Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE COMPENSARE

Subsemnata ........................ in calitate de asociat al SC ................ SRL, cu sediul in ClujNapoca, str. ...................................., jud. Cluj, CUI ..................., va rog sa aprobati compensarea urmatoarelor sume:

181 lei reprezentand impozitul pe profit platit in plus prin poprire in data de 19.09.2011 cu urmatoarele sume: - 148 lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii neachitat - 33 lei reprezentand dobanzi si penalitati aferente taxei pe valoarea adaugata neachitate 472 lei reprezentand sume platite in plus la bugetul asigurarilor sociale de stat, contul 9903, in data de 23.12.2011 cu suma de 472 lei reprezentand dobanzi si penalitati aferente tva neachitate

Anexez ordinul de plata nr. 34/23.12.2011.

Data 31.01.2012

Asociat