Sunteți pe pagina 1din 8

STANDARD DE FIRMA SFPS 02 : 2011, rev.

0 Plase sudate din otel destinate utilizarilor generale, altele decat cele pentru armarea betonului prevazute in SR 438-3 : 1998 si ST 009 : 2005

Avizat si aprobat intern de: Nume , prenume Semnatura Data Director Productie Ing. CIPRIAN DOBROT 23.05.2011 Director Tehnic Ing. MARCEL TOMA 23.05.2011 Director Calitate Ing. GABRIEL M ZAHARIA 23.05.2011

Revizia standardului are ca data , data ultimei aprobari intene. Standardul este supus avizarii si acceptarii externe , dupa care poate fi considerat document contractual. Avizul extern se controleaza ca mai jos, sau poate fi consemnat direct prin contract. Specificarea si acceptarea prin contracte sau comenzi implica acceptarea de facto a standardului in forma valabila , controlata, la data comenzii sau contractului. Avizat extern de: (client) Nume , prenume ( Reprezentant )

Semnatura Data Nota: avizarile externe se completeaza olograf

1. SUBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE Prezentul standard stabileste conditiile tehnice pentru plasele sudate sub forma de panouri, executate din sarma de otel neteda sau cu profil periodic realizata prin deformare plastica la rece, cu sau fara acoperiride protectie sau ornamentale, destinate utilizarilor generale, altele decat cele prevazute in SR 438-3:1998 si ST 009:2005 . 2. DEFINITII SI SIMBOLIZARI Prezentul standard foloseste urmatoare definitii si simbolizari; Notiune
Aria nominala a sectiunii Capete Diametru nominal Lungimea plasei Latimea plasei Lot Nod de sudura Panou de plasa Pas p L l Exxxx

Simboli zare
s

Definitie
Aria nominala a sectiunii transversale a sarmei utilizate Portiunile libere a sarmelor care depasesc axa sarmelor periferice incrucisate in plase Diametrul sarmei din care este executata plasa sudata Distanta dintre capete sarmelor extreme aflate pe directia principala de fabricatie Distanta dintre capete sarmelor aflate perpendicular pe directia principala de fabricatie Plase sudate cu aceleasi caracteristici , executate pe aceeasi instalatie si cu acelasi reglaj al parametrilor. Punct de intersectie dintre sarma longitudinala si cea transversla Aranjament de sarme longitudinale si transversale, unite prin noduri de sudura la un pas definit Distanta dintre doua sarme consecutive, indiferent de orientarea lor 2

Pas longitudinal Pas transversal Profil periodic Unitate de inspectie

pL pT

UI

Distanta dintre doua sarme consecutive, dispuse pe lungimea plasei Distanta dintre doua sarme consecutive, dispuse pe latimea plasei Siruri de nervuri inclinate, repartizate uniform pe toata suprafata sarmei. Plase sudate de acelasi tip, provenite din loturi de productie cu caracteristici comparabile, si poate fi considerat la livrare

3. CLASIFICARE SI NOTARE 3.1. Clasificarea sarmei pentru plase Plasa sudata din otel poate fi realizata din :

Sarma cu profil periodic obtinuta rece P Sarma rotunda R

prin deformare plastica la

Nota 1: atunci cand se convine prin contract sau comanda, sarma utilizata poate fi acoperita inainte sau ulterior sudarii cu unul sau mai multe starturi, metalice sau nemetalice cu rol de protectie sau ornamental.

3.2. Notarea plasei sudate Notarea plasei sudate se face indicand minim urmatoarele:

Materialul :sarma rotunda(R) sau profilata(P) Diametrul sarmei - in milimetri

Pasul longitudinal x pasul transversal, in milimetri Lungimea x latimea, in metri Exemple de notare :

SFPS - 02 - P x pL x pT x L x l SFPS - 02 - R x pL x pT x L x l
3

Nota 2: in conditiile definite in nota 1 de mai sus, la livrarea sarmelor cu acoperiri metalice sau nemetalice, notatia se completeaza cu simbolul P/a sau R/a, dupa caz, natura acoiperirii fiind indicate in documentele care atesta calitatea produsului final. In cazul acoperirilor nemetalice realizate prin vopsire, indicatii privind fisa tehnica de securitate a vopselei sau alte indicatii similare vor fi asigurate la cerere.

4. MATERIAL Sarma definita la pct. 3 poate fi obtinuta prin procedee de deformare plastica la rece, dupa caz, furnizata si cu protectie suplimentara . Otelurile utilizate pot fi, in lipsa altor cerinte contractuale in prealabil convenite ,conform STAS 438-1:1989 (OB 37) sau conform SR 438-4 si SR 438-2, ASTM 520 marcile SAE 1006,1008 sau 1010.

5. DIMENSIUNI si FORME Dimensiunea tipica pentru panourile de plasa sudata este de: x 100 x100 x 2 x 5 intre parti. Pasul recomandat este un multiplu de 50mm, dimensiunea minima a capetelor libere va fi de 25mm. Abaterile limita admise pentru cotele de gabarit si pas sunt:

si

x 100 x100 x 2 x 6.

Pasul , lungimea si latimea plaselor sudate se stabilesc prin acordul

pentru .lungime pentru latime pentru pas longitudinal pentru pas transversal

15mm 15mm 10mm 10mm

Abaterile limita admise pentru diametrul sarmei sunt prezentate in tabelul nr.1. Tabel nr.1
4

Sarma profilata (P) Diametru Abatere sarma (mm) 3.7 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 limita (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Sarma rotunda (R ) Diametru Abatere sarma (mm) 3.7 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 limita (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

6. CARACTERISTICI MECANICE SI TEHNOLOGICE Caracteristicile mecanice ale sarmei profilate /netede sunt conform tabelului 2. Tabel nr.2
Diametru Sarma(mnm) Rezistenta la tractiune Rm ( N/mm )
2

Rezistenta la tractiune Rm ( N/mm2) Min. 400

3.6 8.0

Min. 450

Caracteristicile tehnologice ale plasei sudate din sarma neteda /profilata sunt cf. tabelului 3. Tabel nr. 3
Diametru Sarma(mnm) Forta de forfecare a nodului sudat Pfmin (N) Forta de forfecare a nodului sudat Pfmin (N)

3.6 8.0

Pfmin =0.3 x s x Rm

Pfmin =0.5 x s x Rm

Nota 3: Valoarea Rm considerate pentru calculul valorilor de referinta ale fortelor de forfecare a nodului sudat din tabelul 3 este valoarea minim garantata, respective 450 sau dupa caz 400 N/mm2 . Daca nu se specifica in contract , garantarea nivelului minim se face pe baze statistice prin medierea valorilor minime de receptie ale probelor de control curent al fabricatiei.

Conditiile minimale pentru contractare sunt in tabelul 4. Tabel nr.4


Caracteristici Aspect Dimensiuni Tractiune Tehnologice Obligatorii X X Optionale X X

7. METODE DE VERIFICARE A CALITATII SI CRITERII DE ACCEPTARE A PRODUSELOR Verificarea calitatii produselor se face pe lot de productie sau unitate de inspectie; lotul poate avea maxim 50 tone. Unitatea de inspectie poate fi compusa din loturi diferite de produse similare si nu va depasi 150 de tone. Metodele de verificare, criteriile de acceptare si interpretarea rezultatelor conform tabelului 4; orice alte conditii se convin la contractare.

Tabel nr.5
De verificat Aspect
- Nod nesudat - Defecte locale

Metod a

Mod de esantionare

Criterii de acceptare Se admit maxim 3% din totalul nodurilor sudate sau 10%din nodurile de pe contur. Se admit defecte locale minore care sa nu afecteze calitatea. se determina prin cantarire, tolerantele sunt date in prezentul standard

Interpretarea rezultatelor Plasele necorespunzatoare se resping

Vizual

Toate plasele din lot/ UI

Geometri e
- Diametrul - Cote gabarit

Cu mijloace obisnuit e de masurar e

Pe 3% din nr.plaselor dar nu mai putin de 3 plase

Plasele necorespunzatoare se resping Garantarea nivelului minim se face pe baze statistice, prin medierea valorilor minime de receptie a esantioanelor Garantarea ninelului

Rezistent a la tractiune Rezistent

Numai la cerere, pt. 2 Cf.SR elemente din EN lotul de livrat, 6872:20 dar nu mai 10 putin de 6 pe UI Cf. SR Numai la

Cf.tabel nr. 2,3 si 4

Cf.tabel nr. 2,3 si 4

a la forfecare

cerere, pt. 2 elemente din EN lotul de livrat, 6872:20 dar nu mai 10 putin de 6 pe UI

minim se face pe baze statistice, prin medierea valorilor minime de receptie a esantioanelor

8. LIVRARE SI MARCARE Plasele sudate se livreaza in legaturi(pachete); numarul de plase din legatura difera in functie de diametrul sarmei conform tabelului 6. Modul de legare al legaturilor de plase sudate trebuie sa asigure manipularea si transportul in siguranta, acest lucru se realizeaza prin legarea cu sarma in 6 puncte. Masa unui pachet nu va depasi 2 tone. Marcarea legaturilor de plase se face prin etichetare. Fiecare legatura trebuie sa aiba minim o eticheta. Eticheta trebuie sa contina minim urmatoarele informatii: - numele producatorului si date de contact - numarul prezentului standard - notarea plasei sudate - nr.UIt /nr.lot /nr.buc - stampila CTC
(Datele furnizorului)
pentru utilizari generale

PLASA SUDATA cf. SFPS 02:2001

PxpxpxLxl
UI:/ lot: Epach./ buc

Model de eticheta

9. DOCUMENTE Fiecare livrare va fi insotita de o declaratie de conformitate, emisa conform SR EN ISO 17050-1:2010 cu referire la prezentul standard si conditii de contractare, confirmata la data livrarii. 10 .ANEXE In anexa 1 la prezentul standard se afla modelul de declaratie de conformitate data de producator. 7

S-ar putea să vă placă și