Sunteți pe pagina 1din 5

Scopul lucrarii: studiul principiului de functionare, caracteristicilor si parametrilor

amplificatoarelor operationale.
1 Studiul amplificatorului inversor cu A. O.
Parametrii de catalog ai A.O. K5532:
tensiunea de offset U
off
10mV;
consumul de curent 6 mA;
factorul de amplificare a tensiunii k
U
15000;
tensiune maxima de intrare U
int
10V;
curentul mediu de intrare 2 A;

Fig.1 Schema amplificatorului inversor in EWB
Tabelul 1.

Tabelul 2

Tabelul1 si Tabelul 2: Caracteristica de transfer a amplificatorului inversor.

Fig 2. Caracteristicile de transfer a inversorului
Formulele de calcul.
6 . 1
100
051 . 160
1
18 15
= =
+
= =
R
R R
R
R
K
N
U

144 . 0 6 . 1 09 . 0
int ,
= = =
U calc ies
K U U

01 . 0 | 144 . 0 154 . 0 | | |
,
= = = A
calc ies ies ies
U U U
= % 94 . 6 % 100
144 . 0
01 . 0
% 100
,
%
= =
A
=
calc ies
ies
U
U
c
2 Studiul amplificatorului neinversor cu A. O

Fig.3 Schema amplificatorului neinversor in EWB
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
-10 -5 0 5 10
Uint, V
Uie, V
Tabelul 3.

Tabelul 4.

Tabelul1 si Tabelul 2: Caracteristica de transfer a amplificatorului neinversor.

Fig 4. Caracteristicile de transfer neinversor
Formulele de calcul si exemplu.
78 . 1 1
87
57 . 68
1 ) 1 (
5 8
18 17
18 17
= + = +
|
|
|
|
.
|

\
|
+
+

= + =
R R
R R
R R
R
R
K
N
U

V K U U
U calc ies
, 1602 . 0 78 . 1 09 . 0
int ,
= = =

( ) V U U U
calc ies ies ies
, 0068 . 0 | 167 . 0 657 . 1 | | |
,
= = = A
% 2 . 4 % 100
1602 . 0
0068 . 0
% 100
,
%
=

=
A
=
calc ies
ies
U
U
c

-15
-10
-5
0
5
10
15
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
Uie, V
Uint, V
-15
-10
-5
0
5
10
15
-10 -5 0 5 10
Uint, V
Uie, V
3 Studiul caracteristicii amplitudine-frecventa amplificatorului inversor cu A. O
Tabelul 5.

Tabelul 5: Caracteristica amplitudine-frecventa a amplificatorului inversor


Fig.5 Caracteristica amplitudine-fregventa a amplificatorului inversor.
Inversor
Neinversor


Fig 6. Caracteristicile de transfer ale amplificatorului studiat.
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
1 10 100 1000 10000 100000 1000000
Ku
f,HzFig 7. Caracteristica de transfer(marita)

6 , 1 = k

mV U
off
, ~
(inversor)
78 , 1 = k

mV U
off
, ~
(neinversor)

4.Cocluzii:
In lucrarea data am studiat caracteristicile a aplificatoarelor operationale.Am determinat
caracteristicile de transfer, caracteristicile amplidudine-fregventa,tensiunile de offset.
Putem afirma ca tensiunile de offset sunt relative mici ceia ce demostreaza calitatea
amplificatorului nostru. In caracteristica amplitudine-fregventa sau obtinut fregventele pentru
care amplificatorul isi indiplineste functiile.
Am insusit schema si formulele de calcul a amplificatoarelor (inversor si neinversor) cu
amplificator operational.

S-ar putea să vă placă și