Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA FORELOR TERESTRE NICOLAE BLCESCU Comisia de admitere Domeniul de studiu: tiine militare i informaii Sesiunea iulie 2010

NESECRET Exemplar unic

APROB PREEDINTELE COMISIEI Lt.col. prof.univ.dr.ing. Ghi BRSAN

SUBIECTELE
PENTRU PROBA II Matematic, Psihologie
1. Dac (a n )nN * este o progresie geometric cu proprietatea sunt: a)

a4 a2 = 6 , atunci primul termen a1 i raia q a3 a1 = 3

a1 = 1, q = 3 1 b) a1 = 3, q = 2 c) a1 = 2, q = 2 d) a1 = 1, q = 2

2. Mulimea soluiilor inecuaiei a) b) c) d)

[ 1, ) \ {1} [ 1, ) ( 1, ) R \{} 1

x2 1 0 este: x 1

3. Dac rdcinile x1 i x2 ale ecuaiei x 2 + mx + m + n = 0 verific relaiile x1 + x2 = 3, x1 x2 = 2 , atunci: a) m = 0, n = 1 b) m = 3, n = 2 c) m = 2, n = 1 d) m = 3, n = 5

x+ y =8 4. Sistemul 5 x y = 1 , unde m R , este compatibil pentru: 5 x + y = m a) m = 33 b) m = 14 c) m = 19 d) m = 0


5. Mulimea soluiilor ecuaiei C xx 2 = 21 este: a) b) c) d)

{ 6,7} {6,7} {6} {7}

6. Cel mai mare numr real x pentru care expresia a) 4 b) 0 c) 9 d) 1 7. Dac matricea A =

2 x are sens este:

1 0 , atunci A3 este: 5 1

1 0 10 1 1 1 b) 5 1 1 0 c) 15 1 1 1 d) 1 15
a) 8. Funcia f : R R, f ( x ) = a) b) c) d)

x 2 + a, x 2 ax + b, x > 2

, unde a, b R , este derivabil pe R pentru:

a = 4, b = 0 a = 1, b = 3 a = 4, b = 4 a = 0, b = 4

9. Primitiva F a funciei f : (0, ) R, f ( x ) = x 3 ln x pentru care F (1) = 0 este:

x4 x4 1 ln x + 4 16 16 x4 1 b) x 4 ln x + 4 16 c) x 3 ln x + x 3 1 x4 1 d) x 3 ln x + 4 4
a) 10. Valoarea lui m R pentru care polinomul f = mX 4 + (2m 1)X 3 3mX + m 2 se divide cu polinomul g = X + 2 este: a)

1 2 6 7

b) c)

3 4

d) 0 11. Dac mulimea x R x 2 + 2mx + 4 = 0 x R x 2 4 x + m 2 = 0 are dou elemente i m R , atunci:

m [ 2,2) b) m R \ {2} c) m R \ { 2} d) m R \ { 2,2}


a)

} {

12. Punctul E (1,1) este punct de maxim pentru graficul funciei f : R R , f ( x ) = ax 2 + bx + c, unde a, b, c R, a 0 , dac: a) 2a + b = 0, a + b + c = 1, a < 0 b) 2a + b = 0, a + b + c = 1 c) 2a + b = 0, a + b + c = 0 d) a = b = c 13. Probabilitatea ca o cifr n s verifice inegalitatea 2n 1 n! este: a) 1

2 5 3 c) 10
b) d) 0 14. Numrul a) b) c) d)

80 + 4 3 x 3 12 x 8 = 0 x 3 + 12 x 8 = 0 x 3 12 x + 8 = 0 x 3 + 12 x + 8 = 0
3

80 4 este soluie a ecuaiei:

15. Valoarea sumei lg a) b) c) d) 3 1 0

1 2 3 999 este: + lg + lg + ... + lg 2 3 4 1000

16. Ecuaia tangentei la graficul funciei f : [ 1, ) R, f ( x ) = x x + 1 n punctul x = 3 este: a) 11x + y 1 = 0 b) 2 x 5 y + 9 = 0 c) 11x 4 y + 9 = 0 d) 11x 4 y 9 = 0 17. Pe mulimea Z a numerelor ntregi se definete legea de compoziie x o y = 2 xy 3x 3 y + 6 . Dac p este numrul elementelor simetrizabile n raport cu legea "o" , atunci: a) p = 0 b) p = 1 c) p = 2 d) p = 3 18. Valoarea integralei a)

1+
1

xdx x

este:

11 ln 4 2 3 ln 2 b) 2 c) 1 ln 4 11 2 + 2 ln d) 3 3
3

19. Funcia f : R R, f ( x ) = 3 x este: a) concav pe R b) convex pe ( ,0] i concav pe [0, ) c) convex pe R d) convex pe ( ,0] 20. Aria regiunii plane cuprinse ntre graficul funciei f ( x ) = x 2 1, x [0,2] i axa Ox este: a) 4 b) 3 c) 2 d)

2 3

21. Produsul senzaiilor este: a) O imagine primar i obiectual b) O imagine secundar i mintal c) O imagine secundar i schematic d) O imagine simpl i primar 22. Spiritul de observaie reprezint: a) Capacitatea de a memora logic b) Capacitatea de a observa cu uurin detalii, amnunte c) Capacitatea de adaptare la mediul social d) Capacitatea de a organiza un grup 23. Spre deosebire de emoii, sentimentele sunt: a) Cu un grad mare de stabilitate b) Difuze, vagi c) Fluctuante d) Nu pot fi influenate prin control voluntar 24. Care dintre strategiile operaionale ale gndirii se bazeaz pe descoperire? a) Algoritmica b) Euristica c) Aglutinarea d) Memorarea 25. Temperamentul reprezint: a) Latura afectiv a personalitii b) Latura social a personalitii c) Latura dinamico-energetic a personalitii d) Latura axiologic 26. Caracterul reprezint: a) Latura dinamico-energetic a personalitii b) Latura instrumental operaional a personalitii c) Latura relaional valoric a personalitii d) Nucleul personalitii 27. Care sunt principalele caracteristici ale temperamentului flegmatic? a) Energic i extrovertit b) Puternic i introvertit c) Dinamic i extravertit d) Energic i introvertit

28. Intensitatea senzaiilor exprim: a) Gradul de pregnan i ncrctura energetic a senzaiei b) Dependena fiecrei senzaii de aciunea unei anumite categorii de stimuli c) Perioada de timp pe parcursul creia acioneaz stimulul d) Caracteristica senzaiilor de a fi nsoite de triri afective 29. Reprezentarea este: a) Activitate i proces reglator b) Proces cognitiv superior c) Aptitudine general a personalitii d) Proces cognitiv senzorial 30. Fazele memoriei sunt: a) ntiprirea i pstrarea b) Pstrarea i reproducerea c) ntiprirea, pstrarea i reproducerea d) Reproducerea i nelegerea

NOT: Timpul de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Se aloc 10 puncte din oficiu.
CADRE DIDACTICE DE SPECIALITATE: Prof. Nicolae SUCIU Prof. Constantin CATRINA Prof. Alin POP Carolina MACOVEI Prof. Vlad PETRU Prof Steliana NICOLAE
OPERARE PC: P.c.c. Ilie GLIGOREA MULTIPLICARE: P.c.c. Maria PUCLIAN-UIU P.c.c. Elisabeta-Emilia HALMAGHI

Prof.univ.dr Alin SUMEDREA Lect.univ.dr. Marius MILCU Prof

Prof. Laura DUMITRU

ACADEMIA FORELOR TERESTRE NICOLAE BLCESCU - Comisia de admitere Sesiunea iulie 2010
APROB PREEDINTELE COMISIEI Lt.col. prof.univ.dr.ing. Ghi BRSAN

NESECRET Exemplar unic

GRIL DE EVALUARE
PENTRU PROBA a II-a Matematic, Psihologie

1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28.

a a a a a a a a a a

b b b b b b b b b b

c c c c c c c c c c

d d d d d d d d d d

2. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29.

a a a a a a a a a a

b b b b b b b b b b

c c c c c c c c c c

d d d d d d d d d d

3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30.

a a a a a a a a a a

b b b b b b b b b b

c c c c c c c c c c

d d d d d d d d d d

Evaluarea itemilor:

1 item = 4 p. 6 itemi = 24 p. 11 itemi = 42,5 p. 16 itemi = 55,0 p. 21 itemi = 67,5 p. 26 itemi = 80,0 p.

2 itemi = 8 p. 7 itemi = 28 p. 12 itemi = 45,0 p. 17 itemi = 57,5 p. 22 itemi = 70,0 p. 27 itemi = 82,5 p.

3 itemi = 12 p. 8 itemi = 32 p. 13 itemi = 47,5 p. 18 itemi = 60,0 p. 23 itemi = 72,5 p. 28 itemi = 85,0 p.

4 itemi = 16 p. 9 itemi = 36 p. 14 itemi = 50,0 p. 19 itemi = 62,5 p. 24 itemi = 75,0 p. 29 itemi = 87,5 p.

5 itemi = 20 p. 10 itemi = 40 p. 15 itemi = 52,5 p. 20 itemi = 65,0 p. 25 itemi = 77,5 p. 30 itemi = 90,0 p.

Din oficiu: 10 puncte. Total = 100 puncte.


Nomograma de transformare a punctajului n not este: NOTA FINAL = (punctajul obinut + 10 p. din oficiu) / 10

Prof. Nicolae SUCIU Prof. Constantin CATRINA Prof. Alin POP Prof. Vlad PETRU Prof. Dorina TRIFON

Prof.univ.dr Alin SUMEDREA Lect.univ.dr. Marius MILCU Prof Carolina MACOVEI Prof. Laura DUMITRU Prof. Steliana NICOLAE