Sunteți pe pagina 1din 2

1L2 CLASA aIka

enLru lLemll de mal [os incerculLl rezulLaLul corecL sau dupa caz formulaLl deflnlLla corecLa
(kospoosotlle cotecte se poocteozo loJlfeteot Je com soot exptlmote)
Incercu|este raspunsu| corect
1 C raza de lumlna cade la suprafaLa de separare dlnLre aer sl un medlu cu lndlcele de refracLle
sub unghlul de lncldenLa unghlul de refracLle are valoarea
a) b) c) d)
2 uevlaLla mlnlma prlnLro prlsma opLlca esLe uaca unghlul de refrlngenLa al
prlsmel (unghlul A) esLe aLuncl unghlul de lncldenLa are valoarea
a) b) c) d)


3 C raza de lumlna monocromaLlca se propaga pe dlrecLle orlzonLala sl inLlnesLe o ogllnda plana
asezaLa ca in flgura de mal [os CompleLaLl desenul lndlcnd 8l 88 l r sl normala pe ogllnda unghlul
de lncldenLa are valoarea


C|teste cu atent|e enuntur||e urmatoare s| |ncercu|este ||tera A daca |e cons|der| adevarate respect|v
I daca |e cons|der| fa|se
4 ulsLanLa focala a unel lenLlle blconvexe slLuaLa in aer esLe negaLlva A l
lmaglnea vlrLuala a unul oblecL obLlnuLa prlnLrun slsLem opLlc nu poaLe fl foLograflaLa A l
6 LenLllele de corecLle ale ochelarllor de vedere reduc vederea la convergenLa normala deoarece ochlul
cu anomalll de vedere are puLerea de acomodare lnsuflclenLa aducerll lmaglnll pe reLlna A l
Comp|etat| fraze|e cu cuv|nte|e corecte
7 PlpermeLropla se corecLeaza cu lenLllecare permlL focallzarea lmaglnll pe marlnd
convergenLa slsLemulul lenLllacrlsLalln penLru a forma lmaglnl clare pe reLlna
8 Axa opLlca prlnclpala esLe orlce dreapLa care Lrece numal prlnopLlc sl unel lenLlle
kezo|vat| prob|ema de ma| [os
9 C lenLlla blconvexa slmeLrlca dln sLlcla avnd lndlcele de refracLle cu dlsLanLa
focala formeaza lmaglnea unul oblecL asezaL la de ea Sa se calculeze
a) sa se formeze lmaglnea in lenLlla consldernd lenLlla subLlre
b) convergenLa lenLllel
c) raza de curbura a lenLllel
*)llecare lLem se noLeaza cu un puncL un puncL esLe dln oflclu
1lmp de lucru mln