Sunteți pe pagina 1din 5

VALORILE PUTERII CALORIFICE

PENTRU MATERIALE UZUALE


Nr.
crt.
1
2
3
4

Acetat de amil
Acetat de celuloz
Acetat de etil
Acetilen

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Acetilaminobenzen
Aceton
Acid acetic
Acid benzoic
Acid carbonic
Acid citric
Acid formic
Acid lactic
Acid oleic
Acid palmitic
Acid stearic
Acrilonitril
Acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
Alcool aldol
Alcool alilic
Alcool amilic
Alcool butilic
Alcool cetilic
Alcool denaturat
Alcool etilic
Alcool metilic
Alcool propilic
Aldehid acetic
Aldehid formic
Aluminiu pulbere
Amidon
Amilen
Anilin
Antracen
Antracit
Asfalt
Benzen
Benzin

Denumirea materialului

Puterea calorific
Qi (MJ/Kg)
33,500
18,900..23,400
25,300
56,150*)
50,250
31,500
31,500
14,850
27,300
32,650
10,450
5,800
14,650
39,350
39,550
39,750
31,800
37,700
26,100
37,800
31,950
36,200
43,300
27,200
30,050
22,400
33,800
26,550
18,700
29,300
17,500
48,150
36,700
40,100
35,600
40,600
140,100*)
44,35046,650

38

Bitum

35,400

Nr.
crt.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Blnuri
Brichete de lignit
Brichete de praf de crbune
Brnz
Bumbac
Butilen
Cacao
Cafea
Camfor
Crbune brun
Carne gras
Carne slab
Carton
Cazein
Cauciuc
Cear
Celuloid
Celuloz
Cereale
Ciocolat
Cocs
Cocs metalurgic
Dextrin
Etan
Etilen

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Eter etilic
Eter metilic
Fin
Fenol
Fn
Fosfor
Gaz de cocserie
Gaz de cracare
Gaz de distilare a gudroanelor
Gaz de huil
Gaz de lignit
Gaz metan

76
77
78
79

Gelatin
Glicerin
Glucoz
Grafit

Denumirea materialului

Puterea calorific
Qi (MJ/Kg)
19,850
20,100
32,650
13,300
46,750
48,750
20,750
20,100
37,650
20,950
26,350
23,650
16,300
24,500
41,850
39,500
18,850
16,750
14,25017,180
25,650
32,650
30,350
18,200
111,759*)
33,800
59,400*)
44,400
38,500
31,750
16,75015,050
32,250
14,650
24,950
19,150*)
73,250*)
62,800*)
23,000*)
13,800*)
35,800*)
57,350
15,400
18,000
15,600
33,050

80

Grsimi

39,750

Nr.
crt.
81
82
83
84

Gudron de crbune brun


Gudron de huil
Hexan
Hidrogen

85

Hidrogen sulfurat

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Hrtie
Huil
Iodur de etil
In
Indigo
Izobutan
Lemn convenional
Lemn de foc
Lemn de esen moale
Lemn de esen tare
Ln brut
Ln curit
Ln fibre
Linoleum
Lignit
Litier de turb
Magneziu
Mangal
Margarin
Mtase artificial
Mtase natural
Melas
Miere
Migdale
Motorin
Naftalin
Nitrobenzen
Nitroceluloz
Nitrometan
Ozocherit
Oxid de carbon
Pcur

118
119
120
121

Paie
Pr
Parafin
Pentan

Denumirea materialului

Puterea calorific
Qi (MJ/Kg)
38,950
34,750
47,500
11,150*)
142,300
23,650*)
15,350
16,300
23,50030,550
9,800
15,200
29,150
45,550*)
18,400
17,950
13,800
19,250
22,850
20,800
23,050
20,950
16,75023,450
14,650
25,400
33,800
31,200
24,300
21,450
12,150
13,750
27,050
40,80042,500
39,350
25,450
10,050
12,200
46,050
15,700*)
10,100
44,800
14,450
22,200
44,300
48,550

122
Nr.
crt.
123
124
125
126
127

Petrol lampant

41,100

Denumirea materialului

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Piei moi
Piei tari
Pine
Pnz de in
Plci de vat mineral cu liant de bitum (6
18%)
Poliacetat de vinil
Poliacrilat de metil
Poliamide
Policarbonat
Policrorur de vinil (PVC) plastifiat
Policrorur de vinil (PVC) rigid
Poliesteri
Poliesteri armai cu fibr de sticl
Polietilen
Poliizobutilen
Poliizopren
Polimetacrilat de metil
Polipropilen
Polistiren
Politetrafluocetilen
Poliuretan
Praf de cereale

145

Propan

146

Propilen

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Pseudobutilen
Rin
Rini epoxidice
Rini fenolice
Siliconi
Sirop de zahr
Smoal
Sodiu
Stearin
Sulf
Sulfur de carbon
Tanani
Tre de mei
esturi textile
iei
Toluen
Tetraclorheptan

Puterea calorific
Qi (MJ/Kg)
19,150
19,850
10,450
15,200
7,950
23,000
23,000
19,40037,500
29,300
25,00033,500
15,00021,800
20,00027,200
33,850
33,50046,000
13,900
42,700
23,400
43,400
31,40041,200
4,185
24,00037,709
13,650
93,550*)
60,700
87,600*)
42,600
48,00044,190
16,750
11,70030,200
23,00030,000
15,500
34,950
26,350
10,900
39,350
10,450
23,150
22,600
11,650
16,75020,950
43,111
42,700
15,200

164

Nr.
crt.
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

*)

Titan

19,150

Denumirea materialului
Trifluorcloretilen
Trifluorclorpropan
Trifluoretan
Trifluoretilen
Turb fibroas umed
Turb fibroas uscat
Ulei de parafin
Ulei mineral
Ulei vegetal
Unt
Uraniu
Vat mineral cu liant max. 4%
Vat mineral cu liant peste 4%
Zahr
Zirconiu
Xilen

Exprimat n MJ/m3N

Puterea calorific
Qi (MJ/Kg)
5,070
9,650
10,300
9,575
16,350
21,750
41,850
39,850
38,700
38,200
5,150
0,400
0,550
16,750
12,200
42,900

S-ar putea să vă placă și