Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

Titulatura postului: SPALATOR AUTO Titularul postului: .. Codificare C.O.R.: 914201 Departamentul: Cerintele postului: Pregatirea si experienta salariatului: Relatii functionale: de subordonare: Administrator de conducere: nu de reprezentare: nu de colaborare: intradepartamentala

Descrierea postului: Executarea lucrarilor specifice de spalatorie auto Atributii si responsabilitati specifice: 1. 2. 3. 4. Spala si intretine curate toate autovehiculele primite de la receptie. Curata canalele de scurgere din spalatorie. Intretine curatenia din spalatorie. Intretine si curate pompa de spalat din dotare.

Atributii si responsabilitati generale: 1. Se obliga sa-si realizeze integral, la timp si de calitate norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut sis a raspunda de indeplinirea lor fata de conducerea societatii, sa respecte programul de lucru, sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de lucru, sa nu paraseasca serviciul decat atunci cand a rezolvat integral sarcinile de serviciu pe care le are, sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, normele de protectia muncii, cele ale mediului inconjurator si cele de PSI. 2. Se obliga sa-si foloseasca intreaga sa capacitate de munca in interesul societatii comerciale comportandu-se in activitatea sa ca un bun gospodar. 3. Salariatul trebuie sa manifeste in orice imprejurare fidelitatea sa fata de interesele societatii. 4. Pastreaza confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii care au un astfel de caracter sau sunt prezentate cu acest character de catre asociati (produse, strategie, valori material si financiare, personal, retribuire). 1

5. Se obliga sa aduca la cunostinta patronului sau directorului general, in mod operativ, orice fel de neregula constatata in sfera atributiilor sale de serviciu si, dupa caz, sa ia masurile de prevenire a pagubelor sau altor probleme negative in limita competentelor ce i-au fost stabilite. 6. Executa si alte sarcini dispuse de firma. 7. Salariatul este obligat sa-si schimbe locul muncii la dispozitia angajatorului urmare a deciziilor de delegare comunicate. Responsabilitatile postului in PSI si SSM Sa inceapa lucrul numai daca s-au asigurat toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate; Raspunde de cunoasterea legislatiei de protectia muncii si PSI in domeniul sau de activitate; Raspunde de consecintele actiunilor sale, de urmarile eventualelor accidente comise din propria-i vina; Se va prezenta la lucru imbracat corespunzator, intr-o stare buna de sanatate, odihnit, sa nu fi consumat in prealabil bauturi alcoolice sau produse interzise de lege (droguri, etc. ); Sa nu introduca si sa nu consume la locul de munca bauturi alcoolice sau droguri; Va coopera cu angajatorul si cu persoanele cu atributii in domeniul protectiei muncii, in timpul controlului tematic sau in timpul cercetarii accidentelor de munca, sa dea relatiile necesare din propria initiativa sau la solicitarea inspectorilor de munca; Foloseste corect in timpul lucrului echipamentul individual de protectie si are obligatia sa-l curete, dar nu cu material inflamabile sau toxice; Participa la toate instructajele de protectie a muncii, precum si la orice actiune initiata in domeniul protectiei muncii; Va respecta cu strictete toate normele de protectia muncii si instructiunile proprii prelucrate cu ocazia instructajelor periodice; Aduce la cunostinta Directorului orice nereguli sau abateri de la normele de protectie a muncii si PSI constatate la locul de munca; Nu fumeaza decat in locuri special amenajate; Nu paraseste locul de munca fara stirea sefului direct; Va respecta culoarele si caile de circulatie,va evita supraaglomerarea sau blocarea acestora cu stocuri de marfuri, ambalaje, etc.; Nu va face nicio interventie la tablourile si instalatiile electrice, instalatia de gaze, incalzire, etc. din incinta magazinului; Verifica la terminarea programului de lucru daca nu exista posibile focare de incendiu cum ar fi mucuri de tigara nestinse, aruncate intamplator in scrumiere sau in cosurile de hartii sau menajere; Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de accidentare sau imbolnavire profesionala, sa alerteze colegii de munca, sa dispuna in lipsa sefului ierarhic masurile ce se impun pentru protejarea propriei persoane sau a celorlalti participanti la procesul de munca.

Am luat la cunostinta, 2