Sunteți pe pagina 1din 30
PRIMUL AJUTOR Photos: © Austrian Red Cross Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional
PRIMUL AJUTOR Photos: © Austrian Red Cross Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional
PRIMUL AJUTOR
PRIMUL AJUTOR
PRIMUL AJUTOR Photos: © Austrian Red Cross Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă
PRIMUL AJUTOR Photos: © Austrian Red Cross Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă

Photos: © Austrian Red Cross

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Măsuri de prim ajutor În caz de : • Situa ţ ie periculoas ă •
Măsuri de prim ajutor În caz de : • Situa ţ ie periculoas ă •
Măsuri de prim ajutor
Măsuri de prim ajutor
Măsuri de prim ajutor În caz de : • Situa ţ ie periculoas ă • Stare
Măsuri de prim ajutor În caz de : • Situa ţ ie periculoas ă • Stare

În caz de :

Situaţie periculoasă

Stare de inconştienţă

Stop cardio-respirator

Sângerare gravă

Şoc-comoţie

• Sângerare grav ă • Ş oc-como ţ ie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ
• Sângerare grav ă • Ş oc-como ţ ie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ
• Sângerare grav ă • Ş oc-como ţ ie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ
• Sângerare grav ă • Ş oc-como ţ ie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1 .
.
.
1 .

.

.

.

.

. 5
.
5
Lanţul supravieţuirii
Lanţul supravieţuirii

.

. . 2
.
. 2

.

. . 3 .
.
.
3 .
. . 4 .
.
.
4 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 3 . . . 4 . . . . . . . . . .

Măsuri de prim ajutor

Apel de

urgenţă

. . M ă suri de prim ajutor A p e l d e urgen ţă

Prim ajutor suplimentar

Ambulanţă

l d e urgen ţă Prim ajutor suplimentar Ambulan ţă Îngrijire medical ă suplimentar ă Proiect

Îngrijire

medicală

suplimentară

Ambulan ţă Îngrijire medical ă suplimentar ă Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Apel de urgenţă Brigada de Pompieri Ambulan ţ a Poli ţ ia Urgen ţ e
Apel de urgenţă
Apel de urgenţă
Apel de urgenţă Brigada de Pompieri Ambulan ţ a Poli ţ ia Urgen ţ e UE
Apel de urgenţă Brigada de Pompieri Ambulan ţ a Poli ţ ia Urgen ţ e UE
Apel de urgenţă Brigada de Pompieri Ambulan ţ a Poli ţ ia Urgen ţ e UE
Apel de urgenţă Brigada de Pompieri Ambulan ţ a Poli ţ ia Urgen ţ e UE
Apel de urgenţă Brigada de Pompieri Ambulan ţ a Poli ţ ia Urgen ţ e UE

Brigada de Pompieri

Ambulanţa

Poliţia

Urgenţe UE

112

de Pompieri Ambulan ţ a Poli ţ ia Urgen ţ e UE 112 Unde este urgen

Unde este urgenţa? Ce s-a întâmplat? Câte persoane sunt implicate? Cine ia legătura cu serviciile specializate?

implicate? Cine ia leg ă tura cu serviciile specializate? Nu închide ţ i telefonul înainte ca

Nu închideţi telefonul înainte ca dispecerul să elibereze linia!

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Accident de circulaţie Semnalizare
Accident de circulaţie
Semnalizare
Accident de circulaţie Semnalizare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA
Accident de circulaţie Semnalizare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA
Accident de circulaţie Semnalizare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA
Accident de circulaţie Semnalizare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Mutarea corpului în caz de urgenţă Pe burtă Pe spate Proiect de înfr ăţ ire
Mutarea corpului în caz de urgenţă Pe burtă Pe spate Proiect de înfr ăţ ire
Mutarea corpului în caz de urgenţă
Mutarea corpului în caz de urgenţă
Pe burtă
Pe burtă

Pe spate

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Manevra de urgenţă “Rautek” Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Manevra de urgenţă “Rautek” Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Manevra de urgenţă “Rautek”
Manevra de urgenţă “Rautek”
Manevra de urgenţă “Rautek” Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA
Manevra de urgenţă “Rautek” Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Verificarea în caz de urgenţă Controlul funcţiilor vitale Se verific ă starea de con ş
Verificarea în caz de urgenţă Controlul funcţiilor vitale
Verificarea în caz de urgenţă
Controlul funcţiilor vitale
în caz de urgenţă Controlul funcţiilor vitale Se verific ă starea de con ş tien ţă

Se verifică starea de conştienţă:

vitale Se verific ă starea de con ş tien ţă : Pacientul r ă spunde Striga
vitale Se verific ă starea de con ş tien ţă : Pacientul r ă spunde Striga

Pacientul răspunde

ă starea de con ş tien ţă : Pacientul r ă spunde Striga ţ i dup

Strigaţi după ajutor! Eliberaţi căile respiratorii

Continuaţi măsurile de salvare

Verificaţi dacă respiraţia e normală

de salvare Verifica ţ i dac ă respira ţ ia e normal ă Urgen ţă -
de salvare Verifica ţ i dac ă respira ţ ia e normal ă Urgen ţă -

Urgenţă - pierderea cunoştinţei

ţ ia e normal ă Urgen ţă - pierderea cuno ş tin ţ ei Urgen ţă

Urgenţă Stop cardio respirator

cuno ş tin ţ ei Urgen ţă Stop cardio respirator Pozi ţ ie de recuperare Apel

Poziţie de recuperare

Apel de urgenţă Se începe resuscitarea (30 apăsări ale pieptului / respiraţie gură la gură)

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Verificare în caz de urgenţă Stare de con ş tien ţ ă + Respira ţ
Verificare în caz de urgenţă
Verificare în caz de urgenţă

Stare de conştienţă

+

Respiraţie

normală

+

Diagnostic de urgenţă

Funcţiile vitale vizibile

Proceduri de salvare a vieţii

Continuaţi acordarea primului ajutor

Se verifică dacă există sângerări

Tratament pentru şoc

ă dac ă exist ă sânger ă ri Tratament pentru ş oc Proiect de înfr ăţ
ă dac ă exist ă sânger ă ri Tratament pentru ş oc Proiect de înfr ăţ

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Verificare în caz de urgenţă Stare de con ş tien ţă + - Respira ţ
Verificare în caz de urgenţă
Verificare în caz de urgenţă

Stare de conştienţă

+

-

Respiraţie

normală

+

+

Diagnostic de urgenţă

Funcţiile vitale vizibile

Inconştienţă

Diagnostic de urgen ţă Func ţ iile vitale vizibile Incon ş tien ţă

Proceduri de salvare a vieţii

Continuaţi acordarea primului ajutor

Se verifică

dacă există sângerări

Tratament pentru şoc

Poziţie de recuperare

Apel de

urgenţă

pentru ş oc Pozi ţ ie de recuperare Apel de urgen ţă Proiect de înfr ăţ

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Verificare în caz de urgenţă Stare de con ş tien ţ ă + - -
Verificare în caz de urgenţă
Verificare în caz de urgenţă
Verificare în caz de urgenţă Stare de con ş tien ţ ă + - - Respira

Stare de conştienţă

+

-

-

Respiraţie

normală

+

+

-

Diagnostic de urgenţă

Funcţiile vitale vizibile

Inconştienţă

Şoc cardio- respirator

Diagnostic de urgen ţă Func ţ iile vitale vizibile Incon ş tien ţă Ş oc cardio-

Proceduri de salvare a vieţii

Continuaţi acordarea primului ajutor

Se verifică dacă există sângerări

Tratament pentru şoc

Poziţie de recuperare

Apel de

urgenţă

Apel de

urgenţă

Resuscitare

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Poziţia de recuperare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA
Poziţia de recuperare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA
Poziţia de recuperare
Poziţia de recuperare
Poziţia de recuperare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA
Poziţia de recuperare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Apăsări ale pieptului • Unde? • Cât de mult? • Cât de repede? Mijlocul pieptului
Apăsări ale pieptului
Apăsări ale pieptului
Apăsări ale pieptului • Unde? • Cât de mult? • Cât de repede? Mijlocul pieptului 4
Apăsări ale pieptului • Unde? • Cât de mult? • Cât de repede? Mijlocul pieptului 4
Apăsări ale pieptului • Unde? • Cât de mult? • Cât de repede? Mijlocul pieptului 4

• Unde?

• Cât de mult?

• Cât de repede?

Mijlocul pieptului 4 - 6 cm > 100 apăsări pe minut

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Resuscitare cardio pulmonară Respiraţie de salvare gură la nas
Resuscitare cardio pulmonară
Respiraţie de salvare gură la nas
cardio pulmonară Respiraţie de salvare gură la nas Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional
cardio pulmonară Respiraţie de salvare gură la nas Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional
cardio pulmonară Respiraţie de salvare gură la nas Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional
cardio pulmonară Respiraţie de salvare gură la nas Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Resuscitare cardio pulmonară Respiraţie de salvare gură la nas Proiect de înfr ăţ ire institu
Resuscitare cardio pulmonară Respiraţie de salvare gură la nas Proiect de înfr ăţ ire institu
Resuscitare cardio pulmonară Respiraţie de salvare gură la nas
Resuscitare cardio pulmonară
Respiraţie de salvare gură la nas

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îngrijiri ale sângerărilor externe grave
Îngrijiri ale sângerărilor externe
grave
Îngrijiri ale sângerărilor externe grave Ap ă sare direct ă Bandaj de presare Proiect de înfr
Îngrijiri ale sângerărilor externe grave Ap ă sare direct ă Bandaj de presare Proiect de înfr
Îngrijiri ale sângerărilor externe grave Ap ă sare direct ă Bandaj de presare Proiect de înfr

Apăsare directă

Bandaj de presare

externe grave Ap ă sare direct ă Bandaj de presare Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Bandaj de presare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA
Bandaj de presare
Bandaj de presare
Bandaj de presare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA
Bandaj de presare Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Şocul Amenin ţ area vie ţ ii prin insuficien ţă circulatorie Organele vitale nu primesc
Şocul
Şocul
Şocul Amenin ţ area vie ţ ii prin insuficien ţă circulatorie Organele vitale nu primesc suficient

Ameninţarea vieţii prin insuficienţă circulatorie

Amenin ţ area vie ţ ii prin insuficien ţă circulatorie Organele vitale nu primesc suficient oxigen

Organele vitale nu primesc suficient oxigen

circulatorie Organele vitale nu primesc suficient oxigen Moarte prin stop circulator Ş ocul poate s ă
circulatorie Organele vitale nu primesc suficient oxigen Moarte prin stop circulator Ş ocul poate s ă

Moarte prin stop circulator Şocul poate să nu fie vizibil imediat, dar starea victimei se poate înrăutăţi rapid.

dar starea victimei se poate înr ă ut ăţ i rapid. Proiect de înfr ăţ ire

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Tratamentul pentru şoc • Controla ţ i sângerarea • Supraveghea ţ i respira ţ ia
Tratamentul pentru şoc
Tratamentul pentru şoc
Tratamentul pentru şoc • Controla ţ i sângerarea • Supraveghea ţ i respira ţ ia •

Controlaţi sângerarea

Supravegheaţi respiraţia

Îngrijiţi rănile

Poziţionaţi victima

Liniştiţi victima

Staţi cu victima

• Lini ş ti ţ i victima • Sta ţ i cu victima Proiect de înfr
• Lini ş ti ţ i victima • Sta ţ i cu victima Proiect de înfr

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului Leziuni, lovituri ale capului Dificult ăţ i de respira ţ
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului Leziuni, lovituri ale capului Dificult ăţ i de respira ţ
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului
Tratamentul pentru şoc
Poziţionarea pacientului
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului Leziuni, lovituri ale capului Dificult ăţ i de respira ţ ie
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului Leziuni, lovituri ale capului Dificult ăţ i de respira ţ ie

Leziuni, lovituri ale capului

Dificultăţi de respiraţie

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului Leziuni abdominale Leziuni ale coloanei vertebrale Proiect de înfr
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului
Tratamentul pentru şoc
Poziţionarea pacientului
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului Leziuni abdominale Leziuni ale coloanei vertebrale Proiect de înfr
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului Leziuni abdominale Leziuni ale coloanei vertebrale Proiect de înfr

Leziuni

abdominale

Leziuni ale coloanei vertebrale

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului Le ş in, arsuri, sânger ă ri (la extremit ăţ
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului
Tratamentul pentru şoc
Poziţionarea pacientului
Tratamentul pentru şoc Poziţionarea pacientului Le ş in, arsuri, sânger ă ri (la extremit ăţ i)

Leşin, arsuri, sângerări (la extremităţi)

Le ş in, arsuri, sânger ă ri (la extremit ăţ i) Proiect de înfr ăţ ire

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îngrijirea atacurilor de cord • Apela ţ i de urgen ţă 112 • Convinge ţ
Îngrijirea atacurilor de cord
Îngrijirea atacurilor de cord
Îngrijirea atacurilor de cord • Apela ţ i de urgen ţă 112 • Convinge ţ i

Apelaţi de urgenţă 112

Convingeţi pacientul să înceteze activitatea

Aşezaţi pacientul

Acordaţi-i tratamentul pentru şoc

ţ i pacientul • Acorda ţ i-i tratamentul pentru ş oc Proiect de înfr ăţ ire

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îngrijirea atacurilor cerebrale • Apela ţ i de urgen ţă 112 • Pozi ţ iona
Îngrijirea atacurilor cerebrale
Îngrijirea atacurilor cerebrale
Îngrijirea atacurilor cerebrale • Apela ţ i de urgen ţă 112 • Pozi ţ iona ţ
Îngrijirea atacurilor cerebrale • Apela ţ i de urgen ţă 112 • Pozi ţ iona ţ

Apelaţi de urgenţă 112

Poziţionaţi pacientul cu pieptul ridicat

Acordaţi-i tratamentul pentru şoc

pieptul ridicat • Acorda ţ i-i tratamentul pentru ş oc Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îngrijirea rănilor • Pansamente sterile • Asisten ţă medical ă , dac ă este necesar
Îngrijirea rănilor
Îngrijirea rănilor
Îngrijirea rănilor • Pansamente sterile • Asisten ţă medical ă , dac ă este necesar •

Pansamente sterile

Asistenţă medicală, dacă este necesar

Tratament pentru şoc

ă , dac ă este necesar • Tratament pentru ş oc Proiect de înfr ăţ ire

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Pansamente adezive Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA
Pansamente adezive
Pansamente adezive
Pansamente adezive Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLA
Pansamente adezive Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLA

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Pansamente şi bandaje Feşe Pansamente Bandaj triunghiular Compres ă Proiect de înfr ăţ ire institu
Pansamente şi bandaje Feşe Pansamente Bandaj triunghiular Compres ă Proiect de înfr ăţ ire institu
Pansamente şi bandaje
Pansamente şi bandaje
Feşe
Feşe

Pansamente

Bandaj triunghiular

Compresă

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îngrijirea arsurilor cauzate de substanţe chimice Ochi • Îndep ă rtarea substan ţ ei chimice
Îngrijirea arsurilor cauzate de substanţe chimice Ochi • Îndep ă rtarea substan ţ ei chimice
Îngrijirea arsurilor cauzate de substanţe chimice
Îngrijirea arsurilor cauzate de
substanţe chimice
Îngrijirea arsurilor cauzate de substanţe chimice Ochi • Îndep ă rtarea substan ţ ei chimice cât

Ochi

Îndepărtarea substanţei chimice cât de repede posibil

Spălarea ochiului afectat cu multă apă

Pansament steril şi bandaj pe ambii ochi

Apel de urgenţă 112

Tratament pentru şoc

• Apel de urgen ţă 112 • Tratament pentru ş oc Proiect de înfr ăţ ire

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îngrijirea Îngrijirea arsurilor arsurilor cauzate cauzate de de substanţe substanţe chimice chimice Piele • Îndep
Îngrijirea Îngrijirea arsurilor arsurilor cauzate cauzate de de substanţe substanţe chimice chimice
Îngrijirea Îngrijirea arsurilor arsurilor cauzate cauzate de de
substanţe substanţe chimice chimice
cauzate cauzate de de substanţe substanţe chimice chimice Piele • Îndep ă rtarea hainelor contaminate •

Piele

Îndepărtarea hainelor contaminate

Spălarea pielii afectate cu multă apă

• Sp ă larea pielii afectate cu mult ă ap ă • Pansament steril • Apel

Pansament steril

Apel de urgenţă 112

Tratament pentru şoc

• Apel de urgen ţă 112 • Tratament pentru ş oc Proiect de înfr ăţ ire

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îngrijirea arsurilor • Stinge ţ i fl ă c ă rile • Scoate ţ i
Îngrijirea arsurilor
Îngrijirea arsurilor

Stingeţi flăcările

Îngrijirea arsurilor • Stinge ţ i fl ă c ă rile • Scoate ţ i hainele

Scoateţi hainele cu grijă - nu prin rupere

rile • Scoate ţ i hainele cu grij ă - nu prin rupere • R ă

Răcoriţi cu apă zona arsă

Pansament steril cu bandaj lejer

cu ap ă zona ars ă • Pansament steril cu bandaj lejer • Tratament pentru ş

Tratament pentru şoc

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC