P. 1
ACORD DE MEDIU

ACORD DE MEDIU

|Views: 174|Likes:
Published by Ana Bug

More info:

Published by: Ana Bug on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2015

pdf

text

original

ACORD DE MEDIU (Proiect) Nr.1 din 17.06.2010 Ca urmare a cererii adresate de MAL PETRU, cu sediul in loclitatea Barateaz, str.

Unirii nr.1, inregistrata la APM Timis cu nr. 4777RP/22.09.2009, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite: ACORD DE MEDIU pentru proiectul “ Amenajare pescarie, imprejmuire ” din localitatea Barateaz – extravilan neproduvtiv , judetul Timis, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede: I. Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si echipamentele: Proiectul presupune: - construirea unei pescarii extensive pentru uz familial, suprafata de teren cca. 5000 m2, din care 2150 m2 luciu de apa, in imediata vecinatate a unui brat mort al paraului Slatina; - imprejmuirea se realizeaza din plasa de sarma pe stalpi de beton fixati direct in sol si poarta de acces cu rame de otel si impletitura de sârma: o poartã mare pentru utilaje cu deschiderea de 3.0 m şi o poartã micã pentru accesul oamenilor cu deschiderea de 1 m ; - pentru a asigura condiţii optime de viaţă şi dezvoltare a populaţiei piscicole este necesar asigurarea unui debit permanent de primenire cu apă proaspata a bălţii de 0,25 l/s; - pentru a opri temporar fluxul de apa dinspre bratul mort al paraului, pe perioada de excavare se face un stavilar temporar din impletitura de crengi de

-

-

-

-

salcie si pamant batatorit in asa fel ca in cateva saptamani zona mlastinoasa in prezent sa se zvante si sa permita escavarea pentru amenajarea fundului baltii; pamantul inlaturat amestecat cu resturile vegetale de pe amplasament (max. 2000 – 2500 m3) se depoziteaza si imprastie pe terenurile agricole proprii, fiind un sol fertil de buna calitate, restul fiind folosit pentru suprainaltarea si consolidarea malurilor care ajuta la protectia impotriva inghetarii in profunzime a apei din balta, in anotimpul friguros; adancimea este de 1,3 m in amonte, in apropierea gurii de alimentare cu apa si de peste 1,5 m ( pana la 2,3 m ) in aval, la gura de evacuare a apei din bazin; malurile sunt cat mai abrupte pentru a impiedica inghetul sa afecteze prea mult din volumul de apa; speciile cu care se populeaza pescaria imediat dupa amenajare sunt : caras si caracuda; speciile cu care se face popularea sunt similare cu speciile care se regasesc si in zonele umede din apropiere pentru a nu influenta echilibrul ecologic, prin eventuala introducere a unor specii concurente care sa ajunga prin gura de evacuare spre mlastinile de la Satchinez; dupa prima primavara de la introducerea acestor specii, se populeaza cu specia principala, si anume crapul; fiind o pescarie extensiva, cantitatea maxima de peşte cu care se poate popula (capacitatea portanta) raportata la marimea luciului de apa si adancime, este cuprinsa intre 100 – 800 buc. peşte /ha ( in medie 200 kg/ha); fiind o crestere extensiva, pestele nu se furajeaza, acesta hranindu-se strict cu productivitatea naturala; conform programului de populare, populatia piscicola atinge maximul de 500 kg in cca. 3 ani si se mentine la aceasta valoare prin autoreglare si prin extragerea periodica a unor mici cantitati de peste; popularea baltii se face initial cu 40 kg de caras de peste 250 g si 50 kg de caracuda de peste 150 grame/ bucata in primul an de amenajare, apoi, in al doilea an se recomandă introducerea a 100 kg de crap de 2 veri cu masa corporală medie de 300-500 grame; popularile ulterioare se fac doar in urma unor pescuiri de control si dupa stabilirea efectivului piscicol din balta. Zona in care urmeaza sa se realizeze imprejmuirea si amenajarea baltii pentru

pescuit se afla la aprox. 2,5 km de perimetrul ariei naturale protejate “Mlastinile de la Satchinez” in amonte , cu statut de interes comunitar -situl ROSCI0115, respectiv a

ariei Natura 2000 şi în apropierea ariei de protecţie specială avifaunistică- situl ROSPA0078. II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul asupra mediului si ale participarii publicului: -terenul aferent investiţiei se afla in proprietatea privată a statului, în administrarea Consiliului Local Satchinez, CF nr.5159, CF nr. 20014, CF nr. 1401; suprafaţa concesionata pe o perioadă de 20 de ani este de 5000 m2 ( perimetrul zonei care urmeaza sa fie imprejmuita este de 330 m) din care suprafata luciului de apa 2150 m2; -in urma analizarii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului se constata ca au fost abordate aspectele relevante privind impactul proiectului asupra biodiversitatii; -raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru componenta Biodiversitate concluzioneaza : prin uniformitatea biocenozelor, prin lipsa arborilor şi arbuştilor, prin lipsa apei de suprafaţă, sau prin inundarea bruscă a terenului, prin numărul redus de insecte, impactul amenajării piscicole va fi nesemnificativ asupra avifaunei, din punctul de vedere al cuibăritului; in faza de organizare de santier este un factor de deranj minimal, ceea ce nu perturba biodiversitatea; in faza de umplere cu apa a incintei amenajate, pericolul impactului iminent apare mult diminuat. Avantajele implementarii proiectului Realizarea pescăriei creaza o îmbunătăţire a aspectului, posibilităţii şi calităţii vecinatatilor zonei umede a rezervaţiei Mlaştinile Satchinez, prin: -crearea unei suprafeţe deschise de apă, într-o zonă semiaridă, de unde lipseşte apa cu desăvârşire, sau care este inundată ocazional; -oferirea unei posibilităţi suplimentare de staţionare, eventual hrănire, a păsărilor acvatice protejate în rezervaţie; -amenajarea unei baze de agrement, necesare zonei, pentru dirijarea şi controlarea pescuitului într-un loc amenajat şi prin oferirea unei posibilităţi generoase de petrecere a timpului liber; combaterea braconajului piscicol;

426/2001 pentru aprobarea OG nr. conservarea habitatelor naturale a florei si faunei salbatice -STAS 12574/1997 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate. 236/2001 privind regimul ariilor naturale protejate. cu modificarile si completarile ulterioare. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr.-crearea unui model local. -Legea nr. 265/2006. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. • cum raspunde/respecta obiectivele de protectia mediului din zona. -OUG nr. -OUG. prin bunăvoinţă şi toleranţă faţă de fauna sălbatică. -HG nr.titularul are obligatia respectarii art. 61/2006 aprobata prin Legea nr 27/2007. conservarea habitatelor naturale a florei si a faunei salbatice. totodată reevaluarea concepţiei populaţiei locale faţă de valorile patrimoniului natural şi necesitatea protejării acestora . 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001. Acustica urbana“ – limitele admisibile ale nivelului de zgomot. -Legea nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea nr.G. . nr. indiferent de regimul juridic al acestora”. 195/2005 aprobata prin Legea nr. nr. sol: Utilitati: . -OUG nr. 465/2001 pentru aprobarea O. apa. 265/2006 privind Protectia Mediului. pe aer. 243/2000 privind protectia atmosferei aprobata prin Legea nr.U. inclusiv deseurile periculoase. reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa. cu modificarile si completarile ulterioare. modificata prin Ord. -STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii.OUG nr. 71(1) din OUG nr. prin management adecvat. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. • respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala : . 655/2001. si anume: „schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile.

1500 kg) se folosesc la incalzire de beneficiar. pentru a limita cat mai mult posibil zgomotele si vibratiile. unde este posibil.-alimentarea cu apa se face din bratul mort al paraului Slatina. se transportă şi se utilizeaza ca sol fertil pe terenurile agricole ale beneficiarului proiectului. -materialele de construcţii pulverulente se vor manipula în aşa fel încât să se reducă la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici. exploatarea baltii este in sistem extensiv. autobasculanta )trebuie oprite si nu lasate la ralanti cand nu sunt in actiune. aer. preluarea apei care strabate balta este tot in bratul mort al paraului Slatina. deseuri. Masuri pentru prevenirea. . 3000 m3). subsol. dupa realizarea amenajarii se asigura un debit de primenire permanent al baltii de 0. biodiversitate/arii naturale. -pescaria nu este generatoare de ape uzate. identic cu fenomenele din baltile naturale neamenajate. -deseurile vegetale uscate (apreciate la aprox. -evitarea disipării de pământ şi materiale de construcţii pe carosabilul drumurilor de acces. restul (aprox. datorita faptului ca s-a renuntat la alternativele cu hranire si fertilizare artificiala. taluzarea si consolidarea malurilor. este îndepărtat cu ajutorul escavatorului. 2000 . dupa care incepe procesul de populare. -imprastirea namolurilor provenite de la amenajarea baltii se face pe terenul beneficiarului investitiei. după care partial este folosit la suprainaltarea. III. compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului: a)masuri in timpul realizarii proiectului (se vor preciza pentru: apa. apoi se lasa inca 5-6 luni pentru inceperea dezvoltarii plantelor acvatice de substrat. -se interzice depozitarea de pământ excavat sau materiale de construcţii în afara amplasamentului obiectivelor şi în locuri neautorizate. radiatii.25 l /h. -solul vegetal zvantat si uscat care rezulta din amenajarea cuvetei baltii (max. risc pentru sanatate. zgomot. umplerea cu apa se face la debit mic. peisaj. -umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenării prafului. nu exista pericolul cresterii incarcarii apei la deversare .2500 m3) se încarcă într-o autobasculanta. in aproximativ 6 luni. reducerea si. vibratii.) si efectul implementarii acestora: -sursele generatoare de zgomote . respectiv utilajele tehnologice ( excavator. sol. resurse naturale etc. patrimoniu cultural si istoric.

-daca se doreste si incetarea existentei baltii. luciul de apa se mentine probabil mentinut si in continuare.-se interzice alimentarea utilajelor cu combustibil in perimetrul amenajarii pentru a evita orice posibilitate de poluare accidentala a apei sau panzei freatice. c)masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea utilizarii ulterioare. • masurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. b)masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora: -introducerea altor specii. pentru proiectele pentru care s-a luat decizia ca pot avea impact semnificativ asupra integritatii ariilor naturale protejate de interes comunitar. . in afara celor mentionate in studiul de impact se face numai dupa consultarea unor specialisti in domeniu care sa garanteze ca in aval nu se produc disfunctionalitati in biocenoza raului. deoarece. precum si efectul implementarii acestora. -in cazuri accidentale. se stavileste temporar sau definitiv alimentarea ei si se realizeaza inchiderea cu umplutura de pamant din zona adiacenta. în vederea diminuării şi chiar a eliminării impactului asupra solului. De asemenea. -luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi în suspensie /sedimentabile. se acopera scurgerile de carburanţi cu material absorbant biodegradabil. fiind un loc populat cu peste in conditii naturale serveste ca un ochi de apa suplimentar pentru hrana pasarilor acvatice care cuibaresc in zona mlastinilor de la Satchinez si care. promovand dezvoltarea durabilă şi se realizeaza într-un mod care să nu afecteze speciile rare şi habitatele reprezentive. luarea de măsuri de precauţie în caz de scăpări accidentale de combustibil pe sol. se precizeaza masuri corespunzatoare cel putin uneia dintre urmatoarele situatii ( in functie de stadiul in care s-a finalizat evaluarea adecvata ): -dezafectarea imprejmuirii se poate face in cateva ore prin inlaturarea gardului de sarma si a stalpilor de sustinere. vor fi atrase de locatie. daca zona nu va mai fi frecventata la acea data de oameni si animale domestice. conditiile si modul/calendarul de implementare a acestora: -realizarea pescăriei se face in sistem extensiv.

a. Conditii care trebuie respectate: 1. -să nu se recurgă la capcane. nu se omoara şerpii întâlniţi. -in timpul lucrărilor nu se practica vânătoarea fără autorizaţie. sperietori şi alte mijloace nepermise de lege pentru alungarea păsărilor. solul decopertat va fi acoperit cu fân cosit tâziu (sfârsit de august la maturitatea pajiştilor) din apropierea arealului in care se fac lucrarile. nu se deranjeaza. -realizarea amenajarii să urmareasca obţinerea unui echilibru cât mai firesc cu natura şi cu speciile autohtone din zonă. cerintele tehnice legale de construire a unui depozit de deseuri):- . împuşcare. -după terminarea lucrărilor. iar habitatele din imediata vecinătate a pescăriei vor fi reconfortate prin plantarea de zone verzi. In cursul lucrărilor de renaturare. braconajul. nu se distrug ponte sau puii. Seminţele acestor specii vor ajunge astfel in pămant in compoziţia şi procentajul interspecific caracterisitc zonei de proveninenţă a fânului. sub nici un fel şi nici un pretext.-introducerea în incinta pescăriei amenajate doar a speciilor de peşti autohtoni. zona se curata. dupa caz (de exemplu. -popularea cu peşti să fie executată în prezenţa unui specialist in acvacultura si cu anuntarea reprezentantilor de la APM Timiş sau a custodelui rezervaţiei.. In timpul realizarii proiectului: a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (romanesti sau comunitare). -să se permită observarea şi monitorizarea păsărilor acvatice atrase de ochiul deschis de apă şi posibilităţile de hrană. in contacte directe cu fenomene biologice curioase. cu lucrări de întreţinere periodică. principala specie să fie crapul si alti pesti din familia ciprinidelor. eventualele familii de păsări şi mamifere întâlnite. nu se căuta voit speciile de animale. nemaiîntâlnite. copaci ş. care va prilejui şi o monitorizare numerică a speciilor aviare. IV. „inexplicabile” se anunţa şi se cere părerea unui specialist. cu exploatarea raţională a fondului piscicol propriu.

-se va avea grija de toate speciile protejate. tipar. ca broasca testoasa de lac. in special crap. impuscarea. -se urmareste si controleaza indeaproape organizarea de santier pentru a preveni orice forma de poluare a mediului. respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice. cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate. In timpul exploatarii: a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative specifice: -toleranta maxima fata de prezenta pasarilor acvatice. nu se permite introducerea speciilor de flora si fauna straine zonei. broasca de mlastina. in special de cele cu statut de conservare vulnerabil. precum si alte activitati conexe. otravirea. dupa caz: c) pentru instalatiile care intra sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii:• nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. -utilizarea baltii se face si in scop de cercetare si eductiv. nefragmentarea habitatului etc.): -la amenajarea pescariei. se vor realiza cu respectarea stricta a prevederilor OUG nr.b) conditii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreaza concluziile evaluarii adecvate. dupa caz (de exemplu. 195/2005 aprobata prin Legea nr. productive ale solului.):c) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier (de exemplu. fara gonirea. a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor: 2. a periodicitatii. -cresterea speciilor autohtone de pesti. sau orice alta metoda de ingradire a accesului lor la aceasta biocenoza acvatica amenajata.amplasarea organizarii de santier si a depozitelor. pentru poluantii . iar achizitionarea puietului de peste sa fie din surse inregistrate. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare. in scopul cresterii pestilor si favorizeaza integrarea acestora in peisajul rezervatiei. sigure. d) planul de monitorizare a mediului. interzicerea amplasarii organizarii de santier in vecinatatea ariilor naturale protejate etc. grosimea geomembranei de impermeabilizare. prezenta substantei organice este o garantie arefacerii lanturilor trofice specifice baltilor amenajate. . b) conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului. nu se indeparteaza in totalitate straturile vii.

236/2001 privind regimul ariilor naturale protejate. .U. si anume: „schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism. dupa caz: d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. cu modificarile si completarile ulterioare. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. Acustica urbana“ – limitele admisibile ale nivelului de zgomot. 265/2006. indiferent de regimul juridic al acestora”. 61/2006 aprobata prin Legea nr 27/2007. 426/2001. protectia naturii: . 426/2001 pentru aprobarea OG nr. 243/2000 privind protectia atmosferei aprobata prin Legea nr. sau. managementul apei. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile. -Legea nr. modificata prin Ord. -OUG. -STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. -HG nr. inclusiv deseurile periculoase. . parametrii ori masuri tehnice echivalente: • prevederi pentru limitarea efectelor poluarii la lunga distanta sau transfrontiera. 71(1) din OUG nr. managementul deseurilor. 465/2001 pentru aprobarea O. -OUG nr. -Legea nr.titularul are obligatia respectarii art. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea nr. -OUG nr. nr. conservarea habitatelor naturale a florei si a faunei salbatice. 265/2006 privind Protectia Mediului.G. conservarea habitatelor naturale a florei si faunei salbatice -STAS 12574/1997 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.care pot fi emisi in cantitati semnificative. dupa caz. nr. zgomot.OUG nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 195/2005 aprobata prin Legea nr. reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 655/2001.

. cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate. 3. 14.2009 ( Primaria Satchinez ) . -monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate şi încadrarea acestora în limitele admise de HG nr. 325/2005. a periodicitatii. refacerii mediului si postinchidere: a)conditiile necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolare: b)conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:c)planul de monitorizare a mediului. modificată şi completată prin HG nr. respectiv NTPA 001/2005. un specialist verifica acest aspect. 188/2002. a periodicitatii. a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor: -monitorizarea impactului asupra speciilor de pasari: trimestrial . dezafectarii. urmand ca rapoartele sa ajunga anual la APM Timis. cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate.) vor solicita avize de gospodarire ape pe baza unor documentatii tehnice întocmite conform normativelor în vigoare. a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:V. staţie epurare. reţele canalizare. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata: . In timpul inchiderii.10.2009 ( site APM Timis ).10.toate lucrările de investiţii care vor avea legatură cu apele (reţele distribuţie apă potabilă. .e) planul de monitorizare a mediului.anunt public privind depunerea solicitarii de obtinere a acordului de mediu : 16.

11. Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia. .04.. dupa caz. In cazul in care proiectul sufera modificari.2010 ( site APM Timis ). iar la dezbaterea publica nu au fost reprezentati din partea publicului. Nu au fost depuse observatii din partea publicului. . Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.06.2010 ) a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului : 07. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.anunt public privind emiterea acordului de mediu: 17.2010.05.2009 ( Primaria Satchinez ). cu modificarile si completarile ulterioare.anunt public privind audierea publica ( 20. 13.11. 554/2004. Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.2009 ( site/fisier APM Timis ). . titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.anunt public privind decizia etapei de incadrare a proiectului ( intocmire raport de evaluare a impactului asupra mediului) : 09.

extinderea.Investitii productive in acvacultura « Se finanteaza investitii pentru construirea. pelicani) • Imbunatatirea conditiilor de munca si a sigurantei muncitorilor din acvacultura . echiparea si modernizarea instalatiilor de productie in sectorul de acvacultura: • Diversificarea produselor obtinute prin acvacultura catre noi specii (ex: somnul african) si producerea unor specii cu prospecte bune de piata (in particular sturion si calcan) • Modernizarea si extinderea fermenlor existente • Achizitionarea de echipamente in scopul protejarii fermelor de pradatorii salbatici (cormorani.

1.3 Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitatea .Masura 1.2. spune pentru startups.6 este de 31 decembrie.AM POP. Ozana Giusca. “Programul Operational pentru Pescuit (POP) este finantat prin Fondul European pentru Pescuit (FEP) si gestionat de catre Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) prin Directia Generala Pescuit (DGP) ce are rolul de Autoritate de Management pentru POP”.Masura 2.5 Pescuitul in apele interioare (Actiunea investitii privind facilitatile de pescuit in apele interioare. sunt deschise apelurile de primire proiecte pentru toate cele opt masuri disponibile.2 Ajutor public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit . Marisanda Piriianu. 1.5 Compensatii socio-economice pentru gestionarea flotei de pescuit Alte trei masuri. Cinci masuri. Senior Consultant la Eurogrant. 1. In prezent. anul acesta.Proiecte colective. iar pentru 2.1 Ajutor public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit . spune pentru startups. 2010. Actiunea 2 . De mentionat ca doar in Axa 3 exista masuri de finantare destinate companiilor. sunt in cadrul in cadrul Axei 2: .Masura 2.6.Masura 1.Masura 1.ro ca pentru masurile 1. Director General Adjunct al DGP . director la Bridge Europe Consulting (BEC).1 si 2. 1. Investitii in procesare si marketing.Masura 1. dintre care una are trei actiuni.Masura 2.4 si 1. afacerile din pescuit si acvacultura se pot finanta din fonduri europene prin opt masuri si trei actiuni.Sprijin pentru pensionare anticipate si Actiunea 3 – Investitii la bordul ambarcatiunilor de pescuit si selectivitate) . . sunt in cadrul Axei 1 “Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare”: . Actiunea investitii la bordul ambarcatiunilor si selectivitate si Actiunea schimbarea destinatiei ambarcatiunilor catre alte activitati in afara pescuitului) .5 termenul limita de depunere a solicitarilor este 30 septembrie.4 Pescuitul de coasta la scara redusa (Actiunea 1 .Conform Autoritatii de Management a Programului Operational pentru Pescuit (AM POP) si consultantilor din finantari europene.3.Masura 1. spune pentru startups.ro ca pana la sfarsitul acestui an se vor deschide si masurile de pe Axa 3 si Axa 4.ro Andra Brebeanu.1 Investitii productive in acvacultura (numai pentru IMM-uri) . dintre care una cuprinde trei actiuni.

100%. procesare si marketing Masuri de interes comun Dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit Asistenta tehnica . Sprijinul acordat prin FEP poate fi directionat pe cinci prioritati. Fondul European pentru Pescuit este structurat pe cinci axe prioritare: Adaptarea flotei de pescuit a Comunitatii Acvacultura. pescuitul intern. Acvacultura. sociale si de mediu prin reducer ea efortului de pescuit si protejarea mediului marin. Obiectivele care trebuie atinse prin derularea acestor fonduri in Romania sunt facilitarea implementarii Politicii Comune de Pescuit. la dimensionarea flotelor de pescuit. dintre care mentionam reabilitarea flotei de pescuit. Gradul de sustinere financiara prin FEP este de maxim 40% din valoarea proiectului pentru cresterea capacitatilor sau infiintarea unitatilor de productie. actiuni de promovare dar si pentru proiecte pilot. Pentru acele proiecte care vizeaza investitii pentru interes colectiv. gradul de sustinere este intre 80 .ondul European pentru Pescuit va implementa Politica Comuna de Pescuit care se refera la asigurarea pe termen lung a activitatilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a resurselor acvatice. a lacurilor si zonelor de coasta afectate de activitatile intensive de pescuit si acvacultura. dar si dezvoltarea sustenabila a zonelor de pescuit costalier. precum si dezvoltarea si imbunatatirea vietii marine. diversificarea activitatilor in comunitatile pescaresti. instruiri. Fondul European pentru Pescuit (FEP) ajut a la realiz a rea durabilitatii economice.

nr. 2.2006 vor avea documentatia in ordinea stricta a documentelor solicitate in Ghid.declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea datelor. Un agent economic poate beneficia de un singur proiect in cursul unui an.declaratia pe propria raspundere privind existenta resurselor financiare pentru cofinantare. privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. Solicitantii vor depune documentatiile la registratura Ministerului Agriculturii.licente de fabricatie conform OG 42 / 1995. . -elemente care fundamenteaza rezultatele estimate.denumirea cu precizarea tipului de proiect.certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale .10. . -oportunitati de export. -elemente care asigura sustenabilitatea rezultatelor estimate ( proiectii ale principalilor indicatori financiari pe urmatorii trei ani). . -deviz estimativ si grafic de esalonare a platilor. 2.2 Documente pentru indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru agentul economic : .decizia de numire a comisiei pentru intocmirea si implementarea proiectului. din Bd. . .2. .2006 de catre Comisia de examinare a documentatiilor: 1) Proiectele depuse dupa 01.3 Proiectul va cuprinde urmatoarele parti : . Sector 3 Bucuresti si vor tine legatura cu secretariatul Comisiei .000 lei RON. semna si stampila fiecare pagina. impreuna cu celelalte sume primite de la buget ca sprijin in ultimii trei ani nu depasesc valoarea de 400.certificatul de atestare fiscala de la directia finantelor publice.1 Cerere tip conform HG 1557 / 2002. -justificarea propunerii din proiect.declaratia pe propria raspundere privind faptul ca suma solicitata de la buget. . .24. -situatia existenta a societatii si apoi a laboratorului. 2) In documentatie se va numerota. -specificatia tehnica a echipamentelor sau masurilor propuse.statutul societatii. Carol I. la telefoanele : 021 / 3078678 si 021 / 3072482.certificatul de inregistrare la registrul comertului. . Intocmirea documentatiei care va cuprinde urmatoarele : 2.organigrama societatii .ultimul bilant contabil anual. Padurilor si Dezvoltarii Rurale.11. Precizari stabilite in sedinta din 27.

pichete de incendiu. Criteriile de eligibilitate generale ale masurii si cele specifice submasurilor sunt mentionate la punctul 5 din Anexa 3 la Ghidul solicitantului (Fisa tehnica a masurii 1. adapatoare si spatii de hranire etc. observatoare.contributia obligatorie a beneficiarului pentru accesarea fondurilor SAPARD.fonduri nerambursabile alocate proiectelor SAPARD in baza contractului de finantare doar dupa realizarea primelor investitii prevazute in proiectele respective. turism pentru pescuit. Pentru a fi considerate eligibile n contextul proiectului. sa fie identificabile si verificabile si sa fie sustinute de originalele actelor de plata justificative. Apelor si Mediului . sararii. Contributie publica .O sa incepem cu citeva definitii : Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (SAPARD) este programul care furnizeaza o contributie financiara a Comunitatii Europene.DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE CARE SA GENEREZE ACTIVITATI MULTIPLE SI VENITURI ALTERNATIVE Raspunsuri la intrebari curente Ce se poate finanta in aceste domenii (pisciculturii si turismului piscicol)? Alte tipuri de activitati de turism in spatiul rural (turism montan. Cheltuieli eligibile sunt acele cheltuieli care pot fi co-finantate prin Programul SAPARD. Contributia privata . redefinit conform ordinului 173/3 martie 2004 Criteri de eligibilitate . Sediul central al Agentiei este n Municipiul Bucuresti. Spatiul rural reprezinta spatiul administrativ teritorial al comunelor din Rom nia.persoana juridica/persoana fizica autorizata care a incheiat contract de finantare pentru accesarea fondurilor SAPARD. turism ecvestru.persoana juridica/persoana fizica autorizata care este eligibil pentru accesarea Programului SAPARD dar care nu a incheiat contract de finantare. spatii pentru turism piscicol. toalete. anexe specifice statiunilor turistice: platforme. pontoane Achizitia sau modernizarea (inlocuirea motoarelor si a sistemelor de aer conditionat) a barcilor fluviale si pontoanelor echipate si licentiate pentru transportul si cazarea turistilor (2sau 3 stele). cicloturism).conditii obligatorii care trebuie sa fie ndeplinite de catre potentialul beneficiar si la intocmirea proiectului pentru a putea fi selectat n vederea acordarii fondurilor nerambursabile SAPARD. marcatoare.cheltuieli care pot fi co-finantate prin Programul SAPARD. care prevede: Constructia si modernizarea de cabane turistice. cantoane forestiere. adaposturi. aductiuni de apa. sa fie prevazute n cadrul contractului de finantare sa fie efectiv realizate pe perioada executiei proiectului. este asigurata prin contributia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului SAPARD (25%) si acopera 50% din valoarea totala eligibila a proiectului ? cu exceptia cazului in care investitiile sunt realizate in sectoarele zahar si seminte oleaginoase. Cheltuieli eligibile . pentru vanatoare si pescuit. n subordinea Ministerului Agriculturii. imprejmuiri. prima procesare si marketingul pestelui si a altor vietuitoare acvatice produse in cadrul fermei .) Constructia sau modernizarea de ferme de crestere a vanatului in semi-libertate. Beneficiar . Agentia SAPARD este o institutie publica cu personalitate juridica. dovada existentei contributiei private trebuie facute inainte de contractarea proiectului. spatii de parcare. sate de vacanta. sararii. care raspunde de implementarea tehnica si financiara a Programului Special de Pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.4 . Potential beneficiar . spatiilor si utilitatilor pentru conditionarea produselor de acvacultura. Padurilor. sa figureze n registrele contabile ale beneficiarului. Construirea si modernizarea de infrastructura specifica proiectului (poteci turistice. spatii de campare infiintate in gospodarii. contributia publica fiind de 30%.pentru parcurile de vanatoare Acvacultura Constructia sau modernizarea fermelor. generatoare de energie si caldura.1). Masura 3. cheltuielile trebuie sa fie necesare pentru desfasurarea proiectului. pentru masurile de preaderare n domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale n tarile candidate din centrul si estul Europei n perioada de preaderare. panouri de ghidare etc. inclusiv achizitionarea de animale salbatice in vederea repopularii parcurilor de vanatoare Constructia de adaposturi.

) Achizitionarea de mici barci in folosul fermei sau modernizarea lor (inlocuirea motoarelor) si de pontoane plutitoare Achizitionarea de material biologic pentru prima populare. melci si broaste Care este valoarea totala a proiectelor sprijinite prin programul SAPARD ? Valoarea totala eligibila a proiectului trebuie sa se incadreze intre palfonul minim de 5. capitalul/actionariatul solicitantului eligibil poate fi at t integral din Rom nia c t si mixt sau integral strain.Achizitionarea de ehipamente si unelte de pescuit pentru fermele piscicole.numai pentru infiintarea si dotarea cercurilor de masini agricole Cooperative mestesugaresti Cooperative de consum Ce tipuri de proiecte sprijina programul SAPARD pe aceasta masura ? Servicii Agricole Turism rural Alte tipuri de activitati turistice Activitati mestesugaresti Acvacultura Alte activitati: sericicultura. si a plantelor medicinale si aromatice. Detaliat categoriile de beneficiari sunt : Producatori agricoli individuali . Cine poate sa beneficieze de un program SAPARD ? Orice persoana juridica rom na cu capital integral privat.SRL) Societati comerciale cu capital integral privat Asociatii fara scop patrimonial (non-profit) . apicultura. silvice. procesarea fructelor de padure si de arbusti fructiferi.SCS.persoane fizice autorizate Proprietar individual de padure .persoane fizice autorizate Persoane fizice autorizate Asociatii familiale Societati agricole Societati comerciale cu capital integral privat (SNC. a mijloacelor de transport (echipate cu bazine.SA. echipamente de oxigenare etc.prelucrarea si valorificarea materiilor prime preponderent locale.000 si cel maxim de 200. cultivarea si procesarea ciupercilor. . Cererea de finantare trebuie depusa direct.servicii si alte asemenea activitati economice de agrement si turism populatia locala este sub nivelul de 5000 locuitori Unde se pot depune proiectele SAPARD ? n functie de regiunea de dezvoltare unde este localizat proiectul.000 Euro.SCA. Unde se pot amplasa proiectele SAPARD ? In mediul rural asa cum este definit prin ordinul MAPDR 173/03 martie 2004. piscicole si de acvacultura activitati economice neagricole ? mestesugaresti si de mica industrie. alcatuita astfel: 50% contributie privata (a beneficiarului) si 50% contributie publica SAPARD (a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei) Pe cit timp se poate derula un program SAPARD ? Investitiile facute prin proiect trebuie sa se deruleze n maxim doi ani de la data semnarii contractelor de finantare. artizanat. ci si toate zonele in care majoritatea terenurilor sunt utilizate pentru: activitati economice de productie si valorificare a productiei agricole. Acest lucru inseamna nu numai spatiul administrativ teritorial al comunelor din Romania. spatii de refrigerare.

practic arata disponibilitatea bancii de a va credita dupa semnarea contractului. Prima optiune . doar ramburseaza cheltuielile deja facute.Regiunea 5 Vest. Pentru amenajarea de bazine piscicole pentru pescuit sportiv le gasiti la pozitia "Turism rural si alte tipuri de activitati turistice n spatiul rural". judetul IASI. judetul TIMIS. Acest lucru se face prin scrisoare de confort. BUCURESTI. ordine de plata etc. Adresa: Str. Craiova. Satu-Mare. 4. judetul CONSTANTA.Dupa asta. nr.sapard. Nu uitati ca trebuie sa dovediti la data depunerii proiectului ca aveti jumatate din valoarea eligibila a proiectului . Timisoara . 3. Trebuie sa stiti insa ca nu toate cheltuielile efectuate de dumneavoastra sunt recunoscute de SAPARD ca fiind eligibile. Constanta.Regiunea 2 Sud-Est. 19. De acum inainte va apucati serios de treaba ! .Adresa: Bdul. nr. Daca nu. Si acum detaliat . Iasi. p na c nd este acordata finantarea SAPARD. Desigur ca aveti cat de cat o estimare a VALORII TOTALE a investitiei pe care doriti a o realiza . Alba-Iulia. judetul SATU MARE. la una dintre adresele Birourilor Regionale de Implementare a Programului SAPARD (BRIPS) ? Compartimentul Implementare. Toate datele solicitate de catre Agentia SAPARD trebuie sa fie absolut reale si lamuritoare si sa poata fi probate cu documente doveditoare .ro. Timisoara. 1 Decembrie 1918. Cum si cind se efectueaza platile SAPARD ? Programul SAPARD nu acorda plati n avans. Primul pas ar fi din partea dumneavoastra sa vedeti daca va incadrati intr-una din categoriile de solicitanti care pot sa aplice. 13. nr 13.Regiunea 7 Centru. Fondurile disponibile prin Programul SAPARD sunt publicate la inceputul fiecarei luni pe site-ul oficial al Agentiei SAPARD. trebuie sa faceti demersurile necesare pentru a deveni persoana juridica incadrata intr-una din categoriile de solicitanti considerati eligibili pentru proiect . Adresa: Str. Problema garantiilor se poate rezolva luind legatura cu Fondul de Garantare a Creditului Agricol. contracte. Mircea cel Batr n. Daca din aceasta scadeti in primul rind TVA-ul. Bucuresti . 1.4 la pagina 9-12. linie de credit valida sau extras de cont.cum sa intocmiti si sa depuneti un dosar de finantare SAPARD : Va puteti intocmi dosarul Cererii de Finantare singur sau sa apelati la serviciile unei firme de consultanta in domeniu. judetul ALBA. Satu Mare . taxele si accizele in cazul importurilor veti obtine estimativ vorbind VALOAREA ELIGIBILA a proiectului dumneavoastra.). Executia proiectului se efectueaza din surse financiare proprii ale beneficiarului.va va ajuta sa luati legatura cu ei. Alba Iulia . care acopera ntreaga cheltuiala eligibila a proiectului. P-ta Rosetti. Stefan cel Mare. Rambursarile sunt facute n termen de maxim 90 de zile de la data nregistrarii cererii de plata conforme la Biroul Regional. intre prima si ultima zi lucratoare a lunii.Regiunea 1 Nord-Est. Targoviste . sect.Adresa: P-ta Libertatii.Regiunea 3 Sud.Regiunea 6 Nord-Vest. T rgoviste. Solicitantii pot sa aleaga p na la 3 transe de rambursare. Atentie ! De calitatea muncii depuse de dumneavoastra sau de firma de consultanta depinde intr-o mare masura succesul proiectului. la care se anexeaza documentele justificative (facturi. Acestea sunt: Iasi . Nu trebuie sa va faceti probleme daca aveti deja o activitate rentabila la aceasta data.personal de catre beneficiarul proiectului.Adresa: Str.Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov Adresa: Str. pe care singur o alegeti.scrisoarea de confort. 17. Intrebati inspectorul de la banca . judetul D mbovita. precum si in trei publicatii cu acoperire nationala. Cind pot fi depuse cereri de finantare ? Cererile de finantare pot fi depuse in fiecare luna. Lista cheltuielilor eligibile prin SAPARD o gasiti in Ghidul Solicitantului M3. Rambursarea se face n Lei pe baza unei cereri de plata. nr. trebuie sa vedeti daca investitia pe care o doriti a realiza se incadreaza in definitia spatiului rural (spatiul administrativ teritorial al comunelor din Romania si cel definit prin ordinul MAPDR 173/03 martie 2004 ). Iuliu Maniu. judetul DOLJ. www. Adresa: Str. Unirii. Revolutiei din 22 dec. nr. Constanta .Regiunea 4 Sud-Vest. 47-49. 12. in limita fondurilor disponibile pentru tipul de investitie dorit. nr.Adresa: Str. Craiova . nr.

Face obiectul unei proceduri simplificate. document atasat obligatoriu la dosarul Cererii de Finantare .3 Strategie de marketing pentru turism . Nu face obiectul procedurii de mediu). reabilitari. Pentru lucrari de constructii si instalatii . In cazul in care obiectivul respectiv nu a functionat anterior niciodata cu destinatia pe care doriti sa o dati prin proiect. Daca valoarea eligibila a proiectului dumneavoastra este mai mare de 50 000 euro. astfel definite in HG nr. In rest documentele pentru piscicultura. Face obiectul procedurii de mediu fara acord de mediu) avizata de autoritatile competente pentru protectia mediului . anexa 6 . De asemenea acesta trebuie sa va elaboreze Studiul de Fezabilitate.4 6. Nu va speriati! Este vorba de documente care oricum trebuiesc luate in cadrul desfasuraii unei activitati economice in conditii de totala legalitate.investitii noi.4. atunci este vorba de o investitie noua (indiferent daca este vorba de modernizarea sau reabilitarea unor constructii existente . 6. Pentru proiectele care necesita certificat de urbanism:a) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic pe care s-a aplicat stampila tip A (Se supune CAU. Atentie! Cheltuielile legate de studiile de fezabilitate. c nd acesta nu va depasi 5%). proiectului tehnic si studiile conexe . In baza SF sau MJ veti obtine o serie de acorduri. In rest nici o cheltuiala nu poate fi facuta pentru proiect nainte de data semnarii contractului cu Agentia SAPARD. pentru activitati cu impact nesemnificativ asupra mediului si clasarea cererii de notificare. Face obiectul procedurii de mediu cu acord de mediu). dumneavoastra sau proiectantul va intocmi un Memoriu justificativ.formularul il gasiti in ghid M3. c) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic pe care s-a aplicat stampila tip B (Se supune CAU. pentru activitatile cu impact redus asupra mediului. In acest caz. Structura cadru a Studiului de Fezabilitate sau Memoriului justificativ o obtineti tot din Ghidul Solicitantului M3. contractul de concesiune sau orice alt document care sa certifice dreptul de folosinta al terenului pe o perioada de minim 10 ani (pentru investitii care prevad lucrari de constructii). Daca proiectul dumneavoastra nu prevede lucrari de constructii si instalatii . actul de proprietate pentru celelalte bunuri imobiliare conform legislatiei in vigoare. avize sau autorizatii solicitate de Agentia SAPARD.918/2002 cu . Tabel centralizator emis de Primarie semnat de persoanele autorizate conform legii continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta si perioada de arendare.care insa nu au functionat pe ceea ce doriti dumneavoastra sa faceti). Este foarte important sa aveti un Studiu de fezabilitate (SF) sau Memoriu Justificativ (MJ) bine intocmit. pentru proiectele care prevad constructii si/sau modernizari de constructii . Structura pe care trebuie sa o respectati se afla in Ghidul Solicitantului pentru Masura 3. sau de minim 5 ani (pentru investitii care nu prevad lucrari de constructii) .b) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic pe care s-a aplicat stampila tip B(Se supune CAU.sau. care contine in anexa acordul de mediu emis de autoritatile competente pentru protectia mediului.6 1. Acesta trebuie sa va elaboreze documentatia necesara pentru eliberarea Certificatului de Urbanism. luati legatura cu un proiectant.4 anexa 4 sau 5 ( la sfirsitul ghidului). except nd cazurile c nd nu sunt prevazute constructii.si dupa caz. modernizari.obligatoriu pentru toate tipurile de investitii 6..cheltuieli care pot fi efectuate si nainte de semnarea contractului .Este foarte important sa identificati corect tipul investitiei: noua sau modernizare. pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului. avizata de catre autoritatile competente pentru protectia mediului.sau. trebuie sa intocmiti si un Plan de Afaceri.5 Certificatul de urbanism. turism rural si alte activitati de pescuit sportiv (cu mici comentarii) sunt : 6. inseamna ca faceti numai achizitii directe.nu trebuie sa depaseasca limita procentajului aprobat n masura (max 12% din valoarea totala eligibila a proiectului.4 Copie dupa actul de proprietate al terenului si a luciului de apa.

aprobata prin Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare si Declaratie pe propria raspundere prin care se confirma ca nu are obligatii catre banci sau Documente care sa certifice ca graficul de rambursare al mprumutului n derulare este respectat .sauDocument justificativ care sa ateste ca solicitantul nu a desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului..documentul este obligatoriu pentru turism rural si piscicultura . eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in concordanta cu standardele UE (pentru investitiile referitoarea la procesare) . 75/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.14 Actele de identitate pentru persoanele responsabile de proiect . emise si vizate de banca.Pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale:Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale (vezi Anexa 8 a Ghidului solicitantului) si Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice. transporta si valorifica produse de origine animala.9 Certificatul de inregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului.G.completarile ulterioare. 410/2002 si Declaratia pe propria raspundere prin care se confirma ca solicitantul nu are obligatii catre banci sau Documente care sa certifice ca graficul de rambursare al imprumutului este respectat. 6. 2. 6.c) Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat. donatii.13 Cazier judiciar onest al responsabilului/responsabililor de proiect 6.b) Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare nainte de data depunerii cererii de finantare n cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul:granturi. 6.. 6. 6. Pentru cei care pentru pescuitul sportiv construiesc spatii de alimentatie este de asemenea obligatoriu. transporta si valorifica produse de origine animala. nr. cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data depunerii cererii de finantare.depoziteaza. n cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii cererii de finantared) Extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii de finantare si Contractul de credit vizat de banca.sauSituatia privind capacitatea financiara certificata de catre Directia Generala a Finantelor Publice pentru persoanele fizice autorizate sau asociatiile familiale. n cazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte.12 Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de banca si/sau alte institutii financiare autorizate) :a) Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare nainte de data depunerii cererii de finantare. nsotit de un document care sa ateste sursa respectiva. eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in concordanta cu standardele nationale (pentru investitiile care nu cuprind procesare) sau Avizul sanitar-veterinar pentru solicitantul care prelucreaza. eliberat in conformitate cu OG nr. n cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) sau prin certificate de depozit nominative si dematerializate. Face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru proiectele care nu necesita certificat de urbanism. cu completarile si modificarile ulterioare. privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. conform OUG nr.10 Ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului insotit de contul de profit si pierdere avizate de administratia financiara. 6. 75/30 august 2001).11 Pentru persoane juridice:Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale (vezi Anexa 8 a Ghidului solicitantului) si Cazierul fiscal eliberat de Directiile generale ale finantelor publice (O. 6. Constructiilor si Turismului pentru modernizare sau constructie.Numai pentru turism rural si alte forme de turism.investitii noi .8 Aviz de specialitate eliberat de Ministerul Transporturilor. Inspectoratele de Protectia Mediului vor analiza fiecare propunere in parte si vor decide asupra tipului actului de reglementare care urmeaza a se emite. 76/2001 republicata. emis de organizatia care a acordat-o. avizat de administratia financiara cu cel mult o luna inaintea depunerii proiectului.7 Avizul sanitar-veterinar pentru solicitantul care depoziteaza. sponsorizari. deschis la o bancae) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile. dupa caz.

eliberat conform H.32 (I..27 Actul constitutiv ( durata de functionare a asociatiei trebuie sa fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finantare) pentru Asociatiile fara scop patrimonial. 6. 6.daca este vorba despre o structura turistica care a functionat si este deja clasificata. eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in concordanta cu standardele UE ( pentru investitiile referitoare la procesare).21 Statutul de functionare ( pentru Asociatiile fara scop patrimonial) 6.18 Autorizatie de acvacultura 6. 6.16 Copie dupa diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (persoana fizica si /sau responsabil tehnic al proiectului)sauCopie dupa certificatul de formare care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (persoana fizica si /sau responsabil tehnic al proiectului)sauDeclaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau responsabilul tehnic de proiect va/vor urma un curs de pregatire profesionala care sa fie recunoscut de institutiile autorizate in domeniu (ex: Ministerul Educatiei si Invatamantului).20 Pre/Contract de achizitie material biologic pentru prima populare ?pentru piscicultura si parcuri de vinatoare 6.G.1) Declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca solicitantul nu beneficiaza si nu va beneficia de finantari nerambursabile din alte programe pentru proiectul care face obiectul asistentei financiare SAPARD.2) Angajamentul pe propria raspundere a solicitantului ca va introduce obiectivul in circuitul turistic in cadrul unei agentii de turism licentiate de Ministerul Transporturilor.Numai pentru modernizari 6. . transporta si valorifica produse alimentare. pana la finalizarea proiectului.25 Incheierea de inscriere eliberata de judecatorie. 6.29 (I. fuziune.22 Certificat de producator pentru producatorii agricoli individuali.. 661/2001. depoziteaza. conform Legii nr. 6.507/2002 6.30 Avizul sanitar pentru solicitantul care prelucreaza. Constructiilor si Turismului. reorganizare judiciara sau faliment conform Legii nr.33 Acorduri si autorizatii specifice necesare implementarii proiectului (altele decat cele furnizate in Studiul de fezabilitate sau cerute si atasate separat daca este cazul).64/1995 republicate.6. dizolvare.31 (I.26 Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 6. conform Ord.si Declaratie pe propria raspundere referitoare la clauza de origine Europeana 6.28 Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comertului care sa specifice ca solicitantul are capital social 100% privat si ca nu este in proces de lichidare. Constructiilor si Turismului pentru pensiunea respectiva. 6. 6. 567/2003 al MAPAM si MAI. pentru solicitant persoana juridica. inaintea ultimei plati a ajutorului.15 CV-urile persoanelor responsabile de proiect 6.19 Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Transporturilor.24 Autorizatie eliberata conform Legii nr. 6. divizare.3) Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul va achizitiona material biologic certificat.cu completarile si modificarile ulterioare. cu completarile si modificarile ulterioare.23 Copie dupa Cererea privind inscrierea in Registrul Exploatatiilor Agricole.31/1990 republicata.pentru societatile agricole infiintate conform Legii 36/1991 6.

descrierea lui. b).37 Actul de recunoastere a infiintarii cooperativelor mestesugaresti de catre Consiliul organizatiei cooperatiste mestesugaresti ierarhic superioare.34 Raport asupra participarii la programe de finantare nerambursabila (rezumat) inclusiv un document eliberat de gestionarul fondurilor de care beneficiaza solicitantul din care sa rezulte titlul poiectului finantat. 6. 6.6. . 6. 6. lit. c) si d) din legea Fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.a). devizul si stadiul de realizare.2.35 Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu.36 Statutul Adunarii Generale adoptat (pentru cooperativele mestesugaresti).38 Document eliberat de autoritatile administratiei publice care sa certifice ca: terenul situat in intravilanul si/sau extravilanul localitatilor urbane este utilizat in conformitate cu prevederile art. sau ca populatia locala este sub nivelul de 5000 de locuitori. inclusiv pentru cele finantate prin Programul SAPARD.

profit mare . ceea ce ar contribui la reducerea cheltuielilor. Pereţii laterali ai canalului pot fi întăriţi cu bile sau cu dulapi din lemn. iar activitatea trebuie diversificată. un aspect rustic care se încadrează în peisajul specific zonei păstrăvului. în acest articol voi face câteva recomandări pentru conceperea şi construirea unei păstrăvării. lucrurile nu par a fi totuşi simple. Materiale ieftine şi la îndemână La construcţia păstrăvăriei se pot folosi materiale aflate la îndemână. Aceste lucrări. Atracţie pentru turişti. precum piatra din râu sau lemnul. pe care păstrăvii le vor prinde în salturi. în acest caz vorbim despre o creştere semiintensivă. Cheltuieli mici. Pentru a ridica nivelul apei. Deşi am prezentat o variantă de construcţie la o capacitate care să aducă profit. ca de altfel şi produsele din păstrăv oferite clienţilor. desigur. în acelaşi timp.La sugestia unui cititor al revistei noastre. Însă. Sursă de energie. se poate construi o cascadă podită sau un baraj din lemn cu umplutură din piatră. poate chiar extensivă. este util să instalaţi deasupra bazinelor corpuri de iluminat care vor atrage pe timp de noapte insectele. ale cărei cheltuieli să fie mai mici decât în cazul soluţiei propuse de mine în numerele anterioare ale revistei. unde există pericol de îngheţ. Atenţie. Dacă la evacuare apa din păstrăvărie va avea un debit şi o viteză suficient de mari. Pentru că tot vorbim de o creştere extensivă. de asemenea. vor fi durabile şi vor avea. Chiar şi aducţiunea apei poate fi făcută pe un canal din pământ. a păstrăvului. canalul trebuie acoperit. în condiţiile în care băncile au înăsprit condiţiile de creditare. pot fi folosite şi bazine din pământ. însă. în vederea captării acesteia pentru alimentarea păstrăvăriei. Acesta trebuie situat în afara incintei păstrăvăriei. În zonele cu ierni aspre. Dacă solul nu are o permeabilitate prea mare. în această situaţie viteza apei pe canal nu are voie să fie prea mare ca să nu erodeze malurile. Admisia şi evacuarea (călugărul) pot fi. Dacă suprafaţa de teren şi relieful permit. dacă sunt făcute bine. Utilitatea diversificată a păstrăvăriei Pescuit sportiv. puteţi construi canalul de evacuare a apei în aşa fel încât să-l populaţi cu păstrăv pentru a practica pescuitul sportiv. confecţionate din lemn. se poate instala o turbină pentru producerea energiei electrice. Variante mai ieftine există. oferind un spectacol nocturn foarte atractiv pentru vizitatori.

cu intrare gratuită. deoarece puteţi urmări cu atenţie comportamentul peştilor în bazin. Investiţia în casa de incubaţie poate fi eliminată. Reducerea cheltuielilor. sărat şi apoi afumat. Experienţa de peste 60 de ani şi producţia limitată le permit să atingă o calitate rar întâlnită. atunci când ne referim la hrană. păstrăv afumat. în final. un iaz pentru pescuit păstrăv. fiindcă hrănirea peştilor se face în funcţie de temperatura apei. nu putem vorbi de o mâncare mai ieftină în detrimentul calităţii ei. De acesta aveţi nevoie obligatoriu. Nu la fel se procedează cu termometrul. ca şi în trecut. proaspăt sau afumat la foc cu lemne. având în vedere că. dacă veţi începe afacerea cu puiet în greutate minim 5 grame. despre care angajaţii fermei spun că provine din propria păstrăvărie. Păstrăvul afumat. Dacă în ceea ce priveşte construirea unei păstrăvării am găsit posibilităţile de reducere a cheltuielilor. urmând ca pe parcurs să măriţi capacitatea de producţie prin extinderea în aval. costul de producţie va fi mai mic. piftie de păstrăv afumat. cu condiţia ca aceasta să asigure cel mai mic indice de conversie şi cea mai mare rată de creştere. fiind expuse diferite accesorii de epocă. Deşi este bine să-l aveţi.” Este vorba de creşterea artizanală a păstrăvului care se valorifică direct în magazinul păstrăvăriei: viu. spre exemplu. Dacă nu aveţi suficient de mulţi bani. PROPUNERE . Muzeul ecologic. înseamnă că oxigenul este insuficient. Dacă se grupează la admisia apei în bazin. care este oferta fermei piscicole Villet din Franţa. înseamnă că starea lor este bună şi aportul de oxigen este suficient. Ofertă tradiţională variată: model francez Iată. înfiinţată în anul 1896: „Veniţi să descoperiţi produsele noastre tradiţionale: somon afumat. precum şi peştele pescuit din iazul fermei sau vândut pentru repopularea râurilor sau a iazurilor din regiune.Afacerea de familie. puteţi începe cu un bazin. precum şi o gamă variată de vinuri care se asortează cu produsele proprii. oxigenometrul poate fi tăiat de pe lista de cheltuieli. la focul cu lemne. În magazinul propriu se vând produse din păstrăv. este pregătit. prezintă istoricul unei mori vechi de apă şi pe cel al păstrăvăriei. peşti pentru ornament şi muzeul ecologic din moara de apă ce datează din secolul al XVI-lea. şi nu numai. O păstrăvărie cu o producţie anuală de până la zece tone de peşte trebuie să fie obligatoriu o afacere de familie pentru a aduce profit. Dacă aceştia stau grupaţi şi fac mişcări circulare. Vă recomand să o luaţi pe cea mai scumpă.

Oare cei de la ferma Villet mai pot produce în mod tradiţional sau toată ferma a devenit un muzeu? . acum că ne-am integrat în UE. care să valorifice tradiţia noastră românească. sunt multe. şi românul are tradiţie în afumatul păstrăvului. Şi dacă pe lângă toate acestea ţăranul agricultor ar pregăti vizitatorului şi o porţie de păstrăv cu coleaşă din făină măcinată la morile de pe vale şi cu răchie din cea bună. jocul şi cântul specifice locului.Păstrăvării profitabile. dacă mai putem valorifica păstrăv afumat tradiţional. graiul bănăţean. Mă întreb. i s-ar duce vestea. Putem spune un produs tradiţional. Este adevărat că acolo nu este nici o păstrăvărie care să dateze din anul 1800. precum sunt portul popular. şi ar putea trăi mult şi bine din activitatea aceasta. precum şi un mod foarte rustic de prezentare . Apoi. dar avem multe alte tradiţii care să atragă vizitatori. însă. sau trebuie să-l ambalăm în pungi vidate. cu sau fără cetină.în cetină de brad. Putem da ca exemplu morile de apă de la Rudăria din judeţul Caraş-Severin.

2007 Perioada de derulare:2007 . telefon 0256/494023.ro. Director Economic ec. http: www. Trezoreria sector 1. siguranta si securitate alimentara Contract nr. înregistrată la Registrul Comerţului nr -.univ. BCR sector 1. cu sediul în Bucureşti. Fax: 0236/414270. -.ing. .ro P1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. judeţul Timiş. judeţul Timiş.ro.ro. nr. cod IBAN :RO17TREZ6215003XXX000200. J35/219/02. Fax: 0256/490528. OP-CP 18. OBIECTIVE GENERALE: . învăţământ şi agricultură pentru dezvoltarea de activităţi de cercetare industrială şi precompetitivă şi a unui grup de specialişti în proiectarea şi exploatarea sistemelor acvacole recirculante. tel: 0236/416914. cu sediul în Timişoara. Ciupitu Victoria şi responsabil ştiinţific proiect prof.ro P3 Societatea Comercială GROUP MET-CAR SRL Timişoara.crearea şi consolidarea unui parteneriat între cercetare. judeţul Galaţi. Victoria Pârva şi responsabil ştiinţific proiect conf. Georgică Cornu. Gângu Vergil. Contabil Şef ec.. cod fiscal RO 1640830.ing. Patriche Neculai. 1997/J40/190.CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA UNEI TEHNOLOGII PENTRU CREŞTEREA SUPERINTENSIVĂ A PEŞTILOR ÎNTR-UN SISTEM RECIRCULANT CU OPTIMIZAREA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ŞI ASIGURAREA PROTECŢIEI SANITAR-VETERINARE Programul: PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE Domeniul: Agricultura.1998. Cod 800211.03. dr.ro. 51-054/14.icdeapa. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. str. cont IBAN: RO94RNCB0249049294820001. e-mail: icsit@sunu.ing. cod fiscal RO 2795310.54. str.ing.dr. 11. OP 1-136 . email: inmatm@upcnet. tel. fax: 0256/433127. cod IBAN: RO78RNCB0072026604710001. Contabil Şef ec. reprezentat prin Rector prof.rnc.com. Portului. http:www. email: adrianamistoiu@gmail. cu sediul în Galaţi. email: npatriche@xnet.ro P2 Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică Pescuit şi Acvacultură Galaţi. 0256/434431. reprezentată prin Director Executiv ec. cod IBAN: RO88TREZ7015069XXX002593. Patriche Neculai. Fax: 0256/433127. Fax: 0256/277110. codul poştal 300645.dr.inma. 0256/ 490528. B-dul Ion Ionescu de la Brad nr.119. nr. Calea Aradului. Safciuc Liliana şi responsabil ştiinţific proiect ing.ro. 6. cod poştal 013813. E. cu sediul în Timişoara. fax 021/2693273. BCR Timişoara. fax: 0236/414270. Trezoreria Galaţi. reprezentat prin Director General dr. cod fiscal RO 10295197. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.ing. telefon 021/2693269. dr. cod fiscal RO 3487181. nr.obţinerea de noi cunoştinţe ştiinţifice în domeniul tehnologiilor şi sistemelor acvacole recirculante. e-mail: npatriche@xnet. reprezentată prin Director prof. Trezeroria Timişoara. David Petru tel. cont IBAN: RO22TREZ3065069XXX001596. înregistrată la Registrul Comerţului nr. Cod 300072.2010 PARTENERI: CO Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare Bucureşti. Grozea Adrian tel. fax 0256/200296.09. Alexandru Moisuc. Mircea Rusu şi director proiect ing. 0236/416914. univ. tel: 0256/434431.biol. de creştere superintensivă a peştilor. Sectorul 1. care vor putea fi fructificate la nivelul . email: grozea@animalsci-tm. Contabil Şef ec. de creştere superintensivă a peştilor. Miştoiu Adriana.0256/277114. Baader. tel. e-mail: izometal@rdstm.

întocmirea metodicii de încercări.asigurarea utilităţilor şi condiţiilor necesare efectuării încercărilor(CO). P3).execuţia şi montajul echipamentelor şi instalaţiilor (CO.optimizarea managementului privind controlul particulelor solide din cadrul sistemului. .realizarea unor sisteme adecvate de nutrificare biologică pentru menţinerea concentraţiei compuşilor azotului în domeniul optim impus de cerinţa tehnologică. învăţământ.achiziţionarea echipamentelor tehnice (CO.stabilirea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor tehnice pentru fundamentarea achiziţiilor (CO. . . .instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi a instituţiilor de învăţământ superior. P2). P3). Etapa 3/Activitatea 3. stabilirea condiţiilor şi a aparaturii necesare experimentărilor (CO. P1. în corelaţie cu intensivitatea producţiei. P3). Etapa 5/Activitatea 5.optimizarea instalaţiei de încălzire/răcire a apei din bazine. conţinutul în oxigen şi compuşi ai azotului. P2). în sensul integrării diferitelor secvenţe ale tehnologiei de creştere cu cele de condiţionare a calităţii apei. P2). .controlul microsuspensiilor şi substanţei organice dizolvate. P2). P1. P1. producţie. . . Etapa 4/Activitatea 4. .realizarea construcţiei halei de creştere superintensiva a peştilor ( P3). Etapa 2/Activitatea 2. în contextul integrării cercetării româneşti în Aria Europeană a Cercetării. P2.1: Experimentarea tehnologiei şi a sistemului de creştere superintensivă a peştilor în sistem recirculant (cercetare industrială): .fundamentarea sistemelor de monitoring şi control al dioxidului de carbon şi al alcanilităţii apei în sistemul de cultură.proiectarea sistemelor de oxigenare (aerare) a apei în funcţie de particularităţile ecofiziologice şi tehnologice ale speciei de cultură. . P1. pentru dezvoltarea de activităţi de cercetare industrială (CO. . ETAPELE DE DERULARE ALE PROIECTULUI Etapa 1/Activitatea 1.optimizarea managementului tehnologic.1: Realizare sistem de creştere superintensivă a peştilor în sistem recirculant (cercetare industrială): .1: Experimentarea tehnologiei şi a sistemului de creştere superintensivă a peştilor în sistem recirculant (cercetare industrială): . OBIECTIVE SPECIFICE: .1: Studiu documentar privind tehnologiile de creştere superintensivă a peştilor într-un sistem recirculant (cercetare industrială): .crearea unui parteneriat cercetare.stabilirea tehnologiei optime de creştere superintensivă a peştilor într-un sistem recirculant (CO.stabilirea componenţei şi a caracteristicilor tehnice ale echipamentelor tehnologice ale sistemului (CO. . P2). P1.elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie pentru instalaţiile componente şi pentru întregul sistem (CO.fundamentarea capacităţii portante şi a debitelor de apă necesare pentru asigurarea unor condiţii mediale optime în ceea ce priveşte. .1: . în principal. Proiectarea sistemului de creştere superintensivă a peştilor în sistem recirculant (cercetare industrială): . respectiv cu cantitatea de hrană administrată. .

proiectarea sistemului de control al calităţii apei din bazinele de creştere. în funcţie de posibilităţile de amplasare ale utilizatorului şi o transferă apei din sistemul acvacol recirculant. Studiu prospectiv privind tehnologiile de creştere superintensivă a peştilor într-un sistem recirculant este structurat pe capitole şi tratează tehnologia de creştere a peştilor. (energia consumată pentru încălzirea şi răcirea apei va fi de 6 ori mai mică decât în cazul utilizării directe a energiei electrice). În România. . pentru încălzirea şi răcirea apei şi a spaţiilor de lucru. precum şi lărgirea gamei de specii valoroase ce pot face obiectul culturii în România. peste 65% din producţia acvacolă mondială. acest sector de activitate furnizează aproximativ 20% din produsele acvatice consumabile.1: Experimentarea tehnologiei şi a sistemului de creştere superintensivă a peştilor în sistem recirculant (cercetare industrială) . Proiectul îşi propune realizarea unui studiu de fundamentare a tehnologiei de creştere a peştilor în sistem superintensiv cu apă recirculată. se desfăşoară cercetări intense în direcţia stabilirii celor mai adecvate sisteme şi tehnologii intensive de creştere pentru speciile cu valoare mare economică. În prezent. În cazul proiectului propus se recomandă utilizarea pompelor termice de tip apă – apă. proiectarea şi realizarea sistemului de alimentare. răcire. sistemele de hrănire. tehnologia sistemelor acvacole recirculante. REZUMATUL PROIECTULUI Acvacultura este domeniul care a înregistrat cea mai rapidă evoluţie pe plan mondial. utilizând suprafeţe şi volume mari de apă pentru realizarea unei unităţi de masă peşte. REZULTATE OBTINUTE Până în prezent s-au obţinut următoarele rezultate: 1. a speciilor valoroase de peşti. P2). P2). acordarea de consultanţă şi de asistenţă tehnică potenţialilor utilizatori. Ca urmare se vor reduce considerabil consumurile energetice ale sistemului. Dintre organismele acvatice.experimentarea sistemului şi a tehnologiei de crestere superintensiva a pestilor in sistem recirculant (CO. Aceste echipamente extrag căldura mediului ambiant conţinută în apa freatică. precum şi apei din circuitul de încălzire a halei. se vor avea în vedere soluţii tehnice moderne. peştii deţin cea mai mare pondere. realizarea modelului experimental al sistemului şi determinarea parametrilor de creştere a peştilor. pe când dacă sistemul este subdimensionat. Totodată. deoarece factorul de eficienţă COP (coeficientul de performanţă) al pompei este maxim în acest caz. Analizele SWOT efectuate de Agenţia Natională pentru Pescuit şi Acvacultură din România au scos în evidenţă oportunitatea introducerii sistemelor şi tehnologiilor de creştere intensivă şi superintensivă ce pot asigura producţii mari pe unitatea de suprafaţă sau volum. proiectul propus urmăreşte dezvoltarea unei tehnologii şi a unui sistem de creştere superintensivă cu apă recirculată. P2). acesta nu va fi capabil să menţină un mediu propice dezvoltării populaţilor de peşti.Etapa 6/Activitatea 6. dintre toate ramurile agriculturii. funcţionarea sistemului este costisitoare. Studiu prospectiv privind tehnologiile de creştere superintensivă a peştilor într-un sistem recirculant (SAR).2: Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor (cercetare industrială). piscicultura este încă tributară sistemului extensiv de creştere. (CO.prelucrarea datelor obţinute şi întocmirea raportului de experimentare (CO. urmărindu-se atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pe piaţa mondială şi realizarea unei protecţii reale a stocurilor naturale. În cazul în care echipamentul este supradimensionat. sol sau chiar din aer. încălzire. . O importanţă deosebită se va acorda dimensionării corecte a tuturor componentelor sistemului. În prezent. precum şi diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea rezultatelor. prin folosirea pompelor de căldură. inovative. bazinele de creştere. filtrare şi evacuare a apei din sistem. Etapa 6/Activitatea 6. Deoarece implementarea acestui sistem de creştere este la început de drum.

Costurile de operare ale sistemului sunt mai reduse comparativ cu un sistem cu un singur circuit de apă comun. eventualii germeni patogeni care ar putea apărea într-un bazin aparţinând unui modul. . Se asigură protecţia sanitar veterinară a materialului biologic împotriva unor eventuale îmbolnăviri.eficientizarea energetică a sistemelor. 2.metodele de filtrare. prin construcţia modulară a sistemului. În finalul lucrării se stabilesc soluţiile constructive şi principalele caracteristici tehnologice ale sistemului care se va realiza. o instalaţie de filtrare formată dintr-un filtru mecanic tip tobă şi trei filtre biologice. dar la o înălţime de pompare mai mică. deoarece se vehiculează acelaşi volum de apă. Funcţionarea sistemului este mult mai sigură.controlul factorilor de mediu. Cantitatea de energie consumată pentru pomparea apei este mai mică în cazul sistemului modular. necesar colectării apei recirculate de la toate bazinele de creştere. Singurul dezavantaj este costul ceva mai ridicat al investiţiei iniţiale. Circuitele fiind separate între ele. care sunt grupate în 6 module cu circuite complet separate. managementul operării tehnologiei de creştere funcţie de particularităţile eco-fiziologice a speciilor de cultură. Modulele sunt astfel alcătuite încât volumele de apă conţinute sunt cantitativ apropiate. nu afectează toate bazinele.menţinerea stării de sănătate şi a condiţiilor de bio-securitate pe întreaga durata a ciclului de producţie. un grup de dezinfectare cu lămpi UV. Proiectarea sistemului de creştere superintensivă a peştilor în sistem recirculant. Plecând de la stadiul actual al sistemelor tehnologice superintensive utilizate în acvacultură şi a rezultatelor obţinute de unităţile de cercetare în acest domeniu s-au evidenţiat o multitudine de oportunităţi de utilizare a acestora şi includ: . Diferitele module pot fi utilizate pentru creşterea de specii diferite de peşti. deoarece acestea oricum sunt modulare. deoarece parametrii apei pot fi optimizaţi la fiecare modul separat. . În acelaşi timp însă. . Pe de altă parte acest sistem modular prezintă mai multe avantaje importante. se elimină bazinul tampon de dimensiuni mari. datorat faptului că mai multe filtre mecanice şi pompe de capacitate mică sunt mai scumpe decât un filtru mecanic şi un grup de pompare cu capacitate mare. în funcţie de necesităţile fiecărei specii. precum şi stadiul actual al dezvoltării SAR de creştere superintensivă a peştilor. deoarece eventualele defecţiuni care pot apărea. În cadrul proiectului s-a optat pentru realizarea unui sistem recirculant de creştere superintensivă a peştilor structurat pe mai multe module independente deoarece prezintă o serie de avantaje faţă de un sistem cu un singur circuit comun. Fiecare modul are în componenţă un grup de pompare. pe plan mondial şi în ţară. un schimbător de căldură şi un sistem de aerare. Sistemul se compune din bazine cu diametrul de 3 m şi 5 m. . Proiectarea sistemului de creştere superintensivă a peştilor în sistem recirculant este a doua fază a proiectului. nu se pot răspândii în volumul total de apă al întregului sistem.tratarea efluentului. în special la funcţionarea pompelor şi a filtrelor mecanice. La celelalte echipamente care compun cele două tipuri de sisteme nu sunt diferenţe de preţ. dezinfecţie şi încălzire/răcire a apei. oxigenare.

prin cofinanţare. tip tobă şi filtru biologic. înălţime utilă 0. Realizarea sistem de creştere superintensivă a peştilor în sistem recirculant. Sistemul de creştere superintensivă al peştilor în sistem recirculant este alcătuit din 6 bazine circulare de creştere. format numai din 6 bazine. înălţime utilă 0. aşa cum au fost ele descrise anterior. realizată de partenerul P3.5 mc. amplasată în imediata vecinătate a halei propriu-zise. cu toate componentele sale.5 m.3 mp Întregul sistem a fost amplasat într-o clădire cu o suprafaţă totală de 161 mp. grup de pompare. Acest modul va fi amenajat într-o hală de dimensiuni mai reduse. Din aceast_ recea apa tehnologic_ este dirijat_ la bazine prin intermediul unor . înălţimea 1. a nitriţilor şi nitraţilor) este introdusă în instalaţia de alimentare al bazinelor. instalaţie de aerare şi de oxigenare. bazine cu diametrul de1. înălţimea 1 m. Celelalte patru sunt bazine circulare cu diametrul 1 m. 161 mp.6 m şi volum util 0. birou şi două grupuri sanitare. sistemul se compune din: Instalaţia de alimentare cu apă a bazinelor Instalaţia de alimentare cu apă are rolul de a asigura alimentarea continuă a bazinelor cu apă tehnologică.2 m. instalaţie de filtrare a apei compus dintr-un filtru mecanic.3 mc Suprafaţa totală a sistemului (a celor 6 bazine de creştere) este: 17. compusă din hala de creştere propriuzisă.8 m şi volum util 5. Aceasta este formată dintr-o conductă de PVC cu diametrul de ∅160mm prin intermediul c_reia apa este distribuit_ într-o recea circular_ de conducte din PVC cu diametrul de ∅110mm.Pentru a se verifica în practică viabilitatea soluţiilor tehnice alese se va realiza un modul mai mic. Aspecte din timpul construcţiei halei Hala de creştere superintensivă a peştilor În afară de bazine. dispozitive de furajare.65 mc. apa curăţată de impurităţile grosiere şi condiţionată chimic (neutralizarea amoniului. 3. instalaţie UV pentru dezinfectarea apei. Volumul total al sistemului este: 13. două cu diametrul 3 m. Modulul se va compune din: bazine cu diametrul de 3 m. cu o suprafaţă utilă de cca. Din instalaţia de filtrare. o încăpere tehnică.

Proporţia de filtrare este de cinci ori mai mare în cazul acestui tip.robineci ∅50mm. Sita rotativa este un filtru de mare capacitate cu dimensiuni mult mai mici decât ale altor site utilizate in separarea solid-lichid. Dispozitivul de menţinere al nivelului este constituit din două tuburi concentrice telescopice. spre dispozitivul de menţinere al nivelului apei. comparativ cu sitele statice. Bazine cu diametrul de 3 m Vedere de ansamblu al sistemului Filtru mecanic rotativ Grup de pompare Instalaţie UV şi filtru biologic . coborârea nivelului şi evacuarea apei din bazinul de creştere. la fiecare bazin în parte. Apa uzată din bazinul de creştere este colectată şi evacuată printr-o sită. Acest lucru se realizează cu ajutorul unui filtru rotativ tip „tobă”. Capacitatea de filtrare maximă a acestei site este de 50 mc/oră. într-o ţeavă orizontală situată sub bazin. Reglarea debitului de ap_ recirculat_ se face cu ajutorul acestor robineci. Din acest dispozitiv apa ajunge în conducta principală de evacuare şi condusă la grupul de filtrare. Fluxul de apă cu particule solide în suspensie pătrunde axial în tambur şi iese filtrat pe o direcţie radială. fiind practic nulă posibilitatea de blocare a acestuia cu reziduuri deoarece au prevăzute un sistem de autocuraţare. Prin ridicarea sau coborârea tubului central se asigură ridicarea. Instalaţia de evacuare a apei din bazine Instalaţia de evacuare a apei din bazine are ca scop transportarea prin conducte a apei uzate spre grupul de filtrare. Instalaţia de filtrare mecanică a apei Instalaţia de filtrare mecanică a apei are rolul de a asigura calitatea corespunzătoare a apei de alimentare a bazinelor de creştere. prin reţeaua de ochiuri a sitei.

Instalaţia de filtrare biologică a apei Principalele probleme avute în vedere la stabilirea principiilor de funcţionare ale filtrelor nitrificatoare sunt: cinetica procesului de nitrificare. cu o capacitate de 20 mc/h având înălţimea de pompare de 6m. următoarele: sondă . În sistemele recirculante. amoniul este oxidat de bacteriile autotrofe în nitriţi (NO2). produsul final al acestui proces fiind amoniul. dejecţii) este descompusă de către bacteriile heterotrofe în compuşi organici mai simpli. parametrii fizico-chimici şi biologici ce influenţează funcţionarea acestora. sub forma unui cadru din ţevi din PVC şi prevăzut cu o serie de orificii prin care se insuflă aer. nitriţii se transformă prin oxidare în nitraţi (NO3) care devin toxici când se acumulează într-o cantitate prea mare.7m. deci întregul modul va putea dezinfecta 30 mc apă cu o putere consumată de 260 W.Apa curăţată de impurităţile grosiere este deversată prin gura de evacuare a filtrului mecanic în rezervorul situat lângă acesta. Cea de-a doua pompă are numai rol de rezervă. În a doua fază. Sistemul de monitorizare a calităţii apei Un sistem complet de monitorizare a parametrilor fizico-chimici ai apei pentru un sistem recirculant de creştere a peştilor. comandă şi control Instalaţia de automatizare. substanţa organică reziduală (hrană neconsumată. cu o capacitate de 5 kg de furaj. Instalaţie de aerare Fiecare bazin este prevăzut cu un dispozitiv de insuflare a aerului. Filtrul „Y” este montat pe conducta de aspiraţie a pompei. la o înălţime de 1. sub acţiunea altor tipuri de bacterii autotrofe. Instalaţie de automatizare. De aici apa este aspirată de o pompă centrifugală şi refulată prin filtrul UV în biofiltrul montat în apropiere. ating concentraţii mari. precum şi a avertiza în cazul apariţiei unor defecţiuni care pot apărea în timpul exploatării. reglat pentru o funcţionare de 12 ore. Instalaţie de oxigenare Fiecare bazin este prevăzut cu câte un dispozitiv special de insuflare a oxigenului care constă dintr-un difuzor cu placă ceramică tip FIAP conectat la o butelie cu oxigen printr-un furtun de cauciuc. Dispozitive de furajare Bazinele de 1 m sunt prevăzute cu câte un hrănitor automat cu bandă. Într-o primă fază. configuraţia filtrelor nitrificatoare. Grupul de pompare are rolul de a asigura circulaţia apei în sistem. într-o măsură mai mică şi azotaţii-NO3 sunt toxici atunci când. Pompele se pot conecta independent prin utilizarea robineţilor de izolare în scopul înlocuirii sau remedierii acestora. Bazinele de 3 m sunt prevăzute cu dispozitive de hrănire cu şnec. Fiecare pompă are în circuit câte un filtru tip „Y” în vederea reducerii încărcării apei cu particule solide. compus instabil ce se transformă în amoniac. Descompunerea compuşilor cu azot are o importanţă deosebită în acvacultură deoarece o parte din produşii de descompunere. comandă şi control are rolul de a asigura funcţionarea sistemului în parametrii prevăzuţi. Un modul format din 2 lămpi cu UV este montat pe conducta de alimentare a instalaţiei de filtrare biologică. tip COM 350/07 fabricaţie LOWARA. trebuie să cuprindă pe lângă un controler la care se racordează 6 sonde şi care au posibilitatea de monitorizare a 9 parametrii. Banda dispozitivului este acţionată de un mecanism de ceas.NO2. în principal amoniacul .NH3 şi azotiţii . Instalaţie UV pentru dezinfectarea apei Procedeul de dezinfecţie cu lumină ultravioletă se bazează pe proprietatea radiaţiei UV de a penetra şi distruge toate formele de bacterii prezente în lichide sau gaze. prin acumulare. O lampă FIAP UV Active 130 permite dezinfecţia unui debit de apă de 15 mc/h cu o putere consumată de 130W. sunt toxici. Este alcătuit din două pompe. Italia.

încercări în condiţii de exploatare. . precum şi metodologia de determinare a indicilor şi a parametrilor tehnico-funcţionali.alimentarea cu apă. Petru DAVID. ARTICOLE PUBLICATE 1 „Utilizarea pompelor de căldură pentru încălzirea/răcirea apei din sistemele recirculante de creştere superintensivă a peştilor“. Încercările se vor desfăşura după următorul plan: . Asigurarea utilităţilor şi condiţiilor necesare efectuării încercărilor. în gol şi în sarcină.pentru determinarea oxigenului dizolvat şi a temperaturii. . sondă pentru determinarea suspensiilor solide şi a turbidităţii şi sondă pentru determinarea amoniului. . Pentru ca încercările modelului funcţional al instalaţiei de creştere superintensivă a peştilor în sistem recirculant să se poată desfăşura în condiţii optime. "INMATEH 2007-V "/ 2007/Pagina 103-108 /ISSN 1583-119 / simpozionul: PROCESAREA ŞI VALORIFICAREA .încercări în condiţii de laborator. 5.clădirea halei expeimentale.concluzii. .alimentarea cu energie electrică. Întocmirea metodicii de încercări. . Augustin POP. Utilităţile necesare experimentărilor sunt: .instalaţia de încălzire/răcire. sondă pentru determinarea conductivităţii. nitriţilor. .analiza rezultatelor încercărilor. Metodica de încercări este structurat în zece capitole care prezintă etapele ce trebuie parcurse la încercarea sistemului. stabilirea condiţiilor şi a aparaturii necesare experimentărilor.verificări generale şi expertiza tehnică iniţială. recomandări şi propuneri. trebuie asigurate toate utilităţiile necesare. sondă pentru determinarea nitraţilor. aparatura folosită. în vederea evaluării performanţelor acestuia. sondă pentru determinarea pH-ului. . Sistem de monitorizare a calităţii apei 4. .laborator de analiză a apei.expertiza tehnică finală a modelului experimental. . condiţiile care trebuie respectate.

Szarvas. DESPA Gheorghe. POP Augustin. Dorel Lazu. Iulie 2008 5 „Solutii si realizari in domeniul acvaculturii superintensive prin utilizarea sistemelor recirculante de crestere a pestilor“. Camera de Comert. POP Augustin. Concepte avansate în ingineria mecanică ISSN 1011 – 2855. POP Augustin. Conferinta „Competitivitate versus dezvoltare durabila?” organizata de EconomixNews – CIT-ENI Romania. Valentin POPOVICI – 34th Scientific Conference on Fisheries & Aquaculture. pag. Ed.153 – 159 8 „Experimental aquatic system for super-intensive breeding of fish”. 2009 ISSN 1844 – 8143.Bucureşti . 28-29 Aprilie şi publicată în Revista AACL Bioflux Vol 2. ISSN 1583 – 1019. ISBN 978-963-9909-40-3. Valentin Popovici .10 – 15 7 „Considerations upon energetic efficiency of an recirculating aquatic system (ras) for super intensive fish culture”. BESSENYEI GYORGY. FDCL. care a avut loc în cadrul Expozitiei internationale de produse si echipamente din industria alimentară IndAgra Food – 2008 6 „Energetic consumption analysis in a recirculating aquatic system (ras) for superintensive fish breeding”. Timisoara. 333 – 342 5 4 „Sisteme acvacole recirculante de crestere superintensiva a pestilor”. Eng. 12 – 14 noiembrie 2009. POP Augustin. DAVID Petru. Centrul pentru Studii Strategice si Internationale din Washington. Ed. Timişoara 2008. DAVID Petru. DAVID Petru. LAZU Dorel. DAVID Petru. 2009. pag. POP Augustin. Hungary. POPOVICI Valentin. ACVAPEDIA 2009. Augustin Pop. POPOVICI Valentin. 489 – 496 3 „Energetic consumption optimization for an aquatic recirculating aquatic system by using heat pumps”. Fundatia pentru Democratie si Libertate din Romania. ISSN 1583 – 1019. DESPA Gheorghe. Institutul National de CercetareDezvoltare pentru Stiinte Biologice (INCDSB).A VIEW POINT UPON THE . POPOVICI Valentin. Phd. ISSN 1221 – 5279. POP Augustin. DAVID Petru. Hungary. pag.EFICIENTĂ A PRODUSELOR AGRICOLE ÎN SCOPUL CREŞTERII CALITĂŢII VIEŢII ÎN MEDIUL RURAL 2 „Heat pumps installation for heatingcooling the water from recirculating aquatic systems”. pag. Institutul pentru Bioresurse Alimentare (IBA).Eng. „Experimental farm for sturgeons breeding”. DAVID Petru. Revista INMATEH nr 26/2008 . GÂNGU Vergil. octombrie 2008. publicata in Integrated Systems for Agri-food Production –Agri-food Production for XXI Century-. Nyiregyhaza. DAVID Petru. Conferinta „Dezvoltarea si integrarea biotehnologiilor in procesul de retehnologizare a industriei alimentare romanesti” organizata de Economix News – CIT ENI Romania in parteneriat cu CSIS. Neculai Patriche. DAVID Petru. Lucrări ştiinţifice Facultatea de Agricultură. Conferinţa internaţională. ACME IASI 2008 A 3-a Conferinţa internaţională. Agroprint.88 – 96 9 „Experimental installation for fish breeding in a recirculating system”. pag. IPA Craiova. Augustin POP. POPOVICI Valentin. POP Augustin. „Pilot station for testing the technologies used at intensive breeding of fish in water recirculating systems” Petru David.INTERNATIONAL CONFERENCE ON FISHERY AND AQUACULTURE . Eng. Petru DAVID. POPOVICI Valentin. Revista INMATEH nr 29/2009. 2010 2. POPOVICI Valentin.191 – 194 ARTICOLE ACCEPTATE PENTRU PUBLICARE 1. POPOVICI Valentin. Industrie si Agricultura din Calarasi. pag. POP Augustin POPOVICI Valentin a 6-a Conferinţa internaţionala SIPA 2009.

modular. ROMANIA. Petru David. Valentin Popovici. 2010 . May 26-28th. May 26-28th. ROMANIA. for intensive breeding of fish” Augustin Pop. 2010 3.SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE WATER RESOURCES IN THE BALKAN AREA Galati. Neculai Patriche. „Recirculating aquatic system.A VIEW POINT UPON THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE WATER RESOURCES IN THE BALKAN AREA Galati. Dorel Lazu. INTERNATIONAL CONFERENCE ON FISHERY AND AQUACULTURE .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->