P. 1
Romanizarea

Romanizarea

|Views: 891|Likes:
Published by Diana Stanciu

More info:

Published by: Diana Stanciu on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

DIANA STANCIU

Romanizarea
Prof. coordonator Pavel Corina
Clasa a XII-a C

Surse bibliografice: Constantin C.Petolescu, Scurtă istorie a Daciei romane ; Mihai Bărbulescu, Keith Hitchins, Denis Deletant, Istoria României .

Stanciu Diana, XII C

Romanizarea

Romanizarea
-Cuprins-

1. Introducere. Izvoare istorice............................................................. pagina 3 2. Premisele romanizării........................................................................ pagina 5  Relaţii daco-romane (sec I î.Hr.).............................................. pagina 5 3. Factorii romanizării............................................................................ pagina 5  Armata..................................................................................... pagina 5  Veteranii.................................................................................. pagina 7  Coloniştii.................................................................................. pagina 7  Religia...................................................................................... pagina 7  Urbanizarea............................................................................. pagina 9  Învăţământul.......................................................................... pagina 10  Economia................................................................................pagina 11 4. Caracterul latin al limbii române......................................................pagina 12 5. Retragerea aureliană .......................................................................pagina 14  Romanizarea dacilor liberi..................................................... pagina 17  Răspândirea creştinismului..................................................... pagina18 6. Concluzii............................................................................................ pagina20

2

veteranii. Izvoare istorice Romanizarea a fost un proces istoric lingvistic şi cultural deosebit de complex. XII C Romanizarea 1. Izvoare istorice Monezi de aur Cei care merg cu mașina dinspre Simeria spre Orăștie n-au cum să rateze „Semnul dacic”: e ridicat pe vârful unui deal. Introducere.Stanciu Diana. desfăşurat în etape si în condiţii specifice. coloniştii) şi a unor factori cu acţiune mai puţin vizibilă. monumentul având el însuși 6 metri înălțime. 3 . armata. prin acţiunea unor factori cu acţiune vizibilă şi urmări dovedite (administraţia.

Stanciu Diana. XII C Romanizarea Crivat pe Dealul Regilor Palatul Împăratului Traian Ruini Sarmisegetusa 4 .

Descoperirile reflectă existenţa unui sistem de apărare vast şi complex. Inscripţiile şi celelalte izvoare amintesc 9 legiuni (fiecare legiune număra circa 6 000 de 5 . care justifică. pentru intervalul cronologic post Burebista. finalizată cu cucerirea Daciei de către romani este perioada celei mai înalte manifestări. pe plan spiritual ea este marcată de însuşirea scrisului şi de existenţa a numeroase cunoştinţe ştiinţifice. pe un întreit tărâm. Cultura şi civilizaţia dacică au fost profund originale. ei le-au adoptat. a capacităţii creatoare a poporului geto-dac. continuarea existenţei statului dac transilvănean. XII C Romanizarea 2. Dar dacii nu s-au mulţumit doar cu preluarea unor elemente de cultură materială şi spirituală de la alte popoare.Hr.Hr. I î. unitar pe întreg cuprinsul Daciei. Unitatea politică realizată pe tot spaţiul dacic în anumite momente este dovedită de sistemul de cetăţi şi fortificaţii.Premisele romanizării Perioada sec. în alte zone. – 106 d. Această unitate nu a însemnat însă uniformizare sau identitate absolută. pe scară mai redusă.Stanciu Diana. care avea să unească din nou. Se cuvine subliniată unitatea profundă a civilizaţiei dacice. pe plan politic. Această originalitate nu exclude ci dimpotrivă. topindu-le în creaţiile lor tradiţionale şi formând o civilizaţie profund originală. Factorii romanizării a) Armata Pentru cucerirea Daciei.. Unitatea profundă de cultură materială a civilizaţiei dacice este dovedită şi de construcţiile civile sau sacre. Complexul din Munţii Orăştiei este un fenomen singular. este vremea organizării celei mai înalte la care a ajuns societatea dacică. statul lui Burebista şi Decebal. fusese nevoie de multă armată. pe vremea lui Decebal. precum şi de inventarele aşezărilor dacice. Pe plan economico-material este perioada formării unei civilizaţii de tip oppidan. 3. dar cercetările au dovedit că elementele care-l compun se regăsesc. implică acceptarea unor influenţe din afară. le-au transformat şi le-au îmbogăţit. majoritatea triburilor geto-dacice din celelalte regiuni ale ţării.

din părţile Coloniei. unde azi e Ungaria. la Potaissa (astazi Turda).Stanciu Diana. În total au luat parte la cele două războaie cel putin 100 de mii de soldaţi. cu reşedinţa la Apulum. antiohieni din regiunile Antiohiei. batavi de la gurile acestui fluviu. mai erau însă şi o serie întreagă de detaşamente sau corpuri de trupă separate. care au însoţit desigut pe împărat. Astfel. în castrul de acolo. bessi din Balcani sau poate chiar din cei stabiliţi in Dobrogea şi traci. asturi si lusitanieni din Spania. la Breţc. rămânând dintre legiuni numai a XIII-a Germania. la Căşei. de pildă. gali din Galia. Printre generali se afla. commageni din Siria. Aceste cohort şi ale suprindeau soldaţi din diferite părţi ale Imperiului roman. prin castre şi prin aşa-zisele castele. iturei din vecinătatea Palestinei. aparţinând unor neamuri vecine cu dacii: astfel panoni de la Dunărea de mijloc. cea mai mare parte a acestor trupe a fost retrasă. Pe lângă acestea. Când mai târziu barbarii au început să devină ameninţători şi să facă incursiuni repetate în interiorul provinciei. bosporani din nordul Mării Negre. a mai fost adusă încă o legiune. acolo unde se aflau comandamentul. în al doilea război. ubi de la Rin. Găsim Britani. uneori foarte îndepărtate. ne arată că se găseau în acel moment. anume a V-a Macedonica. tot aşa şi pe vremea romanilor. aşezată. Evident. după anul 167. de dincolo de Canalul Mânecii. soldaţii unei legiuni nu stăteau cu toţii la reşedinţa ei. 10 ale (sau detaşamente de cavalerie). pe valea Someşului. de trupele neregulate şi de marinarii celor doua flote de pe Dunăre. 35 de cohorte (detaşamente de infanterie). O diplomă militară din 2 iulie 110. şi viitorul Împărat Hadrianş el comanda Legiunea Prima Minerva. templul şi tribunalul ei. îşi avea reşedinţa <<Cohors I Bracaraugustanorum>>. până şi numizi şi mauri din nordul Africii.Erau şi soldaţi din ţinuturi mai apropiate. în diferite puncte ale Daciei Traiane. aşadar o trupă de infanterie. ci şi în interiorul ţării. După cum astăzi trupele unui corp de armată sau ale unei divizii nu stau toate în aceeaşi garnizoană. ci sunt repartizate în diferitele centre şi nu numai la frontiere. ci 6 . tot din Balcani. după ce Dacia a fost transformată în provincie romană. XII C Romanizarea oameni). în afară de cohortele pretoriene. era o << Cohora I Britnnica milliaria civium romanorum>>. Apărarea provinciei era asigurată prin trei feluri de lucrări militare: prin valuri. 4 ale şi 18 cohorte.

Eutropius (sec IV d. În Dacia. agriculturii şi urbanizării. Liber şi Libera. au întemeiat familii şi gospodării. Anumite culte s-au generalizat şi formează un "grup principal" (există aproximativ 20 de divinităţi romane considerate principale. Grupul formează o unitate din punctul de vedere al importanţei în ansamblul religiei provinciale. Silvanus. Hercules. erau disciplinaţi şi ordonaţi. ştiau carte şi. Divinităţile care formează "grupul principal" în Dacia sunt: Jupiter. Hr. selectate încă din antichitate). din pământ şi se întăreau cu palisade. XII C Romanizarea erau împărţiţi în diferite tabere sau castre şi castele. c) Coloniştii Colonizarea a fost o acţiune dirijatş de statul roman. b) Veteranii Veteranii de bucurau de un mare prestigiu. Aesculapus şi Hygia. Ele se răspândesc însă inegal ca intensitate în provincie. apartenenţa la acest "grup principal" de culte nu este condiţionată de originea geografică a unui cult sau altul. fiind promotorii unor relaţii active cu autohtonii prin intermediul limbii latine populare. castrele erau lucrate temeinic. în timp de campanie. au ocupat diferite slujbe administrative. ceea ce era cel mai important. fiind împroprietăriţi în provincia pe care aau apărat-o ca militari. Venus. Mithras.Stanciu Diana. în alcătuirea grupului principal a unor culte cu origini diferite este urmarea "universalizării" credinţelor. Acestea se faceau uneori. având ziduri puternice de piatră cioplită şi cu turnuti. fiecare divinitate fiind atestată de un număr de monumente. de obicei însă. Participarea împreună.) spune că romanii au adus colonişti în Dacia „ din toată lumea romană pentru popularea oreşelor şi cultivarea ogoarelor”. mai ales câmd era grabă. vorbeau limba latină. tot de piatră. la porţi. d) Religia Expresia "Mozaic de culte" reflectă extrema varietate a cultelor din provincie. Diana. O sinteză a religiei romane în Dacia distinge următoarele departajări: 7 . Aceştia au avut un rol deosebit în dezvoltarea meşteşugurilor. mineritului.

Depărtarea de divinităţile civice. protectori ai împăratului şi statului. XII C Romanizarea Cultele loialismului politic faţă de statul roman şi împărat. mai rar. Practicile religioase trebuiau îndeplinite cu grijă. Cultele populaţiei autohtone — cu pondere redusă. fiind acte civice. pentru divinităţile abstracte la modă. a gândirii religioase care. Poziţia socială ocupată sau cea spre care se aspiră constituie adevărata motivaţie a dedicaţiilor către asemenea divinităţi sau pentru Domus Divina. Inscripţiile votive ale unor militari. Apartenenţa la corpul sacerdotal sau împlinirea unor funcţii în colegiile religioase determină dedicaţiile spre divinităţile slujite. Aici se încadrează dedicaţiile către zeii oficiali ai pantheonului roman. iar la Roma în vremea războaielor punice. Uneori credinciosul menţionează că a primit din partea divinităţii indicaţia de a depune ofrandă. dacă nu există dragoste faţă de zei. Uneori sărbătorile religioase constituie motivul sau. sentimentul religios al majorităţii locuitorilor lumii romane a suferit profunde transformări: slăbirea pietăţii. Se fac făgăduieli divinităţii în schimbul obţinerii unor funcţii sau onoruri. Importante rămân manifestările exterioare. Culte din "religia romană universală" — care se constituie în grupul caracteristic de culte ale provinciei. impuse de obiceiuri precise. cel puţin. sunt cele mai obişnuite relaţii între om şi divinitate. pentru zeii cu epitetul Augustus. prilejul dedicării unor monumente votive. cu atât mai important rămâne respectul şi datoria de a le câştiga pacea. se goleşte de conţinut. operaţia magică care urmăreşte să impună divinităţii voinţa credinciosului. Augusta. astfel că în primele secole ale imperiului scăderea religiozităţii (a sentimentelor sincere faţă de divinitate) este generală.Stanciu Diana. În epoca romană. curente religioase diverse. în sfârşit. dedicaţii pentru victoria împăratului. înalţi funcţionari sau chiar personaje modeste care aspiră la diferite funcţii se înscriu în sfera loialismului politic înveşmântat în haină religioasă. restrângerea ariei sacrului. rugăciunea care vizează înduioşarea divinităţii sau. făcând paşi repezi în ultimul secol al republicii. Contactul cu divinitatea. pentru divinităţile venerate în mod deosebit de împăratul în viaţă. De aici concepţia romană privind virtuţile religioase: a fi religios înseamnă a îndeplini cu scrupulozitate toate ceremoniile de cult. treptat. incredulitatea sunt fenomene care-şi făcuseră apariţia în elenism. Cultele "personale" ale unor grupuri etnice — se răspândesc în provincie. zeii înşişi reclamă împlinirea riturilor tradiţionale. Culte care reprezintă "moda". 8 .

aşezate în mijlocul populaţiei străine. în colonii. iar în municipii patru.Stanciu Diana. provocau o adevarată emulaţie şi dădeau în acelaşi timp şi un impuls acţiunii de asimilare. după cum satele puteau fi făcute municipii. 9 . De aceea li se spunea chiar „duumvri”. Primele două erau aşezări urbane: ultimele aşezări rurale. În afară de decurioni şi de duumviri sau quattuorviri. romanii. alcatuit-se pare. aşadar. Dar chiar între municipii erau anumite deosebiri: unele aveau mai multe drepturi. respectiv „quattuorviri jure dicundo”. Cu vremea. la rândul lor.sau. între altele. municipiile puteau fi ridicare la rangul de colonii. se bucurau deci de „jus sufragii” şi de „jus honotum”. Coloniile şi municipiile erau conduse de câte un consiliu municipal. Coloniile constituiau centre puternice de romanizare. Locuitorii lor reprezintă sub raportul juridic un stadiu intermediar între peregrini şi colonişti. Dintre aceştia.să aleagă la Roma pe înaltii demnitari şi să fie. ei puteau. au existat. ei puteau şi judeca. Prin această diferenţiere. XII C Romanizarea e) Urbanizarea În Dacia. şi de questori.ele exercitau asupra acesteia o deosebită influenţă. altele mai puţine. la urmă. administraţia oraşelor mai cuprindea şi pe „edili”. care aveau aproximativ atribuţiile primarilor şi ajutorilor de primari de astăzi. În plus. trei feluri de aşezări: colonii. numit „ordo decurionum”. care corespundeau casierilor comunali de astăzi. veneau întâi coloniile. Coloniile erau alcătuite din cetăţeni romani având toate drepturile. municipii şi sate(vici şi pagi). care se îngrijeau de problemele de estetică. din punct de vedere administrativ. sarele. apoi municipiile şi. peregrine. care au avut întotdeauna un remarcabil simţ politic. În ordinea importanţei şi a drepturilor. Municipiile erau oraşe cu mai puţine drepturi decât coloniile. cum se spunea atunci.din 20 de consilieri sau decurioni. se alegeau. doi. ca în întreg Imperiul roman. aleşi. de construcţii.

jocuri. Ele sunt pe vase (în jur de 80 de texte. cele mai puţine în Dacia Apulensis). Când numele era scris în pasta crudă. cărămizi). Ovidiu. conţinutul inscripţiilor şi tipul general de scriere a permis constatarea că aceste inscripţii se înscriu perfect în scrierea latină cursivă din imperiu din secolele II-III d. Inscripţiile cursive au apărut în castre. unele vici erau formate chiar. iar când era zgâriat pe produsul finit — proprietarul sau destinatarul respectivelor produse (vase. cifre etc. aproximativ jumătate în Dacia Malvensis. oraşe şi aşezări rurale. Numele reflectă proporţiile etnice ale populaţiei provinciei. textele întregi sau întregibile folosesc limba latină comună specifică zonei de la Dunărea de Jos a Imperiului Roman. cele greceşti sau orientale fiind puţine. unde copiii erau instruiţi şi învăţau în limba latină. Vergiliu). Se detaşează o pătură de locuitori care cunosc operele scriitorilor clasici (Homer. el desemna meşterul producător (ori ajutoarele sale). Cifrele indicau litrajul (la vase) sau numărul de obiecte prelucrate de muncitorul (meşterul) care notează cifra. ţigle. ele reprezentau: nume de persoane. Desigur. De multe ori însă se aşezau în ele şi colonişti romani. Indicii pentru capacitatea răspândirii romanizării prin scrierea latină le oferă dovezile privind practicarea scrisului cursiv în Dacia romană. al cărui nume îl şi purta satul respectiv. Monumentele funerare conţinând epitafuri (unele din ele în versuri) dovedesc existenţa unor preocupări literare. ca în Principatele Române. receptivă la curentele filosofice ale vremii. de urmaşii primului colonist. Compararea tipurilor de litere folosite în inscripţiile cursive din Dacia. XII C Romanizarea Satele erau locuite de obicei de populaţia autohtonă. mai puţin în Dacia Porolissensis) şi pe ţigle şi cărămizi (peste 100 de texte. Elemente noi de rit şi ritual funerar 10 . f) Învăţământul Numărul relativ mare al ştiutorilor de carte indică existenţa unor şcoli.Hr. În ceea ce priveşte problemele de lexic. Maturii căutau dobândirea ştiinţei de carte pentru a putea ocupa anumite poziţii în societate. învăţământul era preponderent de nivel elementar. epitafe funerare.Stanciu Diana. De remarcat că numele din inscripţii sunt majoritatea latineşti (aproape exclusiv cognomina). exerciţii de scriere. aşa cum apar ele şi în inscripţiile lapidare. Păstrate cele mai multe fragmentar. majoritatea tot în Dacia Malvensis. Literele de alfabet reprezintă exerciţii de scriere. mai târziu.

Acestea cu atât mai mult în epoca veche. Pe o faţă a acestui monument se vede un păstor cu plete lungi. sub acest raport. Sunt îndeletnicirile milenare ale oamenilor de pe pământul nostru. Cunoştinţele medicale şi de igienă corporală sunt dovedite de utilizarea apelor termale de la Germisara (Geoagiu) şi Aquae (Băile Herculane). se remarcă cele din domeniul juridic. astronomia şi matematica slujind calculării timpului şi prezicerii viitorului. matematic şi medical. Ocupaţiile de căpetenie au rămas tot agricultura şi creşterea vitelor. purtând sarica până la glezne. Cunoştinţele matematice erau indispensabile în activitatea economică (tranzacţii etc. Dintre ştiinţe. Textul unei inscripţii de la Tibiscum indică elemente de simbolism sideral de origine stoică: pământul ţine trupul. Reprezentările simbolice ale sufletului. De aceea. Şi acum se exportă grânele: prin oraşele de la mare 11 .Stanciu Diana. au. g) Economia Viaţa economică a unei ţări nu se schimbă uşor. existenţa numeroaselor băi publice (therme) dar mai ales menţionarea în inscripţii a unor medici şi descoperirea pe cale arheologică a unor instrumente chirurgicale. XII C Romanizarea (utilizarea sarcofagelor. numele (este pe) piatră iar sufletul (se află) în aer. Dacia Traiană a continuat. introducerea de vase de cult în morminte. o valoare simbolică.) şi arhitectonică (construcţii).). Ele aveau şi caracter sacru. primar în Capidava pe vremea împăratului Hadrian. un ţăran arându-şi ogorul cu un plug tras de doi boi. viaţa economică a Daciei lui Decebal şi Burebista. ale morţii sau ale virtuţilor umane indică elementele unui sistem filosofic şi etic al celor care au dedicat monumentele (uneori şi supravieţuiri ale spiritualităţii autohtonilor). ea fiind în funcţie de anumite elemente de caracter geografic care sunt permanente. Instituţiile juridice şi modul lor de funcţionare se reflectă îndeosebi în elementele de drept succesoral (testamente) şi al contractelor. în care descoperirile tehnicii moderne nu existau. credinţele despre "lumea umbrelor" se reflectă în inscripţiile funerare. Reprezentările de pe monumentul funerar al lui Gaius Julius Quadratus. în linii mari. a monedelor-obol al lui Charon etc. Practicarea medicinei este ilustrată de monumentele şi templele închinate zeilor Aesculap şi Hygeea drept mulţumire pentru vindecarea dedicatului sau unor apropiaţi ai săi. pe altă faţă.

aur. creşterea vitelor.. în special celor din aur. cele mai însemnate din toată Dacia. care avea aici un funcţionar superior însărcinat cu exploatarea lor.Ea se exploata în Panonia. Sarea se socotea în cele mai multe locuri: la Salinae. unde se exploata şi argintul. Limba română este mai apropiată de latină decât limbile romanice occidentale. aceeaşi ca în epoca anterioară. operaţiunile în agricultură (a ara. grâu. femeie. Unele cuvinte latine s-au păstrat numai în limba română datorită conservtorismului ariilor laterale ale „României”. însuşiri trupeşti şi sufleteşti.Stanciu Diana. şi chiar în Italia. numit „procurator aurariarum”.). Caracterul latin al limbii române În dialectul român se pot recunoaşte vreo 1500 de cuvinte latine de bază. arc. aşa cum constarăm la Sucidava. În Munţii Apuseni erau opt centre de exploatare a aurului. Cea mai mare parte a acestora din urmă aparţineau împăratului. părinte. a semăna. grădinărit. la Cojocna. în linii mari. etc. Un alt centru se afla la Rodna. Păşunile şi fâneţele satului sunt însă date unor arendaşi. etc. numiţi conductores pascui. în sudul Olteniei. la Rupea. se mai exploatau sarea. Importul şi exportul Daciei Traiane erau. între altele. cărbune. 4. În afară de aur.păcură etc. Toate categoriile esenţiale ale vieţii se exprimă în română prin termeni latini: om. la Ocna Dejului. bărbat. Trimitea peste hotare materii prime şi. Romanii au dat o deosebită atenţie minelor din Dacia. piatră. termeni 12 . astăzi Uioara pe Mureş. spadă etc). mult preţiosul aur. fierul şi marmura. fiu.). termenii în viticultură. secară. XII C Romanizarea sau în Moesia. frate. cărora le plătesc acei care-şi trimit vitele pe aceste terenuri. unde acest articol lipsea. Corpul cuvintelor latine s-a conservat. mai bine în română decât în alte limbi neolatine. şi acum se cultivă viţa-de-vie. numele mineralelor(sare.şi aducea obiecte manufacturate şi produse sudice. pomicultură. de regulă. termeni militari(cetate.

altele exprimă părţi ale corpului uman (buză. a băga. latinitatea limbii române rămâne un fapt incontestabil. a răbda. cursă. în cele 1000-1500 de cuvinte de bază ale limbii române exista 60% cuvinte de origine latină şi numai 20% de origine slavă. este extrem de revelatoare statistica întreprinsă asupra celor 3607 cuvinte care compun vocabularul poeziilor lui Mihai Eminescu: 46. Din acest motiv. Terminologia latină legată de agricultură şi ocupaţiile anexe dovedeşte caracterul sedentar al locuitorilor acestui pământ. Se pot construi în română fraze întregi din elemente latineşti (romanice). jude etc). a rezema. mistreţ. cel puţin vreo mie de cuvinte. păstrate neîntrerupt din antichitate.93%. XII C Romanizarea privind organizarea social-politică (domn. plante (mazăre. de origine tracodacică. gorun. dinaintea pătrunderii slavismelor. Cuvintele autohtone au derivat mai numeroase decât celelalte categorii lexicale. altele decât cele din occidentul european). burtă etc). drept „limba română” sau depre limba română se poate vorbi numai după preluarea influenţelor slave? S-a folosit termenul de „română comună” („străromână”. termeni de bază ai creştinismului. Prin urmare. La cuvintele latine de bază se adaugă vreo 160 de cuvinte autohtone. Marea majoritate a cuvintelor autohtone. barză etc). mătură.Stanciu Diana. În privinţa frecveţei cuvintelor. a dărâma. răsăriteană în fond. 13 . viezure. Poate fi definită această „latină” populară carpato-dunăreană( care suferise deja fireşti transformări. fundamentale. măceş etc). Cu tot aportul slav. a păstra. deoarece cuvintele latine sunt cele mai importante şi mai frecvente. a mişca. în limba română există până la 1700 de cuvinte moştenite. cu o frecvenţă de 83%. în timp ce slavismele reprezintă numeric 18. dinaintea împrumuturilor începând cu slavismele.81%. în timp ce nu se pot alcătui nici măcar simple propoziţii din elemente de împrumut. din fondul preroman. a scula etc). o „lingua romana”. exprimă noţiuni generale. dar cu o frecvenţă de numai 6. cârlig etc). lucruri privind ocupaţiile (grapă. ca şi vreo 40 de verbe fundamentale (a arunca. brad.60% sunt de origine latină. răspândite în toate zonele răspândite de români. deci un raport de 1 x 6. Unele exprimă noţiuni concrete: nume de animale(mânz. grumaz.

arheologice. fapt ce a tergiversat stabilirea adevărului istoric.cât de mult „nu mai înţelege” latina etc)dovedesc că. Învăţaţii aceia de atunci. deja constituit. nu şi după viaţă. Se 14 . În epoca modernă a primit şi o încărcătură politică deosebită. Interpretarea altor categorii de izvoare (epigrafice. din Peninsula Balcanică în teritoriile de la nordul Dunării. Izvoarele literare cu privire la părăsirea Daciei se caracterizează prin exagerări şi lipsă de obiectivitate. au rezultat cele două opinii contrare privind locul de formare a poporului român: teza continuităţii daco-romane în Dacia şi teza despre migrarea târzie a poporului român. evoluţia şi dăinuirea romanităţii orientale.. Constatarea că o limbă nu este niciodată formată deplin şi „definitiv” şi o ingenioasă definiţie a începuturilor limbii române atunci când un vorbitor al acestei limbi nu mai înţelegea latineşte. numismatice) s-a făcut adesea greşit sau tendenţios.Stanciu Diana. înaintea despărţirii celor 4 dialecte. importantă este situaţia obiectivă a limbii române. Din modul în care cercetătorii au căutat să surprindă caracterul părăsirii oficiale a Daciei şi îndeosebi soarta romanităţii de la nordul Dunării şi din Carpaţi în perioada ulterioară retragerii. el a fost îndelung controversat în lumea ştiinţifică. Deosebirea de opinie la istoricii moderni îşi are originea în faptul că ştirile literare antice referitoare la părăsirea Daciei sunt insuficiente.” (V. „a priori”.într-o mai mică măsură. existentă prin secolul al IX-lea. de ce nivel intelectual. cercetarea fiind adesea viciată de tendinţe inspirate de interese politice. 5. Retragerea Aureliană Încetarea stăpânirii romane în Dacia constituie un important eveniment în istoria Imperiului roman şi prin consecinţele sale a căpătat o însemnătate excepţională în alcătuirea. dincolo de limitele cronologice. Pârvan). Datorită importanţei deosebite pe care o prezintă pentru istoria românească acest eveniment.ceea ce înseamnă. ci ce auzeau. cu fondul ei moştenit(latin şi. scriind şi ei numai după cărţi. neclare şi contradictorii. “Istoriile cele mai vechi n-au scris ce vedeau.traco-dacic) şi cu împrumuturi ulterioare apportul slav fiind cel mai important din această categorie.. dar şi de româna medievală împănată de slavisme. au pus în povestea lor ştirea ce li s-a spus la Roma. limbă romanică. XII C Romanizarea „protoromână”) pentru a defini limba diferită deja de latină. imposibilitatea şi inutilitatea stabilirii unui „prag”(care vorbitor.

afirmă că acest împărat a retras stăpânirea romană din Dacia. ci mult ulterior lui. termenii în care se exprimă fiind numai puţin diferiţi. alta în timpul lui Aurelian. 369/370 şi 371/372). Historia Augusta a fost alcătuită probabil în ultimul deceniu al aceluiaşi secol. Rufius Festus. Eutropius. fără nici o referire la cele spuse înainte. aproape contemporan cu Aurelian (aproximativ 25 de ani după moartea împăratului Aurelian) susţinea că “văzând Illyricul devastat şi Moesia pierdută (Aurelian) a părăsit provincia întemeiată de Traian peste Dunăre. Sextus Aurelius Victor şi Orosius atribuie pierderea Daciei numai lui Gallienus. Iordanes nu sunt contemporani cu evenimentul. 15 . Pe de altă parte. El vorbeşte despre retragerea “provincialilor” din Dacia. Orosius. Cât priveşte momentul desfăşurării acestui eveniment. iar Historia Augusta pune evenimentul numai pe seama lui Aurelian. Rufius Festus şi Iordanes. Or sudul Dunării era mereu prădat şi nesigur pentru locuitorii de aici. Astfel. Oamenii luaţi de acolo i-a aşezat în Moesia şi a numit (noua provincie) Dacia sa (adică Aureliană) care acuma desparte cele două Moesii. Aurelian nu i-ar fi putut adăposti pe toţi locuitorii Daciei în Moesia. sunt izvoare datânt dintr-o perioadă mai târzie decât faptele la care se referă şi prezentând un anumit coeficient de relativitate. Afirmaţiile lui Vopiscus conţin unele contradicţii flagrante. Acest autor antic. XII C Romanizarea impune de asemenea constatarea că istoricii antici mai însemnaţi care relatează despre părăsirea Daciei. vorbind despre Aurelian. Aurelius Victor.Stanciu Diana. Eutropius. Dacia. se observă la autorii antici care susţin aceasta o asemănare a frazelor care dovedeşte faptul că au copiat mai mult sau mai puţin precis pe un predecesor al lor. una sub Gallienus. Eutropius şi Rufius Festus şi-au redactat opera în a doua jumătate a secolului al IV-lea (360/361. decât numai din cel arătat” (A. deci nu ar fi avut rost mutarea locuitorilor nord dunăreni în sudul Dunării. În ceea ce priveşte presupusa retragere romană din Dacia în timpul lui Gallienus (263-268). el neputând fi considerat un izvor sigur. deci cei veniţi de la nordul Dunării nu ar fi găsit aici siguranţă în faţa năvălirilor barbare. Eutropius. Historia Augusta. Vopiscus şi că “n-au cules ştiinţa lor despre părăsirea Daciei din alte izvoare. Sextus Aurelius Victor. Xenopol). Orosius şi-a încheiat scrierea pe la 417. toţi de limbă latină: Sextus Aurelius Victor. D. iar Iordanes îşi redactase lucrarea prin anii 550/551. Rufius Festus şi Iordanes vorbesc în termeni aproape similari de o pierdere a Daciei “amissa Daciae” în timpul lui Gallienus. Deci. disperând de a o mai putea menţine şi a retras din ea armata şi pe provinciali (sublato exercitu et provincialibus)”. iar apoi. sursele literare amintesc două părăsiri ale Daciei.

la care a alipit Dardania”. astăzi pierdută. a înfiinţat două Dacii în ţinuturile Moesiei şi Dardaniei. i-a pierdut (pe daci). iar împăratul Aurelian. referindu-se la “provincial” organizată de Traian “dincolo de Dunăre. a fost pierdută atunci. după ce au fost strămutaţi de acolo romanii (translatis exinde Romanis). fără nici o aluzie la locuitorii civili. (adică sub Gallienus) şi tot el. 21. scrisă pe timpul lui Constantinus II şi 16 . de la Durostorum — V. fiind înlocuit totuşi cuvântul Romanos din expresia “abdustaque Romanos” (“şi scoţând pe romani”) cu populos din expresia "abdustaque ex eo populos" ("scoţând populaţia de acolo" — din Dacia) şi fiind introdusă şi expresia "sublato exercitu et provincialibus" ("mutând armata şi pe provinciali"). pe care o întemeiase Traian dincolo de Dunăre şi scoţând pe romani din oraşele şi de pe ogoarele Daciei. “Historia Augusta” plasează evenimentul exclusiv lui Aurelian. i-a aşezat în partea de mijloc a Moesiei şi pe aceasta a numit-o Dacia. deci un izvor “official”. Singura deosebire relevantă este că expresia “Romanis” de la Rufius Festus este înlocuită la Iordanes cu “legionibus”. Ca izvor el a folosit jurnalul operaţiilor militare ale lui Aurelian. spune şi el că sub împăratul Gallienus Dacia a fost pierdută. În termeni asemănători. În legătură cu deosebirile şi coincidenţele remarcate la aceşti autori antici. ne informează: “deoarece întreg Illyricum şi Moesia erau devastate şi pierzând speranţa că va putea-o păstra. ceea ce lipseşte cu totul la Eutropius şi Rufius Festus. Pârvan). dar căreia îi corespund la Iordanes cuvintele "evocatis exinde legionibus" ("retrăgând de acolo legiunile") fără "provincialibus". uitând parcă cele relatate cu puţin înainte. pe pământul barbar”. cap. Acelaşi fapt îl relatează şi Iordanes în Romanica. retrăgând de acolo legiunile (evocates exinde legionibus). vorbind despre acelaşi împărat. Eutropius (Breviarum ab Urbe condita). pe care Traian o alipise (imperiului) dincolo de Dunăre.” Rufius Festus (Breviarum rerum gestarum populi Romani). Retragerea este prezentată în Vita Aureliani. aceasta fiind o restricţie semnificativă pentru dovedirea continuităţii de locuire la nordul Dunării (autorul fiind originar din apropierea Daciei. 7: “Dar Gallienus în timpul domniei sale. s-a emis ipoteza că ei ar fi folosit ca izvor şi "o colecţie mai veche de biografii oficiale ale împăraţilor. XII C Romanizarea Se consideră de către istorici că Vopiscus nu a relatat adevărul pur.Stanciu Diana. spune că Dacia. 39 aproape în aceiaşi termeni şi cu aceeaşi explicaţie ca şi la Eutropius. le-a aşezat în Moesia şi într-o parte a acesteia a întemeiat Dacia Mediteraneea şi Dacia Ripensis. prezentând evenimentele într-o lumină favorabilă împăratului. Sextus Aurelius Victor (De Caesaribus) afirmă că Gallenius “a pierdut dincolo de Istru ceea ce câştigase Traian”. Aurelian a evacuat provincia Dacia. iar Aurelian. care acum desparte cele două Moesii.

practicarea cu predilecţie a incineraţiei (ritul vechiului trunchi geto-dacic). XII C Romanizarea cunoscută după numele istoricului care i-a stabilit existenţa. Din afirmaţia lui nu trebuie dedus că Aurelian ar fi cucerit ceea ce Gallienus pierduse în Dacia. deosebindu-se de ceilalţi scriitori amintiţi. Prin urmare există similitudini între cultura Sântana-Arad( creată de dacii liberi din vestul şi nord-vestul Daciei). cultura carpilor de la est de Carpaţi şi cultura Chilia-Militari(creată de geţii din Muntenia).Stanciu Diana. în lupte mari şi a restabilit stăpânirea romană în vechile ei graniţe". sub denumirea de "Istoria împărătească a lui Enmann". spre deosebire de dacii(daco-romanii) care populau provincia. Sunt comune tipuri de vase specifice lumii geto-dacice. Neamţ) şi Poieneşti(Jud. majoritatea celor 1500 de morminte cercetate fiind de incineraţie. mai ales la periferia arealului carpic 17 . probabil credinţele. unde au fost identificaţi în peste 250 de puncte. din cauza caracterului apologet creştin al operei sale. Romanizarea dacilor liberi Denumirea „daci liberi” este modernă: ea defineşte grupurile de populaţii înrudite care locuiesc în afara provinciei romane Dacia. a bătut pe goţi. cultura Lipiţa(după staţiunea eponimă din Ucraina). în Podişul Central Moldovenesc şi în Basarabia. iar despre Aurelian afirmă că "făcând o expediţie la Dunăre. Vaslui). Cultura materială a carpilor este o formă evoluată a Latene-ului geto-dacic. cu unele influenţe sarmatice. Mihail Macrea şi alţi istorici consideră că relatarea lui Orosius (secolul al V-lea) este lipsită de interes şi nu se poate lua în considerare. cu aşezări mai importante la Poiana Dulceşti(Jud. ci numai că "după alungarea invadatorilor din ţinuturile illirice. Orosius (Istoriorum adversum paganos libri septem).unitară în întreg arealul acestor populaţii. menţionează că sub Gallienus "Dacia de dincolo de Dunăre a fost răpită pentru totdeauna". Carpii locuiau în zona subcarpatică. Cultura „dacilor liberi” se dezvoltă organic din Latene-ul geto-dacic şi se înfăţişează-până la un punct. Se cunosc peste 50 de necropole.aparţinând costobocilor din nordul si nord-estul Daciei. el a menţinut frontiera imperiului anterioară războiului cu goţii.

Răspândirea creştinismului Oiginea apostolică a creştinismului în spaţiul carpato-pontic care ar coborî începuturile creştinismului în aceste teritorii în secolul I rămâne doar o ipoteză: evanghelizarea „Sczthiei” de către Sf. Din teritoriile extracarpatice nici un obiect creştin nu pare să dateze din secolul al III-lea. atestat. după retragerea aureliană. transmitea „din om în om”. Nu există în Dacia şi Dobrogea nici basilici creştine preconstantiniene. pot să facă prozelitism. dar asemenea descoperirii sunt foarte rare în tot Imperiul roman la vremea respectivă. deocamdată. Apostol Andrei sau Sf. Contactul direct cu populaţia creştină a Imperiului. Printre cele mai timpurii locuri de închinare creştine din Dacia trebuie menţionate edificiile ridicate probabil în a doua jumătate a secolului al IV-lea 18 . Strânsa relaţie de „rudenie” a carpilor cu dacii e dovedită şi de descoperirea lui „Scorilo” zgâriat pe un vas de la Borniş. reînglobată Imperiului între secolele IV-VI. dar nu are. influenţele politice. Printre modalităţile de pătrundere şi răspândire a creştinismului în fosta provincie Dacia în secolul al IV-lea rolul misionarilor nu este. aceste influenţe sunt asigurate pentru zona de sud a Daciei. în general. deocamdată. la procesul creştinismului vor fi contribuit două aspecte: religia oficială a Imperiului. economice şi culturale ale Imperiului asupra unor teorii ale fostei provincii Dacia au jucat un rol important în dezvoltarea creştinismului daco-roman. alt suport documentar. în zonele de câmpie. Apostol Filip figurează printre tradiţiile Bisericii. iar pe de altă parte creştinii care existau în timpul provinciei nu-şi mai asvund credinţa şi. episcop al Remesianei. obiectele paleocreştine sunt rare în secolele II-III pretutindeni în lumea romană.păgână încă la sfârşitul secolului III. nici măcar în cazul cunoscutului Niceta.nu mai avea sprijinul statului roman. care se pare că şi-a limitat opera de misionar numai la dreapta fluviului. În Transilvania.Stanciu Diana. XII C Romanizarea propriu-zis.

mai ales printre soldaţi. La propagarea creştinismului în aceste zone au contribuit premise anterioare. semn al victoriei noii religii. care va suferi o moarte de martir. Mormintele a patru martiri din această epocă s-au descoperit într-o criptă sub altarul basilicii din Niculiţei. înecat în râul Buzău. cât şi printre alogeni. În partea de răsărit a Munteniei. de vreme ce în timpul marilor persecuţii din 303-304 sunt pomeniţi numeroşi martiri la Tomis. a boteza (baptisare). cu „biserici” şi preoţi. relaţiile cu Imperiul de Răsărit şi implicarea directă a autorităţii Bizanţului în răspândirea noii credinţe printre triburile germanice. 19 . originar din Cappadocia. de afirmare a apartenenţei la spiritualitatea latină. Ceştinismul făcuse progrese însemnante în Dobrogea deja la sfârşitul secolului III. Caracterul latin al creştinismului daco-roman rezultă şi din terminologia de bază păstrată în limba română: biserică (basilica). XII C Romanizarea în castrul de la Slăveni şi peste sanctuarul lui Bel la Porolissum. unui martir. obiecte de cult. Axipolis etc. cruce (crux) etc. pe malurile râului Musaeos(Buzău). Născut în Imperiul roman.Stanciu Diana. poate. Aici a predicat Sava Gotul. Basilica de la Slăveni era decorată cu simboluri creştine. Creştinismul a reprezentat în zonele nord-danubiene o importantă faţetă a romanismului. de fapt o transformare a unui templu păgân în basilica creştină. creştin (christianus). Durostorum. contribuind la desăvârşirea unor procese etnice de la mijlocul şi din a doua jumătate a mileniului I. Comunităţi creştine se înfiripează în secolul IV şi în zonele extracarpatice atât în rândul populaţiei autohtone. iar scheletul descoperit într-o criptă aparţinea. creştinismul a devenit element de identitate etnică. în timpul persecuţiei lui Athanaric din anul 372. se găseau comunităţi creştine.

Geto-dacii au dezvoltat o civilizaţie înfloritoare. atât ca factor al romanizării. Limba română şi poporul român s-au format în spaţiul aflat la nord şi la sud de Dunăre.Consecinţa romanizării a fost formarea populaţiei care vorbea latina populară. Concluzii Descoperirile arheologice şi documentele istorice atestă faptul că strămoşii noştri îşi au rădăcini de peste patru milenii. poporul român. cât şi ca rezultat al acesteia.din care. getodacii au dovedit un înalt eroism pentru apărarea pământului strămoşesc. în principal arheologice şi lingvistice. Procesul romanizării s-a desfăşurat nu numai în Dacia. în secolele VII-VIII a apărut un nou popor. spaniola.daco-romanii. alături de care se află şi limba română. 20 . Etnogeneza românească nu poate fi socotită o „enigmă” şi nici un „miracol”. Baza etnică a romanizării a format-o populaţia autohtonă(geto-dacii) la care s-au adăugat coloniştii. XII C Romanizarea 5. Prin romanizarea geto-dacilor. În confruntările cu armata Imperiului roman. Din limba latină s-au constituit limbile romanice: franceza. portugheza. ci şi în alte teritorii cucerite de Roma. italiana. Acest proces este atestat cu izvoare istorice. printr-o evoluţie lentă. de mai multe secole s-au format limba română şi poporul român.Stanciu Diana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->