P. 1
840-DICTIONARL

840-DICTIONARL

|Views: 747|Likes:
Published by Gavriliuc Ion

More info:

Published by: Gavriliuc Ion on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

ROMEO TEODOR CRISTI EUGE

IA DUMITRESCU

A

Prof. Univ. Dr., Titularul Disciplinelor: Farmacologie şi Farmacie veterinară FMV Timişoara

Asist. Univ. Drd., Disciplinele: Farmacologie şi Farmacie veterinară FMV Timişoara

VALER TEUŞDEA
Prof. Univ. Dr. Titularul disciplinelor: Igienă, Bunăstarea şi protecţia animalelor şi Protecţia mediului FMV Bucureşti

Mic dicţionar bio-medical

Referent ştiinţific:
PROF. U IV. DR. ALEXA DRU STUPARIU USAMVB Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară

© 2007 Toate drepturile rezervate
Tipărit în România.
Nici o parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nici o formă, prin nici un mijloc mecanic sau electronic, sau stocată într-o bază de date fără acordul în prealabil în scris, al prim autorului: Prof. dr. Romeo Teodor Cristina Editura IMPACTMEDIA Timişoara este acreditată de către C CSIS
(Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior) Pagina web CNCSIS: www.cncsis.ro Tehnoredactare computerizată: Romeo T. Cristina & Eugenia Dumitrescu Coperţi, idee & layout: Romeo T. Cristina Varianta electronică a dicţionarului: Idee & layout: Romeo T. Cristina & Iulian Boboloacă Masterizare digitală: Iulian Boboloacă (YOUl i a n)

Descrierea CIP a Bibliotecii aţionale a României CRISTI A, ROMEO - TEODOR Mic dicţionar bio-medical / Romeo Teodor Cristina, Eugenia Dumitrescu / Valer Teuşdea – Timişoara: I MPACTMEDIA, 2007 620 pagini; 17 x 24 cm. Bibliogr. ISB (13)

Coperta 1: Turnul lui Babel - 1563 Autor: Pieter Brueghel de Oude (cel Bătrân) (1525-1569) ulei pe lemn 114 × 155 cm Kunsthistorisches Museum, Vienna Sursa: http://en.wikipedia.org Coperta 2: Fractal solenoid Autor: Paul Bourke, Aprilie 2006 Sursa: http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fractals/solenoid/

2

Dragilor, Ada - Flavia & arcis - Ioan Cristina
"Cu cât cauţi să placi tuturor, cu atât eşti în primejdie să nu fii respectat de nimeni."
Delacroix

Asupra lucrării

Mic dicţionar bio-medical
Colectivul de autori propune, prioritar cu caracter didactic, un compendiu de termeni de biologie generală şi medicină, ca instrument practic eficient pentru însuşirea vocabularului profesional de stringentă necesitate, atât în sensul înţelegerii corecte a celor auzite sau citite, cât şi în sensul exprimării corecte a ceea ce trebuie comunicat altora. Doar aşa poate fi garantată înţelegerea problemelor, doar astfel pot fi evitate aberaţii terminologice regretabile sau chiar descalificante. În dicţionar, respectiv în corespondenţa electronică a acestuia, sunt definiţi peste 12000 de termeni de specialitate, autorii străduindu-se ca formularea explicaţiei fiecărui termen să fie cât mai simplă, fără ca aceasta să fie simplistă. Prin aceasta s-a dorit ca dicţionarul să fie realmente util pentru lămurirea primară, pentru descifrarea semanticii termenilor folosiţi în domeniul bio-medical. Este neîndoielnic că, faţă de acest prim pas, în decursul desăvârşirii instruirii aceste vocabule vor căpăta şi alte valenţe semantice. În felul acesta instruirea respectă un principiu didactic fundamental - "de la simplu la complex". Varianta electronică a fost adoptată şi realizată avându-se în vedere că, în prezent tot mai mulţi îşi fac documentarea pe calculator - o modalitate modernă de mare operativitate. De aceea, iniţiativa primului autor vine să impulsioneze calitatea pregătirii actuale şi să o pregătească pe cea viitoare. Datorită faptului că termenii sunt definiţi simplu, dicţionarul este foarte accesibil şi neprofesioniştilor, respectiv tuturor acelor care doresc să se informeze în domeniul medicobiologic şi să se emancipeze intelectual. Dicţionarul este rezultatul unor strădanii de informare la zi şi a selectării judicioase a termenilor impuşi de progresele cunoaşterii mai ales din ultimul deceniu. In acest sens includerea pe larg a principalelor acronime, abrevieri şi simboluri din terminologia uzuală bio-medicală a U.E. este de remarcat şi este prima încercare, după cunoştiinţa mea. Includerea lor este de netăgăduită importanţă şi un fapt lăudabil în actualul context european. Atât ca formă cât şi prin conţinut, dicţionarul este o realizare de excepţie. Aceasta scoate în evidenţă buna pregătire profesională şi vastelele cunoştiinţe biologice, medicale şi tehnice ale prim autorului, Prof. Univ. Dr. Romeo Teodor Cristina, dar şi a colaboratorilor săi: Prof. Univ. Dr. Valer Teuşdea şi Asist drd. Eugenia Dumitrescu, pentru partea editată şi a Asist. drd. Iulian Boboloacă, pentru ediţia electronică a dicţionarului. Pentru această realizare merituoasă felicit autorii şi le doresc succes deplin în continuare, iniţiativa de a elabora un dicţionar vast, actualizat şi valoros reprezentând un eveniment editorial deosebit, pentru care aceştia merită toată lauda.

Prof. Univ. Dr. Alexandru Stupariu
Referent ştiinţific

3

Cuprins:
1. Litera

A B C D E F G H I Î J K L M O P Q R S Ş T Ţ U V W X Y Z

2. Acronime, abrevieri şi iniţiale biomedicale uzuale (în original) 3. Denumiri şi încadrarea unor plante din flora spontană 4. Alfabetul grec 5. Transformări uzuale gravi-volumetrice şi de doză 6. Clasificarea generală, orientativă, după activitate a principalelor medicamente a.u.v. 7. Bibliografie

5 - 78 79 - 107 108 - 175 176 - 197 198 - 220 221 - 235 236 - 247 248 - 267 268 – 284 285 - 286 287 288 - 290 291 - 307 308 - 342 343 - 355 356 - 374 375 – 411 412 413 - 434 435 - 471 472 473 - 509 510 511 - 520 521 - 543 544 - 545 546 - 548 549 550 - 553 554 - 606 607 - 611 612 613 614 - 619 620

4

1.
A
A, A A ABAZIC ABAZIE ABBOT ABCEDAT ABCES

Dictionar de termeni bio-medicali

AB..., ABS... ABARTICULAR ABATAJ ABAXIAL

ABDOME

ABDOME DE LEM ABDOME Î TRAISTĂ ABDUCTOR

ABDUCŢIE

lipsa, absenţa de...ex. afebril, anorexie, anurie, apnee. 1. în fiziologie simbol pentru aer alveolar, 2. abr. amper, 3. grupă sanguine. 4. în fiziologie, simbol pentru sângele arterial; 5. abr. arteră. departe de, separat de....ex. abducţie, absenţă. cu articulaţii separate. (fr. abatage - doborâre); sacrificarea animalelor. linie dreaptă închipuită, in jurul căreia se învârte un corp geometric sau un plan: îndrepartat de axă. care se referă la abazie. imposibilitatea de a merge fără să existe o paralizie musculară este insoţită de multe ori şi de astazie. v. Miller-Abbot (sonda). transformat în abces, ex. tumoră abcedată, vidare spontană a conţinutului purulent. (lat. a, ab – de la, din + cedo(ere)- a pleca, a se preface), colecţie purulentă bine delimitată, formată în urma dezintegrării ţesuturilor învecinate. (lat. abdomen - pântece) partea inferioară a trunchiului, situată între torace, de care este separată prin diafragm şi planşeul pelvin care închide în partea inferioară micul bazin, cavitatea abdominală conţine cea mai mare parte a aparatului digestiv, aparatul urinar şi organele genitale interne. contractură permanentă şi dureroasă a musculaturii abdominale, caracteristică în peritonită. abdomen care atârnă ca o traistă flască peste simfiza pubiană. (lat. abduco-ere – a scoate, a depărta), muşchi care depărtează un membru faţă de planul sagital al corpului sau de planul axial al unei formaţiuni. mişcare care depărtează un membru sau un segment de membru de axul median al corpului; se defineşte cu acest termen şi poziţia

5

ABERA T ABERAŢIE

ABERAŢIE AUTOSOMALĂ ABERAŢIE CROMATICĂ

ABERAŢIE CROMOZOMIALĂ ABERAŢIE GUSTATIVĂ ABERAŢIE OPTICĂ

ABERAŢIE SFERICĂ

ABETALIPOPROTEI EMIE ABIOGE EZA

care rezultă. care se îndepărtează de normal, mai ales ca localizare; ex. tiroidă aberantă. (lat. aberratio – rătăcire, îndepărtare de adevăr), anormalitate, orice deviere de la situaţia normală, de ex., defectul imaginii date de un instrument sau un sistem optic (cum ar fi ochiul). (lat. auto – propriu, soma – corp); modificări structurale ale cromozomilor somatici. culorile componente ale luminii albe sunt refractate diferit, cel mai puternic sunt refractate razele U.V., iar cele I.R., cel mai puţin şi din această cauză, imaginea formată pe o lentilă va fi înconjurată de benzi colorate în violet înăuntru şi în roşu în afară. alterarea structurii unui cromozom în raport cu cromozomul formei originale, tipurile principale sunt deficienţa, translocaţia, inversiunea, duplicaţia. tendinţa de a consuma substanţe nealimentare, cel mai frecvent ca urmarea unei stări carenţiale sau nervoase. (gr. opsis - vedere), erori vizuale, iluzii optice privind forma, distanţa şi dimensiunea obiectelor, datorită înşelării creierului de anumite efecte (de ex. distanţa dintre două puncte este mai mare dacă între ele se găsesc mai multe puncte) (gr. sphaera - glob), formarea mai multor focare de raze care traversează suprafaţa unei lentile, întrucât cele care traversează porţiunile periferice ale lentilei vor forma un focar mai apropiat de lentilă decât razele care străbat mijlocul lentilei. sin. acantocotoza. apariţia vieţuitoarelor din materia lipsita de viata: generaţia spontanee. teoria generaţiei spontanee, a fost larg răspândită şi acceptată din antichitate până în mijlocul secolului al XVIII-lea; în cadrul teoriei se susţinea, că unele plante apar din rouă, iar unele animale se nasc din carnea în descompunere; Francesco Redi, în jurul anului 1665, a prezentat primele probe ştiinţifice care se opuneau teoriei generaţiei spontane, el a demonstrat că pe o carne în putrefacţie nu se dezvoltă larve dacă aceasta a fost plasată întrun loc ferit de muşte; Spallanzani, în jurul anului 1765, folosind o tehnică adecvată, sterilizarea prin fierbere a infuziilor în vase închise ermetic, a dovedit că nici microorganismele nu se nasc din abiogeneză, iar Louis Pasteur, în 1861, a demonstrat definitiv netemeinicia teoriei generaţiei spontane. (gr. a + bios + trophe - nutriţie) viaţa scurtă a unor celule sau tesuturi; lipsa de vitalitate; încetarea precoce a unor functii. (gr. a + bios – fără viaţă) stare lipsită de viaţă. (gr.- fără, byssos - fund), de foarte mare adâncime, abis; animal abisal, locuitor al zonelor foarte adânci ale oceanelor (peste 2000 de metri adâncime), printre acestea sunt peşti, crustacee, echinoderme, viermi ş.a, adaptate la întuneric, presiune mare etc, animalele abisale au suferit modificări ale organelor de vedere (care pot fi atrofiate sau exagerat de mari; unele pot să aibă organe care produc lumină, fiind fotogene) şi ale organelor tactile

ABIOTROFIE ABIOZĂ ABISAL

6

ABLACŢIE ABLAŢIE

(antene, tentacule); unele sunt carnivore, altele se hrănesc cu substanţe organice în descompunere. (lat. ab – contra, de la lacto(are) - alăptare) înţărcare. (lat. ablatio – îndepărtare, răpire, luare) amputare, îndepărtarea din organism a unei porţiuni dintr-un organ sau membru întreg în scop terapeutic sau de diagnostic. (gr. a + blefaron - pleoapă) lipsa parţială sau totală, congenitală sau câştigată a pleoapei. (gr. a + blepso sau blepo – a vedea, vedere) orbire. (lat. abolitio - desfiinţare) desfiinţare, suprimare. (lat. abomasum – chiag după omasum) denumirea anatomică a chiagului la mamiferele rumegătoare. (fr. a – la, borde – marginea unui vas de apă) v. calea de abord. apropierea de un animal urmată sau nu de contentia lui in vederea examinării. (lat. abortus – venit înainte de termen, avortat) intervenţii sau substanţe care pot întrerupe sarcina; nedezvoltat până la starea obişnuită sau normală; forme sau evoluţii incomplete. sin. avort. (a – fără, brachion – fără braţ) născut fară braţ. (lat. abrado-ere – a rade, a răzui), îndepărtare prin răzuire; ablaţia sau prelevarea prin raclaj a unor ţesuturi sau formaţiuni în suprafaţă: cornee, mucoasa uterină, tartru dentar; acţiunea de uzură prin frecare. ros prin frecare. (lat. absorbeo – a încorpora, a suge), apt să reţină o substanţă cu care vine în contact. (lat. abstinentia – reţinere, cumpătare) abţinere de la un act fiziologic. coordonată orizontală care serveşte, împreună cu cea verticală, la definirea poziţiei unui punct într-un plan. Suspendarea bruscă şi trecătoare a conştienţei, cu păstrarea funcţiilor vegetative, manifestare importantă în psihatrie, mai ales în epilepsie. 1. în sens general, procesul de atracţie al unei substanţe din masa alteia; 2. trecerea unei substanţe din afară în interiorul celulei; 3. trecerea în celule a unei substanţe transportată de sânge sau limfă; 4. în limbaj curent, ingestie. (gr. a + boule – hotarâre, voinţă) lipsă de hotarâre, voinţă. anticorp care acţionează asemănător unei enzime, într-o reacţie chimică specifică; anticorp catalitic.

ABLEFARIE

ABLEPSIE ABOLIRE ABOMASUM

ABORD ABORDARE

ABORTIV

ABORTUM ABRACHIE ABRAZIE (ABRAZIU E)

ABRAZAT ABSORBA T ABSTI E ŢĂ ABSCISĂ ABSE ŢĂ

ABSORBŢIE

ABULIE ABZYMĂ

7

AC

tijă fină de oţel, dreaptă sau încurbată, având o extremitate ascuţită (ac de sutură) sau una tocită (ac de ligatură) şi cealaltă extremitate deschisă pentru a permite trecerea unui fir, acele tubulare se folosesc pentru puncţii sau injecţii. (gr. a + chalasis - relaxare) incapacitatea musculaturii netede, care se gaseste in spasm, de a se relaxa, lipsa de coordonare dintre musculatura esofagului şi a sfinterului cardiei. (gr. akantha – spin, papilă, ghimpe, kephale - cap), paraziţi nemathelminţi cuprinzând mai multe genuri, care se recunosc după rostrumul dotat cu cârlige, viermii parazitează la om, maimuţă, porc, câine, raţă, gâscă etc. anomalie de formă a eritrocitelor descrisă de Bassen şi Kornzweig (1950) şi denumită de către Singer, caracterizată prin malformaţia eritrocitelor circulante care par a avea spini; eritrocitele se mai numeau şi acantocite. (gr. akantha + lysis - dizolvare) stare particulară a celulelor din stratul mucos al lui Malpighi caracterizată prin micşorarea aderenţei între ele favorizând formarea unor spaţii în care apare un lichid dând naştere unor vezicule sau bule. (gr. akantha + omos – crud, necopt,) tumoare cutanată dezvoltată în stratul Malpighi; epiteliom. Hiperplazia epiteliului; înmulţirea rândurilor de celule. (gr. a + kapnos – gaz, fum, vapori), diminuarea acidului carbonic din sânge (ex. în caz de ascensiune, efort prelungit, sau în intoxicatiile cu monoxid de carbon). (gr. a + kardia - cord) făt născut fără cord. sin. ratite, păsări lipsite de carenă cu aripile slab dezvoltate, improprii zborului (ex. struţul, emu, kiwi). (gr. akari – insectă mică), artropode din ordinul acarienilor (Acarina), clasa Arachnida cu corpul globulos format din sudura cefalotoraxului cu abdomenul, dotat cu patru perechi de picioare din care cele mai importante pentru medicină sunt familiile Demodicidae, Sarcoptidae, Ixodidae, Gamasidae; nume dat curent parazitului scabiei. proprietatea de a ucide acarienii. care este lipsit de nucleu. (gr. akari + osis din nosos), afecţiune la om şi animale, produsă de acarieni. incapacitatea celulelor hepatice de a reţine bila din care cauza aceasta trece în sânge sau limfă producând icterul. (gr. a + katecho – a ţinea) tulburare, în boala Parkinson, imposibilitatea de a păstra mult timp o anumită poziţie. lipsit de coadă.

ACALAZIE

ACA TOCEFAL

ACA TOCITOZĂ

ACA TOLIZĂ

ACA TOM ACA TOZĂ ACAP IE

ACARDIAC ACARE ATE ACARIA

ACARICID ACARIOT ACARIOZĂ

ACATECTIC ACATIZIE ACAUDAT

8

ACCELERI Ă

ACCES ACEFAL ACEFALOCIST

factor de coagulare sanguină care accelerează formarea trombinei şi tromboplastinelor; este sintetizat de ficat sub formă inactivă care se găseşte în plasma sanguină, deficitul de accelerină se manifestă prin hemoragii care amintesc hemofilia. nume dat apariţiei bruşte a unor fenomene morbide şi care au o durată scurtă, putând să apară o singură dată sau să se repete. (gr. a + kephale - cap) făt născut fără cap. (gr. a + kephale + kystis - băşică) chist echinococic fără „cap” (scolecşi). (lat. acetabulum – vas în formă de potir) cavitatea osului coxal pentru articulaţia cu capul femurului; la insecte, cavitatea toracală în care se articulează picioarele. (despre un organism) care nu este alcătuit din celule. care nu are centru; fără centru, cromozom acentric, segment cromozomal fără centromer. (lat. acerv-us(vulus) - grămadă - grămăjoară) concreţiuni calcaroase în glanda pineală. care se referă sau aparţine de acetabulum. restaurarea chirurgicală a cavităţii cotiloide. ester acetic al colinei, mediator chimic al influxului nervos în terminaţiile nervilor parasimpatici şi în fibrele preganglionare ale sistemului simpatic. lichid incolor, foarte inflamabil, cu miros caracteristic, cu gust arzător, miscibil cu apa, eterul şi cloroformul, acetona se găseşte în halena şi urina diabeticilor şi a celor expuşi la post glucidic. prezenţa acetonei în sânge. sin. cu cetonic. prezenţa acetonei în urină. (gr. a + cheilos - buză) absenţa congenitală, totală sau parţială a buzelor. tip de fruct uscat, indehiscent, monosperm (cu o singură samânţă), cu pericarp variabil lignificat, nelipit de tegumentul seminal, are diverse forme şi poate fi relativ neted sau prevăzut cu diverse escrescenţe care-i ajută răspândirea. (gr. a+chylos -suc) absenţa (diminuarea) secreţiilor digestive, achilie pancreatică, lipsa sucului pancreatic. (gr. a + kinesis - mişcare) suprimarea unor mişcări (de obicei obţinută prin administrarea unor medicamente). (gr. a + cheir - mână), fără mână, făt născut fără mâna. tendon voluminos cu care se termină muşchiul triceps al gambei şi care se inseră pe faţa posterioară a calcaneului.

ACETABULUM

ACELULAR ACE TRIC

ACERVULE

ACETABULAR ACETABULOPLASTIE ACETILCOLI Ă

ACETO Ă

ACETO EMIE ACETO IC ACETO URIE ACHEILIE ACHE Ă

ACHILIE ACHI EZIE ACHIRIE ACHILLE (TE DO UL)

9

ACHORIO ACICLOGUA OZI Ă ACICLOVIR ACIA OBLEPSIE ACID

ACID ACETIC

ACID ACETILACETIC

ACID ACETILSALICILIC

ACID ARAHIDO IC

ACID ASCORBIC

ACID ASPARTIC ACID BE ZOIC

(gr. achor – coajă, crustă) ciuperca care produce cruste: favus sin. aciclovir, antibiotic guaninic cu activitate antivirală. derivat de guanină prevăzut cu un lanţ lateral aciclic, în aplicaţii locale previne recidivarea infecţiei herpetice. incapacitatea sesizării culorii albastre. (gr. acidum – acru) orice substanţă care conţine şi poate elibera ioni de hidrogen, care pot fi înlocuiţi parţial sau total cu un metal pentru a forma săruri, virează culoarea hârtiei de turnesol în roşu. acid organic, lichid incolor, cu miros înţepător caracteristic, rezultând din fermentaţia acidă a vinului în oţet; este folosit în soluţie ca antiseptic. corp cetonic ce rezultă din descompunera imperfectă a acizilor aminaţi şi apare în sânge şi urină la diabeticii neechilibraţi; creşterea sa în sânge poate duce la acidoză. compus salicilat care se administrează oral sau în supozitoare, pentru combaterea inflamaţiei, durerilor şi febrei; are şi acţiune anticoagulantă. acid gras esenţial, constituent al lipidelor hepatice, din creier, ţesuturi glandulare precum şi al lipidelor de rezervă şi al fosfolipidelor, indispensabil pentru pentru organism, fiind încadrat alături de acidul linoleic şi linolenic în grupul vitaminelor F. sin. vitamina C, vitamina antiscorbutică, vitamină hidrosolubilă cu reacţie acidă, întâlnită în citrice, tomate, lapte etc.; în organismul animal se întâlneşte în concentraţii mari în suprarenale, hipofiză, corpii luteici; omul şi cobaiul sunt tributari aportului exogen de acid ascorbic pe care nu-l pot sintetiza. aminoacid neesenţial acid aromatic prezent în unele fructe şi frunze, folosit ca un conservant pentru alimente şi fixator pentru parfumuri şi coloranţi; acidul benzoic din alimente este eliminat prin urină sub formă de acid hipuric. produs de degradare incompletă a lipidelor. nume de ansamblu pentru acizii izolaţi din bilă; au structură steroidală. antiseptic slab, puţin iritant pentru piele şi mucoase, folosit numai pe cale externă, sub formă de apă boricată sau vaselină boricată; din cauza toxicităţii nu poate fi administrat oral. acid gras inferior saturat având patru atomi de carbon, de consistenţă lichidă; se găseşte în proporţie de aproximativ 5% în grăsimea de unt şi în lapte sub formă de ester cu unii alcoli; rezultă din fermentaţia butirică bacteriană a glucozei alături de produşi de reacţie secundari: acid acetic, acid lactic, alcool etilic. denumire improprie pentru anhidrida carbonică. lichid incolor cu miros de migdale amare care la 26°C, trece în gaz, care este mai uşor decât aerul, solubil în apă şi solvenţi organici; este utilizat ca insecticid, fungicid şi raticid fiind un

ACID BETAHIDROXIBUTIRIC ACID BILIAR ACID BORIC

ACID BUTIRIC

ACID CARBO IC ACID CIA HIDRIC

10

ACID CITRIC

ACID CLORHIDRIC ACIDOZĂ

ACID DEZOXIRIBO UCLEIC

toxic de contact cu toxicitate foarte mare la om şi animale. acid prezent din abundenţă în fructele citrice, se foloseşte la prepararea soluţiilor conservante pentru sânge şi în tratamentul hipercalcemiei. acid anorganic, constituient al sucului gastric. 1. este devierea spre aciditate a sângelui prin modificarea mecanismelor organismului de a impiedica creşterea acidităţii lichidelor organice prin sistemul tampon şi scăderea valorii pH sanguin sub limitele normale ale speciei; 2. acidoza de tip respirator se instalează datorită creşterii acidului carbonic din sânge ca urmare a hipoventilaţiei pulmonare; 3. acidoza metabolică se instalează în urma acumulării în sânge de produşi acizi de metabolism (acid lactic, acizi graşi, corpi cetonici: acetonă, acid acetic, acid oxibutiric). abr. ADN; acid nucleic având ca grupare glucidică riboza redusă; biomacromoleculă informaţională constituită dintr-un număr imens de nucleotide, cu mase moleculare de peste 108, acestea sunt dispuse într-o secvenţă strict determinată, responsabilă de proprietăţile biologice ale ADN; este constituient al nucleilor celulari în cromozomi, sub formă de nucleo-proteine, condiţionează transmiterea genelor acid organic insolubil în apă, care dă săruri mai ales în combinaţie cu sodiul; o sare a acestui acid este folosită la proba hipocalcemiei provocate. acid aromatic izolat din esenţele de flori (mai ales de trandafir), folosit în fabricarea parfumurilor; este un metabolit al fenilalaninei, provenit din acidul fenilpiruvic. vitamină hidrosolubilă din grupul B, indispensabilă, care se sintetizează de către plante, dar şi în laborator; este un factor de maturaţie al celulelor, în special a celor din măduva osoasă, intervenind în hematopoieză; are rol principal în sinteza unor acizi nucleici. acid mineral care are rol important în organism sub formă de esteri, intrând în compoziţia unor diverse substanţe organice şi intervenind în numeroase reacţii enzimatice; se foloseşte ca acidifiant urinar şi ca acidulant în unele alimente. acid uronic derivat din glucoză, este un constituient al mucopolizaharidelor din organism. aminoacid cu rol important în metabolismul celulelor nervoase, în sinteza acizilor aminaţi şi ai glucozei. este constituient al protaminelor vegetale şi al acidului folic. nume dat acizilor organici ce au în moleculă un lanţ carbonat deschis, ceea ce îl face nemiscibil cu apa. mucopoliglucid macromolecular component al substanţei fundamentale a ţesutului conjunctiv, lichidului sinovial, corpului vitros, ovulului etc; are rol important în cimentarea ţesutului conjunctiv, în împiedicarea pătrunderii în organism a toxinelor şi a germenilor patogeni, în protecţia ovulului fecundat; enzima specifică, hialuronidaza acţionează asupra acidului pe care îl depolimerizează, scindându-l în fragmente oliglucidice; hialuronidaza prezentă în bacterii înlesneşte

ACID EDETIC

ACID FE ILACETIC

ACID FOLIC

ACID FOSFORIC

ACID GLUCURO IC ACID GLUTAMIC

ACID GRAS ACID HIALURO IC

11

ACID HIPURIC

ACID LACTIC

ACID LI OLEIC

ACID LI OLE IC

ACID ICOTI IC

ACID ITRIC

ACID UCLEIC

ACID OFTALMIC ACID OLEIC

ACID OXALACETIC

ACID OXALIC

ACID PALMITIC

pătrunderea lor în acest spaţiu; spermatozoizii au în acrozomul lor hialuronidază care va scinda acidul hialuronic din jurul ovulului şi astfel îl vor penetra şi fecunda . acid organic eliminat prin urină, reprezentând forma netoxică de eliminare, combinată cu glicocol, a acidului benzoic conţinut în unele alimente vegetale. acid organic care se formează în muşchi, după un travaliu muscular intensiv; se produce deasemenea prin degradarea bacteriană a lactozei. acid gras superior esenţial care conţine 18 atomi de carbon şi două duble legături, insolubil în apă, solubil în grăsimi, conţinut în mare cantitate în uleiul de floarea soarelui, porumb, nuci şi soia. acid gras superior nesaturat care conţine 18 atomi de carbon şi trei duble legături, insolubil în apă, solubil în grăsimi, care participă la metabolizarea grăsimilor la diferite insecte şi mamifere; este sintetizat de unele plante şi intră în compoziţia uleiurilor sicative (uleiul de in). substanţă cu proprietăţi vitaminice, prezentă în majoritatea celulelor vii, ficat, lapte, drojdia de bere, porumb, făină; este folosit ca vasodilatator. acid mineral azotat, foarte puternic; lichid incolor, fumigen la aer, care serveşte la prepararea derivaţilor nitraţi; este folosit uneori ca un caustic local. substanţă chimică macromoleculară, de două tipuri: d-ribo-şi 2dezoxi-d-ribo-nucleic, cu o greutate moleculară între 25.000 şi 16x106; denumirea a fost introdusă în ştiinţă de histologul Altmann în 1889; acizii nucleici sunt purtătorii informaţiei ereditare şi joacă un rol esenţial în sinteza proteinelor; ei rezultă din polimerizarea unor unităţi mai simple denumite nucleotizi; un nucleotid este alcătuit dintr-o bază azotată (purinică sau pirimidinică) legată de o pentoză, care, la rândul ei, este legată de un grup fosfatic (acid fosforic). tripeptidă izolată din cristalinul ochiului de viţel derivat al glutationului. acid gras superior nesaturat conţinând o dublă legătură şi 18 atomi de carbon, larg răspândit în grăsimi animale (de constituţie şi de rezervă) sub formă de trigliceride mixte ca şi în uleiurile vegetale; oxidează uşor în contact cu aerul şi cu lumina. acid cetonic care constituie o legătură între metabolismul glucidelor şi cel al protidelor, deoarece este transformat cu uşurinţă, fie în acid aspartic, fie într-un produs intermediar de glucoză. acid organic conţinut în diferite plante (macriş, spanac), care se formează în cursul degradării acidului ascorbic şi a glicocolului; participă la formarea calculilor urinari sub formă de oxalaţi de calciu. Acid gras saturat conţinând 18 atomi de carbon, unul dintre cei mai răspândiţi acizi graşi din lipidele animale sub formă de trigliceride; grăsimea de porc şi seul conţin între 20-25% acid palmitic.

12

uneori şi în post prelungit. lăptişorul de matcă etc. corespunde perioadei de comă şi de precomă diabetică. prezente în sânge. acid gras saturat izolat din seul de oaie. se foloseşte ca dezinfectant. sterolilor şi aminoacizilor. vit B15 cu rol în procesele de metilare şi transmetilare celulară. întâlnită pretutindeni în materia vie. diaree. rinichi. care participă la numeroase reacţii de activare a metaboliţilor intermediari rezultaţi din diferite procese de biosinteză şi degradare. secreţii nazale abundente. adrenalinei. funcţionează ca donator de grupe metil în biosinteza colinei. suprarenale. acid manuronic pentru manoză). care este colorant şi antiseptic. afinitate pentru coloranţi acizi. hemoragii subcutanate. la prepararea salicilaţilor. aspirinei şi a numeroşilor coloranţi. se datorează acumulării în organism a corpilor cetonici. acid nucleic având în structură riboză. adăugarea de acid într-o soluţie. provenind din degradarea glucozei. fiecare din acizi derivaţi din oze (acid glucuronic pentru glucoză. hormonilor steroizi. participă la sinteza acizilor graşi. oxifilie. compus chimic folosit la conservarea alimentelor. apetit scăzut. perturbarea echilibrului acido-bazic în organism. este conţinut în majoritatea grăsimilor animale şi a uleiurilor vegetale.R. cu rol major în metabolismul celular. folosit în conservarea prelevărilor destinate examenului histologic. A. plantele verzi. acid sub formă de lamele galbene. antialgic şi antiinflamator în unele unguente.N. fumegând în stare concentrată: nume curent vitriol. se află în ficat. necroza cortexului suprarenalian. constituient al citoplasmei şi nucleului celulelor. încetinirea creşterii. acid organic care reprezintă un intermediar important în metabolismul glucidic. carenţa se manifestă prin dermatite. produs final de degradare a purinelor organice şi purinelor alimentare. acid organic utilizat în explorarea funcţională a excreţiei tubulare renale. acid mineral puternic. unde se poate acumula în unele stări patologice cum ar fi guta şi eliminat prin urină. acidoză observată mai ales în diabet. activează respiraţia celulară. ca urmare a reducerii bazelor. sin. care este dotat cu însuşirea de a scădea pH-ul unei substanţe. se utilizează şi în detectarea spermei în medicina legală (reacţia barberiană). ACID STEARIC ACIDUL SULFURIC ACID URIC ACID URO IC ACIDIFIA T ACIDIFIERE ACIDITATE ACIDOCETOZĂ ACIDOFILIE ACIDOZĂ 13 . vitamină din complexul B. intră în structura coenzimei A (CoA-SH). proprietatea unui acid exprimată prin concentraţia în ioni de hidrogen liberi.ACID PA GAMIC ACID PA THOTE IC ACID PARAAMI OHIPURIC ACID PICRIC ACID PIRUVIC ACID RIBO UCLEIC ACID SALICILIC sin. animalele pot sintetiza acidul în rumen şi în intestinul gros. metioninei. foarte coroziv. anemie. abr.

fastigium. florile de salcie. diferit de cel în care a trăit anterior.35 rezerva alcalină poate fi crescută sau diminuată. lipsită atât de caliciu (sepalele) cât şi de corolă (petalele). stadiul cel mai înalt al unei febre. din această familie fac parte cega. a + chole . anaclorhidrie. diviziune saculară terminală a unei glande. asociată cu producerea de corpi cetonici. a ochiului. acidoză prin producerea excesivă de acizi. de origine seboreică. curenţi de aer) sau mediu (biotic şi abiotic). aspect imitând sâmburii de strugure al unor glande. (gr. sin. acţiunea de a reuni. a + choloros – verde + opsis . care seamănă cu acneea. în fiziologie obişnuinţa faţă de unii stimuli ACI IFORM ACI EZIE ACIPE SERIDE ACIZI UCLEICI ACLAMIDEU ACLIMATIZARE ACLORHIDRIE ACLOROPSIE ACME AC EE AC EIFORM ACOLARE ACOLIE ACOMODARE 14 . de obicei un dezechilibru între androgeni şi estrogeni. constituienţi ai celulei vii. în formă de ciorchine de strugure. (gr. există două feluri de acizi nucleici: acid dezoxiribonucleic şi acid ribonucleic. sturioni (lat.bilă) absenţa secreţiei biliare. (gr. morunul şi nisetrul. de ex. acidoza în care ph-ul sanguin a scăzut sub 7. în gastrite cronice. acipenser .ACIDOZĂ ALCOOLICĂ ACIDOZA COMPE SATĂ ACIDOZA DECOMPE SATĂ ACIDOZA DIABETICĂ ACIDURIE ACI eliminarea sau reducerea rezervei alcaline în ţesuturi şi lichide organice. sin. cancere gastrice. (gr. a + kinesis . 2. akme .vedere) incapacitatea sesizării culorii verde. paralizie. (gr. excesul acizilor din urină. proces fiziologic de acomodare a unei specii la un climat (temperatură. ex nerv acneiform.vârf) sin. modificare. a + knao . care survine ca o complicaţie în diabetul neechilibrat. akinos – sâmbure de strugure) unitate histologică a glandelor. acidoza în care pH-ul sanguin rămâne normal prin intervenţia mecanismelor de reglare a echilibrului acido-bazic. 1. perioada în care simptomele sunt de intensitate maximă. familie de peşti cu schelet cartilaginos având pe corp şiruri longitudinale de plăci osoase. floare nudă.scărpinare) leziune inflamatorie foliculară. care conţin o bază purinică. un zahar şi acid fosforic (sub formă de ester). de regulă spontană. care îi permite să perceapă clar obiectele situate la distanţe diferite. de a apropia.. păstruga.cega). anemii. (gr. absenţa acidului clorhidric în secreţia gastrică.mişcare) lipsa puterii de a face mişcări. umiditate.

lipsa de pigment în piele. viscerelor şi prin tulburări corespondente. mandibulei. frica de locuri înalte. acrocianoză. fără craniu diferenţiat. cefalocordate.cord).mare). A. capul feţilor este deformat. ACROASFIXIE ACROCIA OZĂ ACROCEFALIE ACRODI IE ACROERITROZA ACROFOBIE ACROMATIC ACROMATOPSIE ACROMATOZA. a + chroma .albastru) cianoză rece. (lat. a + chroma + opsis . akros + fobos . (gr. se transmite tot recesiv având penetranţă incompletă. feţii sunt neviabili şi de obicei mor datorită dificultăţilor de respiraţie la una două zile de la naştere. dereglare neurovegetativă. acretio – creştere + cordis . (gr. bolta palatină despicată. încrengătură de animale marine. sin. particulă de formare a unor cuvinte. dezvoltare exagerată a extremităţilor în raport cu dimensunile corporale. ca urmare a unui adenom eozinofilic al hipofizei. 2. a + chroma). ex. caracterizată prin acrocianoză şi senzaţii dureroase. modificarea anatomopatologică rezultată din unirea pericardului cu ţesuturile învecinate.vârf) extremitate. a + krinein – a secreta) lipsa de secreţie a unei glande. la animale se cunosc trei tipuri: A. caracterizată prin hipertrofia mâinilor. (gr. boala Pierre Marie. iris. sin.1 – forma cea mai gravă. pisciforme. (gr. organismele au coloana vertebrală scurtă. îngroşate şi răsucite. puternic toxic de origine vegetală. extras din omag (Aconitum). ACROMIE ACROMEGALIE 15 . reprezentând forme de legătură între nevertebrate şi vertebrate. akros . (gr.. 1. (gr. iar membrele sunt scurte (lat. acestea prezentându-se scurte. boală cronică. oaselor. (gr.culoare). (gr. de obicei la animale moartea survine la 6-8 luni de gestaţie. core . deformarea craniului care este anormal alungit (ţuguiat). frunte rotundă şi boltită. picioarelor. membre scurte.roşu) hiperemia extremităţilor producând înroşirea lor.ACO DROPLAZIE ACO ITI A ACORIE ACRA IATE ACRETIO CORDIS ACRI IE ACRO. incapacitatea de a distinge culorile.3 forma cea mai uşoară. fetusul fiind imediat avortat după moarte. a + chondros – cartilaj + plassein – a forma) lipsa dezvoltării cartilajelor. tulburare vasomotorie a extremităţilor.pupilă) lipsa congenitală a pupilei. acromion.2 – o formă intermediară transmisă recesiv. afecţiune congenitală caracterizată prin oprirea dezvoltării oaselor în lungime. Aconilium) alcaloid. datorată hipersecreţiei de hormon somatotrop. (gr. această situaţie este legată de homozigoţia genei respective. însoţită şi de creşterea viscerelor. (gr. akros + odynei . akros + megas . vârf.durere) dureri ale extremităţilor.. (gr. (gr. akros + erithros . A.vedere). acromegalie. akros + kyanos . nedureroasă şi persistentă a extremităţilor. fără culoare: sistem optic care transmite lumina alba fără a o descompune în culorile componente.frică).

mai evidenta la unele specii de animale. apariţia glucozuriei. care se găşeşte pe spina omoplatului. se mai numeşte.H. noţiune utilizată în botanică indicând apariţia şi dezvoltarea succesivă a organelor (frunze. Streptomyces. (gr.umăr). care se manifestă prin lipsa segmentelor de la genunchi şi jarete în jos. formaţiune osoasa normală în forma de cârlig. creşterea fosfatazei alcaline. akros + micros .corp).ACROMICRIE ACROMIO ACROMOTRICHIE ACROPARESTEZIE ACROPETAL ACROPODIU ACROTERIOZĂ (gr. podos . formaţiune corpusculară derivată din aparatul Golgi care acoperă partea anterioară a capului spermatozoidului situată înaintea nucleului. regiunea corespunzătoare chişiţei. stare cu determinare genică anormală. bonturile membrelor fiind acoperite de piele.păr). sin. rădăcini) dinspre bază spre vârf. (gr. genurile Actinomycetes. akros – la vârf + soma. paralel cu creşterea glicemiei. Micromonospora) intermediare între bacterii şi ciuperci parazitare la om şi animal. a + krotos – lovitură) nesesizarea pulsului. akron – vârf. se aseamnănă cu bacteriile prin structura monocelulară şi nucleul difuz. (gr. tulburare manifestată prin amorţeli ale vârfului degetelor. creşterea glicogenului şi lipidelor hepatice. ACTI IC ACTI OMICETE 16 . de obicei această afecţiune este asociată cu scurtarea mandibulei. participă determinant la menţinerea homeostaziei. nedezvoltarea în mod proporţional a extremitatilor faţă de corp. adrenocorticotrophic hormone). corpuscul apical sau perforator. (gr. regiunea digitală 3. creşterea aminoacidemiei şi a eliminării cataboliţilor proteici. a indica acţiunea spectrului luminos.mic). (gr. 1. sin. a benzilor de ultraviolete şi a radiaţiilor radioactive. nocardioze) ACROTISM ACROZOM A. puls imperceptibil. se foloseşte pt. ocardia.sensibilitate). familia Actinomycetaceae. akros + para – aproape + aisthesis . au rol important în descompunerea substanţelor organice până la azot şi carbon. a + chroma + trichos . eliminarea renală a potasiului şi retenţia de sodiu şi de clor. adrenocorticotrofină (eng.picior) regiunea falangiană 2. abr. gen de microorganisme unicelulare (clasa Schizomycetes. coroanei şi ongloanelor (copitei) de la bulet la extremitatea membrului. activarea catabolismului proteic. se pare datorită unui complex de gene recesive. administrarea la un animal normal va determina hipertrofia corticosuprarenalei. inflorescenţe. akros + omos . amputare. iar unele specii produc boli la plante şi animale (actinoze. cu leucotrichia.T. scăderea rapidă a concentraţiei ţesutului glandular în colesterol şi acid ascorbic. despicarea palatului şi hidrocefalia. (gr. hormon elaborat de hipofiza anterioară care controlează creşterea şi funcţionarea glandei corticosuprarenale. lipsa de pigment în păr. iar cu ciupercile prin talul filamentos şi înmultirea prin spori şi conidii.C.

aderenţă.P. actis. tutunul.ACTI OMICOZĂ ACTI OMORF ACTI OPTERYGII ACTI OSCOPIE ACTI OTERAPIE ACTIVAREA AMI OACIZILOR ACTIVATOR ACŢIU EA GE EI ACTOMIOZI Ă ACU. acuitate. ex. către (în sens de apropiere. despre un animal sau plantă care creşte sau trăieşte în mediul acvatic. spre sfârşitul triasicului şi începutul jurasicului. aflat în citoplasmă. s-au dezvoltat peştii acipenserizi. cu rol în contracţia musculară. hipoacuzie. ex. (lat. (gr. examen executat cu ajutorul razelor. substanţă care determină sau activează o enzimă. este dependentă sau produsă de o genă care stimulează dezvoltarea numai a unui anumit ţesut sau organ embrionar... myces – ciupercă. acupunctură. este dotată cu activitate A. acuminat.. acustic. actinos – rază.. UV.-azică. acutus – violent. acus – ac. termen utilizat pentru a denumi manifestarea unei boli care are evoluţie rapidă şi o intensitate mare. lipsa congenitală a unuia sau mai multor degete. (gr. ADACTILIE ADAMA TI Ă 17 . ACUZIE ACUPU CTURA (gr.T. denumire atribuită florilor cu formă regulată sau simetrice radial: laleaua. substanţa albă care acoperă coroana dentară. smalţ dentar. rezultă un aminoacil adenilat (aminoacil-AMP). osis – boală).T. cărora le aparţine grupul peştilor denumiţi sturioni. IR). (gr. reacţie catalizată de către enzima aminoacil sARNsintetază.. formată din prismele adamantine uşor ondulate şi striate transversal (striaţiile Retzius). (în prezenţa ionilor de calciu şi magneziu) scindând A.P. punctura – înţepare). şi fosfat anorganic cu eliberare de energie necesară contracţiei musculare. ex. acut.. adductor. metoda de tratament executată cu ajutorul unor ace care se introduc la diferite adâncimi în corp in anumite regiuni de obicei dureroase. în scop terapeutic. acţiunea de a asculta. boală cu evoluţie cronică. a agenţilor fizici care produc raze (luminoase.D. complexul rezultat din interacţiunea celor două proteine miofibrilare. fenomen care are loc în timpul sintezei proteinelor şi constă în reacţia unui aminoacid.P. la A. cu adenozintrifosfat (ATP). care se ataşează (sub influenţa aceleiaşi enzime) de o moleculă specifică de sARN. ascuţit. a privi). dovleacul şi animalelor care au organizare similară (meduza). actina şi miozina. provocată de specii patogene de actinomicete. actis + therapeia – tratament). a + daktilos – degete). clasă de peşti osoşi (considerată uneori subclasă a clasei Osteichthyes) apărută în devonian. (lat. prin evoluţie din această clasă. utilizarea. actis + skopein – a examina prin văz. ascuţit). genă care prin acţiunea proprie activează expresia unei alte gene. floarea-soarelui. sin. care are simetrie radială.. ACUT ACVATIC AD. întărire). expresia genei relevată prin controlul specificităţii şi ratei proceselor de biosinteză. ACU. cuprinde majoritatea peştilor actuali (fac excepţie rechinul şi peştele torpilă). adducţie.

2. anatomică. adaptarea unor organisme la forme de mediu variate. (1820-1900) arcul Adams. insuficienţă cronică a suprarenalei. modificarea genotipică şi fenotipică a vieţuitoarelor supuse stimulilor puternici interni şi externi. tumoră dură de origine dentară. hipotensiune. astenie. profesor la San Francisco. medic scoţian. lama subtrochanteriană Rodet. un organism bine adaptat se manifestă prin: pierdere minimă în greutate pe perioada expunerii la factorii de stress. adaptare ontogenetică. insuficienţa corticalei suprarenalelor. rezistenţa mare la boli. determinată de o rărire bruscă şi extremă (sau chiar întrerupere) a contracţiilor ventriculare sau de o tahicardie excesivă. ex. 1. 18811949). se spune despre un muşchi care execută o mişcare de adducţie. constă din numărarea hematiilor (eventual a leucocitelor) în urina de 12 ore. adamas-antos – oţel. sin. modificarea fenotipică. longevitate. THOMAS ADDISO (BOALA) (gr. adaptarea este direcţională şi se bazează pe variabilitatea genetică a populaţiilor. (1793-1860) boala Addison. alcătuită din două cicluri. facultatea pe care o are organismul de a se obişnui cu noi condiţii de viaţă. tare + omos – sălbatic. tumoră dezvoltată a ţesutului gladular şi conjunctiv probă pentru evaluarea cantitativă a elementelor figurate din urină. mergând până la pierderea cunoştinţei. muşchiul adductor al policelui. sin. homeostaziei genetice şi polimorfismului. comportamentală. ROBERT ADAPTARE ADAPTARE DIVERGE TĂ ADAPTARE FE OTIPICĂ ADAPTARE FILOGE ETICĂ ADAPTARE LA MEDIU ADAPTIV ADE I Ă ADE OM ADE OSARCOM ADDIS (PROBA) ADDISO . ce se manifestă prin: anemie. sin. capacitatea ochiului de a se obişnui cu variaţiile de luminozitate. caracterizată de tegumente bronzate. procesul de formare a unui nou domeniu de reacţie a populaţiei care face posibilă armonizarea genotipului nou cu mediul acolo unde cel vechi nu a reuşit să o facă. a mutaţiei. adaptare derivată. ce aminteşte bronzarea solară. tulburări gastrice şi colorarea închisă a tegumentelor (melanodermie). ADDUCTOR 18 . ischemie cerebrală acută. sin. variabilitate care este menţinută prin recombinarea genelor şi antrenarea genelor recesive a populaţiei. bază azotată purinică care intră în structura unui nucleotid. 6-aminopurină. intră în structura acizilor nucleici şi adenozin-fosforici. heterozisului. necopt). este prezentă în ţesuturile animale şi vegetale. adaptare eladogenică. crud. de unde numele de maladia bronzantă care i se dă câteodată. adaptare genetică. WILLIAM ADAMS. fertilitate crescută care se poate adapta. hipotensiune. atât pe plan fizic. (Addis Thomas. strânsă dimineaţa şi seara şi centrifugată. în limitele domeniului de reacţie al genotipului ca răspuns la factorii de mediu intern şi extern. neoplazia ţesutului glandular.ADAMA TI OM ADAMS. cât şi pe plan psihic şi social. fiziologică a indivizilor.

. aden + sarx. (gr. constituientă a acizilor nucleici (ADN şi ARN) care poate fi obţinută prin hidroliză. aden + karcinos – cancer. secţionarea unui ganglion limfatic sau a unor vegetaţii adenoide. adelphos . constituită din două cicluri. glandă. AP. adeno + tome – tăiere.frate). sin. ganglion. (gr.asemănător). ex. în procesul de fosforilare a glucozei. de către ATP a unei molecule de acid fosforic are loc cu eliberare de energie). ex.formă) cu aspect putin evident.aprindere) inflamaţia ganglionilor limfatici. înseamna monstruozitate dublă. o pentoză şi acid fosforic. aden – glandă. care se referă la un adenom. crud). care este de natura unui adenom. îndeplineşte rol esenţial în procesele de fosforilare. (gr. puţin evident + morphe . conjunctivite şi afecţiuni respiratorii acute care pot simula o stare gripală. cu referire la un ţesut ganlionar (vegetaţii adenoide). ADE OIDITĂ ADE OM ADE OMATOS ADE OMECTOMIE ADE OMIGDALECTOMIE ADE OMIOM ADE OPATIE ADE OSARCOM ADE OVIRUS ADE OTOMIE ADE OZI Ă ADE OZI FOSFAT 19 . a cărui structură o aminteşte pe cea a unei glande sau a unui ganglion. antehipofiza. aden + omos) tumoare formată dintr-un ţesut ganglionar sau glandular. (gr. adenită. ADE OADE I Ă ADE ITĂ ADE OCARCI OM ADE OFIBROM ADE OGRAMĂ ADE OHIPOFIZĂ ADE OID (lat. putând realiza legături de tip macroergic. (gr. secţionare) ablaţia unui adenom. tumoare malignă cu localizare glandulară. denumire generică pentru orice afecţiune a ganglionilor limfatici. secţionarea unui ganglion limfatic sau a unor vegetaţii adenoide. adenom. repartizarea diferitelor tipuri celulare prezente pe un frotiu prelevat prin puncţia unui ganglion limfatic. fibroadenom. ablaţia vegetaţiilor adenoide şi a amigdalelor. uzual în cuvinte compuse. de nivel energetic înalt. adelos – abia vizibil. abr.ADELF ADELOMORF ADE -. aden + eidos . (6-aninopurina. cedarea. combinaţie între adenină. nucleozid format din adenină şi din riboză. ascuns. inflamaţia vegetaţiilor adenoide. adduco-cere – a strînge). cancer al ganglionilor limfatici. sarcom al ganglionilor limfatici. ATP. ca în acidul adenozintrifosforic. sin.. mişcare prin care un membru sau un segment de membru este apropiat de axul median al corpului. tumoră benignă formată din fibre musculare şi ţesut glandular. bază purinică. adenopatie. C5H5N5-3 H2O).ADDUCŢIE . guşă edematoasă. itis . sarcos – carne + omos – necopt. (gr. grup de virusuri responsabile de faringite. (gr. poziţia care rezultă în urma acestei mişcări. rac). (gr.

formare de tesut adipos in organism in mod excesiv. care se găseşte în vecinătatea imediată. proprietatea genelor alelice şi nealelice care alcătuiesc un genom de a realiza consecutiv interacţiunilor cu mediul. are activitate ocitocică şi lactagogă.. un fenotip prin acumularea efectelor fiecăruia. care este susceptibil a adera la o suprafaţă. un model al A. aditivitatea stă la baza determinării valorii de ameliorare a indivizilor.P. oprind degradarea acestuia. sin. modelul se bazează pe combinarea a patru nucleotizi care la rândul lor se compun dintro bază azotată (formată din adenină. (gr..H.T. Watson. grăsime.matrice. formaţiune interviscerală sau visceroparietală. guanină şi tiamină). axungia grăsimea de porc. citozină. multiplă.sete). imposibilitatea de a executa rapid mişcări alternative.P. a + dynamis . cum ar fi pronaţia şi supinaţia.putere). stimulează eliberarea ACTH. creşterea presiunii arteriale. substanţă adăugată pentru creşterea eficienţei ingredientului principal. enzimă care catalizează sinteza acidului dezoxiribonucleic şi ribonucleic din dezoxiribonucleotizi trifosfaţi: A. lipsă de putere. abr. care ajută.. medicament secundar.N. adeps . ADIACE T ADIADOCOCHI EZIE ADIAFOREZĂ ADI AMIE ADIP.H. hormon secretat de către neurohipofiză şi vehiculat de către gamaglobuline. lipsa transpiraţiei. în prezenţa unei catene A.D. cercetătorul american J. (gr. (gr.D. rezultată din organizarea conjunctivo-vasculară a exsudatelor.D. grăsime. acid dezoxiribonucleic. Crick au propus în 1953. hormon antidiuretic. în colaborare cu cercetătorul englez F. cu rol esenţial în menţinerea apei în organism. potenţează proprietăţile imunogene.. a + diaphorein – a transpira). în contact direct. adeps suillus. T. ca o consecinţă. acumularea de grăsimi în organe sau în ţesutul subcutanat. o oză (dezoxiriboza) şi acid fosforic.ADEPS ADERE ŢĂ ADEZIV A. de aici denumirea de vasopresină (lizinvasopresină.P. (lat. ADIPOS ADIPOZITATE ADIPOPEXIE ADIPOMASTIE ADIPOZĂ ADIPSIE ADITIV ADITIVITATE ADJUVA T A. adeps lanae – lanolina. AD -POLIMERAZĂ 20 . G. la porc şi argininvasopresină la păsări). .T.N. (gr.D. reprezintă materialul genetic din care sunt alcătuite genele majorităţii organismelor. adipos. se asociază cu un alt medicament..T.grăsime). lipsa poftei de a bea apă.. abr. modalitate de dispunere a ţesutului gras în organism. a + dipsa .-ului pentru care au primit premiul Nobel (în 1962). adeps + osis) ţesut celulo-grăsos subcutanat. adipozitate. ADIPO.C..D. determină contracţia arteriolelor şi.. dezvoltarea excesivă a ţesutului gras la nivelul sânilor.T.P. şi C. slăbire musculară.

1.D. după o inspiraţie forţată (15001600 ml). aedes . pline cu aer. absorbi) fixarea unei substanţe (adsorbat) care se găseşte într-un mediu fluid pe suprafaţa altei substanţe (adsorbant). după o expiraţie forţată. volum de rezervă inspiratorie. conţine 5. ex.supărător) un gen de ţânţar care transmite febra galbenă şi febra Denque.P. ad – la + sorbeo-ere – a aspira. cantitatea de aer introdusă peste aerul curent în pulmon. ADRE OADRE ALI Ă ADRE ERGIC ADRE OCORTICAL ADRE OLITIC ADRE OPRIV ADSORŢIE abr. are activitate metabolică. strongylos – rotunjit. cu spaţii intercelulare mari.lângă. metastrongil de talie mică care parazitează de obicei la felide în pulmon. aerul conţinut în mod normal în alveolele pulmonare. mobilizează glicogenul hepatic. aellos – iute.A. cu acţiune constrictoare asupra vaselor. dispuse lax. (lat. care suprimă efectele adrenalinei în organism. ţesut format din celule cu membrană subţire. prezent în rădăcinile şi tulpinile unor plante acvatice sau care trăiesc în locuri cu umiditate ridicată. ad + venio-ire . mărind glicemia şi creşterea acidului lactic în sânge. adrenalină.65% gaz carbonic şi 14% oxigen. cantitatea de aer eliminată peste aerul curent. acid adenozindifosforic. care se datoreşte insuficienţei sau absenţei funcţiei suprarenaliene. aerul care rămâne în plămâni şi căile respiratorii după o expiraţie forţată. + renes . laringele şi traheea. cilindric). nerv ale cărui terminaţii eliberează adrenalina. ad . măreşte consumul de oxigen în organism. 2. gura. (gr. care se referă la canalele şi cavităţile prin care aerul pătrunde până în pulmoni. care se referă la glanda corticosuprarenală. căile aeriene superioare sunt constituite din fosele nazale. oyra – coadă. (lat. faringele.rinichi) hormon secretat de porţiunea medulară a glandei suprarenale derivat din aminoacidul tirozină. care conţine capilare prin care se hrăneşte artera. care are acţiune similară cu a adrenalinei. prin implicarea fosforilazelor. ADRE -. (lat. ADVE TICE ADVE TIV AEDES AEULOSTRO GIL AER ALVEOLAR CURE T AER COMPLEME TAR AER CURE T AER DE REZERVĂ AER REZIDUAL AERE CHIM AERIA 21 . adrenopriv.veni) tunica externa a arterelor formată din ţesut conjunctiv şi elemente fibroase. care se referă la glandele suprarenale. cantitatea de aer inspirată sau expirată în timpul unei mişcări respiratorii normale. (gr. creşte tensiunea arterială. sin. care a apărut şi s-a dezvoltat în condiţii sau poziţie anormală.

termen folosit pentru unele leziuni. 1. varietate de afazie motorie marcată prin lipsa spontaneităţii limbajului. ea este perturbată în nevroză şi psihoză. (gr. de obicei datorită pierderii memoriei. de dimensiuni între 0. aphanes – invizibil. kolon – colon) dezvoltarea de gaze în intestinul gros. deglutiţie de aer care se acumulează în stomac. absenţa cristalinului în urma operaţiei pentru cataractă. AEROCOLIE AEROFAGIE AEROFOBIE AEROGASTRIE AEROGE AEROPLA CTO AEROSOL AEROSOLOTERAPIE AFACHIE AFAGIE AFA IPTERA AFAZIE AFAZIE TRA SCORTICALĂ AFAZIE VIZUALĂ AFEBRIL AFECT AFECTIV AFECTIVITATE AFECŢIU E 22 . care nu are febră. 2. ceea ce poate provoca distensie. prezenţa aerului în stomac. frica de aer. pteron . sentimentele. particulă solidă sau lichidă dispersată într-un gaz sau în aer. purici cu aripile atrofiate dare pot face salturi mari prin adaptarea picioarelor în acest scop. forme de rezistenţă a unor acarieni) şi a viruşilor. a + phasis . înclinaţiile şi pasiunile. fermentează glucoza şi lactoza. sau. proces morbid. aer – aer. sporii bacteriilor şi ciupercilor. (lat. de vânt şi curenţii din aer. care se referă la un sentiment sau la o emoţie care produce o anume situaţie. de origine congenitală. care trăieşte în aerul atmosferic. care se produce prin intermediul aerului atmosferic. pierderea mai mult sau mai puţin completă a posibilităţii de exprimare. larg răspândite în natură. aer – aer. adesea vectori ai bolilor infecţioase. trăire emoţională intensă.001 şi 100 µm.aripă) ordin din care fac parte familiile Pulicida şi Sarcopsiide. (gr. a fi apucat de) sin. officio-ere –a slăbi. maladie.vorbire) tulburare a activităţii nervoase superioare. a microfaunei (insecte. a + phagein – a mânca) imposibilitatea de a mânca. cu evoluţie impetuoasă şi relativ scurtă.AERIFER AEROB AEROBACTER care conduce aerul (gr. fără nici o afectare a acuităţii vizuale. (gr. unui traumatism. boală. bios . (gr. defect de înţelegere a scrisului prin leziune cerebrală. funcţie psihică generală care cuprinde emoţia şi variantele ei. totalitatea microflorei (alge microscopice. polen). mai rar.viaţă) care se dezvoltă în prezenţa oxigenului liber bacterii aerobe şi facultativ aerobe din familia Enterobacteriaceae. antrenează pierderea acomodării şi hipermetropie. întrebuinţarea în scop terapeutic a unor substanţe medicamentoase sub formă de aerosoli.

afecţiune congenitală care apare exclusiv la băieţi şi se manifestă prin infecţii bacteriene grave şi repetate. abr. fixare selectivă a unui colorant sau a altei substanţe pe anumite celule ori ţesuturi. 2. stare dependentă de conţinutul scăzut în fosfor al hranei. A FRIGOIRE AFRODIZIAC AFRO TA AFRO TARE (lat. legat de sex. de la Aphrodita – zeiţă a dragostei şi frumuseţii) substante care măresc excitaţia genezica. intrare abundentă şi bruscă a unui lichid într-o regiune anatomică sau un organ anume. excitant al aparatului genital. necheza etc. 2.lapte) absenta secretiei lactate după parturiţie. de ex. (gr. o formă particulară este agamaglobulinemia Bruton. cele două buze ale unei incizii sau unei plăgi. pentru antigen. insecte din ordinul Homoptera. osteomalacie. (gr. cu scăderea fosforemiei sub 4 mg de fosfor anorganic la 100 ml de ser. frigore . osteoporoză. AGALACŢIE AGAMAGLOBULI EMIE 23 . exclusiv fitofage (păduchi de plante). apare la nivelul mucoaselor. acţiunea de a apropria foarte precis. simbol chimic pentru argint. (lat. abr. mugi. procedeu vechi de transmitere voluntară a virusului în cazul apariţiei febrei aftoase.voce) imposibilitatea de a produce sunetele specifice legate de aparatul fonaţiunii: imposibilitatea de a lătra. uneori deosebit de grave.F. stare constituţională congenitală sau dobândită. subordinul Aphidina. manifestat prin infertilitate. manifestată clinic prin semne generale adesea incerte. aproprierea marginilor celor două buze ale unei plăgi. a + phone . uneori icter şi histopatologic prin leziuni hepatice. AFTĂ AFTIZARE Ag. se datoreşte unui defect genetic recesiv. cu scopul îmbolnăvirii simultane a întregului efectiv pentru a evita pandemizarea bolii. capacitate de atracţie şi fixare a unor atomi de către alţii pentru a forma compuşi.aprind) ulceraţie superficială dureroasă. 1. scăderea considerabilă a imunoglobulinelor serice şi absenţa limfocitelor B. care produc pagube. vas limfatic care duce limfa la un ganglion.P. afferro-erre – a aduce) care merge spre centru. margine la margine. alfafetoproteină. afecţiuni produse asupra organismelor de triada: umiditate crescută – temperaturi scăzute – curenţi de aer. malnutriţie. toxicoză produsă de aflatoxine. apto . pentru obţinerea unei cicatrizări regulate şi puţin marcate. (gr.AFERE T AFERE TAŢIE AFIBRI OGE EMIE AFIDE AFI ITATE AFLATOXICOZĂ AFLUX AFO IE AFOSFOROZĂ A.frig). caracterizată prin scăderea până la dispariţie a fibrinogenului din sânge. caşexie etc. transmiterea excitaţiei nervoase de la neuronii senzoriali periferici la cei centrali. absenţa sau scăderea marcată a gamaglobulinelor plasmatice. (gr. la animale şi de a vorbi la om. a + galaktos . 1.

(gr. extras din alge marine utilizat pentru prepararea mediilor de cultura pentru microorganisme. (gr. 3. sin. fără un proces sexual. perioada de trecere dintre viaţă şi moarte caracterizată prin slăbirea şi diminuarea circulaţiei şi pierderea cunoştiinţei. însoţită de absenţa funcţiei specifice. stereognozie. anormalitate genică legată de o genă recesivă a sexului. 1. producere) lipsa glandelor genitale. lipsa de recunoaştere a fiinţelor şi a mediului înconjurător.AGAMOSPERMIE AGAR AGE EZIE termen care indică toate tipurile de apomixie. (gr. în care embrionii şi seminţele se formează asexuat. AGE ITALISM AGE T AGEUZIE AGITAŢIE AGLOBULIE AGLOSIE AGLUTI A AGLUTI ARE AGLUTI I Ă AGLUTI OGE AG ATIE AG OZIE AG OZIE TACTILĂ AGO ADAL AGO IE 24 . substanţă elaborată de unii microbi sau prezentă la suprafaţa globulelor roşii. a + gone – sămânţă.naştere) lipsa de formare în viaţa intrauterină a unor organe sau părţi din corp. agar.mandibulă) lipsa congenitala sau scurtarea mandibulei. care face microbii ori aceste globule roşii aglutinabile de seruri ce conţin aglutininele specifice corespunzătoare. monstruozitate caracterizată prin nedezvoltarea unei părţi corporale. aderarea şi adunarea împreună a eritrocitelor din sânge sub influenţa unor substanţe chimice. exclusiv reproducere vegetativă. a aduna într-o masă compactă. glutinum . (gr. tulburare în dezvoltarea organelor genitale. diminuarea exagerată a numărului de globule roşii din sânge. substanţă anticorp care se găseşte în anumite seruri în bolile infecţioase sau în urma imunizării active şi care au propietatea de a aglutina fie microbi. 2. (lat. a + genesis . (gr.genital) absenţa organelor genitale 2. imposibilitatea reproducerii şi dezvoltării gametului.iarbă de mare) produs sub forma de fibre sau pulbere. absenţa totală sau parţială a gustului. absenţa congenitală a limbii.clei) fenomen care se produce într-un mediu de cultură constând în adunarea în grămezi a microbilor care se depun pe fundul recipientului cu un mediu lichid sau apare într-o picătură de mediu depusă pe o lamă. 1. fie globule roşii (hemoaglutinare). a reuni. a + genitalis . nedezvoltarea organelor genitale care are o acţiune asupra organismului si produce o schimbare: agentul patogen este un micro sau macroorganism care ajuns in corpul animal produce un proces patologic. a aglomera. a + gnatos . orice creştere a activităţii motorii care devine dezordonată şi se asociază cu excitaţie mentală. ad – la.

aglomerat format prin aglutinarea elementelor figurate ale sângelui. creşterea gravităţii simptomelor unei boli. constituită dintr-un diverticul al tubului intestinal primitiv şi care. mic dublu cârlig de metal destinat să aproprie buzele unei plăgi. este o formă de apraxie.. însoţită de ulceraţii ale mucoaselor şi pielii. grup de medicamente care acţionează prin inhibarea ciclooxigenazei.. aggredior-essus-sum-edi – a ataca) substanţe produse de unele bacterii care au propietatea de a diminua posibilităţile de apărare ale organismului. frica de mulţime sau de spaţii intinse. leuconeutropenie ce ajunge la dispariţia totală a granulocitelor în sângele periferic. săruri şi derivaţi insolubili se folosesc în combaterea acidităţii gastrice. ca antidiareice şi ca dezinfectante intestinale. AGRAVARE AGREGAT AGRESI E AGRESIVITATE A. metal alb. stare patologică caracterizată prin lipsa granulocitelor din sânge.I. ALO. uşor şi maleabil. AKI ETIC AKI EZIE Al. simbolul aluminiului.. aminoacid monoamino-monocarboxilic răspândit în toate proteinele animale şi vegetale. neobişnuite sau anormale. 2. care aparţine grupului de oligoelemente. la mamifere. prefixe de origine greacă pentru altul. unele săruri solubile de aluminiu sunt folosite ca astringente şi dezinfectante externe. mai ales în cursul osteosintezei. ALALIE ALA I Ă ALA TOIDĂ ALA TOI Ă 25 . incapacitatea de a scrie. exprimând ideea unei stări diferite. abr. tendinţa de a ataca. la cătea şi la iapă este formată din două: una corială şi una amniotică.S. . cauzată de o tulburare organică sau funcţională. produs de oxidare a acidului uric.AGO IST AGORAFOBIE AGRAFAJ AGRAFĂ AGRAFIE AGRA ULOCITOZĂ termen care exprimă acţiunea unui muşchi în sensul dorit. tendinţă la o activitate caracterizată prin afirmarea de sine într-un sens posesiv şi constructiv. legată de o lezare a centrilor nervoşi ai scrierii. ducând la infecţii grave. favorizând prin aceasta multiplicarea bacteriilor.. 2. va forma conexiunile vasculare ale embrionului la nivelul placentei. imposibilitatea sau dificultatea de a executa unele mişcări. a lupta. antiinflamatoare nesteroidiene. lipsit de capacitatea de a se mişca. (a + granulae – granulă. lentoare anormală a mişcărilor voluntare. allas-ntos-cârnat. imposibilitatea de a se exprima prin cuvinte. AL. punerea agrafelor. (lat. cytos . eidos -asemănător) membrană embrionară la vertebrate.. la vacă şi scroafă are formă de panglică îngustă şi are două braţe.celulă) 1. în sensul ostilităţii şi distrugerii. (gr.

care se referă la albumină.aripă). substanţe bazice (oxid sau hidroxid) care provin din unul din cele şase metale zise alcaline: sodiu. determină anomalii ca: astigmatism. pete albe pe cornee sau unghii.000-70. albus . datorită amestecului de sânge venos cu cel arterial. tunică albă. rezistenţa slabă la agenţii de mediu etc. câine şi pisică în intestinul subţire şi care are partea anterioară a corpului mai lată şi delimitată vizibil de cea posterioară. partea externă. prin extensie şi în mod impropriu. (lat. potasiu. proteinurie. folosită ca antiseptic pentru uz extern (badijonare în gât) sau administrată oral (în infecţii urinare). cu inele de creştere din ultimii ani. Bence-Jones. referitor la concentraţia de proteine în urină. substanţă organică de culoare albastră. cataractă. piele. prezenţa albuminei în sânge. rubidiu. necolorată. alimentarea sugarului cu lapte la sânul mamei sau al doicii sau cu biberonul. a lemnului secundar. v. albumen – albuş de ou) haloproteidă cu greutate moleculară mare între 43. de obicei prelevat din tibie. concentraţia de albumină din lichidul cefalorahidian (de fapt este proteinorahie). în sens strict. epidimul şi corpii erectili ai penisului. clasa Trematoda. care parazitează la vulpe. ca şi în explorarea funcţiei renale. termen grupând malformaţiile cardiovasculare congenitale care se însoţesc de cianoză. nume popular pentru sclerotică. cu caracter acid. spre scoarţă. solubilă în apă distilată şi precipitabilă cu sulfatul de amoniu la o concentraţie de 58%. ALARIS ALĂPTARE ALBASTRĂ (MALADIA) ALBASTRU DE METILE ALBEE (GREFA) ALBI ISM ALBI OID ALBUGI EA ALBUGO ALBUL OCHILOR ALBUMI Ă ALBUMI EMIE ALBUMI ORAHIE ALBUMI OS ALBUMI URIE ALBUMOZĂ ALBUR ALCAL VOLATIL ALCALI 26 . amoniac. arierare mentală. vierme din familia Diplostomatidae. nistagmus. culoarea alb-gălbuie a pielii şi părului. înaripat. cesiu. tunica alba.000. care conţine albumină. unghii. membrană conjuctivă groasă care înconjoară testiculul. dar mai ales folosită în unele tehnici de colorare. iris. cu referire la aripă. alaris . surdomutitate.ALA TIAZĂ ALARIA termen utilizat uneori pentru botulism. (lat. litiu şi franciu. iris alb-sidefiu. (lat. excesul de albumină în sânge (hiperalbuminemie).alb) absenţa totală sau parţială congenitală a pigmentului melanic din păr. care conţine toate straturile osului: periost. grefon osos masiv. sin. ţesut osos propriu-zis şi măduvă osoasă. sin.

kapto . fiind foarte toxic. cu miros plăcut. al + chymicos – cu privire la sucuri) ştiintă ocultă apărută în secolul al III-lea î. folosită în doze mici ca medicament. ansamblul tulburărilor legate de ingestia repetată. care conţine alcool. de origine vegetală. scăderea memoriei şi a discernământului). consumul de băuturi alcoolice care excede consumul alimentar acceptat în mod curent. are proprietăţi toxice (mai ales asupra ficatului şi sistemului nervos). subiect care prezintă alcoolism. alcaptonuria nu se însoţeşte de niciun simptom clinic ani de zile.5‰ (toleranţa individuală este foarte foarte variabilă) se observă stare de euforie şi excitaţia. expusă la lumină. decelarea lui are importanţă în medicina legală. substanţă ce determină alcalinizarea (creşterea pH-ului) umorilor. toxică. nu poate fi consumat.alcapton) prezenţa în urină de alcaptonă (acid homogentizinic). reprezentantul tipic este alcoolul etilic. alcool preparat prin distilarea lemnului sau obţinut prin sinteză. eliberează 7 kcal/g. nervoase. prezenţa etanolului în sânge. preparat farmaceutic obţinut prin distilarea alcoolului în prezenţa substanţelor aromatice de origine vegetală. (ar. (alcali + gr. rezultatul descompunerii incomplete a doi acizi aminaţi esenţiali: fenilanina şi tirozina. eterul şi cloroformul. de cantităţi excesive de alcool: tulburări mentale (tulburări afective. în concentraţie de 1-2. care prezintă tendinţa de a accepta protoni. agent organic capabil de a introduce un radical alchil întro moleculă organică. lichid incolor. arderea sa completă în organism. care avea ca scop prepararea metalelor nobile din metalele nepreţioase. ALCAPTO URIE ALCHILA T ALCHIMIE ALCOOL ALCOOL ETILIC ALCOOL METILIC ALCOOLAT ALCOOLEMIE ALCOOLIC ALCOOLISM ALCOOLISM CRO IC 27 . brună. se obţine prin fermentarea zaharurilor şi este folosit ca antiseptic în diluţie de 70% şi intră în compoziţia unor preparate farmaceutice. (ar. care se referă la alcool.5‰ se instalează narcoza. este folosit ca solvent. urina va căpăta o culoare închisă. în anhidridă carbonică şi apă. perturbarea metabolismului intermediar al acizilor aminaţi este familială şi ereditară.ALCALI ALCALI IZA T ALCALOID ALCALOZĂ care are reacţie alcalină (bazică). perturbarea echilibrului acidobazic în organism în sensul creşterii pH-ului prin creşterea raportului bicarbonat de sodiu / acid carboni peste valoarea 20. peste 2. miscibil cu apa. iar coma survine la 4-5‰. inflamabil. leziuni organice (mai ales ciroză şi gastrite). de obicei timp de ani. substanţă azotată bazică. euforie.Ch. foarte subţire) nume de ansamblu pentru substanţele organice care conţin gruparea OH. al + kohol – fin.

(gr. alelele perechi sau alelomorfe sunt perechi ale factorilor ereditari. allelon + morphe . serie de trei sau mai multe forme alternative ale unei gene. serotonină. allelon – altă formă. gaz incolor cu miros înţepător. muşchi şi sânge. la un subiect bănuit de a fi în stare de ebrietate. urticaria. sensibilizarea alergică este foarte variată şi se manifestă cel mai adesea prin semne respiratorii sau cutanate de tip urticariform. allos . hormon secretat de corticosuprarenală. care se referă la alergie. care ocupă acelaşi locus într-un cromozom. care rezultă din alergie.formă) termen sub care se înţeleg relaţiile dintre alelele aceluiaşi caracter. în care intervin diferiţi factori este eliminat prin urină sub formă de derivaţi şi se prescrie în boala Addison. formaldehida. tetroze (eritroza). după numărul atomilor de carbon din moleculă. manoza). o pulbere albă fără proprietăţi dezinfectante.acţiune.ALCOOLIZAT ALCOOLOMA IE ALCOOLTEST ALDEHIDA FORMICĂ care conţine alcool (mai ales etanol). sin. substanţă străină organismului. ALDOLAZĂ ALDOLAZEMIE ALDOSTERO ALDOZE ALELE ALELE MULTIPLE ALELOMORFISM ALELOTROPISM ALERGE ALERGIC ALERGIE 28 . care după pătrunderea în organism după naştere la anticorpi şi combinându-se cu ei generează reacţia alergică. noţiunea de alelă subliniază calitatea diferită pe care o pot avea genele dintr-o pereche. mic instrument cu care se evaluează rapid concentraţia de alcool în aerul expirat. hexoze (glucoza. care este predispus la reacţii alergice. care intervine în metabolismul fructozei. un factor al unei alele este alelomorful factorului opus. sin. la temperaturi sub 9°C. din contactul alergen – anticorp va rezulta eliberarea de histamină.alt. foarte solubil în apă folosit ca dezinfectant. astmul bronşic etc. (gr. enzimă prezentă în ficat. monoglucide sau oze care conţin gruparea aldehidică (R-CHO) şi mai multe grupări alcool (-OH). hormon mineraloregulator. alt drum) forme diferite ale unei gene: genele care ocupa acelaşi poziţie pe cromozomul omolog dar care condiţionează expresii fenotipice diferite ale aceleiaşi însuşiri. atracţie mutuală între două organisme sau două celule. galactoza. ergon . aldozele pot fi: trioze (gliceraldehidă). asigură un volum constant al lichidelor din organism printr-un mecanism complex. datorită prezenţei grupării funcţionale aldehidă. iritant. care intervine în metabolismul mineral (excreţia de potasiu şi retenţia de sodiu). concentraţia de aldolază în serum sanguin. polimerizează dând naştere la paraformaldehidă. care se găsesc în stare liberă în organismul vegetal şi animal şi de obicei rezultă din scindarea unor poliglucide sau oligoglucide. acetilcolină determinând bolile alergice: eczema. dependenţă alcoolică. sin. manifestă proprietăţi reducătoare. (gr. pentoze (riboza. poate creşte în unele tulburări hepatice şi musculare. reacţie) termen care desemnează orice stare de reactivitate modificată pe baza unui mecanism imunologic. gameţii conţin fiecare doar unul şi prin unirea lor va apare cuplul de alele perechi. deoxiriboza).

cu tal filamentos sau lamelar. variabile în mărime şi formă. dozarea ei în plasmă. insecticid sintetic înrudit cu piretrinele. se numeşte alexie cu agrafie. defect de înţelegere a scrisului prin leziune cerebrală. alfa-lipoproteine. ALGE 29 . prezentă în lichidul amniotic. adaptarea precisă a lăcaşului radicular. intoxicaţii). ansamblul globulinelor plasmatice având cea mai mare mobilitate electroforetică la pH 8. alexein – a se împotrivi. serveşte la diagnosticul unor forme de cancer (carcinom hepatic) şi în afecţiuni hepatice cu regenerare celulară (hepatită virală. substanţă proteică sub formă de grăunciori. care dispare aproape complet din organism la câteva luni după naştere. diferă de alte talofite prin prezenţa clorofilei. fotosintetizante. complement.ALERGOLOGIE ALETRI Ă ALEUCEMIE ALEULE ALEURO Ă ALEXIE ALEXIE-AGRAFIE studiul alergiei şi al manifestărilor sale morbide. incapacitatea de a exprima verbal emoţiile. folosită pentru protejarea de pătare a patului bolnavului sau a mesei de operaţie. denumire generică pentru un grup de specii din subdiviziunea Thallophyta. sunt distruse prin căldură. termen utilizat pentru a caracteriza unele boli care clinic şi prin modificările anatomopatologice se aseamănă cu leucemia dar în care nu se observă modificări ale numărului de leucocite în sânge. în general. în proteza dentară. această proteină reapare în circulaţie în unele cancere şi afectări hepatice. farmacon . diseminată. substanţe care blochează receptorii alfa-adrenergici. caracterizat prin predominenţa afectării limbajului scris faţă de cea a limbajului vorbit.medicament) antidot. concentraţia de alfaglobuline creşte în cursul unor boli inflamatorii şi neoplazice.6. nume dat unor substanţe albuminoide cu proprietăţi bactericide şi care se găsesc în sânge mărind rezistenţa organismului.L. în citoplasma unor celule şi utilizată de plante ca material nutritiv de rezervă. care sunt situate la nivelul aripii suplimentare. abr. autotrofe. sin. prin radioimunologie sau prin tehnica imunoenzimatică. ALEXIFARMACO ALEXI E ALEXITIMIE ALEZAJ CA ALICULAR ALEZĂ ALFABLOCA T ALFAFETOPROTEI Ă ALFAGLOBULI E Α. glicoproteină secretată de ficatul fătului şi nou-născutului. când ultimul este normal. bucată de pânză impermeabilizată sau de cauciuc. (gr. pene întregi de dimensiuni mai reduse ca remigele şi rectricele. sindrom clinic apropriat de afazia Wernicke. pene de acoperire. specialistul este alergolog. fără nicio afectare a acuităţii vizuale. unicelulare şi pluricelulare.P. de apă marină sau dulce.

demenţă.. succesiunea mişcărilor membrelor in deplasarea corpului. stare de deficit a raţiunii. paralizie asociată cu dureri. infecţie pulmonară produsă de o ciupercă microscopică. mesager chimic folosit pentru comunicarea între specii diferite. mersul patrupedelor. care este caracterizat ori se însoţeşte de o senzaţie de frig.DOISY ALLOMO Ă 30 . sin. imbecilitate.. care produce durere. sufix de origine greacă pentru durere. ALGODISTROFIE ALGODISTROFIE POST-TRAUMATICĂ ALGOGE ALGOPARALIZIE ALGOSPASM ALIE AT ALIE AŢIE MI TALA v. maladia Südeck. escavate în care se vede o acumulare de ciuperci responsabile. substanţă a cărei consumare asigură ciclul regulat de viaţă al unei persoane. lien . 1. nebunie. Allescheria boydii. algo. în limbaj juridic şi curent. caracterizată prin leziuni cronice. acţiunea de a se hrăni sau a fi hrănit. alură. spasme dureroase. stare morbidă caracterizată prin scăderea sub normal a temperaturii periferice a corpului. îndeosebi a extremităţilor. fel de-a merge) sin. prefix de origine greacă pentru durere. ALGEZIO ALGEZIC ALGID ALGIDITATE ALGIE ALGO.ALGEZI. de obicei neînsoţită de leziuni vizibile. generează durere. regim alimentar. constă din injectarea urinei de la o femelă presupus gestantă la o şoricioaică castrată..splină) lipsa splinei. sin. tulburare mentală care defineşte pe subiect (alienat) ca periculos pentru societate. estrogenii urinari determină dispariţia leucocitelor din secreţia vaginală a animalului injectat şi înlocuirea acestora cu celule keratinizate (Schollen). ALGEZIO. subiect suferind de imposibilitatea de a-şi folosi normal inteligenţa şi voinţa.. tulburare trofică însoţită de dureri. fibroase.. metodă biologică de aprecierea stării de gestaţie (la 120 de zile de la montă la iapă şi măgăriţă) sau de sarcină la femeie. în cazul gestaţiei. (fr. a + lat. sin. idioţie. este produs de o excitaţie puternică şi care intoxică terminaţiile nervoase. sensibilitate dureroasă. psihiatru. determină reacţii la alte specii favorabile organismului ALIE IE ALIE IST ALIME T ALIME TAŢIE ALIURĂ ALESSCHERIAZĂ PULMO ARĂ ALLE . allure – ţinută. 2. (gr. ceea ce motivează administrativ şi juridic internarea sa într-o instituţie pentru bolnavi psihici.

1. chezein – a defeca) eliminarea fecalelor printun anus împotriva naturii (artificial sau congenital) (gr. eidos – formă. trecerea de la o formă la alta. mult diferite fata de alimentele obisnuite. plu. termen utilizat pentru diverse aritmii periodice ale cordului si pulsului. favorizând heterozigoţia. allos + polis – mult. (gr. prin hibridare interspecifică sau intergenerică.altul + phagein – a mânca) înclinarea de a mânca lucruri straine. 2. allos + pathos . (gr. allos + morphe . tulburare motorie care constă în faptul că o mişcare cerută să fie efectuată de un membru este efectuată la membrul opus.vulpe) termen generic folosit pentru căderea părului observat mai ales la vulpile cu scabie. generează (dă naştere) unui alt element. accelerarea sau întârzierea ritmului dezvoltării unor organe (gr. allos – altul. alopex . allos – altul.având proprietăţi fizice distincte. pentru nivel molecular se foloseşte termenul alosterie.suferinţă) metodă terapeutică în care se utilizează medicamente care combat cauzele fenomenelor patogenice sau simptomele de boală. ALOGAMIE ALOGE ALOGE ETIC ALOGREFĂ ALOIMU IZARE ALOKI EZIE ALOMETRIE ALOMORFIE ALOPATIE ALOPECIE ALOPOLIPLOIDIE ALORITMIE ALOSI TEZĂ ALOTIPIE ALOTRIOFAGIE ALOTROPIC 31 . asemănare) fenomen de dublare al numărului de cromozomi somatici cumulaţi într-un organism hibrid prin încrucişare a două specii diferite.drum) tulburări în ritmul cardiac. (gr. allos . dromos . metamorfoză (gr. reproducerea naturală prin fecundare încrucişată. în care gameţii masculi aparţin altor indivizi decât cei femeli.formă). se spune despre un corp care există sub mai multe forme diferite. grefă realizată între un donor şi un receptor ce aparţin aceleaşi specii. mai mult sau mai puţin simetric. împerecherea (conjugarea) în meioza alodiploizilor a unor cromozomi de la părinţi deosebiţi. metoda opusă homeopatiei.ALOCHEZIE ALODROMIE ALOESTEZIE (gr. proprietate de origine genetică pe care o posedă un anume număr de antigene solubile de a nu avea exact aceeaşi specificitate faţă de toţi indivizii unei aceleaşi specii animale. deosebit prin natură şi prin origine. derivate de la două sau trei specii diferite. în chimie. de partea opusă uneia se exercită stimularea. dar care diferă prin una sau mai multe gene sau antigene de histocompatibilitate. prin asemănare termenul s-a adoptat la toate animalele. subiectul simte senzaţia într-un punct. de altă provenienţă. tulburări de localizare a senzaţiilor tactile. imunizarea unui subiect printr-un antigen provenit de la alt subiect aparţinând aceleaşi specii. fecundarea încrucişată determină schimbarea genotipului.

degenerescenţa Alzheimer formă de demenţă presenilă. prin alternarea unei reproduceri sexuate cu alta sexuată. incidenţa Towne. în ciclul vital se evidenţiază alternarea a două generaţii: organismul diploid şi celulele sexuale haploide. ansamblul simptomelor provocate de uşoare accidente vasculare cerebrale ce iau formă de mici ictusuri. sin. tulburări de vedere datorită unor modificări la nivelul retinei. fotodermatoză produsă consecutiv consumului de ştir sălbatic (Amarantus retroflexus). ALTOIRE ALTSCHUL ALVAREZ ALVEOLĂ ALVEOLAR ALVEOLĂ DE TARĂ ALVEOLĂ PULMO ARĂ ALVEOLITĂ ALVEOLIZĂ ALVEOLO-DE TAR ALVEOLO-MA DIBULAR ALVI ALEVI ALZHEIMER (BOALA) AMALGAM AMARA TISM AMARIL AMASTIE AMAUROZĂ AMAXOFOBIE 32 . proces patologic grav al celulei nervoase. (gr. sin. amaxa – căruţă. nervilor optici sau a centrilor nervoşi fără alterarea mediilor transparente ale ochilor. inflamaţia alveolelor. în general. cavitate în „fund de sac” cu care se termină bronhiolele pulmonare. alvus . nerv mandibular. (lat. care se referă la febra galbenă. apariţia în ciclul vital al unui organism a două sau mai multe produse diferit. (lat. lipsa congenitală a glandei mamare. alveolus – vas mic) cavitate mică sau depresiune în ţesuturi. organe. sin. aliaj care conţine mercur folosit pentru obturarea cariei dentare. care se referă la alveole dentare ori pulmonare. atrofie progresivă a osului alveolar din jurul unuia sau mai multor dinţi. care se referă la dinte şi la alveola sa. la nivelul alveolelor se fac schimburile gazoase dintre sânge şi aerul inspirat. glande etc. nerv detaşat din ramura mandibulară a trigemenului. phobos . 1.abdomen) care provine din partea terminală a tubului digestiv.ALOTROPISM ALTER AREA GE ERAŢIILOR însuşire a unor substanţe de a se prezenta sub diferite forme fără să fie schimbată compoziţia chimică.frică) frica de a călători cu mijloace de transport. care este format din alveole (mici cavităţi). 2. ca traiect intraosos în canalul mandibular la nivelul căruia emite o serie de ramuri pentru alveolele dentare. realizarea sau inducerea unirii şi concreşterii între două ţesuturi vegetale. cavitate săpată în maxilar unde se implantează dintele. denumire latină atribuită prepuilor de peşte. fixat prin ligamentul alveolodentar.

o imperfecţiune. care se deplasează sau care poate fi deplasat. ardere partială. omma .AMAZIE AMBI-. lipsa în meioză a diviziunii heterotipice (reducţionale) şi desfăşurarea numai a diviziunii homotipice (mitotice). ambo – cu două. obtuz şi arătând o insuficienţă. instituţie sanitară în care se acordă asistenţă medicală bolnavilor care nu au nevoie de internare în spital. (lat. a + metron – măsurare. dezvoltaă în maxilare. în psihologie şi psihatrie. tumoră epitelială benignă. amblys–obtus. prefix de origine greacă cu sensul de tocit.membru) lipsa congenitala a membrelor. menes – curăţirea lunară la femeie) absenţa menstrelor. a + men – lună. a + mazos – mamelă) lipsa mamelei. fără peduncul. foarte mici. Latreille (1762-1833) pentru a indica insectele inferioare (fără aripi) care se dezvoltă direct. de cauză fiziologică sau patologică. (gr. a + melos .. hipermetropia sunt ametropia. plecând de la celulele generatoare de smalţ. inflorescenţă cilindrică sau globulară cu flori unisexuate. miopia. capabil să se servească în aceeaşi măsură de ambele mâini. astigmatismul.vedere) deficit vizual fără cauză organică sau de refracţie. anticorpi care posedă două grupe haptotrofe: un grup citofil şi unul complementofil. (gr.vedere) parazit cu vederea foarte slabă din familia Ixodidae. Thysanura). un defect. ops . tehnică de osteosinteză a unei fracturi cu una sau două broşe Kirschner. capo-ere – a prinde) substanţă cu două legături cu rol intermediar între alexină şi molecula organică. uneori diametral opuse. care înconjoară din toate părţile. denumire generică introdusă de A. amblys + opsis . (gr. înşirate pe o axă subţire şi pendulă. (gr. de ambele părţi. larva semănând cu adultul (insecte fără metamorfoză. (gr. AME OTROPIE AME T AMETABOLĂ 33 . AMBLIOMA AMBLIOPIE AMBOCEPTOR AMBROSAJ AMBULA T AMBULA ŢĂ AMBULATOR AMBUSTIE AME OREE AMEIOZĂ AMELIE AMELOBLASTOM AME OREE (gr. survenită în afara sarcinii şi la femei de vârstă la care trebuie să existe. dispariţia menstrei. ex subclasa Apterygota cu ordinele Collembola. rezultatul va fi proiectarea defectuoasă a imaginii pe retină.. automobil special amenajat pentru transportul răniţilor şi bolnavilor. dar recidivantă.ochi) nume de ansamblu dat pentru tulburările de refracţie oculară produse de o convergenţă a razelor luminoase pe retină. prefixe de origine latină cu sensul de unul şi celălalt. AMBOAMBIA T AMBIDEXTRU AMBIVALE ŢĂ AMBLI. ordinul Artropoda care parazitează pe păsări şi mamifere şi poate transmite la rumegătoare ricketsioza. manifestări simultane de sentimente contradictorii. uneşte pe de o parte antigenul şi pe alta complementul.

(gr.încheietură) articulaţie care are caracteristici amfiartroză cât şi de diartroză. răspândit în mediul acvatic. ordin din clasa Crustaceea. reproducere sexuată adevărată prin unirea în procesul fecundării a unor gameţi de sexe diferite. în jurul la. ambiguu) cu dublu înţeles. amphi + dia – prin + arthron . se cunosc peste 1000 de specii. se poate afirma că un amfiploid este un alopoliploid fertil. este opusă apomixiei. (gr..amândouă) cu actiune dublă. clasă de vertebrate tetrapode. sunt specii fitofage sau microfage. printre care puricii de plajă). adaptate condiţiilor marine din regiunile de coastă.. amphi + tonos . care ocupă un loc intermediar între peşti şi vertebratele tetrapode terestre.. ceea ce asigură o meioză normală şi deci formarea unor gameţi diploizi (2n). fiecare cromozom are omologul său. ambele părţi) articulaţie semimobilă. (gr. printre care chitonii. care sporeşte randamentul fizic şi psihic. clasă de moluşte.resort) hipertonie concomitentă a sistemelor simpatic – parasimpatic ale vieţii vegetative. foarte numeros (peste 2700 de specii. termen utilizat pentru a caracteriza o stare în care temperatura. amphoreus – vas de lut cu două torţi) caracterizarea unor sunete stetoscopice care se aseamana cu zgomotul obţinut când se sufla într-o amforă. (gr. reprezentând formele primitive ale acestora. alopoliploid apărut în urma hibridării a două specii diferite care însumează numerele somatice de cromozomii: 2n + 2n sau AABB ale genitorilor. poate duce la toxicomanie.AMFETAMI Ă stimulant al sistemului nervos central şi simpatic. AMFIARTROZĂ AMFIBIE AMFIBIE I AMFIBOL AMFIDIARTROZĂ AMFIDIPLOID AMFIGO IE AMFIMIXIE AMFI EURE AMFIPODE AMFOFIL AMFORIC AMFOTERIC AMFOTO IE 34 . de cele două părţi. amphi + bolos – oscilant. cu suprafeţele osoase unite prin ţesut fibrocartilaginos şi prin ligamente periferice.amestec) fecundaţie rezultând din amestecul a doi gameţi mascul şi femel provenind de la doi indivizi diferiţi asigurându-se ereditatea paternă şi maternă. pornind din jurul esofagului. amphi + philein – a iubi) nume dat unor celule sau ţesuturi care se coloreaza atât cu coloranţi acizi cât şi cu bazici. naştere) înmulţire sexuata. iar dimineaţa are valori normale. (gr. echivoc. (gr.. scade oboseala. au un sistem nervos fără ganglioni. (gr. (gr. în unele afecţiuni. adaptate atât pentru viaţa în apă cît şi pe uscat. care prin singamie (fecundare) produc descendenţi alopoliploizi. amphoteros . amphi + mixis . prefixe de origine greacă cu sensul de unul şi celălalt. amphi – dublu. amphi + goneia – producere. apetitul şi nevoia de somn. care poate trăi în aer şi în apă. (gr. AMFO. mai ales seara este ridicată. fiind un hibrid dublu diploid.. AMFI.

cristalizate. contractată prin ingestia de chişti de amibe. amidon) care conţine amidon. sunt prezente în constituţia proteinelor. se manifestă printro dizenterie prezentând colici. Malpighamoeba mellifica care se găseşte în corpul albinelor sub formă vegetativă sau chişti. care este de natura amidonului sau îi seamănă. sunt. infecţia devine cronică. după modul de acţiune se disting alfa (dextrinogenă) şi beta (zaharogenă) amilazele. boală parazitară cauzată de o amibă endemică în ţările calde. formată prin unirea a numeroase molecule de glucoză. unguentelor etc. sin. Amoebosis apis. de la leziunile colonului. (gr. termen utilizat pentru denumirea nervilor lipsiţi de teacă mielică. care este asemănător cu o amibă sau care aminteşte unele caractere ale amibelor.panglică) parazit intestinal de talie mică din familia Taeniidae. solubile în apă. boabele de porumb. ordinul Cestoda. (gr. amis.gură) nematod din familia Trichostongiloidae. care conţine în locul grupei OH a carboxilului o grupare amino (-NH2). care este făcut cu amidon. cu perioade de exacerbare şi se poate complica cu leziuni hepatice cu evoluţie acută care se traduce clinic prin dureri hepatice. celule care au configuraţia şi proprietăţile unei amibe (ex. (gr. amoibaios + lat. scaune diareice mucopurulente şi sanguinolente. (gr. amiba poate metastaza la alte organe. care conţine amidon. amylon-ase – desemnarea unui ferment) enzimă din clasa hidrolazelor care scindează molecula de amidon şi de glicogen pe cale hidrolitică. tenesme. amidos – vază. în general. a + myelos – măduvă) fără mielină. care parazitează de obicei la gâscă în mucoasa stomacului muscular având orificiul bucal asemănător unui vas cu buza răsfrântă. a polimerilor. amidonul este foarte răspândit în grăunţele de grâu. constituind o importantă rezervă pentru prepararea pudrelor emoliente. care nu se datoreşte microbilor compus organic derivat funcţional al acizilor. polipeptidelor naturale şi sintetice şi se utilizează în industria farmaceutică. amylon – făină. leucocitele). cartofi. având 12 proglote şi întâlnit la găină. boală invazivă la albine produsă de un protozoar unicelular.AMIBĂ AMIBIA AMIBIAZĂ protozoar parazit care aparţine ordinului Amoeba. cu reacţie neutră. (gr. contaminarea având loc odată cu hrănirea. substanţe solide. hepatomegalie şi adesea icter. substanţă de origine vegetală. care se referă la amibe sau care este provocat de amibe. AMIBIOZĂ AMIBOCITE AMIBOID AMIBOTE IA AMICROBIA AMIDĂ AMIDO AMIDOSTOMUM AMIDO AT AMIELI IC AMILACEU AMILAZĂ 35 . stoma . oală cu buza răsfrântă. taenia. netratată. care nu conţine germeni vizibili sau cultivabili.

. apare în ficat.orice organ în formă de migdală. substanţe formate în organismul animal prin decarboxilarea aminoacizilor sub acţiunea enzimelor specifice (aminoacid decarboxilazele). derivată din amoniac care intră în compoziţia aminoacizilor. amygdale . a + myelos . pe fiecare faţă laterală a porţiunii bucale faringiene.migdală). inflamaţie acută sau cronică a amigdalelor palatine. ganglioni şi vasele limfatice. hormoni. o acumulare de foliculi limfoizi ce ocupă partea mediană a peretelui superior al rinofaringelui. provocând leziuni degenerative şi diverse tulburări funcţionale. componentă a amidonului cu structură neramificată. prezenţa şi concentraţia amilazei în sânge.AMILOID AMILOIDOZĂ (gr.. amylon + eidos – asemănător. AMILOLIZĂ AMILOPECTI Ă AMILOZĂ AMIELIE AMIGDALĂ AMIGDALĂ FARI GIA Ă AMIGDALECTOMIE AMIGDALIA AMIGDALOTOMIE AMIGDALITĂ AMIKACI Ă AMIL. 2. hipertrofia acestor folicului constituie vegetaţiile adenoide. AMILAZEMIE AMILAZURIE AMILOLITIC AMI Ă AMI E BIOGE E 36 . rinichi. unele sunt toxice (putresceina. similară amidonului. prezenţa amilazei în urină. splină. acţionează mai ales pe bacili gram-negativi. altele (histamina. amylon + pektos .. AMILO.coagulat) component al amidonului care se găseşte din abundenţă în invelişul exterior al granulelor de amidon. bază organică azotată. triptamina. situată între cei doi pilieri ai vălului palatin. (gr.. (gr.. cadaverina). este mult crescută la începutul unei pancreatite acute şi de asemenea în inflamaţia glandelor parotide din oreion. cu forma) asemănător amidonului. amigdală palatină. acumularea în formă de migdală de foliculi limfoizi. care se refră la migdale extirpare chirurgicală a amigdalelor palatine. produs antibacterian din grupul aminoglicozidelor.boală) boală care constă în formarea unui produs proteic amorf care dă reacţii chimice cu amidonul. substanţă anormală. cisteamina) au rol important farmacodinamic pentru că sunt precursori de coenzime. care se depune între celulele unor ţesuturi şi organe. (gr. 1. substanţă care dă reacţie de culoare cu iodul (albastru-violet) asemănătoare amidonului.măduvă) lipsa congenitala a măduvei spinarii. ablaţia amigdalelor. care are propietatea de a dizolva amidonul. vitamine. amylon + ei + oză-osis . înfăşurată în spirală. tiramina. (gr. proces enzimatic în care amidonul este hidrolizat prin diastază rezultând glucoză şi maltoză. prefixe de origine greacă pentru amidon.

administrate de regulă pe cale parenterală. doar 20-22 sunt incluşi frecvent în structura proteinelor. deşi în natură se cunosc peste 200 de aminoacizi.R. fără absorbţie digestivă.. practicat în caz de sarcină prelungită. a + mitos – fir de aţă) diviziunea nucleului celular prin simplu clivaj în două părţi aproape egale. SI TETAZA compus organic care conţine în moleculă atât funcţii acide (carboxil COOH). atrofia musculară. amintire) pierderea parţială sau totală a memoriei.aranjare) tulburări în contracţia muşchilor. concentraţia în urină de acizi aminaţi liberi şi. ele pot fi legate de acelaşi atom de carbon .pieliţă) cea mai internă membrană fetală de care este despărţită doar de lichidul amniotic secretat de această membrană.miel. sintetazele sunt foarte specifice. gentamicina. eliminare crescută de acizi aminaţi prin urină. sunt toxice pentru rinichi şi nervul auditiv. examen vizual al lichidului amniotic cu ajutorul unui tub optic (amnioscop) introdus în colul uterin. a + mnesis – memorie. AMI OZIDE AMIOSTE IE AMIOTAXIE AMIOTROFIE AMITOZĂ AM EZIC AM EZIE AM IOCE TEZĂ AM IOS AM IOSCOPIE AM IOTE 37 . enzime din clasa oxidoreductazelor care participă la oxidarea aminoacizilor.poziţii β.N. se găsesc în special în ţesutul renal şi cel hepatic. cele două grupe funcţionale pot ocupa în moleculă diferite poziţii una faţă de alta.AMI OACID AMI OACIDEMIE AMI OACIDOXIDAZE AMI OACIDURIE AMI OACIL-s A. prin extensie. a + amnos . aminoacizii se clasifică esenţiali. de atomii de carbon învecinaţi . fiecare dintre ele activând numai un singur fel de aminoacid.putere) scăderea forţei de contracţie a unor muşchi. a + myos – muşchi. se practică spre a treia lună de sarcină. (gr. (gr. puncţia cavităţii amniotice şi prelevarea de lichid amniotic pentru analize. paromomicina etc. involuntare. (gr. după posibilitatea de biosinteză a organismului. a + myos + taxis . cât şi funcţii bazice aminice (NH2).P. a + mis – muşchi + trophi . fără să apară cromozomi şi uneori fără divizarea corpului celular. cu aspect coreiform care pot să apară în nevrite. coloraţia lichidului permite să se evalueze starea fătului. de origine reflexă. prin suprafaţa sa externă se uneşte cu chorionul.hrană). lipsa de hrănire a muşchilor. (gr. grup de antibiotice cu spectru larg. exprimată în azot. acestui grup îi aparţin streptomicina.poziţii α. care suferă de amnezie. amnion .) catalizează fixarea unui anumit aminoacid la o moleculă specifică a s-A. enzimă care în prezenţa energiei primite de la adenozintrifosfat (A. semiesenţiali şi neesenţiali. este un parametru crescut în afecţiunile renale şi hepatice. neomicina.R. sthenos . (gr.T. grup de vertebrate ai căror embrioni sunt protejaţi de amnios şi alantoidă. concentraţia în sânge de aminoacizi liberi. . kanamicina. (gr.

parazitează la om. ammoniakon după zeul Ammon) gaz incolor. care se referă la amoniac sau care conţine amoniac. stare intermediară între cea lichidă şi cea solidă. penicilină semisintetică ce acţionează şi pe bacilii gram negativi. creşte în bolile hepatice grave. denumit Branchiostoma lanceolatum. (lat. cu jena mişcărilor. la fiinţele vii amoniacul nu există în stare liberă decât în cantitate extrem de mică. se administrează oral şi parenteral. 2. depresiune imprimată pe suprafaţa unui organ de către o structură anatomică vecină. fiind lipsită de structură microscopică. concentraţia de amoniac din sânge. în mod normal. boală diareică produsă de Entamoeba histocolytica. cu miros sufocant. tendon sau ligament. ablaţia materialului de osteosinteză. abr. (gr. ordinul Trematoda. prin amplificare electronică a unei imagini radioscopice.1000 de ori luminozitatea. în mod normal este mică. extremitatea dilatata a unui conduct tubular (ampula rectală). corp transparent cu aspect de peştişor. AMO IACAL AMO IEMIE AMORF AMORŢIRE AMPHIOXUS AMPHISTOMA AMPICILI Ă AMPLIAŢIE AMPLIFICATOR DE STRĂLUCIRE AMPRE TĂ AMPRE TE DIGITALE AMPULAR AMPULĂ 38 . să-i crească de 200 . 3. bioptic sau necroptic. creşterea în volum a cutei toracice în timpul inspiraţiei. senzaţie de greutate. amoniacul care provine din degradarea acizilor aminaţi este transformat de ficat în uree. apărută la un membru.gură) parazit intestinal din familia Paramphistomidae. (gr. comă hepatică. formează cu apa o soluţie amoniacală. 1. care are orificiul bucal prevăzut cu două ventuze. este datorată mai ales staziei circulatorii sau unei compresii de nerv periferic. urmele lăsate de degete pe un obiect. lung de 5-8 cm. 1. al căror desen este caracteristic pentru fiecare individ. amphi + stoma . AMOEBIAZĂ AMO IAC care se referă la amnios. cu schelet de susţinere reprezentat de notacord. preparat pentru studiul microscopic. toxic. conformaţie) fără structură. fiind de aceea necesară determinarea chimiosensibilităţii germenului implicat. a + morphe – formă. animal marin acraniat.M. ampulla – vas mic) recipient în formă de retortă. (gr. urmă lăsată prin compresiunea unei structuri cu consistenţă redusă. 2. aparat care permite. iar macroscopic cu cea solidă fiind rezistentă la deformare. porc etc. foarte solubil în apă. se aseamănă cu starea lichidă. spectrul ei bacteriologic s-a modificat cu timpul.O. care seamănă cu o ampulă.AM IOTIC A. obţinut prin aplicarea pe o lamă de sticlă a suprafeţei unui fragment biopsiat ori a unei secţiuni de organ sau ţesut. suprafaţa osoasă rugoasă pe care se fixează un muşchi.

alge albastre microscopice grupate în colonii sub formă de şiraguri simple de mărgele.) care. secţionare prin accident a unui membru sau segment de membru. prin absorţia apei. 1. care se foloseşte ca insecticid de contact. prin secţionarea părţilor osoase. cu conservarea. prin accident sau prin intervenţie chirurgicală.AMPULĂ RECTALĂ AMPUTARE AMPUTAŢIE A A. a + aden . seminţe etc. secţionarea şi îndepărtarea unui segment din corp.acid) lipsa de aciditate a sucului gastric. germen microbian care se dezvoltă în absenţa oxigenului liber. fenomen observat mai ales la glandele din mucoasa gastrică. 3. prefix de origine greacă cu sensul de în sus. A ABAZI Ă A ABE Ă A ABIOZĂ A ABOLIC A ABOLISM A ABOLIZA T A ACIDITATE A ACLIZĂ A ACLORHIDRIE A ACRI A ACROT A ACUSIE A ADE IE A AEROB A AEROBIOZĂ A AFAZĂ partea lărgită a rectului. asemănător nicotinei. în cursul căreia perechile de cromozomi care în timpul fazelor precedente au rămas reunite la nivelul centromerului se separă prin dedublarea acestuia. 39 . glandele anacrine varsă secreţia lor în torentul circulator. (gr. prin extensie. ana – în afară + krino . amputatio – tăiere de jur împrejur) ablaţia chirurgicală a unui membru sau segment de membru.glandă) lipsa parţială sau totală a unor glande. 2. alcaloid extras din planta Anabis aphylla. în exces. care are proprietatea de a activa anabolismul.. fenomen constant şi normal prezent la unele organisme (ex. spori. aruncare în sus. lipsa acidului clorhidric din sucul gastric. foarte toxic pentru om şi animale. ingestie sau respiraţie. rotiferi. din nou.. ele se dezvoltă libere în masa apei. a + akoyein – a auzi) surditate parţială sau totală. ana – în sus + krotos . 2. tardigrade. o construcţie) ansamblul proceselor de metabolism intermediar care conduc la sinteza metaboliţilor şi componentelor structurale celulare. existenţa vieţii în absenţa oxigenului liber. (gr.bătaie) partea cea mai inaltă la înregistrarea curbei pulsului cu ajutorul sfigmografului. pe una sau mai multe persoane. substanţă medicamentoasă care favorizează procesele metabolice de refacere. (gr. în lipsa apei sau la temperaturi scăzute. variabilă după caz. anabole – acţiune care indică o îngrămădire.secret) secreţie în afară. se contractă şi se dezhidratează. care se referă la anabolism. moral şi în mod exclusiv. (gr. a unor părţi moi destinate să formeze bontul. licheni. cele două loturi de cromozomi se îndreaptă către cei doi poli opuşi ai fusului acromatic. (lat. (gr. ablaţia chirurgicală a unui organ. viscer sau ţesut. în psihiatrie. cantităţile mari determinând înflorirea apei. a treia fază a mitozei. revenirea la viaţă sau reînvierea după moarte aparentă. tendinţa de a se sprijini afectiv. situată imediat deasupra sfincterului anal. 1. (gr. a + acidus . revenirea la viaţa activă are loc rapid.

care produce anafilaxie. de formă cocoidă caracterizat prin lipsa protoplasmei în jurul său. colorat intens. olfactiv.protoplasmă) parazit globulos al eritrocitelor din familia Babesiidae. cum sunt peştii şi ammfibienii. stimulant) substanţă care excită sistemul nervos central. studiul unui fenomen sau unei structuri. examen de laborator. stare caracterizată prin scăderea marcată sau dispariţia sensibilităţii dureroase. medicament care combate durerea.P. în vederea izolării şi identificării elementelor lor constitutive. conduce şi transforma în senzaţii excitaţiile specifice primite din mediul extern şi intern. (gr. analizatorii excitaţiilor interne sunt motor. artera. între organele sau funcţiile a două sau mai multe specii de origini diferite. care se referă la anus. Pavlov pentru a denumi aparatul complex şi unitar. separarea unui compus chimic în elementele sale. o asemănăre totală sau parţială a caracteristicilor esenţiale ale unui organism cu cele ale sistemului organismului cu care se compară. sfincterul sau glanda anală). structura sau funcţionarea. se transmite prin căpuşe la bovine. ana – contra + phylaxis . suspendarea sensibilităţii la durere. aparţine anusului sau are contingenţe cu partea şi deschiderea terminală a tubului digestiv gros (ex. în limbaj curent. care are rolul de a recepţiona. acustic şi optic. care se referă la o analiză. bazat pe manifestarea unei stări de sensibilizare a organismului la administrarea unei cantităţi foarte mici dintr-o substanţă nevătămătoare prin ea însăşi. ana + plasma . (gr. ordinul Sporozoa. vestibular şi al mediilor interne. gustativ. (gr. noţiune introdusă de I. medicament capabil să suprime sau să atenueze durerea prin acţiune centrală.apărare) stare de hipersensibilitate care se dezvoltă la două-trei săptămâni după injecţia unei substanţe cu proprietăţi antigenice care se manifestă printr-o reacţie violentă care survine îndată după reinjectarea aceleiaşi substanţe. similitudine sau asemănare în ceea ce priveşte morfologia. analizatorii excitaţiilor externe sunt: cutanat.A AFILACTIC cu caracter de anafilaxie. grup de vertebrate al căror embrion este lipsit de amnios şi de alantoidă. A AFILACTIZA T A AFILAXIE A AL A ALEPTIC A ALGETIC A ALGEZIC A ALGEZIE A ALITIC A ALIZATOR A ALIZĂ A ALOG A ALOGIE A AM IOTE A AM EZĂ A APLASMA 40 . aparţinând sistemului nervos. (gr. anamnasis – aducere aminte) totalitatea informaţiilor de examen clinic pe care medicul le ia de la bolnav şi însoţitorii acestuia pentru a le utiliza în vederea stabilirii diagnosticului. analeptikos – răcoritor.

cu ajutorul disecţiei. tetanică. restrâns. care priveşte părţile şi structurile organismului. proces patologic care produce anchiloză. caracterizată de obicei prin anemie progresivă (sin. 2. 1. A CHILOBLEFAROM A CHILOCHEILIE A CHILODACTILIE A CHILOGLOSĂ A CHILOPOIEZA A CHILOSTOMOIDOZĂ 41 . fie intre ele. prefixe de origine greacă indicând relaţia de strâmt. congenitala sau câştigată a buzelor. termen taxonomic care desemnează familia gâştelor şi raţelor care aparţin de subordinul Anseres.... sparg) malformaţie care constă în deschiderea uretrei pe faţa dorsală a penisului. anchilostomiază).secţiune) ştiinţă care studiază structura şi morfologia omului sau animalelor. fie a pleoapelor cu globul ocular. malformatie congenitala constând în sudura degetelor. deci arătând o jenă. botulinică etc. care se referă la anatomie.) prin acţiunea simultană a formolului şi căldurii şi care şi-a pierdut puterea toxică. edem generalizat rezultând din acumulare de lichid în ţesuturi şi în cavităţile organice.pleoapă) unirea partială sau totală. ana – prin + tome . anastomosis .A APLAZIE A ASARCĂ A ASPADIAS A ASTOMOZĂ termen utilizat pentru a denumi procesul prin care unele celule pierd o parte din caracterele lor proprii. ovul anatrop. A CHILO. anatoxinele se folosesc pentru vaccinarea împotriva unor maladii. o neperformanţă. unirea partială sau totală. în aşa fel încât hilul şi micropilul sunt apropiate. A ATIDAE A ATOMIC A ATOMIE A ATOMIE PATOLOGICĂ A ATOMOPATOLOG A ATOMOPATOLOGIE A ATOXI Ă A ATROP A AVIRUS A CHIL. blepharon . preparat obţinut dintr-o toxină bacteriană (difterică. boală parazitară datorată infestării cu viermi paraziţi din genul Anchylostoma.deschidere) stabilirea prin metode chirurgicale a unei comunicări între două organe cavitare sau două părţi ale aceluiaşi organ. ana + spao – trag. anatomie patologică. o sudură. aderenţa limbii la planşeul gurii. medic care practică examenul macroscopic al ţesuturilor sau organelor excizate chirurgical sau prelevate după deces. (gr. care este inversat.. (gr. extract de ţesuturi infectate cu un ultravirus apoi inactivat. ovul răsturnat cu 180° . sin. agkylos – îndoit. congenitala sau câstigată a pleoapelor. ştiinţa care se ocupă cu alteraţiile organice provocate de diverse afecţiuni. (gr. (gr. iar chalaza este opusă hilului..

care seamănă cu un bărbat. (gr. eventual şi a staminodiilor (stamine sterile). sin.. denumire generică pentru organele de reproducere mascule dintr-o floare: totalitatea staminelor.. androgeneza se referă cu precădere la producerea plantulelor haploide direct din grăunciorii de polen. ameţeli. pseudo-hermafrodit. tahicardie. tulburări digestive. sincope. se disting hormoni testiculari şi hormoni de origine suprarenaliană.. sin. androgenic. (gr. în ecografie. A DRO. muşchii care provoacă zbârlirea penajului. în antropologie. prefixe de origine greacă indicând o relaţie cu omul ca individ masculin sau cu sexul masculin. anaimia – sărăcie în sânge). de apă dulce şi terestre. fenomen denumit metamerie. starea unui individ androgin. scăderea numărului de eritrocite şi a cantităţii de hemoglobină. sin. lipsa congenitală sau dobândită a unui rinichi. care suferă de anemie. hormon masculin secundar izolat din urina bărbatului. în segmente sau inele care corespund şi interiorului corpului. androgenii sunt hormoni steroizi masculini care favorizează dezvoltarea organelor genitale externe. care au corpul împărţit prin pereţi transversali (dermatomere). A E CEFAL A ECOGE A ECTORI A EFRIE A ELIDE A EMIA MI ERILOR A EMIC A EMIE 42 . (gr. regiunea corporală a calului care se întinde de la cap până la greabăn. termen care desemnează lipsa capacităţii de a forma gameţi masculi. lipitoare etc. sunt animale marine. A DROCEU A DROGE A DROGE IE A DROGE EZĂ A DROGI A DROID A DROPAUZĂ A DROSTERIL A DROSTERO limitarea sau dispariţia mişcărilor unei articulaţii rezultând dintr-o afecţiune articulară sau în urma unui traumatism. activitatea sa androgenică este slabă. se spune despre o structură fără ecouri. spată şi piept. anemia se poate manifesta prin: paloarea pielii şi mucoaselor. cu sau fără apendice.... agkylos – îndoitură. climacteriu masculin. anemie hipocromă care complică anchilostomiaza.A CHILOZĂ A COLURĂ A CO EU A DR. stare patologică cu manifestări clinico-biologice produse prin deficit global de hemoglobină. reprezentaţi de râmă.creier) făt născut fără creier. perioadă de involuţie a funcţiei testiculare. cot) care este în legatură cu cotul. a + egkefalos . ea poate fi realizată şi pe cale chirurgicală. individ care posedă unele caractere sexuale ale sexului opus. reprezentând una din formele sub care se elimină testosteronul. viermi inelaţi (Annelida). dezvoltarea unui individ mascul dintr-un gamet mascul sau partenogeneză masculă. formarea spermei şi apariţia caracterelor secundare ale bărbatului. care se referă la anemie. care prezintă caractere masculine. regiune esenţială în mecanismul de deplasare a calului. care provoacă apariţia caracterelor sexuale masculine.

volumul acestora fiind normal. eritroblastoză fetală. este provocată de lipsa factorului gastric intrinsec (care în mod normal îi favorizează absorbţia). corelată cu scăderea numărului de eritrocite. A EMIE ERITROBLASTICĂ A EMIE FERIPRIVĂ sin. scăderea concentraţiei de A EMIE HEMOLITICĂ A EMIE HIPOCROMĂ A EMIE MACROCITARĂ anemie caracterizată printr-o scădere de hemoglobină relativ mai mică decât cea a numărului de eritrocite. A EMIE UTRIŢIO ALĂ A EMIE PER ICIOASĂ A EMIE REGE ERATIVĂ 43 .A EMIE APLASTICĂ anemie prin insuficienta producere de precursori ai eritrocitelor în măduva osoasă. A EMIE DREPA OCITARĂ anemia hemolitică din drepanocitoză. adesea asociată cu o scădere a producţiei celorlalte celule din sânge. anemie macrocitară care se megaloblaştilor în măduva osoasă. anemie sideropenică. anemie gravă de tip macrocitar-megaloblastic. caracterizată prin scăderea concentraţiei corpusculare medii în hemoglobină şi a fierului seric. A EMIE AREGE ERATIVĂ orice anemie cu insuficientă producere de eritrocite în măduva osoasă (absenţa eritroblastelor pe frotiul de măduvă sau prezenţa eritroblastilor anormali. care nu se pot matura). ori datorită acţiunii distructive excesive a unui ţesut sau organ). anemie prin distrugerea excesivă a eritrocitelor în sânge (hemoliză) sau printr-o fragilitate anormală a globulelor roşii sau prin acţiunea nocivă asupra eritrocitelor (de către substanţe toxice de origine externă sau produse în organism. anemie carenţială. anemie a cărei cauză nu este elucidată. anemie caracterizată prin hemoglobină din eritrocite. vitaminelor şi factorilor antianemici. A EMIE CARE ŢIALĂ A EMIE CRIPTOGE ETICĂ orice anemie datorată unei carenţe alimentare sau unei tulburări de absorbţie a fierului. mărturie a unei activităţi eritropoietice crescute în măduva osoasă. deoarece volumul globular mediu este crescut. se asociază cu tulburări digestive şi nervoase. anemie datorată unei hemoragii sau unei hemolize cu creşterea numărului de reticulocite (globule roşii tinere) în sânge. v. anemie cauzată de un deficit de aport sau de absorbţie a fierului. însoţeşte de prezenţa A EMIE MEGALOBLASTICĂ A EMIE ORMOCITARĂ anemie caracterizată prin scăderea concentraţiei de hemoglobină. sin. datorită unei malabsorbţii a vitaminei B12 provenită din alimentaţie.

adesea congenitală. sau în ansamblul corpului (anestezie generală) de obicei în vederea unei intervenţii chirurgicale.hranire). la care la o pereche oarecare de cromozomi se adaugă un al treilea membru. sin. substanţă prin care se obţine pierderea temporară a sensibilităţii. gramineele etc). persoană (medic sau auxiliar medical) care practică anestezia. (gr. din care fac parte: monozomicii. anestezie regională prin introducerea soluţiei de anestezic în orificiul inferior al canalului sacral. pe linia apofizelor spinoase şi la nivelul dorit. anestezie prin care se obţine o narcoză. prin inhalaţie sau pe cale rectală. anemie feriprivă. caracterizată prin absenţa cerebelului şi a encefalului. anemia sideroblastică poate fi congenitală sau dobândită. rahianestezie. polizome (hiperploide). din care fac parte: trizomicii. cu anestezice. la care lipseşte un cromozom dintr-o pereche. simbolizaţi 2n+2. diminuarea volumului encefalului. an + encephalos + trophos . la care se adaugă doi cromozomi la o pereche. dispariţia capacităţii organismului de a reacţiona faţă de o substanţă ori agent patogen faţă de care era sensibilizat anterior. pierderea sensibilităţii care poate interesa una sau mai multe forme de sensibilitate. sin. suprimarea artificială. simbolizaţi 2n-2. prin ligamentul galben (între două lame vertebrale. hipocrome şi microcitare se asociază cu creşterea fierului din eritroblaşti sub forma unor granule mari dispuse în inel în jurul nucleului. agentul anestezic fiind introdus pe cale intravenoasă. eter metilic al unui alcool aromatic din uleiul esenţial de fenicul. a sensibilităţii într-o regiune (anestezie locală sau regională). simbolizat 2n+1 şi tetrazomicii. grup de plante alogame la care polenul este transportat de vânt (gimnospermele. la care lipsesc ambii cromozomi dintr-o pereche. simbolizaţi 2n-1 şi nulizomicii. fără a fi multiplul acestuia. A EMIE SIDEROPE ICĂ A EMOFILE A E CEFALIE A E CEFALOTROFIE A ERGIE A ESTEZIC A ESTEZIE A ESTEZIE EPIDURALĂ A ESTEZIE GE ERALĂ A ESTEZIE PERIDURALĂ A A A (A ESTEZIE RAHIDIA Ă ESTEZIOLOGIE ESTEZIST ESTEZIOLOG) A ETOL A EUPLOID 44 . oligozome (sau hipoploide). se practică în obstretică şi urologia masculină.A EMIE SIDEROBLASTICĂ tip rar de anemie în care eritrocitele circulante. monstruozitate incompatibilă cu viaţa. anestezie regională obţinută injectând anestezicul în spaţiul cuprins între canalul osos rahidian şi dura mater. b. organismele aneuploide pot fi: a. partea medicinii care se ocupă de anestezie şi reanimare. de la a şaptea vertebră cervicală până la a cincea lombară). organism la care numărul de cromozomi din celulele somatice este diferit faţă de numărul de bază. dar care apare şi în timpul vieţii din cauze diverse.

cu sinuozităţi. care suferă de angină. 2. anfractus – cotitură. mai rar. apoi sutura din interior a orificilor respective. (gr.. pseudomembrane) 3. durerea iradiază deseori spre membrul superior stâng. a sugruma.A EVRI Ă A EVRISM sin. cu un canal biliar. (lat. edeme. colecistite cronice. cură chirurgicală a unui anevreism. uneori se ajunge ca anevrismul să producă o comunicare între o arteră şi o venă (anevrism arterio-venos). sindrom dureros determinat de ischemia anumitor viscere sin. în obstetrică. circular) cavitate cu contur neregulat. senzaţie de angoasă şi opresiune toracică provocată de un aport insuficient de oxigen la inimă. Angor pectoris. inflamaţie a unui vas sanguin sau limfatic. emoţie.. trompele uterine şi ligamentele largi.prin seriografie . ceea ce va antrena ischiemie miocardică de scurtă durată. termen care desemnează îngustarea arterelor coronare. Cynara scolymus. care constă din deschiderea pungii anevrismale. este repede calmată prin repaus şi trinitrină (sublingual).aprindere) inflamaţia anexelor uterului numită curent salpingoovarită (infecţie care interesează deopotrivă ovarul şi trompa uterină). ectasis . plantă erbacee din familia Asteraceae care se foloseşte în tratamentul hepatitei cronice. tiamină. ocol. A GIO. aggeion – vas. sin. care se referă la angină. aneyryno . annexus – unire + itis . care apare în locul unde rezistenţa este diminuată prin leziune. inflamaţie acută a inelului limfatic faringian şi a amigdalelor palatine. ango-ere – a strânge. termen folosit pentru îngustarea unor căi sau canale consecutiv mai multor cauze (inflamaţii. ansamblul constituit din ovare. inflamaţie a căilor biliare şi a veziculei biliare. ablaţia anexelor uterului.dilatare) dilatare circumscrisă a peretelui unei artere. A EVRISMORAFIE A EXECTOMIE A EXELE UTERULUI A EXITĂ A FRACTUOZITATE A GAJARE A GE. trecerea capului fetal prin strâmtoarea superioară a bazinului. (lat. opacifiate cu substanţe de contrast..a inimii şi vaselor mari. (lat. orice afecţiune a inimii şi a vaselor sanguine. prefixe de origine greacă arătând relaţia cu un vas sanguin sau limfatic sau. (gr. A GEITĂ A GHI ARE A GIECTAZIE A GI Ă A GI Ă CU MO OCITE (MO OCITARĂ) A GI Ă PECTORALĂ A GI OS A GIOCARDIOGRAFIE A GIOCARDIOPATIE A GIOCOLECISTITĂ 45 . maxilar şi spate fiind declanşată de efort. constipaţiei. mononucleoză infecţioasă. uneori de frig. a supăra) 1. metodă radiologică de examinare . malformaţie sau traumatism..dilatare) dilataţie permanentă a unui vas..

acestea au ovule care se dezvoltă în ovarul format de către megasporofil. se practică mai ales pe artere. retinopatie angiospastică. edem angioneurotic. cel mai des. sin. folosind un balonaş gonflabil introdus printr-o sondă. anomalie de dezvoltare a vaselor. inflamaţia căilor biliare. localizată mai ales la nivelul ficatului. splinei şi membrelor. pată cutanată roşie. care au sămânţa închisă în fruct. care se însoţeşte de spasm vascular. edem instalat rapid. angiocolită acută febrilă care se însoţeşte de creşterea ureei sanguine (2g/l şi peste). sin. meningiene.). A GIODISPLAZIE A GIOEDEM A GIOGRAFIE A GIOKERATOM A GIOLOGIE (A GEIOLOGIE) A GIOM A GIOM (HEMA GIOM) A GIOMATOS A GIOMATOZĂ A GIOMIOM A GIO ECROZĂ A GIOPATIE A GIOPLASTIE A GIOPLASTIE CORO ARIA Ă A GIOREXIE A GIOSARCOM A GIOSPASM A GIOSPASTIC A GIOSPERME 46 . hiperkeratozică. 1884-1920). suferinzi de litiază biliară sau de cancer al căilor biliare şi se încadrează într-o septicemie cu bacili gram negativi cu punct de plecare biliar. de natură alergică sau neurovegetativă. după fecundare ovarul se transformă în fruct care include una sau mai multe seminţe. foarte frecventă la nou născuţi. plană de întindere şi formă variabilă. angiospermele împreună cu gimnospermele sunt grupate în subdiviziunea Spermatophyta.A GIOCOLEGRAFIE A GIOCOLITĂ A GIOCOLITĂ UREMIGE Ă sin. de obicei corelată cu stază biliară. cu suprafaţă rugoasă. metoda a fost pusă la punct de către Grüntzig (1971). sub control coronarografic. în special ale celor sanguine. dilatarea terapeutică a unei artere coronare stenozate. sunt de origine congenitală. au diferite localizări şi. spre deosebire de gimnosperme. survine mai frecvent la subiecţi în vârstă. parte a anatomiei care studiază vasele de sanguine şi limfatice. boala Bannister (Henry Martin. (endocoronariană). necroza peretelui unui vas sanguin. formată dintr-o aglomerare de vase sanguine (hemangiom) sau limfatice (limfangion). colangiografie. încrengătură care cuprinde plante cu flori. termen generic pentru afecţiunile vaselor. uneori albăstruie. intervenţie chirurgicală pentru repararea unui vas sau corijarea calibrului. afecţiune (adesea congenitală sau ereditară) caracterizată prin prezenţa de angioame multiple (cutanate. ex. tumoră circumscrisă. micşorarea unor porţiuni limitate a arterelor ca urmare a contracţiei fibrelor musculare din tunica medie. mic angiom cutanat. miom care conţine un număr mare de vase sanguine. care se referă la un angiom. tumoră malignă care rezultă din proliferarea celulelor reticulare şi endoteliate ale vaselor sanguine. ruperea unor vase. spasm arterial. evidenţierea radiografică a vaselor sanguine prin injectarea acestora cu substanţe de contrast. retiniene etc. colangită.

unitate de măsură a lungimilor de undă care corespund la o zecime de milionime dintr-un metru (10-10). unul în altul. este un gaz incolor. nume dat bioxidului de carbon (CO2). solubil în apă. lingv. angiotensină. care poate deveni extremă. tahicardie ori bradicardie. a fragmentelor unui os fracturat. criză dureroasă produsă de ischemia acută de scurtă durată a miocardului. în mod normal angiotensinele sunt distruse de enzime. membrană anhistă. spasme digestive. nu din hydor (apă) diminuarea transpiraţiei. în prezent această unitate se înlocuieşte prin nanometrul. angor. derivat din cuvântul grec hidros (sudoare). pătrunderea. se foloseşte la prepararea băuturilor gazoase. strongiloidoză în medicina umană. numit şi gaz carbonic. produs de secreţie glandulară) într-un organ care astfel devine dur şi creşte în volum.A GIOSTE OZĂ A GIOTE SI Ă îngustarea calibrului vaselor. tremurături etc. îndeosebi vasoconstricţia micilor arteriole ale rinichiului. în general localizată precordial. sin. care nu are strucură tisulară sau care este lipsit de celule. (gr. sin. serozitate. palpitaţii şi în cazuri extreme. transpiraţii. a + h-idros . ceea ce duce la hipertensiune. substanţă organică formată prin eliminarea unei molecule de apă din două grupări carboxil. inodor. ex. se cunosc două feluri de angiotensină (I şi II). angină pectorală. A GIOTO I Ă A GOASĂ A GOR A GOR PECTORIS A GORJARE A GRE ARE A GSTRÖM A GUILLULOZĂ A GULAR A HIDRAZĂ CARBO ICĂ A HIDRIDĂ A HIDROTIC A HIDROZĂ A HIST A ICTERIC 47 . sin. care nu este însoţit de icter. unghiul format de porţiunile unui organ sau de poziţia a două segmente ale corpului sau a două organe vecine. durere angoasantă. însoţită de o stare de anxietate marcată. abr. antisudoral. dotate cu proprietăţi fiziologice. fizică sau psihică. substanţă protidică provenită din angiotensinogen sub acţiunea enzimei numită renină. Å.apă) absenţa sau insuficienţa secreţiei sudorale. joacă un rol important în fiziologia respiratorie şi sanguină (schimburile respiratorii şi menţinerea echilibrului acidobazic). referindu-se la o afecţiune hepatică. care se manifestă prin tulburări neurovegetative: eritem ori paloare. stare de maleză generală. uscăciunea mucoaselor. acumulare de lichid (sânge. sin. în stare solidă este un refrigerant folosit la conservarea şi transportul alimentelor.

prefix de origine greacă pentru inegal. astenie într-un grup muscular şi hiperstenie în grupul antagonist. femelele transmit prin înţepătură parazitul malaric şi unele virusuri patogene. inegalitatea de coloraţie a eritrocitelor care sunt încadrate cu hemoglobină mai multă sau mai puţină. deviere de la forma. morfologică sau funcţională. inegalitatea refracţiei celor doi ochi. parazitează în general în intestinul subţire la cal. măgar. reacţie anodică. rezultând dintr-o dezvoltare embrionară de origine fetală. eritrocite care au dimensiuni inegale. neregularitate. intoxicaţie accidentală sau profesională cu anilină. substanţă cu acţiune sedativă prin calmarea durerii. structura sau poziţia normală. un ochi poate fi miop iar celălalt hipermetrop.ochi) absenţa congenitală a ochilor. polul pozitiv. care se referă la anod şi la fenomenele ce se produc în vecinătatea sa. cu referire în special la eritrocite şi care se traduce grafic prin lărgirea şi aplatizarea curbei Price-Jones. vierme lat din familia Anoplocephala. celulelor sau moleculelor). a + ophtalmos . (gr. situaţie în care fecundarea are loc între doi gameţi diferenţiaţi profund. în cursul electrolizei. inegalitatea diametrului celor două pupile.) şi la sinteza unor medicamente (ex. care serveşte la fabricarea multor coloranţi (fuxină. fenacetina). lipsa parţială sau totală a dinţilor. negru de anilină etc. (gr. anomalie biochimică. ea poate fi aparentă (malformaţie vizibilă) sau inaparentă (decelabilă prin examene speciale ale ţesuturilor.. inegalitate de tonus în grupe de muşchi înainte de a acţiona sinergic.A ILI Ă amină fenolică extrasă din gudron. anionii se deplasează la anod.celulă) inegalitate de talie a elementelor dintr-o populaţie celulară. ion cu sarcină electrică negativă. electrodul prin care curentul continuu de conducţie pătrunde într-un mediu. mai ales prin inhalare. Pimpinella anisum. zebră etc. a + isos – egal + kytos . maternă sau exogenă. ţânţar din genul Anopheles (care cuprinde numeroase specii). lipsă de simetrie. A ILISM A IO A IS A ITĂ A IZO. A IZOCITOZĂ A IZOCORIE A IZOCROMIE A IZOGAMIE A IZOMETROPIE A IZOSTE IE A OD A ODIC A ODI A ODO ŢIE A OFEL A OFTALMIE A OMALIE A OMALIE CO GE ITALĂ A OPLOCEFAL 48 .. apare la muncitorii ce lucrează la fabricarewa unor coloranţi şi medicamente. inflamaţia localizată în jurul anusului. ex. clasa Cestoda. diferenţele pot afecta mărimea şi forma. termen utilizat şi pentru a denumi substanţe care nu modifică starea organismului. prezentă la naştere.

cu excepţia carbonaţilor şi sărurilor. nerv optic). ceea ce duce la slăbire rapidă (uneori la o veritabilă cahexie). care este afectat de anorexie. este analogul structural al carnozinei. sindrom nevrotic observat mai ales la tinere. structură anatomică sub formă de buclă sau inel. suspendarea sau oprirea definitivă a ovulaţiei. sunt păsări acvatice sau semiacvatice adaptate la viaţa pe lacuri. fără afectarea aparatului receptor (retină. răul de munte. viaţă fără procese oxidative. care se abate de la regulă. a + opsis .vedere) orice pierdere a vederii. ex. (gr. anastomoza între o ramură desprinsă din nervul esofagian dorsal şi plexul solar. diminuarea aportului de oxigen la nivelul ţesuturilor şi celulelor. care diminuă apetitul. ordin din care fac parte circa 150 de specii de păsări palmipede (3 din cele 4 degete ale picioarelor sunt unite printr-o membrană interdigitală). ale jejunului şi ileonului. la nivelul părţilor concave.miros) absenţa simţului mirosului.A OPLURE A OPSIE A ORECTAL A OREXIC A OREXIE A OREXIE ME TALĂ ordin care cuprinde insecte cunoscute sub denumirea de păduchi. 2. ansele intestinale sunt cuprinse între cele două foiţe ale mezenterului care le serveşte. absenţa congenitală a unia sau a ambelor testicule. pasageră sau durabilă. scăderea marcată sau pierderea apetitului. bălţi etc. în forma literei U. de la normele admise. care se referă la anorexie. lipsa congenitală a ovarelor. (gr. fistulă anorectală. caracterizat prin refuzul oricărei alimentări. marginea convexă a anselor este liberă în interiorul cavităţii abdominale. sin. care se referă la substanţele chimice lipsite de carbon. A OREXIGE A ORGA IC A ORHIDIE A ORMAL A OSMIE A OVARIE A OVULATOR A OVULAŢIE A OXIA DE ALTITUDI E A OXIBIOZĂ A OXIE A SĂ A SA I TESTI ALĂ A SA WRISBERG A SERIFORME A SERI Ă 49 . constituită din aminoacizii histidina şi beta-alanina. care se referă la anus şi rect. a + osme . care se îndepărtează de ceea se consideră a fi normal. dipeptidă naturală prezentă în muşchii păsărilor. drept mijloc de inserţie şi care le furnizează nervii şi vasele. paraziţi pe mamifere. conţinând o grupare metil grefată pe nucleul imidazolic al histidinei. care nu se însoţeşte de ovulaţie. care nu este produs de un organism animal sau vegetal. 1. fiecare din cele 15 sau 16 curburi mari.

concentrică cu helixul. tulburare motorie caracteristică pentru maladia Parkinson. apendice situat pe capul insectelor. miriapozilor şi crustaceelor.. care se referă la antebraţ. care împiedică sau calmează durerea. care se produce în lobul anterior al hipofizei.. porţiunea terminală a staminei care produce polen. acesta păstrându-şi forma. prefixe de origine greacă indicând ideea de opoziţie. anteversie. servind mai ales ca organ de simţ tactil şi olfactiv sau pentru a percepe sunetele emise de indivizii aceleiaşi specii. proeminenţă a feţei externe a pavilionului urechii. porţiunea membrului superior cuprinsă între cot şi încheietura mâinii. care se produce înainte de prânz. agent care reduce sau neutralizează aciditatea sucului gastric sau a altei secreţii. pteridofite). acţiunea contrară a două forţe care tind să-şi anuleze reciproc efectele. flexia înainte. ce constă dintr-o accelerare progresivă a mersului. locuţiune latină cu sensul de înainte de moarte. cu păstrarea curburii normale. deplasare înainte a uterului în întregime. de care este despărţită prin scobitura helixului. deplasare globală înainte a unui organ. termen folosit în medicină pentru faptele anterioare stării prezente a bolnavului şi a căror cercetare poate ajuta la stabilirea diagnosticului şi a prognosticului. prefix de origine latină indicând o poziţie sau o deplasare înainte... orice deplasare a unui organ înainte: anteflexie. de luptă sau de protecţie. alocuţiune latină cu sensul înainte de naştere. care este flectat pe col.. formând de fiecare parte câte o teacă. la diverse criptogame (alge. în paşi mărunţi. antepoziţie. A TACID A TAGO ISM A TAGO IST A TALGIC A TE.. înclinarea puternică înainte a uterului. se spune despre un muşchi sau un medicament a cărui acţiune se opune acţiunii altuia. organ sau receptacul în care sunt produse celulele sexuale mascule – anterozoizii. oasele antebraţului sunt: radius în afară şi cubitus înăuntru. ca şi cum bolnavul ar alerga după propriul său centru de greutate. lobul anterior al hipofizei. este formată din patru saci polinici. A A A A TE MORTEM TE PARTUM TEBRAHIAL TEBRAŢ A TECEDE TE A TEDEVIAŢIE A TEFLEXIA UTERULUI A TEFLEXIE A TEHELIX A TEHIPOFIZAR A TEHIPOFIZĂ A TE Ă A TEPOZIŢIA UTERULUI A TEPOZIŢIE A TEPRA DIAL A TE(RO)PULSIE A TERĂ A TERIDIE 50 . A TI. fungi.A T. gametangiu mascul.. grupaţi doi câte doi. de o parte şi de alta a planului de simetrie median.

fizic sau biologic. cu ajutorul cărora se deplasează spre oosferă. A TET A TETORACAL A TEVERSIE A TEVERSIE A UTERULUI A TEZID A TI. uterul aflându-se în orientarea sa normală. substanţă care împiedică agregarea plachetelor (trombocitelor). în partea anterioară.. A TIACID A TIAC EIC A TIADRE ALI IC A TIADRE ERGIC A TIAFRODIZIAC A TIAGREGA T A TIALIME T A TIALDOSTERO IC A TIALERGIC A TIAMARIL A TIA AFILAXIE A TIA DROGE A TIA EMIC A TIA OXIC A TIA XIOS A TIARITMIC A TIASMATIC A TIATEROGE 51 . înclinarea înainte a fundului uterin. împiedicând efectele mediatorilor chimici simpatici.. substanţe utilizate în combaterea acneei. care combate o stare de anemie.cap) inscripţie obligatorie pe unele acte (ex. care se referă la fapte survenite pornind de la un moment dat. ex. substanţe care produc diminuarea sau chiar abolirea instinctului genezic. agent chimic. anti + allos + ergon – acţiune. valorificarea digestivă sau metabolică a unui nutriment (ex. fără flexie.. tete . substanţă care combate efectele hormonilor androgeni. prefix pentru înainte. care neutralizează sau reduce aciditatea. eficace împotriva astmului.A TEROZOID A TERIOR A TERO. înclinarea înainte a axului vertical al unui organ. care este situat înainte. anti . (fr. phylaxis . substanţă chimică din ingesta care împiedică printr-un proces de concurenţă. substanţă care înlătură starea de anxietate. en – în. (gr. înaintea toracelui. substanţe care se opune manifestării efectelor adrenalinei. A TEROGRAD celulă sexuală masculă produsă în anteridie. unul din cele două aglomerări de substanţă cenuşie aparţinând corpului striat. antivitaminele). substanţă care combate procesele de ateroscleroză. substanţă care împiedică exercitarea efectelor aldosteronului. posedă cili sau flageli. reţeta) având trecute numele şi adresa emitentului. care acţionează împotriva febrei galbene. substanţă care creşte conţinutul oxigenului în sânge. substanţă care blochează structurile adrenergice.contra) prefix cu semnificaţia de opus sau împotriva. (gr. anti – contrar. reacţie) medicament care previne sau suprimă o reacţie alergică. îndeosebi se referă la sucul gastric.. amnezia anterogradă se referă la faptele petrecute după un accident. substanţă care combate aritmiile cardiace.apărare) care poate suprima o stare de anafilaxie. (gr.

R. combate acidoza provocată de corpii cetonici. substanţă naturală sau de semisinteză care are proprietatea de a opri dezvoltarea microbilor (bacteriostatic) sau de a-i distruge (bactericid). (gr. care împiedică fecundaţia ovulului de către speramtozoid şi. substanţă care combate colapsul. citostatice).N. coagulum . solubile în soluţiile alcaline izotonice. medicament sau factor care. medicament care neutralizează efectul unui agent cancerigen. substanţă naturală care circulă în sânge şi exercită o acţiune anticoagulantă.R. anticodon sau nodoc.R. inhibă convulsiile de natură centrală. sin. prin mecanisme variate. 1. secvenţă de trei nucleotide situate în regiunea de curbură a moleculei de s-A. autoanticorpi. apariţia unei sarcini. acest triplet de baze. apare în organism în urma unui stimul antigenic cu care reacţionează. dezoxiribonucleoproteine sau ribonucleoproteine. mai ales histone.. A TIBIOZĂ A TIBRADIKI I IC A TICA CERIGE A TICA CEROS A TIACETOGE A TICOAGULA T A TICODO A TICOLAPS A TICOLI ERGIC A TICO CEPŢIO AL A TICO VULSIVA T A TICORP A TICORPI A TI UCLEARI A TICORPI AUTOLOGI A TIDELIRA T 52 . metodă pentru determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice a germenilor patogeni. substanţă specifică de natură proteică. (gr. anti + bios) antagonism microbian existent în natură substanţă care combate efectele bradikininei.N.. anti + lat. medicament care suprimă bacteriile patogene existente în organism la un moment dat. antigene nucleare. adică: a) acizi nucleici. este complementar unui codon din moleculele de mA.N într-un lanţ polipeptidic în conformitate cu mesajul genetic al m-A. denumire generică dată oricărui factor blocant al structurilor nervoase colinergice. cancerostatice. fără a vătăma organismul animal unde aceştia trăiesc. c) nucleoproteine. 2.N. în consecinţă.R. tratament în cursul căruia sunt folosite substanţele antibiotice. b) proteine.cheag) agent fizic sau chimic care împiedică coagularea sângelui.A TIAUTISTIC A TIBACTERIA A TIBIOGRAMĂ A TIBIOTERAPIE A TIBIOTIC substanţă care combate autismul.. anticorpi dirijaţi împotriva macromoleculelor ce reprezintă constituenţi normali ai nucleului celular. fapt care asigură includerea aminoacidului transportat de s-A. care combate stările delirante. orice substanţă folosită pentru distrugerea celulelor canceroase sau împiedicarea proliferării lor (antimitotice.

(gr. antiinflamatorii. dezvoltarea lor (fungistatic). vasopresina este un hormon antidiuretic. sulfamide). (gr. care combate edemele. reprezintă un antigen de suprafaţă. care diminuă secreţia urinară. anti + phlox.flacără) substanţă cu efect antiinflamatoriu. celule ori proteine străine. phlogos . sin. A TIEDEMATOS A TIEMETIC A TIEPILEPTIC A TIESTROGE IC A TIEXUDATIV A TIFAG A TIFAGI E A TIFIBRI OLITIC A TIFLATULE T A TIFLOGISTIC A TIFU GIC A TIGE A TIGE AUSTRALIA A TIGE AUTOLOG A TIGE V. provocă formarea unui anticorp specific susceptibil să-l neutralizeze. gennao – a produce. denumit astfel pentru că a fost descoperit în serul unui aborigen australian. (gr. virusuri. autoantigen. antigenul provine din surse foarte diferite: bacterii. termen care desemna iniţial antigenul considerat specific hepatitei B. anti + genos – gen. vasopresină. mai ales în melancolie. numit acum HBSA (Hepatitis B Surface Antigen). substanţă utilizată în tratamentul epilepsiei. sin. o substanţă care distruge ciupercile (fungicid) sau care inhibă creşterea. Veneral Disease Reference Laboratory. a da naştere) substanţă care. abr. eng. anti + dotos . antiotravă. antigen standard folosit în reacţia Wassermann (diagnosticul sifilisului).L. care combate efectele estrogenilor.D. introdusă în organism. care normalizează tranzitul intestinal rapid.A TIDEPRESIV A TIDIABETIC A TIDIABETIC ORAL A TIDIAREIC A TIDIURETIC A TIDIURETI Ă A TIDOPI G A TIDOT substanţă antipsihotică activă în stările depresive. diferit de agresine. substanţe toxice etc. (gr.R. cu acţiune preventivă sau curativă în greţuri sau vărsături. medicament hipoglicemiant (biguanide. care combate fibrinoliza. contra doppingului. antifaginele nu sunt distruse la 70°C. împiedicând consecutiv diareea. 53 .dat) substanţă capabilă să neutralizeze o otravă sau să contracareze efectele ei asupra organismului. substanţele care iau naştere în culturi de microbi virulenţi şi care se opun fagocitozei. specie. anti + phagein – a mânca) substanţe care se pot găsi în serul unor bolnavi şi care măresc rezistenţa microbilor opunându-se acţiunii litice a bacteriofagilor. administrat pe cale orală în tratamentul diabetului. folosit în tratamentul diabetului. care combate balonarea abdominală. sin.

substanţă care combate infecţia. substanţă care este încorporată în lanţul reacţiilor biochimice corespunzătoare. antisifilitic. orice substanţă destinată combaterii efectelor nocive ale radicalilor liberi. substanţă care scade nivelul lipidelor din sânge. substanţă folosită în tratamentul cancerelor. orice agent adăugat unui aliment sau oricărui component supus degradării. 2. sin. care are însuşirile unui antigen. substanţă care suprimă parazitul Giardia lamblia. substanţă utilizată în tratamentul malariei. A TII FECŢIOS A TII FLAMATOR A TIISCHEMIC A TILAMBLIAZIC A TILEUCEMIC A TILIPEMIC A TILUETIC A TIMALARIC A TIMETABOLIT A TIMICOTIC A TIMITOTIC A TI EOPLAZIC A TI EVRALGIC A TIOXIDA T 54 . substaţă folosită în tratamentul leucemiilor. substanţă care împiedică anumite efecte hormonale. substanţă utilizată în tratamentul hipertensiunii arteriale. 1. contracarând efectele histaminei. anticorp care apare în ser după administrare de hormoni proteici heterologi.A TIGE IC care se referă la antigen. (gr. A TIGLOBULI Ă (PROBA) sin. substanţă care blocheazå receptorii histaminici. testul Coombs A TIGO ADOTROFI IC A TIGO ADOTROP A TIGUTOS A TIHELMI TIC A TIHEMORAGIC A TIHIPERTE SIV A TIHIPOTE SIV A TIHISTAMI IC A TIHORMO substanţă care combate efectele gonadotrofinelor hipofizare.durere) substanţă medicamentoasă care calmează durerea. substanţă utilizată în tratamentul hipotensiunii arteriale. care distruge ciupercile microscopice sau care le împiedică creşterea. 1. substanţă care diminuează sau înlătură ischemia arterială. inhibă secreţia de hormon gonadotrop hipofizar sau îi neutralizează efectul substanţă utilizată în tratamentul gutei întrebuinţat în scopul omorârii şi/sau eliminării din organism a viermilor parazitari (intestinali). substanţă care diminuează sau înlătură inflamaţia. are proprietăţi de prevenire sau oprire a hemoragiei. în vederea împiedicării sau întârzierii efectului modificărilor datorate oxigenului atmosferic. algos . 2. care distruge mitoza (multiplicarea celulei). inhibându-le sau dând naştere la compuşi ineficienţi. antimicoticele sunt folosite în chimioterapia cancerului. anti + neyron – nerv.

substanţă care inhibă proliferarea celulară. grup de trei nuclei situat în sacul embrionar la polul chalazal (opus polului micropilar unde se găseşte oosfera). neuroleptic. substanţă chimică având proprietatea de a împiedica dezvoltarea microorganismelor. factor chimic sau fizic care împiedică sau diminuă spasmul musculaturii netede. substanţă folosită în tratamentul parazitozelor. în scop terapeutic. se poate folosi în imunizarea pasivă şi în tratamentul unor infecţii precum în difterie şi tetanos. substanţă care combate efectele proteazelor (enzime cu proprietăţi litice asupra proteinelor). grup de metode urmărind distrugerea microbilor prezenţi într-o plagă accidentală sau pe un obiect cu ajutorul unor substanţe chimice sau al agenţilor fizici. A TISEPTIC A TISER A TISEROTO I ERGIC A TISIFILITIC A TISPASTIC A TISTREPTOKI AZĂ 55 . care combate efectele serotoninei. medicament anticancerigen de sinteză. care blochează în organism producerea bazelor pirimidinice. sin. substanţă care suprimă protozoarele. inhibator al unei secreţii. peristaltism în care contracţiile succesive se produc în sens contrar faţă de direcţia normală. medicament folosit ca antipiretic. antiluetic.A TIPALUDIC A TIPARAZITAR A TIPARKI SO IA A TIPERISTALTISM A TIPER ICIOS A TIPIRETIC A TIPIRIMIDI IC A TIPIRI Ă A TIPLASMI Ă A TIPODE A TIPROLIFERATIV A TIPROTEAZIC A TIPROTOZOARIC A TIPRURIGI OS A TIPSIHOTIC A TIRABIC A TIREUMATISMAL A TISEBOREIC A TISECTRETOR A TISEPSIE care combate sau previne paludismul. substanţă care acţionează asupra simptomelor bolii Parkinson. care previne rabia. anticorp antistreptococic prezent în ser în urma infecţiilor cu streptococ hemolitic sau după injecţia de streptokinază. care acţionează împotriva sifilisului. substanţă care combate secreţia seboreică. inhibitor natural al fibrinolizinei (plasminei) din plasma sanguină. antireumatic. sin. care exercită o acţiune antiinflamatoare în unele afecţiuni reumatismale. medicament capabil să scadă temperatura crescută a corpului. substanţă care combate pruritul (mâncărimea). sin. ser care conţine anticorpi obţinuţi prin inocularea unui antigen. care acţionează împotriva anemiei pernicioase.

vaccin antivariolic. anticorp specific capabil să neutralizeze acţiunea toxică. antitoxinele sunt anticorpi strict specifici.A TISTREPTOLIZI A anticorpi care neutralizează streptolizina (toxină streptococică) care apar în sânge după afecţiuni streptococice. mică eminenţă triunghiulară. care împiedică voma. substanţă care inhibă proteaza. are rol în prevenirea formării de cheaguri de sânge (trombi). substanţă cu structură spaţială identică cu aceea a unor vitamine. sin. termen generic pentru anumite substanţe cu efect nociv faţă de virusuri. putând realiza substituirea acestora. medicament. substanţă capabilă să neutralizeze acţiunea unei toxine. de ameţeală. care diminuă secreţia sudorală. caracterizată prin moleşeală. pe care organismul îi produce sub acţiunea unei toxine sau unui venin şi care le combat efectele. anti + zyma . dispariţia reflexului faringian etc. care provine sau se foloseşte în tratamentul tetanosului. antihidrotic. stare de predominanţă vagală. bradicardie. sunt distruse între 60o şi 70oC. de care este despărţită prin scobitura concăi. medicament folosit în tratarea tuberculozei. factor care inhibă secreţia hormonilor tiroidieni. medicament recomandat pentru prevenirea/ atenuarea senzaţiei vertiginoase. substanţă folosită în tratamentul ulcerului. care permite scindarea proteinelor în puncte precise. în special după reumatismul articular acut. care combate tusea. folosit în tratarea cancerelor. (gr. situată pe faţa externă a pavilionului urechii. antiputrid. are rol în presiunea îmbolnăvirii. substanţă folosită în tratamentul vaginitei cu Trichomonas vaginalis. peristaltism exagerat. care este activ în tratamentul hipertiroidei. A TISUDORAL A TITETA IC A TITIROIDIA A TITOXIC A TITOXI Ă A TITRAGUS A TITRICOMO AZIC A TITRIPSI Ă A TITROMBOTIC A TITUBERCULOS A TITUMORAL A TITUSIV A TIULCEROS A TIVAGOTO IE A TIVARIOLIC A TIVERTIGI OS A TIVIRAL A TIVITAMI Ă A TIVOMITIV A TIXE IC A TIZIMOTIC 56 . sub antehelix şi înapoi de tragus. dozarea antistreptolizinei în serul sanguin este un test prin care se poate urmări evoluţia acestei boli. se spune despre reacţia de apãrare a unui ţesut viu sau a unui organism împotriva unei substanţe nocive străine. antitoxinele reprezintă partea activă din serurile terapeutice antitoxice.ferment) substanţă care împiedică acţiunea unei enzime.

au o morfologie foarte variată asemănătoare unor flori. peşteră) termen cu semnificaţia de cavitate. care seamănă biologic cu omul. depozitat în sucul celular al tuturor ţesuturilor. grotă. dar cantitatea şi forma de manifestare sunt influenţate de condiţiile de mediu: pH. (gr. cu simetrie radiară. boală pulmonară produsă de inhalarea particulelor de cărbune. studiul omului sub toate aspectele (morfologie. cărbune. fie de polipi secundari. care are aspectul sau culoarea cărbunelui. producerea pigmenţilor este controlată genetic. gorilã.. portocaliu. inflamaţia antrului mastoidian şi a apofizei mastoide. care seamãnã cu manifestãri de antrax. rezecţia antrului piloric. procesul apariţiei şi dezvoltării omului.a.A TOCIA A TOXA TI Ă A TOZOARE A TRACOID A TRACOZÃ pigment sintetizat de plante. de formă inelară A TRAX A TRECTOMIE A TROATICOTOMIE A TRODUODE ECTOMIE A TROMASTOIDITÃ A TROPOFAGIE A TROPOGE EZĂ A TROPOID A TROPOFOBIE A TROPOLOGIE A TROPOMETRIE A TROPOMORF A TROSTOMIE A TROTIMPA IC A TRU A UCLEATÃ A ULAR 57 . origini. deschiderea chirurgicalã a unui antru sau a unui sinus în vederea unui drenaj. (gr. care se referã la antrul mastoidian şi la casa timpanului. sin. iar gura este înconjurată de tentacule simple sau penate. orice maimuţã din familia Pongides (cimpanzeu. rase. interacţionând cu antocianinele modifică culorile produse de acestea. deschiderea antrului mastoidian şi aticei. ex. care prezintã unele asemãnãri cu omul. mai ales în ţesutul osos. ontogenia şi filogenia omului. (lat. ablaţia chirurgicală a pereţilor antrului mastoidian. anasamblul tehnicilor de mãsurare a corpului uman. prezentându-se fie sub formă de polipi coloniali. dar mai frecvent în flori şi fructe. urmatã de o anastomozã gastro-duodenalã. se spune despre o celulã care nu posedã nucleu. a speciei umane. cărora le conferă diverse culori: roşu. clasă de animale marine sedentare din încrengătura Celenterate. de persoane expuse profesional unei atmosfere poluate (pneumoconioza minerilor). boală infectocontagioasă comună omului şi animalelor produsă de bacilul Antrax. furuncul antracoid. antron – spaţiu gol. albastru. lumină etc. urangutan). pigmentul galben al florilor (dar şi al funzelor şi tulpinilor).frică) frica de oameni. obiceiul de a se hrãni cu carne de om. dalac. annulus .inel). violet ş. anthropos + phobos . ablaţia chirurgicală a antrului piloric şi a primei porţiuni a duodenului. tipuri etc).

orificiul terminal al tubului digestiv. dar poate fi cauzatã şi de obstrucţia ureteralã. cel mai frecvent se datoreşte unei opriri a funcţiei renale. A URIE A US A US ARTIFICIAL A US CO TRA ATURII A XIETATE A XIOLITIC A XIOS AORTA AORTÃ LA DREAPTA AORTOGRAFIE AORTOTOMIE A. starea de tensiune nervoasã şi agitaţia. caracterizată prin nelinişte psihomotorie. membrană interdigitală pentru înot. cu numeroase specii actuale (ex. angrenaj tehnic folosit pentru investigaţii sau terapie. de obicei chiar în aortã. APARAT APARAT AMBULACRAR APARAT CIRCULATOR APARAT DIGESTIV 58 . trunchi de origine al tuturor arterelor din corp. prin deschidere patologică sau creat artificial. anomalie de poziţie a crosei aortice care. complex de organe care asigură circulaţia sângelui şi limfei în organismul animal. 1. legată de un insucces. ansamblu de organe. ansamblu de organe speciale care realizează digestia şi absorbţia care este alcătuit din tubul digestiv (cavitatea bucală.A URIC A URE care se referã la anurie. aorta descendentã şi aorta abdominală. orificiu creat chirurgical. care este cuprins de anxietate. incizia peretelui aortic. situat la nivelul perineului posterior. radiografia aortei dupã injectarea în sânge. ficat şi pancreas). cu structură şi origine diferită. intestin subţire şi intestin gros) şi din glandele anexe (glandele salivare. se gãseşte în partea dreaptã a mediastinului. 2. formatã din al patrulea arc aortic drept. stomac. sistem de tuburi cu rol. deplasarea pe uscat prin salturi. în locomoţia echinodermelor. medicament tranchilizant care combate anxietatea patologică. inegalitatea membrelor. stare afectivă patologică. care serveşte la îndeplinirea uneia dintre funcţiile esenţiale ale organismului animal. stare patologicã care se caracterizeazã prin absenţa completã sau aproape completã a urinii din vezicã. ea are patru porţiuni: aorta ascendentă.P. esofag. ordin din clasa amfibienilor.A. teamă nedesluşită. altul decât cel natural. care ia naştere în ventriculul stâng. sin. la extremitatea inferioară a şanţului interfesier. pentru a se asigura temporar sau definitiv eliminarea conţinutului intestinal.B. este alcătuit în principal din sistemul sanguin (inimă şi vase sanguine) şi sistemul limfatic (vase limfatice şi ganglioni limfatici). dar şi în respiraţie. orice orificiu anal. pentru acidul paraaminobenzoic. în special. faringe. broasca). arcul aortic. caracterizate prin: lipsa gâtului şi cozii. a unui produs opac la razele X. limba fixată la marginea anterioară a mandibulei. pipăit şi prinderea hranei. pe un segment intestinal şi deschis la pielea abdominală. poate fi proiectată în afară.

osoasã şi sudatã de stern la vârstnici. lichid siropos. ureter. care degajã oxigen. ansamblu de structuri prezent în celulă la fiecare diviziune mitotică. stare de insensibilitate sau indiferenţã faţă de evenimente. piesă la extremitatea inferioară a sternului. cartilaginoasă la tineri. o parte a produselor dezasimilaţiei. muşchii labiali şi linguali precum şi sistemele vasculo-nervoase respective. prelungire a cecului sub formã tubularã. nume dat unor canale bine săpate în os. inflamaţia acută sau cronicã a apendicelui vermicular. această stare este întâlnită la un grup mare de plante dicotiledone. asteri şi fusul central acromatic. lichid incolor. structurile care îi înconjoară şi îi susţin. absenţa dorinţelor şi a interesului. alături de pulmoni. zbor. în psihologie. (lat. prin mers.250Ǻ cu pereţii de 40Ǻ. care este afectat de apatie sau caracterizat prin apatie. înot. unitatea funcţională compusã din dinţi. APARATAJ APAREU IE APATIC APATIE APĂ APĂ OXIGE ATĂ APĂ TARE APEDUCT APE DICE APE DICE XIFOID APE DICECTOMIE APE DICITÃ APERISTALTISM APERTURĂ APETALE APETE ŢÃ 59 . declanşatã printr-o pulsiune. incolor. salt. din aparatul respirator fac parte căile respiratorii extrapulmonare şi anume: căile nazale. ablaţia chirurgicală a apendicelui vermicular. fără petale. atracţie cãtre un obiect. parte accesorie dependentã de o structurã principalã. absenţa mişcărilor peristaltice. inodor. câmpie) deschidere largă. denumire curentă pentru acidul nitric în anatomie. ansamblul aparatelor. sub formă de urină. faringele. la care florile sunt mici şi simplificate. vezică urinară şi uretră.APARAT LOCOMOTOR APARAT MASTICATOR APARAT MITOTIC APARAT RESPIRATOR APARAT URI AR ansamblu de mecanisme cu ajutorul cărora organismul animal se deplasează activ în spaţiu. apertum – loc deschis. apendice vermicular (ileocecal). laringele. în soluţie apoasă este folosită la spălarea plăgilor. lemnoase. este compus din hidrogen şi oxigen. în limbaj curent. incapacitatea sau imposibilitatea de a îndeplini actul sexual. care se solidificã la 0°C prin îngheţare. organ sau sistem de organe care asigură schimbul de gaze între organismul animal şi mediu. ansamblu de structuri care secretă şi excretă din organism. format din microtubuli cu diametrul de 150. osul maxilar şi mandibula. puţin sub orificiul ileocolic şi este în mod normal liber şi mobil. dispozitivelor sau instrumentelor destinate sã fie utilizate într-un scop bine determinat. este alcătuit din rinichi. este alcătuit din centri mitotici. este inserat pe peretele laterointern al cecului. traheea şi bronhiile. la mamifere.

separat de. apo – departe. adesea vectori a numeroase boli. absenţa congenitală a picioarelor. (gr. specificitatea este dată de aminoacizii implicaţi în enzimă. coif conic.vârf) care aparţine de vârf. caracterizată prin existenţa unei bronhii rudimentare şi absenţa ţesutului alveolar. direcţia membrelor unui animal care se găseşte în staţiune cu sprijin pe toate membrele în raport cu o linie verticală imaginară şi paralelă cu membrele. afebril fază în care nu există febră într-o boală. arcul vertebrei atlas. care se referã la vârful unui organ. implantată pe corpul vertebrei axis. partea proteică specifică a unei enzime. în special la vârful inimii. ordin din care fac parte şi puricii (familia Pulicidae). malformaţie pulmonară datoritã unei anomalii în dezvoltarea embrionară. (gr. pe ea se articuleazã ca pe un pivot. reparatoare. orizontalã şi anterioarã care. pteron . ordin (Apoda) din clasa amfibieni. sin. krino – a secreta) glandă care secretă prin eliminarea polului celular o parte din celulă odată cu produsul de secreţie acumulat în porţiunea sa apicală. apofiză voluminoasã implantatã pe faţa superioarã a colului omoplatului. (lat. apo + physentai – a creşte) vârf osos proeminent. vârf. APICAL APIRETIC APIREXIE APIROGE APLASTIC APLAZIA PLÃMÂ ULUI APLAZIE APLOMB AP EE APOCRI APODE APODIE APOE ZIMĂ APOFIZĂ APOFIZA ARTICULARĂ APOFIZA CLI OIDĂ APOFIZA CORACOIDĂ APOFIZA CORO OIDĂ A CUBITUSULUI APOFIZA ODO TOIDĂ 60 . situat în vârf. culme. (gr. apex . sistarea ventilaţiei pulmonare. vermiforme şi care trăiesc la tropice. absenţă congenitală sau dezvoltarea defectuoasă a unei părţi a organismului. insecte cu aripile atrofiate. aici se insereazã ligamente şi muşchi. fiecare din cele şase proeminenţe osoase (anterioare. apofizele articulare superioare şi inferioare ale unei vertebre. mediene şi posterioare) situate în jurul şeii turceşti. apofizã piramidalã pãtraticã. aphanes – invizibil. eminenţă osoasă prin care un os se articuleazã cu un os vecin. ex. fără membre. proeminenţã osoasã voluminoasã. nu determină febră.aripă).APETIT APEX APEXIA APHA IPTERA dorinţa sau tendinţa naturală de a satisface o nevoie fizică sau mentală. împreunã cu olecranul formeazã extremitatea superioarã a cubitusului. care pot face salturi mari prin adaptarea picioarelor în acest scop. vertical1. în formã de dinte. care este lipsit de procese regeneratoare.

care conţine apã sau care este provocat de apã. proeminenţă mediană şi posterioară a arcului neural al vertebrei. având funcţiile musculare şi senzoriale conservate.APOFIZA PTERIGOIDÃ APOFIZA SEMILU ARĂ apofiza osoasã implantata pe faţa inferioara a sfenoidului. implantată printr-o bază largă la unghiul de unire al lamelor vertebrale. ască. îndreptată posterior cu vârful. cum sunt apogamia şi aposporia. la unii fungi din clasa Ascomycetes şi licheni din clasa Ascolichenes. organ de fructificaţie. inflamaţia unei aponevroze. foiţă care se găseşte la capătul tendoanelor. unirea a douã elemente. la plante indică procesele reproductive fără fecundare. în chirurgie. de exemplu a douã organe ori ţesuturi. cunoscut şi ca moartea celulară programată. apofiza lungã care se detaşeazã din scoica temporalului. pentru a indica înlocuirea reproducerii sexuate prin alte forme de înmulţire. prelungire în formã de stilet a unui os. fiecare din cele douã apofize ale unei vertebre. care. farfurie sau disc. abces. ex. colecţie de puroi. dar cu păstrarea circulaţiei şi respiraţiei. incapacitatea de a realiza un proiect. partea terminală fibroasă şi lată a unui muşchi la nivelul inserţiei. apraxie digitalã. implantatã lateral pe arcul posterior al vertebrei. a motilităţii. serie regulată de evenimente care conduc la exitus şi la modificări celulare ca răspuns la semnalele fiziologice specifice. asigură reproducerea neschimbată a genotipului respectiv. Winkler (1908). care suferã de apoplexie. executarea unor acte ce par absurde. respectiv valoarea maximă atinsă de un parametru. în formă de cupă. înrudite cu partenogeneza. creasta care înalţă fiecare din marginile laterale ale feţei superioare ale corpurilor vertebrale cervicale. deasupra şi anterior conductului auditiv extern. motorie. dar incluzând dezvoltarea din alte celule decât ovulele. incapacitatea de a executa mişcãri coordonate voluntare. excizia parţialã sau totalã a unei aponevroze. chiar dacã este un act elementar. membrană care înveleşte un muşchi. care se referã la apoplexie sau i se datoreşte. ea corespunde pomeţilor. articulate cu suprafaţa oblică şlefuită a platoului inferior al vertebrei subiacente. evitând meioza sau singamia. pierderea bruscă a cunoştinţei. APOFIZĂ SPI OASĂ APOFIZÃ STILOIDÃ APOFIZÃ TRA SVERSÃ APOFIZÃ ZIGOMATICÃ APOFIZITÃ APOGEU APOMIXIE APO EVROZĂ APO EVROZECTOMIE APO EVROZITÃ APOPLEPTIC APOPLEXIE APOPTOZĂ APOS APOSTEMA APOTECIE APOZIŢIE APRAGMATISM APRAXIE 61 . momentul când semnele unei boli ating intensitate maximã. inflamaţia apofizei unui os. (termen utilizat rar). noţiune utilizată de biologul H.

2. infecţie provocatã de arbovirusuri grup de virusuri A.D.C. sin. pedipalpe. au dezvoltare ametabolă şi cuprind patru ordine: Collembola.A.salivă) lipsa salivei.. intermediare. format din pediculii şi lame vertebrale. lipom arborescent. A. sin. ansamblul elementelor nervoase care asigură transmiterea excitaţiei de la un receptor la centrii nervoşi şi transmiterea de la aceştia la organul efector producându-se reacţia adecvată drept răspuns la excitaţia iniţială. imagine sub formã de ramuri. inflamaţia arahnoidei ansamblu format din cele douã bronhii suşe situate în afara plămânilor şi ramificaţiile lor la cei doi plămâni. transmise prin înţepătura de artropode. clasa Arachnida din încrengătura Artropode. APTERII APTERIGOTE APTIALISM AQUA ARAH IDE ARAH OIDA ARAH ODACTILIE ARAH OIDITÃ ARBORE BRO ŞIC ARBORESCE T ARBORIZAŢIE ARBOVIROZÃ ARBOVIRUS A. arc posterior al vertebrei. în arteriografie şi flebografie.LETTERER . a + prosopos . curburã formatã de o coastã şi cartilagiul corespunzãtor.APROCTIE APROSOPIE APT . ale infecţiei cu H. o formă gravă a histiocitozei X. care nu sunt atât de grave ca cele din S.I.D. maladia Letterer Siwe. respirând prin plămâni şi trahee. eidos . delimiteazã împreunã cu faţa posterioarã a vertebrei orificul vertebral. 1. adaptate la viaţa terestră.N. structură anatomică patologică sau normală.R. fără aripi. Related Complex). ex. solifuge. cu aspect de linie curbă.a.I. apă.A. cataractã arborescentã. în general. subclasă de insecte primitive. cuprinde: scorpioni.faţă) absenţa congenitală a obrajilor. eng.R. sunt. care se obţine dupã injectarea unui produs de contrast în artera sau în vena examinatã. (gr. ansamblul manifestărilor clinice moderate. para – S. Protura. cuprinde numeroase specii. a căror caracteristică principală este lipsa aripilor. caracterele clinice sunt foarte asemănătoare celor din maladia Hodgkin. ARC ARC COSTAL ARC EURAL (VERTEBRAL) ARC REFLEX 62 .. (abr. xerostomie. segment de curbă sau de circumferinţă.D.înfăţişare) membrană subţire ca o pânză de păianjen care înveleşte măduva spinării şi encefalul.V. arachne – pânză de paianjen. care prezintã ramificaţii care amintesc de cele ale unui arbore.S. porţiunile de piele de pe corpul păsărilor pe care nu cresc pene. cu falange subţiri şi atrofie musculară. care se întâlneşte la copii. dar pot frecventa şi mediul acvatic.I.I. carnivore (sug hrana). a + ptyalon . Diplura şi Thysanura.SIWE lipsa congenitală a anusului. araneide ş. unele duc o viaţă parazitară. (gr. monstruozitate caracterizată prin absenţa regiunii faciale. malformaţie congenitală şi ereditară care constă în lungimea excesivă a degetelor de la mâini şi picioare. gură uscată (gr.

care nu dã semne de regenerare. ferigi şi majoritatea gimnospermelor. absenţa contracţiei pupilei la luminã.N. care cuprind agenţi patogeni pentru animale. înconjurată de endoblast. eră geologică anterioară erei proterozoice care a început în urmă cu mai bine de trei miliarde de ani. celulă sau celule din care. zonă circulară a pielii care are altă culoare decât tegumentul din jur. 2.R. celulele mamă ale sporilor se divid reducţional şi apoi mitotic. se spune despre un copil a cãrui vârstă mentalã este cu cel puţin doi ani mai mică decât vârsta cronologică. arc format din ansamblul dinţilor de pe un maxilar. sau atât gură cât şi anus. care în dezvoltare va deveni gură (la protostomiene) sau anus (la deuterostomiene). cel care suferă de arieraţie mentală. care se referă la argint. este un semn caracteristic pentru sifilis nervos. AREFLEXIE AREGE ERATIV ARE AVIRUS AREOLĂ ARGI AZĂ ARGI I Ă ARGI I URIE ARGIRIC ARGIRIE ARGYLL-ROBERTSO (SEM ) ARGO ARHEGO ARHEOZOIC ARHESPOR ARIERAT 63 . din care se dezvoltă. prin diviziune. chiar pe planta care l-a produs. cavitate a gastrulei. reprezentate de organisme unicelulare. de o manierã generală. prezenţa sau concentraţia de arginină în urină. grup de virusuri A. intoxicaţie lentă cu săruri de argint manifestată prin apariţia de plăci cutanate de culoare negricioasă-metalică şi degenerări ale unor organe. sporofitul. constituient al proteinelor naturale. clinic se traduce prin tulburări nervoase. lipsa reflexelor. în care se formează oosferele şi în care iau naştere după fecundare zigoţii diploizi. caracteristic pentru muşchi. se formează celule mamă ale sporilor. comunică cu exteriorul prin orificiul blastoporal. care formează intestinul primitiv al embrionului. element chimic lipsit de afinitate faţă de alte corpuri. prezentã mai ales în ficatul omului şi altor mamifere şi care joacã rol important în metabolismul ureei. maladia metabolică ereditară cauzată de carenţa de arginază.ARCADA CRURALĂ ARCADA DE TARĂ ARCADA ZIGOMATICĂ ARCIFORM ARCHE TERO coarda fibroasã care se întinde de la spina iliacă anterosuperioară până la spina pubienă. în formã de arc. acid aminat glucoformator. din care unii pot infecta şi omul (virusul meningitei coriolimfocitare. arcuat. fãrã modificarea reflexului pupilar de acomodare la distanţã. virusul febrei Lassa). gametangiu femel. a cărei consecinţă este eliminarea crescută de arginină în urină. în această eră au apărut primele forme de viaţă. punte sau lamă osoasă a zigomaticului care limitează orbita latero-ventral. 1. enzimã care scindeazã arginina în ornitinã şi uree.

un A.R. sub forma unui înveliş variabil dezvoltat. 1.N. zimţată sau netedă. monocatenare. componentul pentozic al A. repartizarea granulocitelor de diverse tipuri.R. in vitro unele produse ale A. cu proprietăţile m-A. enzimă (A. în prezenţa unui polimer A.N. leziune cutanatã sau mucoasã produsã de arsurã sau de alţi agenţi fizici precum şi de diverse radiaţii. acid ribonucleic.N. ca matrice.R. anexă a tegumentului seminţelor.-ului.-ului.-polimeraza dependentă de A.N.R.ARIERAŢIE AFECTIVÃ ARIERAŢIE ME TALÃ ARIL întârziere sau anomalie a evoluţiei afectivitãţii observatã în stãri nevrotice.R.. se împarte sub crosa aortică. citozina şi uracilul. polimerizarea implică patru tipuri de nucleotizi legaţi împreună prin legături fosfodiesterice în poziţiile 3’-5’ (de ataşare a radicalului fosforic la nivelul ribozei). similar A. enzimă cu ajutorul căreia a putut fi sintetizat in vitro.R. trunchi arterial voluminos care duce la plămâni sângele venos din ventriculul drept.SI TETAZĂ AR ETH (FORMULA) AROMATIC ARSE IC ARSE ICISM ARSURĂ ARTEFACT ARTERĂ ARTERĂ PULMO ARĂ 64 . iar bazele azotate sunt: adenina.R.R. abr. A. . 2. suculent.N replicaza) capabilă să catalizeze replicarea (naşterea prin copierea informaţiei) riboviruşilor – viruşii A. complex macromolecular. vas care transportă sângele de la inimă.D.POLIMERAZA A. această enzimă sintetizează preferenţial A. această enzimă asigură formarea unor noi catene de A. dorsal sau bazal.N.N. dereglare a ritmului cardiac normal.D.N.D. guanina. având trei stadii: debilitate mentalã. imbecilitate şi idioţenie. în prezenţa unei matrice parentale de A. intoxicaţie cronicã cu arsenic.-ul rezultă din polimerizarea unor ribonucleotizi. . ARISTĂ ARITE OID ARITMIE A. se traduce prin tulburãri de comportare.R.-ului.R. sau A. în chimie se spune despre substanţele care au mai mulţi nuclei de tip benzen sau antracen. înserată terminal. imagine falsă obţinută la preparatele histologice datorită unor greşeli de tehnică şi care pot duce la modificarea aspectului preparatului şi la interpretări greşite.N.R.R. structural şi funcţional. după numărul de lobuli nucleari.-ul complementar A. element chimic utilizat în medicină în diferite scopuri.D.R.N. oprirea sau insuficienţa în dezvoltarea facultãţilor intelectuale. . colorat.R. după un traiect scurt.N. în două ramuri: dreaptă şi stângă. A. electricitate etc. uneori foarte lungă şi rigidă.R.N. care determină formarea unor lanţuri lungi. care are miros agreabil şi penetrant. . cartilaj laringian în formă asemănătoare cu o cană.N.N.-ului este riboza.-polimerazei acţionează ca hibrid complementar lanţurilor de A. dreaptă sau curbată.R. şi A. formaţiune anexă a paleei externe. ia naştere din ţesuturile de la baza funiculului.N.N. .N.

maladia Horton. radiografie după opacifierea arterelor bronşice cu un cateter selectiv. care suferă de arterioscleroză. sin. mai rar chiar de ruptură. articulaţia care uneşte osul cuboid şi cele trei oase cuneiforme ale tarsului cu baza celor cinci oase metatarsiene. dilataţia unei artere. sin. articulaţia care uneşte capul femurului cu cavitatea cotiloidă a osului iliac (articulaţia şoldului).ARTERIA LUSORIA anomalie frecventă a arterei subclaviculare drepte care ia naştere în stânga şi trece în spatele esofagului pentru a ajunge de partea căreia îi este destinată. se compune din două articulaţii distincte: articulaţia astragalo-scafoidiană. pornind de la aortă. intern şi articulaţia calcaneo-cuboidiană. sin. pe cale femurală. însoţindu-se uneori de tromboză. articulaţia ce uneşte capul humerusului cu cavitatea glenoidă a omoplatului (articulaţia umărului). rezecţia unei artere sau a unui segment de arteră. orice afecţiune a pereţilor arterelor. care se referă la arterioscleroză. orice proces inflamator care afectează tunicile unei artere. care posedă una sau mai multe articulaţii. 1. articulaţia Chopart. raport între arcadele dentare sau între dinte şi antagonistul său în timpul ocluziei. ansamblul elementelor prin care un os se leagă funcţional cu altul. 2. ramificaţii arteriale care preced metarteriolele. radiografie după opacifierea unei artere prin cateterism selectiv al locului de origine. spasm al pereţilor unei artere. urmat uneori de dilataţie. examen radiologic al arterelor măduvii spinării. înglobând de asemenea şi plăci de aterom. humerală etc. extern. articulaţia Lisfranc. 1. articulaţie care uneşte primul rând al oaselor tarsiene cu cel de-al doilea. 2. trecerea de la o poziţie de ocluzie dentară la alta. radiografia arterială dupã injectarea unei substanţe radioopace. ARTERIECTAZIE ARTERIECTOMIE ARTERIOGRAFIE ARTERIOGRAFIE BRO ŞICĂ ARTERIOGRAFIE MEDULARĂ ARTERIOGRAFIE SELECTIVĂ ARTERIOLE ARTERIOLIT ARTERIOPATIE ARTERIOSCLEROTIC ARTERIOSCLEROZĂ ARTERIOSPASM ARTERITĂ ARTERITĂ TEMPORALĂ ARTICULARE DE TARĂ ARTICULAT ARTICULAŢIE ARTICULAŢIA COXOFEMURALĂ ARTICULAŢIA MEDIOTARSIA Ă ARTICULAŢIA SCAPULOHUMERALĂ ARTICULAŢIA TARSOMETATARSIA Ă 65 . dupã opacifierea pediculilor vasculari. nume de ansamblu pentru afecţiuni caracterizate prin îngroşarea şi duritatea crescută a pereţilor arteriali. sin. încheietură. concreţiune calcară în peretele unei artere.

. terestre.. intervenţie chirurgicală prin care se urmăreşte secţionarea capsulei şi a unor ligamente pentru a mări mobilitatea articulaţiei. care cuprinde specii cu număr par de degete (2 sau 4). se poate detaşa şi pluti liberă în interiorul ei. odyne .ARTICULAŢIA U COVERTEBRALĂ ARTIODACTILE articulaţia dintre faţa superioară a apofizei semilunare (uncus) a unei vertebre cervicale şi faţa inferioară a vertebrei situate deasupra. astm.. puncţie evacuatoare a unui revărsat intraarticular. sin. arthron – articulaţie. formaţiuni cartilaginoase sau calcaroase libere în cavitatea articulară. (gr. intervenţie chirurgicală pentru blocarea definitivă a unei articulaţii. examenul interiorului unei cavităţi articulare cu ajutorul unui instrument special numit artroscop. termenul nu trebuie folosit. ordin de mamifere ungulate. intervenţie chirurgicală prin care se urmăreşte restabilirea mobilităţii articulaţiei. arahnidele şi crustaceele. ARTRO. excrescenţă patologică. au un ax de simetrie între degetele trei şi patru. din ea fac parte insectele. nume de ansamblu dat altădată unui grup de boli considerate înrudite. cu un astragal dezvoltat. cu piciorul terminat cu două degete mari copitate şi două degete rudimentare. deschiderea chirurgicală a articulaţiei. carcterizate în mod esenţial prin diverse dureri şi tulburări legate de factori de alimentaţie: obezitate. eczemă. într-o articulaţie. lingv. spălătură a unei cavităţi articulare. proces inflamator acut. subacut sau cronic al elementelor componente ale unei articulaţii..durere) durere articulară. ARTRALGIE ARTRITĂ ARTRITĂ DEGE ERATIVĂ ARTRITIC ARTRITISM ARTROCE TEZĂ ARTROCLIZĂ ARTRODEZĂ ARTRODI IE ARTROFIT ARTROGRAFIE ARTROLIT ARTROLIZIE ARTROLOGIE ARTROPATIE ARTROPLASTIE ARTROPODE ATROSCOPIE ARTROTOMIE 66 . ARTR. care afectau mai mulţi membri ai familiei. osoasă sau cartilaginoasă. chitinoasă. migrenă. partea de anatomie care tratează despre articulaţii. încrengătură de fiinţe cu simetrie bilaterală. conceptul este desuet. al căror corp. acoperit de o carapace dură. prefixe de origine greacă pentru articulaţie. gută. durere articulară.. litiază biliară. care se referă la artrită. hemoroizi. radiografia unei articulaţii în care s-a introdus un gaz sau o substanţă opacă pentru razele X. denumire generică atribuită oricărei afecţiuni articulare. sunt erbivore şi multivore. artroză. este format din mai multe segmente şi este prevăzut cu membre articulate. care suferă de artrită sau de artritism.

cei mai frecvenţi paraziţi intestinali la om. prin atrii. genul Ascaridia.ARTROZĂ alterare distructivă a cartilagiilor sau fibrocartilagiilor articulare. se spune şi despre faza de dezvoltare a unui organism cu reproducere sexuată. către ventriculi. acţiune care urmăreşte a favoriza condiţiile de sănătate luptând contra factorilor nocivi. AZE. de natură degenerativă. ascele rezultă în urma unirii hifelor purtătoare ale organului sexual femel – ascogoniul cu hifele purtătoare ale organului sexual mascul – anteridia. principalele localizări sunt: şoldul.. simbol chimic pentru arsen. chiloperitoneu. genunchiul.. iapă şi măgăriţă. As. ciuperci saprofite din încrengătura micofitelor (fungi) parazite sau trăind în simbioză cu algele. se reproduc asexuat prin conidii şi sexuat prin formarea de ascospori situaţi în asce grupate în organe de fructificaţie ascocarpi.. organ de fructificaţie. gen de paraziţi intestinali din familia ascaridae. prin intermediul fasciculului His. sufix după un radical pentru a desemna enzima care produce degradarea (ex. din acest nodul pleacă fasciculul His. afecţiune pulmonară cauzată de inhalarea prafului de asbest. aglomerare de ţesut miocardic specializat în conducerea influxului nervos. în ciclul cardiac. nodulul Aschoff-Tawara comandă transmisia excitaţiei venită de la nodulul Keith şi Flack. metodă de diagnostic biologic de decelare a sarcinii sau gestaţiei care se bazează pe influenţa hormonilor gonadotropi din urina de femelă gestantă asupra aparatului genital al şoarecului femel impuber. ASA ARE ASBESTOZĂ ASCARICID ASCARIDIOZĂ ASCARIZI ASCĂ ASCHEIM . în care sunt produşi sporii. la ciupercile ascomicete.. mâinile. acumulare de lichid în cavitatea peritoneală. piciorul. stare caracterizată prin dificultate sau oprire completă a ventilaţiei pulmonare. care nu are sex.ZO DEK ASCHOFF-TAWARA ( ODUL) ASCITĂ ASCITĂ CHILOASĂ ASCOMICETE ASCORBIC ACID ASCULTAŢIE ASE. sin. clasa nematoda. metoda este atestată la femeie.. care provoacă asfixia. amil + aza) condiţie în care microorganismele sunt absente. este situat în partea posterioară a peretelui interventricular. coloana vertebrală. denotând un fel de îmbrătrânire prematură. denumiţi popular „limbrici“. substanţă care suprimă ascarizii. ASEPSIE ASEPTIC ASEXUAT ASFIXIA T ASFIXIE 67 . lipsit de microorganisme. boală parazitară determinată de infestarea cu ascarizi din familia Ascaridiidae. vitamina C metodă generală de examinare care utilizează simţul auzului.

încorporarea substanţelor nutritive de către organism. a + sporon – sămânţă. assommer – a ucide lovind cu un corp dur şi greu) manoperă practicată în abator asupra unui animal înaintea sacrificării făcută cu scopul de ameţire. fără simptome.naştere). aparat sau instalaţie folosită pentru efectuarea asomării. relativ benign. lipsa de coordonare în vederea unei acţiuni. absenţa oricărei simetrii. deformând realul pentru a-l face asemănător unei scheme mentale. micoză provocată de diferite speciile de Aspergillus. Aspergillus fumigatus sau. mai puţin frecvent. a + syn – împreună. klinein – a înclina) lipsa tendinţei capului fetusului de a se angaja în timpul expulzării prin bazin păstând distanţa egală între sacrum şi pubis. genesis . (lat. defect de emisiune a spermei prin absenţa secreţiei sau prin imposibilitatea ejaculării. infecţie a parenchimului pulmonar cu o ciupercă microscopică. care poate fi asimilat. numit aspergilom. a + sitos – hrană. absenţa totală sau parţială a conjugării sau împerecherii cromozomilor omologi în profaza I a meiozei. (gr. neconsum voluntar de hrană. activitatea mentală a copiilor. (gr. se execută fie prin lovire puternică a capului cu un ciocan. gennan – a produce) lipsa posibilităţii de a produce spori. se spune despre o persoană incapabilă să se adapteze normelor de viaţă în societate. fie prin curent electric sau prin alte mijloace. rezultă cromozomi univalenţi. se poate manifesta prin constituirea unui ghem micotic. mâncare).ASIALIE ASIMETRIE ASIMILABIL ASIMILAŢIE (gr. lipsa paralelismului între axul capului fătului şi axul longitudinal al bazinului matern. acid acetilsalicilic.salivă) lipsa salivei. producerea unei sperme necorespunzătoare cantitativ şi calitativ. enzimă care catalizează hidroliza grupei amidice din molecula asparaginei. post. aspergillus – mănunchi de busuioc. (fr.sămânţă. care nu produce simptome. sin. tulburări ale motilităţii manifestate prin imposibilitatea de a face simultan mişcări elementare. ciupercă din metal folosită la stropit) gen de ciuperci ascomicete cuprinzând multiple specii. ASIMPTOMATIC ASI APSĂ ASI CLITISM ASI ERGIE ASISTOLIE ASITIE ASOMARE ASOMATOR ASOCIAL ASPARAGI AZĂ ASPERGILLUS ASPERGILOZĂ ASPERGILOZĂ PULMO ARĂ ASPERMATOGE EZĂ ASPERMIE ASPIRI Ă ASPOROGE 68 . (gr. a + sialon . cu alte specii de Aspergillus. (gr. a + sperma . incapacitatea unui organ de a desfăşura o sistolă completă.

os de formă cubică din care cauză în antichitate astragalul de miel era utilizat ca zar în jocurile de noroc. zone sau puncte din tractul aerofor a căror excitaţie provoacă astm. frică de fulgere şi tunete. fibrele sau microtubulii asterieni care radiază în citoplasmă sunt organizate de partea distală a centriolului. 2. în fracturi. clasă din încrengătura Echinoderma. sunt birefringente. os tarsian numit şi talus. (gr. a + stasis . ASTERIDE ASTIGMATISM ASTM ASTMOGE ASTM CARDIAC ASTM EOZI OFILIC TROPICAL ASTRAFOBIE ASTRAGAL ASTRAGAL ACCESORIU ASTRAGALECTOMIE ASTRAGALO-CALCA EA ASTRAGALO. criză de sufocare survenită mai ales noaptea la bolnavii cu insuficienţă cardiacă. pneumonia eozinofilică tropicală. lipsa de secreţie grăsoasă a pielii normale. eschilă. ex steaua de mare. cu formă pentagonală sau de stea.punct) defect de curbură a mediilor refrigerente ale ochiului cauzând imposibilitatea convergenţei într-un singur punct a razelor homocentrice. crabilor). medicament cu acţiune locală. constituită din cinci antimere. sin. stare patologică în care există o nevoie intensă de aer. evacuarea acestuia din plămâni făcându-se cu dificultate. osul trigon excizia astragalului sin. formând o tumoare. agent care poate provoca accese de astm. care produce retractarea ţesuturilor prin precipitarea sau coagularea reversibilă a proteinelor de suprafaţă. homarilor. multiplicarea exagerată a celulelor nevroglice denumite astrocite. frică de furtună. persoană suferind de astenie.staţiune) pierderea facultăţii de a menţine corpul în poziţie vetricală (patrupedală la animale). sub formă de stea. calcaneo-astragalian care se referă la astragal şi la osul navicular sau scafoidul tarsian. 1. diminuare patologică a capacităţii de efort fizic şi psihic. mică bucată de lemn sau metal pătrunsă accidental sub piele ori sub unghie. care înconjoară centrosomul în mitoză şi meioză. fragment rezultat prin "explozia" osului. sinonim cu xeroză. a + stigma . figură simetrică.ASTACI A ASTAZIE ASTEATOZĂ ASTE IC ASTE IE ASTER pigment roşu carotenoid care se găseşte în corpul crustaceilor (racilor. sin.AVICULAR ASTRI GE T ASTROCITOM ASTUPARE AŞCHIE 69 . cu stază pulmonară. (gr. obturarea unui canal sau a unei cavităţi prin acumulare de materii. au simetrie radiară.

sindrom pulmonar secundar al unei obstrucţii bronşice. care suferă de ataxie. IOA ATARACTIC ATARAXIC ATARAXIE ATAVISM ATAXIC ATAXIE ATEL.1926). dezvoltarea incompletă a buzelor. profesor universitar.. a studiat transmiterea energiei nervoase.AŞTEPTARE metodă care constă în a lăsa să acţioneze mijloacele naturale de apărare ale organismului şi de a nu folosi decât mijloace igienice şi dietetice. 1. sin. a iniţiat fiziologia muncii. unul din fondatorii fiziologiei animale româneşti.. prin care se menţin caracterele At. care nu este regulat sau obişnuit. neuroleptic. 1. apoplexie (atac cerebral). ATELĂ ATELAJ ATELECTAZIE ATELIE ATELOCARDIE ATELOCHEILIE ATELOGLOSIE ATELOG AŢIE ATELORAHIDIE ATEROGE ATEROM 70 . linişte morală. după reducerea fracturii. dezvoltarea incompletă a cordului. medic veterinar. observată la naştere. 2. termen utilizat pentru a denumi o leziune arterială cronică sub formă de focare care conţin o masă ca o cocă. în limbaj curent. carton. proces anatomopatologic constând în turtirea alveolelor pulmonare. indicând insuficienţa în dezvoltarea unui organ sau a unei părţi a corpului. detaşare. prefixe de origine greacă pentru incomplet. indiferenţă. ATAC ATACTIC ATA ASIU. dezvoltarea incompletă şi defectuoasă a coloanei vertebrale. planşetă mai mult sau mai puţin rigidă (lemn. până la apariţia unui simptom semnificativ care impune un tratament corespunzător.. grunjoasă şi care leziune duce la indurarea pereţilor arteriali. lipsa congenitală a mamelonului. imposibilitatea sau dificultatea coordonării mişcărilor active. plasată în afara corpului pentru a se corija o diformitate sau pentru a se menţine imobile fragmentele unui membru fracturat ori luxat. abr. cu criză cerebrală. 2.). 1.. care produce dispariţia agitaţiei. dezvoltarea incompletă a mandibulei. (1968 . calmant. dezvoltarea incompletă a limbii. ATELO. sin. înhămarea sau înjugarea animalelor la un vehicul. piesă sau placă metalică ce se fixează în şuruburi sau prin ligaturare pe cele două fragmente ale unui os fracturat pentru a le menţine în poziţie normală. 2. antitrombină. piele tăbăcită etc. ereditate ancestrală fundamentale.. care se referă la ataxie. metal. chişti dermici care conţin o masă ca o cocă. determină ateroscleroză. acces brusc care marchează debutul unei maladii sau care survine în cursul evoluţiei sale. în limbaj clinic.

care se referă la atlas şi la axis. în medicină se folosesc diferite tipuri de atomizoare pentru administrarea unor medicamente.dublu). aparat destinat să disperseze un lichid în particule foarte mici. atlas + didimos . recesus epitimpanic. monstru cu două capete contigui ataşate la un gât scurt. se compune dintr-un nucleu ce cuprinde particule neutre şi particule pozitive şi dintrun strat periferic cu particule negative. mai specific. sin. cea mai mică particulă a unui corp simplu. care şi-a pierdut tonusul normal. sin. diminuare a stării de tensiune relativ fiziologică pe care o au. antroaticotomie. susceptibil să intre în combinaţii chimice.I. (gr. obişnuit. ATEROSCLEROZĂ ATETOZĂ A. atitudinile pot fi: staţiune. sub formă de jet sau nor. decubit. prescurtare folosită pentru (serviciul de) terapie intensivă. prin extensie. care nu este cu aspect normal. absenţa secreţiei glandei tiroide. unele organe contractile. (ital. v. în perioada de repaus. attitudine). lipsit de tonus. în sens larg. (gr.T. stratul de gaze care înveleşte globul terestru. epitimpanită. iar în dentistică pentru toaleta gingivo-dentară. putând duce la obstrucţii sau rupturi vasculare. ATICĂ ATICITĂ ATICOA TROTOMIE ATICOTOMIE ATIPIC ATIROIDIE ATITUDI E ATLAS ATLOIDO-AXOIDIA ATLODYM ATMOSFERĂ ATOCHIE (ATOKIE) ATOM ATOMIZOR ATO ATO IC ATO IE ATO IE MUSCULARĂ ATO IA PRESTOMACELOR 71 . pozitia unui animal care stă pe loc. orice strat gazos care înveleşte un astru. absenţa congenitală a glandei tiroide şi.ATEROMATOZĂ afecţiune cronică a arterelor produsă prin depozitarea lipidelor şi a sărurilor de calciu în straturile profunde ale intimei sub formă de plăci ateromatoase cu conţinut gălbui şi păstos. parezia prestomacelor. proces patologic complex caracterizat prin formare de aterom cu reacţie scleroasă secundară. care nu evoluează după anumită schemă. sin. trecerea staţiune – decubit şi invers. prima vertebră a coloanei situată între occipital şi axis. sin.naştere) sterilitate feminină. deschiderea aticei prin trepanaţia temporalului. neutru electric. miatonie. etajul superior al cutiei timpanului conţinând capul ciocanului şi corpul nicovalei. varietate de otită medie în care inflamaţia acută sau cronică se referă în primul rând la atică. unic şi incomplet dezvoltat. poziţia aşezat etc. a + tokos . sindrom de natură extrapiramidală care afectează mai ales extremitatea distală a membrelor şi faţa.

T. AUDIOFO AUDIOGRAMĂ AUDIOLOGIE AUDIOPROTEZIST 72 . aurul este folosit în dentistică. dar sunt toxici. lipsit de toxicitate. sărurile se folosesc încă în tratamentul reumatismului. ATRAUMATIC ATREPSIE ATREZIE ATRIAL ATRIHIE (ATRIHOZĂ) ATRIOTOMIE ATRIŢIE ATRIU ATROCITOZĂ ATROFIC ATROFIE ATROPI Ă ATROPI ISM ATROPI IZARE Au. inoxidabil în aer. o lipsă de dezvoltare sau degenerescenţă unei formaţiuni anatomice. care ţine de cavitatea atrială a inimii. cu structura schematică A-R-P-P-P.P. nepermeabilizarea unui orificiu natural. 1. mai ales administrarea de picături în ochi pentru dilatarea pupilelor. P. reprezentare grafică a frecvenţelor şi intensităţilor sonore percepute de bolnav în timpul examenului audiometric. metal preţios.un grup fosfat.o pentoză. auriculotomie. cu acţiune parasimpaticolitică administrat sub formă de săruri solubile pe cale orală sau subcutanată. lipsit de troficitate. ţesuturilor sau organelor ca urmare a unor tulburări metabolice. ele sunt situate la baza cordului fiind despărţite de peretele interarterial. reacţionează la anumiţi agenţi de mediu prin reacţii alergice. simbol chimic pentru aur.gaură) termen generic. adaptarea. nu provoacă traumatism. rezistent la acizi. indicând o imperforaţie congenitală a unui lumen. administrarea de atropină în scop terapeutic. adenina. a + trizis . eroziunea pielii sau a unei alte suprafeţe prin frecare. hidroliza oricăreia din legăturile terminale fosforice este însoţită de o degajare de energie liberă fără traumatism. iar în oftalmologie. aparat acustic destinat persoanelor care suferă de surditate. coenzimă care participă la numeroase reacţii. 3. eliberarea. absenţa congenitală a părului. 2. cele două cavităţi cardiace situate în spatele ventriculelor. foarte maleabil. sub formă de colir. controlul eficienţei imediate şi permanente a protezei auditive şi educaţia protetică a deficientului de auz. ocupaţia presupune alegerea. unde A este o purină. specialist care se ocupă cu aparatele necesare celor cu deficienţă de auz. pentru dilatarea pupilelor. (gr. urmată de concentrarea şi flocularea lor în citoplasmă. compuşii săi au proprietăţi antiseptice puternice. alcaloid extras din beladonă. absorţia prin membrana celulară a unor micele coloidale şi a altor substanţe. acid adenozintrifosforic. sub formă de aliaj cu argint şi cupru. incizia atriului care se face în cursul unor intervenţii pe cord. intoxicaţie cu atropină sau beladonă. sin. scăderea volumului celulelor.ATOPIC ATOXIC A. R. abr. ştiinţa care studiază auzul. se folosesc oasele craniului pentru transmiterea vibraţiilor sonore nervului auditiv. tulburări cronice de nutriţie întânite la sugari în urma unor boli şi mai ales în urma diareii de lungă durată. riboza.

examen medical ce constă din ascultarea zgomotelor ce se produc în interiorul corpului. atriogramă. infecţioasă inoculabilă comună mai multor specii de animale produsă de un virus specific şi manifestată prin encefalită. inversarea pronumelor.. manifestate la doze foarte mici. autism care există de la naştere sau începe aproape întotdeauna în cursul primelor treizeci de luni de viaţă. au acţuni multiple. acţiunea de a asculta sau de a auzi. participă la unele procese fiziologice şi intervin adesea împreună în diferite procese patologice (inflamaţii.. primul hominid primitiv. care se referă la aur. crizoterapie. paralizia bulbară infecţioasă. 1. imaturitatea structurii gramaticale şi incapacitatea folosirii termenilor abstracţi. care îl conţine sau care îl utilizează. sin. aplicând urechea pe partea ce trebuie examinată sau cu ajutorul unui stetoscop (mediată). atriotomie.. dacă ea se dezvoltă. auscultarea poate fi directă (imediată). AUROTERAPIE AUSCULTAŢIE AUSTRALOPITEC AUT. se caracterizează prin ecolalie. diverticul care prelungeşte atriul drept sau stâng. care se referă la ureche sau la urechiuşă ori auricul cardiac. răspunsurile la stimulii auditivi şi uneori la cei vizuali sunt anormale şi survin de obicei grave dificultăţi de înţelegere a limbajului vorbit. foarte intense. isterie.sfărâmare) liza unor porţiuni din corp prin fermenţi proprii. autos + klasis . psihoză infantilă. pleistocenului în sudul şi estul Africii. AUTISM AUTISM I FA TIL 73 . referitor la auz. prurit.. AUTO. cel de-al cincilea deget sau degetul mic (minimus).. (gr. fosil. simptom prodromal la un atac de epilepsie. substanţe care se găsesc în mod normal în organism. sindromul Kahner. sin. alergii etc). pierderea contactului cu realitatea şi scufundarea în lumea trăirilor interioare. eventual forme respiratorii şi septicemice.. vorbirea este întârziată şi. sin. prefix pentru aur. boală. apărut la începutul AURĂ AURIC AURICUL AURICULAR AURICULOGRAMĂ AURICULOTOMIE AURICULOVE TRICULAR AURIFICARE AURO. AUTOCLAZIE AUTACOIZI prefixe de origine greacă pentru „sine însuşi”. sin. partea din electrocardiogramă care corespunde activităţii atriului. 2. pseudoturbare. nivelul de inteligenţă variază de la întârziere importantă la normal sau chiar peste normal.AUDIOVIZUAL AUDITIV AUDIŢIE AUJESZKI care se referă la transmitere prin auz şi văz. percepţia sunetelor. care se referă la auriculele şi ventriculele inimii. procedeu stomatologic de obturare dentară ce constă în umplerea cavităţii cariei cu aur pur. astm.. sin.

AUTOAGLUTI ARE AUTOAGLUTI I Ă AUTOALOPOLIPLOID AUTOA ALIZĂ AUTOA TICORPI AUTOA TIGE AUTOAPĂRARE AUTOCATALIZĂ AUTOCLAV AUTOCLAVARE AUTOCLAZIE AUTOCOMPATIBILITATE AUTOCRITICĂ AUTOFAGIE AUTOFECU DARE AUTOGAMIE AUTOGE 74 . folosit pentru sterilizare prin vapori sub presiune a mănuşilor. recipient de metal. aglutinine prezente în ser. este vorba aproape întotdeauna de melancolici sau de alcoolici. anticorpi autologi. care suferă de autism. anticorpi care apar prin stimularea manifestată de un antigen provenit din propriul organism (autoantigen). fuziunea unor gameţi masculi şi femeli produşi de acelaşi individ. facultatea de a aprecia propria comportare şi propriile acţiuni. care se produce sau se dezvoltă fără intervenţiii străine. sin. unirea unor gameţi masculi şi femeli produşi pe aceiaşi plantă. care se formează în organism. fuziunea gameţilor masculi şi femeli produşi în aceiaşi floare la plantele hermafrodite. (gr. antigen autolog. autos + klasis . în unele condiţii. să aglutineze globulele roşii din propriul sânge. poliploid complex în care este combinată autopoliploidia cu alopoliploidia. ansamblul de macanisme interne prin care organismul reuşeşte să îşi menţină echilibrul biologic normal. observarea de sine şi analiza unei tulburări mentale şi a circumstanţelor care o condiţionează.sfărâmare) liza unor porţiuni din corp prin fermenţi proprii. sin. consum din propriile rezerve când organismul este supus inaniţiei. instrumentelor etc. substanţă cu proprietăţi antigenice (imunogen) eliberată de propriul organism. varietate de delir în care subiectul se acuză de fapte rele imaginare sau exagerate faţă de realitate. cu pereţi groşi. autofecundare în care doi nuclei fraţi fuzionează în cadrul aceleiaşi celule. reacţia unei celule sau substanţe datorită influenţei unui produs sau unei secreţii proprii. cu închidere ermetică. un asemenea genotip integrează seturi cu numere variabile de cromozomi şi de origini diferite. de obicei cilindric. în special dintr-un ţesut sau organ infectat ori lezat. pansamentelor. plantele hermafrodite cu polenizare directă se numesc autogame. catalizarea unei reacţii datorită chiar produselor rezultate din reacţie. sterilizare prin vapori de apă sub presiune a unor materiale şi instrumente medicale.AUTIST AUTOACUZARE care se referă la autism. adunarea spontană şi aderarea între ele a eritrocitelor în momentul recoltării sângelui. în psihiatrie. care sunt capabile.

independenţă funcţională. de a străbate stilul şi de a fecunda ovulele proprii. autoimunizarea poate duce la stări patologice. fenomen în care proteinele organismului se desfac datorită unor enzime care iau naştere în celulele propii. lizine care produc distrugerea eritrocitelor propii.a strica. termen pentru a indica un neoplasm provenit din celule care apar în mod normal în organul respectiv. interesate. ce survine în unele cazuri de alienaţie mentală. fenomen care constă în inhibarea polenului propiu de a germina. automatismul ambulator este impulsul manifestat prin mers până la epuizare.sânge + therapeia) metodă de tratament în care se utilizează sângele propriu prin recoltare dintr-o venă şi introducerea lui imediat pe cale s. stare care rezultă din imunizarea unui subiect faţă de structuri proprii. AUTOHTO AUTOIMU ITATE AUTOI COMPATIBILITATE AUTOI FECŢIE AUTOI FESTARE AUTOI TOXICAŢIE AUTOGREFĂ AUTOLIZĂ AUTOLIZI E AUTOLOG AUTOMATISM AUTOMATIZARE AUTOMUTILARE AUTO OMIE 75 . a devasta. transformarea unei activităţi voluntare în activitate automată. automatism cardiac (forma cronotropă). fie normali. executarea unor acte fără ca voinţa să poată interveni. este practicată uneori de subiecţi care vor să scape de uinele obligaţii sau responsabilităţi (serviciu militar. a face pagubă) infestare cu un parazit care este deja în organism indiferent în ce stadiu se găseşte. (gr. (gr. 1. acuzare în justiţie) ori pentru obţinerea unor avantaje. sin. mutilarea voluntară.c. intoxicaţie prin produşi de metabolism ai propriului organism. molipsire) îmbolnăvire prin microbi care s-au găsit în organism de mai mult timp şi care în anumite împrejurări – fie prin slăbirea rezistenţei organismului. dat fiind repetarea sa foarte frecventă. indigen. în medicină. sin. ţesut transplantat dintr-o parte în alta a unui organism. liza propriilor eritrocite de către serul sanguin propiu. autoaglutinare. simptom observat în turbare la câine. sau i. fie prin creşterea virulenţei microbilor declanşează îmbolnăvirea organismului. se poate pune în evidenţă prin prezenţa de anticorpi faţă de structurile proprii. autos + inficio-feci-fectum-ere. produs sau component provenind de la acelaşi organism 2. se spune despre o infecţie contractată în locul unde trăieşte bolnavul. autos + infesto(are) – a ataca.AUTOGREFĂ AUTOHEMAGLUTI ARE AUTOHEMOLIZĂ AUTOHEMOTERAPIE implantarea într-un organism a unei porţiuni dintr-un ţesut preluat din acelaşi organism. fie anormali.m. care trăieşte acolo unde este născut. autos + haima . a corupe. (gr. printre care lupusul eritematos acut diseminat.

împerecherea în meioză a cromozomilor de la acelaşi părinte într-un alopoliploid. autos + polys – mult. el este sistematizat în: bazipodiu (carp şi tars). omul are 44 autozomi şi 2 cromozomi sexuali. AUTOPOLIPLOIDIE AUTOPSIE AUTORADIOGRAFIE AUTOSEXARE AUTOSI DEZĂ AUTOSUGESTIE AUTOTOMIE AUTOTOXEMIE AUTOTOXICOZĂ AUTOTOXI Ă AUTOTRA SFUZIE AUTOTRA SPLA T AUTOTROF AUTOVACCI AUTOVACCI ARE AUTOZOM 76 . îndeosebi după culoarea penajului. este o practică relativ curentă datorită pericolelor infectării cu hiv prin tranfuzie. examinarea unui cadavru după deschiderea cavităţilor şi disecarea corpului în vederea stabilirii cauzei morţii. autointoixicaţie. fenomenul este un reflex declanşat de o excitaţie care provoacă o violentă contracţie musculară. care este capabil să-şi procure hrana. fragmentul de ţesut folosit în autoplastie. care opreşte hemoragia. dar nu sunt legaţi de sex. denumire pentru definirea regiunii distale a membrelor de la carp la tars în jos. eidos – asemănător) fenomen prin care se face o multiplicare a numărului de cromozomi somatici. imaginea se obţine pe o peliculă de emulsie fotografică.AUTOPLASTIE AUTOPODIU implantare de grefon propriu. sin. termen utilizat în medicina omului. sin. în afară de orice influenţă străină. transfuzia la o persoană a propriului sânge. exceptând cromozomii sexuali (heterocromozomi). sin. metapodiu (metacarp şi metatars) şi acropodiu (zona falangiană). necropsie. prin sinteza substanţelor organice direct din materialul anorganic. cei 44 autozomi formează 22 perechi de cromozomi identici. tratament cu vaccinuri preparate din germeni proveniţi chiar de la bolnavi (autovaccin). independent de substanţele organice din mediu. fiecare din cromozomii ce alcătuiesc patrimoniul genetic al unei persoane. autointoxicaţie. toxină produsă în organism. prelevat înaintea unei intervenţii chirurgicale sângerânde sau stocat în prealabil în vederea unei operaţii. însuşire a unor rase sau hibrizi de păsări care permite recunoaşterea sexului de la vârste timpurii după caracterele de exterior. vaccin preparat din produsele recoltate de la organismul căruia se va administra sau la alte animale din acelaşi lot. autoamputarea unei părţi a corpului. capabilă să-i împiedice funcţionarea şi dezvoltarea. bazată pe studiul imaginii fotografice a localizării în ţesuturi a unei substanţe radioactive. sugestie apărută spontan la o persoană. fiind prezenţi atât la fetele cât şi la băieţii care provin din aceeaşi descendenţă. mărirea garniturii de cromozomi. (gr. concomitent muşchiul extensor formează o diafragmă homostatică. metodă modernă de cercetare.

ori poate fi eliminat mort sau neviabil. (lat. care ajută pe cei având calificare. AVERSIU E AVES A. a aripilor şi a sângelui cald. din care fac parte păsările. glicoproteină existentă albuşul de ou. caracterizate prin prezenţa penajului. în acest caz. de unde printr-un sistem special de transport. rahitism. unde suferă un proces de resorbţie. care este lipsit de virulenţă. beriberi. atrioventricular (folosită mai ales în electrocardiografie). scorbut. denumirea primelor stadii ale celulelor sexuale.V. ca şi în celulele spermatice. abr. polen.vorbire). derivaţia unipolară în care electrodul este fixat pe braţul stâng. ayxe + pathos) tulburări de creştere. semnalată şi în oviduct la găini. expulzarea din cavitatea uterină a produsului de concepţie până în luna a IV-a inclusiv.AUXILIAR AUXI Ă AUXOCIT AUXOLOGIE AUXOPATIE AUXOTROF AUZ A. sin. Termen care defineşte un microorganism mutant defectiv nutriţional care a pierdut capacitatea de a forma enzime ce catalizează o reacţie în producerea unui constituient celular necesar. care se referă la păsări. maceraţie. abr. seminţe. este produsă în fructe. simţul auzului.V. produs de concepţie care nu îşi mai continuă dezvoltarea în cavitatea uterină din cauza întreruperii gestaţiei. (gr. (gr. putrefacţie. în frunze tinere şi mai ales în mugurii în dezvoltare. sin. dezgust. acesta poate fi reţinut în uter. abortus – a naşte înainte de vreme). pelagră. sin. este condusă spre celulele din zonele de creştere. AVORT AVORT PARATIFIC AVORTO 77 .L. pentru favorizarea cicatrizării. mumifiere.V. simbol pentru derivaţia unipolară augmentată. repulsie declanşată instinctiv. procedeu chirurgical care constă în excizia buzelor unei plăgi (care se doreşte a fi reunite prin sutură) sau a unei suprafeţe de ţesut. AVIAR AVIDI Ă lucrător sanitar de nivel neprofesional. orice afecţiune sau ansamblu de tulburări cauzate de lipsa uneia sau a mai multor vitamine.F. în care electrodul explorator este fixat pe gamba stângă. disciplină care studiază creşterea organismelor. avort provocat de salmonele. ayxe + logos . vârful tulpinii şi al rădăcinii. sin. substanţă organică regulatoare a creşterii plantelor. i se atribuie un rol nedefinit clar încă în fiziologia reproducţiei. clasă de vertebrate superioare. AVIRULE T AVITAMI OZĂ AVITAMI AVITAMI AVITAMI AVITAMI AVIVARE OZĂ B1 OZĂ C OZĂ D OZĂ PP A.

G. în cantitate mare. sedativ utilizat pentru tranchilizarea animalelor la transport (la porci). bacterie aerobă din sol care fixează azotul liber din aer. după moartea bacteriei. 2. adâncitură anatomică structurată între partea superioară şi internă a braţului şi peretele lateral al toracelui. (lat. absenţă totală de spermatozoizi în spermă. tiamina. AVULSIE AX CEREBROSPI AL AX. combinaţii cu cicluri de 5 atomi. vitamina A. ca heteroatomi. axium – ax. sin.R. AXĂ AXO AXOLEMA AXO EMA AXE IC AXEROFTOL AXIAL AXILAR AXILĂ în E. eliminarea exagerată de produşi azotaţi în urină. etc). pereche) fără pereche. axon – axă + nema . nevrax.. element chimic răspândit în atmosferă. cele două vene cave. riboflavina.grăsime) grăsime de porc. în jurul căreia se poate efectua rotaţia unui corp. sin. fiecare dintre cele trei vene impare care leagă. animal de laborator lipsit de orice germen saprofit sau respectiv patogen. (gr. fiinţele vii care au nevoie de oxigen nu pot trăi într-un mediu format numai din azot. derivate de la furan. vitamina B12. N şi O sau N şi S. stadiul larvar acvatic al unei specii de salamandre. pe laturile coloanei vertebrale toracice. (gr. acidul nicotinic. uraţi etc.teacă) membrană care acoperă axoplasma. reală sau fictivă. prelungirea celulei nervoase care conduce influxul nervos de la corpul celulei în sens centrifug. sin. această bacterie secretă produşi stimulatori pentru creşterea plantelor (acidul pantotenic. biotina. (gr. linia dreaptă. azotul organic este mineralizat şi folosit de către plantele superioare. lemma . transformându-l în azot uşor asimilabil de către plante. regiune axilară. partea sistemului nervos conţinută în craniu şi în canalul rahidian. creşterea. a + zygos – jug. pierderea unui membru sau a unei porţiuni din organism prin smulgere. sin. tiofen sau pirol şi care conţin. (gr.V. superioară şi inferioară: marea venă azigos la dreapta şi cele două vene mici azigos la stânga. 1.C. care se refră la axa unui corp. axon + plasma – formaţie) protoplasma axonului. mielencefal. AXIS AXOLIT AXOPLASMĂ AXU GIA AZAPERO A AZIGOS AZIGOS (VE A) AZOTOBACTER AZOLI AZOOSPERMIE AZOT AZOTEMIE AZOTURIE 78 . nitrogen.fir) partea axială a cromozomului. simbol pentru derivaţia unipolară în care electrodul explorator ester fixat pe braţul drept. axon – axă. osie + unguen .A. într-un an această bacterie poate fixa 20-40 kg azot per hectar. în mecanică. în sânge a produşilor de excreţie azotaţi: uree. cuprinzând encefalul şi măduva spinării. a doua vertebră cervicală care este prevăzută cu o prelungire (apofiză odontoidă) în jurul căreia se execută mişcările de rotaţie ale atlasului. care se referă la axilă.

a doua literă a alfabetului grec. antibiotic cu spectru folosit în general ca biostimulator. simbolul chimic al bariului. uneori insuficienţă renală. 1. schimbare ereditară într-o genă mutantă care restaurează secvenţa originară a nucleotizilor. care se referă la bacili. produse patologice pentru a pune în evidenţă prezenţa bacililor. boală produsă de un protozoar din genul Babesia. în mod normal se produce flexia degetelor. icter.B B Ba. extensia lentă a halucelui. lapte degresat şi acidulat prin fermentaţie lactică. 79 . dejecţii. în care se găsesc una sau mai multe seminţe. cu miez (mezocarp) suculent. sin. trecerea bacililor în sânge. examinarea unor organe. â BABEUR BABI SKI (SEM UL) BACĂ BACIL BACIL PIOCIA IC BACILAR BACILEMIE BACILIFORM BACILLUS PERTUSSIS BACILOSCOPIE BACILOZĂ BACILUL PESTEI BACILURIE BACITRACI Ă BACK-MUTAŢIE trecerea bacililor în urină. fruct cărnos. 2. prin intermediul unei căpuşe şi manifestată prin febră. asociată câteodată cu extensia celorlalte degete. Bordetella pertussis. 2. sin. provocată de o excitaţie mecanică a marginii externe a plantei. arătând o leziune a fascicolului piramidal. inversia sau reversia (prin mutaţie) a unei gene mutante în forma sa originară. hemoglobinurie. anemie hemolitică. simbolul unităţii de intensitate sonoră bell. transmisă ocazional la om de la animale. cu endocarp nesclerificat. semnul lui Babinski este patologic după vârsta de 18 luni. bacterie în formă de bastonaş. în formă de bacil (bastonaş). bolnav de tuberculoză care elimină bacili tuberculoşi în spută. β BABCOCK (OPERAŢIA) BABESIOZĂ 1. grupă sanguină. rezecţia parţială a rectului în cancer. numele dat de obicei pentru bacteria Pseudomonas aeruginosa. Yersinia pestis – agentul ciumei (pestei). afecţiune provocată de un bacil.

bacterie care descompune carbohidraţii. bacterie din sol (Bacillus denitrificans). virus care trece filtrul pentru bacterii. bacterie care degradează celuloza din resturile vegetale în compuşi mai simpli. fixarea bacteriilor în corpul animal în diferite organe. microscopia etc. eliberându-se azotul molecular. o singură celulă bacteriană poate fi lizogenică pentru mai mulţi profagi. hidrogen sulfurat etc. bioxid de carbon. care are proprietatea de a liza unii microbi având o strânsă specificitate. activitatea acidifiantă a bacteriei lactice.BACK-CROSS BACTERICID BACTERIE BACTERIE AEROBĂ BACTERIE A AEROBĂ BACTERIE CELULOLITICĂ BACTERIE CHEMOTROFĂ BACTERIE CROMOGE Ă BACTERIE DE PUTREFACŢIE BACTERIE DE ITRIFICATOARE încrucişarea unui hibrid cu unul dintre părinţi. reduce nitraţii şi nitriţii. formând în special acidul lactic. utilizând culturile. liza microbilor sub acţiunea unor substanţe din organism. bacterie care necesită oxigen elementar liber pentru existenţa ei bacterie care nu necesită prezenţa oxigenului liber sau dizolvat pentru metabolism. animale sau plante. nume dat în mod curent bacilului cărbunelui (Bacillus anthracis). inoculările. substanţă care provoacă moartea bacteriilor. metan. invizibil cu microscopul obişnuit. bacterie care atacă substanţele organice şi animale. microorganism unicelular din genul Schizomycetes. care segregă ca markeri bacteriali şi ocupă loci specifici. în aceste condiţii nitraţii sunt utilizaţi ca acceptori de hidrogen. BACTERIE LACTICĂ BACTERIE LIZOGE Ă BACTERIE PATOGE Ă BACTERICID BACTERIDIE BACTERIEMIE BACTERIFORM BACTERIOCI BACTERIOFAG (FAG) BACTERIOLIZĂ BACTERIOLIZI E BACTERIOLOGIE BACTERIOPEXIE BACTERIOSTATIC 80 . în formă de bacterie. care produce diferite boli la oameni. descompunându-le până la apă. produs sau substanţă care provoacă moartea bacteriilor. la conservarea furajelor. bacterie care posedă în genomul său un virus – profag. ramură a biologiei care are în studiu bacteriile (structură. bacterie autotrofă care foloseşte ca donator de electroni substraturi anorganice oxidabile. prezenţa de scurtă durată a unor bacterii în sânge neurmată de fenomene de localizare secundară. anticorpi cu afinitate pentru un microorganism şi capabili să-i provoace liza. din grupa protitelor inferioare (procariote). o proteină produsă de o bacterie care este toxică pentru alte tulpini înrudite.). funcţii. capabil să împiedice multiplicarea bacteriilor. este folosită în industria alimentară. care în absenţa oxigenului. condiţii de viaţă etc. bacterie care are capacitatea de a forma pigmenţi.

un câmp sau o zonă determinată (în particular. dimercaptopropanol. în mod gradat. BALA O. ceea care se referă la gland şi la prepuţ. inclusiv a băilor de nămol.. produsă de obicei de acumulare de gaze în stomac sau intestin. dispnee. bursită poplitee. ele provin din reducerea şi transformarea perechii a doua de aripi şi au forma unor măciuci. bagasse.. aplicarea razelor infraroşii sau ultraviolete. salivă mai mult sau mai puţin vâscoasă sau spumoasă. senzaţie de preaplin la nivelul stomacului sau în altă parte a abdomenului. tijă maleabilă. organe senzoriale şi regulatoare ale zborului la diptere. (gr. a unui sistem destinat să exploreze sistematic.POSTITA toxină elaborată de o bacterie. a lua. sin. prin extensie. radiaţii solare. bacil din familia Bacteriodaceae. abr. apariţia defectului se datoreşte contaminării laptelui cu bacterii familiile Bacillacae şi Enterobacteriaceae. (gr. servind la exploatarea şi dilatarea sfincterului Oddi. ejectarea sângelui şi trecerea lui în vasele sanguine mari. cu ajutorul unui balistocardiograf. IC ITĂ O . bacteria + trepein – a apuca. utilizarea terapeutică a băilor de diverse temperaturi. indicând relaţia cu glandul penisului. cu capătul în formă de olivă. mecanică sau electrică.. (fr.. în special electrocardiograma. 1. constând din pensularea unei suprafeţe cutaneo-mucoase cu o soluţie medicamentoasă. febră.BACTERIOTOXI Ă BACTERIOTROP BACTERIURIE BACTEROIDES BADIJO ARE BAGASOZĂ BAKER (CHISTUL) BAKES (DILATATORUL) B.A. antidot în intoxicaţiile cu metale grele. care se scurge în manieră incontrolabilă din gura bătrânilor sau a bolnavilor cu turbare ori în crize de epilespie. BALA OPREPUŢIAL BALA SIERE BALE BALEIAJ BALISTOCARDIOGRAFIE BAL EOTERAPIE BALO ARE 81 . boală profesională observată la cei care manipulează reziduuri uscate de trestie de zahăr care se manifestă prin tulburări respiratorii: tuse. prezenţa bacteriilor în urină. terapeutic sau anestezic. British Antilewisite.. 2. imagine proiectată pe un ecran). deplasare în plan paralel. rezultatul înregistrat este balistocardiograma şi completează datele furnizate de alte metode grafice. a se îndrepta spre) denumire dată unor substanţe chimice care se fixează în mod electiv pe bacterii. lumină artificială şi. gradată în milimetri. a mişcărilor foarte discrete ale corpului uman produse prin contractarea inimii. defect de coagulare a laptelui sau maturare a brânzeturilor manifestat prin apariţia unor goluri dese în masa coagului sau a brânzei. care permite înregistrarea. BALA BALA BALA BALA . metodă de explorare folosită în cardiologie. care se referă la glandul penisului. procedeu profilactic.L. balanos . ajunse în lapte din furaje. nisip.trestie de zahăr). sin. gram negativi anaerobi.gland) inflamaţia mucoasei glandului penisului. aşternut sau gunoi. prefix de origine greacă. inflamaţia glandului şi a prepuţului. cuprinzând bacili cu capete rotunjite.

senzaţie dureroasă afectând o zonă alungită. durere în bară epigastrică. în timpul sistolei. activităţi sau discurs. care conţine un calmant cu astfel de proprietăţi. BA DĂ WELTMA BA G (MALADIA) BAR BA TI (BOALA) BARAJ-BLOCAJ BARĂ BARBERIO (REACŢIA) BARBE BARBITURIC BARBITURISM BARBULE BARIERA PLACE TARĂ 82 . sin. aromatic.1 mm coloană de mercur). compresă sau imobilizare în poziţia dorită. de compresie etc. toracică etc. 2. scurte şi fine. sin. această manifestare se exprimă clinic prin constituirea unui sindrom de clic apical sistolic. baros – apăsare) unitatea de măsură a presiunii atmosferice echivalentă cu presiunea a 1000 dine/cm2 (1000 milibari corespund la 750. reprezentate prin ramuri secundare. este un mijloc de apărare al produsului de concepţie. rami. indicând o reacţie de apărare sau de ambivalenţă. procedeu de identificare a petelor de spermă cu ajutorul acidului picric cu care se formează cristale de spermină. în trecut. bazată pe cercetarea flocurării serului sanguin influenţa clorurii de calciu.BALO IZARE VALVULARĂ BALOTARE BALSAM BALSAMIC BA DAJ prolapsul. obstacolul opus de placentă la trecerea unor compuşi toxici. mişcare imprimată prin mâna examinatorului unui corp solid care se găseşte liber într-un lichid în interiorul organismului. medicament aromatic. de consistenţă moale. urmată de ciroză şi ascită. uneia sau ambelor valvule mitrale refluate în atriul stâng. (gr. radii. în medicina legală. orice dispozitiv sau aparat folosit în chirurgie ca mijloc de contenţie. 1. metodă de determinare a disproteinemiei. 2. filamente subţiri şi lungi care cresc oblic din rahisul penei. compus din răşini. paralele. afecţiune caracterizată prin splenomegalie şi anemie. produs natural. caracter anormal la Drosophila melanogaster. părţile componente ale penei. piesă sau bandă textilă ce urmează să fie aplicată pe o regiune a corpului ca pansament. maladia ca atare şi etiopatogenia ei sunt în prezent contestate. agenţilor bacterieni etc din sângele femelei la făt. 1. dispuse pe latura superioară şi inferioară a barbelor. dar în acelaşi timp aceasta nu permite pătrunderea gamaglobulinelor materne şi din acest considerent la naştere fetuşii nu posedă mijloace de apărare specifice faţă de agenţii microbieni. folosit pentru frecţii şi unguente sau pentru prepararea unor soluţii pe bază de alcool sau uleiuri. întreruperea bruscă a unei mişcări. bruceloză. care constă înreducerea numărului de faţete ale ochilor. formând lama. intoxicaţie acută sau cronică produsă de barbiturice. 2. simptom observat la schizofrenici. orizontală. prin extensie. orice medicament hipnotic derivat din acidul barbituric sau omologii săi. în psihiatrie. 1. de origine vegetală. sin. fapt care se datoreşte unei gene mutante cu efect dominant situată pe heterozom. metaboliţilor.

în limbaj clinic. hidroxid de bariu: pudră cristalină foarte toxică. bastonaşele produc o vedere neclară şi fără culoare. ansamblul manifestărilor morbide provocate la sugar şi copilul mic de carenţa de vitamina C. care permite determinarea sexului cromatinian. folosită ca reactiv de laborator. aflată în nucleul celulelor somatice ale mamiferelor femele şi ale femeilor. 2. organ caracteristic ciupercilor basidiomicete. se formează la exteriorul basidiei pe pedunculi scurţi denumiţi sterigme. cauzată de un microorganism în formă de bastonaş. leziune provocată de modificările bruşte şi repetate ale presiunii atmosferice.. ar corespunde unui din cei doi cromozomi X ai cariotipului feminin şi care în celulele somatice devine inactiv. scorbut infantil. parazit al globulelor roşii şi ale celulelor endoteliale. chiar în luminozitate slabă. boală infecţioasă febrilă. endemică în unele văi ale munţilor Anzi. în timp ce conurile permit o viziune netă şi colorată. incidenţa pentru radiografia de faţa a articulaţiei lombo-sacrate. mică masă de cromatină intens colorabilă. prin percuţii repetate ale maselor musculare cu marginea palmei. intervenţie chirurgicală pentru rezolvarea unei hernii inghinale. folosită ca substanţă de contrast. dar numai când lumina este intensă (vedere diurnă).BARIU 1. adesea provocată de gonococ sau colibacil. inflamaţia glandelor Bartholin. astenie. BARLOW (BOALA) BARO. (gr. receptor senzorial care înregistrează o presiune externă sau o modificare a presiunii interne. sin. insolubilă în apă. prefix de origine greacă în relaţie cu greutatea. iar unele cu corpul de fructificaţie foarte dezvoltat. cu hifele pluricelulare. mai ales sub formă gelatinoasă sau în suspensie. baros – presiune + narkosis . sulfat de bariu: pudră albă. pentru radiografia tubului digestiv. format dintr-o celulă sau patru celule care produc spori. glande situate câte una de fiecare parte a jumătăţii posterioare a orificiului vaginal. pierdere în greutate. clasă de ciuperci – Basidiomycetes care cuprinde formele cele mai evoluate. se transmite prin înţepătura unui flebotom. receptori sensibili la lumină. glandă vulvo-vaginală. situaţi în zona periferică a retinei.aţipire) procedeu de narcoză în care se utilizează o presiune superioară presiunii atmosferice în momentul administrării prin inhalarea unui amestec anesteziant. tulburări cardiovasculare. sin. simptome caracteristice: tumefierea tiroidei. tehnică de masaj. BAROCEPTOR BARO ARCOZĂ BAROTRAUMATISM BARR (CORPUSCULUL) BARSO Y (I CIDE ŢA) BARTHOLI (GLA DA) BARTOLI ITĂ BARTO ELOZĂ BASEDOW (BOALA) BASIDIE BASIDIOMICETE BASSI I (PROCEDEUL) BASTO AŞ BATAJ 83 . diaree. exoftalmie însoţită de diverse semne oculare. afecţiune produsă prin funcţia excesivă a glandei tiroide (hipertiroidie)..

(lat. esenţial. (gr. vezi purine. spaţiul delimitat de cele două oase iliace unite anterior prin simfiza pubiană şi posterior de sacru şi coccis. se varsă în vena humerală internă.V. abr. 2. situat la joncţiunea marilor calicii. ax bazicranian. vezi pirimidine. segment lărgit al căilor urinare. care se referă la o bază chimică sau are însuşirile acesteia. berbec castrat. care se găseşte la baza unui organ. BAZAL BAZĂ BAZĂ EREDITARĂ BAZĂ PIRIMIDI ICĂ BAZĂ PURI ICĂ BAZE A ALOAGE BAZE AZOTATE BAZIFIL BAZICĂ BAZICRA IA BAZILAR BAZILICĂ (VE A) BAZI BAZI ET BAZIPETAL BAZOCELULAR BAZOFIL 84 . funcţia batmotropă a miocardului este capacitatea muşchiului cardiac de a răspunde unei excitaţii la un stimul prag dar numai în anumite perioade care alternează cu perioade refractare. bazofil. valvulă situată la orificiul de comunicare dintre ileon şi colonul ascendent. componente esenţiale ale acizilor nucleici ADN şi ARN. baze purinice şi pirimidinice a căror structuri diferă foarte puţin de cea a bazelor azotate normale din acizii nucleici. din care cauză miocardul nu intră în tetanie iar contracţia care se face la stimulul prag formează legea "totul sau nimic". ex. rezervor deschis de mari dimensiuni. inflorescenţe) dinspre vârf spre bază. care se referă la baza craniului. bathys – adânc + pnein – a respira ) respiraţie adâncă. v. termen care denumeşte apariţia şi dezvoltarea succesivă a unor organe (frunze. 2. situată deasupra cecului. cea mai voluminoasă dintre venele superficiale ale braţului. excipient sau pomadă. ceea care constituie baza unui organ sau structuri anatomice. principiul activ al unui medicament. mai ales alcalinitatea.BATAL BATIP EE BATMOTROP sin. partea inferioară a unui organ (ex. basis + philos – a iubi) celule sau granule celulare care fixeaza coloranti bazici. din care acestea iau naştere prin hidroliză acidă sau enzimatică. 1. totalitatea factorilor ereditari ai unei populaţii de animale sau unui singur individ. 1. bloc atrioventricular 1. se continuă la polul inferior prin ureter. orice substanţă capabilă să elibereze ioni de OH.A. vezi metabolismul bazal. sunt compuşi heterociclici cu azot: pirimidine şi purine. fundamental. sin. 3. BAUHI (VALVULA) B. care serveşte de bază unui organ. pelvis. 2. baza craniului) sau punctul de legătură al unui organ. care se referă la stratul cel mai profund de celule al epidermului.

congenitală sau consecinţa unui traumatism obstetrical. blastodiscul se găseşte într-un stadiu când segmentarea este încheiată şi când începe formarea endodermului. BEHIC (BECHIC) BEL BELTO 85 . provocată prin compresiunea pielii între os şi încălţăminte. a stratului cornos al epidermei. B6. BEA T (COL UTERI ) starea unui organ cavitar menţinut deschis datorită structurii sale sau elasticităţii. este proporţională cu grosimea stratului traversat. B12. în cazul când este un ou fecundat. BECK-DOLERIS (OPERAŢIA) tehnică de histeropexie prin fixarea ligamentelor rotunde la peretele anterior al abdomenului. abr. care nu se datoresc unor sunete venite din exterior. abr. ci unor cauze interne. percepute în mod continuu sau intermitent. afinitatea unei celule sau unui ţesut pentru coloranţi bazici. folosit incorect în loc de antibehic. după Bechterew Vladimir BECHTEREW (BOALA) Mihailovici. 1. neurolog rus (1857-1927). bacil Calmette-Guerin insuficientă închidere a orificiului intern al colului uterin. localizată în general pe faţa dorsală a degetelor piciorului. dureroasă. operaţiune care constă în îndepărtarea vârfului ciocului la BECOTOMIE păsări. în practica medicală se foloseşte decibelul. BEA T (DESCHIS. LARG) BEER-LAMBERT (LEGEA) lege fundamentală în colorimetrie care se referă la absorţia luminii de către o substanţă colorată traversată de un fascicul luminos.C. denumite muşcături albastre sau portocalii la câini. dificultate în vorbire caracterizată prinntr-o articulare ezitantă şi imperfectă a cuvintelor. spondilartrita anchilozantă. B3. 2. B. fracţiunea de lumină absorbită şi deci scăderea intensităţii luminoase.BAZOFILIE BĂ UŢ BĂTAIE (ZGOMOT) BĂTĂTURĂ BÂLBÂIALĂ BÂZÂIT (ZUMZET) B. îngroşare considerabilă.F. (gr. putând fi cauză de avorturi spontane repetate. B-COMPLEX B-CROMOZOMI 1.B. discul germinativ la oul de pasăre. Randolph (1928) pentru a indica corpusculi heterocromatici aflaţi în unele cariotipuri.G. B2. zgomote de intensitate variabilă. sin. creşterea anormală a numărului de granulocite bazofile în sânge. urechea umană fiind capabilă să aprecieze diferenţe de intensitate de zece ori mai slabe decât un bel. dură. fiecare din contracţiile şi dilataţiile alternative ale inimii şi arterelor. noţiune utilizată de geneticianul L. bechos – tuse) mijloc utilizat contra tusei. factor genetic care este responsabil de apariţia semnelor caracteristice. asemenea corpusculi au fost descoperiţi atât la plante cât şi la animale. Besnier-Boeck-Schaumann grup de factori de creştere printre care se numără vitaminele hidrosolubile B1. bex. în plus faţă de numărul normal de cromozomi. unitatea de măsură a intensităţii sonore.S.

lichid cu miros caracteristic. formate în ficat şi intestin. folosită pentru evidenţierea sângelui uman. lacuri etc. medic. extras din uleiuri uşoare de huilă. substanţă foarte puţin solubilă în apă. BE CE-JO ES (ALBUMI URIE) BE IG prezenţa în urină a unei proteine aparte.bun) lipsit de gravitate. care precipită la 5060°C şi se redizolvă la fierbere (Bence-Jones Henry. totalitatea proteinelor plasmatice cu o mobilitate electroforetică intermediară între alfa şi gamaglobuline. (lat. 1813-1873). fractura boxerilor. bujie maleabilă pentru dilatarea uretrei. adaptate vieţii de pe fundul lacurilor. culoare specifică la câinii Setter.2. folosite în terapie. folosit ca solvent în sinteza unei serii de compuşi organici. act sexual practicat de către o fiinţă umană cu un animal. plante şi animale. pe măsura care presiunea partială creşte. folosită ca mijloc de diagnostic. lipoproteine din serul sanguin. totalitatea organismelor. substanţă care combate efectele beta-adrenergice. având densitate mare (1. însuşirea unei boli care se vindecă uşor 1. reacţia de floculare a unei suspensii coloidale de benzoe în prezenţa lichidului cefalorahidian. foarte inflamabil. sin. produsă de inhalarea unor produse care conţin beriliu. substanţă care stimulează receptorii beta-adrenergici. acută sau cronică. a doua literă a alfabetului grecesc (β) care stimulează receptorii beta-adrenergici. unicelulare şi pluricelulare. mai ales în fecale. orice cateter uretral metalic. prin extensie. BE IG ITATE BE IQUE (SO DA) BE ETT (FRACTURA) BE TO BE ZE BE ZIDI Ă BE ZOE COLOIDAL (REACŢIA) BE ZOLISM BERI-BERI BERILIOZĂ BES IER-BOECKSCHAUMA BESTIALITATE BETA BETA-ADRE ERGIC BETA-BLOCA T BETAGLOBULI E BETALIPOPROTEI E BETA. begninus . mărilor şi oceanelor. reprezintă 9-15% din proteinele plasmei sanguine. electronii produc raze X foarte penetrante. precum şi în medicina legală. substanţă mult folosită în industrie. accelarator de electroni care dezvoltă o energie care poate ajunge la 300 mv. tratament radioactiv practicat eseţialmente cu ajutorul razelor beta. boală care prezintă leziuni asemănătoare celor din tuberculoză.MIMETIC BETA-SIMPATOLITIC BETATERAPIE BETATRO BEŢIA ADÂ CURILOR 86 . ce poate surveni la cei ce lucrează în industria de cauciucuri. stare comparabilă cu betia alcoolică care poate afecta scafandrul echipat cu o butelie de aer comprimat.210). care blochează receptorii beta-adrenergici. de la o adâncime de 30 metri. fractura bazei primului metacarpian. 2. prin bombardarea unui material. aceasta stare se datoreşte efectului narcotic al azotului. putând afecta toate organele. toxică.063-1. boală profesională pulmonară. boală carenţială datorată lipsei de vitamina B1 în alimentaţie. intoxicaţie profesională cu benzoli. termen utilizat pentru a caracteriza o boală sau un proces patologic care are o evoluţie favorabilă şi uşoară.

afecţiune produsă de paraziţi din genul Schistosoma (Bilharzia). BICEPS BICIPITAL BICIPITORADIAL BICO CAV BICO VEX BICUSPIDA BIE AL BIERMER (BOALA) BIFIDUS BIFOCAL BIFURCAT BIGEMI AT BILA BILATERAL BILHARZIA BILHARZIOZĂ BILIAR BILIOS BILOCULAR BILIRUBI Ă BILIRUBI Ă DIRECTĂ 87 . sare a acidului carbonic. bilharizioza intestinală şi bilharizioza vezicală. BIAURICULAR BICARBO AT conglomerări calcaroase care se pot forma în tubul digestiv. pigment roşu prezent în bilă. care se datoreşte unei hipersecreţii biliare. schistozomiază. dat fiind buna solubilitate în apă. în care există bilă. cavitate naturală divizată în două părţi. în particular la două părţi ale corpului sau la două organe cu structură simetrică. care durează sau se întâmplă la fiecare doi ani. referindu-se la lentile şi lunete. simbol chimic pentru bismut. 1. sin. în soluţie ca sare de sodiu. care este desfăcut în două părţi de la mijloc înspre partea terminală. 2. această conjugare are loc în ficat. anemie pernicioasă. în botanică plantă cu un ciclu vital ce durează doi ani. termen perimat. America de sud şi în Asia orientală. bis + geminus . care se referă la cele două urechi sau la cele două auricule ale inimii. bilirubina conjugată trecând în mod normal în bilă. 1. constituie esenţialul rezervei alcaline.BEZOAR Bi. în serul normal nu există decât în concentraţie mică. (lat. formă a bilirubinei care se poate doza direct. o creştere a concentraţiei şi apariţia sa în urină arată existenţa unei retenţii biliare extrahepatice ori intrahepatice.gemeni) termen utilizat pentru a caracteriza contracţii duble ale cordului care se succed la interval scurt. fiind vorba mai ales de lentile. care posedă două capete referindu-se în special la un muşchi anume. care se referă la muşchiul biceps brahial şi la inserţia sa pe radius. care posedă două focare. fiind vorba mai ales de lentile. care se referă la bilă. produsul de secreţie al ficatului. muşchi al braţului. valvula atrio-ventriculară care are două vârfuri. care prezintă două suprafeţe concave opuse. ţesuturi. în calculii biliari ca sare de calciu. desfăcut în două. care prezintă două suprafeţe convexe opuse. care conţine bilă. vomitat bilios. reprezintă o combinaţie de bilirubină şi acid glucuronic. care se referă la Bilharzia (parazit) sau este provocat de aceasta. există trei forme: bilharzioza asiatică (arteriovenoasă). 2. aceste boli sunt foarte răspândite în Africa. care se referă la muşchiul biceps brahial sau crural. care se referă la două părţi opuse şi simetrice. sin. anionul bicarbonat este unul dintre principalii anioni ai mediului intern.

1. concentraţia bilirubinei totale variază între 4 şi 8 mg/l. 2. care este divizat în doi lobi. compuşi care facilitează. pigment verde produs prin oxidarea bilirubinei. 2.comun) totalitatea animalelor şi vegetalelor care trăiesc într-un anumit loc. bios + koinos . care prezintă două lentile oculare. concentraţia sanguină normală este de 3-6 mg/l. în psihologie şi psihiatrie. prezenţa bilirubinei în exces. care se referă la cele două maleole. manifestată clinic cu sau fără icter decelabil. poate preceda apariţia icterului. 1. 2. care se execută cu ambele mâini. deci înainte de a ajunge în bilă. energia produsă în structurile vii (în procesele energogenetice). prezenţa patologică a bilirubinei în urină. numit biotop. bilirubina se găseşte mai ales sub formă liberă (bilirubina indirectă) şi sub formă conjugată (bilirubină directă). BILIRUBI EMIE BILIRUBI IC BILIRUBI URIE BILIURIE BILIVERDI A BILLROTH (OPERAŢIA) BILOBAT BIMALEOLAR BIMA UALĂ BI AR BI OCULAR BI UCLEAR BIOCATALIZATOR BIOCE OZA BIOCHIMIE BIOCLIMAT BIODEGRADABIL BIODISPO IBILITATE BIOELEME TE BIOE ERGIE 88 . prezenţa bilei sau sărurilor biliare în urină. ramură a biologiei care se ocupă cu studiul fenomenelor chimice care se petrec în organismele vii.BILIRUBI Ă I DIRECTĂ bilirubina care se dozează prin reacţia indirectă Van der Bergh reprezintă bilirubina care încă nu a traversat celulele hepatice. energia vitală exprimată atât pe plan somatic cât şi pe plan mental. doi constituienţi sau din două elemente chimice. vitaminele. mai ales al microorganismelor. gastreoctomie parţială care se face prin două tehnici diferite: tipul I şi II. 1. care este format din două unităţi. orice element chimic constituent al substanţei vii. care se referă la ambii ochi. în ser. totalitatea condiţiilor climatice ale unei regiuni şi care exercită o influenţă certă asupra dezvoltării fiinţelor. se spune despre o substanţă care poate fi descompusă cu ajutorul organismelor vii. grăbesc şi ordonează reacţiile metabolismului cum sunt enzimele. sub formă conjugată. responsabilă în parte de culoarea galbenă a serului. viteza şi cantitatea absorbită din principiul activ al unei preparaţii farmaceutice. este crescută în icterele hemolitice şi în icterul fiziologic al nou-născutului. prezenţa fiziologică a bilirubinei în sânge. care prezintă două nuclee. externă şi internă. determinată cu ajutorul curbei: timp/concentraţie în circulaţia generală sau prin stabilirea excreţiei urinare. (gr. element chimic indispensabil vieţii. ale gambei. care se referă la bilirubină. prin extensie. în urma creşterii sale în sânge. hormonii.

tesut. cea mai elementară unitate ereditară alcătuită din mai multe molecule materiale cu sediul în nucleu. diverse animale marine. preparat biologic folosit pentru apărarea sănătăţii animalelor aşa cum sunt vaccinurile şi serurile. corelată cu o combinaţie determinată a factorilor fizici. 1. studiul microscopic al structurilor celulelor vii. structurii genelor. macromoleculelor. 1. substanţă vie a celulei (fără incluziuni) reprezentând întregul corp al celulei. preparate biologice folosite la însilozarea furajelor. biologie vegetală. BIOM BIOMASĂ BIOMETRIE BIOMICROSCOPIE BIOMIMETIC BIO BIO OZĂ BIOPLASMĂ BIOPREPARAT BIOPSIE BIOPSIE PRI FORAJ BIOPSIE-EXEREZĂ BIOREMEDIERE 89 . compus care mimează. în final. a fiziologiei celulare. materia organică vie care intră în constituţia tuturor vieţuitoarelor. 2. astfel există biologie animală. 2. preluarea (printr-un act chirurgical) de la un animal viu a unei porţiuni dintr-un organ. se referă îndeosebi la elementele chimice prezente în mod normal în substanţa vie. teorie. nutriţia. microorganisme. metodă utilizată pentru selecţia animalelor şi care constă în măsurarea diferiţilor parametri animali şi prelucrarea matematică şi statistică a acestor date. ca funcţie sau structură. inclusiv porţiunile diferenţiale (nucleu. ablaţia totală a unei tumori şi examenul său microscopic imediat. termen utilizat pentru a descrie o tehnică care imită un proces bio-chimic natural. producerea luminii de către organismele vii: licurici. ştiinţa vieţii sau studiul fiinţelor vii. reproducerea şi. moartea şi dezagregarea lor. individual. totalitatea fiinţelor vii. termen utilizat pentru bolile cauzate de agenţi animaţi. numeroase ciuperci şi bacterii. organism independent. neoplasm pentru a se face apoi un examen microscopic sau chimic din porţiunea prelevată. precum şi a tuturor fenomenelor care produc sau însoţesc naşterea. 1. microbiologie şi biologie generală. grup de ecosisteme cu structură generală identică.BIOETICĂ BIOFOR BIOGE BIOGE EZĂ BIOLOGIE BIOLUMI ESCE ŢĂ BIOLOGIE MOLECULARĂ disciplină care se ocupă cu principiile morale ale practicii medico-chirurgicale şi ale cercetării medicale. aerului. dezvoltarea. după care tot ce este viu este produs numai de ceva viu. apei sau reziduurilor. cu studiul virusurilor. ansamblu de studii consacrate modului de funcţionare al fiinţelor vii. condriom). evoluţia. o substanţă naturală. care produce viaţă sau favorizează dezvoltarea ei. suma ontogeniei şi filogeniei. dintr-un anumit loc. animale şi plante. 2. biodegradarea poluanţilor organici în procesul refacerii calităţii solului. pe o anumită suprafaţă. biopsie realizată cu ajutorul unui trocar special. plante şi animale.

ansamblu de specii vegetale şi animale careşi desfăşoară viaţa în acest mediu. BIOTIC BIOTI Ă BIOTIP BIOTOP BIOTRO BIOXID BIPAR BIPARTIT BIPED 90 . biosinteza acidului aspartic. rezultat dintr-o reacţie a ţesuturilor vii menţinute în condiţii improprii şi eliberat în condiţii improprii şi eliberat în condiţii organice normale. bios + topos . factor infinitezimal. pedis . umiditate etc) sau biotici (animale. pentru studierea comportamentului şi fiziologiei animalelor. folosirea tehnicilor telemetrice. dar care sunt considerate agresive şi orientate exclusiv de boala respectivă. un oxid care conţine doi atomi de oxigen. vegetale). se referă la o femeie care a avut doi copii în sarcini diferite. bis – de două ori. (lat. flora bacteriană a rumenului şi colonului. stă sau pe două picioare. grup de indivizi cu o constituţie ereditară identică. mediu geografic circumscris. oleic etc.BIOSI TEZĂ BIOSFERĂ BIOSPEOLOGIE BIOSTIMULI Ă BIOSTIMULA T BIOTEH OLOGIE BIOTELEMETRIE BIOTERAPIE apariţia unor compuşi chimici noi în cursul proceselor vitale. despre sau legat de viaţă sau organismele vii. cameră test folosită pentru cercetările biologice. vitamină hidrosolubilă din complexul B cu funcţie de coenzimă a unor decarboxilaze şi dezaminaze. indiferent nedozabil şi adesea neidentificabil. rinichiul. hemoragii. carenţa determină dermatite. lactatele. subdiviziune a unei populaţii. 2. cu un anumit ansamblu de factori abiotici (temperatură. produs prin acţiunea organismelor vii. biostimulinele au efect stimulator local asupra zonei unde au fost implantate ţesuturile dar şi în general asupra organismului. în special a undelor radio.picior) fiinţă care are. plante şi animale care populează peşterile. 1. se opune terapeuticii pe baze ştiinţifice curent admise. sin. care este divizat în două părţi. (lat. biocenoză. asigurându-se astfel observaţiile asupra efectului variaţiilor de mediu asupra organismelor vii. aplicarea ingineriei şi principiilor tehnice la ştiinţele biologice. în timp ce bioterapia se adresează mai ales bolnavului. cele mai sensibile fiind păsările. în cadrul căreia condiţiile de mediu pot fi controlate şi dirijate. atmosferă şi hidrosferă) care conţine toatalitatea organismelor vii (plante şi animale). metodă terapeutică care pretinde să nu folosească decât substanţe biologice şi medicamente folosite în doze infinitezimale. învelişul sau aceea parte a globului pământesc (sol şi subsol. paralizii ale membrelor. în dezaminarea aminoacizilor. ramură a speologiei care studiază vieţuitoarele. spasme.loc). surse importante: gălbenuşul de ou. caracteristice temperamentului şi comportamentului său. are rol de coenzimă a enzimelor implicate în procesele de carboxilare şi decarboxilare. 2. de natură necunoscută produsă de ţesuturile grefate şi care au proprietatea de a stimula procesele de regenerare şi reparare tisulară. 1.

în stadii succesive.BIPOLAR BISEXUALITATE BISEXUAT BISMUT BISTURIU BISTUR AJ BITTER BIURET BIVALE T BIVALE ŢĂ BIVALV B.A.K. imatură şi nediferenţiată din care se dezvoltă. abr. corp simplu. teorie după care toate fiinţele umane ar avea constituţional dispoziţii sexuale atât feminine cât şi masculine. BLA SARE BLAST BLASTOCEL BLASTOCIST BLASTOCIT 91 .A. vezicula blastodermică. (gr. operaţia de opărire şi fierbere a cărnii sau unor bucăţi de carne gata porţionate destinate preparării conservelor. imatură. altele se utilizează local ca pudre astringente şi antiseptice. B. care ar juca un rol în conflictele care iau naştere atunci când subiectul vrea să-şi asume propiul sex. constând în anastomoza arterei subclaviculare drepte sau stângi cu una din ramurile arterei pulmonare pentru creşterea debitului sanguin şi ameliorarea oxigenării în plămâni. substanţă antioxidantă folosită în farmaceutică. digestiv. BLAIR-DO ATI BLALOCK-TAUSSIG care are doi poli.H. hermafrodit. abr. din care se dezvolta. insolubile. sin. 1. de obicei cu rol medicinal. în psihanaliză. stadiu în dezvoltarea embrionului caracterizat prin prezenta unei cavităţi. de culoare albă cu reflexe roz uşor de redus în pudră. vezi reacţia biuretului. substanţă antioxidantă folosită în farmaceutică. cu blastula. cuţit utilizat în chirurgie. abr. valenţă dublă celei a unui atom de hidrogen care are două valve. cochilie formată din două valve legate împreună. celula primară. stridiile. B.germen) celulă primară. această teorie a fost infirmată prin descoperirea sexului cromatinian. prezenţa la acelaşi individ (animal sau plantă) a caracterelor de reproducere mascule şi femele. butilhidroxitoluen. celulele sanguine. manopera executată pentru castrarea tăuraşilor şi a berbecilor mici prin răsucirea testiculelor în bursele intacte cu scopul de a se produce şi rasucirea arterelor din cordon realizându-se obliterarea lor. bacilul Koch (bacilul tuberculos) punctul de sutură utilizat pentru închiderea unei plăgi într-o regiune unde pielea are o grosime deosebită. morulă veziculară. celula mamă. sunt folosite în terapeutică pentru protejarea mucoasei digestive. lichid de obicei alcoolic. unele săruri. în stadii succesive. starea unui organism bisexuat. butilhidroxianisol. operaţie practicată în tetrada Fallot. crustaceii. cavitatea de segmentare a celulei sin.H. preparat prin extragere sau distilarea plantelor sau părţilor amare din plante. alte celule. moluştele lamelibrahiate. ex. blastos . 2. se spune despre un element chimic care posedă o putere de combinare egală cu cea a doi atomi de hidrogen.

inflamaţia concomitentă a ploapelor şi conjunctivei. comunică cu exteriorul. orificiul gastrulei. cicatriceală sau legată de bătrâneţe.aprindere) inflamaţia marginii libere a pleoapelor. stadiu evolutiv în multiplicarea celulelor oului care urmeaza după morulă şi este caracterizată prin apariţia unei cavitaţi în centru. celule asemănătoare între ele care rezultă în urma diviziunii zigotului in 2. afecţiune care poate fi ereditară şi constă din relaxarea ţesutului subcutanat al ploapei superioare. instrument care poate să ţină pleoapele îndepărtate.BLASDODERM membrana embrionului formată dintr-un singur strat de celule în stadiul de blastulă. gen de ciuperci care se găsesc în drojdia de bere. bleime . micoza cauzată de ciuperci din genul Blastomyces există două forme: blastomicoza nord americană. căpătând culoare roşcată. 2. inflamaţia concomitentă a pleoapelor şi globului ocular. inconjurata de celule epiteliale. suturarea pleoapelor când fanta palpebrala este foarte mare. copepodelor sau tunicatelor. flasc şi pliat. gura primitivă a embrionului prin care cavitatea internă a gastrulei. reproducere prin înmugurire. operaţie pentru repararea malformaţiilor sau pierderii de substanţă la nivelul pleoapelor. gen de ciuperci levuriforme din familia Aleuriospores. celule. el dă naştere prin multiplicare şi diferenţiere celulară la organe şi aparate ale fetusului. caracterizate prin leziuni cutanate granulomatoase şi ulcerate care pot invada şi organele interne. 8 etc. BLASTODI IDAE BLASTOGE EZĂ BLASTOM BLASTOMERE BLASTOMICES BLASTOMICOZĂ BLASTOMYCES BLASTOSPOR BLASTULĂ BLEFARITĂ BLEFAROCALAZIE BLEFAROCO JUCTIVITĂ BLEFARODIASTAZĂ BLEFAROFIMOZĂ BLEFAROFTALMIE BLEFAROPLASTIE BLEFAROPTOZA BLEFARORAFIE BLEFAROSPASM BLEFAROSTAT BLEFAROTOMIE BLEIMĂ 92 . primele stadii de dezvoltare a embrionului când apare blastodermul. blepharon – pleoapă + itis . format prin invaginarea blastulei. îngustarea fantei palpebrale. blastomicoza sud americană. închiderea incompletă a pleoapelor. clasa Adelomycetes. parazite marine. 1. dinoflagelate variate ca formă. dermul din regiunea respectivă devenind subţire.contuzie) afecţiune circumscrisă a pododermului de natură traumatică întâlnită la solipede şi rumegătoare. (gr. asemănătoare cu o sferă goala. tumoră formată din celule nediferenţiate. patogene pentru om şi animale. spasmul pleoapelor. (fr. anchenteronul. căderea pleoapei superioare ca urmarea unei paralizii. pe sau în corpul nematodelor. 4. incizia ploapei mai ales în unghiul extern.

datorită unei îngroşări a pereţilor alveolari. oprire. tulburarea conducerii intraventriculare în peretele interventricular la nivelul ramurii drepte a fascicolului His. blok – grămadă. bloc de ramură stânga. transmiterea se face pe cale sexuală. în cazul genunchilor. obstrucţie). prin leziunea întinsă a reţelei subendoteliale. care constau într-o intermitenţă a contracţiilor cardiace şi dintr-o dizlocaţie a contracţiilor atrioventriculare. prin peretele BLOC ALVEOLOCAPILAR alveolelor pulmonare şi a capilarelor. ceea ce constituie un obstacol pentru schimburile gazoase între alveole şi capilare. printr-o leziune de menisc. tulburare în difuziunea oxigenului din aer. temporară ori definitivă a conducerii nervoase între auricule şi ventricule. oprirea circulaţiei lichidului cefalorahidian în spaţiile subarahnoidiene ependimare şi ventriculare. se disting: bloc de ramură dreaptă. sin. acesta va fi diferenţiat de disociaţiile auriculo-ventriculare. blocaj. întârzierea activării unuia din ventriculi. întreruperea conducerii nervoase intraventriculare. orice scurgere cronică mucopurulentă. (ger. se manifestă prin colici violente şi balonare.A. bloc auriculo-ventricular în electrocardiografie. BLOC AURICULOVE TRICULAR întârzierea sau întreruperea conducerii între atrii şi ventricule.V. rezultând din frânarea sau oprirea totală. datorită unei leziuni a fascicolului His respectiv. BLOC ATRIOVE TRICULAR tulburare de conducere a influxului între atriu şi fasciculul His. al căror mecanism este distinct de acesta. bloc cardiac caracterizat prin modificări de ritm cardiac datorită tulburărilor sistemului de conducere. abr. cu oprirea tranzitului materiilor intestinale şi gazelor. ansamblul localului şi materialului necesar pentru intervenţii într-un centru chirurgical. tulburare a conducerii intraventriculare prin întreruperea conducerii la nivelul ramurii stângi a fascicolului Hiss. întreruperea comunicării dintre spaţiile subarahnoidiene B. imobilizarea bruscă şi dureroasă a unei articulaţii provocată de obicei de prezenţa unui corp străin în interiorul articulaţiei sau. bloc auriculo-ventricular. poate fi produsă de aderenţe inflamatorii (meningită) sau de compresie (tumoră). BLOC CARDIAC BLOC DE ARBORIZAŢIE BLOC DE RAMURĂ BLOC OPERATOR BLOC VERTEBRAL BLOCADĂ BLOCAJ ARTICULAR BLOCAJ I TESTI AL BLOCAJ ME I GIA BLOCAJ RE AL BLOCAJ VE TRICULAR 93 . oprirea bruscă a funcţiei renale. sudarea poate fi parţială sau totală şi poate antrena o modificare a curburilor normale ale coloanei vertebrale. oprirea bruscă a tranzitului intestinal produsă de obicei prin ocluzie intestinală. sudarea congenitală sau dobândită a două sau mai multe vertebre. porţiune rezultată din tranşarea carcasei de bovine care are ca bază anatomică muşchii coastelor după detaşarea spetei.BLE ORAGIE BLE OREE BLET BLOC boală venerică infecţioasă (transmisibilă) caracterizată prin scurgeri purulente. manifestată prin anurie. sin.

eczema de borhot. mai ales de pin şi stejar.) lockjaw. enterocolită şi hepatită cronică. boala Errington. beta. 2. sin. boală produsă de Clostridium piliforme. sin. timp de expunere etc. slăbire. ale unor organe şi ţesuturi. dermatoză toxi-alimentară întâlnită mai ales la rumegătoarele la îngrăşat. de tulburările tisulare şi ţesutul afectat sau în funcţie de procesul morfopatologic. care poate fi întâlnită la efectivele care au trecut prin holera aviară. tetanos. sin. sin. germeni asemănători dar nu identici cu Pasterurella multocida. sin. boala hemoragică a bizamilor. sin. crevase sau erupţii localizete la extremităţi. hepatita bacteriană în focare a mânjilor. înţepeneală. vezicule. boală de asociaţie sporadică sau endemică. trismus şi contractura diferitelor grupe musculare asociată cu perioade de depresiune accentuată a musculaturii în afara crizelor. tulburare ce afectează întreg organismul sau numai o anumită parte din el. boală infecţioasă întâlnită la om. în urma infectării plăgilor accindentale sau operatorii. tulburări care apar datorită presiunii scăzute şi cantităţii reduse de oxigen care apar la om şi animale care sunt expuse brusc la mari altitudini. tulburările pot fi clasificate în funcţie de categoria agentului patogen (animat sau neanimat). edeme. manifestată prin tulburări digestive. sin. complex de fenomene şi manifestări organice în interrelaţie cu un factor patogen. tetania de iarbă. se manifestă prin eritem. boală produsă de pasteurelizi. (eng. boală infecţioasă virotică care apare la nurcile mutante (Aleutină şi Safir) cu evoluţie cronică şi mortalitate însemnată. X. intoxicaţie produsă consecutiv consumului de muguri de arbori. are ca urmare hipertensiunea intracraniană. din momentul contactului până la dispariţia consecinţelor. care în cazurile grave pot fi însoţite de semne clinice grave. pisică şi alte specii BOALA DE LĂSTĂRIŞ BOALA DE LYME 94 . produse de energia radiantă (razele alfa. D. cu manifestări diferite în funcţie de natura şi intensitatea razelor. (o clostridioză produsă în general de Clostridium perfringens tipurile A. plasmocitoza hipergamaglobulinică. polidipsie. abatere şi sindrom hemoragipar. C septicum şi Staphylococcus aureus la puii de găină şi curcă. care se manifestă prin anorexie. boală infecţioasă întâlnită la cabaline şi rar la oaie. fălcăriţă. boala Tyzzer. rezultată printr-un baraj meningean. neutroni). câine. unde hrănirea se face aproape exclusiv cu borhoturi. 1.BOALA BOALA ALEUTI Ă BOALA ARIPILOR ALBASTRE BOALA BĂRBIŢELOR BOALA CERBULUI BOALA COZII UMEDE BOALA DE ALTITUDI E BOALA DE BOR A BOALA DE BORHOT BOALA DE CUŞCĂ A GĂI ILOR BOALA DE IARBĂ BOALA DE IRADIERE periferice şi unul sau mai mulţi ventriculi cerebrali. encefalita virotică a calului. manifestată prin excitaţia cerebrală cu hiperestezie. encefalita europeană a calului. produsă de un virus asociat cu agenţi etiologici ai dermatitelor gangrenoase. enterita acută a iepurilor. paralizia de baterie a găinilor. tulburări ale întregului organism. gamma.

sin. boală care apare la albine care poate avea BOALA DE PĂDURE cauze diferite: consumul de mană. gastoenterita infecţioasă a purceilor. caracterizată prin simptome nervoase şi edem palbebral. produsă de tuplini hemolitice de E. se târăsc în faţa stupului şi mor. meningoencefalite şi tulburări generale. produsă de regulă de L. enterotoxiemia colibacilară a porcului. paratuberculoza. sau icterul BOALA DE STUTTGART infecţios.domestice sau sălbatice. în special vitamina A. tetania de transport. intoxicaţia cu poluanţi sau o viroză. muscaridina viermilor de mătase. manifestată prin dermatite. necrobaciloza iepurilor. contagioasă. manifestată prin gastroenterită mortală la purcei. albinele au abdomenul mărit. BOALA DRUMULUI DE FIER sin. artrite. sin. boală infecţioasă care BOALA GLÄSER afectează purceii tineri. albinele fiind incapabile să zboare. septicemia virotică a salmonidelor. produsă de tulpini de L. BOALA KLEI sin. coli. limfomatoza neurală aviară. caracterizată prin inflamaţia serofibirnoasă a seroaselor şi articulaţiilor uneori cu tulburări nervoase. pseudoturbare. sin. prurit. boală a viermilor de BOALA DE VAR mătase frecventă în zonele cu clima caldă. care se poate întâlni la purcei. BOALA EGTVED parazitoză severă produsă de protozoarul ciliat Ichtyophtirius BOALA GRA ULOASĂ A multifidus manifestată prin apariţia pe branhii şi tegument la PEŞTILOR peşti a unor formaţiuni granulare alb – cenuşii. nefrită toxică la rumegătoarele care consumă plante răşinoase sau bogate în taninuri. boala neagră. 2. debilitate. eventual. BOALA LUI AUJESZKI BOALA LUI JOH E BOALA LUI KŐVES BOALA LUI MAREK BOALA LUI SCHMORL sin. meningoencefalita enzootică. paralizie bulbară infecţioasă. după consum. sin. tifoza aviară. produsă de Borrelia burgdorferi. sin. cu evoluţie sporadică. boală care apare datorită consumului de polen de Ranunculus BOALA DE MAI acer (Piciorul cocoşului) care este toxic pentru albine. au abdomenul mărit negru. sau tifosul canin sau boala de Stuttgart. sin. BOALA HUTCHI GS-DAYLE sin. de dezechilibrare (de raport) sau exces. stare patologică dependentă de insuficienţa calitativă sau BOALA DE UTRIŢIE cantitativă a principiilor nutritivi. 1. miere sau polen alterat. boală virală infecţioasă. sau boala lui Weil. afecţiune carenţială în oligoelemente şi BOALA DE MURDĂRIE vitamine. icterohaemorrhagiae şi mai rar de L. sin. sin. BOALA DE TESCHE sin. lucios şi depilat. cruste sângerânde infectate. edemul malign al suinelor. iar morfopatologic prin edemul gelatinos al peretelui stomacal şi al mezenterului colonului. este o formă BOALA EDEMELOR particulară de colibaciloză. boală sporadică care apare la 95 . leptospiroza canină cu două forme: una icterică. boala apare în luna iunie. manifestată prin dermatită crustoasă. transmisă prin căpuşe. sin. pomona şi o formă uremică. sin. sin. boala jegului. pomona. datorită unui alcaloid. poliserozita şi artrita serofibrinoasă.

tulburare hemodinamică determinată de coexistenţa insuficienţei valvulare şi a stenozei orificiale pe orificiul mitral. cu manifestări clinice locomotorii. întâlnită la rumegătoare. subspecia anaerobius şi evoluează mai ales la tineret ovin şi caprin menţinut în condiţii deficitare fiind caracterizat prin apariţia unor abcese de 5-10 cm. sin. scorbut infantil.BOALA LUI WEIL BOALA MIEILOR GEME I BOALA MITRALĂ BOALA MO TGOMERY BOALA MOLLER-BARLOW BOALA MOREL BOALA MUCOASELOR BOALA MUŞCHILOR ALBI BOALA EAGRĂ BOALA PETELOR EGRE BOALA PICIOARELOR ROŞII BOALA PREPELIŢEI iepurii de crescătorie. musculatură şi limfonodurile superficiale. sin. (foarte asemănător cu cel al rinotraheitei infecţioase a taurinelor) foarte contagioasă. mânz. hepatita necrozantă. caracterizată prin enterotoxiemine şi convulsii precomatoase. miopatie exudativă depigmentară. boală toxiinfecţioasă (observată de către Morse şi Bennets la prepeliţa japoneză) a păsărilor cu caracter endemic produsă de Clostridium colinum manifestată prin enterohepatită necrotică. afecţiune degenerativă întâlnită la miel. adenomatoză) întâlnită la suine şi bovine. sin. diaree profuză. caracterizată prin degenerescenţă musculară care debutează la nivelul membrelor şi care cuprind ulterior întreaga musculatură. epizootia septicemică. complexul bolii mucoaselor – diareea virotică. afecţiune identificată la necropsie. mortală. sin. cardiorespiratorii. viţel. de origine nutriţională (vitaminoză E etc. cu origine neelucidată (infecţie. deutche bradsot etc. la necropsie se constată congestia renală şi modificări pulpoase post-mortem. sin. câine. manifestată prin catar febril bucoocular şi gastrointestinal. mai rar în ţesutul conjuctiv subcutanat. boală toxiinfecţioasă a ovinelor produsă de Clostridium novy. se întâlneşte la purcei. de tip supraacut cu leziuni necrotice caracteristica în ficat. boală caracterizată prin semne locomotorii şi generale. caracterizată prin evoluţie sporadică sau endemică. distrofie musculară nutriţională. în ţesutul conjunctiv subcutanat. sin. manifestată prin inflamaţia necrotică. sin. anomalie. boală infecţioasă produsă de Clostidium perfingens tip D. sin. BOALA RI ICHIULUI PULPOS BOALA RI ICHIULUI CHISTIC BOALA RÂTULUI STRÂMB 96 . distrofia musculară progresivă. quail disease. black disease. sin. sin. rinita atrofică a porcului. pesta porcină. toxiemia de gestaţie a oilor. miopatie degenerativă enzootică. sin. la pielea şi ţesuturile profunde ale feţei şi cavităţii bucale. cu diferite localizări sub forma unor abcese încapsulate. fără tendinţă de încapsulare. clostridioza D. este produsă de S. stafilococia aposteomatoasă a oilor şi caprelor. sin.). enterita ulceroasă. sub care se constată prezenţa unor chişti încapsulaţi. aureus. postodiplostomia. leptospiroza canină forma icterică. sin. boală infecţioasă produsă de un virus. caracterizată prin apariţia unor boseluri deformate renale. căţei şi iepuri fiind expresia carenţei în vitamina C.

. calota craniană faţa inferioară concavă a palatului osos. foarte înrudită cu B. fără vârf. adaptată taliei animalului. elită. infecţie produsă obişnuit de către Bartonella henselae. boală cronică în care peştii prezintă eroziuni sau ulcere cutanate diseminate neregulat pe tegument. infecţie sistemică febrilă sau subfebrilă. substanţă cu proprietăţi antiacide. aparat de radioterapie care utilizează ca emiţător radioactiv o sursă de radio sau alt element radioactiv. operaţiune de clasarea animalelor pe baza aprecierii exteriorului.B. substanţă cristalină incoloră. orice proeminenţă convexă anormală a unei părţi a corpului. I şi cl. (en. de asemenea este utilizat în industrie. operaţiunea este inclusă în testarea şi selecţia animalelor. acoperită de o mucoasă. bacterioza păstrăvilor.BOALA RUBARTH BOALA SERULUI sin. este mărginită anterior şi lateral de arcada gingivodentară superioară şi se continuă cu vălul palatului. frisoane. U. clasa Arachnida care poate transmite babesioza. parazit extern din familia Ixodidae. care constă din înglobarea substanţelor active medicamentoase şi prelucrarea lor într-o formă globulară sau cilindroidă. hepatita infecţioasă a câinelui şi encefalita vulpilor. boala se manifestă prin limfonodită unilaterală (uneori granulomatoasă sau piogenă). insolubilă în alcool. este folosit ca şi agent conservant al cărnii de peşte şi al unor fructe. zgomote hidroaerice produse prin deplasarea gazelor în stomac BOALA ULCEROASĂ A SALMO IDELOR BOALA ZGÂRIETURII DE PISICĂ BODA SKY (U ITĂŢI) BOL BOL ALIME TAR BOLTA CRA IULUI BOLTA PALATI Ă BOLTA PLA TARĂ BOLTIRE BOLUS ALBA BOMBĂ BO ITAREA A IMALELOR BO T BOOFILUS (BOOPHYLUS) BORAX BORBORIGME 97 . care se combate prin administrarea antibioticelor în hrană. cantitate de alimente care poate fi deglutită odată. adsorbante şi de protecţie a mucoaselor gastrică şi intestinală. sin. sin. sin. care se datorază anticorpilor antiser produşi de către animalul receptor în 8 – 10 zile interval. este antiseptic slab şi astringent. formă farmaceutică de administrare orală. cl. ciuntit. la poarta de intrare se pot identifica leziuni eritematoase sau eruptive. unitate de dozarea a fosfatazelor serice (alcaline sau acide). solubilă în apă. se cunosc patru clase de bonitare: record. quintana (care produce febra de tranşee sau febra recurentă la om) care apare la oameni prin contactul cu pisicile sau prin intermediul puricilor. manifestare anafilactică (şoc) apărută imediat după a doua injectare a serului sau altui material biologic heterolog (poate apare şi după prima injecţie. II. ansamblul curburilor cu concavitate inferioară pe care le prezintă faţa inferioară a piciorului: o curbură longitudinală şi una transversală maximă la nivelul bazei metatarsienelor. abr. şi tulburări digestive. tetraborat de sodiu. când are o manifestare tardivă). care formează peretele superior al cavităţii bucale. de obicei pentru animalele de talie mare sau medie. producţiilor şi performanţelor rudelor.) cat-scratch disease.

cu un cap cu două ventuze şi foarte multe inele. boală produsă de prezenţa în intestin a botriocefalului. BOSĂ BOSĂ DIAFRAGMATICĂ BOSĂ FRO TALĂ BOSWORTH (OPERAŢIA) BOT DE IEPURE BOTAL (CA ALUL) BOTAL (ORIFICIUL) BOTA ICĂ BOTRICEFAL BOTRICEFALOZĂ BOTRIOMICOM BOTRIOMICOZĂ BOTULISM 98 . aerob. sin. botriocefaloză. ciupercă de castrare. renale. reacţie folosită în diagnosticul sifilisului. lungă de 2-8 m. paraziţi pentru om şi animale. se atrofiază progresiv şi devine un ligament fibros denumit ligamentul arterial. sin. ştiinţă biologică care se ocupă cu studiul plantelor. 1. cuprinzând colibacili mobili sau imobili gram negativi. de obicei nu au semnificaţie patologică. infestarea se face prin ingestia de peşte sau crustacei care conţin larvele parazitului. produsă în asociaţie de microbi. bazată pe fixarea complementului. orificiul situat în partea postero-superioară a peretelui interatrial. deformare în formă de bose a cupolelor diafragmatice. persistenţa sa constituie o anomalie destul de frecvent întâlnită în clinică. efectuată cu serul sanguin sau lichidul cefalorahidian. tehnică de artrodeză lombosacrată prin încastrarea unui grefon iliac suplu între apofiza spinoasă 1 . imobil. pentru cocoaşă.BORDET-WASSERMA BORDETELLA PERTUSSIS BORDETELLA BORELIOZĂ BORISM BORRELIA sau intestin. proeminenţa dintre sprâncene. botriocefal. sin. circulaţia sanguină ocolind plămânii care încă nu sunt funcţionali. erupţii. dispus în perechi sau în lanţuri scurte. prin care cele două cavităţi cardiace comunică la făt. cocobacil gram negativ. mică tumoră inflamatorie benignă. vierme intestinal lat. o tenie. canalul se obliterează în mod normal la naştere. constă mai ales din tulburări gastrointestinale. încapsulat. uşor sângerândă. botulus . boala întâlnită la cal şi porc cu aspect tumoral caracterizată prin formarea de abcese multiple. de obicei pediculată. adesea asociată cu fanta maxilarului superior şi a boltei palatine.4 şi creasta sacrată. situată mai ales pe degetele de la picioare sau tălpi. tumefiere produsă prin şoc sau revărsat subcutant de sânge. hemolitici. canalul care la făt face să comunice aorta şi artera pulmonară drenând majoritatea sângelui din artera pulmonară direct în aortă fără ca acesta să treacă prin plămâni. orice afecţiune produsă de diferite specii de Borrelia. malformaţie congenitală a feţei constituită dintr-o fantă a buzei superioare. unele specii sunt patogene. agent cauzal al tusei convulsive. sin. (lat. 2. gen de bacterii din familia Brucelaceae. intoxicaţie produsă prin ingestia în doze mari sau prelungite de derivaţi de bor (adăugarea frauduloasă a acidului boric ca agent conservant în alimente). ameţeli şi uneori comă. din ordinul Cestoda.cârnat) boală produsă de toxina bacilului botulinic răspândită prin preparatele alimentare. gen de microorganisme anaerobe de formă spiralată cu capete efilate şi terminate prin filamente foarte fine.

la porumb. determinând formarea unei plante pitice). tuberculoză bovină. mişcări lente. brachitismul cauzează o scurtare accentuată a internodiilor tulpinale situate sub punctul de inserţie a ştiuletului. în caz de stomac bilocular sau de stenoză. scurt (ex. BOVARISM BOVIDEE BOVI BOWMA BOWE (CAPSULA) structură de forma unei foi fine a tubului urinar. bombarea intermitentă a epigastrului. după John Templeton Bowen (18571941). prânz cu proprietatea de a provoca evacuarea vezicii biliare. tendinţă patologică de a se idealiza. după. stare caracterizată prin încetinirea anormală a ritmului vorbirii. la subsuoara sau în axilul bracteei apare o floare sau pedicelul floral. inserată pe tulpină. care învăluie ghemul vascular al glomerulului renal. neurolog francez (1840-1909). după Bourneville. care provine de la bou. reumatism articular acut. (gr. disritmie cu frecvenţă cardiacă redusă faţă de normal. Desire Magloir. 1850-1929. masticaţie lentă. prelungirea apreciabilă a pauzei diastolice. capra. se compune din gălbenuş de ou cu cremă proaspătă.BOUILLAUD (BOALA) BOUR EVILLE (BOALA) BOUVERET (SEM UL) sin. sin. identifica cu un personaj care este admirat sau pentru dorinţa de a obţine ceva (avere. oaia. bivolul. 3. mamifere care au coarne scurte. animale nevertebrate care au antene scurte. bractee mică. sin. 1. 1. BOXĂ BOYDE (PRÂ ZUL) BRACHICERA BRACHITIC BRACTEE BRACTEOLĂ BRADIARITMIE BRADICARDIE BRADICHI EZIE BRADIDIASTOLIE BRADIFAGIE BRADIFAZIE BRADIFEMIE BRADIFRE IE BRADILALIE 99 . încetinire în ritmul de emitere a cuvintelor. Bouveret. bradys – rar + khardia . care se referă la bou.cord) frecvenţă redusă a contracţiilor cardiace. importanţă. spaţiu delimitat într-un adăpost pentru a putea separa unul sau un număr restrâns de animale. distensia cecului. tulburare a vorbirii constând dintr-o pronunţare foarte lentă. dermatoză precanceroasă cutanată sau mucoasă. diskeratoză Bowen. Léon. poziţie). obişnuit membranoasă. boala Bowen. fenomenul este controlat genetic şi este utilizat în ameliorare. frunzuliţă florală. pitic. sin. ex. bradipsihie. dat înainte de a fi examinată radiologic. 2. bractee secundară. scleroză tuberoasă. familie de rumegătoare din care fac parte boul. prin spălătură stomacală se obţine alternativ lichid cu sau fără resturi alimentare. situată de o parte şi de alta la baza unui pedicel floral. 2. observată în cazuri de melancolie şi în confuzie mentală.

este bazat pe aranjarea diferită a unuia până la şase puncte în relief. marine sedentare. 1. insuficiente. malformaţie congenitala sau câstigata. membre anormal de scurte în rapor cu trunchiul. deformare congenitală în care mandibula este mai scurtă decât normal. extremităţile servind ca mânere pentru brancardieri. respiraţie scurtă şi lentă. rumegătoare) terminată după un scurt traiect printr-o arteră subclaviculară dreaptă şi un trunchi bicarotic (la cabaline. 2. în encefalogramă. adaptat universal. care se referă la braţ şi cap. încetinirea funcţiilor psihice. cu dimensiuni transversale disproporţionat de dezvoltate în raport cu lungimea. BRAHIG ATIE BRAHIMELIE BRAHIOBDELLA BRAHIOCEFALIC BRAHIOCEFALICĂ BRAHIMORF BRAHIOLE BRAHIOPODE BRAHIP EE BRAILLE BRA CARDĂ 100 . încetinirea frecvenţei undelor cerebrale. care se referă la braţ. dispuse într-un dreptunghi vertical. care acţionează ca înclinător lateral al capului. epilepsie. hematemeze. tumori cerebrale. cu corpul închis în cochilie bivalvă. sin. masă musculară ce defineşte complexul cliedobrachial – cleidomastoidian. trunchiul brahiocefalic arterial. gregare. în care unul sau mai multe degete sunt mai scurte decât degetele normale. dispozitiv pentru transportul în poziţie culcată a bolnavilor şi răniţilor.BRADIPEPSIE digestie lentă datorită. dulcicol. durere in regiunea braţului. trunchiul brahiocefalic venos. care parazitează pe branhiile racilor. animale mamifere cu coarne scurte. ex lingula. sin. poate provoca vărsături. se foloseşte în denumirea unui corp scurt. animale nevertebrate care au antene scurte. rumegătoare şi suine) sau prin două carotide comune. scăderea numărului de pulsaţii pe unitatea de timp. animale nevertebrate. bradicardie. colaterală a aortei primitive (la suine şi carnivore) sau terminală a aortei ascendente (cabaline. regurgitaţii. colon anormal de scurt. malformaţie congenitală caracterizată prin lungimea anormal de mică a esofagului. fie secreţiilor contracţiilor lente din tubul digestiv. cu simetrie bilaterală. sistem de scriere pentru nevăzători. observată în diferite afecţiuni mentale sau nervoase: stări depresive. cap scurt. obişnuit fixate. ex. stomacul fiind situat parţial în torace. intelectuale. clasă (Brachiopoda) din încrengătura tentaculatelor. fie BRADIP EE BRADIPSIHIE BRADIRITMIE BRADISFIGMIE BRAHIAL BRAHIALGIE BRADICEFALIC BRAHICEFALIE BRACHICERA BRAHICOLO BRAHIDACTILIE BRAHIESOFAG micşorarea numărului de respiraţii în unitatea de timp. nematod de 5-12 mm lungime. formaţiuni dispuse pe marginea şanţurilor celor cinci zone ambulacrare (ajută la orientarea hranei spre gură).

cu interesarea feţei şi pierderea sensibilităţii la partea lezată. întâlnit la animalele acvatice care asigură schimburile gazoase dintre sânge şi mediul ambiant. cu miros iritant înăbuşitor. sin. bromura de cetilpiridiniu. animale cu conformaţie în care dimensiunile trunchiului. unele specii au schelet calcaros.D. ale gâtului şi ale membrelor sunt mai scurte. având ca schelet humerusul. nevertebrate marine. după medicii Nathan Brill şi Douglas Symmres. corpul este segmentat.BRA DES (OPERAŢIA) BRA HIE BRA CHIOPODE BRAŢ B. partea membrului superior cuprinsă între umăr şi cot. subclasă (Branchiopoda) de crustacee inferioare obişnuit. element chimic. impropriu. limfoblastom folicular gigant. banda care fixează un organ sau un muşchi în organism. constând din pierderea vorbirii şi a facultăţii de a scrie şi a citi. sare de amoniu cuaternar 10-20% în soluţie alcoolică. cetazolin. bloc de ramură dreaptă. ale căror picioare sunt prevăzute cu formaţii brahiale. răspândite în toate zonele geografice. limfom macrofolicular. BREGMA BREVILI BREVIMORF BRIDĂ BRIDE BRILL-SYMMERS (BOALA) BRIOFITE BRIOZOARE BROCA (AFAZIE) BROIAT BROM BROMISM BROMHIDRAZĂ BROMOCET intervenţie pentru halus valgus. afazie produsă de un ramolisment cerebral în regiunile superficiale şi profunde ale arterei silviene. încrengătură (Bryophyta) de plante din care fac parte muşchii hepatici şi muşchii frunzoşi. elemente de solidizare sin. membrul superior în totalitate. din care. intoxicarea cu brom. este utilizat ca detergent şi dezinfectant (în soluţii 1-2‰) 101 . reprezintă prelungiri exterioare ale tegumentelor în formă de lamele sau tufe. nesegmentate. urmată de o întrerupere fibroasă. cu fecundare internă şi expulzarea progeniturii în stadiul de larvă. 2.R. transpiraţie cu miros înţepător. unul din cele trei tipuri de organe respiratorii existente în regnul animal. punctul în care se reunesc suturile anterioare ale craniului (osul parietal şi frontal). produs obţinut prin reducerea în fragmente foarte mici a unei mase solide. participând la formarea recifelor de corali. se asociază aproape întodeauna cu hemiplegia. prin înmuguriri repetate asexuate şi rapide se formează un zoarium de dimensiuni mari. abr. nud sau îmbrăcat într-o carapace ca un scut sau din două valve. conformaţia animalelor brevimorfe caracterizată prin corp şi membre mai scurte în timp ce dimensiunile în lărgime sunt mai dezvoltate. prin care este eliminată apa care a pătruns prin gură. ori fante ale faringelui. sedentare şi coloniale. boala Brill-Symmers. limforeticuloză cu evoluţie îndelungată. lichid fumegător. clasă (Bryozoa sau Ectoprocta) de animale mici. de apă dulce. limfom giganto-folicular. 1. sunt hermafrodite. corespunzând fontanelei anterioare a nounăscutului. prin rezecţia părţii proximale a primei falange a halucelui.

boală parazitară produsă de BRO HOP EUMO IA VIERMOI OASĂ A OILOR ŞI Protostongylus rufescens sau Dyctiocaulus felina. boală contagioasă produsă de un virus specific care afectează BRO HOP EUMO IA I FECŢIOASĂ A PURCEILOR purceii de 8-10 săptămâni care se manifestă prin tuse rebelă cu debilitare. fiind eliminată în mod electiv prin bilă. BROMURĂ canal care continuă traheea şi prin care aerul ajunge la alveolele BRO HIE pulmonare.substanţă colorată folosită în explorarea funcţiei excretoare a ficatului. vindecabilă spontan în 23 săptămâni. (sin. Inflamaţia concomitentă a bronhiilor şi alveolelor pulmonare. compuşi ai bromului folosiţi ca sedative. primul agent provoacă mai ales pneumonii cu tuse. primitiv BRO HOP EUMO IE sau secundar bolilor infecţioase. uneori foarte gravă BRO HIOLITĂ pentru sugar. datorită unei infecţii virale. laringotraşeita infecţioasă a calului) tradusă prin semne clinice de pneumonie. E ZOOTICĂ A MÂ JILOR boală extrem de contagioasă a calului şi bovinelor. bronşita infecţioasă. succedând formei de bronşită pură. BRO HOFIBROSCOPIE radiografie a arborelui bronhic după introducerea unei substanţe BRO HOGRAFIE opace pentru contrast. putând provoca. BRO HOPATIE paralizia bronhiilor. bronşita micotică. bronhopneumonia infecţioasă. BRO HOCO STRICTOR reducerea calibrului bronhiilor şi bronhiolelor. în mod normal retenţia în sânge după injectarea intravenoasă a colorantului este sub 5% după 45 de minute. BRO HOCO STRICŢIE dacă depăşeşte anumite limite. tendinţă de sufocare. ramificaţie terminală a unei bronhii în interiorul unui lob BRO HIOLĂ pulmonar. substanţă care are proprietatea de a reduce calibrul bronhiilor. traheea se împarte în două bronhii (dreaptă şi stângă). BROMSULFOFTALEI A 102 . BRO HOMICOZĂ afecţiune a bronhiilor. dureroasă. retenţie crescută denotă insuficienţa hepatică. sin. boala căpătând adesea caracter enzootic. poate fi de asemnea urmarea unei pneumonii grave. sau poate complica astmul bronşic. tulburări ale ventilaţiei pulmonare. b. boală infecţioasă de natură diplostreptococică care apare la BRO HOP EUMO IA mânjii de 1-4 luni. BRO HOPLEGIE sindrom inflamator bronhoalveolar cu focare multiple. prin BRO HOASPIRAŢIE intermediul bronhoscopului sau a unui cateter de cauciuc mai rigid introdus în arborele bronşic (respirator). cu tuse uscată. cu fibroză progresivă a bronhiolelor. în care ramificaţiile lor formează arborele bronşic. protostongiloză ovină şi canină. manifestată prin catar acut al căilor TAURI ELOR respiratorii. BRO HOALVEOLITĂ aspirarea secreţiilor conţinute în arborele bronşic. produsă de BRO HOP EUMO IA I FECŢIOASĂ A CALULUI ŞI un virus pneumotrop manifestată sub două forme: a. CAPRELOR debilitate şi în cazurile grave. poate fi acută. moarte. BRO HODILATAŢIE Endoscopie bronşică practicată cu ajutorul unui fibroscop suplu. care pătrund în plămân. mărirea calibrului bronhiilor şi bronhiolelor.

în alte cazuri broşa este un mijloc de osteosinteză. care se referă la bronhii. menţinerea unei fracturi cu ajutorul broşelor metalice.BRO HOP EUMO IA PRI CORPI STRĂI I BRO HOPULMO AR BRO HORAGIE BRO HOREE BRO HOSCOP sin. bronhopneumonie ab ingestis sau prin perforaţia cu pulmonului de către corpii străini care acţionează din esofag. deformare linguală produsă de retenţia salivei (chistul glandei submaxilare şi sublinguale). care suferă de bronşită cronică. în bronhii. survenită cel mai des după afecţiuni ale bronhiilor. sindrom neurologic datorat unei leziuni unilaterale a măduvei spinării prin traumatism. contracţie spastică a brohiilor. determinarea capacităţii funcţionale a fiecărui plămân. hemoragie. 1. inflamaţie a bronhiolelor pulmonare. aparat format dintr-un tub prevăzut cu un dispozitiv de luminat. tumoră. ranulă. separat. folosită în chirurgia osoasă. în mod normal cel stâng asigură 45%. tijă de oţel. iar pulmonul drept 55% din ventilaţia pulmonară. gangrenă pulmonară. fie după traheotomie. în general ascuţită la o extremitate. manifestată prin tulburări respiratorii. caracterizată prin dilatarea bronhiilor de calibru mic şi mijlociu. afecţiune cronică. 2. bronhopneumonie gangrenoasă. observată în cursul sau după bronşitele cronice. sin. care indică suprainfecţia adăugată. boală infecţioasă contagioasă provocată de un virus specific. metodă care permite obţinerea unei examinări directe endobronşice cu ajutorul bronhoscopului. grenuietă. scăderea producţiilor şi mortalitate redusă. se caracterizează prin paralizie cu abolirea sensibilităţii profunde şi tactile de partea lezată. afecţiune bronhopulmonară cronică. hemoragie din mucoasa bronhială hipersecreţie patologică de seromucus bronşic. aparat destinat să corijeze piciorul retractat în varusul ecvin congenital bilateral prin mobilizare activă. diminuarea permanentă a calibrului bronhiilor. transtoracic. care se referă la bronhie şi parenchimul pulmonar. inflamaţia bronhiilor. cu ajutorul unui bronhoscop dublu destinat celor doi pulmoni. hemiplegie spinală. care se introduce. care se referă la bronhii. BRO HOSCOPIE BRO HOSPASM BRO HOSPASMOLIZĂ BRO HOSPIROMETRIE BRO HOSTE OZĂ BRO HOTOMIE BRO ŞECTAZIA T BRO ŞECTAZIE BRO ŞIC BRO ŞIOLITĂ BRO ŞITA I FECŢIOASĂ A GĂI ILOR BRO ŞITĂ BRO ŞITIC BROSAJ BROSCUŢĂ BROŞĂ BROW -SEQUARD BROW E (ATELA) 103 . fie pe cale bucală. se însoţeşte adesea de expectoraţie muco-purulentă abundentă. însoţită uneori de semnele inflamaţiei (broscuţă inflamatorie). sin. poate fi în legătură cu astmul bronşic. reţea. după anestezie locală. diminuarea sau înlăturarea spasmului bronşic. pentru a permite tracţiunea unui membru. broscuţă sublinguală. incizia unei bronhii care declanşează sau favorizează ectazia bronşică. pulmonului sau pleurei.

1.U.abr.T. flexia coapselor şi gambelor provocată de flexia capului (semnul Brudzinski al cefei). Bloc de Ramură Stângă. BUERGER (MALADIA) B. abr.252 cal. 2.L. Brucella melitensis la ovine şi caprine). (lat. BRUDZI SKI (SEM UL) 1. BUCOLI GUAL v. prezentând o porţiune bucală (muşchiul bucal) şi una molară (muşchiul molar). boală infecţioasă şi transmisibilă la rumegătoare (de Brucella abortus BRUCELOZĂ Bang. care este folosită la aprecierea valorii nutritive a nutreţurilor. BRUCELLA 104 . mucoasă bucală). pentru orice tumefiere ganglionară de origine infecţioasă.S.R. BUBALI E 1. termenul se aplică în particular la tumefierea ganglionară din pestă (pesta bubonică). BRUXOMA IE (BRUXISM) sin. cu rol în prehensiunea apei.S. BUCODE TAR care se referă la peretele intern al obrazului şi la gingii. nervul buccinator (sin. în meningita cerebrospinală. patogene pentru om şi unele specii de animale domestice care produce boala denumită bruceloză. BUBO prin extensie. trombangeită. B. nervul bucal. bromsulftaleină. apoi. nerv bucal) este o ramură nervoasă detaşată din trigemen şi distribuit muşchilor temporal şi pterigoidian lateral. care echivalează cu 0. a scrâşni din dinţi. folosirea terapeutică a razelor X de slabă energie. 2. care reprezintă căldura necesară pentru a ridica temperatura unei livre de apă (453. care se referă la gură şi dinţi. supt şi împingerea alimentelor spre tablele dentare în timpul masticaţiei. (cal. sin. bucca – gură. muşchiul buccinator este situat în jumătatea rostrală a peretelui BUCCI ATOR lateral al cavităţii bucale. 2. urmată de avort.59 g) cu 1° Fahrenheit (F). 1. unitate de măsură pentru energia calorică B. BUCOLABIAL care se referă la obraji şi limbă. BUCAL 2. ramură nervoasă detaşată din nervul intemedio-facial (se disting: un nerv bucal dorsal şi un nerv bucal ventral). British Thermal Unit. termen folosit iniţial pentru inflamaţia ganglionilor inghinali. gen de microorganisme din familia Brucellaceae. abr. la bovine. în dermatologie. BUCOGI GIVAL care se referă la obraji şi buze. cu lungime de undă BUCKYTERAPIE de 1-2Å (raze Bucky). ecvine (produsă Brucella abortus) şi suine. specie cuprinzând bivolii. pentru tratamentul leziunilor superficiale localizate în zone unde se găsesc organe subiacente radiosensibile. în prezent. gram). boala poate fi transmisă la om. flexia pasivă a coapsei de partea opusă provocată prin flexia celeilante coapse. formaţiuni glandulare tubuloacinoase BRU ER ramificate într-o grupă superficială situată în corionul mucoasei duodenale şi o grupă profundă în submucoasă. superfamilie de moluşte gasteropode aparţinând ordinului BUCCI ACEAE Prosobrachia. (produsă de Brucella suis) cu localizare la nivelul aparatului genital mascul şi femel şi articulaţiilor. sterilitate. glandelor molare şi mucoasei care căptuşeşte pereţii cavităţii bucale. obraz) cu referire la gură (cale. scăderea producţiei. glande duodenale.

1. bulla . cilindrică. din el se formează ultimele patru perechi de nervi cranieni. pe suprafaţa fiecărui bulb se observă terminarea aparentă a nervilor olfactivi. care este situat la locul de continuare a uretrei membranoase cu uretra spongioasă. (lat. bulbus oculi). condiţionare medicamentoasă având formă de bastonaş. care se referă la bulbul rahidian (ex. fiecare bulb fiind legat de restul telencefalului prin trei pedunculi. se lasă dilatată la examenul radiologic. col uterin. sin. formaţiune îngroşată de implantare a firului de păr care adăposteşte papila dermică modificată. care are forma rotunjita şi uşor umflată. bulbus urethrae) porţiunea mai îngroşată a canalului urogenital. sin. cavitate cu pereţi foarte subţiri. segment inferior al trunchiului cerebral. care se introduce în uretră. bulb rahidian. bulbus cerebri) sin. sinus carotidian (lat. atribuită unui viciu congenital al ţesutului elastic. uretră etc. 2. localizată în parenchimul pulmonar. formaţiune osoasă pneumatizată din osul temporal şi situată la baza piramidei temporalului. asemănător unui supozitor mic. paralizia bulbară). care continuă măduva spinării la nivelul arcului atlas. provenit dintr-o alveolă superficială. câteodată de aspect tulbure sau sanguinolent. ridicătură bine circumscrisă a epidermului. bulbus olphactericus) porţiunea din rinencefal plasată la nivelul foselor etmoidale.BUFEURI BUFTALMIE BUIESTRU BUJIE BUJIU BULĂ BULĂ LACRIMALĂ BULĂ PLEURALĂ BULĂ PULMO ARĂ BULĂ TIMPA ICĂ BULB BULB AORTIC BULB CAROTIDIA BULB CEREBRAL BULB DUODE AL BULB OCULAR BULB OLFACTIV BULB PILOS BULB RAHIDIA BULB SPO GIOS BULB URETRAL BULBAR „valuri“ de căldură. flicten. cu consistenţă elastică pentru a putea fi introdus în gâtul uterin.. cu conţinut lichid seros. hidroftalmie. rigidă sau flexibilă. (lat.balon) sin. sin. poate fi normală sau patologică. bastonaş medicamentos. (lat. 105 . din prima porţiune a duodenului care. în mod normal. segmentul iniţial al porţiunii ascendente a crosei aortice. dezvoltată la rumegătoare şi suine bulă de aer sub pleură. sondă plină. extremitatea posterioară lărgită a corpilor spongioşi ai penisului. cu diametrul mai mare de 1 cm. conţinând aer. (lat. are rol de cameră de rezonanţă ataşată urechii mijlocii şi de dispersare a presiunii zonale exercitată în timpul masticaţiei. formaţiune osoasă pneumatizată dependentă de osul lacrimal şi situată pe podeaua orbitei. mers legănat observat la unii cai de obicei în urma dresajului. având forme şi dimensiuni variabile. rect. ţesut erectil şi rădăcinile corpului cavernos. afecţiune oculară cracterizată prin distensia globului ocular datorată creşterii presiunii intraoculare. traversează gaura occipitală şi se continuă cu protuberanţa inelară. folosită pentru explorarea sau dilatarea unui canal: esofag. este unit cu cerebelul prin cei doi bulbi cerebeloşi inferiori. mobilă. (lat. glob ocular. alcătuită din uretră. poate antrena formarea unui pneumotorax spontan. bulbus duodeni) partea iniţială.

care se referă la bulimie. uşurându-le mişcarea. burrelet – pernă sub formă de colac) formaţiune BURELET fibrocartilaginoasă dură. formaţiune sinovială care epiplon de alunecarea BURSĂ curbură a stomacului (de pe rumen la şanţul intertubercular. supă de carne utilizată ca mediu de cultură în microbiologie. care este atins de bulimie. formarea normală sau exagerată de muguri cărnoşi la suprafaţa unei BURJEO AREA plăgi. COTILOIDIA formaţiune fibro-cartilaginoasă articulară. (fr. semicirculară a pielii la extremitatea inferioară a membrelor la animale având rol în formarea articulaţiilor copitei şi a ongloanelor. exagerare morbidă a apetitului. roşietică. pungă epiloică BURSĂ OME TALĂ spaţiul virtual rezultat din trecerea marelui serveşte la pe marea sin. bulb mic. I TERTUBERCULARĂ tendonului proximal al bicepsului prinrumegătoare) pentru a se fixa pe BULBO-PO TIC BULBIL 106 . care se referă la bulbul spongios al penisului şi la uretră (ex. pungă omentală. punct central al unui furuncul. (lat. descris la copii din zona tropicală a Africii. pungă bicipitală. destinat să refacă BULO AJ fracturile. BURSĂ plină cu fluid vâscos. 1.8m la BUMBAR rumegătoare şi de 0. GLE OIDIA BURJEO (MUGURE) 1. bursa – burduf de piele) formaţiune anatomică în formă de sac. după fasonare şi conservare se utilizează ca membrană de protecţie pentru anumite mezeluri. localizat la nivelul maxilarelor. al orbitei sau a unor BURKITT (LIMFOM) viscere. hiperfagie.5-1m la suine). noţiune cvasiştiinţifică care defineşte regiunea articulaţiei metacarpo BULET şi metetarso-falangiana la animale. având aspectul unei mici mase rotunjite. provocată de BULETURĂ retracţia tendoanelor flexoare (buletura adevărată) sau de tendinţa reflexă de menanjare a tensiunii aponevrozei plantare (buletura simptomatică) 1. formaţiune fibro-cartilaginoasă de completare situată pe sprânceana BURELET cavităţii acetabulare a coxalului. prima schiţă a unui organ. care se formează pe o plagă în curs de cicatrizare. care completează cavitatea BURELET glenoidă. mică excrescenţă cărnoasă. BULIMIC 2. PLĂGII limfom malign. la usturoi (aşa numiţii căţei sunt bulbili). (gr. la înmulţirea vegetativă şi în depozitarea substanţei de rezervă. sau aerian (în inflorescenţa unor liliacee). formaţiune glandulară situată deasupra zonei cloacale la păsări.5-0. care se elimină odată cu deschiderea furunculului. cu rol BURSĂ FABRICIUS probabil endocrino-metabolic. 2. observată în nevroze şi psihoze. BULBUL GLA DULUI zonă erectilă situată între porţiunea liberă şi cea fixă a penisului la câine.care se referă la bulbul rahidian şi la protuberanţa inelară a acestuia. produs de virusul Epstein-Barr. apărut subteran din mugurii axilari la subsuoara frunzelor bulbilor. BULIO procedeu de osteosinteză cu ajutorul unui bulon. aditus bursae omentalis).sin. denumire de abator pentru rect (care are lungimea de 0. format din puroi şi ţesut dermic BURBIO necrozat. este interpusă între alte două formaţiuni. 2. sin. poliorexie. devierea regiunii buletului înaintea liniei de aplomb. îngroşarea indurativă în jurul unui focar inflamator. au rol similar bulbului. glandele BULBOURETRAL bulbouretrale). putând duce BULIMIE la consumarea unor mari cantităţi de alimente.

îndeosebi ale gurii. pungă testiculară. subacută sau cronică a unei burse. BURSECTOMIE sin. caracterizat prin prezenţa butonilor (papule-pustule. BUZĂ 2. se obţine prin secţionarea coardelor la viţa de vie. noduli) pe piele. un perete median (rafeul) separă sacul în două loji conţinând fiecare câte un testicul şi porţiunea cordonului spermatic corespunzător. comunicarea pungii omentale cu restul spaţiului peritoneal se realizează prin orificiul inelar denumit hiatusul Winslow membrană conjunctivă care delimitează o cavitate închisă. provine din plante BUXIDI Ă aparţinătoare genului Buxus (Cimişir). tunica fibroasă superficială (sau aponevrotică). a ramurilor tinere la pomii fructiferi. tunica celulară subcutanată. la plural: marginile unei plăgi ori ale unei incizii. BUTIROMETRU care se poate administra pe gură.W. incizie practicată în peretele unei cavităţi naturale sau patologice. relief care ocupă versantele unei fante. care foloseşte la determinarea volumetrică BUTIROMETRU a conţinutului în substanţe grase din lapte şi produsele lactate. incizia chirurgicală a unei burse. a rădăcinilor şi frunzelor la plantele ornamentale. BURSITĂ tumefacţia chistică apărută în spaţiul (groapa) poplitee prin inflamaţia BURSITĂ POPLITEE bursei seroase a muschiului popliteu. BUTO OS ex. reacţia Bordet-Wassermann. aparat utilizat pentru determinarea grasimii din lapte. abr. excizia unei burse seroase. BURSĂ TESTICULARĂ sin. instrument de sticlă gradat. pontaj coronarian. cavitate abdominală. spaţiu de clivaj conjunctiv care include o sinovială de alunecare BURSĂ tendinoasă peste trocanter. sub formă lichidă.plafonul cavităţii abdominale. tub de calibru diferit. de la suprafaţă spre profunzime: piele (scrotul). care corespunde părţii superioare orizontale a crosei aortice. 107 . utilizată la înmulţirea BUTAŞ vegetativă. alcaloid puternic care alături de buxină. tunica fibroasă profundă şi tunica vaginală. sau abdomen BURTĂ 2. caudală şi laterală). aceste învelişuri sunt denumite. acnee butonoasă. la cabaline se disting mai multe asemenea TROCA TERICĂ spaţii (pungă trocanterică cranială. confecţionat din ţesătură BY-PASS de material plastic folosit pentru înlocuirea unor segmente arteriale. BUVABIL 1. arbori şi arbuşti. inflamaţie acută. ori BUTO IERĂ la piele. B. nume dat uneori arcului superior stâng al siluetei cardiovasculare BUTO AORTIC evidenţiat în radiologie. higromă. care are BURSĂ SEROASĂ rolul de a uşura alunecarea organelor la care este anexată. sin. BURSOTOMIE 1. tunica musculară (cremaster). porţiune dintr-un ţesut sau organ vegetal. denumire de abator atribuită rumenului şi reţelei de la rumegătoare. care după prelucrare sunt folosite în arta culinară. ansamblul învelişurilor testiculului care formează înaintea perineului şi sub penis un sac alungit vertical. dartos.

2. 2. urmată de cifra respectivă. amină biogenă care rezultă prin decarboxilarea biogenă a lizinei sub acţiunea bacteriilor de putrefacţie asupra cărnii. (lat. cabra . dinte caduc. prezentă în carnea alterată şi este rezistentă la fierbere care determină efect hipertensiv. stoma . C5. Ca CABRARE CACO. peri caduci etc sau periodic (coarnele cervideelor). simbol pentru Coulomb. de ex. penele în perioada de năpârlire etc. termen folosit în cazul petalelor sau sepalelor care după înflorire se scutură. vertebră cervicală sau rădăcină nervoasă cervicală. (lat. clearance.. abr. abr. de ex. 4. caducus – care cade timpuriu). simbol chimic pentru calciu.C C 1. 1. abr. percepţia unor mirosuri dezagreabile. kakos – rău. având corpul aproape de verticală cu membrele toracice scoase din sprijin şi ridicate. grad Celsius. C1. (fr. C6. simbolizarea generaţiilor succesive de consangvinizare. sânge capilar. este o diamină toxică.. (de lapte). cadaver . 1. 2. C2.. (perimat) Curie. abr. abr.capră) poziţie bipedală de scurtă durată cu sprijin pe membrele pelvine. abr.cadavru) care se referă la cadavru sau caracteristicile lui. termen utilizat pentru definirea unor formaţiuni organice care se înlocuiesc definitiv. metal de culoare albă asemănător zincului. prefix de origine greacă având sensul de rău. prefix pentru centi.gură) exhalarea unui miros dezagreabil din cavitatea bucală. 3.. CACOSMIE CACOSTOMIE CADAVERIC CADAVERI Ă CADAVRU VITELI CADMIU CADUC 108 . Cn C C ° c. (gr. simbol chimic pentru carbon. zonă de tranziţie care înconjură discul germinativ la embrion.

activator de enzime (lipaze. până la atrofia musculară. în contracţia musculară. inflamaţia calcaneului. împreună cu placenta. 1. este un stimulent al sistemului nervos. împlântat în piele în cea mai mare parte. sesile. 11. (lat. caffeinum). fosfataze. A.6 mg% la bovine. care se referă la calcaneu şi la osul navicular (sau scafoid) al tarsului. scurt. care se referă la calcaneu şi astragal.5-11. este reprezentat printr-un fascicul de beţişoare. 8. fluier) tulpină aeriană dreaptă prevăzută cu noduri şi internoduri având în interior o măduvă spongioasă (ex. tuberozitatea calcaneană proeminând sub piele. os tarsian situat în rândul întâi. plin de solzişori membranoşi. prin extensie. în jurul căreia se află răsucit şarpele din Epidaur. neionizat. cursuri de apă) care posedă o tulpină ierboasă. obţinut de asemenea prin sinteză. fracţiunea funcţional activă o reprezintă calciul ionizat. (lat. sin. în antichitate. legat de proteine. surmontat de oglinda prudenţei. cele tulpinale sesile.5-11 mg% la om. trimetilxantină.sânge). înconjurate de un involucru de bractee (ex la floarea soarelui). (lat. conţinut în ceai şi cafea. caşexie.6-11. mlaştini. calx-cis . mucoasa uterină în timpul sarcinii. prezenţa fiziologică a calciului în sânge.T. (gr. toc de scris. saponine. 9-12 mg% la ovine. 18 mg% CADUCEU CAFEI Ă CAFEISM CAHEXIE CAHEXIA APOASĂ Cal. fascioloză abr.-aza musculară etc). exis . 2.P.9 mg% la suine. sin. (lat.var + gr. calx-cis . alcaloid derivat din xantină. atribut a lui Hermes. calamus – trestie. sin. porţiunea mucoasei uterine care se detaşează şi este expulzată după naştere. kakos – rău. extremitatea inferioară a scheletului de susţinere a unei pene (tija). 2. intoxicaţie cronică prin cafea sau alte produse de origine vegetală care conţin cafeină. rol: participă în excitabilitatea neuromusculară. fiind toxică atât în stare verde cât şi uscată. înapoia astragalului. cele mai sensibile fiind cabalinele şi bovinele (gastroenterite şi inflamaţii ale rinichilor). rocă din carbonat de calciu. slăbire extremă cu consumarea tuturor substanţelor de rezervă. (lat. valori fiziologice: 8.CADUCĂ 1. fistuloasă având frunze reniforme. glicozizi. cele bazale peţiolate. plantele din familia Cyperaceae şi Juncaceae). 7. fini. CALAMUS CALATHIDIU CALCA EU CALCEA CALULUI CALCA EITĂ CALCA EOASTRAGALIA CALCA EODI IE CALCA EO AVICULAR CALCAR CALCEMIE 109 . coagularea sângelui. (h)aima . pe care sunt fixate numeroase flori. tub.2-13. cilindric. caracterizată printr-un ax lăţit.stare). Caltha laeta) plantă perenă din familia Ranunculaceae frecventă în mediile umede (bălţi. conţine alcaloizi.4 mg% la cabaline şi până la max. calorie. durere în regiunea calcaneului. în plasma sanguină este distribuit sub trei forme: calciu ionizat. tip de inflorescenţă racemoasă. sin.călcâi) osul calcâiului. concentraţia calciului sanguin. emblema corpului medical care.

(lat. calx + therapeia .fixare) fixarea calciului în organism. vor fi transformate în săruri solubile (CaCl2) şi astfel calciul va fi absorbit. (lat. muşchi) sau în parenchimul unui organ (ex. calx + gr.CALCIC CALCIFEROL CALCIFICARE care se referă la calciu sau la carbonat de calciu. pexis . calciul fiind mobilizat de către ţesutul osos. ex. calx + penia . vitaminelor D şi cu cel al fosforului. tetanie calciprivă. aport şi fixarea calciului într-un ţesut fără apariţia de osteoame. (lat. în cazul lipsei lui. CALCIFILIE CALCI ARE CALCI OZĂ CALCIPE IE CALCIPEXIE CALCIPRIV CALCITERAPIE CALCITO I Ă CALCIU CALCIURIE CALCIUPEXIE CALCUL CALCUL BILIAR CALCUL SALIVAR CALCUL SEMI AL 110 . sialolit. (lat. care afectează ţesuturile şi lichidele organice şi tulbură procesele în care e implicat acesta. calcul format în vezicula biliară sau în căile biliare. 1. în coagularea sângelui. calciul joacă rol important în formarea osului (unde se află 99%) şi dinţilor. spermolit. cu acţiune asupra osului şi rinichiului şi efect antagonist faţă de parathormon. tirocalcitonină. calx + gr. calx + gr. calculus – piatră mică) concreţiune formată în orice parte a organismului. compusă de obicei dintr-un nucleu de substanţă organică.tratament) terapia cu produşi care conţin calciu. calx + pexis . calx + facio. structura calcitoninei extrase din tiroida de porc este constituită din 78 de aminoacizi. în ordinea abundenţei. lipom calcificat. a depune săruri de calciu) sin. ex. corelat cu activitatea hormonilor paratiroidieni. între concentraţia calciului şi secreţia de calcitonină există proporţionalitate. feci. rinichi). osificare.lipsit) care se referă sau se datoreşte unei deficienţe în calciu sau absenţei sale. datorită pH-ului acid. sărurile de calciu insolubile din alimente ajunse în stomac. (lat.fixare) fixarea calciului în ţesuturi. care a suferit o calcificare. philein – a iubi) însuşirea unor ţesuturi de a fixa sărurile de calciu. (lat. sin. hormon hipocalcemiant de origine tiroidiană. metabolismul calciului. 2. corp simplu care constituie 3. vitamina D. facere – a face. calx + privus . calx + osis tulburarea calciului) depozit de săruri de calciu într-un ţesut (ex. (lat. din care se doreşte eliminarea prin distrugere a substanţelor organice. factum. sin. în transmiterea influxului nervos şi în contracţia musculară. scade de asemenea fosfatemia în sinergie cu parathormonul. (lat. (lat. rata absorbţiei va fi reglată de raportul cu fosforul. încălzirea la roşu a unei substanţe. a aşeza. este al cincelea element. în reglarea echilibrului acidobazic. sin.urină) eliminarea urinară a calciului. prin depunerea de colesterol. sin. oyron .sărăcie) carenţă de calciu. (lat. pigmenţi şi săruri biliare. 3.64% din scoarţa terestră.

denumite sepale. CALE DE ABORDARE CALICE CALICIU CALICII MARI CALICII MICI CALICUL CALIPTRĂ CALDWELL-LUC (METODA) CALE DULA OFFICI ALIS CALMA T CALMAR CALMETTE-GUERI CALOMEL CALORIE CALORIFIC 111 . în care se deschid porii urinari. Luc. denumită popular Gălbenea. cu gura înconjurată de zece tentacule. cu acţiune diuretică. pornind de la piele şi străbătând diverse organe interpuse. osis . pe care trebuie să le traverseze. prin cealaltă extremitate se deschid într-unul din marile calicii. kalor . puterea calorifică.CALCUL VE OS CALCULOS CALCULOZĂ CALE sin flebolit. 1855-1925. (lat. sepalele unite între ele formează un gamosepal iar cele libere un dialisepal. 1834-1918. care atenuează sau face să dispară durerea. plantă din familia Asteraceae. purgativă şi antiseptică. se inseră pe circumferinţa unei papile renale. ceaun) formaţiune anatomica cu aspect de cupă. alcătuit din frunzişoare verzi. conducte excretoare ale rinichiului formate prin reunirea a 2-4 calicii mici de obicei în număr de trei şi care se reunesc pentru a forma bazinetul. denumită caloria mică sau caloria .G. în chirurgie. George W. care se referă la calculi. Hydrargyrum chloratum) sin. metodă chirurgicală folosită în tratamentul sinuzitelor maxilare. au rol protector. (lat. după Caldwell. ex. (lat. în formă de mici canale membranoase care. din care două sunt late şi prehensile.. Henry. din unirea calicelor rezultă bazinetul.C.gram. care îi conţine. (lat. operaţia Caldwell-Luc. prin extremitatea lor în formă de pâlnie. afecţiune caracterizată de prezenţa calculilor într-un organ pe un traiect. la licheni şi muşchi. (gr. pulbere cristalină albă. kalix – cupă. vaccin B.5°C (caloria de 15°C) sau de la 19. v. clorura mercuroasă. pielita calculoasă. segmentele iniţiale ale căilor excretoare ale rinichiului. (lat.boală) sin. litiază. învelişul extern al unei flori. traseul pe care-l urmează operatorul ca să ajungă la organul vizat. calculus + gr. aer şi pentru structuri care conduc un anume tip de influx nervos. ţesutul care înconjoară capsulele şi provine din arhegon.5°C (caloria de 20°C). care se referă la căldură. ţesut care protejează conul de creştere al rădăcinii. formaţiune de colectare a urinii situată la nivelul papilei renale.5°C la 20. ex. Loligo) cefalopode cu corpul alungit şi ascuţit şi înotătoarele scurte şi triunghiulare. nume de ansamblu pentru o structură tubulară prin care trec diverse substanţe organice.5°C la 15.căldură) unitate de măsură a cantităţii de căldură necesare pentru a ridica temperatura unui gram de apă distilată de la 14. caliculus – cupă mică) formaţiune anatomică cu aspect de cupă mică.

începe în urmă cu circa 600. calus care fixează fragmentele unui os fracturat într-o poziţie defavorabilă funcţional. prima perioadă geologică din era paleozoică. calvescenţă. formaţiune comisurală de substanţă albă care leagă cele două emisfere cerebrale între ele. (lat. în acest fel protejază o sursă calorică sau împiedică pierderile de calorii. viermi vivipari cilindrici nedivizaţi care parazitează tubul digestiv al peştilor dulcicoli sau marini. (lat.CALORIFUG CALORIGE CALORIMETRIE CALOTA CRA IA Ă CALOS CALOU se spune despre o substanţă rău conducătoare de căldură care. A OCHIULUI CAMERA POSTERIOARĂ A OCHIULUI CAMERĂ CAMFOR CAMFORAT CAMPIMETRIE CAMPAT CAMPILOTROP spaţiul cuprins între iris şi fundul globului ocular. circumscrise. valoarea lui este reglementată pe specii de animale. CALOZITATE CALUS CALUS VICIOS CALVIŢIE CAMALLA US CAMBIU CAMBRIA CAMELIA CAMERA A TERIOARĂ spaţiu cuprins între iris şi cornee. callote – mică bonetă care acoperă doar vârful capului. exprimată în procente. cu contur neregulat. fes) partea superioară şi rotunjită a craniului. în timpul transportului. ansamblu de procedee care permit măsurarea schimburilor calorice. zonă meristematică activă. faţă de aplomb. ca urmare a unei imobilizări incorecte sau a unui tratament inadecvat. corp. cornificarea şi fisurarea pielii. în anatomie spaţiu închis. 112 . absenţa sau pierderea părului de pe calota craniană la om. durata şi distanţa transportului. care se formează pe suprafeţele rănite ale ramurilor şi tulpinilor ca reacţie de apărare. care determină creşterea în grosime a rădăcinii şi tulpinii. conţinând umoarea apoasă. Camelia sativa) plantă introdusă din America de Nord cu un conţinut ridicat de ulei şi proteină (40%). traumă mecanică produsă de jug sau ham. callositas – bătătură) termen dermatologic pentru a denumi ingroşări epidermice. care duce la hipertrofia. situată în cilindrul central. termen utilizat pentru a descrie la cal direcţia mai înainte a membrelor toracice şi mai înapoi a membrelor pelvine. cavitate. (fr.000 ani. calvities . producînd liber secundar şi lemn secundar. produs cu miros aromatic pătrunzător. pierderi din greutatea vie a unui animal. inflamarea. (despre un ovul) care este curbat.chelie) sin. (lat. care conţine camfor sau care posedă proprietăţile sale. astfel că micropilul ajunge alături de chalază şi hil. impropriu termenul este folosit şi la animale. conţinând umoarea apoasă şi în comunicare prin intermediul pupilei. care produce căldură.000. obţinut prin distilarea lemnului şi scoarţei copacului de camfor. cornoase. explorarea şi determinarea câmpului vizual periferic şi central. este folosit ca revulsiv şi stimulent local. cu camera posterioară.

a cordonului spermatic. canal osteo-fibros constituit de jgheabul anterior al carpului. permite trecerea. porneşte de la coada epididimului şi duce la la punctul de joncţiune cu vezicula seminală. formaţiune tubulară. închis faţă de ligamentul inelar anterior al carpului. CA AL COLEDOC CA AL COHLEAR CA AL CISTIC CA AL DEFERE T CA AL EJACULATOR CA AL EPE DIMAR CA AL EPIDIDIMAR CA AL FEMURAL CA AL GALACTOFOR CA AL GÄRT ER CA AL HEPATIC STÂ G CA AL HEPATIC DREPT CA AL I GHI AL 113 . canal filiform longitudinal care se întinde pe toată înălţimea măduvei spinării. fiecare din canalele excretoare ale laptelui. de la ventriculul al patrulea până la ventriculul terminal. canalul prezintă trei segmente: superior. mediu şi inferior. intoxicaţie prin diverse preparaţii pe bază de cannabis indica şi mai ales prin haşiş. este situat în centrul comisurii cenuşii. conduct cilindric îngust. dreaptă şi stângă. care drenează lobul hepatic drept. a porţiunii inferioare a peretelui abdominal anterior. traversează oblic peretele intern al celei de a doua porţiuni a duodenului. cu peretele gros. care pornesc dintr-un lob al mamelei şi ajung la mamelon. pulbere obţinută din florile. ramura dreaptă a originii canalului hepatic comun. interstiţiu musculo-aponevrotic situat de fiecare parte. porţiune a căilor spermatice. canalul Botal. prezentă în mucoasa vaginală (podeaua) la vacă. sin. teacă fibroasă formată din aponevroza femurală care cuprinde vasele femurale. frunzele şi tulpinile uscate ale plantei Cannabis indica. conduct biliar care asigură comunicarea vezicii biliare cu canalul hepatic. segment al căilor spermatice care continuă canalul deferent de la unirea sa cu vezicula seminală în interiorul prostatei. format din unirea canalului hepatic comun cu canalul cistic. segment al căii biliare principale. Helicobater pylori. sin. a ligamentului rotund şi constituie unul din punctele slabe principale ale peretelui abdominal. ductus hepaticus) ramura stângă a originii canalului hepatic comun: drenează lobul hepatic stâng. constituind după această unire canalul coledoc. între canalele eferente ale testiculului şi canalul deferent. malformaţie cardiacă reprezentată prin prezenţa unui orificiu auriculoventricular unic şi printr-o deschidere în peretele interventricular din apropierea acestui orificiu. se deschide în porţiunea prostatică a uretrei. (lat. de unde se continuă prin canalul ejaculator.CAMPTODACTILIE CAMPYLOBACTER PYLORI CA ABIS CA ABISM CA AL ARTERIAL CA AL ATRIOVE TRICULAR COMU CA AL CARPIA malformaţie care constă în flexia permanentă şi ireductibilă a unuia sau mai multor degete. fie prin intermediul ampulei Vater. în care se deschide fie direct. reprezentând rudimente ale canalelor Wolf. iar la femeie. labirintul membranos. care permite trecerea spermei. sin. pe partea laterală a Veru montanum. la bărbat. permite trecerea tendoanelor flexorilor degetelor.

în mod normal. jghiabul sacrat. prezentând orificiul de deschidere în cavitatea bucală la nivelul plicei carunculare sublinguale în apropierea frâului limbii. acestea au orientare diferită în spaţiu: canalul anterior. este compus dintr-un tub membranos conţinut într-un canal osos. iar la mascul. recurbate în potcoavă. prin reuniunea a două trunchiuri limfatice lombare. el conţine măduva osoasă. sin. care are o extremitate superioară care se deschide în cavitatea celomică şi o extremitate inferioară care ajunge până la sinusul genito-urinar. se termină la extremitatea sa inferioară la nivelul celei de a 5-a piese sacrate printr-o despicătură deschisă spre înapoi. conduct osos format pe toată lungimea coloanei vertebrale de succesiunea orificiilor vertebrale. CA AL MEDULAR CA AL MÜLER CA AL OPTIC CA AL PA CREATIC ACCESORIU CA AL PA CREATIC CA AL PAROTIDIA CA AL RAHIDIA CA AL SACRAT CA AL SUDORIPAR CA AL TARSIA CA AL TORACIC CA AL UROGE ITAL CA AL(E) SEMICIRCULAR(E) CA AL WHARTO 114 . vertical şi perpendicular pe axa stâncii temporalului. în spatele aortei. săpate în labirintul osos al urechii interne şi conţinând cele trei canale semicirculare membranoase. la origine prezintă câteodată o dilataţie numită cisterna Pecquet. canalul extern. canalul Wirsung. porţiunii cuprinse între meatul urinar şi vulvă (vestibulul vaginal). la adult. iar la femele. porţiune dreaptă tranhipodermică a canalului de eliminare a transpiraţiei. canalul de eliminare a secreţiei salivare ataşat glandei submandibulare. nervii şi vasele care trec pe aici din loja posterioară a gambei spre plantă.CA AL LACRIMAL conduct care aduce lacrimile din sacul lacrimal la meatul din cornetul inferior al nasului. canalul colector principal al pancreasului. cel mai voluminos dintre trunchiurile limfatice din corp. segmentul inferior al canalului rahidian constituit din orificiile vertebrale ale pieselor sacrate. cu excepţia unei părţi a limfaticelor hepatice şi limfaticele părţi supraombilicale a peretelui abdominal. canalul săpat în aripa mică a osului sfenoid şi care conţine nervul optic şi artera oftalmică. sin canalul Stenon. sin. care la mascul este reprezentată de porţiunea uretrală cuprinsă între orificiul ejaculator şi meatul urinar extern. meningele şi rădăcinile rahidiene de la atlas şi până la sacru. îşi are originea în interiorul abdomenului. la femelă canalele Müler formează oviductele. cavitate osoasă centrală care ocupă. vertical şi paralel cu axa stâncii. orizontal. sin. între jghiabul lacrimal al osului maxilar şi foseta lacrimală. uterul şi vaginul. care drenează toate vasele limfatice subdiafragmatice. formaţiune embrionară pară. toată diafiza oaselor lungi. canalul posterior. ansamblul a trei tuburi cilindrice. constituie învelişul osos care protejează măduva spinală. canalul mandibular. canalele semicirculare joacă un rol important în menţinerea echilibrului corpului. conţine tendoanele. stabileşte comunicarea între cutia craniană şi orbită. sudate între ele. canalul Santorini. canalul osteofibromuscular situat în spatele maleolei interne şi coborând spre planta piciorului. porţiunea canaliculară comună aparatului genital şi urinar. utriculul prostatic.

cu o consistenţă tare. CA ICULTURĂ CA I CA IŢIE CA T 115 . ciugulirea şi consumul ţesuturilor vii a congenerilor în cadrul sindromului de pică la păsări.CA AL WOLFF CA ALIZARE CA CER CA CEROFOBIE CA CERICID CA CERIGE CA CERIFORM CA CEROLOGIE CA CEROS CA CEROSTATIC CA CROID CA DELĂ CA DI CA DIDA ALBICA S CA DIDOZĂ CA DIDURIE CA DIDIDĂ CA IBALISM canalul mezonefronului sau rinichiului embrionar la vertebrate. canal creat pe cale chirurgicală pentru drenajul unei răni. unghiul format de pleoapa superioară cu pleoapa inferioară la fiecare extremitate a fantei palpebrale: cant intern în unghiul nazal. 1. 1. abolirea instinctului matern. erupţie cutanată de natură alergică datorată candidei. dinte. epiteliom al pielii cu evolutie mai lentă decât a cancerului. care poate distruge celulele canceroase. 4.cărunt) albirea sau depigmentarea părului. prin aceasta. neoplasm de origine epitelială sau conjunctivală. gen de levuri din clasa Adelomycetes. 2. întreţinere necorespunzătoare. (lat. unitate fundamentală pentru intensitatea luminoasă în internaţional de unităţi. eliminarea de Candida albicans în urină. termen general indicând variate tipuri de tumori maligne. traiectul genito-urinar etc. sin. constând în devorarea produşilor (mai ales la scroafe). chinologie.. care este capabil să producă degenerarea malignă a ţesuturilor. natural sau patologic. formarea unui canal. în număr de doi pe fiecare maxilar. care suferă de cancer care împiedică proliferarea celulelor canceroase şi. etc. claustraţie. cant extern de partea temporală. folosită în perioadele reci. care se referă la câine. 3. având cauze nutriţionale. canus . 1. 2. sistemul hrană pentru albine. împiedică extensia cancerului. situat bilateral. formată dintr-un amestec de miere şi zahăr. afecţiune generată de Candida albicans. la dreapta şi la stânga incisivilor. teama morbidă de a fi atins de cancer. 2. între incisivul lateral şi primul premolar. abolirea instinctului matern şi consumarea puilor ca urmare a unui stress determinat de senzaţia de frică la iepuroaice şi vulpi. provocând boala numită candidoză. care pot popula cavitatea bucală. creşterea câinilor. aberaţie comportamentală întâlnită la unele specii de animale domestice. care seamănă cu un cancer ramură a medicinei care se ocupă cu studiul tumorilor maligne.

de calibre diferite. volum expirator maxim pe secundă CAPACITATE DE VALORIFICAREA HRA EI CAPACITATE I SPIRATORIE CAPACITATE MAXIMĂ DE REABSORŢIE TUBULARĂ CAPACITATE MAXIMĂ A EXCREŢIEI TUBULARE CAPACITATE MOTRICĂ CAPACITATE PRODUCTIVĂ CAPACITATE PULMO ARĂ TOTALĂ CAPACITATE PULMO ARĂ UTILIZABILĂ LA EFORT 116 .CA TER CA ULĂ CAP ARTICULAR CAPACITATE CAPACITATE BIOGE ICĂ CAPACITATE COMBI ATIVĂ GE ERALĂ CAPACITATE COMBI ATIVĂ SPECIALĂ CAPACITATE DE Î GRĂŞARE sin. 1. canna – nai. de a reţine sau a absorbi. 2. cantitatea maximă dintr-o substanţă care poate fi reabsorbită prin tubii renali în timp de un minut. gaze sau alte materii. la care se adaugă aerul rezidual (1. vârstă. se cunosc zece valori: I-III ape sărace cu puţine organisme. termen din zootehnie care indică producţia care se poate obţine de la un animal într-o anumită perioadă de timp şi exploatare corespunzătoare. dacă este împerecheat cu anumiţi parteneri. aptitudinea de a conţine. indicatorul cel mai des utilizat pentru a evidenţia comportamentul de îngrăşare pe o perioadă determinată sau pe toată perioada îngrăşării. este exprimată prin sporul mediu zilnic. particularitatea pe care o manifestă un animal de a da produşi valoroşi. volumul interior al unui recipient destinat de a conţine lichide. alţi indicatori mai pot fi: sporul absolut. termen folosit în zootehnie care indică particularitatea pe care o manifestă un animal de a da produşi valoroşi. valoare de ameliorare specială. în care calul face un kilometru în 2'30". care participă la formarea unei articulaţii. indiferent de partenerii cu care este împerecheat. IVVI ape milocii cu relativ numeroase organisme. însumarea aerului curent şi aerului complementar. sex. ape foarte bune cu un număr excesiv de mare de organisme. totalitatea mişcărilor pe care le poate face un animal. eminenţă osoasă cu aspect sferoid. galop mic. capacitatea totală (4 litri). folosit pentru introducerea sau extragerea de aer sau lichid din organism. alura cea mai lentă şi mai puţin obositoare de galop. termen introdus de către Leger. sin. aptitudine mentală care permite înţelegerea. cantitatea maximă dintr-o substanţă care poate fi excretată prin tubii renali în cursul unui minut. acoperită cu cartilaj. factor condiţionat de specie. sin. trestie) instrument tubular. valoarea nutritivă a furajului şi forma lui de administrare. 3. însuşirea organismului de a folosi cu eficienţă maximă hrana. unde valoarea nutritivă pentru peşti a unei ape. VII-IX ape bune cu un mare număr de organisme şi X.2 litri). studiul sau rezistenţa faţă de suferinţă. rasă. exprimată în bogăţia organismelor care constituie hrana lor naturală. (lat. sporul relativ şi intesitatea de creştere. însuşirea corpului animal de a câştiga în greutate consecutiv îngrăşării.

(lat. globulos. în raport cu lichidele conţinute. rigidă şi inextensibilă care înveleşte porţiunea terminală a arterelor penicilate din splină (la câine. înveliş proteic al unei particule virale.CAPACITATE PULMO ARĂ VITALĂ CAPACITATE REZIDUALĂ FU CŢIO ALĂ CAPACITATE SE ZORIALĂ volumul maxim de aer inspirat după o expiraţie forţată sau volumul maxim de aer expirat după o inspiraţie forţată. înveliş complet închis. reţea tubulară protoplasmatică. boală care afectează capilarele. capillus . care este în formă de spirală. porc şi păsări). care încastrează sporii în corpii de fructificaţie la unele ciuperci. ansamblul propietăţilor tuburilor capilare. un proces morbid etc. care se referă la o capsulă. sferică sau cilindrică. clasa ematoda. sin. de formă ovoidă. tip de inflorescenţă racemoasă simplă. ceea ce permite o bună supraveghere. cantitatea de aer conţinută în căile aeriene la sfârşitul unei expiraţii normale. după ingestie. (lat. totalitatea stimulilor şi excitaţiilor lumii obiective sesizate de organism. cu ajutorul microscopiei. aceasta variază cu specia: ierbivorele şi păsarile datorită faptului că au ochii plasaţi lateral supraveghează o zonă mai mare (ex. microangioscopie. se dizolvă în interiorul tubului digestiv. la cal. formaţiune ovală. caracterizată printr-un ax scurt. cu rol în reglarea şi moderarea presiunii sanguine intrasplenice. cu flori numeroase. capsula – cutie mică) teacă fibroasă care înconjoară un organ. al cărei perete. pe retina calului se localizează concomitent obiective apropiate şi îndepărtate.păr) mic vas de sânge care conectează cele mai mici ramificaţii ale arteriolelor cu cele ale venulelor sau cele mai mici vase limfatice. formaţiune care înveleşte glomerulul renal care marchează originea căilor urinare intrarenale fibroasa proprie de acoperire subperitoneală a ficatului. sesile. foarte subţiri care parazitează în intestin sau în alte organe la păsări şi mamifere dilataţia capilarelor. datorită structurii ochiului. viermi din familia Capillariidae. CAPILAR CAPILLARIA CAPILARECTAZIE CAPILARITĂ CAPILAROPATIE CAPILARITATE CAPILAROSCOPIE CAPILITIUM CAPITO AJ CAPREOLAR CAPITUL CAPSIDĂ CAPSULĂ CAPSULAR CAPSULA ARTICULARĂ CAPSULA BOWMA -MÜLLER CAPSULA GLISSO CAPSULA MEDICAME TOASĂ CAPSULA SCHWEIGGER-SEIDEL 117 . examenul pe subiectul viu. inflamaţia vaselor capilare. înveliş fibros care menţine în contact suprafeţele articulare şi care se inseră în apropierea cartilajelor articulare ale celor două oase în contact. 300° la găină). a capilarelor cutanate sau a mucoaselor conjunctive. în special capsula articulară sau capsula cristalinului. o neoformaţie. procedeu chirurgical destinat suprimării unei cavităţii prin suturarea în masă a pereţilor opuşi. eliberând astfel substanţa medicamentoasă conţinută. însă imaginile se suprapun (26° la găină).

punga sinovială. caracterele se grupează în două categorii: calitative şi cantitative. ceea ce îl înconjoară. CARACTER(E) CARACTERE CALITATIVE CARACTERE CA TITATIVE CARACTERE DOBÂ DITE CARACTERE SEXUALE însuşiri care definesc sexul unui individ. în special a porţiunii inferioare. termen introdus de Bateson în 1907. CAPSULOPLASTIE CAPSULOTOMIE CAPTATIV CAPTATIVITATE incizia unei capsule articulare sau a capsulei cristalinului în psihiatrie. CAPSULECTOMIE CAPSULITĂ RETRACTILĂ CAPSULOLE TICULAR care se referă la cristalin şi la capsula sa. 2. din lumea exterioară. genele asigură potenţialitatea de a produce sau de a contribui la producerea unui anumit caracter. reprezintă o leziune caracteristică a umărului blocat. CARACTER PARA OIC sin. pungile sinoviale pot fi articulare sau subcutane. abcese subcutanate cauzate de stafilococi cu producere de necroza. la adult. sub acţiunea factorilor de mediu. acele caractere a căror apariţie este coordonată de existenţa unui genotip alcătuit dintr-un număr mare de perechi de celule alelice. tendinţa instinctivă a oricărui copil mic de a-şi însuşi. 1. prezenţa anhidridei carbonice în sânge CARBU CUL CARBOHEMIE 118 . scut sau blindaj chitinos sau osos care îmbracă parţial sau total corpul unor animale. quarantaine – în jur de patruzeci) măsuri luate de izolarea pe un anumit timp a unor animale (sau oameni) suspecte de a fi contaminate de o boala contagioasa egală cu cea mai lungă perioada de incubaţie. după felul în care este alcătuit genotipul care coordonează apariţia unui anumit caracter. posesivă şi tiranică. personalitate paranoică. CARACTERISTICĂ CARAPACE CARA TI Ă trăsătură predominantă diferenţiatoare a unei fiinţe. caracterele pot fi autosomale când genele care alcătuiesc genotipul intră în structura cromozomilor autosomali sau pot fi legate de sex cînd genele care le determină intră în structura heterosomilor. tendinţa de a iubi pe cineva de o manieră exclusivă. care se referă la expresia fenotipică a acţiunii uneia sau mai multor perechi de gene alelice. transmiterea la descendenţi a variaţiilor fenotipice apărute la părinţi în timpul vieţii. (fr. Ă intervenţie plastică efectuată asupra unei capsule articulare.CAPSULA SI OVIALĂ sin. se spune despre un subiect care încearcă să acapareze afecţiunea celor care îl înconjoară. retracţie şi îngroşare a capsulei articulare a umărului. pentru a preveni răspândirea acesteia într-o zonă sau unitate indemnă. carbunculus – cărbune mic) abcesul care se formează în antrax. care se apropie de el sau care îl serveşte. (lat. excizia parţială sau totală a unei capsule. spaţiu cavitar de clivare conjunctivă (primară sau secundară) plin cu sinovie. lucru sau fenomen. acele caractere a căror apariţie este coordonată de existenţa unui genotip alcătuit dintr-o singură pereche de gene alelice.

se spune mai ales despre anumiţi derivaţi ai săi. negru de fum. ca şi constituient al fiinţelor vii. lactaza. această perioadă a fost caracterizată prin căldură şi climat umed. care se referă la carbon. metaloid. sin. în prezenţa unei cantităţi limitate de aer. poate fi recunoscută prin spectrul său de absorţie caracteristic (o bandă în verde şi o bandă în galben). cu tumori multiple. celulaza. unul din principalele componente ale aerului atmosferic. provenit din combinarea reversibilă a hemoglobinei cu oxidul de carbon. gaz incolor şi inodor. 119 . CARBO (OXID. carcinomatoză. tumoare malignă a ţesutului epitelial. care s-a transformat în imense zăcăminte de cărbune situate în stratele terestre. orice sare care conţine radicalul CO3. care conţine carbon. penultima perioadă geologică în era paleozoică. sub acţiunea căldurii sau a acidului sulfuric. foarte răspândit în natură ca multipli compuşi minerali. formate în acea perioadă. sin. precum şi în studiul venelor E suprahepatice sau verificarea permeabilităţii anastomozelor portocave şi splenorenale. dând naştere carboxihemoglobinei compus mult mai stabil decât oxihemoglobina şi care diminuă transportul oxigenului prin sânge. zaharaza. MO OXID) CARBO AT CARBO ATAT CARBO IC CARBO IFER CARBO IZARE CARBOXIA GIOGRAFI procedeu radiologic care foloseşte ca mijloc de contrast gazul carbonic (CO2).000. anhidrază carbonică. termenul se foloseşte mai ales în legătură cu lanţul unei molecule organice format din atomi de carbon. enzimă care catalizează o reacţie de carboxilare. proces carcinomatos extins la mai multe organe sau pe o suprafaţă seroasă.CARBOHIDRAZĂ CARBOA HIDRAZĂ CARBOI HIBITOR CARBO enzimă specifică care catalizează hidroliza glucidelor.000 ani. denumire dată acelor factori nervoşi sau umorali care au acţiunea de rărire a frecvenţei bătăilor cardiace. aşa sunt maltaza. care este de natura carcinomului. CARBOXIHEMOGLOBI Ă CARBOXILAZĂ CARBOXIPEPTIDAZA CARCI OGE CARCI OGE EZĂ CARCI OM CARCI OMATOS CARCI OMATOZĂ CARCI OZĂ pigment roşu aprins-zmeuriu. corp simplu. utilizat în radiocardiologie. provenind dintr-un acid carbonic ipotetic. amilaza. enzimă care catalizează procesul de eliberare a CO2 din gruparea carboxilică a unui acid organic. pectinaza. care există sub diverse forme: diamant. începutul carboniferului se situează în urmă cu 300. transformarea unui corp organic în cărbune. grafit. cărbune. denumire generică pentru procesul de formare a tumorilor canceroase. cancerigen. este toxic datorită afinităţii sale pentru hemoglobină. care au creat condiţii favorabile dezvoltării unei vegetaţii luxuriante.

tococardiograf. CARDIOA GIOGRAFIE sin. care se referă la inimă şi la pulmon. sutura plăgilor inimii. medic specialist în bolile de inimă. durere sau arsură localizată în regiunea epigastrică. sin. miocardiopatie. înregistrarea obţinută se numeşte cardiogramă. curba inregistrată de un cardiograf. care se referă la cord şi la ficat. care se referă la cardia şi pilor. cardiocinetic. 1. care inhibă activitatea cardiacă. aparat cu ajutorul căruia se pot înregistra contracţiile inimii. operaţie plastică practicată asupra cardiei. paralizia muşchilor inimii. studiul inimii şi al bolilor sale. orificiul de comunicare dintre esofag şi stomac. temen generic pentru bolile de inimă. muşhi cardiac 2. ostium cardiacum. ruptura cordului.CARDIA CARDIAC CARDIALGIE sin. (gr. orice tehnică servind la înregistrarea contracţiilor cardiace. rezecţia aderenţelor pericardului la peretele toracal sau a celor stabilite între cele două foiţe pericardice. termen folosit câteodată pentru a desemna o durere profundă corespunzând regiunii cardiace. cu ajutorul unui cardiograf. creşterea volumului cardiac. sin. sin. cardia – inimă) care este în legătură cu inima. induraţia miocardului ca urmare a hipertrofiei ţesutului conjunctiv. angiocardiografie CARDIOCI ETIC CARDIODILATATOR CARDIOGRAF CARDIOGRAFIE CARDIOGRAMĂ CARDIOHEPATIC CARDIOI HIBITOR CARDIOKI ETIC CARDIOLIZĂ CARDIOLOG CARDIOLOGIE CARDIOMEGALIE CARDIOMIOPATIE CARDIO ECTOR (SISTEM) CARDIOPATIE CARDIOPILORIC CARDIOPLASTIE care stimulează activitatea inimii. sin. suferind de o boală de inimă. a cardiei. pentru a-i reda dimensiunile normale. contracţie spasmotică a porţiunii terminale a esofagului. CARDIOPLEGIE CARDIOPULMO AR CARDIORAFIE CARDIOREXIE CARDIOSCLEROZĂ CARDIOSPASM CARDIOTOCOGRAF CARDIOTOCOGRAFIE 120 . ţesutul nodal al cordului. tococardiografie. instrument destinat dilatării cardiei în caz de stenoză sau cardiospasm. în cazul unei reduceri a diametrului său sau în cazul unui cardiospasm.

kytos . diviziunea celulei cu transformări în structura nucleului caracterizată prin succesiunea a patru stadii: profaza. anafaza şi telofaza. sin.mişcare). care se referă la cord şi la vasele sanguine. karion – nucă. sin. care exercită o acţiune toxică asupra cordului. (gr. 1. se disting carenţe primare. metafaza. sau condiţionate (legate de tulburări digestive. C. S. CARE ŢĂ AFECTIVĂ CARE ŢĂ IMU ITARĂ T CARFOLOGIE CARIE CARIE DE TARĂ CARIE OSOASĂ CARIOCIT CARIOCHI EZĂ CARIOCLAZICĂ CARIOCLAZIE 121 . care creşte tonicitatea muşchiului cardiac. karyon + kinesis . cardo. abr. (gr.putrezire) osteită cronică cu distrugere şi pierdere de substanţă. inflamaţia celor trei straturi ale cordului. despre orice organism lipsit de ceva necesar. mitoză. distrugere localizată şi progresivă a dinţilor care afectează în primul rând emailul.A.CARDIOTOMIE CARDIOTO IC CARDIOTOXIC CARDIOTUBEROZITAR CARDIOVASCULAR CARDI AL CARDITĂ CARE Ă CARE ATE CARE ŢAT CARE ŢĂ incizie chirurgicală a inimii. care se referă la cardia şi la marea tuberozitate a stomacului. grup de păsări. 1. 2. pancardită. microelemente (carenţa minerală). cardinis – ţintă. karyon + klasis . nucleu. acţiune cardinală). care reduc digestia sau absorbţia). se spune despre un copil suferind de carenţă afectivă (lat. de aport şi secundare. (gr. carena sternală sau creasta osoasă asezată pe faţa externă a sternului la cele mai multe pasări. osteita cronică purulentă. stările fiziologice şi patologice care măresc consumul. majoritatea bune zburătoare.I. 2.D. punct principal) parte importantă sau principală (simptom cardinal. sunt observate în cursul stărilor de delir şi al bolilor febrile grave. (lat.T.rupere) fragmentarea nucleului. etc indispensabile a organismului. mişcări dezordonate. se spune despre o substanţă care poate leza nucleul celular şi întrerupe mitoza. sin. ale mâinilor unui bolnav care pare că încearcă să prindă fulgi imaginari sau care trage şi respinge cuverturile fără răgaz.E. complicaţie post-traumatică cu caracter infecţios hipertoxic a ţesutului osos. sâmbure. caries . involuntare. tulburare psiho-somatică determinată de o separare sau ruptură în mediul familial. apoi dentina care este atacată de bacterii şi poate ajunge la necroza pulpei dentare. carrere – a lipsi) care se referă la o lipsa sau insuficienţa în vitamine (vitaminică).I. (lat. la care sternul are carenă.celulă) celula nucleată din care ia naştere eritrocitul.

această carne se foloseşte mai ales pentru mezelurile fierte. totalitatea cromozomilor unui individ sau a unei specii dispuşi într-un sistem standard în ordinea mărimii descrescânde.CARIOGAMIE CARIOGE E CARIOGE EZĂ CARIOGRAMĂ (gr. (eng. studiu) studiul structurii şi funcţiilor nucleului. substanţe care determină apariţia de carii dentare. karyon + logos – vorbire. monosperm. carne închisă şi lipicioasă. tip de fruct caracteristic cerealelor. karyon + genesis – naştere) procesul de formare şi apariţia nucleului. 1. (gr. păsări. perechea ei având dimensiunile cele mai mari. medicament care favorizează expulzarea gazelor intestinale. grăunţele de cromatină fiind diseminate în citoplasmă. (gr. prin opoziţie cu scheletul. diviziunea nucleului celular în timpul mitozei. 2. cu un pericarp subţire şi concrescut cu sămânţa. reprezentarea diagramatică pe baza măsurătorilor cromozomilor. ţesuturile moi (în particular muşchii) ale corpului uman sau animal. reprezentată de totalitatea musculaturii scheletului împreună cu toate ţesuturile la care aderă (vase. karyon + piknos – gros) condensarea cromatinei nucleare prezentându-se puternic colorată. CARIOKI EZĂ CARIOLIMFĂ CARIOLIZĂ CARIOLOBAT CARIOLOGIE CARIOPIC OZA CARIOPLASMA CARIOPSĂ CARIOREXIS CARIOTIP CARIOZOM CARMI ATIV CAR ASIERĂ CAR E CAR E D. cu funcţia de tăiere la animalele carnivore.C. karyon + limpha – apă limpede) mediu de dispersie reprezentat de sucul nuclear în care se găsesc dispersate particule constituite din nucleoproteide care alcătuiesc cromatina. precarnasiera şi respectiv postcarnasiera sunt situate înaintea şi înapoia carnasierei. piele etc). 2. carnea se clasifică după conţinutul în grăsime şi modul de finisare în: carne slabă. sin. este uscat. (gr. 122 . (gr. (gr. a cariotipului prin aşezarea cromozomilor în funcţie de aspectul lor morfologic pe categorii de mărime şi formă. (gr. indehiscent. aderenţa mare şi adezivitate. peşti. care posedă un nucleu format din mai mulţi lobi. karyon + lysis – distrugere) dispariţia nucleului în urma unui fenomen de necrobioză.B. karyon + plasma – formaţiune) substanţă alcătuind un sistem bicoloidal format dintr-un mediu de dispersie şi un mediu dispersat. crustacee. în urma sacrificării sau vânării. moluşte. 1. fragmentarea nucleului celular cu prilejul necrozei unei celule. karyon + gamos – căsătorie) fuziunea nucleilor celor doi gameţi. starea anormală a cărnii de vită caracterizată prin culoarea închisă. partea comestibilă obţinută de la mamifere. molar plasat pe fiecare jumătate de arcadă dentară. Dark Cutting Beef) sin. idiogramă. dur şi rigid. sac pentru vânat. carne grasă şi carne macră. denumirea veche pentru granulele de cromatină în faza intercinetică.

parenchim pulmonar cu aspect de carne rezultând dintr-un proces de sclerozare si condensare a tesutului. tare şi uscată la palpare şi degustare. poliene. enzimă care afectează hidroliza compuşilor carotenoizi folosită la albirea făinilor. enzimă care este implicată în hidroliza compuşilor carotenoizi. carne pală. cu rol în formarea vitaminei A. în corpul galben. cel mai frecvent această carne se întîlneşte la rasele specializate. este folosită şi la albirea făinilor. consistenţă moale şi exudarea apei de consistenţă. ligamente. arteră principală cervicocefalică care este compusă din carotida comună şi carotida externă. este prezentă în muşchii mamiferelor având proprietăţi hipotensive. ambele pare. această carne nu se pretează pentru fabricarea mezelurilor crude. CAR E P. (gr. este acidul trimetil α-amino-βhidroxibutiric. care se găseşte între regiunea antebraţului şi fluierului la animale sau mâna la om. dipeptidă naturală constituită din aminoacizii histidina şi beta-alanina. dilatare a canalelor biliare segmentare interhepatice. în care se formează ovulele prinse de placentă. moale şi umedă. şi o parte alungită numită stil. carotenele.S. în cantităţi mici se poate găsi şi în organismul animal sub forma grăsimilor de depozit.CAR E D. lipocromi. CAR IFICARE CAR ITI Ă CAR IVOR CAR OZI Ă CAROLI (MALADIA) CAROTE AZĂ CAROTE I CAROTE OIDE CAROTIDĂ CAROTIDIA CAROTE AZĂ CAROTI EMIE CARP CARPELĂ 123 .D. beta-carotenul are cel mai mare randament în formarea vitaminei A. care aparţine carotidei. numită ovar. a potoli ) fiecare dintre cele două artere situate de o parte şi de alta a gâtului. structură din cadrul gineceului. (eng. care poartă o terminaţiune lăţită. sin. stare anormală a cărnii caracterizată prin culoare pală. constituient al muşchiului striat şi al ficatului. starea anormală a cărnii caracterizată prin culoare închisă. Pal Soft Exudativ) sin. de origine vegetală. afectând regiunile cu carne valoroasă din carcasă. Dark Firm Dried) sin. sintetizaţi de către plante care există sub formă liberă sau combinată cu proteinele. animal care se hrăneşte exclusiv cu carne. (lat. karotides – a aţipi. foarte răspândite în natură. dar se găsesc în grăsimea din lapte şi ouă. (eng.E. sau ramificată. carne închisă şi tare.. în testicul etc. din clasa polienelor cu catena de 18 atomi de carbon şi 9 duble legături. transformarea petrecându-se în intestin în prezenţa ezimei hidrolitice specifice (carotenaza). receptiv pentru polen. sinonim cu induraţia pulmonară. din aceată grupă se disting: licopenele. nu se conservă bine şi nu se poate folosi la obţinerea şuncii sau semiconservelor. stigmatul.F. hidrocarburi nesaturate sau derivaţi ai acestora. această carne pierde mult din greutate în timpul conservării. de culoare galbenă sau violet. provitamine A. prezenţa proviaminelor A (caroteni) în sânge. tendoane. care nu pot fi sintetizate de organismul animal. este alcătuit dintr-o parte bazală îngroşată. carpo – a rupe) regiunea carpienă formată din oase carpiene. reprezintă organul sexual femel la plantele cu flori. xantofilele etc.

CARTILAJ MIXT CARTILAJ TIROIDIA 124 . în funcţie de componentele structurale se disting cartilaje: elastice. este cel mai răspândit din tipurile de ţesut cartilaginos. a căror linie o urmează întocmai. care se referă la o formaţiune de legătură între regiunea carpiană şi metacarpiană.CARPIA CARPOCARPIA CARPOMETACARPIA CARPOCIFOZĂ CARRIO (MALADIA) CARTILAJ care se referă la carp. de formă pătrată unite prin marginea lor anterioară şi care formează spre înainte o carenă ca un scut. sin. cartilaj impar şi median. care acoperă suprafeţele articulare. sin cartilajul Santorini. este foarte rezistentă şi elastică. care se referă la două elemente distincte ale carpului. CARTILAJ ARITE OID CARTILAJ COR ICULAT CARTILAJ COSTAL CARTILAJ CRICOID CARTILAJ DE ACOPERIRE CARTILAJ DE CO JUGARE CARTILAJ DE Î VELIŞ CARTILAJ DIAFIZOEPIFIZAR CARTILAJ EPIGLOTIC CARTILAJ FIBROS CARTILAJ HIALI mic nod cartilaginos al laringelui. ale laringelui. tip de ţesut cartilaginos. situat în partea sa inferioară. deformaţie în baionetă a pumnului. cartilaj articular. de origine congenitală. fibroase şi hialine. ţesut cartilaginos a cărui substanţă fundamentală este traversată de fascicule conjunctive şi de fibre elastice. sin. porţiunile cartilaginoase ale nasului. sin. are un dublu rol: suprafaţă de frecare şi organ elastic de transmitere a presiunilor. acoperă suprafeţele osoase la nivelul articulaţiilor. această formaţie este mai dezvoltată la bărbaţă decât la femei şi se numeşte mărul lui Adam. a cărei substanţă fundamentală aparent amorfă. unul din cele trei cartilaje impare ale laringelui. constituie inelele traheei şi bronhiilor. sin. cartilaj de conjugare. situat în partea antero-superioară a laringelui. cartilago . cartilaj de acoperire. sin. cartilaj de învelis. drept şi stâng care se articulează în partea lor inferioară cu cartilajul cricoid şi sunt locul de inserţie a corzilor vocale inferioare. strat de cartilaj foarte neted. sin. situat în partea sa anterosuperioară. CARTILAJ ARTICULAR sin. este format din două lame laterale. fibrocartilaj. care prelungeşte în sus şi înăuntru cartilajul aritenoid. cartilaj articular. desupra cartilajului cricoid şi dedesuptul osului hioid. fiecare din cele două cartilaje. prelungire cartilaginoasă anterioară a fiecărei coaste. bandă transversală de ţesut cartilaginos reunind diafiza cu epifizele oaselor lungi şi la nivelul căreia se efectuează creşterea în lungime a osului. (lat. în formă de inel.zgârci) ţesut flexibil elastic şi relativ solid care poate să rămână toată viaţa în această stare sau reprezintă forma iniţială a ţesutului osos. bartoneloză. CARTILAJ AURICULAR fibrocartilaj al pavilionului urechii. unul din cele trei cartilaje impare. ale coastelor. cartilaj diafizo-epifizar. posterior faţă de cartilajul tiroidian.

în care se deschid coledocul şi canalul Wirsung. etajul inferior. lingual). caruncula mare: excrescenţă conică situată pe faţa internă a celei de a doua porţiuni a duodenului. iar cele cu soţ cartilajele aritenoide.V. conţinute în grosimea tunicii externe a traheei. de înălţime redusă. pe feţele laterale ale nasului. CARTILAJELE TRAHEEI CARTILAJUL LATERAL fiecare din cele două lamele cartilaginoase triunghiulare. substanţă grasă odorantă secretată de glandele perineale la castor. sunt în număr de 16-20.I. mica papilă duodenală. mărimea lor crescând de la vârful cornului uterin spre baza acestuia şi în raport cu stadiul gestaţiei. tiroidian şi epiglotic. formaţiuni care rezultă din gruparea mai multor cripte uterine prezente pe endometrul rumegătoarelor. datorată ampulei Vater. şi anume: cele impare. tumorile limfoide multiple pot complica infecţiile cu virusul H. formaţiuni cornoase pe faţa internă a membrelor calului la partea inferioară a antebraţului şi partea superioară a fluierului membrelor posterioare (la unele rase de măgari şi cai acestea pot lipsi). destul de vascularizat. sin. fructul castanului. cel mai adesea unică localizată în special în mediastin. este împărţită în două etaje: etajul superior. corniculate. marea papilă duodenală.CARTILAJELE LARI GELUI ansamblul celor 11 piese cartilaginoase care constituie scheletul laringelui. CARU CULA LACRIMALĂ CARU CUL cută a conjunctivei. de care este separat prin membrana timpanului şi înspre înăuntru urechea internă. considerate vestigii filoevolutive 2. CARU CUL DUODE AL CARU CULE MIRTIFORME CARU CUL UTERI CASA (CUTIA) TIMPA ULUI CASTA E CASTELMA (MALADIA) CASTOR(EUM) 125 . situat la unghiul intern al ochiului. formaţiuni care apar în uterul rumegătoarelor în timpul gestaţiei. puţin deasupra carunculei mari. lacrimal. cu utilizări în farmaceutică şi cosmetologie. sau de sfârc. situate de o parte şi de alta a liniei mediane. situată între conductul auditiv extern în afară. înapoi se continuă cu cavităţile mastoidiene. tumoră limfoidă benignă. cuniforme şi sesamoide anterioare. caruncula – bucăţi de carne) formaţii mici cu aspect cărnos. aparente pe piele sau mucoase (caruncul duodenal. reprezintă resturile himenului după prima naştere. în partea AL ASULUI inferioară a oaselor nazale şi deasupra aripilor nasului. numărul fiind diferit în funcţie de specie. caruncula mică: mică escrescenţă conică situată pe faţa internă a celei de a doua porţiuni a duodenului. se adaugă uneori două cartilaje: sesamoid posterioar şi interaritenoidian. inele cartilaginoase incomplete. pe care o menţine astfel deschisă circulaţiei libere a aerului. (lat. în al cărei centru se deschide canalul Santorini. 1. mici escrescenţe cărnoase situate împrejurul vulvei. sin. cavitate din ureche medie. în formă de mic con.cartilajele cricoid. uşor roşcat. conţine aer şi comunică spre rinofaringe prin trompa Eustachio.

eng.CASTORI CASTRARE nume dat uneori blănurilor nedepilate de nutrie. kakos – rău. de recul. Computerised Axial Tomography . foarte toxic pentru om şi animale (DL50 = 1. sin. katabole . format în cursul proceselor metabolice în apă şi oxigen.desfacere) ansamblul proceselor de metabolism intermediar care realizează scindarea şi degradarea metaboliţilor. prefix de origine greacă cu sensul de în jos şi exprimând ideea de degradare. enzimă din clasa oxidoreductazelor. catabolismul şi anabolismul sunt cele două aspecte antagonice ale metabolismului care se află într-un echilibru fragil. (gr.. factor degenerativ care afectează substanţa celulară. datorită prezenţei în cantitate redusă a unei substanţe (numită catalizator) care se regăseşte neschimbată la sfârşitul reacţiei.atac) stare organică generală caracterizată prin suprimarea sensibilităţii şi motricităţi caracterizat de o stare de uşoară hipertonie musculară. CATA. de natură papiracee şi conţinând substanţă activă în pulbere. accelerarea unei reacţii chimice. neregularitate a pulsului. derivat al pirimidinei utilizat ca raticid de ingestie pentru şobolani. CATABOLISM CATABOLIZA T CATACROTISM CATAGE EZĂ CATALAZĂ CATALEPSIE CATALITIC CATALIZĂ 126 . tulburare profundă a tuturor funcţiilor organismului care se caracterizează prin scăderea accentuată a greutăţii corporale. dispoziţie). crimidină. care va fi pusă în libertate în stomac. (gr. katalepsis . sau suprimarea funcţionalităţii lor pe alte căi (ex. în modelul unei mici cutii circulare. boala Simmonds. CASTRIX CAŞEXIE CAŞEXIE HIPOFIZARĂ CAŞET C. frecvent folosită în limbajul tomodensiometric. oxigenul eliberat este folosit de către celula vie şi participă la mărirea presiunii de oxigenare a ţesuturilor mai puţin oxigenate. (gr. compusă din două capace îmbucate. prezentă în ţesuturile vegetale şi animale şi care descompune peroxidul de hidrogen. una din cele patru faze ale activităţii ciclice a foliculilor piloşi şi anume faza de oprire a creşterii fibrelor (evidentă la animalele care năpârlesc).A. sin.T. scăderea masei musculare. hormonal).. extirparea uneia sau a celor două gonade la mascul (orhitectomie) sau femelă (ovariectomie). se exprimă cu uşoare croşete în partea descendentă a curbei sfigmografice. edeme şi astenie.tomografie axială computerizată. dispariţia ţesutului adipos. exis – stare. care se referă la cataliză sau care o provoacă. procesele de cataliză din organism sunt produse de enzime.25 mg/kg la şobolan). abr. formă de ambalare a unui medicament care urmează să fie administrat per os. substanţă care stimulează catabolismul. caracterizată prin uşoare expansiuni arteriale survenind după şocul principal.

purgativ) care exercită o acţiune purgativă. catus – pisică. stare de fixare tonică persistentă a corpului în anumite poziţii. pierderea bruscă a tonusului muscular. afecţiunea este în general abortivă şi urmată de sterilitate.CATAME IAL CATAM EZĂ CATAPLASMĂ care se produce în timpul sau imediat înaintea menstrelor. nume dat unui ansamblu de substanţe înrudite. care se aplică extern. kataplasma . refulate în subconştient şi care se află la originea unui traumatism psihic. însoţit de apariţia unui exudat. antropoide caracterizate printr-un sept nazal îngust. afecţiune contagioasă. proces prin care unele celule pierd o parte din caracterele proprii fără a se întoarce la starea de celulă primitivă. katarrhactis – cădere de apă) afecţiune a ochiului caracterizată prin opacifierea cristalinului sau a capsulei sale. frecventă la animale. (gr. epinefrina (levartenonul). în scopul degongestionării ţesuturilor şi organelor. instrument destinat determinării vitezei curenţilor de aer din locuinţe şi adăposturi. omnivore. (lat. fr. CATAPLAZIE CATAPLEXIE CATAR CATAR CU FREMISME T CATAR VAGI AL I FECŢIOS CATARACTĂ CATARAL CATARCTIC CATARI E CATARSIS CATATERMOMETRU CATATO IC CATATO IE CATÂR CATECOLAMI Ă 127 . streptococi. hibrid rezultat din împerecherea unei iepe cu un măgar.scurgere) forma cea mai simplă de inflamaţie a unei mucoase. vaginită granuloasă. mai mult sau mai puţin completă. senzaţie tactilă înregistrată la palparea cordului cu orificiile lezionate. dar fără pierderea conştinţei. tumefacţie vulvară şi apariţia pe mucoasa vestibulo-vulvară a unor granulaţii ce reprezintă hipertrofia foliculilor limfoizi din mucoasă. putând fi provocată de o emoţie vie. cu acţiune simpaticomimetică: adrenalina şi precursorii. factori igienici. (gr. provocată de factori multipli de natură incomplet cunoscută (viruşi. kataracta – cascada. (gr. urmată de o cădere la pământ. care se referă la catatonie. însoţită de inerţie şi negativism. sin. realizat dintr-o pulbere amestecată cu apă. cu coadă neprehensilă sau lipsite de coadă. metodă psihologică prin care se obţine trecerea în conştient a o serie de amintiri neplăcute. care se manifestă clinic prin vaginită. informaţii obţinute după încheierea tratamentului şi care permit urmărirea evoluţiei unei maladii şi stabilirea unui prognostic. cataire . urmată adesea de modificări mucopurulente (catar mucopurulent). cu 32 de dinţi şi au ciclu menstrual. hiperestazie şi descuamarea celulelor epiteliale (catar seromucos). katharsis . dopamina şi metaboliţii săi. seromucoase. katarrhous . (gr. din familia aminelor.aplicare) formă de condiţionare medicamentoasă de consistenta păstoasă. care se găseşte într-o stare catatonică. fungi etc).vibraţii) care seamănă cu torsul unei pisici. care se însoţeşte de secreţii abundente. cu viaţă arboricolă sau terestră.

2. catgut impregnat cu argint pt. sindrom dureros cu bogată componentă vegetativă prezent în special în urma amputării membrelor.intestin) fir de sutura obtinut de obicei din intestin de oaie. caracterul specific al unei substanţe caustice. (lat. (gr. partea subţiată posterioară sau terminală a unui organism sau organ. 1. de cauciuc sau material plastic. arderea ţesuturilor. structura unui organ erectil. electrodul negativ. activă în general după distrugerea celulei. cavus . sau este produs la catod sau care provine de la catod. având sarcină electrică pozitivă. caverna . CAVA CAVER Ă CAVER OS 128 .coadă) termen pentru a indica un organ care se gaseste in apropierea cozii sau o direcţie îndreptată spre coadă. kata – în jos. cale) electrodul prin care iese curentul electric de conducţie dintr-un mediu. CATETER CATETERISM CATGUT CATGUT ARGI TAT CATGUT CROMAT CATIO CATIO IC CATOD CATODIC CAUDĂ CAUDAL CAUSTIC CAUSTICITATE CAUTER CAUTERIZARE CAUZALGIE C. care se referă la cationi. folosit pentru golirea de conţinut a organelor cavitare.CATE Ă CATEPSI Ă lanţ de atomi într-o moleculă. homospecifică cu tripsina. kayterion – fier de călcat) instrument utilizat pt. (gr. arzător) calitatea unor substanţe de a ataca chimic materiile organice şi de a distruge ţesuturile animale prin arsură. kathienai – a stăbate de sus în jos) instrument tubular metalic. catgut impregnat cu trioxid de crom pentru a i se întârzia resorbţia. suflu cavernos). (gr. care îi conţine. splină şi rinichi. kata + odos – drum. enzimă intracelulară proteolitică. arderea unor tesuturi cu mijloace fizice (căldură sau îngheţ) sau chimice. canal atrioventricular comun (lat.V. dintre care cele mai importante sunt catepsina A (sau I). (eng. structură cavernoasă. cauda . resorbabil în organism. (lat. gut . (gr. a i se conferi o soliditate suplimentară. care este în legătură cu o cavernă (ral cavernos. introducerea unor sonde în anumite organe cavitare cu scop explorator sau terapeutic. (gr. prezentă în ficat. cat – pisică. abr. ca urmare a pierderii unuia sau mai multor electroni. ion-ton – care merge) atom sau grup de atomi.scobitură) vena prin care sângele din corp se întoarce la inimă. kaystikos – fierbinte. care se referă la. care descompune proteinele. lanţ de molecule în polimeri care formează macromolecule. homospecifică cu pepsina gastrică şi catepsina B (sau II). migrează spre polul negativ şi se fixează în jurul catodului.vizuină) termen generic pentru desemnarea unei cavităţi.A.

format din cazeum. ulceroasă. ovinele. în special în urma unor leziuni tuberculoase. care se referă la o cavitate sau care se caracterizează prin prezenţa unor cavităţi. numele dat unor cavităţi. CAVITATE TORACICĂ CAVITATE VESTIBULARĂ CAVOGRAFIE CAVUM CAZEI A CAZEIOS CAZEUM spaţiul cuprins în interiorul toracelui limitat în partea inferioară de diafragm. radiografia unei vene cave care devine vizibilă prin injectarea unui lichid opac la razele X. vezica şi uretra. CAVITATE TIMPA ICĂ sin. CAVITATE BUCALĂ CAVITATE COTILOIDĂ CAVITATE GLE OIDĂ CAVITATE MEDULARĂ CAVITATE PELVI Ă CAVITATE PERICARDICĂ CAVITATE PERITO EALĂ CAVITATE PLEURALĂ vezi gură. în care se articulează capul femural. antilopele şi gazelele. ansamblul anatomo-fiziologic care cuprinde calicele. caprinele. cavus – scobit + cornu . casa timpanului. ansamblul canalelor prin care trece bila în interiorul ficatului şi în afara ficatului. sin.corn) denumire atribuită subordinului Ruminantia care înglobează animalele care au coarne cavitare fixate pe cepi osoşi ai craniului. CAZUISTICĂ CĂI BILIARE CĂI URI ARE 129 . canal medular. rinofaringe. de natura sau consistenţa brânzeturilor. ureterele. cavitate circumscrisă de micul bazin şi părţile sale moi. vezi abdomen. spaţiu gol sau cavitate situată într-o anumită regiune a corpului sau întrun organ. proteina care se găseşte în lapte. ce se află într-un organ. ale peritoneului şi care poate deveni real în cazul existenţei unui lichid la acest nivel. rezultată din necroza masivă a ţesuturilor. substanţă păstoasă. spaţiul virtual cuprins între cele două foiţe pericardice şi care poate deveni real în cazul existenţei unui lichid la acest nivel. peritoneală şi visecerală. în general de origine patologică. glenă. bazinetele. spaţiul virtual cuprins între cele două foi. CAVITAR CAVITATE CAVITATE ABDOMI ALĂ CAVITATE AM IOTICĂ cavitate delimitată de amnios. albicioasă sau de culoare galbenă. totalitatea bolnavilor consultaţi de un medic sau prezentaţi la un dispensar sau la un serviciu de consultaţii. sin. sin. cavitatea osului iliac. sin.CAVER ULĂ CAVICOR E escavaţie mică. spaţiul virtual cuprins între două foi pleurale şi care poate deveni real în cazul existenţei unui lichid. (lat. în anatomie. vestibulul bucal. care cuprinde bovinele.

important pentru stabilirea momentului optim al montei. cc. abr. spaţiul sau intervalul de timp perceput de un individ „aici şi acum”. care este format din carne în anatomie. Concentraţie Corpusculară Medie în Hemoglobină. sin. în acest stadiu se constată modificări la nivelul ovarului (foliculii ovarieni maturi sau dehiscenţi). suprafaţă sau regiune delimitată. Dermacentor. maladie infecto-contagioasă. vaporilor de apă sub presiune. arie. sin. cd. contaminează solul şi diverse produse de origine animală. modificări la nivelul segmentelor externe ale aparatului genital. la temperatură şi în condiţii specifice. mijloc utilizat pentru dezinfecţie prin utilizarea apei fierbinţi. excitaţie sexuală etc).C. centimetrul cub. Biochemical Oxigen Demand. într-o anumită perioadă de timp. izolarea şi protecţia regiunii unde va fi practicată intervenţia chirurgicală. întinderea de spaţiu pe care o cuprinde privirea. test de evaluare a impurităţilor apelor uzate care analizează cantitatea de oxigen folosit în oxidarea biochimică a materiei organice. Argas) şi Rhyphicephalus. CĂPUŞE CĂRBU E CĂR OS CÂMP CÂMP AL CO ŞTII ŢEI în psihologie. fierberii. obiectelor metalice etc. căldura eliminată din organism prin convecţie. conducţie şi radiaţie care poate fi folosită pentru încălzirea aerului. mijloc utilizat pentru dezinfecţia sticlăriei.O. Ixodes sau Haemaphysalis la mamifere. CEACÂR 130 . datorată bacteridiei cărbunoase (Bacilus anthracis). CÂMP OPERATOR 1.180°C în etuve. cu aerul încălzit la 120 . simbolul chimic pentru cadmiu. partea corpului care rămâne expusă aşa încât operatorul să poată ajunge la organul vizat. caracterizat prin manifestări specifice fiecărei specii. abr. candel.M. neutilizabilă pentru încălzirea aerului. eng. şervete sterile de pânză. care servesc la delimitarea. abr.B. acarieni hematofagi din clasa Arachnoidea care atacă aproape toate speciile de homeoterme neliniştindu-le şi transmiţând numeroase boli. unul din stadiile sexuale la femele. CÂMP VIZUAL C. se descrie o formă externă prin pătrunderea bacililor la nivelul unei leziuni (pustulă malignă) şi o formă internă (cărbune gastro-intestinal sau pulmonar). estrus. spaţiul. modificări de comportament (agitaţie.H. 2. apetit capricios. cele mai frecvente căpuşe sunt întâlnite la păsări (Dermanysus. foarte rezistenţi. Cd. scăderea producţiei şi modificarea compoziţiei laptelui. ai cărei spori. polidipsie. abr. se spune despre ochii care au irisul de culoare diferită la cei doi ochi. ochiul rămânâd imobil. comună omului şi vitelor. C. Cererea Biochimică de Oxigen sin.CĂLDURA LATE TĂ CĂLDURA SE SIBILĂ CĂLDURA UMEDĂ CĂLDURA USCATĂ CĂLDURI căldura eliminată din organism prin evaporarea apei la nivelul pielii şi mucoasei respiratorii.

afazie fixarea chirurgicală a cecului la peretele fosei iliace tiflopexie. orbire. extremitatea cefalică. prin deschiderea ei. la păsări există două cecuri voluminoase şi alungite. revărsare sanguină între oasele craniene şi periost. ex. durere de cap. cu aspect de sac alungit.6 mg/kgc. nervi cefalici etc. kephale – cap. care se găseşte în cantităţi mari în creier (13. la nou născut. Urginea maritima. sin. scillaperina. care se referă la cap sau la extremitatea unui os. kefalis .0%). în timpul nopţii iepurii consumând cecotrofele şi asigurând o valorificare superioară a substanţelor nutritive din furaje. Scillatox. abolirea totală totală a facultăţilor vizuale. proces fiziologic caracteristic iepurilor care constă din dubla circulare digestivă. sin. drepte. substanţă organică de constituţie complexă (în general lipide complexe ce conţin fosfor şi azot). ficat (6. (gr. durere de cap. este utilizat ca raticid (DL50 – 0.orb) prima porţiune a intestinului gros la mamifere.tumoră) hernia tumoriformă a unei părţi din sistemul nervos care are sediul în cutia craniana. scillatoxina. (lat. (gr. kephale + hydro + kele) deformare la nivelul capului datorită acumulării de lichid cefalo-rahidian printr-o soluţie de continuitate a cutiei osoase sau datorită lipsei de sutura a oaselor craniene.7%). deschiderea cecului la peretele abdominal. coecus . CEBOCECAL CEC CECAL(Ă) CECITATE CECITATE VERBALĂ CECOFIXARE (CECOPEXIE) CECOPLICATURĂ operaţie care constă în efectuarea unei cute longitudinale pe peretele cecului (cel mai adesea prin invaginare). porţiune de intestin care se găseşte la trecerea de la intestinul subţire la cel gros. Scillaren. mai mic la carnivore şi. (gr. dezvoltat la animalele ierbivore. cefalgie. cuprinzând toate părţile moi situate în afara coloanei vertebrale. scillirozida. Scilla maritima. suine şi iepuri pereţii apar boselaţii datorită unor formaţiuni specifice (tenii) sub formă de benzi longitudinale. pentru reducerea unui calibru excesiv al acestui organ.cap) monstru cu zona orbitară modificată având orbitele foarte apropiate şi regiunea nazală nedezvoltată. care se află în fosa iliacă dreaptă. sin. puţin dezvoltat la om.CEAFĂ CEAPĂ DE MARE partea posterioară a gâtului. kibos – maimuţă. cefalee. Ratinin. dar este slab toxic pentru om şi animalele domestice. la cabaline. sin. foarte asemănătoare lecitinelor. kele .). rinichi (3.5%) şi gălbenuşul de ou. care se referă la cec. mucoasa cecală sau artera omonimă. CECOSTOMIE CECOTROFIE CECUM CEFALALGIE CEFALEE CEFALHEMATOM CEFALIC CEFALI Ă CEFALOCEL CEFALOHIDROCEL 131 . plantă care conţine glucozizi.

măsurători făcute asupra capului. inundând spaţiile subarahnoidiene.picior). ex. clasă (Cephalopoda) de moluşte marine. 1. peritoneoscopie. celialgie. caracatiţa) cu o cochilie. diglucid cu caracter reductor constituit din două molecule de β-glucoză.C. (gr.Lichid Cefalo Rahidian. pus. (gr. evoluate. care se referă la cap şi la coloana vertebrală. sin. încrengătura Coelenterata de animale metazoare inferioare. cu ochi mari.. (gr. ea este scindată enzimatic în ozele componente. regiune a corpului formată prin unirea capului cu toracele la clasa arahnide şi la clasa crustacee. în cazul remedierii distociilor. de obicei în regiunea dintre extremitatea inferioară a sternului şi ombilic. kele – tumoare. durere abdominală de tip nevralgic. sunt adaptate mediului acvatic. faţa ventrală a unuia vine în contact cu marginea dorsală a celui de al doilea individ. podos . prin fundul de sac Douglas. sin. kephale + pageis .unire) monstru format din doi indivizi uniţi de la nivelul ombilicului având un singur cap. tăierea capului fătului în cadrul operaţiei de fetotomie. 2. . lichid protector şi drenator pentru centrii nervoşi aflat între piamater şi arahnoidă. reprezintă unitatea diglucidică repetitivă din structura celulozei. hernie. abr. laparoscopie. coeliac. puţin la dreapta de linia mediană. care se referă la cavitatea abdominală. L. sin. regiune celiacă. operaţia de decapitare. radiară. prevăzute cu ventuze) situate în regiunea capului. kephale – cap. au o structură simplă. introdus prin peretele abdominal sau pe cale vaginală. sin. umflătură) sufix care denotă o deformare cu aspect tumoral care rezultă dintr-o herniere a unui organ. CEL CELE TERATE CELE TERO CELIAC CELIACHIE CELIALGIE CELIODI IE CELIOSCOPIE CELIOTOMIE CELOBIOZĂ 132 . în general corpul este prevăzut (calmarul) sau nu (sepia. strivirea capului fătului în cazul remedierii distociilor prin fetotomie. maladie celiacă.R.. sub acţiunea celobiazei (β-glucozidază) secretată de flora digestivă a rumegătoarelor. căreia îi aparţin subîncrengăturile Cnidaria şi Ctenophora. examen vizual al cavităţii abdominale. cu capul delimitat şi cu piciorul transformat în braţe (810 tentacule. care îndeplineşte rolul de cavitate digestivă. ganglion celiac. circulatoare şi pentru eliberarea ovulelor şi spermatozoizilor. cu corpul format din două straturi de celule: ectoderm şi endoderm. mai ales marin. rezultând dintr-un proces de filtrare la nivelul plexurilor coroide. laparotomie. sin.CEFALOMEL CEFALOMETRIE CEFALOPAG (gr. cu ajutorul unui endoscop. kephale + melos . CEFALOPODE CEFALORAHIDIA CEFALOTOMIE CEFALOTORACE CEFALOTRIPSIE . ventriculii cerebrali şi canalul ependimar. situată la nivelul plexului solar.membre) monstru prezentând un membru fixat pe cap. cavitatea gastrovasculară la celenterate. are un orificiu buco-anal.

sin. are formă alungită şi manifestă însuşiri de excitabilitate. înalte. de susţinere. celule speciale care stau la baza corpusculului gustativ. membrana celulei musculare este denumită sarcolemă. care intră în structura retinei. koiloma . miocit. formarea celulelor se datoreşte prezenţei în sângele bolnavilor a unor anticorpi care alterează nucleii celulari. celulă beta. sin. situată în tractul gastrointestinal. care îi aparţine. în cavităţile numite osteoplaste. precum şi un nucleu periferic alterat. unitatea morfofuncţională a unui ţesut. de culoare bazofilă pală. (gr. apoi stelate şi secretă substanţa fundamentală a ţesutului osos (oseina). sunt localizate în masa de substanţă fundamentală. în formare celulele osoase denumite osteoblaste. cu aspect special. conductibilitate şi contractilitate. (lat. CELULAR CELULĂ CELULĂ A CELULĂ APUD CELULĂ B CELULĂ BAZALĂ HERMA CELULĂ GERMI ALĂ CELULĂ HEPATICĂ CELULĂ LE CELULĂ LEYDIG CELULĂ MÜLLER CELULĂ MUSCULARĂ CELULĂ ERVOASĂ CELULĂ OSOASĂ 133 .cămăruţa). celulă care intră în alcătuirea ţesutului osos. capabilă de a capta una sau mai multe amine sau precursorii lor. vezi neuron. în sistemul internaţional unitatea de măsură a temperaturii. aceste cavităţi sunt legate între ele prin canaliculele străbătute de prelungirile filiforme ale citoplasmei osteocitelor.CELOM CELOSOM CELSIUS (GRADE) (gr. celule mari. celulă care intră în alcătuirea ţesutului muscular. scară termometrică.cavitate) cavitate care apare in timpul dezvoltarii embrionului. de a-i decarboxila şi a elabora hormoni polipeptidici. sunt celule germinale agameţii sau sporii (produşi prin meioză şi mitoză) şi gameţii (produşi prin meioză). fără funcţie secretoare. hepatocit. pancreas sau glanda tiroidă. reprezintă a suta parte din diferenţa dintre temperatura gheţii care se topeşte (ceea ce corespunde punctului 0) şi cea a apei care fierbe la presiunea atmosferică normală (care corespunde gradului 100). kele + soma . care se referă la celulă. formă particulară a unui leucocit sau monocit. forma fundamentală de organizare a materiei vii. cu prelungiri citoplasmatice anastomozate. sunt paralelipipedice. cellula . celulele interstiţiale cu rol endocrin prezente în testicul. sin. celula alfa v. celulă care la maturitate este capabilă să reproducă un organism în întregime. Langerhans. celulă endocrină originară din creasta neurală. identificată de Hargraves în sângele periferic sau frotiurile de măduvă osoasă provenind de la bolnavii suferind de lupus eritematos acut diseminat. celulele osoase adulte (osteocitele) de formă ovoid stelată.corp) monstru care are fisurat peretele abdominal prin care se produce eventraţia. care conţine o incluzie mare. relativ ramificat.

CELULĂ PSEUDOSE ZORIALĂ CELULĂ RETICULARĂ CELULĂ SE ZORIALĂ celulă din epiteliul senzorial care-şi menţine caracterul epitelial primitiv (ex. proprietatea unor bacterii sau protozoare care au capacitatea de a hidroliza. sin. grup de enzime extracelulare. termen impropriu pentru procesele inflamatorii ale ţesutului adipos subcutanat sau subperitoneal. CELULĂ SERTOLI CELULĂ SEXUALĂ CELULĂ SOMATICĂ CELULĂ ŢI TĂ CELULĂ UMBELIFORMĂ CELULĂ WIRCHOW CELULAZĂ CELULITĂ CELULO-ADIPOS CELULOLITIC CELULOS CELULOZĂ CEME T CEME TOAME MULTIPLE 134 . insolubilă în apă şi în solvenţii organici. bacterii. cu rol de a reproduce organismul. poliglucid reprezentând scheletul membranei celulare. (lat. sin. ulterior va fi convertită în glicogen. celulă din ţesuturile corpului. care. celulele ţintă sunt frecvente în talasemie. cementom gigant. constituit din policondensarea a 2000-10000 molecule de β-glucoză. iar al doilea set haploid de la părintele mascul. care se referă la ţesutul conjunctiv lax şi la paniculul adipos care se găseşte sub piele. care conţine cavităţi sub formă de alveole. care hidrolizează celuloza. ţesut celular modificat sau în legătură. este o celulă diploidă. gamet. având 2n cromozomi. ţesut mineralizat care constituie învelişul extern al rădăcinii dinţilor. rezultă din unirea la fecundare a două seturi normale haploide n de cromozomi: un set haploid de la părintele femel. hematie aplatizată caracterizată printr-o dispoziţie în cocardă a hemoglobinei care îi dă un aspect de ţintă. caracteristic speciei.aprindere). celule cu un set de cromozomi. insecte şi alte animale inferioare. cellula + itis . foarte răspândit în regnul vegetal. elemente sinciţiale cu rol trofic la nivelul tubilor seminiferi. un neuron care are procesele sale terminale conectate cu terminaţiile senzoriale. 1. osteocit sau celule osoase. inflamaţia celulelor. 1. 2. produse de ciuperci. element celular superficial al epiteliului mixt din vezica urinară. adaptat pentru recepţia şi transmiterea excitaţiilor. vezi reţeaua reticulară. 2. din unirea a două celule de sex opus rezultă zigotul cu un număr diploid de cromozomi. sin. celulele gustative). degradată însă de simbionţii ruminali de la rumegătoare care posedă echipamentul enzimatic (βglucozidaze) necesar pentru a o transforma în glucoză asimilabilă. rezistentă la sucurile gastrice ale omului şi animalelor. se găsesc şi în anemiile hipocrome.

opacă la razele X care apare în mai multe puncte ale maxilarelor.01n sau n/100. foarte calcificat.01m sau m/100. a început în urmă cu circa 60-70. unitate de capacitate egală cu a suta parte dintr-un litru.000. 0. 0. se spune despre o soluţie a cărei concentraţie este egală cu a suta parte dintr-o soluţie normală. se spune despre o soluţie a cărei concentraţie este egală cu a suta parte dintr-o soluţie molară. în mod curent folosită în genetică pentru a măsura distanţele. care sub influenţa mutaţiei şi a selecţiei naturale au evoluat în acelaşi sens. unitate. cu ajutorul unei mişcări rotative extrem de rapide. separarea cu ajutorul forţei centrifuge produse printr-o rotaţie rapidă a unor elemente de densităţi diferite. abr. produse în timpul meiozei este de 0.000 ani şi este subîmpărţită în următoarele perioade: terţiar şi cuaternar. unitate de măsură egală cu o sutime de gram. aceasta corespunde unui interval în care numărul mediu de încrucişări/cromatidă. a suta parte dintr-un metru abr. senzaţia vagă a propriei existenţe datorită sensibilităţii organice care derivă din toate organele de simţ. care rezultă dintr-un ansamblu de senzaţii interne. caracterizate printr-o mare abundenţă şi variaţie de specii vegetale înrudite şi. eră geologică actuală care a urmat erei mezozoice. stare generală „neplăcuta” sau de „bine”.înţepătură) puncţia unei cavităţi în scop de diagnostic sau de a evacua un lichid şi eventual a introduce un medicament. care ţine să se înmdepărteze sau să îndepărteze de centrul mişcării.01.CEME TOBLASTOM BE IG CEME TOM CEME TOM GIGA T CE ESTEZIE neoformaţie odontogenă benignă. numărul celulelor şi aranjarea acestora sunt caracteristice unor alge. CE OBIU CE OZOIC CE TESIMAL CE TEZĂ CE TIGRAD CE TIGRAM CE TILITRU CE TIMETRU CE TIMOLAR CE TIMORGA CE TI ORMAL CE TRE GE ICE CE TRIFUG CE TRIFUGARE CE TRIFUGĂ 135 . care se referă la o diviziune într-o sută de părţi. de genotipuri alcătuite din gene. divizat în o sută de grade. (gr. aisthesis – sensibilitate. masă lobulată de cement dens. perceperea reflectând propriul organism. respectiv. tumoră benignă dezvoltată plecând de la cimentul dentar şi având aspectul unei mase dure. colonie de celule nediferenţiate (vegetativ sau reproductiv). localizat aproape totdeauna în jurul rădăcinii premolarilor sau a unor molari. senzaţie). kentesis . se spune despre un flux motor transmis dintr-un centru nervos spre un organ periferic. koinos – comun. aparat care permite dezvoltarea. zone geografice delimitate. a unei forţe suficient de active pentru a separa două produse cu densităţi inegale. a suta parte dintr-un grad. care este caracterizată prin depunerea unui strat de pseudociment. (gr.

regiune din S. clasa Cestoda care parazitează la câine. parte a encefalului care se află dedesubtul creierului mare în etajul inferior al cutiei craniene. simple sau articulate. kentron. regiune din organism de unde porneşte anumită decizie.particulă) locul unde.coadă) stadiu larvar prevazut cu coada al viermilor trematozi care se dezvolta din sporocisti sau redii şi se transforma în metacercari. în timpul mitozei şi al meiozei. comandă. (gr. care parazitează la cal şi măgar. 1. corp granular aşezat lângă membrana celulară. kerkos . CE TRIOL CE TRODESMOZĂ CE TROMER CE TROZOM CE TRU CE TRU CELULAR CE TRU CLI IC U IVERSITAR CE TURĂ PELVIA Ă CE UROZĂ CERATA CERCAR CERCETAREA FILIAŢIEI CERCI CERCLAJ CERCOMO AS CEREBEL 136 . reprezinta centrul cinetic al celulei fiind format din centriol. sin. centrum . cromozomul se indoaie sub forma de cot putând fi asezat. căreia îi revine o funcţie oarecare. kentron + desmos . sin.creieruş). fie la mijlocul cromozomului. cu rol senzorial. koinos – comun. C. centrozom. (gr. creierul mic.corn) cu referire la ţesutul cornos sau la animalele care au coarne. keras . situate pe segmentul posterior al abdomenului unor insecte. kerkos + monas – corp mic. ansamblu administrativ constituit pe de o parte dintr-un centru spitalicesc regional precum şi din una sau mai multe unităţi medicale de învăţământ. 2. (gr. (lat.U.C. fie mai apropiat de o extremitate a sa. cerebellum . (gr. la copil şi la părinţi. structură celulară care determină polii celulei în timpul diviziunii nucleare. pereche de apendice. care dirijează migrarea cromozilor spre poli în timpul diviziunii celulare..N. totalitatea oaselor care leagă membrele inferioare de coloana vertebrală. ale Taeniei multiceps din familia Taeniidae. procedeu de consolidare al unei fracturi prin unirea fragmentelor fracturate cu ajutorul unor fire sau lame metalice. procedeu terapeutic a prolapsului ano-rectal şi redresarea lui prin aplicarea unor puncte de sutură de jur împrejurul mucoasei. care pare a fi apatogen. se spune despre influxul nervos transmis de la periferie către un centru nervos.centru) organit citoplasmatic care se găseşte în apropierea nucleului celulelor animale şi la unele plante inferioare ele fiind implicate în formarea cililor şi flagelilor şi în formarea aparatului mitotic. (gr. în serologie. kentron + meros .bandă) filament care leagă doi centrozomi şi participă la fusul de diviziune celulară.coadă) boală produsă la oi prin localizarea în encefal de larve Coenurus cerebralis. 3. oyra . punct median al unei linii sau al unui spaţiu oarecare. tentativa de a exclude o paternitate sau o maternitate prezumate prin examenul diferitelor grupe şi tipuri sanguine. (gr.C.CE TRIPET care tinde să apropie sau să se apropie de centrul mişcării. unitate) parazit din clasa Flagelata. lat. (gr.

cerebrona (frenozina) şi nervona. care se referă la cerebel şi la nucleul roşu şi în special la fasciculul nervos care leagă aceste două structuri. care se referă la gât şi la braţ. lipide azotate nefosforate care conţin în molecula lor şi un glucid. acumularea sa în acest loc produce zgomote accesorii şi reduce acuitatea auditivă. prelungiri nervoase). cerebrum + gr. care se referă la creier şi la măduva spinală. materie cu aspect gras. acţionând ca agenţi anti-apă. certificat eliberat de medicul curant. proteină plasmatică care conţine cupru şi care îi asigură transportul în organism. în legătură cu gâtul. în cazul unui accident de muncă sau la constatarea unei maladii profesionale. certificat redactat de medicul curant. omos – sălbatic. concentraţia sa în sânge creşte în afecţiuni hepatice şi este scăzută în sindromul nefrotic sau maladia Wilson. (lat. necopt) tumoră localizată în creier formată din elemente nervoase (nevroglie. palmitatul de cetil). care se manifestă printr-un sindrom cerebelos. sin. în momentul însănătoşirii sau al vindecării leziunilor produse de un accident de muncă. care se referă la cerebel. minte.CEREBELITĂ CEREBELORUBRIC CEREBELOS CEREBRAL CEREBROM inflamaţia cerebelului de origine infecţioasă sau datorită unor cauze neidentificate. (lat. artroza coloanei cervicale. CEREBROMALACIE CEREBROSCLEROZĂ CEREBROSPI AL CEREBROZIDE CERIDE CERTIFICAT FI AL CERTIFICAT I IŢIAL CERULOPLASMI Ă CERUME CERVICAL CERVICALGIE CERVICARTROZĂ CERVICITĂ CERVICOAXILAR CERVICOBRAHIAL CERVICOCAPITAL CERVICODIAFIZARĂ 137 . cerebrum + malakia . ceara albă şi galbenă de albine şi cetaceul (spermanţetul). durere în regiunea gâtului sau porţiunii cervicale a coloanei vertebrale. cele mai cunoscute sunt: cerazina. scleros – dur + nosos . cervix + itis . judecată.gât) din partea posterioară a gâtului. (lat. care se referă la gât şi la axilă.boală) modificări morfofuncţionale produse de arterioscleroza cerebrală. care se refera la creier. cei mai importanţi reprezentanţi sunt: lanolina. cerebrum + gr. secretată de glandele sebacee din conductul auditiv extern. (lat. (lat. care se referă la colul şi diafiza unui os lung. subacută sau cronică a colului uterin. ceruri.moliciune) mortificarea şi ramolirea unor porţiuni din creier.aprindere) inflamaţie acută. rezistente la acţiunea agenţilor chimici şi nu râncezesc deoarece nu conţin acizi graşi nesaturaţi. celule nervoase embrionare primitive. au rol protector a suprafeţelor organismelor animale şi vegetale. gălbuie. lipide simple constituite din amestecurile dintre acizi graşi superiori cu alcooli monohidroxilici superiori (ex. de la ceafă. care se referă la gâtul şi capul (extremitatea) unui os. cervix-cis .

inflamaţia colului uterin şi a mucoasei vaginale. care se referă la colul uterin şi la vagin. prezenţa cetozei în urină. producător de cetone. acesta este perfect închis în timpul gestaţiei. nivelul corpilor cetonici în sânge. sin. având ca tip retrospectiv Taenia. în speciali la diabetici în acidoză. delfinul. care se referă la coloana cervicală şi la occipital. de consistenţă elastică care asigură comunicarea dintre corpul uterin şi vagin. orice derivat organic cu formula generală R-COO-R. care se referă la cetoliză.CERVICODORSAL CERVICOLABIAL CERVICOLI GUAL CERVICOOCIPITAL CERVICOPEXIE CERVICOTOMIE CERVICOTORACIC CERVICOVAGI AL CERVICOVAGI ITĂ CERVICOVESTIBULAR CERVIX care se referă la gât sau regiune cervicală şi cea dorsală. distrugerea corpilor cetonici în ţesuturi. clasă de viermi paraziţi. acizii acetil-acetic şi betahidroxibutiric. un strat gros de grăsime sub tegument.a. care se referă la faţa linguală a coletului unui dinte. ansamblul de procese metabolice care duc la sinteza în ficat de acetonă şi precursorii săi. segmentul terminal al uterului cu aspectul unui tub fibrocartilaginos. care se referă la funcţia cetonă. acidoză produsă de acumularea corpilor cetonici în organism. care se referă la faţa vestibulară (labială) a coletului unui incisiv sau canin. plathelminţi. kestos – panglică. centură). sunt cetogeni unii aminoacizi şi acizii graşi. care conţine o cetonă sau posedă proprietăţile ei. sin. care se referă la gât şi la torace. excreţia corpilor cetonici prin urină. plaţi. orice steroid care posedă o funcţie cetonică. CESTODA CESTOIDEA CETACEE CETOACIDOZĂ CETOGE CETOGE EZĂ CETOLITIC CETOLIZĂ CETO Ă CETO EMIC CETO IC CETO URIE CETOSTEROID 17-CETOSTEROID CETOZĂ CETOZURIE 138 . fiecare din steroizi care posedă o funcţie cetonică din poziţia 17.. care se referă la faţa vestibulară a coletului unui molar sau premolar. clasă de viermi paraziţi cu corpul în formă de panglică segmentată. ordin (Cetaceae) de mamifere adaptate la viaţa exclusiv acvatică: balena. caşalotul ş. în timpul ciclului sexual fiind întredeschis. orice substanţă care poate produce corpi cetonici. cea mai simplă cetonă este acetona. (gr. creşterea numărului de corpi cetonici în sânge şi urină. sau incizia colului uterin. iar puii se nasc în apă. membrele anterioare adaptate la înot. care distruge corpii cetonici. incizie practicată la nivelul gâtului. fixare chirurgicală a colului uterin. au corpul pisciform. permiţând accesul spre căile genitale ascendente. gât uterin.

C. sutura unei buze. piatră mică) inflamaţie purulentă a glandelor Meibohm la pleoape având aspect de tumorete. 2. Minkovski Chauffard (boala). v. folosind un aparat compresor în formă de scară de şa. urechea internă). orice intervenţie de chirurgie plastică care se adresează buzelor şi gurii. sin. coedo. C. III. 2. rezultat prin fermentarea alcoolică controlată a lactozei sub acţiunea drojdiei Torula chefiri. IV) utilizate în radiologie pentru a pune în evidenţă stânca (urechea medie. 1. 1. regiune situată la baza nucelei în ovulul plantelor cu flori. Cg. în electrocardiografie.F.închis. CHABERTIA (lat.CEZARIA Ă C. bază osoasă alcătuită din oasele carpiene şi tarsiene. (gr. care parazitează la rumegătoare. simbolul unei derivaţii unipolare precordiale. Concentraţie Globulară Medie în Hemoglobină. folosind o proteză de oţel care înlocuieşte capul femural excizat şi o proteză cotiloidiană de material plastic. electrodul indiferent fiind fixat pe membrul inferior. abr. caedere – a tăia) operaţie prin care se extrage fătul pe cale abdominală. regiune de măcelărie de calitate inferioară care reprezintă articulaţia genunchiului (cheia din faţă) şi jaretului (cheia din spate).H. masă de diverse forme şi de consistenţă gelatinoasă. tripanosomiaza americană. sistemul Centimetru .Gram . termen generic pentru leziuni de tip inflamator ale mucoasei buzelor.G. parazit intestinal din familia Strongylidae ordinul ematoda. sin.S. scleroza laterală amiotrofică. buză de iepure.G. în a cărei reţea sunt prinse trombocitele şi eritrocitele care îi dau culoare roşu. operaţie prin care se urmăreşte refacerea unei buze. caesum. tehnică de artroplastie a coapsei. abr. tehnică de artrodeză tibiotarsiană sau a genunchiului. denumit după medicul veterinar Chabert (1737-1814). centigram. abr. chalaza – bob de grindină.Secundă. produs de origine alimentară folosit la prepararea brânzeturilor. Cgr. CHAGAS (MALADIA) CHALAZĂ CHALAZIO CHARCOT (BOALA) CHAR LEY (OPERAŢIA) CHAUFFARD CHAUSSÉ (I CIDE ŢA) incidenţe (II. produs alimentar obţinut din lapte. format din fibrină. CHEAG SA GUI CHEFIR CHEIA CHEILITĂ CHEILOPLASTIE CHEILORAFIE CHEILOSCHIZIS CHEILOSTOMATOPLASTIE 139 . CHEAG 1.M. 2. în caz de distocie. prezentând o fisură mediană a buzelor. centigrad. compartiment al stomacului policompartimentat la rumegătoare 3. produsă prin coagularea plasmei şi a diferitelor elemente figurate. sânge coagulat.

datorat formării de bule de azot în sânge şi ţesuturi. suine etc. (gr. keras + chiton + itis) inflamaţia corneei.CHELĂ CHELAT CHELATOR CHELICERE CHELODERMATITĂ CHELOID (KELOID) pereche de apendice anterioare adaptate pentru apucarea hranei. tumoră. (gr. eidos – formă. keras + osis) afecţiune cronică constând din îngroşarea peretelui cornos. alcaloid toxic (gr. indică o insuficienţă a oxigenării centrului respirator. (gr. sin. au corpul acoperit cu un ţesut format din plăci uşoare. dermice şi plăci cornoase. boala scafandrilor. keratos . chimioceptor. chaino . organ de simţ care răspunde la stimulii chimici. asemănătoare) tumoare benignă a pielii. sălbatic) îngroşarea stratului cornos al pielii. keras. ovine. (gr. urmată de o pauză respiratorie. extremitatea unor membre la acarieni având forma de foarfece. ansamblu de tulburări care se observă la scafandri şi muncitorii care lucrează în chesoane cu aer comprimat. umflătură. keras + mykes . microorganism lipsit de clorofilă care trăieşte pe seama unor substanţe anorganice. în general la animalele artiodactile (taurine.) (gr. (gr. coarne. inflamatorie a conjunctivei care formeaza un burelet circular. care apare adesea pe locul unei cicatrice hipertrofice. inflamaţia membranei cheratogene a ongloanelor. keras + derma . kele – hernie. complex chelatic. chemosis. sin. apoi încetinirea ritmului respirator. caprine. fibroasă alungită cu prelungiri radiculare. CHELO IE I CHEMO ASTIE CHEMORECEPTOR CHEMOSE SIBIL CHEMOSIS CHEMOTROF CHE OPODI Ă CHERATI Ă CHERATITĂ CHERATODERMATOZ Ă CHERATOM CHERATOMICOZĂ CHERATOSCOP CHERATOZĂ CHESO (MALADIA DE) CHEY E-STOKES (DISP EE) 140 . sin.întredeschidere) infiltraţie edematoasă. keras + omos – necopt. leucină. mişcare neorientată a organelor unor plante la un excitant indirect sau difuz. atac şi apărare.piele) îmbolnăvirea stratului cornos al pielii.ciupercă) îmbolnăvirea stratului cornos al pielii cauzată de o ciupercă. examinarea corneei în scopul aprecierii convexităţii ei cu ajutorul unui disc pe care sunt desenate cercuri albe alternând cu cercuri negre. chimiosensibil. este caracteristică subîncrengăturii Chelicerata. piele. capabil să formeze combinaţii complexe cu ionii metalici. sin. după trecerea bruscă la presiune atmosferică normală. (gr.corn) substanţă proteică care se gaseste în special în unghii. dispnee ciclică formată din trei faze: accelerare. epidermice. ordin (Chelonia) de reptile care cuprinde broştele ţestoase. păr.

încrucişându-se parţial pentru a forma nervii optici. sin. 1. metoda de inregistrare a mişcărilor unor organe care au aspect de unde. utilizând in acest scop aparatul Röntgen. labferment. relaţie. formarea chilului. fenomenul de atragere sau de respingere a leucocitelor de către anumite substanţe de natură toxică. conţinutul gastric. enzimă de origine pancreatică. revărsarea de chil în cavitatea peritoneală. prezenţa grăsimilor emulsionate în urină. denumire generică pentru terapia prin substanţe chimice. în acest fel. unde cele două bandelete optice se alipesc şi par să se sudeze. 1. se favorizează scindarea enzimatică a acestor proteine. renină. anume cazeinogenul sub formă de cazeinat de calciu. sin. care seamănă ochiului. zonă din substanţa albă a creierului. şi. pentru a se separa din nou. aşezată deasupra şeii turceşti. enzimă proteolitică prezentă în stomacul animalelor tinere (în special la viţei şi miei).CHIASMA 1. ansamblul fenomenelor supuse legilor chimice. CHIASMA OPTICĂ CHICKE -POX CICUTOXI Ă CHIL CHILIFER CHILIFORM CHILOPERITO EU CHILOPOIEZĂ CHILOTORAX CHILURIE CHIM CHIMIE CHIMIOTAXIE CHIMIOTERAPIE CHIMISM CHIMISM GASTRIC CHIMOGRAFIE CHIMOTRIPSI Ă CHIMOZI A 141 . kimos . fie spontan. 2. tendoane) 2. activitate sau proprietate chimică. lichid gastric format din alimentele care au suferit acţiunea salivei şi sucului gastric. suc rezultând din procesele digestiei intestinale care se absoarbe prin vasele limfatice. urmarea unei perforaţii traumatice sau tumorale a canalului toracic. ştiinţa care tratează despre compoziţia şi structura intimă a materiei. chiasma . care are proprietatea de a precipita proteinele din lapte. pleurezia chiloasă. ascită chiloasă. puncte de contact între cromozomii omologi. caracterizată printr-o coloraţie albă. compoziţia sucului gastric. sin. sin. fie sub influenţa unor agenţi fizici. (gr. cheag. 2. 1. (gr. sin. fiecare cromozom are două cromatide iar perechea cuprinde patru (tetrada cromozomială).încrucişare) încrucişarea a două formaţiuni anatomice (nervi. substanţă toxică răşinoasă obţinută din Cucuta de apă (Cicuta virosa). vase limfatice care pleacă din intestine şi duc chilul.umoare). ansamblu de proprietăţi chimice ale unui corp simplu sau a compuşilor organici sau minerali. lăptoasă a acesteia. variola găinilor. precum şi reacţiile care au loc între elemente sau molecule. revărsarea de chil în cavitatea pleurală. studiată în cursul anumitor probe (proba cu histamină). care produce degradarea unor proteine şi care este folosită în scop terapeutic pentru proprietăţile sale antiinflamatoare.

specialist în chirurgie. a completa o pierdere de substanţă (cel mai adesea cu ajutorul unei grefe). hipertrofie. CHIROPRACTOR CHIROPTERE CHIRURG CHIRURGIE CHIRURGIE PLASTICĂ (SAU REPARATORIE) CHIST CHIST DERMOID CHIST EPIDERMIC CHIST FOLICULAR CHIST HIDATIC CHIST PILAR CHIST PROLIFERA T CHIST RADICULAR CHIST SEBACEU CHISTECTOMIE CHISTOGRAFIE 142 . ruperea sa poate da reacţie inflamatorie puternică. uni sau pluriloculari. ramură a terapiei care utilizeaza intervenţia manuală sângeroasă sau nesângeroasă. ablaţia unui chist. ordin (Chiroptera) de mamifere adaptate la zbor: liliacul. chist observat cel mai frecvent la nivelul maxilarelor. la nivelul gâtului sau scrotului. vampirul ş.senzaţie) totalitatea senzaţiilor care reflectă mişcările corpului. cel mai adesea unic şi localizat în pielea păroasă sau pe spate. chist tapisat de un epieliu pavimentos stratificat şi umplut cu straturi de cheratină. aistezis .. persoană care execută chiropractica. astfel încât să se restabilească o formă sau o funcţie cât mai apropiată de cea normală. ovarieni (foliculari). chist keratinizat. iar primul deget serveşte la agăţat. format din resturi epiteliale ale ligamentului alveolodentar. kinein – a se mişca. delimitat de straturi de celule epiteliale pseudo epidermoide şi conţinând un material histologic amorf. cheir – mână. mai ales în lăţime. datorită unei inflamaţii urmată de necroza pulpei dentare. ca şi toate degetele membrelor posterioare. este numită uneori chiropraxie. formaţiune veziculară sau tumorală. tumoră cutanată de mărime variabilă. se disting mai multe tipuri: seroşi. clinic. sero-sanguinolenţi (post-traumatici). partea chirurgiei care se ocupă de operaţii destinate corijării unei anomalii congenitale sau căpătate. cheiroygia – lucru manual) parte a artei medicale. tumoră chistică formată într-un organ (mai ales în ficat) prin dezvoltarea unei larve de Taenia echinococcus. metodă terapeutică constând în efectuarea diverselor manipulări sau tratamente mecanice asupra unor părţi ale corpului. în special asupra coloanei vertebrale. chist pilar. poate atinge o mărime considerabilă. a uneia sau ambelor mâini. chist epidermic. de origini diferite constituită dintrun perete organizat (de reacţie) şi un conţinut. conţinând sebum. (gr. sin. glande sebacee şi care se localizează cu predilecţie la extremitatea externă a sprâncenei. parazitari. membrele anterioare s-au transformat în aripi membranoase. frică exagerată de câini. examen radiografi al unui chist după injectarea unei substanţe de contrast în cavitatea chistică. de obicei fluid. nu poate fi diferenţiat de chistul pilar. ergon – lucrare. formaţiune tumorală constituită dintr-o enclavă epidermică conţinând adesea foliculi piloşi. tumorali etc.CHI ESTEZIE CHI OFOBIE CHIROMEGALIE CHIROPRACTICĂ (gr.a. directă sau înarmată cu instrumente. v.

cel mai adesea în formă de lingură cu margini tăioase sau rotunjite. clasa Cestoda cu proglotele în formă de pâlnie. mucopolizaharid cu structură similară celei a celulozei. pentru a îndepărta unele neoformaţii sau alte ţesuturi în scop diagnostic sau terapeutic. kičita . sin. sin.chişiţă) regiune corporală la animale cuprinsă între articulaţia buletului şi coroana copitei sau a ongloanelor având ca bază anatomică prima şi a doua falangă. abr.H. alge albastre. care are afinitate pentru coloranţi albaştri. este scindată de chitinază (chitază) şi formează trama de susţinere a crustei chitinoase la insecte. C. infecţii genitourinare. trahom. utilizată pentru curăţirea interiorului unei cavităţi a organismului (conduct auditiv.I. Clasificarea Histologică Internaţională a Tumorilor. se găseşte în intestin la găini şi fazani. răzuirea cu chiureta a pereţilor din interiorul unei cavităţi. în citoplasmă sunt răspândiţi. uter) sau pentru a curăţa un ţesut osos sau cartilaginos. cianoză. când rapide. obişnuit marini.T. CHITI Ă CHIURETAJ CHIURETĂ CHLAMIDIAZĂ (CHLAMIDIOZĂ) CHLAMYDIA CHLOASMA CHOA E CHOA OTE IA CHOA ICHTHYES CHOPART (ARTICULAŢIA) CHOREE (COREE) CHRISTMAS (FACTOR) CHURG ŞI STRAUSS (A GEITA) CIA OCOBALAMI Ă CIA ODERMIE CIA OFIL CIA OFITE 143 . mai ales în cursul sarcinii (aşa numita mască a gravidelor). sin. gram negative. gen de microorganisme de formă sferică. deschiderea posterioară a cavităţilor nazale. care constituie cuticula insectelor şi a crustaceelor. încrengătură cu o singură clasă mică. instrument. factor de coagulare. orice infecţie datorată microorganismelor din genul Chlamydia. angeită necrozantă similară periarteritei nodoase. apropiate bacteriilor.CHIŞIŢĂ (sârb. acest grup a apărut în devonian. vitamina B12. de culoare albastră. parazit din familia Taeniidae. sunt patogene pentru diverse animale şi om. precum şi virusurilor. ornitoză. clasă de peşti. doi pigmenţi: ficocianina. pete pigmentare cu contur neregulat. care pot apare pe faţă în unele maladii. articulaţia mediotarsiană. însoţite de hipotonie musculară şi tulburări de coordonare. diagnosticat la bolnav deja de mai mulţi ani şi care se complică periodic prin episoade de infiltrate pulmonare labile. afecţiune nervoasă caracterizată prin mişcări involuntare şi neregulate. crustacee etc. când lente. în principal. de care se distinge clinic prin prezenţa astmului hipereozinofilic sever. şi clorofila de culoare verde. dând naştere peştilor crosopterigieni şi dipnoi. cu scheletul osos: (o parte sau în întregime).

T. sare sau ester al acidului cianhidric. Chilomastix parazit din familia Retortamonididae. 2. heptaclorul şi toxafenul. denumită popular Cicoare. substanţă produsă de un ţesut şi capabilă să inhibe activitatea funcţională a acelui ţesut însuşi. mastix . monstruozitate constand in prezenta unui singur ochi prin unirea celor doua globuri intr-o orbită.flagel). somatostatina este o ciberină. 1. emisiune de urină colorată în albastru. al cărui efect este reversibil. ca formă accentuată a ciclotimiei. care se referă la ciclotimie. ca rezultat final al vindecării unei leziuni cutanate care a atins dermul sau al unei leziuni infiltrate. agent imunosupresor polipeptidic. produs de o ciupercă. hidrocarburi ciclice clorurate cu activitate insecticidă similară cu a D. şi H. inflamaţia corpului ciliar însoţită de obicei de o inflamaţie a irisului.. compuşi chimici ale căror formule au catene închise în formă de cerc. care prezintă cianoză datorita insuficientei oxigenari a sângelui. proliferare de ţesut conjuctiv. clordanul. (gr.C. plantă din familia Asteraceae. caracteristică cianozei.D. pahar. responsabilă de abolirea capacităţii de acomodare a ochiului. în formele sale atenuate. constituţie psihică prezentată printr-o alternanţă de excitaţie maniacală şi depresie melancolică.albastru) care se referă la cianoză: edem cianotic. clasa Zoomastigophora care parazitează la om. în lichidul foliculului ovarian există o ciberină care prezintă o interacţiune cu hormonul luteinic (LH). (gr. sin. ţesut care are o culoare albastră-violacee. are acţiune stomahică şi colagogă. kyanos . termen utilizat pentru a desemna repetarea unor fenomene fiziologice la intervale egale sau anumite intervale (ciclul sexual). mai ales în urma administrării unor anumite substanţe. cele mai utilizate au fost: aldrinul. paralizie totală a musculaturi interne şi externe a ochilor care sunt imobilizaţi în poziţie mijlocie. paralizie a muşchiului ciliar. CIA URIE CIBER I Ă CICATRICE CICHORIUM I TYBUS CICLECTOMIE CICLIC CICLITĂ CICLODIE E CICLODUCŢIE CICLOIDIE CICLOPIE CICLOPLEGIE CICLOSPORI Ă CICLOTIMIC CICLOTIMIE 144 . ciclosporina permite combaterea eficace a fenomenelor de respingere a grefelor de organ. tendinţă patologică oscilând între excitaţia euforică şi depresie. extrem de toxice pentru om şi animalele domestice. care este afectat de ciclotimie. mişcare circulară a globului ocular. produs foarte toxic. acţionând selectiv asupra limfocitelor T. kyathos – cupă. cum este albastru de metilen. excizia parţială a corpului ciliar. acum obţinut prin sinteză.H. cu pupilele în stare de dilataţie permanentă.CIA OGE CIA OTIC CIA OZAT CIA URĂ CIATOMASTIX care produce cianoză. poate trece aproape neobservată.

serie completă a variaţiilor de amplitudine prezentate de un fenomen periodic. astfel ia naştere un clon bacterian purtător al unui profag (fenomenul de lizogenie). al căror ciclu vital. prezentate de mucoasa uterină şi vaginală. iniţiat de obicei când temperatura mediului depăşeşte 5°C. ciclu reproductiv propriu femelelor matură ale majorităţii speciilor de mamifere. faza vegetativă sau de eclipsă. termen care defineşte perioada din cursul unui an când are loc procesul de creştere a unei plante. îl transferă într-un alt cromozom bacterian. 2. 1. ciclu caracteristic bacteriofagilor temperaţi. mişcarea protoplasmei în interiorul celulei. în urma căreia poate prelua materialul din cromozomul bacterian. 3. respectiv glucozei la nivelul ţesutului muscular este tranferat pe cale sanguină la ficat unde va fi reutilizat la sinteza glicogenului. cu ajutorul căruia un câmp electric de frecvenţă constantă produce în mod repetat acceleraţii sincrone de particule care urmează o traiectorie circulară. în chimia organică. ansamblul modificărilor periodice (la 24-28 de zile). ciclotronul este utilzat în medicină pentru producerea de markeri radioactivi. poate determina fie lizarea rapidă a bacteriei. revoluţie cardiacă. traseu în cerc închis parcurs de unele substanţe conţinute în bilă şi care reprezintă unul din modurile de a regla nivelul lor în sânge. faza de absorţie sau de infectare. succesiune de fapte sau de fenomene care se produc într-o ordine şi un interval de timp determinat. fie trecerea bacteriofagului în faza de profag (provirus) prin fixarea sa de cromozomul bacterian cu care se duplică sincron. care au loc de la pubertate şi până la menopauză şi care se datoresc hormonilor ovarieni.CICLOTOMIE CICLOTRO secţionarea corpului ciliar. deutroni). determinând recombinarea materialului genetic la bacterii. 4. la o nouă infecţie. care apare în absenţa sarcinii. în fizică. profagul poate trece spontan sau indus în stare litică. ciclu vital la bacteriofagii virulenţi care constă din: faza de repaus sau de fag matur. circuit de reacţii biochimice prin care o parte din acidul lactic rezultat din degradarea glicogenului. accelerator al particulelor grele (protoni. precum şi în tratamentul unor forme de cancer. CICLOZĂ CICLU CICLU CARDIAC CICLU CORI CICLU DE VEGETAŢIE CICLU ESTRAL CICLU E TEROHEPATIC CICLUL LITIC CICLU LIZOGE IC CICLU ME STRUAL (ESTRAL) 145 . pe care. suită de modificări care afectează un organism sau o suită de stadii diferite ale unui fenomen. faza de fag matur şi faza de liză. sin. cu revenirea la punctul de plecare şi o repetiţie indefinită. energia neceasară pentru această resinteză este furnizată prin oxidarea a 1/5 din acidul lactic. moleculă sau grup de atomi care se prezintă sub forma unui lanţ închis. are o periodicitate de la câteva zile la trei sau patru săptămâni. după infectare.

unică şi neramificată. constă în fosforilarea oxidativă a glucozei. prin diviziune binară transversală. parameciul). expansiune citoplasmatică filiformă a unei celule sau a unui microorganism. păr al pleoapei. unicelulare.A. maladia Scheuermann. fumaric. viruşi. lipsită de corp tigroid. sin. clasă (Ciliata) de organisme protozoare microscopice. prelungirea neuronală. deviaţie dublă a coloanei vertebrale. în ciclul Krebs prin decarboxilarea şi dehidrogenarea acidului piruvic iau naştere diferiţi acizi organici. bacterii etc. sin. ciuperci. denitrificarea.curbat). CICLUL AZOTULUI CICLUL KREBS CICUTOXI Ă CIFOSCOLIOZĂ CIFOTIC CIFOZA ADOLESCE ŢILOR CIFOZĂ CIL CILIATE CILI DRAX 146 . reproducerea se realizează asexuat. laureat Nobel în 1953. cu convexitate posterioară şi curbură laterală. 1. corespunde vieţii individuale sau ontogeniei. amonificarea. transformarea glucozei în ester glucofosforic prin transferarea unei molecule de acid fosforic din A. ciclu ovarian. etapele principale şi procesele ce se petrec într-un organism. sin. prevăzute cu cili vibratili şi un aparat nuclear format dintr-un nucleu mic. asimilarea. reprezintă principala bază energetică a celulei şi este asociat cu mitocondriile. etapele principale sunt: fixarea. Krebs. devierea dorsală coloanei vertebrale cu formarea unei convexităţi în partea superioară la animale şi posterioară la om. (gr. sin. de la apariţia acestuia şi până la naşterea unor noi descendenţi. kyphos . cu eliberarea de energie şi formarea în final a acidului piruvic). pe glucoză. micronucleul cu funcţii sexuale şi un nucleu mare. ciclul acidului citric descoperit de H.). macronucleul cu funcţii mai ales trofice (ex. substanţă răşinoasă foarte toxică a cucutei de apă (Cicuta virosa).CICLU OVARIA CICLU PARASEXUAL CICLU SEXUL CICLU VITAL ansamblu de modificări periodice ale ovarului. 2. malic. între pubertate şi menopauză. şi prin conjugare. în zona de detaşare din pericarion observându-se conul de emergenţă. oxalilacetic. reprezintă a doua etapă în degradarea enzimatică a glucozei (dar şi a lipidelor şi protidelor) în celula vegetală (prima etapă glicolitică sau ciclul gluconic. care se referă la cifoză.T. axon. acetic. sistem genetic care asigură recombinarea fără meioză şi fecundare (ex. circulaţia atomilor de azot în natură sub influenţa transformatoare ciclică a compuşilor azotului de către biosferă. la femeia adultă. care permite reluarea întregului proces şi descompunerea acidului acetic până la CO2 si H2O.P. care prezintă cifoză. spinare de crap. nitrificarea. succinic. apoi prin dehidrogenarea imediată a acidului malic se formează din nou acidul oxaloacetic şi piruvic. ce constă dintr-un schimb mutual de micronuclei între doi indivizi şi care reprezintă un început de înmulţire asexuată.

medicament sintetic utilizat în tratamentul ulcerului gastroduodenal. fascicul de fibre asociative. sin. fie active. în fiziologie. vitalizarea bontului. 1. čok – gura păsării) aparatul de prehensiune şi de masticaţie la păsări format dintr-un înveliş cornos care imbracă maxilarul şi mandibula. pe faţa internă a emisferelor cerebrale. laptele câinelui). radiocinematografie. sau care se datoreşte mişcării. cinereus – gri-cenuşiu) formaţiuni de culoare gri-cenuşie. sin. trăieşte în adăposturile de păsări. tip de inflorescenţă cimoasă. cimex-cis – ploşniţă. sin. activă sau pasivă. păduche de lemn) parazit extern din familia Cimicidae. cimă multipară (ex. în cazul unor afecţiuni renale. cimă bipară (ex. 1. de mişcare. la guşa porumbelului). (lat.CILI DRI URI ARI mulaje de materie proteică şi de celule provenind din tubii urinari şi care se găsesc la examenul microscopic în sedimentul urinar. teamă morbidă de câini. după opacifierea cu un mediu de contrast. care se referă la mişcare. debitul de cilindri renali în unitatea de timp. orice mişcare simplă sau complexă. ramură a mecanicii care studiază mişcarea. care reunesc lobul frontal cu lobul temporal. operaţie plastică prin care se modelează un bont de amputaţie astfel încât să se utilizeze tendoanele musculare pentru a putea folosi o proteză articulată. 2. termen utilizat pentru a descrie o mişcare voluntară din organism. partea centrală a rădăcinilor şi tulpinilor la plantele vasculare. cineplastică. iris). studiul mişcărilor corpului uman. cu ramificare simpodială care se clasifică după numărul axelor secundare şi poziţia acestora faţă de axul principal: cimă unipară (ex. înregistrarea pe o peliculă cinematografică a imaginilor radiologice ale cavităţilor cardiace şi a marilor vase. înconjurând corpul calos. râs sardonic. CILI DRU CE TRAL CILI DRURIE CIMĂ CIMETIDI Ă CIMEX CI EA GIOGRAFIE CI ECARDIOA GIOGRAFIE CI EMATICĂ CI EPLASTIE (CI EMATIZARE) CI ERADIOGRAFIE CI EREU CI ETIC CI ETICĂ CI EZĂ CI EZIE CI EZIOLOGIE CI EZITERAPIE CI GULUM CI IC (SPASM) CI OFOBIE (CHI OFOBIE) CIOC 147 . se dezvoltă din plerom şi constă din ţesut conducător reprezentat de fasciculele lemnoase şi liberiene alternate sau grupate. tratament în care se practică diferite mişcări. 2. fie pasive a unor segmente din corp. după injectarea unui produs opacifiant. înregistrarea cinematografică a unui vas. (alb. referitor la mişcare. excrescenţe osoase de obicei asociate cu durerea. prezenţa de cilindri în sedimentul urinar. care se referă la. (lat. clasa Hexapoda.

plătica. cu corpul oval alungit. circinatus . care aminteşte forma unui cerc ex. gâtul şi mânerul. circulaţia pulmonară. circulaţia sanguină. fitofagi. acoperit cu solzi cicloizi. circuit sanguin care. de a devia provizoriu sângele în afara organismului. activă sau pasivă. cu valoare nutritivă redusă şi gust acru. revine în auriculul stâng prin venele pulmonare. în jurul unui punct sau axe fixe.circular) formaţiuni sau leziuni elementare ale pielii cu aspect de cerc. din care fac parte: crapul. după ce trece prin pulmoni unde s-a încărcat cu oxigen. circulaţie (marea). articulat cu nicovala. care este în circulaţie. CIPERACEE CIPRI IDE CIRCADIA CIRCI AT CIRCULA T CIRCULAR CIRCULARĂ DE CORDO CIRCULAŢIA (MARE) CIRCULAŢIA COLATERALĂ CIRCULAŢIA PULMO ARĂ CIRCULAŢIE CIRCULAŢIE (MICĂ) CIRCULAŢIE EXTRACORPORALĂ CIRCULAŢIE GE ERALĂ CIRCUMCIS CIRCUMCIZIE CIRCUMDUCŢIE 148 . în cerc. ocheana etc. circuit al sângelui care. cum ar fi a ochilor. sângele venos prelevat înainte de a se înapoia în inimă este făcut incoagulabil şi este menţinut la temperatura corpului. pornind din ventriculul stâng prin aortă. prin intermediul venelor cave superioară şi inferioară. prin dilatarea vaselor secundare care asigură astfel irigarea teritoriului corespunzător. fără ca sângele să mai treacă prin inimă sau plămâni. 1. cu o singură aripioară dorsală. plante din familia Cyperacae (bumbăcăriţă. amputaţie circulară. turtit. apoi se reoxigenează şi se injectează în vasele mari care duc la inimă. astfel încât să asigure continuitatea irigării sanguine.CIOCA elementul cel mai extern din lanţul de oscioare aflat în cutia timpanului. trimis de ventriculul drept prin artera pulmonară. distribuie sângele arterial tuturor ţesuturilor şi organelor la nivelul cărora se efectuează schimburile nutritive şi apoi readuce sângele venos în auriculul drept. tehnică folosită în operaţiile pe cord deschis. v. cea mai răspândită familie de peşti teleosteeni de apă dulce. omnivori. inclus în membrana timpanului ale cărui vibraţii le transmite la nicovală. în limbaj curent. circulaţie compensatorie care se stabileşte în urma obstrucţiei unui vas sanguin principal. linul. (lat. (lat. lanţ format de cordonul ombilical când se răsuceşte în jurul gâtului fetal în timpul sarcinii. sin. pipirig) perene. caedo-ere – tăiere) operaţie prin care se practică o incizie circulară. determinând scăderea valorii nutritive a furajelor recoltate de pe aceste terenuri. mişcare regulată şi continuă care se efectuează după un circuit determinat. el cuprinde trei părţi: capul. mişcare circulară. sin. a unui membru sau a mandibulei. mişcare circulară. care este caracterizat printr-o alternanţă de circa 24 h. erbacee care vegetează pe terenurile mlăştinoase. nictemer(al). circum – în jur.. 2. papură. care a suferit circumcizia. caracuda.

sin.secţiune) operaţie prin care se extirpă un varice. în special ca anatomie. metodă radiologică pentru punerea în evidenţă a conturului şi dimensiunilor cisternelor subarahnodiene. care se referă la vezicula biliară. alcătuită din specii sedentare. care intră în constituţia diferitelor proteine. 1. tentaculiforme aflate pe suprafaţa unor animale. la cei doi loci se găsesc genele normale sau genele dominante. caudală şi cranială. caudală. distingându-se artera circumflexă humerală.CIRCUMFLEXĂ FEMURALĂ (ARTERA) CIRCUMFLEXĂ HUMERALĂ (ARTERA) CIRCUMVOLUŢIE CIRI arteră detaşată din trunchiul principal arterial din zona femurului. algos . operaţie executată în scop de a îndepărta vezica. de fixare. pătrunzând printre muşchi într-un traiect variat. interstiţiale ale unui organ. cele recesive. în raport cu poziţia genelor de la alt locus pe aceeaşi pereche de cromozomi homologi. fixate sau parazite. servind ca organe de respiraţie şi tactile. termen introdus de către Haldane în 1942. copite). kystis – vezică. subclasă (Ciripedia) de crustacee marine. termen generic folosit pentru inflamaţiile cronice. iar la celălalt cromozom homolog la locii respectivi se găsesc genele mutante sau. pentru a defini o anumită poziţie a genelor la un locus. picioarele fiind adaptate la prinderea hranei s-au transformat în ciri. pot fi întâlniţi de asemenea. se disting: circumflexa femurală. circumvolvo-vi-utum – a se învârti în jurul) termen generic pentru definirea cutelor sinuoase de la suprafaţa emisferelor cerebrale. kirrhos – galben-roşcat murdar + osis) afecţiune cronică progresivă a ficatului. prelungiri filamentoase lungi. cele mai bogate în cisteină sunt scleroproteinele ţesuturilor animale (păr. (gr. cirii sunt prevăzuţi cu muşchi. cuplare. pe acelaşi cromozom. dilataţie a vezicii. artera desprinsă direct sau indirect din trunchiul arterial principal din zona articulaţiei scapulo-humerale. în cazul poziţiei cis. inflamaţia canalului cistic. piele. care se pot contracta sau alungi şi sunt de natură şi dimensiuni diferite. (gr. care se referă la vezică. de copulaţie. CIRIPEDE CIROZĂ CIRSOTOMIE CIS CISTALGIE CISTECTAZIE CISTECTOMIE CISTEI Ă CISTER OGRAFIE CISTIC CISTICEFAL CISTICERCOZĂ CISTICITĂ 149 .durere) tulburare funcţională dureroasă a vezicii. aminoacid monoaminocarboxilic conţinând sulf sub formă tiol (-SH). kirsos – varice. (lat. laterală şi mediană. ca atare sau sub forma sa oxidată de cistină (-S-S-). de prindere a hranei. la peşti şi insecte. unghii. boală parazitară determinată de dezvoltarea cisticercilor de Taenia. cranială. tome . 2. monstru caracterizat prin aspectul vezicular al capului. (gr.

operaţie care constă în crearea unei comunicaţii între vezică şi colon astfel încât urina să poată trece în rect. se găseşte în pulmon la oaie şi capră. prezenţa cistinei în urină. studiu radiologic al vezicii în cursul micţiunii. sin. caracterizată prin nanism. prezenţa cistinei în sânge. inflamatorii . anomalie ereditară metabolică. mai mult sau mai puţin imperioasă. precum şi a diferitelor presiuni interne la care corespunde nevoia. sin. sin. ceea ce explică posibilităţile de precipitare a ei în cursul eliminării patologice prin urină. fixarea vezicii urinare la peretele abdominal. asocierea unei cistite cu o pielită şi cu o nefrită. CISTI EMIE CISTI OZĂ CISTI URIE CISTITĂ CISTOCAULUS CISTOCEL CISTOCOLEDOCIA CISTOCOLOSTOMIE CISTODI IE CISTOGRAFIE CISTOGRAFIE MICŢIO ALĂ CISTOLITIAZĂ CISTOMETRIE CISTOPATIE CISTOPEXIE CISTOPIELITĂ CISTOPIELOGRAFIE CISTOPIELO EFRITĂ CISTOPLASTIE CISTOPLEGIE CISTORADIOGRAFIE CISTORAFIE CISTOSCOP 150 . clasa ematoda. fază evolutivă a unei cistite cronice sau a unei cistalgii cronice cu modificări organice. determinarea capacităţii vezicii cu ajutorul unui cistometru.CISTICOTOMIE CISTI Ă incizia canalului cistic. de a urina. asocierea unei cistite cu o pielită. rahitism vitamino-rezistent. cistalgie metodă radiologică pentru investigaţia vezicii urinare. fie prin cistografie retrogradă. operaţie prin care se urmăreşte inchiderea unei fistule vezicale. putând fi realizată. sutura vezicii urinare. după inocularea unui produs de contrast. fie printr-o urografie intravenoasă la termenul calculat. hipofosfatemie. care se referă la vezica biliară şi la coledoc. instrument optic cu ajutorul căruia se poate examina mucoasa vezicii urinare. este puţin solubilă în apă. cistografie. hernia vezicii urinare. paralizia vezicii urinare. inflamaţia vezicii urinare. litiază vezicală. examen radiologic al bazinetelor. sindrom ereditar caracterizat prin eliminarea crescută a cistinei prin urină. al ureterelor şi a vezicii. aminoacid care conţine sulf şi face parte din numeroase proteine. boală a vezicii.infiltrative ale mucoasei şi submucoasei. parazit cu bursă caudală din familia Protrostrongylidae.

lympha . 1. care posedă informaţia necesară pentru sinteza unei enzime. după opacifierea vezicii. procesul de regenerare celulară. un cistron reprezintă o genă funcţională şi posedă în medie circa 1500 perechi de nucleotide aranjate liniar. inflamaţia cuprinzând în general şi bazinetul. sin. ştiinţa care corelează cercetările citologice cu observaţiile genetice. divizarea celulei care se produce prin apariţia celor doi nuclei rezultând din strangularea celulei la mijlocul ei. citogeneză. CISTOURETROGRAFIE radiografia vezicii şi a uretrei. în care el intervine prin transport de electroni. citos + geneticos – a se naşte). enzimă care catalizează reacţiile de oxidare celulară. ştiinţa funcţiilor şi activităţilor la nivel celular.CISTOSCOPIE CISTOSTOMIE CISTOTOMIE CISTOURETERITĂ CISTOURETRITĂ CISTOURETROCEL examenul vizual al interiorului vezicii cu ajutorul unui cistoscop. incizia vezicii. termen utilizat pentru a desemna distrugerea eritrocitelor. MICŢIO ALĂ CISTRO unitate alcătuită dintr-un segment de ADN sau ARN. CISTOURETROGRAFIE radiografia vezicii şi a uretrei în timpul micţiunii. 2. asocierea unei cistite cu o uretrită. kytos – celulă. distrugerea celulelor. cavitate) în cuvinte compuse are semnificaţia de celulă. inflamaţia vezicii şi a ureterelor. determină liza. operaţie prin care se sectioneaza peretii vezicii urinare. (gr. procesul de formare a celulelor. (gr. citos + lat. tinzând să stabilească substratul celular al proceselor ereditare. hormon secretat de celule endocrine izolate neconstituite in glande. pentru a stabili un citodiagnostic sau pentru a evalua evoluţia unei boli.apă) partea fluidă a citoplasmei. ansamblul modificărilor pe care le prezintă citoplasma în cursul diviziunii celulare. prolaps al vezicii şi al uretrei la femeie. după opacifierea vezicii prin introducerea în uretră a substanţei de contrast. CIT CITOBIOLOGIE CITOCHIMIE CITOCHI EZĂ CITOCROM CITODIAG OSTIC CITOFIZIOLOGIE CITOGE ETICĂ CITOGE IE CITOGRAMĂ CITOHEMOLIZĂ CITOHORMO CITOKI EZĂ CITOLIMFĂ CITOLITIC 151 . biologie celulară studiul constituţiei chimice a celulei şi reacţiilor chimice care se petrec la acest nivel. (gr. diagnostic facut pe baza examenului unor celule. determinarea tipurilor celulare şi a numărului lor într-un lichid organic sau pe un frotiu.

hialoplasmă. Laur. care are efect toxic asupra unor celule. posibilitatea pe care o au unele organe de a fixa celulele normale sau patologice. funcţiile. enzimă care catalizează transferul electronilor. grup de bacterii din familia enterobacteriaceae. CITOMEGALIE CITOMEGALOVIRUS CITOMETRU CITOMICROSOMI CITOMORFOZĂ CITOPATOLOGIE CITOPE IE CITOPEXIE CITOPLASMĂ CITOPOIEZĂ CITOPROTECTOR CITOSCOPIE CITOSTATIC CITOTOXIC CITOTOXI Ă CITOTROP CITROBACTER CITROCROM CITOZI Ă CIUMĂFAIE 152 . studiul celulelor. respectiv cele legate de structura. ferment respirator. care conferă protecţia celulelor. este alcătuită dintr-o matrice citoplasmatică şi organite citoplasmatice. denumirea dată nodozităţilor de pe filamentele asterului (la centrul celular). sin. este situată între membrana celulară şi cea nucleară (la eucariote). corpul întreg al celulei. aparat destinat număratorii celulelor sau determinării dimensiunilor lor. totalitatea transformărilor pe care le suferă o celulă de la naşterea ei şi până la moartea ei. sin. citrat-pozitive.CITOLIZĂ CITOLIZI E CITOLOGIE distrugerea unei celule vii prin dizolvarea elementelor care o compun. seminţe negre şi miros neplăcut. fructe sub formă de capsulă ghimpoasă. majoritatea proceselor vitale sunt desfăşurate în citoplasmă. domeniul biologiei care se ocupă cu studiul fenomenelor care au loc la nivelul celulei. originară din America de Nord. care este atras de celule sau se fixează la suprafaţa lor. substanţe care apar în sânge după introducerea parenterală de celule de origine animală şi care substanţe denumite lizine distrug aceste celule. partea patologiei care se ocupă cu studiul modificărilor patologice la nivelul celulei. care opreşte mitozele într-o anumită fază. sin. ea reprezentând substratul pentru acţiunea genelor. celule reduse numeric sau volumetric faţă de normal. hioscină). toată protoplasma unei celule cu excepţia nucleului şi membranei celulare (după Strasburger. examenul unor celule care se gasesc într-un lichid din organism. dezvoltarea şi reproducerea celulelor. ferment galben Warburg. bază azotată pirimidinică care intră în structura acizilor nucleici. cu frunzele inegal dinţate. virus din grupul Herpes responsabil de infecţii foarte diverse şi adesea severe. (lat. hiosciamină. Datura stramonium) plantă din familia Solanaceae care conţine alcaloizi toxici (atropină. toxină sau anticorpi care pot ataca specific anumite categorii de celule. formarea şi dezvoltarea celulelor. flori albe. sin. 1882). stare caracterizată prin creşterea volumului unor anumite celule.

care contribuie la alcătuirea planctonului de apă dulce. simbol chimic al clorului. (gr. formând diferite tipuri de spori. cultivată pentru boabe. Setaria italica maxima) plantă graminee originară din Asia. zoon . Cl. care trăiesc parazitând celulele. ciupercile din familia Phycomicetae (Mucor) produc îmbolnăvirea animalelor (mucormicozele) care generează cel mai adesea ulcere gastro-intestinale sau alte afecţiuni. claquage . S. abr. gen de conidiosporate din clasa Adelomycetales. având unele specii rareori patogene. pensă chirurgicală cu două braţe metalice. cu capăt rigid sau suplu. precum şi menţinerea provizorie a unui organ în poziţia operatorie dorită. centilitru. Acherion capabile să producă îmbolnăviri ale pielii şi fanerelor la om şi animale. cu talul format din numeroase filamente denumite hife. care posedă un mecanism de blocare a braţelor. organisme uni sau pluricelulare din categoria talofitelor. tendinită de efort. spor de rezistenţă. permiţând astfel comprimarea persistentă a unui conduct organic. care împreună alcătuiesc miceliul. sin. lăţită. se înmulţesc sexuat sau asexuat. Elipsoidaeus) secretă fermentul zimaza care este responsabil de fermentaţia alcoolică. la acest mare grup se mai adaugă ciupercile imperfecte (Deuteromycetes). clacare. care este compusă din clasele: Archymicetes. teacă. o cavitate sau ţesuturi care sângerează. cu rol asimilator. iar unele se pot înmulţi vegetativ prin înmugurire (Saccharomyces cerevisiae). Phycomycetes. clacquement – zgomot de frecare) zgomot cardiac anormal cu nuanţă de frecare. asexuat. chlamydos – haină. care poate fi însoţită cel mai adesea de ruptura parţială (fibrilară) a tendoanelor flexoare. constituind hrana a numeroşi peşti. pe plante ciupercile specifice (din clasle Ascomiycetes şi Basidiomycetes) produc boli deosebit de grave care compromit recoltele. organisme vegetale inferioare foarte numeroase (peste 100. alte ciuperci secretă fermenţi. CIUPERCI CIUPERCI DERMATOFILE cl.întindere).000 de specii). cu tulpina înaltă (80-150 cm). cu frunzele late şi inflorescenţa de tip panicul spiciform. ciuperci din genurile Trichophyton. (fr. Ascomycetes şi Basidiomycetes. (fr. ciupercile pot fi saprofite sau parazite. mici.CIUMIZA (lat. au corpul acoperit pe laturi ca o carapace transparentă mai mult sau mai puţin dezvoltată şi prevăzută anterior şi ventral cu 4-6 perechi de picioare articulate şi lăţite.cu perete gros. drepte sau curbe. ordin (Cladocera) de crustacee acvatice. fung. sin. tulpină metamorfozată sau ramură axilară. CLACAJ CLACME T CLADOCERA(E) CLADODIU CLADOSPORIUM CLAMIDOSPOR CLAMIDOZOARE CLAMP 153 . fără frunze sau cu frunze foarte reduse. produs de unele ciupeci. care aparţin încrengăturii Mycophyta.animal) organisme intermediare între bacterii şi virusuri. Microsporum. drojdia de bere (Saccharomyces cerevisiae.

(lat. pălmuirea uşoară. în chimie sau în farmacologie. unitate sistematică. care apare în cursul mersului şi dispare la oprire. de a se izola în spaţii închise. prin lovirea repetată a maselor musculare cu latul mâinii. însuşirilor sau modului de acţiune comun. denumire dată unor tulburări cu caracter tranzitoriu care apar în cursul activităţi mai intense a unor organe. ante-zid. 2. elită. în general a moletului. a substanţelor chimice şi a medicamentelor. constituţia. CLAMPARE CLA GOR (CLA GUROS) CLAPI G CLAPOTAJ fixarea unui clamp în timpul operaţiei. repartizarea animale în clase productive (record.CLAMPAJ. grup de indivizi dintr-o populaţie care prezintă aceeaşi valoare a unui caracter cantitativ. dezvoltarea corporală. consecutiv examinării şi aprecierii efectuate după un complex de criterii specifice (originea. concepţie despre clasificarea ştiinţifică a plantelor a fost fundamentată de Linne în lucrarea “Species Plantarum” (1753). crampă dureroasă. bătătură. mai târziu (1758). se datoreşte unui aport insuficient de sânge în muşchii gambei. tipul productiv al rasei. provocată de leziune arterială. tendinţa unui om de a se ascunde. clasa I. unei anchiloze sau unei leziuni dureroase unilaterale. pentru a se izola de lumea exterioară. inferioară încrengăturii şi superioară ordinului. os având forma asemănătoare cu o cheie. animal cu urechile purtate atârnând. izolare totală şi voluntară pe care şi-o impun anumite persoane care suferă de nevroză sau psihoză. sistem de ordonare şi grupare a fiinţelor vii după criterii ştiinţifice. gruparea. Cel care a elaborat şi aplicat metode ştiinţifice de clasificare. ca tehnică de masaj. datorată acţiunii mecanice de frecare sau de presare a pielii. pe baza originii. în ediţia a X-a a lucrării: “Systema aturae” Linne a pus bazele unei nomenclaturi ştiinţifice în zoologie. capacitatea de producţie şi descendenţa). 1. asimetrie a mersului datorită scurtării unui membru inferior. utilizată în clasificarea organismelor vii. 3. descriere şi denumire a plantelor şi animalelor a fost naturalistul suedez Karl Linne. CLASAREA A IMALELOR CLASĂ CLASIFICARE CLAUDICARE CLAUDICAŢIE CLAUDICAŢIE I TERMITE TĂ CLAUSTRARE CLAUSTROFILIE CLAUSTROFOBIE CLAUSTRUM CLAVICULĂ CLAVUS CLĂPĂUG 154 . clangor – zgomot puternic) accentuarea patologică a celui de al doilea zgomot cardiac care se aude în special în focarul aortic ca un zgomot de tablă lovită sau sunetul gongului. sin. frica unui om sau animal de spaţii inchise. hiperkeratoză circumscrisă de formă rotundă sau ovalară. conformaţia. sin. (ger. clasa II). klappen – a face un zgomot asemănător cu clap-clap) zgomot obţinut prin sucusiunea efectuată asupra peretelui abdominal sau a unei colecţii subcutanate rezultând din mişcarea unui lichid închis într-o cavitate unde se găseşte şi un gaz.

tendinţă maladivă a unor neurastenici de a sta în pat sau în poziţie declivă prelungită. la bărbat se manifestă printr-o încetinire a activităţii sexuale. spital în care se face instrucţia studenţilor la patul bolnavilor.pat) care se referă la clinică. pătrat şi piramidal). fie într-un centru particular. în musculatura striată sau sub piele la peşti. (gr.CLEARA CE (eng. la plantele autogame. fiind mobilizată de doi muşchi mici (mm. fecundare. sub formă de chişti ovalari. unei boli observabile. aceasta înseamnă că atunci când anumiţi factori ai mediului sunt discontinui. la care au aspect membranos. în funcţie de schimbarea gradată a condiţiilor de mediu. vierme parazit care parazitează ca adult în cavitatea bucală la stârci. poziţia culcat a corpului şi diferitele aspecte care decurg din ea. foarte dezvoltată la păsări şi reptile. care are tendinţe nivelatoare. a se ţine) se referă la poziţia culcată a unui bolnav şi fenomenele care se produc în această poziţie. care suferă de cleptomanie. CLEIDOTOMIE CLEIDO-MASTOIDIA CLEISTOGAMIE CLEPTOMA CLEPTOMA IE CLIG OTA T (CORPUL) CLIMATERIU CLIMACTERIU CLI Ă CLI IC CLI ICĂ CLI ICIA CLI OID CLI OIDIA CLI OMA IE CLI OSTATIC CLI OSTATISM CLI OSTOMUM COMPLA ATUM 155 . pentru a indica gradul de creştere sau descreştere într-o populaţie continuă. apofiza clinoidă. kleidion . fie la spital. la mamifere are un schelet cartilaginos. evoluţiei etc. fiind plasată în unghiul nazal al ochiului. (gr. formaţiune anexă din orbită. care marchează la femeie sfârşitul activităţii genitale şi care. perioadă de viaţă în cursul căreia se produc în organism anumite modificări hormonale. limitând jgheabul jugular. încetarea fiziologică a funcţiei genitale şi ansamblul tulburărilor care o însoţesc. tome . medic care stabileşte diagnosticul prin examen direct al bolnavilor. care se referă la apofiza clinoidă. clinele sunt rezultatul conflictului dintre selecţia adaptativă la condiţiile locale şi fluxul genic. somatice şi psihice.secţionare) secţionarea claviculei. klini . cleareance . termen introdus de către Huxley în 1939. iar ca larvă (metacercar). tendinţă patologică de a fura. kline + statein – a sta. a frecvenţei genotipurilor (genocline) sau fenotipurilor (fenocline). v. fluxul genic dintre populaţiile adiacente tinde să anuleze aceste diferenţe.curăţire) capacitatea specifică a unor organe de prelevare din sânge a unor substanţe endogene sau exogene prin cantitatea de plasmă depurată de substanţa respectivă în unitatea de timp.claviculă. în medicină termenul este utilizat pentru a caracterizarea semnelor. în cadrul unei flori nedeschise. (gr. muşchi din stratul superficial al regiunii cervicale inserat cranial pe apofiza mastoidiană şi pe claviculă sau creasta anterioară a şanţului spiralat al humerusului. mobilizarea ei realizându-se prin presiunea ţesutului gras orbitar şi contracţia retractorului bulbar.

mai ales în leucemia cronică. agent citostatic activ în limfoamele maligne. transport de ioni prin membrane.CLIP CLISMĂ CLISMĂ BARITATĂ CLISTIR (CLISMĂ) CLIŞEU CLITORIS CLIVAJ CLOACĂ CLOASMĂ agrafă utilizată în special în chirurgie. element chimic sub formă gazoasă. klysma – a clăti) sin. strangularea citoplasmei după terminarea diviziunii nucleului. (gr. CLODICAŢIE CLO Ă CLO IC CLO IE CLO US CLOQUET (LIGAME TUL) CLOR CLOR RADIOACTIV CLORAMBUCIL CLORAMFE ICOL CLORAT CLOREMIE CLORE CHIM 156 . subţire. obraji. care apare după un mers care durează un anumit timp şi este produsă prin instalarea unei ischemii la membrele pelvine şi care dispare dacă animalul se opreşte şi rămâne un anumit timp în repaus. (gr. în vederea explorării radiologice a intestinului gros. introducerea pe cale rectală a unei soluţii de sulfat de bariu. klyxo – klysma – a clăti) introducerea unui lichid in rect. cloretilamină aromatică. membrii unei clone sunt genetic identici. kleitoris . chloasma – verde maro murdar) denumire generală pentru petele de formă neregulată de culoare galben-brun-cenuşie. succesiune de contracţii rapide. în limbaj medical curent. radiografie. ritmice. parenchim asimilator sau ţesut clorofilian. sunt folosiţi în anumite studii de fiziologie: metabolismul mineral.închizător) structură erectilă. şchiopătură. situate pe frunte. care provine prin reproducere asexuată dintr-o singură celulă sau un singur individ. de culoare verde-galbuie. rickettsii şi virusuri de talie mare. care conţine clor. camera endodermală comună intestinului posterior al alantoidei. bărbie. activ faţă de coci şi bacili gram pozitivi şi gram negativi. bogate în cloroplaste. conţinutul de clor în sânge. convulsie scurtă care antrenează o scurtă deplasare a unei părţi sau chiar a întregului corp. monocelulară sau pluricelulară. cordon fibros. antibiotic obţinut din culturi de Streptomyces venezuelae. dar acum preparat prin sinteză. care este reprezentat de mezofilul frunzelor şi de alte părţi verzi ale plantelor. reprezentând la femelele mamifere omologul penisului. regulate. entitate biologică. concentraţia normală în serul sanguin este de 3. lavaj. (gr. situată la intrarea în vagin.6g la litru. ritmice declanşate de elongaţia bruscă cu menţinerea în tensiune a unor muşchi. fiecare din cei doi radioizotopi ai clorului: clor 36 şi clor 38. contracţii sub forma de de convulsii puternice. reprezentând un vestigiu al canalului perineovaginal al fătului. (gr. la embrionul tânăr. situat în centrul cordonului spermatic. bacteriostatic cu spectru larg.

clasa Arachnida care parazitează la păsări. administrarea pe cale orală a unei cantităţi determinate de clorură de sodiu. citomegalovirus. care conţine clor sau o clorură. prezenţa clorurilor în sânge. răspândiţi în organism reprezentând o formă de leucemie. fotosintetizat şi care se găseşte în frunze. anemie caracterizată prin diminuarea numărului de eritrocite şi a cantităţii de hemoglobină.CLORHIDRAT CLORHIDRIC CLORI ARE CLOROCIT CLOROFILĂ CLOROFITE sare a acidului clorhidric cu o bază azotată. antibiotic izolat din culturile de Streptomyces aureofaciens. încrengătura Chlorophyta cu câteva clase şi multe mii de specii. anaerobi. apă cloroformată noduli limfatici de culoare verzuie cu aspect de tumori. (gr.fixare) fixarea de cloruri în lichidele din organism. knemis. CLOROFORM CLOROFORMAT CLOROM CLOROPE IE CLOROPEXIE CLOROPLASTE CLOROS CLOROZĂ CLORTETRACICLI Ă CLORURĂ CLORURARE CLORURAT CLORUREMIE CLORURIE CLOSTRIDIUM C EMIDOCOPTES cm. abr. scăderea cantităţii de cloruri din organism. alge verzi. lichid incolor. este anestezic general şi dizolvant. ex. procedeu de purificare a apei destinată consumului şi care constă în introducerea în apă a unei cantităţi mici de clor în stare liberă. în celulă este localizată în cloroplaste. cuprinzând bacili gram pozitivi. prezenţa clorurilor în urină. globula roşie care a pierdut culoarea roşie normală având un aspect verzui. centimetru. acestea au în citoplasmă nucleu şi cromatofori cu clorofile a şi b. asemănătoare celor din plantele superioare. cu miros caracteristic. cu spectru larg de acţiune. abr. kopto – a lovi) parazit extern cu localizare mai ales pe cap şi picioare din familia Sacroptidae. pigment verde.V. algele verzi sunt organisme autotrofe.idos – jambiere. poate produce tulburări digestive prin modificarea florei intestinale cu predominenţa levurilor.M. care se referă la clor. (gr. pentru a combate hipocloruremia sau pentru a efectua proba de clorurie alimentară. sărurile acidului clorhidric şi derivaţii cloruraţi ai unor acizi organici. chloros + plastos . care conţine cloroform. mobili. cu administrare pe cale orală. constituienţi vii ai celulelor vegetale sub formă de bastonaşe de culoare verde datorită clorofilei pe care o elaborează şi o conţin. nume generic dat combinaţiilor clorului cu elemente simple. 157 . care produc spori cu diametrul mai mare decât al formelor vegetative. unicelulare şi pluricelulare. acid clorhidric. C. gen de bacterii din familia Bacillaceae. v.

atelă metalică folosită în osteosinteză pentru menţinerea într-o poziţie bună. care favorizează coagularea. care produc sunete.Co. (lat. arcuit care intră în constituirea cutiei toracice. articulată pe apofiza transversă a celei de a vertebrei VII cervicale. malformaţie congenitală a aortei. a se lega) 1. coalesco-es-cere – a se uni. constând în prezenţa unei coaste suplimentare. transversale. fenomen coloidal care constă într-o emulsie din unirea unor picături mai mici într-o picătură mare. ale membranei mucoase laringiene. VIII). aderenţe care se formează între suprafeţe tisulare în contact prelungit.D. formula chimică a oxidului de carbon (lat. şi inferioare sau adevărate. în laringe. germeni ale căror enzime nu determină coagulare. C. proprietatea unor substanţe de a coagula. gudron de huilă. care la expirarea aerului vibrează şi emit sunete. os alungit. reducerea unei fracturi sau a unei luxaţii prin îndreptarea deformării regiunii respective. care nu au rol în fonaţie. care aderă intim la capsulă.O.I. după reducerea. coffia . COAGULAZOEGATIVI COAGULAZO-POZITIVI germeni ale căror enzime determină coagulare. (lat. coagulum . proces complex de transformare a unui produs din stare lichidă în stare de cheag. simetrice şi extensibile. COAGULOPATIE COAGULOPATIE DE CO SUM COALESCE ŢĂ grup de sindroame hemoragice datorate tulburårii coagulării sângelui prin deficit de factori activatori. COAFAT COAGULABIL COAGULABILITATE COAGULA T COAGULARE simbol chimic al cobaltului abr. malformaţie frecventă a coloanei vertebrale. segment al membrului inferior cuprins între şold şi genunchi. 2. care duce la îngustări sau întreruperi ale vasului. pentru conducere osoasă.. abr. COALTAR COAMA ROTATORILOR COAPSĂ COAPTARE COAPTOR COARCTARE COARCTAŢIE AORTICĂ COARDE VOCALE COASTĂ COASTĂ CERVICALĂ 158 . C.coagul) care poate coagula. sin. îngustarea unui conduct natural. a două segmente ale unui os lung fracturat. la majoritatea mamiferelor. pliuri musculoase. Coagulare Intravasculară Diseminată. se găsesc două perechi de coarde vocale superioare. coagulare care produce scăderea fibrinogenului şi unor factori de coagulare (V. consolidare în formă de coamă tendinoasă a capsulei articulare a umărului. compusă cu participarea celor patru muşchi rotatori ai săi.cască) termen utilizat pentru a desemna – mai ales crotine acoperite cu false membrane.

este apropiat de fier şi nichel. în secvenţa ribonucleotizilor din mA.R. clasă (Coccidia) de sporozoare unicelulare. gen de ciuperci din clasa Archimicetes. uneori consecutivă travaliului naşterii. stratul extern de protecţie al oului la viermii de mătase.N. un sistem care presupune transcripţia informaţiei codului genetic din A. viral). durere foarte vie în regiunea coccigiană. producând coccidioze. COCCIDII COCCIDIOIDES COCCIS COCHLEAR COCI COCOBACIL COCOBACTERIE COCOID COCO COCUS CODEI Ă CODEX MEDICI ALIS CODO COD GE ETIC 159 . osul cozii. toxicomania la cocaină. asemănătoare cu a unui coc. care aparţine de labirintul auricular. care emite raze beta şi gamma. care.N. individ dependent de cocaină. bacterie de formă rotunjită (stafilococ.D. bacterie de formă intermediară între coc şi bacil. corespondenţa care există între grupele de nucleotizi din molecula de A. de formă rotunjită.D. (A. sistem în care informaţia genetică este conţinută într-o secvenţă de baze în A. anelide şi tunicieri. streptococ). (sau A. pluralul de la coc. (gr. imobile. anestezic local de suprafaţă. (sau A.N.COBALT COBALT 60 COBALTOTERAPIE COC COCAI Ă COCAI OMA COCAI OMA IE COCCIDI IE corp simplu metalic. la vertebrate. sâmbure rotund) nume dat bacteriilor cu formă rotundă.D.) şi aminoacizii incluşi în lanţul polipeptidic sintetizat. alcaloid extras din opiu. mesager) şi translaţia acestei informaţii în secvenţa aminoacizilor particulari în lanţul polipeptidic al diverselor proteine sintetizate.N. inclusiv la om. exacerbată în poziţie şezândă şi la defecare. alcaloid extras din foile de Coca sau obţinut prin sinteză.N. kokkos – grăunte. bacterie în formă de bastonaş scurt.N. folosit sub formă de sare.R. de culoare alb-roză. boli determinate mai ales de specii de Eimeria. prin proprietăţile sale. folosind bomba de cobalt. folosit în soluţii pentru instilaţii nazale sau oculare. de consistenţă dură. parazite la artropode. aproape de dimensiunile unui coc. sunt paraziţi intracelulari ai epiteliului intestinului.R. aproape totdeauna de origine traumatică.N. utilizarea terapeutică a emanaţiilor radioactive ale cobaltului 60 în tratamentul tumorilor maligne. termen utilizat pentru a desemna o grupă de baze azotate care codifică un anumit aminoacid într-o secvenţa proteică în mesajul genetic. ca sedativ contra tusei administrat oral. radioizotop al cobaltului.R. registrul oficial al medicamentelor autorizate.

parte a urechii interne. elastanţă. prezenţa sărurilor biliare în sânge. relativ la cunoaştere. cifră exprimând o proprietate fizică particulară. independentă. formată dintr-un canal osos răsucit în spirală. în stare heterozigotă. cancer primitiv al ficatului. toate intervenţiile care urmăresc să amelioreze funcţia acustică perturbată. sin. kophos + osis . orice afecţiune a căilor biliare. a ambelor caracteristici controlate de acestea.gât) denumirea anatomică atribuită gâtului uterin. prezenţa sărurilor biliare în urină. metodă radiologică pentru punerea în evidenţă a canalelor biliare intra. chirurgia surdităţii. sin. coenzimă. dilataţia canalelor biliare. asigură expresia simultană. enzima care lizează colagenul. se spune despre o cavitate sau un conduct ai căror pereţi îşi pierd lumenul printr-un proces patologic sau în urma unei intervenţii. incizia unui canal biliar. copulare între un bărbat şi o femeie. (gr. introducerea penisului în anusul partenerului. închiderea unei cavităţi prin turtire. aliment sau medicament care provoacă evacuarea bilei în intestin. inflamaţia căilor biliare. sin. (lat.şi extrahepatice. COEFICIE T DE ELASTICITATE COEFICIE T COE ZIMĂ COFACTOR COFERME T COFOCHIRURGIE COFOZĂ COG ITIV COHLEAR COHLEE COHLEO-VESTIBULAR COIT COIT A AL COL COLABARE COLABAT COLAGE COLAGE AZĂ COLAGOG COLALEMIE COLALURIE COLA GIECTAZIE COLA GIOGRAFIE COLA GIOM COLA GIOPATIE COLA GIOTOMIE COLA GITĂ 160 . partea catalitic activă dintr-o enzimă. care se referă la melc şi vestibulul urechieii interne şi prin extensie la audiţie şi echilibru. substanţă albuminoidă a fibrelor albe din ţesutul conjunctiv.CODOMI A TE alele diferite care. factor numeric care multiplică o funcţie sau o expresie algebrică. collum . coenzimă. sin. situat în cohlee. la un nivel care nu depăşeşte în mod normal 4 mg/l. cartilaginos şi osos.surd) surzenie.

de fiecare parte a unei structuri anatomice. fapt care face ca. alipirea pereţilor unei formaţiuni cavitare. secundar. numărul de cromozomi din acelaşi nucleu să se dubleze. format din celule vii ai căror pereţi celulozici sunt îngroşaţi. subacut sau cronic al veziculei biliare. care se deplasează cu ajutorul unor apendici abdominali prin salturi. care provoacă evacuarea bilei în intestin. proces inflamator acut. acţionează prin blocarea cromozomilor în metafază. care se detaşează dintr-un trunchi principal. kolon – intestin gros) dilatarea colonului. distensia veziculei biliare. alcaloid extras din planta brânduşa de toamnă (Colchicum autumnale) utilizat în inducerea poliploidiei la plante. vesica fellea. colagog. chole + dochos – conduct) canal biliar principal care ţine de la vărsarea canalului cistic până la deschiderea lui în duoden. prin inhibarea formării fusului central. care se găseşte aşezat paralel. după replicare. sin. COLCHICI Ă COLECALCIFEROL COLECIST COLECISTECTAZIE COLECISTECTOMIE COLECISTIC COLECISTITĂ COLECISTOGRAFIE COLECISTOKI ETIC COLECISTOLITIAZĂ COLECISTOPATIE COLECISTOTOMIE COLECTAZIE COLEDOC COLEDOCTOMIE COLELITIAZĂ COLEMBOLE COLEMIE COLEMIMETRIE COLE CHIM 161 . 2. vitamina D. (gr. (gr. când se vorbeşte despre un vas sau un nerv secundar. ţesut mecanic de susţinere. operaţie prin care se realizează îndepărtarea vezicii biliare din organism. prăbuşirea forţelor organismului datorită unei insuficienţe circulatorii. trecerea bilei în sânge. astfel că ei nu pot migra la poli şi după clivare rămîn cuprinşi în aceeiaşi membrană nucleară. secţionarea peretelui vezicii biliare pentru a se face evacuarea conţinutului ei. accesoriu. pot fi şi vectori ai unor boli. canal care conduce bila care rezultă din unirea canalelor hepatice şi a celor biliare. se hrănesc cu detritusuri vegetale. 3. litiază biliară. contribuind la degradarea resturilor vegetale şi producerea humusului sau sunt paraziţi pe plante şi ciuperci. calculi în vezica biliara. urmat de producerea unei infecţii. sin. 1. dozarea pigmentilor biliari din sânge. deschiderea chirurgicala a canalului coledoc. vezică biliară. 2. determinat mai ales de modificări în compoziţia chimică a bilei. termen generic pentru afecţiunile vezicii biliare. ordin de insecte mici apterigote (fără aripi). metodă radiologică pentru punerea în evidenţă a vezicii biliare cu ajutorul unei substanţe de contrast. care se referă la vezicula biliară. sin.COLAPS(US) COLATERAL 1.

gram negativ. la acestea aripile anterioare sunt transformate în elitre. stare provocată de întreruperea scurgerii bilei din căile biliare în intestin. bacil mobil. factor care stimulează secreţia hepatică de bilă. cunoscute popular sub denumirea de gândaci. care se dezvoltă pe mediile obişnuite de cultură. COLEOPTIL COLEORIZĂ COLERETIC COLEREZA COLESTAZĂ COLESTEROL COLESTEROLEMIE COLET COLIBACIL COLIBACILOZĂ COLICĂ COLICI COLIFORMĂ COLI ERGIC COLI ESTERAZĂ COLICVAŢIE COLIR COLITĂ COLMATARE COLODIU COLOIDAL COLOIDOCLAZIE 162 . infecţie generalizată sau localizată. au un aparat bucal pentru apucat. lichefia) lichefierea unor ţesuturi necrozate. cu caracter spasmodic. porţiune în formă de şănţuleţ la limita dintre rădăcină şi coroana dintelui. provocată de colibacil. floră formată predominant din Escherichia coli. prezenţa colesterolului în sânge. în muşchi. febră. servind la zbor. proces de astupare a porilor unui filtru. cu rolul de a proteja muguraşul în timpul germinării. (gr. ale indexului refractometric şi modificări de coagulabilitate. prin evaporare. care aplicată pe tegument. preparat lichid folosit în tratamentul anumitor afecţiuni ale ochilor. zonă la nivelul trecerii de la rădăcină la tulpină. frunzuliţă sub formă de teacă. tulburări în starea coloidală a sângelui evidenţiate prin modificări ale vitezei de sedimentare. termen utilizat mai ales pentru necroza şi lichefierea ţesutului nervos. lasă o pelicula aderentă la locul de aplicare. kolon + itis) inflamaţia colonului. teacă care protejează rădăcina embrionară la graminee. putând fi vegetarieni şi carnivori. (lat.COLEOPTERE ordin (Coleoptera) de insecte din care fac parte peste 300. care este stimulat sau transmis prin intermediul acetilcolinei. soluţie de nitroceluloză în alcool şi eter. (gr. colliquo-ere – a se topi. caracteristică embrionului gramineelor. în ţesutul nervos.000 de specii. colique – dureri abdominale) durere abdominală violentă. dureri abdominale. cel mai adesea de origine intestinală. frison. apare mai ales când în circuitul sanguin se introduce o substanţă coloidală urmând fenomene care preced o stare anafilactică. kolon – intestinul gros. enzimă hidrolitică a acetilcolinei eliberând acid acetic şi colină şi având largă distribuţie în regnul animal. secreţia şi excreţia de bila. derivat sterolic monoalcoolic prezent într-o serie de grăsimi tisulare. iar cele posterioare sunt membranoase. urticarie. fr. rupt şi sfărâmat. cu aspect şi proprietăţi de coloid.

vaginită. COLOPATIE COLOPEXIE COLORA T BAZIC COLORIMETRIE COLOSTAZĂ COLOSTOMIE COLOSTRU COLOTOMIE COLOTIFLITĂ COLPECTOMIE COLPITĂ COLPOHISTEROSTOMIE COLPORAFIE COLPOPTOZĂ COLUMELA COLURIE COMĂ COMBI AREA I DEPE DE TĂ A GE ELOR 163 . metodă chimică de analiză cantitativă bazată pe principiul absorbţiei diferite a soluţiilor de concentraţie diferită ale aceleiaşi substanţe când sunt străbătute de un fascicul luminos. îndeplinind funcţii diferite. potrivit acestui principiu genele sunt independente unele faţă de altele. (gr. prolaps vaginal.. în cazul în care indivizii sunt analogi.COLOIDOTERAPIE COLOLIZĂ COLO COLO IE tratament facut cu substante coloidale pentru a produce un şoc. inflamaţia mucoasei vaginale. operaţie în care se face secţionarea pereţilor vaginali şi uterini când fătul este angajat parţial în bazin. structură columnară la animale şi plante. a obţinut un heterozigot în F1 cu structură alelică AaBb. grup de indivizi animali dintr-o anumită specie organizat într-o asociaţie temporară sau permanentă. caracterizată prin pierderea completă sau parţială a cunoştinţei. reptile şi păsări. când indivizii sunt diferenţiaţi. suturarea pereţilor vaginali în caz de plăgi vaginale. şi polimorfe. ablaţia parţială a vaginului. koma – somn adânc) stare patologică de inhibiţie profundă a activităţii nervoase superioare. fixarea la peretele abdominal a unor anse ale colonului. sin. trihibridări etc. şi anume AABB X aabb. a avut loc o segregare independentă. kolon – intestin gros) parte a intestinului care începe la cecum şi se termină la joncţiunea rectosigmoidiană. care a determinat. coloniile sunt monomorfe. oprirea tranzitului prin colon ducând la staza conţinutului intestinal sau chiar la ocluzie intestinală. legea a treia mendeliană. prezenţa de bilă în urină. hematoxilina. Mendel a observat acest fenomen la dihibridări. sin. din combinarea acestor heterozigoţi F1. desfacerea unor aderenţe ale colonului. substanţe care posedă grupări bazice care coloreză cromatina: fucsina bazică. astfel din încrucişarea a doi indivizi homozigoţi. în descendenţă. (gr. lapte secretat de glanda mamară imediat după parturiţie. AABB şi aabb. ax în jurul căruia este răsucită cochilia la gasteropode. datorită combinării libere a alelelor în timpul formării gameţilor. carminul etc. axul osos şi cartilaginos care leagă timpanul de urechea internă la amfibieni. deosebiţi prin două perechi de alele. deschiderea şi fixarea operatorie la piele a unui segment a colonului. pe lângă apariţia combinaţiilor parentale de gene. inflamaţia concomitentă a colonului şi a cecului. axa osoasă a cochleei din urechea mamiferelor. deschiderea chirurgicală a colonului. cu păstrarea funcţiilor vegetative fundamentale. termen folosit pentru procesele patologice de la nivelul colonului. şi apariţia unor combinaţii noi ale alelelor şi respectiv ale caracteristicilor parentale: Aabb şi aaBB.

denumire utilizată pentru a desemna înrăutăţirea evoluţiei unei maladii prin apariţia de noi procese patologice. în care se formează organele sexuale. formaţiune tumorală. COMPRESIU E COMPRESĂ COMPRIMATE CO CAV CO CEPTACLU CO CHIE CO CREME T CO CRETIO CORDIS CO DIL CO DILOID CO DILOM 164 . de îmbinare. consumarea în comun a hranei de către două specii diferite de animale fără a-şi produce daune şi fără a se ajunge la parazitism.cord) modificare anatomopatologică constând din unirea celor două foiţe ale pericardului în caz de pericardită. (lat. grupate la vârful ramificaţiilor talului. commotio .COMEDO COME SALISM COMI UTIV COMISURĂ COMIŢIAL COMOŢIE COMPE SARE dop cornos care obturează orificiul unei glande sebacee.zguduire) zguduire puternică a unui organ urmată de întreruperea temporară a funcţiei sale. conchia auriculară sau pavilionul urechii. spart în numeroase fragmente mici. COMPLIA ŢĂ COMPLICAŢIE variaţie de de volum toraco-pulmonară necesară pentru a produce o variaţie de presiune transpulmonară de o unitate. organ sau lentile care au suprafaţa scobită faţă de margini. care se pot realiza numai între poziţia amino a adeninei–A şi poziţia keto a tiaminei–T sau între poziţia keto a guaninei–G şi poziţia amino a citozinei–C. COMPLEME TARITATEA împerechere complementară specifică a bazelor azotate în macromolecula bicatenară de ADN. loc de unire. structuri cavitare la algele brune. asemănător unui condil. preparate farmaceutice solide obţinute prin comprimarea substanţelor. exacerbarea unor tulburări deja instalate. bucăţi de tifon sterilizate utilizate în chirurgie. (lat. cap articular. unei sfere. a se întări) corp tare care ia naştere din modificarea solubilităţii apoi prin precipitarea sau impregnarea cu săruri a unor celule descuamate. cor. constituind aşanumitul punct negru (pe faţă) sau punct seboreic. prin mecanismul contracarării deficitului sau excesului creat cu ajutorul fenomenelor de hipertrofie şi hiperfuncţie ale altor organe. cordis . însoţită de stare de şoc. (lat. bucată de pânză sau vată umezită şi aplicată pe o porţiune a corpului. concretio – alcătuire din părţi. menţinerea (readucerea) funcţiilor unui organ oarecare în limite normale. de obicei de origine inflamatorie sau virotică. situată la nivelul tegumentelor şi mucoaselor. concresco-ere – a se condensa. sin. comitia – adunarea poporului la romani) care este legat de epilepsie. metodă utilizată pentru reducerea cantităţii de radiaţii secundare care iau naştere într-un volum străbătut de radiaţii penetrante. (lat. fenomenul este condiţionat de faptul BAZELOR că între cele două catene există legături de hidrogen.

neconstituind o entitate nosologică. o condrodistrofie caracterizată prin diminuarea consistenţei cartilajelor. sinonim cu mitocondrii. celula cartilaginoasă. de obicei denumite canale sau ducte. a raporturilor diferitelor regiuni şi îmbinării lor. formarea de ţesut cartilaginos. (gr. tumoră formată din ţesut cartilaginos. tumoră a ţesutului cartilaginos formată din celule tinere. tulburări de nutriţie ale cartilajelor caracterizate prin modificarea osteogenezei normale. formarea de grămezi din eritrocite datorită sensibilizării acestora faţă de unele substanţe existente în anumite seruri. reprezintă gradul de dezvoltare şi aspectul exterior al corpului animalului ca rezultat al dezvoltării oaselor. tulburări în osificările encondrale având ca rezultat oprirea creşterii oaselor lungi. care este asemănător cu cartilajul. îndepartarea chirurgicală a unui cartilaj din organism. a maselor musculare. aparentă sau latentă.CO DRAL CO DRIECTOMIE CO DRIOZOM CO DRITĂ CO DROBLAST CO DROBLASTOM CO DROCIT CO DROCLAZIE CO DRODISPLAZIE CO DRODISTROFIE CO DROGE EZĂ CO DROID CO DROLIZĂ CO DROM CO DROMALACIE CO DROZĂ CO DUCT CO DUCTIBILITATE cu referire la ţesutul cartilaginos. CO FORMAŢIE CO FUZIE MI TALĂ CO GE ITAL CO GESTIE CO GLUTI ARE CO IDIE CO IMETRIE 165 . formaţiuni intracelulare cu aspect de granulaţii sau bastonaşe. proprietatea de transmitere a diferitelor forme de energie de la un punct la altul. celula primară formatoare de ţesut catilaginos.praf) spor asexuat uni sau multicelular. termen folosit uneori pentru formaţiuni anatomice canaliculare. produs de către unele ciuperci. a nounăscutului. resorbţia ţesutului cartilaginos de către celulele condrioclaste. fenomen patologic având ca rezultat distrugerea ţesutului cartilaginos. termen care se referă la o tulburare. fără degradarea sau deplasarea părţilor componente ale corpului conductor respectiv. prezenţa unei cantităţi mai mari de sânge într-o anumită regiune datorată fie afluxului crescut fie obturării căilor de întoarcere venoasă. konis . ca urmare a unui proces patologic petrecut în timpul vieţii intrauterine. denumire pentru afecţiunile degenerative ale ţesutului cartilaginos. inflamaţia unui cartilaj. procedeu de a pune în evidenţă şi de a determina cantitatea de praf din atmosfera unei încăperi prin examen microscopic sau cu un aparat special (conimetru). termen generic utilizat pentru desemnarea tulburărilor de conştienţă de diferite etiologii.

reacţia organismului faţă de variaţiile mediului ambiant condiţionată de însuşirile morfofuncţionale ale organismului. ansamblu de însuşiri morfofuncţionale care decid reacţia organismului faţă de modificările din ambianţă. existenţa unor germeni patogeni pe pielea animalelor sau pe unele obiecte. bacterii. unirea nucleilor. 1. alimente. antalgică. acumularea exagerată de fecale în partea terminală a tubului digestiv datorita unei evacuări dificile. indivizi cu sânge comun care poate fi de mai multe grade. fracturi sau ruperi de tesut. 2. fuziunea gameţilor în procesul fecundării. ea se referă mai mult la regularitatea cu care se desfăşoară funcţiile organice precum şi la sensibilitatea organismului faţă de agenţii nocivi. factor care provoacă îngustarea/restrângerea unei formaţiuni anatomice. persoanele din jur. CO SA GVI ITATE CO STRICTIV CO SUMPTIV CO SUMPŢIE CO STIPAŢIE CO STITUŢIE CO TAGIOS CO TAMI ARE CO TE ŢIE CO TIGUITATE CO TO DE T CO TORSIU E CO TORT CO TRACŢIE CO TRACTURĂ 166 . proces care determină sinapsa sau împerecherea cromozomilor omologi în meioză. întortocheat. contracţie involuntară.. sol etc. însuşirea unor ţesuturi sau organe de a-şi schimba forma realizându-se o tensionare şi o micşorare a organului respectiv. poate fi ischemică. nume dat unui obiect solid care aplicat cu putere pe suprafaţa corpului produce contuzii. slăbirea şi pierderea în greutate a organismului datorită unor afecţiuni grave. neurogenă. raportul dintre indivizii nascuţi din aceiaşi părinţi. propagarea unei boli contagioase de la un animal la altul care se găsesc în contact direct de vecinătate. 1. care se pot transmite mai departe şi să provoace infecţia animalului purtător sau a altor indivizi. membrană subţire care căptuşeşte pleoapele şi acoperă globul ocular până la cornee. ciliate. miogenă. răspândirea unei boli produsă prin agenţi animaţi de la un individ bolnav la alti sănătoşi prin contact direct sau indirect. de durată mai lungă a unui muşchi sau a unui grup muscular. termen utilizat în medicina veterinară având înţelesul de imobilizare a unui animal în vederea executării examinarii sau de operaţii astfel încât să nu poată accidenta.CO IOZĂ CO JUCTIVĂ CO JUCTIVITĂ CO JUGARE afecţiune respiratorie sau cutanată cauzată de praf. răsucit. transmisibil prin contact. unirea unor tipuri de împerechere la alge. 2. în opunerea sa. transmiterea influxului nervos prin sinapse. încovoierea sau răsucirea exagerată a unui segment corporal produsă prin contracţii musculare puternice. inflamaţie acută sau cronică a conjunctivei. proces de slăbire exagerată în unele afecţiuni.

unghia formată dintr-o cutie cornoasă care acoperă extremitatea membrelor la unele vertebrate putând fi despicată sau nedespicată. de a răspunde la stimulări. în special cel muscular. medicament. parazitează la ovine şi caprine în mucoasa duodenală. examinarea unui bolnav de către o comisie medicală. prelungită a musculaturii unui segment corporal sau a întregului corp care survine în epilepsie. sub acţiunea aceloraşi factori ai selecţiei naturale.CO TRACŢIE CO TUZIE CO SULT CO SULTAŢIE fenomen de îngustare a unei formaţiuni anatomice canaliculare. parazit din familia Trichostongilide clasa ematoda denumit după medicul Cooper A. pentru stabilirea diagnosticului şi indicarea tratamentului. perioada care urmează dispariţiei semnelor de boală şi vindecării clinice.P. puternice. ADN-ul este o macromoleculă rezultată din copolimerizarea a patru feluri de monomeri). în practica medicală. în care timp organismul trece în mod treptat la o nouă stare de sănătate. termen utilizat în optică precum şi pentru a descrie unele organe sau regiuni corporale care au suprafaţă bombată şi rotunjită în afară faţa de margini. testul antiglobulinic. efectul lui principal este de prevenire a sarcinii. modificări produse într-un ţesut sau organ în urma aplicării cu forţa pe suprafaţa corpului a unui corp dur bont fără ruperea tegumentului. succesiune de contracţii involuntare. provocat de factori nervoşi vegetativi sau umorali. spre unele trăsături comune. a unor grupe musculare sau ale întregii musculaturi. servind la hrana peştilor. procesul de formare a unor macromolecule prin unirea unor monomeri de tipuri diferite. spasm. terapia indicată pentru prevenirea/combaterea convulsiilor. prin schimbare de formă. CO SUMPŢIERE CO TRACEPTIV CO TRACTILITATE CO VALESCE ŢĂ CO VERGE ŢĂ CO VERSIE CO VEX CO VULSIE CO VULSII CO VULSIOTERAPIE COOMBS COOPERIA COPEPODE COPITĂ COPOLIMERIZARE COPREMEZĂ 167 . în stări febrile la copii. zvârcolire. (ex. frământare. (1768-1841). în cadrul căreia bolnavul doreşte să afle afecţiunea de care suferă şi tratamentul pe care trebuie să-l urmeze. testul Coombs. evoluţia unor specii iniţial diferite. de apă dulce şi marine. se foloseşte numai după sfatul medicului. sin. fără carapace. subclasă de crustacee. însuşirea unor ţesuturi. slăbire accentuată. stabile din punct de vedere genetic. cu pierderea forţei musculare şi topirea ţesuturilor. participă la alcătuirea planctonului. discuţie între un bolnav şi un medic. de obicei scurtare. contracţie involuntară violentă. achiziţionarea prin lizogenizare a unor noi proprietăţi fenotipice. vomă cu fecale.

N.N. (gr. (sau A. consumul de fecale. sindrom caracterizat printr-o asociere de mişcări coreice şi atetozice. de la care începe sistemul arterial al marii circulaţii şi al circulaţiei pulmonare şi la care se termină sistemul venelor cave şi cel al venelor pulmonare. reprezintă una din cauzele alterării informaţiei genetice. denumire generică dată unor boli sau sindroame ale sistemului nervos central. treptat mai scurţi spre vârf. ordin de gimnosperme reprezentat în prezent doar de specii fosile. sunt animalele cele mai evoluate. inflorescenţă racemoasă simplă la care pedicelii florali sunt inegali. acumularea exagerată de fecale în partea terminală a tubului digestiv caracterizata fie prin oprirea defecaţiei. oides .D. cu rol în ereditate). Cephalocordata şi Vertebrata. având însă şi unele trăsături comune. ipoteză care sugereză că fenomenul de crossing-over apare în timpul proceselor de duplicare cromozomală. cât şi erorile în replicarea A.N. COPULAŢIE COPY-CHOICE COPY-ERROR COR CORACOID CORAL CORD CORDAITALES CORDAT CORDATE CORECTOPIE COREE COREIFORM COREOATETOZĂ COREPRESOR CORIMB 168 . korax-akos – corb. termen care indică atât erorile în includerea unor nucleotizi în macromolecula de A. scheletul calcaros al unor animale marine celenterate şi briozoare care formează polipi coloniali.). cornus – corn) îngroşarea delimitată a stratului cornos epidermic interesând şi o anumita adâncime a pielii. anomalie congenitală caracterizată prin deschiderea laterală a pupilei şi nu în centrul irisului.COPREMIE COPROFAGIE COPROLITE COPROLOGIE COPROSTAZĂ absorbţia în sânge a unor substanţe din fecale care produc accidente toxice. produsul final al unei căi metabolice care deterimnă descreşterea cantităţii unei proteine specifice. iar acestea sunt dispuse în corimb simplu.N..R. foarte deosebite între ele.R. mai lungi la bază şi. fie printr-o defecaţie rară eliminându-se numai câteva crotine. unirea sexuală între mascul şi femelă. inflorescenţa se numeşte corimb compus. care a avut perioada maximă de dezvoltare în carbonifer.D. concreţii intestinale formate din materii fecale având consistenţa dură. inimă. sin. manifestări asemănătoare cu coreea. grup mare de animale care cuprinde încrengăturile: Urocordata. cu aspect de inima. (sau A. studiul şi examenul fecalelor. aducând florile la acelaşi nivel.asemănător) denumire anatomică atribuită unei formaţii care este asemănător cu ciocul corbului. când se formează flori pe ramificaţii secundare. organul principal al sistemului circulator. sin. (lat.

oaie. încărcare cu parachidină a celulelor stratului superficial al epidermului. „în formă de coroană“ în jurul unui organ. porţiune anterioară transparentă a globului ocular. clasa Arachnida. fie a părţii principale a unui organ. producând stenoza acestor vase. capră. rădăcină şi frunze. înconjurată de o regiune corticală. cuprinde briofitele şi plantele vasculare al căror corp este alcătuit din ţesuturi specializate. se găseşte la cal. prevăzute cu muguri. o reţea de fibre elastice şi o reţea de reticulină. bou. inflamaţia coroidei şi retinei. parazit extern din familia Sarcoptidae. obişnuit colorate. tip de tulpină subterană. totalitatea petalelor dintr-o floare. cu o axă verticală cărnoasă. ţesut care alcătuieşte coroida. iepure producând râia extremităţilor. format din celule cornoase. care cuprinde câteva internoduri scurte. CORIO-RETI ITĂ CHORIOPTES CORIZĂ CORM CORMOFITE COR AJ COR EE COR IFICARE COR OS COROIDAL COROIDĂ COROLĂ CORO A CORO AR CORO ARITĂ CORO ARODILATATO substanţe care determină dilataţia arterelor coronare ale inimii. diferenţiate în tulpină. cu structura cornului. membrană vasculară şi pigmentară a ochiului situată între sclerotică şi retină. inflamaţie acută catarală a mucoasei nazale. membrană vasculară şi pigmentară a ochiului. zgomot de stenoză care se aude de la distanţă când respiraţia este dificilă luând naştere în diferite părţi ale aparatului respirator. corioepiteliom . urmată de pierderea nucleului. inflamaţia luetică. caracterizată prin prezenţa în număr mare a fibrelor colagene organizate în fascicule. protejată de frunzuliţe subţiri. una din cele două grupe mari (Cormophyta). poate fi dialipetală (cu petale libere) şi gamopetală (cu petale unite). situată între sclerotică şi retină. R boală care afectează coronarele. corpul plantelor superioare. CORO AROPATIE CORP termen anatomic folosit pentru desemnarea fie a organismului în totalitate. porţiunea profundă a dermului. 169 . formaţiune cu aspect de coroană sau ale cărei elemente diverg ca un fascicul de raze. păsări acvatice. referitor la vasele sanguine. păstrându-se în unele celule resturi de nuclei picnotici. reumatică a arterelor coronare. strat la epidermei. favorizată de frig şi de umezeală. parazit din clasa Acantocephala. se găşeşte in tubul digestiv la nurci.tumoare malignă care se dezvoltă în uter din resturile placentare rămase după o naştere sau un avort. în care este împărţit regnul vegetal.CORI EBACTERIE CORI OSOMA CORIOCARCI OM CORIO bacterie în formă de măciucă.

şoldul sau articulaţia şoldului. hormon steroid secretat de corticosuprarenală. reprezentând practic glandele deosebite de medulosuprarenală. scoarţa cerebrală. formaţiune care se găseşte în placenta unor mamifere. la arahnide şi insecte. în cavitatea folicului de Graaf. reprezentând unul dintre mediile refringente ale acestuia. format din membrana hialoidă şi umoarea sticloasă. fascicul de fibre nervoase care leagă cele două emisfere cerebrale. variola taurinelor. la amfibieni este asociat cu gonadele. corp mic. os coxal. după ovulaţie. (cromatina sexuală). substanţa constitutivă are culoare galbenă fiind produsă sub influenţa hormonului luteinizant. identificat ca fiind unul din cei doi cromozomi X. între cristalin şi retină. os-pereche. situat în capul unor insecte. oricare organit al celulei. nodul de ţesut limfoid care participă la formarea aşa-numitei pulpe albe din parenchimul splenic. din centura pelviană. 1. partea periferică a celor două glande suprarenale. segmentul bazal al piciorului. corticoid. 1. elementele sanguine. inclusiv nucleul. vascularizat. 2. apare numai în celulele care au mai mult decât un cromozom X. la mamifere. 1. umplut cu globule de grăsime. uneori cu granulaţii. sin. care aparţine scoarţei cerebrele. formaţiune temporară.CORP ADIPOS ţesut structurat. cromocentru prezent în interfază în nucleul celulelor somatice ale femelelor de mamifere. inflamaţia glandelor lui Cowper (glandele vestibulare majore sau bulbouretrale). parte a sistemului dioptric al ochiului. format din trei piese osoase: ilium. CORP CALOS CORP LUTEU CORP VITROS CORPORA ALLATA CORPUSCUL CORPUSCUL BARR CORPUSUL MALPIGHI CORTEX CORTICALĂ CORTICOID CORTICOSTEROID CORTICOSUPRARE ALĂ CORTICOTERAPIE CORY EBACTERIUM COTILEDO COTUG IA COWPERITA COW-POX COXA COXAL 170 . care produce hormoni. care aparţine învelişului exterior al unui organ 2. formată în ovar. porţiunea periferică a unui organ situată imediat dedesubtul capsulei. la insecte acest ţesut este răspândit în tot corpul şi funcţionează ca substanţă de rezervă. unitate filtrantă a sângelui în rinichiul vertebratelor. organ glandular mic. secretat de hipofiză. ischium şi pubis. parazit din ordinul Cestoda care parazitează la găină şi raţă. corticosuprarenalele sunt alcătuite din trei zone concentrice: glomerulară. corpusculul Barr lipseşte la masculii normali. la om. respectiv analogi sintetici. fasciculată şi reticulată. acesta este situat în spaţiul intern al globului ocular. microorganisme din familia Corynebactericeae cuprinzând bacili grampozitivi. terapia cu hormoni corticosuprarenali sau cu derivaţi ai acestora. adesea umflaţi la capete. 2.

kranion + pageis -. în formă de cupă. 3. izvor. cele doua capete ale unui os fracturat se freacă între ele. sin. creierul propriu-zis sau creierul mare este alcătuit din emisferele cerebrale.amestec) constituţia şi temperamentul animalului sănătos. uniţi printr-o secreţie în timpul expiraţiei. substanţă proteică care se gaseşte în muşchi. krämpen – a contracta) contracţie intermitentă.corp) vierme din familia Metastrongilidae. la vertebrate adăposteşte creierul 2. cutia osoasă a capului. cracquement – zgomot produs de o rupere sau o deşiare) perceperea prin ascultaţie sau palpaţie a unei senzaţii de crepitaţie.COXALGIE COXARTROZĂ COXITĂ CRACME T CRAMPĂ CRA IA CRA IOMETRIE CRA IOPAG CRA IOSCHISIS CRA IU dureri localizate în articulaţia coxo-femurală. 1. partea anterioară a SNC adăpostită în compartimentul superior al cutiei craniene. referitor la craniu. zgomot care se produce când: 1. denumit popular Păducel. pisică. (fr. krene – sursă. mal. fântână) tratamentul făcut cu ape minerale. crapaud – broască insectivoră cu corpul scurt şi pielea verucosă). studiul capului prin măsuratori executate fie pe schelet. lipsa de osificaţie pe linia mediană a oaselor capului. arbust din familia Rosaceae. când bule mici de gaz se găsesc în tesutul subcutanat şi acestea sunt sparte sau puse în mişcare prin palpaţie. krenos – margine. (gr. deformare de corn ca urmare a tulburarii cheratogenezei la nivelul bureletului cutidural şi perioplic. folosit în tratamentul afecţiunilor cardiace cu substrat nervos. papilele care apar în acest stadiu fiind asemănătoare pielii broaştei. krasis . ţeastă (popular). soma . artrita acută coxo-femurală.unire) monstruozitate rezultată din unirea a doi fetuşi la nivelul capului. involuntară. dureroasă a unui muşchi sau a unei grupe de muşchi. CRAPOD CRAPODI Ă CRATAEGUS MO OGY A CRATERIFORM CRAZIS CREATI Ă CREIER CREMASTER CREMOFOBIE CRE OSOMA CRE OTERAPIE CREPITAŢIE 171 . 2. kremaster . (fr. clasa ematoda care parazitează în aparatul respirator la câine. denumire veche dată unei inflamaţii hipertrofice cu evoluţie cronică a pododermului şi a corionului. artroză coxof-emurală survenind mai ales la vârste înaintate şi caracterizată prin dureri şi impotenţă funcţională.atârnare) muşchi susţinător al testiculului. când aerul pătrunde în inspiraţie în alveolele pulmonare şi se dezlipesc pereţii alveolari. vulpe şi lup. (gr. caracterizată prin proliferări ale papilelor velutoase şi oprirea cheratogenezei. teama patologică de prăpăstii. capul descărnat provenit de la un om mort. fie pe animal. care apare la ecvide. (gr. al craniului. (gr. (gr. (ger.

care începe în urmă cu circa 120. (gr. criptice. etiologie ascunsă. situat în capsula sau imediat înapoia pupilei.000. anomalie congenitală rezultată dintr-o tulburare în procesul de coborâre a testiculului. termen utilizat pentru afecţiuni a căror etiologie nu este clara. întârziere mintală. imbecilitate sau idioţie.CRETACIC ultima perioadă geologică din era mezozoică. tratament efectuat prin aplicarea de frig sub diferite forme. dezinfectant local folosit în soluţii saponate. corp elastic biconvex. dar şi din muşchi. krikos . grup de plante alcătuit mai ales din alge. CRETI ISM CREZOL CRIBRIFORM CRICOID CRI IS CRIOA ESTEZIE CRIOFITE CRIOTERAPIE CRIPTIC CRIPTOGE ETIC CRIPTOMER CRIPTORHIDIE CRISOPS CRISTALI CRISTALIZARE CRISTALIZAT CRISTALURIE CRIZĂ 172 . adaptate la temperaturi relativ scăzute. ciuperci. dar care. revenirea sub formă de acces a unei boli cronice. (gr. boală provocată de tulburări funcţionale ale tiroidei. 2. momentul culminant al unei boli când simptomele au intensitate maximă. bacterii. coada sau de la fluierul piciorului la cal. 1. procesul de trecere a unei substanţe din stare lichidă.ochi) parazit hematofag din familia Tabanidae. chrysos – aur + ops . accentuarea diurezei şi apariţia transpiraţiei. transformat în cristale.inel) formaţiuni anatomice cu aspect de inel. sin. care rămâne într-o poziţie intraabdominală. clasa Hexapoda. în mod normal. formă de polimorfism datorat prezenţei alelelor recesive. cristale în urină. nu se încrucişează. tularemia. mutaţii genice mici. intrainghinală lângă osul pubis. anestezie obţinută prin frig.000 ani şi se caracterizează printr-o extindere a dinozaurilor şi coniferelor. alelă recesivă ascunsă. formaţiuni anatomice perforate ca un ciur. organul refracţiei pentru acomodare. apariţia şi declanşarea bruscă a unei boli. tripanosome. se manifestă prin oprirea dezvoltării glandelor genitale. fenomen care se produce în organismul bolnav semnificând un prognostic favorabil şi constă în scăderea bruscî a temperaturii. dizolvată sau gazoasă în stare cristalină. prin înţepăturile sale poate transmite la animalele mari antraxul. transparent. se dezvoltă primele mamifere şi plante cu flori. acestea trăiesc pe zăpadă. (gr. specii cu extremă similaritate morfologică. pe gheaţă în regiuni alpine şi în apa din zonele arctice şi antartice. 3. coloraţie de protecţie a unor animale care asigură ascunderea. krinis – păr lung) păr din coama.

H. să dea naştere unor produşi coloraţi. din anumite cauze. eliminarea de urină anormal colorată. îngroşări care se găsesc pe cromoneme şi care se colorează intens.N. care se coloreaza uşor. determinarea cantităţii de hemoglobină luând în considerare culoarea sa în comparaţie cu o scara etalon colorată. febră. celulă primară din care se dezvoltă succesiv o celulă care conţine pigment. plastide care se găsesc în celulele vegetale şi sunt colorate în diferiţi pigmenţi (carotina . şi A. metoda fizico-chimică de separare şi analiză a unor compuşi chimici constând în separarea componentelor unui amestec de substanţe dizolvate prin trecerea printr-o coloană constituită dintr-o substanţă solidă care este absorbantă. care nu fixează coloranţi. aşezate paralel sau în spirală având pe traiectul lor ingroşări numite cromomere şi sunt înglobate într-o substanţă fundamentală numită matrice. xantofila . evoluând în puseuri caracterizate prin dureri abdominale.N. Ă CROMOFIL CROMOFOB CROMOFORI CROMOGE CROMOHIDROZĂ CROMOMERE CROMO EME avid de culoare. se găsesc în celulele petalelor. una din cele două subunităţi structurale longitudinale ale unui cromozom. cromomicoză. dispariţia prin degenerescenţă a cromatinei nucleare. fibrile cromatinice bazofile din citoplasmă. colorarea lichidului transpirat.R. cromatina Barr este un corpuscul mic de culoare închisă existent în celulele femelelor şi care lipseşte la mascul. celula reticulohistiocitară având proprietatea de a îngloba elemente care conţin pigment. CROMOMETRIE CROMOPLASTE 173 . schimbatoare de ioni sau suport.galben). deşi incolore. care nu are tendinţa de a se colora. CROMAFI CROMAFI OM CROMATIDĂ CROMATI Ă CROMATOBLAST CROMATOFAG CROMATOFOR CROMATOGRAFIE CROMATOLIZĂ CROMATURIE CROMIDIE CROMOBLASTOMICOZ sin.D. proces inflamator cronic intestinal delimitat. cu tendinţa de a se colora cu săruri de crom.portocaliu. accelerarea V. tumoră a ţesutului cromafin din medulo-suprarenală. celulă pigmentară situată în tegument şi care determină culoarea la animale..CRIZOTERAPIE CROH (BOALA) tratament făcut cu săruri de aur. pot. grup de atomi într-o moleculă care absorb lumina şi care sunt responsabili pentru coloraţia moleculei. cromatida devine vizibilă între începutul profazei şi metafază în mitoză şi între diplonem şi metafaza I în meioză. dermatomicoză caracterizată prin prezenţa de noduli verucoşi cu tendinţă de ulcerare. termen utilizat pentru anumite substanţe care. filamente care se găsesc în nucleu.S. scaune diareice. substanţă principală colorantă a nucleului formând o reţea care conţine A.

în special. fără separarea acestora. proprietatea miocardului de a emite automat impulsuri ritmice cu o anumită frecvenţă.CROMOPROTEIDĂ CROMOSCOPIE CROMOTIP CROMOZOM substanţă rezultată din conjugarea unei proteine cu un pigment. substanţa nucleară din care sunt alcătuiţi cromozomii şi care are proprietatea de a se colora rapid se numeşte cromatină. tip special de cromozom prezent în nucleii ovocitelor primare ale amfibienilor. mărimea acestor cromozomi este dată de clivarea repetată a celor două cromatide iniţiale. numărul. sugerând numele de perie de lampă. reptilelor şi păsărilor. instrument în forma de cârlig. determinat de prelungirea stadiului de diplonem din profaza I a meiozei. formarea de noi cromozomi în urma fragmentării la chiasme a cromatidelor din unii cromozomi omologi între genele înlănţuite şi regruparea în ordine schimbată a segmentelor cromatidice rupte. aceştia se unesc prin singamie în zigot. care defineşte un corpuscul nucleoproteic. nu se conjugă în meioză.sânge) partea colorată a sângelui (eritrocitele). aşa-numitul cariotip se realizează în metafază şi sunt constante pentru o anumită specie şi de la o generaţie la alta. cromozomi dispuşi în pereche la organismele diploide sunt similari în mărime. peştilor. care controlează aceleaşi caracteristici. denumire introdusă de Waldeyer (1888). se conjugă şi se separă în meioză. celulelor epiteliale ale intestinului etc. tip special de cromozom caracteristic nucleilor din glandele salivare ale larvelor de Diptere. durata minimă în care un nerv răspunde la o excitaţie electrică. formula cromozomală XX determină sexul homogametic. formă şi identici în structura locilor. aceasta este de două tipuri: eucromatină şi heterocromatină. care se colorează intens cu coloranţi bazici şi care este observabil cu ajutorul microscopului în timpul diviziunii celulare. dureroasă şi de lungă durată.tâmplă) cu referire la tâmplă. manifestând respingere unul faţă de altul. iar XY (sau XO) sexul heterogametic. krotaphos . CROMOZOM PERIE DE LAMPĂ CROMOZOM URIAŞ CROMOZOMI OMOLOGI CROMOZOMI EOMOLOGI CROMOZOMII SEXULUI CRO AXIE CRO IC CRO OTROPISM CROSSI G-OVER CROŞET CROTAFIT CRUOR CRUORIC 174 . (lat. în determinarea sexului la organismele unisexuate. (gr. încrucişare reciprocă. care are o evoluţie lentă. în mitoză şi meioză. mascule şi femele. cruor . care conţine eritrocite. reprezentând cromozomii bivalenţi şi bucle laterale perechi. mărimea şi forma caracteristică a cromozomilor. are o axă principală. cromozomi care sunt implicaţi. cromozomi sau segmente de cromozomi care conţin loci deosebiţi. cei doi membri provin de la părinţi: unul adus de gametul femel altul de gametul mascul. examenul unor lichide din organism prin aprecierea culorii lor. totalitatea factorilor ereditari localizaţi în cromozomi sau reprezentaţi de genele cromozomale. simbolizaţi X şi Y.

metodă utilizată pentru a pune în evidenţă existenta unei sensibilităţi alergice a organismului executată prin introducerea în piele prin scarificare a unui antigen. care ţine de regiunea superioară a coapsei. referitor la piele. tratament cu durată varialbilă sutură digestivă cu fir continuu sero-seros. din diferite specii de Strychnos.laringită) laringită pseudomembranoasă. majoritatea acvatice. perioadă geologică în era cenozoică (neozoică) formată din două epoci: pleistocen şi actuală sau holocen şi care a început în urmă cu 1 milion de ani. (lat. uscat. grupă de compuşi derivaţi ai cumarinei. (eng. poate fi purtător de filarii. termen utilizat pentru a desemna pielea corpului la animale. denumită popular Anghinare. medic care îngrijeşte în mod obişnuit un bolnav. chitină care acoperă corpul unor nevertebrate. medic curant. clasă de artropode (Crustacea). ele au două perechi de antene. iar tegumentul alcătuit din chitină este împregnat cu săruri de calciu. (lat.ţânţar) parazit extern din familia Culicidae. homarul. culex-licis . leziune dermatologică elementară. care se referă la false membrane.CRUP CRUPAL CRURAL CRUSTĂ CRUSTACEE 1. care vindecă. cuprinzând forme inferioare: dafnia. (tăt. piesă de sprijin cu scop de amortizare formată din ţesut adipos sau fibroadipos (cuzinet ocular. care ţine de cubitus. secundară uscării la suprafaţa pielii a secreţiilor fiziologice sau patologice. ricketsii etc. proces patologic reprezentat de formarea unor membrane fibrinoase la suprafaţa mucoaselor fără a se produce pierdere de substanţă. clasa Hexapoda. (gr.cap) parazit extern din familia Pulicidae.vârf) formaţiune anatomică cu aspect de vârf ascuţit. cumy – lapte la iapă fermentat) lactat alimentar din lapte de iapă. al cubitusului. substanţă care provoacă relaxarea. extract brut. langusta. (lat. cubitus . os având forma de ic. strat superficial de celule epiteliale împregnate cu calciu. cuspis . branhii. ciclopul şi forme superioare: racul. poate transmite parazitul Dipylidium. parazitează la câine şi pisică.cot) os lung al antebraţului. denumire veche pentru o serie întreagă de levuri şi ciuperci levuriforme. plantă din familia Asteraceae. sinonim cu osul ulna. CRYPTOCOCCUS CTE OCEFALUS CUATER AR CUBITUS CUBITALĂ CULEX CUMARI E CUMÂS CU EIFORM CURA T CURARA CURARIZA T CURATIV CURĂ CUSHI G (SUTURA) CUSPID CUTA AT CUTICULĂ CUTIS CUTIREACŢIE CUZI ET CY ARA SCOLIYMUS 175 . crabul. ordinul Aphaniptera. ktenos – creastă + kephale . 2. odată cu glaciaţiunea care a acoperit Europa şi America de Nord. strat subţire la suprafaţă. urmată de paralizia musculaturii striate. cuzinet plantar). croup .

D
D DI, DII, DIII d DACRIOADE ITĂ DACRIOCISTITĂ DACRIOCISTECTOMIE DACRIOCISTOGRAFIE IZOTOPICĂ DACRIOGE DACRIOLITE DACRIOSI UZITĂ DACTIL DACTILOFAZIE DACTILOMEGALIE DACTILOSCOPIE DACTILOSIMFIZĂ DAKI (SOLUŢIA) DALAC DALTO ISM 1. abr. vertebra dorsală sau pentru rădăcina nervoasă dorsală; 2. abr. coeficient de difuziune pulmonară. abr. derivaţia I (braţ stâng-braţ drept), derivaţia II (gambă stângă-braţ drept), derivaţia III (gambă stângă-braţ drept) în electrocardiografie. 1. abr. densitate; 2. simbol pentru prefixul deci(gr. dakrion – lacrimă + aden – glandă + itis - inflamaţie) inflamaţia acută sau cronică a glandei lacrimale. inflamaţia acută sau cronică, mucopurulentă, a sacului lacrimal. eliminarea prin act chirurgical a sacului lacrimal. metodă care utilizează substanţe izotopice pentru evaluarea funcţiei evacuatoare a căilor lacrimale care constă în a depune în centru corneei o picătură de lichid marcat cu Techneţium 99 şi obţinerea unei scintilaţii. care favorizează secreţia lacrimală. calculi formaţi în conductele lacrimale. inflamaţia căilor lacrimale şi a sinusurilor etmoidale. care se referă la deget şi la aspectele lui; partea terminală ventrală a pretarsului la scorpion. procedeu folosit pentru surdomuţi pentru a comunica între ei cu ajutorul degetelor. (gr. daktilos – deget + megas - mare) osteopatie hipertrofică a degetelor. examen al particularităţilor degetelor, în special a liniilor papilare, în vederea identificării individuale. sin. sindactilie, unirea congenitală a două sau mai multor degete; lichid limpede, uşor roz-violaceu, cu miros slab de clor, folosit ca antiseptic local, pentru spălarea plăgilor infectate. (tur. dalak - splină) termen popular utilizat pentru antrax. tulburări de vedere constând în imposibilitatea de a percepe unele culori (roşu şi verde).

176

DALTO IST DA DY-FEVER DA GA

care este afectat de daltonism. sin. englezesc pentru febra dengă. semn făcut pe suprafaţa corpului animalelor cu ajutorul unui fier înroşit având diferite forme pentru a putea fi identificate; metodă utilizată mai ales în creşterea cailor pentru a se marca anumite clase sau linii. forme de acţiuni instinctive, repetate sau ritmice, ale animalelor, devenite rituale şi asociate cu împerecherea; variază de la un grup la altul sau de la o specie la alta, şi au diverse funcţii, mai ales de a atrage atenţia femelei şi de a o pregăti pentru împerechere sau de a stimula şi pregăti masculii pentru copulare. ansamblul dinţilor naturali; în stomatologie se face distincţie între dantura superioară şi cea inferioară. sin. arsonvalizare, după d´Arsonval (1851-1940), utilizarea în scop terapeutic de curenţi electrici de înaltă frecvenţă (în algii localizate la supraţa corpului). membrană roşietică a feţei profunde a scrotului, formată din fibre musculare netede, fibre conjunctive şi fibre elastice. teorie propusă de Darwin pentru a explica mecanismul evoluţiei, după caracterele noi apărute la unii indivizi sub influenţa mediului şi a influenţei acestuia pentru adaptare, creează o selecţie naturală care antrenează supravieţuirea celor mai apţi. parazit din familia Davaineidae, clasa Cestoda; se găseşte în tubul digestiv la găini. abr. Denumire Comună Internaţională (fr. Denomination Commune Internationale). abr. decubit dorsal. abr. diclo-difenil-tricloretan. element lexical şi morfologic care poate fi folosit ca prefix dând înţelesul de: de, din, de la, de pe, despre, sub, lângă, din cauza, pentru, în afara; în compunere neagă, distruge, privează sau întăreşte ceva (fie prin alăturarea lui de fie a lui des sau dez). sin. foliculul ovarian. care prezintă manifestări de debilitate; sensibil, lipsit de rezistenţă la eforturi fizice şi boli. stare generală de slăbiciune a organismului rezultată din scăderea tonusului general al ţesuturilor, în special al celui muscular; sănătate şubredă. slăbiciune marcată a noilor născuţi, în general prematuri, ca urmare a unor traumatisme sau leziuni intrauterine, intoxicaţii sau boli ale mamei, tare genetice sau malformaţii congenitale. stare de deficienţă cronică a organismului, care apare în copilărie.

DA S DE ÎMPERECHERE

DA TURĂ DARSO VALIZARE

DARTOS (SCROTAL) DARWI ISM

DAVAI EA D.C.I. D.D. D.D.T. DE...

DE GRAAF (FOLICULUL) DEBIL DEBILITATE

DEBILITATE CO GE ITALĂ DEBILITATE CO STITUŢIO ALĂ

177

DEBILITATE ME TALĂ

insuficienţa dezvoltării inteligenţei, caracterizată prin tulburări de judecată şi dificultate în adaptare la situaţii noi (este primul grad de arieraţie mentală). ansamblu de tulburări motrice (exagerare a reflexelor osteotendinoase, neîndemânare) care pot fi observate de obicei la debili mentali şi la idioţi. în fizică, volum de lichid care se scurge în unitatea de timp. cantitatea de sânge expulzat de fiecare ventricul într-un minut, valorile medii variază între 5,5 şi 6,5 litri, normal debitul ventricular drept şi stâng sunt identice. sin. debit de expunere, intensitate de doză; cantitatea de radiaţii ionizante la care este expus un individ pe unitatea de timp, exprimată de obicei în roentgeni, razi sau remi pe oră; se utilizează de asemenea şi subunităţile sau multiplii acestor unităţi, debitul de doză serveşte şi pentru indicarea radioactivităţii unei zone contaminate. volumul de sânge care trece prin artera pulmonară ml/minut. cantitatea de sânge expulzată la fiecare sistolă ventriculară; valorile oscilează normal între 80-90 ml. cantitatea de urină eliminată de rinichi într-o unitate de timp dată. sin. debit respirator; volumul de aer ventilat pe unitatea de timp, debitul ventilator alveolar se notează cu VA. în psihologie şi psihanaliză, suprimarea inhibiţiilor afective care împiedică o exteriorizare a obsesiilor sau a conflictelor incoştiente refulate. sondă pentru biopsie care funcţionează prin aspirare-secţionare, utilizată pentru explorarea mucoasei intestinului subţire. 1. secţionarea sau excizia bridelor care comprimă ţesuturile sau organele sau care incomodează circulaţia; 2. deschidere largă într-un focar sau cavitate cu epanşament. sindromul congenital de insuficienţă adrenogenitală, însoţit de pierderea electroliţilor. substanţă a cărei administrare în timp are ca efect secundar demineralizarea (decalcifierea) ţesutului osos. 1. sin. decalcificare; demineralizare a ţesutului osos şi a dinţilor, 2. procedeu tehnic de dizolvare a complexelor organocalcice din ţesuturi cu ajutorul unor soluţii acide. îndepărtarea unui câmp (în chirurgie). proces fizic de separare a particulelor dintr-o suspensie, realizat prin îndepărtarea lichidului care constituie faza continuă a dispersiei. suprimarea unei canule traheale plasată după traheotomie. 1. spălarea unei suprafeţe cu ajutorul unui produs chimic adecvat; 2. în dermatologie, îndepărtarea scuamelor din psoriazis prin aplicarea locală repetată a unui medicament.

DEBILITATE MOTRICĂ DEBIT DEBIT CARDIAC

DEBIT DE DOZĂ

DEBIT PULMO AR DEBIT SISTOLIC DEBIT URI AR DEBIT VE TILATOR DEBLOCAJ

DEBRAY (SO DA) DEBRIDARE

DEBRE-FIBIGER (SI DROM) DECALCIFIA T DECALCIFIERE

DECAMPAJ DECA TARE DECA ULARE DECAPAJ

178

DECAPA T

1. agent terapeutic care exfoliază stratul cornos al epidermului 2. substanţă care dezoxidează metalele oxidate şi previne oxidarea lor în cursul unei prelucrări termice ulterioare. ordin de artropode din clasa crustaceelor, căruia îi aparţin circa 8000 de specii, majoritatea acvatice, natante şi reptante, cu cinci perechi de picioare, care servesc la mers. rezecţia capsulei unui organ. sin. carboxilază, enzimă care catalizează procesul de eliberare a dioxidului de carbon în gruparea carboxilică a unui acid organic. moartea unei persoane. unitatea de măsură a intensităţii sunetului echivalentă cu a zecea parte dintr-un bel, (simbol dB). sin. caducă (despre dentiţie). tumoră uterină formată din celule deciduale. care cade la sfârşitul periodei de creştere sau la maturitate; ex. frunzele unor arbori cad după fiecare perioadă de vegetaţie (monociclice sau terofile); dinţii de lapte la copii ş.a. leziune benignă a colului uterin caracterizată prin proliferarea de celule deciduale aberante sub formă de tumori conopidiforme sau ulceraţii sângerânde acompaniate de metroragii sau scurgeri roşietice fetide: pot fi confundate cu un cancer al colului; biopsia permite diagnosticul corect. soluţie a cărei concentraţie este egală cu a zecea parte dintr-o soluţie molară, abr. 0,1 M sau M/10. soluţie a cărei concentraţie este egală cu a zecea parte dintr-o soluţie normală, abr. 0,1 N sau N/10. 1. stadiul unei maladii acute în cursul căreia simptomele clinice diminuează în intensitate. 2. perioadă a vieţii caracterizată prin regresia generală a funcţiilor organice şi care marchează începutul bătrâneţii. 1. punctul cel mai de jos al unei cavităţi, al unei plăgi, al unei leziuni sau al unei părţi a corpului. 2. înclinat, de ex. poziţia declivă a corpului. eliminarea clorului din apa de băut sau din apa de canal. care produce o declorurare. (lat. decoquo-coxi-coctum – a fierbe) lichidul rezultat din fierberea în apă a unor plante medicinale în scopul de a se extrage principiul activ. 1. (lat. de – desfacere + collum - gât) dezlipirea a două formaţiuni anatomice (ex. dezlipirea placentei, retinei, epifizei etc.). 2. operaţie care constă în secţionarea gâtului la făt în caz de distocie pentru a se putea face extragerea lui. pierderea capacităţii de adaptare la eforturi mecanice, biochimice etc. a unui sistem morfofuncţional.

DECAPODE

DECAPSULARE DECARBOXILAZĂ DECES DECIBEL DECIDUALĂ DECIDUOM DECIDUOS

DECIDUOZĂ

DECIMOLARĂ DECI ORMALĂ DECLI

DECLIV

DECLORARE DECLORURA T DECOCŢIE DECOLARE

DECOMPE SARE

179

DECOMPE SAT

se spune despre organismul care intră într-un stadiu în care mecanismele compensatorii nu mai sunt capabile să împiedice apariţia unor tulburări funcţionale sau metabolice. 1. suprimarea presiunii exercitate asupra unui corp de aer, gaz sau lichid; 2. în medicină, tehnici vizând reducerea presiunii exercitate la nivelul unor organe sau reducerea graduată a presiunii din chesoane; 3. în medicina spaţială, scăderea foarte rapidă a presiunii atmosferice în zborul la mare altitudine. proces destinat a suprima o condiţionare prin asocierea repetată a unor factori dezagreabili. sin. decongestiv; antiinflamator. întreruperea unor legături între funcţiuni ale sistemului nervos vegetativ, obţinută după administrarea de diferite medicamente, în scopul facilitării anesteziei. care a suferit o deconectare. care diminuă sau suprimă congestia. reducerea sau îndepărtarea de materii radioactive de pe o construcţie, un spaţiu descoperit, un obiect sau o persoană. relaxarea unui muşchi contractat. 1. separarea unui organ de învelişul său normal sau patologic (decorticare pulmonară prin secţionarea aderenţelor pleurale); 2. ablaţia substanţei corticale a unui organ (cortex cerebral sau suprarenal). sin. decăzut. stare de decădere totală; ultimul stadiu al senilităţii. 1. atitudine a corpului, spontană şi în repaus pe un plan orizontal; 2. escare cu evoluţie rapidă în afecţiuni grave ale sistemului nervos în special la hemiplegie. ieşirea unui bolnav de sub efectul curarei fie spontan fie pe cale medicamentoaså. încrucişarea pe linia mediană a fasciculelor nervoase similare (motorii, senzitive sau vegetative) ale sistemului nervos central, ex. decusaţia piramidală în bulb. (fr. déglutition) înghiţire. 1. expulzarea fecalelor din rect; 2. depunerea de sedimente pe fundul unui recipient care conţine un lichid colorat; 3. tratarea urinei cu un reactiv chimic pentru a îndeparta substanţele reducatoare cum ar fi uraţii, creatina precum şi proteinele. (rus. defektologiia), studiu celor cu deficienţe senzoriale şi intelectuale. (lat. defero-ere – a duce, atransporta în afară, în jos) canal deferent sau canal care duce mai departe, în afară.

DECOMPRESIE

DECO DIŢIO ARE DECO GESTIO A T DECO ECTARE

DECO ECTAT DECO GESTIV DECO TAMI ARE DECO TRACTURARE DECORTICARE

DECREPIT DECREPITUDI E DECUBIT

DECURARIZARE DECUSAŢIE

DEGLUTIŢIE DEFECARE

DEFECTOLOGIE DEFERE T

180

DEFERE TITĂ DEFERE TOGRAFIE DEFERE ŢIAL DEFERVESCE ŢĂ DEFIBRILARE DEFIBRI Ă DEFIBRI ARE DEFICIE T DEFICIE ŢĂ DEFICIT IMU ITAR

inflamaţia unui canal deferent. radiografia unui canal deferent după injectarea în lumen a unei substanţe de contrast. care se referă la canalul deferent. (lat. de + ferveo-ere – a fierbe, a fi cald) diminuarea sau dispariţia febrei la un bolnav, urmată de ameliorarea stării generale. oprirea fibrilaţiei arteriale sau ventriculare şi restabilirea ritmului cardiac normal. a priva o substanţă, în special sângele, de fibrinogenul conţinut. eliminarea fibrinogenului din sânge sau dintr-un lichid organic. care prezintă o deficienţă, ex. deficient senzorial. insuficienta dezvoltare sau funcţionare a unui organ, sistem sau organism în ansamblu, ex. deficienţă mentală. defect al sistemului imunitar, acest sistem cuprinde mai multe părţi în acţiunea sa: de o parte celulele care activează, proliferează şi uneori ucid corpul străin, pe de altă parte anticorpii care se formează după activarea celulară şi care sunt molecule de proteine solubile; există deficit pur umoral sau pur celular, dar şi deficit imunitar combinat. sin. SIDA. 1. poziţia în extensie a capului fătului în timpul travaliului, contrară flexiei naturale, care caracterizează prezentarea cu faţa; 2. în electrocardiografie, orice deviaţie a traseului deasupra sau sub linia izoelectrică: deflecţie intrinsecă sau extrinsecă; 3. în electroencefalografie, mişcarea executată de inscriptor, a cărei înregistrare dă caracterizarea curentului cerebral înregistrat. ruptura himenului, normal în timpul primului raport sexual. dispariţia leziunilor cutanate într-o maladie eruptivă. iregularitate dobândită a formei unui organ sau a unei părţi a corpului. întreruperea influxurilor nervoase care încetinesc ritmul cardiac şi moderează tensiunea arterială, prin secţionarea chirurgicală a nervilor depresori şi a zonelor barosensibile aortice: această denervare cardiacă este propusă în tratamentelor angorului sever, rebel. eliberarea şi exteriorizarea conştientă, în cursul şedinţelor de psihanaliză, a tendinţelor şi sentimentelor până atunci refulate în subconştient. ansamblu de mişcări care permit prezentarea fetală, trecerea prin strâmtoarea inferioară, planşeul perineal şi orificiul vulvar (lat. degenero-are – a se strica, a cădea, a regresa) finalul unui proces de degenerescenţă. care a pierdut, total sau parţial, însuşirile morfologice sau funcţionale caracteristice genului sau speciei.

DEFICIT IMU ITAR DOBÂ DIT DEFLECŢIE

DEFLORARE DEFLORESCE ŢĂ DEFORMARE DEFRE ARE

DEFULARE DEGAJARE DEGE ERARE DEGE ERAT

181

DEGE ERESCE ŢĂ DEGERĂTURĂ

modificare regresivă a ţesuturilor, organelor şi funcţiilor, cu reducerea randamentului lor util. 1. roşeaţă violacee şi dureroasă, cu tumefierea pielii, ce apare în timpul sezonului rece, mai ales la nas, urechi şi degete; 2. leziune cutanată gravă provocată de expunerea la ger puternic şi caracterizată de producerea de flictene uşoare. fiecare din prelungirile care termină mâna: police, index, medius, inelar, auricular; de asemenea terminaţiile piciorului. deget a cărui falangă distală se află în flexie, din cauza pierderii extensiei active, ca urmare a unui traumatism. afecţiune frecventă caracterizată printr-o jenă în mişcarea unuia sau mai multor degete, bolnavul fiind adesea nevoit să-şi îndrepte degetul cu ajutorul celeilante mâini, cauza obişnuită este formarea unui nodul pe tendonul flexorului degetelor care jenează alunecarea tendonului în teaca sa fibroasă. deget în spatulă. probă în neurologie pentru precizarea stării de coordonare a mişcărilor voluntare a membrelor superioare; pacientul cu ochi închişi, trebuie să-şi atingă vârful nasului cu un index. (lat. deglutitio – a înghiţi) actul fiziologic al înghiţirii, prin care alimentele solide transformate în bol în gură sau alimentele lichide sunt trecute din gură prin faringe în esofag. dispariţia granulaţiilor citoplasmice, specifice unor celule, indicând pierderea funcţiei respective, ca urmare a unor procese distrofice care se traduc prin omogenizare. 1. înlăturarea (extragerea) lipidelor (grăsimilor) dintr-un aliment, în scop dietetic 2. îndepărtarea grăsimii de pe suprafaţă, în vederea prelucrării ulterioare. enzimă care activează reacţii de oxidare prin eliminarea de atomi de hidrogen. (lat. de + hisco-ere – a se deschide, a se crăpa) deschiderea foliculului de Graff şi eliberarea ovulei. eliminarea din organism a fecalelor şi urinei. v. alexiagrafie (lat. deletio - distrugere) termen utilizat în genetică sub care se înţelege o mutaţie cromozomală care constă în pierderea unui segment de cromozom. tehnică de suspensie a colului vezical, care vizează corijarea unei incontinenţe de urină la femeie. 1. sindrom de tulburare a conştienţei; 2. reflectarea eronată la nivelul gândirii a raportului dintre individ şi realitatea obiectivă. 1. care se referă la delir sau care are caracter de delir; 2. care este în criză delirantă.

DEGET DEGET CIOCA DEGET Î ARC

DEGETUL TOBOŞARULUI DEGET- AS (PROBA)

DEGLUTIŢIE

DEGRA ULARE

DEGRESARE

DEHIDROGE AZĂ DEHISCE ŢĂ DEJECŢIE DEJERI E DELEŢIU E

DELI OTTE (OPERAŢIA) DELIR

DELIRA T

182

DELIRIUM TREME S DELIVRE ŢĂ DELTA DELTOID DELTOIDITĂ DELTOPECTORAL DEM DEMASCULI IZARE DEME T DEME ŢĂ DEMIELI IZARE DEMODEX DEMOGRAFIE DE ATALITATE DE ATURARE DE DRITĂ

boală determinată de alcoolism şi caracterizată prin delir însoţit de tremurul nervos al feţei şi al membrelor. (lat. delibero-are – a debarasa, a elibera) eliminarea placentei şi a anexelor sale după expulzarea fătului. 1. a patra literă a alfabetului grec; 2. structură sau spaţiu cu formă aproximativă a unui triunghi echilateral. termen utilizat în anatomie pentru a indică un aspect de triunghi. inflamaţia deltoidului. care se referă la muşchii deltoizi şi pectorali. grup sau populaţie de indivizi vegetali, strâns înrudiţi taxonomic, cu caracteristici genetice şi citologice comune, capabili de inter-încrucişare. sin. devirilizare. din punct de vedere psihiatric, individ care prezintă o dezorganizare progresivă şi ireversibilă a personalităţii psihice. 1. slăbirea facultăţilor mentale sub influenţa unor leziuni ale creierului; 2. din punct de vedere juridic, sin. alienaţie mentală. proces de distrugere a tecilor de mielină. parazit extern din familia Demodecidae, clasa Arachnida cu aspect de vierme; se gaseşte la câine, bou, porc, cal, oaie, capră. ştiinţa care se ocupă cu studiul populaţiei considerată în special cantitativ. diminuarea numărului de naşteri într-o populaţie dată. alterarea unei substanţe prin procese fizice sau chimice. 1. (lat. dendron - pom) prelungire ramificată a protoplasmei celulei nervoase prin care impulsul nervos este transmis celulei; prelungire protoplasmatică a neuronului 2. agregate minerale în formă arborescentă. sin. arborescent. secţionare chimică sau fizică a nervilor unui anumit organ sau regiune anatomică. reducerea nitraţilor în nitriţi şi amoniac şi eliberarea de azot liber, N2. 1. raportul masei de un oarecare volum a unui corp solid sau lichid omogen faţă de alcelaşi volum de apă măsurat de obicei la 4°C; 2. raportul masei de un oarecare volum de gaz faţă de acelaşi volum de aer în condiţii de presiune şi temperatură similare. determinarea densităţii osoase prin măsurarea absorţiei fotonilor emişi de o sursă radioactivă care traversează osul. consoane care se pronunţă cu aplicarea limbii pe dinţi. care se referă la dinţi.

DE DRITIC DE ERVARE DE ITRIFICARE DE SITATE

DE SIOMETRIE OSOASĂ DE TALE DE TAR

183

DE TICUL DE TI Ă DE TITIE DE TOM DE UDARE DE UTRIŢIE

dinte pitic supranumerar. (fr. dentine) ţesut osos modificat, lipsit de celule din care este format dintele. 1. (fr. dentition) apariţia dinţilor la copii. 2. totalitatea dinţilor şi aşezarea lor. tumoră benignă constituită din ţesut dentar adult, rezultând dintr-o tulburare a dezvoltării dintelui. punerea în evidenţă sau descoperirea unei formaţiuni anatomice. (fr. dénutrition) tulburare de nutriţie cu fenomene de degenerescenţă a unui organ sau a organismului în general rezultând dintr-o carenţă nutriţională; stare a unui ţesut sau organism în care predomină dezasimilaţia (fr. déontologie) totalitatea normelor care reglementează relaţiile dintre medici şi dintre aceştia şi pacienţii lor orice virus ADN. distrugerea prin diferite mijloace a ectoparaziţilor omului sau animalelor. instrumentul ce serveşte la depărtarea buzelor unei plăgi sau a unei incizii chirurgicale, pereţilor unei cavităţi naturale, coastelor. stare psihoorganică determinată de administrarea repetată a unui medicament. formă de dependenţă caracterizată prin nevoia de a ingera alcool până la starea de beţie; se distinge o dependenţă alcoolică primară şi o dependenţă alcoolică secundară. stare de adaptare care se manifestă prin tulburări fizice intense când administrarea drogului, tabacului sau alcoolului, este întreruptă. stare în care un medicament, alcoolul sau tutunul produc un sentiment de satisfacţie şi necesitatea de a recurge periodic la acestea pentru a evita o stare de disconfort. a îndepărta periostul în vederea unei osteotomii. alterare a conştienţei propriei persoane, manifestată prin trăirea înstrăinării ideilor, sentimentelor şi acţiunilor. decolorare a tegumentelor sau anexelor prin dispariţia pigmentului. (lat. de + pilus - păr), căderea părului sau a lânii. agent chimic sau fizic care poate produce căderea părului. medicament care produce eliminarea şi ca urmare diminuarea cantitatii de lichide si electroliti din organism. diminuarea sau dispariţia unui lichid organic conţinut într-o cavitate sau organ în mod normal. căderea penelor la păsări. diminuarea polarizării şi inversarea pentru moment a încărcării electrice între două puncte ale unui ţesut sau între faţa internă şi externă a unei membrane celulare.

DEO TOLOGIE DEOXIVIRUS DEPARAZITARE DEPĂRTĂTOR DEPE DE ŢĂ DEPE DE ŢĂ ALCOOLICĂ DEPE DE ŢĂ FIZICĂ DEPE DE ŢĂ PSIHICĂ

DEPERIOSTA DEPERSO ALIZARE DEPIGME TARE DEPILAŢIE DEPILATOR DEPLETIV DEPLEŢIE DEPLUMAŢIE DEPOLARIZARE

184

DEPOZIT

1. acumulare de substanţă, a unui produs de secreţie normală sau patologică, într-un ţesut, organ sau cavitate; 2. substanţă, de obicei de natură calcară, aderentă la suprafaţa unui dinte. scădere a valorilor, a acţiunilor, cauzată de o criză. sin. depresie nevrotică. formă particulară şi extrem de frecventă, de depresie nervoasă caracterizată prin faptul că subiectul nu pare trist şi nu-şi recunoaşte starea psihică, dar se plânge de dureri nedefinite sau care devin cronice intratabile. tulburare nevrotică caracterizată printr-o depresie disproporţională, de obicei consecutivă unei experienţe penibile; nu sunt idei delirante, nici halucinaţii, dar preocupările sunt adesea centrate pe traumatismul psihic precedat de boală. în legătură cu o depresie neuropsihică. factor care inhibă o anumită funcţie. descurajant, întristător. acţiunea de îndepărtare a proteinelor. extirparea totală a pulpei sănătoase sau inflamate a unui dinte; depulparea nu se face în orice act protetic şi numai în unele cazuri rare. (lat. de + purus - curat) care favorizează eliminarea toxinelor sau a produşilor de dezasimilaţie din organism. acţiune care are drept scop distrugerea şobolanilor şi şoarecilor. cursă a cailor pur sânge englez în vârsta de trei ani. (gr. derma-tos - piele) termen utilizat în histologie pentru a desemna stratul conjunctiv profund al pielii, situat între epiderm şi ţesutul conjunctiv. (gr. derma + kentor - înţepător), parazit extern din familia Ixodidae, clasa Arachnida care parazitează la câine, cal, rumegătoare. (gr. derma + nysao - înţep), parazit extern din familia Dermanysiidae, clasa Arachnida, care parazitează la păsări. ordin de insecte format din circa 1000 de specii, din care fac parte şi urechelniţele; au aripile anterioare cornoase, de unde denumirea de Dermaptera. denumire generică pentru afecţiuni inflamatorii ale pielii, în general cu evoluţie acută sau subacută. (gr. derma + bioo - trăi), parazit extern din familia Oestridae, clasa Hexapoda, care parazitează la om, rumegătoare, cal, câine şi pisică. (gr. derma + coptein – a lovi, a răni), sin. psoroptes paraziţi externi din familia râilor (clasa Arachnida).

DEPRESIE DEPRESIE A XIOASĂ DEPRESIE MASCATĂ

DEPRESIE EVROTICĂ

DEPRESIV DEPRESOR DEPRIMA T DEPROTEI IZARE DEPULPARE DEPURATIV DERATIZARE DERBY DERM

DERMACE TOR DERMA ISSUS DERMAPTERE

DERMATITĂ DERMATOBIA DERMATOCOPTES

185

DERMATODECTES DERMATOFIŢI DERMATOFIŢIE DERMATOGE DERMATOLOGIE DERMATOMICOZĂ DERMATOMIOZITĂ DERMATOM

(gr. derma + deko – muşc), sin. sarcoptes; parazit extern din familia Sarcoptidae clasa Arachnida. (gr. derma + phyton - plantă) ciuperci care parazitează pielea sau anexele. afecţiune dermatologică determinatå de tricofiţi şi levuri; localizate pe pielea capului. zonă externă din meristemul apical care generează epiderma. ramură a medicinei care se ocupă cu studiul pielii şi afecţiunilor sale. termen generic pentru afecţiunile pielii, unghiilor şi părului. boală din grupul mitozitelor primitive, caracterizată prin erupţii cutanate cu caracter polimorf, asociate cu edem dur şi dureros la presiune. 1. (gr. derma + omos – crud, sălbatic) neoplasmele pielii; 2. zona delimitată a pielii corespunzătoare ramificaţiilor senzitive ale unui nerv rahidian. (gr. derma + osis), denumire generică pentru bolile de piele. (gr. derma + zoon + osis), afecţiuni cutanate cauzate de paraziţi animali. privitor la dermă, la piele. sin. dermatită; denumire generică pentru afecţiuni inflamatorii ale pielii. (gr. derma + eides - asemănător) cu aspect de piele; ex. chist dermoid. afecţiune a dermului provocată de ciuperci. sin. dermatoză. funcţia protectoare a învelişului cutanat contra agenţilor infecţioşi. fixare cu predilecţie de către piele a unor agenţi animaţi sau a unor substanţe chimice. bandajul pentru imobilizarea cotului pe torace după fractura claviculei. 1. individ rezultat din reproducerea sexuată. 2. cu sens decliv. 1. separarea elementelor care alcătuies un corp; 2. putrefacţie, degradarea unei substanţe organice. 1. proces fiziologic normal; constă din desprinderea celulelor cornoase cele mai superficiale; 2. în mod patologic, atunci când se descuamează un strat cornos îngroşat, descuamarea devine vizibilå sub formă de scuame. reducerea sau abolirea sensibilităţii faţă de un agent sensibilizant cu ajutorul unor factori specifici sau nespecifici. eliminarea în cantitate mare a apei din organism prin transpiraţii, diaree, vărsături etc. şi starea consecutivă. procedeu prin care se urmăreşte eliminarea apei prin evaporare. sin. dur şi fibros, ex. tumoră desmoidă.

DERMATOZĂ DERMATOZOO OZĂ DERMIC DERMITĂ DERMOID DERMOMICOZĂ DERMOPATIE DERMOFILAXIE DERMOTROP DESAULT (APARATUL) DESCE DE T DESCOMPU ERE DESCUAMARE

DESE SIBILIZARE DESHIDRATARE DESICARE DESMOID

186

DESMOPATIE DESMOPEXIE DESMOREXIE DESODAT DETARTRAJ DETERMI ARE

termen generic pentru a denumi afecţiunile ligamentelor. suturarea ligamentelor. ruperea ligamentelor. fără sare. îndepărtarea tartrului dentar. trăsătură a organismelor vii care, pe baza memoriei plasmei germinative, se dezvoltă după un anumit tipar, în aşa fel, încât descendenţii sunt organizaţi după chipul părinţilor. tip de lucrare utilizată pentru identificarea şi clasificarea organismelor vii, descrierea, denumirea şi clasificarea se pot realiza după metoda clasică, bazată pe utilizarea morfologiei comparate, sau şi prin metoda experimentală, bazată pe cercetări genetice, biochimice, imunologice, serologice etc. în medicină, stare patologică ce se caracterizează prin slăbirea gravă a unor funcţii, cu ameninţarea vieţii, în afara unui tratament. musculatura peretelui vezical. celule uzate ce sunt eliminate din organism. înlăturarea unui dren sau după intubaţie laringiană. 1. dispariţia gradată a unei tumefacţii; 2. diminuarea în volum a unui organ erectil. (gr. deuteros – cel de al doilea) hidrogenul greu. grup de animale nevertebrate triploblastice celomate, al căror orificiu bucal nu derivă din blastopor, ci este de neoformaţie, apărând în mod secundar la polul opus. substanţă nutritivă de rezervă depozitată în citoplasma unor celule. (gr. deuteros + meros - parte) cel de al doilea segment al corpului unor paraziţi din ordinul Gregarinida, clasa Sporozoa. (gr. deuteros + neyron - nerv) cel de-al doilea neuron într-o sinapsă. (gr. deuteros + nymphe - nimfă) stadiul al doilea în dezvoltarea unei nimfe la animalele nevertebrate. 1. variaţie sau îndepărtare de normal; 2. direcţie anormală a unei structuri anatomice; 3. în ortopedia dentofacială, depărtarea maxilarului de la poziţia normală. distrugerea pulpei dentare, elementul vital al dintelui. cea de a patra perioadă geologică în era paleozoică, care începe în urmă cu circa 350 milioane de ani. hormon de sinteză, puternic antiinflamator şi antialergic; se administrează oral, în pomadă sau colir şi în aerosoli. sin. dreptaci.

DETERMI ATOR

DETRESĂ DETRUSOR DETRITUS DETUBAJ DETUMESCE ŢĂ DEUTERIU DEUTEROSTOMIE E

DEUTOPLASMĂ DEUTOMERIC DEUTO EURO DEUTO IMFĂ DEVIAŢIE

DEVITALIZARE DEVO IA DEXAMETAZO DEXTRALI

187

evoluţia ontogenică a unui organism. v. sin. sin. (fr. sin. (gr. înveliş). transformare chimică a unei substanţe insolubile în dizolvanţi obişnuiţi. distrugerea şi îndepărtarea sau numai debarasarea organismului de anumite toxine sau otrăvuri. deviere laterală dreaptă a coloanei vertebrale. fizic. distrugerea insectelor din anumite încăperi sau locuri limitate. chimic prin care se urmăreşte îndepărtarea şi distrugerea agenţilor patogeni din exteriorul organismului. diabet zaharat fară manifestări clinice.DEXTRI Ă DEXTROCARDIE DEXTROGASTRIE DEXTROGIR DEXTROSCOLIOZĂ DEZAGREGARE DEZAMI ARE DEZASIMILARE DEZOBSTRUARE DEZOXIRIBOZĂ DEZI FECŢIE DEZI SECŢIE DEZI TOXICARE DEZI VAGI AŢIE DEZVOLTARE DIABET (lat. se datoreşte unei secreţii insuficiente de hormon antidiuretic hipofizar (vasopresină). cu prezenţa de depozite de fier în diferite ţesuturi. diagnosticat numai prin proba hiperglicemiei provocate. diabet asimptomatic. adesea asociată cu o dextrocardie.dreapta) substanţă glucidă care deviază lumina polarizată înspre dreapta. maladie ereditară cauzată de o tulburare a metabolismului fierului. procesul de îndepărtare a grupării amino. situare a inimii în partea dreaptă deplasarea stomacului la dreapta. diabet zaharat. substanţă chimică care face să se rotească la dreapta lumina polarizată. poate fi zaharat şi insipid. înlăturarea obstruaţiei. cu ajutorul dezaminazelor. procedeu mecanic. diabet latent. fără glicozurie. care face să se rotească la dreapta. polidipsie şi poliurie. monozaharid care intră în alcătuirea ADN. DIABET ASIMPTOMATIC DIABET BRO ZA T DIABET FRUST DIABET GRAS DIABET I FRACLI IC DIABET I SIPID DIABET JUVE IL 188 . a unei melanodermii şi unei ciroze hipertrofice. în substanţe dintre care cel puţin una este solubilă.din structura chimică a unui aminoacid. proces vital în care anumiţi principii antrenaţii în compoziţia materiei vii sunt eliberaţi şi eliminaţi din organism. dextrocardie) anomalie congenitală a poziţiei inimii (în hemitoraxul drept). caracterizată prin asocierea cu un diabet grav. de + in + vagina – teacă. diabetul zaharat. dexter . prin modificări în compoziţia chimică a sângelui şi urinii şi în final caşexie. afecţiune caracterizată prin emisie abundentă de urină cu densitate mică. v. sete intensă.prin + bainein – a trece) boală metabolică caracterizată prin polifagie. operaţie prin care se efectuează eliberarea unei anse intestinale invaginate. dia . scolioză. (lat.

2. caliciu cu sepale libere. afecţiune ereditară caracterizată prin glicozurie permanentă. cauzat de un exces de hormoni corticosuprarenali şi hiperfuncţie suprarenaliană sau ca urmare a unei administrării prelungite de cortizon sau corticotrofină. cu nuclei haploizi. prin filamentele lor. dia + kinesis . plasată între soluţia de cercetat şi apă pură. diagnoză. cauzată de rezorbţie a glucozei la nivelul tubilor renali. (gr. (gr. dia + lysis . perete musculo-membranos care desparte cavitatea abdominală de cea toracică. dar care nu răspunde la insulină. a rezultatului examenelor de laborator şi a explorărilor funcţionale. formaţiune alcătuită dint-o pereche de celule. este cauzat de insuficienţa producţiei de insulină de către pancreas. cu ajutorul unei membrane semipermeabile. la un subiect care a prezentat episoade de diabet cu ocazia unei sarcini. dia . diaphysis – partea din mijloc) partea mijlocie a oaselor lungi. (gr. formă uşoară de diabet zaharat. 1. rezultată în urma primei diviziuni meiotice. transpiraţie abundentă. se unesc 9. androceu cu staminele unite. (gr.DIABET LATE T diabet zaharat fără manifestări clinice. care este particular unei boli. devenind mai condensaţi şi mai scurţi. iar o stamină rămâne liberă.prin + gnostikos . sin. în două grupuri. procesul de identificare a unor agenţi etiologici. facultatea de a se produce mişcări rapide care se succed schimbându-şi sensul. fără hiperglicemie.dizolvare. prin care se deosebeşte o boală faţă de altele. act medical care vizează stabilirea precisă a unei boli pe baza simptomelor subiective şi obiective pe care le prezintă bolnavul. la unele papilionate (fasole.împrăştiere). boli infecţioase sau traumatism şi care este mai expus să devină un diabetic adevărat. mazăre). diabet asimptomatic. descoperit prin proba hiperglicemiei provocate sensibilizată prin cortizon. afecţiune cronică caracterizată prin poliurie cu polidipsie şi glicozurie persistentă şi hiperglicemie. diaphragma – gard. DIABET PATE T DIABET RE AL DIABET STEROID DIABET SUBCLI IC DIABET ZAHARAT DIACHI EZĂ DIACRITIC DIADĂ DIADELF DIADOCOCI EZIE DIAFIZĂ DIAFOREZĂ DIAFRAGMĂ DIAG OSTIC DIALIPETALE DIALISEPALE DIALIZĂ 189 . diabet cu manifestări clinice şi biologice caracteristice. 2. patognomonic. în care cromozomii omologi se depărtează unul de altul rămânând asociaţi numai la extremităţi. după ce au schimbat între ei segmente cromatidice în etapele anterioare. separarea substanţelor cristaloide de cele coloide. dia + krinein – a distinge) sin. (fr. 1. (gr. perete despărţitor). corolă alcătuită din petale libere (simetrie actinomorfă). ex. determinarea cauzei morţii. 3.mişcare) a cincea etapă a profazei mitotice. descompunere) metodă terapeutică de curăţire a sângelui în cursul insuficienţelor renale. diaphoresis .cunoaştere) sin. (gr.

apoasă.DIAPAUZĂ încetarea pentru o anumită durată de timp a creşterii sau inactivarea unor procese fiziologice la unele specii de insecte. (gr. monstruozitate caracterizată prin existenţa a două capete. 1. capetele osoase fiind despărţite printr-o cavitate puţin evidentă. diastasis . (gr. DIAPEDEZĂ DIAREE DIARTROZĂ DIASCOP DIASTAZĂ DIASTOLĂ DIATERMIE DIATEZĂ DIATOMEE DICARIO DICEFALIE DICEOLOGIE DICHAZIU DICHOGAME DICHOTOMIE DICORIE 190 . pentru a se umple cu sânge. enzima care desface amidonul în dextrină şi maltoză. (gr. din care va creşte câte o ramură cu comportare similară. împiedicând autopolenizarea. ajung la maturitatea funcţională la date diferite. clasă de alge (Bacillariophyceae) microscopice. respectiv gameţii femeli şi masculi.dilatare) dilatarea cordului. aparat optic de proiecţie printr-un obiectiv format dintr-o lentilă. a unor filme fotografice pozitive. tip de inflorescenţă cimoasă bipară. celulă hifală sau micelială care conţine doi nuclei haploizi la Asco şi Basidiomycetes. 2. diathesis – aşezare. diastole . unicelulare. este impregnat cu siliciu. izolate sau asociate. 1. diapauza se manifestă în oricare etapă a ciclului vital şi poate avea durate variabile. 3. acvatice. vorbire) termen care descrie studiul drepturilor medicilor în exercitarea profesiunii lor în completarea deontologiei. 2. 1. situare) reacţii specifice ale organismului la anumite boli de natură metabolică sau reacţii imunologice anormale. dilatarea ritmică a unor organe sau vase. flori în care organele de reproducere.căldură) metodă de tratament cu ajutorul căldurii electrice aplicată asupra organismului şi care pătrunde în adâncime. peretele celular. facultatea prin care leucocitele pot traversa pereţii intacţi ai capilarelor. dia + therme . ramificare rezultată din divizarea vârfului de creştere în doi muguri egali. care produce în timpul celui de al doilea zgomot cardiac şi la începutul primei pauze. cu două axe secundare laterale. articulaţie care permite mişcări în toate direcţiile. diarrheo – a curge) evacuarea frecventă a fecalelor cu consistenţă lichidă. alcătuit din două valve.separare). (gr. predispoziţia la anumite boli. separarea fără a se produce luxaţie a unei epifize. dike – drept + logos – studiu. (gr. 2. apărute aproximativ la acelaşi nivel. proces vascular prezent în unele afecţiuni hemato-vasculare. di + kore . (gr. de la câteva zile la câţiva ani.pupilă) existenţa a două pupile la un ochi. (gr. separarea unor oase unite printr-o simfiză.

câinele şi pisica. dis + phyo – a se forma + odoys-ntos .bătaie) bătăi duble ale cordului sesizabile la înregistrările grafice ale pulsului. are formă tubulară sau de săculeţe turtite aşezate în teancuri. diphthera . care parazitează cel mai adesea la rumegătoare şi solipede. reproducere alternantă. reţea + kaylos – coadă. DICOTOM DICROCELIUM DICROTISM DICTIOCAULUS DICTIOZOM DIE CEFAL DIETĂ DIFERE ŢIERE DIFILOBOTRIUM DIFIODO T DIFTERIE DIGE EA DIGE EZĂ 191 . (gr. are loc diviziunea celulei zigot urmată de formarea a diferite tipuri distincte de celule şi ţesuturi precum şi de o perfecţionare continuă a corpului printr-o diferenţiere histologică şi morfologică crescândă. 1. în urma cărora rezultă treptat formele. omul. iar gazdă finală. porcul. se ramifică iarăşi în două şi aşa mai departe. dictyon – sită. dikros – dublu + koilia – cavitate abdominală). (gr.dinte) animal mamifer la care dinţii se schimbă având dinţi de lapte caduci iar în locul lor apar dinţii permanenţi. frunzele în general peţiolate şi cu nervuri palmate sau penate. (gr. clasa Trematoda. rădăcinile obişnui pivotante sau rămuroase. fasciculele liberolemnoase ale tulpinei. la rândul lor. (gr. diaita – fel de viaţă). sin. parazit al căilor respiratorii din suprafamilia Metastrongiloidea. (gr. dis + phyllon – foaie. unde prima bătaie este mai mare decât cea de-a doua. determinată de bacilul difteric şi localizată cel mai frecvent la mucoasele nazo-faringelui unde produce plăgi cu serozităţi sau pseudomembrane greu detaşabile. dichotomos – împărţit în două) termen anatomic pentru a denumi o ramificaţie în două părţi egale care eventual. care parazitează la rumegătoarele domestice şi sălbatice. în microscopia electronică. colaterale deschise şi dispuse pe un singur cerc. care se poate face prin ouă dar şi prin sciziune. cotiledoanele. succesiune de procese complexe care se petrec în zigot. diencéphale) parte a creierului situată între emisfere şi trunchiul cerebral (gr. florile sunt pentamere sau tetramere. parazit intestinal din familia Diphillobothriidae. (gr. (fr. 2.gropiţă). de obicei. dis + genesis . (gr. reproducere dublă alternând-o pe cea sexuată cu cea asexuată.membrană). clasa ematoda. clasa Cestoda având gazda intermediară peştii. frunză + bothrios .sex) endoparaziţi formând un ordin din clasa Trematoda care prezintă o generaţie alternantă (digeneză). iniţial. dis – doi + krotos . (gr. dis + genos . structurile şi funcţiile viitorului adult. boală infecţioasă. regim alimentar alcătuit pentru prevenirea şi tratarea unor boli prin utilizarea raţională a alimentelor şi alcătuirea de raţii speciale pentru scopul urmărit.DICOTILEDO E clasă (Dycotyledoneae) din încrengătura Angiospermae care cuprinde plantele a căror seminţe posedă două frunze embrionare. (gr. element structural fundamental al aparatului Golgi.generaţie). parazit al căilor biliare din familia Dicrocoelidae. endemoepidemică. foarte transmisibilă. arac).

limbă bifidă. cu florile mascule şi femele dezvoltate pe indivizi diferiţi. termen parazitologic care denumeşte un parazit care are gazdă definitivă un animal. unisexuat. instrument metalic. (gr. extract din frunzele uscate de Digitalis purpurea. fie în mod accidental.violenţă) împerecherea dintre părinţi care au însuşiri puternic diferite.. folosite în medicaţia tonicardiacă. cusut) parazit din ordinul Cestoda care parazitează la păsări. anomalie constând în existenţa unei limbi cu două vârfuri. încrucişare în care părinţii se deosebesc prin două însuşiri. dis + hybris . animale mamifere la care mersul are loc prin călcarea numai pe degete. dis –doi + oikoi – casă + kestos – unit.oglindă) unitate de măsură a refracţiei unei lentile. procesul de relaxare a pereţilor unui organ cavitar sau tubular şi de mărire a cavităţii sau a lumenului. puterea unei lentile cu o lungime focală de un metru este egală cu o dioptrie. DIGITALĂ DIGITIGRADE DIGITALIS PURPUREA DIGLOSIE DIHETEROXE DIHIBRIDARE DILACERARE DILATARE DILATATOR DILUARE DIMORFISM DI AMOGRAF DIOECOCESTUS DIOIC DIOPTRIE DIORAMĂ 192 . marcat dupå o anumitå scarå de calibraj şi folosit pentru dilataţia unor cavităţii. 2. fie provocat în scop terapeutic. dioptron . (gr. dis + heteros – diferit + xenos . eventual şi condiţiile pedoclimatice ş. de diferite grosimi. digestion) sumă de procese prin care alimentele ingerate sunt transformate în produşi asimilabili şi utilizabili de către ţesuturi în scop plastic sau energetic. a unei lentile cu o lungime focală de doi metri este egală cu o jumătate de dioptrie. reproducerea unui peisaj din mediul natural cu cea ce are caracteristic. vase etc. plantă din familia Scrophulariaceae. aparat destinat pentru a înregistra şi măsura forţa musculară. dilacero-are – a sfâşia) deşirarea. sin. care conţine glicozide cardiotonice. proprietatea unei formaţiuni de a exista în două forme structural deosebite. operaţie fizică de reducere a concentraţiei unei soluţii prin mărirea cantitåţii de dizolvant. 1. canale. plantă erbacee din familia Scrophulariaceae. (gr. (din altă specie). de cauciuc. denumită popular Degeţel roşu. pentru a sugera sau crea impresia realităţii. iar gazdă intermediară un alt animal. faună. floră. 2.a. 1. fapt care uşurează mult deplasarea pe sol.gazdă). iar a uneia cu lungimea focală de jumate de metru este egală cu două dioptrii. (lat. plantă digitalică. ce conţine glicozide tonicardiace. de material plastic. desfacerea unor ţesuturi. (gr. cu sexele separate.DIGESTIE (fr. parazit care are două gazde diferite.

în general. gen de bacterii din familia lactobacillaceae. paralizie bilaterală. diplotem (gr. dis + plege . gen de viermi paraziţi din familia Diphyllobothriidae. artropode din clasa Myriapoda care posedă câte două perechi de picioare pe fiecare segemnt al corpului. monstruozitate în care un singur corp are două capete fuzionate prezentând două feţe. organism. filament) a patra etapă a profazei meiotice în care cromozomii sunt dubli. diploos – dublu + genesis . dirus – de rău augur. monstruozitate caracterizată prin existenţa a două capete şi un singur corp. alta de gametul mascul. dys – jenă + arazein – a lovi. crud + filum – fir subţire) parazit din familia Filariide. (gr.aspect) celulă. (gr. fiecare omolog fiind format din două cromatide. cu formarea zigotului. subclasă de peşti inferiori adaptaţi la respiraţie dublă. diploos + tainia . DIPHYLOBOTRIUM DIPLEGIE DIPLOBLASTIC DIPLOCEFALIE DIPLLOCOCCUS DIPLOFAZĂ DIPLOGE EZĂ DIPLOID DIPLOPIE DIPLOPODE DIPLO EM DIPLOTE DIP OI DIPROSOPIE DIPTERE DIROFILARIA DISARAXIS DISARTRIE DISARTROZĂ 193 . tribul Streptococceae. care posedă în nucleu două seturi omoloage de cromozomi. articulaţie care prezintă o mobilitate anormală. una adusă de gametul femel. (gr. fiecare pereche cuprinde patru cromatide (tetrada cromozomală). un torace iar de la ombilic corpul este dublu existând patru membre pelvine. sin. şi meioză). pyge . a izbi) afrontare neregulată a dinţilor antagonişti. (gr.DIPIGIE DIPHYLIDIUM (gr. cavitatea toracică. dis – doi + pylis-dos . care atinge două membre.panglică). clasa Cestoda care parazitează în general la câine. (lat. clasa Cestodae. faza sau generaţia diploidă din ciclul vital (posedă 2n cromozomi şi este situată între fecundare. cele posterioare fiind mai mici sau chiar atrofiate. dis – doi. (gr. cu două aripi anterioare vizibile. pisică şi vulpe. diploo – dublu + nema – fir. perceperea vizuală a unui obiect sub forma unei imagini duble. bronhii şi intramuscular. dis + ploos – dublu + eidos .fesă) monstruozitate în care există un cap. articulare defectuoasă a cuvintelor. animale metazoare care au două foiţe germinative sau embrionare distincte şi anume ectoderm şi endoderm. clasa ematoda care parazitează la carnivore în cord.lovitură) paralizie dublă. sin. branhială şi pulmonară. artere.naştere) monstruozitate în care doi fetuşi sunt uniţi (gr. diplotem. fiecare proglotă are doi pori genitali.aripă) insecte prevăzute. (gr. dis + pteron .portiţă) parazit intestinal din familia Dipilididae. apoi se spară formând chiasme. ţesut.

tulburări în contracţia cardiacă. tulburări ale manifestărilor vocale. tulburări ale sensibilităţii fie prin diminuarea. contracţie). dys + basis . (lat. (gr. discopathie) afectarea unuia sau a mai multor discuri intervertebrale. de obicei manifestate prin răguşeală. tulburări de pigmentaţie. dificultate în dilatarea unor sfinctere. (fr. tulburări în deglutiţia lichidelor. dificultate în eliminarea fecalelor.ficat). tulburare a etapelor secreţiei salivare sin. tulburarea funcţiei unui organ. (gr. diskinezie. dificultatea de înghiţire a alimentelor. 194 . tulburare calitativă de keratinizare. cartilaj fibros. paralizie incompletă. proces patologic caracterizat prin alterarea mecanismelor de reglarea activităţii motorii a organelor contractile. paralizie incompletă. divergenţa sau separarea unei perechi de cromozomi în anafaza mitozei sau meiozei. sin. (gr. aşezat între două vertebre. studiul corpului vieţuitoarelor făcut pe baza secţionării diferitelor părţi care îl alcătuiesc. alterarea mecanismelor contractile. aparat sau sistem. afecţiune caracterizată prin dereglarea metabolismului lipidelor.mers) tulburări în mers. (gr.DISBAZIE DISC I TERVERTEBRAL DISCHERATOZĂ DISCHEZIE DISCHILIE DISCHI EZIE DISCOID DISCO DROPLAZIE DISCOPATIE DISCRAZIE DISCRI IE DISCROMIE DISDIPSIE DISECTAZIE DISECŢIE DISEMI ARE DISE DOCRI IE DISESTEZIE DISFAGIE DISFO IE DISFORIE DISFU CŢIE DISHEPATIE DISHIDROZĂ DISISTOLIE DISJU CŢIE DISKERATOZĂ DISKI EZIE DISLIPEMIE DISLIPIDEMIE (gr. tulburare a dispoziţiei. în formă de disc. disseminoare – a împrăştia) împrăştiere a unui vector de boală în mediu sau în organism. tulburări care apar în osificaţia cartilajelor de conjugaţie urmate de modificări în formelor oaselor. termen perimat pentru a exprima tulburări în raporturile dintre diversele umori ale organismului. dis + phone . discoidal. fie prin exagerarea ei. dys + sistole – strângere. (h)epatos . dys + phagein – a mâncă). caracterizată printr-o stare penibilă de tristeţe şi frică întâlnită de obicei la epileptici. tulburare în cheratinizarea tegumentului. inflamaţia glandelor sudoripare însoţită de tulburări de secreţie. tulburări în funcţia glandelor cu secreţie internă. dis + hepar. afecţiune caracterizată prin dereglarea metabolismului lipidelor. dischinezie.voce). tulburări ale funcţiilor ficatului. tulburări în funcţia unei glande.

parazit trematod prevăzut.memorie) tulburarea memoriei. ruperea echilibrului dintre diferiţii microbi dintr-un mediu organic cu predominarea unui fel de microbi.DISLOCAŢIE CROMOZOMIALĂ ruperea urmată de pierderea sau deplasarea unui segment cromozomal. lichid sau gazos. datorită deleţiei sau deficienţei. anomalie în situaţia unor organe. dys + stasis – stat în picioare) dificultatea de menţinere pe picioare. indicând o poziţie extremă. flatulenţă. DISME OREE DISMETRIE DISMICROBISM DISM EZIE DISOMIC DISOMIE DISOSMIE DISOVARIE DISOVULAŢIE DISPEPSIE DISPERSIE DISPLAZIE DISP EE DISTAL DISTAZIE DISTE SIE DISTICHIAZĂ DISTILARE DISTIMIE DISTIROIDIE DISTOCIE DISTOMA DISTO IE DISTOPIE DISTROFIC 195 . tulburare respiratorie de origine pulmonară. dys + metron . cardiacă. (gr. sindrom dureros care precedă sau însoţeşte menstruaţia. termen impropiu şi evitat în prezent.măsurare). arsuri. (gr. subiectiv: greaţă. (lat. persoană a cărei stare de troficitate este tulburată. procedeu fizic de obţinere a unui lichid din altul prin evaporare şi condensare. răspândire. fie parţial. disfuncţie a glandei tiroide. tulburări în actul expulzării fătului. schimbări în aranjarea genelor. ovulaţie întârziată. monstruozitate în care există două corpuri unite. ciclu anovulatoriu. sin. termen prin care astăzi se înţelege modificarea în sens depresiv a tonusului afectiv. întindere sau umflare excesivă a unui organ sau a unei cavităţi. anemică sau nervoasă. (gr. tulburări în dezvoltarea unor organe sau părţi ale organismului. destillo-are – a curge. picătură). termen generic pentru unele tulburări digestive cu caracter funcţional. fie datorită unei aprecieri eronate a distanţei. cu două guri care în realitate sunt două ventuze. datorită faptului că cele două lichide au punctele de fierbere diferite. insuficienţă ovariană. în poziţia ortostatică. împrăştiere. duplicaţiei. caracterizată subiectiv prin „sete de aer“. dis + stichos – rând. organism care posedă perechi de cromozomi omologi. dys + mnesis . împrăştierea unei substanţe în particule foarte fine. dureroasă. datorită inversiunii şi translocaţiei. într-un mediu solid. tulburările observate în mişcările corpului. periferică. (lat. (gr. fie complet. disto-are – a fi departe) termen de referinţă în anatomie. tulburări ale mirosului. geană) existenţa a două rânduri de gene la o pleoapă dintre care un rând are perii îndreptaţi înspre globul ocular provocând o iritaţie permanentă. fie printr-o execuţie prea lentă sau prea rapidă a unei mişcări. tulburare în reglarea inervaţiei tonice a musculaturii netede sau striate. dislocaţia poate avea ca efecte: schimbări în numărul de gene. în raport cu un punct central.

cafeina. manifestată prin modificări patologice localizate la nivelul intestinului gros. dope – ulei pentru maşină. din timpul zilei. proces prin care se reproduc celulele. împărţire. însoţită de un aspect caracteristic al feţei. termen utilizat pentru a desemna un craniu cu aspect alungit. corectând stările de retenţie hidrosalină. 2. (lat. dorsum . bovine. de zi. cantitatea de substanţă care provoacă un anumit efect farmacologic sau toxic. în vederea efectuării unei transfuzii sau a unui transplant. 1. de o anumită intensitate. prezenţa de diverticuli gastrointestinali multipli. DIVERTICULOZĂ DIVIZIU E DIVIZIU EA CELULEI DIZE TERIE DL50 DOCIMAZIE DOLICOCEFALIE DOLICOMORF DOMI A T DO ATOR DOPAJ DOPI G DORSAL DOSIS DOW (BOALA) DOZĂ DRACU CULUS 196 . amfetamina etc. dragon) parazit din familia Dracunculidae. 1. care durează o zi (24 ore). însoţită sau nu de dureri. cap alungit. dracunculus – şarpe. (lat. substanţă care creşte eliminarea urinară de apă şi ioni de sodiu.DISURIE DIURETIC DIUREZĂ DIUR DIVERTICUL emisiune dificilă a urinei. dokimazein – a proba. creşterea secreţie şi excreţiei de urină. doza letală care reprezintă cantitatea de radiaţii în măsură să omoare 50% din indivizii expuşi iradierii sau unei doze de substanţă chimică sau medicamentoasă. cabaline. tulburare acută intestinală. termen care descrie adminstrarea la cai a substanţelor (interzise) care măresc rezistenţa faţă de efortul fizic (ex. separare. câine. 2. drog administrat cailor înainte de cursă). în sens etimologic şi general. parazitează în ţesutul subcutanat la om. persoană care donează sânge sau un organ. proces fiziologic de formare şi eliminare a urinei. fără exteriorizare clinică.). 2. (eng. corp cu aspect lunguieţ. a încerca) probele la care se supun unele organe dintr-un cadavru pentru a putea preciza cauzele morţii. tulburare genetică.spate). tulburare de tranzit intestinal. provocată artificial prin administrarea a diferite substanţe. termen utilizat de Mendel (1865). absorbită de un volum dat în unitatea de timp. 3. în sens restrâns. întâlnită la copii şi caracterizată prin oprire în dezvoltarea psihică şi somatică. 1. cantitate precisă dintr-un medicament care se administrează o dată. care aparţine de spate. cantitatea totală de radiaţii. care indică acel membru dintr-o pereche de alele care se manifestă în stare heterozigotă. ordinul ematoda unde femela este de 30-100cm şi masculul mic (4 cm). (gr. fenomenul se numeşte dominanţă. creştere trecătoare a rezistenţei la suprasolicitare fizică în concursuri sportive. cavitate terminată în fund de sac comunicând cu cavitatea sau tubul din care s-a format. diviziunea poate fi directă sau indirectă sau cariochineză.

hematie falciformă. drao . migdală) şi un endocarp sclerificat. membrana externă. această parte centrală. respectiv hemoglobinei şi combinaţiilor sale. formată din 3 porţiuni: superioară. inima lemnului. cu pereţii fibrelor lignificate puternic. pahimeninge. fruct cărnos simplu.agit). fuziunea sau singamia nucleului unei spermatii (n cromozomi) cu nucleul oosferei (n) pentru a forma oul sau zigotul (2n cromozomi) şi fuziunea altei spermatii (n) cu nucleul de fuziune al sacului embrionar (2n) pentru a forma nucleul celulelor endospermului (3 n cromozomi).DRASTIC DRE DRE AJ DREPA IDOTE IA DREPA OCIT DREPA OCITOZĂ DRIFT GE ETIC DROG DROJDII DROMOMA IE DROSOPHILA DRUPĂ (gr. are o lungime de 25-30cm. cu pericarpul diferenţiat într-un epicarp subţire. (lat. un mezocarp gros.mamă) sin. (gr. piersică) sau necomestibil (nucă. care se înmulţesc frecvent prin înmugurire. poliploid care posedă două alele dominante. levuri. două seminţe. deosebit de rezistentă. tare + mater . răşini. caisă. evoluând acut sau cronic în unele afecţiuni digestive sau generale. sin. contact sexual necurat) boală produsă de Trypanosoma equiperdum la cabaline de reproducţie transmisibilă prin montă. anemie cu celule falciforme. (ar. care închide una. pigmenţi. fiind afectat de deleţie. ABCBCDE). care desemnează activitatea unui purgativ energic. descendentă şi inferioară. suculent sau cărnos. sindrom care survine post-prandial precoce la bolnavii cu gastrectomie.panglică) parazit intestinal din familia Hymenolipididae. 2. fibroasă şi foarte rezistentă a meningelor situată între canalul osos cranio-vertebral şi membrana arahnoidă. durus – dur. dublarea unui segment cromozomal (ex. structură dublă. care începe la pilor. parazitează la om şi palmipede. ciuperci unicelulare. tub de cauciuc sau din material plastic sau meşă de tifon. drepanis-idos – seceră + tainia . (gr. impuls nestăpânit de a merge. din clasa Ascomycetes. 1. schimbare în frecvenţa genelor unei populaţii mici sau experimentale datorită jocului întâmplării. de culoare mai închisă. termen folosit şi ca stupefiant. folosit în scopul de a favoriza scurgerea secreţiilor patologice (puroiului) dintr-o plagă. drosos – roua + philos – iubitor de) insectă din ordinul Diptera cu care s-au efectuat numeroase cercetări. caracteristică anemiei drepanocitare. impregnată cu tanin. cu o mare valoare calorică. lemnos. cromozomul omolog care cedează segmentul BC este deficient pentru genele respective. DUBLĂ FECU DARE DUMPI G-SY DROME DUODE DUODE ITĂ DUPLEX DUPLICAŢIE DURAMATER DURAME DURI Ă 197 . comestibil (prună. substanţă vegetală folosită la prepararea produselor farmaceutice. metodă chirurgicală prin care se înlesneşte scurgerea secreţiilor sau exudatelor dintr-o plagă operatorie sau accidentală. anaerobe. partea lemnului secundar vechi dinspre centrul cilindrului central. prima porţiune a intestinului subţire. clasa Cestoda. proces inflamator şi distrofic al mucoasei duodenale.

(lat.protejez) suspendarea puterii de apărare într-o anumită regiune a organismului. ek + phylasso . de diferenţiere) secretat de glandele protoracice ale insectelor. starea unei populaţii mari panmictice în care frecvenţa genelor şi a genotipurilor se menţine constantă generaţii succesive. abr.V. care înveleşte corpul şi înlocuirea cu o cuticulă nouă. ek – în afară + ballein – a arunca) care determină expulzarea fătului. v. Ec. prescurtarea de la eritrocit.B. stare de beţie. creşterea densităţii unui os până când acesta devine compact ca fildeşul. (gr. hormonul năpârlirii sau hormonul stimulării metamorfozării (de creştere. stabilitate neuropsihică. produsă mai ales de ingestia băuturilor alcoolice. echidna . fenomen caracteristic unor grupe de organisme: artropode. (gr. a stării sufleteşti. reptile care constă în plesnirea. (gr. apoi devine groasă. cu osteita osificantă. ECBOLIC ECDYSIS bacil care produce febra tifoidă. venin. virus Epstein-Barr.fildeş) sin. ebullio-ire – a fierbe + skopein – a examina) parte a fizicii care se ocupă cu deteminarea temperaturii la care corpurile încep să fiarbă. 3. (gr. eburnus .viperă) substanţă neurotoxică produsă de vipere. stare de repaus a unui corp supus acţiunii unor forţe care se anulează reciproc. 2. a năpârli). ruperea şi eliminarea periodică a cuticulei rigide. stare de stabilitate . ekdysai – a despuia. masivă şi rigidă. năpârlire la artropode şi reptile. (lat. iniţial. 1. ECDISO ECDYSIS ECFILAXIE ECHIDI ECHILIBRU ECHILIBRU GE ETIC 198 . cuticula este elastică şi extensibilă permiţând creşterea corpului. maladia cu virus Ebola.E EBERTH (BACILUL) EBOLA EBRIETATE EBULOSCOPIE EBUR ARE E.

eklampein – a apărea brusc. (gr. care se referă la o soluţie conţinând acelaşi număr de molecule gram la un volum dat. ek + chimos . (gr. stadiul unei populaţii mari panmictice în care frecvenţa genotipurilor se menţine constantă generaţii succesive. echinos + rhygchos – rât. 3. clasa Trematoda care parazitează în intestin la om. stelele de mare (hoteridele). clasa Trematoda. un simptom care apare în locul altuia obişnuit în boala respectivă. medicament cu acţiune farmacologică similară cu a altui medicament.maro care apar pe piele. caracterizată prin convulsii. bot) parazit acantocefal din familia Echinostomatidae. are embrionul hexacant şi parazitează la câine şi pisică. 1. (gr.gură) parazit din familia Echinostomatide clasa Trematoda care are în jurul gurii un guler cu 37 de ghimpi şi care parazitează în intestinul palmipedelor.ECHILIBRUL HARDY-WEI BERG ECHIMOLAR ECHIMOZĂ ECHI OCASMUS sin. clasa Cestoda. pisică. (gr. echilibru genetic. (gr. încrengătură (Echinodermata) de animale nevertebrate marine din care fac parte crinii de mare (crinoidele). 2. sâmbure) parazit din familia Taeniidae. termen utilizat pentru a desemna mărire în volum prin proliferarea ţesutului cartilaginos la nivelul unor articulaţii. echinos – arici + chasma – crăpătură. mucoase sau seroase. împins înainte) parazit din familia Echinostomatidae. pregătirea călăreţului şi a calului prin antrenament susţinut în vederea obţinerii unor rezultate sportive deosebite. oligurie şi albuminurie şi uremie consecutivă. care elimină oncosfere prin fecale care pot ajunge în tubul digestiv la animale şi om. câine. divizată prin valenţă. (gr. ECHI OCOC ECHI OCOCOZĂ ECHI ODERME ECHI OPARIFIUM ECHI ORHI CHUS ECHI OSTOMA ECHITAŢIE ECHO DROM ECHIVALE T ECHIVALE T . (gr. boală parazitară produsă de Echinococcus granulosus. cu trompa ca un rât. febră crescută. sinonim cu hidatidoza.GRAM ECLAMPSIE ECLOZIU E 199 . echinos + paryphes – ieşitură înainte. înlocuieşte criza propriu-zisă. datorată extravazării sângelui. faţă cianotică. denumire a manifestării patologice la epileptici. ekinos + kokos – grăunte. familia ematode care parazitează în intestin la păsări. vulpe şi porc. comună omului şi unor animale.suc) pată de culoare violaceu . prevăzută cu cârlige care parazitează în intestinul omului sau nurcii. a exploda) toxicoză gravidică cu debut brusc. gură) parazit cu un guler cu 24 de ghimpi din familia Echinostomatide. şerpii de mare (ofiuridele) şi aricii de mare (echinoidele). ieşirea puilor din ouă la sfârşitul perioadei de incubaţie sau ieşirea larvelor din ouă. tenia este formată din 3-4 proglote. echinos + stoma . unitate chimică de masă egală cu numărul de grame care reprezintă greutatea molară a unei substanţe. transformându-se în chişti hidatici diseminaţi în organe.

observată în unele stări demenţiale şi confuzionale. (fr. ecraser – a strivi) instrument prin care se face strivirea ţesuturilor. de una sau ambele urechi. înregistrarea ecourilor produse de ultrasunete atunci când traversează diferite medii şi structuri ale organismului. grup de plante sau animale format din una sau mai multe ecotipuri. (gr. sin cu osteocondrom stare caracterizată prin dezvoltarea a numeroase condroame (gr. (fr. înregistrarea şi studiul ecourilor diferitelor medii sau structuri organice. oikos . foiţa embrionară sau foiţa germinativă formată dintr-un singur strat de celule situată la exteriorul embrionului animal din care se dezvoltă aşa numitele organe ectodermale: epiderma. în ecografie sau ultrasonografie. imitarea automată a gesturilor unui interlocutor. hematoamelor. tehnică de explorare cerebrală pentru depistarea tumorilor. la nevertebrate se mai dezvoltă traheea. organism care parazitează pe suprafaţa corpului unui animal sau unei plante. tip particular de habitat în cadrul unei regiuni. oikos + systas-ados – care stă împreună) sistem ecologic unitar rezultat din interacţiunea totalităţii organismelor şi condiţiilor abiotice. mijloc de investigare a activităţii electrice a inimii. grup de plante sau animale. ectopie) poziţie anormală a unui organ ECOLALIE ECOLOGIE ECOMIMIE ECO DROM ECO DROZĂ ECOSISTEM ECOSPECIE ECOTIP ECOTOP ECRASOR ECTODERM ECTOMOGRAFIE ECTOPARAZIT ECTOPIE 200 . branhiile şi plămânii. înregistrarea se face după transformarea ecourilor în semnale electrice sau semnale luminoase. abceselor intracraniene cu ajutorul ultrasunetelor. în ecou. obţinute prin aplicarea ultrasunetelor după principiul tomografiei. plante şi animale şi cu mediul lor de viaţă (biotic şi abiotic). folosită ca metodă de diagnostic. biotip.casă + logos . combinând endoscopia şi ecografia. tumoră cartilaginoasă la suprafaţa unui os. sistemul nervos şi unele organe de simţ. se numeşte astfel o structură care dă naştere unor ecouri. 1. corespunde aproximativ speciei convenţionale.ECOACUZIE ECOCARDIOGRAFIE ECOE CEFALOGRAFIE ECOE DOSCOPIE DIGESTIVĂ ECOGE ECOGRAFIE impresia că un sunet unic este perceput de două ori. care formează un biotop. ai căror membri se pot reproduce între ei înşişi fără ca descendenţii să-şi piardă fertilitatea. rezultat în urma selecţiei naturale întrun habitat particular. repetarea automată.studiu) ramură a biologiei care are ca obiect studiul interrelaţiilor dintre organisme. a cuvintelor sau sunetelor auzite. ca două sunete succesive. 2. explorarea tubului digestiv la toate nivelele.

dermatoză eritemato-veziculoasă. (gr. zebra. iar după spargerea pustulelor şi uscarea conţinutului. ek – în afară + tome . fiecare din blastomerele ce concură la formarea ectodermului. prin apariţia unor cruste. pruriginoasă recidivantă datorată unui mare număr de factori interni şi externi la persoane cu o predispoziţie înnăscută sau dobândită. ECTOBLAST ECTOCARDIE ECTODERM ECTOMER . deplasarea sau aşezarea vicioasă a unui organ sau a unei pårţi dintr-un organ de origine mai ales congenitală. hialină a citoplasmei. ECTOMIE ECTOPAG ECTOPARAZIT ECTOPIE ECTOPLASMĂ ECTRODACTILIE ECTROGE ECTROMELIE ECTROPIO ECTROPODIE ECTOZOAR ECVIDEE ECVI ISM ECZEMĂ EDAFO EDEM 201 . parţială sau totală. măgarul. el putând fi situat sub diafragmă sau în afara cutiei toracice când osul stern lipseşte..dilatat) dilatarea unor organe cavitare sau a unor vase. totalitatea organismelor. a unuia sau ambelor picioare. familie de animale ierbivore. acumulare de lichid seros în ţesuturi. zona periferică.. fără vezică biliară. malformaţie caracterizată prin absenţa sau slaba dezvoltare a unuia sau mai multor membre.germen) sin. formarea stimulului contraţiei cardiace în altă parte decât în nodul sinoatrial..secţiune) sufix utilizat la sfîrşitul denumirii unui organ având semnificaţia de ablaţie a unui organ. parazit care trăieşte pe suprafaţa organismului animal. care produce anomalii congenitale.ECTAZIE ECTIMĂ (gr. termen utilizat pentru a desemna o anomalie în aşezarea cordului. care trăiesc într-un anumit sol. ca urmare a unor tulburări de circulaţie sanguină sau limfatică de natură inflamatorie sau mecanică. unicopitate. cuprinzând calul. răsfrângerea înafară a pleoapei. plante şi animale. monstruozitate dublă în care cele două corpuri de fetuşi sunt unite numai la nivelul costosternal. afecţiune cutanată caracterizată prin pustule rotunde cu tendinţă de a se întinde şi unii. 1. ectoderm. hialoplasmă. absenţa congenitală. absenţa congenitală a unuia sau a mai multor degete. ektasis . deformarea congenitală sau dobândită a piciorului care este în hiperextensie maximală şi aminteşte de copita unui cal. 2. blastos . ektos + zoon) parazit animal care trăieşte pe suprafaţa organismului. (gr. (gr. partea externă a unui germen. pătura externă a embrionului din care se formează epidermul cu fanerele şi tubul neural. sau a modificărilor la nivelul substanţei fundamentale. ektos – extern. sin.

). modificarea frecvenţei unei unde (sonore. alcaloid extras din arbuşti din genul Ephedra. ordin primitiv de insecte aripate care au durata vieţii în stadiul de adult foarte scurtă. echivalent gram. se spune despre un organ care exercită o acţiune sau o activitate de răspuns la o stimulare nervoasă. fenomenul de pierdere a apei de cristalizare a unor sustanţe cristaline cu transformarea lor în pulberi. care apar pe piele după iradiaţii solare îndelungate.D.T. care este sediul unui edem. tendinţa de a concentra asupra sa activitatea şi gândurile proprii. EFEDRI Ă EFELIDE EFEMER EFEMERIDE EFERE T EFERVESCE ŢĂ EFUZIU E EFIDROZĂ EFLORESCE ŢĂ E. fie parţial fie total. abr. obţinut şi prin sinteză.G.E. ca decongestionant nazal şi ca dilatator al pupilei. este un simpaticomimetic prescris ca bronhodilatator. 1. electroencefalogramă. animal fără dinţi. luminoase. tulburări de transpiraţie caracterizate prin creşterea acesteia în anumite zone ale organismului. la acţiunea undelor ultrasonore sau când acest gaz rezultă dintr-o reacţie dintre douå substanţe chimice. abr. procedeu prin care anumite medicamente sunt îndulcite pentru a fi administrate mai uşor per os. acidul edetaminic. datorată sensului unei apropieri sau îndepărtări a sursei de producere. terminaţie nervoasă care transmite un influx nervos care produce o contracţie musculară sau o secreţie glandulară.EDEMATOS EDEMAŢIAT EDE -HYBBI ETTE (OPERAŢIA) EDE TAT E. EFECT DOPPLER EFECTOR care este caracterizat prin edeme. pistrui. revărsarea unui lichid în afara organului care îl conţinea. larvele sunt acvatice. EGAGROPILE EGESTA EGOCE TRISM 202 . (gr. tehnică chirurgicală pentru corectarea unei luxaţii recidivante a umărului. fenomen care durează foarte puţin. care conduce în afară.G. trăiesc 2-3 ani şi sunt fitofage. centrifug. degajarea unui gaz dintr-un lichid la fierbere. EDULCOLARE E. ultrasonice etc. pete de culoare închisă. abr. prin grefă articulară preglenoidiană.minge) conglomerat format din păr sau lână şi puţine alimente care se găsesc în rumenul sau stomacul unor animale. aigagros – capră + pilos . 2. de la o oră la două zile. actul de evacuare a tubului digestiv.A.

abr. care se deplasează sub influenţa curentului. metodă de laborator ce permite seprarea într-un câmp electric a diferitelor componente ale unei soluţii. conductor electric într-o pilă prin care iese sau intră curentul electric. denumit după zoologul Eimer (1843-1898). înregistrarea mişcărilor oculare voluntare sau reflexe. polul pozitiv se numeşte anod. E. însuşirea unui corp de a se lăsa destins. caprine. actul fiziologic de emisiune a spermei din veziculele seminale. fiind transmis de către Argas persicus.G. electrozii sunt plasaţi în contact direct cu cortexul cerebral. însuşirea unor anumite substanţe de a se fixa pe un tip determinat de celule sau ţesut. determinată de variaţia corespunzătoare a volumului pulmonar. care parazitează în celulele intestinale. hemosporid din clasa Sporozoa care parazitează în eritrocite la găină. ruptura fibrelor elastice din piele. la numeroase specii bovine. polul negativ se numeşte catod. sin. sin.. cu viteze diferite. distrugerea circumscrisă a unui ţesut cu ajutorul unui electrod în formă de ac. ovine. mijloc terapeutic. ELASTA ŢĂ ELASTICITATE ELASTOREXIE ELECTIVITATE ELECTROCARDIOGRAFIE metodă de înregistrare grafică a contracţiilor inimii. recepţionate de electrozi aşezaţi în diverse poziţii şi amplificaţi convenabil. suine şi păsări.G. parazit intestinal din familia Coccidia.K. cu ajutorul unui conductor cu temperatură ridicată prin energie electrică. segmente şi diferite intervale. EJACULARE E. expresie a interacţiunii diferiţilor vectori pe care se descriu: unde. variaţia presiuni intrapulmonare.C. ELECTROCO VERSIE ELECTROCORTICOGRAFIE ELECTROOCULOGRAFIE ELECTROD ELECTROE CEFALOGRAFIE ELECTROE CEFALOGRAMĂ ELECTROFOREZĂ 203 . electrocardiogramă. tubii contorţi. apoi de a reveni la forma iniţială. ELECTROCAUTER ELECTROCOAGULARE instrument pentru cauterizarea ţesuturilor. metodă de înregistrare grafică a biocurenţilor cerebrali ai scoarţei şi structurilor subcorticale. este larg folosită în medicină pentru separarea fracţiunilor proteice ale serului. este inversul complianţei. ELECTROCARDIOGRAMĂ grafic care reprezintă traseul electrocardiografic.voce) voce sau manifestări vocale asemănătoare behăitului caprei. înregistrare grafică a variaţiilor de potenţial bioelectric determinate de activitatea normală sau patologică a encefalului.EGOFO IE EGIPTIA ELA EHRLICH (REACŢIA) EIMERIE (gr. aplicat în urgenţa în diferite boli cardiace grave ce pot provoca moartea. prin căldura degajată de trecerea unui curent electric de înaltă frecvenţă. înregistrarea grafică a ritmurilor electrice cerebrale. în urma degenerescenţei lor. constante pentru fiecare fracţiune. aigos – capră + phone . clasa Sporozoa. canalele biliare. diazoreacţie. aix.

traseu care înregistrează variaţiile de curenţi care se produc în muşchii aflaţi în repaus sau în contracţie. permiţând trecerea curentului electric prin soluţia astfel rezultată. membrul este mult îngroşat având aspectul de membru de elefant. coborât în fundul de sac Douglas şi refulând peretele posterior al vaginului. vagin + ptosis . Br. miere sau marmeladă pentru a putea fi uşor de administrat. cu ajutorul unui dispozitiv mecanic. P. tracţiune. elitron – teacă. (gr. separate prin electroforeză.. preparat farmaceutic format dintr-un amestec de siropuri cu alcoolaţi. grafic obţinut prin înregistrarea cantităţilor de proteine sanguine. Mn etc. cu scopul de a ameliora durerile lombare produse prin compresia rădăcinilor nervoase rahidiene. F. transformate prin sclerificare şi prin dispariţia nervurilor. Ca. operaţia şi lateralizarea crestei tibilae anterioare pentru tratamentul unei condromalacii rotuliene. aripile anterioare sau acoperitoare ale insectelor coleoptere. 1. 2. hernie de intestin subţire. preparat farmaceutic de consistenţă moale format din pulbere medicamentoasă şi un sirop. Na. ELECTROSISTOLIE ELECTROŞOC ELECTUAR activarea contracţiilor cardiace cu ajutorul unor stimulări electrice ritmate. servesc la protejarea aripilor membranoase şi la apărarea abdomenului insectelor aflate în repaus. prin vulvă. exercitată asupra coloanei vertebrale. mai mult sau mai puţin intensă sau progresivă. care posedă însuşirile unui electrolit. folosit în special în tumorile canceroase. care se găsesc numai în anumite citoplasme sau în cantităţi infime. însoţită de edem. O. S. Fe.N. Cl.cădere) prolaps vaginal. mijloc terapeutic folosit în tratarea unor boli mintale. morfologic caracterizată prin forma ovală a majorităţii eritrocitelor circulante. Mg. primele 11 sunt elemente fundamentale sau macroelemente iar restul. C. mai frecvent la cal şi mai rar la alte animale.ELECTROLIT termen general care cuprinde toate substanţele ce se disociază în ioni prin dizolvare în apă sau topire. localizat la membrele pelvine. aparat folosit pentru electroliza terapeutică în cazuri de stenoză esofagiană sau uretrală. limfangită proliferativă. ELECTROLITIC ELECTROLIZOR ELECTROMIOGRAMĂ ELECTRO OTERAPIE ELECTROPROTEI OGRAMĂ ELECTRORETI OGRAFIE metodă de înregistrare grafică a variaţiilor curentului electric produs de retină în urma unei stimulări luminoase. elemente chimice care se găsesc în număr mare (peste 30) în substanţa vie vegetală sau animală: H. tratament cu electroni de înaltă energie. K. care se referă sau care este datorat electrolizei. provocarea unei foarte scurte descărcări electrice cu acţiune asupra creierului. cronică. I. sunt microelemente sau oligoelemente. anomalie genetică. ELEFA TIAZIS ELEME TE MI ERALE ELIPTOCITOZĂ ELITRE ELITROPTOZĂ ELITROCEL ELIXIR ELMSLIE (OPERAŢIA) ELO GAŢIE 204 .

1. vedere normală în care razele. este formată din muşchi scurţi. fecundat. este un tomograf cu raze X. 2. emesis. EMFIZEMATOS EMI E ŢĂ EMI E ŢĂ HIPOTE ARĂ EMI E ŢĂ TE ARĂ EMI SCA ER 205 . primul aparat de tomografie axială informatizată. vomă. emfizem pulmonar alveolar. proeminenţa rotunjită situată pe partea externă a palmei. antrenat în torentul circulator. de la fecundarea ovulului până la formarea deplină a organelor. care astupă un vas sanguin. 1.ELUŢIE EMACIERE EMASCULARE EMBOLECTOMIE EMBOLIE EMBOLUS EMBRIOCARDIE EMBRIOGE IE EMBRIOLOGIE EMBRIO EMBRIO AT EMBRIOPATIE EME AGOG EMESIS EMETIC EMETIZA T EMETROPIE EMEZĂ EMFIZEM (lat. ablaţia testiculelor. caracterizat prin dilatarea permanentă a alveolelor cu pierderea elasticităţii pereţilor. patologică. de origine diferită. care introduse în tubul digestiv provoacă vomă. ridicătură osoasă. realizat în laboratoarele firmei EMI. ablaţia chirurgicală a unui embolus dintr-un vas. care utilizează orice informaţie oferită de traversarea razelor X. fragment neoplazic etc.. acumulare de aer în ţesuturi. act reflex prin care conţinutul stomacului este expulzat afară prin gură la mamifere monogastrice şi din guşă la păsări. ataşaţi degetului al cincelea. care are însuşirile enfizemului. obliterarea unui vas sanguin sau limfatic de un corp străin format dintr-un cheag. dezvoltarea embrionului. ritm accelerat. care survine în primele trei luni de sarcină şi care este responsabilă de malformaţii. adductor şi opozant). infiltaţie difuză de gaze în ţesutul celular. modificări în ritmul bătăilor cardiace asemănătoare bătăilor cardiace ale embrionului. ramură a biologiei care studiază formarea şi dezvoltarea embrionului. nume dat unor substanţe.. orice boală sau leziune ce afecteză embrionul. eluo-lui-lutum – a spăla) proces de dizolvare şi separare a substanţelor dintr-o coloană cromatografică prin spălare cu un solvent. castrare. en – înăuntru + physa – suflu). act reflex prin care conţinutul stomacului este expulzat prin gură la monogastrice şi prin guşă la păsări. conţinând un embrion. proeminenţa rotunjită situată pe partea externă a palmei. dop. cele două pauze au durată egală. (gr. este formată din muşchi scurţi. 2. care este suferind de enfizem. cad pe retină. indiferent de la ce distanţă pornesc. producător de vărsături. 3. ataşaţi policelui (flexor. slăbire exagerată. care provoacă apariţia menstruaţiei. prima stare a unei fiinţe vii. sin.

analoagă morfinei. agreabilă sau dezagreabilă. cele patru emoţii de bază sunt: bucuria. situată în cutia craniană şi anume: cele două emisfere cerebrale şi diencefalul. hipertrofia sau tumefierea carunculului lacrimal. separate prin coasa cerebrală. suprafaţa emisferei este străbătută de scizuri care delimitează lobi li prin şanţuri care separă circumvoluţii. tristeţea. activitate bazată numai pe experienţă. preluându-i sentimentele. caracterizată prin leziuni alternative exsudative şi proliferative ale celulelor gliale. însoţită de manifestări neurovegetative declanşate de o situaţie deosebită. (gr. inflamaţie cu etiologie variată a ţesutului nervos cerebral. en + pyros . bandă din pânză prelucrată chimic încât devine impermeabilă şi adezivă la epiderm. contracţie tonică a flexorilor capului. scoaterea de lichide din organism (sânge. polipeptide izolate din creierul mamiferelor. acumulare de puroi în cavităţi anatomice ale organismului. în special a celor ce constituie învelişurile endoteliale vasculare.foc) termen folosit pentru mirosul care rezultă când se supun distilării. utilizată pentru acoperirea pielii sau pentru fixarea unor pansamente mici. parte a sistemului nervos central. cerebelul şi trunchiul cerebral. a cărei conformaţie este asemănătoare celei a opiaceelor. aceste peptide se fixează pe receptorii unor celule nervoase prin extremitatea lor care prezintă un lanţ de tirozină Nterminală. reacţie afectivă vie. pete roşii care se pot observa pe mucoase. urină). capacitatea de a reacţiona afectiv la impresiile percepute. mânia şi teama. (lat. identificarea cu altul. substanţă medicamentoasă care are propietatea de a înmuia pielea după aplicarea ei pe suprafaţa cutanată. articulaţie în care cavitatea înconjoară mai mult de jumătate capul articular (articulaţia coxo-femurală). emungo-xi-ctum-ere – a trage în afară) termen utilizat pentru organele care au destinaţia de a elimina din organism deşeurile nutriţiei.EMISFERĂ CEREBRALĂ fiecare din cel două jumătăţi ale creierului anterior propiu-zis. substanţă care determinå formarea unei emulsii stabile. aptitudinea limfocitelor mici de a traversa alte celule. dotate cu activitate analgetică. EMISIU E EMOLIE T EMO CTUAR EMOTIVITATE EMOŢIE EMPATIE EMPERIPOIEZĂ EMPIEM EMPIREUMATIC EMPIRIC EMPLASTRU EMPROSTOTO US EMULGATOR EMULSIE E A TEM E ARTROZĂ E CA TIS E CEFAL E CEFALITĂ E CEFALI E 206 . acesta fiind aplecat înainte şi în jos. lichid lăptos obţinut prin amestecul apei cu un corp gras fin divizat rezultând o suspensie. materii de origine animală sau vegetală. dispuse simetric faţă de planul sagital median. dispersarea unui lichid insolibil într-un alt lichid (de obicei apă).

prezenţa agentului infecţios este permanentă iar cazurile de îmbolnăviri umane se produc constant. din care derivă mucoasa intestinală şi glandele anexe din tubul digestiv. inflamaţie de natură microbiană. care este situat în interiorul colului uterin. endoderm membrană subţire care căptuşeşte cavităţile inimii. uneori se referă la dura mater cerebrală. condrom ce apare în substanţa medulară a unor oase. inflamaţia mucoasei interne a colului uterin. afecţiune degenerativă a creierului de natură neinfecţioasă. formă de endarterită. care se referă la glandele cu secreţie internă sau hormoni. inflamaţia intimei vaselor sanguine.E CEFALOCEL E CEFALOID E CEFALOMALACIE E CEFALOMIELITĂ E CEFALOPATIE E CEFALOZĂ E CO DRAL E CO DROM E DA GEITĂ E DARTERĂ E DARTERITĂ E DARTERITĂ OBLITERA TĂ E DEMIE hernia encefalului sau hernia meningelor encefalului printr-o deschidere a craniului prin lipsa de sudură a oaselor. care se găseşte ori se formează în interiorul unui cartilaj sau a unui ţesut cartilaginos. sin. foiţa internă a embrionului. mucoasa internă a colului uterin. neuroinfecţie caracterizată prin leziuni inflamatorii în encefal şi măduvă. care se găseşte sau se produce în interiorul unei cavităţi organice. inflamaţia intimei arterelor. ramolisment cerebral. ducând la obliterarea lui. afecţiune datorată disfuncţiei unei glande cu secreţie internă. partea internă a unui cartilaj. E DOBLAST E DOCARD E DOCARDITĂ E DOCAVITAR E DOCERVICAL E DOCERVICITĂ E DOCERVIX E DOCO DRAL E DOCRA IU E DOCRI E E DOCRI OLOGIE E DOCRI OPATIE E DOCRI OZĂ E DODERM 207 . tunica internă a arterelor. denumire generică dată unui complex simptomatic polimorf care exprimă o suferinţă difuză a encefalului. cu îngroşarea circumscrisă ce stenozează lumenul vasului. afecţiune a unei glande cu secreţie internă caracterizată printr-un dezechilibru în activitatea secretorie. ramură a medicinei (disciplină medicală) care se ocupă cu studiul glandelor endocrine. afecţiune inflamatorie exudo. suprafaţa interioară a craniului.si proliferativă a endocardului. determinată de cauze variate. se spune despre o tumoră cu aspectul şi consistenţa creierului. situaţie epidemiologică în care într-un anumit teritoriu. mai ales la nivelul arterelor mici ale membrelor inferioare.

inflamaţia mucoasei uterine. care înconjoară embrionul şi este utilizat de acesta în primele faze de dezvoltare. parazit care trăieşte în interiorul corpului gazdei. care căptuşeşte cavităţile articulare. dotată cu activitate analgezică analoagă morfinei. concentraţia endorfinelor crşte în creier în numeroase împrejurări fiziologice şi psihologice. endometrioză care evoluează ca o veritabilă tumoră. pavimentos. urmat de diviziunea succesivă a acestui nucleu al endospermului care este triploid (3n). sinonim cu granuloplasma. care este produs în interiorul organsimului sau al uneia dintre părţile sale. lamă de ţesut conjunctiv care tapisează cavitatea medulară a oaselor lungi. care implică o frecvenţă de încrucişări consanguine mai mare decât cea care ar rezulta din întâlnirea întâmplătoare a gameţilor. lichid care umple cavităţile labirintului membranos. care este situat sau se produce în interiorul stomacului. pungi sinoviale. duplicarea cromozomilor fără diviziune nucleară. tesut nutritiv la unele seminţe.E DOE ZIMĂ E DOFLEBITĂ E DOGAMIE enzimă care îşi exercită activitatea chiar în celula care o produce. fiecare din polipeptidele izolate din creierul mamiferelor. tendinoase. uneori foarte variate. sistem de reproducere a unei populaţii. endometrul prezintă o serie de modificări anatomo-funcţionale în raport cu stadiul dezvoltării genitale. metodă de examinare prin care pot fi inspectate cavităţi din interiorul organismului cu ajutorul unor instrumente optice care luminează locul şi reflectă imaginea interioară vizibilă prin ocular. inima. vasele sanguine etc. inflamaţie a endometrului (mucoasei uterine) şi a muşchiului uterin. E DOGASTRIC E DOGE E DOLARI GIA E DOLIMFĂ E DOMETRIOZĂ E DOMETRIOM E DOMETRITĂ E DOMETRU E DOMIOMETRITĂ E DOMITOZĂ E DO EURAL E DOOCULAR E DOPARAZIT E DOPLASMĂ E DORFI E E DOS E DOSCOPIE E DOSPERM E DOOSMOZĂ E DOTELIU 208 . zonă internă granulară şi mai puţin transparentă a citoplasmei. strat celular. cu localizări multiple. formă difuză de endometriom. care este situat în interiorul laringelui. aceste peptide se fixează pe receptori unor neuroni similar opiaceelor. inflamaţia tunicii interne a venei. mucoasă care tapisează interiorul cavităţii uterine. ia naştere în sacul embrionar prin fecundarea nucleului de fuziune (2n) cu nucleul unei spermatii (n). trecerea unei substanţe prin membrana osmotică din afară înspre înăuntru. determină fenomenul de endopoliploidie. determinând un efect sedativ faţă de durere. în cursul vieţii femeii. care se găseşte sau se efectuează în interiorul globului ocular. fin. cu ciclul şi gestaţia. care se găseşte sau se efectuează în interiorul unui nerv.

tip de formare a mezodermului sau mezoblastului la metazoarele tridermice de tip deuterostomian. sau imobili. familie de bacterii făcând parte din ordinul eubacteriales. substanţă toxică produsă de microorganisme şi care rămân în microbii ce le produc. pară de cauciuc care aspiră şi refulează. enteron + ektome . ulterior. clasa ematoda. producţie osoasă formată din ţesut compact care umple canalul medular al osului. cu cili peritrihi. hernia unei anse intestinale. gen de amibă parazită din clasa Rhizopoda. afecţiune intestinală cu caracter inflamator. cuprinzând bacili mobili. durere intestinală. formă de alcoolism prin abuz de vin. tunica internă a unei vene. aparat de ventilaţie pulmonară artificială aplicat unui bolnav. orice unitate (fiziologică sau morfogenetică) protoplasmică uninucleată vie. inflamaţie a mucoasei intestinale. prin evaginaţii ale endoblastului. trec în mediul ambiant numai după distrugerea microbilor. (gr. delir alcoolic acut. anastomoza chirurgicală între intestinul subţire şi colon. 1. gen de viermi paraziţi din familia Oxyuridae. generator de energie. se dezvoltă în cavitatea bucală. prin desprinderea de endoblast şi dezvoltare dau naştere E TEROBIUS E TEROCATAR E TEROCOLOSTOMIE E TEROCEL E TEROCELIE 209 . cu sau fără perete celular. inflamaţia intestinului având ca rezultat producerea unui lichid seros ce este eliminat la exterior. operaţie chirurgicală prin care se realizează o comunicaţie laterală între două anse intestinale. care. care se dezvoltă uşor pe medii artificiale. gram negativi.ablaţie) operaţia prin care se rezecă o porţiune din intestin. care se referă la intestinul subţire. caşexie etc. pentru spălarea conductului auditiv. retragerea ochiului în fundul orbitei. folosită în orto-rino-laringologie. stare preagonică. nevoia irezistibilă de vin. situat în interiorul corpului vitros. inflamaţia unui endoteliu.E DOTELIOM E DOTELITĂ E DOTOXI Ă E DOVE Ă E DOVITRAL E EMA E ERGIDĂ E ERGOGE E GSTROM (APARATUL) E OFTALMIE E OLISM E OMA IE E OSTOZĂ E TAMOEBA E TERALGIE E TERIC E TERITĂ E TERECTOMIE E TEROA ASTOMOZĂ E TEROBACTERIACEAE tumoră alcătuită din celule endoteliale. simptom întâlni în deshidratări ale organismului.

slăbire exagerată. din el fac parte virusul poliomielitei şi echovirusurile. simptom observat în caz de ascită. enzimă care se găseşte în intestin având rolul de a transforma tripsinogenul în tripsină. E TEROCHI AZĂ E TEROCOC E TEROCOLITĂ E TERODI IE E TEROEPIPLOCEL E TEROGE E TEROLITE E TROMIXOREE E TEROPATIE E TEROPATOGE E TROPEXIE E TEROPLASTIE E TEROPTOZĂ E TERORAFIE E TERORAGIE E TEROSPASM E TEROSOLUBIL E TEROSTE OZĂ E TEROSTOMIE E TEROTOM E TERO-HEPATITĂ E TEROVIRUS E TITATE MORBIDĂ E TOMOFAG 210 . insectivor. operaţie prin care se stabileşte o deschidere a unei anse intestinale în afară prin deschiderea peretelui abdominal. calculi intestinali. instrument în formă de foarfecă având o ramură mai lungă şi cu capătul bont cu care se poate deschide intestinul în lungul său. care este produs de intestin. afecţiune localizată pe intestin. rahitism.durere) durere intestinală. micşorarea lumenului intestinal datorită strâmtării pereţilor săi. fistulă intestinală. sutura unei plăgi intestinale. ansamblu de manifestări patologice caracterizate prin constanţa şi gruparea lor. hernia unei anse intestinale şi a epiploonului. inflamaţie necrotică a cecumului şi a ficatului. cu ajutorul unui segment de intestin subţire sau de colon. care mănâncă insecte. 2.cavităţilor celomice ale corpului şi unor organe. enteron + odyne . procedeu chirurgical având ca scop mărirea unei vezici urinare mici sau de a crea o nouă vezică. (gr. ipoteză care dă o explicaţie filogenetică originii mezodermului şi celomului. operaţie prin care se fixează o ansă intestinală de peretele abdominal. germene care poate provoca o afecţiune la nivelul tubului digestiv. pensă specială pentru a crea un anus artificial. spasm dureros al intestinului. afecţiune inflamatorie mai mult sau mai puţin întinsă a intestinului subţire şi gros. limitată la mucoasă sau extinsă la peretele intestinal în întregime. hemoragie intestinală. formând un tot individualizat. grup de virusuri care se multiplică de preferinţă în tubul digestiv. căderea masei intestinale. evacuarea prin rect a unor cantităţi mari de mucus. substanţă ce se poate dizolva la nivelul intestinului. vezi streptococcus. operaţie prin care se realizează o mărire a diametrului unei anse stenozate. E TEROCE TEZĂ E TEROCISTOPLASTIE puncţia intestinului în caz de dilatare exagerată cu scopul de a evacua lichidele sau gazele.

epocă în perioada terţiară a erei cenozoice. întâlnită mai frecvent la copii cu tulburări nevrotice sau cu malformaţii congenitale. răsucirea pleoapleor înspre globul ocular. enzime a căror rată de sinteză poate fi ridicată în cazul prezenţei în celulă a unor inductori. ventriculii cerebrali.studiu) ramură a zoologiei care studiază insectele. climat sau sezon. prezenţa polinuclearelor eozinofile în număr anormal de mare în ţesuturi. roşu (în soluţie apoasă) sau violaceu (în soluţie alcoolică). prezenţa unui lichid normal sau patologic într-o cavitate sau ţesut în care nu ar trebui să fie în mod normal. logos . înmulţirea eozinofilelor peste procentul normal (apare în helmintoze. bacteriologică. sin. după unele clasificări a doua. operaţie prin care se scoate globul ocular din orbită. E UREZIS E ZIMĂ E ZIMĂ ADAPTIVĂ E ZIME I DUCIBILE E ZIMOPATIE E ZOOTIC EOCE EOZI Ă EOZI OCIT E ZOOTIE EOZI OFILE EOZI OFILIE EOZI OFILIA TISULARĂ EOZI OPE IE EPA ŞAME T EPARVE EPE DIM 211 . nume dat unor leucocite a căror granule se colorează cu eozină. numai ca răspuns la necesitatea metabolizării unor constituienţi ai mediului. colorându-se în roşu. afecţiune cauzată de o modificare enzimatică ereditară. extinsă pe o suprafaţă delimitată unde agentul patogen se găseşte în permanenţă. care afectează animalele. folosit ca antiseptic extern şi pentru coloraţia histologică. sin. substanţă produsă de anumite celule vii care accelerează reacţiile chimice în celulă. epiteliu care căptuşeşte canalul central al măduvei spinării. spavan. în cantităţi apreciabile. scăderea numărului de granulocite eozinofile din sânge. ferment. boală limitată la o anumită localitate. entoma – insectă. exostoză situată la faţa inferioară şi internă a jaretului la cabaline şi bovine. afecţiune articulară rezultând dintr-o distensiune bruscă. prima. celulă care fixează eozina. colorant acid roz.E TOMOFILE E TOMOLOGIE E TORSĂ E TROPIO E UCLERE grup de plante alogame adaptate la polenizarea cu ajutorul insectelor. entomos – tăiat în două. pierdere involuntară a urinii. de obicei în timpul nopţii. astm bronşic etc. (gr. operaţie prin care se elimină o tumoare încapsulată prin secţionarea capsulei. poate reapare periodic sau intermitent. enzimă produsă de un organism. boală infecţioasă la animale. hotărâtoare pentru diagnosticul unor afecţiuni tumorale sau inflamatorii. 2. trunchiului cerebral. cu deşirarea ligamentelor dar fără o deplasare permanentă a suprafeţelor articulare. în această perioadă devin dominante mamiferele. ori a unor produse cosmetice. 1.

fără a afecta părul. epitelială. afectează stratul epidermic al pielii şi fanerele. aproape vertical şi de obicei simetric. canale şi pseudorozete perivasculare. boală contagioasă care afectează în mod rapid populaţia umană pe o suprafaţă teritorială mai mult sau mai puţin întinsă. tumoră benignă compusă din celule ependimare uniforme.EPE DIMITĂ EPE DIMOM inflamaţia endoteliului care tapisează ependimul. de obicei în urma unei inflamaţii a regiunii. în cursul unei afecţiuni. 1. porţiune a tulpinii plantei situată deasupra cotiledoanelor. durere localizată la epicondil. care se găseşte pe piele. vârf). procesul este prezent în mod normal la unele rase. mai ales rasa galbenă. protectoare a pielii. care este situat sau are loc pe suprafaţa externă a durei mater. canal care continuă canaliculele eferente ale testiculului şi se găseşte în afara lui. dispuse în rozete. fără să adere la el. 2.. dar se admite existenţa unor forme anaplazice. prin sau de repetare. repliu semilunar al pielii. inflamaţia epididimului. pătură externă. timp de câţiva ani. peste. simptome accesorii. inflamaţie a epidermului şi dermului. al epifizei. dermatomicoză superficială. referitor la epifiză. care acoperă câteodată unghiul intern al ochiului. răspândită la mai multe persoane. fără a fi în legătură cu această afecţiune. sinonim cu pericardul visceral. foiţa externă a cordului. inflamaţia ţesutului aflat în contact direct cu faţa externă a durei mater. ataşată pentru un timp de corpul acestuia prin intermediul cargilajului de conjugare după a cărui osificare face corp EPI. EPICA T(US) EPICARD EPICO DIL EPICO DILALGIE EPICO DILITĂ EPICOTIL EPICUTA AT EPIDEMIE EPIDERMIS EPIDERMODERMITĂ EPIDERMOFIŢIE EPIDERMOID EPIDERMOMICOZĂ EPIDERMOPHITO EPIDIDIM EPIDIDIMITĂ EPIDURAL EPIDURITĂ EPIFE OME EPIFITE EPIFIZAR EPIFIZĂ 212 . gen de dermatofiţi din familia Gymnoasceae.. criptogame parazitare pe pielea animalelor. care este situat pe condil (sferă. afecţiune dureroasă a epidermului humenal datorată unor fenomene de suprasolicitare funcţională a inserţiilor musculare epicondiliene. asemănător cu epiderma. evoluţia obişnuită este cea a unei tumori cu creştere lentă. bilă. clasa Ascomicetes. sufix care are semnificaţia: pe. boală de piele datorată unor ciuperci microscopice care se localizează în epiderm (piele). după. extremitatea unui os. accidentale. situată peste chorium. plante care trăiesc pe alte plante.

omentum. sindrom de suferinţă cerebrală datorat unor cauze extrem de variate. suferind de epilepsie. operaţie prin care se fixează epiploonul la peretele abdominal. vizând încetinirea sau oprirea creşterii unui osului. hemoragie nazală produsă prin lezarea unui vas sanguin. iar fenomenul se numeşte hipostasie. clasa Sporozoa la peretele intestinal al gazdei. hernia epiploonului. sin. care produce epilepsie sau provoacă fenomene epileptice.comun cu restul osului. fibrocartilaj mobil aşezat anterior şi deasupra laringelui. al epigastrului. formate anterior. inflamaţia unei epifize. în cursul ontogeniei. care este situat deasupra diafragmului. datorită unei tulburări în dezvoltarea cartilajului său de conjugare. EPIFIZIODEZĂ EPIFIZIOLIZĂ EPIFIZITĂ EPIFRE IC EPIFORĂ EPIGASTRALGIE EPIGASTRIC EPIGASTRIUS EPIGASTRU EPIGE EZĂ separarea cartilajelor de conjugare ale unui os. scurgere de lacrimi datorită. fie unei obstrucţii a canalului lacrimal. inflamaţia epiploonului. formă de monstru dublu având un geamăn parazit sau o parte ataşată de regiunea epigastrică a celuilalt. epi – prin + meros . tumoare epitelială. din ţesuturi şi structuri mai simple.parte) aparat de fixare al unor paraziţi din ordinul Gregarinida. neoplasm al glandelor suprarenale. deschiderea anormală a uretrei pe faţa dorsală a penisului. durere în regiunea epigastrică. al epiteliului. (gr. separarea epifizei unui os. EPIGLOTĂ EPILEPSIE EPILEPTIC EPILEPTOGE EPIMERIT EPI EFROM EPIPLOCEL EPIPLOITĂ EPIPLOO EPIPLOPEXIE EPISCLERITĂ EPISPADIE EPISTASIE EPISTAXIS EPITELIAL EPITELIOM 213 . ligamente ale stomacului. gena a cărei expresie este inhibată de către gena epistatică se numeşte hipostatică. de obicei o insectă. inflamaţia ţesutului celular care acoperă sclera sau chiar a sclerei. fie secreţiei exagerate a glandei lacrimale. de novo. teorie elaborată pe baza cercetărilor embriologice de Wolff (1733-1794) şi dezvoltată de Baer (1792-1826) conform căreia ţesuturile şi organele apar treptat. partea superioară a abdomenului. mascarea expresiei fenotipice a unei gene sau a unor gene de către o altă genă sau gene nealele.

coada calului. creşterea în volum a unui organ erectil în urma acumulării de sânge. definitivå a unei boli endemoepidermice. iar părintele de sex mascul transmite caracteristicile sale descendenţilor de sex femel. care se moşteneşte. sau mai multe specii. hernie în regiunea perineo-vulvară. boală contagioasă ce se răspândeşte rapid peste tot efectivul de animale dintr-o specie. ereditate controlată de factori ereditari denumiţi plasmagene. element genetic neesenţial. perioadă în cultura materială umană în care au fost utilizate unelte din piatră. erro-are – a rătăci) caracterul neregulat sau rătăcitor al unui simptom (durere. în patologia infecţioasă: dispariţia totală. 1. stadiul extrem al oboselii. în climă. tumefacţie etc. astfel. localizaţi în citoplasmă. părintele matern transmite caracteristicile sale descendenţilor de sex mascul. totalitatea funcţiilor care asigură transmiterea caracterelor în succesiunea de generaţii. (lat. diviziune a timpului în trecutul istoric al Pământului. care epuizează. ea este situată în pleistocen şi începe odată cu desprinderea omului din lumea animală şi cuprinde o lungă perioadă din istoria omenirii. ordin Equisetales de pteridofite. în evoluţia organismelor vii. favorizează conjugarea şi recombinarea. extenuare. transmis din generaţie în generaţie. EPOCA PIETREI EPUIZA T EPUIZARE EPULIS EPURAŢIE EQUISETALE ERĂ GEOLOGICĂ ERADICARE ERATIC ERBIVORE ERECŢIE EREDITAR EREDITATE EREDITATE CITOPLASMATICĂ EREDITATE CRISS-CROSS mecanism de transmitere încrucişată a caracteristicilor determinate de gene înlănţuite în cromozomul X.). 214 . sutura vulvei utilizată în prevenirea sau tratamentul prolapsului vaginal sau uterin. format din ADN. epurare. reprezentat printr-un singur gen (Equisetum). cu rizomi şi două feluri de tulpini aeriene: fertile şi sterile. în afara nucleului. prezent în numeroase celule bacteriene. 2. grup de animale mamifere care se hrănesc cu vegetale. ce se găsesc într-un teritoriu mai mult sau mai puţin întins. sin. în patologia generală: dispariţia unei boli pe un teritoriu dat. perenă. dezvoltarea epiteliului peste suprafaţa unui alt ţesut.EPITELIU EPITELIZARE EPIZIOCEL EPIZIORAFIE EPIZOM EPIZOOTIE ţesut compus din celule unite între ele cu o cantitate redusă de ciment intercelular. respectiv în afara cromozomilor. fiecare eră geologică se caracterizează prin schimbări profunde în scoarţa terestră. plantă erbacee. tumoare care apare la gingie cuprinzând baza osoasă. termen utilizat pentru procesele de purificare a diferiţilor factori de mediu sau a unor lichide biologice. sin.

vedere). boala Weir-Mitchell. în organele hematopoietice ale mamiferelor acest proces se desfăşoară în stadiile de: perieritroblast. care părăseşte organul hematopoietic dând naştere eritrocitului adult. rodopsina. pigment EREDO-COLATERALE EREDOPATIE ERETISM ERGASTOPLASMĂ ERGOGRAF ERGO E ERITEM ERITEMATODES ERITRASMA ERITROBLAST ERITROCIT ERITROCLAZIE ERITRODERMIE ERITROFOBIE ERITROLIZĂ ERITROPE IE ERITROPOIEZĂ ERITROMEGALIE ERITROMICI Ă ERITROPOIEZĂ ERITROPSI Ă 215 . sin. stare de hiperexcitabilitate a unui organ oarecare. paralizia vasomotorie a extremităţilor. circumscris sau difuz. apariţie de edeme. diminuarea numărului de eritrocite. generatoare de tulburări funcţionale de diverse grade. afecţiune manifestată prin roşeaţă a pielii. sinonim cu eritrocitopenie. informaţii primite de la pacient privind bolile avute de rudele apropiate (mamă. polietiologică. globulă roşie.). ribozomi care posedă componente citoplasmice şi care reprezintă zone bazofile. sin. cu nucleu la păsări. eritroliză. prin vasodilataţie intensă şi hipertensiune. epidermomicoză superficială. afecţiune moştenită şi care se transmite descendenţilor. descuamare. proces de diferenţiere (formare) a eritrocitelor la vertebrate. distrugerea şi dizolvarea eritrocitelor evidentă prin hemoglobinurie. proces de formare a globulelor roşii (hematiilor). activ în infecţiile cu germeni grampozitivi. purpura retiniană. tată etc. aparat de înscris travaliul unui muşchi sau grupă de muşchi. această formaţiune evoluează spre stadiul de reticulocit. cu normoplast. datorată parazitului Microsporon minutissimum. celulă iniţială din care ia naştere eritrocitul. erythros + opsis . dispare la presiune. antibiotic izolat din culturile de Streptomices erithreus. acromegalie. la microscopul electronic ribozomi apar ataşaţi de reticulul endoplasmatic. constă dintr-un eritem dureros şi fierbinte. cu hematie. frica de culoarea roşie manifestată la animale prin agresivitate. macoblast.EREDITATE I TERMEDIARĂ mod de manifestare a eredităţii datorită dominanţei incomplete. vezicule. localizată la marile plici. în acest caz fenotipul heterozigoţilor este intermediar între formele parentale homozigote fiind controlat de acţiunea unei perechi heterozigote de alele care manifestă dominanţa incompletă. boala Gerhardt. sin. normoblast şi normocit. cu conţinut mare de hemoglobină. boala Bahrensprung. subacută sau cronică. dermatoză acută. celulă fără nucleu la mamifere. angioneuroză primitivă sau secundară a extremităţilor. sinonim cu normocit. (gr. înroşirea congestivă a pielii. substanţe biologice care au rolul de a stimula funcţiile organismului. fragmentarea eritrocitelor.

gen de bacterii din familia Enterobacteriaceae. deschiderea esofagului prin secţionarea peretelui său. astfel încât valorile indicate de acesta să corespundă valorilor fixe a unei anumite unităţi de măsură. proces inflamator al esofagului. principalul foliculoid ovarian. tub care leagă cavitatea bucală (gura) cu stomacul. ERIZIPEL ERMETIC EROZIU E ERUCTAŢIE ERUPŢIE dermită acută provocată de streptococul hemolitic. operaţie de gradare sau verificare a stării unui instrument de măsură. în placentă. preparate care conţin hormoni feminini (estrogeni şi progesteron). mic fragment de os în caz de fractură cominutivă. fază a ciclului sexual la mamifere în care se produce expulzarea ovulului de către ovar. extrasă din scoarţa castanului sălbatic. necroză tisulară rezultată prin acţiunea distructivă a unor agenţi fizici sau chimici asupra ţesuturilor normale prin pierderea troficităţii. hemoragie din peretele esofagului. în urină etc. care astupă. antinevralgic şi antireumatic. puţin contagioasă. care se dezvoltă pe mediile obiţinute de cultură. hormon steroid prezent în ovar. leziune organică rezultând dintr-o pierdere circumscrisă de substanţă interesând straturile superficiale. momentul când unul sau mai mulţi dinţi perforează gingia. nu permite schimbul de aer sau gaze.roşu care există în celulele cu bastonaş din retină având rol de vedere. 1. gram negativi. care conţine etil. cuprinzând bacili în general mobili. 2. închide perfect. al esofagului. hormon natural sau compus de sinteză care provoacă dezvoltarea organelor sexuale accesorii a caracterelor secundare sexuale feminine. eliminarea pe cale eso-orală de gaze sau de mici cantităţi de suc gastric din stomac. compus format prin combinarea unui acid organic cu un alcool. în testicul. ESCARĂ ESCHERICHIA ESCHERICHIA COLI ESCHILĂ ESCORIAŢII ESCULI Ă ESOFAG ESOFAGIA ESOFAGITĂ ESOFAGORAGIE ESOFAGOTOMIE ESTER ESTEZIE ESTEZIOGE ESTRADIOL ESTROGE ESTRO-PROGESTATIVE ESTRU ETALO ARE ETILIC 216 . sensibilitate. care se foloseşte ca febrifug. substanţă glicozidă. zgârietură. care provoacă sensibilitate exagerată. termen generic utilizat mai ales în dermatologia şi patologia infecţioasă pentru cele mai variate modificări ale tegumentului. referitor la esofag. gram negativ. bacil mobil..

de încredere în sine. studiul cauzelor bolilor şi al diferiţilor factori care le determină.ETILISM ETIOLOGIE ETOLOGIE sin. stuba – ladă. cutie). (gr. uneori dă sensul de uşurinţă în. drept. os cranial având mai multe orificii. trema – orificiu + helmins .. (gr.. colorarea şi spiralizarea normală a unor cromozomi sau segmente de cromozomi.. în celulele somatice ale euploizilor se poate găsi un singur set de cromozomi la monoploizi –x. de beatitudine. care sunt adaptate la o mare variaţie a salinităţii mediului. care parazitează la carnasierele domestice şi sălbatice. aparat format dintr-o cutie care se închide ermetic în care se poate ridica temperatura peste 100°C. termen utilizat de medicii antichităţii şi care însemna un amestec corect între diferite umori ale organismului din care rezultă starea de bună sănătate. ethos – obicei + logos) ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul comportării şi deprinderilor organismelor animale în mediul natural obişnuit de viaţă. stare de fericire. ETMOID ETUVĂ EU. sau amplificarea unei funcţii. fie unei iluzii. frecvenţă şi ritm. bine. alcoolism. zonele eucromatice cuprind principalele gene.acţiune) facultatea de a coordona şi grada mişcările cu scopul urmărit. uşor. ey) particulă aşezată la începutul unui cuvânt compus. senzaţie de bine. ey + paryphes – împins în afară) parazit din familia Echinostomatidae. care generează. care are semnificaţia de bun.vierme) trematod care parazitează în intestin la carnivore. 4 x la tetraploizi. substanţă cromozomală care se colorează normal şi care trece printr-un ciclu regulat de spiralizare şi despiralizare în timpul diviziunii celulare. ey + praxis . două seturi la diploizi – 2 x. provoacă starea de euforie. organisme care au nucleu bine conturat şi delimitat faţă de citoplasmă.. noţiune care indică un cariotip format dintr-un număr de cromozomi ce reprezintă exact multiplul numărului de bază sau numărului monoploid (simbolizat X) de cromozomi. 2. EUCARIOTE EUCRAZIE EUCROMATI Ă EUFORIE EUFORIZA T EUGE IE EUPARIFIUM EUPEPTIC EUPIC OZĂ EUPLOIDIE EUP EE EUPRAXIE EURIHALI E EURIHELMI TS 217 . care corespunde fie unei ameliorări reale a sănătăţii. clasa Trematoda. (lat. destinat sterilizării a diferite materiale. (gr. eyrys – lat. 1. respiraţie normală ca amplitudine.. şi mai multe seturi la poliploizi -3 x la triploizi. (gr. (gr. ramură a geneticii care se ocupă cu studiul posibilităţilor şi factorilor care pot contribui la îmbunătăţirea sau înrăutăţirea caracteristicilor ereditare morfofiziologice şi sufleteşti ale omului. substanţe care pot favoriza digestia.

aspru) intensificare. (gr. (gr. (gr. (gr.rotunjit) nematod din familia Dioctophymoidea care se găseşte în tubul digestiv la gâscă şi raţă. ectoparaziţi hematofagi care sunt adaptaţi pentru gazde din specii diferite (gr. ey + strog-gylos . uşoară.. origine etc. scoaterea globului ocular din orbită. ey + trophe . e + viscera . eyrys + xenos . unele de dimensiuni mari. din paleozoic. ex – întărire + acerbus . polifagi.. trematod cu ventuză mare care parazitează în canalele pancreatice sau biliare şi duoden la om şi rumegătoare. eyrys + trophein – a mânca).80 m lungime. particulă care dă sensul de întărire a înţelesului pentru afară.moarte) modalitate de-a produce moartea fără suferinţă.naştere) naştere normală. (lat. (gr. sin. evulsio . prin acumularea variaţiilor ereditare folositoare datorită selecţiei naturale. până la 1. capacitatea ţesuturilor vii de a răspunde la diferiţi stimuli prin reacţii specifice. ey + tanathos . (gr. eliminare a conţinutului unui organ sau a unei formaţii patologice. systole – care se strânge) activitate cardiacă normală. eyrys + trema – orificiu). care au înfăţişare de scorpion. (gr.gazdă) parazit care are ca gazdă un grup zoologic foarte vast. ieşirea organelor din cavitatea abdominală printr-o plagă accidentală sau operatorie a pereţilor cavităţii. ey – bun. (gr. (lat. apare cu un caracter eruptiv în cursul unora din bolile infecţioase sau dermatologice. terminare. secţionarea şi scoaterea din organism a unei porţiuni de ţesut sau organ pe cale chirurgicală. pentru a deveni consumabile şi manipulabile. mai multe specii de animale. ey + tokos .viscere) scoaterea organelor din cavitatea abdominală şi toracică după moartea animalului. lipsă. modificare de culoare şi aspect a pielii. EXACERBARE EXA TEM EXCIPIE T EXCITABILITATE EXCIZIE 218 . stare de funcţionare normală a tiroidei.EURIPTERIDE ordin de artropode marine care cuprinde numai forme fosile. în care se încorporeză una sau mai multe substanţe active. puls cu ritm regulat.smulgere) operaţie prin care se scoate o porţiune din organism prin smulgere. EURITMIE EURITREMA EURITROF EURIXE EUSISTOLIE EUSTRO GILUS EUTA ASIE EUTIROIDIE EUTOCIE EUTROFIE EVACUARE EVE TRAŢIE EVISCERAŢIE EVULSIE EVOLUŢIE EX .nutrit) individ bine şi corect alimentat. al cărui organism se dezvoltă armonios. substanţă farmacologic inactivă. dezvoltarea treptată a organismelor în cursul generaţiilor succesive.

os mort. EXFOLIERE EXOFTALMIE EXOGE EXOMFALOCEL EXOPEPTIDAZĂ EXOSCHELET EXOSEROZĂ EXOSMOZĂ EXOSTOZĂ EXOTOXI E EXPECTAŢIE EXPECTORAŢIE EXPERTIZĂ EXPLORARE 219 . (lat. exo + toxos . a unor părţi necrozate. clinică sau de laborator. este prezent la unele artropode. poliedrice. 2. care provine sau acţionează din afară. alcătuit din unul sau mai multe straturi de celule mari. moartea individului. descuamaţie. structură rigidă. (lat.EXCORIAŢIE EXCRESCE ŢĂ EXCREŢIE EXEREZĂ EXFOLIAŢIE EXI Ă EXITUS EXOCARDIE EXOCARP EXOCRI EXODERM jupuire uşoară a pielii.aşteptare) atitudinea de aşteptare a medicului pentru a observa evoluţia unei boli pentru stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului. ectopie cardiacă în afara cutiei toracice. după căderea perilor sugători dă naştere zonei aspre. sin. (gr. fie din unele glande. situat în rădăcină sub rizodermă. fie din organism. eliminarea produşilor de secreţie din aparatul respirator. sin. sin. (lat. propulsia în afară a globului ocular.ombilic) hernie ombilicală sistem enzimatic care catalizează hidroliza extracelulară a peptidelor. care pot fi utilizate în identificarea speciilor. expectare . eliminarea. sfârşitul unei boli. exo + serum . formaţiune delimitată situată la o anumită suprafaţă care a rezultat din proliferarea accentuată a unui ţesut. ex + omphalos .otravă) substanţe de natură proteică cu acţiune dăunătoare eliminate în mediu de unii microbi. membrana externă a grăunciorului de polen. cercetare amănunţită. cu experienţă privind o problemă. ex + osmos – acţiunea de a străbate) trecerea unei substanţe prin membrana osmotică din interior spre exterior. cu rol de schelet în afara corpului sau situată în tegument. eliminarea sub formă de lamele a straturilor superficiale ale pielii. 1. examen făcut de persoane competente. stratul extern al pericarpului. broasca ţestoasă). sub formă de lamele. tumoră osoasă care apare la suprafaţa unui os. suberificate. extern. în vederea stabilirii diagnosticului. fenomen prin care sunt eliminate anumite produse. strat specializat. moluşte (scoica) şi vertebrate (unii peşti. ablaţia unei părţi inutile sau vătămătoare din organism. intervenţie chirurgicală exploratorie. caracterul produşilor de secreţie externă a unor glande de a fi eliminaţi prin intermediul unuia sau mai multor canale excretorii. este prevăzută cu sclupturi caracteristice. obişnuit.ser) afecţiune cutanată caracterizată prin multiple vezicule care se sparg şi lasă să se scurgă la exterior o mare cantitate de serozitate (gr.

calus exuberant. după modul de recepţionare a excitaţiilor. lichid extravazat într-un focar inflamator sau cavitate. care exprimă uşor sentimentele şi gândurile sale şi care se adaptează bine mediului ambiant. depinde de genotip şi de condiţiile de mediu. după Jung. eliminarea fătului sau a placentei din cavitatea uterină. preparat sau administrat fără amânare. care detectează stimuli din afara organismului. spre o amplitudine mai mică decât contracţia normală. în obstetrică. chemoreceptori şi receptori de contact. alcaloid cu nucleu indolic izolat din Physostigma venenosum. ex. dă importanţă mai ales lumii exterioare. cu eroziune. fenomen de trecere a serului sau limfei din vasele sanguine şi limfatice în ţesuturile înconjuråtoare. excesivă. exteroceptorii pot fi: telereceptori. deshidratare. la om şi animalele superioare.EXPRESIVITATE gradul în care o genă produce un efect fenotipic. a unei tumori etc. în citoplasmă. preparat medicamentos obţinut prin menţinerea de produşi vegetali sau animali într-un lichid care apoi este supus evaporării obţinându-se astfel concentraţia dorită. individ care. care este caracterizat prin proliferarea sau producerea abundentă. receptori situaţi în organele de simţ. tipul sau gradul de manifestare fenotipică a unei caracteristici controlată de o genă. sin. în care îşi găseşte plăcerile. (lat. de scoatere pe cale chirurgicală a unui organ bolnav. systole – care se strânge) contracţie suplimentară de origine ectopică a cordului înaintea sistoliei care produce modificarea ritmului. acţiunea de înlăturare. în patologie. sin. fiziostigmină. care este localizat în afara nucleului. EXPULZIE EXSICOZĂ EXSUDAT EXTEMPORA EU EXTEROCEPTOR EXTIRPARE EXTRACT EXTRA UCLEAR EXTRASISTOLĂ EXTRAVAZARE EXTRI SEC EXTROVERTIT EXUBERA T EXULCERAŢIE EZERI Ă 220 . ca urmare a creşterii presiunii sanguine în vasele mici şi capilare. extra + gr. care provine din exterior sau din altă nregiune a organismului.

2.aprindere) inflamaţia capsulei cristalinului. de mediu etc. cu efecte fiziologice sau/şi biochimice bine definte a căror compoziţie chimică nu este întodeauna uşor de identificat.). grade Fahrenheit. (lat. factor – cel ce face. fabulaţia este frecventă şi normală la copilul mic. maladie ereditară proprie bărbatului. ochiului şi sistemului nervos central. abr. vitamina C. nume de ansamblu pentru unele substanţe de natură foarte diferită. (lat. sin. creator) termen utilizat pentru a desemna o cauză a unui proces sau care contribuie la realizarea unui efect (ex. consecinţa este acumularea de glicolipide în celulele endoteliale şi dezvoltarea de angiokeratoame cutanate în partea inferioară a corpului. istorisiri imaginare. frecvenţă respiratorie. fie de diferiţi agenţi dotaţi cu posibilităţi de activare directă a macrofagelor. pe radiografie este adesea confundat cu un fragment osos sau un corp străin. devine patologică la unii mitomani. ramolisment al cristalinului. descris în unele afecţiuni abdominale grave. expresie) expresia sau aspectul feţei. os sesamoid situat în grosimea muşchiului extern al gambei. phakos – lentilă + (h)ymen – membrană + itis .F F ° simbol chimic pentru fluor abr. substanţă produsă de macrofage şi monocite atunci când acestea sunt FACTOR DE ACTIVARE LIMFOCITARĂ stimulate. vitamina K. nume generic pentru un grup de afecţiuni care au drept caracter comun prezenţa de malformaţii mici. facies cu trăsături contractate. induraţia cristalinului. ereditari. factori de coagulare. autor. 221 . figură. ca fiind reale. fie chiar prin limfokine capabile de a modifica profund macrofagele. facies – faţă. mucoaselor. F f FABELLA FABRY (MALADIA) FABULAŢIE FACIES FACIES TEROS FACOHIME ITĂ FACOMALACIE FACOMATOZĂ FACOSCLEROZĂ FACTOR FACTOR A TIHEMORAGIC FACTOR A TISCORBUTIC sin. (gr. vasculare sau fibromatoase ale pielii. uneori credibile. tumorale benigne. în anatomie se mai foloseşte şi ca sinonim pentru suprafaţă. 1. cauzată de o tulburare a metabolismului glicofosfolipidelor prin deficit al enzimei α-galactozidaza.

. care se întind spre ovare unde formează pavilionul trompei. cel care . cu excepţia degetului mere care are două falange. acest factor este capabil să inducă proliferarea limfocitelor T şi B şi această acţiune este destul de importantă pentru ca un anticorp care acţionează contra acestei limfokine să inhibe pur şi simplu reacţia imună în cultură de limfocite mixte. emise de celulă. care se referă la două falange contigue ale unui deget. celulă dotată cu proprietatea de a integra (înghiţi) bacterii sau alte proteine FAGOCIT străine. phagein – a mânca) sufix ce are ca înţelesul: mâncător. existenţa acestui factor a fost demonstrată la om. obsesie de) foame exagerată şi tendinţa bolnăvicioasă de a ingera în permanenţă hrana. micile segmente osoase care alcătuiesc degetele. se cunosc 12 factori numerotaţi cu cifre romane de la I la XIII (cifra patru nu este atribuită. când sunt stimulate de un antigen. (gr. ale uterului. (gr.FACTOR DE ACTIVARE factor capabil de a aglomera plachetele sanguine şi a elibera conţinutul acestora. globulină sanguină care accelerează formarea de trombină şi tromboplastină). drept şi stâng. ovulul matur. care se referă la fagocit sau fagocitoză. FACTORUL PP (gr. încovoiat. FAGIE mănâncă. falanga ditală sau unghială. după amputarea unuia din degetele mari. unde va fi digerată.seceră) având forma unei secere. DE PROLACTI Ă sin. iepure şi porc. posedând FACTOR REUMATOID o structură similară imunogloulinelor IgM. se realizează cu ajutorul unor expansiuni citoplasmice mobile. tehnică chirurgicală prin care.. autoanticorpi care acţionează asemănător imunoglobulinelor IgG. acid nicotinic sau nicotinamida. prezente în serul bolnavilor care suferă de poliartrită reumatoidă. cu rol în mecanismul complex al coagulării sângelui. detaşat de ovar şi captat de pavilion. phagedaina – foame devorantă) termen utilizat în dermatologie pentru FAGEDE IC definirea ulcerelor cu tendinţă de a se adânci şi extinde pe suprafaţa cutanată. prin trompa Fallope. excizia unei falange. limfokină descrisă sub numele de mitogenic factor produsă de o subclasă de FACTOR MITOGE IC limfocite T. dar pentru mulţi aceasta ar desemna accelerina. care înconjoară partea absorbită într-o vacuolă. phagein + mania – nebunie. se eliberează primul metacarpian în scopul mobilizării sale pentru înlocuirea policelui în mişcările de apucare. FALA GE FALA GECTOMIE FALA GETĂ FALA GIZARE FALA GO-FALA GIA FALCIFORM FALLOPE (TROMPA) 222 . factor secretat de hipotalamus şi care asigură limitarea activităţii secreţiei de FACTOR I HIBITOR prolactină hipofizară. PLACHETARĂ FACTOR DE COAGULARE fiecare din factorii prezenţi în sânge sau ţesuturi. este transportat spre uter. fiecare deget este format din trei falange. falx-cis . FAGOCITAR proces în care unele organisme unicelulare şi unele celule înglobează şi FAGOCITOZĂ digeră corpusculi străini. fiecare din cele două conducte. FAGOMA IE (gr.

a umplea) sin. biologice etc referitoare la medicamente şi la prepararea lor. situat în partea superioară a esofagului. examen vizual al cavităţii faringiene cu ajutorul unui apăsător de limbă şi al unui dispozitiv luminos. care se referă la faringe şi epiglotă. cu diverse aspecte anatomoclinice. organul mascul de copulaţie. phaneros . morvă cutanată. (lat. locaţie unde sunt preparate şi vândute medicamentele. fente – deschizătură mică) în anatomie sau embriologie. ablaţia unei părţi din faringe. conduct musculo-membranos care asigură comunicarea între cavitatea bucală şi esofag pe de o parte şi cu fosele nazale şi laringele pe de altă parte. 2. comunicare TETRALOGIA) interventriculară înaltă şi hipertrofia ventriculară dreaptă. phallos . trusă portativă de medicamente pentru prim ajutor. (fr. (gr. incizia unui perete faringian. 4. fizice.aparent) formaţiuni epidermice: unghii. gestaţie imaginară. se spune despre plantele ale căror organe de reproducere sunt aparente în floare. (fr.penis). (gr. titularul unei diplome în farmacie. spaţiu alungit între două sau mai multe elemente anatomice. păr. FALLOT (TETRADA. FALSĂ GESTAŢIE FALS-POZITIV FALUS FA ERE FA EROGAME FA O FA TASME FA TĂ FARAD FARCI avort spontan. la încruşirarea căilor respiratorii cu cele digestive. producţii ale imaginaţiei sau viselor. FARI GE FARI GECTOMIE FARI GISM FARI GITĂ FARI GOEPIGLOTIC FARI GOPARALIZIE FARI GOSCOPIE FARI GOTOMIE FARI X FARMACIE FARMACIST 223 . dextropoziţia originii aortei. pene. 1. organ musculo-cartilaginos şi cavitar. inflamaţia mucoasei faringiene. cea mai frecventă malformaţie cardiacă congenitală cianogenă care comportă stenoza pulmonară.FALLOT (PE TALOGIA) cardiopatie congenitală care cuprinde malformaţiile anatomice ale unei tetrade Fallot la care se adaugă o a cincea anomalie. contracţia spasmodică a muşchilor faringieni. care sunt tumefiate şi au aspectul de îndesat. membrele pelvine la care apare morva cutanată. comunicarea interauriculară. paralizia muşchilor faringieni. reacţie care este pozitivă la un pacient care de fapt are o reacţie negativă. farcio-ire – a îndesa. ştiinţă care cuprinde date chimice. pe piele identificându-se butonii morvoşi. unitatea de capacitate electrică în sistemul internaţional. phanon – drapel mic) pliu al pielii în partea inferioară a gâtului întâlnită la taurine. 3.

întâlnit la rumegătoare. conservare). care provoacă dezgust. clasa Trematoda. studiul efectelor medicamentului asupra bolnavului. pharmacon + logos – studiu. diminutiv din fascis – legătură. care se termină prin deces. (lat. pharmacon + poiein – a pregăti.forţă) studiul activităţii medicamentelor asupra organismului (pharmacon + gnosis . caracterizată prin dificultatea de a se lipsi de medicamentul în cauză. structurii.cunoaştere) studiul şi cunoaşterea medicamentelor (origine. intensitatea maximă a unui simptom.mişcare) studiul traseului parcurs de un medicament în organism.chimice. dispuse paralel. vorbire). pharmacon + dynamis . preparare. tendinţa de a lua medicamente fără motivaţie. (gr. care se parazitează în intestinul subţire la om. mănunchi) parazit al căilor hepatice din familia Fasciolidae. inflamaţia uneia sau a mai multor aponevroze. având gazdă intermediară un melc (Galba truncatula). care conţine descrierea medicamentelor utilizate curent în medicină. contracţie fasciculară. studiul cantitativ al resorbţiei. ştiinţa medicamentului cu privire în special asupra relaţiei între moleculele active şi receptorii celulari. snop. vârf) punctul cel mai ridicat în cursul unei febre. partea laterală. parazit din familia Fasciolidae. FARMACODEPE DE ŢĂ FARMACODI AMIE FARMACOG OZIE FARMACOLOGIE FARMACOLOGIE CLI ICĂ FARMACOLOGIE MOLECULARĂ FARMACOMA IE FARMACOPEE FASCEITĂ FASCIE FASCIA LATA FASCIA SUPERFICIALIS FASCICUL FASCICULAŢIE FASCIOLA FASCIOLOPSYS FASTIDIC FASTIGIUM FATAL 224 . distribuţiei în diferite organe şi eliminării unui medicament şi a metaboliţilor săi.FARMACOCI ETICĂ (gr.dezgust) aversiune faţă de. ştiinţa care se ocupă cu studiul medicamentelor sub aspectul originii. cineticii şi acţiunii acestora în organism. consecutivă utilizării mai mult sau mai puţin îndelungate a unui medicament. membrană conjunctivă fibroasă constituită din unirea aponevrozelor care îmbracă muşchii superficiali sau membrana fibroasă care cloazonează planurile musculare. a face) formularul oficial. membrană fibroasă sau fibrocelulară care limitează în profunzime paniculul adipos subcutanat. fastidium . clasa Trematoda. legal şi obligatoriu în toate farmaciile unei ţări. mergând de la creasta iliacă până la tibie. cal. (gr. precum şi a utilizării lor în tratamentul diferitelor afecţiuni. fastigium – culme. stare psihică. mai groasă. a aponevrozei superficiale a coapsei. proprietăţi fizico . (lat. (lat. porc. (gr. pharmacon + kinesis . ansamblu de structuri de formă alungită. uneori şi fizică.

aptitudinea de reproducere care depinde de formarea de spermatozoizi de către organele genitale masculine şi a ovulelor de către organele genitale femele. fatigatio . faunus – divinitate romană descriind un animal). totalitatea animalelor dintr-un areal. pătrunde în gametul femel (ovulul). în prezenţa glucidelor.asemănător) masă dură. în biologie. feed – încărcare. stadiu de reproducere sexuală în cursul căreia gametul masculin.FATIGAŢIE FAU Ă FAVUS FAZĂ LUTEALĂ FAZĂ LUTEI ICĂ FEBRĂ (lat. punerea în contact. astfel denumite din pricina evoluţiei lor marcate prin accese febrile care se repetă după perioade de remisiune totală. conexiune + back – spate. dezvoltă o culoare roşie datorată formării oxidului de cupru. soluţie alcalină de hidroxid cupric care. (lat. faex-cis – fecale + gr. acumulată în intestinul gros. termen luat din cibernetică. boală infecţioasă care apare la lăuze datorită pătrunderii în uter a unor microbi. (lat. autoreglarea se realizează prin retroinhibiţie când răspunsul la un stimul se întoarce şi influenţează stimulul însuşi pentru menţinerea integrităţii şi echilibrul sistemului . mare şi imobil. febră) sindrom caracterizat prin ridicarea temperaturii corpului. FEBRĂ DE PO TIAC FEBRĂ RECURE TĂ FEBRĂ PUERPERALĂ FEBRĂ TIFOIDĂ FEBRIL FECAL FECALOID FECALOM FECU D FECU DARE FECU DARE I VITRO FECU DITATE FEED-BACK FEHLI G FEMI IZARE 225 . fuzionează cu acesta pentru a constitui oul care va da naştere unui nou individ. 1. febris – tremurare. febră tifoidă etc). în vitro a spermatozoizilor cu unul sau mai multe ovule. (lat. nosologic diferenţiate cu diferite denumiri (ex. eidos . simulând o tumoră. afecţiuni. provocată de Trichophyton. fază a ciclului mestrual. caracterizat prin febră. pneumonia legionarilor. dar folosit şi în tehnică şi biologie pentru a desemna un principiu a unui sistem care se autoreglează. boală infecţioasă epidemică manifestată prin febră mare. accelerarea pulsului şi respiraţiei. fază a ciclului menstrual. febră de lapte. care este dotat cu fecunditate. la cald. tulburări digestive şi stare generală de lâncezeală şi toropeală. sin. se întâlneşte în unele tumori testiculare şi corticosuprarenale. grup de maladii infecţioase produse de Borrelia spp. (eng. apariţia anormală a caracterelor somatice şi psihice specifice sexului feminin la bărbaţi. dermatomicoză a pielii capului. mic şi mobil. care este asemănător materiilor fecale. de materii fecale. febră aftoasă. invers) conexiune inversă.oboseală) starea de oboseală accentuată. 2. în mediu nutritiv.. care se referă la excremente.

sin. ale unui individ. care se referă la femur şi coapsă. cu miros greu. structură elementară vegetală sau animală cu aspect filamentos. foetus. deviaţie sexuală în care apariţia şi satisfacerea dorinţelor sexuale sunt condiţionate de vederea sau contactul cu unele obiecte. ansamblu de caractere observabile. care se referă la femur şi rotulă. se spune despre un compus în care fierul este bivalent. (gr. pentru desemnarea (incorectă) a microorganismelor care provoacă fermentaţii. care se referă la făt şi mamă. violetă în soluţie alcalină. 1. aparente. desuet pentru enzimă. respingător. tumoare a ţesutului cromafin. formarea unei deschizături în pretele unei cavităţi organice. fixarea sau retenţia fierului.FEMUR FEMURAL FEMUROPATELAR FE ACETI Ă FE ILALA I Ă FE ILCETO URIE os lung care constituie singur scheletul coapsei. aminoacid constituient al proteinelor animale şi vegetale în cantităţi variabile. excizia tumorii responsabile de sindromul feocromocitomic. antinevralgic şi sedativ. phaino – a străluci) sin. termen perimat. FE OFTALEI Ă FE OL FE OTIP FEOCROMOCITOMECTOMIE FEOCTROMOCITOM FERESTRUIRE FERIC FERIPRIV FERITI Ă FERME T FERMI (VACCI ) FEROPEXIE FEROS FETID FETIŞISM FETOMATER FETOPATIE FETOPELVI FETUS FIBRĂ 226 . sin. cauzate de factori ereditari şi într-o oarecare măsură de influenţa exercitată de mediul ambiant. tip de vaccin antirabic. care se referă la făt şi bazinul mamei. produsul concepţiei unui mamifer. proteină care conţine fier şi care constituie rezerva şi depozitul de fier din splină. rămâne incoloră în mediu acid. afecţiune care survine după a 3-a lună de viaţă intrauterină. luat per os. care se referă la fier şi în special la compuţii fierului trivalent. indispensabil alimentaţiei. cu localizare mai ales în medulo-suprarenală. 2. care este provocat de lipsa fierului. ficat şi măduvă osoasă. medicament antipiretic. tulburare ereditară a metabolismului fenilalaninei datorită lipsei fenilalaninhidroxilazei. substanţă chimică utilizată ca indicator de pH. faza de dezvoltare intrauterină care urmează celei de embrion şi durează până în momentul naşterii. acid carbolic. se transmite recesiv şi se caracterizează prin eliminarea urinară de acid fenilpiruvic şi alţi derivaţi intermediari.

dezvoltare exagerată a ţesutului conjunctiv sărac în celule şi bogat în fibre colagene. partea principală a cheagului sanguin. tumoră de obicei de malignitate crescută. inflamarea dureroasă a ţesutului fibros. săbatic) tumoare formată din ţesut muscular striat. (se spune despre) un puls slab. metastazantă. care se transformă în fibrină tumoare benignă a ţesutului conjunctiv. perceput la palpare ca un fir. (lat. (lat. tumoră benignă necapsulată. examen endoscopic realizat prin intermediul unei sonde suple. particulă care desemnează atracţie. formată din proliferarea anarhică a ţesutului fibros. anticorpi etc). metal clast în categoria oligoelementelor. formată din histocite şi celule asemănătoare acestora. prietenie. fibra + omos + osis) afecţiunea caracterizată prin fibroame multiple. fie ca sufix.. gen de viermi paraziţi din familia Filariide. nematodae.I. de obicei consecutivă unei tuberculoze fibrozante stabilizate. alcătuită din fibrocite tipice şi numeroase fibre conjunctive.. care secretă bila şi asigură un număr mare de funcţii biochimice indispensabile vieţii. bine vascularizată.. numele latin al peroneului. rhabdos-striat. rezultată din transformarea fibrinogenului sub acţiunea trombinei. FIBROZĂ FIBROZITĂ FIBULĂ FICAT F. proprietatea organismului de a lupta contra infecţiilor prin mijloace specifice (fagocitoză. cu dungi. fibra + gr. 2. cu o greutate medie la om de 1500g. FIL FILARII FILARIOZĂ FILAXIE FILIFORM 227 . din fibre de sticlă şi prevăzută cu un dispozitiv de luminare şi de amplificare a imaginii. înclinaţie. producătoare de colagen. abr. fosa iliacă dreaptă. 1. iubitor de.FIBRILAŢIE FIBRI Ă FIBROADE OM FIBROBLAST FIBRI OGE FIBROM FIBRORABDOMIOM FIBROMATOZĂ FIBROSARCOM FIBROSCOPIE FIBROTORAX FIBROXA TOM stare caracterizată prin contracţii fine şi rapide ale unui grup de fibre musculare. myos-muşchi + omos-necopt. de culoare roşie-brună. în formă de fir lung şi subţire. fibrinogene) proteină din plasma sângelui. denumire generică dată unor îmbolnăviri prin viermii paraziţi din familia Filariidae. (fr. fil..D. tumoare benignă glandulară caracterizată prin hiperplazia epiteliului şi a stromei. ca şi adjectivul fibular. dispuse în spirale sau spiţe de roată. proteină insolubilă. clasa ematoda. FIER . utilizat fie ca prefix filo. recidivantă. folosit mai des în literatura engleză şi germană. celulă conjunctivă derivată direct din celula mezenchimală primordială. fibroză difuză a pulmonului. filie. cea mai voluminoasă glandă şi organ. dură şi încapsulată..

(lat. physis . cu mijloace specifice. capabili să reţină microorganisme de un anumit diametru.V. referitor la fiziologie. canal făcut pe cale chirurgicală. a unor agenţi fizici naturali ca apa. (gr. procedeu de separare care constă în trecerea unei suspensii de germeni printr-un perete poros sau prin straturi de celuloză cu pori fini.FILOGE EZĂ FILTRABIL FILTRARE formarea şi dezvoltarea de linii animale şi vegetale în decursul timpurilor. physis + pathos + logos) studiul funcţiilor organismelor în caz de boală şi al mecanismelor producerii diferitelor boli. 3. lumina. prezentă în cereale. franjuri) cestod din familia Hymenolepididae care parazitează în intestin la palmipede. fimbria – fibră.plantă) sarea de calciu şi magneziu a acidului fitic sau inozitolhexafosforic. sin. lipsa fitazei duce la rahitism.T. în bacteriologie. ruptura nucleului unui atom greu. aţă. (gr. care poate traversa un filtru. phyton . de o parte şi de alta a regiunii ombilicale. abr. îngustarea mai mult sau mai puţin marcantă a inelului cutanat care formează orificiul prepuţial. 2. ulceraţie adâncă în ţesuturi. separarea materiilor solide dintr-un lichid în care se află în suspensie. disciplină care studiază funcţiile şi proprietăţile organelor şi ţesuturilor din organismele vii. fosa iliacă stângă. uneori accidentală. abr. fissura. gastrectomie parţială. (gr. FISIU E UCLEARĂ FISTULĂ FISTULOGRAFIE FISURĂ FITI Ă FITOTERAPIE F. organism unicelular prevăzut cu unul sau mai mulţi flageli. evidenţierea dimensiunilor. plesnitură.S. cel mai des congenitală.natură + logos – studiu.tratament) utilizarea în scop terapeutic. 1. astfel calciul şi magneziul putând fi absorbite în organism. aspectelor şi rapoartelor unui traiect fistulos cu ajutorul razelor Röentgen. FIMBRIARIA FIMOZĂ FI STERER (OPERAŢIA) F.E. sub influenţa fitazei este descompusă. împiedicându-se astfel degajarea glandului. prezent al unele microorganisme şi la spermatozoizi. electricitatea etc). FIZIOLOGIE FIZIOLOGIC FIZIOPATOLOGIE FIZIOTERAPIE FLAGEL FLAGELAT FLA C 228 . fecundare in vitro şi transfer de embrioni. canal supurativ accidental rămas în urma închiderii unui abces. 2. tratamentul cu plante. crăpătură (îngustă). filament protoplasmatic mobil. uneşte un organ intern cu exteriorul. (gr. physis + therapeia . 1.I. fiecare din părţile laterale ale trunchiului cuprinse între hipocondru şi fosa iliacă corespunzătoare. cărora le permite deplasarea. discurs). aerul.I. cu emisie de neutroni şi raze gamma şi eliberarea unei cantităţi considerabile de energie.

prezintă o tendinţă invadantă. aglomerare de particule. cel mai des ca urmare a calcificării unui cheag. mortificând ţesuturile respective. poate transmite unele boli la om (kala-azar. mişcare prin care un membru. acumulare excesivă de gaz în stomac şi intestine şi eliminarea lor prin orificiul anal. sin. 2. se spune despre un muşchi a cărui acţiune produce flexie. vizualizarea radiologică a venelor prin opacifierea cu substanţe de contrast.FLAPPI G TREMOR FLATULE ŢĂ FLEBITĂ FLEBECTAZIE FLEBOGRAFIE FLEBOLIT FLEBOSCLEROZĂ FLEBOTOMIE FLEBOTOMUS FLEBOTO IC FLEBOTROMBOZĂ desemnează o tremurătură foarte amplă a membrelor superioare observată în unele stări comatoase. roşu-aprins sau după unele leziuni cutanate burjonate şi roşii. (gr. situat pe faţa anterioară a cerebelului. 1. febra Pappataci etc). mic nodul al corneei sau conjunctivei. se spune despre un ten colorat. FLECTAT FLEGMAZIE FLEGMO FLEXIE FLEXOR FLICTE Ă FLOCOA E FLOCULARE FLOCULUS FLOGISTIC FLOGOGE FLORĂ FLORID 229 . phlegma – ardere. totalitatea organismelor vegetale dintr-o anumită regiune sau perioadă geologică. denumire a particulelor vizibile rezultate prin separarea fazei disperse a unei suspensii coloidale. care poate produce o inflamaţie. care este în flexie. inflamaţie supurativă care se dezvoltă în ţesutul conjunctiv lax. un segment de membru sau o parte a corpului fac un unchi ascuţit cu segmentul vecin. cu conţinut serocitrin sau serohemoragic. apare frecvent după arsuri. sunt unite în flocoane. tromboză venoasă printr-un cheag puţin aderent. veziculă situată la nivelul pielii. fără alterare inflamatorie apreciabilă a pereţilor. afecţiune caracterizată prin întărirea şi rigidizarea elasticităţii pereţilor venelor. substanţă care creşte tonusul pereţilor venoşi. constituie cel mai ades locul de plecare al unei embolii. arşiţă) inflamaţie. proces prin care particule foarte fine. în suspensie într-un lichid. mic globul par şi simetric. 1. insectă hematofagă nocturnă care atacă omul şi mamiferele. inflamaţie a peretelui venos determinată de agenţii septici sau toxici. desuet pentru inflamator. sin. concreţie calcară formată într-o venă. bulă. rezultat al procesului de floculare. deschiderea peretelui venos pentru a provoca scurgerea sângelui în scop terapeutic. 2. dilataţie venoasă.

monstruozitate caracterizată prin lipirea falangelor sau a părţilor excentrice pe corp. adaos de fluor (sub formă de fluoruri) în apă pentru prevenirea cariilor dentare. hematoame subcutanate). roşeată cutanată pasageră provocată de o vasodilataţie. termen generic pentru structuri anatomice în formă de foaie. contracţia muşchiului cardiac cu frecvenţa de 200-350 bătăi/min. intoxicarea cu fluor sau derivaţii săi. vibraţie sau pulsaţie rapidă. . 2. esteronă. rezultată şi luată în considerare la măsurătorile unor valori biologice 2. FOB FOBIE FOCAL FOCAR FOCOMELIE FOGARTHY (CATETERUL) sondă suplă cu balonaş utilizată pentru extracţia cheagurilor sau trombusurilor vasculare. 1.O. (lat. fund de ochi. abr. corp lichid sau gazos care-şi schimbă forma sub acţiunea unei forţe foarte mici. sufix de origine grecă cu înţelesul de teamă. fiinţe. în statistică. unitate structurală histologică (folicul limfoid). 2. coroziv şi periculos pentru orice ţesut viu. provocată de germeni microbieni sau paraziţi micotici. gonadotropina A. acte sau situaţii. focar infecţios). 1. înveliş conjunctiv al rădăcinii părului. glucocorticoid de sinteză mai puternic decât hidrocortizonul folosit sub formă de pomadă pentru proprietăţile sale antiinflamatorii şi antialergice. sediul principal al unei maladii sau leziuni. punct servind la definirea proprietăţiilor unui sistem optic. dispersie. caracterizată prin mici pustule (băşicuţe) pline cu puroi localizate în jurul unui fir de păr. obsedantă. abatere faţă de o anumită medie. FOLIUM FOLICULOSTIMULI Ă 230 . undă). care are frică. faţă de unele obiecte. când cu cealată mână se apasă pe pereţii pungii (în colecţiile purulente subcutanate. sin. corp simplu care formează un gaz gălbui cu miros iritant. sin.. FLUOR FLUORARE FLUOROZĂ FLUDROCORTIZO FLUID FLUSH FLUTTER FLUX F. senzaţia de val care se percepe la palpaţie în contact cu o pungă în care este un lichid. FOIOS FOLICUL FOLICULI Ă FOLICULITĂ sin.. sin. fluctus – val. sin. este toxic. cel de-al treilea compartiment dintre compartimentele gastrice ale rumegătoarelor având partea internă sub formă de numeroase foi. boală de piele. care se referă la un focar (centru de focalizare al unei lentile optice.FLUCTUAŢIE 1. frică iraţională. curgere a unei cantităţi vectoriale într-o anumită arie. omas.

care se referă la limbaj sau la sunete articulate. sin. 2. cele două cavităţi ale feţei separate printr-un sept median subţire. cuvânt latin care înseamnă orificiu (folosit în anatomie). studiul vocii şi al tulburărilor de fonaţie. (lat. cavitate de mică dimensiune sau uşoară depresiune asupra feţei unui os sau a altei structuri anatomice. fiecare din cele două regiuni inferioare ale abdomenului limitate la exterior de osul iliac şi în interior dintr-o linie care uneşte ombilicul cu pubisul. ansamblu de fenomene voluntare care produc vocea şi cuvântul. manevră chirurgicală cu utilizarea unui trepan: forajul unui os sau organ în scop biopsic sau explorator. sub cavitatea craniană şi intern faţă de cavităţile orbitale. manevră hemostatică provizorie care constă în a aplica pe un vas lezat o pensă care comprimă. oficial. studiul vorbirii sau al sunetelor articulate.piaţă) care este legal. şaua turcească. laringele este organul esenţial. metodă de înregistrare grafică a zgomotelor cardiace cu ajutorul unui fonocardiograf. amestec de aldehidă formică şi alcool metilic. circular format din conjunctivă care porneşte de pe faţa posterioară a pleoapelor pe faţa interioară a globului ocular. care participă la actul fonaţiei. prevăzut de legile statului. care conţine un fosfat. foarte iritant pentru mucoasele oculară şi nazală. lichid incolor cu miros înţepător. cavitate mai mult sau mai puţin profundă cel mai des osoasă. FORMULĂ LEUCOCITARĂ numărul de leucocite pe mm3 de sânge cu procentajul diferitelor tipuri.FOLICULUL DE GRAAF FO FO ATOR FO ATORIU FO AŢIE FO ETIC FO IATRIE FO OCARDIOGRAFIE FO TA ELĂ FORAJ FORAME FORCEPS FORCIPRESURĂ FORE ZIC FORMOL mică veziculă formând o proeminenţă pe suprafaţa ovarului şi care cuprinde un ovul matur învelit în două tunici. folosit pentru extragerea fătului. sare sau ester al acidul fosforic cu rol în diferite procese metabolice. situate deasupra cavităţii bucale. care se referă la fonaţie. 1. instrument compus din două braţe articulate uşor demontabile cu capete în formă de lingură ferestruite. sugar. FOR IX FOSĂ ILIACĂ FOSĂ PITUITARĂ FOSĂ FOSELE AZALE fund de sac neregulat. zonă neosificată la locurile de unire a suturilor oaselor craniene la făt. forum . nounăscut. FOSETĂ FOSFAT FOSFATAT 231 . unitate fiziologică de măsură pentru senzaţia sonoră.

care apare de obicei la nivelul epifizelor. licoarea Fowler.FOSFATAZĂ FOSFATAZEMIE FOSFATEMIE FOSFATURIE FOSFE E FOSFOREMIE FOTODERMATOZĂ FOTOFOBIE FOTOCOAGULARE FOTOMETRIE FOTOMETRU FOTO FOTOPICĂ FOTOPSIE enzimă care activează eliberarea acidului fosforic combinat cu o substanţă organică cu care formează esteri. cantitatea de fosfaţi conţinută în sânge. în oftalmologie. fosetă. 2. depresiune în centrul maculei lutea. consecinţa acţiunii unor substanţe fotosensibilizatoare. a apărea) senzaţie subiectivă când apar scântei în faţa ochilor. percepţia vizuală în lumină vie. (gr. constituie simptom al unor afecţiuni oculare. FRACTURĂ CU EIFORMĂ fractură cu detaşarea unui fragment în formă de colţ. phos – lumină. loc) reacţia protoplasmei la lumină. care apare de obicei în urma unui traumatism prin torsiune. mai mult sau mai puţin dispersate. FRACTURĂ COMI UTIVĂ fractură în care există numeroase fragmente osoase. scântei şi mănunchiuri luminoase care apar în unele afecţiuni ale retinei şi coroidei. asigurată de celule conice retiniene. fovea centralis. phaino – a fi vizibil. în limbaj clinic. măsurarea acuităţii vizuale cu ajutorul fotometrului. în scop terapeutic. FRACTURA ruperea sau spargerea totală sau parţială a unui os. consecutiv unei lovituri. 1. fractura unui os lung. particulă elementară a radiaţiei electromagnetice. 2. expunerea pacientului la lumină puternică naturală sau artificială. 1. conţinutul în fosfataze alcaline sau acide în sânge. sau în cazul unor tumori cerebrale. dermatoză provocată de expunerea pielii la razele solare. fie de atracţie. 232 . din care cele mai mici poartă numele de eschile. eliminarea de fosfaţi prin urină. căzături. creşterea concentraţiei de fosfor în sânge. traumatism etc. tulburare a vederii constând în perceperea de cercuri irizate. procedeu de coagulare a unui ţesut cu ajutorul laserului. fie de respingere. sin. aparat care serveşte la măsurarea intensităţii luminoase. creşterea sensibilităţii organismului faţă de radiaţiile spectrului solar. phos + taris – aranjare. cu traseu în formă de spirală. 2. FOTOSE SIBILIZARE FOTOTAXIE FOTOTERAPIE FOVEA FOWLER (SEGME TUL ) FRACTURA SPIROIDĂ FRACTURA SUBCAPITALĂ fractura femurului sub capul femural. (gr. parte a fizicii care se ocupă cu măsurarea intensităţii luminoase. 1. provocată de obicei printr-o acţiune bruscă şi violentă. hipersensibilitate a ochiului la lumină. segmentul Nelson.

cută la nivelul pielii sau a unei mucoase. al prepuţiului). mai rar. se însoţeşte de o reacţie importantă a periostului cu formarea unui calus fibros fuziform. care se întâlneşte mai mult la copii sau ca o complicaţie a decalcifierii la adult. fractură cu margini dantelate amintind marginile unui timbru poştal. care poate fi de structură mucoasă. sin. folosit ca agent frigorigen (de îngheţare). datorată lipsei orgasmului. (gr. tendinoasă. mai ales despre copiii cu stare generală precară. mai des întâlnită la membrele inferioare. fractură în care fragmentele osoase rămân cap la cap. phren – minte. persoană care prezintă o stare constituţională debilă. sin. secţionarea unui frâu (al limbii. structură anatomică în formă de repliu.FRACTURĂ DE OBOSEALĂ FRACTURĂ DESCHISĂ FRACTURĂ Î BULGĂRE DE U T FRACTURĂ Î LEM VERDE FRACTURĂ Î TIMBRU POŞTAL FRACTURĂ Î CHISĂ FRACTURĂ PATOLOGICĂ FRACTURĂ PRI A GRE AJ FRACTURĂ STELARĂ FRAGIL FRÂU FRECVE ŢĂ RESPIRATORIE FREEMARTI ISM fractură care intervine ca urmare a unor traumatisme repetate. prin care se limitează mişcările unui organ (frâu labial. fractură în care părţile moi nu prezintă leziuni care se deschid în afară. frâu lingual etc). formaţiune filamentoasă sau lameliformă multiplă. ramură motrice profundă a plexului cervical care coboară prin torace până la diafragm căruia îi asigură inervarea motorie. cu trasarea mai multor travee osoase spongioase. diafragmatic. corticala nefiind complet fracturată. fractură metafizară incompletă. compus organic al fluorului. indiferenţă sau repulsie faţă de raportul sexual la femei. nervul frenic. numărul ciclurilor respiratorii pe minut. vibraţii fine percepute la palpare. fractură a osului plat la care traiectele de fractură sunt în stea. FREMISME T FRE AJ FRE ATOR FRE IC FRE OTOMIE FRE OLOGIE FRE ULUM FREO FRIGIDITATE 233 . termen atribuit unei fracturi care se produce la nivelul unei leziuni osoase preexistente. frâul meniscal al articulaţiei temporo-mandibulare. care moderează sau inhibă activitatea unor organe sau orice activitate organică în general. spirit + logos) studiul raportului dintre forma craniului şi dezvoltarea intelectuală. termen care denumeşte hipoplazia genitală la o femelă care s-a născut gemenă cu un mascul. fractură care comunică cu exteriorul printr-o breşă în ţesuturile moi. sin. 2. se datorează faptului că gonadele fătului mascul se dezvoltă în viaţa intrauterină mai repede şi astfel influenţează aspectul somatic şi dezvoltarea gonadelor femele la gemenul de sex femel. fremitus. 1. spontan sau ca urmare a unui traumatism minim. din care este alcătuită marginea unui organ. fractură fără deplasarea fragmentelor. la copil.

-substanţă localizată ladezvoltarea ciupercilor. ca o rază strălucitoare. ţesutului cheratogen la cabaline şi bovine vegetaţie carnală. fugitiv. împreună cu glucoza ia parte la formarea zaharozei. strat negricios care se formează prin depunerea prafului pe mucoasa bucală. factorul XIII al coagulării. unei ulceraţii mucoase. prin extensie.FUG FUGACE FULGURA T FULGURARE FULIGI OZITATE FULMI A TĂ FU CŢIE FU CŢIE UROPOETICĂ FU D DE OCHI FU D DE SAC DURAL FU DIC FU GIC FURBURĂ FU GISTATIC FU GOZITATE FURCOCERCAR FU ICULITĂ FURFURĂ 234 . fugo-are – a fugi) în cuvinte compuse înseamnă: a goni. ansamblu actelor îndeplinite de o structură organică definită în vederea unui rezultat determinat. capacitatea rinichiului de a produce urină. os impar sau median situat în partea anterioară a craniului.FRISO FRO TAL senzaţie de frig. follicle-stimulating hormone. care se dezvoltă pe cercar cu unei plăgi cutanate sau a suprafaţa coada în formă de furcă. fructo-furanoză. care se referă la frunte. însoţită de tremurături. parte a ochiului care poate fi văzută prin mediile sale transparente.. FROTIU FRUCTOZĂ FRU TE Î CARE Ă FRUST F. a îndepărta. colorant utilizat în bateriologie şi histologie. deasupra masivului facial. abr. 1. care produce explozie. ameninţător. phtisiologie) studiul tuberculozei pulmonare. inflamaţia rădăcinii nervoase în traiectul său intrarahidian.. violent. în general foarte vascularizată. formează fruntea şi plafonul orbitelor. 2. FTIRIAZĂ FTIZIE FTIZIOLOGIE FUCSI Ă . termen desuet pentru tuberculoza pulmonară (fr. cetohexoză existentă în vegetale. ansamblşu de efecte morbide provocate de trăsnet. 1. în vederea unui examen microscopic. frunte care prezintă pe linia mediană o proeminenţă cauzată de sutura osoasă mediofrontală. 1. trecător. care se referă sau care este cauzat de ciuperci. porţiune a durei mater rahidiene care coboară sub măduva spinală. în prezenţa calciului stabilizează structura fibrinei. roşu de anilină. caracterul unei stări patologice cu puţine manifestări. provocator. 2.F. înveleşte elementele cozii la cal şi se termină la cea de a două vertebră sacrată. preparat întins pe o lamă. (fr. exploziv. manifestată de obicei înainte sau în timpul febrei. limbă şi dinţi în caz că exfolierea epiteliului bucal nu se face normal. (lat. rapid ca o strălucire. abr. fourbure durere care opreşte copită) congestie neinflamatorie a sin. 2. infestare cu păduchi din genul Phtirius. inflamaţia unui cordon spermatic. exfolierea celulelor epiteliale sub formă de pelicule asemănătoare tărâţelor. acţiunea fulgerului asupra corpului uman şi animal. micostatic. cu ajutorul unui oftalmoscop. sin. care aparţine sau se referă la fundul unui organ cavitar.S. sin.

utilizat în laboratoarele de microbiologie şi hematologie. furunculi multipli.FURU CUL FURU CULOZĂ FUSCI Ă FUSOBACTERIUM FUXI Ă FUZIBIL FUZIFORM FUZIU E (fr. unire. de natură stafilococică. pigment de culoare brun închis care se găseşte în retină şi coroidă. inflamaţie subcutanată purulentă. cuprinzând bacili de obicei cu capete ascuţite. foroncle) inflamaţie necrozantă. combinare. ex. dar succesiv. timp mai mult sau mai puţin îndelungat. anevrism fuziform. trecerea unui corp din stare solidă în stare lichidă prin încălzire. în formă de fus. 235 . a mai multor foliculi pilosebacei. colorant bazic format dintr-un derivat al anilinei. care se poate topi la căldură. evoluând independent. gen de microorganisme din familia Bacteriodaceae.

gala + rhoe – râu. (gr. abr. GALVA OCAUTER GALVA OTERAPIE GAMA (GAMMA) GAMACARDIOGRAFIE GAMADIAG OSTIC 236 .A. diagnostic cu ajutorul unei substanţe radioactive care emite raze gama. (103-201) medic grec care a trăit la Roma şi care a studiat plantele medicinale fiind considerat părintele farmaciei. tehnică bazată pe studiul diluţiei pe care o suferă o substanţă radioactivă care emite raze gama şi care este introdusă în circulaţie. a debitului cardiac şi a circulaţiei pulmonare. a curge) secreţie excesivă şi spontană a laptelui de către glandele mamare. metodă care constă din aplicarea unui curent electric continuu în scopuri terapeutice. gala + agagos – care aduce) substanţă medicamentoasă sau alimentară care măreşte secreţia lactată. prezenţa galactozei în sânge. galactos – lapte + phorein – a duce) canalele excretoare prin care trece laptele. prin opoziţie cu cele preparate din substanţe chimice pure. gala + poiein – a face) elaborarea laptelui de către glanda mamară. acidul gama-aminobutiric. se spune despre medicamentele extrase din vegetale. prin scintigrafie.B. sub formă de lactoză.G G g. (gr. GALACTOGE GALACTOGOG GALACTOPOIEZĂ GALACTOREE GALACTOZĂ GALACTOURIE GALACTOZEMIE GALE IC care determină secreţia lactată. (gr. G. după Galenos. cauter al cărui vârf este încălzit prin pătrunderea unui curent electric de slabă tensiune dar de intensitate puternică. simbol pentru gram (gr. după medicul italian Luciano Galvani (1737-1798). GALACTOFOROMASTITĂ inflamaţia concomitentă a canalelor galactofore şi a glandei mamare. (gr. monozaharid benzoic izomer al glucozei. a treia literă a alfabetului grecesc. gramma). gala + ourein) eliminare de urină cu aspect lăptos. (gr. gala. GALACTOFOR GALACTOFORITĂ simbol pentru giga. prezent în lapte. evaluarea funcţiei cardiace.A. inflamaţia canalelor excretoare ale glandelor mamare.

gagglion – nod. cu structură similară GAMETOGE EZĂ GAMETOGO IE . înmulţire sexuată (prin unirea unui gamet mascul cu unul femel). unire). tumori. segment al membrului inferior cuprins între genunchi şi gleznă. (gr. ganglion nervos visceral prevertebral. perpetuare. înmulţire). există planogameţi. formate dintr-o aglomerare de celule limfoide. sin. mobili. gagglion – nod + ektome . tumoră benignă a ţesutului nervos simpatic. formaţiunea anatomică alcătuită din celule limfoide situată pe un vas limfatic. hiperglobulinemie. ansamblul globulinelor plasmatice cu mobilitate electroforetică minimă. celulele sexuale care participă la conjugaţie şi copulaţie. isogameţi. (gr.GAMIE GAMMAPATIE GA GLIECTOMIE GA GLIOCITOM GA GLIOGLIOM GA GLIOM GA GLIO GA GLIO CELIAC GA GLIO LIMFATIC GA GLIO ERVOS GA GLIO EUROM 237 . gamos – căsătorie. egali. spermatide şi spermatozoizi. imobili. gamos + goneia – producţie. cu ajutorul scintigrafiei. în faţa trunchiului celiac. boală care afectează numărul sau calitatea imunoglobulinelor din sânge. 1. ovocite şi ovule. tumoră a ganglionilor simpatici. circumscrise. la bărbat formarea succesivă de spermatogonii. spermatocite. situat la dreapta şi la stânga aortei. orice anomalie cantitativă sau calitativă a imunoglobulinelor plasmatice. anisogameţi.). ganglion) grup de celule nervoase situate în afara creierului şi măduvei spinării. dar cu evoluţie lentă. 3. enzimă a cărei dozare în sânge permite aprecierea funcţiei hepatice şi biliare. 2.ablaţie) ablaţia unui ganglion în scop de diagnostic sau curativ. parasimpatic etc. situată pe traiectul unui nerv. 2. la femeie. tumoră compusă din celule ganglionare şi celule gliale care pot suferi o transformare malignă. aplanogameţi. formarea gameţilor masculin şi feminin pornind de la celule germinative primordiale. formaţiune anatomică alcătuită din celule nervoase situată pe traiectul unui nerv (ex. formarea succesivă de ovogonii. unde gametul femel este mai mare (macrogamet). pereche. simpatic. tumoră constituită în special din celule ganglionare mature. abcese.GAMAE CEFALOGRAFIE GAMAGLOBULI E GAMAGLUTAMILTRA SFERAZĂ GAMAPATIE GAMBĂ GAMET diagnosticul leziunilor cerebrale hematoame. (gr. adesea calcificată şi chistică. gamos) în completarea altor cuvinte are sensul de reproducere. mici organe sferoide situate pe traiectul vaselor limfatice. ganglioni limfatici sunt organe limfopoetice şi centri de fagocitoză.. limfonodul. aglomerare de celule nervoase. gametes – soţ. iar cel mascul este mai mic (microgamet). celulă sexuală spermatozoid (mascul) şi ovulă (femel) care prin unire dau zigotul. 1. ganglion rahidian. (gr. (gr. neuniformi. macroglobulinemie. cu creşterea lentă şi în general benignă. cum ar fi: agamaglobulinemie..

ganglion voluminos şi senzitiv al trigemenului. prietenie) parazit al tubului digestiv reprezentat de forma larvară a unei insecte din familia Gasterophilidae. GA GRE Ă DE SPITAL GARGARISM GAROU GASSER GASSERECTOMIE GASTRALGIE GASTRI Ă GASTERECTOMIE GASTRITĂ GASTROCEL GASTRODI IE GASTRODISCOIDES GASTRODUODE AL GASTRODUODE ITĂ GASTROE TERITĂ GASTROEPIPLOIC GASTROFIL GASTROFRE IC GASTROMEGALIE GASTROPATIE GASTROPEXIE 238 . (gr. în formă de semilună. gaster + phylia – iubire. gastralgie. inflamaţia acută sau cronică a mucoasei gastrice şi a celei intestinale. (gr. hernie) hernia stomacului. iar în cea posterioară de disc. sin. ablaţia ganglionului Gasser. care parazitează în intestin la om şi porc. fiecare din substanţele de natură hormonală secretate de mucoasa gastrică şi duodenală. gaggraina – roadere. (gr. care parazitează la cabaline. practicată mai ales în cazurile de nevralgie facială rebelă. gaster + odyne . care se referă la stomac şi la diafragm. sin. gaster + discos + eides . (gr. care se referă la stomac şi la epiploon. mâncare) necroză a unei porţiuni mai mult sau mai puţin întinse caracterizat prin mortificarea şi putrefacţia ţesuturilor adiacente. legătură elastică servind la exercitarea unei compresii externe. este situat la vârful stâncii osului temporal. operaţie prin care stomacul este fixat de pereţii abdominali. cu scopul de a opri sau a se preveni hemoragia. gaster + kele – umflătură. fasciita necrozantă medicament lichid destinat spălării şi dezinfecţiei gurii şi faringelui. mărirea stomacului faţă de normal orice afecţiune a stomacului.asemănător) plathelmint din familia Paramphistomatidae cu partea superioară în formă de con. pe un membru. la care se leagă trei ramuri: nervul oftalmic. circulare. inflamaţia mucoasei gastrice şi a celei duodenale.durere) durere provocată de modificări patologice ale stomacului. care se referă la stomac şi la duoden. afecţiune inflamatorie şi distrofică a stomacului evoluând acut sau cronic. gaster. stimulează secreţia gastrică de acid clorhidric şi de pepsină. gastros – stomac + algos . nervul maxilar superior şi nervul mandibular. suferinţa stomacului manifestată prin dureri în regiunea epi şi mezogastrică. clasa Hexapoda. mai precis la nivelul antrului piloric. GA GLIOPLEGIE GA GRE Ă substanţă care împiedică în mod temporar transmiterea influxului nervos prin ganglionii vegetativi.durere). rezecţie operatorie parţială sau totală a stomacului.ganglionului simpatic. (gr. (gr.

ptoza (deplasarea) stomacului şi căderea lui. sutura stomacului. fizică şi mentală. examen vizual direct al interiorului stomacului cu ajutorul unui endoscop introdus prin esofag. cuprinse între două vertebre prin care ies nervii rahidieni din canalul vertebral. se foloseşte în tratament ca substituient de plasmă şi în farmacie ca agent solidifiant pentru prepararea ovulelor şi supozitoarelor. GATISM GATOS GAURA DE CO JUGARE GAURA ISCHIOPUBIA Ă GAURA OCCIPITALĂ GAURA OVALĂ GAUSS (CURBA) GAVAJ GAZDĂ GEL GELATI Ă 239 . curbă în formă de clopot. în condiţii naturale. face să comunice cavitatea craniană cu canalul rahidian. hipersecreţia de suc gastric care produce vomizări. hemoragie care are sediul în mucoasa stomacului. solubile în apă caldă. la dreapta şi la stânga. stare de decrepitudine profundă. delimitat în sus de cavitatea cotiloidă. deschiderea şi secţionarea stomacului. îngheţ) corp cu structură asemănătoare piftiei fiind un sistem coloidal uniform dispersat (lat. introducerea alimentelor în stomac cu ajutorul unui tub. care se referă la corpul stomacului şi la pilor. operaţie care constă în reducerea volumului unui stomac dilatat. (gr. casante. orificiu al etajului mijlociu al bazei craniului. termenul este folosit şi pentru slăbiciune intelectuală. în mod abuziv. deseori complicată cu escare de decubit. gelatio . alienaţi sau foarte bătrâni care prezintă incontinenţă sfincteriană. orificiul mare al osului iliac. inclusiv păsări sau artropode care. contracţia puternică a tunicii musculare a stomacului. întreţine sau adăposteşte un agent infecţios.piftie) holoproteină obţinută prin încălzirea la autoclav a colagenului animal. săpat în aripa mare a sfenoidului. fiecare din orificiile.GASTROPLEGIE GASTROPILORIC GASTROPLICATURARE GASTROPTOZĂ GASTRORAFIE GASTRORAGIE GASTROREE GASTROSCOPIE GASTROSPASM GASTROTOMIE GASTRULĂ paralizia pereţilor stomacului care conduc la ectazie accentuată. orificiu mare ovalar care traversează partea inferioară mediană a osului occipital. gastra.abdomen) stadiu de dezvoltare embrionar ce urmează celui de blastulă şi în timpul căruia se formează foiţele embrionare. indicând distribuţia normală probabilă a unui ansamblu de date. gelum – gheaţă. se spune despre un infirm sau un alienat cu incontinenţă de urină şi materii fecale. 2. 1. prezentată sub formă de foi translucide. în spatele găurii mari rotunde. a unor bolnavi paralizaţi. gastron . om sau altă fiinţă. prin plicaturarea peretelui său. (lat. datorată relaxării ligamentelor de fixare. înainte de pubis şi în spate de ischion.

care la rândul ei va da naştere la alta etc). care se referă sau se întinde la tot organismul. succesiunea ereditară dintre generaţii (una parentală care dă naştere unei noi generaţii. gel care se obţine din dizolvarea agar-agarului în apă. 2. generatio – reproducerea fiinţelor vii ). care se referă la studii privind ereditatea. 2. cuprinzând o substanţă medicamentoasă. produsul este folosit în chirurgie. patogen) 2. cu utilizări în mediile de cultură din microbiologie. generaţia poate fi compusă din organisme uni sau pluricelulare sau celule ale unui organism. ştiinţa eredităţii. obţinut prin încălzirea unei soluţii de gelatină îmbibată cu formol şi trombină. 1. se spune despre structuri sau despre formaţiuni în formă de genunchi sau unghiulare. Bordet-Gengou (cocobacilul). 1. totalitatea unor produşi de aceeaşi vârstă care rezultă din părinţi asemănători. gennan – a produce) particulă elementară dintr-un cromozom. care se referă la reproducere. funcţia de reproducere a fiinţelor. în anatomie. 1. care se referă la un gen. circulaţie generală.. GEMELAR GEMI AT . (lat. gelulele se dizolvă repede în sucul digestiv. fiecare din cele două gene ce ocupă locuri identice pe cromozomii omologi şi care determină caractere opuse. de origine (ex. sufix care are înţelesul de: a produce (ex. care se referă la gemeni. etiologie. 2. specialist în genetică. neurogen). 3. care este dublu sau dispus în perechi.GE GE Ă GE Ă ALELOMORFĂ GE ERAL GE ERAŢIE GE ERIC GE ETICĂ GE ETICIA GE EZĂ GE EZIC GE GOU GE IC GE ICULAT 240 . vorbind de o boală. agar-agar. 2. denumire (comună recunoscută internaţională) . ex. 1. capsulă constituită din două anvelope gelatinoase care se îmbucă una pe alta. de producere. (gr. origine. care se referă la gene. formată esenţial din acid dezoxiribonucleic şi care este responsabilă de transmiterea ereditară a unui caracter. anestezie generală. 1.GELATI A DE CHI A GELFOAM GELOZĂ GELULĂ sin. v. care este produs.. mod de formare. produs hemostatic cu aspect poros.

la specia umană genomul este format din 23 de cromozomi. sin. rotunjită. geneion + hyoides – asemănător literei Y) muşchi situat între bărbie şi osul limbii. cu aspect de pată clară. glossa . 2. situată în interiorul unui ţesut şi rezultând dintr-un proces patologic. geneion – bărbie + glotta. când aceasta se află în extensie maximă. care se referă la organele genitale şi la coapsă. ramură a gerontologiei care se ocupă cu studiul aspectelor fiziopatologice ale vârstei înaintate. sin.limbă) denumirea unui muşchi care se găseşte între bărbie şi limbă. (gr. (gr. cavitate bine delimitată. (lat. poate fi de origine traumatică. ca urmare a pervertirii gustului. caracterizată prin prezenţa unui unghi deschis înainte. toxicoza de gestaţie. format de gambă şi coapsă. studiul bătrâneţii sub toate aspectele. adevărat. 1. aceste celule având două genotipuri. GE OTIP GE U RECURBATUM GE U VALGUM GE UI GEODĂ GEOFAGIE GERIATRIE GERME GERMI AL(GERMI ATIV) care se află la originea unei proliferări celulare. (lat.GE IOGLOS GE IOHIOID GE IOPLASTIE GE ITAL GE ITOCRURAL GE OM (gr. cu proeminarea genunchiului înăuntru. parte care constituie punctul de plecare în dezvoltarea oricărui organism. cavitate reală sau fictivă. deformare congenitală sau dobândită a genunchiului. interesând evoluţia sarcinii. infecţioasă sau congenitală. senilism. cifoză. ce apare pe imaginea radiologică a unui os. deformare a membrului inferior. gennan – a produce) ansamblul cromozomilor unui gamet al cărui număr este caracteristic pentru fiecare specie şi care sunt prezenţă într-un singur exemplar. (lat. modificări patologice care survin în cursul gestaţiei. născut. denumire dată perioadei de timp care se scurge din momentul fecundaţiei până la naştere. constând într-o incurbare cu concavitatea internă a coapsei şi a gambei. uscarea şi flascitatea pielii. umflătură). curbura coloanei vertebrale în regiunea dorsală formând o convexitate aparentă. genuinus – firesc din naştere) propriu. natural. gibbus – cocoaşă. 241 . consumul de pământ. rodnic) care se referă la reproducerea sexuată. ansamblul genelor conţinute în celulele unui organism şi care constituie patrimoniul său ereditar. idiopatic. genitalis – fecund. orice operaţie plastică efectuată la nivelul bărbiei. GERODERMIE GERO TISM GERO TOLOGIE GESTAŢIE GESTOZĂ GHIBOZITATE senilism caracterizat prin apariţia pe piele a ridurilor.

organ secretor cu structură şi funcţii diferenţiate.deschidere) dezvoltarea incompletă a tractusului genital femel. sin. gyne. care parazitează în intestinul subţire la porc. inflamaţia gingiei din cauze iritative. lambliază. pseudohermafroditism parţial la femeie care. partea îngroşată a mucoasei bucale care acoperă arcadele dentare.rât) nematod cu trompa prevăzută cu mai multe rânduri de cârlige recurbate spre înapoi.GIARDIA (LAMBLIA) GIARDIOZĂ protozoar intestinal care provoacă îmbolnăvirea de giardioză (lambliază). fiind prevăzut cu un mâner la fiecare extremitate. aderând intim la periostul maxilarelor şi care înconjoară pe dinafară coletul dinţilor. diaree sau constipaţie. gynaikos – femeie + a + tresis . gyne. cu apariţia de secreţie lactată. păstrându-şi caracterele genetice şi gonadice. se foloseşte în chirurgia osoasă. (gr. hemoragie la nivelul gingiilor. gyrhus . între cele două arcade sprâncenoase.rotund) denumire atribuită circumvoluţiunii cerebrală. (gr. fir de oţel ce comportă asperităţi fine pe toată lungimea. nucă) extremitatea liberă a penisului la mascul sau a clitorisului la femelă. hipofiza. fără limite bine definite. (gr. gigas + rhygchos . parazit trematod din familia Diplostomatidae care parazitează în căile biliare şi rumen la bovine. atât în lungime. gigas. sin. care provoacă mai ales la copii dureri abdominale. proeminenţă mediană largă. (gr. (gr. se spune despre un bărbat care prezintă unele caractere de tip feminin. gynaikos – femeie + logos) disciplină medicală care se ocupă cu studiul patologiei aparatului genital feminin. (lat. gyandrie). glans-dis – ghindă. (fr. cunoscută pentru proprietăţile sale tonifiante. retractile într-un gât mai subţire decât restul corpului. toxice sau infecţioase. medicament extras din rădăcinile plantei Aralia.mamelă) dezvoltarea excesivă a glandelor mamare la bărbat. prezintă trăsături sexuale secundare masculine.balama) sin. situată pe faţa externă a osului fronatal. gigglimos . procedeu de coloraţie a celulelor şi microorganismelor cu ajutorul unei soluţii Giemsa. gyne + mastos . şarnieră. gigantos . GIEMSA GIGA TISM GIGA TOCOTIL GIGA TORHI CUS GIGLI (FIERĂSTRĂUL) GI A DRIE GI ATREZIE GI ECOLOGIE GI ECOMASTIE GI GIE GI GIVITĂ GI GIVORAGIE GI GLIMĂ GI OID GI SE G GIRUS GLABELĂ GLA D GLA DA PITUITARĂ GLA DĂ 242 . anemie şi chiar tulburări nervoase. alună. (gr.uriaş) anomalie caracterizată prin dezvoltarea excesivă a scheletului. cât şi în lăţime care poate fi dată de tulburări endocrine hipofizare. boală parazitară determinată de un protozoar. (gr. articulaţie în formă de balama.

sin. diseminate pe aproape întreaga piele. glandă al cărei produs de excreţie antrenează liza celulelor secretoare. glanda mamară este o glandă apocrină. ceva mai consistent decât mucusul. glandele sebacee sunt glande holocrine. aminoacid care nu este indispensabil în alimentaţie. fân sau cuiburi de păsări. sin. glandă al cărei produs de secreţie este escretat în afară. care se referă la nevroglie. cu gust dulce. care protejează spermatozoizii şi favorizează trecerea în uter. participă la sinteza diferitelor glucide. ovi – albuş de ou) lichid transparent. în care se aplică un alt os. sub acţiunea enzimelor specifice. (gr. GLA DĂ ECRI Ă GLA DĂ HOLOCRI Ă GLA DĂ MEZOCRI Ă GLA DE VULVOVAGI ALE GLA DULAR GLAUCOM GLE Ă GLE OID GLERĂ GLERĂ CERVICALĂ GLEROS GLIAL GLICEMIE GLICERI Ă GLICEROL GLICIFAGUS GLICOCOL GLICOLIZĂ (GLUCOLIZĂ) (gr. glanda Bartholin care se referă la o glandă. glaykos – albastru-verzui) complex simptomatic ocular determinat de creşterea tensiunii intraoculare. conţinutul în glucoză al sângelui. pe seama glicogenului. asemănător albuşului de ou. GLICOGE GLICOGE EZĂ substanţă glucidică care constituie o formă importantă de rezervă de glucoză a organismului. secretat de unele mucoase. nume dat unei cavităţi articulare puţin adânci. mai ales din ficat. secreţia mucoasă alcalină a glandelor din colul uterin. fără să antreneze moartea celulelor învecinate. mai abundentă în timpul ovulaţiei. este tipul de glande sudoripare mici. 243 . combinat sub formă de esteri în lipide simple sau sub formă de glicerofosfaţi. glandă al cărei canal excretor se deschide printr-un por direct la suprafaţa pielii. clasa Arachnida care trăiesc pe grăunţele de cereale. se găseşte în ţesuturile vii. desfacerea glicogenului în organism. glaire – clar + lat. diminuă sub influenţa progesteronului şi a contraceptivelor care conţin acest hormon. filant. este prezent într-un număr mare de proteine. cavitate rotunjită a unui os. lichid clar. fiind sintetizat în organism. insecte din familia Tyroglyphidae.GLA DĂ APOCRI Ă glandă al cărei produs de secreţie este expulzat odată cu o parte a celulelor care se găsesc către partea terminală a canalului său secretor. glicerol. tărâţe. (fr. sinteza glucozei în celula vie. sub influenţa estrogenilor.liză) descompunerea. subprodus industrial la fabricarea săpunurilor. lichid siropos. glykys .dulce+ lysis .

glia – clei + omos – sălbatic. prin deficit congenital al unei enzime ce intervine în metabolismul glicogenului. glucozurie. elementul iniţial al nefronului. inflamaţia rinichilor şi a tubilor contorţi. coafat de o porţiune subţiată a tubului urinifer numită capsula Bowmann. excluzând albumina. având aspect de ghem rotunjit. nefropatie predominant glomerulară. în ţesuturi. GLICOLIPID GLICOPEXIE GLICOPROTEIDĂ GLICORAHIE GLICOSFI GOLIPID GLICOZURIE GLIOBLASTOM GLIOM GLOBI Ă GLOBOCEFAL GLOBUL GLOBULAR GLOBULI E GLOBULI EMIE GLOBULI URIE GLOBULOS GLOMERUL GLOMERUL RE AL GLOMERULO EFRITĂ GLOMERULO EFROZĂ GLOSALGIE GLOSI E GLOSITĂ 244 . particulă sau celulă liberă. prezenţa normală a globulinelor în serul sanguin. (lat. formată din ţesut nervos embrionar. de formă aproximativ sferică. lipid a cărui moleculă conţine un zahăr. orice tumoră dezvoltată pe seama nevrogliei.GLICOGE OLIZĂ GLICOGE OZĂ transformarea glicogenului în glucoză. globulinele serice reprezintă toate proteinele sângelui. la nivel hepatic sau muscular. durere localizată în limbă. care se referă la unele globule. care are formă de glob sau de globul. tumoră cerebrală malignă constituită prin proliferarea celulelor gliale nediferenţiate. prezenţa fiziologică a glucozei în lichidul cefalorahidian. fixarea şi depozitarea sub formă de glicogen. acestea pot transmite boala somnului (tripanosomiaza). denumire de ansamblu dată proteinelor care se deosebesc de albumine printr-o greutate moleculară mai mare. format dintr-un ghem de capilare arteriale. sub acţiunea enzimelor. afecţiune degenerativă amiloidă sau lipodă a ţesuturilor. (gr. sin. prezenţa anormală a glucozei în urină. orice afecţiune prin acumularea excesivă de glicogen în unul sau mai multe organe sau ţesuturi. sfingolipid a cărui moleculă conţine zaharuri. necopt). în raport cu creşterea glucozei în sânge. superficiale sau profunde. structură mică. proteină a cărei legătură cu hemul formează hemoglobina. glossina – limbă mică) insecte tabanide din clasa Hexapoda care au trompa în formă de limbă mică. prezenţa globulinelor în urină. mai ales globulele roşii. vierme nematod din familia Ancylostomatidae. heteroproteină formată dintr-o proteină şi un glucid. mai ales în ficat şi în muşchi. denumire generică pentru inflamaţii acute sau cronice. ale limbii. ca rezervă de glucoză. care parazitează la porc.

hidrogen şi oxigen. abr. gloytos . servind ca termen de referinţă pentru clasa glucidelor.P. (gr.. transaminază abundentă în ficat. se foloseşte în diagnosticul infarctului de miocard. T. creşte glicemia. în bot de iepure. cea mai răspândită hexoză din natură. glosalgie. sin. G. despicare longitudinală congenitală sau accindetală a limbii. ulcerare şi cicatrizare scleroasă. compusă din carbon. al glotei. având acţiune antagonistă faţă de insulină.P. durere localizată la limbă. GLUCOCORTICOSTEROID denumire de ansamblu pentru hormonii secretaţi de corticosuprarenală şi de omologii sintetici. căderea limbii în afara cavităţii bucale ca urmare a unei paralizii a limbii. 1. facultate care permite recunoaşterea unui obiect sau fapt prin unul din simţuri. structură complexă din citoplasma celulară. care apare la copil. glandă sau organ producător de gameţi. în cursul hepatitei. substanţă naturală sau sintetizată. hormon secretat de celulele alfa ale insulelor Langerhans din pancreas.G.şezut) care aparţine regiunii crupei şi a fesei. G. care are un rol important în pocesele de secreţie şi absorţie ale celulei. gnatos – falcă + stoma . deschizătură a laringelui care lasă să iasă aerul din plămâni şi serveşte la emiterea sunetelor vocale.GLOSODI IE GLOSOFARI GIA GLOSOPLEGIE GLOSOPTOZĂ GLOSOSCHISIS GLOTĂ GLOTIC GLUCAGO GLUCIDĂ sin. rumegătoare şi om în mucoasa gastrică.gură). GLUCOZĂ GLUTAMATOXALOACETATTRA SAMI AZA GLUTAMAT-PIRUVATTRA SAMI AZA GLUTE zahăr simplu. referitor la glotă.T. GLUTEUS G ATOSCHIZIS G ATOSTOMA G OZIE GODEU GOLGI (APARATUL) GOMĂ GO ADĂ 245 . deosebit de abundentă în miocard. care parazitează la porc. trece în sânge la valori mult peste normal.O. provocând scaune diareice grăsoase şi o stare gravă de denutriţie. în care valoarea ei în sânge creşte. intoleranţa la gluten (maladia celiacă şi celiakie sau sprue nostras) este o afecţiune a intestinului subţire. având acţiune asemănătoare cu aceea a cortizonului. abr. parazit din familia Gnathostomatidae. de unde. glanda sexuală embrionară înainte de diferenţierea ei morfologică în ovar sau testicul. despicarea mediană a maxilarului superior. transaminază foarte activă. care se referă la limbă şi faringe concomitent.T. care evoluează către ramolisment. paralizia limbii. (gr. cu buze aparente formate din alungirea cuticulei. clasa Nematoda.. amestec de proteine prezent în făina de cereale. nodul patologic de natură infecţioasă. 2.. amprentă produsă prin apăsarea cu degetul pe pielea infiltrată cu edem.

(gr. GO DII GO GILO EMA GO OCOC GO OCOCIE GO OREE G. reprezentând o elaborare secretorie celulară. înregistrare etc.P. instrument pentru măsurarea amplorii unghiurilor pe care le formează articulaţiile în cursul diferitelor mişcări. tensiunea arterială.T.T. celulă conţinând granulaţii în citoplasmă. tumefiere şi limitarea flexiei. glutamat-oxaloacetat-transaminază. 2. termen care descrie un bolnav imobilizat la pat. blenoragie. formă de epilepsie caracterizată prin convulsii tonice şi clonice. ansamblul manifestărilor morbide produse de prezenţa gonococului în organism. comportând o primă colorare cu violet de genţiana (microbii care reţin această culoare sunt cunoscuţi ca fiind gram pozitivi). foaie pe care se înregistrează zilnic temperatura. în cuvinte compuse dă semnificaţia de: înscriere. eisseria gonorrheae. GRABATAR GRAFIC . afecţiune în care se constată creşterea peste valorile normale a granulocitelor din sânge. ale unui bolnav. 2. 1. sin.GRAFIE GRAM (COLORAŢIA) GRAM. în cadrul coloraţiei gram să păstreze colorantul bazic. apoi colorarea cu fuxină (gram negativi). bacterie ce produce blenoragia (gonoreea) la om. alge care trăiesc în simbioză cu ciuperci formând împreună licheni.O. în medicina clinică. abr. G. celulă sexuală în stadiul iniţial al dezvoltării. artrita genunchiului. capră şi bovine. sin.EGATIVI GRAM-POZITIVI GRA D MAL GRA ULE GRA ULOCIT GRA ULOCITOPE IE GRA ULOCITOZĂ 246 . abr. boală venerică transmisibilă pe cale sexuală. metodă de coloraţie uzuală a bacteriilor. manifestată prin scurgeri uretrale.. nema . uretrită gonocoasă. particule intercelulare mici.GO ADOTROFI Ă GO ADOTROP GO ARTRITĂ GO ARTROZĂ GO IE GO IOMETRU hormon care acţionează asupra dezvoltării şi activităţii glandelor sexuale. artroza genunchiului ce se manifestă prin dureri. oaie. după numele medicului Gram Henry (1853-1938). urmată de o decolorare cu alcool-acetonă. care parazitează în mucoasa esofagienă la porc. caracterul unor microbi ca în cadrul coloraţiei gram să piardă în cursul decolorării colorantul bazic.. caracterul unor microbi ca. spori ai unor bacterii. care acţionează asupra glandelor sexuale. glutamat-piruvat-transaminază. scăderea numărului de leucocite granulare din sânge. formă de condiţionare a pulberilor medicamentoase. goggylos – rotund.fir) nematod din familia Telaziidae cu aspect de fir rotund. 1. pulsul etc.

în formă de jgheab având o anumită consistenţă. greben – spinare la animale) regiune anatomică care are ca bază apofizele spinoase ale primelor vertebre dorsale şi cartilajele spetelor. denumire desuetă pentru litiaza renală. 1. metodă terapeutică în care se utilizează o pulbere foarte fină într-o suspensie administrată pentru a stimula leucocitoza. cordon fibromuscular care se întinde de la testicul până la scrot la fetus. gourme – scursoare abundentă) boală infectocontagioasă. graphis – daltă de scris) partea de ţesut. sunet gutural. care se referă la gust.podagră) boală provocată prin depunerea acidului uric la încheieturi şi manifestată prin umflături dureroase ale acestora. (sârb. ca mijloc de depistare a fenilcetonuriei. caracterizată prin febră şi alterarea stării generale. calitatea gustativă proprie unui produs alimentar. cu localizare în aparatul respirator. mai ales atunci când calculii sunt foarte mici. (fr. transplantate în altă regiune faţă de locul unde a fost recoltat. în perioada când testiculele sunt reţinute în cavitatea abdominală. bază purinică în componenţa ARN şi ADN. utilizată la repunerea fracturilor pentru a imobiliza capetele osoase. 1. (lat. care este emis de gât. (lat. fragment de ţesut viu. (ger. tuse guturală. gutta . (gr. gouttier – gheab. orice afecţiune inflamatorie cronică având caracteristica formării de granuloame sau mase cu aspect tumoral. produsă de un streptococ. amputaţia coapsei deasupra genunchiului. greifen – a apuca. cauzată de mai multe tipuri de virusuri. caracterizată prin jetaj abundent. simţul care permite perceperea savorii. gutiera esofagienă) 2. cu conservarea rotulei care se fixează pe suprafaţa secţiunii femurale. (fr. care afectează caii tineri.GRA ULOM GRA ULOMATOZĂ GRA ULOTERAPIE GRAVELĂ GREBĂ (GREABĂ ) GREFĂ GREFO GRILAJ COSTAL GRIPĂ GRITTI (AMPUTAŢIA) GRUP SA GUI GUA I Ă GUBER ACULUM TESTIS GURMĂ GUST GUSTATIV GUŞĂ GUTĂ GUTHRIE (PROBA) GUTIERĂ GUTURAL pseudotumoare inflamatorie constituită dintr-un ţesut conjunctiv de granulaţie. 247 . aproape totdeauna epidemică. 2. guttur – gâtlej) creşterea în volum a glandei tiroide. cercetarea fenilalaninei în sânge. piesă confecţionată din diferite materiale. fiecare categorie aparţinând unui sistem bine definit. categorie în care se situează fiecare persoană după varietatea aglutinogenelor din sângele său. canal deschis) în formă de jgeab anatomic (ex. ex. organ sau material străin care se introduce în operaţia de grefă. ansamblu coastelor ce formează pereţii laterali ai cutiei toracice. care îi sunt proprii. a prinde) boală infecţioasă foarte contagioasă. sau materiale diferite suportate de organism implantate pentru a reface părţi din organism sau de a stimula organismul.

(gr. animale sau plante. HABILITAT HABITAT HABITUAL HABRO EMA HAEMOPHILUS I FLLUE ZAE HAGEMA (FACTORUL) HALE Ă HALISTEREZĂ HALOGE HALOU HALSTED (OPERAŢIA) HALUCI AT HALUCI AŢIE HALUS RIGIDUS 248 . 2. respiraţie neplăcut mirositoare. factorii coagulării. datorată în general artrozei articulaţiei metatarso-falangiene. clor. cură chirurgicală a cancerului de sân prin exereza totală a glandei mamare. 1. acordat unor persoane care au dreptul de a ţine cursuri universitare. sin. v. a muşchilor pectorali şi a ganglionilor axilari. pentru oameni. cerc roşiatic care înconjură o zonă inflamată a pielii. habros – iritant + nema – fir subţire) parazit nematod din familia Spiruridae care parazitează. faţă de care bolnavul nu are atitudine critică şi care poate fi generatoare de delir. elemente chimice din grupul halogenilor: flour. teritoriu locuit de oameni. fiecare din cele două fascicule subţiri de substanţă albă nervoasă. 1. de o parte şi de alta a ei.aptitudine) titlu legal în anumite ţări. HABE ULA simbol chimic pentru hidrogen simbol pentru oră. în stomac la cabaline. de locuit. (gr. obişnuit. specie de Haemophilus întâlnită în tractul respirator. frecvent. limitarea flexiei şi extensiei degetului mare de la picior. ansamblul condiţiilor de trai. aer care iese din plămâni prin expiraţie. care vor depune larvele pe pielea cabalinelor. spolierea oaselor de sărurile minerale. brom şi iod. 2. generic. în forma sa adultă. zonă circulară roşie în jurul leziunilor variolice. virusul care produce gripa (în trecut. numită şi influenţă).H H h. care pleacă din epifiza cerebrală. se mai numesc şi pedunculi ai epifizei. care este afectat de halucinaţii. percepţie fără obiect. hiotop. împreună cu mediul înconjurător. unde produce ouă care sunt eliminate în mediul extern. decalcifierea oaselor. sin. habilitas . unde sunt consumate de larvele unor muşte şi ajung astfel în corpul muştelor.

persoană cu posibilităţi reduse de a îndeplini a activitate profesională. sin celula LE. provenită din proliferarea elementelor normale ale pielii sau a ţesutului embrionar. ca şi marihuana şi kif. bacil gram pozitiv. 2. tumoră care seamănă cu un neg. canale anastomozate ce constituie o reţea în interiorul ţesutului osos compact al diafizei unui os.A. (gr. imagini radiografice ale şanţurilor transversale care separă boselurile colonului. grupare atomică care permite unei molecule de toxină să se fixeze pe ţesuturi. HAMARTOM 1.V. haptein – a atinge. cu încălecarea eventuală a degetului al doilea. linii de creştere. abr. tumoră provenită din hiperplazia celulelor nevice sau din dezvoltarea ţesutului tumoral într-o regiune în care nu se găseşte în mod normal. bazat pe studiul fixării triiodotironinei marcate cu iod radioactiv. apariţia celulelor LE. devierea către marginea internă a piciorului a degetului mare. 1. a se uni) substanţă care intră în componenţa antigenului şi care are capacitatea de a se uni cu anticorpii. gameţii sunt haploizi. HAMAMELIS VIRGI IA A arbust din familia Hamamelidaceae.HALUS VALGUS HALUS VARUS devierea către marginea externă a piciorului a degetului mare. reacţia de floculare cu cefalin-colesterol pentru diagnosticul diferenţial al unor leziuni hepatice. cu măduva osoasă sau cu o suspensie de leucocite ale unui subiect sănătos. linie clară separând o nişă gastrică din peretele sănătos al stomacului. datorate unei insuficienţe sau unei diminuări a capacităţilor fizice sau mentale. HAVERS (CA ALELE) 249 . substanţă extrasă din cânepa indiană. în radiologie. de către proteinele specifice din plasmă. îndepărtat astfel de celelante degete. agentul leprei umane. nivelul de fixare fiind în funcţie de gradul de saturaţie cu hormoni tiroidieni ai acestor proteine. canabis. virusul hepatitei A. celulă care nu posedă decât un exemplar din fiecare cromozom al speciei. în urma amestecului plasmei unui bolnav suferind de lupus eritematos acut. cânepa indiană. acidorezistent. test pentru evaluarea funcţiei tiroidiene. este pozitivă în icterele din hepatită sau ciroză. sin. 2. instrument metalic utilizat pentru spălătura sinusului maxilar. HAMOLSKY (TESTUL) HAMPTO (LI IA) HA DICAPAT HA GER (REACŢIA) HA SE (BACILUL) HAPLOID HAPTE Ă HAPTOFOR HARGRAVES (CELULA) HARRIS (LI IILE) HARTMA (CA ULA) HASERICK (TESTUL) HAŞIŞ HAUSTRAŢII H. negativă în icterele prin retenţie.

abr. v. H. sin. Hb. tendinţă de a căuta plăcerea. DILATATOARE) HEGAR (SEM UL) HEI E-MEDI (BOALA) HEI Z (CORPII) HELICOBACTER PYLORI HELICOIDAL HELIODERMITĂ HELIX HELLER (DEME ŢĂ I FA TILĂ) HELMI TIC 250 . abr. repliu proeminent. H. referitor la helminţi. hemoglobină. de a evita ceea ce este dezagreabil. abr.S. în formă de semicerc.G. pentru gonadotropina corionică formula chimică pentru acidul clorhidric. pentru oxihemoglobină. H. formă clinică a schizofreniei. caracteristice pentru artroză.D. poliomielita anterioară acută.G. hemoglobină globulară medie. comportament pueril caricatural cu tendinţe la acte antisociale. se observă în diverse intoxicaţii (cu anilină. vizibili în globulele roşii. puţin numeroşi. virusul hepatitei B antigen care este pozitiv în momentul unei infecţii cu virusul hepatitei B.V. abr. nitrat şi clorat de sodiu). sângele normal coagulează în 8-13 minute. psihoză dezintegrativă. nodozităţi dure.G. hepatita D. orice afectare cutanată produsă de expunere prelungită la razele solare. HEBEFRE IE HEBERDE ( ODULII) HABETUDI E HEDO ISM HEGAR (BUJII. abr.M.C.HAYEM (METODA) determinarea timpului de coagulare. corpusculi rotunjiţi. tije metalice pentru dilatarea colului uterin sau a rectului.S. bacterie izolată în 1983 din biopsii gastrice ale bolnavilor suferind de gastrită cronică sau ulcer gastroduodenal. Hight Density Lipoprotids. de la conchie până în partea superioară a lobului. seria completă are calibre de la 2 la 30 mm. mărginind pavilionul urechii. este un semn precoce de sarcină.21). mai ales după o coloraţie vitală. Hb. naftalină.B. lipoproteine cu densitate mare (1. H.C. ramolirea istmului uterin percepută la tuşeul vaginal combinat cu palparea abdominală. efectuată cu sânge prelevat prin puncţia venoasă şi pus în două tuburi care se aşează în etuvă.D. HCl H.O2 H. sin. corpul şi colul părând a fi independente unul de altul. Hb. virusul hepatitei C. localizate pe faţa dorsală a articulaţiilor interfalangiene distale.A.0631.V. nefixate.L. la interval de un milimetru. stare de abrutizare intelectuală totală în urma unui şoc emotiv sau în raport cu o confuzie mentală. în formă de spirală.

care dă culoarea roşie şi care conţine fier. vomă cu sânge provenit din leziuni ale tractului digestiv. forma adultă a insectei atacă animalele la păşune. hematoglobinometru. care rezultă din sânge şi care face să crească numărul globulelor roşii din sânge. eritrocit. substanţă derivată din hemoglobină cu aspect de cristale microscopice de culoare roşie. aparat pentru stabilirea gradului de diluţie sau concentrare a sângelui. ramură a biologiei şi patologiei. dezvoltarea de multiple hemangioame în diverse organe şi ţesuturi. sin. revărsare de sânge într-o articulaţie. sin. (gr. 2. formă chimică de hem în care atomul de fier este oxidat. 2. HEMAGLUTI I Ă HEMA GIOM HEMA GIOMATOZĂ HEMARTROZĂ HEMATEMEZĂ HEMATIE HEMATIMETRU HEMATI Ă HEMATI EMIE HEMATOBIA HEMATOCEL HEMATOCRIT HEMATODERMIE HEMATOFAG HEMATOGE HEMATOGO IE HEMATOFORMATOR HEMATOIDI Ă HEMATOLOGIE 251 . survine în unele sindroame hemolitice. mic recipient. orice manifestare cutanată corelată cu o boală de sânge (leucemie) sau boli ale organelor hematopoetice. pentru a permite numărarea la microscop a globulelor roşii pe unitate de volum. (h)elminthio . 2. colecţie de sânge în scrot sau. cel mai des de cauză traumatică. 2. în fundul de sac Douglas. care este produs de sânge. substanţe care au capacitatea de a mări cantitatea de sânge. 1. prezenţa de hematină în plasmă. tumoră benignă constituită din vase neoformate şi dilatate. aglutinarea eritrocitelor din sânge sub acţiunea aglutininelor specifice. aglutinarea unei suspensii de extracte bacteriene absorbite pe hematii de către serul unui convalescent-ca test de diagnostic. gradat. la femeie. clasa Hexapoda. globul roşu. 1. 1. a celulelor sanguine sau a precursorilor acestora. orice tumoră formată prin acumulare de sânge.puternic) parazit din Stomoxidinae. (h)aima + bia . pe o lamă de sticlă cu careiaj. poate apare în sânge în unele stări patologice precum anemia pernicioasă. de obicei malignă. formarea eritrocitelor şi leucocitelor în organism. organ care are capacitatea de a produce elemente figurate ale sângelui. 1. care se ocupă de morfofiziopatologia sângelui şi a organelor hematopoietice.HELMI ŢI HEM HEMAGLUTI ARE (gr. anticorpi care produc aglutinarea hematiilor. metodă pentru determinarea masei eritrocitare într-un volum dat de sânge. care se hrăneşte cu sânge. fracţiune neproteinică a hemoglobinei. arată de obicei o proliferare.vierme) nume generic folosit pentru paraziţii (viermii) intestinali.

diminuarea importantă a acuităţii vizuale. în special în semiobscuritate. larg răspândit la plantele superioare. atrofie unilaterală. tumoră malignă dezvoltată pe seama celulelor limfoide sau reticulare. necopt. (h)aima + omos –crud. slăbirea pe jumătate a capacităţii de a mirosi. leucocite. prezenţa în urină a sângelui provenit din aparatul urinar. abolirea sensibilităţii la o jumătate a corpului (în sens longitudinal). orice parazit care trăieşte în sânge. HEMATOMETRIE HEMATOMIELIE HEMATO EFROZĂ HEMATOPI US HEMATOPOIETI Ă HEMATOPOIEZĂ HEMATOPORFIRI Ă HEMATOSALPI X HEMATOSARCOM HEMATOZĂ HEMATOZOAR HEMATOTOXICOZĂ HEMATOZOAR HEMATURIE HEMERALOPIE HEMIALGIE HEMIA ESTEZIE HEMIA OPSIE HEMIA OSMIE HEMIATROFIE HEMICELULOZĂ HEMICOLECTOMIE 252 . prin care sângele se încarcă cu oxigen şi se debarasează de o parte din anhidrida carbonică. sălbatic) acumulare pseudoumorală de sânge extravazat adesea ca urmare a unui traumatism sau inflamaţii hemoragice. scăderea sau pierderea completă a vederii la o jumătate din câmpul vizual al unui ochi sau al ambilor. care antrenează tulburări în formarea hemoglobinei care are ca rezultat apariţia afecţiunii denumite generic porfirie sau hematoporfirie. trombocite) în organele hematopoietice. polizaharid complex. limfocite. în particular protozoarul parazit responsabil de paludism. hemoragie în interiorul rinichiului care duce la eliminarea de sânge prin urină. la lumină redusă. retenţia de sânge menstrual în uter. acumulare de sânge în trompa uterină. 1. bovine şi suine. schimburile gazoase dintre aer şi sânge la nivelul plămânilor. substanţă de culoare roşie rezultată din modificarea hematinei prin eliberarea fierului. procesul de formare şi de maturaţie a elementelor figurate ale sângelui (hematii. dar evoluând rapid spre diseminare. rezecţia colonului drept sau stâng. leziuni ale aparatului hematoformator prin acţiunea unor toxine. parazit din familia Haematopinididae care parazitează pe ecvidee. substanţă secretată probabil de rinichi sub influenţa hipoxiei şi care excită funcţiile hematopoietice ale măduvei oaselor. tulburări de metabolism ale nucleului pirolic. durere care cuprinde jumătatea corpului. hemoragie în măduva spinării. 2. la început bine circumscrisă. incapacitatea de a sesiza un miros pe o nară.HEMATOM (gr. parazit care trăieşte în sânge.

ridicarea temperaturii corpului care se observă pe partea paralizată la bolnavii cu hemiplegie. cultura . clorom. (h)aima + lat. frisoane după consumul alimentelor. mişcări coreiforme observate la jumătatea corpului. (gr. proces prin care o glandă endocrină devarsă hormonul său direct în curentul sanguin. HEMITERMIE HEMITORACE HEMOASPIRAŢIE HEMOBLAST HEMOBLASTOZĂ HEMOCITOLIZĂ HEMOCITOMETRU HEMOCLAZIE HEMOCO CE TRAŢIE HEMOCRI IE HEMOCROMATOZĂ HEMOCULTURĂ HEMODIALIZĂ HEMOFIL HEMOFILIE 253 . tulburare a metabolismului fierului.cultivare) însămânţarea unui mediu de cultură pentru microbi cu sânge. a unei jumătăţi laterale a celei de a cincea vertebre lombare cu partea corespunzătoare a sacrului. aparat utilizat pentru a număra elementele figurate din sânge. eritroblastoze. limfosarcom. pentru identificarea lor. urticarie. pneumoleucoze. paralizie uşoară a unei jumătăţi a corpului (în plan sagital). asociată cu paralizia omolaterală a unor nervi cranieni. paralizie flască sau spastică a unei jumătăţi de corp.HEMICLO IE HEMICOREE HEMIHIDROZĂ HEMIPAREZĂ HEMIPLEGIE HEMIPROSTATECTOMIE HEMISACRALIZARE mişcări mioclonice care cuprind jumătate de corp. creşterea volumului eritrocitelor pe unitatea de volum de sânge precum şi raportat la volumul sanguin total. aspirarea continuă a sângelui dintr-un câmp oprator printr-un aspirator mecanic. termen care desemnează un dezechilibru care apare în compoziţia sângelui caracterizat printr-o micşorare a presiunii sanguine. suferind de hemofilie. apare uneori înaintea atacurilor de astm. afecţiune proliferativă a sistemului de formare a sângelui caracterizată prin tumefierea organeleor hematoformatoare ca în leucoze. limfogranulomatoză. ablaţia chirurgicală a unei jumătăţi laterale a prostatei. distrugerea globulelor sanguine. sindrom hemoragic datorat deficienţei sau lipsei unuia dintre factorii tromboplastinici antihemofilici şi caracterizat prin hemoragii grave şi prelungite produse de unele traumatisme. elementul celular premergător eritrocitului. în scopul înmulţirii eventualilor microbi care sar găsi în sânge. mielom. anomalie caracterizată prin sudarea. hipersecreţie a transpiraţiei pe o jumătate a corpului. caracteristică prin depunere de pigment hemosiderinic în diferite organe. creşterea coagulabilităţii sângelui. leucopenie. denumire dată fenomenului de trecere a sângelui printr-o membrană semipermeabilă. mai mult sau mai puţin completă. etc. jumătatea stângă sau dreaptă a toracelui.

însoţită sau nu de tuse. afecţiune ereditară datorată prezenţei uneia sau mai multor hemoglobine anormale la indivizi homo-. care parazitează la păsări în sânge şi celulele epiteliale. lipitoare din subclasa Hirudineae introdusă odată cu adăparea în tubul digestiv la cabaline sau bovine. întâlnit la vertebrate. fenomenul de distrugere a globulelor roşii cu eliberarea hemoglobinei. revărsat sanguin în cavitatea peritoneală. care parazitează la rumegătoare în abomas. stare varicoasă a venelor hemoroidale externe determinând apariţia unei tumefieri dureroase şi uneori sângerânde la anus. eliminarea pe gură de sânge aerat. mai des de origine bacteriană. respectiv ale sistemului hematopoietic. roşu. înzestrată cu proprietatea de a liza hematiile. nume generic dat tuturor afecţiunilor sângelui. HEMOPATIE HEMOPERICARD HEMOPERITO EU HEMOPIS HEMOPOIETI Ă HEMOPROTEUS HEMOPTIZIE HEMOROIDECTOMIE HEMOROIZI HEMOSIDERI Ă HEMOSIDEROZĂ HEMOSPORID 254 . substanţă produsă de organism după hemoragii mari care are proprietatea de a stimula producerea eritrocitelor. hemoragie în interiorul globului ocular. nematod hematofag din familia Trichostongilidae care posedă două papile cervicale laterale în formă de dinţi. ansamblul de examene hematologice care cuprinde numărătoarea de globule roşii şi albe. care distruge hematii. pigment roşu conţinut în hematii. prezenţa de hemoglobină liberă în urină. sporozoar din familia Haemoprotidae. îndepărtarea pe cale chirurgicală a hemoroizilor. pigment feric de rezervă intrând în ciclul de sinteză sau de degradare a moleculei de hemoglobină. administrare îndelungată de fier. substanţă toxică. protozoar coccidiomorf parazit al globulelor roşii. a cărei culoare devine brună.HEMOFILTRARE HEMOFLAMIE HEMOGE IE HEMOGLOBI Ă HEMOGLOBI OPATIE HEMOGLOBI URIE HEMOGRAMĂ HEMOLITIC HEMOLIZĂ HEMOLIZI Ă HEMO CHUS procedeu terapeutic prin care se pot înlătura din organism substanţe care nu mai pot fi eliminate. fiind o heteroproteină formată dintr-o proteină (globina) şi un fragment neproteic (hemul).sau dublu heterozigoţi. revărsat sanguin în cavitatea pericardică. dirijaţi înapoi. termen generic utilizat pentru a denumi anumite afecţiuni ale sângelui. depunerea de hemosiderină în diferite ţesuturi în anemii hemolitice. care se fixează pe mucoasa faringiană sau esofagiană dând naştere la tulburări grave. hetero.

lapte. substanţă capabilă să oprească hemoragia. care se referă la hemostază. ceea ce comportă: a) vasoconstricţie. al cărui înveliş îl împrumută. în special prin injecţii cu seringi nesterilizate şi material infectat. 2. salate. care inhibă formarea şi acţiunea tromboplastinei şi a trombinei.HEMOSPERMIE HEMOSTATIC HEMOSTAZĂ prezenţa sângelui în spermă emisă în momentul ejaculării. HEPATOPATIE nume generic pentru bolile ficatului. b) formarea cheagului plachetar. cel mai des prin apă. cauzată de o inflamaţie a prostatei sau veziculelor seminale. ansamblu fenomenelor fiziologice responsabile de oprirea unei hemoragii. întreruperea unei hemoragii prin mijloace fizice sau chimice. constituită din celule asemănătoare celulelor primitive ale parenchimului hepatic. rezecţia unei părţi din ficat. care se referă la ficat. hepatită datorată unui virus defectiv. formă de hepatită virală transmisă pe cale orală. formă de hepatită virală al cărei agent etiologic se transmite prin sânge şi alte lichide organice (salivă. precum şi pe cale sexuală. 1. creşterea în volum a ficatului. modificarea patologică a ţesutului pulmonar în cursul evoluţiei unei pneumonii luând aspectul şi consistenţa ficatului. stridii. substanţă anticoagulantă cu acţiune puternică şi rapidă. 255 . c) coagularea. 1. tumoră malignă hepatică ce survine mai ales la copil. spermă). tumoare hepatică. 2. formă de hepatită virală apropiată hepatitei B. care este produs de ficat. a cărui replicare este condiţionată de prezenţa virusului hepatitei B. prezenţa şi concentraţia de heparină în sânge. incubaţia fiind de peste şase săptămâni. al cărei agent etiologic se transmite pe cale sanguină. HEMOTORAX HE LE (A SA) HEPARI Ă HEPARI EMIE HEPARI IZARE HEPATECTOMIE HEPATIC HEPATITĂ HEPATITA A HEPATITA B HEPATITA C HEPATITA D HEPATIZAŢIE HEPATOBLASTOM HEPATOCIT HEPATOGE HEPATOM HEPATOMEGALIE HEPATORE AL HEPATOSPLE OMEGALIE creşterea în volum a ficatului şi a splinei. de cele mai multe ori de origine virotică. amestecul sângelui cu heparină pentru împiedicarea coagulării. afecţiune inflamatorie a ficatului. evoluează rapid letal. ceea ce se referă la ficat şi la rinichi. celulă hepatică. revărsat sanguin în cavitatea pleurală. evoluând acut sau cronic. structură anatomică a nefronului. spre vindecare sau spre ciroză.

HERMAFRODITISM HER IA LI IEI ALBE HER IA TREITZ HER IE HER IE CRURALĂ HER IE OMBILICALĂ HER IE STRA GULATĂ HEROI Ă HERPES HERTER (BOALA) HERXHEIMER (JÄRICH) HESPERA OPIE HETERACHIS HETEROAGLUTI ARE HETEROA TICORPI HETEROCROMIE HETEROCROMOZOM 256 . cu descărcarea din bacteriile omorâte a unei cantităţi foarte crescute de enzime care pot deveni toxice. este un analgezic şi un hipnotic puternic. coeficient de transmitere. adică care este contribuţia bazei genetice şi care este participarea mediului când se apreciază un caracter. mai mult sau mai puţin subit. coloraţia diferită a celor două irisuri. herniere retroperitoneală a unei anse intestinale prin hiatusul Winslow. hernie complicată. cota cu care contribuie genotipul la exprimarea unui fenotip. partea aeriană a unei plante erbacee. boala celiacă. hernierea unei anse intestinale la nivelul ombilicului. anticorpi capabili să reacţioneze cu un antigen care provine de la o specie diferită. diminuarea capacităţii de a vedea în amurg în semiîntuneric. vizibilă sub arcada crurală şi putând ajunge să se etaleze pe faţa internă a rădăcinii coapsei. hernia unui segment intestinal printre fibrele încrucişate ale liniei albe. căderea ficatului datorită relaxării ligamentelor de fixare. coloraţia în culori diferite a unor componente care în mod normal nu ar trebui să fie monocrome. 2. coeficient de ereditate.HEPATOPEXIE HEPATOPTOZĂ HEPATOPROTECTOARE HERBA HERITABILITATE fixarea chirurgicală a ficatului la peretele abdominal. prin constricţia fermă şi permanentă a conţinutului său. devenind apt să fecundeze şi să fie fecundat. reacţia Herxheimer (Järich). în oftalmologie. substanţe care au capacitatea de a proteja celula hepatică şi de a ajuta la regenerarea ei. mai activ decât morfina. derivat de opium care se prezintă ca o pulbere albă şi amară. în jurul nasului sau organelor genitale (herpes genital). ieşirea sub învelişurile organismului a unuia sau mai multor viscere printr-un orificiu creat în peretele conţinătorului. boală de piele datorată virusului herpetic manifestată prin apariţia de erupţii veziculare (băşicuţe) grupate. termen utilizat pentru cromozomii sexului X şi Y care nu sunt omologi. sin. capacitatea unui ser de a aglutina celule aparţinând unui animal din altă specie. hernierea unui segment intestinal prin inelul crural. prezenţa simultană la un individ a organelor genitale masculine şi feminine. care poate transmite histomonoza. apare la administrarea în doze foarte mari a unui antibiotic. localizate mai ales pe mucoasa buzelor (herpes labial). parazit nematod din familia Heterachidae care parazitează în intestinul găinii. 1. sin.

care este constituit din elemente diferite. dar cu aceeaşi localizare. glicoproteine. infuzor care are cilii repartizaţi pe tot corpul având cili adorali mai dezvoltaţi decât pe restul corpului. denumit gazdă intermediară. premolari şi molari. compus glucidic care se desface prin hidroliză în una sau mai multe oze şi o substanţă neglucidică. care ia naştere într-un loc anormal. 1. având atracţie sexuală pentru persoane de sex opus. animale care în mod normal îşi schimbă temperatura corpului după cea a mediului ambiant. 2.HETERODO TE HETERODROM HETEROGAMIE mamifere care au dinţi diferenţiaţi în incisivi canini. altul la stânga planului median elemente neoformate care diferă de ţesutul care le-a generat. la electrocardiografie. se deosebesc între ei morfologic şi fiziologic. arată o excitaţie care nu urmează căile obişnuite. 2. iar cea larvară la alt animal diferit ca specie. termen atribuit unui parazit care în stadiul de adult se găseşte la un animal. se spune despre celula sau individul care are în cromozomii săi omologi două gene diferite. denumit gazdă definitivă. o excitaţie născută în afara nodulului sinusal sau a unui ritm a cărui comandă nu este sinusală. compuşi organici formaţi din proteine asociate cu o substanţă neprotidică. cromoproteine. termen care exprimă superioritatea hibrizilor din prima generaţie comparativ cu formele parentale. gametul femel este mai mare şi imobil. termen utilizat pentru a evidenţia faptul că cei doi gameţi nu sunt egali. amplasarea anormală a unor componente ale organismului sau ale unor ţesuturi. serul antirujetic este preparat pe cal şi se administrază la porc). cu forme diferite. termen utilizat pentru a evdenţia că donatorul de la care se recoltează materialul este dintr-o specie diferită faţă de primitor. căruia i se administrează parenteral acest material (ex. producere de ţesut sau numai de celule izolate cu însuşiri diferite de ţesutul din care fac parte. disparate. HETEROGE HETEROGREFĂ HETEROLOG HETEROMORF HETERO IM HETEROPLAZIE HETEROPROTEIDĂ HETEROSEXUAL HETEROTERME HETEROTOPIE HETEROTRICH HETEROTROP HETEROXE HETEROZID HETEROZIGOT HETEROZIS 257 . lipoproteine şi fosfoproteine. grefă practicată cu un şesut provenind de la o altă specie decât organismul primitor. 2. individ cu tendinţe sexuale normale. care provine de la o specie sau dintr-o sursă diferită. în cardiologie. iar cel mascul mai mic şi mobil. 1. 1. termen utilizat pentru a descrie o leziune sau tulburare fiziologică care afectează două organe sau două părţi ale organismului situate unul la dreapta.

larva este prevăzută cu şase cârlige. simbol chimic pentru mercur. acumulare de lichid seros într-o cavitate articulară. ex. secretată de mai multe bacterii. hormon glucocorticosteroid izolat din corticala suprarenalei. care parazitează la câine care poate transmite babesioza la cal şi teilerioza la câine. carilaj hialin. introducerea de apă în organism. căpuşe din familia Ixodidae. intoxicaţie cu mercur sau compuşii săi. fixarea apei pe un corp oarecare. 1. încrucişare sexuată sau vegetativă a doi indivizi cu ereditate diferită. concentraţia de apă din sânge. enzimă mucolitică. mică tumoră benignă având ca punct de plecare un canal sudoripar şi cu localizare mai frecventă la pleoape. clasă de insecte cu şase picioare substanţă glucidică simplă. pornind de la colesterol şi de la progesteron. unde se produce prin acţiunea corticotrofinei. cu afinitate pentru apă. veziculă biliară care conţine bilă anormal de fluidă. prezentă în testicul. care se referă la hidatide ori care le conţine. HIDROELECTROLITIC HIDROFIL 258 . manifestându-se mai ales prin tulburări renale şi nervoase. clasa Arachnoidea. 2. transmisă prin carnea de vită). HIALI HIALOMA HIALOPLASMĂ HIALURO IDAZĂ HIAT (HIATUS) HIBRIDARE HIDARTROZĂ HIDATIC HIDRADE OM HIDRAM IOS HIDRARGIRIE HIDRATARE HIDREMIE HIDRIC HIDROAERIC HIDROCEFALIE HIDROCEL HIDROCOLECIST HIDROCORTIZO prima formă larvară a unei specii de tenie (Taenia saginata. care absoarbe sau reţine apă. spermă. care se referă la apă şi electroliţi şi la echilibrul lor în organism. protoplasma nefigurativă a unei celule. creştere patologică a cantităţii de lichid cefalorahidian conţinut în craniu. malformaţie congenitală care constă în existenţa a şase degete la mâini sau la picioare. constituită dintr-un sistem coloidal puţin refringent. spaţiu sau deschidere marcată de obicei într-o structură unică. în radiologie. se spune despre o imagine caracterizată prin prezenţa într-o cavitate de revărsat hidric şi de gaze. acumulare de lichid seros în tunica vaginală a testiculelor sau în învelişurile cordonului spermatic. prezenţa unei cantităţi excesive de lichid amniotic în cavitatea care înconjoară fătul. degenerescenţă hialină. care se compune numai din apă.HEXACA T HEXADACTILIE HEXAPODA HEXOZĂ Hg. ţesut conjunctiv. care are transparenţa sticlei. cu şase atomi de carbon.

situată pe marginea ei superioară. compus chimic anorganic a cărui moleculă conţine gruparea hidroxil.HIDROFOBIE HIDROGE teama morbidă de apă. acumulare de lichid în bursele seroase cu aspect de tumoare sinonim cu bursita. parte îngroşată din albugineea testiculară. după determinarea cantităţii de săruri feroase pe care le conţine. aprecierea apei din punct de vedere igienic. orice enzimă care activează o hidroliză. derivat sintetic al morfinei. situat pe căile urinare sau de o scădere a tonicităţii bazinetului. gaz incolor. are acţiune asemănătoare. transpiraţie abundentă. cauzată de un obstacol temporar sau permanent. dilatarea bazinetului şi calicelor renale. element chimic cu numărul atomic 1 şi greutatea moleculară 1. colecţie de lichid peritoneal care apare sub formă de veziculă variabilă ca mărime în regiunea ombilicului când cicatrizarea ombilicului s-a făcut defectuos. proprietatea unor substanţe sau materiale de adsorbi apa. soluţie apoasă ce conţine şi sare. de obicei deprimată. eliminarea de urină cu aspect de apă cu densitate foarte mică. pe unde pătrund ori ies vasele sanguine sau limfatice şi nervii. ceea ce duce la formarea de colecţii purulente. parazit din familia Hymenolepidae. a suprafeţei unui organ. clasa Cestoda care parazitează la găină şi fazan. inflamaţie stafilococică a glandelor sudoripare din axilă sau din regiunea perianală. insipid (fără culoare. colecţie seroasă adunată în trompele uterine. denumire dată oricărui agent chimic care se dizolvă în apă. care produce hidropizie. fără miros. orice tulburare funcţională a secreţiei sudorale. fără gust) şi inflamabil care împreună cu oxigenul formează apa. procesul de scindare în molecule mici a unor macromolecule cu fixare concomitentă a unei molecule de apă la nivelul legăturii scindate. 2.0079. acumularea de serozitate într-o cavitate naturală a corpului sau în ţesutul conjunctiv celular. distensia trompei uterine prin acumularea de lichid seros şi puroi. HIDROLAZĂ HIDROLIZĂ HIDROMFALIE HIDROMORFO Ă HIDRO EFROZĂ HIDROPERICARD HIDROPIGE HIDROPIOSALPI X HIDROPIZIE HIDROREE HIDROSADE ITĂ HIDROSALI HIDROSALPI X HIDROSOLUBIL HIDROTIMETRIE HIDROXID HIDROZĂ HIDRURIE HIGHMORE (CORPUL) HIGROMĂ HIGROSCOPIC HIL HIME OLEPIS 259 . acumulare în cantitate mare a lichidului pericardic. regiune. cu acumularea de urină. 1. inodor.

HIPERCOAGULABILITATE stare caracterizatå prin creşterea coagulabilităţii sângelui. creşterea acidităţii totale a sucului gastric. stare de congestie provocată fie de staza sanguină dintr-un anumit teritoriu vascular. HIPERCO DROPLAZIE creşterea excesivă a ţesutului cartilaginos de conjugare având ca rezultat alungirea mai mare a oaselor. os median şi impar. hiperfoliculinism. creşterea concentraţiei de amoniac în sânge. 260 . hipoglicemie. inhibiţie gonadică. 1. în formă de potcoavă. acumulare anormală de compuşi azotaţi neproteici în sânge. parazit nematod din familia Trichostongilidae. sindrom constând din tulburări ale metabolismului electrolitic provocat de hipersecreţia de aldosteron. creşterea concentraţiei sanguine de clor. anormală. caracterizat prin hipotiroidism. sindrom datorat secreţiei excesive de estrogeni. creşterea anormală a concentraţiei bilirubinei în sânge. HIPERCOLESTEROLEMIE creşterea concentraţiei sanguine de colesterol. 2. aciditate crescută. eliminarea urinară crescută a calciului. care parazitează la suine. sindrom încă incomplet conturat. sin. valoarea anormală a azotului neproteic total din sânge. creşterea sensibilităţii auditive. creşterea localizată sau întinsă a pigmentării normale a pielii. în special cele care survin la începutul sarcinii.HIOEPIGLOTITĂ HIOID HIOSTRO GIL HIPERACIDITATE HIPERACUZIE HIPERALDOSTERO ISM HIPERALGIE HIPERAMO IEMIE HIPERA XIETATE HIPERAZOTEMIE HIPERBARĂ HIPERBILIRUBI EMIE HIPERCALCEMIE HIPERCALCIURIE HIPERCAP IE HIPERCHERATOZĂ HIPERCLOREMIE HIPERCLORHIDRIE care se referă la osul hioid şi la epiglotă. sensibilitate exagerată faţă de stimulii dureroşi. excitabilitate excesivă. stare de angoasă intensă. prezenţa unor mari cantităţi de bioxid de carbon în sângele circulant. vărsături abundente şi prelungite. creşterea anormală a calciului în sânge. HIPERCORTICISM HIPERCROMIE HIPEREMEZĂ HIPEREMIE HIPEREPIFIZIE HIPERESTROGE ISM HIPEREXCITABILITATE manifestări cutanate şi hidroelectrolitice determinate de secreţia în exces a hormonilor corticosuprarenali. presiune crescută a O2 peste presiunea atmosferică. situat transversal deasupra laringelui. creşterea exagerată a stratului cornos din epiderm. fie de un aport sanguin crescut. aldosteronism.

creşterea lipidelor serice peste cifra normală de 2-3 g%. creşterea fosforului (şi/sau a azotului) în sânge.HIPERFIBRI OLIZĂ HIPERFOSFATEMIE HIPERFU CŢIE HIPERGLICEMIA T HIPERGLICEMIE HIPERGLICERIDEMIE HIPERHIDRATARE HIPERKALIEMIE HIPERKERATOZĂ HIPERKI ETIC HIPERKI EZIE HIPERLACTEMIE HIPERLIPEMIE HIPERLIPIDEMIE fibrinoliză crescută. sin. creşterea exagerată a simţului mirosului. dezvoltare anormală prin hipertrofie sau hiperplazie a unor zone osoase. reacţie exagerată faţă de o substanţă sau un excitant. menstruaţie foarte abundentă. activitate exagerată a unui organ. creşterea concentraţiei de magneziu în sânge. variate. 261 . mişcări exagerat de multe. exagerarea contracţiilor pereţilor stomacului sau a intestinelor. soluţie cu osmolaritate crescută. exaltarea memoriei. creşterea concentraţiei de lipide în sânge. creşterea activităţii secretorii a testicolelor. secreţia exagerată a glandelor suprarenale. exagerarea secreţiei interne a ovarului. caracterizată printr-o exagerare a mişcărilor. motilitate exagerată determinată de activitatea intensă a musculaturii striate sau netede. HIPERLIPOPROTEI EMIE creşterea concentraţiei de lipoproteine în sânge. HIPERLIPOPROTEI LIPAZĂ HIPERMAG EZIEMIE HIPERME OREE HIPERMETRIE HIPERMOTILITATE HIPERM EZIE HIPER ATRIEMIE HIPERERGIE HIPER EFRIE HIPERORCHIDIE HIPEROREXIE HIPEROSMIE HIPEROSMOLARĂ HIPEROSTOZĂ HIPEROVARIE HIPERPARATIROIDISM HIPERPERISTALTISM creşterea concentraţiei de lipoproteinlipază. mişcări multiple. creşterea trigliceridelor în sânge. stare morbidă datorată secreţiei excesive de parathormon. creşterea peste limitele normale a apetitului. substanţă care poate determina creşterea glicemiei. creşterea conţinutului de apă al organismului. concentraţia crescută a potasiului din sânge. dezvoltarea accentuată a stratului cornos al epidermului. neconcordanţa dintre mişcare şi scopul urmărit. creşterea concentraţiei sanguine de glucoză. creşterea sodiului în sânge. hiperfosfatazemie. creşterea acidului lactic în sânge.

sindrom datorat excesului de hormoni tiroidieni la nivelul ţesuturilor receptorii. stare patologică funcţională având de obicei un mecanism patogenic imunologic. stimulare accentuată. concentraţie crescută a potasiu din sânge. 1. suferind de hipertensiune. creşterea excesivă a temperaturii corpului. anomalie provocată mai ales de tulburări endocrine şi constând dintr-o creştere exagerată a părului. depăşind 39-40 °C. creşterea exagerată a tonicităţii unui organ sau ţesut. creşterea temperaturii corpului prin insuficienţa deperdiţiei calorice sau prin producţie calorică excesivă. creşterea concentraţiei de renină în sânge. fie măririi în volum a celulelor. sudoraţie abundentă. creşterea volumului unui ţesut sau organ datorată creşterii numărului elementelor celulare componente. HIPERTROFIE creşterea în volum a unui ţesut sau organ care poate fi datorită. fie creşterii numărului de celule (hipetrofie hiperplazică). la organele cavitare ea poate fi concentrică când cavitatea se mişorează sau excentrică când cavitatea rămâne normală.HIPERPERMEABILITATE HIPERPIREXIE HIPERPLAZIE HIPERP EE HIPERPOTASEMIE HIPERPROLACTI EMIE HIPERPROTEIC HIPERREFLEXIE HIPERRE I EMIE HIPERSALIVAŢIE HIPERSECREŢIE HIPERSE SIBILITATE HIPERSPLE ISM HIPERSTIMULARE HIPERSUDORAŢIE HIPERTE IE HIPERTE SIU E HIPERTE SIV HIPERTERMIE HIPERTIROIDIA HIPERTIROIDIE HIPERTIROIDISM HIPERTO IE HIPERTRICOZĂ permeabilitate crescută a membranelor. HIPERTRIGLICERIDEMIE creşterea concentraţiei de trigliceride în sânge. sin. creşterea ventilaţiei pulmonare paralel cu aportul de oxigen. salivaţie abundentă. creşterea motilităţii. termen folosit pentru ascensiunile termice mari. creşterea peste normal a conţinutului în săruri a unui lichid biologic. exagerarea reflexelor. 262 . conţinut al raţiei alimentare prea bogat în proteine. creşterea concentraţiei de prolactină în sânge. creşterea tensiunii. hipertiroidie. stare de reactivitate crescută indusă specific la diferiţi agenţi. sin. febră mare. creşterea tonusului. suferind de hipertiroidie. hiperpirexis. secreţie excesivă a diverselor glande endocrine sau exocrine. sindrom datorat excesului de hormoni tiroidieni la nivelul ţesuturilor receptoare. luată de obicei în sens de hipertensiune vasculară sau arterială. 2.

substanţe care induc somnul în care instalarea acestuia este dificilă. scăderea secreţiei de lapte HIPOESTEZIA T HIPOESTEZIE HIPOFIBRI OGE EMIE HIPOFIZĂ HIPOFIZECTOMIE HIPOGALACŢIE 263 . regiune anatomică dreaptă şi stângă. secreţie insuficientă de acid clorhidric în sucul gastric. deprimant al sistemului nervos central. clasa Hexapoda. clasa Hexapode care parazitează la bovine unde depune ouăle pe corpul acestora iar de aici larvele ajung în organism în ţesutul subcutanat din regiunea dorsolombară şi prin perforarea pielii ies în mediul exterior. care scad anabolismul. legată de acesta prin tija hipofizară. glandă endocrină ataşată de planşeul diencefalului. scăderea concentraţiei sanguine de colesterol. având baza anatomică pe articulaţiile costocondrale. care provoacă o depresiune în mişcările organismului. alcool. scăderea secreţiei de cortizol. hipinoză scăderea cantităţii normale de fibrinogen în sânge. diminuarea intensităţii recepţiei diverselor tipuri de sensibilitate. scădere a acuităţii auditive datorată lezării aparatului de transmisie a sunetelor. datorită unor tulburări psihice. Hypophysis. coagulare. nu determină constrângerea la somn. studiul bolilor cabalinelor. sin. scăderea anormală a calciului în sânge. decolorarea tegumentului sau a unor organe. sin. boul în regiunile lipsite de păr. extirpare chirurgicală. diminuarea secreţiei biliare. tonus vagal crescut. distrugerea glandei hipofize prin izotopi radioactivi. porcul. care uşurează sau provoacă apariţia somnului de tip fiziologic. care atacă calul. care scade sensibilitatea la nivel cutatat. insecte din familia Hippoboscidae. diminuarea sensibilităţii faţă de durere. stratul care se găseşte sub piele. diminuarea producerii de suc gastric.HIPERURICEMIE HIPERURICOZURIE HIPERVAGOTO IE HIPIATRIE HIP OI DUCTOR HIP OTIC HIPOACIDITATE HIPOACUZIE HIPOALGEZIE HIPOA ABOLICE HIPOBOSCA HIPOCALCEMIE HIPOCHILIE HIPOCI ETIC HIPOCOLESTEROLEMIE HIPOCOLIE HIPOCO DRU HIPOCORTICISM HIPOCROMIE HIPODERM HIPODERMA creşterea acidului uric în sânge peste cifrele normale. parazit din familia Oestride. creşterea acidului uric în urină.

termen generic pentru insuficienţa hipofizară de lob anterior sau de lob posterior.8 meq/litru. caracterizată prin deschiderea în partea inferioară a penisului.HIPOGASTRU regiune situată în partea inferioară a cavităţii abdominale la om şi posterior la animale. scăderea potasiului în sânge. magneziul scăzut în sânge. eliminarea de urină cu o presiune osmotică diminuată faţă de normal. flux menstrual în cantitate mică. diminuarea puterilor corpului. diminuarea atenţiei. revărsare de sânge în camera anterioară a ochiului. constituind o stare fiziologică la naştere. substanţă care are ca efect scăderea glicemiei. scăderea potasiului plasmatic sub 4. mişcări puţine. diminuarea activităţii reflexe. deficit de protrombrină în plasmă. conformaţie defectuoasă congenitală a uretrei la mascul. mai evidentă în pulmonul din partea pe care corpul rămâne culcat timp mai îndelungat. dezvoltarea incompletă a unui ţesut. scăderea cantităţii de glucoză faţă de normal din lichidul rahidian. deficit secretor al gonadelor. orificiul fiind mai lung. diminuare a cantităţii de lipide din sânge. scăderea sodiului din plasma sanguină sub valoarea normală de 142 meq/litru. având aspect de divizare. care scade lipidele din sânge. mărginit anterior de regiunea mezogastrică şi lateral de regiunile inghinale dreptă şi stângă. diminuarea amplitudinii şi a numărului de respiraţii în unitatea de timp. suferind de hipomanie. prezenţa puroiului în partea inferioară a camerei anterioare a ochiului. reduse. acumulare de sânge în partea declivă. HIPOGLICEMIA T HIPOGLICORAHIE HIPOGO ADISM HIPOGLOBULIE HIPOHEMA HIPOKALIEMIE HIPOLIPEMIE HIPOLIPIDEMIA T HIPOLIPOPROTEI EMIE HIPOMAG EZIEMIE HIPOMA IACAL HIPOMA IE HIPOME OREE HIPOMOTILITATE HIPO ATREMIE HIPOPIO HIPOPITUITARISM HIPOPLAZIE HIPOP EE HIPOPOTASEMIE HIPOPROSEXIE HIPOPROTROMBI EMIE HIPOREFLEXIE HIPOSPADIAS HIPOSTAZĂ HIPOSTE IE HIPOSTE URIE 264 . concentraţie scăzută a lipoproteinelor din sânge. stare maniacală atenuată. scăderea forţei musculare a întregului organism. scăderea sub valorile normale a numărului de globule din sânge.

cu proprietăţi anticoagulante. dureri localizate în uter.HIPOTALAMIC HIPOTALAMUS HIPOTE SIU E HIPOTE SOR HIPOTERMIE HIPOTIROIDIE HIPOTO HIPOTO IE HIPOTREPSIE HIPOTRICH HIPOTROFIE HIPOVOLEMIE HIPOXIEMIE HIPOXIE HIRSUTISM HIRUDO referitor la hipotalamus. stare caracterizată prin scăderea presiunii osmotice a lichidelor organismului. organ sau a organismului. structură anatomică în inimă cu rol în conducerea impulsului electric nervos. lipitoare. sindrom datorat insuficienţei de hormoni tiroidieni la nivelul ţesuturilor receptoare. deschiderea chirurgicală a uterului. HIS-PURKI JE (REŢEA) HISTAMI IC HISTERALGIE HISTERECTOMIE HISTEROCEL HISTEROM HISTEROPEXIE HISTEROSALPI GOGRAFIE HISTEROTOMIE HISTIOCIT 265 . tonus scăzut. 1. referitor la histamină. hipotonicitate. metodă care pune în evidenţă cavitatea uterină şi salpingele prin injectarea directă a unei substanţe de contrast radioopace. sub valorile normale. fie puse pe suprafaţa corpului la mamifere pentru a extrage sânge şi introduce hirudină. substanţă care scade tensiunea arterialå. macrofag al ţesutului conjunctiv. scăderea presiunii parţiale şi a saturaţiei în oxigen a sângelui arterial. operaţie prin care se fixează uterul de peretele abdominal. produs de histamină. sin. 2. oxigenare insuficientă a unui organ. dezvoltarea precoce a corpului cu tulburări în sfera sexuală. hernia uterului. intervenţie chirurgicală care constă din extirparea uterului. a fost utilizat în medicină. scăderea temperaturii organismelor homeoterme (cu sânge cald) sub nivelul fiziologic. fie extrăgându-se din glandele sale salivare hirudina. structură anatomică la nivelul snc (sistemului nervos central). stare de slăbire a tineretului animal datorită denutriţiei. neoformaţie uterină. medii de cultură sau aer. anelid acvatic care atacă omul şi animalele. tensiune arterială mică. infuzor lipsit de cili pe faţa dorsală a corpului. sin. dezvoltarea subnormală a unui ţesut. scăderea volumului total de sânge circulant întâlnită imediat după hemoragii acute. obezitate şi hipertricoză. reducerea nivelului oxigenului sub limitele normale în ţesuturi.

în intestin şi ficat. Human Imunodeficient Syndrome (sindromul imunodeficienţei dobândite). corpului. care ţine pe toată durata sistolei. totalitatea fenomenelor biochimice care au loc şi datorită cărora se modifică structura celulelor în cursul dezvoltării lor diferenţiindu-se în vederea unor aptitudini speciale. temperatura mediului ambiant. dizolvarea. clasa Mastigophora. suflu sistolic. produce boala capului negru fiind transmisă de nematodul Heterakis.I. menţinerea în cadrul valorilor normale a diferitelor constante fiziologice ale mediului intern.A). două organe sau două părţi dintr-un organ. (A. care are cilii egali ca mărime şi distribuiţi uniform pe toată suprafaţa 1. 2. endemoepidemică în ţările de sud ale Asiei. cu referire la organe sau produse provenite de la aceeaşi specie.V. produsă de ciuperca Histoplasma capsulatum. în acelaşi locus în cromozomi omologi. parazitează la curcă. studiul anatomiei comparative. categorie de animale care-şi păstrează temperatura internă aproape neschimbată şi care nu variază după transplant de la un individ din aceeaşi specie. boală infecţioasă acută produsă de vibrionul holeric. sin. ţesuturilor şi structura organelor. ser. HOLERĂ HOLOCRI HOLODIASTOLA HOLOSISTOLA HOLOTRICH HOMOLOG HOMEOPATIE HOMO IM HOMEOSTAZIE HOMOSEXUALITATE HOMEOTERME HOMOTRA SPLA T HOMOZIGOT HOMOCROMIE 266 . enunţat de către Hahnemann în care un sindrom se poate trata cu mijloace care produc la omul sau animalul sănătos simptome asemănătoare cu termen utilizat pentru a defini o leziune sau o tulburare care afectează boala care trebuie tratată. organism care provine din părinţi cu caractere asemănătoare din punct de capacitatea unor animale inferioare de a-şi colora învelişul corporal cât vedere geetic. perversiune manifestată prin atracţie sexuală faţă de indivizii de acelaşi sex. studiul ţesuturilor. os. parazit din familia Trichomonadidae. piele. sânge. modificări sesizabile pe întreaga durată a diastolei. animale cu sânge cald. gen de ciuperci imperfecte din clasa Adelomicetae. glande la care celula secretorie împreună cu produsul elaborat de ea formează elementele componente ale secreţiei glandulare. abr. de aceeaşi parte a planului median. aceleaşi regiuni sau părţi ale corpului la animale din specii diferite.HISTOGE EZĂ HISTOLIZĂ HISTOLOGIE HISTOMO AS dezvoltarea ţesuturilor normale. studiul microscopic al modificărilor apărute în ţesuturi în cursul diferitelor îmbolnăviri. distrugerea ţesuturilor. HISTOPATOLOGIE HISTOPLASMĂ HISTOPLASMOZĂ HISTOPOIEZĂ HISTRICHIS H. eng. parazit nematod din familia Dioctophymidae. în doctrină medicală care se bazează pe principiul Similia similibus curentur. boală infecţioasă cu prognostic întunecat. există alele identice mai asemănător cu mediul ambiant. care se localizează şi se dezvoltă în celulele sistemului reticulohistiocitar. care parazitează în stomacul muscular şi glandular la raţă. ştiinţa care se ocupă cu studiul microscopic al celulelor.

folosită în electrocardiografie.V. HOWELL (TESTUL) HUMERUS H. hipertrofie ventriculară stângă. folosită în electrocardiografie.S. abr. transmis organelor asupra cărora activează specific pe cale sanguină. test important de coagulare globală. gen de viermi paraziţi din familia himenolepididae. clasa Cestodae.V. HYME OLEPSIS 267 . se determină timpul de coagulare a plasmei oxalatate.HORIPILAŢIE HORMO zbârlirea părului. produs de secreţie al glandelor endocrine. os al membrului toracic articulat la un capăt cu scapulum.D. hipertrofie ventriculară dreaptă. H. iar la altul cu radius şi ulna. abr.

) care nu provoacă reacţii supărătoare la alţi indivizi. idios + syn – împreună + krasis – amestec corect) desemnează reactivitatea patologică a unei persoane faţă de diverse substanţe. (gr.. sin. care apare exclusiv la subiecţii de peste 50 de ani. proces psihologic fundamental în dezvoltarea personalităţii.C. abr.A. (gr. reprezentarea schematică a cariotipului în care cromozomii sunt aranjaţi şi numerotaţi astfel ca să uşureze identificarea lor. hepatita A.gălbenare) simptom care constă din colorarea în galben mai mult sau mai puţin a pielii şi mucoaselor datorată impregnării cu bilirubină în hepatite. ikteros . ex. aliment etc. (gr.cleşte) instrument de contenţie la animalele de talie mare.P. sin. 2.B. care provoacă o stare psihică reactivă determinată de atitudinea greşită a medicilor şi personalului sanitar.. (turc. I. amnezie cu apariţie brutală şi cu durată scurtă. şoc) denumire dată stărilor morbide instalate brusc.S. ICTER simbolul chimic al iodului. prin care un subiect adoptă caracteristicile care aparţin unei alte persoane. (lat.. ictus – lovitură. glutoid(eus) trapezoid(eus). sufix sau prefix care defineşte termeni legaţi de medic sau medicină. pentru gonadotrofina B. Institutul de Anatomie Patologică.IDES (IDEUS) IDIOGRAMĂ IDIOPATIC IDIOSI CRAZIE IDIOTIPIE 268 . după antigenele cu care ei se combină şi după subiecţii care îi elaborează. abr. denumire generică dată fenomenelor normale sau patologice de cauză necunoscută. insuficienţă aortică. deltoid(eus).A. luată ca model. yavaşa . hepatita B. Indice Biliar Plasmatic.H. ICTER CATARAL ICTER PRI SER OMOLOG ICTUS ICTUS AM EZIC IDE TIFICARE . eidos . reacţie exagerată sau anormală faţă de o substanţă (medicament..I I I. abr.asemănător) particulă utilizată în cuvinte compuse pentru a da înţelesul de asemănare cu . particularitatea unor anticorpi de a avea o specificitate antigenică variabilă. IATROGE IATROS (IATRU) IAVAŞA I. I.P.. 1. abr.

care se referă la ilion şi sacru. ansamblul metodelor care vizează asigurarea unei bunăstări fizice şi mentale ale individului şi facilitarea adaptării lui armonioase la mediu. care împreună cu ischiul şi pubisul formează coxalul. (lat. infirmitate motorie cerebrală sau pentru infirm motor cerebral. animal inferior care a trecut prin toate stadiile metamorfozei. care se referă la osul iliac şi la femur. dermatită cu caracter familial. este urmat de litera care indică clasa la care aparţine imunoglobulina. intramuscular. care se referă sau aparţine de ileon sau de colon. inflamaţia cronică a unui segment intestinal. care apără de ardere materialele şi obiectele care pot lua foc. în scopul evacuării conţinutului intestinal. I. simbol pentru imunoglobulină. ILEITĂ ILEITĂ REGIO ALĂ ILEOCECAL ILEOCOLIC ILEOCOLITĂ ILEO ILEOSTOMIE ILIAC ILIITĂ ILIOFEMURAL ILIO (ILIU) ILIOSACRAT I. enzimă implicată în degradarea adrenalinei şi noradrenalinei.. abr. începe în copilărie şi persistă toată viaţa. care se referă la ileon şi cec. (gr. acoperirea pielii cu scuame uscate (ca solzii peştilor). mai ales a ileonului terminal. IGIE Ă IG IFUG IHOROS IHTIOZĂ abr. inflamaţie concomitentă a ileonului şi a colonului. ex.R. substanţe care inhibă monoaminoxidaza.M.I. ultima parte a intestinului subţire. globul roşu imatur.M. imago – tablou. insuficienţă mitrală. (i. imagine) termen folosit în zoologie pentru a denumi aspectul adult al unui animal inferior în opoziţie cu starea de larvă sau pupă. care încă nu s-a dezvoltat complet. al osului iliac. arierare mentală ce corespunde la o vârstă mentală situată între 3 şi 7 ani şi la un coeficient intelectual între 30 şi 50 de ani. abr. segmentul superior lat şi mare.M. muşchi. 2. deschiderea unei anse intestinale ileale la piele.) IMAGO IMAO IMATUR IMBECILITATE I. care se întinde de la jejun la intestinul gros.C. inflamaţia osului iliac. este considerată o malformaţie a pielii. 269 . 1. fenomen însoţit şi de diminuarea funcţiei secretorii a cutisului. ichor . Ig. porţiunea distală a intestinului subţire. inflamaţia ileonului.m. abr.D. se inserează pe capsula articulaţiei şoldului. intradermoreacţie. care nu a ajuns la stadiul de maturitate.putoare) mirosul dezagreabil al puroiului fetid..

IMPLA T IMPO DERABIL IMPOTE ŢĂ IMPRESIU I DIGITALE IMPUBER IMPULSIU E IMPULSIV IMPULSIVITATE IMU IMU ITATE IMU ODEFICITAR IMU ODEPRESIV IMU ODIFUZIU E IMU O-ELECTROFOREZĂ metodă de analiză a componentelor antigenice dintr-un lichid biologic.IMOBILIZARE I. tendinţa de a acţiona în mod subit şi negândit. 270 . care determină o acţiune.P. se referă şi la persoane şi la regiuni. abr. destinate implantării. immunitas – ferire. în vederea vindecării. substanţă care deprimă imunitatea. 2. forţă care împinge înainte. 1. grup de dermatoze infecţioase streptococice sau stafilococice. care nu are greutate. sin. care nu se poate cântări. în general iraţională şi iresponsabilă. prin separarea lor electroforetică şi prin punerea în evidenţă cu ajutorul unor anticorpi specifici. se spune despre o persoană protejată faţă de un agent nociv prin prezenţa anticorpilor sau a unui ser ce conţine astfel de anticorpi. IMPALUDAT IMPERFORAŢIE IMPETIGO acţiunea de a imobiliza un membru sau orice altă parte a organismului. termenul se foloseşte pentru desemnarea stării de nereceptivitate totală faţă de o infecţie. care prezintă deficit al imunităţii. IMU OGE ETICĂ IMU OGLOBULI E IMU OI HIBITOR parte a geneticii care studiază mecanismele transmiterii ereditare a antigenelor şi a altor factori cu rol în răspunsul imun. metodă de investigare imunologică ce permite dozare proteinelor. starea unei persoane lipsite de posibilitatea folosirii unuia ori mai multor membre care şi-au pierdut funcţionalitatea. care încă nu a ajuns la pubertate. forţă interioară bruscă. imunosupresor. malformaţie congenitală ce constă din absenţa deschiderii unui canal sau unui orificiu natural. care este incapabil să-şi stăpânească impulsurile. globulină plasmatică dotată cu proprietăţi imunitare şi având rol de anticorpi în organism. Institutul Medico Pedagogic. după deschidere rămân eroziuni acoperite cu cruste. substanţă radioactivă sau fragment de ţesut. 2. imposibilitatea îndeplinirii în mod normal a actului sexual. care este atins de malarie. formare de bube sau vezicule pustuloase. imprimate de circumvoluţiunile cerebrale. prin precipitare. comprimat medicamentos.M. scutire) stare de lipsă de receptivitate a organismului faţă de un agent infecţios sau un produs nociv. (lat. aspect radiologic al boltei craniene produs prin depresiunile tablei interne a oaselor. 1.

suprimarea activităţii biochimice sau biologice a unei substanţe sau a puterii patogene a unui germen sau alt agent fizic sau chimic. in vivus . împiedică formarea şi înmulţirea celulelor imunologic competente. injectarea de anticorpi sub formă de ser specific pentru diminuarea gravităţii unei infecţii. 2. serul unui animal imunizat activ împotriva unui anume antigen. după injectarea unui anticorp purtător de un element radioactiv (în general iodul -123). partea medicinii care studiază reacţiile imunitare ale organismului. fenomen care se produce într-un organism viu. situat la partea inferioară a uterului.IMU OLOGIC IMU OLOGIE IMU OMODULATOR care se referă la imunologie. care este fixat sau strangulat. (lat. IMU OSCI TIGRAFIE IMU OSER IMU OSUPRESOR IMU OTERAPIE I LOCO DOLE TI I SITU I VITRO I VIVO I ACTIV I ACTIVARE I ADAPTAT I A IŢIE I APETE ŢĂ I CAPACITATE I CARCERAREA PLACE TEI I CARCERAT 271 . detectarea cu ajutorul unei instalaţii speciale a unei posibile legături a acestui complex cu tumora şi înregistrarea imaginii care permite trasarea conturului tumorii. 1. medicament capabil să inhibe procese imunogenetice. locuţiune latină care se foloseşte la orice injecţie medicamentoasă. care nu are nici un efect terapeutic.viu) pe viu. 2. lipsă a poftei de mâncare. 1. se zice despre o substanţă. imunosupresivele fac parte dintre substanţele citotoxice. în poziţie normală. reducerea capacităţii funcţionale de a duce o existenţă cotidiană fructoasă. destinat tratamentului diferitelor boli. poziţie) starea unui organ care se găseşte la locul său normal. diminuarea dorinţelor sexuale. imunosupresoare pe de alta. acţionând asupra proceselor imunitare: imunostimulante şi imunorestauratoare pe de o parte. se spune despre o persoană care este în imposibilitatea să facă faţă condiţiilor de mediu social în care trăieşte. sau alt remediu. se vorbeşte despre incapacitate de muncă atunci când subiectul se află în imposibilitatea de a executa o muncă profesională. loc. accidentul ce constă din blocarea placentei printr-un inel de contractură musculară. ca urmare a unui accident sau a unei boli. precum şi aspectele de imunitate celulară. stare în care se află organismul după o perioadă prelungită sau lipsă de hrană. datorită unui deficit intelectual. practicat în zona dureroasă. unui dezechilibru afectiv sau unei deficienţe fizice. orice agent natural sau sintetic. in vitrum – în sticlă) în laborator. (lat. (lat. in situs – aşezare. în eprubetă. corp sau medicament care nu exercită o anume acţiune.

frate + soră). scapă conştienţei şi. lipsă de înlănţuire logică în idei. ansamblul dorinţelor ascunse şi nemărturisite faţă de sine. în radiologie unghiul sub care este luat un clişeu radiografic. I CIDE ŢĂ I CI ERARE I CISIV I CITAŢIE I CIZIE I CIZURA CARDIOTUBEROZITARĂ I CLAVAREA CAPULUI FETAL I CLUZIE I COERCIBIL I COERE ŢĂ I COMPATIBILITATE I CO GRUE ŢĂ I CO ŞTIE T I CO ŞTIE ŢĂ I CO TI E ŢĂ I COORDO ARE I CUBAŢIE I CUBATOR 272 . 1. direcţia după care o rază sau un corp întâlneşte o suprafaţă. incapacitatea de a controla emisiunea de urină şi fecale. secţionarea părţilor moi cu ajutorul unui instrument tăios şi. care influenţează conduita individului. caracterul fenomenelor care. distrugerea cadavrelor prin ardere. prin extensie. mamă + fiu. sin. 1. scapă conştienţei. mai ales în fracturile cu pierdere de substanţă. starea unui corp care este conţinut într-un altul şi. în fiziologie. în limbaj curent se spune despre funcţiile ce sunt independente de voinţă. incestus – nelegiuit. imposibilitatea anumitor substanţe de a fi prezente împreună fără a suferi modificări. în cursul travaliului. aparat în care sunt create condiţii optime pentru copii născuţi precoce. 1. fiecare din dinţii care se găsesc în partea anterioară centrală a arcadei dentare. în epidemiologie. timpul necesar ouălor pentru ecloziune. 1. în domeniul activităţii psihice. mai ales. corpul însuşi. imobilizarea capului fătului în timpul coborârii în canalul pelvin. numărul de cazuri noi de boală sau de persoane îmbolnăvite pe o perioadă de timp dată şi într-o populaţie determinată. 2. 3. cu transformarea lor în cenuşă. tot ceea ce. în psihologie. prin extensie. timpul scurs de la pătrunderea microorganismelor patogene în organism până la apariţia simptomelor de boală. 2. 2. ceea ce rezultă din această intervenţie. pângărit) împerecherea între rude apropiate. privarea permanentă de conştienţă sau abolirea ei momentană. sau pentru ecloziunea ouălor.I CEST (lat. tulburare a coordonării mişcărilor. 3. 2. persoana care şi-a pierdut conştienţa. în vorbire sau în acţiuni. defect de adaptare a celor două extremităţi ale unui os fracturat. eliminare incontrolabilă. în zootehnie se poate practica pentru a consolida caracterele la produşi (tată + fiică. prin natura lor. cu excitaţie. unghiul ascuţit format de marginea stângă a esofagului abdominal şi marginea dreaptă a marii tuberozităţi a stomacului. este cazul unui antigen şi a anticorpului său specific. care nu poate fi oprit sau reţinut.

index reprezentând cantitatea de hemoglobină dintr-un eritrocit. 2. 2. 2. indemnis – nevătămat. însoţită de greţuri şi vărsături. cel de-al doilea deget al mâinii. 1. indice exprimând concentraţia pigmenţilor biliari în plasmă. cu indicarea numărului paginei. tabel alfabetic al termenilor citaţi într-o carte. orice substanţă care. neatins) stare de sănătate şi absenţa bolilor la un individ sau populaţie.I CURABIL I DEM I DEX 1. redat la sfârşitul ei. 2. nucleu aromatizat heterociclic. raportul dintre doza curativă şi doza maximă tolerată dintr-un medicament. a unor caractere proprii copilăriei. la un adult. care aminteşte. care se referă la copilărie sau la copil. care nu are nici o activitate. se manifestă prin întârziere în dezvoltare. alături de scatol este prezent în materiile fecale. raportat la valoarea normală pentru sexul şi vârsta considerate. stadiul de anestezie generală indicând începutul somnului. se spune despre o boală care nu poate fi vindecată. arată prezenţa unui corp chimic sau săvârşirea unei reacţii. uneori asociată cu nanism etc. condensarea şi întreţinerea unui ţesut sau organ. starea unui organ care şi-a pierdut facultăţile contractile. I DEX COLORIMETRIC I DEX MITOTIC I DEX PIC OTIC I DICATOR I DICE I DICE BILIAR PLASMATIC I DICE TERAPEUTIC I DIGESTIE I DOL I DUCTOR I DUCŢIE I DURAŢIE I ERT I ERŢIE I ERVAŢIE I FA TIL I FA TILISM 273 . toropeală. greutate epigastrică. stare caracterizată prin persistenţa. indice. 1. ca rezultat al acţiunii florei intestinale asupra triptofanului din alimente. (lat. număr care exprimă raportul dintre două mărimi. component al triptofanului. 3. numărul de celule vaginale cu nucleu picnotic raportat la 100 de celule. folosite pentru declanşarea unei anestezii generale. incapacitate de acţiune. sin. prin unele caractere. prin extensie. moleşeală. se spune despre unele produse chimice sau asocierile lor. pe un frotiu vaginal. distribuţia nervilor într-un organ sau într-o regiune a organismului. urmare a unui proces inflamator cronic cu hiperplazie de ţesut conjunctiv. prin schimbarea culorii care se produce într-un mediu. 1. termen vag care arată o tulburare gastrointestinală trecătoare care se traduce printr-o senzaţie de jenă. de copilărie sau de copil. se spune despre un bolnav care nu se poate vindeca. în anesteziologie. numărul de celule în mitoză dintr-un ţesut faţă de o mie de celule numărate.

care adăposteşte un microorganism dotat cu puterea de a produce o infecţie sau care este produs de o infecţie. acumulat lichidian într-o cavitate (ex. (lat. modificare fizicochimică fiziologică ce se propagă de-a lungul unui nerv sub efectul unei excitaţii. care este susceptibil să producă sau să transmită o infecţie. orice parte a unui organ sub formă de pâlnie. 1. în vederea unei resorbţii de lungă durată. administrarea parenterală. fenomenul electric ce se produce este numit potenţial de acţiune. infusus – băutură. unde sonore cu frecvenţă joasă care nu sunt percepute de urechea umană.I FARCT I FARCTIZARE I FECTA T I FECŢIE tumefierea. nu mai are integritate funcţională sau corporală.). infiltrarea şi necroza unui ţesut în urma unui aport insuficient de sânge. care este inferior pragului de recepţie sau de reacţie fiind incapabil de a produce excitaţia. a unor fluide medicamentoase. vopsit. în cantitate mai mare. termenul folosit astăzi). se spune despre o regiune în care se găsesc deseori agenţi infecţioşi sau animale vătămătoare. care se referă la inflamaţie. 2. I FECŢIOS I FESTARE I FESTAT I FILTRAT I FILTRAŢIE I FIRM I FIRMITATE I FLAMAT I FLAMATOR I FLAMAŢIE I FLEXIU E I FLUX ERVOS I FLUE ZAE I FRALIMI AL I FRASU ET I FU DIBUL I FUZIE 274 . infiltrat interpleural. (lat. după o curbă. anestezice în special. care este atins de o infirmitate. mişcare prin care un lucru se abate din drum. ansamblul reacţiilor care se produc în organism ca răspuns la acţiunea iritantă sau la perturbarea creată de diverşi factori. virus care provoacă boală cunoscută în trecut sub numele de “influenţă“ (gripă. care produce infecţie. infectus – murdărit. formarea şi dezvoltarea unui infarct. care alterează starea de sănătate. congenital sau după un accident. care este caracterizat prin inflamaţie. care este sediul unei inflamaţii. dar fără ca sănătatea sa generală să fie total compromisă. proces de introducere la nivelul unui ţesut a unei substanţe medicamentoase. schimbare bruscă de accent sau de ton în vorbire. lichid de administrat pe gură) ceai medicamentos obţinut prin opărirea unor plante medicinale. 1. 2. în cantitate mare. 2. 1. starea unei persoane care. (lat. a strica) fixarea paraziţilor externi pe o gazdă sau pătrunderea într-un organism viu a paraziţilor. otrăvit) interacţiunea microorganismului patogen al unei boli cu organismul omului sau al animalului în care acesta a pătruns. infesto-are – a ataca. datorită obstruării arterei de irigare a zonei respective. TBC etc. se spune despre o persoană sau animal ale căror tegumente sau haine sunt invadate de paraziţi externi.

substanţă care creşte contractilitatea. I GESTIE I GHI ALĂ I HALAŢIE I HIBI Ă I HIBITOR I HIBIŢIE I IMĂ I JECŢIE I OCUITATE I OCULABIL I OCULARE I OTROP I OTROP POZITIVĂ I OTROPISM I OTROP. a cărei eliberare o inhibă. 1. 1. ingero-gessi-gestum – a da. propietatea miocardului de a se contracta. sin. 3. 2. 1. introducerea în stomac a alimentelor sau altor substanţe solide sau lichide. introducerea unui lichid sau gaz în vase. 2. încetinirea sau suprimarea unei funcţii. printr-un canal sau într-o cavitate naturală a organismului. 2. pătrunderea în organism a unui microorganism patogen printr-o plagă cutanată ori mucoasă. organul motor principal al circulaţiei sângelui în organism. impregnarea alimentelor cu salivă. activităţi fiziologice sau a unei reacţii chimice. înghiţire. a turna. (lat. în biologie şi microbiologie. totalitatea alimentelor solide şi lichide administrate. care se referă la energia de contracţie a fibrelor musculare. substanţă polipeptidică secretată de către celulele Sertoli din testicul.EGATIVĂ I OZI ITĂ I SALIVAŢIE 275 . în căile respiratorii. absorţia prin inspiraţie. orice substanţă care diminuă sau opreşte dezvoltarea sau multiplicarea unui organism. regiune anatomică situată la rădăcina membrului inferior. în biochimie. caracterul de a nu fi vătămător. sin. 1. prin injecţie. substanţă care reduce contractilitatea. acţiunea de a introduce un germen în organismul viu. 1. inflamaţie a ţesutului fibros. în mod similar. care poate fi transmis prin inoculare. a administra) actul fiziologic prin care se introduc alimente în organism 2. ca răspuns la stimuli. care provoacă inhibiţie. este primul timp al digestiei. substanţă care reduce viteza de reacţie a unei enzime. stare caracterizată printr-o încetinire sau o diminuare a activităţii psihice sau fizice. ţesuturi şi organe. însămânţarea unui mediu de cultură. 2. a vaporilor de apă sau a unui gaz. cord. acţionează asupra secreţiei de gonadotrofină A hipofizară. cu ajutorul unei seringi sau altui instrument ataşate la un ac.I FUZORI I GERARE I GESTA clasă de protozoare prevăzute cu cili vibratili. metodă terapeutică care constă din a absorbi prin inspiraţie vapori de apă încărcaţi cu medicamente volatile sau cu diferite gaze.

I SECTĂ animale din încrengătura Artropoda cu corpul divizat în trei regiuni: cap. care nu se dizolvă sau se dizolvă foarte puţin în altă substanţă. torace. se spune despre o substanţă chimică ce se alterează repede sau despre un echilibru care se modifică spontan sau foarte rapid. sub efectul unei cauze minime. acţiunea de a implanta. prezintă modificări foarte frecvente ce par să scape regulilor clasice de invarianţă a materialului genetic. punct de legătură a unei structuri anatomice. sub formă de picătură. multe specii sunt parazite. solicitarea internă care determină un om sau un animal la un act determinat. care este de natura unui instinct. abdomen. putând transmite diferite boli la om şi animale. abolirea sensibilităţii locale sau generale. medicamente dezinfectante. se administrează. consecinţa unei expuneri prelungite la razele solare. în psihologie. fără participarea inteligenţei sau voinţei. însuşirea unui ansamblu destul de disparat de fenomene în care intervin elemente genetice care. I SEMI AŢIE I SE SIBILIZARE I SERŢIE I SERŢIO ITĂ I SIDIOS I SIPID I SOLAŢIE I SOLUBIL I SOM IAC I SOM IE I SPIRATOR I SPIR I STABIL I STABILITATE GE ETICĂ I STABILITATE PSIHOMOTORIE I STILAŢIE I STI CT I STI CTIV I STI CTUAL I STITUŢIO AL 276 . favorizând expansiunea cutiei toracice şi pătrunderea aerului în pulmoni. imposibilitatea sau dificultatea de a dormi. inflamaţia locului de inserţie al unui tendon muscular sau al unui ligament. ceea ce se referă la influenţele factorilor sociali asupra formării personalităţii. se spune despre evoluţia unei boli care nu pare la începutul ei atât de gravă pe cât este în realitate. 2. care suferă de insomnie. trăsătură de caracter care face ca subiectul să nu se poată fixa la ceea ce şi-a propus. să nu poată persevera într-o acţiune. se spune despre un muşchi care participă la inspiraţie. timpul respirator în care aerul este atras în pulmon prin distensia cutiei toracice. care se referă la instinct. prin insuficienţa controlului psihic şi motor necesar. metodă terapeutică. introducerea spermei în vagin în urma copulării sau introducerea spermei în vagin pentru obţinerea fecundării. cel puţin în unele circumstanţe. 1. care nu are gust. ex. descongenstionate în afecţiunile mucoaselor. unele hematofage. de obicei lichidă. stadiul instinctual al dezvoltării sexuale. care se datoreşte unui instinct.

este secretată de celulele ß ale insulelor pancreatice Langerhans. epilepsie insulară. de aer. sub presiune. ex. micoză interdigitală. care se referă la insulele pancreatice (Langerhans). care se referă la insulă (Reil). concentraţia de insulină din sânge. valoarea numerică a unei mărimi. conţine cantităţi importante de tirozină şi în special de cistină (12%). într-o cavitate naturală a corpului. lob al emisferei cerebrale situat în fundul scizurii Sylvius. 2. stare deficitară a unui organ sau unei glande. DOZEI sin. ex. situat între două degete adiacente de la mâini sau de la picioare. cauzat de o leziune organică sau de o tulburare funcţională. = 34500). cicatrizare. care este situat între oasele carpului. introducerea. după administrarea de insulină. I SULI EMIE I SULI OM I SULI OREZISTE ŢĂ I SULI OTERAPIE I TE SITATE I TE SITATEA (DE IRADIERE) I TE ŢIE I TERARTICULAR I TERAURICULAR I TERCAROTIDIA I TERCARPIA I TERCO DILIA I TERCOSTAL I TERCURE T I TERDIGITAL 277 . gaz sau substanţă pulverizată. tulburare funcţională a cordului datorită unei proste irigări a miocardului. 1. în expresii: în prima intenţie sau în a doua intenţie. tumoare cu punct de plecare în celulele insulelor Langerhans. debitul dozei. hormon pancreatic hipoglicemiant de natură holoproteică (G. situat la bifurcarea arterei carotide primitive. ex.I SOLAŢIE I SUFICIE ŢĂ I SUFICIE ŢĂ CORO ARIA Ă I SUFICIE ŢĂ MITRALĂ I SUFICIE ŢĂ TRICUSPIDIA Ă I SUFLAŢIE I SULA (REIL) I SULAR I SULI Ă tulburări care apar în organism consecutiv expunerii timp îndelungat la acţiunea razelor solare. cel mai des prin arteroscleroză coronariană. defect de închidere a valvulei mitrale. se spune despre o complicaţie sau o boală ce survine în cursul unei alte boli. situat între două sau mai multe articulaţii. ex. care nu mai este capabilă săşi îndeplinească funcţiile în mod normal. manifestată clinic prin angină pectorală. situat între cei doi condili. muşchi intercostal. defect de închidere a valvulelor tricuspide în timpul sistolei. administrarea de insulină în tratamentul diabetului. absenţa scăderii glicemiei sau scăderea ei în mică măsură. situat între cele două auricule (atrii). ex. fractură intercondiliană (de femur sau de humerus). ceea ce antrenează un reflux de sânge din ventriculul stâng în atriul stâng.M. situat între coaste. v. sept interauricular.

care este situat între doi lobi ai unui organ. situat între doi sau mai mulţi muşchi. ţesutul conjuctiv lax situat în spaţiile dintre celelalte ţesuturi. zonă lineară clară pe care o dă pe radiografie proiecţia spaţiului cuprins între două suprafeţe osoase ale unei articulaţii. termen care se referă la spaţiile sau formaţiunile anatomice situate între elementele organelor sau ţesuturilor ce se găsesc la distanţe foarte mari între ele. ex. aceasta aflându-se încă în perioada refractară în urma unei excitaţii venită dintrun alt centru de automatism. regiune interscapulară. articulaţie interfalangiană. în electrocardiografie. se spune despre o boală. se spune despre un medic care se consacră ansamblului afecţiunilor de patologie internă. anomalie de traseu cauzată de faptul că o excitaţie nu poate acţiona pe regiunea miocardului la care este destinată. 1.I TERFALA GIA I TERFAZĂ I TERFERE ŢĂ care este situat între două falange. care se referă sau care se efectuează în interiorul corpului sau care este introdus în organism pe cale orală sau parenterală. 2. 2. în special între doi lobi pulmonari. muşchi interspinos. care este situat între omoplaţi. un fenomen. ex. care separă sau leagă două oase sau două componente osoase. receptor senzitiv. puls intermitent). situat între două oase parietale. febră intermitentă. care este situat între cele două buze. ex. fază a vieţii celulare în timpul căreia nucleul se află în repaus. 3. se spune despre sensibilitatea la variaţiile care se produc în interiorul corpului. care apar la intervale regulate sau neregulate (ex. ex. în deosebi stimuli din muşchi şi din labirint sau de stimuli ce pleacă din viscere. excitat de schimbările ce survin în mediul intern. care este situat între apofizele transverse ale vertebrelor. ex. care se situează între doi pedunculi cerebrali.ligament interosos. un semn. spaţiu care este ocupat în mod normal de cartilaje. proces mental prin care o persoană se detaşează de realităţile şi contingenţele exterioare pentru a se reculege şi a se izola în intimitatea eului său. 1. ligament intertransvers. ex. I TERIORIZARE I TERLABIAL I TERLI IU ARTICULAR I TERLOBAR I TERMITE T I TERMUSCULAR I TER I TER IST I TEROCEPTIV I TEROCEPTOR I TEROSOS I TERPARIETAL I TERPEDU CULAR I TERSCAPULAR I TERSPI OS I TERSTIŢIAL I TERTRA SVERS 278 . care se găseşte în interiorul corpului. acestea fiind transparente la razele X. sept intermuscular. acest proces poate deveni patologic în unele boli mentale şi se numeşte autism. se spune despre una din două structuri anatomice care se găseşte mai aproape de planul sagital median al corpului. situat între apofizele spinoase a două vertebre.

vilozităţi intestinale. injecţie intracutanată. se împarte în intestinul subţire şi intestinul gros.I TERTRIGO I TERTROHA TERIA I TERVALUL Q-T I TERVE TRICULAR I TERVERTEBRAL I TESTI I TESTI RADIC leziune cutanată localizată în plici. survenită mai ales după asocierea radioterapie-chirurgie (pentru cancer de col uterin) şi după iradiere foarte întinsă (pentru boala Hodgkin). variabil în funcţie de frecvenţa cardiacă. eritem bine delimitat. care se găseşte sau care are loc în interiorul inimii. situat între cei doi ventriculi cardiaci. complicaţie intestinală a radioterapiei.ex. când se referă la grosimea unui ţesut sau organ. în electrocardiografie. uneori zemuind. intervalul de timp ce corespunde duratei sistolei ventriculare. care se găseşte sau se produce în interiorul unei celule. ansamblul tulburărilor consecutive ingestiei de alimente care: au fost contaminate cu bacterii patogene. reacţie anormal de intensă a organismului faţă de o agresiune (medicamente. care se referă la intestin. ex. care este situat între două vertebre. receptivitate sau sensibilizare a unui subiect faţă de bolile respective. mijloc terapeutic de administrare a unor substanţe în lumenul arterelor. 279 . tunica internă a unei artere sau a unei vene. agent fizic sau chimic etc.) pe care majoritatea persoanelor o suportă fără nici o manifestare patologică. care se găseşte sau are loc în interiorul craniului. ex. ex. ex. disc intervertebral. toxicoză. care se găseşte sau se produce în derm. perete interventricular. care are loc în piele. hipertensiune intracraniană. acţiunea pe care o exercită o substanţă toxică asupra organismului şi ansamblul tulburărilor care rezultă. reacţie inflamatorie locală produsă prin injectarea intradermică a unei mici cantităţi de antigen sau toxină şi care permite să se cerceteze gradul de imunitate. conţin produşi toxici proveniţi din metabolismul bacterian. I TRAPARTUM I TRAVITAM I TRAARTERIAL I TRAARTICULAR I TRAAURICULAR I TRACARDIAC I TRACELULAR I TRACRA IA I TRACUTA AT I TRADERMIC I TRADERMOREACŢIE locuţiune latină cu sensul de în timpul naşterii. ex. care se găseşte sau se produce în interiorul unei articulaţii. injecţie intradermică. locuţiune latină cu sensul de în timpul vieţii. produc o reacţie alergică la unele proteine şi alţi constituanţi sau sunt contaminate chimic. I TESTI AL I TIMA I TIMITATE I TOLERA ŢĂ I TOXICAŢIE I TOXICAŢIE ALIME TARĂ I TOXICAŢIE E DOGE Ă sin. porţiunea tubului digestiv situată între pilor şi anus. stază intestinală. provocat în general de streptococi sau agenţi micotici. care se produce între marele şi micul trohanter. care este produs sau care se găseşte în interiorul unui atriu. profunzime.

care se găseşte sau se produce în interiorul ficatului. caracteristic pentru un organ anumit. care se găseşte sau se efectuează în interiorul traheei.I TRADURAL I TRADUROGRAFIE I TRAHEPATIC I TRALOBULAR I TRALUMI AL I TRAMEDULAR I TRAMURAL I TRAMUSCULAR I TRAOCULAR I TRAPARE CHIMATOS I TRARAHIDIA I TRATORACIC I TRATRAHEAL I TRAŞELAR I TRAUTERI I TRAVASCULAR I TRAVE OS I TRAVE TRICULAR I TRI SEC I TROSPECŢIE I TROVERTIT I TUBAŢIE I TUMESCE ŢĂ I TUMESCE T care se găseşte sau se produce în interiorul durei mater (ex. anevrism intramural. radiculografie. care se găseşte. hemoliză intravasculară. se produce sau se efectuează în interiorul unei vene. aponevroză intramusculară). se spune despre o persoană care are tendinţa de a se izola. ex. de a se replia asupra sa. ex. care este situat în interiorul unui lobul hepatic sau pulmonar. ex. anestezie intratraheală. care este situat în peretele unui organ cavitar sau a unui conduct organic. ex. care se tumefiază. 280 . sin. care se găseşte sau se produce în interiorul globului ocular (ex. se produce sau se efectuează în canalul rahidian. care este situat în parenchimul unui organ. care este situat sau trece în lumenul unui vas sau unui conduct organic. ex. care se găseşte. se produce sau are loc în interiorul uterului. care este situat în interiorul şeii turceşti. ex. introducerea unui tub într-un conduct natural. mortalitate intrauterină. care se găseşte în măduva spinării. căi biliare intrahepatice. sin. care se găseşte. hemoragie intraoculară). explorarea pe care subiectul o face asupra vieţii sale interioare. se produce sau se efectuează în interiorul unui vas sanguin. care se găseşte sau se produce în interiorul toracelui. presiune intratoracică. se produce sau se efectuează în interiorul unui ventricul cardiac sau cerebral. muşchii intrinseci ai globului ocular. ex. care se găseşte. care creşte în volum. care se găseşte sau se produce în muşchi (ex. tumefacţie. care se găseşte. hematomul intradural).

folosit ca topic extern în tratamentul plăgilor. producerea de ioni din molecule electric neutre. devenite încărcate electric prin pierderea sau câştigarea unuia sau mai multor electroni. cataforeză. IOD IODEMIE IODOFORM IODOPSI Ă IODOTIRO I Ă IODURIE IOHIMBI Ă IO IO IZARE IO OGRAMĂ IO OFOREZĂ IO OTERAPIE 281 . pigment din conurile retinei. abr. ionoterapie. are acţiune simpatolitică. ion + phorein – a purta). datorită unei boli. compus iodat derivat din tironină. procesul poate fi de natură infecţioasă sau canceroasă. atom sau moleculă primitiv neutră. caracterizată prin apariţia progresivă a simptomelor.I ULI Ă I VAGI AŢIE I VALID I VALIDITATE I VAZIE I VAZIV I VERSIU E I VERSIU E SEXUALĂ I VERSIU E SPLA H ICĂ I VERSIU EA AORTEI I VERTIT I VOLUŢIE substanţă glucidică. foarte răspândit în cele trei regnuri. (gr. ca un deget de mănuşă întors. homosexualitate. iodul este indispensabil organismului uman. transformarea. se foloseşte pentru studiul funcţiei glomerulare a rinichilor. pudră sau soluţie. evaluare biochimică a electroliţilor din punct de vedere cantitativ. alcaloid izolat din scoarţa de Corynathe yohimbe (Rubiaceae). antiseptic energic. 1. element din grupul halogenilor. sin. conţinutul sângelui în iod. sin. nu este capabilă să exercite normal o activitate profesională. sin. situs inversus. poziţia inversă a unui organ în raport cu cea obişnuită. accident sau unei infirmităţi. homosexual. în sensul unei regresii. insulină ordinară (sau insulina cristalizată). caracterul unui proces morbid de a cuprinde rapid organismul. abundent în vegetaţia marină. prezenţa iodului în urină. fiind folosit în sinteza hormonilor tiroidieni. preparată din rădăcină de cicoare sau din tuberculi de dalie. introducerea de medicamente prin piele cu ionizare prin curent electric. fiziologică sau patologică.O. tratament aplicat prin introducerea de ioni în organism. I. starea unei persoane invalide. 2. sin. se spune despre o persoană care. care survine la un organ. într-un alt segment intestinal superior sau inferior. dextropoziţia aortei. perioadă de debut a unei boli. sub formă de pomadă. întoarcerea la un stadiu evolutiv anterior. o tumoră sau la întregul organism. sin. pătrunderea unui segment intestinal. vasodilatatoare periferică şi afrodisiacă.

IPOTEZĂ I. care a suferit o iradiere. 1. 2. (gr. abr. care se referă la ischion. în limbaj curent. ischion – şold. se manifestă clinic prin dureri precordiale caracteristice iar electrocardiografic prin prezenţa undei „t“ ascuţite şi simetrice (pentru ischiemia cardiacă). (engl.C. expunerea la o sursă de raze luminoase. 2. IRADIAT IRADIERE supoziţie verosimilă asupra unui lucru şi care se admite în mod provizoriu înainte de a fi supusă controlului experimentului. 2. rupere accindentală sau chirurgicală a irisului. abr. inflamaţia membranei iriene. membrană a ochiului care formează un diafragm circular care separă camera anterioară de cea posterioară şi având un orificiu central pupilar. mai ales cu raze X. intrarahidian. paralizia irisului. care este provocat de o iritaţie. care nu poate fi pus în poziţia sa normală. intelligence quotient – coeficient de inteligenţă). care formează jumătatea posterioară a cadrului osos al găurii obturatoare. I. ultraviolete sau ionizante. inflamaţie uşoară. inflamaţia irisului şi a corpului ciliar. de obicei în scop terapeutic. care se referă la iris şi la corpul ciliar. care se referă la iris. formează coxalul. cu excitabilitate. excitaţie. IREDUCTIBIL IRIDECTOMIE IRIDIA IRIDOCICLITĂ IRIDOCILIAR IRIDODIALIZĂ IRIDOCOROIDITĂ IRIDOKERATITĂ IRIDOPLEGIE IRIS IRITABILITATE IRITATIV IRITAŢIE IRITĂ ISCHEMIE ISCHIATIC ISCHIO (ISCHIU) ISCHIOCOCCIGIA 282 . şezut) segment al osului iliac. în cursul extracţiei cristalinului afectat de cataractă. 1.R.R. pupila fiind dilatată şi imobilă. abr. Insuficienţă Renală Cronică. 2. propagarea unei dureri dintr-o regiune lezată spre una sănătoasă.Q. deficit circulator local prin micşorarea afluxului de sânge arterial în ţesutul respectiv. inflamaţia irisului şi a corneei. 1. os care împreună cu ilionul şi pubisul. rezecţia unei părţi din iris. sin. 1. inflamaţia irisului şi a coroidei. care se referă la ischion şi la coccis. sin. stare patologică a unui ţesut sau organ care reacţionează în exces la o simplă stimulare. care se propagă depărtându-se de punctul său de origine. I. de obicei asociată cu inflamaţia corpului ciliar.

P.) I. clasa Arachnida care parazitează la mamifere şi păsări. 1.V. egalitate de diametru a ambelor pupile. aglutinarea eritrocitelor unui subiect printr-o aglutină ce provine de la alt individ de aceeaşi specie.păr) infuzor din clasa Ciliata care trăieşte la animalele rumegătoare în rumen. termen utilizat pentru eritrocite cu diametru egal având aceeaşi dimensiune.S. permite diagnosticul de infarct miocardic. deschidere prin care cavitatea bucală comunică posterior cu faringele. fracţiune izoenzimatică de creatinfosfokinază (CPK) a cărei concentraţie în sânge. insuficienţă ventriculară dreaptă. care prezintă aceeaşi culoare. care este electric neutru. abr. care are acelaşi potenţial electric.v. anizocorie. îngustare a părţii mijlocii a uterului. 2. care se referă la un istm. atunci când nici un curent nu traversează oscilograful. (gr.T. I. concentraţia de MB este mai mare la 18 ore după necroză.ISCHIURIE ISOSPORA ISOTRICHA oprirea secreţiei de urină. observată la ecvidee. intravenos.V. 3. ISTM AORTIC ISTM FARI GIA ISTM TIROIDIA ISTM UTERI ISTMIC ITERATIV I.V. insuficienţă ventriculară stângă. abr. fiecare din diferitele forme. situat imediat înaintea originii arterei subclaviculare. segment îngustat al părţii terminale a crosei aortice. abr. când este peste 4%. culoare crem-gălbuie (cafea cu lapte) a părului şi extremităţilor membrelor. IXODES IZABEL IZOAGLUTI ARE IZOCITOZĂ IZOCORIE IZOCROM IZOCRO IZOELECTRIC IZOE ZIMA MB IZOE ZIMĂ 283 . sub care se găseşte o enzimă în acelaşi organism. care are aceeaşi durată ca un alt fenomen. dar aparţinând unui grup sanguin diferit. Trombocitopenie Acută Idiopatică. partea îngustă a glandei tiroide care uneşte cei doi lobi tiroidieni. care se repetă de mai multe ori. (gr. care este uniform colorat. ixodes – care se fixează ca vâscul) căpuşă hematofagă din familia Ixodidae. sporozoar din ordinul Coccidia care parazitează în intestin la câine. care permite despărţirea organului respectiv în două segmente. ant. isos – egal + trichos . separabile prin electroforeză. linia izoelectrică este linia orizontală înscrisă pe electrocardiogramă. (i.D. ixos – vâsc. aceasta corespunde absenţei oricărei activităţi electrice. abr. I.

grefă realizată între un donator şi un receptor ce aparţin aceleaşi specii şi posedă aceleaşi gene şi antigene de histocompatibilitate. tensiune osmotică egală. această situaţie nu se întâlneşte decât la animalele care aparţin unei linii consanguine.). substanţe care au aceeaşi compoziţie chimică şi aceeaşi formulă chimică brută. osmolaritate a unei substanţe egală cu cea a plasmei. manoza. (folosit în mod greşit) alogrefă. imunizarea unei persoane cu un antigen provenit de la un individ de aceiaşi specie. care menţine aceleaşi dimensiuni. iar la om. 1. din acelaşi grup. dar au însuşiri fizico-chimice deosebite şi formule chimice spaţiale diferite (ex. 2. termen folosit pentru a defini elementele chimice care ocupă acelaşi loc în tabelul lui Mendeleev. în cazul gemenilor univitelini. care se efectuează cu acelaşi grup sanguin. dar cu aceleaşi proprietăţi chimice. care provin din aceeaşi linie. sin. IZOGREFĂ IZOGRUP IZOIMU IZARE IZOMERI IZOMETRIC IZOOSMOZĂ IZOTO IE IZOTOP 284 .: glucoza. altroza etc. care au greutate atomică diferită datorită numărului numărului diferit de neutroni din nucleu.IZOGE IC se spune despre fiecare din organismele care posedă acelaşi patrimoniu ereditar.

2. de agresivitate etc. coagulare (a laptelui. soluţiile fenicate. pintenogeală. 1. sângelui. constând din apropierea exagerată. hiposulfitul de sodiu. 2.) în condiţii neprielnice. capabile să ducă o viaţă latentă până la apariţia unor condiţii favorabile dezvoltării lor. atenuarea caracterelor sălbatice. durere sau senzaţia de bloc de gheaţă. defect ereditar datorită împlântării dezordonate a foliculilor piloşi. datorită condiţiilor necorespunzătoare de depozitare şi păstrare. evoluţie treptată şi ireversibilă a ţesuturilor vii spre starea de bătrâneţe. sublimatul coroziv. sin. chiar petrecerea călcâielor unul peste altul. alterarea unui produs din carne sau furaj. ciuperci. proces de modificare lentă a unor proprietăţi ale unui material. ca şi al organizării anatomice sau morfologice sunt înrudite între ele (ex. fază de domesticire a animalelor. particularitate de culoare la membre care constă dintr-o zonă albă care se întinde de la extremitatea inferioară până la nivelul genunchiului (anterior) şi jaretului (posterior). animal cu copita deformată.Î ÎMBĂIERE ÎMBĂLSĂMARE ÎMBĂTRÂ IRE ÎMBLÂ ZIRE ÎMPÂSLIRE ÎMPERECHERE Î CASTELAT Î CĂLŢAT mijloc de menţinere a igienei corporale prin introducerea animalelor în apa din bazinele de îmbăiere. potrivirea perechilor de animale în vederea montei. 1. gimnosperme în regnul vegetal sau protozoare. moluşte. obstrucţia foiosului. în scopul obţinerii celei mai bune combinaţii a însuşirilor productive. îmbăiere terapeutică. care delimitează o grupare de organisme (plante sau animale). Cochinchina. procesul are loc prin deshidratări celulare şi îngroşarea membranei externe. viermi sau vertebrate în regnul animal). care din punct de vedere al dezvoltării lor istorice. afecţiune determinată de îngurgitarea nutreţurilor fibroase. penajul de pe fluierele şi degetele la unele rase de păsări (ex. Î CĂLŢĂTURĂ Î CHEGARE Î CHISTARE Î CI GERE Î CRE GĂTURĂ 285 . conservarea cadavrelor prin introducerea intraarterială a substanţelor care împiedică putrefacţia (clorura sau sulfatul de zinc. alge. chişti. care va determina încâlcirea lânii la oaie. trecerea organismelor inferioare în formele lor de rezistenţă (spori. ţinând cont de gradul de înrudire şi particularităţile individuale. la palpaţia prin izbire. diatomee. împerecherea raţională este bazată pe analiza datelor de selecţie. Brahma). 1. umorilor în general). lignificate care vor determina destinderea foiosului de către materialul alimentar indurat şi aglomerat şi care se manifestă prin colică. 2. manifestat prin creşterea temperaturii şi hidroliza substanţelor proteice. care provoacă dureri în timpul mersului mai ales la cai. categorie sistemică superioară clasei. celenterate. capsule etc. sin. sin. formolul etc.).

încetarea alăptării. observată de Lorentz. în general nocivă pentru vieţuitoarele acvatice. prin care se urmăreşte obţinerea efectului heterozis. fiind o metodă în care se folosesc trei sau mai multe rase de animale sau soiuri de plante. până la apariţia furajului verde. particularitate de culoare întâlnită la cabaline unde se pot vedea fire albe amestecate cu cele colorate în regiunea frunţii. apariţia fluturilor de mătase care se petrece în orele dimineţii până la prânz dacă în hala de producţie temperatura este de 25°C. în scopul obţinerii unor produşi superiori. metoda permite însămânţarea de acelaşi reproducător a unui număr mare de femele în comparaţie cu monta naturală. metodă de învăţare la păsări. încrucişările în scop economic imediat. constă în ataşarea puilor. privarea toxicomanului de drogul său obişnuit în cura de dezintoxicare. datorită consumului oxigenului în procesul de respiraţie. pregătirea şi păstrarea furajelor pt. hrănirea forţată a păsărilor. fără a avea loc actul sexual. produşii care rezultă fiind la rândul lor împerecheaţi cu alţi reproducători din cadrul rasei respective. 1. iarnă. datorită generării excesive a oxigenului solvit. dezvoltarea excesivă a fitoplanctonului. introducerea gameţilor masculi în organele genitale femele cu ajutorul unor instrumente. practicată în special la palmipede. astfel realizându-se acţiunea de ameliorare rapidă cu reproducători de valoare şi cu prevenirea bolilor transmisibile. a adulţilor. sin. Î CRUCIŞARE COMPLEXĂ încrucişare pentru obţinerea unor rase (sau soiuri) noi. Î CRUCIŞARE DE AMELIORARE Î CRUCIŞARE DE I FUZIE metodă practicată în zootehnie cu scopul îmbunătăţirii însuşirilor unei rase distingându-se mai multe tipuri: de absorbţie. infuzie etc.Î CRUCIŞARE sin. ziua. după ecloziune. care constă din încrucişarea unui grup de femele neameliorate cu masculi amelioratori. iar noaptea prin asfixie. ulterior. cu masculi (plante) din rase (soiuri) ameliorate timp DE ABSORBŢIE de mai multe generaţii. ca urmare a fotosintezei. realizată prin împerecheri între animale din rase diferite. linkage. metodă de încrucişare a femelelor (plantelor) dintr-o rasă (varietate) Î CRUCIŞARE locală. 2. prin îndopare păsările consumă cu 3050% mai multă hrană. obţinându-se o creştere în greutatea corporală şi a unor organe (ficatul la gâscă) în timp scurt. de om sau obiectele mişcătoare. de produşi înalt productivi. în scopul îngrăşării intensive şi exagerate. introducerea unui şurub în fragmentele unui os fracturat pentru a le menţine în contact. Î CRUCIŞARE I DUSTRIALĂ Î DOPARE Î FLORIREA APELOR Î FLUTURAREA GOGOŞILOR Î HUMARE Î LĂ ŢUIREA GE ELOR Î SĂMÂ ŢARE Î SĂMÂ ŢARE (I SEMI ARE) ARTIFICIALĂ Î SILOZARE Î SPICAT Î ŞURUBARE Î TIPĂRIRE Î ŢĂRCARE 286 . îngroparea unui cadavru. hibridare sexuată. neameliorată. introducerea (inocularea) unui microorganism într-un mediu de cultură. metodă de ameliorare prin care se urmăreşte remedierea unui defect existent la o anumită rasă.

după zeul Janus. a vărsa) scurgerea prin nări la animale. acută. aşezat lângă. durere vie. pt. sin. vene situate în jgheabul jugular.genunchi) articulaţia tibiotarso-metatarsiene la animale. displazia fibroasă a oaselor. identificarea creatininei în urină (se colorează oranj cu picrat de sodiu). (fr. jeter – a da afară. care se referă la manifestările epileptice descrise de Jackson (1835-1911). 1. deschiderea jejunului la peretele abdominal. garetum . jugulum – gât. unitate de travaliu şi de energie. ataşament morbid al unei mame faţă de fiul ei. 287 . (lat. javart .J J (JOULE) JACKSO IA JAFFE (REACŢIA) JAFFE-LICHTE STEI (BOALA) JA ICEPS JARET JARGO AFAZIE JAVART JEJU JEJU ECTOMIE JEJU OILEITĂ JEJU OILEOSTOMIE JEJU OSTOMIE JET (LEZIU E) JETAJ JEU JOCASTA (COMPLEX) JUGAL JUGULARĂ JU GHI JUXTAARTICULAR JUXTAGLOMERULAR JUXTAPOZIŢIE JUXTALIMI AR JUXTAPILORIC simbol pentru Joule. afazie caracterizată prin schimbarea silabelor şi cuvintelor. (lat. care duc sângele de reîntoarcere. care este situat alături de o articulaţie. o persoană care nu a mâncat şi nu a băut de un anume timp.gangrena) gangrena unui ţesut fibros sau fibrocartilaginos (gr. inflamaţia jejunului şi ileonului. juxta + glomerulus – ghem mic) ţesutul din vecinătatea glomerulilor. monstru dublu rezultând din sudarea a două corpuri în partea superioară. beregată) regiunea inferioară şi laterală a gâtului. iar capul are două feţe. ceea ce face vorbirea de neînţeles. jejunus . 2. zeul cu două feţe. rezecţia unei părţi din jejun. leziune endocardiacă sau a unei artere mari. care se referă la obraz. prin impactul produs de un curent sanguin anormal de puternic. care este situat în imediata apropiere a pilorului. (lat. poziţie învecinată. practicarea unei anastomoze între jejun şi ileon. (fr.gol) a doua diviziune a intestinului subţire între duoden şi ileon. care este apropiat de pragul de percepţie sau de reacţie.

bogată în sulf. sin. unitatea de bază a temperaturii. abr. angiomatozelor sau sarcomatozelor. angiomatoza Kaposi (Moritz John. (ind. (ebr. KELOID KELOTOMIE KELVI KERATI Ă sin. secţionarea bridelor în hernia strangulată. potasemie. în care iau naştere influxurile care produc contracţiile inimii. băutură lactată gazeificată. carirorhexis. influxul se transmite spre fasciculul His. kilocalorie. KALIEMIE KALIUM KALIURIE KAMALA KA ER (SI DROMUL) KAPOSI KARRIORRHEXIS KARMA (METODA) Kcal. având două forme: mediteraneană şi asiatică. mielom. concentraţia potasiului în sânge. sin. KEFIR KEITH ŞI FLACK ( ODUL) regiunea din miocardul diferenţiat. 288 . prezenţa sau concentraţia de potasiu în urină. numită şi prin aspiraţie. clasată diferit în grupele: reticulozelor. cestodicid preparat din perişorii fructelor plantei Mallotus philippinensis. în păr şi unghii. situată în peretele atriului drept.K K KAHLER (BOALA) KAH (REACŢIA) KALA-AZAR simbolul chimic al potasiului. 1837-1902). procedeu de întrerupere voluntară a sarcinii. boală. sin. proteină dură. din bengaleză. sarcomatoza multiplă idiopatică hemoragică. kalah – a arde) sin. prin adăugarea de levuri numite grăunţe de kefir. făcând parte din sistemul internaţional. exprimă temperatura absolută în scara Kelvin. caracterizată în mod esenţial prin anemie gravă cu splenomegalie. acidulată: este un produs de fermentare a laptelui supus unui procedeu primitiv de fabricare de către muntenii din Caucaz. autism infantil. numele a fost atribuit datorită faptului că la început se prepara din cenuşa rezultată din arderea lemnelor. boala neagră) boală infecţioasă produsă de o specie de Leishmania. afecţiune tumorală cu etiologie necunoscută. sin. în termodinamică. cu potasiu. reacţie de floculare a serului sanguin sau a lichidului cefalorahidian pentru diagnosticul sifilisului. cheloid. de la acest nodul. v. care se formează în stratul cornos al pielii.

a corneei care devine conică. unitate care determină cantitatea de căldură egală cu 1000 calorii. KIF KILO (K.. în KERATOZĂ ACTI ICĂ care epidermul prezintă o hiperkeratoză importantă. sin. dată de expunerea de lungă durată la lumină. unitate pentru putere. chimogramă denumire de ansamblu a enzimelor a căror prezenţă este necesară pentru activarea unei alte enzime. manifestându-se prin dureri persistente ale încheieturii mâinii. inflamaţie supurativă sau nesupurativă a corneei. cheratită. sin. KERATITĂ KERATOCO KERATOCO JU CTIVAL KERATOCO JU CTIVITĂ inflamaţie simultană a corneei şi a conjunctivei. deformaţie. KERATODERMIE KERATOPLASTIE KERATOPROTEZĂ keratoza palmelor şi plantei picioarelor. înlocuirea unei părţi opace a corneei cu un fragment cornean transparent. unitate pentru cantitatea de radiaţie X egală cu 1000 rontgeni. cu tumefierea părţilor moi şi limitarea mişcărilor. sin. (gr. 2. mobilizare). egală cu 1000 de volţi. înlocuirea unei părţi opace a corneei cu un fragment de material organic inert şi transparent. sin. KIE BOCK (BOALA) sin. KERATOZĂ PREEPITELIOMATOASĂ KER IG (SEM UL) Kg. unitatea pentru diferenţa de potenţial. pudră de flori şi frunze de cânepă. semn caracteristic în meningită. în general bilaterală. rămânând însă transparentă. adesea bilaterală şi de origine microtraumatică. care se fumează amestecată cu tutun. keratoză actinică. în intenţia de a-i diminua curbura. proces prin care celulele stratului superficial al epidermului se impregnează cu keratină şi capătă astfel o mare soliditate. simbolul kilogramului. egală cu 1000 de watti. vezi hiperkeratoză. utilizarea în scopuri terapeutice a mişcărilor active (gimnastică medicală) sau pasive (masaje. modificare patologică a unei mucoase care ia astfel aspectul pielii.KERATI IZARE 1. determină totdeauna miopie şi un astigmatism asimetric. KERATOZĂ leziune precanceroasă. chinestezie. k. care se referă la cornee şi la conjunctivă. numită şi marea calorie.) KILOCALORIE KILORŐE TGE KILOVOLT KILOWATT KIMOGRAF KI AZĂ KI ESTEZIE KI EZIPLASTICĂ KI EZITERAPIE 289 . chilioi – o mie) termen care indică unităţile de măsură. cinematizare. necroza aseptică a osului semilunar. cheratom KERATOM KERATOTOMIE RADIARĂ tratament chirurgical al miopiei prin incizii în spiţe de roată ale corneei. având semnificaţia de o mie. sin.

ce survine la băieţi şi se traduce prin impotenţă funcţională şi tumefierea dureroasă a tarsului. KOCH (BACILUL) KOCHER (I CIZIA) KOHLER (BOALA) agentul cauzal al tuberculozei. tulburări psihice produse prin leziuni atrofice. cu ginecomastie. cu geamăt. dar destul de bruscă. pseudocoarctaţia aortei. se desfăşoară în patru timpi: o inspiraţie profundă. confabulaţie. eunucoidism discret. din familia Enterobacteriaceae. sin. în formă de inimă. KÜSSMAUL (RESPIRAŢIE) caracteristică în coma diabetică. intestinal şi urogenital al omului. dotată cu mare putere fagocitară. rigid. azoospermie şi creşterea gonadotrofinelor urinare: aceste modificări sunt legate de prezenţa unui cromozom X suplimentar. Aerobacter. difuze. pe toată lungimea unui os lung fracturat şi care permite menţinerea celor două fragmente în poziţie bună. pete albicioase situate pe mucoasa bucală în rujeolă. urmată de o pauză. gen de bacterii de formă bacilară. posibil transformări maligne. căreia îi succede o nouă pauză. 1.KI KI G KIRSCH ER (BROŞA) KLEBSIELLA v. ansamblul unor tulburări grave. cerebrale. litera V sau U. KOPLIK (PETELE) KORSAKOFF (SI DROM) KRAUROSIS KU TSCHER (CUIUL) celulă endotelială de formă stelată. o expiraţie subită. comportă o insuficienţă testiculară prin degenerescenţa şi scleroza tubilor seminali. pe secţiune. tijă de oţel inoxidabil. KLEBSIELLA AEROBACTER KLI EFELTER (SI DROM) sindrom descris la bărbatul tânăr. necroză aseptică spontană a corpului celui de al doilea metatarsian. se întâlnesc frecvent în tractul respirator. la persoane vârstnice. din sinusurile hepatice. care joacă rol important în procesul de apărare faţă de infecţii. pentru transfixierea unui os fracturat şi aplicarea unei tracţiuni continue asupra osului. incizie ce permite accesul în articulaţia coxofemurală. (SI DROM) KUPFFER (CELULA) 290 . 2. necroză aseptică spontană a osului scafoid tarsian. sindrom de scleroatrofie avansată a mucoasei vulvare sau peniene. în vecinătatea ventriculului al treilea: pierderea memoriei de fixare. dezorientare. observată mai ales la femeie. cresc uşor pe medii de cultură obişnuite. cu tumefierea dureroasă a celei de a doua articulaţii metatarsofalangiene. consecutive unei carenţe nutriţionale KWASHIORKOV apărute la copilul mic mai ales după înţărcare. este vorba de o hiperventilaţie alveolară care tinde să compenseze acidoza diabetică. filament de oţel inoxidabil. care se introduce în canalul osos medular.

leucocit. sistem de canale şi cavităţi comunicante între ele. care se referă la lacrimi şi la secreţia lor.buză) termen anatomic utilizat pentru formaţiuni fibroase cu aspect de buză. inflamaţie acută sau cronică a labirintului. ex. sensibil. săpat în stânca osului temporal şi situat intern faţă de căsuţa timpanului. sensibilitate exagerată fizică sau psihică. (lat. intervenţie chirurgicală care constă în înlăturarea ţesuturilor prin dilaceraţie. duce la) substanţă care produce creşterea secreţiei de lapte. abr. 2. ansamblul cavităţilor osoase ale urechii interne. cuprinde trei părţi: vestibulul. marginile unei plăgi sau unei incizii. renină. labium – buză) buză inferioară la insecte. apare ca o complicaţie gravă a otomastoiditei. labium . în biologie. (lat. (lat. agogos – conducând la. relief ocupând cei doi versanţi ai unei fante. albumină care se găseşte în lapte şi care poate fi izolată din acesta sub forma unei substanţe cristaline solubilă în apă. gr. sin. la suine (alcătuit din şase alele) şi la găini (alcătuit din patru alele). coagulează la 70-75°C şi este asemănătoare cu albumina din plasma sanguină. lactis – lapte. propietatea materiei vii de a-şi modifica starea în care se găseşte în funcţie de diverşi factori. ansamblul cavităţilor membranoase conţinut în labirintul osos al urechii interne. 1. abr. în special ai gurii. faţa labială a unui dinte.buză) care se referă la buze. canalele semicirculare şi melcul. (lat. simbolul pentru litru. comisura labială. nestatornic. leziune rezultată dintr-o sfâşiere în adâncime a pielii. care determină secreţia glandei lacrimale. LABIRI T LABIRI T MEMBRA OS LABIRI T OSOS LABIRI TITĂ LABIU LABRUM LACERAŢIE LACRIMAL LACRIMOGE LACTAGOG LACTALBUMI Ă 291 . vertebră lombară. sistem de grupă sanguină determinat la taurine (alcătuit din două alele). LABFERME T LABIAL LABIE LABIL LABILITATE 1. labrum . 2. până în ţesutul subcutanat.L L L l.

LACTAŢIE LACTAZĂ LACTE I Ă LACTESCE T LACTIC LACTIFER LACTICODEHIDROGE AZĂ LACTIGE LACTOBACILLUS LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LACTOBEZOAR LACTODE SIMETRU LACTOFILTRU LACTOFLAVI Ă LACTOFUG LACTOGLOBULI Ă LACTOMETRU LACTOREE LACTOSCOP LACTOSERUM 292 . format din bacili imobili. în urma prelucrării sale din această categorie fac parte brânzeturile. lactase) enzimă specifică. concreţie gastrică observată la sugarul hrănit cu lapte praf nediluat suficient. care are aspectul laptelui. instrument utilizat pentru determinarea purităţii laptelui. sare a acidului lactic (lactat de calciu. pentru determinarea conţinutului în substanţe uscate din lapte. până ajunge la exterior. rheo – a curge). care se referă la lapte. pentru a se recunoaşte. dacă i s-a adăugat apă şi lactometre de tipul refractometrelor. întâlnite mai ales în produse alimentare fermentate. galactofor – care conduce laptele. aparat pentru măsurarea densităţii laptelui în raport cu densitatea apei. substanţă proteică din grupa globulinelor. paralizie etc. se folosesc lactometre de tipul aerometrelor.LACTAT 1. sin. substanţă cu rol bacteriostatic şi bactericid prezentă în lapte şi zer. dispozitiv pentru determinarea impurităţilor din lapte. lactoză şi componenţi minerali ai laptelui. de sodiu etc). iaurtul. având proprietatea de a descompune lactoza în glucoză şi galactoză. bacilul care provoacă fermentarea lactozei. sin. după opacitatea sa. unele specii sunt utilizate în industria alimentară. stare caracterizată prin producerea de lapte de la nivelul mameloanelor. 2. conţine apă. gen de bacterii. (fr. care favorizează creşterea secreţiei de lapte. prin măsurarea densităţii laptelui. (gr. enzimă care produce transformarea acidului lactic în acid piruvic. eliminarea continuă a laptelui din mamelon ca urmare a relaxării sfincterului papilar. grampozitivi care fermentează hidraţii de carbon cu producere de acid lactic. produs obţinut pe bază de lapte. substanţă care scade secreţia laptelui. lactis . provocată de diferite cauze: hipotonicitate. (lat. instrument cu ajutorul căruia se apreciază laptele. substanţele rămase pe filtru se compară cu anumite etaloane convenţionale. fracţiune a laptelui rezultată după extragerea grăsimii şi precipitarea proteinelor. riboflavină.lapte). termenul se utilizează în anatomie pentru definirea canalelor prin care trece laptele de la acinul glandular. untul. laptele bătut.

2. (lat. groapă) cavitate care apare în urma distugerii ţesuturilor dintr-un organ. caracterizată prin ficat mic. este prezentă în lapte şi are rol în transferul fierului. EC (CIROZA) LAGOFTALMIE LAGOMORPHA LAMARK JEA -BAPTISTE (1744-1829). (gr. fenomen care are loc sub influenţa directă a mediului. lacuna – lipsă. care se referă la lacune sau care prezintă lacune. identificat şi denumit prima oară de către patologul William Lambl (1824-1895). 1846-1908).B. fie prin paralizia muşchiului orbicular. şi prin prezenţa branhiilor lamelare. biolog francez.ablaţie) rezecţia uneia sau mai multor lame vertebrale cu scopul de împiedica o presiune pe măduva spinării. sunt animale acvatice. LAMARCKISM teorie evoluţionistă formulată de J. lamă mică. sin. substanţă glucidică. Giardia (după biologul francez Giard Antoine.A. în radiologie. foaie + ektome . 1. care parazitează în epiteliul intestinului subţire la om. care acoperă un preparat microscopic de pe o lamă. plăcuţă de sticlă foarte subţire. mărginind spaţiul periodontal ce conturează rădăcina. porţiunea de piele sau de muşchi detaşată de locul său de origine. clasă de moluşte caracterizate prin corpul turtit lateral. lamina – lamă. denumire atribuită unui mic spaţiu circumscris. linie densă. lagos – iepure + ophtalmos . în chirurgie. anatomic sau patologic. în conformitate cu cele două legi ale lamarckismului. Factor de Activare Limfocitară.. a cărui structură evocă un aspect de lamele suprapuse. alcătuind în unele mări bancuri masive. unul dintre întemeietorii evoluţionismului în biologie. ciroza atrofică a ficatului. în general alcoolică. formată dintr-o moleculă de glucoză şi una de galactoză. se întâlneşte la femeia gravidă aproape de termen.ochi) anomalie care constă în imposibilitatea pleoapei de a acoperi globul ocular. eliminarea de lactoză prin urină. LAMBLIA LAMBOU LAMELĂ LAMELAR LAMELIBRA HIATE LAMI A DURA LAMI ECTOMIE 293 . care este format din lamele. marine sau dulcicole. acoperit cu cochilie bivalvă. de care rămâne ataşată numai printr-un pedicul vascular. scleros şi dur. Lamarck despre adaptare.F. adâncitură. uneori greu de interpretat pe clişeu. care se găseşte în lapte. abr. fie prin scurtarea ei. cal. flagelat piriform. (lat. trăind pe fundul apei sau fixate pe pietre. lucrarea sa “Fiziologia zoologică” (1809) cuprinde concepţia sa DE MO ET despre evoluţia vieţuitoarelor (lamarckismul). rumegătoare şi câine. cu doi nuclei şi patru cili. ordin în sistematica zoologică în care sunt cuprinse toate speciile asemănătoare cu iepurii. LAE L.LACTOTRA SFERI Ă LACTOZĂ LACTOZURIE LACU AR LACU Ă metalproteidă care conţine fier.

tulburare de osificare a rotulei. în parte sau în întregime laringele. care se dezvoltă prin metamorfoză. situat în partea mediană şi anterioară a gâtului. ptao – lovesc. care este primul timp al unui mare număr de operaţii ce vizează organe conţinute în abdomen. palmipede cu penele foarte dese. care în condiţii normale nu este patogen pentru această specie. examinarea cavităţii abdominale cu ajutorul unui endoscop introdus în cavitatea peritoneală prin traversul pereţilor abdominali. LA CEOLAT LA DSTEI ER (SISTEM) LA GERHA S (I SULE) LA UGO LAPAROSCOPIE LAPAROSTOMIE LAPAROTOMIE LAPI IZARE LARDACEU LARIFORME LARI GE LARI GECTOMIE LARI GITĂ LARI GOLOGIE LARI GOPLEGIE LARI GOSCOPIE LARI GOSPASM LARSE -JOHA SSO (BOALA) LARVĂ 294 . care parazitează în ţesutul conjunctiv subcutanat la găină. cu scopul de a obţine variante vacinale cu patogenitate modificată. sistemul grupelor sanguine eritrocitare. lanugo . care acoperă capul fătului. cu revărsat articular. (lat. lapara – partea moale a abdomenului + skopein – a examina) sin. efectuat cu ajutorul unei mici oglinzi montate pe un mâner şi prevăzut cu dispozitiv de luminat. provoacă dispnee şi disfonie. ordin de păsări acvatice. având în general culoarea cenuşie pe spate şi pe faţa dorsală a aripilor şi albă pe piept şi pe pântece. v. lamina + gr.U. sin. distribuite neregulat în ţesutul pancreatic şi bogat vascularizate. examen vizual al laringelui. ating) acarian din familia Laminosioptidae.puf) fire de păr foarte subţiri. practicată în situaţii foarte grave. celioscopie. în general în peritonitele zise depăşite. aparenţă. (lat. imediat după naştere cu excepţia palmelor şi tălpilor. producând râia laminosioptică lampă cu cuarţ sau sticlă transparentă şi vapori de mercur utilizată pentru producerea artificială a radiaţiilor ultraviolete. zone cenuşii sau gălbui. studiul laringelui şi bolilor sale. inflamaţie acută sau cronică a mucoasei laringelui. (gr. operaţie prin care se extirpă. deschiderea la piele a cavităţii peritoneale. deschiderea chirurgicală a peretelui abdominal şi a peritoneului. paralizia muşchilor laringelui. fantomă) în parazitologie: stadiu din evoluţia artropodelor sau a viermilor. LAMPĂ R. spasm laringian. care se manifestă la copil prin tumefierea dureroasă a genunchiului.LAMI OSIOPTES (lat. care are aspectul şi consistenţa slăninei.V. spasm al muşchilor glotei. consecutivă unei infecţii microbiene sau virotice. urmând după stadiul de ou. în formă de lance. spasm glotic. metodă de adaptare a unui virus prin pasaj pe iepure. larva – mască. conduct aerian interpus între faringe şi trahee.

lazarus . amplificator de lumină. sin. prezent mai ales în poliartrita reumatoidă. care transportă într-un timp foarte scurt o mare cantitate de energie. devierea unuia sau mai multor dinţi înspre partea dreaptă sau stângă a arcadei dentare. lăuzia are durata de 6 săptămâni după naştere. 2. dominanta funcţională a unei părţi a corpului uman asupra celeilalte. 1.. aşa ca unele anomalii sau unele faze ale unei afecţiuni. înclinarea laterală a unui organ. în dentistică. uşurează tranzitul intestinal prin lubrifiere şi emulsionare. 1. liber) termen utilizat pentru ţesuturi care prezintă multe spaţii şi mobilitate crescută. provocată de flexia coapsei pe bazin. după incizia tijei sau trunchiului. lichid lăptos care circulă în corpul unor plante. cu gamba în extensie. zonă în centrul ovulei de pasăre. în carese depune numai vitelus alb. laxe – larg. 1. creşte peristaltismul intestinal. în timp ce colul îşi păstrează poziţia normală. dificultate manifestată de parkinsonieni de a se menţine în echilibru după un pas executat lateral. 2. sub discul germinativ. stare de inactivitate aparentă.lepros) termen vechi. deplasarea laterală a unui organ. într-o direcţie bine definită. substanţă care provoacă eliminarea unuia sau mai multor scaune moi. durere pe faţa posterioară a membrului inferior. femeie aflată în starea fiziologică normală imediat următoare naşterii. tendinţă de deviere laterală în timpul mersului sau de aplecare într-o parte. 1.LARVICID LASEGUE (SEM UL) LASER substanţă care are propietatea de a distruge larvele. 2. spaţios. cu lateropoziţie. pentru a opri introducerea bolilor infecţioase într-o ţară. abr. (lat. spălare. obţinut prin scurgere liberă. vizibile sau infraroşii. care există fără să-şi manifeste prezenţa. (lat. întâlnită la rumegătoare şi cabaline. observată în leziuni ale labirintului urechii interne. LATEBRĂ LATE T LATE ŢĂ LATERALITATE LATEROFLEXIA UTERULUI LATEROLATERAL LATERO-POZIŢIE LATEROPULSIU E LATEROVERSIE LATEX LATIRISM LAVAJ LAX LAXATIV LAZARET LĂUZĂ 295 . din engleză (Light Amplification by Simulated Emision of Radiation). intoxicaţie cu plante din genul Lathyrus. particule de polistiren folosite pentru cercetarea factorului reumatoid în ser. care emite un fascicul îngust de raze luminoase. manevră practicată de examinator. 2. care defineşte o instituţie de supraveghere a sănătăţii oamenilor. califică o anastomoză obţinută prin sutura deschiderilor practicate pe laturile a două conducte juxtapuse. deviere a uterului în care corpul acestui organ basculează spre una din părţi. sin.

netratată. provoacă infecţii nozocomiale intraspitaliceşti. atrofie optică Leber (Theodor von. legea echilibrului populaţiilor – o populaţie este considerată ca fiind în echilibru atunci când. îşi menţine în generaţii succesive aceeaşi frecvenţă a genelor şi aceeaşi structură genetică. conform cu legile eredităţii şi adaptabilităţii. poate apare în musculatura netedă. iar frecvenţa genotipului heterozigot este egală cu de două ori produsul între frecvenţele celor două gene. după care.H. pneumonie atipică. b.R. denumit de către Leishman (1865-1926). 1840-1917). unde produce boala denumită leishmanioză. abr. fenomene genetice cu caracter universal care acţionează în două momente cruciale ale ciclului vital al organismelor şi care constituie mecanismul de transmitere al caracterelor de la o generaţie la alta. determinată de frecvenţa genelor la un anumit locus. lupin etc. fasole.L. boală ereditară şi familială care debutează prin nevrită optică subacută şi ajunge la atrofie optică bilaterală. Această lege se bazează pe următoarele elemente: frecvenţa tipurilor de gameţi produşi de indivizii unei generaţii sunt aceleaşi cu frecvenţa genelor respective în generaţia care produce gameţii. LECITI E LEGEA BIOGE ETICĂ lege formulată de E. Haekel. tumoră benignă formată din ţesut muscular neted. plex scleros episclerat în jurul limbului sclerocornean. bacil gram negativ. năut) sau furajere (lucernă. lichid cefalorahidian. linte. legea lui Liebig – lege care stabileşte că în producţie este hotărâtoare substanţa nutritivă prezentă în cele mai mici cantităţi. LEGEA WEI BERG HARDY. ea LIMITATIVI este valabilă nu numai pentru funcţiunile chimice. aparţinând familiei Tripanosomidae.). sparcetă. mai ales în uter. trifoi. în absenţa unor factori modificatori. soia. gen de protozoar. cu creştere dificilă în caz de încorporare aerogenă provoacă „boala legionarilor“. (gr. individul repetă cele mai importante modificări ale formei FU DAME TALĂ prin care au trecut strămoşii lui în cursul dezvoltării lor filogenetice lente şi îndelungate. ţinând seamă de distribuţia binominală a genotipurilor. sin. conţinând azot (care le conferă un caracter amfoter). necapsulat. L. boala are sfârşit letal. alimentare (mazăre. lactatdehidrogenază. înseamnă că o populaţie este în echilibru atunci când frecvenţa genotipului homozigot este egală cu pătratul frecvenţei genei respective. legea grupării independente a materialului genetic – acţionează atât în gametogeneză cât şi în fecundare. a. LEGILE EREDITĂŢII LEGIO ELLA P EUMOPHILA LEGUMI OASE LEIOMIOM LEISHMA IA 296 . dar şi pentru majoritatea celor vitale. legea minimului. LEGEA FACTORILOR sin.C. familie botanică cuprinzând numeroase specii de plante spontane sau cultivate. ubicuitar.sin. în cursul dezvoltării sale ontogenetice. frecvenţa noilor genotipuri în generaţia filială depinde numai de frecvenţa genelor în generaţia parentală şi nu de frecvenţa genotipurilor parentale.D. lekithos – gălbenuş de ou) fosfolipide lipsite de sulf. clasa Mastigophora care parazitează la câine şi la om. LEBER abr. legea segregării materialului genetic – acţionează numai în gametogeneză când se realizează trecerea de la spermatociţii sau ovociţii primari la spermatociţii sau ovociţii secundari.

dură. volumul rămânând normal. eritrocit de grosime redusă şi cu diametrul crescut. solz mic + thrix . la cabaline. (lat. localizată îndeosebi pe piele. clasa Mastigophora care se găseşte la vertebrate. bacil acidorezistent. prima etapă a profazei meiotice în care cromozomii se individualizează sub forma unor filamente lungi şi subţiri. dar reluându-şi forma iniţială când presiunea încetează.inflamaţie) inflamaţia membranei piamater. afecţiunea firelor de păr care prezintă la bază mici concreţiuni. sistemul limfatic şi diverse viscere.filament). leptos + nema . dar necesar declanşării dinamicii gastrice. sitemul nervos periferic. aliment grosier. 1. cristalinian. ca un cordon. la porcine şi la câini. 2. leptos + menigx – membrană + itis . leptos + soma . (gr.5 mm. de formă helicoidală. cu diametrul de 8. (gr. (gr. piesă din sticlă cu suprafaţă curbată care poate refracta razele luminose. cu valoare nutritivă scăzută.corp) individ cu corpul mai subţire decât normal. care este caracterizat prin corp alungit şi subţire. lazarus-lepros – cu pielea acoperită de cruste) sin. subordinul Logomorpha din care fac parte iepurii. boala Hansen. tip de vaccin antipoliomielitic. (gr. localizat pe faţă. subdivizate în multe grupe şi tipuri. mic nev pigmentar. tricorexie nodoasă. boală infecţioasă cronică produsă de Mycobacterium leprae. plan sau reliefat. proteză oculară de contact. boală produsă de leptospire care se întâlneşte la bovine. (gr. gen de bacterii mobile.păr). (gr. sin. leptoten. lens + ptosis . care se referă la nucleul lenticular şi la corpul striat.LEM ISC LE OIR (FRACTURA) LE TICULAR LE TICULOSTRIAT LE TIGO LE TILĂ LE TILĂ HIBRIDĂ LE TILĂ SUPLĂ LE TOPTOZĂ LEPI E (VACCI ) LEPORIDE LEPOTRIX LEPRĂ fascicul nervos. lepis – coajă. sin. leptos + monas – unul. varietate de fractură a primului metacarpian. sin. deformabilă sub apăsare. din polimetil metacrilat. prezent în trunchiul cerebral.cădere). proteză oculară de contact. din care unele patogene pentru om. în formă de bob de linte. căderea cristalinului înapoi sau hernia lui în camera anterioară. foarte răspândite în natură. familie în sistematica zoologică aparţinând rozătoarelor. corespunzând zonei corneene optice. LEPTOCIT LEPTOME I GITĂ LEPTOMO AS LEPTO EM LEPTOSOMATIC LEPTOSPIRA LEPTOSPIROZĂ LEPTOZOM LEST 297 . singur) parazit din familia Trypanosomatide. gât sau mâini.

bazofile). constituient normal al proteinelor. termen folosit pentru leucoză. LEUCEMIE (gr. în psihiatrie: acces de somn amintind de somul hipnotic. părul fiind total lipsit de pigment. elemente limfatice (limfocite). fatal. prezenţa acestor celule. prezenţa de leucoblaşti în sângele circulant. prelungit însoţit de diminuarea funcţiilor vitale.alb + blastos . prezenţa leucocitelor în urină în cantitate mare. creşterea numărului de leucocite peste cifrele normale (6000-8000). proces proliferativ neoplazic al mezenchimului leucoblastic. ca răspuns la un proces de apărare al organismului. traducându-se clinic. chiar în număr mic.germen) celulă iniţială din care se formează globulele albe. celulă nucleată din sângele periferic normal. culoare albă a părului de acoperire şi protecţie întâlnită la animale. predominante la nivelul substanţei albe din emisferele cerebrale. (gr. mai ales când este urmarea unei boli de piele. leukos + kytos + zoon .animal) hemosporide lipsite de pigmentul melanic. mai mult sau mai puţin intensă a pielii. LEUCOBLAST LEUCOBLASTOZĂ LEUCOCIT LEUCOCITOZĂ LEUCOCITOZOO LEUCOCITURIE LEUCODERMIE LEUCOE CEFALITĂ 298 . întâlnit şi în encefalita letargică ca o expresie a leziunilor diencefalice. orice afecţiune cerebrală. termenul cuprinde elemente mieloide numite şi granulocite (neutrofile. eozinofile. stadiu intermediar între mieloblast şi promielocit.moarte) mortal.LETAL LETALITATE LETARGIE (lat. prin febră. însoţită de metaplazii ale organelor hematopoietice. sin. leucos –alb. se pune în evidenţă prin examenul sedimentului urinar. irisul şi copitele pigmentate. hiperplazia măduvei osoase şi evoluţie rapidă spre moarte. LEUCI Ă LEUCISM LEUCOBLASTEMIE aminoacid natural indispensabil. exceptând cazuri excepţionale. leukos. caracterizată anatomic prin leziuni inflamatorii. iar pielea. LEUCEMIE ALEUCEMICĂ stadiu evolutiv precoce sau o formă particulară de leucemie în care nu se constată creşterea notabilă a leucocitelor sanguine. globul alb. la sugar. sin. leukos –alb. moarte aparentă. în legătură cu moartea. indică prezenţa leucemiei. citos -celulă). (gr. riscul pe care îl prezintă o boală de a fi mortală. dar cu modificări importante ale mielogramei şi o proliferare considerabilă a ţesutului hematopoetic. LETTERER-SIWE (BOALA) boală caracterizată prin proliferarea difuză a celulelor reticuloendoteliale care se supraîncarcă adesea cu colesterol. hemoragii cu adenopatii şi anemie. care parazitează la păsări în sânge şi organe. la noul născut. nume dat uneori afecţiunilor caracterizate prin creşterea numărului de leucoblaşti în organele hematopoietice şi în sângele circulant. caracterizat în general prin creşterea insolită a numărului de elemente leucocitare mieloide sau limfoide. somn profund. (gr. haima -sânge). decolorarea. letum . hepatomegalie.

sin. noradrenalină. levo-are – a ridica) cu referire la muşchii care au funcţia de a ridica. la care aderă câteodată irisul. care interesează întreaga grosime a corneei. ordinul Protoscales care se înmulţeşte prin înmugurire şi care produc fermentaţii. leukos + pedao – sar peste) migrarea leucocitelor prin spaţiile intercelulare ale endoteliului capilar. sin. factor de creştere înrudit cu acidul folic. 2. (lat. poligonală pe secţiune şi aşezată în cuiburi perivasculare între tubii seminiferi (glande interstiţiale). aleucemică şi eritroidă). leucocitopenie. levo-are – a dospi) ciuperci unicelulare. necesar dezvoltării lui Leuconostoc citrovorum. sin. decolorarea congenitală a părului. pierderi albe. celulă din testicul. parte a hemogramei care cuprinde numai numărătoarea leucocitelor şi formula leucocitară. flur albus. devierea spre stânga a globului ocular prin contracţia muşchiului oculomotor comun. decolorarea parţială sau totală a unghiilor. (gr. splină. în afară de inimă. de obicei. fructofuranoză. hipoleucocitoză. anomalie congenitală rară. laeva – la stânga + gyros . leukos + osis) proces morbid care evoluează în ţesutul leucopoietic (se cunosc: leucoza leucemică. modificare patologică la nivelul ţesuturilor abr. peptid format sub acţiunea proteinazelor eliberate de leucocite în cursul unui sindrom inflamator şi având proprietăţi vasodilatatoare. însoţită de leucopenie. scăderea cifrei leucocitare în sângele periferic sub 4000 elemente/mm3. 1. grup de substanţe care rezultă din metabolismul acidului arahidonic cu rol în inflamaţie. ganglion. plagă sau alt prejudiciu adus corpului de o forţă exterioară. 2. 1. (gr.LEUCOGRAMĂ LEUCOKI I Ă LEUCOM LEUCO ICHIE LEUCOPEDEZĂ LEUCOPE IE LEUCOPOIEZĂ LEUCOREE LEUCOSARCOM LEUCOTRICHIE LEUCOTRIE E LEUCOVORI LEUCOZĂ LEVARTERE OL LEVATOR LEVOCARDIE analiză de laborator. 299 . gonadotrofina B. din clasa Ascomiceta. în care toate organele interne au poziţia inversată. (lat. cetohexoză existentă în vegetale. formare a diferite tipuri de globule albe. care este normal situată. având ca punct de plecare un ţesut sau organ leucopoietic. leucocitopoieză. amigdală. sin. (lat. denumire atribuită oricărei scurgeri albe din vagin. leziune cicatricială opacă. albicioasă. tumoră malignă circumscrisă.cerc) care face ca lumina polarizată să se întoarcă spre stânga.H. LEVOGIR LEVULOZĂ LEVURĂ LEYDIG LEZIU E L. dar prezintă malformaţii complexe. sin.

LIGAME TE Î CRUCIŞATE LIGAME TOPEXIE LIGAME T FALCIFORM (LA FICAT) LIGATURĂ LIG IFICARE LIG I Ă LILLEHEI-KASTER (VALVA) LILIACEAE LIMAX LIMB LIMBĂ SABURALĂ LIMFADE ITĂ LIMFADE OPATIE LIMFADE OM LIMFADE OZĂ 300 . care leagă între ele două piese osoase. adenită – inflamaţia ganglionilor limfatici. pentru a corecta retroflexia sau retroversia. aortice sau tricuspidiene. sin. tumoare a ganglionilor limfatici afecţiune a ganglionilor caracterizată prin creşterea în volum a tuturor ganglionilor limfatici. (gr. foarte rar lemnoase. rezultat al secreţiei plexurilor coroide. releasing factor. structură anatomică mărginind un organ şi având în general formă rotunjită sau inelară. mătase. (lat. limax . variabil ca formă şi mărime. 1. lien .000 de specii.Li. inflamaţia căilor şi ganglionilor limfatici. având un areal foarte larg. limbă încărcată cu un depozit alb-galben.melc) gen de melci din familia Limacidae. tonus biologic al instinctului şi nevoilor sexuale. ligamentum .legătură) fascicul fibros.splină) în legătură cu splina. sin. proces de impregnare a unor celule cu lignină. având ca leziuni elementare mici papule. destinat înlocuirii valvelor mitrale. nylon etc în jurul unui vas. (lat. (lat. cordon sau pedicul. tumoretă în spaţiul dintre unghii la bovine. familie de plante care fac parte din clasa Monocotyledonatae. ordinul Liliales. rezistent şi puţin extensibil. 2. grupate în 250 de genuri şi 12 subfamilii. inel. nod făcut cu un fir de catgut. cele două ligamente interne ale genunchiului (anterior şi posterior). produs biologic cu structură coloidală. pentru a se întrerupe continuitatea sau înainte de a-l secţiona. mai ales la nivel articular sau diverse organe sau părţi din corp. reprezentând ceea ce rămâne după dizolvarea glucidelor. în special a celulozei lemnului. sin. repliu peritoneal în formă de coasă. cuprinde circa 4.pecingine) denumirea generică pentru o serie de afecţiuni de cauze multiple. proteză valvulară cu disc bascular şi liber. pentru a obţine hemostaza sau în jurul altui conduct. sunt plante ierboase. operaţie prin care se scurtează şi se fixează ligamentele rotunde ale uterului. (gr. constituient al peretelui celulelor vegetale. lykos – lup + orexis . apetit sexual. care leagă faţa superioară a ficatului cu diafragmul şi cu peretele abdominal anterior. LIBERI Ă LIBIDO LICHE LICHID CEFALORAHIDIA LICOREXIE LIE AL LIGAME T simbolul litiului. leichen .poftă) apetit exagerat.

care se referă la limfă. creşterea numărului de limfocite din sânge faţă de numărul celorlalte feluri de leucocite. celulă considerată precursor a limfocitelor. maturarea lor se face prin pasajul lor în timus sub influenţa unui factor timic. creşterea proporţională a numărului de limfocite din sânge peste valorile normale peste valorile celor albe (fără ca numărul acestora din urmă să fie modificat). eczeme etc. sursa de origine a plasmei interstiţiale. 2. rezultat din transsudarea plasmei sanguine la nivelul spaţiilor limfatice. limfopoieză. cu un nucleu intens colorat. 2. termen utilizat pentru definirea animalelor cu temperament atenuat şi constituţie grosolană. 1. dilatarea vaselor limfatice angiom al vaselor limfatice caracterizat prin îngroşarea şi dilatarea pereţilor vaselor limfatice. lympha – apă limpede + gr. datorită reducerii schimburilor la nivel tisular.LIMFAGOG LIMFĂ (lat. limfadenom. formarea limfocitelor în ţesuturile limfoide. 1. considerate stadiul terminal al seriei limfocitare. (lat. construită din limfocite. limfocite care produc anticorpi. LIMFOMATOZĂ 301 .celulă) celule formate în organele limfatice (ganglioni. una din cele două populaţii de limfocite. care intervin în reglarea răspunsului imunitar şi în rejectarea grefelor. producerea de limfă. a zori) substanţe care măresc cantitatea de limfă. constituind un adevărat suport predispozant pentru unele stări patologice. LIMFOKI E LIMFOM substanţe secretate de limfocite cu rol în imunitate. infecţii cutanate. kytos . 2. splină. sin. inflamaţia vaselor limfatice. timus). tumoare cu arhitectură de ganglion limfatic. afecţiune caracterizată prin creşterea în volum a ganglionilor limfatici. produs biologic cu structură coloidală. asigură schimbul metabolic la nivelul ţesuturilor şi celulelor. LIMFA GITĂ LIMFA GIECTAZIE LIMFA GIOM LIMFA TISM LIMFATIC LIMFOBLAST LIMFOCIT LIMFOCITE B LIMFOCITE T LIMFOCITEMIE LIMFOCITOPE IE LIMFOCITOPOIEZĂ LIMFOCITOZĂ LIMFOGE EZĂ LIMFOGRA ULOMATOZĂ infecţie granulomatoasă a sistemului limfatic. scăderea numărului de limfocite. 1. trecerea unui număr mare de limfocite în diferitele lichide din organism. nume generic pentru toate tumefacţiile ganglionare de diferite cauze. reprezentând 25-30% din leucocitele sângelui. sin. diateză limfatică – stare caracterizată prin dezvoltarea exagerată a sistemului limfatic. limfocitom. lympha + agein – a mări.

(ca abatere de la legile lui Mendel). limfocitopenie. care este la limita pragului de eficacitate. fiind la limita pragului de sensibilitate. tumoare malignă a ganglionului limfatic. folosit pentru uz extern în fricţiuni sau aplicaţii locale. linio-ire – a unge) preparat farmaceutic lichid sau semisolid cu aspect limpede sau lăptos.frică) comportarea moleculelor sau particulelor dispersate de a nu absorbi la suprafaţa lor molecule ale mediului de dispersie în soluţiile coloidale. ordinul Pentastomida care parazitează în cavităţile şi sinusurile nazale şi frontale la câine. desfac + phylia . 1. lyo – eliberez. (lat. format de cătreîmbinarea aponevrozelor muşchilor oblici şi transverşi ai abdomenului. Linkage – înlănţuire) transmiterea înlănţuită a genelor din acelaşi cromozom. sin. (gr. scurgerea limfei în urma deschiderii accidentale a vaselor limfatice. care este abia perceptibil. procedeu pentru conservarea unor preparate biologice. scăderea numărului de limfocite. sin. legături care unesc mai multe molecule de ADN aşezate cap la cap în cromozom. (eng. (lat. prin îngheţare şi îndepărtarea apei îngheţate prin evaporarea în vid. lac) melci acvatici din familia Lymnaeidae de obicei gazde intermediare a unor paraziţi.iubire) comportarea moleculelor sau particulelor dispersate (faza dispersată) din soluţiile coloidale. linamarină.LIMFOPE IE LIMFORAGIE LIMFOSARCOM LIMI AR LIM EE LI AMAROZID LI DA LI GUAL LI GUATULA sin. în sensul că este egal cu numărul cromozomilor dintr-un genom. ablaţia chirurgicală a lingulei plămânului stâng. grup de înlănţuire – grupul de gene care segregă împreună ca urmare a situării lor pe acelaşi cromozom. limne – mlaştină. criodesicare. (gr. care se referă la limbă. sin. v. glucozid cianogen din seminţele de in. de unde concluzia că numărul grupelor de înlănţuire este limitat. (gr. linguatus – în formă de limbă) parazit din familia Linguatulidae. tendon rigid ce se găseşte pe linia mediană a abdomenului. lyo + phobos . un anumit linkage grup corespunde unui anumit cromozom. inflamaţia peretelui stomacului formă de cancer gastric care infitrează cu ţesut scleros o bună parte a peretelui stomacului. producându-se segregarea neregulată. LI GULECTOMIE LI IE ALBĂ LI IME T LI ITĂ LI ITĂ PLASTICĂ LI KAGE LI KAGE GRUP LI KERI LIOFIL LIOFILIZARE LIOFOB 302 . hexaclor ciclohexan. cu alterarea arhitectonicii normale glandurale şi invazie capsulară. de a absorbi la suprafaţa lor molecule ale mediului de dispersie. 2.

(gr. fixarea de grăsimi în organism. proces morbid caracterizat prin existenţa de mai multe tumori grăsoase în organism proces de moarte locală a ţesutului gras într-o parte a organismului. granulat. lipos + omos) tumoare benignă de ţesut adipos. reticulului endoplasmatic. lipos – grăsime + haima . lipsa ţesutului conjunctivoadipos subcutanat (gr. hernie) hernia formată din ţesut grăsos. catabolizează procesul de hidroliză a esterilor organici. leipein – a lipsi + thymos – suflet. pigment brun. participă la structura celulelor. cu afinitate pentru ţesutul adipos. tumoare malignă a ţesutului gras substanţă solubilă în structurile lipidice. descompunere chimică a lipidelor. (gr. depozitarea acestora în ţesutul adipos şi implicit îngrăşarea animalului. componente ale materiei vii. a conştienţei. enzimă care determină lipoliza. lipoidoză. excizie de ţesut adipos la un subiect obez. lipos + kao – ard. care activează degradarea gliceridelor în acizi graşi şi glicerol. heteroproteide constituite dintr-o componentă proteică şi o componentă neproteică de natură lipidică. LIPOLITIC LIPOLIZĂ LIPOM LIPOMATOZĂ LIPO ECROZĂ LIPOPEXIE LIPOPROTEIDE LIPOPROTEI LIPAZĂ LIPOSARCOM LIPOSOLUBIL LIPOTIMIE 303 . distrofie a ţesutului conjunctivoadipos subcutanat. desfac) hormon sau substanţe cu rol în metabolismul grăsimilor care previn depozitarea acestora în ficat.sânge) prezenţa lipidelor în sânge. spirit) popular leşin. cu efect de distrugere a ţesutului adipos. cu formarea grăsimilor de rezervă. datorată scăderii marcate a presiunii sanguine. aflat în interiorul celulelor epiteliale şi conjunctive senescente sau care au suferit alterări degenerative. un regim bogat în glucide şi lipide favorizează lipogeneza. membranelor celulare. lipos + kele – umflătură. sin. proces biochimic de biosinteză a lipidelor. (lat. de scută durată. substanţe organice. tecilor de mielină ale neuronilor. mitocondriilor. infiltraţia cu grăsimi a celulelor organismului. pierdere bruscă. cu relaxare parţială sau completă. cu liză a grăsimilor şi eliberare de acizi graşi şi glicerină. concentraţia serică de lipată.LIPAZĂ LIPAZĂ PA CREATICĂ LIPAZEMIE LIPECTOMIE LIPEMIE LIPIDE LIPIDOZĂ LIPOATROFIE LIPOCAIC LIPOCEL LIPODISTROFIE LIPOFILIC LIPOFUSCI Ă LIPOGE EZĂ enzimă de tip esterazic. (lat. constituite din acizi graşi şi derivaţi ai acestora. enzimă conţinută în sucul pancreatic.

litos + pexis . (fr. care. lichid transparent. 40% săpun şi 20% alcool etilic şi se foloseşte în dezinfecţie în concentraţii de 1-5%. substanţă halucinogenă experimentată în psihiatrie ca psihodisleptic. sin.dizolvare) substanţe capabile să distrugă calculii din organism. lysis . LISTERIA LITECTOMIE LITEMIE LITIAZĂ LITOGE E LITOLITIC LITOTRIPSIE LITOPEXIE LITTLE (BOALA) LITOSFERĂ LIZAT LIZĂ LIZEREU LIZI Ă LIZOFORM 304 . 3. după Little William John. (gr. sin. (gr. strict indispensabil în alimentaţia animalelor. a fost retras din uz în 1966 din cauza marii sale toxicităţi.ablaţie) extragerea prin manopere chirurgicale a unor calculi. are importanţă în sinteza proteinelor corporale. eliminarea de substanţe grase prin urină. în funcţia de reproducţie şi în formarea ţesuturilor. lipos + tropein – a îndrepta spre. (gr. în intoxicaţiile cu metale grele). tetraplegie sau monoplegie. amestecat cu apă. care generează formarea de calculi. cu cili peritrichi. dunga colorată care apare în jurul dinţilor. dă soluţii spumoase. paralizie spastică. aminoacid esenţial. termoliză) . uşor gălbui. mărgineşte gingia. mai ales pentru porci şi păsări. cu miros înecăcios. gen de bacterii aerobe din familia Corynebacteriaceae. calculoză. lizereu gingival. (gr.turbare) 2. (gr. congenitală. nivelul litiului în sânge. (1810-1894). lyssa . formarea de calculi (concreţiuni) în diferite cavităţi sau canale anatomice. cuprinde bacili grampozitivi. (gr.fixare) fixarea de calculi într-un organ sau ţesut. a se întoarce) factor care previne acumularea de grăsimi în ficat. lithos + triptes – cel care sfarmă) metodă fizică sau chimică de mărunţire a unui calcul în organism. distrucţie) dizolvarea unor celule sau bacterii de către lizine. LIPURIE LISERGIC (ACID) LISFRA C (ARTICULAŢIA) sin. observată în unele afecţiuni grave ale ficatului. articulaţia tarso-metatarsiană. produs de distrugere (liză) a unor structuri biologice. mobili. displegie spastică infantilă. lisere – panglică îngustă ce mărgineşte o suprafaţă) linie evidentă ce mărgineşte o suprafaţă (ex.LIPOTROP 1. 1. lithos – piatră + ektome . 2. datorată ageneziei fasciculelor nervoase piramidale.dizolvare. (gr. se obţine din amestecul a 40% formol. scurţi. termanul este utilizat cu predilecţie pentru concreţiunile tofice cu consistenţă mare care se formează în ţesutul adipos la gutoşi. pancreasului şi rinichilor. specia Listeria monocitogenes este patogenă pentru om şi animale. diminuarea treptată a temperaturii corpului în febră sau atenuarea gradată a unor simptome (sin.lithos -piatră) partea solidă a scoarţei terestre. lithos + lysis . îmbracă forme de paraplegie. proprietatea unor substanţe chimice de a se fixa electiv pe ţesutul adipos. (gr.

locheia. (gr. incizie a regiunii dorsale. sau seroase. inflamaţia unui lob. serosanguinolente.petec. brun-roşcat. în părţi egale. artroza coloanei vertebrale. parenchimatos. secţiune chirurgicală a fibrelor nervoase care merg de la cortexul lobului frontal. (lat. aflaţi în faza de surescitare. (lat. întâlnite în perioada lăuziei la femele. de origine vertebrală. lob) porţiune sau subdiviziune macroscopică a unui organ compact. depăşind media de vârstă normală.LIZOGE IE LIZOL capacitatea unor bacterii de a produce bacteriofagi în generaţii succesive. cu ajutorul membrelor. gena are în mod natural două sau mai multe alele). locus . ablaţia chirurgicală a unui lob de organ (ex. folosit ca tratament al unor tulburări psihice. mai mult sau mai puţin bine delimitată.LOGIE LOGOPEDIE LOGOREE LOHII LOJĂ LOMBALGIE LOMBAR LOMBARTROZĂ LOMBOSCIATICĂ LOMBOTOMIE LO GEVITATE LO GILI 305 . care sunt eliberate în citoplasmă în cursul proceselor citolitice. îndeosebi hidrolitice. reprezintă distanţa ocupată de genă în grupul ligatural (în acelaşi locus.longus – lung. pe cromozomii omologi genele omoloage ocupă acelaşi locus. sanguinolente. cavitate.loc) localizare fizică a genei pe cromozomi. durere în regiunea lombară.. ansamblul mijloacelor destinate să corijeze defectele de pronunţie la copil. vorbire despre. observată la unii bolnavi mentali. situată în zona lombară. acţiune de deplasare a animalului de la un punct la altul. care se mişcă simultan şi succesiv după felul mersului. pulmon. iar membrele lungi şi gracile. se spune despre un individ care are corpul alungit şi foarte svelt. lochos . lysis + zyme . nevoie irezistibilă de a vorbi.. ficat). 2. lobus . durata vieţii unui animal sau a unei plante. LIZOZIM LIZOZOM LOB LOBECTOMIE LOBITĂ LOBOTOMIE LOCOMOŢIE LOCUS .ferment) substanţă bacteriolitică care se găseşte în unele umori şi secreţii din organism precum şi în albuşul din ou. lombus . ştiinţă.vârstă) durată neobişnuit de mare a vieţii unui organism. durere pe traiectul nervului sciatic.naştere) scurgeri din uter. de crezoli bruţi şi săpun de potasiu şi se foloseşte în dezinfecţie în concentraţii de 3-5%. vorbire inepuizabilă.vorbire) în cuvinte compuse are semnificaţia de: studiu. (lat. musculară. destinată a permite cale de acces la organele subjacente. lichid omogen. (gr. logos . cu miros neplăcut şi persistent. (gr. conţine enzime. (lat. obţinut prin amestecul. în care se găseşte un organ sau o altă structură anatomică. mic organit intramicroplasmic vizibil cu microscopul electronic în celule. aevum .şale) regiunea din coloana vertebrală situată între regiunea spinării şi regiunea sacrală. 1.

proeminenţă mediană a marginii posterioare a vălului palatin. care depun ouă pe plăgi sau piele. inserarea unui lichid vâscos. sindrom caracterizat prin dureri şi contractură în masele musculare lombare. umidificare. persoană care suferă de sifilis. (lat. cu reflexe metalice verzui. lupus . plantă anuală din familia Leguminoase. 2. depresiune musculară întâlnită înaintea spetei. clară. 1. 1. dezinfectant. pentru a depista eventualele leziuni ale circumvoluţiilor cerebrale frontale. 1. progesteron. abr. zonă albicioasă în formă de semicerc. transparentă. lichidul cu care se face spălarea corpului. (lupus eritematos sistemic). rapid şi succesiv. intestinul etc.. soluţie iod-iodurată (iod. cu manifestări cutanate (eritem în fluture) şi afectare renală. sin. mediu de cultură foarte folosit pentru izolarea bacililor din genul Mycobacterium. sin. bandă subţire. cum ar fi vasele sanguine şi limfatice.E. hormon luteotrop. sifilis. întâlnită la trecerea dintre gât şi grebăn. abr. leziune cutanată produsă de lumina solară. care se pune între două corpuri care se freacă.T. situată la suprafaţa unghiei. observată uneori în osteomalacie şi alte osteite decalcifiate. hormon secretat de corpul galben.LOOSER (LI IA) LORDOSCOLIOZĂ LOŢIU E LOVITURĂ Î LA CE LOVITURĂ Î SECURE LOWE STEI (MEDIUL) L. mai mult sau mai puţin pronunţată. mialgie lombară. luteus . care se referă la joc. L. 2.lup). antihelmintic etc. omuşor. lordoză asociată cu scolioză.S. diptere colorate. (lat. procedeu ce constă din a cere bolnavului să atingă marginea patului cu palma apoi cu muchia mâinii. afecţiune articulară inflamatorie cronică. depresiune musculară. (lat. care se referă la luetă. antimicotic. 2. LU ULĂ LUPI LUPI I A LUPULUS LUPUS LURIA (MA EVRA) LUTEI Ă 306 .H. LUBRIFIERE LUCILLIA LUCITĂ LUDIC LUES LUETĂ LUETIC LUGOL LUMBAGO LUME în radiologia oaselor. lotio . spaţiul din interiorul unui organ sau formaţiune tubulară. utilizată ca reactiv. unitate de flux luminos egală cu fluxul luminos emis în unitate de unghi solid de o sursă punctiformă. iodură de potasiu).spălare) spălarea unei porţiuni sau a corpului întreg. vezi Humulus lupulus. producând miaze. ungere. albăstrui sau auriu. (lat. desuet pt. lues . termen vechi folosit pentru toate bolile venerice la om.. metafizară sau diafizară.galben) sin. toxialcaloid din lupin (Lupinus). de partea rădăcini sale. apoi cu pumnul. din familia Calliphoridae.epidemie) sin.

uneori cu caracter hemoragic. una faţă de alta. gonadotrofina B. prin mecanism alergotoxic. lux – lumină) unitate de iluminat în sistemul metric. Mullus (mai rar). sin. ca urmare a unei intoleranţe medicamentoase. sindrom de piele opărită. sin. cu evoluţie cronică care apare la peştii marini cum sunt Pleuronectidele (frecvent). epidermoliză toxică cutanată. peştii bolnavi au excrescenţele granulate. LYMPOCYSTIS LYS 307 . (lat. neuroliză ectodermică buloasă. simbol pentru lizină. viroză nespecifică produsă de un virus hexagonal. transformarea foliculului dehiscent în corp galben etc.. Roccus etc.). cap şi înotătoare. deplasarea anormală.LUTEI IZARE LUTEOSTIMULI Ă LUX LUXAŢIE LYELL (SI DROM) transformarea ovarului prin secreţia progesteronului (luteinizarea tecii interne. Fundulus. verucoase pe corp. a extremităţilor osoase în articulaţie.

punct apendicular. manoperă pentru diagnosticul clinic al unei leziuni de menisc al genunchiului. 2. (gr. tumefiere. (lat.MURRAY(TEH ICA) MACRA CA TORICOZA PORCULUI MACRO.mare) prefix de origine greacă pentru mare. MACROBLAST 308 . atunci când pansamentul care le acoperă este prea ermetic şi nu este schimbat la timp. makros + blastos . într-un lichid. în apendicită.celulă) celulă mare intermediară.BUR EY (PU CTUL) abr. semn de afectare hepatică. în timp ce se roteşte gamba flectată în afară şi înăuntru. 2. pentru disocierea diverselor elemente anatomice. au coada lungă. MACAW MACERAŢIE MACIAT Mc. pentru molalitate. urmată de ramolisment.slăbire) sin. prezenţa unei floculări arată o creştere a gamaglobulinelor şi o scădere a albuminelor serice. în anatomie. slăbit. acantocefaloză produsă de Macranthorhipihus hirudinaceus. în seria eritropoiezei. 1. indivizii sunt strălucitor coloraţi. procedeul ce constă din a lăsa la rece un corp solid. procedeul prin care se lasă un fragment de ţesut să stea mai mult timp într-un lichid adecvat. a unei plăgi şi a ţesuturilor care o înconjoară. maceratio – scoaterea prin înmuiere de suc dintr-o plantă) în farmacie. 4. (gr. 3. descompunerea ţesuturilor fătului mort în uter. (lat. palparea interliniei articulare. probă funcţională hepatică pentru depistarea unei disproteinemii (tulburare întâlnită în hepatită şi ciroză). simbol pentru metru. simbol pentru miliamper.M M M (m) mA Mc. abr. pentru separarea elementelor solubile.LAGE (TESTUL) Mc. un cioc întors şi o zonă golaşe în jurul ochilor. sin. punct sensibil la palpare. macies . sin. (soluţie) molară. la serul pacientului se adaugă un reactiv ce conţine timol şi se evaluează flocularea după 30 de minute.. Macao – nume comun pentru multe specii de papagali din America Centrală şi de Sud. emaciat. situat la mijlocul liniei care uneşte ombilicul cu creasta iliacă anterosuperioară dreaptă. makros .. 1. din genul Ara şi alte genuri înrudite.

MACROCITARĂ MACROCITOZĂ MACRODACTILIE MACROELEME T MACROERGIC MACROFAG MACROGAMET MACROGAMETOCIT MACROGLOBULI Ă MACROGLOBULI EMIE MACROGLOSIE MACROLIDE MACROMASTIE MACROMELIE MACRO UCLEU 309 . dezvoltarea exagerată a degetelor faţă de restul corpului. makros + mastos . 1.buză) hipertrofia buzelor. grupă de antibiotice antiparazitare extrase din tulpinile de Streptomyces avermitilis. (gr. în cantităţi supranormale. globul roşu cu diametrul între 8-10 µm şi un volum de 100 µl. în anemia pernicioasă). grupă de antibiotice cu moleculă mare extrase din tuplini de Streptomyces care cuprinde inele lactonice mari. care se referă la macrocite. fragmentarea materialului nuclear. makros + cheilos . makros + gametes – soţ) celulă mare. cu o greutate moleculară extrem de mare (peste un milion) şi cu constanta de sedimentare la ultracentifugare de peste 15 unităţi Svedberg. prezenţa de macroglobuline în ser. în concentraţii foarte mici.MACROCEFALIE MACROCHEILIE MACROCIT creşterea patologică în volum a capului. ceea ce face să apară o deviere la stânga a curbei Price-Jones. (gr. care ia naştere din merozoid şi care devine apoi macrogamet sau gametul femel. prezenţa macrocitelor în sânge. nucleu mare implicat în procesele vegetative. makros + glossa . apariţia de macrocite în sângele periferic denotă o tulburare a eritropoiezei (de ex. în mod normal în ser. componentă a complexului proteinelor serice. makros + phagein . (gr. element important în mecanismul de apărare al organismului având proprietatea de a îngloba elemente celulare sau diferite particule străine de dimensiuni variabile. makros + melos .membru) dezvoltarea exagerată în lungime a membrelor în raport cu restul corpului. legate între ele prin oze dimetilate. celulă sexuală femelă mare. (gr. poate da naştere la micronuclei în orice organism. cu structură caracteristică. reprezentând gametul femel.mamelă) dezvotarea exagerată a glandei mamare faţă de normal la femelele din specia şi rasa respectivă. întâlnit în mod normal la nou-născut. se dezvoltă printr-un proces de maturare din macrospor (la plantele heterospore). tot la ciliate există şi nuclei mai mici care. la ciliate se divide. dau naştere la pronuclei schimbaţi în conjugare. în special sub acţiunea radiaţiilor. elemente minerale prezente în cantităţi relativ mari în organismele sau ţesuturile vii. 2. (gr.a mânca) celulă fixă sau liberă derivată din sistemul reticulohistiocitar (histocit. hidrocefalia putând fi una din cauze.limbă) dezvoltarea exagerată a limbii în raport cu restul corpului. clasificate în avermectine (abamectine) şi milbemicine cu mod de acţiune multifuncţional. monocit). (gr. compus care prin desfacerea legăturilor sale furnizează energie organismului. aparent amitotic. prin mitoză.

MACROSPOR MACROSPORA GIU MACROSTOMIE MACULARĂ MACULĂ MACULA LUTEA MACULOPAPULE MADELU G (A OMALIA) MAGE DIE (ORIFICIUL) MAGISTRAL MAGMĂ MAG EZIU 310 . makros + podos . celulă spor de dimensiuni mari. 2. se numeşte fovea centralis. din macrospor se formează sacul embrionar. care după dispariţie lasă urme/pete pe suprafaţa pielii.MACRO UTRIE T MACROPODIE MACROPROLACTI OM MACROSCOPIC MACROSOMIE element chimic. (gr. makros + skopein – a examina. pastă vâscoasă) reziduu obţinut după exprimarea părţii lichide dintr-o anumită substanţă. sin. (gr. (lat. azot etc. bioelement localizat în proporţie mare în oase şi muşchi. se referă la pătarea suprafeţei pielii.gură) dezvoltarea exagerată a gurii faţă de restul corpului. haploidă. (gr. leziune elementară caracterizată printr-o modificare de culoare a pielii având aspectul de pată roşie de diferite dimensiuni. leziuni dermatologice.). de pe retina optică situată la polul posterior al axului vizual în ochiul unor vertebrate fiind bogată în celule vizuale cu con.pată) în dermatologie. la plantele cu flori este reprezentat de ovul. magma – terci. orificiu median în acoperişul celui de-al patrulea ventricul. makros + soma . zonă ovală. spre deosebire de medicamentele distribuite sub un nume comercial. în cantităţi mari pentru creşterea plantelor şi animalelor (sodiu. care dispare la apăsarea cu degetul. partea centrală a petei galbene. 1. mici ridicături la suprafaţa pielii. are acţiune sinergică cu calciul în excitabilitatea musculară.corp) dezvoltarea exagerată în volum şi greutate a corpului la un individ în raport cu indivizii normali din aceeaşi specie. macula .picior) dezvoltarea exagerată a picioarelor în comparaţie cu restul corpului. (gr. uşor scobită. potasiu. de culoare gălbuie. crescuţi în aceleaşi condiţii. medic) se spune despre o preparaţie medicamentoasă a cărei compoziţie este prescrisă de medic. produsă de plante vasculare heterospore. material păstos. carpocifoză. Rol biochimic: este activator al unor enzime. esenţial. ce face comunicarea cu marea cisternă. makros + stoma . sporangiu în care se formează macrosporii. macula lutea este locul de pe retină unde se formează imaginile cele mai clare. vezi prolactină. a privi). care este vizibil cu ochiul liber. vâscos rezultat din necroza unor ţesuturi sau după un proces purulent local. magister – maestru. (gr. intervine în permeabilitatea celulară. (lat. special pentru un anume bolnav.

(lat. intens şi durabil.). curând. rapid confluentă. silicoză.morvă) extract obţinut din culturi de bacilul morvei şi utilizat pentru diagnostic. diagnosticul se bazează pe decelarea de autoanticorpi şi prezenţa de limfocite sensibilizate. către a 5-7-a zi apare erupţie caracteristică papulară. Malatox – ester al acidului ditiofosforic. MALADIA SOM ULUI MALADIA AUTOIMU Ă sin. provocată de tânţarul anofel. manifestat în organism. tuse.. crevasă eczematoasă. mai greu observat la africani. ca urmare a amestecului sângelui venos cu cel arterial. care prin înţeparea pielii inoculează microbul. evoluţie etc. sin. însoţită de diaree apoasă. MALA DRĂ MALARIE MALATIO MALEI Ă 311 . tripanosomiaza africană. localizată la nivelul unghiurilor de flexiune antebrahio-carpo-metacarpian la animalele mari. localizată pe trunchi şi faţa externă a braţelor. şi terminând cu consecinţele posibile. VIRUS febră hemoragică gravă. (lat. alterarea mucoaselor tractului digestiv etc. ştiinţa care se ocupă cu studiul moluştelor. glucidelor şi vitaminelor (în special vitamina B12). datorită unor deficienţe morfofuncţionale (insuficienţă secretorie enzimatică. începând cu cauzele posibile. precum şi un eritem. boală infecţioasă. se manifestă prin friguri puternice. descrisă în 1967 în oraşul Marburg (Austria) şi produsă de virusul căreia i s-a dat acelaşi nume. utilizat ca insecticid şi acaricid. examenul sângelui arată trombocitopenie importantă. sin. Carbofos. MALADIA MARBURG CU MALADIA LEGIO ARILOR sin. barbarism indicând un proces patologic privit în ansamblu. în Africa. artralgii. se manifestă prin febră mare. după o perioadă de incubaţie de 4-16 zile apar febră. a atrage) absorţia defectuoasă şi insuficienta folosire a grăsimilor. MALACIE MALACOLOGIE MALADIE MALADIA ALBASTRĂ MALADIA A ZILOR MALADIA CIOPLITORILOR DE PIATRĂ MALADIA EBOLA febră virală hemoragică produsă de virusul Ebola. apoi diaree apoasă şi.MAG EZIEMIE MAISO EUVE (FRACTURA) MALABSORBŢIE concentraţia magneziului din sânge. termen general grupând malformaţiile cardiovasculare congenitale cianogene. diminuarea sau pierderea consistenţei unui ţesut sau organ. rău de munte. fractura colului peroneului asociată cu diastazis tibioperonier inferior şi cu fractura de maleolă internă. sin. afecţiune provocată de leziuni datorate unui proces autoimun spontan. intermitente. proteinelor. malum + absorbeo-ere – a absorbi. manifestări. sin. malleus . vectorii virusului fiind liliacul şi diverse rozătoare mici. pneumonia legionarilor. paludism. cu spectru mare de acţiune şi toxicitate redusă pentru mamifere.

ocluzie dentară defectuoasă sau neregulată. în timp ce mijloacele de subzistenţă cresc în progrsie aritmetică. holozid format din două molecule de glucoză. mallos – suviţă + phagein – a mânca). se referă la orice organ al corpului. întâlnită la ovine şi constând din consumul lânii. nu sug sânge. mai ales în ciroza alcoolică. potrivit căreia populaţia creşte în progresie geometrică. nenorocire) termen pentru a denumi o boală. păr şi descuamaţii ale pieli. lipsa aripilor. dar se hrănesc cu pene. indică natura gravă a unui proces patologic. sin. sin.ciocan) apofiză osoasă. cu scopul de a depista animalele cu morvă ocultă. Malthnus. incluziuni intracitoplasmatice cu formă neregulată. maleinare – administrarea subcutanată sau intradermopalpebral a maleinei şi analizarea modificărilor reactive prezentate de animalul maleinizat. (lat. glomerul renal. către ischion şi articulaţia sacroiliacă. formă de manifestare a pervertirii gustului (pica). nutriţie deficitară. există maltază salivară şi intestinală.MALEI IZARE sin. care se găsesc în celula hepatică. corpii hialini. fondată de Th. acid care se găseşte în anumite fructe în stare liberă sau sub formă de săruri. malum – boală. indică un caracter recidivant şi metastazant al acestora ducând la exitus. zahăr din malţ. malleolus . caracterizate prin talie mică. (lat. sin. trăiesc pe corpul păsărilor şi al mamiferelor. acid barbituric. (lat. provenind de la ramura anterioară a pubisului. se întrebuinţează pentru tumori. poziţie defectuoasă/greşită a unui organ sau a corpului. fractură a bazinului. R. în care însăşi viaţa este primejduită. ansamblu constituit la mamifere din glanda mamară. parazitoză determinată de prezenţa pe corp a insectelor malofage. (gr. MALTAZĂ MALTOZĂ MALTHUSIA ISM enzimă ce catalizează hidroliza maltozei în două molecule de glucoză. MALEOLĂ MALFORMAŢIE MALGAI E (FRACTURA) MALIC MALIG MALOFAGE MALOFAGIE MALOFAGOZĂ MALLORY (CORPI) MAL UTRIŢIE MALOCLUZIE MALO ILUREE MALPOZIŢIE MALPIGHI (CORPUSCUL) MALPIGHI (PIRAMIDELE) 8-10 mase conice conţinute în partea medulară a rinichiului şi constituite din tubi uriniferi drepţi. ordin de insecte asemănătoare păduchilor. are forma unui cap de ciocan anomalie congenitală. MALUM MAMAR MAMECTOMIE MAMELĂ 312 . pielea care o acoperă şi stratul intermediar de ţesut adipos. care se referă la glanda mamară. abdomenul mare şi turtit dorsoventral. mamma – mamelă + ektome . care acţionează mecanic şi iritativ. teorie burgheză reacţionară.ablaţie) operaţie chirurgicală prin care se îndepărtează parţial sau integral glanda mamară.

puţine mamifere sunt ovipare (ornitorincul. numită areolă. loc acoperit sau deschis prevăzut cu nisip. acoperite cu o coajă groasă. pterigoidian. care este acoperit de mici eminenţe rotunjite.MAMELO proeminenţa cilindrică sau conică. cu cea mai complexă organizare structurală. clasă (Mamalia) de animale vertebrate tetrapode. asigurată prin sângele mamei primit prin placentă. aer şi în toate zonele geografice. accelerarea ritmului ideativ până la fuga de idei şi hiperactivitate. corpul este acoperit cu păr şi îşi hrănesc puii cu lapte. dresajul şi antrenamentul cailor. care este un oligoelement indispensabil vieţii. 1. eventual proeminent. bucal (buccinator). dar majoritatea lor sunt vivipare. 2. fapt care a permis adaptarea şi răspândirea lor în toate mediile de viaţă: sol. ieşind din craniu prin gaura ovală şi ramificată la rândul ei în: nervul masticator. formează ouă mari. servind la aprecierea stării de îngrăşare a animalelor. tehnică de dozare a proteinelor. echidna) şi. fiind homeoterme. inflamaţia glandei mamare. subsol. care este afectat de manie. ocupând partea centrală a glandei mamare. polialcool. provoacă diureză predominant de tip osmotic. sin. formând ouă mici. milohioidian şi temporal superficial. depozit subcutanat de grăsime. mastită. metal cenuşiu. pe care le elimină la exterior unde sunt clocite. obsesie. sin. apropiat de fier. tratament manual ce constă din mobilizarea progresivă şi cu măsură a uneia sau mai multor articulaţii. sin. care se referă la manie. filtrează glomerular şi nu se absoarbe tubular. tijă metalică servind drept conductor pentru instalarea unui cateter. imunodifuzia radială. secretat de glandele mamare. nebunie. hormon luteotrop. MAMELO AT MAMIFERE MAMITĂ MAMOGRAFIE MAMOTROFI Ă MA CI I (METODA) MA DIBULĂ MA DIBULAR ( ERV) MA DRE MA EJ MA GA MA IAC MA IAME T MA IE MA IPULARE MA ITĂ 313 . microscopice. manitol. apă. telocite. os care constituie scheletul maxilarului inferior. mamelonul este înconjurat de o zonă inelară pigmentată. reţinute în uter unde are loc dezvoltarea embrionului. filament din oţel inserat în acul de injecţie pentru a-l menţine permeabil. situate în mamelă. 2. care serveşte pentru mişcarea. precum şi pentru învăţarea călăriei. după singamie. lingual. oligolecite şi fără coajă. 1. alveolomandibular. sin. furie. ramură a nervului trigemen. mai ales a coloanei vertebrale. derivat din manoză. mamiferele au temperatura corpului constantă. stare psihică bolnăvicioasă caracterizată prin triada simptomatică: dispoziţie euforică. unde se deschid canalele galactofore. sin. radiografia glandei mamare fără pregătire prealabilă (fără opacifiere cu un produs de contrast).

MARASM MARCARE MAREK (BOALA) MARGI AL MARIHUA A MARKER MARKER GE ETIC MARIOTTE (PATA) MARISC 314 . utilizat sub formă de ţigarete. mână. preparat din frunzele şi florile uscate de canabis. în terapeutică se administrează intravenos pentru activarea diurezei şi prevenirea edemului cerebral. fie în scop terapeutic. format din porţiunea carpometacarpiană şi porţiunea digitală. una din principalele hexoze naturale. 1.MA ITOL MA OPERĂ alcool obţinut din manoză. riguros dozată. care este la limita conştienţei sau semiconştient.O. nutriţie. clinic se manifestă prin dismorfie facială ce evocă boala lui Hurler (gargoilism). o zonă roşie indurată. este uşor identificabilă datorită proprietăţilor sale particulare şi care. fie întregul corp (la scoică). (gr. sin. circulaţia apei şi eliberarea gameţilor. diverse celule (mai ales sanguine). introdusă în organism sau într-un produs organic. procedeu folosit pentru a pune în evidenţă. dar mult mai discretă şi prin întârziere psihomotorie netă. oză cu 6 atomi de carbon. controlat de o genă majoră. pentru studiu. mantaua îndeplineşte rol protector şi secretă cochilia. între manta şi peretele corpului se găseşte aşa-numita cavitate paleală sau a mantalei cu rol în respiraţie. timp particular în cursul unor intervenţii chirurgicale sau obstetricale. reprezentat de o răsfrângere a tegumentului care acoperă fie numai masa viscerală (la melc). care se găseşte în fructele de pădure şi în seminţe vegetale. care se face cu mâna. 2. partea superioară a sternului. fie pentru a se pune în evidenţă un semn clinic. care se articulează cu cele două clavicule şi cu primele două cartilagii costale. este utilizată în explorări precise funcţionale şi morfologice. boală congenitală caracterizată prin deficit de alfa-D-manozidază. cu slăbire extremă. limfomatoza neurală a găinilor. mică tumoră cutaneo-mucoasă. de consistenţă moale şi indoloră. MA OZĂ MA OZIDOZĂ MA TA MA TOUX (TESTUL) MA UAL MA UBRIU STER AL MA US M. a unei cantităţi de tuberculină. în care să execute unele mişcări. prin fixarea locală a unei substanţe radioactive. 2. monoaminoxidază. maraino – a slăbi) formă gravă de denutriţie. pata oarbă. pallium – manta) organ caracteristic moluştelor. ( lat.A. substanţă care. în psihologie. procedeu ce constă în a face un bolnav să ia o atitudine particulară. abr. de aceea. utilizat în analiza genetică şi în detectarea recombinărilor genice care au loc în vecinătatea sa. reacţia este pozitivă când apare la locul injecţiei. care este situat la marginea unui organ sau unei structuri. fenotip distinct. ridată. care se referă la mână. iar la copil cu întârziere în creştere. localizată la marginea anusului prin transformarea fibroasă a unui hemoroid. după a treia zi. segmentul cel mai distal al membrului superior. 1. probă de sensibilitate ce comportă injecţia intradermică cu un ac foarte fin.

după care este născut în stare insuficientă de dezvoltare (ex. a mesteca. v. metodă de reanimare folosită în cazurile de stop cardiac sau de fibrilaţie ventriculară. mama introduce puiul în marsupiu unde acesta se prinde de mamelon. embrionul rămâne puţin timp în uter. muşchiul maseter. metacromatice în citoplasmă. situată în regiunea abdominală a femelelor (acolo unde se află şi mameloanele). vibraţii. dar din cauza placentei nedezvoltate. aplacentare (ex. după naştere. apăsând pe stern puternic şi ritmic. sin.MARMORIZAŢIE MARSUPIALE creşterea considerabilă a densităţii unui os. ramură motorie desprinsă din ramura mandibulară a trigemenului. embrionul se dezvoltă în uterul mamei. susţinută de două oase marsupiale fixate de bazin şi în care sunt adăpostiţi şi purtaţi puii după naştere până la dezvoltarea deplină. derivat din celule reticulohistiocitare. tratament ce constă din supunerea unor ţesuturi la diverse manipulări: frecţie. care devine compact şi cu duritatea marmurei. care desemnează medicamente pe bază de fier cu activitate în anemii. de care rămâne ataşat până la dezvoltarea completă. MARSUPIU MARTES MARŢIAL MASAJ MASAJ CARDIAC MASCULI IZARE MASETER MASETERI ( ERVUL) MASTALGIE MASTECTOMIE MASTICATOR MASTICAŢIE MASTITĂ MASTOCIT MASTOCITOM MASTODI IE 315 . buzunar). sindrom caracterizat prin dureri mamare şi care survine la femeile prezentând angorjare discrinică mamară. care serveşte la masticaţie. mamită. caracterizat prin marea cantitate de granulaţii bazofile. ciupituri. puiul are 2-3 cm. cangurul. exercitând manual presiuni ritmice direct pe cord. fără ochi şi membre). durerea sânilor. subclasă de mamifere vivipare. în Australia. formată din mastocite celulare. în general cutanată. Marte – zeul războiului) care se referă la fier. o formă de vierme. sin. mecanică şi fizico-chimică în urma căreia alimentele introduse în gură sunt zdrobite şi supuse acţiunii secreţiei salivare înainte de deglutiţie (înghiţire). fie cel mai adesea prin peretele toracic.. din care unele domesticite şi altele sălbatice. modificarea caracterelor secundare feminine în caractere secundare de tip masculin. tumoră rară. acţiune combinată. pungă tegumentară caracteristică mamiferelor marsupiale. afecţiune inflamatorie a glandei mamare. lovituri. element celular din măduva oaselor. care se poate face fie pe torace deschis. ablaţia glandei mamare. marsupium – pungă. în America) cu numeroşi reprezentanţi fosili în cretacicul superior. mastzelle. atât cât are rezerve de hrană în vezicula vitelină. la cangur. (lat. labrocit. opossum. gen în sistematica zoologică în care sunt cuprinse importante specii de animale carnivore cu blană valoroasă. (lat.

zonă de creştere a unghiei formată din dermul în care se implantează rădăcina unghială. denumire generică dată oricărei afecţiuni a mamelei. într-un lung proces enzimatic. sin. sunt femele (2n=30 cromozomi autozomi+XX). lipsit de aer sau gaze. onanie.desfrâu). sin. ştiinţa care studiază glanda mamară. au la bază o stare de hiperfoliculinie. (lat. înalt. diploidă. iclusiv cromozomii sexului XX. cu funcţie autocatalitică (matrice pentru propria replicare) şi heterocatalitică (matrice pentru transcripţia mesajului genetic pe molecule de ARNm şi pentru sinteza unei proteine specifice). situată în spatele conductului auditiv extern. se simt la palpare. unei slăbiri generale. lanţ preexistent de acid dexoribonucleic (ADN) pe tiparul căruia se va sintetiza. care. caracterizate prin apariţia de chisturi cu conţinut seros sau mucos. scurt. fixarea chirurgicală de aponevroza muşchilor pectorali a sânilor căzuţi. grefă de os spongios destinată să remedieze o pseudoartroză a scafoidului carpian. inflamaţia mucoasei apofizei mastoide. de obicei consecutivă unei otite medii. partea ţesutului în care stau unele organe. anomaliile şi bolile sale. care provine de extracromozomală. sunt hrănite cu lăptişor de matcă doar primele 2-3 zile. se găsesc în ţesutul conjunctiv şi în mod excepţional în torentul circulator. autoexcitaţie genezică provocată de mascul până la ejaculaţie. (ger. femela genetic şi funcţional-fertilă. după ieşirea din ou. ADN sau ARN. la albine. molecula de ADN (sau ARN pentru unele virusuri) purtătoare a informaţiei genetice. ţesut care schiţează modelul viitorului ţesut matur. chirurgie plastică practicată pe sân. ereditate maternală sau ereditate MASTURBAŢIE MASTZELE MAT (MATITATE) MATCĂ MATERIAL GE ETIC MATER AL MATITATE sunet lipsit de rezonanţă. la mamă. mat – foarte compact) sunet perceput la percuţia unui organ sau regiuni. 3. genetic. deci 2n=30 autozomi+XX cromozomi. 1. deplasarea în jos a sânilor. mast – îngrăşare + zellen . mastocit celule mari cu nucleul rotund sau ovoid cu granulaţii. sunt sonore la percuţie. manus – mână + strupum . modificări ale mamelelor. sunt sterile. sunet surd. adult. deoarece. cu 2n=32 cromozomi. (fr. consecutivă fie dezvoltării lor excesive. obţinut prin percuţia organelor pline. funcţia sa. fie unei scăderi în greutate. în stadiul larvar. care atârnă. larvele sunt hrănite cu lăptişor de matcă în tot stadiul larvar. lucrătoarele. în mod normal. a revărsatelor sau infiltratelor patologice din organele care.MASTOIDĂ MASTOIDITĂ MASTOLOGIE MASTOPATIE MASTOPEXIE MASTOPLASTIE MASTOPTOZĂ MASTOZĂ partea postero-inferioară a osului temporal.celulă). MATRICE MATRICE U GHIALĂ MATTI-RUSSE (GREFA) 316 . 2.

1. matur). măduva lemnului este alcătuită din ţesut parenchimatic şi se găseşte în cilindrul central al tulpinii şi rădăcinii. izoenzima MB. plantă ierboasă care conţine o serie de alcaloizi toxici (hiosciamină.D. incizia pereţilor unui meat îngustat sau obturat. segment distal al membrului superior. la plante. a diferitelor organe. dezvoltare deplină la plante sau animale. sin. poate servi la depozitarea unor materii nutritive de rezervă. MĂDUVĂ (lat. 1. la animale.C. MATURITATE MAXILAR MAXILĂ MAY-GRU WALD-GIEMSA tehnică de colorare diferenţiată a celulelor sanguine cu ajutorul a doi coloranţi ce conţin eozină şi derivaţi de albastru de metilen aplicaţi succesiv. M. Mcg M. parte a sistemului nervos central. maturatio – copt. (lat. microgram. greu de delimitat. ţesut de consistenţă moale. fiecare din oasele care formează maxilarele. care împreună cu encefalul alcătuiesc sistemul nervos cerebrospinal sau nevraxul. fiecare din spaţiile cuprinse între cornetele nazale sau între un cornet şi peretele extern al fosei nazale. la animalele vertebrate. maturitas . cu care se termină redactarea unei reţete. în timpul meiozei.S. care umple partea entrală a oaselor lungi şi diferitele cavităţi şi areole ale oaselor spongioase. 2. ansamblu de schimbări petrecute în celulele germinale. fiind bogată în vase sanguine şi în terminaţii nervoase. MĂDUVĂ OSOASĂ MĂDUVA SPI ĂRII MĂTRĂGU Ă MÂ Ă M. volumul corpuscular mediu. medulla . 2. Da-detur– dă. (lat.C. M. scopolamină. fiind excavat în interior de sinusul maxilar. abr. 1. metabolism bazal. care se referă la maxilare. 2. MEAT MEATOTOMIE 317 . stare de dezvoltare completă.signetur– semnează. de ex. în fosele nazale.starea sau calitatea de a fi matur). cu semnificaţia Misce – amestecă. măduva osoasă se găseşte în canalul medular şi în alte cavităţi ale oaselor este alcătuită din ţesut conjunctiv reticulat. 2. care asigură formarea gameţilor maturi la eucariote. abr. concentraţia corpusculară medie în hemoglobină.C. de la gaura occipitală şi până la a doua vertebră lombară..H. (lat. abr. abr. (Atropa belladona). perioadă de viaţă. beladonină). măduva osoasă poate avea rol în osteogeneză şi în hematopoieză. µg. meatul urinar.B.MATURARE 1.V. meatus – loc de trecere) orificiul unui canal. Signa.H. care continuă închietura mâinii şi se termină prin cele cinci degete.C.parte centrală). obişnuit de consistenţă moale. abr. 2. este situată măduva spinării. cuprinsă între tinereţe şi bătrâneţe. M. os al craniului în care se găsesc implantaţi molarii superiori. iniţialele din limba latină. Greutate Corpusculară Medie de Hemoglobină. conţinută în canalul rahidian. 1. în canalul vertebral.

acestea fiind transmise din generaţie în generaţie. care se referă la medicina inernă şi la chirurgie. care se efectuează indirect. regiune situată în porţiunea mediană a cavităţii toracice. orice substanţă sau amestec de substanţe folosite pentru tratarea sau prevenirea bolilor sau tulburărilor funcţionale. materie moale. între cei doi plămâni. care este situat la mijlocul spatelui sau la mijlocul părţii dorsale a unui organ. mucus şi bilă. ansamblul cunoştinţelor empirice populare folosite pentru identificarea. după ce a emis pe traiect ramuri musculare antebrahiale. de culoare brunverzuie.). MEDIA MEDIAL MEDIA MEDIA ( ERV) MEDIA Ă (ARTERĂ) MEDIASTI MEDIASTI OGRAFIE MEDIASTI OTOMIE MEDIAT MEDIATOR CHIMIC MEDICAME T MEDICAŢIE MEDICI Ă TRADIŢIO ALĂ MEDICI AL MEDICOCHIRURGICAL MEDIOCARPIA (Ă) MEDIOCLAVICULARĂ (LI IA) MEDIODORSAL MEDIOTARSIA 318 . linie verticală virtuală care trece prin mamelon şi partea mijlocie a claviculei. care are proprietăţile necesare pentru a fi utilizat în medicină. ex. (gr. lobul median al tiroidei. se sprijină în general pe tradiţii. se elimină prin anus în cursul primelor zile după naştere.. prin ceva intermediar. continuare a arterei brahiale în regiunea antebraţului şi terminată în treimea distală prin două artere (radială şi ulnară. după insuflare de gaz în spaţiul celular mediastinal. în anatomie sin. situat la 50-60 cm înaintea valvulei ileocecale. care se află la mijloc. orice substanţă eliberată de o fibră nervoasă excitată. acoperiţi de pleura respectivă. care serveşte de intermediar în transmiterea influxului nervos de către organul receptor. tunica medie a arterelor. folosirea în terapeutică a unuia sau mai multor produse medicamentoase. conferind în acelaşi timp sensibilitatea pielii de la corp în jos. deschiderea chirurgicală a mediastinului. conţinută în intestinul fătului şi care. intern. prevenirea sau suprimarea unui dezechilibru fizic. păstosă. oral sau în scris. explorarea radiologică a mediastinului.MECKEL (DIVERTICUL) MECO IU diverticul al ultimului segment de ileon. experienţa trăită şi pe observaţie. care este situat(ă) între cele două rânduri de oase carpiene. la nou-născut. nerv voluminos detaşat din plexul brahial şi distribuit musculaturii membrului anterior. compusă din grăsimi. mekonium – suc de mac). care se găseşte sau se referă la partea mediană a tarsului. termenul se utilizează mai ales cu referire la unele substanţe: spirt medicinal etc. ceea ce permite abordarea ţesutului celular şi a organelor pe care le conţine. articulare etc. cu un scop bine determinat. mental sau social.

medulla – măduvă. MEDIUS MEDULAR MEDULOBLASTOM MEDULOGRAMĂ MEDULOTOXIC MEDUZĂ MEFITIC MEGA. tumoră. 2. particulă care în completarea unităţilor de măsură indică o multiplicare cu 106 şi se notează cu M. prezentat în eprubete de sticlă. radiografia măduvei. MEGABAZI ET MEGABULB MEGACALICE MEGACALORIE MEGACARIOBLAST MEGACARIOCIT MEGACEFALIE MEGACOLO MEGADOLICOCOLO MEGAESOFAG MEGALOBLAST MEGALOBLASTOZĂ 319 . egală cu un therm sau cu 1000 kcal. lichid sau solid. reprezentând primul stadiu de diferenţiere către seria trombocitară. gr. dilataţie a esofagului. în radiologie. marin. 1.. fără limite precise. megas . adesea foarte însemnată. prezentarea procentuală a diferitelor celule din măduva osoasă.putoare). însoţită de staza tranzitului intestinal. celulă prezentă în măduva osoasă. element nuclear patologic din seria eritropoietică de dimensiuni mai mari decât eritroblastul. care formează partea centrală a unui organ sau care se referă la aceasta. liber. 2.MEDIU MEDIU DE CULTURĂ orice substanţă capabilă să facă vizibile. din care. dilatarea (congenitală) a colonului. flacoane sau cutii transparente. (gr.mare) particulă care într-un cuvânt compus denotă o dimensiune mare. boală a sângelui caracterizată prin prezenţa în sânge a unor globule roşii cu nucleu de mari dimensiuni. dilataţia bulbului duodenal. celulă din măduva osoasă. (lat.cap) dezvoltarea excesivă în volum a capului în raport cu restul corpului. mefitis . de regulă de origine congenitală. care se referă la măduva (osoasă sau spinală). unitate de măsură pentru energia calorică. din ou se dezvoltă o larvă care dă naştere unui polip. substanţă toxică pentru măduva hematopoietică. dilatarea bazinetului. de obicei congenitală. (lat. produs nutritiv artificial. prin contracţia umbrelei. care reprezintă generaţia sexuată. 1. 2. mielogramă. constituită din celule mici rotunde sau uşor ovalare.. caracteristic anemiei pernicioase. sterilizat. se reproduce în general sexuat. iau naştere meduzele. 1. prin contrastul realizat. are formă de umbrelă (clopot) şi înoată sacadat. care serveşte la însămânţarea microorganismelor cu scopul de a le cultiva. cu miros de putrefacţie. dilataţia şi alungirea colonului. gramma -scris) sin. congenitală sau dobândită. megas + kephale . prin înmulţire asexuată. (gr. al treilea deget al mâinii. animal celenterat. diferite structuri ale corpului. rău mirositor. astfel. de obicei cerebeloasă. intermediară între megacarioblast şi trombocit. calice renal dilatat.

care suferă de melancolie. reacţia de floculare a serului pentru diagnosticul sifilisului. meion – puţin + prasso – a face) producţie scăzută. megalos + splaghnon .MEGALOCEFALIE MEGALOCIT dezvoltare exagerată a craniului. nucleul sacului embrionar trece apoi prin trei diviziuni mitotice succesive. proces de formare a megasporilor. idee exagerată pe care şi-o fac unii oameni despre putere lor şi despre situaţia lor socială. doi nuclei se unesc formând nucleul secundar sau de fuziune. abia perceptibil faţă de contracţiile cordului. diviziune în două etape succesive a unor celule. păr şi învelişurile ochiului. melanodermie. (celulă mamă megaspor). (gr.negru). 1. în cursul formării celulelor sexuale. culoare anormal de închisă a pielii sau blănii unui animal. MEGALOFTALMIE MEGALOMA IE MEGALOSPLAH IE MEGASIGMOID MEGASPOROCITĂ MEGASPOROGE EZĂ MEI ICKE (REACŢIA) MEIOPRAGIE MEIOSFIGMIE MEIOZĂ MELALGIE MELA COLIC MELA HIDROZĂ MELA I Ă MELA ISM MELA OBLAST 320 . 1. (gr. în mod patologic. celulă clară a stratului bazal epidermic. trei nuclei de la polul opus formează antipodele. melas-idor – sudoare) transpiraţie de culoare închisă. urmată de diviziunea corpului celular. rezistenţă scăzută.ochi) anomalie congenitală caracterizată prin volum mare a globului ocular. prima etapă cuprinde reducerea la jumătate a numărului de cromozomi. trei se dezvoltă. celulă diploidă din ovar. în urma cărora rezultă opt nuclei. în urma căreia rezultă patru megaspori haploizi. (gr. sin. meion + sphygmos .puls) puls slab. unele regiuni din creier şi. iar în a doua etapă survine fisurarea longitudinală a cromozomilor. dilataţia şi alungirea ansei sigmoide a colonului. 2. (gr. astfel încât cele două celule care rezultă sunt de tip haploid. pigment brun închis sau negru. (gr. care alcătuiesc tetrada de megaspori. iar a patra se dezvoltă alcătuind sacul embrionar. îndeosebi a celor inferioare. megasporogeneza se desfăşoară astfel: din cele patru celule. care se referă la melancolie. (gr. ceilanţi doi formează sinergidele. 2. în unele tumori precum şi în urină. provenit din megaloblast. eritrocit anormal de mare.viscer) dezvoltarea exagerată a viscerelor. activitate slabă. durere a membrelor. folosindu-se ca antigen un extract de miocard de bou. susceptibilă să producă melanină. care se găseşte în măduva osoasă în cursul anemiilor prin carenţă de vitamină B12 şi care poate apare şi în sângele circulant în anemia pernicioasă. prezent în mod normal în piele. care îndeplinesc următoarele funcţiuni: unul din cei trei nuclei situaţi lângă micropil devine oosferă. rezultate din meioză. de dezvoltare a sacului embrionar şi de producerea gameţilor la plantele cu flori. megalos + ophtalmos . melas . unde are loc meioza.

în contact cu aerul. tumoră melanică malignă. prezenţa în urină de pigmenţi care. conţine 50% zahăr şi 50% amide.). bobul sulfina etc. expectoraţie abundentă. din care albinele prepară mierea. are aspect de păcură. formată dintr-un canal lung helicoidal. Malta – insula + kokkos . tumoare pigmentară. amestecat sau nu cu materii fecale. localizate sau generalizate. denumire generică pentru hiperpigmentări cutanate difuze sau circumscrise. pe care o prezintă câteodată persoanele cu antracoză. cu aspect siropos. (gr. parte a urechii interne. fiecare din hormonii secretaţi de lobul intermediar al hipofizei. termen generic pentru formaţiuni tumorale provenite din celule formatoare de pigment melanic. lucerna. negricioasă. un precursor incolor al melaninei. crud) sin. subprodus provenit de la fabricarea zahărului.grăunte). termen care se utilizează pentru a desemna păsări asemănătoare cu curca. vacă. produsă de Brucella melitensis sau B. oaie. (gr. a unui parazitism cutanat prelungit. (gr. pornind de la melanoblastele din coroidă. celulă care conţine un pigment brun închis sau negru. sin. sarcomatoasă. se transformă în melanină. boală infecţioasă transmisibilă la om prin lapte sau direct de la capră. (lat. respectiv diversele curci domestice cât şi sălbatice împreună cu bibilicile de diferite genuri. a unor tulburări metabolice. roiniţa. de culoare brun-neagră. abortus. melas + omos – sălbatic. apar din cauza unor infecţii cronice. precum şi salvia. teiul. floarea-soarelui etc. (lat. prezenţa de depozite anormale de melanină în piele şi alte ţesuturi. melas – închis la culoare + phoros .MELA OBLASTOM MELA OCIT MELA ODERMIC MELA ODERMIE orice tumoră malignă constituită din proliferarea melanoblastelor. endocrine (boala Addison).urină) eliminarea de glucoză în urină. ferre –a purta). precum conchilia unui melc. se foloseşte în industria fermentativă şi în hrana animalelor ca nutreţ energetic cât şi pentru creşterea palatabilităţii. sunt melifere majoritatea speciilor de plante din familia leguminoaselor (salcâmul. mel-miere.purtător) purtător de pigment negru. trifoiul. simptom care constă în evacuarea prin anus de sânge negru (digerat). care se dezvoltă mai ales în globii oculari. care are pielea de culoare închisă. care stimulează sinteza de melanină în celulele apte să o elaboreze. meli-melitos – miere + oyron . febra ondulată. plante ale căror flori produc din adundenţă nectar şi polen. MELA OFOR MELA OGE MELA OM MELA OPTIZIE MELA OSARCOM MELA OSTIMULI Ă MELA OZĂ MELA URIE MELASĂ MELCUL OSOS MELEAGRIDAE MELE Ă MELIFERE MELITOCOCIE MELITURIE 321 .

elastică. tunică mucoasă – tip de membrană care căptuşeşte cavităţile şi canalele care au comunicare cu aerul. MELOMELIE MELOSCOP MEMBRA Ă MEMBRA Ă BAZALĂ MEMBRA Ă BIOLOGICĂ MEMBRA Ă CELULARĂ MEMBRA Ă MUCOASĂ MEMBRA Ă VITELI Ă MEMBRA E COCHILIFERE MEMBRA OS MEMBRU ME AGOG ME DEL. men – lună + agein – a grăbi. care acoperă suprafaţa tuturor celulelor. la exterior. sunt două membrane: membrana cochiliară internă. cu ajutorul cărora se stabilesc nuanţele culorii mierii care urmează a fi comercializată. emenagog. GREGOR (1822-1884). zona radiata – membrană a gălbenuşului formată prin diferenţierea ectoplasmei. (gr. peliculă subţire care acoperă o formaţiune vegetală sau animală. membrane terţiare la oul de pasăre. sin. peliculă extrem de fină. naturalist austriac. secretate de oviduct în istm şi care învelesc gălbenuşul împreună cu albuşul. cu evoluţie paroxistică. sin. de natura membranelor. membrana celulară este responsabilă pentru menţinerea constantă a compoziţiei mediului intern prin controlul strict al circulaţiei substanţelor între mediul extra şi intracelular. strat format la suprafaţa filtrelor lente prin absorţia suspensiilor fine de granule de nisip. legea disjuncţiei. membrană alcătuită dintr-o ţesătură de fibre pe care se sprijină epiteliul unui ţesut conjunctiv. transparentă şi permeabilă pentru trecerea substanţei nutritive şi a apei din afară spre interior. monstruozitate constând din dublarea unui membru. separândo de cavităţile adiacente. aparat prevăzut cu mai multe placi de sticlă diferit colorate. în motilitate. legat de trunchi.MELOFAG (gr. care este caracterizat prin prezenţa membranelor. JOHA ME DEL (LEGILE) ME IERE (VERTIJ) 322 . vâjâieli în urechi. legile descoperite de către Mendel şi care determină transmiterea ereditară a caracterelor: 1. legea uniformităţii hibrizilor din prima generaţie. 3. formată din fosfolipide şi proteine. sin. este întreţinută în stare umedă de către secreţiile glandulare. apendice mobil. care parazitează la oaie în regiunea submandibulară. în care se acumulează vitelusul. celulele sau organismele unicelulare. care produce sau favorizează apariţia menstruaţiei. ameţeli. este foarte subţire. întemeietor al geneticii. dispus pereche şi servind la locomoţie ori la prehensiune. legea independenţei caracterelor. învelişul subţire care înconjoară. la om şi la unele animale. mela – turmă de oi + phagein – a mânca) parazit hematofag din familia Hippoboscidae clasa Hexapoda. a împinge). torace sau abdomen. ansamblul tulburărilor cauzate de o afectare a labirintului şi caracterizat prin triada Meniere: surditate. care aderă la albuş şi membrană cochilieră externă care aderă la coajă. 2.

nalbă etc. pia mater şi arahnoidă.aprindere) inflamaţia concomitentă a măduvei spinării şi a învelitorilor sale. pulmonare etc. toxice. curgerea menstrelor. structură anatomică care înveleşte organele sistemului nervos central. cutanate. ME OPAUZĂ ME ORAGIE ME OREE ME TAL ME TO IER ME TAGROPHYTES MERCUR MERICARPII MERICIC 323 . climacteriu feminin. menstruaţie abundentă. levănţică. care durează mai mult de 7 zile. meris-parte. sin. ME I GOE CEFALOCEL protruzia unei porţiuni din creier şi a meningelor respective printr-o breşă a calotei craniene. de cauze diverse: infecţioase. (gr. febră peteşială. tulburare ce se dezvoltă din celulele meningelor.ME I GE ME I GEAL ME I GIOM ME I GITĂ ME I GOCEL ME I GOCOC ME I GOCOCEMIE ME I GOE CEFALITĂ membranele care acoperă creierul şi măduva spinării.rumegare) cu referire la rumegare. diplococ gramnegativ. inflamaţia meningelor rahidiene şi a rădăcinilor nervoase ale nervilor rahidieni. care se referă la bărbie. fixată la periferia capsulei articulare. agent cauzal al meningitei cerebrospinale epidemice la om. apare la 45-48 ani. care se referă la inteligenţă. oprirea menstruaţiei prin scăderea fiziologică a funcţiei hormonale. morcov. ME I GOMIELITĂ ME I GORADICULITĂ ME I GORAGIE ME ISC (gr. 2. imagine radiologică al unui cancer ulcerat al stomacului. 1. sin. menigx – membrană + myelos – măduvă+ itis . fructe parţiale rezultate din fragmentarea în bucăţi a fructelor articulate. inflamaţie a meningelui şi encefalului. cu posibile localizări meningiene. alcătuite din dura mater. lamă fibrocartilaginoasă în formă de corn. mericarpii se formează la ridichiea sălbatică. (gr. bacteriemie şi septicemie cu meningococ. pentru a umple spaţiul ce există între suprafeţele articulare şi pentru a le facilita alunecarea. (gr. stare fiziologică normală. specie de fungi. hernia meningelor printr-o breşă craniană. merykismos . menigx + rhegnymi – a curge) hemoragie meningeană. nu se întâlneşte la animale. observată la tranzitul baritat. alergice şi prin factori fizici şi chimici. karpos-fruct). metal care se află în stare pură sub formă de lichid argintiu. a cărei parte profundă se insinuează în interlinia articulară. corespund frecvent unui fragment de carpelă. inflamaţia meningelor.

acestea provin direct din ţesuturile embrionului şi sunt meristeme embrionare. cele dinainte cuprinzând teren în urma impulsiei imprimate de membrele posterioare. MERS MERS DEFECTUOS MESAGER 324 .MERISTEM ţesut format din celule cu o mare capacitate de diviziune. în care are loc un proces continuu de diviziune. segmentarea parţială este caracteristică pentru ovulele mari. 2. (gr.animal) individ rezultat din reproducţia asexuată. metamer. bogate în vitelus şi în plachete viteline. greoi şi nespornic etc. din ţesuturi embrionare. meristemele sunt localizate în special în vârful tulpinilor şi rădăcinilor. sin. şi care poate da naştere la gameţi masculi şi femeli urmând apoi o reproducţie sexuată. membrele se ridică puţin sa exagerat de sol.parte) o parte sau un segment din corpul animal. (gr. localizat în punctele de creştere a plantelor. mers ce se realizează atunci când ritmul mişcărilor este neuniform. (gr. în mod obişnuit gametul mascul este merogamet. în general. care are dimensiuni mai mari. modul de deplasare al animalului care îşi mişcă membrele într-un anumit fel. dar şi în cadrul unor ţesuturi definitive. rezultat din unirea a două celule sexuale (gameţi). asociindu-le simultan sau succesiv. oscilaţiile trunchiului. strângere) suflu cardiac care se aude numai într-o parte a sistolei. excitant chimic cu rol operativ elaborat în organism (ex. termen utilzat în genetică pentru a desemna o fracţiune de acid ribonucleic care transmite informaţia genetică de la ADN la o proteină care este pe cale de sintetizare. celulele din vârful de creştere al radiculei şi tulpiniţei embrionare. impulsia dată de bipedul posterior este de slabă intensitate. hormon) MERISTEM APICAL MERLI Ă MEROBLASTICĂ MEROCRI MEROGAMET MEROGO IE MEROMER MEROSISTOLIC MEROZOIT MEROZOM Meq. capului şi gâtului sunt prea evidente. segment al corpului. de forma unui ciocan cu coadă lungă. meros + goneia – naştere. (gr. miliechivalent. iar cel femel – hologamet. rezultat în urma unor diviziuni multiple şi care este mai mic decât organismul obişnuit.corp). segmentarea oului sau zigotului animal şi formarea de blastomere numai în regiunea nucleului (la aşa numitul pol animal) şi nu şi a masei oului care formează sacul vitelin (gălbenuşul). instrument. primordiale sau promeristeme. meros + soma . mersul este dur. moleculă cu efect specific. care îndeplineşte rol de gamet. producere) naşterea unui organism dintrun ou fecundat. meros + systole – îngustare. 1. (la protozoare) individ specializat pentru singamie. (gr. razele osoase nu oscilează în planuri paralele cu planul median. meros + zoon . spre deosebire de hologamet. rezultă. utilizat în abatoare pentru asomarea animalelor prin comoţie cerebrală. articulaţiile nu se deschid şi închid complet. după o succesiune de diviziuni ele formează conul meristematic al tulpinii şi rădăcinii. meros . schizogonie. (gr. cum se poate observa la sporozoare. meros – parte + krinein – a elimina) glande care în timpul secreţiei elimină doar o parte din celulele lor.

la temperatura camerei de circa 18°C. datorită acestei poziţii a centromerului. are drept rezultat menţinerea vieţii. două ligamente funiculare colaterale. o transformare. metabolismul standard al unui organism în stare de repaus. în chimia organică. cromozomul pare alcătuit dintr-o cromatidă cu două braţe egale sau uşor inegale. pentru corpurile mai puţin hidratate (ex. respectivele oase fiind solidarizate prin: o capsulă articulară. mesos – jumătate + araios – subţire. repliu peritoneal care menţine intestinele la peretele abdominal.. .. aminoacizi etc.). metamorfoza cuprinde două tipuri principale: metamorfoza hemimetabolă şi metamorfoza holometabolă. în chimia minerală. nitraţi. acidul metafosforic faţă de cel fosforic). pentru a indica (ex. substanţă care ia parte la desfăşurarea proceselor de metabolism. în chimie. la om. fin). la organismele autotrofe. (gr. metabole – schimbare) suma proceselor de asimilaţie şi dezasimilaţie. metaboliţii sunt reprezentaţi numai de substanţele anorganice: apă. articulaţia buletului – articulaţie complexă între metacarp. categorie de cromozomi caracterizaţi prin poziţia în zona mediană a centromerului. exprimat obişnuit în calorii. META. element de compunere în formarea denumirilor unor substanţe. care se introduce într-o plagă sau fistulă pentru a se împiedica închiderea printr-o cicatrizare prea rapidă. lipidelor. sondă de pânză fină sau din ţesut rezorbabil. METABOLE METABOLISM METABOLISM BAZAL METABOLISM I TERMEDIAR METABOLISM PARŢIAL METABOLIT METACARP METACARPOFALA GIA METACARPOSESAMO FALA GIA Ă METACE TRIC 325 . metabolismul glucidelor. valoarea standard a metabolismului bazal este dată de numărul de calorii produse pe oră la un metru pătrat din suprafaţa corporală. CO2. în seria benzoică). derivaţii substituiţi în poziţiile 1. mezenter. printre care vitamine.3 ortho şi para.MESARAIC MESCALI Ă MEŞĂ (gr. particulă de compunere cu sensul: după.sin. al apei etc.. al proteinei. totalitatea transformărilormetabolice ale unei substanţe (ex. care. fie pentru formarea denumirilor de polimeri ai unor substanţe. la rândul lor. alcaloid extras dintr-un cactus din Mexic care este dotat cu proprietăţi halucinogene. meta – între). 1. ansamblul celor cinci metacarpiene ce formează scheletul mâinii. (gr. după intensitatea transformărilor. totalitatea proceselor metabolice care au loc în intimitatea celulelor din momentul asimilării substanţelor absorbite până la apariţia substanţelor proprii rezultate din procesele de resinteză. care se referă la metacarp şi la falange. care se desfăşoară într-un organism viu. sau indică o schimbare. elemente radioactive etc. sunt condiţionate de procese de degradare cu eliberare a energiei necesare pentru biosinteză. despre insectele cu metamorfoză. în timp ce la organismele heterotrofe metaboliţi sunt reprezentaţi atât de substanţe anorganice cât şi de substanţe organice diverse. facilitând astfel scurgerea serozităţii şi puroiului sau pentru a opri o hemoragie în interiorul unei cavităţi. prima falangă şi marii sesamoizi. sin. 2. un ligament intersesamoidian şi o serie de ligamente sesamoidiene inferioare.

înainte de a ajunge la stadiul adult. care se referă la metafiza şi epifiza unui os.culoare). leziune. folosit sub formă de clorhidrat. Co.coada). (gr. unde determină noi focare ale bolii de bază sau alte leziuni. sin. porţiunea unui os lung situată între epifiză şi diafiză. prin pori excretori. meta + morphosis . (gr. (gr. care se referă la metafiza şi la diafiza unui os. reprezintă la anelide şi moluşte organe excretoare. care începe să funcţioneze spre sfârşitul stadiului embrionar şi la adult.criză). (gr. împărţirea corpului în segmente mai mult sau mai puţin identice. meta – după + tarsos – picior). heteroproteide în care o componentă neproteică o constituie un metal (Fe. meta + krisis . pe cale orală sau prin injecţii subcutanate ori intramusculare. formă evolutivă a paraziţilor trematozi. sin. METACRITIC METACROMATISM METADIAFIZAR METADO Ă METAEPIFIZAR METAFAZĂ METAGE EZĂ METAFIZĂ METALOID METALPROTEIDE METAMIELOCIT METAMORFOZĂ META EFRIDIE META EPHROS META OL METAPLAZIE METASTAZĂ METATARS METATORACE 326 .formă). fără să fie metale. dar şi pentru expulzarea gameţilor. anormal prin localizarea sa. la vertebratele amniote.METACERCAR (gr. cercar închistat. modificarea culorii pielii sau a părului datorită unor boli sau vârstei. succedaneu al morfinei. Mn. iar prin glandele cistogene se produce închistarea. în legătură cu ce se produce după perioada critică a unei boli. 1. (gr. nume dat unor corpuri simple care. transformarea unui ţesut diferenţiat în alt ţesut. de metatorace sunt ataşate o pereche de picioare şi o pereche de aripi. faza unei mitoze sau a unei meioze care urmează profazei şi precede anafaza. Cu. 2. rezultă dintr-un cercar care iese din corpul melcului în mediul exterior. deschis atât spre exterior. transportul unor elemente celulare sau materiale organice ori anorganice. alcool metilic. pierde coada. meta + kerkos . ansamblul celor cinci metatarsiene care se articulează posterior cu oasele tarsului şi anterior cu primele falange ale degetelor piciorului. organ tubular. rinichiul definitiv. meta + meros – parte). al treilea segment toracal. pe cale sanguină sau limfatică. Mg etc. din locul în care se află la distanţă. la insecte. au totuşi unele proprietăţi ale acestora. cât şi spre cavitatea generală a corpului prin pavilioanele vibratile. celulă din măduva osoasă. schimbarea formei sau structurii suferite de unele organisme în cursul dezvoltării lor. îndeosebi cea de a forma ioni simpli.). meta + chroma . intermediară între mielocit şi granulocit.

velocimetrie ultrasonică. sin. din care. gastrula. afecţiune inflamatorie a uterului. tioaminoacid monoaminomonocarboxilic cu rol crescut în metabolismul intermediar. reprezentând al doilea stadiu. durere localizată în uter. blastula. a pierdut puterea de a fixa oxigen. care contribuie la echilibrul lipidic în ţesutul hepatic prin efectul lipotrop pe care îl manifestă. se formează al treilea stadiu. inflamaţia uterului şi a trompelor. tuberculii cvadrigemeni şi pedunculii cerebeloşi. produşi prin diviziune reducţională. hemoragie uterină survenită în afara perioadei menstruale. metazoarele se înmulţesc atât sexuat cât şi asexuat. situată deasupra punţii şi sub creierul intermediar. METE CEFAL METEORISM METEOROSE SIBILITATE sensibilitate la schimbarea vremii. prezenţa methemoglobinei în urină. ruptură uterină. mucoasă sau purulentă. provenind din uter. spre deosebire de protozoare care sunt unicelulare. prezenţa methemoglobinei în sânge. prin invaginare. se divide. în care fierul. dând naştere la embrion. care rezultă din unirea unor gameţi. care are două straturi de celule sau foiţe embrionare. porţiune a encefalului. au celulele diferenţiate şi grupate în ţesuturi şi organe. fenomen biologic general. care trece prin diferite stadii embrionare şi anume: iniţial apare un aglomerat de celule. rezultatul încrucişării a două persoane de rase sau variante diferite. segmentează. din care se dezvoltă un fel de veziculă alcătuită dintr-un singur strat de celule. radical chimic monovalent. inflamaţia cronică a uterului şi peritoneului. de care nu se delimitează precis. METIS METODA DOPPLER METRALGIE METRITĂ METROPERITO ITĂ METRORAGIE METROREE METROREXIE METROSALPI GITĂ MEZE CEFAL 327 . animale care au corpul constituit din mai multe celule. trecut din starea feroasă în starea ferică. distensia abdomenului prin acumulare de gaze fie în intestin în cursul unor afecţiuni digestive. porţiune a encefalului cuprinsă între bulbul rahidian (mielencefal) şi mezencefal (pedunculii cerebrali şi tuberculii patrugemeni corespunzând punţii cerebelului şi pedunculilor cerebeloşi mijlocii). stadiul de morulă. fie în spaţiul peritoneal (pneumoperitoneu). lemn primar produs (după protoxilem) în tulpină şi rădăcină de către procambiu. reacţiile excesive duc la tulburări neplăcute (meteorolabilitate) sau la declanşarea unor boli. scurgere apoasă.METAXE IE METAXILEM METAZOARE influenţa fiziologică a gametului patern (polen) asupra ţesuturilor materne. denumite ectoderm şi endoderm. dar în cadrul aceleiaşi specii. oul. cuprinde pedunculii cerebrali. METHEMOGLOBI Ă METHEMOGLOBI EMIE METHEMOGLOBI URIE METIL METIO I Ă produs de oxidare a hemoglobinei.

formată din ţesut fibros şi din două sau mai multe elemente mezenchimatoase net identificabile. organelor sexuale etc. situat între epiderma superioară şi epiderma inferioară a limbului frunzei. plante adaptate climatului temperat. MEZE TERICA CRA IALĂ MEZE TERITĂ MEZIAL MEZOBLAST MEZODERM (artera) colaterală a arterei descendente distribuind prin diverse ramuri sânge intestinului subţire şi intestinului gros. sunt în legătură cu atmosfera înconjurătoare. ambele sale feţe sunt acoperite de o foiţă peritoneală. distribuită colonului descendent şi rectului. sin. la organiusmul adult. cu celule stelate. care se produce sau care se referă la mijlocul diastolei. (gr. se spune despre faţa unui dinte care este cea mai apropiată de linia mediană. bogate în cloroplaste şi care asigură fotosinteza şi ţesut lacunos. foiţă embrionară situată între ectoderm şi endoderm. alcătuit din mai multe straturi de celule alungite. care conţin puţine cloroplaste. strat intermediar gelatinos. mezoul trompei uterine. cută peritoneală care leagă rectul de plafonul cavităţii abdominale. inflamaţia mezenterului. la vertebratele amniote. muşchilor. format din câteva straturi de celule. intern. mezoderm. (gr. cu spaţii mari de aer între ele şi care. mesos – între. este generatorul ţesutului conjunctiv. situat între straturile celulare extern şi intern ale corpului spongierilor şi celenteratelor. necelular. de metanephros. regiunea mijlocie a abdomenului situată între regiunea epigastrică şi cea hipogastrică în general corespunzând zonei grupate în jurul ombilicului. cută a peritoneului care leagă ovarul de peretele cavităţii abdominale. tumoră benignă sau malignă. în stare funcţională la embrion şi substituită. corespunzând ligamentelor largi. MEZODIASTOLIC MEZOFIL MEZOFITE MEZOGASTRU MEZOGLEA MEZOMETRU MEZO EPHROS MEZOOVAR MEZORECT MEZOSALPI X MEZOTELIOM 328 . mesos – mijloc + enteron – intestin). care dă naştere diferitelor ţesuturi şi elementelor celulare sanguine. cută peritoneală care leagă uterul de peretele abdominal. oaselor. se inseră în partea sa superioară la ligamentul larg. derma-piele). (gr. care leagă jejuno-ileonul de peretele abdominal posterior. sângelui. tumoră formată pe seama mezoteliului membranelor seroase. prin camerele substomatice.MEZE CHIM MEZE CHIOM MEZE TER forma tânără de ţesut conjunctiv. ţesut median. parte a rinichiului. MEZE TERICĂ CAUDALĂ (artera) colaterală a aortei descendente. mitra-uter). este diferenţiat în ţesut asimilator palisadic. repliu peritoneal lung. având cerinţe medii faţă de aprovizionarea cu apă. de formă diversă. mesos – între.

durere musculară. morfologia şi biologia ciupercilor în legătură cu daunele pe care le provoacă şi cu rolul lor ca producătoare de substanţe utile. se subîmparte în perioadele: triasic. care trăiesc parazite în corpul animalelor. particulă în suspensie dintr-o soluţie coloidală. ocardia. de mezotorace sunt ataşate o pereche de picioare şi o pereche de aripi. unele plante sunt facultativ micotrofe. boală. abr. (gr. MIALGIE MIASTE IE MIATO IE MIAZĂ MICELĂ MICELIU MICETE MICOBACTERIOZĂ MICOLOGIE termen general utilizat pentru definirea oricărei boli provocate de Mycobacterium. eră geologică care începe în urmă cu circa 190.F.000. (gr. miligram. mycos –ciupercă.Goldflam.000 de ani. planta asigură glucidele. MICORIZĂ MICOPLASMOZĂ MICOSTATIC MICOTOXI Ă 329 . fenomen care constă în asocierea simbiotică a unei ciuperci cu rădăcinile unei plante superioare pentru realizarea unei nutriţii micotrofe. cretacic. repliu peritoneal care leagă un viscer de peretele abdominal sau de alt organ. Streptomyces. rhiza – rădăcină). deficienţă sau lipsa tonusului muscular. logos -ştiinţă) – ramură a botanicii care studiază sistematica. boala Erb . totalitatea hifelor sau aparatul vegetativ al ciupercilor. M. abr. fiind era reptilelor uriaşe. (gr. în general cutanată. (ex. sin. iar ciuperca substanţele asimilabile cu azot. ciuperci din speciile Actinomyces. oligoelement esenţial pentru om şi animale. mg. altele obligatoriu micotrofe. metal bivalent. al doilea segment toracal.000.000 de ani şi durează peste 120. care se dezvoltă în resturi alimentare. parazitoză tropicală provocată de către prezenţa larvelor de insecte vii. sin.MEZOTELIU MEZOTORACE MEZOU MEZOZOIC ţesut format dintr-un unic strat de celule epiteliale. care tapisează suprafaţa internă a membranelor serose. mucegaiuri. Mg. la insecte. fără semne de paralizie. dezvoltate într-o plagă sau într-o cavitate naturală. boală caracterizată prin epuizarea anormală şi rapidă a forţei musculare. sin.). fungistatic. provocată de larvele muştii Sarcofaga magnifica sau de larvele altor diptere. factor mitogenic. 2. 1. Mangnezia – regiune din Grecia) simbolul magneziului. termen general utilizat pentru definirea bolilor provocate de micoplasme. jurasic. Madurella etc. a apariţiei mamiferelor şi a plantelor cu flori. miodinie. orice substanţă toxică produsă în cursul metabolismului unor specii banale de ciuperci microscopice. mykes – ciupercă.

gamet mascul care are dimensiuni mici comparativ cu gametul femel. stare de infectare a unui adăpost de animale cu diferite specii de microbi. egală cu a mia parte dintr-un mm (0. mikros – mic. Blastomyces sau Actinomyces. micrometru. dezvoltarea incompletă a limbii. chimici şi biologici ai aerului din locuinţe şi adăposturi. în cantităţii infime. bacteriologia. 2. Ag. termen generic pentru îmbolnăvirea vaselor capilare. MICROAMPER MICROA GIOPATIE MICROB MICROBIOLOGIE MICROBISM MICROBICID MICROCALCIFICARE MICROCEFALIE MICROCIT MICROCITOZĂ MICROCLIMAT MICROCOC MICRODRAJEURI MICROELEME T MICROE CEFAL MICROFAG MICROGAMET MICROGLOSIE MICROMELIE MICRO MICRO UTRIE T 330 . anomalie congenitală produsă printr-o mutaţie recesivă şi caracterizată prin dezvoltarea incompletă a membrelor. caracterizată prin tendinţă de supuraţie şi fistulizare la perete. necesar în cantităţiminime în nutriţia plantelor şi animalelor. (gr. Cd. micologia. complex de factori fizici. Ni. care rămâne cu dimensiuni mai mici decât normale. egală cu o milionime de amper. leucocit (granulocit neutrofil) deosebit de activ în fagocitarea celulelor degenerate şi a microbilor în inflamaţii. calcificare de dimensiuni foarte mici. element chimic care apare ca un constituient natural. cu capul mic. sin. Aspergillus. unitate de lungime pentru obiecte microscopice. În funcţie de tipul microorganismelor. mykes – ciupercă). unitate de intensitate pentru curentul electric. mikros –mic. cea care se observă în ţesutul glandelor mamare. nume dat organismelor invizibile cu ochiul liber. dimensiune anormal de mică a craniului. Zn. (gr. chefali-cap). gram pozitiv. stare de infectare a unui organism cu microbi. bios – viaţă). care aparţine genului Micrococus. protozoologia.MICOZĂ (gr. în organismele vii. de exemplu. Cu.001 mm) sau 10-4 cm. afecţiune datorată unei ciuperci din genurile Candida.Pb. Coccidioides. 1. ştiinţa care studiază organismele microscopice. anomalie de dezvoltare a craniului şi encefalului. element mineral sau compus al acestora. microorganism de formă sferică. din microbiologie s-au desprins o serie de ramuri: virologia. mijloc fizic sau chimic utilizat pentru distrugerea microbilor. îndeosebi celor capabile să producă infecţii. prezenţa microcitelor în sângele circulant. Mn. globul roşu. medicamente de dimensiuni mici al căror înveliş este făcut din zahăr sau ciocolată. cu diametrul sub 6 µ.

subacută sau cronică a măduvei spinării. rară la adult. sporangiu în care are loc formarea microsporilor. fosfolipide şi proteine. Microsporon sabouraudites. se desfăşoară în antere. care iau naştere în urma celor două diviziuni ale meiozei). un set important de enzime care participă la diverse reacţii biochimice sunt localizate în microsomi. arareori independentă. (Microtinae). instrument pentru tăierea unor secţiuni subţiri de ţesături sau organe. sin. 2. granule citoplasmatice. foarte contagiosă la copii. celulă mamă diploidă. care cuprinde lemingii şi şobolanii. (stamină) frunzuliţă modificată care dă naştere microsporangiului. sau formaţiunilor foarte mici. organism sau material. mictio . care permite examinarea obiectelor. dermatomicoză. organism microscopic. nanism . hemaglutinare. inflamaţie acută. instrument optic ce mai multe lentile. observată la microscop. interesează îndeosebi pielea păroasă a capului. dermatomicoză produsă de ciuperci din genul Microsporon. în urma celor două diviziuni meiotice. de culoare albă. structura intimă a unui obiect.urinare). invizibil cu ochiul liber. prin micropil are loc pătrunderea tubului polinic. substanţă lipoidică. pentru examinare microscopică. gen de dermatofiţi caracterizaţi prin spori mici care parazitează abundent firul de păr. dimensiunile corporale rămânând subnormale. boala Gruby. procesul de formare a microsporilor la plantele cu flori. care formează teaca medulară a unor fibre nervoase. din microsporangiu se dezvoltă grăuncioarele de polen. sin. (gr. observarea şi studierea obiectelor şi fenomenelor cu ajutorul microscopului. cu o mărire de peste 10 ori.MICROORGA ISM MICROPIL MICROSCOP MICROSCOPIE MICROSOMIE MICROSOMI sin. (lat. inflamaţia măduvei osoase.DUBAS MIELI Ă MIELITĂ 331 . (reacţie) v. a polenului (a microsporilor. datorită unei disfuncţiuni prehipofizare ş. fracţiune subcelulară constituită din fragmente şi mici vezicule rezultate prin disrupţia reticulului endoplasmatic. MICROSPOR MICROSPORA GIU MICROSPORIDIOZĂ MICROSPOROCIT MICROSPOROFILĂ MICROSPOROGE EZĂ MICROSPORUM MICROSTRUCTURĂ MICROROSPORIE MICROTI E MICROTOM MICROZOM MICŢIU E MIDDLEBROOK . microb. act fiziologic de eliminare a urinei pe căile naturale. 1.a. myelos – măduvă).deficienţă în creştere. unul din cei patru spori formaţi în urma meiozei. din fiecare microsporocită rezultă patru celule haploide. din care se dezvoltă grăunciorii de polen. în microsporocite. la plantele heterospore. coexistând adesea cu procese inflamatorii ale osului (osteomielită). sin. (la plantele cu flori) deschidere (canal) în partea apicală a învelişului ovulului. în microsporangiu. tondandă microscopică. puternic refractilă. subclasă de rozătoare din familia Muridae. bogate în ARN.

din seria granulocitelor. indoloră.MIELOBLAST (gr. pathos . hipertrofie bilaterală. proces care se petrece la nivel populaţional şi care constă în introducerea de gene într-o populaţie. cu scăderea sau absenţa secreţiei lacrimale şi uscăciunea gurii. osteomieloscleroză. vasomotorii (paloare sau roşeaţă) şi uneori de tulburări senzoriale (scotoame luminoase. termen generic pentru neoformaţii.000001 mm). unitate de capacitate egală cu o miime de litru. participând la formarea podelei cavităţii bucale şi inserat pe de o parte pe un safeu median iar pe de altă parte pe linia mileană. cu două canale. inervând muşchiul milohioidian. care seamănă cu un bob de mei. ramură fină detaşată din nervul mandibular al trigemenului. migraţie. posedă citoplasmă bazofilă. 1. unul comunicând cu un balonaş care s poate umfla şi altul servind la aspirarea lichidului intestinal. prin creşterea lor pot să distrugă osul. cu ajutorul unei substanţe de contrast. fapt ce va determina o schimbare a frecvenţei tipurilor de gameţi produşi în populaţia respectivă şi de aici apariţia unei alte structuri genetice la populaţia filială. fără granulaţii şi nucleu sferic sau ovoid. sin. 2. deplasare în masă. capabil de diviziune. de punere în evidenţă. osteomielofibroză. denumire generică dată bolilor măduvei osoase şi măduvei spinării. dintr-o parte în alta. de obicei multiple. gradat. care apar în măduva oaselor şi care. inflamaţia măduvei spinale şi a rădăcinilor nervilor rahidieni. hematogenă. lungime egală cu a mia parte dintr-un micron (0. sindrom caracterizat prin crize paroxistice de cefalee. însoţite de tulburări digestive (greţuri. myelos –măduvă. exprimată prin procente. a glandelor lacrimale şi salivare.boală). unitate de măsură egală cu o miime de gram. cu localizare sau predominanţă hemicraniană. zgomote auriculare). myelos-măduvă. stare patologică în care survine o proliferare excesivă a mieloblastelor. proporţia diferitelor specii celulare prezente pe frotiurile din măduva osoasă. depresia măduvei hematopoietice. celulă nediferenţiată din măduva osoasă. blastos -mugur). (gr. vomismente). care provin din aceasta. de sistem. formarea măduvei osoase sau a celulelor din sânge. boală malignă a măduvei osoase cu evoluţie lungă. a canalului medular şi a conţinutului său. sin.muşchi extrinsec al hioidului. ca urmare a acestui proces frecvenţa genelor din populaţia respectivă se va schimba. metodă de investigaţie radiologică. având aspect membranos. termen generic pentru viciile de dezvoltare ale măduvei spinării. tub lung de cauciuc. deplasare. MIELOBLASTOZĂ MIELODISPLAZIE MIELODEPRESIE MIELOFIBROZĂ MIELOGRAFIE MIELOGRAMĂ MIELOM MIELOPATIE MIELOPOIEZĂ MIELORADICULITĂ MIGRARE MIGRAŢIE GE ETICĂ MIGRE Ă MIKULICS (SI DROMUL) MILIAR MILIGRAM MILILITRU MILIMICRO MILLER-ABBOT (SO DA) MILOHIOIDIA 332 .

care constituie aproape totalitatea peretelui inimii. muşchi striat reticulat. manevră pentru punerea în evidenţă a unei pareze uşoare de membru: după ridicarea paralelă a celor două membre. reprezentând o specializare pentru funcţia contractilităţii. caracteristice citoplasmei celulelor musculare. cu acţiune MI ERALOCORTICOIZI MI ERVĂ MI GAZZI I (PROBA) aparat ortopedic. (gr.). în formele acute. vezi „epiteliu“.MILTO (TEST) MIMETISM test de diagnostic în gestaţie la vacă. iar în formele cronice de infecţii specifice sau apărând ca sechele. (gr. fie în cadrul unor boli difuze ale ţesutului conjunctiv (calagenoze) sau muscular (miopatii. lipsite de mijloace de protecţie. fibrile contractile specifice miocitului. care posedă mijloace active de apărare.000. În miocen a avut loc o deosebită dezvoltare a mamiferelor uriaşe. de cauze alergice. proprietate a unor specii de animale. miastenii etc. începe în urmă cu circa 30. infecţioase. cel aflat de partea afectată coboară sau cade. halocortine. parazitare. metaplasmice. constând din cercetarea gonadotrofinelor urinare. gipsat sau din material plastic. cu aspect predominant degenerativ: apare fie în tulburările generale ale metabolismului. gros. hormoni suprarenali predominantă asupra metabolismului apei şi sărurilor. proteină musculară ce conţine fier. MIOCARD MIOCARDITĂ MIOCARDIOPATIE MIOCARDOZĂ MIOCE MIOCIT MIOCLO IE MIODISTROFIE MIOEPITELIU MIOFIBRILE MIOGE E MIOGLOBI Ă MIOGLOBI EMIE 333 . similară cu aceea produsă prin stimulare electrică. mys – muşchi + kytos – celulă). sin. În natură există numeroase cazuri de mimetism dar ele sunt mai frecvente printre insecte. afecţiune inflamator-degenerativă a miocardului determinată. mys-muşchi + kardia – inimă). proteine musculare cu structură diferenţiată de cea a miozinei. afecţiune cardiacă neinflamatorie. micotice. comparabilă cu hemoglobina. destinat imobilizării coloanei cervicale în extensie. formarea munţilor Alpi. sindroame nefrotice etc. diferenţieri filamentoase. vezi „distrofia“. celulă musculară. este dublat spre interior de endocard şi spre exterior de epicard şi pericard. Hymalaia. Anzi. (gr. al cărei rol este de a fixa oxigenul. mimesis – imitare). prin injectare la broscoi. epocă în perioada terţiară a erei cenozoice. halocarticoizi.000 de ani. prezenţa de mioglobină în sânge. de a imita alte specii. cu menţinerea capului în poziţie normală.). alcătuite din proteine contractile (actina şi miozina). bruscă. miocardopatie care apare în cadrul unor afecţini cu disproteinemie intensă (ciroze. contracţie musculară involuntară.

MIOGLOBI URIE MIOGRAF prezenţa de mioglobină în urină. fiind un constituient al tuturor ţesuturilor. myometrium. operaţie în care se foloseşte un lambou de muşchi pentru a umple o pierdere de substanţă sau pentru a corija o diformitate. tehnica de înscriere a curbelor de contracţie musculară. obţinut cu ajutorul unui aparat de înregistrare. boala muşchilor albi. (gr. DEPIGME TARĂ MIOPIE defect de vedere în care razele vizuale paralele. muşchiul uterin. poate fi primară (idiopatică) sau secundară (neuropatică). subiectul vede mai bine de aproape decât la distanţă. de la infinit. consecutivă unor procese degenerative. 1. sutura unui muşchi rupt sau secţionat. MIOPLASTIE MIORAFIE MIORELAXA T MIOREXIE MIOSARCOM 334 . substanţă hidrosolubilă cu acţiune vitaminică. care este afectat de miopie. reducerea consistenţei muşchilor. acţioneză la nivelul căilor polisinaptice subcorticale şi spinale. unde blochează neuronii de asociaţie. a formei şi a duratei acesteia. substanţă care relaxează musculatura striată contractată patologic. (gr. ruptură musculară. capitol al anatomiei care se ocupă cu studiul muşchilor. se unesc întrun focar înaintea retinei. denumire generică pentru orice boală musculară. graphein –a nota). traseul unei contracţii musculare. cu ajutorul miografului. MIOGRAFIE MIOGRAMĂ MIOID MIOI OZITOL MIOLOGIE MIOM MIOMALACIE MIOMECTOMIE MIOMETRITĂ MIOMETRU MIOP MIOPATIE MIOPATIE EXUDATIVĂ v. sarcom constituit în cea mai mare parte din fibre musculare netede sau striate. cu structură similară cu cea a muşchilor. (gr. complexul plexiform al fibrelor musculare netede care alcătuiesc pătura medie a uterului. mys –muşchi. ablaţia chirurgicală a unui miom. are rol în prevenirea degenerării grase a ficatului şi depunerea colesterolului. malakia -înmuiere). logos -ştiinţă). mys –muşchi. Se foloseşte terapeutic în spasmele reactive ale musculaturii striate şi în contracturile piramidale. sin. inflamaţia musculaturii uterine. refacerea chirurgicală a unui muşchi. cu ajutorul căreia se poate face aprecierea mărimii. mys –muşchi. tumoare benignă a ţesutului muscular neted (leiomiom) sau a celui striat (rabdomiom). aparat de înregistrare grafică a contracţiei musculare. mai ales a miomului uterin. este sintetizat de organismul animal. 2.

bastonş sau filament şi care poate fi pus în evidenţă prin tehnici speciale de fixare şi colorare. inflamaţie a unui muşchi striat. 2. în general. secţionarea unui muşchi. 1. organit citoplasmatic prezent în toate celulele vegetale sau animale. cariokineză. cu scopul de a urmări starea şi dezvoltarea embrionului. de obicei conştientă. 1. diviziune nucleară indirectă desfăşurată de obicei în 4 stadii: profază. 1. care are formă de grăunţe. 2. sin. care se referă la aparatul valvural mitral.MIOTE OZITĂ MIOTIC MIOTOMIE MIOTO IE inflamaţia unui muşchi şi a tendonului său. metafază. orice agent care favorizează mitoza. sin. termenul utilizat şi pentru definirea operaţiei de disecţie a muşchilor. 2. determină apariţia cromozomilor telocentrici şi a izocromozomilor. 1. diviziune celulară indirectă. 2. boala Gull. clasă de cianofite (alge albastre). refacerea chirurgicală a membranei timpanului. fiecare fiind prevăzut cu o pereche sau două de picioare. formă tipică a insuficenţei tiroidiene avansate. care comunică cu exteriorul prin mijlocul dintelui şi este căptuşit de smalţ. aversiune sau dispreţ faţă de femei. diviziune anormală. caracterizată printr-o decontracţie foarte dificilă a muşchilor la executarea primelor mişcări progresive. MIOZĂ MIOZI Ă MIOZITĂ MIRAJ MIRIAPODE MIRI GITĂ MIRI GOPLASTIE MISCIBIL MISDIVIZIU E MISOA DRIE MISOGI IE MIŞU Ă MITOCO DRIE MITOGE MITOMA IE MITOZĂ MITRAL MIXEDEM MIXOFICEE 335 . cu vârful în jos şi baza în sus. substanţă ce stimulează transformarea limfoblastică a limfocitelor. aversiune morbidă faţă de sexul masculin. care se referă la mioză. spasm tonic al unui muşchi.cu aspect vermiform. transversală. este format din numeroase segmente. la fabulaţie şi minciună.000 de specii la care corpul. tendinţă patologică. inflamaţia membranei timpanului. care se poate amesteca cu alt corp. operaţiune de examinare cu ajutorul ovoscopului a ouălelor supuse incubaţiei. adâncitură în substanţa incisivului sub formă de con turtit dinainte înapoi. contracţie excesivă a pupilei. 2. care provoacă o contracţie a pupilei. 1. homonome. caracterizată prin infiltraţia mucoidă a pielii şi mucoaselor. boală cu caracter eredofamilial. clasă (Myriapoda) de artropode formată din peste 9. anafază şi telofază. se referă îndeosebi la lichide. a centromerului. globulină care este constituienta principală a miofibrilelor. dar care se atenuază progresiv după repetarea mişcărilor.

de exemplu la unii nou –născuţi. 2. distociilor.MIXOM tumoră moale. formată prin proliferarea celulelor conjunctive nediferenţiate. datorită în general unor boli infecţioase. moarte cu substrat genetic. ca agentul ornitozei. Mn. 2. provocată de o hiperplazie a timusului. fiecare din dinţii (3+3) din partea posterioară a arcadelor dentare superioare şi inferioare. sunt saprofite. cu aspect gelatinos. cu droguri în general. care se referă la molă. cu dispariţia coerenţei sale funcţionale şi. transformarea în organism a substanţelor de rezervă în substanţe utilizabile. având funcţia de măcinare. cuprinzând mai multe specii nepatogene şi mai ales patogene. a activităţii electrice a creierului cu distrugerea progresivă a unităţilor sale tisulare şi celulare. se atribuie unor caractere recesive. faţă de genul uman. cadru mediu sanitar cu atribuţii în asigurarea actelor necesare supravegherii naşterii şi a îngrijirilor postnatale ale mamei şi copilului. în general. 2. termeni care desemnează intoxicatia morfinică. talul mixomicetelor denumit plasmodiu sau simplast. moarte consecutivă unei hipotermii sau unei refrigeraţii prelungite. simbol pentru milimetru. preparaţie farmaceutică constituită prin amestecul a două sau mai multe substanţe. 3. 1. MIXOMICETE MIXOPLOID MIXTURĂ MIYAGAW ELLA MIZA TROPIE ml. a unor infecţii respiratorii la păsări sau mamifere etc. simbol pentru mililitru. intoxicaţiilor. simbol pentru minimal sau minimum. eliberarea unui organ sau a unei structuri anatomice din aderenţe. care se referă la molecula gram. de tip embrionar. de diverse culori este format dintr-o masă de protoplasmă cu numeroşi nuclei. hipotoniei uterine. punerea în mişcare a unuia sau mai multor membre ori a uneia sau mai multor articulaţii. 1. într-o substanţă fundamentală bogată în mucus. materne sau fetale. 3. 1. ura faţă de oameni. la speciile multipare. moarte survenită în perioada fetală. grup de organisme cu o structură simplă. unii dintre zigoţi murind în prima perioadă a gestaţiei. MOARTE MOARTE ALBĂ MOARTE APARE TĂ MOARTE EMBRIO ARĂ MOARTE FETALĂ MOARTE TIMICĂ MOAŞĂ MOBILIZARE MODIFICAŢIE MOLAR 336 . mm. mai ales. gen de rickettsii din familia Chlamydiaceae. moarte subită. impune reanimarea. ulterior fiind absorbiţi. populaţie de celule al căror cariotip reprezintă grade diferite de ploidie. dând aspectul extern al morţii întâlnită. 1. 2. modificare fenotipică neereditară produsă de factori din mediul ambiant. oprirea completă şi definitivă a funcţiilor vitale ale unui organism viu. faţă de societate şi. stare de reducere extremă a funcţiilor vitale. poate emite pseudopode care servesc la locomoţie şi la ingerarea hranei. care posedă unele caracteristici comune atât plantelor cât şi animalelor. simbol chimic pentru mangan. de obicei sub formă lichidă.

cu corpul moale şi vâscos.D. termen care indică plantele care înfloresc şi fructifică o singură dată în timpul vieţii. ale căror larve atacă diferite produse vegetale sau animale. care încă posedă toate proprietăţile acestei substanţe şi care poate să existe în stare liberă. în 1942 (care l-au considerat un virus filtrabil). majoritatea sunt acvatice cu corpul nesegmentat. încrengătură (Mollusca) polimorfă de animale nevertebrate. vezi „candida“. care cuprinde circa 115. prezentă în hifele sau miceliul unor ciuperci. leucocit din sânge. produsă de Monilia albicans şi manifestată prin stomatită şi inflamaţia guşii. caracterizată prin transformarea vilozităţilor coriale în numeroase vezicule grupate în ciorchini. denumire dată unor grupuri de fluturi mici şi mijlocii din ordinul Lepidoptera. apoi a fost izolat în pneumonia primară atipică la om de către Eaton şi colaboratorii. celulă din măduva osoasă din care provine monocitul. enzima care degradează adrenalina şi noradrenalina. la stânjenel). descoperirea şi izolarea acestei categorii de microorganisme a fost realizată de Nocard şi Roux. în 1898. prin filamentele lor. dându-i denumirea de Mycoplasma pneumoniae. ex. adeseori protejat de o cochilie sau scoică. care-l încadrează în grupa micoplasmelor. care aminteşte însuşirile rasei mongole. colorat cenuşiualbastru în coloraţia Giemsa. între spaţiul popliteu şi gleznă. masă viscerală şi picior. întâlnită mai ales la tineret. care. derivând din monoblastul din măduva osoasă.N. mollis cutis – piele moale). la malvacee (bumbac. tip de inflorescenţă cimoasă (ex.000 de specii. compus din trei părţi principale: cap. cu nucleu nesegmentat. într-o coloană. la care se adaugă mantaua sau pallium. sunt specii parazite la animale şi plante saprofite care posedă un genom format din A. duce la avort spontan în luna a patra. partea cărnoasă a feţei posterioare a gambei. (lat. MOLECULĂ MOLET MOLICUT MOLIE MOLUŞTE MO ADELF MO GOLIC MO ILIACEAE MO ILIAZĂ MO OAMI OOXIDAZĂ MO OARTRITĂ MO OBLAST MO OCARIO MO OCARP MO OCHAZIU MO OCIT 337 . care acoperă masa viscerală. mollis -moale). şi un mecanism genetic şi enzimatic care asigură viaţa autonomă şi sinteza proteică. artrită localizată la o singură articulaţie. maladie a placentei. grup de microorganisme unicelulare situat pe scara evoluţiei. iar natura agentului a fost studiată de Chanock şi colaboratorii în 1963. cea mai mică parte dintr-o substanţă chimică omogenă. afecţiune parazitară. (lat. de talie mare. celulă haploidă uninucleată. la graniţa dintre virusuri şi bacterii.MOLARITATE MOLĂ concentraţia unei soluţii exprimate în moli la kilogramul de apă. androceu la care toate staminele sunt unite. au studiat boala care producea pleuropneumonia la taurine. nalbă).

MO ODACTILIE MO OE ERGIDĂ MO OFAG MO OFAGIE MO OFILETIC MO OFTALMIE MO OGASTRIC MO OGE IC MO OHIBRIDARE MO OIC MO OKI Ă MO O UCLEAR MO O UCLEOZĂ MO OPLEGIE MO OPLOID MO OPODIU MO OPSIE 338 . termen utilizat pentru definirea existenţei unei oftalmii la un singur ochi. calul. cu florile alcătuite pe tipul 3. cu un singur stomac. majoritatea păsărilor sunt digastrice sau bigastrice. crin etc). tip de plantă la care pe acelaşi individ se găsesc înserate. gaster -stomac). mediator solubil pentru interacţiunile celulare ale imunităţii. flori cu un singur înveliş floral. la nivele diferite. în care. monos –unu. prezenţa unui număr crescut de leucocite mononucleate în sânge. care are o singură culoare. neramificate. (despre un grup taxonomic) care descinde dintr-o singură formă ancenstrală. cabalinele sunt monogastrice. (despre o caracteristică ereditară) care este controlată de o singură genă. sunt poligenice. Graminales etc. celulă sanguină cu un singur nucleu. animale ale căror picioare se termină cu un singur deget (ex. monos –singur. prin rădăcini fasciculate. secretat de macrofage şi de precursorii lor. daktilos-deget). organisme monofage se întâlnesc mai ales printre paraziţi. alungite şi cu nervuri paralele. măgarul etc). (gr. (gr. în realizarea cărora sunt implicate două sau mai multe gene şi. se caracterizează printr-un embrion. comparativ cu trunchiul principal. ca urmare. implicarea în hibridare a unei singure perechi de alele sau de caracteristici. monstruozitate caracterizată prin dezvoltarea unui singur ochi. mai rar lemnoase. dar rămân mai scurte. tip de nutriţie bazată pe un singur fel de hrană. celulă sau organism care posedă un singur set sau un singur număr de bază de cromozomi.MO OCITOZĂ MO OCROMATIC MO OCLAMIDEU MO OCOTILEDO ATE creşterea numărului de monocite din sânge. denumit perigon care poate fi verzui (perigon sepaloid: fag. clasă (Monocotyledoneae) de plante angiosperme. Orchidales. care are un singur cotiledon. cu frunzele simple. spre deosebire de alte caracteristici. comparativ cu cealaltă clasă a plantelor cu flori (Dicotyledoneae) sunt incluse mult mai puţine ordine. monocitele. cu fascicule libero-lemnoase din tulpină situate colateral. paralizia limitată la un singur membru. ramurile care se dezvoltă din acest ax. printre care Liliales. cresc tot terminal. insectă care atacă o singură specie sau un singur fel de plante. Cyperales. celulă sau teritoriu citoplasmic cu un singur nucleu normal (cu un singur complement pe celulă). nesegmentat. majoritatea erbacee.. tulpină care creşte în înălţime prin mugurele terminal. atât flori unisexuate femele cât şi flori unisexuate mascule. anuale şi perene. nuc) sau colorat (perigon ptaloid: lalea.

denumire dată descoperirilor în domeniul eredităţii şi tezelor formulate de genetistul american Thomas Hunt Morgan (1866-1945) şi colaboratorilor săi. de formă bacilară. cum sunt pentozele şi hexozele. se spune despre un vaccin sau ser preparat dintr-o singură specie bacteriană şi care asigură protecţia numai faţă de infecţiile produse de această specie. este un narcotic şi un analgetic foarte puternic. 2. care se referă la boală. rezultă din hidroliza glucidelor complexe. scurte. toxicomanie la morfină. ele sunt aranjate în ordine liniară de-a lungul cromozomilor ca mărgelele într-un sirag. act sexual. Drosophila melanogaster. pe de o parte. pentru cercetări. în timpul migraţiei testiculare. la femele actul montei are loc în perioada de călduri. (teoria monocromozomală a eredităţii). în cavitatea abdominală sau pe traiectul canalului ingvinal. după excizia capului femural. alcaloid extras din opiu. nu-l sug (ex. pe de altă parte. ştiinţa care se ocupă cu studiul formelor şi structurilor unui organism (animal sau vegetal). musculiţa de oţet. în urma cercetărilor s-a constatat că genele sunt particule materiale localiazate în cromozomi. gen de bacterii aerobe din familia Brucellaceae. care seamănă cu erupţia rujeolică. are formula 2n-1. 1. ornitorincul şi echidna). organul reţinut suferă profunde modificări până la degenerarea epiteliului seminal. pentru artroplastia şoldului. mecanismul genetic al variabilităţii la organismele vii şi. organism la care lipseşte un membru dintr-o pereche de cromozomi. au analizat.MO ORHIDIE anomalie congenitală manifestată prin reţinerea unui testicul. organism cu abateri grave de la conformaţia caracteristică speciei. imobile. a capului şi colului femural. caracteristicile structurii materiale pe care se sprijină mecanismul eredităţii. MO OSOMIE MO OTREME MO OVALE T MO OZAHARIDE MO OZOMIC MO STRU MO TĂ MOORE (PROTEZĂ) MORBID MORBILIFORM MORFI Ă MORFI OMA IE MORFOGE EZĂ MORFOLOGIE MORGA ISM MORAXELLA 339 . în vederea reproducţia. pot fi patogene la animale cu sânge cald la care provoacă în special afecţiuni oculare. ordin (Monotermata) de mamifere primitive. care are o singură valenţă. proteză din vitalium. pe care le cloceşte. împreunarea a două animale de sex opus. prezintă elemente mici. utilizând. Morgan şi colaboratorii. dezvoltarea formelor şi structurilor unui organism. prin depunerea ouălor. zaharuri simple. dispuse în diplo. iar puii ling laptele. caracterizate prin prezenţa cloacăi. tip de aneuploidie care constă din lipsa unui cromozom din complementul cromozomial diploid. adică de la o anumită pereche de cromozomi omologi lipseşte unul. gramnegative.

formaţiune cu aspect de pungă chistică. datorată acumulării de mucus întro cavitate ce are orificiul obstruat. fie mişcări reflexe sau automate.MORGAG I (VE TRICUL) fiecare dintre cele două diverticule laterale ale laringelui. sin. Penicllium spp. 2. 1. micoză determinată de ciuperci din genul Mucor. în sectoare diferite. primul stadiu de segmentare a oului fecundat care ia aspect de mură. care activează degradarea mucinelor. inoculabilă. având întotdeauna suprafaţa uşor umedă. luând consistenţa de gumă. mucegaiul verde-albăstrui. fie că sunt mişcări voluntare. care îi dă proprietăţi adezive şi de întărire. produsă de Malleomyces mallei.). substanţă vegetală care se umflă sub acţiunea apei. manifestată clinic prin leziuni nodulare şi ulcerative ale pielii. mucegaiul alb. moştenite de la părinţi. MORTIFCARE MORULĂ MORVĂ MOŞTE IREA CARACTERELOR DOBÂ DITE MOTILITATE MOTRICITATE MOZAIC GE ETIC MUCEGAI MUCILAGIU MUCI AZĂ MUCI Ă MUCIPAR MUCOASĂ MUCOCEL MUCOMETRU MUCOPOLIGLUCIDE MUCOPROTEI E MUCOR MUCORMICOZĂ 340 . proporţia de morţi din cei bolnavi. funcţia care asigură mişcările corpului. care secretă mucus. fenomen care constă în transmiterea la descendenţi a caracterelor dobândite de ascendenţi sub influenţa factorilor mediului. membrană de înveliş a cavităţilor naturale ale organismului. acumulare de mucus în cavitatea uterină însoţită de deformarea acesteia. ordinul Zygomicetes ce se pot dezvolta pe substraturi de origine organică. proprietatea de a se mişca. enzimă din sucul intestinal. lichidul sinovial şi în urină. care apar ca un păienjeniş mătăsos produs de anumite ciuperci saprofite şi parazite (ex. constituite dintr-o componentă glucidică cantitativ predominantă şi o componentă proteică în proporţie redusă. de schimb etc. (lat. necroză – termen utilizat în special în chirurgie şi în patologia generală pentru definirea procesului de suprimare a proceselor vitale de nutriţie. MORTALITATE 1. hibrid care manifestă concomitent. proporţia de animale moarte din numărul total de indivizi dintr-o specie sau categorie de animale. glicoproteină complexă. 2.. cuprinse între corzile vocale superioare şi cele inferioare corespunzătoare. datorate aparatului neuromuscular. întâlnită în special la ecvine. Mucor mucedo. dintr-o anumită unitate sau zonă. din masa unei porţiuni de organ sau dintr-un ţesut. denumire dată aglomerărilor de miceliu. gen de ciuperci din familia Mucoraceae. motus -mişcare). boală contagioasă. pulmonului etc. ansamblul mişcărilor produse de un sistem sau de un organ. grupă de glicoproteide care conţin un glucid combinat cu aminoacizi şi polipeptide. sin. mucopolizaharide –poliglucide cu structură eterogenă de origine animală. prezentă în mucus. caracteristici alelomorfe. mucoaselor.

apar indivizi net diferiţi de părinţii lor. spre deosebire de Darwin. pensă a cărei– extremitate are patru utilzată de gheare. mucusul are rol protector pentru mucoasele pe care le acoperă. în lucrarea Die îndeplinesc un rol contractil voluntar. format mai ales din mucină şi din apă. muşchifundamentată de Hugo de şi denumirea de muşchi scheletici. deosebite de lungă. produs de secreţie al glandelor mucoase. locus. mutatio a schimba). totalitatea muşchilor din corp. grup de substanţe care acţionează ca şi muscarina. parere -naştere). este consecinţa aerodinamicii respiratorii. indică variaţii ereditare în particule submicroscopice ale cromozomilor. sunt foarte prolifice iar unele specii sunt purtătoare a unor agenţi patogeni. prinde şi trage colul uterin. o frunzuliţă sau o floare embrionară. dispuse în mănunchiuri sau fascicule de diferite grosimi. statistic previzibil. de Vries. care se referă la muşchi. bruşte. de unde Vries (1848-1935). la nivelul sinapselor parasimpatice periferice. din această cauză. element caabil să realizeze o mutaţie. (lat. care picioarele numărul şi structura suplu. noţiune sau şase Hugo utilizată în 1901. sau a unei părţi din corp. manifestă un grad ridicat de sterilitate a gameţilor. fenomenul schimbării substanţei ereditare a fost numit de el mutaţie. cu absenţa totală a de un agent mutagen. genă afectată de mutaţie. bruscă şi tranşantă. boală congenitală ereditară transmisă recesiv autozom. electiv. care reprezintă un lăstar. concepţia lui de Vries. ca urmare. celule descuamate şi leucocite. formarea multivalentă este caracteristică autopoliploizilor. cu coada de obicei acelea cu afectează scurte cu gheare cromozomilor. constând dint-o serie de modificări insesizabile. potrivit teoriei mutaţioniste. sub rebordul costal drept. durere provocată în cursul unei inspiraţii profunde de apăsarea în profunzime. multus –mult.MUCOVISCIDOZĂ MUCUS sin. cu afinitate pentru ţesutul muscular. sunt alcătuiţi din fibre musculare Mutationstheorie (1901). şobolanii. care susţinea că striate. ale genotipului. a mai mult de doi cromozomi omologi sau parţial omologi. la care meioza. trăiesc pe toate continentelegenelor. cu deosebire în sectorul bronhiolo –alveolar. descoperit la ascultaţia ariei pulmonare. MUGUR MULTIPARĂ MULTIVALE T MURIDE MURMUR VEZICULAR MURPHY (SEM UL) MUSCARI ICE MUSCULAR MUSCULATURĂ MUTA T MUSCULOTROP MUSEUX (PE SA) MUTAŢIE MUSTELIDE MUŞCHI STRIAŢI MUTAŢIO ISM MUTAGE MUTAGE EZĂ 341 . precum şi recombinările cu excepţia Australiei. este anormală şi. care se variaţia este continuă. a veziculei biliare. teorie legaţi de oase. care cuprinde şoarecii. lemingii etc. aspirativ. fibroză chistică de pancreas. variaţia diferite oase. în continuă cu tendoanele inserate pe este discontinuă. este caracteristică pentru colecistită. (în genetică) structură rezultată din împerecherea. În pentru a defini schimbările concepţia mamifere carnivore de talie mică şi mijlocie. zgomot respirator normal. cu corpul foarte familie de actuală. mai intens sau mai evident numai în timpul inspiraţiei. variaţii de schimbare materialului genetic şi. neretractile. pentru a (lat. organism afectat de mutaţie. dar inducţia mutaţiei. procesulspontane bruşteaîn materialul ereditar indus urmare. mari şi mici. organismele vii suferă în mod întâmplător. familie de mamifere rozătoare. ca sin. formaţiune caracteristică tulpinii plantelor superioare. femelă care naşte mai mulţi pui odată. în profaza I a meiozei. săruri.

clasa Schyzomycetes crustacee pelagice sau bentonice salmastre. MUTITATE MYCOBACTERIUM MYCOPLASMA MYSIDACEA 342 . marine şi dulcicole. gen de bacterii din familia Mycobacteriaceae. prin extensie. MUTILARE ablaţia sau pierderea accidentală a unui membru şi. incapacitatea de a vorbi în urma fie a unei leziuni a organelor fonaţiei. cu corpul alungit prevăzut cu o carapace care acoperă toracele însă este concrescută numai cu primele 2-3 segmente toracice. sin. care formează majoritatea indivizilor. mutaţia este în general rară în natură. fără revenirea gradată la forma originală.tranziţiei dintre indivizii normali. şi formele mutante. dar odată apărută se transmite la urmaşi ca atare. micobacterii. fie a centrilor nervoşi implicaţi în procesul fiziologic respectiv sau în urma unei surdităţi congenitale care împiedică pe cel afectat să înveţe a vorbi. a unei părţi anatomice. gen de microorganisme aparţinând familiei Mycoplasmataceae.

înaintea unei explorări instrumentale pentru a atenua sau chiar a suprima senzaţiile dezagreabile şi inconfortul produs. sin.simbolul chimic pentru azot. narcos –adormit. ameţit). n. simbol: ng. . administrarea pe cale intravenoasă a unui sedativ sau a unui somnifer uşor. simbol nm. pentru propriul corp. simboluri care indică: numărul haploid sau gametic de cromozomi (n). în psihanaliză. în limbaj curent. naris -nas). 2n. formulă chimică pentru clorura de sodiu. 2n. ABOTH aCl AEGELI AKAYAMA (APARAT) A ISM A OGRAM A OMETRU ARĂ ARCISISM ARCOLEPSIE ARCOMA IE ARCOTIC ARCOLEPTA ALGEZIE ARCOZĂ ARI Ă 343 . de comunicare cu exteriorul a cavităţilor nazale. numărul diploid. atenţie excesivă acordată pentru sine. a. dispozitiv comportând inele de diferite calibre. (gr. 2. microsomie. însoţită sau nu de infantilism. orificiu care permite fosei nazale să comunice cu exteriorul. rezultat din unirea nucleului de fuziune. (gr. anestezie generală. nanos . somatic sau zigotic de cromozomi (2n). n. 3n simbolul chimic pentru sodiu. tendinţă irezistibilă de a-şi administra substanţe cu efect narcotic. din mucoasa colului uterin. termen utilizat pentru definirea deschiderii anterioare. mici chisturi formate de glandele mucipare obstruate. cu o spermatie.hipotrofie staturală şi ponderală. ce servesc la anastomoza fără sutură a vaselor mici. (lat. numărul endospermic de cromozomi (3n). nanosomie. (gr. dragostea unui individ pentru propria persoană. unitate de măsură egală cu a milioana parte dintr-un miligram. manifestare morbidă care survine în crize repetate de durată variabilă caracterizate printr-o nevoie impetuoasă de somn. considerată de către Freud ca sursă primordială a energiei sexuale şi care se traduce prin căutarea la altul a reflectării sinelui. formă particulară de leucemie acută. care se poate instala la toate vârstele. care produce narcoză.pitic). 1. popular: piticism. narke -somn). unitate de lungime egală cu o milionime de milimetru.

2. AŞTERE ATAL ATRIURIE ATREMIE AUPATIE AUPLIUS AVICULAR ĂPÂRLIRE ECESARUL DE AER ECESARUL DE SUBSTA ŢE UTRITIVE ECROBACILOZĂ ECROBACTERIUM ECROBIOZĂ 344 . (gr. complicaţii ale plăgilor etc. de cădere şi înlocuire simultană a învelişului pilos la animale acoperite cu păr sau cu lână foarte groasă. autovehiculele etc. dintre apendice are numai 3 perechi. în fiziologie indică apariţia unui corp organizat care n-a existat până atunci. omfalite. condiţionând slăbirea. scăderea producţiei etc. corpul acestei larve este oval. rezultat al unei degenerescenţe. săruri minerale etc). stadiu prenecrotic. se poate calcula pe baza cantităţilor de bioxid de carbon. cerinţele calitative şi cantitative ale diferitelor specii şi categorii de animale domestice pentru diferite grupe de substanţe nutritive (energie digestibilă. iar lovirea sau scuturarea provoacă la Mimosa pudica aplecarea frunzelor. pe oră şi pe cap de animal. dezechilibru vagotonic provocat de transportul animalelor cu vaporul. în anatomie arată baza de pornire. excitanţii din mediu provoacă şi schimbarea în cursul nopţii a poziţiei frunzelor la leguminoase. de detaşare a unei formaţiuni. gram negative. catageneză. gen de bacterii polimorfe. proteine digestibile. 1. termen definind orice boală provocată de Spherophorus necrophorus. sub control endocrin. căldură.apăsare). rasei. termenul se foloseşte în biologie pentru a indica apariţia unui nou născut. normal: 320-340 mg% (136-142 meq/l). individului precum şi condiţiilor de mediu. cantitatea de aer ce trebuie introdusă în şi evacuată din adăpost. mişcare. zonă de necroză într-un ţesut. în formă de navă sau de nacelă. regina nopţii. la păsări se schimbă total sau parţial penele vechi cu altele noi. păpădie. specia mai importantă este ecrobacterium necrophorum. umiditate. moartea celulelor într-un ţesut viu. eliminarea sodiului în urină. concentraţia sodiului din sânge. 1. termen general prin care se defineşte procesul fiziologic. provocată de un stimul din mediu. anaerobe. antene şi mandibule. într-o ordine şi o durată caracteristice speciei. pentru a se distribui mucoasei de pe septumul nazal şi peretele lateral al cavităţii nazale. colaterală a arterei maxilare (interne) la nivelul hiatusului maxilar pătrunzând în cavitatea nazală. dar care este independentă de direcţia stimulului. larvar. vitamine. care se vor transforma în antenule. ce determină panariţiu. stadiu primitiv. din alta principală.ASAL ABORAL ( ERV) ASAL ABORALĂ (ARTERA) ASTIE ramură detaşată din nervul maxilar al trigemenului trecând prin gaura nazală a hiatusului pentru a se distribui pituitarei. caracteristic crustaceelor. nastos .. teleogeneză. 2. care se referă la naştere. nesegmentat şi neîmpărţit în regiuni. mişcările nastice sunt determinate de o anumită temperatură: deschiderea rapidă sau într-un anumit moment a florilor de lalea. la plante. metageneză. în prezenţa unei insecte la planta carnivoră Dionea are loc strângerea frunzelor în formă de capcană. trecând prin cele patru faze: anageneză.

organ excretor prezent la numeroase animale nevertebrate (platelminţi. în anatomia patologică. afecţiune).). (gr. phagein –a mânca) –despre unele animale. hienele etc. ejacularea de spermatozoizi morţi.. anelide. degenerescenţă hepatică difuză. nekros –cadavru. are rolul de a atrage insectele polenizatoare. 1. determinată de factorii de natură diferită. acute sau cronice de natură inflamatorie sau degenerativă. larvele unor insecte. în prezent este folosită numai referitor la nefropatiile interstiţiale. care se hrănesc cu cadavre (ex. sin. (gr. necropsia este valabilă (cercetarea cadavrului) la orice specie. boală produsă după obstrucţia vaselor splenice sau prin degenerare de altă natură. animale înotătoare. iar celălalt capăt conduce la exterior excreţiile sau gameţii.ECROFAG ECROPATIE (gr. ce progresează rapid spre necroză şi coafectarea altor parenchime. durere renală. referitoare la prezenţa unui infarct actual sau cicatrizat. noţiune electrocardiografică. din zona pelagică a oceanelor. pată superficială care nu este complet opacă. precum şi la amphioxus). stare sau predispoziţie organică. nephros . boala se manifestă şi prin semne generale grave. vezi „depolarizant“. distrugerea unui teritoriu tisular. mai ales în cazul celor slabe şi cu proeminenţele osoase evidente. care este afectat de necroză. se spune despre o celulă sau un ţesut care păstrează caractere embrionare. cu autopsie. organe etc. se manifestă prin semne clinice incerte şi diferite. ECROPSIE ECROZAT ECROZA DIFUZĂ A FICATULUI ECROZA PIELII ECROZA SPLI EI ECROZĂ ECROZOOSPERMIE ECTAR ECTO EDEPOLARIZAT EDIFERE ŢIAT EFELIO EFRALGIE EFRECTOMIE EFRIDIE EFRITĂ 345 . secretată de glandele (nectarii) situate în floarea angiospermelor. rotifere. mărilor şi lacurilor. modificarea ţesuturilor pielii pe fondul unei rosături şi ca urmare a unei presiuni puternice provocate de harnaşament pe corpul animalelor. nu poate fi situat într-o categorie determinată. denumire utilizată în trecut pentru desemnarea unei afecţiuni renale bilaterale. situată pe cornee. pathos –boală. nu prezintă nici o tendinţă de diferenţiere şi care. Termenul de autopsie este propriu doar pentru specia moartă. constă dintr-un tub de origine ecto-mezodermică care este închis proximal de celule cu flamură vibratilă (protonefridii) sau se deschide printr-o pâlnie (metanefridii) în cavitatea generală (celom). ablaţie chirurgicală a rinichiului. nekros –moarte. alături de leziuni. care acţionează brutal. larva unor moluşte. 2. antrenând necroza succesivă în diverse zone.rinichi). din acest motiv. substanţă dulce. cadavru.

iar cele întunecate apar transparente. 1. unitate structurală şi funcţională a rinichiului la vertebrate. care apare pe piele datorită unei hipertrofii a papilelor pielii. de origine renală.4 ecran translucid. forma sa compactă. se manifestă prin insuficienţă renală.egri –corpusculii intracitoplasmatici oxifili. tumoare mică. alcătuită din două elemente: corpuscul Malpighi (care constă din capsulă Bowman şi glomerul) şi tub urinifer. bulb olfactiv. hemoragie renală. având posibilitate de a reface ţesutul renal. în prezent termen secundar pentru a preciza caracterul degenerativ al unor nefropatii predominant glomerulare (glomerulonefroze). peliculă sau placă fotografică pe care porţiunile luminoase apar întunecate. prevăzut cu un dispozitiv de luminat. rotundă. corelată cu hipertensiune arterială. extracţia calculilor din bazinet şi calice după degajarea. celule Bety din creier etc. afecţiune renală caracterizată prin precipitate de calciu difuze în parenchimul renal.EFROA GIOSCLEROZĂ EFROBLASTOM EFROCALCI OZĂ EFROGE EFROGRAFIE EFROLITOTOMIE EFROLOGIE EFROLITIAZĂ scleroza arteriolelor renale. tumoră deosebit de malignă. corpusculi Babeş. denumire utilizată în trecut pentru desemnarea bolilor renale. termen practic părăsit. nedureroasă. cauzată de relaxarea mijloacelor sale de susţinere. adenosarcom renal cu celule de tip embrionar. orice tehnică operatorie care urmăreşte să redea rinichiului. ramură a medicinii care are ca obiect studiul rinchilor şi tratamentul bolilor renale. 2. înlocuit cu nefroangioscleroză. repunerea şi fixarea în poziţie normală a unui rinichi ptozat. incizia rinichiului. ce serveşte la examinarea prin transparenţă a clişeelor radiografice. examen radiologic al rinichiului. exteriorizarea şi incizia rinichiului. structuraţi. după rezecţie parţială. condiţie patologică aparent benignă dar cu potenţial distructiv renal grav caracterizată prin formarea de calculi în aparatul urinar ca urmare a unor tulburări generale sau locale care modifică starea fizico-chimică a urinei. motilitatea anormală şi coborârea rinichiului. generic –boală ce afectează rinichiul. la animalele moarte de turbare. după opacifierea parenchimului renal prin urografie intravenoasă sau prin arteriografie renală.. ce survine aproape exclusiv la copil. abundenţi în celulele piramidale din cornul lui Amon. EFRO EFROPATIE EFROPEXIE EFROPLASTIE EFROPTOZĂ EFRORAGIE EFROSCLEROZĂ EFROTOMIE EFROZĂ EG EGATIV EGATOSCOP EGRI (CORPUSCULI) 346 . sin.

începe în urmă cu circa 15. nematodele pot fi paraziţi la animale şi om. lung. cu un şanţ longitudinal. care se referă la nou-născut. teorie rezultată din exagerarea unor aspecte ale teoriei lui Lamarck. de dimensiuni microscopice până la zeci de centimetri. se spune câteodată. în timpul creşterii larvele lor năpârlesc de mai multe ori. care se înmulţesc sexuat. pe care le pot afecta direct sau indirect. 1. se foloseşte pentru sondajul vezical. clasă ( ematoda) din încrengătura viermilor nemathelminţi. bazată pe activitatea serului sau lichidului cefalorahidian specific de a imobiliza treponemele. folosit per os. termenul se foloseşte pentru tumorile maligne. formare de ţesuturi noi în sensul unei heteroplazii. din grupul streptomicinei. dispuse în perechi gram negative. 2. ca vectori ai unor boli virotice.precum şi la plante. teorie sintetică axată pe darvinism şi pe cuceririle geneticii care explică evoluţia lumii organice pe baza mutaţiilor şi selecţiei naturale (eliminând ideea despre variaţia continuă şi despre ereditatea caracterelor dobândite). au sexe separate. cilindric şi nesegmentat. în limbaj clinic. lângă care se află o mică deschizătură ovală. formaţie de ţesut nou într-unul deja diferenţiat. antibiotic cu spectru larg. tumoare malignă (cancer).EISSERIA ELATO (SO DA) gen de bacterii aerobe sau anaerobe din familia cocoidă. împotriva germenilor patogeni din gastroenterite sau local. în radiologie. (gr. având la un capăt o umflătură conică. în neolitic omul a produs unelte şi arme din piatră şlefuită. de formă sondă flexibilă. de cauciuc. după care s-a răspândit în restul Lumii Vechi. a cultivat plante. arthros . tumoră. eisseriaceae. reacţie serologică specifică pentru diagnosticul sifilisului. perioada neonatală cuprinde primele 28 de zile după naştere. a adaptării directe şi adecvate la condiţiile de mediu. a crescut animale domestice.articulaţie). prevăzuţi cu un tub digestiv complet. ELSO (SEGME T) ELSO (TESTUL) EMATHELMI ŢI EMATODE EOARTROZĂ EOCOTIL EODARVI ISM EOFORMAŢIE EOLAMARCKISM EOLITIC EOMICI Ă EOMOGE EO ATAL EOPLASM EOPLASTIE EOPLAZIE 347 . perioadă din istoria omenirii care urmează paleoliticului.000-10.000 de ani în Orientul Apropiat. despre structura unui os care prezintă plaje clare şi plaje întunecate. în special a ideilor despre tendinţele interne. cu mobilitate normală păstrată într-un mediu de conservare. cu corpul filiform. segment apical al lobului pulmonar inferior. reconstituirea unui ţesut prin operaţii plastice. a eredităţii caracterelor dobândite. caracterizată prin invazia ţesuturilor învecinate. de mărime variată. s-a dezvoltat meşteşugăritul casnic. în tratamentul plăgilor infectate. neos – nou. proteză din material sintetic pentru cavitatea cotiloidă a osului iliac. viermi din subîncrengătura emathelminthes. articulaţie artificială creată chirurgical.

1. a zecea pereche de nervi cranieni. favorizată de surmenaj şi însoţită de tulburări psihice. care se realizează în zigonem. care leagă un centru nervos de un organ. de tulburări funcţionale şi de dureri cu diferite localizări. tensiune interioară. plantă sau animal care trăieşte în zona mariană din apropierea ţărmurilor. celulă nervoasă embrionară din care se va dezvolta celula nervoasă. trecând împreună într-una din cele două celule fiice rezultate din meioza primară. datorită faptului că sinapsa cromozomilor omologi. lichid sau gaz care nu poate fi preluat de către vasele limfatice sau sanguine. la mamifere. tumoare formată din celule asemănătoare cu celulele embrionare nervoase (neuroblaste) şi având ca loc de elecţie sistemul nervos vegetativ şi substanţa medulară a suprarenalelor. la insecte. termen şi concept perimat. apariţia caracteristicilor de adult la larvă. este constituit din axonii neuronilor ce alcătuiesc fibre nervoase grupate în fascicule. formarea chirurgicală a unei deschideri artificiale la nivelul unui organ.EOPTIL EOSTOMIE puf embrionar. nervul frenic inervează numeroase organe. constă dintr-o distribuţie neregulată a cromozomilor omologi în meioza primară. fenomenul de persistenţă a stadiului larvar şi de realizare a maturităţii sexuale şi a reproducerii în acest stadiu timpuriu de dezvoltare. 1. 2. rezecţia parţială a unui nerv. astfel ca să poată comunica în exterior cu un alt organ. nelinişte. inima. fenomen genetic pus în evidenţă pentru prima oară în 1913 de Bridges. stomacul. dezvoltată pornind de la celulele tecii lui Schwann. la vertebrate. este aşa de puternică încât cei doi cromozomi rămân lipiţi şi în fazele următoare. în limbaj curent se zice despre un individ anormal de iritabil şi emotiv sau având manifestări ce traduc această stare. EOTE IE ERESORBABIL ERITIC ERV ERVOS ERVOZITATE ERVUL FRE IC ERVUL VAG ERVURĂ ESEGREGARE EURAL EURASTE IE EURECTOMIE EURI OM EUROBLAST EUROBLASTOM 348 . sistemul nervos visceral accesoriu. inervând esofagul. care aparţine sistemului nervos. fascicul libero-lemnos situat în limbul frunzelor. al unei cavităţi sau al unui canal. dar încă folosit în limbaj curent. 2. din pereţii căruia ia naştere sistemul nervos. care se referă la nervi. în limbaj curent. stare emotivă de iritabilitate. printre care şi diafragmul. cu o adâncime de până la 200 de metri. canal care brăzdează ectodermul embrionului. 2. îndeplineşte funcţii parasimpatice. arătând o stare de mare oboseală. organism. tumoră a nervilor. 1. cordon cilindric şi albicios.

determinat. cutanată. orice afecţiune care interesează în acelaşi timp sistemul nervos şi muşchii. tumoră a nervilor. prezintă o prelungire. medicament psihotrop cu efect sedativ. câteodată generalizată şi complicată cu leziuni eczematoase. boală neinflamtorie. 1. 2. sin. care se referă la efectele exercitate asupra organismului de sistemul nervos şi de glandele endocrine. sin. 1. care se prezintă sub formă de plăci îngroşate. specialitate medicală care se ocupă cu studiul şi patologia sistemului nervos. generat de sistemul nervos. întodeauna unică. EUROE DOCRI OLOGIE studiul interrelaţiilor structurale şi funcţionale dintre sistemul nervos şi cel endocrin. a ţesutului nervos. distrugerea sau dizolvarea substanţei nervoase. porţiunea neurală sau lobul posterior al hipofizei. este o celulă situată în centrii nervoşi. 2. în axon şi în dendrite.ştiinţă) ramură a anatomiei care studiază sistemul nervos. fără acţiune narcotică. de origine nervoasă. logos . intervenţia chirurgicală pentru eliberarea unui nerv din aderenţele sale patologice periferice. curent electric de mic voltaj generat de sistemul nervos. EUROFIBRILĂ EUROFIBROM EUROFIBROMATOZĂ EUROFIBROSARCOM EUROGE EUROHORMO EUROHIPOFIZĂ EUROLEPTIC EUROLITIC EUROLIZĂ fibrilă hialină fină.EUROCRA IU EUROCRI IE EURODEPRESOR EURODERMATOZĂ EURODERMITĂ EUROELECTRICITATE EUROE DOCRI partea craniului care adăposteşte creierul. consecutivă unor tulburări nervoase: zona zoster. neuron – nerv. EUROLOGIE EUROMIOPATIE EURO 349 . care exercită o acţiune distructivă asupra substanţei nervoase. cu boala Recklinghausen. morfofuncţională. unitate fundamentală. acţionează ca hormoni. deversate în sânge. orice medicament care reduce sau inhibă unele funcţii ale sistemului nervos central. forma malignă a neurofibromului. dermografismul etc. producerea de către celulele nervoase a unor substanţe care. ca un mediator chimic. ovoidă sau poliedrică. axonul. fie încapsulată – dacă este situată pe un trunhi nervos. afecţiune cutanată foarte pruriginoasă. de formă sferică. şi prelungiri protoplasmatice inconstante şi în număr variabil. 1. acţionând local sau la distanţă. distrugerea unui nerv prin injecţii cu alcool în nervul respectiv. 3. (gr. neuroplegic. prezentă în număr mare în citoplasma celulei nervoase. alopecia neurovegetativă. sau unul din produşii de secreţie ai neurohipofizei. substanţă elaborată de celulele nervoase. fie difuză – dacă se formează pornind de la ramurile foarte fine din piele. 2. dendrite. de talie variabilă.

inflamaţie a nervului optic şi a retinei. tip de neuroni ai căror axoni se termină în organele efectoare. germeni etc. caracterizate prin două perechi similare de aripi membranoase. din care cauză sunt denumiţi şi neuroni efectori. EUROPATIE EUROPATOLOGIE EUROPLASTIE EUROPLEGIC EUROPTERE EURORETI ITĂ EUROSTIMULA T EUROTOMIE EUROTOXIC EUROTRA SMIŢĂTOR EUROTRIPSIE EUROTROP EURULĂ EUROVEGETATIV EUTRALITATE TERMICĂ EUTRALIZARE EUTROFIL 350 . secţiunea unui nerv practicată în general în nevralgii rebele. fiind folositoare pentru agricultură. care se referă la neuroni. iar valoarea metabolismului este minimă. se referă la toxine. cu nervaţiunea bogată. sin. neuromediator. operaţie ce constă din zdrobirea unui nerv. 3. nici alcalin. apt pentru a trăi în mediu nici acid. ramură a neurologiei care se ocupă cu studiul bolilor sistemului nervos. După tipul de acţiune există analeptice şi psihotonice.. 2. din care se va forma sistemul nervos central. stadiu postglandular în dezvoltarea embrionară a animalelor cordate. caracterizat prin diferenţierea tubului neural. în reţea. medicament care excită sistemul nervos central. în special un agent nociv. cu afinitate pentru sistemul nervos. termen generic pentru afecţiunile sistemului nervos. valoare sau zona în care organismul se găseşte într-o stare de echilibru termic cu temperatura mediului înconjurător. 1. sunt prădătoare şi răpitoare terestre. sunt de dimensiuni mari şi multipolari şi conduc influxul nervos de la sistemul nervos central la organele efectoare. 2. 1. obţinându-se o substanţă neutră. care se hrănesc cu diferite insecte şi păienjeni mici etc. mecanismele de termoreglare nu intervin. inactivarea unui antigen prin anticorpii specifici. 1. 2. anularea efectelor exercitate de un agent oarecare. adăugarea unei substanţe acide la o substanţă bazică în soluţie sau invers. stare de confort termic a organismului animalelor homeoterme.EURO AL EURO I MOTORI sin. ordin ( europtera) de insecte holometabole. cu corpul moale. sin. care exercită o acţiune toxică asupra sistemului nervos. leucocit cu afinitate pentru coloranţii neutri. referitor la sistemul nervos vegetativ. cu neuroleptic. determinată de o temperatură externă optimă în condiţiile căreia. termogeneza şi termoliza fiind echilibrate. operaţie plastică vizând restabilirea continuităţii unui nerv lezat. neuronic. Se spune şi nevrotomie. neuronii motori intră în alcătuirea nervilor cranieni motori şi a rădăcinilor anterioare a nervilor spinali.

de granulocite neutrofile în circulaţia periferică sanguină. eceptând nucleul de hidrogen normal şi care are o sarcină electrică nulă. afinitatea unei celule sau ţesut pentru coloranţi neutri. putând fi întâlnită şi la palmipede. agent patogen pentru tetanos. în particular despre o substanţă fără sarcini. inclusiv ganglionii spinali. răspunzătoare de manifestările bolii. limfogranulomul venerian. cel mai des este congenital. nici bazică (cu un pH de 7). există două tipuri: nev pigmentar şi nev vascular. neurodinie. tulburare psihică manifestată printr-un comportament anormal. constituient oişnuit al nucleilor atomici. frecventă la galinacee. sub formă de pată sau tumoră. creşterea numărului de granulocite neutrofile din sânge. inflamaţia nevraxului. care se manifestă mai ales prin tulburări psihice. boala Rankheit. 2. produce o toxină neurotropă. gripa calului –boală respiratorie foarte contagioasă. axa cerebrospinală. se spune despre o substanţă în care nu intervine nici un fenomen electric sau magnetic. foarte toxic. malformaţie congenitală a pielii. particulă elementară. virotică.EUTROFILIE EUTRO EUTROPE IE EUTRU 1. respectiv a cifrei absolute. dată de doi viruşi pneumotropi care afectează caii de toate vârstele. care este format de nevroglie. sin. 2. mielinizate sau nu. ţesut de susţinere a sistemului nervos. 351 . care se referă la nevroglie. pseudopesta aviară –boală infecţioasă. sin. ICOTI Ă principalul alcaloid din tutun. format din celule de talie mare. se spune despre o substanţă chimică sau o soluţie care nu este nici acidă. desemnând o stare de slăbiciune a sistemului nervos. care se referă la un nevus. sin. de care bolnavul este conştient. care poate supravieţui mult timp în sol. sin. concept şi termen perimat. durere resimţită spontan sau la provocare pe traiectul unui nerv senzitiv sau al ramificaţiilor sale. sistem nervos central. ax neural. nici negative. denumire generică dată întregului grup de animale lipsite de coloană vertebrală şi de schelet osos intern. bacil gram pozitiv. EVERTEBRATE EVIC EVRALGIE EVRAX EVRITĂ EVROGLIAL EVROGLIE EVROM EVROPAT EVROPATIE EVROZĂ EVUS EW-CASTLE (BOALA) EWMARKET (BOALA) ICOLAIER (BACILUL) ICOLAS FAVRE (BOALA) sin. neuralgie. contagioasă şi inoculabilă. tumoră formată dintr-o masă de fibre nervoase cu structură mai mult sau mai puţin normală. dar nu îl poate stăpâni. porţiunea din sistemul nervos cuprinsă în interiorul cavităţi cranio-vertebrale. care suferă de nevroză. cu diverse forme. reducerea proporţiei. nici pozitive. 1.

mişcări involuntare ale globilor oculari sub formă de oscilaţii ritmice (secuse). colere – a trăi). germenii şi învelişul grăunţelor de cereale. după ieşirea din ou. a unei părţi sau în totalitate din ce îl înconjoară. care modifică turgescenţa celulelor de la baza frunzelor. are rol în respiraţia celulară. (lat. în ficat. după ieşirea din ou. Sunt determinate de schimbarea temperaturii. sub acţiunea bacteriilor aerobe nitrificatoare.ICOTI AMIDĂ amidă a acidului nicotinic. a intensităţii luminii. schimbarea poziţiei frunzelor plantelor la alternarea zilei cu noaptea. condiţie în care ritmul nictemeral de eliminare a urinei este inversat. despre puii unor păsări. la nivelul unei ulceraţii. nidus. substanţă cu acţiune bacteriostatică şi bactericidă. rinichi. a fugi). şi săriţă spre înăuntru. situat între ciocan în afară şi înainte. care. durata stadiului de crisalidă. ICOVALĂ ICTALOPIE ICTEMER ICTI ASTIE ICTOFOBIE ICTURIE IDAŢIE IDICOL IDIFUGI IHILISM IMFĂ IMFOZĂ ISSE (OPERAŢIA) ISI Ă ISTAGMUS IŞĂ ITRIFICARE 352 . orb şi trebuie să rămână în cuib pentru a fi îngrijit de părinţi până la dezvoltarea completă. carnea proaspătă. sau succesiunea zi-noapte. facultatea de a vedea noaptea sau de a distinge mai bine obiectele luminate slab. despre puii unor specii de păsări care. nidus. volumul urinei nocturne reprezentând mai mult de jumătate din volumul eliminat în decurs de 24 de ore. a florilor. tehnică chirurgicală pentru corectarea prin fundoplicatură a unei hernii hiatale prin alunecare. care are loc în sol. în urma cărora printr-o nouă năpârlire se trece la stadiul de fluture. este incomplet dezvoltat: golaş. în cursul căruia au loc procese de histoliză şi de histogeneză. oscior din cutia timpanului. spaţiu de timp de 24 de ore. bacteriile din genul itrobacter continuă oxidarea până la nitraţi care sunt asimilaţi de către plante. decât în plină lumină. obţinută din cultura unor microorganisme. în prima etapă. proces complex de oxidare a amoniacului. cel de-al treilea stadiu din dezvoltarea albinei. fenomenul se petrece în a 21-a zi a ciclului în care s-a produs fecundaţia. în psihiatrie. formă de delir în care subiectul neagă realitatea. câteodată chiar propria sa existenţă. 2. utilizate în industria brânzeturilor cu durată lungă de fermentare în scopul preveniri apariţiei unor defecte de maturare. cu succesiunea unei nopţi şi unei zile. iar în etapa a două. fugere – a părăsi. termen general prin care se defineşte stadiul din metamorfoza insectelor holometabole. imagine radiologică asemănătoare unui mulaj opac al peretelui unui viscer cavitar. bacteriile din genul itrosomonas oxidează amoniacul în nitriţi. fixarea oului fecundat în mucoasa uterină. teamă morbidă în timpul nopţii sau în obscuritate. în mediul neutru sau alcalin. (lat. urmat celui de larvă şi premergător celui de adult. prezentă în: drojdia de bere. este acoperit cu puf şi suficient de dezvoltat ca să poată părăsi imediat cuibul. 1.

micoză datorată unei ciuperci din genul ocardia. care este periculos pentru sănătate. proces patologic circumscris. gen de bacterii aerobe care transformă amoniacul în nitiţi. gen de ciuperci din familia Actinomycetaceae. nocardoză. clasa Schyzomycetes.ITROBACTER gen de bacterii aerobe care transformă nitriţii în nitraţi. prescris pe cale bucală sau sublingual ca vasodilatator şi hipotensor în angina pectorală. termen descriptiv radiologic pentru opacităţile pulmonare. O E (REACŢIA) ORADRE ALI Ă 353 . explozibil puternic şi violent. rotunjit şi indurat. 2. sin. în cadrul proceselor de nitrificare a materiei organice cu azot. se datorează marelui biolog suedez Karl Linne (17071778). ţesut care constituie nodulul Keith şi Flack şi nodulul Tawara. leziune granulomatoasă adeseori rotundă.). fapt care determină prezenţa în una dintre celulele-fiice a ambilor membri şi absenţa cromozomului respectiv în cealaltă celulă-fiică. amină simpaticomimetică având rol de mediator chimic al transmiterii nervoase simpatice. chimioterapic pulverulent gălbui. O -DISJU CŢIE separarea neregulată a cromozomilor homologi (în meioză) sau a cromatidelor (în mitoză). producând tulburări sau leziuni. lichid uleios. el a demonstrat superioritatea denumirii binominale în lucrarea Species plantarum (1753) pentru plante şi în Systema aturae (în a zecea ediţie apărută în 1758) pentru animale. adică folosirea sistemului cu două denumiri. reacţie prin care se evidenţiază globulinele din lichidul cefalorahidian. foarte inflamabilă. a pielii sau ţesuturilor. folosită la fabricarea colodiului. structură anatomică formată dintr-o îngrămădire celulară ce exercită o funcţie particulară. postganglionare. 1. trichomone etc. dar care nu pot fi atribuite acţiunii proprii medicamentului. de obicei indurată a unui viscer. focar tuberculos nodular. este un vasoconstrictor mai puternic decât adrenalina. ITROCELULOZĂ ITROFURA ITROGLICERI Ă ITROSOMO AS OCARDIA OCARDIAZĂ OCEBO (EFECT) OCIV OCUITATE OD ODUL ODAL ODOZITATE ODULAR OME CLATURĂ BI ARĂ sistem ştiinţific de denumire a speciilor de plante şi animale. oosporoză. apariţia de simptome neplăcute după administrarea unui medicament. ex. însuşirea de a fi nociv. prima utilizare sistematică a nomenclaturii binare. în cadrul proceselor de nitrificare a materiei organice cu azot. celuloză nitratată având aspect de vată rugoasă. derivat de glicerol. nondisjuncţia este principala cale a aneuploidiei. în formă de nodul sau constituit din noduli. activ contra numeroşi microbi şi a unor protozoare (coccidii.

cu efecte nefavorabile. substanţă omogenă ce ocupă în totalitate spaţiile din jurul diverşilor constituienţi ai nucleului. protozoarul osema apis. (lat. cu pericarpul tare. hrişcă. toxialcaloid din frunzele de tutun. noton – spate. fără nucleu o celulă este incapabilă să se reproducă şi să sintetizeze materia vie. conţinând cromozomii. (ex. la vertebratele superioare. care se referă la nucleul celulei. sub sistemul nervos central şi deasupra tubului digestiv. lignificat. adică nu numai este puber fiind capabil să procreeze sau să conceapă. gr. OSOLOGIE OOTROP OTOCORD OVOCAI Ă OXĂ UBIL(Ă) UCĂ UCELĂ UCLEAR UCLEAT UCLEAZĂ UCLEOL UCLEOLIZĂ UCLEOPLASMĂ UCLEOPROTEI Ă UCLEOTID UCLEOZID UCLEU 354 . se spune despre o celulă care are nucleu. învelit într-un manşon de ţesut conjunctiv. diareea infecţioasă a albinelor. situat în centrul ovulului. prezent în număr variabil în nucleul celulei vii. la vertebratele inferioare. la nucleul atomic sau la un nucleu anatomic (nucleii cenuşii centrali. care are un rol esenţial în sinteza acizilor ribonucleici. studiul însuşirilor care permit să se definească bolile. factor. chorde-coardă). cânepă etc). în care se formează sacul embrionar. 2. kytos -celulă).ORMOBLAST ORMOCIT OR ICOTI Ă OSEMOZA sin. substanţă care stimulează sistemul nervos central. hematie matură. în deosebi). elastic. constituient esenţial al celulei. care provoacă disoluţia unui nucleu pulpos. normală în cea ce priveşte forma. agent. care împiedică digestia. sin. este situat dorsal. dăunătoare sau nocive pentru organism. indehiscent. nume de ansamblu pentru compuşi constituiţi dintr-un zahăr legat de acid fosforic sub formă de ester şi combinat cu o bază purinică sau o bază pirimidinică. bi sau policarpelar. notocordul este prezent în stadiile iniţiale la toate cordatele. colorabilitatea şi volumul. corpuscul sferic omogen. ax de susţinere. spinare. ştiinţa clasificării sistematice a bolilor. norma –regulă. în jurul lui dezvoltându-se coloana vertebrală. fruct uscat. papaina. ţesut parenchimatic.. substanţă etc. heteroproteină constituită prin unirea unei proteine bazice cu un acid nucleic (ARN sau ADN). marcă depusă pentru procaină. care a devenit apt(ă) pentru mariaj. enzimă ce descompune acizii nucleici. separat de citoplasmă prin membrana nucleară. de obicei monosperm. învelit de integumente. produs de degradare parţială a unui nucleotid. (gr. eritroblast normal. constituit dintr-o pentoză şi o bază purinică sau pirimidinică. tratamentul unei hernii de disc prin injectarea într-un spaţiu intervertebral a unei enzime proteolitice. la plante. endoparazitoză a albinelor adulte produsă de un parazit localizat în intestinul mediu. 1.

1. ansamblul proceselor de asimilaţie şi dezasimilaţie a alimentelor în organism. curbarea sau mişcarea laterală şi în spirală a vârfului de creştere al unor organe ale plantelor (tulpini. simbolizat cu X. a discului intervertebral. termen ce defineşte un organism aneuploid. de forma unei monede. se spune despre o femeie care n-a fost niciodată însărcinată. la care lipsesc ambii membri ai unei perechi de cromozomi homologi. poliploid care posedă pentru o anumită caracteristică doar alelele recesive . se spune despre o femeie care nu a avut copii. are rolul de a amortiza hidraulic presiunile ce asigură mişcările platourilor vertebrale în toate sensurile. care se referă la hrană. numărul haploid de cromozomi al speciilor diploide strămoşeşti sau ancestrale. pedunculi florali). rotunjită. număr de cromozomi ce provin din două genomuri. prin care se asigură: menţinerea vieţii. 2. partea centrală. simbolizat 2n-2. ştiinţa care tratează despre alimente şi alimentaţie sub toate aspectele. prezenţi în mod normal în celulele somatice şi apărând în cursul mitozei. 1. metodă de apreciere a eficacităţii proceselor de autopurificare sau purificare artificialăa apelor de suprafaţă prin determinarea numărului total de bacterii /ml apă.UCLEU DI ŢAT UCLEU GELATI OS nucleul cenuşiu central al cerebelului. anexat formaţiilor şi căilor neocerebelului. ULIGESTĂ ULIPARĂ ULIPLEX ULIZOMIC UMĂR DE BAZĂ UMĂR DIPLOD UMĂR HAPLOID UMĂR TOTAL DE GERME I UMULAR UTAŢIE UTRITIV UTRIŢIE 355 . 2. hrănitor. rădăcini. a funcţiilor normale şi a energiei necesare. de consistenţă gelatinoasă. numărul de cromozomi ai genomului unei specii. prezent în mod normal în celulele sexuale şi apărând în cursul meiozei.

acumulare excesivă. se spune despre simptomele care pot fi percepute de un observator.D. gândire cu preocupare permanentă şi cu caracter chinuitor. incidenţă oblică anterioară stângă (în radiografia toracelui). gâtuire a unui canal. ceea ce duce la o creştere a greutăţii cu peste 25 % faţă de normal. starea organismului care devine treptat.S. 2. 1. în sus şi marginea inferioară a mandibulei. persoană care prezintă obezitate.A. îngustează un vas de sânge. care astupă. abr..O O O. care acţionează pentru a (se) oblitera (şterge. mai mult sau mai puţin generalizată. OBEZ OBEZITATE simbol chimic pentru oxigen. lentilă sau sistem de lentile care.îngrăşare). în cercetarea ştiinţifică în general. O. metodă de investigaţie în patologie şi zootehnie etc. mai puţin sensibil la un medicament.A. 2. incidenţă oblică anterioară dreaptă (în radiografia toracelui). altul decât bolnavul însuşi. prin pierderea temporară a conştienţei. oprind sau împiedicând circulaţia normală a substanţelor din organism. obsesia este sursă de angoasă. regiunea laterală a feţei cuprinsă între orbită. 1. care preocupă cu stăruinţă şi se impune în mod irezistibil atenţiei subiectului. care se impune spiritului subiectului în orice moment. dispare). a unui vas de sânge. obişnuinţă la excitaţii multiple (acomodaţie). (lat. muşchiul marele oblic şi muşchiul micul oblic al abdomenului. de ţesut adipos. este situat de partea obiectului de examinat. OBIECTIV OBIŞ UI ŢĂ OBLIC OBLITERA T OB UBILARE OBRAZ OBSEDA T OBSERVAŢIE OBSESIE OBSTETRICĂ OBSTETRICAL OBSTRUCŢIE 356 . în jos. poate fi de origine endogenă sau exogenă. specialitate în medicină care se ocupă cu studiul proceselor patologice din organismul femel începând cu momentul fecundaţiei până la sfârşitul perioadei puerperale. în ciuda caracterului ei absurd. la o lupă sau un microscop. astupare. care se referă la obstetrică. v. caracterizată prin constatarea simplă a faptelor şi înregistrarea lor. stare patologică manifestată prin ameţeli. abr. obesitas .

OBTURAŢIE OCCIPITAL acţiunea de a umple o carie dentară cu o materie solidă. fecaloame. 1. coprostază. regiunea occipitală.OBSTRUCŢIA FARI GELUI OBSTRUCŢIA GUŞII sin. meteorism ruminal. zgribulire. corpi străini etc. OCCIPITO-CERVICAL OCCIPUT OCEL OCHI OCITOCIC OCITOCI Ă OCLUZAL OCLUZIE 357 . care poate fi fiziologică şi trecătoare sau patologică. care se referă la ocluzia dentară. care se întâlnesc de regulă. al ştiuleţilor de porumb etc. os lat. ocellus – ochi mic). prin corpi obturanţi sau prin ocluzie din exterior (faringită filamentoasă. în anatomie. care se referă la occiput şi regiunea cervicală. are o structură polipeptidică ciclică.. determinând închiderea lor. limfadenomegalii perifaringiene). în lipsa pietrişului etc. 1. colici. când cele două maxilare sunt apropiate. meteorism etc. sindrom caracterizat prin lipsa defecării. membrană obturatoare. 2. apropierea marginilor unui canal. situat în partea posterioară şi inferioară a craniului. sin. vomitări. OBSTRUCŢIE ESOFAGIA Ă OBSTRUCŢIE I TESTI ALĂ OBTURATOR OBTURATORIE (ARTERĂ) arteră parietală. hormon secretat de lobul posterior al hipofizei. ocluzie faringiană –reducerea de diferite grade a lumenului faringian.. (lat. şi oceli laterali. ex. ocelii sunt de două tipuri: oceli dorsali sau primari (în număr de până la 3) specifici adulţilor şi nimfelor. salivaţie abundentă. orificiu sau ale unei fante naturale. se manifestă prin colici flase. mărirea în volum a guşii etc. 2.. 2. guşă tare. este situat în orbită şi legat de creier prin nervul optic. impar şi median. sindrom de ocluzie intestinală. 1. placă sau dispozitiv destinat să împiedice accesul printr-o deschizătură. la insecte. a corpilor străini. mai frecventă la taurine. situaţie de contact între dinţii superiori şi inferiori. ieşind din bazin prin gaura obturată şi distribuind colaterale muşchilor coapsei. prezent la nevertebrate. cu reducerea sau suspendarea tranzitului şi defecării. indigestia ingluvială – este observată după consumul unor furaje de dimensiuni mari. prin enteroliţi. atunci când pereţii se lipesc. cu efect de stimulare a contracţiilor uterine. după consumul furajelor rădăcinoase sau fructelor netocate. blocarea din interior a lumenului intestinal. ireversibilă. organ al vederii constituit din globul ocular şi diversele medii pe care le conţine. receptor elementar de lumină. se manifestă prin abatere. protuberanţă occipitală. fiind constituit din opt aminoacizi. care serveşte la astuparea unei deschizături. sin. care se referă sau ţine de occipital. senzaţie de obstacol la sondaj. partea posterioară şi inferioară a craniului şi capului. deglutiţii în gol. la larve.

(gr. dihidrofoliculina naturală –produs de foliculul ovarian. celule care. rotaţia lor. care comandă mişcările de ansamblu ale globilor oculari şi. substanţă care facilitează sau provoacă apariţia oestrului la femelele castrate. studiul dinţilor şi bolilor acestora şi. au două perechi de aripi membranoase. la vertebrate se găsesc în pulpa dentară. formează dentina. însoţită de durere. oprirea mai mult sau mai puţin completă. cu larve parazite. impuls) vezi estru. familie de diptere. de Hipoderma etc. care se referă la feţele ocluzale şi vestibulare ale unui premolar sau molar. în mod special. odous – dinte. însoţit de rivalitatea ostilă pentru părintele de acelaşi sex. OCLUZOVESTIBULAR OCTOPLOIDIE OCULAR OCULOGIR OCULOMOTOR OCULOPALPEBRAL ODDI (SFI CTERUL) ODDIPATIE ODDITĂ ODI OFAGIE ODO ATE ODO TOBLASTE ODO TALGIE ODO TOGE Ă ODO TOLOGIE OEDIP (COMPLEXUL) OESTRADIOL OESTRIDE OESTROGE OESTRO Ă OESTROZĂ OESTRU 358 . boală parazitară provocată de oeştrii. sin. bruscă sau progresivă. cum sunt cele din genul Gastrophilus la cabaline. care se referă la ochi şi pleoape. a tranzitului intestinal. blastos – mugure. care se referă la mişcările globilor oculari sau care le determină. inflamaţia sfincterului Oddi. leziune care interesează sfincterul Oddi sau îi încetineşte funcţia. dificultatea deglutiţiei. poate fi de natură mecanică sau de natură funcţională. care se referă la ochi. oistros – dorinţă. sunt carnivore. partea sistemului optic al microscopului prin care se examinează preparatul. 1. de placentă. 2. distingându-se oestrogeni naturali şi de sinteză. larvele sunt acvatice şi au metamorfoza incompletă. (gr. cu aspect sticlos. ochi foarte mari. medicina dentară.OCLUZIE ESOFAGIA Ă OCLUZIE I TESTI ALĂ jena sau surprinderea tranzitului esofagian. sfincter care înconjoară ampula Vater (canalul comun coledocopancreatic) în grosimea carunculei mari a duodenului. transparente. cele de Oestrus în sinusuri la ovine. germen). ideea pe care un copil şi-o face despre poziţia pe care el o ocupă în triunghiul format din el însuşi şi cei doi părinţi ai săi şi care se traduce cel mai adesea printr-un ataşament excesiv faţă de părintele de sex opus. care provine dintr-un dinte sau din ţesuturile care îl înconjoară. ordin (Odonata) de insecte din care fac parte libelulele. prin extensie. fiind bune zburătoare. mai ales ca entitate anatomică. prin secreţia lor. formă de euploidie manifestată prin existenţa a opt seturi de cromozomi în nucleul celulei. prin modificări ale pereţilor esofagului sau prin acţiuni mecanice externe. durere localizată la un organ dentar (dinte şi elementele lui de susţinere). cortico-suprarenală şi placentă. foliculină.

ulei. pentru determinarea astigmatismului.cap). se spune despre un medicament al cărui mod de preparare este indicat în Codex şi care. ex. se găseşte gata preparat de farmacist. paralizia muşchilor oculari. OLEAGI OS OLECRA OLEUM OLFACTIV 359 . intervenţie de chirurgie plastică asupra globului ocular şi anexelor sale. lacrimal şi nasociliar. în relaţie cu ochiul. ieşind din craniu prin marea fisură sfenoidală. ramură a nervului trigemen.ştiinţă). ramură colaterală a arterei maxilare care pătrunde în teaca orbitară. în care se găsesc numeroase glande serose care menţin botul în permanenţă umed. oleni – cot.. (lat. mucoasă olfactivă.. clasă (Ophiuroidea) de echinoderme.. sin. situată în partea anterioară a feţeii. instrument de bază în oftalmologie. sin. care au formă de stea.. care este în relaţie cu ochiul. ophtalmos – ochi. karinon . care este folosit în farmacie pentru prepararea diferitelor produse. OFTALMO. în general. pentru a se divide în interiorul tecii orbitare în trei nervi: frontal. (gr. ramură a ştiinţelor medicale care se ocupă cu bolile ochiului şi ale anexelor acestui organ. formează marea cavitate sigmoidă ce se articulează cu trohleea humerusului. OFTAMOMETRU OFTALMOPLASTIE OFTALMOPLEGIE OFTALMOSCOP OFTALMOSCOPIE OGLI DA BOTULUI aparat ce măsoară gradele de curbură ale corneei. (arteră). dar spre deosebire de asteride au braţele lungi. bine delimitate de partea centrală a animalului. care se referă la miros. inflamaţia corneei şi conjunctivei.OFICI AL 1. pe ea se inseră tendonul muşchiului triceps brahial. care este ca un disc. nerv olfactiv. prefix de origine greacă. oglinda nasului. logos .. (gr. mică suprafaţă circumscrisă. inflamaţia ochiului sănătos. care conţine ulei sau ce seamănă cu acesta. împreună cu apofiza coronoidă. în regiuni muntoase înalte. provocată de razele ultraviolete. apofiza posterioară şi verticală a extremităţii superioare a osului cubitus. simple sau ramificate. se reproduc sexuat şi prin sciziparitate. care. survenită după o rănire a celuilant ochi. care face corp comun cu buza superioară la taurine. serpentiforme. 2. OFTALMIA ZĂPEZILOR OFTALMIC OFTALMIC ( ERV) OFTALMICA EXTER Ă OFTALMOLOGIE OFTAMIE SIMPATICĂ OFTAMODI AMOMETRIE măsurarea presiunilor intraoculare cu ajutorul unui aparat numit oftalmodinamometru. examenul fundului de ochi cu ajutorul oftalmoscopului. OFIURIDE OFTALM. care se referă la ochi. care permite să se observe interiorul globului ocular. olfactus – a mirosi).

oligos –puţin. (gr. întâlnită înainte de menopauză.puţin). scădere a numărului de spermatozoizi din lichidul seminal. care strânse în mănunchiuri.OLFACTIVI ( ERVI) firişoare nervoase fine. prin fenotipuri net diferenţiate.2%) în organismele vii. gene majore. oligos – puţin. scăderea numărului de eritrocite şi leucocite din sânge. diminuarea secreţiei urinare până la mai puţin de 500 ml/24 h. se pot înmulţi şi prin regenerare. care este controlată de un număr mic de gene. cu origine la nivelul celulelor olfactorii din mucuoasa nazală. eliminare de urină în cantitate redusă sau chiar absentă. străbat lama ciuruită a etmoidului. în conexiune cu căile vestibulare şi cerebeloase. cu ramificaţii multiple şi nodozităţi pe prelungirile celulare. epocă superioară a paleocenului situată în urmă cu circa 40. evident. gene situate în acelaşi locus asociate cu un efect fenotipic pronunţat. efectul lor se manifestă sub forma unei discontinuităţi. număr redus de spermatozoizi în spermă (sub 20 milioane /ml).000. ex râmele au corpul segmentat. (gr. debilitate mintală.000 ani. având atât gonade femele cât şi mascule al căror conţinut este vărsat în capsule numite coconi. oligos . cât şi animalele ihtiofage. insectivore etc. oligofagia este proprie atât paraziţilor care îşi schimbă gazda. haima -sânge). sin. în timpul ultimelor luni de sarcină. organism aneuploid. reducerea masei totale de sânge. stare patologică a omului. sin. despre o caracteristică ereditară. prezenţa a mai puţin de 200 ml lichid amniotic în cavitatea amniotică intactă. clitellum. cuprinde viermii inelaţi. OLIGOAM IOS OLIGOA URIE OLIGOASTE OSPERMIE OLIGOCE OLIGOCHETE OLIGOCITEMIE OLIGODE DROGLIE OLIGOELEME T OLIGOFAGIE OLIGOFRE IE OLIGOGE E OLIGOGE IC OLIGOHEMIE OLIGOME OREE OLIGOSPERMIE OLIGOZAHARID OLIGOZOMIC OLIGURIE OLIVA BULBARĂ 360 . nevroglie de tip special. în tegumentul cărora sunt înfipţi puţini cheţi (periţori chitinoşi). secretaţi de către o şa glandulară. element chimic (metal sau metaloid) care se găseşte în cantitate foarte mică (sub 0. clasă (Oligochaeta) de anelide dulcicole şi terestre lipsite de parapode şi cu puţini cheţi. sunt hermafrodite. în oligocen a avut loc dezvoltarea mamiferelor superioare. substanţă chimică zaharidică cu număr redus de oze. având o motilitate diminuată. reducere a frecvenţei menstruaţiei. (gr. caracterizată prin dezvoltarea incompletă şi întârziată a facultăţilor psihice. pentru a pătrunde în lobii olfactivi. iar fecundarea se face reciproc între două râme prin schimb de spermatozoizi.000. tip de nutriţie bazat pe hrană aparţinând aceluiaşi tip biologic.000 30. în unele boli endocrine etc. fiecare din cei doi nuclei cenuşii din bulbul cerebral. deficient pentru unul sau mai mulţi cromozomi. phagein – a mânca).

de grosime redusă. fixarea chirurgicală a epiploonului. rezecţia parţială sau totală a marelui epiploon. (lat. foios –compartiment prestomacal la mamiferele rumegătoare. Termen incorect. fiind caracterizat printr-o mare variabilitate. monstru dublu monoomfal. emiţând pe traiect o arteră uterină (la femelă) sau deferenţială (la mascul) şi terminându-se cu ramuri vezicale craniale (pentru vezica urinară). din perioada paleolitică. 361 . conţine aconitină. arcadele supraorbitare proemninente şi o poziţie. situat pe partea posterioară şi OMOPLAT superioară a toracelui. (Aconitum napellus) plantă perenă din familia Ranunculaceae – plantă toxică pentru animale. se spune despre doi cromozomi care formează o pereche. OMOLOG 2. umbilicus). boală a ombilicului sau a unora dintre componentele lui. termenul corect este multivor. inflamaţia articulaţiei umărului (artrită scapulohumerală). astfel. inflamaţia ombilicului şi a cordonului ombilical. în mers.. în Germania şi care a trăit acum circa 150. os lat. aproape erectă.. grefă cutanată practicată cu bandelete dermoepidermice. care se hrăneşte atât cu ţesuturi vegetale cât şi animale. triunghiular. constituit din elemente de acelaşi fel sau repartizate OMOGE uniform. care se referă la oliva bulbară.OLIVAR OLLIER-THIERSCH (GREFA) . colaterală a arterei hipogastrice (taurine. sin. vorare – a mânca. 2. suine) detaşată aproape de originea hipogastricei. erau scunzi. în dreptul primelor şapte coaste. OMBILICALĂ (ARTERA) OMBILIC OMBILICAT OME TECTOMIE OME TITĂ OME TOPEXIE OME TOTOMIE OMFALITĂ OMFALOPAG OMFALOPATIE OMFALOTOMIE OM IVOR (lat. carcinom. omnis – tot. incizie a părţii înalte a marelui epiploon. cu formă de olivă. a devora). prezentând un aspect sferoidal turtit şi mucoasa cu pliuri mari sistematizate în patru categorii în funcţiede dimensiunile lor. situat pe traiectul digestiv între reţea şi cheag. se spune despre substanţe chimice asemănătoare. cu structură uniformă. aveau cap mare.OM OMAG OMARTRITĂ OMASUM 1. fibrom. situată în mijlocul peretelui abdominal.000 de ani. care ar însemna şi mâncător de oameni. mai voluminoase decât grefonii epidermici. secţionarea cordonului ombilical. la unii neanderthalezi lipsea osul bărbii. pentru a se căpăta acces la bursa omentală. inflamaţia epiploonului. sarcom. particulă greacă pentru tumoră: epiteliom. al cărui schelet fosil a fost găsit pentru prima data în anul 1856 în valea Neanderthal. 1. cicatrice formată după căderea cordonului ombilical. OMUL DE EA DERTHAL specie (din genul Homo) de om primitiv. care prezintă o depresiune centrală ce aminteşte de ombilic.

având localizare diversă: tiroidă. (lat. rinichi. generaţie). porţiunea acoperită de cutia de corn a extremităţii distale a fiecărui deget. on. care se găseşte în epiteliul canalelor sau acinilor glandelor salivare. copitat. ungula – unghie. glande salivare. genesis – descendenţă.... caracterizată prin mici noduli subcutanaţi conţinând parazitul. cu ulceraţie şi fungozităţi: forma tipică este unghia încarnată. noţiune folosită pentru denumirea animalelor care prezintă la extremitatea membrelor vârful degetelor învelite într-o cutie de corn. boală parazitară produsă de filaria Onchocerca volvulus. orice tulburare distrofică a unghiilor. ontos – fiinţă. de obicei benignă. prin extensie. erupţie pruriginoasă şi leziuni oculare. ale tiroidei şi paratiroidelor şi ale mai multor parenchimuri glandulare. la animalele artiodactile. aceste etape reproduc în esenţă pe cele ale filogenezei. trecând prin dezvoltarea embrionară şi până la realizarea formei sale definitive. noţiune folosită pentru denumirea animalelor care în deplasare se sprijină pe vârful degetelor. masă) şi croşet. care opreşte evoluţia unei tumori. studiul tumorilor şi. existenţă. cu multă citoplasmă granuloasă. decolarea. caracterizată prin halucinaţii vizuale. orice afecţiune a unghiilor. care se referă sau care se aseamănă cu visul. O CHOCERCOZĂ prefixe greaceşti.. favorizează apariţia de tumori. O COCIT O COCITOM O COGE O COLOGIE O COSTATIC O GLO O GULAT O GULIGARD O IHIE O IHOFAGIE O IHOLIZĂ O IHOMALACIE O IHOPATIE O IHOREXIS O IHOSCHIZIS O IHOZĂ O IRIC O IRISM O IXIS O TOGE EZĂ 362 . decolarea unghiei din patul unghial.. care se fisurează în lungime. serie de transformări suferite de un organism animal sau vegetal. sin. ramolismentul unghiilor. gradios – a merge). începând cu perioada concepţiei.O C. având dublu sens: de mare (tumoră. stare delirantă subacută sau acută. specialistul se numeşte oncolog. inflamaţia patului unghial. cel mai des cronică. inflamaţia matricei unghiale. halucinaţii ale sensibilităţii generale sau ale simţurilor sau sensibilităţii musculare. a cancerelor. (gr. cancerigen. clivarea sau fisurarea unghiei. sin. de cauză traumatică sau patologică. observată în Africa şi America Centrală. bronhii. obiceiul morbid de a-şi roade unghiile. tumoră cu structură glandulară. O CO. celulă voluminoasă. fragiliate anormală a unghiilor.

oon – ou. la unele plante. care nu lasă să treacă lumina sau razele X. la animale. în care are loc meioza pentru formarea ovulelor. o asemenea reproducere sexuată este caracteristică pentru metazoare şi pentru unele plante.căsătorie). 2. proces sexual în care are loc unirea unui gamet femel. care conţine câteva oosfere. organul sexual femel de reproducere. injectarea unui produs de contrast într-un organ cavitar sau într-un conduct. 1.Monod.celulă). din a cărui transcripţie rezultă o singură moleculă de acid ribonucleic. pungă secretată de femelele unor insecte în care sunt închise ca într-un pachet ouăle. 2. mic şi mobil. prin interacţiunea cu un represor specific. (zigot. pentru a le face vizibile şi să le muleze contururile în cursul examenului radiologic. orice leziune cicatriceală care modifică transparenţa normală a corneei sau a cristalinului. căpăcel care se găseşte în polul superior al ouălor paraziţilor din genul Fasciola. care dă naştere prin traducere la mai multe proteine independente. cu 2n cromozomi. rezultă în urma meiozei şi este situată în sacul embrionar.OOCIT OOFAG OOGAMIE (gr. punte de substanţă nervoasă albă care acoperă sau uneşte unele circumvoluţiuni cerebrale. celulă sexuală femelă. poate controla funcţionarea uneia sau câtorva gene structurale. 1. diploidă. din unirea oosferei cu o spermatie rezultă zigotul. în anatomie. la polul micropilar. 2. calitatea unei substanţe sau a unui mediu de a rămâne inpenetrabil la trecerea luminii sau a altor radiaţii. structură animală destinată acoperirii unei deschizături şi având deseori formă de capac. intervenţie chirurgicală practicată pe un organism viu. OOGE EZĂ OOGO OOSFERĂ OOSPOR OOTECĂ OPAC OPACIFIERE OPACITATE OPERAŢIE OPERATOR OPERCUL OPERO 363 . în parazitologie. 2. în radilogie. model propus de F. cu rol de mesager policistronic. format în urma fecundării oosferei. (gr. kytos . care se hrăneşte cu ouă. gametul femel. dezvoltarea şi maturarea gametului femel sau ovulului. 3. genă (segment de ADN dintr-un operon) care. cu ajutorul unor instrumente care permit o cale de acces în câmpul operator. la unele talofite. 1. formarea. 1. segment de acid dezoxiribonucleic. Jacob şi J. oon + gamos . mare şi imobil. celule ale ovarului care suferă diviziuni mitotice frecvente şi din care se pot forma oocite. cu un gamet mascul. sporangiu. spor de rezistenţă. la plante. total sau parţial opac la raze X. imagine a unui ţesut. ou). în 1961. pentru mecanismul genetic al reglării sintezei proteinelor.

mai ales sub formă de inhalare din pipă. a fructului unei varietăţi de mac. în serii succesive. prezentate sub formă de tablou. sin. suc gras obţinut prin incizia. pe cale bucală (gură). 1. tip de mers observat în scleroza în plăci. în formă de inel. care se deplasează sub influenţa unor forţe centrale. intoxicaţie cronică provocată de folosirea repetată a opiului. întindere forţată a extremităţilor. simptom descris în hipertensiunea arterială. 1. superior familiei şi inferior clasei. care are relaţii sau raporturi cu cavitatea bucală. muşchiul orbicular al buzelor. se foloseşte ca sedativ şi analgezic.tensiune). OPIU OPPE HEIM (MERSUL) OPRESIU E OPSIURIE OPTIC ( ERV) OPTICĂ OPTOMETRIE OPTOTIP ORAL ORB ORBICULAR ORBITĂ ORBITO AZAL ORBITOTEMPORAL ORDI ORDO A ŢĂ (MEDICALĂ) 364 . perechea I de nervi cranieni. mai ales cu privire la viciile de refracţie (astigmatism. nervul ochiului. este un stupefiant care produce toxicomanie. v. conţinând prescripţiile recomandate pentru tratamentul unui bolnav. care se referă la orbită şi la osul nasului sau la nas în general. ramură a fizicii care studiază legile luminii. literă. hipermetropie). caracterizat prin oscilaţii neregulate ce afectează capul. miopie. în care se găseşte globul ocular şi anexele sale. trunchiul şi membrele. în fizică. în urma contractării tonice a extensorilor capului şi gâtului. 2. încurbarea dorsală a regiunii cervicale. reţetă. al pleoapelor. care este lipsit de vedere. mod de administrare a medicamentelor. 2. datată şi semnată de medic. impresia sau senzaţia de jenă respiratorie. creasta orbitonazală. 2. întârzierea emisiunii de urină după masă. ex. 1. caracter sau figură care serveşte la măsurarea acuităţii vizuale. cu origine la nivelul retinei străbătând gaura optică de la nivelul hiatusului orbitar. înainte de maturare. de înălţimi diferite. situată de fiecare parte a foselor nazale. traiectorie în formă de curbă închisă. 2. 1. datorită încetinirii resorbţiei intestinale. notă scrisă. cavitate osoasă profundă. opistnen – spre înapoi. în anumite cazuri de tetanos. ansamblul procedeelor subiective care permit măsurarea acuităţii vizuale.OPIACEU OPIOMA IE OPISTOTO US care conţine opium. din cauza contractării extensorilor. cu deucerea capului pe spate. ce conţine mai mulţi alcaloizi. parcursă de un corp mobil. unitate sistematică utilizată în clasificarea organismelor. tonos . sin. (gr. fascicul nervos-gros. care se referă la vedere. care se referă la orbită şi la regiunea temporală.

structură şi compoziţie chimică determinate. OREIO ORGA ORGA DE SIMŢ ORGA E DE STRIDULAŢIE ORGA E FOTOFORE ORGA E RUDIME TARE ORGA E SUPRABRAHIALE ORGA IC ORGA ISM ORGA ISME MEZOSAPROBE ORGA ISME OLIGOSAPROBE ORGA ISME POLISAPROBE ORGA IT ORGA ITE CELULARE 365 . parte bine individulalizată a corpului. 1. înzestrat cu capacitatea de a recepţiona anumiţi excitanţi fizici sau chimici adecvaţi. sin. 2. organele de simţ sunt pielea. destinată să îndeplinească o funcţie determinată sau mai multe. sunt generate prin transformarea scheletului osos al primului arc brahial într-un ţesut spongios. simplă sau complexă. funcţia unui asemenea organ este simţul. formaţiuni constitutive permanente ale celulei animale sau vegetale. centrozom. alcătuit din ţesuturi caracteristice. urechea. entitate biologică animală sau vegetală. boală infecţioasă relativ benignă provocată de virusul urlian din grupul mixovirusuri. predominant în anotimpul rece. 2.000. organe care şi-au pierdut valoarea funcţională în cursul procesului istoric de evoluţie a vieţuitoarelor. din care rezultă (prin opoziţie cu mineral sau anorganic). servesc peştilor din grupa Anabantidae pentru a capta aer atmosferic în actul respiraţiei. care este produs de un organ sau de un organism viu. cu formă. sunetele stimulează împerecherea. situate pe diferite părţi ale corpului. cea de a doua perioadă din paleozoic care începe în urmă cu circa 500. apar primii peşti primitivi nevertebraţi etc. la animalele superioare şi la om. un strat de celule cu guanină şi la exterior un strat de celule cu melanină (melanofori). formaţii tegumentare la unii peşti marini abisali sau batipelagici. ele iau naştere în stadiul embrionar. să se dezvolte şi să se reproducă. fără substanţe organice în descompunere şi cu un conţinut normal de oxigeb. în mod deosebit la copii. organisme care caracterizează apele în care procesele de autoepurare sunt mai active şi oxigenul se găseşte în cantităţi medii. cu excepţia nucleului: mitocondrii. care se referă la perioada de mai sus sau la formaţiile din această perioadă. din mediul extern sau intern. apărând în epidemii restrânse. care se referă la un organ. este caracterizată prin nevertebrate marine. dar nu se dezvoltă pe deplin la adult. şi care sub forma unor excitaţii sunt transmise la centrii nervoşi unde sunt transformate în senzaţii. parotidită epidemică. componentă elementară diferenţiată din interiorul celulelor. nasul. organ propiu animalelor. organisme care caracterizează apele curate.000 de ani. ochiul. organe pentru reproducerea sunetelor. îndeplinind anumite funcţii în viaţa celulei. organisme prezente în apele puternic impurificate cu substanţe organice şi cu o cantitate redusă de oxigen. capabilă să nască. 3. la unele artropode. papilele gustative. un canal excretor. se spune despre o substanţă chimică ce conţine carbon. sunt alcătuite dintr-un grup de celule granulare care secretă substanţa luminoasă (luciferina).ORDOVICIA 1.

caracteristicile unor substanţă care pot fi sesizate direct. extirparea chirurgicală a testiculului. comunică prin istmul gâtului cu cavitatea bucală şi prezintă pe părţile laterale amigdalele palatine şi pilierii vălului palatin. un canal sau o cavitate cu exteriorul sau cu o altă structură anatomică. organ de simţ pentru recepţionarea sunetelor. numi prin organele de simţ. nerv etc. locul din care provine o boală. intervenţie ce constă în coborârea unui testicul ectopic în bursa scrotală şi şi fixarea lui. psitacoză. (gr. boală infecţioasă a păsărilor. sin. leptos . loc de provenienţă). produsă de Chlamydia. a faringelui. de dimensiuni reduse. asigurat prin aparatul vestibular. transmisibilă la om. termen utilizat în anatome pentru a indica zona de detaşare a unui vas. etc. deschizătură bine delimitată. v. (lat. incizia testiculului pentru explorare sau pentru evacuarea unui abces. şir de mici oase care leagă vezica înotătoare cu urechea internă la peştii din grupa Cypriniformes.surprins). care se dezvoltă la marginea pleoapei. care participă în ciclul de formare a ureei (urogeneză). la vertebrate (om) este îndeplinit de ureche. delimitată în sus de vălul palatin. este responsabil pentru formarea nucleolului şi a ARN-ului ribozomal. formarea şi dezvoltarea diferitelor organe ale organismului. care face să comunice un organ. intervenţie de chirurgie plastică la nivelul testiculului. altele decât papagalii. porţiunea medie. scolioze. ordin fosil de reptile. la nivelul uneia din glandele sebacee. ORGA UL LUI WEBER ORHIALGIE ORHIDECTOMIE ORHIDOPEXIE ORHIDOPLASTIE ORHIDOTOMIE ORHIECTOMIE ORHIEPIDIDIMITĂ ORHITĂ ORIE TARE ORIFICIU ORIGI E ORJELET OR ITI Ă OR ITOZĂ OR ITHISCHIA OROFARI GE ORTEZĂ 366 . capacitatea unui individ de a se situa în timp şi spaţiu. durere testiculară. organon – organ. 2. inflamaţia testiculului şi a epididimului. aparate destinate să supleeze sau să corijeze alterarea morfologică a unui organ. bucală. aparatele de orteză sunt folosite în poliomielită. răspândit în mezozoic care a conţinut doar specii erbivore. hemiplegie. inflamaţia testiculului. a unui membru sau segment de membru sau să corecteze o deficienţă a unei funcţii. orhidectomie. inis – naştere.ORGA IZATOR UCLEOLAR ORGA OGE EZĂ ORGA OLEPTIC ORGA UL AUDITIV regiune a unor cromozomi situată în constricţia secundară. inflamaţia acută supurativă. 1. care reprezintă segmentul periferic al analizatorului acusticovestibular şi care conţine aparatele receptoare a două simţuri: simţul auzului şi simţul poziţiei în raport cu gravitatea şi acceleraţia. ablaţia unuia sau ambelor testicule. origo. aminoacid cu două grupări aminice. un grup de animale. nu intră în structura proteinelor.

ansamblul procedeelor de reeducare a ochilor.gură). paideia – educaţie. datorită acţiunii unor tendinţe inerente din materialul ereditar. orthos – drept. oris . hilul. naştere) în biologie. genesis – origine. adică funiculul. adaptate pentru sărit. tumoră a scrotului. creştere). ORTOPEDIE ORTOP EE ORTOPTERE ORTOPTIC ORTOPTIST ORTOPTOSCOP ORTOTROP ORTOSIMPATIC ORTOSTATIC ORTOSTATISM OS OS SESAMOID OSCHEOCEL OSCHEOM OSCILAŢIE 367 . oscior. dificultate de a respira în poziţie culcată bolnavul fiind obligat să se ridice în picioare sau să stea în şezut. care alcătuiesc scheletul. ontogeneză normală. component al sistemului neurovegetativ. hernie inghinoscrotală. orice tumoră sau tumefiere a burselor scrotale. rectiliniu. inclus în tendoanele sau ligamentele muşchilor mamiferelor. (gr. 2. evoluţie a speciilor animale ori vegetale într-o direcţie orientată. (lat. destinată să corijeze tulburările vederii binoculare şi motilităţii oculare. cu studiul bolilor copitei în general. care se referă la vederea binoculară normală. 1. aparat pentru corecţia strabismului. la om. 2. Sunt terestre. adică ortoptica. în medicină. cele posterioare late şi membranoase şi cu picioarele posterioare lungi.orthos – drept. 1. mişcarea unui corp care trece în mod regulat prin aceleaşi poziţii cu aceleaşi viteze. chalaza şi micropilul se află într-o linie verticală. fiecare din piesele de consistenţă dură şi de culoare alburie. în tendoanele mâinii şi piciorului.ORTODO ŢIE ORTOGE EZĂ parte a medicinii dentare consacrată prevenirii şi tratamentului poziţiilor defectuoase ale dinţilor. ossis – os. (gr. fitofage dăunătoare şi păgubitoare. (despre un ovul) care este drept. 2. 2. fenomenul de menţinere a corpului în poziţie verticală. prin reeducarea vederii binoculare. 1. care ajută la menţinerea poziţiei verticale (ortostatice). care se produce numai în poziţie verticală. specialist optician (nemedic) care practică metode de reeducaţie a ochiului. definită. sin. identificat macroscopic în dublu lanţ ganglionar paravertebral de la nivelul căruia se detaşează fibre eferente pentru plexurile organice. dispnee de decubit. o perioadă lungă de timp. în medicina veterinară defineşte aceea parte a chirurgiei care se ocupă cu corectarea viciilor de conformaţie a copitei şi în sens mai larg. os. ordin (Orthoptera) de insecte cu aripile anterioare pergamentoase. ortostatică. asemănător ca formă cu o sămânţă de susan. 1.

care poate apare în perioada de creştere. plecând de la ţesutul conjunctiv. endocardită bacteriană lentă. celulă constitutivă a ţesutului osos matur. sau o soluţie din solventul pur. trecerea unui solvent printr-o membrană semipermeabilă care separă două soluţii de concentraţii diferite. îndemn). proteină de consistenţă dură. termen generic pentru inflamaţiile ţesutului osos.. reprezintă aproximativ 30% din greutatea osului. mare. osteocondral. (gr. proteină a osului. prefixe de origine greacă folosite în relaţie cu osul. care constituie substanţa fundamentală a oaselor adulte. de natura osului. 2. sin. în general. tumefiere dureroasă a tuberozităţii anterioare a tibiei. care este constituit din os şi din cartilagiu. având rol în resorbţia osului. celulă multinucleată. cu nucleu mare..OSCIOR OSEI Ă fiecare din cele trei oase mici.prezentă în concentraţie de 10 grame la kilogramul de schelet.. osteodinie. constituit din os. OSTEO. durere osoasă profundă. după o fractură.. articulate între ele. proces infecţios acut. se vindecă spontan. OSGOOD-SCHLATTER (BOALA) OSIFICARE OSIFICAT OSLER (MALADIA) OSMOLARITATE OSMOTIC OSMOZĂ OSOS OSTEALGIE OSTE. cu punct de plecare în extremităţile osoase articulare sau în ţesuturile moi ale articulaţiei cu evoluţie ulterioară osoasă. la schelet. celulă mezenchimală cu aspect variabil. fie direct. care a luat caracterele ţesutului osos. rotund. metodă chirurgicală ce constă din fracturarea osului pentru a remedia unele diformităţi sau de a redresa un membru care. care traversează casa timpanului. pe seama unei ciorne fibroase. OSTEICHTHYES OSTEITĂ OSTEOARTRITĂ OSTEOBLAST OSTEOCALCI Ă OSTEOCARTILAGI OS OSTEOCIT OSTEOCLAST OSTEOCLAZIE 368 . 1.osmos – impuls. situat periferic la nivelul ţesutului osos. unde secretă materia proteică specifică (oseina). formarea normală a ţesutului osos. care se referă la oase şi. fie prin intermediul unei ciorne cartilaginoase.. s-a consolidat într-o poziţie vicioasă. clasă de peşti osoşi sau asteopterigieni. de la timpan şi până la fereastra ovală. proces de resorbţie osoasă prin intervenţia osteoclaştilor. presiunea osmotică exprimată prin cantitatea de molecule-gram prezente într-un litru de soluţie. sin. referitor la osmoză. subacut sau cronic. este elaborată de osteoblaşti. după unele clasificări ar fi formată din două subclase: Actinopterygii şi Choanichtyes. are în componenţă molecule de acid glutamic carboxilate printrun sistem enzimatic cu vitamina K. sin.

OSTEOCO DRAL OSTEOCO DRITĂ OSTEOCO DRODISPLAZIE OSTEOCO DROM OSTEOCO DROMATOZĂ sin. sin. consistenţei sau creşterii osului. osteocondrită. sin. caracterizată prin modificarea structurii şi densităţii oaselor. în vecinătatea unei articulaţii afectate de leziuni inflamatorii sau. studiu). tumoră benignă formată din ţesut osos. rareori celui alb. mai frecventă la bărbat. dentare etc. orice afecţiune a cartilajului articular. boala capului mare – boală a animalelor domestice şi sălbatice care se manifestă prin îngroşarea oaselor capului şi ale membrelor. dezvoltată pe seama periostului. osteita fibroasă deformantă. purulentă şi necrozantă. mărimii. diminuarea densităţii oaselor prin reducerea numărului de osteoblaşti. putând duce la distugeri mai mult sau mai puţin întinse a oaselor. înmuiere a scheletului produsă de decalcifiere. inflamaţie simultană a oaselor şi a măduvei lor. leziune elementară radiologică osoasă exprimată prin zone întinse sau limitate de condensare sau transparenţă crescută. OSTEOCO DROZĂ OSTEODISPLAZIE OSTEODISTROFIE OSTEOFIT OSTEOFIBROZĂ OSTEOGE EZĂ OSTEOLIT OSTEOLIZĂ OSTEOLOGIE OSTEOM OSTEOMALACIE OSTEOMIELITĂ OSTEO OSTEO ECROZĂ OSTEOPATIE OSTEOPE IE 369 . fie dimpotrivă. unitate de structură a osului compact. produsă de moartea celulară a ţesutului osos prin ischemie. os fosil. sin. de condensare exprimate prin neregularităţi şi alte anomalii ale craniului şi coloanei vertebrale. osteocartilaginos. tumoră benignă osteocartilaginoasă. fie sub formă de rarefiere. tulburarea de dezvoltare osoasă. termen generic pentru afecţiuni osoase caracterizate prin modificarea formei. excrescenţă osoasă de ţesut spongios. rezorbţia ţesutului osos. nume generic pentru afecţiunile datorate unei anomalii de creştere sau de dezvoltare a oaselor şi cartilajelor. panosteită. de leziuni degenerative. parte a anatomiei care se ocupă cu studiul sistematic al scheletului şi oaselor componente. mai rar intramuscular. denumire generică pentru orice boală a sistemului osos. osteon –os. dezvoltată la suprafaţa unui os lung sau în vecinătatea cartilajului de conjugare. formată din lamele osoase concentrice în jurul unui canal Havers. datorată stafilococului auriu. din care se detaşează fragmente osteocartilaginoase ce devin corpi străini în cavitatea articulară. caracterizată printr-o îngroşare viloasă a sinovialei. boală articulară ce afectează mai ales cotul şi genunchiul. localizată de obicei la nivelul scheletului. procesul de formare şi dezvoltare a osului. logos –ştiinţă. tulburări locomotorii. (gr. mai des.

care se deschide la nivelul epidermei frunzelor şi tulpinilor verzi. Operaţie chirurgicală prin care se fixează fragmentele osoase ale unei fracturi. denumirea de ostiolă este dată şi spaţiului dintre cele două celule ale unei stomate.OSTEOPERIOSTITĂ OSTEOPLASTIC OSTEOPOROMALACIE OSTEOPOROZĂ termen sub care se defineşte inflamaţia simultană a periostului şi a ţesutului osos din zona corespunzătoare. întâlnită la cal. cu strâmtarea cavităţilor medulare. (lat. intervenţie chirurgicală constând din secţiunea unui os în scopul obţinerii axării. OSTEOSARCOM OSTEOSCLEROZĂ OSTEOSI TEZĂ OSTEOSPO GIOZĂ OSTEOTOMIE OSTIOLĂ OSTIUM OSUL AMAR OSUL CAPREI OSUL LAPTELUI OTECTOMIE OTIC OTITĂ OTOCIST OTOGE OTOLIT 370 . osteogenic. tumoră malignă a osului. proces de resorbţie osoasă datorat unor cauze complexe şi care au ca urmare demineralizarea osoasă şi porozitate prin lărgirea cavităţilor medulare (canale Havers). denumire improprie a plăcii cornoase dispusă pe partea ventrală a bazioccipitalului la craniul ciprinidelor. conţinută în endolimfa labirintului membranos şi a canalului cohlear. îngroşarea osului spongios. peritecii). kystis . 1. sin. (gr. este produsă de traumatisme. apofiză spinoasă a ultimei vertebre dorsale care apare mai proeminentă la vacile din tipul de lapte. serveşte împreună cu dinţii faringieni la mărunţirea hranei. ous. la spongieri. deschiderile (porii) în pereţii corpului.piatră). al urechii. cu sediul fix pe maleola inferioară şi internă a tibiei. (gr. pe unde intră în cavitatea gastrală apa cu alimentele şi oxigenul. termen generic pentru afecţiunile inflamatorii ale urechii. derotării. otos – ureche. ous + lithos . operaţie de amputare a urechilor. exagerarea porozităţilor osului printr-un proces de rarefacţie osoasă. care se referă la osteoplastie. o infecţie meningiană care survine ca o complicaţie a unei otite. la alge (conceptaclu). por sau deschidere mică în corpii de fructificare la ciuperci (picnidii. deschidere asemănătoare gurii. prin care sunt eliberaţi sporii sau polenul. formaţiune inertă. surmanaj etc. ostium – uşă). bogată în cristale calcare. alungirii. scurtării sau sprijinului său. tară dură. 2. care devine compact.vezică). proces de resorbţie şi înmuiere a scheletului osos ca urmare a demineralizării osoase. fixare şi reunire a fragmentelor osoase ale unei fracturi. veziculă auditivă sau cu rol în echilibru la nevertebrate. în antere. cu constituţie fină şi la cele cu stare de întreţinere şi sănătate necorespunzătoare.

termen care în mod curent se foloseşte pentru proteinele din albuş: ovalbumina. ouăle produse de păsări. ansamblul produsului de concepţie: embrion sau făt. (lat.OTOLOGIE ramură a otorinolaringologiei (ORL). separat de vitelusul formativ. intervenţie chirurgicală destinată să corijeze defectele congenitale sau dobândite ale pavilionului urechii. cu etiologie variată: endocrină. zigot celulă ce rezultă din fecundarea unui gamet femel cu cel masculin. scurgere de sânge din conductul auditiv extern. fiecare din cele două glande genitale femele. reptile. 2. OVARIOPEXIE OVARIOTESTIS 371 . OTOMICOZĂ OTOREE OTOPLASTIE OTORAGIE OTOREE OTOSCLEROZĂ OTOSCOPIE OU OUĂ OLIGOLECITE OUĂ MEZOLECITE OUĂ TELOLECITE OVALBUMI Ă OVAR OVARECTOMIE OVARIA OVARIOHISTERECTOMIE ablaţia chirurgicală a ovarelor şi a uterului. albumină cu mare valoare nutritivă. cu anexele lor. disciplină medicochirurgicală care studiază afecţiunile urechii în conexiune cu starea cavităţilor nazosinuzale şi bucofaringiene. sin. inflamaţie a tegumentului conductului auditiv extern şi a timpanului. produc ovule şi secretă o parte din hormonii sexuali feminini. prin conductul auditiv extern. OVARIOPATIE proces morbid. ovoconalbumina. ouăle produse de amfibieni. 1. datorită existenţei unei otite. peşti selacieni şi teleosteeni şi de moluşte cefalopode şi care se caracterizează prin vitelus nutritiv abundent. constituie cauza frecventă a infertilităţii. ouăle produse de celenterate. echinoderme. scurgerea de lichid purulent din ureche prin conductul auditiv extern. faţă de pavilionul trompelor. situate în bazin. care se referă la ovar. zigot – 2n). prezentă în albuşul de ou. sin. ovum. infecţioasă. unei mastoidite etc. scurgere de lichid seros. viermi anelizi şi multe grupe de animale şi care se caracterizează prin vitelus nutritiv mai puţin bogat şi neseparat de cel formativ.ovotestis –formă de hermafroditism caracterizat prin existenţa unei gonade compuse în care se găseşte atât ţesut ovarian cât şi ţesut testicular. localizat la nivelul ovarului. afecţiune auriculară caracterizată prin invazia casei timpanului cu ţesut cicatriceal care înglobează oscioarele (surditate progresivă). examenul vizual al conductului auditiv extern. în obstetrică. carenţe alimentare şi vitaminominerale. ovogloulina. cu ajutorul otoscopului. procordate şi mamifere şi care se caracterizează prin vitelus nutritiv foarte puţin. fixarea ovarului la peretele pelvin. traumatică. ovomucina şi ovomucoidina. mucos sau purulent. hormonii ovarieni sunt: estrogenii şi progesteronul. produsă de paraziţi vegetali. ablaţia unuia sau ambelor ovare. în spatele ligamentelor largi.

1. metalproteidă care conţine fier. iar la peşti. este localizată în albuşul de ou şi are rol în transportul fierului. formarea. la plante (gimnosperme şi angiosperme). glicoproteidă existentă în albuşul de ou. rezultând din transformaea unei ovogonii şi din care derivă ovulul. care funcţionează atât ca ovar cât şi ca testicul. organ caracteristic unor animale hermafrodite. ovum . sin. acarienilor etc. obişnuit în formă de tub. 2. denumit trompă uterină. ovum. după fecundarea oosferei. conţin peste 2% fosfor şi sunt. canal care serveşte la evacuarea ovulelor din ovar sau din celom spre exterior. preparat farmaceutic de formă ovoidă sau sferică. şi un nucleu haploid (n). aparat utilizat în avicultură pentru a determina mărimea şi forma camerei de aer a ouălor. prima celulă sexuală formată în cursul ovogenezei. mobilitatea gălbenuşului. ovulul reprezintă gametul femel care se dezvoltă în ovar şi are o masă citoplasmatică bogată. care poate să fie înfipt în diferite substraturi şi prin lumenul căruia ouăle pot fi eliminate şi depuse în locuri inaccesibile. inclusiv în corpul altor organisme. conţine diferiţi compuşi activi şi se administrează pe cale vaginală. 1. starea şalazelor. de regulă. mai lung sau mai scurt. vitelusul. amfibieni. caedere –a ucide) substanţă care are proprietatea de a distruge ouăle insectelor. celulă germinală femelă. (lat. impropriu pentru ovariectomie. fazele dezvoltării embrionare din ouăle supuse incubaţiei. la insectele de sex femel. se dezvoltă în sămânţă. (lat. rezecţia parţială a unui ovar pt. structură care. inflamaţie acută sau cronică a ovarului. ovum – ou. ovi –ou. păsări se deschide în cloacă. îndepărtarea unui chist sau unei tumori. ţesut sau zonă unde se formează ovulele. situată în grosimea parenchimului ovarian. pornind de la celulele epiteliului germinativ ovarian. care formează ouă ce rămân în oviducte. embriogeneza are loc pe seama organismului matern. de care embrionul rămâne separat prin membranele oului. asociate cu lecitinele. (lat. fosfoproteide existente în gălbenuşul de ou. dezvoltarea şi maturarea celulelor sexuale feminine în ovar. special conceput. OVIGER OVIPAR OVIPOZITOR OVOCIT OVOGE EZĂ OVOGLOBULI Ă OVOGO IE OVOMUCOID OVOSCOP OVOTESTIS OVOTRA SFERI Ă OVOVITELI E OVOVIVIPAR OVUL OVUL 372 . la mamifere. oviductul. organ extern. gennan – a produce). tip de proteină care intră în structura albuşului de ou. care depune ouă ce trebuie eclozionate pentru dezvoltarea embrionului. de origine tegumentară. tot timpul necesar pentru dezvoltarea embrionului.ou). ovogonia se transformă în ovocit. la animale. se deschide în uter.OVARIOTOM OVARIOTOMIE OVARITĂ OVICID OVIDUCT instrument chirurgical. 2. folosit în ovariectomie.

care este produs de oxidul de carbon. inodor şi insipid.OVULAŢIE fenomen complex neuroendocrin prin care se înţelege dehiscenţa foliculului matur şi expulzarea ovocitului împreună cu celule foliculare din teaca internă şi lichid folicular. eozinofil. creşterea valenţei unui cation sau scăderea valenţei unui anion. 2. metodă rapidă de determinare a saturaţiei sângelui cu oxigen. în sens mai larg. al scoarţei terestre şi al organismelor animale şi vegetale. 1. element chimic. administrat pe cale orală sau locală în infecţii acute streptococice. uşor solubil în apă. are un caracter ciclic. prin schimb de electroni. gaz incolor. o moleculă organică sau un radical. combinaţia unei substanţe chimice cu oxigenul. infecţii cutanate. fixarea oxigenului pe un corp organic. datorită hemoglobinei din eritrocite care fixează oxigenul. care conţine oxigen sau îl poate degaja. oxidarea unei substanţe şi reducerea celeilalte în reacţie. citocromoxidaza. sin. pneumococice. care a fost tratat cu oxigen sau cu o substanţă capabilă să îl furnizeze. antibiotic cu spectru larg de acţiune. nume de ansamblu pentru cetosteroizi şi hidroxisteroizi. OXALAT OXALEMIE OXALURIE OXICARBO AT OXID OXIDARE OXIDAT OXIDAZĂ OXIDOREDUCERE OXIDOREDUCTAZE OXIFIL OXIFORICĂ OXIGE OXIGE ARE OXIGE AT OXIHEMOGLOBI Ă OXIMETRIE OXISTEROID OXITETRACICLI Ă 373 . concentraţia normală este de 2 mg la litrul de plasmă. reacţie în care se efectuează simultan. bazată pe diferenţa absorţiei luminii roşii de către oxihemoglobină şi respectiv hemoglobina redusă şi realizat cu ajutorul oximetrului. care a suferit o oxidare. care este combinat cu oxidul de carbon. combinare cu oxigenul molecular etc. prezenţa în sânge de acid oxalic sau oxalaţi. ex. izolat din culturi de Streptomyces. 3. mai ales sub formă de săruri de calciu. enzimă care catalizează oxidarea prin transferul hidrogenului din substrat direct pe oxigenul molecular. colibaciloze. clasă de enzime care catalizează reacţiile de oxidare şi reducere prin: ransfer de electroni. prezenţa în urină de acid oxalic. folosind un sistem fotoelectric. foarte răspândit în natură. pierderea hidrogenului de către o substanţă sau de electronii unui atom. capacitatea sângelui de a transporta oxigenul către diferitele ţesuturi. Joacă un rol fiziologic esenţial în respiraţie şi în procesele metabolice ale tuturor organismelor animale şi vegetale. infecţii urinare. orice sare sau ester de acid oxalic. fiind constituient al atmosferei. orice compus al oxigenului cu un corp simplu. stafilococice. transfer de hidrogen. dehidrogenaze.

OZĂ OZE OZE Ă OZO OZO OTERAPIE 374 . gaz albastru. filiform şi care parazitează intestinul omului. pentoze. OXIURAZĂ . după gruparea chimică funcţională se clasifică în: aldoze (-CHO) şi cetoze (>C=O). sub formă de băi. parazit al intestinului mamiferelor. cu miros caracteristic. foarte oxidant şi toxic. injecţii. mai frecvent în fosele nazale. iar după numărul atomilor de carbon în: trioze.. care este un vierme alb. hexoze etc. folosirea terapeutică a unui amestec de oxigen şi ozon. sin. glucide simple conţinând în moleculă un număr relativ mic de atomi de carbon şi care nu pot fi hidrolizate în alte componente mai simple cu caracter glucidic. tetroze. caracterizată prin atrofia mucoasei. prezent în cantitate mică în atmosferă.. mai ales Enterobius vermicularis. boală parazitară din cele mai frecvente determinată de oxiuri.OXIUR vierme nematod. sufix pentru boli neinflamatorii sau o stare sau condiţie. duşuri. supuraţie crustoasă şi fetidă. monozaharide. mai ales la altitudine mare şi care poate fi produs prin descărcări electrice în oxigen sau prin acţiunea razelor ultraviolete asupra oxigenului. foarte mic. afecţiune inflamatorie cronică. clisme. uneori cu ideea de exces.

prefix grec cu sensul de îngroşare.500 de specii. din engl.P P P PAB.F. cuvânt englez care înseamnă o compresă plasată în faringe în cursul unei anestezii generale prin inhalare.. PAGET (SI DROMUL) PAGET (MALADIA) PAGURI P. mai rar a regiunii perineale. P2 – bunici. acid paraaminobenzoic. abr.. grup de crustacee.A. cu abdomen moale şi asimetric. abr. kefali . pachis – gros. emiţător de stimuli. aplicată pentru evitarea inundării traheei în timpul unei intervenţii în cavitatea orală. pot trăi în simbioză cu spongieri şi cu celenterate.pleoapă) îngroşarea pleoapelor. abr.cap) – îngroşarea oaselor craniului. care apare de obicei la femeile peste 40 de ani. (gr. mici escrescenţe viloase pe suprafaţa externă a arahnoidei encefalice. având aspectul unei mici plăci eczematoase. simbol pentru generaţia parentală (P1 – părinţi. zemuindă şi acoperită de cruste. în urma blefaritelor cronice. PARA PACCHIO I (CORPUSCULII) PACEMAKER PACHI.străbunici). care poate complica o pleurezie cronică. situate mai ales în zona sinusului longitudinal superior. îngroşarea exagerată a acropodiului. persoană care va fi supusă unui examen medical sau unui tratament sau unei operaţii. PAHIBLEFAROZĂ PAHICEFALIE PAHIDACTILIE 375 .pachis – gros. cu vârsta devin mai voluminoase şi se calcifică. produşi de degradare ai fibrinogenului. inflamarea cu îngroşarea durei mater. îngroşarea celor două foiţe pleurale. care cuprinde circa 1. acid paraaminohipuric.H. la unele animale având caracter congenital. (gr. stimulator cardiac. PACHIDERMIE PACHIME I GITĂ PACHIPLEURITĂ PACIE T PACKI G simbolul chimic al fosforului. P3 . se adăpostesc în cochiliile goale de gasteropode. pe care animalul le schimbă pe măsură ce creşte.A. blefarom .. îngroşare regională a pielii cu exagerarea pliurilor sale. apărând de obicei la braţul mai activ al bărbaţilor tineri şi musculoşi şi ducând la o insuficienţă venoasă acută a membrului respectiv. P. cauzată de o malformaţie sau de stază limfatică. obstrucţie organică sau funcţională a venei atriale. afecţiune precanceroasă a mamelonului.

care poate fi asociată cu buza de iepure. denumirea provine de la faptul că senzaţia este percepută la nivelul palatului şi vălului palatin. fisură congenitală a bolţii palatine.000. bolta palatină. înveliş floral la graminee. sunet articulat a cărui emisie se face cu participarea palatului. paleoliticul se situează în pleistocen şi începe ca şi această epocă geologică în urmă cu circa 1. paleea inferioară înserată pe axul spiculeţului şi similară unei bractei. în unele clasificări. vălul palatin.PAHIPLEURITĂ PALAT îngroşarea pleurei prin reacţie conjunctivo-vasculară. perioadă din preistoria omenirii care începe odată cu apariţia omului şi este situată în epoca de piatră (între eolitic şi neolitic). corecţie chirurgicală a unei fisuri congenitale sau a unei perforaţii accidentale a bolţii palatului. perete care separă fosele nazale de cavitatea bucală. petrolul şi numerose fosile.000 de ani şi durează circa 350. ramură a botanicii care se ocupă cu studiul plantelor fosile. reptilele. al palatinului (al cerului gurii). şi care începe în urmă cu circa 600. prelungită în spate cu o parte musculomembranoasă. din care au rezultat cărbunele. în paleozoic s-au dezvoltat peştii. iar paleea superioară este inserată pe axul florii (bracteolă). când omul primitiv a utilizat unelte din piatră.000. sin. care ajută la atenuarea durerii sau a intensităţii simptomelor unei boli. în alte clasificări este sinonimă cu eocenul.000. primii amfibieni.000 ani. paliativ.000-400. precede cu circa 5-10. ansamblu funcţional constituit din elementele cerebelului care asigură comanda tonusului de postură a muşchilor scheletului. cea de a două eră în istoria Pământului. obişnuită în pleuritele cronice.000. alcătuit din două frunzişoare situate în spiculeţ la baza fiecărei flori.000 ani eocenul. este constituit anterior dintr-o parte osoasă. paralizie a vălului palatin. PALATABILITATE PALATAL PALATI AL PALATOPLASTIE PALATOPLEGIE PALATORAFIE PALATOSCHIZIS PALEE PALEATIV PALEOBOTA ICĂ PALEOCE PALEOCEREBEL PALEOLITIC PALEO TOLOGIE PALEOZOIC 376 . ştiinţa care studiază formele de viaţă preistorice şi din toate epocile geologice pe baza fosilelor plantelor şi animalelor. plantele de apă şi de uscat şi au avut loc schimbări extreme în condiţiile climatice ce au determinat distrugerea a numeroase grupe de organisme. medicament stimulativ sau procedură ameliorativă. obţinute din masticarea şi degustarea produsului. sutura chirurgicală a unei fisuri a palatului. 1. contracarând efectele greutăţii. medicament care uşurează starea de boală fără a o vindeca. însuşire organoleptică apreciată pe baza sezaţiei de gust. 2. epocă din terţiar care. miros şi aromă. situată între precambrian şi mezozoic. este denumită lemma.000 de ani.000.

2. ca urmare a înţepăturii femelei ţânţarului anofel. PALPAŢIE PALPEBRAL PALPI PALPITAŢII PALUDISM PA Ă PA ACEU PA ARIŢIU PA ARTERITĂ PA CARDITĂ PA CITOPE IE PA COAST (I CIDE ŢA) PA CREAS 377 . la unele insecte există două perechi de papili pluriarticulaţi cu rol olfactiv şi în nutriţie. grup de păsări acvatice cu picioarele relativ scurte. senzaţia mai mult sau mai puţin neplăcută pentru subiect.PALIATIV PALI URIDAE PALMAR PALMIPEDE 1. 4. compusă. (la anelide – viermi policheţi) apendici senzoriali ai capului. la care cele trei degete. metodă de examinare a animalului. palma mâini) care aparţine palmei mâinii (feţei volare a autopodiului): aponevroză palmară etc. 2. inflamaţia globală a inimii. este prinsă câte o lamă (vexillum). poziţie etc. derivat filogenetic din solzii reptilelor. fiecare alcătuită. o pană este formată dintr-un ax (scapus). ambulatoare sau prehensile. familie de crustacei decapozi care cuprinde langustele şi homarii. dezvoltarea parazitului se face mai întâi în organele interne şi apoi în eritrocite pe care le distruge. sunt unite printr-o membrană interdigitală ce le ajută la înot. incidenţa Towne. având suprafaţa acoperită cu cili. maladie infecţioasă provocată de parazitarea sângelui de către paraziţii din genul Plasmodium. (la chelicerate) a doua pereche de apendice (pedipalpi sau palpi maxilari). prin acţiune manuală digitală sau cu ajutorul pumnului închis. sin. glandă secundar retroperitoneală. de-a lungul căruia. 3. de o parte şi de alta. pe care sunt inserate tangenţial firişoare scurte şi mai subţiri. (la crustacee) parte a apendicelui biramat. formă. cu rol în protecţia corpului şi la zbor. temperatură. a unei regiuni sau organ în scopul stabilirii variaţiilor de mărime. redus la un mic papil mandibular. care evoluează la nivelul degetelor de la mână sau de la picior. consistenţă. îndepărtate înainte. care ajută la atenuarea durerii sau a intensităţii simptomelor unei boli. mixtă. mişcare. la rândul ei. (la lamelibrahiate) palpi labilali. situaţi câte doi de fiecare parte a orificiului bucal. sensibilitate. palma – palmă. care servesc în general ca apendice senzoriale. numite barbule. nume dat unor remedii presupus eficace în orice boală. a pipăi). tensiune. cu rol în mişcare sau nutriţie. infecţie microbiană sau micotică. 1. scăderea cifrei globale a elementelor sanguine din sângele periferic realizând o asociere de anemie. sunt mari (numiţi şi velum). denumite barbe. produs al pielii la păsări. palpare – a atinge. din filamente aşezate oblic pe ax. (lat. leucopenie şi trombocitopenie. cauzată de perceperea neobişnuită a bătăilor cardiace. 5. inflamaţia tuturor straturilor unei artere. care ajută la conducerea hranei. situată transversal peste peretele posterior al abdomenului. (lat. care se referă la pleoapă. medicament care uşurează starea de boală fără a o vindeca.

PA MIXIE PA OFTALMIA METASTATICĂ PA OPTIC PA SAME T PA SAJ PA SI UZITĂ 378 . cât şi pe cea cenuşie a encefalului. preocupare) operaţiuni destinate întreţinerii igienei corporale a animalelor. se spune despre un colorant care pune în evidenţă orice structură microscopică a unui preparat histologic prin coloraţii diferenţiale. orezul). amestec de enzime extrase din pancreas. epidemie care se extinde aproape la toţi locuitorii unei aşezări şi care poate interesa o zonă geografică importantă. prin absenţa oricărei selecţii. reducerea activităţii globale (eritropoieză. ovăzul. inflamaţie acută sau cronică a pancreasului. plecându-se de la ipoteza că partenerii se întâlnesc din întâmplare. iar viabilitatea descendenţilor este de asemeni aceiaşi pentru toţi. inflamaţia simultană a mai multor sinusuri ale feţei. pensum – îndatorire. (artera) artera colaterală a arterei hepatice şi terminată printr-o ramură duodenală pancreatică. sistem de împerechere întâmplătoare. liberă şi nediscriminatorie. reacţie de floculare pentru globulinele din lichidul cefalorahidian. că probabilitatea de a se uni este aceiaşi pentru toţi indivizii şi că fecunditatea este aceeaşi pentru toate cuplurile. de comprese sterile impregnate sau nu cu substanţe medicamentoase care sunt menţinute printr-un bandaj sau cu ajutorul unui material adeziv. complicaţie oculară în boli infecţioase. iar pe axele secundare se formează spiculeţe uniflore (ex. manifestată prin iridociclocoroidită supurativă. cât şi pe cea cenuşie a encefalului. trombopoeză) a măduvei osoase hematoformatoare. leucopoeză. grup de encefalite în care procesul inflamator afectează atât substanţa albă. la care axul principal se ramifică. ablaţia parţială sau totală a pancreasului. reacţia pozitivă indică un proces inflamator meningian. radiografia pancreasului după injectarea unei substanţe opace în canalul Wirsung prin cateterism şi duodenostomie. care este în raport cu ablaţia pancreasului sau cu suprimarea secreţiilor sale. (lat. aplicarea pe o plagă sau pe o leziune. între indivizii unei populaţii (alogame). tip de inflorescenţă racemoasă. extract brut din mucoasa intestinală care stimulează secreţia sucului pancreatic. grup de encefalite în care procesul inflamator afectează atât substanţa albă.PA CREATALGIE PA CREATECTOMIE PA CREATICODUODE ALĂ PA CREATI Ă PA CREATITĂ PA CREATOGRAFIE PA CREATOPRIV PA CREOZIMI Ă PA DEMIE PA DY (REACŢIA) PA E CEFALITE PA ICUL PA ICULITĂ PA HIPOPITUITARISM PA MIELOFTIZIE PA MIELOZA ACUTĂ durere localizată la pancreas. inflamaţia ţesutului adipos subcutanat. acuplare liberă şi la întâmplare.

este utilizată ca vermifug. mulţi surprinşi în mitoză. răspândită pe tot globul şi la toate speciile. proeminenţă a orificiului inferior al uretrei feminine. uşor escavat. cu diametrul de 1. de formă mai mult sau mai puţin conică. amintind un mamelon. în vederea creşterii fibrelor. panusul corneei: infiltraţia de natură inflamatorie a corneei cu vase neoformate. formaţiune anatomică situată la baza bulbului pilos a fibrelor de lână şi de păr cu rol nutritiv. hiperplazia şi inflamaţia pliului duodenal la nivelul căruia se varsă canalul coledoc. în sens precis. 2. de obicei de talie mică. caracterizată prin hipertrofia papilelor dermice. rectală sau parenterală. care se dezvoltă pe piele sau pe o mucoasă. bine delimitate. mică proeminenţă bine delimitată. în anatomie. fac parte din grupa peptidazelor şi acţionează asupra proteinelor. de obicei la nivelul unei mucoase. boală cu extensiune exagerată. 2. 1. carunculi duodenali. cu aspect de papilă. afectând în acelaşi timp toate speciile dintr-o regiune dată. desfăcându-le în peptone şi aminoacizi. evidente pe mucoasa feţei interne a comisurilor buzelor. termen general utilizat pentru definirea unei boli. 2. este locul de penetrare al nervului optic şi al vaselor sanguine centrale care trec prin învelişurile globului ocular. poate fi pediculată sau simplă proeminenţă cu aspect mai dur. mici proeminenţe în interiorul micilor calicii renale şi care corespund vârfului piramidelor malpighiene. alcaloid extras dintr-o specie de mac de grădină (Papaver rhoeas). pe cale orală. enzimă proteolitică extrasă din planta tropicală Carica papaya. leziunea fiind caracteristică în trahom. este un mijloc de depistare precoce a cancerului de col uterin care se caracterizează prin apariţia de celule atipice. stare caracterizată prin tendinţa de a forma papiloame multiple. în proliferarea celulelor epiteliale ale bulbului pilos. vizibil la examenul de fund de ochi. inflamaţia porţiunii intraoculare a nervului optic. cu nuclei mari. excizia ampulei Vater împreună cu marea carunculă duodenală. disc rotund alburiu. tumoră benignă. PA ZOOTIE PAPAI Ă PAPA ICOLAU (TEST) PAPAVERI Ă PAPILA OPTICĂ PAPILA URETRALĂ PAPILĂ PAPILĂ DERMICĂ PAPILE DUODE ALE PAPILE FU GIFORME PAPILE LI GUALE PAPILE RE ALE PAPILECTOMIE PAPILIFORM PAPILITĂ PAPILOM PAPILOMATOZĂ 379 .PA US 1.5mm. folosit ca spasmolitic al musculaturi netede. eminenţe conice. v. situată la 20 mm în spatele clitorisului şi imediat înaintea tuberculului vaginal. 1. intens coloraţi. examenul microscopic al celulelor de descuamare prelevate de pe colul uterin şi fixate în frotiu pe lamă. ţesut inflamator neoformat care provine din sinoviala unei articulaţii care formează o bandeletă aplicată peste cartilajul articular. care se găsesc pe mucoasa părţii dorsale a limbii şi care conţin muguri gustativi. mici proeminenţe de forme diferite.

sin. întrebuinţat ca insecticid. la Compositae) care serveşte la răspândirea fructelor. filament epidermal steril. atunci când prepuţul este insuficient de larg pentru a descoperi o parte sau în totalitate glandul. stare a formaţiunilor excitabile în care răspunsul este paradoxal.A. o fază de răspuns în excitaţia neuro-musculară insistentă. 3. percepţie eronată a sunetului care poate interesa înălţimea. leziune elementară dermatologică. biosis – tip de viaţă) situaţia în care doi gemeni sunt legaţi între ei prin naştere.PAPILOTOMIE PAPIRACEU PAPPE HEIM PAPULĂ PAPULOERITEMATOS PAPULOPUSTULĂ PAPULOSCUAMOS PAPUS P. strangularea glandului care poate complica o fimoză incompletă. papulă având în centru o pustulă. este o substanţă albă translucidă. (gr. caliciu persistent (ex. para – lângă. puncţia cu un ac sau incizie cu un bisturiu a unui organ cavitar sau a unei cavităţi pentru evacuarea lichidului acumulat. (gr.centru). constând dintr-o mică ridicătură la suprafaţa pielii. amestec de hidrocarburi constituind un reziduu din purificarea petrolului sau a diferite roci. legarea chirurgicală experimentală a doi indivizi. boala Fauchard. la muşchi. consistentă. la care contribuie o serie de factori predispozanţi generali de origine endogenă şi factori iritativi locali de origine exogenă. care se aseamănă cu hârtia. proces patologic complex al parodonţiului marginal. inflamaţia paracondrului. alături + kentron . alături. care creşte alături de organele sporogene. 2. care se topeşte la căldură. PARABIOZĂ incizia papilei Vater pentru extracţia unui calcul. para – lângă. abr. presiune arterială retiniană. unele alge şi ciuperci. PARACE TEZĂ PARACE TRIC PARACO DRITĂ PARACO DRU PARACUZIE PARADE TAR PARADICLORBE ZE PARADO TOZĂ PARADO ŢIU PARAFA GO PARAFIMOZĂ PARAFI Ă PARAFIZĂ 380 . coloraţie May Grunwald Giemsa. sin.R. care este caracterizat prin prezenţa de papule şi eritem. mai ales datorită caracterului de subţirime. despre o schimbare structurală intercromozomală care are loc într-un singur braţ al cromozomului şi nu afectează centromerul. care este caracterizat prin papule şi scuame. paradontium) ţesuturile în care sunt fixaţi dinţii. 1. circumscrisă. care este situat în vecinătatea imediată a unui dinte. localizarea sau intensitatea. derivat clorurat al benzenului. (ger. nămol de origine vulcanică utilizat în amestec cu parafină în aplicaţii locale contra durerilor reumatice. ţesut conjunctiv din jurul unui cartilaj. cu formă şi aspect diferit.

meningoencefalită luetică caracterizată prin diferite tulburări nervoase şi psihice. la unele artropode primitive. PARALDEHIDĂ PARALIZIE PARALIZIE GE ERALĂ PARALOCA PARAMECIUM PARAMEDIA PARAMETRITĂ PARAMETRU PARAMORF PARAMYXOVIRUSURI PARA EOPLAZIC PARA OIA PARA OID PARAPLEGIE PARAPODII PARAPROTEI Ă 381 . prin neîncredere etc. denumire utilizată. produsă sub acţiunea altui microb. în cazurile în care. pliuri laterale ale piciorului care servesc la înot. viroză paragripală. orice variantă taxonomică intraspecifică. diminuarea sau dispariţia funcţiei motorii musculare. a grandorii. boală psihică manifestată prin idei delirante fixe. fiind atacat şi puietul căpăcit şi necăpăcit. rămâne compatibil cu o adaptare apreciabilă socială şi profesională. care în evoluţie afectează inteligenţa. paralizia ambelor membre inferioare. care este în raport cu o infecţie fără a fi legat direct de cauzele acesteia. fără aderenţă între celule şi apariţia de scuame. termen utilizat adesea pentru a desemna globulinele anormale ale serului sanguin: crioglobuline. inflamaţie acută sau cronică a ligamentului larg al uterului. în special. cu funcţii de glande endocrine. produs de polimerizare a acetaldehidei. de apă dulce stagnată care se înmulţesc asexuat şi prin conjugare. rezistenţă faţă de un anumit microb. incoerent. la viermii policheţi. boală cauzată de Streptococcus para-alvi. partea inferioară a ligamentului larg al uterului. egocentrism. două perechi de picioare. adesea asociată cu paralizie sfincteriană. paranoia) sin. prin mania persecuţiei. nu se poate face o descriere precisă şi completă. pe segmentele corpului. macroglobulinele anormale. ansamblu de manifestări diferite care evoluează simultan cu un cancer. în general este cauzată de o leziune a măduvei spinării. grupuri de virusuri aparţinând Myxovirus care se disting de virusurile gripale prin talia mai mare şi aptitudinea de a produce incluziuni citoplasmatice în celulele infectate. care uneşte marginea sa laterală cu peretele pelvin lateral. cu tot caracterul adesea extravagant. care este situat sau care are loc în vecinătatea liniei mediane. aglomerare de celule nervoase de origine embrionară. din lipsa datelor. locomotoare. cu acţiune hipnotică. la unele gasteropode. se spune despre un delir cronic nestructurat. pereche de apendice laterale. animale microscopice. simptomele sunt asemănătoare celor două forme de loca. având ca rezultat un strat cornos nucleat. factor reumatoid. gen de protozoare ciliate (infuzori). proces de keratinizare incompletă a celulelor epiteliale cutanate.PARAFRE IE PARAGA GLIO PARAIMU ITATE PARAI FECŢIOS PARAI FLUE ŢĂ PARAKERATOZĂ delir cronic care. dar fără un raport direct cu acesta sau cu metastazele sale. terminate cu cârlige chitinoase şi situate de o parte şi de alta a gurii. (fr.

bacterioză a taurinelor produsă de Mycobacterium paratuberculosis. hormon secretat de glandele paratiroide şi care joacă un rol esenţial în echilibrul fosfocalcic. observată obişnuit doar în condiţii experimentale. sindrom similar celor produse de avitaminoze. cu modificări ireversibile. cu diaree. boală cu simptome asemănătoare cu cele ale febrei tifoide. provocând contracţia musculaturii netede digestive. făcută greşit în ţesutul care înconjoară vena. grup de substanţe care reproduc efectele excitării parasimpaticului. stimularea sau întârzierea unor mişcări. 2. bronşice şi vezicale.PARAPSORIAZIS nume dat unor dermatoze cronice caracterizate în general prin plăci roşietice scuamoase care amintesc de pielea din psoriazis dar fără caracteristicile esenţiale ale acestuia. ale simpaticului. în permanenţă sau temporar. boală având manifestări similare cu cele ale tuberculozei. sistemul nervos vegetativ care se află alături de sistemul simpatic. hormon paratireotrop. cu substanţe produse de o altă fiinţă pe care nu o distruge. ablaţia chirurgicală a unei glande paratiroide sau a celor patru glande paratiroide în totalitate. inflamaţia glandelor paratiroide. sin. produsă de un bacil înrudit cu cel tific. organism vegetal sau animal care în timpul unei părţi a existenţei sale sau în totalitatea timpului se hrăneşte. paratifos. forma cea mai gravă de manifestare a carenţelor vitaminice. 1. 2. cel ectopic fiind mai lent. PARASIMPATIC (SISTEM) PARASIMPATICOLITICE PARASIMPATOMIMETIC PARASISTOLIE PARATHORMO PARATIFOIDĂ (FEBRA) PARATIREOPRIV PARATIREOSTIMULI Ă PARATIREOZĂ PARATIROIDĂ PARATIROIDECTOMIE PARATIROIDITĂ PARATO IE PARATUBERCULOZĂ PARAVE OASĂ PARAVITAMI OZĂ PARAZIT PARAZITICID 382 . fiecare din cele patru glande endocrine (două superioare şi două inferioare) situate pe faţa posterioară a lobilor laterali ai glandei tiroide. slăbire treptată până la cahexie şi enterită hiperplazică difuză. injecţie cu destinaţie intravenoasă. hormon hipofizar neizolat. însă cu altă etiologie. 1. cu excepţia unor cazuri rare în care paraziţii s-au dezvoltat excesiv. caracterizată prin evoluţie cronică. grup de substanţe care împiedică efectele excitării nervilor parasimpatici şi ale substanţelor parasimpatomimetice prin acţiune blocantă la nivelul sinapselor neuroefectorii. mijloc fizic sau chimic care omoară paraziţii. sub influenţa unor stimuli externi. sin. la plante. proces patologic cauzat de absenţa glandelor paratiroide. centrii săi fiind situaţi la cele două extremităţi. tip de pararitmie. caracterizat prin coexistenţa a două ritmuri cu frecvenţe apropiate. dedus după acţiunea pe care o au extractele antehipofizare asupra paratiroidelor. de sus şi de jos. însă cu altă etiologie. afecţiune neinflamatorie a glandelor paratiroide.

starea unui organism infestat cu paraziţi. 1. condiţie a unui organism care trăieşte ca parazit al unui alt organism. care interesează în special osul alveolar şi desmodontul. 2. paralizie parţială. moale şi spongios. manifestată prin diminuarea forţei musculare. senzaţie subiectivă spontană. cu concavitate inferioară şi o undă T negativă. ţesut de susţinere a dintelui constituit din ciment. compus din celule vii. 1. ţesut moale cu aspect spongios. cu evoluţie progresivă. mod de administrare a medicamentelor. 3. anomalie a traseului electrocardiografic. (fr. desmodont. tulburare funcţională a sistemului nervos. 2. os pereche care formeazã partea de mijloc a cutiei craniene boală degenerativă a sistemului nervos central apărând la vârste înaintate. afecţiune caracterizată prin atrofia progresivă a parodontului. simetrică şi ascuţită. PARAZITOLOGIE PARAZITOZĂ PARDEE (U DA) PARE CHIM PARE TERAL PARESTEZIE PAREZĂ PARIETAL PARKI SO (BOALA) PARMA (I CIDE ŢA) PARODO T PARODO TITĂ PARODO TOLIZĂ PARODO TOZĂ PARO ICHIE PARORHIDIE PAROTIDĂ 383 . fără a-i omorî. tumefacţie inflamatorie în jurul unghiei. 1. denumire dată bolilor de origine parazitară. pariétal) formând un perete osos sau situat pe un perete. datorită mirosului ce-l emană. incompletă. aparţinând la sau în relaţie cu osul parietal al cutiei craniene. elaborând totodată măsuri de prevenire a infestării şi de combatere a paraziţilor. de arsură sau de rece. 2. ţesut vegetal. ca