Sunteți pe pagina 1din 4

INDICII DE ARMONIE LA ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL SCOALA AJUTATOARE PLOIESTI Lector Univ. Drd.

d. Elena Lupu Lector Univ. Marin Finichiu Universitatea "Petrol si Gaze" Ploiesti

Key words: consonance indices, somatic balance, development Cuvinte cheie: indici de armonie, echilibru somatic, dezvoltat

In toate tarile cu o dezvoltare economico-sociala avansata, specialistii constata cu ingrijorare cresterea unor indici somato-functionali si ramanerea in urma fata de normal a altor subiecti , fenomen care pune probleme in privinta adaptabilitatii tinerilor fata de cerintele vietii. De aceea se impune cunoasterea aprofundata a parametrilor starii de sanatate si de dezvoltare somato-functionale a organismului copiilor, prin folosirea unor tehnici de investigare simple , eficiente , accesibile conditiilor scolii , utile pentru scoala ajutatoare. Echilibrul somatic impreuna cu caracterele anatomo-functionale, constituie factorii determinati ai potentialului biologic, in dinamica cresterii, a dezvoltarii, a adaptarii, perfectionarii progresive a fiintei umane, influentandu-se reciproc, negativ sau pozitiv. Cunoasterea subiectilor nu reprezinta un aspect episodic, ci actiune ritmica, metodica, dictata de constiinta profesionala. Sopul cercetarii Cunoasterea caracteristicilor de dezvoltare somatica, compararea si stabilirea diferentierilor existente intre parametrii somatici testati, tinand cont de continutul specific invatamantului din scoala ajutatoare. Sarcinile cercetarii

Cunoasterea constitutiei morfologice a elevilor, care au desfasurat activitati instructiveducative-formative Evaluarea dezvoltarii fizice armonioase prin testarea indicatorilor somatici, talie, bust, greutate, anvergura. Aprecierea proportionalitatii dezvoltarii somatice prin calcul si evidentierea eventualelor diferente. Organizarea cercetarii Cercetarea s-a desfasurat pe elevii ciclului gimnazial al Scolii ajutatoare Nr.2 Ploiesti si a cuprins un numar de 9 elevi din clasa a V-a, 28 elevi din clasa a VI-a (A,B,C), 23 elevi din clasa a VII-a (A,B), de unde rezulta un total de 79 de elevi, toti de sex masculin.

Rezultatele cercetarii si interpretarea lor Talia Comparand mediile aritmetice calculate la acest indicator cu rezultatele obtinute de I.I.S.P. Bucuresti si urmarind poligonul de frecventa, s-a putut constata:

La cls. a V-a, media aritmetica calculata X=145,66cm, se situeaza in imedata apropiere a


mediei, dar mai mica pentru varsta de 12 ani, X=147,0cm calculata de I.I.S.P. Din cei 9 subiecti masurati, 5 subecti au talia mai mare decat media clasei. Cel mai inalt elev, 1,60cm, Vasile Eduard, iar cel mai scund elev Paiu Cristian de 1,35 cm; La cls. a VI-a, media aritmetica calculata X=151,86cm se situeaza in apropierea mediei, dar mai mica pentru varsta de 13ani X=153,5cm calculata de I.I.S.P. Din cei 28 subiecti masurati, 14 elevi au talia mai mare decat media clasei. Cel mai inalt elev este Matei Viorel cu 172 cm, iar cel mai scund elev este Trifu Alexandru cu 136cm; La cls. a VII-a, media aritmetica calculata X=158,16cm se situeaza sub media pe tara, X=160,9cm pentru 14 ani, calculata de I.I.S.P. Din cei 23elevi masurati, 10 elevi au talia peste media clasei. Cel mai inalt elev, Antonescu Anton cu 179cm, iar cel mai scund elev este Pana Claudiu cu 141 cm; La cls. a VIII-a, media aritmetica calculata X=162cm se situeaza sub media pe tara X=167,6cm, pentru 15 ani calculata de I.I.S.P. Din cei 19 subiecti masurati, 9 subiecti au talia mai mare decat media pe clasa. Cel mai inalt elev este Chiriac Laurentiu cu 184cm, iar cel mai scund este Constantin Marian cu 147 cm. Calcularea amplitudinii distributiei (W) ne arata intervalul de intindere al rezultatelor fiecarei clase, astfel, clase. a V-a W=25cm, cls. a VI-a W=36cm, cls. a VII-a W=38cm si cls. a VIII-a W=37cm. Calcularea coeficientului de variabilitate (Cv) ne arata ca sirul datelor la fiecare clasa se caracterizeaza printr-o mare omogenitate. Astfel cls. a V-a Cv=5,71%, cls. a VI-a Cv=5,70%, cls. a VIII-a Cv=5,11%, ce se situeaza la jumatatea intervalului c=10% al marii omogenitati, iar cls. aVII-a Cv=1,98%, ce se situeaza in prima parte a marii omogenitati. Bustul Urmarind mediile aritmetice calculate si tabelul centralizator cu indicatorii statistici calculati, am putut constata:

cresterea valorilor bustului de la o clasa la alta, astfel, cls. a V-a X=76,11cm, cls. a VI-a
X=78,94cm, cls a VII-a X= 80,53cm si cls. a VIII-a X=82,82cm. Aceasta crestere a valorilor bustului de la o clasa la alta este evidentiata si prin calcularea ratei progresiei astfel: cls. a VI-a creste cu 3,58 % fata de cls. a V-a, cls. a VII-a creste cu, 97% fata de cls. a VI-a, cls. a VIII-a creste cu 2,76% fata de cls. a VII-a si cu 8,31% fata de cls. a V-a. Greutatea corporala Indicatorii statistici calculati ne permit sa constatam:

cresterea in greutate de la un an la altul, de la o clasa la alta, astfel mediile aritmetice


calculate au urmatoarele valori: cls. a V-a X=37,88 kg, cls. a VI-a X=41,81 kg, cls. a VII-a X=46,71kg, l. a VIII-a X=48,71kg. Calcularea ratei progresiei scoate in evidenta acelasi progres de la o clasa la alta. Astfel: cls. a VI-a creste cu 9,39kg fata de l. a V-a, cls. a VII-a creste cu 10,49% fata de cls. a VI-a, cls. a VIII-a creste cu 4,10% fata de cls. a VII-a, si cu 23,93% fata de cls. a V-a.

Anvergura Urmarind tabelul centralizator cu indicatorii statistici ne permitem sa constatam:

ascendenta valorilor acestui indicator de la o clasa la alta si de la o varsta la alta. Astfel, cls.
a V-a X=147,33cm, cls. a VI-a X=152,83cm, cls. a VII-a X=160,10cm si cls. a VIII-a X=162,70cm. Aceasta ascendenta de la o clasa la alta este evidentiata si prin calcularea ratei progresiei. Astfel, cls. a VI-a progreseaza cu 3,59% fata de cls. a V-a, cls. a VII-a progreseaza cu 4,54% fata de cls. a VI-a, cls. a VIII-a progreseaza cu 1,59% fata de cls. a VII-a si cu 9,72% fata de cls. a Va. Concluzii si propuneri

Dezvoltarea somatica judecata prin comparatie cu datele prezentate de Institutul de Igiena


pentru Populatia Urbana din Romania, se prezinta astfel: Inaltimea, prin mediile calculate la nivelul celor 4 ani de studiu (cls. V-VIII ) se situeaza sub nivelul mediei aritmetice calculate pe tara pentru mediul urban la varstele respective. Greutatea, am cosntatat ca, la nivelul cls .a V-a media aritmetica este mai mare decat media calculata, la aceasta varsta de Institutul de Igiena. La nivelul celorlalte clase media aritmetica se situeaza sub nivelul mediei calculate pe tara in mediul urban. Perimetrul toracic - mediile aritmetice calculate pentru cls. a V-a si cls. a VI-a se situeaza peste media calculata de Institutul de Igiena, iar mediile aritmetice calculate la nivelul cls. a VII-a si a VIII-a se situeaza sub nivelul mediilor calculate de Institutul de Igiena Bucuresti. Indicii dezvoltari somatice caculati pe baza masuratorilor antropometrice aplicate, scot in evidenta:

o crestere normala la nivelul indicatorilor masurati, de la o clasa la alta, de la o varsta la alta. diferente foarte mari intre indivizii aceleiasi clase, fapt aratat si prin valorile mari ale
indicatorilor de dispersie calculati. Datele culese, sistematizate si prelucrate sunt menite a largi baza orientarii privind abordarea lectiilor si programelor de educatie fizica in invatamantul gimnazial ajutator pentru aceasta sugeram mai multa grija pentru trebuintele acestor copii cu nevoi speciale si stimularea interesului de a face miscare si a participa la cat mai multe activitati sportive.

CLASA

INDICATORI STATISTICI W X S Cv% W X S Cv% W X S Cv% W X S Cv%

a V-a

TALIE 25 145,66 8,32 5,71 36 151,86 8,67 5,70 38 158,16 3,14 1,98 37 162 8,29 5,11

DEZVOLTAREA SOMATICA BUST GREUTATE ANVERGURA 10 19 19 76,11 37,88 147,33 3,51 5,48 5,53 4,62 23 78,94 5,07 6,42 20 80,53 5,12 6,35 15 82,82 4,03 4,86 14,48 30 41,81 8,18 19,56 40 46,71 10,37 22,20 43 48,71 8,54 17,53 3,75 42 152,83 10,65 6,96 43 160,10 11,23 7,01 44 162,70 11,24 6,90

a VI-a

a VII-a

a VIII-a

Tabel cu indicatorii statistici calculati Abstract In all the socially economically advanced countries, the specialists are very concerned about finding somatic-functional indexes and folling behind as against normal conditions for some young people who become less adaptable to life requirements. Therefore, it is imperative to thoroughly know the health and somatic functional development parameters of children body, based on using simple, efficient and accessible methods of investigation sented to the schools, especially to the assistant school. Bibliografie BARROW, H., Mc Gee ROSEMARY, Masuratori in educatia fizica. Educatia fizica in scoala, vol. XXIII BUCUR, C.I., Educatia fizica speciala. Timisoara, 1974 DUMITRESCU, V., Metode statistico matematice in sport. Bucuresti, Editura Stadion, 1972, pag. 63 EPURAN, M., Psihologia educatiei fizice. Bucuresti, Editura Sport-Turism, 1976 SCHIOPU, U., VERZA, E., Psihologia varstelor. Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 19