Sunteți pe pagina 1din 7

Traduceri n limba romn ale scrierilor Fericitului Augustin de la 1900 pn n prezent

Opera

SUMMA THEOLOGIAE DESPRE DUMNEZEU - Trad. de Gh. Sergiu i Paul GLEANU, n volumul: Augustin, Suma theologiae Despre Dumnezeu, cu studiu introductiv de Gheorghe VLDUESCU, Ed. tiinific, Bucureti 1997. DESPRE CETATEA LUI DUMNEZEU - Trad., noti introductiv, note i tabel cronologic de Paul GLEANU, n volumul: Augustin, Despre cetatea lui Dumnezeu, vol. I, studiu introductiv de Gheorghe VLDUESCU, Ed. tiinific, Bucureti 1998. - Traducerea Crii I, de Leon Bncil, cu studiu introductiv, tez pentru licen, Universitatea din Bucureti, Facutatea de Teologie, Bucureti, tipografia Sperana, 1907. - Traducerea Crii a X-a: Despre cultul lui Dumnezeu, cu studiu introductiv, de Popa M. MARIN, n lucrarea Despre cultul lui Dumnezeu. Cartea a X-a din opera De Civitate Dei, tez pentru licen, Universitatea din Bucureti, Facultatea de Teologie din Bucureti, Tipografia Sperana, 1907. - Traducerea Crii a XI-a, cu studiu introductiv de Ioan S. IONESCU, tez pentru licen, Universitatea din Bucureti, Facultatea de Teologie, Bucureti, tipografia Dimitrie C. Ionescu, 1907. - Traducerea Crii a XII-a, cu studiu introductiv, de Gheorghe EUFROSIN, tez pentru licen, Universitatea din Bucureti, Facultatea de Teologie, Ploieti, tipografia Progresul, 1907.

- Traducere din limba latin a prii: Cartea XI, 28 12, 28, de Bogdan Ttaru CAZABAN, n volumul: Sfntul Augustin, despre ngeri i oameni, ntroducere i note de..., Ed. Humanitas, colecia nelepciune i Credin, Bucureti, 2005. - Traducerea Crii a XIII-a Despre moarte i despre transmiterea ei n omenire, dup original, cu analiz literar, de Ioan N. POPESCU, n: Despre moarte i despre transmiterea ei n omenire. Cartea a XIII-a, din De Civitate Dei, i Despre nemurirea sufletuluiopere ale Fericitului Augustin, tez de licen, Universitatea din Bucureti, Facultatea de Teologie, Bucureti, 1907. - Traducerea aceleiai cri de Gheorghe BADEA: Fericitul Augustin, Cartea lui Dumnezeu. Cartea a XIII-a. Moartea este o pedeaps pentru oameni i s-a nscut din pcatul lui Adam, Ed. Garniere Freres, Paris, Vol II., n Teologie i Via, serie nou, anul II, 1992, nr. 1-3, ianuarie martie. - Traducerea Crii a XV-a: despre judecata din urm, de Ioan ROCULE, De Civitate Dei, Despre judecata din urm, tez pentru licen, Universitatea din Bucureti, Facultatea de Teologie, Bucureti, Tipografia regal, 1907. - Traducerea Crii a XXI-a, Despre pedeapsa celor ri, cu un Cuvnt nainte, pe un studiu introductiv i cu analiz literar, de Pr. Ioan IONESCU, n lucrarea: Despre pedeapsa celor ri n Cartea XXI din De Civitate Dei, tez de licen, Universitatea din Bucureti, Facultatea de Teologie, Bucureti, 1907. CONFESIUNILE:
-

traducere de Arhim. Dionisie ROMANO, n volumul: Din Confesiile Sfntului Augustin,

Biblioteca religioas moral, tomul I, nr. 1, Bucureti, Tipografia C. A. Rosetti i Vinterhalder, 1851,61 [-64] p.
-

traducere i indici de Prof . Dr. Docent Nicolae BARBU, introducere i note de Pr. Prof.

Dr. Ioan Rmureanu, n volumul: Fericitul Augustin, Confessiones (Mrturisiri), colecia Prini i Scriitori bisericeti, nr. 64, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 1985, p. 61-316; Ediia a Il-a, Bucureti, 1994, p. 83-431 [introducerea Pr. Prof. Dr. Ioan Rmureanu, p. 5-82; indicii, 432-435].
-

traducere, studiu introductiv i note de Gh. I. ERBAN, n volumul: Augustin, Confesiuni, ediie bilingv, traducere, introducere i note de Eugen MUNTEANU, Bucureti, Editura

Editura Humanitas, Bucureti, 1998.


-

Nemira, 2003.
2

traducerea Crii I de Prof. G. I. POPESCU-ZIMNICEA, de la Liceul Mihai Viteazul, sub

titlul: Fericitul Augustin, Mrturisirile, cartea I, n Raze de lumin, anul HI, 1931, nr. 2, p. 106- 110 [cap. I-VI]; anul VI, 1934, nr. 1 (ianuarie-februarie), p. 41- 43 [cap. VII-VIII], i anul X, 1938, nr. 1-4, p. 331-338 [cap. IX-XX].
-

traducerea Crii I de Arhiereul Anthim PETRESCU BOTONEANU, vicarul Sfintei

Mitropolii a Moldovei i Sucevei, egumenul Bisericii i casei Sfntul Spiridon, n volumul : Fericitul Augustin. Studiu patristic. Prelucrare dup mai muli autori, Iai, 1915, p. 29-68.
-

traducere unui fragment, Cartea I, cap. 7-12, sub titlul: Din Confesiunile Fericitului

Augustin, n Ortodoxul, anul IV, 1913, nr. 8-9 (noiembrie-decembrie), p. 275.


-

traducereaunui fragment din Cartea VI, 18-20, de I. V.

VEGA, student teolog, sub titlul: Din viaa tnrului Augustin, n Tinerimea Cretin, anul VII, 1937, nr. 6-7 (iunie-iulie), p. 18-19.
-

traducereaunui fragment: Patima pentru jocurile de circ(Fericitul Augustin, Confesiuni, VI,

8, 13), n volumul: Jean Bayet, Literatura latin, n romnete de Gabriela Creia, Editura Univers, Bucureti, 1972, p. 771-772.
-

traducerea unui fragment: Extazul de la Ostia (Fericitul Augustin, Confesiuni, IX, 10, 23-

26), h volumul: Jean Bayet, Literatura latin, n romnete de Gabriela Creia, Editura Univers, Bucureti, 1972, p. 772-774.
-

fragmente

din traducerea Prof . Dr. Docent Nicolae BARBU: Aureliu Augustin,

Confesiuni, X, VI (8-10); VII (11); VIII (12-15); IX (16); X (17); XI (18); XII (19); XIII (20); XIV (21-22); XV, (23); XVI (24-25); XVII (26); XVIII (27); XIX (28); XI, III (5); IV (6); VI (8); VII (9); VIII (10); IX (11); X (12); XI. (13); XII (14); XIII (15-16); XIV (17); XV (1820); XVI (21); XVII (22); XVIII (23-24); XIX (25); XX (26); XXI (27); XXII (28); XXIII (29-30); XXIII (31); XXV (32); XXVI (33); XXVII (34-36); XXVIII (37-38); XXIX (39); XXX (40); XXXI (41); XII, 1 (1); 22 (2); III (3); IV (4); V (5); VI (6); VII (7); Vffl; IX (9); X (1,0); Xt (11-13); XII (15), n volumul: Istoria filosofiei n texte alese, ediie alctuit de Acad. Gheorghe Vlduescu, Prof. Dr. Ion Bnoiu, Lect. Savu Totu, Editura Paideia, colecia Crilor de referin, Bucureti, 2004, p. 317-337. [din PSB, 1985]. Am czut, urcnd mpotriva lui Dumnezeu, n Lumina de Duminic, sptmnal de spiritualitate i atitudine cretin, anul V, serie naional, nr. 81 (195), duminic, 26 iulie 2009, p. 4. [fragment din Confessiones]. DE DOCTRINA CHRISTIANA

ediie bilingv, stabilirea textului latin, traducere, not asupra ediiei i indici de Marian

CIUC, n volumul: Augustin, De Doctrina Qhristiana. Introducere n Exegeza Biblic, introducere i bibliografie de Lucia Wald, Bucureti, Editura Humanitas, 2002. DE
-

VERA RELIGIONE * DESPRE ADEVRATA RELIGIE

text latin i traducere din latin de Cristian BEJAN, Augustin, De vera religione * Despre

adevrata religie, n Volumul: Augustin, Despre adevrat^ religie, Studiu introductiv i note de Alin at, control tiinific al traducerii de Lucia Wald, Editura Humanitas, colecia Surse clasice, Bucureti, 2007, p. 27-223. REVIZUIRI
-

traducere [p. 13-176] i note [p. 177-192] de Nicolae I. BARBU, n volumul: Fericitul

Augustin, Retractiones - Revizuiri, postfa de Ioan G. Coman, Editura Anastasia, Bucureti, 1997. DE
-

PATIENTIA (DESPRE RBDARE)

traducere i note explicative de Comeliu CLOP, Fericitul Augustin, De Patientia (Despre

Rbdare), partea I, n Legea Romneasc, serie nou, anul XVI, 2005, nr. 4 (octombriedecembrie), p. 40; partea Il-a, n Legea Romneasc, serie nou, anul XVII, 2006, nr. 1 (ianuarie-martie), p. 36. PSALTIREA - tradus decuvioii dascli Gherontie i Grigorie din Mnstirea Neamu, Psaltirea cea de sfinitul Augustin Maicii sale scurtat, tiprit cu blagolsovenia i cheltuiala Mitropolitului Veni amin (Costadhe), Mnstirea Neam, Iunie 1814. Descrierea tipriturii de Constantin N. TOMESCU, n studiul su: Mitropolitul Grigorie IV al Ungrovlahiei (1823-1934), din Revista Societii Istorico-Arheologice Bisericeti, Chiinu, voi. XVII, 1927, p. 117-118.

DESPRE ETERNITATEA LUMII

ediie bilingva, in volumul: Aristotel, Motin, Toma din Aquino, etc., Despre eternitatea lumii,

traducere, note i postfa de Alexander BAUMGARTEN, Editura Iri, colecia Cogito, Bucureti, 1999. DESPRE PRINCIPIILE NATURII
-

editie bilingva, traducere de Doru Valentin CASTAIAN, cu

postfa

despre problema analogiei fiintei de Alin Tat, Editura Univers Enciclopedic, colectia Filosofie medieyala, Bucureti (in curs de aparifie in 2000). DESPRE FERICIRE (DISCUTIA CEA DEA TREIA ZI)
-

traducere din limba latina de Roxana MATEI, in Altarul Banatului, serie noua, anul X

(XLDC), 1999, nr. 10-12 (octombrie- decembrie), p. 88-95. DE


-

DIALECTICA

Ediie, traducere, introducere, note, comentarii i bibliografie de Eugen MUNTEANU,

Editura Humanitas, colectia Filosofie, Bucureti, 1991. Recenzii de: Pr. Vasile NECHITA, in Teologie i Viaa, serie noua, anul I (XLVII), nr. 4-8 (aprilie-august), 1991, p. 166-167; Lucia WALD, in Studii clasice, tom. XXVIII-XXIX, 1997, p. 182-185. Edijia a Il-a, revizuita, Editura Humanitas, Bucureti, 2003, p. 36-125. [Note explicative i comentarii, p. 127-221].
-

traducerea capitolelor V i VII, de Lucia WALD, in volumul: Filosofia limbajului - din

Antichitate pana in secolul al XVIII-lea (in texte i studii.), Bucureti, 1983, p. 138-14 DE MAGISTRO / DESPRE INVAATOR
-

traducere de Mihai RADULESCU i Constantin NOICA, n volumul: S. Aurelii

Augustini Hipponensis Episcopi, De Magistro / Fericitul Aureliu Augustin, Despre ucenicie, textul latin al editiei benedictine [p. 7-69] i traducerea romaneasc, in colecia Izvoare de filosofie. Culegere de studii i texte ingrijita de Constantin Floru, Constantin Noica i Mircea Vulcanescu, Editura Bucovina, I. E. Torouiu, Bucureti, 1942, p. 70-145.
-

ediie bilingva, traducere de Mihai RADULESCU i Constantin NOICA, introducere i ediie bilingva, studiu introductiv, traducere, note i glosar de Mariana BALUTA-

note de Luda Wald, n volumul: Augustin, De magistro, Editura Humanitas, Bucureti, 1994.
-

SKULLETY, Editura Humanitas, Bucureti, 1994.


5

- ediie bilingv, traducere [p. 56-155], introducere [p. 5-48], note i comentarii [p. 157-251], tabel cronologic [p. 253-254] i bibliografie [p. 255-262] de Eugen MUNTEANU, n volumul: Sfntul Augustin, De magistro / Despre invatator, Institutul European, colecia Mythos et Religio, nr. 11, Iai/1995. DESPRE BUNA NELEGERE NTRE FRAI
-

traducere de Dr. Vasile RDUC, n Glasul Bisericii, anul XLV, 1986, nr. 2 (martie-

aprilie), p. 42-46. TRATATULDESPRE PATIMA DOMNULUI


-

traducere de Dr. Vasile RDUC, n Glasul Bisericii, anul LXV, 1986, nr. 2

(martie-

aprilie), p. 46-48. DESPRE NVAREA NTRU CREDIN A NCEPTORILOR


-

traducere de Dan NEGRESCU, n Mitropolia Banatului, anul XXXIV, 1984, nr. 5-6 (mai-

iunie), p. 328-332. DESPRE


-

CREDINA N CELE NEVZUTE(P.L., XL, 171-180)

traducere de Gheorghe BADEA, n Teologie i Via, serie nou, anul I (LXVII) 1991, nr. 9-

12 (septembrie-decembrie), p. 170-176. DESPRE CREDIN I CREZ


-

ediie latin i traducere n limba romn de Vasile SAV, S. Aurelii Augustini Hipponensis

episcopi, De fide et symbolo (liber unus) - Sf. Aureliu Augustin, Episcopul Hipponei, Despre credin i crez (o carie), n volumul: S. Aurelii Augustini - Sfntul Augustin, Opera Omnia, voi. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 188-227 [note i comentarii, p. 316-319; not introductiv, p. 177-186].

DESPRE NEMURIREA SUFLETULUI


6

traducere dup original, nsoit de o analiz literar de Ioan N. POPESCU, n lucrarea:

Despre moarte i transmisiunea ei n omenire (Cartea a XlII-a din "De civitate Dei") i Despre nemurirea sufletului ("De mortalitate animae"), opere ale Fericitului Augustin, tez pentru licen, Universitatea din Bucureti, Facultatea de Teologie, Bucureti, 1907, p. 54-81.
-

traducerea paragrafelor 1A 2, 9 de N. BAGDASAR, n volumul: Antologie filosofic. Filosofi

strini, ediia a Il-a, revzut i adugit. Bucureti, Editura Casei coalelor, 1943, p. 172-173. DESPRE FIIN I ESEN
-

ediie bilingv, traducere i note de Dan NEGRESCU, n volumul: Augustin, Despre fiin i

esen, Editura Paideia, Bucureti, 1995.