Sunteți pe pagina 1din 9

Impulsul mecanic

Impulsul mecanic
Impulsul mecanic al punctului material este produsul dintre masa lui la viteza: p = mv. Din legea a II-a a lui Newton obtinem: F = ma = m v v0 t F t = mv mv0 .

F t poarta denumirea de impulsul fortei, iar egalitatea exprima legea impulsurilor: impulsul fortei este egal cu variatia impulsului punctului material. Pentru un sistem izolat se realizeaza legea conversarii impulsului: suma geometrica a impulsurilor corpurilor intr-un sistem inchis ramine constanta la orice interactiune dintre corpurile acestui sistem: mi vi = const. Legea se satisface si pentru proiectiile impulsurilor pe o anumita directie, daca suma proiectiilor fortelor pe aceasta directie este egala cu zero. O consecinta a legii conservarii impulsului este miscarea reactiva. La arderea combustibilului dintr-o racheta, gazele formate in rezultatul arderii se ejecteaza din racheta cu o anumita viteza. In lipsa fortelor exterioare: m1 v1 + m2 v2 = 0, unde m1 si m2 masa rachetei si a combustibilului ars intr-un interval mic de timp; v1 si v2 viteza lor. Deci, viteza rachetei este orientata in sens opus vitezei gazelor este o miscare reactiva, este o miscare care nu are nevoie de actiune din exterior. Important este faptul ca pe masura arderii combustibilului masa m1 a rachetei devine din ce in ce mai mica, ceea ce conditioneaza cresterea vitezei rachetei.

Lucrul si energia mecanica


Lucrul in zica este produsul dintre forta si deplasare: L = F S. Puterea exercitata de forta este lucrul fortei intr-o unitate de timp: P = S L = F = F v, t t

unde v este viteza corpului la miscarea rectilinie uniforma sau medie la miscarea variata. Lucrul fortei rezultante este: L=
2 mv 2 mv0 = Ec Ec0 , 2 2

mv 2 unde Ec = este energia cinetica a punctului material. 2

Impulsul mecanic

Deci, lucrul fortei rezultante este egal cu variatia energiei cinetice: L = Ec . Lucrul fortei de greutate este: L = mgh1 mgh2 , unde h1 si h2 sunt inaltimea initiala si nala a punctului material in raport cu nivelul considerat nul. Marimea zica Ep = mgh poarta denumirea de energia potentiala a punctului material la inaltimea h. Deci, lucrul fortei de greutate este egal cu variatia energiei potentiale a lui luate cu semnul minus: L = Ep1 Ep2 = Ep . Nota: lucrul fortei de greutate nu depinde de forma traiectoriei si este determinat in acest sens de inaltimea initiala si nala a punctului material; lucrul fortei de greutate pe o traiectorie inchisa este egal cu zero. Lucrul fortei de elasticitate (F = kx): L= kx2 kx2 1 2 = Ep1 Ep2 , 2 2

kx2 unde Ep = este energia potentiala a arcului deformat. 2 Deci, lucrul fortei de elasticitate este egal cu variatia energiei potentiale luate cu semnul minus si depinde numai de deformarea initiala x1 si nala x2 . Lucrul fortei de atractie universala F = G L= unde Ep = G G m1 m2 r1 m1 m2 : r2 m1 m2 r2 = Ep1 Ep2 ,

m1 m2 este energia potentiala de interactiune a doua puncte materiale. r

Si in cazul dat lucrul nu depinde de forma traiectoriei si este determinat de pozitia initiala si nala a unui punct material fata de altul. Fortele, lucrul carora nu depinde de forma traiectoriei, lucrul lor pe o traiectorie inchisa este egal cu zero, se numesc forte conservative. Deci, forta de greutate, de elasticitate, de atractie universala sunt forte conservative. Lucrul fortei exterioare (fortelor exterioare toate fortele cu exceptia celor conservative) este L = E2 E1 , unde E = Ep + Ec este energia mecanica totala. Pentru un sistem izolat are loc legea conservarii energiei in mecanica: E = const

Impulsul mecanic

sau Ep + Ec = const. Daca in procesul miscarii energia se micsoreaza, atunci cea cinetica creste si invers. Exemple de rezolvare a problemelor 1. Care este forta medie de presiune la umarul puscasului la efectuarea unor impuscaturi din pistolul automat, daca masa glontelui este de 10 g, viteza lui de 300 m/s si au loc 300 impuscaturi pe minut? m = 10 g = 0,01 kg v = 300 m/s 1 n = 300 min F ? Solutie Cunoastem din legea impulsurilor ca F t = mv mv0 . Proiectand pe directia vitezei, obtinem F t = mv mv0 . In cazul de fata v0 = 0 (initial, glontele nu se misca), iar F este forta ce actioneaza asupra glontelui. Conform legii a III-a a lui Newton, forta data este egala numeric cu forta ce actioneaza asupra pistolului, deci si asupra umarului puscasului. t este timpul mediu de efectuare a unei impuscaturi si este egal cu: t = , n

unde este timpul in care au loc n impuscaturi (in cazul de fata = 1 min = 60 s, n = 300). Rezulta: mv mv F = = n, t 0, 01 300 F = 300 = 15 (N). 60 2. Un corp cu masa m se misca pe circumferinta cu viteza v. Se cere variatia impulsului corpului la rotirea cu 60o , 90o , 180o si 360o . Solutie a) (mv) = mv. Din desen rezulta ca |v| = 2v0 sin 30o = 2v0 Rezulta ca |mv| = m|v| = mv, 1 = v0 = v. 2

Impulsul mecanic

iar = 120o . b) |v| = iar = 135o . c) |v| = 2v iar = 180o . d) |v| = 0 |mv| = 0. 3. Un stingator de incendiu indrepta capul de furtun asupra focului. Viteza de iesire a apei este de 16 m/s, sectiunea transversala a capului de furtun 5 cm2 . Se cere forta cu care stingatorul de incendiu tine capul de furtun. v = 16 m/s S = 5 cm2 = 5104 m2 F ? Solutie F t = mv mv0 . Initial v0 = 0 sau in forma scalara: F t = mv F t = mv F = m v. t In timpul t prin sectiunea transversala a furtunului trece o cantitate de masa egala cu: m = V = Svt, unde este densitatea apei Prin urmare, = 1000 F = kg . m3 |mv| = m|v| = 2mv,
2 2 v0 + v2 =

2v

|mv| =

2mv,

Svt v = Sv 2 , t F = 1000 5 104 162 = 128 (N).

4. Pe o suprafata absolut neteda se misca o lada cu nisip cu viteza de 6 m/s. Masa lazii este de 9 kg. In lada cade o greutate cu masa de 1 kg de la inaltimea de 10 m, fara viteza initiala. Se cere viteza lazii dupa caderea greutatii in lada cu nisip. M = 9 kg m = 1 kg v0 = 6 m/s

Impulsul mecanic

h = 10 v? Solutie In genere, corpurile m si M nu formeaza un sistem izolat actioneaza suportul cu o forta de reactiune. Insa legea conservarii impulsului se realizeaza pentru proiectiile lor pe axa x. Initial avem: (mu + M v0 )x = M v0 . Final: ((m + M )v)x = (m + M )v. Prin urmare, M v0 = (m + M )v v= M 9 m v0 = 6 = 5, 4 . m+M 1+9 s

5. Un proiectil se desface in doua parti egale in punctul superior al traiectoriei la inaltimea 15,9 m. Peste 3 s dupa explozie una din parti cade pe Pamant sub locul unde a avut loc explozia. Cu ce viteza si sub ce unghi fata de orizont a inceput sa se miste a doua parte a proiectilului dupa explozie, daca prima parte a cazut la distanta de 636 m de la locul impuscaturii? Rezistenta aerului se neglijeaza. l = 636 m H = 15,9 m t=3s v2 ? ? Solutie Conform legii conversarii impulsului, impulsul pina la explozie este egal cu suma impulsurilor dupa explozie: mv = m1 v1 + m2 v2 . Conform conditiilor problemei: m1 = m2 = Rezulta: mv = de unde: v1 + v2 = 2v. Viteza primei parti a proiectilului se determina din conditia ca ea cade pe Pamant sub locul exploziei peste t1 = 3 s: ay t2 1 . Sy = v1y t1 + 2 Proiectand pe axa y, obtinem: H = v1 t1 gt2 1 2 v1 = gt2 2H 1 ; 2t1 m . 2

m m v1 + v2 , 2 2

Impulsul mecanic

9, 8 32 2 15, 9 m v1 = = 9, 4 . 23 s Determinam viteza v in punctul superior al traiectoriei din urmatoarele considerente. Deplasarea H pe verticala este: H = v0y t2 Deplasarea l pe orizontala este: l = v0x t2 . Dar si:
2 2 vy v0y = Sy , 2ay 2 v0y H= , 2g

gt2 2 . 2

de unde:

doar vy = 0 si Sy = H. m . Deci: v0y = 2gH; v0y = 2 9, 8 15, 9 = 17, 7 s Din prima ecuatie: sau 9, 8 2 t 17, 7t2 + 15, 9 = 0 2 2 4, 9 t2 17, 7t2 + 15, 9 = 0. 2 t21,2 = Atunci v0x = l ; t2 v0x (17, 7)2 4 4, 9 15, 9 = 1, 8(s). 2 4, 9 636 m = = 353 . 1, 8 s 17, 7 m . s

In sensul axei x miscarea este cu viteza constanta v0x , doar ax = gx = 0, deci v0x = v = 353 Prin urmare, v2 = v2 = iar tg = tg = Raspuns: v2 = 706
2 v1 + 4v 2 ;

(9, 4)2 + 4 3532 = 706 v1 ; 2v

m , s

9, 4 = 0, 0133 2 353

= 46 .

m ; = 46 . s

6. Motoarele unei locomotive cu tractiune electrica la miscarea cu viteza de 72 km/h consuma puterea de 800 kW. Randamentul motoarelor este de 0,8. Se cere forta de tractiune

Impulsul mecanic

a locomotivei. v = 72 km/h = 20 m/s N = 800 kW = 8 105 W = 0, 8 Ftr ? Solutie Puterea fortei de tractiune este: N1 = Ftr v = N Ftr = Ftr = N ; v

0, 8 8 105 = 32 103 (N). 20 Raspuns: Ftr = 32 103 N = 32 kN. 7. De pe virful unei pante aluneca un corp si se opreste in punctul din care punctul de pornire se vede sub un unghi de 6o . Se cere coecientul de frecare, daca el este constant pe intregul parcurs al miscarii. = 6o ? Solutie Se stie ca lucrul fortelor exterioare este egal cu variatia energiei mecanice totale, adica: Ff r1 l Ff r2 b = E2 E1 (lucrul fortei de frecare este negativ forta de frecare este orientata in sens opus deplasarii). E1 = mgh energia initiala; E2 = 0 energia nala. Ff r1 = N1 ; sau Ff r2 = N2

a Ff r1 = mg cos = mg , l Ff r1 = mg. Rezulta: a mg l mg b = 0 mgh, l h = tg; a+b = tg 6o = 0, 105. =

de unde

Raspuns: = 0, 105.

Impulsul mecanic

8. Un corp cu masa de 500 g se misca cu viteza de 3 m/s pe o suprafata orizontala si se ridica pe o panta mobila de masa 7,5 kg. La ce inaltime se va ridica corpul pe panta? Frecarea se neglijeaza. m = 500 g = 0,5 kg v1 = 3 m/s M = 7,5 kg h? Solutie Vom aplica legea conservarii impulsului si legea conservarii energiei: mv1 = (m + M )v2 sau mv1 = (m + M )v2 ,
2 mv1 (m + M ) 2 = mgh + v2 , 2 2

de unde v2 = si

mv1 m+M

2 2 mv1 m + M m2 v1 = mgh + . 2 2 (m + M )2

Rezulta:

2 2 mv1 m 2 v1 = mgh, 2 2(m + M ) 2 2 v1 mv1 = gh, 2 2(m + M ) 2 2 (m + M )v1 mv1 = gh, 2(m + M )

de unde h= h= Raspuns: h = 43 cm.

2 M v1 ; 2g(m + M )

7, 5 32 = 0, 43(m). 2 9, 8(0, 5 + 7, 5)

9. Un corp aluneca fara viteza initiala de pe virful unei sfere netede de raza R, care se aa pe o masa orizontala. La ce imaltime de la suprafata mesei corpul se va rupe de la sfera? Frecarea se neglijeaza. Solutie

Impulsul mecanic

Corpul se misca pe suprafata sferei, deci si cu acceleratia centripeta. Asupra corpului actioneaza fortele mg si N . Proiectand N , mg, si ac pe axa y, obtinem din legea a II-a a lui Newton: N mg cos = mac . In momentul ruperii corpului de pe suprafata sferei, forta de reactiune N este zero (N = 0), deci: mg cos = mac sau g sau g(h R) = v 2 . mv 2 Energia initiala (potentiala) este egala cu mg 2h, iar in punctul nal mgh + . 2 Prin urmare, mv 2 mg 2R = mgh + , 2 de unde v 2 = 2g(2R h). Obtinem: g(h R) = 2g(2R h) sau h= 5 R. 3 Viteza v poate determinata din legea conservarii energiei mecanice. hR v2 v2 = ( ac = ) R R R

Probleme pentru rezolvare de sine statator 1. Un carucior cu nisip se misca cu viteza de 1 m/s. In intimpinarea lui zboara o bila cu masa de 2 kg cu viteza orizontala de 7 m/s. Cu ce viteza si in care directie va continua miscarea caruciorul cu bila oprita in nisip? Masa caruciorului cu nisip este de 10 kg. (Raspuns: 0,3 m/s in sensul miscarii initiale a bilei). 2. Un om incearca sa coboare dintr-un aerostat pe o scara din funie. Masa aerostatului este de 350 kg. Sa se determine lungimea minima a scarii, pentru ca pasind de pe ultima scara omul sa atinga Pamantul. Masa omului 70 kg, inaltimea initiala a aerostatului 10 m. (m + M )H = 12 m). (Raspuns: l = M 3. Un glonte ce zboara orizontal loveste intr-o sfera atirnata de o vergea rigida imponderabila si se opreste in ea. Masa glontelui este de 5 g, masa sferei 0,5 kg, viteza glontelui 500 m/s. Se cere distanta minima de la centrul sferei pina la punctul de suspensie pentru ca sfera de la lovitura sa atinga punctul superior de sus. (Raspuns: l = 0, 64 m).