Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE SPECIALIZAREA FARMACIE Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati Nr. telefon / fax: 400236412100 E-mail:medicine@ugal.ro FIA DISCIPLINEI1 CHIMIE ORGANIC
Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare final (E/V) Ob. Nr. de credite E 7

Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Total ore din planul de nvmnt 168 Totalul ore studiu individual 160 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice ( grad didactic i tiinific, Sef lucrari dr.Furdui Bianca Conf.dr. Dinica Rodica-Mihaela nume, prenume) Catedra de specialitate Departamentul de Stiinte Morfologice Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C 84 42

S -

LP 42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare ( de exemplu : cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei, explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)2 - cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice chimiei organice; - cunoaterea elementelor fundamentale de chimie organic; - cunoaterea bazelor teoretice n domeniul structurii i reactivitii compuilor organici; - explicarea i interpretarea unor mecanisme, procese, precum i a coninutului teoretic i practic al disciplinei; - abordarea studiului proceselor chimice prin intermediul noiunilor specifice chimiei organice; - cunoaterea principalelor metode de obinere i proprieti chimice ale claselor de compui studiate Competene precum i aplicaiile acestora specifice 2. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice; disciplinei utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i aplicare) proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice chimiei organice - utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i aplicare - depinderea abilitii de a realiza sinteza unor compui organici conform unor protocoale de lucru anterior stabilite - stpnirea principalelor metode de identificare i sintez ale claselor de compui organici cu funciuni simple - realizarea sintezei unui compus organic dat, de la documentare pn la obinerea produsului finit pur i caracterizarea acestuia

1 2

3. Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific / cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale i civice / valorificare optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane instituii cu responsabiliti similare participarea la propria dezvoltare profesional) -manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul chimie organice - valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice - participarea la propria dezvoltare profesional

Tematic general

Coninutul disciplinei Tematic curs Obiectul chimiei organice. Structura compuilor organici. Legturi chimice n chimia organic. Hibridizarea. Geometria moleculelor organice. Polaritatea legturii covalente. Momentul de dipol.Efectele electronice n moleculele organice (efectul inductiv i electromer). Izomeria compuilor organici. Metode spectrale n studiul compuilor organici. Alcani i cicloalcani. Alchene i alchine AreneCompui halogenai. Alcooli i fenoli. Comparaie ntre structura i reactivitatea alcoolilor i fenolilor. Metode de obtinere. Eteri. Compui organici cu funciuni simple ale azotului. Nitroderivati. Amine: Combinaii carbonilice saturate i nesaturate.

Tematic seminar / lucrri practice - Instructaj N.T.S.M. i P.S.I. Aparatur i lucrri specifice de chimiei organice. Indicaii pentru cercetarea literaturii de specialitate n chimia organic. ntocmirea unui referat din literatura de specialitate, vizit la bibliotec.Criterii de puritate ale unui compus organic. Metode de purificare ale substanelor Metode spectroscopice pentru determinarea structurii compuilor organici. Izomeria compuilor organici. Analiza elementar calitativ i cantitativ. Sinteze de hidrocarburi. Reacii de identificare a legturilor nesaturate. Teste pentru hidrocarburi aromatice. Sinteza nitrobenzenului i a m-dinitrobenzenului. Reacii de identificare pentru derivaii halogenai. Reacii pentru alcooli i polioli; dozarea glicerinei. Sinteza fenolului. Reacii pentru fenoli i eteri. Dozarea fenolului. Sinteza acidului sulfanilic. Sulfonarea naftalinei. Caracterizarea compuilor organici cu sulf. Reacii de identificare pentru amine.. Reacii pentru nitroderivai i nitrozoderivai Identificarea compuilor carboniliciStudiul reaciei de oxido-reducere Cannizzaro i aplicaiile ei practice. Sinteza acetofenonoximei.

Bibliografie obligatorie Selectiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iovu I.M., Chimie Organic , Ed.Didactic i Pedagogic, Bucureti,1999; Neniescu C.D., Chimie Organic vol I i II, Ed.Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1980; Avram M., Chimie Organic, Ed. Academiei, Bucureti, 1983; Georgescu M., Chimie Organic, Ed. Academica, Galai, 2001 Dinic R., Chimie Organic. Hidrocarburi, Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2003; Dinic R., Chimie Organic. Compui Organici cu Funciuni , Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2004; Dinic R., Georgescu M., Chimie Organic, Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2008; Georgescu M., Dinic R., Furdui B., Lucrri Practice de Chimie Organic Preparativ , Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2004; Florea T., Dinic R., Creu R., Furdui B., Lucrri practice de chimie organic, Ed. Academica, Galai, 2006;

La stabilirea notei finale se iau n considerare Media notelor acordate la seminar / lucrri practice Notele obinute la testele periodice sau pariale Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,

Ponderea exprimat n % {total = 100%}

30% din care 10% 10%

traduceri, studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale Nota acordat la examinarea final Alte note Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :

10% 60%
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :

nsuirea noiunilor elementare de baz ale disciplinei; nsuirea deprinderilor aplicative de baz i probarea lor; realizarea unui proiect individual respectnd minimum de cerine tiinifice

Probarea la superlativ a nsuirii ct mai complete a cunotinelor teoretice i a aptitudinilor aferente studiului acestei discipline; realizarea unui proiect individual ct mai aproape de standardele publicrii ntr-o revist

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 8. pregtire prezentri orale 14 2. studiu dup manual, suport de curs 9. pregtire examinare final 16 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaii 24 4. documentare suplimentar n bibliotec 11. documentare pe net 6 5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 12. alte activiti 14 lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 13. alte activiti 10 proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 14. alte activiti

60 6 10

Total ore studiu individual (pe semestru) =160

Data ntocmirii: 10. 10. 2010 Titular curs: Conf.univ.dr. Dinica Rodica-Mihaela Semntura: Titular lucrri practice : Sef lucrari dr.Furdui Bianca Semntura:

Coordonator colectiv chimie: Conf.univ.dr.Dinica Rodica Decan, Prof.univ.dr. Lucian GEORGESCU Decan, Prof.univ.dr. Aurel Nechita

Sef departament chimie, fizica si mediu: Conf.univ.dr.Gheorghe Zgherea

Sef depertament Conf.univ.dr. Iuliu Fulga