MONOGRAFIE COLABORATORI Impozitul ce se retine la sursa este de 10% din venitul brut (art.

52 Cod Fiscal 2005) Contractul de drepturi de autor / drepturi conexe de autor nu se inregistreaza la Administratia Financiara. Impozitul retinut la sursa se vireaza catre buget pana la 25 ale lunii urmatoare lunii in care s-a platit venitul, ca orice alt impozit si se declara pe declaratia 100. Plata venitului se face pe stat special de plata, impreuna cu dispozitii de plata individuale. Pana la 28/29 februaria a anului urmator se depune la Administia Financiara Declaratia 205 si se da fiecarei persoane care a incasat astfel de venituri Adeverinta (cu semnatura de primire pe copie) in care se specifica perioada de realizare a venitului, brutul, impozitul retinut si virat la buget. Monografie contabila: - in luna in care se achizitioneaza drepturile de autor / drepturi conexe: 621 = 462.xx venitul brut , xx = persoana fizica cu CNP 462.xx = 444.y impozitul retinut la sursa (10%), cont analitic distinct pe tipuri de contract - la plata drepturilor: 462.xx = 5311 venitul net platit - in luna urmatoare, la plata impozitului: 444.y = 5311/5121 impozitul virat la buget Persoana fizica trebuie sa declare acest venit in declaratia speciala 202 pana la 15 mai anul urmator celui in care a realizat venitul. Respectiva persoana va inregistra tot in declaratia 202 o cheltuiala deductibila egala cu 40% sau 50% din venitul brut (vezi art. 50 Cod Fiscal 2005). Daca persoana fizica are contract direct cu CAS-ul, va deduce si contributiile sociale platite. Impozitul de 16% se va calcula (de catre Administratia Financiara) la venitul net astfel calculat. Venitul net din Declaratia 202 se globalizeaza in declaratia 200, ce se depune tot la acelasi termen.

?????????? Poti incheia contract de drepturi intelectuale cu orice persoana fizica. Stiu sigur ca se opreste si se vireaza impozit 10% si trebuie sa-l declari in declaratia 100 + la inceputul anului faci decl 205. Inregistrari 628 = 401 SUMA TOTALA 401 = 446 IMPOZIT 401 = 5311 PLATA REST