Sunteți pe pagina 1din 2

pag.

Despre haos i construc ia spiritual


Tema discu iilor noastre biblice
preot dr. Doru Costache
Lucrnd aproape trei luni asupra primelor versete din Cartea Facerii, n cadrul ntlnirilor noastre de vinerea seara, am meditat insistent mpreun , sper asupra semnifica iei versetelor al doilea i al treilea. Ne-au atras aten ia n special cuvintele: p mntul era nentocmit i gol i Dumnezeu a zis: s fie lumin ! i a fost lumin . luminare, sau organizare, nu a luat sfr it nc . Termenul ultim al acestei ac iuni permanente se descoper n Apocalipsa 21:25, text care anun o stare a lumii n care noapte/ntuneric nu va mai fi, n toate i prin toate str lucind lumina (cf. sfntul Maxim, Mystagogia 7) vorbe te i se poart diferit. Este normal, n aceste condi ii, ca membrii comunit ii s fie mai nti surprin i, poate chiar jena i, i la fel de natural este ca mai apoi s ncerce s -l cunoasc pe noul p stor. Haosul nu este produs de maniera n care lucreaz p storul sau de maniera n care reac ioneaz comunitatea; este pur i simplu rezultatul imediat al schimb rii unui p stor cu altul. Indiferent cine ar fi venit la Sfnta Maria, dac nu venea p storul de acum, ar fi existat probleme; poate altele, dar inevitabil probleme. Pentru o comunitate care nu a mai experimentat anterior aceast schimbare, sigur c totul poate s aduc a catastrof , de unde tendin a unora de a considera haosul social pe care-l experimenteaz n acest moment un echivalent al potopului (probabil c mul i uit ns faptul c potopul este interpretat n Scriptur att ca pedeaps divin pentru p cate, ct i ca promisiune a regener rii spirituale). Probabil c p storului care va veni dup cel de acum i va fi mai u or, comunitatea avnd deja experien a schimb rii ns haosul social nu se refer numai la rela ia dintre preot i comunitate, caracteriznd deopotriv rela iile din snul comunit ii. i m voi referi acum explicit la situa ia parohiei noastre. Activitatea social destul de slab din ultimii ani nu a ajutat din caleafar la constituirea unor rela ii s n toase ntre membrii parohiei. Unii chiar mi-au m rturisit c era destul de dificil s vorbe ti despre o via de real comuniune. Evident c , fa de aceast stagnare, faptul c programul nostru de construc ie
pag. 5

n plan eclesial / comunitar, chiar dac dep ind litera textului, Redau mai jos rezumatul mesajul r mne surprinz tor poate medita iilor i discu iilor noastre. foarte asem n tor. nainte de a aborda acest aspect, cred c este n plan cosmologic, pentru a binevenit s observ aici, a a cum am respecta litera textului, este vorba f cut i n cadrul discu iilor noastre, despre nceputul universului vizibil. faptul c n tradi ia ortodox textul Interpretnd termenul p mnt din biblic (sau oricare altul) nu este perspectiva primului articol al niciodat evaluat doar sub aspect Crezului, n elegem c este vorba nu literal. Spre exemplu, sfntul Ioan despre planeta noastr i solul Gur de Aur, interpretnd Geneza, acesteia, ci despre un termen generic atrage aten ia asupra faptului c ce desemneaz ntreaga lume Moise ne-a vorbit despre maniera n vizibil , material . Universul a care Dumnezeu a f cut lumea pentru debutat n stare haotic , Dumnezeu a ne nv a cum s ne construim crend la nceput o materie lipsit propria cas /via /familie (cf. Omilii de form . n contrast cu imaginea la Facere 2). Consecutiv, mutnd acestei materii haotice, unghiul interpretativ, textul nostru neorganizate, st expresia i a fost se transform ntr-o minunat lumin . Aceasta din urm nu se parabol a construc iei comunitare. refer la lumina solar , nici la o lumin spiritual , termenul lumin n principiu, este vorba despre faptul c nimic nu se poate construi constituind aici o metafor a plecnd de la o ordine prestabilit . organiz rii. A adar, textul opereaz cu o antitez , opunnd haosul i Plecarea unui preot din parohie i ordinea. Debutnd n stare haotic , sosirea altuia implic inevitabil universul este configurat prin dezagregarea unui anumit tip i ritm poruncile/energiile divine. De fapt, al rela iilor, de vreme ce fiecare universul nu a fost organizat dintr-o p stor este diferit de ceilal i ca om i dat , textul vorbind despre educa ie. Cum ar fi, evenimentul alc tuirea acestuia prin intermediul a schimb rii unui p stor cu altul ase tablouri (cele ase zile ale coincide, n via a comunit ii, cu facerii), trei dintre ele vorbind etapa haotic din istoria organiz rii despre succesive ac iuni de universului. Haosul social apare decantare/separare i trei despre ca o necesitate natural , prealabil succesive ac iuni de cosmizare/ oric rei construc ii. Noul p stor este organizare. Mai mult, citind acest altfel dect cel dinainte; nici mai text n ansamblul Scripturii, bun, nici mai r u; este pur i simplu n elegem c procesul de altfel. Gnde te i simte diferit,

Via a parohial | noiembrie - decembrie 2005 |

pag. 5

Despre haos

pag. 4

comunitar a introdus o serie de elemente noi n via a parohiei ridic probleme mai mult sau mai pu in serioase pentru mul i dintre noi. Pentru unii este greu s n eleag sensul i necesitatea acestor activit i; pentru al ii este greu s interac ioneze cu ceilal i, pe care pn de curnd i-au privit mai degrab ca no iuni abstracte dect ca persoane vii, cu care se poate sta de vorba. Ne rug m mpreun , dar nu tim mare lucru unii despre ceilal i, sau chiar nu ne pas unii de al ii. Or, pentru a ne constitui ntr-o comunitate vie, puternic , este nevoie de un plus de omenie, compasiune, solidaritate Acceptarea, asumarea con tient a haosului devine de fapt prilej pentru un pas mai departe. Activit ile noastre, care corespund ntructva principiilor organizatoare despre care vorbe te Cartea Facerii, nu au alt scop dect acela de a contribui la apropierea credincio ilor prin implicarea lor n activit i comune, ca o baz solid pentru supravie uirea i dezvoltarea parohiei noastre.

Activitatea noastr poate fi tulbur toare pentru mul i, ns necesar . n termenii Facerii, haosul social nu poate fi dep it f r separ ri i reorganiz ri. Sunt lucruri vechi ce s-au dovedit contraproductive comunitar i sunt lucruri noi care nu au fost f cute pn la venirea p storului de acum, ns de care ob tea avea i are nevoie. ncercarea de a ine lucrurile pe loc, n numele obi nuin ei, reprezint semnul unei periculoase lipse de realism. A adar, de unele din cele vechi trebuie s ne distan m, pe altele dintre cele noi trebuie s le nv m. De ce? Pentru simplul motiv c a a cum universul se mi c spre termenul s u ultim, comunitatea cunoa te propria Metanoia reprezint , la nivelul sa dinamic , dictat de principiul vie ii personale, ceea ce este haosul pragmatic, dar realist ori
Via a parohial | noiembrie - decembrie 2005 |

pentru univers i schimbarea unui preot cu altul la nivelul vie ii comunitare. i aceasta pentru c metanoia este nceputul necesar al procesului de transformare spiritual Contemplnd Cartea Facerii i numit n termeni familiari via a ceea ce ne transmite aceasta despre cre tin . Nici acest proces nu se maniera n care Dumnezeu lucreaz poate derula f r succesive separ ri n lume, ajungem s privim cu mai i reorganiz ri. Trebuie nti mult calm i sporit n elegere un decantate tenebrele i apele fenomen inevitabil i un proces con tiin ei noastre, treptata necesar. De obicei, cine nu este n desp timire a manierei n care stare s priceap nu poate face mai cuget m realitatea i ne apropiem de mult dect s ncetineasc procesul. ea, printr-o lupt continu cu sine, Dar procesul dezvolt rii comunitare, prin asceza sim urilor, a min ii i a ca i mersul universului c tre cer inimii. Pe acest suport, mai apoi, nou i p mnt nou, nu poate fi putem construi noul eu, mereu oprit nou, omul interior, mpodobit cu n plan personal / subiectiv, virtu ile vie ii divine. Nici acest istorisirea despre facerea lumii se proces, desigur, nu este simplu, lipsit descoper a fi o parabol a devenirii de durerile inerente transform rii. spirituale. Cel pu in, aceasta e Nici acest proces nu are, de maniera n care Origen, unul din cei asemenea, cap t. mai importan i teologi din primele secole cre tine, a interpretat textul. Educa ia i mediul social RUG configureaz con tiin a noastr n moduri de care nu ne mai d m ngenunchiez, Doamne, seama cu u urin . Sub acest aspect, n fa a Ta, suntem produsul lumii n care tr im. Ascult -mi, Doamne, ruga, ns este limpede c maniera de n elege-mi, Doamne, via a fiec ruia/fiec reia dintre noi durerea: conduce nencetat la reconfigurarea Eu caut lumin . con tiin ei noastre. La un moment De departe vin, de pe dat, eventual ntr-un moment de t rmul f r de soare, clarviziune privind de ert ciunea De pe t rmul f r de vie ii f r Dumnezeu, sim im o speran . chemare, lipsa a ceva realmente Sunt un c ut tor de comori, semnificativ. Cu ceva anse, Doamne: putem ntlni cuvntul lui Eu caut lumin . Dumnezeu, care ne cheam la ceea Mi-ai dat puterea de a ce ne-am obi nuit a numi poc in . vedea, n Noul Testament, scris la nceput Mi-ai dat durerea de a n limba greac , termenul pe care-l n elege, traducem prin poc in este Mi-ai dat n elepciunea de a metanoia, nsemnnd schimbarea plnge, Doamne: min ii i implicnd eliberarea de Eu caut lumin . condi ion rile sociale i educa ionale, distan area de o Sunt un c ut tor de comori n sufletele oamenilor. anumit n elegere a lucrurilor, Ascult -mi ruga, Doamne: valorilor. dezvoltare, ori pieire Ziua de mine a parohiei nu are speran e dac ast zi prefer m s ne protej m propria comoditate.
Eu caut lumina din oameni.

Gina Enescu Bucure ti