Sunteți pe pagina 1din 24

Profeţii pentru România

REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE

ANUL II. NR.10 - MAI 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2,5 LEI

Bătăliile
Misterul
ierarhiilor Înălţării
cosmice

Întoarcerea
lui Zamolxe

Secretul din
Agartha
EDITORIAL
Vieţii Iisus a putut realiza această parte de plan să-şi ridice atât de mult vibraţiile proprii, încât a devenit
determinându-i atât pe oameni, cât şi pe apostoli, să- una cu lumina fizică, devenind invizibil, deşi trupul lui
şi ridice mai mult nivelul de conştiinţă. Însă prin organic exista în continuare, însă pe un alt nivel de
aceste lucruri înfăptuite exemplar, cât şi prin frecvenţă. Este ca şi cum în timp ce apa fierbe în oală, o
adevărata sa Înălţare petrecută atunci când a plecat parte din ea se evaporă şi devine invizibilă, plutind în
înspre Shambala, Iisus a demonstrat că deţinea nişte aer sub forma unui fluid transparent. Realizând ridicarea
cunoştiinţe pe care fizica modernă le descoperă abia vibraţiei sale, având asimilată în el şi frecvenţa
astăzi şi asta doar într-o foarte mică măsură. Conştiinţei Christice, Iisus a putut astfel să meargă peste
tot printre oameni, fără să fie văzut, după Înviere şi
Ştiinţa Vibraţiei Luminii Înălţare.
Ştim că Lumina, mai ales cea spirituală, este emisie
În vremurile îndepărtate, pe când se întâmplau cele de Iubire. Fără Iubire nu se poate accesa frecvenţa înaltă
descrise în epopeea hindusă Mahabharata, alături de a Conştiinţei Christice şi nici nu se poate aduce trupul la
omenire se afla lumea Shambalei, unde trăiau o parte o vibraţie apropiată de cea a luminii, determinându-l la
din Maeştrii spirituali ai omenirii şi Înţelepţii din invizibilitate faţă de alţi oameni. Iar atunci când el s-a
vechime. Acolo există şi acum, de multe milenii Înălţat cu trupul său cel adevărat, practic şi-a sporit
încoace, ceea ce se cheamă Ştiinţa Luminii. De altfel emisia de lumină şi de iubire încât trupul a vibrat pe o
şi alte civilizaţii galactice care comunică cu frecvenţă din ce în ce mai ridicată. Practic atinsese
mediumi telepaţi pământeni susţin ideea Ştiinţei starea Corpului de Energie Cristalină. Vi se pare
Luminii. Ce secrete conţine această magnifică imposibil? Priviţi geamurile ferestrelor voastre. Ele sunt
ştiinţă, pe care şi cei din Shambala o prezintă ca din materie, au o densitate anume, dacă sunt curate si
fiind una dintre cele mai performante tehnici de priveşti prin ele, ai zice că nici nu există. Ele nu reflectă
evoluţie şi cunoaştere spirituală? lumina, dar o lasă să treacă prin ele, deşi dacă vrem să
Putem explica la modul ştiinţific Înălţarea, prin trecem cu mâna prin geam, el ne va opri. Asta se
prisma Ştiinţei Luminii, pentru a desluşi enigma pe întâmplă deoarece geamul este doar un obiect
care preoţimea secolelor trecute a îngropat-o sub un neînsufleţit. Dar un trup animat de suflet, cu atât mai

Misterul
mult poate deveni întocmai ca un geam.
Cu toţii am auzit de acest cuvânt folosit munte de ignoranţă şi erori. În prezent ştiinţa modernă
studiază manifestarea vibraţiilor şi a frecvenţelor care
destul de des în teologie şi mai nou, în De aceea se poate spune aşa: ”Eu şi
informaţiile referitoare la energiile care

Înălţării
Tatăl Unul suntem” şi dacă Dumnezeu
urmează să vină în noul ciclu cosmic. Dar Tatăl este Lumina, iar Dumnezeu Mama
în realitate ce anume reprezintă este Iubirea, atunci putem spune astfel:
fenomenul Înălţării, despre care se tot ”Eu şi Lumina Una suntem” şi practicând
vorbeşte la modul sintetic în cercurile asta zi de zi, s-ar putea la un moment dat să
parapsihologice? avem o surpriză extraordinară. Vom vedea
Contele Incappucciato că ne-am Înălţat, adică ne-am ridicat
Să începem descrierea acestui fenomen prea puţin
înţeles, deşi este încă studiat fără a fi luat în vibraţia atât de mult încât ne vom întâlni cu
considerare totuşi factorul esoteric spiritual. Pentru că sunt emise de natură. În fizica optică se ştie faptul că toţi Marii Maeştri spirituali ai lumii, care
este necesară înţelegerea Înălţării din punct de vedere al dacă un corp emite o frecvenţă din ce în ce mai înaltă, trăiesc în spirit şi mai mult de atât, îl vom
unei evoluţii spirituale şi nu neapărat pe baza suprafaţa acelui corp poate deveni transparentă faţă de vedea în sfârşit pe Iisus cu ochii noştri.
conceptelor religioase anacronice şi dogmatice. mediul înconjurător. Este vorba de fapt de o diferenţă de
vibraţie, de frecvenţă, între acel corp şi mediul
De la Înviere la Înălţare ambiant.
Astfel, cu toate că poate dispare din
Spuneam în numărul trecut al revistei că Iisus era câmpul vizual, acel corp – obiect rămâne pe
conştient de faptul că dacă s-ar fi lăsat sacrificat într-un acelaşi loc unde se afla înainte de a deveni
mod atât de nebunesc, învăţătura sa nu ar mai fi putut fi invizibil pentru ochiul fizic. Este un
continuată. De aceea a folosit planul respectiv foarte paradox? Nu, deşi puteţi să vă convingeţi
bine pus la punct. Acel trup din materii eterice – voi înşivă foarte uşor. Luaţi o lupă fără ramă
mayavirupa, de care Iisus s-a folosit în desfăşurarea şi puneţi-o în apă. În acel moment ea va
planului său, a fost utilizat şi în momentul în care deveni transparentă, deşi sticla are o
apostolilor li s-a arătat „urcarea la ceruri”. Iisus deja se densitate mai mare decât apa. Cam la fel se
afla în alt loc, în acel moment, o parte din apostoli petrec lucrurile şi în cazul folosirii Ştiinţei
neştiind că de fapt cel care se „urca la ceruri” era trupul Luminii. De altfel cei din Shambala au spus
iluzoriu realizat de Maestrul lor. Din câte menţionează că atunci când omenirea va începe să
Biblia, exact nu se specifică cât timp trecuse de la înţeleagă şi să folosească lumina şi secretele
Înviere până la Înălţare, dar este de presupus că ei, un mare salt se va produce în evoluţia lui
trecuseră mai multe zile. Dacă vom analiza din acest Homo Sapiens.
punct de vedere, un trup adevărat nu s-ar fi putut reface
într-un timp atât de scurt, în urma vătămărilor corporale Iisus, Christ şi Lumina
prezentate de către Biblie în cazul lui Iisus, pentru că
orice spirit în trup trebuie să respecte legile lui Fără îndoială că Iisus după Înviere a
Dumnezeu pentru acel trup. continuat să se servească de Ştiinţa Luminii.
Se înţelege astfel că un trup iluzoriu poate fi mult mai Ştiind pe ce principii funcţionează şi mai
repede modelat pentru ca respectivele răni şi urmele lor ales că Iubirea este Lumină în acţiune, el a
să dispară atunci cînd vrea Maestrul care a creat corpul putut destul de uşor să realizeze propria
respectiv. Însă ceea ce nu se ştie şi nici Biblia nu Înălţare. De fapt, ce este Înălţarea? Aceasta
menţionează, probabil nici apocrifele, este că a fost o a poate fi privită şi ca ridicare a fiinţei către
doua Înălţare, când Iisus chiar a dispărut din ochii Dumnezeu şi ca o contopire cu Totul
apostolilor, plecând în Shambala. Acest lucru s-a Luminii. De aceea Iisus folosea des mantra:
petrecut la câteva luni după răstignire şi despre asta vom ”Eu şi Tatăl Unul suntem”, tocmai pentru a
discuta cu altă ocazie. Cunoscând Ştiinţa Iniţiatică a emite mereu o înaltă frecvenţă, ce i-a permis

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 2 C O S M O S


GÂNDURI PENTRU ROMÂNIA

Misiunea spirituală a României III


Dumitru Vamfim cumplite, DUMNEZEU mă inspiră să vă dau un singur sfat: existenţei acelei puteri Divine căreia i te supui sau faţă de care
Urmează în continuare ultima parte a profeţiilor popoare, oameni, uniţi-vă întru divina desăvârşire, înţelegeţi- vrei să-ţi arăţi recunoştinţa? Mulţi spun că nu au credinţă, dar
vă şi ajutaţi-vă cât mai bine, iubiţi-vă unii pe alţii, iertaţi-vă şi într-un asemenea caz, de fapt, ei mărturisesc credinţa lor
înţeleptului indian Sundar Singh, profeţii care ne ajută în
cheltuiţi cât mai mult din energiile pe care le aveţi la dispoziţie negativă, distructivă. În asemenea cazuri, existenţa credinţei
înţelegerea realităţii în care trăim şi care arată locul
pentru a atinge eliberarea spirituală şi fericirea veşnică. Faceţi contrare este dovedită chiar prin negaţie. Gradul de credinţă al
românilor în Planul lui Dumnezeu pentru Terra.
tot ceea ce reprezintă voinţa Bunului DUMNEZEU, acum şi fiecărui om creşte sau scade prin manifestarea acesteia în
În jurul oraşului se vor afla grădini cu pământ fertil de cea
aici, în această viaţă şi nu amânaţi desăvârşirea spirituală diferite împrejurări.
mai bună calitate în care, pe lângă diferitele legume, vor creşte
pentru o reîncarnare viitoare. Făcând acum tot ceea ce este Toate cele ce v-am spus aici sunt pe deplin adevărate şi în
şi vor da rod din belşug pomi sădiţi pentru ca nimic să nu
divin şi vă stă în putinţă, acţionând plini de iubire şi cu timpurile care vor veni, ţara cea aleasă de Bunul DUMNEZEU
lipsească traiului locuitorilor săi. Recoltele atunci vor fi
stăruinţă, fiecare dintre voi va realiza că se poate mântui. va fi focarul redresării spirituale de pe faţa Pământului.
îmbelşugate. O mulţime de şosele mecanice şi trotuare
Pentru a grăbi zidirea Noului Ierusalim, construiţi-vă pe voi Minunile fără număr ce se vor face în această ţară şi tainele
mişcătoare vor facilita mult circulaţia, iar anumite mecanisme
din dragoste şi curăţenie şi din Duh Sfânt, vieţuind mai mereu ce se vor descoperi în vremurile ce vor veni în aceste locuri,
special inventate vor uşura viaţa locuitorilor şi vizitarea
în fapte bune pentru ca în acest fel să daţi prilej spiritului vor face ca popoarele lumii să cerceteze pline de dăruire
acestor locuri.
nemuritor din voi să se arate în inima voastră, din care să dea Misterele Dumnezeieşti.
O mulţime de noi maşini aeriene vor fi puse în slujba acestui
afară neadevărul, egoismul şi patima distrugerii care, atunci În România, DUMNEZEU va face cu putinţă apariţia unor
mare oraş model şi tot ceea ce este mai nou în tehnică pentru a
când cresc peste măsură, duc la nimicirea omului. Luaţi aminte mari miracole pentru ca cei aleşi să-L descopere, iar
îmbunătăţi viaţa locuitorilor ce se vor afla aici. Acest oraş va
că în viitor, la această zidire spirituală va fi mult de lucru. necredincioşii să se întoarcă la credinţă cât mai repede.
avea patru şosele principale, iar accesul în el se va realiza prin
Lăcaşul închinării sublime ce se va oferi drept pildă întregii În acest popor ales, al românilor, DUMNEZEU a pus o
patru porţi monumentale.
lumi se va realiza prin eforturile însumate ale celor aleşi şi inimă caldă şi iubitoare, firea oamenilor fiind deschisă să
În România se va construi mai întâi un canal care va uni
puri. Oamenii buni, simpli şi drepţi în inima lor, care vor fi descopere cu uşurinţă calea către desăvârşire, aproape toţi
Marea Neagră cu Dunărea, care va funcţiona normal, precum
plini de dragoste pentru DUMNEZEU, vor ajunge să fie fiind capabili să lumineze celelalte popoare prin darurile
şi un alt canal care va uni Dunărea cu marele oraş reconstruit
grabnic spiritualizaţi dacă ei vor trăi intens sufleteşte, divine pe care le deţin. În acele timpuri viitoare, poporul
al Bucureştiului, permiţând astfel vapoarelor chiar foarte mari
consacrând celor materiale o mai mică atenţie. Totdeauna cei român, propovăduitor al înţelepciunii divine, va fi o gazdă
să ajungă până în acest oraş minunat. Toate aceste lucrări se
săraci în dorinţe vor fi bogaţi în mulţumiri. Preafericiţi vor fi primitoare, plină de dragoste, ce se va manifesta fără pic de
vor realiza datorită planului divin, în viitor, într-un anumit
cei care vor trăi în Duhul Dumnezeiesc. Mai ales aceştia vor viclenie, iar pe întregul său teritoriu va fi un belşug uimitor,
interval de timp.
vedea că simplitatea şi puritatea vieţii nu înseamnă sărăcie pentru ca toţi pelerinii ce vor veni să poată fi îndestulaţi.
Agricultura, viticultura, pomicultura şi apicultura vor fi
interioară, ci este dimpotrivă o nebănuită comoară spirituală. Sediul Crucii Roşii Internaţionale se va stabili la Bucureşti,
ocupaţii de onoare, căci în această ţară aleasă se va sista
Cei simpli şi buni deţin o superioritate sufletească nebănuită. în Noul Ierusalim, deoarece descoperirile acestui popor pe
sacrificarea vitelor şi se vor consuma mai ales cereale, legume
Multe sunt enigmele sufletului omenesc şi acestea sunt foarte linie de medicină şi sănătate vor fi extraordinare, situând, de
şi fructe, lapte şi brânză, ouă şi numai vin curat. Apicultura va
greu de descifrat pentru acela care nu recurge la cunoaşterea de asemenea, această ţară pe primul loc în lume. Tot în România
fi cea mai aleasă ocupaţie, fiindcă această ţară aleasă va
sine. Fiinţa umană nu-şi poate descoperi Creatorul şi nu-l vor lua fiinţă instituţii filantropice şi administrative absolut
aprecia mult mierea şi produsele stupului, folosind pentru
poate înţelege câtuşi de puţin opera decât dacă se descoperă pe noi, cum nu au fost niciodată pe acest Pământ, de inspiraţie
jertfa divină numai ceară curată şi untdelemn pur de cea mai
sine în străfundurile tainice ale fiinţei sale. Pentru a ajunge la divină, care vor urmări trezirea puterilor ascunse din om şi
bună calitate.
divina desăvârşire, fiecare om trebuie să urmărească să se amplificarea înzestrărilor spirituale divine.
Tutunul, cafeaua şi alte otrăvuri atât de dăunătoare sănătăţii
cunoască pe sine cât mai bine. Toate acumulările materiale Poporul evreu va fi aproape singurul care se va opune cu
omului vor înceta să mai fie dorite de oameni, iar înrăiţii şi
dispar odată cu moartea fizică a omului, în timp ce însuşirile îndârjire influenţei binefăcătoare crescânde a poporului român
vicioşii vor părăsi ei singuri această ţară. Vrăjitorii, fumătorii,
sufleteşti şi spirituale constituie veritabila experienţă a omului, cunoscător al Tainelor Dumnezeieşti, dar în finalul acestei
beţivii, desfrânaţii, criminalii, hoţii, precum şi trântorii
care se acumulează în spiritul său pentru veşnicie. lupte de idei, poporul evreu se va convinge chiar şi el că
(leneşii) vor renunţa la aceste îndeletniciri satanice, nu cu
Credinţa fermă, de nezdruncinat în DUMNEZEU este adevărul susţinut de poporul român este una cu Adevărul lui
forţa, ci de bunăvoie, prin convingere lăuntrică şi aceste vicii
secretul existenţei nemuritoare în spirit. Credinţa puternică DUMNEZEU şi după aceea el nu va mai lupta împotriva
se vor reduce încetul cu încetul, dispărând aproape în totalitate
face ca forţa lăuntrică a fiinţei umane să devină nemărginită, divinităţii. Purtătorii de duh sfânt şi marii iluminaţi din
în cele din urmă. Orice locuitor al acestei ţări, aleasă de
ajutînd-o să se desăvârşească prin unirea cu DUMNEZEU în anumite puncte ale globului pământesc vor mărturisi, la rândul
DUMNEZEU să fie exemplu, îşi va câştiga pâinea cea de toate
eternitate. Prin credinţă binefăcătoare, fermă, omul poate lor, realitatea adevărului propovăduit de poporul român
zilele muncind în mod onorabil în funcţie de posibilităţi şi
atinge fericirea divină. reconfirmându-l cu toată puterea.
după menirea pe care fiecare o are prin naştere.
Iisus spune: „De veţi avea credinţă numai cât un grăunte de Însă, înainte de a ajunge aici, această ţară aleasă va trece prin
Vremurile de exploatare, teroare, înşelăciune şi asuprire vor
muştar, toate le veţi împlini şi de veţi zice muntelui acesta să mari frământări care o vor pune la grea încercare. Acest popor
asfinţi în această ţară. Fiecare locuitor al acestui popor ales se
se arunce în mare, muntele se va arunca". În aceste cuvinte ni ales va trece, înainte de a ajunge aici, prin trei mari încercări.
va bucura din plin de binecuvântarea şi harurile divine, mulţi
se descoperă taina puterii nesfârşite credinţei. Sfârşitul acestor încercări va fi marcat de un dezastru planetar
dintre aceştia fiind înzestraţi cu înţelepciune şi felurite puteri
Adevărul este că în timpurile care vor veni, pe tot globul, produs de cutremure, care va îngrozi aproape întreaga lume.
de a face minuni. Toate darurile se vor revărsa peste această
puţini vor fi oamenii care vor avea o bună credinţă, iar aceia De asemenea, tot atunci cei foarte bogaţi îşi vor pierde averile.
ţară aleasă, care va avea nobila misiune de redresare spirituală
care nu vor avea credinţă în DUMNEZEU vor fi dinainte În acele timpuri viitoare, pe pământul ales al României, Noul
a întregului glob pământesc.
morţi, deşi vor continua să trăiască trupeşte, fiindcă ei vor Ierusalim se va zidi deci în două feluri: spiritual şi material. În
Toate căile de legătură prin aer, apă şi pe pământ fiindu-i din
înceta să mai aibă o legătură conştientă cu DUMNEZEU. Cel acele timpuri viitoare, mai marii popoarelor lumii pământene
plin favorabile, România va ajunge una dintre cele mai
ferm în credinţa sa, atunci când există şi trupeşte, constată că se vor uni pentru a realiza o înţelegere globală de ajutor mutual
prospere şi îmbelşugate ţări, trăind în pace cu toţi vecinii săi.
toate minunile îi sunt cu putinţă şi astfel ajunge să se dezlege şi vor centraliza sistemul monetar pentru a dirija cât mai bine
Basarabia va fi realipită României pentru totdeauna, căci
de materie şi de legile ei, devenind atotputernic prin trăirea sa viaţa administrativă la nivelul întregii planete. În acele vremuri
poporul rus va cinsti această ţară aleasă şi va renunţa la această
spirituală, care îl va revela chiar şi pe DUMNEZEU. viitoare, va apărea o forţă armată care va fi educată şi unificată
provincie care va da naştere la multe neînţelegeri, într-un viitor
Prin puterea credinţei binefăcătoare apar darurile Lui în pentru a fi universală, prezentând un caracter internaţional.
mult mai îndepărtat, însă, toate teritoriile învecinate României
om. Prin puterea credinţei bune, omul se simte din ce în ce mai Poporul indian va fi fericit să cunoască şi să ajute poporul
se vor alipi formând împreună Federaţia Statelor Europene,
convins de ce trebuie să facă binele şi ajunge să-l dorească cu român în misiunea sa planetară. Graţie relaţiilor de prietenie ce
lucru la care oamenii ajunseseră să se gândească de mult.
ardoare, acţionând astfel cât mai des asemenea Creatorului se vor lega cu toate ţările de pe faţa Pământului, România va
Tot ceea ce v-am amintit până aici este necesar să se
său. Graţie credinţei sale binefăcătoare neobosite, infinitele scăpa ca prin minune din conjunctura războaielor. În timpurile
împlinească, pentru că sunt adevărate şi tot ceea ce vă spun vă
puteri cereşti îi vin totdeauna în ajutor şi de la acest punct, care vor veni, America de Nord şi Centrală vor ajunge să fie în
va convinge când toate acestea se vor întâmpla. În vremurile
viaţa lăuntrică a omului începe să fie din ce în ce mai fericită. cea mai mare parte un gigantic cimitir. Aceasta se va întâmpla
viitoare, poporul rus, plin de dragoste, va veni în ajutorul
Prin intermediul poporului român ales, Bunul DUMNEZEU tocmai în ajunul unor imense planuri de dominaţie prin care se
lucrării pe care România o va avea de îndeplinit în lume.
va vorbi oamenilor de pe tot Pământul, trimiţându-i pe cei aleşi va urmări supremaţia asupra întregii planete.
Înainte de acestea, însă, va fi foamete prin multe locuri, pâinea
din mijlocul acestui popor, în ajutorul celorlalte fiinţe omeneşti Unică în acţiune şi care se va abţine să ia parte la punerea în
va lipsi, vor fi mari cutremure de pământ care vor face o
pentru a le ajuta să se ridice la o viaţă superioară şi la practică a frumoaselor idei şi a înfăptuirilor globale ce vor
mulţime de victime şi în multe locuri de pe glob, oamenii vor
desăvârşire dumnezeiască. Pentru Tatăl Ceresc, orice suflet avea loc, va fi Anglia, însă părerea ei nu va fi luată în
dispărea sub dărâmături, care vor aminti cu mare greutate
omenesc este foarte scump, deoarece în centrul acestuia, sub consideraţie deoarece la scurt timp după aceea, ea va ajunge să
urmele unor oraşe care vor dispărea de pe suprafaţa
forma SPIRITULUI, se află o „scânteie" din DUMNEZEU. fie stăpână numai asupra insulelor ei. În viitor, coloniile care-i
Pământului. Războaiele, panica şi neînţelegerile de tot felul
Dacă omul va ajunge să creadă cu tărie că toate puterile şi aparţin îşi vor dobândi în totalitate libertatea.
vor face ca marile puteri, cum ar fi Rusia, să se prăbuşească,
ajutorul îi vin doar de la DUMNEZEU, atunci el îi va supune Chiar dacă vă uimesc cele afirmate de mine, să nu se mire
spre bucuria ţărilor mai mici care o alcătuiesc. Ateii vor începe
întreaga sa voinţă Divinului. Abia atunci viaţa spirituală a nimeni de ceea ce se va întâmpla deoarece fiecare are ceea ce
să cerceteze scrierile sfinte şi se vor preocupa să înţeleagă
omului scoate la iveală izvoare nesecate de dăruire, bunătate şi merită, în cele din urmă dreptatea, adevărul şi lu¬mina
ştiinţa spiritului, căutând să descopere tot ceea ce este ascuns
dragoste şi o mulţime de însuşiri alese cum ar fi supunerea, spirituală triumfând.
în om. Graţie acestor cercetări, o nouă cotitură se va produce
în viaţa unor pământeni.
umilinţa, bunătatea, evlavia, sârguinţa, bunul simţ, Deşi trâmbiţele adevărului vor suna pretutindeni,
În multe locuri de pe Pământ va lipsi hrana. Pentru ca toate
recunoştinţa, respectul, nădejdea. Toate acestea şi multe altele lupta cea mai aprigă va fi dusă mai ales pe pământul
înfloresc prin credinţă. Căci altfel cum vei iubi ceea ce nu Noului Ierusalim - România.”
aceste urgii să treacă cât mai repede sau să nu fie atât de
există şi cum te vei supune dacă nu ai ferma convingere a

C O S M O S PAGINA 3 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


VIAŢA PE TERRA

Maeştrii de ieri şi de azi


Cecilia David castele inferioare şi superioare, dar omul de rând este eliberate tot de oameni... Oare Dumnezeu în marea lui
blând şi tolerant. Şi acest lucru se simte şi prin numărul nemăginire, are nevoie de vreo diplomă ca să îşi susţină
Prin repetiţie multe lucruri se învaţă şi aleg Creaţia? Lui cine să-i dea o diplomă? Şi cine să îl
conteste? Lucifer, care la o adică este tot Creaţia lui
şi eu această cale, cu riscul de a mă repeta.
Dumnezeu... Deci, la noi, nici un maestru nu se închină
Legea competiţiei inventată de om este o lege în faţa altui maestru, nici nu-i recunoaşte meritele.
dură şi fără sens. Aceştia nu au loc să trăiască în acelaşi oraş, ba chiar se
În ţările unde trăiesc Marii Maeştri spirituali nimeni arată cu degetul, se denigrează, se ,,muşcă” fără
nu trebuie să fie competitiv şi nici să demonstreze ceva remuşcări.
cuiva. Sai Baba, Mahasaya, Yukestvar, Yogananda şi Legea competiţiei se aplică excelent şi la această
eternul Babaji care trăieşte de peste 3000 de ani în categorie, cu o mai mare perseverenţă şi lipsă de iubire-
Himalaya şi despre care toată lumea vorbeşte cu aici unde iubirea trebuia să fie la ea acasă! Cum
veneraţie şi mare consideraţie, aveau loc sub soare toţi, serviciile spirituale se fac pe bani (chiar pe bani mulţi)
fără părtinire şi fără să se conteste unul pe altul. ,,ce-i mâna pe ei în luptă?”- Ghiciţi?- Evident setea de
Fiecare cu locaţia şi cu elevii săi, transmitea acestora putere şi înavuţire. La noi ofrandele aduse la picioarele
Calea, cu caracteristica Sa personală. maestrului nu sunt o ghirlandă de flori sau un castron
„Menirea lui Babaji în India este aceea de a-i ajuta cu orez, ci bani, mulţi bani, cadouri şi favoruri! Ca să
pe profeţi în îndeplinirea misiunii lor spirituale nu mai vorbim de putere prin publicitate şi intrarea în
speciale. Principalul lui discipol din secolul al diferite ordine, grupări care deţin controlul şi
nouăsprezecelea a fost Lahiri Mahasaya, cel care a puterea... De ce le trebuie unor maeştri spirituali bani
reînviat arta Kriya Yoga- Yoga Respiraţiei. şi putere, publicitate şi forme de control prin diverse
Mahavatarul Babaji se află în continuă comuniune cu organizaţii secrete? Păi tocmai am spus-o! Pentru
Iisus, ei amândoi trimit Pământului vibraţia mântuirii control. Şi cine are nevoie de control permanent? Asta
şi pun la punct planul salvării acestui ev tulburat. o să aflaţi dumneavoastră singuri şi poate astfel veţi
Lucrarea celor doi maeştri deplini- unul trăitor în corp, începe să taxaţi ,,măiestria” maeştrilor plini de sete de
celălalt nu- urmăreşte să inspire naţiunilor renunţarea la putere... şi bani!
războaie sinucigaşe, la ura de rasă, la sectarismul În timp ce Marii Maeştri din Himalaya trăiesc modest,
religios şi la pasiunile materiale care lovesc ca un uneori în peşteri cu o simplă cârpă în jurul şalelor, dar cu
bumerang”. Astfel descrie Yogananda în cartea sa o deschidere spirituală care echilibrează energiile
,,Autobiografia unui yoghin” pe marii maeştri din viaţa Pământului, ai noştri schimbă maşini luxoase, au case
sa. elegante, cabinete ţinute cu bani grei şi mulţi pacienţi la
În India orice sfânt se închină în faţa unui maestru şi uşă! Când mai au timp şi de ei, de spiritul lor, când
orice maestru în faţa unui sfânt. Nu există „Eu sunt cel lumeasca lor preocupare îi solicită atât de mult? Şi oare
mai mare” şi nici „Eu sunt cel mai important”. Indienii, de ce Marii Maeştrii nu sunt deloc interesaţi de
prin religia lor, sunt învăţaţi să respecte şi să accepte cu competiţie, aşa cum sunt ai noştri? Vă las pe
înţelegere tot ce se manifestă în viaţă. Respectă şi îşi de Mari Maeştri spirituali pe care i-a dat lumii. Ei nu au dumneavoastră să ghiciţi şi să vă dumiriţi cam cum stau
venerează maeştrii şi sfinţii, pe care îi hrănesc şi îi nevoie de diplome, atestate şi studii înalte. Ei au nevoie treburile pe la noi.
găzduiesc. Religia lor este bazată pe iubire şi non- de desăvârşire şi o ating cu abnegaţie şi perseverenţă. Dar, fiindcă Înălţarea este un fenomen
violenţă, ca şi a noastră de altfel. Numai că ei cred în La noi dacă nu ai diplome, atestate, titluri universitare înălţător, să fim iertători, toleranţi şi
reîntruparea perpetuă până la desăvârşire, iar noi numai eşti nul şi lipsit de credibilitate. Ai noştri maeştri, au
necompetitivi măcar de ... Înălţarea
în viaţa veşnică de dincolo. Tot ce este mai deosebit la ei nevoie de diplome şi de aprobarea celorlalţi ,,maeştri” ca
înseamnă acceptare şi toleranţă. Au şi ei prostia cu să poată profesa sau vindeca. În fond diplomele sunt Domnului!

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 4 C O S M O S


CĂLĂTORIILE ŞTIINŢEI

Arcturienii- Maeştrii Vindecării


Meer Lyn din dimensiunea a 9-a şi astfel
devenind în timp Maeştrii ai Vindecării
Vă spuneam în numărul trecut despre pentru mai multe civilizaţii din partea
performanţele spirituale ale copiilor aceasta de galaxie. Să ştiţi că procesul
arcturieni. Asemenea aspecte sunt foarte de evoluţie nu scuteşte nici o
civilizaţie, oricare ar fi ea, de riscurile
credibile având în vedere faptul că şi pe
greşelilor în alegeri şi manifestări pe
Pământ s-au născut Copiii Indigo şi cei de calea spirituală. De aceea putem
Cristal, înzestraţi cu puteri speciale. înţelege că şi în alte civilizaţii din
Să continuăm prezentarea copiilor din civilizaţia spaţiu există traume, drame şi de ce nu
sistemului Arcturus, pentru a avea o imagine mai amplă chiar şi sincope de evoluţie. De aceea
despre ce pot să facă fiinţe mult mai evoluate din alte arcturienii au primit aprobarea de la
lumi. Să reamintim faptul că în literatura esoterică Confederaţia Galactică pentru a
spirituală steaua Arcturus este considerată a fi un constitui o rasă de Vindecători, mai
important Portal interdimensional. ales că ei provin direct dintr-o Ierarhie
a Luminii din respectiva dimensiune.
Originea celor din Arcturus
Copiii Ierarhiei Dreptăţii
Referindu-ne la Tărâmurile Dimensiunilor Superioare mult decât atât, aceşti copii din Arcturus sunt învăţaţi
avem posibilitatea de a spune că în dimensiunea a 9-a se Ca rasă ce a primit acceptul Confederaţiei pentru a acolo la ei cum să-şi folosească în mod nelimitat
află entitatea numită Arhanghelul Mihail, cu care mulţi vindeca pe alţii din alte lumi, arcturienii şi mai ales asemenea puteri vindecătoare, cu ajutorul cărora pot
pământeni de pe planetă pretind că sunt în contact. Cert copiii lor, ce sunt puşi de mici să-şi exerseze minunatele modifica genetic anumite caracteristici la fiinţele umane
este că în dimensiunea a 9-a unde se află Ierarhiile capacităţi, şi-au planificat de-a lungul evoluţiei lor o de pe Terra şi chiar din alte lumi. Ei au primit acest
Universului există şi ceea ce se numeşte Sistemul de agendă dezvoltată pe parcursul erelor. În mod deosebit privilegiu de a modifica informaţia ADN, deoarece în
Tehnică Biocuantică, realizată de către Ierarhia pentru civilizaţia Terrei au primit aprobarea de a avea ADN se află înscris Programul Dreptăţii alcătuit din
Universală a Luminii într-un timp în care nici măcar grijă de corpurile fizice ale oamenilor, intervenind ori de secvenţe de coduri care au fost date multor civilizaţii din
Lemuria nu era prevăzută ca naştere de civilizaţie câte ori e nevoie prin tehnicile lor de vindecare Calea Lactee, printre care şi cea terestră. Deoarece
terestră. Totuşi, având în vedere că pe Terra au existat şi spirituală, în cazul persoanelor al căror organism fizico- trebuie spus că în ADN a fost introdus Codul Universal
alte civilizaţii cu milioane de ani înainte de Lemuria, se eteric este afectat. Toţi arcturienii posedă o dublură în al Creaţiei, care are un singur sens adevărat de evoluţie,
înţelege că Sistemul Tehnicii Biocuantice a fost folosit şi dimensiunea a 9-a numită Fiinţă de Cristal, care are iar arcturienii au primit permisiunea de a veghea la
de acele civilizaţii care se aflau pe planeta noastră abilitatea de a aduce energii de o înaltă calitate către păstrarea acestui Cod, pentru bunul mers al altor lumi.
probabil contemporane fiind cu dinozaurii. Aşa se planurile unde este necesară vindecarea.
explică urmele de picioare umanoide alături de ale Trebuie să spunem aici că foarte mulţi copii arcturieni Dar despre asemenea aspecte vă aştept în numărul
dinozaurilor, asemenea urme având aceeaşi vârstă, după se află în contact cu terapeuţi pământeni, conştient sau următor, când vom vorbi de alte capacităţi spirituale ale
cum au fost datate de către arheologi şi antropologi. nu, mulţi dintre aceşti copii fiind chiar ghizii lor celor din sistemul Arcturus.
Arcturienii sunt fiinţe care s-au specializat în tehnicile spirituali. Alţii menţin contact telepatic cu inventatori
de vindecare, preluând Sistemul Tehnicii Biocuantice

Re ţeaua Cristică Crist alină


sau cercetători în medicină, ori din alte domenii. Mai

Radu Ran conecta cu toate punctele de energie sacră din lume, activată pe partea subtilă a energiilor spirituale, ar fi dus
datorită schemei de geomanţie configurată pe suprafaţa la distrugerea omenirii la baza ADN-ului, iar aurele
Iată că vorbim din nou despre Energia Cristică ce întregii planete cu zeci de mii de ani în urmă. Maeştrii umane ar fi fost descompuse. În primele zile ale lunii
există în Univers. Rolul acesteia în toate lumile în care a Orionului din Sirius împreună cu Thoth – Jemmanuel au august din anul 1972 pe Soare au avut loc şapte erupţii
fost structurată şi modulată a fost şi este acela de a forma reuşit astfel să calculeze în cât timp, datorită Matricei solare, jerbele gigantice emiţând intens pe frecvenţele
o vastă formaţiune energetică şi spirituală, care să înalţe Cristice, omenirea se va ridica spre dimensiunile spectometrice, ultima dintre erupţii ajungând ca emisie
Conştiinţa Logosului Galactic, care are rolul de a superioare, către Energia Cristică. A fost estimat, de până în domeniul razelor X.
purifica întreaga galaxie de elementul negativ a ceea ce atunci din trecutul atât de îndepărtat, intervalul 1996- În mediile ştiinţifice mondiale ale planetei se ştia
se cheamă rău. 1998 din actualul ciclu cosmic de 26.000 de ani ca despre această activitate neobişnuită a Soarelui, însă
Aţi citit în paginile revistei noastre despre structura perioadă tampon pentru urcarea mentalului omenirii pe nimeni nu a spus nimic pentru a nu crea panică. Datorită
Fraternităţii Albe Universale şi despre contrapartea sa, nivele superioare ale planului astral, operaţiune acestor explozii solare, vântul solar care de obicei are
aşa zisa ierarhie a întunericului ce se întinde mult în pregătitoare necesară pentru accesarea, după finalul viteza de 500 de kilometri pe secundă, şi-a sporit viteza
spaţiul cosmic al Căii Lactee. Acum vom face o escală ciclului cosmic, a celei de-a cincea dimensiuni. la aproximativ 3 milioane de kilometri pe oră în
pentru a înţelege ce se întâmplă pe planeta noastră în Poate o să vi se pară ciudat, dar în 1972 omenirea ar următoarele trei zile după ultima erupţie, pentru ca să
acest sfârşit de Apocalipsă. fi trebuit să dispară. Cum aşa? Maeştrii Orionului, scadă în luna septembrie a anului 1972 la viteza de
După prima catastrofă atlantă, când energia iubirii a civilizaţie ce poate fi considerată una din părinţii noştri, 800.000 de kilometri pe oră. Relatări despre aceste
fost atacată de către elementele insidioase ale au prevăzut cum va evolua steaua centrală a sistemului fenomene au fost consemnate totuşi în literatura de
întunericului, entitatea care se numea Thoth şi gruparea nostru solar, adică Soarele. Către sfârşitul actualului specialitate a vremii. Dacă Maeştrii Orionului nu ar fi
de Maeştri Înălţaţi care se aflau la vremea aceea pe ciclu cosmic, în deceniile 60-70, astrul solar intrase într- construit Matricea Cristică încă din vremurile
planetă, au trecut la derularea unui proiect extrem de o fază de activitate foarte intensă, prevăzută de altfel de îndepărtate, nu numai Pământul, în acele timpuri, dar şi
important. Ei trebuiau să ancoreze energia Conştiinţei către cei din Sirius. Matricea structurată de ei cu milenii Marte, Venus, Jupiter şi toate celelalte planete cu
Cristice în această zonă de galaxie. Era necesară în urmă avea să dea roadele aşteptate, cu toate că pe civilizaţiile lor aflate pe diferite nivele, ar fi avut parte de
construirea Matricei Cristice, cu ajutorul căreia să adune Pământ răul era extins prin intermediul marilor distrugere. Căci datorită acestor explozii solare Soarele
din planurile spirituale înalte energia specifică acestui corporaţii monopoliste care porniseră distrugerea urma să se transforme într-o gigantică roşie pulsatilă, ale
proiect. Pentru a reuşi aşa ceva au realizat în zona mediului ambiant. cărei margini s-ar fi întins până aproape de Jupiter. O
Egiptului o operaţiune derulată cu tehnologie foarte Savanţii tereştri ai lumii noastre nu ştiau nimic despre adevărată catastrofă.
avansată, bazată pe folosirea cristalelor aduse din Sirius. activitatea Maeştrilor Orionului, deşi aceştia lucrau din Despre cum au salvat efectiv Maeştrii Orionului
Astfel au creat un vortex energetic cu ajutorul căruia plin la salvarea omenirii. În 1972 s-a produs în Soare un întregul sistem solar, demontând comploturile micilor
energia emisă de Flacăra Vieţii din templul Amenti se fenomen care, dacă reţeaua cristică cristalină nu ar fi fost cenuşii din rasa Draco, aflaţi în numărul următor.

C O S M O S PAGINA 5 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


SECRETELE VIEŢII

Secretele Reîncarnării II
Mulţi dintre noi cumpărăm de om reprezintă mai puţin decât o secundă pentru un
cristale, pietre semipreţioase sau cristal. În istoria unor cristale pot exista perioade de zeci
diverse minerale, fie din motive sau sute de ani de inactivitate, asta nu le afectează cu
estetice, fie terapeutice. Ele sunt nimic capacităţile şi proprietăţile. Unele cristale sau
transformatoare energetice, rezerve, conglomerate petrec zeci de ani în beciurile institutelor,
generatoare, relee de energii subtile muzeelor sau în colecţiile particulare ale unor oameni
care pot fi folosite în tot atâtea care nici nu le bănuiesc puterile, însă asta nu le afectează
modalităţi pe câte forme, culori şi cu nimic funcţia, timpul cuvenit posesorului de drept al
compoziţii chimice există în lumea lor venind atunci când va fi nevoie.
minerală. Omul este câteodată destul de îngust în judecăţile sale
S-au spus atâtea lucruri despre felul şi chiar având intenţii bune, tinde să se transfere în
în care trebuie tratate încât este greu „pielea” cristalului, crezând că dacă omului nu-i place
să despărţim realitatea de simpla întunericul, nici cristalului nu-i place, dacă omului nu-i
superstiţie, însă vom încerca să facem place nămolul şi pământul, nici cristalului nu-i va face
acest lucru pe cât posibil. Unii spun că bine, sau dacă omul tânjeste după atenţie, la fel face şi
cristalele trebuie să stea la lumină, fiinţa cristalină. Dacă se pune în locul cristalului pentru
Meer Lyn curăţate periodic şi îngrijite, altfel suferă. Complet fals. a-l înţelege cât mai bine, omul trebuie să se gândească la
Să continuăm călătoria noastră printre În primul rând, mediul natural al cristalului este în sine ca la un cristal şi nu la cristal ca la un om.
componentele adevărului referitor la ceea ce numim scoarţa terestră, sub tone de pământ, pietriş şi nisip. Ele Diferenţele sunt imense, iar din păcate ideile născute din
reîncarcare. Ar trebui să o numim reîntrupare, se simt minunat acolo, iar dacă le cumpărăm şi le ţinem astfel de păreri subiective devin lege pentru cei care

Viaţa
deoarece vorbim de trup şi din acest motiv, punctul de la întuneric sau lăsăm să se încep să înveţe lucrul cu
vedere îşi poate schimba valoarea şi înţelegerea. aşeze pe ele praful, ele nu cristalele. Câteodată acest

cristalelor
Spuneam în numărul anterior al revistei că Universul suferă. Oamenii au venit cu lucru este nociv, pentru că
sau Cosmosul, este alcătuit din planuri dimensionale această idee pentru că într- novicele cristalo-terapeut
care se rotesc unele faţă de celelalte. În acelaşi mod este adevăr, este mult mai poate face exces de zel în
structurat şi vehiculul energetic spiritual denumit Mer folositor omului un cristal îngrijirea lor, răpindu-şi
Ka Ba, care odată retrezit permite omului să se curat şi încărcat la lumină. din timpul altor activităţi
deplaseze oriunde în cu totul alt fel. Aşa cum am Din nou, nu are absolut nici Mihai Vârtejaru în mod inutil. Iar regula
explicat, fiinţele umane, ca o categorie de spirite, au ieşit o legătură cu felul în care folosirii cât mai dese
din planurile superioare ale universului şi au migrat reacţionează cristalul, ci cu nevoia omului care îl deţine. poate aduce un sentiment de vinovăţie atunci când nu se
către marginea cosmosului pentru a cerceta Creaţia. Se mai spune că şi cristalele nefolosite sau nebăgate lucrează cu ele un timp îndelungat.
Astfel au rămas în universul tridimensional care are în seamă suferă. Din nou, fals. Cristalele au existat cu Dar nu în ultimul rând, credinţa terapeutului că acele
structura cea mai densă. mult înaintea apariţiei primelor semne de cristale trebuie sa ajute cât mai multe afecţiuni şi trebuie
De la mit la Realitate viaţă organică, deci cu milioane de a n i să trateze boli în permanenţă poate ricoşa în mod negativ
Aproape toate cosmogoniile vechilor culturi amintesc înaintea ivirii omului. Apoi, ele au în mentalul său, aducând probleme. Dacă terapeutul
de faptul că fiinţele din acest univers s-au născut din Oul stat în mediul lor mineral sute de mii nostru doreşte să se vindece, va ajunge să îşi provoace
Cosmic sau din împreunarea Zeiţei materie cu Zeul de ani, faptul că nu le acordăm atenţie sieşi afecţiuni pe care să le trateze.
cerului. Deşi toate aceste mitologii descriu la modul nu reprezintă pentru ele un factor prea Nu trebuie să gândim totul în termeni
foarte simplist originea apariţiei universului şi spiritelor, mare de întristare. Bineînţeles, există o absoluţi şi nici să judecăm din punct
ele doar reflectă într-un mod palid acest adevăr. Pentru bucurie imensă când se pun în slujba de vedere uman.
că trebuie să ştiţi că totul în Cosmos este Yin şi Yang şi serviciului divin, ajutând oamenii,
din acest punct de vedere strămoşii geto-dacilor, ai purificându-le corpurile subtile şi Cel mai bine, fiţi umani cu
chinezilor şi ai hinduşilor cunoşteau o astfel de realitate. tratându-le carenţele energetice, însă oamenii şi cristalini cu
Mă refer la simbolul Yin Yang, prezent şi la noi încifrat la o durată de 3 milioane de ani, să cristalele, dar ambele cu
în porţile de lemn sculptate de pe la sate. zicem, un an sau doi în care este uitat multă înţepciune şi iubire.
Orice spirit din Cosmos are o parte Yang şi o parte
Yin şi în acest fel se explică foarte clar şi simplu cum o înţelegeţi. Plecarea spiritelor umane însemnătate a întregii mase
parte a unei Ierarhii Spirituale a decăzut prin răzvrătire, din starea lor promordială, către de energie spirituală a
folosind la un moment dat doar una dintre cele două marginea Cosmosului, trecând prin categoriei umane. De
energii. Aşa se poate înţelege rebeliunea lui Lucifer din celelalte Universuri – Planuri aceea, plecarea lor prin
Raiul Primordial împreună cu multe alte spirite, adică Dimensionale, a determinat intrarea în ispitire pentru cunoaşterea
planul dimensional 9. Pentru că partea Yang înseamnă valori energetice diferite de cele ale Universului fizic a dus la o
Voinţa, iar Yin reprezintă Decizia. Deci Lucifer dorea să Universului Central. Fiecare Univers – consecinţă interesantă.
acţioneze doar pe Decizie, eliminând Liberul Arbitru Plan Dimensional are energiile sale, În Universul Central
pus în aplicare prin Voinţă. În acest fel, înainte ca presiunea sa ca stare de existenţă şi vibraţie. spiritele au fost create tot pe
spiritele umane să plece către marginea Cosmosului Deci spiritele umane au fost nevoite să îşi baza celor două aspecte:
pentru a explora universul fizic, gruparea condusă de confecţioneze alveole de protecţie, din chiar energia Voinţă – masculine Yang şi
Lucifer a propus în Forul Divin al Universului Central, fiecărui Plan Dimensional pentru ca Sinele lor să nu aibă Decizie – feminine Yin. Efectul
în negocierea cu reprezentanţii spiritelor umane, ca de suferit distorsiuni. Aceste alveole se numesc acum intrării în zonele apropiate de Universul
oamenii – ca spirite, să folosească doar capacitatea de corpuri subtile şi ele alcătuiesc ceea ce se cheamă aură. Fizic a făcut ca spiritele umane, de Voinţă şi de Decizie,
decizie, ignorând Voinţa Creatorului. Deci doar partea Aşa cum spuneam ceva mai înainte, spiritele în să capete treptat forme din ce în ce mai dense,
Yin, eliminând partea Yang. Printr-o asemenea Universul Central au fost create având cele două părţi, înconjurându-se cu alveolele de protecţie şi în cele din
modalitate oamenii nu au mai ascultat şi au pornit către Yin şi Yang, despre care am putea spune mai exact că urmă cu învelişul alveolă organic, respectiv corpul fizic.
universul fizic plin de capcane şi pericole ale vibraţiilor sunt două stări de existenţă. Ca urmare este evident că la Aşa că spiritele Voinţă de la începuturile omenirii pe
energiei dense. nivelul Planului 9 Ierarhiile au fost alcătuite ca să Terra au fost bărbaţi, iar spiritele Decizie au fost femei.
Migrarea oamenilor prin Cosmos acţioneze pe două direcţii: decizia în Creaţie şi Voinţa în Ulterior prin evoluţia ciclurilor cosmice spiritele
Pentru a înţelege cum acţionează Legea Karmei şi la Creaţie. Unele categorii de spirite au fost create pentru a masculine de Voinţă s-au întrupat în forme feminine şi
alte nivele dimensionale, vizavi de plecarea spiritelor manifesta Decizia, altele Voinţa, iar alte grupări de spiritele feminine în forme masculine.
umane din Universul Central, să spunem că acolo spirite pentru a manifesta ambele aspecte aşa cum sunt Aşa a început să acţioneze Legea Karmei la nivelul
şi oamenii. Trebuie spus că fiinţele umane aveau Universului Fizic, pe lângă karma spirituală iniţială
spiritele există în stare pură, sub forma unor sfere mici
prevăzut un rol important în Universul Central, ca determinată de plecarea din Universul Central.
de lumină care se plimbă peste tot. Asta ca să reuşiţi să

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 6 C O S M O S


VOCILE TRECUTULUI

Bătălia Ierarhiilor Cosmice


non-fizică şi au capacitatea de a transcende timpul şi
spaţiul, în timp ce fiinţele Feline sunt stabilite în
dimensiuena fizică şi, pentru că ancorează bine energia
materiei, au posibilitatea de a trăi printre oameni.
Atunci când au fost construite piramidele fiinţele
Leonine au fost conduse de către
Marele Preot Thot descendent din Leonine, care trăise
în Atlantida, şi apoi în Egipt şi de Marea Preoteasă
Sheshat, descendentă din Feline. Aici facem o remarcă şi
anume că în timp ce Leoninele ancorau energia Yang
creatoare, Felinele ancorau energia Yin creatoare, astfel
piramidele ridicate fiind adevărate opere divine de
contact cu Divinitatea Creatoare. Dacă Leoninele au
schiţat şi proiectat piramidele, Felinele le-au construit la
propriu.

Magii Ancestrali şi invazia luciferiană


Aşa cum au transmis ordinele Divinului Creator Unic
către „Marele Templu al Profeţiilor”, Magii Ancestrali
au prevăzut că spiritele castei Draco din dimensiunea a
9-a, alungate fiind, vor încerca să-şi găsească o zonă şi
o poziţie în Universul fizic, unde să-şi poată realiza un
control pe care noi pe Terra îl avem şi care se numeşte habitat necesar, apropiat de caracteristicile dimensiunii
religie. Prevăzând totuşi acest fel de desfăşurare a de unde fuseseră exilate. Calea Lactee este o galaxie de
Contele Incappucciato nivel Iubire şi Înţelepciune în care aceste două noţiuni
evenimentelor, cu mii de ani înainte de înfiinţarea
Federaţiei Galactice a Luminii, Magii Ancestrali au sunt experimentate în continuu. Spiritele Draco aveau
Galaxia noastră este o structură vastă, întinderea sa nevoie de a fi înţelese şi tratate astfel, însă nimeni nu a
trimis către castele Leonină şi Felină a dimensiunii 9
dintr-o parte în cealaltă măsurând cel puţin 100.000 de vrut să aibă de-a face cu ele. Astfel au invadat
anumite ordine prin care le încredinţau un plan de
ani de ani lumină. Dacă ne gândim doar la distanţa dimensiunea astrală unde şi-au stabilit domenii şi grade
supraveghere a acestei zone a Căii Lactee în care noi
dintre Pământ şi Jupiter, ca reper pentru folosirea sa în de manifestare, de acolo influenţând multe civilizaţii
trăim. De ce această zonă? Pentru că este foarte activă
scop colonizator, la cât loc este, ne gândim atunci de ce care au sfârşit prin autodistrugere, Draconienii
din punct de vedere ale energiilor psiho-spirituale,
dintr-un anumit punct de vedere, Calea Lactee a devenit hrănindu-se practic cu emanaţiile psihice ale acelor
galaxia fiind la rândul ei un fel de entitate.
la un moment dat neîncăpătoare... civilizaţii. Datorită acestui neplăcut aspect, Felinele şi
Ca urmare casta Leonină a trimis mulţi mesageri către
Mă refer aici la istoria atât de plină de războaie a Leoninele au colaborat şi cu alte rase din sudul Căii
universul fizic şi aceştia au creat în zona stelei Sirius
galaxiei şi a civilizaţiilor existente în această parte a sa. Lactee, pentru a realiza coridoare energetice de protecţie
ceea ce se cheamă Marea Lojă Albastră a Luminii
Vom vedea pe parcursul acestui articol, ca un nou pas în a civilizaţiilor, în faţa agresiunii luciferice. Pentru asta
Albastre a Creatorului Divin. Aceasta a fost ancorată
descifrarea evenimentelor ce s-au derulat în vremuri de era nevoie de mase stelare întregi care să alimenteze şi
acolo în sistemul stelei Sirius, pentru a servi drept punct
demult, cum poate fi înţeleasă noţiunea de religie şi cea să transmită energiile de-a lungul coridoarelor, prin
de emisie spirituală către sistemele stelare învecinate.
de spiritualitate, pentru că între cele două s-a dus galaxie. Aşa se explică podurile de stele observate în
întotdeauna, nu numai pe Terra, o luptă acerbă.
Leoninele şi Felinele – Păzitorii Sacri prezent de către astronomii pământeni în anumite părţi
Atunci când s-a intenţionat structurarea unui plan de din această zonă galactică.
Ierarhiile Celeste şi evoluţia Pentru că li s-a oprit accesul la a se alimenta cu
apărare în faţa invaziei răului în Calea Lactee dinspre
În urmă cu aproximativ 5 milioane de ani s-a constituit energiile psihice ale civilizaţiilor agresate, Draconienii
dimensiunea a 9-a, a existat o entitate numită Siraya care
în planurile dimensionale superioare ceea ce se cheamă au ripostat virulent, forţând intrarea dinspre astral către
avea rolul de Purtător al Luminii Albastre a Creatorului
Federaţia Galactică a Luminii. Scopul alcătuirii ei, prin universul fizic, în zona Portalului din Sirius. Aşa a
către toate lumile de reşedinţă ce respectau Voia
alianţa diferitelor caste din dimensiunile superioare ale început Marele Război Galactic care continuă şi azi, a
Creatorului. Siraya a ales Sirius B ca zonă în care s-a
Cosmosului, este acela de a preveni posibilitatea cărui miză este conflictul dintre libertatea spirituală şi
stabilit Portalul de intrare din dimensiunile superioare în
neplăcută ca forţele interdimensionale ale întunericului sclavagismul religios.
universul fizic, astfel că în Sirius B a fost plasat „Marele
să provoace războaie pentru a cuceri în zonele Vom vedea în numărul următor şi alte aspecte ale
Templu al Profeţiilor”. În acest templu se folosea numai
Universului fizic sisteme stelare, aşa cum sunt cele din bătăliei dintre Ierahiile Cosmice ca reper al războiului
Lumina Albastră a Creatorului Divin pentru a o trimite
Calea Lactee. Aşa cum aţi putut citi într-un număr contra Creatorului.
ca emisie modulată către toate sistemele
anterior al revistei noastre, la nivelul Universului există
stelare locuite de civilizaţii aflate pe
Frăţia Albă Galactică, ce reflectă în planul celor trei
diferite trepte de evoluţie, în scopul
dimensiuni Federaţia Galactică a Luminii.
formării de sacerdoţi cu rol civilizator în
Este necesar să spunem că majoritatea membrilor
lumile lor. Această sacră Lojă Albastră
Federaţiei Galactice a Luminii sunt grupări de Fiinţe
din Sirius B este apărată de rasa galactică
Angelice care radiază Iubire şi Lumină în toate zonele
numită „Oamenii Leu”, reprezentanţii
galaxiei noastre, pentru a îndepărta energiile întunecate
fizici ai castei Leonine din dimensiunea
şi a desfăşura evoluţia tuturor sistemelor stelare locuite,
a 9-a. Aceşti „Oameni Leu” sunt de fapt
către „Destinul Divin” profeţit de Magii Ancestrali
colonişti care se mutaseră din Sirius A
pentru Calea Lactee. În planurile dimensionale
pentru a proteja „Marele Templu al
superioare există câteva caste care supraveghează felul
Profeţiilor”. Ca să vă daţi seama de un
în care civilizaţiile din galaxie evoluează, mai exact este
adevăr fascinant, această rasă şi-a trimis
vorba despre grupări din dimensiunea a 9-a a Ierarhiilor.
mesageri pe Terra pentru a crea şi activa
Acolo a existat cândva şi casta Draco, care a sfidat
Marea Piramidă din Egipt şi pentru a
ordinele venite de la Creator şi ca urmare a fost alungată,
contribui, împreună cu cei din Pleiade, la
având legătură cu Lucifer şi spiritele răzvrătite. După ce
proiectarea şi ridicarea celorlalte
au fost exilate spiritele castei Draco s-au răspândit în
piramide de pe Pământ, aşa cum am
Calea Lactee cu intenţia de a invada lumi cu un grad
relatat în numărul anterior al revistei.
scăzut de evoluţie, pentru a le impune un sistem de
Fiinţele Leonine trăiesc într-o realitate

C O S M O S PAGINA 7 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


CĂLĂTORIND PRIN TIMP
Misterul Marelui Cristal
Marii Maeştri din Agartha au cercetat viitorul în
perioada conflictelor dintre oamenii rasei Homo
Sapiens. Trebuie înţeles că atât lemurienii cât şi atlanţii
erau oameni ai aceleiaşi rase, în care exista material
genetic din Pleiade şi Sirius. În timp ce lemurienii, ca
prim prototip de Homo Sapiens, funcţionau pe suflet,
Atlanţii, care reprezentau prototipul îmbunătăţit,
funcţionau pe mental. Lemurienii mergeau pe Decizia
de a construi prin Iubire, în timp ce Atlanţii manifestau
Voinţa de a construi prin Gândire. Oamenii Şarpe fiind o
subspecie reptiliană care foloseşte foarte mult mentalul,
nu i-au putut corupe pe lemurieni, însă atlanţii au fost o
pradă uşoară pentru ei. Faptul că lemurienii au răspuns
la atacurile atlanţilor cu atitudine agresivă, a constituit
decăderea lor, pentru că nu au ştiut să folosească la un
nivel mai înalt puterea iubirii. Nu atinseseră încă acest
prag şi au reacţionat de o manieră războinică.
Cristalul care şi acum se află în Agartha, desigur
într-un plan paralel subtil, urma să fie ţinta bombelor cu
plasmă lansate de către Magii Oamenilor Şarpe în
regiunea Gobi, pe atunci cu o vegetaţie magnifică. Marii
Maeştri din Agartha au prevăzut că dezastrul era iminent
şi au pregătit masiv evacuarea către un plan superior de
Mahatma existenţă. Biblioteci întregi de cristale, inclusiv Marele
avea zona centrală chiar în actualul deşert Gobi, iar
Atlantida – de cealaltă parte a lumii, unde se află Cristal din Ursa Mare, aparate şi tehnologii minunate şi
Despre lumile de lângă noi s-a scris cam multe altele, au fost transferate în cel mai scurt timp pe
actualmente oceanul Atlantic.
puţin, deşi în ultimul timp au apărut cărţi planul eteric luminos, care este o stare de existenţă
care tratează acest subiect, uneori la modul Atlanţii împotriva lemurienilor deasupra vibraţiei planului fizic. Astfel totul a fost pus la
adăpost. După distrugerea zonei Gobi, civilizaţia
foarte subtil emoţional. Trebuie să ştiţi că nu Primele bătălii s-au dus în zona Africii unde acum se
Agarthei s-a retras din planul fizic deoarece radiaţiile
toate cărţile care descriu aceste lumi paralele întinde Sahara. Acolo a fost cândva o vastă câmpie
erau mult prea mari în zona Asiei Centrale, însă din
spun adevărul, ele fiind scrise cu scopul de a luxuriantă, bogată în floră şi faună. De altfel sateliţii
planul paralel au continuat să lucreze pentru anihilarea

Secretul din
moderni de teledetecţie au identificat la câteva sute de
manevra emoţionalul şi mentalul uman. acelei radiaţii. Marele Cristal a continuat să emită
Dar...cum se spune, tot răul spre bine... frecvenţa specifică pentru corpul sufletesc al lui Homo
Sapiens şi chakrei Anahata şi prin timp cei din Agartha

Agartha
Dincolo de anumite speculaţii ale autorilor, există o au reuşit să menţină în civilizaţia umană ceea ce se
realitate subtilă în care fiinţe foarte evoluate, în cheamă Sentiment.
comparaţie cu noi, ne supraveghează. Să vedem despre Dacă Marii Maeştri ai Agarthei nu ar fi
ce este vorba, pentru a înţelege şi a desluşi misterul care continuat această muncă de salvare a oamenilor
de peste 60.000 de ani se află în Agarhta. Terrei, azi peste suprafaţa planetei ar fi bătut doar
un vânt uscat şi fierbinte într-un imperiu al
Războiul zeilor pe Pământ metri sub deşertul saharian o zonă întinsă de câmpie răului.
Atunci când a fost creată rasa Homo Sapiens, părinţii unde continuă să curgă un lung râu ce se varsă în
spirituali ai oamenilor Terrei au întâmpinat o Atlantic, pe sub roca africană. Apoi alte bătălii s-au
interferenţă neplăcută din partea unei civilizaţii desfăşurat în America de Nord, deoarece lemurienii
cotropitoare, o subspecie a reptilienilor numită Oamenii ajutaţi de Maeştrii Orionului şi Pleiadelor erau conectaţi
Şarpe. Aceştia au dus un război nemilos împotriva la Marele Cristal din Agartha, printr-o undă de iubire.
regatului Agartha, care în urmă cu aproximativ 70.000 Marii Maeştri din Agartha emiteau iubire continuă care
de ani se afla la suprafaţă. Conexiunile regatului se era apoi trimisă către lemurienii ce luptau pe fronturi.
întindeau până în America de Sud, Europa, nordul Atlanţii în schimb, fiind o rasă ce trebuia să
Africii şi America de Nord, deoarece mesageri cu rol experimenteze funcţia corpului mental, au fost relativ
civilizator fuseseră trimişi în toate aceste zone. uşor de corupt de către Oamenii Şarpe, dovadă că după
Mahabharata şi Ramayana descriu în amănunt primul război atlant, descendenţii lor mayaşii, aztecii şi
evenimentele petrecute demult în negura vremurilor, alte popoare din America de Nord şi Centrală au avut
conflictul dintre Oamenii Şarpe şi cei din Agartha reprezentări ale unor fiinţe reptiloide pe pereţii
purtându-se la un moment dat cu arme teribile. Lumea templelor.
de atunci a Shamballei era alcătuită din cei din Pleiade, Deci atlanţii datorită mentalului lor încă instabil din
Sirius, Ursa Mare, Vega şi Arcturus, fondatori ai acele vremuri, au fost uşor de manevrat de către Magii
viitoarei rase perfecţionate – Homo Sapiens. Oamenilor Şarpe. Sacerdoţii Legii lui Unul din
De ce Oamenii Şarpe au purtat acel teribil război, în Atlantida au fost vânaţi sistematic, unii au fost omorâţi,
urma căruia în multe locuri de pe planetă au rămas alţii alungaţi, iar alţii convertiţi, deoarece încă nu
deşerturi întinse? Gobi, Sahara, Nevada, platoul peruan atinseseră nivelul de Maestru plin. Dorinţa de
şi alte locuri unde nu există vegetaţie, sunt şi astăzi expansiune a imperiului Atlant devenise un pericol
consecinţele acelor dramatice conflicte. Oamenii Şarpe pentru Lemuria, iar Înţelepţii din Agartha ştiau că
aveau un enorm dispreţ faţă de noua rasă Homo Sapiens, urmau să se confrunte cu un mare rău. Marele Cristal
căci Magii întunericului din rasa reptiliană veniseră pe Cosmic pe care cei din Ursa Mare îl aduseseră în
Terra şi le profeţiseră că dacă nu vor nimici rasa Homo Agartha trebuia să asigure linia de apărare contra
Sapiens, aceasta va fi într-un viitor îndepărtat arma energiei de ură a Oamenilor Şarpe, dar şi împotriva
Creatorului cu care răul va fi distrus complet. tehnologiei avansate a acestora. Căci Magii Oamenilor
Cert este că în acele timpuri se formaseră două mari Şarpe pregăteau prototipuri de arme similare celor
civilizaţii, deşi înaintea lor existaseră altele, cu milioane nucleare, deoarece tehnologia celor din Agartha era
de ani în urmă, distruse tot de reptilieni. Lemuria îşi mult superioară faţă de a lor.

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 8 C O S M O S


Cum mai lucrează mintea noastră
SEMNALE

Cecilia David Apoi ce să mai vorbim de sâni, care sunt măriţi şi modele ,,strâmbe” fabricate de slujitorii întunericului.
micşoraţi după capriciile modei. Sunt expuşi cu Tot ce se întâmplă la ora actuală este o ,,făcătură”
Toţi oamenii îşi doresc fericire şi aşteaptă dezinvoltură şi ,,graţie” studiată ca nişte veritabile abilă a întunecaţilor, care lovesc al naibii de bine în
tentaţii şi ,,ispite” făcute pentru excitare vizuală şi nu tineretul nostru care, sigur, este viitorul ţării. Şi cu
asta uneori o viaţă fără s-o atingă măcar.
pentru ce le-a fost dat. Dezgoliţi în exces, sufocaţi de asemenea minţi viciate şi compartimentate unde poţi
Odată intrat în materie, sufletul vrea să-şi trăiască silicoane şi tot felul de sutiene incomode, suntem în pas ajunge? Nu prea departe... Când, după o logică simplă,
experienţele hotărâte de spirit, acolo sus. Corpul care cu moda şi în război pe viaţă cu noi. omul se îmbracă ca să se protejeze de intemperii şi o
slujeşte de vehicol sufletului este supus unui permanent Revenind la haine, ele sunt strâmte, ridicole şi face şi la modul decent, armonios, frumos, totul este
bombardament al minţii care, neinstruită şi neascultând incomode şi sigur nu ne pot apăra de intemperii, ci doar firesc şi hainele ne sunt de mare folos. Când însă ele ne
de suflet, dă rateuri pe toată durata vieţii. Tertipurile ne strangulează circulaţia şi ne lasă rinichii pe afară. Am strangulează, ne urâţesc, ne incomodează, ne fac
minţii sunt abil ticluite şi frumos învăluite în poleială ca întâlnit multe femei între 25 şi 50 de ani cu grave ridicoli, totul devine o mare farsă şi o mare problemă.
să convingă. Şi ne convinge de cele mai multe ori. probleme de rinichi, mergând până la dializă. Am văzut Media de viaţă acum, când se ,,trăieşte în fugă” a
Ne convinge că rolul picioarelor nu este ca acestea să însă şi tineri decenţi, neobsedaţi de modă şi de aspectul scăzut drastic. Mâncăm în fugă, foarte prost şi
te poarte, ci că trebuie expuse, folosite ca obiecte de ridicol al acesteia. Te poţi îmbrăca frumos şi la modă, neinspirat, ne îmbrăcăm în fugă şi trăim în fugă. Fuga
ademenire, lăsate cât mai descoperite, ba chiar asigurate fără să zgârii ochiul cuiva şi fără să forţezi cetăţeanul după ce? Pentru că, dacă trăim de azi pe mâine fugind
pe bani grei. Nimănui nu-i pasă că, chinuite pe tocuri paşnic să privească la toate aberaţiile tale. Dacă aceste într-una fără să înţelegem de ce ne-a fost dată şansa la
înalte, vârâte zilnic în tot felul de încălţăminte strâmtă şi haine ar fi comode măcar, treacă meargă, dar sunt această viaţă, vom rata elementul esenţial.
incomodă, acestea ,,martirizează” îmbolnăvindu-se grav incomode şi ridicole şi senzaţia care o ai când vezi aşa Spiritualitatea noastră, care nu înseamnă trei cruci făcute
sau foarte grav. Neacoperite şi lăsate în bătaia vântului ceva este de disconfort psihic. Te agresează pur şi strâmb în dreptul bisericii şi nici contribuţia anuală la
şi a frigului, picioarele ,,expozate” se umplu de eczeme, simplu la fel cum te agresează şi comportamentul vulgar aceasta, ci mult mai mult - întâlnirea cu tine în
varice, flebite şi alte boli. şi zgomotos, ca să nu mai vorbim de vocabular... Şi noi profunzime, linişte şi armonie.
Ochii sunt lăsaţi de Dumnezeu să te ajute să vezi ce care eram un popor de bun simţ, liniştit şi aşezat în Dar, pentru că nu ai timp să te gândeşti unde mergi în
este în faţa ta, să nu intri în ziduri, să citeşti, să priveşti matca noastră, ne chinuim să fim ,,moderni”, ca să nu fugă, nu te gândeşti că la capătul drumului te aşteaptă o
tot ce înseamnă Creaţia Lui. Când Dumnezeu a facut zic ciudaţi, să ne vârâm zilnic în ,,cămaşa de forţă” a cruce. Pentru că, după ce ai mutilat ,,templul lui
asta nu a ştiut că omul îi va mâzgăli cu tot felul de propriei noastre minţi, fiindcă bunul simţ nu mai este... Dumnezeu” (corpul tău) cu mare perseverenţă şi
substanţe nocive, că îi va rimela şi rimelul o dată pătruns la modă. inconştienţă făcând jocul întunericului, nu mai poţi
în ochi ,,te fericeşte” cu usturimi şi tulburări de vedere. Şi cum întunericul îşi aruncă şi el ideile zilnic în mass- repara nimic, ci doar să cârpeşti.
Am văzut persoane cu probleme grave de vedere care se media, aici se promovează serios lipsa valorii şi a Şi ce bine ar fi să înţelegem la timp că suntem
mâzgălesc pe sub ochelari cu toate ,,maclavaisurile”,
care nici măcar nu le înfrumuseţează, dar sigur le
bunului simţ. Este firesc ca toate acestea să se întâmple cei mai mari duşmani ai noştri şi că încălcăm
atâta timp cât tot ce a fost s-a pervertit şi omul nu mai flagrant Legile lui Dumnezeu prin asta!

E m o ţ i i l e n e g a t i v e - F r i c a
dăunează. are modele bune de urmat în viaţa de zi cu zi, ci numai

abordând tot felul de incantaţii ritualice, iantre, mantre, păstrăm în zestrea noastră ancestrală o genă dominantă
Cecilia David cristale şi alte ,,elemente ajutătoare”. de la rasa de bază. Atâta timp cât vom trăi în nenumărate
Frica este un element distructiv, care are un efect frici, suntem o rasă inferioară, neinformată, primitivă
De când se nasc şi până mor, oamenii sunt paralizaţi ,,nuclear” asupra aurei şi implicit a organismului uman. chiar. Când vom conştientiza că nu semnele, cristalele
în acţiunile lor de frică. Sunt mai multe tipuri de frică şi Pune în mişcare energii mari care te pot transforma în (care de altfel sunt conştiinţe vii de pe alte planete),
toate îşi pun amprenta în noi. ,,bombă” cu efect întârziat. Pe lângă faptul că mantrele şi iantrele, ritualurile şi incantaţiile ne aduc
Există frică instinctuală care vine din străfunduri şi descentrează corpurile subtile, atrage din jur toate liniştea şi echilibrul interior, ci sunt doar surogate date
care ne face să ne temem de animale, de cuţit, de energiile de frică ale celorlalţi. Şi astfel se crează în jurul minţii ca să o păcălim să ne lase să ajungem la latura
cutremur, de inundaţie, de foc, de spaţii închise etc. De tău egregori de energie urâţi, care te atacă prin frica ta noastră divină, nu vom obţine mare lucru. Vom
unde vin aceste stări de frică dacă noi în această viaţă nu de rău, urât, diavol, ori alte creaturi. Dacă am trăi experimenta tot felul de paleative aleatorii cu pretenţie
am trăit nimic din toate aceste situaţii? Explicaţia este frumos şi corect bărbat şi femeie ,,umăr la umăr”, de panaceu universal şi nu ne vom da voie să
simplă: din existenţe trecute când am fost marcaţi de părinte şi copil în perfectă armonie, om cu om în deplină experimentăm natura noastră divină care este sublimă.
asemenea situaţii. înţelegere, totul ar fi ca în rai. Găsim tot felul de ,,găselniţe” care să ne scape de frici
Există însă şi frici induse prin educaţie şi societate. Prin fricile noastre nenumărate ne atragem blocaje şi propriile noastre urâciuni.
Copiii sunt speriaţi ca să se cuminţească cu fel de fel de energetice. Un animal n-o să atace niciodată un om dacă Dacă suntem în echilibru, cunoaştere, înţelegere şi
fantasme (muma pădurii, bau-bau) şi născociri ale celor îl simte puternic şi nu emite vibraţia fricii. Părinţii care iubire necondiţionată pentru cei din jurul nostru (asta
mari (moare mama, plec cu tati, etc) şi, condiţionaţi prin îşi controlează excesiv copiii şi au o atitudine de frică vine dintr-o cunoaştere superioară spirituală), nu avem
frică, răspund numai la aceşti stimuli. Adolescenţii permanentă faţă de ce o să li se întâmple, atrag spre nevoie să ne ridicăm tot timpul vibraţia prin tot felul de
trebuie să se ţină de ,,cârd” numai prin regulile impuse aceştia, prin energia fricii, exact scenariile pe care nu le ,,cârje” şi alte suporturi oferite minţii noastre. Să
de acesta individului. Să ai telefoane de ,,fiţe”, vor, dar le crează pentru ei. Pentru că una este să fii învăţăm să fim oameni morali, care permit luminii să se
îmbrăcăminte ,,fiţoasă”, bani şi comportament ,,fiţos” ca vigilent, să ai forţă şi credinţă că nu se poate întâmpla ancoreze în ei şi iubirii să îi călăuzească şi atunci totul
să te accepte o societate a ,,fiţelor” care, impunându-şi nimic rău şi alta este să fii înfricoşat şi să atragi spre tine va fi la modul sublim şi vom fi una cu Creatorul.
regulile, te marchează pe viaţă. Când ajungi adult, mori energiile asemănătoare de frică de la toţi ceilalţi. Dacă Atâta timp cât trăim cu frica că cele ,,necurate” vor fi
de frică că nu ai casă, maşină, serviciu bănos, lux şi Dumnezeu este Iubire, ce ne determină pe noi, creaţia mult mai puternice decât cele curate îi permitem
acces la înalta societate care este plină de ... ,,fiţe” şi Lui, să ne complacem în energia fricii? Biserica a avut diavolului să fie pe planeta noastră mai puternic decât
frici. un rol determinant în această poveste şi, dincolo de Dumnezeu. Noi îi dăm puterea noastră zilnic şi îi
Biserica culminează abordând şi fluturându-ţi pe sub apariţia ei, stau sigur rasele care au populat pământul la permitem să ne ,,joace” şi să ne înfricoşeze după bunu-i
nas aşa zisele percepte morale pline de frici, afişând tot începuturi. Sirusienii erau negri şi erau o rasă foarte plac. De ce să nu cred că Dumnezeu este cel care a creat
timpul lozinci ca ,,să-ţi fie frică de Dumnezeu” sau ,,şi războinică. Foloseau sclavi (fiinţe făcute prin inginerie tot, inclusiv pe diavol şi că mă pot conecta la cine vreau
femeia să se teamă de bărbat” care este culmea infatuării genetică) pe care îi tratau ca pe animale. De ce credeţi eu prin liberul arbitru care mi s-a dat şi singură îmi pot
masculine. Dumnezeu fiind Mamă – Tată, nu poate să că la africani diavolul este alb? Deci pământul a fost o face viaţa rai sau iad? Puterea este în mâinile noastre,
fie de acord cu asemenea aberaţie bisericească inventată arenă de lupte permanente unde nu au existat decât dar dacă veţi considera diavolul că este mai puternic şi
în fond de bărbaţi, care astfel şi-au impus dominaţia de vremelnic învingători sau învinşi. îl veţi alimenta cu energia fricii, el va deveni mai
milenii. Şi hai să dezbatem puţin şi frica maeştrilor nou Frica a fost indusă în mintea oamenilor ca o ,,armă” puternic.
apăruţi, care te învaţă la fel ca şi biserica că diavolul sau de control asupra unor sălbăticiţi. Nu suntem nici pe Dacă însă veţi alege să investiţi în Dumnezeu
entităţile negative sunt periculoase şi trebuie să ne departe civilizaţia cea mai avansată dintre cele care au energia iubirii, nimic nu vă mai atinge! Fiindcă
temem de ele, făcându-ne tot felul de semne sau existat pe Terra. Suntem nişte experimente din Dumnezeu ne-a lăsat la îndemână trei mari daruri:
încrucişări de rase cu pretenţii de mari creatori. Şi Lumina, Iubirea şi Moralitatea!

C O S M O S PAGINA 9 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


TIMP ŞI SPAŢIU

Porţile stelare ale Antichristul un


extratereştrilor personaj?
Radu Ran Virgil Marcu

Încă din vechime există secrete Dragi prieteni, am să vă împărtăşesc câte ceva despre acest subiect - mai
extraordinare păzite cu străşnicie. mult decât actual. Abordarea acestuia este destul de delicată, dar şi
Unele din ele, cum sunt şi cele importantă în acelaşi timp pentru noi toţi.
legate de artefacte extraterestre, Iată că ceasul după care se conduce Voinţa Divină a sosit, iar noi oamenii
sunt îngropate în nisipul ne aflăm în plin proces de purificare şi separare pe Pământ, a binelui de rău,
semideşertic sau în adâncuri de a luminii de întuneric. Să fim atenţi la semnele ce ne-au fost date şi să nu
peşteri neumblate încă. Terra este trecem nepăsători ca şi când s-ar întâmpla altora. Deja sunt oameni şi biserici
plină de asemenea artefacte, desigur care s-au supus şi slujesc Antichristului. Chiar bisericile nu ştiu unde să îl
mare parte din ele nedescoperite caute, cine este, cu ce se ocupă. El este chiar în mijlocul oamenilor.
încă. De unde ştim aceste lucruri? Acum 2000 de ani când Iisus era pe Pământ, oamenii care slujeau biserica,
Vorbim aici de extratereştri şi de ce au fost cei care au acţionat la modul antichristic prin combaterea adevărului
au lăsat ei în urmă pe această pe care acesta l-a adus oamenilor. Ei erau mari demnitari şi reprezentanţi ai
planetă... religiei, orientaţi spre influenţă, putere şi manipulare a maselor care nu aveau
Odată cu trecerea mileniilor acces la cunoaşterea legilor (TORA). În felul acesta au demonstrat clar că
aspectul planetei s-a schimbat, fie erau slujitori ai intelectului (Antichristului). Nimic rău până aici dacă ştiinţa
datorită unor fenomene meteo, fie lor pământească şi puterea nu s-ar fi opus unor înţelegeri mai înalte care au
datorită catastrofelor naturale, fie venit odată cu Maestrul Iisus. Reprezentanţii religiei de atunci se temeau să
datorită unui program bine alcătuit nu piardă influenţa asupra maselor datorită iluminării aduse de Fiul lui
şi derulat de undeva din ascuns, pus Dumnezeu. Ce înseamnă cuvântul Antichrist? Acesta este un luptător
în aplicare de entităţi din afara împotriva lui Christos, împotriva mântuirii oamenilor prin Mesajul lui
Pământului. La adăpostul anonima- Dumnezeu adus de Fiul său Iisus. Intelectul este unealta prin care Lucifer
tului, multe fiinţe benefice din lumi acţionează în detrimentul oamenilor, pentru ca aceştia să rămână în
diferite au conlucrat la transformarea ignoranţă, tributari materiei şi plăcerilor lumeşti. Dezvoltarea excesivă şi
trebuie să spun că nu e suficientă formarea
Terrei într-un important punct de tranzit unilaterală a intelectului este periculoasă atâta timp cât omul nu intră în
propriului corp Mher Kha Bha, deoarece
spiritual. armonie cu Creatorul şi nu respectă Legile sale. Lucifer se serveşte pe
există şi corpul Mher Kha Bha al Terrei şi ca
Ştiinţa civilizaţiilor cosmice urmare individul trebuie mai întâi să se
Pământ de oameni pentru a lupta împotriva Voinţei lui Dumnezeu.
Marea Confederaţie Galactică a Civilizaţiilor Ne aflăm în plin proces apocaliptic (proces de descoperire sau relevaţie)
armonizeze cu conştiinţa Pământului înainte
din Calea Lactee a pus la punct, în urmă cu care a început în toamna lui 2007, odată cu echinocţiul de toamnă. Voia lui
de a-şi realiza vehiculul Mher Kha Bha.
peste 20 de milioane de ani, o tehnologie cu Dumnezeu a intrat în acţiune pe o perioadă de 7 ani (primul ciclu). Intelectul
Porţile stelare ale extratereştrilor din
ajutorul căreia spaţiul interstelar putea fi uman a devenit un obstacol în calea intuiţiei divine, izolând spiritul uman de
Confederaţia Galactică tocmai pe principiul
parcurs mult mai repede decât prin sursa sa – Dumnezeu. Apocalipsa din Biblie a rămas încă neînţeleasă
Mher Kha Bha sunt realizate, aplicat însă prin
hiperspaţiu. Este evident că o asemenea oamenilor. Planeta Pământ a devenit un focar al întunericului, însă mulţumită
parametrii unei fizici superioare celei
posibilitate se baza pe cunoaşterea unor legi lui Dumnezeu şi trimişilor săi aceasta scapă de domnia acestuia, permiţând
pământene. Astfel multe nave extraterestre
spirituale clare, care permit trecerea rapidă oamenilor accesul la adevărata cunoaştere în lumina Adevărului Divin.
intră şi ies prin asemenea Porţi, unele din ele
dintr-un spaţiu în altul. De altfel, comunicările Este util şi necesar să acordăm mai multă atenţie sufletului şi mai puţin
fiind construite, în timp terestru, între 1980-
primite de mediumi în anii 90 din partea unor intelectului. Natura umană este încă fragilă, ea se află într-un proces de
1990 şi fiind plasate pe nivelul vibraţional al
entităţi extraterestre conţin o idee interesantă. transformare şi transmutare – trecerea de la omul pământean la cel Divin.
Etericului Luminos Universal. De aceea nu
Fraţii noştri din spaţiu spun aşa: ”Nu mai Prin reconstrucţia, reconfigurarea şi activarea lanţurilor de ADN vom reuşi
sunt detectabile de către aparatura
încercaţi să stăpâniţi timpul, ci mutaţi spaţiul, să trecem într-o nouă dimensiune a conştiinţei, dar şi o modificare
performantă a celor de la NASA şi alte centre
luaţi spaţiul cu voi oriunde vă deplasaţi”. substanţială a corpului fizic va avea loc. Acesta suferă deja adaptări şi mutaţii
spaţiale din lume. Porţile Stelare vechi au
Sigur că deocamdată este dificil de înţeles ce ţin de Voia lui Dumnezeu, iar fenomenul nu poate fi întrerupt, cel mult
rămas în solul terestru, multe din ele fiind în
cum se poate realiza aşa ceva. Însă marea încetinit. Chiar dacă nu suntem conştienţi, ne transformăm puţin câte puţin.
apropierea unor temple străvechi, cum este şi
majoritate a civilizaţiilor din galaxia noastră După opinia mea cred că Antichristul este însuşi intelectul omului care stă
Marea Piramidă din Egipt.
folosesc această tehnică de mutare a spaţiului pe un tron ce nu îi aparţine de drept, acesta i se cuvine doar Sinelui Divin. El
Ele vor fi reactivate când planeta va căpăta
pe coordonatele timpului şi nu invers, adică o nouă vibraţie spirituală către care se este Regele care aşteaptă din partea noastră să-l primim conducător de drept
mutarea timpului pe coordonatele spaţiului. îndreaptă în prezent. în propria noastră împărăţie – Fiinţa umano - divină. Am pierdut prea mult
Astfel se poate călători, de exemplu, dintr-o timp cu dezvoltarea intelectului în detrimentul
parte în alta a Căii Lactee, maxim în câteva spiritului, să nu uităm că Spiritualul susţine
zeci de ore. Ceea ce descriem noi aici face Materialul ca formă de manifestare a
parte din tehnologia Porţilor Stelare şi acestea spiritului în materie. Fără un asemenea
există şi pe planeta noastră în locuri uitate. Cu suport nu poate exista Creaţia aşa cum o
toate acestea texte străvechi amintesc de cunoaştem noi acum.
asemenea Porţi prin care zeii din vechime Un cuvânt de recunoştinţă se cuvine
plecau şi veneau după dorinţă. adresat Celui ce ne-a creat precum şi tuturor
fiinţelor de lumină care au poposit de-a
Principiul Mher Kha Bha
lungul vremurilor pe Pământ, pentru ca omul
La ora actuală există multe cărţi în lume care
să poată evolua în lumina adevărului şi
abordează tehnica străveche numită Mher Kha
iubirea vindecătoare a Unicului. Nu ne
Bha, prin care se spune că poţi călători
rămâne decât să ne cunoaştem priorităţile –
oriunde în univers, dar şi în timp, atât în
întoarcerea la sacru şi ceea ce este cel mai
trecut, cât şi în viitor. Deşi se explică relativ
sfânt – sufletul nostru. El are nevoie de hrană
amănunţit despre această tehnică spirituală,
divină (lumină, iubire, compasiune,
puţini oameni pot reuşi să şi-o însuşească,
dragoste) pentru a se putea manifesta deplin
pentru că aici e vorba de nivelul de evoluţie
şi plenar în materialitate.
spirituală atins. Ori lumea actuală este prea
Aveţi grijă de sufletul vostru – el este
axată încă pe latura materială a vieţii. Totuşi,
averea voastră!

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 10 C O S M O S


ENERGII, SĂNĂTATE, VIAŢĂ

Femeie şi Bărbat
nesănătoasă. Gândirea nesănătoasă a
Virgil Marcu survenit deci prin impuritatea
femeii, prin corupţie morală, prin
Am să încep prin a vă spune că, noi spiritele influenţa prietenilor falşi, prin
exemple rele, prin tendinţele greşite
umane suntem oaspeţi ai marii Creaţii, ce
din artă şi literatură. În acest fel
peregrinăm prin ea şi că avem datoria sacră punţile spre ceea ce este mai pur şi
şi sfântă de a ne supune armonios regulilor şi luminos au fost distruse, iar o cale
ordinii casei, sprijinind şi promovând astfel de întoarcere este greu de găsit.
cu toată puterea Împărăţia lui Dumnezeu. Creatorul în bunătatea sa, prin legile
Ca oaspete avem datoria de a nu stingheri casa, ci de sale oferă ajutor şi posibilităţi care
a ne adapta la ordinea deja existentă aici pe pământ şi vin automat în momentul în care un
chiar de a sprijini şi proteja această casă în schimbul spirit uman rătăcit vrea să se
ospitalităţii primite. Divinitatea este separată în două trezească dezvoltând în el puritatea,
părţi: o parte activă şi o parte pasivă sau o parte pozitivă intuiţia şi o voinţă serioasă. Zilnic
şi una negativă. Partea pasivă sau negativă este mai fină, călcăm în picioare darurile
mai sensibilă, mai delicată; partea activă sau pozitivă Creatorului, căci legile sale
este mai brută şi mai puţin sensibilă! Partea mai răsplătesc faptele noastre.
sensibilă este mai puternică şi mai predominantă şi are Cea mai importantă lege este cea
rol de conducător. Datorită sensibilităţii este mai a Iubirii pe care nu am înţeles-o şi
receptivă la presiunea Voinţei lui Dumnezeu - cea mai am făcut din ea cu totul altceva.
puternică presiune. Termenul de presiune nu înseamnă Femeia trebuie să se trezească la
patimă, violenţă, act arbitrar de forţă ci impresionare. adevărata sa valoare dacă vrea ca
Femeia postcreaţiei întruchipează elementul mai bărbatul să recunoască în ea acel
ajutor pur şi înălţător. Bărbatul trebuie să cinstească în pământ (valabil şi pentru bărbaţi). Din acest motiv al
sensibil al Creaţiei lui Dumnezeu, fiind partea negativă, nerespectării genului (naturii sufletului) se găsesc acum
pasivă, iar bărbatul întruchipează spiritualul sau femeie acel lucru pentru care ea a fost menită de
DUMNEZEU! Ceea ce simţi intuitiv pentru femeie drag pe pământ bărbaţi cu trăsături feminine şi femei cu
elementul mai brut, ca fiind partea pozitivă, activă. trăsături masculine. Atât pentru unii cât şi pentru alţii
Întotdeauna partea cea mai sensibilă a fost şi este cea bărbat poate deveni pentru tine Poarta spre Lumină- Să
nu uiţi niciodată aceasta! Un bărbat autentic şi puternic natura sufletului nu este autentică, ci deformată.
mai puternică şi predominantă- femeia! Ei îi este mult Fundamental şi decisiv pentru Creaţie rămâne faptul
mai uşor să stea în Voinţa lui Dumnezeu şi să o asculte. nu se manifestă decât cu consideraţie delicată faţă de
femeia veritabilă. Puritatea femeii de pe pământ stă în hotărâtor al naturii spiritului (hotărâre de altfel luată
În acest fel ea oferă o legătură mai bună cu Puterea Vie inconştient în planurile spirituale) de a-şi duce existenţa
din Creaţie- Adevărata Putere! Această lege a Creaţiei ar fidelitate! În ordinea valorică a Creaţiei vine în primul
rând femeia şi apoi bărbatul. de natură feminină sau masculină. La ora actuală sunt
trebui luată în considerare de către cercetători şi puţine femei cu adevărat autentice, majoritatea au
inventatori. Partea care este mai plină de putere şi tărie O vorbă din bătrâni spune că “femeia te ridică, femeia
te coboară”. Aici se află un mare adevăr. Faptul că pierdut graţia, frumuseţea, puritatea, intuiţia, nobleţea şi
este întotdeauna partea cea mai sensibilă, deci partea ca atare este greu să revii, dar nu este imposibil.
negativă sau pasivă. Partea sensibilă este cea care aceasta s-a deschis prea uşor vicleniilor seducătoare, l-a
atras foarte repede pe bărbat în adâncuri. Acum, poate Fidelitatea femeii înseamnă puritate! Ori infidelă este
hotărăşte, pe când partea activă este cea care execută! orice femeie care cochetează fie şi în joacă cu bărbaţii,
Într-o evoluţie naturală, firească femeia are o influenţă mai mult ca niciodată, femeia trebuie să preia
conducerea şi să meargă înaintea bărbatului pe calea în cuvinte sau chiar gânduri. Bărbatul a devenit
puternică asupra bărbatului, înălţându-l atât pe el cât şi nepăsător cu ,,sexul slab” călcând în picioare însăşi
pe ea. spre înălţare - aceasta este datoria sfântă şi sacră a ei! În
anii care vor veni, femeia se va schimba şi va trăi şansa lui de a se înălţa spre dimensiunile cele mai pure
Atunci când intelectul cu toată viclenia sa a fost trezit şi luminoase ale Creatorului. Misiunea femeii este să
de bărbat, femeia a decăzut, pierzând puritatea, ca mai conform Voinţei lui Dumnezeu. Probabil v-aţi întrebat
cum se poate întâmpla ca un spirit uman să se încarneze facă din acest pământ un cămin armonios şi intim.
apoi să fie târâtă în noroi şi pângărită printr-o gândire Căminul trebuie să fie ca un sanctuar! El trebuie să
pe pământ o dată ca femeie, odată ca bărbat.
Există un răspuns la această întrebare - o devină un Templu pentru Voinţa lui Dumnezeu! Când
femeie veritabilă a Creaţiei nu va fi pusă viaţa şi activitatea noastră va fi în strânsă legătură cu
niciodată în această postură atâta timp cât această voinţă vom cinsti şi preţui cu adevărat pe Cel ce
rămâne ferm ancorată în Voinţa Domnului, ne-a Creat! Bărbatul se va schimba şi el, renunţând la
trebuind astfel să fie încarnată ca bărbat. supunerea sa faţă de intelect şi va recunoaşte în femeie
Deoarece femeia s-a supus intelectului călăuza sa spre Lumină şi Iubire! El trebuie să
reprimând astfel feminitatea, acest lucru s-a recunoască că activitatea femeii pe pământ este la fel de
întâmplat, femeia a devenit bărbat, bărbatul a importantă ca a sa, este nevoit să nu mai manifeste
devenit femeie prin procesul binecunoscut de violenţă, despotism, lipsă de respect. Însă şi femeia va
Reîncarnare. Chiar dacă sufletul feminin poate trebui să respecte munca bărbatului fără să-şi închipuie
lucra inteligent într-un corp masculin (este că numai activitatea ei este decisivă. Bărbatul nu are
valabil şi pentru sufletul masculin) în planul voie prin încăpăţânare să distrugă ordinea din casă (casa
terestru, în plan spiritual sau sufletesc el nu va fi şi Creaţia), să o tulbure, ci prin înţelepciune şi înţelegere
niciodată un bărbat autentic! să păstreze armonia.
În Era de Aur acest lucru nu va mai fi posibil Priviţi voi bărbaţi şi femei ai acestei planete Geea
căci toate acele femei care şi-au reprimat întotdeauna Creaţia ca pe propria voastră casă! Şi aşa
feminitatea nu se vor mai putea încarna pe este.

Dragi cititori ai revistei Cosmos


Pe această cale vă informăm că datorită condiţiilor de piaţă publicaţia noastră şi-a mărit preţul. Era ceva necesar în
situaţia în care revista se autosusţine, mai ales că noi publicăm informaţii pe gustul dumneavoastră. În cazul în care
condiţiile financiare se vor îmbunătăţi vom avea posibilitatea de a vă oferi mai mult.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
Redacţia revistei COSMOS

C O S M O S PAGINA 11 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


ASTROLOGIE LA MAXIM

Cazul Elodia Ghinescu 27.09.1968, ora 19.20, Cîmpulung


Minerva Cu Chiron în tranzit, la fel de
stresat, în Vărsător aş spune că
Vă oferim în acest Elodia trecea printr-o depresie pe
care o masca cu foarte mare
număr o analiză astrolo-
atenţie, posibil să fi fost convinsă
gică a cazului Elodia, de că starea va trece de la sine. Elodia
altfel foarte mediatizat, era depresivă, cred eu, de ani buni,
încercând să desluşim iar o depresie netratată la timp
cauzele producerii acestui poate duce la forme nebănuite de
patogenie. La rândul său, Chiron
nefast eveniment. Nu
natal făcea în momentul respectiv
avem pretenţia de a oferi un pătrat cu Pluto în tranzit. Cum
răspunsul exact la acest acesta era în domiciliu, în Casa a
caz, ci dorim să elucidăm 8-a, cerea imperios o schimbare
misterul ce-l însoţeşte. care nu se mai făcea, deşi Chiron
Nativitatea în Balanţă explică natal din Casa a 12-a o tot
profesia, Soarele la 4 gr 39, în semnala. Iar în extremis, Chiron
Casa a 6-a Casă a Profesiei, a poate deveni violent, nu uitaţi că el
arătat încă din clipa naşterii a băut din băutura zeilor şi, ameţit,
drumul pe care îl va urma Elodia: a pornit-o hoinar fără să se uite pe
avocatura. unde călca. Instinctul lui devenise
Ascendentul la 80 în Taur vine mai puternic decât raţiunea.
şi confirmă materialitatea Normal doar era amorţit de alcool.
semnului - câştiga bani frumoşi S-a rănit atât de rău la genunchi că
din propria muncă, îi plăceau i-a trebuit o veşnicie să îl
banii şi se bucura din plin de ei. tămăduiască.
Guvernatorul nativităţii şi a cade în Casa a 7 - a, Casa căsătoriei sau a aducând multă nehotărâre, decizii În tranzit Pluto din Săgetător era în
Ascendentului este Venus care se afla în parteneriatelor. Printre altele, aici este şi greşite, stare de lehamite, lipsa de chef pătrat cu Jupiter, Pluto natal, Uranus
Scorpion la 10 şi 15 minute şi aproape în Neptun, planeta iluziilor care face un pentru muncă şi altele. Nu putem fi zilnic natal, pe de o parte, iar pe de alta, Marte
opoziţie cu Ascendentul şi vizavi de pătrat cu Punctul Norocului din Casa a la fel. Casa a 12-a era în Peşti, iar în acest în tranzit făcea pătrat cu Jupiter şi cu
semnul natal, Balanţa. Venus în Scorpion 11-a, semn că nu îşi dorea un prieten semn tocmai se produsese o eclipsă totală Pluto natal.
însă este în exil şi de aici imposibilitatea adevărat, ci un partener de sex pe care nu de Lună, deci încă un element care În progresie, după cum a observat şi
de stabilitate afectivă, nevoia imperioasă îl avea acasă. exacerbează, amplifică, detonează, mai un prieten de-al meu, Marte ataca Luna
de altceva, legături pasagere care se Celălalt guvernator, Marte se afla în ales că urmările eclipselor se resimt prin careu şi era şi Jupiter acolo. Acest
consumau rapid. Pe de altă parte, pentru Fecioară la 30 şi 44 de minute în Casa câteva zile şi înainte şi după. aspect este extrem de greu... ca să nu mai
că Scorpionul, care răspunde printre iubirii, adică în Casa a 5- a şi în opoziţie Venus, în tranzit şi retrogradă, pe spun de revoluţia solară care nici ea nu
altele şi de serviciile secrete, începe în cu Punctul Norocului, aşa că am putea deasupra era şi în Casa a 5-a şi în Leu, arăta ceva bun.
Casa a 6-a, Casa Muncii şi cuprinde şi o spune că el impulsiona sexualitatea adică în chiar Casa iubirii. Din nefericire
parte din Casa a 7-a, Casa Parteneriatelor debordantă a Elodiei. Mai mult, Marte în ea făcea la acel moment un pătrat cu cine Se poate spune deci că Elodia a
de orice fel, posibil ca Elodia să fi Fecioară vorbeşte despre senzualitatea ei alta decât cu Junona, asteroidul plătit un preţ prea mare pentru
cochetat cu o asemenea muncă. exacerbată şi faptul că i-au plăcut bărbaţii căsătoriei, aflată, unde credeţi? În Casa faptul că nu a acordat importanţă
frumoşi şi mai tineri ca ea. Elodia este Căsătoriei şi parteneriatelor. Adică
Luna, unul dintre luminarii este în
extremă. relaţiile dintre soţi erau deloc amiabile, semnelor pe care Cerul i le-a
Săgetător, la 140 şi 54 de minute, în Casa
Tot din tranzit, cu Marte peste Luna aş spune stresante pentru amândoi. Tot trimis prin intermediul astrelor,
a 8-a. Face un pătrat cu Jupiter care este
guvernatorul Săgetătorului, semn în care Neagră în Casa a 2-a a banilor munciţi, în între Venus retrogradă în tranzit şi ca lecţii de viaţă, ca alegeri făcute
cade Casa a 8-a şi este primul indiciu opoziţie cu Luna peste care se pregătea să Neptun natal din Casa a 7-a se mai şi fapte trăite.
pentru o moarte prematură şi violentă. treacă Jupiter, orbul (aspectul) era destul formase un pătrat. Acesta a determinat
Apoi face pătrat cu Pluto, guvernatorul de strâns, circa 40, am putea spune că a regretul de a fi ales partenerul nepotrivit,
Casei a 8-a (tradiţional Scorpionul avut loc o ceartă pentru bani, ca şi cum constatarea Elodiei fiind aceea că a ales
stăpâneşte Casa a 8-a, iar guvernatorii săi soţii s-ar fi tras la răspundere reciproc greşit.
sunt Marte şi Pluto). În mod normal am pentru cheltuielile pe care le fac. Elodia
spune că un eveniment extrem o supune prin eleganţă şi bun gust trecea pentru
lumea bună braşoveană drept...un
Doamna Minerva,
unei serioase introspecţii şi obligă nativa
să-şi schimbe drumul în viaţă, schimbare arbitru al eleganţei. Cristian Cioacă voia
pe care aceasta o refuză. Aici se însă o casă. cunoscut astrolog din emisiunile de televiziune
Luna în tranzit aflată în Casa a 12-a
intersectează planul material cu cel ale Antenei1, DDTv, dar mai ales ale OTV Dan
spiritual, primul dovedindu-se mai şi Jupiter natal peste care trecea Mercur
în tranzit (un orb de 20!!) sugerează pe Diaconescu în direct,
puternic.
Pluto în tranzit este în Săgetător, deci de o parte duşmanii, o femeie, vizavi de oferă:
face pătrat cu Pluto de la momentul munca ei. Având în vedere că era avocat
naşterii şi trece peste Luna natală. Am şi încă unul foarte bun, normal că avea Zilnic consultaţii:
mulţi duşmani, deci duşmănii de pe
verificat aspectul în câteva momente – sinastrie, natal, medical, financiar,
urma dosarelor instrumentate, a sumelor
astrale şi se verifică decesul. În plus,
percepute ca taxe şi ne legăm pentru previzional
Săgetătorul, semn de Foc devine malefic,
el este OM doar pe jumătate, iar când ultima supoziţie de faptul că această Relaţii şi programări pentru consultaţii la
instinctele primează avem deja altceva. ultimă opoziţie forma la data de 29 telefon:
Elodia era o instinctuală, mai mult august, împreună cu opoziţia Marte în 0248.253412 sau 0348.435324
tranzit - Luna natală o cruce în semne
nonconformistă, iubea chiar şi sexul în Cabinetul de Astrologie Eli Minerva, Bd.Petrochimistilor Bl.B24A
mutabile, ceea ce aducea doza de lucruri
grup, după cum reiese din bogata ei
fără noimă aparent inexplicabile pe care sc.C ap.4 interfon 04.
corespondenţă pe mail.
Scorpionul care este semnul sexualităţii, le face un om, semnele mutabile

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 12 C O S M O S


ASTROLOGIE ŞI SĂNĂTATE
Jupiter -Marele Săn ătatea şi Ascendentul
Protector al D e s t i n u l u i zodiacal
Contele Incappucciato Cornel Nicula
Începem cu acest articol un miniserial de câteva episoade în care vom descrie
În acest număr al revistei vom aborda din nou semnificaţia atât de concluzii noi asupra unor ani de studii astrologice, pe baza cărora vom relata
importantă şi de amplă a noţiunii de destin. descoperiri inedite referitoare la etapele individuale de viaţă. Aceste informaţii ne
Ce este destinul? El reprezintă însumarea tuturor faptelor pe care le vom trăi personal. sunt utile din perspectiva păstrării unei stări de sănătate corespunzătoare.
Întrebarea interesantă ar fi aceasta: dacă un individ se află la vârsta de 22 de ani, de În anii deceniului trecut am analizat sute de cazuri de horoscoape personale,
exemplu şi dacă destinul este suma tuturor faptelor sale până la ultimii ani de viaţă, marea majoritate a acestora fiind întocmite chiar în momentul în care pacientul era
atunci de la 22 până la sfârşit cum se va derula destinul, având în vedere că în prezent la consultaţie. Odată cu trecerea timpului, personal am constatat că în
respectivul interval către viitor faptele încă nu s-au desfăşurat? analizele astrologice unele aspecte sunt greşit interpretate, rezultatul fiind acela că
La naştere Nodul Nord – Dharma – Destinul se află într-un punct precis al anumiţi parametri astrali intrau în funcţiune mult mai devreme decât se considera.
horoscopului natal. Poziţia sa în semn şi casă descrie limpede cum va fi propriul destin. Astfel am reuşit să descifrez câteva elemente esenţiale în astrologie şi anume că
Cu toate acestea, dacă nu studiem tranzitele Nodului Nord şi ale lui Jupiter – există etape de viaţă corespunzătoare Ascendentului, Fundului Cerului,
semnificatorul Dharmei, nu am putea avea o imagine despre cum se va derula destinul Descendentului şi Mijlocului Cerului, care se derulează mult mai devreme decât se
nostru. ştia.
Etapa de 12 ani Ascendentul –
Existenţa noastră se află întotdeauna sub implacabilul primul element decisiv
semn al destinului. De aceea sănătatea personală depinde
de modul în care înţelegem efectele determinate de Jupiter Majoritatea astrologilor atunci când
pe destin, prin tranzitele sale de-a lungul celor 12 semne analizează o hartă natală se uită în primul rând
zodiacale. Ciclul jupiterian în jurul zodiacului este de 12 la Ascendent şi la locul unde acesta este plasat.
ani, în acest timp astrul având şi perioade de deplasare Se consideră că Ascendentul indică partea din
retrogradă, adică aparent înapoi. Astfel trecând succesiv organism care poate fi cea mai vulnerabilă,
prin toate cele 12 semne, Jupiter revine după 12 ani în locul atunci când vorbim despre predispoziţie la
din horoscop unde se afla la naştere. Deşi poate influenţa boală. În linii generale cam aşa este, însă dacă
fiecare generaţie odată la un an şi jumătate, atunci când se astrologii în majoritatea lor afirmă că
nasc oameni în fiecare zodie, Jupiter îşi exercită efectele şi Ascendentul intră în funcţiune la vârsta de 28
în privinţa celor aflaţi la diferite vârste. de ani, eu spun că aceasta este o mare eroare.
Astfel, o dată la un an şi jumătate Destinul cunoaşte De ce? Studiile pe care le-am efectuat, precum
nuanţe noi de manifestare, Dharma – Datoria Spirituală spuneam, au dus la o concluzie uimitoare şi
individuală cunoscând frecvenţe de vibraţie ce se schimbă recent descoperită. Şi anume că Ascendentul
la intervale de un an şi jumătate. Deci destinul îşi modifică nu începe să acţioneze de la 28-29 de ani, odată
de 12 ori felul în care se derulează, iar dacă ne gândim că cu terminarea primului ciclu saturnian, ci
Jupiter reprezintă la nivel terestru Conştiinţa, atunci aceasta atinge apogeul la vârsta menţionată. De altfel
parcurge schimbări de ordin spiritual în intervalul de 12 constatările mele au pus în evidenţă faptul că
ani, fiind astfel cunoscute şi experimentate stările Ascendentul îşi intră în rol începând cu 21-22
emoţionale, intelectuale, relaţionale şi afective, care de ani şi la 28 de ani atinge cota sa maximă de
structurează şi determină faptele personale. influenţă.
Jupiter în cele 12 semne Este destul de interesant că Ascendentul îşi
Aşa cum spuneam, fiecare se naşte cu Jupiter într-un începe acţiunea cu puţin înainte de încheierea
anumit semn în horoscopul personal. Desigur în anul celui de-al doilea ciclu jupiterian de 12 ani şi se
respectiv se poate vorbi de o întreagă generaţie ce are termină la încheierea celui saturnian. Acest
Jupiter în semnul respectiv. Cu toate acestea veţi vedea cum aspect este important pentru că Jupiter şi
astrul jupiterian poate oferi un înţeles al derulării propriului Saturn sunt planete transpersonale, care fac
destin, odată cu trecerea sa prin toate cele 12 semne legătura dinspre planul personal către
zodiacale. Menţionez că la primul ciclu de 12 ani acţiunea societate. De aceea trebuie avut în vedere faptul
jupiteriană influenţează corpul fizic, la al doilea ciclu mentalul este determinat către o că Ascendentul reprezintă un factor important, deoarece din punct de vedere al
anume modelare, conform factorilor de destin, iar la al treilea ciclu, în jurul vârstei de sănătăţii are o semnificaţie energetică, ce se descarcă în fiecare acţiune personală
36 de ani începe structurarea şi aşezarea conştiinţei individuale. întreprinsă de către individ. Ascendentul, fiind guvernat de Marte, înţelegem că de
Jupiter în Berbec – destinul este canalizat către intenţiile şi atitudinile de pionierat, de la 21-22 de ani se produce un elan personal ce vizează integrarea în societate, prin
inventivitate, orice faptă întreprinsă de individ având la bază dorinţa de afirmare. cumulul de cunoştinţe dobândit până în acel moment.
Jupiter în Taur – astrul imprimă acestor nativi un elan idealistic deosebit pe care îl pot
folosi în scop creator, în plan material pentru propria bunăstare, dar şi pentru folosul Etape în energia conştiinţei
celorlalţi.
Jupiter în Gemeni – nativii cu această poziţie beneficiază de o capacitate excelentă de Dacă Ascendentul începe la 21 de ani şi se încheie la 28, între 28 şi 35 de ani
a-şi pune resursele intelectuale în slujba semenilor, astfel modelându-şi destinul în urmează etapa influenţată de către al doilea element al domeniilor vieţii – Fundul
funcţie de cunoştinţele dobândite în primii 24 de ani de viaţă. Cerului. Aceasta este casa a 4-a a familiei şi indică atât modalitatea în care am vrea
Jupiter în Rac – în privinţa acestei poziţii astrul aduce o neaşteptată prosperitate care să ne alcătuim propria familie, cât şi tipul familiei în care ne-am născut şi crescut.
se datorează capacităţilor intuitive excelente, ce sunt folosite de o manieră optimistă şi De altfel din ce putem observa în societate intervalul 28-35 este cel în care
care are legătură întotdeauna cu latura financiară a vieţii. majoritatea indivizilor umani se căsătoresc. Interesant, nu-i aşa?
Jupiter în Leu – aici astrul oferă nativilor o incredibilă capacitate de erudiţie Apoi vine intervalul 35-42 când individul este foarte preocupat de felul în care
intelectuală şi spirituală, deoarece nativii îşi folosesc talentul creator în munca de familia sa prin căsătorie evoluează, vârsta de 42 de ani fiind momentul în care
adunare de cunoştinţe şi învăţături legate de modalitatea de îmbunătăţire a nivelului de Uranus face opoziţie la 1800 cu poziţia sa de la naştere, determinând pentru partenerii
credinţă al oamenilor. căsătoriţi o criză conjugală. Este a doua etapă a vieţii, reprezentată de către
Jupiter în Fecioară – în această poziţie există un ideal al nativilor de a acumula Descendent, care cere transformarea ideilor din conştiinţă, iar organismul resimte
experienţă vizavi de felul în care problemele de sănătate umane pot fi rezolvate fără trecerea pe un alt nivel de energie ce influenţează starea de sănătate la nivel cardio-
urmări neplăcute în plan fizic. Cu toate acestea se manifestă din când în când aspectul circulator. În plus intervalul Descendentului mai arată şi posibilitatea de a procrea
critic şi autocritic, ce cizelează până în cel mai mic detaliu capacitatea de a-şi împlini copii, în condiţii optime sau nu, de la caz la caz.
destinul.
Vom continua ! Continuarea în numărul următor al revistei.

C O S M O S PAGINA 13 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


OAMENI ŞI EXTRATEREŞTRI
Codurile Corpului Cauzal Poarta stelară
Contele Incappucciato obţinea armonia deplină a cunoaşterii. În acest acel
moment omul accesează lumea prin intermediul
Evoluţia speciei Homo Sapiens pe Terra a principiului Tatălui Divin şi Mamei Divine care se
cunoscut o serie de modificări ce s-au regăsesc în el, din moment ce în existenţele sale pe
petrecut în timp. Civilizaţiile care au Pământ a trăit atât starea de copil, cât şi pe acelea
contribuit la crearea speciei noastre au avut de Mamă şi de Tată.
grijă ca omul să dobândească, pe lângă Această trezire a Porţii Stelare aduce omului
înţelepciunea experienţelor trăite în vieţile sale
mental şi un corp alcătuit din energie, numit precedente, care există şi funcţionează, chiar dacă
corpul cauzal sau conştiinţa. nu-şi aduce aminte cu precizie cum şi în ce mod a
Ce este în realitate conştiinţa? Dacă ar fi să considerăm învăţat acel lucru, aduce iubire necondiţionată faţă
chiar sensul cuvântului, am putea înţelege ceva care se de toate aspectele vieţii şi creaţiei şi pacea, uşurinţa
manifestă cu ştiinţă. Deci a ştii, a cunoaşte. Însă lucrurile şi armonia realizării faptului că toată creaţia este un
merg mult mai departe de atât. Conştiinţei i se mai spune dar imens al Creatorului, la care fiecare poate avea
şi corpul cauzal, deci al cauzelor. De ce? Sufletul şi acces în mod nemijlocit şi nelimitat. Dacă până la
spiritul din acest punct de vedere se pare că nu au nici o activarea acestei chakre omul putea face călătorii
treabă cu determinarea lucrurilor în plan personal. astrale sau mentale pe planetele sistemului solar,
Înseamnă că nivelul la care apar cauzele în viaţa noastră, Poarta Stelară deschide posibilitatea sufletului să
şi generează efecte, deci Karmă, este cel al corpului călătorească dincolo de acesta, devenind un fel de
cauzal, corpul conştiinţei. paşaport cosmic pentru călătorul nostru.
Ce este ideea? În fiecare zi ne exprimăm despre idei, Deschiderea ei este asociată cu depăşirea oricăror
dar ştim ce reprezintă ele? Ideea este conceptul pe care îl obstacole şi obţinerea permisiunii de liberă trecere
avem despre realitate, despre ceea ce există în jurul în orice zonă vibraţională, care până acum ar fi fost
nostru, atât în plan spiritual, cât şi fizic. Avem tot felul de interzisă din pricina imaturităţii spirituale.
idei despre tot felul de lucruri şi de aici se desprinde Poarta Stelară este guvernată de planeta Neptun
noţiunea de Concepţie. Ceea ce percepem din exterior se şi de arhanghelul Metatron, scribul divin şi
adună în mintea noastră şi formează o imagine despre care păstrătorul arhivelor cereşti. Supranumit şi Prinţul
ne formăm apoi o părere. Având o părere despre un lucru sau o Asterion Feţelor, este o entitate atât de înaltă încât a servit
situaţie, deja începem să acţionăm mental asupra chestiunii drept vehicul pentru a întrupa Voinţa Divină în
observate, mai ales că pe ecranul mental se formează imaginea. Numită Poarta Stelară, MahaAtma Chakra sau
antichitate. La fel cum culoarea Porţii Stelare este
Deci o idee este o imagine alcătuită din ceea ce vedem, simţim, Fântâna de Lumină, această chakră este percepută
indefinibilă şi conţine toate culorile, arhanghelul
gândim. în cazul unor persoane ca o sferă care reflectă toate
Metratron are 100 de nume în tradiţia kabbalistică,
Cu mii de ani în urmă Ştiinţa Iniţiatică într-o parte a ei conţinea, culorile curcubeului, într-un extraordinar spectacol
fiecare fiind un atribut al acestei splendide fiinţe
ca şi acum, simboluri referitoare la contactul cu lumile spirituale de de lumini de diferite nuanţe şi intensităţi.
divine. Poarta Stelară este plasată cam la aceeaşi
lângă noi – elfii, zânele, gnomii sau spiriduşii. Simboluri vechi, cu Poate fi comparată cu luminile Aurorei Boreale
distanţă de cap de care este plasată Poarta Geea faţă
frecvenţe specifice puteau fi activate doar dacă erau bine asimilate făcute mănunchi, fiecare persoană având în ea o
de tălpi. Şi localizarea ei este incertă din pricina
de către conştiinţă, pentru ca de la nivel de cauză în interior să se culoare predominantă, în funcţie de raza pe care se
faptului că nu putem măsura în dimensiuni fizice
ajungă la efectul aşteptat în exterior, în urma folosirii puterii află monada individului în cauză. Activată, are
un centru energetic extrem de fin şi înalt din punct
energetice a simbolului. Acum în vremurile noastre corpurile aspectul unei sfere multicolore de lumini sidefate,
de vedere vibraţional. Nu contează dacă este la o
cauzale ale oamenilor au fost prelucrate de către echipajele ca un opal, însă mult mai radiant, iar la maeştri şi
lungime de braţ faţă de creştet sau la un metru,
civilizaţiilor extraterestre pentru a accesa planuri de vibraţie avatari are o culoare aurie deosebit de puternică.
important este că se află acolo, iar sufletul nostru
superioare. Astfel pe întreaga planetă de trei decenii încoace se De obicei este greu de descris culoarea sau culorile
ne va spune în mod intuitiv unde să ne îndreptăm
transmit sute de simboluri, cu rol specific, pentru a determina în acestei chakre, spectrul ei situându-se deasupra
atenţia pentru a o simţi.
planul corpului cauzal colectiv – Conştiinţa Omenirii, o ridicare de ultravioletelor, fiind o paletă de culori similară cu
Oamenii care nu practică nici un fel de meditaţii
vibraţie pentru ca întregul mediu energetic ambiental să se ridice ceea ce percepem noi, însă total diferită în acelaşi
sau terapii îşi pot deschide această chakră prin
către dimensiunea a 5-a, unde simbolurile sunt create şi distribuite timp.
ascultarea intuiţiei, cultivarea calităţilor christice şi
apoi către universul fizic. În momentul în care încercăm să definim ceva atât
devoţiunii faţă de Creator, umilinţă, toleranţă,
După cum se ştie calendarul mayaş, dar şi alte profeţii de pe de complex precum o culoare care, de fapt, nu
iubirea şi respectul faţă de toate creaturile şi nu în
continentele americane, se referă la faptul că anul 1986 a există pentru ochii fizici, intervin problemele şi
ultimul rând, blândeţea şi detaşarea. Sunetul
reprezentat finalul celei de-a cincea lumi, ca ciclu de evoluţie. Nu neînţelegerile. Mulţi spun că această chakră este
asociat acestei chakre este unul specific limbilor
este deloc ciudat că în primăvara acelui an s-a produs dezastrul aurie, mulţi spun că e turcoaz, alţii că e albă, alţii
germanice şi unora asiatice şi anume Ü prelung, pe
nuclear de la Cernobâl. Ştiinţa modernă încă nu a descoperit ceea ce că e de culoarea cuprului. Important nu este cine
o tonalitate înaltă. Este un sunet plasat undeva între
Ştiinţa Iniţiatică ştie de zeci de mii de ani, anume că dacă se are dreptate, pentru că nu există o singură culoare,
I şi U, însă nu se pronunţă IU şi nici UI, cei
produce o explozie nucleară, în acel loc sau în apropierea lui se ca în cazul chakrelor inferioare, importantă este
familiarizaţi cu felul în care sună limbile turcă,
formează o distorsiune care determină apariţia unei fâşii, a unei dinamica şi nivelul de activare ale centrului
germană sau suedeză ştiind despre ce este vorba.
rupturi între dimensiunile paralele existente pe Pământ. respectiv. Acest centru este sediul cunoştinţelor
Mantra care ajută la deschiderea sa este Üm,
Deci a cincea lume şi-a încheiat ciclul cu o explozie nucleară. Cea dobândite de suflet pe parcursul încarnărilor
pronuntat lent şi lung pe toată durata expiraţiei şi
de-a şasea lume va începe în 2013 şi ea încă nu e configurată precedente atât în corpuri masculine cât şi în
poate fi folosită în meditaţie, alături de pietre
suficient pentru a se putea vedea în viitor. Asta înseamnă că în corpuri feminine. În momentul în care chakra de
precum opalul, fluoritul, cuarţul-curcubeu, cuarţul
Conştiinţa Colectivă a omenirii nu există până acum nici o idee dedesubt este activată complet, începe încet-încet
roz, hyacintul, ametrinul sau aurul nativ.
despre cum să arate viitorul. De aceea fiind vorba de a şasea activarea Porţii Stelare. Nu numai că omul începe
Îndreptaţi-vă atenţia deasupra capului, acolo
omenire mentalul nu poate lucra cu vechile modele, care sunt deja să-şi aducă aminte câte ceva despre vieţile sale
unde Sinele vostru ştie, simte şi cunoaşte că este
depăşite şi ca frecvenţă şi ca imagini, faţă de ce poate fi în a şasea anterioare, însă începe să manifeste tot mai mult
această minunată chakră. Chemaţi lumina lui
lume. Rezultă că foarte multe lucruri trebuie schimbate în conştiinţa calităţile şi darurile dobândite în acele existenţe.
Dumnezeu în acel loc şi lăsaţi-o să vă umple partea
fiecărui individ de pe planetă, pentru a se oferi noi idei şi astfel Dacă deschiderea Stelei Sufletului l-a făcut să ştie,
de deasupra capului, unind toate câmpurile voastre
omenirea să imagineze noul model al viitorului. Drept pentru care să vadă şi să simtă experienţele părţilor feminine şi
în armonie deplină. Folosiţi lumina şi căldura
miile de echipaje arcturiene lucrează asiduu pentru a-i ajuta pe cei masculine ale fiinţei sale, Poarta Stelară îi oferă
emisă din sânul Mamei şi Tatălui pentru a vă trezi
care sunt treziţi în grade diferite de conştienţă spirituală, pentru a posibilitatea conştientizării acestora la nivel maxim
la ceea ce sunteţi cu adevărat, Aici şi Acum, liberi,
emite şi răspândi prin empatie, la nivelul subtil al câmpului şi unificarea celor două aspecte ale conştiinţei sale
aşa cum aţi fost creaţi şi plini de iubire, eterni în
energetic colectiv, seturile informaţionale oferite de aceştia legate divine: Bărbatul Galactic şi Femeia Galactică. În
adevăratul sens al cuvântului.
de ideea de cum trebuie să arate omenirea în viitor. ştiinţa vechilor alchimişti, aceste părţi ale Sinelui
Intraţi în propria Poartă Stelară şi chemaţi să
Cum arată Codurile Cauzale veţi afla în numărul următor. se numeau Regele şi Regina, prin unirea cărora se
vină prin ea esenţa divină şi lumina. Străluciţi!

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 14 C O S M O S


COSMOS ŞI SUFLET

C r e i e r ul es t e un c r i s ta l v i u
stocate. Dacă nivelul spiritual al omului ar fi mai spiritual-mentale ale respectivei persoane se pot ciocni
evoluat, creierul ar putea proiecta adevărate holograme la nivelul creierului, determinând următoarele
optice ce ies prin ochi. simptome: halucinaţii, impresia că le vorbeşte un
Maestru din plan subtil, cred că li se transmit mesaje, dar
Între sănătate şi boală psihică de fapt sunt iluzii sonore declanşate de ciocnirea
În ultimii ani am întâlnit foarte mulţi oameni care fie energiilor celor două scale, ori informaţiile primite,
făcuseră cursuri de diverse terapii, fie citiseră din multe chiar dacă sunt corecte, se sparg unele în altele, cele
cărţi şi prezentau acea atitudine prin care voiau să spună verticale în cele orizontale, iar creierul cu cele două
şi chiar afirmau, că ei comunică cu spirite din planuri emisfere are de suferit. Dar aceste simptome nu produc
spirituale. Unii pretindeau că văd cu al treilea ochi, după durere organică în creier, ci perturbă starea de echilibru
Meer Lyn o serie de lecţii predate de aşa zişii ocultişti oportunişti pământean-spiritual al persoanei. Aşa apare
de ocazie. Ani de zile trebuie să treacă pentru a vedea cu schizofrenia, falsa impresie că Maeştrii îţi vorbesc,
al treilea ochi, nu câteva săptămâni sau luni. tendinţa la nebunie datorită desincronizării celor două
Ştiinţa ultimelor decenii s-a străduit foarte mult să Dar aici vreau să mă refer la altceva, mult mai scale, ori mai rău, încurcarea informaţiilor spirituale
desluşească rând pe rând secretele corpului uman. important. Funcţionarea creierului împreună cu chakrele acumulate - accesate din citit sau de la alţii până într-
Dintre toate organele anatomice, creierul uman a fost Ajna şi Sahasrara trebuie menţinută la parametri optimi. acolo încât orice ar spune un Maestru autentic,
studiat în fel şi chip, experimentele efectuate pornind de Trebuie ştiut că în realitate mentalul uman activează şi respectiva persoană, deşi aprobă, continuă să-şi susţină
la simpli stimuli de tip Pavlov şi ajungând până la în plan vertical şi în plan orizontal, cele două scale aberaţiile.
cercetări realizate cu cea mai performantă aparatură de energo-informaţionale fiind alimentate de chakrele V-aţi întâlnit cu astfel de cazuri în viaţa voastră? Ori
investigaţie. Deşi studiile au fost asidue an de an, amintite. Însă la marea majoritate a oamenilor poate părinţii au dat impresia vreodată de aşa ceva? Sau
savanţii încă nu au reuşit să descopere mare lucru. Aici predomină scala orizontală, cea verticală fiind la minim poate există copii care manifestă asemenea tendinţe de-
Ştiinţa Iniţiatică îşi spune din plin cuvântul... şi relativ sincronă, în acest fel asigurând totuşi o anume a lungul vieţii. Oricum ar fi, cert este că cele două scale
Zi de zi, de când ne trezim dimineaţa şi până la stare de sănătate cerebral-mentală. trebuie menţinute în sincronicitate, pentru asigurarea
momentul în care ne culcăm, procesăm mii şi mii de Există cazuri printre oameni când scala verticală propriei sănătăţi mentale, ca să putem înţelege misterele
date care trec prin circuitele noastre neuronale. Prinşi de funcţionează desincronizat şi în contratimp cu cea vieţii trăite pe Pământ.
stresul cotidian şi de amploarea activităţilor, nu ne mai verticală, chakra Sahasrara fiind defazată faţă de Ajna. Vom mai prezenta în numerele viitoare şi alte aspecte
dăm seama câte operaţiuni efectuează creierul nostru. Dacă aceste chakre au o asemenea activitate, ele ale acestei miraculoase, dar atât de sensibile maşinării
Cu toate acestea, dacă stăm doar puţin şi recapitulăm ce guvernând câte o emisferă cerebrală, atunci energiile care este creierul uman.

O c c i d e n t ş i O r i e n t
am făcut peste zi, o să ne dăm seama uluiţi de faptul că
acest organ miraculos, creierul, a îndeplinit enorm
de multe activităţi.

O bijuterie a Creatorului
V-aţi gândit vreodată cum arată creierul? Dar mai Virgil Marcu civilizaţiei. Cunoaştem cu toţii că materia şi spiritul sunt
ales v-aţi gândit cam ce poate el să facă? Şi de ce a energie. Noi occidentalii am acceptat faptul că evoluţia
fost creat? Medicina modernă a identificat Trăim la ora actuală într-o eră plină de mister, dar şi de spirituală nu este un hobby şi că reprezintă însăşi esenţa
structurile cerebrale ale creierului mare ca fiind mari revelaţii spirituale - revelaţii ce au multiple noastră ca fiinţe divine ale Creaţiei.
alcătuite din trei: scoarţa cerebrală, talamus, corpul înţelesuri pentru fiecare dintre noi. Dacă avem o gândire constructivă, o deschidere către
calos şi aşa mai departe. Cea mai nouă formaţiune Oamenii de ştiinţă fac descoperiri tot mai uluitoare, care spiritualitate - toate neînţelegerile din sânul unei familii,
apărută la creierul omului este scoarţa cerebrală, folosesc la crearea confortului de zi cu zi. În spatele acestor războiul dintre sexe, conflictul dintre generaţii, ţări şi
sediul deciziilor conştiente, dar şi a altor procese descoperiri ştiinţifice există energii subtile ale lumii continente va înceta pur şi simplu datorită unei mai
ce ţin de partea spirituală. Creierul uman arată în spirituale care sprijină totul. Este util şi necesar pentru noi profunde înţelegeri care sună cam aşa: cu toţii suntem Unul.
realitate ca o masă gelatinoasă, de parcă ar fi un toţi să cunoaştem aceste energii, deoarece ele pot fi folosite Nu trebuie subestimată puterea Orientului care ne poate
jeleu dotat cu inteligenţă, însă compoziţia sa este la modul fericit în viaţa cea de toate zilele. Sub ochii noştri deveni prieten- prieten talentat şi bun tovarăş de muncă. În
una foarte bizară. Nu este nici semifluid, dar nici au loc mari şi profunde transformări ale căror efecte le vom Orient sunt peste 1 miliard de oameni care trăiesc şi cred în
semisolid, structura sa fiind relativ transparentă. culege mai târziu. Oamenii de azi au început să înveţe mult cu totul alte valori- valori pe care totuşi Occidentul nu pune
Dacă cineva ar putea vedea ce se petrece în mai repede şi mai uşor despre energiile subtile pe care le-au încă mare preţ, deoarece acesta crede mai mult în
creier clipă de clipă, ar vedea mii de scânteiuţe ce împărţit atât în folosul personal cât şi colectiv. Dacă ştim materialitate decât în ceva efer cum este spiritul. Gândiţi-vă
aleargă de colo-colo pe toată suprafaţa sa. Prezintă cum să le utilizăm, fără a abuza însă de ele, ne putem ce s-ar întâmpla dacă acest miliard şi ceva de locuitori ai
un anumit grad de electricitate provenită din integra mult mai uşor în societate. acestei lumi ne-ar deveni duşman?!
procesele neuronale, electricitate care are legătură În ceea ce privesc graniţele spirituale, acestea se lărgesc Generaţia actuală are sfânta şi sacra misiune de a rezolva
cu funcţionarea celor două chakre de la nivelul pe zi ce trece tot mai mult, devenind mai flexibile şi mai aceste neînţelegeri, pornind de la idea de unitate! Să nu
capului, Sahasrara şi respectiv Ajna. Dacă prima permisive. Iată că în sfârşit ideea de Occident şi Orient a uităm un lucru sau aspect, faptul că aceeaşi mână care poate
asigură deplasarea mentalului conştient pe început să dispară, iar masele de oameni îşi întind unii binecuvânta poate să şi ucidă! Esenţial acum în aceste
verticală, către cosmos şi planurile spirituale, Ajna altora mâinile într-un efort comun de integrare a unităţii în momente, este ca noi toţi, Occident şi Orient să vorbim în
asigură deplasarea aceluiaşi mental pe orizontală, viaţa cotidiană. Unora dintre noi au început să le fie ruşine limbajul inimii- limbaj care poate neutraliza toate
astfel putându-se culege informaţii din Câmpul de credinţa dogmatică şi limitată a celor care vor în neînţelegerile şi conflictele actuale ale omenirii. Cei ce
Mental Colectiv, deoarece în plan orizontal, ca şi în continuare să domine şi să manipuleze în propriul folos. înţeleg că numai împreună suntem puternici, aceia îşi aduc
cel vertical, mentalul prin cele două chakre Occidentul şi Orientul au început să se privească reciproc în aportul pentru unitatea diferitelor puncte de vedere ale celor
menţionate se comportă ca un cursor ce aleargă pe ochi, să se cerceteze şi să se apropie în vederea unei mari două lumi. În mass-media se vorbeşte tot mai mult şi chiar
două scale. Dar creierul realizează mult mai multe. prietenii de lungă durată. Ne putem înţelege minunat unii se insistă asupra aspectelor de pace eternă, înţelegere,
O grupare de celule cerebrale specializate de-a cu alţii, trebuie doar să vrem cu adevărat, să credem cu ajutor reciproc, toleranţă, atunci de unde izbucneşte totuşi
lungul ultimelor zeci de mii de ani poate proiecta adevărat. războiul? Evident că din neînţelegeri. Orice neînţelegere
imagini prin intermediul ochilor către exterior. Noi cei din Occident am început să înţelegem mai uşor poate fi rezolvată printr-un mod paşnic şi prietenesc, prin
Desigur, la omul obişnuit acest proces se petrece la ideile de înaltă spiritualitate pe care le-a vehiculat Orientul simpla putere a gândului- gând transpus prin intermediul
o amplitudine foarte mică, dar chiar şi aşa omul atâtea milenii. Omul civilizat născut în Occident reuşeşte să limbajului inimii. Dincolo de aparenţe, deosebiri şi
poate retrăi în plan optic, reamintindu-şi stări din preţuiască tot mai mult înţelepciunea de milenii a acestei dualitate, există Iubirea Supremă care uneşte totul.
trecut, pe care le revede sub forma imaginilor părţi a lumii, care stă la originea marilor religii. Cei din
înmagazinate. Deci ori de câte ori vă reamintiţi de Orient urmăresc cu interes şi atenţie descoperirile ştiinţifice În iubire sunt dizolvate toate asperităţile şi contrastele
o scenă sau o întâmplare, creierul proiectează prin şi tehnologice ale Occidentului şi preţuiesc minţile existente la ora actuală în lume care aduc dezbinare şi
ochi în afară, pe peretele interior al aurei, imaginile luminate ale celor ce crează asemenea valori. Aceşti semeni conflicte gen război. Iubiţi şi nu veţi regreta. Şi aşa este.
ai noştri îşi doresc şi ei să beneficieze de aceste produse ale

C O S M O S PAGINA 15 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


TU ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ

Î n t o a rcerea lui Zamolxe


Cartea vieţii
înţeles ce înseamnă să fii cu adevărat DAC.
Virgil Marcu
Patriotismul vine de la acest popor atât de
contestat, dar şi iubit deopotrivă. Cei care cunosc cu
Întoarcerea lui Zamolxe este un proces adevărat misiunea României şi au sprijinit acest
Virgil Marcu natural şi firesc, de lungă durată, care a proces, se vor bucura de atributele care derivă din
început cu ceva timp în urmă şi care se însuşi procesul revenirii lui Zamolxe la conducerea
Sunt sigur că aţi auzit cu toţii despre această carte a vieţii, în care desfăşoară acum în zilele noastre pentru statului unitar şi independent RAMANIA. Nu este o
sunt înscrise toate intenţiile, gândurile, cuvintele, faptele, emoţiile, greşeală de tipar stimaţi concetăţeni, ci este doar
trezirea neamului românesc.
sentimentele şi trăirile ce au însoţit acţiunile noastre în toată numele adevărat al acestei ţări. Mulţi cei care au
perioada de timp petrecută pe Pământ (procesul de reîncarnare al contribuit la căderea României, vor fi traşi la
spiritului în materie). răspundere aşa cum scrie la Cartea Sfântă adică
Cartea Vieţii arată numele tuturor creaturilor care au venit la de Legea Universală a lui Dumnezeu - IUBIREA.
viaţă pe Pământ. În paginile acestei cărţi sunt gânduri şi fapte Ce aţi făcut dragi guvernanţi cu această ţară?
,,pro” şi ,,contra” ale fiecărui om, cu tot ceea ce a trăit şi înfăptuit Cui aţi vândut acest popor? Cu ce drept staţi voi
de-a lungul vieţii sale. Dumnezeu nu se ocupă de fiecare făptură în în scaunele moi şi comode pregătite special? Cu
parte aşa cum cred unii (Judecata de apoi), ci prin Legile sale ce drept vă numiţi voi aleşi ai acestui popor atâta
trimite în întreg Universul radiaţiile acestora, care ating pe fiecare timp cât nu faceţi voia acestui neam? Cu toţi veţi
conform naturii intenţiei şi alegerii (bună sau rea). Astfel radiaţiile da socoteală în faţa Marelui Zamolxe, atunci când
Legilor penetrează întreaga Creaţie, însă acum acestea au o putere ceasul va sosi. Nimeni şi nimic nu se poate
imensă, care până acum nu a mai existat. Nimic nu poate fi ascuns ascunde de ochiul vigilent al acestuia. De mii de
sau tăgăduit în faţa lui Dumnezeu şi fiecare suflet va fi atins de ani El veghează asupra destinului acestei ţări
radiaţia acestor Legi. România şi tot El este cel care va face dreptate în
Fiind sfârşit de ciclu cosmic (26000 de ani), fiecare dintre noi numele Domnului. Multe vor fi scoase la iveală
primeşte acum răsplata a ceea ce a semănat de-a lungul atunci când ceasul se va opri pentru mai marii
încarnărilor. Gustul este amar desigur (după cum putem observa), zilei. Chiar şi despre această aşa zisă revoluţie
iar durerea este mare, căci nerespectarea Legilor Universale ne-a vom afla, însă cel mai important este că, cei în
adus ca efect ceea ce am semănat cândva. Acum este timpul drept să conducă acest neam o vor face.
plăţilor karmice şi al achitărilor, încă mai putem repara ceea ce am Sunt mulţi cei care au venit la ceas aniversar,
stricat cândva faţă de semenii noştri. Dumnezeu este cel mai bun sunt în corpuri umane ca şi voi dragii mei
prieten al omului şi de El nu trebuie să ne fie teamă. Cartea Vieţii prieteni, numai că ei sunt cu toţii spirite ale
glăsuieşte pentru fiecare şi este o mărturie vie a tot ceea ce am Creaţiei Primordiale, spirite care se trezesc pentru
făcut pe Pământ şi nu numai. a-şi duce la îndeplinire misiunile, fiecare în
Avem acum, în această încarnare, marea şansă să evoluăm mai sectorul său. De la judecată nu va fi omis nimeni,
mult ca niciodată. În basmele româneşti găsim dovezi ale faptului nici chiar cel mai simplu muritor, însă pedeapsa va
că se poate ,,creşte” precum Făt-Frumos într-un an, cât alţii în fi grea pentru cei ce vor fi găsiţi responsabili pentru
Nu ştim încă sigur cum este fenomenul apariţiei
zece. Divinitatea ne-a pus la dispoziţie instrumente spirituale care căderea în uitare a neamului Românesc.
şi în ce constă, cert este că el se înscrie pe linia de
pot fi folosite pentru evoluţia şi binele nostru cel mai înalt. Nimeni Ca un cuvânt din partea Marelui Înaintaş
destin a României, cu tot ceea ce decurge din tot
nu a fost omis din Marea Creaţie atunci când Dumnezeu ne-a creat Zamolxe citez: ,,Dragi fraţi români, a sosit clipa
acest proces. Spuneam anul trecut câte ceva despre
după chipul şi asemănarea sa, deci avem cu toţii aceleaşi puteri în eliberării, nu mai este mult până când acest neam îşi
acest neam atât de chinuit, care nu a vrut altceva
Creaţie. Ce ne împiedică să fim asemeni Lui? Nimic. Necesitatea va recăpăta demnitatea pierdută şi îngropată de cei
decât să trăiască în pace cu toate neamurile
de a crea (există în fiecare om) stă în stare latentă şi aşteaptă ca noi ce au condus destinele acestui popor. Cu siguranţă
Pământului. Însă Dumnezeu avea să-i traseze
să ne trezim şi să luăm conducerea propriei împărăţii. voi face dreptate şi celui mai mic dintre voi, nu
acestui popor o mare Misiune Spirituală. Sunt mulţi
Avem acum posibilitatea de a scrie noi file cu fapte bune care să uitaţi că cel mai mare trebuie să îl slujească pe cel
cei ce contestă misiunea acestui neam, însă la
echilibreze faptele noastre rele de altă dată. Nu trebuie să aşteptăm mai mic. Aşa a făcut şi Prietenul, dar şi Maestrul
Dumnezeu chiar nu contează aceste aspecte
sărbători precum Paştele sau Crăciunul ca să avem motiv să fim Iisus acum aproximativ 2000 de ani. La bună vedere
neesenţiale.
mai buni, starea de a fi buni este necesar să ne caracterizeze şi pe curând. Vă mulţumesc.”
Sigur, toate neamurile Pământului sunt incluse în
permanent, ca o stare de conştiinţă tot mai înaltă. Frica pentru Cam aşa stau lucrurile prieteni ai acestei ţări şi mă
această misiune de salvare a însuşi sufletului uman
faptul că suntem înscrişi în Cartea Vieţii nu trebuie să existe şi nici refer aici chiar şi la alţi cetăţeni de alte religii şi
de pretutindeni. La urma urmei nu contează de unde
să ne mobilizeze la modul fals sau fanatic de a face alegeri bune rase, dar care iubesc cu adevărat aceste meleaguri
şi cum vine salvarea, ci pur şi simplu ea vine, nu
pentru ştergerea faptelor rele. Ci ele (alegerile) trebuie să curgă poate mai mult decât voi toţi la un loc. Cine ştie?
contează neamul. Acum dacă este să o luăm după
firesc (natural) ca un mod Divin de a acţiona în Creaţie, ca un Alpha.
informaţiile pe care le deţin la ora actuală, pot să
element ce defineşte însăşi existenţa noastră pe acest Pământ.
afirm cu certitudine că neamului
românesc i s-a decernat premiul
de cel mai Brav popor condus
vreodată, pentru mântuirea
tuturor neamurilor. Zamolxe
priveşte cu dragoste pe toţi cei ce
au ştiut să ţină aprinsă Flacăra
Credinţei în Unul. Procesul
revenirii este cunoscut Marilor
Iniţiaţi de mii de ani, de când a
luat fiinţă statul Ramania, primul
stat condus de mari spirite ale
Luminii şi Iubirii Creatorului
Prim. Nimeni până acum nu a
deconspirat acest plan al vechii
Chiar dacă sărbătoarea Paştelui a trecut putem exersa dreptul
Dacii, însă acum a sosit timpul şi
nostru Divin de a fi fiinţe responsabile şi treze, nu este necesar să
venirea Marelui Preot Deceneu
aşteptăm venirea unei noi sărbători pentru a fi motivaţi. Practica de
(Decebal) este iminentă. Deci să
zi cu zi va aduce foloase şi bucurie sufletelor Divine care sunteţi.
ne bucurăm, dar şi să ne
Şi aşa este.
întristăm pentru cei ce nu au

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 16 C O S M O S


SPECTACOL UL VIEŢII

Mult trâmbiţatele democraţii


Cecilia David a oferit acestora nimic, dar nici măcar nu le-a asigurat rebele de tineri scump, dar prost îmbrăcaţi, o deviaţie
un minim de protecţie. Ba chiar i-a decimat, fără nici un nefirească de la normal, care nu ne aduce decât pagube
La televizor, în ziare, pe internet, în cărţi şi în drept la o judecată! Şi, dacă atunci au fost timpurile care şi multe dureri de cap. La americani se munceşte mult şi
discuţiile de zi cu zi, se vorbeşte despre libertate şi au fost şi oamenii care au fost, de ce acum nu se temeinic iar timpul pentru recreere este fără prea mare
democraţie cu o mare jinduială. retrocedează pământurile şi pădurile urmaşilor acestora, valoare. Ei au timp de făcut bani, de cheltuit bani, dar nu
Jinduim mai ales la democraţia americană, care nu este aşa cum s-a procedat la noi şi în alte state, cărora li s-a au timp de suflet şi spirit.
după părerea mea cea mai autentică. Ca să intrăm în impus „democraţia”? Toată tehnologia care ajută omul, a fost dată de
NATO sau UE, ni s-au impus fel de fel de reguli, care Tinerii noştri visează la democraţia americană, fără să Ierarhia Luminii, pentru ca acesta să rămână cu timp
mai de care mai aberante, uneori imposibil de respectat viseze şi la munca permanentă şi la regulile care se cer liber pentru sufletul şi spiritul lui. Prins veşnic într-o
chiar de către cei care le impun. Americanii au o grijă la americani. Un exemplu banal este că orice hârtie muncă animalică, competitivă, omul îşi uită natura lui
deosebită să ne impună reguli militare şi reguli pentru aruncată aiurea, la ei ,,te costă”! La noi aruncăm saci cu divină şi devine sclavul aşa ziselor lui veşnice nevoi şi
protejarea naţionalităţilor conlocuitoare. gunoaie şi nu sesizează nimeni acest ,,mic amănunt”... năravuri.
Toate bune şi frumoase, dar mă întreb şi eu aşa pur şi Oricum limba oficială rămâne limba engleză- americană Şi tineretul nostru oare de ce n-o observa şi munca
simplu ca un muritor de rând, de ce ei, marea naţie şi nimeni nu se deranjează să facă şcoli pentru asiduă pe care o prestează tineretul american pentru a
democrată nu respectă nimic din ce cer altora? Ce le-au naţionalităţile conlocuitoare! Aceştia, îşi fac dacă câştiga bani şi a trăi pe picioarele lor! La ei, copiii de
făcut americanii amerindienilor? Ce drepturi şi ce şcoli doresc şcoli particulare, magazine cu specific, afaceri. mari magnaţi, în vacanţă muncesc pentru a câştiga bani,
de stat le-a făcut şi le-a dat! Le-a luat pământurile şi i-a Nimeni nu poate să dea lecţii atâta timp cât nu le nu pentru câştigul în sine, ci din respect pentru muncă.
aruncat în rezervaţii îngrădite... fără a avea drepturi de aplică el însuşi şi nici n-ar trebui să impună reguli, pe Copiii ,,magnaţilor” noştri nu se obosesc să capete
cetăţeni americani! Dar negrilor ce le-a oferit America considerente imperialiste de tip ,,noi suntem gardienii respect pentru muncă fiindcă sunt ,,ocupaţi” să conducă
democrată? Condiţii umilitoare de trai în ghetouri, lumii, ca noi faceţi”. Imediat după ,,revoluţie” ne-am maşini scumpe, să cutreiere baruri de lux şi să se
slujbe umile prost plătite, de servitori. Ba nici un negru pomenit invadaţi de pornografie, droguri, generaţii plictisească de moarte în luxul pe care părinţii îl oferă
nu avea voie să intre în spaţiile albilor, nici în acestora (fiindcă dacă n-au avut ei, măcar el să aibă de
autobuzele lor, darămi-te în şcoli! Oare cine a toate), acţionând la modul stupid la formarea
înfiinţat KU-KLUX-KLAN-ul şi în ce scop? Cine se tânărului vlăstar.
erija în Dumnezeu pe Pământ şi teroriza toată Şi cum nivelul de conştiinţă a scăzut
populaţia de culoare? „democratic”, mă întreb nu fără tristeţe şi
Deci ei, cei care au năvălit peste indieni şi le-au îngrijorare, unde vom ajunge?
furat ţinuturile fără să-i despăgubească măcar, nu le-

Modern, dar spiritual


Florin Peţu fericire, la natură, să deschidem ochii şi să privim în
jur şi să nu ne mai lăsăm duşi de acest val modern de
Trăim în vremuri noi, trăim în noul ură, ignoranţă, trădare şi alte mizerii. Oare nu putem
începe să fim Noi cei cu adevărat?
secol, noul mileniu, dar ce trăim de fapt?
Îmi doresc ca lumea să conştientizeze cu adevărat
Cu ,,mari eforturi” am ajuns în timp, să distrugem natura umană, natură care are la bază lumina şi
adevăratul sistem de valori şi să ne formăm un alt iubirea. Îmi doresc ca ruşinea să nu mai fie a celui
sistem, un sistem ,,modern”, unde nu îşi au locul care cerşeşte de foame, ci a celui care nu dă nimic.
bunul simţ, comportamentul civilizat, iubirea faţă de Putem să schimbăm lucrurile, putem să redevenim
semeni şi toate celelalte sentimente frumoase care ceea ce suntem cu adevărat. Şi ce suntem cu adevărat?
au existat cândva. În ziua de azi se consideră o Suntem oameni şi ceva chiar mai important de atât,
ruşine să fi civilizat, să te porţi frumos şi lista de suntem români. Un popor care are nucleul format din
lucruri ,,ruşinoase” poate continua la nesfârşit. Însă iubire, modestie, puritate, însă straturile care au fost
este foarte frumos şi la modă să aruncăm gunoaiele adăugate de-a lungul timpului, peste acest nucleu, ne-
pe jos, în loc să le punem în coşul de gunoi cum este au făcut să uităm de unde am plecat. Suntem un popor
şi normal, să înjurăm pe stradă de faţă cu toţi format din oameni aplaudaţi la scenă deschisă, însă nu
oamenii, să râdem de semenii noştri de fiecare dată când responsabilităţi şi zi de zi murim puţin câte puţin. Doar
aici, pe acest tărâm, ceea ce este trist şi dureros.
avem ocazie şi să ne purtăm mizerabil. schimbându-ne pe noi, lucrurile se pot îndrepta şi pot
Însă eu sper că tot acest sistem ,,modern” să fie
România trece prin vremuri grele, iar noi oamenii ar reveni pe făgaşul lor normal, numai dacă vom înceta să
dărâmat, de fapt sper ca oamenii să îşi aducă aminte de
trebui să nu stăm degeaba, ci să facem ceva pentru noi şi ne privim ca nişte duşmani, situaţia oamenilor şi a
puterea pe care o au şi să îl dărâme, iar pe acele ruine să
fraţii noştri români de pretutindeni. Trăim într-o lume şi României se va schimba, numai devenind mai buni, vom
se reconstruiască cărămidă cu cărămidă, un nou sistem
într-o ţară unde banul guvernează, iar dorinţa de putere atrage bunăstarea şi fericirea asupra noastră.
unde omul din zilele noastre să redevină ce a fost
primează, trăim într-o ţară unde semenii noştri se De ce râdem de adevăratele valori, vă întreb din nou?
cândva.
transformă în animale de pradă, gata să îşi omoare toţi De ce arătăm cu degetul şi certăm copiii care crează şi
Nu uitaţi, totul începe în noi, acum şi aici şi începe cu
adversarii pentru ,,bucata cea mai mare”, trăim într-o promovează adevărata frumuseţe sufletească? De ce
un gest, poate fie el şi neînsemnat pentru alţii, cu o faptă
ţară unde corupţia este peste tot şi totuşi ce facem noi? pervertim puritatea şi inocenţa? De ce jignim când
bună şi un adevăr. Nu renunţaţi la ceea ce în adâncul
Ce facem noi cetăţenii de rând, contribuabilii cum ne trebuie să aplaudăm, de ce alungăm când trebuie să
sufletului simţiţi că este corect şi normal şi nu renunţaţi
mai numim? Nu facem nimic, privim pur şi simplu cum chemăm, de ce plângem când ar trebui să râdem şi un alt
la ceea ce ştiţi că vi se cuvine prin drept Divin.
oamenii din jurul nostru se ceartă şi se înjură, ne uităm lucru poate şi mai important, de ce închidem ceea ce a
cum cineva este furat şi nu ne ridicăm în picioare să fost lăsat să fie deschis, de ce? Oare nu putem să
arătăm cu degetul, trăim în anonimat, fugim de revenim la vechile valori, să revenim la puritate, la Redaţi-vă puterea!!!

Vrei să ştii ce te aşteaptă mâine? Vrei să-ţi cunoşti viitorul sau trecutul?
Sau vrei să ştii cum o să fie relaţia cu partenerul? Nimic mai simplu!
Noi îţi facem horoscopul! Cu doar 50 lei afli tot ce te interesează.
Sună acum la 0722 352 832, 0724 501 372 pentru detalii şi programări.

C O S M O S PAGINA 17 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


Construiţi-vă bunăstarea materială
VIITORUL LA PUTEREA N

cererea, Dumnezeu ne expediază comanda şi primim partenerul de viaţă şi uitaţi-vă prin revistele care
ceea ce am cerut. Cine ne aduce comanda dată? Îngerii, prezintă modele de case. Atenţie! Să nu confundaţi în
care sunt lucrătorii lui Dumnezeu şi mijlocitorii pentru acest exerciţiu cumpărarea unei case cu decorarea unei
transportul ”coletului” către noi. case, sunt două lucruri complet diferite, iar eu vorbesc
Acest mecanism este atât de simplu încât mulţi dintre aici de posibilitatea de a cumpăra casa. Dar mai întâi va
voi aţi crede că nu poate funcţiona. Eu vă provoc pe toţi trebui să stabiliţi ce model vă place. Pentru acest tip de
să încercaţi măcar şi o să vedeţi rezultatele. Mai putem exerciţiu vă recomand iniţial o pregătire de 2 săptămâni
să-L comparăm pe Dumnezeu cu un poştaş sau un în felul următor, pentru creşterea energiei mentale. Luaţi
chelner fidel, care odată ce am comandat ceea ce ne o coală de hârtie A4, desenaţi pe ea un punct cu carioca
trebuie, ne aduce coletul sau felurile de mâncare. Iarăşi neagră, de 5 milimetri în diametru, apoi puneţi coala pe
vă spus: atenţie! Dumnezeu nu lucrează cu bucăţele, El perete la distanţă de minim 2 metri. Zi de zi timp de 14
livrează coletul întreg, nu doar unul dintre obiectele din zile, începând cu faza de Lună Nouă, exersaţi privind fix
colet. la acel punct desenat, focalizându-vă atenţia pe el fără a
devia privirea. Aceasta ajută la ridicarea nivelului de
Construiţi nivelul financiar energie mentală necesară în vizualizarea casei.
După cele 14 zile între Luna Plină şi Luna Nouă,
Vom numi prosperitatea financiară drept nivel vreme de 7 zile practicaţi vizualizarea casei. În fiecare
financiar personal. Chiar dacă nu avem bani cât ne seară la fel. Aduceţi în mental imaginea casei pe care o
trebuie, pentru a ne acoperi dările către stat sau să ne doriţi, aşa cum aţi văzut-o în poze sau în altă parte,
luăm ceea ce vrem, avem mintea minunată cu care ne-a vizualizând-o fără nici o mobilă sau obiecte în ea, doar
înzestrat Dumnezeu. Aşezaţi-vă confortabil în scaun, cu aşa cum e cu pereţii goi. De fiecare dată, în fiecare seară,
spatele cât mai drept. Ţineţi-vă mâinile împreunate în fixaţi-vă la început bine imaginea casei, aşa cum e ea
poală. Puteţi să rămâneţi cu privirea în gol, într-o stare goală. Apoi după ce aţi fixat bine imaginea în mental,
de visare cu ochii deschişi sau puteţi închide ochii. vizualizaţi o cană uriaşă plină cu lumină aurie
Fixaţi-vă atenţia şi energia gândurilor în mental, undeva semilichidă, mai lichidă ca mierea, pe care o ţineţi
puţin deasupra ochilor şi în zona frunţii. deasupra acestei case. Vizualizaţi cum din cană se
Imaginaţi-vă un suport mare din sticlă, ca un acvariu scurge lumina aurie semilichidă şi umple cameră după
Meer Lyn gol, de 1 metru pe 1 metru, practic un cub. Acum treceţi cameră, până sus la tavan, iar în timp ce turnaţi lumina
Continuăm cu cel de-al doilea articol din seria Creării la lucrul cu energia şi vizualizaţi cum în interiorul lichidă, gândiţi-vă cu toată iubirea la ceea ce faceţi.
Viitorului. De data aceasta ne vom referi la cele trei cubului de sticlă încep să apară, ca şi când ar fi fost Practicaţi timp de 7 zile apoi opriţi-vă. Pentru o
componente de bază necesare fiecărui om şi fiecărei acolo, bancnote albastre de 100 RON, aşa cum le ştiţi. reuşită dorită, realizaţi cele două modalităţi prezentate
familii. Atenţie! Trebuie să înţelegeţi că Dumnezeu nu Timp de 5 minute umpleţi o treime de cub cu aceste aici, cea pentru bani şi cea pentru casă, de trei ori la
face diferenţe între cei care au mai mult şi cei care au bancnote, ca şi când număraţi din ochi numărul lor şi rând. Deci după prima, faceţi o pauză de aproximativ o
mai puţin. Dumnezeu a dat fiecărui spirit uman aceleaşi câte sunt. După 5 minute opriţi-vă, faceţi o pauză de 2- lună, apoi reluaţi identic, faceţi din nou pauză de
puteri cu care îşi poate construi o viaţă bună, prosperă şi 3 minute timp în care contemplaţi bancnotele albastre de aproximativ o lună şi aplicaţi cea de-a treia şi ultima. Şi
fericită! 100 RON din cubul de sticlă. Apoi reluaţi exerciţiul şi ţineţi seama că de fiecare dată să începeţi la faza de
Care sunt cele trei componente atât de necesare unei folosiţi pentru faza a doua bancnote galbene de 50 RON, Lună Nouă. Căci toate câte le cereţi, să le vedeţi ca deja
vieţi fericite şi plină de satisfacţii? Banii – căci oricare imaginându-vă timp de alte 5 minute cum sute şi sute de împlinite şi le veţi avea!
spirit, indiferent cât de mare este, trăieşte într-o societate astfel de bancnote se aşează peste cele albastre în cubul
în care întreţinerea se plăteşte; apoi o profesie bună – de sticlă. Apoi faceţi iarăşi o pauză şi reluaţi exerciţiul Data viitoare vom vorbi despre cum să obţii
dacă îţi urmezi intuiţia şi vocea inimii îţi alegi o profesie umplând restul cu banconte de 100 de roni. profesia care-ţi place.
care-ţi place şi astfel vei avea succes; şi o casă pe gustul Secretul constă în faptul că mintea, odată ce a preluat
şi posibilităţile tale în care să stai şi să fii stăpân. aceste modele, modulează energia şi o trimite în Câmpul
Universal pentru a o materializa,

Ediţiile on-line ale revistei


Dumnezeu – Dispecerul universal conform gândirii voastre.
Priviţi situaţia ca şi când vă

COSMOS, precum şi alte


Iertaţi-mi comparaţia dragi cititori, însă imediat după uitaţi în realitate la un cub de
ce o să vă explic veţi înţelege de ce am folosit o astfel de sticlă de 1 metru pe 1 metru,

informaţii din domeniul


exprimare. Noi suntem fiinţe create de Dumnezeu şi de plin cu bani. Exersaţi timp de 7
aceea suntem înzestraţi cu Voinţă şi Decizie. Pentru a zile.

esoteric vă aşteptă pe adresa


înţelege cum funcţionează îndeplinirea dorinţelor bune
am ales o comparaţie simplă. Să admitem că fiecare Realizează casa dorită
dintre noi este un client în acest Mare Magazin care este
Universul, iar Dumnezeu este Dispecerul de serviciu. Aici lucrurile sunt puţin

http://www.ajutorulesoteric.ro
Fiecare dintre noi poate comanda orice către acest diferite, având în vedere că e
Univers, cerându-i să-i aducă cutare lucru. Dumnezeu – vorba de altă structură în care
Dispecerul de serviciu, înregistrează comanda şi o preia, se pompează energia minţii.
apoi trece la îndeplinirea ei. După un timp, asta Mai întâi consultaţi-vă cu
depinzând de cât de intensă a fost pronunţată dorinţa sau

Important! Revista Cosmos oferă celor interesaţi (persoane


fizice şi juridice) spaţiu publicitar la preţuri atractive.
Informaţii şi relaţii la telefon 0732 173 216.
Anul II, Numărul 10 • Mai 2008
PAGINA 18 C O S M O S
PAGINA CITITORULUI

Frăţia albă a
Învăţaţi Pământului
adevărata
magie
În numărul
viitor

Codurile Planul divin


conştiinţei
pentru Terra
Binecuvântarea lui Dumnezeu sau nici să doarmă... că este la adăpost de toate tentaţiile vieţii şi că îşi petrece tot timpul

reîntâlnirea cu Maestrul meu...


făcând miracole. Nu, un Maestru, după cum spunea şi Omraam Mikhael Aivanhov-
filozof francez şi om spiritual de origine bulgară, în scrierile sale, este la fel ca toţi
ceilalţi oameni, are acelaşi trup care uneori îl face să simtă aceleaşi nevoi şi aceleaşi
dorinţe ca şi noi. Diferenţa este că un Maestru are un nivel de conştiinţă mult mai
Arjuna
mare şi mai înaltă decât majoritatea oamenilor, el are un ideal înalt, puncte de vedere
Bine v-am găsit dragi prieteni, este pentru prima dată când scriu în paginile
superioare şi, mai ales, a ajuns la o perfectă stăpânire de sine, el este o adevărată
acestei reviste şi sper ca ceea ce vă voi povesti în continuare, dacă nu cumva ştiţi deja,
călăuză de Lumină şi Virtute divină.
să vă ajute într-un fel sau altul în căutările voastre întru lumină sau să vă confirme
Evident, aceasta nu se poate realiza bătând din palme într-o singură încarnare,
încă o dată (pentru a nu ştiu câta oară) că nimic nu este întâmplător şi că totul are sens
pentru toate calităţile şi virtuţile pe care le manifestă un Maestru este nevoie de foarte
în experienţa noastră pământeană.
mult timp, de o voinţă titanică, de foarte multă muncă de-a lungul a sute sau mii de
Relatarea mea nu are nimic ieşit din comun, nu este ceva nemaipomenit, probabil
ani, de o credinţă puternică în Dumnezeu şi în forţele proprii şi nu în ultimul rând de
că acelaşi lucru se întâmplă ori de câte ori cineva se află „din nou” la început de drum
o dorinţă infinită de a se dedica celorlalţi.
şi îşi doreşte cu ardoare să-l întâlnească pe Dumnezeu.
Când îl întâlneşti, este ca atunci cum spunem noi românii că parcă „Dumnezeu şi-
Povestea începe pe când aveam 14 ani şi, copil fiind, îmi împărţeam timpul între
a întors faţa către tine”, nu îţi mai trebuie absolut nimic, doar să rămâi tăcut în
orele de şcoală, întâlnirile cu prietenii prin faţa blocului şi lectură. Eram un tânăr
prezenţa sa, iar Graţia divină să se coboare peste tine. În acele momente starea fiinţei
normal, liniştit, chiar emotiv pot spune, căruia îi plăcea să stea în mijlocul oamenilor,
mele era diferită de tot ceea ce experimentasem până atunci, eram ca şi într-o vrajă,
să îi asculte, dar care se simţea foarte bine şi singur, în linişte, departe de agitaţia de
aveam gânduri, dar ele nu însemnau nimic, aveam emoţii, dar nici ele nu însemnau
afară.
nimic, nu era nimic de văzut, nimic de învăţat, nimic de făcut, nimic de amintit,
În tot acest timp, într-un mod misterios şi fără ştirea mea, în interiorul meu se
interiorul meu era ca un gol, ca un „nimic” şi totuşi reprezenta totul.
manifesta un imbold lăuntric, un sentiment ciudat dar plăcut în acelaşi timp, însoţit
Au urmat apoi mulţi ani în care alături de Maestrul meu am început să desluşesc
de o mulţime de întrebări, neobişnuite până atunci, care îşi căutau cu nerăbdare
multe din misterele existenţei umane pe Terra, am înţeles ce reprezintă credinţa cu
răspunsurile, „cine sunt?”, „ce sunt eu de fapt?”, „care este scopul meu aici?”,
adevărat, am reuşit să îmi întâlnesc Sinele Superior şi am simţit în toate perfecţiunea
„încotro mă îndrept?”.
Sa.
Nu am fost şi nu sunt un tip religios, nu am avut chemare către biserica ortodoxă
Mulţi dintre noi avem acest noroc, Creatorul ne dă o şansă formidabilă prin
şi nici nu m-au pasionat povestirile S.F. care erau la modă în acea vreme, cu toate
întâlnirea unui Maestru, important este ca noi să profităm de această şansă, să îl
acestea aproape în fiecare zi îmi puneam fel de fel de întrebări care până nu demult
recunoaştem şi să îl cinstim, să ştim unde să privim şi unde să Îl căutăm pe Dumnezeu
nu însemnau nimic pentru mine.
în Maestrul nostru, în nici un caz în mintea sau în trupul său, în acel loc unde toate
Începusem să îmi doresc cu însufleţire să aflu răspunsul la aceste întrebări care nu
greutăţile şi iluziile vieţii dispar ca prin minune, unde uităm chiar că existăm, unde
îmi dădeau pace, doream să înţeleg ce se întâmplă cu mine sau măcar să găsesc pe
rămânem doar noi şi Lumina Sa, unde ne contopim cu Universul.
cineva care să mă poată ajuta să desluşesc aceste taine, simţeam că se apropie clipa
Nu vă îngrijoraţi dacă până acum nu v-aţi regăsit Maestrul, deşi îl căutaţi de mult
dar nu ştiam ce avea să însemne aceasta.
timp, în realitate fiecare fiinţă umană are un Maestru, fie el vizibil sau nu în acest
Şi iată că totul a decurs conform planului, stabilit dinainte de sus chiar de mine,
plan. Toţi avem îngeri şi ghizi spirituali care ne sfătuiesc şi ne îndrumă zi şi noapte,
după cum aveam să aflu 3 ani mai târziu şi în urma stăruinţelor mele, cam la 2-3 ani
care au grijă de noi şi care doresc poate mai mult decât noi să ne trezim şi să evoluăm,
după ce Sinele meu începuse să „îşi facă de cap”, prin intermediul unui prieten
trebuie doar să ne aplecăm mai mult asupra lucrurilor spirituale, să le acordăm mai
comun, l-am întâlnit, de fapt îl reîntâlnisem, după cum chiar el mi-a spus-o în zilele
mult timp şi urmările nu vor întârzia să apară, nu trebuie să forţăm, totul se va
ce au urmat, pe cel care... era Maestrul meu, venise după cum promisese... cu
întâmpla la momentul potrivit pentru fiecare.
răspunsurile, iar frământările mele erau pe sfârşite, Dumnezeu îmi ascultase ruga.
Nu uitaţi, NICIODATĂ NU SUNTEM SINGURI!!!
Pentru cei care nu ştiu ce este într-adevăr un Maestru, vă spun să nu credeţi că el
PACE ŞI LUMINĂ TUTUROR!
este perfect, omniscient, atotputernic... că nu are nevoie nici să mănânce, nici să bea,

C O S M O S PAGINA 19 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


PENTRU TRUP ŞI SUFLET

Ce ne zideşte şi ce ne dărâmă?
Cecilia David cerem ajutorul tot timpul la ei, ne legăm energetic de nu scapi uşor de ea! Înseamnă că trebuie să se consume,
Vorbim tot timpul de iubire, dar suntem departe de aceştia şi le îngreunăm evoluţia. ca să te poţi elibera.
a fi iubitori. Cererile noastre mai tot timpul sunt lumeşti şi pline de Lecţiile neînvăţate le vei învăţa prin repetiţii
Dacă îmi iubesc părinţii, copiii, surorile, fraţii, pisica, egoism. Câţi părinţi se roagă oare pentru desăvârşirea şi nenumărate până reuşeşti să le înţelegi şi să treci de ele.
câinele, casa şi maşina, asta nu este iubire, ci pură iluminarea copiilor? Toţi se roagă pentru sănătate şi Hai să ne asumăm responsabilitatea faptelor noastre (nu
posesivitate. Toţi ştim că nu luăm nimic material cu noi, bani! Dar oare copiii noştri de asta au nevoie pentru a copiilor, nu a părinţilor, etc) şi să nu ne mai conectăm
dar toţi ne cramponăm de material şi de ,,zeul” ban. Cele desăvârşirea şi iluminarea spirituală? De ce cred părinţii energetic la entităţile de lumină care au mari
mai mari judecăţi şi cele mai mari procese de aici pleacă, că o boală, lipsa banilor, divorţul este neapărat ceva rău? responsabilităţi cu salvarea Terrei, în această perioadă
dar toată lumea se crede îndreptăţită să creadă în Pentru că nu ai posibilitatea să vezi cum funcţionează cruntă pentru omenire. Hai să nu-i mai întrerupem din
propria-i dreptate sau percepţia ei despre aceasta. Justiţia Divină care întotdeauna este dreaptă, dai vina pe activităţile importante pentru prostiile noastre şi pentru
Iubirea este energie pură. Iubirea este impersonală. toţi din jur şi te rogi la toţi sfinţii să te ajute! Ai grijă la pretenţiile noastre mărunte! Ei vin cu misiunea de a
Iubirea nu se aplică numai persoanelor dragi, ci ce îţi doreşti că s-ar putea să primeşti, spune o vorbă salva planeta, nu neapărat oamenii acesteia! Pentru că o
întregului Univers. În momentul când îţi iubeşti înţeleaptă... specie se poate forma în 2-3 milioane de ani, dar o
duşmanul ca pe tine însuţi eşti cu adevărat înţelept şi Omul nu ar trebui să cultive bunătatea după stările lui şi planetă se face mult mai greu în 60-70 milioane de ani!
iubitor. Fiindcă îţi este foarte simplu să-ţi iubeşti ale celorlalţi. „Sunt bun când eşti bun cu mine şi rău, Şi în afară de faptul că ne distrugem pe noi şi propriul
aproapele (copii, părinţi, fraţi, prieteni), dar foarte greu când eşti rău!” Bunătatea autentică este cea care nu se nostru habitat, ce alte merite mai avem? Merite nu, dar
să-ţi iubeşti duşmanul. Şi de unde ştii tu că duşmanul din lasă modificată de nimic, adică acea bunătate a pretenţii cât încape... Şi de ce trebuie să răspundă ,,cu
această viaţă nu ţi-e ruda sau prietenul din altă viaţă, victimelor care au puterea să-şi binecuvânteze călăii. bine” tot timpul entităţile înălţate, cererilor noastre
care îţi plăteşte acum ce ţi-a rămas dator altădată, pentru Dacă cineva te supără printr-un comportament rău şi stupide şi mărunţele?
că aşa cum am spus-o şi altă dată, nimic nu este neadecvat, dacă te porţi la fel ca el, eşti la fel ca el, şi Eu zic că mai bine ar fi să învăţăm şi să practicăm
întâmplător şi nu există vinovaţi. ceea ce te-a deranjat la el, este profund şi se află şi în zilnic meditaţii pe tema bunului simţ!
A te prăvăli în capul cuiva şi a-i repeta ca un papagal tine. Toţi oamenii, care ne intră în
vorbe bombastice, nu înseamnă că iubeşti. Nici a da viaţă, sunt legături din vieţi şi vieţi
cuiva, ceva, ca să ai cu ce-i scoate ochii apoi, nu şi, dacă citim şi înţelegem asta
înseamnă iubire. Dacă iubeşti pe cineva azi fiindcă este numai teoretic, fără să o punem în
de acord cu tine şi mâine îl urăşti fiindcă nu mai poate fi practică în viaţa de zi cu zi,
în acord cu tine pe toată linia, iarăşi te amăgeşti că eşti rămânem numai nişte teoreticieni.
iubitor! A cere tot timpul la preoţi, psihologi, Am trecut prin multe situaţii
parapsihologi ajutorul acolo unde tu nu dai de cap unei limită şi am primit multe palme de
situaţii, este o lipsă de iubire în primul rând faţă de tine. la viaţă prin copii, prieteni, rude,
Şi să vă spun un secret. Nu facem nici un act de oameni străini. Nu am blestemat,
smerenie şi umilinţă cerându-le tot timpul sfinţilor sau nu am hulit, nu m-am rugat pentru
chiar Fecioarei Maria ajutorul pentru încâlceala distrugerea nimănui, ci pentru
situaţiilor în care ne bagă mintea noastră ,,savantă”. îndreptare. Adevărata înţelepciune
Orice spirit, de aici (încarnat) sau de dincolo constă şi într-o mare capacitate de a
(dezîncarnat), mare ca evoluţie sau mic, evoluează din te înfrâna când cineva te provoacă
veşnicie în veşnicie. Deci şi îngerii şi entităţile care au tot timpul. Şi să o iei ca pe o
trecut ca mari lumini pe Pământ, evoluează. Dacă noi problemă karmică dacă se repetă şi

atracţiei: cu ce dai cu aceea vei primi. induce în eroare pe cel ce o foloseşte. este însuşi trupul fizic- trup care este
Virgil Marcu
Efectul pe care îl primim înapoi în urma Primul aspect pe care vreau să-l sfânt şi viu. Atenţie cum îl folosiţi! El v-
unei rugăciuni este întotdeauna de evidenţiez este următorul: sfânt este a fost împrumutat ca spiritul să
Oare câţi dintre noi ştiu să se roage cu
aceeaşi valoare, calitate şi intensitate - nu numele tău şi nu sfinţească-se numele tău experimenteze prin el până la completa
adevărat? Vom afla sau nu în rândurile
altfel. De obicei rugăciunile nu sunt (Dumnezeu este sfânt prin însăşi natura desăvârşire şi uniune cu Sinele Divin! Cu
care urmează.
suficient de puternice pentru a ajunge în sa care este divină şi perfectă), al doilea cât o rugăciune este mai pură şi lipsită de
Se cunoaşte faptul că, dacă o rugăciune
dimensiunile mai înalte ale Creaţiei, de aspect este următorul: hrana noastră cea egoism, cu atât ea este mai puternică.
nu vine din cea mai profundă intuiţie,
aceea multe din ele rămân fără răspuns. de toate zilele şi nu pâinea noastră... Puterea şi puritatea acesteia ne poate
atunci aceasta nu are nici o valoare şi nici
Desigur că aici în acest context intră în omul nu poate trăi doar cu pâine ci şi cu ajuta să aducem la interior mai multă
un efect. Baza unei rugăciuni adevărate
acţiune Legea Karmei sau Legea Cauzei prană sau energie universală, al treilea linişte, armonie, pace, bucurie de a trăi şi
vine de obicei, fie dintr-un sentiment de
şi a Efectului care aduce întotdeauna aspect, poate cel mai important, este: şi lipsa grijilor, temerilor, fricilor.
recunoştinţă, fie din cea mai adâncă
numai ce i se cuvine prin drept divin nu ne duce pre noi în ispită- gândiţi-vă Vă propun aici încă un aspect al
durere şi suferinţă. Aşa se întâmplă de
celui ce se roagă. O rugăciune care poartă bine la acest aspect, Dumnezeu nu ne rugăciunii de mijlocire pentru un alt om
obicei la fiinţele muritoare ale acestei
în ea stricăciune sau putreziciune poate duce nici o dată în ispită aşa cum o (prieten, vecin, părinte). Aceasta trebuie

R u g ă c i u n e
planete. Nu aşa stau lucrurile cu fiinţele
(blesteme, a vrea răul altora) se întoarce face Lucifer prin intermediul intelectului să urmărească întotdeauna binele cel mai
de înaltă evoluţie, care trăiesc permanent
înalt pentru cel aflat în nevoie. Pentru că
în starea de rugăciune.
nu întotdeauna ştim ce este cel mai bine
Rugăciune nu înseamnă neapărat
pentru semenul nostru, este mai util să
inactivitate, meditaţie sau contemplare.
spunem ceva de genul: Dă Doamne lui...
Privind la modul general, oamenii au o
la cel ce a emis-o şi acesta îşi primeşte uman. Atenţie mare la jocul de cuvinte binele său cel mai înalt. Cu siguranţă
imagine greşită despre rugăciune, cum se
recompensa pe măsura a ceea ce a cerut. pe care le folosiţi! Rugăciunea Tatăl Divinitatea îi va da acestuia tot ceea ce
naşte aceasta, cum se dezvoltă şi cum
Aceasta se numeşte împlinirea legii. Nostru este cheia pentru Împărăţia lui are nevoie omul la un moment dat. Mai
poate continua. Demn de luat în seamă
La ora actuală rugăciunea Tatăl Nostru, Dumnezeu şi nu o simplă rugăciune! există aici un alt efect al rugăciunii de
este natura rugăciunii, puterea acesteia şi
dacă nu este rostită cu toată tăria, Din nefericire Marele Arhitect al mijlocire, acela că, dacă rugăciunea îl
consecinţele ce decurg de aici, conţinutul
dăruirea şi iubirea de semeni nu are nici Universului a devenit un Birou de găseşte pe cel ce necesită ajutor, orientat
rugăciunii atragînd spre noi speciile
un efect benefic. Această rugăciune dată reclamaţii şi sugestii care nu mai fiind spre întuneric, nu primeşte ajutor.
omogene de energii şi vibraţii. Atenţie ce
nouă de către Maestrul Iisus acum mai impresionează pe nimeni. Deci dacă nu Însă dacă omul este orientat către lumină,
conţinut au acestea!
bine de 2000 de ani este la fel de valabilă ştiţi să vă rugaţi, atunci nu aveţi marea ajutorul rugăciunii este de nepreţuit!
Există, în afara planetei, centrale de
ca şi atunci, cu condiţia ca cel ce o pretenţie de a primi ceva (indiferent ce)
putere care centralizează atât numărul cât
rosteşte să trăiască în interiorul său- ca compensaţie. Deci mare atenţie pentru toţi cei ce se
şi calitatea rugăciunilor. Şi aici se merge
Adevărul Divin. Sunt câteva inadvertenţe Adevărata biserică este însăşi fiinţa ocupă cu lucruri necurate! Efectul de
pe acelaşi principiu spiritual al Legii
în ceea ce priveşte această rugăciune care voastră, iar ca reprezentant pe Pământ bumerang este garantat!

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 20 C O S M O S


MISTERE DEZVĂLUITE

Elixirul cristalin din Sare


Mihai Vârtejaru extrem de benefice, extrăgând de multe ori durerea din creşte, se dezvoltă, adună minerale şi înmagazinează
oase şi curăţând corpul eteric de impurităţile dobândite informaţie. Odată sfinţită şi sarea, le putem amesteca.
După cum am promis într-un articol prin contaminare energetică. Atunci când cele două sunt Nu contează cu ce le amestecăm sau în ce proporţii,
precedent, ne vom ocupa cu studiul elixirelor de preparate cum trebuie, unirea lor crează elixirul cristalin. însă întotdeauna o soluţie concentrată va avea efecte mai
natură minerală, mai precis cristalină. Se ia apă cât se poate de pură, ideal ar fi de la izvor, puternice. Soluţia saturată, adică dizolvată cu cantitatea
Spuneam că cele două părţi concrete ale unui elixir însă cum nu toată lumea are acestă posibilitate, apa maximă de sare, este acea apă care nu mai permite sării
sunt baza şi mediul, iar partea subtilă este energia sau minerală plată va fi de ajuns. Dacă luăm de la robinet, să se dizolve în ea, deci rămân la fund câteva granule.
informaţia. Baza este substanţa sau principiul activ, iar trebuie să avem grijă să o luăm la miezul nopţii. Nu este Vom separa cu ajutorul unei site sau unui filtru aceste
mediul este de obicei apa sau alcoolul purificat. Noi ne nici un fel de superstiţie, doar că acea perioadă orară este granule (împreună cu impurităţile de pământ, dacă e
vom ocupa de două tipuri de cristale, solubile şi una de magnetism foarte puternic al Pământului, care vorba de sarea grunjoasă) şi o putem pune într-o sticlă.
insolubile. Cristalele solubile au proprietatea de a se influenţează la rândul său apa. Cu cât apa este mai rece, Acesta este elixirul cristalin de sare. Expus la Soare
dizolva în apă, iar cele insolubile nu se dizolvă, însă cu atât poate fi magnetizată mai bine. O putem congela câteva ore va fi şi mai puternic.
transmit vibraţia lor specifică apei. Fiecare are utilităţi într-o sticlă de plastic şi decongela la lumina Soarelui, Se utilizează când dorim să purificam ceva: cristale,
diferite. Unele elixiruri se folosesc la purificat, altele au ambele proceduri crescând vibraţia apei cu peste 80%, obiecte, bijuterii, talismane sau orice altceva ce poate
rolul de a energiza fiinţa sau de a trata o anumită boală, chiar mai mult. După decongelare, putem să punem avea încărcături de la alţi proprietari. Se ţine obiectul
iar altele sunt extrem de toxice din punct de vedere mâinile deasupra ei şi să rugăm Tatăl Ceresc să câteva minute în acest elixir, apoi se spală, iar soluţia de
clinic, dar au întrebuinţări precise în afara sferei sfinţească apa prin puterea Sfântului Duh care se află în sare se aruncă, deoarece extrage absolut totul şi
medicale. În homeopatie se folosesc frecvent elixirele, tot şi în toate. Apa astfel preparată şi încărcată este înmagazinează în cristalele moleculare de sare. După
iar studiul lor a fost foarte bine dezvoltat, însă noi ne incomparabil mai bună decât cea care a fost la început, fiecare purificare, elixirul de sare se aruncă, putând face
vom ocupa de latura mai practică, pe care oricine o poate vibraţia sa este mai înaltă de cel puţin două ori, iar altul nou foarte uşor.
aplica. uneori se schimbă şi gustul. De asemenea, acest elixir poate fi folosit la stropirea
Substanţa cea mai comună pentru un elixir cristalin Dacă ne îndoim totuşi de capacitatea noastră de a casei pentru a îndepărta influenţele negative, poate
este apă, deoarece, spre deosebire de cele bazate pe încărca benefic apa, putem pune în ea câteva picături de dezactiva acele obicte folosite în magia neagră, numite
plante, nu există pericolul alterării. Baza cel mai des agheasmă. Nu contează câtă apă dorim să consacrăm, şi făcături sau farmece şi poate fi de asemenea folosit
folosită, mineralul cristalin cu cea mai largă răspândire câteva picături sunt de ajuns şi pentru o cadă întreagă de pentru a trata o durere. Zona dureroasă se spală de
şi întrebuinţare este sarea. Aparent la fel de banală apă, ceea ce contează este vibraţia. În această apă punem câteva ori cu această apă sau se pun comprese,
precum şi apa, sarea ascunde multe proprietăţi sarea, însă această sare nu este una obişnuită. Pe cât aruncându-se în momentul în care se încălzesc. De
minunate, atât curative cât şi de natură ocultă. Apa în posibil, sarea trebuie să fie pură, neprelucrată, cea mai obicei nu sunt necesare multe astfel de comprese pentru
care este dizolvată sarea îşi schimbă proprietăţile şi în bună fiind sarea grunjoasă, iar sarea marină este o ameliorarea unei dureri, chiar anihilarea completă a
acelaşi timp vibraţia, devenind un fel de absorbant al substanţă excelentă care se poate găsi în comerţ, la senzaţiei de rău. Însă acest articol nu trebuie să vă
energiilor negative. Atunci când ne dor picioarele, le magazinele naturiste sau la supermarketuri. Luăm un convingă de nimic, testul real este efectul pe care îl veţi
putem introduce într-un recipient cu apă caldă în care pumn de sare şi îl sfinţim, la fel ca pe apă, cu un gând observa singuri folosind acest procedeu.
În numărul viitor: Elixirul cristalin din quarţ.

E l e m e n t a l i i f o c u l u i
s-a dizolvat în prealabil sare. Băile cu apă sărată sunt bun, o rugăciune sau cu lumină. Suntem conştienţi că
sarea este un cristal, ba chiar mai mult, o fiinţă vie, care

Asterion care le leagă conştiinţele. în straturile atmosferice atât de necesare omului şi


Peste aceste fiinţe se situează regii elementelor sau celorlalte fiinţe conştiente. Lumina şi căldura care au
Cea de a patra categorie de fiinţe ce maeştrii salamandre, aceştia având puteri deosebite, fost înmagazinate timp de milioane de ani în cărbuni,
funcţii precise în desfăşurarea treburilor în domeniul petrol şi alte resurse similare au fost eliberate în mai
sălăşluiesc în lumile elementale, de care ne
focului şi vieţi extrem de lungi, câteodată de sute de mii puţin de o sută de ani, ceea ce la nivel planetar poate fi
vom ocupa acum, este cea a salamandrelor de ani, nefiind însă nemuritori, la fel ca restul fiinţelor considerată o catastrofă. Acest lucru a adus un puternic
sau spiritele focului. elementale. Cu aceştia tratează de obicei magicienii sau dezechilibru între elementele Apă şi Aer, fiind treptat
Mult mai subtil decât Apa şi Pământul, dar mai activ vrăjitorii. De cele mai multe ori magicienii cer acestor afectate toate sferele vieţii, în natură totul fiind
şi mai dinamic decât aerul, elementul Foc este regi să le acorde drept servitori elementali pentru a codependent.
întruparea principiului activ pur în lumea celor patru realiza diferite treburi pentru ei, iar acest lucru nu este Înţelepciunea acestor fiinţe trebuie apreciată atunci
elemente. Fiinţele care corespund acestui regat sau zonă ceva negativ, servirea magicianului fiind pentru fiinţa când ne sfătuiesc să folosim cu mare cumpătare
vibraţională, sunt extrem de active şi îşi fac simţită focului o datorie de onoare faţă de regele său şi faţă de elementul Foc, efectele secundare fiind nu numai
prezenţa relativ uşor atunci când doresc. Dumnezeu, care îi va permite să se dezvolte pe linie neplăcute, dar putând să influenţeze starea atmosferei şi
Fiecare fenomen legat de electricitate, fie ea naturală spirituală. a ecosistemului dincolo de posibilităţile noastre de a mai
sau artificială, de foc sau de căldură, este supravegheat Mulţi dintre regii elementali au fost ei înşişi servitori repara ceva. În schimb, tot elementul Foc poate ajuta
de fiinţe ale focului şi ghidat spre echilibru, în folosul şi şi-au câştigat dreptul de a ajunge guvernatori, legea tehnologia umană, însă resursele fosile nu sunt
tuturor locuitorilor Terrei, fie ei fizici sau subtili. karmei benefice acţionând la fel şi în Regatul Focului. răspunsul. Tehnologiile de propulsie bazate pe energie
Salamandrele poartă acest nume colectiv în mod Regii focului sunt fiinţe extrem de evoluate, supuse solară şi hidrogen ţin de asemenea de Regatul Focului,
convenţional, nefiind numai de gen feminin, ci voinţei Divine. Ei supraveghează activitatea vulcanilor iar înţelepţii focului şi savanţii regatului salamandrelor
preponderent masculini. Elementalii din stagiile joase şi focurilor subterane, electricitatea atmosferică şi lucrează în subtil pentru a ajuta pe cei care fac demersuri
ale ierarhiei au o viaţă relativ scurtă, existând chiar şi descărcările electrice şi tot ce ţine de foc. Contactul ştiinţifice în această privinţă.
pentru câteva momente. Natura lor este dinamică şi magicianului bine pregătit cu aceste fiinţe îi poate aduce Dacă doriţi să vă îmbunătăţiţi relaţia cu acest element,
efemeră, dar energia lor vitală se reabsoarbe rapid în cunoştinţe amănunţite despre folosirea elementului aprindeţi o lumânare şi spuneţi o rugăciune pentru
materia regatului elemental şi alte fiinţe iau naştere. subtil Foc, atât în interiorul corpului, cât şi în exterior. cineva care are nevoie. Salamandrele vor fi mai mult
Fiecare foc are salamandra lui, fiecare lumânare arsă are Este de înţeles că şi fără ştirea noastră, elementalii decât bucuroase să ajute acolo unde este cazul. Când
de asemenea spiritul său care ia conştiinţă, are grijă de focului acţionează în jurul nostru, acolo unde sunt faceţi un foc, fie în pădure, fie acasă, sfinţiţi-l şi adresaţi
materializarea focului, iar apoi moare odată cu acesta. chemaţi, chiar în mod intuitiv. o rugăciune Tatălui Ceresc, când aprindeţi lumina sau vă
Fiecare foc, cuptor, incendiu, au la fel, fiinţele lor. Grija principală a acestor fiinţe este modul în care bucuraţi de căldura Soarelui, mulţumiţi Tatălui pentru
Dincolo de aceste fiinţe relativ limitate ca inteligenţă şi omul a greşit faţă de natură şi de Mama Pământ, lucrarea pe care o face prin intermediul focului.
viaţă există salamandre cu durate mai mari de viaţă, care folosind în mod nesăbuit elementul Focului. Folosirea
posedă conştiinţe individuale, dar totuşi sunt una cu combustibililor fosili, atât în industrie cât şi în Şi nu în ultimul rând, ţineţi în voi focul adevărului şi
restul salamandrelor datorită elementului fundamental autovehicule, a adus prin ardere un dezechilibru imens iubirii, care nu este altul decât Lumina!

C O S M O S PAGINA 21 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


LEGI SPIRITUALE

Alte supărări ale părinţilor


Cecilia David la fel ca şi mine, egoismul lui ,,este al meu” a dispărut şi Dacă copilul are de trecut prin anumite lecţii, în
acum îmi tratez copiii ca pe oameni maturi, fiinţe care au momentul când te gândeşti şi acţionezi împotriva acelor
Vremurile pe care le trăim sunt de fapt vremurile pe ceva de învăţat şi de dat. lecţii pe care sufletul şi le-a luat, îi bulversezi programul
care le-am creat cândva şi le merităm. Dacă îmi cer ajutorul în măsura bunului simţ şi al de viaţă şi, chiar dacă pe moment îl scuteşti de-o lecţie,
Nimănui nu îi trece prin cap că, chiar noi suntem cei posibilităţilor îl dau, dacă îmi cer un sfat îl ofer cu vor veni altele mai dure, care o va include şi pe cea
care ne-am creat karma aceasta grea şi că nimeni nu-i plăcere, şi atât. Ne împrumutăm, ne sfătuim, ne susţinem neînvăţată şi va fi şi mai dramatic! Sfatul meu este să nu
venit la ,,cazne” dacă nu are un numitor comun cu karma în măsura posibilităţilor. Nu iau decizii în locul lor, nu îi mai apelaţi la nimeni când nu vă puteţi face ,,curăţenie”
colectivă a planetei. Acum, în aceste vremuri contractele reprezint nicăieri, nu hotărăsc ce să facă cu banii sau cu singuri în propria familie. Nu-i încărcaţi politicos, dar
de căsătorie nu mai au importanţă şi cei care sunt tineri viaţa lor, chiar dacă aş putea s-o fac şi lucrurile sigur ar imperativ pe alţii cu nebunia copiilor voştri, fiindcă
au venit să contribuie la ridicarea vibraţiei Pământului merge mai bine. Respect liberul lor arbitru şi îi consider nimeni nu ar trebui să îşi asume karma altcuiva!
cu toată înţelegerea şi forţa de care sunt în stare... oameni mari, care doar ,,întâmplător” sunt ai mei. Nu Numai Dumnezeu ne poate salva de aceasta prin
Odată coborâţi din ,,cer” uită de înţelegerile dinainte mă gândesc tot timpul unde dorm, ce mănâncă, ce fac şi Legea Graţiei atunci când sufletul respectiv merită şi
de naştere, şi datorită educaţiei primite (de la părinţi, cum supravieţuiesc pentru că ştiu că sunt în ,,mâna lui conştientizează că tot ce este în jurul lui e o iluzie. Iluzie
şcoală, societate) intră în ,,turmă”, căsătorindu-se, cu Dumnezeu” şi El are grijă de toate fiinţele create. Sunt în care ne bălăcim cu toţii din plăcere, ignoranţă,
bucuria ,,sacrificiului” împlinit şi apoi începe calvarul, ajutor de nădejde numai atunci când ei au nevoie de necredinţă. Şi, dacă sufletul respectiv are nevoie de
de obicei odată cu căsătoria. Şi, dacă ei încearcă să ajutor şi eu simt aceasta. În rest, nu-i întreb de ce se anumite experienţe dictate de spirit, va face tot ce are de
,,înoate” prin noianul de greutăţi, să-i vedeţi pe părinţi căsătoresc sau de ce nu o fac, nu-mi fac griji că nu au făcut împotriva voinţei părinţilor, a societăţii, a ţării sau
ce se chinuie să facă ,,pluta” pe lângă ,,înotătorul de case şi nici că nu au copii, fiindcă totul este plănuit în chiar a lui însuşi. Legile lui Dumnezeu se respectă şi nu
serviciu”, care se chinuie să înoate tot timpul împotriva viaţa fiecăruia de acolo de sus şi intervenţia noastră în se opresc la copilul meu, al tău sau al lui! Şi astfel
curentului... ,,forţă” nu face decât să strice lecţiile date de Dumnezeu răspund părinţilor care sunt supăraţi pe mine că nu mi-
De-a lungul vieţii, (dar mai ales acum), am fost sau mai bine zis, alese de spirit să le experimenteze. am asumat responsabilitatea de a ,,reeduca” copiii lor şi
solicitată de tot felul de părinţi să-i ajut să-şi readucă Ne chinuim să ţinem ,,hăţurile” strâns, să-i sufocăm cu de a repara ceea ce ei au stricat printr-o grijă excesivă şi
copiii pe calea cea bună. Cei drept, eu am crescut copii grija noastră, să-i controlăm tot timpul, să le preluăm iertarea forţată a tuturor greşelilor acestora!
(şi ai mei şi ai altora), dar nu am avut niciodată o poverile ,,subordonându-i” iluziilor noastre despre Dacă vă trataţi copiii ca pe fiinţe îndumnezeite, lăsate
,,reţetă” sigură pentru creşterea şi educarea acestora. Şi normalitate şi fericire. Nu ne gândim o secundă că pe Terra să-şi achite datorii vechi şi noi, atunci veţi
nici n-au ieşit nişte ,,sfinţi” pentru că nici ei şi nici eu, ,,tiparele” noastre nu se aplică în viaţa lor, fiindcă ei nu înţelege Legea şi o veţi aplica. Dacă nu, degeaba citiţi,
nu ne-am propus asta. Am scrâşnit din dinţi, m-am au venit să înveţe aceleaşi lecţii şi nu-i putem apăra pe vă informaţi şi consultaţi zeci de bioterapeuţi,
revoltat sau am ,,înghiţit ca pelicanul” tot ce-au adus ei de ei înşişi! Acum, mai nou, de când scriu la revistă, parapsihologi şi doctori, fiindcă vă va lipsi înţelegerea
copiii în viaţa mea. Şi au adus, Slavă Domnului, multe mulţi părinţi mă caută ca să-mi paseze responsabilitatea sau înţelegerea va merge până la copilul vostru şi asta nu
reglări de karmă, cu multă suferinţă. Cândva, poate n- copiilor lor. Îşi cunosc bine copiii, ştiu că sunt atipici şi mai este înţelegere, ci compromis.
am înţeles, dar acum privesc lucrurile cu mare înţelegere debusolaţi, ştiu că au făcut mari greşeli, ştiu că s-au Avem atâtea karme de ars, începând cu cea de familie,
şi împăcare. Şi eu m-am întrebat de ce toate acestea mi băgat în viaţa lor şi le-au făcut bine cu ,,de-a sila” şi cea de societate, de ţară, de continent, de planetă şi
se întâmplă numai mie, am ridicat pumnul spre cer, am acum, când nu se mai înţeleg cu ei, se cramponează de terminând cu cea galactică, universală şi cosmică, încât
turbat de furie, am jelit de neputinţă, m-am învinovăţit psihologi, parapsihologi, doctori sau alte persoane, ca să ar trebui să fim bucuroşi că ni se dă posibilitatea să o
(din prostie), dar un lucru sigur nu am făcut. Nu am dat îndrepte aceştia ce la comun au stricat ei. ardem şi să o eliberăm!
vina pe nimeni şi nu am ,,pasat” responsabilitatea mea Este de neadmis să laşi pe altul să-ţi facă curăţenie în Şi de ce trebuie să-i iubim pe toţi oamenii la fel?
nimănui. Am înţeles în sfârşit mecanismul reîncarnării ,,propria ogradă” şi, dacă nu reuşeşte, să te mai şi superi, În milioane de reîntrupări, oare câte miliarde de
şi, după ce m-am informat mult asupra acestuia, am că a eşuat acolo unde tu nu ai făcut nici o ,,brânză” toată combinaţii, legături de rudenie (deci legături karmice)
înţeles că trebuie să-l şi aplic în viaţa mea. Din acel viaţa. Întotdeauna când vei da unui copil să mănânce am avut?
moment, copiii mei au devenit fiinţe ale lui Dumnezeu, mai mult decât poate el să înghită sau să asimileze, va Şi cum au fost ele?
vomita pe tine şi nu o să-ţi placă! Şi copilul nostru de azi oare ce ne-a fost ieri?

jucaţi cu gândurile ca şi când ele nu ar exista, calitatea cuvântul în acest sens), să vă urască pur şi simplu sau să
Virgil Marcu
acestora este necesar să primeze, dacă vrem întradevăr fie invidioşi pentru tot ceea ce aţi obţinut.
să avem parte de rezultate pe măsura aşteptărilor. În Este binecunoscut faptul că puterea gândului este
Atunci când ai un gând ce exprimă o necesitate sau
funcţie de ceea ce emiţi în exterior, atragi spre tine mare, însă până acum nu am învăţat cum să folosim

Tăcere egal
o dorinţă, reţine-l şi nu îl exprima imediat, ci
oameni care gândesc asemănător. Există o vorbă această energie în scop constructiv pentru noi şi semeni.
hrăneşte-l, căci prin tăcere câştigă putere.
Legea Iubirii spune că este esenţial să ne iubim
Există o lege universală (legea cauzei şi a efectului)
aproapele ca pe noi înşine, însă câţi dintre noi facem

Putere
care spune că ceea ce gândeşti, aceea vei atrage (gânduri
asta zilnic! Pe zi ce trece vorbim tot mai mult, însă fără
asemănătoare) spre tine. Din univers sunt atrase spre voi
să ne înţelegem (nici măcar cu propria noastră
ca un magnet gânduri care întăresc gândul sau dorinţa
persoană), iar conflictele de idei şi interese măresc
voastră, însă se mai poate întâmpla un fenomen – acela
distanţele dintre oameni.
de ataşare a unor forme gând străine de cel originar care
populară care spune: spune-mi cu cine te însoţeşti, ca să- Un părinte de la mânăstirea Cernica a fost întrebat o
poate aduce spre voi rezultate variate.
ţi spun cine eşti! Aici putem schimba un pic acest dată: când va veni sfârşitul lumii? Iar acesta a răspuns:
Este necesar să cunoaştem faptul că nu există ceva nou
dicton. Conform Legii Divine a retroacţiunii (cu ce dai când nu vor mai fi poteci între oameni. Este încurajator
creat în Univers, ci doar forme gânduri nou create şi asta
cu aceea vei primi), numai cine dă poate să şi primească. la ora actuală că oamenii încep să se trezească, dar
deoarece în Creaţie există deja toate detaliile. Un alt
Atunci când ne gândim cu adevărat (nu mulţimea de trezirea este deseori dureroasă, ca atunci când, după un
aspect important îl reprezintă unirea, ca principiu
gânduri haotice care ne trece prin cap), un gând care ne război, Crucea Roşie adună oamenii răniţi sau chiar
universal, care aduce omului maturitate şi desăvârşire.
pune pe gânduri, acesta devine puternic magnetic şi prin decedaţi.
Acest principiu al Creaţiei, stă alături de Legea Iubirii
puterea tăcerii aduce spre noi ceea ce este asemănător. În încheiere vreau să vă spun că trebuie să fim atenţi
care este forţa cea mai înaltă – Puterea nemărginită a
Un gând sau o dorinţă, ca să se împlinească, trebuie să la modul cum lucrăm cu puterea gândului, el este o
tainelor marii existenţe! Numai dacă vom da putem
ajungă cât mai sus spre lumea de dincolo, lumea energie pură pe care Dumnezeu o pune la dispoziţia
primi! Fiecare om al planetei poate ajuta la
spirituală care susţine totul. Există un mic secret, dacă fiecăruia (nu o pervertiţi!), de modul cum o folosim, aşa
materializarea formelor gând, numai prin unire,
vrem cu adevărat ca ceea ce gândim sau ne dorim să se vor fi şi rezultatele. Nu este nevoie să fim prea deştepţi,
deoarece noi toţi facem parte dintr-un întreg mai mare.
împlinească (apropo de tăcere), nu spuneţi nimănui din ca să ne dăm seama că în funcţie de natura gândului
Ce se întâmplă cu gândul emis? El se ridică deasupra
anturajul apropiat sau îndepărtat ceea ce doriţi, decât (bun sau rău), cuvântului şi faptei noastre putem culege
ta sub formă de unde gând bine conturate, care străpung
după ce acel eveniment sau lucru s-a materializat în în viitorul mai mult sau mai puţin apropiat, rezultate pe
aura şi exercită astfel o acţiune asupra mediului
planul tridimensional. Aţi descoperit (sper) faptul că pe măsura a ceea ce am semănat cândva.
înconjurător. Acest fenomen este cunoscut ca
această lume sunt oameni incapabili să se bucure de Tot ceea ce gândiţi, vorbiţi şi făptuiţi zilnic să fie
magnetism al persoanei. În funcţie de ceea ce emiţi, bun
rezultatele voastre, să ,,bage strâmbe” (probabil că la închinate şi dăruite Tatălui Divin şi Mamei Divine, iar
sau rău, aceea vei atrage spre tine, deci atenţie! Nu vă
acest lucru se pricep cel mai bine şi neputinţa îşi spune rezultatele vor fi pe măsură. Şi aşa este.

Anul II, Numărul 10 • Mai 2008 PAGINA 22 C O S M O S


ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE

C ă l ă t o r i i î n l u m i v e c i n e
Cecilia David Lumină şi Iubire”. M-am simţit ruşinată şi
am salutat precum m-au învăţat. Nu-mi
Inaugurăm un nou tip de pagină realizată mai ales era teamă, doar că păream insignifiantă
cu ajutorul vostru, dragi cititori. Aici vă veţi regăsi pe lângă măreţia lor. I-am rugat să mă
poveştile de viaţă şi întâmplările deosebite prin care aţi ducă în Templul Vindecării. Au spus ceva
trecut. Toţi cei care aveţi ceva de spus vă aşteptăm să ce nu am înţeles, iar eu am fost
scrieţi pe adresa redacţiei. înconjurată de o spirală de lumină. Am
Dana C. este o fiinţă dragă mie pe care am cunoscut- ajuns într-o cameră. Pe cap aveam o
o înainte cu 2-3 ani de a pleca la Bucureşti. O fiinţă coroniţă cu flori multicolore. Deodată a
dârză care nu prea a acceptat starea de compromis, început să curgă apă peste mine, ca un
divorţând chiar când viaţa nu îi oferea mare lucru. A duş. Spiritul care m-a însoţit m-a luat de
crescut un copil singură şi nu orice fel de copil. Un copil mână şi ne-am îndreptat către un perete
inteligent şi ordonat care a înţeles sacrificiul mamei lui. de foc. Am ezitat, dar am trecut. Am
Am invitat-o de anul nou la Bucureşti, am petrecut două ajuns înapoi în sala din care plecasem.
zile minunate şi a primit prin noi iniţierile care de mult În altă seară m-am reîntâlnit cu
o aşteptau. A avut de atunci şi până acum, revelaţii şi Antemus. Era foarte agitat. Poate din
întâlniri cu cei din Telos şi cu cei care o supraveghează cauza mulţimii de nave care erau pe cer.
atent. Am rugat-o să ne scrie, ca să nu omitem ceva. Am urcat pe munte şi am intrat... undeva.
Ordonată şi meticuloasă a notat tot şi ne-a trimis Era o încăpere care m-a mirat. Nu prea
avea ce să caute acolo. Mi-a cerut inelul, l-a conectat la Am văzut nişte flori ca nişte lampadare. Aveau tulpina
revelaţiile ei, aşa cum le vom prezenta acum. cam de 1,5-1,7 m şi în vârf o floare de culoarea untului.
,,Meditaţia! Ce străin îmi părea cuvântul, ce lume ceva şi am plecat. Îmi era atât de rău încât m-am aşezat.
Mi-a făcut ceva la frunte şi la spate (în apropierea Semăna cu floarea de bumbac, avea dimetrul de 30 cm.
minunată mi-a dezvăluit. Îmi oferă liniştea, pacea şi Mai erau şi nişte arbuşti cu înălţimea de 1 metru, care
împăcarea. Dar în primul rând Iubirea. Acea iubire gâtului). Am putut să mă ridic şi să ne continuăm
drumul. L-am rugat să mă ducă iar în Templul păreau din sticlă. Mă uitam şi mă minunam. În
necondiţionată, după care tânjim toată viaţa. Era o seară momentul în care m-am gândit la tehnologia care ar
obişnuită. Încercam să meditez, când la un moment dat Vindecării pentru că abia mă mai ţineam pe picioare.
Am ajuns imediat acolo. Acum aveam pe cap o coroniţă putea exista, am simţit ca o electrocutare. Şi totul a
ceva mi-a străpuns urechea dreaptă şi a ieşit prin stânga. dispărut.
Mă durea, dar nu era o durere fizică. Şi multă presiune. roşie. Am trecut iar prin apă, prin foc... după care m-a
culcat pe o masă. A introdus-o în ceva ca un tunel. Ziua a şasea. M-am ,,trezit” pe o platformă. Bătea
Am crezut că îmi va exploda capul. Totul a durat câteva vântul pentru că îmi vedeam părul fluturând. În jurul
minute, apoi a dispărut ca şi cum nici nu ar fi existat. Iar Atunci cred că am adormit, deoarece când m-am uitat la
ceas trecuseră două ore. meu se vedea doar nisip. Dar n-am văzut nici o
eu eram într-o sală mare, luminoasă. Pe o masă am văzut piramidă, deci cred că nu acolo eram. A apărut Antemus
cristalul roşu, însă de data aceasta eram atât de Şi acum despre întâlnirea cu Antemus. Ne-am întâlnit
tot afară, tot la baza unui munte. Se vedea un drum lung, şi am coborât multe trepte în spirală. Erau din lemn sau
aproape... Era protejat într-o ,,cutie” de sticlă. Am vrut pământ? Aici l-am întâlnit pe Lord Sananda. Mi-a
să îl ating, însă bărbatul care era acolo nu m-a lăsat. A de ţară. Noi am luat-o la stânga, am mers puţin şi ne-am
pomenit într-o sală mare. În faţa mea, pe un scaun repetat numele de vreo trei ori. ,,Tu ai o problemă cu
ridicat el cutia care îl proteja. La bază avea nişte cristale numele.” Şi a zâmbit. M-a aşezat pe un scaun şi mi-a pus
albe. A atins unul dintre ele, iar cristalul roşu s-a mărit. regesc, se afla un bărbat. Mi s-a transmis telepatic că
este Marele Înţelept. A coborât nişte trepte şi a venit ca nişte electrozi pe cap. Mi s-au indus cuvintele Teba şi
Eram fascinată. M-a luat de mână şi ne-am îndreptat Prinţesa. M-am văzut pe mine, dar cu un păr lung şi
spre jilţ. Ca de obicei mi-am aşezat capul pe genunchii lângă mine. Era destul de înalt. Am avut timp să mă uit
în jur. Într-un semicerc perfect erau aşezate aproximativ negru până la mijloc. Era noapte şi am văzut nişte focuri
lui. L-am întrebat cine este: ,,Antemus”. Aşa mi-a arzând. În faţa mea erau bărbaţi ce băteau ritmic în tobe.
răspuns. ,,Şi eu, cine sunt eu?” Zoreida, a fost răspunsul. 30 de pupitre. Pe fiecare pupitru era ceva ca un laptop şi
în faţa fiecăruia era cineva. M-am gândit la Alexandru şi O fată tânără a trecut prin faţa mea. Ştiam că era sclavă
În altă seară am avut o experienţă ciudată. La o masă şi am lovit-o. Am revenit în camera Lordului. Mi-a spus
erau trei spirite învăluite într-o lumină caldă, plăcută. în faţa ochilor mi-a apărut puntea unui vapor şi el
îmbrăcat în bluza de trening. A intrat pe o uşă. Apoi că trebuie să merg în Templul Iertării. În aceeaşi clipă
Am spus ,,Bună Seara”. Cel din mijloc mi-a făcut o eram acolo. Am văzut o sală plină de oglinzi. Fâşii lungi
observaţie: ,,Aşa spuneţi la voi. Aici se spune ,,Pace, Marele Înţelept mi s-a adresat: ,,Iartă! Învaţă să ierţi şi
să nu mai te pedepseşti. Totul a trebuit să de 2 metri şi late de 30 cm. În faţa fiecărei oglinzi se
se întâmple. Învaţă să te iubeşti şi apoi vedea un chip. Le-am cerut iertare, dar vociferau
învaţă-i şi pe ceilalţi să iubească. Asta nemulţumiţi. Era un zgomot infernal. Am căzut în
e misiunea ta”. L-am mai întrebat de genunchi şi plângând le-am mai cerut o dată iertare. Au
bărbatul blond din vis. Ca prin minune tăcut. Imediat am fost iar în faţa lui Lord Sananda. Acum
s-a materializat în faţa mea. Am înţeles eram un tânăr de vreo 25- 30 de ani. Lordul avea o sabie
că e protectorul meu. L-am întrebat încrustată cu nestemate. Mi-a atins umerii şi m-a făcut
cum îl cheamă, dar nu am înţeles. cavaler. Eram îmbrăcat în albastru-indigo şi Lordul la
Eram îngrijorată. Dar Marele Înţelept fel. Am întrebat ce reprezint eu şi mi-a răspuns că sunt
care îmi auzea gândurile mi-a răspuns: luptător pentru dreptate şi adevăr. Apoi m-am văzut un
,,încă nu a venit timpul. Acum auzi băiat de vreo 12 ani îmbrăcat într-un costum alb. De fapt
doar atât cât trebuie!” Şi cu asta era o uniformă, aveam veston şi şapcă.
întrevederea a luat sfârşit.
Am ajuns într-un oraş. Avea străzile Şi abia de acum încep adevăratele întrebări: cine
circulare şi clădirile păreau rotunde. sunt, ce e cu mine, de ce predomină culoarea roşie? Şi
Nu ştiu dacă mergeam sau pluteam. multe altele. Dar am descoperit o lume minunată! O
lume în care toţi sunt buni şi înţelegători.

mobil: 0724 573 872, 0745 573 873


COSMOS
este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L. e-mail: cristian_cosmos@yahoo.com
FONDATOR: Contele Incappucciato Corespondenţă: Cornel Nicula, Căsuţa Poştală 87- Oficiul Poştal 19,
REDACTOR ŞEF: Cornel Nicula CONTACT: mobil: 0722 352 832; 0766 656 241
ASISTENT MANAGER: Florin Peţu mobil: 0766 792 444 Bucureşti; e-mail: contele_incappucciato@yahoo.com
REDACŢIA: Contele Incappucciato, Cecilia David, Mihai Vârtejaru, Virgil Marcu DEPARTAMENT PUBLICITATE: Shanti Prem SRL
COLABORATORI: Minerva, Dumitru Vamfim, Meer Lyn, Mahatma, Radu Ran e-mail: marketing.cosmos@yahoo.com
CORECTURĂ: Redacţia COSMOS
GRAFICA ŞI DTP: Corneliu Pîhu Tiparul executat la FED Print SRL
MANAGER MARKETING: Cristian Alexandrescu Distribuţie: Editura Regală SRL, tel: 021/3179081; www.maximgrup.ro

C O S M O S PAGINA 23 Anul II, Numărul 10 • Mai 2008


Cargo Nord srl Info@cargonord.it
Via Milano, 74/A Tel +39.031.7769111
22070 - Bregnano (CO) -ITALY Fax +39.031.7769199