Sunteți pe pagina 1din 5

pag.

UN NOU SEMN DE M RINIMIE LA INTRAREA N POST


Preot Dr. Doru Costache
ira ionale de a controla parohia mpotriva mea i a Comitetului parohial s-au amplificat i intensificat, amenin nd stabilitatea parohiei. Nu putea dumnealui suporta faptul c , n loc de cei dou zeci de simpatizan i cu care a slujit n fiecare duminic liturghia, n ultimii zece ani, biserica era acum din nou vie n cele ce urmeaz , nu m voi mai referi la m run i urile reclamate (de genul scoaterii florilor din curte i al debaras rii de vechituri inutile) i nici la calomniile formulate n privin a organiz rii bisericii i a ritmurilor vie ii parohiale (de genul schimb rii liturghiei, al dansatoarelor de buric sau al transform rii bisericii n birt), afirma ii de to i tiute, relevnd din incapacitatea fostului paroh ( i a cetei lui) de a accepta orice nnoire i de a se articula cu spiritul vie ii biserice ti. Reaua-inten ie dind r tul acestor acuza ii este dovedit de lipsa oric rui cuvnt de apreciere pentru activitatea mea i a Comitetului parohial, precum i de distorsionarea vinovat a sensului activit ii parohiei n ultimii trei ani. n schimb, m voi opri, cu succinte l muriri, la calomniile lansate de preotul pensionar mpotriva mea, calomnii care pe de o parte au afectat grav pozi ia mea n parohie, iar pe de alta au ruinat rela ia dintre mine i Departamentul Patriarhal pentru Comunit ile Externe. Comentariile mele urmeaz ordinea n care acuza iile apar n fi uic . Fostul paroh afirm c am predicat filozofia new age (indiferent ce va fi nsemnnd aceasta pentru dumnealui) n biseric , a a cum a fi f cut i n Romnia (p. 32). Datele la care se refer i-au fost furnizate de Dan B dulescu, un individ interesat de compromiterea mea pentru simplul fapt c , la un moment dat, am candidat amndoi pentru acela i post universitar. La originea pove tii se afl interesul meu pentru comunicarea mesajului teologic c tre lumea tiin ei, un demers legitim al teologiei misionare, ilustrat n antichitatea cre tin de sfin i precum Iustin Martirul, Clement Alexandrinul, Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare i al ii, iar n timpurile recente de c tre teologi romni precum Ioan Savin, Theodor Popescu, p rintele Dumitru St niloae, p rintele Dumitru Popescu i Patriarhul Daniel, precum i de un num r tot mai impozant de tineri teologi. Ceea ce nu tie fostul paroh e faptul c interesul meu pentru acest domeniu nu mai reprezint ast zi un angajament singular, chiar Patriarhia Romn fiind implicat oficial n sus inerea cercet rii de acest tip, la diverse niveluri; este gata fostul paroh s acuze i Patriarhia Romn de promovarea filozofiei new age? Pentru consisten a discursului s u, aceasta ar fi urmarea natural
Continuare n pagina urm toare

mi aduc aminte de o aten ionare f cut de primul meu duhovnic, pe cnd eram elev la seminar: ai grij , pentru c demonii mai ales n preajma postului i nte esc n vala i ntr-adev r, a a este; cteodat , ns , pn i demonii sunt ntrecu i n r utate i viclenie de ucenicii lor Semnalam, n urm cu mai bine de un an, faptul c , la intrarea n marele post, fostul paroh tulbura din nou apele printr-o scrisoare deschis , trimis n Romnia i pe aici, n care mi aducea tot soiul de acuza ii. Credeam c a fost o ntmplare, dar se pare c acestui ins i place s recidiveze i n aceast privin Am primit de curnd, la intrarea n postul Cr ciunului, o bro ur semnat de Preot Prof. Dr. Gabriel Popescu, un corn al abunden ei minciunilor i r ut ii, primul neadev r fiind chiar titlul pompos care precede numele semnatarului. Realitatea este c autorul bro urii nu a fost niciodat profesor, cel pu in nu n n elesul universitar al cuvntului. Lucrnd n teologia de la Bucure ti ntre 1971 i 1975, fostul paroh a plecat spre Australia ca lector universitar, nu profesor; i aici, n cadrul Colegiului Teologic Sfntul Andrei, a func ionat ca lector (f r a fi fost vreodat angajat). Nu a sus inut prelegeri de nivel academic la conferin e i nu a publicat, cel pu in nu n ultimii dou zeci de ani, vreun articol de aceast natur . Ei bine, acest profesor a publicat acum, ajuns la vrsta de aur, opera sa capital (bro ura sus-men ionat ), cu titlul La Sydney, [virgula a fost uitat de autor; am ad ugat-o eu titlului, din dragoste pentru conservarea limbii romne] o pagin de istorie bisericeasc luminoas i o turnur tragic . Bro ura, avnd 38 de pagini, nu poart inscrip ia vreunei case de editur , beneficiind numai de o indica ie de natur temporal , 2007. ncepnd cu cteva pagini privind biografia autorului i circumstan ele sosirii sale la Sydney (pp. 721), bro ura continu cu atacuri la adresa mea (pp. 2138). Nu e nimic nou n ceea ce spune, cu excep ia faptului c prin aceast bro ur fostul paroh dezv luie indirect implicarea sa n toate ac iunile de def imare a mea la Sydney i la Bucure ti. Mai mult, dezv luie faptul c nd r tul ac iunilor sale st neputin a de a accepta pensionarea i nlocuirea sa la conducerea parohiei de c tre un reprezentant canonic al Patriarhiei Romne. Acuza iile n irate acum de fostul paroh reiau vorbe lansate nc din august 2005, cnd, ntorcndu-se din plimb rile sale, dumnealui a nceput s ndep rteze oamenii de mine, simultan ap rnd primele batjocuri la adresa mea n revistele de scandal ale amicului s u (neortodox) bine-cunoscut. Din p cate, ac iunile ntreprinse de fostul paroh motivate exclusiv de ambi iile sale
Via a parohial | decembrie 2007 |

pag. 5
UN NOU SEMN DE M RINIMIE Trebuie s precizez LA INTRAREA N POST ns c nu am continuare din pag. 4

vorbit niciodat oamenilor n predic despre dialogul teologiei cu tiin a, astfel nct specula iile teologice la care se refer fostul paroh nu pot fi confundate cu filozofia new age, ideologie care mi este complet str in i de care m delimitez f r echivoc. n realitate, de i am fost unul din pionierii domeniului n cercetarea romneasc , am fost treptat marginalizat de o parte din liderii dialogului dintre tiin i teologie, pe motiv c sunt prea tradi ionalist; eviden a faptelor indic superficialitatea i r utatea dind r tul acuzelor formulate contra mea de B dulescu, Popescu i compania. Pe de alt parte, faptul c interpretez Scripturile citite n cadrul sfintei liturghii nu poate constitui un act care s semene prea mult cu a a-zisele specula ii teologice sugerate de profesorul nostru; ns , desigur, fa de istorisirile pioase pe care dumnealui obi nuia s le substituie omiliei duminicale, modestele mele predici reprezint teologie de factur nalt n continuarea celor de mai sus, fostul paroh mai afirm (pp. 32-33) c din cauza nv turilor mele new age eram pe punctul de a-mi c uta o nou pozi ie, cnd PS Episcop Ambrozie a decis s m trimit mai departe. Adev rul este c vroiam s m mut de la facultatea de teologie din Bucure ti (unde am lucrat, ca asistent universitar, ntre 1995 i 2004), dintr-o cauz mai simpl , dar mai dureroas pentru mine: n cadrul facult ii de la Bucure ti se desf ura, de ani de zile, un conflict aprig ce angaja dou grupuri, despre care au scris i mai scriu nc ziarele bucure tene. Multe cadre didactice au trebuit s - i caute de drum spre coli mai lini tite; eu am fost doar una dintre victimele acestui conflict. Aflat sub cumplite presiuni, am g sit n elegere (ca i al i colegi) la conducerea facult ii de teologie a Universit ii din Constan a; din p cate, cererile mele de transfer au fost respinse, doi ani la rnd, de Patriarhul Teoctist. Pentru a sc pa din infern, atunci cnd PS Episcop Ambrozie m-a ntrebat dac sunt interesat s plec la Sydney, am acceptat f r preget ne tiind prin ce alte ncerc ri trebuie s mai trec, de data aceasta expus tehnicilor ceau iste ale unui fost preot misionar. De i nu se refer la mine personal, a vrea s fac cteva observa ii privind afirma iile fostului paroh de la pp. 33-35. Dumnealui continu s mint cu neru inare c terenul, biserica i sala apar in parohiei i c principalul actelor de proprietate este nsu i Patriarhul. n realitate, n documentele de carte funciar , nici Patriarhul i nici parohia nu figureaz ca proprietari, ci domnii Vasile Nistor i Iulian I fan; de altfel, n virtutea puterii cu care a fost nvestit de fostul paroh (prin schimbarea ilegal a constitu iei parohiale, f r acordul Adun rii Generale), Dl. Nistor se opune i acum transcrierii propriet ii sub numele parohiei. Tot acolo, fostul paroh afirm c , prin nregistrarea parohiei ca organiza ie non-profit ncorporat , a fost lezat statutul de parohie i c Patriarhia Romn nu mai are, prin noul statut, autoritate asupra parohiei noastre. n realitate, statutul parohiei prevede limpede apartenen a la Patriarhia Romn i caracterul bisericesc al parohiei: Organiza ia a fost constituit ca parohie sub autoritatea spiritual a Patriarhiei Romne i opereaz n acord cu

nv turile i principiile canonice ale Bisericii Ortodoxe (art. 1.2). Trebuie amintit aici c cel pu in alte dou parohii canonice romne ti din Australia (Brisbane i Adelaide) au statut de organiza ii non-profit ncorporate, fiind acceptate ca atare de Patriarhia Romn . Va extinde fostul paroh suspiciunile sale i n privin a acestor parohii, sau e vorba numai de o calomniere r ut cioas a activit ii mele i a Comitetului? Despre avantajele renregistr rii parohiei ca organiza ie non-profit ncorporat am scris de mai multe ori, n apari iile anterioare ale revistei Via a parohial . La pp. 35-36, fostul paroh afirm c am ac ionat de unul singur, altfel spus n interes personal, spre nregistrarea parohiei ca organiza ie non-profit ncorporat i spre trecerea propriet ii sub numele parohiei. n realitate, pentru solu ionarea celor dou grave probleme l sate mo tenire de fostul paroh au fost organizate dou Adun ri Generale n anul 2006, cu convocarea statutar a membrilor care i-au pl tit cotiza ia i i-au manifestat interesul, prin prezen i sprijin, pentru activitatea parohiei. Deciziile n privin a renregistr rii parohiei nu au fost luate nici de mine, nici de Comitetul parohial; au fost luate cu majoritate de voturi n cadrul celor dou Adun ri Generale, fostul paroh i clubul s u de fani opunndu-se vehement i ncercnd s saboteze cum i st bine unei minorit i g l gioase edin ele. Minciunile fostului paroh, reluate n bro ur , au afectat profund maniera n care inten iile parohiei au fost i sunt receptate n cadrul Departamentului Patriarhal pentru Comunit ile Externe. Sfr itul bro urii (pp. 36-38) sugereaz , o dat mai mult, implicarea fostului paroh n ac iunile de calomniere a mea i de ndep rtare a enoria ilor de mine. Mai mult, la ultima pagin , el exprim limpede faptul c , la data la care a dat spre publicare aceast oper major a vie ii sale, tia de hot rrea mea de a m retrage de la conducerea parohiei. ntrebarea care adast firesc: n aceste condi ii, ce rost mai avea publicarea fi uicii? Este vorba despre dorin a fostului paroh de a l sa posterit ii o scriere duhovniceasc , sau de voin a diabolic de a lovi mai departe n cel deja c zut, abia suflnd, sub loviturile tlharilor? Spre clarificarea motivelor pentru care am luat hot rrea de a solicita Patriarhiei Romne transferul sub jurisdic ia Arhiepiscopiei Ortodoxe Grece ti a Australiei, ata ez cele dou scrisori trimise de mine Patriarhului Teoctist i, respectiv, Prea Fericitului P rinte Patriarh Daniel. 14 iunie 2007 Prea Fericitului P rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne Prea Fericite P rinte Patriarh, Binecuvnta i! N d jduiesc c scrisoarea mea V afl s n tos, n pace. Prea Fericirea Voastr , sunt convins c V-au fost aduse la cuno tin n timp att diverse aspecte ale activit ii mele, ct i multele dificult i cu care m confrunt n parohie. i mul umesc lui Dumnezeu pentru darurile pe care, nemeritat, mi le-a oferit n acest timp de restri te pentru mine i familie.
Continuare n pagina urm toare
Via a parohial | decembrie 2007 |

pag. 6
UN NOU SEMN DE M RINIMIE V m rturisesc ns LA INTRAREA N POST c nu am fost continuare din pag. 5

preg tit s ntmpin atta r utate ndreptat mpotriva mea, nici atta lips de sensibilitate duhovniceasc i nep sare fa de rnduielile biserice ti, cum am avut ocazia s v d la mul i enoria i. Vreme de mai bine de doi ani i jum tate, am ncercat, pe ct mi-a stat n putere, s ignor r ut ile rev rsate nencetat asupra mea, spernd c prin mila Domnului i activitate sus inut se mai poate ndrepta ceva n via a acestei parohii. De fapt, simpatia ar tat de majoritatea enoria ilor, timp de un an i mai bine, mi-a ntre inut speran ele i m-a sus inut n efortul dureros de a sta mpotriva grupurilor de interese din untrul i dinafara parohiei, care nu au ncetat s amenin e stabilitatea i unitatea acesteia. Din nefericire, rezisten a enoria ilor fa d e u n r i t m p a r o h i a l n o r ma l c u s l u j b e , v i a duhovniceasc i alte activit i de natur catehetic , educativ i social a devenit din ce n ce mai evident n ultima vreme. Fa de media de cca. 65 participan i la o liturghie duminical , la jum tatea anului trecut, anul acesta media a sc zut dramatic la cca. 35 participan i (tinznd astfel aproape de media dinaintea sosirii mele, n ultimii zece ani, situat la cca. 25 participan i). Mul i enoria i dau semne de oboseal , refuznd s mai participe la slujbele din timpul s pt mnii, cu care nu au fost de altfel obi nui i, fostul paroh neslujind dect duminica, timp de treizeci de ani; situa ia se prezint asem n tor i n cazul activit ilor de alt natur dect cea liturgic (cateheze, coala de duminic ). Lipsa de con tiin cre tin i angajament eclesial a majorit ii reprezint principala cauz care m-a determinat s iau decizia despre care vorbesc ceva mai departe. M simt obligat, Prea Fericirea Voastr , s amintesc aici faptul c , la pustiul spiritual care caracterizeaz parohia, se adaug influen a negativ a fostului paroh, care a reu it s smulg din mica noastr ob te un num r de cca. zece familii. Aceste familii s-au transformat rapid ntr-un grup de presiune (sprijinit de revistele de scandal al unui baptist din Sydney, care public nencetat calomnii la adresa mea i a familiei), folosit de fostul paroh pentru a-i determina pe credincio i n diverse moduri s i retrag sprijinul fa de mine i activitatea mea. Sc derea brusc a num rului participan ilor la liturghie indic faptul c aceast strategie func ioneaz perfect. La toate acestea se adaug faptul c , recent, i mai mult ca sigur din partea aceluia i grup, familia mea a nceput s primeasc apeluri telefonice profernd insulte i amenin ri. Aceste fapte m determin , Prea Fericirea Voastr , s apelez la n elegerea p rinteasc pe care mi-a i ar tat-o i n trecut, rugndu-V s m elibera i din func ia de paroh al parohiei Sfnta Maria din Sydney. Nu am ajuns cu u urin la aceast decizie, ns pe de o parte nu vreau s stau n calea fericirii enoria ilor parohiei, iar pe de alta nu pot ng dui ca familia mea s tr iasc ntr-un asemenea climat tensionat. Sigur c gestul meu poate fi interpretat ca un semn de sl biciune, i poate c pn la un punct chiar a a i este, ns dincolo de aceasta r mne sentimentul meu acut de responsabilitate att fa de binele parohiei, ct i al familiei mele. Apelez, de asemenea, la bun voin a Prea Fericirii Voastre, rugnduVia a parohial | decembrie 2007 |

V s dispune i redactarea unei scrisori de eliberare a mea de sub jurisdic ia Patriarhiei Romne. Am g sit n elegere pentru situa ia mea la Arhiepiscopia Ortodox Greac a Australiei, Eminen a Sa nalt Prea Sfin itul Arhiepiscop Stylianos dndu- i acordul de principiu pentru primirea mea sub omoforul S u canonic, cu condi ia de a prezenta o scrisoare de eliberare din partea Prea Fericirii Voastre. V rog respectuos, Prea Fericirea Voastr , s nu considera i cea de a doua solicitare a mea ca un afront. R mn i pe mai departe recunosc tor Prea Fericirii Voastre pentru p rinteasca n elepciune cu care m-a i ncurajat n diverse mprejur ri, cum i Bisericii Ortodoxe Romne pentru formarea mea pentru via a cre tin i slujirea preo easc . Cu mila Domnului i binecuvntarea Prea Fericirii Voastre, voi ncerca s m achit de datoriile morale fa de Biserica mam prin continuarea colabor rii cu diversele reviste teologice din ar care mi vor solicita contribu ia. Oricum, ata amentul meu necondi ionat pentru sfnta Ortodoxie se va manifesta, prin harul Mntuitorului Hristos i generozitatea Primatului Bisericii Ortodoxe Grece ti din Australia, prin asumarea i pe mai departe a slujirii preo e ti i deopotriv prin continuarea activit ii didactice n cadrul Colegiului Teologic Grec Ortodox Sfntul Andrei din Sydney. Tot ce sper este ca eventuala am r ciune pe care scrisoarea mea V-ar aduce-o s fie cu mult mai mic dect cea pe care o resimt eu n privin a situa iei descris mai sus pe scurt. Cu filiale ur ri de bine, al Prea Fericirii Voastre, n Hristos Domnul, Preot Dr. Doru Costache *** 5 noiembrie 2007 Prea Fericitului P rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne Prea Fericite P rinte Patriarh, Binecuvnta i! Primi i felicit rile mele cele mai sincere, cu ocazia alegerii i ntroniz rii Prea Fericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romne. Este posibil ca scrisoarea mea, Prea Fericite P rinte Patriarh, s V nedumereasc . De aceea m gr besc s precizez c misiva de fa se nscrie n continuarea unui proces nceput cu cteva luni n urm , pe cnd Biserica era p storit de predecesorul Prea Fericirii Voastre, proces pe care l-am ini iat dup serioas cugetare ca urmare a situa iei dificile pe care o experimentez ca preot al parohiei ortodoxe romne Sfnta Maria din Sydney. Din nefericire, rela iile dintre mine i diverse grupuri din parohie i din jurul acesteia au continuat s degenereze, pentru varii motive, men ionate n coresponden ele mele anterioare cu Patriarhia Romn (n principiu, este vorba despre influen a exercitat de fostul paroh, Gabriel Popescu, i de intrigile unui grup care inten ioneaz aducerea la Sfnta Maria a unui alt preot romn din Sydney).
Continuare n pagina urm toare

pag. 7
UN NOU SEMN DE M RINIMIE Cert este c aceste LA INTRAREA N POST grupuri de presiune continuare din pag. 6

au ac ionat pe diverse c i spre afectarea imaginii mele publice, urm rind izolarea mea fa de Patriarhie i de comunitatea local . n mare m sur , aceste stratageme au reu it, n pofida eforturilor mele i ale familiei. n aceste circumstan e, am solicitat predecesorului Prea Fericirii Voastre s fiu eliberat din func ie i s primesc permisiunea de a trece sub omoforul canonic al Arhiepiscopiei Ortodoxe Grece ti a Australiei (am trimis Eminen ei Sale, Arhiepiscopul Stylianos, solicitarea de a fi acceptat sub jurisdic ia Sa, n data de 10 iulie a.c.). La scrisoarea adresat Patriarhului Teoctist, expediat n data de 14 iunie a.c., am primit un r spuns din partea Prea Sfin itului Episcop Ciprian Cmpineanul (n data de 12 iulie a.c.), prin care eram avertizat n privin a consecin elor nespecificate ale deciziei mele. Nu am r spuns acelei scrisori. ntre timp, Comitetul parohial a trimis o serie de scrisori c tre Patriarhia Romn , solicitnd un nou preot; din cte tiu, la parohie nu a sosit vreun r spuns. Cert este c , dup ultima scrisoare expediat de Comitet, la nceputul lunii octombrie, Prea Sfin itul Episcop Ciprian mi-a telefonat, n data de 15 octombrie a.c., spre a m ntreba dac mi men in decizia de a m muta sub omoforul canonic al Arhiepiscopiei Grece ti a Australiei. Am confirmat, iar Prea Sfin ia Sa mi-a comunicat c mi va fi eliberat cartea canonic dac voi trimite la Patriarhia Romn copia r spunsului pozitiv al Eminen ei Sale, Arhiepiscopul Stylianos, fa de solicitarea mea de a fi acceptat sub omoforul S u canonic. n urma acestei convorbiri telefonice, trimi nd Eminen ei Sale o nou solicitare (n data de 18 octombrie a.c.), am primit r spunsul S u pozitiv n data de 31 octombrie a.c. Am al turat acestei scrisori, spre informarea Prea Fericirii Voastre, piesele care alc tuiesc coresponden a amintit anterior, inclusiv r spunsul oficial al Eminen ei Sale, Arhiepiscopul Stylianos. Supunnd aten iei Voastre cele de mai sus, nnoiesc respectuos, Prea Fericite P rinte Patriarh, solicitarea de a fi eliberat din func ia de preot paroh al parohiei Sfnta Maria din Sydney, rugndu-V s dispune i, de asemenea, redactarea i transmiterea c r ii mele canonice. R mn la dispozi ia Prea Fericirii Voastre, att cu detalii legate de situa ia real din parohie (m gndesc c noul paroh va avea nevoie de o informare mai corect i mai clar dect cea de care am beneficiat eu), ct i n privin a oric rei forme de colaborare a mea cu lumea teologic romneasc . Cu mul umiri anticipate i bune ur ri, V ncredin ez de respectul meu i V s rut dreapta cu smerenie. Al Prea Fericirii Voastre, n Hristos Domnul, Preot Dr. Doru Costache *** La sfr it, adaug fragmente din coresponden ele purtate cu Patriarhia Romn (anul 2007), semnalnd problemele produse de intrigile fostului paroh i de grupul din jurul s u. Men ionez c la aceste scrisori, precum la cele expediate n anii anteriori, nu am primit vreun r spuns de la Patriarhia Romn , cu excep ia unui cuvnt de ncurajare, semnat de consilierul patriarhal

Mircea U , n numele Patriarhului Teoctist (ca urmare a primului meu semnal de alarm , lansat nainte de Sfintele Pa ti ale anului 2005). 10 februarie 2007: Prea Sfin itului P rinte Episcop Dr. Ciprian Cmpineanul [] am n eles c Preasfin ia Voastr nu sunte i informat de subalterni n privin a activit ilor mele i ale parohiei. Am considerat, de aceea, c revista parohial ar putea oferi o imagine mai echilibrat , privind situa ia de aici, dect valurile de reclama ii sosite la Bucure ti din partea micului grup de risipi i condus de pr. G. Popescu. n acest plic se afl toate cele ase numere ale revistei Via a parohial (edi ia romn ), pe anul 2006. [...] Sper c aceast informaie, obiectiv , public , va contribui la crearea unei imagini mai exacte a anvergurii eforturilor parohiei n acest moment, de asemenea la n elegerea exact a insignifian ei (spre a nu mai vorbi de latura moral chestionabil a ac iunilor) grupului lui Popescu. De acum nainte, V voi trimite regulat revista, n speran a c interpret rile deformate ale activit ii parohiei (att din partea grupului lui Popescu ct i a unor func ionari ai Patriarhiei) vor afla astfel un termen de compara ie oficial i verificabil public. [] Eforturile noastre au nevoie de sus inerea moral a Patriarhiei Romne, nu de suspiciuni i tacite fraterniz ri cu tendin ele dizolvante care amenin existen a parohiei. [] Preot Dr. Doru Costache *** 27 martie 2007: Prea Fericitului P rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne [] Demersurile ntreprinse de Comitetul parohial n privin a ob inerii de c tre parohie a statutului de organiza ie ncorporat demersuri care se bucur de sprijinul exprimat prin vot de Adunarea General i despre care Prea Fericirea Voastr a i fost informat la zi se afl n curs de finalizare. Ob inerea statutului de organiza ie ncorporat reprezint o condi ie necesar (de care se bucur i alte parohii romne ti din Australia, aflate sub jurisdic ia Patriarhiei Romne) pentru asigurarea stabilit ii i transparen ei institu ionale a parohiei, deopotriv i pentru o mai bun articulare cu organismele guvernamentale i societatea n cadrul c reia ne desf ur m activitatea. Sunt deplin con tient, Prea Fericirea Voastr , c grupul celor cteva familii desprinse de parohia noastr , urm rind nl turarea mea i readucerea n func ie a fostului paroh, ncearc s dezinformeze Patriarhia Romn prin lansarea de afirma ii potrivit c rora eu i Comitetul parohial dorim schimbarea destina iei bisericii i ie irea de sub jurisdic ia Prea Fericirii Voastre. tiu de asemenea c anumi i angaja i ai Patriarhiei Romne alimenteaz constant acest grup schismatic cu informa ii confiden iale, care ajung n presa de scandal a comunit ii romne ti din Sydney. Con inutul coresponden ei mele i a Comitetului parohial cu Patriarhia Romn i chiar al convorbirilor telefonice pe care le-am purtat n ultimul an cu diver i responsabili
Continuare n pagina urm toare
Via a parohial | decembrie 2007 |

pag. 8
UN NOU SEMN DE M RINIMIE LA INTRAREA N POST continuare din pag. 7

din cadrul Patriarhiei Romne, poate fi citit n detaliu, interpretat tenden ios, n revistele Mihai Eminescu i C ru a cu pove ti, de la Sydney. Grupul respectiv public nencetat asemenea informa ii, ob inute de la angaja i ai Patriarhiei Romne, n revistele sus-men ionate, editate de un baptist de origine srb , reviste angajate de ani de zile ntr-o campanie de denigrare a Prea Fericirii Voastre i a Bisericii Ortodoxe Romne. Recent, precum i n decursul anului trecut, aceste reviste au publicat ample materiale denigratoare la adresa Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, a preo imii n general i a clericilor romni din Australia n special, un num r impresionant de pagini fiind afectat calomnierii mele []. Foarte interesant este c , n timp ce Patriarhul, Sfntul Sinod, preo imea romn din ar i str in tate, ntreaga Biseric Ortodox Romn n cele din urm , sunt calomnia i i terfeli i, amintitele reviste exalt calit ile fostului paroh. [] Preot Doru Costache *** 27 martie 2007: Prea Sfin itului Episcop Dr. Ciprian Cmpineanul [] n prag de s rb tori, cu bucurie, V aduc la cuno tin faptul c parohia Sfnta Maria din Sydney i desf oar activitatea cu pace, prin mila Mntuitorului. Nu lipsit de ncerc ri, venite att din partea unui grup schismatic, sus in tor al fostului paroh, ct i dinspre enoria i care nu n eleg diferen a dintre Biserica lui Hristos i orice alt form de organizare social , este tot mai evident buna a ezare pe care o experimenteaz parohia noastr n lucrarea ei curent , de natur liturgic , pastoral , administrativ , cultural i comunitar . Faptele i realiz rile noastre, ale preotului, Comitetului i credincio ilor, vorbesc prin ele nsele, dincolo de calomniile care caut s nvenineze rela iile dintre parohia noastr i Patriarhia Romn . Din p cate, acestei
Via a parohial |decembrie 2007 |

campanii r uvoitoare i se al tur i angaja i ai Patriarhiei Romne, care furnizeaz grupului schismatic informa ii confiden iale despre coresponden a purtat de parohie cu Patriarhia Romn i convorbirile telefonice dintre mine i Prea Sfin ia Voastr . Asemenea informa ii, cumplit distorsionate, au ajuns n paginile unor reviste de scandal de la Sydney, publicate de un etnic srb din Banat, baptist, care sus ine de ani de zile o campanie de denigrare a clericilor romni din Australia, a P rintelui Patriarh, a Sfntului Sinod i a Bisericii Ortodoxe Romne n general. [] Ajung pn aici, pe diverse canale (inclusiv prin revistele men ionate mai sus), tiri despre nemul umirile Prea Sfin iei Voastre privind activitatea mea i a Comitetului parohial. Inten iile noastre, Prea Sfin ia Voastr , V ncredin ez, [] sunt curate i nu urm resc dect consolidarea parohiei, de confuziile grav afectat institu ionale ntre inute de vechea administra ie i de managementul deficitar din ultimii zece ani. Speran a mea este c Prea Sfin ia Voastr ve i rezista avalan ei de acuze calomnioase care vin, mpotriva mea i a Comitetului parohial, din partea grupului schismatic sus-amintit. Ct despre mine i Comitetul parohial, V st m la dispozi ie pentru orice informa ie sau detaliu pe care dori i s l afla i n privin a activit ii noastre. Nu avem nimic de ascuns, iar activitatea parohiei este exact reflectat n revista parohial , care apare o dat la dou luni. [] Preot Dr. Doru Costache

POEZIE
Preot Daniil Corneliu Iac a

RUG CIUNE
te-am privit cum ai ngenunchiat n pntecele maicii tale, cum ai adus, n ochii t i, zmbetele lor i lacrimile Mele valuri de singur tate spumant , aspr i s rat cum ai trimis departe, pn la Mine, doimi optite, optimi ndurerate miimi ale aceluia i suflet al t u rupt ntre Uitare i Iertare fiicele timpului. acum, te rog, ascult -Mi glasul! d -Mi napoi inima ta nevindecat ridurile-n mozaic i vocea spart , buzele, limba cea uscat ridic -te i te apropie, napoiaz -Mi-le toate i crede c -n acest eon exist-un singur Dumnezeu cu inima de om!

Preot Corneliu Iac a

DUMNEZEU ADIIND
Cuvintele Domnului, Candel pentru sufletul t u Ascultarea, Miere cu care te ndulce ti A a cum se ndulcesc ngerii De zborurile lor. O, n elepciunea celest : Pas re singur pe acoperi ! Unde ea i t inuie te cuibul Cu ou le de aur! Lini teasc -se sufletul t u: n od ile inimii, Adie Dumnezeu.
NOT : Cei doi poe i plini de har i talent sunt tat i fiu, ambii preo i.

COMPONEN A NOULUI COMITET PAROHIAL


Preot Lect. Dr. Doru Costache, pre edinte Ec. Carol Cruceanu, vicepre edinte Dna. Mihaela Cruceanu, secretar Dna. Angela Kalafatis, casier Ing. Laurian Octav Hrincu, epitrop Dna. Maria Tiron, membr Prof. Univ. Dr. Lauren iu P unescu, membru Dl. Ronald tefan Chant, membru

POEZIE