Sunteți pe pagina 1din 24

S p i r i t u l ş i a c i n c ea d i m e n s i u n e !

REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE

ANUL II. NR.6 - IANUARIE 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2 LEI

Ajutaţi
Visul Românesc!
Rolul
cetaceelor în
viaţa noastră
Mesajul
Evangheliilor eseniene

Ştiţi ce sunt
Elementalii?
EDITORIAL

Visul românesc
mereu la ceva rău, acel lucru se va întâmpla De asemenea introduceţi ideile voastre de
Contele Incappucciato mai devreme sau mai târziu. La fel este şi pe bunăstare, de pace, de iubire, de ajutor şi de tot
partea bună a lucrurilor. Este cunoscut de ce consideraţi CU ADEVĂRAT BUN, în
Trăim vremuri în care schimbările au un asemenea şi un alt adevăr şi anume că magii fotografia de pe această pagină. Veţi vedea că
caracter rapid şi amplu. Fenomenele care se din vechime foloseau două tehnici; prima – după cele 33 de zile într-un fel sau altul
petrec pe Terra şi în afara ei ne dau de veste creau forme gând numite egregori, care cu cât Cavalerul Ra Man se va manifesta în viaţa
că profeţiile ancestrale încep să se era energia magului mai amplă, cu atât erau personală. Daţi-i lui Ra Man dorinţa voastră de
împlinească. Tocmai de aceea, haideţi să mai capabile şi a doua – capacitatea acelui mag bine, de ajutor pentru cei pe care voi înşivă
vorbim în cele ce urmează despre un aspect de a stăpâni entităţi numite Elementali, care îl nu-i puteţi ajuta, pentru că sunteţi departe. Este
prea puţin discutat de 17 ani încoace. Visul ajutau să creeze din energie tot felul de alte necesar să înţelegeţi un lucru simplu. Ra Man
românesc... entităţi. se poate divide în atâtea părţi câte gânduri sunt,
Vedem de la al doilea război mondial Noi vom opta pentru tehnica formelor gând, faceţi din el simbolul dreptăţii care să
încoace, mult mai pregnant manifestată, deoarece ne bazăm pe emisia mentală acţioneze peste tot unde este nevoie. Uneori
atitudinea americanilor şi a francezilor creatoare a tuturor cititorilor, care nu sunt s-ar putea să nu-l vedeţi, dar în mod sigur îl
referitoare la ţările lor. Prin înseşi constituţiile deloc puţini. Cum veţi veţi simţi.
lor cele două naţiuni îşi apără şi propagă, atât Toate religiile au un singur Dumnezeu
în interior, cât şi în exterior, propriile valori Noi românii suntem un neam destul de
naţionale. Ce mândri sunt francezii de patria tolerant, primitor şi avem suflet bun. Chiar
lor! Dar şi mai mândri sunt americanii de ţara dacă alţii din jurul ţării nu prea ne înghit pe
lor!! La noi, dacă un Vadim Tudor, un Traian noi ca naţiune, avem dreptul şi obligaţia
Băsescu ori un alt politician cunoscut şi-a să-i respectăm pe toţi, pentru că toţi
afirmat dorinţa şi poziţia de a fi patriot, a fost deopotrivă sunt Copiii lui Dumnezeu. Ori
imediat catalogat drept extremist. Ce e rău în dacă noi îi vom respecta, vom deveni un
a-ţi apăra valorile şi cultura? Dacă americanii, model de urmat. Trebuie aplicat
care se cred puterea politică numărul 1 în principiul toleranţei şi al frăţiei
lume, sunt atât de patrioţi, de ce la noi spirituale, chiar dacă cei de dincolo de
aceeaşi atitudine e catalogată cu totul altfel? graniţa vestică a ţării sunt catolici,
Cine era Făt Frumos? chiar dacă trăiesc la noi şi budişti şi
Să ne reamintim de frumuseţea basmelor tibetani şi chinezi şi africani, adică de
noastre în care eroul principal era un tânăr toate religiile. Priviţi-i aşa cum ar fi
cavaler numit Făt Frumos. Cum Făt vine de la vrut Iisus să-i priviţi: ”Iubeşte-ţi
făt, respectiv copil, putem înţelege că în aproapele ca pe tine însuţi” şi aceasta
realitate era vorba despre călătoriile Copilului poruncă nu-i priveşte doar pe cei din
Divin Interior, pe care îl are fiecare şi care propria familie, din cartier, oraş sau ţară.
întotdeauna rămâne pur. Aşa era şi Făt Frumos. Şi africanul, şi chinezul şi orice om din
Dar acest personaj reprezintă de fapt modelul orice neam şi religie, este Copilul lui
eroului care aparţine tuturor, deci trebuie să ne Dumnezeu Tatăl şi sunt şi ei cei care pot fi
axăm pe figura spirituală a acestui Cavaler Alb, consideraţi aproapele nostru, deoarece marea
care poate transfigura Visul Românesc. familie umană nu are graniţe, cu toţii suntem
Aceasta nu înseamnă deloc substituirea lui materializa Unul, creaţi după chipul şi asemănarea lui
Iisus cu un alt personaj, ci mai degrabă avem şi cum veţi da viaţă Cavalerului Dumnezeu. Dacă cineva îl respinge pe chinez,
şansa de a aduce figura emblematică, de o Ra Man? Mecanismul este cît se poate de pe african, pe sud american sau pe oricare alt
mare forţă spirituală, a Conştiinţei Christice, ce simplu. Timp de 33 de zile, în fiecare zi cîte 33 semen terestru, atunci îl respinge pe
poate lua formă întruchipată în Cavalerul Alb. de minute, de preferat seara după ora 20, priviţi Dumnezeu. Căci cu toţii suntem ai lui şi aşa
Îl putem numi Cavalerul Ra Man, adică Omul portretul din medalionul de pe această pagină. cum El nu face nici o separaţie faţă de noi toţi,
Luminii, Omul Soarelui, şi vă voi dezvălui Priviţi-l contemplîndu-l, gândindu-vă că este nici noi să nu mai facem separaţie faţă de
cum se poate materializa acest uluitor Vis un personaj cât se poate de real, care vă va vreun alt semen. Dacă a greşit unul, iertaţi-l cu
Românesc, pentru ca acest Cavaler Ra Man să îndeplini dorinţa de IUBIRE, PACE, toată inima, dacă a făcut vreun rău, ajutaţi-l
se manifeste aproape fizic în viaţa societăţii PROSPERITATE, PROTECŢIE şi AJUTOR, să-l îndrepte, dacă nu poate, ajutaţi-l cu un sfat
noastre. atât în plan personal, cât şi pentru cei cunoscuţi sau cu o faptă.
Principiul Materializării Mentale şi dragi vouă. Veţi întreba poate, dar cum să Căci ce-ar fi dacă şi Dumnezeu ar fi atât de
În literatura esoterică din toate timpurile îndeplinească o singură figură, un singur părtinitor faţă de unii dintre Copiii Săi? Vă
există principii de tip hermeneutic foarte clare, personaj, toate dorinţele noastre? Răspunsul e spun eu... am trăi într-o lume de sclavi care nu
ce demonstrează posibilitatea folosirii propriei simplu. Ştiinţa esoterică explică foarte clar că ar mai avea Liber Arbitru, ori tocmai acesta
forţe spirituale pentru crearea de forme gând. o entitate creată se poate divide din ea însăşi în este darul nostru cel mai de preţ pe care
Un exemplu la îndemână este proverbul câte părţi vom dori noi, doar dacă îi vom Dumnezeu Tatăl ni l-a lăsat...
românesc: ”de ce ţi-e frică nu scapi”, acest comanda asta. Iar diviziunea depinde de câtă
enunţ indicînd faptul că dacă te vei gândi energie este introdusă în entitatea respectivă.

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 2 COSMOS


LEGI SPIRITUALE

Despre esenieni şi Evangheliile eseniene


Cecilia David caldeenilor şi perşilor în astronomie
şi ai egiptenilor în vindecare, erau
„A studia această învăţătură şi a o pune în practică experţi în utilizarea plantelor pentru
înseamnă a face să renască în inima fiecărui om oameni şi animale.
cunoaşterea intuitivă capabilă să rezolve atât problemele Duceau o viaţă simplă cu sculatul
sale individuale, cât şi pe cele ale lumii întregi” spune în zilnic înaintea zorilor pentru studiu şi
cartea sa Evanghelia eseniană Edmond Bordeaux comuniuni cu forţele naturii. Se
Szekely. îmbăiau în apă rece în mod ritualic şi
“Principiile acestei învăţături se regăsesc în mai toate purtau îmbrăcăminte albă. După
religiile din vechea Persie, Egipt, India,Tibet, China, munca zilnică luau masa în comun în
Palestina, Grecia, dar forma sa cea mai pură a fost tăcere deplină. Trăiau cu respect
transmisă de către esenieni (această fraternitate profund faţă de tot ce era viu, nu beau
misterioasă, care a trăit pe ţărmul Mării Moarte, în băuturi fermentate şi nu mâncau
Palestina şi pe ţărmul lacului Mariotis în Egipt), în niciodată carne. Aceste mese
perioada secolelor III şi II î. Hr. şi secolul I d. Hr. În începeau şi se încheiau totdeauna cu
Palestina ei erau numiţi esenieni, în Egipt terapeuţi sau rugăciuni. Începutul zilei era seara,
vindecători”. iar sabatul începea de vineri seara,
De asemenea pitagoreicii şi stoicii Greciei antice au prima zi a săptămînii pentru ei. Această zi Îngerul Puterii, Îngerul Creaţiei, Îngerul Vieţii Eterne,
urmat principiile şi o mare parte din modul vieţii era pentru studiu, vizitatori, muzică, dialog. Trăiau până Îngerul Păcii şi Îngerul Iubirii, iar îngerii Maicii
eseniene. Esenienii trăiau departe de oraşe sau sate, la 150-200 ani, viguroşi şi sănătoşi. Toate activităţile lor Pământeşti sunt: Îngerul Soarelui, Îngerul Apei, Îngerul
lângă ape, fiind agricultori şi arboricultori de excepţie, exprimau Iubirea creatoare. Apartenenţa la Fraternitate Aerului, Îngerul Pământului, Îngerul Vieţii şi Îngerul
cultivînd cu un minim de efort, cu ajutorul cunoaşterii se dobândea după o perioadă de încercare de 1 an şi o Bucuriei.
lor, o mare varietate de legume şi fructe într-un sol iniţiere de 3 ani. Şi după aceea, mai erau necesari încă 7 Dacă omul, dimineaţa şi seara îşi face timp să intre
aproape deşertic. Ei nu aveau servitori sau sclavi ani până la învăţătura integrală. Din rândul lor au plecat în comuniune cu aceste fiinţe celeste, viaţa lui devine
(condamnau aceste practici) şi împărţeau totul între ei. în lume vindecători şi învăţători ca Sfântul Ilie, Ioan una conştientă. Pentru că trupul fizic este al Maicii
Nu aveau nici bogaţi, nici săraci, aceste stări fiind Botezătorul, Sfântul Ioan, marele Învăţător Iisus. Pământeşti şi dacă păstrăm comuniunea cu Ea şi cu
considerate devieri de la Lege. Învăţătura eseniană spune că Arborele Vieţii se află Îngerii ei, ne păstrăm sănătatea şi viaţa îndelungată. Şi
Sistemul esenian se baza pe Lege şi au demonstrat că în Grădina Eternităţii din Marea Eternităţii şi că are 7 dacă păstrăm comuniunea cu Îngerii Tatălui Ceresc, ne
toate nevoile omului pot fi satisfăcute fără probleme şi ramuri spre cer şi 7 rădăcini în pământ. Cele 7 ramuri activăm latura spirituală şi accesăm Împărăţia Veşnică,
fără lupte respectînd Legea. Esenienii consacrau mult sunt alcătuite din cei 6 îngeri ai Tatălui Ceresc împreună care este singura noastră moştenire de fapt. Dar
timp educaţiei, tehnicilor de vindecare şi astronomiei. cu Tatăl, iar rădăcinile din cei 6 îngeri ai Maicii întotdeauna trebuie păstrat un echilibru între Cer şi
Făceau profeţii după ajunări îndelungate. Moştenitori ai Pământeşti, împreună cu Maica Pământească. Pământ.

Un mesaj de la Iisus- Evanghelia Eseniană


Îngerii Tatălui Ceresc sunt: Îngerul Înţelepciunii,

Dumnezeu, nu mai există fraternitate adevărată de Şi atunci cu împărăţia lui Dumnezeu se va ajunge la
sânge. Fraţii se comportă ca străini faţă de fraţii lor. Iată sfârşitul timpului, căci iubirea Tatălui Ceresc dă tuturor
pentru ce vă spun: iubiţi pe adevăraţii voştri fraţi după viaţă eternă în împărăţia lui Dumnezeu. Căci iubirea este
voinţa lui Dumnezeu de o mie de ori mai mult decât eternă. Iubirea este mai tare decât moartea.”
fraţii voştri de sânge.” „Chiar dacă eu vorbesc limba oamenilor şi a îngerilor,
„CĂCI TATĂL VOSTRU CERESC ESTE IUBIRE” dar nu am iubire, sunt ca alămurile sonore sau chimvalul
„CĂCI MAICA VOASTRĂ PĂMÂNTEASCĂ ESTE care răsună. Chiar dacă prezic viitorul, dacă cunosc toate
IUBIRE” secretele şi am toată înţelepciunea, chiar dacă am o
„CĂCI FIUL OMULUI ESTE IUBIRE” credinţă puternică, capabilă să ridice munţii, dacă nu am
„Prin iubire Tatăl Ceresc, Maica Pământească şi Fiul iubire, eu sunt nimic. Şi chiar dacă împart toate bunurile
Omului sunt una. Căci spiritul Fiului Omului a fost mele săracilor şi le dau tot ce am primit de la Tatăl meu
creat de spiritul Tatălui Ceresc şi corpul său din corpul Ceresc, dacă nu am iubire, eu nu voi obţine nici un profit
Maicii Pământeşti. În consecinţă fiţi perfecţi ca spiritul de înţelepciune. Iubirea este răbdătoare, iubirea este
Tatălui vostru Ceresc şi corpul vostru de asemenea tandră. Iubirea nu este invidioasă, ea nu face rău, ea nu
perfect ca al Maicii voastre Pământeşti. Iubiţi pe Tatăl cunoaşte nici orgoliu, nu este crudă; niciodată nu este
vostru Ceresc aşa cum El vă iubeşte sufletul; iubiţi pe egoistă, ea este înceată la mânie, ea nu-şi imaginează
Maica voastră Pământească aşa cum vă iubeşte Ea necredinţa, nu se bucură de nedreptate, ci de dreptate.
corpul; iubiţi pe adevăraţii voştri fraţi aşa cum îi iubesc Iubirea apără totul, iubirea crede în toţi, iubirea speră
Tatăl vostru Ceresc şi Maica voastră Pământească. totul, iubirea suportă totul; niciodată ea nu se lasă;
Atunci Tatăl vostru Ceresc vă va da spiritul Său cel scrierile şi cuvintele pier, cunoaşterea dispare, dar
Sfânt şi Maica voastră Pământească, corpul Său Sfânt. iubirea rămâne. Noi trăim parţial în eroare, parţial în
Atunci Fiii Oamenilor, ca fraţi adevăraţi, se vor iubi adevăr, dar când se va ajunge la plenitudinea
unii pe alţii, aşa cum au fost iubiţi de Tatăl lor Ceresc perfecţiunii, tot ce este parţial va fi şters. La vârsta
şi de Maica lor Pământească. Atunci ei vor deveni unii copilăriei omul vorbeşte ca un copil, gândeşte ca un
pentru alţii adevăraţi consolatori; atunci vor dispare de copil, înţelege ca un copil. Devenind matur el
Cecilia David
pe Pământ toate relele şi toate tristeţele şi va fi iubire şi abandonează toate aceste vederi copilăreşti, pentru că
„Adevăraţii voştri fraţi sunt toţi aceia care ascultă de bucurie pe Pământ. Pământul se va asemăna atunci noi vedem ca printr-o sticlă şi prin maxime obscure.
voinţa Tatălui vostru Ceresc şi a Maicii voastre cerurilor şi împărăţia lui Dumnezeu va sosi. Apoi Fiii Cunoaşterile noastre sunt fragmentare în prezent; dar
Pământeşti, şi nu fraţii voştri de sânge. Adevăr zic vouă, Oamenilor îşi vor împărţi moştenirea lor Divină, când vom ajunge în faţa lui Dumnezeu nu vom cunoaşte
că adevăraţii voştri fraţi după voinţa Tatălui Ceresc şi a împărăţia lui Dumnezeu. Căci ei trăiesc în Tatăl Ceresc adevărul în parte, ci după cum ne va învăţa El. În prezent
Maicii Pământeşti vă iubesc de o mie de ori mai mult şi Maica Pământească şi Tatăl Ceresc şi Maica ne rămân acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea; dar
decât fraţii voştri de sânge. Căci de la Cain şi Abel, din Pământească trăiesc în ei. cea mai mare dintre ele este iubirea.”
ziua când fraţii de sânge au încălcat voinţa lui

COSMOS PAGINA 3 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


VIAŢA PE TERRA

Stările modificate Cin e su nt Umblător ii?


ale conştiinţei
Contele Incappucciato
Ultimul ciclu cosmic a oferit oportunităţi de evoluţie spirituală
oamenilor care au trăit în vechile civilizaţii terestre, dar şi multor spirite
care aparţin altor lumi diferite de cea a Pământului. Şcoala acestei
planete în care s-a experimentat lecţia spiritului în materie a fost şi este
mintea poate funcţiona pe patru frecvenţe,
una destul de dificilă. Acest prilej a fost folosit şi de reprezentanţii altor
Mahatma întocmai ca lungimile de undă ale radioului şi
civilizaţii care ne supraveghează şi care şi-au trimis deseori mesagerii
în raport cu energia folosită putem accesa
pentru a ne ajuta.
Se vorbeşte tot mai mult în ultimii planurile de energie ale universului spiritual,
Sfârşitul de secol 20 a adus cu el o serie de surprize în domeniul esoteric
de la cele mai de jos până la cele mai
ani despre tehnica de evoluţie şi parapsihlogic. În paralel cu şedinţele de channeling care se desfăşurau cu
de sus.
spirituală prin folosirea stărilor preponderenţă în Statele Unite, dar şi în Europa de vest, a început să apară
schimbate ale conştiinţei. Se un alt fenomen cu caracter spiritual. Parapsihologii l-au numit „Walk-In”,
Mintea – Marele adică a merge înăuntru, a Umbla, o traducere oarecum figurativă. Termenul
comentează şi se scrie mult Ispititor desemna acele spirite extraterestre care primeau permisiunea din Planurile
pe marginea acestui Înalte să intre în trupuri umane, fie că era vorba de persoane intrate în
subiect, dar nu se intră Dacă un om are moarte clinică la care se schimba spiritul, fie că erau persoane care pur şi
totuşi în miezul acestei înclinaţii rele, atunci simplu primeau acel spirit să locuiască în acelaşi trup cu propriul spirit.
în urma unei stări
realităţi prin interme-
modificate de con-
diul căreia putem afla ştiinţă poate percepe Seminţele Stelare şi Noua Lume
aproape totul... în apropierea sa Este evident faptul că în ultimii 20 de ani s-a produs o nouă revoluţie în
În mediile parapsihologice entităţi malefice, din domeniul fenomenelor paranormale. Dacă până în 1997-2000 fenomenele
contemporane se discută despre astralul inferior. În de tip OZN deţineau supremaţia în domeniul parapsihologic, ca manifestări
patru nivele ale minţii umane. cazul unei persoane enigmatice, ele au fost categoric detronate de valul tot mai mare de
În mod eronat se consideră astfel, bune, care studiază channelinguri şi comunicări cu fiinţe extraterestre sau din alte planuri
deoarece la originea sa, planul spiritual al vieţii, dimensionale. S-ar putea spune că acest val a fost totuşi pregătit de ocupanţii
mentalul uman este o singură poate avea percepţii OZN-urilor.
unitate funcţională. Faptul modificate într-o stare Toate aceste comunicări se referă printre altele la o realitate care an de
că este interpretată de supraconştienţă, an cuprinde tot mai mulţi oameni din diferite zone ale globului. Şi anume că
ca o structură cu adică rămâne conştientă, spiritele din afara planetei intră în anumite persoane şi prin acestea îşi încep
patru nivele repre- însă atenţia sa urcă misiunea pentru care au acceptat să vină. Din categoria celor „Walk In” fac
zintă doar o palidă încer- pe o frecvenţă de parte entităţi din Sirius, Pleiade, Arcturus, Vega, Lyra, Perseu, Andromeda
care de a înţelege cum funcţio- vibraţie cu mult şi alte lumi, care au ales această modalitate, respectînd Liberul Arbitru
nează mintea noastră. Raţiunea nu poate lucra superioară. Şi are şansa de a contacta spirite uman, de a ajuta omenirea să se redreseze. Multe dintre acest spirite sunt
decât prin departajare şi în acest mod se pierd înalte de lumină din planurile apropiate de cel pregătite ca vindecători lucrători cu Lumina Divină, pentru a vindeca
multe informaţii preţioase ce pot fi obţinute al Tatălui Ceresc. Cu toate acestea există oamenii şi a înfiinţa şcoli spirituale. Altele sunt pregătite pentru a determina
pentru rapida evoluţie spirituală. desigur la ora actuală persoane care şi-au în anii următori invenţii ce vor revoluţiona civilizaţia şi aşa mai departe.
dezvoltat capacităţi extrasenzoriale, pornind Cert este că sute de mii de spirite – Umblătorii, există acum pe Pământ, în
4 funcţii, o singură energie bine pe drumul evoluţiei spirituale şi sute de mii de persoane, acestea fiind în marea majoritate până în vârsta de
continuînd paşii realizaţi în vieţi anterioare. 40 de ani cu pregătire bună la nivel intelectual.
Psihologia modernă a păşit timid în anii din Dar în această existenţă a prezentului, când
urmă pe acest teritoriu al mentalului uman. De mintea umană este impregnată cu tot felul de Vindecătorii din Stele
aceea puţine descoperiri s-au făcut până acum, impresii energetice intense, datorate felului în Practic spiritele Umblătoare au rolul de a echilibra energia Luminii pe
iar ceea ce se poate spune despre misterele care societatea s-a dezvoltat, unii dintre cei cu Pământ, prin intermediul persoanelor gazdă în care acţionează. Rolul
minţii umane provine din inepuizabilul capacităţi nu au sesizat momentul când Seminţelor Stelare, cum mai sunt numiţi Umblătorii, este acela de a realiza
rezervor al Ştiinţei Spirituale. Atunci când ne mentalul lor, deşi plin de informaţie corectă, a vindecarea planurilor de existenţă umană, prin aducerea pe Pământ a unor
aflăm într-o stare diferită de cea conştientă, o cotit-o către drumul ispitelor spirituale: faimă, structuri de energie nouă, care va reîmprospăta aurele şi ADN- ul uman.
numim modificată. Când trăim o stare privilegii, dorinţa de a controla mici grupuri şi Terapiile spirituale care au luat amploare în lume, precum şi conferinţele de
modificată de conştiinţă putem avea percepţii aşa mai departe, ei înşişi aruncîndu-şi peste tipul celor ale lui Jasmuheen şi ale altora ca ea,
care să ni se pară oarecum ciudate, deşi există mental voalul care le-a alungat căldura din sunt rodul activităţii Umblătorilor –
posibilitatea de a vedea dincolo de planul suflete. Transformarea lor se face insesizabil, Seminţele Stelare. Acest eforturi au ca
material. De multe ori, din cauza unui şoc asemenea oameni căzînd pradă rafinatei ispite rezultat ajutorarea Terrei de a-şi
emoţional sau al unei stări accentuate aruncate chiar de natura minţii lor. ridica vibraţiile către dimensiunea
provocată de un eveniment în plan personal, se De aceea în esoterismul de la începuturile a cincea. De aceea viaţa fiecăruia
declanşează percepţii prin intermediul cărora omenirii mentalului i se spunea Ispititorul, pe planeta aceasta a cunoscut în
recepţionăm voci pe care le auzim în ureche fiind asemuită entităţii numite mult mai târziu ultimii ani multe schimbări.
sau în interiorul capului. Alteori putem vedea diavolul. Ca urmare, prin contra parte, sufletul Pentru ca oamenii să scape de
aurele eterice ale altor persoane sau ale poate fi considerat Christ sau Dumnezeu. balastul negativ al karmei,
plantelor ori observăm forme ca nişte aburi Astfel devine limpede că fiecare poate primi Umblătorii au realizat peste
care se deplasează în mediul înconjurător, Lumina şi Cunoaşterea fie de la ”Lucifer – tot situaţii atât individuale,
acestea fiind entităţi de diferite provenienţe. Mintea – Purtătorul luminii”, fie de la Christ – cât şi colective, prin care
Este importantă şi amploarea declanşării sau Lumina însăşi, Biruitorul întunericului. energia negativă de karmă să
a percepţiei, deoarece recepţia poate fi în Este foarte important de ştiut că şi lumina şi fie eliberată deplin. Iar asta s-
următoarele moduri: în planul astral inferior întunericul, au aceeaşi Cunoaştere, însă a făcut prin conflicte şi
sau superior, în planul mental, în planul depinde de maniera în care una sau alta dintre suferinţe. Vorba noastră din
conştiinţei sau al sufletului. Adică putem avea părţi oferă omului posibilitatea ca printr-o popor: ”Cui pe cui se scoate”.
imagini sau senzaţii care îşi au originea într- stare modificată de conştiinţă să cunoască Aşadar Umblătorii sunt în fiecare
unul din aceste planuri. Şi este foarte Adevărul. zi cu noi, uneori îi putem vedea în
important din ce plan provine acea percepţie, Dar despre aceste aspecte, în numărul timpul somnului de noapte, să-i
pentru că asta ne arată pe care plan se următor al revistei... cinstim şi să-i respectăm, căci ei sunt
desfăşoară propria viaţă. Deci să reţinem că Fraţii noştri Stelari.

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 4 COSMOS


CĂLĂTORIILE ŞTIINŢEI

Boris dezvăluie misterele marţiene


viaţă, spune Boris”. Se pare că
Radu Ran multe dintre construcţiile de atunci
De multe ori ne întâlnim în viaţa noastră cu erau realizate prin îmbinarea de tip
simbioză cu formele de relief. Cu
anumite lucruri, care ies din tiparele normale toate că unele dintre relatările sale
ale concepţiilor pe care le avem despre ce păreau încă ciudate, mai multe
poate exista dincolo de noi. Deşi de multe ori informaţii pe care băieţelul şi le-a
ni se arată concret dovezi ale manifestărilor amintit au putut fi verificate ulterior
acestor ciudate lucruri, intelectul nostru mult cu ajutorul unor documente
străvechi, în care au rămas scrise
prea educat refuză astfel de realităţi. vechile catastrofe.
Continuăm serialul atît de captivant despre Boris
băiatul marţian venit la întrupare pe Pământ. Amintirile
Înapoi în timp către viitor
sale sunt atât de bine păstrate în conştiinţa sa, încât
parcă s-ar fi petrecut ieri sau în urmă cu doar o lună. În altă zi mama lui Boris a
Reamintim că acest băieţel de doar câţiva ani, care în cumpărat o carte intitulată “De unde
prezent trăieşte în regiunea Volgograd, face parte din venim?” scrisă de un autor rus –
categoria Copiilor de Cristal. Ca zodie am menţionat că Ernst Muldaşev. Curios ca orice
este Vărsător, deşi unii dintre voi poate aţi observat că ar băieţel terestru, să vadă ce i-a mai
fi o greşeală, cu toate că informaţia era corectă, deoarece adus mama lui, Boris a luat cartea şi
a început să o frunzărească. Cartea explica despre Tibet oamenilor se va schimba odată ce Sfinxul va fi deschis”.
după vechiul sistem rusesc este Vărsător, iar după
şi Lemuria, şi conţinea şi fotografii din cele două zone. El a specificat faptul că există acel mecanism de
zodiacul normal e Capricorn.
Atât i-a trebuit lui Boris, căci acele fotografii i-au deschidere, pe care arheologii îl caută de decenii întregi
declanşat alte amintiri. În urma unei întrebări pusă de fără succes, undeva în zona urechii Sfinxului. Printre
Marte – apusul unei civilizaţii altele Boris a mai menţionat că pe Marte încă există
mama sa, referitoare la de unde ştia el că lemurienii
Aşa cum istoriseşte Boris, el efectua zboruri regulate aveau 9 metri înălţime, Boris a răspuns clar şi simplu că- locuitori, aceştia trăind în zone subterane: ”Deja am
între Marte şi Pământ, în vremuri când pe planeta şi aminteşte. Iar acest aspect confirmă alte scrieri trecut printr-o catastrofă pe Marte. Acolo încă mai
noastră civilizaţia lemuriană, în paralel cu naşterea celei spirituale străvechi, cum e şi Vechiul Testament, în care trăiesc oameni ca noi. Dar după războiul nuclear, totul a
atlante, înflorea şi cunoştea o dezvoltare concretă. Din se spune că în vremuri de demult pe Pământ trăiau şi fost ars. Unii dintre ei au reuşit să supravieţuiască. Ei au
cele relatate chiar de el se desprinde ideea unui conflict uriaşi, adică exact aceşti lemurieni de câţiva metri construit adăposturi, nu arme. Acolo a avut loc şi o
în zona Lemuriei în timpurile acelea şi am putea spune înălţime. deplasare a continentelor, deşi continentul nu era aşa
chiar că influenţa reptilienilor deja se făcea simţită tot Cu altă ocazie Nadejda, mama lui Boris, a cumpărat mare. Marţienii respiră gaz. Dacă ar veni pe planeta
mai mult, ca interferenţă cu proiectul Homo Sapiens, altă carte al cărei titlu era „În căutarea Oraşului Zeilor”, noastră, ei ar trebui să stea conectaţi la tuburi şi să
structurat de Confederaţia Galactică împreună cu cei din scrisă de acelaşi autor rus Muldaşev. În ea Boris a inspire fumuri”.
Pleiade, Sirius şi, mult mai târziu, cu cei de pe Marte. constatat că se vorbea despre piramidele egiptene şi După cum vedem Boris ne transmite lucruri uimitoare,
Iată însă ce spune Boris, călătorind printre amintirile mormintele regilor zei. Din nou s-a făcut un declic şi printre care şi unele referitoare la viitoarele catastrofe ce
sale de atunci: ”Pe Pământ a avut loc o catastrofă băiatul i-a spus mamei sale că oamenii vor putea vor afecta omenirea în 2009 şi 2013. Despre acestea, în
majoră. Continentul gigantic s-a scufundat în apele descoperi nişte învăţături foarte vechi sub o piramidă, numărul următor…
învolburate. Brusc, o imensă stâncă s-a desprins de pe o dar sigur nu sub cea a lui Kheops din Egipt, iar această Citiţi în numărul următor
construcţie şi a căzut pe prietenul meu. Nu l-am putut
salva. Destinul nostru este să ne întâlnim în această
piramidă încă nu a fost descoperită. Mai mult decât atât, Boris dezvăluie viitorul omenirii
Boris a făcut o surprinzătoare afirmaţie: ”Viaţa

Vreme de 40 de ani NASA a minţit!!


impactului solului lunar cu meteoriţii cosmici. De spune, pe care o puteţi vedea în fotografie. Se observă
Radu Ran asemenea la arhiva NASA au fost stocate alte imagini clar capacitatea mult mărită a craniului, faţă de cel al lui
Începem un miniserial referitor la secretele tăinuite de care redau clar construcţii ciudate care se află pe partea Homo Sapiens.
NASA mai bine de jumătate de veac, după cel de-al întunecată a Lunii. Apropo, cine a făcut ca mii de ani Oare cum a murit acel marţian în deşertul respectiv?
doilea război mondial încoace. Dovezile, deşi sunt astrul nopţii să ne arate mereu aceeaşi faţă? Cine se A fost victima cuiva? Bazele construite de americani şi
puţine faţă de cererea publicului larg, sunt totuşi ascunde acolo oare? Zvonuri care ulterior s-au ruşi pe Marte încă din 1962 găzduiesc colonişti care
suficiente şi edificatoare în privinţa măsluirii adevărului transformat în adevăr confirmă tot mai mult faptul că transmit periodic date de pe planeta învecinată. Un lucru
despre ce se află acolo, în spaţiu... încă din 1967 americanii şi ruşii au stabilit contacte cu este cert. Pe Marte există marţieni iar NASA a
Vom vorbi despre câteva dosare care până nu demult fiinţe din alte lumi, care îşi au bazele pe Lună. muşamalizat totul în cel mai grosolan mod cu putinţă.
erau clasate la Top Secret, la unele dintre acestea nici Pe Marte s-a descoperit craniul unui Dovadă că este aşa şi că ei nu mai pot ascunde acest
preşedinţia americană neavînd acces la vremea extraterestru! adevăr, o reprezintă ipoteza aruncată opiniei publice că
respectivă. Totuşi, a fost posibilă aflarea acestor secrete O altă informaţie care a răsuflat de la NASA este a fost descoperită apă la poli şi urme de vegetaţie
atât de tăinuite datorită unor cercetători ai NASA care, legată de atât de controversata problemă dacă pe planeta rudimentară.
fie că au ieşit la pensie, fie că au renunţat la posturile lor roşie există sau a existat cândva viaţă. Vreţi să ştiţi Totul este legat de trecutul omenirii, când zeii cei răi
de acolo şi s-au decis să dea publicităţii o serie de adevărul? NASA a trucat aproape 60% din imaginile au ajuns pe Pământ...
informaţii tulburătoare. luate de către sonde! Există foarte multe zone unde solul
Pe Lună există contrucţii extraterestre! marţian prezintă vegetaţie cam cum este iarba pe o
Aşa cum precizau în timpul zborului misiunii Apollo pajişte de la noi de la ţară. Amintiţi-vă ce vi s-a arătat
11 astronauţii americani, pe canalul securizat de mereu de către sonde, în imagini. De ce oamenii au
comunicare cu centrul de la Cape Kennedy, la văzut în fotografiile trimise de sonde doar zone
aselenizare au fost observate fără nici un dubiu obiecte deşertice, cum ar fi cele asiatice? Pentru că cei de la
zburătoare luminoase, care staţionau la o anumită NASA şi ruşii au vrut să treacă sub tăcere adevărul.
distanţă de modulul lunar. În cursul misiunii menţionate, Numai că a apărut apoi şi Chipul de pe Marte, şi încă un
precum şi în alte câteva care au urmat, de pe orbita Lunii artefact a cărui vechime a fost stabilită, pe baza
au fost fotografiate o serie de forme ciudate, ale căror măsurătorilor spectrometrice, la aproximativ 1 milion de
contururi indicau faptul că nu puteau fi doar rezultatul ani. Este un craniu de extraterestru, o ţeastă cum se

COSMOS PAGINA 5 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


SECRETELE VIEŢII

Cristalele în terapia spirituală


Contele Incappucciato exemplu, dacă pentru meditaţie se poate până acum? Nu, nu cred. Se înţelege că rezonează într-o lungime de undă
folosi un cristal sferic, pentru o încărcare pe Potenţium folosim cristalele roşii, precisă, ca la posturile de radio.
Dragi prieteni, începînd cu acest număr energetică a aurei se utilizează fie un portocalii şi galbene, pentru încărcare, în Imaginaţi-vă că un cristal a cărui emisie
vă oferim un nou capitol pe care îl vom cristal cu aspect piramidal, fie ovoidal. această categorie intrînd următoarele: energetică ar fi echivalentă cu undele
aborda în paginile revistei. Şi anume Este evidentă în zilele noastre radiaţia stimularea intelectuală, activarea poftei lungi, a căror putere e scăzută, nu poate
terapia cu ajutorul cristalelor. Desigur, aţi energetică a unei forme precise, ştiinţa a de mâncare, tonus fizic îmbunătăţit, funcţiona ca un cristal care ar fi
mai citit şi cărţi şi prin alte publicaţii descoperit această realitate subtilă. De stimularea glandelor endocrine, echivalent cu lungimea de undă a
despre rolul cristalelor în privinţa aceea, este important să ştim cum radiază recuperarea după o boală, energizarea ultrascurtelor, care sunt intense. Vom
sănătăţii noastre. Totuşi, se oferea cam o formă sau alta, pentru a folosi apoi acea celulelor şi a sângelui, energizarea continua fascinanta călătorie în lumea
aceeaşi informaţie, de parcă autorii se energie rezultată. Desigur, se pot folosi creierului şi multe altele. Principiul cristalelor descoperind alte taine
copiau la indigo unii pe alţii. combinaţii ale unor astfel de forme ale Vacuum îl putem folosi atunci când minunate...
Atunci când ne uităm la o bucăţică de cristalelor, pentru amplificarea unor suntem prea agitaţi, ori supraîncărcaţi, Citiţi în numărul următor
cuarţ colorat, găsită prin vreo librărie rezultate terapeutice. cristalele albastre, violet şi indigo fiind Proprietăţile spirituale ale
esoterică sau undeva în oraş pe o tarabă, Cristalele au două principii benefice pentru: curăţarea sângelui, cristalelor
aparent avem tendinţa să nu credem că Ceea ce veţi citi în această revistă nu calmarea sistemului nervos, intrarea în
acea piatră preţioasă sau semipreţioasă ne veţi găsi nicăieri şi asta pentru că stare de hipnoză sau meditaţie, pregătirea
poate ajuta. Cu toate acestea, dacă o terapeuţii din domeniul cristalelor, mă şi antrenarea celui de-al treilea ochi,
cumpărăm şi o pregătim aşa cum trebuie, refer la cei care mai ştiu câte ceva, nu evoluţie spirituală prin studiu, percepţia
constatăm că într-adevăr ne ajută. De aici oferă adevărurile necesare în privinţa câmpurilor spirituale subtile şi nu în cele
putem porni pe lungul drum al secretelor asta. Aşa cum cele şapte culori din urmă comunicarea cu Energia
cristalelor pe care vi le vom dezvălui influenţează fiinţa şi aura noastră, în Supremă care este Creatorul. Se
număr de număr. funcţie de stare şi de nivelul spiritual, la înţelege că în privinţa cristalelor verzi
există tehnici de regenerare şi
Tainele formelor cristalelor fel şi cristalele realizează asemenea
aspecte. Avem trei categorii funcţionale echilibrare energetică a corpului fizic
Un prim element important pe care şi a celorlalte corpuri subtile care
trebuie să-l cunoaştem despre cristale de cristale: cele active, cele neutre şi cele
pasive. Respectiv roşu, portocaliu şi alcătuiesc aura.
este acela al formei. Ne referim aici la Desigur că nu putem omite din
forma obţinută în urma prelucrării prin galben care funcţionează pe principiul
Potenţium, verdele cu toate nuanţele sale enumerarea noastră cristalele albe,
şlefuire atent realizată. Există cristale cu transparente sau lăptoase, care pot
forme sferice, ovale, piramidale, în formă care reprezintă principiul Echilibrului, şi
albastru, indigo şi violet care funcţionea- înlocui din perspectiva terapeutică, deşi
de baghetă cu un vârf sau două şi în nu întotdeauna, un cristal din altă gamă
funcţie de culoarea respectivă fiecare ză pe principiul Vacuum.

Emoţii şi Sentimente
V-a spus aşa ceva vreun cristaloterapeut cromatică. Şi asta pentru că fiecare
categorie îndeplineşte un rol specific. De cristal, prin culoarea sa, se află şi

noastră ,, fie după credinţa ta”. Cunoaştem cu toţii aceste Toate tehnologiile de vindecare contemporană,
cuvinte vii ale Maestrului Iisus care ne-a asigurat că teoriile şi metodele ei de terapie sunt incomplete fără
lucruri chiar mai mari decât el putem face. Sunt oameni conştienţa necesară şi atenţia acordată sufletului. Prea
care au apucat pe calea spirituală sau care încearcă să mult ne-am ancorat în exterior şi în ceilalţi. Am dat
ducă o viaţă spirituală, dar fără să se fi vindecat mai întâi puterea noastră altora, mai puţin nouă şi asta face parte
de toate traumele emoţionale şi mentale, se străduiesc din procesul de vindecare atât de necesar. Bucuria,
să-i vindece pe ceilalţi. Una din traumele cele mai tristeţea, pasiunea, emoţia sunt umane. Nu mai este
întâlnite sunt legate de copilăria noastră. Acolo am necesar să ne ascundem sentimentele, nu trebuie nici să
experimentat multă durere, suferinţă, neînţelegere şi le negăm dar nici să le dăm o importanţă prea mare, ele
uneori abuzul celor maturi. Aşa se explică numărul mare pur şi simplu cer să fie acceptate aşa cum sunt şi apoi
de părinţi care se confruntă cu probleme psihologice şi luate în inimă şi vindecate. Întotdeauna când găsim o
psihiatrice a propriilor copii. Toate aceste laturi ale persoană dispusă să ne asculte cu adevărat (fără să
personalităţii umane pot fi vindecate printr-o abordare judece), aceasta înseamnă că am mai făcut un pas spre
nouă lipsită de prejudecăţi, o nouă atitudine holistică şi vindecare. Viaţa este sacră, iar sacralitatea acesteia ne
bineînţeles multă iubire şi răbdare. îndeamnă să acordăm tot respectul şi consideraţia
Trecutul este un sector greu de abordat, dar odată ce sentimentelor şi emoţiilor noastre.
am început procesul de acceptare şi iertare a tot ce a fost Amploarea sentimentelor ne dă măsura faptului că mai
(există un scop mai înalt în tot ceea ce se întâmplă) viaţa sunt traume şi probleme nerezolvate la interior.
noastră se va schimba cu siguranţă. Doar în iubirea Sentimente ca ura şi mânia nu trebuiesc evitate, ele au o
abundentă şi sprijinul mai mult decât generos al energie care trebuie integrată şi armonizată cu fiinţa
Virgil Marcu sufletului trecutul se dizolvă. Iar viitorul se va putea interioară. Atenţia este una dintre măsuri astfel încât să
deschide nelimitat doar printr-o nesfârşită afecţiune în ne putem împăca cu neputinţa noastră de a ne accepta,
Atunci când viaţa noastră este simplă şi curge liniştit relaţia noastră cu noi dar şi cu ceilalţi. Putem descoperi ierta şi iubi aşa cum suntem. Fiecare sentiment apărut în
ne poate aduce multe sentimente şi emoţii pozitive. Însă compasiunea pentru cei ce ne-au rănit doar atunci când viaţa noastră are o menire şi anume – înţelegerea
uneori această simplitate poate trezi în noi disperări, ne dăm seama că ei ca şi noi suferă. Atunci când avem profundă. Atunci când fiecare sentiment este luat aşa
dureri dar şi speranţe. Unul din sentimentele cu care se compasiune pentru noi dar şi pentru ceilalţi aceasta cum este, fără a fi judecat, ci doar acceptat, liniştea va
confruntă omul la ora actuală este acela de a pierde reprezintă un mare pas în vindecarea noastră. Fiecare îşi coborî în inima noastră. Orice emoţie şi sentiment
controlul propriei vieţi, asta poate aduce multă mânie, poartă propriul bagaj de durere, suferinţă, disperare, a refuzat sau neglijat este o ocazie pierdută în a ne
îndoială şi temere. Cei mai mulţi dintre noi ne căror vindecare ne deschide uşile sufletului spre noi vindeca.
confruntăm cu teama de sărăcie şi grija zilei de mâine. trăiri şi relaţii umane din ce în ce mai armonioase. Fiecare sentiment aşteaptă să fie preţuit la adevărata
Toate acestea ne pot izola unii de alţii crezînd în acest Terapia vindecării constă în întoarcerea la interior, la lui valoare. Sentimentele reprimate nu fac altceva decât
fel că nu avem de dat nimănui nimic şi asta datorită sufletul nostru atât de greu încercat de problemele vieţii să aducă şi mai puţină iubire în sufletele noastre şi în
credinţei că nu există suficient din ceva anume. În noi de zi cu zi. relaţiile cu semenii.
există şi sărăcia şi abundenţa, totul ţine de credinţa

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 6 COSMOS


VOCILE TRECUTULUI

Maeştri i O ri o n u l u i
Devine evident astfel că se avea în vedere
Contele Incappucciato dezvoltarea şi răspândirea pe întregul Pământ a
rasei noastre. Există de altfel 7 zone principale
Istoria Căii Lactee şi a civilizaţiilor care o populează, de temple piramidale, conform cu sistemul
mai ales în această parte sudică unde se află şi sistemul celor 7 chakre de bază ale omului. Maeştrii
nostru solar, este plină de evenimente cutremurătoare... Orionului împreună cu pleiadenii au realizat
Epopeea lui Homo Sapiens ca fiinţă creată, a fost toate aceste construcţii, astfel încât pe
întotdeauna marcată de stigmatul răului reprezentat de fiecare continent să existe câte un
reptilieni. Încă de la crearea speciei umane, aproape tot asemenea complex de temple vibraţionale.
timpul în paralel a evoluat pe planeta noastră ceea ce s- Invazia Frăţiei Şarpelui
a numit Frăţia Şarpelui, care a încercat întotdeauna să În urma amplelor conflicte galactice din
înnăbuşe Adevărul şi Iubirea... Orion, reptilienii – prin micii cenuşii,
Fiecare civilizaţie străveche ce a existat pe Pământ s- hăituind prin sudul Căii Lactee rasa
a născut din dorinţa Frăţiei Albe de a construi o rasă umanoidă, au ajuns şi pe Terra. Aici,
demnă de capacităţile divine. Frăţia Albă este reţeaua de precum menţionam, au dat de lyrani şi
Spirite ale Iubirii care se întinde în Cosmos, dar are pleiadeni, care deja construiseră în urmă cu
reprezentanţi şi pe Terra şi depune permanent eforturile aproximativ 45.000 – 30.000 de ani toate
necesare victoriei Luminii Tatălui Ceresc în lumea complexele piramidale necesare pentru
noastră. Aşa cum spuneam în numerele trecute, războiul proiectul Homo Sapiens. Cultul Luminii Solare
dintre Întuneric şi Lumină a cunoscut drame în întregi era respectat cu mare sfinţenie de către primii
sisteme stelare, o mare parte a locuitorilor din Lyra fiind oameni. Aşa cum stă scris în epopeile civilizaţiilor
nevoiţi să se refugieze către alte zone, inclusiv pe vechi, la un moment dat, după instalarea reptilienilor
Pământ. în zona Mesopotamiei unde au organizat Babilonul, a
configurat
Piramidele – Motoarele spirituale ale avut loc un mare conflict între cele două tabere, redat în
ADN-ul lui
Terrei scrierile străvechi ale culturilor antice.
Homo Sapiens,
Punctul central energetic al structurilor de tip Centrul de comandă al reptilienilor era Turnul Babel,
Maeştrii Orionului împreună cu Jemmanuel – Iisus şi
piramidal de pe planetă este Egiptul, loc încărcat de de unde se configurau strategiile de război ale
gruparea acestuia au structurat compoziţia sanguină în
mistere ancestrale păzite cu străşnicie. Figura întunecaţilor. Pentru a putea rivaliza cu trimişii Frăţiei
aşa fel încât omul terestru să aibă Putere, Iubire şi
emblematică legată de ridicarea piramidelor din Egipt şi Albe, reptilienii au alcătuit la rândul lor ceea ce se
nemurire. Chakrele omului vibrau la frecvenţa de 7,5
nu doar a lor, este cea a lui Thoth, vechiul Preot Rege cheamă chiar şi în zilele noastre Frăţia Şarpelui. De
hertzi, valoare ce rezona cu ph-ul sanguin. Astfel ambele
din Atlantida, care mai târziu a fost Hermes – Enoch. altfel, aceasta reprezintă o grupare ce provine din
aspecte, sângele şi chakrele, funcţionau la parametri
Desigur, atunci când s-au construit templele piramidale, adâncurile spaţiului, din teritoriile stelare cucerite de
maximi, de aceea informaţiile referitoare la vârstele
el se numea Hermes. reptilieni şi este alcătuită şi coordonată de Magii
primilor generaţii de oameni sunt adevărate, ei trăiau
Dar nu numai în Egipt au fost ridicate piramide. Întunericului, echivalenţi negativi ai Preoţilor Regi din
chiar sute de ani la propriu. Şi asta pentru că în sângele
Asemenea structuri ce serveau şi ca temple şi ca tabăra Luminii. Aceşti exponenţi întunecaţi ai Frăţiei
lor şi în aura lor vibra doar energia solară. Maeştrii
generatoare de unde vibraţionale specifice, se află şi în Şarpelui au pus bazele unei organizaţii, care a furat
Orionului alcătuiseră foarte bine ADN-ul lui Homo
America de Nord – Mexic şi în America de Sud, precum practic o serie întreagă de seturi de informaţii legate de
Sapiens şi cine spune că omul începuturilor era o fiinţă
şi în alte locuri – Tibet, arhipelagul polinezian etc. Geometria Divină, folosită de Maeştrii Orionului la
slabă şi temătoare, se înşeală.
Spuneam că rolul lor era acela de a asigura o frecvenţă construirea piramidelor pe tot globul. Mitul asasinării lui
Sufletul omului era încărcat cu puteri psihice mari, ce-
energetică aptă de a alimenta ADN-ul lui Homo Sapiens. Hiram a fost deformat cu premeditare de cei care au
i serveau la contactul cu creatorii săi din Orion-Sirius şi
Hermes nu a îndeplinit de unul singur toată această făcut şi fac parte din Frăţia Şarpelui.
Pleiade. Însă reptilienii din Frăţia Şarpelui au observat
monumentală lucrare, ci a fost însoţit în acţiunea sa de Aşa s-a născut ceea ce s-a numit ulterior
mult timp din Babilon configuraţia lui Homo Sapiens, şi
mesageri spirituali veniţi din Sirius. Confederaţia francmasonerie. Căci calfele respective erau reptilieni ce
au înţeles că pot lovi în creaţia Maeştrilor Orionului
Galactică trimisese o mare delegaţie de ingineri luaseră formă umană şi se angajaseră în echipa lui Kha
dacă vor obţine două lucruri: informaţiile despre viitorul
geneticieni şi de Arhitecţi ai Energiei, pe Pământ, pentru Ram (adevăratul nume al lui Hiram), deci nume de
omenirii (aşa cum au fost realizate măsurătorile din
proiectul rasei Homo Sapiens. Aceştia au fost Maeştrii egiptean. Amintiţi-vă că noi avem în popor zicala: ce-i
Marea Piramidă din Egipt) şi detronarea Cultului Solar.
Orionului, după cum acţiunea lor a rămas consemnată în de haram, de haram se duce.
Doar aşa puteau prelua puterea de control asupra
ceea ce s-a construit. Sângele uman - ţinta reptilienilor energiilor psihice umane, de care aveau nevoie în lupta
Aşa cum bine ştim, întregul complex arhitectonic După cum ştim din literatura esoterică a prezentului contra celor din Pleiade şi Orion – Sirius.
egiptean este orientat după direcţia constelaţiei Orion, şi conform cu studiile efectuate de către parapsihologie,
cu predilecţie către steaua Sirius. Spre deosebire de sângele uman al rasei Homo Sapiens conţine foarte Citiţi în numărul următor – uzurparea
mulţi factori importanţi. Ph-ul sanguin al rasei noastre
templele piramidale ale Egiptului, cele din Mexic ale
este cuprins între valorile 7,35 – 7,45. Atunci când au
Dinastiei Albe
mayaşilor sunt orientate după constelaţia Pleiadelor.

Cursuri de Iniţiere în Ocultism şi Magie

Organizăm cursuri de Iniţiere în Ocultism şi


Magie. Cursurile se desfăşoară pe grade.
La cerere se asigură material de studiu.
Aceste cursuri se ţin în zilele de sâmbătă.
Persoanele interesate sunt rugate să se
adreseze redacţiei revistei Cosmos, la
telefon 0727.236.478, persoana de contact
- Asterion sau la adresa
de e-mail: asterionmage@yahoo.com

COSMOS PAGINA 7 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


CĂLĂTORIND PRIN TIMP

N e m u r i t o r i i d i n Te l o s
Virgil Marcu Activitatea noastră va fi cunoscută peste ani Creatorul a voit de la
atunci când veţi fi pregătiţi să ne întâlniţi. Noaptea început.
Cu toată dragostea Marele Preot al Telosului când ieşiţi din trupuri veniţi la noi aici pentru a Pot afirma cu
Adama ne întâmpină şi ne transmite câteva cuvinte primi consiliere şi vindecare, dar şi cu speranţa certitudine că şi voi
la început de an 2008: “Dragi prieteni şi fraţi în reamintirii atunci când vă treziţi. Mai sunt puţini peste ani veţi trăi
speranţa împlinirii voastre ca oameni pe acest ani până când vom fi din nou împreună. Însă acum aceeaşi satisfacţie şi
pământ, eu cel ce sunt Adama vă doresc ca toate am să vă vorbesc despre corpurile noastre împlinire în momen-
gândurile voastre pline de lumină, bune şi curate să nemuritoare şi multe altele. Veţi descoperi în tul în care perfecţiu-
vă aducă în noul an în care tocmai aţi păşit, rândurile care urmează câte ceva, asta ca să vă nea Divină se va
bunăstarea sufletelor. puteţi face o idee despre lumea în care noi manifesta în viaţa
Mai este drum lung până când veţi atinge lemurienii şi atlanţii trăim - o lume a luminii, voastră. Ochii voştri
Marele Preot ADAMA
dimensiunea a 5-a în care noi ne desfăşurăm iubirii, păcii şi înţelegerii. Dar să începem. Prin vor constata cu
activitatea, dar sunt sigur că tot mai mulţi dintre deschiderea inimii voastre către noi, reuşim uimire transformarea
voi ce au auzit de Lemuria şi Atlantida veţi împreună să aducem vindecare diferitelor aspecte corpurilor fizice în ceva sublim şi perfect. Fiecare
descoperi şi reuşi ceea ce nu aţi putut duce la bun ale vieţii şi fiinţei care sunteţi. Disponibilitatea proces este unic şi individual pentru fiecare dintre
sfârşit în vieţile anterioare. Deşi anii par grei voi noastră nu are limite, aşa că puteţi să ne chemaţi la voi, veţi reuşi să vă depăşiţi limitele, credinţele
voi în inimă. Ştim că viaţa nu este false, iluziile în care aţi trăit atâta timp. Primul
uşoară dar merită să încercaţi. Spre aspect al transformării voastre este acela de
deosebire de voi, noi am evoluat ca întinerire al corpului şi recăpătare a propriei
fiinţe care vibrează la frecvenţa divinităţi cu toate atributele ce derivă din acest
dimensiunii a 5-a, astfel încât amplu proces Divin. Menţinerea conştiinţei în
corpurile noastre au putut atinge frecvenţa IUBIRII NECONDIŢIONATE va face
perfecţiunea şi nemurirea deplină. ca acest corp fizic să se poată lepăda de densitatea
Corpul fizic păstrează în el caracteristică din ziua de azi, permiţînd Divinului
suficientă densitate dar fără a fi să umple cu lumină, iubire şi acceptare fiinţa
limitaţi în vreun fel. voastră. Cu toţii vă veţi bucura de Magia Divină
Din punct de vedere al ADN- care, din acel moment, atinge fiecare părticică a tot
ului, acesta este ca al vostru înainte ceea ce sunteţi. Veţi trăi un vis ce va deveni
de a vă scufunda în materialitate. realitate. Ştiu că mulţi dintre voi nu cred, dar asta
Această stare pe care noi o trăim a chiar nu are nici cea mai mică importanţă. Prin
contribuit la evoluţia ADN-ului, iar suferinţă aţi pierdut din atributele Divine însă
corpul nostru fizic nu a mai fost acum le veţi cunoaşte şi însuşi. Magia va face parte
supus degenerării şi îmbătrânirii. din viaţa voastră aşa cum numai în poveşti şi
Pentru noi experienţa tridimensio- basme aţi citit.
nală nu mai este o bucurie. Sufletul vostru a învăţat multe lecţii importante,
faceţi acest lucru. Toate condiţiile create în vieţile Capacitatea de a călători prin dimensiuni ne oferă iar darul nemuririi şi al perfecţiunii divine va fi
voastre anterioarese se găsesc acum la acest ceas cu adevărat o experienţă magnifică care ne umple binevenit. Nu trebuie uitat că şi corpul vostru fizic
de cumpănă. Sunt sigur dragi prieteni că mulţi nu sufletul de bucurie şi libertate. Sunt convins că şi oglindeşte nivelul de conştiinţă atins. Vom
aţi auzit măcar un pic de lumea minunată în care voi doriţi să trăiţi experienţe măreţe care nu continua, însă până atunci vă spun tuturor – Pacea
noi cei din Telos existăm ca fiinţe iluminate. limitează sufletul uman. Am ajuns să funcţionăm fie cu voi! ADAMA

Atlantida
în corpuri perfecte (modelul Divin) aşa cum

beneficiat de toate atributele divine, însă una din


greşelile lor a fost tocmai abuzul de putere. Astfel,
configuraţia planetei a fost schimbată iar echilibrul şi
frumuseţea de care se bucura aceasta, până în acel
moment al venirii lor, s-a transformat în însăşi
Virgil Marcu
închisoarea lor. Au plătit tribut scump prin încarnarea
lor în corpuri de carne, care a dus la scufundare în
Astăzi vom aborda acest subiect prin prisma materialitate şi pierderea în mare parte a puterilor
unui suflet care a trăit cândva pe acest continent. Divine. Dar chiar şi aşa beneficiau de unele puteri. În
Sunt multe de spus, însă am ales un domeniu mai felul acesta au reuşit să creeze un nou cămin spiritelor
puţin cunoscut, dar important - puterile atlanţilor. atlante şi o şcoală de evoluţie pentru toate spiritele ce au
Multe din scenariile celor de la Hollywood scot în poposit pe Geea. Atâta timp cât au respectat legile
evidenţă acest aspect, însă puţini ştiu că aceste divine s-au bucurat de viaţă lungă, libertate, confort şi
aşa-zise puteri, sunt cele cu care ne-a înzestrat posibilitatea de a comunica cu Cel ce i-a creat.
Una din marile lor puteri era aceea de a-şi lua
Creatorul.
informaţia divină şi de a o transpune în plan
Din punct de vedere spiritual, atlanţii (ca spirite)
tridimensional. Aveau acces nelimitat la informaţii
veneau din cele mai înalte dimensiuni vibratorii ale
pentru că ştiau să respecte puterea gândului şi cuvântul
creaţiei, dimensiuni ale conştiinţei unde doar spiritul pur
divin. Fiind creatori la origini cunoşteau că, dacă se face
există şi nimic altceva. Fiind creatori (aceasta fiind una
abuz prin nerespectarea a ceea ce se oferă din planurile
din funcţiile lor) au reuşit prin propria voinţă să creeze
înalte de natură spirituală, se încalcă o lege divină,ceea
spaţii de înaltă rezonanţă pentru noi spirite, care erau pe
ce atrage pierderea nemuririi şi a legăturii cu UNUL.
drumul descoperirii de sine.
Aşa s-a şi întâmplat.
La sosirea pe Geea, fiind în corpuri spirituale au

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 8 COSMOS


SEMNALE

Ce poate face Omul – Cununa creaţiei!


Cecilia David primă pentru salam... Începînd cu epoca mecanizării,
calul, acest animal nobil, care a împărţit întotdeauna
Am să vă vorbesc în acest articol despre acţiunea greul cu omul, a devenit ceva inutil şi deranjant. În
distructivă a oamenilor împotriva Creaţiei lui perioada colectivizării se sacrificau caii, se tranşau şi se
Dumnezeu, care i-a fost dată în stăpânire. dădeau la porci! Şi la ce mod îi omorau, îmi este groază
Înainte de Crăciun, până la Anul Nou, pieţele sunt să gândesc, dar să povestesc!
pline de brazi şi brăduţi. Trecînd pe lângă ei mi s-a Acum, au o soartă la fel de crudă, fiindcă drumurile
strâns sufletul de tristeţe şi neputinţă. Îi simţeam naţionale şi europene nu-i acceptă şi-i consideră un
agonizînd, disperaţi, aşteptînd să moară, frumos pericol pentru circulaţie. Îi duc la abatoare şi omul
împodobiţi. Noi oamenii nu prea ştim să preţuim “Cununa creaţiei”, le rupe picioarele, îi bate cu
lucrurile şi valorile vii... Ca un act suprem de penitenţă sălbăticie înainte să-i omoare... Este posibil ca medicii
sau ca liniştire a conştiinţei, ne împodobim morţii sau veterinari care au făcut medicina ca să salveze
tot ce omorâm. Oare de ce nu putem să împodobim animalele, să închidă ochii la asemenea atrocităţi?? Şi
copaci vii, aşa cum o făceau moşii şi strămoşii noştri cum se pot numi oamenii care omoară cu plăcere
dacii? De ce trebuie să masacrăm, milioane de copaci animalele care i-au fost lăsate să-l ajute şi să-l
anual şi să ne sărăcim ozonul şi şansa de-a respira servească?? Ne-ar trebui lecţii de educaţie şi bun simţ,
normal, pentru a ne face un simplu moft? Crăciunul de înţelegere şi conştientizare profundă. Şi mai ales, să
este sărbătoarea naşterii şi a învierii, de ce trebuie învăţăm să ne cerem iertare din tot sufletul! Pentru că
sărbătorită naşterea prin masacrarea copacilor şi a avem nevoie de iertare ca să putem merge mai departe.
animalelor? De ce nu se cultivă copaci în ghivece, care Distrugem pădurile şi odată cu ele şi habitatul
să nu aibă atât de suferit la fiecare sărbătoare a animalelor. Încercăm să facem rost de cât mai multe
omului?? terenuri pentru cultivat, fără să ne gândim o secundă că
În Evanghelia Eseniană se vorbeşte despre copaci şi planeta este în echilibru aşa cum a lăsat-o Dumnezeu,
energia lor, ca despre fraţii noştri, care ne pot apăra şi nu modificată la modul grotesc de noi! Întunericul care
hrăni. Dacă mai punem la socoteală energia şi oxigenul ştie să folosească energiile şi să se folosească de
pe care îl oferă “cadou” oamenilor, ar trebui să le cerem prostie, lăcomie şi ignoranţă îşi face treaba murdară
iertare în genunchi pentru masacrul, necredinţa şi prin om. Şi omul se bucură teribil în inconştienţa sa, să
inconştienţa noastră. cotribuie la planul întunericului cum poate el mai bine.
Şi, ce să mai spunem de povestea tristă a cailor!? Caii Întunericul influenţează şi omul desăvârşeşte! Oare

I mpo rtan ţ a c et a c e el o r
care au servit omul din veşnicie şi care au avut o relaţie cum se pot numi fiinţele care îşi distrug propriul
simbiotică cu acesta, acum s-au transformat în materie habitat??!

Cecilia David în porturi, aruncă toate gunoaiele menajere în apă, toate Inteligenţa şi dezvoltarea lor spirituală erau cândva
vasele care se scufundă, tancurile petroliere care se recunoscute şi respectate de oameni, dar au dispărut din
Mările şi oceanele noastre au devenit cele mai ciocnesc, cu toate consecinţele lor nefaste, tot în mările memoria conştientă, pe măsură ce legătura energetică
triste locuri de pe pământ. Apa planetei a devenit otravă şi oceanele planetei se „depozitează”. Petele de petrol de dintre cele două specii a fost neîncetat atacată de forţele
curată, după ce noi oamenii am binecuvântat-o cu toate la vasele scufundate, sunt uneori sursă sigură de poluare întunericului! Forţele întunecate doreau ca cetaceele să
avantajele civilizaţiei noastre. şi moarte pentru toate speciile marine. dispară definitiv de pe planetă - aşa că au influenţat oa-
Vapoarele ca să nu plătească taxe de salubrizare Astăzi vom vorbi despre balene şi delfini, care prin menii să facă munca lor murdară. Balenele fixează
natura lor spirituală, sunt surse de ancorare a luminii, în energia luminoasă radiată către planetă, oprind puterea
mările şi oceanele planetare. O să citez acum din forţelor întunericului, care nu se pot acorda pe acea
Suzanne Ward în „Revelaţii pentru o nouă eră”: lungime de undă.
„Delfinii şi balenele - cele mai inteligente şi mai „Dacă balenele şi delfinii ar dispărea, ar putea
spiritualizate suflete de pe planetă - şi totuşi, căminele dispărea şi sursa majoră de fixare a energiei luminii pe
lor au fost şi sunt încontinuu murdărite de neglijenţa Pământ. Dacă lumina nu poate fi menţinută în siguranţă,
umană - iar tratamentul inuman la care sunt supuse este influenţa sa vindecătoare ar fi fluctuantă şi nu şi-ar putea
o distrugere ce lasă urme de neşters asupra civilizaţiei păstra intensitatea, pentru a vindeca şi apăra forţa vieţii
omeneşti de pe Pământ. Energia cetaceelor este la fel de pe planetă - care are o nevoie disperată de lumină.
sacră ca şi energia umană - dar căminele lor au fost şi Lumina poate fi înăbuşită, numai dacă toate
sunt grav poluate, iar vieţile lor curmate în mod brutal.” posibilităţile ei de fixare pe Pământ ar fi nimicite. Fără
Sunt suflete de înaltă spiritualitate (mai înaltă decât a serviciile inestimabile ale cetaceelor care direcţionează
oamenilor) venite de pe Sirius, special să ţină ancorată energia luminii către toate formele de viaţă, planeta ar
lumina în ele, pentru ajutorarea Terrei. Ziarele relatează pieri”.
tot mai frecvent atitudinea prietenoasă a cetaceelor faţă Tot Suzane Ward ne spune: ”Pământul este mai mult
de oameni. Îmbunătăţirea s-a produs datorită creşterii decât o planetă mică dintr-un sistem solar comun, aflat
vibraţiilor fiinţei umane. într-o galaxie minoră, printre alte milioane de galaxii din
„Această creştere a frecvenţei vibraţiei este dovada universul nostru. Planeta a fost, cândva, unul dintre
eforturilor încununate de succes ale fiinţelor luminii, de lăcaşurile favorite ale lui Dumnezeu. Aura sa radiantă şi
a vă creşte frecvenţa la nivel celular - astfel încât să vă frumuseţea sa pură au făcut din ea un model în această
puteţi înălţa în corpuri fizice, împreună cu planeta parte a universului.”
voastră. Şi energia balenelor şi cea a delfinilor ajută Deci încă odată să fim atenţi la acţiunile „parşive” ale
planeta să-şi crească frecvenţa vibraţională, în cadrul întunericului, şi la tot ce ne pregăteşte el prin acţiunile
pregătirii pentru această înălţare”. Prietenia dintre noastre inconştiente. Tot ce există pe Terra viu, trebuie
cetacee şi oameni - reprezintă dovada că energia luminii, protejat şi respectat, fiindcă, fiecare element susţine
în creştere pe Pământ, micşorează influenţa forţelor viaţa.
întunericului. Distrugerea în masă a cetaceelor a fost şi Şi viaţa este darul lui Dumnezeu pentru toată creaţia
este o influenţă directă a forţelor întunericului. Lui.

COSMOS PAGINA 9 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


TIMP ŞI SPAŢIU

Era Leului -Sfinxul Marele Paznic


dispariţia continentului sub valuri, dar şi arhitectul principal al acestui ansamblu dacă Sfinxul ar fi fost construit acum
o perioadă de masive colonizări. era cel care a enunţat celebra frază: 3000 - 4000 de ani.
Asterion Înţelepţii care încă erau credincioşi Legii “Ceea ce este Jos este la fel cu ceea ce Imaginea leului a rămas în Egipt
lui Unu au prevăzut dezastrul cu câteva este Sus, iar ceea ce este Sus este la fel simbol al Soarelui multă vreme după ce
sute de ani înainte, demarînd proiecte de cu ceea ce este Jos pentru a îndeplini era acestuia a apus, iar în America de
salvare a cunoştinţelor străvechi în miracolele lui Unu. “Numit de greci Sud, urmaşii atlanţilor l-au înlocuit în
anumite zone ale globului. Majoritatea Hermes Trismegistus, de egipteni cultul lor cu alte feline care existau în
populaţiilor mutate în ambarcaţiuni mici Djehuti sau Thot, de Biblie, Enoh, acest pădurile lor, în special jaguarul. Metalul
a ajuns în America Centrală şi în Egipt, mare iniţiat atlant a lucrat în mod soarelui, aurul, a jucat atunci un rol
însă au existat emisari în toate punctele conştient atât cu maeştrii acelor vremuri extrem de important în viaţa de cult, cele
energetice importante ale Terrei: în cât şi cu civilizaţiile supraterestre pentru mai multe amulete şi instrumente
Africa, în Europa de Vest, în Carpaţi a păstra cunoştinţele continentului religioase fiind făcute din acest material
şi în Asia. dispărut până când vor fi rechemate la pentru a le sfinţi. Asociat acestuia, prin
În punctele importante ale suprafaţă de conştiinţa umană. Una aspectul puterii, leul a fost mult timp
debarcărilor atlante, cultul divinită- dintre cele mai vechi statui ale omenirii, considerat o emblemă a regalităţii şi
ţii unice a rămas în memoria Marele Paznic, a fost transformată nobleţei. Acesta rămas până astăzi prin
religioasă de mai târziu ca venerarea treptat în însemn al măreţiei şi orgoliului intermediul imagisticii alchimice şi
Soarelui, deşi acesta era doar o de către diferiţi faraoni, care şi-au cioplit heraldice un semn al vitalităţii şi puterii,
emblemă a luminii şi a Logosului chipul în locul capului de leu rând pe regii avînd deseori stema susţinută din
Solar. În Egiptul predinastic s-a rând. fiecare parte de câte un leu stînd în două
dezvoltat în scurt timp cultul solar. Nu se ştie câţi faraoni şi-au dăltuit picioare. Deşi regii de atunci aveau
Înţelepţii atlanţi împreună cu multe imaginea în vechea statuie, poate doi, teritorii întinse şi putere deosebită din
popoare ce locuiau pe teritoriul de atunci poate cinci, însă este clar că ceea ce punct de vedere economic, spre apusul
al Egiptului au demarat construcţia unei numim azi Sfinxul Egiptean avea un cu acestei ere au urmat războaie crunte,
imense statui ce dăinuie în parte şi acum: totul alt cap, deoarece raportat la corp, hrănite de orgolii şi avariţie, care au dus
Marele Paznic. Acesta era un leu imens capul faraonul Menkhaura pe care îl într-un sfârşit la înlocuirea formelor de
din piatră de calcar, care privea spre est vedem astăzi pare minuscul şi de-a guvernământ monarhice cu unele mai
În clepsidra timpului vedem nisipul cum Soarele răsărea în constelaţia dreptul ridicol. Nu numai asta, însă capul blânde şi mai permisive, sub conducerea
urcînd, iar noi ne cufundăm şi mai mult Leului. este destul de bine rotunjit şi cizelat, pe femeilor. În perioada următoare, cea a
în trecut, ajungînd la Era Leului. Vârsta În apropiere au construit piramidele, când corpul a rămas nealterat de meşteri, Racului, a urmat înflorirea societăţilor
măreţului semn de foc a început în 10500 care reflectau pe pământ perfecţiunea numai erodat de nisip şi de apă. Ploile matriarhale în care a domnit mai mult
î.Cr. şi s-a terminat în jurul anului 8100 stelelor din centura lui Orion, toate care nu au mai căzut în Egipt de cel puţin pacea şi altruismul, iar averile şi puterea
î.Cr. aşezate lângă frumosul Nil ce întrupa 9000 de ani, au afectat calcarul prin foştilor regi au fost date uitării, pentru că
Aceasta a fost perioada de declin imaginea Căii Lactee. Şi să nu ne mirăm urme adânci de scurgere, ceva ce nici un la drept vorbind, toate acestea nu făceau

Terapia muzicii Divine


spiritual al neamului atlant, împreună cu de aceste lucruri, pentru că cel care a fost arheolog modern nu ar putea explica nici...doi lei.

oricare formă de viaţă. Şi de ce este aşa şi nu altfel? către frecvenţe mai înalte. Ascultaţi ”Conquest of
Radu Ran Răspunsul îl aflăm în ordinea pe care Creatorul a pus-o Paradise” – Cucerirea Paradisului de Vanghelis şi veţi
în toate structurile Vieţii, oriunde în Univers, în simţi cum un val de iubire şi energie mistică vă va
Sunetul... această energie cu provenienţă structurile timpului şi spaţiului. Ascultaţi o piesă de cuprinde în doar câteva minute. Astfel de ritmicităţi
misterioasă. Omul este o fiinţă cu grai articulat, ce se Vanghelis sau valsul Dunărea Albastră a lui sonore înalţă sufletul către Divin şi se apropie de Muzica
exprimă la ora actuală prin mii de dialecte şi peste 14 Johan Strauss, şi vă veţi simţi Sferelor, Muzica Celestă despre care mulţi mediumi şi
limbi mondiale recunoscute oficial. Iată că sunetul în pătrunşi de o energie telepaţi afirmă că au auzit-o de atâtea ori până acum.
limbajul uman a ajuns să aibă exprimări foarte mistică, Şi dacă muzica din Cucerirea Paradisului te poartă
complexe. Dar există şi altceva în afară de sunetele pe către o stare extraordinară, atunci Muzica Divină
care noi le cunoaştem din tot ce am auzit până acum? angelică te ajută să evoluezi spiritual, scăpînd de boli şi
Desigur... de tot ce este negativ. În altă ordine de idei sunetele
Muzicii Divine deschid chakrele, vindecă sufletul,
Este deja ştiută terapia prin intermediul muzicii sau elimină bolile de inimă, echilibrează mentalul, deoarece
meloterapia. Foarte mulţi oameni apelează la această are o emisie apropiată de valoarea structurii energetice
tehnică, veche şi nouă în acelaşi timp, pentru a-şi trata umane, care este cuprinsă acum între 7,5 – 9 hertzi. Iar
diferite afecţiuni. Este foarte interesant faptul că prin unul dintre secretele Muzicii Divine, cu ajutorul căreia
muzică pot fi tratate şi chiar vindecate boli ale sufletului, vă puteţi trata, este că trezeşte Cristul Interior, care vă
şi dacă este aşa, atunci şi mintea poate fi vindecată tot cu aşteaptă să-l rechemaţi în existenţa voastră. De exemplu
ajutorul meloterapiei. Să nu uităm că la început a fost Cucerirea Paradisului ca melodicitate sonoră, ascultată
Cuvântul, pe care îl putem considera Sunetul Primordial frecvent, trezeşte Cristul lăuntric, dîndu-vă posibilitatea
şi anume AUM. să treceţi pe o altă treaptă de evoluţie, unde nu veţi mai
Muzica însoţeşte iubirea fi bolnavi, săraci sau dependenţi de ceva sau cineva
Experimentele realizate de-a lungul câtorva decenii pe anume. Desigur, veţi trăi tot în mijlocul oamenilor, însă
loturi de plante, au pus în evidenţă o realitate starea voastră va fi alta.
surprinzătoare. Plantele reacţionează la felul muzicii
emise. Ştim acum că plantelor nu le plac sunetele Veţi fi un Doctor de Lumină într-o mulţime de
stridente ale muzicii de tip rock, heavy metal sau alte semeni mai mult sau mai puţin bolnavi şi datoria
curente derivate. În schimb cresc mult mai bine şi mai spirituală este să-i ajutaţi, aşa cum Iisus spunea: ”Fă
repede dacă li se pune muzică de tip clasic sau binefăcătoare, celorlalţi ce ţi-ar place să-ţi facă ei ţie.” Trataţi-vă cu
ambiental, cu sunetele blânde şi armonioase. Aceleaşi care vă deschide anumiţi centri de energie muzica armonioasă, Divină, ea a fost, este şi va fi
caracteristici le putem întâlni nu numai la om, ci şi la în creier, în inimă, în suflet şi determină aura să vibreze întotdeauna Vocea lui Dumnezeu.

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 10 COSMOS


ENERGII, SĂNĂTATE, VIAŢĂ

Altfel de cristale
Virgil Marcu în univers. Biblioteca pământului este constituită
din cristale iar informaţia este stocată în acestea.
Am să vă las pe voi prieteni să trageţi o Tehnologia viitorului ne va pune la dispoziţie
concluzie în acest sens. Create cu milioane de ani aparate menite a citi aceste informaţii bine
în urmă pe această planetă, acestea au fost folosite păstrate în structura lor. Acum reţeaua de cristal a
atât în scopuri constructive dar şi distructive. Terrei este disponibilă tuturor celor care sunt în
Cristalele au diferite forme, dimensiuni şi măsură să o utilizeze într-un mod corect şi
vibraţii dar au şi conştienţă proprie precum şi o corespunzător. De aici putem aduce energii de
formă specifică de inteligenţă. Ele evoluează şi se vindecare pentru toţi cei aflaţi în suferinţă. Cei
dezvoltă pentru a ne servi în ridicarea conştiinţei care au acces direct la reţea în acest moment
divine în planul tridimensional al Terrei. Dacă în sunt copii de cristal, însuşi numele spune atât de
planurile materiale acestea sunt mai grele şi mai mult.
puţin transparente, în dimensiunile superioare Avem posibilitatea în viitor să nu mai folosim
acestea sunt mai uşoare, transparente şi luminoase combustibilii actuali (lemn, cărbuni, benzină,
datorită capacităţii acestora de a absorbi mai multă motorină) accesînd potenţialul energetic pe care
lumină divină. Ele au propietatea de a-şi lua orice cristalele le pot oferi. Vom avea posibilitatea de a
formă doresc, mărime, culoare, dar şi vibraţii ne construi case superbe ca de cristal, configuraţia
diferite pentru a satisface nevoile noastre. Cei care lor energetică ne va sprijini procesul de
vom reuşi să trecem în aceste dimensiuni înalte transformare şi schimbare a ADN-ului propriu
atunci când va veni timpul, ne vom bucura de pentru înălţarea în dimensiunea a 5-a, dar şi mai
cristale, fără a mai plăti sume mari la achiziţionare sus. Însă până atunci ne folosim de cele fizice
aşa cum se întâmplă acum. Acestea se vor putea pentru a ne vindeca şi a comunica la distanţă unii dăm cu aceea vom
manifesta conform nivelului nostru de înţelegere, cu alţii. Cu ajutorul unui cristal fizic ne putem primi.
lumină şi iubire dar şi în funcţie de cât de corect conecta la reţeaua cristalină a pământului pentru a Peste ani de zile navele noastre spaţiale vor
vom folosi aceste resurse ale lui Dumnezeu. aduce energii de vindecare şi informaţii pentru beneficia de cristale în sistemul de comunicare
În viitor acestea vor fi una din principalele uzul personal dar şi colectiv. Important este faptul dintre echipaje, iar energiile acestora vor deveni
surse de energie care vor alimenta tehnologiile că nu trebuie să utilizăm şi să abuzăm de această nelimitate pentru noi. Să sperăm că mulţi dintre
avansate din acel timp nu prea îndepărtat de altfel. reţea, fiind conştienţi că există un revers, cu ce noi vom reuşi să ne vedem visurile împlinite la

Cele douăsprezece chakre


Cristalele vor fi folosite pentru a călători oriunde modul sublim şi Divin.

şapte porţi ale corpului, însă sunt ascunse, iar aducînd cu sine o conştiinţă mult mai ridicată a
comentatorii de mai târziu au complicat şi mai omului şi percepţii subtile mai bune. A patra
mult lucrurile spunînd că cele şapte porţi sunt chakră traspersonală este plasată cam la un metru
urechile, nările, gura, orificiul anal şi cel sexual, deasupra corpului şi se numeşte Poarta Sufletului
însă iniţiaţii ştiau de existenţa celor şapte centri sau Mahaatma. Este un centru de un deosebit
energetici adevăraţi. interes din punct de vedere spiritual, aducînd
O tradiţie şi mai veche vorbeşte depre omului o fericire greu de descris celor care nu o
douăsprezece porţi, în Apocalipsa Sfântului Ioan pot trăi, alături de o libertate foarte mare. Ultima şi
existând metafora omului sub forma unei cetăţi cea mai “timidă” este Poarta Universală sau Poarta
perfecte, Ierusalimul Ceresc, care avea câte două- Paradisului, numită şi Mahaagni. Deschiderea ei
sprezece porţi făurite din câte o piatră preţioasă. permite omului lucruri cu adevărat remarcabile şi
În momentul de faţă se activează nu numai o apropiere extraordinară de Fiinţa Divină.
chakrele corpului nostru sau chakrele personale, ci Bineînţeles, mai există chakre înafară de acestea,
Asterion şi centrii spirituali ai omului, aflaţi în afara cum ar fi cea cauzală, cele două centre ale
corpului său. Aceşti centri se numesc chakre pieptului sau ale palmelor, însă de ele ne vom
Mulţi terapeuţi lucrează cu centrii transpersonale şi cele mai importante sunt în nu- ocupa la timpul potrivit. În cele ce urmează vom
energetici ai omului în vederea obţinerii unei măr de cinci. Nu vom studia acum toate chakrele trata fiecare dintre aceste chakre, arătînd funcţiile
bune funcţionări a organismului, atât din divine asa cum nu vom studia nici toate chakrele lor, modul de a le alinia în mod sănătos şi de a le
punct de vedere energetic cât şi spiritual. inferioare, numărul lor total fiind foarte mare. putea activa, felul în care ele apar clarvăzătorilor
Aceşti centri sunt numiţi chakre, din limba Primele două chakre se află sub corpul fizic, sub şi detalii demne de cunoscut.
sanscrită, unde chakra înseamnă roată, un termen tălpi, la distanţe care variază de la individ la Nu vom menţiona cele şapte chakre principale
care descrie modul în care clarvăzătorii văd aceste individ. Prima se numeşte Steaua Pământului şi deoarece despre ele s-au scris foarte multe, însă
organe subtile, adică vortexuri sau vârtejuri formează un triunghi armonios împreună cu găsim că despre chakrele transpersonale nu prea
rotitoare de energie. S-au scris multe articole, tălpile. A doua este plasată şi mai jos şi se numeşte avem de unde să ne informăm. Hermes
tratate şi cărţi despre aceste chakre sau, mai bine Poarta Pământului sau Poarta Gaya. Ele au rolul Trismegistus spunea în Tabla de Smarald: “Urcă în
zis, despre cele şapte chakre principale: centrul de a stabiliza energiile cosmice în om şi de a le cea mai mare chibzuinţă de la pământ la cer şi apoi
sacral (Muladhara), centrul subombilical împământa, dar şi de a stoca informaţia. coboară iarăşi pe pământ şi strânge laolaltă
(Svadisthana), centrul plexului solar (Manipura), A treia este plasată deasupra capului la o puterile lucrurilor superioare şi ale celor
centrul cardiac (Anahatha), cel laringeal distanţă de 20-50 cm, în funcţie de structura inferioare. Astfel vei dobândi slava întregii lumi şi
(Vishuddha), cel frontal (Adjna, al treilea ochi) şi fiecăruia şi se numeşte Steaua Sufletului sau întunericul se va depărta de tine.”
cel coronal (Sahasrara). Acestea sunt porţile Mahabuddhi. Este prima chakră divină care se În numărul următor: Steaua Pământului
esoterice ale corpului uman. În Kabbală există cele activează după o lungă perioadă de evoluţie,

COSMOS PAGINA 11 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


ASTROLOGIE LA MAXIM
Influenţele Nodurilor Lunare de-a lungul vieţii
Radu Ran 1,5 ani: dezvoltarea neuro-motorie a copilului: primele sexuale (sociale), Swadisthana
lui succese (învăţarea lucrurilor esenţiale, înţelegerea şi 12,4 - 13,9 ani: copiii se confruntă cu problemele tipice
De când ne naştem şi până trecem în alte însuşirea elementelor de bază ale limbajului, mersul, adolescenţei, cu crize de personalitate şi individualizare,
jocul, mâncatul) - tranzitul Nodului Nord activează în care învaţă să-şi controleze nevoile, încep să îşi
dimensiuni, existenţa noastră este dominată
partea receptivă a chakrei frontale, Ajna. reclame autoritatea şi independenţa - Nodul Nord în
de ceea ce se cheamă Destin. 1,5 - 3,1 ani: copilul începe să folosească fraze tranzit activează partea activă, emisivă a chakrei solare,
În astrologie Destinul este reprezentat de către Axa articulate, gândirea lui este în mare parte intuitivă, nu Manipura.
Dragonului sau Axa Nodurilor Lunare, a cărei perioadă logică - tranzitul Nodului Nord activează partea 13,9 - 15,5 ani: apare prima dragoste, reală sau
de revoluţie în zodiac însumează 18,7 ani. Respectiv receptivă a chakrei gâtului, Visshuda. imaginară, adolesenţii încep să se gândească la
după perioada aceasta Nodul Nord revine la poziţia sa de 3,1 - 4,6 ani: copilul începe să aibă sentimente faţă de sentimente - Nodul Nord în tranzit activează partea
la naştere, în acelaşi semn zodiacal. mama sa, faţă de ceilalţi membrii ai familiei, faţă de alţi activă, emisivă a chakrei inimii, Anahata.
Informaţiile prezentate în continuare pot fi foarte utile copii - tranzitul Nodului Nord activează partea receptivă 15,5 - 17,0 ani: adolescenţii încep să înţeleagă lumea ca
pentru toţi cei care citesc acest articol, deoarece explică a chakrei pieptului, Anahata. ansamblu la modul intuitiv, să ”citească dincolo de
principalele caracteristici care vin şi apar în viaţa noastră, 4,6 - 6,2 ani: copilul începe să perceapă propria sa rânduri”, să comunice foarte mult între ei - Nodul Nord
reflectîndu-se în faptele realizate. Consideraţi de individualitate, să îşi manifeste dorinţele, este vîrsta lui în tranzit activează partea activă, emisivă a chakrei
asemenea tranzitele Nodului Nord în jurul zodiacului, "vreau aia! şi o vreau acum!" - tranzitul Nodului Nord gâtului, Visshuda.
trecînd prin cele 12 regiuni natale proiectate pe cele 6 activează partea receptivă a chakrei plexului solar, 17,0 - 18,6 ani: este perioada cea mai activă din punct
chakre. Manipura. de vedere mental, se spune că la această vârstă apar
Fiecare tranzit al Axei Nodurilor durează 1,5 ani pe 6,2 - 7,7 ani: copilul începe procesul de socializare, multe idei geniale, oricum este sigur că tinerii încep să
fiecare semn din horoscop, iar întregul ciclu al merge la şcoală, intră în contact cu mulţi alţi copii de aibă propriile concepţii şi înţelegeri, propriile opinii -
nodurilor durează 18,614 ani, reprezentând o aceeaşi vârstă, învaţă regulile de comportament social - Nodul Nord în tranzit activează partea activă, emisivă a
dezvoltare completă şi un ciclu de tranzitul Nodului Nord activează partea receptivă a chakrei frontale, mentale, Ajna.
evoluţie. chakrei sociale, sexuale, Swadisthana. La această vârstă survine sfârşitul primului ciclu nodal al
Să parcurgem aşadar aceste 7,7 - 9,3 ani: copilul are foarte multă energie fizică, e Axei Nodurilor Lunare.
perioade, cu explicaţiile de nerăbdător, îi place să fugă şi este dificil să fie liniştit - Celelalte cicluri nodale, tranzite ale Nodului Nord prin
rigoare: tranzitul Nodului Nord activează partea receptivă a regiunile din horoscopul natal unde se proiectează
0 - chakrei rădăcină, Muladhara. chakrele individului, urmează în linii mari acelaşi tipar
9,3 - 10,8 ani: copilul învaţă să-şi folosească energia de influenţă, desigur la un alt nivel. De exemplu între
fizică în scopuri practice, cum ar fi întreceri sportive, 21,7 - 23,2 ani Nodul Nord în tranzit trece din nou prin
începe să facă mici lucruri pe lângă casă (dacă îl regiunea corespunzătoare părţii active a chakrei inimii,
învaţă părinţii) - Nodul Nord în tranzit activează Anahata, determinînd o activare a acesteia, o deschidere
partea emisivă, activă a chakrei rădăcină, sentimentală şi în consecinţă, tinerii au o viaţă afectivă
Muladhara. bogată.
10,8 - 12,4 ani: copii devin interesaţi de Vom vedea în articolul următor care sunt echivalenţele
persoanele de sex opus, se socializează vârstelor cu ciclurile planetelor şi cu tranzitul Axei
mult, Nodul Nord în tranzit activează Nodurilor Lunare prin horoscop.
partea activă, emisivă a chakrei

Tendinţe gastronomice în astrologie (I)


Contele Incappucciato

Taur - Taurii sunt caracterizaţi de o


periculoasă poftă pentru mâncăruri grele rotunjori şi, de aceea, este indicat să slăbească în
(sosurile grase îndeosebi) şi dulciuri. De timp. Racii trebuie să consume cât mai multe fructe
aceea, ei trebuie să fie pătrunşi de ideea că este şi legume proaspete. Este de dorit să se ţină
necesar să facă multe plimbări şi mai ales exerciţii deoparte de alimentele prăjite, precum şi de
fizice de forţă, contracarînd astfel şi înclinaţia lor deserturile grele. “Copii ai Lunii”, nativilor Rac le
pentru confort şi comoditate în viaţa de zi cu zi. prind foarte bine exerciţiile fizice.
Este binecunoscut faptul că fiecare semn Atenţie! Taurii sunt sensibili la răceli. Li se
Leu - Robuşti cel mai adesea, Leii au tendinţe
zodiacal este impregnat de caracteristici tipice, recomandă să consume vitamine din complexul B,
către extreme: fie radiază de sănătate, fie au
conforme cu perioada în care indivizii se nasc. De vitamina C şi calciu.
dificultăţi în acest domeniu. Bolile care îi afectează
aceea vă prezentăm pe scurt o enumerare a
Gemeni - Atenţie la piele, întrucât adesea pe Lei sunt frecvent provocate de un regim
caracteristicilor gastronomice specifice celor 12
Gemenii uită să mănânce sau mănâncă pe fugă, este alimentar impropriu sau de lipsa exerciţiilor fizice.
semne zodiacale. Astrologia salvează gastronomia!
posibil să nu-şi hrănească pielea în mod Leii sunt sfătuiţi să se preocupe de regimul lor
Berbec - Viguroşii Berbeci au nevoie de un regim corespunzător. Ca şi Taurii, este nevoie şi aici de un alimentar, cât si de sănătate. Această îndeletnicire le
alimentar echilibrat, bazat pe foarte multe legume, supliment de vitamine. Tensiunea nervoasă şi va face bine. Leii trebuie să ia măsuri pe linie
care să îi menţină puternici. De felul lor, Berbecii alergiile, adesea tipice pentru Gemeni, se pot alimentară şi să facă sport deoarece, altfel, riscă să
consumă foarte multe calorii. Din acest motiv, vor concretiza sub formă de pete care apar, mai ales, pe aibă serioase probleme cardiovasculare.
avea rezultate bune în ceea ce fac numai faţă. În consecinţă, este necesar un regim alimentar
Fecioara - Nativii în această zodie înfloresc,
beneficiind de un regim alimentar consistent şi bogat, cu trei mese pe zi, care să conţină proteine,
întotdeauna, cu ajutorul vitaminelor şi mineralelor.
îndestulător. Grijile şi nervozitatea fac parte din nuci, peşte, pui, citrice şi legume proaspete.
Din meniul acestora nu trebuie să lipsească ţelina,
existenţa Berbecilor şi, de aceea, atunci când iau Gemenilor li se recomandă să bea cât mai multă
morcovii şi merele. Nu trebuie să consume însă
masa trebuie să aibă un mediu plăcut, destins şi apă.
mâncăruri picante. Cerealele şi ceaiurile din plante
liniştit.
Rac - În cazul în care ţin un regim alimentar strict, sunt recomandate. Pentru aceşti nativi, un regim
Racii pot avea probleme. Din naştere, ei sunt mai vegetarian echilibrat este considerat ideal.
Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 12 COSMOS
ASTROLOGIE ŞI SĂNĂTATE

Ce dietă trebuie să urmeze semnele de Apă?


Cornel Nicula
purifică organismul. Racii pot mânca şi legume curmalele, rodiile,smochinele, precum şi toate
Iată că am ajuns la semnele de Apă ale sau fructe de mare, dar în cantităţi moderate. legumele care cresc în pământ: o cură de
zodiilor în privinţa dietelor care pot fi urmate Procesul digestiv al nativilor este oarecum lent fructe proaspete sau uscate este ideală pentru
pentru o alimentaţie sănătoasă. Ce este necesar şi din cauza aceasta este necesar să consume tonifiere în timpul iernii, iar o cură de pepene
să fie cunoscut referitor la modul de legume, fructe şi alimente care să le stimuleze îi va ajuta să învingă canicula estivală.
alimentaţie, în raport cu zodiile de Apă? În metabolismul, pentru a evita depunerile de Din nefericire, Peştii fac indigestie cel mai
primul rând fiecare dintre cele trei semne – grăsimi mai ales pe şolduri. Nativii Rac trebuie uşor. Ar trebui să nu consume peşte conservat,
Rac, Scorpion şi Peşti guvernează câte un să fie cumpătaţi în privinţa alcoolului, chiar şi mâncăruri condimentate sau prăjeli grase. În
organ sau o zonă a corpului. Aşa că dieta, prin a berii, deoarece stomacul lor este deosebit de ce priveşte alcoolul, e mai bine să bea vodcă
ce conţine ea, influenţează în mod pozitiv delicat. pură decât băuturi exotice - totuşi cu măsură.
sănătatea nativilor din zodiile menţionate. Scorpion – nativul acestui semn este sensibil Ar trebui să-şi amintească mereu consecinţele
Fiecare zodie de Apă are o echivalenţă în la fructele şi legumele roşii şi galbene: pe care excesul de alcool le are asupra lor şi să
organismul nostru, precum am menţionat. În piersicile galbene, caisele, cireşele, căpşunile, nu amestece vinul roşu cu cel alb. Nativii
general aceste echivalenţe sunt cunoscute, însă ardeii roşii, tomatele, iar curele care îi convin aceştia pot avea probleme cu sistemul limfatic
le reluăm aici pe scurt, pentru a evidenţia sunt pe măsura gustului său exigent. şi cu umorile organismului, mai ales dacă nu
conexiunile. Racului îi corespunde stomacul şi Scorpionii trebuie să-şi ţină în frâu apetitul consumă acele legume care îşi trag seva
digestia ca proces metabolic, Scorpionul este pentru sosuri iuţi şi nu trebuie să abuzeze de ele din pământ.
relaţionat cu capacitatea de eliminare a în nici un caz. Cele mai indicate legume pentru
deşeurilor alimentare rezultate în urma ei sunt guliile, sfecla şi varza. Produsele lactate
digestiei, iar Peştii se află în legătură cu sunt şi ele indicate, dar în cantităţi limitate. Pot
umorile din corp, care sunt permanent consuma din când în când fructe de mare şi
influenţate de asimilarea alimentelor. delicatese din peşte. Scorpionii trebuie să bea
Rac - apreciază fructele şi legumele care au alcool în cantităţi moderate. Cele mai bune
nevoie de umbră şi sunt influenţate indirect de băuturi pentru Scorpioni sunt vinul
razele soarelui. Racii sunt prin natura lor spumant, şampania şi vinul tămâios.
sclavii stomacului şi trebuie să îşi menţină o Peşti – nativii asimilează cel mai
dietă echilibrată. Pepenii roşii sunt foarte bine fructele şi legumele
indicaţi şi pot fi mâncaţi la nesfârşit, deoarece tropicale, cum ar fi

Folosiţi leacurile populare pentru sănătate


Starea fizică a Balanţei se oglindeşte în starea sa
Contele Incappucciato psihică şi fragilitatea Balanţei are de suferit.
Regimul alimentar al nativului Balanţă trebuie să
De multe ori avem de-a face cu situaţii neplăcute care conţină fasole, cereale, sparanghel şi broccoli.
ne afectează starea generală. În asemenea cazuri putem Împotriva afecţiunilor vezicii urinare, nativul trebuie
lua decizii greşite, deoarece mentalul este direct să mestece sâmburi de dovleac. Plantele medicinale
influenţat de starea alterată de sănătate. Ca urmare este pentru el, sunt: menta, podbalul, măceşul, pătlagina şi
foarte important să cunoaştem ce remedii putem avea la socul. De asemenea, dintre tratamentele naturiste i se
îndemână şi pe care să le folosim uşor. recomandă masajul şi mersul pe bicicletă cu viteză
Ceea ce se ştia din vechime, referitor la secretele moderată.
corpului uman ca echilibru al substanţelor prezente în el, Remediul bunicii pentru rinichi şi vezica urinară: ceai
a fost redescoperit de către medicina modernă. din frunze de strugurii-ursului, frunze de mesteacăn,
SĂGETĂTOR
Cărămizile esenţiale ale sănătăţii sunt aminoacizii, în splinuţă şi rădăcină de osul-iepurelui.
număr de 22, deşi în organismul uman, din lanţul Marele „activ” al zodiacului, nativul acestui semn
aminoacizilor lipsesc unii dintre ei. Enzimele şi SCORPION
este dominat de Marele Benefic Jupiter care guvernează
mitocondriile împreună cu aminoacizii au un rol foarte coapsele, şoldurile, vezica biliară. Bolile sale pot fi
important în metabolismul corpului, mai ales că Din punct de vedere fizic, Scorpionul se raportează la
sciatica, fracturile de şold, de femur, tulburările
metabolismul conţine două faze de manifestare. Acestea organele sexuale şi din această cauză bolile sale pot fi:
sanguine şi biliare, flebite. Nativul Săgetător se teme
sunt anabolismul şi catabolismul. Dacă felul în care hernia, bolile venerice transmisibile şi maladiile genito-
mult de boală şi e un coşmar pentru el să stea în pat. Ce
mâncăm ne afectează sănătatea la un moment dat, după urinare. Nativul Scorpion suportă greu boala şi din acest
se recomandă acestor nativi? Legumele şi zarzavaturile
cum arată şi statisticile, atunci este necesar să ştim cum motiv va trebui să evite relaţiile sexuale ocazionale,
sub formă de salate crude, din ţelină, ceapă, salată verde,
să reparăm ceea ce stricăm noi înşine. neprotejate. El trebuie să consume cu precădere fasole
usturoi verde sau uscat şi fructele - citrice, măceşe,
boabe, spanac, urzici, ardei gras, ceapă, praz şi nuci.
curmale, piersici, cireşe, tot crude. Pentru liniştirea
BALANŢA Plantele medicinale recomandate sunt pelinul, iarba-
bolnavului Săgetător se recomandă meloterapia asociată
şarpelui, sunătoare şi porumbar.
cu aromoterapia.
Reprezintă rinichii şi vezica urinară, dar şi coloana Remediul bunicii: în cazul afecţiunilor de prostată,
Remediul bunicii: pentru inflamaţii ale căilor biliare,
vertebrală. Bolile sale se asociază organelor respective: ceaiul de răchiţică, urzică, frunze de mesteacăn şi coada-
se recomandă o cură de suc de ridichii, 1 pahar, zilnic,
uremia, nefrita, colica renală, dureri reflexe ale coloanei. calului (nu se îndulceşte). Pentru probleme menstruale,
înainte de masă, timp de 2 săptămâni.
ceai de rută (vârnant) şi coada-şoricelului.

COSMOS PAGINA 13 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


OAMENI ŞI EXTRATEREŞTRI

Războiul ultimului Loja Albă...


ciclu cosmic Loja Neagră
fost stabilită cu exactitate, naşterea şi Pământ. Prin comploturi, trădări, intrigi
Contele Incappucciato cuplarea lui Christ cu Iisus fiind de palat şi ucideri sângeroase, reptilienii
În urmă cu două numere menţionam programată dinainte. prin oamenii lor – oameni trădători cu
că ne vom ocupa de misiunea pe care Cu toate acestea, nici întunericul nu minte slabă, au reuşit să substituie
Jemmanuel şi grupul de lyrani şi dormea şi îşi întindea antenele pentru a Cultul Soarelui cu cel al Lunii şi Cultul
pleiadeni au avut-o cu 2000 de ani în obţine informaţii. Luminii lui Unul cu cultul întunecat al
urmă. Pentru că a fost sărbătoarea Răul are multe feţe sacrificiilor de oameni şi cu politeism.
Crăciunului am intercalat un alt articol În anul 10 după naşterea lui Iisus,
şi sperăm că nu am afectat pe nimeni în pleiadenii conduşi de Plejas au decis să se Calea Lactee şi cele două Loje
aşteptarea de noi informaţii referitoare întoarcă în Pleiade, deoarece în acea zonă Dacă vorbim aici de implicarea Frăţiei
la adevărata istorie spirituală... se construise deja Câmpul Protector Albe a Confederaţiei în salvarea
numit de noi Centura Fotonică şi pericolul Pământului, pentru care se duce o luptă
S-a scris mult despre ceea ce s-a reptilian fusese înlăturat. Însă entităţile de mii de ani încoace, atunci trebuie să
întîmplat în Palestina în urmă cu întunericului au investigat alte destinaţii înţelegem că acest război nu este doar
aproximativ 2000 de ani. A existat Iisus? ale refugiaţilor lyrani şi au ajuns în cele un fel de meci de fotbal, în care şi cei
A existat cu adevărat răstignirea? Dar din urmă pe Terra, cu mii de ani înainte de buni şi cei răi, se faultează, se
Învierea, a fost reală? S-au petrecut toate naşterea lui Iisus. Zona lor de influenţă Mahatma îmbrâncesc, se lovesc cu duritate în
cele scrise în Biblie sau au fost inventate era Asia Mică, mai precis regiunea dintre timpul meciului şi apoi se duc împreună
pentru dominarea a unei jumătăţi de Tigru şi Eufrat. De când există omenirea pe acest la o bere. Cam aşa fac politicienii. Însă la
omenire? Când a apărut Iisus a fost mare vâlvă Pământ lucrurile au stat întotdeauna într- nivelul celor două Loje lucrurile stau
Haideţi să privim lucrurile în adevărata printre reptilieni, pentru că miza un conflict mai mult sau mai puţin altfel, lupta e dură, miza fiind nu numai
lor lumină. Iisus a trăit şi a realizat toate confruntării era Homo Sapiens. Însăşi amplu. Se ştie din comunicări şi cărţi Homo Sapiens, ci şi poziţia şi influenţa
acele fapte descrise atît în Biblie cît şi în cuplarea cu Christ îi dezechilibrase tipărite că Lemuria şi Atlantida, dar şi asupra Confederaţiei Galactice.
apocrife. Însă chiar în acele vremuri, energetic în planul lor de existenţă şi alte civilizaţii cu mult înaintea acestora, Iată cele două părţi descrise pe scurt,
războiul dintre Întuneric şi Lumină deja ştiau, prin magii lor întunecaţi, că poziţia au plătit pentru tolerarea a ceea ce se pentru a înţelege clar. Loja Albă este
atingea cote înalte. lor era instabilă şi că Iisus avea ca numeşte rău. alcătuită din: Gruparea Arhanghelului
Cum s-a născut Iisus misiune să îi îndepărteze de la oameni. De Un vechi proverb chinez spune aşa: Mihail, Ordinul spiritual Melchitsedek,
Referitor la locul, momentul şi maniera aceea se ordonase omorârea tuturor nou „Cruţîndu-l pe ticălos, loveşti în cel Gruparea din Shamballa cu Maeştrii săi,
naşterii lui Iisus – Jemmanuel au fost născuţilor de până într-un an, de către nevinovat”. Cât de adevărat este... Tărâmurile Angelice, Gruparea Spirite-
păreri diferite. De la îngerul Gabriel care Irod. Fără folos însă. Ispitirea lui Iisus în Multe cicluri solare au trecut peste lor Naturii, Gruparea Raselor Extrate-
i-a vestit Mariei şi până la steaua care i-a pustie este de fapt confruntarea cu una această omenire. Haideţi să vedem cum a restre Cristice dintre care face parte şi
călăuzit pe cei trei magi. Spuneam într-un dintre marile căpetenii reptiliene, venite fost la începuturi şi cine vrea să se joace Comandoul Ashtar, Gruparea celor din
articol dintr-un număr anterior al revistei acolo în deşert pentru a încerca deturnarea de-a Dumnezeu pe Pământ, în ciuda Agartha. Toţi aceştia activează neobosit
că acea stea, aşa cum a fost, a reprezentat misiunii pe care Iisus o avea. De ce s-au celor ce reprezintă Lumina Tatălui ceresc pentru ajutorarea şi protejarea speciei
deschiderea dimensională cauzată de o temut dintotdeauna reptilienii de Iisus – pe planeta noastră. Omul este o creaţie a umane atacată de reptilieni. Aceştia la
supernovă, care a explodat la câteva mii Jemmanuel? Pentru că prin el şi cu celor din Pleiade şi Sirius, aşa cum aţi rândul lor au Loja Neagră formată din:
de ani lumină de noi. Prin acel coridor coborârea lui Christ, prin învăţătura dată citit până acum în revista noastră. Dar Gruparea îngerilor căzuţi şi răzvrătiţi
interdimensional a venit ceea ce se apoi oamenilor, codul energetic al lui sunt unii care nu mai slujesc Lumina contra Tatălui Ceresc, gruparea extrate-
numeşte Conştiinţa Christică – Christ – Christ urma să fie plantat în structura Tatălui şi ar vrea să vă ţină pe mai reştrilor răi – cenuşiii, gruparea fiinţelor
Entitate. energetică a oamenilor, şi astfel Christ să departe în sclavie spirituală. Să facem o terestre rele – demonii din vechime,
Atunci când Mariei i s-a transmis se nască în oameni. Prin această expunere în linii mari a celor două gruparea Elementalilor răi şi gruparea
informaţia despre naşterea lui Iisus, nu a modalitate influenţa reptiliană ar fi urmat tabere, pentru ca voi să înţelegeţi cum fiinţelor rele Interdimensionale de pe
fost un înger, aşa cum spune biserica, ci să decadă şi să fie îndepărtată. Oare cum stau lucrurile şi asta deoarece răul are coordonatele spaţiu-timp. Această Lojă
un Arhanghel. Deoarece doar o ar fi fost dacă răstignirea nu ar fi multe feţe şi nu trebuie să vă mai lăsaţi se află nu numai pe Pământ, ci şi pe zone
entitate de rang înalt poate existat, şi în schimb Iisus şi-ar fi păcăliţi. întinse din galaxie şi acum cred că vă
anunţa un astfel de continuat misiunea în alt este foarte clar de ce războaiele între cele
eveniment. Iar Arhan- mod? Oamenii ar fi receptat Marea Lojă Albă din Sirius două părţi continuă şi în prezent în
ghelul Gabriel se repede învăţătura christi- În urmă cu aproximativ 12.000 de ani spaţiile stelare, ca şi pe Pământ.
numea în realitate că şi azi, când citiţi reprezentanţii celor din Sirius, în urma Cum puteţi ajuta Loja Albă a
Kha Bharat Eli, aceste rânduri, în mod Războiului Galactic, au decis să îi ajute Pământului? vă veţi întreba. Rugăciunile
adică Sufletul Lup- sigur lumea era cu totul pe emigranţii lyrani care ajunseseră pe voastre sunt foarte importante. Spuneţi
tător al Domnului alta, mult, mult mai Pământ şi se întâlniseră cu cei din câte o rugăciune în fiecare zi, să nu
şi originea sa este bună. Dar aşa, reptilie- Pleiade. Frăţia Albă a Confederaţiei, treacă o zi fără să spuneţi una măcar. Nu
pleiadeană. Deci nii au aplicat bine mandatată de Marele Consiliu a decis să trebuie neapărat să treceţi pe la biserică
vedem cum se des- cunoscuta lor strategie: se implice prin intermediul Maeştrilor pentru asta, poate uneori nu aveţi timp
luşeşte taina venirii creează problema, ca să Spirituali din Sirius în proiectarea lui sau nu vă simţiţi bine. Dar rugăciunea
lui Iisus, care oricum vii cu soluţia. L-au făcut Homo Sapiens, viitoarea Armă Spirituală spusă din suflet cu tot sufletul, cu
se afla pe Pământ, însă pe Iisus instigator, pentru Divină contra celor ce slujeau întunericul întreaga voastră fiinţă, împreună cu alte
într-o formă astral ca aceeaşi mulţime pentru – adică reptilienii. Ca urmare, în primele zeci de mii şi sute de mii la un loc, pot
luminoasă, fiind între două care Iisus făcuse minuni şi etape ale structurării Lojei Albe de pe face minuni. Rugaţi-vă astfel: ”Tată
vieţi terestre. Acea lumină mari vindecări, să-l blameze şi Pământ s-au realizat construcţiile din Ceresc, dragi îngeri, dragi Maeştri
mare care s-a coborât din ceruri, cum să-l condamne. Atlantida, precum şi cele din zona Înălţaţi, dragi Spirite ale Naturii, dragi
spune scriptura, la naşterea lui Iisus, era Apoi prin timp, după perioada aceea, Egiptului. Deoarece reptilienii ajunse- Fraţi Christici, vă rog să mă apăraţi pe
entitatea Christ şi ca urmare putem vorbi secol după secol, au provocat tot felul de seră şi ei pe Terra, văzînd această mare mine şi pe familia mea deplin şi complet
de o încorporare a lui Christ în trupul lui versiuni şi variante de interpretare a lucrare au pus în aplicare proiectul de toţi agenţii şi aliaţii Lojei Negre,
Iisus. De aceea de mic putea Iisus să adevărului, încât oamenii nu mai ştiau ce Babilonului, încercînd în acelaşi timp să acum şi pentru totdeauna, Amin”.
realizeze lucruri pe care alţii nu reuşeau să creadă. deturneze funcţiile construcţiilor sacre –
să le facă. Desigur, misiunea de atunci a piramidele şi templele Frăţiei Albe de pe

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 14 COSMOS


DESCOPERIREA COSMOSULUI

Unde este centrul Universului?


Radu Ran două asemenea falii se ating într-un punct, are loc o două Falii Vibratoare şi atunci galaxia noastră, deşi are
În ultimii ani ai secolului trecut astrofizica a expulzare de energie şi materie dintr-una în cealaltă. Aşa o vârstă estimată la aproximativ 23-24 de miliarde de
realizat mari descoperiri, fundamentale pentru se explică şi procentul de aproximativ 80% din materia ani, pare destul de tânără în comparaţie cu altele din
înţelegerea rostului nostru ca fiinţe în Univers. Este nevăzută a Universului. La rîndul ei, fiecare falie profunzimea acestui Univers.
evident că trăim vremuri ale descoperirii unui adevăr reprezintă câte un Univers în interiorul unui Mega Revenind la cea mai îndepărtată galaxie observată,
necesar pentru a ne cunoaşte locul în această imensitate Univers. Acest aspect explică vechea cunoaştere a am putea să ne amintim de fraza aceea a unei trilogii
a spaţiului, printre alte lumi posibil similare nouă. esotericilor care afirmau că există 91 de Universuri, deci celebre, care a încântat omenirea generaţie după
Telescopul spaţial Hubble şi-a îndeplinit cu succes cum s-ar spune 91 de astfel de falii vibratoare. generaţie, din 1977 încoace: ”Demult, foarte demult,
misiunea sa de cartografiere a Cosmosului, realizînd Un Univers închis sau deschis? într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată...” – Războiul
sute de mii de fotografii ale Universului. Una dintre cele Este poate important să cunoaştem în ce fel de Stelelor. Oare ce ştia acel regizor american? Şi mai ales
mai importante întrebări ale ştiinţei este legată de Univers trăim, deoarece tot ce se întîmplă în cuprinsul cine i-a spus lui despre toate câte
naşterea acestui Univers. Teoria deceniilor trecute său şi tot ce s-a întâmplat cu mii şi milioane de ani în le-a pus în filmele sale?
referitoare la Big Bang a fost desfiinţată pur şi simplu, urmă, ne influenţează. Telescopul Hubble a stabilit în
în urma unor noi observaţii care au dus la ideea unei urmă cu un an şi jumătate un record inimaginabil. A
altfel de formări a Universului. fotografiat cea mai îndepărtată galaxie, cum s-ar zice
Teoria Faliilor Vibratoare aflată la marginea Universului observabil, deşi nu
Dacă până în anii 90 se considera că acest Univers a acolo este marginea. Respectiva galaxie se află la nici
luat naştere printr-o colosală explozie de materie şi mai mult nici mai puţin de 15 miliarde de ani lumină de
energie, care explica parţial expansiunea galaxiilor, în noi. Fiind vorba de imaginea captată pe baza emisiei de
urmă doar cu câţiva ani acest model nu i-a mai satisfăcut lumină, rezultă că poate în acest moment acea galaxie
pe astrofizicieni. Şi asta deoarece au remarcat noi valori atât de îndepărtată nici nu mai există, fiind transformată
în mişcarea cuantelor de energie, pe liniile timpului. probabil în altceva, de cine ştie ce fiinţe extraordinar de
Astfel nu s-a mai admis faptul că întregul Univers evoluate spiritual.
observabil a apărut ca urmare a exploziei unei sfere Alte date culese pe baza analizelor astrofizice au pus
supercondensate, la milioane de atmosfere presiune. în evidenţă faptul că galaxia noastră, Calea Lactee, se
Mulţi savanţi îmbrăţişează acum modelul unui Mare află relativ aproape de ceea ce s-ar putea numi Centrul
Univers, format din falii paralele, care se manifestă Universului, adică la 15-20 de milioane de ani lumină de
ondulatoriu unele faţă de altele. În momentul în care acest centru de emisie energetică intensă. În realitate,
pare să fie vorba de acel portal format din atingerea a

Reţeaua cristalină a Pământului


a energiilor. Cu cât vom interacţiona mai mult cu experimentelor avute şi să extragem toată înţelepciunea
aceasta, cu atât procesul de Înălţare va fi mai rapid, iar evenimentelor de atunci. Folosirea incorectă a energiilor
restructurarea corpurilor noastre se va face mai uşor. a ameninţat viaţa planetei, iar pe Creator l-a forţat să
Toţi avem un corp cristalin care se înalţă, datorită pună capăt mai devreme acestei civilizaţii. Şi astăzi
modificărilor ADN-ului, chiar şi planeta deţine un găsim printre noi oameni care, prin nechibzuinţa lor, pun
asemenea corp. Aceste modificări se fac pe măsură ce în pericol viaţa noastră dar şi a Terrei, o lume îndreptată
gradul de menţinere al nivelului iubirii şi luminii se spre autodistrugere. Aşa se explică fascinaţia omului
măreşte cu ajutorul energiilor inimii. Noi am ales care se îndreaptă spre folosirea cristalelor ca şi atunci.
acum în aceste momente pe care le trăim să trecem la Ele se află într-o permanentă legătură unele cu altele
un nivel de existenţă superior. Deoarece ne-am săturat alcătuind astfel reţeaua cristalină fizică a Pământului.
să fim separaţi unii de alţii, timp de aproximativ 20 de Prin aducerea din nou aproape a reţelei cristaline
ani am cerut ajutor lui Dumnezeu şi răspunsul a venit eterice a planetei au fost reactivate cele fizice pentru a
acum. Mai întâi a fost modificată şi recalibrată reţeaua permite o legătură mai strânsă cu păzitorii noştri.
magnetică a Pământului, apoi şi cea cristalină, ambele Aceasta va duce la completa Înălţare a Pământului în
ajungînd la un nivel mai înalt de vibraţie. Acum cu dimensiunea a 5-a. În această mare şi grandioasă
toţii simţim efectele acesteia prin schimbarea propriei călătorie noi oamenii ne recăpătăm puterile de co-
vibraţii. Când interacţionăm cu reţeaua este necesar să creatori, slujitori ai Luminii şi Iubirii Unicului. Cea mai
fim conştienţi la nivelul inimii şi să o folosim doar mare conştienţă ne va veni din inimă, acolo unde
atunci când avem mare nevoie de ea şi asta pentru sălăşluieşte sufletul nostru, cel care ne va ajuta să
binele tuturor. înţelegem mai profund cunoaşterea superioară. Reţeaua
Ca exemplu negativ avem Atlantida care a abuzat Cristalină uneşte toate energiile gândului şi ale inimii şi
de această reţea şi cu toţii ştim ce s-a întâmplat atunci. astfel devenim o parte mai mare din întreg. Prin
Cei ce doresc să utilizeze negativ reţeaua cristalină, se intermediul acestei reţele suntem în contact cu inimile şi
vor trezi că primesc înapoi energiile create de ei înşişi, minţile tuturor celor ce sunt în contact cu aceasta. În
suportînd consecinţele karmice ale lumii întunecaţilor. acest fel primim răspuns la orice întrebare şi avem acces
Până în prezent omenirea a trăit fără influenţa reţelei, la energiile de vindecare noi toţi cei care avem nevoie de
Virgil Marcu deoarece aceasta a fost ridicată în afara planetei, pentru ajutorul acesteia. Folosirea reţelei în mod corespuzător
a nu mai avea acces la ea oamenii şi a o utiliza în scopuri este esenţială şi benefică şi chiar obligatorie.
distructive. Ca efect capacităţile noastre spirituale au
Reţeaua cristalină a Pământului a existat dintotdeauna,
fost diminuate, iar ierarhia spirituală a recunoscut că Cu toţii trăim mutaţii genetice, realinieri
greşelile Atlantidei s-ar putea repeta, dacă potenţialul
atât la interior cât şi în jurul planetei. Ea este alcătuită fizice, mentale şi emoţionale. Acestea pot fi
nostru spiritual ar fi rămas la procentul de 100%. Printre
din două părţi: una de natură fizică şi una de natură noi există fiinţe întrupate din acea perioadă care şi acum dureroase, ciudate, chiar iritabile uneori
eterică, ce face legătura cu conştiinţa umană inferioară ar putea repeta greşeala. Ei ar trebui să se transforme şi pentru sistemul nostru, dar să fim conştienţi
de pe planetă.
Reţeaua ajută la schimbarea ADN-ului uman dar şi al
să îmbrăţişeze Divinitatea sau să plece pentru a-şi că tot ceea ce se face este pentru binele nostru
Terrei, prin ridicarea la o vibraţie mai înaltă şi mai pură
continua evoluţia în altă parte a universului. cel mai înalt. Şi aşa este!
Cei ce am fost atlanţi ar trebui să înţelegem totalitatea

COSMOS PAGINA 15 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


TU ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ

“Îndrăzniţi, eu am biruit lumea”


(Ioan 16,33)
mondial. Unii au făcut o ani. Întotdeauna Mentalul omului a vrut una şi Sufletul
paralelă între S.U.A. şi său a dorit altceva. De aici s-a ajuns la ora actuală la
Rusia, însă iată că categoria bolilor psiho-somatice, iar întunecaţii, care
deocamdată cele două şi-au aservit şi terapeuţi, dar şi unii foşti Maeştri
mari state încă se înţeleg spirituali corupţi, se folosesc din plin de acest conflict
şi nu se războiesc. prezent în oameni, pentru a îmbolnăvi societatea. De aici
Bineînţeles că au fost şi până la anularea Voinţei în fiinţa umană, datorită unui
şi profitori care s-au astfel de conflict, nu e distanţă mare.
grăbit să arunce pe piaţa
mass-media internaţio- Christos e în voi!
nală o serie de aşa zise
interpretări profetice, cu Viaţa lui Iisus, acum 2000 de ani, a fost una de
trimitere la domeniul experienţe şi de aplicare a principiilor spirituale
politico-militar, în încer- conform Legilor Divine. Prin exemplul său personal, El
carea de a declanşa al a intenţionat să arate oamenilor că viaţa se poate
treilea război mondial. desfăşura şi altfel decât ştiau ei. A fost cât se poate de
Cu toate acestea, Gog şi evident că răstignirea putea fi evitată, însă aşa cum s-au
Magog nu au apărut, în întâmplat evenimentele de atunci, aşa au fost
ciuda tuturor eforturilor programate să se deruleze. Biserica de 2000 de ani
de a cufunda omenirea într-o spaimă teribilă faţă de încoace tot trâmbiţează că Iisus a venit atunci pentru a
Contele Incappucciato Apocalipsă. Astfel putem înţelege că, de fapt, ceea ce a ne absolvi de păcate, şi nu doar pe creştini, ci pe oricine
scris Ioan în insula Patmos este un tratat esoteric crede în valorile creştinismului. Credeţi că poate fi
Am intrat în anul 2008 după calendarul gregorian. Cu fundamental, pe care nu numai creştinii, dar orice om posibil ca un singur om să poarte păcatele şi toate
toate acestea anul 2008 încă nu a început, cel puţin din din orice religie ar trebui să-l aplice. De ce? Pentru că în erorile, greşelile şi fărădelegile umane a câteva miliarde
punct de vedere astronomic. Se consideră că echinocţiul realitate este vorba de Mental şi de Suflet. de fiinţe umane? Este total absurd aşa ceva! Nimeni nu
de primăvară reprezintă trezirea naturii la o nouă viaţă,
şi-ar lua o asemenea sarcină, pentru simplul motiv că
de aceea ar trebui să măsurăm în acest mod curgerea Bătălia Sentimentului cu Intelectul practic este imposibil. Din contră, Iisus a venit să îi
timpului.
înveţe pe oameni că în sufletul lor se află o Putere
Îndemnul din titlu este foarte semnificativ avînd în Societatea terestră trăieşte acum la cote cu mult imensă, a doua Putere în Univers după Dumnezeu şi
vedere faptul că a fost rostit de însuşi Iisus Christos. superioare celor de acum 2000 - 3000 de ani. Fireşte, anume Christ – Conştiinţa Luminii.
Enunţul complet este : ”În lume veţi avea necazuri, dar structura lui Homo Sapiens a evoluat, chiar dacă Desigur, ceea ce s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani,
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. Ce poate fi mai slujitorii întunericului au căutat întotdeauna tertipuri faptul că fariseii şi preoţii templului l-au condamnat
convingătoare decât această impulsionare de a ne pentru ca intelectul uman să fie sclavul plăcerilor şi al pentru acest adevăr, arată cine sunt cei care vor să ţină
confrunta cu Forţele Materialităţii, aşa cum sunt numite obiectelor exterioare. De la ultimul conflict desfăşurat în omenirea în necunoaştere şi sclavie spirituală. Aceştia
forţele întunericului? Trebuie să vă spun dragii mei că în urmă cu aproximativ 60.000 de ani, între bine şi rău, sunt preoţii creştinătăţii, care nu o dată au comandat
oameni există două energii, ca să zicem aşa: Forţa şi omul a rămas cu această contradicţie manifestată trecerea prin foc şi sabie a celor care trebuiau
Puterea. Dacă Forţa este doar unul dintre aspectele aproape permanent. Mă refer la conflictul dintre Suflet ”creştinaţi”. Şi urmaşii lor din zilele noastre la fel fac, ei
Puterii, aceasta poate fi considerată Totalitatea Forţelor şi Mental, dintre Sentiment şi Raţiune. ştiu adevărul, dar nu vor să-l spună, la fel şi alte structuri
existente în Univers. Cei care slujesc pe reptilieni ştiau despre această oarecum similare, care au o frică teribilă vizavi de a
discordanţă prezentă în Homo Sapiens, şi au încercat să doua venire a lui Iisus. El a şi venit, după cum am spus,
Gog şi Magog o perpetueze de-a lungul mileniilor. Cum? Se ştie că însă mai importantă decît venirea Sa, este a doua venire
Mentalul omului obişnuit poate acumula multe idei a lui Christ. Acesta este cel mai important lucru care se
În cuprinsul textului Apocalipsei, scrisă de Ioan după despre frică şi nereuşită. Ca urmare, omul se străduieşte petrece la ora actuală în viaţa fiecăruia dintre voi. Aţi
dictarea din partea lui Iisus, găsim o referire foarte mereu să caute cu mintea sa soluţii la problemele care simţit acest lucru şi mult timp nu va trece până când
interesantă la două nume, pe care cercetătorii Bibliei apar. Dar nu mintea poate rezolva problemele, ci Trezirea se va declanşa într-un număr din ce în ce mai
le-au confundat cu personaje umane. Se spune într-unul Sufletul, pentru că el este sursa Iubirii – această Energie mare de oameni.
din capitole că Gog şi Magog vor umbla în zilele cele Divină, această Putere Universală care pune Universul Christ este în voi, iar Iisus este printre voi, deci se
din urmă ca să adune oaste mare pentru bătălia finală. în mişcare. Mentalul poate avea doar Forţă, dar poate oameni buni! Aceasta este minunea aşteptată de
Desigur, aşa cum am mai spus şi în alte articole scrise în niciodată Putere, căci aceasta aparţine Sufletului, care e 2000 de ani, puteţi să o simţiţi şi chiar cred că o trăiţi
altă publicaţie, exegeţii teologiei au greşit atunci când au găzduit de inimă. Am putea să ne întrebăm: cine ar putea deja unii dintre voi. Aşadar, renunţaţi la Forţa pe care o
atribuit unor persoane aceste nume. De aici s-a ajuns la câştiga într-o competiţie dintre un om cu Forţă Mentală daţi celor care conduc societatea şi folosiţi Puterea care
o imensă derută în plan lumesc, deoarece de la an la an dar lipsit de Putere a Sufletului şi unul cu Putere se află în voi.
politicienii şi liderii religioşi se aşteptau să apară aceste Sufletească dar cu Mentalul slab? V-aţi întrebat vreodată
două persoane – Gog şi Magog, întruchipate de cine ştie asta? Aţi fost cumva vreodată într-o astfel de situaţie? PUTEREA ESTE A VOASTRĂ, A FOST ŞI VA FI
ce politicieni sau oameni foarte influenţi pe plan Conflictul dintre Suflet şi Mental a existat de mii de AŞA ÎNTOTDEAUNA!

Vrei să ştii ce te aşteaptă mâine? Vrei să-ţi cunoşti viitorul sau trecutul?
Sau vrei să ştii cum o să fie relaţia cu partenerul? Nimic mai simplu!
Noi îţi facem horoscopul! Cu doar 30 lei afli tot ce te interesează.
Sună acum la 0722 352 832, 0720 177 792 pentru detalii şi programări.

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 16 COSMOS


SPECTACOL UL VIEŢII

Energia din spatele cuvintelor


Cecilia David dar mai ales cu mult suflet şi
emoţie. După bucuria revederii,
„La început a fost Cuvântul...” spune au început să „curgă” în frumosul
Biblia în Geneză şi asta nu-i o simplă vorbă grai moroşan „drăgălăşenii” şi
în vânt, e o mare taină. „apelative jignitoare” între gazde.
Să te ţii „complimente”... Aveau
Toată creaţia s-a născut prin puterea sunetului. frecvent în gură organul masculin
Sunetul te poate vindeca, dar te poate ucide. sexual şi tot felul de combinaţii
Mantrele şi rugăciunile sunt sunete care legate de el. La început am crezut
armonizează şi deschid chakrele, şi menţin o că nu aud bine, şi am încercat să
vibraţie benefică. Evident că întunericul îşi face şi scap de agresiunea acelor sunete,
el jocul „pervertind” sunetul. explicîndu-le că nu se cade de
Şi în loc să fim în armonie şi pace prin sunetele sărbători să se vorbească aşa.
emise, ne agresăm şi ne „spurcăm” veşnic cu tot M-au privit ca şi cum vorbeam
felul de apelative vulgare, fiindcă aşa-i la modă. limba chineză şi „impresionaţi”
Moda cui ne întrebăm noi cei care încă mai avem au încercat să mă convingă că în
respect pentru cuvânt? Moda generaţiei de consum, străinătate aşa se vorbeşte, şi dacă
care se consumă pe ea însăşi... nu vorbeşti aşa, nu rezişti. Ciudat,
Acum câţiva ani am fost la Borşa în Maramureş. eu am trăit în aceeaşi lume cu
Oameni gospodari şi primitori, dar cu un mare fumători înrăiţi, dar nu m-am
scot din gură asemenea oribilităţi, să ascult pe
deficit pe conversaţia curentă. În autobuzul de la apucat de fumat.
stradă tot felul de „perle”, epitete şi comparaţii (ca
Borşa la Vatra Dornei o „duduie” emancipată (în Am trăit şi într-o lume abrutizată de muncă la
să le spun frumos) atâta timp cât strada este
dulcele grai maramureşan) scotea nişte „perle” din ţară, unde se bea la greu şi nu m-am apucat de băut!
domeniu public? Şi de bun simţ ar fi să nu ne
gură, de ni s-au ofilit urechile. Îşi etala cu ostentaţie Oare asta era o scuză sau o modalitate de a elibera
„inoportunăm” unii pe alţii... măcar pe stradă! Şi
părerile şi era convinsă că şi-a dat gata auditoriul. energii de joasă vibraţie?? Că oricum pământul ăsta
mă întreb eu, de ce nu se dau amenzi usturătoare
M-am gândit atunci la sacralitatea locurilor şi la este un “rai” şi chiar de vibraţie cât mai joasă şi de
pentru „poluarea fonică” în instituţii şi pe
dacii liberi din Maramureş... inconştienţa noastră are nevoie! Şi dacă rudele
domeniile publice??
Oare pentru asta au luptat moşii şi strămoşii mele, care sunt şcolite folosesc această metodă, ce
Ce respect pot eu să am pentru un şef care stă cu
maramureşeni, să nască din sacrificiul lor să spunem de oamenii neşcoliţi, care folosesc
„organul sexual în gură” şi forţează salariaţii să-i
asemenea anomalii lingvistice? Am încercat să cred metoda imitaţiei din spirit de turmă?!
suporte „orgasmul verbal”? Ce vise să mai ai legate
că este un simplu accident izolat şi nimic mai mult. Au venit şi colindători, copii frumoşi şi senini,
de generaţia viitoare care consideră că are mai mult
Şi pentru că nu am stat prea mult în zonă, am uitat însoţiţi de părinţi sau rude. Vorbeau cei mari atâtea
organ sexual decât creier??
întâmplarea, dar am rămas cu un gust amar. obscenităţi şi vulgarităţi încât am simţit nevoia de
Exemplele noastre, sunt faruri călăuzitoare
Anul acesta de Crăciun, am fost invitată la Baia aer. Şi copiii nici măcar nu tresăreau la auzul unor
pentru copii viitorului; aşa că ţineţi-o tot aşa! Şi
Mare, la rude apropiate şi dragi mie. Toate bune şi astfel de vorbe - semn sigur că erau obişnuiţi cu
dacă generaţiile care au avut învăţământ
frumoase. Am străbătut 600 km în 10 ore, am fost vocabularul. M-am gândit o clipă de ce s-a ales de
obligatoriu (cel puţin 10 clase), se comportă şi
aşteptaţi cu drag, cu brad împodobit şi bucate alese, noi şi nici nu am vrut să-mi închipui cum va arăta
vorbesc aşa, oare cum se vor comporta generaţiile
viitorul alături de aceste generaţii, care şi-au
viitoare de semianalfabeţi care au o lipsă de cultură
pierdut de mici busola şi bruma de bun simţ! Pentru
crasă?? Şi asta se întâmplă fiindcă ne-am uitat
că un act anormal, devine normal în momentul în
obârşiile noastre ancestrale. Şi cine nu are
care toată lumea îl practică. Şi ce mare lucru să te
Dumnezeu se comportă mult mai rău decât
înjure un ţânc de 5-6 ani să-şi „bage” şi să-şi
animalele! Acestea sunt sublime şi ne suportă cu
„scoată” fără discernământ şi ruşine, atâta timp cât
stoicism de milenii, fără să ne înjure şi fără să se
părinţii o fac cu atâta lipsă de bun simţ şi cu atâta
sature să servească OMUL - Cununa creaţiei!
„voluptate”??
Şi, dacă bărbaţilor le mai stă cum le stă beţi şi
Pentru că, de când abundă atâta „goliciune” pe
vulgari (ei acţionează în marea majoritate pe Raza
piaţa publicitară, pe stradă, în familie, bărbaţii au
1 a Voinţei şi Puterii) femeile devin otrăvitoare şi
devenit impotenţi. Tot ce este în exces duce la
de o vulgaritate şocantă. Nu spun că bărbaţii au
dezechilibru grav. Şi psihiatrii şi psihologii
dreptul să facă asta şi femeile nu. Spun că bărbaţii
prosperă, dar problema sexuală devine obsesivă.
acţionînd de secole agresiv, vulgar şi impunîndu-se
Şi, pentru că sexul nu mai este uniunea sublimă
cu forţa, ne-am obişnuit cu situaţia şi nu-i mai luăm
dintre bărbat şi femeie, acum este practicat sau se
prea tare în serios! Dar femeia care dă viaţă, care
vorbeşte de el ca de mâncare, băutură, sau orice
este puntea de legătură între bărbat şi Dumnezeu,
altă necesitate fiziologică. Şi atunci conştienţi sau
vulgarizîndu-se pierde calitatea ei de bază-
nu îl purtăm „din gură în gură” fără să înţelegem că
feminitatea. Şi cum va merge o lume fără intuiţia,
este o problemă gravă, psihologică. Şi astfel ne
sensibilitatea, dar mai ales feminitatea femeii??
aruncăm „neputinţele” în capul auditoriului, fără
să-l întrebăm pe acesta dacă are sau nu nevoie
de-o aşa „limbă română neaoşă”, mai precis ca la
uşa cortului. Dar va veni şi vremea când oamenii vor fi
Şi, dacă vrei neapărat în intimitate să-ţi ţipi triaţi după faptele lor şi condamnaţi după
neputinţele, de ce s-o faci faţă de cineva, care nu vorbele lor! Şi nu mai e mult până la Centura
are „nici în clin, nici în mânecă” cu neputinţele fotonică...!
tale?? Şi ce vinovat sunt eu, cetăţean paşnic care nu

COSMOS PAGINA 17 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


VIITORUL LA PUTEREA N

Senzaţional! Se naşte al 4-lea creier!!


formaţiunilor cerebrale. Se ştie că vederea spirituală, care diferă de vederea cu
Contele Incappucciato 4 nivele mentale, cel de-al treilea ochi, îşi are sediul în zona centrului
4 funcţii cerebrale capului, adică în zona conectată la puntea ce uneşte
Ne apropiem din ce în ce mai mult de Centura Este evident faptul că vorbim aici de viitorul speciei emisferele cerebrale. Pe viitor puntea va prelua tot mai
Fotonică. Evenimentele care se petrec atât în plan umane. Naşterea celui de-al patrulea creier îşi are rolul mult funcţiile intuitiv – spirituale de la creierul mic şi
personal, cât şi în plan colectiv determină anumite său bine determinat, aşa cum l-au proiectat fiinţele aşa se va dezvolta într-o formaţiune ce-şi va face loc
tendinţe de dezvoltare socio-biologică la om. extrateretre din Pleiade şi crescînd între cele două emisfere. Cu timpul, cam în
Cercetările întreprinse în ultimele două decenii au pus Sirius. aproximativ 1000 de ani, poate mai devreme, puntea se
în evidenţă o realitate care tinde să devină un nou Psihologia dar va mări ca dimensiune configurîndu-se într-un adevărat
concept, mai ales în privinţa persoanelor dotate din şi creier nou – Creierul Spiritual al lui Homo Sapiens. În
punct de vedere spiritual. acele zile ale viitorului, capul omului va începe să arate
Ceea ce se manifestă în structura fiinţei umane în ca şi cel al fiinţelor extraterestre semnalate în atâtea
ultimii ani face parte din schema sa de dezvoltare, rapoarte de întâlniri de gradul trei, ori în viziuni ale celor
prevăzută a determina noi structuri bio-energo- înzestraţi telepatic.
informaţionale. Cu alte cuvinte, se pare că Homo Lupta dintre partea întunecată
Sapiens, aşa cum a fost el proiectat de către civilizaţii şi partea luminoasă
extraterestre, reprezintă un soi de maşină care se Aşa cum a fost creat Homo Sapiens de către părinţii
autodezvoltă, crescînd în abilităţi şi performanţe de la săi stelari, putem afirma că mai întâi omul trebuia să
un ciclu cosmic la altul. apară în starea sa inocentă, adică atunci când avea
De la Omul Cavernelor la doar două creiere. Din punct de vedere esoteric,
Homo Spiritualis mitologic şi chiar spiritual, acele vremuri pot fi
Aşa cum a descoperit arheologia de-a lungul deceniilor considerate ca etapa relaţiei recunoscute Om –
trecute, speciile premergătoare lui Homo Sapiens aveau Dumnezeu, când Omul precursor al lui Homo Sapiens
capacitatea cutiei craniene de aproximativ 3500 – 3800 nu cunoştea ce este binele şi ce este răul. Fructul oprit
de centimetri cubi, faţă de actuala capacitate prezentă la sau mărul ispitei oferit lui Adam de către Eva poate fi
Homo Sapiens, respectiv 2500 de centimetri cubi. Am considerat un fel de ceva cu potenţial de schimbare a
putea să ne întrebăm: oare speciile anterioare lui Homo ADN-ului uman. Din cercetările moderne ştim acum că
Sapiens erau mai inteligente, dacă aveau o capacitate un lichid în care se introduce un extract genetic prelucrat
craniană mai mare? Se pare că nu, deşi este un paradox parapsihologia poate modifica mare parte din caracteristicile genetice
faptul că având doar 2800 de centimetri cubi, Homo recunosc la ora actuală patru nivele de umane. Aşa s-a petrecut şi în urmă aproximativ 26.000
Sapiens nu este mai puţin inteligent decât predecesorii funcţionare ale minţii umane: inconştient, subconştient, de ani, în momentul apariţiei speciei Homo Sapiens.
săi, ci din contră, cu mult mai inteligent. Am putea conştient şi supraconştient (de cea din urmă se ocupă Mărul ispitei din care a muşcat Adam nu a fost altceva
spune că reducerea capacităţii capului a impus o deocamdată doar parapsihologia). Pentru ca omul să decât un produs prelucrat genetic, acesta determinând în
perfecţionare a funcţiei intelectului. poată folosi cu succes capacităţile sale la modul curs de câteva generaţii, prin perpetuarea caracterelor
Cu toate acestea, sensul dezvoltării cerebrale a omului complet, de la funcţia intelectuală, trecînd prin cea ereditare, scindarea creierului mare în două emisfere şi
constă din formarea unor noi structuri. Cea mai nouă intuitivă şi ajungînd la cea spirituală a mentalului său, în cu bătaie foarte lungă în timp, apariţia punţii între
este cortexul cerebral, sediul activităţilor conştiente. corespondenţa organică cerebrală sunt necesare patru emisfere ca viitor nou creier. Se poate spune că Homo
Deşi iniţial speciile anterioare de om aveau doar două formaţiuni care să susţină aceste nivele de activitate. Sapiens este produsul ultimului ciclu cosmic de 26.000
creiere, cu timpul creierul mare s-a divizat în două, Dacă pentru acţiunile conştiente sunt suficiente cele de ani, naşterea sa la începutul ciclului găsindu-l cu
eveniment legat de mitul biblic şi de ”căderea omului”. două emisfere cerebrale, iar pentru funcţia intuitiv- două creiere, respectiv în relaţia Eu – Dumnezeu, pentru
Astfel, după milenii întregi de evoluţie, din trunchiul spirituală şi subconştientă creierul mic îndeplineşte două ca trecînd prin dualitatea generată de scindarea
cerebral, după formarea emisferelor cerebrale dintr-un funcţii, deja al 4-lea creier, respectiv puntea dintre creierului mare să treacă spre faza de uniune cu
singur creier, acum apare „din adânc” o nouă emisfere, preia unele funcţii intuitiv spirituale. Este Dumnezeu, prin naşterea şi dezvoltarea celui de-al
formaţiune. Aceasta este puntea ce uneşte cele două binecunoscut faptul că toate persoanele care manifestă patrulea creier, actuala punte.
emisfere cerebrale, rolul său fiind acela de a constitui cel capacităţi spirituale dezvoltate prezintă simptomul aşa La finalul acestui ciclu cosmic putem spune că, în
de-al patrulea creier, cu funcţie strict spirituală. zisei dureri de cap care apare exact în zona punţii, sfârşit, prin rolul acestei punţi cu rol preponderent
Deocamdată ea se află într-o fază preliminară de această senzaţie nefiind o durere de cap, ci o informaţional spiritual, începem să-L înţelegem pe
creştere, însă funcţia sa este una destul de complexă, supraîncărcare informaţională a punţii în momente Dumnezeu ca Principiu Creator, din care ne-am născut
servind de releu informaţional pentru restul anumite ale zilei. pentru a deveni după chipul şi asemănarea Sa.

Vrei să afli viitorul cu o clipă mai devreme?

Ediţiile on-line ale revistei


Ascultă Radio Orizont F M pe 97,5 FM!
Ştiri de ultimă oră, reportaje, muzică, sport
COSMOS, precum şi alte şi multe altele!

informaţii din domeniul


esoteric vă aşteptă pe adresa
97,5 FM Medgidia
http://www.ajutorulesoteric.ro Strada Dumitru Chicoş Nr.11 bloc I.A.S. MEDGIDIA -
905600 Tel/Fax: 0241 820 220; Direct : 0241 820
Redacţie Ştiri: stiri@orizontfm.ro

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


PAGINA 18 COSMOS
PAGINA CITITORULUI

Ritualuri Dragi prieteni... Iată-


ne ajunşi la numărul 6 al

zodiacale
revistei noastre.
ADN-ul şi spiritul În urma numeroaselor
telefoane şi scrisori

În numărul
primite la redacţie, prin
care ne-aţi semnalat din
toată ţara unde nu puteţi

viitor!
găsi revista la chioşcuri,
vă rugăm să ne
semnalaţi şi în
continuare aceste
aspecte la telefoanele
redacţiei.

Ne străduim să

Accesarea
aducem Adevărul pentru
voi, pentru că numai

Sinelui Secretele Adevărul ne va elibera

Illuminaţilor
pe toţi.

România
Corneliu Pihu o iniţiere frumoasă dacă asta vă doriţi. pe măsură ce va trece timpul.
Legătura oamenilor cu ţara se vede şi în cuvântul Prin întoarcerea spre sine şi cercetarea stărilor
Ţara noastră, România de azi (Ramania Dor, cuvânt plin de rezonanţă mai ales pentru cei inimii proprii aducem în plan conştient toate
strămoşilor noştri) e o entitate vie, puternică, plecaţi departe, care simt lipsa şi durerea despărţirii experienţele îngropate în atomii noştri şi ne facem
care de-a lungul miilor de ani a evoluat odată de pământul natal. Pentru că au şi de ce. astfel un mare serviciu prin eliberarea de tot ceea
şi împreună cu cristalele, vegetaţia, animalele Sunt mulţi cei ce gândesc aşa pentru că timpurile ce nu ne mai este necesar, lucruri, dureri,
grele cheamă oameni extraordinari pe aceste evenimente şi relaţii pe care le cărăm dintr-o viaţă
şi oamenii dintre graniţele sale.
meleaguri, oameni care în alte vremuri au fost în alta fără să ne dăm seama. Tot ce vă doriţi să fiţi
În aceste timpuri grele pentru tot Pământul şi-a
preoţi şi preotese în templele lui Unu şi purtători ai se află deja în interiorul vostru şi o să spun şi eu ca
câştigat un loc şi un rol de cinste, dar care aduce şi
Luminii Sacre. Şi ei se reîntorc, se caută, se vor mulţi alţii: „în exterior veţi găsi numai oglinzi,
o mare responsabilitate- Inima Terrei. O metodă
recunoaşte şi ajuta şi vor continua o lucrare sursa e în altă parte, în locul cel mai bine ascuns de
simplă şi la îndemână de a intra în legătură cu
începută de veacuri, o lucrare sfântă pentru toţi fiecare, acolo unde nimeni nu caută – inima”.
România e prin invocarea numelui ei, avînd atenţia
oamenii şi cu ajutorul tuturor. Toţi avem un loc şi Vorbesc de inimă deoarece e cel mai important
îndreptată spre inimă. Mie îmi apare ca o femeie
un rol în „Misiunea România”, să ne străduim să ne rezonator, transformator şi amplificator de energie,
frumoasă, roşie în obraji, în strai popular, cu o
facem misiunea cât mai bine. Noi de acum suntem care poate rula cel mai bine şi practic fără limite
compasiune şi iubire extrem de lină. E modul
strămoşii de odinioară, spirite bătrâne în corpuri energia universului nostru (univers de rază 2, adică
personal de a intra în contact cu România şi nu e
tinere. În noi se află înmagazinată o zestre Iubire şi Înţelepciune).
singura cale, fiecare vă puteţi stabili propriul mod
minunată, care se va activa în mod natural în Orice schimbare e grea, dar mai ales una ca
de comunicare.
timpurile deosebite pe care le trăim, activare aceasta, care se manifestă la orice nivel şi afectează
Această legătură vă va face să beneficiaţi de o
declanşată pe de o parte de apropierea de centura toate planurile (fizic, mental, sufletesc, spiritual).
energie extraordinară: energia pădurilor de brad şi
fotonică spre care ne poartă Pământul şi Sistemul Un vechi proverb chinezesc spune că distanţa de
a peşterilor cu cristale de 30 metri înălţime, energia
Solar în călătoria lor prin Univers, iar pe de altă 1000 de Li începe cu primul pas, aşa că îndrăzniţi.
valurilor mării şi a comorilor ascunse în munţii
parte de situaţiile cu care ne confruntăm în viaţa de Nu e o lume doar a câtorva privilegiaţi cu pretenţii,
noştri, energia verde a fâneţelor şi cea plină de
zi cu zi, care se vor comporta ca nişte chei potrivite e lumea tuturor. Toţi facem parte din ea şi ne
înţelepciune a izvoarelor cu „apă vie”. Ea vă pune
uşilor conştiinţei noastre. Din ce în ce mai mulţi supunem aceloraşi legi.
în legătură cu strămoşii de odinioară, cu sfaturile
români şi nu numai, au acces la zestrea lor Iubirea României să vă scalde sufletele, să puteţi
benefice şi tradiţiile curate din alte vremuri. Veţi
omenească, naturală şi acest proces se va amplifica să vă simţiţi cu toţii ACASĂ!
primi din partea Dragii Românii o binecuvântare şi

COSMOS PAGINA 19 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


PENTRU TRUP ŞI SUFLET

Raţiune sau sentiment?


şi de lumină va fi mai mică iar sângele va fi pompat mai echilibrat şi sănătos, informaţia curge din mental în
Mihai Vârtejaru greu. Din simpla decizie de a folosi numai unul din cele emoţional fără probleme, armonic şi sublim, iar energia
două componente, mental şi emoţional, în om se produc omului vitalizează nu numai emoţionalul, ci şi mentalul
Omul se găseşte deseori într-o dilemă din care de rupturi şi separări care mai devreme sau mai târziu, prin sau chiar şi spiritul, ajungînd la o deosebită vigoare
puţine ori găseşte scăpare şi anume se vede pus să aleagă agravare, pot duce la probleme psihice sau chiar fizice. mentală. Atunci când se pun bariere între cele două,
între a asculta capul sau inima.. Omul a fost obişnuit să creadă că mintea şi inima sunt în acest schimb nu mai există. Energia şi informaţia nu mai
Nu de puţine ori credem că sentimentul ne întunecă conflict, că trebuie să se lupte, că trebuie să existe o pot circula şi se lovesc de oglinzi. Energia rămâne în
judecata dreaptă, că putem fi orbiţi de ceea ce simţim şi bătălie interioară nemaipomenită între cele două, când emoţional şi îl hrăneşte, cu tot cu calităţi, dar mai ales cu
că firul gândului nostru este încurcat în pânza de de fapt ele trebuie vicii, iar omul devine hipersensibil şi cu disfuncţii, iar
păianjen a sentimentelor şi emoţiilor noastre. Sau poate să informaţia rămâne în mental. Dacă predomină mentalul,
că dimpotrivă, uneori gândim prea mult, prea complex şi emoţionalul este lăsat sec de energie şi este alimentat
ne punem prea mari semne de întrebare pentru a ne intelectul, existînd în om senzaţia de gânditor rece şi
bucura cu adevărat de ceea ce simţim. fără sentimente. Un om fără suflet îi neagă sufletului
Un om stăpânit în întregime de intelect nu se dreptul la energie, iar un om fără minte îi neagă minţii
va putea bucura niciodată de un trandafir dreptul la iubire.
înflorit, ci îl va studia ştiintific, botanic, iar Aceste corpuri sunt doi plămâni care trebuie să
dacă îi va simţi parfumul, nu îşi va ridica respire la fel pentru a face inima să bată, sunt două
inima de bucurie, ci numai curiozitatea faţă picioare care trebuie sa fie la fel de puternice
de procesele cerebrale care permit omului pentru a face omul să meargă înainte şi sunt doi
să miroasă. Pe de alta parte, omul stăpânit ochi care trebuie să fie amândoi la fel de deschişi
numai de sentimente şi emoţii îşi va pentru a vedea adevărul.
distruge psihicul prin vulnerabilitatea sa, Nu există în natură separare între mental şi
acţionînd frumos, nobil, emoţionant, dar emoţional, nici între trup şi suflet, nici între sacru şi
prostesc, consumîndu-şi energia. Cheia este profan. Există numai mintea omului care le împarte pe
echilibrul. Emoţiile şi sentimentele îşi au sediul în categorii pentru a le înţelege mai bine şi împărţite le
corpul astral, în timp ce gândul este produsul corpului lasă, învăţându-i pe ceilalţi că sunt separate. Învăţati să
mental. Omul a ajuns să pună o barieră între cele două: faceţi pace între sentiment şi intelect, gândiţi-vă emoţiile
ori aşa, ori aşa. şi iubiţi-vă gândurile, ridicându-vă deasupra condiţionă-
Mintea şi sufletul emoţional sunt două părţi ale funcţioneze în rilor omeneşti.
omului care au funcţii distincte, însă care trebuie să armonie şi colaborare. Puteţi face acest lucru prin muncă asiduă cu voi înşivă
lucreze în armonie şi colaborare, nu în dezechilibru. A Corpul mental este superior celui astral-emoţional, sau vă puteţi ajuta de o mică rugăciune a echilibrului:
ne dezvolta numai pe mental sau numai pe sentimental aşa că poate prelua informaţia spirituală mai bine şi o “ Ajută-mă Doamne să fac din mintea şi din sufletul meu
este ca şi cum am respira numai cu un plămân, lăsându- poate pune în practică, iar corpul emoţional este mai cupe egale demne de a primi iubirea şi lumina Ta. EU

Înţelegerile dinainte de naştere


l pe celălalt să se atrofieze. Respirînd cu un singur aproape de noi, motiv pentru care beneficiază primul de SUNT echilibrat şi liber. Amin.”
plămân, organismul nostru va slăbi, cantitatea de oxigen resursele noastre energetice. În cazul în care omul este

Cecilia David situaţie, acele persoane. Legea universală aranjează, în când se încheie acest ciclu universal, să fii nevoit să-ţi
mod simultan, conştientizarea trecută, prezentă şi achiţi toate „plăţile karmice”. Este ca atunci când eşti
viitoare a unei situaţii. nevoit să aduci toate plăţile „la zi”, fiindcă nu ţi se mai
Acestea sunt un acord la nivelul sufletului
Pentru noi pe Pământ, acest lucru e de neînţeles oferă un termen scadent.
făcut înainte de încarnare, de toate sufletele fiindcă în univers nu se aplică structura câmpului liniar. În momentul în care un părinte s-a achitat karmic faţă
ce participă împreună în cadrul trăirii unei Există grupuri de suflete cu care te reîncarnezi mai de un copil îl lasă, fie părăsindu-l, fie murind. Acelaşi
vieţi. multe vieţi, dar şi suflete individuale cu care vii ca soţ, lucru se întâmplă şi între soţi, între parteneri, între fraţi
Ele sunt făcute de către membrii familiei şi de către soţie, frate-soră, buni prieteni, copil - părinte. şi între toţi oamenii. Cândva vă spuneam că „nimic nu
toate persoanele cu care se intră în relaţie de-a lungul „Obiectivul întregii învăţături căutată de suflet este este întâmplător şi nu există vinovaţi”. Asta se poate
unei vieţi. Când se aleg partenerii, se iau în consideraţie echilibrul, iar karma reprezintă lecţiile pe care un suflet explica prin înţelegerile pe care le are sufletul înainte de
şi influenţele genetice şi cele de mediu – întrucât astea le-a selectat pentru a crea un echilibru în cazul naşterea pe Terra.
sunt bazele pentru lecţiile alese de suflet. Când ajungem experienţelor sale. Vieţile sunt alese pe baza unor N-aţi observat în viaţa de zi cu zi, oameni extraordi-
în formă materială refuzăm sau nu înţelegem de ce ne-a condiţii şi evenimente, ce vor oferi experienţele lipsă nari în afara casei, care pot fi adevăraţi zbiri în relaţiile
scos Dumnezeu în cale tocmai nouă acea familie, acea pentru a echilibra, în cele din urmă, experienţele de familie?
sufletului cumulativ” spune Suzane Ward în Aşa şi-au luat „de sus”, pentru a-şi achita karme
„Matei vorbeşte-mi despre rai”. neplătite...
Sigur că nu pot fi alese numai lecţii Şi, dacă din cauza greutăţilor pe care le întâmpină, un
plăcute, fiindcă astfel sufletul nu ar putea suflet vrea să se sinucidă, perturbă grav prin acest act pe
evolua. Şi numai experimentînd ce şi-a ales toţi cei implicaţi în viaţa lui, în înţelegerile dinainte de
cu înţelepciune şi acceptare îşi poate învăţa naştere.
perfect lecţia pe care şi-a ales-o în viaţă. Şi cum Era Vărsătorului a venit şi cu un sfârşit de
Deci toate cele bune şi rele care ne ciclu universal, vă sfătuiesc să aveţi toleranţă şi
marchează viaţa sunt lecţii de învăţare şi înţelegere pentru tot ce se întâmplă în viaţa
evoluţie. Dacă reuşim să acceptăm şi să dumneavoastră.
înţelegem de ce aceste legi ne lovesc sau ne De jos lucrurile se văd întotdeauna mult mai încâlcit
ridică – nu trăim viaţa degeaba. Un citat şi neclar şi logica omenească nu înţelege logica divină.
biblic spune ”când n-am păcătuit, atunci Sunt şi cazuri de excepţie – iniţiaţii şi marii maeştri –
am plătit” şi asta însemnînd că tot ce am care înţeleg şi aplică în măsura înţelegerii, legile divine.
făcut altădată plătim acum. Şi poţi să De cele mai multe ori vrem sau nu ne supunem Legii lui
trăieşti într-un ciclu de 26000 de ani Dumnezeu.
foarte multe vieţi, dar să nu poţi să-ţi achiţi Conştienţi sau nu, facem planul lui Dumnezeu din
sarcinile karmice de-a lungul lor şi exact veşnicie în veşnicie!

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 20 COSMOS


MISTERE DEZVĂLUITE

Elementalii de apă şi de aer


Cecilia David Coroana Regelui Lumii.
Şi nereidele şi tritonii au corpul asemănător cu cel
Elementalii apei se găsesc cum este şi firesc în mări uman în partea superioară iar în partea inferioară
şi oceane, lacuri, ape curgătoare sau stătătoare. seamănă cu un peşte lung în formă de şarpe de mare. Se
Sirenele (din latinescul siren) sunt „cele care vrăjesc împodobesc cu bogăţiile mării (perle, scoici, corali,
şi seduc”. În toate descrierile apar cu cap de femeie şi alge) şi cântă din melci eterici anunţînd trecerea celor
corp de peşte. Guvernează brizele marine şi scot sunete victorioşi prin ultrasunete. Cunosc toate secretele
armonioase asemănătoare vocii umane pe care o pot tezaurelor scufundate şi sunt executori violenţi ai
imita datorită unor puteri telepatice extraordinare. Se pot stăpânului lor, care cu tridentul său magic, fie scapă
aşeza în vârful ierarhiei elementalilor, fiindcă deşi sunt ambarcaţiunile de la înec, fie le scufundă. În epocile
de apă au nevoie de aer pentru a putea trăi. Sunt şi trecute îi instruiau pe călători în ştiinţele pierdute ale
creaturi mici care trăiesc numai în spuma valurilor, se Atlantidei scufundate.
nasc şi se dizolvă odată cu valul, în nopţile cu lună plină, Ondinele (din latinescul undă-val) locuiesc în râuri
avînd capacităţi extraordinare de vindecare pentru cei sau în locuri adăpostite (grote) pe coaste şi plaje pustii.
care se îmbăiază în acele nopţi. Partea superioară se aseamănă cu a unei femei, partea
O altă variantă de sirene se numesc Noctiluce. Apar în inferioară nedefinită sau acoperită cu un fel de pânze
nopţile cu valuri fosforescente. Aduc presimţiri rele şi umede. Înoată cu o viteză extraordinară, au părul lung şi
amintiri urâte şi sunt legate de un vechi mister –luna sunt zugrăvite adesea în atitudini foarte feminine şi par
scufundată. foarte fragile. Sunt confundate frecvent cu Nereidele,
Nereidele sunt spirite puternice ale naturii feminine şi totuşi se deosebesc prin atitudine. În antichitate
slujitoarele Afroditei. Locuiesc în grotele submarine, la Ondinele îi vrăjeau pe călători şi îi făceau să se oprească
mare adâncime. Avînd grad ierarhic înalt, sunt în locuri singuratice. Îi invitau în grotele lor şi le dădeau
însoţitoarele Amfitritei, soţia lui Poseidon, regele mării să bea o licoare magică care îi făceau să se înfrunte cu
şi al peşterilor subterane, stăpân al cutremurelor şi născocirile lor interioare. Numai cei puri se puteau
cailor, spumele încreţite ale valurilor fiind numite elibera de pactul cu Ondinele, cele cu ochi hipnotici şi S u n t veşnic în
„coama cailor lui scăpau din sclavia lor. mişcare şi privită din
Poseidon”. Nimfele (latinescul limpha-apă) legate de fântâni şi exterior viaţa lor pare o joacă
“Tritonii izvoare au înfăţişare feminină. Sunt foarte frumoase şi continuă.
locuiesc în locuri şi ape liniştite. Au un aspect în Elementalii ca mai toate fiinţele eterice se manifestă mai
întregime feminin (nu pot fi deosebite de acestea) şi uşor în umbră şi în locuri mai ascunse, deoarece
poartă amprenta frumuseţii Venusiene. Sunt descărcările de fluxuri fotonice le vătămează corpul
păzitoarele vârtejurilor şi a izvoarelor din pădure eteric.
şi sunt capricioase şi atrăgătoare în acelaşi timp. Elfii (celticul Fairies) sunt fiinţe foarte mici şi foarte
Şi zeii se îndrăgosteau de ele. Apar în frumoase. Trăiesc în corolele florilor şi în apropierea lor,
mitologia latină, greacă, germană, saxonă. ca nişte fluturi eterici. Ei doar copiază forma umană şi
Nimfele sunt legate de iubirea sublimată şi nu au figuri feminine sau masculine. Hainele lor sunt în
de cea carnală şi se răzbună nemilos pe stilul tunicilor scurte şi lejere şi mişcările lor sunt
bărbaţii infideli. constante- ca a albinelor când sorb nectarul. Extrem de
Veşnic frumoase şi tinere, sunt condamnate la energizaţi, au puteri curative extraordinare, pe care le
nemurire, ele pedepsesc prin acordarea folosesc până la epuizare. Parfumul florilor este opera
privilegiului de a fi nemuritor. Nemurirea lor lor şi florile fără parfum nu au elfi. Un anumit tip de elfi
nu este cea spirituală şi conştientă ci sunt foarte ataşaţi de copii şi artişti. Le plac sunetele
dezumanizantă şi încercările lor amoroase au ca suave, culorile şi lumina.
scop umanizarea lor şi obţinerea unui sens uman al Figurile lor graţioase sunt completate cu mici aripi
vieţii şi al morţii. Fiinţe enigmatice, sunt experte în eterice, asemănătoare libelulelor şi fluturilor, în continuă
constituie vrăji şi pot privi în pietre şi metale preţioase întâmplări mişcare, ca a păsării colibri. Sunt graţia îngerească
elementul din trecut şi viitor. personificată. Înălţimea variază între un centimetru şi o
m a s c u l i n Silfii sunt spirite ale naturii care trăiesc în palmă. Ţinîndu-se de mână dansează în cerc şi fac
complementar şi aparţin suitei lui exclusivitate în aer. Sunt foarte greu de perceput avînd o incantaţii foarte benefice. Uneori se liniştesc şi par a
Neptun. Corespund Puterii Ternare a Refluxului natură fluidă, predispusă la mişcări rapide. Fără mişcare dormi în atitudini suave. Alteori par a fi gânditori sau
Logosului asupra Marii Oglinzi sau Cristalului Negru de continuă ei leşină şi mor. Capul lor are aspect uman, iar par să asculte ceea ce oamenii nu pot auzi...
origine Terestră şi de Foc păstrat în Thula pentru restul corpului este mai mult fluid, avînd numai două Prelucrare după “Spiritele elementare ale naturii” de
aripi. Jorge Angel Livraga Rizzi.

C O SM OS
este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L. MANAGER MARKETING: Cristian Alexandrescu
mobil: 0724 573 872, 0745 573 873
FONDATORI: Contele Incappucciato e-mail: marketing.cosmos@yahoo.com
e-mail: contele_inccappucciato@yahoo.com CONTACT: mobil: 0722 352 832; 0724 573 872
REDACTOR ŞEF: Cornel Nicula Corespondenţă: Cornel Nicula, Căsuţa Poştală 87- Oficiul Poştal 19,
ASISTENT MANAGER: Florin Peţu Bucureşti; e-mail: shanti_p2007@yahoo.com
mobil: 0726 554 409, 0766 792 444 PUBLICITATE: Shanti Prem SRL
REDACŢIA: Mihai Vârtejaru, Virgil Marcu, Marian Peţu, e-mail: shanti_p2007@yahoo.com
Cecilia David (tel: 0766656241) Tiparul executat la FED Print SRL
CORECTURĂ: Redacţia COSMOS Distribuţie: Editura Regală SRL
DTP: Corneliu Pîhu Reproducerea totală sau parţială a oricărui material scris este posibilă numai cu

mobil: 0788 746 432 acordul prealabil scris al Shanti Prem SRL. Responsabilitatea juridică asupra
conţinutului textelor aparţine în întregime autorilor.

COSMOS PAGINA 21 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


REALITĂŢI MULTIDIMENSIONALE

Flacăra Violet a Transmutării


(grea misiune) în speranţa reîntoarcerii omenirii la inimii noastre se va uni cu energia flăcării violet
Virgil Marcu Adevărul Unicului. dizolvînd şi împrăştiind toate energiile dezechilibrate
Flacăra Violetă este un amestec între Raza Albastră şi din aură, subconştient, inconştient şi conştient. Tot acest
Maestrul acestei raze de culoare violet este Saint cea Roz, o combinaţie între voinţa şi iubirea Divină care proces alchimic se numeşte vindecare.
Germain. Din punct de vedere spiritual în cadrul uneşte energiile masculine şi feminine ale Divinităţii Flacăra Violetă este cea mai complexă dintre toate
Ierarhiei acesta este Chohan al celei de-a 7-a raze, al într-o alchimie spirituală deoarece ea mai conţine şi alte flăcări precum: flacăra
magiei şi ritualului. desăvârşită. Cea mai iertării, compasiunii, iubirii, puterii, diplomaţiei,
Ca paznic al Flăcării Violet are o mare responsabilitate, libertăţii, ceremoniilor şi confortului. Un atribut
însă din dragoste pentru omenire şi planetă a dăruit extraordinar al acesteia este libertatea spirituală atunci
amândurora şansa de a se înălţa cu ajutorul acesteia. El când devenim nelimitaţi şi toate atributele Divinităţii ne
a mai fost cunoscut în perioada revoluţiei franceze drept stau la dispoziţie. Acesta este genul de libertate de care
,,Contele de Saint Germain’’. Această entitate a fost doresc să vă bucuraţi ca fiinţe demne de slava şi puterea
văzută în mod constant de oameni pe parcursul a 350 de celui ce ne-a creat. Flacăra Violetă este un instrument
ani şi din punct de vedere al aspectului fizic nu depăşea necesar şi important în evoluţia şi desăvârşirea noastră
vârsta de 40 de ani. Minunile înfăptuite atunci i-au adus spirituală.
faima, fiind cunoscut în cercurile aristocraţiei ca un om În încheiere am un mesaj de la acest suflet nobil:
ce cunoaşte mai toate limbile, interpret desăvârşit al ,,Dragii mei eu sunt St.Germain şi am să vă spun un
instrumentelor muzicale, alchimist care descoperise lucru cât se poate de util şi important, aţi uitat să vă
elixirul tinereţii, un bun cunoscător al fenomenelelor de iubiţi pe voi dar şi pe ceilalţi, reveniţi. Este important de
materializare şi dematerializare. ştiut că în aste vremuri încercările Divinităţii sunt şi mai
Maestrul St.Germain este cel care a menţinut această grele. De poarta ,,raiului’’ vor trece doar cei pregătiţi şi
flacără vie în conştiinţa oamenilor de pe această planetă conştiincioşi, cei care şi-au făcut temele karmice, însă şi
timp de aproximativ 70000 de ani, deci se cuvine să-i voi toţi ceilalţi mai aveţi o şansă acum când marele ciclu
mulţumim din toată inima, de aceea el este atât de iubit. de 26000 de ani se încheie. Cu dragoste vă aştept pe toţi
Ne vom bucura de prezenţa sa pe parcursul următorilor importantă cu speranţa revederii dar şi iubirii care aşteaptă să vă ia
2000 de ani. În acest sens el este ajutat şi sprijinit de funcţie a acestei flăcări este aceea de a în braţele sale. La acest sfârşit de an 2007 vă urez din
maestrul Iisus, Lord Sananda şi familiile lemuriană şi transmuta o mare parte a karmei atât din viaţa aceasta inimă Lumină Nesfârşită şi Iubire Binecuvântată din
atlantă. Ierarhia spirituală a acestei planete, a galaxiei şi cât şi din cele trecute. Toate aceste energii care sunt partea mea şi a Creatorului.
a universului îl vor spijini de asemenea în munca sa transmutate se transformă în iubire şi bucurie pură prin La bună vedere şi La Mulţi Ani! Al vostru până la
susţinută de reformare a Adevăratei Masonerii. Ca invocarea cu dragoste şi intenţie - atributele focului sfârşitul timpului fratele Saint Germain. Vă

Activarea Luminii arde Karma


fondator al acesteia şi-a asumat această responsabilitate sacru. Dacă vom lucra cu ea în mod constant iubirea mulţumesc’’.

cercetători, s-a reuşit punerea în evidenţă care urau, unii dintre ei şi alţii care putea produce trezirea spirituală şi
a unui adevăr cu rădăcini ancestrale, iubeau. Constatările au fost uluitoare. În redobândirea capacităţilor spirituale
Mahatma despre care s-a scris în vechile scripturi timp ce unda emisiei de ură nici pe adormite de mii de ani. În plus, retrezind
de mii şi mii de ani. Cele două departe nu se asocia cu geometria ADN- ADN-ul, ne construim prin iubire
Spuneam în numărul anterior al revistei manifestări opuse, iubirea şi ura, ului, unda sentimentului de iubire se necondiţionată drumul către desăvârşire
că activarea corpurilor de Lumină duce la acţionează în felul următor. S-a constatat asocia în proporţie de 95% cu geometria şi mântuire. Însuşi Iisus a spus: ”Gândul
transformări în structura ADN-ului, în că unda emisă de starea de ură este mai ADN-ului. Concluzia trasă a fost că dacă să vă fie la fel ca vorba şi vorba să vă fie
urma cărora întreaga noastră fiinţă poate lentă şi mai rară, adică e ca şi cum am oamenii ar manifesta ceva mai multă la fel cu fapta”. Acesta este drumul către
obţine un nivel spiritual destul de înalt. întâlni o bornă de kilometraj din kilome- iubire, mergînd spre iubirea necondiţio- eliberarea de Karmă şi eliberarea de care
Vom vedea în cele ce urmează cum se tru în kilometru. În schimb iubirea are o nată, aşa cum i-au învăţat pe oamenii Iisus vorbea.
produc asemenea schimbări, din undă de emisie mai amplă, rapidă şi Marii Maeştri Spirituali ai Omenirii, Acesta este Adevărul pe care trebuie
perspectiva folosirii Luminii ca principiu deasă, ca şi când am întâlni borne unda emisiei de iubire s-ar suprapune să-l cunoaşteţi pentru a vă elibera:
Divin de evoluţie spirituală. kilometrice din 100 în 100 de metri. Sper perfect peste geometria ADN-ului. Ce IUBIREA deplină.
Existenţa fiecărui individ de-a lungul că aţi priceput diferenţa prin comparaţia s-ar întâmpla în acest caz?
vieţii se desfăşoară fără nici un dubiu folosită. Cercetătorii au admis că
între două polarităţi – iubire şi ură. Sub De aceea energia iubirii pulsează mult faptele umane se depozitează
forme mai mult sau mai puţin ample, mai mult, într-o unitate de timp, decât în ADN sub formă de
mascate sau nu, folosite în interes pulsează energia de ură. Şi aici aflăm informaţie. Dacă societatea
personal sau nu, aceste două stări explicaţia de ce este necesară multă este îmbâcsită de ranchiună,
fundamentale ale fiinţei umane decid energie pentru a urî pe cineva şi de ce resentimente şi ură, atunci aşa
întotdeauna Calea pe care evoluează iubirii îi trebuie mult mai puţină energie se explică toate bolile
fiecare. De obicei oamenii nu urăsc atât pentru a emite. Şi mai ales atunci când civilizaţiei, care duc la
de mult, încât să spunem că întruchipează cineva urăşte, îşi consumă foarte multă acumulare de datorii faptice-
răul. Sunt forme şi nuanţe de supărare, energie din rezerva proprie, în timp ce spirituale, numite Karma. În
mânie sau nervozitate care de multe ori omul care iubeşte foloseşte doar o cazul în care oamenii pot iubi
trec, deşi efectele lor rămân imprimate în cantitate mică de energie, iar aceea e necondiţionat, au posibilitatea
ADN. Pe de altă parte, nici cu iubirea calitativă. de a restructura informaţia
oamenii nu se află într-o situaţie mai Ura înseamnă karmă, iubirea preponderent negativă de până
bună. De cele mai multe ori, iubirea se înseamnă Eliberare la acel moment din ADN,
limitează la membrii familei, ai neamului Mai mult decât atât, fiecare sentiment introducînd prin gândurile,
de rude sau la prieteni apropiaţi. Când de ură şi de iubire produce schimbări în vorbele şi faptele lor informa-
Iisus a spus: ”Iubeşte-ţi aproapele ca pe ADN, aşa cum spuneam, cercetările ţie corectă, provenită din starea
tine însuţi”, el nu se referea doar la cei realizate punînd în evidenţă o realitate de iubire pentru toţi şi pentru
din familie sau la prieteni, el se adresa uluitoare, care confirmă enunţurile toate. Astfel informaţia
către toţi semenii familiei umane. ştiinţei esoterice. Cu ajutorul microscoa- negativă e ştearsă, înlocuită şi
Diferenţa dintre ură şi iubire pelor electronice s-a reuşit măsurarea şirurile blocate de ADN, care
În ultimii ani graţie aparatelor distanţei dintre două spire de ADN. Apoi până atunci au dormitat, se
performante construite de către s-au măsurat sentimente ale unor indivizi trezesc din nou. Aşa se va

Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008 PAGINA 22 COSMOS


REALITATEA ÎN CARE TRĂIM

Povestea unui grup (II)


Cecilia David medium din grup, care intra direct în contact cu entitatea
Deci ne-am adunat, aşa cum spuneam şi în numărul sa spirituală şi cu un reprezentant al rasei sale. Se trasau
trecut, trei oameni plini de elan şi credinţă în mai bine! sarcini şi se transmiteau date referitoare la activitatea de
Printr-un complex de împrejurări potrivnice ne-am grup şi la Misiunea România. Erau fraţii noştri mai mari
mutat cu toţii, fiindcă era necesar să ne unim forţele pe care se străduiau să ne predea ca la clasele primare,
toate fronturile – inclusiv cel financiar. cunoştinţe universale, de mare valoare.
Am hotărât ca împreună atât cât ne stă în putinţă să Veneau moşii şi strămoşii noştri daci, spiritul marelui
susţinem viaţa spirituală a oraşului nostru. Deja spaţiul Zamolxe, comandantul Navei mamă care
în care locuiam era prea mic şi vizitele pe care le supraveghează activitatea zilnică a Terrei,
primeam zilnic se înteţiseră. Cu mare greutate am reuşit comandantul Frăţiei Vieţii, Mari Maeştri din
să închiriem un apartament cu patru camere în zona Shambala, care ne învăţau, curăţau, energizau şi
nordică a oraşului. Oamenii se anunţau unii pe alţii şi foloseau energia meditaţiilor noastre, acolo unde
vizitele se ţineau lanţ. Veneau oameni pentru a găsi existau dezechilibre energetice; pentru stingerea
rezolvare la problemele lor, dar şi doritori de informaţie. conflictelor, pentru curăţirea şi ţeserea stratului de ozon
Îmi era din ce în ce mai greu să fac faţă situaţiei, de şi acolo unde existau suferinţe mari.
multe ori singură, băieţii fiind la serviciu. Am hotărât Grupuri de meditaţie au existat în vremurile noastre
să-i programez în două zile pe săptămână, astfel să-mi cel puţin din anii ‘50 în marile oraşe ale lumii şi evident
fie şi mie de folos, dar mai ales să mă pun la dispoziţia şi în ţara noastră. Nu eram singurii care meditam, erau
lor. Într-o zi când eram mai mulţi, prin comunicare “cu mai multe grupuri în ţară. Uneori meditam pe zone,
cei de sus”, am primit „ordin” să facem meditaţie de 10 acolo unde existau conflicte mari interetnice şi zone
– 15 minute pentru armonizare şi echilibrare energetică. negative extrem de afectate. Am fost în grup la Tobias,
Din acel moment timp de patru ani am făcut meditaţie la mânăstiri şi mai ales la iniţieri în Bucegi, Retezat,
zilnică individual la ora 20:45 şi în grup săptămânal, de Rarău. Sunt locuri sacre şi centre energetice foarte mai ales
regulă duminica. puternice. Am aflat lucruri foarte importante pentru ţară nemotivate.
Toţi erau fericiţi şi bucuroşi, dar mai ales încrezători şi pentru lume. Fiecare an nou ne „prindea” împreună şi Pe un 7 ianuarie era un
într-o schimbare radicală în viaţa lor. Unii voiau să-şi se transmitea ce aveam de făcut în anul în curs şi ce viscol mare şi nu se putea circula cu nimic. Liniile
păstreze relaţiile, alţii să se salveze de anumite boli, alţii urma să se întâmple în lume. Niciodată nu uitam de ziua telefonice erau întrerupte şi eram sigură că nu vor veni
să se revigoreze, alţii de curiozitate şi numai câţiva din de meditaţie şi nu existau absenţe. Cel puţin când au la meditaţie mai ales fetele. Surpriza a fost că au venit
imboldul sufletesc şi dintr-o conştiinţă pe cale de trezire. rămas nouă persoane, ştiau exact ce aveau de făcut. fetele şi nu au ajuns băieţii. S-au legat prietenii şi s-au
Cert este că toţi am fost „curăţaţi” energetic, iniţiaţi Am organizat întâlniri cu cititorii, cu cei de la „Lumea creat oportunităţi de continuare a vieţii spirituale în acel
şi ajutaţi. Nu acel ajutor pe care ni-l doream fiecare, ci Misterelor” (publicaţie lunară) şi am adus în zonă orăşel. Şi, când în anul lui 2006 am fost anunţaţi că va
acela care trebuia şi ne era de folos. Mulţi au plecat, astrologi, numerologi, scriitori, redactorii revistei. Am trebui să plecăm din acel orăşel cel puţin patru dintre
mulţi au venit, dar sigur că mai toţi au avut deschideri şi făcut cursuri de astrologie (noi şi alţii interesaţi), de noi, în prima fază, lucrurile s-au oprit, pentru că nu mai
mai toţi au aflat lucruri noi despre univers şi propria numerologie şi mici simpozioane pe teme esoterice. Ba aveau un lider care să-i motiveze. Şi totuţi acolo a rămas
fiinţă. S-au triat dintre ei clarvăzători, vindecători, chiar am deschis un club pentru cei interesaţi, cu o reţea „o arătură bună” cu „sămânţă bună” pusă la germinat. Şi
tarotişti. Toţi erau oameni serioşi, cu studii medii şi de vindecare şi diagnosticare gratuită. În grup se când va sosi timpul probabil va încolţi şi se va face
superioare, cu deschideri pe care nu le bănuiau dară-mi- instalase o stare de întrajutorare şi colaborare extrem de „recoltă bogată”.
te să le acceseze. Şi-au văzut corpurile energetice, bolile, eficientă. Le mulţumesc pe această cale prietenilor mei de acolo
au făcut “călătorii stelare”, s-au întâlnit cu fiinţe de Sărbătoream zilele de naştere ale tuturor la noi şi ne şi îi asigur că îi iubesc şi-i respect la fel de mult atât pe
lumină şi înaltă spiritualitate şi-au văzut şi recunoscut sprijineam în tot ce se făcea. Începînd cu mesele festive ei cât şi pe cei care măcar au încercat. Oricum nu au
ghizii astrali. Întâlnirile erau prilej de bucurie, învăţare, cu care primeam musafirii de la “Lumea Misterelor”, pierdut timpul degeaba, au învăţat ceva.
sărbătoare! Am devenit prieteni şi sfătuitori unii pentru terminînd cu mici cadouri, transport, flori, felicitări. Şi aşa cum vă spuneam la început, calea spirituală nu
alţii. Erau entităţi întrupate venite din sistemul nostru Erau mai mult decât fraţii adevăraţi, fiindcă nu trecea este nici uşoară şi nici grea. Dar îţi trebuie disciplină şi
solar şi din alte părţi ale galaxiei. Veneau la noi entităţi săptămâna fără să ne vedem. Şi s-au scurs aşa cu bucurii, seriozitate ca să ajungi unde ţi-ai propus. Şi îţi trebuie
de lumină din rasa din care făcea parte fiecare membru cu tristeţi, patru ani din viaţa noastră. Am o amintire mai ales un om cu voinţă şi dragoste de adevăr, care să

Respiraţia Luminii
al grupului. Transmisiile de la începutul meditaţiei (până frumoasă legată de un eveniment important. În fiecare zi „ţină steagul sus” indiferent de timp şi de timpuri!
ne echilibram energetic) se făceau de către fiecare de 7 se medita. În mod obligatoriu nu existau absenţe,

curat intră în organism, apoi vă gândiţi la plămâni şi la care va curăţa toate corpurile noastre subtile de ceea ce
Mihai Vârtejaru felul în care se umplu şi se golesc de aer. Apoi ne am acumulat. După ce am terminat de umplut atât corpul
Există un mare număr de tehnici spirituale de creştere gândim că fiecare respiraţie alimentează plămânii şi cât şi aura noastră, ne putem opri sau merge mai departe,
a luminozitătii fiinţei umane, care mai de care mai pune în mişcare inima, care purifică sângele şi aduce umplînd întreaga cameră cu lumină. Când simţim că este
complexe, mai rigide şi mai descurajatoare. energie fiecărei celule a corpului nostru. Fiecare destul, iar necesarul a fost satisfăcut, vom mulţumi
În realitate, nu exerciţiile epuizante şi complexe au respiraţie alimentează inima şi astfel întreg corpul, atât sursei universale de lumină şi vom medita puţin la darul
cea mai mare eficacitate, ci cele simple şi făcute din fizic cât şi energetic. pe care l-am primit, conform principiului “cere şi ţi se va
inimă. Ştim că inima este un “cuptor” sau un După câteva respiraţii cu un ritm relaxat şi profund, da”.
transformator de energii extrem de important şi tocmai vom cere în mod conştient lumină: “Cer Divinităţii Veţi simţi fiecare organ sănătos, luminos şi odihnit,
de aceea o putem folosi în umplerea corpului nostru cu lumină albă şi curată atât cât îmi este necesar aici şi veţi simţi puritatea adusă de această lumină, ca după un
lumină. Respiraţia luminii este extrem de simplă şi acum. Vom percepe lumina intrând în nări odată cu duş revigorant ce ne purifică de tot ceea ce am adunat,
plăcută, poate fi făcută oricând, de către oricine. Nu este aerul, prin plămâni şi de acolo în sânge, purificînd vom vedea sau simţi culorile aurei noastre mai vibrante
rezervată iniţiaţilor sau persoanelor cu capacităţi fiecare organ, fiecare ţesut, fiecare celulă, expirînd tot şi mai strălucitoare decât curcubeul, infinite ca sclipiri şi
extraordinare, nu este un mare mister, este gratuită şi ceea ce nu ne trebuie: toxine, frici, emoţii negative, griji nuanţe, curgînd armonios şi circulînd de jur împrejur în
poate fi făcută ori de câte ori este nevoie, neavînd efecte şi alte impurităţi, fie venite din noi, fie de la alţii. Odată mod natural, fără piedici. Respiraţi cu nările, respiraţi
nedorite. umpluţi pe interior cu lumină albă, putem trece la partea cu plămânii, cu inima, cu întreg corpul şi cu întreg
Vă aşezaţi comod, fie întinşi pe spate, fie şezînd cu a doua a exerciţiului. Avînd destulă lumină albă în sufletul atât cât aveţi nevoie.
spatele drept, şi încercaţi să vă liniştiţi mintea, lăsînd la interior, vom inspira în continuare lumină dar vom Exerciţiul poate dura 5 minute sau 5 ore, fiecare după
o parte stressul, gândurile şi grijile de peste zi. Vă expira tot lumină, cu care ne vom umple aura. Vom crea nevoie, în casă, în natură, în pauza de lucru, seara înainte
îndreptaţi atenţia asupra nărilor şi felului în care aerul în jurul nostru un ou sau o sferă de energie care cu de culcare sau dimineaţa înainte de micul dejun.
fiecare expiraţie se va umple cu o lumină blândă, albă, Consumaţi lumină cât cuprinde, poftă bună!

COSMOS PAGINA 23 Anul II, Numărul 6 • Ianuarie 2008


Cargo Nord srl Info@cargonord.it
Via Milano, 74/A Tel +39.031.7769111
22070 - Bregnano (CO) -ITALY Fax +39.031.7769199