Sunteți pe pagina 1din 82

"

INDICATORD~NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Edi ia 1181-

Volumul fi

"11. ()4/2('ONSULTAN , ORGANIZARE I CIBERN}~TlC N CONSTRUC II c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitar pe 13 caractere a resurselor n conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 i cu prescriptiile Il.E., fiind ncadrate n noua clasificare C.A.E.N. i C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

.. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU


111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' ~~ .',


-2003 -

514668

--

. !.~. 5J1t'~f I')u;~ ~ .. -._.--.--'~--~

Indicatorul este elaborat n conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului Romniei nr: 6012001 privind achizi iile publice i ale Documenta iei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei iunea pentru achizi ia public de lucrri, art. C.7. J .c. din sec Informa ii generale, care stipuleaz: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, N MOD ORIENTATIV, ATT DE C TRE PROIECTANT~ CT I DE CTRE OFERTANT, N DESCRIEREA LUCRRILOR, A CONDI IILOR DE MSURARE A LUCRRILOR, A EVALURII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPER I UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Cur area terenului Amenajri de peluze, plantri i transplantri, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport i stncrie ornamental Transport i depozitare mecanizat Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMA IILOR N BAZE DE DATE SAU APLICA II SOFT N SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRIS A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITAT OFICIAL . DE :TRE M.L.P.T.L. S EDITEZE I S 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

Toate drepturile asupra acestei edi ii sunt rezervate COCC;.SA


:.,ItIt'

Consultan , Organizare i Cibernetic n Construc ii


n conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, art. 7 i 8.

Calea Griviei 8-10, sector 1,78104] Bucureti Te"-.:,OD4,0-021-212 98 41, Fax: 0040-02]-312 5641 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\~ I~tr mr'~ ~ u l.l.ll.l,-.a ~ ~----.! ~-~~

2:000
\._-:~....

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licita ii, programarea, urmrirea i decontarea lucrrilor de construc iimontaj, finan ate de stat sau din alte Surse
Consultan , Organizare i Cibernetic n Construc u.. COCC a proiectat i a dat n exploatare curent sistemul informatic DELTA 2000, care: . rspunde cerin elor societ ilor de proiectare i de execu ie construc ii-montaj n elaborarea ofertelor economice i a ntocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentrii la licita ii conform legisla iei actuale privind achizi iile publice, precum i a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmrirea i decontare. lucrrilor executate pentru investi ii, indiferent de sursa de finan are, cu respectarea condi iilor contractuale i de legisla ie; aplica ia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrrilor de investi ii bugetare i extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele tip document pentru prezentarea la licita ii; ofertele pot fi ntocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate n: 1981-1982, 1992-1996 i 1999-2001 i n continuare de COCC, care sunt elaborare mpreun cu institute de cercetri i proiectare de specialitate; men ionm c indicatoarele elaborate n perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz edi ia 1981-1982 revizuite i completate la zi cu norme pentru materiale i tehnologii noi, precum i cu unele modificri la zi ale unor norme; aplica ia DELTA 2000 este unicat n ar din punct de vedere al bazei de date normative i a codificrii resurselor, care este realizat n concordan cu prevederile Uniunii Europene Amintim c COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze i sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, n urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . i !\lLPTL. Pe lng indicatoarele de norme amintite mai sus, aplica ia permite ca utilizatorii S-i poat crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie n baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selec ii de devize, de obiecte, o investi ie sau selec ii de investi ii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate n limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 i poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau n re ea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesit urmtoarea configura ie minim necesar: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimant M/A3 (recomandm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM i Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt n conformitate cu prevederile ".prinSt' n Ordollan :1 tiI' llrgen nr, 601200.1 privind a.'hi,i iile publice pentru servicii, proiectare i lucrri.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

11'1l

1_1'10
-. Societatea noastr asigur prin contract instalarea, instruirea i asistcn a tehnic la sediul beneficiaruhu Pre ul de baz pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fr TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumprat de la COCC versiunea anterioar stabilite prin negociere direct, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

"

1'11 A
111"12A

De asemenea, n func ie de mrimea societ ilor comerciale (numr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), pre urile pol deveni negociabile,

eneralit i prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aeza i orizontal, la pturi executate n spa ii limitate, avnd l imea de pn la 1,50 m ntre maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aeza i orizontal, la pturi executa te in spa ii limitate, avnd l imea de 1,51-2,50 m ntre maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aeza i orizontal, la spturi executate n spa ii limitate, avnd l imea de peste 2,50 m ntre maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascu i i la un capt i cadre de lemn, cu interspa ii ntre dulapi de maximum 0,05 m, la spturi de funda ie, n teren uor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aeza i orizontal, la spturi executate in spa ii limitate, avnd l imea de pn la 1,50 ITi ntre maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aeza i orizontal, la spturi executate n spa ii limitate, avnd l imea de 1,51-2,50 m ntre maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aeza i orizontal, la spturi executate in spa ii limitate, avnd l imea de peste 2,50 m ntre maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aeza i orizontal, la spturi n terenuri cu mpingeri mari, executate n condi ii speciale, la drenuri i canale de adncime, avnd l imea de pn la 1,50 m ntre maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aeza i orizontal, la spturi n terenuri cu mpingeri mari, executate in condi ii speciale, la drenuri i canale de adncime, avnd l imea de 1,51-2,50 ni ntre maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali i cadre de lemn, cu interspa ii ntre dulapi de maximum 0,05 m, la spturi de funda ie, n teren uor sau mijlociu Sprijiniri la pere ii spturilor de funda ii, executa te 'cu palplane de lemn btute manual Cadre din lemn de rinoase, pentru sprijinirea pere ilor de palplane '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

TsF13

TsF14

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag aeza i orizontal, la spturi executate n spaii limitate, pentru linii electrice de inalt tensiune Sprijiniride maluri, cu dulapi de fag vertical, ascuit la un capt i cadre de lemn, la spturi de fundaie, pentru linii electrice aeriene de nalt tensiune, executate cu interspaiile ntre dulapi de maximum 0,05 m CAPITOLUL TsG

'.OIU I.U 111

30
I

1!if~1I
31

r
.1

III

CUR AREATERENULUI Generalitti Degajarea 'terenului de frunze i crengi, strngerea n grmezi i arderea lor supravegheat Curarea terenului de iarb i buruieni . Defriarea manual a suprafeelor mpdurite cu tufiuri i arbuti cu diametrul de pn la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos n grmezi Defriarea mecanic, cu defritor pe tractor S-1500, a suprafeelor de tufiuri sau arbuti cu diametrul de pn la 10 cm, inclusiv mpinqerea materialului lemnos n grmezi _ Doborrea manual a arborilor de rinoase i foioase, inclusiv transportarea manual a materialului n grmezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rinoase sau foioase moi i transportarea materialului lemnos n depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari i de brad i transportarea materialului lemnos in depozite Doborrea cu ferstrul mecanic a arborilor de rinoase, foioase tari i foioase moi, inclusiv transportarea manual a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de rinoase sau de foioase moi, cu defritor montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari i brad, cu defritor montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanic a terenului defriat, pn ~a adncimea de 0,50 m, cuprinznd dou treceri perpendiculare ntre ele, adunarea manual n grmezi a materialului lemnos i ncrcarea lui n remorc Dezrdcinarea cioatelor de rinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi, cu explozibil Dezrdcinarea cioatelor de foioase tari i de brad, cu explozibil Cosi rea vegetaiei
I

33 35 35

,.,. ,10

TsG01A TsG02A TsG03

J "I. '\"
11I(1~~

in depozit a arborilor sau cioatelor izolate, pn distana de 150 m, cu ufa sau troliul, montate pe II notor S-1500 ~;cQrlf1carea mecanic a solului pe dou sensuri perpendiculare sccaterea cu defritor montat pe tractorul S-1500, de po terenurile de lunc, a arborilor tiai n scaun sccaterea au defritor montat pe tractorul S-1500, de terenurile nisipoase, a arborilor tiai n scaun ndeprtarea (evacuarea) mecanic a materialului defriat sau a cioatelor xecutarea arturii la adncimea de 25-28 cm, dup dofriare, cu plugul cu 2 trupie, cuplat la tractorul rutier Transportarea la distana de pn la 500 rn, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafee defriate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defriare) cu o formaie cu 4 buldozere pe enile S-1500
III

1 (II tii ea

48 49 49 50 51 51

lJO

52 53

36

TsG04

CAPITOLUL

TsH

37 37 39 40

TsG05 TsG06 TsG07 TsG08

I
I 11111" l.tI hl~ I .,111l0 1111111 1,,11011 11100 1.1101

AMENAJRI DE PELUZE, PLANTRI I TRANSPLANTRI ALEI, TERENURI DE JOC PENTRU COPII, TERENURI DE SPORT I STNCRIE ORNAMENT ALA Generaliti Degajarea terenului de corpuri strine Tierea manual a arborilor, prin secionare succesiv a crengilor, ramurilor i tulpinei Extragerea pmntului necesar amenajrii spaiilor verzi, cu pstrarea structurii Mobilizarea manual a solului n vederea asigurrii prizei cu stratul vegetal, nivelarea i finisarea suprafeelor dup mobilizarea solului Aternerea uniform a stratului de pmnt vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pstrarea structurii n straturi mbrcarea taluzurilor cu pmnt vegetal compactat, n vederea consolidrii lor, executat pe taluzuri cu nlimea de pn la 4 m mbrcarea taluzurilor cu pmnt vegetal compactat, n vederea consolidrii lor, executat pe taluzuri cu nlimea intre 4 m i 8 m 54 57 57 58

42 43 44

TsG09 TsG10 TsG11

59

4r;
4,6

59

TsG12 TsG13 TsG14

60

46 47

61

TsH08

TsH09 TsH10 TsH11

TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17

TsH18 TsH19

TsH20 TsH21 TsH22

TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A

Spor la consumurile de for e de munc la art. TsH07, pentru mbrcarea cu pmnt vegetal pe fiecare 4 m nltime de taluz peste nl imea de 8 m din articolul respectiv: corespunztor grosimii stratului din pmnt vegetal Semnarea gazonului Brzduiri Spor la normele TsH10B i TsH10D pentru brzduirea de consolidare, pentru fiecare 4 m Inltime de taluz peste cea de 8 m pervzut n normele respective Udarea suprafe elor cu furtunul Administrarea ngr mintelor Cosi rea maual a gazon ului Plivi rea buruienilor n peluze Rectificarea marginilor la peluze i rabate Sparea manual a gropilor poligonale pentru plantri izolate, cu pstrarea structurii solului i separarea stratului de pmnt vegetal, gropile avnd lrgimea de pn la 2 m i adncimea de pn la 1,50 m . Extragerea manual a arborilor i puieti lor de arbori fr balot de pmnt la rdcin ' Extragerea manual a tufelor de arbuti i a rinoaselor de pn la h=2 m, avnd balot de pmnt la rdcin de diam. 0,40 m i h=0,40 m Pregtirea sistemului radicular la arbori, n vederea' transplantrii Extragerea mecanizat a arborilor cu diametrul de pn la 10 crn, cu balot de pmnt la rdcin Extragerea mecanizat a arborilor cu diametrul de peste 10 cm, cu balot de pmnt la rdcin, ambalat n plas de srm i doage Extragerea manual de buxus, forme cu balot de pmnt la rdcin cu nl imea plantei Plantri Transplantri cu balot de pmnt Plantri pentru gard viu Udarea planta iilor , Tieri de corectie Tunderea gard~rilor vii, borduri, chenare, forme Plantarea florilor i plantelor perene . Combaterea bolilor i duntorilor n planta ii, executat manual Amenajri de alei de parc i terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport, din zgur Amenajarea gropilor pentru srituri 8

t
62 62 63

' ~113"1

" nllUU

' ,,1i39 ' II~O


1iii I 141

64 65 66 67 67 _ 68

Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confec ionarea i montarea de panouri; por i i stlpi la terenurile de sport Stncrie ornamental Stncrie ornamentat din blocuri grupate, executat cu blocurile Protejarea i nierbarea taluzelor cu nclinare maxim de 2:3, expuse la eroziune, cu NETEZON (material netesut nierbat) , CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZAT

95 96 99 100

101

I
111101

I DEPOZITARE

69 69

Inl02 Inl03
I nl04

70 71

.
1

10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10

72

74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94

Generalitti Transportul materialului excavat, cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Itime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm ltime ' Transportul materialului excavat, cu instala ia de transport cu benzi de 1800 mm Itime Transportul materialului excavat, cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Itime ' Transportul materialului excavat, cu instala ia de transport cu benzi de 2250 mm Itime Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' . Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat 3 ' cu productivitatea de 6500 m /h Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descrcarea sau ncrcarea, cu utilaj combinat de depozite - tip Ks - 1600-3600 Riparea benzilor de transport, n condi ii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conductoare - categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ

103 104 105 107 109 112 114 117 120 122

123

,
II

III

TERASAMENTELOR 124 13q 131

TsJ01 TsJ02A

Generalitti Stabilizarea terasamentelor n amplasament / Consolidarea terasamentelor, prin nlocuirea materialului din terasament n li uri, n nchidere de linie c.f. 9

TsJ03

TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A

TsJ24A

Consolidarea terasamentelor, prin decaparea platformei, realizarea pantelor de scurgere i .umplutur de nlocuire, n nchidere de linie c.f. Hidroizolarea platformei cii ferate, cu apa Protejarea terasamentelor, cu pnz ne esut NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhec ii i cimentarea lor Foraj rotativ cu circula ie direct, netubat, cu diametrul de 90-130 mm, pentru consolidri i etanri de terenuri Foraj rotativ cu circula ie direct, cu tub de protec ie cu D maxim = 146 mm, antrenat de instala ia de foraj Tuburi nglobate n masa suspensiei, la foraje pentru consolidarea sau etanarea terenurilor Obturator gonflabil, n forje Prepararea suspensiei pentru injectare n foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului, la forajul cu tub antrenat Splarea cu ap a forajului, executat naintea injeciei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tirani de ancorare, fixai n teren Tirani de ancorare n teren, pretensionai, confecionai din fascicule SPB Teac de protecie din polietilen, cu D=75 mm, pentru tirani pretensionai, ancorai n teren eav metalic de injecie, pentru tirani de ancorare, pretensionai, fixai n teren Introducerea tirantului n foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment, pentru formarea bulbului de scelment la tirani ancorai n teren Injectarea de protecie n zona liber a tirantului, in interiorul tecii de polietilen Tensionarea de prob a tiranilor de ancorare, pentru verificarea stabilitii bulbiler ,i meninerea forei de tensionare Tensionarea tiranilor ancorai n teren i blocarea cu ancoraje inel-con

132 133 134 135 136

CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR

neraliti

1. Coninutul capitolului
139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale i manoper, stabilite pentru fiecare norm in parte. specifice de 1.1. n acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrri de fundaii, canalizare, drenuri, subsoluri, rezervoare 1lL/lopate etc,

2. Condiii tehnice speciale avute n vedere la elaborarea molordin acest capitol


2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare i de condiiile

III/Ilore norm n funcie de operaiile pnolflce de execuie,

2.2. Sprijinirile se vor executa pe baz de proiect sau date tehnice de uie detaliate, stabilite n funcie de mrimea impingerii pmntului rrlJlnit.

3. Coninutul normelor

3.1. Consumurile specifice de materiale


Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum i materialele de prindere (cuie, scoabe). Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe baz de analize speciale i dispozitive constructive, grupate pe tipuri de sprijinire, n funcie de modul de aezare a dulapurilor, mrimea interspaiilor dintre ei, limea intre maluri, adncimea sprijinirii i numrul de refolosiri a materialului pn la uzarealui complet. .

155 156

3.2. Consumurile specifice manoper:


Consumurile specifice de fore de munc cuprind operaiile de lucru necesare, specifice diferitelor tipuri de sprijiniri, astfel: 3.2.1. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aezai orizontal, la stabilirea consumurilor specifice de manoper s-a inut seama, de urmtoarele operaii principale:

10

11

pregtirea materialului lemnos pentru pus n lucrare; manipularea materialului pn la locul de pus n oper; aezarea dulapilor i sprai uirea provizorie a lor; montarea filetelor i sprai uirea provizorie a lor; demontarea progresiv a sprijinirilor i ridicarea materialului pe mal; - cur area materialului demontat, transportul manual i depozitarea lui pe sorturi pn la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical i cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a inut seama de aceleai opera ii principale de lucru ca i la pct. 3.2.1. precum i de baterea manual a dulapilor, progresiv n msura adncirii spturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 i Ts F 12 opera iile de lucru principale sunt artate la articolele respective. 3.3. Pe lng opera iile de lucru principale artate la punctele 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. n normele de deviz sunt cuprinse i consumurile specifice de manoper munc pentru: - pregtirea - ncheierea i deservirea locului de munc; - cur area uneltelor i purtatul lor de la un loc de munc la altul, n cadrul aceluiai antier. 4. Condi ii de msurarea lucrrilor

1'" 11I(\8uraastuprii

,2, Demontarea i ndeprtarea sprijinirilor se va face de jos n sus, gropi lor de funda ie (an urilor) cu pmnt sau executrii II II II h\\lol. Numrul de dulapi aeza i orizontal, care se ndeprteaz simultan "" vmtlcal, nu trebuie s fie mai mare de trei, iar n cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redus numai cte unul. n timpul ndeprtrii dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunztor filetele i sprai urile, cele existente neputnd fi 1111\110 dect dup ce s-au fixat sprai urile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplane de lemn se msoar la metru ptrat de suprafa sprijinit, exclusiv unitatea de msur pentru Ts F 12 a artat n articolul respectiv. Cantit i le de lucrri se stabilesc pentru fiecare norm de deviz, n func ie de tipul de sprijinire i condi iile de execu ie artate n fiecare articol.

5. PRECIZRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa n func ie de natura i umiditatea terenurilor ct i de adncimea spturii, n strict conformitate cu prevederile proiectelor i datelor tehnice de execu ie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aeza i orizontal, se admite o avansare a spturii nesprijinite de 0,25-0,50 m n terenuri coezive; n consecin , executarea sprijinirii trebuie s se execute n mod corespunztor, astfel ca s nu se permit avansarea spturii nesprijinite dect n limitele .mai sus artate. n acest scop, se vor monta sprai uri provizorii, urmnd ca la terminarea fiecrui panou s se monteze filetele i sprai urile definitive. La sprijinirile cu dulapi aeza i vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie s urmeze de aproape sptura cu att mai mult cu ct terenul are o coeziune mai redus (batere de urmrire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adncimea sapaturii 81 - adncimea sapaturii e1 - adncime a sapaturii 01 - adncime a spfurii E1 - adncimea sapaturii F1 - adncimea sapaturii de 0,00 2 m, ntre dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, ntre dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

. -------------------------I~--5---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoper . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

0.69 0.69

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspa ii de 0,00 2 m interspa ii de 2,01 4 m interspa ii de 2,01 ...4 m interspa ii I I udncimea spnmi de 4,01 6 m interspa ii 1 1 udncimea sapturii de 4,01 6 m interspa ii 1 sdncimea sapaturii de 6,01 8 m interspa ii 111 odncimea sapaturii de 6,01 8 m interspa ii () masoara la metru patrat de suprafa a sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafa a sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

e1

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

spturii spaturil sapturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre ntre ntre ntre ntre ntre intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoper 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Sprai metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoper 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REURSA U.M A11 81

el

01

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S prai metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

0.41

0.8

0.47

0.96

14

15

C
~

--CANTITA I DENUMIRi : RESURSA U.M A1


_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

81 0.41

C1 0.8

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITA I

ore

0.69

__

CANTITA I

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L.... _ .. ~ __ .M
ateriale

DENUM ~IRE RESURSA

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oel Manoper

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Sprai metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

1.08

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 __ 1~.0~8 __ ~0.~65~

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adncimea - adncimea - adncimea - adncimea El - adncimea F1 - adncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

spteril de 0,00 4 m interspaii intre dulapi de 0,00 0,20 m


spanmi sapaturii sapaturii spaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaii de 4,01...6 m interspaii de 4,01...6 m interspaii de 6,01 ...8 m interspaii de 6,01...8 m inlerspaii intre intre intre ntre intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

0.87 0.87

Se masoara la metru ptrat de suprafa sprijinit.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -l imea B1 -l imea C1 -l imea 01 -l imea ntre maluri sub 2,50 m adncimea suprafa ei sprijinite de 0,00...4 m ntre malur'isub 2,50 m adncimea suprafa ei sprijinite de 4,01...8 m ntre maluri peste 2,50 m adncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m ntre maluri peste 2,50 m adncimea suprafa ei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea spturii pn la 4 m interspa ii ntre dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Spturii pn la 4 m interspa ii ntre dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Spturii peste 4 m interspa ii ntre dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasptarii peste 4 m interspa ii ntre dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarla metru ptrat de suprafa sprijinit. Se msoar la metru ptrat de suprafa sprijinit.

TsF05

--:::-T- . _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTIT I U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTIT I C1

-j

A1
Materiale

B1 / C1

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din o el / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea spatcror

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Sprai metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m


Manoper

17124010010700

I "",h"

Manoper

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

TsF06 Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri A 1 - adncimea 81 - adncimea C1 - adncimea 01 - adncimea spaturii sapaturii sapaturii sapa/urii pn la 4 m interspa ii ntre dulapide 0,00-0,20 m Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri

TsF07

pn la 4 m interspa ii ntre dulapi de 0,21-0,60 m


peste 4.m interspa ii intre dulapi de 0,00-0,20 m peste 4 m interspa ii ntre d\llapi de 0,21-0,60 m

I I~ I

lulOnclmea ~d~nclmea (,1 wlOncimea III uliOnclmea


II illnUOara la

sptarii pna la 4 m interspa ii ntre dulapi de 0,00-0,20 m


sapaturii pn la 4 m interspa ii ntre dulapi de 0,21-0,60 m

spaturii peste 4 m interspa ii ntre dulapi de 0,00-0,20 m spturll peste 4 m interspa ii intre dulapi de 0,21-0,60 m

Se masoara la metru patrat de suprafa a sprijinita,

metru ptrat de suprafa a sprijinit.

-]--------------------------------JCOD
--------

DENUMIRE RESURSA
------------------

U,M
--

Materiale 28112368274001

~ Al

CANTITATI

I
D1

I
I

81

Cl

DENUMIRE RESURSA , Materiale

CANTITATI --------------1~-U,M ---~-J-- --,-::-~ Al


-_.- ---

tAl---------81 C1_L~_

_._-~ .._-- ._._--

Sprai metalic telescopic 0,08 MN (8tf) 1 buc 10,002810,001810_003810,0023" L=1 ,50-2,50 m 1 buc

128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2,50 m S 8689

I 0,00581

0.003 10_00581 0,003 1

I~0101029008881
I ~0101029176851

11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2,50 m S 8689

1 buc 10_00581 0,003 10,00581 0_003 , 1 m3 10,00331 0.0021 10_00561 0,00341 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.00151 kg 10.015810.009910.026710.015811 1 kg 0,0228 0,0149 0.0327 0.0198

1 m3 10,00141 0.001 10,002210.00151 1 kg 10.022810,014910.032710,01981

128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 , S 2111 Manoper 71240100107001 Dulgher

I
Iare 1 0,8 0,8

~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoper

21174145887001

0.46 0.46

1.05 1,05

0,63 0.63 '/1240100107001 Dulgher

------

TOTAL

ore

Iare TOTAL ore

1 1,21 1.21

0.71 0.71

1,35 1,35

0.85 0.85

20

21

TsF08

o
Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi in terenuri cu impingeri mari, executate in conditii speciale, la drenuri si canale de adancime, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A 1 - adncimea sptarii 0,00-2 m interspaii ntre dulapi sub O,OSm 81 - adncimea sapaturii 0,00-2 m interspaii ntre dulapi de 0,OS-0,20 m C1 - adncimea spaturii 2,01-4 m interspaii intre dulapi sub 0,05 m 01 - adncimea sptarii 2,01-4 m interspa ntre dulapi de 0,05-0,20 m E1 - adncimea saptuni 4,01~6 m interspaii intre dulapi sub 0,05 m F1 - adncime a spterii 4,01-6 m interspaii ntre dulapi de 0,05-0,20 m G1 - adncimea sapaturii 6,01-8 m interspali ntre dulapi sub 0,05 m H1 - adncimea sapaturii 6,01-8 m interspaii intre dulapi de 0,OS-O,20 m 11- adncimea sptarf 8,01-10 m interspaii ntre dulapi sub 0,05 m J1 - adncimea sapnmi 8,01-10 m interspefli ntre dulapi de 0,05-0,20 m K1 - adncimea spturii 10,01-12 m interspaii ntre dulapi sub 0,05 m L 1 - adncimea spaturii 10,01-12 m interspaii ntre dulapi de 0,05-0,20 m M1- adncimea sapaturii 12,01-14 m interspaii ntre dulapi sub 0,05 m N1 - adncimea sapaturii 12,01-14 m interspaii ntre dulapi de 0,05-0,20 m 01 - adncimea splurii 14,01-16 m interspaii ntre dulapi sub 0,05 m P1 - adncime a spturii 14,01-16 m interspaii ntre dulapi de 0,05-0,20 m Q1- adncimea splurii 16,01-18 m interspaii ntre dulapi sub 0,05 m R1- adncimea spturii 16,01-18 m interspaii intre dulapi de 0,05-0,20 m Se masoara la metru ptrat de suprafa sprijinita.

CANTITA I DENUMIRE RESURSA U.M A1


-

---,--C1 0.0027 D1 0.0022 E1 0.0027

"1"1111\21395 Sprai metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1,50 m Manoper ()1()0107001 Dulgher

81 0.0022

buc

0.0027

1 ore 1 0.67 . TOTAL ore 0.67

0.49 0.49

0.78 0.78

0.54 0.54

0.91 0.91

~ ..
)0

CANTITA I DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2,50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.03961 0.OS941 0.048sl
1

U.M F11 G1 -] H1

J1

1 m3 10.001310.001910.001610.001910.0016 0.OS941 0.048SI

buc 10.00S31 0.00761 0.00531 0.00761 0.00531

I~1\1123682739S\
11240100107001

Sprai metalic telescopic 0,08 1 buc \ 0.00221 0.00341 0.00271 0.00341 0.00271 MN (8tf) L=0,60-1,50 m Manoper Dulgher 1 ore 1 0.63
--_.-

1 1.1

1 0.75

1 1.29 1 0.88

---CANTITA I U.M A1 COD l~:UMIRE

TOTAL ore 0.63 .__ .. _._-----------_.

. -.----. r-------- .... COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2,50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.001610.001310.001610.001310.0016

RESURS

81

1 C1

1 D1

E1

~01010291768SI 120741458870011

-Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor Sprai metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L:::0,60-1,50 m

-C.l I
u.

__

1.1 0.75 ..1.29 0.88 ._--_._._---_ ._---l_AN_T_ITA_ ~ M1 I N1 .

__

I
K1 L1

01

1 m3 \ 0.00191 0.00161 0.0023\ 0.0019\ 0.0023 1 kg 10.05941 0.048sl 0.07821 0.06241 0.07821 1 buc 10.00761 0.00S31 0.00761 0.00S31 0.00761 1 buc 10.003410.002710.00441 0.003sl 0.00441

1 kg 10.048sl 0.03961 0.04851 0.03961 0.048sl \20112363101081 1 buc 10.007610.005310.007610.005310.00761 81123682739s1

22

23

COD

CANTITA I DENUMIRE RESURSA U.M K1 / l1 / M1

TsF09
N1 / 01

--~----Manoper 71240100107001 Dulgher TOTAL

/ ore / 1.42 ore 1.42

/ 0.97 0.97

1.7 1.7

/ 1.12 1.12

1 1.9 1.9

Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi in terenuri cu impingeri mari, executate in conditii speciale, la drenuri si canale de adancime, avand latimea de 1,51-2,50m intre maluri

c_~
2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D

DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2,50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111

CANTIT I U.M P1 01 R1

AI 111

m3 kg buc

0.0019 0.0624 0.0053

0.0023 0.0782 0.0076

0.0019 0.0624 0.0053 0.0052/

D ~lic 50x200x3000 sapaturilor

m pLsprijinirea

Sprai metalic telescopic 0,08 MN (8tf) l=O,601,50 m Manoper

1 buc 10.0035/0.00441

71240100107001

Dulgher TOTAL

1 ore 1 1.23 ore: 1.23

2.1 2.1

1.36 1.36

de 0,00-2 m interspaii ntre dulapi sub 0,05 m de 0,00-2 m interspaii ntre dulapi de 0,05-0,20 m de 2,01-4 m interspafii ntre dulapi sub 0,05 m de 2,01-4 m interspaii intre dulapi de 0,05-0,20 m de 4,01-6 m interspaii intre dulapi sub 0,05 m 11 adncmea spaturf de 4,01-6 m interspaii ntre dulapi de 0,05-0,20 m 1 adncimea sapnmi de 6,01-8 m interspai' intre dulapi sub 0,05 m 111 adncmea spturii de 6,01-8 m interspaii ntre dulapi de O,05-0,20'm 11-adncimea sapaturii de 8,01-10 m interspaii intre dulapi sub 0,05 m J1 adncimea sapaturii de 8,01-10 m interspalii intre dulapi de 0,05-0,20 m 1- adncimea spaturii de 10,01-12 m interspalii intre dulapi sub 0,05 m 1 adncimea sapaturii de 10,01-12 m interspaii ntre dulapi de 0,05-0,20 m M1 adncimea sapanirii de 12,01-14 m interspa l ntre dulapi sun 0,05 m, N1 adncimea sapaturii de 12,01-14 m interspaij intre dulapi de 0,05-0,20 m 1 adncimea sapaturii de 14,01-16 m interspalii intre dulapi sub 0,05 m 1~1 adncimea sapturii de 14,01-16 m interspalii intre dulapi de 0,05-0,20 m 01 - adncimea spaturii de 16,01-18 m interspaii intre dulapi sub 0,05 m R1 . adncimea spturii de 16,01-18 m interspaii ntre dulapi de 0,05-0,20 m masoara la metru patrat de suprafaa sprijinita.
:
i

ndAncimea t1dAncimea OI udncimea 1)1 ndncrnea I 1 odncimea

saptuni spaturii spturli sapaturii saptuni

CANTIT I

COD

DENUMIRE RESURS Materiale

U.M A1

81

C1
.

I
."

D1

E1
.

20

029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor

1 m3 10.001610.001310.001610.001310.0016 1 kg 10.04851 0.03961 0.04851 0.03961 0.04851 1 buc 10.00761 0.00531 0.00761 0.00531 0.00761

128741458870011 128112363101081

24

25

COD 28112368274001

DENUMIRE RESURSA Sprai metalic telescopic 0,08 MN (81t) L=1,50-2,SO m Manoper

U.M !-----,

CANTITATI

.~_.
00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0.72 0.72 1.11 1.11 COD

=--T:T~-==l1 Manoper 1 orei 1.76 1 1.211 1.76


-

CANTITA -I ------~~~~1
I

A1 1 81 1 C1 1 01 I E1 [buc 10.002710.002210.002710.002210.0027

2. 81 2.18.

1.49 1 2.4 1.49 _ 2.4 CANTITATI

7124010010700/

Dulgher/ TOTAL

ore 1 0.. 85 ore 0.85 -

0.64 0.64

0.99 0.99 CANTITATI

TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA

1.21

.~-_._-~~

-COD

[~M~
Materiale L=2,SO m S 689

U.M -~
-

RES~RsA

U.M F1

~
11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001

--------

--

~~--

-- ---

~
m3 kg

P1

01 -

m
R1
0.0019 0.0624 0.0053

l'

G1

H1

Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 0.0019 0.0624 0.0023 0.0782

2010102917685 , . 1 kg /0.0396/0.0594/0.0485/0.0594/0.04851 'buc/ 0.0053' 0.0076' 0.0053/ 0.0076/ 0.00531

2011236310108

buc

0.00S3 0.0076

/28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001

Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.sprijinirea sapaturilor Sprai metalic telescopic,0,08 MN (81t) L;=1,SO-2,50 m '. Manoper

I~011236827400 1 Sprai meialic telescopic 0,08 MN (81t) L=1,SO- 1 buc 10.00351 0.00441 0.00351 2,SO m Manoper

./ bui: /0.002210.0034/0.0027/0.003410.00271

71240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 1.64 ore 1.64

2.65 2.65

1.79 1.79

7124010010700/

Dulgher TOTAL

/ ore 1 0.81 ore 0.81

1.36 1.36

0.98 0.98 CANTITTI

1.6 1.6

1.1 1.1

co~T-:::~ .. -~L:
_~~UMIKI

TsF10 Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu
A1 -limea intre maluri 81 -limea intre maluri e1 -limea ntre maluri D1 -Iatrnea ntre maluri pn la 2,SO m adncimea suprafeei sprijinite de 0,00-4 m pn la 2,SO m adncimea suprafeei sprijinite de 4,01-8 m peste 2,SO m adncimea suprafeei sprijinite de 0,00-4 m peste 2,50 m adncimea suprafeei sprijinite de 4,01-8 m

: RESURSA

U.M K1 1 l1

M1 '1

N1

01

Materiale 2010102917685/
i

Dula L=2,SO m S 8689

/ m3 10.001910.001610.0023'

0.0019 , 0.0023

1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100.0l34.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 . m pt.sprijinirea spaturilor /2811236827400 / Sprai metalic telescopic 0,08 MN (81t) L=1,SO-2,SO m

kg 10.0594/ 0.0485/ 0.07821 0.06241 0.0782/ / buc / 0.0076/ 0.00S31 0.0076/ 0.00S3 , 0.0076 ,

Se msoar la metru patrat de suprafa sprijinita. 1 buc , 0.0034/ 0.00271 0.0044/ 0.003S/ 0.00441

26
27

-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2,50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.sprijinirea sapaturilor Manoper Dulgher TOTAL m

I t Al[
UM

ANTIT I

81 1

.C1 ?1j

COD
I

DENUMIRE RESUR:--'
--.----

_.-

_.. _-

u.~

CANT '

Materiale 1 m3 10.000610.000610.000610.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / kg 0.0267 0.0267 0.0342 0.0347 1 m3 10.007410.007410.010910.01091 1 buc 10.00871 0.0087/ 0.00871 0.00871 1010116200303 Dulap rasin cl.A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.mecanice Huila scop energ.mixta 2,0 x1000x2000 m3 kg kg 0.0154 0.9247 0.2495

S 901

S 1931
Manoper

7124010010700 9310060019900 7221060021100

Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL

ore ore ore ore

4.38 0.18 0.17 4.73

I
17124010010700/

Iare ore

/ 3.69 3.69

4.33 4.33

4.07 4.07

5.34 5.34 Cadre din lemn de rasinoase, pentru sprijinirea peretilor de palplanse

TsF12A

TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii, executate cu palplanse de lemn batute manual, pe masura avansarii sapaturii

uprlnde: oonfeclionarea, montarea i demontarea cadrelor. 90 masoara la metru cub de lernnrie pusa n opera.

Cuprinde: - pregatirea palplanelor i echipa rea lor cu saboi i braari - baterea palplanelor cu mijloace manuale - retezarea palplanelor dupa batere - scoaterea palplanelor i slivuirea. Nu cuprinde executarea, montarea i demontarea cadrelor de sprijinire a pereilor de palplane (TSF12A). Se masoara la metru patrat de suprafaa sprijinita.

COD

-I
--

--------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U.M


..

----_._------_._-------_
Piloti brad constr.cal.a Scoabe din oel . Manoper L=10 10-12m d.cap subt=14-21cm

_--- ...
m3/-O.1089 1 kg 1.9305

"()101029012081' 11'(6276311528

(1240100107001

Dulgher

/ ore'

13.99 13.99

..
28

-_._--'''1

TOTAL

ore

o
TsF13
Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -l imea ntre maluri sub 1,5 m interspa ii ntre dulapi de 0,20-0,60 m B1 -ltimea ntre maluri sub 1,S m interspa ii ntre dulapi de 0,61-1 m C1 -l imea ntre maluri de la 1,51-2,SOm interspa ii ntre dulapi de 0,20-0,60 m D1 -l imea ntre maluri de la 1,S1-2,SOm interspa ii ntre dulapi de 0,61-1 m E1 -l imea ntre maluri peste 2,SOm interspa ii ntre dulapi de 0,20-0,60 m F1-la imea ntre maluri peste 2,SOm interspa ii ntre dulapi de 0,61-1 m Se msoar la metru patrat de suprafa sprijinita.

CANT DENUMIRE RESURSA U.M

E1 kg 0.0089

F1 0.004

tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342
Manoper

m3 0.0026 0.0013 m3 0.0022 0.0018

,137010011S001 Electrician TOTAL

1 ore ore

I 0.68
0.68

0.58 0.S8

TsF14

--_
CO;!
I-I--~ Materiale

..

_--CANTITA I U.M

DENIUMIRE RESURSA

A1

B1

C1 -

1 01

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali, ascutiti la un capat si cadre de lemn, la sapaturi de fundatie, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0,05 m, in teren usor sau mijlociu, pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2,SOm B1 - peste 2,SOm Se masoara la metru ptrat de suprafaa sprijinit.
CANT COD DENUMIRE RESURSA
Materiale

281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0,08 MN (81t) 1 buc 10.001810.00181 L=0,60-1,50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34

1 kg 10.00891 0.00410.00891

0.0041

1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,SOm 1 rri3 10.002610.001310.002610.00131 S 8689 128112368274001 Sprai metalic telescopic 0,08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 ,SO-2,50m
Manoper

10.001810.00181

U.M

1 ore 1 0.3 TOTAL ore 0.3 -.0.2 0.2


U.M

A1

B1

71370100115001 Electrician

0.48 0.48

0.36 0.36 ~-,-

287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040
Manoper

kg kg

0.0168 0.0248 0.0297 0.0376

~~

DENUMIRE RESURSA
Materiale

CANT

m3 0.0092 0.0092 m3 0.0026 0,0064

E1

F1 7137010011S001 Electrician

2875276:i115281 S coabe din oel


30 .

1 kg 10.00691 0.0059
31

I ore I

4.1

5.68

L~._

I"-=~:'-I

DENUMIRE RESURSA

U.M

I----T---!

CANT

I
TOTAL
ore

A1 4.1

81 5.68

I
onerallti

CAPITOLUL Ts G CUR IREA TERENULUI

1. Coninutul

capitolului

1.1. n acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmeaz s se execute lucrrile de

uuunumente.
1.1.1. Lucrrile de pregtire a terenului sunt artate n articolele din
capitol. fiind indicate pentru fiecare norm de deviz n cuprinsul fl,,(~nrul articol, cu urmtoarele precizri: - prin "zona de lucru" se nelege ampriza lucrrilor de terasamente inclusiv terenul alturat amprizei necesar executarii terasamentelor; - prin "cioat" se nelege partea din tulpin mpreun cu rdcinile ei, rmase dup tierea arborelui.
II

imt

2. Coninutul

normelor

Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale, manoper i ore de utilaj, stabilite pentru fiecare norm n funcie 10 operaiunile de lucru i condiiile specifice de execuie artate n !1()nlnutul fiecrui articol.

2.1. Consumurile specifice de materiale


Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevzute n normele din articolele Ts G 12 i Ts G 13.

2.2. Consumurile specifice de manoper sunt stabilite pentru fiecare norm n funcie de operaiunile de lucru artate la fiecare articol. 2.3. Consumurile specifice de ore utilaj
Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare norm pe baza rmelor de timp departamentale n funcie de operaiunile de lucru artate 10 articolele respective, cuprinznd montarea i demontarea echipamentului, IImentarea i pornirea motorului, deplasarea la i de la locul de parcare la locul de lucru i ntreinerea utilajului.

32

33

3. Condi ii de msurare a lucrrilor


3.1. pe bucat 3.2. articolelor Unittile de msur sunt stabilite pe 100 metri ptra i, pe hectar, sau 100 (200) buc i, aa cum se arat la fiecare articol. Cantit ile de lucrri se vor stabili pentru fiecare norm n cadrul privind felul lucrrilor de executat.

TsG01A

Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata

4. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esen e:


4.1. Esen moale: bradul, molidul, pinul, laricele, salcia, plopul, aninul , rchita, zlogul. 4.2. Esen tare: stejarul, fagul, carpenul, gorunul, mesteacnul, paltinul, frasinul, ulmul, teiul, ar arul, mojdreanul, tisa, crni a, pducelul, cerul, prul, sngerul, alunul, chiparosul de balt . Il maaoera la 100 metri patra isuprafa acur at. CANT

COD

DENUMIRE RESURSA

U.M

..

NOT: Rspndirea principalelor specii lemnoase dup orografia terenurilor pe zone: 1. Zona terenurilor de balt i lunc, unde predomin salcia, zlogul, aninul negru, chiparosul de balt, plopul, rchita. 2. Zona terenurilor de es sau terase cu pante pn la 20, unde predomin: ctina aib, aninul, ~ul, plopul, plopul tremurtor, pinul silvestru. 3. Zona terenurilor deluroase, pante abrupte, versan i, ravene unde predomin arbutii i tufiurile de gorun, teiul, frasinul, paltinul, ar arul, mojdreanul, lemnul cinesc, sngerul, prul, ulmul, cornul, pducelul, cerul i stejarul. 4. Zona terenurilor de podiuri, montane, unde predomin: mesteacnul, fagul, bradul, molidul, pinul.

100600199001 Muncitornecalificat TOTAL

ore 11.62 ore 1.62

TsG02A

Curatarea terenului de iarba si buruieni

uprlnde: saparearnanua a pmntuui vegetalpe o adncimede 5 cm, strngerean gramezi, noarcarea n roabai evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pnla distan ade

10 m.
O masoarala 100 metripatra isuprafa acur at. CANT U.MI--

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoper

93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL

ore 16.58 ore 6.58

35

TsG03

TsG04

Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor A 1 - fara scoaterea rdcini 81 - cu scoaterea rdcini Cl - pentru suprafee mai mici de 500 rnp, fr scoaterea rdcini 01 - cu scoaterea rdcinilor pentru suprafee mai mici de 500 mp. Cuprinde: . pentru varianta Al - tierea cu mijloace manuale a tufiurilor. arbutilor i arborilor subiri cu diam. pn la 10 cm - transportul materialului refractat, prin purtarea direct pn la distana de 20 m i aranjarea n grmezi pentru varianta 81 - operaiile de la Al - scoaterea radacinilor rlmass n pamnt cu mijloace manuale i arajarea n grmezi pentru varianta Cl - operaiile de la Al pentru varianta 01 - operaiile de la 01 Se masoara la 100 metri ptrai.

Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor 5-1500, a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurile si arbustii fiind de esente:

fi I . ralnoase

111 foloase
/~

fi masoara la hectar de suprafa defriat.

c:1=

DENUMIRE REWR~
Utilaje

-lU-_M--'

__

..L--1

Echipament defriator pt.tractor pe enile. peste 110 cp Tractor pe enile 150 cp cu remorca _._------.

J;j0re

1.97 3.9 ore 1.97 3.9

TsG05

_ '-_C~OD-_ -_]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_
Manoper

U.M f
r

CANTIT I
f

.--1

A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10.26112.77115.25/19

01

Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente: Inoase arborii avnd diametrul de 10 30 cm Inoase arborii avnd diametrul de 31 50 cm Inoase arborii avnd diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari i brad arborii avnd diametrul de 10...30 cm I 1 foloase tari i brad arborii avnd diametrul de 31...50 cm 1'1 roloase tari i brad arborii avnd diametrul peste 50 cm n1 fol09se moi arborii avnd diametrul de 10...30 cm 111 ' foloHsa moi arborII avnd diametrul de 31...50 cm 11 rOl0080moi arborii avnd dlametrul peste 50 cm

-----_ ~._--_. __ .
....

__

.._._-----,~----------TOTAL ore 10.26 12.77 15.25 19

36

'1

15G06
Cuprinde: - degaja rea terenului pe direc ia de doborre a arborelui - executarea tapei, taierea tulpinei din partea opusa tapei i doborrea arborelui - taierea crengilor, a vrfurilor, transportarea prin purtare manuala. depozitarea.lor in grmezi - sec ionarea trunchiului, cojirea i olrilul par ilor sec ionate (butenilor) - indepartarea bulenilor prin corhanire, inclusiv stivuirea - ascu irea sculelor i purtarea lor de la un arbore laallul. Se msoar la bucata.

Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facandu-se:

COD

T-----, ----------------~--L
DENUMIRE RESURSA
Manoper

U.M

CANTITTI

1 prin purtare manual 111 prin purtare manual I I prin purtare manuel 1) I prin purtare manual
E1
1 I prin tractare, 11 prin tractare, I prin tractare, III prin tractare,

~ A1
ore ore ore ore 0.9 0.19 0.44 0.35 1.88 2.12 4.44 0.35 0.74 1.8 1.05 2.19 0.36 0.99 2.24 0.54 4.9

8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200

Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL - .--

1.01 1.01 1.78

diametrul cioatelor sau radcinilor de 10...30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm diametrul cioatelor sau radcinilor de 51 ...10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rdcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rdcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rdacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radciniior peste 70 cm

0.16 0.64

."prlnde:

ooterea cioatelor sau a rdcinilor cu mijloace manuale (trncop, ranga, topor etc.) losplcarea buturugilor i sec ionarea rdcmllor cu mijloace manuale,)n vederea transportului

ore ---

10.67 1.41 4.44 CANTIT I

(vm, 1\1...01)
Imnsportarea materialului prin purtare manual (var. A1 ..D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pn la 50 m (var ELH1) msoar la bucata.

COD

DENUMIRE RESURS
Manoper

U.M F1 G1 H1 11

L
ore ore ore ore TOTAL ore 1.83 0.29 0.84 1.84 0.29 0.84 4.3 9.46 0.44 1.2

CANTITATI
i

8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200

Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoper

U.M

1.49 0.13 0.55 0.98 1.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.51 2.59

A1

ore \ 0.25 \ 0.94 \ 1.7 \ 3.09 \ 0.02 ore 0.87 2.73 5.27 8.5 0.63 ore 1.12 3.67 6.97 11.59 0.65

1.15 3.74 5.98

NOTA: - se rocomand doborrea arborilor cu ferstrul mecanic - se aplica n terenuri cu panta pn la 30 grade i cu un numr de.sub 50 arbori la hectar - pentru alte condi ii de lucru, se vor aplica normele de munc existente n exploatrile forestiere.

Utilaje

3410440005604\

Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)

LoreLJ~LJ~

39
38

+l .. ~_._--------1------------ .._I. -~
--.~.-

CANTITA I G1

COD

DENUMIRERESURSA
Man oper

U.M

COD

DENUMIRERESURSA
Manoper

U.M

A1~D1lE1

CANTiTATI

_. __

..-

--_._----

F11

H1 ore \ 0.28 \ 1.04 \ 2.15 \ 3.79 \ 0.02 \ ore 2.57 4.74 9.58 13.39 2.28 TOTAL ore 2.85 5.78 11.73 17.18 2.3
\

8141260100100 9310060019900

I Fasonator
Muncitor necalificat TOTAL
Utilaje

I ore 10.0710.1210.22
ore 1.71 3.42 ore

11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat

5.14

I
~00056041

1.78 3.54 5.36


Utilaje

Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)

0.22

"410440005604\

NOT: - se recomanda - transportarea materialului prin tractare - scoaterea rnanual a cioatelor se aplica pe suprafee mici, izolate sau justificat, unde nu pot fi folosite mijloace mecanice. TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se: A 1 - prin 81 - prin C1 - prin 01 - prin E1 - prin F1 - prin G1 - prin H1 - prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manual diametrul manual a diametrul manual diametrul rnanual diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rdcinilor de 10 ...30 cm cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm cioatelor sau rdcinilor de 51 ...70 cm cioatelor sau rdcinilor peste 70 cm sau rdcinilor de 10 30 cm sau rdacinilor de 31 50 cm sau rdcinilor de 51...70 cm sau rdcinilor peste 70 cm

COD

Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_-

J-=.J_-_~

DENUMIRERESURSA
Manoper

E
U.M \ ore ~~

CANTITAT' -F'1lG1 [ti1

8141260100100\ 9310060019900

Fasonator Muncitor necalificat TOTAL


Utilaje

ore \ 0.09 \ 0.17 \ 0.3 ore 3.42 6.84 8.55 3.51 7.01 8.85
\

3410440005604\

Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)

NOTA _se recomand transportarea materialului prin tractare. scoaterea manual a cioatelor se aplic pe suprafee mici, izolate sau justificat, unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.

Cuprinde: - scoaterea cioatelor sau a rdcinilor cu mijloace manuale (trncop, rang, topor etc.) - despicarea buturugilor i secionarea rdcinilor cu mijloace manuale, n vederea transportului - transportarea materialului prin purtare manual - transportarea materialului prin tragere cu tractorul pn la 50 m. Se msoar la bucat.

40

41

O mecanic a arborilor de , '010 80 tari si foioase moi, inclusiv manuala a materialului lemnos in - u In zona lucrari/or, arborii fiind de esente:
A1 - rainoase arborii avnd diametrul de 10 30 cm 81 - rainoase arborii avnd dia metrul de 31 50 crn Cl - rainoase arborii avnd diametrul peste 50 crn Dl - foioas.e tari i bradul arborii avnd diametrul de 10 30 cm El - foioase tari i bradul arborii avnd diametrul de 31 50 cm Fl - foioase tari i bradul arborii avnd dia metrul peste 50 cm Gl - foioase moi arborii avnd diametrul de 10...30 cm H 1 - foi oase moi arborii avnd diametrul de 31.. 50 em 11- foioase moi arborii avnd dia metrul peste 50 cm Cuprinde: - degajarea terenului pe direcia de doborre a arborelui - executarea mecanica a tapei, scoaterea tapei cu toporul, taierea mecanica din partea opusa tapei, baterea penelor, urmarirea caderii arborelui - taierea manuala a crengilor, mecanica a vrfuri/or, transportarea prin purtare manual i depozilarea lor n gramezi i sectionarea mecanic a trunchiurilor, cojirea manual i olritul prilor secionate (butenilor) - indepartarea buteni/or prin corhnire, inclusiv stivuirea - alimentarea motoru/ui, ascufirea i ntreinerea fierastrau/ui - ascuirea unelte/or de mna i purtarea lor de la uri arbore la altul. Se masoara la bucat.
II ror.8traul

=r=
Stivuitor Fasonator Corhonitor

~ENUMIRERESURSA

----~t-. U.M ~-~.

CANTITATI-

---

Al

Bl

Cl

----

01

E1

Uti/aie

10007608/ Fierstru mecanic cu lanl de 2,2 kw ;3 cp (Drujba)

I ore

/ 0.096/ 0.182/ 0.373/ 0.119/ 0.28S

CANTITA I COD ~ DENUMIRERESURSA


Manoper

U.M

::-1~
0.55 0.81 1.51 2.87 0.98 1.11 r2.59 4.68

F1 G~~~ ._--------~~-~
ore ore ore TOTAL
Utilaie

1.49 1.83 4.3 7.62

0.13 0.33 0.44 0.9

ore

:270007608/ Fierasuau mecanic cu lan de 2,2 kw ;3 cp (Drujba)

/ ore 10.5641 0.112/ 0.2451 0.322

NOTA:
pliC in terenuri cu panta pn la 30 grade i cu un numr de sub 50 arbori la hectar. pnntru alte conditii de lucru, se vor aplica normele de munc din exploatrile forestiere.

TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1
/1.1- pn la 200 buc. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rdcinilor) pn la 40 cm 131- pn la 200 buc. Ia ha diemat,rul mediu al cioatelor (rdcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.la ha diematrul mediu al cioatelor (rdcinilor) pn la 40 cm Dl - peste 200 buc. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rdcinilor) peste 40 cm

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoper

U.M

CANTlTA I

A1

I 1
81

C1

01

"41120 1003001Sti",;""
8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL

IV'. I
ore ore

019/
1.09

074
2.37 4.1

1'8 4.98
9.03

0.42

016/ 064
1.03

el -

1.63

Cuprinde: 1.12 3.44 scoaterea cioatelor (radacinilor) curaarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rdcini) 43

42

- inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se msoar la hectar. '


Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pana la adancimea de 0,50 m, cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu:

TsG11

COD
1------'

DENUMIRERESURS

U.M A1

CANTITA I

81

C1

D1

Utilaje 29552700076151 Frhin:.mont defriator pt.tractor pe enile, peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe enile 150 cp cu remorca~

1 ore 112.69117,13115.23122.52 ore 112.69117.13115.23122.521

A1 - pn la 100 buc rdcini pe hectar. B1 - peste 100 buc rdcini pe hectar. Cuprinde: scarificarea mecanic a terenului defriat - dezgolirea i retezarea cu toporul a rdcinilor prinse in teren - adunarea resturilor de materiallemnos in grmezi i incrcarea lor in remorc. Se msoar la hectar

Ts(;10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de:

A 1 - pn la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rdcinilor) pn la 40 cm


81 - pn la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rdcinilor) peste 40 cm el - peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radcinilor) pn la 40 cm 01 - peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rdacinilor) peste 40 cm
Cuprinde:

COD]

CANT DENUMIRERESURSA Manoper U.M A1 1 B1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe enile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe enile 150 cp cu remorc -------------~

1 ore 113.34114.36 ore 13.34 14.36 1 ore 6.3

- scoaterea cioatel()r (rdcinilor) - curaarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se msoar la hectar.

6.3g
I

7.871

COD

DENUMIRERESURSA
..

U,M Al

CANTlTA I

-----._--

'--._---_

.. ..
,

_-_._-----

B1

TsG12

C1 1 01
Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi, cu explozibil, diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de:

Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe enile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~:_~.___ , . . ~~st~e~1~10~c~p

1 ore 114.54/19.51/17.59125.88
"

Al- pn la 40 cm 81 - peste 40 cm

44

45

Cuprinde: - executarea gaurilor folosind hrle e speciale i trncop - preluarea explozibilului i a altor materiale la punctul de lucru - transportul materialelor i a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa - pregatirea explozibilului i pregatirea materialului de aprindere - introducerea explozibilului, amorsarea i burarea - explodarea, inclusiv retragerea din zona - reintrarea in zona i verificarea zonei in care s=a produs explozia - strngerea materialului lemnos n gramezi Se masoara la bucat cioar cezrdcinat
____ o

transportarea materialelor i a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa pregatirea explozibilului i pregatirea materialului de aprindere introducerea explozibilului, amorsarea i burarea explodarea, inclusiv retragerea din zon reintrarea in zona i verificarea zonei n care s-a produs explozia strngerea materialului lemnos in grmezi Se masoara la bucat cioata dezradcinat.
I~TITTI DENUMIRERESURSA~~.~~~I~~

~-_._-----CANT DENUMIRERESURSA U.M

COD

Cl

COD

Materiale

A1
Materiale

81

2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 n cartue de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A)
Manoper

buc m

1 0.99

kg 0.396 0.594 1.584 1.188 1.485

2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamit tip 2 in cartue de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A)
Manoper

buc m

1 0.99

1 0.99

kg 0.396 0.594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat

ore 1 0.181 0.21 0.35 ore 0.82 1.34 2.19 1 TOT AL ore 1 1.54 2.54

7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL

I ore I 0.181 0.24


ore' 0.86 ore 1.04 1.19 1.43

TsG14 Cosirea vegetatiei

TsG13

fi 1 vegeta ie ierboas
Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad, cu explozibil, diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de:

1 vegeta ie acvanca (papur, stuf etc.) n teren care s-a uscat '1 vegeta ie acvatlc (papura, stuf etc.) in teren cu ap uprlnde: oslrea i scoaterea vegeta iei in afara zonei masoara la 100 metri ptra i suprafa a cosita

A1 - 20-30 cm B1 - 31-60 cm C1 - peste 60 cm Cuprinde: - executarea gaurilor folosind hrle e speciale i trmcop - preluarea explozibilului i a altor materiale la punctul de lucru

46

01'1

CANTIT I COD DENUMIRE RESURSA


._-

TsG16 C.1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare, in terenuri:

U.M A1

---------,71290200128001

B1

Manoper

Peisagist-floricultor TOTAL

1 ore 10.6210.8212.04 ore 0.62 0.82 2.04

A 1 - neaccidentate 1 - accidentate. Cuprinde: scarificarea terenului pe dou sensuri perpendiculare e msoar la hectar de arie scarificata.

TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate, pana la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montate pe tractor S-1500, in terenuri: A 1 - neaccidentate B 1 - accidentate Cuprinde: - apropierea tractorului de material -legarea ufei sau a troliului - tivirea pe o distan pn la 150 m - tragerea materialului in depozit - revenirea fr sarcin. Se msoar la bucat arbore sau cioat izolat.
-D

COD

DENUMIRE RESURSA
Utilaje

CANT

U:M

2955270007614\ 2952500005614

Echipament scarificator pe tractor pe enile peste 110 cp Tractor PP. sp.nilp. 1fiO r.n r.1I rP-mnrr.fl

TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avand diametrele: CANT U.M A1

ca

-ro
I

DENUMIRE RESURSA
Manoper

I 81
0.64

7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL


Utilaje

Iare ore

1 0.57 1 0.64 0.57

A1 - pn la 40 cm 91 - de la 41 cm la 70 cm C 1 - de la 71 cm la 100 cm 01 - peste 100 cm Cuprinde: - apropierea de arbore, concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rdcinei - ruperea rdcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) - dezradclnarea i scoaterea propriu-zisa. concomitent cu impingerea i indeprtarea - deplasarea succesive de la arbore la arbore. Se masoara la 100 buc arbori.

29525000056141

Tractor pe enile 150 cp cu remorc

0.322

48

49

TsG19

__

COD_J

DENUMIRE RESURsA Utilaje

U.M

I""

. Al

-1 I

Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri:

2955270007615/ /2952500005614/

Echipament defriator pt.tractor pe enile, peste 110 cp Tractor pe enile 150 cp cu remorca

/ ore 11.8816.2919.21 /~~

111.01

1 do lunc la distana de 150 m cu defrietor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate, pe distana medie de 50 m, cu buldozer pe enile S-1500

,.1
TsG18

occldentate, pe distana medie de 50 m, cu buldozer pe enile S-1500

('llprlnde: II1plngerea pn la distana de 150 m a materialului lemnos rezultat din defriare, de la mijlocul rA~lolln depozit, la varianta Al rovenire fr sarcin, prin mers inapoi pn n mijlocul fiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distana medie de 50 m, la variantele Bl i el.
II masoara la hectar.
,

Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avand diametrele:

Al - pn la 40 cm
Bl-dela41 cm la 70 cm Cl - de la 71 cm la 100 cm 01 - peste 100 cm Cuprinde: - apropierea de arbore, concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radcinii - ruperea radcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) - dezraccinarea i scoaterea propriu-zis concomitent cu impingerea i ndeprtarea - deplasarea succesiva de la arbore la arbore. Se msoar la 100 buc arbori. CANTIT I

CANTITATI U.M

-CDD

DENUMIRE RESURSA

I
1\"52
\ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe enile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~

A1

81

Cl

I TsG20

COD

DENUMIRE RESURS Utilaje

U.M

Al 1 81 1 Cl 1 01

Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm, dupa defrisare, cu plugul cu 2 trupite, cuplat la tractorul rutier, in terenuri:

29552700076151 129525000056141

Ech iament defriator pt.tractor pe enile, peste 110 cp Tractor pe enile 150cp'cu remorca

1 ore 11.715.65

i 8.2819.9
Al - fara de nivelari naturale
81 - cu denivelrl naturale (privale, gropi etc). Cuprinde: aezarea utilajului in poziie de lucru aratul propriu-zis

I~

50

51

TsG22 - reglarea adncimii pe parcurs - indepartarea radacinilor ascunse - intoarcerea utilajului la capete. Se masoara la hectar.

-- -------_. ..._-_. __ .:.. __ ._- -_.


..

Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500, in fazele:
CANT U.M

COD

DENUMIRERESURS

MI

81

Utilaje

1fera I 111.laza II nI faza III t)lIprlnde: l' HI.R I _arderea 1 (par ial) a resturilollemnoase, cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m l ime 1 JWl \1 - arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m l ime la 6 m ltime IIlZa 111_adunarea (strngerea propriuzis)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m l ime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare, fie sub form de cenu ca ngrmnt Ungereafocului. . II masoar la hectar al depozitului ini ial.

29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupi e Irac.U 65

1 ore 176110.91

TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate

Cuprinde: - apropierea utilajului de grmezile lemnoase - deplasarea de la o grmada la alta - transportul pn la depozit - sta ionarea la descarcare - revenirea cu remorca goala. Se masoara la hectar.

c~o
'----

DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1
-.------------

U.M

I__
A1

~-JAN-TI!-j-TI-

81
--

C1'

J _ .._

Utilaje

221000355~ Buldozer pe enile 81-180 cp

Iare

___ coo=

DENUM'RE RESURsA
Utilaje

t:C
~i

341044~05605l!ractor

pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorc de 3 t

52

CAPITOLUL Ts H AMENAJRI PELUZE, PLANTRI I TRANSPLANTRI, ALEI, TERENURI DE JOC PENTRU COPII, TERENURI DE SPORT I STNCRIE ORNAMENTAL

2. Condi ii tehnice motor din acest capitol

speciale

avute

n vedere

la elaborarea

Generalit i

1. Con inutul capitolului 1.1. Capitolul de fa cuprinde norme de deviz pentru lucrrile privind amenajarea peluzelor, plantri i transplantri, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport i stncrie ornamental, astfel: pregtirea terenului (degaja rea de diferite materiale, defriri, extragerea pmntului vegetal, mobilizarea solului, lucrri de nivelare i finisare, aternere de pmnt vegetal); -. nierbarea terenului n scopuri decorative sau de consolidare; nsmn area gazonului i a ierburilor perene, brzduiri etc.; lucrri auxiliare necesare pentru realizarea n bune condi iuni a lucrrilor de nierbare i pentru ntre inerea lor pn la predarea ctre beneficiar; udatul terenului, chimice; administrarea ngrmintelor organice i. -

La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a inut seama de Illtllntoarele condi ii tehnice speciale: 2.1. Extragerea pmntului vegetal se face cu aten ie pentru pstrarea hucturi' acestuia i a tuturor calit ilor necesare unui pat germinativ i dup Iurnere. , 2.2. Dup aternerea pmntului vegetal sau mobilizarea solului, se n/(ocut de obicei nivelarea cu mrun ire fin, care are ca scop s aduc olul ntr-un grad de structur i afnare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ. Lucrarea de finisare a suprafe elor dup nivelare, se face totdeauna naintea nsmn rii gazonului, brzduirii sau plantrii de flori, tlxocutndu-se numai de muncitori cu calificare superioar. 2.3. La executarea lucrrilor de plantri i transplanti-i se va ine oarna de pstrarea structurii solului, separarea pmntului vegetal de cel teril, n vederea utilizrii lui ulterioare precum i msurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea, ambalarea, transportul i replantarea materialului Jondrologic. 2.4. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor, terenurilor de joc pentru copii, terenuri de sport i stncrie ornamental, s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice, folosite la lucrrile prevzute n cest capitol. n cazul executrii terenurilor de sport din materiale elastice - mixturi cauciucate s-au avut n vedere condi iile specifice de punere n oper a cestora, a cror temperatur este de 60-96 C. 3. Con inutul normelor

cosi rea sau tunderea ierbii etc.; realizarea lucrrilor de planta ii de arbori i arbuti ornamentali n spatii verzi (sparea gropilor de diferite dimensiuni precum i a an ului de gard viu, extragerea arborilor i arbutilor cu balot de pmnt la rdcin sau fr, planta rea lor n gropi gata fcute sau n an pentru gard viu);

lucrri de protejarea planta iilor (udatul, nvelirea trunchiului cu funii din trestie cu aprtori); lucrri de plantri de flori i plante perene; - lucrri de combaterea bolilor i duntorilor; lucrri privind amenajarea aleilor de parc i terenurilor de joc pentru copii, executarea terenurilor de sport i a pistelor de atletism precum i a stncriei ornamentale. 1.2. Normele de deviz pentru lucrrile de defriri i tieri sau doborri de arbori din acest capitol se aplic numai n ipoteza Intlnirii acestora cu caracter izolat n ansamblul lucrrilor de amenajri de spa ii verzi. 1.3. Doborrea arborilor prevzut n prezentul capitol se execut numai n spa ii nguste speciale care oblig la o tiere fragmentat n pozi ie vertical.

Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale, manoper i ore utilaj pentru executarea unei unit i de lucrare n conditiile definite prin textul normelor respective, cu respectarea normativelor i prescrip iilor tehnice n vigoare n condi iile unei organizri ra ionale a antierelor i punctelor de lucru.

3.1. Consumurile specifice de materiale pentru lucrrile din acest


capitol cuprind att cantit ile pierderile tehnologice i transporturilor i depozitrilor. de materiale care intr efectiv n oper, ct i netehnologice din timpul manipulrilor,

3.2. Consum urile specifice de manoper cuprind pe lng lucrrile precizate prin textul normelor respective i urmtoarele opera ii: adunarea sculelor i uneltelor la locul de lucru; cur irea sculelor i uneltelor de lucru i transportul dup efectuarea lucrrilor;

lor n depozit

54

55

--

degaja rea locului de lucru de deeurile lucrrilor i depozitarea lor pe sorturi locului de lucru, pentru a fi evacuate. a utilajelor folosite la lucrrile prevzute

rezultate din executarea n imediata apropiere a orele efective n acest capitol. de

TsH01A

3.3. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind


func ionare

~egajarea terenului

de corpuri straine

Utila ele folosite la executarea lucrrilor prevzute n acest capitol de 5 t, cu dispozitiv sunt: transportor cu band mobil de 15 m, autocistern de stropire, automacarale necesare plantrii arborilor cu balot etc. 4. Condi ii de msurare a lucrrilor

Lucrrile corespunztoare normelor de deviz din acest capitol se msoar n unit ile de msur artate la fiecare articol. Cantit i le de lucrri, msurate n unit ile de mai sus, se stabilesc pentru fiecare norm de deviz pe baza lucrrilor necesare prescrise prin proiect, iar plata lor se va face pe baza cantit ilor efectiv executate.

Cuprinde: - strngerea Cii mn aplicarie, pietreetc a,sapa i grebla, in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze, crci, gunoi, .eXiste - cura area terenului p . ~tela suprafa sau pu in ingropate acestora cu roaba la nn ~pare cu sapa la adncimea de 5 cm de iarba i buruieni i transportul Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru. Se msoar la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru. Pltq\i de suprafa cur at.

maro'

~
COD DENUMIRE RESURS
Manoper

l
I

CANT U.M f---

9310060019900\ califlc ~

\ ore \7.07 TOTAL ore 7.07

TsH02 Taierea . I1tQnualaa arborilor, prin sectionare a crengilor, ramurilor si tulpinei

succesiva

A1 - pn la 10 cITI 81-11-30cm C1 - 31-60 cm 01 - 61-100 cm E1 - peste 100 crn Cuprinde: - sec io~area prealabil d. . . .., . . . _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor, a crcilor, ramurilor ltulplnllor, executat la Inltlme - scoaterea rdaci. ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru.

56

57

masoara la bucata arbore tlat.


r.---,-------.

TsH04

-----------------,----TI----------------------------~
DENUMIRE RESURSA
Manoper

COD

U.M

I
Al

Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 teren 111 teren 1 teren 1)1. teren \;1 teren 111. teren mijlociu la adncimea mijlociu la adncimea mijlociu la adncimea tare la adncimea de tare la adncimea de tare la adncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm

9310060019900/ Muncitor necalificat

/ ore 10.46112.24119.92130.42/43.83

TOTAL ore 0.46 12.24 19.92 30.42 43.83 --_._---._._--_._--------'~~..:..:........~~..:..:........--'-=----~~-'--....:..=-::..::...-

TsH03
Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii Al - teren mijlociu 81 - teren tare. Cuprinde saparea i aruncarea pamntului in depozit sau vehicul, indepartarea pietrelor i altor corpuri strine. Se msoar la metru cub n sapatura. radacinilor,

uprinde: saparea i ntoarcerea pamntului cu sfrmarea sumar a bulgarilor Illvelarea i marun irea bulgrilor cu sapa i grebla .lInisarea prin greblarea repetata la metru ptrat de suprafa mobilizat.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoper

CANT

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoper

U.M ~

7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat

ore \ 0.13 \ 0.2 \ O 28 \ 0.2 \ 0.33 \ 0.47 \ ore 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 TOTAL ore

Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat


TOTAL

-------------

0.19 0.27 0.35 0.28 0.41 0.55 -...

Iare ore

10.9811.77 0.98 1.77


Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl - 20 cm grosime Dl - 30 cm grosime

TsHOS

58

59

Cuprinde: -tragerea pmntului din grmezi cu sapa sau mprtierea cu lopata - sfrmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aternul.
:

TsH07

-------l---1

COD

----L

DENUMIRE RESURSA
Manoper

U.M I

I D1

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluz, la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m, cu grosimea stratului de pamant vegetal de:

Al

7129020012800) Peisagist-floricultor
_ ..

) ore )0.11)0.13/0.14/018

A1-10crn 131 -15 crn Cl - 20 crn Cuprinde: - saparea treptelor in lungul taluzului; - transportul in interiorul zonei de lucru a pmntului vegetal; incarcarea pmntului vegetal pe band i transportul lui la locul de pus n lucrare; -aternerea, nivelarea i baterea uoar cu bttorul de lemn. Nu cuprinde spatul i transportul pmntului vegetal in afara zonei de lucru. Se msoar la metru patrat de taluz lrnbracat,

TOTAL __ ._-----ore 0.11 0.13 0.14 0.18 _--_._------_._---_.

TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m, cu grosimea stratului din pamant vegetal de:

A1-10cm 81 - 15 cm Cl - 20 crn Nu cuprinde spatul i transportul pmntului vegetal n afara zonei. Se msoar la metru patrat de taluz lrnbrcat.

COD

----

~ I
I

DENUMIRE RESURSA
Manoper

I U.M ~ --~

CANTITATI

. --------------------

L.._~_L~

COD

r-----

9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore


Utilaje

DENUMIRE RESURSA

CANTITATI U.M

A11 81
Manoper

ICl

129221700011221Transportor cu band mobil 15 m lungime NOTA: Normele se aplic i pentru imbracmin i peste 8 m, nal ime a taluzului, cu acordarea sporurilor din art. TSH08.

7129020012800) Peisagist-floricultor

) ore / 0.3/ 0.35/ 0.4 TOTAL ore 0.3 0.35 0.4

-----------------

60

61

TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art. TsH07, pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv, corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: - opera iile de imbracarea taluzurilor. Se masoara la metru patrat, la suprafa a echivalenta de imbracminte cu m inal ime a taluzului.

Cllprlnde: /' IIUlllrea i uniformizarea componentelor

din semin ele de plante graminee;

IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru; IlIllQnarea prin mprtiere cu mna; 111\1ropatui cu grebla de gradina; Insarea solului semanat cu tavalugul de mna. Nu cuprinde pregatirea suprafe elor de insamn at i udatul. ti masoara la 100 m ptra i de suprafa . \ COD DENUMIRE RESURS
Materiale

\ U.M

CANTITJi

A1~

0221107204435 \ Seminte de plante-graminee

perene (pm)

\ kg \ 3.96 \ 3.96

pmnt

vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor

Manoper

\ ore \ 4.82 \ 5.2 TOTAL ore 4.82 5.2 -------

--~:T
-----

DENUMIRERESURsA

U.M r-_CA,N_T_IT,T_I---.,

-------Manoper

A1

81

C1

Tsl
Brazduiri

93100600199001

Muncitor necalificat

1 ore 10.1610.2410.32 TOTAL ore 0.16 0.24 0.32 .. _--------'--'-----'--'-.:..::...-.-~~=-::..:..::..::..

--------_._._--_

NOTA: - sporul pentru lmbracamnte cu pamnt vegetal a treptelor de cte 4 m nal ime pe taluz, situate peste nal imea taluzului de 8 m, se va calcula pe baza suprafe ei echivalente - Se - stabilit cu rela ia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 ... unde: S1 = suprafa a imbrcmin ii executata pe treapta 18-12 m. S2 = suprafa a mbracamin ii executata pe treapta II, 12-16 m etc. TsH09 Semanarea gazonului A1 - pe suprafa e orizontale sau in panta sub 30%; 81 - pe suprafe e in panta peste 30%; C1 - pe suprafe ele taluzelor cu 1 kg smn pe 100 mp.

1\1 pe suprafe e

continue orizontale sau cu panta < 30%; 131. pe suprafe e continue cu panta >30% i inl ime taluz pn la 8 m; C1 in benzi sau chenare cu panta <30%; 01 in benzi sau chenare cu panta >30% i inl ime de taluz pn la 8 m.

Cuprinde: .IElierea pe doua direc ii a suprafe ei inierbate; extragerea i stivuirea brazdelor; transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru; brazduirea, confec ionatul i baterea rui lor la taluze; umplerea rosturilor cu pmnt prin lmprstiere: mturarea suprafe ei brzduite cu trnul; baterea cu maiul sau palma de lemn. Nu sunt cuprinse: transportul braz~e\or de la locul de extragere;

63 62

- udarea terenului de brzduit, - udatul dup brzduire. Se msoar la metru ptrat de suprafa brzdata,

[o

_~~~_______

~-r---Peisagist-floricultor

NOTA'~ _sporul pentru brzduit corespunzatoare treptelor de cte 4 m nlime de ta. peste nlimea de 8 . a taluzului, se va calcula pe baza suprafeei echivalente - Se - s CANTIT I U.M A1 relaia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + ... S1 suprafaa brazduita corespunztoare treptei 1,cuprins ntre 8-12 m; S2 = suprafaa brzduit, corespunztoare treptei II, cuprinsa ntre 12-16 m etc.

DENUMIRE RESURS
Materiale

v=

20101029188231 4100116202806

Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.
Manoper

I
TOTAL

mi m3

12 87 12 87 - 1 . 1 - 1 . 0.015 0.015 0.015 0.015

Udarea suprafetelor A1 - de la hidrani; 81 - de la cistern. Cuprinde: - ntinderea furtunului i prinderea la gura de ap; - udare i manevrarea furlunului n timpul udrii; - strngerea furlunului. Nu este cuprins transportul apei de la surs cu cisterna. Se msoar la 100 metri ptrai suprafa udat.

cu furtunul

71290200128001

1 ore 1 0.63 1 0.9 ore 0.63 0.9

I 0.71
0.71

11.04 1.04

NOTA: Normele A1 i 81 se aplic i pentru brzduiri peste 8 m, nlime a taluzului, cu acordarea sporurilor de la ari. TSH 11. TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare, pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective, executata: A1 - pe suprafae continue; 81 - n benzi sau chenare. Se msoar la metru ptrat, la suprafaa echivalenta de brzduire peste nlimea de 8 m a taluzului.
I ---.---.. ---...

COD

DENUMIRE RESURSA
I

I
41001162028061

Materiale

_E~
I m3\
1 \ ore \ O.E TOTAL ore

Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.


Manoper

7129020012800

\ Peisagist-floricultor

COD

I
Muncitor necalificat

----------------J-,,
-~

O.E

Utilaje

DENUMIRE RESURSA_U.M
Manoper

I A1 I 81 I

34105400056031

Autocistem 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~

93100600199001

I ore 10.2510.16
TOTAL ore 0.25 0.16

\
64 65

TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 - in teren orizontal sa~ cu pante pn la 30%; B 1 - in teren cu pante peste 30%. Cuprinde: cosirea gazonului i strngerea n gramezi cu grebla in zona de lucru. Cuprinde: pentru varianta Al. - transportul ngrmintelor organice n interiorul zonei de lucru; - mprtierea cu lopata; - nivelarea sumar cu grebla; - saparea pentru ncorporarea in solia gropile de plantare. Pentru varianta 81 sau 82. - cntrirea lnqrsamntelor chimice i uniformizarea prin amestecarea manuala: - transportul n interiorul zonei de lucru; - lrnprstiatul pe suprafee de teren orizontale sau taluze; - distribuitul i sptura n vederea lncorporrii ngrmintelor n sol pentru gropile de plantare. Se msoar la tona de ngrmnt administrat.

Al - organice, din rnramta; 81 - chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentraie 33%; 82 - chimice, din superfosfat granulatcu concentraie 45%, P. 205.

Nu

cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru. Se masoara la 100 metri ptrai suprafa cosit

~---,i
COD

-----

------DENUMIRE RESURSA

1:
[~
ore \ ore TOTAL ore

.1
Manoper

9310060019900 7129020012800

\ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor

-.

CANTIT I DENUMIRE RESURSA


Materiale

U.M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze

0141117204629

Ingrasaminte

organice mranita 33 azot in saci pol

1
-

1000
-

I
I I I I I I
I

2415907304285 2413327346776

Azotat amoniu ingras.gran.vicanit

kg t

Superfosfat granulat exprimat in p205


Manoper

93100600199001 7129020012800

Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL

4 24 Iare 1 . 1 1 ore 80.37 80.37 ore 4.24 80.37 80.37

Cuprinde: _ extragerea manual a buruienilor cu unelte de plivit; _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grmezi; _ cratul buruienilor pn la alei prin purtare directa. Se msoar la 100 metri patrai de suprafa plivit.
._.
i

__

.----

COD

DENUMIRE RESURSA

1
. .._ ...
._1

I
Manoper

7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67

COD
9310060019 900 Muncitor necalificat

DENUMIRE RESURS

U.M

1--

CANT Saparea izolate, stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal, gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1,50 m, in:

ore 10.15 TOTAL ore 2.53

TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate

A 1 - teren uor; B 1 - teren mijlociu;


Cl - teren tare; Dl - teren foarte tare. Cuprinde: sparea manual a gropii i aruncarea pmntului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii, inclusiv separarea pmntului vegetal. Se msoar la metru cub n sptur ..

Cuprinde: - tierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor; - strngerea i transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru. Nu cuprinde transportul materialului n afara zonei de lucru Se msoar la 100 metri patra i de contur rectificat.

COD
.

-[---

COD
CANT U.M 1---

DENUMIRE RESURS
---

'l
TOTAL

~---I--C~NTIT U.M

1--. .,.---

--

DENUMIRE RESURS
Manoper
I

Manoper

---_._--

._--._-- ..._._--

93100600199001 Muncitor necalificat

I ore 11.1311.81
-----~~
ore 1.13 1.8

7129020012800

I Peisagist-floricultor

ore 12.57 ore 2.57

TOTAL

Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al - arbuti; B1 - arbuti cu ghimpi i trandafiri; C1 - puie i de arbori. Cuprinde: - sparea n jurul puie i lor; - mprtierea pmntului; tierea rdcinilor;

68

69

- scoaterea puieilor . Se masoara la bucata.

~~O_~CManoper 7129020012800
1

>0]
CANTITA I " U.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor
1

DENUMIRE RESURSA Manoper

~HCI U.M Al \ TOTAL ore \ 1.3 ore 1.27 ore 2.57

DENUMIRE RESURsA

Muncitor necalificat

Peisagist-floricultor TOTAL

ore ore

0.341 0.391 0.41 0.34 0.39 0.41

TsH19

Pregatirea sistemului radicular la arbori, in vederea transplantarii


A1 - arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm; 81 - arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm; C1 - arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm. Cuprinde: saparea anului circular n jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare dect dic arborelui, avnd lai mea de 0,40 m i adncimea de 0,60-1 m; taierea radacinilor cu toporul; . astuparea anului cu pmnt, inclusiv primul udat al umpluturii. Se masoara la bucata. CANTIT

Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m, avand balot de pamant la radacina de diam. 0,40 m si h 0,40 m

A1 - ambalat in plasa de srma: 81 - ambalat n pnz de sac. Cuprinde: - strngerea coroanei cu sfoara; - saparea anului in jurul balotului cu diam. exterior de 1,40 m i diam. interior 0,50 i h - curatarsa i taierea radacinilor; - ambalarea balotului; - transportul la marginea zonei de lucru. Se masoara la bucata.
__ o

= 0,50

m;

-J' --~
COD

I
CANT

COD

DENUMIRE RESURSA Materiale

U.M

1----

DE NUMIRE RESURSA Materiale

U.M A1 81

--

-~---

4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuriterasam. Manoper

\ m3 \ OQ99 \ 0.09!

1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339

Sfoara din clnep dn = 2 mm, S 1930-80 Pinza sac din fire de .lnepa de 0.1 m laime Sirma moale zincata
)=

kg m2 kg kg

0.1

0.1 1.98 0.198


-

0.099 1.584

9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \

ore \ 1.51 \ 2.7~ ore 0.72 0.9.: ore 2.23 3.6:

1,5 OL32 S 889

Plasa sirma zincata ( rabit} 25,0 x1 ,O x1500 S 2542

,
70

71

CANTITA I COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm, cu balot de pamant la radacina, prevazuti: A 1 - fara nvelirea coroanei i cu ambalarea baiatului cu plas de srm; 81 - fr invelirea coroanei i cu ambalarea baiatului cu pnz de sac; C1 - far invelirea coroanei i cu ambalarea baiatului cu pnz de sac i plas de srm; D1 - cu invelirea coroanei i cu ambalarea baiatului cu plas de srm; E1 - cu invelirea coroanei i cu ambalarea baiatului cu pnz de sac; F1 - cu invelirea coroanei i cu ambalarea balotului cu pnz de sac i plas de srm.
Utilaje Manoper

DENUMIRE RESURS

U.M~

1~_~_~_L~
93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL

are 12.4512.4512.471 ore 3.3 3.3 3.66 ore 5.75 5.75 6.13

341052000~Automacara

5 tf

I~JQ:~~ 0.855/J!..855l
DENUMIRE RESURSA

COD
Cuprinde: - saparea anului circular in jurul balotului, diametrul exterior de 1,50 balotul avnd diametrul de 0,70 m i nalimea de 0,50 m; - curarsa i taierea radacinilor; 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803

-------Materiale

El
U.M m3 kg m2 kg kg buc

~--CAI E1

Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. Sfoara din cinepa dn

0.099 0.594 2.178 0.99

= finisarea i ambalarea balotului i intarirea lui cu legtur de srm;


- nveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara; - protejarea bazei tulpinii prin nfurarea cu pnza de sac; - ridicarea cu macaraua; - fixarea in camion i stropirea cu apa a coroanei. Se masoara la bucat.

= 6 mm

Pinza sac din fire de cnep de 0,1 m lime Sirma moale zincata 0= 4,0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x1,0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1,8x 1,8m
Manoper

-C-O-D

~1-----lime

DENUMIRE RESURSA

U.M A1 __

93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800

Muncitor necalificat Peisagist-floricultor


I

ore 12.471 ore 3.92 ore 6.39

'--4100116202806/ 17521173447921

-----------~~_L
Materiale

TOTAL
Utilaje

Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. Sfoara din cinepa dn

I m3 I 0.01 I 0.01
1
kg 1 m2 -

/0.099/
1

0.01

= 6 mm

1 1725127333925
27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/

Pnza sac din fire de cinep de 0,1 m


Sirma moale zincala D= 4,0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25,0 x1,0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1,8x1 ,8m

I 0.2971 0.297/ /2.178 2.178

""""""""''''7''[
1

Aulomacara 5 tf

kg 1 kg

1 0.991
1.584 /

0.991 0.991' 0.991 1.584 1.584 / / 1 /

/ buc /

72

~.

73

COD

DENUMIRE __ RESURSA

lJ.M.

CANTITATI

Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamant la radacina, ambalat in plasa de sarma si doage
Al 81 Cl Dl El - fr invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm; - fr nvelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm; - fara inveli rea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm; - cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm; - cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m; Fl - cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.

I '1006001990
112902001280~\

-~~ . Ma......

I
~

A1-~.

",ne"mecalmca!
Pelsaglsl-floricullor TOTAL

B!

[l'1 [D1J
6.55 9.9

ore \2.9414.65\7.52\3.34 1 ore 5.6 5.95 6.17 ore 8.54 10.6 13.69

34105200013731 Automacara 5 tf

Util<jo ___ore

~8~lo~~~Il6J
RESURSA

0.863 0.961 1.167 0.863 CANT

~
COD

Cuprinde: - sparea anului exterior, curtarea i taierea radcinilor cu toporul i cablul, ambalarea balotului cu plasa de srm, fixarea i strngerea lor cu fier-beton (diam. 4-6 mm.), infurarea tulpinii la baz cu pnz de sac i scnduri pentru protecie, legarea odgonului de balot, ridicarea cu macaraua i fixarea in camion, in cazul protejrii coroanei, se nvelete cu rogojini i se leag cu sfoar. Se msoar la bucat.

I
Plnza

DEN~RE

I~-Ll~ '-------kg 2.079 2.921 m2 1.089 1188 kg 0.718 0.782 buc 1.5 2

.M!!teriale

2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425

Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0,7 m laime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1,8xl Bm Sirma moale zincata D~3,0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25,0 xl ,O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI.A.gr=40mro L=l ,8-4m 1=60 S 8689
~oper

COD

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M

f---------,
A1

kg 0.545 0.594 m 9.9 9.9

CANTITA I
I

2010102918823 01 2873132005339 2010102914229

kg 2.614 4.356 m3 0.085 0.107

2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291

I Otel beton profil neted 08


I

37 D= 6 mm S

1 kg 11.28712.07912.921 1 m2 1 0.99 11.08911.1881 kg buc kg 0.238' 0.297 9] 9]

11.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor

438/1 Pnz sac din fire de cinep de 0,7 m laime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1,8x1 ,8m Sirma moale zincata 0= 3,0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25,0 xl ,O x1500 S 2542 Scind.fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 ,8-4m

I ore
JJ!ilaje

ore 14.65 \ 7.52 6.91 7.14

0.356 I 0.594 9]
11.25

TOTAL ore 11.56 14.66 34105200013731 Automacara 5 tf

0.396 0.525 0.594 0.396

------------------~

m
kg

9B
1.822

1.822 2.614 4.356

1 m3 10.058 0.0851 0.1071 0.0581

74

75

TsH23 Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 - pn la 50 cm; 81 - peste 50 crn.

ioroare! Se msoar

la bucata.

COD

DENUMIRERESURS~----'-

- U.M [ A1

Materiale

02211072042031 Cuprinde: saparea an ului circular in jurul balotului, curtarea i tierea radacinilor, ambalarea balotului i transportul pn la marginea zonei de lucru. Se masoara la bucata.

Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puie i arbuti toi oase fr balot ...*)

kg buc buc kg buc buc

0.12 1.04 0.01 0.01

2052157343803 1714227322897

\ Rogojini din papura 1,8x1,8m Frnghie cinepa 9-16 mm Trandafiri i arebuti cu ghimpi .i?" ) Puie i arbori foioase fra balot .. *')

COD

~I=-_
I Muncitor
necalificat Peisagist-floricultor

CANT DENUMIRERESURSA
Mate riale

U.M A1 1 81 41001162028061

Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuriterasam.


Manoper

m310.002

28731320053391

Plasa sirma zincata ( rabit) 25, Jx1,O x1500 S 2542


Mano pera

1 kg 10.7911.58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1

9310060019900 7129020012800

I
TOTAL

I
0.65 1.8

7129020012800
I I

ore \ 0.02 ore 0.34 ore 0.36

*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202


.*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203

TsH24 Plantari A 1- arbuti far balot; 81 - trandafiri i arbuti cu ghimpi, fr balot; C 1 - puie i de arbori foioi, fr balot. Cuprinde: - manipularea n interiorul zonei de lucru, executarea an ului pentru stratificare, aezarea puie ilor, acoperirea cu pmnt, scoaterea arbutilor din stratificare, udarea radacmor, aternerea de paie sau papur ntre rdcini, acoperirea cu paie i legatul n balot, etichetarea i transportul in interiorul zonei de lucru, tasonarea i mocirlitul rdcinilor, plantarea n gropi i astuparea cu pmnt, baterea pmntului, facerea farfuriei sau a muuroaielor, primul udat i fasonarea Transplantari cu balot de pamant, executate:

A1 - manual,la arbuti, trandafiri i buxus forme; 81 _ manual,la arbori foioi i ralnosi cu diametrul pn la10 cm; C1 _ mecanic, la arbori foioi i rainoi cu diametrul pn la 11-15 cm; 01 _mecanic, la arbori foioi i rasinosl cu diametrul pn la 16-20 cm; E1 _ mecanic, la arbori foioi i rinoi cu diametrul pn la 21-25 cm. Cuprinde: _ transportul n interiorul zonei de lucru pn la locul deplantare; - aezarea balotului n groapa; - scoaterea ambalaj ului;

76

77

- astuparea cu pmnt a gropilor de plantare; - batarea pamntului; - executarea farfuriilor sau muuroaielor cu primul udat; - confecionarea i baterea ruilor de ancorare; - imbracarea trunchiului n pnz de sac i scndurile la locul de prindere a srmelor de legat; = fixarea i ntinderea firelor; - imbrcarea tulpinii cu trestie pn la nalimea de 2,5 m i legarea cu sfoar . Se msoar la bucata.

') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26

Plantari pentru gard viu 111 arbuti foioi pe un rnd; 111 arbuti foioi pe doua rnduri; e1 arbuti coniferi pe un singur rnd; 1)1 . arbuti coniferi pe doua rnduri; 1 buxus pe un rnd; 1 - buxus pe dou rnduri. Cuprinde: executarea anului pentru plantat; scosul puieilor din depozit; transportul lor la locul de plantare i repartizatul pe lungimea anului; fasonatul i mocirlitul; plantatul puieilor i primul udat. Se msoar la metru de gard viu.
-

CO~

DENUMIRERESURSA

-----,

E1
Materiale

._--_.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puiei arbori rinoase i foioase balot pamint ..*) 1 Puiei arbuti rasinoase balot pamint .r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4,0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. Trestie legat cu slrma pentru tencuieli 11.03 11.03 1 1 1.03 11.03 1 1 1

1 buc 1 1 buc 11.041

I m31

10.0541 0.0541 0.0541 0.0541 1 1.49 1 1.49 1 1.49 11.88

m 1 kg

1.49

I
1

1 3.76 1 3.76 1 3.76

CANTIT I COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~


Materiale

U.M

A1

iliC1
--

D1
--

1 m3 10.051 1 m21

0.1 1 0.5 1 0.5 1 0.99 1

I----~

!
- !

8.8 0.3 1 0.36

10

10

Puiei arbuti foioase fr balot .. .*) Puiei arbuti ,rinoase balot pamint ...")

buc buc m3

3.564 0.05

7.128 0.067 \ 3.564 \ 7.128 0.06 0.075

Pnz sac din fire de clnep de 0,7


mlanme
Manoper

! m2!

I 0.36
1

1 0.36 1

41001162028061

Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.


Manoper

9310060019900/ ., 7129020012800

Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL


Utilaje

ore / 0.22/1.04/ / ore 1.26 5.83 ore 1.48 6.87

0.861 6.67 7.53

0.86/1.68 8.21 9.33 9.07 11.01

7129020012800

I Peisagist-floricultor
TOTAL

I ore I 0.57 I 0.96 I 0.43 I 0.68


ore 0.57 0.96 0.43 0.68

~~05200~~

Automacara 5 tf

~~1~
78

\
79

COD

_._ DENU_:~E RESURSA


Materiale

U.M

E1

Taieri de corectie

4100116202806

Puie i arbuti .rinoase balot pamint ... **) Apa industriala in cisteme pl.lucrari drumuri-terasam.
Manoper

7129020012800

I Peisagist-floricultor

I m3 0.03 0.05 I ore 1 0.28 1 0.56


ore 0.28 0.56

buc /7.128 /10 .296

/11- puie i de arbori pn la 7 m lnlfime;


U1 - puie i de arbori peste 7 m inl ime; 1-trandafiri. Cuprinde: varianta A 1 i 81; taierea ramurilor cu foarfeca sau ferstrul in vederea formrii coroanei; netezirea taierilor cu cosorul; evacuarea ramurilor tiate la marginea zonei de lucru; pentru varianta C 1; taierea lastarilor slab dezvolta i i scurtarea Istarilor ramasi: strngerea Istarilor tia i i indepartarea lor pn la marginea zonei de lucru. Se msoar la bucata.

TOTAL

*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202


TsH27 Udarea plantatiilor A 1 - cu furtunul; 81 - cu galeata.

--_._.
COD

__

.. _.

__

._--]~~
CfI __ U.M.~.
I

Cuprinde: - desfurarea, cuplarea i strngerea furtunului la gura de apa; - udatul propriu-zis cu furtunul; - transportul apei cu galeata. Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul. Se masoara la metru cub de apa folosit.

DENUMIRE RESURSA
Manoper

9310060019900 7129020012800

I Muncitor necalificat
Peisagist-floricullor TOTAL

ore ore ore

0 09 . 1 0.47 0.56

~ coo]
4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat

DENUMIRE RESURSA
Materiale

CANT U.M A1

T 81

Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn.


Manoper

Tunderea 1 m3 10.991 0.99 Al 81 Cl 01

gardurilor

vii, borduri,

chenare,

forme

1 ore 10.8514.27 TOTAL ore 0.85 4.27

- gard viu cu inl imea pn la 1,20 m; - gard viu cu nl imea peste 1,20 m; - borduri, chenare de buxus; - n forme a esen elor cu frunze persistente.

Cuprinde: , lntindere~' sforii;

80

81

- tunderea cu foarfeca sau cu maina pe cele 3 fete; - strngerea materialului tiat i evacuarea lui la marginea zonei de lucru. Se msoar la metru ptrat de suprafa tuns.

~ COD

..

_---

DENUMIRE RESURS
Materiale

]- -_._--tu-"1J
UM

CANTIT I e1 [01

__

co~'-.-I-----__.___
I

DENUMIRE RESURSA

U.M I

I
CI

I~
Manoper

vi

LEJJ

7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL

I ore I 0.D31 0.051 0.141 0.06


ore 0.03 0.05 0.14 0.06

4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuri- 1 m3 10.0610.0351 0.02 1 0.99 terasam. Plante flora re perene ,,*) buc \ - \ - \ - \ 104 kg 0.198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras.gran.vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol - \ 14.85 kg 1 - 1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale i bienale ".') 27105038031.66\ Sirma moale obisnuita 0= 1,5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin. gr=18 1=7 L=1-1,25 S 942
Manoper

buc kg m

104

104

104 \ 19.8 1.98

TsH30

1.98 1.98

Plantarea florilor si planteior perene A1 - pn la 15 m nalime n teren; 81 - peste 15 cm inlime in teren; C1 - in jardiniere i vase decorative; D1 - plante perene cu balot n teren. Cuprinde: n variantele A1 i 81 - transportul ghivecelor sau culiilor cu flori n interiorul zonei de lucru; - scoaterea rsaduriior din ghivece sau culii, repartizarea lor; - sparea gropilor pentru plantare; - plantarea, udarea i acoperirea cu pmnt. in varianta C1 se adaug: - pregtirea ameslecului de pmnt vegetal cu lnqrminte chimice; - umplerea jardinierelor cu amestec de pmnt. n varianta 01: - sparea in jurul plantei pentru formarea balotului; -nfurarea balotului cu hrtie groas i legarea cu srm; - sparea gropilor pentru plantare; - transportul in interiorul zonei de lucru; - plantarea; - udarea. Se msoar la 100 bUCiflori plantate.

9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL ;) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 ;;) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206

ore \ 0.45 \ 1.38 \ 071 \ 7.05 ore 2.08 2.59 3.08 32.28i ore 2.53 3.97 3.85 39.33:

TsH3"

Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii, executata manual A1 - prin stropire; B1 - prin prfuire. Cuprinde: mrunirea i prepararea amestecului de substane chimice pentru combatarea i umplerea aparatului; _executarea stropirii sau prfuirii prin acionare manual. Se msoar la 100 bUCiarbori.

\
83

82

----]~
COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor

._---DENUMIRE RESURSA
Manoper

CANT U.M A1

COD 81

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M Al

/ ore /16.93/18.04 ore 16.93 18.04

TOTAL -------------------------------------

14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7,Oxl0,Omm 114212022005251 Nisip sortat nesplat de ru lacuri 0,0-7,0 mm S 1667

I kg
1 m31

1 -

I
1

1 1 1

186.13 1 1 1
-

10.101 1
-

1 1 1 1

TsH32

114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-15mm S 667
Manoper

1 m3IO.102/ 1 m31
-

Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii


Al 81 el 01 - cu - cu - cu - cu imbracaminte imbrcminte imbrcminte imbrcaminte de balast de 10 cm grosime; de nisip de 10 cm grosime; de pietri de 10 cm grosime; din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn:

1 1

10.1011 1
-

10.0571

1 m3 1 -

El - cu imbrcminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn; Fl - cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate; F2 - Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate; Gl - cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate; G2 - dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate. Cuprinde: - Al-G1, - A 1-Gl, - Al, Bl, aplicarea nivelarea i compactarea terenului de fundaie; transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru; el, aternerea slratului de balast, nisip sau pietri i compactarea lor, urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactat;

7129020012800 9310060019900

I Pavator
Muncitor necalificat TOTAL
Utilaje

are ore ore

I 0.251
0.08 0.33

0.25 0.08 0.33

1'

0.251 0.08 0.33

0.071 0.07 0.07 0.07

29522400040041 Compactor auto cu rulouri pn la 12 tf --COD

1 ore 10.01710.01710.01710.01710.017

J---c;NTITATI

DENUMIRE RESURSA
Materiale

__

_r~I
I m2
1 kg 1 m3 1 kg

F1 -jF2-I~1-I-G2

- 01 , El, atemerea unui strat de 5 cm grosime din piatr sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aib, inclusiv cilindrarea lor; - Fl, F2, Gl, G2, aezarea dalelor, inierbarea sau bituminarea rosturilor; - A 1-G1, verificarea imbracaminilor la ablon i rectifica rea profilului. Se masoara la metru patrat.

26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm)

1.02 1 -

1 1.02

Placa belon pt pavaje dim. 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754

005 0 005 kg 1 . 1 0. 1 - 1 m2 1.015 1.015 1

23203226001891 Bitum pt. drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801

I I -

I 1 -

Nisip sortat nesplat de ru lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539

0.10710.102

14.9514.951 0.107 0.101 12.07912.0791

\'
84
85

-_ ._ ...... .. -. .J,_ ""'"


COD

._-----

-U.M CANTITA I

__

DEN UMIRE RESURSA

-7129020012800/ 9310060019900
I

-Manoper

F1

I F2 I G1 I G2
0.94 0.86 0.017 0.86

:.

COD

DENUMIRE RESURSA
Materiale

'~l-fili
CANTI
~. ~~M . A1

J--81}

Pavator Muncitor necalif TOTAL


Utilaje

14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0.9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. 126611228043211 Tub bets.circ.fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt.drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nesplat de ru lacuri ~,0-7,0 1010 S 1667
Manoper

1 m3 10.0851 0.0841

I
~?2400040041~omp~~~~utocu

1 m3 1 0.01 1 0.02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10.12BI

rulouri pina la 12 It

I ore I OO~.0181

1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de pre corespunzator grosimilor adoptate. NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars, transportul ei de la sursa i udatul corespunzator unui consum mediu de 0,015 mc apa pe mp de imbracaminte. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 - drenuri - drenuri - drenuri - drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil; n teren impermeabil; in teren permeabil; in teren impermeabil.

1 kg 10.21810.2181 1 m3 10.12510.1571

71290900106001 9310060019900

Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL

52 are 1 0. 1 ore, 1.46 ore 1.98

64 0. 1 2.21 2.85

Cuprinde: - Sparea anului; - montarea tubului colector; - aezarea n straturi a materialelor drenants; - udarea straturilor; - baterea cu maiul; - transportul cu roaba al materialelor drenante n interiorul zonei de lucru; - evacuarea pamntuui rezultat din sapatura pn la marginea zonei de lucru. Se masoara la metru de dren

\.
87 '

86

,IUllul 4 de 8 cm, din 50% zgur roie fin, 30% pmnt de frunze srac cu hum~,

13%

:ii

Amenajarea pistelor de atletism A 1 - din doua straturi,sistem A: - stratul 1 de 10 cm, din zgura neagra qrosiera: - stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina i 20% pmnt tutos. B1 - din doua straturi, sistem B: - stratul 1 de 15 cm, din zgura neagr qrosier; - stratul 2 de 6 cm, din 70% zgur neagr fin, 25% pmnt lutos i 5% nisip, C1 - din doua straturi, sistem C: - stratul 1 de 12 cm, din zgura neagra grosier; - stratul 2 de 8 cm, din 70% zgura neagr fin, 25% pmnt lutos i 5% nisip, D1 - din trei straturi, sistem D: - stratul 1 de 8 cm, din piatr spart; - stratul 2 de 8 cm sin zgur neagr grosier; - stratul 3 de 6 cm din 70% zgur roie fina, 25% pmnt lutos i 5% nisip, E 1 - din trei straturi, sistem E: - stratul 1 de 12 cm, din zgura roie grosier; - stratul 2 de 8 cm, din zgura roie mazarata; _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgur roie fin, 25% pmnt lutos i 5% nisip, F1 - din trei straturi, sistem F: - stratul 1 de 15 cm, din piatr spart; - stratul 2 de 10 cm din zgur roie grosier; - slratul 3 de 8 cm, din 60% zgur roie fin, 20% pmnt de frunze i 20% pmnt lutos, G1 - din patru straturi, sistem G: - stratul 1 de 15 cm, zgura roie qrosier; - stratul 2 de 10 cm, zgura roie mazarata; - stratul 3 de 8 cm, din turba uor tvlugita; _ stratul 4 de 12 cm, din 5% zgura roie fin dat prin ciur de 5 mm, 25% pmnt de frunze, 15% pmnt lutos i 10% nisip, H1 - din patru straturi, sistem H: - stratul 1 de 12 cm, din piatr spart; - stratul 2 de 6 cm din zgur roie mazrata: - stratul 3 de 3 cm, din turb uor tvaluqit; - stratul 4 de 8 cm din 70% zgur roie fin, 25% pmnt lutos i 5% nisip, 11- din - stratul - stratul - stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi, sistem 1: 15 cm, din piatr spart; 10 cm, din zgur roie mzrat, 4 cm din turb;

lu fina i 7% rnll. \ din patru straturi, sistem J: ,11I\luI1 de 12 cm, din piatr spart; Imlul 2 de 20 cm din zgura roie qrosiera; tratul 3 de 5 cm din zgur roie mlzrata; tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roie fin i 20% pmnt lutos i 5% nisip,

(;lIprlnde: Aparea i nivelarea lerenului; nompacatrea fundului patului; ,Iuruirea i sortarea materialelor drenante i de suprastructur; ezarea straturilor drenante i de suprastructura; udarea i cilindrarea lor n straturi succesive; prepararea amestecului i transportul cu roaba al materialelor de suprastructur in interic Ion ei de lucru i scoaterea n afara zonei de lucru a pmntului rezultat din sptur; corectarea finisajului. e msoar la metru ptrat CANTIT I COD DENUMIRE RESURS
Materiale

U,M L

A1

C1

1421202200525 \ Nisip sortat nesplat de ru lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam, \ Zgur expasndat ptterenuri sport ,,,O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667
Manopera

\ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0,02

\ 0.003 \ 0,004-

0,02 \

o,oe

\ 0,19

de S648

\ kg \161.172\208.89\ m3 -

Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-

9310060019900 7129020012800

\ Muncitor necalificat Pavator TOTAL

ore \ \ ore ore

0,92 0,79 1.71

0.12 \ \ 1.03
1.75

0.1
1.1 1,B

\.
88

89

CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.M\~

11

J1

A1

Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-15 mm S 667
Manoper

kg \ 44 m3 0.167 \ 0.134

29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12


tf

";110060019900\ Muncitor necalificat


COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.M I -l

1129020012800 Pavator
Utilaje

\ TOTAL

ore \ 0.95 \ 1.01 ore 1.57 1.38 ore 2.52 2.39

E1
\

\ ore

14212022005251 Nisip sortat nesplat de ru lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.agricultura Zgur expasndat pUerenuri de sport ...) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-15 mm S667
Manoper

1 m3 10.00451 1 m3

10.01210.005

~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pin la 12 tf

\0034J

0.05 1 0.04 1 0.06 1 0.04 10.01910.0361

NOTA: straturile sunt numerotate de la baz n sus.'


11\ norm nu se cuprinde transportul apei de la surs la locul de udat.

-.. 1

" ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231

kg m3! 0.27910.161 m3 0.167

51.48119.8 0.338 0.127 0.134

9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL


Utilaje

are ore I ore ~~

0.94 0.8511.481 1.37 1 1.52 1.88 2.31 2.37 3.36

0.76 1.35 2.11

I
CANT

129522400040041 Compactor auto cu rulouri pin la 12 tf


COD DENUMIRE RESURSA Materiale

V.M

11

J1

4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasarn. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.agricultura Zgura expasndat pt.terenuri de sport ...') 90

m3 t kg

0.05 0.029 25.74

0.06 -

91

m3 0.164 0.316

Amenajarea

terenurilor

pentru sport, din zgura

IIprinde: parea terenului; IIlvelarea sapturii; ezarea straturilor de materiale drenante i materiale de suprastructur; lIdarea straturilor; IIlndrarea straturilor; prepararea amestecului de agregate; transportul materialelor cu roaba n interiorul zonei de lucru; corectarea finisajelor. Il msoar la metru ptrat. NOTA: straturile sunt numerotate

A 1 - din trei straturi, sistem A 1: - stratul 1 de 10 cm, din zgur roie grosier; - stratul 2 de 2 em, din 80% zgur roie dina i 20% argila; - slratul3 de 0,5 cm, zgura roie praf. 81 - din trei straturi, sistem 81: - stratul 1 de 10 cm, din zgur neagra gosiera; - stratul 2 de 3 cm, din 80% zgura neagr fina i 20% argil; - stratul 3 de 0,5 cm, zgura neagra praf. C1 - din trei straturi, sistem C1: - stratul 1 de 15 em, din zgura neagr qrosier; - stratul 2 de 4 cm, din 80% zgur neagr fin i 20% argil; - stratul 3 de 0,5 cm, din zgur neagr praf. 01 - din trei straturi, sistem 01: - stratul 1 de 15 cm, din zgur neagr grosier; - stratul 2 de 5 cm din 80% zgur roie i 20% argil; - stratul 3 de 0,5 em, zgur roie praf. E1 - din trei straturi, sistem E1: - stratul 1 de 20 cm, din zgur roie grosier; -stratul 2 de 20 cm, din 80% zgura roie fin i 20% argil; - stratul 3 de 0,5 cm, din zgur roie praf. F1 - din patru straturi, sistem F1: - stratul 1 de 6 em, din pietri; - stratul 2 de 6 cm, din zgura neagr grosier; - stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fin i 20% argil; - stratul 4 de 0,5 cm, din zgur neagra praf. G1 - din patru straturi, sistem G1: - stratul 1 de 20 em, din zgur neagra grosier; - stratul 2 de 3 cm, din zgura roie mazarata - stratul 3 de 3 cm, din 80% zgur roie fin i 20% argila; - stratul 4 de 0,5 cm, din zgura roie praf. H1 - din cinci straturi, sisitem H1: - stratul 1 de 6 cm, din pietri; - stratul 2 de 14 cm, din zgura neagra grosier; - stratul 3 de 2 cm, din 80% zgur roie fin i 20% argil; - stratul 4 de 1,5 cm, din zgur roie fin; - stratul 5 de 0,5 cm, zgura roie praf.

de la baz n sus.

1.

COD

DENUMIRE RESURSA Materiale

,-:-fu
I rn3 \ 0.131 \
m3 10.005 kg m3 \ 0.03

Bl

1:

I Zgur expasndat
de sport ...*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806

pt.terenuri

Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.luerari drumuri-terasam. Manoper

0.008 140.58 0.03

7129020012800\ 9310060019900

Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje

0.59 ore \ 0.35 \ 0.49 ore 0.44 ore 0.79 1.08

2952240004004\

Compactor la 12 tf

auto cu rulouri pn

\ ore \ 0.022\

0.022 \

',:

COD

Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndat pt.terenuri de sport ...*)

=:B
m3 , m3 . m3

1421102200068\ 1420202205501

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 . Argila comuna pentru constructii

92
\'

93

COD 3710112611607/ 4100116202806

DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuriterasam. Manoper

U.M F1 k9/105.93 m3 0.03


H~.:

COD

DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2,24x 40 S 2111

U.

m74145887934
1'25127333925 1421202200525

Plnz

sac din fire de cinep de 0,7 m l ime

Nisip sortat nesoalat de ru lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 Manoper

ke m: m:
ore

7129020012800/ 9310060019900

Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore


Util~

0.77 '/1.21 0.64 0.91 1.41 2.11

/124010010700
1310060019900

I Dulgher
Muncitor necalificat TOTAL

I orE
ore

29522400040041

Compactor auto Cu rulouri pn la 12 It

NOTA: n norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat. ... *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A

A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri

aezate pe o funda ie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turni de' 5 cm nisip; 111- aezate pe funda ie de beton astaltic de 8 cm aternut pe o suprafa compactat de t u pietri, de 10 cm grosime.

un slrat

Cuprinde: - sparea gropilor de 6,00x3,00xO,60 rn; - fasonarea i prinderea scndurilor, mbracarea cu pnz de sac i prinderea lor; - umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm; - confec ionarea i montarea pragului de bIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru. Se masoara la bucata. ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.min 18cm S 4342
\

cu roaba n

Cuprinde: saparea, nivelarea i compactarea terenului de funda ie; transportul materialelor in interiorul zonei de lucru; temerea slratului de nisip, balast sau pietri i cilindrarea lor; executarea funda iei din belon de ciment sau beton asfaltic; prepararea mixturii cauciucate; aternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste funda ia din beton de ciment sau asfalt. e msoar la metru patrat. . CANT

U.M

1---

~C
1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil

DENUMIRE RESURSA Materiale

...

__ ~__ J~U-~:[A1I
kg m3! kg 0.03 1.485

m3 m3 kg

0.173 0.19 0.406

Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111

Nisip concasare granulatie maxima 7,1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. lichid uor tip 4 S 54

94

95

CANT COD

DENUMIRE RESURSA

U.M A1

2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv.g=50/50-100/100 1=1-1,7 ,2320322600189 Bitum pl. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nesplat de ru lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.tip SAC.110/120 S 8788
Manoper

----

m3 0.0001 kg kg m3 m3 kg 0.164 0.075 16.83 4.895

uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei; nnfec\ionarea i montarea fierariei; xocutarea cutii/or de fixare in sol; xocuiarea gropilor i fixarea n sol. ,Msoara la bucata.

COD

DENUMIRE RESURSA
Materiale

kg 30.987 kg 2.447 ore ore ore ore

7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
Utilaje

0.05 1 0.09 1.33 6.25 5.12 0.8 7.3

"(22103215357 \ Teava const t.s. A 110x 1 ,5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0.363 \ 0.363 \ 0.36:! \1421102200082 \ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0.069 \ 0.069 \ 0.06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam. 2430116103529\ Vopsea gri interior v.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0.381 0.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 - \ 7.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S
S

0.81 7.15

ore

29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse, apa pentru compactat, transportul ei de la sursa i udatul, corespunzator unui consum mediu de 0,015 m3 apa pe m2 de imbracaminte.
TsH38

m \ 2.327 \ 1.94

m\

2.0::

Confectionarea si montarea de panouri, porti si stalpi la terenurile de sport .


A 1 - por i de fotbal;

B1 - stlpi din lemn fara scaun, la teren volei; C1 - stlpi din melal cu scaun, la teren volei; D1 - stlpi din metal fara scaun, la teren volei; E1 - stlpi din metal. Ia teren de tenis; . F1 - stlpi din metal, la leren de baschet; G1 - por i din lemn, pentru rugbi.

\2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.594 \ L=5-6,00m S 8689 \ m3 \ 0.287 \ 0.287 \ O.2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nesplat de ru lacuri 0,07,Omm S 1667 \ kg \ 155.43 \ 155.43 \ 155." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8

mm S438/1
\2010102900931 \ Lemn rot.pt.piloti de ste.nec.A d=14211=6- 8m S 3416 \ m3 \ \ 0.163 \

\.
96

97

DENUMIRE RESURSA

----1-----

CANTITi\. F1

U.M-- E1

COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoper

Ilem, rotpt~1otide
Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.74 13.43 2.51 9.2 1.34 29.22
U.M

ste';;'~4.2;~-;,mJi8s
ore 0.16 1.01 5.33 0.52 7.02 l.B1 5.37 4.07 35.77 2.12 49.14

7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lctu mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL

0.2, I 0.35 3.01 1.75 5.07 1.08 11.11 1.96 13.06 1.06 16.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher

Manoper

ore ore ore ore TOTAL ore

ore

m3010010200 Betonist IJ14240021BOO Lctu mecanic Muncilor necalificat \10060019900

COD

DENUMIRE RESURSA Materiale

=
E1

14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.3341 0.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri1 m3 0.03 0.129 lerasam. 2430116103529 Vopsea gri interior v.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88,9x3,6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2,6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.287 -

0.725 0.129

stancarie

ornamentala

I 0.307\3.124115.3
0.154 1.40.59 1 9.7421 1
1

M . executat cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn;


1\1. executat cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm. uprinde: dislocarea rocilor; spargerea manual n buc i ornamentale; manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare direct; 4.158 ~ezarea lor pe pozi ii. e msoar la bucata.

mi
1 : 1

27221032097741 Teava const f.s. A 125x 2,5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6,OOm S 8689 L=5-

I m3 l' - I 1 m3

1 0.542 1

114212022005251 Nisip sortat nesplat de ru lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S
438/1

I 0.147 I 0.569 I 0.569 I

~D

J
\.
.

--- ---------------ffiC
DENUMIRE RESURSA

.-

._-._.-

U.M A1

MateriID!l

\ kg \ 79.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.magma/ice pt.drum,anroc,pereur


Manoper

kg 177.7151311.851311.851 kg 1 0.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat

ore \0.05 \ ore 0.2

99

98

COD
~'. ..
,

DENUMIRE RESURSA

CANT U.M 1--1 -,----

7129020012800 I Peisagist-floricultor

_--,--_._----_._-_.TOTAL

A1 ore 0.32

81 1.23

ore 0.07 0.29

Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3, expuse la eroziune, cu NETEZON netesut inierbat), folosind: A1 - sol vegetal; 81 - ingramnt mineral. Se cuprinde: _pregtirea patului germinativ, atemerea materialului textil ne esut insa fixarea sa pe taluz cu rui confec iona i din crengi de foioase; aterner vegetal n prima variant i a ngrmntului mineral n cea de-a doua

Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu blocurile


A 1 - solidarizate fara mortar

81 - solidarizate cu mortar de ciment. Cuprinde: - alagerea materialului stncos corespunzator; - transportul prin purtatul direct n interiorul zonei de lucru i aezarea bucafilor de stnca; - pentru varianta "81" se cuprinde i prepaparea mortarului i executarea zidrle: de piatr. Se masoara la metru cub de blocuri grupate.
COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U.M f--

Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pmntului vegetal; _transportul apei cu auto de la surs la lucrare; _pregtirea bruta a suprafe ei taluzului, n vederea protec iei, nivelare, sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat.
I COD [ -... --.-----DENUMIRE RESURSA

---_.-------_._.---- ...-._--_.-.Materiale

M 181
kg m3 kg 19.8 0.149 2178 2178

2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare i betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras.gran.vicanit 33 azot in saci pol
Manoper

2651122100402

Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500

1421202200525 Nisip sortat nesplat de ru lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r.magmaticept.drum,anroc,pereur
Manoper

7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL

ore ore ore ore ore

- I
4.94 2.05

0.8 4.94 3.68 9.42

7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist

- I
6.99

TOTAL

3410540005603

i~e

100

MATPIO.D
CATALOG
PRE URI LA MATERIALE DE CONSTRUC II actualizate trimestrial
q

TRANSPORT

CAPITOLUL Ts I I DEPOZITARE MECANIZAT

Generalit i

AVANTAJE
CUNOA$TERE:

1. Con inutul capitolului 1.1. n acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents i haldarea (depozitarea) mecanizat a materialului excavat cu excavare cu rotor i cupe, precum i pentru opera ii auxiliare ca descrcarea mecanizat n depozite i ripa rea benzilor transpor1 2. Condi ii tehnice speciale avute n vedere la normelor din capitol 2.1. Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite n func ie de utilajele folosite i condi iile specifice precum i de instala iile de excavare . 3. Con inutul normelor 3.1. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili opera iilor tehnologice i n func ie de capacit ile de exploatare instala iile de excavare. 4. Condi ii de msurare a lucrrilor
4.1. Opera iile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 i km de band. 4.2. Pentru frac iuni de lungimi peste kilometri ntregi roti, la zeci de metri.

- MATERIALE EXISTENTE I NOU APRUTE - FURNIZORI-PRODUCTORI PENTRU FIECARE MATERIAL - MATERIALE OFERITE N JUDE - PRE URI DE SORTIMENTE UTILIZARE: - ~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUC IE - CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZI IONAREA MATERIALELOR

AGREMENTE TEHNICE N CONSTRUCTII-MONTAJ


q

AVANTAJE
CUNOA/TERE:

MATERIALE I PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUC IE INTERN, AVND AGREMENT TEHNIC - FIRME AVND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE N VNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNIT I CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE I PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONRII MATERIALELOR I PRODUSELOR DE CALITATE - RESPECTAREACERIN ELOR PREVZtn:E DE H.G. 766/1997 I LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUC II DIN CATALOG
DE

~INFORMA lILE

SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCTORI MATERIALE DE CONSTRUC II

PENTRU AGREMiENTE TEHNICE, INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC N CONSTRUC II DIN M.L-P.T.l. CATALOCUL SE EDITEAZ PERIODIC (TRIMESTRIAL)

sun

'\'
\

103

'.~::4~.

'~~~,

Transportul materialului excavat, cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime


A - 600-800 mc/ora B - 801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D - 1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F - 1601-1800 mc/ora Cuprinde: ncarcarea benzilor de catre o singura instala ie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi i km.

Transportul materialului excavat, cu instalati, transport cu benzi de 1600 mm latime

---------------_.---,-,.---------COD
DENUMIRE RESURSA Utilaje U.M I A
I

i-------/:
COD
2952160007203

2952160007203!lransport IIlm/1km

(instalalie) cu band 1400

! ore! 0.14/ 0.109! 0.089! 0.075

DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu band 1400 mm/1km

U.M 1-

CANT

E1F

A1- 600-800 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura in lIurotor. 131- 801-1000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singura t) rotor. 1 -1001-1200 mc/or lnercarea benzilor se efectueaza de catre o singur. xcavare cu rator. ll1 - 1201-1400 mc/ora incrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singur xcavare cu rotor. 1 -1401-1600 mc/or lncarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur xcavare cu rator. 2 -1401-1600 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de doua instala i 1-1601-1800 mc/ora ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singui xcavare cu rotor. F2 -1601-1800 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de dou instala! G1 -1801-2000 mc/or lncrcarea benzilor se efectueaz de Ctre o singt.: axcavare cu ralor. G2 - 1801-2000 mcora ncrcarea benzilor se efectueaz de dou instalaH1 - 2001-2200 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator. 11- 2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator. J1 - 2401-2600 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singL cu rotor. K1 - 2601-2800 rnc/or ncrcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator. L 1 - 2801-3000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singcu rotor. M1 - 3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor.
Se msoar la 100 mc i km.

104 105

~~~,

-------'.--_ . __ .- ---------

COD

DENUMIRE RESURSA
Utilaje

---:------_J
J

U.M

Il

A1

I I

"'/

1Transportul materialului excavat, cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime

2952160007204

-------------------~ENUMIRE RESURSA

--:-;~--I
COD

Transport (instalalie) cu band 1600

ore /0-14/0-109/0.089/0.075/0.066/0075

--- --.._------ Utilaje

I
-

U.M

F1

11

2952160007204/ Transport (instala ie) cu band 1600 --------------

/ ore) 0.058) 0.067) 0.052) 0.06) 0.054) 0.049


---I U.M
I

-------

DENUMIRE RESURSA
Utilaje

1
J1

_1
M1

2952160007204

Transport (ins/alalie) cu banda 1600

__ 1 ore l 0.045 0.042~39

0.036

A1 600 - 800 rnoor ncrcarea benzilor se efeclueaz de ctre o singura inslala ie de El: rolor. 81 . 801 - 1000 mc'ora ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singura instala ie de xcavare cu rolor. C1 - 1001 - 1200 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur lnstala ie de excavare cu rolor. 01 -1201 1400 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura instalalie de excavare cu rotor. E1 1401 1600 mc/or lncrcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instala le ce sxcavare cu rotor. E2 1401 1600 moora lncrcarea benzilor se efectueaza de dou instala ii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de catre o singur inslala ie de excavare cu rotor. F2 -1601 - 1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectueaz de dou instala ii de excavare c G1 -1801 - 2000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de cfre o singura instala ie de excavare cu rotor. G2 1801 - 2000 mc/ora lncrcarea benzilor se efectueaz de dou instala ii de excavare ( H1 - 2001 - 2200 mc/ora incrcarea benzilor se efectueaza de clre o singura inslala ie de excavare cu rolor. 11- 2201 - 2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura instala ie de excavare cu rotor. J1 2401 - 2600 mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de catre o singura inslala ie de excavare cu rotor. K1 - 2601 - 2800 mc/ora incrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. L 1 - 2801 - 3000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura instala ie de excavare cu rotor. M1 . 3001 - 3300 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instalata de excavare cu rotor. N1 3301 3600 mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor.
CU

Se masoara la 100 mci km.

106 107

-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD-

DEN-UM-'R-E:::-

U.M,.

--C1

I
01 0.07~.O Transportul materialului excavat, cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime

T5

--------------'-Utilaje
Transport (instalaie) cu band 1800

1--

DENUMIRE RESURsA

=t.
U.M

/~~~LO~/~91
M

fI1 600 - 800 rnc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instalaie de excavs CANTlTA I
1;1I rolor.

-------Utilaje

E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0.OS2/ 0.08

t39S216000720sl1!.anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10.07S/

-I=h_..~ ..-.---- .... _.Utilaje

r:t;
1800

111 801 -1000 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur inslalaie de uxcavare cu rotor. 1 1001 -1200 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura instalaie de
xcavare cu rator. -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de ctre o singura instalaie de oxcavare cu rotor. 1 -1401-1600 mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de catre o singur inslalaie de xcavare cu rotor. 2 -1401-1600 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de dou instalaii de excavare cu re 1 -1601 - 1800 mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instalaie de sxcavare cu rotor. F2 - 1601 - 1800 mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instalaie de excavare cu rotor. G1 -1801 - 2000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instalaie de excavare cu rotor. G2 -1801 2000 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de dou inslalaii de excavare cu H1 2001 - 2200 mclor incarcarea benzilor se efectueaz de clre o singur instalaie de excavare cu rotor. 11- 2201 - 2400 mc/or incarcarea benzilor se efectueaza de ctre o singur instalaie de excavare cu rotor. J1 - 2401 - 2600 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur inslalaie de excavare cu rotor. K1 - 2601 - 2800 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur inslalaie de excavare cu rator. L 1 - 2801 - 3000 mei or incarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instalaie de excavare cu rotor. M1 - 3001 - 3300 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur inslalaie de excavare cu rolor. N1 - 3301 - 3600 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur inslalaie de excavare cu rotor. 01 - 3601 4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur inslalaie de excavare cu rotor. P1 4001 4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instalaia de

01 -1201

COD

---

DENUMIRE RESURSA ----

CANTITATI --r-~ I
li

H1 I 11

I K1

29521~OE~~~5J!~~.!1.~~~~_n~~~~
..

_-----]_._ __

ore ~054/

0.049/ 0.0451 0. 1 0039 042

-. CO~_

DENUMIRE RESURsA
Utila.m

U.M

M'CANT I N' I
0.032

29521600072051

Transport (instalaie) cu banda 1800 ~eJE.0361

I I
I I

I
I

108 109

XCllvuro OU rolor. 01 4401 - 4800 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rator. R1 - 4801 - 5200 mc/ora ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instela ie de excavare cu rotor. S1 ~5201 - 5600 mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor.

DILnf'l ~ ~~l~~
I

~!(\))([)\{ ~-, '--' ~ '-

Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea, Urmrirea i decontarea lucrrilor de mO~taj, finan atede stat sau din alte sursa
Consultan , Orga~izare i Cibernetic n Construc ii -- COCC a proiectat curent sistemul informatic DELTA 2000, care: rspunde cerin~lor societ ilor de proiectare i de execu ie construc ii-r ofertelor econnlllice i a ntocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licita ii confonn legisla iei actuale privind achiziliile publice, precs metodologice" qe aplicare a acesteia. permite progrllllarea, urmrirea i decontarea lucrrilor executa. indiferent de Slltsa de finan are, cu respectarea condi iilor contractuale i c aplica ia permu, editarea tuturor rapoartelor specifice lucrrilor de i extrabugetare, "IIlarte de tip utilitar, inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 i 1'll<)_2001 i n continuare de COCc. care sunt elaborare irnpcercetri i proitctarede specialitate; men ionm c indicatoare!e elaborate n sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire i completate lE materiale i t~hll;jlogii noi, precum i cu unele modificri la zi ale unor norme aplica ia DELT~2000 este unicat n ar din punct de vedere al bazei de codificrii resUflelor,care este realizat n concordan cu prevederile Uni"
Amintim c COct este singura societate t.'onwr,,~ialjzl~zeaceste norltit.'~ in urma contractelor abilitttt ufieiat ~fl editczc, ~ pe care le-a avut cu ':lClnd.1;::

Se masoara la 100 metri cubi i km.

GOD~tAJMIRE-""""RSA.
Utilaje

t~ _
I

2952160~no~.J Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a.?oo.~_L?!~] 0.14] 0.1091 0.089 '-0075/0.066 ----.._-CANTIT I COD DENU U.M

--_.]------_.COD

----_.-

E2

G2

2952160007206 LTransport (ins ._----- ------

JOO
o _. _____ . _. __

0.06
CANTITA I U.M

----J-- -.--- -----

___

DENU \1IRE RESURSA

H1

, L1
Pe lng indicatoarele 1"norme amintite mai sus, aplica ia permite ca utilizatorii 5<~-: propr}i, cu consumuri de re~se proprii ce se constituie n baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa, se pot efectua transferuri = (selec ii de devize, de obiec~.o investi ie sau selec ii de investi ii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate n limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, more pentru utilizatori cu Windo"'\9S, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 200t)necesit urmtoarea configura ie minim necesar: calculaIBM-PENTIUM 200 MH 32 Mb RAM; HDD-IGR FDD 3,5", CD-ROM, irra (recomandm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz,64 Mb RAM i Monitor 15").
Sistemul UE!T\ lOflleste realizat n r.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr, 6012001 prjvi~~a(hi1.i\iile Jlublke pentru servicii. proiectare i lucrri

29521600072061 Transport (in. s --_._----- --_ ...


'.--- CO~--"DENU

I
-.

----RE RESURSA
Itilaje

U.M

CANTIT _ I~

---------

M1

P1

01

~~~3.~6O'00720~L !~~p_ort_Qns~~~~~l?~~and2000 1 ore 10.036 1..0.0321 0.02910.0261 0.025

-----..--1-------------COD
..

DENUMIRE RESURSA
._. I

U.M

1-1

---,---1 R1 I I 81 I

CANT

Utilaje

2952160(~7206J Transport (instalaie) cu band 2000

Imi

__ n I ---

Societatea noastr asigUl\princontract instalarea, instruirea i asisten a tehnic la sediu; Pre ul de baz pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fr TVA, l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumprat de la COCC versiunea anterioar DELTA, stabili te prin negociere di rtq. De asemenea, n func!i~demrimea societ ilor comerciale (numr de personal, dOll etc.), pre urile pot deveni n~ciabile.

110

111 _ 4001 _4400 mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura instalalie d" xcavare cu rator. ~1_ 4401 _4800 mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala\ie c
Transportul materialului excavat, cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de

I)xcavarecu rator. R1_4801 _5200 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie c

A1 - 600 - 800 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singur instala ie de excavare cu rolor. B1 801 1000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncror incrcarea benzilor se efeclueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. D1 -1201 - 1400 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instala ie de excavare cu rotor. E1 -1401 - 1600 mc/or lncrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. E2 -1401 ~ 1600mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de dou instala ii de excavare cu rotor. F1 -1601 1800 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de clre o singurinstala ie de excavare cu rotor. F2 - 1601 1800 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. G1 1801 - 2000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de clre o singur instala ie de excavare cu rotor. G2 -1801 - 2000 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur inslala ie de excavare cu rotor, H1 2001 - 2200 mc/or ncrcarea benzilor se efeclueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rator. 112201 - 2400 mc/ora ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instala ie de excavare cu rator. J1 - 2401 2600 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. K1 - 2601 2800 mc/or tncrcarea.benzfor se efectueaz de catre o singur instala ie de excavare cu ralor. L 1 2801 3000 mc/or incrcarea benzilor se etectaeaza de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. M1 - 3001 - 3300 rnc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rator. N1 - 3301,- 3600 mc/or lncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura instala ie de excavare cu rator. 01 - 3601 - 4000 mc/orincarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura instala ie de excavare cu rotor,
I

oxcavare cu rator. 1 _5201 _5600 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie c oxcavare cu rotor. Se msoar in 100 metri cubi i km.
"

CANTITA I COD DENUMIRERESURSA u.M--E~--

A1

81

C1 ---

Utilaje

2952160007207 \ Transport (instalalie) cu band~250 __ ~~~~~

0.089

L~

COD DENUMIRE RESURSA U.ME~[iJ

CANTITAi

Utilaje

2952160007207 \ Transport (instalaie) cu band 2250 \ ore \ 0.07510.058\ 0,067

.\.
COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje

..

\~
U.M _

~TAT
H1 '\ 11

2952160007207 Transport (instalalie) cu band 2250 \ ore 0.0~~J~~~~1~0451


DENUMIRERESURSA U.M

COD

~E~ J----\---'M1 -N1

cmm, 01 ._--. __ .--------

Utilaje

2952160007207 \ Transport (instalaie) cu band 2250 \ oreJ_o.~o.~10. 0321 0.029

\ \'

113

.-----r---COD
1----._----

DENUMIRE RESURSA
.

_. _____ .. _._..

U.M R1

CANT

==---cC----C;NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje

81

Bl \- el

D2

01

Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/a ie) cu band 2250 / ore /0.023/0.021

295227000281611nSlala\ie de haldat mal .excav. max. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorc de 3 t 2922140006742 Macara pe enile 20- 29,9 It Buldozer pe enile 81-180 cp Autolaboratorpt.msur.la cablu 2,51 lucrri de

1 ore 10.1961 0.1410.10910.12510.089 1 ore 10.13710.101 ore ore ore 0.172 0.125 ' 0,196 0.14 0,137 0.101 10.0781 0.09 10.0661 0.09810.113 0.109 0.125 0.078 0.09 0.08 0.088 0.066

1sl06 Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h


Al - 400 - 600 cu rotor.

2952210003554 3410540004804

moora Incarcarea

benzilor se efectueaz de clre o singur insla/a ie de excavare

B1 - 601 - 800 mc/or incrcarea benzilor se efeclueaz de Ctre o singur inslala ie de excavare cu rotor. C1 - 801 - 1000 mc/or incrcarea benzi/ar se efectueaz de Ctre o singur insla/a ie de excavare cu rotor. C2 - 801 - 1000 mc/or incrcarea benzi/ar se efeclueaz de doua instala ii de excavare cu rotor. 01- 1001 -1200 mc/or incarcarea benzilor se efectueaza de ctre o singura inslalalie de excavare cu rotor, 02 - 1001 - 1200 mc/ora ncrcarea benzilor se efectueaz de dou instala ii de excavare cu rotor. El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur insla/a ie de excavare cu rotor. E2 -1201 - 1400 moora incrcarea benzi/or se efectueaz de doua inslala ii de excavare cu rotor. Fl - 1401 - 1600 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. F2 - 1401 - 1600 mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de dou instala ii de excavare cu rolor. Gl -1601 -1800 moora lncrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singura insta/a ie de excavare cu rotor. G2 - 1601 -1800 mc/or incarcarea benzilor se efectueaz de doua instala ii de excavare cu rotor. Se msoar n 100 metri cubi.

129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3,1- 6\1 rara tractor

1 ore 10.17610.12910.10110.11610.0821

COD

DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje

29522700028161

Inslala\ie de haldal mat max. 4400 mc/h

.excav

1 ore 10.10310.07510.08710.06610.075 1 ore 10.07510.05410.06210,04710.0541 ore ore Iare Iare

134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorc de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe enile 20- 29,9 It Buldozer pe enile 81- 180 cp Autolaborator ptrnsur.la lucrri de cablu 2,5t

I 0.092
0.102 0.075

0.068 0.077 0.075 0.086 0.054 0.062

0.059 0.047

0.068 0,054

0.066 0.075

129522400040091 Ruloucompactorvibrator3,1-61t fr Iractor

10.09510.0710.0810.06110.071

----

..

_._-----_._._ .._-------_ .._-----

1"--C-OD--,i---2952270002816 3410440005605 2922140006742

DENUMIRERESUR~=~..-_
Utilaje lnstala ie de haldat mal .excav. max. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorc de 3 t Macara ve enile 20- 29,9\1

-_]~~I ~ifG'
ore ore ore 0,058 0,042 0,052 0.067 0.048 0,06

114

115

COD

DENUMIRE RESURSA
- ..._------------_.

CANT U.M

TsI07 Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 - 600 - 800 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instala ie de excavare cu rator. 81 - 801 -1000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura instala ie de excavare cu rotor. C1 -1001-1200 mc/ora ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. D1 -1201 - 1400 moora ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singura instala ie de excavare cu rotor, E1.- 1401 -1600 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singura instala ie de excavare cu rator. E2 - 1401 - 1600 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de dou instala ii de excavare cu rotor. F1 - 1601 -1800 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singura instala ie de excavare cu rator. F2 - 1601 -1800 rnc/or incarcarea benzilor se efectueaz de dou instala ii de excavare cu rator. G1 - 1801 - 2000 mc/ora ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. G2 - 1801 - 2000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de dou instala ii de excavare cu rator. H1 - 2001 - 2200 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur instala ie de excavare cu rator. 11- 2201 - 2400 moora ncrcarea benzilor se efectueaz de ctre o singur inslala ie de excavare cu rotor. J1 - 2401 - 2600 mcrora ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instala ie de excavare cu rotor. K1 - 2601 - 2800 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de Ctre o singur instalalie de excavare cu rator. L1 - 2801 - 3000 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singur instala ie de excavare cu rotor. M1 - 3001 - 3300 mcora ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instatalie de excavare cu rolor. N 1 - 3301 - 3600 mc/or ncrcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instalalie de excavare cu rotor. Se msoar in 100 metri cubi.

2952210003554

Buldozer pe enile 81-180 cp

3410540004804 Autolaborator pt.masena lucrari de cablu 2,5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3,1- 6tf far tractor - ---------._-------

G2 ore 0.058 0.066 ore 0.042 0.048 ore 0.053 0.061

G1

~. 116

117

.-COD Utilaje. 34105400048041

----------~---,,-----------------------------DENUMIRE RESURSA U.M, A1

r~:I I
B1

CANTITA I C1

.
COD 2952270002817

--CP DENUMIRE RESURSA Instalaie de haldat mal. excav. max. 6500 mc/h Macara pe enile 20- 29,91f Rulou compactor vibrator 3,1- 61t fr tractor \ U.M 11 -1ore 0.054 0.049 H1 ore \0.048\0.044\ ore 0.05 0.045

I D1 I

E1

~1
J1 K1 .045 0.042 ~

L1

0.039

Autolaborator pt.msur.la lucrri de cablu 2,5t

J~J

Iare

10.101 10.078) 0.0661 0.0541 0.047 2922140006742\ 2952240004009

29522100035541 Buldozer pe enile 81-180 cp 12952270002817 Inslala ie de haldal mat. excav. max. 6500 mc/h

0.04 \0037.\0.035\ 0.042 0.038 0.036

ore 10.2791.2181.1771.1511 0. 131 ore 0.14 0.109 0.089 0.075 0.066 1 125 098 08 068 059 are 10. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 ore 0.129 0.101 0.082 0.07 0.061

29221400067421 Macara pe enile 20- 29,9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3,1- 61t f ra Iraclor

134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t

1 ore 10.0381 00351 0.0321 0:03 10.0281

_ ..

COD 1 ore 10.101 10.07810.06610.05410.0471

DENUMIRE RESURSA Utilaje

134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorc de 3 t

--_ _--_ __ _ -_ ..
... .. .. ..

,_

.......

II_U~~_I~~J_ N1
ore ore ore ore ore ore 0.025 0.07 0.024 0.065 0.036 0.032 0.032 0.029 0.0330.Q3 0.025 0.024

CANT

--------------_.COD

DENUMIRE RESURSA Utilaje

CANTITA I U.M E2. 1 F1 I F2 I G1 I G2

3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742

Autolaborator pt.masur.la lucrri de cablu 2,5t Buldozer pe enile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat. excav. max. 6500 mc/h Macara pe enile 20- 29,9 tf Rulou compactor vibrator 3,1- 61f fr lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorc de 3 t

34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009

Aulolaboralor pt.msur.la lucrari de cablu 2,5! Buldozer pe enile 81-180 cp Inslalaie de haida! mal. excav. max. 6500 mc/h Macara pe enile 20- 29,9 tf Rulou compactor vibrator 3,1- 61t fr tractor

Iare

10.05410.04210.04810.03710.043

2952240004009 3410440005605

are I 0.151.11610.1331.10310.1181 I ore I 0.075 0.058 0.067 0.052

0.06

ore 1.068/.052\ 0.0610.046/.0531 / ore 0.07 0.053 0.061 0.048 0.055 1 ore 10.05410.0421
-

134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorc de 3 t

0.04810.03710.0431

~ COD

]-.

..

_.

D )ENUMIRE RESURSA

U.M H1 I

CANTITA I 11 IJ1 I K1 1 L1

------34105400048041

Autolab cablu 2,5t

~ri de Iare Iare

10.03810.03510.0321 10.10710.0971

0.03 10.028

129522100035541 Buldozer pe enile 81- 180 cp

0.09 10.08410.0771

\
119

118

TSI08 Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURS Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat. excav. max.12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2,5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051

--Lr-------CANT~TTI

l A rotor. - 600 - 800 mc/or incrcarea benzilor se efeclueaz de calre o singur instalalie de excavare cu

_~jl_.I~TJi~_I
Iare 1 0.1410.10910.0891 10.101 10.07810.0661 0.279 0.125 0.129 0.218 0.098 0.101 (}

moora lncrcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singur insla/alie de Bl - 801 -cu 1000 excavare rotor.
el -1001 cu -1200 excavare rotor. mc/or incrcarea benzilor se efectueaza de ctre o singura inslalalie de 01 - 1201 cu - 1400 rotor.mc/or incarcarea benzilor se efeclueaz de catre o singura inslalalie de excavare

pt msur.la Iucrari de Iare ore ore ore

c
i

Buldozer pe enile 81- 180 cp Macara pe enile 20 29,9 It Rulou compaclor vibrator 3,1- 61t fr tractor Tractor pe pneuri U650 (65 cp) cu

0.1771 C 0.08 0.082

El -1401 cu - 1600 excavare rotor .mc/ora incrcarea benzilor se efectueaza de Ctre o singura instala ie de .E2. 1 '40, 1 . 1600m~o'" inc'"",ea

oonzWar se efeCiueaza de dou, ;nsta/,ti; de ex",,,~ ou mIJr.

I ore' 10.1011 0.0781 0.0661

F 160 cu - 1800 excavare rotor. mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZ de Clre o singur instala ie de F2 - 1601 - 1800 mc/or incarcarea benzi/ar se efeclueaz de doua instala ii de excavare cu rotor. Gt . 1801cu 2000 excavare rotor. mc/or incarcarea b~nzilor se efectueaZ de Ctre o singur inslala ie de G2 1 - 1801 - 2000 mc/or incarcarea benzilor se efectueaza de coca instala ii de excavare cu rOlor. H 2001 cu - 2200 excavare rotor. mc/or incrcarea benzilor se efectueaz de Ctre o singur instalalie de /1 - 2201 excavare 1 1 J - 240 excavare 2400 mcora incarcarea benzi/ar se efeclueaz de clre o singura instalalie de cu rotor. - 2600 rotor,mc/or incrcarea benzilor se efeclueaz de ctre o singura instalalie de cu CANTITT COD DENUMIRE RESURS Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat. excav. max.125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2,51 ptrnasur.la lucrri de Iare Iare ore ore ore 10.07510.05810.0671 10.0541 0.0421 0.048 0.15 0.068 0.07 0.116 0.052 0.053 U.M E2

F1

F2

Buldozer pe enile 81 180 cp Macara pe enile 20- 29,9 It Rulou compaclor vibralor 3,1- 61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu

0.133 0.06 0.061

K1 - 2601 cu 2800 excavare rotor.mc/or incarcarea benzilor se efeclueaz de ctre o singur insla/a ie de

II2801 cu 3000 excavare rotor.mc/ora incrcarea benzi/ar se efectueaz de catre o singur inslalalie de
Ml - 3001 cu - 3300 rotor. mc/ora incarcarea benzilor se efectueaz de catre o singur instalalie de excavare Nl 3301 cu - 3600 excavare rotor.mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 - 3601 cu - 4000 excavare rotor. mc/ora incrcarea benzilor se efeclueaz de catre o singur instalalie de 134104400056051

1 ore 10.05410.04210.048

-_.- ..- DENUMIRE RESURS Utilaje

_.~CANTIT,.! U.M H11~_

Se masoara in 100 melri cubi.

295227000281811nslalalie de haldal mat. excav. max.12500 m ,

1 ore 10.0541 0.0491

ti

~
120

121

~--'I"
COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818

CANTIT I DENUMIRE RE 5URS U.M H1 ore ore ore ore 0.037 0.108 0.048 0.05 11 0.035 0.097 0.044 J1 0.032 0.09 0.04 K1 0.03 0.084 0.037 L1 0.028 0.077 0.035 0.036 COD

RESURSA DENUMIRE

-------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --.:.p_ro_d.800-1600 mdh _--------.---

~---EE~
UM

'. ~l

CA ,-

A I 1 D~

-el

Autolaborator ptmasu r.la lucrari de cablu 2,5t Buldozer pe enile 81-180 cp Macara pe enile 20- 29,9 tf

,07510,066

Rulou compactor vibralor 3,1- 6tf fr traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorc de 3 I

0.045 0.042 0.038

Tsl10

1,ore 10,0371 0,0351 0,0321 0,03 10,0281 Riparea benzilor de transport, in conditii medii de amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 - transportoare B1 - transportoare ore ore ore
'.

-[~=-

CANTIT I U,M

DENUMIRE RESURS
\ Utilaje

Ml

N1

1.400 - 1.600 mm 1800 - 2250 mm.

Inslalaie de haldal mat. excav. max. 12500 mc/h pt.msur.la lucrari de cablu 2,51

0.036 0,032 0.025 0,024 0.Q7 0.065 0,032 0,029 0,033 0,03

0,029 0,022 0.06 0.026 0,027 0,022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD
I

34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605

Se masoara la 100 m patrai.

Buldozer pe enile 81-180 cp Macara pe enile 20- 29,9 tf

ore ore ore

Rulou compactor vibrator 3,1- 6tf fr tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t

"""'" ""'sA
~~'-_

'-F5-~JANT
.._-_."'--_ ..

_" _--~
..

A1 -'61

0,025 0,024

~
remlXlll Traclor pe enile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrc de 3 t Buldozer pe enile 81-180 cp --~ -----.:~-=--:.:~----------ore ore t,302lli,409 0302 0.409 1.132

--- 0,834 -".

--

Descarcarea

sau incarcarea, cu utilaj combinat depozite - tip Ks - 1600-3600

de

A 1 - 800 - 1000 mc/ora B1 -1001 - 1200 mc/ora e1 -1201 - 1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/or Se msoar la 100 metri cubi.

\
122 123

CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR

Generalit i

1. Con inutul

capitolului

1.1. Normele cuprinse n acest capitol se refer la lucrri de stabilizare i consolidare a terasamentelor cilor ferate i drumurilor, supuse degradrii prin acumulare excesiv de umiditate nlturat, prin: stabilizare cu var bulgri i cenu de termocentral; prin amestecare manual sau mecanic cu terasamentul degradat; var bulgri introdus n foraje efectuate mecanic n corpul terasamentului degradat; nlocuirea n li uri a materialului degradat, cu un material uscat; decaparea platformei terasamentului degradat, crearea de pante corespunztoare pentru evacuarea apelor pluviale i nlocuirea terasamentelor degradate cu pmnt sau balast; hidroizolarea platformei cii ferate cu ape din pmnt i ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime ntre cele dou straturi din nisip de 10 cm grosime;

protejarea taluzelor i platformelor cu material text il ne esut tip NETESIN, contra ravinrilor; - drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. 1.2. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrri de consolidare i etanare a terenurilor n adncime, precum i ancorarea prin tiran i a construc ii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca, realizate prin: - foraj rotativ netubat cu circulatie direct de noroi bentonitic, avnd diametrul ntre 90 i 130 mm n terenuri de categoria 1 la categoria a l-a, sau tubat cu diametrul pn la 150 mm n terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a, completate cu lucrrile: - montarea de tub uri PVC broate nglobate n masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor, sau tuburi PVC cu manet; - obturator gonflabil pentru efectuarea injectrii suspensiilor de consolidare n foraje; prepararea Suspensiilor injectabile, din ciment, silicat de sodiu, bentonit, acetat de etil, sod calcinat, acvafil i ap, folosite n diferite combina ii i Propor ii, func ie de scopul urmrit, importan a lucrrii i n special func ie de natura roci lor ce se etaneaz sau consolideaz; injectarea suspensiilor n foraje sub presiune;

extragerea tubajului de protec ie cu ajutorul unui extractor hidraulic; - degajarea capului de foraj de la talpa forajului, la forajele ce se . execut cu tub antrenat; - splarea cu ap a forajului naintea injectrii suspensiei; injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiran i de ancora re; - confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP, conform detaliilor prevzute ~ proiectul de execu ie i normativul tehnic, ca lungime, numr de toroane, diametrul SBP i pozi ia ancorajului; - confec ionarea tecii de protec ie a tirantului, din PVC cu diametrul maxim 75 mm; - confec ionarea i montarea evii metalice pentru injectarea tirantului; - introducerea tirantului n foraj; injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat n teren; injectarea de protec ie a SBP cu suspensie de ciment n zona liber a tirantului, n interiorul tecii de polietilen; - tensionarea de prob a tirantului pentru verificarea stabilit ii bulbului de scelment; tensionarea definitiv n trepte, a tirantului i blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. 1.3. Prepararea suspensiilor ce se injecteaz se poate face dup diverse re ete, experimentate anterior i omologate, con innd n diverse propor ii ap, ciment, silica i, bentonit, sod calcinat, acetat de etil, acvafil etc., acestea combinnd dou sau mai multe componente. Prepararea suspensiilor se coreleaz obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor s se men in n permanen n limitele prescrise. Acest lucru se realizeaz prin interpunerea n circuitul malaxor de preparare - pomp de injectare, a unui agitator tampon. 2. normelor Condi ii tehnice din acest capitol speciale avute n vedere la elaborarea

2.1. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgri n amestec cu cenu de termocentral i pmntul degradat din corpul terasamentului, se aplic numai la cile ferate sau drumurile n circula ie, supuse degradrii prin excesul de ap acumulat n corpul terasamentelor sale, n scopul eliminrii acesteia i evitarea acumulrii ulterioare prin msuri de etaneizare. 2.2. Variantele de norme care prevd stabilizarea terasamentelor n amplasament, prin decaparei amestecare manual, se aplic pentru lucrri cu volume ale unui obiectiv, ,mai mici de 1000 metri cubi, precum i acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construc ii la

124

125

amplasamentul lucrrii. Aceast situa ie' se va stabili la colaborare pe rspunderea comun: beneficiar, proiectant, constructor. 2.3. Variantele de norme care prevd folosirea utilajelor de construc ii pe enile sau pneuri, pentru stabilizarea terasamentelor n amplasament, se vor aplica numai n cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigur scoaterea de sub tensiune electric a acesteia n timpul realizrii lucrrilor. 2.4. Tria pmnturiior din corpul terasamentelor degradate ce se consolideaz n cadrul articolelor de la Ts J 01 pn la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru spate, ntruct se disloc uor fiind mbibat cu ap, iar pentru opera ia de politur din cuprinsul normelor de mai sus. Tria pmntului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}. 2.5. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24, tria rocilor considerat la ntocmirea normelor, este conform cu clasificarea rocilor i incadrarea lor pe categorii de trie elaborat de Comitetul de Stat al geologiei i cuprins n indicatorul de Norme de Deviz II. 2.6. Lucrrile de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare, sunt prevzute a se realiza cu ornain de foraj rotativ pe enile tip FAN 35, ac ionat electric, avnd o putere instalat de 58 kw, forajul fiind prevzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare i netubat cu circula ie direct de bentonit pentru rocile coezive fisurate. 2.7. Determinarea solu iei eficient i apt a fi injectat n foraje, se va face dup determinarea condi iilor geologice real existente, prin ncercri de prob efectuate n faza de studiu ale terenului fcute nainte de elaborarea
P.E.

2.15. Lucrrile de injec ii pentru consolidare = de tiran i ancora i, au un nivel tehnic ridicat; adapta afar de lucrri premergtoare de testare a foraji, injectrii propriu-zise, o adaptare continu la condi variabile chiar pe suprafe e reduse de teren.
3. Con inutul normelor

3.1. Consumurile specifice de materiale 3.1.1. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza c materialele necesare rmn integral n oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi, ma precum i pierderile tehnologice rezultate prin tierea I etc., pentru confec ionarea elementelor respective. 3.1.2. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepr ilor componente n baza re elei elaborate n urme: geologice, dar numai In- sensul reducerii valorii totale .norm fiind considerate, re ete cu dozaje pentru concent 3.1.3. Normele n care se specific materiale CI urma testrilor, acestea 'se vor reduce dup evaluarea 101 3.2. Consumurile specifice de manoper. 3.2.1. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere urmtoarele opera iuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport pn la locul de punere n _ deplasarea utilajelor de construc ii de la un fors aceluiai amplasament; - montarea i demontarea instala iilor de forat, p, injectat suspensii; montarea i demontarea instalatiei de tensiona SBP; . - cur area i splarea instala iilor folosite; - amenajarea uoar a terenului pe care se ampla: construc ii; - realizarea opera iei propriu-zise; - verificarea parametrilor calitativi impui de nor, execu ie n vigoare; - realizarea lucrrilor n condi ii normale de ampl temperatur i lumin. 127

2.8. Normele pentru etanarea i consolidarea terenului precum i cele pentru realizarea ancora elor cu tiran i confec iona i din SBP i ancora i n roca omogen' printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei solu ii din lapte de ciment, sunt alctuite pe faze de lucru distincte, cuprinznd forma iile de lucru strict necesare ca alctuire pentru a efectua toate opera iile necesare fiecrei faze. I 2.9. Dispozi ia gurilor de injectare i lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte i caietele de sarcini. 2.10. Prepararea suspensiilor pentru injectare i pentru forare se face la locul de punere n oper. 2.11. Pe toat durata execu iei injec iilor este obligatorie agitarea continu a suspensiei de injectat. 2.12. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescrip iilor date n proiecte i caietele de sarcini. 2.13. Lucrrile se execut la suprafa a terenului, la lumina zilei i la temperaturi mai mari de +5 C. 2.14. Deteriorrile accidentale ale instala iei de forat, injectat i tensionat, nu sunt cuprinse n norme, acestea, n caz de ivire urmnd a fi evaluate i tratate separat. 126

3.2.2, Normele sunt stabilite pentru foraje i injec ii a cror pozi ie este vertical. 3.2.3. n cazul executrii lucrrilor de foraj i injec ii, cu utilaje amplasate pe ap, normele de timp pentru spa re se nmul esc cu un coeficient K1 =1,15. 3.2.4. Pentru lucrrile de foraje i injec ii ce se execut n subteran, normele de timp se nmul esc cu coeficientul K2=1 ,28. 3.2.5. Pentru forajele proiectate nclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majoreaz n func ie de valoarea unghiului de nclinare fa de vertical, cu urmtorii coeficien i: K3=1 ,05 pentru unghiuri de 6 - 25 . K4=1,10 pentru unghiuri de 26 - 40 . K5=1, 15 pentru unghiuri de 41 - 89 . K6=1 ,25 pentru foraje orizontale sau ascendente. 3.2.6. Pentru intervalele gurii de sond n care au loc pierderi de circulatie (noroi sau ap) i nu se obtine circulatie la zi, dar forajul este posibil: normele de timp corespunztoare travers'rii intervalelor respective, se majoreaz cu un coeficient K7=1, 15.

4.6. Pentru articolele Ts J 11 i Ts J 12, msurtoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparat i injectat. 4.7. Pentru articolele Ts J 13, Ts J 16, Ts J 18, Ts J 19, Ts J 2 msurtoarea se face la metru linear efectiv realizat. 4.8. Pentru articolele Ts J 14, Ts J 15, Ts J 17, Ts J 20, Ts J 22, T5 23, J 24, msurtoarea se face la bucat foraj sau tirant. 4.9. Articolul Ts J 17 se msoar la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe antier conform proiectului i normativului tehnic, gata etiche!

rs

i pregtit pentru introducerea n foraj.

3.3. Consumurile specifice de ore utilaj


3.3.1. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de func ionare efectiv pentru executarea unei unit i de lucrare n care sunt prevzute i duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelai amplasament (n cadrul aceluiai obiect). 3.3.2. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat n situa ia n care aceasta nu se poate nlocui cu o electropomp de nalt presiune pentru injectat suspensii n foraje, cu parametrii tehnicoeconomici corespunztori. 4. Condi ii de msurare a lucrrilor 4.1. Unittile de msur n care se face msurtoarea lucrrilor executate sunt indicate la fiecare articol de norm de de\(jz. 4.2. Pentru articolele Ts J 01, Ts J 02 i Ts J) 03 msurtoarea lucrrilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at; adncimea de stabilizare medie stabilit prin sondaje se va aplica la sU8rafa a platformei terasamentului degradat. ' 4.3. Pentru articolul Ts J 04 msurtoarea se face la metru ptrat platform -hidrcizolat. msurat la nivelul la care se realizeaz apa de hidroizolare. 4.4. Pentru articolul Ts J 05 msurtoarea se face la metru ptrat terasament efectiv protejat contra ravinrilor cu material textil ne esut tip NETESIN, msurat pe suprafa a orizontal, nclinat sau vertical, aa cum se fixeaz materialul text il ne esut pe corpul terasamentului. 4.5. Pentru articolele Ts J 06 - Ts J 10, msurtoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat.

\
129

128

TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament,

COD

DENUMIRE RESURsA Manoper

---]::~bcANT
\ TOTAL ore \ 0.02 \ 0.02 ore 3.54 7.22 ore 3.56 7.24

cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat

A1 - var bulgari i cenua de termocentrala, cu amestecare mecanica; A2 - var bulgri i cenua de termocentrel, cu amestecare manual; Cuprinde: - Saparea pamntului degradat, mecanic sau manual i ndeprtarea lui, mecanic sau manual cu roaba, in afara amplasamentului la o distan de pn la 50 m n vederea amestecrii cu materiale stabilizatoare. - Sfrma rea manual a bulgrilor de var n procent de 30%. Transportul materialelor stabilizatoare (var, ciment, cenua) cu roaba pe distan a medie de 50 m de la locul de descrcare din auto la obiect i pn la locul de punere in oper. - Aruncarea cu lopata (amestecarea manual) a materialelor stabilizatoare, in vederea amestecrii cu pmntul degradat. - Amestecarea pmntului degradat cu stabilizatorii pn la omogenizare. " Polilura suprafa ei platformei decapate. " Transportul cu roaba pe distan a medie de 50 m a pmntului recondi ionat de la locul de amestecare pn la locul de aternere in terasament. - mpratierea pamntului recondi ionat pe platforma, im straturi uniforme de 20 cm grosime. "Compactarea pmntului recondi ionat n straturi de 20 cm, cu maiul mecanic. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente; buldozer sau autogreder, iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc; Nu cuprinde: ncrcarea, descarcarea i transportul cu auto al excedentului de pmnt degradat, ce ramne dupa stabilizare i care trebuie evacuat, acesta urmnd a fi evaluat separat. - Demontarea i remontarea suprastructurii cii ferate i a prismei de balast, acolo unde se impune. Se masoara la metru cub de terasament stabilizal.
_.

Utilaje

2952210003554 Buldozer pe enile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021

kwL

.LI

-_IL,.'_-"---'

TsJ02A

Consolidarea terasamentelor, prin inlocuirea materialului din terasament in slituri, in inchidere de linie c.f.

Se cuprinde: _Saparea manual a pmntului degradat ce se nlocuiete in li uri transversale platformei cii ferate. " Transportul cu roaba pe dinstan a de 50 m a pmntului degradat in depozitul intermediar in vederea evacurii. " Politura suprafe ei platformei, dup sparea li urilor. " Transportul pmntului bun ce inlocuiete pe cel degradat cu roaba pe distan a de 50 m. "mprtierea manual a pmntului bun in li uri, in straturi uniforme de 20 cm grosime. Compactarea pamntului cu maiul de mn in straturi uniforme. Nu se cuprinde: " Sparea pmntului necesar umpluturii i aducerea lui lng lucrare n raza de 50 m. " Transportul cu incrcare.descrcare al pmntului de la groapa de imprumut la obiect. " Sporuri pentru lucrri ce se execut n nchideri sau sub circula ie. " Demontarea i remontarea suprastructurii Cf. acolo unde se impune. Se msoar la metru cub de terasament inlocuit, msurat in Sptur.

__ ..--

c DD

CANT

DENUMIRE RESURSA Materiale

U.M

..

A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819

1 kg 162.4162.4 kg 205 205

\
131

130

--.---... J
_ COD __ . ~_ DENUMIRE RESURsA Manoper

r:::
CANT
1 ore 16.17 TOTAL ore 6.17 TsJ03

COD
I
I

DENUMIRERESURSA Materiale

-----------------""~1-- -. -'""r
U.M
,---'-----

93100600199001 Muncitor necalificat

14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667


Manoper

1 m31 1 ore 1 TOTAL ore

93100600199001 Muncitor necalificat

Consolidarea terasamentelor, prin decaparea platformei, realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire, in inchidere de linie c.f., cu: Hidroizolarea platformei caii ferate, cu sapa din:

A 1 - Pmnt stabilizat (Ioess) B1 - balast Cuprinde: - Splarea pmntului degradat in vederea inlocuirii. - Transportul cu roaba la 50 m a pmntului degradat. - Politura suprafa ei platformei dup spare. - Stabilizarea pmntului loessoid prin amestecarea manual cu ap. - Transportul apei cu gleata pe distan a de 50 m - Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m. - mprtierea cu lopata i compactarea cu maiul, in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului. - Transportul balastului pentru inlocuire, cu roaba pe 50 m. - mprtierea, compactarea manual in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului. Nu se cuprinde: . - Aprovizionarea apei (transportul) de la surs la obiect. - Evacuarea pmntului degradat cu auto. - Sparea, transportul cu incrcare-descarcare a pmntului loessoid pentru consolidare - dac nu se poate lua din raza de 50 m a lucrrii. Se msoar la metru cub terasament stabilizat.

A1 - pmnt i ciment, in grosime de B cm din terasamentul CF. B1 - asfalt turnat de 3 cm grosime, intre dou straturi de nisip de 10 cm grosime. Cuprinde: - Polilura manual a platformei CF la nivelul la care se realizeaz stratul suport al apei. - Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport i stratul de protec ie al apei pe dist. 50 m. - Aternerea nisipului n straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al apei i ca protec ie al apei. - Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual, transportul astaltului de la malaxor lE aternere pe distan e de maxim 50 m i aternerea lui in strat de 3 cm grosime. - Afnarea prin spare a pmntului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !; Bcm. - Spargerea bulgrilor de pmnt. - Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului. - Aruncarea cu lopata a cimentului peste pmntul afnal. - Amestecarea prin greblare a pmntului cu cimentul. - Compactarea cu maiul de mn a stratului de 8 cm din pmnt amestecat cu ciment. Nu se cuprinde: . - Evacuarea eventualului excedent de pmnt rezultat dup executarea apei. - Decaparea pmntului din platforma cii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el;; separat, inclusiv readucerea i compactarea, in cazul in care sapa se impune a fi realiza alt cot de nivel, diferit de a platformei cii. Se masoara la metru ptrat de sap de impermeabilizare a platformei.

~
132 133

CANT

scoabe pe melru ptrat. - Transportul materialului textil netesut i a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere n opera. Nu se cuprinde: - Evacuarea materialelor rezultate din cur area suprafe ei de terasament protejata cu Netesin, cu auto. - Sparea, montarea i demontarea sprijinirilor de maluri i umplutur drenant la TSJ05C1. Se msoar la metru ptrat, de suprafa a orizontal, verticala sau nclinat, efectiv protejat cu Netesin.

~
2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nesplat de ru lacuri 0,0-7,0 mm S1667 Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt.motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoper 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg

Al

81

21.64
-

0.0164 0.286 6.06 2.333

I
kg 10.2

COD

DENUMIRE RESURSA Materiale

U.M 0.91 0.15 0.17 0.03 0.241 0.31 0.42 1.39 71230200111001 7134030012200 -------------;:-Fierar belonist Izolator hidrofug .__ ore / ore T:..::...:OTAL ore 17112173298831 2875276311528 Scoabe din o el Manoper

-.~-~---

f.,~N~Ail :
A1~ ,

Material lextil netesut NETESIN m /0.775/0.77510.775 / kg 0.177 0.177 0.177

I
~2_~7000~~

I I I
001 0.03 0.01 0.03 0.04 0.04

Utilaje Mala~or manual de asfalt pn la 600 I 0.305

0.02 0.19 0.21

TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor, cu panza netesuta NETESIN, pentru injectii si cimentarea lor

TsJ06A

pe:
Al - taluze, contra ravlnrilor. 81 - platformele terasamentelor de CF i drum. Cl - interiorul drenurilor ca filtru invers. Cuprinde: Cuprinde: - Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar i introducerea lui n foraj. - Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1,10 m. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului, care se evalueaz separat. Se masoara la metru linear de avantub pozat.

- Curtarea suprafa ei taluzelor sau platformelor CF sau drum.


- Derularea sulului de pnz, masurarea i taierea la dimensiune a fiilor i ntinderea pe suprafa a terasamentului a Netesinului. - Prinderea (fixarea) fiilor de Netesin alturate pe por iunile de suprapunere de 10 cm, cu doua

134

\
135

COD_

----T------L____
Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35

DENUMIRERESURSA
Materiale

U.Mf-I

CANT
.j

2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798

- Executarea Nu cuprinde: - Prepararea - Alimentarea Se masoara

amen~arilor locale de mici proportii. i stocaea n agitatarul tampon i n habe a noroiului de faraj. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa. la melrulinear de faraj.

kg

14.23 1.105 0.009 0.004


Materiale

S404/1 CLA

m m3 m

Apa pentru mortare i betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20
Manoper

COD I
I _

DENUMIRE~Esu~s~

._EE~1 :'G:
buc \ 0.004 \ 0.008 \ 0.012 0.008 0.012 \ buc 0.004 1 buc

81130200701001

Sondor TOTAL Ullla;_ _~ mort~r 200 I ac ionat electric

1 ore 1 0.03 ore 0.03

28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641

Cap c~rotier tara inser e pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sap n trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sap in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleti pentru foraj cu lan i talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . Placuta met.dur(widia)bk15, imp.grupa 4,de 16,01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil.alama rotunda 0= 5,5 mm CuZn37 S 390 Carbur de calciu tehnica (carbid) S 102

I~
1 ore 0.0065 TsJ07

2952270003817J~a!axor

I 0.004 I 0.008 I 0.012

I buc I 0.004 I 0.008 I 0.012 I buc I 0.004 I 0.008 I 0.012


buc 1 0.001 1 0.0021 0.001 1 buc 0.001 0.004 0.002

Foraj rotativ cu circulatie directa, netubat, cu diametrul de 90-130 mm, pentru consolidari si etansari de terenuri, de: A 1 - categoria B 1 - categoria C1 - categoria 01 - categoria E1 - categoria F 1 - categoria G1 - categoria Cuprinde: - Pregatirea de pornire i pomirea instala iei. - Montarea habelor i a furtunelor de aspira ie i de refulare. - Manevra prajinilor de foraj n zona de lucru. - Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circula ie directa, de la pozi ia verticala la cea orizontala. = Schimbarea sapel. - Jntre inerea utilajului n func iune. I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a

1 m I 0.001 1 0.003 1 0.004 1 kg 10.00241 0.00481 0.0084 m31 0.035 / kg 0,003

I 0.071 / 0.106 I 0.0060.009


0.1841
1

I r

1 kg 1 0.0921 1 buc 1 0.002

0.2761

12862507307330 1.Cap carotier cu inse~ie Widia pt. faraj ap 180/13 mm


Manoper

0.004 1 0.0061

8113020070100/ 7137010011500

Sandar Instalator electrician

I
137

are ore

0.72 0.14

1.53 0.31

3.41 0.68 1

\
136

[~~--'-I
COD

CANTlTA I U.M A1 ore 0.86 1 B1 1.84 1 C1 4.09 1 D1 6.68 Foraj rotativ cu circulatie directa. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm, antrenat de instalatia de foraj, in teren de: TOTAL

DENUMIRE RESURSA

TsJ08

--

- ---- ----_._----Utilaje

29522700036221

Main de forat pe enile FAN 35 ac ionata electric

1 ore 1 0.143 1 0.307 1 0.681 11.113

CANTITA I COD DENUMIRE RESURS ~


I .----~-~~

U.M E1 F1 G1

I
2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177

A 1 - categoria B 1 - categoria C1 - categoria 01 - categoria

I
a II-a a III-a a IV-a

Materiale

Cap carotier fr inser le pentru fa Sap in trepte armat cu Widia 0= Sap in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sap in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleti pentru foraj cu lan i flci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met.dur{widia)bk15, 16,01-24g/bc imp.gr

buc buc buc buc buc buc buc m kg

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.006 0.003 0.007 0.0132

0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.007 0.004 0.008 0.016

0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.008 0.004 0.01 0.024

Cuprinde: _ Pregtirea de pomire i pornirea instalaiei. _Montarea habelor i a furtunelor de aspiraie i de refulare. _ Manevrarea tubajului i a prajinilor de foraj in zona de lucru. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaie direct, inclusiv tubarea. _ Manevrarea garniturii de foraj, introducerea i extragerea. _ Schimbarea coroanei circulare i a apei de foraj. _ntreinerea utilajului in funciune. _ Executarea amenajarilor locale de mici proporii. Nu se cuprinde: _ Prepararea i stocarea n agitatorul tampon i in habe a noroiului de foraj. _Alimentarea cu ap industrial in timpul forajului cu circuit de apa. - Extragerea tubaj ului. Unitarea de msur: metru linear de foraj.

24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.alama rotunda 0= 5,5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserie Widia pl. foraj ap 180/13 mm
Manoper
1

m31 0.17710.21210.2481 kg 0.015 0.018 0.021 46 0. 1 0.01 54 0. 1 0.012 644 0. 1 0.014

----t=e---CANTITAn-----kg 1 buc
1

24135473081641 Carbur de calciu tehnic (carbid) S 102 12862507307330

COD

DENUMIRE RESURSA

~_[~~J--B~]-~Jji
\ kg \ 0.092 \ 0.184 \ 0.276 \ 0.368
\ buc \ 0.004 \ 0.008

M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102

81130200701001 7137010011500

Sondor Instalator electrician TOTAL


Utilaje

I ore
ore

are / 7.39 /9.36111.28 1.48 1.87 2.25 8.87 11.23 13.53

\ 2862507344156 \ Sap n trepte armat cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sap in trepte armate cu Widia 0=104 S 328

I 0.012

\ 0.016 1

\ buc \ 0.004 \ 0.008 \ 0.012 1 0.016 \

29522700036221

Maina de forat pe enile FAN 35 actionata electric

1 ore 11.478

11.871 12.255

\.

138

139

.-r ---[
COD

CANTIT I U.M A1 B1 C1 D1

DENUMIRE RESURSA

2B625073441"

Sap"ntre~ea"""I"";; Widia"""
S 328 Sap in trepte armate cu W.idia 0=76 S 328 Cap carotier cu insertle Widia pt. faraj apa 180/13 mm Tub carotier

~.004

00081 0012 ~
1

Tuburi inglobate in masa suspensiei, la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor
A 1 - puternic fisurate, cu tuburi PVC broate; B1 - necoezive, cu tuburi PVC cu manet. Cuprinde: _ Prepararea i introducerea suspensiei de ap-ciment bentonit-silicat de sodiu, in faraj; _ Introducerea i testarea tubului broa! sau tubului cu manet, inclusiv procurarea i asarns tuburilor; _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 i introducerea broei sau a pakerului n tubforajului pe timpul injec!rii;

128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121


1

/ buc 1 0.004 1 0.008 1 0.012 1 buc 1 0002 1 0.004 0.002 0.008 0.003

0.016 1

I 0.006
0.004 0.012 0.004

1 0.008 1 0.005 0.016 0.006

I buc
buc

0.001 0.004 0.001

Cap carotier fara inserie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel.dur(widia)bk15, imp.grupa 4,de 16,01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil.alama rotunda D= 5,5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL.A SIc146x100LT35

kg 10.002410.004810.008410.01081 0.071 1 0.1061 0.006 0.009 0.1421 0.012

PVC sau tubul cu manon; _Acionarea broei sau a pakerului i supravegherea _ Demontarea i splarea instalaiilor pentru injectare.

2746133809639

m31 0.035/ 1 kg 0.003

Nu se cuprinde: - Forajul gurii. _ Prepararea i injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanare. Unitatea de msur: metru linear de foraj echipat pentru injectare.

12722103111276/ 128752373096131

S / m / 0.003 1 0.004 / 0.005 / 0.006 / / buc 1 0.001 1 0.001 1 0.002 1 0.002 1

------- ---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0.303 1.2

Cleti pentru faraj cu lan i flci duble 4" Manoper

COD

DENUMIRE_RESURSA Materiale

-_-A!_I

7137010011500 8113020070100

1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje


I

orei ore ore

0.2 1.01 1.21

0.37 1.87 2.24

0.741 3.69 4.43

1.18 5.9 7.08

2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832

Teava inst.neagra nefil.m - 20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluie tip SD S 2902 evi din p.v.c.rigid tip m 50x 2,4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserii Piesa metal.de trecere etansa prin zid Stut pl.exec.injectii in camas.galerii.

- I(
O.
(

29522700036221

Main de forat pe enile FAN 35 acionat electric

1 ore / 0.201 1 0.374

I 0.7391

1.18

2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467

a conducI.

kg kg m3

0.1

o
()

dec.tch 11-81 in dep S 2340

Apa pentru mortare i betoane

S 790

0.029 0.153 4.08 6.12 0.02011

0.(

Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC

kg kg kg kg

14.(

6.1
-

,
140

t'

,
141

~~I
71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349

--

CANT DENUMIRE RESURSA Manoper U.M A1

COD 81 2513306619906\

DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6,3 mm S 8540 Manoper

------------'--1
U.M

CANT

m 10.01

I ore
I ore

1 0.06 1 0.06

3.09
3.15

3.09
3.15

81130200701001 7214240021800

Sondor Lctu mecanic TOT AL

TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.suspensie 5,5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecii tip HANNY

ore

ore 15.1 1 ore 0.13 ore 5.23

ore ore ore

0.063

0.063

0.063 0.063
0.02 0.02

TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje,din:

TsJ10A Obturator gonflabil, in forje

Al A2 81 82 Cl

- ciment i silicat de sodiu in proporie 50: 1. - ciment i silicat de sodiu n proporie 35:1. - ciment, bentonit i silicat de sodiu in proporie 18:10;1. - ciment, bentonita i silicat de sodiu n proporie 15:12,5:1. - silicat de sodiu i acetat de etil in proporie 4,5:1.

Cuprinde: - Asamblarea i introducerea obturatorului in foraj. - Supravegherea forajului pe timpul injectarii. - Meninerea manetei de cauciuc umflate, cu ajutorul apei pompate. Nu se cuprinde: - Realizarea forajului. - Prepararea i injectarea suspensiei. Se msoar la metru linear de foraj ce se injecteaza.

'--'-'-'-'-I"~~ .._=COD
___

DENUMIRE RESURSA
I

CANT U.M 1-I

Cuprinde: - Pregatirea i punerea in funciune a amesleclorului cu nalt lurbulen~ (AlT). - Idem a agitatorului tampon i cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul. - Manipularea i dozarea componentelor suspensiei in (AlT). ' - Curturea i splarea instalaiei i a conductelor dupa folosire. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei. - Variaia cannttlor de componeni ai suspensiilor, faa de consumurile Inedii reprezentative prevzute in norma. Se masoara la metru cub de suspensie pereparat pentru injectare.

- -'-'.
COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal. 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluie lip SD S 2902 U.t~

._--_.~._-_.. ..'.Al

.. ....
'

---~_._-

CANTlTA I

Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleti pentru foraj cu lant i falci duble 4" Pakere pentru injecii in subteran 11-81 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. Teava constf.s. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0.001

A2

81

0.066
0.03 0.001 1 kg kg 15.15

I - I - I
101

603
l!i l!i

\
142 143

-_ __ _---...
..

CANTlTA I COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR,ERESURSA Apa pentru mortare i be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man oper 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice, 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.suspensie 5,5kw ore 11.86311.9212.638 1.863 1.92 2.638 1 ore 18.4817.281 ore 2.12 1.82 ore 10.6 9.1 15.05 U.M A1 m3 kg kg 0.82
-

--~---.----_._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5,5k~ U.M

A2 0.87

r-

CANT
I

0.835 157.08

B21 L~~JTI'381_?-,~

el

771.4 345.1 274.05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor, cu pompa de injectie

1 ore

Cuprinde: - Montarea i demontarea furtunelor de presiune, manometrelor cu dispozitivele de protecie, manomelre inregistratoare etc. - Pregtirea instalaiei i punerea in funciune. - Proba de circulaie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj. - Remalaxarea i meninerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectrii. - Injectarea suspensiilor pe pai tehnologici determinai de natura terenului. - Citirea i inregistrarea cantitilor de suspensii injectate, a presiunilor de injectare i a timpilor de injectare. - Splarea instalaiei i echipamentelor de injectare. Nu se cuprinde: -- cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11. Se masoara la metru cub de suspensie injectat.

CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U.M 82 C1

_____

.._L

_
Mate ..iale eava inst.neagra nefil.m - 32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal.t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Ap pentru mortare i betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano per
!

2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798

Im kg kg kg kg

7.035 20.2

0.03
-

1010 15.075 221.1

S 790

m3 kg kg m

0.83 255 304.5

COD

0.04

DENUMIRE RESURSA
1.. --.-------.-----L

u.MI-._~!~ _

CANT

I
2722103304~591 2513306619798

_!

Materiale / ore /12.04110.96 ore 3.01 2.74 TOTAL ore 15.05 13.7 81130200701001 1 ore \2.6381. 2.4 Sondor TOT Al

81130200701001 3111010080200

Sondor laborant fizico-chimice, geot, !

eava inst.neagr nefil.m - 32(11/4)

oi 32 1 S 7656

Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoper

mi m

0.03 0.04

.Utilaje 29522700038231 Amestector de suspensie tip AC -2

I ore I 3.83
ore 3.83 145

144

COD
. .

DENUMIRE RESURSA
I

U.M

f.--I

CANT

COD

DENUMI:~:~U_~~

.____

--]-:E
CAr U.M-=

Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5,5kw 2952270003349 Pompa pneurnafic de injec ii tip HANNY -------- --_._---ore /1.276 ore 1.276 /

Utilaje 2952270003805 Pomp ptinst.hidr.de glisare a cofrajelor pres. 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de pilo i pz-4 0.11' 0.11

TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf, inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm, Degajarea capului pierdut de la talpa forajului, la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm

TsJ14.

Cuprinde: Cuprinde: - Montarea utilajului (extractorul hidraulic i a grupului de pompare) i calarea lui. Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic. - Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cietilor cu lan i falci manual. - Manevrarea tubajului n zona de lucru i stivuirea lui. - Curtarea i spalarea tubajului. - Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul n zona de lucru. Nu se cuprinde: - Filetarea sau refacerea filetelor degradate. Se msoar la metru linear de tubaj extras. --~._-_.
COD
1---.-

- Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului. - Introducerea n foraj a prjiniior sau a tijelor metalice i manevrarea lor pna la desprinderea capului pierdut de tubaj. - Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice i depozilarea lor. Se masoara la bucata foraj lubat.

COD I
I
u

DENUMIRE RESURSA
_

CANT U.M

__ ._CANT U.M
1----- '

Materiale 2875276311607/ Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. Manoper 8113020070100/ Sondor / ore 13.45 TOTAL ore 3.45 ---------- ... _-------------/ kg /6.05

DENUMIRE RESURSA

Materiale 28752373096131 Cleti pentru foraj cu lan i falci duble 4" ManoQer 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10.001'

I 0.46
0.46
\

~.
147

146

TsJ15A
Spalarea cu apa a forajului, executata inaintea injectiei de umplere

- Montarea habelor i furtunelor de absorb ie i de refulare. - Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment. - Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul. Nu cuprinde: . - Prepararea suspensiei de ciment, pentru care de aplic norma TSJ 11.

Cuprinde: - Montarea utilajelor i calarea lor pe locul de lucru. - Montarea habelor i furtunelor de absorb iei de refulare . . - Executarea spalarii cu apa a forajului, in Conformitatecu prescrip iile tehnologice. - Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru. Nu se cuprinde: - Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru. Se masoara la bucata foraj spalat cu ap.

COD

L___

OENUMIRERESUR~
Materiale

------]3
1: 1
1 ore I

25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . 2722103304835 Teava inst.neagra nefil.rn - 20( 3/4) al 32 1 S 7656
Manoper

-----1-- ---.-----~
COD

81130200701001 Sondor
DENUMIRE RESURSA

CANT
U.M~

TOTAL

ore

-------

--~--------Materiale

I
2

Utilaje

29522700033491 Pompa pneumatic de injec ii ~~.~~NNY


1

'

41001162028181 Apa penlru morlare i beloane S 790 m3


1

Manoper

81130200701001 Sondor 1 ore 1 0.42

NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabilete prin proiect, func ie d natura terenului i permeabilitate.

T!
Tirant] de ancorare in teren, pretensionati, confectionati din fascicule SPB, cu D=7 sau 5 mm

I
~~~321J~_c!ropomP multie~e

TOTAL
Utilaje

ore

0.42

inalt pres.lucru subter. 8,1-20kw

ore 10.105

TsJ16A
Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare, fixati in teren

Cuprinde: - Montarea utilajelor i calarea lor pe POzitia de lucru.

Cuprinde: - Descolcirea colacilor i indreptarea SBP. - Masurarea, nsemnarea i taierea la lungimea necesar a srmelor. - Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect. - Aezarea pe bancul de lucru al srmelor SBP i introducerea distan ierilo'r la pozi ia preva proiect. - Matisarea cu srm neagr 0=1,5 mm a fascicului, in dreptul distan ierilor. - Ordonarea srmelor SBP pe suportul dopului de separa ie i matisarea cu srm neagr ~ mm pe lungimea dopului de separa ie.

148

149

- Matarea extremita ilor dopului de separa ie i umplerea cu mastic de bitum topit a interspa iilor dintre srme SBP i teaca pe lungimea dopului de separa ie. - Confec ionarea i fixarea pe distan ieri a centrrilor, conform detaliilor din proiect. - Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confec ionat la depozitul de tiran i fini i. Se masoara la kilogram tirant gata confec ionat conform proiectului de execu ie.

COD

DENUMIRE RESURSA Materiale

-----------EE
CANT
U.M
1

3
COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680

'--_"DENUMIRE RESURSA
_ .. --.. -'...-_. _"-".

28752763116071 2521216701010

Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. evi din p.v.c.rigid tip m 75x 3,6 S 6675/2 Manoper

kg 10.33 m 1.05

CANT U.M 1--I

I
0.01 1.025 0.02 0.012 0.11 0.05 0.025

7123020011100 I Fierar betonist TOTAL

Iare ore

1017 0.17

Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoper

Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1,5 OL32 S 889 Piesa metal. de trecere etansa prin zid a conduct. Tub izolat tip i.p.e.(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990

TsJ19A Teava metalica de injectie, pentru tiranti de ancorare, pretensionati, fixati in teren

71230200111001 7214240021800

Fierar betonist Lacatus mecanic


1 :~: I ~:~;

-----

TOTAL

ore

0.2

Se cuprinde: - Prinderea pr ii fixe a evii de injec ie, confec ionat conform detaliilor din proiect, de tirantul de ancora re n zona dopului de separa ie, odaia cu confec ionarea tiranlului. - Detaarea prin deurubare a par ii mobile a evii de injec ie (de la dopul de separa ie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment, in vederea refolosirii ei. - Splarea evii de injec ie recuperata. NOTA: - Se admite o blocare (imposibilitatea tiran i. de recuperare) a evii metalice, la douazeci echipri de

TsJ18A Teaca de protectie din polietilena, cu 0=75 mm, pentru tiranti pretensionati, ancorati in teren

- in cazul utilizrii tubului cu manete integrat in opera (pierdut in ntregime) se vor face corecturile rezultate din nlocuirea de material. Se masoara la metru linear eava de injec ie gata montata inainte de injectare.

Cuprinde: - Confec ionarea tecii de protec ie a !irantului i executarea mufarilor necesare. - Introducerea fasciculului de srme SPB n' teaca de protectie, pe zona liber a tirantului. - Montarea capacului de inchidere a tecii la captul dinspre exterior al tirantului. Se msoar la metru linear de teac de protec ie.

COD

DENUMIRE RESURSA

..

----~----------._--_.----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st.neagra nefil.m - 20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt.e'Xec.injectii in camas.galerii. dec.tch 11-81

E
-,

U.M ...-.... -

CANT

I kg

mlo'04

~,46

150

151

COD

--.--_

.. --------_.--.-.-.----------------

2513300619865

-------------I
DENUMIRE RESURSA CANT U.M f--

TsJ21A

Tub cauc.pn= 45 atm d~ 32, 4,6 mm ni 4995


Manoper

m 10.12

Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment, pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren

71230200111001

Fierar betonist TOTAL

ore 10.13
ore 0.13 Cuprinde: - Montarea utilajelor i calarea lor pe locul de lucru. - Montarea hablelor i a furtunelor de aspira ie i de refulare. - Injectarea suspensiei de ciment n forajul tubat, concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment, conform indica iilor din proiect. - Manevrarea tubajelor, manipularea acestora in zona de lucru, inclusiv curtarea i spalarea acestora. - Deplasarea Nu cuprinde: - Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. suspensiei de ciment injectabila, care se evalueaz conform datelor din proiect pe experimentari anticipate), privind absorb iile reale, aplicnd norma TSJ11 . la metru linear bulb de scelment gata injectat.

TsJ20A Introducerea tirantului in foraj, pana la lungimi de 20 m

. Cuprinde: - Transportul prin purtare direct a tirantului, pe o distan a de maxim 200 m pe teren accidentat. - Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maxim, de 20 m. - Sporul pentru condi ii tehnice deosebite de lucru, spa iu de manipulare restrns i teren accidental. Nu cuprinde: - Procurarea i pregtirea tirantului ca material. Se msoar la bucata tirant introdus n foraj.

____
COD
Materiale

._.

~
CANT U.M f-----

DENUMIRE RESURSA

27221033048591

eav

inst.neagr nefil.m - 32(11/4)

-COD DENUMIRE RESURSA


Manoper

al 321

S 7656

CANT U.M r---

2513306619798

Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20


Manoper

I
TOTAL

mi m

0.03 0.04

81130200701001
.'

Sondor

1 ore 1 4.22 ore 4.22

81130200701001 9310060019900

Sondor Muncitor necalificat TOTAL

I ore
ore

13.72 ore 1.05 4.77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.suspensie 5,5kw ore 1.054

~
:::;::a~:~:~:a~i:::~~~:; ~ ~~A~~Y___

~
. :~: ~:~~;

NOTA; Pentru liran i c~ lungime mai mare de 20 m i maxim 35 m se acord pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri, un spor de 24% la norma TSJ20A 1.

2952270003612

\,
152 153

TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului, interiorul tecii de polietilena in

TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare, pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare

Cuprinde: - Montarea utilajelor i calarea loe pe locul de lucru. - Montarea hablelor i a furtunelor de absorb ie i injectare. - Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare. - Prepararea suspensiei de ciment, conform re etei prescrise n proiect. - Injectarea pastei de ciment n interiorul tecii i al capului de blocare. - Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare. - Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. - Spalarea utilajelor de injectare. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri.

-.

-~-[----------_._---------:--._-_
DENUMIRE RESURS
-

..

__ .._--jl1 __

CANT U.M~

COD

Cuprinde: - Montarea dispozitivului de sus inere a presei la pozi ie. -Introducerea presei manual, folosind i dispozitivul de sus inere. - Introducerea rozetei de declavetare ntre srmele SBP. -Introducerea eonului de inventar al presei i ordonarea srmelor pe con. -lmpanarea rnanual a srmelor pe con i inel de inventar. - Racordarea furtunelor ntre electropompa de inalta presiune i presa (cricul de blocare). - Tensionarea n mai multe trepte pn la for a total de tensionare a tirantului din fascicule SPB, pentru a verifica rezisten a bulbului de ancorare. - Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregtitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24. Se msoar la bucata fascicul ancoraj.

---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818

Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. Bentonita macinata activata Apa pentru mortare i beloane S 790 Manoper 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6.57 ore 6.57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestector de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injec ii tip HANNY kg kg kg m3 20.4 0.2 15.3 0.2 7123030012500 COD

-.-.-.---,,---.. ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA


li

U.M
o

CANT -----

I!

-----------------Manoper / Montator prefabricate beton

---

__

/ ore TOT AL Utilaje ore

I 3.53
3.53

Electropompa

pretensionat armturi inalla presiune 4,5kw

Pres de pretensionat armaturl

-----~--_.

J;t;J
ore 0.883

0.883 re

l;t~
ore 2.187

~~
87

NOTA: n func ie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare, se poate repeta opera ia cuprins n norma TSJ23' pentru for ele i numrul de relaxati prescrise.

\
154 155

TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con

- Montarea piesei de rezemare pentru msurarea efortului din tiranl. - Demontarea presei i a dispozitivului anex. Se msoar la bucat fascicul tensional.

- -.--COD

--- -- - --- --- ---

-- -- -'--.

-- -1
.

DENUMIRE RESURSA
Materiale

--t-CA. _ buc kg buc

~~M

Cuprinde: a) Lucrri pregtitoare: - Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pere i mula i, manual cu dalta sau spi ul i ciocanul. - lndeprtarea capacului de etanare a tubului de trecere. - Cura area tubului de trecere, de impurit ile provenite din betonarea pere ilor mula i. - Degajarea gurii forajului pe adncime de circa 0,6 m, de bentonita i ciment intrit, - Taierea evii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem. - Trecerea pozi iei i introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP, centrarea lui pe placa de reparti ie, inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de reparti ie. b) Lucrri de tensiune: - Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem. -Introducerea conului de ancoraj intre srmele SBP, prin batere i repartizarea srmelor pe conturul conului. - Ordonarea srmelor din tirant prin legare cu srm neagra 1,5 mm doua cte dou vecine. - Introducerea rozetei de blocare. -Introducerea inelului de strngere a fascicului pe rozeta de blocare. - Montarea dispozitivului de sus inere a presei la pozi ie. . -Introducerea presei manual, folosind i dispozitivul de sus inere. - Introducerea intre srme i in presa a rozetei de declavetare, prin aezarea ordonata a srmelor. -Introducerea con ului de inventar al presei intre srme i ordonarea acestora pe con. - Baterea cu ciocanul a con ului de inventar pn la lmpnarea provizorie a srmelor intre conul de inventar i inelul de inventar. - Montarea tijei de blocare. - Montarea pe pres a bra elor de sus inere a cricului de blocare. - Montarea cricului de blocare. - Racordarea furtunelor de lnalt presiune de la electropompa hidraulic la pres i la cricul de blocare. - Tensionarea in 3-5 trepte pna la forta prevazuta in proiect i ateptarea cu stanonr: de circa 20 minute. - Determinarea eventualelor alunecari. - Blocarea conului ancorajului.

2811236309290 2875276311607 2513736601765

Ancoraj mel.pod tip inel-con pt.fas.sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduc\. Garnil.cauciuc d=225 cm
Manoper

7214240021800 \ 7123030012500

tacanis mecanic
Montator prefabricate beton

ore \3.0 \ ore 15.~ TOTAL ore 18.";


Utilaje

2952270003202 2952270003338

Pres de pretensionat armaturi Electropomp pretensionat armturi inalta ---------_ presiune 4,5kw
..

_---

ore 3.07 3.07

ore

l;

,
157

156

MATPIOD
CAT.ALOG
PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII
actualizate trimestrial
~ AVANTAJE
CUNOA$TERE:

LEXCON
AMonlii economici i specialitii din construc ii, prin acest nou sistem informatic LEXCON, au 1; 8 cadrului normativ ce reglementeaz sectorul d. dispozr re 111I Instrument eficient de autoconsultan con,truclll montoJ Prlnu-o procedur prietenoas, un ghid automat v ndrum spre gsirea rapid a ntregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situa ii: Lege, Ordonan , Hotrre de Guvern, NOIm metodologic Normntiv i ()Idi" ministerial. SiRII,,,,"1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate n Monitorul Oficial al Romnie Parteu 1 I 1\~1f(lIfn nutomat urmtoarele legturi: ucccsiuuen cronologic de actualizare a prevederilor reglementate: actul ini ial cu modificri .:UllllllttAri, republicri i eventuale prorogri sau suspendri; se pstreaz toate actele I1HI1t1l1l1vci dup abrogare, ceea ce asigur o retrospectiv complet asupra unui aci UfU'lUn.iv nferem domeniului investigat; "I1IC''iPUlldCII(tt tehnic a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll.tlV<' date n executarea acestora - legi, ordonan e, hotrri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc;8C identific orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente pn 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate n MOIIII",,,I Ofici u 1 Partea 1; mUlt CIIIHIIISC, de nsemenea, 100 STAS-uri n vigoare i 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:- nauurtc de specialitate n domeniu; ..1111)/11\.11 U(:tt.~lor uormative pe domeniile principale: \1101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR

MATERIALE EXISTENTE I NOU APRUTE FURNIZORI-PRODUCTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE N JUDE PRE URI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUC IILOR NTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUC IE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZI IONAREA MATERIALELOR

AGREMENTE TEHNICE N CONSTRUCTII-MONTAJ


~ AVANTAJE
CUNOA$TERE:
'

1ici IIi "1/\ Ilh' 1'1,\NUlUI.OR~l nEia ,E\fElI<TIULOHI)EAMb'iA.J~RE A TElllTOWl.rl ~l DE lIlmA~ISM I,VI!HNp: (',\Il\S 1HAI.E,SCOATEHEA DINClRCrnULN;RlCOL II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1 II, I',\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U.lliWE PUULld, I'CBLlCn,WE lMOlllLl.\Il,\.
(O"l('I'.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE

MATERIALE I PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUC IE INTERN, AVND AGREMENT TEHNIC FIRME AVND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE N VNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNIT I CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONRII MATERIALELOR I PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERIN ELOR PREVZUTE DE H.G. 766/1997 I LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA N CONSTRUC II DIN CATALOG

I'K(lIM' I;\RI'A IWI/.\j(E.~,AI'II()/lARF.:\, HECUli\IlE.4, RECEPTIAI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII.OH ~('III/.1'nII'LIlI ,ICF 1 ,\1.1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU 1II', ~lIaJRANIA I A\IlJIE.'iT PENTRUOJNSTIU.iCl'llll\~fENAHRFATER1TORII:I,u
I.II'I\R"'I UlI(E~1 COl"~rRl!qll nE ACTIHLm: I'II()III}W: {;El'<WAI.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I.OR .\lI~IIlNln IlI'.;\ cu AQl'IS(JI,(1lMliNITAR.

Sililt'nmi permite o informare treptat asupra unui act normativ: Idelltlnure: numr, titlu, informaii privind publicarea actului normativ n Monitorul Oficial; Clarificare pe ton,lnut: structura actului normativ - titluri-capitole i seciuni cu un rezumat CCl sllllrll/rnlJl Ideilo din con inutul actului normativ; Pnreurgere text integral dac dup parcurgerea primelor 2 trepte este necesar

cdiuucu/cousuhurcn textului reglementrii.


Sistemul informatic L.EXCON este pe acelai suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('. Se .sie"r astfel o sistematizar e a ntregului cadru de reglementri din domeniu: acte normRtlve publicate n Monitorul Oficial, standarde i alte norme i normative n vigoare.

~INFORMA lILE

SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCTORI DE MATERIALE DE CONSTRUC II PENTRU AGREMENTE TEHNICE, INFORMA IILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC N CONSTRUC II DIN Mol.PoTol. CATALOGUL SE EDITEAl PERIODIC (TRIMESTRIAL)

SISTl~MVI, tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! "


(\,

"

Indicatoare de norme de deviz pentru lucrri de construc ibm instala ii i repara ii, edi ia 1981, revizuite i completatepen avnd aprobare MLPTL societatea noastr fiind singur"abii s le editeze, distribuie i codifice n conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobte'pri MLPAT, nr. 1/N/03.04.1992 i ordin MLPAT nr. 13/N/08.03:1Q9 Norme de munc pentru pfincipalel~ activit i de construc j~- i Ghiduri i metodologii pentru principalele activit i manageriaI6~~' execu ie din sectorul de construc ii-montaj Produse informatice i de consulting: .' DEL TA 2000 - sistem lnformatic pentru elaborarea0gq,c economice a ofertelor pentru licitatii, programarea~'flh decontarea lucrrilor de construc ii ',,~ BETA 2000 - gestiunea documenta iei economiCe labene LEXCON -legisla ie n construc ii

It MATPROD - pre uri la zi pentru materiale de construc ii -iF! - Activitate de perfec ionare-instruire (training) ... ,..... . 1

-.

,.;;:;".,.

,~.

:F~
I.S.B.N.:

S-ar putea să vă placă și