reperarea originilor Francmasoneriei. Mai mult. devenind astfel cunoscut fraţilor săi drept „Fratele Cezar”. atitudinea prescrisă pentru Ucenic şi Calfă când se găsesc la Nord-Est sau Sud-Est sunt extrem de importante. Apoi. toate au. Planşele de Arhitură prezentate Candidatului la fiecare grad au de asemenea o aplicaţie morală. sunt absolut secrete. după caz. T. în deschiderea Marei Loje. J.Ceremoniei. E şi N... Merită să reflectăm asupra unei observaţii făcute de Fratele Waite întrucât arată cât de preţioase pot fi aceste fapte. NEVOIA DE PRECAUŢIE În acest capitol intenţionăm să dăm un plan consecvent de interpretări care ne va permite să urmărim legătura noastră cu trecutul şi să dovedim dreptul la antichitate pe care Fraternitatea . Să analizăm anumite fapte cunoscute. Ei sunt întotdeauna adresaţi cu aceste nume. care variază în funcţie de gradele pe care Candidatul le parcurge întrucât. avem de-a face cu o Societate care de la începuturile existenţei sale a ţinut anumite amănunte secrete.. sau L. Descendenţa noastră din acel grup de oameni este incontestabilă. diverşi Ofiţeri sunt întrebaţi astfel: „Pe cine reprezinţi?”. căci Maestrul Venerabil spune: „Acum pentru toţi cei din afară sunteţi un Mason Liber drept şi cinstit etc”. În Breaslă. vedem că este în concordanţă cu Ritualul Englezesc. numele fiindu-le dat în timpul Ritualului.. Se pare că Vechea „Accepţiune”. Cuvintele care ne sunt încredinţate. după cum era cazul. este atestată de numele sub care am fost cunoscuţi dintotdeauna: „Masoni acceptaţi sau Speculativi”. J. nu dăm astfel de nume Ofiţerilor Lojei. C”. dacă a ţinut. Autorul acestui tratat a fost primul Iniţiat al primei Loje din Manila (Insulele Filipine) pe timpul când a fi Mason era o crimă şi de aceea membrii Breslei trebuiau să-şi ascundă identitatea. dar în Ritual nimic nu este trivial. dar afirmăm în mod distinct că „cei trei care care conduc o Lojă” şi care sunt nucleul ei reprezintă „cei trei Mari Maeştri care au ctitorit clădirea primului Templu al Ierusalimului”. singurul care apărea în documentele oficiale. În mod cert nu o putem descoperi în dovezi documentare. Unele remarci ale Maestrului Venerabil par a fi făcute la întâmplare şi par a fi nimicuri insignifiante de care te poţi lipsi. El spune că „orice cunoştinţe noi vor veni mai degrabă din analiza documentelor simbolice decât din ce se înţelege ca dovadă istorică directă”. Aceasta ar putea părea ca o practică oarecum bizară. paşii în urma cărora avansăm. H. se obişnuia să se spună „Treci Frate B.A. în timpuri vechi. nu a ţinut niciun registru sau. În Capitolul Arcului Regal. Candidatul de Gradul Trei este însărcinat să îl personifice pe „unul dintre cele mai strălucite personaje înregistrate în analele Masoneriei” şi pe moment este considerat drept Maestrul nostru. care se întâlnea la Masons Hall în Londra. H. Locul care le este desemnat anumitor ofiţeri se bazează pe anumite considerente. ei folosesc de fapt un nume simbolic. Elementul pe baza căruia suntem admişi. totul este important. o importanţă simbolică. mai mult sau mai puţin. Când Maestrul Venerabil şi Venerabilii îi spun Candidatului „Treci cutare şi cutare ”. dar analizând-o. toţi ofiţerii superiori poartă nume simbolice şi sunt văzuţi ca reprezentând Z.

aşa cum îi spunem Iniţiatului. Dar vorbind la modul general. se presupune. atunci când un bărbat este nou admis. le vom enumera cât se poate de succint: (1) În primul rând. Ritualul Masonic necesită cea mai mare atenţie. Universul. şi anume. binecunoscut Fraţilor noştri străvechi. este vorba de clădirea în sine. tangibilă. Aceasta este ceva cu totul divin. ideea mai largă a unui Templu universal mistic care a fost într-un proces de construcţie încă de la începuturile lumii. prin urmare. (7) În cel puţin un pasaj este menţionată „Marea Lojă de sus”. ci eternă în ceruri”. la Frăţie. este important de observat că toate Misterele Antice erau asociate cu un Templu. Este nevoie de discriminare întrucât cuvintele sunt adesea folosite cu sensuri diferite. La Instalarea sa îi este cerut să ocupe scaunul Regelui Solomon. care este comparată cu o Clădire. o casă eterică ascunsă ochilor muritorilor de firmamentul stelar” şi ca „o clădire nu construită de mâini. De acea. De asemenea. să explicăm şi să armonizăm. De asemenea. putem observa că lucrurile sunt prezentate sub diferite aspecte şi de aceea există un risc destul de crescut de a înţelege greşit ceea ce se spune despre ei şi astfel se poate crea confuzie. nu să băgăm vină şi să descredităm. pentru că. „Maestrul stăpâneşte şi guvernează această Lojă”. Loja noastră. se spune că „reprezintă în mod figurat” a piatră din Clădire. Dimensiunea pe care Ritualul o dă „Lojei” presupune asemenea concepţii. În perioada Evului Mediu. la care cu toţii vom fi chemaţi într-o zi. În cazul acesta „Soarele” este „la apus”. Loja devine doar un alt nume pentru Fraternitatea însăşi.îl cere şi l-a cerut pentru sine dintotdeauna. Loja este şi o copie a Universului material. vom avea ocazia să ne referim in extenso (pe larg) la acest simbol într-un alt loc. Astfel că. să construin. (4) Mai există. Ideea revine la Ceremonia de Instalare atunci când vorbim despre „Consacrarea acesteia ca şi casă a noastră”. reprezentant al Regelui Solomon”. care este şapte. nu distructiv. Casa . care se referă. este un tip de manifestare. ca atunci când vorbim despre „conduita modestă şi corectă în Lojă” sau când spunem „în cazul în care vei vizita o Lojă etc”. De exemplu. concepţie ce îl face pe Maestrul Adorat să spună: „Eu. cultul distinctiv din care promovau într-un mod general ca adevărate sincretisme. şi asta este ceea ce noi considerăm că s-a ridicat pe „pământ sfânt”. asemenea Templului însuşi.e. nu să demolăm. întrucât este descrisă ca „vorbind la figurat. Aceasta nu trebuie să fie confundată cu precedenta. (6) Din nou găsim o Lojă astrală sau astronomică „descrisă emblematic” pe Prima Planşă de Urmărire. Reţineţi faptul că Maestrul adevărat al Lojei sale este atât Maestrul Soarelui cât şi al Lunii. dar simbolică. de asemenea. (2) Apoi este Loja mistică pe care ne-o imaginăm ca şi corespondent al Templului Regelui Solomon. Scopul nostru este unul constructiv. ca şi Maestru al acestei Loje şi. materială. dar Misticii de toate vârstele au ţintit spre ceva mai bun decât piatră şi mortar. bineînţeles. Fiecare din noi am ridicat aceeaşi Clădire. unde ne întâlnim pentru scopul francmasonic. (3) Ocazional. Proiectul de reconstrucţie a Zionului le-a fost atribuit Cavalerilor Templieri. numărul unei Loje perfecte. Prim Supraveghetorul este la vest iar Maestrul e întotdeauna la Est. (5) Pe urmă. ceea ce noi numim un grup de Şapte Stele pe Cerul Nopţii. i. putem distinge cel puţin şapte aspecte diferite ale Lojei Francmasonice. PreaÎnaltul este Loja. Dumnezeu însuşi fiind Arhitectul şi Stăpânul ei. această concepţie era foarte în vogă în rândul celor care studiau ştiinţele ocultului. Cartea Secretarului Lojei este „Planşa de urmărire spirituală a Marelui Arhitect al Universului”. Fraţilor noştri înaintaşi le-a fost sugerată această idee de numărul planetelor.

Ei susţin asta pentru că locul de chemare ridicat la poalele unui alt Munte (unde modelul istoric a fost văzut de Marele nostru Maestru Moise) este considerat „Primul”. deţinut de Meşteşugar.. Dar nu trebuie să ne lăsăm induşi în eroare luând această afirmaţie despre „Cea dintâi Lojă” ca pe un adevăr absolut. este considerat că ar sta în centrul lumii şi că ar avea un Sanctuar . O a treia încercare de a reproduce acel Model avea să . masonii au creat trei clădiri ca reşedinţe ale Celor Preaînalţi şi ca Loje istorice. pe bună dreptate. probabil că nu s-ar aştepta la nimic mai mult.. Se spune că ar fi fost ridicat de Regentul Tradiţiei Secrete în Israel. Inima Lumii. „remuneraţia în bani” plătită Camaradului de Breaslă. la rându-i. pe care va trebui să o administreze. Pe moment poate fi mulţumit cu planul minimal şi jumătăţile de adevăr prin care este pregătită mintea sa. din punct de vedere mistic. totul în el fiind simbolul ideilor noastre şi reflectând lumina noastră. Companionii Arcului Regal declară. şi toate concepţiile pe care le-am luat la cunoştinţă sunt doar schiţe ale acestui fapt central. Sepher ha Zohar sau „Cartea Splendorii”. La fiecare etapă succesivă. acestea sunt Tabernacolul. În baza acestei idei se spune că Loja Masonică este ridicată pe pământ sfânt. din firmament. ele îl ghidează în progresul său. pământul de sub el fiind sfinţit de această structură. iar acesta mai este numit şi Loja „Sfântă”. adică un corespondent a ceva din ceruri. Confraţii noştri Antici au văzut în ambele „Loje” (în Tabernacol şi în Templul Regelui Solomon) o reproducere a Modelului care i-a fost arătat Marelui nostru Maestru Moise. iar orizontul său este lărgit. „alocaţia” obiectelor de primă necesitate date Ucenicului Admis. Toate acestea corespund întocmai cu concepţia masonică. ceva care era. candidatul pare a fi mulţumit de ceea ce vede şi aude şi. „Cea dintâi Lojă” menţionată în Explicaţia Primei Planşe de Trasat este pur şi simplu „Primul Templu din Ierusalim”. sau partea datorată Maestrului Masonic şi Companionului. dacă nu l-am avertiza că sunt alte Grade în Francmasonerie. Important este ca atenţia noastră să fie fixată pe lucrurile esenţiale ale Ritualului. sau Loja Sacră”. decât fapt material.Sufletului. reflectând „Sistemul de moralitate” Masonic. că Templul din piatră din Ierusalim era „a Doua Lojă. Templul Regelui Solomon şi cel de-al Doilea Templu. întrucât Templul Regelui Solomon este declarat a fi „Prima Lojă” şi descriindu-l astfel ne referim la faptul că Templul a fost întruparea filosofiei noastre mistice. emblematic pentru o Realitate mai înaltă. În acel mare depozit al misticismului evreiesc. Modul în care Gradele se întrepătrund este cu adevărat de admirat. după caz. Asta deoarece la fiecare Grad el primeşte ceea ce Breasla are să-i ofere. dar în final el va vedea adevărata natură ale acelor previziuni întunecate.Sanctum Sanctorum – care este. CELE TREI TEMPLE Din punct de vedere istoric. Templul Regelui Solomon este spiritualizat şi tratat mai degrabă drept „o Casă a Doctrinei”. Ni se spune că „doar trei Mari Maeştri i-au ctitorit construcţia”. Acesta a fost „primul. Dar putem observa că îi sunt date Candidatului aşteptări pentru lucruri mai bune ce îl vor duce către viitoarele etape. aşa cum reiese din Explicaţia Celei de-a doua Planşe de Trasat. şi anume asupra a ceea ce este cunoscut drept „hotarele străvechi ale Ordinului”. din Ierusalim” şi „prima” încercare de a sculpta în piatră acel tipar pe care cei trei Mari Maeştri afirmau a-l fi primit de la Marele Arhitect al Universului. Pe de altă parte.

în urma dispariţiei lui bruşte şi misterioase. Oricât de mult i-am admira pe pricepuţii Arhitecţi care au umplut lumea de construcţii alese. Această afirmaţie nu este precisă. Obiectivul nostru este îngrijit enunţat prin cuvintele folosite într-un anumit Grad: „Atotputernice Suveran. Singura observaţie pe care am avea-o ar fi în legătură cu Ritul în sine. Celălalt este că numărul acesta „face aluzie la cele 7 Arte şi Stiinţe Liberale”. ei înşişi complet iniţiaţi) pentru a constitui o Lojă cu drept de iniţiere. dar ce voia să spună prin „cinci sau şase”? Maestru Venerabil putea sau nu fi inclus şi a luat. ORGANIZAŢIA NOASTRĂ Modul de organizare a Lojei este o altă chestiune ce trebuie tratată cu atenţie. dar. Robert Plott scria că în timpurile acestea era nevoie de „cinci sau şase bătrâni ai Ordinului” (adică cinci sau şase Meşteşugari. ale cărei schiţe o avem în Volumul Legii Sacre. cu caracter similar explicaţiei dată anterior. au fost găsite şi s-a făcut o nouă încercare de a le reproduce. apărem drept Constructori şi chiar discutăm despre munca bine făcută. ci ne-a fost transmisă din timpuri străvechi poate fi dovedit de inscripţia veche scrisă pe o tăbliţă din alama şi fixată pe structura uni pod construit în 1513 de câţiva masoni: „Străduiţi-v-a trăi cu dragoste şi grijă/După riglă şi compas. Însuşi Plot pare a fi nesigur. Câteva secole mai târziu. 5 o susţin. În 1688. oare.fie făcută. prin ridicarea Lojei Mari sau a celei Regale. în considerare Vistiernicul „de la uşa Lojei”? Nu era obligatoriu ca Vistiernicul să fie un . filozofăm doar. Cabaliştii au afirmat că acesta a fost distrus pentru că nu respectase modelul original. Explicaţia oferită de noi Companionilor este următoarea: „3 conduc o Lojă. acela că „şapte fac Loja perfectă”. putem trage învăţătura că orice Templu construit de om (inclusiv Loja Francmasoneriei noastre) nu este altceva decât o schiţă imperfectă a celui ideal. Dar principiul enunţat aici reprezintă un reper străvechi. ne lăudăm că putem face mai mult. dar dovedeşte că această chestiune era strict reglementată şi că exista un minim considerat indispensabil. Primul motiv este acela că „Regele Solomon a construit Templul în 7 ani şi a fost Vistiernic al Domnului”. le construim în inimile noastre”. Gândurile noastre sunt ilustrate prin comparaţii ce pot părea înşelătoare. numai Francmasonii o cunosc. Din aceste ruine. nu pot înşela decât un cowan (termen folosit cu sens negativ pentru a desemna un zidar iniţiat în mod necinstit). Cele două motive oferite Companionilor pentru argumentarea necesităţii prezenţei a şapte masoni pentru a „perfecta” o Lojă sunt simple pretexte. acestea s-au dovedit a fi benefice. exprimându-ne astfel. în cele din urmă. din lipsa de teritorii. nu face altceva decât să pună carul înaintea boilor. iar Templul ridicat a fost atât de nedesăvârşit. „structura proiectată” nu va fi ridicată pe pământ însemnat cu firul de mătase. aşa că îi inducem în eroare printr-o indicaţie falsă. Cauza eşecului contructorilor nu este explicată. 7 sau mai mulţi o desăvârşesc”. faptul că acesta este „asemănător”.” Folosirea de către masoni a frazeologiei în acele timpuri este de ajuns pentru a şoca criticii distrugători ai zilelor noastre. Moartea prematură a Maestrului Hiram Abif a fost cauza pierderii acelor planuri şi schiţe. Faptul că ridicarea Templul Regelui Solomon nu respectase întocmai planul moştenit de la Moise era parte din Tradiţia secretă. încât a fost nimicit pentru a demonstra lumii că nimic imperfect nu va dăinui. În cadrul Ceremoniilor. care încă mai există. acestea nu au mai fost valabile şi au trebuit înlocuite. dar. Planurile şi schiţele s-au pierdut. în ceea ce ne priveşte. Doar că nu este oportun a împărtăşi adevărata explicaţie unui Companion. Faptul că această cuvântare nu este originală.

o constelaţie alcătuită din şapte stele (Ursa Minor) ce gravitează în jurul propriei extremităţi. aceasta fiind una (ultima şi cea mai importantă) dintre cele Şapte Arte şi Ştiinţe Liberale pe care Meşteşugarii trebuie să le studieze. Formula pare a insinua că cinci puteau „susţine o Lojă”. Dar. la baza căreia stă „supunerea absolută” faţă de o Putere centrală. care devine. chipurile. mai important. Loja deţine puterea de a iniţia. ocupante ale celor trei postamente din Est. putem lua cele şapte stele drept arhetipul atât al tainicei noastre fraternităţi. însărcinaţi de Stăpânii noştri. şi „Marea Lumină”. Idealul Lojei perfecte „din centru” a fost inspirat de prima constelaţie. cea care luminează întreg locul. asta înseamnă cadenţa mişcării în jurul Conducătorului Suprem. Aceste două constelaţii ce domină bolta cerească au fost remarcate de Confraţii noştri Străvechi. odată ce doi Ucenici s-au alăturat primilor cinci. acest simbol de pe cerul nopţii este duplicat. cei trei Maeştri Masoni din Babilon sunt angajaţi într-un studiu ce se finalizează cu descoperirea a paisprezece Stâlpi. pe care Confraţii noştri Străvechi l-au învestit cu semnificaţie. şi anume subordonarea celor relative faţă de Absolut sau Etern. dar odată ce au avut loc două iniţieri. pe cerul nopţii existând. rotindu-se în jurul aceleiaşi Stele Polare. este important a observa că. De asemenea. Nu este greu să identificăm acel fenomen. mult mai mare decât primul.C. cel puţin o „Lojă F. nici unul nu poate spune că vreun Candidat nu poate fi (acum) iniţiat oficial în Ordin”. „Strălucirea din Centru”. descrie un al doilea cerc. În prezent. aşa cum reiese din istoria tradiţională a celui de-al Treilea Grad. „Maestrul care îşi conduce Loja”. Există un al treilea motiv pentru care se cere prezenţa a şapte Masoni. ne raportăm la mai sigura regulă ca fiecare iniţiere să aibă loc "în cadrul unei Loje drepte. într-adevăr. Nu există îndoială că Străvechii noştri Confraţi au studiat Astronomia. cele Paisprezece Stele sunt prezentate ca echivalentul unui alt simbol menţionat în istoria Tradiţională a Arcului Regal. Astfel. Există o altă constelaţie (cunoscută ca Ursa Mare) care se compune din acelaşi număr de stele aranjate în aceeaşi ordine şi care. dintre care una. centru vizibil al unui cerc şi. are o „structură şi gravură deosebită” (corespunzând . fără de care nici o Lojă nu este perfectă. se spune. perfecte şi orânduite”. cuprinzând o suprafaţă mai mare a cerului.„bătrân al Ordinului”. Şi ce se întâmpla cu Iniţiatul? Era şi el inclus? Afirmaţia lui Plott se apropie într-atât de formula de mai sus pentru a presupune că 250 de ani mai târziu nu a existat vreo schimbare esenţială. Echerul şi Compasul. Acestea sunt: cele trei „mari” lumini care sunt prezentate Candidaţilor: Volumul Legii Sacre. Deci. iar din cea de-a doua (care este duplicatul sau copia acesteia) au aflat nevoia „emulaţiei”. cele trei mai „mici”. Sud şi Vest pe care le asociem cu lumânările aprinse învecinat. cât şi al celor şapte lumini simbolice ale Lojei. Informaţi fiind că acele şapte stele „fac aluzie la tot atâţia (oameni) intraţi în rândul Masonilor. în Capitolul Arcului Regal. adică a şapte perechi. dar acesta este insinuat doar de simbolul celor şapte stele reprezentate în prima Planşă de Trasat.”. adevărata interpretare a pictogramei pare a fi aceea că cei Şapte Masoni care alcătuiesc Loja perfectă reprezintă un fenomen extraordinar din ceruri. NUMĂRUL 7 DUPLICAT În mod curios. Tot din acest simbol trebuie că au învăţat o altă caracteristică dintotdeauna a Masonilor. Loja a atins statutul de „Lojă perfectă”. astfel. punct marcat de Steaua Polară. Să ne amintim cum.

Deşi această descriere nu este exactă. dar acum e mai mult decât atât. dar acel punct dintr-un cerc avea să devină expresia Realităţii Supreme pe care. simţim că suntem în prezenţa Celei Necreate. punctul central este Steaua Polară şi toate celelalte orbite din spaţiu. acest total de paisprezece ajunge la cincisprezece. lucrarea masonică a măsurării şi lustruirii pietrei brute corespunde cu transformarea lui însuşi. Totuşi. Dar profetul misterios caută dincolo de materia creaţiei şi distinge „un punct din interiorul unui cerc”. atunci când Maestrul Mason atinge acest nivel de cunoştinţe. aşa piatra brută devine Una Perfectă. Iar acest simbol al Cubului Dublu este fundamental în Sistemul Masonic.6 metri înălţime. o vom descrie folosind limbajul figurat: forma sa. imaterial. având 19. Deci. sufletele oamenilor desăvârşiţi primesc recompensa strădaniilor lor. se rotesc în jurul ei. locul unde ar trebui să se situeze şi chiar calitatea construcţiei sale fiind exprimate prin metafore folosite cu sute de ani în urmă. din punct de vedere simbolic. regulată şi lustruită se aseamănă în unicitatea ei cu alte pietre lucrate la fel şi contribuie la ridicarea Templului. LOCAŢIA/AMPLASAMENTUL ŞI SUBSTANŢA LOJEI Potrivit obişnuinţei Masoneriei de a se ocupa de Lojă. este dezgolit de bunurile materiale şi i se acordă statutul ce îi permite „participarea deplină la Misterele noastre”. creativ şi conştient al masonului liber.astfel celor două stele principale din constelaţiile menţionate). ea se potriveşte cu măsurătorile interne ale „Locului Sfânt” (partea centrală a Templului Regelui Solomon). metafora pietrei este legată de identificarea ei cu însuşi masonul. Altarul a fost. simbolul devotamentului faţă de un ideal. E interesant cum ne urmează în Capitolul Arcului Regal. iar sub voal se află cel mai lăuntric secret al Capitolului. Toate acestea se armonizează cu aspiraţiile masonilor : „fie ca vorbele şi acţiunile noastre să urce 1 Ashlar (Aslar) .6 metri lăţime (Ezechiel 42:20) şi 9. care poate fi ilustrat prin aşezarea în linie a celor două pietre Ashlar1. în încercarea de a-şi exprima ideile. lucru pe care masonul îl face pentru a trece de la stadiul diform. adică de Cub Dublu. Aşadar. divin. invizibil. Căci.piatra brută şi cea lustruită. În natură. unde ia forma „Altarului Tămâii” pe care Maestrul Mason are bucuria de a găsi ceea ce căuta. (a) Forma Loja are formă de paralelipiped. Altarul Tămâii e locul unde Arhanghelul Mihail a sacrificat sufletele celor drepţi pentru ca aceştia să se poată înălţa la Iehova curaţi şi înmiresmaţi. dovedită a fi mult mai importantă decât orice semn care îi preocupase până atunci. cele şapte stele de pe prima Planşă de Trasat au fost duplicate. Iar. în sens general. în final. Semnificaţia mistică a Cubului Dublu. pe acelaşi Altar. Sunt paisprezece stele (sau Stâlpi) ce reprezintă două Loje concentrice. în mod evident. Căci. există un voal misterios. El avea să conceapă simboluri pentru aceasta. deoarece aceiaşi Maeştri Masoni din Babilon descoperă ceva asemănător unei baze dintr-un stâlp sau coloană. la fel piatra cubică. Aşa cum piatra brută nu este potrivită pentru edificarea unei catedrale pentru că produce instabilitate şi dizarmonie. 9. aşa cum spuneau Cabliştii. toate stelele. . iar „alte şase perechi de o egală simetrie şi frumuseţe”. inconştient şi pasiv al profanului la stadiul regulat. trebuie să fie evidentă pentru toţi. Loja „din centru” şi o Lojă „de emulaţie” aşa cum e fiecare Adunare a Masonilor. atingând-o. aşa cum la Locul Sfânt Israelitul trecea printr-un proces de purificare. FORMA. dintotdeauna. Legat de acest simbol unic vor fi observate trei lucruri: există anumite caractere misterioase gravate pe piedestal.2 metri lungime.

model pe care Regele Solomon îl cunoştea foarte bine. pe care sperăm „că va avea multe ocazii de a le auzi”. Tânărul Paznic îşi ocupă locul în Echer.. Aşa cum reiese din Explicaţia celei de-a doua Planşe de Trasat. se spune că Loja este o structură solidă de formă pătrată şi că este orientată adecvat „faţă de Est şi Vest”. expozeul menţionează că acesta fusese orientat corect. afirmaţia că Marele Arhitect „Îşi încoronează Templul cu stele. Adevăratul motiv. Dar noi folosim vag acest adjectiv pentru a descrie. deşi. chiar „cerul”. locul luminii. În primul rând. De aceea. pentru a delimita măsura „filantropiei unui Mason” care nu ar trebui să cunoască vreo limită. Cinstind împrejurarea. impalpabil şi divin. Deci. (b) acela că. ideea unui Templu imaterial. Totuşi. Doar astfel putem argumenta descrierea sa ca fiind un „paralelipiped lung de la Est la Vest. Trei motive Masonice sunt atribuite acestei orientări. Tot de aici. Semnificaţia de bază a termenului „eteric” este aceea de lichid misterios numit „eter”. acesta avea să fie ridicat (asemeni Tabernacolului din Sălbăticie) în conformitate cu modelul dezvăluit de Dumnezeu lui Moise la Horeb. este evident că nu putem folosi limbajul vreunei construcţii materiale. . ultimul şi cel mai important motiv”. spre îndrumarea Masonilor din toate timpurile. adânc de la suprafaţa pământului până la centru şi înalt până la ceruri”.e. construită faţă de Est şi Vest. întrucât îi spunem Iniţiatului că celălalt „nu va fi abordat acum” deoarece explicaţia ar dura prea mult. acela de „a reprezenta Soarele la meridian” şi doar pentru un timp limitat. Apoi. Din moment ce ar trebui să ne întâlnim într-un loc neacoperit de mâna omului. într-o zi. caracter cosmopolit. dar poate fi găsit în alt loc. ar putea fi sintetizat astfel: Masonii trebuie să-şi construiască Templul urmând modelul istoric original (Templul Regelui Solomon). Apoi cu toţii se întorc de la Vest la Est. şi chiar este închipuită a fi. Cele două motive sunt: (a) acela că Estul şi Vestul reprezintă locul de unde soarele răsare şi respectiv apune. la modul general.nepângărite până la tronul Graţiei Divine „Prin purtare S. ideea că „acoperământul Lojei” este un baldachin ceresc (zis şi înnorat) cu o varietate de culori. De aici. de fapt. „pe parcursul Prelegerilor noastre”. Dar asta se întâmplă cu un anume acop. „acoperişul” metaforic al firmamentului înstelat de deasupra noastră se reflectă pe podeaua pe care călcăm (acolo unde Confraţii noştri Străvechi şi-au avut „Planşa de Trasat”). Dar „al treilea. lat de la Nord la Sud. în genere. un microcosmos. paşi şi intenţii drepte sperăm să ne ridicăm la acele lăcaşuri nemuritoare de unde provine întreaga bunătate”. Două motive justifică descrierea Lojei ca fiind „atât de vastă”. nu este exprimat aici. în Lojă călătorim de la Est la Vest. asemeni unei diademe”. (c) Calitatea construcţiei Referitor la material. „pentru a demonstra universalitatea şiinţei”.. va descoperi un întreg expozeu referitor la această temă. Iar. Învăţăturile s-au răspândit de la Est la Vest. (b) Locaţia În ceea ce priveşte poziţia sau amplasamentul. „Prima Lojă” menţionată în Explicaţia Primei Planşe de Trasat a fost „Primul Templu de la Ierusalim”.. aflăm că Loja este „un lăcaş eteric”. în care întreg Universul ar fi scufundat. în afară de cea a prudenţei”. şi anume că Loja ideală este o oglindire a creaţiei lui Dumnezeu. dar numai două se dezvăluie în cadrul Ceremoniilor. acestea sunt motivele pentru care ideea ca fiecare Lojă „trebuie să fie”. care a pătruns în toate ţinuturile şi care are. aşa cum „Graniţa” şi „Pavajul” devin un duplicat al „Universului”.

Locul Sfânt era o „Cameră de Mijloc” interpusă între Pridvor şi Sanctum Sanctorum cu dimensiunile de 19. iar Sanctum Sanctorum era un pătrat perfect. (4) Camera de Mijloc împreună cu Scara care a condus la ea. obţinem viziunea unui proiect îngrijit ce va provoca vechea exclamaţie: „O. în tratarea acestei chestiuni trebuie să repetăm semnalul de alarmă deja sunat în antrenarea cauţiunii. rotundă sau ovală (8) Camera misterioasă şi ademenitoare (9) Simbolul Sacru din Camera de Mijloc . toate Templele celorlalte naţiuni erau divizate şi ele în trei părţi. Loja mistică prezintă o compartimentare întreită. descoperită Companionilor (4) Piedestalul dinspre Est. pe care se urcă dinspre latura Sudică (7) Bordura. Totuşi. textul Ritualului urmăreşte a ascunde pe cât dezvăluie şi. deja descrisă. minunaţi Masoni!”. examinând acest subiect. Pridvorul apărea sub forma unei jumătăţi de pătrat cu lungimea de 4. dacă nu suntem prudenţi. (b) partea centrală.6 metri lăţime (formând un pătrat dublu). (c) ceremonia de înălţare prin care Secundul Mare Diacon J. Semnificativ este faptul că. sunt împrăştiate pe tot parcursul Ritualului. oferindu-ne o privire de ansamblu asupra acesteia. Dar informaţii referitoare la acea secţiune sau cameră. Aceste compartimente erau: (a) Pridvorul. Acestea sunt: (1) Pridvorul prin care intră Iniţiatul (2) Boaz. ori „ornamente”. Toate astea concordă cu cele trei etape principale ale desăvârşirii sale ca Mason: (a) ritul pregătitor al Iniţierii. (3) Pavajul cu Bordura sa. astfel că. şi (c) „Sanctum Sanctorum (Sfânta Sfintelor).2 metri lungime şi 9. fiind alcătuită din trei părţi sau compartimente. vom folosi o compartimentare în şapte părţi: (1) Pridvorul.6 metri lăţime. La examinarea planurilor şi schiţelor. Iar această împărţire triplicată era o caracteristică uimitoare a Templului Regelui Solomon. (b) Încercarea Meşteşugului din Camera de Mijloc. De multe ori. care era un cub perfect. adunând şi comparând datele disponibile.PRECIZĂRI Am stabilit deja că materialul mistic este prea vast pentru a fi măsurat de om. aflăm că planul cuprinde cincisprezece elemente diferite. Totuşi. La sol. (5) Lumina din Mijloc. Cu toate acestea.8 metri şi 9. cercetând Ritualul. pe care le vom analiza pentru a stabili semnificaţia lor reală. Nu vom considera sensul de bază al cuvintelor ca având înţelesul real sau efectiv.6 metri lăţime. numită „Locul Sfânt”. cea de-a Doua Coloană. Coloana care cântăreşte greu pentru Calfă (3) Joachin. Într-o prezentare de ansamblu. adică la studierea legăturii dintre întregul nostru sistem şi relaţia de dependenţă a părţilor lui. primeşte dreptul de a intra în Sanctum Sanctorum. care trebuie abordat în dublă perspectivă (5) Steaua Strălucitoare văzută de Ucenic (6) Scara în spirală a Companionului.6 metri lungime şi 9. Împărţirea în şapte se află în armonie cu natura simbolică a Lojei. Nu putem lua asupra noastră sarcina de a oferi o descriere amănunţită a diferitelor părţi ale clădirii deoarece nu găsim nicăieri detalii specifice. discuţia despre semnificaţia termenilor şi modul cum fiecare parte îşi are locul în sistem devine posibilă. (2) Coloanele. practic. vom fi derutaţi. (6) Lucarna şi (7) Mormântul. având 9.

Ucenicului i se spune doar despre cinci dintre ele: despre Pridvor. Demnitarii Principali se află în punctul Estic. locurile lor sunt fixe. Odată „înălţat”. în timp ce Paznicul Bătrân se află „în vârful” scării (cel puţin. Sudic şi respectiv Vestic şi. având dimensiunile de 2. una după alta. dar Candidaţii sunt aceiaşi indivizi. Astfel. Ca efect al acestei descrieri. la fel ca fundaţia. indiferent de Gradul în care ne aflăm. şi anume cea de-a Doua Coloană şi o Scară în Spirală care conduce spre o misterioasă „Cameră de Mijloc”. Pavajul mozaicat şi Lucarna (Trei dintre acestea apar şi ca „ornamente ale Lojei unui Maestru Mason”. Există secrete deosebite limitate fiecărui Grad. Hiram Abiff. s-a descoperit un Simbol Sacru a cărui natură nu este prezentată nicăieri în întregime. luată drept marginea minunatului Pavaj.2 metri (15) Altarul de Marmură Albă (aflat în Capitolul Arcului Regal) Precizăm că elementele enumerate sunt dezvăluite Masonului treptat. aşa cum spun Meşteşugarii care au fost înăuntru. pe măsură ce Loja se deschide şi se închide odată cu fiecare Grad succesiv.6 metri lungime şi 96 metri lăţime. iar confuzia de idei pe această temă apare numai din cauza neglijării celor mai simple elemente din Masonerie. şi Steaua Strălucitoare. luând Templul Regelui Solomon ca prototipul Lojei Masonilor. Faptul că un Grad deschide drumul înspre altul (cel superior completându-l pe cel inferior) învederează unitatea fundamentală a Lojei. În plus. trebuie remarcat faptul că practica actuală din Lojă nu convine întotdeauna tradiţiei Masonice. acestea fiind transmise Candidaţilor în funcţie de merit şi capabilităţi. deşi sunt considerate drept „separate şi diferite”. dar este evident că sunt şi elementele importante ale structurii). Ultimele două sunt înfăţişate ca simple „Ornamente”. Conform chestionarului folosit de Maestrul Venerabil în deschiderea Lojei. strategia de iniţiere este una singură şi rămâne neschimbată. astfel putem aprecia spectatorii. Bordura. Sanctum Sanctorum însuşi. Coloana din partea stângă. ca în cazul Templului Regelui Solomon. în curând. planul parterului din Templul Regelui Solomon prezenta trei aspecte dreptunghiulare. nici unul dintre ei nu-şi schimbă poziţia. că sunt mult mai mult decât atât. Totuşi.44 x 2. toate de aceeaşi lăţime şi plasate continuu pentru a forma un singur dreptunghi cu dimensiunile de 33. deşi va afla. Paznicul Tânăr este înfăţişat a sta la piciorul Scării în Spirală. dar. Loja devine mai degrabă o clădire înaltă cu cel puţin două etaje. CONTINUITATEA GRADELOR Aşa cum am văzut.4 = 43. şi nu un coridor lung. Dar scopul acestei metafore este acela de a . Mai sunt şi Steaua Strălucitoare a Dimineţii şi Mormântul. Conacul nostru mistic rămâne unul şi acelaşi. înţelegem că diferitele Grade nu reprezintă compartimente etanşe. Acestea sunt Pridvorul Sfintei Sfintelor. unde. Tot la „înălţare” este informat despre alte şase lucruri. se înregistrează o schimbare a contextului.(10) Sanctum Sanctorum rezervat Maestrului Mason (11) Pavajul mozaicat al Maestrului Mason (12) Steaua Luminoasă a Dimineţii (13) Lucarna din Altar sau Sanctum Sanctorum (14) Mormântul Maestrului nostru. ci sunt etape succesive ale dezvoltării în cadrul aceluiaşi Templu sau aceleiaşi Frăţii.88m x 1. Dar în istoria tradiţională repetată în Loja Companionilor. ceea ce Companionul consideră a fi „vârful”) acesteia. Piedestalul. el află despre încă patru lucruri.

zărind Simbolul Sacru din interiorul Camerei de Mijloc. Observăm. Companionul nu vede acolo nimic altceva decât Piedestalul şi Volumul Legii Sacre. dar a şi urcat „cinci trepte” ale Scării mistice. Din nou. lecţia supremă îi este întipărită cu efect dramatic. . istoric. în cazul Lojei Maeştrilor Masoni. că totul este simbolic şi.ne oferi un tablou diferit al Lojei. după ce nu numai că şi-a schimbat poziţia. odată „trecut”. paşi regulaţi2. şi parcurge cu privirea minunata panoramă iluminată de Soarele fizic. Companionul nu poate vedea nici Boazul şi nici Jachinul. lucrurile primesc noi semnificaţii. . generare. suplimentar faţă de concepţia anterioară. În limba engleză. Şi cum ne poate ajuta o „conduită dreaptă” în această ridicare? Ştim răspunsul. iar el. ci în G. dar nu îl putem verbaliza. Însă Maestrul Mason este considerat conducător suveran. Apoi. gnoză etc. . trei capitole separate. totul este relativ... . Constatăm cât de curios şi paradoxal este limbajul folosit în această conexiune: spunem că „Prin. Doar ca Maeştri Masoni atingem acel centru. pentru care trebuie să privească în sus. ca să spunem aşa. are o privelişte mult mai cuprinzătoare asupra decorului înconjurător. răspunzător numai în faţa Celui mai Înalt. deşi. dar consecutive ale unei poveşti ce cuprinde toate cele trei Mistere ale Vieţii. Autorul face o paralelă între planul de la nivelul solului al Templului Regelui Solomon şi paşii de urmat pentru creştere în grad. se identifică cu Coloanei Joachin. deocamdată. sperăm a ne înălţa spre acele conacuri eterne etc”. nu ne vom ridica niciodată. şi. de unde are o perspectivă asupra părţii Sud-Estice a Lojei. treptat. ne va 2 În original: „By . odată găsit. pe cei trei „Companioni ai acelui grad superior numiţi în fruntea celorlalţi” care s-au transformat în trădători. Morţii şi Învierii. cuvântul level semnifică atât ideea de plat. şi de aceea va fi preluat de Maestrul Venerabil. 3 Unul dintre principalele simboluri ale masoneriei. vom găsi într-o zi un G.. simbolurile nefiind altceva decât simple jetoane care îşi schimbă culoarea. ei îi personifică. pe măsură ce Masonul avansează. geniu. . în acelaşi timp. orizontal. adică în fiecare Grad succedat aceste simboluri sunt modificate şi primesc o semnificaţie cu totul diferită faţă de cea (până de curând) anterioară. pe cei „trei neclintiţi” consemnaţi a fi îndeplinit sarcina primită de la Regele Solomon cu maximă fidelitate”. Companionii trebuie să treacă de următoarea probă a Paznicului Bătrân înainte de a pătrunde în Camera de Mijloc. Din interiorul Lojei. dar aceste titluri au rolul de a indica etapa în care Masonul se află în acel moment. preot şi rege. până când. Dar acum. geometrie. Acest cerc are un centru unde. dar le găseşte corespondentele în colţurile din Nord-Est şi respectiv Sud-Est. mergând pe acelaşi nivel. Calfă sau Maestru Mason. în partea superioară. În primul rând. Ucenicul se aşază lângă coloana Boaz. iar apoi. level steps . (litera) G. cât şi pe cea de regulat. Cele Trei Grade reprezintă atâtea etape ale dezvoltării.. Oficianţii sunt reprezentaţi ca neaflându-se la nivelul solului şi nici pe Scară. având faţa înspre Est şi vedere la latura dinspre Nord-Est. de unde au coborât pentru a juca o scenă aleasă. we hope to ascend to those immortal mansions”. Ucenicul trebuie să facă faţă încercării la care este supus de Paznicul Tânăr înainte de a-l lăsa să treacă. Spunem despre un Frate că este Ucenic. şi care trebuie interpretate în funcţie de moment.3. indicatoare ale lăţimii Lojei şi presupus diametru al cercului nostru misterios. acolo unde sunt aşezaţi Candidaţii primelor două Grade. adică obiectele materiale cedează locul celor „două mari paralele” din punctele extreme Nord şi Sud. într-un final. deci. în tradiţia celui de-al Treilea Grad. la nivelul solului. reprezintă iniţiala cuvintelor God (cuvântul englezesc pentru Dumnezeu). Iar asta nu se poate îndeplini pentru că. ritmic atunci când se referă la mişcare..

Candidatul va combina experienţele şi. cuprinzând cele patru laturi ale unui dreptunghi.oferi o privelişte completă a întregului cuprins. unde sunt menţionate a avea . Aşadar. Mai mult. dar Cronicile (oferindu-ne concepţia unei perioade mai târzii) susţin că erau „înalte de treizeci şi cinci de coţi”. aşadar. Acela este locul unde ar trebui să fie personajele evreieşti legate de acel simbol sacru. Se presupune că. În cazul primului triunghi.7 coţi. acolo unde se află Paznicul Bătrân. este evident că faţada Templului Regelui Solomon avea forma unui turn sau a unei clopotniţe al cărui centru atingea o înălţime foarte mare. Aşa-zişii adoratori treceau prin acest Pridvor pentru a intra în Templu. consideră valabilă această afirmaţie şi că un asemenea Pridvor este. el a ajuns la Realitatea Supremă. adică jumătate de pătrat. Atunci când noul ridicat în grad a fost consacrat. Aceasta reprezintă o dificultate pe care numeroasele modele ridicate nu au reuşit să o rezolve.8 de coţi mai mult. invocând motivul că proporţiile 20 x 10 x 120 ar fi „imposibile atât din punct de vedere estetic. de acum. Prima este o deplasare mintală în jurul Bordurii. Dar este posibil ca aceasta să fi fost mai mică de 120 de coţi. care îi aparţine Iniţiatului. Ezechiel nu precizează dimensiunea Coloanelor Pridvorului. Cel de-al doilea triunghi este inversat. de unde marele nostru Luminator îşi revarsă razele asuprăi. PRIDVORUL UCENICIEI În cazul Templului Regelui Solomon. pur şi simplu. Pe podeaua Lojei. în Istoria Artei. în ultimul rând. Jachin şi Boaz alcătuiesc faţada (reprezentând punctele unde Iniţiatul şi Companionul stau la început). iar vârful se află în Piedestal. marele Naos de la Karnack atingea înălţimea de 47. trecând prin diferitele Grade. 7:15. el va trebui să îmbine multe alte lucruri pentru a deprinde semnificaţia Ritualului nostru. ce reprezintă Sălaşul Morţii. Dar în Septuagintă – traducerea în greacă de acum 2000 de ani –. în crearea noului Templu. situată la capătul estic. Întradevăr. Dar unii cercetători moderni au obiectat faţă de presupusa înălţime a suprastructurii. mai întâi unul. Maestrul Mason va avea. Ezechiel dubleză dimensiunile celui dintâi. are baza formată din punctele Nord-Estic. cunoscute sub numele de Sigiliul lui Solomon. în punctul Estic. Pridvorul era o suprafaţă dreptunghiulară acoperită. o reproducere a stâlpilor folosiţi de egipteni pentru a-şi construi Templul. Spre exemplu. Iar aceste trei figuri geometrice sunt concentrice. în centrul acelui Pavaj. apoi trei. având 20 de coţi lungime şi 10 coţi adâncime. Scriitorul Cărţilor Regilor nu îi precizează înălţimea. Ca atare. dar în Cronici ea apare ca fiind de 120 de coţi (3:4). Perrot şi Chipiez. înălţimea Pridvorului era specificată a fi 120 de coţi şi minţile strălucite ale timpului nu au avut nimic de obiectat. dreptul de a explora fiecare parte a cercului. Este remarcabil faptul că. Aceasta era lăţimea clădirii (1 Regi 6:3). O structură impozantă puţin misterioasă se afla deasupra lui. apoi. respectiv Sud-Estic ale Lojei (acolo unde se spune că se află „cele două mari paralele”) şi vârful în Vest. ele desenează cele două triunghiuri întreţesute. cât şi static”. Există detalii ale Templului Regelui Solomon care nu vor fi clarificate din cauza incercitudinii privind semnificaţia unor anumite cuvinte evreieşti. de aceea. doi scriitori moderni. care este un pătrat mare. merge în centrul acestei embleme misterioase. dublu faţă de Prima Carte a Regilor. iar stâlpul avea cu aproximativ 31. încă din stadiul de Companion este instruit să îmbine denumirile celor două coloane. Continuitatea Gradelor noastre poate fi ilustrată de punctele indicate în cele trei Ceremonii. Candidaţii parcurg drumurile progresiv. în jurul Pavajului. apoi două.

rezultatul obţinut va fi surprinzător: acest Pridvor-turn de 60 de coţi metri înălţime. Dacă. Apoi. Cartea Cronicilor să fi menţionat „60 de coţi” şi ca un copist să fi modificat textul pentru a concorda cu mentalitatea unei epoci ulterioare. Şi. Confraţii noştri Străvechi practicau arta şi ştiinţa Astronomiei. interogatoriul referitor la calificările candidatului. Dar posibilitatea ca vreunul din aceste motive să fi fost scopul principal în ridicarea construcţiei este discutabilă. de fapt. În acele timpuri. în acelaşi timp. simbolul principal al Masoneriei! Demnă de observat este afirmaţia din Cronici (1 28:10) că „planul Pridvorului” era parte integrantă a modelului original al Templului transmis de la Moise la David şi. iar vârful acelui Pridvor semeţ ar fi fost un loc excelent pentru observarea stelelor pe timpul nopţii şi aprecierea lucrărilor minunate ale Prea-Măritului. În plus. în prezenţa „Intendenţilor Lojei” sau a Diaconilor. Dar este evident că pentru oamenii din acea regiune ar fi fost un reper. scrise mai târziu decât Cartea Regilor) a fost şi ea dublată şi că adevărata înălţime era. este un mijloc de aerisire a clădirii. se desfăşura afară. Munca premergătoare pregătirii Pietrei metaforice are loc în lume cu mult timp înainte ca aceasta să ajungă la Portic sau Intrare. Semnificaţia Pridvorului reiese din ideea că locul de unde „pietrele ashlar neşlefuite” se obţin se află în afara Lojei. conferă întregului Templu forma de Pătrat uriaş. Astfel. În plus. Pridvorul este punctul de intrare spre interior şi. atunci întâmplările petrecute în afara Lojei reprezintă un ajutor real în dezvoltarea vieţilor noastre. îl putem socoti drept un simbol al comunicării constante dintre frăţie şi „lumea obişnuită” în general. PRIDVORUL MAESTRULUI MASON . şi îl aduceau la Portic pentru a-l încredinţa unui meşteşugar mai experimentat. ţintind în sus. indiferent dacă avea 120 de coţi sau doar 60. Din vârf se putea vedea o panoramă a întregii regiuni înconjurătoare. deci de 20 de coţi fiecare. care avea să o mânuiască în continuare. Aceasta oferă un temei rezonabil pentru ideea că înălţimea Pridvorului (aşa cum este ea redată de autorul Cronicilor. iniţial. împreună cu restul edificiului (Locul Sfânt şi Sfânta Sfintelor la un loc). cum ar trebui să îi numim. apoi. După această încercare. la fiul său. pe de o parte. Probabil că acesta era scopul practic al ridicării sale. Intendenţilor li se permitea să conducă Piatra prin Pridvor. Cronicarul a fost însufleţit de tendinţa lui Ezechiel de a exagera gloria Israelului. Solomon. este posibil ca. Deci. şi nu înăuntrul Lojei. în lumea largă. Aici vom observa că procedura actuală este puţin diferită de cea rostită acum două sute de ani. atunci când era prezentat Maestrului Venerabil. dacă aşa era. Piatra metaforică deja cioplită şi pregătită era adusă la uşa Lojei şi se rosteau întrebările: „În faţa acestor cavaleri. asigură calea de ieşire pentru cei dinăuntru. Meşteşugăria exercită o influenţă benefică asupra omenirii în general. ce avea 60 de coţi. Bineînţeles. dar rezultatul final este acelaşi. aceea de 60 de coţi. iar asta duce la indispensabilitatea unui portal. trebuie că era loc pentru trei etaje de aceeaşi dimensiune cu Sfânta Sfintelor. urmând obiceiul descris încă din cele mai vechi timpuri. declari cu seriozitate şi pe onoarea ta că nepărtinitor etc”. ar fi amintit trecătorilor nevoia de a reflecta asupra cerinţelor celui Atotputernic. şi nu 120.„optsprezece coţi înălţime una”. luând în considerare înălţimea de 60 de coţi. Nu primim nici o informaţie cu privire la scopul practic al acelei înalte suprastructuri.

unde este situată prima Coloană. aşa cum reiese din Ritual) ca punct de intrare în Sfânta Sfintelor. vom înţelege că intrase în Sfânta Sfintelor (lucru mai degrabă sugerat decât specificat limpede). apoi. Estul este totul. o Cameră Superioară. adică înţelege Locul Sfânt ca o extensie a Pridvorului propriu-zis. unde ne-am început drumul. şi este învestit în funcţia mai înaltă de Meşteşugar. de unde vii?”. Spunând că Maestrul Hiram Abiff a fost în Templu. Dar direcţia este inversată deoarece aceşti Maeştri Masoni veniţi dinspre Est în Vest acceptă că această căutare a lor în Vest a dat greş şi. să spunem aşa. Ei sperau să găsească „ceea ce s-a pierdut” în filozofia europeană. astfel. terminându-şi evlaviile. atunci când vorbeşte despre Pridvor. trebuie că Maestrul Mason. Ucenicul intră prin Est. îşi imaginează Locul Sfânt (oarecum corespondent al „Camerei de Mijloc din Templul lui Solomon”. astfel se presupune că această intrare era rezervată celor mai înalţi în grad pentru că prezenta avantajul de a permite acces atât în camerele laterale. Prin urmare. În unele Loje există obiceiul prefixării sintagmei: „În calitate de Maestru Mason. în Templul Regelui Solomon. s-a îndreptat către intrarea Nordică (despre care nu avem detalii) şi apoi. În cadrul ceremoniei de deschidere a Lojei celui de-al Treilea Grad. Dar acei Meşteşugari denumiţi „Menatschin” obişnuiau să intre prin „Porticul de pe latura Sudică”. Această operaţiune se desfăşoară la Altarul Sacrificiului. nu a devenit o piatră Ashlar Perfectă) în acel loc intermediar. el nu intrase prin Pridvorul Obişnuit. şi este confirmat ca „Frate”. Accesul înspre interior nu este permis până când Companionul nu este „şlefuit” cum trebuie (şi. dezamăgiţi din acest punct de vedere. pentru noi. după o lungă pribegie în ţinuturi îndepărtate. adică „prin intrarea dinspre Sud”. Intrând în Sfânta Sfintelor. Răspunsul este: „Din Est”. „Pridvorul” lui era de fapt „Locul Sfânt”. Apoi intră a doua oară prin ungherul Nord-Estic al Pridvorului. Dar în Lojele moderne intrăm. el numindu-l „intrarea în Sfânta Sfintelor”. intrarea poporului. Aşa cum am văzut. având în vedere că Pridvorul era în Est. unde sunt convinşi că vor primi ceea ce îşi doresc. Aşadar. Motivul reiese din răspunsul Paznicului Tânăr atunci când Maestrul Venerabil îl întreabă pentru a doua oară „De unde vii?”. El spune: „Din Vest”. găsim acum o Cameră de Mijloc şi. situată în celălalt capăt. „Porticul sau Intrarea” era punctul de acces din Est şi se deschidea în „Locul Sfânt”. se întorc din Vest în Est. Din acel Loc Sfânt se făcea trecerea în Sfânta Sfintelor. Lumina Divină. deasupra ei. găsim lumina. a ieşit şi a încercat să iasă pe aceeaşi cale pe care intrase. Dar ce găsesc în Est? Misterul inefabil al Zorilor. Dar. Dar în examinarea direcţiei urmate de Maestrul Mason este bine să ţinem cont de faptul că am inversat poziţia Templului lui Solomon. Soarele în gloria sa. s-a îndreptat către intrarea Estică. de obicei. aşa cum se întâmpla în cazul oricărui Maestru Mason. Iar acest răspuns este corect istoriceşte. Ritualul susţine ideea celor „trei intrări” care se găseau în Templul lui Solomon. Şi. în locul Pridvorului. după ce retragerea i-a fost împiedicată pe ambele laturi. aflăm un loc al întunericului. se întorc la învăţătura Orientului.Maestrul Mason are o altă perspectivă asupra „Pridvorului”. Dar în cazul Lojei este altfel. nu există o altă intrare în Sfânta Sfintelor. întorcându-ne în Est. dar. Apoi. . Zădărnicind. unde a avut parte de un sfârşit tragic. prin colţul Sud-Estic al Pridvorului. printr-o uşă aflată undeva în capătul opus Estului simbolic. unde Pridvorul se afla în Est. iar Sfânta Sfintelor în Vest. într-adevăr. Maestrul Venerabil îl întreabă pe Tânărul Paznic: „De unde vii?”. cât şi în Templu. unde este situată Jachin.

cu amândoi pentru a demonstra că reuneşte în interiorul său atât natura Regelui. astfel. dar. le observă pe amândouă. expresie ce indică familiaritatea cu acea idee. deocamdată. Modul în care acele Coloane au fost întrebuinţate de către evrei le-a făcut foarte interesante şi le-a oferit o aplicare morală. Acest simbol al Coloanelor gemene nu este unul exclusiv semitic. Maestrul Venerabil îi comunică desluşit Ucenicului că „Lojele noastre sunt susţinute de trei mari Coloane”. care probabil că a fost învestit „Mare Preot”. De aici şi aluzia Cronicii la Boaz (2. pe rând. obţinem: „La El este virtutea. COLOANELE GEMENE Studiul precedent ne-a pregătit minţile pentru cercetarea Coloanelor. anticipând. ceea ce ne conduce la concluzia că exista şi o Coloană din dreptul mâinii drepte. Totuşi. iar despre Jachin se spune că era „numit astfel” datorită asocierii sale cu un anumit Asistent al Marelui Preot „care a oficiat la sfinţirea sa”. Frigia. El va întrona”. aceste coloane sunt înfăţişate ca elemente remarcabile ale Templelor din Paphos şi Cipru. Într-adevăr. În Ritualul Masonic. şi în alte oraşe ale lumii antice. de exemplu. Candidatul. cele două nume se unesc pentru a arăta că acelaşi gând îl însufleţeşte în ambele firi. primele două sunt închipuite la faţada Lojei ideale. sau în apropiere. Şi fenicienii le-au reprodus la intrarea faimosului Templu închinat lui Hercule de la Gades (ţinutul care marca limita fizică a teritoriului). jumătate). Boaz este şi Prinţ sau Conducător al Israelului. Dar Boaz este numită „Coloana din dreptul mâinii stângi”. iar Înalţii Preoţi treceau prin acea ceremonie stând lângă Jachin. Masonul se asociază. 23:13) „Regele stătea lângă Coloana sa”). cel de la Hierapolis. toate învăţăturile Masoneriei pe această temă. aşa cum se poate observa în reprezentările picturale ale celor mai cunoscute. în cea de civil şi în viaţa religioasă. Atât Ucenicul. pe măsură ce . Acestea erau trăsături comune ale Templelor Semitice. Unii au crezut că autorul Cronicilor. Scriitori clasici au idilizat cei doi munţi din Strâmtoarea Gibraltar („Stânca” de pe latura europeană şi Muntele Atlas din Africa) drept cele două coloane ridicate de natură pentru a indica poarta spre lumea nevăzută din Vest. dar în interiorul Pridvorului. şi poate încă o alta. dar nu este conştient de semnificaţia lor. se referea la faptul că erau puse cap la cap. în afirmaţia că cele două coloane erau lungi de 35 de coţi (în loc de 17. nu este capabil să observe ceva. Strâmtoarea Gibraltar aflându-se la Poarta lumii nevăzute. În cadrul Ritualului. În cazul al doilea. Regii Israelului au fost miruiţi lângă Coloana Boaz. dar orice Mason ştie şi se bizuie pe această promisiune de stabilitate pentru misterioasa structură pe care o clădeşte. Deci. aflat în starea de adormire spirituală. cât şi Companionul găsesc spaţiul dintre cele două Coloane. apărând şi pe unele monumente asiriene. Nu se specifică cine sau prin ce mijloace va face acest lucru. Timp de secole. sugestia făcută Meşteşugarului că numele Coloanelor trebuie „îmbinate” sau asociate are o semnificaţie profundă. Vom aborda acest subiect pe dată. cât şi pe cea a Preotului. Pe monede vechi. Citindu-le succesiv. în primul caz. Mai mult. se afla Scara în Spirală care dădea Masonilor de grad înalt accesul spre camerele laterale. Acest simbol dual nu este menţionat în cazul Primului Grad.Importanţa intrării Sudice provine din faptul că aici. criticii nu au hotărât dacă aveau rol de susţinere sau dacă erau simple ornamente. dar am văzut că există o altă explicaţie. De asemenea. toată lumea părea a le fi cunoscut semnificaţia. Acele coloane din Portic sau intrarea în Templul Regelui Solomon au dat naştere multor controverse dar.

presupunând că ne aflam în interiorul Templului. iar apoi. cele trei tipuri de lucrări decorative reţeaua. Ca Masoni ne-am îndreptat cumva înspre Vest. Masonul nu ştie nimic despre Jachin decât o dată „trecut”. adoptată de restul lumii. Dar Masonii au reinstituit această practică aproape universală şi au pus Altarul în Est. vom contempla Răsăritul Soarelui şi vom afla în el sursa iluminării noastre. materialul din care au fost făcute. intraţi prin Pridvorul situat în Vest. ornamentele. şi devine nerăbdător să audă ceea ce avem să-i spunem referitor la detalii: situaţia lor. dar suntem conştienţi de necesitatea mistică de a merge în Est. acela că am întors Templul cu spatele în faţă şi. Candidaţii la Primul şi al Doilea Grad. vorbim în continuare despre Adepţi (Confraţii noştri Antici) ca urmând calea spre Sfânta Sfintelor. ajungând puţin mai departe află că înăuntrul Lojei se află cele două misterioase „mari paralele” ce marchează lăţimea Lojei „între Nord şi Sud”. întorşi spre Est (orice Maestru Ilustru. Astfel se justifică atenţia însemnată pe care o primesc şi numărul mare de lucrări scrise de Masoni pe această temă. „dovedind o scăpare”. baldachinul. în vârf. în calitate de Companioni. în al doilea rând. iar. Şi totuşi. Aşadar. Dar cu toate că Ucenicului nu i se spune decât despre Boaz. a Templelor. vor ajunge pe primul loc în mintea Companionului. Dar amândoi merg înspre Est. cu toate că urmăm metoda arienilor. locul unde au fost sculptate. dacă stăm în faţa clădirii. precum orice Companion al Arcului Regal care a trecut prin Scaune. reflectând. se deplasează pe diagonală. În primul rând. numele. Evreii au inversat poziţia obişnuită. va afla curând că rolul lor este de a-l călăuzi. Dar. Trebuie să ţinem cont de asta pentru a evita confuziile. circumferinţa şi grosimea. Jachin se afla în colţul Nord-Estic al edificiului. moment în care află că cele două Coloane sunt intim legate. ei se deplasau de la Est la Vest. globurile sferice. aceasta era în partea dreaptă. există ceva rezervat exclusiv celor care şi-au câştigat dreptul de a intra în Sfânta Sfintelor. Despre Boaz se spune că se află în partea stângă. dar pentru o persoană aflată înăuntru (presupunând că nu şi-ar fi schimbat poziţia). crinii şi rodiile – şi semnificaţia morală a celor trei. Această egalitate îl va nedumeri un timp. Pentru a înţelege trebuie să facem referire la diagramele de mai sus. vom urca la Etajul Superior al Pridvorului şi. iar mergând spre Sfânta Sfintelor. pe care ne-o imaginăm în Est. în loc de Vest. Sfânta Sfintelor era situată în capătul opus. aspectul. partea stângă rămânea stângă oricât am fi rotit Templul. dar în cazul Templului lui Solomon. şi nu ca simpli privitori din afară. căci acolo. că privim Coloanele din interiorul clădirii. diametrul.ele devin obiectul învăţăturii celui de-al Doilea Grad. acest Est misterios nu se află în Sfânta Sfintelor. după trecerea nopţii. scopul fusului. ar fi trebuit să îi spunem partea dreaptă. deşi întoarcem Templul. iar despre acestea se spune că sunt duplicate ale Coloanelor Boaz şi Jachin. dar. cine a dispus sculptarea. de la Nord-Vest (unde se află Coloana Jachin) spre Sud-Est. În cazul din urmă. ratând uşa Sfintei Sfintelor. „partea stângă” ar fi fost colţul SudEstic al Templului. adoptăm limba ebraică. Şi. dimensiunile. cine a supravegheat lucrarea. lungimea. ci în Pridvor. În moment ce Coloanele gemene erau în Est. în primă instanţă. care ne vor aminti două aspecte adesea ignorate. fiind de fapt un simbol îngemănat. . ştie ceva despre întoarcerea înspre Est). în calitate de Ucenici dinspre Sud-Vest (unde este situată Coloana Boaz) înspre Nord-Est. semnificaţia numelor.

ei nu fac altceva decât să simuleze Coloanele. când gravăm cele trei coloane ale Oficianţilor Principali.. ei adoptă o poziţie perfect dreaptă. parcă pentru a cuprinde întreaga Frăţie. COLOANA PRINCIPALĂ Aici se iveşte o altă problemă. Doric şi Corintic”. Unde este a treia? Nu auzim nimic despre ea. Dar haideţi să vedem afirmaţiile referitoare la cele trei coloane misterioase: (a) Sunt reprezentative pentru trei calităţi sau atribute dumnezeieşti: Înţelepciunea. Ioan Evanghelistul era în 27). reprezentaţi tot de Oficianţii Principali. lăţimea Pridvorului (reprezentând lăţimea întregului Templu) era indicată de Boaz şi Jachin. De asemenea. asta implică existenţa unor reprezentări ale lor undeva în Lojă. în jurul datei de 22 Decembrie (Sf. iar picioarele indică corectitudinea vieţii şi a faptelor. Ioan Evanghelistul. se formează un pătrat care se deschide înspre Confraţi. Iniţiatului i se spune în mod desluşit că „Lojele noastre sunt susţinute de trei mari Coloane”. care ilustrează aceste stiluri. până acum. Frumuseţea. aşa cum ar trebui să fie orice Coloană. Poziţia verticală a corpului sugerează o minte onestă şi năzuitoare. Puterea. când soarele atingea cel mai Sudic punct. iar celălalt vara. adică cea mai lungă şi cea mai scurtă zi ale anului. Paralelele. marcând. cele două mari paralele par a fi fost atribuite unor anumite fenomene astronomice. Căci atunci când Candidaţii stau în laturile NordEstică şi Sud-Estică ale Lojei. ei înţeleg pe deplin că simbolul se aplică moralităţii lor. aşa cum aflăm din Prelegerile noastre. luaţi aminte că. acestea au fost zilele îndătinate acestui tip de adunări. atunci când Soarele atingea cel mai Nordic punct. Dar. a comportamentului şi ţelului. Ioan Botezătorul era în 24). lăţimea Lojei. cărămidă sau piatră. Dar în cazul lor nu există grija vreunui ornament material. potrivit înfăţişării exterioare. uneori „le atribuim celor mai cunoscute trei Ordine Arhitectonice. de exemplu. de exemplu. Ioan Botezătorul sau cea a Sf. . iar pe celălalt în josul acesteia. ei îşi „hărăzeau” Lojele celor doi Intendenţi Bătrâni. în jurul zilei de 24 Iunie (Sf. (c) Se spune că sunt întruchiparea celor trei Mari Maeştri care stăpâneau în perioada când primul Templu a fost construit. În cazul Templului Regelui Solomon. Căci. Încă din timpuri îndepărtate. picioarele lor fiind sub forma literei S. Iar cele două mari paralele din interiorul Lojei ar trebui să corespundă celor doi pereţi laterali. iar corespondenţii lor. Ioan Botezătorul şi Ioan Evanghelistul. astfel. Nu pentru că ţineau neapărat să cinstească acei sfinţi (deşi în calitate de Creştini o făceau incidental). în Planşa de Trasat. Ionic. În ceea ce priveşte Masonii Medievali. dar intenţiile lor erau de a marca şi sărbători cele două Solstiţii care împărţeau anul în două părţi egale: unul având loc iarna. (b) Fără a le ştirbi adevărata semnificaţie mitică. eşti un Mason drept şi virtuos”. aşezând un picior de-a latul Lojei. astfel. nu am descoperit decât două. iar Maestrul Venerabil spune: ”Acum. Datorită acestei practici antice s-a formulat în Regulamente (emise de Marea noastră Lojă în 1720) importantul principiu conform căruia Confraţii din toate Lojele care se supun jurisdicţiei trebuie să participe la Comunicarea şi Praznicul Anual ce au loc în ziua Sf.Iar acum urmează lecţia Coloanelor.

şi anume că au fost create „ca arhive ale Masoneriei”. alăturând-o celorlalte şase părţi constitutive ale Coloanelor Gemene. se spune că cele două coloane Boaz şi Joachin sunt „Monumente comemorative” ale Coloanei de foc şi norului descrise acolo. Fratele Pitagora şi Fratele Hermes. aceasta datează încă de pe vremea celei de-a doua Însărcinări Masonice ca vechime. spre exemplu. Iar. chestiunea e prea importantă pentru a fi trecută cu vederea. prin urmare. Profet şi Rege. Locul Sfânt şi Sfânta Sfintelor. reprezentat tot de Piedestalul din faţa Maestrului Venerabil şi de un alt obiect din Capitol. care este frumuseţea caracterului) între cele două. numele sau poziţia celei de-a Treia Coloane. Numărul „trei” se potriveşte caracterului general al Masoneriei. Puterea (sau Forţa) în Nord. în ceea ce-l priveşte pe Fratele Hermes. şi le-au imaginat ca fiind aliniate pe o linie oblică în mijlocul Templului lor mistic: Înţelepciunea pe latura Sudică. adică „în centru”. suntem de părere că numele lui este forma grecească a lui Hiram. Templul Regelui Solomon era împărţit în cele trei secţiuni deja menţionate: Pridvorul. Dar nu se ajunge până la a preciza că Marea Coloană ar fi fost la fel. în ele fiind depuse Papirusurile Constituţionale. simbolul celor trei Coloane alegorice a fost folosit diferit. obţinem un total de şapte. iar frumuseţea (alias Bunătatea.Hr. Sud şi Vest care prezidează cele trei Ordine Masonice. cea a lui Matthew Cooke (datând din 1430 d. . În alte sisteme. Dar dacă ceea ce s-a spus este mai mult decât pură imaginaţie sau vreo invenţie recentă sau vreo noţiune fantastică.. mai degrabă. două capiteluri şi două antablamenturi. În Templul Regelui Solomon. Tot Cabaliştii au fost cei care au semnalat alcătuirea lui Boaz şi Jachin din şase părţi diferite: două fusuri. număr simbolic. pe Altarul Tămâii exista „foc şi nor” sau fum. fiecare dintre ei afişând o coloană lângă ei. de unde aflăm că înţelepciunea lumii antediluviene a fost păstrată providenţial prin intermediul a trei Coloane descoperite după potop de doi Masoni remarcabili. iar aceste funcţii se reunesc în Maestrul Mason. ideea celor trei Coloane este o piatră de hotar pentru Ordin. Iar în Lojă îi avem pe cei trei Oficianţi principali din Est. şi. Cabaliştii. să o privim ca pe un obiect singular. Nu se spune nimic precis referitor la forma. Trebuie. unde este numit „Peter Gower”. Astfel. acesta se afla în faţa intrării în Sfânta Sfintelor. Despre Fratele Pitagora ştim că a fost iniţiat în Mistere la Samothrace şi există unele referiri enigmatice în câteva dintre vechile Însărcinări Englezeşti. ei ne spun că învăţăturile Tetragramaton-ului (întruchipate de Profet) sunt cele care dau putere şi consecvenţă naturii Maestrului Mason. În această privinţă. deci ca depozite pentru învăţăturile Masonice. trebuie să existe un indicator al naturii şi funcţiei lor.Incontestabil. alcătuită din lucrări şi mai vechi). Tradiţia păstrării învăţăturilor prin intermediul unor coloane pe care au fost înscrise ideile unei epoci anterioare apare la mulţi alţi autori şi coincide cu ceea ce noi înşine spunem despre Boaz şi Jachin. Volumul Legii Sacre şi alte comori literare care vor fi de folos generaţiilor următoare. Am stabilit deja valoarea emblematică a Coloanelor pentru cele trei funcţii de Preot. fără capitel sau antablament – aşa cum apare în Capitul -. şi le-au conferit nume simbolice. Dacă cele două coloane ale celor doi Venerabili sunt corespondentele lui Boaz şi Joachin. cui îi corespunde cea de lângă Maestrul Venerabil? În Explicaţia celei de-a Doua Planşe de Trasat. Iar afirmaţia ridică suspiciunea că această a Treia Coloană este corespondentul Altarului Tămâierii.

în Primul şi al Doilea Grad. individul învăţa „să îmbine Numele Binecuvântat cu misterele lui Boaz şi Jachin”. Spunem că. pe măsură ce avansa în studiul Volumului Legii Sacre. Am putea chiar merge mai departe sau privi mai sus şi spune: dacă primele două reprezintă Soarele şi Luna. Dar Arcul Regal a păstrat ceea ce reprezintă. nu mai pomenim Postamentul. Înţelesul a ceea ce Maestrul Mason numeşte „centrul” devine foarte clar atunci când cei trei Maeştri Masoni din Babilon semnalează descoperirea a „ceva asemănător bazei unui Stâlp sau unei Coloane”. ci. H. deci al Maestrului. se prefigurează încă de la început. „Maestrul” Lojei cosmice. se află într-un punct al compasului ce sugerează lumina şi care. vom găsi Coloana în discuţie. atingem apropierea cea mai intimă faţă de misteriosul Arhitect.Prin analogie. în timpul uneia dintre multele încercări de a reconstrui Templul de la Ierusalim. se dovedeşte a fi izvorul luminii. mintea şi sufletele coboară ca prin pasajele şi canalele lor”. ne referim la înaintarea către Est.A. dar.500 de ani – despre o poveste veche ajunsă la urechile lui. un simbol-surogat. Postamentul din Primul Grad este un obiect material obişnuit. acel punct este ceea ce Companionul consideră „mijlocul edificiului” şi ceea ce Maestrul Mason numeşte „centrul”. dar. dar a avut bucuria de a . am putea pune lucrurile astfel: dacă Jachin şi Boaz aparţin Ucenicului şi respectiv Companionului. Altarul Tămâierii. Masonul Meşteşugar ar putea contesta existenţa vreunui simbol asemeni Coloanei Principale în Lojă. Numai când Masonul a descoperit blocul de marmură albă. aşa cum descoperim în curând. muncitorul a fost nevoit să-şi croiască drum prin apa ce îi ajungea până la glezne. trecând de la Misterele Minore ale Meşteşugăriei la Misterele Majore ale Capitulului. când Candidaţii sunt rugaţi să se îndrepte spre acel punct. protejând-o de profanare într-un timp când exista pericolul invadării Lojei de către clanul Cowan. într-o zi. vom afla desluşirea ulterioară a acestui subiect. – acum mai bine de 1. atunci Coloana anonimă şi cea de-a treia trebuie că îi aparţin Maestrului Mason. Postura indicată împrejurărilor este emblematică pentru atitudinea minţii şi sufletului pe care o aşteptăm de la el. o piatră alunecată de la locul ei a dezvăluit privirii o adâncitură sau un puţ. Acest loc fiind inundat. în schimb. Practic. El povesteşte că. Şi. locul de unde răsare Soarele. Aşadar. Poate ni se spune că Arcul Regal este recent. esenţa Meşteşugăriei. devenind Maeştri Masoni. Cabaliştii spuneau că. Cubul Dublu devine candidat la ridicarea înaltului grad acordat de Capitul. ci şi inteligenţa. al Luminii şi al Vieţii. care se dovedeşte a fi cheia întregii noastre orânduiri. adică trebuie să treacă prin ele în acest proces de iluminare. şi. adică având atitudinea unui solicitant „care cere umil” ceea ce va primi în acest punct. dar asta se întâmplă deoarece acesta este momentul când împărtăşim cunoştinţele lui despre Dumnezeul Suprem. din Pridvor. încă o dată. Este. dacă Jachin şi Boaz sunt corespondentele Paznicului Tânăr şi ale celui Bătrân. aceasta din urmă îl simbolizează pe Maestrul Lojei cosmice. de la care primim nu numai energia vieţii.B. este evident că cea de-a Treia Coloană era considerată simbolul Dumnezeului Viu. de fapt. de unde provin învăţăturile. Iar faptul că Tradiţia Arcului Regal nu este o invenţie modernă poate fi dovedit prin reproducerea celor scrise de Philostorgius în jurul anului 364 d. „Prin aceste două Coloane şi prin Dumnezeul Viu (El Hai). cealaltă trebuie să se raporteze la Maestrul Venerabil. unde. datând doar de la mijlocul secolului al XVIII-lea. de fapt. când Candidatul este învăţat „să avanseze potrivit procedurii”. fără doar şi poate. în final. Maestrul Constructor. Deci. în timp ce solul era pregătit. Muncitorul coborât acolo cu o frânghie s-a trezit într-o cameră subterană dreptunghiulară.Hr.

pornind . fiecare având darul de a ne aduce din ce în ce mai aproape de lumină. Pentru că. El nu poate ajunge la această stare decât prin anumite “metode”. Înaintaşii noştri au călătorit de la răsărit către apus şi înapoi. Coloana nu este în niciun caz ţelul final al masonului. Coloana este locul unde el învaţă o sumedenie de lucruri noi şi unde progresează foarte mult. care ne dau sentimentul că “nu ne paşte niciun pericol”. Acest lucru explică şi aşezarea în partea de est a scaunului Venerabilului Maestru al unui Loji. El a primit acest nume datorită călătoriei pe care a întreprins-o. sud. cel mai probabil. se află tot în partea de est. înseamnă Soare-Răsare. lucru care s-a întâmplat şi cu Francmasoneria. ridicată la suprafaţă odată cu el. sugerează faptul că acesta are deja un minimum de cunoştinţe masonice. Cele trei deplasări ale candidatului în încăpere simbolizează pelerinajul său în căutarea luminii. acesta fiind locul unde candidatul primeşte lumina care va risipi întunericul din mintea lui. la fel Venerabilul Maestru deschide Loja din colţul de răsărit. până reuşim să o atingem. faptul că. de unde s-a răspândit ulterior către apus. ele sunt lipsite de coerenţă până în acest moment. s-au găsit inscripţii care începeau cu aceste cuvinte: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul”. pe de altă parte. Paralela seamănă îndeajuns versiunii noastre pentru a ne convinge că există un temei pentru ceea ce Primul-Venetic repetă în Capitul. deşi. acest întuneric este relativ. nume atribuit Marii Loji pe continentul european. dar prietenoase. şi aici suntem conduşi de mâini nevăzute. locul de unde Marele Maestru ar trebui să prezideze. Legendele lui Hercule ne învaţă acelaşi lucru. aşa cum soarele apare şi dă viaţă zilei de la răsărit. Numele lui (varianta latină a grecescului Herakles) derivă din semiticul Ha Rakel. P. Termenul “Orient”. ci marchează mai degrabă punctul de pornire al carierei sale masonice. călătorind o dată cu soarele întâi către apus şi apoi din nou spre răsărit. iar el nu va rămâne pe loc. dar va fi nevoie de eforturi mult mai mari şi de un proces mult mai îndelungat. ci va merge mai departe. dar ei simbolizează de asemenea eforturile din trecut ale minţii umane. dat fiind faptul că el este izvorul luminii şi puterii pentru întreg Ordinul. Pentru Iniţiat. ale cărei căi sunt de nepătruns. “Ceea ce mi-a fost cunoscut până acum”. cuvintele pe care le repetă în faţa Prim Supraveghetorului. ar trebui să profităm de experienţa altora. Aşa cum în viaţă ne simţim călăuziţi de o Providenţă misterioasă. că trebuie să ştim să ne orientăm şi să ne îndreptăm în direcţia cea bună. atunci când acesta se deplasează spre nord. demonstrând astfel că a învăţat să-şi armonizeze diversele experienţe ale vieţii cu un ideal clar. fiecare mai îndrăzneţ decât precedentul. deşi se spune despre Candidat că s-ar afla în întuneric. toate acestea sunt extrem de surprinzătoare. LOCUL LUMINII ÎN LOJĂ Învăţătura îşi are originile în est. cu scopul de a-i implica şi a-i instrui pe masoni. Se spune că cei trei paşi făcuţi de Ucenic la momentul culminant al ceremonialului ar reprezenta primele trei etape ale Creaţiei dinaintea apariţiei soarelui pe firmament. Sunt două lucruri de învăţat de aici: pe de o parte. în misiunea noastră de căutare a adevărului. eforturi care au însemnat tot atâţia paşi înainte. şi. dar împarte Loja în patru părţi egale. La fel facem şi noi astăzi. însemnând “Călătorul”. pentru că. pentru care are însă nevoie de instrucţiuni de la cineva care a parcurs deja acest drum.descoperi o coloană mică care se afla acolo şi pe care. est şi vest sub privirile celor prezenţi. nu numai că este recunoscut ca “fiind capabil şi potrivit pentru a deveni…”.

ACTUL ILUMINĂRII Înainte să-i fie permis să vadă ceva. Candidatului i se pun întrebări legate de motivaţia sa. care nu este clar identificată.. în Francmasonerie nu doar fiinţele umane radiază lumină mistică. ajungând să ocupe locul Prim Supraveghetorului în partea de vest (apus). a cuiva nerăbdător să înveţe. poziţia pe care o prevede Ritualul este plină de semnificaţie. ci şi obiectele pe care le mânuim. Pare însă a fi vorba despre Steaua Polară. Apoi. printre. El este ţinut special în întuneric pentru a fi pregătit pentru ceea ce urmează. luna şi o anume “Stea Călăuzitoare”. cât şi trecerea sau intrarea spre lumea de dincolo. dar. pe lângă lumina reală care inundă scena. iar acest sentiment este susţinut de către Venerabilul Maestru prin salutul său: “Ridică-te. La fel se întâmplă şi în cadrul ritualului masonic: Ucenicul întreprinde aceeaşi “călătorie” istorică. . iar Pătratul simbolizează Codul nostru de conduită. unde a ridicat faimoasele Coloane ce marcau atât hotarele lumii fizice. permiţând luminii să pătrundă. de această dată în calitate de Venerabil Maestru. fraţii care întruchipează aceste corpuri cereşti sunt identificaţi prin lumânările care ard în dreptul lor. În cadrul Lojii. deoarece ne dorim să aflăm dacă este impulsionat de o dorinţă generală de cunoaştere. Abia după ce Iniţiatul. el s-a întors în răsărit. Aşa-numitele “Lumini Mici” sunt asociate luminătorilor cerului pe care ne propunem să-i personificăm: soarele. prin postura ta. Odată această misiune îndeplinită. căci. poziţia corpului este uneori “o emblemă a minţii”. Doar atunci când ne trăim viaţa în conformitate cu principiile masonice “recunoaştem valoarea pătratului” şi de aceea îl ducem la gât şi la piept. Venerabilul Maestru declară: “Ai devenit acum.de la răsărit şi ajungând până la graniţele cele mai îndepărtate ale apusului. pentru că aceasta domină cerul nopţii. Ceea ce este adevărat.”. intenţia fiind aceea de a-l determina să reflecteze la anumite adevăruri şi de a-l ajuta astfel să dea frâu liber viziunii sale interioare. Venerabilul Maestru atrage atenţia Iniţiatului asupra a trei obiecte aşezate pe Pavaj şi asupra a trei persoane importante aflate în încăpere. fiind centrul în jurul căruia gravitează întreaga boltă cerească. iar în acest caz. unde a fost întâmpinat ca un zeu. Când se ridică din nou în picioare. la tâmplă şi la frunte şi îi învăţăm pe Candidaţi să-l formeze cu mâinile şi picioare. vălul . În acest moment. Poate părea ciudat. după care se reîntoarce în estul simbolic (locul unde a văzut pentru prima dată lumina). ci şi în postura cuiva care imploră. cu braţele şi genunchii. descrise ca Marea Lumină şi respectiv Luminile Mici. După cum se ştie. un demn şi drept Francmason”. sugerând faptul că Iniţiatul se prezintă nu doar în postura de Căutător. dat fiind faptul că orice obiect aflat în poziţie verticală pe o suprafaţă plană formează unghiul de 90° al unui pătrat perfect. noul nostru Frate.simbol al ignoranţei sale – este în sfârşit îndepărtat. îşi mărturiseşte “marea dorinţă a inimii”. la fel cum în natură un corp opac poate deveni luminos. în ritualul Masonic. Este momentul acum pentru o serie de descoperiri. mai există o altfel de lumină care-l învăluie pe Iniţiat şi-i permite să perceapă caracterul simbolic al tuturor lucrurilor care-l înconjoară şi să simtă că a devenit el însuşi parte integrantă a acestui tablou bizar.. Candidatul devine conştient de faptul că undeva în interiorul său a avut loc o schimbare. aflat acum lângă Pavaj. în ochii tuturor. într-o poziţie foarte ciudată.

dar asta nu înseamnă evident că ne dorim să excludem complet lumina. în ciuda defectelor noastre. Se poate spune. ei au construit lucarne sau alte deschizături în acoperiş. pentru că şi ei sunt supuşi circumstanţelor. (3) C. ca noi toţi. pentru că aceste simboluri. pe care Marele Arhitect al Universului a revărsat-o peste întreaga lume. numite la un moment dat “mobilierul Lojii”. îl împărtăşim într-adevăr Candidatului. În ciuda numeroaselor “dezvăluiri” făcute de-a lungul timpului despre organizaţia noastră. că Marile Lumini acţionează după cum urmează: (1) Cartea Legii Sacre.are o extraordinară forţă dinamică şi de aceea este atât de surprinzător faptul că ceea ce noi numim “Marile Lumini” nu sunt de fapt fiinţe vii. zidari din toate timpurile au utilizat aceeaşi metodă de construcţie folosită la începuturi de Marele Arhitect al Universului. Este adevărat că fiecare dintre noi poate reflecta o parte din lumina primită asupra celor din jur în viaţa de zi cu zi. cât şi de a dezvălui adevărul. în al doilea rând. atât pentru intimitate. vom putea. reprezintă lumina pe care o emană fiecare dintre noi (chiar şi ce mai modeşti dintre Fraţi). ci doar simboluri. dar să excludem complet posibilitatea ca secretele noastre să ajungă să fie cunoscute de profani. cât şi ca mijloc de protecţie împotriva intemperiilor. mai edificatoare şi mai impresionantă decât lumina care izvorăşte din fiinţa umană. Nici chiar cei iniţiaţi nu pot spune că sunt mai mult decât nişte simpli “discipoli”. (2) Prin exemplul pe care îl oferă celorlalţi Fraţi. Scopul nostru este atât de a ascunde. fiecare membru al frăţiei radiază Lumină Masonică într-o măsură mai mare sau mai mică. lumină schimbătoare şi ezitantă în cel mai bun caz. să creăm un cadru propice dobândirii unei stări de spirit care să permită artei noastre să se releve cât mai bine. Cu toate acestea. (3) Prin sfaturile pe care le dă altora.Ştim că lumina – indiferent de natura ei . care a creat mai întâi firmamentul boltei cereşti. să accedem la un plan superior. Ca şi acesta. LUMINA NOASTRĂ MISTICĂ De-a lungul istoriei. pentru că. Pentru a evita însă întunericul. care să permită luminii să treacă. lumea cunoaşte şi astăzi la fel de puţine lucruri despre Francmasonerie ca şi înainte. în încercarea de a pune în practică principiile Ordinului. să sporim intensitatea tainelor noastre şi. spre deosebire . În acest sens. la modul figurat. această lumină a fost întotdeauna semnul distinctiv al unui Maestru Instalat. constructorii au avut întotdeauna grijă să ridice un acoperiş. dar de aşa manieră încât nu numai să evităm orice trădare. unde vom putea “străluci ca stelele. Şi în cadrul Francmasoneriei Speculative există o preocupare constantă pentru “a menţine Loja bine acoperită”. Chiar şi în cazul Fraţilor care ocupă funcţiile cele mai importante în organizaţie. scopul nostru este să obţinem un dublu efect: în primul rând. prin urmare. (2) S. odată trecuţi prin vicisitudinile vieţii pe pământ. şi face asta în cel puţin trei moduri: (1) Prin funcţiile pe care le exercită. În acest sens. Ritualul Masonic ne încurajează să sperăm că. reprezintă o lumină constantă. în vecii vecilor”. chiar dacă sunt neînsufleţite. Şi totuşi există o oarecare logică aici. caracterul poate suferi modificări în bine sau în rău. este lumina pe care niciun francmason desăvârşit nu ar trebui să o lase să se stingă şi. au o semnificaţie mistică mai stabilă.

de “binecuvântarea materială” care se obţine pe loc. fără îndoială. I). acesta va fi localizat în spaţiul asociat de obicei cu lumina şi atunci se va produce o confuzie între Est şi Vest. De aici şi ideea că poarta de Nord este o zonă a întunericului şi lipsei de activitate. de-a lungul timpului. prin urmare. Acest Ritual. sud şi vest formează un triunghi de lumină. dacă plasăm colţurile triunghiului morţii la “Sud. Pătratul Lojii Maestrului Mason este văzut ca fiind format din două triunghiuri antitetice. nu are cum să se întâmple nimic în acest punct. În acest punct al său. nord şi est. Într-o versiune cifrată a Ritualului. pe tot parcursul vieţii. meritul pe care îl are alegerea celor trei puncte menţionate de Ritualul Masonilor “liberi” este acela de a plasa triunghiul întunericului în partea de vest. Însă în alte versiuni ale Ritualului. ceea ce face ca acest triunghi să rămână invizibil. dar. Celor care acced la Primul Grad Masonic li se permite doar o privire fugară asupra misterelor noastre. simbolizând nu doar lumina şi întunericul. dar armonios îmbinate. între zi şi noapte. pentru a simboliza pelerinajul vieţii. cele trei atacuri au loc în punctele unde sunt aşezaţi cei trei Demnitari Principali. publicată pentru ultima dată cu aproximativ 120 de ani în urmă (un exemplar se găseşte astăzi în Biblioteca Marii Loji). puncte care însă nu sunt marcate de niciun fel de semn exterior. Prin urmare. În Gradul de Rose Croix. care nu se aflau sub jurisdicţia Marii Loji de la 1717. Pe de altă parte. Prin urmare. sud şi vest ale Lojii. zona întunericului ar trebui să fie pe latura opusă. Dar luminile sunt plasate simbolic pe laturile de est. Punctele în care a fost atacat Maestrul Hiram Abiff sunt indicate exact în Cartea noastră de Emulaţie: “Porţile de Sud. Aceste triunghiuri sunt emblematice pentru străvechiul simbol cunoscut sub numele de Pecetea lui Solomon. Nord şi Vest (a se vedea lucrarea Fratelui Max Montesole despre ”Gradul al Treilea”. Cu atât mai puţin probabil este ca Iniţiatul să identifice triunghiul de întuneric. punctele indicate sunt “Porţile de Est. ca el să remarce faptul că cele trei lumânări de la est. simbol format din două triunghiuri aparent opuse unul celuilalt. au mai existat astfel de substituţii şi de modificări interne în cadrul Lojii. iar scena pe care Iniţiatul o vede în faţa ochilor conţine mult mai multe elemente decât poate el înţelege în această etapă. dat fiind faptul că Templul Regelui Solomon nu avea poartă de ieşire spre apus. Dar lucrurile stăteau cu totul altfel în perioada medievală în ţările europene. cunoscut sub numele de Ritualul Sfântului Ion. Masoneria fiind o ştiinţă progresivă. pe care Maestrul Hiram Abiff ar fi putut încerca să scape: “Către Sud. vol. era de fapt specific Masonilor “liberi” din secolul al XVIII-elea. necesare pentru a scoate în evidenţă un anume simbolism. partea de Nord este complet ignorată. dat fiind faptul că abia într-o etapă superioară va afla despre loviturile fatale primite de Maestrul Hiram Abiff în punctele de sud. publicate în Statele Unite ale Americii drept “dezvăluiri” în secolul al XIX-lea. Ritualul nu este foarte clar. între Est şi Vest. Scopul nostru este acela de a sugera antiteza între întuneric şi lumină şi. mai précis între 1821 şi 1861. Dar nici punctele atacurilor propuse de ei nu pot fi acceptate. intitulată Transactions of the Author's Lodge. aceasta fiind o uzanţă comună în Statele Unite la acea vreme. Este foarte puţin probabil. Nu existau decât trei porţi. atunci când este pusă în scenă pe continentul American povestea Maestrului Hiram Abiff. Nord şi Est”. ci şi viaţa şi moartea. punctele atacului erau identificate ca fiind porţile de Sud. de exemplu. Cu toate acestea. Nord şi Est”. Dar filozofia noastră mistică nu merge întotdeauna mână în mână cu istoria sau geografia. luminarea minţii se face treptat. cu baza de la est la vest. cele trei . Mai mult chiar. Vest şi Sud”. Nord şi Est”. aici nefiind aşezat niciun Demnitar. Se ştie că. pe ideea că.

Lucrurile care se văd şi se aud în timpul ritualului de Iniţiere au un impact care nu mai poate fi şters vreodată din memorie. Mai trebuie oare să ni se amintească faptul că abia după ce suntem “promovaţi” ajung să ni se “releve tainele naturii şi principiile adevărului intelectual?” Artele şi Ştiinţele Liberale reprezintă şapte importante căi ale cunoaşterii. ale unor fenomene reale. ilustrări grafice ale realităţii. unde tot ce îl înconjoară este încărcat de simboluri şi înţelesuri. ajutaţi de învăţăturile noastre mistice. până când ajunge să scalde cu razele sale o întreagă emisferă. până când. în mod simbolic. dar nici chiar acesta nu este destinaţia finală. aceasta fiind. deşi aceste instrucţiuni îl nedumeresc. trebuie să urce până în ceruri. pe care le putem privi ca pe nişte “paşi înainte în cunoaşterea masonică” sau ca pe un constant progres în aprofundarea acestei cunoaşteri. aceste Coloane sunt plasate “în jurul Tronului Său”. pe măsură ce se înalţă din ce în ce mai sus pe cer.chiar până la moarte! I se spune că. atunci măcar de dragul consecvenţei ar trebui ca vârfurile celor două triunghiuri să fie îndreptate aşa cum am propus noi: unul spre Sud. zona întunericului. Excelsior! Precum fascinantul personaj. unde prezenţa Supraveghetorul Secund marchează poziţia soarelui la amiază. care şi-a început căţărarea anevoioasă. Dar învăţăm să o urmărim în evoluţia sa. de fapt. baza triunghiului fiind astfel situată pe latura de vest. De pildă. la fel Idealul Masonic ne luminează şi ne influenţează toată viaţa. al Tronului Divinităţii. răspândeşte lumină în cercuri tot mai largi. dar nu putem concepe ca vreuna dintre Coloane să fie amplasată către Nord. dar deja seamănă cu alpinistul lui Longfellow. dar umilă” . spre Nord. el este permanent însufleţit de aspiraţia ca “razele cerului să-şi reverse influenţa asupra noastră pentru a ne lumina calea spre virtute şi ştiinţă”. Aşa cum soarele. el este încredinţat că în curând va înţelege motivul pentru care trebuie să le îndeplinească. strângând în mână un drapel cu ciudata inscripţie. care au ca efect lărgirea perspectivei intelectuale a Tovarăşului. Prin urmare. . dar acestuia i se dăruieşte Lumină Masonică doar atât cât are nevoie şi cât este capabil să primească şi. dacă nu din motivele invocate de Fratele Montesole. se spune că lumina Raţiunii coboară asupra omului la început sub forma unei “raze scânteietoare”. cea a Frumuseţii la Sud şi cea a Forţei la Vest. “chiar până la Tronul lui Dumnezeu Însuşi”. din care însă doar trei principale”. Figurile de stil folosite în timpul Ritualului sunt. hotărât cu orice preţ să înfrunte toate pericolele şi greutăţile “cu o încredere fermă. în cele din urmă. uneori cu trudă. şi celălalt în direcţia opusă. Aceasta se datorează faptului că Gradele noastre sunt grade de lumină. Punctul culminant al ritualului de iniţiere a Tovarăşului îl conduce pe acesta către Centrul Mistic. Iniţiatul se află abia la începutul carierei sale. şi acesta nu este decât începutul.coloane sunt amplasate astfel: Coloana Înţelepciunii la Nord. În acest moment i se spune să reia poziţia perfect verticală şi să facă câţiva paşi. iar pentru asta are la dispoziţie o Scară “cu multe trepte. reuşim să ajungem la sursa supremă a raţiunii. PERSPECTIVA MASONILOR După ce trece prin acest calvar. de aceea. asemeni personajului din poem. Candidatul abia iniţiat constată dintr-o dată că a părăsit tărâmul umbrelor şi a pătruns într-o lume a frumuseţii şi luminii. Conform Ritualului nostru. Iniţiatul avansează cu tenacitate urmărindu-şi Idealul. etapă cu etapă.

dar nu există informaţii clare privind natura sa”. cu un accent puternic. treptat. şi prin urmare vorbim despre el ca despre un “Frate”. în acest caz. Toate acestea nu fac decât să-l impresioneze şi mai mult şi să-l facă să înţeleagă şi mai bine valoarea didactică a modalităţii noastre de a exprima lucrurile prin simboluri şi figuri de stil. “Muntele Invizibil al Magilor”. Iniţiatul se află într-un soi de crepuscul. dar. ce pare a fi sinonim cu “Muntele Heredom”. studiu şi cercetare din partea noastră pentru a le putea asimila. Acest nume mistic pare a îşi avea originea în străvechea Lojă de la Kilwinning. însemnând “Casa Sfântă”. deosebindu-l astfel de “Pardoseală”. Potrivit lui Yarker. în a doua parte a secolului al XVII-lea. a unei Loji Masonice la Winlaton. şi nu grecesc. menit fie să amplifice. Deşi ne revendicăm dreptul asupra tezaurelor de înţelepciune pe care Vechii noştri Fraţi le-au acumulat prin strădania lor. neconcordante sau chiar distorsionate. acest termen poate apărea şi în cadrul Gradelor superioare. suntem conştienţi de faptul că este nevoie de multă răbdare. în ciuda faptului că a fost exprimat într-un limbaj bizar. ca şi în natură. Lojă care a fost apoi mutată la Swalwell şi care. în schimb. menţionat într-o veche legendă masonică din Evul Mediu. şi anume cel de Maestru Englez şi cel de “Highrodiam”. întrucât ne-au fost transmise din vremuri foarte îndepărtate. Vechii Masoni erau extrem de pasionaţi de astfel de jocuri etimologice. această culme. În timp ce Cronicarul evreu (II. 16). Dar. este imposibil să percepem toate elementele din jur într-o singură sclipire bruscă de lumină. În cele din urmă. dar ele nu sunt deloc noi. Dar un Mason nu are decât de câştigat dacă lucrurile i se dezvăluie separat. revigorante şi reconfortante pot fi pentru noi! Proaspătul Frate este reprezentat ca stând în picioare la marginea cercului mistic. la acea dată existau două Grade de Maestru. Prin urmare. dar vechii masoni păreau a prefera termenul Herodim. Şi ştim cu toţii cât de înălţătoare. De altfel. Acolo. Iniţiatul va rămâne cu sentimentul că tot ceea ce i s-a spus a fost foarte real. Se spune că termenul “Heredom” este compus din termenii greceşti Hieros şi Domus. Unele pot părea exagerate. un semiîntuneric ce-l obligă uneori să bâjbâie pentru a-şi găsi drumul. Asta pentru că. şi nu despre o derivare directă. ce este oare acest centru. dovezi documentare ale existenţei. . în 1690. altele subestimate. pentru că în Masonerie. bineînţeles. ci îl vom lăsa să le descopere singur în timp. Avem. nu-i vom dezvălui toate elementele Lojii deodată. În Ceremonialul de accedere la Gradul Trei. a intrat sub jurisdicţia Marii Loji din Londra. Waite face următoarea observaţie prudentă: “Este cunoscut faptul că. dar se regăseşte şi în documentele Rosicruciene care vorbesc despre el ca despre “Muntele Iniţierii” şi Mons Magorum Invisibilis. această ţintă a aspiraţiilor noastre? Care este oare destinaţia finală? Aceasta este cunoscută drept “lăcaş eteric”. pe circumferinţa sa. la urma urmei. acesta din urmă fiind conferit în cadrul unei Mari Loji. a existat în nordul Angliei un Ordin sau Grad Masonic care a purtat numele de Harodim. În relatarea despre Templul Regelui Solomon pe care o găsim în Cartea Legii Sacre se face referire la “Conducătorul Demnitarilor lui Solomon”. fie să reducă perspectiva. pe 21 martie 1735. viii 10) atribuia acestor Demnitari numele de Menatschin. v. este vorba doar de omonimie. care îi denumeşte pe “aceia care se supun regulilor”. la marginea cercului. în Cartea Regilor ei erau numiţi Harodim (I. se foloseşte termenul Menatschin pentru a denumi “prefecţii sau supraveghetorii”. termenul Heredom este de fapt ebraic.Aceste figuri de stil pot părea ciudate. Unele lucruri ne pot apărea ca lipsite de perspectivă reală. cunoscută sub numele de Highrodiam.

desemnaţi să-i conducă pe ceilalţi”. Aşa cum am văzut deja. Pavajul este primul dintre „Ornamentele” Lojei enumerate în Primul Grad. Gradul Maestrului Mason “nu este specific numai şcolilor ermetice. în plus. În prezent am stilizat Bordura ca marginea ornamentală a unui covor cu modelul descris mai sus. acesta din urmă aflându-se în punctul central. aşa cum spunea Waite. Acesta este un pătrat în interiorul cercului descris de Bordură (vezi ilustraţia). ceea ce înseamnă că este alcătuită din plăci pătrate sau din fragmente din astfel de plăci. considerat de noi sursa luminii. care reprezintă în mod incontestabil “fundamentul şi cheia de boltă ale întregului edificiu speculativ”. al căror scop era acela de a ridica un Templu spiritual mai degrabă decât unul material. Căci. în timpul feluritelor rotaţii. Căci Masonul Speculativ îşi . a fost utilizat de vechii masoni pentru a denumi un ordin superior al Masonilor Speculativi. Dar Bordura originală era un Zodiac. Ele vor fi în continuare de o deosebită importanţă pe tot parcursul profesiunii noastre masonice. gravitează înspre misteriosul Soare. care. nu face altceva decât să urmărească aşazisul curs al orbitelor din spaţiu şi. Dar unicitatea simbolului este evidentă şi. deşi mulţi dintre ei aparţineau pur şi simplu unei bresle active de zidari. erau folosiţi pentru a descrie Masonii “dintr-o clasă superioară. adică din pătrate sau părţi ale unor pătrate. şi anume că acest simbol „face trimitere la planete.Oricât de fragmentate ar fi aceste informaţii. iar Bordura este menţionată imediat după ca fiind separată. Într-adevăr. De aceea. În cazul Ucenicului se pune mare accent pe acest aspect deoarece el ar trebui să stea la marginea Francmasoneriei. Legătura noastră cu aceşti Masoni este demonstrată de specificul celei de-a Treia Ceremonii. ele demonstrează faptul că termenul Harodim. din timpuri străvechi. conferă un model minunat podelei Lojei. cele două sunt un singur simbol. asemeni lor. poate fi demonstrat faptul că Gradul Masonic menţionat anterior necesită un nivel superior de cunoaştere a Kabbalei. Harodim şi Menatschin. Dar. Dar Pavajul este făcut din Mozaic şi are o semnificaţie mai profundă. Astfel se susţine afirmaţia Maestrului Venerabil care explică Prima Planşă de Trasat. Cele două sunt abordate separat pentru a uşura cercetarea şi pentru a scoate la iveală semnificaţia fiecăreia. era împărţită în douăsprezece părţi pe care erau aşezate cele douăsprezece Zodii reprezentative pentru anumite constelaţii sau grupuri de stele. atunci când Iniţiatul înconjoară Loja. Aceştia erau consideraţi potriviţi pentru a afla secretele ritualului de trecere spre Gradul Trei. nu trebuie să uităm faptul că ambii termeni. dar numai după ce demonstrau “răbdare şi sârguinţă”. aşezate cu scopul acoperirii unei suprafeţe. unul dintre primele lucruri semnalate Ucenicului este acela că lăţimea ei este diametrul unui cerc numit „Bordura”. adică o centură rotundă sau ovală care. sau derivatele sale. Bordura este înfăţişată aparte pentru că are o semnificaţie proprie şi pentru că Ucenicul se află atunci la marginea Meşteşugăriei. Între timp. ci şi altor Şcoli anterioare”. Bordura este descrisă a fi „dantelată şi întreţesută”. mult mai complex decât cel adoptat de adepţii Artei Ermetice din toate colţurile Europei. alcătuiesc o minunată Bordură sau coroană în jurului Soarelui”. de fapt. PAVAJUL ŞI BORDURA SA Vom analiza acum frumoasa pardoseală a Lojei masonice.

2 x 9. Semnificaţia cosmică a Pavajului reiese din declaraţia emblematică a vieţii noastre lumeşti. că Loja este de fapt un Templu. Şi.6 x 9. stele deasupra şi peste tot în juru-i. el este doar o parte a Universului vast. „arătând diversitatea obiectelor ce împodobesc şi decorează creaţia. Asta ar trebui să ne readucă aminte că. dar şi a pământului. devenit Maestru Mason. deci. Aceasta corespunde indicaţiei obscure legate de forma Lojei atunci când o explicăm Iniţiatului: „Candelabre în colţurile încăperilor sunt patru canafuri destinate a ne reaminti cele patru virtuţi cardinale. dar că Sfânta Sfintelor avea 20 x 20 de coţi (9. Aluzia la Marele Preot înseamnă.6 metri). întreagul tablou stelar mergând înainte. PAVAJUL PĂTRAT AL MAESTRULUI MASON Pentru Companion. fiind un pătrat perfect.6 metri). acest model este descris ca fiind „pestriţ şi cadrilat”. Dar. Sursa întregii puteri. deşi Pavajul este construit din Mozaic. aici avem o alegorie simplă. este diferit. unde îi oferim viziunea acelui Soare şi a stelelor în general pentru ca el să poată afla frumuseţea cerurilor. având stele sub picioarele sale. Cumpătarea. dar Marele Arhitect al Universului rămâne în centru. suprafaţa sa este plată. bineînţeles. fără nici cea mai mică diminuare a Luminii şi puterii Sale. simbolurile lor se află în cele patru puncte extreme. numai în locurile unde se uneşte cu Bordura putem observa jumătăţi de pătrate sau porţiuni întretăiate. află că în cel de-al Treilea Grad Pavajul are o trăsătură extrem de importantă. către suflul naturii. nu ne cunoaştem semenii decât datorită faptelor exterioare. Dar acum. înţelegem din nou că totul are aplicarea sa morală în Lojă.începe drumul pe Bordură. Până şi Ucenicul află că Pavajul acestei Loje ideale este construit din „Mozaic”. Ca şi în cazul Bordurii. Din punct de vedere istoric. Justiţia şi Curajul”. un edificiu construit pe . deci un pătrat perfect. indiferent cât de mare ar părea pământul nostru. în mod asemănător. domnind peste creaţia Lui în virtutea propriei Sale perfecţiuni. Pavajul are formă dreptunghiulară. înspre stele. adică perfect dreaptă. Motiv pentru care orice apreciere a lor se bazează pe cunoştinţe incomplete şi foarte limitate. Într-adevăr. deoarece doar una din cele şase feţe ale fiecărui cub este la vedere. aceasta corespunde arhetipului nostru: ştim despre Templul Regelui Solomon că acea Cameră de Mijloc era un pătrat dublu cu dimensiunile de 40 x 20 de coţi (19. adică dispus simetric şi având culori variate. neîncetat. dar impresionantă a aspiraţiei instinctive a omului. iar Masonul din centrul Pavajului se va vedea în relaţie cu acel Univers. Deci. Aşadar. Înalt Stăpânitorul. elementele ei atât cele însufleţite cât şi cele neînsufleţite”. Orbitele nenumărate de pe bolta cerească se rotesc an după an. fiecare stea îndeplinindu-şi misiunea faţă de Marele Arhitect al Universului. Sufletul omului se încadrează în Infinit odată cu înţelegerea acestui adevăr. Iar locul acesta din urmă îi era rezervat exclusiv Marelui Preot. nemişcat şi de neclintit. Mozaicul este o lucrare aleasă compusă din o multitudine de cubuleţe minuscule de diferite nuanţe şi mărimi îmbinate cu grijă pentru a reda artistic un aspect alegoric. şi anume: Prudenţa. canafurile. toate unghiurile sale având 90 de grade. scopurile şi motivele fiind mai mult sau mai puţin ascunse şi îndoielnice. exista „pentru ca Marele Preot să păşească pe el”. Cele patru virtuţi circumscriu sfera vieţii unui Mason. am stilizat acest simbol prin punerea pe podeaua Lojei a unui simplu covor dreptunghiular ce are un model din pătrate albe şi negre. a cărui întruchipare este Pavajul.

Masonul trebuie să se deplaseze în jurul acelui punct (care reprezintă pivotul Francmasoneriei) cu regularitatea planetelor simbolizate de Bordură. Regele Tirului. Aşa cum fiecare membru al Arcului Regal ştie. acest cerc este circumscris Nordului şi Sudului prin intermediul a două mari paralele. printr-un punct. Maestrul nostru Hiram Abiff şi Hiram. sau. Pe podeaua Lojei putem vedea patru lucruri: (1) Punctul central. care poate fi reprezentat printr-un Ochi. doar patru calităţi menţionate. se presupune că Maestrul Mason. se repetă pentru că. . Est. cele două triunghiuri unindu-se şi formând un Pătrat. Afirmaţia că Pavajul Mozaicat este consacrat Marelui Preot conţinea prezumţia că de acum Maestrul Mason este acceptat în frăţie cu Marele Preot. covorul reprezintă un compromis între două aspecte.. Nu am putea schimba covoarele la ceremonia de deschidere a Lojei „pe mijloc” şi la reluarea acesteia „pe pătrat” – de aici rezultând compromisul. pe partea superioară a acestui cerc se află Volumul Legii Sacre”. având în vedere că acel covor uzitat în Loja noastră este dreptunghiular. a Regelui Solomon sau a lui Hiram. (2) Cele două Triunghiuri. este Asociatul. aşa cum îi spunem Iniţiatului. cu baza pe centru. Totuşi. cele două figuri geometrice fiind concentrice (vezi ilustraţia) şi că cele patru unghiuri ale Pătratului iau contact cu circumferinţa în patru puncte ce marchează cele patru sferturi ale globului. era nevoie de consimţământul şi cooperarea celor trei pentru transmiterea tainelor respective. Rege al Tirului. Onoare şi Milostenie”. Din sensul evident al cuvintelor rostite în Ritual ajungem la concluzia că Pătratul Pavajului este inclus în cercul descris de Bordură.. Loja fiind copia Templului. astfel. simplu. Totuşi. cât şi al Regelui (se sugerează că aceştia aveau cu toţii dreptul să intre acolo şi să îl adore pe Cel Mai Înalt). căci. cele patru puncte ale Pătratului şi. Am putea reda aceasta după cum urmează. lungimea sa fiind mai mare decât lăţimea cu cel puţin o treime. Se fac aluzii la aceste calităţi morale în Ceremonii. şi anume concepţia unei Loje cosmologice redată prin paralelipiped şi forma pătrată a Sfintei Sfintelor. „Constructorul” a fost acolo. Fiecare Maestru Mason va afla asta atunci când va redescoperi „ceea ce s-a pierdut”. între ei era înţelegere desăvârşită. care unite formează un Pătrat. egalul şi partenerul atât al Preotului. Mai mult. „în calitate de frate al lui Hiram Abiff”. „Virtutea şi Onoarea”. cele trei Dictaturi întipărite pe veci în Inimă – „de Adevăr. era păstrătorul recunoscut al „adevăratelor taine” în timpul construirii Primului Templu din Ierusalim. odată ajunşi la Altar sau Sfânta Sfintelor. Şi cu siguranţă că. afimaţia că Pavajul Lojei Maestrului Mason este „pătrat” va părea stranie. creaţie comună a lor. de Onoare şi de Virtute” – iar apoi. Acel trio istoric format din Regele Solomon. iar Gradul al Treilea reprezintă Sfânta Sfintelor. Pentru mulţi. prin litera G. Dar trebuie observat că două dintre acestea. „în orice Lojă regulară şi bine constituită există un punct în interiorul unui cerc în jurul căruia Confraţii nu au voie să greşească. aşa cum şi „toată recunoştinţa” îi revine lui. acelaşi Pătrat ar putea fi privit ca fiind două triunghiuri „unite”. Sud şi Vest. La deschiderea Lojei în cel de-al Treilea Grad se face referire la Centrul respectivului Pătrat. mai sunt doar patru colţuri. cele trei trăsături specifice ale unui bun Francmason – „Virtute.pământ sacru şi sfinţit corespunzător. Şi. Din enumerare ele par a fi şase: în primul rând. căci pe el „toată slava” îi va fi dedicată Celui Mai Înalt. iar cele patru colţuri ale sale sunt reprezentative pentru cele patru valori din firea unui Mason. Nord. înaintea Preotului.

o astfel de scară. totodată. Maestrul Mason este Omul Desăvârşit care. lipsit de orice existenţă 4 Joc de cuvinte. Instauratio Magna. acesta îşi propune să dea capitolului IV titlul de Scala Intellectus. face aluzie la „pătrate”. are grijă să meargă doar pe pătratele sau cuburile Mozaicului. onest”. sudică şi vestică ale edificiului sacru. 5 Din nou. tradusă cuvânt cu cuvânt. Masonii au făcut mereu legătura între acest simbol şi adevărata Scară din Templul Regelui Solomon. helikte. Această nivelare nu este străină de ideea încercuirii cerurilor. Ucenicul de pe Bordură este un om nedesăvârşit care. Mulţi şi-au exprimat îndoiala cu privire la forma spiralată a Scării. ajuns la centru. sau ca pe o concepţie filosofică. pe când redarea termenului în forma sa greacă. animat de convingerile sale. într-adevăr.t. în mişcarea sa. având sensul de „cinstit”. Sud şi Vest. Nord. îndreptarea. căci Scara noastră este un lucru ideal. un model de viaţă exemplar. ajustarea. Cele aflate în rândul al doilea erau numite "Camerele din Mijloc". înseamnă ceva ce "se învârte circular". 6 Helical = elicoidal. dar. Cuvântul latinesc pentru Scară este utilizat de către Lordul Bacon în sensul unei metafore dintre cele mai grăitoare. dar cuvântul utilizat în originalul ebraic. dar este în continuare un Căutător. dar din moment ce Pavajul simbolizează globul pământesc (pe care noi am învăţat a-l împărţi în patru sferturi) atunci şi ocolurile şi trecerile ce se fac peste laturile Pavajului au înţelesul lor aparte. verbul „to square” face referire la pătrat şi semnifică. în spirală (n. care este reprezentată ca o piesă arhitecturală remarcabilă şi unică. care stă la originea termenului englezesc "helical"6). rezultatul ar fi. asemeni cuburilor din Mozaic. în Septuaginta (în comparaţie cu latinescul helix. sintagma „on the square” are semnificaţia de „drept. Singura reprezentare vizibilă a Scării în Spirală ce se poate găsi în Lojă este pe Planşa de Trasat alegorică a Companionilor.000 de ani înţelegeau termenul în sensul pe care i-l atribuim noi astăzi. Est. Orbitele pe care planetele se deplasează sunt mai mult sau mai puţin rotunde. există referiri la ea în Istoria noastră Tradiţională. este călăuzit de lumina sa interioară şi. Expresia „on a true dye” face referire la culorile Mozaicului. se află renumita „Scară Geometrică”. care constituie chiar ideea din spatele simbolului. inevitabil. Companionul a ajuns în Pavaj. Este destul de curios faptul că printre obiectele cele mai interesant de văzut la Catedrala Sfântului Pavel. În limba engleză. Aceasta se afla situată pe latura sudică şi permitea accesul la cele trei rânduri de Camere construite pe laturile nordică. a existat. ca pe o aluzie istorică. pe care îl vedem zugrăvit pe cea de-a doua Planşă de Trasat. Lulim. SCARA INIŢIAŢILOR Scara în Spirală a Meşteşugarilor poate fi văzută în trei moduri diferite: ca un simbol real. Înconjurarea de către Mason a celor patru colţuri ale Lojei denotă nevoia de netezire5 a întregii sale vieţi. prezentă în cadrul Ritualului. care simbolizează acţiunile. „cu fracţiuni ideale şi cinstite faţă de Constructor”. Acest om este personificarea excelenţei de caracter insuflate de Meşteşugărie şi prin intermediul lui învăţăm că. În templul Regelui Solomon.(3) Pătratul cu cele patru colţuri. dacă toate faptele noastre ar fi „drepte” şi cinstite4. opera unui mare francmason. (4) Cercul atotcuprinzător numit Bordură. păşeşte pe o combinaţie de pătrate întregi şi pătrate neregulate. implică faptul că evreii de acum 2. "Scara Minţii”. netezirea. simbolizată de Bordură. gândurile şi motivele.) . Căci în planul măreţei sale opere.

= Principal Conductor of the Work = Conducător Principal al Lucrărilor etc. În Explicaţia de pe Prima Planşă de Trasat. cum că în Francmasonerie există nişte Grade. prin urmare. Dar chiar avansând către gradele mai înalte (în engleză. Întradevăr. reprezentând cele trei Grade. chiar mai mult" exprimă o promovare. Prefixul de în Degree indică o „treaptă descendentă”. unele dintre ele începând cu abrevierea P. o simplă metaforă cuprinzând ideea că pentru a dobândi lumină trebuie să ne înălţăm mintea şi inima către Soarele mistic al Francmasoneriei. observată la Gradul Întâi. Semnificaţia sa practică devine extrem de clară atunci când ni se spune că fraţii care au dobândit virtutea Carităţii "în forma ei cea mai amplă" pot fi consideraţi a fi urcat Scara mistică. însă noi utilizăm cuvântul în sensul general. Iacov trebuie să fi observat splendidul fenomen al Curcubeului. Principal etc. care transmite o lecţie ce s-ar putea dovedi a ne fi de folos. (de exemplu. doar introducerea în subiect. şi acest fapt este adevărat din două puncte de vedere: mai întâi. Însă ne rămâne simbolul.) . trebuie să ne aducem aminte că prototipul nostru istoric.C. prin aceea că nu este materială. P. "atingând culmea profesiei lor". de aici termenul englezesc grade.W. treptele par a fi la nivelul solului. P. pentru a putea intra. şi chiar şi cunoştinţele noastre nu ar valora nimic fără facerea de bine. indiferent de direcţia deplasării celor care folosesc Scara.J. În plus. oricât de puţin şi-ar fi dat seama de aceasta. ne vom putea avânta dincolo de monotonia suferinţei umane. deasupra nivelului obişnuit al omului. Altruismul trebuie să meargă mână în mână cu cunoaşterea. P. despre care le vorbim Companionilor. Dar în Francmasonerie nu trebuie să ne imaginăm niciun fel de trepte la nivelul solului. ci este una care conduce către un "palat nematerialnic". căci cuvântul englezesc Degree provine din latinescul grades. ilustrarea scării implică existenţa unui urcuş de la început până la sfârşit. fraze precum "puţin mai mult. Această afirmaţie se potriveşte ideii conform căreia începutul unui lucru este întotdeauna cea mai importantă parte.t. era construit pe o colină şi că. felul în care acesta acoperea cerul şi construia o punte între 7 P: Past. când. Şi putem observa că proporţiile sunt cam aceleaşi cu 3 – 5 – 7. trebuia să urci nişte trepte. Prince. Ni se oferă o explicaţie a înţelesului lor pentru a putea să le conştientizăm importanţa. Sursa oricărei lumini. ajutaţi de artele masonice. astfel. Indicaţiile date Iniţiaţilor în legătură cu o astfel de Scară formează. desigur. În unele locuri se vorbeşte despre "paşi îndrăzneţi”. Acest cuvânt a ajuns în limba engleză prin normanzi. Existenţa acestei Scări este prefigurată în sistemul progresului. Existenţa acestei Scări adevereşte informaţia împărtăşită Iniţiaţilor. Scara originală din istoria ebraică a pierit. ne putem da seama că acei primi paşi reprezintă un progres. în măsura în care acceptăm următoarea interpretare naturalistă a visului. Ni se spune că Scara Iniţiaţilor este precum aceea pe care a văzut-o Iacov în visul sau viziunea sa. mai apoi. treptele Iniţiaţilor sunt comparate cu treptele unei scări. ei înregistrau un progres cu fiecare pas înaintat.) (n.7 [n. Templul Regelui Solomon.= Past Master = Maestru din Trecut. şi cum Portalul se afla la un nivel cumva mai înalt decât cel al drumului.obiectivă. care înseamnă treaptă. iar noi nu o mai putem reconstitui acum. = Prince of Jerusalem = Prințul Ierusalimului. Acele trei trepte reprezintă prima lor încercare de a merge şi sunt numite "cele principale”. .]). În timpul zilei.t. cei care porneau într-acolo trebuiau să parcurgă un urcuş. . În lojă. Se aseamănă aceleia pe care a văzut-o Iacov.M . în sens ascendent sau descendent. prin faptul că este alcătuită din multe trepte.

verde şi violet. aceasta era mai mult un simbol decât o utilitate. galben. i-a adus despovărare inimii. şi acestea corespundeau. Înţelesul simbolic al celorlalte trepte ale scării nu a fost explicat încă Iniţiatului. unite prin piese paralele aşezate transversal la distanţe egale şi servind pentru a urca şi a coborî la alt nivel. rămâneau pe pământ.t. marmură. iar pentru cel din urmă staircase (n.t. ţinta aspiraţiilor sale. departe de cunoscuţi şi rude. Aceasta era reprezentată în şapte culori. în înţelegerea atribuită acestui fenomen de către evrei. deşi se simţea ca un fugar întrun loc părăsit. lăsăm la o parte tipul de scară simplă şi adoptăm un tip mai impunător. atunci când Curcubeul s-a proiectat în subconştientul său. Cele "câteva Grade" corespund "multelor trepte" despre care i-am vorbit Iniţiatului în legătură cu Scara sa. albastru. într-adevăr. se face o diferență foarte clară între scară ca obiect (de lemn. Aceste şapte porţi corespundeau celor şapte Grade ale Iniţierii. căci l-a ajutat să realizeze că Dumnezeu era cu el. celor şapte planete prin ale căror sfere sau orbite trebuia să treacă Candidatul. verde. Omul însuşi. iar aceasta ajută la exprimarea faptului evident că "Masoneria este o ştiinţă progresivă”. oranj. în viziunea lor sugerând o Scară a luminii. întrucât preocuparea lui deocamdată trebuia să fie doar pentru primele trei. extremităţile inferioare ale corpului său. D. G. pe care ei o vedeau ca pe un urcuş. Astfel. se presupune că ajungem la o altă astfel de platformă. în cadrul Ritualului Mitraic. adică picioarele.) alcătuit din două părţi laterale lungi şi paralele. indigo şi violet. Ne este cunoscut faptul că Fraţii noştri din vechime au idealizat Scara din Templul Regelui Solomon şi i-au dat o importanţă foarte mare. Şi. pentru primul tip utilizându-se termenul ladder. după cum urmează: roşu. Căci potrivit lui Celsus (după cum este citat de Origen). Astfel.8 Aici se ajunge în punctul unei platforme intermediare de unde continuă mai departe treptele Supraveghetorilor Secunzi. În Breasla Masonilor. de fier. după cum este cazul. dar în acea scară existau “trei principale” – trei culori primare: roşu. Însă i s-a precizat că este 8 În limba engleză. între o clădire şi exteriorul ei (cf. Aceasta apare în concordanţă cu faptul că Curcubeul s-a aflat întotdeauna printre simbolurile Fraţilor noştri Medievali. și scară în înțelesul de element de construcţie alcătuit dintr-un şir de trepte de lemn. adică Candidatul sau Adeptul. emblematic pentru viaţa umană. Încă mai este de învăţat! Iar nădejdea în atingerea unui progres mai mare se va face simţită în stăruinţa noastră. M. 9 D: Deputy (de exemplu.) . Curcubeul reprezintă semnul împăcării omului cu Dumnezeu. prin care ajungem la sublimul grad D. la rândul lor. de frânghie etc. reprezenta Scara pe care sufletul urca către cer. căci a treia secţiune a Scării Mistice.). la fel cum a fost şi cu înaintaşii săi.9 al unui Maestru Mason. sufletul omului era reprezentat ca urcând şi coborând prin sferele planetare pe "o scară cu şapte porţi. "se întindea către ceruri". pe timpul nopţii. piatră etc.cer şi pământ. = Deputy Grand Master = Mare Maestru Adjunct) (n. fapt ce a încurajat milioane de oameni în ascensiunea morală şi intelectuală. dex online). fără acoperiş deasupra capului. servind pentru comunicarea între etaje. această reprezentare încă se mai păstrează. este alcătuită din şapte trepte. la capăt existând o a opta". capul. după fiecare progres înregistrat. în simbolismul lui Zohar. Şi aceasta îşi găseşte paralela în Misterele Antice. Pentru ei. în timp ce partea superioară. Ultima reprezenta eliberarea definitivă a sufletului şi reprimirea sa în Viaţa Divină. SCARA COMPANIONILOR După ce Iniţiatul a trecut de cele trei trepte. (cu balustradă).

cu câte 3. xl. căci cu puţină reflecţie îşi va da seama că deja a ajuns pe prima platformă. Este interesant cum fiecare secţiune succesivă a Scării indică o extensie. deocamdată. cea a Lăcaşului Sfânt. Când Meşteşugarul a ajuns cât de sus a putut. ne apar la orizont culmi măreţe. 48). înţelesuri mai adânci decât le pot pătrunde. din punctul de vedere al numărului. în Est. celor Cincisprezece Psalmi. iar această privelişte din ce în ce mai cuprinzătoare este dovada pozitivă şi incontestabilă a faptului că ne-am ridicat mult deasupra punctului nostru de plecare. Lucrurile pot apărea doar ca umbre. numărul total de trepte se poate să 10 E:. La început. Pe această bază putem presupune că erau construite şi treptele simbolice ale Scării în Spirală. alcătuită din cinci trepte. rezultând un total de 15. pe măsură ce urcăm treaptă cu treaptă. iar Sfânta Sfintelor avea doar 6 coţi lăţime. este "ca şi urcuşul pe o Scară în Spirală. căpătăm o vizibilitate tot mai mare. 3 . şi că acum se îndreaptă spre a doua secţiune. 5 respectiv 7 trepte fiecare. Acesta nu ar trebui să fie un secret pentru el. 22. de la 120 până la 134. pentru a trece din curtea largă. şi alte opt la Poarta Interioară ce deschidea drumul către Curtea Interioară. În Templul lui Ezechiel. în total cincisprezece (a se vedea xl. Excellent. se aflau într-un raport exact invers. adică. potrivit Septuagintei (Ez. vom descoperi că proiecţiile pereţilor. În ce măsură acest număr se bazează pe adevăruri istorice ne vom putea da seama din următoarele date. era. astfel. în al Doilea Grad. progresul făcut poate părea nesemnificativ şi se poate să nu conştientizăm vreo înaintare. este informat că a urcat până la jumătatea Scării Mistice. oricum ar fi.Eminent. acceptat în aplicarea generală. Apoi. Dar numărul corespunde şi Templului Regelui Solomon. Probabil că era prevăzut în regulamente. lăţimea era de 14 coţi. acestea erau dublul numerelor 7 – 5 – 3. într-adevăr. Şi cum lăţimea Templului lui Solomon avea 20 de coţi cu totul. mai putem observa că în Templul lui Ezechiel existau şapte trepte la intrarea principală. cunoscută drept "Curtea Femeilor" (numită aşa pentru că era accesibilă femeilor). după cum vom vedea de îndată. Iar acest lucru este evident. acesta fiind un simbol numeric. cu siguranţă. "Forma necesară" recomandată avansării către E. avem un total de cincisprezece. erau înale de 5 coţi şi. toată această strădanie are o mulţime de aplicaţii. intrarea pentru publicul larg se făcea prin Portal şi. Simbolul cuprinde. sau "fragmentele laterale”. care se află la jumătatea Scării formate din 15 trepte. Din aceste analogii deducem în mod firesc că numărul 15 reprezenta un număr standard pentru constructorii Templului lui Solomon. iar Talmudul ne spune că aceste 15 trepte corespund.5 . . înmulţind acest număr cu numărul celor trei Camere. cu mintea Ucenicul sau Companionul.vorba despre "multe" trepte. însă experienţa noastră îl motivează pe Venerabilul Maestru să ne îndemne să ne străduim a realiza "zilnic un progres în cunoaşterea masonică”. 10 coţi. către "Curtea Bărbaţilor lui Israel" trebuia să urci un set de 15 trepte. punctul atins de ucenici. dacă aplicăm aceste măsurători. numiţi de către noi "Cântarea treptelor" pentru că erau cântaţi în timpul urcuşului. prea multe ca să se poată încerca măcar o explicaţie amănunţită a ceea ce presupune fiecare.7 coţi. către stânga şi dreapta fiecăreia dintre cele trei intrări. la "jumătatea drumului în Francmasonerie". Sunt trei seturi de trepte. În Templul lui Irod (cel distrus de romani). însă. Desigur. cu siguranţă. una deasupra celeilalte. căci el se îndreaptă către cea de-a opta treaptă. de fapt. iar drumul pe care trebuie să-l urmăm poate fi de-abia perceptibil. este. Căci. 26.10. căci acele trei rânduri de Camere despre care am spus că erau construite pe cele trei laturi ale Templului. 31).

(3) şi că este aşezată în centrul clădirii. i-a lăsat să treacă pragul.U. şi mulţi susţin că ea indică Soarele Spiritual. dintr-un anumit motiv. a fost ascuns cunoaşterii omului.7 sau mai mult". însă ştim că mai exista încă un set de şapte trepte şi dacă încercau să meargă mai departe. La fel ca şi cabaliştii. Era nevoie. Este oare posibil ca acele caractere ebraice să dezvăluie cuvântul? Companionul se află pe drumul recuperării Cuvântului pierdut. mai întâi. implicit. dar. adică le-a permis trecerea spre interior şi accesul la secretele Lojei Companionilor. . însă era „acoperită bine cu ţigle. şi anume a-u-m. Fraţii noştri din vechime vorbeau despre un Cuvânt mistic pierdut cu mult timp în urmă sau care. Cu toate acestea. Principala sa preocupare este să se asigure de calificarea Candidatului pentru a intra. la capătul celui de-al doilea set de trepte şi la platforma corespunzătoare acestora. să nu presupunem că acele caractere ebraice au vreo legătură cu Cuvântul în cauză? Companionii Arcului Regal ne-ar putea spune dacă este aşa. Platforma intermediară sugerează un interval în progresul Masonic. ci aspiranţi la Mistere mai Înalte. Meşteşugarii au urcat Scara în Spirală. Ascensiunea lor este indicată de 3 + 5 = 8 trepte. afirmaţia este "3 . Într-o anumită privinţă. . însă fără să i se ofere nicio explicaţie a acesteia. aducându-i. Totuşi. va oferi cheia enigmei Templului lui Solomon.T.fi fost mai mare în realitate. Aici au găsit o uşă. de Marele Custode”. cu excepţia celor trei factori menţionaţi deja: (1) că emblema are inscripţionate pe ea anumite caractere ebraice care în prezent au fost înlocuite cu litera romană G. dar după ce i-au adus acele „dovezi convingătoare” despre care ştim. Companionii reuşesc să arunce o privire de ansamblu asupra a ceea ce presupune marele secret. postat lângă uşă. va fi găsit pentru a dezlega taina universului şi. trebuie notat faptul că de acum nu mai erau simpli Meşteşugari. Nu ne mai sunt menţionate grelele încercări ce îi aşteptau după aceasta.G. aceasta era „deschisă”. reuşeşte să zărească emblema care îl întruchipează. Hinduşii au o criptogramă căreia îi atribuie caracteristici sacre. l-ar fi întâlnit pe însuşi Venerabilul Maestru. care. nu dezvăluie nimic în legătură cu modalitatea sau timpul în care Misterul va fi scos la iveală. un cuvânt ce face referire la ceea ce spune Katha-Upanishad: „Oricine cunoaşte această silabă va obţine orice îşi doreşte”. CARACTERELE EBRAICE Potrivit Istoriei Tradiţionale a celui De-al Doilea Grad. Se poate. etc”.O. (2) că acele caractere fac referire la Marele Geometru al Universului (G.. . Ritualul are în vedere câteva în plus faţă de ceea ce era necesar în scopul simbolismului. Marele Custode. însă nu îndrăznim să anticipăm: " Pune-ţi degetul pe b. construit după planul unor linii cosmice. nu după multă vreme va afla că în Meşteşugul Masoneriei tot ce ţine de Mistere şi „adevăratele secrete” a creat loc „unor secrete înlocuitoare” şi că obiectul căutării sale nu poate fi găsit decât după ce a trecut prin valea umbrei morţii. Dar este discutabil dacă erau mult mai multe. trebuia să fie mulţumit în ceea ce priveşte pregătirea necesară cunoaşterii Misterelor mai Înalte..5 . uşa care să îi ducă spre Camera din Mijloc. în contradistincţie cu Sooraj. Acestea toate îl pun pe Companion serios pe gânduri. uşa fiind deschisă larg. totuşi. astfel. asta nu înseamnă că s-au ridicat până la punctul cel mai înalt pe care îi este permis unui Mason să îl atingă. Şi spuneau că atunci când Cuvântul va fi reconstituit oamenilor. adevărul îi este deja revelat. la rândul lui. Totuşi. vai. Această criptogramă a misticismului oriental a constituit subiectul a numeroase speculaţii. expusă privirii sale. ca pregătirea lor să îl mulţumească pe acesta.).

aşezat adesea în mâinile lui Plutos. căci ei foloseau cele trei sunete sau litere esenţiale în legătură cu cei trei meşteşugari menţionaţi în Istoria Tradiţională astfel: JubelA. Rev. ortografiat și pronunțat „șibolet”. (2) apoi prin Rodiile de pe Capitelurile Stâlpilor Boaz şi Jachin. numită de noi Tablă de Trasat. după cum este adoptat aici). Astăzi folosim expresia în contextul în care un Frate este capabil să repete Ceremoniile fără cea mai mică abatere de la versiunea oficială. şi era considerat cea mai convingătoare dovadă dintre toate. Alegoria a fost sugerată de cele două accepţiuni ale cuvântul ebraic. care ilustrează Parola Candidatului. astfel. Aici am dori să subliniem. sensul metaforic de belșug. unde vedem un Spic de Grâu lângă o Cascadă de Apă. când galaadenii le-ar fi îngăduit efraimiților să treacă râul dacă pronunțau corect cuvântul). Judecători. SPICUL DE GRÂU Ţinta iminentă a căutărilor Companionului nu este. Ideea care îl însufleţeşte se pare că este una alegorizată în Lojă prin neobişnuita pictogramă sugerată de Cuvântul de Trecere. Prin anul 1687. căci în acel an. căci belşugul este rezultatul creşterii grâului într-un pământ bine udat. însă. descriind Cuvântul Masonic. care în Explicaţia de pe cea de-A Doua Tablă de Trasat sugerează semnificaţia de Shibboleth. am putea observa că acesta apare simbolizat în cadrul Ceremoniilor în trei moduri diferite: (1) prin bijuteria distinctivă purtată de Maestrul de Agape. ale Fortunei şi ale altora. „datorită abundenţei seminţelor lor”.” iar aceste două accepţiuni sunt îmbinate pentru a exprima ideea de Shibboleth. această limbă fiind considerată atunci forma originală de comunicare umană şi (b) că în timp ce îl împărtăşeau cuiva. spunea că acesta reprezintă „un semnal secret”. JubelO. 11 Aici se face referire la cuvântul ebraic Shibboleth (‫ . acesta a primit conotația de „parolă” (amintind de evenimentul de la trecătoarea Iordanului. În ebraică. astfel.t. gesturi sau mişcări ale corpului. totuşi. la vadurile Iordanului (v. cea mai importantă dintre toate. Acel Cuvânt deschide calea de la Gradul Întâi către Gradul al Doilea şi se spune că denotă belşugul (Shibboleth) 11. cu alte cuvinte.) . acesta înseamnă atât „spic de grâu”. un cuvânt pierdut. în limba română însă. prin pictograma din Diagramă. Acela îl făcea Mason.Soarele lumii fizice. putem deduce (a) că trebuie să fi fost un cuvânt ebraic. (2) flux de apă (atribuindu-se. (3) după care.)שבלת‬folosit de galaadenii conduși de Iefta ca test (de ִֶֹ ּׁ pronunție) pentru efraimiți. transmiteau Cuvântul într-o anumită „poziţie” stabilită de mai înainte. Masonii vremii aceleia foloseau anumite semne. presupus a fi la fel de evechi ca şi Turnul Babel sau cel puţin de pe vremea lui Solomon. 12). JubeluM. Şi mai înainte de a spune ceva despre ideea generală pe care o reprezintă cuvântul Shibboleth. comunicarea acestui Cuvânt constituia partea cea mai importantă a Ceremoniilor din Lojă. cât şi „cascadă. Ne vom da seama de importanţa acestui subiect amintindu-ne de expresia "Cuvântul perfect". George Hickes. care este un model antic folosit în arhitectură şi sculptură. că Fraţilor noştri Medievali le era cunoscută criptograma. (n. termenul are două înțelesuri: (1) spic de grâu. Numai aşa poate fi justificată descrierea lui ca „un semnal”. Cornul Abundenţei. dar în trecut însemna că Fratele se afla în posesia misteriosului „Cuvânt Masonic”. Raţiunea alegoriei din urmă este că Companionul a ajuns să îşi dea seama că în cele din urmă toată bogăţia nu este decât rezultatul exploatării noastre a naturii.

ştiind câte ceva despre sistemul de credite. Căci înmulţirea bobului de grâu sub influenţa apei şi a energiei solare era o paralelă şi o anticipare a coborârii omului în mormânt şi a sculării sale din nou. Căci Hipolit (scriind cu aproape 1. Acesta este unul din multele simboluri pe care Fraţii noştri Medievali obişnuiau să îl deseneze în diagramele de pe podeaua Lojei. bogăţie". acesta vede în monedele pe care le are în mână semne ale valorii la fel de bune ca şi produsele şi este destul de inteligent ca să ştie cum să îşi folosească bugetul în scopul nevoilor sale. adoptarea acestuia înseamnă că Fraţii noştri Antici ştiau de cele două înţelesuri ale termenului ebraic. căci despre unul se spune că denotă belşugul. Numai după ce-şi va fi găsit mijloacele de împlinire a dorinţelor sale fizice şi şi-a asigurat o poziţie stabilă în lume va putea beneficia de pe urma studiului Francmasoneriei ca ştiinţă speculativă. adică transmitea o lecţie morală. . Demeter însăşi (Mama Pământ) era cunoscută drept zeiţa grâului. după ce a făcut aşa. iar „grâul”. ca mijloc de asigurare a unui trai pentru sine şi pentru cei care depind de el. acela se va reîntâlni cu tovarăşii săi de suferinţă. adică al celor care au atins gradul cel mai înalt de iniţiere în Misterele lui Demeter de la Eleusis. este menţionat primul. ce nu poate fi exprimat în termenii bogăţiei materiale. căci descoperă încă o verigă de legătură între meşteşug şi Misterele Antice. făurirea.700 de ani în urmă) a remarcat cum Spicul de Grâu era considerat pe timpul său „misterul cel mai desăvârşit al Epoptae-ilor”. Omul reprezentat de Ucenic se gândeşte mai ales la elementele fundamental–necesare vieţii. acesta tinde către o răsplată mai mare decât oricare dintre cele două categorii de oameni. având adesea câte şapte spice pe o singură tulpină. Dar asta ca să se arate că pentru a fi admis în Gradul fie de Companion/Calfă. În ceea ce-l priveşte pe Maestrul Mason. Astfel. Ideea esenţială pe care o exprimă Shibboleth este de "belşug. ca fiind ceva indispensabil. vin şi untdelemn”. găsim legenda Zeiţei Grâului a Morţii şi Învierii Bobului de Grâu ca un mit pus în scenă în cadrul Ceremoniilor din The Mysteries12. Iar scopul principal al acestui simbol era să reprezinte (cum s-a şi făcut sub diverse forme în toate Misterele Antice) continuitatea vieţii. Ceres. Merită notat faptul că egiptenii antici cultivau un soi de grâu cu multe spice. şi asta se făcea în scopul instruirii şi al perfecţionării meşteşugarilor. Ambele Cuvinte de Trecere ce deschid drumul către Gradul 2 şi Gradul 3 transmit aceeaşi idee. Acest fapt este important. iar celălalt. şi trebuie să admitem că acest tip de grâne era cel mai potrivit simbol al belşugului. Ambiţia sa trebuie asemănată cu cea a marilor genii din trecut. Acela care eşuează în a realiza asta va fi nevoit să se zbată într-o sărăcie cumplită şi nu va fi în stare să aprecieze corect idealismul nostru. Dar să trecem acum să discutăm semnificaţia ezoterică a Spicului de Grâu. acela în cauză trebuie să fi câştigat experienţă în a exploata natura. Candidatul 12 Un ciclu de trei piese cuprinzând istorisiri biblice de la Facerea Lumii până la Judecata de Apoi.Indiferent de momentul în care a fost adoptat Cuvântul. când acest preot purta Cornul Abundenţei în mână şi îl prezenta pe pruncul nou-născut. xli. ceva mai valoros. Aluzia ce se face în legătură cu acesta în Volumul Legii Sacre (Gen. Acesta culmina cu vestea adusă de mai-marele preoţilor despre naşterea „unui prunc sfânt” (corespunzând Ceremoniei Învierii la noi). fie de Maestru Mason. Însă omul mai bun – Companionul – îşi vrea „plata în numerar”. Altfel nu ar fi avut motive să îi înveţe pe Companioni să le îmbine în pictograma prin care se transmite înţelesul de belşug. la „grâu. Însă oamenii au o concepţie diferită asupra bogăţiei şi standarde diferite ale valorii. spuneau ei. pâinea lui zilnică. căci. deşi avea un alt nume. 5) presupune că evreilor din vremea Regelui Solomon nu le era necunoscut.

Însă aceasta s-ar aplica în cazul acestor cămări sau al unora dintre ele. În Templul lui Solomon erau. iar alta către Apus. orice încăpere sau şir de încăperi ocupând o poziţie intermediară între alte două astfel de încăperi sau şiruri de încăperi ar fi putut la fel de bine să fie considerate drept ilustraţii ale camerei ideale pe care o avem în minte. ţinând seama de caracterul alegoric a tot ceea ce se rosteşte şi se întâmplă în Lojă. vestică şi sudică. şi cum Locaşul Sfânt se afla într-o poziţie intermediară – între Portal şi Sfânta Sfintelor – suntem înclinaţi să concluzionăm că aici găsim o rezolvare deplină şi că nu mai este nimic de adăugat. Căci Locaşul Sfânt în Templul lui Solomon se afla. În sprijinul acestei idei se poate aduce argumentul care prezintă Camera noastră din Mijloc ca fiind locul unde meşteşugarii angajaţi să lucreze la Templul lui Solomon mergeau „să-şi primească plata”. cum era în cazul Ucenicilor. În realitate însă. una înspre răsăritul soarelui. şi anume. în ziua a noua. pe când la Camera de Mijloc în cauză se ajungea urcând o scară cu două rânduri de trepte. este urmată de ceea ce este numit în termeni familiari „al patrulea grad”. nu doar mobilierul scump al Templului. suntem justificaţi să presupunem că aici.) . sub 13 King James (n.însuşi. Căci evident acesta nu poate fi „Locaşul Sfânt”. trei rânduri de Camere construite pe cele trei laturi: nordică. presupune un loc deasupra unei camere aflate la un nivel mai jos şi având o a treia cameră deasupra. aceasta este doar o jumătate de adevăr. „Camera de Mijloc” se poate să fi fost al doilea rând de Camere. mergeau masonii să-şi primească remuneraţia. se vărsa vin din două căni. la singular. care. CAMERELE DIN MIJLOC Unde sau în ce parte a Templului lui Solomon erau păstrate Misterele Antice? Aceasta este o întrebare încărcată de dificultăţi.4 4. 26) În ele se păstrau tot felul de lucruri de preţ. decât că aceste Cămări erau cu adevărat folosite în acest scop? (Neemia 10. putem deduce. care se plătea în numerar. dar şi în Versiunea Autorizată13). şi ultima zi din Ritul Iniţierii. după cum ştim. Într-adevăr. fie că era sub forma unei „simbrii”. în Vulgata. 38-39. Apoi. la singular. 1 Cron. de asemenea. termenul „Mijloc”. În acest ritual al vărsării avem o analogie cu ceea ce facem noi înşine după fiecare iniţiere. folosit în această conexiune. am putea înţelege la fel de multe din denumirea dată unora dintre ele. în legătură cu Camerele. căci ce altceva am putea înţelege din numele de „Vistieriile Casei lui Dumnezeu”. Acolo.t. după care mai exista un rând de trepte ce duceau spre un loc mai înalt. 9. fie. Est. avem o soluţie alternativă. iar uneori „Casa Vistieriilor”. de unde venea lumina care fertiliza pământul. Vest. de unde veneau norii de ploaie şi unde apunea soarele. Şi întrucât în unele pasaje din Volumul Legii Sacre se face referire la aceste cămări prin termenul „Camera” (Neemia 13. unele formulări din Ritual ce fac referiri la „Camera de Mijloc” indică o cu totul altă locaţie. la nivelul drumului. având în vedere că erau în afara Templului. Camera de Mijloc. cel puţin nu dacă luăm afirmaţia ad litteram. ci şi „grâul. În timp ce Locaşul Sfânt era. Într-adevăr. într-adevăr. În Tradiţia noastră Istorică se specifică în repetate rânduri cum Companionii trebuia să intre în „Camera de Mijloc a Templului”. practic. mustul şi untdelemnul” pe care le aduceau oamenii ca zeciuială pentru îngrijirea edificiului Templului. Evident. la plural.

meşteşugari „făcând parte din acea clasă superioară orânduită a stăpâni peste restul”. iar acestea se aflau în posesia lor. În Cartea Regilor (I. Apoi mai exista un fel de uşă cu un funcţionar în dreptul ei care o păzea. după cum era numit de obicei orice învăţător ilustru. adică aceasta din urmă se afla imediat dedesubt. cele de pe rândul din mijloc erau puţin mai mari. care era însărcinat. inclusiv asupra acestor odăi. Această lăţime crescândă s-a putut realiza printr-o îngustare treptată a zidului Templului. dar erau dispuse diferit. 5 coţi înălţime. care trebuie să fi fost un om cu vreun oarecare statut. cum era şi la primul.4). destinate unor bărbaţi cu o funcţie mai puţin importantă. 5 lungime şi 5 lăţime. Aceste trei rânduri de camere se potrivesc celor trei ordine masonice ale noastre. la fel ca şi Acoperitorul nostru. cuvântul utilizat în ebraică fiind acelaşi cu cel care apare în istoria noastră. adică oameni cu o îndeletnicire zilnică la Templu. cei care participau la ele fiind căpeteniile preoţilor. Desigur. În cel de-Al Doilea Templu. astfel că nimeni nu putea urca scara fără consimţământul lui. leviţii şi capii familiilor lui Israel. De aceea. considerând-o un act de profanare ce trebuia îndreptat. Unele dintre ele erau rezervate anumitor persoane: preoţi. Nu exista decât o scară cotită şi probabil că mai era cineva de strajă la catul al doilea. 34. Însă nu trebuie să presupunem că aceştia erau simpli străjeri. adică de 6 coţi lăţime. prin urmare. Unul dintre fiii săi. La un moment dat. iar Neemia a denunţat fapta aceasta. cântăreţi. cel puţin aşa afirmă Ezechiel (41. în fiecare a şaptea zi. funcţionari responsabili. după cum este de aşteptat. La fel de evident este şi faptul că „uşierii” erau trei la număr. 26). unele dintre camere erau folosite ca locuri de întâlnire. Una dintre camere era dată în folosinţa „fiilor”. Ier. adică a ucenicilor. Cele de la primul cat erau cele mai mici.forma unei bonificaţii săptămânale acoperind elementele absolut necesare traiului. Aceasta se potriveşte foarte bine cu ceea ce citim în Explicaţia de Trasat şi. 6. deţinând controlul asupra întregului Templu. corespunzând numărului de intrări în Templu şi al rândurilor de camere. 6). Iohanan. îi putem pe drept cuvânt atribui lui Maaseia funcţia de Acoperitor secund. Se pare că la fiecare cat erau câte treizeci de odăi. 1Cron. a adepţilor lui Hanan. de fapt. expresia din urmă face referire la „bărbaţii liberi” sau oamenii obişnuiţi. Acestea existau în Templul lui Ezechiel. 8) aflăm că Scara în Spirală care ducea la „Camera din Mijloc” era pe latura sudică. Aceste Căpetenii erau Menatschin. 6). Abiv. care este descris ca fiind „un om al lui Dumnezeu”. dar Eliaşib i-a permis amonitului Tobia să se folosească de o alta. deşi nu locuiau în ele (Neemia 13. „uşierul”. Cele de sus erau cele mai mari. 7-9. paznici şi căpăteniile uşierilor. 4. este menţionat ca fiind în poesesia unei anumite cămări (Ezra 10. unde era scara. având 7 coţi lăţime. când sunt menţionaţi alături de . şi cel mai probabil erau rezervate bărbaţilor eminenţi. bărbaţii care ocupau acele cămări alcătuiau o comunitate închisă.29. acestea erau. 9. Şi este de remarcat faptul că mărimea lor era tot mai mare pe măsură ce urcau cu un cat mai sus. să împiedice orice persoană necalificată să urce scara şi să fie admis în Camera Căpeteniilor (Ezra 8. la catul de mai jos. Scara în Spirală se afla lângă Portal sau intrarea sudică a Templului. Aceştia erau. având în vedere că a devenit Mare Preot. „supravegherea” camerelor a fost încredinţată unui anume Eliaşib. şi erau pregătite pentru bărbaţii care ocupau poziţii mai înalte. Căci citim cum „Camera Căpeteniilor” era situată exact deasupra celei ocupate de Maaseia. Camerele de sus erau ocupate de cei care răspundeau în faţa Venerabilului. poate chiar şi la etajul de sus.

dar ce să mai spunem despre spaţiul necesar Ceremoniilor. aşa? Prima obiecţie care ne-ar putea veni în minte este că până şi cele mai încăpătoare camere de deasupra erau mult prea mici pentru a adăposti un grup atât de mare de oameni. căci tăcerea indică un caracter ascuns al istoriei. de cel puţin 60 de coţi înălţime. 3. prin deducţie. Astfel. Toate aceste lucruri par să sugereze că am identificat Camera de Mijloc a Companionilor. în est. Este mult mai probabil ca Portalul să fie alcătuit din trei părţi. după cum s-a explicat deja. Dacă Portalul Templului lui Solomon era o structură în formă de turn. ar fi absurd să presupunem că aceasta să aibă 40 de coţi înălţime.. Septuaginta şi versiunea siriacă vorbesc. aceştia apar în ordinea priorităţilor imediat după Marele Preot şi al Doilea Preot. din câte ştim. Spaţiul exista şi este de necrezut ca acesta să nu fi fost folosit. o Cameră de Mijloc de 20 de coţi înălţime. mai rămân 40 de coţi deasupra pentru restul turnului. Singurul mijloc de ascensiune din Templul lui Solomon despre care avem însemnări este Scara în Spirală de pe latura sudică a Templului. După ce Fraţii noştri Antici au intrat în Portal. într-adevăr. aceasta trebuie să fi fost cea imediat deasupra . care erau prea mici. În plus. prin urmare. dacă e să ne gândim la Ritualurile care se desfăşoară într-o Lojă Masonică? IDENTIFICAREA CAMEREI NOASTRE Dar dacă această identificare nu poate fi acceptată. compartimentarea întreită ar fi în consonanţă cu amândouă seturile de câte trei rânduri de camere de pe margini şi cu forma triplă a Templului însuşi.alte persoane importante. presupunând că înălţimea intrării comune de la bază era aceeaşi cu aceea a Sfintei Sfintelor. Asta înseamnă că trebuie să căutăm altundeva o cale de acces. Iarăşi. 2 Regi 25. 24. Cele trei lucruri trebuie să fi existat. este limpede că adevărata Cameră de Mijloc unde erau păstrate simbolurile secre ale Francmasoneriei şi despre care Calfele/Companionii trebuie să-şi formeze o imagine de ansamblu se afla la catul al doilea. prea mici pentru a putea constitui sediul unei frăţietăţi. deşi nu se face nicăieri referire la ele. de la sud către încăperile de sus ale Portalului. Într-adevăr. (Ier. să zicem de douăzeci. faptul că cele două cămări de deasupra Portalului au rămas într-un mod atât de misterios nemenţionate le creşte importanţa. Şi considerăm că argumentele aduse în favoarea acestui răspuns surprinzător vor fi decisive. socotim în mod firesc că deşi trebuie să mai fi existat o a doua încăpere deasupra intrării. Şi într-o încercare de a afla la ce puteau fi folosiţi aceşti 40 de coţi. în Portal nu era nicio scară care să facă legătura cu etajele superioare. căci citim: „Au ajuns acolo prin Portal sau prin intrarea sudică.18). şi o A Treia Cameră deasupra. de la parter la Camera de Mijloc. despre care ne vorbeşte Tradiţia şi. şi anume: intrarea dedesubt. ne-am gândi că cele trei nivele aveau aceeaşi înălţime. Astfel. adică de 20 de coţi.”. De aici este evident că exista o cale de a urca de la camerele de jos la cele de mai sus. care ducea către Camera de Mijloc.. adică în Portal. atunci unde altundeva putem găsi un loc care să corespundă mai bine descrierii Camerei de Mijloc a celui de-Al Doilea Grad? Răspunsul la această întrebare este următorul: acolo unde Iniţiatul îşi începe cariera masonică. dar este. au ajuns la piciorul scării cotite. Iar Istoria Tradiţională face referiri la aceasta. şi cum această Cameră nu poate fi niciuna dintre camerele laterale descoperite. despre înălţimea Portalului ca fiind de 20 de coţi. şi. de fapt. o modalitate de a ajunge la Camera de Mijloc şi la Camera imediat deasupra ei.

sau aproximativ 9 metri pe 4. acesta ajungea să afle de existenţa Scării în Spirală. care trebuia să-l pregătească şi instruiască. lecţia supremă a meşteşugului. care măsura 20 pe 10 coţi. . şi urca trei trepte ce îl duceau la nivelul primului rând de camere (Aceste trepte sugerează scara). Aici trebuia să treacă printr-una din cele mai importante probe ale curajului şi loialităţii sale. şi anume la sala imediat de deasupra portalului. Dar mai înainte să poată intra în această fascinantă „Cameră de Mijloc”. trecând prin acea primă ceremonie. chiar dacă nu este în formă de spirală. Acum este momentul când Maestrul Mason se deosebeşte de o Calfă. Ajungea. şi nu ca mai înainte prin Portal. dar. Nu ştim ce secrete i se dezvăluiau în stadiul acela. acesta putea vedea Steaua Strălucitoare a Dimineţii. desigur.. astfel. care să-i inspire noi nădejdi şi să-i sporească entuziasmul.) . şi multe alte locuri secrete” (Prelegerea I).5. multele cotituri pe care le are justifică pe deplin acel nume. Mai exista apoi o cotitură şi era necesară o plimbare înspre sud. dar acesta nu era sfârşitul. sau putem fi duşi jos. încă o traversare a coridoarelor înspre laturile de sud. Mai exista încă un rând de trepte de urcat. vest şi nord. iar când se termina. e limpede. Acolo era o platformă şi. la o altă platformă. unde îl întâlnea pe Prim Acoperitor. vedea un coridor lung. Probabil că avea loc după lăsarea întunericului. iar acelea erau socotite ca trepte ale Scării. i se va permite să intre pe poarta sudică. Însă. trecând astfel prin faţa locuitorilor camerelor laterale pentru a dovedi că are competenţele necesare admiterii în Ordin. dacă se întorcea. vest şi nord ale Templului. după care ajungea în sala descoperită de deasupra Portalului şi pe latura estică.Portalului. ceea ce găseşte Maestrul Mason în vârful Portalului (cel mai înalt punct atins în meşteşug). pe care trebuia să-l străbată. el este acum un aspirant la rangul mai înalt de calfă. iar Astronomia este ultima dintre cele Şapte Arte şi Ştiinţe Liberale. În sala descoperită el ar putea studia stelele. primea gradul de Calfă şi se familiariza cu un anumit simbol mistic. într14 Fără de care nu se poate –lb. Apoi trecea printr-un pasaj. Căci este o realitate faptul că domeniul Francmasoneriei cuprinde „colinele înalte şi văile adânci. De acum îi va fi îngăduit să fraternizeze cu Masonii în general. prin geam. fie din Cameră. sau poate ambele. alcătuit din şapte trepte. După ce era admis. dar el urcase deja trei trepte. în inima pământului. alcătuit din cinci trepte. Aceasta pune semnificaţia denumirii de „Scară în spirală” într-o lumină cu totul nouă. Urca acum cel de-al doilea set de trepte. iar asta îl aducea la Camera de Mijloc din est. acestea corespunzând înălţimii camerelor. Putem fi conduşi spre vârful înalt al Portalului şi să culminăm cu arcul caternarian. sub îndrumarea Acoperitor Secund. despre care nu se vorbeşte nimic.t. În partea sudică. căci. în acelaşi scop ca mai înainte. fie de pe cer. Venind a doua oară. după cum aflăm în Capitolul Arcului Regal. Candidatul se înfăţişa ca un închinător oarecare la intrarea în Portal. Prim Acoperitor îl supunea unor anumite încercări. Credinţa lui în Marele Arhitect al Universului era sine qua non14.. o altă platformă. Asta ne dă posibilitatea să înţelegem cum se desfăşura Iniţierea unui Mason în zilele acelea. şi care nu a fost niciodată asociată cu vreo anume persoană. latină (n. care era de 5 coţi. va trebui întregit cu ceea ce va descoperi în adâncurile de dedesubt. unde i se înfăţişau privirii minunatele lucrări ale Atotputernicului. Se va lăsa.

dar luminează locul cu totul. pe Pardoseala Lojei. deşi concepţia noastră masonică apare prezentată sub diferite aspecte. La o examinare atentă a diferitelor momente ale Ritualului care îl privesc pe subiect. la misterioasa sală de la catul al doilea al Portal/Portalului. pentru a indica aşa-numita „flacără”. chiar deasupra intrării. care se odihneşte în noi. aceasta constituind adevărata Tablă de Trasat prin care masonii în vârstă primeau instrucţiunile şi îndreptările necesare. simbolul era reprezentat printr-un Soare cu raze pâlpâinde. care erau date în folosinţa supraveghetorilor construcţiei (Menatschin). dacă este poziţionată central. căci nu doar că îşi trimite razele asupra întregii adunări. Însă misteriosului astru i se atribuie câte o altă denumire la fiecare etapă succesivă. nu putea fi. În Lojele noastre. l-au tratat întotdeauna ca pe un simbol al divinităţii. razele sunt întotdeauna omise. cu cretă. doar când am trecut prin amândouă tipurile de experienţă i se dezvăluie spiritului uman Misterul cel mai adânc. dacă e „aprinsă”. Căci primitivii. Pentru Ucenici.adevăr. care judecau totul prin filtrul simţurilor. care înseamnă. despre care nu avem nicio consemnare clară. combinând trei aluzii istorice distincte: una la Templul lui Solomon. lumina supremă a Universului (cum o vedeau Fraţii noştri Antici) şi splendoarea Prezenţei lui Dumnezeu. aceasta se afla printre obiectele schiţate. că aceasta îşi are originea într-un un alt tărâm. În reprezentările moderne. De aceea nu trebuie să ne mirăm că în Ritual acesta este numit atât „slava din centru”. deci. la fel cum mistica iudaică a perceput-o asupra Templului lui Solomon în chipul slavei Shekinah. şi anume la Locaşul Sfânt ca loc unde se purificau israeliţii cucernici. cinsteau Soarele ca pe o manifestare a Dumnezeirii. descoperim că. cum ar trebui. pe care le vom explica puţin mai târziu. la Rândul din Mijloc al Camerelor Laterale construite în faţa zidului Templului. Mai întâi este o „Stea Aprinsă”. ideea de bază este întotdeauna aceea a Soarelui în slava sa meridiană. iar a treia. pentru ca în cele din urmă să fie un „Luceafăr Strălucitor de Dimineaţă”. un glob sau o lampă simplă care. Fraţii noştri din vechime au pus mare preţ pe Soare. Însă această denumire este o metaforă. Apoi s-au introdus anumite modele geometrice. I se clarifică identitatea prin aserţiunea explicită că aceasta „se referă la Soarele ce luminează Pământul şi prin influenţa sa binefăcătoare revarsă binecuvântări asupra lumii”. după cum ne-am fi aşteptat dacă Misterele erau păstrate acolo. Dar acele schiţe prezentau anumite variaţii. în folosul Calfelor şi al Maeştrilor Masoni. Cândva. desigur. (a) STEAUA APRINSĂ Gradul Întâi concepe iluminatul Lojei ca datorându-se Stelei Aprinse. datorită acestui fapt. Vom vedea imediat că înţelesul rămâne aproape neschimbat în fiecare dintre cele trei cazuri. Steaua Aprinsă ia de obicei forma unui ornament. corespunde foarte bine scopului. cărbune sau lut. căci nu este vorba despre o stea obişnuită. apoi un „Simbol Sacru”. Încă de la începuturile istoriei. ILUMINATUL LOJEI În decursul carierei noastre masonice ni se spune mereu că lumina Lojei este o „lumină de sus”. cât şi „slava Domnului”. Cercetările noastre arată. oamenii şi-au dat seama că este imposibil să pună în umbră marele astru şi. în funcţie de Gradul în cadrul căruia funcţionau. de fapt. că simbolul „Camerei de Mijloc” este unul complex. . deşi simbolul se diversifică în scopul revelării unor adevăruri mai noi şi mai adânci.

Sicriul. luminând toate acele simboluri.a. 4 reprezintă nordul. cerc. exprimând dăruirea de sine. Ucenicul trebuie să stea în Portal la Est. Acest lucru i-a conferit Ordinului nostru o anumită substanţă creştină (fapt ce trebuie să fi fost agreabil pentru Fraţi.Simbolurile desenate pe Pardoseală sunt foarte numeroase şi diverse. acesta obţine cele trei puncte care îi vor da posibilitatea să proiecteze un triunghi imaginar imens. 3. era un cerc de lumină. indicând Maestrul desăvârşit.) . toate fiind figuri concentrice. bucurându-se de spectacolul naturii ce i se desfăşoară în faţa ochilor. care este. iar scopul acesteia nu era doar o relaxare a ochiului. sudul şi vestul. Cornul Abundenţei. printre ele se pot observa unele lucruri foarte pitoreşti. precum. Craniul şi oasele încrucişate.. sărbătoarea Sfântului apare pe data de 8 mai. 4”. Pe lângă uneltele specifice diferitelor Grade. Dar acum îl învăţăm pe Ucenic să se dezvolte către o concepţie mai înaltă. Adevăratul sens al acelor date era acela 15 Sf. estul. corespunzând Pământului. triunghiul este un simbol al lui Dumnezeu. Altarul Tămâierii. Cum lumina lămpii din tavan cădea pe podeaua Lojei.d. de unde apare ideea şorţului. 2. un brâu circular ţintuit cu stele. Acea diagramă complexă a fost inclusă într-un pătrat. care erau schiţate pentru a pune în lumină concepţia masonilor asupra Universului. Semnificaţia acelui triunghi este că Dumnezeu este imanent în creaţia Sa. de fapt. (n. simbolizând urcuşul nostru către perfecţiune. triunghi. cu cele patru puncte cardinale. realizată prin combinarea a trei triunghiuri de câte 120°.m. ci instruirea minţii. reprezentativă pentru relaţiile dintre noi. Biserica îi sărbătoreşte în aceste zile pe Sf. Pardoseala Lojei era adevărata Tablă de Trasat a masonilor. de exemplu. Clepsidra. mielul.. Sfoara („cablul de remorcă”). o emblemă a timpului. Am înţeles deja că motivul pentru care Masonii Medievali au adoptat zilele de 27 decembrie şi de 24 iunie ca date pentru principalele lor întâlniri era dorinţa acestora de a celebra apariţia luminii în lume. însă în calendarul ortodox și greco-catolic. iar cele mai multe lucruri reprezentate pe ea aveau legătură cu realităţi ale naturii. iar 1. 2. Stupul de albine. Acesta îşi mai găseşte expresia în binecunoscuta formulă adoptată de Masonul Arcului Regal atunci când rosteşte: „Punct. 3. Iar aceasta a fost încadrată de ceea ce s-a numit Bordura. adică la cel mai înalt punct pe care îl poate atinge. erau asemenea copiilor. Curcubeul.t. o piramidă de lumină şi simbolul prezenţei divinităţii. într-o perioadă în care întreg Vestul Europei se bucura de unitate religioasă). Scara. în jurul căruia noi descriem un cerc. pentru a reprezenta planetele gravitând „în jurul Soarelui”. Ioan Evanghelistul este sărbătorit pe data de 27 decembrie de către romano-catolici. Acesta vede Soarele ca sursa principală de lumină şi viaţă. Steaua în cinci colţuri (Pentagrama/Pentalpha=5 A). semne ale mortalităţii ş. colina cu valea sa reprezentând răspândirea ştiinţei noastre prin literele E-V. simbolul neprihănirii. cele patru puncte cardinale ale globului simbolizate de Pardoseală. anglicani și luterani. a 47-a Teoremă a lui Euclid. „la meridianul său”. 1. Bolta Cerească acoperită de stele. de fapt. Steaua Aprinsă a fost plasată în centrul Diagramei ca fiind obiectul cel mai evident datorită importanţei sale atotdominante.. Ioan Evanghelistul 15 şi pe Sf. şi la apusul acestuia în vest. adică Pardoseala. cei Trei Stâlpi şi cele Trei Lumini. Coasa. Astfel.. fiind însă doar întâmplător. Întreaga adunare. Ioan Botezătorul şi din aceste considerente Meşteşugul a ajuns să fie cunoscut sub numele de „Masoneria Sfinţilor Ioan”.. făcând aşa. Primitivii făceau la fel. căci trebuie să observe acelaşi Soare în trei poziţii: la răsăritul său în est.. Punctul îl constituie acel punct din cerc la care ne-am referit mai înainte. cei care erau de faţă şi-au dat seama că Masoneria are multe să-i înveţe.

Fraţii noştri Antici au adaptat-o acestei utilizări. Şi astfel spunem că Simbolul Sacru „face aluzie” la Atotputernicul Arhitect care a produs şi face să funcţioneze sofisticata sa maşinărie. vârful triunghiului imaginar aflat între est şi vest. după Crăciun. cu un maxim de lumină şi minim de întuneric. Prin urmare. însă acum este văzut ca „un Simbol Sacru”. ştiinţa care îl descoperă pe Dumnezeu în Marele Geometrician al Universului. şase luni mai târziu. Căci dacă Calfa este un mason speculativ. asumând în felul acesta un aspect diferit. Într-adevăr. ci exprimă o concepţie mistică. acelaşi loc unde Ucenicul a văzut Steaua Aprinsă. astfel. dar Calfele au acum o viziune diferită asupra lui.că. Iar această viziune nouă îl face să realizeze că acesta aparţine domeniului minţii. Dar Fraţii noştri Antici au căutat să ilustreze totul prin simboluri. trebuind. simbolul-lumină al Calfelor nu este un simbol gol. . în timp ce ei înşişi se aflau într-un anumit loc. Acesta adevereşte faptul că Fraternitatea noastră este condusă de Soarele Dreptăţii. trecând de ziua cea mai scurtă. Prin urmare. uneori putem vedea reprezentate pe suprafaţa sa anumite embleme aparţinând gradelor mai înalte. dar acum emblema va lua un aspect geometric. înţelegând că se face referire la Marele Geometrician al Universului. respectiv cea mai lungă din an. adică. ceva imaterial. Fraţii au considerat potrivit să semnaleze acele fenomene astronomice neobişnuite prin întâlnirile lor tot la o jumătate de an. Acest lucru trebuie dezaprobat. trebuia să ne aşteptăm la aşa ceva. însă acesta nu mai este un fenomen astronomic indicând ora douăsprezece fix. căci întruchipează o realitate spirituală extrem de încurajatoare. „Soarele” nu reprezintă acum o sferă cerească fizică care produce lumina zilei. sfera luminoasă a Ucenicilor nu mai este adecvată scopului. în Loja Calfelor „Steaua şi pecetea lui Solomon” a fost proiectată pe faţa lămpii. Marele Maestru al Angliei. ci de Dumnezeu (al cărui simbol este Soarele). în conformitate cu legile pe care el însuşi le-a stabilit. Când este admis în Loja Calfelor/Companionilor. Masonii considerau că este timpul să se reorganizeze şi să îşi reia activităţile. „Simbolul Sacru” încă mai luminează. (b) SIMBOLUL SACRU Deşi Steaua Aprinsă este prezentată corect Ucenicului sub forma unui glob simplu. un gânditor. nu de Soarele material. intangibil şi invizibil. capacitatea intelectuală. evenimentul impunea o sărbătorire veselă şi un Praznic marcat întotdeauna de bună dispoziţie şi bucurie. Pare nepotrivit să încercăm a-i atribui o formă exterioară. ci ceva care străluceşte în interiorul său. raţiunea sa. Ucenicului nu ar trebui să i se permită să vadă decât ceea ce ţine de rangul său. se ivea cea mai lungă zi din an. şi au precizat că ocupă un anume loc. încă din vechime. pentru că o considerau Simbolul Filozofului. Toate acestea vor înlesni explicarea înţelesului acelui glob splendid ce apare pe şorţul purtat de Preavenerabilul. iar El îşi varsă razele spre a ne călăuzi pe căile virtuţii şi ale ştiinţei. În Ritual. Nu constituie nicidecum un element nou: este acelaşi cu Steaua Aprinsă a Ucenicilor. deci trebuie reprezentat prin ceva luminos. şi când. modificată. acesta va observa că astrul ce luminează Loja se află încă acolo. Evidenţiem faptul că Soarele se află la meridian. unul central – „în centrul clădirii”. căci dacă Gradele Francmasoneriei trebuie diferenţiate foarte clar. Din cauza faptului că simbolul este acum creat să transmită o idee diferită. Astfel. aceştia afirmă desluşit că ei au descoperit acest simbol. când lumina se reîntorcea şi zilele începeau să se mărească. Ideea simbolurilor dătătoare de lumină este una esenţială în Masonerie.

El este cu noi şi ochiul Său Atotvăzător ne vede etc”. în măsura în care îi putem trasa urma în timp. Iar menţionarea ochiului constituie o altă legătură între meşteşug şi înţelepciunea lumii antice. simbolul era mult deasupra capetelor lor. deşi în vremea noastră acestea au fost înlocuite cu litera „G”. Horus fiind creatorul zorilor. iar grecii îl numeau „ochiul cerului”(Hemma oetheros). când citim că pe când Fraţii noştri Antici intrau în Camera de Mijloc.. unite cu acelea Trei care mărturisesc pe Pământ. căci putem vedea că aceste puteri sunt reprezentate de două triunghiuri. al doilea. Meşteşugarii înşişi nu pot să ne explice semnificaţia acelor caractere. În Ritual avem două indicii referitoare la aceasta: primul. secretul ar fi scos la iveală. în noi înşine şi pe tot cuprinsul Universului. care. forţe active oriunde. să ne amintim că. că „Ochiul Său atotvăzător ne observă”. Se crede că Fraţii noştri Antici au înglobat în simbol anumite „caractere ebraice” enigmatice. acela va descoperi curând Viaţa care pulsează în Inima Lumii şi lumina care iradiază de acolo. folosit uneori ca înlocuitor pentru aceasta.. după cum se poate vedea dintr-o privire în această figură geometrică şi în hexagonul convenţional. dar. despre care credem că se află în centrul Universului. ei ştiau „la cine face referire (simbolul)”. conturul unui ochi sau alt model. dând de înţeles că a avut loc o împăcare. dar totuşi armonios întrepătrunse. Este ceva ce s-a pierdut. Primii Ucenici le puteau vedea acolo. pe simbol. al vieţii şi al morţii. nu mai înainte. iar noaptea. închizându-le. oricum. din care este alcătuit Simbolul. al luminii şi al întunericului. Triunghiurile menţionate se află în opoziţie. un fel de cadru. Şi acest ochi ce apare pe faţa Lămpii Lojei era atunci un simbol în simbol. al materiei şi al duhului etc. în răspunsul Prim Acoperitorului. Dacă lăsăm un frate să stea în „postura” unui Companion. În cele două Triunghiuri aflate în opoziţie putem descoperi un simbol al antagonismului naturii. deschizându-şi pleoapele. la Macrocosmos. Fraţilor. făcea zorile. iar în al doilea rând. De aici descrierea „Stelei şi a Peceţii” ca fiind „Rezumatul cel mai simplu şi mai complet al ştiinţei universale”. fiecare rasă a perceput Soarele ca un semn al Prezenţei lui Dumnezeu. la fel cum credem şi despre Soare. adică Universul lui Dumnezeu. Egiptenii foloseau discul solar ca o emblemă a lui Ra. deschizându-şi inima.Într-adevăr. care spune că aceasta are legătură cu Marele Geometru al Universului. Într-adevăr. . Reflecţia Maestrului Venerabil ne aminteşte de faptul că ochiul a fost făcut în unele cazuri pentru a servi scopului. exista obiceiul înlocuirii acesteia cu o literă convenţională. adică „al Cerului”. în morala Maestrului Venerabil: „Prin urmare.. Aceştia mai vorbeau de „Ochiul lui Horus”.. Acest lucru s-a întâmplat doar după ce au ajuns la capătul Scării în Spirală. la Cele Trei puteri care mărturisesc în cer. Şi chiar şi atunci. exprimând măiestrit ce avem noi în minte. dar care au fost echilibrate şi armonizate. Din vechime. astfel. sau casetă. Această idee apare şi în Istoria Tradiţională a Calfelor. Practic. dacă nu s-ar face aşa. În Gradul al Doilea. atenţia le-a fost atrasă îndeosebi de caracterele ebraice scrise acolo. acea inscripţie misterioasă nu ar trebui să apară pe Simbolul Sacru. Marele Geometrician al Universului se uită în jos din „cuibul” său din centru şi îşi priveşte toată creaţia şi toate lucrările Sale. Romanii antici se refereau la Soare prin denumirea de „ochiul lui Jupiter”. căci acea „poziţie” exprimă atitudinea sa de „solicitant” de lumină şi relaţia sa cu Sufletul Naturii. în care inscripţia a fost păstrată cu sfinţenie. cinstit de ei ca fiind Creatorul tuturor lucrurilor. adepţii ocultismului văd această „Stea şi Pecete” ca adoptând o dublă referinţă: mai întâi. Modelul geometric este.

la fel ca şi noi. Steaua cu şase colţuri. ideea „Stelei de Dimineaţă” este departe de a fi una exclusiv creştină. cu alte cuvinte. se refereau la Venus. Venerabilul Maestru i se adresează noului avansat în grad.Vedem. De aceea. îndemnându-l să „ne ridicăm ochii la acel Luceafăr Strălucitor al Dimineţii. neegalată vreodată în toată galaxia dinspre miazănoapte. Iar Fratele Iachin. (c) LUCEAFĂRUL STRĂLUCITOR DE DIMINEAŢĂ Acum. în care vedeau un Vestitor al Zorilor. după ce au reuşit să stăpânească bine tot ce i-a învăţat meşteşugul. fiind doar Al Doilea Mare Preot. căci au existat anumiţi scriitori masoni (încă din 1735) care susţineau că aceasta era o referire la Steaua care i-a călăuzit pe Magi în Tradiţia Creştină. În consecinţă. deoarece totul ţine de experienţa căpătată pe parcurs. călătorind de la est la vest. al cărui răsărit aduce pace şi izbăvire etc”. ceea ce se spune şi se face în Loja Companionilor este conceput să ne impresioneze prin faptul că Dumnezeu este lumina minţii. orice obiect care să strălucească deasupra capetelor noastre ar fi la fel de potrivit. aceştia vor trebui să coboare „în adâncurile” de mai de jos.. Şi atunci. iar Steaua era atât de strălucitoare. Orice Stea. sau Hexagonul. şi aproape în toată lumea. aveau un înţeles adânc. Unii dintre Fraţii noştri Iudei au avut ezitări în ceea ce priveşte utilizarea acestui epitet. încât a devenit proverbială pentru splendoarea sa neîntrecută. Însă ne este interzis să cercetăm problema mai departe. tot aşa referirea care se face la mijloacele sale de iluminare îl înalţă pe subiect pe un plan încă şi mai înalt. în căutarea Marelui Maestru. Ci este important să înţelegem la ce facem referire atunci când vorbim . Fiecare Mason al Arcului Regal va înţelege aceasta. de la scriitorii clasici ai Greciei. fiind aplicat unui lucru care prezintă cel mult o analogie. deşi rămâne o ilustrare frumoasă. adică nu în sensul familiar. sub numele acesta. nu avea încă permisiunea să intre. Pronumele demonstrativ acel – „acel Luceafăr Strălucitor al Dimineţii” – sugerează că aici avem de-a face cu un nume familiar folosit retoric. Soarele gânditorului. în acelaşi fel în care Maestrul Mason se bucură de o viziune mai înaltă decât Companionul. În fapt. Am putea. cum caracterele inscripţionate iniţial în interiorul modelului mistic. trebuie să facă întreaga călătorie de la est la vest şi înapoi la est. şi în acel scop. trebuie să escaladeze înălţimi. când de secole. ci într-o modalitate de mai mică importanţă. Însă nu are importanţă de unde a apărut prima dată denumirea sau cum a ajuns să fie adoptată de masoni. Aceia care aspiră la desăvârşirea cunoaşterii trebuie să urce întreaga Scară în Spirală. s-a făcut tocmai pentru a păstra acest secret suprem neatins. în Templul lui Solomon. Autorul Apocalipsei a împrumutat-o. precum şi luminătorul universului Său fizic. explica că. Înlocuirea inscripţiei cu litera G. apărea planeta Venus? Ori de câte ori grecii vorbeau despre „Aducătorul de Lumină”. modalitatea de vocalizare a Numelui alcătuit din Patru Litere era un secret al Marelui Preot. unde vor afla că adevăratele secrete au fot păstrate. Însă cu timpul s-a renunţat la această interpretare. totuşi. această Tetragramă ce nu putea fi împărtăşită altora era rezervată acelora calificaţi admiterii în Sfânta Sfintelor. trebuia să aştepte până ce avansa în grad. în Gradul al Treilea. ca o altă denumire populară şi acceptată de toţi. astfel. Şi de ce să îi restrângem sensul la Steaua din Bethleem.

şi Fraţii noştri Antici nu au ezitat să şi-o reprezinte şi să facă din ea emblema Lojei. trebuie să ne înălţăm întreaga noastră fire către Realitatea Supremă. deci. adică Omul..despre „Luceafărul Strălucitor al Dimineţii”. Apuleius a lăsat în urmă o relatare a propriei iniţieri în Mistere şi ne aduce la cunoştinţă că în cadrul Ceremoniilor a fost condus în nişele interioare ale Templului îmbrăcate în veşmânt de in (adică complet în alb). Acest lucru este foarte pitoresc şi mai mult sau mai puţin adevărat. căci Maestrul Mason nu este doar ridicat la 5. dar Iniţiatului i se spune că întotdeauna poate demonstra şi altora faptul de a fi mason prin „colţurile perfecte ale intrării sale”.. să facem ceva mai mult decât să privim doar simbolul cu ochii noştri trupeşti. dar simbolismul numărului 5 şi al stelei în 5 colţuri merge mult mai departe. după care i s-a permis intrarea în compania zeilor. (b) La uşa Lojei. care nu este o autoritate în domeniu. Este o metaforă.. stea cu cinci unghiuri.. Scriind în secolul al doilea. nici inteligenţei raţionale. care marchează centrul mistic în Gradele 1 şi 2. . corespunzând Microprosopusului din Kabbala. intelectuală şi divină. a reuşit să zărească Soarele strălucind la miezul nopţii. ci mai degrabă Substanţei Inefabile în care am descoperit Sursa supremă de Lumină. (A ascunde înseamnă doar „a acoperi” un obiect. Pentru a vedea această Stea. fizică. adică Omenirea regenerată. Căci putem observa că fiecare Maestru Mason este învăţat să proiecteze figura cu ajutorul a două corpuri umane.. care sunt: (a) Prin voia şi acceptul meu liber.. „la” şi „pe”.”.. Acesta este lucrul cel mai important în Gradul Al Doilea şi este interesant cum acel număr simbolic. trebuie. astfel. poate fi găsit atât în simbolismul naturii şi al religiei. Caracteristica distinctivă ce îl reprezintă este o figură geometrică cunoscută în mod variat sub numele de pantalpha. Pentru ocultişti.) Şi cele trei lucruri indicate de prepoziţiile „prin”. Luceafărul Strălucitor al Dimineţii nu este altceva decât un alt nume pentru Soarele mistic al Francmasoneriei. iar când s-a apropiat de hotarul Morţii (mormântul). iluminarea sa nu i se poate datora Soarelui fizic. Şi în rândurile masonilor.. "ridicarea la 5. Nu este doar o coincidenţă că în Templul lui Solomon intrarea în Locul Sfânt (care corespunde Camerei de Mijloc din Masonerie) era de 5 coţi lăţime.. dar realitatea este extrem de materială. într-o extremă splendoare. pe care mulţi au convenţionalizat-o ca o Stea cu Cinci Colţuri. în momentul avansării în grad. această emblemă a însemnat întotdeauna foarte mult.. acel simbol nu reprezintă doar Universul. 5. „A tăinui” împreună cu noi înseamnă „a da informaţii greşite despre ceva. cât şi în Meşteşug. Şi aceste colţuri (la care se face referire în însărcinări) sunt în număr de cinci: Cele două lucruri promise „să ascundă şi să tăinuiască”. Loja Masonică fiind ceea ce este.. cercetătorul în filozofia speculativă vedea steaua în cinci colţuri ca pe un semn al Microcosmosului. cât şi cu Simbolul Sacru al Companionilor. Ceremonia numindu-se. a induce în eraoare prin jumătăţi de adevăr”. (c) Pe vârful unui instrument ascuţit apăsat în partea stângă a pieptului meu gol. Omul. care trebuie să fie „strălucitor” cu adevărat pentru a merita să fie contrastat cu „raza pâlpâindă” din Loja întunecată şi să fie considerat identic atât cu Steaua Aprinsă a Ucenicului. ci pe acela în jurul căruia se învârte Universul. Potrivit lui Eliphaz Levi... sau pentagramă.

utilizăm un limbaj simbolic. în acelaşi mod paradoxal întâlnit în Masoneria Modernă. conştient fiind de „prezenţa Celui Preaînalt”. adeverind zicerea că „în lumina Lui vom vedea lumină”. a cărei influenţă depinde foarte mult de atitudinea noastră mentală. simţim că trebuie să subordonăm acestuia toate celelalte simboluri. uimitoare. Acesta se afla atunci în postura Marelui Preot al lui Israel. precum şi legătura comună a uniunii şi camaraderiei dintre noi. şi trecând prin întunericul ceţos al morţii. în ciuda referirii noastre la o ferestruică în acoperiş. când a auzit ceva asemănător unui îndemn: „Ridică-ţi privirea către acel Luceafăr Strălucitor al Dimineţii etc. care uneori este favorabilă. Precum Marele Preot. dar indică o realitate divină. aceasta oscilează sau fluctuează în funcţie de timp şi de loc. căci este reprezentat ca fixat într-un punct spre care se presupune că fiecare Frate trebuie să-şi înalţe privirea şi gândurile. acesta a păşit într-o viaţă nouă de lumină scânteietoare. Căci pe măsură ce Maestrul Mason îşi concentrează atenţia asupra lui. Referirea la „răsăritul” Stelei de Dimineaţă poate părea nepotrivită cu interpretarea noastră.Cu alte cuvinte. intra în Sfânta Sfintelor. Din acea înălţime. Identificând astfel „Luceafărul Strălucitor al dimineţii”. nu doar ca vise. acolo nu exista nicio fereastră care să lumineze locul. Maestrul Mason se bucură de lumina lăuntrică. într-adevăr. punctul cel mai înalt pe care ni-l putem imagina. acesta ar vedea lucruri chiar şi dacă i s-ar lua vederea ochilor. această contradicţie este mai mult aparentă decât reală. fiind atât sursa cunoaşterii. Dar puterea sa asupra vieţii umane variază din când în când în fiecare indvid. Simbolul înlţat şi fixat pe tavanul sălilor noastre prezintă diferite aspecte. când ne lăsăm influenţaţi de acest Soare Mistic. Candidatul se afla lângă mormânt. Soarele era perceput a fi la meridian. când. Totuşi. în mod ideal. idei. deşi era miezul nopţii. căci. adică. iar alteori nu.”. căci. Deci istoria arată ascendenţa – „răsăritul” – acestei influenţe ca fiind treptată. Totuşi. deci. acesta şi-a dat seama de adevărul Prezenţei Divine. desigur. în acel întuneric. Din nou. în cel mai înalt cer. Asemănarea este. acesta se găsea atunci într-o beznă totală. şi de aceea vorbim despre corpul ceresc ca „înălţându-se” sau „coborând” Ideea noastră este aceea a Soarelui mistic poziţionat. ar trebui să observăm că limbajul folosit de Venerabilul Maestru sugerează că acesta ocupă Centrul. MORALA LUMINII Cele menţionate mai sus ne dovedesc necesitatea unei atenţii sporite atunci când luăm în discuţie Ritualul şi pericolul abaterii pe o cale greşită în încercarea de a defini importanţa expresiilor despre iluminare folosite în Lojă. Acest simbol poartă cu sine o lecţie morală de mare profunzime. şi atunci rezultatul vor fi pacea şi fericirea universală. realizează că Soarele Adevărului Divin s-a transformat într-o lumină lăuntrică care-i luminează interiorul şi viziunea. ci ca fapte reale. fizic. în gloria sa meridiană. ca centrul atracţiei pentru întreaga Fraternitate. Ce am spus până acum justifică următoarea . dar cu toate acestea noi nutrim speranţa că într-un final aceasta îşi va statornici puterea în inimile noastre şi în lume. un corp ceresc la răsărit şi unul aflat la zenit par a reprezenta idei complet diferite. cât şi a inspiraţiei. deşi ne referim la realităţi absolute. Soarele nostru mistic îşi revarsă razele de lumină asupra a tot şi tuturora celor de dedesubt. neţinând seama de împrejurările sau condiţiile ordinii fizice. iar acea Prezenţă era lumina sufletului său. o dată pe an. Nu trebuie să uităm că avem de-a face cu figuri de stil. opinii şi speculaţii. în general. În mod firesc.

În Gradul Al Treilea. că tot ce facem sau spunem este rezultatul inspiraţiei Sale. Totuşi. unuia dintre ei îi este îngăduit să intre într-un anumit loc. Soarele de la miezul zilei fiind considerat doar o emblemă a Dumnezeirii şi raţiunea noastră doar o reflecţie slabă. Chiar acum simţim că noaptea trece şi zorii sunt aproape şi nădăjduim că „Stăpânul” va mai lăsa încă lumina să ne strălucească în inimi. Dar această împlinire fericită depinde de receptivitatea inimilor noastre. „Ca un model de imitat. vedem în aceasta garanţia biruinţei sale finale. de unde primim lumina raţiunii. însă influenţa Stelei de Dimineaţă se face din ce în ce mai mult simţită pe zi ce trece. din cauza întunericului. acest simbol întruchipează o aluzie la Marele Geometrician al Universului. gândiţi-vă la acel „Astru măreţ al naturii”. în legătură cu această descoperire iniţială. căci în raport cu deplasarea sa spre acel punct. totul este reluat într-o formă dramatică. că cercul nostru masonic nu este altceva decât o iradiere a luminii Sale. atingându-l. Stăpânul Soarelui şi al Lunii conduce şi dirijează Loja. noaptea. căci în Masonerie principiul potrivit căruia Dumnezeu este Lumina Lumii este unul esenţial. printre nori. Şi aceasta se va petrece atunci când „Steaua” noastră mistică va ajunge la zenit. aceste simboluri ale luminii transcend sfera vieţii noastre umane şi au de-a face cu Realitatea Supremă. Nu putem nici recunoaşte că am interpretat greşit simbolul. care ne face conştienţi de acţiunea legii şi a ordinii în Univers şi care ne determină să ne extindem cercetările în misterele naturii şi ale ştiinţei. Fraţii noştri explorează locul unui oarecare edificiu. adică bunăstarea omului în general. Poate doar. acesta mărturiseşte că. adică Universul. care. Soarele este dat pentru a stăpâni ziua. să spună cu ce se-aseamănă şi în ce scop ar putea fi folosit. informaţii valoroase. Soarele face ceea ce a poruncit „Stăpânul” să facă pentru călăuzirea noastră. acesta îl identifică. fiind astfel considerată întotdeauna o emblemă masonică. astfel. . şi cum lumina sa se propagă în toate direcţiile. nu ştie ce este. efectul se aşteaptă a fi „pacea şi izbăvirea celor supuşi şi credincioşi ai omenirii”.concluzie: În Gradul Întâi avem o reprezentare a Soarelui cu ajutorul unei lumini artificiale pe care Ucenicul o priveşte cu ochii săi trupeşti. care a fost visul poeţilor şi înţelepţilor din trecut. unde este întuneric şi deocamdată nu poate să distingă lucrurile. mult mai sus. răspândeşte constant Lumină şi Strălucire către tot ceea ce se află în limitele cercului său. În consecinţă. dar „Stăpânul”. Noi venim în faţa acestei Prezenţe ca Moise la „Rugul Aprins”. În Gradul Al Doilea. răsărind la est. aflând. (b) Mai târziu. Dar să mai observăm că ideea Soarelui Mistic reapare în Capitolul Arcului Regal. Fireşte. iar Luna. unde simbolul este explicat printr-o ceremonie în trei părţi: (a) Cel avansat în grad de-abia ce a intrat şi i-au fost explicate sarcinile. fii răbdător. dar recuperând un anumit document şi aducându-l la lumina zilei. că şi descoperă ceva. Este adevărat ce spune Longfellow: Deasupra capului tău. Până în acest punct. ai încredere în Steaua ta! Acest sentiment se potriveşte îndemnului dat fiecărui Maestru nou-instalat. în prezent pare a fi departe. mintea ajunge să se gândească la Însuşi Cel Preaînalt. cuprinzând elementele „adevărului şi ale virtuţii”. Francmasoneria are presimţirea acelei epoci de iluminism universal. străluceşte O Stea măreaţă. o lumină mai pură şi mai clară decât cea a Soarelui. deşi ţine obiectul în mână. Acesta este un simbol al luminii naturii.

aici este locul unde se regăseşte obiectul pierdut cu mult timp în urmă. poate nu o fereastră în adevăratul înţeles al cuvântului. mai este Lumina la care toate celelalte lumini trebuie să se raporteze. De unde. adică să lumineze Loja Maeştrilor Masoni (care este considerată a fi echivalentul Sfintei Sfintelor) spre folosul celor care intră în ea. Îl putem întâlni chiar şi în Evul Mediu. ca un obiect concret. În relatarea sa din Arcul Regal. în frumoasa Rugăciune Masonică a Gradului Al Doilea. şi. a materialului din care este făcut. (9) Lucarna din Loja Maeştrilor Masoni. Apoi. despre care vom discuta acum. Soarele ajunge la meridian şi atunci se lămureşte totul. inscripţia gravată pe el. dar orientându-se în mare parte după simţuri. pe podeaua acestei săli a Lojei. adevăratul lucru pe care masonii l-au căutat tot timpul. nu se poate înţelege altceva decât că aceasta este un simbol ilustrând o idee. după cum urmează: (1) Lampa. Dar succesul avut îl stimulează pe căutător. se menţionează „Razele Cerului”. călăuzit de lumina naturală. (c) Acum are satisfacţia descoperirii faptului că Soarele a ajuns în punctul cel mai înalt pe care poate să-l atingă. acesta nu reuşeşte doar să vadă. ci şi să înţeleagă. se face referire la ea în felul următor: . căci în Manualul „Anticilor”. adică prin pipăit. cunoscut de obicei sub numele de Ahiman Rezon. am putea recapitula multele tipuri de lumină pe care le au Masonii Speculativi. Ne poate spune forma piedestalului. chiar mai mult. ce a văzut când s-a ridicat vălul. De fapt. observăm o gradare evidentă: îl vedem mai întâi bâjbâind prin întuneric. (7) Lumina Raţiunii. căci razele sale pătrund în colţişoarele cele mai tainice ale inimii. trecând de la simpla cunoaştere a realităţilor istorice sau acumularea de cunoştinţe la inspiraţia artei şi la înţelepciunea mai înaltă dobândită prin Volumul Legii Sacre. cu ajutorul căreia se luminează sala Lojei. care îşi reia căutările. (8) Luceafărul Strălucitor al Dimineţii. şi cum razele cad perpendicular pe locul acţiunii. care ne ajută să distingem conturul lucrurilor. şi anume Cel Preaînalt Însuşi. (5) Simbolul Sacru al Companionilor. Dar când în Ritual se face referire la ea ca la „un element de decor”. vom vedea cât de complex este subiectul. moment în care este cuprins de bucuria deţinerii celor mai adânci secrete ale Meşteşugului. LUCARNA Despre Loja Maeştrilor Masoni se afirmă că ar fi prevăzută cu o lucarnă. Hiram Abiff. înţeleasă literal. mai înainte de a analiza problema mai îndeaproape. adică „Steaua şi Pecetea lui Solomon”. care. Şi. deci. (3) Corpul ceresc fizic – Soarele Naturii – „marcat” de Acoperitorul Secund la amiază. odată cu moartea pretimpurie a Maestrului nostru. masonul devenind conştient de o iluminare deplină. Totuşi. întrucât se poate greşi foarte lesne. reprezintă un tip de geam în partea superioară a clădirii. (2) Conturul Soarelui desenat pe Tabla de Trasat. Ar fi bine să avem în vedere faptul că simbolul Lucarnei nu este nicidecum un element ultramodern. (6) Raza pâlpâindă. adică „Scutul lui David” sau Pentalpha. (4) Steaua Aprinsă despre care îi vorbim Iniţiatului. Scopul acesteia este clar enunţat în trei cuvinte: „să dea lumină”. Astfel. pe care o numim „capacitatea intelectuală”. într-un final.inteligenţa umană obişnuită a fost de ajuns. Iată-le. Dacă între ideile din acest şir lung ar trebui stabilit vreun raport de coordonare. va trebui să dăm dovadă de foarte mare atenţie. În cele din urmă.

Camera de Mijloc de deasupra ei corespundea Locului Sfânt. trei ferestre separate. oricine ajunge la „Adevăr” trebuie să treacă obligatoriu prin ceea ce ei numesc „Noaptea Mistică”. fără nicio îndoială. dar nu exista nici una la nord. acolo nu existau ferestre deloc. fie că sunt trei ferestre diferite pe trei laturi ale încăperii. şi iarăşi. trimitere la punctele cardinale ale busolei. lăsând doar lumina interioară să strălucească. El nu are nevoie de ferestre sau de lumină artificială. Dar afirmaţia că în Sfânta Sfintelor exista o Lucarnă ne pune în mare încurcătură. căci ştim că orice tip de lumină este alcătuită dintr-o combinaţie de trei culori primare. aşa cum îl reprezintă lucarna. Şi această concepţie cu privire la un Dumnezeu care locuieşte în întuneric poate fi găsită şi la alte neamuri. şi anume strălucirea Luceafărului Strălucitor al Dimineţii. Era una la est. II. cei care fac parte din ea bucurându-se de lumina Soarelui nostru mistic. pentru a lumina activităţile oamenilor care mergeau la lucru. Acesta este. „Ziua şi noaptea sunt la fel la Tine” (Psalmi xviii. Astfel. Aceasta era în apartamentul descoperit. pe care aceştia îl văd strălucind prin Lucarnă. conform regulilor antice ale Masoneriei. spunem asta. fie că este una dintre cele trei lumini. concepţia masonică nu depinde de nicio particularitate sau niciun detaliu al Templului lui Solomon. Dar indiferent de forma sub care apare Lucarna. făcându-se. Acest simbol al celor trei lumini îşi găseşte justificarea în lumina însăşi. Am văzut deja că cele trei părţi ale Templului lui Solomon corespund celor trei secţiuni ale Portalului. în acele „lumini emblematice” prezentate Iniţiatului. Marele Preot şi . ci în lumina divină lăuntrică. Israeliţii din vechime îl reprezentau pe marele Iehova ca locuind atât „în întuneric”. „Portalul sau Intrarea” era ceva comun celorlalte două secţiuni. dar semnificaţia Ritualului pare a fi că în Loja Maeştrilor Masoni (care este ceva ideal. ar fi bine să stabilim natura simbolului nostru. Masonii. mistica ebraică spunea: „Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric!”(1Regi 8. primită „de sus”. pentru a da expresie unui anumit element specific Lojei în Gradul Al Treilea. ce reprezintă şi ce face el. Căci Volumul Legii Sacre nu menţionează nicăieri vreo Lucarnă şi. sensul ei va rămâne acelaşi. presupuse a fi în fiecare încăpere unde era o Lojă. Prin urmare.). În plus. ne-ar fi mai uşor să ne imaginăm acel Soare Mistic răsărind la est. Căci în învăţătura yoghină estică (cum este în cazul Sufiilor). constând în stăvilirea tuturor impresiilor simţurilor. ideea care stă la baza Gradului Trei. pentru că Soarele nu-şi trimite razele dintr-acolo. sau chiar o singură fereastră. corespunzând în general Sfintei Sfinelor) ar trebui să ne imaginăm o deschizătură deasupra noastră. Însă ar trebui ca fiecare Lojă să aibă câte o fereastră cu trei gemuleţe sau şi mai bine. 12). iar camera de deasupra aceleia corespundea Sfintei Sfintelor. 12. cxxxix. o fereastră simbolică (care poate sau nu să ia forma uneia adevărate). căci transmite ideea că Loja Francmasoneriei este Sălaşul Luminii. căci Maestrului Mason i se precizează foarte clar că nu trebuie să se încreadă în „raţiunea umană”. care se aflau acolo sau care se întorceau. Lipsa unei fereste în Sfânta Sfintelor este dezmăgitoare. ar trebui să avem în vedere că oricât de valoroase ar fi realităţile istorice în ilustrarea ideilor noastre. astfel. şi apoi apunând la vest."Luminile fixe ale Lojei erau iniţial reprezentate de trei ferestre. la meridian. alta la vest şi o alta la sud. de fapt. unde se întâlneau Regele. pentru că având un astfel de simbol înaintea noastră. căci dă senzaţia unei discrepanţe în Ritual. care este incapabilă să „penetreze în vălul tainic”. cât şi „în lumină. şi care ne este trimisă noaptea spre mângâiere. Dar mai înainte de a găsi erori în alcătuirea Ritualului. de niciun fel. Doar noi.

acest „cer deschis” este menit să fie „Lucarna”. sub forma unei coloane solide. Aşadar. căci aici era întuneric deplin şi nu se putea vedea nicio stea. dacă este aşa. Cu siguranţă. este literalmente adevărat că idealul Lojei este „chiar la fel de înalt precum cerurile”. acel Soare care va străluci imediat peste noi (de îndată ce trece noaptea). de la Luceafărul Strălucitor al Dimineţii. este la fel de evident faptul că această lumină este pentru minte mai mult decât pentru ochi şi este „de sus”. cum susţineau încă de pe vremea lui Solomon. este una dublă. posibil pentru ei să afle „ordinele cerului” şi „dominaţia lor pe pământ”. Prin urmare. descoperim că şi Lucarna transmite o lecţie morală. unde va experimenta singur adevărata „odihnă” a minţii şi inimii. Sfânta Sfintelor se afla la extrema estică. Căci. astfel. Acum. ci partea superioară a încăperii fără tavan descoperită. Prin această „Lucarnă”. în sensul că vine din „Centru”. ştiind că acea Cameră nu avea acoperiş. ci acea cunoaştere ezoterică ai cărei păzitori erau Masonii Medievali. de la Dumnezeu. Lucarna simbolică. în schimb. acesta a schimbat. nu era nicidecum o fereastră. Iar aici putem să mai observăm o dată că pentru Maestrul Mason (ajuns la gradul cel mai înalt al iniţierii) este întotdeauna o „apogeul” – întotdeauna miezul zilei . Mai întâi. făcând totul să strălucească şi nelăsând loc umbrelor. aceasta este doar o coincidenţă. şi. care le permitea celor care se întâlneau acolo să studieze şi să admire minunata creaţie a lui Dumnezeu. presupunem că Maestrul Mason şi-a „împlinit” Gradul. revărsându-se printr-o fereastră reală pe perete.Arhitectul la unele ocazii. oare nu în deschizătura de deasupra se poate găsi explicaţia Misterioasei Lucarne? În Ritual ni se spune că „acoperământul” unei Loje Masonice îl constituie „bolta cerească”. Anticipând atât de mult. care le oferă celor dinăuntru o imagine completă a cerului. Fireşte. atunci. potrivindu-se concepţiei noastre asupra Lojei ca Templu. în anumite scopuri. lumina poate fi văzută.când. că totul nu este decât o simplă presupunere. vedem că lumina unui Francmason nu este una artificială sau făcută de mână omenească. însă noi susţinem că dovezile prezentate sunt cumulative şi că (pentru a menţiona doar pe cea mai scăzută dintre probabilităţi) lasă loc unor interpretări pertinente. devenind. având câştigată nu doar o simplă experienţă în Meşteşug. restul decurge de la sine. În adevărata cameră unde aveau loc întâlnirile Fraţilor. în chip mistic. acea Lojă nu poate avea deloc vreun acoperiş. cum totul în Ceremoniile noastre are o aplicaţie morală. Fraţii noştri Antici aveau o vedere nelimitată a întregului cer. „acoperământul” său fiind cerul. de la „Stăpân”. uneltele de lucru cu robele inocenţei şi a dobândit dreptul la misterele şi privilegiile Sfintei Sfintelor. de fapt. în momentul acceptării sale. Condiţiile existente în această A Treia Cameră erau foarte diferite de cele din Sfânta Sfintelor. După cum am mai spus. în „întunericul vizibil”. cu cerul larg deschis deasupra noastră. Este ceva spiritual ce coboară de la aşa o înălţime că ar fi imposibil de determinat dacă nu ajunge şi la alte popoare sau să pretindem că noi avem monopolul asupra ei. aceasta este compusă din patru pereţi (simbolizând cele patru pătrimi ale globului). care luminează Loja şi reprezintă Soarele pe cerul de la miezul nopţii. fiind foarte bine poziţionată pentru a servi pe post de observator astronomic. În al doilea rând. uneori. deci. ci este primită de sus. Ni se poate obiecta faptul că nu avem nicio dovadă concretă a acestui fapt. pe când în A Treia Cameră. Dar dacă acea fereastră ar fi fost o lucarnă în exact centrul tavanului şi . întunericul era vizibil.

într-adevăr.Soarele s-ar fi aflat la mijlocul cerului. cu alte cuvinte. până şi punctele întunecate contribuind la sporirea frumuseţii şi simetriei produsului final. într-adevăr. produc un rezultat armonios. căci de obicei ne reunim seara. într-adevăr. pentru el este întotdeauna „apogeul”. adică dintr-o mulţime de cuburi mici. pe motiv că soarele nu apune niciodată în lumea Masonică. Şi totuşi. simţim că viaţa noastră este sfinţită de „Stăpânul”. simbolizând viaţa noastră umană. căci ei spuneau că lumina care venea prin lucarnă era menită să îi călăuzească „spre. . nu doar că acceptăm acest răspuns. care nu poate fi decât o încurajare să continuăm „cu o hotărâre fermă. plină de învăţături. toate afirmaţiile ezoterice ale Ritualului vin în sprijinul acestui fapt. o varietate largă de experienţe. altele imperfecte. licăriri de lumină şi clipe înnorate. odată cu îndepărtarea vălului şi restaurarea binecuvântării materiale. „pestriţă şi striată”. reuşite şi eşecuri. dar care. Acest lucru dezvăluie o lecţie frumoasă. unele simple aşchii sau bucăţi. altele de alta. Bineînţeles că. Cubuleţele se asemănau întrucâtva unul cu celălalt. Este doar o metaforă. după căderea întunericului. mai ales de-a lungul marginilor. căci. Frăţia fiind răspândită pe tot cuprinsul globului. Şi totuşi. Vorbim despre Marele Preot în Sfânta Sfintelor pentru a transmite ideea că Maestrul Mason se află în prezenţa Celui Preaînalt. ci chiar îl justificăm. ci care supraconduce totul spre binele nostru final. unele fiind de o culoare. dar centrul era alcătuit din mozaic. să-i înveţe cum să trăiască. Asta nu este adevărat literalmente. aceasta este reazemul nostru spiritual în viaţă. Întrebat despre primul său contact cu Masoneria. căci vedem că aceasta prezintă o combinaţie de bucurii şi suferinţe. unele fiind mai mari decât celelalte. forţa care nu doar „cârmuieşte şi călăuzeşte” Universul. Aşa cum vom vedea. rezultatul acestei combinaţii era o operă de artă extrem de măiestrit lucrată şi un model frumos. Căzând pe podeaua Lojei. la sau de la muncă”. cum că Pavajul Pătrat este prevăzută „ca Marele Preot să o străbată”. Ucenicul va răspunde că acesta a avut loc atunci când „Soarele era la meridian”. Pardoseala este descrisă ca fiind „pestriţă şi striată” şi pe ea pot fi găsite toate instrucţiunile necesare desăvârşirii unui mason. dar supusă”. În consecinţă. căci ar cădea perpendicular pe locul unde se crede că zace Maestrul nostru. La bordură. nu ne vom mira de afirmaţia din Ritual. aceasta dezvăluia o diagramă de o simetrie şi frumuseţe remarcabile. În consecinţă. unele fiind pătrate exacte. Dar pentru Francmasonul adevărat. adică „Soarele se află întotdeauna la meridian”. Este consolator să ştim că oricâte imperfecţiuni am avea şi prin oricâte lupte trebuie să trecem. LUMINA NOASTRĂ DE LA MIAZĂZI Din expresia „lumina de deasupra” vom înţelege lumina provenită din soarele amiezii. Această aplicaţie morală uimitoare nu era necunoscută Fraţilor noştri Medievali. Viaţa noastră este. dar nu erau identice. destul de puţine pătrate erau întregi. căci unghiul la care razele luminii solare fizice pătrund în camera Lojei variază în funcţie de deplasările Soarelui fizic. nu există nicio variaţie. iar gândul acesta ar trebui să ne stimuleze minţile. Dacă reuşim să conştientizăm asta. dar metafora nu poate să nu ne inspire curaj şi determinare în cariera noastră masonică. în rezultatul final totul va fi sub forma unui amestec perfect. coloana de lumină ar lumina „Locuinţa Morţior” de dedesubt. erau foarte diferite. Hiram Abiff. luate împreună. totuşi. Pavajul ne aminteşte mereu de scopul Său benefic. această Lucarnă a Lojei Maeştrilor Masoni poate fi văzută ca simbolizând lumina pe care o folosim în problemele existenţei.

se justifică descrierea ceremoniei iniţierii. se referă la poziţia soarelui la meridian. iar Iniţiatul. aceeaşi implicaţie. pentru ca el să poată termina”.Templul pare atât de luminat. luna apune şi apoi. luna dominând în continuare cerul nostru. aşa cum trebuie că este cazul fiecăruia dintre noi. un anumit conducător s-a rugat pătimaş Atotputernicului „pentru a prelungi lumina zilei. aceasta este natura „ajutorului” cerut Marelui Geometrician al Universului. aşa cum va simboliza inversarea acţiunilor Acoperitorilor. Pe de altă parte. grecescul Theos. ar fi fără valoare. încă înţelege vag lucrurile. Dar în Ritual. ceea ce. încetându-şi munca. cum ştim deja. toate aceastea având. luaţi aminte la ceea ce fac Acoperitorii cu ale lor coloane la deschiderea şi închiderea Lojei: atunci când Prim Acoperitorul o ridică pe a lui. va răsări din nou. indicând faptul că orice verticală cu un unghi de 90 de grade arată înspre mijlocul cerului. Soarele fizic a fost întotdeauna folosit pentru măsurarea şi socotirea timpului datorită regularităţii perfecte a aparentei sale mişcări. trebuie să fie pentru că Masonul Speculativ îşi începe activităţile la Douăsprezece Fix. „se reface”. Ideea care se află la baza paradoxului Ucenicului stăruie în Gradul al Doilea. adică în timp ce astrul mistic străluceşte deasupra noastră. Într-adevăr. Nu uitaţi că primul semn care ni se încredinţează este unul cu ajutorul căruia am putea recunoaşte un Mason „ziua. Din asta vom concluziona că. Noi suntem Meşteşugari şi deci ne rugăm pentru neclintirea luminii de la miazăzi şi a succesului care trebuie să provină din aceasta. indiferent de sentimentele sale. latinescul Deus. Tot remarcabil este şi faptul că termenul grecesc pentru „amiază” (Endios) provine din aceeaşi rădăcină ca şi numele lui Dumnezeu în limbile clasice principale. şi anume că. Masonul nu rămâne niciodată în totalitate fără lumină. lucru care cu uşurinţă poate fi luat drept adevăratul sens al paradoxului. dar aceasta este doar o jumătate de adevăr şi. este tot o emblemă a soarelui la meridian. dar şi a celorlalte activităţi făcute în „Loja deschisă” ca având loc atunci când soarele este la meridian. Maestrul Hiram Abiff avea obiceiul să meargă zilnic în acel loc „pentru a-l slăvi pe Cel mai Înalt la ora Amiezii”. Dar. conform acesteia. pentru toţi cei prezenţi lumea rămâne. iniţierea e un fel de ivire a zorilor. Multe au fost clarificate. şi anume „Cel luminos”. conform. Paradoxul soarelui aflat la meridian se potriveşte foarte bine cuiva care nu vede încă decât suprafaţa lucrurilor. Deci. întotdeauna la meridian şi. soarele nefiind încă în putere. încât Iniţiatul năucit şi-ar putea imagina că este amiază. aşa cum i se spune „un loc sublunar”. Lumina provenită de la soarele aflat la apogeu este doar un înţeles mistic. este intenţionat să sugereze altceva. sanscritul Devas. odată ce soarele a ajuns deasupra liniei orizontului. bineînţeles. dar şi noaptea”. tot mai încape loc de explicaţii. Să ne amintim un aspect important menţionat în Ceremonii. simbolul specific Meşteşugarului. astfel simbolurile noastre dragi sunt simple umbre care. neinterpretate corect. de fiecare dată când ne reunim în vederea „desăvârşirii” noatre ca Masoni. deci. dar majoritatea celor spuse fiind alegorice. . din punct de vedere Masonic. Nu. atunci când Masonul Operativ. în timpul construcţiei Templului Regelui Solomon. Din punct de vedere istoric. în sens fizic. simbolul Meşteşugăriei a apărut dintr-o întâmplare menţionată în Volumul Legii Sacre „atunci când soarele se afla în această poziţie”. Acoperitorul Secund o răstoarnă. zi sau noapte. dacă Acoperitorul Secund este de pază în momentul în care soarele atinge acel punct. căci Echerul. soarele este un simbol şi de aceea are o poziţie fixă în mijlocul cerurilor. la orele amurgului.

Niciun Frate din Arcul Regal nu va întâmpina dificultăţi în această interpretare dacă îşi aminteşte cum, atunci când a fost avansat, unul dintre venetici a explicat modul cum Marele Maestru din Babilon a reuşit să „desluşească acele obiecte pe care le descoperise atât de defectuos”. Pe scurt, explicaţia este că razele Soarelui ajuns la meridian au căzut perpendiculare în deschizătura adâncă şi totul s-a dezvăluit privitorului care poate vedea acum clar şi desluşit ceea ce înainte era întunecat şi tainic. MISTERUL MORŢII Supravieţuind Lojei Francmasoneriei, este clar pentru toată lumea că în ea există personificarea unei concepţii nobile a Universului supravegheat de Arhitectul şi Conducătorul său. Dar acest Univers este umbrit de Moarte, iar, în mod neobişnuit, nu s-a făcut referinţă la aceasta în nici unul dintre pasajele citate sau citite în Ritual. Totuşi, în Lojă există un Mormânt şi ştim că întunericul celui de-al Treilea Grad aminteşte de duplicitatea Morţii. Vom acorda acum atenţie acestui ultim, dar în niciun caz cel din urmă element al simbolisticii noatre. Nici Ucenicul şi nici Companionul nu ştiu despre existenţa Mormântului; numai Maestrul Mason are voie, la sfârşitul procesului, să o întrevadă. Până atunci nu are vreo prefigurare, vreun indiciu despre ceea ce urmează să se întâmple. Iar această tăcere a noastră, departe de a fi coincidentă, este intenţionată. Mormântul este ascuns vederii, acoperit, până la atingerea climaxului Ceremoniilor din Grad, moment în care se rejoacă o tragedie din Analele Masoneriei, tragedie care cu siguranţă îşi va pune amprenta în adâncul privitorilor. Secretul este dezvăluit doar atunci, şi nu înainte. Aceasta îl ia prin surprindere, dar nu este şocantă, căci deşi scena e ciudată, Maestrul Venerabil l-a pregătit dinainte pe Candidat pentru ceea ce avea să urmeze şi l-a determinat, în mod aproape nesesizabil, să joace rolul protagonistului. Într-adevăr, coborârea metaforică a Candidatului la cel de-al Treilea Grad în Mormânt şi întruchiparea Maestrului nostru Hiram Abiff este un moment solemn. Totuşi, atunci când, după câteva momente, este ridicat pe 5......., îi creşte inima de speranţă. Căci, în timp ce stă pe marginea mormântului primeşte informaţii valoroase despre Viaţa de Apoi, şi oricine află despre asta este impresionat. Tendinţa este de a asigura Candidatul că ultima şi cea mai mare dintre probleme a fost rezolvată şi învinsă. Iar astfel, episodul nu îl înspăimântă şi nu îl necăjeşte, ci are un efect reconfortant. După avansare, perspectiva mintală a Maestrului Mason devine subiectul unei schimbări majore. El îşi dă seama acum, aşa cum n-a făcut-o înainte, că mormântul nu este nimic altceva decât poarta vieţii, un pasaj întunecat care se deschide într-o lume a zilei veşnice, unde, înfruntându-şi numeroasele încercări care pot include torturi chinuitoare, se va reuni cu tovarăşii de muncă. Dimensiunile Mormântului adeveresc interpretarea noastră – ele sunt 3 x 5 x 6 picioare (0,91 x 1,5 x 1,82 metri) – rezultatul fiind o capacitate totală de 90 de picioare cubice (27,43 metri), dimensiunile unui pătrat perfect. Tăiem în unghiuri drepte până şi moartea; iar Pătratul Mormântului îi transmite Fratelui care trece prin respectiva Ceremonie gândul că în moarte, ca şi în viaţă, totul este în regulă cu Maestrul Mason şi că nu trebuie să îi fie teamă de Lumea de Apoi. S-a pus întrebarea de unde au extras Masonii acest ultim simbol, esenţa şi nucleul Meşteşugăriei? Răspunsul nostru este că în el există istorie, mitologie şi filozofie.

În urmă cu 200 de ani, un mare erudit, Dr. Stukeley, iniţiat în 1721, şi-a exprimat în jurnal convingerea că Francmasoneria era „rămăşiţa misterelor Anticilor”. Avea cunoştinţe vaste din domeniul Romei şi Greciei Antice, deci ştia despre ce vorbeşte. Atunci, opinia lui era de nepreţuit, căci sugera că încercările prin care treceau Candidaţii acelor timpuri în Lojă aveau puncte comune cu ceea ce se întâmplase în Misterele lumii antice. Şi toţi învăţaţii Masonici care s-au dezvoltat în secolul al XVIII-lea au fost convinşi de aceasta, susţinând unanim că Meşteşugăria era o reminiscenţă a Misterelor Antichităţii; fără îndoială că opinia lor era bazată pe faptul că în acele Mistere Candidatul obişnuia să treacă printr-o moarte metaforică care îl învăţa lecţia nemuririi, adică a „vieţii eterne mai pline”. Într-adevăr, analogiile dintre Ceremoniile noastre de avansare şi Misterele Antice ar putea fi subiectul unei cărţi. Aici putem aborda subiectul pe scurt şi superficial. În Egipt, candidatul trebuia să treacă prin experienţa lui Osiris, al cărui cadavru, după ce a fost închis de Seth într-un cufăr şi aruncat în Nil, a fost recuperat de Isis şi, după unele greutăţi, a fost readus la viaţă: dar nu pe această lume, căci el a devenit Judecătorul Morţii. De atunci formulele de rămas bun din Ritualurile Funerare erau aşa: „Ai plecat viu înspre Osiris”. În Riturile Dionisiace, istoria tradiţională povestea asasinarea lui Dionisos de către Titani; iar Candidatul ar fi înviat într-un mod extraordinar. În Riturile Kabirice de la Samothrace, Candidatul era omorât metaforic de Zeii Conducători, dar apoi era readus la viaţă şi devenea membru al acelui organ măreţ. În Misterele din Eleusis, mitul avea la bază „violul Proserpinei” (alias Perfesona), fiică a lui Demetra, Zeiţa Porumbului. Totuşi, scriitorul atenian Isocrate ne informează că scopul mitului era acela de a „arăta Iniţiatului cum să nutrească cele mai plăcute aşteptări referitoare la viaţă şi eternitate”. În acest caz, Ceremoniile se întindeau pe nouă zile; a treia era zi de doliu; în cea de-a şaptea se aşternea un mare întuneric şi avea loc o înscenare a lui Tartar şi o viziune a Câmpiilor Elizee. Apoi avea loc „Uniunea Sacră” dintre Demetra şi Zeus, Pământ şi Cer, iar, după un timp în care protagoniştii s-au retras, Hierofantul apare în faţa adunării purtând „un Spic de Grâu” (simbol al fertilităţii) în mână, proclamând naşterea unui Copil sfânt, Candidatul însuşi primenit. În alte Mistere Greceşti, arhetipul era Adonis care, ucis de un porc mistreţ, a primit la de Jupiter privilegiul unei vieţi noi pe care avea să o petreacă jumătate (şase luni din an) pe pământ, iar cealaltă jumătate (celelalte şase luni ale anului) în lumea subterană, aceasta fiind o aluzie la ordinea anotimpurilor, cu viaţa în aer liber a primăverii şi a verii şi izolarea comparativă care urma în anotimpurile dificile de toamnă şi iarnă. În timpul acestora din urmă, natura părea moartă, dar revenea la viaţă primăvara, iar vara producea fructe. Apropiindu-ne de casă, Riturile Druizilor erau şi ele preocupate de renaşterea Candidatului, căruia i se spunea că trebuie să treacă prin trei naşteri; în primul rând, intrarea tuturor oamenilor în existenţa lor morală, pentru care Ceremonia de Iniţiere era emblematică; apoi, la primirea în rangul de Druid, odată iniţiat; şi, în final, era „născut din Ceridwen”, în cazanul căreia afla apele unei învăţături mistice râvnite, care îi potolea setea spiritului. Ultimul nivel al iniţierii era uneori descris ca „născut dintr-o luntre pescărească”, prin aceasta Candidatul dobândind întreaga cunoştinţă despre Dumnezeu şi Univers şi părea dus într-o altă lume: devenea astfel un epopt. MORALA MORMÂNTULUI ÎN GRADUL AL DOILEA

Morala legendei păstrate în Ritualul Masonic, repetată la fiecare ceremonial de avansare, este destul de evidentă, și armonizează cu toate Misterele Antice analizate aici. În aceasta vedem o imagine a vieții umbrită de spectrul morții. Și, pe cât de minunată ni se pare viața, este neplăcut gândul că pământul pe care călcăm se va deschide într-o zi și va primi suferințele acestei lumi în inima sa rece. Pe de altă parte, în ciuda acestei perspective întunecate, noi avem lumina naturii (reprezentată de raza pâlpâindă), care ne ajută să pătrundem sensul realităților veșnice, reflectate în conștiința noastră, și în aceasta găsim mângâiere. Momentul acesta este viu reliefat prin istorisirea experiențelor prin care a trecut Prințul Arhitecților. Cu toate că este o poveste tragică, aceasta nu ne întristează datorită explicațiilor date, care ne ajută să realizăm că și dintr-o astfel de experiență putem ieși biruitori. Acum se lămurește un lucru: groaza provocată de dușmanul necruțător, Moartea, nu poate fi comparată cu pata minciunii și a dezonoarei. Iar dacă în acea stare ne vom da seama de contradicțiile vieții, moartea însăși va fi o izbândă prin care ne vom vedea înălțați într-o dimensiune mai înaltă. Lumea va semnala mormântul, dar acel mormânt deveni un monument, un trofeu. Simbolurile macabre ale mortalității vor fi lăsate în urmă și privite de toți, însă acum le vom relata simple realități ale naturii, relicve istorice, dovezi a ceea ce s-a întâmplat în timp ce Maestrul Mason se afla în dimensiunea fizică. De aceea acum nu mai jelim sau ne temem de ceea ce știm că este iminent. Soarele mistic strălucește și luminează nu doar calea noastră zilnică, ci și Locuința Morții, în care noi am coborât metaforic. Iar aceasta înseamnă că s-a restabilit un adevăr dublu, care și-a forțat intrarea în mințile noastre, în rațiunea noastră, acela că mormântul nu este ținta, iar ceea ce o numim în mod obșnuit „Moarte,” departe de a însemna stârpirea vieții, reprezintă doar o trecere, o transfigurare, o apoteoză. Simbolul mai ridică o problemă importantă de natură istorică. Căci mormântul pe care îl descoperim în Loja Maeștrilor Masonic este acela al Maestrului nostru, Hiram Abiff, și este firesc să ne punem întrebarea: Unde a fost înmormântat Hiram Abiff? Ritual neagă că ar fi fost în Sfânta Sfintelor. Nu se poate să fi fost acolo, căci legea iudaică nu permitea introducerea trupurilor moarte în incinta sacră a Templului, și nici alte înhumări intramurale. Tot ce ni se spune este că acesta a fost înmormântat „atât de aproape de Sfânta Sfintelor pe cât ar îngădui legea iudaică.” Aluzia istorică devine clară în Arcul Regal, unde ceea ce s-a pierdut la suprafața pământului se observă că s-a păstrat în adâncurile lui. Camera boltită este fără îndoială, locul. Maestrul Mason speră să găsească „ceea ce s-a pierdut” cu centrul. Dar ce poate să însemne aceasta? Nu „în” centru, ci mai degrabă „prin intermediul, ghidat de centru, orientând-și direcția dintr-acolo.” Pe când în adâncurile de dedesubt, el trebuie să se orienteze cu ajutorul reperelor de la suprafață. După ce au examinat ruinele Templului lui Solomon, Maeștrii masoni din Babilon coboară în niște scobitură adânci, unde descoperă niște vestigii arhitecturale minunate, în care este păstrat cu grijă un Mister Inefabil; iar Oficiantul Principal afirmă deslușit că una dintre acestea, Piedestalul, stă „în centru . . .,” adică, nu doar centrul acelui loc, ci imediat sub un alt centru de la suprafață.

„planurile și desenele” care erau trimise cu regularitate nu mai apăreau. Căt despre Dznon. acesta fiind prima parte dintr-o denumire folosită în cadrul Ceremoniei de Instalare: Adoniram. Aynone. Referirea la moartea Maestrului nostru. Are loc o moarte literală. acesta ori este o variantă a lui Aznone (litera A iniţială fiind confunată cu D). oferindu-ne ceea ce este realmente înscris în Analele Masoneriei. Nu ştia cât însemna povestea aceea pentru Masoni. şi doar prin pseudonime ca Amon. ben or . și probabil acesta este locul unde Regele Solomon a poruncit ca principalul său artist să fie re-înhumat. Hiram Abiff ar putea fi tratată ca reprezentând o singură moarte morală prin care trebui să treacă Masonii. un rabin evreu din Londra a făcut o afirmaţie asemănătoare. „Maestrul”. Dar cei care au venit după au pretindeau că Templul a pierit din cauza abaterii de la modelul original. . crezând că se referă la o tradiţie dispărută. . şi deci reprezintă un efort intenţionat de a ascunde ceea ce era. nu voluntară. o anumită „Lojă” era deschisă în „adâncul Muntelui Moria. etc. Dar asta este inadmisibil. el reprezintă omul activ şi este renăscut şi purificat prin intermediul ofrandelor. a fost construit mai târziu. Benaim. Maestrul nostru intră în „Templu” şi îşi sacrifică viaţa. Dar se întâmplă că mărturisirea lor nu este singulară. dr. au fost nevoiți să se încreadă în ingeniozitatea lor și să termine structura pe cât de bine puteau. El a menţionat asta unui alt profesor contemporan dar se pare că au considerat chestiunea neimportantă. Nici noi nu ne-am agitat căci Vechile Însărcinări făceau doar o mică referire la Marele Meşter al Templului. a descoperit în Biblioteca Bodleiană un manuscript arab din secolul paisprezece care conţinea o referire la „Maestrul nostru Hiram”. Marks. subiectul instrucţiei Fraţilor în trecut. din cauza nenorocirii abătute asupra Maestrului nostru. chiar în centrul suprafeței pe care Sanctuarul . Planurile și desenele înlocuite atunci s-au dovedit a nu fi perfecte. motiv pentru care Mai Marele nu le putea tolera. Pe Piedestal avem dovada că toate aceste descoperiri aveau de-a face cu trio-ul istoric despre care știm: cei trei Mari Maeștri care stăpâneau pe vremea construirii primului Templu la Ierusalim. unde Candidatul se află în acea parte a „Templului” numită „Locul Sfânt”. Aceste nume nu au fost alese la întâmplare. cu siguranţă. şi încă o ceremonie foarte importantă care urmează şi despre care citim ca fiind un fapt istoric. Cu toate acestea. numit într-un loc (Căntecul lui Solomon 7:2) „meşteşugar viclean”. ci au un înţeles. Aceasta trebuie să fie o referire la „Cei Trei care stăpâneau la construirea Templului Regelui Solomon”. Benaim este pluraul cuvântului ebraic pentru „Constructor”. Pasajul spre locul acela subteran a fost descoperit din întâmplare printre ruinele Templului. . nemeritând toată munca aceea. și a durat mai mult decât Templul din motive bine determinate. Aymon. Dynon. Cu căţiva ani în urmă. „Maestrul Hiram”. Nevoia unei morţi morale este inoculată în cel de-al Doilea Grad. . Dar Gradul al Treilea ne duce mai departe. iar „masa compactă a masoneriei” care a dat indicii cu privire la el trebuie să fi fost construit înaintea Templului propriu-zis. profesor la Oxford. În 1879. .Potrivit lui Iosua. semnifică „Stăruitorul”. . şi o înhumare.” „Aceste relicve aveau legătură cu Arhitectul Sanctuarului. bena”. nu trebuie să credem că „acele planuri și desene” erau „advăratele secrete” pierdute odată cu moartea lui pretimpurie. . deci cuvântul care apare în "M . Scopul lor era evitarea menţionării persoanei. echivalentul lui Adon Hiram. un alt derivat din aceeaşi rădăcină. Emun. Amon si celelalte forme ale respectivului termen sunt cuvintele ebraice pentru „Meşterul” (ha Amon). Când masonii Templului lui Solomon au văzut că. ori a lui Adon. nu sunt fantastice.

ca să spunem aşa. Candidatul coboară în adâncimi pentru a simboliza acestea în Capitului Arcului Regal. ajungem în rândul Nemuritorilor. autentice. Soarele pare a renaşte. sunt reunite. când ne lepădăm de răsucirea de muritori. mai întâi un ochi sau un anumit simbol evreiesc. dar acum îşi va schimba direcţia. Aşa cum Soarele. asemeni lui Hiram Abiff. Şi aşa a fost şi cu Hiram Abiff. reapărând în Est. mai întâi litera G. cel mai mare duşman al omului „speculativ” fiind cel „operativ”. sperând să recupereze ceea ce căuta. ajungând în punctul cel mai Sudic. asa cum sugerează povestea. dar pentru bunăstarea omenirii. . dar mai târziu acestea cedează locul celor „reale”. Iar urmărirea de către Candidat a lui Hiram Abiff prin întunericul morţii prefigurează obţinerea participării la ceea ce este rezervat celor care. (Pătratul nu a fost folosit) Intrase în Templu. de unde Festivalul antic Invicti Solis Natalis (Ziua de naştere a Soarelui Neînvins). înconjurat fiind de ceilalţi. nu pentru sine. La început au existat secrete „înlocuitoare” ale unor semne simbolice. S-a scufundat în adâncuri. El călătorise din Est înspre Vest până în acel moment. este „canonizat”.Maestrul nostru Hiram Abiff a fost ucis la prânz. viaţa sa a fost departe de a fi un eşec. şi-au „pierdut viaţa”. aşa Maestrul nostru Hiram Abiff a încercat să scape prin porţile dinspre Nord şi Sud. poate fi interpretată şi ca o alegorie cu scopul de a învăţa o morală. Dar deşi această poveste se oferă ca un adevăr. Apoi. adică după ce a făcut ceea ce exalteză fiinţa umană. Apoi. devine superior Meşteşugarului dinainte. deoarece „la mijlocul vieţii suntem în moarte”. înlocuit în prezent de Crăciun. Toate acestea concordă cu afirmaţia că Loja este deschisă „în centru”. deplasându-se înspre Nord vara şi înspre Sud iarna. fiind binevenit. este admis în interiorul cercului „sublim” al celor care au trudit. Metaforic. Maestrul Mason moare în prezenţa Zeilor. Şi aşa cum Soarele îşi urmează curul anual. la solstiţiul de iarnă din 22 decembrie. sau un punct. dar acolo a redescoperit tainele pierdute. aşa Maestrul nostru Hiram Abiff şi-a încheiat viaţa după devotamentul la prânz. „aşa cum îi era obiceiul”. Oamenii sunt capabili să creadă că sfârşitul nostru sortit se împlineşte atunci când ating puntul maxim al vieţii. mergând înspre Est. dar. Hiram Abiff coboară în Mormânt pentru a-i da Maestrului Mason o lecţie importantă. căci el trece prin aceste experienţe „în centru”. Învăţându-şi lecţia. îşi pierde din căldură şi pare a se sfărşi dispărând după linia orizontului. Astfel. simbolizaţi de cele şapte planete şi cei şapte oficianţi ai Lojei. Estul şi Vestul. în cadrul Ceremoniilor noastre. Confraţii noştri Antici şi-l imaginau trecând în lumea de dedesupt. când Soarele se afla la meridian. după ce atinge zenitul. Mai întâi va observa un simbol în acel centru. Oamenii erau îngropaţi cu picioarele înspre Est datorită acestei speranţe. asemeni Soarelui.. Tipic. căci el nu a ieşit nici prin Nord şi nici prin Sud. A fost ucis de unelte ale Masoneriei operative. întârziind puţin ca şi cum şi-ar lua plata. un om regenerat. apoi Steaua Strălucitoare a Dimineţii luminând în toată slava sa de la meridian. sfârşitul şi începutul. ca şi Soarele. şi anume venerarea Domnului. ci a ajuns la capătul Estic şi a coborât în Mormânt unde a s-a pierdut omenirii. apoi îl va afla pe Dumnezeu. când crisalida se transformă în fluture. Deci acum drumul său merge dinspre Vest înspre Est. vitalitatea i-a fost reînnoită şi a ajuns în rândurile spiritelor înrudite din veacuri trecute. renăscuţi. dar chiar şi asta e numai o etapă: adevăratul apogeu îl vom găsi după ce am trecut prin Mormânt. apoteoza lui se petrece cu aprobarea şi bună-voinţa lor. apoi viaţa. cu scopuri mai înalte decât cele urmărite de „operativ” când a avut loc tragedia.

Aceasta . acelaşi lucru.PLENITUDINEA LUMINII Deşi Masonul este reprezentat ca fiind un peregrin al nopţii. cu 1000 de ani înainte. în secolul opt al erei noastre. omul a realizat că Soarele era sursa luminii şi de aceea l-au adoptat ca simbol al Domnului. în linii mari. a existat obiceiul întoarcerii către Soare. şi din moment ce Steaua Polară părea a fi pivotul în jurul căruia gravitau. al pâinii şi al tamâii. bucurându-se de forma supremă de cunoaştere accesibilă omului în această lume a umbrelor. Daţi-ne voie să ilustrăm aceast. indiferent de semnificaţia acestora. considerăm că simbolurile şi practicile noastre sunt o moştenire preţioasă. fiecare ducând o lumănare aprinsă. cea din urmă a devenit simbolul speranţei. ţinând focul sacru aprins pe şapte altare. acela al celor şapte lumini emblematice ale căror aplicaţii practice pot fi găsite la începuturile vieţii umane. Dar indiferent cât de plăpânde ar fi metaforele noastre. au încercat să-şi explice speculaţiile filozofice. Apoi. ideal în condiţiile „întunericului vizibil” în care ne regăsim. Dintotdeauna. Acum aproximativ 1200 de ani. fiind arhetipul Lojei perfecte. ele ofereau spectacolul uimitor al nopţii. nu doar celelalte şase. aşa cum spunea Ritualul. şi. fără doar şi poate că el este adeptul şi apostolul luminii. Şi mergând într-o perioadă şi mai îndepărtată aflăm că în Locul Sfânt din Templul Regelui Solomon (care a fost demonstrat a fi corespondentul misterioasei noastre Camere de Mijloc) se afla Sfeşnicul de Aur cu cele Şapte arzătoare care luminau incinta. în îndeplinirea ritualurilor de pietate. în special partea centrală unde erau cele două altare. care este lumina sufletului nostru. Căci cele Şapte Stele din centrul planisferei au devenit temeiul organizării Meşteşugăriei. Seara Soarele apunea înspre Vest şi întreaga natură era cuprinsă de un văl întunecat. Legea cerea ca acele şapte lumini să ardă zi şi noapte şi existau preoţi care aveau îndatorirea de a ajusta marginile şi a completa uleiul. Dar pentru a afla adevărata semnificaţie a celor şapte lumini trebuie să ne îndreptăm atenţia spre Volumul Legii Sacre unde ni se spune că Moise şi-a contruit Sfeşnicul de Aur urmând modelul arătat de Elohim („Dumnezeu”) în timpul retragerii pe Muntele Sinai. a fost numită „Maestra”. Steau Polară era însoţită de cei şase Companioni ai săi iar asta părea a le susţine cazul – şapte Masoni ai unei Loji perfecte care aşteptau ivirea zorilor în bezna nopţii. acele stele au fost subiectul multor speculaţii. căci există multe Biserici unde putem vedea încă cele şapte lămpi simbolice agăţate în faţa Altarului. care ne pun î n legătură cu înţelepţii care. şi odată ajunşi în Sanctuar ei s-au împărţit: trei au mers de o parte şi ceilalţi patru de cealaltă. Încă din cele mai vechi timpuri. a fost urmat de şapte slujitori. adepţii lui Mithra făceau. cu siguranţă nu sunt moderne. ci întreg universul. Această constelaţie demonstrează originea cosmică a celui mai important simbol folosit de noi. când preotul Creştin a intrat din sacristia în Biserică cu ocazia sărbătoririi „Misterelor Sfinte”. dar ideea Slavei lui Dumnezeu persista în minte. Adeseori ni s-a spus că „Sistemul de învăţare” Masonic este ilogic. în vremuri apuse. Acest simbol antic a fost transmir nu doar în rândul Masonilor. iar ele sunt ţinute aprinse ca simbol al „celor şapte daruri ale spiritului” sau al „celor şapte duhuri ale lui Dumnezeu”. Încă din cele mai vechi timpuri. că alegoriile noastre nu numai că sunt neştiinţifice dar şi extrem de puerile. punând ideile despre Soare şi Steaua Polară cap la cap. în Persia şi alte ţinuturi. ci şi în rândul Creştinilor în general.

dintre Cer şi Pământ. cea care contează cel mai mult? Explicaţia este că noi. În mândria noastră. întregul sistem ilustrând combinaţia dintre Soartă şi Cunoştinţe. şapte stele înfăţişate într-una din Planşele de Trasat. 5. Aici unii vor pune întrebarea: Dar de ce nevoia de atâtea lumini. pe parcursul progresului său. în Capitol există numai şase lumini. naturii i se insuflă căldură şi viaţă. în cele trei lumini inferioare care împart cele trei părţi. Marele nostru Maestru Moise a adoptat-o ca simbol iar. putem primi „razele cerului” numai reflectate. noi nu îl putem privi direct din cauza intensităţii . de aceea cele şapte lumini trebuie văzute ca simbol al condiţiei iluminării perfecte de care ne-am bucura odată ajunşi Maeştri ai Meşteşugului. acţionând în baza cunoştinţelor din Meşteşug. fiecare Grad l-a apropiat de ţelul aspiraţiilor sale. una dintre minunile cerului nostru. fiecare nivel al ascensiunii metaforice fiind reprezentat de o mişcare ciudată. cu inteligenţa noastră iute. În Gradul Suprem. sau „marea Lojă de deasupra”. şapte Bijuterii (cele trei numite „mobile” sau portabile. Dar Soarele strălucitor din miezul verii este o provocare. R. paravane. ci a Lojei cereşti – un comitet de Zei sau semizei – cele „şapte duhuri ale lui Elohim” despre care vorbeau Evreii. în timp ce celelalte şase lumini alcătuiesc un triunghi echilateral emblematic pentru Zeitate şi pentru cei trei Mari Maeştri stăpânitori la construirea Templului Regelui Solomon. şi „avanseazăă” într-un mod care aduce aminte de cele trei scări de 3. şi blocurile Ashlar perfecte) şi lumina luminilor. care se pot transfera – Echerul. ne putem lăuda cu viziunea noastră pătrunzătoare. care se află întotdeauna în acelaşi loc – Planşa de Trasat. Când soarele răsare după întunericul iernii. cel dintâi este idea. care demonstrează că Arcul Regal este încadrat în Meşteşug. Văzând constelaţia rotindu-se în jurul Stelei Polare. celelalte patru simbolizează Relativul.înseamnă că cele şapte lumini sunt o reprezentare simbolică a celor Şapte Stele cunoscute de noi sub denumirea de Ursa Mică. Totuşi. În cadrul acestui Triunghi atotcuprinzător al Luminii. dar de fapt mintea umană este asemeni organelor noastre optice. Confraţii noştri Antici au îmbrăţişat-o ca emblemă nu doar a cerurilor în mişcare. apoi. prin interdemiul cărora obţinem încă patru triunghiuri. şapte Arte şi Ştiinţe Liberale. emblemativ pentru Trei. cum o numim noi. Companionul se află deja în vârful Scării şi vede acum modul în care. există unele puncte marcate de noi. deci după ce am ajuns la centru. şapte lumini simbolice. şapte Fraţi aleşi numiţi „oficianţii adevăraţi”. denotând patru sferturi. Este evident că aplicaţia acestui simbol impune tratarea sa atentă. Firul de Plumb şi Nivela – şi cele „imobile”. În prezent. creaturi neînsemnate ale pământului. toate egale şi echilaterale. Astfel putem vedea cum această idee a luat mai multe forme: şapte lumini propriu-zise. umbră. cu agerimea. cele Sapte Stele au devenit simbolice pentru „Loja perfectă” datorită faptului că noi ne considerăm numeroasele Lojele oglindiri ale acesteia. iar cea de-a şaptea – corespunzătoare Stelei Polare – a cedat locul unui alt simbol care ocupă centrul. jaluzele sau sticlă colorată. neputând să privească Soarele scânteietor şi având nevoie de ceva care să-i îmblânzească şi să-i potolească lumina: după caz. cele din urmă sunt pragmatice. ci mai degrabă ca o metafora indicativă a „plenitudinii şi integrităţii”. Triunghiul principal reprezintă Absolutul. „Gloria din centru”. Căci numărul şapte nu ar trebui văzut ca o măsură cantitativă. Companionii Arcului Regal aranjează luminile simbolice în Centrul Capitolului într-un mod neobişnuit. 7 trepte ale Scării în Spirală. din moment ce am obţinut-o pe cea a Atotputernicului.

aşa şi noi sperăm că într-o zi Francmasonii vor atinge deplinătatea cunoştinţelor într-un plan mai înalt al existenţei. PARADOXUL LUMINII MAESTRULUI MASON Am văzut că Francmasoneria promite să aducă Lumina. crezând instinctiv că procesele lor inductive şi deductive sunt cele mai valoroase pentru fiinţe ca noi. Iar din aceasta misterioşii evrei au învăţat că nici un om nu-l poate vedea pe „Dumnezeu” şi să trăiască pe urmă. el nu poate vedea decât o rază pâlpâindă lângă Piedestal. din acele flăcări nu răzbate nicio urmă de lumină. este adevărat că toată ştiinţa umană nu este decât lumină reflectată. totuși. Asistaţi de artele noastre Masonice.” Acum. Căci orice fel de lumină ar primi atunci. Dar oricât de mult am învăţa. momentul iluminării depline. în căutarea adevărului. scriind cu aproximativ 300 de ani în urmă. și. pentru că a fost aruncat într-un . apare un nou orizon în depărtare. dar înțeleg . dar. iar Venerabilul Maestru declară că „Lumina Maestrului Mason constă doar în vederea întunericului. Chiar atunci. şi apoi altul. El nu poate fi cunoscut de noi decât parţia pe parcursul vieţii. În presupunerile noastre. umanitatea neavând finalitate. Căci ce altceva este „vederea” dacă nu înţelegerea minţii proiectată pe retină prin intermediul lucrurilor externe? Şi am putea merge mai departe decât Leibniz şi pune întrebarea: ce sunt intuiţiile şi reflecţiile noastre referitoare la acţiunile externe în conştiinţa noastră interioară? Asta ne va ajuta să înţelegem de ce omul nu caută înţelepciunea printr-un apel direct la Atotştiutor. doar întuneric vizibil erc. turn înconjurat din toate părțile de flăcări. Contemplarea directă a lui Dumnezeu este imposibilă căci mintea noastră nu este destul de puternică să suporte strălucirea acelui Soare mistic. Deşi sună paradoxal. astfel. şi ne simţim îndreptăţiţi să strigăm Evrika – „Am găsit!”. chiar şi atunci când cer o muncă înceată şi obositoare care ocupă o viaţă întreagă. acesta va primi o mustrare serioasă. nu reuşim să vedem că aici totul este relativ şi că după fiecare descoperire. trebuie să face recurs la astrele naturii şi ştiinţei. facem adeseori mari descoperiri. Uneori. și. dar a fost folosită cu mult timp în urmă de doi mari maeștri englezi. comparaţii şi ilustraţii simbolice. În 1684. devenim conştienţi de un progres. în sfârșit. ci întotdeauna prin mijloace indirecte. dacă lucrurile stau într-adevăr așa. cei dinăuntru nu au o vedere clară.luminii care ne obligă să ne întoarcem. Această metaforă sugerează interiorul unei sfere foarte mari plină de un foc ce nu răspândeșe niciun pic de lumină. teste experimentale. se adevereşte de obicei că ceea ce am găsit era doar o formulă care indica altceva. acesta va fi dezamăgit. el a învăţat ceva despre natura lui Dumnezeu. . Spre beneficiul nostru. şi altul unde aprecierile noastre referitoare la lucrările Atotfăcătorului vor trebui reconsiderate. Şi pentru asta. Când este avansat. pe măsură ce ni se acordă o nouă lumină. niciodată nu vom reuşi să depăşim limitele impuse de lumea fizică asupra minţii umane. Leibniz a împărţit cunoştinţele în „simbolice” şi „intuitive”. Primul. vorbea despre primul spirit care se revoltă împotriva Celui Preaînalt. Maestrul Mason se gândește probabil că a sosit. Dar deşi suntem mulţumiţi pentru moment. și anume de Milton și Alexander Pope. Dar aşa cum întunericul morţii din Loja Maestrului Mason este urmată de o scenă a luminii şi a vieţii. . De la Soare. această frază nu este specifică Ritualului Masonic. razele lui ajung la noi mijlocit de numeroasele reflectoare oferite de Meşteşug şi Ştiinţă. ca un mare furnal. iar acea promisiune se îndeplinește într-o manieră foarte diferită de ceea ce își imagina adeptul.

dar vălul ce le acoperă este. enigmatice. Dunciada este un poem compus sub forma unei satire la adresa epocii în care trăia autorul. căci ilustrează și clarifică. haosului îngrozitor i se cere să dea naștere „unei Raze slabe de Lumină. În Gradul al Treilea. după cum am mai menționat. mistificând și încurcându-l pe masonul neinițiat. fiind inițiat deja de vreo douăzeci de ani. „neisprăviții” epocii sale. . Considerăm că acest citat este extrem de semnificativ. incontestabil. iar el nu poate. Torturează licurici sau practică virtutea. nu mulți. colecționând curiozități. tot așa. Dar Cartea a Patra conține două rânduri. spune el. să-i cruțe pe sofiști. Lucrurile sunt ascunse. însă el ataca doar pe cei care voiau să pară înțelepți. cât de jumătate să arate și de jumătate să tăinuiască misteriosul țel. unul transparent. poem compus în anul 1740. care reflectă opiniile acestuia. aceasta ilustrează și acoperă. pe pedanți. Strălucesc în demnitatea de Membru al Societății Regale Unii Francmasoni. sau investigând lucruri pe care el le considera lipsite de valoare. după numele . Alexander Pope utilizează expresia în Cartea a Patra a Dunciadei. prin urmare. Fiilor ei mai întâi. Francmasoni pătrunzători. Însă cuvintele sale: Unii. căci poetul era mason. exact la fel cum spune Alexander Pope că face „Raza lui Slabă. „Unii” dintre ei. de exemplu prin disecarea operelor literare.” Nu vom încerca să explicăm coincidența. clarifcând. Acolo. un secol mai târziu. Vrednici să ocupe locul lui Pitagora . o pătrundere a minții în tărâmul eteric. care se închipuiau a fi deștepți şi care scriau inițialele M. „întunericul vizibil” reprezenta această intuiție generală a spiritului detașat de condițiile fizice.principalii factori ai situației în care se află prin percepție mentală. Firește. străluceau datorită luminii conferite de apartenența la Societatea Regală. mai pătrunzători. el îi critică după cum merită. conștientinzând puternic un sentiment de vină. dar faptul este demn de luat în considerare. În Lojă. pe diletanți. erau Francmasoni pricepuți în Meșteșugul lor. Acesta a ridiculizat metodele prin care acei oameni încercau să dezvolte știința.R. 572 și 573. dar care erau plini de sine și aroganți. descoperă și tăinuiește. suferință și nenorocire. și pentru că expresia în cauză este folosită exact cu același sens pe care îl are și în Ritualul Masonic. pentru noi. de căință. Vrednici să ocupe locul lui Pitagora. Pare excesiv de sever. alegoriile noastre sunt. El spune: Regina conferă Titlurile și Gradele ei. sunt extrem de sugestive. se înscriu în cursa mută. Căci trebuie să ne amintim că Alexander Pope era un Frate.S. lucrurile în mintea noastră. la Milton. Însă acestea servesc foarte bine scopului. . luminează și întunecă. alții. celor mai aleși. locul este întunecat și nu este decât o „Rază slabă de Lumină. Apoi. Care îl studiază pe Shakespeare în Hanurile de la Curte. „Masoneria” lui nu îl face să fie orb în fața greșelilor tovarășilor săi. dintr-un simț al dreptății.” care produce „întunericul vizibil” ce ne permite doar să vedem conturul lucrurilor.” iar efectul acestui îndemn este anticipat în propoziția următoare: Întunericul vizibil doar atât să creeze. într-o oarecare măsură.

pentru că ei au interpretat greșit. prin urmare. în 1717. același Cuvânt încredințat nou-avansatului Maestru Mason de astăzi. și acolo găsim acest cuplet deosebit de semnificativ: Căci noi suntem Frați ai Rozei Cruci. cât și scrierea nu erau sigure. Știm ce trebuie să însemne Cuvântul. Această lectură a istoriei masonice poate fi confirmată de evecarea unui alt fapt. George Hickes. și anume. dacă nu chiar abuzat de Masonerie. așadar. rosicrucienii. odată cu Unirea. au încercat să le dobândească în scopuri personale. în cele din urmă să cadă d ecomun acord (căci nu luptau pentru două cuvinte diferite. Dar fiind transmis oral din generație în generație de oameni care nu cunoșteau limba aceea – în multe cazuri iliterați. pare a fi că influența acestor rosicrucieni nu a fost deloc una pozitivă. Nu a fost niciodată pus la îndoială faptul că unele simboluri au fost folosite de Pitagora. îl numesc pe Pitagora un Frate.” adică. Un exemplu bun pentru acea categorie de oameni este Elias Ashmole.lor. Astfel de oameni pot fi găsiți în cercurile masonice chiar și astăzi. în secolul al șaptesprezecelea. descoperind că Francmasoneria poseda un fel de știință ocultă și utiliza anumite simboluri mistice. i-am și întâlnit. Probabil l-au văzut ca întruchipând anumite . Însă ar trebui să ne aducem aminte cu câtă înverșunare au dezbătut Anticii și Modernii. serios pe gânduri. un atac la adresa Meșteșugului.a suferit anumite modificări. Ideea lui Pope. când era de neconceput ca Cuvântul Masonic să poată fi schimbat. Printre ceo pe care îi critică. . dacă nu chiar de pe vremea Turnului Babel. Asta presupune că Meșteșugul zilelor acelea exista.” care se făceau ridicoli prin felul în care se credeau la fel de buni ca Maestrul lor vestit. astfel că atât pronunția. întradevăr. Faptul că cele două grupuri de masoni au avut controverse în legătură cu un astfel de lucru și că au reușit. și. Henry Adamson a publicat o istorie a orașului Perth. s-au hotărât. acea afirmație implică clar că Cuvântul Masonic era evreiesc. că Cuvântul Masonic își are originea în vremea Regelui Solomon. Rosicrucienii au ajuns în posesia „Cuvântului Masonic. și. dar rosicrucienii intrați în Ordin se poate să îl fi interpretat creativ. trebuie să ne amintim că în perioada de timp ce îl desparte pe Pope de Milton. ci ca un fe de știință ocultă asemănătoare aceleia care l-a făcut pe Pitagora renumit. Ritualul nostru și toate Însărcinările noastre. și o mică modificare a cuvântului l-ar fi corectat. Acea controversă ne duce în urmă în timp la începuturile Marii Loje. în 1638. în „unele” cazuri. ci pentru două variante ale aceluiași Cuvânt) ne fac să concluzionăm că cuvântul în cauză este același cu cel care ne-a fost transmis și nouă. se puteau chiar să fie confrați Masoni. Pitagora însuși. avem afirmația făcută în 1678 de Rev. în cele din urmă. nicidecum. să comunice Candidatului ambele alternative de pronunție. înțelesul. Dar acesta nu este. Deținem Cuvântul Masonic și cel de-al Doilea Văz. după propria lor înțelegere. de fapt. și cum. modalitatea corectă de pronunțare a Cuvântului Maestrului Mason. care a reușit să se inițieze în anul 1646. Pentru a aprecia această viziune. Pe atunci se credea că limba originală a rasei umane este ebraica. Cu câțiva ani înainte de inițierea lui Ashmole. totuși. se număără masoni „dintre cei mai aleși. nu doar ca o schemă modernă de simbolism. inițiindu-se în Fraternitate. și. În plus. marele virtuos. Fratele Waite afirmă în Enciclopedia lui că noi nu știm care era acel cuvânt. a fost transmis corect. Criticismul său ne pune.

ci ca rezultat al unei observaţii perseverente. al unei cercetări îndelungi şi analize laborioase. . nu trebuie să ne supraevaluăm meritele. Astfel. Sub îndrumarea Meşteşugăriei. mascate. şi ascunse. acestea îi permit Masonului să-şi formeze convingrile sale individuale. şi se obicei nu ne dăm seama că este un termen relativ. dar asta nu se va întâmpla aici. în condiţiile în care se acordă suficient timp acestei operaţiuni.” pe care credeau că o pot obține prin iscusința lor. dar Confraţii noştri Antici nu. pe care o considerăm cuprinzând toate Artele şi Stiinţele Liberale (expresie care îşi are originea în Învăţătorii din Evul Mediu). ceea ce concordă cu luminile simbolice despre care tocmai am vorbit. ne bucurăm de libertăţile întregului spectru de cultură omenească. căci nouă muritorilor ni s-a sortit să ne petrecem vieţile în „întunericul vizibil”. existând grade ale întunericului ca şi grade ale luminii. Anticii credeau că unii oameni au acest dar. Solicitarea făcută înaintea iluminării noastre complete se rezumă la următoarele: în calitate de Meşteşugari. aşa cum e înţeleasă în prezent. Singura afirmaţie a Masonilor a fost (şi încă este) aceea că puteau deosebi şi interpreta lucrurile care fuseseră „învăluite în alegorie şi ilustrate simbolic” timp îndelungat. ci la abilitatea de a vedea lucruri invizibile altora. Aşadar. ca orice alt paradox. atât fizic cât şi intelectual. de dogmatism negândit sau autoafirmare prostească. Căci. dar oricât de multă ar ajunge la noi. şi tot ce putem spune despre ea este că nu izvorăşte din noi ci provine dintr-o sursă exterioară. întunericul absolut este. Se spunea că erau şapte. într-un fel de amurg intelectual. În prezent ne bucurăm de lumina mistică ce ne-a fost trimisă. nu ajunge la noi ca o străfulgerare. ci treptat. acestea fiind de fapt numeroase căi ale învăţării. Enigma existenţei va fi rezolvată într-o zi. ci este condiţionată de studiul stăruitor al lucrurilor simbolizate în natură şi refelctate în experienţele noastre personale. putem obţine multă lumină. Este posibil ca unii rosicrucieni să fi pretins că aveau literlamente această putere. acestea sunt voalate. viaţa omenească va rămâne un mister. iar galii antici il numeau „vederea umbra” (taischitaraugh). nu izbucneşte ca o inspiraţie bruscă. nu trebuie să ne lăsăm purtaţi de prezumţii. cuvântul „întuneric” este folosit cu sensul excluderii totale a luminii. dar noi le înţelegem semnificaţia. majoritatea lumii este derutată. DORINŢA NOASTRĂ DE PĂTRUNDERE Dar de ce ar trebui „Cuvântul Masonic” menţionat în citatul de mai sus în conuncţie cu „Cea de-a Doua Vedere”? Această expresia nu se referă la clarviziunea. trebuie să fim precauţi în estimarea cunoştinţelor noastre. Într-adevăr. cuvintele adresate de Maestrul Venerabil nou-avansatului despre „întunericul vizibil” au rol de precauţie. ceva neexperimentat şi pe care nu îl putem concepe decât în neexistenţă. Într-adevăr. conştienţi de aceasta. nu trebuie să ne răsfăţăm cu amorul propriu fără limită.formule misterioase referitoare la „biruința asupra bătrâneții și a momântului. ori de câte ori cine observă că „este întuneric” vom înţelege că a redus lumina. nu o primim prin intuiţie directă. e uşor a le înţelege greşit pentru că ceea ce se spune contravine experienţei noastre sau presupune contradicţie a termenilor. Deci. Este nevoie de un simţ al măsurii la fiecare nivel al dezvoltării noastre intelectuale. În mod normal. Ele sunt un paradox şi. într-o cameră „destul de întunecată” există destulă lumină pentru a reproduce imaginea lucrurilor de pe farfurii sensibilizate.

paradoxul celui de-al Treilea Grad are rol de avertisment pentru spiritul propriu. sârguincioţi şi umili. astfel. Iar dacă. pentru a nu ne prosti cu mândrie neordonată sau să ne arătăm lumii ca vrăjitori vanitoşi. Şi totuşi secretul lor stă într-o singură grandoare. toate sunteţi una. zugrăvind totul în albastru. fi martorii unei purtări modeste şi corecte. în timp ce ne însuşim învăţăturile acumulate de-a lungul anilor. vă reamintim că este o măsură de prudenţă. în următoarele cuvinte: Toate fiinţele sunt în mister. însufleţindu-le şi urnindul-le pe toate. crezând că suntem moştenitorii a tot ceea ce este bun în lume. într-un fel. Poetul Charles Tupper a exprimat frumos învăţăturile Artei noastre Masonice. mintea unui curios Arhitect Ce locuieşte la fel în toate. tălmăcim mister cu mister. acest paradox pare umilitor. Mistere. pentru a putea. conlucrând cu alţi căutători ai adevărului. intenţionată a ne transforma în elevi precauţi.Aşadar. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->