Sunteți pe pagina 1din 1
pag. 10 CATEHEZE LITURGICE - 1 Rugaciunea privata si rugaciunea comuna (15 ianuarie 2006) - rezumat - Preot dr. Doru Costache Rugaciunea reprezinta una din cele mai semnificative tréséturi ale crestinismului, in conditile in care alte religh prefera jertfele (sacrificiile) sau meditatia © Ceea ce face posibila rugdciunea este faptul cf atat Dumnezeu, cat i omul creat dupa chipul lu Dumnezeu, sunt persoane, Or, intre persoane este posibild comunicarea, Asa cum Dumnezeu se reveleaza omului prin Fiul su, lisus Hristos, Domanu! nostru, la fel si omul i se descopera lui Dumnezeu prin rugéciune @ Rugéciunea consolideazd familiaritatea noastra cu Dumnezeu, prin aceasta si in egal mésurd contribuind la dezvoltarea noastra personal. Creat dupa chipul lui Dumnezeu spre a ajunge Ta asemanarea cu el, omul nu poate parcurge distanta de la chip la aseménare fird familiaritatea cu Dumnezeu, castigaté prin rugéciune @ in aceste conditii, rugaciunea au trebuie consideraté o abligatie pioasé, de care ne achitém mai bine sau mai ru, ci o necesitate Gintiald. Nu putem deveni ceea ce Dumnezeu ne-a chemat s& fim, dac& nu avem suportul rugéciunii @ Dacd rugaciunea privat, personal ne conduce spre familianitatea cu Dumnezeu, ea contribuie de asemenea la pregétirea noastra pentru rugéciunea comuna, in biserica @ Rugéciunea privata este caracterizatd de libertate, ritmul si intensitatea sa find impuse de evlavia si efortunle personale. Rugaciunea comunitara are ins un ritm specific, inviténd la descoperirea aproapelui ca impreuné-rugétor inaintea aceluiasi Tata Fiind vorba de un efort comunitar, rugaciunea in bisericd implica observarea unui ritual a crui menire este tocmai aceea de aindruma spre o tot mai sponté comuniune a participantilor. Rugéndu-ne impreun suntem invitali s8 facem loc celor de lang noi, s8invatém compasiunea si politetea reciproc& @ Cele doua tipusi de sugdciune se sustin reciproc. Fara rugaciunea privaté, adunarea impreund, in biserica, nu se desavarseste (sférsind in ritualism sec), evenimentul liturgic find sustinut deopotriva de harul dumnezetese si de practica personal a celor ce se roaga, La randul sdu, far? rugciunea impreuna in bisericd, rugéciunea privat riscd s4 se transforme intr-o evlavie individualist, ipsita de dragoste si compasiune Constituirea unei comunitati crestine reale implic in egal mésurd practica rugéciunia private si nitmicitatea rugaciunii comune. ooo Dincolo de Cioran eivor si sedizolve cu pentru ca nu I-a simtit, . voluptate in neantul prezenta tangibilé. Opera - aforisme - _ filozofilor. nihilistului este 0 Sorina Sandu, Craiova > Fascinati de perfidul carpe diem, uitim cf la sfarsitul vietii ne asteapté etemitatea vie si devorim viata cu o bulimie sinucigasa. > Sunt oameni care ar da orice pentru fi siguri cl moartea este sfarsitul definitiv, disparitia in inexistenf. Calai ai vietii, > Dumnezeu este paradoxal: ne salveaza uneori Viala chiar cu preful vietii! > Cioran L-a perceput pe Dumnezeu, dara gist ca este fascinant s8 se lupte cu el, nu sdi se abandoneze prin credint. in final, Dumnezeul-a cucerit prin muzic’ si Alzheimer. Nietzsche, de deces al Vietit amorale, incercare disperata dea face credibil certificatul > Diavolul ne invit’ mereuin patria lui “dincolo de bine si de ru", aga cuma ficut-o si Nietzsche. Acolo, robii Iiberi ai credintei devin puscariagi ai libertiti dimpotriva, s-adecis si-L circulard: venim dela declare mort tocmat Dumnezeu pentru a ne intoarce la El intrand pe poarta mortii. Moartea inchide cercul c&utérilor noastre > Existentialism este, de cele mai multe ori, ‘numai un simptom grav al absentei iubini. > Chipul oamenilor bunt se imbracd la b&trénete cu Tumina sufletului Lor. Prezenta lor emand parfumul imparatiei Cerurilor. > Existenta noastra este ata paohialé anu ebruare 2008 |