Sunteți pe pagina 1din 10

Pa rcul n atural

“ V ânători Ne amţ”
Localiza rea P arc ullu i Natura l
“V ânători Neamţ”
 Situat în partea de nord a judeţului, la graniţa cu judeţul Suceava,
parcul are o suprafaţă de 30.818 hectare, din care 26.322 hectare
reprezintă fondul forestier, şi se întinde pe raza comunelor Crăcăoani,
Agapia, Vânători Neamţ, a oraşului Târgu Neamţ şi a staţiunilor
Bălţăteşti şi Crăcăoani.
 Din punct de vedere
geografic, Parcul Natural
Vânători Neamţ se
întinde pe versantul estic
al Munţilor Stânişoarei,
subdiviziunea Munţii
Neamţului (în partea
estică a Carpaţilor
Orientali) şi peste
Subcarpaţii Neamţului
(aflaţi în cadrul
Subcarpaţilor Moldovei).
 Principalele obiective ale administraţiei parcului sunt menţinerea
biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie,
precum şi a peisajelor din cuprinsul parcului, realizarea unui centru
de creştere a zimbrului şi crearea condiţiilor necesare pentru
punerea în libertate a primului grup, dezvoltarea ecoturismului şi
promovarea valorilor naturale ale regiunii, precum şi implicarea
publicului şi a comunităţii în conservarea valorilor parcului, prin
programe de educaţie şi conştientizare.

Pe teritoriul Parcului Natural Vânători Neamţ există 4 arii protejate:


 Pădurea de Argint
 Codrii de Aramă
 Rezervaţia de stejar Dumbrava
 Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină Dragoş Vodă.
Păd urea de Argi nt
 Este situata pe teritoriul comunei Agapia lânga sediul Ocolului Silvic
Varatec, pe terasa inferioara a Topolitei, la altitudinea de 540m.
Padurea de argint este un arboret de mesteacan, având arborii cei
mai batrâni cu vârsta de peste 100 ani dar padurea este completata
si cu arbori de 20 si 50 ani. Are o suprafata de 2,4 ha, fiind o
rezervatie de tip mixt, forestiera si peisagistica.
 Ultimul studiu efectuat în rezervatie (1999) a evidentiat un numar de
150 specii de plante.
 Pentru conservarea acestei rezervatii în decursul anilor s-au
efectuat mai multe lucrari care au constat in:
- împaduriri cu mesteacan în anii 1968 si 1996
-împrejmuirea cu gard din plasa de sârma pentru protejarea
,,Padurii de argint" împotriva pasunatului
 De frumusetea acestei paduri aminteste poetul national Mihai
Eminescu atunci când, în desele perindari prin aceasta zona de un
pitoresc deosebit, a scris nemuritoarele versuri inspirate din
drumetiile sale alaturi de poeta Veronica Micle, înmormântata nu
departe de aceasta minune alba.
 "De treci codri de arama,
de departe vezi albind
 S-auzi mandra glasuire
a padurii de argint,
 Acolo, langa izvoara,
iarba pare de omat,
 Flori albastre tremur ude
in vazduhul tamaiet"
M.Emlnescu
( Calin - file din poveste)
Cod rii de
 Ar amă
Rezervatia forestiera "Codrii de arama" este situata în comuna
Agapia, pe dealul Filiorul, la o altitudine cuprinsa între 550 si 650
metri si are o suprafata de cca. 21 ha.
 La poalele dealului se afla pârâul Filioara, cu pâlcuri de rachitisuri
si mici mlastini cu rugina si izma; pajistea din jur este alcatuita din
paius rosu si iarba vântului.
 Este alcatuita în cea mai mare parte din gorun, alaturi de acesta aici
fiind inventariate alte cca. 300 specii de plante. Cei mai în vârsta
arbori au peste 135 ani.
Rezerv aţi a de
stej ar
 “Du mbrava”
Rezervaţia de stejar Dumbrava
este localizată între Valea pârâului
Neamţ şi a pârâului Nemţişor, la o
altitudine cuprinsă între 445 şi 470
m, având o suprafaţă de 56,6
hectare.
Este o rezervaţie de tip forestier,
care conservă păduri de stejari
seculari, foarte viguroşi, vârsta
acestora variind între 150 şi 200 de
ani.
Din punct de vedere al
biodiversităţii, aici au fost
identificate 209 specii de plante
vasculare aparţinând a 50 de
familii.
Rez ervaţi a de zi mbri şi faună
carpati nă
"Dragoş Vodă"
 Pe raza comunei Vânători regăsim Rezervaţia de zimbri şi faună
carpatină Dragoş Vodă.
Înfiinţată în 1970 prin aducerea din Polonia a primelor 3 exemplare
de zimbri.
 Din cei 21 de zimbri existenţi la Vânători-Neamţ, doar 4, doi masculi
şi două femele, sunt găzduiţi, în scop turistic, de Zimbrăria "Dragoş
Vodă". Restul exemplarelor se află în parcul de aclimatizare ce se
întinde pe o suprafaţă împrejmuită de 180 de hectare de teren.
 Aceasta cuprinde în prezent, pe lângă populaţia de zimbri, şi
exemplare de cerbi carpatini, cerbi lopătari, căpriori, vulpi, urşi,
lupi, precum şi o diversitate de specii de păsări
Realizat de :
Oancea Nicoleta