Sunteți pe pagina 1din 43

Sound ON

Click!

,,M re ia acestei construc ii face n ara ntreag o impresie excelent i toat lumea se bucur , fiindc vede o garan ie a stabilit ii regimului. Chiar de acum l numesc Castelul regesc ceea ce poate c va fi ntr-o zi. Dea Domnul ca nainte de toate s devin leag nul dinastiei noastre, c ci f r aceasta, viitorul rei nu este asigurat. Regele Carol I

cel mai important edificiu de tip istorist din Romnia


n Europa re edin elor monarhice, castelul Pele din Sinaia, re edin a de var a regilor Romniei, are un profil bine determinat. Crea ie a gustului regelui Carol I al Romniei (1866 1914), dar i a tiin ei arhitec ilor Johannes Schultz i Karel Liman, precum i a m iestriei unor decoratori prestigio i ca J.D. Heymann din Hamburg, August Bemb din Mainz i Berhard Ludwig din Viena, castelul Pele poate fi considerat cel mai important edificiu de tip istorist din Romnia, avnd caracter de unicat. Totodat , el este, prin valoarea sa istoric i artistic , unul din cele mai importante monumente de acest fel din Europa celei de a doua jum t i a secolului al XIX-lea.

Planurile pentru re edin a de var de la Sinaia

ntre anii 1872 i 1876, Wilhelm von Doderer a realizat trei proiecte pentru re edin a de var de la Sinaia, ncercnd s r spund cerin elor suveranului romn, al c rui demers constructiv se afla n epoc sub semnul austerit ii financiare, dar regele le refuz .

Conducerea antierului i-a fost ncredin at arhitectului Johannes Schulz.


Colaborator al profesorului-arhitect Doderer, n 1873 Johannes Schulz a devenit diriginte de antier la Sinaia, iar n 1876, conduce antierul i realizeaz noi serii de planuri. Proiectul final, propunnd o cl dire cu aspectul unui chalet, dup cum era privit n epoc , a corespuns att viziunii i gustului artistic, ct i posibilit ilor financiare ale comanditarului. Edificiul s-a realizat n intervalul 1879 1883. Decora ia interioarelor era preponderent n stilul neorena terii germane, doar dou nc peri diferind stilistic: salonul turcesc i budoarul neorococo al reginei Elisabeta, ast zi disp rut.

Construc ia a fost finan at din caseta particular a lui Carol I, dar i din lista civil . Costurile etapei 1873 1883, att pentru construc ie ct i pentru lucr ri de decora ie s-au ridicat la suma de 6,5 milioane lei-aur, iar costurile globale, pn n anul 1914, la suma de 16 milioane lei-aur. Dificult ile tehnice, respectiv alunec rile de teren ce necesitau ziduri puternice de sus inere, ct i prezen a multitudinii de izvoare subterane ce trebuiau captate ntr-o re ea de drenuri, au impus aducerea la Sinaia a unei autorit i n materie, arhitectul-profesor Wilhelm von Doderer. Dup planurile acestuia i n condi ii tehnice identice celor de la Sinaia, se construise complexul balnear de la Mehadia, pe atunci n Imperiul Austro-Ungar. Lupta cu elementele capricioase ale naturii i supunerea acestora a durat doi ani.

ANTIERUL

CEREMONIA PUNERII PIETREI DE TEMELIE

Problemele tehnice au determinat amnarea ceremoniei punerii pietrei de temelie pentru anul 1875, n data de 10/22 august. Momentul, cu deosebit valoare simbolic , s-a desf urat cu mult fast, ncheindu-se cu urm toarele cuvinte ale regelui Carol I: S se ridice acest castel i s fie terminat, pentru a putea deveni leag nul Dinastiei mele, al Dinastiei na ionale. n temelii s-au zidit actul de funda ie i actul de construc ie, al turi de cteva monede cu efigia lui Carol I.

MONED cu efigia lui Carol I

O PLAC cu efigia Reginei ELISABETA

IMPORTAN A MOMENTULUI
Prezen a la ceremonie a clerului, a guvernului, a armatei, precum i intonarea imnului de stat, i nu n ultimul rnd cuvintele ctitorului, au subliniat n mod pregnant importan a momentului, care, prin extensie, devenea un eveniment na ional cu valoare simbolic , g sindu- i r d cinile n ritualuri str vechi. Pe perioada de func ionare a antierului, suveranul a urm rit cu foarte mare aten ie lucr rile, pn n cele mai mici detalii. Datorit acestui fapt, edificiul devine expresia cea mai elocvent a gustului primului rege al Romniei.

Castelul Pele va trece ulterior, n intervalul 1890 1914, printr-o etap de ample transform ri datorate n special arhitectului Karel Liman, dar i arhitectului francez Andr Lecomte du Noy.

ilustrarea ideii de re edin

regal

Prin amploarea sa, proiectul realizat de Karel Liman s-a apropiat de ilustrarea ideii de re edin regal , a a cum i-a dorit-o suveranul la nceputuri. Noul arhitect, admirator al artei italiene, mbina n plastica fa adelor stilurile neorena terii italiene i neorena terii germane, iar n interior transforma Pele ul ntr-unul dintre cele mai remarcabile monumente de arhitectur istorist , prin combinarea mai multor neostiluri. Tot att de important, prin amenaj rile de dup 1900, la nivelul etajului al doilea a luat na tere unul dintre cele mai coerente ansambluri Art Nouveau din Romnia. Re edin a a fost supran l at cu un etaj, de asemenea i turnul principal, subliniindu-se astfel majestuozitatea fa adei principale. n forma sa final , cl direa se desf oar pe o suprafa de 3200 mp, beneficiind de 160 de camere i peste 30 de b i. Dup moartea lui Karel Liman, eful biroului regal de arhitectur de la Sinaia a devenit arhitectul Jean Ernest.

Jean Ernest (1875 1950?) era colaboratorul lui Liman, anterior anului 1911. ncepnd cu 1930, el s-a ocupat n mod special de ntre inerea edificiilor regale de pe valea Pele ului, a realizat pavilionul de gard de la podul Carmen Sylva, precum i proiecte de reamenaj ri n castel. A de inut aceast calitate pn n anul 1948.

Investit nc de la punerea pietrei de temelie cu un program simbolico-politic, program reiterat prin discursul regelui cu ocazia inaugur rii din 1883, castelul Pele a fost supranumit de c tre romni, nc din primii ani de construc ie, castel regal.

RE EDIN A REGAL DE LA SINAIA VALOARE SIMBOLIC I FUNC IUNI OFICIALE

ntre func iunile cu care regele Carol I i-a investit re edin a particular , men ion m: func ia de reprezentare, loc de decizii politice i l ca de cultur , rol conferit de regina Elisabeta. Func ia de reprezentare implica, n primul rnd, punerea n oper a unui program arhitectural monumental, vizitele efectuate de efi de stat, evenimentele de stat i de familie ce au avut loc la castelul Pele pn n anul 1947.

o serie de vizite de stat ale unor capete ncoronate

Schimbarea statutului politic al Romniei n Europa i totodat rela iile de rudenie ale regelui i reginei Romniei cu numeroase familii regale i princiare, aveau s determine o serie de vizite de stat ale unor capete ncoronate. nal ii oaspe i erau primi i oficial la castelul Pele i nu la Palatul regal de pe calea Victoriei din capital .

n anul 1896 are loc cea mai important vizit a unui ef de stat, mp ratul Franz Joseph. Impresionat de palat, acesta m rturisea ntr-o scrisoare datat 2 octombrie 1896: Castelul regal, nconjurat de o serie de alte cl diri, este situat ntr-un foarte frumos peisaj, pe un deal cu gr dini amenajate n terase, totul nconjurat de p duri imense. Castelul impresioneaz mult, prin tot ce a acumulat ca bog ii: pnze originale i noi, mobilier vechi, arme, tot felul de alte obiecte, totul aranjat cu gust.

O dat cu moartea regelui Carol I, n anul 1914, castelul Pele a fost mo tenit de regele Ferdinand. Acesta, mpreun cu regina Maria, vor locui ns la Peli or, iar Carol al IIlea i Mihai I la Foi or. ntre anii 1914 1930, aici are loc un singur mare eveniment i anume ceremoniile care au precedat ncoronarea de la Alba Iulia din octombrie 1922

Un aspect important al re edin ei regale de la Sinaia l constituia via a artistic patronat de regina Elisabeta (1843 1916). Al turi de exigentul i austerul Carol I, pentru care datoria i rigoarea erau mai presus de orice, principialitatea i solemnitatea nep r sindul niciodat , regina s-a dedicat operelor de binefacere, a fost un mecena pentru arti ti i un filantrop pentru cei s raci.

Temperament romantic, uneori cu o fantezie debordant , ea a ncurajat poe i, pictori, muzicieni, de la personalit i marcante, la arti ti obscuri; cuno tea ns adev ratele valori ale artei i este de notorietate aprecierea pe care o avea fa de George Enescu, protejatul s u i oaspetele obi nuit al castelului.

Dup expulzarea din ar a Familiei Regale, la 30 decembrie 1947, castelul PELE este na ionalizat de guvernul comunist i transformat n muzeu, publicul avnd acces la numai o parte din cele 160 de camere, din care vom prezenta n partea a II-a doar 19 imagini, f r comentarii despre loca ia, destina ia i stilul acestor nc peri.