Sunteți pe pagina 1din 44

ORDINUL nr.din ...

2012 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normativ privind evaluarea strii de siguran a digurilor de aprare mpotriva inunda iilor", indicativ NP 131-2011
n conformitate cu prevederile art.10 i art.38 alin 2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea n construc ii, cu modificrile ulterioare, ale art.2 alin.(3) i (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activit ii de reglementare n construc ii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr.1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea schimbului de informa ii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societ ii informa ionale ntre Romnia i Statele Membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European, cu modificrile ulterioare, avnd n vedere Procesulverbal de avizare nr.6 din 04.07.2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr.7-Construc ii Hidrotehnice i Hidroedilitare din cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului n temeiul art.5 pct. II lit. e) i al art.13 alin.(6) din Hotrrea Guvernului nr.1.631/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul O R D I N: Art. 1- Se aprob reglementarea tehnic "Normativ privind evaluarea strii de siguran a digurilor de aprare mpotriva inunda iilor", indicativ NP 131-2011, elaborat de Universitatea Tehnic de Construc ii Bucureti, Facultatea de Hidrotehnic, prevzut n anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2 - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I i intr n vigoare la 30 zile de la data publicrii. Prezenta reglementare tehnic a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare nr. , din data.prevzut de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998, privind procedura pentru schimb de informa ii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificat prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European i a Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene L 217 din 5 august 1998.

MINISTRU Eduard HELLVIG

*) Ordinul i anexa se public i n Buletinul Construc iilor editat de ctre Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare n Construc ii, Urbanism i Dezvoltare Teritorial Durabil "URBAN-INCERC", care func ioneaz n coordonarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului.

SECRETAR DE STAT Iulian MATACHE

SECRETAR GENERAL ADJUNCT Anton STEINER

DIREC IA GENERAL JURIDIC DIRECTOR GENERAL Mihai-Sorin CALOT

DIREC IA TEHNIC N CONSTRUC II DIRECTOR Cristian-Paul STAMATIADE

Anex la OMDRT nr..

NORMATIV privind EVALUAREA STRII DE SIGURAN A DIGURILOR DE APRARE MPOTRIVA INUNDA IILOR

CUPRINS

Cap.1.Obiectul normativului Cap.2. Domeniul de aplicare Cap.3. Defini ii i terminologie Cap.4. Stabilirea categoriei de importan 4.1.Categoria de importan a unui dig 4.2. Procedura de stabilire a categoriei de importan Cap.5. Metodologia de evaluare a siguran ei 5.1. Etapele evalurii siguran ei 5.2. Datele necesare pentru evaluarea strii de siguran 5.3. Stabilirea indicelui de siguran 5.4. Evaluarea siguran ei digului Cap.6. Ob inerea datelor privind starea tehnic a digului 6.1.Organizarea sistemului de urmrire a comportrii n timp 6.2.Inspec ia tehnic a digului Cap.7. Indicele de siguran i evaluarea riscului Cap.8. Referinte tehnice i legislative 8.1. Corelarea cu legisla ia privind siguran a digurilor, n vigoare 8.2 Referin e legislative i tehnice

ANEXE I. Exemplu de aplicare a recomandrilor normativului II. Lucrri de ntre inere a digurilor pentru men inerea exigen elor de siguran III. Mecanismele de cedare a digurilor IV. Recomandri referitoare la punerea n siguran a digurilor

Cap.1.Obiectul normativului (1) Normativul stabilete procedurile pentru cuantificarea i evaluarea strii de siguran a digurilor de aprare mpotriva inunda iilor precum i a modului de ndeplinire a exigen elor de siguran . n cadrul normativului: a) se definesc categoriile de importan a digurilor i metoda de stabilire a categoriei de importan a unui dig. b) se indic metodologia de cuantificare i evaluare a strii de siguran pentru digurile de aprare mpotriva inunda iilor. c) se stabilesc cile prin care se pot ob ine datele privind starea tehnic a digului, necesare evalurii siguran ei acestuia; d) se definete indicele de siguran pentru un dig, precum i etapele de determinare ale acestuia. e) se evalueaz riscul aferent unui dig de aprare mpotriva inunda iilor n func ie de indicele de siguran , delimitnd situa iile de risc inacceptabil, mare, tolerabil i acceptabil. (2) Normativul servete la asigurarea unei abordri (principii, metode i modele) unice a problemelor de siguran a digurilor. Cap.2. Domeniul de aplicare (1) Normativul se aplic la evaluarea strii de siguran a digurilor de aprare mpotriva inunda iilor, cu precdere a digurilor existente. Pentru digurile aflate n faza de proiectare normativul servete la stabilirea categoriei de importan i la organizarea sistemului de urmrire a comportrii n timp. (2) Normativul se adreseaz proceselor de decizie inginereasc n domeniul digurilor de aprare mpotriva inunda iilor prin furnizarea unei baze obiective i corecte pentru luarea deciziilor. (3) Normativul se aplic pentru a asigura o abordare unitar i riguroas n form cantitativ a informa iilor suplimentare ob inute n exploatare referitoare la condi iile naturale i comportarea digului, precum i la depistarea unor mecanisme de rupere specifice liniei de aprare sau tronsonului din linia de aprare la care se refer evaluarea siguran ei. (4) Aplicarea normativului va permite interven ia autorit ilor pentru a determina de intorii de diguri s se ncadreze cu lucrrile administrate n limitele nivelului de siguran socialmente acceptat.

Cap.3. Defini ii i terminologie (1) Dig de aprare mpotriva inunda iilor, denumit n continuare dig este o lucrare hidrotehnic dispus de-a lungul unui curs de ap, malului unui lac sau rmului mrii, cu scopul protejrii mpotriva inunda iilor a unor localit i, obiective social economice sau terenuri. (2) Taluzul exterior al digului este cel dinspre albia cursului de ap; (3) Taluzul interior al digului este cel dinspre zona / incinta protejat. (4) Siguran a asociat unui dig este speran a ca digul s se comporte conform ateptrilor, respectiv s nu se produc cedarea (ruperea) sa n perioada n care este supus ac iunii apei.

(5) Indicele de siguran al unui dig este un indice numeric rezultat din suma punctajelor atribuite unor criterii definitorii privind importan a digului, starea i istoricul digului i efectele sociale, economice i de mediu produse de o eventual cedare a digului. (6) Lungimea digului supus evalurii strii de siguran este lungimea unei linii de aprare, atunci cnd strucura i starea digului care o compune sunt asemntoare pe ntreaga linie, sau lungimea unui tronson de dig dac acesta este omogen din punct de vedere al structurii i strii digului. (7) Categoria de importan a unui dig este rezultatul unei clasificri bazate pe cuantificarea riscului, utilizndu-se un sistem de criterii, indici i notri, conform unei metodologii reglementate. (8) Riscul asociat unui dig este o msur a probabilit ii i a severit ii unor efecte adverse asupra vie ilor omeneti, a snt ii comunit ilor, a propriet ilor i a mediului, provocate de cedarea digului. (9) Cedarea unui dig este definit ca fiind ruperea sau deplasarea unei pr i a corpului digului sau a funda iei sale care face ca digul s nu mai poat re ine apa i ca urmare s se produc inundarea necontrolat a incintei aprate. (10) Modul de cedare este modalitate prezumtiv (ipotetic) prin care un sistem dig teren de fundare i poate pierde func ia pentru care a fost conceput (de re inere a apei). (11) Mecanismul de cedare este un proces fizic care materializeaz un anumit mod de cedare. (12) Pagubele i efectele produse de cedarea digurilor cuprind efectele sociale, economice i de mediu rezultate din inundarea necontrolat a incintei aprate. (13) Analiza riscului asociat unui dig const n identificarea surselor de risc i a posibilit ii ca acestea s conduc la cedare (scenariile i mecanisnele prin care digul poate ceda). (14) Evaluarea riscului const n catalogarea riscului pe baza indicelui de siguran , ca fiind inacceptabil, mare, semnificativ sau neglijabil. (15) Starea tehnic a unui dig caracterizeaz integritatea structurii digului i gradul de vulnerabilitate fa de modurile de cedare posibile ale digului respectiv. (16) Inspec ia tehnic a digului reprezint activitatea de achizi ie pe teren a datelor care caraterizeaz starea tehnic a digului. (17) Inspec ia tehnic special este inspec ia realizat n perioadele de ape mari, cnd digul este pus sub sarcin, respectiv dup trecerea apelor mari. Cap.4. Stabilirea categoriei de importan 4.1. Categoria de importan a unui dig (1) Categoria de importan a unui dig de aprare mpotriva inunda iilor se refer i caracterizeaz o linie de aprare, atunci cnd structura i starea digului sunt asemntoare pe ntreaga linie, sau se refer i caracterizeaz un tronson de dig dac acesta este omogen din punct de vedere al structurii i strii. (2) Categoria de importan a digului rezult dintr-o clasificare bazat pe cuantificarea riscului, utilizndu-se un sistem de criterii, indici i notri, conform metodologiei descrise n acest capitol. (3) Digurile sau sectoarele de diguri ale unei linii de aprare sunt ncadrate ntr-una dintre urmtoarele categorii de importan :

a) dig de importan excep ional A; b) dig de importan deosebit B; c) dig de importan normal C; d) dig de importan redus D. (4) La stabilirea categoriei de importan a unui dig, de intorul, sau, dup caz, exper ii angaja i de de intor vor ine seama de: a) caracteristicile tehnice i func ionale ale digului; b) starea digului; c) efectele negative poten iale ale cedrii digului, inclusiv impactul social-economic i de mediu. 4.2. Procedura de stabilire a categoriei de importan (1) Stabilirea categoriei de importan se face pe baza unui punctaj rezultat din suma punctajelor atribuite unor criterii par iale care corespund elementelor precizate la punctul 4.1 (d). (2) Criteriile par iale i punctajele aferente sunt sintetizate n tabelul 4.2. (3) Pagubele i efectele n incintele i zonele afectate de inunda ie la ruperea sau deversarea digului se stabilesc utiliznd rezultatele calculelor hidraulice din care rezult nivelurile apei i ariile inundate. (4) Stabilirea categoriei de importan a digurilor de aprare mpotriva inunda iilor se face conform tabelului 4.1. (5) Stabilirea categoriei de pagube i efecte se face pe baza criteriilor specificate la punctul 4.2 (e), folosind cuantificarea din tabelul 4.3. Tabelul 4.1 Categorii de importan ale digurilor Importan a Excep ional Deosebit Normal Redus Categoria A B C D Nr. total puncte din tabelul 4.2 81 - 100 61- 80 41- 60 20 - 40

Tabelul 4.2 Stabilirea categoriei de importan a digului* Grupa 3 Defini ie Pct. 10H<5 3 > L >2 km pmnt drenat protejat aval roc sedimentar alterat (gresii, marne) cu sistem de etanare corp dig i drenaj aval cu tasri i ravenri moderate mari 6

CRITERIUL nl ime dig H (m) Lungime liniei de aprare L (km) Alctuirea corpului digului Caracteristici ale digului

1 Defini ie H 15 m

Pct. 10

2 Defini ie 15H<10

Pct. 8

4 Defini ie 5 H<1 2 > L > 0,5 km

Pct. 4

5 Defini ie H<1m

Pct. 2

L 5 km pmnt fin, omogen, nedrenat neprotejat aluviuni necoezive fine (nisip) sau coezive neconsolidate

10

5 > L > 3 km pmnt drenat neprotejat aval aluviuni necoezive medii i grosiere

0,5 Km > L

10

anrocamente.

beton stnc (roc eruptiv, metamorfic sedimentar compact cu sisteme de etanare corp dig i funda ie i drenaj aval

Teren de fundare

10

roc sedimentar sensibil la nmuiere, nealterat

Sistemul de etanare dig i funda ie Starea digului Pagube i efecte n incint*

fr

10

cu drenaj aval

cu sisteme de etanare corp dig i funda ie

cu tasri i ravenri majore catastrofale

10

cu tasri i ravenri semnificative foarte mari

cu tasri i ravenri minore moderate

fr tasri i ravenri

40 100

32 80

24 60

16 40

neglijabile

8 20

TOTAL Intervale de punctaj total Categoria de importan

81 - 100 Excep ional A

61- 80 Deosebit B

41- 60 Normal C

20 - 40 Redus D

* se reevalueaz periodic, la schimbri ale caracteristicilor digului ca urmare a unor repara ii sau modernizri, precum i n urma recalculrii pagubelor i efectelor din incinta aprat

Tabelul 4.3 Stabilirea categoriei de pagube poten iale i efecte asociate cedrii digului**
CRITERIUL Efecte economice Valoarea refacerii lucrrilor (% din 1. valoarea de investi ie) Obiective industriale (N-sute de angaja i) Efecte economicosociale Numr total de locuitori n zona inundat (Plreziden i) Distrugeri drumuri, ci ferate, 2 poduri, re ele Distrugeri ale sistemelor de alimentare cu ap pentru popula ie Efecte asupra terenurilor i mediului Suprafa a terenurilor inundate (S - mii ha) Calitatea terenurilor inundate 1 Defini ie Categoria (grupa) efectelor i pagubelor (poten iale) 2 3 4 Defini ie Pct. Defini ie Pct. Defini ie Pct. 5 Defini ie

Pct.

Pct.

V100

10

40V<100

13V<40

3V<13

V<3

N50

15

10N<50

12

5N<10

0,5N<5

N<0,5

P>5000

15

1000P< 5000

12

50P< 1000

P<50

nelocuit

interna ionale

10

na ionale

jude ene

comunale

locale

totale, cu scoaterea din func iune a sistemului de alimentare cu ap

10

avarii grave, cu repunerea n func iune a sistemului de alimentare cu ap

ntreruperea temporar a alimentrii cu ap

efecte minore, cu afectarea pe termen scurt a potabilit ii

fr efecte

3.

S10 culturi speciale, sere

10

4S<10

1S<4

0,25S<1

S<0,25

10

agricol obi-nuit

puni, fne e

pdure

neproductiv

Poluri grave, de accidentale lung produse durat Monumente patrimoniu importante UNESCO inundate TOTAL PUNCTE Interval de puncte Categoria de efecte i pagube 81 - 100

10

grave, de scurt durat valoare na ional

semnificative importan jude ean

minore importan local

neglijabile

10

nu exist

100 61 - 80

80 41 - 60 mari

60 21 - 40 moderate

40 20 neglijabile

20

catastrofale

foarte mari

** se reevalueaz la modificri ale condi iilor din amplasament care determin efectele social economice: numr popula ie, obiective industriale, ci de comunica ie, sisteme de alimentri cu ap, etc. (6) Evaluarea pagubelor i efectelor n cazul ruperii sau deversrii digurilor se face pe baza a 8 elemente i criterii specifice i anume: (7) Efecte economice: a) Valoarea refacerii lucrrilor liniei de aprare distruse prin cedare (ca % din valoarea repara iei amenajrii); b) Obiective industriale sau agro-industriale afectate prin inundare n curent (N-sute de angaja i permanen i). (8) Efecte economico-sociale: a) Popula ia afectat, exprimat prin numrul de locuitori reziden i permanent n zona inundat ( P- mii loc); b) Distrugeri de drumuri, ci ferate, poduri i re ele utilitare; c) Distrugeri ale sistemelor de alimentare cu ap pt. popula ie. (9) Efecte asupra terenurilor i mediului: 6. Suprafa a terenurilor inundate (S - mii ha); 7. Calitatea terenurilor inundate; 8. Poluri accidentale produse; 9. Monumente (culturale, arheologice, istorice) distruse sau grav deteriorate.

10

Cap.5. Metodologia de evaluare a siguran ei (1) Evaluarea siguran ei n exploatare a unui dig constituie o verificare a strii tehnice a lucrrii, precum i a condi iilor de exploatare, urmrindu-se modul de ndeplinire a exigen elor prevzute de reglementrile n vigoare i de cele mai bune practici inginereti din domeniu. (2) Pentru evaluarea strii de siguran a digului sunt necesare stabilirea categoriei de importan a digului, caracterizarea strii tehnice a digului, cunoaterea incidentelor anterioare i a interven iilor constructive corective realizate pe perioada exploatrii, aprecierea pagubelor i efectelor colaterale produse de inundarea necontrolat a incintei aprate. 5.1. Etapele evalurii siguran ei (3) Evaluarea siguran ei se realizeaz prin metode de investigare specifice i cuprinde att analiza informa iilor existente (proiect, date privind execu ia, comportarea n exploatare, evenimente n execu ie i/sau exploatare, etc), ct i studii i/sau postcalcule privind valorile actualizate ale parametrilor determinan i pentru siguran a n exploatare a digurilor de aprare mpotriva inunda iilor. (4) Evaluarea siguran ei digurilor de aprare mpotriva inunda iilor cuprinde dou etape: a) etapa I preliminar; b) etapa a II-a final. a) Etapa I are ca obiective: i) caracterizarea strii tehnice a digului i a condi iilor de exploatare, rezultate din analiza informa iilor i documenta iilor existente n momentul evalurii precum i din constatrile din inspec ia tehnic; ii) stabilirea programului de investiga ii i studii suplimentare necesare pentru finalizarea analizei strii de siguran . b) Etapa a II-a are ca obiective: i) formularea unor concluzii privind starea de siguran a digului, bazat pe analiza tuturor factorilor, inclusiv a investiga iilor i studiilor suplimentare; ii) propunerea lucrrilor i msurilor necesare pentru aducerea parametrilor constructivi i func ionali la gradul de siguran n exploatare corespunztor cerin elor rezultate din reglementrile n vigoare; iii) stabilirea condi iilor de exploatare pentru o perioad de timp determinat. 5.2. Datele necesare pentru evaluarea strii de siguran (5) Caracterizarea tehnic a digului cuprinde date privind nl imea digului, lungimea digului analizat (dup caz, lungimea liniei de aprare sau a tronsonului din linia de aprare), alctuirea corpului digului, sistemele de protec ie a taluzului exterior, sistemele de drenaj, dac exist, natura terenului de fundare, sistemele de etanare, dac exist, distan a dig mal i evolu ia n timp a albiei. (6) Caracterizarea strii digului cuprinde informa iile privind tasrile la coronament, vegeta ia pe taluze, ravenrile i alunecrile locale, existen a craterelor de sufozie la piciorul taluzului interior, existen a galeriilor de roztoare, circula ia pe dig.

11

(7) Inventarierea incidentelor anterioare i a interven iilor constructive corective se refer la bree i/sau la deversarea taluzului interior cu eroziuni remanente i la modul de nchidere, n regim de urgen , sau bazat pe proiect i execu ie cu control de calitate. (8) Pentru stabilirea pagubelor i a efectelor n incintele inundate ca urmare a cedrii sunt necesare calcule hidraulice din care s rezulte nivelurile apei i suprafe ele inundate. (9) Datele necesare pentru aprecierea pagubelor i a efectelor n incintele inundate cuprind numrul total de locuitori n zona inundat, valoarea construc iilor afectate i gradul de distrugere al acestora, valoarea refacerii lucrrilor de aprare, obiectivele industriale poten ial inundate i numrul de angaja i, distrugerile poten iale de drumuri, ci ferate, poduri, re ele, sisteme de alimentare cu ap pentru popula ie, suprafa a terenurilor inundate, calitatea terenurilor inundate, producerea unor poluri accidentale, prezen a monumentelor poten ial inundate i importan a acestora, etc. 5.3. Stabilirea indicelui de siguran (10) Evaluarea strii de siguran se face pe baza unui indice de siguran rezultat din punctajele atribuite unor criterii definitorii privind siguran a. (11) Criteriile utilizate la stabilirea indicelui de siguran sunt : a) categoria de importan b) starea digului c) incidentele anterioare i interven ii constructive d) pagubele i efectele n incinta inundat prin cedarea digului. 5.4. Evaluarea siguran ei digului (12) Evaluarea siguran ei digului se face pe baza valorii indicelui de siguran , care se expliciteaz n capitolul 7. (13) n func ie de valoarea indicelui de siguran , riscul asociat digului poate fi: a) inacceptabil, necesitnd refacerea sau consolidarea digului, intervenind asupra acelor aspecte care creaz poten ial de cedare, b) mare, necesitnd msuri de remediere, c) semnificativ, dar tolerabil i d) acceptabil.

Cap.6. Ob inerea datelor privind starea tehnic a digului (1) Datele privind starea tehnic a digului, necesare evalurii siguran ei acestuia, se ob in din rapoartele de sintez referitoare la comportarea n timp a digului i din inspec ia tehnic a digului realizat de ntocmitorul documenta iei de evaluare a siguran ei. 6.1. Organizarea sistemului de urmrire a comportrii n timp (2) Activitatea de urmrire a comportrii n timp a digurilor se organizeaz, n conformitate cu prevederile din Legea siguran ei digurilor, pe 3 niveluri.

12

(3) Nivelul I cuprinde observa iile directe, msurtorile la sistemele prevzute pentru urmrirea comportrii n timp i interpretarea primar a rezultatelor, realizate de personalul de exploatare a digului avnd sarcini specifice. (4) Nivelul II cuprinde sinteza observa iilor directe, a msurtorilor i a inspec iilor tehnice periodice, precum i interpretarea acestora din punctul de vedere al siguran ei lucrrii, realizate, prin grija de intorului, de specialiti care ntocmesc rapoarte sintetice. (5) Nivelul III cuprinde analiza i avizarea rapoartelor de sintez realizate de comisii de urmrire a comportrii n timp a digurilor, organizate de de intorii acestora, fie de grupuri de specialiti constituite sub coordonarea i cu avizul Comisiei Na ionale pentru Siguran a Digurilor. (6) Concluziile analizelor rapoartelor de sintez ale comisiilor de urmrire a comportrii n timp a digurilor se materializeaz prin decizii ale conductorilor unit ilor respective i devin obligatorii pentru de intori. 6.2. Inspec ia tehnic a digului (7) Inspec ia tehnic a digului se face la intervale stabilite prin regulamentul de exploatare i, n mod obligatoriu, ca inspec ie special, n perioadele de ape mari, cnd digul este pus sub sarcin i dup trecerea apelor mari. (8) Inspec ia tehnic periodic, cnd digul nu este supus ac iunii directe a apei, urmrete: a) regimul de precipita ii, temperatura exterioar i evolu ia lor n ultimele 4 sptmni; b) evenimente speciale semnalate anterior de ctre personalul de exploatare; c) eroziuni ale zonei dig mal cu avans spre piciorul taluzului exterior al digului; d) starea protec iei taluzului exterior; e) denivelrile la coronament, localizare i mrime; n cazul unor denivelri marcante se va face obligatoriu un nivelment al zonei pentru stabilirea cotelor coronamentului; f) gradul de vegetare al taluzelor cu arbuti sau puiet cu rdcini adnci; g) prezen a muuroaielor i urmelor galeriilor roztoarelor, care semnaleaz prezen a cilor preferen iale de curgere create de animale; h) crpturi sau instabilit i locale ale taluzelor; i) ravenri create de precipita ii; (9) Inspec ia tehnic n timpul viiturilor, cnd digul este supus ncrcrii hidraulice, urmrete: a) nivelul apei la taluzul exterior i ridicrile locale produse de valuri i deferlrile valurilor; b) starea protec iei de la taluzul exterior n partea sa vizibil; c) cedri locale la coronament; d) umectri ale taluzului interior; e) localizarea de zone de infiltra ie, grifoane, prbuiri, alunecri locale n zonele umede; (10) Dac inspec ia tehnic din perioada viiturii pune n eviden situa ii critice, se vor dispune interven ii n regim de urgen . Situa iile de urgen i msurile imediate sunt prezentate n tabelul 6.1.

13

Tabelul 6.1 Definirea situa iilor critice i a msurilor de interven ie Situa ia de urgen Cratere active de sufozie Definire Curent de ap cu antrenare de material fin, aprnd ca un izvor ascensional dintr-o depresiune (crater) format n vecintatea piciorului taluzului interior al digului Saturarea taluzului datorat infiltra iilor excesive prin corpul digului sau prin terenul de fundare Afuieri ale taluzului exterior sau ale terenului de la piciorul acestuia Mecanismul de cedare Cedare brusc prin prbuirea cavernelor formate n funda ie Interven ie n regim de urgen (a) umplerea craterului cu material drenant aezat pe un geotextil cu rol de filtru invers fa de particolele antrenate; (b) realizarea unui inel perimetral craterului care s mpiedice curgerea de material solid n afara craterului Realizarea unei berme la piciorul taluzului interior din material drenant pn la o cot ce depete zona saturat Realizarea, prin aruncare de piatr, saci cu nisip sau blocuri a unei protec ii (rip-rap) provizorii

Exfiltra ii emergente pe taluzul interior

Alunecarea taluzului interior, succesiv de la piciorul acestuia Crearea de caverne ce pot evolua n cedri cu formare de bree Formarea de bree prin antrenarea materialului din dig

Eroziuni ale taluzului exterior create de curent sau de valuri

Deversare local Curgere peste dig pe a coronamentului zone unde coronamentul avea tasri locale

Reidicarea cotei coronamentului cu saci de nisip sau alte mijloace disponibile

(11) Inspec ia tehnic a digului dup trecerea apelor mari urmrete: a) tasrile vizibile ale coronamentului; b) urmele lsate de ap pe taluzul exterior, inclusiv plutitorii rmai pe taluz; c) deteriorrile produse asupra protec iei taluzului exterior; d) surprile locale sau surplombele pe taluz create la retragerea apelor; e) plniile de antrenare din apropierea digului, pe zona dig mal; f) zonele de exfiltra ie vizibile pe taluzul interior; g) vulcanii de nisip apru i n aval de piciorul taluzului interior al digului; h) alunecrile locale ale taluzului interior n zonele umede. (12) Obiectivele inspectate i rela ia cu mecanismele de cedare poten iale sunt prezentate n tabelul 6.2. (13) Lucrrile auxiliare aferente digului, cum sunt rigolele colectoare, subtraversrile, golirile echipate cu clapet, etc. fac obiectul unei inspec ii distincte, iar starea acestora se consemneaz n corelare cu mecanismele de cedare pe care acestea le pot declana, cu precdere prin eroziune intern.

14

Tabelul 6.2 Obiectivele inspectate i rela ia cu mecanismele de cedare poten iale Mecanismul de cedare poten ial Obiective de inspectat Profilul longitudinal al digului Cota superioar a apei n perioada viiturii Eroziune extern prin deversare Inspec ia vizual post - viitur Taluzul exterior Coronament Taluzul interior Tasri ale coronamentului

Urme pe taluz lsate de ap, plutitori etc.

Loca ii i semne ale deversrii, date de plutitorii rmai, iarb culcat etc. Zone afectate, starea coronamentului, splarea protec iei

Eroziuni superficiale, vegeta ie culcat etc.

Deferlri Distrugeri ale protec iei anti val

Garda Efectul curgerii n lungul digului

Eroziunea taluzului exterior, afuieri, instabilit i

Urme ale apei ce a depit local coronamentul Starea taluzului, Crpturi, urme benzi de eroziune, de eroziune la deforma ii, limita amonte instabilit i locale Crpturi, subsplri, dislocri Cratere, depresiuni marcante

Protec ia taluzului exterior Urme de sufozie

Vulcani de nisip, izvorri, fierbere a apei Intrri n galerii protejate de vegeta ie, prelingeri de ap din orificii locale etc.

Eroziune intern

Urme/galerii de roztoare

Muuroaie -

15

Cap.7. Indicele de siguran i evaluarea riscului (1) Indicele de siguran este un indice numeric rezultat din suma punctajelor atribuite unor criterii definitorii privind importan a digului, starea i istoricul digului i efectele sociale, economice i de mediu produse de o eventual cedare a digului. (2) Stabilirea indicelui de siguran se face pentru linii de aprare, atunci cnd structura i starea digului este asemntoare pe ntreaga linie, sau pentru tronsoane ale unei linii de aprare atunci cnd acestea sunt omogene din punctul de vedere al structurii i strii digului. (3) Pentru stabilirea indicelui de siguran i evaluarea riscului trebuie parcurse urmtoarele etape: a ) inspec ia tehnic a digului pe sectorul sau linia de aprare evaluate; b) ob inerea datelor caracteristice ale digului: i) geometria nl ime, l ime la coronament, nclinarea taluzelor; ii) materialul din corpul digului i structura intern a acestuia; c) ob inerea de date privind incidentele anterioare i interven iile constructive; d) efectuarea de calcule hidraulice privind zonele inundate prin ruperea digului. (4) Criteriile i punctajele aferente, din care rezult, prin sumare, indicele de siguran sunt sintetizate n tabelul 7.1. (5) Categoria de importan caracterizeaz global digul, importan a sporit fiind un indicator al gravit ii consecin elor n caz de cedare a liniei de aprare.

16

Tabelul 7.1 Evaluarea indicelui de siguran pentru evaluarea riscului*** Criteriul Categoria de importan - tasri la coronament - vegeta ie pe taluze Starea digului - ravenri i alunecri locale - cratere de sufozie aval taluz interior - galerii de roztoare - circula ie pe dig 1 Defini ie A >1m arbuti i buruieni pe > 50% Frecvente >5/ tronson > 2 / 10m Intens Pct 20 10 5 2 Defini ie B 0,6 ... 1 m arbuti i buruieni pe > 25% Relativ rare Pct 15 7 3 3 Defini ie C 0.25 .... 0.5 m arbuti sporadici Izolate Pct 10 5 1 4 Defini ie D minore nierbare Pct 5 1 0

10

Fr

10 5 5

2 / tronson 1 / 10 m Frecvent Bree i/sau eroziuni reparate pe baz de proiect cu control de calitate Foarte mari

6 3 3

1 / tronson 1/ 20 m Restric iona t Deversarea taluzului interior cu eroziuni sau alte incidente, remediate Mari

3 1 1

Fr Fr Necircula bil

0 0 0

Incidente anterioare i interven ii constructive

Bree nchise n regim de urgen Catastrofa le

15

10

Fr incidente

Pagube i efecte n incint INDICELE DE SIGURAN Intervale ale indicelui de siguran

20 100

15 70

10 40

Moderate

4 10

71 .... 100

41 .... 70

11 .... 40

10

Mare, Semnificativ, Inacceptabil necesit msuri de Acceptabil Evaluarea riscului tolerabil remediere *** se reevalueaz periodic, n urma reconsiderrii strii digului constatat prin inspec ii tehnice periodice i/sau speciale, asociate viiturilor, precum i n urma recalculrii pagubelor i efectelor din incinta aprat (6) Starea digului se refer la acele caracteristici care pot poten a un anumit mecanism de cedare: a) tasrile coronamentului pot conduce la deversarea local a digului, declannd o cedare prin eroziune extern; b) vegeta ia excesiv pe taluze, cu rdcini adnci i galeriile de roztoare pot forma ci preferen iale de infiltra ie cnd digul este pus sub sarcin declannd o cedare prin eroziune intern; c) craterele de sufozie din aval de taluzul interior al digului sunt consecin a unor antrenri de material din funda ie pe ci preferen iale putnd declana o cedare prin eroziune intern n terenul de fundare;

17

d) ravenrile i alunecrile locale sunt consecin a unor taluze local instabile i pot conduce la o cedare prin alunecare a corpului digului atunci cnd este pus sub sarcin maxim; e) circula ia pe dig poate crea tasri locale, ini iatoare ale unor deversri locale i poate forma, de asemenea, prin compactare, bariere mai pu in permeabile n corpul digului, ridicnd curba de depresie i periclitnd stabilitatea taluzului exterior al digului. (7) Incidentele anterioare i interven ii constructive impuse de acestea sunt un indicator al vulnerabilit ii digului. (8) Pagubele i efectele sociale i de mediu produse n cazul ruperii digului constituie, mpreun cu probabilitatea de cedare, o msur a mrimii riscului. (9) Atunci cnd riscul este considerat inacceptabil este necesar un proiect de refacere i/sau consolidare a digului, intervenind asupra acelor aspecte care creaz poten ial de cedare. (10) Pentru interven ii constructive care refac parametrii de baz ai digurilor aflate n exploatare, n vederea punerii n siguran a acestora este obligatoriu s se ob in de la autoritatea public central din domeniul apelor acordul privind respectarea exigen elor de performan referitoare la siguran a digurilor, n temeiul Legii siguran ei digurilor. 8. REFERIN E TEHNICE I LEGISLATIVE 8.1. Corelarea cu legisla ia privind siguran a digurilor, n vigoare (1) Prezentul normativ este corelat cu prevederile Legii siguran ei digurilor nr.259/2010, care stabilete exigen ele de siguran obligatorii pentru to i de intorii cu orice titlu ai digurilor de aprare mpotriva inunda iilor. (2) n func ie de criteriile stabilite prin Metodologia de ncadrare n categorii de importan a digurilor sau sectoarelor de diguri, elaborat de autoritatea public central din domeniul apelor i aprobat prin ordin comun al conductorului autorit ii publice centrale din domeniul apelor i al coductorului autorit ii publice centrale din domeniul mbunt irilor funciale, acestea se ncadreaz n una dintre urmtoarele categorii: a) dig de importan excep ional (A); b) dig de importan deosebit (B); c) dig de importan normal (C); d) dig de importan redus (D). (3) Evaluarea strii de siguran a digurilor de aprare mpotriva inunda iilor se realizeaz de ctre exper i atesta i de autoritatea public central din domeniul apelor n baza Procedurii elaborate de autoritatea public central din domeniul apelor i aprobate prin ordin al conductorului acesteia.

8.2. Referinte tehnice i legislative (5) Aplicarea prezentului normativ se face n corelare cu prevederile actelor normative din domeniile apelor, protec iei mediului, construc ii, mbunt iri funciare, precum i cu reglementrile tehnice specifice, dup cum urmeaz:

18

Nr. Acte legislative crt. 1 Legea siguran ei digurilor, Legea nr. 259/2010, 2 3

Publica ia

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 857 din 21 decembrie 2010 Legea privind calitatea in construc ii, Legea Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, nr.10/1995, cu modificrile ulterioare Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Regulamentului privind controlul de stat al nr.193 din 28 iulie 1994, calit ii n construc ii, H.G. nr.272/1994

Referinte tehnice 1.HR Wallingford Ltd. Report Number T04-06-01 - Failure Mechanisms for Flood Defence Structures. FLOODsite of the European Community. Feb 2007. 2.ICOLD. Bulletin 93: Ageing of dams and appurtenant works - Review and recommendations. Paris: ICOLD, 235 p. 1993. 3.ICOLD. Bulletin 99: Dam failures - Statistical analysis. Paris: ICOLD, 73 p. 1995. 4.Meriaux, P. Royet, P., Folton, C., Surveillance, Entretien et diagnostic des digues de protection contre les inondations . Guide Pratique l.usage des propritaires et des gestionnaires. CEMAGREF 2001. 5.Meriaux, P. Royet, P., Lino, M., Mthodologie de diagnostic des digues appliques aux leves de la Loire moyenne. CEMAGREF 2000. 6.STAS 8389 /82 Lucrri de regularizare a albiei rurilor. Diguri. Condi ii de execu ie i metode de verificare

19

ANEXA I Exemplu de aplicare a recomandrilor normativului Studiu de caz: digul Noianu Chiscani, jud. Brila (1) Digul Noianu Chiscani este amplasat pe malul stng al Dunrii, ntre km. 181+400 (loc. Chiscani) i km. 178+300 (loc. Vrstura), jud. Brila. Administratorul lucrrii este Administra ia Na ional Apele Romne, Administra ia Bazinal de Ap Buzu Ialomi a, Sistemul de Gospodrire a Apelor Brila. (2) Digul a fost realizat n perioada 1965...1970, avnd o sec iune clasic, trapezoidal, cu urmtoarele date caracteristice: a) lungime la coronament: 3100 m; b) l ime la coronament: 4 m; c) nl ime medie: 4 m; d) pante taluze: 1:2. (3) Digul este realizat ca o structur omogen, materialul din alctuire fiind, n mare, similar celui din terenul de fundare: argile prfoase de culoare brun-glbuie, plastic consistente (plastic vrtoase). Singura protec ie a suprafe ei digului este realizat prin nierbare. Coronamentul este circulat cu restric ii. (4) Incinta aprat are o suprafa de cca 180 ha teren arabil, fr obiective industriale. Popula ia din zona aprat este reprezentat de cca 2000 familii (cca 7000 ... 8000 persoane). n conformitate cu prevederile H.G. nr.766/1999, digul are categoria de importan C. (5) Pe durata sa de exploatare, digul a fost supranl at, succesiv, ajungnd, n prezent, s asigure gradul de protec ie conform debitului de dimensionare Q1%. (6) n timpul inunda iilor din anul 2006, digul a suferit o serie de deteriorri, formele de manifestare fiind cele asociate eroziunii interne prin corpul i/sau funda ia lucrrii zone de izvorre, grifoane cu transport de material (sufozii), nmuieri pe taluzul interior, tasri, ravenri, etc. (7) n perioada 2007...2009, digul a fost supus unui amplu program de reabilitare, prin realizarea unui sistem de etanare a corpului i a funda iei creat printr baterea unui ir de palplane metalice (l = 6.0 m) la extremitatea dinspre taluzul exterior (dinspre ap) a coronamentului. Lucrarea i-a dovedit eficien a cu ocazia inunda iilor din anul 2010, cnd digul nu a suferit, practic, degradri, dect n zona taluzului exterior, neprotejat, n special n zonele lipsite de perdele forestiere de protec ie (acestea fiind plantate recent i insuficient dezvoltate). (8) Figura I.1 prezint o sec iune transversal tip a digului Noianu Chiscani, cu ilustrarea modificrilor realizate prin lucrrile de reabilitare din 20072009.

20

Cota coronament profile din palplanse g=1.50m

4.00

Niv.max. 5%
1:2

1:2

C. teren taluz dig exterior

C. teren taluz dig interior

Cota fundare palplansa

1. Decoperta coronament si taluz dig existent g=25cm. 2. Decoperta ampriza dig suprainaltat g=35cm. 3. Strat de pamant vegetal inierbat g=10cm. 4. Umplutura din pamant bine compactata 5. Profil palplansa L=6.00m 6. Corp dig existent

Figura I.1 Sec iune transversal tip prin digul Noianu - Chiscani (9) Exemplul prezentat ilustreaz metodologia din Normativ pentru situa ia ini ial, n urma inunda iilor din anul 2006, dup care se prezint i o reevaluare care s corespund situa iei actuale, n urma lucrilor de repara ii i modernizare, validate de buna comportare a liniei de aprare n timpul inunda iilor din anul 2010.

21

( 1 a) Stabilirea categoriei de importan a digului (2006)


Tabelul 4.2 Grupa 3 Defini i Pct e . 10H<5 3 > L >2 km pmnt drenat protejat aval roc sedimentar alterat (gresii, marne) cu sistem de etanare corp dig i drenaj aval cu tasri i ravenri moderat e mari 6

CRITERIUL

1 Defini ie H 15 m

Pct . 10

2 Defini ie 15H<10 5>L>3 km pmnt drenat neprotejat aval aluviuni necoezive medii i grosiere

Pct . 8

4 Defini ie 5 H<1 2 > L > 0,5 km anrocamente .

Pct . 4

5 Defini ie H<1m 0,5 Km > L

Pct . 2

nl ime dig H (m) Lungime liniei de aprare L (km) Alctuire a corpului digului Caracteristici ale digului

L 5 km pmnt fin, omogen, nedrenat neprotejat aluviuni necoezive fine (nisip) sau coezive neconsolidat e

10

10

beton stnc (roc eruptiv, metamorfic sedimentar compact cu sisteme de etanare corp dig i funda ie i drenaj aval

Teren de fundare

10

roc sedimentar sensibil la nmuiere, nealterat

Sistemul de etanare dig i funda ie

fr

10

cu drenaj aval

cu sisteme de etanare corp dig i funda ie

Starea digului

cu tasri i ravenri majore

10

cu tasri i ravenri semnificativ e foarte mari

cu tasri i ravenri minore

fr tasri i ravenri

Pagube i efecte n incint* TOTAL

catastrofale

40 100

32 80

24 60

moderate

16 40

neglijabile

8 20

Intervale de punctaj total Categoria de importan

81 - 100

61- 80

41- 60 Normal C

20 - 40 Redus D

Excep ional A Deosebit B

Punctajul ob inut este de 72, ceea ce ncadreaz digul analizat n categoria B - deosebit

22

(2 a) Stabilirea categoriei de pagube i efecte asociat digului (2006) Tabelul 4.3


1 Defini ie Categoria (grupa) efectelor i pagubelor (poten iale) 2 3 4 Defini ie Pct Defini ie Pct Defini ie Pct . . . 5 Defini ie

CRITERIUL Efecte economice Valoarea refacerii lucrrilor (% din valoarea de investi ie) Obiective industriale (N-sute de angaja i) Efecte economico -sociale Numr total de locuitori n zona inundat (Plreziden i) Distrugeri drumuri, ci ferate, poduri, re ele Distrugeri ale sistemelor de alimentare cu ap pt. popula ie Efecte asupra terenurilo r i mediului

Pct .

Pct .

1 .

V100

10

40V<10 0

13V<40

3V<13

V<3

N50

15

10N<50

12

5N<10

0,5N<5

N<0,5

P>5000

15

1000P< 5000

12

50P< 1000

P<50

nelocuit

interna ionale

10

na ionale

jude ene

comunale

locale

totale, cu scoaterea din func iune a sistemului de alimentar e cu ap

10

avarii grave, cu repunerea n func iune a sistemulu i de alimentar e cu ap

ntreruperea temporar a alimentrii cu ap

efecte minore, cu afectarea pe termen scurt a potabilit i i

fr efecte

3 .

23

Suprafa a terenurilor inundate (S - mii ha) Calitatea terenurilor inundate Poluri accidentale produse Monument e importante inundate TOTAL PUNCTE Interval de puncte Categoria de efecte i pagube

S10

10

4S<10

1S<4

0,25S<1

S<0,25

culturi speciale, sere grave, de lung durat patrimoni u UNESCO

10

agricol obi-nuit grave, de scurt durat valoare na ional

puni, fne e semnificativ e importan jude ean

pdure

neproducti v neglijabile

10

minore

10

importan local

nu exist

100 81 - 100 catastrofale 61 - 80

80 41 - 60 mari

60 21 - 40 moderate

40 20 neglijabile

20

foarte mari

Punctajul ob inut este de 44, ceea ce ncadreaz digul analizat n categoria de efecte i pagube asociate mari.

(3 a) Stabilirea indicelui de siguran asociat digului (2006) Tabelul 7.1 Criteriul Categoria de importan - tasri la corona ment vegeta i e pe taluze ravenr i i alunec ri locale 1 Defini ie A Pct 20 2 Defini ie B Pct 15 3 Defini ie C 0.25 .... 0.5 m Pct 10 4 Defini ie D Pct 5

>1m

10

0,6 ... 1 m

minore

Starea digului

arbuti i buruieni pe > 50%

arbuti i buruieni pe > 25%

arbuti sporadici

nierbare

Frecvente

10

Relativ rare

Izolate

Fr

24

cratere de sufozie aval taluz interior - galerii de roztoa re circula i e pe dig Incidente anterioare i interven ii constructive Pagube i efecte n incint INDICELE DE SIGURAN Intervale ale indicelui de siguran Evaluarea riscului

>5/ tronson

10

2 / tronson

1 / tronson

Fr

> 2 / 10m

1 / 10 m

1/ 20 m

Fr

Intens

Frecvent Bree i/sau eroziuni reparate pe baz de proiect cu control de calitate Foarte mari

Restric iona t Deversarea taluzului interior cu eroziuni sau alte incidente, remediate Mari

Necircula bil

Bree nchise n regim de urgen

15

10

Fr incidente

Catastrofa le

20

15

10

Moderate

100

70

40

10

71 .... 100

41 .... 70 Mare, necesit msuri de remediere

11 .... 40 Semnificativ, tolerabil

10

Inacceptabil

Acceptabil

Valoarea ob inut pentru indicele de siguran este 57, ceea ce este echivalent cu un risc asociat mare, pt. care digul necesit msuri de remediere.

25

(1b) Stabilirea categoriei de importan a digului (2010)


Tabelul 4.2 Grupa 3 Defini i Pct e . 10H<5 3 > L >2 km pmnt drenat protejat aval roc sedimentar alterat (gresii, marne) cu sistem de etanare corp dig i drenaj aval cu tasri i ravenri moderat e mari 6

CRITERIUL

1 Defini ie H 15 m

Pct . 10

2 Defini ie 15H<10 5>L>3 km pmnt drenat neprotejat aval aluviuni necoezive medii i grosiere

Pct . 8

4 Defini ie 5 H<1 2 > L > 0,5 km anrocamente .

Pct . 4

5 Defini ie H<1m 0,5 Km > L

Pct . 2

nl ime dig H (m) Lungime liniei de aprare L (km) Alctuire a corpului digului Caracteristici ale digului

L 5 km pmnt fin, omogen, nedrenat neprotejat aluviuni necoezive fine (nisip) sau coezive neconsolidat e

10

10

beton stnc (roc eruptiv, metamorfic sedimentar compact cu sisteme de etanare corp dig i funda ie i drenaj aval

Teren de fundare

10

roc sedimentar sensibil la nmuiere, nealterat

Sistemul de etanare dig i funda ie

fr

10

cu drenaj aval

cu sisteme de etanare corp dig i funda ie

Starea digului

cu tasri i ravenri majore

10

cu tasri i ravenri semnificativ e foarte mari

cu tasri i ravenri minore

fr tasri i ravenri

Pagube i efecte n incint* TOTAL

catastrofale

40 100

32 80

24 60

moderate

16 40

neglijabile

8 20

Intervale de punctaj total

81 - 100

61- 80

41- 60

20 - 40

26

Categoria de importan

Excep ional A Deosebit B

Normal C

Redus D

Punctajul ob inut este de 66, ceea ce ncadreaz digul analizat n categoria B - deosebit

(2b) Stabilirea categoriei de pagube i efecte asociat digului (2010) - nemodificat fa de anul 2006 (3b) Stabilirea indicelui de siguran asociat digului (2010) Tabelul 7.1 Criteriul 1 Defini i e A >1m Pct 20 10 2 Defini ie B 0,6 ... 1 m Pct 15 7 3 Defini ie C 0.25 .... 0.5 m Pct 10 5 4 Defini ie D minore Pct 5 1

Categoria de importan - tasri la coroname nt

arbuti i - vegeta ie buruieni pe taluze pe > 50% - ravenri Frecven i te alunecri locale - cratere >5/ de sufozie aval taluz tronson interior - galerii >2/ de 10m roztoare circula ie Intens pe dig Incidente anterioare i interven ii constructive Bree nchise n regim de urgen

arbuti i buruieni pe > 25%

arbuti sporadici

nierbare

Starea digului

10

Relativ rare

Izolate

Fr

10

2 / tronson

1 / tronson

Fr

1 / 10 m

1/ 20 m Restric iona t Deversarea taluzului interior cu eroziuni sau alte incidente, remediate Mari

Fr

Frecvent Bree i/sau eroziuni reparate pe baz de proiect cu control de calitate Foarte mari

Necirculabil

15

10

Fr incidente

Pagube i efecte n Catastro fale incint INDICELE DE

20 100

15 70

10 40

Moderate

4 10

27

SIGURAN Intervale ale indicelui de siguran Evaluarea riscului

71 .... 100

41 .... 70 Mare, necesit msuri de remediere

11 .... 40 Semnificativ, tolerabil

10

Inacceptabil

Acceptabil

Valoarea ob inut pentru indicele de siguran este 39, ceea ce este echivalent cu un risc asociat semnificativ, tolerabil. Se constat i prin aplicarea prezentei metodologii eficacitatea msurilor de remediere ale liniei de aprare, al crui indice de siguran s-a redus fa de valoarea din anul 2006, concomitent cu scderea riscului care, n 2010, rmne semnificativ, dar tolerabil. n cazul prezentat anterior, se poate considera situa ia digului dup repara ia capital la care a fost supus, lucrarea devenind, practic, una nou, fr incidente i/sau interven ii constructive reparatorii, ceea ce reduce semnificativ indicele de siguran din evaluarea riscului.

28

ANEXA II Lucrri de ntre inere a digurilor pentru men inerea exigen elor de siguran . (1) Necesitate Lucrrile de ntre inere sunt o component esen ial a men inerii exigen elor de siguran , certificat i de faptul c cele mai multe ruperi de diguri nu se produc din cauza proiectrii lor defectuase sau a subdimensionrii lor, ci din cauza unor defec iuni de ntre inere. (2) Asigurarea cotei coronamentului Chiar dac digurile au fost bine compactate n timpul execu iei, exist un efect de tasare n timp a pmntului din corpul digului. Din cauza neomogenit ii materialului tasarea nu este uniform i se poate ajunge ca, dup un anumit timp de la execu ia digurilor, coronamentul acestora s nu mai fie pe toat lungimea la cota necesar (proiectat). O cauz curent a ruperii digurilor este deversarea lor n zonele n care tasarea a determinat coborrea coronamentului la o cot prea joas. O opera ie strict necesar a ntre inerii lucrrilor de ndiguire o reprezint verificarea periodic a coronamentului digurilor i reprofilarea lor n zonele n care se constat tasri mai mari dect cele anticipate. Verificarea va cuprinde compararea nivelului existent al coronamentului cu prevederile proiectului, acolo unde acest lucru este posibil. (3) Starea coronamentului Dac nu se execut un drum public pe coronament, circula ia pe coronament trebuie restric ionat, fiind recomandabil s se instaleze bariere cu dispozitive de nchidere n locurile n care digurile sunt traversate de drumuri publice, pentru a mpiedica accesul persoanelor neautorizate. (4) Digurile necarosabile trebuie s aib pe coronament un strat de macadam care s permit circula ia vehiculelor de supraveghere i de ntre inere, n special n condi ii de ploaie. Trebuie ns avut n vedere c, n perioade de pericol, poate fi necesar prezen a simultan a mai multor utilaje. De asemenea, lucrrile de interven ie pot impune executarea unor lucrri temporare de supranl are sau de consolidare cu saci de nisip i l imea coronamentului trebuie s permit n acelai timp i circula ia vehiculelor. (5) Protec ia taluzului exterior Taluzul dinspre ap constituie unul din elementele cele mai solicitate i mai vulnerabile ale unui dig. De aceea, taluzurile trebuie inspectate frecvent i eventualele deteriorri constatate trebuie imediat remediate. Consolidrile trebuie s aib n vedere: a) acuren ii longitudinali care au tendin a de a antrena materialul de pe taluzul digului; b) ac iunea valurilor, n general transversale pe dig, care de asemenea au tendin a de a antena materialul de pe taluz; c) for ele hidrodinamice ale apei din corpul digului care se scurge prin paramentul amonte n cazul unei scderi relativ brute a nivelului apei. d) ac iunea de iroire a apei (n general provenite din ploi) pe taluzul digului cnd acesta nu este acoperit de ape. (6) n cazul n care vitezele longitudinale nu sunt excesive i nici nu sunt condi ii pentru formarea unor valuri foarte nalte, este posibil realizarea unor protec ii prin nierbare. Sistemul radicular al plantelor formeaz o re ea dens care leag particulele de pmnt, mpiedicnd sau reducnd posibilitatea de

29

antrenare n curen ii de ap. Pentru a ob ine un asemenea efect este necesar utilizarea unui amestec de ierburi perene corespunztoare. Durata viiturilor, n timpul crora nierbarea de protec ie este necat, este de asemenea important pentru alegerea re etei de nierbare, tiind c majoritatea ierburilor nu suport dect un timp limitat de submersare. (7) Dac nierbarea nu este posibil sau nu corespunde condi iilor de scurgere, taluzul exterior al digurilor trebuie protejat cu anrocamente, cu zidrie de piatr, cu dale de beton sau cu blocuri de beton de diferite tipuri tetrapozi, stabilopozi, etc sau cu solu ii compozite geogrile, etc. Blocurile de beton de tip special sunt indicate n special n cazul ndiguirilor care pot fi supuse ac iunii unor valuri mari. Vegeta ia pe dig (8) nierbarea taluzelor digului este benefic. n situa iile n care creterea unor ierburi este posibil pe taluzul dinspre ap, dar curen ii de ap sunt prea puternici pentru ca nierbarea s reziste, se pot utiliza solu ii mixte cu elemente de beton cu goluri sau cu geogrile n care se planteaz iarb. (9) Este recomandabil s nu se planteze arbori pe taluzurile digurilor. La smulgerea sau la uscarea arborilor, n locul rdcinii rmne un gol, n care materialul din corpul digului nu este protejat i de unde acesta poate fi uor antrenat. Golurile au tendin a de a se mri i pot duce la cedarea digurilor. Scoaterea rdcinilor arborilor mor i i consolidarea zonelor respective este o opera ie dificil. (10) Zonele n care planta iile de arbori pot fi promovate sunt cele n care viiturile sunt de relativ scurt durat, vitezele de scurgere n lungul digului sunt relativ reduse iar pantele taluzului nu sunt abrupte. Zona dig mal (11) Pe durata de exploatare a digului pot apare fenomene de eroziune a malului cursului de ap, astfel c malul se apropie de dig la distan e sub distan a de protec ie. Fenomenul este evolutiv i eroziunea poate s ajung pn n ampriza digului, producnd prbuirea taluzului exterior pn la coronament. Sunt necesare lucrri de aprare de mal iar n zonele deja afectate chiar lucrri de refacere a digului spre ap. Funda ia digurilor (12) n majoritatea cazurilor digurile sunt amplasate n albiile majore ale unor cursuri de ap. Ca urmare, terenurile pe care sunt amplasate digurile sunt, cu foarte rare excep ii, de natur sedimentar recent i prezint condi ii de fundare relativ proaste. n plus, de cele mai multe ori, terenul de funda ie nu este omogen, ci este format din alternan e de straturi de natur diferit, de exemplu alternan e de straturi de argil i staturi de pietri. Principalul pericol l constituie antrenarea particulelor de pmnt din funda ie pe perioada cnd la punerea sub sarcin se produc infiltra ii spre incint. (13) Dac unele staturi ale terenului de funda ie con in particule foarte fine care pot fi antrenate de curen ii de infiltra ie pe sub dig, este posibil ca, n timp, s se creeze goluri pe sub dig, fenomenul fiind asociat sufoziei. n cazuri extreme este posibil ca ntreg materialul de sub dig s fie antrenat i apa scurs prin acest gol s izvorasc n spatele digului. Acest fenomen se numete explozie hidraulic. Apare prbuirea terenului de deasupra i, implicit, a digului, formndu-se bree. (14) n cazul n care exist pericole de sufozie, n timpul viiturilor este necesar urmrirea atent a situa iei din incintele ndiguite. n cazul n care se constat existen a unor izvoare puternice pe sub dig, care preced ruperea propriu-zis, solu ia este de a se executa mici diguri circulare n jurul punctelor de izvorre (diguri-potcoav). Se creeaz astfel o contrapresiune care are ca efect micorarea debitului de infiltra ie i deci a vitezei de scurgere a apei subterane. Aceste solu ii au numai un caracter de interven ii temporare n timpul inunda iilor, ulterior fiind necesare lucrri corective cu caracter permanent.

30

Stocul de interven ie (15) Dat fiind faptul c multe din lucrrile de interven ie necesit punerea n oper a unor cantit i de pmnt sau supranl ri locale cu saci de nisip etc. aceste materiale de interven ie trebuie s existe n apropierea rampelor de acces. Stocurile trebuie create n func ie de msurile de interven ie preconizate, tiind c n situa ii de urgen este rareori timp pentru formularea de solu ii.

31

ANEXA III Mecanisme de cedare a digurilor (1) Pentru lucrrile hidrotehnice realizate din umpluturi, sunt definite n mod tradi ional patru mecanisme de cedare: eroziune intern, eroziune extern, instabilitate extern i lichefiere (figura III.1). Aceste mecanisme sunt descrise pe larg n literatura tehnic de specialitate, n special n cea dedicat barajelor (ICOLD, 1993).

Figura III.1 Mecanismele de rupere a lucrrilor hidrotehnice din umpluturi (2) Mecanismele men ionate mai sus sunt caracteristice i pentru digurile ce se ncadreaz n aceste tipuri de lucrri. a) Pentru digurile de protec ie mpotriva inunda iilor pot fi definite urmtoarele mecanisme de cedare: i) eroziunea intern; ii) eroziunea extern; iii) alunecarea. b) De notat dou particularit i legate de digurile de protec ie mpotriva inunda iilor: i) nu se ia n considerare mecanismul de lichefiere, aceste lucrri nefiind n contact permanent cu apa, n condi ii normale de exploatare; ii) se face distinc ia ntre mecanismul de deversare i cel de eroziune extern. n continuare sunt explicate cele patru mecanisme de cedare. Descrierea mecanismului de cedare prin eroziune extern (4) Deversarea digului poate fi un mecanism de cedare, prin inundarea incintei aprate: n timpul viiturii apa trece peste coronamentul digului, lama deversant conducnd n general la formarea rapid a unei bree, prin eroziunea regresiv a taluzului de parte incintei aprate i apoi a coronamentului (figura III.2). (5) Eroziunea ce se produce n timpul deversrii se desfoar n dou faze: a) faza de eroziune progresiv: digul este erodat de apa care l traverseaz; b) faza de rsturnare: profilul transversal al digului nu mai rezist la mpingerea din presiunea hidrostatic.

32

(6) Cunotin ele tehnice actuale nu permit evaluarea precis a duratei de rezisten a unui dig la deversare i, n mod acoperitor, se consider c digurile din pmnt nu suport deversarea necontrolat a apei peste coronament. (7) Acest argument poate fi nuan at: a) caracteristicile locale ale materialelor, mai mult sau mai pu in nisipoase, din umplutura digului sunt factori ce pot agrava sensibilitatea digului la deversare; b) un profil n lung neregulat al crestei deversorului, cu denivelri datorate unei compactri necorespunztoare sau unor tasri diferen iate, poate conduce la concentrri locale ale debitului deversat; c) dimpotriv, un dig bine compactat, cu un profil n lung regulat, cu taluzuri bine nierbate i un coronament protejat, va rezista probabil, pe o perioad de timp limitat, la deversarea unei lame de ap de c iva centimetri sau chiar mai mult.

33

nceputul deversrii nivelul apei atinge cota coronamentului, apa ncepe s depeasc cota coronamentului, deverseaz i inund incinta controlat

Cteva minute mai trziu paramentul aval ncepe s fie erodat, materialele sunt antrenate de curent de la piciorul aval al digului

Paramentul aval este puternic erodat apar exfiltra ii puternice la piciorul aval, lucrarea este imbibat cu ap

Paramentul aval saturat nu mai este stabil felii mari din corpul digului se desprind i sunt antrenate de curentul tot mai puternic

Procesul de degradare se accelereaz umplutura din corpul digului este antrenat de for a curentului pn la distrugerea complet

Se deschide brea for a curentului creeaz un crater de eroziune la aval

Brea se lrgete digul este erodat de o parte si de alta a breei

Figura III.2 Descrierea mecanismului de rupere prin deversare

34

Descrierea mecanismului de eroziune intern (8) Eroziunea intern este principala cauz a incidentelor ce apar la lucrrile hidrotehnice din umpluturi. Prin eroziune intern se n elege transportul de material solid, de obicei n suspensie, din corpul sau din funda ia digului datorit curgerii apei. Eroziunea intern este condi ionat de producerea simultan a dou fenomene: antrenarea particulelor i transportul lor. (9) Modurile de declanare diferite ale eroziunii interne se pot combina ntre ele i sunt greu de separat. Pentru antrenarea ruperii, trebuie de asemenea asigurate condi iile de transport ale particulelor de material pentru ca eroziunea s fie ntre inut. n func ie de natura transportului se disting dou mecanisme de eroziune: eroziunea intern i sufozia (figura III.3).

Figura III.3 Eroziunea intern i sufozia (10) Vitezele de curgere sunt puternice n mecanismul eroziunii interne i mai pu in ridicate n cazul mecanismului de sufozie. Mecanismul de eroziune intern este cel mai rapid i cel mai periculos, fiind cel care antreneaz de cele mai multe ori ruperea digurilor (figura III.4). (11) Eroziunea intern conduce pe termen scurt sau mediu la o bre. Este vorba despre un fenomen ireversibil i autoaccelerator.

35

Mecanismul de eroziune intern (sau eroziune intern regresiv) Odat cu creterea nivelului apei n amonte (H) are loc saturarea progresiv a umpluturii. Crete gradientul hidraulic (H/L).

Cteva minute mai trziu Se creeaz o curgere de-a lungul liniilor de curent preferen iale, care ini iaz o exfiltra ie la piciorul aval al lucrrii

Se stabilizeaz zona de izvorre Materialele pu in coezive din corpul digului sunt antrenate ctre punctul de izvorre. Calea de infiltra ie se scurteaz progresiv, gradientul hidraulic crete accentund fenomenul. Zona de exfiltra ie se mrete Se creez o cavitate n locul materialelor antrenate de apa de infiltra ie, ce se propag spre amonte i se lrgete spre aval. Galeria astfel format poate traversa n ntregime lucrarea conducnd la distrugerea ei n urma uneia sau mai multor viituri.

Factori agravan i Prezen a vizuinelor de animale, gurilor create de roztoare i rdcinile arborilor constituie ci preferen iale de infiltra ii, generatoare de eroziuni interne.

Factori agravan i Lucrrile ce traverseaz digul: conducte, cabluri ngropate, goliri de fund, pot constitui surse de eroziune regresiv ce favorizeaz circula ia intern a apei i exfiltra iile.

Factori agravan i Eterogenitatea umpluturii, pungile de materiale nisipoase, construc iile ncastrate n dig, ce favorizeaz curgerea intern reducnd calea de infiltra ie, pot fi cauze ale eroziunii interne. La fel i funda iile cu astfel de caracteristici pot conduce la eroziunea intern

Figura III.4 Mecanismul eroziunii interne

36

Eroziunea taluzului i afuierea n zona dig-mal (12) Eroziunile taluzului i afuierile nu conduc n mod obligatoriu la formarea unei bree. Aceasta se poate produce atunci cnd exist o nln uire de disfunc ionalit i. Chiar dac nu se formeaz o bre, degradrile pot fi totui semnificative i foarte periculoase (risc ridicat de cedare ulterioar). (13) Afuierile de la baza malului conduc la eroziuni externe ale corpului digului dac acesta este amplasat n apropierea malului. Eroziunea la piciorul malului este este provocat de vitezele mari ale curentului (agravat eventual de fragilitatea malurilor, absen a protec iei sau ancorrii acestora). Aceasta conduce la o verticalizare local, a malului care asociat cu o dgradare a propriet ilor mecanice (datorit saturrii materialelor), antreneaz alunecri, ce favorizeaz la rndul lor formarea turbioanelor i eroziunile (figura III.5).

Viteza mare a apei i vulnerabilitatea malurilor sunt surse importante de eroziune la picior

Piciorul malului se degradeaz, se produc alunecri n mas n materialul saturat

Viituri successive agraveaz fenomenul. Piciorul digului se degradeaz.

Malul verticalizat devine instabil. Materialul saturat alunec n pene antrennd digul.

Figura III.5 Mecanismul de afuiere/eroziune taluz (14) Prin alunecrile succesive ale taluzului digului dinspre ap i/sau a malului, se ajunge la deschiderea unei bree n corpul digului. (15) Factorii de influen n mecanismul de eroziune extern sunt de trei tipuri (figura III.6): a) viteza medie a apei n lungul taluzului digului, direct legat de distan a ntre dig i albia minor sau malul apei. Din acest punct de vedere, digurile aflate imediat la marginea albiei minore (continund direct malul) sunt n mod deosebit expuse, precum i digurile situate n zonele de ngustare a albiei majore. b) rezisten ele hidraulice locale, care pot duce la formarea curen ilor i turbioanelor cu viteze locale mai mari dect viteza medie local a tronsonului. Astfel arborii, pilele sau

37

toate construc iile aflate pe taluzul dinspre ap al digului constituie surse ale unor astfel de discontinuit i hidraulice. Acelai lucru este valabil pentru curbele pronun ate ale axului digului. c) natura protec iei taluzului dinspre ap i starea acesteia: un pereu aflat ntr-o stare bun va putea rezista la o vitez medie de 4 m/s, n timp ce un taluz simplu nierbat nu va suporta viteze ce depesc 1,5 m/s. Zonele de trecere de la un tip de protec ie la altul (de exemplu de la pereu la taluz nierbat) constituie de asemenea un factor de fragilitate.

Figura III.6 Factori de influen a mecanismului de eroziune taluz exterior (16) Deteriorrile cauzate de eroziunea extern pot s apar deasemenea pe partea dinspre incinta aprat, separat de eroziunea asociat deversrii necontrolate peste coronamentul digului. Acest fenomen este limitat la zonele din vecintatea zonelor amenajate pentru deversare controlat (viteze mai mari la nceputul deversrii nainte de inundarea incintei aprate). Curentul i impactul corpurilor plutitoare (17) Digurile de protec ie mpotriva inunda iilor sunt rar n contact cu apa i n consecin mecanismul de eroziune extern datorat curentului i impactului cu plutitorii este mai pu in frecvent. (18) Totui n timpul viiturilor, exist posibilitatea de a fi erodat prin acest mecanism, chiar dac digul se afl la distan de cursul de ap. (19) Dac taluzul dinspre ap este mpdurit, eroziunea extern este posibil prin formarea de turbioane n jurul trunchiurilor copacilor, favoriznd deasemenea, mecanismul de alunecare sau dezvoltarea eroziunilor interne. (20) n timpul viiturii, apa transport numeroi plutitori, cum sunt de exemplu trunchiurile de copaci. Aceti plutitori prin impactul cu corpul digului pot produce daune semnificative ce pot antrena chiar ruperea digului.

38

Descrierea mecanismului de alunecare (21) n cazul digurilor de aprare mpotriva inunda iilor se pot defini dou mecanisme de alunecare: a) alunecarea taluzului dinspre incinta aprat, ce se produce n timpul viiturilor; b) alunecarea taluzului dinspre ap, ce se produce n faza de descretere a viiturii. (22) Se poate considera c riscul unei instabilit i generale sub sarcina hidraulic, (prin alunecarea taluzului interior) se manifest n prezen a a trei factori: a) un profil transversal al digului cu pante abrupte (sub 1:1.5); b) niveluri piezometrice ridicate n corpul digului, asociate cu absen a drenajului i cu prezen a unor straturi neomogene; c) caracteristici mecanice slabe ale materialului din umplutur, ca urmare a unei o compactri necorespunztoare, sau prezen a unui strat argilos neconsolidat la nivelul funda iei. (23) Prezen a acestor trei factori se ntlnete de obicei n zonele vechilor bree, n care repara iile nu au fost executate ntotdeauna n cele mai bune condi ii. Figura III.7 ilustreaz acest mecanism.

Saturarea umpluturii i verticalizarea pantei provoac ruperi n mas prin alunecarea taluzului

Figura III.7 Mecanismul de alunecare a taluzului interior

Mecanismul de alunecare a taluzului exterior n faza de descretere a viiturii (24) Mecanismul de rupere prin alunecarea taluzului exterior se produce n timpul retragerii rapide a apelor dup trecerea viiturii (figura III.8). Acest mecanism este legat de subpresiunile care se dezvolt n faza de descretere a viiturii i este specific n special digurilor cu taluzele protejate cu peree foarte etane. (25) n cazul digurilor realizate din material argilos, saturarea umpluturii va compromite caracteristicile mecanice ale umpluturii, putnd provoca i alunecri pe suprafe e cilindrice ale taluzului dinsprea ap (figura III.9).

39

Mecanismul de cedare Nivelul rmne ridicat un timp ndelungat conducnd la saturarea umpluturii

Faza de descretere Coborrea nivelului este rapid. Drenarea este mai mult sau mai pu in rapid depinznd de caracteristicile materialului. Ca urmare a saturrii, caracteristicile mecanice ale umpluturii sunt alterate. Apar subpresiuni datorit presiunilor intersti iale remanente cnd prismul nu are asigurat drenajul. Subpresiunea antreneaz i produce chiar ndeprtarea pietrei de protec ie de pe taluz.

Figura III.8 Mecanismul de alunecare a taluzului exterior n faza de descretere a viiturii

Figura III.9 Alunecare a taluzului dinspre ap n faza de descretere a viiturii

40

(26) Este important de notat faptul c mecanismele de cedare descrise mai sus pot ac iona simultan sau secven ial, ducnd n final la ruperea digului. (27) Dintre mecanismele de cedare, eroziunea extern prin deversarea digului reprezint un mecanism de cedare ce depinde de un factor tipic extern i anume mrimea viiturii. Nivelul apei poate depi nivelul pentru care a fost dimensionat digul, de aceea sunt foarte importante studiile hidrologice i hidraulice. (28) n contrast cu acesta, celelalte mecanisme se raporteaz direct la rezisten a digului i de aceea sunt asociate cu amplasamentul, caracteristicile geotehnice ale funda iei i corpului digului, supravegherea i ntre inerea corespunztoare i fac obiectul normativului de fa .

41

ANEXA IV Recomandri referitoare la punerea n siguran a digurilor (1) Experien a comportrii digurilor la inunda iile din ultima decad a pus n eviden o serie de defec iuni sistematice: a) tendin a apari iei infiltra iilor i a alunecrilor n corpul digurilor ca urmare a duratei mari a viiturilor i a unor niveluri maxime care se situeaz ntre nivelul de calcul i coronamentul acestora; b) terenul de fundare, constituit, n principal, din nisipuri argiloase i prafuri argilo nisipoase avnd caracteristici geomecanice slabe, favorizeaz producerea infiltra iilor pe sub diguri, nmuierea digurilor i apari ia fenomenelor de sufozie n timpul viiturilor; c) existen a unor tronsoane n care digurile au deficien e (sec iune redus, material de construc ie necorespunztor, lucrri de calitate necorespunztoare); d) relativ numeroase subtraversri insuficient supravegheate i ntre inute; e) distrugerea, lipsa de ntre inere i avarierea unor sisteme de desecare, etc. (2) Pentru aducerea digurilor la nivelul de exigen cerut de siguran n exploatare se recomand urmtoarele msuri: (3)Reprofilarea i supranl area digurilor pentru a respecta cotele de dimensionare corespunznd debitului de calcul (figura IV.1).

Figura IV.1. Supranl area i completarea sec iunii digului existent (4) Completarea perdelelor forestiere de protec ie, cu rol de a reduce nl imea valurilor, cu efecte benefice asupra taluzului exterior prin reducerea eroziunilor (figura IV.2). n zonele n care nu se poate crea perdea forestier de protec ie, se recomand protejarea taluzului exterior cu peree din piatr uscat, anrocamente sau saltele din gabioane.

42

Figura IV.2. Perdea de protec ie la digurile din Lunca Dunrii (5) Prevederea de banchete de pmnt pe taluzul interior (figura IV.3,a), cu rolul coborrii punctului de ieire a curbei de infiltra ie pe taluzul interior al banchetelor. (6) Prevederea de sisteme de drenaj la piciorul interior al digului n sectoarele de dig omogene, realizate cu argil compactat, care au poten ial de nmuiere prin ac iunea prelungit a apelor mari (figura IV.3,b).

b N. max. apa

Figura IV.3. Solu ii de control al curbei de depresie: (a) cu banchet aval; (b) cu sistem de drenaj (7) Realizarea de platforme de material drenant n continuarea taluzului interior al digurilor (figura IV.4) pentru combaterea sufoziilor din funda ia digurilor.

43

Figura IV.4. Platforme aval pentru combaterea sufoziilor (8) Impermeabilizarea corpurilor digurilor si a funda iei cu geocompozite bentonitice, care a dat rezultate foarte bune n timpul inunda iilor din 2006 ,sau cu palplane metalice, aplicate cu succes la repararea digurilor (figura IV.5).

Figura IV.5. Solu ii de impermeabilizare corp dig i funda ie

(9) Refacerea, repararea sau blindarea conductelor care traverseaz digurile, pentru a elimina zonele slabe din corpul lucrrilor, pe unde pot s apar ci preferen iale de infiltra ie. (10) Realizarea unor diguri inelare n zonele afectate de eroziuni puternice sau de noi diguri de compartimentare pentru limitarea pagubelor produse de inunda ii.

44