P. 1
Poetica Reiterarii La D.matcovschi

Poetica Reiterarii La D.matcovschi

|Views: 1,153|Likes:
Published by Virginia Lesnic

More info:

Published by: Virginia Lesnic on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

Universitatea de Stat din Moldova

Referat
la tema:

,,Poetica reiterării la D.Matcovschi”

Coord: Dr.confer., Adriana Cazacu Elaborat:Masterandă, I., Lesnic Virginia

Chişinău 2012

1

ca o „melodie” indivizibilă în elemente constitutive. mievreiilor moderne”. Poetul este situat între un dincolo şi un dincoace de hotarul existenţial.. binelui. cu o valoare de sine stătătoare”. Autorul versurilor citate şi al multor texte preferate de compozitori. De asemenea. predispusă învăluirii cantabile. în diverse poziţii. fireşte. / Bătrânul greier la vioară. tot astfel Matcovschi are un suflet înăsprit şi totodată mioritc-înseninat de basarabean. Brik alăturate: Te aştept uşoară. plăcută. fireşte. dacă e să vorbim filozofic. / Ea se cântă (De patrie). în această marcare sentimentală şi elegiacă a versului un substrat biografic după cum Goga are să zicem un suflet vulnerabil de ardelean. iubito. bătut nemilos de vînturile istoriei. fulguşoară 2 . încruntată care se infiltrează în dedesubturile înfiorate ale versurilor. a abisului ontologic. Însuşi poetul versurilor de mai jos explică: Dragostea de Patrie. se trăieşte. Se consideră că „orice poezie se prezintă ca un sunet specific. comportând în sine o tonalitate melodioasă. specific poeziei tradiţionale. fiind alimentată stăruitor de sevele bogate ale tradiţiei. Tonalitatea elegiacă şi sentimentală. ca şi cea blasfematorie. Păstrînd proporţiile. „Prin el poetul îşi asigură trecerea în ancestral şi abisal”. În poezia lui Matcovschi ea are rol conducător. în special repetiţiile. contribuie la sporirea virtuţilor muzicale ale discursului poetic. ne vorbesc despre un dramatism organic sau chiar un suflet tragic ardent. În acest sens poezia lui Matcovschi denotă un patos etic. Reluarea sunetelor. / Din taină greierul coboară / Şi cântă dincolo de geană (Sărut. am spune că D. sublimului şi închisă tuturor nonvalorilor. Produc un efect eufonic deosebit. Ea este o expresie a unui strigăt existenţial. pentru că e sfântă. apărîndu-se de ameninţarea neantului printr-un sentiment necontrafăcut al valorilor vieţii. Figurile limbajului sunt cele mai exploatate în univesrul său poetic. D.Matcovschi este de asemenea un cultivator de poezie clasică. deontologic. / Nu se ţipă. a unei stări de nelinişte dramatică resimţită în faţa destinului şi. Plenitudinea trăirii întregului spectru al acestui sentiment este axa fiinţei poetului deschisă frumosului. mâna ta). / Ea se poartă-n suflet. Muzicalitatea poeziei înseamnă armonie la gradul gândirii.Matcovschi îşi propune pe alte meridiane şi în alt context temporal să intoneze o cîntare a pătimirii noastre în versuri accentuat mesianice peste care se varsă lacrima tremurată a unui colţ de ţară românească înstrăinat. care cere prelungire de sens în acordurile muzicale şi intonaţiile vocii ca la simbolişti: Şi cântă dincolo de geam. vitregit. numite de O. intră în melodie cu energia cuvântului deja modelată.Poezia lui D. justiţiar. Identificăm. Matcovschi în mod programatic străină. putem constata că muzicalitatea versurilor lui Matcovschi se datorează alteori ritmului prozodic. această expresie aparţine lui Titu Maiorescu.

Exemple: Durere flămândă. rotund. Palma ta ne-a mângâiat. zbuciumata! . totuşi. Tocmai o atare înţelegere a cuvântului ca element principal al textului literar explică predilecţia poetului pentru reluarea anumitor cuvinte în diverse poziţii ale versurilor. că există / Marea mare. unde se repetă consoana m. Matcovschi nu putea să piardă din vedere această realitate. De cele mai multe ori. / Să te apleci iubito. Deşi poetul nu face uz în repetarea acestei consoane. În ceea ce priveşte utilizarea asonanţelor. durere-nsetată (Mărgioară). nu mai puţin complexă pentru limbajul poetic – sunetul. / Peste nespus cuvânt. La Dumitru Matcovschi versurile sunt perfect echilibrate. dar şi ca urmare a îmbinării acesteia cu vocalele deschise şi semideschise: a. În ceea ce priveşte frecvenţa aliteraţiilor este ilustrativă poezia Ce minune!. dintre cele mai sugestive: Această pasăre ce bate la fereastră/ cu-aripa ei de şoaptă şi de dor/ înveşniceşte. pământul – / Fir de mac şi fir de gând. şi dragă mi-i. Aici mi-i casa şi-i aleasă. în următoarele versuri extrase din poezia Încet: Încet-încet. „Cuvântul. D. clipa noastră.(Te aştept). temelia tuturor temeliilor. ă. mărturisită de el într-o inspirată profesiune de credinţă intitulată Cuvântul. / nu că-i bogată şi frumoasă. acestea sânt cuvintele. Zbucium şi bucium astă lume impostoare (Crucea). avînd o proporţie a sunetelor vocalice şi consonantice. poeziile sale iradiază o armonie deplină la toate nivelurile. Mişcarea este sensibilizată graţie reliefării lichidei l. / spre dăinuirea Basarabilor (Doina).„Repetarea unui cuvânt oarecare pricinuieşte o intensificare a semnificaţiei sale” *3.cheie. pentru Dumitru Matcovschi. putem constata cu uşurinţă că ea se conţine în cuvintele cheie ale poeziei: Ce minune. p. Ne-a durut pământul. De exemplu. în cuvânt (Te aştept). declaşând o muzică gingaşă ce mângâie auzul cititorului şi desfată inima. 269]. / te aştept la margine de ţară. că există/ Muntele. / dar că-i aproape inimii (Eu nu sunt pasăre). începutul tuturor începuturilor. Ca rezultat. Am tăcut. pentru „tot ce este profund şi autentic naţional”. / în vocală. spre care converg conotaţiile celorlalte cuvinte. înălţătorul!. dar şi sugerează dragostea imensă a poetului pentru plaiul natal. Convingerea scriitorului e că la început a fost cuvântul / Şi de aceea în cuvânt / A-ncăput. e. mamă (Mama). nădejdea tuturor nădejdilor”. Succesele de creaţie ale autorului îşi au explicaţia şi în dragostea sa pentru cuvânt. Te aştept în steaua cea polară / legănată-abia-abia de vânt. / Am crescut cu alţi copii de-o seamă. Ce minune. / Ne-a durut 3 . în silabă. constatăm predilecţia poetului pentru repetarea lui a şi ă. Lecturînd avem senzaţia că se fredonează un cîntec la pian. / Lângă pragul casei noastre. pentru părinţi. Această concentrare de vocale deschise nu numai că sporeşte melodicitatea versului. / şi scumpă mi-i. Sensibil la caracterul foarte complex al fenomenului lingvistic. / Lângă pomul cel rotat. comparaţia realizează un paralelism între două planuri: cel al naturii şi cel uman. ca spicul / Cel legănat de vânt. sfântă. / Vorba ta ne-a legănat. Iată doar câteva din ele. înseamnă totul.

Cuvântul-cheie durere. iar sensul deplin este dezvăluit tocmai în final prin versurile: Durere. durere flămândă. şi durerea lui se aşază în vers parcă de la sine. unde repetiţia relevă intensitatea trăirilor eului liric. nr. / Durere orfană. mai sfâşietoare. iar acest fapt este accentuat de adjectivele flămândă. însetată. / De o poezie. exprimă o stare existenţială comună. Bucuraţi-vă. laşă. hăitaşă). iudită. putem aminti afirmaţia lui Theodor Codreanu. În unele cazuri amplasarea repetiţiei anaforice comportă un efect artistic deosebit. / Durere pizmaşă. care fiind la timpul trecut. durere sărmană. care trezesc la viaţă toate simţurile receptorului. / De satul nostru uitat. Nu mă satur de dor.: Cuvântul. ne-a durut). Şi poezia). / De izvorul cel fermecat. din spontaneitatea inspiraţiei divine. / De un cântec dor. Sufletul poetului sângerează. Toată ziua mor. Pâinea. p. durere corvoadă / Şi Basarabia sacrificată. prin repetarea substantivului (durere). / durere sălbatică. comportă nuanţe noi în context. Te aştept. / De copilărie. De o liturghie. Cad. Remarcabile potenţări şi tensiuni comportă poezia Dor. ci şi prin schimbarea determinantului. pe când în altele e mai puţin semnificativă. Însuşi poetul mărturiseşte în poezia Chipul tău: Cred în dor şi cred în stea polară. Am tăcut (Caznă). durere trufaşă.cuvântul. că lexemul dor care este anaforă şi epiforă. 6]. plural. unde substantivul durere este reluat la început de vers de nouăsprezece ori (Durere flămândă. repetiţia verbului la timpul prezent sugerează durata. / Toată ziua dor. durere-nsetată. Pentru a ne convinge de acest lucru vom analiza procedeul anaforic în poezia Mărgioară. În primul caz. / Durere nebună. În exemplul dat acest substantiv are o deosebită semnificaţie. În această poezie poetul face uz de repetiţie. sărată. care oferă textului o nuanţă afectivă puternică. la câini aruncată. eul liric transmite stări sufleteşti trăite intens. Mărgioară. durere. basarabeană. devine un element structurator al întregii poezii: Dor. De asemenea versurile din final vin 4 . În cel de-al doilea caz sunt reluate două verbe (am tăcut. care susţine că: „Dumitru Matcovschi este un maestru în mânuirea anaforei” [4. / spurcată. Sufletul. moldavă. / Durere osândă cu sârmă ghimpată. Iubirea ca o taină. / durere tâmpită. pers. naţională. / Durere călită şi friptă pe tavă. datină. durere călită. în felii tăiată. accentuând destinul dramatic al Basarabiei pe parcursul istoriei. / Şi tot mi-e dor. / unde s-a născut veşnicia. Cu fiecare vers durerea poetului e mai mare. evidenţiat nu numai prin reluare. De Mesia. Veşnica teamă. Iar în ultimul exemplu. În ceea ce priveşte poziţia termenilor repetaţi.I. remarcăm că Dumitru Matcovschi recurge mai frecvent la anaforă (ex. Mor. / durere cumplită. Părinţii. care s-a infiltrat în sufletul poporului într-o anumită perioadă istorică. Putem observa. relevând sentimente profunde trăite continuu. Te aştept în orice dimineaţă / şi în orice seară te aştept (Te aştept) etc. În acest sens. De un cântec mor. Sunt expresive epitetele durere nebună.

doare sufletul. plastice şi sugestive. Putem constata cu uşurinţă că repetiţiile epiforice nu se întâlnesc la fel de frecvent ca şi cele anaforice. dor bocetul. În poezia . p. Plouă cu zi. Ea constituie cel mai adesea dovada prezenţei unui conţinut semantic unic. „toate acestea culminând cu „definiţia” doinei ca imbold la luptă până la victoria jinduită” [5. Deseori prin repetiţie se obţine. Deosebit de valoros se dovedeşte acest procedeu de construcţie când. / Această pasăre stăpână peste toate. În acest caz intervine unul din cele mai eficace procedee – gradaţia. p. gradaţia ascendentă (mai este numită şi climax) punctează expresiv amplificarea impresiilor şi percepţiilor eului liric ca urmare a jertfirii poporului basarabean. doina ca mijloc de alinare a sufletului etc. p. acestea la rândul lor fiind reamintite de dogoarea mistuitoare a unei dureri de demult. doina ca îndemn la cunoaştere. / cu glas de maică scumpă şi de prunc. este epifora (termenul provine din gr. epiphora „punere la sfârşit”). / Plouă cu galben. construcţia anaforică a poeziei generând un anumit dinamism în dezvăluirea motivului principal – dăinuirea şi binefacerile doinei – şi a celor secundare (doina ca expresie a iubirii. cu chinovar. gradaţia artistică a sentimentelor şi ideilor personajului liric permiţând o acumulare progresivă de amănunte şi detalii concrete. / Plouă sălbatic. Pământul de rouă etc. p. / Plouă cu roşu. nebun. opusă anaforei. secera de lună şi trilul de ciocârlie” [5.să ne accentueze încă o dată că poezia lui Matcovschi este „o expresie a unui strigăt existenţial. / Această pasăre durerea ce ne ştie / la un soroc de bătălie grea). / Plouă cu dorul de dor. „De regulă. p. cum ar fi în poezia Spasm: Plouă cu noapte. / şi de-aceea în 5 .Doină”(Această pasăre ce bate la fereastră / cu-aripa ei de şoaptă şi de dor. graţie lui cumulul imaginilor avansează într-un adevărat crescendo. repetarea unui cuvânt în acelaşi text nu echivalează cu repetarea mecanică a uneia şi aceleiaşi noţiuni. 30]. p. Construcţii epiforice atestăm în poeziile: Dor. care „defineşte repetarea unui cuvânt sau grup de cuvinte în poziţie finală” [1. a unei stări de nelinişte dramatică” [1. În poezia Cuvântul procedeul epiforic La-nceput a fost cuvântul.. / Plouă cu lacrimi.138]. 107] O varietate a repetiţiei. / Plouă cu verbul cel sfânt – a fi. cu a iubi. După Carlos Bousõno am putea include în cadrul procedeului reiterativ şi „gradaţia” [7. Anume această durere este cauza durerilor actuale: „doare graiul. 272]. după principiul colajului o cumulare de imagini. dar de un mai mare grad de complexitate” [4. care constă în „aranjarea într-un şir enumerativ a unor termeni. / Această pasăre ce zboară peste moarte / şi are suflet de pământ şi grai. 31]. Plouă cu brun. / Plouă cu verde. Se disting mai multe trepte în întregirea sensului acestui cuvânt. Plouă barbar. Cuvântul. 472] . care în succesiunea lor sugerează o creştere sau o descreştere progresivă” În exemplul dat.). plouă cu gri.

în înălţimile astrale şi care trec lent pe alt tărâm. tălmăceşte o intensă trăire sufletească a eului liric. / şi-n ţara de pâine… Observăm. bolnav de dor! / Şi acest vad uitat. Finalul poeziei este 6 . figură de stil ce rezidă în repetarea excesivă. / şi-n ţara de rouă. Eul liric nu solicită. de regulă. Poezia Auzi. / de rouă şi ploaia ce plouă / în ţara de rouă. ridicându-se sus. fir de mac şi fir de gând / Greu pământul. desprinzându-se încet de pământ. iradiant prin care se prefigurează lumea în procesul metamorfozei ei. iubito. prin care eul liric îşi exteriorizează zbuciumul său lăuntric. / şi-n ţara de frunză. Semnificative în acest sens sunt poeziile: Invidia (Şi nu mai poate mâna ţine tocul / şi inima ne-mpovărează nu ştiu cum. polisindenton = „întrebuinţarea mai multor conjuncţii”). către ceruri suie. dar tocmai lumina soarelui constituie fondul sau centrul nuclear. probabil pentru a o avertiza de ceea ce este posibil să se întâmple. uşori ca aburii. de fapt. asigurând continuitatea prin renaşterea continuă a elementelor universului. Repetarea insistentă a verbului auzi exprimă o stare psihologică obsedantă. / şi toată noaptea nu-ţi mai afli locul). / şi steaua de rouă. neîndurătoare! / Şi acest popor umilit. creînd impresia de acumulare progresivă a trărilor şi senzaţiilor eului liric. pâine: În ţara de rouă / pământul de rouă / şi cerul de rouă. El apelează la simţurile iubitei. imensă şi barbară? / Auzi cum pică stea neprihănită / Din sfântă şi haotică nemoarte? / Auzi cum umblă furii să ne fure / Păcatul şi oftatul ce ne doare? / Auzi cum ţipă pasăre târzie / Prevestitor şi lacom sub fereastră? Această modalitate interogativ-retorică. / şi clopotele bat în veşnicii). părinţii. dispuse simetric. a conjuncţiei copulative „şi” în poziţie iniţială. repetarea conjuncţiei şi încetineşte cursul cursul frazei şi reliefează termenii enumeraţi. frunză. iar în cea de-a treia cu lexemul pâine. / acelaşi rămâne. unde în calitate de epiforă apar lexemele: rouă. Fiind excesivă. Părinţii (Şi ei. că de fapt. / şi omul de rouă. În poezia lui Matcovshi apare destul de frecvent polisidentul (gr. pentru confirmarea senzaţiilor sale: Auzi. fără ca să survină vreo modificare în structura strofelor. iubito este construită dintr-o succesiune de interogaţii retorice. noaptea cum se lasă / Din nicăieri. de soare rămâne.cuvânt / a-ncăput întreg pământul. Sufletul (Şi această lume mare. un răspuns de la iubită. precum şi în interiorul versului înaintea unor termeni enumeraţi. / şi pomul de rouă. părăsit! / Şi acest munte sihlui pe care-l sui / în genunchi şi coate! / Şi această nebună singurătate). În poezia Părinţii repetiţia conjuncţiei şi ajută la conturarea imaginii sfinte a părinţilor. susţinută de tehnica repetiţiei. De o valoare poetică semnificativă este acest procedeu în poezia Pămîntul de rouă. / şi pasărea iarăşi de rouă. cele trei serii epiforice creează antiteza dintre ceea ce este veşnic şi ceea ce este trecător. Dar cuvântul / şi mai greu! Ca dorul meu favorizează focalizarea semnificaţiilor lui. În cea de-a doua strofă cuvântul rouă este înlocuit cu frunză. ci cere mai mult participarea ei afectivă. cu excepţia celei de-a patra: Şi numai părintele Soare rămâne. / şi cerurile porţile-şi descuie. stare pe care vrea să i-o transmită şi iubitei.

Versurile Şi vara încă n-a plecat. Aceste strofe sudate prin intermediul refrenului se completează reciproc. Eul liric conştientizează condiţia dramatică a omului pe pământ. tocmai de-a face trecerea şi lăgătura dintre strofele consecutive atât de unitare în expunerea unei idei. dar în acelaşi timp. [6. / Şi vara încă n-a plecat. cum ar fi repetarea obsesivă a adverbului unde: Acolo.. / Dar trandafirul clipă e . refulările. de ce-ai tăcut / când pe suflet ţi-au călcat. mai cu seamă. iar strofa a IV-a dezvoltă ideea enunţată în cea de-a III-a: Şi toamna încă n-a venit. în care versul repetat este reluat în două strofe consecutive unde se completează între ele. // Un veac întreg l-aş admira. desemnând revenirea neîncetată în conştiinţa vorbitorului a unui gând sau a unei imagini. Elementul muzical este predominant. când ai aflat / că eşti pe de-a-ntregul drept? / Omule. va să vie / Cea zi cu soare orbitor dealbastră. În piesa lirică Acolo coliziunea psihologică se comunică prin anumite mijloace lingvistice.127] Uneori repetiţia.pătruns totuşi. cel care conferă textului cantabilitate. găsim la Dumitru Matcovschi în poezia Romanţă în doi. / Dar tâmpla ta s-a luminat. / Dar părul meu a-ncărunţit. / Îl am în palmă şi-l admir. de un fir de optimism: Dar va să vie. / Cel care-a înflorit abia. // Acolo. în aceste cazuri. / Ca şi 7 . de ce ai strâns / mâna care te-a lovit / şi ţi-ai aplecat obrazul / şi de ea l-ai alipit? Menţionăm şi existenţa unei categorii de repetiţie. În această poezie repetiţia asigură legătura dintre două strofe consecutive. În Vânt. în bucium. Un alt procedeu de filiaţie folclorică este refrenul. de rătăcire. Exemple ce ne demonstrează acesre fapt interesante sub aspectul dat. În stihie. Strofa a III-a dezvoltă ideea enunţată în cea de-a II-a. / În zbucium. de ce? Starea psihologică obsedantă este comunicată prin reluarea începutului întrebării retorice: Omule. reiterarea îşi are partea ei de contribuţie la conturarea unei anumite stări reflexiv-emoţionale şi a tonalităţii discursului liric. Elementele repetate au rolul. Dar unde? Acolo. în zare. accentuează armonia versului şi constituie un factor de evidenţiere a ritmului. // Mi-ai dăruit un trandafir. de incertitudine. / În noapte adâncă-adâncă. // Acolo. circumscrie valori psihologice. Prin urmare. Prin urmare repetiţia dată serveşte drept element de conexiune. Iar în poezia Omule. Dar unde? Acolo. // Şi toamna încă n-a venit. Prin inserţiunea acestui adverb. / Ochii mei sunt negri-negri. totuşi. de ce-ai răbdat / şi ţi-ai zăvorât în piept / inima. iau forma unui automatism de vorbire. se creează o stare de neştiinţă. Astfel. întrucât sânt reluate încă o dată în finalul poeziei. dar şi fericirea ce poate fi obţinută în viaţa de dincolo. / În ploaie. / când ţi-au spus să fii un altul / şi nu cel adevărat? / Omule. Dar unde? Acolo. obsesiile. care sunt demarcate doar formal.. Un exemplu elocvent în acest sens ne oferă şi poezia Bade-badiule: Ochii mei sunt negri-negri. fiind de fapt unitare în exprimarea unui gând. / Şi toamna încă n-a venit sânt totodată şi refren. în poeziile care valorifică modelul popular. ce se materializează prin repetiţie. / Ca ţărânele. / Un veac întreg l-aş admira. / Ah se uită rău la mine / Toate zânele.

] Scriu pentru tine. / Doru-i de-o viaţă şi nu-i de-o oră.. dă compoziţiei forma închisă a unei linii revenite la punctul de plecare. Hai. / Mă consideră regină / Toate rudele. în acest exemplu. autorul a ajuns să-i dea o expresie nouă. şi în acelaşi timp. Repetiţia dată a influenţat. / Simple poeme de dragoste. / Şi. / Şi nu mai vine cine mi-e drag. / rupe strunele! [. / Iarăşi şi iarăşi rămân cu ele / De veghe la hotarele ţării (Scriu pentru tine. / Să te calc în tină? E păcat. În poezia Cine mi-e drag. Patrie). floare de băut este reluat de trei ori. le utilizează şi le dezvoltă refrenul poetic. / Ca descântecul. de confesiune intimă. care înseamnă la sfârşitul primului catren o simplă constatare. floare de amar. Această analiză relevă modul în care D. şi planul semantic. / Iar viaţa trece. / Tăcute poeme de dragoste. a unui cerc. / Ai. [3. o adâncire treptată. S-a spus adeseori că.dudele. pelinul. în acest caz. prin insistenţă. / Să te-ngrop în taină e durut. Patrie. ci din întemeierea lui mai profundă. după cum observăm. poetul Dumitru Matcovshi exprimă crezul său poetic: Scriu pentru tine. la răscruce de vreme ajuns. Matcovschi actualizează elemente folclorice româneşti rămase vii şi active în cultura noastră. troiene cad. / Să te-alung din suflet ? E târziu. / Ai. / Alături de fraţii mei. Succesiunea refrenelor marchează. în revenirile lui successive. iubire? E-n zadar. anume prin insistenţa refrenului. nu provine din creşterea intensităţii lui.. Uneori gradul intensităţii corespunde el însuşi unui conţinut. Matcovschi. / Şi nu mai vine cine mi-e drag. / Când fraţii mei ară şi seamănă. lăutare. devine. / Descânt cu ele şoptit / Bobul de grâu aruncat în brazdă. în poezia Cu numele tău. repetând în întregime prima strofă la mijlocul şi la sfârşitul poeziei. Nu putem să nu remarcăm că. exprimă gîndul dominant al comunicării.].. Patrie. pelinul floare de pustiu. / Şi trece-o vară c-un dor pribeag. pelinul. Valoarea refrenului.278]. iar în final eul liric declară: Pădure-mamă.. refrenul Să te plâng. de atitudine etică sau 8 . refrenul Şi nu mai vine cine mi-e drag. proprii mai ales stilului oral. Putem constata că repetiţiile convertite în refren adâncesc lirismul muzical al creaţiei poetice. pelinul. pădure deasă. / Şi-n fiece primăvară devreme. expresia unei nelinişti. mă-mbată. prin refren. / Frânge-arcuşul lăutare. pădure soră. / Cea mai adâncă. / Dar cu cântecul! / Ochii mei sunt negri-negri / Ca tăciunele. // Ochii mei sunt negri-negri. compusă din 4 strofe. a unei dezamăgiri profunde: Pădure verde. reliefează planul semantic al sintagmelor sau termenilor consideraţi individual.Repetiţia obţine unitatea contextului şi relieful lui. intensitatea expresiei sporeşte. floare de bărbat. Creaţia poetică a lui D. pornind de la imaginea populară a pelinului „floare de amar”. [. cea mai frumoasă. De exemplu. De cele mai multe ori. / Ai. lucrează ca element de legătură între fraze şi. / Ai. a unei obsesiuni. Este semnificativ faptul că poetul. Aceste posibilităţi ale vorbirii.

mobilizatoare sau combativă. Ceea ce a demonstrat D.civică. Astfel. sensibilitatea faţă de cuvânt. dorul de oameni. dar şi arta de a scoate din vers o melodie fascinantă cu instrumente foarte simple şi de a păstra o notă de prospeţime şi candoare. între afirmaţie şi negaţie. versul său se arcuieşte fără eforturi şi artificii între imn şi descântec. Matcovschi în toate volumele sale de poezii este o bună stăpânire a prozodiei. Poetul îşi găseşte o formulă proprie. prin armonia sonorităţilor. între strigăt mesianic şi şoaptă lăuntrică. de simplitate binefăcătoare prin diferite tehnici individuale. de fiinţa iubită. de limba maternă. dar şi a sentimentelor sale profunde: dorul de viaţă. cucereşte prin simplitatea şi claritatea discursului. între lacrima exteriorizată şi plânsul introvertit. muzicală şi senină. 9 . de casa părintească. faţă de care rămâne fidel de-a lungul anilor.

. 541 p. 511p. Ciocanu I. 1970. Cultură şi Artă. Chişinău: ed. Cimpoi M. Ghilaş A. 6.3 (14) 7. Akademos. În cartea lui: Teoria expresiei poetice. 2004.S. Dumitru Matcovschi – drum prin timp. 2003. nr. 2002. Dicţionar de terminologie literară. Poetul şi vadurile sale. 331 p. 347 p. Ionescu C. Vol.M. Lăzărescu Gh. 4. Un Don Quijote basarabean. Chişinău: Centrul editorial al U.Bibliografie: 1. Revistă de Ştiinţă. Botezatu E. Dumitru Matcovschi: “Părinţii” // Limba română. Reiteraţia. 24. 5-6 10 . Studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar.. 2. În: Orientări artistice şi stilistice în literatura contemporană. În: Dumitru Matcovschi – poet şi om al cetăţii. nr. Chişinău: ed. Codreanu Theodor. 3. Poezia ca strigăt existenţial. 2009. I. 1994. Bucureşti: Univers. Bousõno C. Inovare. Literatura română. 476 p. Anghelescu M. 5. Coordonator Emil Boldan. Cartea Moldovei.. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Prometeu.

11 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->