Sunteți pe pagina 1din 2

Lista lui Schindler

"Lista lui Schindler" este un film bazat pe fapte reale, este o poveste despre o viata, o viata obisnuita, devenita insa extraordinara. In vremea celui de-al Doilea Razboi Mondial, in olonia nazista, un mare om de afaceri, !s"ar Schindler, se arata preocupat de an#a$atii evrei ai fabricilor sale. De aici si pana la a-si canaliza toate resursele si relatiile spre a salva cat mai multi evrei de la o moarte si#ura, nu a mai fost decat un pas. Rezultatul a fost unul uimitor, multumita lui in $ur de %.%&& de evrei reusind sa supravietuiasca mortii prin #azare, hotarata a fi aplicata in inchisoarea de la 'usch(itz. ! lista cu numele a peste )&& de evrei salvati de omul de afaceri !s"ar Schindler, a fost #asita de an#a$atii unei biblioteci din Sidne*, printre manuscrisele scriitorului australian +homas ,eneall*. Lista, lun#a de %- pa#ini, este o copie a ori#inalului, facuta la o masina de scris, pe %) aprilie %./0, intr-una dintre ultimele zile ale celui de-al Doilea Razboi Mondial. Documentul a fost incredin1at scriitorului australian in anul %.)&, de Leopold fefferber#, re#asit si el pe lista, ca "muncitorul numarul %2-", cel care a incercat sa il convin#3 pe romancier sa scrie povestea lui Schindler. "'rca lui Schindler" este povestea scrisa a vietii lui !s"ar Schindler. 4urnalul semnat de unul dintre supravietuitorii holocaustului, anume de olde" fefferber#, a servit drept baza principala pentru cartea lui +homas ,eneall*, numita tot "'rca lui Schindler". 5artea lui ,eneall*, publicata in anul %.)6, in Marea 7ritanie, a fost distinsa cu presti#iosul premiu 7oo"er rize. Dupa aceasta carte avea sa fie turnat si filmul "Lista lui Schindler", in anul %..-, in re#ia lui Steven Spielber#. !s"ar Schindler este astazi identificat cu omul pe care razboiul nu l-a dezumanizat, ci l-a transformat intr-un adevarat "in#er al milei". Industriasul bo#at !s"ar Schindler, fara nici o radacina istorica evreiasca, si-a riscat viata pentru a salva de la moarte un numar cat mai mare de evrei, condamnati la exterminare, prin munca sau #azare, in la#arele naziste. De8i 9priorit31ile oamenilor erau altele:, spunea Itzha" Stern, lista acestora s-a redus ;n final la una< supravieuirea. 5hiar dac3 evreii anului %.-. dispuneau de resurse financiare, spirit de ;ntreprinz3tori 8i inteli#en13, acestea nu-i vor a$uta s3 scape de ororile naziste. =n secolul >> #enocidul 8i uciderea ;n mas3 p3reau a fi dezideratul lumii ;ntre#i. La cele dou3 r3zboaie mondiale, s-a ad3u#at atacul cu bombe de la ?iro8ima 8i @a#asa"i, omorurile din

timpul 9revolu1iei culturale: din 5hina, 9purificarea etnic3: a albanezilor de c3tre sArbii din ,osovo, dar 8irul crimelor nu s-a oprit aici. Bi totu8i, 9ceva: lipse8te, afirma Schindler. =ns3 ;n cel prive8te a #3sit acel 9ceva: pAn3 la finele r3zboiului. ' salvat %%&& de oameni de la moarte 8i totu8i, a f3cut o remarc3 cutremur3toare< dac3 ar fi cheltuit mai pu1in, dac3 ar fi strAns mai mul1i bani, dac3 8i-ar fi dat ma8ina, 8i ;nsi#na de aur ar mai fi cA8ti#at cAteva suflete. =nc3 o persoan3 ;n locul unui obiect. Remu8carea, din p3cate, nu-i mai aduce ;napoi pe cei mor1i. Lista de nume intocmita aducea viata in dreptul celui scris pe ea. Dincolo de ea nu exista decat teroare, dispret, durere si in final moarte. In ciuda vie1ii imorale a lui Schindler, a dat dovad3 de mai mult3 credin13 decAt ma$oritatea cre8tinilor de azi. Declarat ca 9!M DRC +: ;n anul %.0), pentru cei %%&& de evrei salva1i, 8i-a tr3it via1a de dup3 r3zboi ;ntr-un e8ec pe plan familial 8i economic. 95ine salveaz3 o via13, salveaz3 omenirea ;ntrea#3:, spune +ora. 'l3turi de Stern, Schindler a r3mas ;n istorie. Dra#ostea molipsitoare a lui Stern pentru confra1ii s3i, l-a molipsit pe Schindler, de8i ini1ial sin#ura prioritate a sa a fost propria bun3stare. Istorisirea biblic3 a exodului evreilor din C#ipt condu8i de Moise, parc3 se repet3 la o scar3 mai mic3, 8i prin puterea unui sin#ur om. Dumnezeu fiind scos iar38i din ecua1ie, de8i ;ntrea#a lupt3 pentru aceste suflete este pres3rat3 de miracole, ce nu puteau exista f3r3 o putere ce transcede dincolo de percep1ia noastr3.