Sunteți pe pagina 1din 1

Procura

Subsemnata Cornelia Barbu, domiciliata in orasul Bucuresti, strada Studentilor, nr. 123, bl. 15A, student in anul I la Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, incredintez fratelui meu, dl. Sergiu Barbu, domiciliat in orasul Chisinau, strada Trandafirilor, nr. 18, ap. 109, ca, in numele meu sa ridice premiul: un lot de carte si o suma de bani in valoare de 80 de lei, obtinut de mine la cancursul Vreau sa stiu. Autentificare Cornelia Brabu, studenta in anul I, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti, identificata prin buletinul de identitate seria AB, nr. 646357. Semn. C. Barbu Sergiu Barbu, student in anul III, Facultatea de Drept, Univeristatea de Stat din Moldova, identificat prin buletinul de identitate seria AB, nr. 7843568. Semn. S. Barbu

Stampila:

Legalizat: notarul Efimia Lupu, Notariatul de Stat, Chisinau, str. Kogalniceanu 18.