Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule inginer,

Subsemnatul , ..........................................................., salariat la SC GLAR CONSTRUCT


SRL , avand functia..................................va rog a-mi aproba invoirea de la locul de munca
.............................................................................incepand cu ora ........... Va multumesc !

Data

Semnatura

Domnului inginer sef santier ....................................................................................

Sef Santier
Ing.Popa Cristian