Sunteți pe pagina 1din 2

Explicatii ajutatoare

Pentru scrierea acordurilor, se foloseste urmatoarea notatie: C=Do, D=Re, E=Mi, F=Fa, G=Sol, A= a, !=Si" Pentru tonalitatile cu #emol sau die$, se adau%a semnul respecti&'adica # sau ()" *n anumite partituri mai &ec+i,'mai rar),se poate sa intalniti Si , notat cu -, iar Si # , cu !" .rdinea %amelor cu die$i, in ordinea crescatoare a numarului acestora, este: Sol Re a Mi Si Fa( Do( .rdinea die$ilor, este: Fa Do Sol Re a Mi Si .rdinea %amelor cu #emoli, in ordinea crescatoare a numarului acestora, este: Fa Si# Mi# a# Re# Sol# Do# .rdinea #emolilor este: Si Mi a Re Sol Do Fa Deci / Daca luam o %ama, ne uitam a cata este in sirul corespun$ator'cu # sau cu () si atati #emoli sau die$i &a a&ea" Ex: a # Major = a , *0 , a 1 0a a&ea 2 #emoli" Care 3 Primii 2: Si Mi a Re" Ex: Re Major = a , ** , a 1 0a a&ea 4 die$i" Care 3 Primii 4: Fa si Do" 555555555555555555555555555555555555555 Re&enind la pa%inile cu acorduri, tre#uie sa mai adau% urmatoarele: Cifrele din dreapta, repre$inta nota din tonalitate in ordine '6747872797:7;7<)" *n scriere, alteratiile mu$icale'die$ul, #emolul, #ecarul, du#lu7die$ul, du#lu7#emolul), se scriu in stan%a notelor mu$icale, dar cand este &or#a de acorduri sau tonalitati, se scriu in dreapta literei sau cifrei 'Ex: C(, D#=), iar daca sunt mai multe cifre, se scriu in dreapta cifrei la care fac referinta" Ex: C9#; , aici #emolul se refera la 9 'deci c&inta acordului este micsorata)" Atunci cand a&em insa in acord si cifra ;'septima), nu este %resit daca notam acordul scriind mai intai ; si apoi cealalta cifra cu accidentul mu$ical in stan%a ei, acesta referindu7se la cea de a doua cifra" Ex: C;#9 , #emolul se refera la 9 'deci tot c&inta micsorata)" De fapt aceasta scriere se foloseste si in manualele instrumentelor mu$icale, cu toate ca pe afisajul sau displa>7ul acestora este posi#il sa apara prima &arianta" 555555555555555555555555555555555555555 Alte preci$ari: Acordul ;Au%, se mai poate scrie si Au%;" Acordul minor care are si ;#9 'sau ma ro% 9#;), este practic acordul Semidiminuat" *n ca$ul acordurilor care au in dreapta Sus2 sau simplu 2, nu se canta terta'adica 8)? acest lucru se &a face doar in ca$ul in care in dreapta apar scrise am#ele cifre'deci si 8 si 2)" Scrierea acordurilor cu cifre se poate face in 8 moduri: cu sirul de cifre in dreapta'C9;), cu sirul de cifre in dreapta , dar cu &ir%ule intre ele'C9,;), sau cu cifrele in dreapta, despartite'C91;)"

Acordul diminuat se scrie in 8 feluri: Ex = C@ , C dim , sau C diminuat" Daca intalniti acorduri notate cu Dur sau moll, acestea sunt practic acordurile majore 'Ex: C Dur) sau minore 'Ex: C moll)" Acordurile ale caror trepte se ridica cu un semiton, cu ajutorul ('die$ului), se scriu in doua moduri: cu ( sau cu plus" Ex:C9( = C9A'al doi7lea se foloseste mai mult) Acordul Major in rasturnarea * = Acordul minor cu 9('c&inta marita) pe treapta a7 ***7a" Ex: A# Major = C minor 9( 'do7mi#7la#)" Daca ridicam septima acordurilor minore cu ;#9 cu un semiton, &om a&ea acorduri notate cu Dim Maj;" Ex: C;#9 , 'ridicam; , si &a re$ulta) C Dim Maj;" Acordurile notate cu M; se mai scriu si ;A" Ex: C M; = C ;A" 555555555555555555555555555555555555555 *n ta#elele cu acorduri, acestea sunt scrise in forma stransa sau in rasturanare 'pe intinderea unei octa&e), pentru a le putea recunoaste si folosi mai usor" Pentru a le canta la or%a, iar aceasta sa recunoasca si cifrele sau denumirea, atunci tre#uie sa cantati notele in ordine, pornind de la tonica'adica sunetul care7i da si denumirea? Ex = A M;B , in ta#ele a&eti notele do(7mi7sol(7la7si , 0eti canta sunetele in ordine, pornind de la sunetul A = la7do(7mi7sol(7si" 555555555555555555555555555555555555555 Starile acordurilor sunt urmatoarele: Stare directa'Ex: do7mi7sol), Rasturnarea *'Ex: mi7sol7do), Rasturnarea a7**7a'Ex: sol7do7mi)" Cumarul rasturnarilor este dat de numarul notelor din acord minus 6, si se pot efectua pana ajun%eti cu notele iar in stare directa" 555555555555555555555555555555555555555 Alteratiile mu$icale 'sau accidentii mu$icali) Cele cinci alteratii sunt: Die$ul ( = urca cu un semiton Du#lu7die$ul x = urca cu un ton, iar cand urmea$a dupa o nota cu die$, urca cu un semiton !emolul # = co#oara cu un semiton Du#lu7#emolul ## = co#oara cu un ton, iar cand urmea$a dupa o nota cu un #emol, co#oara cu un semiton !ecarul = anulea$D alteraEiile 555555555555555555555555555555555555555 Re$ol&ari acorduri C M ;#9 , G; , C Cm ;#9 , C dim , G'sau Gm) C , A; , Dm , D; , G; , C Cm 9A , Am; , A#: , Fm; , A# , G; , Cm C sus2'sau C2) , C Maj

S-ar putea să vă placă și