Sunteți pe pagina 1din 580

Liviu Rebreanu

RSCOALA
roman (1932)
Kindle eBook: Cosimo a!rilie 2"13
# edi$ie de%ini&iv' (
)lus&ra$ia *o!er&ei: Corneliu Baba # +Om *u lin,ur'-
.di&ura L)/.RA 2""2
/e0&ul se re!rodu*e du!': Liviu Rebreanu Opere alese
vol1 )2 .di&ura !en&ru li&era&ur' 3i ar&' Bu*ure3&i 19491 A
%os& *onsul&a&' 3i edi$ia: Liviu Rebreanu Rscoala .di&ura
5a*ia Clu6 19711
La reali8area edi$iei Kindle a %os& *onsul&a&' 3i edi$ia
a!'ru&' la edi&ura Car&ea Rom9neas*' 19:3 ;n *ole*$ia
+<ari s*rii&ori rom9ni-1
Cu!rins:
Liviu Rebreanu
/AB.L CRO=OLO>)C
2olumul ): S. <)?C @ARAA
Ca!i&olul ): RSR)/BL
Ca!i&olul )): CD<D=/BR)L.
Ca!i&olul ))): EL<D=F))
Ca!i&olul )2: LB<)=)L.
Ca!i&olul 2: ER)>BR)
Ca!i&olul 2): 2.S/)/OR))
2olumul )): EOCBR)L.
Ca!i&olul 2)): SCD=/.)A
Ca!i&olul 2))): ELCR)
Ca!i&olul )G: EOCBL
Ca!i&olul G: SD=>.L.
Ca!i&olul G): C./R. C./R.
Ca!i&olul G)): ACBSBL
ACR.C).R) CR)/)C.
/AB.L CRO=OLO>)C
(du!' =i*ulae >Heran)
1::4 27 nov. In sa&ul /9rli3iua (din %os&ul *omi&a& Solno*#
5ob9*a ( a8i 6ude$ul Bis&ri$a#='s'ud) se na3&e Liviu Rebreanu
!rimul din&re *ei 1J *o!ii *e vor veni !e lume ;n %amilia
;nv'$'&orului 2asile Rebreanu 3i a Ludovi*'i (n's*u&' 5iu,anu)1
/a&'l (1:K2L191J) se mai o*u!' *u s&r9n,erea de %ol*lor
*olabor9nd la di%eri&e ,a8e&e din Ardeal1 In &inere$e mama (1:K4
L19J4) era !asiona&' de &ea&ru %iind *onsidera&' +!rim'
dile&an&'M !e s*ena Be*leanului de ba3&in'1 Ambii !'rin$i sun&
arHe&i!urile Nerdelenilor din Ion.
1::9 Eamilia se mu&' ;n *omuna <aieru !e valea Some3ului1
+In <aieru am &r'i& *ele mai %rumoase 3i mai %eri*i&e 8ile ale vie$ii
mele1 C9n' *e *9nd s' ;m!lines* 8e*e ani a &rebui& s' mer, la
='s'ud la li*eu1M In s*rierile de ser&ar la ;n*e!u& ;n limba
ma,Hiar' 3i a!oi ;n limba rom9n' mul&e amin&iri din *o!il'rie
adu* !e !rim#!lan oamenii a*es&or lo*uri1 5e3i lo*ali8a&e ;n
ima,inarul Cri!as (iden&i%i*a& de *er*e&'&ori *u Crislo!ul ;n *are
L1R1 avea s' lo*uias*' mai &9r8iu) unele e!isoade din Ion vor
!'s&ra *adrul &o!onimi* 3i onomas&i* al <aierului (Cuibul
visurilor *um mai es&e in&i&ula& ;n&r#una din !oves&irile !ubli*a&e
de s*rii&or)1
1:91L1:94 In*e!e *ursurile 3*olii !rimare1 +Cele din&9i !l'*eri
ale slovei &i!'ri&e 3i ale 3&iin$ei de *ar&e &o& ;n <aieru le#am avu&
;n %orma !rimelor le*&uri *are m#au !asiona& Povetile ardeleneti
ale lui )on Co!#Re&e,anul vreo *in*i volume1M
1:94L1:97 Brmea8' dou' *lase la >imna8iul ,r'ni*eres* din
='s'ud1
1:97L1:99 L1 R1 es&e &rans%era& la ?*oala de b'ie$i din Bis&ri$a
(+Col,Ori %iu is*olaM) unde urmea8' ;n*' &rei *lase1
1:9: Indr',os&i& ;n *lasa a )2#a de li*eu s*rie +;n&9ia 3i ul&ima
!oe8ieM1
1:99 iarna Eas*ina& de o &9n'r' a*&ri$' din&r#o &ru!' ambulan&'
un,ureas*' (+in,enua &ru!ei de *are m#am ;ndr',os&i&
nebune3&eM) s*rie un vodevil du!' modelul *elui v'8u&1 <ai
&9r8iu a%la& ;n Buda!es&a va *ul&iva %'r' su**es a*ela3i ,en
drama&i*1
19""L19"3 Brmea8' ?*oala real' su!erioar' de Honve8i din
?o!ron (Pdenbur, ;n nord#ves&ul Bn,ariei l9n,' ,rani$a *u
Aus&ria)1
19"1 iun. La s%9r3i&ul anului ) ob$ine *ali%i*a&ivul +eminen&M1 Ca
3i la Bis&ri$a mani%es&' o ;n*lina$ie deosebi&' !en&ru s&udiul
limbilor s&r'ine1
L La Bra3ov a!are !oves&ea Armeanul negutor i iul su
!"erg"el %ol*lor !relu*ra& de 2asile Rebreanu (;n&r#o *ole*$ie
!en&ru *o!ii)1
19"2 5u!' aba&eri de la re,ulamen&ul 3*olii es&e re&ro,rada& din
%un*$ia de *Hes&or1 La s%9r3i&ul anului )) !rime3&e doar +dis&in*$ia
sim!l'M1
19"3 In anul ))) !ierde 3i +dis&in*$ia sim!l'M din !ri*ina mediei
s*'8u&e la +!ur&areM1
19"3L19"K Brmea8' A*ademia mili&ar' +Ludovi*eumM din
Buda!es&a (de3i se sim$ea a&ras de medi*in' ale *'rei *ursuri
!resu!uneau *Hel&uieli ina**e!&abile !en&ru %amilia lui L1 R1)1 5in
nou ;n !rimul an L1 R1 !rime3&e dis&in*$ia de +eminen&M1
19"K # sept. Sublo*o&enen& re!ar&i8a& la re,imen&ul 2 Honve8i
re,ali din >Qula ;n sud#es&ul Bn,ariei1 (Ai*i !e l9n,'
;ndele&ni*iri *a8one L1 R1 are numeroase !reo*u!'ri li&erare:
le*&uri *ons!e*&e !roie*&e drama&ur,i*e1)
19"7 Cons!e*&ea8' numeroase o!ere din li&era&ura universal'
s!e*i%i*9nd uneori da&a le*&urilor (24 a!r1 2 3 7 : 3i 1K mai 1
2 iul1) In&re s*rii&orii e0*er!&a$i sun& *lasi*i %ran*e8i ru3i ,ermani
i&alieni en,le8i un,uri1 Li se adau,' *9&eva !roie*&e de li&era&ur'
drama&i*': $et%l&t'rsa( ) *rven& (Rivalii ) $+ltoarea,- $al(.
/"adnag& (0ocotenentul $al(.,- !igi (!"ig"i,1 ul&imul *u
!ersona6e ins!ira&e din via$a +in&eli,Hen$eiM n's'udene1
2 nov. 5a&are !e o !ro8' ins!ira&' din mediul *a8on (+%ra,men&
de romanM) reluare a unui *on%li*& li&erar aborda& an&erior
(0ocotenentul $al(.,.
#34#2 dec. In*e!e sui&a de amin&iri din *o!il'rie (!or&re&e din
<aieru) s*rise la ;n*e!u& ;n ma,Hiar' relua&e mai &9r8iu ;n
rom9ne3&e !ro8e ne!ubli*a&e1
L In*e!e un 5ournal de le*&or *u ma0ime *u,e&'ri *ons!e*&e
din li&era&ura universal' (SHakes!eare O1Rilde S*Hiller /ols&oi
Nu,o Sokai 31a1) din *rea$ia rom9neas*' (An&on Cann) !re*um 3i
*u ;nsemn'ri de *ul&ur' ,eneral' (;n limbile ,erman' ma,Hiar'
%ran*e8' 3i rom9n' ( limbi ;n *are *i&ea 3i s*ria *uren&)1
26 dec.47 ebr. #869. La Buda!es&a 3i >Qula s*rie 3i &rans*rie
*in*i !oves&iri ;n limba ma,Hiar' din *i*lul :;am'rl%tra <:cara
mgarilor=1 sa&ire *u *ara*&er an&i*a8on (volum ne!ubli*a&)1
19": ian. Sub !resiunea unor ;n*ur*'&uri b'ne3&i es&e %or$a& s'
demisione8e din arma&'T ;n !realabil s*riind ;n +ares& la
domi*iliuM se Ho&'r'3&e s' se dedi*e li&era&urii (5ournal#ul
sur!rinde a*es& momen&)1
#9 ebr. Revine ;n Crislo! ( s!re dis!erarea !'rin$ilor *are ;l
3&iuser' domn1 (+Ai*i am lua& *on&a*& *u $'ranul rom9n ai*i l#am
*unos*u& mai bine ai*i m#am im!re,na& de &oa&e su%erin$ele 3i
visurile lui ( lu*ruri *are aveau s' &rea*' mai &9r8iu ;n li&era&ura
meaUM)
L Reia ve*Hi !roie*&e (!iese de &ea&ru) !re*um !"ig"i1 3i
adau,' al&ele ins!ira&e din via$a $'r'neas*': >raiul1 Os+nda 31a1
Ci&e3&e mul&e *'r$i rom9ne3&i urm'rind ;ndeosebi ;mbo,'$irea
vo*abularului 3le%uirea limbii li&erare1 mart. In*e!e un *aie& de
:c"ie ;n&re *are unele an&i*i!ea8' eroi 3i e!isoade din !ro8a
ma&ur'1 <ul&e subie*&e vor %i de8vol&a&e la ;n*e!u& ;n *adrul
nuvelis&i*ii1 (5a&'rile a&in, limi&a 2: a!r1 19"9)1
L Se an,a6ea8' a6u&or de no&ar ;n <',ura )lvei a!oi ;n
=imi,ea1
2 sept. 5in Bu*ure3&i !rime3&e ves&ea *' !iesa Os+nda +va %i
!us' ;n *i&ireM (;n *ele din urm' va %i res!ins')1
#2 sept. S*rie !oves&irea Codrea <!lasul inimii=. In a*eea3i
&oamn' &ermin' 3i !oves&irea ?omnul Ionic reluare a unei !ro8e
mai ve*Hi din *i*lul :;am'rl%tra <:cara mgarilor=1 Cu a*es&e
!a,ini se va adresa mai mul&or revis&e li&erare de +!es&e mun$iM
(&rimi$9nd s*risori lui >1 )br'ileanu la $iaa rom+neasc din )a3i
lui <iHail 5ra,omires*u la Convorbiri critice din Bu*ure3&i)
!re*um 3i din /ransilvania (*ores!ond9nd *u O1 /'sl'uanu de la
0ucearul din Sibiu)1
# oct. La Bla6 ;n Revista politic i literar a!are !oves&irea
>alerii (ul&ima &i!'ri&' ;n Ardeal ;nain&e *a L1R1 s' se s&abileas*'
;n *a!i&ala $'rii)1
#2 oct. /ermin' nuvela Oilire sub im!ulsul unor le*&uri
sadoveniene1
# nov. 5ebu& ;n !resa rom9neas*': la Sibiu ;n revis&a
0ucearul *ondus' de O1 >o,a 3i O1 /'sl'uanu a!are !oves&irea
Codrea (!lasul inimii,. In a*eea3i revis&' L1R1 va mai !ubli*a
nuvelele Oilire (14 de*1 19":) Ruiala (2: ian1 19"9) 3i @evasta
(1K iun1 1911)1
A nov. In*e!e un nou 6urnal de le*&or (:picuiri) a!le*9ndu#se ;n
mod deosebi& asu!ra !a,inilor de *ri&i*' 3i is&orie li&erar' din
$iaa rom+neasc a!ar$in9nd mai ales lui >1 )br'ileanu1 dec.
Revine asu!ra amin&irilor din *o!il'rie s*rise la >Qula de da&a
a*eas&a sub in%luen$a lui Crean,'1
19"9 23 ian.42# ebr. In*ear*' s' &radu*' romanul R;boi i
pace de /ols&oi (du!' o versiune ,erman')1
Bnceputul anului. Eun*$ionar la !rim'ria din 2'rarea1
#9 apr. In &radu*erea lui revis&a Cara noastr !ubli*' !oemul
Doartea oimului de <1 >orki1
29 apr. S*risoare din Crislo! *'&re <iHail 5ra,omires*u
!ro!un9ndu#i s!re !ubli*are o !oves&ire1
26 mai S*rie nuvela D+na (!rima varian&' a nuvelei
Ocrotitorul) sub in%luen$a le*&urilor din CeHov1 toamna Si&ua$ie
ma&erial' !re*ar'1 Are *onvin,erea *' nu s&'!9ne3&e *um se *uvine
limba li&erar' rom9neas*' (+a &rebui& s'#mi dau seama *' da*'
vreau s' reali8e8 *eva &rebuie s' nimi*es* ;n !realabil ;n su%le&ul
meu 3i ;n min&ea mea &o& *e mi#au ;m!rumu&a& a&9$ia ani de mediu
s&r'in &o*mai la v9rs&a *ea mai a**esibil' &u&uror in%luen$elor 3i *'
a*eas&a nu se !oa&e ;m!lini *u adev'ra& de*9& a*olo unde voi
res!ira o a&mos%er' rom9neas*' absolu& !ur' 3i %eri&' de miasmele
de !9n' ieri adi*' ;n @ar' 3i mai ales ;n Bu*ure3&iM)1
#24#3 oct. +In&9iul meu *on&a*& *u li&era$ii rom9ni s#a e%e*&ua&
*u !rile6ul unui *on,res al As&rei la Sibiu unde am %os& &rimis *a
,a8e&ar rom9n1 Cro%i&9nd de a*eas&' uni*' o*a8ie am 3i &re*u&
din*oa*e la Bu*ure3&i1M
#2 oct. In *a!i&ala $'rii1 +Am sosi& *u 3"" de lei ;n bu8unarU ?i
ai*iU ai*iU ai*i ;n*e!e un *a!i&ol ;n&une*a& al vie$ii mele o
e!o*' ,rea de lu!&' d9r8' *u mi8eria 3i !asiunea de s*rii&or1 VUW
Am veni& ;n *on&a*& *u &o$i *ori%eii li&era&urii de a&un*i1 >9rleanu
mai ales era marele !ro8a&or al e!o*ii1 In vremea a*eea am
;n*er*a& a*es& ,en nou de nuvele *are nu !rea era ;n$eles de
,in,a3ii !oves&i&ori din 6urul meu1 C9n' a&un*i nuvela era un %el
de ane*do&' s*ris' viu *ur,'&or *u ;n%lori&uri de s&il dar %'r'
ni*io !reo*u!are a %ondului sau a *on%li*&ului !siHolo,i*1M
#7 oct. Crima da&are !e o !ro8' ori,inal' du!' sosirea ;n
Bu*ure3&i: $olbura dragostei <C+ntecul iubirii=1
#8 oct. Car&i*i!' !en&ru !rima oar' la o 3edin$' a *ena*lului
li&erar *ondus de <iHail 5ra,omires*u din *are mai %'*eau !ar&e
)1 <inules*u .1 >9rleanu Cin*ina& Caveles*u 51 =anu Corneliu
<oldovanu =1 5avides*u Al1 S&ama&iad <1 S'ules*u <1 Sorbul
31a1 5u*e *u el o nuvel' !e *are ;ns' nu a!u*' s' o *i&eas*'1
26 oct. S*risoare de la <iHail 5ra,omires*u: +)ar&'#m' *' asear'
am ui&a& de nuvela dumi&ale1 . dre!& *' *Hiar de nu a3 %i ui&a& n#a3
%i vru& s' &e e0!un la un nesu**es ne3&iind *ali&'$ile ei de mai
;nain&e1 As&'8i ;ns' am *i&i&#o 3i &e %eli*i& e %oar&e in&eresan&'
!oves&ea 3i *u ;nsemna&e *ali&'$i li&erare1 2rei s#o !ubli* ;n
Convorbiri criticeXM
22 oct. 5ebu& ;n *a!i&ala $'rii: ;n revis&a Convorbiri critice a!are
nuvela $olbura dragostei <C+ntecul iubirii=1 .a des*Hide 3irul
unei ;nsemna&e *olabor'ri: Protii1 Culcuul1 !olanii1 ?intele
(191")1
7 i ## nov. S*risori de ;n*ura6are de la <iHail 5ra,omires*u1 Se
in&eresea8' ;ndea!roa!e de *e s*rie ;l invi&' a*as' 3i se o%er' s'#l
a6u&e s' dob9ndeas*' o slu6b' la un 8iar1
L An,a6a& la Ordinea (reda*&or#3e% ?&1 An&imT ;n Rscoala:
An&imiu)1
191" ian. Se*re&ar de reda*$ie la Ealanga literar i artistic
*ondus' de <iHail 5ra,omires*u %un*$ie *e o va de$ine 3i la
Convorbiri critice (+%un*$ii mai mul& onori%i*eM)1 ian. Ce ba8a
*onven$iei *u Aus&ro#Bn,aria ,uvernul buda!es&an *ere
au&ori&'$ilor rom9ne3&i e0&r'darea ,a8e&arului1
#2 ebr. <anda& de ares&areT L1R1 es&e de!us la 2'*'re3&i1 mai
In&r#un Demoriu adresa& au&ori&'$ilor rom9ne3&i &9n'rul s*rii&or
men$ionea8' *' adev'ra&a !ri*in' a *ererii de e0&r'dare *ons&' ;n
a*&ivi&a&ea sa !ubli*is&i*' !e *are an&erior o des%'3urase ;n slu6ba
+rom9nilor de !es&e mun$iM1
3 mai ora #2 noaptea In ;n*Hisoarea 2'*'re3&i &ermin' nuvela
Culcuul1
22 mai Cubli*9nd ;n Convorbiri critice nuvela Culcuul <iHail
5ra,omires*u $ine s' o !re%a$e8e as&%el: +5e3i nu admi&em
*rudi&'$ile de &ermeni !e *are au&orul e nevoi& s' le !un' ;n ,ura
eroilor s'i &o&u3i !ubli*'m a*eas&' novel' 3i ;n*' la a*es& lo* de
onoare %iind*' !e l9n,' o ad9n*ime de *on*e!$ie !u$in *omun' e
remar*abil' !rin !i&ores*ul lumii 8u,r'vi&e !rin s!iri&ul de
observa$ie !rin ener,ia de*e!$iei 3i mai *u seam' !rin
ori,inali&a&ea limbii1M
7 iul. 5u!' o lun,' de&en$ie la ;n*Hisoarea 2'*'re3&i es&e
;n&emni$a& la >Qula1 Ai*i s*rie !olanii 3i ;n*e!e s' &radu*'
volumul de !oves&iri 0el(i (alando( (Aventuri spirituale
Buda!es&a 19":) al s*rii&orului ma,Hiar S8ini >Qula1 Au&orul ;i
era !rie&en 3i ( du!' m'r&urisiri da&9nd din a*ele 8ile (e!is&ola lui
L1R1 *'&re <1 5ra,omires*u la 7 au,1 191") ( ;m!reun' ar %i s*ris
mai mul&e lu*r'ri (+!e *9nd eram la Ces&aM)1 C9&eva &i&luri din
volum ;ndeosebi din *i*lul Fiedermeier (epe( (>ablouri
Fiedermeier) vor %i !ubli*a&e !es&e ani la Bu*ure3&i ;n !a,inile
Gniversului literar (1913) 3i ;n Almana"ul HAdevrulI (191J)1
## aug. Croie*& sumar al romanului Jestrea da&a& ;n ;n*Hisoarea
din >Qula1
#7 aug. .libera& din ;n*Hisoare Cur&ea &ribunalului de A!el
so*oa&e deli*&ul is!'3i& du!' *ele 3ase luni de &emni$'1
L Co!as s*ur& la Crislo!1
#2 sept.4 ian. #8## Im!reun' *u <iHail Sorbul s*oa&e revis&a
:cena (1" numere)1
1911 apr. =umi& se*re&ar al /ea&rului =a$ional din Craiova
devine un *olabora&or de ba8' al lui .mil >9rleanu la a*ea da&'
dire*&orul ins&i&u$iei1 C9n' ;n 1912 va avea ;ndele&ni*iri diverse:
de la ;n&o*mirea re!er&oriului la re*lama !ubli*i&ar'T de la
&radu*erea unor !iese (Koii de S*Hiller 3i Oierul de Eran8
<olnar) la !re,'&irea revis&ei >eatrul (bilunar') e&*1 iul. La
Craiova sose3&e 3i ?&e%ana (EannQ) R'dules*u (vii&oarea so$ie a
s*rii&orului)T *a ar&is&' va debu&a !e s*ena &ea&rului din lo*ali&a&e
;n s!e*&a*olul *u !iesa Rapso;ii de 2i*&or .%&imiu (9 o*&1 1911)1
sept. La )a3i ;n revis&a $iaa rom+neasc a!are nuvela Eiliba
<Ocrotitorul=T o versiune an&erioar' (D+na, %usese &ermina&' la 2"
mai 1911 ;n Bu*ure3&i1
## nov. La Or'3&ie revis&a Cos+n;eana des*Hide 3irul
*olabor'rilor *u L1R1 (ma6ori&a&ea re&i!'riri de,Hi8a&e)1 Cen&ru
;n*e!u& Protii (la un an du!' &i!'rirea ;n Convorbiri critice)
urma&' de noi reedi&'ri ;n 1912L19131 )nedi&e: Idil de la ar
(1912) s*Hi$' ne,li6a&' la al*'&uirea volumelor 3i Armeanul1
Armeanca i clubul (1913) !e *are o va !relua ;n volumul *u &i&lul
Idil de la ar (%'r' s' %ie &o&una *u lu*rarea amin&i&' mai sus1)
1912 In Almana"ul :ocietii :criitorilor Rom+ni !e anul 1912
a!are !oemul ;n !ro8' Drturisire (amin&i& de EannQ Rebreanu ;n
volumul Cu soul meu *a dis*re&' *erere ;n *'s'&orie)T !ro8a es&e o
!relu*rare a unui &e0& ma,Hiar :tr.ac (:troe) a!ar$in9nd
!rie&enului s'u S8ini >Qula1
#2 ian. Cresa& de a*u&e nevoi ma&eriale ;n*e!e s' !ubli*e ;n
revis&a *raiovean' Ramuri *ondus' de C1 ?aban#E',e$el
;n*redin$9ndu#i !ro8e minoreT !en&ru ;n*e!u& Ordonana dlui
colonel (?in Lnsemnrile unui sublocotenent, &radu*ere a unei
mai ve*Hi lu*r'ri din *i*lul :;am'rl%tra (:cara mgarilor): A;
e;redes leg%n&e (Ordonana colonelului,1 In a*ela3i an vor mai
a!'rea Drturisire (reedi&are) 3i Cinema.
#8 ian.M2 ebr. Se *'s'&ore3&e *u EannQ R'dules*u1
## mart. S*risoare *'&re C1 ?aban#E',e$el elo*ven&' !en&ru
s&area &inerilor *'s'&ori$i: +=eav9nd la *ine a!ela la Craiova sun&
nevoi& s' m' dedau la *er3e&orie 3i *um n#am la al&*ineva ai*i
a%ar' de &ine sun& nevoi& s' m' *er3e&ores* la &ine *u &oa&e *' mi#e
nes!us de !enibilM1
26 apr. Cu s*Hi$a :trnutarea revis&a Elacra *ondus' de C1
Banu des*Hide 3irul *olabor'rilor *u L1R1T ;n !a,inile !rimei serii
vor mai a!'rea: $rNmaii Faroneasa 3i ?umne;eu (&oa&e ;n
1912)T ;n a doua serie a revis&ei L1R1 !ubli*' Omul mic i oamenii
mari (1921) 0a urma urmelor (1922)1 <a6ori&a&ea &i&lurilor vor %i
in*luse ;n volume1
# mai. +5e8an,a6areaM so$iei de la /ea&rul =a$ional din Craiova
(*%1 Registrul de proceseOverbale 24 a!r1 1912) ;l de&ermin' s'
!'r'seas*' lo*ali&a&ea s&abilindu#se la Bu*ure3&i1 (Ar&is&a va %i
an,a6a&' la /ea&rul =a$ional la in&erven$ia lui )1 Al1 Br'&es*u#
2oine3&i1) In Ca!i&al' va avea *olabor'ri s!oradi*e la 8iare 3i
revis&e %iind *o!le3i& de ,reu&'$i ma&eriale1 Cei din Crislo! ;i *er
a6u&oare *u dis!erare (+a*as' sun&em 9 oameniM) de3i ;nv'$'&orul
2asile Rebreanu mai lu*rea8' +*a *an*elis&M la avo*a&ul /udor
<oisil1 vara 5ebu& edi&orial : la Or'3&ie a!are volumul de nuvele
Erm+ntri la +Libr'ria na$ional'M *ondus' de Sebas&ian
Bornemisa1 In sumar !rodu*$ii li&erare &i!'ri&e ;n revis&ele
0ucearul 3i Convorbiri critice: ?intele1 0acrima <!lasul inimii=
Culcuul1 Oilire1 Ruiala @evasta1 !olanii1 C+ntec de dragoste
<C+ntecul iubirii= Protii Eiliba <Ocrotitorul=1 nov.4dec.
5evine *olabora&or !ermanen& al revis&ei Rampa (luni de v9r%1)
1913 In &im! *e des%'3oar' o sus$inu&' a*&ivi&a&e de *roni*ar
&ea&ral lu*rea8' la romanul Jestrea +;nain&9nd di%i*il ;n a*$iuneM
(nu s#a !'s&ra& nimi* din a*eas&' !re&ins' varian&')1 iul. 5u!'
in&rarea Rom9niei ;n *el de#al doilea r'8boi bal*ani* (1" iul1) se
an,a6ea8' *a re!or&er la Adevrul (la s%9r3i&ul r'8boiului va %i
*on*edia&)1
22 aug. Cu s*Hi$a >aclalele (re&i!'rirea s*Hi$ei $rNmaii)
revis&a Gniversul literar des*Hide 3irul *olabor'rilor *u L1 R1 <ai
mul& de*9& ;n !a,inile al&or !ubli*a$ii ai*i vor %i re&i!'ri&e de
re,ul' *u &i&lul s*Himba& ve*Hi s*Hi$e 3i nuvele ori,inale 3i
+!relu*ra&eM1 Biblio,ra%ia s*rierilor ;nre,is&rea8' as&%el de
*olabor'ri ;n 1913 191J 19141 C9&eva inedi&e: :antinela (1913)T
R;boiul1 Bnsemnrile unui sublocotenentT O scen (ambele ;n
191J)T Bnt+iul gropar (192K)T submedio*re vor %i +ui&a&eM ;n
!a,inile !ubli*a$iei1
7 dec. Croie*&: Rscoala dram' ;n !a&ru a*&e1
191J 28 iun. In&re &i&lurile de !9n' a*um un nume nou: +Ion1
Roman1 L1 RebreanuM (no&a$ie da&a&' !e verso#ul unei %ile
oare*areT *%1 Ar". 0. R.1 II1 ms. #)1 2or mai &re*e ani !9n' *9nd
Jestrea u*eni*iei li&erare va a!'rea *u noul &i&lu ;n libr'rii1
A# iul. La Bu*ure3&i a!are *o&idianul Jiua sub *ondu*erea lui )1
Slavi*i1 Ai*i L1R1 va !ubli*a %olosindu#se de !seudonime *roni*i
drama&i*e1
#7 sept. 5a&are !e !iesa 5idanul (&rei a*&e) *u &ema&i*'
an&ina$ionalis&'1
2#429 sept1 In Gniversul literar a!are s&udiul Revoluia lui
Koria1 Cloca i Crian1 oct.4nov. Reda*&or la :cena1
1914 S*rie !oves&irea is&ori*' Koria1 Cloca i Crian.
27 aug1 /ermin' nuvela Kora morii.
191K apr. La Bu*ure3&i a!are volumul !olanii (=uvele 3i
s*Hi$e) *u o !re%a$' semna&' de <iHail 5ra,omires*u ;n edi&ura
N1 S&einber,1 2olumul reia ma6ori&a&ea !ieselor in*luse ;n
Erm+ntri (1912) ad'u,9nd &rei inedi&e1 Sumarul: !olanii-
Cuceritorul- Ocrotitorul- Protii Vinedi&'WT ?intele- Ceretorul
Vinedi&'WT Culcuul- @evasta- :trnutarea- Po;na Vinedi&'W1
8 mai423 iul. S*rie 3i &rans*rie *omedia Cadrilul1
L In nr1 13 din +Biblio&e*a C'minulM (Bu*ure3&i N1 S&einber,)
a!are voluma3ul Drturisire (=uvele 3i s*Hi$e)1 In sumar:
Drturisire Vinedi&'WT Ruiala- $rNmaii- 0acrima <!lasul
inimii=- Armeanul <Idil de la ar=- >alerii Vinedi&'WT C+ntec de
dragoste <C+ntecul iubirii=T Cearta Vinedi&'W1
27 aug. Rom9nia de*lar' r'8boi Aus&ro#Bn,ariei1 Eos&ul o%i$er
se o%er' volun&ar ;n arma&a rom9n' dar nu i se a!rob' *ererea1 In
a*eea3i 8i reia Jestrea1
2 nov. /ermin' nuvela Catastroa1
7 dec. Arma&ele ,ermane o*u!' Bu*ure3&iul1 +Eu,arulM se a%l'
;n&r#o si&ua$ie di%i*il'1 In*His ;n *as' *on&inu' s' s*rie romanul
Ion1
1917 #24#A mai Era&ele s'u .mil o%i$er ;n arma&a aus&ro#
un,ar' es&e a*u8a& de *rim' de de8er&are 3i s!iona6 %iind
*ondamna& la moar&e (e*ouri ;n lumea romanului Pdurea
sp+n;urailor)1
#3 aug. /ermin' !rima versiune a romanului Ion1
27 sept. La Bu*ure3&i a!are *o&idianul :cena ;n *are L1R1 va
!ubli*a ar&i*ole de &ea&ru1
191: 2A ian1 In Bu*ure3&iul o*u!a& de &ru!ele ,ermane 8iarul
0umina *ondus de C1 S&ere !ubli*' s*Hi$a Fibi (manus*risul es&e
da&a& 19 au,1 1914 3i !oar&' dedi*a$ia +Cen&ru Cuia *9nd va %i
mareM)1 /o& ai*i ;n lunile %ebr1 3i mar&1 vor mai a!'rea: @orocul1
:oacra :+ntului Petru1 primvara Ares&a& 3i an*He&a& de
au&ori&'$ile de o*u!a$ie i8bu&e3&e ;n *ele din urm' s' %u,'1 mai
A6u&a& de so*iali3&i &re*e ;n <oldova lo*uind o vreme la )a3i1
# aug. Clan de&alia& al romanului Parpele !ornind de la drama
!oe$ilor ?&1 O1 )osi% 3i 51 An,Hel ambii ;ndr',os&i$i de =a&alia
=e,ru1 toamna Croie*&ea8' un volum de nuvele an&i*i!9nd !rin
a&mos%er' !roblema&i*a romanului Pdurea sp+n;urailor1 nov1
Revine ;n Bu*ure3&i1
#9 dec. In*e!e !oves&irea Calvarul (!e *are o va &ermina ;n
mar&1 1919)1
1919 26 ebr. In*e!e o !rim' reda*&are a romanului Pdurea
sp+n;urailor1
2 apr. In ma,a8inul ilus&ra& lunar 0ectura pentru toi a!are
nuvela Catastroa1
A mai Cu s*Hi$a Po;na L1R1 ;n*e!e 3irul *olabor'rilor ;n revis&a
:burtorul *ondus' de .1 Lovines*u1 In !a,inile !ubli*a$iei vor
mai a!'rea ;n a*ela3i an: A murit o emeie- C+ntecul lebedei-
?ivorulT un %ra,men& din Calvarul1 iar ;n 192" Iic Ptrul1
de;ertor 3i !"inionul.
4 La +Bniversala#Al*alaQM a!are volumul Calvarul *on%esiune
li&era&uri8a&' des!re !ro!riile ava&aruri din &im!ul Crimului R'8boi
<ondial (sin,ura edi$ie an&um')1 vara C'l'&orie *u so$ia ;n
/ransilvania L1 R1 do*umen&9ndu#se ;ndea!roa!e ;n le,'&ur' *u
s%9r3i&ul &ra,i* al lui .mil1 Re;n&ors la Bu*ure3&i !ro8a&orul
;n*ear*' s' s*rie la Pdurea sp+n;urailor %'r' s' i8bu&eas*'1 nov.
In*e!e s' &rans*rie romanul Ion1
28 dec. Cremiera *omediei Cadrilul1
L Bn nou volum de nuvele (edi&e 3i inedi&e) : Ruiala a!'ru&
la +Bniversala#Al*alaQM1 In sumar: Fibi1 Poveste de copii mici
pentru oameni mari Vinedi&'WT C+ntecul iubirii- @orocul- >alerii-
Cearta- !lasul inimii- :oacra :+ntului Petru- Idil de la ar-
Oilire- Farba (imi&a$ie)T Cranul i coasa (imi&a$ie)T Ruiala1
(Cele dou' imi&a$ii se !ubli*' !en&ru !rima oar' ;n volum1)
192" 26 nov1 A!are romanul Ion !rima *a!odo!er' din
monumen&ala *rea$ie rebrenian' (;n &im!ul vie$ii s*rii&orului va %i
re&i!'ri& ;n 1921 1923 1924 1927 193" 1939 19J1 19J3)1
L A*ademia Rom9n' a*ord' s*rii&orului marele !remiu
='s&urel1
1921 In edi&ura +2ia$a rom9neas*'M a!are volumul Catastroa
(/rei nuvele)1
In sumar: Iic Ptrul1 de;ertor Vinedi&'WT Kora morii- Catastroa
Vinedi&'W1
L Cubli*' *roni*i drama&i*e ;n $iaa rom+neasc1
L In nr1 1L 3 din +Biblio&e*a universal'M a edi&urii Al*alaQ 3i
Cala%e&eanu a!are @orocul (S*Hi$e 3i nuvele)1 In sumar: @orocul-
:trnutarea- Iic Ptrul1 de;ertor- Cuceritorul- Fibi. Poveste de
copii mici pentru oameni mari- Ceretorul- :oacra :+ntului
Petru1
L In *ole*$ia +S*rii&orii rom9ni *on&em!orani1 Ca,ini aleseM
&i!'ri&' de +Casa ?*oalelorM a!are volumul @uvele i sc"ie1 In
sumar: ProtiiT ?intele- Ocrotitorul- @evasta- CatastroaT
volumul se des*Hide *u !re8en&area unor da&e bio,ra%i*e1
L In*e!e !rima versiune in&e,ral' a romanului Pdurea
sp+n;urailor (!e *are o va &ermina la 27 iun1 1922)1
1922 2 iul.4#7 nov. /rans*rierea romanului Pdurea
sp+n;urailor. iarna A!are Pdurea sp+n;urailor1 Car&ea va
!rimi +<arele !remiu al romanuluiM1 (In &im!ul vie$ii s*rii&orului a
%os& reedi&a& ;n 1922 1924 192K 192: 1929 1932 19J"1)
L La edi&ura lui N1 S&einber, din Bu*ure3&i a!are a ))#a edi$ie
din !olanii (=uvele 3i s*Hi$e) *u ilus&ra$ii de Er1 ?ira&o1 (A*ela3i
sumar din 191K1)
1923 #2 apr. Cremiera *omediei Plicul1
L Ales vi*e!re3edin&e al So*ie&'$ii S*rii&orilor Rom9ni1
2 iul. In*e!e !rima versiune a romanului Adam i Qva.
L In revis&a 0amura a!are nuvela Cumpna dreptii1
192J #2 nov. Im!reun' *u Al1 5omini* !ubli*' s'!&'m9nalul
Dicarea literar (!9n' ;n o*&1 1924)1
L O nou' reedi&are : >rei nuvele la edi&ura +Cul&ura
=a$ional'M1 In sumar: Catastroa- Iic Ptrul1 de;ertor- Kora morii1
1924 #3 ian. S%9r3e3&e !rima versiune a romanului Adam i Qva1
mart. /ermin' 3i versiunea !en&ru &i!ar1 mai A!are romanul Adam
i Qva1
L .di&ura +Car&ea rom9neas*'M din Bu*ure3&i &i!'re3&e a )))#a
edi$ie din !olanii1 Sumar rev'8u&: Protii- ?intele- Fibi Vinedi&'WT
@orocul Vinedi&'WT Cuceritorul- @evasta- C+ntecul iubirii-
:trnutarea- $rNmaii Vinedi&'WT :oacra :+ntului Petru
V!relu*rare inedi&'WT Idil de la ar Vinedi&'WT Ocrotitorul-
Culcuul- Ceretorul- Po;na- !olanii.
L .s&e ales !re3edin&e al So*ie&'$ii S*rii&orilor Rom9ni1
192K #7 mart. Cremiera !iesei Apostolii. s+ritul anului Cle*9nd
de la !roie*&ul unei nuvele (@ebunul) !l'nuie3&e volumul
Ciuleandra1
1927 24#6 mart. S*rie !rima versiune a romanului Ciuleandra.
8 iul.49 aug. A doua versiune manus*ris'1
L A!are Ciuleandra (reedi&'ri ;n 1927 192: 193J 19J1
19J2)1
L Bn nou volum *vasi#inedi&: Cuibul visurilor (=uvele 3i
s*Hi$e) edi&a& de +Casa ?*oalelorM1 In sumar: Cuibul visurilor-
Omul mic i oamenii mari- Cumpna dreptii- 0a urma urmelor-
C+ntecul lebedei- !"inionul- ?umne;eu- Eiara- A murit o emeie
V&oa&e inedi&e +!arabolaM ?umne;eu %iind du!' Lev /ols&oiWT
Ruiala- Cranul i coasa Vimi&a$ieW1
L In *ole*$ia +<anus*ri!&umM a!are volumul C+ntecul lebedei
*u!rin89nd %a*similul manus*riselor C+ntecul lebedei 3i Cuibul
visurilorT volumul se des*Hide *u o s*ur&' bio,ra%ie a lui L1 R1 3i
*u un !or&re& al s'u desena& de !i*&orul Sean Al1 S&eriadi1
192: aug. In*e!e romanul Criorul1 dec. .s&e numi& dire*&or al
/ea&rului =a$ional din Bu*ure3&i %un*$ie *e o va de$ine vreme de
un an1
L In nr1 114"L114" bis din *ole*$ia +Biblio&e*a !en&ru &o$iM
a!are volumul C+ntecul iubirii (=uvele 3i s*Hi$e) la edi&ura
+Bniversala#Al*alaQM1 In sumar: C+ntecul iubirii- Fibi-
$rNmaii- Po;na- Catastroa.
L .di&ura +Car&ea rom9neas*'M din Bu*ure3&i !ubli*' a )2#a
edi$ie din !olanii. (A*ela3i sumar din 19241)
1929 La ;ns'r*inarea !rimului minis&ru lu*rea8' la !roie*&ele de
or,ani8are a 5ire*$iei .du*a$iei Co!orului al *'rei *ondu*'&or va
deveni la ;n*e!u&ul anului urm'&or1
L A!are romanul Criorul (va %i reedi&a& ;n 193" 19J" 19J2
19JJ)1
L S*rii&orului i se *on%er' Cremiul =a$ional !en&ru !ro8'1
193" #8 nov. In urma unor *um!li&e de8am',iri ;nre,is&ra&e ;n
*ondu*erea &reburilor !ubli*e L1R1 demisionea8' din *ondu*erea
5ire*$iei .du*a$iei Co!orului1
L Cum!'r' o *as' 3i o vii3oar' la 2alea <are (l9n,' Ci&e3&i)
unde vor %i s*rise ma6ori&a&ea *'r$ilor sale de a*um ;n*olo1
1931 S*rie 3i edi&ea8' (22 iulie) volumul Detropole *u
;nsemn'ri de *'l'&orie (Berlin Roma Caris)1
#2 aug.429 sept. 2arian&' abandona&' din Rscoala1
1932 26 ebr. /i!'re3&e la Bu*ure3&i Rom+nia literar (a!are
!9n' la K ian1 193J)1
L O nou' reedi&are: Iic Ptrul1 de;ertor (/rei nuvele *u 3"
,ravuri ;n lemn de Caul Konrad Noni*H) la +Car&ea rom9neas*'M1
In sumar: Iic Ptrul1 de;ertor- Catastroa- Eapt divers VNora
mor$iiW1
9 mai4## dec. S*rie versiunea de%ini&iv' a romanului Rscoala1
s+rit dec1 A!are romanul Rscoala.
1933 22 dec. In Cuv+ntul o nuvel' inedi&' : Gmbre.
193J 22 ian.L3" a!r1 S*rie versiunea !en&ru &i!ar a romanului
5ar *e se va &i!'ri !9n' la %inele anului (reedi&'ri ;n 1939 19J1
19J2 19JJ)1
1934 In volumul @uvele inedite *ule,ere din *rea$ia !ro8a&orilor
*on&em!orani L1R1 !ubli*' la .di&ura +Adev'rulM !oves&irea
?incolo relua&' !es&e ani ;n Amalgam (19J3)1
193K A!are volumul Calea suletului (/rei !oves&iri) %ra,men&e
din romanul Adam i Qva1
L In nr1 1J din *ole*$ia +Car&ea sa&uluiM a!are *ule,erea de
nuvele Oameni de pe :ome la .di&ura Eunda$iilor Re,ale1 In
sumar: ?umne;eu- Ceretorul- Protii- Ruiala- @evasta- Po;na-
?intele- Kora morii- Cuibul visurilor.
1937 # mart.4## iul. 2ersiunea abandona&' a romanului !orila1
#9 iul. Reia *ar&ea de la ;n*e!u&1
193: iun. A!are romanul !orila1
1939 27 mai 5u!' mul&e &er,ivers'ri es&e ales membru al
A*ademiei Rom9ne la !ro!unerea lui <iHail Sadoveanu1
19J" mart. A!are romanul Am+ndoi1
19J1 Lnceputul anului. .s&e numi& din nou dire*&or al /ea&rului
=a$ional1
L A**e!&' numirea de dire*&or al *o&idianului $iaa (%'r' o
!ar&i*i!are esen$ial')1
19J2 ian. Con%erin$e des!re *ul&ura rom9neas*' la Berlin
<Yn*Hen S&u&&,ar& Lei!8i, 5resda >Zrli&8 Breslau 2iena1
mart. La Fa,reb 3i Reimar *'l'&orii !rile6ui&e de *ons&i&uirea
so*ie&'$ii *ul&urale !an#euro!ene1 Ai*i va sus$ine *' +nu vrem
ni*iun %el de !oli&i*' *i numai li&era&ur'M1
19J3 A!are volumul Amalgam (ar&i*ole s&udii *on%erin$e
*roni*i drama&i*e 3i o nuvel': ?incolo)1
19JJ 3 apr. >rav bolnav se re&ra,e la 2alea <are %'r' s' mai
revad' vreoda&' Bu*ure3&ii (un *on&rol radiolo,i* semnalase ;n*'
din ian1 +o!a*i&a&e sus!e*&' la !l'm9nul dre!&M)1
7 iul1 5in 5urnalul s'u: +Cers!e*&ive !u$ine de salvare da&' %iind
v9rs&a mea *His&ul din !l'm9nul dre!& em%i8emul ve*Hi 3i
bron3i&a *roni*'M1
L In nr1 9 din *ole*$ia +Car&ea re%u,ia&ului ardeleanM a!are o
*ule,ere de @uvele (*u *Hi!uri desena&e de Aurel Si[uidi) sub
aus!i*iile C'minului *ul&ural Avram )an*u al re%u,ia$ilor ardeleni1
In sumar: Po;na- @evasta- Ruiala- Protii.
# sept. In*e&ea8' din via$' la 2alea <are ;n v9rs&' de 49 de ani1
Ces&e *9&eva luni va %i desHuma& 3i re;nHuma& la Cimi&irul Bellu
din Bu*ure3&i1
>ot pentru Eann&
2olumul ): S. <)?C
@ARAA
Ca!i&olul ):
RSR)/BL
1
L 5umneavoas&r' nu *unoa3&e$i $'ranul rom9n da*' vorbi$i
a3aA Ori ;l *unoa3&e$i din *'r$i 3i din dis*ursuri 3i a&un*i e mai
&ris& %iind*' vi#l ;n*Hi!ui$i mar&ir *9nd ;n reali&a&e e numai r'u 3i
!ros& 3i lene3A
)lie Ro,o6inaru s%9r3i ,9%9ind de *onvin,ere1 I3i 3&erse *Helia
s%'&oas' *u o ba&is&' mare &'r*a&' 3i ;3i smu*i mus&a$a ,roas'
!leo3&i&' din *are *9&eva %ire i se ;n*ur*aser' su!'r9ndu#l ;n
*ol$urile ,urii1 .ra arenda3ul mo3iei Olena#5ol61 Sl'ninos 3i
bur&os *u ,9& de &aur 3i *a!ul ro&und avea ni3&e o*Hi *'!rui
s'l&'re$i 3i o %i,ur' 6ovial' !ar*' !orni&' mereu numai s!re
bu*urii1
Se ui&' la &ovar'3ii de *om!ar&imen& v'8u *' nu i#a *onvins 3i
*on&inu' s' ,9%9ie mai &are1 A&un*i Simion <odreanu dire*&or ;n
<inis&erul de )n&erne ;mbr'*a& *u mul&' *o*He&'rie &u3i u3or s'#3i
drea,' ,lasul 3i ros&i sen&en$ios:
L 5omnul meuU domnule Ro,o6inaru un lu*ru r'm9ne
indis*u&abil: *' noi &o$i dar absolu& &o$i &r'im de !e urma &rudei
a*es&ui $'ran a3a !ros& 3i lene3 3i r'u *um ;l *a&e,orise3&i
dumnea&aA
Arenda3ul %u a&9& de uimi& *' ni*i nu mai !u&u r's!unde1 S*oase
iar ba&is&a s'#3i r'*oreas*' &9m!lele1 In *li!a a*eea a!'ru
*ondu*&orul &renului re*lam9nd *u res!e*&ul *uveni& *lasei ;n&9i
bile&ele !en&ru Bu*ure3&i1 Ro,o6inaru se ;nsenin' *a 3i *9nd i#ar %i
veni& m9n&uirea:
L Cum 3e%ule sosir'mX .i bravoA Bine#am mers n#am *e
8i*eU
L Adineaori am l'sa& CHi&ila observ' *ondu*&orul s*Hi$9nd un
89mbe& dre!& r's!uns la bonomia arenda3ului 3i lu9nd bile&ele de
la *eilal$i *'l'&ori1
In r's&im! din&r#un !or&o%el *a o ,ean&' Ro,o6inaru s*oase o
%oaie ,alben' !e *are o ar'&' *ondu*&orului *u o m9ndrie
os&en&a&iv':
L Co%&im 3e%uleAU In vremurile as&ea ,rele se mai *9r!e3&e
omul *u *9&e#o e*onomie *' n#o s' se %a*' ,aur' ;n *er %iind*' un
*re3&in mer,e ,ra&is *u &renulU
=umai *ondu*&orul sur9se iar'3i re&r',9ndu#se *u de,e&ele la
*o8oro* mili&'re3&e1 Arenda3ul ;ns' *u!rins subi& de ,ri6i se
a!u*' s'#3i adune ,eaman&anele *o3urile 3i le,'&urile !e *are le
r's%irase ;n *om!ar&imen& !ro%i&9nd *' *eilal$i nu !rea aveau
ba,a6e1 <odreanu ;3i luase mai demul& !e ,enun*Hi
,eaman&'na3ul de !iele %in' *u *ar&ea de vi8i&' s*oas' ;n eviden$'1
Bn *'!i&an de 6andarmi ;nal& *u %i,ura s!eria&' *are se ur*ase
numai la >'e3&i n#avea de*9& sabia 3i o ma!' iar &9n'rul brun *u
mus&'$ile mi*i ne,re re&e8a&e en,le8e3&e ;3i a3e8ase &rusa de voia6
!e mes*ioara de la %ereas&ra *om!ar&imen&ului1
/renul duduia 3i %ume,a *a un animal a!o*ali!&i*1 5ire*&orul
re,re&a *' s#a *obor9& s' dis*u&e *u un om a&9& de vul,ar1
C'!i&anul urm'rea os&enelile lui Ro,o6inaru *u o *urio8i&a&e !lin'
de admira$ie1 /9n'rul de *9nd !le*ase *ondu*&orul se ui&a !e
%ereas&ra va,onului ;n *are a!'ruse silue&a *a!i&alei1 5e#a lun,ul
liniei r's'reau 3i !iereau &able *u re*lame !e s&9l!i anume ori !e
*al*ane de *ase sin,ura&i*e1 Cere*Hile de 3ine se mul&i!li*au se
a!ro!iau se ;n&re&'iau1 Ro$ile !o*neau &o& mai des !es&e
;n*ru*i3'ri &re*eau de !e o linie !e al&a *u o si,uran$' ma3inal'1
Ce urm' se ivir' suburbiile murdare *ase d'r'!'na&e uli$e
des%unda&e *on&ras&9nd violen& *u s*li!irile *e ves&eau mai ;n*olo
!ala&ele1
5u!' *e um!lu *u ba,a6ele#i !re$ioase lo*urile libere de !e
*ana!ele du!' *e s*oase 3i !e *oridor vreo dou' *o3uri *e nu mai
;n*'!user' ;n'un&ru arenda3ul se ,Hemui *um !u&u !e o mar,ine
l9n,' un ,eaman&an 3i se adres' dire*& &9n'rului *are !rivea !e
%ereas&r' relu9nd %irul *onvorbirii de adineaori:
L ?i ui&e#a3a domnule *um v' s!uneam *u $'raniiU Ce mine
m' !u&e$i *rede !e *uv9n& 3i %'r' ,re3eal' *' am o e0!erien$'
ve*He de &o& ;n *Hes&ii de a,ri*ul&ur' 3i de $'rani1 Sun& a*uma de
3ai8e*i de ani %'r' unul 3i din ei vreo !a&ru8e*i &o& la $ar' i#am
irosi& 3i ;n&re s'&eni1 Am lua&#o de 6os *um se *uvine 3i la &rei8e*i
de ani $ineam *u arend' o mo3ioar' de !es&e *in*i su&e de !o,oane
;n /eleorman1 )ar de a&un*i mi#au mai &re*u& *9&eva 3i mai
m'ri*ele !rin m9n' a3a *' ;mi *unos* $'ranii *um nu *red s'#i mai
*unoas*' mul$i ;n $ara rom9neas*'1 =u 8i* *' &o$i sun& &i*'lo3i
*um 8i* al$ii nu1 5oamne %ere3&e sun& *re3&in 3i m#ar ba&e
5umne8eu1 5ar m'r&urises* *u m9na !e *ru*e: s' &e %ereas*'
5umne8eu s' ai nevoie de $'ran *' $'ranul a&un*i &e s&r9n,e de
,9& *9nd &e doare mai &areA
B',' de seam' *' ni*i *Hiar *'!i&anul nu#l mai as*ul&a1 Eiind*'
&o*mai 3i &renul ;n*e!use s'#3i ;n*e&ine8e ,oana ;3i aduse iar
amin&e de ba,a6e se s*ul' s' &rea*' ;n *oridor s' %ie mai a!roa!e
de ie3ire 3i s' !oa&' !rinde ne,re3i& un Hamal 3i o &r'sur'1 5in u3'
se ;n&oarse ;ns' s'#3i ia r'mas bun1 In&inse m9na lui <odreanu
*u *are venise de la Craiova ;m!reun' 3i so*o&ea *' se
;m!rie&enise de a6uns *a s' !oa&' ,'si la d9nsul un s!ri6in de s#ar
;n&9m!la s' aib' vreo nevoie !e la )n&erne1 5e3i *u &9n'rul *are se
suise la Cos&e3&i vorbise mai !u$in 3i ni*i nu i se re*omandase
arenda3ul *Hib8ui *' la des!'r$ire &rebuie s' 3&ii *u *ine ai *'l'&ori&
3i de*i ;i 8ise ;n*re8'&or:
L Imi dai voie domnule sun& )lie Ro,o6inaruU <i#a !'ru&
bine *' am veni& ;m!reun' *u &oa&e *' nu ne#am !rea lovi& ;n
!'reri1
=u &o*mai ;n*9n&a& &9n'rul se ridi*' &o&u3i !u$in 3i s&r9n,9nd
m9na ;n&ins' r's!unse:
L >ri,ore )u,a1
Arenda3ul &res'ri se ;ndre!&' 3i s&ri,':
L )u,aXU )u,a ai 8isXU /e !omene3&i *' e3&i *Hiar %e*iorul
5omnului <iron )u,a de la AmaraX
L /e !omene3&iA sur9se &9n'rul in&ri,a& !u$in de en&u8iasmul
!a&e&i* al arenda3ului1
L Eu,i nu m' nebuniAU 5#a!oi bine boierule eu *unos* !e
*onu <iron de *9nd eram *o!il a3 !u&ea 8i*e m'*ar *' &rebuie s'
%im *am de a*eea3i v9rs&'A C' doar a*um vreo dou'8e*i 3i *in*i de
ani am $inu& o mo3ie numai la *9&eva !o3&e de !ro!rie&a&ea
dumneavoas&r' de la Amara1 Ce mai %a*e *onu <ironX Bine
voini* s'n'&osXU S&ra3ni* om *e s' v' s!unA ad'u,' *u m9ndrie
;n&or*9ndu#se brus* s!re *'!i&anul de 6andarmi 3i <odreanu1 ?&i$i
boier sadea nu d#'3&ia de au um!lu& $ara 3i &9r,urileA .i ba&'#&e s'
&e ba&' &oa&e noroa*eleA urm' a!oi iar *'&re )u,a *li!ind din o*Hi
*u mare bu*urie1 5ar v'd *' sosimU S' &r'ie3&i *u*oane 3i s'#$i
&r'ias*' !'rin&ele *'#i un om 3i 6um'&a&eA
Ii s*u&ur' m9na ;n*' o da&' 3i a!u*9nd un *o3ule$ la *are $inea
mai mul& se re!e8i a%ar' ;n *oridor morm'ind ;n &rea*'& *'&re
*'!i&an: +Salu& salu&AM <odreanu *u ,eaman&'na3ul ;n m9n'
a3&e!&ase ner'bd'&or s' is!r'veas*' arenda3ul *a s' !oa&' ie3i1
Cen&ru *' ni*i el nu %'*use *uno3&in$' *u )u,a d'du indi%eren&
din *a! 3i se s&re*ur' du!' Ro,o6inaru *are se ;n%i!sese *Hiar
l9n,' u3a va,onului1
L Cine#i individul domnule Ro,o6inaru *' &e v'8ui !rea
mul$umi& de *uno3&in$'X ;n&reb' <odreanu !le*9ndu#se la ure*Hea
arenda3ului %iind*' !u%'i&ul lo*omo&ivei sub bol&a ,'rii ;n'bu3ea
vo*ile1
L .Hei iubi&uleA %'*u Ro,o6inaru *u mai mare res!e*& !ar*'
de*9& adineaori ;n %a$a &9n'rului )u,a1 ?a!&e mii de !o,oane !rima
*ali&a&e ;n Ar,e3 6os a!roa!e de /eleormanAU ?a!&e mii
domnule <odreanu ;n$ele,iX ?i ni3&e ,os!odari *um nu#s al$ii ;n
&oa&' <un&enia1 B'&r9nul nu $i#ar arenda un !e&i* de !'m9n& mai
bine s'#i &ai m9inile1 A3a *eva mai rar *e s'#$i s!unU .i &e#am
salu&a& *u*oane *' v'd *' ne#am o!ri& 3i s' ne mai ;n&9lnim
s'n'&o3iAU (5es*Hisese !or&iera1) Aide Hamal HamalAU Ai*i
b'ie&eAU =#au8i breX Ce e3&i surdXU Bnde &e ui$i 8'!'*i&uleX
=u m' ve8iX Ce e3&i orbXU 2ino re!ede 3i ia as&eaA
Lo*omo&iva ,9%9ia rar e0&enua&'1 Crin&re res!ira$iile ei
domina&oare ,lasurile oamenilor *e *oborau din va,oane 3i ale
*elor *e#i a3&e!&au !e !eron um!leau *u!rinsul ,'rii *u un 8,omo&
as!ru din *are se ridi*au i*i#*olo i8bu*niri de r9se&e *9&e#o vorb'
vesel' *9&e#o !u!'&ur' mai !leos*'i&' 3i mai ales $i!e&e s&'rui&oare
du!' Hamali1 C'l'&orii 8oreau s!re ie3ire *ei mul$i *u ba,a6ele ;n
m9n' *ei !u$ini *u Hamalii ;n urma lor1 /oa&' lumea era ,r'bi&'
unii *Hiar %u,eau *a 3i *9nd i#ar %i alun,a& *ineva din urm'1
>ri,ore )u,a r'm'sese lini3&i& la lo*ul s'u a3&e!&9nd s' se dea
6os *ei *e se ;mbul8iser' !e *oridoare1 5in ,eam v'8u !e
<odreanu *um ;3i %erea ,eaman&'na3ul de insis&en$ele Hamalilor
!e *'!i&anul ;nal& *um de!'r&9ndu#se se ui&a s!eria& ;m!re6ur
!ar*' ar %i *'u&a& !e *ineva !e Ro,o6inaru umeros 3i le,'na&
$in9ndu#se du!' omule$ul ;m!ov'ra& *u ,eaman&ane 3i le,'&uri
d's*'lindu#l ne*on&eni& a&9& de ener,i* *' ,lasul lui !ar*' domina
&o& va*armul ,'rii1
In s%9r3i& *9nd se mai !o&oli v'lm'3a,ul &9n'rul )u,a *obor; 3i
el ,'si anevoie o &r'sur' 3i !orun*i s'#l du*' a*as' ;n s&rada
Ar,in&ari1 Bir6arul a!u*' !e *alea >rivi$ei la&' murdar' 3i
,'l',ioas' *u %el de %el de ma,a8ine ;n %a$a *'rora v9n8'&orii se
r'8boiau *u &re*'&orii 3ov'i&ori s'#i %a*' ne,re3i& *lien$i *u 8e*i de
Ho&eluri Hanuri 3i os!'&'rii meni&e s' ad'!os&eas*' s*um! 3i !ros&
!e *'l'&orii !e *are >ara de =ord ;i v'rsa *a!i&alei mereu al$ii 3i
mereu mai mul$i1 Ce &ro&uarele lar,i se v9n8olea o lume !es&ri$'
;n&r#un ames&e* orien&al: mun*i&ori 3i %un*$ionari a!oi $'rani
umbl9nd ;n ,ru!uri *a ni3&e oi s!eria&e servi&oare ;n *os&ume
$'r'ne3&i un,ure3&i solda$i !ir!irii va,i domni3oare %oar&e %arda&e
&r',9nd *u o*Hiul la &o$i b'rba$ii u*eni*i 3i elevi de li*eu
H9r6onindu#se 3i i8bindu#se de oameni 3i de 8iduri bra,a,ii
bul,ari de lu0 *u *lo!o$ei de alam' &ur*i *u a*adeleU
In vreme *e &r'sura aler,a !e *uburile de ,rani& >ri,ore )u,a *a
&o&deauna *9nd sosea de la $ar' ;n Bu*ure3&i !rivea %urni*arul de
oameni de !e s&r'8ile 8,omo&oase *u un sim$'m9n& de s%ial'1 5u!'
via$a mol*om' de la mo3ie %or%o&eala a*eas&a ;l obosea 3i#l
;n&ris&a *el !u$in ;n !rimele momen&e !9n' se reobi3nuia *u ea1
Ce bulevardul Col$ei a!roa!e de ;n&re&'ierea *u s&rada Ar,in&ari
unul din *aii &r'surii alune*' 3i *'8u1 Bir6arul se re!e8i ;n&9i *u
sud'lmi a!oi *u bi*iul1 5e,eaba1 /rebui s' sar' de !e *a!r' s'
dea drumul 3&rean,urilorU Cum nu mai erau de*9& vreo su&' de
me&ri !9n' a*as' >ri,ore *obor; !l'&i 3i *on&inu' drumul !e 6os1
A doua *as' din s&rada Ar,in&ari era a lor adi*' a ei a neves&ei
lui1 >rila6ul de %ier *u v9r%urile !olei&e avea o !oar&' monumen&al'
la mi6lo*1 In %a$a *asei o ,r'dini$' ;n,ri6i&' *u *9&eva ronduri de
%lori *u !o&e*i !rundi&e1 Cl'direa ;ns'3i *u e&a6 ar'&oas' 3i
;n8or8ona&' o!rea a&en$ia &re*'&orilor mai ales !rin s*ara de
marmor' ro3ie a!'ra&' sus de o uria3' s*oi*' de s&i*l' lu*i&oare1
2
)n&r9nd !e !oar&' >ri,ore )u,a v'8u ;n *a!ul s*'rii !e servi&orii
lui ;n *on*iliabul *u un domn s&r'in1
Ee*iorul ;n&r#o livrea !u$in ,ro&es*' (%an&e8ia =adinei) veni s'#l
;n&9m!ine 3i#i ra!or&' ;nda&' *' &9n'rul ;n'l&u$ 3i blond e un domn
din Ardeal *' a mai %os& !e#ai*i de *9&eva ori 3i *au&' !e *ona3ul
>o,u1 In&re &im! 3i s&r'inul *obor9se &re!&ele 3i se a!ro!ia de )u,a
iar *9nd servi&orul !le*' *u &rusa s&'!9nului s*oase !'l'ria 3i 8ise
%oar&e ;n*ur*a&:
L <' re*omand: /i&u Nerdelea !oe&U
>ri,ore r's!unse numai *u un 89mbe& neHo&'r9& *are !e &9n'rul
Nerdelea ;l 8'!'*i mai r'u1 Lavaliera v9n'&' *u !i*ouri albe ;i
a*o!erea ,ulerul &are 3i ;nal&1 I3i &re*u !'l'ria ;n m9na s&9n,' 3i
;n*er*' s' 89mbeas*' 3i el %'r' a reu3i1 5u!' o !au8' *are i se
!'ru un se*ol ;3i lu' inima ;n din$i 3i !o&rivindu#3i !'l'ria ;n *a!
*u b',are de seam' *a 3i *9nd n#ar %i %os& si,ur da*' %a*e bine sau
nu *' se a*o!er' urm' *u un ,las ;nv'lui& de emo$ie:
L S' m' ier&a$i domnule *' m' ,'si$i ai*i dar am %os& !o%&i& s'
&re* ne,re3i& ;n*' de as&'#var' adi*' a*um vreo dou' luni de
*'&re domnul de!u&a& >o,u )ones*u la b'ile din S9n,eor8 ;n
/ransilvaniaU
L A din /ransilvaniaX murmur' >ri,ore *u un in&eres *are
;n*ura6' !e in&erlo*u&orul s'u s' *on%irme mai a!'sa&:
L 5a m' ro, din /ransilvaniaU A3 !u&ea ad'u,a *' sun& *Hiar
!u$in neam *u domnul de!u&a& %iind*' nu 3&iu da*' 3&i$i sora mea
Laura e m'ri&a&' *u !reo&ul >eor,e Cin&ea din S'&mar iar sora lui
>eor,e e so$ia domnului de!u&a& )ones*u1
L A3aX %'*u )u,a mai ;nviora& lu9ndu#i m9na 3i s*u&ur9ndu#i#o1
In*9n&a&AU ?i a%l' *' a&un*i e3&i 3i *u mine !u$in neam *um
8i*eai !en&ru *' nevas&a mea e sora lui >o,u )ones*u1
/i&u Nerdelea d'du din *a! sur989nd1 Cuno3&ea rela$iile *asei1
2enind deseori s' se in&erese8e de >o,u )ones*u a%lase de la
servi&ori &oa&e am'nun&ele 3i *Hiar mai mul&e de*9& ar %i vru&1
Lui >ri,ore ;i !l'*u ;n%'$i3area modes&' a &9n'rului 3i mai ales
&imidi&a&ea lui !e *are 8adarni* se silea s' o as*und'1 .l ;nsu3i era
sau *el !u$in se so*o&ea &o& a3a de de8arma& *9nd ;n&9m!larea ;l
!unea ;n si&ua$ii nea3&e!&a&e1 Il lu' de bra$ *a !e un ve*Hi !rie&en
8i*9ndu#i:
L Eiind*' ne#am ;n&9lni& ai*i aidem !9n' sus s' s&'m !u$in de
vorb'A
/i&u ro3i de bu*urie1
Br*ar' ;m!reun' !9n' !e !la&%orma de sub s*oi*' unde >ri,ore
se o!ri s'#i l'mureas*' ;m!'r$irea *asei s' nu#3i ;n*Hi!uias*'
&9n'rul *umva *' el ar %i !u&u& avea asemenea %an&e8ii
arHi&e*&urale1 Cl'direa *u!rindea dou' *ase *om!le& deosebi&e
*are ;ns' ;n lo* s' aib' in&r'rile la&erale se!ara&e 3i numai %a$ada
*omun' aveau o sin,ur' in&rare !rin*i!al'1 So*rul lui >ri,ore
*9nd a %'*u& *asa *u vreo 8e*e ani ;n urm' a !re&ins *u ori*e !re$
o s*ar' monumen&al' de marmor' *u o s*oi*' deasu!ra *um avea
3i =ababul de3i !ala&ul ( a3a#i 8i*ea d9nsul ( era des&ina& de
8es&re *elor dou' odrasle ale sale *9nd se vor a3e8a %ie*are *u
,os!od'ria !ro!rie1 =adina so$ia lui >ri,ore se 3i &9n,uia a*uma
3i#i im!u&a b'&r9nului *' a *ons&rui& *asa ;nadins *a lo*a&arii s' se
!oa&' s!iona re*i!ro* 3i !ermanen&1 B3a *olosal' de s&e6ar 3i %ier
;m!le&i& d'ruind a!aren& *asei o ;n%'$i3are uni&ar' de %a!& o
des!'r$ea: ari!a drea!&' ;n*Hidea domeniul lui >o,u )ones*u *ea
s&9n,' !e *are o $inea lar, des*His' %e*iorul in&rodu*ea ;n
a!ar&amen&ele =adinei1
L =evas&'#mea e !le*a&' ;n s&r'in'&a&e de vreo &rei luni 3i *asa e
&oa&' ;n na%&alin' ad'u,' )u,a &re*9nd *u musa%irul s'u din Hol
s!re e&a6 unde ;n&r#o *amer' de re8erv' i se im!rovi8ase un
dormi&or *a s' aib' un re%u,iu *9nd vine ;n Bu*ure3&i ;n li!sa
=adinei1 5e al&%el eu numai iarna sun& bu*ure3&ean 3i ;n*' 3i
a&un*i *u in&ermi&en$eT res&ul anului s&au la $ar' 3i !en&ru *'
&rebuie 3i !en&ru *' a*olo m' sim& mai bine1 =evas&'#mea are
oroare de $ar' &o*mai *um mie mi#e sil' de ora31 5ar ia 3e8i &e
ro,A <' vei ier&a da*' eu !rin&re vorbe am s' m' !rimenes* 3i s'
m' *ur'$ !u$inU . unu 3i 6um'&a&eA ?i la &rei am ;n&9lnire *u
ne,us&orul meu1 5e#abia va %i &im! s' ;mbu* *eva undeva la
re!e8eal'U
/i&u Nerdelea ;i !oves&i a!oi !e ;ndele&e *um a debar*a& ;n
*a!i&al' de a!roa!e !a&ru s'!&'m9ni *u mari s!eran$e ;n s!ri6inul
lui >o,u )ones*u *are ;i %','duise *'#i va %a*e ros& s' in&re la un
8iar *a as&%el s'#3i ;nde!lineas*' visul de#a ;mbr'$i3a *ariera
s*risului 3i *um a avu& dureroasa sur!ri8' de a nu#l ,'si ;n $ar'1
<ai ,rav e ;ns' *' !9n' una#al&a a *Hel&ui& !es&e o &reime din
!u$inii b'ni3ori *u *are a sosi& ba i#e %ri*' s' nu %ie sili& &o&
a3&e!&9nd 8adarni* s' *Hel&uias*' 3i bruma de res& ;nain&e de a a%la
vreo o*u!a$ie 3i s' se !omeneas*' ;n&r#o bun' 8i va,abond !rin
s&r'ini1
L =#a3 vrea s'#$i s!ulber ilu8iile ( 8ise >ri,ore a!roa!e ,a&a
!rimeni& ( dar bunul meu *umna& nu !rea e omul ;n *are s'#$i !o$i
!une &oa&e n'de6dile1 . %oar&e sim!a&i* un su%le& minuna& numai
*'#i *am las'#m' s' &e las1 5oar da*' nevas&'#sa s#ar $ine de *a!ul
lui !oa&e *' s#ar mai mi3*a %iind*' ea sin,ur' are %arme*ul 3i
darul de a#i s&imula ener,ia somnolen&'U
5u!' o *li!' de s!aim' &9n'rul Nerdelea s!use *u nou'
;n*redere:
L A&un*i &o& a3 !u&ea s!era *'*i *umna&'#mea mi#a ar'&a& mare
sim!a&ie *9nd ne#am ;n&9lni& as&'#var'U
L =i*i !rea mul&' s' nu %ie sur9se )u,a1 >o,u e ,elos *a un
&ur* 3i ar %i ;n s&are s' &e e0!ul8e8e din $ar' da*' ar in&ra la
b'nuial' *'U
In vis'rile lui /i&u ;n&re8'rise o 8i *9nd .u,enia !e *are la
S9n,eor8 o v'8use *a o rar' %rumuse$e ;i va *'dea ;n bra$e
*u*eri&' de versurile lui deveni&e *elebre1 5ar s' abu8e8e de
sen&imen&ele %emeii iubi&e !en&ru a dob9ndi avan&a6e i se !'rea a&9&
de ru3inos *' se %'*u deoda&' !alid !9n'#n v9r%ul ure*Hilor1
>ri,ore observ' am'r'*iunea lui 3i se ,r'bi s'#l !o&oleas*':
L .3&i naiv ami*e 3i &are m' &em *' n#ai s' &e !ro*o!se3&i la
noiA I$i &rebuie ;ndr'8neal' 3i *inism 3i aro,an$' da*' vrei s'
reu3e3&i *el !u$in ;n vremurile as&ea1 Cine umbl' *u s*ru!uluri
%e*iorelni*e e os9ndi& mai dinain&e s' %ie s&rivi& de *ei *e nu *unos*
ni*i m'*ar din nume as&%el de sen&imen&alisme roman&i*eA
>a&a de !le*are 3i lu9ndu#3i servie&a ad'u,' *u al& ,las:
L Ai lua& masaX
L In*' nu b9lb9i sur!rins /i&u1
L 5a*'#$i %a*e !l'*ere s' mer,em s' m9n*'m ;m!reun'A
5e3i %oar&e m',uli& &9n'rul r's!unse *' el ia masa la o %amilie
ardelean' 3i %iind*' n#a anun$a& oamenii l#ar a3&e!&a nem9n*a$i
*ine 3&ie !9n' *9nd ;n*9& n#ar vrea s'U =u s#ar %i !r'!'di& el de
,ri6a ,a8delor da*' nu s#ar %i s%ii& s' mear,' *u )u,a la vreun
res&auran& mare ;mbr'*a& sl'bu$ *um era a*uma1 Cur&a un *os&um
*am *os&eliv *a s' nu#3i s&ri*e Hainele *ele bune !9n' *e va avea
!osibili&a&ea s'#3i *um!ere al&ele1 5e al&%el 3i >ri,ore ;l !o%&ise
numai de %orm' *'*i nu mai s&'rui *i ad'u,' re!ede:
L Eire3&e %ire3&eU Cu &oa&e as&ea a3 vrea s' ne mai vedem1 ?&ii
*eXU Lu'm masa ;m!reun' disear'A I$i *onvineX Ai &im!ul 3i
dumnea&a s'#$i ves&e3&i ,a8da voi %i 3i eu mai liber 3i mai lini3&i&U
A&un*i a3aA S' %ie s' 8i*em la .na*HeA Cuno3&iXU In s&rada
A*ademiei1 La o!&A11 A3aA
3
/i&u Nerdelea aler,a !e &ro&uar *u !'l'ria !u$in !e ure*He 3i *u
%a$a a&9& de s&r'lu*i&oare de bu*urie *' oamenii ;n&or*eau *a!ul
du!' el !ar*#ar %i %os& bea&1 Ii b'&ea s&ra3ni* inima1 ?i b9lb9ia
;n&runa:
L In s%9r3i& mul$umes* lui 5umne8euAU Ce om de &reab'A Se
*unoa3&e ;nda&' *' e boierU In s%9r3i& mi se !are *' mi#a a6u&a&
5umne8euU
Crin s&rada Roman' ie3ise ;n *alea 2i*&oriei1 Co&i a*uma s!re
s&rada 2erde *a s' a6un,' mai dre!& ;n Bu8e3&i unde avea o
*amer' mobila&' 3i unde ;n ve*ini lua masa la %amilia >avrila31
5e ba3&in' din Amaradia >avrila3 se ,'sea ;n $ar' de vreo 8e*e
ani 3i era a,en& se*re& ;n !oli$ia *a!i&alei ;ns'r*ina& *u *on&rolul
Ho&elurilor1 Cuno3&ea !e ;nv'$'&orul Nerdelea *u *are %usese
odinioar' *ole, de 3*oal'1 As&%el *9nd ;n&r#o diminea$' a
des*o!eri& ;n re,is&rul de *'l'&ori de la +No&el .n,lisHM numele
Nerdelea !rin&re *ei sosi$i ;n ul&imele 8ile 3i *9nd a v'8u& mai ales
*' a veni& din Ardeal a ,Hi*i& imedia& *' &rebuie s' %ie %e*iorul lui
FaHaria1
E'r' mul&' e8i&are s#a ur*a& la *amera lui /i&u 3i l#a s*ula& din
somn s'#i ure8e bun sosi& 3i s'#i o%ere servi*iile lui !rie&ene3&i *a
s' nu %ie 6umuli& *a &o$i s&r'inii *are !i*' ;n a*es& ora3 %rumos dar
%oar&e s&ri*a&1 In a*eea3i 8i i#a ,'si& o od'i$' bun' 3i ie%&in' *Hiar
al'&uri de lo*uin$a lui iar !e ;nsera& l#a dus 3i l#a ins&ala&1 Ce urm'
l#a !o%&i& s' *ine8e ;n %amilia lui s'#l *unoas*' 3i nevas&'#sa1
In a%ar' de so$ii >avrila3 din %amilie %'*ea !ar&e 3i domni3oara
<arioara R'dules*u o %e&i$' de vreo o!&s!re8e*e ani dr','la3' 3i
vioaie *a o veveri$' elev' la 3*oala !ro%esional'1 5in !ri*ina ei n#
a !u&u& >avrila3 s'#i !ro!uie lui /i&u s' lo*uias*' *Hiar la d9n3ii1
5oamna >avrila3 m'run$i*' ,ras' 3i ro3ie *u %a$a ve3ni*
lu*ioas' so*o&ise &o&u3i *' ar %i !u&u& lua ;n ,a8d' 3i !e domnul
/i&u1 Odaia ;n *are s&a <arioara avea dou' !a&uri 3i &inerii s#ar %i
;nvoi& *um e mai bine *' doar am9ndoi sun& *umin$i1 >avrila3
;ns' s#a ;m!o&rivi& s!un9nd *' a3a *eva nu se *uvine 3i ar !u&ea
s&9rni vorbe ur9&eU Ces&e *9&eva 8ile !en&ru *' /i&u nu se
obi3nuia *u m9n*'rile de !e ai*i s#a ;n$eles *u doamna >avrila3
s'#l !rimeas*' 3i !e el la mas' !l'&ind o sum' modes&' 3i
!o&rivi&'1 2enind as&%el 8ilni* ;n *as' <arioara i#a m'r&urisi& *' se
sim&e sl'bu$' la limba rom9n' 3i ar avea nevoie de o medi&a$ie
serioas'1 >alan& /i&u s#a o%eri& s' o medi&e8e el ,ra&ui& s!re marea
bu*urie a doamnei >avrila3 *are o iubea *a !e *o!ilul ei 3i $inea
mul& s'#3i &rea*' bine &oa&e e0amenele1 Le*$iile le#au ;n*e!u& *Hiar
din seara a*eea du!' *in' ;n odaia lui /i&u unde !u&eau %i mai
lini3&i$i 3i nesu!'ra$i de nimeni1 Crima le*$ie s#a !relun,i& !9n'
du!' mie8ul no!$ii1 /9n'rul a e0!li*a& a doua 8i doamnei >avrila3
*are %usese *am ;n,ri6ora&' *' a $inu&#o mai mul& %iind*' ;n&r#
adev'r %a&a a %os& %oar&e ne,li6a&'1 <arioara ;ns'3i a re*unos*u& *'
mai !l'*u&e le*$ii *a /i&u ;n*' nimeni nu i#a da& 3i *' ar %i
bu*uroas' da*' /i&u ar !u&ea s' o ;nve$e *9& mai des *a s' %ie
si,ur' de i8b9nd'1 C9nd sosi a*uma /i&u Nerdelea ;i ,'si la *a%ea1
L @i#am !us lin,urile ;n br9u neni3oruleA ;l ;n&9m!in' >avrila3
!u%nind rar din&r#o $i,ar' r'su*i&' de el ;nsu3i *u mul&'
me&i*ulo8i&a&e1
L =umai %a&a as&a#i de vin' domnu /i&u se s*u8' doamna
>avrila3 &r',9nd *u o*Hiul s!re <arioara *are 89mbea 3ire&1 C'
8i*ea *' e moar&' de %oame 3i *' ea nu mai a3&ea!&' ni*i !e
!rin$ulU
/i&u se sim$ea a&9& de %eri*i& *' &rebuia s' se r'*oreas*'1 Se
re!e8i de*i la <arioara o lu' ;n bra$e 3i ;n*e!u s#o s'ru&e !e ,ur'
!e o*Hi !e obra6i !9n' *e &oa&' o *iu%uli ba#i mai r's&urn' 3i
*ea3*a de *a%ea !e %a$a de mas' s!'la&' 3i *'l*a&' de ;ns'3i
doamna >avrila3 3i !us' numai a&un*i ;n&9ia oar'1
L =a a!oi as&ea mie nu#mi !la* se su!'r' >avrila3 silindu#se
s'#3i a!ere !ro!ria#i *a%elu$' amenin$a&' ;n vreme *e doamna
>avrila3 ;3i %r9n,ea m9inile amu$i&' !ar*#ar %i asis&a& la un
*a&a*lism1
Ea&a ;ns' se ar'&a m',uli&' de e0!lo8ia a*eas&a 3i !rimea vi6elia
de s'ru&'ri ,9n,urind *a o &ur&uri*'1
L 2i*&orie domnule >avrila3A r'*ni ;n *ele din urm' /i&u
8v9rlindu#3i !'l'ria !e !a& *u un ,es& de ,eneral &rium%'&or1
?i !oves&i !e ner'su%la&e *um a ;n&9lni& !e >ri,ore )u,a *e#au
vorbi& *um era ,a&a#,a&a s' nu mai vie delo* la de6un 3i *um
disear' va m9n*a la .na*He1 Co8na *u r's&urnarea *a%elei 3i
!r'!'direa %e$ei de mas' %u re!ede ier&a&' 3i ui&a&'1 >avrila3 %usese
*9$iva ani un %el de a6u&or de adminis&ra&or la o mo3ie de !rin
2la3*a unde a %'*u& 3i *eva ,olo,ani ;n*9& avea mare res!e*& de
mo3ii 3i mo3ieri sin,urele ins&i&u$ii solide din Rom9nia ;m!o&riva
res&ului nu&rind e&erne nemul$umiri deoare*e ;n &rei ani de *9nd
in&rase ;n !oli$ie n#a i8bu&i& s' dob9ndeas*' ni*io avansare de3i ar
%i meri&a& *u v9r% 3i ;ndesa& %iind un %un*$ionar *on3&iin*ios 3i *u
mai mul&' *ar&e de*9& al$ii dar %'r' !ro!&ele la *ei s%in$i1
L 5a*' ai !u&ea s' &e ;n%i,i adminis&ra&or la mo3ia lui m'*ar
vreun an doi 3&iu *' $i#ar !une 5umne8eu m9na#n *a! 3i &e#ai %a*e
omA observ' >avrila3 mai &9r8iu ,9ndi&or 3i *u o !rivire de
admira$ie invidioas' s!re /i&u *are ;n%ule*a 8drav'n din &o*ana
ardeleneas*' !'s&ra&' *ald'1 >avrila3 era &o& a&9& de mi* la s&a&ur'
*a 3i nevas&'#sa avea ni3&e mus&'$i ,roase 3i !rea mari !en&ru
*Hi!ul lui %run&ea %oar&e ;n*re$i&' 3i o ro3ea$' !e &oa&' %a$a !ar*#ar
%i %os& vo!si& !en&ru o re!re8en&a$ie de *ir*1
Brm' o de8ba&ere am!l' asu!ra !ers!e*&ivelor &9n'rului1 Se
ames&e*' 3i doamna >avrila3 *u amin&iri dis*re&e des!re
adminis&ra&orul din 2la3*a1 =umai <arioara &'*ea !u%nea din
*9nd ;n *9nd s!re /i&u 3i#l bombarda *u *o*oloa3e de !9ine la
*are ;ns' el nu lua seama %iind a*uma o*u!a& *u *Hes&ii serioase1
In*e&ul *u ;n*e&ul &o&u3i en&u8iasmul !roie*&elor se !o&oli1
>avrila3 obi3nui& s' a$i!eas*' du!'#amia8' *9&e#un *eas ;n*e!u
s' *a3&e 3i a!oi se ;n&inse o%&9nd !e !a&1 <arioara se *'r'b'ni la
3*oal' iar doamna >avrila3 se a!u*' s' s!ele vasele1 Cle*' 3i /i&u
a*as' la el s' se !re,'&eas*' !en&ru masa de la .na*He1
Lo*uin$a lui era *Hiar ;n *or!ul de *ase de al'&uri1 O !oar&' de
lemn d'r'!'na&' d'dea ;n&r#o *ur&e lun,' murdar' *u sumedenie
de *'m'ru$e &oa&e ;n*Hiria&e1 A!ar&amen&ul dins!re s&rad' dou'
od'i *u an&reu la mi6lo* era $inu& de doamna .lena Ale0andres*u
%emeie &re*u&' de !a&ru8e*i de ani ;n*' ar'&oas' v'duva unui
o%i$er !e *are ea ;l !omenea *9nd maior *9nd *olonel 3i *are
murise lo*o&enen&1 In *amera din %a$' 3edea doamna ;m!reun' *u
Sean )ones*u *o!is& la in&erne &inerel 3i berban&1 In an&reu se
,'seau numai dou' l'8i *u *'r$i biblio&e*a do*&orului 2asile
Co!es*u de la Ci&e3&i so$ul %ii*ei doamnei Ale0andres*u <imi1
Odaia din %und *u dou' %eres&rui*i s!re *ur&e un !a& de &abl' un
lavabou o mas' ro&und' &rei s*aune un dula! Hodoro,i& 3i *9&eva
%lea*uri bo&e8a&e bibelouri de %amilie era a lui /i&u1 In *ur&e mai
;n*olo s&'&ea un *i8mar evreu <endelson *u *in*i *o!ii din&re
*are *el mare ;3i &ermina arma&a la ar&ilerie a!oi un !l'*in&ar
bul,ar *u du,Heana ;n ve*ini un *roi&or r'mas v'duv de *ur9nd *u
!a&ru *o!ii mi*i un !ensionar *u so$ie &9n'r' av9nd ;n ,a8d' un
s&uden&U
5e *um !'3i ;n *ur&e &9n'rul Nerdelea au8i *iri!irile mul$umi&e
ale doamnei Ale0andres*u 3i ;n$elese *' Sean &rebuie s' %i !le*a& la
birou1 B3a dins!re an&reu era lar, des*His' iar doamna se aran6a
;n o,lind' *u !u%ul de !udr' ;n&r#o m9n' 3i ba&onul de ro3u ;n
*ealal&' *a o !orumbi$' b'&r9n' 3i *o*He&'1
L S'ru& m9na doamn' Ale0andres*uA s&ri,' /i&u amabil *a
&o&deauna s*o$9nd din bu8unar *Heia de la *amera lui 3i !o&rivind#
o ;n broas*'1
L Bon6ur bon6ur domnuAU r's!unse ,a8da ;n*9n&a&' de
*Hiria3ul ei *are se !ur&a a&9& de *uviin*ios1 5ar *e e3&i a3a de
,r'bi&X Co%&im ;n*oa*e ni$el *' doar n#am s' &e m'n9n* ad'u,'
a!oi *u ,las de siren' r',u3i&' *on&inu9nd o!era$ia de !i*&ur'
%a*ial' ;n vreme *e /i&u din !ra,ul *amerei lui du!' *e
des*Hisese u3a ;3i arun*' !'l'ria !e mas'1 Sun& sin,ur'1 Seni*'
s'r'*u$ul s#a dus la minis&erU 2ino vino n#ai %ri*'A Seni*' nu#i
,elos *u &oa&e *' m' ador'U
I3i aduse amin&e de !a& v'8u ni3&e ad9n*i&uri 3i se re!e8i s' le
ne&e8eas*' murmur9nd *u o sa&is%a*$ie !lin' de m9ndrie:
L Bi&e ( a3a#s b'rba$ii de neas&9m!'ra$iU Car*' !o$i s*'!a de
insis&en$ele lorX
/i&u se sim$i 6ena& 3i *a s' s*Himbe vorba se ,r'bi s'#i s!uie *'
disear' va veni a*as' !oa&e mai &9r8iu !en&ru *' are s' !e&rea*' la
res&auran&ul .na*He *u un domn1
L AH .na*He *e deli*ios se m'n9n*' la .na*HeA sus!in'
roman&i* doamna Ale0andres*u1 =#am mai %os& ;ns' de *9nd &r'ia
r'!osa&ul %ie ier&a&U
Se !ierdu un r's&im! ;n ,lori%i*area bie&ului <a*He *are s#a
!r'!'di& a3a de &9n'r1 Ii ar'&' o %o&o,ra%ie s'#i dovedeas*' *e
%rumos b'rba& a %os&1 Ii s!use *' numai ,ra$ie 8es&rei ei
re,lemen&are a !u&u& m'ri&a !e <imi *'*i al&%el !rin *9&e ne*a8uri
a &re*u& ni*i n#ar %i avu& *u *e s#o urneas*' din *as'1 Ce urm'
s%9r3indu#3i !i*&ura ;n*e!u s'#i is&oriseas*' !e lar, *9&e *er&uri 3i
a!roa!e s*andaluri a avu& bie&ul Seni*' din !ri*ina ei *u !'rin$ii
lui *are sun& ni3&e oameni %oar&e bine dar *u idei %oar&e ;nve*Hi&e
;n unele !rivin$e 3i n#au vru& s'#i admi&' ;n ru!&ul *a!ului s'
&r'ias*' *u ea *i au umbla& din r's!u&eri s'#l ;nsoare *u o ur9$enie
des!re *are 8i*eau *' ar %i o !ar&id' s&r'lu*i&'1 Seni*' ;ns' *9& e
d9nsul de dr',u$ al&%el are o %ire %oar&e volun&ar' 3i le#a de*lara&
*a&e,ori* *' mai de,rab' ru!e *u &oa&' %amilia ori*e rela$ie de*9&
s' se des!ar&' de iubi&a lui *are !e l9n,' *' e o %emeie su!erb' ;l
3i ;n,ri6e3&e admirabil 3i#l iube3&e *u adev'ra&1 ?i a3a b'&r9nii au
%os& sili$i s' *ede8e ;n*9& a8i sun& buni !rie&eni 3i absolu& in&imi1
5e al&min&eri 3i ea a avu& des&ule mi8erii 3i mai are din *au8a lui
Seni*' *u ,inerele ei1 <imi n#ar 8i*e nimi* %iind*' ea 3&ie *9& a
su%eri& s'rmana mai*'#sa 3i s#a 6er&%i& 3i *' m'*ar a*uma are
dre!&ul s'#3i &r'ias*' 3i ea &raiul1 5ar ,inerele e b'ia& de la $ar' *u
moravuri de la !a&ru8e*i 3i o!& 3i i#a de*lara& verde *' el nu#i va
mai &re*e !ra,ul *9& va %i *u Seni*' nedorind s' se ,'seas*' %a$' ;n
%a$' *u !e3&ele ei1 +Au8i Seni*' !e3&e el *are e %un*$ionar 3iUM
Ba a o!ri& 3i !e <imi s' o va8' a3a *' dr',u$a de ea *9nd vine
!rin Bu*ure3&i &rebuie s' se ;n&9lneas*' a!roa!e !e %uri3 *u mama
ei *are a n's*u&#o 3i a *res*u&#o1
L O% 5oamne ,reu se mai !l'&e3&e 3i !u$ina %eri*ire *e i#e
s*ris' omuluiA sus!in' s%9r3ind doamna Ale0andres*u *u!rins' de
;nduio3are1
/9n'rul se 8'!'*i de &o& as*ul&9nd des&'inuirile a&9& de in&ime
mai ales *9nd luar' o ;n&ors'&ur' &ris&'1 Se s*ul' ;n*e& ,9ndindu#se
*e#ar !u&ea s'#i s!uie *a s'#i 3&ear,' am'r'*iunea1 5oamna
Ale0andres*u ;3i re,'si sin,ur' vioi*iunea !ornindu#se s'#3i laude
%a&a %rumuse$ea ei in&eli,en$a ei dr','l'3ia ei 3i %','duind lui
/i&u *'#l va !re8en&a ne,re3i& *a s' o *unoas*' 3i s'#3i dea seama
*e ;nseamn' o %iin$' ;n&r#adev'r adorabil'U =eav9nd ni*io &reab'
doamna l#ar %i $inu& la &ai%as !9n' noa!&ea *a 3i al&e d'$i1 /i&u
ardea de ner'bdare s' se !re,'&eas*' !en&ru ;n&9lnirea de disear'
*are !oa&e s' ;nsemne8e o ;n&ors'&ur' ;n via$a lui1 /o*mai *Hib8uia
*um s' se re&ra,' %'r' s' o 6i,neas*' *umva *9nd au8i ;n *ur&e o
vo*e s&ri,9nd:
L 5omnul /i&u NerdeleaA
C9&eva ,lasuri r'sunar' ;nda&' a%ar':
L In %a$' ;n %a$'A
L . %a*&orul e0!li*' doamna Ale0andres*u1
/i&u %'*u numai &rei !a3i !9n' ;n an&reu unde se 3i ivise %a*&orul1
.ra o s*risoare de a*as'1 Salu&' !e doamna Ale0andres*u 3i in&r'
;n odaia lui *u!rins subi& de emo$ie1
Crima s*risoare de *9nd s#a a3e8a& ;n Bu*ure3&iU Ru!se !li*ul 3i
sorbi *u ;n%ri,urare *ele 3ase !a,ini de s*ris m'run& ;n *are
doamna Nerdelea ;n s&ilul ei evan,Heli* !res'ra& *u ma0ime
morale 3i !ove$e ;n$ele!&e !en&ru +dra,ul mamei ;ns&r'ina&M ;i
s!unea &oa&e *9&e s#au !e&re*u& !rin Amaradia du!' !le*area lui
de la moar&ea lui )on >lane&a3u 3i !9n' la lo,odna >Hi,Hi$ei *u
;nv'$'&orul F',reanu1
+Cununia Lns vom aceOo tocmai dup Crciun1 ca s ne putem
;nia cu vrednicie. O s le dm lor casa din Pripas1 s nu mai
stea aa pustie i s le poarte i lor noroc1 cum neOa purtat
nouR @eOar i drag s ii i tu la nunt1 biata copil i acum
pl+nge g+ndind c tu poate nOai s poi veni. ?ar tu sOi ve;i de
soarta ta i s caui s te c"iverniseti c+t mai bine i s nu pier;i
ndeNdea Ln ?umne;eu1 c ?umne;eu nu las pe cei drepi i cu
credin. >rebuie s ai rbdare mult1 dragul mamei1 c nici pe
acolo nu ;boar pui ripi i plcinte calde1 omul s nu despere;e1
ci s lupte cu toate piedicile p+n ce i;b+ndete cu aNutorul lui
?umne;euR Are s Lnceap Ln cur+nd rigul i iarna1 i nu tiu
dac tu ai "aine grosue. : iei seama i din cei dint+i bani sOi
cumperi ori1 dac pe acoloOs prea scumpe1 s trimii bani1 sOi
ac Ptrulovici1 cOl tii ce rumos lucrea;1 i ietinRI
In&r#un !os&#s*ri!&um >Hi,Hi ad'u,a *' ea nu se *unun' ori*e
ar %a*e b'&r9nii da*' nu vine 3i el la nun&' 3i#i mai s!unea *' va
mer,e ne,re3i& la balul s&uden$ilor dar ;n*' nu 3&ie *u *e ro*Hie *'
ea ar vrea s'#3i %a*' una nou' mai ales *' e 3i lo,odi&' 3i &o$i
o*Hii vor %i !e ea1
In al& !os&#s*ri!&um b'&r9nul Nerdelea ;l ;ndemna s' nu ui&e a
s*rie *eva !en&ru >ribuna Fistriei *um a %','dui& *9nd a !le*a&
*'*i dire*&orul 3i a*uma a3&ea!&' d'rile de seam' des!re serb'rile
+As&reiM1 5e asemenea s'#i &rimi&' ,a8e&e din $ar' s' vad' 3i
domnii no3&ri %oi rom9ne3&i adev'ra&e iar *9nd va !ubli*a de ale
lui s' !oa&' ar'&a &u&uror *e %a*e %e*iorul lui ;n Rom9nia1
/i&u re*i&i s*risoarea de *9&eva ori !ar*#ar %i vru& s#o ;nve$e !e
dina%ar'1 Com!le&a din su%le&ul lui &oa&e ve3&ile1 Se sim$ea din nou
a*as' ;n Ardeal ;n lumea unde %ie*e am'nun& ori*9& de
ne;nsemna& avea o re8onan$' vie !en&ru ;n&rea,a lui %ire1 Sub
%arme*ul amin&irilor *u!rins de o nos&al,ie dureroas' vru s' se
a!u*e !e lo* s' r's!und' *a 3i *9nd numai as&%el 3i#ar %i !u&u&
u3ura inima1 Ce mas' erau *9&eva *'r$i aduse de a*as' biblio&e*a
lui a!oi *aie&e *u ;nsemn'ri *u *r9m!eie de !oe8ii *erneal'
&o*uriU =umai H9r&ie de s*risori n#avea1 C'u&9nd un !e&i* de
H9r&ie !o&rivi&' ;3i aduse amin&e de )u,a *obor; ;n reali&a&e 3i
Ho&'r; s' am9ne r's!unsul !9n' *e va !u&ea *omuni*a lu*ruri mai
mul&e 3i !oa&e mai bune1
5e al&%el se %'*use ora 3ase 3i de*i era momen&ul su!rem s' se
,'&eas*' !en&ru disear'1 <ai *u seam' *' &rebuia s'#3i aran6e8e
unele mi*i lu*ruri s'#3i mai *oas' *9&e *eva s'#3i lus&ruias*'
,He&ele s'#3i !erie *os&umul ne,ru de *am,arn !e *are ni*i nu l#a
!rea ;mbr'*a& ai*i ;n*9& s#ar !u&ea du*e *u el 3i la Cala&1 2oia s'
%ie %oar&e e0a*& la ;n&9lnire *'*i omul *ivili8a& ;n&9i du!' e0a*&i&a&e
se *unoa3&e1 <ai bine s' a3&e!&e el *9&eva minu&e de*9& s' %ie
a3&e!&a&1
J
L Ai ;n&9r8ia& !rie&eneA 8ise >ri,ore )u,a 89mbind 3i
;n&in89ndu#i m9na1 <i se !are *' &e#ai bu*ure3&eni8a& 3i dumnea&aX
U 5ar ia lo* *olea l9n,' mineAU =oi nu &e#am a3&e!&a& *' ne#a
%os& %oameU
Bn *Helner lu' !'l'ria 3i !ardesiul lui /i&u ;n vreme *e el ului&
nu 3&ia da*' s' m'r&uriseas*' adev'rul sau s' lase !e )u,a s'
*read' *' n#a %os& e0a*& la ;n&9lnire1 Se !omeni murmur9nd *u un
,las s&r'in *on%u8:
L Ba eu sun& !e ai*i de mul& mi#am 3i a8v9rli& o da&' o*Hii
;nl'un&ru iar !e urm' m#am !limba& !rin %a$a res&auran&ului &o&
a3&e!&9ndu#v' de m' 3i mir *um nu v#am v'8u& *9nd a$i in&ra&U
L =u &e s*u8a *' 3i noi am ;n&9r8ia& un s%er& de or'A ;l
;n&reru!se >ri,ore ami*al1 A3a sun&em noi rom9nii &o$iU 5ar s'
*uno3&i !e !rie&enii meiA
E'*u !re8en&'rile1 Avo*a&ul Baloleanu de3i numai *u *9$iva ani
mai mare *a )u,a era %oar&e voini* avea o b'rbu$' *a%enie &uns'
ener,i* 3i un ;n*e!u& de *Helie !e *are o as*undea *u %ire de
;m!rumu&1 O*Hii alba3&ri#ver8ui ;i s&i*leau in&eli,en& 3i 3ire&1
<9n*a mul& se v'i&a *' b'u&ura ;l balonea8' 3i nu se !u&ea re$ine
ori*9& medi*ii ;l !reveniser' *' e !redis!us la obe8i&a&e1 Il !asiona
!oli&i*a1 Eusese de!u&a& *9nd i#a %os& !ar&idul la !u&ere devenind
3e% de or,ani8a$ie la )alomi$a unde avea dob9ndi&' mai re*en& o
mo3ie de vreo 3ase su&e de !o,oane1 Clien&ela !u$in' dar solid' ;i
asi,ura veni&uri *onsiderabile *are ;i d'deau %aima de mare
avo*a& !e *9nd de %a!& el nu !leda de*9& !rea arareori 3i !rivea
*Hiar *u !u$in dis!re$ !e *on%ra$ii de bar' !e l'&r'&ori *um ;i
!ore*lise el ;n ,lum'1 /o&u3i se bu*ura de &re*ere la Cala&ul de
6us&i$ie !en&ru *' era so*o&i& om !oli&i* de vii&or 3i %'*ea mul&e
servi*ii !rin in%luen$a lui la m'rimile 8ilei1 Cel'lal& &ovar'3 de
mas' Cons&an&in 5umes*u dire*&orul B'n*ii Rom9ne *u o*Helari
de aur s!9n !'rul blond#*'r'mi8iu smead 3i !u$in adus de
s!inare !ar*' &ru!ul i#ar %i %os& !rea lun, !'rea un &a*i&urn1 .ra
burla* 3i !rie&en bun *u &a&'l lui >ri,ore1
Cei doi !rimir' !e /i&u %'r' en&u8iasm *a 3i *9nd le#ar %i s&ri*a&
a&mos%era1 /9n'rul du!' invi&a$ia lui )u,a se ad9n*i ;n s&udiul
lis&ei de bu*a&e ;n%ri*o3a& ne*unos*9nd ;n*' m9n*'rile din $ar' 3i
mai ales numirile lor1 Ii era a!oi ne*a8 3i nu se !u&ea dumeri *um
de n#a observa& !e >ri,ore *9nd a sosi& ;n*9& a*uma are s' *rea8'
*' nu e om de *uv9n& de3i el a veni& *u o 6um'&a&e de *eas mai
;nain&e numai *a s' nu ;n&9r8ie dar n#a ;ndr'8ni& s' in&re 3i s'
o*u!e o mas'1
5u!' o s*ur&' &'*ere Baloleanu relu' *onvorbirea ;n&reru!&' de
a!ari$ia &9n'rului 8i*9nd *u un aer de su!eriori&a&e:
L A3a dra,' >ri,ori$' *um ;$i s!uneamU Croblema
$'r'neas*' nu se !oa&e re8olva %'r' sa*ri%i*ii din !ar&ea *elor *e
s&'!9nes* !'m9n&ul1 As&a#i le,eA /oa&e *elelal&e &oa&e
*onsidera$iile se*undare sun& !alia&ive1 @'ranul vrea !'m9n&1
S*ur&1 .l a&9&a 3&ie 3i as&a ;l doare1
L )ar&'#m' Ale0andre r's!unse )u,a *alm *u o lu*ire ;n o*Hi
*are ar'&a *' dis*u$ia ;i %r'm9n&a su%le&ul dar a3a *um o !ui &u
!roblema devine un sim!lu !re&e0& de !ro!a,and' ele*&oral' sau
de dema,o,ie ie%&in' 3i !rime6dioas'1 A s&9rni !o%&e e %oar&e u3or1
<ai ,reu e s' le 3i ;m!line3&i1 Cum vrei &u sa m' *onvin,i !e
mine !ro!rie&ar s' d'ruies* $'ranilor !'m9n&ul !e *are#l mun*es*
;m!reun' *u d9n3ii din mo3i#s&r'mo3i *9nd ;n a*ela3i &im! &u
;nsu$i *um!eri mo3ii 3iU
Cu$in ve0a& avo*a&ul nu#i d'du r',a8 s' *on&inue:
L Cardon !ardonA S' !unem lu*rurile la !un*&A Inain&e de &oa&e
s' %im ;n$ele3i *' nu dis*u&'m *Hes&ia din !un*& de vedere
!ar&i*ular !ersonal1 .u am vorbi& %'*9nd abs&ra*$ie *' &u
;n&9m!l'&or e3&i mare !ro!rie&ar sau *' eu &o& ;n&9m!l'&or %a*
!oli&i*'1 Sun&em mai !resus de ori*e oameni *are *unoa3&em
!roblema $'r'neas*' 3i din *'r$i 3i din e0!erien$' *are ne
in&eres'm de ea *um se in&eresea8' &oa&' lumea %iind*' de
re8olvarea ei de!inde soar&a noas&r' 3i *Hiar vii&orul $'rii nu#i a3aX
2as'8i*' o de8ba&ere a*ademi*'1 Sun& si,ur de al&%el *' de#ar %i
nevoie de sa*ri%i*ii *onu <iron 3i *u &ine a$i %i *ei din&9i s' %a*e$i
,es&ulU
L Ba &e ;n3eli ,ro8av dra,ul meuA !ro&es&' >ri,ore1 /a&a n#ar
*onsim$i ni*ioda&' s' se des!ar&' de mo3ia de *are#l lea,' un
&re*u& de ,reu&'$i 3i de m9ndrie1 Cen&ru el !'m9n&ul ;nseamn' via$a
;ns'3i *a 3i !en&ru $'ran 3&ii !rea bine *' ai %os& !e la noi 3i
*uno3&i si&ua$ia1 5ar ni*i eu *u &oa&e *' nu m' sim& a&9& de
in&ransi,en& n#a3 %i dis!us s' %a* *adouri nu $'ranilor *are nu le
*er *i dema,o,ilor m'run$i de la ora3e *are vor s'#3i *ree8e
meri&e ele*&orale a,i&9nd !e sub m9n' &eorii !e *are *ei *u
r's!undere le re!udia8' 3i !e *are ni*i ;n3i3i a,i&a&orii nu se
,9ndes* s' le !uie ;n !ra*&i*'A
L Bi&e *onserva&orulA 89mbi Baloleanu *'&re 5umes*u a!oi
;n&or*9ndu#se iar la )u,a: Bn momen& iubi&uleA Cen&ru *'
adineaori m#ai !us ;n *au8' !e mine $in s' !re*i8'm lu*rurileU .i
bine *re8i &u *' mi*a mea !ro!rie&a&e *93&i,a&' *u sudoarea unei
mun*i *ins&i&e de 8e*e ani de ;n*' 3i a8i mai am da&orii !e ea
*re8i &u *' &o*mai *ele *9&eva bie&e su&e de !o,oane ale mele au s'
re8olve !roblemaX ?i &o&u3i ia*' de*lar ai*i solemn de3i sun& om
s'ra* *' ;n&r#un *a8 de nevoie eu !un la dis!o8i$ia $'rii !e&i*ul
meu de mo3ie %'r' s' *r9*nes*A .3&i mul$umi&X Am %os& *larX
L .viden& *um s' n#o o%eri 3i s&a&ului da*' ai !u&u& s#o
arende8i ;nda&' *e ai lua&#oX %'*u )u,a a!'sa& %'r' a#3i as*unde
dis!re$ul1
Si,ni& 3i s*andali8a& *' s#a ,'si& *ineva ba ;n*' un bun !rie&en
*are s'#i !re&ind' lui avo*a& *u va8' 3i om !oli&i* s' se ;n%unde la
$ar' Baloleanu 8ise ironi*:
L 5oar n#ai s'#mi *eri a*uma !uiule s' m' las de meseria mea
!e *are de o *unos* ni$elu3 *a s' m' a!u* de a,ri*ul&ur'X
L I$i *er da*' vrei s' ai !'m9n&A Cine are !'m9n& s'#l
mun*eas*' 3i s'#l iubeas*' ori s' renun$eA /u dra,ul meu ai lua&
mo3ia &a de sub nasul s'&enilor *are umblau s#o *um!ere 3i s#o
;m!ar&' ;n&re ei1 /e#ai dus i#ai ;nl'&ura& 3i a &reia 8i $i#ai &rimis
arenda3ul s' s&oar*' bani din ea !en&ru &ine 3i !en&ru el1 Ce de o
!ar&e ;m!iedi*a$i !e $'ran s' *um!ere !'m9n& *9nd se o%er'
!rile6ul iar !e de al&' !ar&e m' ;ndemna$i !e mine *are asud
al'&uri de $'rani s' m' des!ar& de mo3ie s#o arun* ui&e a3a *a !e
un din&e s&ri*a&A
L .i dra,' >ri,ori$' observ' avo*a&ul mai moale sun& !rea
!u$ini !ro!rie&ari *a voi1 <area imensa ma6ori&a&e a !ierdu& de
mul& *on&a*&ul *u !'m9n&ul1 O m'sur' ,eneral' nu se !oa&e lua
du!' *ei !u$ini *i du!' *eilal$i1
L 5e *e n#ai lua ;n&9i m'suri %a$' de *ei *e s#au ;ns&r'ina& de
mo3iile lorX 5e *e v' ,9ndi$i numaide*9& s' dis&ru,e$i o *las'
so*ial' !oa&e *ea mai loial' *ea *are re!re8in&' bo,'$ia de ba8' a
$'riiX A %ire3&e n#au r'mas mul$i !ro!rie&ari la da&orie1 A ;n*e!u&
s' le vie unora ,reu s' s&ea la $ar' s' li se !ar' de8onoran& a mun*i
!'m9n&ul sau *Hiar a mun*i ;n ,eneral1 Cre%er' s' &ra,' veni&uri
,rase 3i s' le risi!eas*' ;n !e&re*eri1 Lo*ul lor l#a lua& arenda3ul
*are s&oar*e arenda !en&ru boier 3i al&a mai bun' !en&ru el ;nsu3i1
A&un*i eviden& *' $'ranul ,eme 3i se 8v9r*ole3&e 3i amenin$'
*9nd ;n surdin' *9nd %'$i31 In vreme *e eu !ro!rie&ar mun*ind 3i
e*onomisind de#abia s*o& din mo3ia mea *9& s' !o& &r'i onorabil
arenda3ul ve*inul meu !l'&e3&e 8e*i de mii de ,albeni
!ro!rie&arului 3i ;3i um!le 3i el desa,ii1 5e unde di%eren$aX 5in
bu8unarul arenda3ului sau din mi8eria $'ranuluiXU =#am dre!&a&e
nene Cos&i*'X s%9r3i >ri,ore adres9ndu#se deoda&' lui 5umes*u1
S!une dumnea&a am ori n#am dre!&a&eX
5ire*&orul de ban*' 3edea *u o*Hii ;n %ar%urie 3i as*ul&a 6ena&
%iind*' am9ndoi vorbeau &are ;n*9& lumea de la mesele dim!re6ur
se ui&a la ei1 In&rebarea &o&u3i ;l sur!rinse1 =u urm'rise dis*u$ia
de*9& su!er%i*ial1 Lui om de *i%re de8ba&erile la un !aHar de vin i
se !'reau *am %u&ile da*' nu *omi*e1 O !roblem' ,rav' nu se
lim!e8e3&e ;n&re un 3ni$el viene8 3i o !l'*in&' *u mere1 Cel mul& se
;n*ur*' 3i mai r'u1 Inain&e ;ns' de#a r's!unde el de la masa de
al'&uri in&erveni *ineva *u ,las %amiliar:
L Imi da$i voieU
/o$i ;n&oarser' *a!e&ele mira$i de ames&e*ul unui s&r'in ;n
*onversa$ia lor1
L Sun& )lie Ro,o6inaru 3i am avu& %eri*irea s' ne *unoa3&em a8i
;n &ren *u domnul )u,a1
Arenda3ul era sin,ur la mas'1 2enise mai &9r8iu 3i vr9nd#
nevr9nd a au8i& dis*u$ia1 =e&urbura& de mirarea lor ;3i mu&'
s*aunul !u$in mai a!roa!e 3i urm' !ar*' i#ar %i *unos*u& !e &o$i de
*9nd lumea:
L =umai !en&ru *' domnul )u,a s!unea *' arenda3ii ar %i a3a 3i
!e din*oloU A*u nu *' sun& 3i eu arenda3 dar *red *' dumnealui
,re3e3&e vorbind r'u des!re ni3&e oameni *are nu meri&' a&9&a Hul'1
S' nu %ie *u su!'rare *u*oane da*' iar'3i nu ne lovim ;n !'reri
8'u a3aA Arenda3ul nu e *Hiar o !a*os&e !e $ar' *um 8i*e$i
dumneavoas&r' 3i *um s*rie !rin ,a8e&e1 =u nuA Ca s' !oa&'
s*oa&e arenda !lus un oare*are veni& !en&ru os&enelile lui
arenda3ul &rebuie s' mun*eas*' de &rei ori *9& un !ro!rie&ar1
@'ranul nu lu*rea8' ni*i mai mul& ni*i mai ie%&in la arenda3 *a la
boier ba mai de,rab' dim!o&riv'1 )au mar&or *Hiar !e domnul )u,a
s' v' s!uie *ins&i& da*' ;nvoielile la arenda3ii ve*ini *u Amara
sun& mai ,rele *a !e mo3iile dumnealor1 Arenda3ul ;ns' ;m!ins de
nevoi a %'*u& e*onomii la *Hel&uieli a *ul&iva& mai in&ens
!'m9n&ul a !us ;n *ir*ula$ie &erenuri *are ;nain&e erau !9rloa,e a
in&rodus ma3ini ;n s%9r3i& a ridi*a& nivelul e0!loa&'rii a,ri*ole1
/oa&e as&ea nu valorea8' nimi*aX Or %i ei 3i arenda3i &i*'lo3i *are
asu!res* !e $'rani *um sun& 3i !rin&re !ro!rie&ari dar s'#i os9ndim
a3a ;n blo* %'r' *ir*ums&an$e u3ur'&oare nu e dre!& 3i ni*i bineA
>ri,ore )u,a enerva& de in&erven$ia insoli&' a arenda3ului
r's!unse a!'sa& 3i dis!re$ui&or:
L O %i s&ima&e domn dar da*' nu a!'reau arenda3ii ;n&re
!ro!rie&ari 3i $'rani a8i n#am mai avea o *Hes&ie $'r'neas*' ;n
Rom9niaA =a3&erea arenda3ilor a ;m!iedi*a& &re*erea !'m9n&ului ;n
m9inile $'ranilor *um ar %i %os& na&ural 3i s'n'&os1 Cro!rie&arul
*are s#a s'&ura& de mo3ie ar %i v9ndu&#o s'&enilor da*' nu se
;mbul8ea arenda3ul o%erindu#i un veni& mare 3i si,ur %'r' ni*io
mun*' 3i b'&aie de *a! !en&ru d9nsulA
L As&a se !oa&e admise Ro,o6inaru *u un sur9s *andid1 Se !rea
!oa&e1 =u 8i* baU Cu *ondi$ia *a $'ranul s' %i %os& ;n&r#adev'r
Harni* 3i ;n&re!rin8'&or1 <ie ;ns' *are am o ve*He e0!erien$' ;n
!rivin$a as&a da$i#mi voie s' r'm9n *onvins *' arenda3ul a
in&erveni& &o*mai %iind*' $'ranul rom9n e lene3 3i ne!'s'&or
a3&e!&9nd s'#i vie &o&ul de#a ,a&a de la boier sau ;n vremea din
urm' de la s&a&U Bi&e#a3a domnilorA S*u8a$i#m' da*' sun&e$i de
al&' !'rere dar euU
Baloleanu avu un ,es& de *ons&ernare %'r' a !u&ea !ro&es&a1
>ri,ore abia s&'!9nindu#3i revol&a ;n&reru!se veHemen& !e
arenda3:
L /e#am au8i& 3i ;n &ren vorbind *um vorbi3i a*uma onora&e
domn1 =u $i#am r's!uns %iind*' mi se !are mons&ruos *a un om
*are &r'ie3&e 3i se ;mbo,'$e3&e din e0!loa&area $'ranului s' a%irme
&o&u3i *u a&9&a insis&en$' *' $'ranul e lene31 5ar *Hiar
!resu!un9nd *' ar %i *um 8i*i dumnea&a im!u&area sau o*ara
dumi&ale n#ar !rivi !e $'ranul nos&ru *i !e *ei *e l#au eman*i!a&
numai de %orm' 3i l#au l'sa& ;n %a!& mai ;n*'&u3a& *a !e vremea
robiei1 In lo* s'#i %i da& ;nv'$'&ur' 3i edu*a$ie *e&'$eneas*' a %os&
men$inu& *u sila ;n ;n&uneri*1 =u ne#a &rebui& $'ran#*e&'$ean *i
$'ran#animal1 ?i a*uma *ulmea ba&6o*urii ;l mai 3i insul&'m *' e
r'u 3i &r9ndavU A ;n&reab'#l !e dumnealui *on&inu' ar'&9nd
brus* !e /i&u *are ;n*remeni *'#i ardelean 3i#a veni& de *ur9nd
;n*oa*e ;n&reab'#l da*' $'ranul dumnealor e lene3 3i li!si& de
ini$ia&iv'A ?i nu ui&a *' a*olo rom9nul se a%l' sub 6u, s&r'inA A
avu& ;ns' *ondu*'&ori *u &ra,ere de inim' *are l#au ;nv'$a& 3i i#au
des*His min&ea a avu& !ilde *are l#au ;ndre!&a& !e *alea *ea bun'1
=oi vorbim mereu des!re $'rani 3i ne mul$umim *u vorba ,oal' 3i
ni*ioda&' nu %a*em nimi* *ins&i& 3i de8in&eresa& !en&ru eiA
Av9n&ul lui s&9rni mi*i sur9suri ironi*e !rim!re6ur1 .l ;nsu3i ;3i
d'du seama *' a deveni& !a&e&i* *' &onul lui nu *adrea8' *u lo*ul
3i &'*u mai 6ena& *Hiar de*9& 5umes*u *are ;n*e!use s' dea semne
de ner'bdare1 Ro,o6inaru de3i avea re!li*a ,a&a *a s' nu mai
;nvenine8e lu*rurile se mul$umi s' morm'ie *eva ;n %ar%uria lui1
5oar Baloleanu 8ise ;n*e& *a !en&ru masa lor:
L Eoar&e 6us& dra,' >ri,ori$' %oar&e adev'ra&A Bie&ul $'ran nu
3&ie de*9& s' rabde %iind*' nimeni nu l#a ;nv'$a& al&*eva1 )ar *9nd
nu mai !oa&e 3i#i a6un,e *u$i&ul la os a&un*i e na&ural s'
i8bu*neas*' ;n iure3 de %o* 3i s9n,e1 =umai la noi se mai
!omenes* ;n !lin se*ol de *ivili8a$ie o**iden&al' r's*oale de
$'rani e0as!era$i *9nd i*i *9nd *olo !en&ru *' numai la noi
$'ranul nu ,'se3&e ni*'ieri dre!&a&e1 C9n' *e avem s' ne &re8im *u
o *a&as&ro%' s' 8,uduie $ara din &emeliiA
/o& el ;ns' ;n$ele,9nd *' dis*u$ia s#a ;m!o&moli& *'u&' s'
s*Himbe %',a3ul1 Aduse vorba des!re re*ol&a *are ar %i %os& des&ul
de bun' dar nu se !oa&e valori%i*a din !ri*ina *ri8ei %inan*iare
a!oi des!re si&ua$ia ,uvernului !e *are el o so*o&ea 3ubred' ;n
s!eran$a *' ;n *ur9nd va reveni la *9rm' !ar&idul lui1 /re*9nd la
!oli&i*a e0&ern' a6unser' la %ra$ii ardeleni 3i la /i&u Nerdelea1
A*uma se mai ;nvior' 3i 5umes*u na$ionalis& %erven& *are visa
ve3ni* numai *u*erirea /ransilvaniei1 >ri,ore le s!use *' &9n'rul
Nerdelea ar dori s'#3i ,'seas*' un ros& ;n $ar' 3i 5umes*u %iind
vorba de un ardelean ;i o%eri ;nda&' un lo* de %un*$ionar la ban*a
lui deo*amda&' modes& %ire3&e r'm9n9nd s' se va8' ul&erior da*'
va meri&a mai mul&1 )u,a mul$umi re%u89nd: *e s' *au&e un !oe& la
ban*' a%ar' *el mul& de vreun ;m!rumu& de %ran*i %'r' ,iran&
%'r' dob9nd' 3i %'r' &ermen de !la&'X /i&u ;nsu3i &'*use dar se
bu*ur' *' >ri,ore n#a !rimi&1 =#a &re*u& el Car!a$ii *a s' a6un,'
%un*$ionar la ban*'1 <ai *ur9nd la vreun 8iar ar %i s' i se ,'seas*'
vreo ;n&rebuin$are ad'u,' )u,a1 +5a da la vreun 6urnalM re!e&' 3i
&9n'rul *u ;nsu%le$ire1 Baloleanu era bun !rie&en *u dire*&orul
Gniversului *'ruia ;i *93&i,ase un !ro*es dubios1 E','dui *' va
in&erveni numai /i&u s' aib' ,ri6' s'#i reamin&eas*' da*' *umva
ar ui&a1
L Ce mine s' m' ier&a$i a*uma 8ise !e urm' avo*a&ul
!re,'&indu#se de !le*are1 <i#am l'sa& nevas&a s' m'n9n*e sin,ur'
numai de dra,ul &'u >ri,ori$' *' nu &e#am mai ;n&9lni& de un
vea*1 S!er *' 3i &u ai s'#mi %a*i !l'*erea s' vii ;n&r#o 8i s' de6une8i
la noi s' &e mai va8' 3i <elania mea *' mereu vorbim de &ine1
Co%&e3&i *9nd vrei &u ori*9nd ni*i n#ai nevoie s' anun$i *a
a*as'U
In&re >ri,ore 3i 5umes*u se ;n*inse o *on&rovers' asu!ra no&ei
%ie*are revendi*9nd !en&ru sine obli,a$ia de !la&'1 >ri,ore ie3i
birui&or numai amenin$9nd *u o su!'rare e&ern'1 In %a$a
res&auran&ului se des!'r$ir'1 )u,a r'mase *u /i&u1 CHiar a&un*i
a!'ru ;n u3' 3i Ro,o6inaru *u o $i,ar' de %oi ;n&re din$i *u o
umbrel' s&r've*He la sub$ioar'1
L Cu*oaneA 8ise d9nsul *'&re >ri,ore *u ,las dul*e !'rin&es*1
5umnea&a e3&i &9n'r 3i &e a!rin8i iu&e !e *9nd eu sun& b'&r9n 3i nu
m' su!'r *u una *u dou'1 =u 3&iu *9nd ne#om mai ;n&9lni dar s'
dea 5umne8eu s' nu 8i*i ni*ioda&': +A avu& dre!&a&e a%urisi&ul de
Ro,o6inaruUM =oa!&e bun'A
>ri,ore )u,a ;l !rivi o *li!' 3i nu r's!unse nimi*1 Eamiliari&a&ea
arenda3ului ;l s9*9ia1 5e al&min&eri se sim$ea obosi& 3i mai ales
!li*&isi&1 5is*u$ia de la mas' ;i r's*olise nervii1 I3i !ro!usese de
a&9&ea ori s' nu mai vorbeas*' des!re lu*rurile a*es&ea 3i &o&u3i
mereu ;3i *'l*a Ho&'r9rea1
Cobor9r' ;n *alea 2i*&oriei %'r' a s*Himba un *uv9n&1 Se !ornise
un v9n& as!ru !reves&i&or de !loaie re*e1 =orii se l'saser' 6os
a!roa!e !9n' !e a*o!eri3ele *aselor1 C9&e un v9r&e6 de aer se
r'su*ea !e s&rad' m'&ur9nd !ra%ul ridi*9ndu#l 3i arun*9ndu#l !e
&ro&uare ;n&re !i*ioarele rarilor &re*'&ori1 >ri,ore ;3i aduse iar
amin&e de Ro,o6inaru: +2e8i el a !resim$i& s*Himbarea vremii 3i a
veni& *u umbrelaUM O &r'sur' venea ;n ,oan' dins!re 3osea *u un
domn ;n&re dou' %emei HoHo&ind de veselie !ar*' &oa&' lumea ar
%i %os& a lor1
/i&u Nerdelea !'3ea &'*u& 3i !ruden&1 2edea *' )u,a n#are *He%
de vorb' 3i nu voia s'#l su!ere1 I3i %'*u ;n ,9nd bilan$ul serii 3i
*Hib8uia *' !oa&e %i mul$umi&1 5a*' ar in&ra la Gniversul s#ar
!u&ea so*o&i an,a6a& de%ini&iv 3i bine1 =u e un 8iar sub$ire dar !are
a %i solid 3i r's!9ndi&1 Ar %i !re%era& Adevrul *are e mai sim!a&i*
mai o!o8an& 3i mai in&ele*&ual1 Cen&ru ;n*e!u& e bine 3i a3a1 =umai
s' nu ui&e avo*a&ul s' vorbeas*' *u dire*&orul1 Are s' &rea*' m9ine
ne,re3i& !e la BaloleanuU Adi*' nu s' se *onsul&e ;n&9i *u )u,a1
/rebuie s' ia seama s' nu %a*' vreo ,a%' s'#l o%ense8e 3i s'#l
!iar8'1 C9nd i#a s*os 5umne8eu ;n *ale un om a&9& de
e0&raordinar nu mai *on&ea8' *9&eva 8ile de a3&e!&areU
Crin !ia$a Cala&ului re,al i se !'ru &o&u3i *' &'*erea a %os& !rea
lun,'1 Cum!'nind des!re *e i#ar !u&ea vorbi ;3i amin&i *u *9&
in&eres a dis*u&a& >ri,ore des!re nevoile $'r'ne3&i1 Ii 8ise de*i
e8i&9nd !ar*' i#ar %i !i!'i& su%le&ul:
L =i*i n#am !omeni& a&9&a *e se vorbe3&e !e ai*i des!re $'rani
3i mereu des!re $'rani1 /oa&' lumea !re&u&indeni ;n&runa: *Hes&ia
$'r'neas*' !roblema $'r'neas*' s' %a*em a3a s' %a*em al&%elU
5e *e a&9&a dis*u$ieX C9n' 3i la mine ;n *ur&e &o$i *Hiria3ii *um se
adun' la &ai%as re!ede a6un, la $'rani 3#a!oi d'#i 3i d'#i *u
!roblema 3i *u *Hes&iaU Barem un *i8mar 6idov 3i mai ales
%e*iorul lui *are#i mare so*ialis& nu m' ;n&9lnes* o da&' s' nu#mi
ba&' *a!ul *u %el de %el de solu$ii 3i *u !rooro*irea *' de nu se
re8olv' *Hes&ia $'ranilor are s' vie revolu$ia s' %a*' !ra% 3i *enu3'
Bu*ure3&iiA
>ri,ore &res'ri *a &re8i& din&r#o visare1 In a*elea3i *li!e a*eea3i
;n&rebare 3i#o !usese 3i el *'u&9ndu#i r's!unsul1 <urmur' *u
!rivirea s!re norii m9nio3i *e se v9l&oreau !es&e *a!e&ele lor:
L Coa&e s' %ie numai o mod' &re*'&oare dar !oa&e s' %ie 3i o
durere s&r've*He *are a!as' su%le&ele *a o !9*l' n'bu3i&oare1 Cine
3&ieX
4
>ri,ore )u,a se !er!elea ;n !a& %'r' somn1 R's%oise ,a8e&ele de
sear' 3i nu re$inuse nimi*1 >9ndurile ;i r'&'*eau &ulburi neos&oi&e
r's*olind amin&iri am'r'*iuni !lanuri s!eran$e 3i i8,onind mereu
lini3&ea su%le&ului1 S&insese be*ul de !e no!&ier' de *9&eva ori 3i &o&
de a&9&ea ori ;l rea!rinsese ba s' re%a*' un *al*ul salva&or ba s'
*on&role8e un !re$ al 8ilei ba s' observe un am'nun& !e %o&o,ra%ia
=adinei *are din !ere&e deasu!ra !a&ului ;l urm'rea *u o*Hi
,ale3i1 Cr'v'li&' &rei s%er&uri ,oal' !e o blan' de urs *u bra$ul
re8ema& !e *a!ul %iarei s9nii ei mi*i !'reau ;n*remeni$i ;n&r#un
s!asm volu!&os iar 3oldurile#i *alde se alin&au *u ;ndemnuri ;n
vreme *e ;n&rea,a#i %i,ur' sur9dea *u o *andoare vir,inal' 3i
!re%'*u&'1 In ram' ,rea %o&o,ra%ia m'ri&' a!roa!e na&ural era un
*adou de 8iua lui din !ar&ea ei1 A&un*i *u &rei ani ;n urm' 3i numai
un an du!' *ununie a min$i& *'#l bu*ur' *adoul ei i#a mul$umi& 3i
a ;mbr'$i3a&#o dar ;n sine3i a %os& ;n&ris&a& 3i de*e!$iona&1 Avea
!re&en$ia nem'r&urisi&' s'#i a!ar$ie e0*lusiv lui m'*ar ,oli*iunea
ei &ru!eas*'1 Il indi,na ;n*Hi!uirea *' so$ia lui dra,os&ea lui *ea
mare s#a !u&u& ar'&a as&%el unui b'rba& s&r'in %ie el *Hiar
%o&o,ra%ul1
Sosise ;n Bu*ure3&i !lin de ;n*redere *' &oa&e vor mer,e s&run'1
A ;n*asa ra&a a doua 3i ul&ima din !re$ul ,r9ului v9ndu& 3i livra&
a aran6a *u 5umes*u la Ban*a Rom9n' !oli$a *are a6un,e luni la
s*aden$' erau &reburi *e se !u&eau li*Hida ;n dou' ore1 5u!' *e va
is!r'vi a%a*erile !roie*&ase s' mai s&ea vreo dou'#&rei 8ile s' se
;n&9lneas*' *u !rie&enii s' le reamin&eas*' !rin !re8en$' *'
&r'ie3&e1 Ce urm' ;na!oi la Amara *u res&ul de bani *are va %i
su%i*ien& !en&ru nevoile *uren&e !9n' la valori%i*area !orumbului1
.ra ordona& 3i me&i*ulos1 Cu a&9&a se alesese din *ei doi ani
!e&re*u$i ;n >ermania1 I3i ;n&o*mise !ro,ramul de a*as' ;n &oa&e
am'nun&ele1 Coli$a *erealis&ului o avea ;n bu8unar *u s*aden$a
!en&ru m9ine1 O *onsidera aur *ura&1 Semn'&ura *elei mai
im!or&an&e %irme de e0!or& de *ereale din Rom9nia se bu*ura de
res!e*& ;n &oa&' .uro!a1
In s&rada Bursei !rimul !un*& din !ro,ram soar&a a &ras o dun,'
bru&al' !es&e *ombina$iile lui1 ?e%ul %irmei un armean ;nal& b'&r9n
3i ri,id l#a !o%&i& ;n biroul s'u !ar&i*ular i#a o%eri& *a%ea 3i o
Havan' de *on&raband' 3i l#a ru,a& *on%iden$ial 3i s&'rui&or s'#i
;n,'duie o am9nare de o lun' una sin,ur' !en&ru !la&a ra&ei1
>ri,ore a ;n*er*a& s' obie*&e8e *' e vorba de o !oli$' *'U Au
urma& e0!li*a$iile 3i *onsideren&ele1 /im!uri e0*e!$ionale1
Cre$urile au s*'8u& brus* !e !ie$ele s&r'ine ;n ul&imele s'!&'m9ni
a!roa!e o !r'bu3ire1 A *'8u& ;n balan$' *on*uren$a ruseas*'
nea3&e!&a&'T re*ol&a mus*alilor de unde se anun$ase *om!romis' a
ie3i& deoda&' arHiabunden&'1 Rusia e &o&deauna *u sur!ri8e1 =u l#ar
%i duru& *a!ul de as&a1 .l ne,us&or !rev'8'&or a %'*u& &oa&e
aran6amen&ele ;n &im! u&il1 L#au nenoro*i& ;ns' *'ile %era&e *are n#
au !u&u& e0e*u&a &rans!or&urile *9nd a &rebui&1 A!oi va!oarele *are
au s&a& unele mai s&au 3i a8i la Br'ila de !oman' %iind*' n#au
avu& *e s' ;n*ar*e1 Cierderile se ridi*' la !es&e &rei8e*i la su&' din
valoarea m'r%ii1 ?i v9r% la &oa&e *ri8a %inan*iar' s&u!id' *are s#a
ab'&u& a3a din senin a 8drun*ina& &o& *redi&ul 3i !arali8ea8' ori*e
!osibili&a&e de mi3*are1
>ri,ore as*ul&a 3i nu au8ea1 Cre*is era doar %a!&ul *' nu va !rimi
baniiT res&ul erau vorbe1 As*ul&9nd ;3i 8i*ea ;n&runa *' ;n *iuda
&u&uror e0!li*a$iilor da*' el ar re%u8a am9narea armeanul &o&u3i ar
!l'&i *'*i n#ar !u&ea l'sa s' i se !ro&es&e8e !oli$a 3i as&%el s'#3i
ruine8e &oa&' ;n&re!rinderea1 Re%u8ul ;ns' ar ;nsemna ru!&ura *u
%irma *u *are &a&'l s'u lu*rea8' de dou'8e*i de ani 3i *are de mul&e
ori ;n momen&e ,rele le#a %'*u& des&ule ;nlesniri1 Coa&e el s'#3i ia
r's!underea unui re%u8X Sau da*' a**e!&' am9narea *um s'
aran6e8e da&oria de la Ban*a Rom9n' 3i *um s' se ;n&oar*' a*as'
*u m9na ,oal'X =i*i n#a re%u8a& ni*i n#a a**e!&a&1 2a r's!unde
m9ine du!' re%le0iune ma&ur'1
5e la armean s#a dus la 5umes*u la ban*' s'#i *ear' s%a& 3i
a6u&or1 .ra ;n&r#o *ons%'&uire ,rav' 3i nu l#a !u&u& vedea1 )#a l'sa&
un *uv9n& !o%&indu#l la mas'1 ?&ia *' 5umes*u nu dis*u&' lu*ruri
serioase de*9& la birou1 ?i#a ;n*Hi!ui& *' !oa&e se va ivi &o&u3i un
!rile6 %avorabil s' !re,'&eas*' m'*ar &erenul1 5e a*eea l#a lua& 3i
!e Baloleanu1 A*uma &9r8iu ;3i d' seama *' &oa&' *ombina$ia
*are i s#a !'ru& %oar&e in,enioas' a %os& o nero8ie1 5a*' ar %i %os&
;n$ele!& v'89nd *' nu !oa&e vorbi *u 5umes*u la ban*' ar %i
a3&e!&a& lini3&i& !9n' m9ine ar %i m9n*a& *u &9n'rul &ransilv'nean 3i
a*uma ar dormi ;n lo* s' se 8v9r*oleas*' 8adarni*1
C9nd a in&ra& ;n odaie du!' *e s#a des!'r$i& de /i&u Nerdelea a
;n&9lni& ;nda&' !rivirea =adinei din %o&o,ra%ie1 S#a ;n%uria&1 ?i#a
adus amin&e *' din !ri*ina ei (al&'da&' ar %i 8is: de dra,ul ei) a
%'*u& da&oria la Ban*a Rom9n' !u$in ;nain&e de sur!ri8a ei *u
*adoul1 A *re8u& a&un*i *' re%u8ul ei de a s&a la $ar' mai mul& de
dou'8e*i 3i !a&ru de ore ar %i numai din *au8' *' i#e sil' de
+*o*ioaba %'r' ,us& 3i %'r' *on%or&M *um s!unea ea *' es&e *ona*ul
b'&r9nes* de la Amara1 Ca s' o ademeneas*' s#a ,9ndi& s'
*l'deas*' un *as&el demn de %rumuse$ea ei1 B'&r9nul era m9Hni& *'
ve*Hiul *ona* ;n *are s#au n's*u& 3i au &r'i& !a&ru ,enera$ii de
;nain&a3i nu mai mul$ume3&e !e >ri,ore1 So*o&ea !lanul lui dre!&
;n*e!u&ul des&r'm'rii1 Cons&ru*$ia s#a ;n*e!u& 3i s#a &ermina& *u
bani ;m!rumu&a$i de la Ban*a Rom9n'1 =adina a ,'si& %oar&e
,en&il' a&en$ia lui a !e&re*u& dou' s'!&'m9ni s'#3i inau,ure8e
*as&elul a!oi s#a ;n&ors !li*&isi&' la Bu*ure3&i1 =imeni nu#i !oa&e
!re&inde s' se ;nmorm9n&e8e de vie ni*i *Hiar ;n&r#un *avou de lu01
O %o&o,ra%ie sor' ,eam'n' *u *ea de deasu!ra !a&ului numai *u
rama rurali8a&' !o&rivi&' lo*ului a r'mas a*olo *a s'#i $ie de ur9&
lui >ri,1 ?i da&oria la Ban*a Rom9n' din *are nu s#a !u&u&
amor&i8a ni*i 6um'&a&e ;n *ei &rei ani &re*u$i de a&un*i1
Ce =adina a des*o!eri&#o <iron )u,a !e *9nd >ri,ore era la
Berlin1 /a&'l ei /udor )ones*u *um!'rase mai demul& de la
/eo%il %ra&ele lui <iron *ele dou' mo3ii Babaroa,a 3i Les!e8i
ve*ine *u Amara1 =oul !ro!rie&ar a veni& %oar&e !rie&enos ;nda&'
*e a is*'li& a*&ele 3i a *eru& lui <iron !ove$e asu!ra mi6loa*elor de
e0!loa&are *9& mai bun' a !'m9n&urilor1 A %os& un sim!lu !re&e0&
de *uno3&in$': nu#i &re*use lui ni*ioda&' !rin min&e s'#3i ba&' *a!ul
*u mun*irea mo3iilor1 I3i ,'sise arenda3 3i se ;n$elesese asu!ra
veni&ului ;nain&e *Hiar de a %i ;n*Heia& *um!'rarea1 <iron a a%la&
mai &9r8iu *' )ones*u ar %i un bo,'&a3 de ori,ine obs*ur' s&abili&
de !u$in &im! ;n Bu*ure3&i unde a*Hi8i$ionase *9&eva *ase de
ra!or&1 As&a a %os& *u vreo dou'8e*i de ani ;n urm'1 A!oi de ni3&e
Ca3&i a*um *9$iva ani a !rimi& iar vi8i&a ve*inului de as&' da&'
;nso$i& de %iul s'u >o,u 3i de =adina1 In&re *ele dou' odrasle era
mare deosebire de v9rs&' %e*iorul !u&ea s' aib' !es&e !a&ru8e*i de
ani %a&a *el mul& dou'8e*i1 /udor )ones*u i#a !oves&i& *#a %os&
;nsura& de &rei ori 3i *' >o,u e din !rima *'s'&orie iar =adina din
a &reia1 Eiind*' a s*Himba& arenda3ul i#a adus 3i !e ei s' va8'
!ro!rie&'$ile mai ales *' ale lor vor %i ;n *ur9nd Babaroa,a a
=adinei 3i Les!e8i a lui >o,u1 5eo*amda&' a&9&a vrea s' le dea
*9nd se vor *'s'&ori 3i *9&e o *as' ;n Bu*ure3&i1 Ce mai are &o& al
lor va %i !ar&e drea!&' dar numai du!' moar&ea lui1 +<ul& n#au s'
mai a3&e!&e *' am b'&u& 3a!&e8e*iM a ad'u,a& 89mbind %'r'
re,re&e1 =umai de nu s#ar s'v9r3i ;nain&e de a#i vedea a3e8a$i1 <ai
%ri*' i#e de >o,u *' a&9&a a am9na& ;nsur'&oarea !9n' *e i#a *am
&re*u& vremea1 5es!re =adina n#are ni*io ,ri6'T o %a&' *a ea nu
!oa&e r'm9ne nem'ri&a&' !en&ru *' n#ar l'sa#o !e$i&orii1 <iron
)u,a s#a ui&a& a&un*i mai bine la ea 3i a r's!uns *' da a3a es&eU
C9n' !es&e vreo &rei luni *9nd s#a ;n&ors >ri,ore din >ermania
b'&r9nul )u,a s#a ,9ndi& deseori la =adina vii&oarea s&'!9n' a
mo3iei Babaroa,a1 C9& l#a m9Hni& !e el %'r9mi$area 3i ;ns&r'inarea
!'m9n&urilor !'rin&e3&i 3i *um le#ar mai %i lua& d9nsul da*' /eo%il
n#ar %i !re&ins bani ,Hea$'A Cu limb' de moar&e se ,9ndea s' dea ;n
,ri6' lui >ri,ore s' re;n&re,eas*' domeniul lui )u,a da*'
5umne8eu nu#l va ;nvredni*i !e el ;nsu3i s'#3i ;m!lineas*' dorin$a
*ea mai %ierbin&e1
>ri,ore avea a&un*i dou'8e*i 3i !a&ru de ani1 Cle*ase ;n
>ermania s' se s!e*iali8e8e serios ;n a,ronomie du!' *e ;3i luase
li*en$a ;n dre!& la Bu*ure3&i nu *a s' !ra*&i*e *i s' aib' un &i&lu1
A !le*a& !en&ru &rei ani mai*'#sa a muri& du!' !rimul 3i b'&r9nul
i#a *eru& s' r'm9ie a*as' s' dea dra*ului 3&iin$a *eea 8adarni*'1
5e#abia s#a ;nvoi& s'#l mai lase ;n*' un an1
S#a ;n&ors din s&r'in'&a&e *u *a!ul !lin de !lanuri ;ndr'8ne$e 3i *u
solu$ii si,ure !en&ru &oa&e ,reu&'$ile1 B'&r9nul l#a as*ul&a& de *9&eva
ori %'r' s' se su!ere *um se a3&e!&a >ri,ore1 I3i 8i*ea *'
,enero8i&'$ile a*es&ea sun& ale &inere$ii 3i *' b'ia&ul se va *umin$i
*9nd se va i8bi el ;nsu3i *u *a!ul de !ra,ul de sus1 Ba ;n lo* s'#i
*omba&' +&eoriileM ;n&r#o 8i i#a s!us *' s#ar bu*ura da*' i#ar !l'*ea
%a&a lui /udor )ones*u1 >ri,ore a ;n$eles ;nda&' de *e s#ar bu*ura
b'&r9nul 3i i#a r's!uns *' ;n ale,erea &ovar'3ei de via$' nu se
!oa&e l'sa *ondus de anume u&o!ii *'*i &re*u&ul nu se mai
;n&oar*e ori*9& am vrea noi s'#l ;n&oar*em1
L /u s' ve8i %a&a u&o!iile le iau asu!ra mea a 8is <iron ironi*1
C9nd a v'8u&#o >ri,ore a ui&a& &o& 3i i#a r'mas numai ea1 Luna
!9n' s#a %'*u& *ununia 3i a!oi *elelal&e &rei *9& au *'l'&ori&
;m!reun' sin,uri ;n >re*ia )&alia 3i S!ania a *unos*u& %eri*irea
*ea mai mare1 A&un*i =adina a %os& ;n&r#adev'r nevas&a lui numai
3i numai a lui1 A3a ar %i vru& el s' %ie &o&deaunaT ;n su%le&ul 3i ;n
,9ndurile ei s' nu e0is&e nimeni 3i nimi* a%ar' de d9nsul1 Su%erea
de o ,elo8ie *u a&9& mai *Hinui&oare *u *9& mai mul& ;i era ru3ine s#
o m'r&uriseas*'1
A ;n*er*a& s#o ademeneas*' la $ar' nu *a s' ;ndr',eas*' ea
!'m9n&ul *i *a s'#3i %ereas*' iubi&a de &en&a$iile ora3ului1 Ca&ru ani
iubirea lui a ;ndura& &oa&e durerile !9n' *e 3i#a des&r'ma&
s!eran$ele1 5a*' a *onsim$i& el *a =adina lui s' !le*e sin,ur' ;n
s&r'in'&a&e a doua oar'A
?i ;n &rei luni de *9nd e dus' a !rimi& de la ea e0a*& &rei s*risori
3i ;n &oa&e &rei ;i *erea numai baniU
Cu be*ul ele*&ri* a!rins !e no!&ier' >ri,ore !rivea umbrele
imobile *e ;m!es&ri$au odaia *a ni3&e amin&iri ;m!ie&ri&e1 5in *9nd
;n *9nd *u *oada o*Hiului se ui&a la =adina *are sur9dea ;n ram'
;n*9n&a&' de ea ;ns'3i1
L C9&e *easuri s' %ieXU 5ou'A murmur' d9nsul am'r9&1 La
nou' m' a3&ea!&' 5umes*u 3i eu vise8 &rea8 la =adinaAU
5oamne 5oamne *9& sun& de idio&A
K
A doua 8i !9n' la !r9n8 >ri,ore a is!r'vi& *u bine &oa&e
a%a*erile1 (5umes*u a %os& amabil *a &o&deauna a s*on&a& !oli$a
armeanului 3i a re$inu& !en&ru amor&i8area da&oriei numai *9& i s#a
o%eri&1) /re*u !e urm' s' 8i*' bun' 8iua !e la 2i*&or Credeleanu
!rie&enul lui *el mai bun unde %u o!ri& la mas'1 Se sim$ea *a a*as'
;n %amilia Credeleanu1
.ra mul$umi& *' a s*'!a& de ,ri6ile *are a8i#noa!&e luaser'
!ro!or$ii *a&as&ro%ale1 )nsomnia nu e *Hinui&oare doar !en&ru *' ;$i
s*ur&ea8' odiHna *i mai ales !rin ,9ndurile ne,re *e#$i ins!ir' 3i
*are &e ;n%'3oar' ;n&r#o re$ea &en&a*ular'1 In a&mos%era *ald' de la
Credeleanu adu*9ndu#3i amin&e *9& l#au am'r9& ;n*Hi!uirile 89mbi
;n sine3i dar *u o umbr' de &ris&e$e1 I3i re*uno3&ea o sl'bi*iune ;n
e8i&'rile e&erne *are ;i r'su*eau nervii 3i#l ;m!iedi*au s' ;n%run&e
*u si,uran$' via$a1 Ca &a&'l s'u de !ild' sau *el !u$in *a
Credeleanu1
5e#abia !e la *in*i *9nd a6unse a*as' ;3i amin&i *' d'duse
;n&9lnire !en&ru ora &rei &9n'rului &ransilv'nean1 5e unde s'#l mai
ia a*umaX Se sim$ea vinova& *' a 6i,ni& un om *are !oa&e a *re8u&
;n&r#;nsul1 Corun*i servi&orilor s'#l re$ie da*' ar reveni sau barem
s'#i a%le adresa1
Se duse a!oi la m'&u3'#sa <ariu*a v'duva ,eneralului
Cons&an&ines*u *are nu l#ar %i ier&a& ni*i !e lumea *ealal&' da*' ar
%i au8i& *' a umbla& !rin Bu*ure3&i 3i !e ea a o*oli&#o1 .ra o %emeie
!lin' de bun'&a&e !rimi&oare ve3ni* vesel' 3i *unos*9nd &oa&e
*an*anurile amoroase 3i mili&are din Rom9nia1 >ri,ore la ea a s&a&
*9& a %os& s&uden& iar b'&r9nul )u,a la ea &r',ea 3i a*uma1 Cen&ru *'
n#a vru& s' r'm9ie la *in' l#a !us s'#3i dea *uv9n&ul de onoare *'
va veni ne,re3i& m9ine la de6un *9nd vor %i sin,uri 3i are s'#i
!oves&eas*' o sumedenie de lu*ruri e0&rem de im!or&an&e1
Fiua urm'&oare se ;n&9m!l' s' %ie dumini*' 3i >ri,ore se s*ul'
mai &9r8iu1 Cobor9nd ,r'bi& s' !le*e ;n&9lni ;n !oar&' !e /i&u
Nerdelea *are du!' o noa!&e de am'r'*iune 3i de*e!$ie revenise
s'#3i mai ;n*er*e noro*ul1 Luar' o nou' ;n&9lnire !e du!'#mas'
s!re marele re,re& al <ariu*'i %iind*' n#a avu& r',a8 s'#i s!uie lui
>ri, ni*i un s%er& din *9&e ar %i dori& 3i ar %i &rebui&1 Ca s' re!are
ui&area de ieri >ri,ore s&'&u a!oi *u /i&u Nerdelea !9n' seara ;l
!o%&i a doua 8i s'#l ia la mas' ;n %amilia Credeleanu (!e *are i#a 3i
ves&i& !e *9nd se ;n&or*ea de la m'&u3a <ariu*a) ;i !romise *' se
va du*e la Baloleanu s' se in&erese8e da*' a %'*u& vreun demers la
Gniversul 3i mai !resus de &oa&e ;i !ro!use s' %ie oas!ele lui la
mo3ie !en&ru vreo s'!&'m9n' sau dou' sau ori*9&e !9n' *9nd i se
va aran6a *eva ;n Bu*ure3&i s' nu#3i *Hel&uias*' banii de,eaba !e
ai*iU
=umai *9nd s#a v'8u& ;n *asa Credeleanu s#a *onvins /i&u
Nerdelea *' n#a visa& 3i *' !romisiunile lui >ri,ore sun& serioase1
?i ;nain&e dar mai ales du!'#mas' 2i*&or Credeleanu a $inu& s'
ara&e oas!elui s'u 3i !rie&enului lui >ri,ore &o& *e avea mai de !re$
;n biblio&e*' so*o&ind *' !e un !oe& &rebuie s'#l in&erese8e edi$iile
rare *'r$ile rom9ne3&i *u ;nsemn'ri de demul& sau %eluri&ele
Hrisoave 3i do*umen&e ve*Hi1 Se bu*ura v'89nd emo$ia lui /i&u 3i
ar %i vru& s'#l dea de e0em!lu lui >ri,ore *are nu se !r'!'dea
delo* du!' *omorile lui1
5e3i mare !ro!rie&ar *are#3i iubea 3i *ul&iva *u !asiune
!'m9n&urile Credeleanu ;3i avea re3edin$a ;n *a!i&al'1 Ce domeniul
s'u 5el,a din 5ol6 *u!rin89nd &rei sa&e reali8a *eea *e >ri,ore
r9vnea 3i nu !u&ea din !ri*ina b'&r9nului1 5e al&%el 3i &a&'l lui
2i*&or la %el s#a ;m!o&rivi&1 La Craiova unde s#a n's*u& a &r'i& 3i a
muri& a %os& so*o&i& !rin&re oamenii *ei mai bo,a$i1 F,9r*enia lui a
r'mas !roverbial'1 =umai du!' moar&ea b'&r9nului a !u&u& an,a6a
un adminis&ra&or s!e*ialis& a in&rodus ma3ini *are s' mi*3ore8e
m9na de lu*ru a ;n*e!u& ;n s%9r3i& o e0!loa&are mai modern' !e
!ro!rie&'$ile *e#i reveniser' lui1 <are !ar&e a anului o !e&re*ea 3i
el la $ar' iar ;n &im!ul mun*ilor nu se mi3*a de a*olo s'!&'m9ni
;n&re,i1 Cu $'ranii se !ur&a *ore*& %'r' a se ames&e*a !rea mul&
;n&re ei1 E'*ea ;nvoieli *um se obi3nuiau !rim!re6ur ni*i mai
,rele dar ni*i mai u3oare1 Le v9nduse *9&eva su&e de !o,oane de
!'m9n& nu din nevoie *'*i era din&re *ei !u$ini !ro!rie&ari *are n#
aveau ni*iun %el de da&orie *i din dorin$a de a#i eman*i!a 3i ;n
a*ela3i &im! de a se eman*i!a 3i el de d9n3ii1 Obi3nuia s' s!uie *'
adev'ra& mul$umi& va %i numai a&un*i *9nd va %i s*'!a& de $'rani 3i
$'ranii de el1
<ama lui 2i*&or mai &r'ia 3i 3edea la Craiova ;m!reun' *u
.lena sora lui m'ri&a&' *u un !ro%esor de li*eu &inerel %rumu3el
in&eli,en& 3i %oar&e s'ra* !e *are l#a lua& din dra,os&e dar numai
du!' moar&ea b'&r9nului *are n#ar %i *onsim$i& ni*ioda&' s'#3i dea
averea !e seama unui *ali*1 5e al&%el 3i 2i*&or *9nd s#a ;nsura& a
&rebui& s' *am %or$e8e m9na b'&r9nului *are ar %i dori& s'#i alea,'
o nevas&' du!' !la*ul lui adi*' *u o 8es&re *el !u$in e,al'1 /e*la
;ns' a%ar' de nume 3i %rumuse$e n#a avu& avere1 .ra %ii*a
!re3edin&elui Cur$ii de a!el din Craiova =i*olae Cos&elni*u
vl's&arul unei ve*Hi %amilii boiere3&i s'r'*i& de &o&1
Cu &oa&e *' mo3&enise vir&u$ile e*onomi*e ale &a&'lui s'u
in*lusiv 8,9r*enia lui 2i*&or ;i !l'*ea s' se m9ndreas*' mai mul&
*Hiar de*9& *u e0!erien$ele a,ri*ole *u biblio&e*a lui 3i *u *ole*$ia
de !i*&ur' *e 3i#o ;n6,Hebase de *9$iva ani 3i !en&ru *are nu se
*odea a *Hel&ui ba 3i a risi!i1
L Las'#l s' mai r'su%le 2i*&ore *' l#ai asasina&A 8ise ;n&r#un
&im! >ri,ore *are se ;n&re$inea *u doamna Credeleanu 3i *u sora
ei1
L 5in %eri*ire am observa& *' domnul Nerdelea nu s#a !li*&isi&
!rea r'u ;n mi6lo*ul *'r$ilor %rumoase *a al$iiA r's!unse
Credeleanu ironi*1
L Ca mine adi*'A re*unos*u )u,a d9nd din *a!1 .u *e#i dre!&
!re%er al&e %rumuse$i mai ales ;n *asa voas&r'U
/i&u Nerdelea ;n*er*ase s' murmure o !ro&es&are dar %oar&e
&imid s' nu %a*' *umva o ,a%'1 A*eea3i &eam' a avu&#o mereu 3i la
&im!ul mesei ;n*9& doamna Credeleanu a &rebui& s'#i vie ;n a6u&or
*u un sur9s de aur *are s'#i mai s&in,' emo$ia1
In'l&u$' 8vel&' de o %emini&a&e m9n,9ie&oare doamna /e*la
Credeleanu r's!9ndea a&9&a senin'&a&e 3i bun'&a&e *' lumina 3i
lo*ul !e unde &re*ea1 O*Hii ei alba3&ri#ver8ui !'s&rau o *andoare
%e*iorelni*'1 5e3i m'ri&a&' de nou' ani %'*ea im!resia unei %e&e
*umin$i iar *ei doi *o!ila3i ai ei <ir*ea 3i )oana voini*i 3i
3&ren,ari ar %i !'ru& %ra$i 3i *u ea da*' m9ndria 3i dra,os&ea de
mam' n#ar %i s&r'lu*i& a&9& de %ierbin&e ;n !rivirile ei1
L <ul$umes* de *om!limen& da*' ai %'*u& alu8ie la noi
in&erveni sora 5oamnei Credeleanu *u o *o*He&'rie %amiliar' dar
nu !rimim %iind*'U
L A&un*i ;l re&ra, ;n *e &e !rive3&e !e dumnea&a 3i#l o%er numai
/e*lei *'*i ea *u si,uran$' nu#l va re%u8aA ;n&reru!se >ri,ore1
L A3a e eu !rimes* ori*e *Hiar 3i *om!limen&eA 8ise doamna
Credeleanu1
Sora ei Ol,a Cos&elni*u avea dou'8e*i de ani 3i era 8,lobie 3i
dr','la3' *a o !orumbi$'1 Cu un ve3ni* sur9s vesel !e bu8e *are#i
3edea %oar&e bine *u o*Hii ne,ri s*li!i&ori de *urio8i&a&e 3i
adumbri$i de ,ene lun,i *u nasul mi* 3i obra8ni* *u obra6ii
bu*'la$i 3i %ra,e8i de *o!il o r's%'$au 3i !'rin$ii ei 3i &o$i *9$i o
*uno3&eau1 Cu$in mai s*und' *a /e*la avea o su!le$e %elin' !e
*are o eviden$ia mai ales *9nd dansa1 Ii !l'*ea s' danse8e mai
mul& *a ori*e1 )dealul ei ar %i %os& s' se %a*' dansa&oare1
L 5ar n#ai observa& /e*la insis&' Ol,a *u o ;n*'!'$9nare de
*o!il *' a %os& numai un !re&e0& din !ar&ea lui *a s' !oa&' vorbi *u
2i*&or iar'3i des!re *Hes&ia $'r'neas*'X
/oa&' lumea r9se1 In&r#adev'r >ri,ore *9& au s&a& la mas' n#a
vorbi& de*9& des!re mo3ii arenda3i $'rani 3i ;nvoieli din *e ;n *e
mai av9n&a& *u &oa&e *' nimeni nu#l *on&ra8i*ea1 5oamna
Credeleanu ;l *on6ur' a*uma s' nu mai re;n*ea!'1 CHiar 3i /i&u
,'si o!or&un s'#l roa,e s' mai lase ;n !a*e e&erna *Hes&ie
$'r'neas*' *e#l urm'rea !re&u&indeni *a o obsesie1
L Ce dumnealor nu 8i* s' le in&erese8e *' le#am !li*&isi& de
a&9&ea ori s!use >ri,ore resemna& dar dumnea&a *are e3&i ;n*'
nou !e melea,urile noas&reX
L 2oi !re%era s' m' ini$ie8 la %a$a lo*uluiA re!li*' &9n'rul
Nerdelea !ro%i&9nd de o*a8ie s' !rovoa*e o nou' *on%irmare a
invi&a$iei *e i#o %'*use )u,a1
L 5e as&a s' %ii si,ur *' nu s*a!iA s&ri,' >ri,ore ad'u,9nd
*'&re *eilal$i: Il iau *u mine la Amara s'#mi $ie de ur9& 3i ni*i nu#i
mai dau drumul !9n' *e nu va %i &ob' de *Hes&ia $'r'neas*'A
Credeleanu du!' *e ;3i a3e8' la lo* *omorile s!use *' &o*mai 3i
ei se !re,'&es* s' !le*e *u &o$ii la 5el,a !en&ru vreo dou'
s'!&'m9ni s%9r3ind:
L Cu o*a8ia as&a vom l'sa 3i !e Ol,u$a a*as' la ea s' nu se
;ns&r'ine8e !rea &are de Craiova noas&r' iubi&'A
L O da*'#$i ;n*Hi!ui *' am s' r'm9n la Craiova e0a*& *9nd
;n*e!e se8onul la Bu*ure3&iA se revol&' %a&a1
5e doi ani de *9nd era so*o&i&' %a&' mare Ol,a mai mul& a s&a&
;n Bu*ure3&i de*9& a*as'1 2i*&or avea ambi$ia s#o m'ri&e el *u un
b'rba& *are s'#i !la*' 3i lui1 Eiind *am !lin de sine se ,9ndea
ne,re3i& la *ineva *are s'#i semene1 5e a*eea ;i 3i 8i*ea mereu:
+5a*' vrei s' %ii %eri*i&' s' a3&e!$i !9n' *e voi 8i*e eu: a*umaAM
.l ;nsu3i era brun *u mus&'$i %ine *u ni3&e o*Hi !u$in bulbu*a$i
;n *are lu*ea mai mul&' bun'&a&e de*9& in&eli,en$'1
A!oi veni vorba des!re =adina1 In&rebarea s#a !us *onven$ional
*'*i =adina n#avea ni*io sim!a&ie !en&ru %amilia Credeleanu 3i o
%re*ven&a numai la 8ile mari 3i din !ri*ina lui >ri,ore1 5e al&%el
sim$'min&ele erau re*i!ro*e1 5a*' =adina so*o&ea !e /e*la o
i!o*ri&' %'r' ;n$ele,ere !en&ru via$a monden' /e*la o ,'sea !e
=adina mai mul& aven&urier'1 .a *uno3&ea mul&e din *9&e *ir*ulau
asu!ra doamnei >ri,ore )u,a 3i 3&ia *' sun& mai mul&e !e *are nu
le *uno3&ea 3i ni*i nu dorea s' le a%le1 5in &oa&' %amilia sin,ur'
Ol,a admira !e =adina dar numai ;n &ain' 3i !en&ru *' era o
e0*elen&' dansa&oare *are ,'sea !rile6ul s' danse8e mereu1
>ri,ore vorbea des!re nevas&'#sa !e un &on ,lume$ ;n *are
&o&u3i se sim$ea am'r'*iunea1 S!unea *' o vede a!roa!e mai rar
de*9& !e Ol,u$a 3i *' dis*u&' ;m!reun' mai *u seam' de a%a*eriT
=adina ;3i adminis&rea8' sin,ur' averea a3a de bine *' &o&deauna
are de%i*i&e !e *are el %ire3&e &rebuie s' le a*o!ere s!re a#i dovedi
*' e so$ul ei 3i *' o iube3&e1 S!er' *' 8ilele a*es&ea are s' se
;n&oar*' din s&r'in'&a&e deoare*e ;n*e!e se8onul 3i ea n#ar !u&ea
li!si1 A!oi brus* *u al& ,las !ar*' 3i#ar %i des!i*a& inima:
L C9& v' invidie8 eu !e voi dra,ii meiAU Casa voas&r' e *asa
%eri*irii1 .u *are sun& un sen&imen&al ui&e a3a *eva am visa&
!en&ru *'sni*ia mea1 )dealul meu de %emeie a %os& o %iin$' *a
dumnea&a /e*laA In ad9n*ul su%le&ului meuU =u &e su!eri
2i*&oreX
L 5im!o&riv' m' m',ule3&eA 8ise Credeleanu1 Adi*' mai mul&
!e /e*la1 5ar *um /e*la e a mea 3i noi doi sun&em unulU
/e*la sur9dea1 )u,a ad'u,':
L 5a a3a *u sur9sul dumi&ale *u bl9nde$ea dumi&ale *u
*o!ila3ii dumi&aleU Cum s' nu &e invidie8 2i*&oreX <ai ales
*9nd !e urm' m' ui& la mineU
Cum >ri,ore devenea !rea sumbru Credeleanu ;l ;n&reru!se
,lume$:
L 5e >ri,ori$' da*' &e#ai !ri!i&X Cine#i de vin'X )a*' $i#a3 %i
da& a*uma o nevas&' mai s&ra3ni*' de*9& /e*la1 Bi&e !e dumneaeiA
Ol,a se ro3i !9n'#n v9r%ul ure*Hilor dar i8bu*ni &o&u3i ;n r9s *a
s'#3i as*und' ;n*ur*'&ura1 >ri,ore o !rivi lun, 3i r's!unse:
L .viden& eviden&U Cine ar %i b'nui& *' din 3&ren,'ri$a de
a*um *in*i ani are s' ias' o domni3oar' a3a de nos&im'XU
Re,re&e 8adarni*e dra,' 2i*&oreA
L =u &e ,r'bi *u re,re&ele onora&e domnA !ro&es&' Ol,a
revenindu#3i1 In&9i ar &rebui s' &e ;n&rebi da*' &e#a3 %i lua& euAU ?i
!en&ru *' m#a$i !us ;n 6o* ei bine s' v' s!un: b'rba&ul meu va
&rebui s' %ie un &i! vesel ele,an& 3i mai !resus de &oa&e dansa&or
!er%e*&U )a&'AU =u un ursu8 *a dumnea&aA
L BravoA s&ri,' 2i*&or1 Bine *' &e#ai demas*a& domni3oar'A
2as'8i*' un dansa&or dore3&iXU Coa&e s'#$i !ro*ur'm unul de la
o!ere&' *e 8i*iX
>ri,ore o !rivea s&'rui&or *a 3i *9nd ,luma i#ar %i r's*oli& ;n
su%le& *r9m!eie de visuri *e s#au ;n'bu3i& ;nain&e de a se *on&ura ;n
%orme1 Ol,a i se !'rea *om!le&area /e*lei1 Avea &oa&e *ali&'$ile ei
dar *olora&e mai viu 3i ;n o*Hii ei sub s*9n&eierile 3',alni*e !ar*'
!al!i&a o umbr' sen&imen&al'1 Cl'&in' din *a! s'#3i alun,e
;n*Hi!uirile 3i ros&i domol:
L Crea &9r8iuU
7
L 5omnu /i&uU >Hi*i *e sur!ri8' am s'#$i %a*X 8ise doamna
Ale0andres*u mis&erios o!rindu#l ;n an&reu1 =u ,Hi*e3&iXU
A&un*i !o%&im ;n*oa*eA
/i&u Nerdelea &o*mai se des!'r$ise de >ri,ore )u,a du!' masa
de la Credeleanu1 .ra %ire3&e ;n *os&umul *el bun !im!an& 3i
ele,an& *a un mire1 5oamna Ale0andres*u ;l in&roduse ;n *amera
ei unde a3&e!&a o doamn' mi*u$' %oar&e blond' 3i mira&'
dr','la3' 3i sim!a&i*'1
L Bi&eA %'*u doamna Ale0andres*u ar'&9nd#o &rium%'&oare1
/9n'rul ;i s'ru&' m9na *eremonios 8i*9nd:
L Sun& %erme*a& doamn' <imiA
L Cum ai *unos*u&#o a3a din&r#oda&'X se minun' doamna
Ale0andres*u1
L 5u!' %rumuse$e 3i ;n*' du!' *evaA r's!unse /i&u1
<imi r9se1 .ra m',uli&' de ,alan&eria &9n'rului1 >9n,uri:
L <i#a s!us mama *' e3&i !oe&1 <#am *onvins a*um 3i eu1
Ii *eru insis&en& se*onda&' de mai*'#sa s' e0!li*e 3i res&ul1
/9n'rul Nerdelea m'r&urisi *' s*o&o*ind !rin l'8ile din an&reu a
da& !es&e un roman !e *are nu#l *uno3&ea 3i a vru& s'#l *i&eas*'1
5oamna Ale0andres*u ;i !ermisese s' e0amine8e biblio&e*a
,inerelui ei numai s' a3e8e &oa&e la lo* *um au %os&1 Ce *9&eva %ile
din *ar&e a ,'si& o ;n&rebare s*ris' *u *reionul: +Cui3orule dra, m'
iube3&iXM A ;n$eles *' <imi &rebuie s' %i %'*u& ;n&rebarea vii&orului
ei so$1 5u!' s*ris 3i du!' ;n&rebare el a ;n*er*a& s' 3i#o
;n*Hi!uias*' 3i a v'8u&#o ;n ;n*Hi!uire a3a *um es&e1 Ba %iind*' ;n
*ar&e n#a ,'si& ni*iun r's!uns la ;n&rebarea a*eea ,in,a3' 3i#a lua&
voie s' r's!und' el: +/e iubes* mul& !ui3orule dra,AM
L O oA adev'ra&X %'*u <imi *u o sur!ri8' !l'*u&'1 2e8i eu ni*i
nu#mi mai adu* amin&eA
L As*ul&' domnu /i&u in&erveni doamna Ale0andres*u1 S' nu
&e a!u*i s' %a*i *ur&e lui <imi *' ,inere#meu e ,elos %o* 3i ar %i ;n
s&are *ine 3&ie *e s'U
L Eu,i m'mi*' nu mai !one,ri a3a !e 2asile s' *rea8'
domnul *' b'rba&ul meu e un b'd'ranA
/i&u se a!'r' *' nu 3i#ar !ermi&e s' *rea8' nimi* ad'u,9nd *'
so$ul unei doamne a&9& de ;n*9n&'&oare n#ar %i de mirare s' %a*' 3i
*rim' !en&ru ea1 A%l' a!oi *' do*&orul a %os& mu&a& la Bu*ure3&i
;n&r#un !os& %oar&e bun la !rim'rie *' au veni& s' se in&erese8e de
lo*uin$' %iind*' !es&e vreo dou' s'!&'m9ni el &rebuie s' se
!re8in&e la slu6b' 3i *' ea va r'm9ne ai*i *9&eva 8ile !9n' va ,'si o
*as' !o&rivi&'U
L @i#am s!us eu domnu /i&u *' e un b'ia& %oar&e dis&ins 8ise
doamna Ale0andres*u1 5a*' n#ar %i a3a de s'lba&i*U Adineaori a
adus#o !e <imi !9n' a*i a in&ra& doar s' 8i*' bon6ur 3i a 3&ers#oU
?&ii dumnea&a de *e1 )#am s!us ad'u,' *'&re %ii*'#sa *e#mi %a*e
din *au8a bie&ului Seni*'U
<imi s*Himb' vorba1 /i&u ;i veni ;n a6u&or o%erindu#se s' o
;nso$eas*' da*' are nevoie ;n *'u&area *asei 3i re,re&9nd *'
&o*mai a*uma 8ilele as&ea &rebuie s' !le*e 3i el la mo3ia unui
!rie&enU
Ce *9nd al&'da&' nu 3&ia *um s' %u,' mai re!ede a*um de#abia
se d'du dus1 <imi i se !'ru in&eresan&' 3i is!i&i&oare1
+<' $in de !ros&ii ;n lo* s'#mi v'8 de ne*a8urile meleA ;3i 8ise
du!' *e se re&rase ;n od'i$a lui1 . dr',u$' ni*i vorb' dar a*uma
nu e momen&ul s'#mi !ierd vremea *u aven&uri d#as&ea1M
=u !u&ea 3&i *9nd va !le*a *u )u,a1 .l i#a s!us: dou'#&rei 8ile1
5e*i &rebuie s' %ie ,a&a ;n ori*e *li!'1 In *amer' era %ri, 3i
;n&uneri*1 Se %'*use *easurile 3ase1 In&9i s' se s*Himbe s' nu#3i
s&ri*e de,eaba Hainele *ele bune1 <are lu*ru e s' ai o Hain'
*umse*ade1 Car*' al&%el &e sim$i1 <ai s&'!9n !e &ine 3i !e al$ii1 Ce
noro* *' s#a ;n&9m!la& s' %ie &o*mai ,'&i& *9nd a *unos*u& !e %a&a
,a8dei1 /o& <imi ;i umbla !rin *a!1 5es&ulA I3i aduse amin&e *'
!in,eaua de la ,Hea&a de !ur&are din drea!&a s#a des*usu& !u$in1
/o& n#are ni*io &reab' 3i e %ri,1 )a s' mear,' la *i8mar *u ea
;nain&e de a se s&ri*a mai r'uU /re*u ;n *a!ul ,ol la <endelson
;n %undul *ur$ii1 5in an&reu a mai au8i& *iri!i&ul doamnei <imiT
;n*' nu !le*ase1 Cuno3&ea !e *i8mar de al&%el *a !e &o$i *Hiria3ii
*eilal$i *are %iind &o$i s'ra*i al*'&uiau un %el de %amilie mare *am
*er&'rea$' 3i 8,omo&oas'1 <endelson o*u!a dou' *'m'ru$e
am9ndou' s!re *ur&e1 Bna avea %ereas&r' *ealal&' u3' de in&rare1
A&elierul era ;n *ol$ du!' u3'1 Ai*i *io*'nea 3i *osea 3i bomb'nea
&oa&' 8iua ,Hemui& !e s*'unelul *u &rei !i*ioare b'&r9nul
<endelson s%'dindu#se *u muierea ori d's*'lindu#3i u*eni*ul
da*' n#avea al'&uri vreun mu3&eriu *u *are s' &'i%'suias*'1 5e3i
;m!linise *in*i8e*i de ani ni*iun %ir alb nu i se ivise ;n*' ;n !'rul
ne,ru s&u%os ve3ni* ;n*9l*i& *a 3i barba1 Se %'lea *' a ;nv'$a&
meseria la Ra!a!or& 3i r9vnea din &o& su%le&ul s'#i !i*e o *omand'
de ;n*'l$'min&e nou' dar era mul$umi& 3i *u re!ara$ii numai s' %ie
3i s' ias' un ban1 /i&u ;l nimeri bo*'nind de 8or la un !an&o% de
dam'1
L =umai dou' se*unde s' ai r'bdare domnule Nerdelea 8ise
*i8marul %'r' s' se o!reas*' din lu*ru1 5oar s' is!r'ves* &o*ul
doamnei /'n'ses*u *' se du*e disear' la &ea&ru 3i ui&e a3&ea!&'
domnul /'n'ses*uU Co%&im s&ai 6os un minu&AU <i3ule unde
e3&iX 5' un s*aun domnului NerdeleaA
/i&u d'du m9na *u <i3u 3i *u /'n'ses*u1 A3e89ndu#se mai
v'8u un mili&ar !e *are ;ns' nu#l *uno3&ea ;n *ol$ul *el mai
;n&une*os al *'m'ru$ei1
5u!' o mi*' !au8' re%'*9ndu#se !ar*' a&mos%era /'n'ses*u
vorbi *u ,lasu#i b'&r9nes*:
L 5a*'#i !e dre!&a&e domnule <i3u a!oi s#o ;n*e!em de la
;n*e!u& *' a3a se *uvine1 E'#i dumnea&a dre!&a&e $'ranului nu 8i*
dar mai ;n&9i nu l'sa de ba&6o*ur' !e *ei *are au slu6i& s&a&ul o via$'
;n&rea,' 3i nu l#au %ura& 3i ni*i ;nv9r&eli n#au %'*u& 3i au a6uns la
b'&r9ne$e *a vai de !'*a&ele lorA
/'n'ses*u era ie3i& numai de un an la !ensie 3i avea o nevas&' *u
dou'8e*i 3i *in*i de ani mai &9n'r' *a d9nsul1 Cum <i3u nu s!use
ni*i da ni*i ba *on&inu' a!roa!e m9nios:
L S' nu m' sile3&i dumnea&a !e mine *are $i#am mun*i& !9n'
m#ai s&ors *a !e o l'm9ie s' m' ;n6oses* la b'&r9ne$e *' nu 3ade
%rumos 3i nu#i dre!&A
<endelson so*ialis& ;n%o*a& %os& de *9&eva ori ares&a& 3i b'&u&
!rin be*iurile !oli$iei r's!unse %'r' s' ridi*e o*Hii de la lu*ru:
L 5re!&a&ea nu *os&' nimi* 3i de a*eea n#are *ir*ula$ie ;n
*omer$A
<i3u ;ns' s&ri,' deoda&' *u im!u&are:
L 5omnule /'n'ses*u da*' dumnea&a &e !l9n,i 3i su%eri de
nedre!&a&e a&un*i ,9nde3&e#&e *e &rebuie s' %ie la $ar' unde nu
!'&runde ni*io ra8' de n'de6deA
Censionarul se su!'r' de#a binelea1
L Ba s' m' mai sl'be3&i dumnea&a *u $o!9rlanii dumi&ale
;n$ele,iX C' $'ranul are 3i de m9n*are 3i de ;mbr'*a& 3i de odiHn'
slav' 5omnuluiA =u ne &o& lua$i !e noi *u $'ranii *' noi 3&im !rea
bine *e#i la $ar'A <ai ave$i ,ri6' 3i de *ei or'3eni *' noi du*em
,reul 3i su%erim 3i ne *Hinuim numai 5umne8eu ne 3&ieA
Re,re&a *' a %os& *ins&i& ;n slu6b' 3i n#a s&r9ns avere *a al$ii s'
nu#i mai !ese de nimeni 3i de nimi* ;n lume1 ?i o $inu a3a !9n' *e
<endelson ;i ;n&inse !an&o%ul re!ara& 3i lus&rui& *a o,linda1
L Cu mo3ul nu#i *Hi! s' dis*u$i obie*&iv *' el din *Hes&ia
!ensiei lui nu iese observ' <i3u ironi* du!' !le*area lui
/'n'ses*u1 5e al&%el %un*$ionarii 3i !ensionarii sun& s&9l!ii
bur,He8iei noas&re1 5e a*eea ;3i ;n*Hi!uie *' s&a&ul numai de ei
&rebuie s' aib' ,ri6' 3i *' lor li se *uvine &o&U 5umi&ale ;$i !la*
s&'rile as&ea domnule NerdeleaX
/i&u se sim$ea %eri*i& 3i n#avea *He% de *on&roverse1 R's!unse
&o&u3i *a s' 8i*' 3i el *eva1
L .u nu *unos* ;ndea6uns s&'rile de ai*i 3i nu le !o& 6ude*a dar
3&iu *' nedre!&a&ea e !re&u&indeni 3i sub di%eri&e %orme1 5in*olo
;n&r#un %el ai*i al&%elU
L 5ar ;n al&e !'r$i oamenii se lu!&' ;m!o&riva ei se a,i&' $i!'
!e *9nd noi o !rivim *a o s&are normal'A As&a e buba *ea mareA
L Bneori 3i lu!&a e inu&il'A murmur' Nerdelea *onvins1
L )a*' as&a e mai rea *a &oa&e domnuleA Resemnarea as&aA
s&ri,' <i3u1 Credeam *' dumneavoas&r' *ei de din*olo sun&e$i
mai d9r8i !en&ru &rium%ul dre!&'$iiA
Lam!a de !e&rol *e a&9rna din &avan !es&e mes*ioara ;n*'r*a&'
*u *uie de lemn 3i *ala!oade 3i s*ule l'sa res&ul od'i$ei ;n&r#o
obs*uri&a&e ;n *are 3i oamenii !'reau silue&e de umbre1 <i3u
sub$irel 3i sl'bu$ ;n !i*ioare ,es&i*ula violen& *a 3i *9nd s#ar %i
lu!&a& *u ;n&uneri*ul1 /i&u mai s&'&use de vorb' 3i *u &9n'rul 3i *u
b'&r9nul ;i so*o&ea revol&a$i din !ri*ina mi8eriei ;i ;n$ele,ea 3i
a!roba de3i el %ire dis*re&' nu#3i *Hel&uia durerile ;n *uvin&e
as!re *i ;3i &or&ura *u ele numai su%le&ul lui1 A!oi 3&ia de la
>avrila3 *' <endelson e deo*Hea& la !oli$ia de si,uran$' 3i nu voia
s' %a*' *or *u d9n3ii 3i s' aib' !oa&e *ine 3&ie *e ;n*ur*'&uri1
L <i3ule as&9m!'r'#&e *' e3&i mili&ar 3i#ai s' dai de dra*uA 8ise
deoda&' b'&r9nul s!eria& !ar*' de 8elul %iului s'u1
L 5a *e !en&ru *'#s mili&ar n#am dre!&ul s'#mi s!un o !'rere
*ins&i&'X Las' *' !es&e 8e*e 8ile am s*'!a& de arma&' dar 3i !9n'
a&un*i *e am s' m' 6ene8 de dumnealuiX Ce dumnealui nu e
!role&ar *a 3i noiX
L Ba *e mai !role&ar domnule <i3uA %'*u /i&u 3i mai ;n ,lum'
3i mai ;n serios1 A&9& de !role&ar *' deo*amda&' &ai %run8e *9inilor
*u s!eran$a *' voi ,'si *9ndva de lu*ruA
5u!' o &'*ere &ulbure <i3u urm' *u un ,las mai !o&oli&:
L <'*ar dre!&ul de#a ne &9n,ui ;n&re noi s' ni#l !'s&r'm *'
al&%elU Ce 8i*i %ra&e Ce&reX
In&rebarea o !use mili&arului *are ;n *ol$ul *el mai ;n&une*os !e
mar,inea !a&ului de s*9nduri 3edea *u 3a!*a !e ,enun*Hi mu&
ne*lin&i& !ar*#ar %i %os& de !ia&r'A Sur!rins de ;n&rebare %'*u un
;n*e!u& de mi3*are s' se s*oale ;n !i*ioare ;3i lu' seama 3i se
;n$e!eni mai &are !e lo*1 R's!unse ,ros s&raniu *a din al&' lume:
L 5eU
/i&u Nerdelea ;n&oarse *a!ul s!re el uimi&1 In ;n&uneri* deslu3i
o %a$' osoas' ne,ri*ioas' din *are s*'!'rau doi o*Hi a!rin3i1
<9inile mari noduroase s!ri6ineau *a!ela !e ,enun*Hi
;m!reuna&e ;n&r#o *ris!are s&9n,a*e ;n%ri*o3a&e !ar*' s' n#o
&ur&eas*'1
L 59nsul mi#e *amarad e0!li*' <i3u1 Am ;n*e!u& mili$ia ;n
a*eea3i ba&erie 3i am r'mas !rie&eni1 . b'ia& %oar&e de &reab'1 A
a6uns *'!rar ui&e &resaA Ca!oral Ce&re Ce&reA Il 3&ie &o& re,imen&ul1
L Ce&re Ce&re re!e&' /i&u ad'u,9nd ;n sine: +Ce numeAM
So*o&ind *' &rebuie s'#i adrese8e un *uv9n& s' nu#3i ;n*Hi!uie *'
se $ine m9ndru 8ise:
L <i se !are *' nu e3&i bu*ure3&eanX
L =u nuA %'*u re!ede 3i a!'sa& *'!rarul *a 3i *9nd ar %i vru& s'
se a!ere de o ru3ine1 Sun& de la $ar' 6ude$ul Ar,e31
L A3a daAU Eire3&eA <i#am ;n*Hi!ui&1 =e*unos*9nd ;n*' bine
,eo,ra%ia $'rii /i&u *'u&' s'#3i rememore8e Har&a s' va8' unde
vine 6ude$ul Ar,e31 Ad'u,' e8i&9nd:
L 5e !e l9n,' Ci&e3&iX
L A!roa!e de Ci&e3&i a!rob' *'!rarul ;nviora&1 Comuna
Amara1 Cle*i *u &renul de ai*i 3i mer,i la Cos&e3&i la Cos&e3&i
s*Himbi iei !e *el de Ro3iori 3i a!oi *obori ;n ,ara Burdea iar de#
a*olo numaide*9& e3&i la Amara1
Nerdelea ;3i amin&ea *' 3i >ri,ore )u,a a vorbi& de Amara1 /e
!omene3&i *' Ce&re Ce&re o %i *Hiar de !e mo3iile )u,a1 Ii s&'&u !e
limb' s' ;n&rebe !e ar&ileris& da*' a au8i& de un boier >ri,ore )u,a1
Ii %u ru3ine de <endelson *are ar !u&ea *rede *' vrea s' se
laude *u *uno3&in$e boiere3&i1
L I$i !are bine *' s*a!i de oas&eX ;n&reb' a!oi ;n&r#o doar'1
L R'u nu mi#a %os& ni*i la re,imen& n#am *e m' !l9n,e 8ise
Ce&re Ce&re domol 3i ,rav1 5ar de &o& mai bine#i a*as' *' vede$i
dumneavoas&r' omul de la $ar'U
Se ;n*ur*' 3i &'*u1
L 5esi,ur *on&inu' /i&u *a s'#l s*a!e din ;n*ur*'&ur'1 /o&
omul &ra,e la *'su$a lui la !'m9n&ul luiU Ceva avere ai !'m9n&X
L Ba !'m9n& nu !rea avem 3i &are ne#ar &rebuiA r's!unse
*'!rarul *u l'*omie1 Ce ai*i se &o& aude *' !oa&e s#or ;ndura boierii
3iU
L Au8i domnule NerdeleaX s&ri,' <i3u ba&6o*ori&or1 I$i !la*eX
La boieri e n'de6dea lorA S' se ;ndure boieriiA
Ce&re Ce&re se ui&' mira& ne;n$ele,9nd de *e ba&6o*ore3&e <i3u1
?i 8ise lini3&i& sim!lu:
L 5#a!oi de la *ine s' &ra,em n'de6dea da*' nu de la boieriXU
5e la *ine n#areX Cine n#are u3or d' *' nu !ierde nimi*U
L A&un*i o s' mai a3&e!&a$i mul& 3i bineA %'*u <i3u *u dis!re$1
L Om a3&e!&a *e s' %a*emA morm'i Ce&re Ce&re *obor9nd o*Hii
s!re ,enun*Hi la 3a!*a !e *are o mo&o&olise *um!li&1
Cle*9nd /i&u d'du m9na !e r9nd *u &o$i1 <9na lui Ce&re era
,rea 3i as!r' 3i reav'n' *a !'m9n&ul1
Ca!i&olul )):
CD<D=/BR)L.
1
In ,ara Burdea !osomor9&' 3i sin,ura&i*' ;n mi6lo*ul *9m!iei
!e linia Cos&e3&i#Ro3iori a3&e!&a bri3*a ,alben' *unos*u&' de la
Amara1 C9nd o!ri &renul un b'ie$andru se re!e8i la va,onul ;n u3a
*'ruia se ar'&ase >ri,ore )u,a s&r9nse ba,a6ele 3i le duse la
&r'sur'1 2i8i&iul )*Him b'&r9n 3i s%'&os $inea s&r9ns din H'$uri !e
*ei doi &ele,ari neas&9m!'ra$i *are#3i rodeau 8'balele 3i
s*ormoneau *u *o!i&ele !ie&ri3ul1
L Bine#a$i veni& *ona3uleA
L Bine v#am ,'si& )*HimeA r's!unse >ri,ore suindu#se l9n,'
&9n'rul Nerdelea1 /oa&e bune !e ai*iX
L /oa&e *ona3ule 3i s'n'&a&eA
L .i d'#le drumulA
Bn $9$9i& ener,i* 3i *aii !ornir' a&9& de brus* *' b'ie$andrul de
l9n,' vi8i&iu se ;ndoi de s!a&e1 5in dosul ,'rii bri3*a du!' *9$iva
!a3i *o&i !e drumul ne!ie&rui& *are &aie *9m!ia *urme8i3 !9n' la
Cur&ean*a1 5re!& ;nain&e ;n 8area !lumburie sa&ul se 8u,r'vea *a
un mu3uroi uria3 *res*u& *u b'l'rii1 Ce de l'&uri de 6ur ;m!re6ur
miri3&ea ar'mie se ;n&indea nes%9r3i&' &'*u&' 3i ne&ed'1 =umai i*i#
*olo !o!oseau *9rduri de *iori !un*&9nd *u !is&rui ne,ri obra8ul
!'m9n&ului1 Cerul *'!&u3i& *u nori &omna&i*i a!'sa ,reu 3i !ar*'#
3i a%unda mar,inile ;n ori8on&1 Rari *o!a*i alinia$i !er!endi*ular
;nsemnau 3oseaua 6ude$ean' *e lea,' Cos&e3&ii *u Ro3iorii1
C9nd in&rar' ;n sa&ul Cur&ean*a >ri,ore 8ise deoda&' lui /i&u:
L Ai*i e re3edin$a lui Co!es*u#Cio*oiulA 5e la ,ar' venim &o&
!e mo3ia lui1 C9n' a*um *9$iva ani a $inu&#o ;n arend'1 2e8i *e
bine a 3&iu& s' lu*re8e da*' a reu3i& s' s*oa&' !e s&'!9nul s'u din
*as' 3i s' se ins&ale8e d9nsul1 5ar !oa&e *' !ro!rie&arul 3i#a meri&a&
soar&a1 =u l#am !omeni& ni*ioda&' !e la mo3ieU
Sa&ul era numai *9&eva bordeie ;n mi6lo*ul *'rora se ;n'l$a
*ona*ul o *l'dire in%orm' *u un &urn !'&ra& vo!si&' &oa&' ;n
*uloarea s9n,elui 3i ;n*on6ura&' *u ma,a8ii diverse1 5rumul s!re
Amara ;n*ru*i3a 3oseaua 6ude$ean' ;n Cur&ean*a &re*ea !e l9n,'
*ona* s!re mar,inea v'ii /eleormanului1 <alul *obora !ie8i3 *a
o s&9n*' vreo *in*i8e*i de me&ri !9n' 6os1 2alea ;ns'3i lar,' mai
bine de un kilome&ru ne&ed' *a#n !alm' *u !'m9n&ul *el mai
rodi&or !'rea o nes%9r3i&' !an,li*' vr9s&a&' *u ,r'dini de 8ar8ava&1
>9rla ;n*' nu se vedea ni*'iri1
L O!re3&e )*HimeA s&ri,' )u,a ;nain&e de#a ;n*e!e *obor93ul1
?i ad'u,' *'&re /i&u !u$in ;nduio3a& 3i mi3*a&: 2reau s'#$i ar'&
!'m9n&urile noas&re 3i *are au %os& 3i *are au mai r'mas1 5e ai*i
se v'd &oa&e *a !e o Har&'U
5in*olo de valea /eleormanului *e se a%la a*um la !i*ioarele
lor !'m9n&ul se ;n*ovoia !relun, 3i lin *a o s!inare uria3'1
L R9ul /eleorman e linia de Ho&ar din !ar&ea as&a ros&i >ri,ore
ridi*9ndu#se ;n &r'sur' 3i indi*9nd *u m9na 3er!uirea u3oar' a v'ii1
5e la sa&ul )one3&i *are se vede *olo de!ar&e ;n s&9n,a 3i !9n'
6os de &o& ;n drea!&a unde se vars' ;n&r#;nsul 2alea C9inelui *are
ne Ho&'rni*e3&e de !ar&ea *ealal&'1 Limba de !'m9n& ;n&re a*es&e
dou' ,9rle a %os& odinioar' domeniul )u,a1 A8i ni*i 6um'&a&e nu
mai e al nos&ru1 5e al&%el limba era des&ul de res!e*&abil' !es&e
dou'8e*i de mii de !o,oane1 2e8i un sa& din*olo de ,9rl' dre!&
;nain&e *Hiar !e drumul nos&ruXU . Babaroa,a1 5in*olo de
Babaroa,a mai e un sa& >li,anu =ouU se 8're3&e lu*iul de
&ini*Hea nou' a &urnului biseri*ii *olo !u$in mai sus ;n,r'm'direa
de *o!a*iU A3aA Car&ea din s&9n,a a drumului a %os& *ea din&9i
;ns&r'ina&' din !'m9n&urile %amiliei1 Bn s&r'buni* a ;n8es&ra& *u ea
o %a&'1 A*um ;i 8i*e mo3ia 2l'du$a %iind*' *ona*ul se a%l' ;n
2l'du$a1 Cro!rie&arul e a8i unul S&'noiu *are ni*i nu s&' ;n $ar': nu
3&iu *e %a*e !rin )&alia se !are *#ar %i ;n di!loma$ie1 <o3ia o $ine ;n
arend' un *olonel !ensionar ?&e%'nes*u om %oar&e de &reab' *u
&rei %e&e de m'ri&a& !e *are nu le !oa&e urni *u ni*iun *Hi! de3i
sun& dr',u$e 3i au *9&e *eva 8es&re1 /o& res&ul a %os& un sin,ur &ru!
!9n' la moar&ea buni*ului *9nd s#a ;m!'r$i& ;n&re &a&a 3i un %ra&e al
s'u /eo%il *are a!oi 3i#a v9ndu& &re!&a& &oa&' !ar&ea lui1
Odinioar' vas'8i*' nu &o*mai a3a de mul& &o& !'m9n&ul a*es&a se
numea sim!lu mo3ia Amara ori mo3ia )u,a1 A*uma mo3ia Amara
e numai v9r%ul limbii !ar&ea din 6os ( am s' $i#o ar'& mai !e urm'
mai de a!roa!e1 In drea!&a sa&ului Babaroa,a e mo3ia neves&ei
mele dou' mii *in*i su&e de !o,oane 3i $ine !9n' la drumul *e se
vede mai devale ;n&re >'u6ani 3i B9rlo,u1 5in*olo de !ro!rie&a&ea
=adinei s!re 2alea C9inelui 3i ;n 6os !9n' la sa&ul Les!e8i e
mo3ia Les!e8i a *umna&ului meu >o,u )ones*u omul dumi&ale1
Am9ndou' sun& arenda&e a*eluia3i ,re* un anume Cla&amonu ;n*'
de !e *9nd le ;n,ri6ea &a&'l lor1 Bn arenda3 Harni* 3i !ri*e!u& bun
!la&ni*1 Se ;mbo,'$e3&e v'89nd *u o*Hii1 Cu &oa&e as&ea sau !oa&e
din !ri*ina as&a nu !rea se bu*ur' de sim!a&ii1 5re!& es&e *' ni*i
lui nu#i !rea !as' de sim!a&ii 3i ;3i vede de &reburile luiU A3aA Ce
urm' vine mo3ia 2aideei de la Les!e8i ;nain&e ;n&re Amara 3i
2alea C9inelui1 2reo dou' mii de !o,oane1 . !ro!rie&a&ea unei
b'n*i din Bu*ure3&i dar o e0!loa&ea8' ;n arend' de mai mul$i ani
un moldovean *umse*ade Cosma Buruian' !ri!'3i& !rin !'r$ile
as&ea el 3&ie *um1 Alear,' asud' Horob'ie3&e ,ro8av 3i %'r' %olos
*'*i la !la&a %ie*'rui *93&iu d' din *ol$ ;n *ol$1 /a&a $ine mul& la el
3i#l laud' desi,ur !en&ru *' e !',uba3U Ce mai r'm9ne ;n&re
*ele dou' ,9rle e al nos&ru1 Adi*' a%ar' de un *ol$ de vreo !a&ru
su&e de !o,oane ;m!re6urul sa&ului )8voru *Hiar la *on%luen$a
a!elor *are $ine de domeniul >Hi*a1 Eiind*' s#a *io!9r$i& a3a
a*um ne#am a!u*a& 3i noi s' *io!9r$im m'*ar *u numele *eea *e
mai avem: mo3ia Ru,inoasa mo3ia Amara mo3ia B9rlo,u %ie*are
du!' sa&ul l9n,' *are se a%l'1 Am s' &e l'mures* mai bine *9nd
vom a6un,e la Les!e8i *' e &o*mai !e s!inare 3i se vede !9n' la
)8voru ba uneori 3i !9n' ;n 6ude$ul /eleorman *are ;n*e!e numai
la *9$iva kilome&ri din 6os de )8voru1 Aidem )*HimeA O lu'm !es&e
>li,anu 3i o!rim ni$el la Les!e8i sus1
Inain&e de a !orni *aii >ri,ore mai s&ri,':
L S&aiA S&aiA In*' un minu&AU S' !ro%i& de o*a8ie 3i s'#$i
!re8in& !e ve*inii din !ar&ea as&a1 Coa&e s'#i ;n&9lne3&i *9& vei s&a la
noi 3i barem s' 3&ii de unde s'#i ieiAU Ce *olonelul ?&e%'nes*u $i l#
am s!us1 /re*em de*i la drea!&a1 La >'u6ani nu e nimeni1 In sa&ul
urm'&or la Numele are o mo3ie mi*' %oar&e bine ;n,ri6i&' 3i un
*ona* *a o bomboan' ,eneralul 5adarla& din Ci&e3&i1 <ai ;n*olo
al'&uri de 3osea !e d9mbul a*ela se vede bine *'&unul *u *ona*ul
e mo3ia >oia &o& a3a numai de *9&eva su&e de !o,oane a lui
)oni$' Ro&om!an !rie&en bun *u &a&a boier sadea le,a& de !'m9n&
3i mun*i&orT are o %a&' m'ri&a&' *u un ma,is&ra& la Ro3iori1 La
Orodelu mai la vale ;n dre!&ul )8vorului din*oa*e de ,9rl' e
!ro!rie&a&ea Cer&i*ari *u un *as&el 3i un !ar* *are meri&' s' %ie
v'8u&e1 Coa&e s' 3i mer,em oda&' s' le ve8i 3i dumnea&a da*'
vom avea r',a81 Eire3&e mo3ia e arenda&' *as&elul 3i !ar*ul ;ns'
sun& re8erva&e !en&ru !ro!rie&arii *are vin des&ul de des s' !e&rea*'
ai*i1 5omeniul %amiliei <a&ei >Hi*a se ;n&inde de la )8voru !9n'
;n 6ude$ul /eleorman 3i e e0!loa&a& ;n re,ie de un adminis&ra&or
*are ;n !a&ru ani 3i#a *Hivernisi& o mo3ioar' !ro!rie la mar,inea
Bu*ure3&ilor o%erind &o&u3i !ro!rie&arilor numai de%i*i&e !es&e
de%i*i&e1 ?i la )8voru e un *ona* sim!a&i* 3i *on%or&abil iar boierii
s&au ai*i de *um se des!rim'v'rea8' !9n' &oamna &9r8iu1 =oi ;ns'
nu sun&em ;n rela$ii *u d9n3ii nu 3&iu de *e a3a am a!u*a&U >a&a
am is!r'vi&AU 5'#i drumul )*HimeA
>ri,ore se sim$ea ;n lar,ul lui vorbea 3i e0!li*a *u mare
volubili&a&e 3i *u o !l'*ere *are#i ;ndul*ea ,lasul1 /i&u Nerdelea
!rivea as*ul&a &'*ea1
Bri3*a !orni ;n &ra!ul re$inu& al *ailor !e drumul *e *obora ;n&r#o
ser!en&in' sever' !e malul es*ar!a& *a o %ale8'1
L A3a#s ,9rlele noas&re !e ai*i se ,r'bi )u,a observ9nd
nedumerirea &ovar'3ului s'u din !ri*in' *' nu des*o!erea ni*'ieri
urmele r9ului1 <ai &o& anul le &re*i *u !i*iorul sau *Hiar sea*' de
&o& dar 3i *9nd se ;n%urie *9&eoda&' *am !rim'vara a!oi se um%l'
din mal ;n mal !ar*'#ar %i 5un'rea1 Eurii d#as&ea ,rave &o&u3i se
;n&9m!l' rar1 5e a*eea *um ve8i ni*i m'*ar de o !un&e n#avem
nevoie1 Sus la )one3&i !e 3oseaua 6ude$ean' s#a %'*u& un !od
!en&ru ori*e even&uali&a&e dar s#a ru!& a*um *9$iva ani nu l#a mai
dres nimeni 3i lumea &re*e &o& !e de l'&uri *a 3i ai*i1 2alea
C9inelui ;ns' *u &oa&e *' e mai mi*' e mai m9nioas' %a*e mai
mul&e s&ri*'*iuni a!roa!e ;n %ie*are an 3i ni*i nu sea*' ni*ioda&'A
/re*ur' valea1 5rumul *on&inua dre!& *a o a$' 3i ;n !u$ine
minu&e in&rar' ;n Babaroa,a un sa& am'r9& dou' uli$e ;n*ru*i3a&e
ni3&e *'s*ioare murdare !rin o,r'8i mul$i *o!ii 3i or'&'nii i*i*olo
vreun $'ran !i!erni*i& iar !e un d9mbule$ mai a%ar' o biseri*u$'
de lemn *a o 6u*'rie s&ri*a&'1 /i&u Nerdelea des*Hise ,ura s'
;n&rebe *eva dar )u,a i#o lu' ;nain&e:
L Ai*i odinioar' au %os& numai *olibe !en&ru ar,a$ii de !e
domeniu1 Sa&ul s#a ;n%iri!a& %'r' voia nim'nui de a*eea e *um eU
5u!' *e ie3ir' din Babaroa,a urm':
L Ai observa& ;n*ru*i3area uli$elor ;n mi6lo*ul sa&uluiX In s&9n,a
era drumul s!re )one3&i 3i mai de!ar&e s!re Cos&e3&i iar ;n drea!&a
&ravers9nd mo3ia =adinei s!re sa&ul B9rlo,u al nos&ru a%ar' de o
Harabaie de *as' ;n&r#o mar,ine !e *are $'ranii au bo&e8a&#o
*ona* de3i serve3&e numai *a ma,a8ie %iind*' arenda3ul 3ade ;n
>li,anu iar nevas&'#mea ;nain&e de#a se m'ri&a *9nd a veni& !e
ai*i de dou' sau &rei ori a &ras la *ona*ul din Les!e8i al %ra&elui
ei ;n ori*e *a8 mai !re8en&abilU
2reun s%er& de *eas ;n &ra!ul *ailor bri3*a merse !rin&re mo3iile
2l'du$a la s&9n,a 3i Babaroa,a la drea!&a1 Criveli3&ea era
mono&on'1 A*eea3i *9m!ie !le3uv' !us&ie *u !'m9n&ul r's*oli&
de bra8de !rin&re *are %iri*elele de ,r9u de &oamn' abia r's'ri&e
!'reau ni3&e !l'!9n8i %ul,i ver8ui !e un &ru! ;n%ri,ura&1
L Bi&e a*i 3ade Cla&amonu arenda3ul mo3iilor =adinei 3i a lui
>o,u 8ise iar >ri,ore *9nd %ur' ;n sa&ul >li,anu ar'&9nd la
s&9n,a o *ur&e mare ;m!re6mui&' *u ulu*i ;n mi6lo*ul *'reia
as*unse de *oroanele ve3&ede ale *o!a*ilor se ;n&re8'reau *l'diri
albe *u a*o!eri3uri de $i,l'1
Ce !oar&a des*His' lar, &o*mai a&un*i ie3ea un b'rba& *u %a$a
!r'6i&' de soare us*a& vioi 3i ener,i* *u o !'l'rie ve*He ;n&r#o
Hain' s*ur&' de !iele *i8me *u &ure*ii moi 3i ;nal$i1 C9nd au8i
*lo!o$eii 3i v'8u bri3*a de la Amara se o!ri !e !ode$ul dinain&ea
!or$ii 3i salu&' *eremonios 3i res!e*&uos:
L S' &r'ie3&i *oane >ri,ori$'AU Bine &e#ai ;n&ors 3i *u noro*A
)u,a r's!unse re*e ridi*9nd !'l'ria1
L Arenda3ulX 3o!&i /i&u *u o*Hii la omul de !e !ode$1
>ri,ore d'du din *a! iar *9nd se mai de!'r&ar' !u$in murmur':
L =i*i mie nu mi#e sim!a&i* *u &oa&e *' nu mi#a %'*u& nimi*1
A!oi *u ,lasul de mai ;nain&e:
L Bi&e a*uma sosim la al&' r's*ru*e a!roa!e de *a!ul sa&ului1
5a*' mer,i dre!& ;nain&e dai !e mo3ia *umna&ului >o,u )ones*u
iar mai ;n*olo &re*9nd !es&e 2alea C9inelui a6un,i ;nda&' la
>li,anu de Sus 3i *eva mai de!ar&e ;n sa&ul Ro*iu *are se a%l' !e
3oseaua Ci&e3&i#Eierbin$i 3i unde are o mo3ie %rumoas' a*&ualul
nos&ru !re%e*& Boeres*u1 5rumul din s&9n,a vine de la ?erb'ne3&i
adi*' sa&ul !9n' unde se ;n&inde mo3ia lui >o,u1 =oi ;ns' a*uma
*o&im la drea!&a s!re Les!e8i 3i Amara1 Cro!rie&a&ea =adinei $ine
!9n' ;n 3oseaua !e *are am a!u*a& iar la s&9n,a *on&inu'
!'m9n&urile lui >o,uU
Cam !e la mi6lo*ul drumului ;n&re >li,anu 3i Les!e8i vi8i&iul
o!ri *um i se !orun*ise1 5e a*i *9m!ia *obora lin !9n' la
;m!reunarea *elor dou' v'i1 2ederea era mai lar,' !ar*' s#ar mai
%i *ur'$a& aerul1 Sos s!re mia8'8i se des*Hisese o %93ie de *er
albas&ru1
L .i a*uma s'#$i mai ar'& 3i res&ulA 8ise >ri,ore1 )a&' se 8're3&e
;n s&9n,a 2alea C9ineluiA Colo ;n dre!&ul sa&ului Les!e8i 's&a din
%a$a noas&r' s%9r3e3&e mo3ia lui >o,u 3i ;n*e!e 2aideei1 5in*olo
de Les!e8i se vede *um *on&inu' 3oseaua !e *are vom a6un,e ;n
*ur9nd la Amara sa&ul *el'lal& mai mare 3i mai ar'&os1 Linia
3oselei !relun,i&e !9n' ;n 2alea C9inelui ;nsemnea8' mar,inea
mo3iei 2aideei1 /o& *e se a%l' la drea!&a liniei $ine de noi !9n' ;n
*ealal&' vale a /eleormanului !es&e *are am &re*u&U A*uma &o&
la drea!&a dar ai*i a!roa!e *'&unul *ela *9& un *uib e B9rlo,u1
C9n' a*olo adi*' !9n' la drumul din&re Les!e8i 3i B9rlo,u mer,e
mo3ia =adinei 3i a!oi *on&inu' !9n' la /eleorman1 Cum ve8i
a!roa!e am o*oli& ;n&re, domeniul neves&ei meleU In&re B9rlo,u
3i Amara mul& mai devale se vede ;n*' un sa& ( Ru,inoasa *Hiar
;n *en&rul !ro!rie&'$ii noas&re1 A*olo avem a*uma a*are&urile de
*'!e&enie 3i unel&ele mai bune1 La ori8on& se 8're3&e 3i de a*i sa&ul
)8voru1 Ca&a ro3ie e *o!eri3ul *as&elului >Hi*ule3&ilor1 C'durea
a*eea la s&9n,a )8vorului e a noas&r'1 Sun& vreo &rei su&e de
!o,oane1 A&9&a s#a mai salva&1 Cu un se*ol ;n urm' Amara se a%la
la mar,inea !'durii *are *u!rindea &oa&e lo*urile as&eaU Bi&e ;n
s&9n,a !e 2alea C9inelui se vede 3i sa&ul 2aideeiA 5e a*olo
drumul *are albe3&e *a o !an,li*' mer,e la <o8'*eni1 <ai
;n*oa*e dar !es&e ,9rl' se vede %oar&e bine sa&ul Can&a*u8u1
<o3ia de !es&e &rei mii de !o,oane se 8i*e *#ar %i %os& *9ndva a
Can&a*u8ine3&ilor dar a8i e a unui *'!i&an de la Ci&e3&i La*He
>r'dinaruU 5e al&%el !e ai*i ori ;n*o&ro &e ;n&or*i numai mo3ii
boiere3&i ai s' ve8i1 Colo e Bu&a mai ;n*olo =e,ra3i !e urm'
Fidurile !e urm' 5umbr'veniU
In Les!e8i ;i mai ar'&' *ona*ul lui >o,u des&ul de ;n&re$inu&
%iind*' el mai vine din *9nd ;n *9nd adus de nevas&'#sa *'reia ;i
!la*e via$a la $ar' m'*ar *a o varia$ie du!' !e&re*erile *a!i&alei1
A!oi a6unser' la Amara1 Sa&ul mai mare era *o!le3i& de a*eea3i
s'r'*ie *u a*elea3i *'su$e *o!eri&e *u !aie a*elea3i o,r'8i !line
de b'l'rii1 >ri,ore ;ns' a&rase a&en$ia lui Nerdelea *u o m9ndrie
nedisimula&' asu!ra biseri*ii de !ia&r' *u &urnul !olei& ridi*a&' de
buni*ul s'u 3i asu!ra 3*olii noi *l'di&' de &a&'l s'u iar ;n&r#o
uli*ioar' !e s&9n,a ;i ar'&' 3i *ona*ul mo3iei 2aideei ;n *are
lo*uia arenda3ul Cosma Buruian' 3i *are %usese *as' de ar,a$i
;nain&e de a se %'r9mi$a domeniul1
L S&ai )*Hime s' ne d'm noi 6os s' va8' boierul mai bine *e#
avem !e#ai*iA s&ri,' deoda&' >ri,ore s'rind din bri3*' urma& de
/i&u1 2oi lua$i#o ;nain&eA
Ce drea!&a ;n*e!ea ,ardul de ulu*i !e sub 8idire de *'r'mid' *u
s&9l!i !'&ra$i din lo* ;n lo*1 .ra *ona*ul )u,a1 In dosul
;m!re6muirii un 3ir de !lo!i b'&r9ni s&r'6uiau *a un %ron& de os&a3i
de ,ard'1 Crin&r#o !oar&' des*His' se vedea o,rada *u *l'dirile
!en&ru lo,o%e$i ar,a$i 3i al$i slu6i&ori *u ,ra6duri *o&e$e
HambareU <ai ;n*olo du!' vreo su&' de !a3i venea in&rarea
!rin*i!al' la *asele boiere3&i1 Coar&a era ;nal&' 3i lar,' *u &rei
ar*ade de 8id uni&e deasu!ra ;n&r#o *u3*' de !orumbei1 In&r9nd *u
/i&u >ri,ore ;i s!use *u o und' de &ris&e$e:
L A*uma ai s' ve8i *e#a %os& ;n s&are s' %a*' iubireaA
In !ers!e*&iva aleii de bra8i &ineri *as&elul nou a!'rea *a un
sur9s de %emeie %rumoas'1 Nerdelea 3&ia *' &9n'rul )u,a l#a *l'di&
de dra,ul =adinei1 Alb *u o vas&' verand' !rimi&oare *u %eres&re
luminoase *u !a&ru &urnule$e *a ni3&e suli$e de a!'rare era
;nve3m9n&a& 6ur#;m!re6ur *u ieder' *e#3i ;n&indea !e alo*uri
verdea$a !9n' la ,eamurile e&a6ului de sus1 Aleea se l'r,ea 3i ;n
%a$a *asei *u!rindea un rond mare ;n %orma unei inimi ve3ni*
a!rins' *u %lori ro3ii1
L Ean&e8ia *u inima ;n%lori&' &rebuie s' mi#o &re*i *u vederea
%'*u ,a8da 89mbind *9nd v'8u *' /i&u e0aminea8' a&en& rondul1
A %os& a unui bie& ;ndr',os&i& 3i ,us&urile ;ndr',os&i$ilor sun& *um
sun&1 5a*' am !'s&ra&#o 3i o *ul&iv mereu es&e numai !en&ru *'
vreau s' m' *onvin, !e mine ;nsumi *' n#am renun$a& la iubire1
R9se se* 3i du!' o !au8' *on&inu' *u al& ,las:
L Ca s' &e %amiliari8e8i de!lin ;$i !ro!un s' %a*em un o*ol s'
ve8i &o&1 =u &e su!eri *' &e#am !li*&isi& *u a&9&ea e0!li*a$iiX A %os&
!rima 3i ul&ima oar'1
Cona*ul *el nou era a3e8a& ;n mi6lo*ul unui !ar* ;n,ri6i&
me&i*ulos de >ri,ore ;nsu3i1 .l a adus bra8i *'rora de al&%el nu le
mer,ea !rea bine ;n re,iunea a*eas&a de 3es1 Co&e*ile *u !rundi3
m'run& 3er!uiau !rin&re *Hio3*uri 3i ronduri de %lori !rin&re
,ru!uri de *o!a*i s!e*iali 3i !elu8e &unse ;n %ie*e s'!&'m9n'1
>ardul viu *are ;n*on6ura !ar*ul era dubla& de un ,rila6 de s9rm'
;ns!re o,rada *ealal&' *a s' nu !'&rund' ,ali$ele de a*olo1 =umai
!orumbeii 8bur'&'*eau !e alee 3i !rin %a$a *as&elului mai *u s%ial'
;ns' *a ;n *ur&ea de din*olo unde se sim$eau ;n lar,ul lor !rin&re
or'&'niile %'r' num'r1
O*olir' !rin drea!&a1 In s!a&ele *as&elului la vreo su&' de !a3i
se a%la ve*Hiul *ona* vas& s*und b'&r9n1 In%i!& !ar*' !e 6um'&a&e
;n !'m9n& *u un *erda* s!ri6ini& !e s&9l!i *are ;m!odobea %a$ada
*a un !or&i* !rimi&iv1 B'&r9nul )u,a *on&inua a#3i !'s&ra lo*uin$a ;n
*are s#a n's*u& 3i *um el 3edea a!roa!e !ermanen& la $ar' *asa
ve*He !'rea mai vie de*9& *ea nou'1
L As&a e ;m!'r'$ia noas&r'A 8ise >ri,ore *9nd a6unser' iar'3i ;n
%a$a *as&elului unde a3&e!&a a6u&orul vi8i&iului ;n semn *' a
des*'r*a& &o& *e %usese ;n bri3*'1
Ce /i&u Nerdelea ;l rodea de mul& o ;n&rebare !e *are &o&u3i
!ar*' nu ;ndr'8nea s#o ros&eas*'1 A*um *a 3i *9nd ar %i %os& !e
!un*&ul s' se des!ar&' !en&ru &o&deauna de l'muririle lui >ri,ore
;n&rebarea ;l durea1 O !use subi& *u !rivirea ar8'&oare1
L <i#ai ar'&a& a&9&ea mo3ii boiere3&i mo3ii !es&e mo3ii mari 3i
%rumoase1 5ar !'m9n&urile oamenilor unde sun&X
>ri,ore )u,a &res'ri1 =u a3&e!&ase a*uma ;n&rebarea de3i !e
*9nd ;i e0!li*a !e drum ;n *9&eva r9nduri i#a %ul,era& 3i lui !rin
min&e 3i *Hiar s#a mira& *' /i&u nu i#o !une1 I3i reveni re!ede 3i
r's!unse:
L A!oi ve8i !'m9n&urile oamenilor as&a e *Hes&ia $'r'neas*'A
U C'm9n&urileA =u !rea sun& 3i unde au %os& s#au *am
s!ulbera&U 5ar as&a#i al&' !oves&eA
/i&u Nerdelea nu ;n$elese 3i &o&u3i nu mai s&'rui1 Sim$ea *' a
r's*oli& o ran'1
2
L Bine#ai veni& &inere 3i s' &e sim$i la noi *a a*as'A 8ise <iron
)u,a ;n&reru!9nd !re8en&area *e o ;n*e!use >ri,ore 3i ;n'bu3ind
r's!unsul em%a&i* !e *are /i&u 3i#l !re,'&ise ;n*' din &ren1
In&r#un Hala& de *as' lun, *a un *a%&an b'&r9nul )u,a s&r9nse
b'rb'&e3&e m9na &9n'rului Nerdelea1 Il !rivi o *li!' dre!& ;n o*Hi
!ar*#ar %i vru& s'#l *9n&'reas*' de%ini&iv din&r#oda&'1 Avea ni3&e
o*Hi ne,ri a&9& de !'&run8'&ori *'#$i s*ormoneau su%le&ul 3i#$i
*i&eau ,9ndurile1 .ra mai ;nal& 3i mai *Hi!e3 *a >ri,ore *u
;n%'$i3area volun&ar' a omului obi3nui& s' !orun*eas*' 3i s' %ie
as*ul&a&1 <us&a$a ,roas' rom9neas*' !u$in *'run&' ;i ;m!odobea
%a$a iar ,lasul me&ali* ener,i* 3i &o&u3i *ald &e *u*erea1 <9inile
osoase !u&erni*e !'reau ;n s&are s' $in' *oarnele !lu,ului *u
&oa&e *' erau %ine 3i mai ales de,e&ele %oar&e deli*a&e1
)ndi*' musa%irului un s*aun a!roa!e de d9nsul 3i a!oi se ui&' la
%iul s'u ;n&reb'&or1 >ri,ore 3&ia *' b'&r9nul e ner'bd'&or s' a%le *e#
a %'*u& la Bu*ure3&i1 Ii !oves&i *um a umbla& 3i *um ,ra$ie *ulan$ei
e0*e!$ionale a lui 5umes*u s#a !u&u& ;n&oar*e *u ,ean&a mai !lin'
de*9& a s!era&1
L 2as'8i*' &o& 5umes*uA murmur' <iron )u,a mul$umi&1
=umai !rie&enii *ei ve*Hi sun& s'ri&ori la nevoiU 5ar !e armean ai
%'*u& bine *' nu l#ai s&r9ns de ,9&1 Eoar&e bineA
R'mase un r's&im! *u o*Hii la >ri,ore !e urm' se ;n&oarse
iar'3i s!re /i&u !e *are ;n%'$i3area 3i !rimirea b'&r9nului ;l *am
8'!'*ise1 Il ;n&reb' des!re !'rin$i 3i %ra$i a!oi *um *9nd 3i de *e a
&re*u& Car!a$iiU Au8ind *' %a*e versuri 3i vrea s' s*rie ;n ,a8e&e
<iron )u,a avu un ,es& dis!re$ui&or1 Il observ' 3i /i&u 3i >ri,ore
3i am9ndoi se uluir'1 Ca s'#l ;mbl9n8eas*' Nerdelea ;n*e!u s'
vorbeas*' des!re un,uri des!re su%erin$ele 3i !erse*u$ia rom9nilor
3i al&e asemenea lu*ruri de e%e*& si,ur1 B'&r9nul as*ul&a a&en& 3i la
s%9r3i& 8ise:
L /o*mai %iind*' !o!orul o du*e ,reu *u s&'!9nirea
*ondu*'&orii lui nu &rebuie s'#l !'r'seas*'1 5ra,i ;mi sun&
ardelenii *are vin ;n*oa*e nu 8i* dar mai dra,i mi#s *ei *are s&au
!e lo* a*olo s' ;n%run&e !rime6diile s' a&ra,' asu!ra lor %ul,erele
asu!ri&orilor *a as&%el !o!orul s' %ie la ad'!os&1 <ul$imea nu
!oa&e &r'i %'r' *ondu*'&ori sau a6un,e s' ve,e&e8e ;n&r#o via$'
animali*'1 C's&orul *are#3i !'r'se3&e &urma e mai r'u *a a*ela *are
o *ondu*e ,re3i& *'*i &urma sin,ur' se risi!e3&e !e *9nd *u
!'s&ori buni sau r'i &o& nu se !ierdeU
>ri,ore se sim$i a&9& de 6ena& mai ales *' /i&u Nerdelea s*Himba
%e$e#%e$e ;n*9& ;n&reru!se *u ,las de !ro&es&are:
L Bine &a&' dumnea&a ai aerul *'#l do6ene3&i !en&ru *' dorul de
liber&a&e l#a ;ndemna& s' vie ;n&re noi unde ;n ori*e *a8 are mai
mul&e !osibili&'$i s'#3i de8vol&e &alen&ul1 =u ui&a *' neamul
rom9nes* &o*mai !en&ru *' soar&a l#a des!'r$i& ;n&re a&9&ea
domina$ii s&r'ine &rebuie s'#3i !'s&re8e vie *el !u$in uni&a&ea
su%le&eas*' iar uni&a&ea a*eas&a numai *9n&'re$ii 3i s*rii&orii o !o&
;n&re$ineaA
L Eoar&e 6us&A a!rob' <iron1 5ar da*' &o$i *9n&'re$ii 3i
s*rii&orii *um 8i*i &u se vor mu&a la Bu*ure3&i ;n $ara liber'
a&un*i !o!orul r'mas din*olo *e va %a*eX Bni&a&ea e ne*esar'
%ire3&e1 =u ;ns' ;n&re *9n&'re$i *i !en&ru su%le&ele *elor mul$i1
5im!o&riv' *9n&'re$ii vor *9n&a mai sin*er a*olo sim$ind 3i ei
durerile de*9& ai*i unde !a&rio&ismul a a6uns mai mul& ar&i*ol de
!arad'1
L =u nu e3&i !ro%und ,re3i& &a&'A insis&' >ri,ore din *e ;n *e
mai a!rins1 Bni&a&ea su%le&eas*' o %a*e ;n !rimul r9nd limba
uni&ar'1 A!oi da*' s*rii&orii no3&ri se vor ;n*Hide ;n !rovin*iile
lor ;n mod %a&al vom avea des!'r$iri &o& mai !ronun$a&e 3i ;n ,rai
iar ;n *ele din urm' ni*i nu ne vom mai ;n$ele,e %ra&e *u %ra&eA
=e*lin&i& 3i *alm b'&r9nul urm':
L O mie sau dou' mii de ani de *9nd om %i e0is&9nd !rin
vremuri !oa&e mai as!re de*9& *ele de a*um v'd *' ne#am !'s&ra&
,raiul *u &o$ii la %el %ie ai*i %ie ;n /ransilvania1 S*rierile *e le#am
avu& mul&e#!u$ine 3i bune sau sl'bu$e au *ir*ula& 3i !es&e ,rani$ele
*are ne#au des!'r$i& 3i vor mai *ir*ula %'r' ;ndoial'1 ?i s*rii&orii
%ie*are la lo*ul s'u 3i#au %'*u& da&oria *um s#au !ri*e!u&1
5e8er&area ;ns' eu n#o admi& sub ni*io %orm' 3i !en&ru ni*iun
mo&iv1 <9ine sau *9nd va veni *easul s' lu'm Ardealul eu am
nevoie a*olo de *ondu*'&ori %ire3&i de oameni *are au ie3i& din
!o!orul de a*olo 3i *are s' !oa&' !une um'rul la *9rmuirea $'rii1
5is*u$ia se !relun,ea %'r' *a vreunul s' *ede8e din *onvin,erea
sa ;n vreme *e &9n'rul Nerdelea as*ul&a *u un sur9s %ad 3i umil
vr9nd s' a!robe ;n a*ela3i &im! !e am9ndoi 3i *Hiar d9nd dre!&a&e
;n sinea sa am9ndurora du!' %ie*are re!li*'1 S!re %eri*irea lui %u
anun$a& arenda3ul mo3iei 2aideei !e *are ;l *Hemase <iron1
Cosma Buruian' avea &rei8e*i 3i *in*i de ani 3a!&e *o!ii 3i o
nevas&' dr',u$' *are !romi&ea s'#i mai s!oreas*' num'rul
urma3ilor1 A %os& lo,o%'& !e la di%eri&e mo3ii !rin /eleorman !9n'
*e ;n s%9r3i& i#a a6u&a& 5umne8eu de a !u&u& lua a*um !a&ru ani !e
seama lui !ro!rie&a&ea 2aideei de la Ban*a A,rar' *u o arend'
modes&' %a$' de !re$urile *e se !l'&eau ;n re,iunea a*eas&a1 Cu
mul$i ani ;n urm' !e *9nd era la mo3ia S&'&es*u a %os& b'&u&
*um!li& de ni3&e oameni *are se !l9n,eau *' i#ar %i ;n3ela& la
di6mui&1 5e a&un*i &r'ie3&e ;n&r#o %ri*' de $'rani sor' *u moar&ea1
L Cu*oane <iroane *e v' s!uneam eu mereuX 8ise d9nsul
;nda&' *e se a3e8' !e s*aun *u o ;n%'$i3are am'r9&' !ar*' ar %i
b'u& o$e&1 =#a$i au8i& *e#am !'$i&X Adi*' de unde s' au8i$i *' 3i eu
adineaori a%lai !o*ino,ulU <#au !r'da& *u*oane <iroaneA O
6um'&a&e de va,on de !orumb !e !u$in a8i#noa!&e din Hambarul
*el nouAU C9ndarii nu 3&iu n#au v'8u& ar,a$ii nu nimi* ;n s%9r3i&
nimeni nu 3&ie *e#a %os& 3i *ine a %os&1 ?i doar &rebuie s' %i umbla&
&oa&' noa!&ea nu unul *i mul$iU ?i de#abia s'!&'m9na &re*u&' ;l
di6muisem de *ins&i& !'r$i dre!&e *um m' 3&i$iU A*u vede$i 3i
dumneavoas&r' noro*ul meuA
<iron )u,a deveni ,rav 3i moHor9& au8ind 6elania arenda3ului
s!re deosebire de >ri,ore *are avea !e %a$' numai ba&6o*ur'1
B'&r9nul *om!'&imea !e Buruian' *#a su%eri& a&9&a !a,ub' &o&u3i
mai mul& ;l ;n,9ndura %a!&ul ;n sine1 5a*' $'ranii au a6uns s' %ure
;n ,ru! o *an&i&a&e a3a de *onsiderabil' *Hiar s' nu %i %os& *9&
s!une arenda3ul e semn r'u1 C9nd %ur' unul &rea*'#mear,'T ;l
!rin8i sau nu#l !rin8i n#are im!or&an$'1 Bn *a8 i8ola&1 C9nd se
adun' ;ns' mai mul$i !en&ru !r'd'*iune a&un*i se s*Himb'
lu*rurile1
L Bi&e re8ul&a&ele vorbelor de *la*' *u *are a$i ;m!uia& ure*Hile
$'ranilorA %'*u <iron a!'sa& adres9ndu#se mai *u seam' %iului
s'u1 C9&' vreme $'ranul a 3&iu& *' &rebuie s' se ;nvoias*' *u
mo3ierul *a s' !oa&' &r'i am9ndoi au mers &oa&e bine1 5e *9nd le#
a$i b',a& ;n *a! &o$i ,'r,'unii au ;n*e!u& %a!&e d#as&ea1 ?i e numai
;n*e!u&ulA Eii si,ur *' vor urma al&ele 3i mai ur9&eA
L S' nu e0a,er'm lu*rurile &a&' 8ise >ri,ore *u o u3oar'
ironie ;n ,las1 Au mai %ura& $'ranii 3i al&'da&' 3i de la al$ii1 .i 3iX
Car*' nu se %ur' de *9nd lumeaX 5e *e s' &ra,em *on*lu8ii a&9& de
ne,re din&r#o ;n&9m!lare a&9& de obi3nui&'X
B'&r9nul )u,a ni*i nu so*o&i de &rebuin$' s'#i mai r's!und'1
So%ismele lui >ri,ore le *uno3&ea !rea bine1 La &oa&e el ,'se3&e
e0!li*a$ii 3i s*u8e1 Bmbl' ,9ndi&or de i*i#*olo un r's&im! a!oi se
o!ri Ho&'r9& s!un9nd:
L S'#mi &rimi&e$i ;n*oa*e !e !rimar 3i !e 3e%ul !os&ului de
6andarmiA 5e unde o %i s'#mi ,'seas*' imedia& Ho$iiA Ce urm'
vom mai vorbiU 5ar 3i !9ndarii &'i %aini b'rba$i n#am *e 8i*eA
In&9i ei ar &rebui b'&u$i !9n' vor m'r&urisi *ine#s Ho$ii1 5a daA A3
!u&ea !une r'm'3a, *' ei 3&iu da*' *umva nu sun& 3i ei din band'A
Arenda3ul se ;n*Hin' ;n,ro8i&:
L 2ai de mine *u*oane <iroane vre$i s'#mi dea %o* s' m'
nenoro*eas*' de &o&X .u umblu *u d9n3ii *um umbli *u buba
*oa!&' 3i vede$i *e#am !'$i&1 5armi&e da*' i#a3 lua *u r'ulUA S'
m' %ereas*' <ai*a Cre*is&aAU <#am !l9ns dumneavoas&r' a3a *a
unui !'rin&e *are &o&deauna m#a$i a6u&a& 3i m#a$i o*ro&i& dar
;n*oloU
L Am s' m' o*u! eu de *Hes&ia as&a mai de a!roa!e morm'i
<iron ;n*His1 .u o *onsider de o im!or&an$' e0*e!$ional'1
Ceilal$i &'*ur'1 >ri,ore nu mai voia s' se ames&e*e v'89nd
;nver3unarea b'&r9nului iar /i&u mai ales du!' s*ena de adineaori
se sim$ea m9Hni& 3i nu#l in&eresa *on&roversa1
<iron )u,a *Hemase !en&ru al&*eva !e Buruian'1 A*uma ;ns'
numai %ur&ul ;i era ;n min&e 3i du!' *9&eva momen&e 8ise iar'3i
%'r' s' se ui&e la *ei din *as' !ar*#ar %i vorbi& sin,ur:
L Las' *' nu e ;n&9ia oar' *' se %ur' *a#n *odru !e ai*i1 =umai
;n &oamna as&a au %os& vreo *in*i *a8uri1 5e dou' ori au %os& *Hiar
la noi lu*ruri mi*i dar au %os&1
)ar &'*u 3i ;3i mor%oli sin,ur ,9ndurile 3i ;n s%9r3i& *a 3i *9nd ar
%i des*o!eri& *e *'u&a de*lar' sever:
L R'ul &rebuie *urma& din r'd'*in'1 O !ild' la &im! e mai
e%i*a*e de*9& re!resiunea violen&' *9nd boala s#a ;n&ins 3i s#a
ad9n*i&1
Cosma Buruian' ;n%ri*o3a& de ;n&ors'&ura *e#o lua ;n&9m!larea
!e *are el o !oves&ise mai mul& *a s' demons&re8e boierului *9&
es&e de ,Hinionis& ;n*er*' s' ;ndul*eas*' !u$in lu*rurile:
L S#au s*Himba& mul& $'ranii *oane <iroaneA S#au de3&e!&a& de
sun& *Hiar !rea de3&e!$i1 5e al&min&eri &oa&' lumea e a8i !rea
de3&ea!&' 3i de a*eea mer,e din r'u ;n mai r'u1 A!oi $'ranul da*'
s#a de3&e!&a& numai !'m9n& vrea 3i iar !'m9n& 3i nu se ui&' de se
!oa&e ori nu se !oa&e *i o $ine una 3i bun'U
/i&u so*o&i momen&ul !o&rivi& a*uma *9nd !'rea *' s#au mai
!o&oli& s!iri&ele s' observe 3i d9nsul *u bl9nde$e:
L A3a e $'ranul !re&u&indeni m' ro,1 ?i la noi ;n /ransilvania
&o& du!' !'m9n& se 8ba&e1 ?i ni*ioda&' nu#i a6un,e1 ?i e bine *' e
a3a1 C9& &im! $'ranul va iubi *u a&9&a !a&im' !'m9n&ul e si,ur *'
nimeni nu i#l va !u&ea smul,eU
B'&r9nul se ui&' la el lun, 3i a&9& de ba&6o*ori&or *' &9n'rul ;3i
;n&reru!se *uvin&ele 3i !le*' o*Hii !er!le0 ne!u&9nd ;n$ele,e *e o
%i ,re3i& de 3i#a a&ras a&9&a nemul$umire1 Arenda3ul ;ns' *a s'#i
%a*' !l'*ere boierului in&erveni 8elos:
L Al&ele sun& ;m!re6ur'rile !rin !'r$ile dumneavoas&r'
domnuU (=u ;n$elesese numele lui /i&u 3i ;n,9n' ni3&e sune&e ;n
lo*1) A*olo !'m9n&ul &rebuie lua& de la s&r'ini *are vi l#au r'!i& ;n
&im!ul vea*urilor !e *9nd ai*i !'m9n&urile ale boierilor au %os&
din neam ;n neam 3i boierii le#au $inu& 3i le#au a!'ra& de &oa&e
ur,iileU
L Eii !e !a*e 3i %'r' ,ri6' *' ;n *ur9nd 3i la noi va %i *a 3i
din*oloA 8ise >ri,ore dis!re$ui&or1 CHiar a8i mai bine de 6um'&a&e
din mo3iile boiere3&i se a%l' ;n m9inile &u&uror vene&i*ilor !e *are
numai dra,os&ea de !'m9n& nu se !oa&e s!une *'#i doare1 Ce va %i
m9ine 5umne8eu 3&ie dar !ar*' &o& mai %olosi&or ar %i !en&ru $ar'
da*' mo3iile ar a6un,e ;n m9inile $'ranilor *'*i de la ei mai ,reu o
s' le ia s&r'inii de*9& de la noi1 =u din al& mo&iv dar *el !u$in ei
sun& mul$i1
B'&r9nul se ui&' 3i la d9nsul *a adineaori la /i&u 3i ni*i lui nu#i
r's!unse nimi*1 ) se !'rea a&9& de eviden& *' vorbe3&e !r'!'s&ii *'
se mira numai *um un b'ia& in&eli,en& *a el nu#3i d' seama1
Buruian' ;ns' sim$indu#se 3i dire*& a&ins r's!unse mieros dar 3i
!u$in indi,na&:
L Coane >ri,ori$' vorbi$i *u !'*a& 8'u a3a *oane >ri,ori$'A
Ce s!une$i dumneavoas&r' ;n ,lum' s' %i$i si,ur *' are s' se
;n&9m!le ui&e *ru*eaA Le#a in&ra& oamenilor ;n *a! s' !uie
s&'!9nire ei !e !'m9n&urile boierilor 3i s' vede$i *' a3a va %i1 =#a$i
observa& dumneavoas&r' *' unde se aude de o mo3ie de v9n8are
$'ranii se 3i re!ed s#o *um!ere 3i s#o ;m!ar&'X )a&' *Hiar la noi *'
&o& m' $ineam s' v' s!un *u*oane <iroane umbl' vorba *'
oamenii vor s' *um!ere mo3ia *oni$ei =adinaA
<iron )u,a ridi*' deoda&' %run&ea 8i*9nd mira&:
L Cum s#o *um!ereXU Ca s#o *um!ere ar &rebui s' %ie ;n&9i de
v9n8are1
L A!oi a3a vorbes* ei *#ar %i de v9n8are1
L Au8i3i >ri,ori$' r9se b'&r9nul ne*'6i&1
L Au8ii %'*u &9n'rul d9nd din umeri1
L <i se !are *' de !e la Cla&amonu ar %i ie3i& vorba *on&inu'
arenda3ul *u im!or&an$'1 Eiind*' du!' *9&e am !rins eu
;n&9m!l'&or de la oameni !ar*' 3i ,re*u ar umbla s#o *um!ere iar
oamenii *e 8i* de *e s#o ia ,re*ul 3i s' n#o lu'm mai bine alde
noiU
L Cum ies 8vonurile as&ea a3a >ri,ori$'X 8ise <iron a*uma
enerva&1 <i3un' *um!'r'&orii !e mo3ia neves&ei &ale 3i &u !ar*'
Habar n#ai aveaAU Cu &oa&e as&ea &rebuie s' %ie *eva *' oamenii n#
au ;nnebuni& din senin1
L CHiar a3a e *u*oane se ames&e*' iar Buruian'1 Se 8i*e adi*'
8i* oamenii *' *u*oni$a ;ns'3i ar %i s!us ,re*ului *' nu#i mai
!relun,e3&e arenda m'*ar de i#ar da ori*9& 3i ;ndoi& de*9& ;i d'
a8i !en&ru *' dumneaei vrea ne,re3i& s' v9n8' 3i s' s*a!e de &o&
balamu*ul *u arenda 3i *u oamenii 3i *elelal&eU )a*#a3a *oane
<iroaneA
Ce b'&r9nul )u,a ves&ea a*eas&a ;l im!resion' mai mul& *Hiar
de*9& !oves&ea *u %ur&ul1 In*er*' s' mai des*oas' !e arenda3 dar
ni*i arenda3ul nu *uno3&ea al&e am'nun&e1 Ce urm' se ;n*Hise 3i nu
mai 8ise nimi*aU Bn %e*ior ;i !o%&i la *in'1 Buruian' s*ul9ndu#se
s' se re&ra,' ;n&reb' *am nedumeri&:
L <#a$i *Hema& *u*oane <iroane s'#mi s!une$i *eva 3i eu v#
am $inu& *u ne*a8urile mele s' m' ier&a$iU
<iron ;n*er*' s'#3i amin&eas*' !en&ru *e l#a *Hema& 3i se ;n%urie
mai r'u *' nu#3i !u&ea adu*e amin&e1 2ru &o&u3i s'#i s!uie *eva *a
s'#l *on*edie8e deli*a& 3i nu ,'si nimi*1 In s%9r3i& %'r' s' ;n&oar*'
o*Hii s!re d9nsul morm'i moHor9&:
L A*u las' *' m#ai su!'ra& des&ulU 5u#&e *u 5umne8euA
3
/i&u Nerdelea nu se sim$i *u adev'ra& bine de*9& *9nd du!'
*in' r'mase sin,ur ;n *amera *e#i %usese !re,'&i&' 3i unde ;l
adusese >ri,ore e0!li*9ndu#i s' nu !uie la inim' *uvin&ele
b'&r9nului *' el a3a a %os& &o&deauna ori,inal ;n !'reri 3i ,es&uri
dar are un su%le& minuna&U 2oia &9n'rul s' nu $ie seama 3i &o&u3i
s&'&use !e ,Him!i la mas' 3i ;n,Hi$ise *u noduri *'*i <iron )u,a
%usese 3i mai ursu8 nu i#a adresa& ni*io !rivire 3i s#a H'r$ui& &oa&'
vremea *u %iul s'u !e %el de %el de m'run$i3uri1
Odaia lui era la e&a6 ;n *l'direa *ea nou' *u o %ereas&r' s!re
*ur&ea *ona*ului 3i al&a s!re !ar*1 >ri,ore se re;n&oarse la &a&'l s'u
;n *asa *ea ve*He unde 3i m9n*aser'1 5e al&%el via$a a*olo 3i#o
!e&re*use 3i el1 =umai *9nd avea oas!e$i dormea din*oa*e *a s'
nu le %ie ur9& 3i s' nu !ar' *as&elul !us&iu1 )#a ar'&a& lui /i&u ;n
*el'lal& *ol$ dormi&orul *o*He& ;n *are s&'!9nea %o&o,ra%ia =adinei1
/9n'rul Nerdelea se mai ;nv9r&i !u$in !rin *amer' se ,9ndi *'
>ri,ore ar !u&ea s' revie s' mai s&ea de vorb' ;3i 8ise a!oi *' 3i#
au lua& noa!&e bun' 3i de*i !9n' m9ine diminea$' slobod es&e s'
%a*' *e#i !la*e1 =u era &9r8iu1 In sob' ardea %o*ul *u un dudui&
adormi&or1 <ai bine s' se odiHneas*'1
A doua 8i se s*ul' mai de diminea$' de *um obi3nuia la
Bu*ure3&i1 Eire3&e &oa&' lumea era de mul& s*ula&'1 Inain&e de
amia8i &9nd'li !rim!re6urul *ona*ului1 Eiind*' >ri,ore )u,a avea
de des*ur*a& ni3&e so*o&eli *u un slu6ba3 anume )sb'3es*u *are
$inea *on&abili&a&ea ,os!od'riei ;n a%ar' de diverse al&e ;ns'r*in'ri
/i&u Nerdelea se sim$ea ;n*ur*a& 3i nu 3&ia *e s' %a*' sau ;n*o&ro s#
o a!u*e1 Lo,o%'&ul Leon&e Bumbu un $'ran de8,He$a& ;nal& 3i
osos *u o ;n%'$i3are ener,i*' de ser,en& rean,a6a& l#a !limba&
!u$in !rin *ur&ea *ea mare 3i i#a ar'&a& la re!e8eal' ,ra6durile
*ailor 3i un 3o!ron ;n*uia& *are %usese &rans%orma& ;n ,ara6 !en&ru
au&omobilul *oni$ei =adina *9nd venea la $ar'1 5ar se vedea *'
omul are al&e &reburi *a 3i *eilal$i de la *ona*1 Se *Hib8ui *#ar %i
mai ;n$ele!& s' dea o rai&' !rin sa& ;n lo* s' s&ea ai*i de !risos1 Se
r'8,9ndi deo*amda&'1 Coa&e *' ar %i nedeli*a& %a$' de am%i&rioni1
La mas' ;nsu3i >ri,ore ;l ;ndemn' s' se *onsidere absolu& liber
!e mi3*'ri s*u89ndu#se *' a8i e o*u!a& !9n' !es&e *a! *u
balamu*urile dar *' de m9ine ;n*olo va %i *u &o&ul la dis!o8i$ia lui1
Cobor9nd mai &9r8iu /i&u ;n&9lni !e alee o %e&i3*an' *u ni3&e
o*Hi ne,ri 3i un 89mbe& *are#i alun,ar' ;nda&' ur9&ul1 .ra sub$iri*'
des*ul$' 3i *u o b'sm'lu$' albas&r' le,a&' *o*He& !e *a!1
L As*ul&' %e&i$o ;i 8ise o!rind#o1 .3&i de ai*i de la *ur&eX
L Sun& numai de *9&eva 8ile r's!unse %a&a1 <#a adus &u3a
Cro%ira a de#i bu*'&'reasa boierului 'l b'&r9n *' de mul& m' &o&
*Hema s' viu ne,re3i& s'#i dau a6u&or *' &are i#e ,reu 3i delo* nu
se ;nvoie3&e *u *elelal&e %e&eU
L ?i *um &e *Heam'X
L <arioaraA 8ise ea ad'u,9nd du!' o s*ur&' !au8': A )rinii lui
2lad Ciun,u1 <ai*'#mea *' &'i*u$u a muri& a*u !a&ru ani e sor'
*u &u3a Cro%ira1
L .i bravo <arioar' %'*u &9n'rul o*ro&i&or1 5ar !en&ru *' e3&i
%a&' a3a de dr',u$' s!une#mi ave$i ;nv'$'&or ;n sa&X
L Cum nu *ona3uleA Avem1 Eoar&e de &reab' 3i &9n'r1 . *Hiar
de ai*i 3i#i ;nsura& 3i#i &r'ies* !'rin$ii *' s&au &o$i ;m!reun'U
L ?ade de!ar&eX
L =u#i a3a de!ar&e *ona3uleU Cum ie3i ;n uli$' %a*i la s&9n,a
3i mai mer,i ni$el 3i ve8i o *as' *u %lori ;n ,eamuri1 A*olo 3ade1
L Bine <arioar' mul$umes* 3i s'#$i 6u*'m *ur9nd la nun&'A
8ise /i&u *iu!ind#o ,alan& de obra81
L S' dea 5umne8euA r's!unse %a&a mai domol 3i ro3ind !u$in1
S*Himbul de *uvin&e mai ;nvior' !e /i&u Nerdelea1 Co&i la s&9n,a
!e uli$a sa&ului1 Clouase bini3or a8i#noa!&e dar ;n *ursul 8ilei a
%os& !u$in soare ;n*9& !'m9n&ul s#a 8bi*i&1 Ii venise ;n min&e s'
%a*' mai ;n&9i o vi8i&' ;nv'$'&oruluiT el ;nsu3i era %iu de ;nv'$'&or 3i
de*i se *uvenea1 A &reia *as' !e s&9n,a du!' *ona*ul )u,a
a*o!eri&' *u &abl' ro3ie avea o &'bli$' de &ini*Hea !e !ere&e ;n&re
%eres&re1 .ra !os&ul de 6andarmi1 A!oi a6unse la ;n*ru*i3area *u
uli*ioara *e du*e s!re sa&ul 2aideei ;n *are >ri,ore ;i ar'&ase mai
;n %und *ona*ul lui Cosma Buruian'1 CHiar ;n *ol$ v'8u *9r*iuma
*u s&rea3ina %oar&e la&' 3i o b'&'&ur' ;n %a$' *u u3a des*His' lar,1
5oi $'rani se &o*meau de a%ar' *u *9r*iumarul voini* 3i ,ras $'ran
3i el *are s&'&ea ;n !ra, 3i *u !'l'ria !e *ea%'1 2'89nd !e /i&u
*9r*iumarul salu&' %oar&e res!e*&uosU <ai ;n*olo &o& !e drea!&a
des!'r$i&' de *9r*ium' numai !rin *9&eva *ase venea !rim'ria *u
o,rad' mare a!oi !e s&9n,a 3*oala 3i !e urm' iar !e drea!&a
biseri*a1 In dre!&ul biseri*ii &9n'rul se o!ri: n#o %i &re*u& oare de
*asa ;nv'$'&oruluiX Bn *o!il i#o ar'&' *u de,e&ul: numai ni$el mai
;nain&e1
Casa nu se deosebea ;n&ru nimi* de *elelal&e1 5oar *ur&ea era
mai *ura&' 3i ;n ,eamuri ;n&r#adev'r r9deau ni3&e mu3*a&e
;ns9n,era&e1 5es*Hise !or&i$a1 Bn dul'u 3*Hio! 3i 8b9rli& se arun*'
la d9nsul l'&r9nd a&9& de %urios de !ar*' s'#l s%93ie1 5in *erda*ul
;mbr'*a& *u vi$' s'lba&i*' ;i *obor; ;n&r#a6u&or o $'ran*' s!rin&en'
*are alun,' *9inele1
L Ai*i 3ade m' ro, domnul ;nv'$'&orX ;n&reb' /i&u neHo&'r9&1
L Ai*i ai*i !o%&i$iAU =#ave$i %ri*' nu mu3*' d'#l ;n*olo de
nebunA Ea*e 3i el ,'l',ie *a s'#3i !l'&eas*' via$aA ad'u,' %emeia
v'89nd *' s&r'inul &ra,e *u *oada o*Hiului s!re dul'ul *are !9n'
s' se !o&oleas*' mai H'm'ia din *9nd ;n *9nd ne;n*re8'&or 3i
r',u3i&1
In *erda* a!'ruse un b'rba& de vreo &rei8e*i de ani *u %a$a su!&'
3i o*Hii ne,ri *are ardeau s&raniu *u mus&a$a mi*' r'su*i&'1 Cur&a
un ves&on ne,ru de sub *are a&9rnau 6ur#;m!re6ur !oalele *'m'3ii
$'r'ne3&i ;n%lori&e1
L .u sun& ;nv'$'&orul domnuleA
/i&u Nerdelea se !re8en&' *eremonios 3i e0!li*' ;n *9&eva
*uvin&e *um a a6uns ;n Amara1 )n&rar' ;n *as'1 Inv'$'&orul ;i
re*omand' !e nevas&'#sa $'ran*a de adineaori1 Cu s&9n,'*ia
s%ii*iunii a*uma !'rea 3i mai sim!a&i*'1 Ce /i&u numai *os&umul
$'r'nes* ;l nedumerea1 Cu men&ali&a&ea#i ardeleneas*' el ;3i
;n*Hi!uia *' ;nv'$'&orul adi*' re!re8en&an&ul in&ele*&uali&'$ii ;n
sa& &rebuie s' %ie ;mbr'*a& or'3ene3&e *a as&%el s' se !oa&' bu*ura
3i !rin e0&erior de un !res&i,iu deosebi& ;n %a$a !o!orului1
L La dumneavoas&r' 3i s&'!9nirea dore3&e !robabil s' aib'
das*'l *u !res&i,iu !e *9nd la noiU observ' ;nv'$'&orul *u un ,es&
de de8,us&1
5's*'li$a Elori*a sosi *u dul*ea$a1
L 2ai doamn' nu &rebuiaA !ro&es&' Nerdelea lu9nd ;ns' *u
!l'*ere1
Eemeia se ro3i se s*u8' sur9se dis!'ru1 5u!' o s*ur&' 3ov'ire
;nv'$'&orul se *re8u da&or s' ;n*uno3&iin$e8e !e oas!e&ele s'u *'
domnii de la *ur&e nu vor %i !rea ;n*9n&a$i *9nd vor a%la des!re
vi8i&a a*eas&a1 <ai ales b'&r9nul )u,a *are i#a 3i in&er8is s' mai
*al*e !e la *ona* %iind*' oda&' a *u&e8a& s' *ear' o %oar&e u3oar'
;mbun'&'$ire a ;nvoielilor1
/9n'rul Nerdelea se s!'im9n&ase1 In vreme *e ;nv'$'&orul
vorbea el se ,9ndea da*' ;n&r#adev'r n#a %'*u& o ,re3eal' venind
la un om *are !e dre!& sau nedre!& nu e bine v'8u& de )u,a1 Se
lini3&i ;ns' au8ind *' e vorba de b'&r9nul *are 3i *u d9nsul se
!oar&' des&ul de !ros&1
Ce urm' ;nv'$'&orul ;n*'l8indu#se ;i s!use *' oamenii vor
!'m9n& 3i *' nu mai !o& &r'i din *eea *e !risose3&e boierilor1
Invoiala *Hiar *ins&i&' im!une $'ranului s' dea 6um'&a&e din
rodul mun*ii lui !ro!rie&arului1 <un*ind *9& mun*e3&e a8i dar !e
!'m9n&ul lui omul ar avea un &rai de dou' ori mai bun1 In
reali&a&e ;ns' &rei s%er&uri din &ruda s'ra*ilor mer,e s' ;n&re$ie
Hu8ureala *elor *e s&'!9nes* !'m9n&urile1 <ai %eri*i$i au %os&
s*lavii de odinioar' *are erau Hr'ni$i ;mbr'*a$i 3i ;n,ri6i$i ;n
s*Himbul robiei !e *9nd $'ranii no3&ri robo&ind mai r'u *a robii
nu a6un, s'#3i *93&i,e ni*i m'*ar m9n*area omeneas*' 3i &rebuie s'
*er3eas*' 3i s' r'm9ie ve3ni* da&ori la *io*oi *a s' nu moar' de
%oameU
)on 5ra,o3 ;nv'$'&orul vorbea din !ro!ria e0!erien$' &r'ind 3i
el la r9nd *u $'ranii1 =umai ;n&9m!larea l#a %'*u& s' a6un,' das*'l1
Eiind *o!il sili&or 3i *u mare dra,os&e de *ar&e ;nv'$'&orul de !e
vremuri a ru,a& !e boierul <iron s'#3i %a*' o !oman' 3i s' s!ri6ine
!e b'ia&ul lui 5ra,o3 *a s' !oa&' in&ra bursier la 3*oala normal'1
B'&r9nul a in&erveni& 3i b'ia&ul nu l#a %'*u& de ru3ine a %os& elev
s&r'lu*i& 3i a lua& di!loma *u dis&in*$ie1 Soar&a voind *a &o*mai ;n
anul a*ela das*'lul *el ve*Hi s' se !r'!'deas*' <iron )u,a l#a
adus ;n lo*ul va*an& s' %ie un ;ndrum'&or !en&ru !o!or1 A3a a s!us
a&un*i boierul a3a a *re8u& 3i &9n'rul 5ra,o31 <ai &9r8iu boierul s#
a *'i& *' l#a adus iar ;nv'$'&orul 3i#a 8is *' a %os& adus ai*i s' %ie
slu,' re*unos*'&oare1 C9n' *e deun'8i )u,a a *eru& revi8orului
3*olar s'#i *au&e un om *u *are s' se !oa&' ;n$ele,e 3i *are s' nu#i
ba,e 898anie ;n&re $'rani *a )on 5ra,o31 Revi8orul ;l *unoa3&e ;l
!re$uie3&e 3i n#ar vrea s'#l sa*ri%i*eT de a*eea 3ov'ie 3i mai
;n*ear*' s' &em!ori8e8e s!er9nd *' b'&r9nul se va ;nmuia1
<iron )u,a ;ns' nu e o %ire *are s'#3i s*Himbe ,9ndurile 3i *9nd
va observa &'r','neala revi8orului se va adresa *Hiar minis&rului
!rie&en de#al lui sau va !une !e *us*rul s'u de!u&a&ul >o,u
)ones*u s'#i m'&ure !e am9ndoi1
Bia&a nevas&'#sa ni*i nu b'nuie3&e *e !rime6die ;i !a3&e 3i ni*i
*eilal$i ai *asei1 Se 8bu*ium' sin,ur 3i a3&ea!&'1 S&' ;n *asa
!'rin&eas*' ;m!reun' *u un %ra&e s*'!a& anul &re*u& din arma&' 3i
*u b'&r9nii1 5in !'m9n&ul *e l#au avu& 6um'&a&e l#au da& 8es&re
unei surori *ea mai mare din&re ei m'ri&a&' *u un $'ran1 .l ;nsu3i
a lua& o %a&' s'ra*' %'r' nimi*a numai !en&ru inim'1 5e n#ar %i
salariul a3a !u$in *9& es&e ar %i vai de &o$i1 Ba m9ine#!oim9ine
!oa&e s' mai vie 3i vreun *o!il de3i !9n' a8i ;n doi ani nu s#au
;nvredni*i& m'*ar *' au dori&1
L Bine dar nu e0is&' ni*io le,e *are s'UX ;n&reb' /i&u !lin de
indi,nare1
L Le,ile sun& !en&ru noi *ei mi*i 3i umili 8ise ;nv'$'&orul
5ra,o3 *u &ris&e$e1 Cen&ru ;n*'&u3area noas&r'U
>lasul 3i ;n%'$i3area ;nv'$'&orului dovedeau sin*eri&a&e %'r'
umbr'1 /i&u Nerdelea as*ul&9ndu#l se minuna *um se !oa&e s' se
&olere8e ni3&e s&'ri a&9& de barbare1 CHiar da*' 5ra,o3 ar e0a,era
*a &o$i *ei *e su%er' ,reu 3i ;n*' durerile lui &rebuie s' %ie
*r9n*ene1 I3i 8ise *' va vorbi ne,re3i& *u >ri,ore )u,a *are &rebuie
s' %a*' dre!&a&e1
L 5omnule ;nv'$'&or ai r'bdareA 8ise d9nsul *u ;nsu%le$ire1
5re!&a&ea &rebuie s' &rium%eA
L Se !oa&e dar !9n' a&un*i noi vom !ieri r's!unse 5ra,o3 *u
am'r'*iune1 5e su&e de ani a3&e!&'m dre!&a&ea domnule 3i nu mai
vine1 Coa&e *' ;n reali&a&e ni*i nu e0is&'1 O %i numai un basm
!en&ru oamenii ne*'6i$i1
J
Crimarul )on Cravil' d'du bu8na la 6andarmerie1 In od'i$a de la
mi6lo* era *an*elaria ;n *ea dins!re uli$' lo*uia 3e%ul !os&ului *u
nevas&a iar ;n *ea din %und mai m'ri3oar' oamenii1
L .i domnule 3e% a*u s' &e vedem !e unde s*oa&em *'ma3aA
r'bu%ni !rimarul *u %a$a s&r9mba&' de ;n,ri6orare1
Clu&onierul Silves&ru Boian,iu a$i!ise !u$in du!'#mas' 3i numai
adineaori se s*ulase 3i &re*use ;n *an*elarie1 .ra ;n*' buH'i& 3i
maHmur 3i !rimarul ;l ;n&reru!se &o*mai din&r#un *'s*a&
bine%'*'&or1
2ru s'#l re!ea8' *' +*e se n'!us&e3&e a3a !es&e *re3&iniM mai
ales *9nd au8i *'#l ia 3i *u +domnule 3e%M &i&lu *are i se !'rea *'#l
*oboar' !e el *o,eami&e !lu&onier ve*Hi1 5ar v'89ndu#i mu&ra
;n,ro8i&' %u *u!rins 3i el de s!aim' ;n*9& deoda&' ;i s'ri lenevia 3i
;n&reb':
L Ce s#a ;n&9m!la& omuleX
L Co8n' mare nene belea mare ,l'sui Cravil' !ar*' mai
!r'!'di& el ;nsu3i din !ri*ina e%e*&ului *e#l %'*use asu!ra 3e%ului1
Crimarul era mi6lo*iu de s&a&ur' *u o*Hii mi*i vi*leni 3i obra6ii
&'b'*i$i 3i ;n*re$i$i1 2enea ,lon$ de la *ona* 3i avea ;n ure*Hi
!roas!'& ,lasul boierului *el b'&r9n: +5e unde 3&ii s'#mi adu*i
Ho$ii !rimare *' al&%el !e &ine &e iau de ,ulerAM Car*' ni*ioda&' nu#
l nimerise a&9&a de !ro*le& !e boierul <iron ;n*9& a %os& bu*uros
*' l#a da& a%ar'1
L Are dre!&a&e 3i boierul 8ise !lu&onierul *9nd ;n$elese des!re
*e era vorba1 5a*' are are1 =u#$i s!un eu mereu *' ai*i &o$i sun&
&9lHariX A*u ve8i bine 3i dumnea&aU
Silves&ru Boian,iu mus&'*ios 3i $an$o3 3i voini* mun&e
,l'suind as&%el *'u&a s'#3i r'*oreas*' inima s!eria&'1 Crimarului
*e#i !as' la adi*'X Se s!al' !e m9ini1 5e *e sun& 6andarmi ;n sa&X
A*um *9&eva luni <iron )u,a s#a !l9ns *omandan&ului *om!aniei
veni& ;n ins!e*$ie 3i !o%&i& la mas' la *ona* *' 6andarmii sun& slabi
3i 3e%ul *am mol*u$ 3i de a*eea iar au ;n*e!u& s' se ;nmul$eas*'
r'u&'$ile $'ranilor1 C'!i&anul %ire3&e a &'b'r9& asu!ra !lu&onierului
l#a %'*u& albie de !or*i 3i i#a !us ;n vedere *'#l a8v9rle &o*mai ;n
%undul 5obro,ei da*' va mai da mo&ive de nemul$umire domnului
)u,a *are a3a 3i !e din*oloU ?i ia&' *' din senin ;i !i*' !a*os&ea
as&a !e *a! *9nd abia se mai lini3&ise 3i el !u$in1
L Am s' %a* o an*He&' de s' m' !omeneas*' sa&ele as&ea de Ho$
de *odru 3i !e lumea *ealal&'A de*lar' Boian,iu s*r93nind1
Se s%'&uir' ;ndelun,1 .ra lim!ede *' Ho$ii &rebuiau *'u&a$i numai
;n Amara ;n 2aideei 3i ;n Les!e8i1 In %run&ea b'nui$ilor !user' !e
!9ndarii arenda3ului Cosma Buruian'1 Clu&onierul &rimise un
6andarm s'#i adu*' numaide*9& la !os&1 A!oi luar' !e r9nd !e &o$i
*ei mai deo*Hea$i din &oa&e &rei sa&ele o!rindu#se la *9&e unii
;nl'&ur9nd !e al$ii mai revenind asu!ra *9&orva1 C9n' la s%9r3i&
Silves&ru Boian,iu ;3i ;n&o*mi o lis&' de vreo &rei8e*i de oameni
!e *are voia s#o mai rume,e du!' *e va %i as*ul&a& !e !9ndariU
Sandarmul in&r' *u &rei $'rani ;n *an*elarie1 5re!& in&rodu*ere
!lu&onierul *9r!i %ie*'ruia *9&e dou' !ere*Hi de !alme 8dravene
iar !e urm' le 8ise su!'ra&:
L A*u s'#mi s!une$i *ine a %ura& !orumbul arenda3uluiX
L S!une$i m'i b'ie$i s!une$i de,rab' s' nu v' mai 8drobeas*'
oasele de !oman' ad'u,' !rimarul *u ,las !'rin&es* 3i !l9n,'&or1
/rebuie s'#mi ,'si$i !e Ho$i din %undul !'m9n&ului al&min&eri e %o*
mare *' voi &rebuie s'#i 3&i$i de n#o$i %i *umva *Hiar voiU
)a*ob <i&ru$oiu *el mai b'&r9n 3i ,9rbovi& !u$in *u urmele
de,e&elor !lu&onierului !e obra6ii ,'lbe6i$i se 6ur' *' el n#a %os& de
servi*iu ;n noa!&ea a*eea 3i a dormi& a*as' *u *o!iii !re*um !o&
m'r&urisi &o$i ve*inii lui 3i &o& sa&ul1 Ceilal$i doi se s*u8ar' *' ei au
avu& !orun*' de la boier s' !'8eas*' Hambarele de la *ur&e *ele *u
,r9u iar des!re Hambarul *el nou ni*i n#a %os& !omeneal'1 /o&u3i
ei au &ras *u ure*Hea 3i ;n&r#a*olo dar n#au au8i& nimi*a1 Adev'ra&
*' Hambarul *el nou e mai de!'r&i3or de *ona* ;n*9& b'&r9nii au 3i
s!us boierului *9nd l#a *l'di& *' nu e bine a3e8a& a3a de
s&in,HerU
2orbele !9ndarilor %ur' !rimi&e *u ba&6o*ur' 3i *u o nou' serie
de ,Hion&uri1 /o$i &9lHarii se a!'rar' *u nu 3&iu n#am v'8u& n#am
au8i&1 5ar *um s' nu sim$i nimi*a &u !9ndar !l'&i& *u bani ,rei s'
!'8e3&i avu&ul s&'!9nului *9nd se %ur' un va,on de !orumb numai
la *9$iva !a3i de &ineXU )rimie Co!a mai *Hi!e3 3i mai ;ndr'8ne$
nu se !u&u o!ri s' nu 8i*':
L Ce va,on domnule !lu&onier !'*a&ele noas&reX C' !a,uba s'
%i &o& %os& doi#&rei sa*i da*' a %os&U ?i ni*i boierul Cosma nu s#a
!u&u& !l9n,e de mai mul& ui&e *ru*ea dom !lu&onierA 5oi#&rei sa*i
!oa&e dar *e va,onX Clu&onierul ;l !lesni *u dosul !almei !es&e
,ur' r'*nind:
L .3&i obra8ni* du!' *e %uriXU In %a$a mea *u&e8i s'U
Obr'8ni*ia $'ranului ;i v9r9se un a* ;n inim'1 S&ri,' un 6andarm
odiHni& 3i#i ordon' s' a!li*e indivi8ilor o b'&aie rom9neas*' s' le
%ie de $inere de min&e1 5ar !e urm' ;i ier&' 3i le d'du drumul *u
*ondi$ia *a m9ine diminea$' s' se !re8in&e la !rim'rie *u Ho$ii
al&%el va %i vai 3i amar de ei1
L Adi*' as&a *um vine !rimaruleX ;n&reb' Boian,iu *9nd
r'mase sin,ur *u Cravil'1 Boierul <iron $i#a s!us de un va,on de
!orumb iar arenda3ul re*lam' &rei sa*iX
L 5e 3&iu euX ridi*' din umeri *el'lal&1 In in&eresul an*He&ei
*Hes&ia as&a &rebuie l'muri&' mai ;n&9i1 Eiind*' ;n&r#un %el se
an*He&ea8' un va,on 3i al&a e *9nd sun& *9$iva sa*i1 Crin urmare
!rimarul va mer,e la %a$a lo*ului s' *ons&a&e *9& 3i *um s#a %ura&1
L 5ar s' nu &e *ul*i !e o ure*He nea )oni$'A ad'u,' !lu&onierul1
C#a!oi 3i dumnea&a dai de dra*u *u mine a3a s' 3&iiA
4
/i&u Nerdelea as*ul&9nd 6elaniile ;nv'$'&orului se sim$ea
a!roa!e ru3ina& 3i vinova& *' se a%l' !e ai*i *a musa%ir al
asu!ri&orilor norodului1 =umai *9nd 5ra,o3 s*'!a 3i *9&e o vorb'
mai bl9nd' des!re >ri,ore )u,a ;3i revenea ;n %ire 8i*9ndu#3i *' ;n
de%ini&iv el e invi&a&ul lui >ri,ore1 /o&u3i s!re a#3i mani%es&a %'$i3
solidari&a&ea *u ;nv'$'&orul 3i *u mul$imea oro!si&' din *are %a*e
!ar&e 3i d9nsul ;n *li!a !le*'rii s&r9n,9ndu#i m9inile mi3*a&
%r'$e3&e ;l ru,' s'#l ;nso$eas*' !9n' la !reo&ul sa&ului s' *unoas*'
barem 3i !e *el'lal& ;ndrum'&or al !o!orului1
In o,rad' in&rase 3i o!rise un *ar *u doi bouleni 6i,'ri$i1 O bab'
us*a&' se iu$ea s' ;n*Hid' !oar&a ;n vreme *e un %l'*'u se a!u*ase
s' de6u,e iar un mo3nea, s*o&ea a!' din %9n&9na *u roa&' !en&ru
ad'!a&ul vi&elor1
L Bi&e#mi &oa&' %amiliaA 8ise ;nv'$'&orul 5ra,o3 ar'&9ndu#i
du!' *e /i&u ;3i luase r'mas bun ;n *erda* de la so$ia lui1
/9n'rul *obor; 3i d'du m9na *u b'&r9nii 3i a!oi *u %l'*'ul mai
;nal& 3i mai s!'&os *a ;nv'$'&orul1 C9nd s' ias' ;n uli$' %l'*'ul
s!use %ra&elui s'u:
L Ar %i bine s' &e aba$i ni$el 3i !e la !rim'rie *' mi se !are iar
umbl' s'#i ba&' !e oameni de !oman' 6andarmii iar !e !9ndarii de
la arenda3ul Cosma i#au 3i b'&u&1
5oamna 5ra,o3 ;ns' in&erveni ;n%ri*o3a&':
L Ba s' nu &e mai ames&e*i )onel 3i s'#$i ve8i de ne*a8uri *'
avem des&ule *' !e urm' iar o s' 8i*' boierii *' $ii !ar&e oamenilor
3i o s' &e asu!reas*' 3i iarU
L Bine bine l'sa$i#m'#n !a*e a*umaA 8ise ;nv'$'&orul au&ori&ar
3i *am m9ndru mai ales *9nd 3i b'&r9nii se ,r'bir' s'#l
!ov'$uias*' la %el1
Ce drum 5ra,o3 ,'sea *9&e#o vorb' bun' a!roa!e !en&ru %ie*are
om *e#l ;n&9lnea1 /i&u Nerdelea era obi3nui& de a*as' s' %ie
!rie&enos *u $'ranii dar i se !'rea *' ;nv'$'&orul e0a,erea8'
;nadins *a s'#i ara&e lui *9& se in&eresea8' de soar&a &u&uror1
O %emeie am'r9&' ;i o!ri ru,9nd !e 5ra,o3 s#o ;nve$e *e s' mai
%a*' 3i s' ;n*ea!' *' ;n&r#a&9&a i s#a ur9& *u via$a as&a de ne*a8uri
de ni*i nu 3&ie *e#o $ine s' nu se arun*e *u *a!ul ;n 6os ;n&r#o
%9n&9n'1 O ;n&rebare a ;nv'$'&orului o s&9rni a!oi s' le !oves&eas*'
*um b'rba&ul ei a %os& omor9& ;n !'dure as&'#iarn' 3i *um de a&un*i
se lu!&' ea sin,ur' s' Hr'neas*' o *as' de *o!ii *' *easul r'u a
%'*u& de a !ieri& 3i un bou oda&' *u b'rba&ul ;n*9& a &rebui& s'
v9nd' mai !e nimi* !e *el r'mas %iind*' bani n#a mai avu& s'#i
*um!ere al&' !ere*He1 Boierul *el b'&r9n a *Hema&#o a&un*i 3i a
m9n,9ia&#o 3i i#a %','dui& *' are s'#i !l'&eas*' dumnealui boul 3i
s' aib' ,ri6' de bie$ii or%ani dar numai *u %','duiala s#a ales *'*i
!e urm' de *9&e ori s#a mai dus la *ur&e 3i s#a ru,a& la boierii *ei
mari n#a !u&u& !'&runde iar lo,o%'&ul *9nd a v'8u& *' nu mai
s*a!' de la*rimile ei i#a s!us *' boierul s#a $inu& de vorb' 3i a da&
!orun*i domnului )sb'3es*u s'#i !l'&eas*' !a,uba dar *'
r'!osa&ul %ie ier&a& a avu& mul$i bani lua$i ;nain&e a3a *' !a,uba
&rebuie s' i#o s*a8' din da&orii 3i ;n*' &o& nu se a*o!er'1 A!oi da*'
n#a avu& boi de#abia au mai vru& s'#i dea !'m9n& 3i ara&ul a &rebui&
s'#l !l'&eas*' ;n bani 3i bani n#a avu& 3i s#a ;m!rumu&a& de unde a
!u&u& 3i ui&e#a3a a*uma in&r' ;n iarn' *u !orumb !u$in de n#o s' le
a6un,' ni*i !9n' la Bobo&ea8' *' sun& mul$i 3i la da&orie mai are
de da& 3iU
L A!oi a*u mai ai r'bdare 3i dumnea&a *'#$i vine a*as' b'ia&ul
*el mare de la oas&e 3i are s' ia el *9rma %'*u 5ra,o3 *'u&9nd s#o
lini3&eas*'1
L O% m'*ar de l#ar adu*e 5umne8euA b9lb9i %emeia *u ,las
mai !l9n,'&or1 5ar v'd *' al$ii au veni& 3i lui Ce&ri*' nu#i d'
drumul 3i nu vine 3i 5oamne mul& m' mai *Hinuies* sin,ur' 3i
mul&e la*rimi v'rs 3i nu 3&iu *e am !'*'&ui& de m#a b'&u&
5umne8eu a3a de r'uU
L 2ine n#ai ,ri6'A relu' ;nv'$'&orul1 <9ine#!oim9ine &e
!omene3&i *u el a*as'A
Eemeia !l9n,ea 3i se s*u8a *' a3a !l9n,e mereu 3i nu se !oa&e
s&'!9ni de *9nd au *o!le3i&#o nevoile de ni*i noa!&ea nu mai are
odiHn'1
L A avu& un b'rba& %oar&e de &reab' ;i s!use lui /i&u
;nv'$'&orul des!'r$indu#se de %emeie1 C'*a& *' s#a !r'!'di&1
=oro*ul ei *' %e*iorul *el mare ba&e ;n !ar&ea &'&9ne#s'u da*' nu
*umva s'#l ;n&rea*'1
A6unser' ;n dre!&ul !rim'riei ;n %a$a *'reia 5ra,o3 8'rise de
adineaori o!rindu#se o &r'sur' *unos*u&'1 5in *ur&ea !rim'riei
&o*mai ie3ea arenda3ul Cla&amonu ;nso$i& de b'ia&ul s'u Aris&ide
s&uden& la Bu*ure3&i %oar&e bine ;mbr'*a& 3i %rumu3el *u &r's'&uri
%ine *u ni3&e bu8e *'rnoase 3i umede1
F9mbi&or 3i *ordial Cla&amonu merse s!re 5ra,o3 *u m9na
;n&ins' s!un9ndu#i *#a veni& s' roa,e *eva !e !rimar dar a nimeri&
r'u %iind*' !rimarul are o an*He&' ,rav' 3i *ine 3&ie !e unde
alear,' a*uma1
L 5a*' umbli s' *au$i %emei a!oi *umin&e ai %'*u& de l#ai lua&
!e dumnealui *' le *unoa3&e !rea bineA 8ise ;nv'$'&orul mai ;n
,lum' mai ;n serios ar'&9nd !e &9n'rul Aris&ide *are se a!ro!iase
de el1
Arenda3ul r9se 8,omo&os 3i mul$umi&:
L .i &inere$ea s9n,e %ierbin&eA <ai bine s' aler,e du!'
muierile de ai*i de*9& s' ia la ora3 *ine 3&ie *e boli *u &oa&e *'
a*uma ni*i la $ar' nu mai e3&i si,urU
R9ser' *u &o$ii1 Cla&amonu se de*lar' %oar&e ;n*9n&a& de
*uno3&in$a *u /i&u Nerdelea amin&i *' l#a v'8u& *9nd a veni& *u
>ri,ore )u,a 3i#l !o%&i s' vie !e la ei s'#i *unoas*' %amilia 3i s' se
;m!rie&eneas*' *u Aris&ide *are e un b'ia& de 8aH'r1 5e al&%el
8ilele as&ea va &re*e 3i el !e la *ur&ea )u,a deoare*e a !rimi&
s*risoare de la *oni$a =adina *' sose3&e ;n $ar' 3i vine ne,re3i& 3i la
mo3ie1
Inda&' *e se de!'r&ar' !u$in 5ra,o3 murmur':
L =u e %a&' 3i %emeie &9n'r' de *are s' nu se le,e 6avra as&a
,re*eas*'A /a&'l des!oaie !e b'rba$i 3i b'ia&ul !e %emei1
In %a$a *9r*iumii erau a*um mai mul$i oameni *are vorbeau 3i
,es&i*ulau *u a!rindere1 C9nd v'8ur' !e 5ra,o3 *u /i&u ,lasurile
se !o&olir'1 In mi6lo*ul ,ru!ului se a%lau !9ndarii lui Cosma
Buruian' *are se !l9n,eau *'#s nevinova$i 3i !rimarul )on
Cravil' *are se silea s' e0!li*e *' Ho$ii &rebuie ne,re3i&
des*o!eri$i1
L Au8i3i domnule =i*' *e s#a ;n&9m!la&X s&ri,' !rimarul din
mi6lo*ul oamenilor *'&re ;nv'$'&orul *are voise s' &rea*' ;nain&e1
/rebuir' s' se o!reas*'1 >ru!ul de $'rani ;i ;n*on6ur' as*ul&9nd
din nou !oves&irea !rimarului !e *are !9ndarii ;l ;n&reru!eau
mereu ;n*ura6a$i de !'r&inirea &u&uror1 Cen&ru *' 5ra,o3 se *odea
s'#l a!robe )on Cravil' *eru de#a dre!&ul !'rerea lui /i&u
a3&e!&9nd o a*o!erire a !ur&'rii lui1
L A!oi oameni buni eu sun& s&r'in 3i de#abia de ieri ;n sa& 8ise
&9n'rul Nerdelea !u$in ;n*ur*a& de !rivirile *urioase *are#l !i!'iau
din &oa&e !'r$ile1 =u *unos* ;m!re6ur'rile 3i ni*i *e !a,ub' es&e
da*' es&e 3iU
L =u e !a,ub' delo* *ona3ule s&ri,' brus* !9ndarul *el
b'&r9n1 Co%&i$i 3i dumneavoas&r' s' vede$i 3i da*'U
L /u $ine#$i ,ura )a*obe 3i las'#l !e dumnealui s' vorbeas*'A ;l
o!ri !rimarul ,rav1
L Cum 8i* nu 3&iu *e e 3i *e nu e *on&inu' /i&u dar a&9&a 3&iu
bine: *' de obi*ei dra*ul nu#i a3a de ne,ru *um s!un *ei %ri*o3i1
C9$iva $'rani r9ser' iar unul observ':
L A3a a3aU S' nu#i n'!'s&uias*' de,eaba !e bie$ii oameni *'#
i !'*a&A
Cro%i&9nd de rea!rinderea mai a!ri,' a dis*u$iei 5ra,o3 *u
Nerdelea ;3i urmar' *alea *o&ind !e uli*ioara dins!re 2aideei
unde a!roa!e !es&e drum de *ona*ul arenda3ului Buruian' 3edea
!o!a =i*odim >ran*ea ;n&r#o *as' ar'&oas' *u mul&e a*are&uri 3i
o o,rad' *9& o ,r'din'1
Il ,'sir' a6u&9nd de 8or la des*'r*a&ul unui *ar de dovle*i1 .ra ;n
!o&*a! *u o ras' *a%enie soioas' su%le*a&' ;n %a$' !es&e ,enun*Hi1
Avea o barb' mare alb' *am ;nne,ri&' de murd'rie1 Se $inea
verde de3i &re*u& de 3a!&e8e*i 3i v'duv de dou'8e*i de ani1 5oar
*' nu mai vedea bine1 As&%el 3i a*uma nu re*unos*u ;nda&' !e
5ra,o3 3i numai *9nd ;i au8i ,lasul i8bu*ni *u vioi*iune:
L Ba&'#&e s' &e ba&' )oni*' ni*i nu &e mai *uno3&eamAU O*Hii
o*Hii m#au l'sa& de &o&1 ?i la biseri*' nu mai v'd delo* bu*Hiile1
/oa&' slu6ba o %a* numai din su%le&1 .i de,eaba b'&r9ne$ileA
2orbind se ui&' nedumeri& la /i&u1 C9nd ;i s!use ;nv'$'&orul
*ine e !reo&ul ;i 8ise bla6in:
L S' &r'ie3&i &ai*'A ?i s' ier$i *' ne ,'se3&i a3a *' !e ai*i a3a
sun&em !reo$ii mai nemerni*i 3i mai %'r' ;nv'$'&ur' *um am
a!u*a& din b'&r9ni1 .i %iu#meu s'ra*ul el 3&ie *ar&e mul&' a %'*u&
seminarul la Bu*ure3&i 3i a ie3i& un !o!' de i#a mers ves&ea !9n' la
<i&ro!olie *' are 3i ,las minuna& !oa&e l#a mo3&eni& de la mine
*' ,las bun am avu& 3i eu de mi#a mai r'mas 3i a*uma *eva ( ui&e
)oni*' !oa&e s' m'r&uriseas*'A C9& m' us&ur' inima *' nu#i ai*i
l9n,' mine numai eu 3&iu &ai*' dar de da*' boierul <iron nu se
;ndur' s' mi#l adu*'U
Ee*iorul !reo&ului &rebuise s' ia o !aroHie de al&%el des&ul de
bun' &o*mai !rin >or6 %iind*' <iron )u,a n#a vru& s'#l !rimeas*'
;n Amara nimeni nu 3&ia din *e !ri*in'1 As&a era 6alea *ea mare a
!reo&ului =i*odim 3i des!re as&a ;n&re$inu &oa&' vremea !e *ei doi
musa%iri !o%&i$i ;n *as' s' ia m'*ar o dul*ea$'1 <ai avu &o&u3i
!rile6ul s' !re8in&e 3i !e %ii*'#sa =i*ulina %emeie a!roa!e de
!a&ru8e*i de ani mai mare *a b'ia&ul m'ri&a&' *u un $'ran din sa&
Eili! )lioasa1 Servindu#i =i*ulina nu ;n*e&a s' se s*u8e *' au ,'si&
*asa a3a de r'v'3i&' 3i !e ea des*ul$'1 Avea 3ase *o!ii din&re *are
*el mai m'ri3or era ;n *lasa a *in*ea de li*eu la Ci&e3&i1 /r'iau *u
&o$ii ai*i ;n *asa !reo&ului !9n' *e se va milos&ivi 5umne8eu s'
;nmoaie inima boierului <iron 3i s' adu*' !e An&on ;n lo*ul
b'&r9nului =i*odim *' Eili! are ,os!od'ria lui !'rin&eas*' 3i s#a
a3e8a& la so*rul s'u numai *a s' nu#l lase sin,ur la b'&r9ne$e1
L Ai v'8u&X 8ise 5ra,o3 ;n uli$' *9nd ie3ir' !e&re*u$i !9n' la
!oar&' de &oa&' %amilia !reo&ului1 Cre&u&indeni m9na lui )u,a1 In
m9na lui e via$a noas&r' a &u&uror !oa&e 3i moar&ea1
L . un *a8 s!e*ialA r's!unse &9n'rul Nerdelea1 ?i desi,ur
&re*'&orA <9ine#!oim9ine b'&r9nul )u,a se du*e iar &9n'rulU
L =u nu &e ;n3eli nu e s!e*ial se a!rinse ;nv'$'&orul1 A3a e
!re&u&indeni ;n &oa&' $araA Boierul sau lo*$ii&orul lui arenda3ul e
s&'!9nul sa&ului1 .l e le,ea el e &o&1 ?i *a s' ve8i *' nu#s ni*i
!orni& 3i ni*i absurd ;$i voi ad'u,a *' <iron )u,a e mai de &reab'
de*9& *ei mai mul$i al$ii1 .l ni*i nu ;n3al' !e nimeni 3i ni*i nu
*au&' s' s&oar*' !e $'rani ba *Hiar %a*e bine unde !oa&e 3i *9nd
*rede de *uviin$'1 =u mai vorbes* de d'rni*ia lui !en&ru biseri*'
!en&ru 3*oal' 3i ;n s%9r3i& !en&ru ori*e lu*ruri de in&eres ob3&es*1
Eire3&e ;n s*Himb nu admi&e s' *r9*neas*' nimeni *onvins *'
numai *e *rede 3i %a*e d9nsul !oa&e s' %ie bineU 2as'8i*' nu e
vorba de un *a8 *are ar %i mai r'u *i !oa&e dim!o&riv'1 ?i &o&u3i
ve8i bine 3i dumnea&a *' sun&em de %a!& robiA =u din !ri*ina lui
<iron )u,a *i din !ri*ina si&ua$iei ;n *are ne a%l'm1 )ar as&a nu se
!oa&e s*Himba !rin dis!ari$ia unui om1 Brma3ul lui ori*9& ar %i de
bine in&en$iona& va *on&inua va &rebui s' *on&inue sis&emul1
S*Himbarea adev'ra&' nu va %i de*9& a&un*i *9nd vor dis!'rea &o$i
3i *9nd !'m9n&ul va %i s&'!9ni& de *ei *are#l mun*es*A
Sim$ind ;n ,lasul ;nv'$'&orului un %el de amenin$are as*uns'
/i&u Nerdelea observ' ;m!'*iui&or:
L 5a dar asemenea s*Himb'ri nu se !o& %a*e de a8i !e m9ineA
L =u %ire3&eA ros&i 5ra,o3 mai ;n&une*a&1 Ar &rebui s' se
8,uduie lumea din &emelii iar as&a n#o dores* ni*i eu 3i ni*i
nimeniU =umai vreo minune da*' s#ar ;n&9m!laU
L <inuneA murmur' /i&u1 In 8iua de a8i numai oamenii mai %a*
minuniA
L Oamenii da nu robiiA ad'u,' ;nv'$'&orul *u o s&r'%ul,erare
as!r' ;n o*Hi1
K
Fiua urm'&oare ;n 8orii 8orilor !rimarul )on Cravil' se a%la !e
mo3ia arenda3ului1 C9ndarul Faro%ir CHelaru sl'b'no, 3i
!'m9n&iu se ;nv9r&ea ;n 6urul Hambarului nou *a lu!ul *9nd d'
&9r*oale unui ,ra6d bine 8'vor9&1 Crimarul se ui&' *er*e&' se su*i
3i nedes*o!erind ni*io urm' de s!ar,ere ;n&reb' deoda&' m9nios:
L Ce unde au !'&runs Ho$ii m'i *re3&ineX
L 5e !ar*' noi 3&imX 8ise !9ndarul am'r9&1 S'#$i ara&e boierul
*' ui&e#l vineA
Cosma Buruian' 8,ribuli& %iind*' se l'sase o brum' ,roas'
sosea s' %ie de %a$' la des*inderea *e i#o anun$ase de asear'
!9ndarii1 Crimarul Cravil' ;l ;n&9m!in' *u o im!u&are
res!e*&uoas':
L Ce#mi %'*ur'$i *u*oane !'*a&ele noas&reX =u !u&ea$i mai
bine s' ne s!une$i nou' 3i s' nu mai ames&e*a$i ;n &reburi d#as&ea
!e boierul <iron *' doar ;l 3&i$i *um se su!'r' de &are 3i *e
!'&imim !e urm' *u &o$iiU
Arenda3ul ;n*er*' s' ia lu*rurile ;n ,lum' dar *9nd a%l' *e
!orun*' s&ra3ni*' i#a da& boierul *el b'&r9n !rimarului se ;n&ris&'
r'u1 Bi&e domnule *e ;n*ur*'&ur' iese din&r#o vorb' arun*a&'1 Ii
venea s'#3i mu3&e limba *' s#a a!u*a& de#a &r'n*'ni& ;n*9& a*uma o
s' !rind' $'ranii ur' !e d9nsul s' nu mai aib' &rai *u mo3ia1 5ar
*ine s'#3i ;n*Hi!uie *' )u,a are s' %a*' a&9&a &'r'boi din&r#un %lea*
de nimi*XU S!use !rimarului s' nu se !ri!eas*' 3i s' mai a3&e!&e
ole*u$' *' va mer,e 3i d9nsul ne,re3i& la *an*elarie s' de*lare *'
n#are ni*io !re&en$ie 3i s' lase lumea ;n !a*e1
<ul$umi& Cravil' !orni s!re sa&1 Ce drum ;ns' se ,9ndi *'
arenda3ul de,eaba ;3i re&ra,e 6albaT da*' boierul <iron nu#i
!orun*e3&e nimi* el nu !oa&e l'sa lu*rurile bal&' *' &e !omene3&i
*' boierul <iron se su!'r' mai r'u 3i#3i des*ar*' &oa&' m9nia
asu!ra lui1 In a*ela3i &im! Cosma Buruian' ;3i 8i*ea *' are s'#3i
a!rind' !aie#n *a! *u de*lara$ia de renun$are 3i se Ho&'r; s' &a*'
m9l* deo*amda&'1
Clu&onierul Boian,iu ;n urma unui vis !e *are nevas&'#sa i l#a
&'lm'*i& ;n r'u era mai d9r8 *a asear'1 A3&e!&a la !rim'rie s'
soseas*' Cravil' *u re8ul&a&ul des*inderii1 /rimisese s'#i adu*'
*in*is!re8e*e b'nui$i din 2aideei 3i al$i 8e*e din Amara *are se 3i
a%lau ;n *ur&e 3i !e *are &o*mai se !re,'&ea s'#i ins&ruias*'1 2oia s'
lu*re8e ;n *an*elaria *omunal' !en&ru *' ai*i era ;n %und o odaie
bun' de ares& !en&ru mai mul$i !e *9nd la sediul !os&ului n#avea
de*9& o *'m'ru$' ;n *are nu ;n*'!eau ni*i &rei oameni1
Crimarul veni ro3u ,9%9ind 3i ;nmuia&1 /re*9nd !rin %a$a
*9r*iumii a in&ra& 3i a ;n,Hi$i& o 6um'&a&e de $ui*' s' se
;n*'l8eas*' !u$in1 Boian,iu ;i de*lar' *' el nu va r'bda s' %ie no&a&
!ros& din !ri*ina unor $o!9rlani ne&rebni*i 3i nu vru s'#3i s*Himbe
Ho&'r9rea ni*i *9nd au8i *' arenda3ul s#a domoli&1 Lui nu#i !as' de
&oanele domnului Cosma1 .l e mili&ar 3i#3i %a*e da&oria1 Avea o
!rivire a&9& de *run&' *' Cravil' se ;n%ri*o3' !ar*' 3i d9nsul ar %i
%os& b'nui&1
Se*re&arul CHiri$' 5umi&res*u era un b'ie&an ;mbr'*a& nem$e3&e
*u o *o*He&'rie rural' *u *'ma3a murdar' 3i %'r' man3e&e dar
,ulerul de *eluloid 3&ers bine *u ,um' absolven& al unei va,i *lase
de li*eu ;n*'!u& %un*$ionar *omunal !rin !ro&e*$ia bu*'&'resei lui
)u,a *'reia ;i era ne!o& de %ra&e1 A*uma se &rudea s'#3i le,e mai
%er*He3 *rava&a verde la ,9& ne!'s'&or %a$' de &o& *e se !e&re*ea *u
,9ndurile la %a&a ,re*ului *u *are a avu& noro*ul s' vorbeas*' ieri
3i *are i#a 89mbi&1
L 5omnule CHiri$' ro,u#&e a6u&'#mi m'&'lu$' ni$elu3 la
!ro*esele#verbaleA s&ri,' deoda&' !lu&onierul ;n&or*9nd s!a&ele
!rimarului1 .u di*&e8 3i ma&a doar s' s*rii *a s' mer,em mai
re!ede1
L Car*' n#am eu des&ule !e *a!A !ro&es&' se*re&arul1 Bi&e *olea
*9&e m' a3&ea!&'A ad'u,' ar'&9nd s!re un &ean* de H9r$oa,e *u
,9&ul ;ns' *'*i m9inile ;i erau o*u!a&e *u *rava&a rebel'1
L Serve3&e#m' domnule CHiri$' *' ni*i eu n#am s'#$i r'm9n
da&orA s&'rui Boian,iu *u o im!u&are ami*al'1
L 5a*'#i a3a ia*' las &oa&e 3i &e serves* nene Silves&reA %'*u
&9n'rul ;n*9n&a& *' reu3ise s'#3i ;nnoade *rava&a *um dorise 3i
admir9ndu#se ;n&r#o o,lin6oar' re8ema&' de *'limar'1 Co$i s'#i 3i
dai drumul *' eu m#am &ermina&A urm' d9nsul du!' *e#3i mai
!o&rivi 3i %ri8ura a3a *a un *9rlion$ s'#i a&9rne *u*eri&or !e %run&e1
Cei 8e*e $'rani din Amara %useser' &re*u$i din o,rad' ;n an&reul
*an*elariei sub !a8a unui 6andarm !os&a& la u3a de a%ar'1 In s%9r3i&
!lu&onierul Boian,iu se ivi ;n !ra, ;i m'sur' !e &o$i &'*u& 3i
sumbru dou' *li!e a!oi ;n&reb':
L <' *are e3&i Ho$ul de#ai %ura& !orumbul boieruluiX
L =oi nu sun&em don\ !lu&onier r's!unser' *9&eva ,lasuri
&imide1
L 2as'8i*' nu vrei s' s!ui *u %rumosul aiX *on&inu' 3e%ul *u un
89mbe& a*ru1 BunAU Aide vino#n*oa*e &u 'la *um &e *Heam'X
L Ce mine don\ !lu&onierXU Orbi3or Leon&eA 8ise omul
in&r9nd ;n *an*elarie *u Boian,iu1
C9&eva minu&e se au8ir' din'un&ru numai !les*'i&uri de !alme 3i
r'bu%niri de ,Hion&uri ;n&re&'ia&e de ,9%9ielile 3e%ului: +S!une m'A
U =u vrei s' s!uiXM 3i de vaie&ele omului din *e ;n *e mai
!relun,i&e: +=u mai da don\ !lu&onierAU )ar&'#m' don\
!lu&onierAU =u 3&iuA =u#s eu don\ !lu&onierAM @'ranii r'ma3i ;n
an&reu se ui&au unii la al$ii ului$i 3i din *9nd ;n *9nd la 6andarmul
*are s&'&ea ;n u3' nemi3*a& !ar*#ar %i %os& de lemn1 5e#abia ;n&r#
un &9r8iu Sera%im <o,o3 om *u *in*i *o!ii *'run& !e &9m!le 3i *u
o !rivire de ;n$ele!& ridi*' ,lasul:
L <'i %ra$ilor s!une *are ai %ura& m' s' nu ne omoare !e &o$i
%'r' vin'A
Se 6urar' *are de *are *' el nu1 A!oi se des*Hise iar u3a
*an*elariei de unde ie3i *l'&in9ndu#se *a un bea& *u %a$a s*o%9l*i&'
3i *u d9re de s9n,e !e mus&'$i 3i !e b'rbie Leon&e Orbi3or ;m!ins
de s!a&e de *'&re !lu&onierul *are r'*ni:
L S' mi#l ba,i la ares& 6andarm !9n' i#o veni din nou r9ndul s'
s&ea de vorb' *u mineA
C9n' s' se ;n&oar*' 6andarmul din %undul *ur$ii Boian,iu se
adres' mai domol *elorlal$i:
L <' s!une$i *are a$i %ura&A S!une m' *u binele *' v' ba&
!9n' s&or* 3i su%le&ul din voiA
@'ranii &','duiau *u des!erare1 A&un*i 3e%ul mai ;n&'r9&a& s&ri,'
lui <o,o3:
L Aide &u 'l mai $an$o3uAU Co%&im ;nl'un&ruA
L 5#a!oi *' !e mine s' m' 3i omori don\ !lu&onier *'*i m9na
dumi&ale mi#e via$a dar da*' n#am %ura& *um s' 8i* *#am %ura&
don\ !lu&onierX
Cu o lovi&ur' s*ur&' ;n %al*' ;i *urm' vorba 3i &r',9ndu#l de
um'r ;n odaie ;n*Hise u3a1 ?i iar ;n*e!ur' !les*'i&urile 3i
r'bu%nirile ,9%9ielile 3i vaie&eleU
An*He&a $inu vreo dou' *easuri1 In&re &im! sosir' 3i *ei
*in*is!re8e*e din 2aideei es*or&a$i de doi 6andarmi &o*mai bine
*'*i am'ranii erau !e is!r'vi&e 3i 3edeau ;n ares& 3&er,9ndu#3i
s9n,ele 3i m9n,9indu#3i %'l*ile1 Clu&onierul ;ns' obosise r'u de
a&9&a mun*' 3i *9nd s%9r3i ins&ru*$ia *u ul&imul am'ran ;3i ;n,'dui
s' %a*' o !au8' s' r'su%le1 <ai mul& !ro%i&' &o&u3i !rimarul *are se
re!e8i !9n' la *9r*iuma lui Busuio* s'#3i mai ;n&'reas*' inima *u
o $ui*'1 In &re*ere nu ui&' ni*i la du*ere 3i ni*i la ;n&oar*ere s'
;ndemne !'rin&e3&e !e $'ranii *e a3&e!&au ;n o,rad':
L <'i oameni de *e nu s!une$i voi de *e sun&e$i ai dra*uluiX
Boian,iu ni*i ;n !au8' nu s&'&u *u m9inile ;n s9n: is*'li !ro*esele#
verbale revi8ui lis&a al&ei serii de b'nui$i !e *are so*o&ea s'#i
ins&ruias*' du!'#amia8iU
In a%ar' de *ei *in*is!re8e*e se mai s&r9nsese ;n o,rad' un !9l*
de oameni !ar&e din Amara !ar&e din 2aideei *are voiau s'
m'r&uriseas*' !e s%9n&a *ru*e *' ni*i *ei b'&u$i 3i ni*i *ei *e#3i
a3&e!&au r9ndul nu sun& vinova$i 3i ni*i nu s#au mi3*a& de la *asele
lor ;n noa!&ea *u n'!as&a1 ?i mai erau *9&eva %emei s!eria&e 3i
bo*i&e %ie*are *u o le,'&uri*' de merinde sub$ioar' !en&ru
b'rba$ii lor oro!si$i *a s' nu mai ;ndure 3i %oame da*' s#ar
;n&9m!la s'#i $ie mai mul& 6andarmii1
C9nd relu' an*He&a 3i %ur' adu3i ;n an&reu b'nui$ii !lu&onierul
v'8u nedumeri& *' au mai r'mas $'rani ;n *ur&e1 In&reb' din !ra,:
L 5a voi *e !o%&i$i m'i *re3&iniX
Can&elimon 2'duva un %l'*'u rumen lua& la oas&e 3i urm9nd s'
se !re8in&e !es&e vreo s'!&'m9n' la re,imen& la Ci&e3&i a%l9ndu#se
mai ;n %a$' r's!unse re!ede:
L =oi am veni& s' m'r&urisim don\ !lu&onier *' dumnealor n#
au ni*io vin' *u !orumbul boierului1
L A3aX %'*u Boian,iu a!ro!iindu#se de el1 )a vino ;n*oa*e m'i
Can&elimoane *' doar &u e3&i solda&AU Carevas'8i*' umbla$i 3i *u
rebeliuneXU Ca3&ele 3i arHan,Helii 3i ana%ura *are &e#a %'*u& !e
&ine Can&elimoaneA
Cu o mi3*are %ul,er'&oare ;l ;n3%'*ase de ,uler 3i ;n*e!u s'#i
*are la !umni !es&e *a! !es&e obra6i !e unde#l nimerea1 Ceilal$i
v'89nd una *a as&a o 8bu,Hir' ;n uli$' *u ni3&e r9se&e !ros&e3&i
ames&e*a&e *u s!aim' *'*i %elul *um !lu&onierul vorbise %l'*'ului
3i *um ;l a!u*ase la b'&aie li se !'ruse ;n&9i *ara,Hios1 Can&elimon
;ns' i8bu&i s' se smul,' din s&r9nsoarea lui Boian,iu 3i o lu' la
,oan' du!' *eilal$i av9nd &o&u3i 3i el !e %a$a s&9l*i&' de lovi&uri
a*ela3i r9s ului&T numai *9nd se 3&erse *u m9ne*a din !ri*ina unei
dureri *e#i s&'ruia ;n %al*' *re89nd *' l#a !odidi& s9n,ele ;i
dis!'ru r9sul1 S*ui!' *u s9n,e ;3i mu3*ase limba ;n 8'!'*eala
!umnilor1
In *iuda su!'r'rii v'89nd !e $'rani r989nd !lu&onierul r'*ni
a!roa!e *u veselie:
L S&ai Can&elimoaneAU 5e *e %u,i m'i Can&elimoaneX
I3i reveni ;nda&' se moHor; mai &are 3i se ;n&oarse la da&orie1
B'nui$ii ;n,r'm'di$i *a oile ;n &ind' au8ind r9se&ele de a%ar' ;3i
luar' 3i ei ni3&e mu&re 89mbi&oare ;n s!eran$a *' a3a vor *93&i,a
bun'voin$a !lu&onierului1 A*es&a ;ns' *re8u *' vor s'#3i ba&' 6o* de
el 3i *a s' le &aie s*ur& !o%&a de veselie ;m!'r$i la ;n&9m!lare o
droaie de ,Hion&uri morm'ind indi,na&:
L Rebeliune ai !u&uro3ilorXU ?i Ho$i 3i obra8ni*i aiX
Ces&e *9&eva *li!e r'*ori& se ;n%i!se %alni* ;n !ra,ul *an*elariei
3i s&ri,' ar'&9nd !e unul din mul$ime:
L /u 'laAU /u &uAU Aide nu &e *odi mo*o%aneA
7
In a*eea3i 8i >ri,ore )u,a luase !e /i&u Nerdelea mai de
diminea$' s'#i ara&e mai de a!roa!e mo3ia 3i mai *u seam'
ins&ala$iile ,os!od're3&i *e le aveau *on*en&ra&e la Ru,inoasa sa&
nou numai de vreo &rei8e*i de *ase %'*u&e &oa&e de b'&r9nul <iron
3i d'rui&e oamenilor *a s'#i aib' a*olo la ;ndem9n'1
<erser' %ire3&e !e 6os1 5e la Amara la Ru,inoasa e o !limbare
de 6um'&a&e de *eas1 /i&u admir' mul$imea de vi&e de *ai de
!'s'ri de servi&ori de Hambare imense !e !i*ioare ;nal&e a!oi
*l'ile uria3e de !aie 3i de %9n s&o,urile de *o*eni dar %'r'
en&u8iasm deosebi& *i numai *a s' %a*' !l'*ere lui >ri,ore *are
;n&r#adev'r se bu*ura1
5e la Ru,inoasa *obor9r' a!oi !9n' a!roa!e de )8voru !e un
drum de *are av9nd ;n s&9n,a mo3ia Amara 3i ;n drea!&a mo3ia
Ru,inoasa a*eea3i *9m!ie drea!&' !us&ie mono&on' nea,r' sub
*erul *enu3iu de &oamn'1 =umai la ori8on& se vedea !e&i*ul ar'miu
al !'durii Amara 3i mai la drea!&a *o!eri3ul ro3u al *as&elului
>Hi*a din )8voru1
Se ;n&oarser' ;n Ru,inoasa unde >ri,ore mai avea !u$in de
lu*ru1 Ce urm' o luar' !e al& drum s!re B9rlo,u iar de a*olo
!es&e *9m! !e o !o&e*' drea!&' ;na!oi la Amara1
<ai mul& de*9& lo*urile 3i ,os!od'ria !e &9n'rul Nerdelea ;l
in&eresa *' ;n s%9r3i& avea !rile6ul s' vorbeas*' ;n &iHn' *u >ri,ore
)u,a1 =u ;ndr'8nise 3i n#avusese o*a8ia s'#l ;n&rebe m'*ar *e#a
%'*u& la Baloleanu ;n *Hes&ia *u Gniversul1 A*um >ri,ore ;i s!use
de la sine !rin&re al&ele *' Baloleanu a arun*a& o vorb' 3i a !rimi&
o asi,urare *' va %i sa&is%'*u& dar el >ri,ore nu s#a mul$umi& *u
a&9&a *i i#a lua& *uv9n&ul de onoare *' !9n' se ;na!oia8' /i&u de la
$ar' va %i aran6a& &o&1 5eo*amda&' s' nu se ,9ndeas*' &o&u3i la
*a!i&al' 3i la 6urnale *i s' se sim&' bine ai*i1
/i&u ;i mul$umi *u e%u8iune 3i#i !oves&i a!oi *um a %os& ieri !rin
sa& la 5ra,o3 3i la !o!a =i*odim1 >ri,ore l'ud' !e ;nv'$'&or *' e
Harni* 3i inimos ad'u,9nd *' 3i b'&r9nul ;l !re$uie3&e de3i ;l
*onsider' *am dema,o, *eea *e *Hiar es&e ;n&r#un %el1
L <ie mi s#a !'ru& %oar&e sin*er doar !u$in e0al&a&A 8ise
Nerdelea1
L /o*mai sin*eri&a&ea 3i e0al&area %a* !eri*ulo3i !e oamenii *u
o *ul&ur' insu%i*ien&'A r's!unse )u,a1 5e a*eea 3i 5ra,o3 nu mai
&r'ie3&e ;n reali&a&e 3i se *rede $in&a &u&uror !erse*u$iilor1 As&%el de
oameni s&9rnes* %'r' voia lor mul&e nenoro*iriU
Sosir' ;n Amara !e la amia8i1 C9nd s' in&re la *ona* ;n&9lnir'
&o*mai !e ;nv'$'&orul 5ra,o3 !alid 3i %oar&e emo$iona& *are venea
s!re ei1 Salu&' 3i vorbi *u ,las ;ne*a&:
L Cornisem la domnul <iron *u &oa&e *' m' e0!uneam s' %iu
i8,oni& dar eram obli,a& s' ;n*er* *Hiar im!osibilul *a s' o!res*
*eea *e seU Eiind*' am avu& noro*ul s' v' ;n&9lnes* !e
dumneavoas&r' *oane >ri,ori$' v' ro, s' m' as*ul&a$i 3i s'U1
Ii s!use *um 6andarmii s*Hin,iuies* 8e*i de $'rani *um au veni&
%emei 3i b'&r9ni la d9nsul 3i la !reo&ul =i*odim ru,9ndu#i s'#i
salve8e *um el ori*9& ;i s9n,era inima nu s#a mi3*a& *re89nd *'
!lu&onierul va os&eni dar se !are *' an*He&a e de#abia la ;n*e!u& 3i
du!'#!r9n8 urmea8' s' %ie s&9l*i$i ;n b'&'i al$i nenoro*i$iU
L Cen&ru *9$iva sa*i de !orumb *oane >ri,ori$'A s%9r3i
;nv'$'&orul &remur9nd1 Oamenii s#au o%eri& s' !uie m9n' de la
m9n' 3i s' des!',ubeas*' !e arenda31 2oi da 3i eu vom da *u
&o$ii numai s'U1
L 2rei s' mer,em !9n' la !rim'rieX ;n&reb' >ri,ore !e /i&u1
Cornir'1 In %a$a !rim'riei 3i ;n o,rad' s&'&eau !9l*uri de b'rba$i 3i
mai ales %emei1
>ri,ore %u ;n&9m!ina& ;n *an*elarie de un +s'ru& m9naM s!eria& al
!rimarului *are se a%la &o*mai ;n&r#o *ons%'&uire *u !lu&onierul 3i
se*re&arul ;n !rivin$a !ro,ramului an*He&ei !en&ru du!'#amia8i1
So*o&ind *' *ona3ul >ri,ori$' a veni& s' ins!e*&e8e mersul
*er*e&'rilor din ordinul boierului <iron !rimarul Cravil' se &9n,ui
umili& *' de asear' se *Hinuie3&e ;m!reun' *u 3e%ul !os&ului dar
;n 8adar nimeni nu vrea s' m'r&uriseas*'1 Clu&onierul ;n*remeni&
;n +dre!$iM de*lar' *' el are s'#i dibuias*' &o&u3i numai *'#i mai
&rebuie &im! deoare*e $'ranii sun& mul$i 3i d9nsul e sin,ur *u
ins&ruirea lor1
A&un*i >ri,ore ;i s%'&ui s' sus!ende deo*amda&' in&ero,a&oriile
s' nu se %a*' 8arv' de !risos ;n sa& 3i s' !orneas*' !e al&' !is&'
*er*e&'rile1 S' s&abileas*' ;n&9i !re*is *9& s#a %ura& 3i mai ales *um
*a as&%el s' !oa&' dedu*e *am *ine ar !u&ea %i Ho$ii1 Crimarul
ra!or&' *' el n#a ,'si& ni*io urm' de s!ar,ere 3i *' arenda3ul nu
mai are !re&en$ii1
L 5a*' nu sun& delo* urme s#ar !u&ea s' nu %i umbla& Ho$iiX
;n&reb' >ri,ore sim!lu1
L A!oi *' de n#ar s!une domnul Cosma eu ni*i n#a3 %i
*unos*u& *#au umbla&A 8ise !rimarul *u o sin*eri&a&e *are ;i
;mbu6or' %a$a1
L =i*iun Ho$ nu m'r&urise3&e de bun'voie *9nd n#a %os& !rins
asu!ra %a!&ului s!use Boian,iu d9r81
5u!' !le*area lui >ri,ore !rimarul mai r'mase la s%a& ni$el *u
Boian,iu1 Ce >ri,ore ;l res!e*&au dar de <iron )u,a le era %ri*'1
2a %i de*i *umin&e s' mear,' Cravil' du!'#!r9n8 s' ra!or&e8e
b'&r9nului *um au lu*ra& 3i *e le#a !orun*i& *ona3ul >ri,ori$' s'
%ie d9n3ii la ad'!os& de ori*e vin'1 <iron )u,a avu o &res'rire *9nd
au8i de in&erven$ia %iului s'u1 A!rob' ;ns' *e#a !orun*i& >ri,ore
observ9nd doar *' as&a nu ;nseamn' ;n*e&area *er*e&'rilor 3i
re!e&9nd *' Ho$ii &rebuies* des*o!eri$iU
Seara du!' *in' b'&r9nul )u,a 8ise:
L A3 vrea s'#$i vorbes* *eva >ri,ori$' ;n&r#o *Hes&ie *areU
/i&u Nerdelea ;n$ele,9nd *' e de !risos se s*ul' imedia&
murmur9nd:
L Ce mine v' ro, s' m' s*u8a$iU Sun& 3i !rea os&eni& de *9&
am umbla& a8iU
L A&un*i noa!&e bun'A %'*u <iron *u o umbr' de re*uno3&in$'
;n ,las1
Cum ie3i Nerdelea >ri,ore ;n*e!u s' !ro&es&e8e *' iar a 6i,ni&
!e !rie&enul lui %'r' s' $ie seam' *'U Cu un ,es& b'&r9nul ;i
*urm' vorbele:
L Las' as&a *' n#are ni*io im!or&an$'AU <ai ,rav es&e *' &u
;n*e!i s'#mi sa!i au&ori&a&ea ;n %a$a lumii 3i *' o!re3&i !e oameni
s' e0e*u&e !orun*ile mele1 As&a da e %oar&e ,ravA ?i as&a nu se
!oa&e dra,ul meuAU C9& &im! sun& ;n*' ;n !i*ioare r'm9n eu
s&'!9n ai*i >ri,ori$'A . dorin$a mea Ho&'r9& 3&ii bineU C9nd voi
dis!'rea eu vei %a*e &u *um vei *rede1 C9n' a&un*i ;ns' &e ro,
!uiuleA /e ro,A
.ra a&9&a %ermi&a&e ;n &onul lui *' >ri,ore se sim$i ;n&o*mai *a
odinioar' *9nd *o!il ne!ri*e!u& ;i !rimea do6enile %'r' *r9*nire
3i *u o su!unere %ri*oas'1 R's!unse *a 3i a&un*i:
L 5a &a&'1
5e abia du!' o !au8' ;ndr'8ni s' adau,e &o& *a un *o!il:
L Am *re8u& *' sun& ;n vederile dumi&ale *9nd am ;n*er*a& s'
;m!iedi* asu!rirea *elor nevinova$i1
L =uA 8ise b'&r9nul s*ur& !ar*#ar %i a!'sa& un si,iliu !e un
ordin irevo*abil1
Ca!i&olul ))):
EL<D=F))
1
Ces&e *9&eva 8ile !rimarul Cravil' *'u&' ;n&r#as*uns !e >ri,ore
)u,a 3i#i m'r&urisi *' nu se !o& ,'si Ho$ii !en&ru *' ni*i n#a %os&
%ur&1 A mai *er*e&a& *u de#am'nun&ul Hambarul *u !ri*ina ;n
&ov'r'3ia !lu&onierului au mai mu3&rului& !e *9$iva oameni *are li
s#au !'ru& mai deo*Hea$i dar de,eaba1 In s%9r3i& s#a dus la Cosma
Buruian' 3i d9nsul i#a s!us *' ;n&r#adev'r s#a !ri!i& *u 6alba *'*i
3i lui i se !are *' n#a %os& nimi* *' &o*mai se ,9nde3&e s' se
s!ovedeas*' boierului 3i nu ;ndr'8ne3&e de &eam' *' n#are s'#l
ier&e1
L ?#a*u venii la dumneavoas&r' s' v' dau de 3&ire ( urm'
!rimarul ( *' sun&e$i mai ;n,'dui&or 3i o s' !une$i o vorb' bun' la
boierul <iron s' a%le 3i dumnealui !en&ru *are !ri*in' nu i#am
;m!lini& !orun*ile *um am %i !o%&i& 3i *um sun&em da&ori1
In a*eea3i 8i >ri,ore *omuni*' ves&ea a*eas&a 3i &a&'lui s'u *are
o as*ul&' %oar&e *alm %'r' s' ara&e vreo mirare sau su!'rare1
In sine ;ns' era indi,na& ;m!o&riva lui Buruian'1 <ai ales se
sim$ea a&ins !en&ru *' &rebuia s' re*unoas*' *Hiar o*oli& ;n %a$a
%iului s'u *' a ,re3i&1
L Bine#ai %'*u& *' mi#ai s!usA 8ise la urm' sim!lu lini3&i&1 ?i
!es&e un r's&im! *a 3i *9nd ar %i vorbi& sin,ur: 2e8i dumnea&a *e
om 3i arenda3ul 's&aA .i las' *' am s'U
/'*u brus*1 =u voia s' se des*Hid'1 S*Himb' vorba1 5e al&%el
8vonul des!re v9n8area mo3iei =adinei ;i r'm'sese ;n inim' *a un
*ui1 E'r' s' se %i in&eresa& dire*& *eea *e i s#ar %i !'ru& nedemn de
d9nsul din di%eri&e !'r$i 3i sub diverse %orme i s#a *on%irma&
mereu1 Insu3i >ri,ore a re*unos*u& a*uma dou' sau &rei 8ile *'
;n&r#adev'r a au8i& !ar*' oda&' !e =adina !omenind de a3a *eva
dar nu i#a da& im!or&an$' !en&ru *' nevas&'#sa *9nd s!une lu*ruri
d#as&ea vrea doar s'#3i ara&e mai mul& dis!re$ul !en&ru &o& *e
!rive3&e mo3ia1 B'&r9nul )u,a !ro%i&' a*uma s' ;n&rebe *u &on de
,lum':
L La %el o %i 3i *u ;ns&r'inarea !ro!rie&'$ii Babaroa,aX
<ira& de ;n&rebarea nea3&e!&a&' >ri,ore &o&u3i r's!unse *u un
,es& de indi%eren$':
L =u 3&iu1 Se !oa&e1 5in !ar&ea mea n#are de*9& s#o v9n8'
da*'#i !la*e1 . 8es&rea ei 3i#o adminis&rea8' *um *redeU
L 5ar %'r' *onsim$'m9n&ul &'u 3&ii bine *' nu !oa&e ;ns&r'ina
nimi*A %'*u <iron !rivindu#l dre!& ;n o*Hi1
L Consim$'m9n&ul meu ;l are an&i*i!a&A 5e vreme *e =adina a
!re%era& s' lase arenda& !'m9n&ul ;n lo* s'U
L 2as'8i*' are *onsim$'m9n&ul &'uX re!e&' b'&r9nul %'r' s'#l
sl'beas*' din o*Hi1
L =e,re3i&A E'r' dis*u$ie 3i ori*9nd va dori eaA 8ise >ri,ore
%erm 3i sus$in9ndu#i !rivirea1
L Ori*ui ar vindeX s&'rui &a&'l1 CHiar $'ranilorX
L O mai ales $'ranilorA %'*u &9n'rul *u un r9s s*ur& se*1 5e*9&
s' am de ve*in !e Cla&amonu sau al& asemenea boier mai bine
ni3&e $'rani %l'm9n8i de !'m9n& *are a3a *el !u$in ;3i vor mai
as&9m!'ra %oamea 3i ne vor l'sa !e noi ;n !a*eA
Car*' de mul& ar %i a3&e!&a& a*es& r's!uns b'&r9nul 8ise deoda&'
%'r' m9nie *u ,lasul de im!u&are *are 3&ia *' im!resionea8' !e
>ri,ore:
L Observ dra,ul meu *u mare#mare durere *' dema,o,ia $i#a
s&r9mba& 6ude*a&a *u des'v9r3ire 3i ;n*e! s' m' ,9ndes* *u s!aim'
*e se va ale,e de bia&a as&a de ,os!od'rie *9nd voi ;n*Hide eu
o*Hii1 =u 3&iu de *e dar mereu m' is!i&e3&e amin&irea lui /eo%il
%ie ier&a& 3i mi#e s' nu mer,i 3i &u !e urmele lui de s' se iroseas*'
&oa&e !e ai*i 3i s' r'm9ie numai !ra%ul 3i *enu3aU
L 5in !ar&ea as&a !o$i %i lini3&i& &a&'A ,l'sui >ri,ore sim$indu#se
;n dre!&ul s'u1 )ubes* 3i eu !'m9n&ul *9& 3i dumnea&a &e asi,ur
dar iubirea nu m' !oa&e orbi s' nu v'd *' 3i $'ranii au dre!&ul s'
&r'ias*'A
A*uma <iron )u,a se su!'r':
L Adi*' eu nu#mi iubes* $'ranii 3i nu#i las s' &r'ias*'X .u *are
am ;m!'r$i& *u ei &o& *e#am avu& 3i le#am !ur&a& de ,ri6' eu nu#i
iubes* 3i#i iubi$i voi *are le ;m!uia$i *a!e&ele *u %','duieli 3i
vorbe ,oaleA Aida de >ri,ori$' s' %im serio3iA
Con&inu' mai !o&oli& du!' o mi*' !au8':
L A,ri*ul&ura *ere e0!erien$' 3i e0!erien$a e *a&e,ori*' ;n
!rivin$a as&a: o mo3ie %lan*a&' de $'rani e *ondamna&' la moar&e1
Cre*is 3i %'r' a!elAU C9nd vor a6un,e *ele dou' mii *in*i su&e de
!o,oane de la Babaroa,a ;n m9inile $'ranilor a3 vrea s' &e v'd *e
;nvoieli ai s' mai !o$i %a*e *u d9n3ii1 Au s'#$i r9d' ;n nas 3i s'#$i
dea *u &i%la b'ie&eA A8i sun& (vru s' s!uie *' sun& Ho$i dar ;3i
amin&i de Buruian' 3i s*Himb')U sun& *um ;i 3&imT a&un*i o s'#3i
ba&' 6o* de &ine 3i mai &9r8iu o s' &e ba&' de#a binelea1 <ul$imii ;i
&rebuie s&'!9n 3i %r9u al&%el vine anarHiaA
>ri,ore as*ul&a 3i nu ;n*er*a s'#l *on&ra8i*'1 Ii au8ise de a&9&ea
ori !'rerile 3i 3&ia *' nimeni nu i le !oa&e s*Himba1 5e al&%el
<iron merse !9n' la *a!'&:
L Consim$'m9n&ul &'u ;n *a8ul de %a$' &rebuie s' %ie o arm' de
a!'rare !en&ru noi1 Consim$i ;n&ru*9& ;ns&r'inarea nu va ;nsemna
!rime6duirea !ro!rie&'$ii &ale1 As&a e *eva normalU In reali&a&e
!rime6dia n#ar %i ;nl'&ura&' de*9& da*' ai %a*e o s%or$are s' *um!eri
&u ;nsu$i Babaroa,a1
/9n'rul )u,a sur9se a&9& i se !'rea de *iuda&' ideea1 R's!unse
ironi*:
L =adina ar %i ;n s&are s' se r'8,9ndeas*' da*' ar a%la *' 3i eu
sun& ama&or1 .a vrea s' m' smul,' de la $ar' nu s' m' ;n&'reas*'
ai*iU 5ar de *e n#ai *um!'ra#o mai bine dumnea&a &a&' da*' $ii
a3a de mul&X
<iron )u,a r'mase o *li!' mira& !ar*' ar %i au8i& o nou&a&e
mare1 A!oi 8ise ,9ndi&or:
L A3a#i >ri,ori$' ai dre!&a&eA La urma urmelorU
2
Eiind*' se ar'&ase a vreme %rumoas' *9r*iumarul Cris&ea
Busuio* avuse ,ri6' s' &o*meas*' l'u&ari *a s' !oa&' &inere&ul s'
;nv9r&eas*' Hora &oa&' du!'#amia8a iar seara s' se veseleas*' 3i
b'&r9nii la un !aHar de b'u&ur'1 .ra ul&ima dumini*' din
o*&ombrie1 In al$i ani la da&a as&a era %ri, 3i 8loa&'T a*uma !e
*erul senin *a vara soarele ,alben lu*ea *'ldu$ r's!9ndind o
lumin' melan*oli*' !es&e &ris&e$ea !'m9n&ului1
Nora ;n*e!ea !e b'&'&ura dinain&ea *9r*iumii dar se ;n&indea
*ur9nd !9n' ;n uli$' unde se ;n3irau %e&ele 3i %emeile *are !riveau
6o*ul1 A3a *9nd se ;n&9m!la s' &rea*' vreo *'ru$' ( %oar&e rar *9&e
una dou' ( &oa&' lumea 6u*'&ori 3i !rivi&ori &rebuia s' se
;n,r'm'deas*' ;na!oi s!re b'&'&ur' $i!e&ele %emeilor s!eria&e
a*o!erind a&un*i $9r9i&ul ;n%lori& al l'u&arilor1
A*uma Hora era *Hiar ;n 3osea 3i se le,'na lin sub !rivirile
%erme*a&e ale %emeilor 3i %e&elor1 L'u&arii numai doi (;i !l'&ea
*9r*iumarul *are %'*ea e*onomie 8i*9nd *' ori doi ori &rei
a*ela3i lu*ru dar s' *9n&e bine 3i mereu) se %r'm9n&au mai abi&ir
*a 6u*'&orii mu&9ndu#se de i*i#*olo ;ndemn9ndu#se unul !e al&ul1
Ci8mele %l'*'ilor &ro!o&eau ,reu !e uli$a 8bi*i&' !e *9nd %e&ele
s'l&au ,in,a3 *a ni3&e *'!rioare 3i abia de a&in,eau !'m9n&ul1
]
Ce b'n*ile de l9n,' !ere$ii *9r*iumii odiHneau *9$iva b'&r9ni iar
;m!re6urul lor !e lo*ul r'mas slobod s&'&eau la s%a& b'rba$ii *a ;n
al&e dumini*i1 In Amara la *9r*ium' obi3nuiau s' se s&r9n,'
oamenii ;n s'rb'&ori de !rin &oa&e sa&ele *e au $inu& odinioar' de
domeniile )u,a1 A r'mas a3a din b'&r9ni *9nd a*i veneau &o$i *u
&oa&e durerile 3i *ei din Les!e8i 3i *ei din 2aideei 3i B9rlo,u
;n&o*mai *a 3i *ei de la >li,anu sau de la Babaroa,a %'r' a mai
!omeni !e *ei din Ru,inoasa *are erau ;n Amara *a a*as'1
Sera%im <o,o3 *u &9m!lele *'run&e 3i *u o*Hii *umin$i
!oves&ea *e#a !'&imi& de la 6andarmi1 2orbind ;ns' nu se ui&a la
oameni *i undeva de!ar&e !ar*' s#ar %i 6elui& unui 6ude*'&or dre!&1
Bn *o!il ;l $inea de m9n' 3i se ;nv9r&ea ;n 6urul lui *9nd ;n*oa*e
*9nd ;n*olo vesel *a un %lu&ure alb l9n,' un !om b'&r9n1 /o$i
*uno3&eau ;n&9m!l'rile *' doar s#a dus ves&ea an*He&ei ;n &oa&e
sa&ele mai erau de %a$' vreo &rei din&re *ei b'&u$i !rin&re
as*ul&'&ori 3i &o&u3i luau seama de 6elania lui Sera%im !ar*#ar %i
au8i& ;n&9ia oar' o !oves&e nemai!omeni&' sau !ar*' s#ar %i
*om!l'*u& ;n evo*area unor su%erin$e *are le r's*oleau su%le&ele1
),na& Cer*el mai &9n'r *a <o,o3 de ani dar la ;n%'$i3are mai
b'&r9n *u !riviri de *9ine de !ri!as se ui&a numai la ,ura lui
*l'&ina din *a! o%&a 3i ;n&reru!ea mereu *u a*elea3i vorbe:
L C'i *e s' %a*em oameni buni *e s' %a*emX
In&reru!erile aveau %'r' voia lui ni3&e in&ona$ii a&9& de *iuda&e
durere 3i umilin$' resemna&' *' oamenii ;l s',e&au *u !riviri
dis!re$ui&oare iar /oader S&r9mbu v'duv *u &rei *o!ii 3i %'r' un
!e&i* de !'m9n& i8bu*ni ;n *ele din urm' %urios:
L Ce s' %a*em *e s' %a*emX (Se s!'im9n&' ;ns' sin,ur de
revol&a lui 3i urm' re!ede mor%olindu#3i vorbele:) 5umne8eu 3&ie
*e s' %a*emU
5e al&%el 3i ),na& Cer*el a %os& b'&u& a*um vreo !a&ru ani de
!lu&onierul *are %usese ;nain&ea lui Boian,iu &o& !en&ru *' s#ar %i
%ura& ni3&e lu*ruri de la *ur&e dar b'&u& a3a de r'u *' a 8'*u& dou'
s'!&'m9ni 3i a r'mas *am be&ea, !en&ru &oa&' via$a1
Ca s' 3&ear,' mai bine urmele m9niei lui /oader Leon&e
Orbi3or mi* *u ,las as*u$i& *u %a$a vioaie ,'si *u *ale s' observe
;m!'*iui&or:
L Am !'&imi& 3i eu *u Sera%im 3i *u *eilal$i laolal&' dar m'
;n&or* 3i 8i*: s&'!9nirea *e s' %a*' da*' e %ur&X ?i de *e s' %ure
mun*a al&uia Ho$iiX
L A3a e ve8i bineAU S' nu %ureA 8iser' *9$iva d9nd din *a!1
Se %'*u o mi3*are neHo&'r9&' *a 3i *9nd s#ar %i ridi*a& brus* o
!ia&r' de !e inimi1 ?i &o*mai a&un*i /ri%on >u6u morm'i ;n&une*a&
mai mul& !en&ru sine dar au8i& de &oa&' lumea *'*i ,lasul era
ursu8 3i !'&run8'&or *a 3i %a$a#i ve3ni* ;n*run&a&':
L 5#a!oi *' &o& mun*a noas&r' eA
/o$i ;n&oarser' deoda&' o*Hii s!re el *a 3i *9nd le#ar %i de8v'lui&
o mare &ain' sau m'*ar o *redin$' in&im' a &u&uror1 =imeni ;ns' nu
8ise nimi*a 3i *Hiar /ri%on *are obi3nuia s' re!e&e *9nd *redea *'
a s!us o vorb' mare a*uma &'*u 3i l's' *a!ul !e !ie!&1
5u!' un r's&im! de &'*ere %r'm9n&a&' de *9n&e*ul l'u&arilor 3i
de *Hio&ele 6u*'&orilor ;n*e!ur' s' vorbeas*' *u &o$ii deoda&'
%ie*are des!re al&*eva 3i *u al&e *uvin&e1 =u se mai ui&au delo* unii
la al$ii *i numai la Hora din uli$' *a 3i *9nd le#ar %i %os& %ri*' de ei
;n3i3i1 >lasurile lor se ;m!le&eau 3i se !relun,eau ;n&r#un o%&a& %'r'
s%9r3i&1
Nora 8burda ;n *er* lar, se ;n&indea *a un 3ar!e a&in,ea *u
3%i*Hiuri alin&'&oare *9nd !e %emeile de !e mar,ini *9nd !e
b'rba$ii din b'&'&ura *9r*iumii1 Bu*uria 6u*'&orilor i8bu*nea ;n
%r9n&uri de s&ri,'&uri ;n %lori*ele de !a3i ri&ma$i1 Crivi&orii se
;mbul8eau *u!rin3i de a*eea3i veselie !ar*' ar %i *'u&a& s' se
&o!eas*' *u &o$ii ;n&r#o sin,ur' %iin$' %'r' ,ri6i 3i %'r' ne*a8uri1
Cel mai vesel !'rea &o&u3i Can&elimon 2'duva 3i &oa&' lumea se
bu*ura de veselia lui !en&ru *' el !es&e *9&eva 8ile &rebuia s' !le*e
la oas&e 3i *ine 3&ie *9nd va mai avea !rile6ul s' se veseleas*'1 .l
;nsu3i ,9ndea la %el de3i se l'uda *' vrea s' se ;n&oar*' *el !u$in
*'!rar *a 3i Ce&ri*' a lui Ce&re *are are s' vie a*as' &o*mai *9nd
el se du*e1 In sinea lui ;ns' avea ,roa8' de ne*unos*u&ul vie$ii de
solda&1 A s&a& de vorb' *u mul$i 3i i#a des*usu&T &o$i se m9ndreau
*u mili&'ria lor 3i s!uneau *' &are#i %rumoas' dar 3i &are ,rea1
)nima lui era 3i mai ,rea din !ri*ina 5omni*ii %e&i3*ana *ea
mi*' de 3a!&es!re8e*e ani ;n*Heia$i !linu$' 3i ro3*ovan' *are se
!rinsese l9n,' el ;n Hor' 3i se a,'$a a*uma de bra$ul lui *a un
l's&'ru3 de ieder'1 C9nd se ,9ndea Can&elimon *' va &rebui s' se
des!ar&' de ea ni*i s' n#o mai vad' *ine 3&ie *9&' vreme ;l us&ura
su%le&ul de am'r'*iune1 .l a vru& s' se *unune *u 5omni*a ;nain&e
de a !le*a la arma&' *um au mai %'*u& 3i al$ii1 S#au ;m!o&rivi& ;ns'
3i !'rin$ii lui 3i ai ei1 Ai lui s!erau *' are s' ui&e !e %a&a lui =a*u
!9n' va is!r'vi *u oas&ea 3i ;3i va ,'si !e urm' o !ere*He mai
!o&rivi&' *u s&area lui1 C'rin$ii ei mai ales mai*'#sa erau
;n%ri*o3a$i s' nu i se ;n&9m!le *eva lui Can&elimon la mili&'rie *um
s#a ;n&9m!la& *u bie&ul Elorea Bu&u* *are s#a ;nsura& %iind numai
de o!&s!re8e*e ani *u An,Helina lui =is&or <u*eni*u i#a %'*u&
&rei *o!ii 3i a!oi s#a !r'!'di& !rin *ele re,imen&e iar An,Helina a
r'mas de $i#e mai mare mila1 ?i ;n*' An,Helinei din !ri*ina
*o!iilor au &rebui& s'#i dea !'rin$ii lui !ar&ea *e s#ar %i *uveni&
b'ia&ului ;n*9& %emeia &o& are o *'su$' ;n *are 3ade s' n#o ba&'
v9n&urile !e *9nd 5omni*a !oa&e *' n#ar a!u*a s' %a*' ni*i *o!il
3i ;n&r#un *a8 de !rime6die ar r'm9nea ni*i %a&' 3i ni*i nevas&' s'
$ie de ur9& *elor dorni*i de al&e muieri1
Can&elimon *'ruia inima ;i 6u*a mai s!rin&en de*9& min&ea nu
umbla *u as&%el de so*o&eli1 .l se ,9ndea numai *' va !le*a 3i nu
va mai vedea o*Hii ei *'!rui 3i 3',alni*i ;n *are i se !'rea *' s#au
aduna& &oa&e &ainele lumii 3i ni*i ,uri$a ei %ierbin&e *are#i %','duia
&oa&e bu*uriile1 5e a*eea era a*uma a&9& de vesel 3i de am'r9& 3i
*Hiuia 3i se s%'r9ma 6u*9nd *9& 3&ia d9nsul mai %rumos s'#l vad' 3i
s'#l aud' 5omni*a 3i s'#3i adu*' amin&e *' nu e %l'*'u ;n sa& mai
bine *a d9nsul 3i s' nu#l ui&e ori s' ;ndr',eas*' !e al&ul1 5omni*a
;n$ele,ea *' Can&elimon %a*e &oa&e de dra,ul ei se sim$ea m9ndr'
;i s&r9n,ea m9na uneori 3i se mai li!ea de el 3i se ui&a ;m!re6ur la
oameni !ar*#ar %i vru& s' s!uie &u&uror *' are s'#l a3&e!&e !e
Can&elimon ori*e s#ar ;n&9m!la1
Erun&ea %l'*'ilor &o&u3i era =i*olae 5ra,o3 %ra&ele ;nv'$'&orului
o *ru*e de voini* *u mus&'*ioara !ana *orbului ;nal& 3i s!'&os
de3&e!& 3i Harni* *9& !a&ru1 =u#i li!sea de*9& o nevas&' de seama
lui *a s' %ie om ;n&re, 3i %run&a3 ;n sa&1 5e al&%el %a&a de la s&9n,a
lui >Her,Hina lui CHiril' C'un ar'&a *' 3i ;n !rivin$a as&a e
;n$ele!&1 >Her,Hina era sin,ur' la !'rin$i 3i %rumu3i*' !i*'&ur'1
CHiril' avea *as' 3i *9&eva !e&i*e de !'m9n& 3i ,os!od'rie a3e8a&'
ai*i ;n Amara dar de un an se mu&ase ;n >li,anu unde ;l *Hemase
*a lo,o%'& arenda3ul ,re* *u *on&ra*& 3i *u lea%' bun' l's9ndu#3i
averea ;n ,ri6a &a&'lui s'u *are de3i b'&use de mul& 3a!&e8e*i era
;n*' 8drav'n 3i mun*ea la sa!' mai s!orni* *a un %l'*'u1
]
4 Eoaie verde mtrgun ) $eselia nuOi a bunS
Bn b'ie$andru ;n*e!use s' *Hiuie a3a *u o*Hii ;n*Hi3i *a un
*o*o3 &9n'r 3i %'r' !ri*e!ere1 Ce $i,anul *u vioara nu#l r'bda inima
s' nu ri!os&e8e !e da&':
4 Eoaie verde ppdie ) $iaaOi numai veselie ) Pentru cine
nuOi IlieS
/oa&' Hora ;m!reun' *u !rivi&orii i8bu*nir' ;n&r#un r9s ,'l',ios1
R9se 3i b'ie$andrul !e *are#l *Hema )lie C9rlan1 In*ura6a& de
mul$umirea !o!orului $i,anul s&ri,' *'&re %l'*'u:
L S' nu mai 8i*i nimi* *' &e iau 3i *u *9rlanulA
Al&' n'val' de r9se&e de r'sun' v'8duHul1 5ar Hora un lan$ de
&ru!uri ;n%ierb9n&a&e *on&inua 3er!uia mai av9n&a&' !ar*' nu s#ar
%i o!ri& ni*iun momen& de *9nd a ;n*e!u& 3i ni*i n#ar mai vrea s' se
o!reas*' ni*ioda&'1
]
In *9r*ium' a3e8a$i la o mas' lun,' ;n %und vreo dois!re8e*e
b'rba$i %run&a3i se s%'&uiau de mul&i3or 3i n#a6un,eau s' se
;n$elea,' *u &oa&e *' ;3i mai a6u&au ;ndr'8neala 3i ;n$ele!*iunea *u
!'H'relele de $ui*' servi&e de ;nsu3i *9r*iumarul Busuio* *u
;n*rederea *uveni&' unor oameni de seam' 3i si,uri de !la&'1
Busuio* de al&min&eri lua !ar&e 3i el la &o*meal' *9& ;i ;n,'duia
ne,us&oria %iind*' era doar vorba de !'m9n& iar d9nsul *a ori*e
om de omenie &o& numai !'m9n& visa *' 3i de *9r*ium'ri& s#a
a!u*a& de nevoie 3i *u n'de6dea s' a,oniseas*' *eva s'#3i mai
*um!ere *9&eva !o,oane bune 3i s' se %a*' om adev'ra&1 Lu*a
/alab' un b'rba& *9& mun&ele %os& !rimar odinioar' ;i adunase !e
oameni la s%a&1
@'ranii ;ns' erau ne;n*re8'&ori 3i %ri*o3i1 Se ,9ndeau %ie*are *'
!oa&e s' se su!ere boierii *' umbl' s' *um!ere mo3ia *u*oanei 3i
ni*i !'m9n& de mun*' n#o s' le mai dea s' r'm9ie muri&ori de
%oame1 Lu!u CHiri$oiu *el mai b'&r9n din&re &o$i *u !le&ele
*res*u&e !9n' !e umeri 3i *'run&e *a un %uior de *9ne!' meli$a&'
*u o*Hii alba3&ri a!o3i ;n&reb' *u ,las !lin de ;n,ri6orare:
L /oa&e bune 3i %rumoase m'i oameni dar ia s' %a*em
so*o&eala *' boierul 8i*e: nu !o& s' v' v9nd vou' mo3ia *' voi n#
ave$i bani des&ui 3i nou' ne &rebuie &o$i banii !e mas'X
Lu*a /alab' s%'&os 3i *u o ener,ie s&r'lu*i&oare !e %a$a#i ;n*'
&9n'r' ;l o!ri:
L S&ai mo3 Lu!ule $ine#$i %ireaA C'i da*' o ;n&oar*em a3a nu
mai *um!'r'm noi !'m9n& !9n'#i lumeA C' a&9$ia bani n#om
s&r9n,e ni*ioda&' s'#i avem la *Himir *a s'#i v'rs'm !e mas' *9nd
or !orun*i boierii1 A!oi dumnea&a *' e3&i b'&r9n !omeni&#ai
vreoda&' una *a as&aXU Cine vrea s' v9nd' &e mai ;n,'duie &e mai
;nlesne3&e nu &e s&r9n,e de ,9& *um *re8i dumnea&a mo3uleA
C9r*iumarul &o*mai sosise la masa lor *u o li&r' !en&ru <a&ei
5ulmanu om &'*u& 3i moHor9& din Les!e8i1 S'ri ;nda&' ;n a6u&orul
lui Lu*a:
L C9nd o %i la adi*'&elea s#or mai ,'si bani 3i ;n ban*' iar
boierii de la ban*' &e a6u&' da*'#i ro,i %rumos 3i *9nd e vorba s'
*um!eri mo3ii *' banii sun& si,uri 3i#i s*oa&e ori*9nd din mo3ieU
L A3a#i *um s!une dumnealuiA ;n&reru!se Lu*a mai Ho&'r9&1
?i ;n ban*' ,'sim dar !e urm' mun*im oameni buni *'
mun*im !en&ru al nos&ru1 5eo*amda&' s' !unem m9n' de la m9n'
*e avem 3i *e#om mai !u&ea aduna noi *9$i sun&em 3i al$ii *are#or
vrea s' %a*em arvuna *#a!oi nu ne#om l'sa noi de ru3ine s' nu
!l'&imA
<arin S&an slab us*a& *u %i,ura as*u$i&' de !as're &r'sni& !u$in
de $ui*ile !e *are le sorbise s&ri,' deoda&' m9nios din *ol$ul
mesei unde se a%la:
L S' !unem noi m9na !e !'m9n& *' !e urm' ni*i 5umne8eu
nu ni#l mai iaA
Al$ii ad'u,ar' re!ede:
L =u nuAU C'm9n&ul ;na!oi nu#l mai d'mA
Cris&ea Busuio* *9r*iumarul in&erveni iar'3i ui&9ndu#se *u
dis!re$ la <arin:
L .He *rede$i *' boieru#i !ros& s' v' dea !'m9n&ul !9n' nu se
asi,ur' de bani *a s'#l ;n3ela$i voi 3i !e urm' s' 8i*e$i: n#avem
bani dar mo3ia n#o d'm ;na!oi *'#i a noas&r' m'*ar *' n#am
!l'&i&#oU .i <arine b'ie&e mul&' $ui*' ai s' mai ;n,Hi$i !9n' s'
!'*'le3&i &u !e boierul <ironA
L 5#a!oi *' omul *u so*o&eal' ni*i nu se !oa&e ,9ndi s' ia
!'m9n&ul de !oman' 8ise 3i Lu*a /alab' do6eni&or1 =umai
dumnealui *rede a3a *' vorbe3&e din $ui*'1
/o$i a!robar' din *a! ;n vreme *e <arin S&an 8'!'*i& se ui&a la
ei !e r9nd !ar*' nu s#ar %i !u&u& dumeri de *e s#au su!'ra&
oamenii *9nd el a s!us numai *eea *e *redea *' ,9ndes* *u &o$ii1
Lu!u CHiri$oiu *are#3i rume,a a*elea3i ,9nduri se adres'
a*uma lui Lu*a *u im!u&are:
L <'i omule *' &e 3&iam b'rba& ;n &oa&' %irea 3i *u s*aun la *a!
a!oi nu ve8i &u *' noi vorbim 3i ne &o*mim 3i ne *er&'m 3i ni*i
m'*ar nu sun&em l'muri$i da*' mo3ia e de v9n8areX
Lu*a /alab' 8ise a!roa!e su!'ra&:
L A3a ar %i mo3ule1 5ar ve8i eu 3&iu *'#i de v9n8are de la
CHiril' C'un *are#i m9na drea!&' a ,re*ului de la >li,anu1 Ai
;n$eles mo3uleX .i 3i ,re*ul i#a s!us lui CHiril' ui&e a3a *um ;$i
s!un eu dumi&ale: la anul s*Himb'm ;nvoielile *' !9n' a&un*i *u
a6u&orul lui 5umne8eu am s' *um!'r eu mo3ia *u*oni$ei !e seama
meaA Bi&e a3a i#a s!us ,re*ul lui CHiril'U 5ar &'li*' mo3 Lu!ule
&rebuie s' $ii min&e *' e3&i mai mare *a noi 3i erai b'rba& !e
vremea a*eea: n#a umbla& vorba &o& a3a 3i *9nd a v9ndu& %ra&ele
boierului <ironX
L <ul&e 8vonuri s#au !ur&a& 3#a&un*i ;n*uviin$' mo3nea,ul1
Cine s' le mai $ie min&e !e &oa&eA 5ar s' 3&i$i oameni buni *'
boierii nu !o%&es* s' v9nd' la oameni mo3iile *' da*' or avea 3i
oamenii !'m9n&ul lor *ine s' mai mun*eas*' boieres*ulX
Cuvin&ele b'&r9nului ;m!9n8ir' o &'*ere ,reoaie1 Se au8eau de
a%ar' &ro!o&ele 6u*'&orilor s*9r$9i&ul viorilor 3i ,lasul lui
Can&elimon 2'duva *Hiuind n'valni*1 5u!' un r's&im! a!oi
r'sun' de la &e6,Hea s&ri,'&ul *9r*iumarului *'&re un a6u&or
dumini*al b'ia& mare 3i !ros&'na*:
L B'' n#au8iXU O 6um'&a&e !en&ru Sera%im <o,o3 ;n$ele,iX
U =a du#i#o %ire#ai al dra*ului de n'&'%lea$'A
>lasul a*es&a 8,9rie&or risi!i ;n*ur*'&ura oamenilor 3i Lu*a
!ar*' 3i#ar %i re*'!'&a& brus* ,raiul vorbi mai &are:
L A3a a$i %'*u& mereu 3i d#aia nu ne mai !u&em s*u&ura de
s'r'*ieU /o& de %ri*' s' nu ,re3i$i 3i s' nu se su!ere boierii a$i
l'sa& !e al$ii s' ne ia !'m9n&urile de sub nas1 =u#$i %ie %ri*'
mo3ule *' oameni de mun*' or ,'si boierii &o&deauna numai
mo3ii s' aib' *' oamenii se &o& ;nmul$es* dar !'m9n&ul nu se
;n&inde *a !el&eaua1
L Ce mai a&9&a vorb'rie m'i oameniA s&ri,' deoda&' 2asile
Fidaru *are &'*use &oa&' vremea %iind*' ar %i avu& !rea mul&e de
s!us 3i nu l#ar %i l'sa& *eilal$i r'*orindu#se a*uma *u un ,las mai
v9r&os *a al &u&uror1 Aidem s' 3i !le*'m la boierul *el b'&r9n s'#l
ru,'m %rumos 3i s' !unem m9na !e mo3ieA
<a&ei 5ulmanu &o*mai ;3i is!r'vise b'u&ura 3i#3i 3&er,ea
mus&'$ile *a%enii *u dosul !almei1 Ad'u,' *onvins:
L C' doar dumnealui e !'rin&ele nos&ru 3i n#are s' ne laseU
Lu*a /alab' voia s' %a*' el !ro!unerea as&aT de a*eea 3i *Hemase
!e oameni la s%a&1 Au8ind a*uma ,9ndul lui din ,ura al&uia avu o
!o&i*nire *a o ,loab' *are se o!in&e3&e din &oa&e !u&erile s'
urneas*' din lo* *'ru$a 3i e *9& !#a*i s' vie !es&e *a! deoare*e
*'ru$a e ,oal'1 Se s*'r!in' ;n *ea%' 8i*9nd:
L )a s&a$i ni$el m'i %ra$ilor *' ni*i la boier nu &e !o$i du*e *a la
moar' *i &rebuie s' 3&ii bine *e vrei *' dumnealui are s' &e ;n&rebe
3i s' &e su*eas*' 3#a!oi da*'#i s&a *a !ros&ul are s' &e o*'ras*' 3i
s' se su!ere 3#a&un*i de,eaba ne#am mai r'*i& ,ura *' ne#om
;n&oar*e mai r'u de *um ne#am dusA
)8bu&i s' s&9rneas*' o nou' nedumerire !e *are !e urm' ni*i el
n#o mai !u&u risi!i1 In su%le&ele oamenilor se s&re*urase %ri*a 3i
la3i&a&ea *are ;n'bu3eau dra,os&ea de !'m9n&1 Cons%'&uirea se
;nmuia 3i se l'b'r$a1 Fadarni* ;n*er*a Lu*a s#o drea,' *u +s&a$i
m'i %ra$ilor s' ne ;n$ele,emM1 2orbele oamenilor se ;m!r'3&iau 3i
nu se loveau1 =umai <arin S&an ;3i !'s&rase *ura6ul de!lin 3i
s&ri,a din *9nd ;n *9nd r',u3i& !ar*#ar %i vorbi& sin,ur:
L C'm9n&u#i al nos&ru *' noi ;l mun*im &o& !'m9n&ulA
C9r*iumarul v'89nd *' s#au ;n*ur*a& lu*rurile ;3i %'*u &reab' la
&e6,Hea d's*'lindu#3i a6u&orul *u mai mul&' veHemen$'1 La o
mas' l9n,' u3' un 6andarm &9n'r *u ;n%'$i3area s%ioas' s&'&ea la
un !aHar *u An&on =a*u vorbind rar 3i ui&9ndu#se *u 6ind a%ar' la
Hora &inere&ului1 Om !ruden& Busuio* &r',ea mereu *u *oada
o*Hiului ;n&r#a*olo1 Ii era &eam' *' 6andarmul sub !re&e0& *'
!rive3&e Hora as*ul&a *e vorbes* $'ranii 3i are s' se a%le la *ur&e
s'#3i ,'seas*' 3i el beleaua *u boierii1 C9nd <arin ;n*e!u s' se
!l9n,' r'*nind *' nu#i a6un,e !'m9n&ul *9r*iumarul se re!e8i la
6andarm 3i#l ;n&reb' %oar&e 89mbi&or da*' nu !o%&e3&e s' in&re ;n
Hor'1 Sandarmul se ro3iT inima ;l ;ndemna dar %ri*a de !lu&onier ;i
o!rea av9n&ul1 R's!unse o%&9nd *' nu#i !la*e 6o*ul 3i !rimi ;n
s*Himb s'#i mai adu*' o m'sur'1 Asi,ur9ndu#se as&%el din !ar&ea
6andarmului Busuio* &re*u iar la masa oamenilor:
L 2'd *' ba&e$i a!a#n !iu' 3i n#a6un,e$i la ni*io is!rav' iar
<arin *olea se vai&' 3i nu#i d' !rin min&ea lui *ea de !as're *'
omul Harni* nu se bo*e3&e *a muierea *i se a!u*' de mun*' 3iU
<arin S&an ;l ;n&reru!se m9nios:
L A!oi &'li*'#$i vine u3or s' do6ene3&i !e al$ii *' !'m9n& ai
ne,us&oria#$i mer,e *u boierii e3&i bine ( *e#$i !as'A
L Ce#mi !as' ve8i bineA se su!'r' *9r*iumarul1 C' &are#i !l'*u&
s' &e slu6es* eu !e &ine !9n'#$i ;n&une*' $ui*a min$ile ;n lo* s' m'
slu6eas*' al$ii !e mineA 5ar &u e3&i be$iv 3i &i*'los <arine 3i m'
mir *um &e rabd' dumnealor s'#i %a*i de ru3ine *u !ros&iile &aleA
L 5a *e beau din averea dumi&aleX
L Ai bea &u da*' $i#a3 da numai *'U
L )a l'sa$i l'sa$i s%ada m'i %ra$ilor *' nu ne li!se3&eA s&ri,'
Lu*a /alab' deoda&' s*ul9ndu#se1 ?i Haidem s' mer,em la *ur&eA
Ce#o %i s' %ieA
/o$i se ridi*ar' !ar*' ener,ia lui ar %i 3&ers &oa&e 3ov'irile lor1
C9r*iumarul *ons&a&' din&r#o !rivire ro&und' *' n#a r'mas
nimeni ne!l'&i& 3i 8ise lini3&i&:
L 5u*e$i#v' *u 5umne8euA ?i lua$i seama la <arini*' s' nu v'
%a*' vreo ru3ine *' d9nsul a *am !us#o de m'm'li,'A
<arin S&an r9se1 Ii &re*use su!'rarea1
]
L Bi&e !e nea Ce&ri*'A
Bn *o!il s&ri,ase 3i o %emeie au8ise1 In&oarse *a!ul 3i#l v'8u 3i
re!e&':
L Bi&e !e Ce&ri*'A
2enea de sus !e uli$a 8bi*i&' *u !'l'ria !e *ea%' *u l'di$a ;n
s!inare1 Ea$a lui ne,ri*ioas' !'rea mai smead'1 In o*Hi ;ns' ;i
s&r'lu*ea o bu*urie mare1
Ca!e&ele se ;n&or*eau !e r9nd s!re Ce&re Ce&re *are se a!ro!ia
89mbind1 Can&elimon 2'duva se des!rinse din Hor' 3i aler,'
;nain&ea lui urma& de al$i %l'*'i1 So*ul se s!arse 3i &oa&' lumea se
;n,r'm'di ;n 6urul *elui *e sosea *u ;n&reb'ri *u s&ri,'&e *u
mir'ri1 L'u&arii mai *on&inuar' a *9n&a un r's&im! *a s'#3i %a*'
da&oria a!oi se ames&e*ar' 3i ei !rin&re oameni1
Ce&re nu biruia *u r's!unsurile1 /o& sa&ul ;l iubea %iind*' era bun
3i lini3&i& 3i s'ri&or la nevoi1 Can&elimon ;i luase l'di$a s' i#o du*'
el !9n' a*as'1 S&'&ea li!i& de d9nsul a!'r9ndu#3i lo*ul *u ;nd9r6ire
3i re!e&9nd mereu !9n' *e ;n s%9r3i& %u au8i&:
L /u vii Ce&ri*' iar eu a8i#m9ine &rebuie s' !le*A
L Las' *' are s'#$i a6u&e 5umne8eu 3i $ieA ;i s!use Ce&re
!rivindu#l ;n o*Hi *u o *'ldur' m9n,9ie&oare1
A!oi s*Himb9nd *9&e o vorb' *9nd *u unul *9nd *u al&ul Ce&re
a6unse ;n b'&'&ura dinain&ea *9r*iumii ;n&re b'rba$ii *are ;n*e!ur'
a#l des*oase des!re nou&'$ile de la ora31 Insu3i *9r*iumarul
Busuio* %oar&e *urios din %ire ;3i !'r'si o *li!' &e6,Heaua *a s'
a%le 3i el *9&e una#al&a1 Eiind*' Ce&re vorbea mai mul& des!re
;n&9m!l'ri de la arma&' ),na& Cer*el ;l is*odi deoda&' *u ,lasul lui
&9n,ui&or:
L 5ar boierii de la Bu*ure3&i *e ,9nduri mai au *u alde noi
s'r'*imeaX
L A!oi *u boierii &e ;nvoie3&i oriunde da*' e3&i su!us 3i
as*ul&'&or r's!unse Ce&re1
R's!unsul nu#i !l'*u lui ),na& de3i *l'&in' din *a! a!roba&iv1
L Omul *9& !oa&e &o& rabd' *' al&%el ar &rebui s'#$i iei lumea#n
*a!A observ' Sera%im <o,o3 am'r9&1
A&un*i ),na& a!ro!iindu#se mai &are 3i *u ,las mai s*'8u& !ar*'
n#ar %i vru& s'#l aud' &o$i urm':
L 5es!re !'m9n&uri n#ai a%la& nimi* Ce&ri*'XU Ce ai*i se aude
*' vod' vrea s' ;m!ar&' mo3iile la oameni 3i *' boierii nu#l las'X
L A3a s!une 3i <arin 29l*u de la )8voru *#ar %i au8i& de !e la
%e*ioru#s'u *are ;nva$' *ar&e la Ale0andria 3i umbl' s' se %a*'
!o!'A ad'u,' Leon&e Orbi3or ;n&in89nd ,9&ul *a 3i *9nd m'r&uria
lui ar %i %os& Ho&'r9&oare1
/oader S&r9mbu 8ise a!roa!e *u m9nie:
L 5e s!us se s!une mereu dar v'd *' &o& nimi* nu se %a*eA C'
3i la Ci&e3&i deun'8i *9nd %usei la 6ude*a&' ni3&e oameni se 6urau
*' !9n'#n !rim'var' &o$i &rebuie s' avem !'m9n& *' a3a a da&
!orun*i vod'T ba s#au 3i su!'ra& 3i m#au o*'r9& !en&ru *' n#am vru&
s'#i *redU
Ce&re ;n&'r9&a& !u$in de s*'!'r'rile la*ome din o*Hii &u&uror
murmur':
L Se !oa&e *um nuU C' mul&e vorbes* oamenii 3i la
Bu*ure3&i1 Bnii ;n&r#un %el al$ii ;n&r#al& %el1 =i*i boierii nu 3&iu *um
ar %i mai bine 3i *um ar %a*e s' ;m!a*e !e &o$i oamenii1 5#aia se &o&
s%'&uies* 3i se s%'des* iar !9n' nu s#or ;n$ele,e d9n3iiU
L .He ,reu ;$i vine s' dai *9nd ai de la 5umne8eu !rea mul&A
bolborosi ),na&1
L =umai vod' s' dea !orun*' 3i a!oi n#ai ,ri6' *' 3i#or lua ei
oamenii *e li se *uvine %ie *#or vrea boierii %ie *' n#or vreaA %'*u
iar'3i /oader S&r9mbu *u o %la*'r' as!r' ;n !rivire1
C9r*iumarul Busuio* 8ise ba&6o*ori&or:
L A!oi da*' vod' &e#ar as*ul&a !e &ine a3a ar %i ne,re3i& numai
ve8i *' vod' *u boierii &r'ie3&e 3i n#are s' se *er&e *u boierii de
dra,ul &'u m'i /oderi*'A
C9$iva r9ser' ;n vreme *e Leon&e Orbi3or s!unea:
L 5a*' ar a6un,e ,lasul nos&ru !9n' la vod'U
In *li!a a*eea !rin mul$imea dim!re6urul lui Ce&ri*' ;3i *roi
drum *u *oa&ele mai*'#sa s&ri,9nd 3i !l9n,9nd:
L Ce&ri*' Ce&ri*' dra,ul mamei 3i bunul mameiAU Cum mi &e#
a adus 5umne8eu &o*mai *9nd mi#e via$a mai amar'1 O% bine *'
$i#a a6u&a& 5umne8eu 3i <ai*a Cre*is&aU
Il ;mbr'$i3' 3i#l s'ru&' l'*rim9nd 3i bolborosind ne*on&eni&1
El'*'ul ;i *u!rinse mi6lo*ul *u un bra$ 3o!&ind bl9nd:
L /a*i mam' &a*i 3i nu mai !l9n,eA
Smaranda ves&e6i&' ;nain&e de vreme ;3i 3&erse la*rimile *u
*ol$ul basmalei 3i 89mbi %eri*i&' un momen&1 Cl9nsul o !odidi
iar'3i ;nda&' *e des*Hise ,ura s'#l ;n&rebe *um a veni& s!'im9n&a&'
la ,9ndul *#o %i umbla& &o& !e 6os ori o %i %l'm9nd1 Ee*iorul o lini3&i
*' nu e os&eni& delo* %iind*' ;n ,ara Burdea *9nd a *obor9& din
&ren a avu& noro*ul s' ;n&9lneas*' !e ?&e%an Oan$' *are l#a adus
*u *'ru$a !9n' la Les!e8i a3a *' a *'l'&ori& *a un boier1
L 5ar Hai s' mai mer,em 3i !e#a*as' mam' *' am 8'bovi&
des&ul *u dumnealor 8ise a!oi Ce&re lu9ndu#3i r'mas bun1
Can&elimon ;l ;nso$i *u l'di$a1 Casa lor era din 6os de *ur&e
a!roa!e de *a!ul sa&ului ;ns!re Ru,inoasa1 Inda&' *e se de!'r&ar'
!u$in de Hor' Ce&re ;n&reb':
L <arioara !e unde#o %i mam' *' n#am 8'ri&#o !rin&re %e&eX Ce
*9nd Smaranda ;i s!unea *' !e <arioara a lua&#o la *ur&e m'&u3'#
sa Cro%ira bu*'&'reasa 3i are o simbrie bun' 3i mun*' u3oar'
Can&elimon ;3i aduse amin&e *' de dra,ul lui Ce&ri*' a ui&a& !e
5omni*a1 5in urm' se au8ea iar *9n&e*ul l'u&arilor semn *' Hora
re;n*e!use1
Ce lavi$a de l9n,' !oar&a o,r'8ii la sediul !os&ului de 6andarmi
!lu&onierul Boian,iu 3edea de vorb' *u !er*e!&orul Cons&an&in
B'r8o&es*u lun, slab de3ira& 3i s!9na&i*1 Ce&re s*oase !'l'ria
salu&9nd mili&'re3&e:
L /r'i$i don\ !lu&onierA
L 2eni3i Ce&reX r's!unse Boian,iu !rie&enos1
Ce&re se a!ro!ie res!e*&uos ;i s!use *um domnul *'!i&an i#a da&
drumul *u *9&eva 8ile mai ;nain&e %iind*' s#a !ur&a& bine 3i n#a avu&
ni*io !edea!s'1 Clu&onierul ;i mai !use *9&eva ;n&reb'ri mai o%&'
du!' via$a de la Bu*ure3&i unde a !e&re*u& 3i el de vreo dou' ori
;nain&e de a se ;nsura 3i a!oi s&ri,' *'&re Can&elimon:
L Bi&e#a3a s' &e !or$i 3i &u b'ie&e *a d9nsul nu s'#mi umbli *u
rebeliuniA
Il amenin$' r989nd *u de,e&ul a!oi s&r9nse m9na lui Ce&re:
L In&r#un *eas bunA
3
L )a s#au8im m'i b'ie$i *e v' doareX 8ise <iron )u,a *'&re
$'rani *are *u *a!e&ele ,oale ;l ;n&9m!inaser' *u res!e*&uoase
+s'ru& m9naM1
Oamenii se ui&ar' o *li!' unii la al$ii ;ndemn9ndu#se1 Ce urm'
Lu*a /alab' s!use &are lui Lu!u CHiri$oiu:
L In*e!e &'li*' mo3 Lu!ule *' e3&i mai mare 3i mai is*usi& la
vorb'A
L S*ur& mo3ule *'#i r'*oare 3i#s ;mbr'*a& sub$irelA %'*u <iron
ner'bd'&or ;n&reru!9ndu#l *ur9nd !e b'&r9nul Lu!u *are o luase
de la Adam1
A&un*i Lu*a ;n*ura6a& in&erveni sim!lu:
L A3a#i boieruleA 2orb' mul&'#i s'r'*ieU 2rem s' *um!'r'm
noi mo3ia *u*oni$ei *a s#o mun*im %ie*are *9& ne#o veni !ar&ea1 ?i
venir'm la dumneavoas&r' s' ne ru,'m s' ne a6u&a$i 3i s' v' %ie
mil' deU
L C' doar dumneavoas&r' sun&e$i !'rin&ele nos&ruA %'*u <a&ei
5ulmanul lini3&i& !ar*#ar %i avu& si,uran$a *' !rin vorbele a*es&ea
l#a 3i ;ndu!le*a&1
L Al&%el nu#i *Hi! s' mai &r'im boierule *' !rea ne#a *o&ro!i&
*ali*iaA s!use 3i 2asile Fidaru bl9nd 3i moale ;n*9& abia#3i mai
re*uno3&ea ,lasul1
.rau dois!re8e*e 3i %ie*are se *re8u obli,a& s' arun*e ;n
*um!'n' *9&e o vorb' sau m'*ar un o%&a&1
<iron )u,a ;i !rivea mira& *a 3i *9nd i#ar %i v'8u& ;n&9ia oar' sau
ar %i as*ul&a& *uvin&e s&r'ine ne;n$elese1 /o*mai ;n&r#un &9r8iu
du!' *e oamenii ;3i e!ui8aser' ru,'min$ile ;n&reb' *li!ind re!ede:
L Care mo3ieXU (I3i lu' seama 3i ad'u,':) Adi*' daU ?&iu1
Am ;n$eles1
Ce *9nd s!unea *#a ;n$eles sim$ea *um i se um!le su%le&ul de o
am'r'*iune dureroas'1 ) se !'rea 6i,ni&or !en&ru m9ndria lui *'
;n3i3i $'ranii de !e !'m9n&urile %amiliei )u,a *u&ea8' s' se o%ere a
*um!'ra %r9n&urile mo3iei *are i#a Hr'ni& ,enera$ii de#a r9ndul1
5a*' ar %i %os& du!' !o%&a inimii sale ar %i !us slu,ile s'#i dea !e
m9na 6andarmilor s' le ;nmoaie oasele 3i s' le s*oa&' din *a!e&e
asemenea obr'8ni*ie1 Se s&'!9ni 3i 8ise re*e:
L La mine de,eaba veni$i *' eu n#am mo3ii de v9n8are1
Oamenii se 8'!'*ir'1 =umai <arin S&an ridi*' ,lasul:
L A!oi *oni$a nu mi3*' %'r' voia dumneavoas&r' boieruleA
Lu*a /alab' iar !rinse *ura6:
L =oi !e dumneavoas&r' v' *unoa3&em s&'!9n 3i de la
dumneavoas&r' a3&e!&'m milaA
<iron )u,a avu un sur9s dis!re$ui&or:
L 5a daU 5e da&a as&a ;ns' e mai bine s' vorbi$i *u dumneaei
*' eu ni*i nu 3&iu *' vrea s'#3i v9nd' mo3iaU )a*' de la voi a%luA
@'ranii *re89nd *' ,lume3&e 89mbir'1 Boierul *on&inu':
L 5e al&%el dumneaei &rebuie s' !i*e din&r#un momen& ;n&r#
al&ul1 A3a ne#a anun$a& ;n*' de asear' !rin &ele,ra% *' sose3&e a8i
*u au&omobilul1 CHiar o a3&e!&'m1
Lu!u CHiri$oiu bolborosi &ris&:
L Se vede *u*ona3ule *' n#ave$i !o%&' s' ne vinde$i nou' 3i d#
aia ne &rimi&e$i la *u*oni$a *are ni*i nu ne *unoa3&e ni*i n#o
*unoa3&emU Le#am s!us eu oamenilor ;nain&e de a !orni ;n*oa*e
dar n#au *re8u&1 A*u ia&' s' ba,e la *a!A
)u,a se o%us*' &o*mai %iind*' mo3nea,ul ;i *i&ise ;n su%le&1 Fise
r's&i&:
L .3&i *'run& Lu!ule 3i ai min&e de vrabieAU 5oar n#a$i vrea
s' v' v9nd eu o mo3ie *are nu#i a meaX
Lu*a s'ri ;nda&' ;m!'*iui&or 3i *u ,las su!us:
L A*u nu v' mai su!'ra$i *ona3ule 3i ier&a$i#ne *' noi sun&em
!ro3&i 3i nu 3&im bine r9nduielile1 =e#om du*e 3i la *u*oni$a *9nd
va adu*e#o 5umne8eu 3i om s&'rui 3i ne#om ru,a *#ar %i !'*a& s'
ne ia al$ii !'m9n&urile !e *are le mun*im &o& noi din mo3i#
s&r'mo3i1 C' sun&em nevoia3i de &e miri *um mai r'su%l'm da*' n#
avem !'m9n& des&ulU
L 5es&ul nu#i ni*ioda&'A 8ise <iron )u,a moHor9& ad'u,9nd
du!' o !au8': 5ar !9n' a*uma *um v#a$i a6unsX
L Am &o& r'bda& *ona3uleA s&ri,' <arin S&an1 ?i &o& mai r'u ne#
am s*u%unda& ;n s'r'*ie da*' n#avem !'m9n&U
L C'm9n& !'m9n&A morm'i )u,a1 Cei din b'&r9ni nu r9vneau la
!'m9n&urile boierilor 3i au &r'i& mai bine1
L Al&e vremuri erau !e#a&un*i *ona3uleA 8ise 2asile Fidaru1
L Am %os& robi boieruleA s&ri,' iar <arin S&an1 Lua$i#ne iar ;n
robie *' !oa&e a3a o %i mai bine de noiA
L Ba v#a$i ;nv'$a& s' umbla$i numai *u *er3i&ulA s&ri,' <iron
)u,a enerva& !u$in de s&'ruin$a $'ranilor1
L 5#a!oi noi ne#am &o& ru,a& 3i ne ru,'m *' a&9&a !u&ere avem
%'*u %oar&e umil Lu!u CHiri$oiu1 Cu ru,'min$ile n'd'6duim 3i noi
s' dob9ndim mai mul&' mil'A
2'89nd s&r'%ul,er'rile %l'm9nde *are r'8b'&eau !rin obi3nui&a
!le*'*iune a !rivirilor lor b'&r9nul )u,a avu !en&ru ;n&9ia oar'
im!resia *' oamenii a*e3&ia !e *are i#a so*o&i& &o&deauna
*redin*io3i ;i sun& vr'6ma3i ;n inimile lor1 Ii !'ru r'u *' i#a !rimi&
3i mai ales *' le#a ;n,'dui& s' se ;n&ind' la vorb'1 5ar ;3i da seama
*' nu mai !oa&e dre,e ,re3eala *u r'ul1 <urmur' moro*'nos:
L Aide l'sa$i ,ura *#a$i &r'n*'ni& des&ulA =u mai ave$i ni*i
ru3ine ni*i bun' *uviin$'U
A!oi ;i m'sur' !e r9nd ;n*e& 3i re*e 3i !e &oa&e %e$ele *i&i
lim!ede a*eea3i dorin$' mare1 Crivirile lor s&'rui&oare ;l %ri,eau1
In &'*erea nelini3&i&' r'sun' a&un*i deoda&' as!ru !relun,: +Nuo
boal' %ire#ai a dra*uluiAM Bn ar,a& ad'!a va*ile1 .rau ;n o,rada
*ona*ului1 C9rduri de ,ali$e s*ormoneau 3i *iu,uleau1 O ,'in'
;n*e!u a *o&*od'*i s9*9i&or1
L A3a m'i oameniA 8ise <iron lini3&i& *a 3i *9nd ;n6ur'&ura
ar,a&ului l#ar %i smuls din&r#o &oro!eal'1 S' vorbi$i *u *oni$a da*'
n#o s' v' lua$i seama *' dumneaei e s&'!9na mo3iei1 5e al&%el m'
ba&e ,9ndul s#o *um!'r mai bine euU
L AoleuA A&un*i de,eaba ne mai s&r'duim noiA %'*u Lu*a
/alab' s!eria&1
L Ba de *eX *on&inu' boierul1 Lu!&' drea!&'1 2re$i voi !'m9n&
dar vreau 3i eu1 ?i mai dre!& ar %i s#o *um!'r eu mo3ia *' a
noas&r' a %os& &ru! din &ru!ul !'m9n&urilor mele1 /u Lu!ule
&rebuie s'#$i adu*i amin&e *' ai mun*i& ;n &inere$e la noi *9nd &r'ia
&a&aXU A3a e *ins&i& m'i b'ie$iA Boierul s' *um!ere de la voi nu
voi de la boierA
C9$iva ;n*er*ar' s' mai s!un' *eva dar <iron )u,a ;3i !ierdu
r'bdarea:
L A*um Hai !le*a$iA Am is!r'vi&1 C' voi nu 3&i$i *e#i omeniaA
@'ranii morm'ir' +s'ru& m9naM 3i se *'r'b'nir' s!re !oar&'1
Inde!'r&9ndu#se Lu!u CHiri$oiu le s!use a3a ;n*9& s' aud' 3i
boierul:
L Are dre!&a&e dumnealui *' mo3ia una a %os& de la )8voru
!9n' la ?erb'ne3&i1 C'#mi adu* bine amin&e *' odinioar'U
In a*ela3i &im! ;ns' <a&ei 5ulmanu bu%ni !rin&re din$i *u ur'
;n'bu3i&':
L =u#l mai sa&ur' 5umne8eu de mo3ii m9n*a#l#ar viermii s'#l
m'n9n*eA
<iron )u,a r'mase !e lo* *a un s&9l!1 Se ui&a du!' d9n3ii 3i nu
mai au8ea ni*i *9r9i&ul ,'inilor ni*i r',e&ul unei va*i *are#3i
*Hema vi$elul des!'r$i&1 Crin *reieri ;i aler,a mereu a*ela3i ,9nd:
+C'm9n& 3i iar !'m9n& a&9&a 3&iu ne&rebni*iiAM
C9nd se ;n&oarse ;n !or&i$a dins!re *ona* v'8u !e >ri,ore *u
/i&u Nerdelea1 Noin'riser' !e *9m! *a s' !ro%i&e de vremea
%rumoas'1
L Ce %a*i ai*i &a&'X 8ise >ri,ore1 In*' n#a sosi& =adinaX
L =adina n#a sosi& dar i#au veni& *um!'r'&ori la mo3ie
r's!unse b'&r9nul1
L Ce s!uiX %'*u &9n'rul mira&1 ?i anume *ine *ineX
<iron )u,a ;l !rivi o *li!' 3i !e urm' s!use ;n&or*9nd *a!ul:
L @'raniiA
J
L 5'#&e 6os de a*olo m'i b'ie&e *'#mi d'r9mi !or&i$a %ire#ai al
dra*uluiA s&ri,' baba )oana bosum%la&' *a &o&deauna *'&re *o!ilul
lui 2asile Fidaru *are se le,'na *'$'ra& !e ulu*ile !or&i$ei l'l'ind
*9& ;l $ineau !l'm9nii1
)oana d'dea de m9n*are !ur*elului mai ;n %undul o,r'8ii *are
era una *u ,r'dina1 Ii $inea *eaunul *u l'&uri 3i#l ;ndemna:
+<'n9n*' b'ie$elul mamei Hai m'n9n*'AM Cor*ul ;ns' ;3i
s*oase deoda&' r9&ul din 8eama de &'r9$e 3i &re*u la *el'lal& *eaun
,ol s*ormonind du!' r'm'3i$e1 Baba se su!'r': +=ebun e3&i ori
nu $i#e bine m'i !or*uleXU =a ai*i *ra!' m9n*a#&e#ar *9iniiAM
In vreme *e !or*ul ;3i s*u%unda iar'3i r9&ul !9n'#n o*Hi ;n l'&urile
,rase *9inele *el alb *u mari !e&e ne,re ;ndr'8ni s' se a!ro!ie de
*eaunul ,ol s' va8' de a mai r'mas *eva 3i !en&ru el1 Baba )oana
;l alun,': +)a mai du#&e dra*ului 3i &u 3i nu#$i b',a bo&ulAM
As*ul&'&or *9inele se re&rase 3i d'du din *oad' %'r' a !ierde
n'de6dea ui&9ndu#se *u 6ind 3i la !or* 3i la s&'!9n' 3i la *el'lal&
*9ine o *or*i&ur' de 3ase luni *are s'rea !e la s!a&ele babei 3i
H'm'ia arar *a un *o!il 6u*'u31
C9nd v'8u baba )oana *' !or*ul ;n lo* s' soarb' mai mul& se
H9lbore3&e ;i lu' *eaunul morm'ind:
L 2'd *' &e#ai s'&ura& 3i#$i arde de 6oa*' nebunule 3i m' $ii
a!le*a&' de m' dor vinele de la !i*ioareAM 5re!& r's!uns !ur*elul
,roH'i mul$umi& 3i ;n*e!u s' *au&e !e 6os da*' n#o %i *'8u& vreo
bu*a&' mai bun'1 =e,'sind nimi* vru s' !le*e du!' s&'!9na#sa
dar le,a& *u s%oar' de un !o*iumb &rebui s'#3i o!reas*' av9n&ul1
C9inii ;ns' se $ineau du!' )oana *are a6un,9nd la u3a *asei a3e8'
*eaunurile l9n,' !ra, 8i*9nd: +=a m9n*a$i 3i voi lua#v#ar dra*iiAM
Cel mare se re!e8i la *eaunul ,ol ;3i de&e seama *#a ,re3i& se
s&r9mb' la *'$elul *are nimerise mai bine 3i ne,'sind as*ul&are de
bun'voie ;l ;n3%'*' de *ea%' 3i#l &'v'li !u$in *a s'#l ;nve$e min&e
iar !e urm' se a!u*' de m9n*are %'r' s' se sin*Hiseas*' de
*Hel'l'i&urile &ovar'3ului mai mi* 3i ni*i de baba *are ;l !robo8ea:
+=u v' ;nvoi$i ai %ire#a$i ai dra*uluiAM
Co!ilul lui 2asile se H'$'nea mereu !e !or&i$' !ar*' ni*i n#ar %i
vorbi& *u el adineaori baba )oana1
L =#au8i &u m'i dra*e *'#mi ru!i $9$9nileX s&ri,' baba mai
m9nioas'1 <ai du#&e 3i !e#a*as' 3i las'#m' s' r'su%lu *' des&ul
mi#a$i m9n*a& su%le&ul &oa&' vara *u *el'lal& smin&i& dim!reun'A Ori
&u n#ai !'rin$i s' &e s&r9n,' de !e uli$e 3i din *ur$ile oamenilorX
/o&u3i *o!ilul nu s#ar %i s!eria& de m9nia ei da*' nu in&ervenea
al& ,las:
L =i*ule mai*' vin\ la mamaAU Au8i &u =i*u3orXU 5e *e
s&ai s' &e bles&eme d9nsaX
2asile Fidaru 3edea !es&e drum 3i avea o muiere *9& un ,ranadir
3i rea de ,ur' de nimeni nu#i s&'&ea ;nain&e1 Co!ilul b'lan 3i
durduliu nu 3&ia de*9& de %ri*a eiT al&%el &oa&' *asa ;l r's%'$a 3i#i
r'bda ori*e n'8dr'v'nii1 Fidaru avusese &rei %e&e 3i ni*iun b'ia&1
5e#abia du!' *e 3i#a m'ri&a& %e&ele a veni& !e lume =i*u de#i era
ru3ine %emeii *' a mai !ede!si&#o 5umne8eu s' nas*' &o*mai la
b'&r9ne$e 3i s' se &rudeas*' iar *u *o!il mi*1
Ce *9nd =i*u s*obora de !e !or&i$' 3i &re*ea drumul baba )oana
lu' din *as' dou' oale 3i merse la %9n&9na *e se a%la ni$el mai
;n*olo l9n,' *asa 6andarmilor la mar,inea uli$ei1 C9inii o ;nso$ir'
voio3i ,r'bindu#se s' miroase &oa&e !or$ile 3i 3an$urile !ar*#ar %i
ui&a& *eva1 =i*u de3i abia a!u*ase s' in&re ;n *ur&e nu mai avu
s&are1 I3i lu' bi*iul 3i !orni s',ea&' du!' bab'1 I3i aduse amin&e
;ns' *' 3i ei au *9ini 3i se ;n&oarse ;na!oi1 .ra o *'$ea alb'
3*Hioa!' de *9nd o ;m!u3*ase ;n&r#o noa!&e 6andarmii 3i a&9& de
rea *' o $ineau 8iua le,a&' *a s' nu mu3&e !e vreun &re*'&or1 C9n'
s' de8noade el s%oara )oana se ;na!oie *u oalele !line1 Co!ilul o
in&er!el' urm9nd#o ;n o,rad':
L =e la3i s' ne 6u*'m *u *9inii ma&ale 3i *u *'$eaua noas&r'XU
AiXU =e la3iX
Baba nu r's!unse1 B'ie$elul se obi3nuise la ea %iind*' !9n'
deun'8i a $inu& a*i !e ne!o&u#s'u Cos&i*' &o& de vreo *in*i ani
ne,ru *a un !ui de $i,an 3i 3&ren,ar de n#avea !ere*He ;n sa&1
R'mas a*um sin,ur =i*u ;3i ,'sea !e&re*ere *9nd *u *9inii *9nd
*u ,'inile sau *u !isi*a1 )oana ;ns' ;l o*'ra 3i#l alun,a dar numai
din ,ur' *'*i ;i erau dra,i *o!iii 3i#i !l'*ea s' sim&' %iin$' de om
!e l9n,' *'su$a ei *um avusese !ar&e &oa&' via$a1
=umai de un an s&'&ea ai*i ve*in' *u o,rada *ona*ului1 Avea
*asa ei mare 3i %rumoas' ;n uli$a *ealal&' din*olo de *ona*ul
arenda3ului Cosma Buruian'1 A*olo 3i#a !e&re*u& 8ilele *u
b'rba&ul ei )oni$' Cr'*iun !e *are l#a s&r9ns 5umne8eu a*um vreo
8e*e ani1 =u s#a s!eria& ;ns' de v'duvie *'*i ea a !ur&a& de ,ri6'
,os!od'riei 3i *9nd &r'ia )oni$'1 .l *am avusese darul be$iei 3i *a
s' !oa&' !e&re*e %'r' su!'rare s#a $inu& &o& de slu6be !e a%ar' ba
!rimar ba !9ndar ba *ine 3&ie *e de a avu& mereu lea%' de *Hel&ui&
!rin *9r*iumi1 )oana a *res*u& *o!iii 3i i#a a3e8a& !e &o$i bine1
Ee*iorul a a6uns ,re%ier la Bu*ure3&i dou' %e&e le#a m'ri&a& du!'
!reo$i iar !e *ea mai mi*' !e Elori*a *u Cavel /unsu ;n sa&1 A
*re8u& *' Elori*a *u Cavel ;i vor %i &oia,ul b'&r9ne$ilor 3i i#a lua& ;n
*asa ei s' &r'ias*' &o$i ;m!reun'1 O *Hema %e*iorul mereu la
Bu*ure3&i la d9nsul *a s' nu se mai &rudeas*' 3i s' %ie &iHni&'
du!' a&9&a amar de mun*'1 =#a vru& s' se ;ns&r'ine8e de !e lo*urile
unde s#a n's*u& 3i a ;mb'&r9ni&1 Im!linise 3ai8e*i de ani dar se
sim$ea ;n*' 8drav'n' m'*ar *' i se *o*9r6ise !u$in s!inarea1 Se
Hr'nea bine nu#i li!sea *io*'na3ul de $ui*' la ni*io mas' !or*
avea !'s'ri avea !orumb avea era ,r'sun' 3i voini*' nu *a al&e
%emei de v9rs&a ei1
C9nd a ;n$eles *' nu se !oa&e ;nvoi *u Elori*a du!' *e a r'bda&
3i a ;n,Hi$i& 3a!&e ani s#a Ho&'r9& s' o lase ;n !la&a 5omnului 3i s'#
3i ;n6,Hebe8e al&' ,os!od'rie1 <ai bine ori*e s'r'*ie de*9&
ne*on&eni&' 8arv' 3i s%ad' 3i inim' ,rea1 =oro* *' nu a!u*ase s'
;m!ar&' &oa&' averea *o!iilor 3i#3i !'s&rase !e seama ei *9&eva
!e&i*e de !'m9n& s' le aib' de s#ar ;n&9m!la *e nu dorea 3i *eea *e
&o&u3i s#a ;n&9m!la&1 S#au des!'r$i& anul &re*u& !rin bun' ;n$ele,ere1
>inerele a a6u&a&#o mai mul& de*9& %a&a1 Eiind*' avea lo*ul a*es&a
l9n,' *ona* la uli$' 3i#a dura& ai*i o *'su$' din&r#un *o3ar de
!orumb adus !e roa&e *u dois!re8e*e boi1 .a sin,ur' l#a li!i& *u
lu& !e dina%ar' 3i !e din'un&ru l#a v'rui&1 Bn om i#a *9r!i&
*o!eri3ul 3i i#a %'*u& o va&r' *u o ;n*Hi!uire de Horn un *o&e$
!en&ru ,ali$e 3i al&ul !en&ru !ur*el1 Bn ve*in i#a d'rui& dou'
%eres&rui*i *are nu#i mai &rebuiau1 =umai &rei o*Hiuri aveau s&i*l':
*elelal&e le#a as&u!a& *u H9r&ie de la !o!aU Elori*a du!' *e a
v'8u& *um s#a a3e8a& mai*'#sa s#a su!'ra& *' o %a*e de ru3inea
sa&ului1 B'&r9na i#a r's!uns *u !u$in' am'r'*iune:
L 5e dra,a mamei v#am r'bda& des&ulU
Ce urm' s#a ;m!'*a& 3i Elori*a 3i de *um s#a des!rim'v'ra& a
&rimis !e b'ie$elul *el mai m'ri3or !e Cos&i*' s' mai s&ea !e la
buni*'#sa s'#i $ie de ur9& 3i s' s*a!e de un m9n*'&or1 Co!ilul a
ne*'6i&#o !e )oana &oa&' vara 3i &oamna !9n' deun'8i i#a ;n&ors !e
dos *'su$a s&r9n,9nd du!' d9nsul o lio&' ;n&rea,' de al$i
nebuna&i*i1 L#a $inu& ;ns' &o*mai *a s' ara&e *' ei au nevoie de ea
nu ea de ei1
>uraliv' n#a %os& baba )oana ni*ioda&' *i mai mul&
moro*'noas' de3i avea o inim' *a un&ul *el !roas!'&1 <ai
bu*uroas' bos*orodea sin,ur' ori *u dobi&oa*ele *are o ;n$ele,eau
3i o as*ul&au mai bine *a oamenii1 Se mul$umea s' !re;n&9m!ine
ori*e !ornire !e s%ad' *u un +%ire#ar a dra*uluiM modula& du!'
*erin$ele ;m!re6ur'rilor1
L Bi&e mai*' )oan' *' 'l mare nu las'#n !a*e !e *o*o3A 8ise
deoda&' =i*u *are voia s' le,e 3i !e *9inele babei de s%oara
*'$elei 3*Hioa!e *a s' se 6oa*e *u ei de#a *aii1
L Nuo !o&aie *e ai *u *o*o3ulA %'*u )oana %'r' ;ns' a se ui&a
8ori&' *um era s' !re,'&eas*' m9n*area ,'inilor *e ;n*e!eau a se
aduna a*as' de !e unde Hoin'reau &oa&' 8iua %iind*' ;n*e!ea s' se
;nsere8e1
<ai &re*u un r's&im! !9n' *e se !u&u a3e8a !e !ra,ul *asei *u
blidul mare ;n !oal' s&ri,9nd *um %'*ea ;n %ie*are sear':
L C's'relele mamii !'s'rele !'s'ri !'s'U
>'inile 3i !ui*ile venir' din &oa&e !'r$ile *a ni3&e *o!ii
as*ul&'&oriT se ;mbul8eau 3i se *io*'neau la !i*ioarele ei1 Le
num'r'1 Li!seau dou' b'&r9ne 3i *o*o3ul1 5e3er&' blidul ,oni
*9inii s' nu m'n9n*e !or$ia ,ali$elor 3i !orni s!re uli$' *Hem9nd
mai !relun,:
L C's'relele mamii !'s'rele !'s'ri !'s'U
C9nd des*Hise !or&i$a au8i din sus un urui& 8,omo&os 3i o
&r9mbi$' *are &u&uia amenin$'&or1 F'ri ;n mar,inea *ealal&' a uli$ei
,'inile s*'ld9ndu#se ;n&r#o !o6,Hi$' de !ulbere *u *o*o3ul l9n,'
ele1 S&ri,' ne*'6i&':
L C's'relele mameiU
Au&omobilul se a!ro!ia ;n ,oana mare 3i ,'inile ni*i nu se
sin*Hiseau1 5es!era&' brus* *' o s' dea ma3ina !es&e ele baba se
re!e8i s' &rea*' s' le %ereas*' de !rime6die1 =u a!u*' ;ns' s'
a6un,' de*9& !9n' ;n mi6lo*ul uli$ei1 ?o%erul r'su*i a!ri, volanul 3i
au&omobilul $93ni !e l9n,' ea *a o s',ea&' ,a&a s' in&re ;n 3an$ *a
s' n#o *al*e1 @i!e&e de %emei i8bu*nir' din ma3in' iar de !es&e
drum ,lasul neves&ei lui 2asile Fidaru:
L =i*ule unde e3&i *' &e omoar' ma3inaA
Baba )oana ;n*remenise !e lo*1 Cele dou' ,'ini %u,eau
*o&*od'*ind s!eria&e *o*o3ul ;ns' *are s&'&use s' le a!ere era
!re%'*u& ;n&r#o ,r'm'6oar' de !ene ;ns9n,era&e1 B'&r9na ;l lu' de o
ari!' 3i ;l &9r; s!re *as' bodo,'nind ;n'bu3i&:
L Eire#ar ai dra*uluiA
4
Cu un vira6 ;ndr'8ne$ au&omobilul s&o!' s*ur& ;n %a$a s*'rii1
>ri,ore *are au8ise 8,omo&ul e3a!amen&ului 3i semnalele sirenei
a3&e!&a !e &re!&e ;m!reun' *u /i&u Nerdelea1 ?o%erul ;n*Hise
mo&orul s'ri 6os 3i se re!e8i de des*Hise !or&ierele s' !oa&' *obor;
boierii *o&o3m'ni$i ;n bl'nuri !leduri m'3&i 3i o*Helari *a ni3&e
e0!lora&ori !olari1
Cel din&9i >o,u )ones*u i8bu&i s' se des*ur*e din ;nveli&ori 3i
s' ia *on&a*& *u !'m9n&ul1 S&'&use l9n,' 3o%er1 .ra enerva& 3i
!li*&isi& din !ri*ina emo$iilor *'l'&oriei1 S&r9nse m9na lui >ri,ore
de*lar9nd ursu8:
L 5ra,ul meu bine &e#am ,'si& dar s' 3&ii *' !e mine nu m'
mai !rinde$i !en&ru as&%el de e0!erien$eA <#am s'&ura&A
L Ce s#a ;n&9m!la& >o,ule de e3&i a3a de su!'ra&X ;n&reb'
&9n'rul )u,a ne!ri*e!9nd nimi*1
L 5a*' nevas&'#&a are !o%&' de emo$ii &ari s'#3i alea,' al$i
*lien$i nu !e mine urm' >o,u )ones*u smul,9ndu#3i o*Helarii de
!e %a$'1
L >o,ule e3&i un *ara,HiosA s&ri,' un ,las vesel de %emeie1 @i#e
%ri*' s' mer,i *u au&omobilulAU S'#$i %ie ru3ineA
/o$i r9ser' numai >o,u se ;n%urie:
L 5esi,ur1 .u n#am &em!eramen& !en&ru aven&uri 3i ni*i n#am
*He% s'#mi %r9n, ,9&ul !e 3osele de dra,ul s!or&ului
au&omobilis&i*A
Su!'rarea lui ;nvior' !e *eilal$i *are ;n&re &im! ;3i s*oaser'
m'3&ile 3i o*Helarii1 O *li!' mai s&'&ur' ;n %undul ma3inii &o$i &rei
a3a *um *'l'&oriser' =adina la drea!&a .u,enia la s&9n,a 3i ;n&re
ele Raul Brumaru1 In s%9r3i& =adina se ridi*' ;n !i*ioare 8i*9nd:
L /oa&e *a &oa&e dar *u baba adineaori a %os& seriosA 5a*'
Rudol% n#avea !re8en$' de s!iri& ori in&ra ea sub roa&e ori in&ram
3i ne r's&urnam noi ;n 3an$U Bravo Rudol%A
?o%erul 89mbi re*unos*'&or iar =adina se arun*' dre!& ;n
bra$ele b'rba&ului ei *on&inu9nd *u ,las *onven$ional &andru:
L A >ri, mi*ule *e dor mi#a %os& de &ineA
>ri,ore ;i s'ru&' obra8ul 6ena& de *uvin&ele ei 3i mai ales de
%elul *um le#a ros&i&1 =umai a*uma re*unos*use !e Brumaru1 In
a*ela3i momen& !rivirea lui alune*ase din*olo de ma3in' !e
rondul *u %lori ro3ii inima ;n%lori&' !e *are iubirea lui o a3&ernuse
;n %a$a *uibului =adinei1 In&inse m9na lui Brumaru murmur9nd
neHo&'r9&:
L /u eraiXU =i*i nu &e re*uno3&eam sub de,Hi8area as&aU
=adina in&erveni re!ede *u e0!li*a$ia:
L L#am *ules 3i !e el *a s' %im *om!ania mai mareU =u &e
su!eriX
L O se !oa&eX 5imU
2ruse s' 8i*' +dim!o&riv'M ;3i lu' seama se ;n&reru!se o*oli
ma3ina !e la s!a&e 3i s'ru&9nd m9na .u,eniei o a6u&' s' *oboare1
C9$iva servi&ori se ;nv9r&eau s' des*ar*e lu*rurile 3i nu 3&iau *e s'
%a*'1 =adina observ' 3i 8ise 3o%erului:
L 2e8i Rudol% s' nu se !iar8' *eva de#a *oni$ei SennQA
/i&u Nerdelea s&'&ea deo!ar&e %oar&e ru3ina& *' nimeni nu#l b',a
;n seam'1 >ri,ore ;l v'8u ;3i aduse amin&e de el 3i se ,r'bi s'#3i
re!are ,re3eala:
L 5a$i#mi voieAU L#am ui&a& ui&a#l#ar ne*a8urileAU S' v'
!re8in& !e !rie&enul 3i musa%irul meu /i&u NerdeleaAU
/9n'rul se ;n*lin' sur989nd dis*re&1 =adina ;l e0amin' o se*und'
3i#i ;n&inse m9na1 /i&u nu se ui&ase bine la eaT numai a&9&a v'8use
*' e %oar&e %rumoas'1 .u,enia ;i sur9se dr','la3 8i*9nd:
L Ce sur!ri8'A
L 5e al&%el voi &rebuie s'#l *unoa3&e$i *' doar v#a$i ;n&9lni&
;m!reun'A s!use >ri,ore lui >o,u observ9nd *' !rive3&e !e /i&u
*a !e un s&r'in ne*unos*u&1 . *umna& *u SennQ 3i %a*e !oe8iiA
L A da %ire3&eA %'*u >o,u a!ro!iindu#se de &9n'rul Nerdelea1
A3a#iAU Ce mai %a*iX
/o& nu#3i amin&ea de el dar nu voi s' ara&e *' nu l#a re*unos*u&1
Se 6ena s' !ar' *' n#are memorie %iind*' as&a ar %i semn de
b'&r9ne$e1 /i&u v'8u ;n*ur*'&ura lui 3i avu un *u$i& ;n inim'
,9ndindu#se *um l#a mai invi&a& as&'#var' s' vie ;n*oa*e 3i s' s&ea
la d9nsul 3i &oa&' 8iua numai !oe8ii s' s*rie1 S*Himbar' dou' vorbe
3i a!oi >o,u se ;n&oarse iar la >ri,ore:
L Cuiule noi ni*i nu ne mai ur*'m ne du*em a*as' la Les!e8i
*' am da& ordin s' %a*' %o* 3i s' ne !re,'&eas*' masaU O% 3i *9nd
m' ,9ndes* *' &o& *u ma3ina &rebuie s' mer,emA
/9n'rul )u,a !ro&es&' *' nu !oa&e s' nu se odiHneas*' m'*ar
*9&eva minu&e %'r' s' mai !uie *9& s#ar m9Hni b'&r9nul1
L Se vede *' &e#a 8drun*ina& r'u de &o& ma3ina da*'#$i &re*e !rin
min&e s' %a*i asemenea mo6i*ieA observ' ba&6o*ori&or =adina
ad'u,9nd a!oi sim!lu: Aide$i ;nl'un&ruAU SennQ dra,' &e ro,AU
RaulA
In Hol ardeau l'm!ile 3i era *'ldu$ iar dul*ea$a a3&e!&a oas!e$ii1
Cur9nd a!'ru 3i b'&r9nul )u,a *are ;mbr'$i3' %oar&e a%e*&uos !e
=adina:
L In s%9r3i& am mai !us 3i noi m9na !e &ine 3&ren,'ri$'
%rumoas' 3i nes&a&orni*'A
.a m',uli&' ;l s'ru&' murmur9nd dr','la3:
L Cine#i mai dul*e 3i mai adorabil *a &'i*u$ul nos&ruX
>o,u !ro%i&' s' se !l9n,' iar'3i de !eri!e$iile *'l'&oriei1 Au avu&
&rei !ane de *au*iu* 3i dou' la mo&or1 Au omor9& nenum'ra&e
,93&e ra$e ,'ini 3i un !ur*el1 .rau s' *al*e nu se 3&ie *9$i oameni
3i s' se *io*neas*' *u diverse *are 3i *'ru$e1 ?i as&a se *Heam'
!en&ru =adina !l'*ere1 5e vin' ;ns' e numai >ri,ore %iind*' i#a
!ermis s'#3i *um!ere au&omobil *9nd ;n &oa&' $ara de#abia sun&
dou'#&rei du8ini de des*reiera$i *u asemenea diH'nii !eri*uloase1
=u e !'*a& s' *Hel&uie3&i o avere *a s' !l'&e3&i ;n&9i ma3ina 3i !e
urm' o lea%' de !ro%esor universi&ar unui !9rli& de neam$ *are s' o
*ondu*' ;n lo* s' mer,i bini3or *u &renul *a &oa&' lumea *u s*aun
la *a!X
L Dais vo&ons >o,ule si cTest serieuU tu es plus Vue ridiculeS
1
8ise =adina1 Cred *'#mi !o& !ermi&e 3i eu o !l'*ere *um v'
!ermi&e$i voi a&9&eaA <9ine#!oim9ine *9nd 3i b'rbierii vor avea
au&omobilul la u3a %ri8eriei n#are s' m' mai in&erese8e1 A8i ;ns'
un +Ben8M solid 3i ele,an& !oa&e s'#$i dea %risoaneA
L <ersi eu renun$ la %risoane d#as&eaA s&ri,' >o,u *u m9inile
s!re &avan s&9rnind ilari&a&e ,eneral'1
Ces&e *9&eva minu&e ;3i lu' r'mas bun1 .u,enia invi&' !e /i&u s'
mear,' 3i !e la ei de3i ei nu sun& a3a de bine aran6a$i la Les!e8i1
L Ai s' ne %a*i !l'*ere ad'u,' ea *u un sur9s bun1 5ar s' nu
am9i *' noi nu 8'bovim !e ai*i mai mul& de *9&eva 8ileA
L Am s' viu *Hiar m9ineA murmur' /i&u Nerdelea %eri*i&1
L Eoar&e bineAU =u#i a3a >o,uleX 8ise .u,enia *'&re b'rba&ul
ei1
L <ai ;n*a!e vorb'A a!rob' d9nsul1 Ce 8i*i &u e s%9n&A
5u!' !le*area lor =adina !oves&i *9&e *eva din vile,ia&ura ei
!relun,i&' adres9ndu#se ;ns' mai *u seam' b'&r9nului <iron1
A!oi deoda&' se ;n&reru!se 3i s!use lui >ri,ore:
L <i*ule dra, nu vrei &u s' &e o*u!i !u$in de Raul s'#i dea o
*amer' s' se ins&ale8eXU /e ro, dra,ul meuU .l e mai s&r'inA
/9n'rul )u,a *onduse !e Brumaru1 /i&u Nerdelea ;i ;nso$i de
&eam' s' nu %ie ai*i de !risos1 Observase !u$in !e =adina 3i i se
!'rea &o& %rumoas' dar de o %rumuse$e *are ;l uluia 3i#l *u&remura1
<iron )u,a r'mase ;n !a&ru o*Hi *u =adina o !rivi un r's&im!
a&9& de s*ru&'&or *' ea se mir' 3i ;n&reb':
L 2rei s'#mi s!ui *eva &'i*u$uleX
L 5aA %'*u b'&r9nul *u serio8i&a&e1 Am a%la& *' vrei s' vin8i
Babaroa,aA
L A as&a eX 8ise =adina *u un %el de de*e!$ie1 /e in&eresea8'X
L /rebuie s'#$i ;n*Hi!ui *9& de mul& r's!unse <iron1 Coa&e *#a3
*um!'ra#o eu1
L Bine s' s&'m de vorb'A sur9se =adina1 5e3i nu#mi !la*e s'
%a* a%a*eri *u rudele dar &'i*u$ul dra, meri&' o e0*e!$ie1 2rei o
arvun' de la mineX Bi&eA
Il s'ru&' !e am9ndoi obra6ii1 B'&r9nul ;i lu' *a!ul ;n m9ini o
!rivi ;n o*Hii lune*o3i:
L . %oar&e serios =adinoA
L .viden&A *on%irm' ea *u a*ela3i sur9s indi%eren&1
<iron )u,a nu era &o*mai mul$umi& *u r's!unsurile ei1 ) se !'rea
*' !rea a lua& ;n ,lum' !ro!unerea lui1 Coa&e *' !en&ru ea v9n8area
unei mo3ii n#are im!or&an$a unei &ran8a*$ii serioase dar se mai
!oa&e s' %ie 3i un %el de a se s&re*uraU Se re&rase *a s#o lase s'#3i
odiHneas*' !u$in 3i ea oboseala drumului1 As&%el >ri,ore *9nd se
;n&oarse o ,'si sin,ur' ;n&r#un %o&oliu *u o*Hii ;n*Hi3i !ar*#ar %i
dormi&a&1
L 5e *e l#ai adus a*i !e 's&aX ;i 8ise el *u im!u&are observ9nd
*' ea e &rea8'1
L Care 's&aX se mir' ea1 A!oi r9se s*ur& ironi*: Ce RaulXU O
oAU )ar e3&i ,elos >ri,X =u &e mai vinde*i de boala as&a ur9&'X
Se s*ul' ;n&inse bra$ele ;n l'&uri *a 3i *9nd ar %i a3&e!&a& o
;mbr'$i3are1 Cor!ul ei 8vel& 3i nervos avea o vibra$ie nev'8u&'
*are r's!9ndea ;m!re6ur mole3eal' 3i is!i&'1 Se ui&a la >ri,ore *u
ni3&e o*Hi bl9n8i ;n *are !al!i&a o neas&9m!'rare e&ern'1 >ura ei
%in' 3o!&i melodios:
L Cros&ule mi*U =u m' mai iube3&iX
B'rba&ul res!ira aerul ei *'u&a s' re8is&e 3i ;3i d'dea seama *' se
!ierde1 Ii &re*u !rin ,9nd *u o %ul,erare dureroas' *' ;3i ba&e 6o* de
el1 Ce urm' i se &o!ir' &oa&e ,9ndurile ;n min&e ;n&r#o sin,ur'
dorin$' s&'!9ni&oare1 .a se a!ro!iase 3i#3i li!ise *or!ul de el *u
bra$ele mereu r's%ira&e1 =u mai vedea de*9& o*Hii ei ,ura ei s9nii
ei1 O *u!rinse brus* de mi6lo* 3i o r's&urn' !e %o&oliu a*o!erind#o
*u s'ru&'ri la*ome1 =adina ;i murmur' la ure*He *u a*ela3i ,las:
L =u ai*iU =u vreau ai*iU
Ii alune*' din bra$e1 A!oi ;l lu' de m9n'1 ?i el o urm' *a un
*9ine *redin*ios1
K
A doua 8i ;nda&' du!' de6un /i&u Nerdelea se re&rase s' se
!re,'&eas*' !en&ru !le*area la Les!e8i1 /oa&' noa!&ea ;3i %'*use
!lanuri iar diminea$a le#a arun*a& *a %iind inu&ile1 5e la >o,u
)ones*u nu mai avea nimi* de a3&e!&a&1 5a*' ni*i m'*ar nu l#a
re*unos*u&A
I3i amin&ea el de *9nd a veni& *' sa&ul Les!e8i e a!roa!e de &o&
*am dis&an$a din&re Cri!as 3i Sidovi$a !e *are o %'*ea odinioar' ;n
%ie*are 8i de *9&e dou' 3i &rei ori1 Cen&ru ori*e even&uali&a&e vru s'
;n&rebe !e lo,o%'&1 In o,rada *ona*ului d'du !es&e un %l'*'u *are i
se !'ru *unos*u& 3i *are s*osese !'l'ria 89mbind1
L Ce %a*i !e ai*i domnule *'!rarX 8ise /i&u adu*9ndu#3i
amin&e deoda&' de Ce&re Ce&re de la *i8marul <endelson1
L )a*' sosii 3i eu a*as' ieri 3i am veni& !e la *ur&e r's!unse
Ce&re1
/9n'rul Nerdelea ;i d'du m9na1 El'*'ul se o%eri bu*uros s'#l
*ondu*' el !9n' la Les!e8i %iind*' &o& n#are ni*io &reab'1 Sub
!re&e0& *' umbl' s' se in&erese8e de des!',ubirea *e o %','duise
boierul *el b'&r9n !en&ru a**iden&ul *u !'durea din iarna &re*u&'
venise s' va8' ni$el !e <arioara1 5in !ri*ina musa%irilor 3i mai
ales a =adinei ;ns' la *ur&e era 8arv' mare 3i &oa&e %e&ele aler,au
3i 8oreau *a s%9rle8ele ;n*9& de#abia a !u&u& s*Himba dou' vorbe
*u <arioara1 .ra mul$umi& 3i *u a&9&a1 5'duse o*Hii de al&%el 3i *u
boierul <iron *are l#a l'uda& *' s#a !ur&a& vredni* la o3&ire1
Ce drum din vorb'#n vorb' Ce&re se r'*ori &9n,uindu#se *' ar
vrea s' se a3e8e 3i d9nsul *' bia&a <arioara des&ul l#a a3&e!&a& doi
ani dar nu 3&ie da*' se va !u&ea ;nlesni s' %a*' nun&a ;n iarna as&a
*' o nun&' *os&' bani mul$i 3i ni*i %a&a n#are ni*i el1 /i&u Nerdelea
%'r' s' vrea ;3i aduse amin&e de )on al >lane&a3ului *are &o& a3a se
!l9n,ea de s'r'*ie1 Il m9n,9ia *u *9&e o vorb' *um se !ri*e!ea
mai mul& *a s' 8i*' *eva1
L 5ar !oa&e *' s#or ;ndura boierii s' ne dea !'m9n& *' a3a se
audeA 8ise Ce&re ui&9ndu#se la el ;n&reb'&or *a 3i *9nd s#ar %i a,'$a&
de un %ir de n'de6de1
L Cum s' v' dea boieriiX se mir' /i&u1 5e !oman'X S' ;m!ar&'
*u voi mo3iileX
L A!oi da *' dumnealor au !rea mul& 3i noi n#avem delo* %'*u
%l'*'ul1 5e al&min&eri am au8i& 3i la Bu*ure3&i !e mul$i boieri *'
&rebuie s' se ;m!ar&' mo3iile la oameni *' nu#i dre!& *a &o*mai
oamenii s' n#aib' !'m9n& *are ;l mun*es*1
/9n'rul Nerdelea *l'&in' din *a!:
L 5e bine ar %i s' %ie *um 8i*i dar eu ;$i s!un verde nu *red1
=imeni nu ;m!ar&e de bun'voie *u al$ii *e are1 5umnea&a ai
;m!'r$i s!une dre!&X
L A3a#i ni*i vorb' murmur' Ce&re ab'&u&1 5ar a&un*i noi
&rebuie s' !ierim *' nu mai !u&em du*e !ovara1
<erser' *9&eva *li!e &'*u$i a!oi %l'*'ul urm' !ar*' l#ar %i
*Hinui& un sin,ur ,9nd:
L 5a*' dumnealor nu se ;ndur' de bun'voie *ine !oa&e s'#i
sileas*'XU =oi n#avem ni*io !u&ereU
/i&u observ' de*e!$ia &ovar'3ului s'u de drum ;i !'rea r'u *' i#a
s%'r9ma& o s!eran$' 3i nu 3&ia *um s#o drea,'1 5in %eri*ire
a6unser' ;n Les!e8i 3i as&%el !u&u s*Himba vorba:
L A dar e a!roa!e de &o&U =i*i n#a!u*i s' !orne3&i 3i ai sosi&A
5in&r#o o,rad' le ie3i ;n *ale ,r'bi& 3i im!or&an& un om ;n *a!ul
,ol *u !'rul lun, 3i ;n*9l*i& *u o b'rbu$' *a%enie rar' *u ni3&e
o*Hi mari ne,ri %oar&e vii ;mbr'*a& *u un suman lar, *enu3iu
*are#i a6un,ea !9n' la ,enun*Hi des*ul$ 3i *u o &rais&' v'r,a&' ;n
b'$1 Se adres' lui /i&u !ar*' l#ar %i !9ndi& de mul& *u un ,las
lim!ede *u !rivirea ar8'&oare:
L =u &re*e ne!'s'&or boierule *' s#a!ro!ie 8iua 6ude*'$ii 3i are
s'#$i !ar' r'u *' n#ai as*ul&a& ,lasul1 /r9mbi$ele dre!&'$ii sun' 3i
oamenii nu le aud *' 3i#au as&u!a& ure*Hile *u noroiul !'*a&elor1
?i vor veni *'l're$i *u s'bii de %o* !e arm'sari albi iar oamenii se
vor minuna 3i nu vor !ri*e!e *' i#a &rimis 5umne8eu s'
!ede!seas*' lumea *ea !lin' de releU
/i&u as*ul&a n'vala de vorbe ului& mai ales de ;n%'$i3area
omului1 Ce&re ;l os&oi:
L Las' m'i nene An&oane *' dumnealui n#are vreme de
bra3oavele &aleA
Omul se ;n*'!'$9n':
L =u#s bra3oave m'i Ce&ri*'A =umai *ei ne!ri*e!u$i nu !o&
!'&runde ros&ul *uv9n&ului *' eu nu vorbes* din *a!ul meu *i
vorbes* du!' !orun*ile *elui *are 3&ie &oa&e *9&e sun& 3i nu sun&A
L Bine bine r'm9i s'n'&osA %'*u Ce&re !ornind ;nain&e *u
Nerdelea 3i s!un9ndu#i !e urm' *' An&on e un s'rman *are a %os&
*'lu,'r !e undeva s#a smin&i& a %u,i& din m'n's&ire 3i a*uma de
ani de 8ile !ro!ov'duie3&e n'8dr'v'nii 3i &r'ie3&e din mila
oamenilor1
Cona*ul din Les!e8i era b'&r9n modes& 3i !rie&enos1 In *ur&ea
lar,' ;n*on6ura&' de a*are&uri s&'&ea s&in,Her' o *abriole&' *u un
*al ne,ru1 /i&u Nerdelea re*unos*u !e %iul arenda3ului Cla&amonu
!e *are#l ;n&9lnise deun'8i *u ;nv'$'&orul 5ra,o31 /9n'rul ;i s!use
*' e ai*i *u &a&'l s'u *are a veni& la >o,u )ones*u !ro!rie&arul
mo3iei1 .l n#a vru& s' in&re !en&ru *' ;l !li*&ises* *onversa$iile de
a%a*eri1 In&re &im! Ce&re se ;n$elese *u )leana s' ves&eas*' !e boieri
*' a sosi& un domn de la Amara1 ?i numaide*9& %e&i3*ana !o%&i !e
/i&u ;n *as'1 .u,enia ;l !rimi dr','la3:
L Ai veni&XU Ce bine#mi !areA
In&r#adev'r se bu*ura1 Avea a*um dou'8e*i 3i *in*i de ani 3i era
m'ri&a&' de !a&ru1 >o,u )ones*u o iubea *a 3i ;n !rima 8i 3i ;i
;nde!linea &oa&e dorin$ele dar avea a!roa!e de dou' ori v9rs&a ei1
.u,enia nu#3i !ermi&ea ni*i m'*ar s' se ,9ndeas*' la al$i b'rba$i
so*o&ind *' da&ore3&e so$ului ei nu numai *redin$' *i 3i
re*uno3&in$' !en&ru devo&amen&ul lui %'r' mar,ini1 /o&u3i sim$ea
uneori nos&al,ii nel'muri&e !e *are nu i le as&9m!'ra via$a
modern' *u ar&i%i*iile 3i *onven$iile ei1 =adina ,lumea 3i nu
;n$ele,ea *um !oa&e o %emeie %rumoas' *a .u,enia s' %ie %eri*i&'
*u >o,u *are a a6uns s'#3i vo!seas*' 3i !'rul *a s' !ar' mai
berban&1 In reali&a&e .u,enia de3i ;3i ;nsu3ise %elul de a %i 3i
obi*eiurile lumii ;n *are &r'ia r'm'sese su%le&e3&e %a&a !reo&ului
Cin&ea de la Le*Hin$a1 5e a*eea se sim$i ;n &ov'r'3ia &9n'rului
Nerdelea !ar*' s#ar %i ;n&ors *9&eva *li!e a*as'1 2orbir' des!re
Laura sora lui 3i des!re >eor,e %ra&ele ei ;3i aduser' amin&e de
S9n,eor8 3i numai de oameni 3i lu*ruri din Ardeal1 Ce urm' ;3i lu'
seama 89mbi melan*oli*:
L 5ar >o,u ;n&9r8ie *u arenda3ul luiU )a s'#i s!unem *#ai
veni&A
In&redes*Hise o u3'1 5e din*olo r's!unse ,lasul lui >o,u:
L >a&a su%le&e s*um!U
A!'ru ;n des*Hi8'&ur' v'8u !e /i&u:
L A de *e nu m#ai ves&i& !ui3or iubi&XU .u is!r'visem de
mul& *u ,re*ul so*o&elile 3i ne#am a!u*a& s' %a*em ni$i*' !oli&i*'A
S*u&ur' *'lduros m9na musa%irului1 C'rea mai &9n'r *a ieri 3i era
binedis!us1 CHem' din*oa*e 3i !e Cla&amonu ;l o*'r; *' l#a
;n3ela& dar ;l !o%&i s' mai s&ea s' ia o *a%ea bun' *u &oa&e *' nu
meri&' de*9& !u3*'rie !e via$'1 >re*ul r9dea *ordial se s*u8' *'
mai are !u$in' &reab' ;n sa& 3i a!oi e da&or s' se !re8in&e *oni$ei 3i
s&'!9nei =adina1 Se o%eri *Hiar s' du*' 3i !e &9n'rul Nerdelea
;na!oi la Amara da*'#i %a*e !l'*ere1
L A&un*i mai 8'bove3&e !rin sa& 8ise >o,u 6ovial1 C' doar n#o
s' ;ndr'8ne3&i s'#mi mome3&i oas!e$ii *u &ele,u$a dumi&aleX 5e
al&%el %ii si,ur *' =adina nu e ,r'bi&' s'#$i va8' mu&ra *'*i 3&ie
bine *9& o ;n3eli 3i !e eaA
Conduse !e Cla&amonu 3i a!oi se ;n&oarse %re*9ndu#3i m9inile de
mul$umire:
L .i a*uma s' vedem *e mai s!une !oe&ul nos&ruA
Il des*usu *9nd 3i *um a veni& ;n $ar' *e#a %'*u& ai*i *e ros& 3i#a
,'si&1 Au8ind deslu3irile &9n'rului se indi,n' se s*u8' 3i s&ri,':
L 5ar se !oa&e una *a as&aX Bn !oe& ardelean s' nu se !oa&'
a*iua ;n Rom9niaX Revol&'&orAU Bie&ul b'ia&A
/9n'rul Nerdelea era mi3*a& de a&9&a in&eres iar >o,u ;n *ele
din urm' de*lar' !a&e&i*:
L /e ro, s' %a*i bun'&a&ea 3i s' nu %ii am'r9&A As&a#i unaA )ar al
doilea s' 3&ii *' eu 's&a *are m' ve8i voi avea ,ri6' *a !oe&ul
%amiliei noas&re s' se sim&' a*as' la el ;n $ara rom9neas*'A U=u#i
a3a su%le&e s*um!X ad'u,' s*ur& *'&re nevas&'#sa1
L Eire3&eA *iri!i .u,enia1 /rebuie s' %a*em *eva !en&ru elA
C9nd ;n s%9r3i& reveni Cla&amonu s' ia !e /i&u >o,u ,'si un nou
!re&e0& s'#l o*'ras*':
L Eiind*' ne#ai lua& musa%irul s' 3&ii *' am s'#$i s*um!es*
arendaAU ?i s!une#i *oni$ei =adina *' m9ine mer,em s' de6un'm
la ei *a s#o ;nv'$ s'#$i s*um!eas*' 3i eaA Bi&e a3a .%ial&eA
7
Cla&amonu m9na *alul vorbea *u /i&u Nerdelea 3i *u %iul s'u
dar ,9ndurile ;i r'&'*eau ;n al&' !ar&e1 =u voia s' ara&e ni*i *Hiar
iubi&ului Aris&ide lumina o*Hilor lui *9&' 8bu*iumare ;i !ri*inuia
drumul a*es&a la Amara1 5e re8ul&a&ele *e le va ob$ine de!inde
vii&orul %amiliei Cla&amonu1 Ii era dra, !'m9n&ul nu numai !en&ru
*93&i,ul *e#l !rodu*e da*' e mun*i& bine 3i *u *Hib8uial' *i mai
ales !en&ru s&abili&a&ea *e o o%er' !osesorului1 A %i !ro!rie&ar de
mo3ie i se !'rea *ea mai mare %eri*ire 3i a %os& visul lui de *9nd s#a
a!u*a& de arend'3ie1 A*uma ;n s%9r3i& visul se a!ro!ia de
;m!linire1 O !ro!rie&a&e mai %rumoas' *a Babaroa,a ni*i nu se
!u&ea1 =umai la !re$ s' se nimereas*'1 Ce =adina o 3&ie ve3ni* ;n
nevoie de bani1 )#a avansa& 3i el de a&9&ea ori1 ?i la !ro!rie&a&ea
!'m9n&ului nu $ine delo* ba o *onsider' o *orvoad'1 .a ;ns'3i l#a
;n&reba& as&'#!rim'var' da*' nu#i !oa&e ,'si un *um!'r'&or serios
3i a ad'u,a& *' vor s&a de vorb' la &oamn' *9nd el a observa&
modes& *' ama&ori ar %i da*' ea n#ar !une *ondi$ii !rea ,rele
%iind*' banii s#au s*um!i& r'u ;n &im!urile din urm' iar !'m9n&ul
nu mai ren&ea8' *a odinioar'1 Eire3&e %'*use alu8ie *' el ar %i
ama&orul 3i ea a ;n$eles1
.ra ,re* n's*u& ;n $ar'1 =u 3&ia ,re*e3&e de*9& vreo 8e*e *uvin&e1
5ra,os&ea !en&ru elenism 3i#a mani%es&a&#o bo&e89ndu#3i *o!iii *u
nume eroi*e b'ia&ul Aris&ide 3i %a&a .lena1 Al&%el se na&urali8ase 3i
s!era *' %iul s'u %'*9nd !oli&i*' va a6un,e de!u&a&1 5e a*eea
*Hel&uia *u el s' s&udie8e dre!&ul 3i#i ;m!linea &oa&e dorin$ele1
Aris&ide ;ns' nu mo3&enise H'rni*ia &a&'lui s'u1 Ii !l'*eau mai mul&
!e&re*erile 3i %emeile de*9& *'r$ile1 .ra de &rei ani s&uden& 3i ;n*'
nu luase ni*iun e0amen !re&e0&9nd *' vrea s' %ie !er%e*& !re,'&i&1
L =oro* noro* *u*oaneA ;i s&ri,' *9r*iumarul Busuio* din
!ra, v'89ndu#l &re*9nd1
Arenda3ul r's!unse vesel *u o ,lum'1 ?&ia s' vorbeas*' du!'
inima $'ranilor 3i se bu*ura de sim!a&ia lor mai mul& *a *eilal$i
mo3ieri dim!re6ur1 Oamenii *u ne*a8uri ;n&9i la ,re*ul aler,au
%iind*' el nu era m9ndru ;i as*ul&a &o&deauna 3i ;i mul$umea m'*ar
*u o vorb' bun'1
/rase ;n o,rada *ona*ului nu ;n %a$a *as&elului *a s' nu
indis!uie !e boieri1 Avusese in&en$ia s' ia 3i !e Aris&ide la
;n&revederea *u =adina: ;n %a$a unui b'rba& nos&im ori*e *u*oan'
&9n'r' vrea s' r'm9ie numai %erme*'&oare1 In ul&imul momen& se
r'8,9ndi1 Cine 3&ie *um se !o& ;n&oar*e lu*rurile 3i de *e s' %ie
b'ia&ul de %a$' da*' s#ar ;n&oar*e ;n r'uX
5u!' !rimele s*Himburi de *uvin&e Cla&amonu ;3i 8ise *'
;n$ele!& a !ro*eda& l's9nd !e Aris&ide !e#a%ar'1 =adina era *u
b'rba&ul ei 3i *u Raul Brumaru 3i ;l ;n&9m!in' *u o dr','l'3ie *are
nu#i !reves&ea ni*io bu*urie:
L /o*mai des!re dumnea&a vorbeamU Car*'#ai da& *u bobiiA
Arenda3ul ;3i *om!usese sur9sul de *ir*ums&an$' 3i#i s'ru&' m9na1
B'rba$ii se re&raser' *u e0!li*a$ia *' %iind vorba de a%a*eriU
Il !o%&i s' 3ea8' !e %o&oliul *e#l o*u!ase Raul l9n,' *'minul ;n
*are %o3neau *u %l'*'ri lene3e dou' bu&uru,i uria3e1 Se a3e8' 3i ea
!e *el'lal& %o&oliu murmur9nd %e*iorelni*:
L A3aU A*um !u&em vorbi lini3&i$iA
Cla&amonu *uno3&ea *eremonialul1 .0*esul de ,en&ile$e
;nseamn' *' are mare nevoie de bani1 In*er*' s' !revie !rime6dia
3i ;n*e!u s'#i !omeneas*' des!re re*ol&a *areU .a ;l ;n&reru!se
r989nd:
L ?&iu 3&iuU /o&deauna re*ol&a e sub !revederile *ele mai
!esimis&e %iind*' a !loua& sau a %os& se*e&' 3i ni*ioda&' n#are !re$
%iind*' s#au s*um!i& banii1 <ai bine s'#$i s!un eu *eva mai
in&eresan&A
Ii s!use *' ;n *ele &rei luni *9& a s&a& ;n s&r'in'&a&e a avu&
*Hel&uieli e0orbi&an&e *' a &rebui& s' %a*' a!el 3i la b'rba&ul ei
de3i i#a %os& !enibil !en&ru *' >ri,ore are amabili&a&ea s' nu se
ames&e*e ;n so*o&elile ei 3i ni*i ea ;n s*Himb nu vrea s'#i *ear'
nimi*a mai ales ;n *a8uri *um a %os& *'l'&oria re*en&' ;n&ru*9&va
;m!o&riva voin$ei lui1 Cla&amonu ;3i !ermise s' observe *' d9nsul a
r's!uns !rom!& la s*risoarea dumneaei 3i i#a &rimis *u *9&eva luni
de an&i*i!a$ie *93&iul de &oamn' de3i numai bie& de el 3&ie *um a
%'*u& ros& de o sum' a&9& de ,rea ;n ni3&e vremuri a&9& de
nenoro*i&e1 =adina nu se &ulbur'1 Ii mul$umi *o*He& 3i *on&inu' *'
s#a ;n&ors li&eralmen&e %'r' %ran* ba *Hiar *u o da&orie la %ra&ele ei
>o,u1 A veni& a*uma la $ar' *u &oa&e *' ar %i avu& mare nevoie de
!u$in' odiHn' du!' a&9&ea os&eneli numai s!re a se ;n$ele,e *u el
*a s'#i avanse8e *9& mai *ur9nd *93&iul vii&or sau *el !u$in o bun'
!ar&e *a s'#3i !oa&' li*Hida !li*&iselile ma&eriale1
Arenda3ul sus!in' ad9n*1 In lo* de v9n8are arenda an&i*i!a&' (
bun noro*1 ?i *u *e s!eran$e a3&e!&ase el &oamna as&aAU R's!unse
&ris& *' a %os& &o&deauna dorni* s'#i sa&is%a*' ori*e !re&en$ii 3i a
%'*u& &oa&e sa*ri%i*iile *a s' ias' *u %a$a *ura&'1 5in ne%eri*ire
;m!re6ur'rile nu i s#au ar'&a& %avorabile1 A mun*i& din r's!u&eri 3i
;n 8adar1 . amenin$a& s'#3i !iar8' 3i mi*ul *a!i&al *u *are a veni&
!e mo3iile as&ea1 5umneaei vrea arenda ;nain&e iar el n#a !u&u&
a*o!eri ni*i !e *ea ve*He1 Se o%er' s'#i dovedeas*' ;nda&' *u
*reionul ;n m9n' *' ori*9& s#ar s%or$a nu e *Hi! s' reali8e8e *u
!re$urile de a8i ni*i m'*ar &rei s%er&uri din arend' %'r' s' se
,9ndeas*' la un *93&i, *9& de mi* !en&ru d9nsul !e *are l#ar
meri&a *'*i de!une o mun*' su!raomeneas*'U =adina ;3i !ierdu
dr','l'3enia o *li!'1 Se re*ulese ;ns' re!ede 3i sur9se: arenda3i
sun& des&ui numai mo3ii s' %ie1 Cla&amonu *on%irm' *' da sun&
dar de!inde *um sun&1 ?#a!oi *ine *unoa3&e meseria nu !oa&e o%eri
ni*i 6um'&a&ea arendei !e *are el a !l'&i&#o !en&ru *' a3a a a!u*a&1
Adev'ra& *' !rin unele !'r$i s#au mai ur*a& aren8ile1 5ar a*olo se
s!e*ulea8' $'ranii !9n' la e0as!erare 3i nu se 3&ie da*' nu vor avea
urm'ri &ris&e1 @'ranii s#au de3&e!&a& vor ei ;n3i3i !'m9n& 3i nu mai
rabd' %'r' a *r9*ni ;n3el'*iunile 3i neomenia1 CHiar 3i !e ai*i unde
sun& ;nvoieli *ins&i&e 3i nu#i !',ube3&e nimeni ni*i *u o !ara se
*odes* 3i se %r'm9n&' 3i murmur'1 Ce o %i !e#a*olo 5umne8eu
3&ieU
Ce =adina o !li*&isea !ololo,Hia as&a1 Arenda3ul observ' 3i#3i
o!ri elo*ven$a1 Brm' o !au8' mai lun,'1 =adina ;l !rivea
*er*e&'&or !ar*#ar %i vru& s' a%le *e se as*unde sub vorb'ria
,re*ului *are %'*ea o %i,ur' bl9nd' a!roa!e umil' 3i mai *u
seam' im!ene&rabil'1
L In s%9r3i&A 8ise brus* =adina enerva&' !u$in 3i *u un ,es& *a 3i
*9nd s#ar %i Ho&'r9& s' !uie *a!'& *onvorbirii1
Lui Cla&amonu i se !'ru *' a ;n&ins !rea mul& *oarda 3i a3&e!&a
un !rile6 s' dea ;na!oi1 O 3&ia e0*esiv de ambi$ioas' 3i ;n s&are ;n&r#
adev'r s'#3i *au&e al& arenda31 Ar %i *ulmea *a ;n lo* s' *um!ere
mo3ia s' o !iar8' de &o&1
In momen&ul a*es&a in&r' >ri,ore1 O anun$' *' au veni& ni3&e
$'rani *are vor s' o roa,e s'#i as*ul&e 3i !e ei *' 3i ei ar dori s'
*um!ere mo3ia1 =adina se ridi*' sur!rins':
L 5ar ni*i n#am dis*u&a& *u domnul a3a *evaA
.ra ;n*ur*a&'1 >ri,ore s&'ruia s'#i !rimeas*'1 S'&enii sun&
b'nui&ori 3i da*' n#or au8i un r's!uns din ,ura ei se vor *rede
nedre!&'$i$i1 =adina n#avusese rela$ii *u $'ranii 3i ni*i nu voia s'
aib'1 Ii so*o&ea s'lba&i*i 3i r'i1 5u!' o e8i&are 8ise d9nd din
umeri:
L Bine da*' *re8i &u >ri,U 5ar ve8i s' nu#mi %a*' murd'rie
ori s'#mi um!le *asa *u *ine 3&ie *e mirosuriA
Lu*a /alab' in&r' *u *9$iva &ovar'3i adu*9nd o und' violen&' de
us&uroi *are *u!rinse re!ede &oa&' odaia1
L Aide$i s!une$i *oni$ei %'r' %ri*' &o& *e ave$i !e inim'A ;i
;ndemn' >ri,ore1
Ce $'rani ;i ves&ise adineaori *9r*iumarul Cris&ea *' ,re*ul a
&re*u& s!re *ur&e s' m9n&uie &o*meala !en&ru Babaroa,a1 5u!'
*onvorbirea de ieri *u boierul <iron oamenii s#au mai s%'&ui& 3i s#
au ;n$eles s' nu se dea b'&u$i *i s' s&'ruie 3i la *u*oni$a de la
Bu*ure3&i1 A*uma ;ns' erau 8'!'*i$i mai *u seam' *' se a%la de
%a$' 3i arenda3ul1 In&r#un &9r8iu Lu*a /alab' biruindu#3i s%iala
vorbi ui&9ndu#se dre!& ;n o*Hii =adinei:
L 5#a!oi *oni$' s' nu v' su!'ra$i *' am *u&e8a& dar noi da*'
am au8i& *' umbla$i s' vinde$i mo3ia ne#am &o& *Hib8ui& 3i am
so*o&i& *' de *e s#o ;ns&r'ina$i *' doar noi am mun*i&#o &o&deauna
3i ne#om ;nvredni*i 3i noi s'U
Ce =adina o indis!usese ;n&9i Cla&amonu !e urm' mirosul de
us&uroi 3i vorb'ria $'ranului1 .a ;n reali&a&e nu se ,9ndea s' v9n8'
Babaroa,a1 A s!us as&'#!rim'var' arenda3ului *#ar vrea s' s*a!e
de mo3ie dar %'r' s' %ie Ho&'r9&' 3i mai mul& *a s' 8i*' *eva
%iind*' omul nu !le*a 3i nu#l !u&ea *on*edia nedeli*a& &o*mai
*9nd ;i num'rase o sum' de bani1 Se !are *' din&r#o vorb'
arun*a&' a ie3i& o ;n&rea,' !oves&e1 )eri !e ne!us' mas' so*rul eiT
a8i $'ranii1 A*uma se dumeri !en&ru *e s#a !l9ns adineaori
Cla&amonu *' e !rea ,rea arenda1 =u#3i !u&u as*unde un sur9s
ironi* arun*9ndu#i o !rivire1 ?edea ;n a*ela3i %o&oliu *u o*Hii la
$'rani *u o mirare ;n*remeni&' !e %a$' *are voia s'#i mas*He8e
&urburarea *'*i ;n *reieri ;i ardeau us&ur'&or numai *uvin&ele:
+Bi&e noro*ul meuAM
C9nd *re8u *' au vorbi& des&ul =adina ;i ;n&reru!se s!un9ndu#le
*' deo*amda&' n#are de ,9nd s'#3i v9n8' !ro!rie&a&ea 3i *' e
mul$umi&' *u Cla&amonu *are !l'&e3&e *ins&i& 3i nu asu!re3&e
lumea1 Oamenii se ,r'bir' s' a!robe *a s' nu se su!ere arenda3ul:
L =oi ne#am ;nvoi& &o&deauna *u dumnealui *e#i dre!& nu#i
!'*a&A
5a*' s#ar Ho&'r; *on&inu' =adina ;i va as*ul&a 3i !e ei nu#i va
ui&a1 S' nu se ia ;ns' du!' 8vonuri *' 8vonurile le s*o& *ei *are au
anume in&erese ori *are nu sun& *u su%le&ul *ura&1 Cla&amonu
;n,Hi$i ;n se* de3i ea nu se ui&ase la el 3i ni*i $'ranii1
R'm9n9nd iar sin,uri arenda3ul ;n&reb' bl9nd:
L A&un*i *u mine *e %a*e$i *oni$'X =adina r's!unse sim!lu:
L Am s' re%le*&e8 3i s' v'd *e !o& %a*e1
Cla&amonu sim$ea *'#i %u,e !'m9n&ul de sub !i*ioare1 In*er*' s'
insi&e: *9nd s' mai vieX 5oamna e8i&a: nu 3&ie *9&e 8ile mai r'm9ne
!e ai*i 3iU
L 2#a$i su!'ra& !e mine *oni$'X 8ise arenda3ul deoda&'
des!era&1
L O de *eX %'*u =adina ;n&in89ndu#i m9na1 =u mi#ai %'*u&
nimi*1 Se !oa&eX
Cobor9nd &re!&ele Cla&amonu b9i,ui ;n sine am'r9&: +Bine am
nimeri&#o n#am *e 8i*eA Bravo mieAM
:
<ar$i du!'#amia8' ;n*e!u o !loaie m'run&' re*e1 A ;n*e!u&
domol *a s' $ie lun, *a !loile adev'ra&e de &oamn'1 >o,u )ones*u
venise *u .u,enia la de6un la Amara1 A %os& o mas' vesel'
s%9r3i&' *u !lanurile de ;n&oar*ere la Bu*ure3&i1 .l &rebuie s' %ie 6oi
ne,re3i& ;n *a!i&al'1 =u !oa&e ;n&9r8ia ni*iun *eas1 . doar de!u&a&
!es&e vreo dou' s'!&'m9ni se des*Hide Camera 3i ;n !realabil e
obli,a& s' ia *on&a*& *u ami*ii !oli&i*i1 Cro!use lui /i&u Nerdelea
s' mear,' *u ei dar >ri,ore !ro&es&': se !oa&e s'#i r'!eas*'
oas!e&eleX .l avea de ,9nd s'#l &rimi&' *u =adina *a s' nu !le*e
sin,ur' *u Brumaru1
<ai ;nain&e de a se a3e8a la mas' >ri,ore luase la o !ar&e !e
>o,u 3i !e /i&u la o *ons%'&uire in&im'1 C9nd a%l' >o,u des!re
Baloleanu se su!'r'1 Cum ;3i ;n*Hi!uie *' Baloleanu va %a*e ;n&r#
adev'r un servi*iu de8in&eresa&X Se vede *' >ri,ori$' nu#l
*unoa3&e de3i i#e !rie&en1 Are s'#l !oar&e *u vorba !9n' i se va ur;
3i va renun$aAU >ri,ore !ro&es&' mai *u 6um'&a&e ,ur' ad'u,9nd
*' ;n ori*e *a8 b'ia&ul adi*' /i&u nu !oa&e r'm9nea ;n v9n& 3i *'
!rin urmareU
L Bi&e eu &e asi,ur *' ;n dou'8e*i 3i !a&ru de ore du!' *e
soses* ;n Bu*ure3&i &9n'rul va %i !lasa&A %'*u de!u&a&ul *u em%a8'1
Are *uv9n&ul meuA ?i eu nu sun& BaloleanuA
L .viden& da*' vrei &u s' &e o*u!iU 8ise >ri,ore1 5ar 3i &u e3&i
*am l's'&or dra,' >o,ule 3iU
L /e ro, &e ro,A r9se >o,u1 ?&iu eu *9nd &rebuie s' %iu l's'&or
3i *9nd nuA
L Ai noro*A 3o!&i >ri,ore lui /i&u r'm9n9nd !e urm' un
momen& ;n doi1 Se vede *' &e !ro&e6ea8' .u,enia de l#a *u!rins
a&9&a ener,ieA
/9n'rul Nerdelea nu s*oase ni*iun *uv9n& *i numai as*ul&ase *u
en&u8iasm1 5e,eaba s#a n's*u& ;n 8odia noro*ului ;3i 8i*ea ;n
,9nd ;n*9n&a&1 ?i la mas' a m9n*a& *u !o%&' iar la urm' venind
vorba de doine ardelene3&i a *9n&a& 0unguOi drumul CluNului 3i a
s&9rni& ova$iile &u&uror1 C9n' 3i <iron l#a %eli*i&a& ;n vreme *e
=adina *are obi3nuia s' s&r9mbe din nas *9nd au8ea mu8i*'
rom9neas*' ;i lu' !romisiunea s'#i *9n&e la Bu*ure3&i &oa&e
doinele !e *are le 3&ieU
>o,u 3i .u,enia !le*ar' !e !loaie1 =adina v'89nd din u3' *um
r'su*ea %irele de a!' un v9n& as!ru se 8b9rli:
L <i se !are *' eu voi %i ;nain&ea lor la Bu*ure3&i1 B'&r9nul
)u,a ;3i %re*a m9inile mul$umi&:
L Las' dr',u$o *' as&a e minuna&' !en&ru sem'n'&urile de
&oamn'A As&a %a*e mul&e milioane mul&e de &o&A
L O %i !a!a dar eu nu su%'r !loaia ni*i la ora3A La $ar' barem o
de&es&A
>ri,ore se s*Himbase de *9nd sosise =adina1 =umai du!' *e a
s&r9ns#o iar ;n bra$e 3i#a da& seama *' %'r' ea via$a lui ar %i
8drobi&'1 Ii s*u8' &oa&e ,re3elile a*u89ndu#se !e sine !en&ru ele1 O
%emeie *a ea are dre!&ul 3i *Hiar da&oria s' &r'ias*' s' se bu*ure de
oma,iile lumii nu s' ve,e&e8e ;n umbr' *um ar %i vru&#o el din&r#
un e,oism mes*Hin1 Re8is&en$a ei %ireas*' el a so*o&i&#o li!s' de
a&a3amen& veri&abil1 )#a im!u&a& *o*He&'ria *a o *rim' ;n lo* s' o
vad' dre!& *eea *e es&e: dorin$a %ireas*' de a s&r'lu*i1 .l n#a ;n$eles
*' !rin !ersis&en$a ei de a#i o%eri mereu *eva nou de a %i ve3ni*
al&a ea *'u&a 3i i8bu&ea s'#i %ie aman&' 3i so$ie ;n a*ela3i &im!1
5a*' el n#a %os& ;n s&are s'#i admi&' ni*i *a!ri*iile *ele mai
obi3nui&e da*' i#a %'*u& o vin' din !l'*erea de a dansa sau de a
*'l'&oriA
5e al&%el 3i a*uma &rebuia s' se observe la %ie*e momen& *a s'#3i
domine ins&in*&ele1 Cre8en$a lui Raul Brumaru *on&inua s'#l
s9*9ie de3i nenoro*i&ul %'*ea s%or$'ri uria3e s'#3i dovedeas*'
u&ili&a&ea: !oves&ea ane*do&e &r9n&ea *alambururi neroade se
in&eresa de *re3&erea vi&elor 3i as*ul&a *a un mar&ir &eoriile a,ri*ole
ale lui >ri,ore 6u*a &abine& *u b'&r9nul 3i se &u&uia *u &9n'rul
Nerdelea %iind*' observase *' >ri,ore $ine la el *'u&a s'
;nviore8e !e =adina *u ,lume %ran$u8e3&i *9nd o vedea !rea
!li*&isi&'U /o&u3i >ri,ore nu#l sl'bea din o*Hi 3i#i urm'rea dis*re&
&oa&e mi3*'rile ori*9& re*uno3&ea ;n sine3i *' e0a,erea8'1 Se
sur!rindea sus!e*&9nd 3i !e =adina *Hiar ;n *li!ele *ele mai
in&ime1 ) se !'rea *' s'ru&area ei n#a %os& sin*er' *' a ros&i& *u&are
*uv9n& de iubire *u o in&ona$ie *iuda&'U Ii era mereu &eam' *' ;3i
ba&e 6o* de sen&imen&ele lui1
=oua ;n%l'*'rare amoroas' ;l ;ndemna s'#3i ,r'beas*' 3i el
!le*area la Bu*ure3&i1 Cel mai &9r8iu !es&e o s'!&'m9n' is!r'vea
ai*i &oa&e &reburile1 In*er*' s' momeas*' !e =adina s'#l a3&e!&e1
L Cred *' a3 muri da*' ar &rebui s' mai s&au o s'!&'m9n' ;n
noroaiele as&ea in%ernaleA 8ise ea sur989nd1 5e *e nu renun$i 3i &u o
da&' !en&ru mine la &eribilele voas&re a%a*eriX S' !le*'m ;m!reun'1
>ri,ore %','dui *' !9n' dumini*' &ermin' dar !e ea n#o mai
re$ine: nu vrea s' se sim&' r'uT dore3&e *Hiar s#o 3&ie numai vesel'
3i %eri*i&'1
No&'r9r' s' !le*e 6oi1 Cloua ;ns' a3a de ur9& *' =adina a
am9na&#o !en&ru vineri1 >ri,ore a ;n$eles *' a %os& un !re&e0& *a s'
mai r'm9ie o noa!&e1 .ra %erme*a&1
5iminea$a de vineri ves&ea o 8i bun'1 Cloaia ;n*e&ase de *u
noa!&e1 Ce uli$' ;ns' noroiul 3i b'l&oa*ele erau !9n' la ,enun*Hi1
Au&omobilul &rase la s*ar' ;n*on6ur9nd rondul ;n %orm' de inim'
;m!odobi& *u %lori ro3ii &omna&i*e *are r9deau sub m9n,9ierea
soarelui ie3i& brus* din !9n8i3ul de nori1 C9nd se ur*' ;n ma3in'
du!' *e se s'ru&ase de mai mul&e ori *u >ri,ore =adina v'8u
%lorile 3i#i 8ise dr','la3:
L Bi&e inima &a >ri,1
Crin&re servi&orii *e se ;mbul8eau s' %ie de %olos la !le*are /i&u
Nerdelea 8'ri !e Ce&re *are d'dea &9r*oale *ur$ii 3i de dra,ul
<arioarei 3i ;n s!eran$a *' se va !u&ea o!lo3i 3i d9nsul !e ai*i1
5u!' *e se des!'r$i de <iron )u,a 3i mul$umi ;nduio3a& lui
>ri,ore &9n'rul Nerdelea d'du m9na 3i *u Ce&re:
L R'm9i s'n'&os 3i s#au8im de bineA
L 5umne8eu s' v' a6u&e *ona3uleA r's!unse %l'*'ul *u ,las
%ierbin&e1
Au8ind ,lasul s&r'in =adina ;n&oarse *a!ul1 Crivirea ei *urioas'
se ;n*ru*i3' un momen& *u !rivirea lui s&r'lu*i&oare1
<a3ina !orni !e aleea !ie&rui&' mer,9nd la !as %iind*' >ri,ore
;i ;nso$ea *u *a!ul ,ol1 =adina ;n&re *ei doi b'rba$i ;i %'*ea
be8ele *u m9na ;nm'nu3a&' ridi*a&' ;n sus1 C9nd a6unser' la
!oar&' >ri,ore s&ri,' 3o%erului s' o!reas*' !u$in1 Se sui !e s*ar':
L )er&a$i#m' v' ro, mul& s' s!un =adinei dou' vorbe la
ure*HeU
Se a!le*' !es&e !or&ier' lu' ;n m9ini *a!ul %emeii 3i#i s'ru&'
bumbul ure*Hii 3o!&ind:
L /e iubes*A
=adina ,9n,uri r989nd *u n'rile ;n v9n&:
L Dais tu es ou1 petit c"%riS
2
A!oi au&omobilul 8v9*ni *a un aler,'&or de *urs'1
>ri,ore se ui&a du!' el 3i nu vedea de*9& o m9n' mi*' !lu&ind ;n
aer deasu!ra *a!e&elor *a o &ur&uri*' alb'1
Ce *9nd ma3ina se de!'r&a ver&i,inos ;m!ro3*9nd !9n'#n
mar,inile uli$ei v9r&e6uri de a!' &urbure *u bu*'$i de noroi &9n'rul
)u,a au8i deoda&' un ,las m9nios:
L Eire#ar al dra*uluiA
Baba )oana *are venea !e mar,inea uli$ei era numai noroi din
*a! !9n'#n !i*ioare 3i#3i s*u&ura Hainele bomb'nind1
5in 6os se a!ro!ia An,Helina lui =is&or <u*eni*u des*ul$' *u
un *o!il la $9$' 3i al&ul de vreo !a&ru ani de m9n'1 B'ie$elul
des*ul$ *a 3i m'#sa ;m!iedi*9ndu#se ;n !oala *'m'3ii lun,i *u
*are %r'm9n&a noroiul s*9n*ea ;n&runa:
L <i#e %oame mam'A
?i %emeia ;l os&oia &9r9ndu#l de m9n' ne*'6i&':
L /a*i mai*' &a*i#&a*iA
<a3ina dis!'ruse *u m9na alb' *a o &ur&uri*'1 >ri,ore )u,a se
*u&remur' !ar*' s#ar %i &re8i& din&r#un vis1 =u mai au8ea de*9&
s*9n*e&ul *o!ilului 3i mul*omirile %emeii 3i morm'i&ul babei:
L Eire#ar al dra*uluiA
Ca!i&olul )2:
LB<)=)L.
1
5ou' 8ile /i&u Nerdelea avu s' !oves&eas*' *e#a !'$i& 3i *um a
!e&re*u& la $ar'1 L#a des*usu& ;n&9i doamna Ale0andres*u
!ro!rie&'reasa lui *are *9nd nu vorbea de Seni*' sau de <imi
murea s' a%le &oa&e des!re &o$i 3i s' *leve&eas*'1 O sear' ;n&rea,' a
&rebui& s' re%ere %amiliei >avrila3 iar %iul *i8marului <endelson
a*uma *ivil a veni& anume s' se in&erese8e de su%erin$ele $'ranilor
3i s'#i e0!li*e %ierb9nd de revol&' *' nele,iuirile so*iale sun& a&9&
de !rovo*a&oare ;n*9& mul$imea e0as!era&' va %i sili&' s'#3i %a*'
sin,ur' dre!&a&e 3i a&un*i se va !r'bu3i ;n %o* 3i s9n,e &oa&'
bara*a1
/9n'rul Nerdelea se l'uda 3i se ;n'l$a %ire3&e dar *u m'sur'1
C9n' nu va vedea *u *e se va ale,e din mondenismele as&ea nu
;ndr'8nea s'#3i ia v9n&1 Indeosebi des!re =adina vorbea *u mare
en&u8iasm1 ) se !'rea %iin$a *ea mai %erme*'&oare 3i l'sa s' se
;n$elea,' *'#l sim!a&i8ea8' de3i ea nu !rea l#a lua& ;n seam' 3i
*Hiar ;n au&omobil abia i#a adresa& *9&eva *uvin&e ;n&re$in9ndu#se
mereu 3i ;n %ran$u8e3&e numai *u Raul Brumaru1
In s%9r3i& dumini*' ;nain&e de amia8i se ;n%iin$' ;n s&rada
Ar,in&ari la >o,u )ones*u1 Cromisese el *e#i dre!& *' ;n
dou'8e*i 3i !a&ru de ore ;i va aran6a si&ua$ia dar nu s&ri*' s'#i mai
adu*' amin&e *u !rile6ul unei vi8i&e obli,a&orii de !oli&e$e1
L >a&aA s&ri,' &rium%'&or de!u&a&ul1 <9ine s' &e !re8in$i la
?rapelul 3i s'#$i ;n*e!i servi*iul1 In&rebi de domnul 5eli*eanu s'
nu#i ui$i numele el e dire*&orul ,a8e&ei 3i#i s!ui *' vii din !ar&ea
mea1 Lea%a nu e !rea s&r'lu*i&' dar mai &9r8iu vom *'u&a s#o
dre,em1
/i&u Nerdelea ;nlemni de mirare 3i de bu*urie1 5e#abia !u&u
ar&i*ula *9&eva *uvin&e de mul$umire 3i admira$ie1 Lui >o,u ;i
!l'*ea s' %ie admira&1 C9nd a!'ru 3i .u,enia !e *are n#o !usese ;n
*uren& &o*mai *a s'#i o%ere o sur!ri8' le is&orisi *u mare lu0 de
am'nun&e &oa&e %a8ele lu!&eiU ?i#a 8is: *e s' se *'*iuleas*' el
*o,eami&e de!u&a& serios !e la Adevrul 3i Gniversul s' ri3&e
vreun re%u8 *9nd are 6urnalul !ar&idului1 5eli*eanu i#e *ole, de
Camer' 3i !rie&en1 Nai la 5eli*eanuA .l dr',u$ 3i %in a**e!&' %'r'
ni*io di%i*ul&a&e dar ;l &rimi&e s' se ;n$elea,' *u adminis&ra&orul1
Nai 3i la elA A*olo r'*eal' 3i v'i*'real'1 Adminis&ra&orul un ovrei
,ras 3i *u o*Helari de aur ;l ia *u &eorii 3i *u *i%re *' 8iarul are
*Hel&uieli %ormidabile 3i nu se vinde delo* de3i e s*ris su!erb
%iind*' *i&i&orii de a8i nu mai sun& *a!abili s' ,us&e verva s&ilis&i*'
3i s!iri&ul !olemi* *i umbl' numai du!' *rime 3i s*andaluri *'U
L 5u!' vreo or' de dis*u$ie mi#am !ierdu& 3i eu *almulA %'*u
>o,u *u m9ndrie1 <#am s*ula& mi#am ;n%i!& m9inile ;n bu8unar 3i
am de*lara& ri&os: +=u vreau s' 3&iu nimi*A 5ores* s' %iu sa&is%'*u&
al&%elAUM A&9&a a %os& su%i*ien&1 L#am da& ,a&a1 Fi*e:
+Bine *oane >o,ule da*' m' iei a3a nu !o& s' &e re%u8AM
=u !u&ea s!une admira&orilor s'i *' a&un*i *9nd 3i#a ;n%i!& m9na
;n bu8unar a s*os !or&o&elul 3i a a*Hi&a& an&i*i!a& !e 3ase luni lea%a
!ro&e6a&ului s'u suma %iind *on&abili8a&' ;n re,is&re *a dona$ie din
!ar&ea domnului de!u&a& >o,u )ones*u1
.u,enia ;l ;mbr'$i3' 3i#l %eli*i&' ,ra$ios sa&is%'*9ndu#i as&%el !e
de!lin amorul !ro!riu1 Ce urm' am9ndoi %'*ur' ur'ri &9n'rului 3i#l
!o%&ir' la mas' ;n&r#o 8i du!' *e va %i lua& *on&a*& *u 6urnalul1
L 2e8i mai !une 3i des!re mine *9&e#o no&i$' din *9nd ;n *9ndA
;i 3o!&i >o,u *ondu*9ndu#l ;n&re ,lum' 3i serios1 /i&u Nerdelea
era ner'bd'&or mai ;n&9i s' *unoas*' ?rapelul1 =u#l v'8use
ni*ioda&' 3i ni*i m'*ar nu au8ise des!re un asemenea 8iar1 Colind'
8e*e *Hio3*uri !9n' s' des*o!ere un e0em!lar1 Il des%'*u ;nda&' ;l
e0amin' *u a&en$ie1 Il ,'si idio& ,ol 3i %ad *a un dis*urs
!arlamen&ar1 Avu o *li!' de de*e!$ie1 Al&*eva r9vnise d9nsul1 Ce
are#a %a*e a*umX Cen&ru ;n*e!u&U
A*as' se a3e8' s' *i&eas*' ?rapelul de la &i&lu !9n' la ,iran&ul
res!onsabil *a s' se %amiliari8e8e *u a&mos%era1 Ce *9nd se lu!&a
*u un s&udiu kilome&ri* semna& de un sena&or ;i b'&u ;n u3' Sean:
L 2ino mon3er ni$el s' &e *unoas*' 3i sor'#mea *' $i#a %'*u&
Lenu$a o re*lam' de !ar*#ai %i moa3&ele de la <i&ro!olieA
5oamna Ale0andres*u dorind s' %ie a,reabil' %amiliei lui
Seni*' se s&r'duia s' ,'seas*' !e$i&ori /an$ei mai ales *' b'&r9nii
erau %oar&e !reo*u!a$i de soar&a %e&ei *are n#avea al&' 8es&re de*9&
%rumuse$ea de la 5umne8eu1 O*Hise deo*amda&' !e /i&u 3i#l l'uda
*' !l'&e3&e *ore*& *Hiria *' nu e Haimana *' umbl' numai ;n&re
boieri 3i %iind 8iaris& m9ine#!oim9ine ;l ve8i de!u&a& *um a a6uns
3i Cos&el Ce&res*u *are a %os& *ole, *u b'rba&ul ei la 3*oala
mili&ar'1
L Bi&e *e ;n,era3 s#a ab'&u& !e la noi domnule /i&uA sus!in'
doamna Ale0andres*u &o!indu#se de duio3ie1
/an$a ro3i1 .ra ;n'l&u$' deli*a&' 3i avea ni3&e o*Hi3ori ver8i *u
lu*iri umede ;nv'lui&oare1 /9n'rul se 8'!'*i !u$in1 5oamna
Ale0andres*u observ' mul$umi&' 3i du!' *9&eva minu&e in&erveni
di!loma&i*:
L .i a*um noi !le*'m *' sun&em ve8i 3i ;mbr'*a$i1 Am vru&
numai s' o ve8i 3i s#o admiri1 5ar las' nu %i m9Hni&A Bi&e ;$i
!romi& *' &e lu'm ;n&r#o du!'#amia8' ;n %amilia lor 3i a*olo !o$i !e
urm' s'#i %a*i 3i *ur&e da*'#$i !la*eA
/i&u Nerdelea relu' s&udiul sena&orului1 5in&re r9ndurile
!li*&i*oase li*'reau ne;n*e&a& o*Hii ver8i ai /an$ei 3i sur9sul
bu8elor ei *a o is!i&' nea3&e!&a&' 3i *u a&9& mai a&r','&oare1
A doua 8i se duse la ?rapelul1 Bn b'ia& ;l in&roduse la se*re&arul
de reda*$ie1 In&r#o *amer' vas&' sin,ur la un birou voluminos un
domn neras ursu8 *u o*Helarii du!' ure*Hi manevra ;n&r#un
morman de 6urnale *u ni3&e %oar%e*i uria3e1 Arun*' o !rivire s!re
vi8i&a&or 3i ;3i *on&inu' o!era$ia1 C9nd is!r'vi m'&ur' 6os res&urile
de ,a8e&e *a s'#3i libere8e masa1 A%l9nd *' Nerdelea *au&' !e
5eli*eanu 8ise !li*&isi&:
L 5ire*&orul nu d' !e la reda*$ie de*9& ;n&9m!l'&or a3a *' ,reu
ai s'#l nimere3&i1 5a*' ;ns' ai *eva !en&ru 8iar !o$i vorbi *u
!rimul#reda*&or *are &rebuie s' !i*e sau !o$i s'#mi s!ui 3i mieA
/i&u ;i s!use1 Se*re&arul s&r9mb' din nas:
L <HmU =e ;nmul$im mereu1 Avem mai mul$i reda*&ori de*9&
*i&i&ori 3i &o&u3i da*' n#ar %i %oar%e*ele n#am !u&ea ie3i1 La lea%' e
;mbul8eal' la s*ris codeal1 5ar as&a#i &reaba dire*$iei1 .u mi#am
de*lina& de mul& ori*e r's!undereU
Ca s' se *onvin,' arun*' dou' *uvin&e !e un !e&i* de H9r&ie 3i
&rimise b'ia&ul la adminis&ra$ie1 R's!unsul sosi !rom!& 3i
se*re&arul *on&inu':
L In re,ul'A .3&i an,a6a&A Eoar&e bineA Coa&e *' dumnea&a ai 3i
m9n*'rimea s*risuluiX CeX
In*e&ul *u ;n*e&ul se mai des*re$i1 Avea su%le& bun1 Se *redea *el
mai is*usi& se*re&ar de reda*$ie din Rom9nia 3i deoare*e lumea
nu#l a!re*ia *a a&are se sim$ea nedre!&'$i&1 Ii era s*9rb' *' &rebuie
s' mun*eas*' mai r'u *a un Hamal la un 8iar obs*ur ;n vreme *e
al$ii nedemni s'#i s&ea al'&uri se ;mbuib' 3i se lansea8' !rin
reda*$iile 6urnalelor de mare &ira61
Cen&ru *' &9n'rul Nerdelea era de +din*oloM se*re&arul ;l
;ns'r*in' s' *ulea,' din !resa ,erman' 3i un,ureas*' 3&irile des!re
Rom9nia 3i rom9nii sub6u,a$i1 Ii o%eri imedia& un &ean*
im!resionan& de 8iare vir,ine1 =imeni din reda*$ie nu *uno3&ea
al&' limb' s&r'in' de*9& %ran*e8a ;n*9& n#avea *ine s' le *i&eas*'1
Coa&e s' le ia a*as' s' le r's%oias*' !e ;ndele&e1 S' nu
m98,'leas*' mul&1 =o&e *on*ise vibran&e as&a &rebuie unui 6urnal
viu1 5in nenoro*ire ?rapelulU Eire3&e ar %i !er%e*& da*' ar !u&ea
s'#i s*rie 3i *9&e un ar&i*ol de %ond m'*ar unul !e s'!&'m9n'1 )a s'
;n*er*e1 L#au sas&isi& !oli&i*ienii &9m!i$i *u *olabor'rile
*ons&i!an&e1 5ar s' nu ui&e *' ?rapelul e o%i*iosul ,uvernului 3i
de*i s' %ie !ruden& mai ales *' !ar&idul !e l9n,' 3e%ul ;n
%un*$iune are o droaie de !re&enden$i la 3e%ie *are %a* o!o8i$ie
*landes&in' 3i abia a3&ea!&' vreo ,a%' *a s#o e0!loa&e8e ;m!o&riva
*ondu*erii o%i*iale1
L A3a !uiuleA s%9r3i se*re&arul ami*al1 Co$i s' lu*re8i 3i a*as'
!9n' &e vei obi3nui *u meseria1 5iminea$a ;ns' &e ro, s' %ii a*i
&o&deauna *' !oa&e am nevoie de &ineA
Se numea 51 Ro3u1
/i&u Nerdelea se ;n&oarse a*as' se ;n*Hise ;n odaia lui 3i ;n*e!u
s' lu*re8e *u !asiune1 I3i 8i*ea *' de a*uma i s#au des*His &oa&e
drumurile1 =umai vredni* s' %ie 3i s' nu se des*ura6e8e1 5oamna
Ale0andres*u !le*ase *u Sean la !'rin$ii lui la o !ar&id' de *'r$i *u
!relun,ire1 .ra lini3&e des'v9r3i&'T rareori !'&rundea !9n' la d9nsul
*9&e un $i!'& sau vreo sudalm' din *ur&ea *u mul$i *Hiria3i1 S!re
sear' &o*mai *9nd &erminase de s*ris au8i !a3i ;n an&reu1
I3i ;n*Hi!ui *' &rebuie s' %ie eleva lui <arioara1 Se bu*ur'1
5u!' a&9&ea ore de mun*' era bineveni&' o %iin$' %eminin' *Hiar
3i <arioara1 Se re!e8i la u3' s' o !rimeas*'1
L <'i*u$a nu e a*as'X ;n&reb' %oar&e na&ural <imi1 /9n'rul
r's!unse sur!rins:
L =u es&e darU !o%&im ;n'un&ru doamn'AU )media& am s'U
5oamna mi*' 3i blond' avu o %lu&urare de sur9s !e bu8e 8i*9nd:
L .i Hai %iind*' &o& am veni& s' vedem *uibul !oe&ului1
/i&u se a!rinse ;i s'ru&' m9na de mai mul&e ori 3i o ru,' s' s&ea
*9&eva *li!e s' se sa&ure m'*ar !rivind#o *' de *9nd a v'8u&#o
deun'8i n#o mai !oa&e ui&aU <imi ;l ;n&reru!se !ar*' ni*i nu l#ar
%i as*ul&a& sau !en&ru *' 3&ia dinain&e *e are s'#i s!uie:
L In *amera as&a s&'&eam 3i eu ;nain&e de a m' m'ri&a ;n
va*an$e *9nd m' ;n&or*eam de la !ension1 Ce a&un*i m'i*u$a nu
;n*HiriaU C9&e visuri %rumoase am visa& ;n !'&u*eanul 's&aA
In*ura6a& &9n'rul s&'ruia s'#i s*oa&' man&oul murmur9nd
;n&runa:
L 5oamn' <imi &e ro,U =u mu3* 8'uA =u mu3*A <imi
i8bu*ni ;n r9s:
L /e *red %iind*' ni*i nu $i#a3 !ermi&eU s'#mi %a*i semneA Ce
urm' *a s'#l !o&oleas*' ad'u,' sen&imen&al:
L <i#e3&i sim!a&i* darU
/i&u ;3i !ierdu *um!'&ul o lu' la*om ;n bra$e 3i#i ;n*Hise ,ura *u
o s'ru&are ;nse&a&' *'u&9nd s#o a!ro!ie de !a&1 .a !rimi
;mbr'$i3area *u o ,9n,ureal' mul$umi&' a!oi se des%'*u u3or
3o!&ind:
L 5e *e nu e3&i *umin&eX 2rei s'#mi !ar' r'u *#am in&ra&XU =u
se !oa&e a*uma *rede#m'A Al&' da&'A Ai r'bdareA
I3i ;ndre!&' !'l'rioara !es&e bu*lele aurii1 .ra *u s!a&ele ;n u3'1
S!re a evi&a un nou asal& !use m9na !e *lan$':
L 5r',u$ 3i *umin&e ;n$elesXU Eu,1 /re*usem numai *a s' 3&ie
m'i*u$a *#am %os& ai*iU Ce *ur9nd ,r'bi&uleA
In urma ei r'mase un sur9s !romi$'&or1
2
Se8onul se anun$a mai bo,a& 3i mai vesel *a &o&deauna1 =adina
era ;n %ri,uri1 Avea numai !en&ru noiembrie des*Hiderea
Carlamen&ului re!re8en&a$iile .leonora 5use 3i E^raudQ ;n a%ar'
de *on*er&ul Cadere_ski1 I3i adusese de la Caris *9&e *eva *9nd s#
a ;n&ors ;n $ar' dar observa *u ,roa8' *' %a$' *u mul&i&udinea
evenimen&elor *are#i re*lamau im!erios !re8en$a ea se a%la de %a!&
de8br'*a&'1
>ri,ore sosi de la $ar' *u ;n&9r8iere de *9&eva 8ile1 =#a !u&u&
s*'!a de &a&'l s'u !9n' *e n#au ;n*Heia& &oa&e so*o&elile s' %ie
lini3&i$i !9n' ;n %ebruarie1 )#a *onveni& 3i lui mai ales *' era
Ho&'r9& s' r'm9ie &oa&' iarna ;n *a!i&al' l9n,' =adina1
L In s%9r3i&A 8ise ea *9nd ;i au8i Ho&'r9rea1
)media& ;l !use ;n mi3*are s' o!reas*' lo6a *ea mai bun' !en&ru
s!e*&a*olele %i0a&e s!e*i%i*9nd *' s#ar *onsidera de8onora&' !e
ve*ie da*' s#ar ;n&9m!la s' li!seas*' de la vreunul1 B'rba&ul
aler,' se os&eni1 =adina vru s'#l mai *ru$e:
L 5a*' &e !li*&ises* *ursele s'#l &rimi&em !e Raul1 .l e %oar&e
abil ;n lu*ruri d#as&ea1
>ri,ore !ro&es&' *' nu#l !li*&ises* delo* de3i ;l !li*&iseau1 @inea
s' ;nde!'r&e8e din !rea6ma ei !e Raul %'r' s' se ba,e de seam'1
=u din ,elo8ie ;3i 8i*ea el *i !en&ru *' e !rea imbe*il1 =oua lui
iubire dis!re$uia ,elo8ia1 /rebuie ;ns' s' %ie so$ 3i aman& *um e 3i
ea *a s#o !'s&re8e1
=adina era !rea !rins' ;n v9r&e6ul !reo*u!'rilor moderne 3i nu
observa s&r'duin$ele lui >ri,ore1 5e al&%el ni*i ;n al&e ;m!re6ur'ri
n#ar %i observa&1 ) se !'rea na&ural 3i obli,a&oriu s' %ie iubi&'1 A3a a
%os& obi3nui&' de &o&deauna ;n*e!9nd *u &a&'l ei *are a idola&ri8a&#
o 3i *Hiar a8i se ;nviorea8' *9nd o vede1 In %ond nu avea
sen&imen&e de dra,os&e de*9& !en&ru sine ;ns'3i1 =u#3i re%u8a
nimi* so*o&ind *' i se da&orea8' &o&1 =i*i m'*ar !l'*erile nu le
!u&ea ,us&a ;n bu*uria inimii sau s!re a#3i sa&is%a*e o &en&a$ie *i
numai !en&ru *' ;i a!'reau *a a&ribu&ele %ire3&i ale %rumuse$ii ei1
=i*ioda&' n#a ;n3ela& !e >ri,ore din&r#o !ornire de !asiune
;n&o*mai !re*um nu %uma de dra,ul be$iei &u&unului1 Se *redea
obli,a&' s' %a*' &o& *e e sus*e!&ibil s' o ridi*e deasu!ra al&or %emei
*a o s&a&uie divin'1 Se *on&em!la ;n o,lind' ;ndelun, ,oal' din
*a! !9n'#n !i*ioare 3i se minuna *um s#au !u&u& ;mbina a&9&ea
%orme 3i linii su!erbe ;n&r#un sin,ur *or!1 Bmbla ,oal' ;n
a!ar&amen&ul ei &oa&' diminea$a *a s' se !oa&' admira ;n voie1
Raul Brumaru era *a un *a!ri*iu 3i o *odi$' ne*esar unei %emei
ele,an&e *a un *'$el sau un &alisman1 .l o%&a de mul& *a 3i al$ii1
In *ele din urm' l#a a**e!&a& nu din iubire *i din indi%eren$'1
Con&a ;n lume *a un b'ia& s!iri&ual 3i %'*ea %i,ur' onorabil' ;n
sui&a ei1 Se 6ena mai !u$in de el de*9& de >ri,ore1 Cen&ru so$ul ei
!'s&rase ori3i*um un res!e*& *el !u$in &eore&i*1 Ea$' de Raul nu
sim$ea nevoie de ni*iun %el de mena6amen& su%le&es*1 =i*i el nu
!re&indea a3a *eva 3i se mul$umea *u %irimi&urile os!'$ului1 .ra
mai ales dansa&orul ei 3i ;n *ali&a&ea a*eas&a u&il1
>ri,ore avea o re!ulsie ins&in*&iv' de b'rba$ii ;n ,enul lui
Brumaru1 Ii dis!re$uia1 So*o&ea sin*er *' =adina se *om!romi&e
&oler9nd !e l9n,' ea asemenea *avaleri1 Se ;nvinov'$ea !e sine *'
n#a 3&iu& s' ;m!iedi*e alune*area a*eas&a nu !rin s*ene *are s' o %i
;nver3una& ;n !erseverare *i !rin&r#o iubire mai *om!reHensiv'1
5a*' el ar %i 3&iu& s#o ;n$elea,' din&ru ;n*e!u& nu ar %i !ierdu&
!a&ru ani de %eri*ire 3i n#ar %i ;n,'dui& s' se *ree8e ;n&re ei un ,ol
!es&e *are a*uma &rebuie s' *l'deas*' !un$i noi de *omuni*a$ie1
In *li!a *9nd 3i#a re*unos*u& ,re3eala ;n mod %ires* 3i#a lua&
Ho&'r9rea de a re!ara ,eneros &o& &re*u&ul1 =adina s' %ie %eri&' de
ori*e &en&a$ii nu !rin aba&erea lor *i !rin !re8en$a lui ,a&a de a le
sa&is%a*e1 In$ele,9nd a*uma %r'm9n&'rile ei ma&eriale se o%eri
s!on&an s' le ;m!lineas*' ,'sind o e0!li*a$ie m',uli&oare:
L =evas&a mea vreau s' %ie *ea mai s&r'lu*i&oareA
=adina nu#3i *redea ure*Hilor1 .ra obi3nui&' *a el sub %orme
deli*a&e *u mo&ive !lau8ibile s' se de8in&erese8e de mondenismul
ei !rea *os&isi&or1 /o&u3i r's!unse *u indi%eren$':
L .3&i dr',u$ 3i#$i mul$umes* dar mi#e s' nu &e s!erie *i%rele1
L Cen&ru &ine ni*io *i%r' nu m' !oa&e s!eriaA re!li*' >ri,ore *u
o !rivire ;n *are ardea %o*ul unei iubiri su!use1
Ce nu %'*user' ;n *ursul *'sni*iei lor !9n' a8i %'*ur' a*uma: se
*onsul&ar' %oar&e ,rav des!re &oale&ele =adinei1 .a ;i e&al' *ele mai
noi numere din revis&ele de mod' ;i e0!li*' de&alii de *roial' de
s&o%e 3i de ,arni&uri iar el se in&eresa de a!roa!e 3i *u &oa&'
serio8i&a&ea !ar*' ar %i %os& vorba de !robleme vi&ale1
Cons%'&uirile *on&inuar' 8ile de#a r9ndul 3i =adina des*o!eri *u
uimire *' >ri, are 3i ;n ma&erie de ;mbr'*'min&e %eminin' un ,us&
deli*a& 3i idei ori,inale1 Ii 3i 8ise oda&':
L Credeam *' numai a,ri*ul&ura &e !asionea8'1 2'd *' m#am
;n3ela&1
>ri,ore sur9se:
L /u ai %os& adev'ra&a mea !asiune de *9nd &e#am ;n&9lni&1
/rebuie s' m' %i ;n3ela& 3i eu *9nd am !u&u& *rede al&%el1
In 8ilele a*es&ea vreo dou' s'!&'m9ni du!' s&abilirea lor ;n
Bu*ure3&i se anun$' iar Cla&amonu1 =adina e8i&' s'#l !rimeas*'1
5in momen& *e >ri,ore s#a o%eri& s#o a6u&e nu mai avea nevoie
imedia&' de servi*iile arenda3ului %iind*' >o,u o va mai !'sui
!en&ru !la&a da&oriei *e#a %'*u&#o la el ;n s&r'in'&a&e1
Cla&amonu ;3i mo&iv' mai ;n&9i venirea ;n *a!i&al': a !ro%i&a& *'
%iul s'u &rebuie s' se !re8in&e s'#3i %a*' ins*ri!$iile la universi&a&e
3i l#a ;nso$i& *u ,9ndul s' ;m!r'3&ie nourii ne;n$ele,erilor
re,re&abile din&re d9nsul 3i =adina1 Cu b'ia&ul a is!r'vi& re!ede
%iind*' se ;n&oar*e a*as' unde !oa&e mai bine s' *i&eas*' !en&ru
e0amenele *e vrea s' le dea ne,re3i& du!' Cr'*iun1 As&%el i#a
r'mas &im! de aler,'&ur' s#a s&r'dui& 3i a ;n*Herb'li& 6um'&a&e din
*93&iul de !rim'var' 3i l#a adus *a s'#i dovedeas*' s&'!9nei *' e ;n
s&are s' %a*' 3i im!osibilul s!re a %i !e !la*ul ei1 =u *ere de*9& o
mi*' %avoare 3i e si,ur *' v'89nd ea *redin$a lui nu i#o va re%u8a1
Eire3&e e vorba &o& des!re Babaroa,a1 .l a au8i& deun'8i din ,ura
ei *' deo*amda&' nu in&en$ionea8' s' v9nd'1 /o&u3i !en&ru *'
8vonurile s&'ruie (de la $'rani a a%la& *' 3i boierul <iron ar umbla
s' *um!ere) ;ndr'8ne3&e 3i d9nsul s' se de*lare ama&or1 O roa,'
de*i *a !rimind avansul !e arenda anului vii&or s' men$ione8e *'
;n *a8ul ;ns&r'in'rii mo3iei 3i ;n *a8ul *9nd even&ual o%er&a lui ar
%i mai avan&a6oas' 3i a**e!&a&' suma a*eas&a s' %ie so*o&i&' ;n
arvuna !re$ului de *um!'rare1 Cen&ru ea e o sim!l' %orm' !en&ru
el o va,' asi,urare !re$ioas' mai mul& *a o indi*a$ie de ;n*redere
3i re*unoa3&ere a ve*Hilor lui servi*ii leale1
=adina l#a l'sa& s' vorbeas*' ;n voie1 )m!or&an& i se !'rea numai
*' Cla&amonu a adus bani1 5e la &a&'l ei 3&ia *' banii nu se re%u8'
ni*ioda&'1 Eavoarea *e i#o re*lama era %'r' obie*& de vreme *e ea
ni*i nu se ,9ndea s' v9nd' Babaroa,a1 29n8area ar %i 3i mai
!li*&isi&oare *a arendarea1 Cli*&iselile au ;n*e!u& *Hiar numai la
8vonul *' ar avea de ,9nd s' v9nd'1
L 5e unde veni$i &o$i s'#mi s*oa&e$i ;n v9n8are mo3iaX 8ise
=adina1 /oa&' lumea 3&ie *' v9nd 3i#mi %a*e !ro!uneri numai eu
nu 3&iu nimi*1 ?i !oa&e s#ar *uveni s' 3&iu 3i eu *evaU .i bine
domnule ;$i s!un dumi&ale *are e3&i mai de ;n$eles: nu v9nd
*a&e,ori* nu 3i ni*i nu in&en$ione8A . *lar !re*is 3i de%ini&ivX
L Cu a&9& mai !u$in v' !oa&e deran6a mi*a mea ru,'min&eA
insis&' Cla&amonu on*&uos ad'u,9nd ;n sine *' la *u*oane nimi*
nu e de%ini&iv 3i *lar 3i *um a vru& ieri 3i nu vrea a8i !oa&e s' vrea
iar'3i m9ine1
L A&un*iU %'*u ea ne!'s'&oare1 Bine1 Cum vrei1 Am $inu& s' &e
!revin s' nu 8i*i mai &9r8iu *'U
Ii !oves&i 3i lui >ri,ore !e urm' aran6amen&ul *u arenda3ul1 =u
voia s'#i as*und' asemenea lu*ruri 3i ;ndeosebi *' a !rimi& o sum'
im!or&an&' 3i de*i *Hel&uiala lui *u ea va %i mai mi*'1 >ri,ore ;i
re!e&' *a &o&deauna *' ea e s&'!9n' de!lin' !e veni&urile ei 3i el
nu dore3&e s' se ames&e*e ;n ,os!od'ria ei1 C'rerea lui ;ns' ar %i *'
nu &rebuia s'#i dea lui Cla&amonu ni*i m'*ar asi,urarea !la&oni*'1
5e *e s'#3i le,e ea m9inile !en&ru vii&orX
=adinei ;i !'ru r'u *' i#a s!us1 +5e,eaba >ri, e &i!i*ar 3i
a,asan&1M .l observ' ne!l'*erea ei 3i se ,r'bi s' adau,e:
L Coa&e *' eu e0a,ere8U =u &e su!'ra =adina &e ro,AU Eii
vesel'A Sur9sul &'u e via$a meaA
3
L <'i CHiril' &u nu 3&ii *ar&eX C'*a&AU )a vino#n*oa*e s'#$i
ar'& *evaA
In&r#o od'i$' *u o mas' de brad 3i *9&eva s*aune %'r' s!e&ea8'
unde avea *an*elaria mo3iei ( ;n *or!ul *aselor de ar,a$i (
Cla&amonu s*oase din !or&o%elul um%la& o H9r$oa,' alb' 3i o %lu&ur'
sub o*Hii lo,o%'&ului1
L 2e8i &u 8drean$a as&a CHiril'XU O ve8i bineU Bi&'#&eAU .i
as&a e Babaroa,a b'ie&eA s&ri,' arenda3ul *u o bu*urie e0uberan&'1
Bi&e as&aA Co$i s' le 3i s!ui oamenilor *a s' 3&ie 3i s' nu#3i mai
ba&' !i*ioarele de !oman' !e la *ur&eA
L S#o s&'!9ni$i s'n'&osA 8ise CHiril' *u res!e*&1
L S' dea 5umne8euA mul$umi Cla&amonu1 Am mun*i& CHiril'
&oa&' via$a 3i meri& s' am la b'&r9ne$e o bu*a&' de !'m9n&1 =i*i
noa!&ea n#am odiHn' *' &u 3&ii 3i aler, 3i m' 8ba& 3i nu m'
*odes* a !une osul al'&uri de voi nu *a al$i boieri *are beau *a%ea
;n *erda* 3i a3&ea!&' s' le vie &oa&e de#a ,a&a1 ?i &o&u3i oamenii nu
;n*a! de mine 3i umbl' s' m' dea la o !ar&e1 A!oi as&a#i dre!& m'i
CHiril'X S!une &u *' e3&i om *u *Hib8uial'A
L Oamenii nu s#au ridi*a& ;m!o&riva dumneavoas&r' *ona3uleA
!ro&es&' lo,o%'&ul1 5ar de boierule ni*i ei n#au !'m9n& 3i de
a*eea se &o& s%arm' s' *93&i,e1
L =i*i eu nu 8i* s' nu *93&i,e s#ar !u&eaX %'*u arenda3ul
;m!'&urindu#3i la lo* H9r&ia1 S' *93&i,e CHiril'AU 5ar &o*mai
mo3ia mea CHiril'X
Cla&amonu de mul& a3&e!&a s' se r'*oreas*'1 ) se !'rea *' $'ranii
au %os& nere*unos*'&ori *9nd s#au !re8en&a& =adinei s'#l
*on*ure8e1 CHi&an$a ;ns' n#o so*o&ea *Hiar a3a de !re&en$ioas' *um
se ar'&a 3i deo*amda&' o ;n&rebuin$a numai !en&ru *onsolidarea
!res&i,iului s'u ;n %a$a lumii lui s'&e3&i1 Avea nevoie de
m9n,9ierea a*eas&a 3i din !ri*ina lui Aris&ide1 Ea!&ul *' b'ia&ul a
$inu& s' se ;n&oar*' a*as' ;n lo* s' se bu*ure a !e&re*e ;n
Bu*ure3&i um!lea !e Cla&amonu de o ;n,ri6orare *u a&9& mai ur9&'
*u *9& n#o !u&ea ;m!'r&'3i nim'nui ni*i neves&ei sale *are era
slab' de ;n,er1 Ii era %ri*' s' nu se %i ;n*ur*a& *u vreo %a&' de !e
ai*i 3i s'#3i !r'!'deas*' vii&orul sau s' %a*' vreo nebunie1 Aris&ide
era e0&rem de dis*re& 3i nu#i s!unea ni*ioda&' nimi* iar lui *a
!'rin&e ;i venea ,reu s'#l des*oas' 3i as&%el !oa&e s'#l 6i,neas*'1
=umai inima ;l us&ura 3i#i &remura1
CHiril' C'un ardea a*uma s' s!uie oamenilor ves&ea au8i&' de la
Cla&amonu1 Ces&e s'!&'m9n' nu !u&ea li!si din >li,anu de la
*ur&e1 =umai dumini*' avu r',a8 s' se re!ead' !9n' a*as' ;n
Amara s'#3i mai va8' de ne*a8uri 3i s'#3i des*ar*e su%le&ul1 O!ri
*'ru$a la *9r*iuma lui Busuio* unde se s&r9n,eau &o&deauna
oamenii du!' biseri*' 3i se d'du 6os iar !e muiere 3i !e %a&' le
&rimise ;nain&e a*as'1 Ce a%ar' !e sub s&re3ini *9$iva mai oro!si$i
se %ereau de !loaie 3i#3i s!ovedeau o%&9nd nevoile1 CHiril' d'du
bine$e 3i &re*u ;nl'un&ru1 Lu*a /alab' se H'r$uia *u !rimarul ;n
mi6lo*ul unei ;n,r'm'diri de oameni *are mai mul& &'*eau1 Cum
v'8u !e CHiril' Lu*a s&ri,' bu*uros !ar*' i#ar %i sosi& un a6u&or:
L Bine *' &e aduse 5umne8eu CHiril'AU )a Hai *' &u &rebuie
s' 3&iiAU
C9r*iumarul !ro%i&' de o*a8ie s'#3i or,ani8e8e *lien&ela:
L 5a\ de *e s&a$i ;n !i*ioare m'i *re3&ini 3i ;n*ur*a$i lo*ul de
ni*i nu mai !oa&e s' se mi3&e lumeaX A3e8a$i#v' la mas' *' nu v'
mu3*' 3i ni*i nu v' *er !araleA Bi&e *oleaAU Naide$i bini3or
%ra$ilorA Nai m' dom\ !rimar *' du!' &ine se iau 3i *eilal$iA
)8bu&i s'#i a3e8e 3i s' le serveas*' *9&e *eva1 )on Cravil' se
;nver3una ;n ,ura mare vorbind des!re Babaroa,a *' nu#i dre!&
*a unii *are#s mai ;ns&'ri$i de la 5umne8eu s' mai ia !'m9n& iar
*ei s'ra*i s' r'm9ie ne*'6i$i1
L Bi&e#a3a m' %ierbe de un *easA %'*u Lu*a su!'ra& *'&re
CHiril' C'un1
L 5#a!oi *' are dre!&a&e !rimarul se ames&e*' iar'3i /ri%on
>u6u1 Ce %a*i nu %a*i bine m'i nea Lu*aA =u nuAU C' da*'
dumneavoas&r' umbla$i s' *um!'ra$i *um o s' mai ;m!ar&' vod'
!'m9n& la oameniX
Ea$' de murmurul de a!robare dim!re6ur /alab' ;n&reb' as!ru:
L Cine $i#a s!us $ie m'i *re3&ine *' vod' ;m!ar&e !'m9n& la
oameniX
L /oa&' lumea 3&ie numai voi nu au8i$iA r's!unse /ri%on *u
im!u&are1
L /rebuie s' ;m!ar&' *' al&%el nu mai !u&em &r'iA ad'u,' un
,las ,ros 3i ;n'bu3i& !ar*#ar %i r'bu%ni& din ad9n*urile !'m9n&ului1
Lu*a /alab' ;n$elese *' mul$imea e ;m!o&riva lui 3i urm' *u al&
,las:
L Bine#ar %i s' %ie *um *rede$i voi %ra$ilor dar m' &em *' noi
om r'm9nea *u vorbele 3i al$ii *u !'m9n&urileAU C#a!oi eu da*'
m' lu!& !en&ru mine lu!& m'i /ri%oaneX Ori !en&ru &o$iXU .u
slav' 5omnului &o& m' mai *Hivernises*U 5ar 8i* de *e s' ia
al$ii mo3ia mun*i&' de noi 3i de *e s' n#o *u!rindem noi &o$i
dim!reun'X C' doar n#am s#o ;m!ar& eu numai *u <arin S&an *i
*u &o$i oamenii de omenie *are vor s' mun*eas*'1 ?i *u &ine
),na&e 3i *u &ine /ri%oane 3i *u *are v' !o%&e3&e inima numai s'
ne a6u&e Cel#de#sus s' !unem m9na !e eaU A3a#i m'i oameni
buniX
.0!li*a$iile %ur' lun,i1 Crimarul 89mbea ba&6o*ori&or1 .ra 6i,ni&
*' s#au as*uns de el1 CHiril' C'un ;ns' se sim$ea ru3ina&1 /o& ;i
venea s' o!reas*' !e Lu*a 3i &o& nu ;ndr'8nea v'89ndu#l a&9& de
;n*re8'&or1 In s%9r3i& *9nd ;l au8i s!un9nd *' ,re*ul a umbla& 3i !e
la Bu*ure3&i s' s&'ruie !en&ru Babaroa,a so*o&i momen&ul !o&rivi&
3i ;n,'im':
L A umbla& 3i !are#mi#se *' n#a umbla& ;n 8adarA
Lu*a ;3i *urm' brus* ;nsu%le$irea1 Se a!ro!ie 3i Busuio* de la
&e6,Hea s' as*ul&e1
L 5e *e &'*u3i bre 3i ne#ai l'sa& s' ne &o*mim 3i s' ne s%'dim
da*' ,re*ul are H9r&ia ;n !or&o%elX se bosum%l' *Hiar Cravil' du!'
*e CHiril' le !oves&i *e#a a%la& din ,ura arenda3ului1
C9$iva morm'ir' *eva !e de l'&uri1 Crimarul ui&9ndu#3i 6i,nirea
%'*u ;n,ri6ora&:
L 5eU
A&un*i Lu*a /alab' !ar*' uluirea i#ar %i s*Himba& ,lasul 3i
;n%'$i3area se ridi*' de !e s*aun %'r' voia lui 3i vorbi !rin&re
din$i:
L A!oi ni*i s' %im ba&6o*ori$i a3a nu ne#om l'saA
?i al&e ,lasuri *are mai mol*ome *are mai d9r8e re!e&ar':
L =u nuAU
J
Ca!i&ala r9dea vesel ;n !odoaba s&ea,urilor &ri*olore *e %9l%9iau
!e *l'dirile !rin*i!ale1 Calea 2i*&oriei era !res'ra&' *u nisi! %in
*enu3iu1 <ul$imea invadase &ro&uarele1 Soarele ,alben !rivea
indi%eren& !rin&re nouri1 Cor&e,iul re,al ;nain&a a,ale s!re
<i&ro!olie1 Co!i&ele es*adroanelor de es*or&' !9r9iau !relun, !e
ma*adamul s&r'8ii1 In %run&e ;n&r#o &r'sur' !re%e*&ul !oli$iei ;n
!i*ioare *u *ilindrul !e *ea%' se a,i&a $an$o3 s&r'lu*i&or *a un
*a!elmais&ru r's%'$a& ui&9ndu#se ;na!oi ;n r's&im!uri1
Camera 8um8'ia dis*re& *a un s&u! ;n a6unul roi&ului1 /ribunele
!line de doamne !'reau ni3&e s&ra&uri de %lori mul&i*olore1
Brilian&ele li*'reau *a s&ro!ii de rou' diminea$a !e !e&alele
*a&i%ela&e1
Ins'3i &ribuna di!loma&i*' era ;n%lori&' de uni%ormele a&a3a$ilor
mili&ari !rin&re *are mini3&rii s&r'ini ;n *os&umul in&erna$ional al
breslei lor %'*eau im!resia unor ro8e&e b'&r9ne 3i ursu8e1
In in*in&' s&r'lu*eau !las&roanele *Heliile 3i de*ora$iile1 Su&e de
m9ini se ;n&indeau 3i se s&r9n,eau1 In %a$a es&radei !re8iden$iale era
un v'lm'3a, de %ra*uri1 )*i#*olo *9&e un re!re8en&an& al na$iunii
ridi*a o*Hii s!re &ribune *'u&9ndu#3i invi&a$ii sau s*Himb9nd
be8ele *u vreo %loare 89mbi&oare1
L Bi&e !e >o,uA 3o!&i .u,enia mi3*a&' =adinei *are avea !e
%i,ur' un sur9s de sa&is%a*$ie1
5e 6os >o,u )ones*u 6ovial %'*ea ni3&e semne !e *are nimeni
nu le ;n$ele,ea dar la *are =adina ;n*Hi!uindu#3i *' ;n&reab' da*'
e mul$umi&' *u lo*urile *e i le#a !ro*ura& r's!unse %'r' ,las 3i
numai din bu8e:
L Eoar&e bine1 <ersi1 Cer%e*&1 Ai %os& ;n*9n&'&or1
>o,u dis!'ru !rin&re %ra*uri1 Ces&e *9&eva *li!e ;ns' a!'ru din
nou de m9n' *u Raul Brumaru *are salu&a de 8or 3i s!unea *eva
*e nu se au8ea1
L 5ar 's&a *e *au&' ;n in*in&'X ;n&reb' din s!a&ele .u,eniei
>ri,ore1
L Cum *e *au&'X 8ise =adina %ires*1 .l nu li!se3&e de ni*'ieri1
?i !e urm' are %oar&e mul&e rela$ii ;n*9& in&r' !re&u&indeniU
5eoda&' se %'*u o mi3*are ;n in*in&'1 Ce u3ile la&erale al&e %ra*uri
se ;mbul8eau ;n'un&ru1 5in drea!&a in&rau arHiereii *eremonios
lu*ind de !odoabe din s&9n,a ;n uni%orme de ,al' numai %ire&uri
3i s&r'lu*ire ,eneralii1 Ce es&rad' domni ,ravi se ;n3irau ;n ordine1
Bn ,las s!eria& r'*ni l9n,' u3':
L <aies&a&ea sa re,eleA
O *li!' de &'*ere %r'm9n&a&' urma&' brus* de o r'!'ial'
%ur&unoas' de a!lau8e *e nu mai ;n*e&ar' de*9& a&un*i *9nd re,ele
lu9nd o H9r&ie din m9na 3e%ului ,uvernului s*oase o*Helarii ;i
a3e8' &a*&i*os !e nas 3i ;n*e!u s' *i&eas*':
L 5omnilor sena&oriA 5omnilor de!u&a$iA
La mai %ie*are %ra8' a!lau8ele rei8bu*neau *9nd mai lini3&i&e
*9nd mai im!e&uoase 3i re,ele &rebuia s' se o!reas*' 3i se ui&a !e
deasu!ra o*Helarilor la mo8ai*ul de %i,uri *u !rivirile ;ndre!&a&e
s!re d9nsul *a mii de ra8e ;n %o*arul unei len&ile mira*uloaseU
L U,ri6a mea s&a&orni*' !en&ru !ro!'3irea $'r'nimii
mun*i&oare &emelia !u&erni*' 3i s'n'&oas' a s&a&ului de *are
de!inde vii&orul na$iunii1
In ro!o&ul a!lau8elor se ames&e*' a*uma ,lasul lui >ri,ore
us*a& de emo$ie:
L BravoA BravoA
=adina ;n&oarse !u$in *a!ul s!re el *u o mi*' !rivire do6eni&oare1
A!oi le*&ura se s%9r3i ova$iile !e&re*ur' !e re,e !9n' la ie3ire 3i
&oa&' lumea se urni s' !le*e1
L Eoar&e nos&im s!e*&a*olulA murmur' =adina !e *uloar1 =u#i
a3aXU ?i re,ele *e bine a %os&A
A%ar' &r'suri ele,an&e au&omobile 8,omo&oase 89mbe&e mul&e
3i s&r9n,eri de m9ini1 ?i mu8i*a mili&ar' a *om!aniei de onoare
*9n&9nd un mar3 mar$ialU
C9inele l'&ra s' se omoare1 Cloua v9r&os1
L )a ie3i m'i b'rba&e s' nu mu3&e *'$eaua !e *ineva s' mai
!'$im al&' !o8n'A
),na& Cer*el se urni de !e lavi$' bomb'nind1 C9nd des*Hise u3a
s!re &ind' !or*ul *are r9*9ise ;n&runa s' in&re d'du bu8na !rin&re
!i*ioarele lui ;n odaie1 )e3i %'*9nd: +A*u las'#l dra*uluiAM
In u3a &in8ii s&ri,':
L Nuo !o&aie %ire#ai a dra*ului s' %ii &u *u neamul &'uA
5e#a*olo v'8u ;n mi6lo*ul o,r'8ii b'l'*ind !rin noroi 3i
a!'r9ndu#se *u umbrela des*His' de *9inele *e se re!e8ea mereu
!e !er*e!&orul B9r8o&es*u urma& la *9$iva !a3i de s&ra6a sa&ului1
L A3&e!&a3i m'i ),na&e s' viu eu la &ine 3i ;n*' !e vremea as&a
aiX =u $i#a %os& mil' de os&enelile mele aiX
@'ranul ului& arun*' ;n&9i du!' *9ine:
L Nuo 6avr'A =u !ri*e!i de vorb'A Ce urm' ;3i ;ndul*i ,lasul:
L Ce s' a3&e!& domnule !'*a&ele noas&reA 5a ui&e ne $ine
s'r'*ia ;n bra$e de ni*i nu ne mai las' s' r'su%l'mU C' al&%el
veneam vai de mine *um s' nu viuA C' doar 3&iu des&ul de bine
unde#i !rim'ria 3i ni*i !i*ioarele nu m' dor slav' 5omnului1
Cer*e!&orul a6unse la el1 In*Hise umbrela s*u&ur9nd#o bini3or de
!loaie 3i 8i*9nd:
L La !la&a birului Ho! *u s'r'*ia al&%el ;ns' d'#i *u *9r*iumaA
Las' *' v' 3&iu ),na&eA Ce mine nu m' !ros&i$i de,eabaA Cu voi
;mi !r'!'des* &inere$ea 3i s'n'&a&eaA
L Ce *9r*ium'X !ro&es&' $'ranul1 =#am mai !us $ui*'#n ,ur' de
ni*i nu mai $in min&e *' unde s' ne mai ard' de b'u& da*'U
L )a las' vorba *' n#am veni& la &ai%asA ;l ;n&reru!se B9r8o&es*u
in&r9nd ;n *as'1
<uierea ;n*remenise l9n,' va&r' *u *ei !a&ru *o!ii l9n,' ea *a
o *lo3*' s!eria&' de uliu1 Cor*ul ,roH'ia mul$umi& 3i ridi*' r9&ul
mira&U Cer*e!&orul se ;n$e!eni ;n mi6lo*ul od'i$ei 3i se ui&a
;m!re6ur *er*e&'&or1 Lun, 3i de3ira& *um era a6un,ea *u *a!ul
!9n' ;n ,rin8ile &avanului1 Lu' re,is&rul de la s&ra6' ;nsemn' *eva
3i ru!se o %oaie1
L As*ul&' ),na&eA 8ise !e urm' sever1 A*u $i#am s*ris !or*ul
*' al&*eva de !re$ v'd *' n#ai1 Ai au8i&X =u#l iau deo*amda&' s'
nu 8i*i *'#s r'u1 5ar s' nu *re8i *' am s' &e a3&e!& mai mul& de o
s'!&'m9n' *' ni*i !e mine nu m' a3&ea!&' *ei mari 3i ni*i n#am
s' mai viu !e ai*i s'#mi s&ri* ,He&ele !rin *ele b'l&oa*e *' voi nu#
mi *um!'ra$i al&ele 3i m#a$i l'sa s' umblu des*ul$U A3a ),na&e
s' vii *ur9nd#*ur9nd *' al&%el vine !or*ul la mine 3i ni*i nu se mai
;n&oar*eA
A&un*i %emeia i8bu*ni am'r9&':
L Aoleo doar n#o s' ne iei !ur*elul domnule s'#mi r'm9ie
*o!iii %l'm9n8i *' a&9&a avem 3i#am ru!& de la ,ura noas&r' s'#l
*res* *' vi&e nu !u&em $inea da*' nu#i nu&re$ 3i !orumbulU
B9r8o&es*u !ar*' ni*i n#ar %i lua& no&' de e0is&en$a ei ie3i
!le*9ndu#se ad9n* s' nu se loveas*' *u *a!ul de !ra,ul de sus1
),na& ;l !e&re*u du!' *uviin$' !9n'#n o,rad' ab'&u& b9i,uind
mereu *a o s*u8' 3i o !l9n,ere:
L A!oi *e s' %a*em dom\ !er*e!&or *e s' %a*emX
]
Aris&ide Cla&amonu &rimise servi&oarea s' *Heme !u$in !e %a&a
lo,o%'&ului !e >Her,Hina1 .a are s' 3&ie s'#i *al*e !an&alonii
%rumos *u dun,' nu *a &oan&ele as&ea *are nu#s ;n s&are ni*i m'*ar
s' ;n*'l8eas*' bine %ierul1
.ra sin,ur a*as'1 B'&r9nul avea un !ro*es la Cos&e3&i la
6ude*'&orie 3i !usese mar&or 3i !e CHiril' C'un1 Cle*ase *u bri3*a
de diminea$' ;m!reun' *u doamna Cla&amonu lu9nd 3i !e CHiril'
*u nevas&'#sa1 Au vru& s'#l !limbe 3i !e Aris&ide !u$in dar el a
re%u8a&1 /o*mai va !ro%i&a de sin,ur'&a&e *a s' *i&eas*' serios1
Sor'#sa se a%la de o s'!&'m9n' la Ci&e3&i ;n&r#o %amilie !rie&en' s'
se mai dis&re8e1
>Her,Hina in&r' *u s%ial' ;n *amera &9n'rului s&'!9n ;m!reun'
*u servi&oarea1
L Bi&e %e&i$o &u e3&i de3&ea!&' 3i ;ndem9na&i*' 3i ai s'#mi %a*i
un servi*iuU
Aris&ide ;i e0!li*'1 Eierul se ;n*'l8ise1 Ce mas' erau ;n&in3i
!an&alonii al'&uri de *9r!a ud'1 )8,oni !e servi&oarea ne,Hioab' s'
n#o va8' ;n o*Hi1
L .u am s' ;n*er* *ona3ule 8ise >Her,Hina s!eria&' 3i ea de
*ear&a servi&oarei1 5ar nu 3&iu da*' am s' !o& bineU
Se a!u*' de lu*ru1 Aris&ide l9n,' ea o !rivea1 /ru!ul ei ml'dios
era !le*a& u3or !es&e %ierul de *'l*a&1 Basmaua ro3ie le,a&' la
s!a&e ;i s&r9n,ea *a!ul 3i#i l'sa ,ol ,9&ul !lin 3i !u$in ;ndoi&1
Crin&re um'r 3i *a!ul l'sa& ;n&r#o !ar&e &9n'rul ;i vedea sub ia
sub$ire 3i des*Heia&' s9nii ro&un8i m'ri3ori *u ni3&e s%9r*uri *a
mu,urii !l'!9n8i1 Se a!le*' u3or 3i#i a&inse ,9&ul *u bu8ele1
>Her,Hina &res'ri 3i ;n&oarse s!re d9nsul doi o*Hi !lini de s!aim'1
L 5e *e *re8i *' &e#am *Hema& >Her,HinoX 3o!&i Aris&ide
lu9ndu#i %ierul din m9n' 3i a3e89ndu#l !e un su!or&1 Cen&ru as&eaX
urm' a!oi ar'&9nd dis!re$ui&or %ierul1 Ce o %a&' %rumoas' *a &ineX
>Her,Hina se re&r',ea s!re u3' *u a*eia3i o*Hi ;n o*Hii lui1 .l o
a!u*' de m9n':
L @i#e %ri*' de mineXU S!une dre!&AU Se !oa&eXU ?i eu
numai !en&ru &ine n#am r'mas la Bu*ure3&i de dra,ul &'uU
Ea&a ;n*er*' iar s' se a!ro!ie de u3'1 A&un*i &9n'rul ;n&oarse
*Heia ;n broas*' 3i o *u!rinse de mi6lo* *on&inu9nd *u a*ela3i ,las
la*om 3i %ierbin&e:
L 5e *e nu vrei s' r98i ni$el >Her,HinoXU 5e *e &e ui$i a3aX
=u nu nu vreau s' &e ui$i a3aA
Ii s'ru&' ,ura o*Hii obra6ii1 >Her,Hina murmur':
L 5e *e#$i ba$i 6o* de mine *ona3uleX
?i sim$indu#se dus' s!re *ol$ul unde v'8use *ana!eaua ad'u,':
L =u vreauAU =u vreauAU @i!AU S' 3&ii *' $i!AU
L =u %i !roas&' >Her,HinoAU =u nuA bodo,'ni Aris&ide
*r9m!o$indu#i ,ura *u ,ura lui1
]
Cor&ina *'8u ;n ro!o&e de a!lau8e1 Luminile $93nir' brus* ;n sala
;n*ins' de *'ldur' 3i de miros de oameni mul$i1 C9&eva minu&e
urmar' re*Hem'rile a*&orilor a!oi lumea se lini3&i 3i in&rar' ;n
%un*$ie bino*lurile1 =adina &rona ;n lo6a ei *a un idol sa&is%'*u& de
adora$ia *redin*io3ilor1 I3i alune*a alene o*Hii !es&e !ar&er
s*Himba salu&uri *u *9&e o lo6'1 5u!' !rimul e0amen sumar s!use
;n*e& lui >ri,ore:
L Ai v'8u&X C9n' 3i Credelenii sun& &o$i ;n !'rU Ce#o %i !'$i&
8,9r*i&ul de#a *Hel&ui& a&9$ia baniX
L ?i ni*i m'*ar n#am &re*u& !e la eiA 8ise b'rba&ul *u re,re&1 =u
3&iam *' s#au ;n&ors de la $ar'U
In*e!ur' de%il'rile1 Lo6a se um!lu de e0&a8:
L A a %os& su!erbAU Ce mare ar&is&AU A 6u*a& ;n*9n&'&orAU
Am v'8u& !iesa 3i la CarisU 5a &o& *u elU
>ri,ore !ro%i&' de ;mbul8eal' 3i se re!e8i la lo6a lui Credeleanu1
5u!' !rimele *uvin&e /e*la observ' *u mirare:
L 5ar &e#ai s*Himba& de &o&XU Car*' e3&i al& omA
L Se *unoa3&eX %'*u >ri,ore1 <i#e *am ru3ine 3i &o&u3iU Sun&
;ndr',os&i& r'uA
Ol,a ;i arun*' o !rivire *u un sur9s 3&ren,'res*1 /e*la ;ns'
ui&9ndu#se o *li!' la lo6a =adinei !lin' de o diversi&a&e de
admira&ori murmur' !e ,9nduri:
L Ce#i dre!& !ar*' s#a %'*u& mai %rumoas' 3i mai
%erme*'&oareU
/9n'rul )u,a ;i s'ru&' m9na re*unos*'&or1
C9nd se ridi*' iar *or&ina 3i se ;n&une*' sala =adina 3o!&i:
L Bnde mer,em du!' s!e*&a*ol >ri,X
?i mai &9r8iu ;n momen&ul *ulminan& al dramei de !e s*en'
*on&inu' *u dr','l'3enie:
L A des*o!eri& Raul un lo*al nou absolu& !ari8ian 3i re&ras
unde nu mer,e de*9& lumea *ea mai bun'U L#am &rimis s' ne
re8erve o mas' 3i s' %ie ai*i la s%9r3i& s' ne *ondu*'1 Am %'*u&
bineXU 2ine 3i >o,u *u *onsoar&a luiU
L /o& *e %a*i &u e bineA r's!unse >ri,ore m9n,9indu#i !e %uri3
bra$ul ,ol re8ema& !e s!e&ea8a %o&oliului1
]
Bn mi* res&auran& de noa!&e ;n&r#o s&r'du$' dosni*'1 .0&erior
modes&1 In'un&ru ;ns' lumin' orbi&oare lu0 *'u&a& a&mos%er'
*ald' *Helneri %ran*e8i !ur#s9n,e 3i *9&eva a&ra*$ii sen8a$ionale1
Ca&ronul om din&r#o %amilie boiereas*' *u nume dis&ins *are 3i#a
m9n*a& o avere imens' la Caris 3i din res&uri a ;n6,Heba& lo*alul de
*ur9nd *a s' aib' o o*u!a$ie ;3i !rime3&e *lien$ii !ersonal 3i
*eremonios *a un senior !e invi&a$ii s'i la o re*e!$ie sele*&'1 Raul
Brumaru %ire3&e !rie&en *u !ro!rie&arul %a*e s!iri&ual
!re8en&'rile1 ?i =adina sur9de ;n*9n&a&' 3i re!e&' ;n&runa:
L AH oui1 cTest vraiment trWs c"ic1 trWs parisienS
3
<i*a sal' s#a um!lu& de domni ;n %ra* 3i doamne de*ol&a&e1
CHelnerii se s&re*oar' *a umbrele e*Hilibr9nd &'vi de ar,in&
;n*'r*a&e1 O dansa&oare s!aniol' ;n&r#un !'&ra& re8erva&
a*om!ania&' de o or*Hes&r' s!e*ial' de *Hi&ari3&i s!anioli ;3i
;nv9r&e3&e &em!eramen&ul *u s&riden&e vibra$ii de *as&anie&e1
Or*Hes&ra mai *on&inu' un r's&im! *u arii madrilene 3i sevilane
a!oi dis!are !e urmele dansa&oarei %'*9nd lo* unui !ianis& *are
!reludea8' somnolen& 3i non3alan& !re,'&ind in&rarea unui
3ansone&is& %ran*e8 dr',u$ ele,an& 3i %oar&e r's%'$a& !rimi& *u
ova$ii %rene&i*e de !ubli*ul *unos*'&or1 C9n&'re$ul sur9de ,alan& ;n
drea!&a 3i ;n s&9n,a lumina se s&in,e r'm9n numai *9&eva be*uri
albas&re ( e roman$a reveriei1 Brmea8' al&ele %ie*are *u lumina ei1
A!oi un *Helner ;i o%er' o *Hi&ar' l'sa&' !e *ol$ul !ianului de un
s!aniol se %a*e lumin' &randa%irie 3i r's%'$a&ul !ubli*ului se
a!ro!ie de =adina 3i *9n&' ;n%iora& *u!le&ul amorului %'r' s!eran$'1
Aerul s#a ;mb9*si& de %um 3i de aburi de vinuri ,rele1 O*Hii
lu*es*1 Lumina alb' &remur' !e %e$ele obosi&e1 >lasurile b96b9ie
dis&ra&eU
In &r'sur' ;mbondori&' ;n blan' =adina s!use bu*uroas':
L Bine *#au ;n*e!u& 3i Bu*ure3&ii s' devie ora3 mai *ivili8a& nu
&o& mi&i&ei 3i l'u&ari 3i mo6i*ieAU =u#i a3a >ri,X
L 5a si,urA
L ?i 3ansone&is&ul %oar&e in&eresan&A ad'u,' ea du!' o !au8'1 Ai
v'8u& *' numai mie mi#a *9n&a&X
>ri,ore o sim$ea l9n,' d9nsul %eri*i&' 3i *ald'1 Fise *u o vo*e
avid' 3i su!us':
L /u e3&i *ea mai %rumoas'A
]
L /u e3&i Ce&ri*'X
L .u euA Nai des*Hide mam' HaiA
)n&r'1 In *as' era ;n&uneri*1 =umai %o*ul din va&r' r's!9ndea un
ro&o*ol de lumin' ro3*a&'1
L <i se !are *' ni*i nu dormeaiX ;n&reb' Ce&re1
L Ce s' dormX C' !9n' le#am da& de m9n*are !9n' s#au *ul*a&
ei a &re*u& vremea 8i*e mai*'#sa Horob'ind !e l9n,' %o*1 5ar 3i
&u dra,ul mamei &9r8iu mai vii 3i ,reu mi#e 3i mie *' sun&e$i mul$i
3i nu mai 3&iu *um s' ;m!ar& *a s'#$i o!res* 3i $ie s'#i sa&ur 3i !e
ei o% 5oamneA
Ce&re se a3e8' !e lavi$'1 O%&':
L A!oi nu s&au ni*i eu de bine 3i de !e&re*eri mam'A Smaranda
;i !use !e mas' o %ar%urie *u m9n*are1 Bn r's&im! nu se mai au8ir'
de*9& sorbi&urile lui %l'm9nde 3i mol%'i&ul %'l*ilor1 Ce al&' lavi$'
;n&r#un !a& 3i !e *u!&or dormeau *eilal$i *o!ii *u res!ira$ii ,rele1
Ce urm' du!' *e ;3i mai !o&oli !u$in %oamea Ce&re ;n*e!u s'#i
s!uie !rin&re ;mbu*'&uri *' &o& n#a i8bu&i& s' o ru!' la boierul *el
b'&r9n ni*i a3a 3i ni*i a3a1 Lo,o%'&ul 8i*e mereu *#o %i *#o !'$i *'
boierul se $ine de vorb' *9nd %','duie3&e *' lui i#a s!us a&un*i
as&'#iarn' s' !l'&eas*' boul dar n#a s!us s' nu o!reas*' da&oriaU
L A3a m#a !ur&a& 3i !e mine de au &re*u& s'!&'m9nile 3i lunile
*' ;n *ur9nd se ;m!line3&e anul de *9nd s#a !r'!'di& bie&ul &a&'#&'uA
bolborosi %emeia *u ,las l'*rima&1
L .i dar de l'sa& nu m' las s' 3&iu de bine *' se ;n&9m!l'
ori*eA %'*u %l'*'ul Ho&'r9&1 =u las *'#i dre!&ul nos&ru 3i nu *erem
de !oman' *' &ai*a !en&ru d9n3ii a mun*i& !9n' l#a lua&
5umne8euU
Sorbi ul&imele lin,uri din %ar%urie1 /'*u ;ndelun,1 Se ui&a la
%l'*'rile ro3ii *e %9l%9iau ;n va&r' *u un dudui& lene31 A!oi *u ,las
mai mol*om 8ise iar'3i:
L Rab8i rab8i 3i o%&e8i !9n' nu mai !o$i 3#a!oiU
)ar &'*u 3i du!' un r's&im! urm' ,9ndi&or:
L C' s!uneau 3i oamenii 3i se s%'&uiau *um s' mai %a*' 3i *e s'
%a*'X 5#aia am 3i ;n&9r8ia& a3aU
Se ;n&reru!se !ar*' 3i#ar %i adus amin&e 3i ;n&reb':
L 5a\ de *e nu a!rinse3i lam!a mam'X Ori nu mai e ,a8X
L Ba mai e ni$el dar 8i*eam *' e des&ul' lumina %o*uluiU
Ce&re d'du din *a! a!'s9nd:
L C' bine 8i*i %a*e 3i %o*ul lumin' *9nd nu#i al&aA
O %la*'r' &rosni a$9$9ndu#le 3i !e *elelal&e1 Ea$a lui Ce&re se ro3i1
Bmbra lui 6u*a !e !ere&e 3i !ere&ele !ar*' se *l'&ina1
4
/i&u Nerdelea s*rise a*as' des!re &oa&e !rin *9&e a &re*u& !9n' *e
a*um !oa&e 8i*e *' i#a a6u&a& 5umne8eu de s#a aran6a& bine de &o&1
Se l'uda ;n s*risoare 3i l'uda ?rapelul *a %iind un 6urnal %oar&e
im!or&an&1 Ii &rimise b'&r9nului Nerdelea !en&ru *' ;l 3&ia mare
ama&or de 8iare un !a*He& voluminos *u di%eri&e %oi av9nd ,ri6' s'
;n*adre8e *u ro3u ;n ?rapelul &o& *e ;ns*risese d9nsul 3i mai ales
*ele dou' ar&i*ole de %ond ;n *are se lu!&a vi,uros *u ;nsu3i *on&ele
A!!onQi1 =u ui&' %ire3&e s' ridi*e ;n slav' !e >ri,ore )u,a (a
*'rui nevas&' e o minune de %rumuse$e 3i ele,an$' de s#ar !r'!'di
de admira$ie &oa&e domni3oarele de !rin Amaradia 3i ;m!re6urimi
*9nd ar vedea#o) s' !oves&eas*' *um a !e&re*u& la *as&elul lor de
la $ar' *eva ;n %elul *as&elului ,ro%ilor de la Be*lean 3i *um s#a
;n&ors la Bu*ure3&i *u au&omobilul o dis&an$' *am *9& de la Bis&ri$a
!9n' la Clu61 /ransmise b'&r9nului *om!limen&e !rie&ene3&i de la
>avrila3 *are es&e !en&ru d9nsul *a un !'rin&e iar din !ar&e#i
salu&'ri &u&uror *uno3&in$elor 3i ;ndeosebi !reo&ului Bel*iu,
%iind*' ;n *ele din urm' s#a !ur&a& a3a de %rumos ;n*9& &rebuies*
ui&a&e mi*ile ne;n$ele,eri din &re*u&1 Ad'u,' *' ;l a3&ea!&' !e
Bel*iu, s' vie ;n $ar' *um a %','dui& !e *9nd se mun*ea *u
*l'direa biseri*ii noi din Cri!asT *um e el v'duv 3i *u s&are !oa&e
veni lesne 3i nu#i va !'rea r'u de *Hel&uial' *'*i Bu*ure3&ii e un
ora3 mai sim!a&i* *a Buda!es&a a%ar' *' e inima rom9nismului1
Eeli*i&' solemn !e >Hi,Hi !en&ru lo,odn' 3i o ;ndemn' s' %ie
bu*uroas' de F',reanu *are e un b'ia& eminen&1 R'u ;i !are *' va
li!si de la nun&' dar are a*uma a&9&ea o*u!a$ii *' ni*i nu se !oa&e
,9ndi s' le ;n&reru!' mai ales *' ni*i banii nu !rea ;l dau a%ar' din
*as' deo*amda&'1
=u !omeni ;ns' nimi* des!re mi*ile lui a%a*eri amoroase de3i
3&ia *' ;n s!e*ial !e >Hi,Hi ar in&eresa#o ,ro8av1 =u voia s' se
mai a%le !rin Amaradia *' el 3i ai*i umbl' du!' lu*ruri neserioase
de3i ;n ul&imele s'!&'m9ni de *9nd a s*'!a& de ,ri6a vie$ii de &oa&e
8ilele &o*mai lu*rurile a*es&ea ;l !reo*u!au mai mul&1
5oamna <imi s#a $inu& de *uv9n& 3i a reveni& s'#3i va8' *amera
de %a&' ;n&r#o du!'#amia8' *9nd 3&ia *' mam'#sa nu e a*as'1 S#a
de8br'*a& sin,ur' 3i ;nda&' s#a v9r9& ;n !'&u*eanul ei de odinioar'1
Ce urm' de *9&e ori venea se de8br'*a la %el le!'d9ndu#3i a*uma
3i *'ma3a ;n*9& r'm9nea ,oal' *um a n's*u&#o doamna
Ale0andres*uT ;3i admira nudul ;n o,linda mare *u ram' de nu*
&o& de !e vremea %e*ioriei ei 3i a!oi re!ede se as*undea ;n
!'&u*eanul *u visurile1
/i&u a !rimi&#o *u emo$ie mare ;n&9i 3i s#a sim$i& m9ndru *' a
*u*eri& o %emeie a&9& de ;n*9n&'&oare1 Cur9nd ;ns' a ;n$eles *' nu
es&e el sin,urul m9ndru 3i %eri*i& *' lui ;i revin numai r'm'3i$ele 3i
*' *u*erirea lui se da&ora unui *a!ri*iu ;n&9m!l'&or al ei de a %i
iubi&' de un !oe&1 5e al&%el <imi ;ns'3i nu s#a s%ii& s'#i s!uie *lar
*' nu &rebuie s' %ie !re&en$ios 3i ni*i s' o !li*&iseas*' *u ,elo8ia
%iind*' des&ul o s9*9ie b'rba&ul ei *u d#as&ea1 Eire3&e &9n'rul s#a
resemna& *u si&ua$ia1 I3i 8ise *' la urma urmelor ea ;i d'ruie3&e *e
!oa&e 3i de *e ar re%u8a el !e o %emeie dr',u$' *9nd ni*i nu#l *os&'
nimi*1
/o&u3i se ivir' 3i inevi&abilele mi*i *om!li*a$ii1 .leva lui
<arioara a mirosi& *eva 3i a ;n*e!u& s'#i %a*' im!u&'ri *' ea nu e
%a&' de !e s&r'8i *' da*' n#o iube3&e *u adev'ra& !en&ru *e nu#i
s!une !e %a$' nu s'#3i ba&' 6o* de ea ;n3el9nd#o *u *ine 3&ie *ine
3i s%9r3ind !rin&r#o dis*re&' amenin$are *' se va !l9n,e doamnei
>avrila3 de !ur&area lui neleal'1 O sear' ;n&rea,' a &rebui& s'#i
e0!li*e 3i s'#i 6ure *' numai !e ea o iube3&e *a s#o as&9m!ere1
Ba ;n&r#o 8i s#a !omeni& *u doamna Ale0andres*u *' ;l
a!os&ro%ea8' a&9& de 6alni* de !ar*' ar %i !'r'si&#o Seni*':
L 5omnu /i&u din su%le& &e ro, 3i &e im!lor ia seama s' nu se
nenoro*eas*' din !ri*ina ma&ale bia&a <imiAU .a &e#o %i iubind
s'r'*u$a *#am observa& de a&un*i *' ;i e3&i sim!a&i* dar dumnea&a
&rebuie s' %ii mai *umin&e 3i s#o %ere3&i s' nu *are *umva s' !rind'
de ves&e 2asile *' se ;n&9m!l' o nenoro*ireU =u 8i* 3i nu#$i
re!ro3e8 *' !asiunea a3a vine !9rdalni*a 3i <imi s'rm'nu$a nu#
i de mirare *' i s#a ur9& 3i ei *u un b'rba& *iu%u& 3i mo6i* darU
/9n'rul Nerdelea as*ul&' *u resemnare lamen&a$iile ,a8dei sale
3i numai la s%9r3i& ar&i*ul' un slab !ro&es& meni& mai mul& s'#i
eviden$ie8e *avalerismul de*9& s' %ie *re8u&1 In reali&a&e se 6ena de
doamna Ale0andres*u din !ri*ina /an$ei *'reia ;n*e!use a#i %a*e
*ur&e %oar&e s&'rui&or1 5oamna Ale0andres*u l#a dus deun'8i la
!'rin$ii %e&ei l#a !re8en&a& 3i l#a l'uda& iar !e urm' el a deveni& un
musa%ir asiduu ;n *asa din dosul ,'rii !ro!rie&a&ea domnului
Ale0andru )ones*u 3e% de birou la Einan$e1 /an$a era a*um iubirea
lui *ea %rumoas' 3i adev'ra&'1 >ra$ie ei i#a reveni& ins!ira$ia
!oe&i*'1 In %ie*are sear' s*'!a& de obli,a$iile !en&ru ?rapelul
;nv'lui& ;n&r#un nour de %um de $i,'ri s*ria versuri de ,lori%i*are a
%'!&urii divine1 5e al&%el /an$a r's!undea *u a*elea3i sen&imen&e1
5e3i s%ioas' i#a m'r&urisi& *' ni*i n#ar mai !u&ea &r'i %'r' el1 /rei
8ile da*' nu#l vedea n's*o*ea mo&ive s' %ie la Lenu$a *on%iden&a
dra,os&ei ei *are %ire3&e *Hema !e /i&u1
/oa&e a*es&ea nu#l ;m!iedi*au s'#3i ;m!lineas*' meseria ba
*Hiar ;l s&imulau1 In %ie*are diminea$' se !re8en&a *on3&iin*ios la
?rapelul *u manus*risul !re,'&i&1 >'sea &o&deauna numai !e
Ro3u la a*ela3i birou !ar*' ni*i nu s#ar %i *lin&i& de#a*olo1 S!re
amia8i ;3i mai %'*eau a!ari$ia re!or&eri reda*&ori ve3ni* ,r'bi$i 3i
a,i&a$i 3i nemul$umi$i dis*u&9nd violen& 3i ab$in9ndu#se !ermanen&
de a s*rie1 Al&min&eri ;ns' Nerdelea era sin,urul &ovar'3
reda*$ional al lui Ro3u *are ;i s!unea deseori:
L S' 3&ii !uiule *' &u ai s' a6un,iA As*ul&'#m' !e mine *e#$i
vorbes* *' eu nu vorbes* %lea*uri *a domni3orii '3&ia *are vin *u
!'l'ria#n *a! se ,ro8'ves* min& 3i nu#s *a!abili s' s*rie un r9nd
*umse*ade1 Ai s' a6un,i b'ie&e !en&ru *' ;$i !la*e mun*a 3i nu &e
*ode3&iA S' 3&iiAU Ai 3i &alen& e3&i 3i s9r,ui&or &o*mai *e &rebuie
unui ,a8e&ar bun1 =u 8i* se !oa&e s' &e la3i de meseria as&a *' &e
v'd b'ia& *ins&i& 3i *ore*& 3i anevoie r'8be3&i ;n ,a8e&'rie *9nd e3&i
a3a dar oriunde &e#ar du*e des&inul ai s' %a*i &reab' s' 3&ii de la
mineA
/i&u Nerdelea se *redea la r9ndu#i obli,a& s'#i ra!or&e8e *9nd a
lua& masa la >o,u )ones*u sau *9nd a %os& !o%&i& la >ri,ore )u,a 3i
al&e asemenea evenimen&e de ale sale de in&eres mai !ubli*1
Se*re&arului nu#i !l'*eau 3i le *onsidera a!u*'&uri de arivism
enun$9nd do,ma&i* *' 8iaris&ul s' r'm9ie ;n lumea lui s' nu se
v9re !rin&re *io*oi s'#3i adoarm' *on3&iin$a1 >a8e&arul &rebuie s'#
3i !'s&re8e vir,in' %a*ul&a&ea de a !ro&es&a 3i a bi*iui ne*on&eni&
mai *u seam' ;n $ara noas&r' unde %'r'dele,ea e sin,ura le,e
!er%e*& valabil'1
L 5es*Hide o*Hii !uiule 3i ui&'#&e ;m!re6urA /e#ai !limba& la
$ar' ;n au&omobil 3i !rin *as&ele *io*oie3&i 3i n#ai !us ure*Hea la
!'m9n& s' as*ul$i ,lasurile *are nu se aud1 5in au&omobil nu se
vede 3i nu se aude nimi*1 ?i ni*i !e &ro&uarele Bu*ure3&ilor1 . %als'
3i ar&i%i*ial' &oa&' a!aren$a as&a de lu0 3i *ivili8a$ie1 Reali&a&ea e
al&a &inereA .0!or&'m 8e*i de mii de va,oane de *ereale 3i *9&eva
milioane de $'rani n#au ni*i !orumb !en&ru m'm'li,a *o&idian'A
In$ele,i *e va s' 8i*' as&aX Cu luminile Bu*ure3&ilor ne ;n3el'm !e
noi ;n3ine1 =u ne arun*'m !rivirea din*olo %iind*' 3&im *' din*olo
e !r'!as&ia 3i numai !rivind ;n ea ne#am *u&remuraU =u lu0 nu
au&omobile 3i *as&ele !uiuleA As&ea#s !o6,Hi$a *are a*o!er' un
vul*an de dureri1 Ca m9ine se s!ar,e !o6,Hi$a 3i a&un*iAU
/i&u se obi3nuise de6a *u *a&as&ro%ismul1 =u era om s' nu
l'*rime8e de ;nda&' *e venea vorba de s&'rile ,enerale asu!ra
durerilor $'r'nimii *om!le&9ndu#le *u !ro%e$iile *r9n*ene de
ri,oare1 A3a a %os& !robabil &o&deauna 3i va %i &o&deauna1 Or'3enii
*are *unos* $ara din vile,ia&uri !i&ore3&i au o mare !redile*$ie
!en&ru $'ranii ve3ni* !orni$i s' se revol&e &o*mai !en&ru *' sun&
asi,ura$i *' $'ranii rom9ni nu sun& ;n s&are s' se revol&e aievea
ni*ioda&'1
K
L Ce#ar %i >ri, s' %a*em Cr'*iunul la $ar'X 8ise =adina *u
mare voio3ie ;n&r#o 8i *9nd se a!ro!iau s'rb'&orile1
>ri,ore )u,a r's!unse numai *u o !rivire !lin' de re*uno3&in$'1
Cro!unerea o *onsidera o a&en$ie deli*a&' !en&ru d9nsul1 =imi*
nu l#ar %i !u&u& bu*ura mai mul& de*9& dovada a*eas&a de a!ro!iere
su%le&eas*'1 )ubirea lor a6un,e as&%el s' se *imen&e8e !rin
;n$ele,erea re*i!ro*'1 Casiunea &ru!eas*' devine ;n s%9r3i&
durabil' %iind*' se alimen&ea8' din esen$a ine!ui8abil' a
su%le&elor1 5a*' ar %i ado!&a& de la ;n*e!u& %a$' de ea a&i&udinea de
a8i *9&e am'r'*iuni 3i#ar %i *ru$a& unul al&uiaA Eeri*irea n#o !o$i
,us&a de*9& *9nd &e#a !uri%i*a& ne%eri*irea1
5e&aliile le s&abilir' u3or1 >ri,ore se mul$umea s' ;nre,is&re8e
dorin$ele ei *a s'#i %ie &oa&e ;m!lini&e *u s%in$enie1 Crimul !un*&
era *' vor !e&re*e Cr'*iunul la Amara dar revelionul ;l vor %a*e
ne,re3i& ;n *a!i&al'1 A**e!&a&1 Al doilea *' &rebuie s' %ie un
Cr'*iun vesel *u lume mul&' 3i l'u&ari buni1 A**e!&a& %ire3&e1 2or
%i !re8en$i &o$i ve*inii lor mai sub$iri de la $ar'1 5es!re as&a va
;n,ri6i b'&r9nul *are are s' %ie !l'*u& sur!rins de Ho&'r9rea lor1 Ii
va s*rie s' !o%&eas*' 3i !e !re%e*&ul 6ude$ului de la Ci&e3&i *a s'
%ie re!re8en&a& 3i ,uvernul la veselia lor1 =adina sur9seT i se !'rea
*omi* *u !re%e*&ulU >ri,ore ;n&reb':
L 5e la Bu*ure3&i lu'm !e *ineva sau mai bine nuXU
L A s#ar !u&eaX se mir' =adina1 A!oi da*' ar %i numai mo3ieri
3i arenda3i in*lusiv !re%e*&ul ne#am ur*a !e !ere$i de !li*&iseal'A
/rebuie s' *on&e8e nea!'ra& !e >o,u 3i .u,enia *are au invi&a&'
la $ar' 3i %amilia unui %ra&e al ei !ro%esor sau a3a *eva la >iur,iu1
.viden& au s' vie ;m!reun' *u musa%irii lor1 Ce urm' *9$iva b'ie$i
mai s!iri&uali s' aib' *u *ine s&a de vorb'1 <'*ar doi#&rei1 C9nd
ros&i numele lui Raul Brumaru observ' sau i se !'ru o u3oar'
*ris!are !e %i,ura lui >ri,ore ;n*9& ad'u,' re!ede: 5a*' nu#$i
*onvine renun$ >ri,uleAU <#am ,9ndi& ;ns' la Raul !en&ru *' e
&o&deauna vesel 3iU
L O de *eX Eoar&e bineAU Bie&ul RaulA 8ise b'rba&ul *u o
*om!'&imire dis!re$ui&oare1
L Bi&e !oa&e s' vie 3i &9n'rul *ela *um ;l *Heam' din ArdealX
*on&inu' =adina1 Il vom !une s' ne *9n&e *olinde ardelene3&iU
Cr'*iunul *'dea ;n&r#o 6oi1 =adina Ho&'r; s' !le*e *u &o$ii mar$i
du!'#amia8' la Amara s' doarm' a*olo ;n &iHn' *a s' %ie odiHni$i
!en&ru seara din a6un1 In >ara de =ord ;i a3&e!&a numai RaulT
*eilal$i *avaleri mondeni se s*u8aser' ;n ul&imul momen&1 5e#abia
din*olo de CHi&ila a!'ru 3i /i&u Nerdelea radios 3i a%era&1 <in$i *'
a sosi& *Hiar *9nd a !le*a& &renul 3i s#a ins&ala& ;n al& *om!ar&imen&1
5e %a!& venise *u o 6um'&a&e de or' ;nain&e 3i 3i#a asi,ura& un lo*
bun ;n *lasa a &reia deoare*e *'l'&orea !e bu8unarul lui 3i de *e
s'#3i risi!eas*' ,olo,anii1
=umai >ri,ore ;i as*ul&' s*u8ele 3i e0!li*a$iile1 =adina ;i sur9se
indi%eren&' r'm9n9nd a&en&' la Brumaru *are ;i rela&a o !oves&ire
!i*an&' du!' $ie Parisienne
J
%'r' a se ;n&reru!e de*9& o se*und'
!en&ru a ;n&inde lui /i&u m9na s&9n,' 3i a#i 8i*e: +Ce mai %a*i
mon3erXM /9n'rul Nerdelea mai %'*u !u$in' !oli&i*' *u >ri,ore
a%l' *' >o,u )ones*u e la Les!e8i de &rei 8ile 3i se bu*ur' *' se va
;n&9lni *u Ale0andru Cin&ea !e *are#l *unos*use de asemenea la
S9n,eor81 Ce urm' ,'si un !re&e0& s' se re&ra,' ;n *om!ar&imen&ul
s'u %iindu#i %ri*' s' nu dea *ondu*&orul !es&e el 3i s'#l %a*' de r9s
*' s&' la *lasa ;n&9ia *u bile& de a &reia1
F'!ada *e o l'saser' ;n Bu*ure3&i era o 6u*'rie %a$' de *e ,'sir'
la Amara1 La sosire ;n Cos&e3&i ;i a3&e!&au s'nii1 =adina &res'l&a
de bu*urie1 Cum a6unser' a*as' !orun*i !en&ru a doua 8i o
!limbare *u sania !rin ;m!re6urimi1
>ri,ore se s*ul' mai devreme s' ;n,ri6eas*' de !limbarea
!roie*&a&'1 Avu ;ns' o sur!ri8' ne!l'*u&'1 Asear' )*Him b'&r9nul
vi8i&iu de n'de6de du!' *e a desH'ma& ie!ele de la sania *ea bun'
3i le#a ad'!a& *9nd le#a b',a& ;n ,ra6d s' le le,e la ieslea lor nu se
3&ie *um 3i *e dar s#a !omeni& *u ia!a roaib' s!erioas' *' ;n*e!e
s' sar' ;n dou' !i*ioare 3#a!oi s' 8v9rle din *o!i&e !9n' &o& l#a
8drobi& !e bie&ul om de l#au s*os !e *er,' a%ar'1 A3a *' nu#i *Hi!
s' mai ias' d9nsul *u sania iar *eilal$i vi8i&ii ni*iunul nu s#ar
;n*ume&a s' m9ie ie!ele !rea buies&re1 >ri,ore era !li*&isi& 3i
!en&ru )*Him dar mai *u seam' din !ri*ina =adinei *are %iind
ama&oare de iu$eal' nu ar %i mul$umi&' s' o !limbe *u *aii de
!ur&are1 A&un*i lo,o%'&ul Bumbu ;3i d'du !'rerea *' ar !u&ea
*Hema !e Ce&ri*' al Smarandei *#a %os& doar *'!rar la ar&ilerie 3i a
s&runi& &o& %elul de *ai ;n*9& are s' se 6oa*e *u ie!ele1 Il *Hemar'
de,rab'1
/o&u3i abia s!re amia8' !ornir'1 =adina lu' l9n,' ea !e /i&u !e
Raul ;l &re*u ;n sania a doua *u >ri,ore *are o s'ru&' ;n ,9nd
!en&ru a*es& ,es&1 5u!' indi*a$iile lui >ri,ore sania =adinei o lu'
;nain&e av9nd s' %a*' *ir*ui&ul Ru,inoasa B9rlo,u Babaroa,a
>li,anu Les!e8i 3i a*as'1 In%'3ura$i ;n bun8i imense *9& ni3&e
!elerine medievale a*o!eri$i *u !leduri ,roase 3i ;mbl'ni&e s%idau
,erul as!ru *e d'inuia de !es&e o s'!&'m9n'1 Cum ie3ir' din
Amara *9m!ia alb' se des%'3ura ;n %a$a lor *a o nes%9r3i&' man&ie
de Hermin' s*9n&eind ;n lumina soarelui mu3*'&or1 ?oseaua &'ia o
d9r' lu*ioas' re*&ilin' !e *are sania alune*a ver&i,inos1 Ce&re ;n
!i*ioare !u$in !le*a& ;nain&e ;ndemna ie!ele arar *u un !les*'i&
de limb' ener,i*1 In sumanu#i *enu3iu *u *'*iula nea,r' de miel
!e o ure*He !'rea mai ;nal& 3i mai voini* de *um era1
=adina nu mai &'*ea din ,ur' a&9&a era de en&u8iasma&'1 A*i
s!unea *eva lui /i&u a*i s*o&ea un s&ri,'& near&i*ula& a*i l'l'ia un
;n*e!u& de ,alo! *an&abil 3i din *9nd ;n *9nd s&ri,a *'&re vi8i&iu *u
o ;n*ura6are a$9$'&oare:
L Nai b'ie&e Hai nu 3ov'iA
L =u 3ov'ies* *oni$' n#ave$i ,ri6'A morm'ia Ce&re %'r' a se
;n&oar*e *u ,las ;n *are &remura un r9s !u$in ba&6o*ori&or1
>oana vi6elioas' $inea de un *eas1 /re*ur' !rin Ru,inoasa !rin
B9rlo,u !rin Babaroa,a !rin >li,anu1 Ce *9nd aler,au a*um s!re
Les!e8i v'8ur' de de!ar&e un *9rd de *iori !oa&e *9&eva su&e de#a
*urme8i3ul 3oselei o ;m!ro3*'&ur' de *erneal' !e o *olosal' *oal'
de H9r&ie1 El'm9nde 3i obra8ni*e *iorile numai *9nd sania era s'
dea !es&e ele 8bu*nir' brus* de !e !'m9n& *u 8,omo&os %9l%9i& de
ari!i 3i *ron*'neli1 )a!a ;nain&a3' ;n&r#un a**es de s!aim' %'*u o
s'ri&ur' ;n drea!&a s' se %ereas*' !ar*' de !rime6die1 In a*eea3i
*li!' Ce&re o *roi *u bi*iul !es&e bur&'1 5urerea o s!erie mai &are
;n*9& 8v9*ni dre!& ;nain&e !e 3oseaua ne&ed' ;n&r#un ,alo! %urios
s&9rnind 3i %ri*a &ovar'3ei sale de oi3&e1
L Ce %a*iX Ce %a*iX $i!' deoda&' =adina1 =e omoar'AU A6u&orA
Se a,'$' ;n,ro8i&' de ,9&ul lui /i&u ;n vreme *e *aii s%or'ind 3i
*iulind ure*Hile ,oneau nebune3&e i8bind deseori *u !i*ioarele
dina!oi ;n %ron&alul bomba& al saniei1 A&un*i r'sun' ,lasul lui
Ce&re ;n*re8'&or:
L =u v' s!eria$i 3i nu v' %ie %ri*' *oni$' da*' sun&e$i *u mineA
>lasul a*es&a as!ru 3i *iuda& ;i ;m!r'3&ie deoda&' ori*e &eam'1
Au8i a*uma 3i !e /i&u *are nu#3i !ierduse *um!'&ul 8i*9nd:
L 5oamn' doamn' nu e nimi* %i$i lini3&i&'A
In*er*' s' 89mbeas*' !ar*' i#ar %i %os& ru3ine de s!aima &re*u&'1
Ce&re *u s!inarea ;ndoi&' u3or ;na!oi $ea!'n *a o s&9n*' s&r9n,ea
H'$urile re!e&9nd lin 3i &o&u3i !orun*i&or:
L NoHoHoAU NoHoHoAU
Crivindu#l =adina !ar*' vedea *um i se ;n*le3&ea8' mu3*Hii
bra$elor *a ni3&e *'n,i de o$el 3i *um ;i *res* mereu !u&erile *u *9&
;3i ;n%i,e !i*ioarele mai d9r8 ;n !'m9n&1 I3i re*'!'&' *almul
*om!le&1 A6unse iar'3i vesel' ;n Amara 3i *obor9nd din sanie
r9se de &oa&' ;n&9m!larea *iri!ind ,'l',ios:
L Am &ras o s!aim' neroad'U Bine *#am avu& un vi8i&iu
ener,i*A
Ce&re ;3i ;n&oarse s!re ea %a$a ;mbu6ora&' de b'&aia ,erului *u
mus&'*ioara aburi&' 3i !i3*a&' de sloiuri *u o*Hii mi*i s%redeli&ori
;n *are se 6u*au li*'riri vii de bu*urie1 S!use:
L A!oi ie!ele#s buie*e *oni$' *'#s ie!e boiere3&i &oa&' vremea
numai odiHnes* 3i m'n9n*' bine 3i nu mun*es*1 Cum s' nu le ard'
de nebuniiX
?i s*ui!' &rium%'&or ;n&re *ru!ele !line ale ie!elor e0&enua&e1
L Bravo Ce&re bravoA s&ri,' /i&u Nerdelea *are ;n s%9r3i&
i8bu&ise a se des*o&o3m'ni din&re bl'nuri 3i s'rind 6os ;l b'&u
!ro&e*&or !e um'r1
=adina !oves&i la de6un ;n&9m!larea *om!le&9nd#o *u mi*i
;n%lori&uri !e *are /i&u ,alan& le *on%irm'1 In%lori&urile se
;nmul$ir' 3i ;n&9m!larea deveni o aven&ur' iar =adina ;ns'3i o
eroin' *9nd re!e&' !oves&irea de mai mul&e ori invi&a$ilor *e
;n*e!ur' s' soseas*' mai s!re sear'1 Cu *9& observa mai mare
;n,ri6orare la in&erlo*u&ori *u a&9& era mai m9ndr' r9dea 3i de*lara
ne!'s'&oare *' ;i !la* ,ro8av emo$iile violen&e 3i ;i !are bine *#a
v'8u& 3i moar&ea *u o*Hii1
L .ra s' m' !ier8i >ri, dra,U <#ai %i re,re&a&X 8ise
sen&imen&al ;n&r#un momen& so$ului ei *are r's!unse m9n,9ind#o
*a !e un *o!il ne!ri*e!u&:
L As&a ;nseamn' *' &rebuie s' %ii !ruden&' *u !l'*erile ori*9&
&e#ar &en&aA
L O !l'*ere !ruden&' nu mai e !l'*ereA ri!os&' =adina
r's%'$a&'1
<iron )u,a ;3i !rimi oas!e$ii *u o bonomie *e#i 3edea bine1 =u
!o%&ise din&re ve*ini !e Cla&amonu de3i >ri,ore *re8use *' ar %i
%os& deli*a& de vreme *e e arenda3ul =adinei 3i al lui >o,u 3i ni*i
!e Cosma Buruian' *'ruia ;n*' nu#i ier&ase min*iuna *u %ur&ul
ori*9& arenda3ul *a s'#l ;mbune8e r's!l'&ise !e $'ranii an*He&a$i 3i
b'&u$i de !oman' *u *9&e un sa* de !orumb1
Ce la 3a!&e seara sosir' ul&imii !re%e*&ul Andrei Boeres*u 3i
,eneralul 5adarla& am9ndoi *u neves&ele venind dire*& de la
Ci&e3&i 3i urm9nd s' !le*e !e urm' de ai*i %ie*are la mo3ia lui unul
la Ro*iu *el'lal& la Numele unde aveau s' !e&rea*' s'rb'&orile1
Cre%e*&ul era un b'&r9nel m'run$el 3i ro&o%ei *am de v9rs&a lui
<iron !lin de via$' 3i de vioi*iune1 S&udiase odinioar' medi*ina
3i *Hiar avea &'bli$a *u &i&lul !e 8idul *asei la Ci&e3&i dar n#a
!ra*&i*a& ni*ioda&' sim$ind o re!ulsie %i8i*' %a$' de boli 3i
su%erin$e1 =evas&'#sa ;i sem'na !ar*' i#ar %i %os& sor' 3i la
;n%'$i3are 3i la &em!eramen&1 >eneralul 5adarla& ;n s*Himb *u
&oa&e *' avea o inim' *a un&ul !roas!'& !'rea %ioros *a un Haidu*
mai ales din !ri*ina mus&'$ilor mari ne,re vo!si&e *u v9r%urile
r'su*i&e d9r8 *are *on&ras&au *u !'rul de !e *a! rar 3i *am *'run&1
5oamna ,eneral voini*' 3i ;nal&' *a 3i b'rba&ul ei era mai &9n'r'
mul& *a d9nsul 3i ;n*' *o*He&'1
<arele Hol a6unsese a!roa!e ne;n*'!'&or1 Cre%e*&ul neui&9ndu#3i
*ali&a&ea ;3i lu' !en&ru ;n*e!u& un aer de ,ravi&a&e !e *are ;ns' ;l
le!'d' re!ede *a s' nu#3i s&ri*e !o%&a de m9n*are1 C9nd a%l' *'
/i&u Nerdelea e 8iaris& din Bu*ure3&i 3i ;n*' de la ,a8e&a
,uvernului ;l &rase ;n&r#un *ol$ 3i#l *Hes&ion' am'nun$i& asu!ra
si&ua$iei !oli&i*e demons&r9ndu#i *' ;n 6ude$ul lui lu*rurile mer,
s&run' 3i *' el e !o!ular 3i iubi&1
In *en&rul in&eresului ,eneral *on&inu' s' r'm9ie aven&ura
=adinei *ons&i&uind de al&%el 3i un subie*& la *are !u&ea !ar&i*i!a
&oa&' lumea *u de!lin' *om!e&en$'1 Insu3i )oni$' Ro&om!an o %ire
mai ;n*His' 3i *Hiar ursu8 &r'ind sin,ura&i* la mo3ia#i >oia de
*9nd 3i#a m'ri&a& %a&a ;i !use *9&eva ;n&reb'ri 3i d'du din *a!
o*ro&i&or1 Colonelul !ensionar ?&e%'nes*u arenda3ul mo3iei
2l'du$a ;3i adusese &oa&e &rei %e&ele deo!o&riv' de dr','la3e ;n
s!eran$a *' =adina *u rela$iile ei ;n lumea bun' va %i adus de la
Bu*ure3&i 3i &ineri serio3i1 =adina le#a ;mbr'$i3a& ;n&r#adev'r %oar&e
amabil 3i a !orun*i& lui Raul s' le %a*' *ur&e ;ns'r*inare de *are el
se a*Hi&a *on3&iin*ios 3i *u *9&e#o !rivire &aini*' des!era&' du!'
=adina1 C'!i&anul La*He >r'dinaru *re89ndu#se ire8is&ibil !en&ru
*' numai *u s'bioara lui a *u*eri& !ro!rie&a&ea Can&a*u8u de !es&e
&rei mii de !o,oane *a su!limen& la o nevas&' ur9$i*' 3i !ros&u$'
b'&ea 8elos din !in&eni !e l9n,' =adina 3i#3i sublinia s&r'duin$ele
*u *9&e un sus!in ;nso$i& de ;n&oar*erea o*Hilor !e dos1 Ca s' s*a!e
de el =adina %u obli,a&' s' se re&ra,' !u$in deo!ar&e *u /i&u
Nerdelea1
L . idio& r'u *'!i&anul 's&aA 8ise ea !li*&isi&'1
/i&u se so*o&ea ;n&ru*9&va &ovar'3 3i *om!li*e1 A%l9ndu#se
a*uma ;n&re !a&ru o*Hi *u ea i se !'ru 3i mai %rumoas' de*ol&a&'
ad9n* 3i *u bra$ele ,oale *um era 3i *u o s&r'lu*ire s&ranie !e
%i,ura#i eni,ma&i*'1 Ii 3o!&i *u en&u8iasm re$inu&:
L <#am ales 3i eu *u *eva din !'$ania de a8i *' v#a$i ;n*ol'*i&
bra$ele !e ,9&ul meu *u a&9&a ardoare de !ar*'U
L 2e8i ni*i nu mi#am da& seama 89mbi =adina1 I$i ;n*Hi!ui
;ns' *' n#a %os& *u in&en$ieU
L 5in nenoro*ireA %'*u &9n'rul Nerdelea1
In *li!a *9nd s' se a3e8e la mas' a%ar' sub %eres&re r'sun' o
*olind'1 /oa&' lumea o as*ul&' *u !l'*ere1 <ai urmar' dou'1 .ra
*orul de %e&e 3i %l'*'i ;n6,Heba& de ;nv'$'&orul 5ra,o3 ;nadins
!en&ru a %a*e o sur!ri8' b'&r9nului )u,a *are %u ;n&r#adev'r
mul$umi&1 Corun*i s'#i os!'&e8e bine !e &o$i iar !e 5ra,o3 ;l
%eli*i&' 3i#l o!ri la mas'1
Eire3&e *ina se !relun,i !9n' s!re mie8ul no!$ii s&ro!i&' *u
vinuri varia&e anima&' de mu8i*a ves&i&ului E'ni*' de la Ci&e3&i 3i
de inevi&abilul &oas& al !re%e*&ului !e *are b'&r9nul *olonel
!ensionar ?&e%'nes*u se sim$i da&or s'#l *om!le&e8e *u
*om!limen&e ,alan&e la adresa =adinei 3i a *elorlal&e *u*oane
!re8en&eU Ce urm' =adina *eru s' danse8e 3i dansul se ,enerali8'
%'r' s' se ridi*e masa1 Cere&ele de s&i*l' dins!re Hol se d'du ;n
l'&uri l'u&arii &re*ur' la mi6lo* 3i as&%el %ur' ;m!'*a$i 3i *ei r'ma3i
;n 6urul mesei 3i dansa&orii *are se !u&eau %r'm9n&a ;n lar,ul lor
din*olo1
=adina reu3i s' ;ndu!le*e !9n' 3i !e <iron )u,a s' %a*' un vals
b'&r9nes* *u ea1 /o&u3i ai*i rolul !rin*i!al revenea lui Raul *are
!en&ru a %i !e !la*ul =adinei dans' !e r9nd *u &oa&e *u*oanele1
Sin,ur' so$ia !re%e*&ului ;l re%u8' s*u89ndu#se amabil *' nu mai e
;n v9rs&a *9nd unei %emei ;i 3ade bine s'#3i ara&e ,ra$iile1 >o,u
)ones*u ;n *iuda *elor a!roa!e *in*i8e*i de ani %'*ea o
*on*uren$' redu&abil' lui RaulT adev'ra& *' el 6u*a mai mul& *u
.u,enia 3i de dra,ul ei1 =i*i /i&u Nerdelea nu voia s' r'm9ie mai
!re6os ;ndeosebi !en&ru !l'*erea de#a dansa *u =adina *'reia ;i 3i
s!use lan,uros ;n &im!ul unui bos&on:
L Soar&a m' r'8bun' !en&ru a8i#diminea$'U ?i#i s&r9nse
mi6lo*ul1
=adina ;i 8ise *u indi%eren$':
L )a seama *' !orne3&i !e urmele *'!i&anuluiA
/9n'rul se !leo3&i !ar*' ar %i !rimi& un du3 re*e1 Ii era ru3ine *'
a %os& %'r' &a*& 3i se re&rase la mas' a3e89ndu#se modes& l9n,'
;nv'$'&orul 5ra,o31 5e a*olo urm'ri un r's&im! !e =adina *are
a*uma dansa *u Brumaru1
L Cel !u$in s!er *' observi *9& m' sa*ri%i*X ;n&reb' Raul
a6un,9nd *u ea ;n&r#un *ol$ mai de!'r&a&1
=adina se li!i de el %'r' s'#l !riveas*' ;n lo* de r's!uns1
L Sun& e0as!era&U =u mai !o&AU 5e *e m' *Hinuie3&i a3aX
*on&inu' Raul s&r9n,9nd#o 3i alune*9ndu#3i bra$ul !e s!a&ele ei1
L Ai r'bdareA murmur' =adina1 =u m' s&r9n,e a3a *' ne
observ' lumeaU
L <i#ai !romis solemn =ada nu#i a3aX insis&' el1 /e a3&e!&
=ada au8iXU 2iiXU 2iiX /e ro,U =adaU
L 5a daU SssU /a*iA 3o!&i ea ;n*le3&9ndu#3i nervos m9na
s&9n,' !e bra$ul lui %iind*' ;n a*eea3i *li!' au8i a!roa!e ,lasul
*'!i&anului ;n&ov'r'3i& de vi6elioase b'&'i din !in&eni:
L Coni$' mai %ie#v' mil' 3i de noi '3&ia *areU
=adina !'r'si !e Brumaru 3i &re*u ;n bra$ele *'!i&anului
*iri!ind:
L 5omnul are dre!&a&eU /u a3&ea!&' RaulA S' &e mul$ume3&i
*u s%9r3i&ulAU
C'!i&anul >r'dinaru ;n*9n&a& se de!'r&' *u ea ;n&r#un elan
%ur&unos 3i &rium%al1
/i&u Nerdelea v'8u !e Brumaru r'mas ;n mi6lo*ul Holului *u
o*Hii du!' !ere*Hea *e dis!'rea1 F9mbi ;n sine sa&is%'*u& *' 3i
Raul o %i !'$i& *a d9nsul sau *eva similar 3i#3i 8ise *u admira$ie:
+<inuna&' %emeieAM
L9n,' el la mas' dis*u$ia era ;n &oi1 Cre%e*&ul Boeres*u adusese
vorba des!re ,uvern l'ud9ndu#l ne,re3i& 3i as&%el s&9rnind *ri&i*ile
din *e ;n *e mai vii ale *olonelului !ensionar ?&e%'nes*u *are nu
se s%ia s' de*lare *' +mer,em s!re de8as&ru si,ur da*' se &olerea8'
anarHiaM1 .l nu %a*e !oli&i*' 3i nu#i !as' *e !ar&id e la !u&ere dar
!re&inde *a ,uvernul s' %ie ener,i* s' 3&ie *e vrea 3i s' !'s&re8e
ordinea 3i dis*i!lina al&%el ne !r'!'dim1
L Las' *olonele *' anarHia numai dumnea&a o ve8i !en&ru *'
e3&i ;n o!o8i$ie 8ise !re%e*&ul *u su!eriori&a&e1 5e,eaba s!ui *' nu
%a*i !oli&i*'1 =#ai vo&a& *u dumnealor a*um doi aniXU
Carevas'8i*'XU
L 5omnule !re%e*& eu vo&e8 *u *ine#mi s!une *on3&iin$a mea
de *e&'$ean *ins&i&A s&ri,' *olonelul a!rins1 =u sun& ;ns*ris ;n
ni*iun !ar&id ni*i la ei ni*i la dumneavoas&r' &o*mai *a s'#mi
!'s&re8 liber&a&ea 6ude*'$iiA
L =u &e su!'ra *olonele de,eabaA relu' Boeres*u bla6in1 .u nu
&e a*u8 *' ai vo&a& *um ai vru& dar nu !o& admi&e s' %im deni,ra$i
!e nedre!&1 A&9&A
A!oi %'r' a mai a3&e!&a s'#3i vie ;n %ire !ensionarul se adres'
deoda&' !ar*' !rin&r#o ins!ira$ie %eri*i&' ;nv'$'&orului 5ra,o3
*are &'*use !9n' a&un*i:
L As*ul&' domnuleU 's&aU *um &e *Heam' *' $i#am ui&a&
numeleU domnule ;nv'$'&orA
L 5ra,o3A *om!le&' ;nv'$'&orul1
L 5a 5ra,o3U S!une dumnea&a *' &r'ie3&i ;n mi6lo*ul
$'ranilor 3i e3&i ie3i& din !o!or dar s!une des*His %'r' ni*io s%ial':
es&e lini3&e 3i ordine !e ai*i ori e *um 8i*e dumnealuiX Co%&imA /e
ro,A
5u!' o u3oar' e8i&are ;nv'$'&orul r's!unse ui&9ndu#se dre!& ;n
o*Hii !re%e*&ului:
L .s&e !a*e 3i lini3&e dar e 3i mul&' s'r'*ieA
Boeres*u se ;n*run&' !u$in:
L S'r'*ie da %ire3&eU S'r'*ia ;ns' nu in&r' ;n a&ribu$iile
,uvernului1 As&a de!inde de ;m!re6ur'ri 3i de oameni1 >uvernul
&rebuie s' $in' *um!'n' drea!&' 3i a&9&A
5ra,o3 *a o 6us&i%i*are *on&inu' mai viu:
L 5esi,ur dar vede$i dumneavoas&r' sun&em de#abia la
Cr'*iun 3i marea ma6ori&a&e a oamenilor nu mai au !orumbU .
;n,ro8i&orA >9ndi$i#v' *e vor %a*e nenoro*i$ii !9n' ;n &oamna
vii&oareX Sun& sili$i s' *er3eas*' !ur 3i sim!lu1 Ce#a %os& a8i ai*i la
domnul )u,a o 6aleU Fe*i de %emei 3i de b'rba$i s' se milo,eas*'
!en&ru !orumb numai !en&ru !orumb 3i s' se ;nda&ore8e !es&e
!u&erile lor1 ?i *e#a %os& ai*i e !re&u&indeni da*' nu 3i mai r'uU
Colonelul ?&e%'nes*u ;3i redob9ndi ;n*rederea 3i#l ;n&reru!se
adres9ndu#se !re%e*&ului:
L 2as'8i*' ;n&o*mai *e a%irmam eu iubi&e domnule !re%e*&A
.0a*&A Oamenii nu se a6un, 3i murmur' 3i se a,i&' 3i amenin$'1
As&a nu e anarHie !en&ru 5umne8eu domnilorXU ?i ;n*' am avu&
un an mai buni3or de s#au %'*u& de &oa&e !o&rivi&1 In*Hi!ui$i#v'
;ns' dumneavoas&r' *e s#ar ;n&9m!la da*#ar da 5umne8eu o se*e&'
sau al&' !a*os&eA .i *e s' v' mai s!un *red *' $'ranii s#ar n'!us&i
%'r' mul&' vorb' la Hambarele boierilor da*' nu 3i mai r'uA
Boeres*u era ;n*ur*a& mai ales din !ri*ina lui /i&u Nerdelea
*are s#ar !u&ea s' ba&' &oba !e la Bu*ure3&i *e#a au8i& ;n 6ude$ul lui
3i s'#i s*oa&' %aima *' e !re%e*& slab1 Se ,9ndea la o re!li*'
8drobi&oare nu#i venea nimi* ;n min&e 3i se enerva1 In&re &im!
<iron )u,a observ' lini3&i&:
L /oa&e as&ea sun& e%e*&ele dema,o,iei de3'n$a&e *e se %a*e la
ora3e1 5e a*olo !orne3&e r'ul 3i se !ro!a,' nemul$umirea $'ranilor
3i s!iri&ul de de8ordine1 C9nd oamenii !re&in3i serio3i !ro*lam' *'
$'ranii nu !o& &r'i %iind*' n#au !'m9n& *um s' nu *ear' $'ranul
!'m9n& 3i *um s' mai res!e*&e ;nvoielileX Ai*i e buba1
L Coane <iroane vorbi3i din inima meaA s&ri,' *olonelul
$'ranul 3ade la *9r*ium' ;3i bea a*olo &oa&' mun*a 3i !e urm' se
vai&' *' nu se a6un,eU
Inv'$'&orul nu se !u&u o!ri s' nu 8i*':
L Adev'ra& sun& mul$i be$ivi dar nuU
Censionarul nu#i d'du voie s' s%9r3eas*' 3i *on&inu':
L /o$i sun& ;nd'r'&ni*i 3i la*omi domnuleA 5e a*eea &rebuie o
m9n' de %ier s'#i de8me&i*eas*' al&%elU
Cre%e*&ul ;n&reru!se ba&6o*ori&or !ar*' 3i#ar %i ,'si& re!li*a
de%ini&iv':
L 5umnea&a vrei un ,uvern *are s'#$i d'd'*eas*' $'ranii
*oloneleA .i ba&'#&e s' &e ba&'A 5e *e nu s!uneaiXU Ai v'8u& *e
*ere dumnealui de la ,uvern domnule NerdeleaX )a s' s*rii as&a la
?rapelul s'#3i dea seama 3i *ei mai mari *9&e de &oa&e ni se *er
nou' *are ;i re!re8en&'mA
/i&u Nerdelea sur9se ;n$ele,'&or iar !re%e*&ul &rase *u o*Hiul1
A&un*i ;ns' doamna Cin&ea d'du semnalul !le*'rii la *are se
ralie ;nda&' 3i so$ia !re%e*&ului1 >ri,ore 3i <iron 8adarni* mai
;n*er*ar' s' se ;m!o&riveas*'1 In *9&eva minu&e &o$i oas!e$ii
s!'im9n&a$i *' orele sun& a!roa!e !a&ru se ridi*ar'1 Se ivi &o&u3i o
!roblem' ,rav' !us' de doamna Cin&ea ;ns'3i: *um s' %a*' oare
*u *ei &rei *o!ii ai ei !e *are ;i *ul*ase ;nda&' du!' *in' 3i a*uma
dormeau du3iX Ii era mil' s'#i s*oale 3i %ri*' s' nu se
;mboln'veas*' ie3ind ;n*'l8i$i ;n ,erul de a%ar'1 /oa&' lumea lu'
!ar&e la de8ba&ere *u di%eri&e solu$ii1 >ri,ore Ho&'r; s' r'm9ie 3i
so$ii Cin&ea s' doarm' ai*i iar m9ine vor &re*e la Les!e8i unde au
s&a& 3i vor mai s&a des&ul1 Au la dis!o8i$ie o *amer' bun' *Hiar
al'&uri de a *o!iilor *are e l9n,' a =adinei a3a *' vor %i *a
a*as'U
5u!' *e ;n*e&ul *u ;n*e&ul musa%irii se risi!ir' 3i <iron )u,a se
re&rase ;n ve*Hiul *ona* *ei r'ma3i se suir' ;m!reun' la e&a61
In Hol mai s&'&ur' de vorb' *9&eva minu&e a!oi se des!'r$ir'1
So$ii Cin&ea *u !re*au$ia ne*esar' ;3i arun*ar' o*Hii ;n odaia
*o!iilor ;nain&e de#a se re&ra,e ;n odaia lor1 /i&u Nerdelea 3i
Brumaru ale *'ror *amere erau al'&ura&e 3i din*olo de
des*Hi8'&ura mare a verandei *u ,eaml9* albas&ru de deasu!ra
in&r'rii !rin*i!ale &re*ur' de asemenea la *ul*are1 Cum !rin
,eaml9*ul verandei !'&rundea lumina lunii !line /i&u se o!ri un
momen& ;n mi6lo*ul Holului 3i de a*olo ;n&or*9ndu#se s!re =adina
3i >ri,ore 8ise melan*oli* *um 3ade bine unui !oe&:
L Ce noa!&e divin'A
=adina des*Hisese u3a ia&a*ului ei1 In lumina !alid' a *andelei
se vedea !a&ul mare alb 3i *ald *u !or&re&ul ei deasu!ra1 >ri,ore
;n&reb' ;n*e&:
L .3&i mul$umi&' iubirea meaX
L <#am amu8a& %oar&e %oar&e bine murmur' =adina 3i du!' o
mi*' !au8' abia s&'!9nindu#3i mole3eala ad'u,': 5ar a*uma sun&
a3a de obosi&' *'U
B'rba&ul o !rivea1 Ii era mil' de e0&enuarea ei v'di&'1 Ii 3o!&i
bl9nd:
L Ai dansa& !rea mul&U Ce are a %a*eA Bine *' e3&i
mul$umi&'U .u &e las inima meaA =oa!&e bun'A
O s&r9nse ;n bra$e 3i#i s'ru&' bu8ele %ierbin$i *a %l'*'rile1
5es%'*9ndu#se alene din s&r9nsoarea lui =adina 89mbi:
L C9& e3&i de dr',u$ *' nuU =oa!&e bun' >ri, dra,A
>ri,ore r'mase o *li!' ;n %a$a u3ii *e se ;n*Hise1 Au8i de 6os
3oa!&e 3i !a3i servi&orii *are %'*eau !u$in' ordine ;nain&e de#a se
du*e la odiHn'1 S&inse lam!a *e a&9rna din &avan1 Ra8ele alb's&ri&e
ale lunii se ;n,9nau *u ;n&uneri*ul ne,ru1 I3i *uno3&ea !rea bine
drumul !rin *oridorul mi* 3i ;n,us& la dormi&orul lui obi3nui& a%la&
mai ;n %und *u %ereas&ra s!re *ona*ul ve*Hi1
Se de8br'*' se &r9n&i !e !a&1 Somnul nu venea1 )nima#i era !lin'
de o bu*urie neas&9m!'ra&'1 5orea !e =adina *um n#o mai dorise
de mul&1 ?i &o&u3i s#a re&ras ai*i sin,ur1 5a*' ar %i insis&a&U 5ar e
mai bine a3a1 Al&%el *e deosebire ar %i ;n&re iubirea lui 3i a unui
b'd'ran *are nu *unoa3&e de*9& ;m!linirea !o%&ei *u ori*e !re$1
>9ndurile ;i aler,au se ;m!le&eau se ,oneau %'ureau !lanuri le
s%'r9mau s&9rneau s!eran$eU /re*use mai bine de un *eas 3i ni*i
urm' de somn1 Coa&e e 3i !rea *ald ;n odaie1 Se s*ul' ;mbr'*' un
Hala& a!rinse o $i,ar'1 /rebuie s' se r'*oreas*' !u$in1 In&uneri*ul
era a*uma mai ne,ru1 In Hol ra8ele lunii se 8v9r*oleau
ne!u&in*ioase1 A6unse b96b9ind ;n des*Hi8'&ura verandei unde erau
*9&eva %o&oliuri 3i mes*ioare1 I3i !i!'i un 6il$ 3i se a3e8' ;n*e& *um
3i venise !ar*' i#ar %i %os& &eam' s' nu &urbure somnul *elorlal$i1
?edea *u s!a&ele s!re !ere&ele *are#l des!'r$ea de iubirea lui1 In
%a$' !ie8i3 !rin s&i*la albas&r' ;l !rivea dis*ul enorm s!eria& 3i
*urios al lunii1 /'*erea mai mare ai*i de*9& ;n dormi&orul lui ;i
%'*ea bine *a 3i r'*oarea *e#l ;n*on6ura 3i#i mul*omea b'&'ile
inimii1 L's' *a!ul ;na!oi !e re8em'&oarea %o&oliului 3i ;n*Hise
o*Hii 8i*9ndu#3i amu8a&: +Ce nos&im ar %i s' adorm a3aAM 5in *9nd
;n *9nd ;ns' &r',ea din $i,ar' s*Hi$9nd *9&e un ro&o*ol de lumin'
ro3ia&i*'1
5eoda&' i se !'ru *' o u3' s#a des*His 3i s#a ;n*His a&9& de domol
*' ni*i nu i#a au8i& 8,omo&ul1 As*ul&' o *li!' a!oi nemai!u&9ndu#
3i s&'!9ni r'bdarea se ridi*' brus* ;n !i*ioare1 Sil$ul se lovi de
!ere&e *u 8,omo& l9n*ed de va&'1 Se ui&' ;n&9i ;n s&9n,a s!re
ia&a*ul =adinei !e urm' ;n drea!&a1 Ce 8idul din&re u3a lui
Nerdelea 3i a lui Brumaru !ar*' &remura o umbr' *enu3ie ;n be8na
*om!le&'1 >ri,ore se a!ro!ie in&ri,a&1 Bmbra era li!i&' *u bra$ele
;n&redes*Hise1 O a!u*' de um'rul ,ol 3i#n a*eea3i se*und'
re*unos*9nd#o:
L A &uXU Credeam *' vreo servi&oareU
Sim$i um'rul moale re*e 3i !u$in 6ilav1 I3i smulse m9na !ar*'
ar %i a&ins o !iele de 3ar!e1 Cu!rins de s*9rb' 3o!&i:
L /9r%'A
A!oi ;n&oarse s!a&ele 3i !orni !rin ;n&uneri*ul ;n,ro3a& s!re %und
,r'bi& *a 3i *9nd un val de %ri, ar %i amenin$a& s'#i ;n,He$e
inimaU
A doua 8i Raul Brumaru mai ma&inal de*9& &o$i *obor; s!il*ui&
%eri*i& %redon9nd vesel o arie nou' *are %'*ea %urori la Caris1 Sos
d'du !es&e >ri,ore1
L A >ri,XU <#ai ;n&re*u& mon3erU Credeam *' voi %i *el
din&9iA s&ri,' a!ro!iindu#se *u m9na ;n&ins'1
>ri,ore %'r' s'#i observe m9na r's!unse ;n&une*a&:
L Cle*i imedia& la Bu*ure3&iAU Sania e la s*ar'1
Brumaru ;n,'lbeni bolborosi vorbe %'r' 3ir se mir'1 >ri,ore
insis&':
L Ai un s%er& de or'1 >r'be3&e#&eA
Ces&e un s%er& de or' Raul era ;mbr'*a&1 Ce&re *are $inea ;n*'
lo*ul lui )*Him ridi*' bi*iul1 Ce *9nd !orneau din *a!ul s*'rii
>ri,ore s&ri,':
L )a seama Ce&re *u ie!eleA
Ca!i&olul 2: ER)>BR)
1
/oa&' lumea re,re&' a doua 8i !le*area subi&' a lui Brumaru o
*omoar' de bun' dis!o8i$ie1 /o&u3i li!sa lui nu ;m!iedi*' s'
domneas*' o veselie a&9& de de!lin' *' doamna Cin&ea v'89nd *'
so$ul ei se ;n&inde la *onversa$ie *u <iron )u,a 3i *u /i&u &rebui s'
%ie ener,i*':
L Aidem s' !le*'m Ale0andre dra,' al&%el ne a!u*' ai*i a
doua noa!&eA
=adina *a s' ia ni$el aer 3i s' se mai de8mor$eas*' ;i ;nso$i
!9n' la Les!e8i1 Se ;n&oarse &9r8iu &o*mai la mas'1
5u!' !ro,ramul s&abili& 8iua a doua de Cr'*iun urmau s' o
!e&rea*' &o$i la >o,u1 B'&r9nul )u,a avea s' r'm9ie sin,urT el nu#3i
s*Himb' obi*eiurile de#a nu se mi3*a de a*as' ;n 8ilele de
s'rb'&ori1 A*uma ;ns' >ri,ore anun$' *' ni*i el nu se va !u&ea
du*e %iind*' &rebuie s' se re!ead' ne,re3i& !9n' la Ci&e3&i unde a
%os& *Hema& de ni3&e a%a*eri %oar&e im!or&an&e 3i *are nu su%er'
am9nare1
/i&u Nerdelea se bu*ur' *' va ;n&ov'r'3i sin,ur !e =adina de3i
ea !'rea *am !li*&isi&'1 La Les!e8i unde au %os& o!ri$i 3i la *in' s#
a !l9ns de b'rba&ul ei s!un9nd *' sensibili&a&ea %ireas*' ;i e
mal&ra&a&' ;n *'sni*ia as&a ;n %ie*e momen&1 S!re sear' s#a mai
;nviora& iar la ;n&oar*ere a %os& dr',u$' 3i vesel' a *iri!i& &o&
&im!ul a r9s de ,lumele lui /i&u a o!ri& sania *a s' admire luna 3i
a l'l'i& %eluri&e *9n&e*e %ran$u8e3&i *u ,lasul aburi& de ,er1
=adina ;n&r#adev'r se sim$ea ;n&r#o si&ua$ie ;n*ur*a&' 3i nu 3&ia *e
a&i&udine s' aib' din !ri*ina lui >ri,ore *are %'r' s' ba,e de
seam' *eilal$i nu i#a mai adresa& ni*iun *uv9n& ne*um s'#i *ear'
vreo e0!li*a$ie1 B'nuia *' >ri, s#a dus du!' Brumaru *a s' se
ba&' ;n duel1 Bn duel ;ns' ar a&ra,e du!' sine inevi&abil divor$ul1
5a*' se ;nl'&ur' duelul a&un*i !oa&e >ri,ore a ,'si& al&
aran6amen& mai !u$in roman&i*1 5e a*eea a 3i vorbi& ea la >o,u
des!re *'sni*ia ei ;n&r#un &on *are s' 6us&i%i*e ori*e even&uali&a&e
ul&erioar'U
A &reia 8i de Cr'*iun !e *9nd se ;n&or*ea din&r#o !limbare !e
6os un ,ru! de $'rani o ;n&9m!in' ;n *ur&ea *ona*ului1 Se ro3i 3i se
enerv'1 In&re $'rani era 3i Ce&re !e *are oamenii ;l luaser' so*o&ind
*' are s' %ie as*ul&a& *u mai mul&' bun'voin$' %iind*' a !ur&a&#o
*u sania1 El'*'ul ;ns' n#a!u*' s' ros&eas*' ni*i &rei vorbe *'
=adina ;l 3i ;n&reru!se *u as!rime:
L Ce a$i ;n*e!u& a*uma s'#mi a$ine$i *aleaX =u v#am s!us *'
nu v9ndX A&un*i *e mai vre$iX 5e *e nu m' l'sa$i ;n !a*eX .u am
veni& a*i s' %iu lini3&i&' nu s'U
/re*u ;nain&e 3i ur*' &re!&ele m9nioas':
L A&9&a ne*uviin$' ni*i n#am mai !omeni&A
/9n'rul Nerdelea o urm' s!eria& 3i *l'&in9nd din *a!1 =#ar %i
*re8u&#o *a!abil' de o i8bu*nire a3a de ener,i*'1
@'ranii r'maser' !e lo*1 Se ui&ar' unii la al$ii nedumeri$i1 In&r#un
&9r8iu <arin S&an !o&rivindu#3i *'*iula %'*u ,lume$:
L Indr'*i&' muiereA
Ce&re ;ns' bomb'ni moHor9&:
L A!oi s&ai *u*oan' *#om mai vorbi noi ;m!reun'A
5u!'#mas' la 5ra,o3 /i&u Nerdelea &rebui s' as*ul&e iar'3i
durerile sa&ului1
In a*ela3i &im! <iron )u,a dis*u&a mai !e ;ndele&e *u =adina
%ire3&e des!re Babaroa,a1
In s%9r3i& dumini*' a !a&ra 8i !e ;nsera& sosi >ri,ore1 Se s*u8'
*' a li!si& a&9&a vreme 3i era vesel !ar*' &oa&e i#ar %i mers ;n !lin1
Inain&e de *in' s!use =adinei *' ar dori s'#i vorbeas*'1 Sim$ind
;n ,lasul 3i ;n o*Hii lui o vioi*iune melan*oli*' =adina ;n&reb' *u
un 89mbe& de is!i&ire:
L 2rei s' mer,em sus la mineX
L =u nuA !ro&es&' b'rba&ul ;n*Hi89ndu#se brus* *a ;n %a$a unei
!rime6dii1
Se re&raser' ;n&r#un salona3 unde >ri,ore 8ise lini3&i& 3i sim!lu:
L )a&' *e#am Ho&'r9& de%ini&ivA
C' m9ine luni *u a**elera&ul de du!'#amia8i *a s' aib' &im! s'
se !re,'&eas*' va !le*a la Bu*ure3&i1 Se va !une %'r' 8'bav' ;n
le,'&ur' *u un avo*a& 3i va %a*e ea *ererea de divor$1 <o&ivul l#a
*rea& el: !'r'sirea domi*iliului1 =#a %os& bine;n$eles la Ci&e3&i
unde n#avea *e *'u&a ;n 8ilele de s'rb'&ori *i la Bu*ure3&i s'#3i
mu&e &oa&e lu*rurile !ersonale la m'&u3'#sa <ariu*a v'duva
,eneralului Cons&an&ines*u1 A %'*u& ,es&ul ori*9& i#a veni& de ,reu
s!re a evi&a s*andalul1 Cu *ondi$ia *a ea s' nu &'r','ne8e divor$ul1
Al&min&eri n#ar ,aran&a *' va r'm9nea !asiv !9n' la *a!'&1 /9n'rul
Nerdelea o va ;n&ov'r'3i *a s' nu *'l'&oreas*' sin,ur'1 A lua& el
bile&ele la Cos&e3&i a3a *' n#au de*9& s' se ur*e ;n &ren1
=adina ;l !rivise ;n&9i in&ri,a&' !e urm' l#a as*ul&a& *alm *u o
u3oar' %lu&urare de ironie ;n *ol$urile ,urii1
L BineA %'*u la s%9r3i& 3i ie3i urma&' de a!roa!e de >ri,ore1 La
mas' de*lar' *' i s#a ur9& 3i m9ine !lea*' a*as'1 <iron ;n*er*' s#o
mai o!reas*'1 In 8adar1 Il las' ;ns' !e >ri, ai*i da*' domnul
Nerdelea vrea s'#i %ie &ovar'3 de drum1 Eire3&e domnul Nerdelea
!rimi *u en&u8iasm 3i de dra,ul ei 3i de bu*urie *' !oa&e s'
e*onomiseas*' *Hel&uiala de &ren1
5es!'r$irea se %'*u ;n Hol1 A%ar' era un ,er n'!rasni*1 =adina
;nm'nu3a&' 3i ;mbondori&' ;n&inse m9na na&ural:
L La revedere >ri,A
L AdioA 3o!&i a!roa!e im!er*e!&ibil >ri,ore de#abia a&in,9nd
m'nu3a !ar*' i#ar %i %os& %ri*'1
B'&r9nul <iron o *onduse !9n' la u3a *are r'mase un r's&im!
des*His' l's9nd s' !'&rund' ;n'un&ru un val de aer !roas!'& 3i
;nvior'&or1
L Ce %emeiu3*' nos&im' 3i sim!a&i*'A murmur' b'&r9nul
%re*9ndu#3i m9inile1 C'*a& *' ai l'sa&#o s' !le*e a3a *ur9nd
>ri,ori$'A
C9nd a%l' des!re divor$ <iron se *ru*i1 =u se !oa&eA As&a e
nebunie1 /oa&e e0!li*a$iile lui >ri,ore %ur' 8adarni*e mai ales *'
el nu#i m'r&urisea &o*mai mo&ivul Ho&'r9&or1 B'&r9nul re%u8' s'
admi&' de3i nu s!unea so*o&ind *' !rin divor$ ar !ierde s!eran$a
de#a mai %i !re%era& la v9n8area Babaroa,ei1
L Cred *' ea e mai ;n$elea!&' *a &ine 3i nu va *ere des!'r$ireaA
%'*u <iron )u,a1
L Ar %i mai de8a,reabil !en&ru eaA 8ise >ri,ore1
2
>erul $inea de !a&ru s'!&'m9ni dinain&e de Cr'*iun 3i ni*i ,9nd
s' se mai ;nmoaie1 Sa&ul !'rea ;n,ro!a& ;n 8'!ad' !9n'#n br9u1
Eo*ul ;n va&r' nu se !u&ea s&in,e1 Boierul <iron s#a ;ndura& de
su%erin$a oamenilor 3i i#a l'sa& s'#3i adu*' din !'durea lui *ren,i
us*'&uri %'r' !arale 3i %'r' s'#i ;nsemne ;n *a&as&i%e1 5ar iarna se
lun,ea 3i us*'&urile !u$ine ;n !'durea boiereas*'1 Bnii ;n*e!ur'
s'#3i !uie !e %o* ,ardurile al$ii s'#3i &aie !omii de !rin ,r'dini1
5umini*a urm'&oare !rim'ria se um!lu de oameni1 Crimarul
Cravil' veni& mai devreme a a3&e!&a& lini3&i& s' se adune lumea 3i
n#a vru& s' s!uie nim'nui *e !orun*i are de ves&i&1 =umai *9nd a
v'8u& *' 3i &inda e &i*si&' 3i ni*i ;n *an*elarie nu mai ;n*a! al$ii a
;n*e!u& s' vorbeas*' *u ,lasul u3or &remura& de s%er&ul de $ui*' *e#
l d'duse re!ede !es&e *a! la Busuio* &re*9nd ;n*oa*e *a s'#3i
drea,' ener,ia1 5u!' *e se l'ud' *' e un om milos *' se !oar&'
bine 3i *re3&ine3&e *u lumea 3i *' a*o!er' mul&e ,re3eli se !l9nse
*' &o&u3i Amara ar %i !e *ale s' a6un,' sa&ul Ho$ilor %iind*' de la
Cr'*iun n#a %os& noa!&e s' nu se ;n&9m!le vreun %ur&i3a,1
Arenda3ul Cosma Buruian' e 6e*m'ni& *a#n *odru 3i e amenin$a&
s' r'm9ie %'r' !orumb de s'm9n$'1
L A!oi ne#au omor9& des&ul 6andarmii as&'#&oamn' din !ri*ina
d9nsuluiA morm'i Sera%im <o,o3 de#l au8ir' &o$i1
Crimarul re*unos*u dar s*u8' !e arenda3 *' a des!',ubi& !e
&o$i an*He&a$ii de a&un*i de3i n#ar %i %os& obli,a&1 Leon&e Orbi3or
s&ri,' din &ind':
L =umai *' b'&aia nu se#n&oar*e dom\ !rimarA
Cosma Buruian' &o&u3i n#a re*lama& *a s' nu mai a%le boierul
*el mare 3i s' ias' iar'3i !a*os&e !e oameni1 5e vreo s'!&'m9n'
r'u%'*'&orii dau &9r*oale 3i !e la *ur&ea boierului <iron1 ?i ;n*'
boierii *a boierii *' omul *iu!e3&e de la boier 3i 8i*e *' nu#i !'*a&
*' &o& din mun*a lui vine1 5ar s#a %ura& 3i de la oameni *u&'ruia o
,'in' *u&'ruia !orumbU C'rin&elui =i*odim barem 3&ie &o& sa&ul
a*um &rei 8ile i#au lua& &oa&' *arnea de la doi !or*i &'ia$i de
Cr'*iun1 >inerele dumnealui Eili! )lioasa e de %a$'T s' s!uie da*'
e adev'ra&AU Crimarul %'*u o !au8' *a s' dea r',a8 ,inerelui s'
r's!und'1 Eili! ,reoi 3i &iHni& se s*ormoni &u3i d'du din *a!
!re,'&indu#se s' do6eneas*' mai as!ru !e &i*'lo3ii *are au !',ubi&
!e ;nsu3i slu6i&orul biseri*ii1 C9n' s' des*Hid' el ,ura ),na& Cer*el
8ise ;n doi !eri:
L Cine %ur' %ur' de la *ine areU C' de la alde mine *e s' %ureX
S'r'*iaX
C9$iva r9ser' 3i ;n *an*elarie 3i mai *u seam' ;n &ind'1 Crimarul
se su!'r':
L Las' ,luma ),na&e *' nu v#am s&r9ns eu a*i !en&ru ,lume s'
3&iiA
L =u#i ,lum' dom\ !rimarA %'*u $'ranul relu9ndu#3i ,lasul
umil obi3nui&1 C' !or*ul mi l#a lua& !er*e!&orul la bir !orumb n#
avem lemne n#avem 3i#mi $i!' *o!iii &oa&' 8iua de %oame 3i de
%ri,U
L =u mai !u&em oameni buniA s&ri,' deoda&' 3i Leon&e
Orbi3or ;n*ura6a& !ar*'1 5in iarna as&a nu#i *Hi! s' ie3im1 Ori
murim oriU
L A3a#i a3a#iA ;n&'rir' mai mul&e ,lasuri ;n &ind'1 <urimA 5in
v'lm'3a, se des!rinse mai *lar o vo*e as*u$i&':
L 5e &rei 8ile n#am b',a& nimi*a#n ,ur' de ni*i nu 3&iu *um m'
mai $in !e !i*ioare ui&e as&a mi#e *ru*eaA
Crimarul *a s'#3i redob9ndeas*' au&ori&a&ea r'*ni m9nios:
L NoAU NoAU 5es&ulA 3i !o&olindu#se !u$in 8,omo&ul urm'
iar'3i mai bl9nd: S'r'*ie es&e *#o vedem 3i %oame bere*He& n#am
*e 8i*e1 5ar a3a m9ine ai s'#mi !ui m9na#n bere,a&' *' $i#e
%oame1 Se !oa&eX
L A!oi da %'*u ,lasul as*u$i& de adineaori *u un &on *are !u&ea
%i 3i a%irma&iv 3i ne,a&iv1
.ra <elen&e Neruvimu ;nal& su!& *u %a$a ,alben' !ar*#ar %i
%os& bolnav de lin,oare 3i *u ni3&e o*Hi ne,ri a!rin3i de dis!erare1
Avea a*as' &rei *o!ii 3i o nevas&' *are 8'*ea de as&'#&oamn' de
ni*i nu &r'ia ni*i nu murea1
Cravil' !rimi r's!unsul ;n ;n$elesul bun 3i relu9nd %irul de unde
se ;n*ur*ase de*lar' *' de a8i ;n*olo el se s!al' !e m9ini 3i va da
!e m9na 6andarmilor ori*e nele,iuire s' des*o!ere ei !e %'!&a3i 3i
s' %a*' ordine ;n sa&1 Sera%im <o,o3 iar morm'i *a 3i *9nd ar %i
avu& un s!in ;n inim':
L C' ni*i 6andarmii nu#s !u3i s' ba&6o*oreas*' 3i s' *Hinuias*'
de,eaba !e oameniA
L 5ar 3i oamenii s' %ie de omenie Sera%imeA re!li*' !rimarul
ener,i*1 ?i de al&%el *on&inu' *'&re *eilal$i eu am is!r'vi& de s!us1
S' mai s!une$i 3i dumneavoas&r' *e 3&i$i 3i *um so*o&i$i1 =umai !e
urm' s' nu 8i*' nimeni *'#s om r'u 3i *' n#a 3&iu&A
Cornir' mai mul$i deoda&' s' vorbeas*' %ie*are des!re al&*eva1
Ce&re Ce&re *are s&'&ea l9n,' =i*olae 5ra,o3 s&ri,' mili&'re3&e:
L S&a$i oameni buniA Bnul *9&e unul s' s!uie *e vrea *a s' ne
!u&em ;n$ele,e *a oameniiA
In*e!u Lu*a /alab' %'r' a 8'bovi ;ns' *u ni*iun *uv9n& asu!ra
,ri6ilor !rimarului *i o*u!9ndu#se ;nda&' de Babaroa,a *are nu#l
l'sa !e el s' doarm'1 )arna ori*9& de ,rea &re*e *a !'rerea *a
m9ine se des!rim'v'rea8' 3i vin mun*ile:
L Ce %a*em m'i oameniX S&'m a3a *u bra$ele ;n*ru*i3a&e 3i ne
ui&'m *um o ia ,re*ulXU Cu*oana ne !ros&e3&e *u vorba ba ne 3i
o*'r'3&e *9nd o lu'm mai de s*ur&1 A!oi da*' s&'m 3i nu ne
mi3*'m s' nu se mai vai&e nimeni de s'r'*ie *' s'r'*ia are s' ne
m'n9n*e *a!ulA
Ce&re so*o&i &rebuin*ios s' *omuni*e o l'murire *are *om!li*a
lu*rurile anume *' *u*oni$a se des!ar&e de *u*onul >ri,ori$'1 )#a
s!us <arioara )rinii ne!oa&a bu*'&'resei de la *ur&e1 A3a *' *ine
3&ie *9nd 3i *um va mai veni *u*oni$a !e#ai*i *a s' mai !oa&'
vorbi *u dumneaei1
2es&ea a*eas&a ;n*ur*' mai r'u limbile1 Se ;n*inse o ,'l',ie *a
la *9r*ium'1 )m!u&'rile se ;n,ro3au1 /ri%on >u6u mai ;n*run&a& 3i
*u ,las mai ursu8 *a &o&deauna arun*' ;n obra8 !rimarului *' !9n'
mai deun'8i 3i el a s!us *' nu#i bine *e %a*e Lu*a iar a8i o
;n&oar*e !en&ru *' sim&e ros& de *Hili!ir1 Cravil' se ro3i r'*ni se
de8vinov'$i dar /oader S&r9mbu ;i a*o!eri ,lasul s&ri,9nd din
&ind':
L 5e*9& s' umbla$i ;m!o&riva s'r'*imii mai bine ne#am du*e
*u &o$ii la boierii *ei mari s'#i ru,'m s' ;m!ar&' mo3ia la oameni
da*' &o& nu#i mai &rebuie3&e *u*oanei 3i o lea!'d'A
L Bi&e#a3a daA a!rob' as*u$i& Leon&e Orbi3or1 As&a#i vorb'
;n$elea!&'A
In mi6lo*ul v'lm'3a,ului s&9rni& se au8i iar ,lasul lui /ri%on
>u6u mai !'&run8'&or:
L =e du*em 3i !9n' la vod' s' ne %a*' dre!&a&eA
Crimarul se r'*orise r'*nindT *on&inu' de*i mai lini3&i& 3i *Hiar
*u o und' de ba&6o*ur':
L <'i oameni m'i oameni de *e vorbi$i voi numai !ros&iiX C#
al&min&eri !ar*#a$i %i oameni de &reab' *a &o$i oameniiA Bnde#a$i
mai !omeni& voi *a un boier s'#3i arun*e mo3ia *um arun*i
,unoiulX C' /ri%on 's&a *are !'l'vr',e3&e nu $i#ar da o *oa6' de
m'm'li,' dre!&u#i *' ni*i n#are 3#ar vrea *a al$ii s'#i dea lui o
mo3ie ;n&rea,': +=a m'i /ri%oane ba,' !lu,ulAUM )a*' sun& 3i
eu om ;n &oa&' %irea dar d#as&ea n#am !omeni&1 ?i ni*i dumnealor
ni*i Lu*a 3i doar a %os& !rimar ;nain&ea mea ni*i Eili! ni*i mo3
5ra,o3 ni*i mo3 Lu!u m'*ar *'#i mai b'&r9n *a &o$iU =umai
b'rba$i de omenie 3i n#au !omeni&A
L A!oi *ine are de &oa&e nu mai aude nimi* dar *ine n#are
nimi* as*ul&' la &oa&e 3i &ra,e n'de6deA se &9n,ui ),na& Cer*el1 C#
al&%el am !ieri sau *ine 3&ie *e am mai %a*e1
L R'u ),na&eA Eoar&e r'uA se ;n%l'*'r' iar'3i !rimarul1 Omul
8drav'n !une um'rul 3i s*oa&e *arul din 3an$ nu s&' s' i#l s*oa&'
al$ii1
L <un*im slav' 5omnului !9n' ne *ra!' o*Hii 3i &o& de,eabaA
bomb'ni <elen&e Neruvimu am'r9&1
L =e,re3i& <elen&e &rebuie s' mun*im *' d#aia sun&em
oameni 3i nu Ho$iA urm' Cravil' ,rav ad'u,9nd ;nda&' *u al& ,las:
5ar v'd *' una am vorbi& eu 3i la al&ele a$i a6uns voi1 A*u nu#i
nimi*a numai s' 3&i$i *' de a*i ;nain&e eu nu mai a*o!'r !e
nimeni *i v' las !e seama 6andarmilorA
L 5#a!oi o via$' avem nu o su&'A bu%ni Sera%im <o,o31
R's!unsul lui <o,o3 su!'r' ;ns' a&9& de r'u !e !rimar de3i %usese
da& *u ,las mai lini3&i& *a al&ele ;n*9& i8bu*ni:
L .i 3#a*u s' ie3i$i a%ar'A C' la voi vorba bun' e *a ov'8ul la
,93&eA
Oamenii ie3ir' ;n*e&inel se mai o!rir' ;n o,rad' a!oi ;n uli$'
,ru!uri#,ru!uri *Hib8uind 3i s%'&uind1
L =u le vine la so*o&eal' *um s' le vie s' as*ul&e durerile
oamenilorA 8ise ),na& Cer*el ;n&r#un ,ru! mai ,'l',ios1
L 2e8i bine *' nu %'*u 3i /oader S&r9mbu1 C' da*' s&'!9nirea
;m!ar&e mo3ia a!oi are s#o ;m!ar&' la *ei s'ra*i 3i %'r' !'m9n& iar
d9n3ii su%l' a !a,ub'A
L 5#aia &o& umbl' s#o ia d9n3ii *a s' n#a!u*e s&'!9nirea s' ne#o
;m!ar&' nou'A *om!le&' m9nios /ri%on >u6u1 5ar las' *' ni*i noi
n#om dormiU
Ce&re !le*' *u %ra&ele ;nv'$'&orului 3i *u *9$iva b'&r9ni1 Ardea s'
adu*' iar vorba de *onul >ri,ori$' *a s' s!uie oamenilor *9& s#a
!ur&a& de %rumos *u d9nsul 3i *um deun'8i *9nd s#a ;n&ors de la
Cos&e3&i de dusese !e *u*oni$a la ,ar' du!' *e l#a as*ul&a& din %ir
;n !'r a *Hema& !e Leon&e Bumbu lo,o%'&ul 3i i#a !orun*i& s'
3&ear,' din *a&as&i%e &oa&' da&oria &'&9ne#s'u 3i s'#i !l'&eas*'
numaide*9& !re$ul unei !ere*Hi de boi nu numai a *elui omor9& ;n
!'dure !e de!lin1
Comenindu#se des!re des!'r$irea boierilor Ce&re se ,r'bi s' dea
am'nun&ele !u$ine *e le *uno3&ea de la <arioara lui 3i s' adau,e:
L Cu*oana e $9%noas' 3i ;ndr'*i&' *um nu se mai !oa&e dar
*onul >ri,ori$' *um ;l 3&i$i dre!& 3i milos&iv 3i bun de !ar*' ni*i
n#ar %i boier1 C' binele *e mi l#a %'*u& mie n#am s'#l ui& ni*i ;n
morm9n&U
3
/i&u Nerdelea a%l' ;n &ren de la =adina ves&ea divor$ului1 =u
*redea1 5e#abia *9nd !es&e vreo 8e*e 8ile i#a *on%irma&#o
>ri,ore s#a *onvins1 ?i a e0*lama& *u mul&' !'rere de r'u:
L Cu &oa&e as&ea *e %emeie dr',u$'A
L Crea dr',u$'A a sur9s >ri,ore1
Ori*9& de mul& $inea ;ns' la >ri,ore )u,a 3i ori*9& admira !e
=adina &9n'rul Nerdelea nu mai avea r',a8 s' se o*u!e deosebi&
de ;n*ur*'&urile lor1 Se ;n&9lnea deseori *u >ri,ore se du*ea !e la
d9nsul 3i m9n*au *9&eoda&' ;m!reun'1 2edea 3i !e =adina uneori
la *9&e#un s!e*&a*ol sau la >o,u )ones*u *9nd era !o%&i& la mas'1
Al&%el ;ns' v9l&oarea 8iaris&i*ii ;l absorbea &o& mai mul&1 Sub
!re&e0&e *' evenimen&ele !oli&i*e se in&ensi%i*' Ro3u ;i mul&i!li*a
;n&runa ;ns'r*in'rile1 Ca s' ridi*e ?rapelul ambi$iosul se*re&ar de
reda*$ie voia s'#l do&e8e *u di%eri&e rubri*i noi 3i neav9nd al$i
reda*&ori do*ili !unea !e Nerdelea la *on&ribu$ie iar el 8elos
!rimea %'r' a *r9*ni1 A3a a deveni& &i&ularul unei rubri*i de
*urio8i&'$i al al&eia de e*ouri !oli&i*o#mondene 3i al *roni*ii
&ea&rale sin,ura !e *are o %'*ea *u !l'*ere %iind*' ;i era dra,
&ea&rul 3i a*uma se !u&ea du*e mai des 3i ,ra&is1
5ar ;nda&' *e s#a ;n&ors de la Amara a avu& o sur!ri8' din !ar&ea
doamnei Ale0andres*u ,a8da lui limbu&' 3i amoroas'1 /o&
des*os9ndu#l *um a !e&re*u& la $ar' 3i neas*ul&9ndu#l *u a&en$ie
*eea *e !e el ;l *am 6i,nea se !omeni deoda&' *'#i 8i*e %oar&e
;n*9n&a&':
L ?&ii *' ;n li!sa dumi&ale /an$a a %os& mereu !e ai*i 3i mereu
mi#a vorbi& des!re dumnea&aU Ce %a&' domnu\ /i&uA =i*i nu#$i
;n*Hi!ui dumnea&aU =umai <imi3or a mea a mai %os& *a ea
*umin&e 3i %rumoas' 3i de3&ea!&'A
A!oi du!' *e ;l s&9rni iar s' !oves&eas*' !es&e dou' minu&e iar
;l ;n&reru!se amenin$9ndu#l *o*He& *u de,e&ul 3i ;nv'luindu#l ;n
ni3&e !riviri de *om!li*i&a&e:
L No$omanule Ho$omanuleA <i se !are *' ai !us ,9nd r'u
/'n$i*Hii noas&reX Ce s'#$i s!un n#ai ,us& !ros&A Ee&e *a /'n$i*a
nu se ,'ses* !e &oa&e !o&e*ile ( 3i %rumoas' 3i de %amilie bun' 3i
*u edu*a$ieU 5eA Adev'ra& *' 3i dumnea&a e3&i b'ia& bine *u un
*93&i, bun *u vii&or mareU A$i %i o !ere*He *um nu se !oa&e mai
!o&rivi&' numai s' dea 5umne8eu s' ias' *um *red euA
?i vreo 6um'&a&e de or' /i&u &rebui s' as*ul&e aiuri& e0!li*a$iile
*ombina$iile !lanurile s%a&urile ;ndemnurile ei ;n&r#o su**esiune
ver&i,inoas' 3i ame$i&oare1 Se ;n%ri*o3'1 )ubea !e /an$a %'r' s'#i %i
&re*u& m'*ar !rin min&e !osibili&a&ea ;nsur'&orii *are ;n si&ua$ia
lui i s#ar %i !'ru& *el !u$in ridi*ol'1
/an$a ;n&r#adev'r venea mai ;n %ie*are du!'#amia8i la doamna
Ale0andres*u 3i Nerdelea se sim$ea din *e ;n *e mai ;n*ur*a&1 Ca o
salvare !osibil' ;i li*'rea numai o mu&are subi&' *are s'#i !iar8'
urma1 In&r#o 8i ;ns' !e *9nd se a%la la doamna Ale0andres*u de
vorb' *u /an$a 3i &o*mai *9nd doamna Ale0andres*u ;3i *'u&a un
!re&e0& s'#i lase sin,uri %iind*' o*Hii ver8i ai /an$ei ;3i ;ndeseau
im!lor'rile dr','la3e se au8i deoda&' o &imid' b'&aie ;n u3' du!'
*are %'r' s' mai a3&e!&e r's!uns in&r' <arioara1
L 2' ro, s' m' s*u8a$i 8ise ea !u$in s!eria&' mai ales
observ9nd !e /an$a *'*i de doamna Ale0andres*u nu se 6ena1
2enii !en&ru le*$ie 3i ,'sii ;n*uia& 3iU
L . *Heia ;n u3' dra,' <arioar'A s'ri /i&u ro3indu#se 3i vr9nd
s' mear,' s!re ea1
L A3aX =#am observa&U A&un*i &re* din*oloU S*u8a$iA %'*u
%a&a d9nd u3or din *a! 3i re&r',9ndu#se *u un mi* sur9s *'&re
Nerdelea1
Cum se ;n*Hise u3a /an$a !alid' se s*ul' 3i#3i lu' Haina s'
!le*e1 Fadarni*e %ur' e0!li*a$iile ;mbel3u,a&e ale doamnei
Ale0andres*u1 /an$a se de*lara ;n3ela&': de *e nu i#a s!us nimi*a
des!re +s&9r!i&uraM as&a *are in&r' ;n *amera lui *a la ea a*as'X
Cl9nse 3i se lini3&i !u$in dar nu vru s' mai r'm9ie1 Cle*'
!osomor9&' *a o mar&ir'1
L 2e8i *e#mi %'*u3iX ;i im!u&' !e urm' doamna Ale0andres*u1
<' a3&e!&am *' ai s#o !'$e3&i oda&' *u le*$iile dumi&ale *' nu &e
mai as&9m!eri 3i n#ai r'bdare delo*U .i a*uma *e &e %a*iX
/rebuie s' %ii deli*a& *u /an$a *' ea e %oar&e sensibil' 3i inimoas'A
5in*olo ;l a3&e!&a al&' s*en' *u <arioara !e *are ;ns' o ;mbun'
mai re!ede1
Seara ;n*Heindu#3i bilan$ul 8ilei %u &o&u3i mul$umi&1 O
;n&9m!lare ne!rev'8u&' i#a adus o solu$ie1 /an$a s#a su!'ra&
aven&ura s#a ;n*Heia&1 A doua 8i /an$a n#a mai veni&1 =i*i a &reia1
S#a is!r'vi&1
.ra s9mb'&' !e la ;n*e!u&ul lui %ebruarie1 /i&u Nerdelea avea de
s*ris un ar&i*ol im!or&an& !en&ru ?rapelul.
5ire*&ivele i le#a da& ;nsu3i 5eli*eanu 3i de*i $inea enorm s' se
!re8in&e *u *eva e0*e!$ional s' se *onvin,' 3i dire*&orul *' are
;n&r#;nsul un *olabora&or meri&uos1 5e a*eea %u vesel *9nd doamna
Ale0andres*u ;l anun$' *' se du*e *u Sean la !'rin$ii lui unde vor
s&a &9r8iu 3i de*i s' aib' ,ri6' de *as' iar da*' iese s' ;n*uie bine
3i s' as*und' *Heia la lo*ul ei1
Se de8br'*'1 I3i !use un Hala& ve*Hi 3i ni3&e !a!u*i ie%&ini ;3i
!re,'&i *9&eva $i,'ri 3i se a3&ernu !e mun*'1 In od'i$' %'*use
*'ldu$1 In soba de &u*i duduia %o*ul1 A*o!eri mai mul&e %ile *u o
lesni*iune de !ar*' i#ar %i di*&a& *ineva1 >9ndurile i se ;n3irau *a
m'r,elele !e a$'1 Eumul de &u&un ;i ;nv'luia *a!ul *a un noura3 de
va&' iar !e du3umele mu*urile arun*a&e la ;n&9m!lare !un*&au
!au8ele ins!ira$iei lui 8iaris&i*e1 Ce la *in*i *9nd ;n*e!ea s' se
;n&une*e nu#i mai li!sea de*9& o ;n*Heiere de e%e*&1 Ca s'#3i
s*ormoneas*' av9n&ul re*i&i &o& ar&i*olul morm'ind 3i *u ,las *9&e
o %ra8' *e i se !'rea mai sonor' 3i mai ro&und'1
+BravoA ;3i 8ise la urm'1 Cer%e*&A 5a*' ni*i as&a nu %a*e sen8a$ie
a&un*iUM
S%9r3i&ul de e%e*& ;ns' &o& nu#i venea1 C'u&9ndu#l ;n re8ervorul
min$ii se ridi*' lu' lam!a de !e no!&ier' 3i o duse !e mas' s'
a!rind' lumina1 S*oase aba6urul a!oi s&i*la *u mul&' b',are de
seam' mereu ;n,9ndura&1 Bi&9ndu#se du!' *u&ia de *Hibri&uri i se
!'ru *' aude un *io*'ni& s%ios ;n u3'1 C9n' s' se ;n&oar*' u3a se
des*Hisese1
L /an$aXA %'*u d9nsul a&9& de mira& *'#i %u ;n a*eea3i *li!'
ru3ine de &onul ;n&reb'rii1
/an$a r'm'sese l9n,' u3' *u o*Hii mari asu!ra lui !ar*#ar %i
nimeri& ;n&r#o *as' s&r'in'1
L )ar&'#m' /'n$i*oA relu' /i&u de8me&i*i&1 Bi&e *um m'
,'se3&iAU Lu*ram voiam s' %a* lumin' 3iU
Cen&ru *' !ornise s!re ea ;l o!ri *u un ,es& ins&in*&iv 3i du!'
*9&eva se*unde 3o!&i:
L A3&e!&ai !e *inevaX
C9nd &9n'rul vru s' r's!und' al&' ;n&rebare ;l is*odi *u un sur9s
&ulbure:
L =i*i !e mineX
.l &','dui din *a!1
L ?i ve8i eu &o&u3i am veni&A murmur' ea *u o !rivire s&ranie1
In%'3ura&' ;n Haina de iarn' *u blana de vul!e ;n 6urul ,9&ului
*u o *'*iuli$' de *a&i%ea ;n%unda&' !e *a! %a&a !ar*' r's!9ndea o
lumin' va!oroas' ;n odaia *e se lu!&a *u amur,ul1
L Ai adus bu*urie ;n *amera as&a moHor9&'U
/i&u Nerdelea ames&e*ase o &remurare roman$ioas' ;n *uvin&e
*eva &ea&ral 3i !re%'*u& de3i inima ;i era ;n&r#adev'r sin*er'1 /an$a
au8i numai ,lasul inimii 3i se a!ro!ie *u bra$ele ;n&inse
re*unos*'&oare:
L =#am s' &e deran6e8U <' mul$umes* numai s' &e !rives*
*um s*rii s' %iu ai*i *u &ineU
L In ori*e *a8U
>lasul lui /i&u se s*Himbase1 A!ro!ierea ei ;l &urbura1 =i*i nu
!u&u s%9r3i1 Ii *u!rinse am9ndou' m9inile 3i le s&r9nse la inim'1
A!oi %'r' &re*ere ;i s*oase Haina ;n &im! *e ea ;ns'3i ;3i le!'da
*'*iuli$a1
In&uneri*ul se in%il&ra nesim$i& ;n *as'1 Lu*rurile luau ;n%'$i3'ri
mai ro&unde ;3i !ierdeau *on&ururile se *on%undau1 =umai
%ereas&ra *e d'dea ;n *ur&e !'s&ra o *uloare alburie 3i ;n *adrul ei
se ;mbul8eau 3i se ;n&re*eau %ul,ii s&r'lu*i&ori de 8'!ad' *a un roi
de %lu&uri albi ;n *'u&area unui ad'!os& ;m!o&riva %ri,ului 3i
;n&uneri*ului1
L Bnde s' s&'mX ;n&reb' /i&u *u!rin89ndu#i mi6lo*ul1 2e8i
ai*i la mine ni*i n#avem unde s' s&'m ;m!reun' al'&uriU
/an$a !ur&a !e %a$' un sur9s *ura& de %eri*ire1 .i &oa&e i se !'reau
a*uma %erme*'&oare1 Se a3e8' sim!lu !e mar,inea !a&ului
ui&9ndu#se *um /i&u !unea dou' lemne ;n sob' *um ;n&or*ea *Heia
;n broas*'U 5e#abia *9nd el ;i lu' *a!ul ;n m9ini 3i o s'ru&' !e
bu8e mai a!'sa& *a al&'da&' avu o &res'rire 3i murmur' *u o
im!u&are 3ov'i&oare:
L 5e *e#ai ;n*uia& u3aX
In&rebarea ;ns' r'mase sus!enda&' ;n aerul ;mb9*si& de &u&un1
/i&u alune*ase ;n ,enun*Hi la !i*ioarele ei 3i#3i as*unsese obra6ii
;n !oala ei ;n*ol'*indu#i 3i m9n,9indu#i 3oldurile *u bra$ele1 .a se
sim$ea m9Hni&' *' i#a l'sa& ;n&rebarea %'r' r's!uns 3i ;n*e!u s'#3i
!limbe nervos de,e&ele !rin !'rul lui1 O*Hii ei !riveau ;n ne3&ire
6o*ul %uni,eilor ;n %ereas&r' !rin *reieri ;i &re*ea ne*on&eni& u3a
;n*uia&' 3i ,9ndul *' &rebuie s' !le*e numaide*9&1 In a*eea3i vreme
&o&u3i bu8ele ei 3o!&eau s&r9ns:
L /i&ule dra, &e ro, mul& %ii *umin&eU %oar&e *umin&eU Imi
!romi$i XU Cromi&e#miA
.l se s*ul' brus* *a 3i *um s#ar %i &re8i& din vis 3i 8ise as!ru:
L I$i 6urAU SurA
Se a3e8' l9n,' ea !e dun,a !a&ului1 Sur'm9n&ul li se !'rea a*um
am9ndurora e0a,era&1 Cuv9n&ul !ar*' des&r'mase din vra6a *e se
$esea ;n 6urul lor1 /an$a *a o s*u8' 3i un ;ndemn se *re8u obli,a&'
s' dea l'muriri1 =u se ,9ndise s' vie !e ai*i ni*i a8i1 5e *e s' mai
vie da*' el n#o iube3&e mul& nes!us de mul&1 C9nd a v'8u& ;ns' *'
Lenu$a *u Seni*' au !i*a& la ei 3i au s' s&ea *ine 3&ie *9& de &9r8iu a
;n$eles *' &rebuie s' %i r'mas sin,ur 3i a&un*i 3i#a 8is *' el nu#3i d'
seama *9& ;l iube3&e ea 3i de a*eea nu#i !re$uie3&e su%i*ien&
iubireaU Ce s' mai as*ul&e a*elea3i *leve&iri ale *u*oanelor
b'&r9ne *9nd ar avea a&9&ea de vorbi& *u elX ?i %iind*' de mul&
&rebuia sa ;n&oar*' vi8i&a unei !rie&ene a ie3i& re!ede 3iU
=u se ui&a delo* la /i&u *are as*ul&ase %'r' a ;n$ele,e vorbele 3i
se li!ise &o& mai s&r9ns de ea au8indu#i b'&'ile inimii din *e ;n *e
mai *lar sim$indu#i uneori &res'ririle &ru!ului1 A!oi deoda&'
/an$a se ;n&reru!se n'!'di&' !ar*' de o %ri*' mare 3i se ridi*'
murmur9nd:
L A*uma ;ns' &rebuie s' !le*U Las'#m' &e ro, /i&ule dra,A
Bnde mi#ai !us Haina X
/i&u Nerdelea se s!'im9n&'1 Il durea numai ;n*Hi!uirea *' va
r'm9ne iar'3i sin,ur *u ar&i*olul ne&ermina& ;n *'u&area %ra8ei de
e%e*&1 A*uma &o& *e nu era /an$a i se !'rea %'r' im!or&an$'1
=imi*a#n lume nu !oa&e ;nlo*ui ;n*9n&area *e a vr'6i&#o !re8en$a ei
;n od'i$a n'*l'i&' de %umul $i,'rilor1 In *li!a a*eas&a &o& ros&ul 3i
&oa&' ;n$ele!*iunea lumii se a%lau !en&ru d9nsul ;n verdele *ald al
o*Hilor ei ;n ,lasul bl9nd 3i 3o!&i& *are !i*ura *uvin&e mis&erioase
;n *or!ul %ierbin&e *u &res'riri s!eria&e1 5es!era& *' ar !u&ea#o
!ierde ;i a$inu *alea o ;mbr'$i3' 3i s*u%und9ndu#3i !rivirea ;n
o*Hii ei ;n,9n' r',u3i&:
L =u se !oa&e s' !le*iU a3aU
Ii %u ru3ine de *e a s!us dar ea !ar*#ar %i %os& un e*ou al inimii
ei r's!unse *u un sur9s mira& *are re!e&a ;n&o*mai vorbele lui1
<9inile lui se ;n*ur*ar' ;n blu8a ei sub$ire 3i alb' !rins' ;n %a$' *u
*9&eva *o!*i1 Cu a*ela3i sur9s mira& /an$a ;i a6u&' s' des*Heie
blu8a 3o!&ind &o&u3i ins&in*&iv o im!u&are:
L Las' blu8a /i&uleU =u nu &e ro,U vreau s' !le*U
/i&u s!unea 3i el *eva *u ,las us*a& %'r' s'#3i dea seama *e1
Cuvin&ele lor se ;m!reunau ;n&r#un susur de bu*urie as*uns'1
Ce urm' /an$a r'mase drea!&' *u !i*ioarele s&r9nse numai ;n
*'ma3a s*ur&' din sus de ,enun*Hi li!i&' de *or!ul ,ol *a o
a!'rare inu&il'1 Bra$ele ei se ;n*ru*i3au !e !ie!& s' as*und' s9nii
*are *u s%9r*urile lor mi*i !'reau sin,urul s!ri6in al *'m'3ii ,a&a
sa alune*e1
L <i#e %ri,U sus!in' /an$a a!roa!e ima&erial1
/9n'rul o lu' ;n bra$e *a !e un *o!il somnoros o a3e8' ;n !a& 3i
o ;nveli1 A*olo ea r'mase *u %a$a#n sus *u o*Hii ;n o*Hii lui /i&u
*are#i !o&rivea mereu ;nveli&oarea1 A!oi deoda&' se !omeni *u el
al'&uri1 <9inile lui re*i ;i ne&e8eau s9nii ;m!ie&ri$i *oborau !e
!9n&e*ele %ierbin&e1 A&un*i ea ;n*e!u iar'3i s' bolboroseas*' ;n
ne3&ire +nu nu nuM r'su*indu#se ;ns!re el 3i ;n*ol'*indu#i ,9&ul
*u am9ndou' bra$ele1 <ai sim$i un ,enun*Hi s&r'in des%'*9ndu#i
!i*ioareleU
In&r#un &9r8iu se de8me&i*i1 /i&u 3edea !e mar,inea !a&ului ;i
s'ru&a la*rimile de !e obra6i1 Ii au8i ,lasul:
L I$i !are r'u /an$aXU =u vreau s'#$i !ar' r'uA
.a des*Hise o*Hii *are !ar*' lu*eau ;n ;n&uneri*ul *e um!luse
odaia1 I3i le,'na *a!ul !e !ern' 8i*9nd *u o dul*ea$' nou' ;n
vo*e:
L =uU
)ar du!' un r's&im! ea ;n&reb':
L A*uma m' mai iube3&i X
/i&u r's!unse *u un val de s'ru&'ri1 Il o!ri *u o nou' ;n&rebare:
L A*um *re8i *' &e iubes*X
L =u m#am ;ndoi& ni*ioda&' %'*u &9n'rul Nerdelea1 =umai &u
&e#ai ;ndoi& de iubirea mea1
L S' nu m' mai ;ndoies*X murmur' /an$a1
L =uA 8ise /i&u *r9m!o$indu#i bu8ele1
C9nd r'mase sin,ur /i&u Nerdelea l's' !erdeaua 3i a!rinse
lam!a1 Lumina ,'lbuie ne!u&in*ioas' ;l readuse la reali&a&e1 In
*amer' mai !lu&ea !ar%umul *or!ului ei ame$i&or 3i mis&erios
!re*um !lu&eau *uvin&ele ,eme&ele 3i 8v9r*olirile eiU I3i d'du
seama a*uma *' dra,os&ea a*eas&a a lua& o ;n&ors'&ur' !lin' de
r's!underi1 ?i &o*mai *9nd el a ;n*e!u& s'#3i *roias*' de#abia un
ros& ;n lumeA O iube3&e !e /an$a ne,re3i& dar are el dre!&ul s'#i
8drobeas*' via$a le,9nd#o de des&inul lui a&9& de !u$in asi,ura& din
&oa&e !un*&ele de vedereX Cum va %i el ;n s&are s' ;n&re$ie o so$ie
*9nd ;n&re$inerea lui ;n vii&or e numai semne de ;n&rebareXU
I3i ,'si ;nda&' s*u8e: *' el a re8is&a& *' /an$a ;ns'3i a veni& *'
nu ori*e iubire *9& de mare &rebuie s' a6un,' la o%i$erul s&'rii
*ivile *' 3i al&e *a8uriU I3i *urm' ;ns' ,9ndurile de s*u8' s*9rbi&
de ele 3i#3i 8ise *u do6an':
+.3&i un &i*'los /i&uleA S'#$i %ie ru3ineAM
J
>ri,ore )u,a nu mai !u&ea s&a la $ar'1 Sin,ur'&a&ea ;l ;n,ro8ea &o&
a&9& *a 3i s&'ruin$ele &a&'lui s'u s' nu#3i dis&ru,' *'sni*ia !en&ru
ne;n$ele,eri %ire3&i 3i &re*'&oare1 Ii era ru3ine 3i sil' s'#i
m'r&uriseas*' adev'rul1 Se *redea umili& ;n b'rb'$ia lui *' ;n *in*i
ani n#a %os& ;n s&are s' ins!ire so$iei sale m'*ar res!e*&ul elemen&ar
s' nu#l ;n3ele *Hiar ;n !ro!ria#i *as'1 /o&u3i nu se sim$ea si,ur ni*i
de inima lui1 Se sur!rindea *'u&9nd s*u8e =adinei !ar*' iubirea
lui ;n*' n#ar %i muri& 3i ar a3&e!&a numai un !re&e0& is!i&i&or !en&ru
a ui&a 3i a *on&inua1 Se dis!re$uia 3i se &emea de sl'bi*iunea lui1
Cel !u$in ;n va*armul Bu*ure3&ilor nu va %i sin,ur1
?i#a relua& *amera ;n *are a s&a& *9nd era s&uden& la m'&u3'#sa
<ariu*a1 A ,'si&#o aran6a&' *u o ,ri6' me&i*uloas'1 2'89nd *'#i
!la*e m'&u3'#sa ;i 8ise ;n*9n&a&':
L I$i !la*e >ri,ori$'XU .u am aran6a&#o1 2reau s' &e sim$i la
mine *a a*as' 3i s' nu#$i li!seas*' nimi*a s' nu re,re$i *'U
/'*u1 ?&ia *' >ri,ore 3&ie *9& n#a iubi&#o ea !e =adina 3i nu voia
s'#i !omeneas*' &o*mai a*uma des!re ea1 >ri,ore *a ni*ioda&'
r's!unse:
L In !rivin$a re,re&elor %ii lini3&i&' dra,' &an&iA
/9n'rul )u,a *eru o ;n&9lnire lui >o,u )ones*u1 Se ;n&9lnir' a
doua 8i la *lub1 >o,u era *ons&erna&1 =u !ri*e!ea nimi*1 A r'mas
;n,ro8i& *9nd i#a s!us =adina1 Cum e !osibilX .l ;i *redea ;n *ea
mai dul*e armonie1 =u#3i !ermi&e s' se ames&e*e 3i ni*i s' dea
s%a&uri ;n asemenea *Hes&ie ,in,a3' darU Lui i#e dra, >ri,ori$'
*a un %ra&e 3i#i va %i &o&deauna indi%eren& de le,'&urile de %amilie1
Eire3&e =adina e o %emeie *am di%i*il'1 Ori*9& obi3nuie3&e d9nsul
s' %ie de re8erva& %a$' de a%a*erile in&ime *Hiar ale rudelor ei i#a
s!us de mai mul&e ori *a unei surori *' e0a,erea8' *o*He&'ria 3i
abu8ea8' de &oleran$a amabil' a b'rba&ului eiU In s%9r3i& se
;ns'r*in' s' se in&erese8e din !ar&ea lui >ri,ore la =adina da*' a
;n*e!u& demersurile divor$ului 3i#n *e s&adiu se ,'ses* ;n$ele,9nd
!er%e*& *' >ri,ore din momen& *e a !le*a& din *as' n#ar mai vrea
s' aib' &ra&a&ive dire*&e *u ea !en&ru o mie 3i unu de mo&ive1 Fiua
urm'&oare se rev'8ur' ;n a*ela3i lo* 3i >o,u )ones*u ;i rela&'
am'nun$i& *' =adina ;nda&' *e s#a ;n&ors de la $ar' de*i *u vreo
8e*e 8ile ;n urm' a *Hema& !e avo*a&ul Olim! S&avra& 3i l#a ru,a&
s' in&rodu*' ne;n&9r8ia& *ererea de des!'r$ire1 . !robabil *' ;n
*li!a a*eas&a H9r&iile se a%l' la &ribunal1 >ri,ore ;i mul$umi
&ransmi$9nd mul$umiri 3i =adinei *u asi,urarea *' va a**elera
lu*rurile *u &oa&e s&'ruin$ele !osibile %iind ;n in&eresul am9ndurora
s' &ermine *9& mai *ur9nd &oa&e %ormali&'$ile 3i s'#3i re*a!e&e
liber&a&ea1
>ri,ore se duse la Baloleanu1 .l ;n*' nu 3&ia nimi*1 Se mir'1
Re,re&a1 <elania de asemenea1 Il o!rir' la de6un1 /rebuie s'
r'm9ie1 A*uma nu mai are !re&e0&U >ri,ore se ;narmase *u o
*uiras' ;m!o&riva &u&uror *onsol'rilor1 Inain&e de a &re*e ;n
su%ra,erie din *an*elaria lui som!&uoas' Baloleanu ;3i lu' o mu&r'
o%i*ial':
L 2as'8i*' e serios 3i irevo*abil >ri,ori$'X
L Bine dra,' Ale0andre da*' &u *re8i *' eu !o& ,lumi *u as&%el
deU
L A&un*i am s' m' o*u! 3i eu ni$el de a%a*erea as&a 3i &e asi,ur
*' vei %i divor$a& ;n minimum de &im! admisibilA 8ise avo*a&ul *u o
si,uran$' ,rav' ad'u,9nd ;ns' du!' *9&eva *li!e iar'3i 6ovial:
Eiind*' la Cala&ul de 6us&i$ie sun& &o&deauna la !u&ere ,ra$ie
modes&ului meu &alen&A
L S!er ;ns' *' in&erven$ia &a nu va %i &o& a&9& de !rom!&' *um a
%os& !en&ru !rie&enul meu ardelean $i#adu*i amin&eX ,lumi >ri,ore
)u,a1
Baloleanu se ui&' !er!le0 o %ra*$iune de se*und' a!oi e0!lod'
*u o indi,nare ami*al':
L Se !oa&e >ri,ori$' s'#mi !omene3&i numai a*uma de &9n'rul
*ela am 3i ui&a& *um ;i 8i*eaXU =#a %os& vorba s' vie !e la mine
s'U Bine !uiule de *e nu vine b'ia&ulX
L A*u las'#l !e el *' l#am b',a& la ?rapelul ;n*9&U
L AHa l#a$i 3i a*a!ara& !en&ru !ar&idA r9se Baloleanu1 ?i &o& voi
ne %a*e$i !e noi se*&ariA
/9n'rul )u,a merse *u Baloleanu la &ribunal de *9&eva ori *a s'
%ie si,ur1 )ar du!' *e v'8u ;m!lini&e !rimele %ormali&'$i se so*o&i
su%i*ien& de lini3&i& *a s' se !oa&' ;n%'$i3a la Credeleanu1 Se au8ea
!e el ;nsu3i de*lar9nd em%a&i*: +Sun& ;ndr',os&i&M 3i amin&irea
!ro!riului s'u ,las ;l ru3inaU =umai *u Credeleanu ;n !a&ru o*Hi
a dis*u&a& des!re ea %'r' s'#l %i ;n&reba&1 2i*&or !'rea nedumeri&
dar nu i#a *eru& ni*io e0!li*a$ieU La mas' 3i ni*i mai !e urm'
/e*la n#a !omeni& delo* de =adina de al&%el *a 3i domni3oara
Cos&elni*u !e *are &o&u3i a sur!rins#o de *9&eva ori !rivindu#l *u o
*urio8i&a&e abia s&'!9ni&'1 2orbir' numai des!re lu*ruri a,reabile
ni*i m'*ar !oli&i*'1 Indeosebi de8b'&ur' !e lar, numeroase baluri
s!e*&a*ole re*e!$ii 3i !e&re*eri de &o& %elul *are a,i&au Bu*ure3&ii
3i#i d'deau o *uloare 8v'!'ia&'1 Credeleanu *Hiar observ' mai
mul& *a s' &a*Hine8e !e *umna&'#sa:
L Se8onul !ar*#ar %i *omanda& s!e*ial !en&ru Ol,u$a dans 3i
dans !re&u&indeniU
L Cu !e&re*erile lumea ;3i mai ui&' ne*a8urile 3i !rime6diile
8ise /e*la1
L 5a dar nu 3&iu da*' a$i b',a& de seam' *' &oa&e dansurile au
;n*e!u& s' ia o alur' ero&i*' 3i sen8ual' ;n*9& uneori $i#e ru3ine s'
!rive3&i !e dansa&ori ad'u,' 2i*&or *u un &on mai serios1
L 5e *e nu s!ui mai bine moralis&ule *' $ie ;n ,eneral nu#$i
!la*e dansul 3i de a*eea ;i ,'se3&i &oa&e de%e*&eleA re!li*' Ol,a *u
vioi*iune a!'r9ndu#3i !asiunea1
>ri,ore nu se ames&e*' ;n *on&rovers' de &eam' s' nu a6un,' la
=adina1 5is*u$ia alune*' asu!ra marii serb'ri *e o !re,'&ea
so*ie&a&ea %ilan&ro!i*' +ObolulM !en&ru 19 %ebruarie la /ea&rul
=a$ional1 .ra evenimen&ul monden *el mai im!or&an&1 In&rea,a
%amilie re,al' avea s' %ie de %a$' 3i &oa&' lumea *ea mai bun'1
Lo*urile de3i *u !re$uri %abuloase se re$inuser'1 Se ;n&revedea
*Hiar ne*esi&a&ea s' se re!e&e s!e*&a*olul s!re a !u&ea sa&is%a*e
barem *ererile *ele mai simandi*oase1 In !ro,ram %i,ura un %el de
revis&' s*ris' de &rei domni %oar&e s!iri&uali de3i din so*ie&a&ea
;nal&' 3i 6u*a&' numai de doamne 3i domni3oare din a*eea3i
so*ie&a&e1 Ol,a avea un rol %ire3&e de dans 3i se ,'sea ;n %ri,urile
*rea$iei1
C9nd a%l' doamna <ariu*a Cons&an&ines*u *' ;n s%9r3i&
divor$ul a !orni& l's' la o !ar&e dis*re$ia 3i se a!u*' s'#i
!oves&eas*' ne!o&ului *9&e a 3&iu& des!re =adina 3i nu i le#a s!us
!9n' a*uma *a s' nu#l ;n&ris&e8e sau s'#3i ;n*Hi!uie *' vrea s'#i
s&ri*e *asa1 .a l#a !reveni& de *um a au8i& *' vrea s' se ;nsoare *u
=adina %ire3&e deli*a& %iind*' ;n *a8uri d#as&ea ori*e !ova$'
ne,a&iv' e r'u veni&'1 5e %a&' s#a *unos*u& *e %emeie are s' %ie1 =u
8i*e nimeni unei %e&e ;i 3ade bine vioi*iunea *o*He&'ria %lir&ul L
&o&u3i *u oare*are m'sur'1 =adina s!eria lumea *umse*ade !e
unde umbla *u nebuniile ei *u *ea&a de admira&ori du!' ea1 <'*ar
du!' *e s#a m'ri&a& s' se %i !o&oli&1 Cro%i&9nd de iubirea oarb' a
b'rba&ului nu s#a s%ii& s'#3i ia un aman& din !rimul an de *'sni*ie
da*' nu din !rima lun'1 Al$ii au urma& ;n serie1 =umai ea a a%la&
!re*is des!re *in*i ul&imul Raul Brumaru *u *are s#a !limba&
as&'#var' 3i !rin s&r'in'&a&e nu se 3&ie !e ai *ui bani *'*i unii s!un
*' Brumaru &r'ie3&e din e0!edien&e de *lub iar al$ii *' ar %i bo,a&
3i =adina ;l &oa*' ;n,ro8i&or1
>ri,ore ;n*er*' s'#i 8','8uias*' des&'inuirile1 5e vreme *e s#a
Ho&'r9& s' se des!ar&' i#e indi%eren& *e %a*e 3i *u a&9& mai mul& *e a
%'*u& =adina1 .l !en&ru res!e*&ul sen&imen&elor lui nu vrea s'#3i
amin&eas*' de*9& lu*rurile de *are n#are nevoie s' ro3eas*'1 O %i o
!ros&ie a*es& %el de a !rivi via$a dar elU In 8adar &an&i <ariu*a
nu se !o&oli !9n' *e nu#i 8u,r'vi 3i !e *eilal$i !a&ru domni3ori *are
s#au bu*ura& de ,ra$iile =adinei1 ?#a!oi ;n %ie*e 8i revenea *u
*9&e#un am'nun& *u *9&e o 3&ire nou' !rimi&' *ald' de la vreo
!rie&en' binevoi&oare ;n*9& >ri,ore ;n*e!u s' se %ereas*' a da
o*Hii *u ea 3i#l b'&ea ,9ndul s' se mu&e mai bine la un Ho&el *a s'#
3i redob9ndeas*' lini3&ea su%le&eas*'1
5in nenoro*ire !e la s%9r3i&ul lui ianuarie sosi 3i &a&'l s'u la
Bu*ure3&i1 <ariu*a ;n*er*' s'#i serveas*' ul&imele nou&'$i des!re
=adina1 <iron )u,a o as*ul&' !u$in *u o*Hii mari 3i !e urm' o o!ri
sever:
L )s!r've3&e *u *leve&irile <ariu*oA =u e demn de v'duva unui
,eneral rom9n s' *ol!or&e8e &oa&e !ros&iile *are %a&al *ir*ul' !e
so*o&eala unei %emei %rumoaseU 5ar e3&i 3i &u *a bia&a nevas&'#
mea %ie ier&a&' nu de,eaba a$i %os& surori1 2oi v' ;n*Hi!ui$i *'
&oa&e %emeile &rebuie s' $ie *oada *ra&i$ei ori s' ;m!le&eas*' *iora!i
de iarn' !en&ru so$ii lor1 .i s#au mai s*Himba& vremurile
<ariu*oA
L Bine dar >ri,ori$' e ;n divor$ *u ea <iroaneA obie*&'
doamna Cons&an&ines*u de*on*er&a&'T ;i era %ri*' de )u,a !e *are#l
*uno3&ea %oar&e *iu%u& *um nu i#a %os& ni*ioda&' de ,eneralul *are
%usese un om *a o bomboan' 3i nu ie3ea din *uv9n&ul ei1
L /u &e ui$i la >ri,ori$' *are#i *o!ilX se mir' b'&r9nul %'r' s'
;n,'duie %iului s'u s'#l ;n&reru!'1 5ar *ine $i#a s!us $ie *' o *erere
de divor$ ;nseamn' divor$ulX C9n' *e nu s#a &rans*ris de%ini&iv o
des!'r$ire e o sim!l' ne;n$ele,ere ;n&re so$i dra,' <ariu*oA
<iron )u,a l'sase bal&' la Amara !re,'&irea ;nvoielilor !en&ru
mun*a !'m9n&urilor o *Hes&ie mai ,rea a*um %iind*' ;i a6unsese
la ure*He *' $'ranii umbl' s' s*Himbe *e#a %os& ;n &re*u&1 <o3ia
Babaroa,a ;ns' nu#i mai d'dea odiHn' 3i se ;nver3una s#o
a*Hi8i$ione8e *u ori*e sa*ri%i*ii1 Croie*&ul de divor$ al lui >ri,ore i
se !'rea obs&a*olul *el mai ,rav !e *are &rebuie nea!'ra& 3i ;n
!rimul r9nd s'#l ;nl'&ure1
Inain&e de a vedea !e =adina se Ho&'r; &o&u3i s' &rea*' !e la
5umes*u la Ban*a Rom9n' s' s*Himbe numai dou' vorbe
!realabile dis*u$ia ;n %ond r'm9n9nd s#o %a*' du!' *e va *unoa3&e
!re$ul 3i *ondi$iile de !la&'1 >ri,ore ;l ;nso$i !9n'#n %a$a b'n*ii
av9nd 3i el o ;n&revedere *u Baloleanu1 Ce drum b'&r9nul se ui&a
mereu la a%i3ele 3i !an*ar&ele %'r' num'r *are &oa&e *Hemau lumea
la di%eri&e dis&ra*$ii 3i !e&re*eri1
L Ai*i oamenii 3&iu *' &r'ies* bineA murmur' <iron
dis!re$ui&or1 In*o&ro &e ;n&or*i numai ;ndemnuri la veselie 3i
des%r9u1 Ce le !as'XA =oi mun*im *a s' !oa&' ei s' ben*He&uias*'A
Cons&an&in 5umes*u se lumin' la %a$' v'89nd !e <iron1 Il
;mbr'$i3' *u o e%u8iune *are !'rea a!roa!e neverosimil' !en&ru
%irea lui &'*u&' 3i ;n%'$i3area#i ;n*His'1 I3i !o&rivi !e nas o*Helarii
de aur semn de mare emo$ie la el iar o*Hii de obi*ei re*i ;i
r9deau1 5u!' *9&eva minu&e de ;n&reb'ri 3i r's!unsuri a%e*&uoase
<iron )u,a 8ise:
L /u ai de lu*ru ai*i dra,' Cos&i*' 3i eu n#am veni& s' &e
;n*ur*1 In&r#o 8i d#as&ea ne#om ;n&9lni 3i vom vorbi mai !e ;ndele&e
de ale noas&re1 A*uma nu vreau s'#$i r'!es* de*9& dou'#&rei
se*unde1 Bi&e de*i *e e Cos&i*'A
Ii s!use1 5umes*u as*ul&' *u mul&' a&en$ie1 )u,a observ' *um i
se ;n&une*' mereu %a$a1 ?i la s%9r3i& dire*&orul b'n*ii vorbi:
L .i bine iubi&e <iroane sun&em !rea ve*Hi !rie&eni *a s' m'
*odes* a#$i da imedia& un r's!uns *a&e,ori*U
R's!unsul *a&e,ori* era: nu1 ) l#a ;ndul*i& !e urm' *u e0!li*a$ii1
=u e a*uma momen&ul !en&ru a *um!'ra !'m9n&1 <iron are
des&ul1 Narni* 3i s'n'&os s' %ie s'#l mun*eas*'1 Re%u8ul e numai ;n
in&eresul lui1 5a*' nu l#ar iubi l#ar ;m!rumu&a *u ori*e sum'
%iind*' ban*a se !oa&e des!',ubi ori*9nd s*o$9ndu#i ;n v9n8are
domeniul1 .l 5umes*u !re%er' s'#l m9Hneas*' a8i de*9& s'#l lase
!e drumuri mai &9r8iu1 I3i ;m!line3&e o da&orie de adev'ra& !rie&en1
L A!oi m' mir <iroane de !lanurile &aleA /u &r'ie3&i !e sub
!'m9n&X /u nu ve8i 3i n#au8i nimi*X =u sim$i *um se !re*i!i&'
lu*rurile *um !9r9ie *evaXU <9ine#!oim9ine ne !u&em !omeni
*u o e0!ro!riere ,eneral' a marii !ro!rie&'$iT *e &e#ai %a*e &u *u
ni3&e sar*ini a&9& de ;m!ov'r'&oareX )deea se !ro!a,' din *e ;n *e
mai insis&en&1 =#o 6ude*1 Cons&a&1 Caralel !ro,resea8' a,i&a$ia
$'ranilorU =u nu nu &ra&a *Hes&iile as&ea *u dis!re$1 =#o %i la &ine
!oa&e dar a,i&a$ia e o reali&a&e1 Coa&e *Hiar ea a %'*u& *a ideea
e0!ro!rierii s' se ;n%iri!e8e ( nu 3&iu1 ?i iar'3i nu a%irm *'
!eri*olul e iminen&1 =u 3&iu1 5ar e0is&'1 ?i ;n asemenea *li!e nu &e
mai !o$i ,9ndi serios s' *um!eri mo3ii1 C'm9n&ul a deveni& o
valoare ;ndoielni*' !9n' *e se vor l'muri si&ua$iile1 A3a *'U =u &e
ui&a la via$a de !ra8ni* !ermanen& din Bu*ure3&i1 As&a e un semn
de boal'1 .!idemia balurilor 3i a dansurilor 3i a *He%urilor
!reves&e3&e &o&deauna un r'u sau ;l sublinia8'1 Ea$ada !rea
s&r'lu*i&oare as*unde ve3ni* *eva !u&red1 O *as' solid' nu
!aradea8' 3i nu *au&' s'#$i ia o*Hii *u %a$ada1 .u nu %a* ni*io
!oli&i*' 3i ni*i m'*ar nu m' in&eresea8' *er&urile lor1 5ar ai*i la
ban*' se sim&e mai !re*is !ulsul vie$ii1 ?i !ulsul vie$ii noas&re
ba&e !rea nere,ula&1 Or,anismul are %ri,uri <iroaneA /rebuie s'
%im !ruden$i !9n' vom ,'si lea*ulA
<iron )u,a nu era *onvins delo* dar *u a&9& mai o%us*a&1 Se
%or$a s' nu#3i ara&e nemul$umirea1 Se des!'r$ir' !romi$9ndu#3i *'
vor mai vorbi *' deo*amda&' a %os& o luare de *on&a*& *'U ?i
<iron avea si,uran$' *' 5umes*u nu va re8is&a !9n' la *a!'&1
+Bie&ul Cos&i*'A ;3i 8ise ;n *ele din urm' b'&r9nul1 B'ia& bun
!'*a& *'#i s&r9m& la min&e *um a %os& de *9nd 3&iu 3i#l iubes*AM
Ii &re*u su!'rarea mai re!ede de*9& *redea1 5e %a!& ni*i n#ar %i
&rebui& s' se ;n*ur*e *u 5umes*u ;nain&e de a se des*ur*a *u
=adina *'*i a*olo e Ho!ul *el mare1 Banii ;i va ,'si d9nsul ;n
&oa&' Rom9nia numai s' aib' *e s' %a*' *u ei1
=adina ves&i&' dinain&e ;l a3&e!&a1 .ra o nim%'1 Il !rimi *u
dr','l'3ia#i obi3nui&' !ar*' nimi* nu s#ar %i ;n&9m!la& de *9nd s#
au des!'r$i& ;n Amara *u o lun' ;n urm'1
L /e#a3 o!ri la mas' !a!a dar nu 3&iu da*'XU ;i 8ise ;nda&'
du!' *e#l in&roduse ;n salona3ul ei %avori& *u un sur9s nevinova& 3i
;n&reb'&or1
L O r'm9n *u !l'*ere *u mare !l'*ere =adinaA %'*u <iron
,alan& 3i sa&is%'*u&1
Abordar' *Hiar ;nain&e de mas' am9ndou' *Hes&iile *are#l
in&eresau !e )u,a1 In !rivin$a divor$ului ;i !ro!use o ;m!'*are
ad'u,9nd ne,re3i& *' !ro!unerea nu e au&ori8a&' de >ri,ori$' dar
,aran&9nd *'#l va ;ndu!le*a ;n *a8ul *9nd ea ar reveni1 =adina
re%u8' 89mbind dar %erm1 )ni$ia&iva n#a !orni& de la ea *i de la
>ri,ore1 .a ar %i *on&inua& de3i ;n mul&e !rivin$e a avu&
nemul$umiri1 A*uma ne;n$ele,erile lor au deveni& !ubli*e1 /oa&'
lumea 3&ie *' sun& ;n divor$1 O revenire i#ar %a*e 3i ridi*oli1 Ce
urm' a8i mai !oa&e %ie*are s'#3i *roias*' o via$' nou'1 <9ine
!oa&e ar %i mai ,reuU <iron s&'rui s#o *onvin,'1 =adina ;l
;n&reru!se:
L <' m',ule3&e insis&en$a &a !a!a dra,U . o dovad' de iubire
*are m' ;nduio3ea8'1 5ar &e ro, ui&eU (;m!reun' m9inile *a la
ru,'*iune) &e ro, d'#mi dovada su!rem' de iubire 3iU s' vorbim
de al&*eva1
L 5es!re *eea *e a3 %i vru& s' mai vorbes* ni*i n#a3 mai !u&ea
!omeni da*' Ho&'r9rea &a e ;n&r#adev'r de%ini&iv' 3i irevo*abil'A
murmur' b'&r9nul ab'&u&1 =umai du!' o !au8' *on&inu': Cu nor'#
mea !u&eam dis*u&a des!re Babaroa,a *u %os&a nevas&' a %iului
meu mi#ar %i im!osibil1
=adina r9se *u din$ii %ilde3ii:
L 2ai *9& &e ;n3eli dra,' !a!aA
/o*mai dim!o&riv'1 =umai *u %os&a sa nor' va !u&ea dis*u&a *u
adev'ra& des!re mo3ie1 =u era Ho&'r9&' s' v9nd' 3i ni*i n#ar %i
v9ndu& da*' r'm9nea *u >ri,ore1 A*uma ;ns' imedia& *e va !u&ea
dis!une sin,ur' va li*Hida Babaroa,a1 )#ar %i 3i !enibil s' mai aib'
a%a*eri *Hiar 3i numai ;n ve*in'&a&ea !ro!rie&'$ilor lui >ri,ore1 Ar
%i %os& bu*uroas' s' s*a!e mai re!ede dar !9n' nu va %i divor$a&'
nu !oa&e %a*e nimi* !en&ru *' i#ar &rebui *onsim$'m9n&ul so$ului1
In&r#o lun' *el mul& dou' %ormali&'$ile des!'r$irii s!er' s' %ie
&ermina&e1 A&un*i se va re!e8i la $ar' are *ona*ul de la Les!e8i al
lui >o,u unde !oa&e s&a 3i nu va !le*a de a*olo !9n' nu va %i
;n*Heia& v9n8areaU
L .He ne,us&oreas' nu ,lum'A 8ise b'&r9nul )u,a1 2om avea
de %ur*' *u &ineA
F9mbea ,lumea 3i nu era delo* mul$umi&1 /oa&e ;n*er*'rile lui
n#au i8bu&i& s'#i smul,' m'*ar o !romisiune !re*is'1 ?irea&' 3i
abil' =adina ;i alune*a mereu !rin&re de,e&e *a ar,in&ul viu1
Car*' mai mul& ob$inuse *9nd i#a !omeni& ;n&9ia oar' la Amara1
A&un*i %usese vorba s' %ie !re%era&1 5e,eaba divor$ul i#a ;n,reuia&
lu!&a1 /o*mai de a*eea ni*i el n#are s' renun$e1 =u i#e %ri*' de
!iedi*i1 Cen&ru ori*e even&uali&a&e mai sond' vreo dou' b'n*i unde
avea !rie&eni1 =#a %os& res!ins ne& (+s' vedem s' ne *onsul&'m s'
mai dis*u&'mM) dar *onsideren&ele lui 5umes*u i#au %os& re!e&a&e
a!roa!e *u a*elea3i *uvin&e !ar*' ar %i %os& ;n$ele3i *u &o$ii1 Relu'
*onversa$iile *u 5umes*u neo%i*ial la mese ;n doi1 A ob$inu& o
!romisiune va,'1 Cos&i*' ;l iubea a&9& de mul& *' nu se !u&ea
men$ine !9n' la urm' ;n a&i&udinea bru&al' de re%u81 S!erau
am9ndoi *' vor s%9r3i !rin a se *onvin,e: 5umes*u !e )u,a s'
renun$e la *um!'rare )u,a !e 5umes*u s'#i ;nlesneas*'
*um!'rarea1
>ri,ore 3&ia !en&ru *e se 8ba&e &a&'l s'u1 5in ;n%'$i3area lui 3i din
unele *uvin&e *e#i s*'!au ;n$ele,ea *' nu e !rea ;n*9n&a& de
re8ul&a&e1 Anun$ase de *9nd a sosi& *' vrea s' va8' 3i !e Credeleni1
5u!' vreo s'!&'m9n' se duser' ;m!reun'1
?i b'&r9nului ;i !l'*ea %amilia Credeleanu1 Oameni de &reab'
8i*ea des!re ei &o&deauna ,9ndindu#se ;n !rimul r9nd la &a&'l lui
2i*&or *u *are se *unos*use1 S!re e0as!erarea domni3oarei
Cos&elni*u !en&ru *are &o& in&eresul lumii se *on*en&ra ;n 6urul
serb'rii +ObolulM !es&e *9&eva 8ile s#a vorbi& &oa&' vremea numai
des!re a,ri*ul&ur' %ire3&e *a s' %ie !e !la*ul lui <iron1
)m!resiona& &o&u3i de +*onsideren&eleM lui 5umes*u ori*9& nu era
*onvins de serio8i&a&ea lor )u,a *'u&a !re&u&indeni un s!ri6in
;m!o&riva lor 3i se moHora *' nu#l ,'sea1 ?i Credeleanu s!use *'
e0is&' oare*are e%erves*en$' ;n&re $'rani nu ;n !ro!or$iile *um se
*ol!or&ea8' la Bu*ure3&i ne,re3i& dar e0is&'1 La el la 5el,a du!'
in%orma$iile de ;n*redere ale adminis&ra&orului $'ranii re*lam' noi
;nvoieli %ire3&e mai %avorabile lor1 Cro!rie&ari 3i arenda3i de !rin
<oldova *u *are a vorbi& oameni !ondera$i *unos*'&ori ai
$'r'nimii i#au 8u,r'vi& si&ua$ia de a*olo mul& mai ;n,ri6or'&oare1
As&a ar deno&a *' %enomenul e ,eneral *' a*elea3i *au8e au
!rodus a*elea3i e%e*&e !e &o& *u!rinsul $'rii1 .0!li*a$iile nu li!ses*
se e&alea8' *Hiar *u un lu0 de mo&ivare unde nu &e a3&e!$i %'r' a %i
*on*luden&e1 Ce e valabil !en&ru o re,iune nu ar urma s' %ie
ne*esar valabil !en&ru *elelal&e re,iuni 3i &o&u3i es&e1
L Eiind*' nu vrem s' re*unoa3&em reali&a&ea 2i*&ore in&erveni
deoda&' >ri,ore *u !asiune du!' *e se s&'!9nise ;ndelun, !en&ru
a nu se *on&ra8i*e *u &a&'l s'u1 @'ranul lu*rea8' !re&u&indeni ;n
!a,ub' ,ra$ie sis&emului de ;nvoieli *e i s#a im!us1 5u!' %ie*are
an da&oria a s!ori& !9n' *e a8i a a6uns insu!or&abil'U La noi
ma6ori&a&ea oamenilor sun& a&9& de ;nda&ora$i *' mun*ind &o& anul
vii&or nu numai *' n#ar lua absolu& nimi* !e mun*a lor dar ni*i
nu 3i#ar !u&ea !l'&i &re*u&ul ;n&re, 3i ar mai r'm9nea ;m!ov'ra$i 3i
!en&ru vii&or1 Ea$' de asemenea !ers!e*&ive de *e s' ne mir'm *'
$'ranii se a,i&'X . normal 3i na&uralA
<iron )u,a sur9se !u$in ironi* de e0!li*a$iile %iului s'u a!oi *a
3i *9nd ni*i n#ar %i meri&a& s' le ia ;n seam' 8ise *'&re Credeleanu:
L @'ranii nu s&au !e ro8e &o*mai !en&ru *' 3i !ro!rie&arii s&au
!ros& 3i !en&ru *' &oa&' a,ri*ul&ura rom9neas*' mer,e ana!odaA Au
%os& ani ,rei *9nd mo3iile n#au !rodus nimi* sau a!roa!e 3i
$'ranii &o&u3i nu s#au a,i&a& *i 3i#au v'8u& de ne*a8uri au r'bda& 3i
au su%eri& *a 3i noiA A*uma slav' 5omnului am avu& un an
oare*um normal1 Cine a %os& *um!'ni& a a,onisi& 3i are *9& ;i
&rebuie *ine a lenevi& 3i a %os& be$iv n#are1 A3a e ordinea lu*rurilor
de *9nd lumea 3i !'m9n&ul1 Co& s' admi& eu la Amara o
nemul$umire serioas' unde $'ranii umbl' %or%o&a s' *um!ere mo3ia
=adinei s' %a*' *on*uren$' al&oraXU Buba e al&a dra,ii mei
ori*e mi#a$i s!une1 Buba e sl'bi*iunea ,uvernului *are &olerea8'
dema,o,ia &u&uror neis!r'vi$ilor eri6a$i ;n a!'r'&orii $'r'nimii1 )a
s'#i a!u*e ni$el de ,uler ,uvernul !e &o$i domni3orii *u!rin3i de
dra,os&e subi&' 3i sus!e*&' !en&ru bie$ii $'rani 3i s' um!le
&emni$ele *u d9n3ii s' ve8i *um va dis!are imedia& &oa&' a,i&a$ia
$'ranilor1
L .viden& *' o!o8i$ia !ro%i&' de ne!u&in$a ,uvernului !e *are#l
!reo*u!' mi*ile 3i e&ernele disensiuni !ersonale a!rob' 2i*&or1
=u mai !u$in vinova&' e ;ns' o!o8i$ia *9nd re*ur,e la as&%el de
a,i&a$ii nelealeA
L =u neleale domnuleA s&ri,' <iron a!rin89ndu#se1 Fi
*riminaleA Ce e mai *riminal de*9& s' a$9$i !o%&ele unei mul$imi
la*omeX ?i ei as&a %a*A Cromi& averea noas&r' $'ranilor *a s'
s&9rneas*' du3m'nie ;n&re noi 3i $'rani1 Ce le !as' lor da*' as&%el
se d' %o* $'riiX Cen&ru ei nu e0is&' in&eresul $'rii *i numai in&eresul
!ar&idului lor1 Sun& s&'!9nii ora3elor *are ne e0!loa&ea8' *um vor1
=u le a6un,e1 Ce noi nu ne#au !u&u& sub6u,a ni*i !rin b'n*ile 3i
*redi&ele lor ni*i !rin indus&ria lor1 =umai noi le mai re8is&'m1 ?i
!en&ru *' n#au i8bu&i& s' ne doboare al&%el ia&'#i a!'r'&orii
$'ranilor ;m!o&riva noas&r' ei *are n#au &re*u& bariera ora3elor lor
de %ri*' s' nu#3i m9n6eas*' ,He&ele1 2or s' ;m!ar&' !'m9n&urile
noas&re $'ranilor dar nu se ,9ndes* s' ;m!ar&' *u nimeni
bene%i*iile %abri*ilor 3i b'n*ilor lor1 In %ond vor s' de*a!i&e8e !e
$'rani omor9ndu#ne !e noi *'*i &urma $'r'neas*' %'r' !'s&ori va %i
!e urm' *om!le& la *Heremul lorU /e revol&' 3i &e indi,nea8'
mai ales *9nd ve8i *' noi *ei *ondamna$i la moar&e s&'m 3i ne
$inem de *an*anurile 3e%iei de in&ri,ile remanierii 3i de &oa&e
%lea*urileAU
Cen&ru a &em!era !u$in a&mos%era *e o *rease i8bu*nirea
b'&r9nului >ri,ore %'*u 89mbind:
L =i*i nu mi#a3 %i ;n*Hi!ui& &a&' *' &e !oa&e !asiona a&9& de
mul& !oli&i*aA
L Crima nu e !oli&i*' >ri,ori$'A r's!unse <iron !o&oli&
d9ndu#3i 3i el seama *' a e0a,era& o dis*u$ie de mas'1 Crima e
*rim'1 Ce %a* ei nu e !oli&i*' e *rim'1
L Sun& li!si$i de ori*e s*ru!ule adev'ra& observ' 3i Credeleanu
&o*mai *a s' ne&e8eas*' as!eri&'$ile1 O revolu$ie ;n $ara
rom9neas*' numai ei ar %i *a!abili s' %a*' da*' ar %i ;n in&eresul
!ar&idului lorU
Cu *on*ursul doamnei Credeleanu veni r9ndul unor subie*&e mai
bla6ine 3i s!re %eri*irea domni3oarei Ol,a a6unser' 3i la marele
evenimen& al serb'rii +OboluluiM1 5u!' un r's&im! b'&r9nul 3i a*i
,'si !rile6 de obie*$ie:
L =u 8i* de +ObolulM *are !oa&e serve3&e ;n&r#adev'r s*o!uri
bune1 5ar ;n ,eneral se abu8ea8' de lu0 3i de veselie ;n
Bu*ure3&i1 I$i %a*e im!resia unei des&r'b'l'ri uria3e1 Cum se
!o&rive3&e as&a *u &emerile de a,i&a$ii de la $ar' nu 3&iu1 Cu$in'
de*en$' n#ar s&ri*a1 Eire3&e &o& ,uvernul ar &rebui s' !uie %r9u1
Lumea !oa&e %i in*on3&ien&' ,uvernul nu1 @'ranii *are ar vedea
*He%ul mons&ru !ermanen& de ai*i *e#ar 8i*eX .i n#au de m'm'li,'
3i boierii nu#3i ;n*a! ;n !iele de !e&re*eriA
I3i lu' seama r9se !rie&enos 3i 3&erse e%e*&ul de do6an'1 C9n' la
urm' %u a3a de dr',u$ *' Ol,a *are se s!eriase ;n&9i de ,ravi&a&ea
lui re*e ;ndr'8ni s'#l !o%&eas*' la serbare s#o va8' *um dansea8'1
<iron 8ise sur98'&or:
L Imi !are r'u %rumoas' domni3oar' *' n#am s' &e !o& admira1
Ce mine m' a3&ea!&' la $ar' al& s!e*&a*ol mai !u$in vesel *are nu
su%er' am9n'ri1 5ar las !e >ri,ori$' s' &e a!laude 3i din !ar&ea
meaA
>ri,ore n#a li!si& %ire3&e de la marea serbare *um n#a li!si&
nimeni din *ei *e al*'&uiau ;nal&a so*ie&a&e1 .ra sala *ea mai
ele,an&' *e a !omeni& vreoda&' /ea&rul =a$ional1 C9n' 3i la ,alerie
la lo*urile numero&a&e s&'&eau !osesori de nume res!e*&abile1
Bnele doamne din *omi&e&ul so*ie&'$ii aler,9nd de i*i#*olo
a%era&e 3o!&eau %eri*i&e !rie&enilor ;n &rea*'&:
L Seara as&a va %i ;ns*ris' *u li&ere de aur ;n analele Rom9nieiA
Inain&e de a se ridi*a *or&ina >ri,ore ;n&or*9nd *a!ul
;n&9m!l'&or v'8u ;n %o&oliul din s!a&ele s'u !e /i&u Nerdelea1
L .i ba&'#&eA Ce *au$i ai*i ;n&re *io*oiX ;i 8ise *u bu*urie1 =e
vedem ;n an&ra*&A
/i&u era o%i*ial !en&ru *roni*a &ea&ral'1 Se ,'&ise *u Hainele *ele
ne,re 3i &o&u3i se *am ru3in' la ;n*e!u& *u ele ;n&re a&9&ea %ra*uri1
I3i re*'!'&' ;n*rederea v'89nd 3i !e *eilal$i *ole,i de *roni*'
drama&i*' la %el ba unii ;n sa*ouri de !ur&are *a o demons&ra$ie *'
ei sun& ai*i la da&orie nu la !e&re*ere1
Sen8a$ia serii a %os& =adina ;n ?ansul apailor ul&ima nou&a&e
!ari8ian'1 Car&enerul ei era Raul Brumaru1 Au dansa& *u a&9&a brio
*' au %os& obli,a$i s' bise8e du!' insis&en$ele &umul&uoase ale
sele*&ei asis&en$e1 /9n'rul Nerdelea nu s#a en&u8iasma& !es&e
m'sur'1 .ra %rumoas' +doamna =adinaM *um ;i 8i*ea el a*uma 3i
6u*a ,ra$ios dar i#ar %i s&a& !ar*' mai bine un dans mai !u$in
!r'!'s&ios 3i mai demn de ea1 A observa& de *urio8i&a&e !e >ri,ore
;n &im!ul *9& =adina se ;nv9r&ise !e s*en' *u Raul1 >ri,ore !rivea
*a ori*e s!e*&a&or s&r'in %'r' s' *li!eas*'U Lui /i&u i#a !l'*u&
mai mul& o domni3oar' dr','la3' ;n&r#un %el de sui&' de dansuri
rom9ne3&i1 =u 3&ia *ine o %i *'*i nu se ;ndurase s' *um!ere
!ro,ram v9n8'&oarele %iind *u*oane mari *are !re&indeau *ine
3&ie *e sume ;n %olosul so*ie&'$ii lor1
In an&ra*& se ;n&9lni *u >ri,ore )u,a 3i se re&raser' ;n&r#un *ol$ al
ves&ibulului s' %ume8e o $i,ar'1 /i&u era ;n*9n&a& 3i *'u&a s'#l
*onvin,' !e >ri,ore !ar*' l#ar %i b'nui& de al&' !'rere *' ia&'
lumea bun' a aran6a& un s!e*&a*ol %oar&e dr',u$ 3i ;n rom9ne3&e
*eea *e dovede3&e *9&' dre!&a&e au avu& s&uden$ii *9nd au !ro&es&a&
s' nu se mai 8ben,uias*' ;n limbi s&r'ine1 ?i *a s'#3i sublinie8e
mai mul& ideea vru s' releve8e ;n s!e*ial !e domni3oara *are a
6u*a& rom9ne3&e 3i *'reia re,re&' *' nu#i 3&ie numele s#o laude la
?rapelul ;n darea lui de seam'1
L Se !oa&e s' nu re*uno3&i !e domni3oara Ol,a Cos&elni*u
onora&e domnX 8ise >ri,ore *u un re!ro3 ,lume$1 Ce *umna&a lui
CredeleanuX
2i*&or Credeleanu se a!ro!ia de ei ;n *li!a a*eea1 >ri,ore ;l
denun$':
L Bi&e#lA =#a re*unos*u& !e Ol,aU =u 3&ia *ine e domni3oara
*are i#a !l'*u& mai mul& din &o& s!e*&a*olul 3i !e *are vrea s#o
laude la ,a8e&'1
L Ol,u$a are s' %ie %eri*i&' domnule NerdeleaAU =u %a*e
nimi* *' n#ai re*unos*u&#o1 As&a ;nseamn' doar *' &rebuie s' mai
!o%&e3&i !e la noi *a s' nu ne ui$iA %'*u 2i*&or s&r9n,9ndu#le m9na1
5ise*ar' !e in&er!re$i am'nun$i& s'rind ;ns' *u &o$ii !e =adina 3i
!e Brumaru1 Ce *9nd *ri&i*au 3i l'udau de 8or n'v'li la d9n3ii
>o,u )ones*u asuda& de en&u8iasm s&r'lu*i&or 3i r',u3i&
;n&reb9nd %rene&i* *um ;n&reba !e &oa&' lumea:
L .i *e 8i*e$i de =adina *u RaulXU Au %os& %ormidabiliAU Au
un &alen& %enomenalAU 5ar su**esulX S#a *u&remura& sala 3i
!oli*andrul ;n*e!use s' balanse8e ;n &avan de *lo*o&ul
a!lau8elorU
Observ9nd ;n*ur*'&ura !e %e$ele *elor &rei ;3i d'du brus* seama
*#a %'*u& o ,a%'1 2ru s#o drea,' *u ori*e !re$1 ?i du!' o mi*'
!au8' *on&inu' *u a*ela3i ,las vi6elios:
L 5ar de se8onul 's&a e0&raordinar *e 8i*e$iXU Co!le3i&or nuX
=#am !omeni& de *9nd sun& a&9&ea dansuri 3i !e&re*eri *a ;n iarna
as&aU ?i eu *are &rebuie s' mer, !re&u&indeni %iind*' =adinaU
Se ;n&reru!se1 )ar a !omeni& de =adina1 Al&' ,a%'1 Are ,Hinion1
I3i !ierdu ;nsu%le$irea1 Ad'u,' 3&er,9ndu#3i %run&ea *u un
sus!in:
L Ce mine m' obose3&e *e s' s!unU Car*#a ;nnebuni& &oa&'
lumeaA
4
)on Cravil' nu se !u&ea ames&e*a %'$i3 ;n&re oamenii *are umblau
!en&ru Babaroa,a1 Ii era %ri*' de boierul <iron *' va !rinde de
ves&e 3i nu numai *'#l s*oa&e din !rim'rie dar *ine 3&ie *e r'u ;i
mai %a*e de s' nu mai aib' &rai ;n sa&1 Bun su%le& boierul ni*i
vorb' da*' nu#i ie3i din !orun*i1 Cravil' a &ras des&ule %oloase
%iind su!us 3i *redin*ios1 /o&u3i nu#l r'bda inima s' s&ea mol*om1
)#ar !rinde 3i lui bine o Hal*' de !'m9n&1 Crile6ul de a*um nu se
;n&9lne3&e de mul&e ori1 C9nd a%l' *' boierul b'&r9n s#a dus la
Bu*ure3&i desi,ur !en&ru mo3ia *u*oanei a *Hema& !e Lu*a
/alab' 3i s#au ;n$eles s' !le*e 3i oamenii s' mai s&'ruias*' la
*u*oan' iar da*' n#or %a*e ni*io is!rav' *u d9nsa s' se !l9n,'
*elor mai mari *' doar 3i !rin al&e !'r$i au %os& ;nlesni$i $'ranii s'
*um!ere mo3ii 3i s' le ;m!ar&' ;n&re ei ba *Hiar oda&' !e *9nd era
Lu*a !rimar a veni& 3i un ordin de la minis&er *a oamenii s' %ie
!ov'$ui$i a se ;n&ov'r'3i !en&ru *um!'r'ri de mo3ii %','duindu#li#
se &o& s!ri6inul au&ori&'$ilor1 Bine ar %i s' !oa&' mer,e *9& mai
mul$i *a s' va8' boierii *' ;n&re, norodul *ere !'m9n& de3i
*Hel&uiala e mare 3i oamenii ,reu o s'#3i ru!' din s'r'*ie1
Crimarul *u &oa&' 8,9r*enia#i *unos*u&' se o%eri s' !l'&eas*' el
*Hel&uiala unuia mai s'ra* 3i anume lui Ce&ri*' al Smarandei *are
le va %i de mul& a6u&or ;n Bu*ure3&i unde a s&a& &rei ani ;n arma&'1
Inda&' *e se ;n&oarse <iron )u,a la Amara oamenii !ornir' la
Burdea 3i se suir' ;n &ren1 .rau 3a!&e1 Sosir' ;n Bu*ure3&i
diminea$a 3i nimerir' &o*mai bine s!re amia8i ;n s&rada Ar,in&ari1
O domni3oar' *u 3or$ alb ;i ;n&9m!in' ;n *a!ul s*'rii 3i le s!use *'
*u*oana de#abia a*uma se s*oal' *#a avu& !e&re*ere mare a8i#
noa!&e 3i s' a3&e!&e a%ar' adi*' !e s&rad' !9n'#i va *Hema1
A3&e!&ar' !e &ro&uar lini3&i$i1 Ce al&' &reab' au 3i de *e#au veni&XU
In&r#un &9r8iu al&' domni3oar' ;i s&ri,' ;n'un&ru su!rave,Hindu#i
s' se 3&ear,' bine !e !i*ioare1 Cu*oana era vesel' le#a vorbi&
%rumos i#a l'sa& 3i !e ei s' vorbeas*' dar !9n' la urm' i#a %'*u&
s' ;n$elea,' *' ea va vinde *ui d' mai mul& 3i num'r' &o$i banii1
Ce&re mai ;ndr'8ne$ ;i s!use:
L 5e *oni$' noi am *Hel&ui& 3i#am veni& a&9&a *ale *#am
so*o&i& *' dumneavoas&r' inim' bun' o s' v' %ie mil' de noi 3i#o
s' ne vinde$i mai lesne *'U
=adina ;n&oarse o*Hii s!re el *u mirare1 Re*unos*u !e vi8i&iul de
odinioar'1 Il !rivi lun, s'#l domine1 Ce&re ;i ;n%run&' !rivirea
sim!lu *a 3i *9nd ar %i 8is *' el nu se s!erie de o muiere %ie 3i
boiereas*'1 A!oi =adina r's!unse !u$in dis!re$ui&or:
L Cre8i *' !en&ru o*Hii vo3&ri am s'#mi risi!es* avereaX =u
b'ie&e 3i nu oameni buniA .u v9nd mo3ia *a s' iau bani ;n
s*Himb nu *a s' %a* !oman' al&ora1 Coman' !oa&e s' %a*' s&a&ul
da*' vreaU
In *ol$ul s&r'8ii $'ranii se o!rir' 3i se s%'&uir' !9n' *e ;i !'&runse
%ri,ul la os1 Cornir' !rin vi%orni$a *e se ;nver3una s!re >ura
<o3ilor unde Ce&re avea un *unos*u& bun de la Cos&e3&i *are
$inea un Han 3i *are#i va ,'8dui mai ie%&in1 Imbu*ar' din merindele
de a*as' 3i iar se s%'&uir' !9n' &9r8iu noa!&ea ;n odaia de l9n,'
bu*'&'rie *e le#o d'duse Han,iul1 ?i a doua 8i *um se lumin' se
*'r'b'nir' la <inis&erul 5omeniilor1 /rebuir' s' a3&e!&e ;n *ur&e1
+=umai du!' uns!re8e*e e voie s' in&re !ubli*ulM le#a s&ri,a&
!rin&re ,ra&iile u3ii un ,las *u barba nea,r'1 <ai venir' 3i al$i
oameni de !rin al&e !'r$i &o& *u ne*a8uri ;n%ri,ura$i 3i ;n%ri*o3a$i
*a 3i d9n3ii1 C9nd s#a des*His !oar&a s#au ;mbul8i& ;n'un&ru1
Cor&arul s*und ur9*ios 3i *u barba !9n'#n br9u i#a o!ri&:
L In*e& H'i *#ai*i nu e &ea&ruAU Ce !o%&i$i 3i !e *ine *'u&a$iX
In*e!ur' res!e*&uos s'#i !oves&eas*' durerea lor1 Sa&is%'*u&
!or&arul se ;nmuie 3i nu#i as*ul&' !9n' la *a!'&:
L 5omnul minis&ru ;n*' n#a veni&U Coa&e s' vie mai &9r8iuU
<ai s&a$i !e ai*i s' v' ;n*'l8i$i ni$elU
S&'&ur'1 Ces&e vreun *eas !or&arul ;i ves&i *' domnul minis&ru nu
mai vine a8i1 <9ine1 Se ;n&oarser' la Han 3i se mai s%'&uir'1
Fiua urm'&oare avur' noro*1 Cor&arul ;i &rimise sus: a veni&
domnul minis&ru1 R'&'*ir' !e *oridoare a6unser' ;n&r#o *an*elarie
*u lume mul&' 3i *'ldur' mare1 Bn domn &9n'r !udra& 3i 89mbi&or
;i !rimi %oar&e !rie&enos:
L .i %ra$ilor *e#i *u voiX Ce v' adu*e !e ai*i &o*mai de undeX
U 5in Ar,e3U 5aU
Lu!u CHiri$oiu ;n*e!u !oves&ea de de!ar&e *u ;n%lori&uri1
5omnul nu#3i !ierdu delo* r'bdarea dar *9nd b'nui des!re *e e
vorba ;l ;n&reru!se:
L A mo3ie de v9n8areU Am ;n$eles1 S&a$i ni$el1
A!'s' !e un bu&on s*rise dou' r9nduri !e un bile& 3i#l d'du unui
a!rod *e in&rase *on&inu9nd:
L Bi&e %ra$ilorA 5omnul minis&ru are de lu*ru mul& 3i nu !oa&e
s&a de vorb' *u voiU 5ar v' &rimi& la un domn *are are !u&ere de
la domnul minis&ru s' re8olve *Hes&iile as&ea a3a *' dumnealui o
s' v' %a*' dre!&a&e1 A3a %ra$ilorAU A!rod s'#i du*i la domnul
dire*&or ,eneralU
Se $inur' ,aia du!' a!rod !e di%eri&e *oridoare !9n' se
!omenir' ;n %a$a unui domn b'&r9n *Hel 3i ursu8 *are#i l's' s'#3i
s!uie &oa&' !oves&ea din %ir ;n !'r1 Ce urm' ;i ;n&reb' do6eni&or:
L 2re$i s' *um!'ra$i mo3ia *u*oanei ori vre$i s#o lua$i *u
6a!*aX
L Ba noiU ;n*er*' s' !ro&es&e8e Lu*a /alab'1
L S' &a*i a*umaA se r's&i dire*&orul1 A$i vorbi& des&ul1 2#am
as*ul&a&U <inis&erul n#are dre!&ul 3i *ali&a&ea s' in&ervie ;n
&ran8a*$iile din&re v9n8'&orul unei !ro!rie&'$i a,ri*ole 3i ama&orii
de a *um!'ra a%ar' de anume *a8uri !rev'8u&e de le,e iar ai*i nu
e *a8ul1 2#a$i ;nv'$a& s' umbla$i *u 6albe nedre!&e ;n lo* s' v'
;nvoi$i *u boierii vo3&ri 3i s' %i$i oameni de omenie1 Ba a*uma v#a
mai in&ra& ;n *a! s' *ere$i 3i !'m9n&urile boierilor !e !re$uri de
ba&6o*ur' ori *Hiar de !oman'1 A$i a6uns s' nu v' mai *unoa3&e$i
lun,ul nasuluiU Co&oli$i#v' m'i oameni as*ul&a$i de boieri 3i
mun*i$iA Ei$i Harni*i 3i nu v' lua$i du!' ;ndemnurile releA 2oi
sun&e$i &al!a $'rii voiU
Lu*a /alab' *are din &oa&e vorbele *e le au8ea ;n$ele,ea numai
*' se du*e Babaroa,a 3i *' &oa&e aler,'&urile 3i *Hel&uielile lor au
%os& 8adarni*e nu se mai s&'!9ni 3i i8bu*ni deoda&' d9r8:
L A!oi domnule de *e s' ne ia al$ii !'m9n&ulU
=u avu r',a8 s' is!r'veas*'1 5ire*&orul ,eneral s'ri ;n !i*ioare
*u %a$a 3i *Helia !ar*' i#ar %i &urna& o *'limar' *u *erneal' ro3ie ;n
*re3&e&ul *a!ului r'*nind:
L /a*i din ,ur' obra8ni*uleA S' &a*i *' imedia& &e &rimi& la
!oli$ie s'#$i ;nmoaie oasele nemerni*uleAU .u ;mi s%arm !ie!&ul
3i#mi !ierd vremea s'#i ;nv'$ 3i s'#i lumine8 iar el ne*uviin*iosAU
(Se re*ulese 3i *on&inu' mai *alm1) A$i a!u*a& !e *'i rele
nenoro*i$ilorA =u v' mai mul$umi$i *u *e v#a da& 5umne8eu 3i v'
l'*omi$i la averea al&oraA 2eni$i#v'#n %ireA 5u*e$i#v' a*as' 3i
vede$i de mun*a voas&r' *ins&i&' *are#i bo,'$ia $'rii noas&re iubi&eA
?i da*' ave$i !o%&' s' *um!'ra$i *u adev'ra& !ro!rie&a&ea *u*oanei
ru,a$i#o !e dumneaei 3i !e *eilal$i boieriA 2orba dul*e mul& adu*e
a$i ;n$elesX
@'ranii se ui&au la ,ura lui *u din$ii de aur1 )e3ir' urm'ri$i de
,lasul H9r9i&or al dire*&orului1 R'&'*ir' !e *oridoare !9n' se
!omenir' iar la u3a *abine&ului minis&erial1 Lu*a s!usese *9nd a
s*'!a& din biroul *Helului s' nu se mul$umeas*' 3i s' mai ;n*er*e
a !'&runde !9n' la minis&ru1 =i*i n#a!u*ar' bine s'#3i ,'seas*' lo*
3i ia&' *' un a!rod s!'im9n&a& de res!e*& se n'!us&i la d9n3ii:
L La o !ar&eA 5a$i#v' la o !ar&e *' !lea*' dom\ minis&ruA B3a
*abine&ului minis&erial se des*Hise1 Bn boier ;mbl'ni& 3i ;n3o3ona&
*u o *'*iul' de lu&ru !es&e ure*Hi *u %a$a ,alben' ,reoi 3i !li*&isi&
a!'ru ;nso$i& de domnul &9n'r de adineaori1 2'89nd !e $'rani
minis&rul *a s' ara&e lumii de !e *oridor *' nu e m9ndru 3i se
in&eresea8' de soar&a !lu,arilor *are es&e ;n seama
de!ar&amen&ului s'u se o!ri o *li!' 3i ;n&reb' obosi&:
L Ce#i *u voi b'ie$iX Ce v9n& v' adu*e !e ai*iX
5omnul &9n'r ;i 3o!&i dou' *uvin&e1 <inis&rul *on&inu' &re*9nd
;nain&e mul$umi&:
L A daU 5aA 2as'8i*' a$i %os&XU Bine1 A&un*i dumnealui v#a
s!us *e &rebuia1 S'#l as*ul&a$i *' v' *unoa3&e &oa&e !'surile 3i 3&ie
s' vi le le*uias*'U
Cobor; ;n*e&inel !e &re!&ele de marmor'1 @'ranii r'maser' *u
*'*iulile ;n m9n'1 Lumea se risi!i !ar*#ar %i a!us soarele1
L A!oi Hai s' !le*'m *' !e ai*i am is!r'vi&A %'*u Ce&re1
L Nai HaiA b9i,ui Lu*a /alab' ;n%und9ndu#3i *'*iula !e *a!1
<erser' de#a dre!&ul la ,ar'1 S!erau s' nimereas*' un &ren ori
de nu s' !e&rea*' noa!&ea !e a*olo *'#3i sleiser' banii 3i nu mai
aveau de*9& !en&ru bile&e1 Avur' noro*1 C9nd !orni &renul ;3i
%'*ur' *ru*e &o$i deoda&'1
In va,on era *ald1 C'l'&ori mul$i3ori 3i mai ales $'rani *are de
!rin )alomi$a *are de !rin <us*el *are din /eleorman ori mai de
de!ar&e1 La *'ldur' limbile se de8mor$ir'1 Cei 3a!&e de la Amara
;ns' s&r9n3i ;n&r#un *ol$ mo*neau 3i numai arar ;3i arun*au *9&e#o
vorb'1 5oar Lu!u CHiri$oiu se !l9n,ea *' au *Hel&ui& a&9$ia bani
de,eaba1 Lu*a re*unos*u 3i ;n,Hi$i ;n se*1
In*e&ul *u ;n*e&ul de8me&i*indu#se !ar*' ;n*e!ur' s'#3i des!i*e
!'$aniile 3i s' le *9n&'reas*' %ie*are so*o&ind *' are *9&e o
l'murire de ad'u,a& sau *el !u$in o o%&are *' da*' n#ar %i %os& *um
a %os& !oa&e *' &oa&e ar %i ie3i& al&%el1 In &9n,uirile lor se
ames&e*ar' a!oi 3i al$i oameni unii numai din *urio8i&a&e al$ii
!en&ru *' au mai au8i& asemenea lu*ruri ori au !'&imi& 3i ei1
L .u le#am s!us dumnealor de la ;n*e!u&ul ;n*e!u&ului *'
boierii nu !o%&es* a vinde mo3iile la oameni 3i n#au vru& delo* s'
m' as*ul&e !9n' *e m#am lua& 3i eu du!' *a!ul lorA 8ise ;n&r#un
r9nd b'&r9nul Lu!u vr9nd s' ara&e &u&uror din va,on *' nu
de,eaba are !le&e *'run&e1
L 5#a!oi eu v#am au8i& *um v' !l9n,e$i oameni buni 3i &are
m#am mira& *' n#a$i 3&iu& &reaba as&a *' doar &oa&' lumea o 3&ieA
%'*u a&un*i un b'rba& %rumos 3i *Hi!e3 ;mbr'*a& *ura& 3i *u ni3&e
o*Hi alba3&ri !lini de bl9nde$e *u*eri&oare1 ?i !e la noi s#au &o&
s&r'dui& oamenii s' *um!ere !'m9n&uri de la boieri 3i n#a %os& *Hi!
ni*ioda&' *' &o&deauna au s'ri& al$i boieri *a nu *umva mo3iile s'
a6un,' !e m9na oamenilor s' nu mai aib' d9n3ii *u *ine s' le
mun*eas*'1 Bi&e a*uma !oa&e s' %ie un an a3a am umbla& 3i noi
3i#am aler,a& 3i ne#am 8b'&u& 3i &o& *a dumneavoas&r' am ie3i&1
L 5a ma&ale de !rin *e !ar&e e3&iX ;n&reb' Lu*a /alab'1
L 5e !e l9n,' Eo*3ani da*' *umva a$i au8i& dumneavoas&r'
r's!unse omul1 5e!ar&e1 /o*mai ;n !ar&ea *ealal&'U
L Am au8i&A se l'ud' <arin S&an1 .u am 3i %os& !rin !'r$ile
*elea *9nd eram ;n arma&' *u manevreleU 5a oare 3i !e a*olo &o&
a3a ,reu o du* oameniiX
L >reuA o%&' s&r'inul *l'&in9nd din *a!1 Car*' 3i mai ,reu *a !e
ai*i de#$i vine s'#$i iei lumea#n *a!1 Cre8i *' eu de bine ba&
drumurile *u &rais&a de i*oane ;n s!inareX AoleuA =#a umbla& *u
&reburi d#as&ea neam de neamul nos&ru1 5ar da*' mun*im &o$i *u
nevas&' 3i *o!ii din !rim'var' !9n'#n iarn' 3i nu ne iese ni*i s'
ne $inem 8ilele ia*' %a* 3i as&a !9n' ne#o a6u&a 5umne8eu s'
*'!'&'m 3i noi !'m9n&A C' !e la noi oamenii &ra, n'de6dea *' ;n
*ur9nd vod' are s' ;n*ea!' s' ;m!ar&' mo3iile *um se 3i aude
mereu de mul$i aniU
L 5e au8i& se aude mereu *e#i dre!& observ' din&r#un *ol$ unul
m'run$el *u %a$a ro3ie asuda&'1
L A3a vorbes* oamenii 3i !e la noi 8ise Lu!u CHiri$oiu
ui&9ndu#se la *el din *ol$ dar eu nu *red s'#l lase boierii !e vod'
*' ni*i boierii nu#s !ro3&i 3#a!oi ;n m9na lor e &oa&' !u&ereaA
L C' &o*mai as&a am vru& s' v' s!un 3i euA ad'u,' omul *u
i*oanele1 =i*i vod' nu !oa&e %a*e de *a!ul lui da*' nu#l a6u&'
nimeni 3i da*' boierii se ;m!o&rives*1 Se aude !e la noi *' la
mus*ali a ;n*e!u& ;m!'ra&ul lor s' ;m!ar&' !'m9n&urile boiere3&i1
5ar mus*alii s#au s*ula& mai an *u mi* *u mare 3i#au !us m9na
!e &o!oare 3i#au %'*u& o v9lv'&aie de a mers ves&ea ;n &oa&' lumea1
Au !ieri& ei mul$i ni*i vorb' *' ni*i boierii lor nu s#au da& b'&u$i
3i#au s*os *'l'rimea 3i &unurile s'#i !o&oleas*'1 )ar $arului lor *9nd
a v'8u& a&9&a s9n,e 3i omor i s#a %'*u& mil' de &o$i 3i le#a da&
!orun*' mare: +S&a$i m'i boieri 3i m'i oameni s' %a* eu dre!&a&e
3i s' !un !a*e#n&re voiM1 ?i &o$i l#au as*ul&a& 3i s#au mul*omi& 3i
s#au ;n&ors !e la *asele lor1 ?i a&un*i $arul a ;n*e!u& s' &aie din
mo3iile boierilor 3i s' le dea oamenilor *a s' aib' 3i eiU
Se %'*use o &'*ere ,rea ;n va,onul ;n *'re luminile ,albene
a!rinse sin,ure se le,'nau mereu 3i arun*au umbre *iuda&e *9nd
;n*oa*e *9nd ;n*olo1 Ce urm' *9$iva $'rani o%&ar'1 Ce&re Ce&re
*are nu des*Hisese ,ura &oa&' vremea morm'i *u o %la*'r' ;n o*Hi:
L A!oi !9n' n#om !une m9na !e &o!oare ni*i noi n#omU
Se o!ri brus* !ar*' vorbele i#ar %i s*'!a& din su%le& %'r' voia lui1
Oamenii ;l au8iser' dar nimeni nu ;n&oarse *a!ul s!re el1 =umai
Lu!u CHiri$oiu b9lb9i *u ,las moale:
L )a &a*i m'i Ce&ri*' ia mai &a*iA
Se %'*u iar &'*ere1 Ro$ile de o$el bo*'neau surd *a e*oul unui
dan,'& de *lo!o& de!'r&a&1 In ;n&uneri*ul %eres&relor se r'su*eau
mereu %93ii de %um *u mii de s*9n&ei s*li!i&oare1 In aerul asuda&
din va,on !rin&re luminile &avanului 3i umbrele mi3*'&oare
r'm'sese *a un e*ou s!eria& ,lasul b'&r9nului:
L )a &a*i m'i Ce&ri*' ia mai &a*iA
Ca!i&olul 2):
2.S/)/OR))
1
Cla&amonu r'mase ;nm'rmuri& *9nd v'8u !e CHiril' C'un
lo,o%'&ul 3i omul lui de *redin$' a&9& de am'r9&1
L 5a *e#i CHiril' *e !a*os&e a da& !es&e &ineX CHiril' C'un ;l
s',e&' *u o !rivire ur9&' r's!un89nd:
L A!oi las' *u*oane *' dumnea&a 3&ii mai bine *' e %e*iorul
dumi&ale 3iU
L Ce $i#a %'*u& %e*iorul meu CHiril' vai de mineX %'*u
arenda3ul *u o b'nuial'1
L Ce#a %'*u& s'#i !l'&eas*' 5umne8eu da*' nu se !oa&e s'#i
!l'&eas*' oameniiA 8ise $'ranul ab'&u&1 R'u m#a ba&6o*ori& 3i mare
ru3ine mi#a %'*u& 3i n#a3 %i *re8u& una *a as&a !en&ru nimi*a#n
lume *' doar v#am slu6i& *u *redin$'A
Arenda3ul se 8'!'*i1 )#a %os& mereu %ri*' de *9nd a veni& CHiril'
*u %ii*'#sa la *ur&e s' nu se le,e Aris&ide 3i de ea1 )#a 3i s!us 3i
ia&' &o&u3i s#a ;n&9m!la&1 =i*i nu 3&ia *um s'#l ;m!a*e1 Ii veni ;n
,9nd s' ;n*er*e a lua lu*rurile mai !u$in drama&i* 3i b'&9ndu#l !e
um'r 8ise !rie&enos:
L Las' m'i CHiril' 3i %ii om *u so*o&eal' *' as&e#s ale
&inere$ii s#au mai ;n&9m!la& 3i n#a !ieri& lumea1 2om *Hib8ui noi 3i
vom vedea *eU
L Ba nu *u*oaneA se %eri lo,o%'&ul mai 6i,ni&1 C'
dumneavoas&r' nu v' !as' 3i !u&e$i vorbi %'r' durere dar noi *u
%a&a *e ne %a*emX S#o m'ri&'m *u bur&a la ,ur' ori *u !lodul ;n
bra$e de r9sul oamenilorX
L CHiril' CHiril' ia seamaA ;n&reru!se Cla&amonu neHo&'r9&
mai mul& *a s' s!uie *eva1
L A*u nu#i nimi*a *u*oaneA urm' $'ranul1 5umne8eu e sus 3i
vede 3i 6ude*'U =umai s' 3&ii 3i s'#$i *au$i al& om *' eu de a8i
;nain&e nu v' mai slu6es*1 <i#au s!us oamenii *' ai*i e iadul dar
n#am as*ul&a&1 5umne8eu s' v' r's!l'&eas*' 3i de r'%ui& ne#om
r'%ui al&' da&'A
Ce Cla&amonu ;l s!'im9n&' am'r'*iunea 3i ;ndr'8neala *u *are l#
a ;n%run&a& CHiril' *el a&9& de su!us !9n' a8i1
Aler,' la %iul s'u *are du!' *e s&'&use o lun' ;n Bu*ure3&i %'r'
s' se %i !re8en&a& la vreun e0amen se ,'sea iar'3i a*as'1
L Ce#mi %'*u3i dra,ul &a&iiA s&ri,' !ar*' mai im!resiona& ;n %a$a
b'ia&ului vinova& de*9& %usese ;n %a$a $'ranului1 =u &e as&9m!'ra3i
ni*i *u %a&a lui CHiril' 3i a*umU
L )a %u,i &'&i*ule *u &ra,ediaA 8ise Aris&ide *u su!eriori&a&e1
>Her,Hina e %a&' nos&im'1 5oar nu era s' umblu du!' slu&ele
sa&elorA
L Bine darU vru s' obie*&e8e Cla&amonu *u a*eea3i &eam' ;n
,las &o&u3i mai lini3&i& ;n su%le& de si,uran$a &9n'rului1
L ?&iu 3&iuA ;l o!ri b'ia&ul1 <i#a s!us >Her,Hina mai demul& 3i
mi#a !l9ns1 Am ;nv'$a&#o des&ul *e s' %a*' i#am o%eri& 3i bani *'
nu era o sum' mare 3i n#a vru&U Cine#i de vin' *' a*uma va a%la
&oa&' lumea 3i va r'm9ne de ru3ineX 5a*' m' as*ul&a ni*i mama ei
n#ar %i 3&iu& nimi*a 3i &oa&e erau bineU Eire3&e *u &oa&e as&ea nu
8i* va &rebui s' ve8i dumnea&a mai &9r8iu s' *Hel&uie3&i even&ual
*eva *a s'#i ;m!a*i 3i !e CHiril' 3i !e %a&'1 >'se3&i dumnea&a
%orma *' e3&i de3&e!& 3i 3&ii s'#i iei !e $'raniA
L 5esi,urA %'*u arenda3ul venindu#3i ;n %ire1 =u &rebuie s'
e0a,er'm lu*rurile1 5a*' n#a6un,ea ai*i ar %i %os& mai bineU In
s%9r3i&A
CHiril' C'un %ierbea de durere1 C9nd i#a !oves&i& nevas&'#sa
!'$ania %e&ei le#a b'&u& !e am9ndou'1 Ce urm' i#a !'ru& r'u1 Se
,'sea mai vinova& !e el ;nsu3i *' din l'*omia !rea mare de *93&i,
a in&ra& ;n slu6ba ,re*ului de3i le *uno3&ea n'ravurile1
Sim$ea &o&u3i nevoia s' se r'*oreas*' ;n&r#un %el mai ales du!'
*e s#a ;n&ors ;n Amara1 <9ine#!oim9ine va a%la &o& sa&ul1 Cum s'
ias' ;n&re oameni *u ru3inea as&a ;n obra8X Se duse la !reo&ul
=i*odim ;i !oves&i se !l9nse 3i#i *eru !ova$'1 Creo&ul era 3i el
ne*'6i&1 5u!' *e ;i sl'bise vederea a*uma ;n*e!ea s'#l *am lase 3i
ure*Hile1 C9nd ;n$elese des!re *e e vorba se mir' se ;n*Hin' 3i
s&ri,' !e %ii*'#sa:
L )#au8i =i*ulino *e#a !'$i& bie&ul CHiril' *u %e*iorul ,re*uluiA
=i*ulina se revol&' bles&em' !e ,re*i *Hem' !e so$ul ei:
L =#ai au8i& Eili!e *e !o8n' i#a %'*u& lui CHiril' b'ia&ul
,re*ului s&uden&ulXU
Eili! as*ul&' lini3&i& *l'&in' din *a! ;n semn de indi,nare 3i
;n&reb' ,reoi &a*&i*os:
L .i 3#a*uma *e#ai de ,9nd s' %a*i CHiril'X
L A!oi &o*mai d#as&a venii la s%in$ia#sa s' m' ;nve$e *' eu ni*i
nu mai 3&iu !e *e lume sun& 8ise $'ranul *u o*Hii ;n !'m9n&1
L 5eA %'*u Eili! 3i du!' o &'*ere lun,' re!e&' &o& a3a de ,rav:
5eA
CHiril' C'un !le*' %'r' ;nv'$'&ur' dar &o&u3i u3ura& *a 3i *9nd
;m!'r$indu#3i *u al$ii durerea 3i au8ind *uvin&e de o*ar' ;m!o&riva
,re*ului i s#ar mai %i ;ndul*i& su%le&ul1 Ce sear' merse la
;nv'$'&orul 5ra,o31 A*olo se *uno3&ea !'$ania >Her,Hinei *um
de al&%el se *uno3&ea a*uma ;n &o& *u!rinsul sa&ului a6un,9nd !9n'
3i la ure*Hea b'&r9nului <iron )u,a *are %oar&e ur9& im!resiona& a
s!us de %a$' *u )sb'3es*u 3i lo,o%'&ul Bumbu:
L )a*' de !or*'rii d#as&ea se $in dumnealor 3i !e urm' ne
mir'm *' $'ranii murmur' 3i se %r'm9n&'A
In %amilia 5ra,o3 %use &o*mai ;n vederea venirii !robabile a lui
CHiril' o dis*u$ie a!rins'1 ?&irea a au8i&#o =i*olae %ra&ele
;nv'$'&orului de la Ce&re a Smarandei *u *are s#a ;n&9lni&
;n&9m!l'&or !e uli$'1 El'*'ul s#a %'*u& 5un're de m9nie1 5e mul&
s!unea *' ori ia !e >Her,Hina ori nu se mai ;nsoar' ni*ioda&'
%iind*' al&' %a&' *a ea n#are s' mai ,'seas*'1
L 2e8i *e *umin&e ai %os& *' nu &e#ai !ri!i&X ;i 8ise a*uma
*umna&'#sa Elori*a1
L Ba da*' &e#ai %i ,r'bi& 3i ai %i lua&#o de *9nd ai ;ndr',i&#o
bia&a %a&' n#ar mai %i a6uns de ba&6o*ura *a$aonuluiA %'*u
;nv'$'&orul *om!'&imi&or1
=i*olae bu%ni sudui 3i ;n *ele din urm' ru,' !e %ra&e#s'u s'
a6u&e *umva !e CHiril' *' nu se !oa&e s' r'm9ie a3a asemenea
%'r'dele,e1 Elori*a s'ri indi,na&':
L )onel s' m' as*ul$i !e mine 3i s' nu &e ba,i *' de *9&e ori m#
ai as*ul&a& bine ne#a mers 3i *9nd nu m#ai as*ul&a& numai ne*a8uri
am avu&1 Oamenii s'#3i *au&e de nevoile lor %ie*are *' doar nu l#ai
s%'&ui& &u !e CHiril' s' slu6eas*' !e Cla&amonu *i s#a dus d9nsul de
bun'voie1 Sin,ur s#a ;n*ur*a& sin,ur s' se des*ur*eU
CHiril' C'un !i*' &o*mai *9nd Elori*a a!rindea lam!a abia
!u$in du!' *e se os&oise dis*u$ia 3i se luar' *u vorba des!re al&e
&reburi1 5u!' *e ;l as*ul&ar' &o$i *u mare a&en$ie Elori*a mereu
;n%ri*o3a&' !en&ru b'rba&ul ei 8ise a!roa!e se*:
L Croas&' &reab' nea CHiril'A S' %i %os& mai *u luare#amin&e *'
3&iai *e !oam' e %e*iorul arenda3uluiA
L <ai !roas&' ni*i nu se !oa&e v'dA re*unos*u $'ranul ui&9ndu#
se &ris& ;n o*Hii ei1 5a*' ar 3&i omul dinain&e *e#l !a3&e s#ar %eri
dar a3aU
L /e l'*omi3i s' slu6e3&i !e ,re*o&ei 3#a*u !l'&e3&e >Her,HinaA
morm'i =i*olae *u im!u&are1
L A*u las'#m' 3i nu m' mai n'!'s&ui 3i &u m'i b'ie&e *' des&ul
m#a b'&u& 5umne8euA %'*u CHiril' am'r9&1 C' eu da*' am 3&iu& *'
>Her,Hina e ;n dra,os&e *u &ine n#am mai !'8i&#o !rea &are *' m'
bi8uiam 3i !e &ine deA
L A!oi eu &o& nu m' las !9n' nu l#oi *o&ono,i !e ,re*o&ei n#ai
,ri6' ma&aleA s*r93ni %l'*'ul ie3ind brus* din *as' !ar*' n#ar mai %i
!u&u& as*ul&a1
CHiril' C'un s&'&u !9n' *e se a3e8ar' la *in'1 ?i !le*' mai
;m!'*a&1 Ori*e *uv9n& de m9n,9iere era a*um !en&ru d9nsul un
balsam !e o ran' !roas!'&'1
5e a*i ;n*olo *u *ine se ;n&9lnea ;i s!unea !'$ania >Her,Hinei1
Crimarul ;l ;ndemn' s' %ie r'bd'&or *' !oa&e s#or ;ndre!&a *umva
lu*rurile1 Lu*a /alab' du!' *e ;l *om!'&imi !u$in ;n*e!u a#l
des*oase des!re arenda3: oare *e !re$ a o%eri& el !en&ru Babaroa,a
3i *9& *ere *u*oanaX
=umai /ri%on >u6u *9nd l#a o!ri& ;n&r#o 8i CHiril' 3i i#a !oves&i&
i#a r's!uns ursu8:
L 5e nea CHiril' ma&ale barem ai Hambarul doldora dar eu *'
dinain&e de Bobo&ea8' m' lu!& *u o *as' de *o!ii 3i %'r' o o*a de
!orumbX
L A3a#i /ri%oane adev'ra&A 8ise CHiril'1 Eie*are *u dureriU
L C9nd $i#e bur&a !lin' !ar*' 3i durerea#i mai bla6in'A morm'i
>u6u1
C9n' 3i lui Can&elimon 2'duva s*'!a& !en&ru dou' 8ile ;n
*on*ediu de la re,imen& ,'si !rile6ul s'#i is&oriseas*' ;n&9m!larea1
Can&elimon era solda& 3i uni%orma ;i 3edea bine 3i se !ur&a *a o
%a&' s' nu %ie *umva !ede!si& 3i s' nu#i mai dea voie de la
*om!anie1
Il mun*ea mereu %ri*a s' nu#l ui&e 5omni*a 3i s' se m'ri&e !9n'
is!r've3&e el arma&a1
Ce&re a Smarandei &o& &'r','nase 3i el ;nsur'&oarea1 Se $inea du!'
<arioara )rinii *are slu6ea la *ur&ea )u,a o iubea de mul& 3i
&o&u3i nu ;ndr'8nea s' se Ho&'ras*' din !ri*ina s'r'*iei1 A*uma
du!' ;n&9m!larea >Her,Hinei se s%'&ui iar'3i mai ;ndelun, *u
mai*'#sa *are se ar'&' %oar&e bu*uroas' de ,9ndurile %e*iorului1
.a l#a ;ndemna& des&ul 3i de#ar %i as*ul&a&#o a8i ar %i a3e8a& ,a&a1
Smaranda ;n*e!u a doua 8i &o*meala *u mama <arioarei 3i a!oi
*u m'&u3'#sa Cro%ira1
Eiind*' se a%la ;n &oiul &o*melii *9nd l#a ;n&9lni& CHiril' C'un 3i
i#a s!us lui *e#a !'&imi& de la arenda3 Ce&re i#a r's!uns s*r93nind:
L 5e nea CHiril' eu nu l#a3 %i ier&a& m'*ar de m#ar %i 3i
omor9& !e urm'A
L Bine 8i*i Ce&ri*' bineA ;n*uviin$' CHiril' umil1
2
/i&u Nerdelea se !omeni ;n&r#o bun' 8i *u !reo&ul Bel*iu, din
Cri!as1 .ra ;mbr'*a& bine *u !al&on nou an&ereu nou barba &uns'
%rumos ;n s%9r3i& *ura& 3i ,'&i& *a un !e$i&or *um nu#l v'8use
ni*ioda&' !e a*as'1
L <i#am lua& congrua !e 3ase luni 3i am veni& *' &o& mi#era
%ri*' s' nu m' s&r9n,' 5umne8eu 3i s' nu mai a!u* s' v'd 3i eu
$ara noas&r'A 8ise Bel*iu, *u sur9sul lui s%ios 3i *u o mare bu*urie
;n &oa&' ;n%'$i3area1 A8i#diminea$' am sosi& 3i de la Ho&el am veni&
dre!& ai*i *a s' nu m' r'&'*es* !9n' m#oi obi3nuiA
/a&'l lui /i&u *a s'#3i ;nal$e odrasla d'duse !reo&ului ideea s'#l
*au&e la ?rapelul unde#l va ,'si nea!'ra& 3i mai re!ede *a a*as'1
/9n'rul Nerdelea !re8en&' !e Bel*iu, se*re&arului de reda*$ie 3i
a!oi ie3ir' ;m!reun' s' dea o rai&' !rin *en&ru 3i mai ales s' !oa&'
vorbi ;n &iHn'1 Creo&ul &rebui s'#i !oves&eas*' &oa&e ;n&9m!l'rile
mari 3i mi*i de !rin Amaradia 3i ;n s!e*ial des!re nun&a >Hi,Hi$ei
des!re *are i#a s*ris mam'#sa *eva dar nu a&9& de am'nun$i& *um
ar %i dori& el1
A!oi /i&u deveni *'l'u8a lui Bel*iu, ;n Bu*ure3&i1 Il duse ;n&9i
la s&a&uia lui <iHai 2i&ea8ul unde !reo&ul se ;n*Hin' *u mare
evlavie lu9nd *Hiar du!' ;ndemnul &9n'rului o %run8' ve3&ed'
din&r#o *oroan' a,'$a&' de ,rila6 *ine 3&ie de *9nd s#o !'s&re8e *a
amin&ire !re$ioas' 3i s#o ara&e 3i *elor de !e a*as'1 2i8i&ar' *9&eva
biseri*i mu8eele in&rar' ;n ma,a8inele mari1 La Camer' 3i la
Sena& n#a avu& noro*ul s' asis&e de*9& la 3edin$e obi3nui&e 3i
!li*&i*oase %'r' vreun dis*urs im!or&an& dar lui i#a !l'*u& 3i a3a
*um ;i !l'*ea &o& *e vedea 3i au8ea !ar*' ni*i nu s#ar %i !u&u& s'
nu#i !la*' *eva *9nd a %'*u& a&9&a drum 3i *Hel&uial'1 Barem la
/ea&rul =a$ional du!' *e#a %os& de dou' ori *u /i&u se du*ea mai
;n %ie*are sear' a&9& de dra, ;i era1
Ces&e vreo s'!&'m9n' nu mai avu nevoie de &ov'r'3ia &9n'rului
Nerdelea 3i ni*i nu voia s'#i r'!eas*' &o& &im!ul1 ?i#a des*o!eri&
*9&eva *uno3&in$e ve*Hi ;n&re *are un %un*$ionar de la !o3&' 3i un
%arma*is& %o3&i *ole,i de 3*oal' de la Amaradia1 Eire3&e a
*unos*u& 3i !e so$ii >avrila3 3i *Hiar a m9n*a& la ei de vreo &rei ori
;n*9n&a& de *ali&'$ile *ulinare ale ro&un6oarei doamne >avrila3 3i
%eri*ind !e /i&u *' a nimeri&#o a3a de bine *u masa1
/i&u ;nsu3i ori*9& ;i era de sim!a&i* s' umble *u !reo&ul din sa&ul
lui se sim$i u3ura& *9nd ;l mai !u&u l'sa sin,ur1 A%ar' *' ;l *os&ase
3i oare*are !arale %iind obli,a& s' ia masa *u d9nsul ;n ora3 uneori
3i s'#3i !l'&eas*' !ar&ea *'*i lui Bel*iu, ni*i nu#i &re*ea !rin min&e
s'#l *ins&eas*' ( ba ar %i !rimi& bu*uros s' %ie el *ins&i& ( ;3i *am
ne,li6ase ,a8e&a ;n*9& Ro3u i#a %'*u& observa$ie *' a ;n*e!u& 3i el
s' %ie *a *eilal$i1
=umai *9&eva 8ile du!' sosirea !reo&ului i se ivi o ;n*ur*'&ur'
a&9& de ur9&' *'#i era %ri*' s' nu ias' din&r#;nsa vreo boroboa$'
,rav' s#o a%le 3i Bel*iu, 3i s' um!le Amaradia1 /an$a venea la el
&o& mai des 3i %ire3&e *9nd nu era a*as' doamna Ale0andres*u1
5e,eaba ;i s!unea d9nsul s' %ie mai !ruden&'T ea r's!undea *' nu#
i mai !as' de nimeni 3i de nimi* de vreme *e ;l iube3&e1 /i&u se
so*o&ea vinova& %a$' de ea 3i nu ;ndr'8nea s' %ie ener,i* 3i s'#i
e0!li*e *' au s' observe *Hiria3ii din *ur&e ori doamna Lenu$a 3i se
vor %a*e am9ndoi de ru3ine1 /eama lui s#a dovedi& *ur9nd !rea
;ndre!&'$i&'1 In*e!use a b'nui *eva 3i <arioara R'dules*u eleva
lui 3i *Hiar umbla s'#l sur!rind'1 5in %eri*ire ;n&r#o 8i du*9ndu#
se la mas' *a de obi*ei nu mai ;n&9lni !e <arioara1 5oamna
>avrila3 l#a l'muri& indi,na&' *' a da&#o a%ar' !en&ru *' a !rins#o
!e s&rad' s&9nd de vorb' 3i s'ru&9ndu#se *u un domn mai ;n v9rs&'
+a!roa!e *a >avrila3M1 Se !l9n,ea *' %a&a as&a !e *are a r's%'$a&#o
3i a *or*oli&#o *a !e *o!ilul ei a %os& o s&ri*a&'1 A observa& ea *'#i
6oa*' o*Hii ;n *a! du!' b'ie$i dar a ,9ndi& *' a3a#i %irea lu*rurilor
*' doar n#are s' se %a*' ni*i ea *'lu,'ri$'1 5ar s' se ;nH'i&e8e *u
oameni b'&r9ni !e s&rad' ;nseamn' *' are de8m'$ul ;n s9n,e1
L =u 3&iu *um s#o %i !ur&a& *u dumnea&a domnule /i&u s%9r3i
doamna >avrila3 melan*oli*1 5ar s' nu &e su!eri *' am alun,a&#o1
5e s&ri*a&e de#as&ea e !lin' lumeaA
Ces&e *9&eva 8ile /i&u des!'r$indu#se s!re sear' de Bel*iu,
aler,a s' a6un,' mai re!ede a*as' s' !rimeas*' !e /an$a *are#l
anun$ase de ieri *' vine %iind*' Sean *u doamna Ale0andres*u iar
mer, la ei la !o*ker !relun,i&1 Ce&re*ur' vreo dou' ore !asiona&e
a!oi /i&u a!rinse o lum9nare *a /an$a s' se !oa&' ;mbr'*a s' nu
;n&9r8ie !rea mul&1 /an$ei ;i era lene s' se urneas*' din *'ldura
!a&ului1 Se ;n&indea ,9n,urea se ,iu,iulea *a o !isi*' bl9nd'
r's%'$a&'1 /9n'rul Nerdelea v'89nd#o a3a n#ar %i l'sa&#o s' !le*e
dar ;3i s&'!9nea ardoarea numai de ,ri6a ei s' nu aib' ne!l'*eri !e
a*as'1 /an$a ne!'s'&oare de *e va %i la urm' !ar*' &o& *'u&a s'#l
a$9$e 3i#i 8i*ea 3i r9dea:
L 2reau s' 3&iu *9& m' iube3&i /i&u3orA
L 5e *e m' s&9rne3&i 3i nu m' la3i s' %iu *umin&eX murmur'
/i&u1 ?&ii doar *' eu numai !en&ru &ine 3i ;n in&eresul &'u m' siles*
s' %iu *umin&e al&%el nu &e#a3 l'sa s' !le*i !9n' m9ine diminea$'A
L .i a&un*i ni*i nu mai !le* !9n' m9ineA %'*u /an$a l's9ndu#
se !e s!a&e 3i &r',9nd !la!oma s' se ;nveleas*'1 S&in,e lum9narea
3iU /i&u se re!e8i s#o ;mbr'$i3e8e1 /an$a se ;m!o&rivea:
L =u nuA Las'#m'AU Am ,lumi&AU /i&uleU
L A*uma s#a is!r'vi&A se ;n%l'*'r' &9n'rul1 =u mai !le*i !9n'U
In *li!a a*eea un *io*'ni& dis*re& ;n u3' ;i amu$i !e am9ndoi 3i#i
;n*remeni !e 6um'&a&e ;mbr'$i3a$i1 5u!' o &'*ere de *9&eva
se*unde ;n vreme *e /an$a se as*undea sub !la!om' !9n'#n
b'rbie *u o*Hii !lini de s!aim' /i&u Nerdelea se a!ro!ie de u3' ;n
v9r%ul !i*ioarelor %'*9ndu#i semn *u de,e&ul s' nu se mi3&e 3i
;n&reb' r',u3i&:
L Cine#iX
L .u euU =u &e deran6a delo*AU =umai o se*und'U Imi dai
voieX r's!unse din an&reu o vo*e1
5e emo$ie /i&u ni*i nu o re*unos*u1 /an$a ;ns' s*u&ur9nd
des!era&' din *a! 3o!&i *'&re &9n'rul *are o !rivea ului&:
L Seni*'U
<ai 8'!'*i& *9nd ;n$elese *ine era Nerdelea ;n&reb' iar:
L 5umnea&a e3&i domnule SeanXU Ce es&e *e s#a ;n&9m!la&X
L =imi* nimi*U 5ar des*Hide un momen& da*' nu &e su!eriA
*on&inu' Seni*' de a%ar' s&'rui&or1
/i&u Nerdelea se ui&' ;n,ro8i& 3i ;n&reb'&or la /an$a *are *u o
Ho&'r9re subi&' se v9r; *om!le& sub !la!om' mai 3o!&ind ;nain&e
de a dis!'rea:
L As*unde#mi HaineleA
Ii s&r9nse ;n ,rab' Hainele arun*a&e !e s*aune *'m'3u$a *'8u&'
6os l9n,' !a& 3i le dosi l9n,' dula! morm'ind ;n&re &im! *a s'
6us&i%i*e ;n&9r8ierea:
L 5a daU )media& des*Hid numai s'U !u$inU .ram ;n !a&
3iU A!oi ;n&oarse *Heia 3i Seni*' in&r' sur98'&or:
L S*u8'#m' *' d'dui a3a bu8na !es&e dumnea&a darU .rai
sin,urX
L 5esi,ur1 Cu *ine s' %iuX %'*u &9n'rul Nerdelea neHo&'r9&1
L =u de al&a mi s#a !'ru& *' aud ,lasuri 3i d#aia am b'&u& *'
venisem s'#mi iau *eva din odaia Lenu$ei 3iU
Sean vorbea 3i se ui&a !rin odaie in&ri,a& 3i ne*onvins1 2enise
%'r' 3&irea doamnei Ale0andres*u !e *are o l'sase la !'rin$ii lui
an&rena&' la o !ar&id' in&eresan&' de *'r$i1 Cre&e0&ase *'#l doare
ni$el *a!ul 3i iese numai !9n'#n s&rad' s' ia !u$in aer *a s' nu se
mai ;ndoa!e *u !iramidoaneU Eusese !re8en&a& de vreo lun' %ii*ei
subdire*&orului s'u de la minis&er o %a&' dr',u$' 3i *u 8es&re
sin,ur' la !'rin$i1 5omni3oara !'rea s'#l sim!a&i8e8e iar el la a
&reia ;n&revedere i#a %'*u& alu8ii *' ar avea in&en$ii serioase1 .ra o
!ar&id' s&r'lu*i&' dubla&' de o !ro&e*$ie e%i*a*e ;n *ariera lui
%un*$ion'reas*' subdire*&orul %iind un s&9l! im!or&an& al
minis&erului1 Asi,ur9ndu#3i ade8iunea %e&ei se *onsul&' ;n mare
&ain' *a s' nu !rind' de ves&e /an$a 3i s' s*a!e vreun *uv9n& *'&re
Lenu$a *u !'rin$ii lui *are %ur' ;n*9n&a$i1 5e %ri*' s' nu aib' vreun
s*andal *u doamna Ale0andres*u se Ho&'r9se s'#3i *are a*as' !e
%uri3 &oa&e lu*rurile *e le avea la ea ;n*e&ul *u ;n*e&ul iar ;n&r#o
anume 8i ;n lo*ul lui s' se !re8in&e la Lenu$a b'&r9nul )ones*u 3i
s'#i e0!li*e *um s&au lu*rurile *onvin,9nd#o s'#l lase ;n !a*eU
?i a*uma se re!e8ise s'#3i mai ia *9&e *eva1 A in&ra& ;n odaia
*ealal&' dar n#a ,'si& *Hibri&urile 3i !e ale lui le l'sase Lenu$ei s'
!uie *u&ia !e ,olo,anii de 6o* *' ;i !oar&' noro*1 Cli*&isi& era s'
!le*e *u m9na ,oal'1 B96b9ind !rin an&reu s!re ie3ire a au8i&
,lasuri ;n *amera *Hiria3ului1 O *li!' a e8i&a&: *um s' deran6e8e !e
om *9nd !oa&e s' %ie *u o dam'X Ce urm' s#a ,9ndi& *' de *e s' %i
%'*u& un drum de,eaba numai %iind*'#i li!se3&e un *Hibri&1
?i &o&u3i /i&u era sin,urA 2orbind mereu ;3i ro&ea o*Hii !rin
odaie !9n' *e des*o!eri !e mas' *Hiar l9n,' lum9narea a!rins' o
!'l'rioar' de %e&ru *e !'rea o !a&' de umbr'1 Se ;n&reru!se 3i
&r',9nd *u o*Hiul s!re !'l'rie %'*u 3ire&:
L Craiule *raiuleA
Crins *u u3a /i&u Nerdelea se ;n%urie:
L .i nu &e ro,U =u $i se !are *' e0a,ere8iXU Am s'ri& $i#am
des*His des&ul1 S!une#mi *e dore3&i 3iU
Sean nu#3i mai !u&ea s&'!9ni *urio8i&a&ea: unde s' %i dis!'ru&
damaX R's!unse *er*e&9nd *u !rivirile &oa&e *ol$urile:
L Bn *Hibri&A
/i&u se a3e8ase !e mar,inea !a&ului1 Fise ursu8 ar'&9ndu#i !e
no!&ier' *u&ia:
L Co%&imA ?iU
L <ersi mon3er 3i nu %i su!'ra& *'U )a*' m' du*A
Se a!ro!ie de no!&ier'1 In&in89nd m9na du!' *Hibri&uri i se !'ru
*' !la!oma e mai bomba&' ;n&r#un lo*1 Lu' *u&ia 8i*9nd %oar&e
vesel:
L 2as'8i*' a*oloXU .i ba&'#v' dra,os&eaA ?&ii *' ni*i nu mi#ar
%i &re*u& !rin min&e s'U 5ar nu nu v' deran6e8 ia*'A =u &e mai
ui&a a3a ur9& la mine *' sun& b'ia& dis*re& 3i v' las s' *on&inua$iU
Indre!&9ndu#se s!re u3' ad'u,' *u vo*ea ,alan&':
L S*u8'#m' duduie !en&ru deran6A
R9se 3i des*Hise1 5in !ra, mai ;n&reb' !e /i&u *li!ind:
L =umai a&9&a s!une#mi *raiule e nos&im'X
In*ordarea nervoas' %'*ea !e &9n'rul Nerdelea s' 3ov'ias*' ;n&re
m9nie 3i r'bdare1 In a*eea3i se*und' ;3i 8i*ea *' ar &rebui s' ia de
,uler !e Sean 3i s'#l 8v9rle a%ar' 3i *' r'u a %'*u& de i#a des*His 3i
l#a l'sa& ;n'un&ru1 2r9nd s' s*a!e de el mai re!ede ;n&oarse *a!ul
*u dis!re$ 3i nu#i mai r's!unse1 Sean reveni s!re d9nsul:
L 5e *e &e su!eri a3a mon3er *e 5umne8eu *' doar nu $i#am
m9n*a&#o !eU
A6uns l9n,' !a& *urio8i&a&ea ;l birui1 Cu un ,es& %ul,er'&or ridi*'
*ol$ul !la!omii de8v'luind !e 6um'&a&e !e /an$a 3i s%9r3ind %ra8a
,in,a3:
L U!e dudui$a as&a %rumoas'A
C9nd o re*unos*u !e /an$a sur9sul *urios de !e %a$' i se
&rans%orm' ;n&r#o s&r9mb'&ur'1 5u!' o *li!' venindu#3i ;n %ire
*on&inu' do6eni&or:
L A vas'8i*' dumnea&a erai dudui$a nos&im' domni3oar'X .i
bravo *e s'#$i s!un %rumos ;$i 3adeA S'#$i %ie ru3ine obra8uluiA
/i&u Nerdelea s'rise ;n !i*ioare dar nu 3&ia *e s' %a*'1 Se *re8u
obli,a& s' in&ervie de3i ;3i d'dea seama *' in&erven$ia lui are un
roman&ism ie%&in ne!o&rivi& *u ;m!re6ur'rile:
L 5omnule &e ro, s'U
L . sora mea 3i a3 avea dre!&ul s#o iau de ure*HiA %'*u Sean *u
o ,ravi&a&e !e *are /i&u o so*o&ea &o& a&9& de de!lasa&'1
A&un*i /an$a 8ise %oar&e *alm':
L As*ul&' Seni*' 3&ii bine *' eu nu#$i !ermi& s'#mi %a*i mie
moral'A =i*i a*uma 3i ni*ioda&'A S' %im ;n$ele3iA A3a *' ar %i mai
bine s'#$i ve8i deU Lenu$a &a 3i s' ne la3i !e noi ;n !a*eA
Calmul 3i ener,ia ei de*on*er&ar' !e Seni*'1 I3i !ierdu *um!'&ul1
B9lb9i *eva !use *Hibri&urile !e no!&ier' 3i ;n s%9r3i& *u un &on
%als de su!eriori&a&e 3i !orun*':
L Las' *' vom mai vorbi noi ;m!reun'U A*uma ;ns' aide
imedia& s' &e ;mbra*i 3i s' o 3&er,i a*as'A )media&A =u m' mi3* de
ai*i !9n' *e nu !le*iA
/an$a r's!unse *u dis!re$:
L 2oi !le*a a&un*i *9nd voi *rede eu %iind*' 3&ii !rea bine
ordinele &ale nu m' im!resionea8' delo* absolu& delo*A
L A3aXU <' 3i ;n%run$iX i8bu*ni Sean ,'sind as&%el un !re&e0&
de a se re&ra,e *u demni&a&e1 BineA R'm9i 3i *on&inu' or,iaA Ai s'
dai &u so*o&eal' n#ai ,ri6'A
/i&u Nerdelea aiuri& ;n*Hise u3a du!' el1 /an$a observ' *u un
sur9s sili&:
L A $inu& des*His' u3a idio&ul1 =i s#a r'*i& odaiaA
/o&u3i se ;mbr'*' re!ede1 /i&u ar %i vru& s'#i s!uie *uvin&e de
;mb'rb'&are sau m'*ar de dra,os&e 3i#i era &eam' s' nu !ar'
ridi*ol1 /an$a ;ns' era a&9& de lini3&i&' !ar*' nu s#ar %i ;n&9m!la&
nimi*1 Ce &9n'rul Nerdelea ;l mira lini3&ea 3i si,uran$a ei1 .l era
*onvins *' Sean va !rovo*a s*andal1 =u b'nuia 3i ni*i /an$a nu#i
s!usese *' si,uran$a ei are un &emei: mai*'#sa i#a *omuni*a&
!lanul lui Seni*' de a !'r'si !e Lenu$a Seni*' va a%la *' ;i
*unoa3&e se*re&ul 3i !rin urmare nu va *u&e8a s' vorbeas*' des!re
ea de %ri*' s' nu vorbeas*' 3i ea des!re el1
L <' iube3&i /i&u3orX ;n&reb' /an$a li!indu#se de el la
des!'r$ire1
L <ul& dra,os&ea mea *ea mai %rumoas'A 8ise /i&u *u ,las
&remura&1
5ou' 8ile &9n'rul Nerdelea s&'&u !e s!ini a3&e!&9nd din momen&
;n momen& o !r'bu3ire1 Ce Sean nu#l ;n&9lni de la /an$a nu mai
avu ni*io ves&e iar doamna Ale0andres*u ;3i *on&inua *iri!irile
amoroase *a &o&deauna1
/o*mai se ,9ndea *' se vor %i aran6a& lu*rurile *9nd a &reia 8i
du!'#amia8i doamna Ale0andres*u ;l s&ri,'1 O ,'si sin,ur' 3i
m9Hni&':
L 2e8i domnu /i&u *e#mi %'*u3iXU <i#a s!us Seni*' numai
mie *' nu vrea s' ;n&ris&e8e !e !'rin$ii lui s'ra*ii1 Se !oa&e
domnu /i&uX S' abu8e8i de un ;n,era3 nevinova&XU =u m#am
a3&e!&a& ;$i 6ur la una *a as&aA .u *redeam *' ardelenii sun&
oameni a3e8a$i *umin$i 3i *9nd *oloU /e#am in&rodus ;n *asa
oamenilor *u ,9nduri %rumoase s' nu ne ba&em 6o* de bia&a %a&'
ne3&iu&oare1 A*um *e vrei s' %a*iX C' de s#ar ;n&9m!la s' a%le
b'&r9nul *9& e d9nsul de sensibil la onoarea %amiliei lui ar %i ;n
s&are s' &ra,' 3i *u revolverulA
/9n'rul Nerdelea ;n$ele,ea *e r's!uns a3&ea!&' ,a8da lui dar
nu#l !u&ea da1 5e*lar' *' el iube3&e !e /an$a *' iubirea lor nu e
*eva &re*'&or 3i !e urm' se !ierdu ;n bolboroseli des!re
nesi,uran$a si&ua$iei lui des!re s!eran$ele vii&orului *9nd se va
!u&ea !e*e&lui dra,os&eaU Observ' &o&u3i *' doamna
Ale0andres*u nu insis&' *um se &emuse d9nsul1 Ce ea o in&eresa
Seni*' ;n !rimul r9nd1 ?i Seni*' ;i in&er8isese s' mai !rimeas*' !e
/an$a *9& va avea *Hiria3 !e /i&u1 5e dra,ul lui Seni*' doamna
Ale0andres*u ru,' !e /i&u s'#3i *au&e al&' lo*uin$' mai ales *' &o&
era s%9r3i&ul lunii1 5e al&%el 3i %'r' ;n&9m!larea a*eas&a nu l#ar mai
%i $inu& *'*i e !osibil s' aib' nevoie <imi de *amer'1 =u voia s'#i
s!uie ni*i *Hiar lui Seni*' nu#i s!use *' !e <imi a sur!rins#o
8ilele &re*u&e so$ul ei ie3ind din a!ar&amen&ul unui admira&or mai
ve*Hi al ei 3i a*um se a%l' &o*mai ;n dis*u$iile des!'r$irii 2asile
%iind Ho&'r9& s' n#o ier&e 3i s#o i8,oneas*' din *as' da*' nu !lea*'
ea de bun'voie1
In dou' 8ile /i&u ;3i ,'si o odaie mai bun' *u a*ela3i !re$ ;n
s&rada )m!rimeriei a!roa!e de reda*$ie 3i mai ;n *en&ru1 So$ii
>avrila3 *are aveau ne;n$ele,eri *u ni3&e *Hiria3i 3i erau Ho&'r9$i
de vreo lun' s' se mu&e &'r','n9nd numai din *au8a &9n'rului
Nerdelea des*o!erir' ;n a*eea3i s&rad' o lo*uin$' !o&rivi&'1 C9nd
;l duse s'#i va8' noul domi*iliu !reo&ul Bel*iu, ;i 8ise:
L Bine *#ai s*'!a& de#a*olo unde ai %os& dra,' !oe&eA C' mie
nu mi#a !l'*u& delo* doamna *eea b'&r9n' 3i !i*&a&' *a o
&ea&ralis&' *are &o& *9n&a 3i &r',ea *u o*Hiul 3i se r'su*ea de !ar*'
8biera du!' amorU 5e muieri d#as&ea s' &e %ere3&i *' &rebuie s'
%ie &are !eri*uloaseU
3
L Ce ne %a*em *oane <iroane *u oamenii *' nu mai vor s'
!rimeas*' ;nvoielile ve*Hi ba m' 3i amenin$'A se &9n,ui Cosma
Buruian' %r9n,9ndu#3i m9inile1 =#a3 mai %i vru& s' v' su!'r *u
ne*a8uri d#as&ea dar e !rime6die *oane <iroane *u oamenii1 Ori
au ;nnebuni& ori *ine 3&ie *e i#a *u!rins *' nu i#am mai !omeni&
a3a de ;nd9r6i$i ni*ioda&'A
<iron )u,a ;l ier&ase ;n s%9r3i& !en&ru boroboa$a *u !orumbul de
as&'#&oamn'1 Ii era mil' de el dar nu se !u&u o!ri s' nu#i 8i*':
L )a seama s' nu $i se n'8are *a a&un*i *u %ur&ulA
Cosma se ;n*Hin' umili&:
L L'sa$i#m' *oane <iroane *#am !'&imi& des&ul din !ri*ina
aiaA 5e la Cr'*iun nu e noa!&e s' nu %i %os& di6m'lui& 3i n#am mai
*u&e8a& ni*i s' v' s!un 3i#am r'bda&1 5ar *e#i a*um e ,rav de &o&A
Arenda3ul ;i s!use a!oi *' $'ranii ;n&re d9n3ii vorbes* *' 3i de
vor %a*e ;nvoieli *u boierii la mun*' nu vor ie3i !9n' *e nu li se
va ;m!'r$i mo3ia Babaroa,a *are nu#i %a*e &rebuin$' *u*oanei 3i
umbl' s#o v9n8' la al$i boieri *' ei nu vor mai s&a %'r' !'m9n& *'
ei asud' 3i s9n,erea8' mun*indu#l 3i de*i al lor &rebuie s' %ie *'
a3a vrea 3i re,ele 3i *Hiar mul$i boieri numai *ei de la *9rm' se
;m!o&rives* 3i#i $in *u su%le&ul la ,ur'1 Lui i le#au !oves&i& &oa&e
as&ea slu6i&orii mai de ;n*redere ;n*9& &rebuie s' %ie adev'ra&e1
L Re8ul&a&ele dema,o,iei ui&e#le da*' ;n&r#adev'r e *um s!uiA
8ise b'&r9nul1 5ar m' mir *' eu n#am au8i& ;n*' des!re &reburile
as&eaX
L A!oi dumneavoas&r' nu ;ndr'8nes* ei s' v' s!uie *oane
<iroaneA %'*u Cosma1 C' li#e %ri*' 3i ru3ineA
)u,a nu se ,r'bise *u ;nvoielile !en&ru *' &o& !roie*&a s' %a*'
unele modi%i*'ri !e *are le so*o&ea %avorabile 3i !en&ru d9nsul 3i
!en&ru $'rani1 5e al&%el *u !ar&e din s'&eni ;n*Heiase din &oamn'
;n*9& *on&inui&a&ea mun*ilor o avea asi,ura&'U CHem' !e
lo,o%'&ul Bumbu *are m'r&urisi *' 3i lui i#au *am vorbi& oamenii
des!re s*Himb'ri *' *Hiar unii din *ei *e s#au &o*mi& as&'#&oamn'
8i* *' nu vor ie3i la mun*' da*' nu se ;ndrea!&' ;nvoiala1 C9nd
;ns' <iron )u,a ;l !rivi ;n&reb'&or lo,o%'&ul ;n%ri*o3a& ad'u,' *'
$'ranii a3a vorbes* ;n &o$i anii ;n !rea6ma !rim'verii 3i se %r'm9n&'
3i !e urm' neav9nd *e %a*e se ;nvoies* 3i ies la mun*'1
L S&ai m'i Leon&e omule *' &u !rea iei lu*rurile u3urelA 8ise
arenda3ul ;n,ri6ora&1 Au vorbi& ei oamenii 3i al&'da&' dar *e#i
a*uma n#a mai %os& ni*ioda&'1 C' doar 3i eu *unos* !e $'rani 3i *u
ei &r'ies* 3i am &r'i&U
L 2reme mai es&e des&ul' %'*u Bumbu mai 3ov'i&or *'
!'m9n&ul ;n*' ni*i nu s#a s!'la& bine de ru,ina 8'!e8ii1
B'&r9nul )u,a nu voia s' se ara&e im!resiona& de3i *ele au8i&e
nu#i !l'*eau delo*1 Eire3&e *' arenda3ul %ri*os 3i !l9n,'re$ *um i#e
%irea mai um%l' reali&a&ea1 In ori*e *a8 !revederea nu s&ri*'1
Corun*i lo,o%'&ului s' ;n*ea!' de m9ine *Hiar ;n*Heierea
;nvoielilor 3i ;n&r#o s'!&'m9n' s' is!r'veas*' *u &o$i1 Renun$' la
modi%i*'rile medi&a&e1 5a*' oamenii sun& ;nvr'6bi$i le#ar !u&ea
so*o&i ;m!ov'r'&oare !en&ru d9n3ii1
A &reia 8i Leon&e Bumbu ;n3&iin$' !e boier *' ni*iun om n#a
is*'li& ;n*' 3i *' &o$i vor s'#l roa,e !e dumnealui s'#i u3ure8e
%iind*' nu mai !o& r'8bi *u ;nvoielile ve*Hi1
In a*eea3i 8i du!'#amia8i se !re8en&' ;nv'$'&orul 5ra,o31 <ai
%usese de dou' ori du!' Cr'*iun ;n *Hes&ii de 3*oal'1 <iron l#a
!rimi& *u &oa&' bun'voin$a *a o urmare a sur!ri8ei bune *e i#a
%'*u& *u *olindele 3i im!u&9ndu#3i *' l#a a!re*ia& !rea sever ;nain&e
din !ri*ina unor im!resii !oa&e su!er%i*iale *9nd ;n %ond
;nv'$'&orul e b'rba& *o!& 3i !o&oli&1 5e3i a*uma era !li*&isi& de *e#i
s!usese lo,o%'&ul 3i n#avea *He% de *onversa$ii venirea
;nv'$'&orului du!' o *li!' de *Hib8uire i se !'ru %olosi&oare
8i*9ndu#3i *' !rin el va !u&ea in%luen$a s!iri&ele s'&enilor ;n&ru
res&abilirea lini3&ii 3i a ordinii &radi$ionale1 Il !o%&i s' 3ad' ;i o%eri
o dul*ea$' ;l ;n&reb' des!re mersul 3*oliiU )on 5ra,o3 era !u$in
!alid1 O emo$ie ,rea i se *i&ea !e %a$' 3i#i &remura ;n de,e&e1
L /e#am lua& *u vorba 3i nu &e#am ;n&reba&: *e v9n& &e adu*eX
8ise ;n s%9r3i& <iron !rie&enos1 S!une dumnea&a ;n&9i *' !e urm'
am s'#$i s!un 3i eu al&eleA
Inv'$'&orul ;n,'lbeni mai &are1 <9inile a3e8a&e !e ,enun*Hi ;3i
6u*au nervos de,e&ele1
5u!' !rimele *uvin&e *e ros&i observ' *' )u,a se ;n&une*'1 As&a
;ns' ;n lo* s'#l in&imide8e ;l ;n&'r9&a 3i#l ;ndemna s' *on&inue mai
*alm 3i *u mai mul&' si,uran$'1
L In de%ini&iv dumnea&a *e dore3&iX ;l ;n&reru!se a!oi deoda&'
b'&r9nul1
In&reru!erea nu#l &ulbur' delo*1 Con&inu' a#i e0!une *' el
!ersonal nu dore3&e nimi* *' 3i#a !ermis s' vie 3i s'#i
&'lm'*eas*' durerile s'&enilor numai %iind*' su%le&ele sun& !rea
a,i&a&e din *au8a %oamei 3i a mi8eriei1 @'ranii v'd ;n*' ;n <iron
)u,a !e !'rin&ele lor de la *are n'd'6duies* o ;ndul*ire a soar&ei
*e#i a!as'1
Invoielile a*&uale sun& ;ns' a&9& de ,rele *' nu se mai !o&
su!or&a1 Ce urma lor ma6ori&a&ea oamenilor au %l'm9n8i& ;n,ro8i&or
&oa&' iarna1 Cu un sa*ri%i*iu rela&iv ne;nsemna& s#ar !u&ea
;mbun'&'$i via$a &u&urorU
L 5umnea&a ;n numele *ui vorbe3&iX ;n&reb' iar'3i )u,a1
L In numele s'&enilor domnule )u,aA 8ise 5ra,o3 sim!lu1
L /e#au ;ns'r*ina& ei !e dumnea&a s'#mi *omuni*i dolean$ele
lorX
L =u nu m#a ;ns'r*ina& nimeni domnule )u,a dar eu m#am
*re8u& obli,a& %iind*' mi s#au !l9ns 3iU
L A&un*i !une !un*& %'*u b'&r9nul sever1 =#am nevoie de
mi6lo*irea dumi&ale !en&ru a a%la *e dores* oamenii meiA
<i6lo*i&orii de &ea!a dumi&ale sun& !a*os&ea s'&enilor1 In lo* s' %i$i
lumin'&orii !o!orului ;i o&r'vi$i su%le&ul 3i ;n*ura6a$i &oa&e
nemul$umirile *a din e0!loa&area lor s' v' *rea$i meri&e 3i
!o!ulari&a&eU 5e,eaba !rima im!resie nu m' ;n3al' !e mine
ni*ioda&'1 Bine &e#am v'8u& eu 3i &e#am 6ude*a& de *9nd am %'*u&
,re3eala de &e#am adus ;n sa& *a s'#mi &urburi via$a bie$ilor
oameniA
L 2' ro, s' *rede$i domnule )u,a *' euU 8ise ;nv'$'&orul *u
un involun&ar 89mbe& de su!unere1
Ce <iron ;l s9*9ia e&ernul +domnule )u,aM *are i se !'rea
s%id'&or1 Ii re&e8' vorba mai ener,i*:
L 5es&ulA .u nu dis*u& *u samsarii ne!o%&i$iA
L Con3&iin$a mi#a di*&a& s'#mi %a* da&oria 3i mi#am %'*u&#oA
murmur' 5ra,o3 !u$in ab'&u&1 5umneavoas&r' ve$i de*ide *um
*rede$i de *uviin$'U S!unea$i ;ns' *' vre$i s'#mi *omuni*a$i 3i
dumneavoas&r' *evaX
L =u nuA !ro&es&' )u,a1 Cu dumnea&a eu nu mai am *e vorbi1
Al$ii ar &rebui s' vorbeas*' *u dumnea&aA
In&oarse s!a&ele1 Inv'$'&orul se re&rase %'r' 8,omo&1
C9nd venise ;n*oa*e avusese b'&'i de inim' dureroase 3i emo$ia
;i us*ase *erul ,urii 3i ,9&le6ul1 I3i aran6ase ;n *reieri *ele *e voia
s' s!uie b'&r9nului boier <iron1 /oa&e erau lim!e8i s&r've8ii 3i
*onvin,'&oare1 )m!osibil s' nu %ie ;n$eles 3i a!roba&1 Se ;n%'$i3a o
si&ua$ie e0*e!$ional' 3i !rime6dii e0*e!$ionale 3i iminen&e1 .l le
sim$ea 3i le vedea 3i le au8ea1 A le !'s&ra !en&ru d9nsul 3i a le
as*unde ar %i %os& neleal %a$' de omul *are !rin&r#un ,es& ar !u&ea
s' ;nl'&ure miasmele *e &urbur' v'8duHul s' res&abileas*'
;n*rederea 3i r'bdarea !9n' la o solu$ie mai &raini*'1
Cle*a a*uma de8am',i& de sine ;nsu3i nu de <iron )u,a1 I3i
bles&ema ne!u&in$a de a#i %i l'muri& *eea *e ;n su%le&ul s'u era a&9&
de lim!ede1 /rans%orma&e ;n %ra8e lu*rurile *are#i s9n,erau lui
inima a!'reau re*i m'run&e 3i %'r' ni*io im!or&an$' ;n*9& nu
;n*a!e mirare *' )u,a le#a !rimi& %'r' ;n$ele,ere1
A6unse ;n uli$' *u sur9sul su!us ui&a& !e %a$'1 C'l*a *u b',are de
seam' s!ri6inindu#se ;n umbrel' *a ;n&r#un b'$ %erind noroiul 3i
b'l&oa*ele $in9nd mar,inea1 5in o,rada babei )oana ;l s&ri,'
deoda&' ,lasul lui An&on nebunul:
L 5omnule =i*'AU S&ai nu %u,iA
An&on se *uib'rise de *um a da& iarna la baba )oana *are#l
o*'ra 3i#l r'bda1 Inv'$'&orul ;3i *on&inu' *alea1 5in urm' ;ns'
An&on se a!ro!ia des*ul$ ;n%l'*'ra&1
L 5e *e %u,i domnule =i*'X C#ai %os& la boierul *el b'&r9nX S'
nu#$i %ie ru3ine 3i ni*i r'u s' nu#$i !ar' *' s#a a!ro!ia& 8iua
6ude*'$ii 3i a so*o&elilor iar *ine a s&a& *u m9inile#n s9n are s'
r's!und'A C9nd vor sosi *'l're$ii !e arm'sari albi *u ves&ea *ea
mare a&un*i dumnea&a ai s' &e ridi*i s' s&ri,i *'U
In *li!a a*eas&a ,lasul babei )oana se au8i *Hem'&or:
L C's'relele mamii !'s'rele !'s'riU
=ebunul ;n*e&' brus* 3i se ;n&oarse !ar*' ar %i %os& *Hemarea lui
bolborosind su!us:
L S&ai *' viu mai*' )oan'A
)on 5ra,o3 ;i au8i !a3ii des*ul$i leo!'ind ;n &in' 3i de!'r&9ndu#
se 3i ,lasul babei:
L C's'relele mamiiU
J
C9&eva 8ile du!' *e se mu&ase ;n&r#o diminea$' in&r9nd ;n
reda*$ie /i&u Nerdelea ,'si !e Ro3u mai ursu8 *a de obi*ei1
L .i v'8u3i dre!&a&ea mea !uiuleX 8ise *u o s&r9mb'&ur'
ba&6o*ori&oare1 A*uma *e mai s!ui aiX
/9n'rul Nerdelea nu !ri*e!ea des!re *are dre!&a&e vorbe3&e
se*re&arul *'*i el ;n &oa&e 3i ;n&o&deauna ;3i des*o!erea dre!&a&ea
lui1 R's!unse *u un sur9s va, de a!robare1 Ro3u insis&':
L S!er *' ai *i&i& ;n 8iarele de diminea$'X 5ar *e e ;n 8iare e
%loare la ure*He1 <inis&erul de )n&erne d' drumul numai
&ele,ramelor ino%ensive1 Reali&a&ea eHe b'ie&e reali&a&ea eU
In*Heie *u un ,es& *are voia s' e0!rime ma0imul de ;n,ri6orare
!a&rio&i*'1 Cum ;ns' Nerdelea *on&inu' s' &a*' nedumeri&
se*re&arul *on&inu' mis&erios:
L 5ansul ma*abru a ;n*e!u&A ?i boierii no3&ri ;3i !ierd *a!ulA
S'#l vedem a*uma !e ,en&ilul nos&ru 5eli*eanu *um o ;n&oar*e *'
eu i#am a&ras de mul& a&en$iaU
/o*mai du!' un s%er& de *eas de o*oluri ,Hi*i 3i /i&u *' Ro3u
vorbe3&e des!re ni3&e &ulbur'ri $'r'ne3&i i8bu*ni&e undeva ;n
<oldova1 <i*i no&i$e 3i &ele,rame a!'ruser' de *9&eva 8ile ;n &oa&e
6urnalele %'r' s' li se dea im!or&an$a *e le#o a&ribuia se*re&arul
?rapelului1 Se vorbeau mai mul&e !rin ora3 dar *u oare*are
sa&is%a*$ie 3i nu *u &emeri1 /9n'rul Nerdelea *'u&' s' lini3&eas*' !e
Ro3u *u mo&ivarea *e o au8ea !re&u&indeni anume *' e vorba doar
de mi*i *ore*$iuni a!li*a&e ovreilor *are e0!loa&ea8' !rea
neomenos !e bie$ii $'rani de !rin sa&ele moldovene3&i1
L =u#i ni*io !a,ub' da*' se vor !ierde *9$iva !er*iuniA 8ise
/i&u r989nd1 =umai a3a o s' mai s*a!e sa&ele de ei *' !rea s#au
;nmul$i&A Se*re&arul s'ri ars:
L Bravo !uiuleA A*i am vru& s' &e adu*A As&a e men&ali&a&ea
*are du*e $ara de r9!' Huli,anismul 's&a *are vede ;n ovrei *au8a
&u&uror relelorU .u a3 admi&e &o&u3i *Hiar barbaria *on&ra ovreilor
da*' mi#ai ,aran&a *' !rin ea se evi&' r'ul *el mare *are e !e
drumA Co$i ;ns' dumnea&a s' ,aran&e8i unde se o!re3&e o!era$ia
asu!ra !er*iunilorX .3&i si,ur *' m9ine sau !oim9ine $'ranii nu vor
*on&inua o!era$ia !rin b'rbile boierilor 3i arenda3ilor *re3&iniX
/i&u Nerdelea ;3i aduse amin&e *' Ro3u e ovreu 3i#i !'ru r'u *' a
%'*u& o ,lum' ie%&in' ;n %a$a lui a&in,9ndu#i sus*e!&ibili&a&ea
%ireas*' de ras'1 Ca s'#3i re!are ,re3eala se ,r'bi s' a!robe &o& *e
s!unea Ro3u subliniind *u *9&e un +desi,urM sau +eviden&M1 ?i
se*re&arul se s&r'duia s'#i demons&re8e *' &oa&e revolu$iile a3a
;n*e! *u *9&e o &ulburare nelua&' ;n seam' sau *onsidera&' %'r'
im!or&an$'1 . aver&ismen&ul1 5a*' se iau m'suri !o&rivi&e imedia&
de8ordinea se !oa&e lo*ali8a 3i !o&oli %'r' *onse*in$e ,rave1
Al&min&eri %o*ul se ;n&inde !9n' *e *u!rinde o !rovin*ie o $ar'
un *on&inen&1
L A*um ;ns' *e se ;n&9m!l' ami*eX Lumea nu vede ;n *ele *e
se !e&re* ;n <oldova de*9& o a,i&a$ie *on&ra ovreilor1 ?i *um
s!uneai 3i &u adineaori *e !a,ub' da*' o s' m'n9n*e b'&aie ni3&e
6idaniX Las'#i s' m'n9n*e1 . o su!a!' de si,uran$'1 B'&9nd !e
6idani $'ranii se vor r'*ori 3i vor ui&a !e *eilal$i boieri 3i arenda3i
*are nu#s 6idani dar ;i e0!loa&ea8' la %el da*' nu 3i mai r'u1 S'
nu#$i ;n*Hi!ui *' as&ea#s vorbe de *la*' !uiuleA Brm're3&e &oa&'
!resaA Cre&u&indeni mai ;n surdin' mai !e %a$' sun& 6us&i%i*a&e
a!roba&e *Hiar bla,oslovi&e s'lb'&i*iile $'ranilor r'8vr'&i$i *u
s*u8a sub;n$eleas' bine;n$eles +6os 6idaniiM1 Se s!une *' e o *au8'
s%9n&' la mi6lo* 3i desi,ur a3a es&e *'*i *au8a $'ranilor e s%9n&' 3i
drea!&'1 Cu &oa&e as&ea ;n lo* s' i se *au&e solu$ii *ins&i&e *are s'
aline *9& de *9& mi8eria $'r'neas*' &o$i &oarn' un&delemn !e %o*ul
;n*ins1 O!o8i$ia bine s' 8i*em e o!o8i$ie 3i vrea s' !ro%i&e *Hiar
de o *a&as&ro%' *a s' !uie m9na !e !u&ereU Cel !u$in ,uvernul
de#ar %i *umin&eA A3A Ea*e mai r'u de*9& o!o8i$ia %iind*' nu %a*e
nimi*1 ?i#a !ierdu& *a!ul sau ;n*' nu#3i d' seama de si&ua$ie1
5es&ul *' !9r6olul se ;n&inde 3i nimeni nu ia o m'sur' de a!'rare a
ordinii1 ?#a&un*i ia*' de *e#$i s!un eu *' e ,rav 3i *' a ;n*e!u&
ros&o,olirea s!re !r'!as&ieA
Ro3u ;3i s*o&ea mereu o*Helarii de du!' ure*Hi ;i 3&er,ea a&en&
;i !unea la lo* 3i *on&inua mai !asiona& vr9nd *u ori*e !re$ s'
*onvin,' !e &9n'rul Nerdelea !ar*' de *onvin,erea lui ar %i
a&9rna& lini3&irea &u&uror !rime6diilor1 /i&u era *onvins ;n sine3i *'
elo*in$a se*re&arului s#a de8l'n$ui& mai *u seam' din !ri*ina
nedeli*a&e$ei lui involun&are 3i se *redea obli,a& s' as*ul&e *u
resemnare de3i ;n bu8unar ;l ardea o s*risori*' ,'si&' adineaori la
!or&ar r'mas' ne*i&i&' *u slovele /an$ei1 S!re noro*ul lui sosi
An&imiu un re!or&er ,ras asuda& ;n&r#o blan' soioas' *u *'*iula
de lu&ru %als !e *ea%' 3i *u o ,ravi&a&e !e %a$' *a 3i *9nd ar %i %os&
de$in'&orul se*re&elor su!reme de s&a&1 E'r' s' ;nvredni*eas*' !e
Nerdelea m'*ar *u o !rivire se !r'v'li !e un s*aun la biroul
se*re&arului o%&9nd:
L =ene Ro3ule se ;n*ur*' ur9& de &o& *Hes&ia *u &ulbur'rileU
5u!'#mas' e *onvo*a& Consiliul de <ini3&ri !en&ru a Ho&'r;
*Hemarea re8ervi3&ilorA
Se*re&arul %'*u &rium%'&or *'&re /i&u:
L Ce#$i s!uneam eu onorabileXU Ai au8i&XU Re8ervi3&iiA
Re!or&erul se !re,'&ea s' s*rie in%orma$ia1 Ro3u ;l o!ri *u
am'r'*iune:
L Anun$' numai Consiliul de <ini3&ri1 Res&ul nu !oa&e mer,e la
?rapelul1 As&a#i soar&a noas&r' &i*'loas'1 C9nd ai o 3&ire
sen8a$ional' &rebuie s'#$i mu3&i un,Hiile 3i s' &e ui$i *u 6ind *um o
!ubli*' AdevrulU
Ces&e *9&eva minu&e din *abine&ul dire*&orial a!'ru ;nsu3i
5eli*eanu ras sub$ire deli*a&1 E'r' sur9sul lui obi3nui& !'rea mai
b'&r9n1
L S*rie &u Ro3ule *' e3&i mai iu&eA 8ise dire*&orul1 Am s'#$i
di*&e8 o in%orma$ie *are e de %a!& un *omuni*a&U >a&aX 2as'8i*':
+Ea$' de 3&irile alarman&e *e se !ubli*' de *9&eva 8ile ;n&r#o
anumi&' !res' ni se *omuni*' din surs' au&ori8a&' *' ;n $ar'
domne3&e *ea mai !er%e*&' lini3&e 3i o!inia !ubli*' n#are ni*iun
mo&iv serios de ;n,ri6orare1 <i*ile in*iden&e s&ri*& lo*ale se
da&ores* unor a,i&a$ii de rea#*redin$'1 >uvernul de al&%el es&e
%erm de*is a men$ine ordinea ;m!o&riva ori*ui ;n&rebuin$9nd &oa&e
mi6loa*ele le,ale1M A3aAU )a *i&e3&e a*umaA
Ro3u *i&i1 5ire*&orul a!rob'1
L 5aAU O !ui ;n *a!ul in%orma$iilor !oli&i*e !e dou' *oloane
*u dois!re8e*e aldineAU
5'du s' !le*e1 Se*re&arul ;n&reb':
L 5ar des!re *Hemarea re8ervi3&ilor d'm *evaXU <i#a adus
a*umaU
L =u nuA ;n&reru!se 5eli*eanu1 Las' numai *omuni*a&ulA 5e
al&min&eri *Hes&ia *u re8ervi3&ii ;n*' nu e si,ur'1 . de v'8u& da*'
;n Consiliul de <ini3&ri se va de*ide as&a sau !oa&e al&*evaU
/i&u Nerdelea !ro%i&ase 3i se re&r'sese la o mas' mai de!'r&a&'
s'#3i *i&eas*' s*risoarea1 /an$a de#abia a*um a%lase *' s#a mu&a&1
Seni*' n#a s!us nimi* !'rin$ilor dar o s!ionea8' 3i a amenin$a&#o
*u s*andal da*' se mai du*e la doamna Ale0andres*u1 Are s'#i
!oves&eas*' mul&e i#e dor 3i vrea s'#l ;n&9lneas*'1 S'#i lase &o& la
!or&ar ;n&r#un !li* noua adres' 3i a!oi ea va veni ne,re3i&U /i&u
as*unse s*risoarea ;3i ;nsemn' adresa !e un !e&i* de H9r&ie %'r'
nume1 Ii era 3i lui dor de ea de ,lasul ei bl9nd 3i de o*Hii ei *u
!riviri ;nv'lui&oare1 In 8adar s#a bu*ura& *9nd s#a mu&a& de la
doamna Ale0andres*u *' a s*'!a&1 /an$a ;i r'm'sese ;n su%le& de
unde n#o !u&ea smul,e ori*9& i se !'rea *' e ne*esar s' se des!ar&'
de ea1 Li!sa ei ;l durea 3i#l ins!ira1 In %ie*are sear' dorul 3i#l
!l9n,ea ;n s&ro%e %ierbin$i1 =u mai *i8ela 3i ni*i nu le s*ria *u
,9ndul s' le !ubli*e *i doar *a s'#3i m9n,9ie inima1
Ro3u du!' *e !le*' 5eli*eanu 3i re!or&erul ;3i relu'
e0!li*a$iile a*uma ;nmuia&e ;n sar*asm din *au8a *omuni*a&ului
*are &','duia o reali&a&e ;n,ro8i&oare1 /9n'rul Nerdelea se %'*ea
*'#l as*ul&' dar vorbele ;i in&rau !e o ure*He 3i#i ie3eau !e *ealal&'
*a ni3&e sune&e %'r' sens1 Il !reo*u!a numai /an$a1 Se ,9ndea s'
adau,e la adres' 3i o or' !rin *are s'#i indi*e *' o a3&ea!&'1 5a*'
ea nu va !u&ea veni la ora a*eeaX In lo* de or' ad'u,': +/e
iubes*M1
C9nd ie3i de la reda*$ie r'su%l': ;n s%9r3i& s#a is!r'vi& *u
&ulbur'rileA ) se !'rea *' &ulbur'rile sun& numai o al&' %orm' a
e&ernului subie*& de dis*u$ii *are es&e ai*i *Hes&ia $'r'neas*'1 .
obi*eiul $'rii s' se vorbeas*' mereu des!re lu*rurile *ele mai
,rave %'r' s' se %a*' nimi*1 2orbind oamenii au ilu8ia *' 3i#au
;m!lini& da&oria1 )m!or&an&' e vorba nu %a!&a1 <ai ales *9nd vorba
!oa&e !ro!ov'dui &oa&e ,ro8'viile1
La mas' >avrila3 ;l ;n&re$inu &o& des!re &ulbur'ri1 .l a au8i& !e
la !oli$ie lu*ruri ur9&e: *' un or'3el oare*are ar %i %os& devas&a& de
$'ranii r's*ula$i 3i *' se vorbe3&e des!re mobili8area arma&eiU
5u!'#amia8i se ;n&9lni *u !reo&ul Bel*iu, %oar&e ;n,ri6ora&:
L <i se !are *' am nimeri& r'u *u venirea ;n $ar'1 Se aud
;n&9m!l'ri ;n&ris&'&oare nu 3&iu *9& sun& de adev'ra&e1 La Ho&el ;mi
s!une !or&arul *#au sosi& 6idani de !rin <oldova *are !oves&es*
,ro8'vii mariU
L Ce#ai*i a3a#s oamenii domnule !'rin&eA 8ise /i&u *u o
si,uran$' ;n *are ;n*e!ea &o&u3i s' se ames&e*e nelini3&ea1 Le !la*e
s' %a*' din $9n$ar arm'sar1 O %i *eva nu 8i* dar ni*i a3a *um se
vorbe3&eU
L <' ,9ndes* da*' n#ar %i *umin&e s' m' du* eu %rumu3el
a*as' s' nu m' a!u*e !e ai*i vreo revolu$ie sau *Hiar un r'8boi1
5oamne %ere3&e s' se ;n*Hid' ,rani$ele 3i s' se o!reas*' &renurileA
L )a %u,i nu mai vorbi *o!il'riiA %'*u &9n'rul Nerdelea *u o
s&r9n,ere de inim'1 Ce *re8i dumnea&a *' as&a#i $ar' de Haram
domnule !'rin&eX Eii lini3&i& 3i nu mai as*ul&a &oa&e !r'!'s&iileA
A doua 8i se !omeni la ?rapelul *u >ri,ore )u,a1 =u se
;n&9lniser' de vreo dou' s'!&'m9ni1 2enea s' se in&erese8e *are
es&e adev'rul ;n v'lm'3a,ul de 3&iri *e *ir*ulau 3i se b'&eau *a! ;n
*a!1 La *lub se *ol!or&au lu*rurile *olora&e du!' !ar&ide1 CHiar
oamenii des!re *are se 3&ia *' sun& ;n rela$ii in&ime *u mini3&rii sau
nu 3&iau nimi* !re*is sau as*undeau ;nadins adev'rul1 =u mai
%usese la Amara de la Cr'*iun 3i din !ri*ina divor$ului 3i din al&e
!ri*ini1 5a*' ar %i vreo !rime6die s#ar so*o&i obli,a& s' r'm9ie la
$ar' l9n,' &a&'l s'u1
L Cred *' 8iarele *unos* adev'rul de3i s*riu min*iuni 8ise
>ri,ore *u un sur9s sili&1 Credeleanu ;mi s!une s'#mi v'd de
&reburi *' nu !oa&e !ermi&e ,uvernul s' se ;n&ind' de8ordinile ;n
&oa&' $ara1 Al$ii ;ns' 8i* *' ,uvernul e ne!u&in*ios 3i nu mai !oa&e
s&'!9ni mul$imea ;n&'r9&a&'U
/i&u Nerdelea nu#i !u&ea da ni*io l'murire inedi&' sau m'*ar *u
!re&en$ie de au&en&i*i&a&e ni*i nu voia s'#i s!uie sim!le basme
au8i&e !rin ora31 Ii %'*u ;ns' *uno3&in$' *u Ro3u *are %u ;n*9n&a& 3i
du!' *e l'ud' !e /i&u 8ise a!roa!e solemn:
L Adev'rul domnul meu e mai ne,ru de*9& b'nuie3&e lumeaA
<i3*area se ;n&inde mereu 8i *u 8i *eas *u *eas 3i nu se 3&ie da*'
se mai !oa&e lua vreo m'sur' *are s#o !oa&' s&'vili1 )a*' a*i am
a6unsA 5in %eri*ire ;n*' nu s#a v'rsa& s9n,e ;n*' nu s#au !ierdu&
vie$i omene3&i dar nimeni nu 3&ie *e !oa&e adu*e 8iua de m9ine1
Ii 8u,r'vi am'nun$i& *e#a %os& ;n *u&are sa& sau ora3 *e s#a !r'da&
3i *e s#a dis&rus iar du!' &oa&e de*lar' *a un ora&or la &ribuna
Camerei:
L Se mi3*' $ara domnul meuA /oa&' $araA
>ri,ore )u,a im!resiona& de &onul !ro%e&i* al se*re&arului se
Ho&'r; s' !le*e *Hiar m9ine la Amara invi&9nd 3i !e Nerdelea s'#l
;nso$eas*' *u !romisiunea *' nu vor s&a de*9& dou'#&rei 8ile iar
de#ar &rebui s' r'm9ie mai mul& !e el ;l va &rimi&e ;n ori*e *a8 la
Bu*ure3&i1 /i&u ar %i %os& ;n*9n&a& s' mear,' mai ales ;n vremea
a*eas&a 3i se ui&' ;n&reb'&or la Ro3u *are s!use !ro&e*&or:
L Co$i s' &e du*i !uiuleA Si,urA Se !oa&e s' &e re%u8 !e &ineX /e
!omene3&i *'#mi adu*i un re!or&a6 in&eresan& 3i !en&ru ?rapelul1
Ar %i sen8a$ional1 Adi*' !ardonU . vorba de Ar,e3U Ce a*olo
deo*amda&' !are s' %ie lini3&e1 /o&u3i nu s&ri*' !ruden$a ni*'iri la
$ar' ;n 8ilele as&ea &ulburi1 A3a *' ia seama !uiule s' nu !uie
m9na !e &ine $'raniiA
L .i !ar*' eu sun& mo3ierA r9se /i&u1
L =u r9de ami*eA %'*u se*re&arul1 Cre8i *' bie$ii ovrei *are
!'&imes* a*uma sun& boieriX
4
L .u ;mi %a* da&oria s' &e aver&i8e8 dra,a mea *' nu e !ruden&
s' !le*i a*uma la $ar'A 8ise >o,u )ones*u *u o serio8i&a&e
neobi3nui&'1 Eire3&e da*' nu m' as*ul$i eu nu &e !o& o!ri 3i ;n
ori*e *a8 *ona*ul de la Les!e8i ;$i s&' la dis!o8i$ie ori*9nd1 Cred
;ns' *' ai s' mai re%le*&e8i 3iU
L Am re%le*&a&A ;l ;n&reru!se =adina ironi*1 ?i n#am !u&u&
des*o!eri ni*iun mo&iv *are s' m' re$ie1 5in *on&r' &oa&e m'
;ndeamn' s' nu am9n li*Hidarea 3i li*Hidarea nu se !oa&e %a*e %'r'
mine de*9& ris*9nd s' %iu ;n3ela&' *eea *e nu !o& !ermi&e &o*mai
%iind*' sun& %emeie 3i &o$i s!er' s' m' ;n3ele1 5e al&%el nu mer,
sin,ur'1 )au !e avo*a&ul meu1
L A3&ea!&' *el !u$in s' se mai *lari%i*e si&ua$iaA
L =u !le* m9ine >o,uleA ,lumi =adina1 In*' n#am %i0a& 8iua1
A3 vrea s' se mai usu*e ni$el !'m9n&ul 3i s' se ;ndre!&e 3oseauaU
?i#a!oi de unde a&9&a %ri*' !e &ine *9nd !rin !'r$ile as&ea e lini3&e
de!lin'X
L 5'#o ;n*olo de mo3ie a*umaA %'*u >o,u1 O ai arenda&' las'
!e arenda3 s' se des*ur*e *u $'ranii1
L /u *re8i serios *' $'ranii se r'8boies* *u %emeileX Aida deA
L Bine nu insis& %iind*' insis&en$a mea &e %a*e s' &e
;n*'!'$9ne8i mai r'uA 8ise >o,u1 Am vorbi& 3i *u &a&a1 ?i
dumnealui *rede *' e o nebunie *e vrei s' %a*iU =u#$i mai s!un
de SennQ *are 3&ii *9& &e iube3&e1 =u#i a3a iubirea meaX
.u,enia avea o*Hii !lini de la*rimi1 2ru s' s!uie *eva1 C9nd
des*Hise ,ura o !odidi !l9nsul1 >o,u se s!erie:
L )ubirea mea su%le&ul meu *e#i as&aX Se !oa&eX
L =umai &u e3&i de vin' >o,ule *' alarme8i lumea %'r' ni*iun
mo&ivA !ro&es&' =adina1 S' m' ier$i SennQ dra,' &e ro,A 5a*'
3&iam *' voi %a*e a&9&a &ulburare ni*i nu v' mai s!uneam *'
!le*U
.rau invi&a$ii ei la mas'1 5e *9nd =adina se a%la ;n divor$
m9n*au a!roa!e !ermanen& ;m!reun' sau ei la ea sau ea la ei1
L 5'#mi voie s'#$i s!un dra,' =adina *' e o nebunie !ur 3i
sim!lu nebunieA s&ri,' ;n *ele din urm' >o,u )ones*u e0as!era&
de ;nd'r'&ni*ia ei1
L /o*mai %iind*' e nebunie m' is!i&e3&eA 8ise =adina *u o
lu*ire mai vie ;n o*Hi1
In&r#adev'r =adina se ;nver3una mai ales !en&ru *' &oa&' lumea o
s%'&uia s' renun$e1 Avo*a&ul Olim! S&avra& *are#i sus$inea
divor$ul un b'&r9ior *o*He& *u o b'rbu$' ;n,ri6i&' a %os& *el din&9i1
Ii %'*ea !u$in' *ur&e uneori mai indis*re&1 Sus!ina ;n %a$a ei 3i
ridi*a o*Hii s!re *er ;n semn de su!rem' !asiune1 C9nd a au8i&
;ns' *' &rebuie s' mear,' *u ea la $ar' s#a *re8u& obli,a& s'#i
a&ra,' a&en$ia asu!ra !rime6diilor1 O !rivire ironi*' a =adinei a
%os& su%i*ien&' s'#i s*Himbe !'rerea:
L Eire3&e n#am vorbi& !en&ru mine *i !en&ru dumneavoas&r'
*oni$'A 5in !ar&e#mi sun& ,a&a ori*9nd s' v' ;nso$es* 3i !9n' la
mar,inea !'m9n&ului1 (O%&' 3i *on&inu'1) Coa&e *' ;n s%9r3i& ve$i
observa *' 3i ;n !ie!&ul unui avo*a& ba&e o inim'U
Raul Brumaru re%u8' bru&al:
L Ce#$i &re*e !rin ,9nd =adinaX A*umaX La $ar'XU 2rei s'#$i
ba$i 6o* de mineX =u nuA .u s&au bini3or la Bu*ure3&iA
C9n' 3i 3o%erul Rudol% ,'sise de *uviin$' s' obie*&e8e *'
e0*ursiunea a*eas&a e *am !eri*uloas'1
A!'r9ndu#i as&%el *a o aven&ur' !le*area la $ar' o !asiona1
5esi,ur n#avea mo&ive serioase s' se ,r'beas*' 3i ar mai %i !u&u&
a3&e!&a1 5ivor$ul se !ronun$ase adev'ra& dar !9n' la &rans*riere
mai erau vreo dou' s'!&'m9ni1 =i*i nu se ,9ndea s' ;n*Heie
de%ini&iv v9n8area !9n' *e nu o va !u&ea %a*e !e numele ei1 5ar ;3i
8i*ea *' &rebuie s' Ho&'ras*' *ui vinde s' %i0e8e &o& ;n*9& ;n 8iua
*9nd se va &rans*rie divor$ul s' !oa&' is*'li a*&ul 3i s' s%9r3eas*'
ori*e *on&a*& *u $ara1
L 5e *e vrei &u >o,ule *a ul&ima mea *'l'&orie la $ar' s' %ie
banal'X 8ise =adina1 Am oroare de banali&a&eA
K
S9mb'&' diminea$a !e *9nd e0!li*a !en&ru *lasa a !a&ra domnia
%anario$ilor ;nv'$'&orul 5ra,o3 se !omeni ;n 3*oal' *u un 6andarm
*are#i s!use ;n*e& *' domnul !lu&onier ;l !o%&e3&e ur,en& !9n' la
!os& av9nd a#i %a*e o *omuni*are1 Inv'$'&orul !ar*' l#ar %i
a3&e!&a& r's!unse lini3&i&:
L Bine vin imedia&U
?i %iind*' 6andarmul r'mase !e lo* ad'u,':
L Sau vrei s' mer,em ;m!reun'XU ?i mai bineA
Se ui&a ;m!re6ur1 =u#3i amin&ea unde 3i#a !us !'l'ria1 .ra !e
mas'1 O v'8u ;n s%9r3i& dar ;n&9i ;3i lu' !al&onul1 )ar ;n&reb' !e
6andarm:
L S' dau drumul *o!iilor oriUX
?i *um 6andarmul s&r9nse din umeri ne3&iu&or *on&inu':
L Adi*' %ire3&e de *eXU Bumbu ?&e%an ie3i la *a&edr'A S' $ii
lini3&e 3i s'#mi s*rii !e &abl' !e *ei *e nu as*ul&' 3i %a* ,'l',ie ai
;n$elesXU S' %i$i lini3&i$i 3i *umin$i *o!ii *' m' ;n&or*
numaide*9&A
Se ui&' la 6andarm !ar*' ar %i vru& s' vad' !e %i,ura lui *eva1
Ea$a 6andarmului nu s!unea nimi*1 )e3ind ;n uli$' ;i 8ise mai
Ho&'r9&:
L /rebuie s' ne aba&em un minu& 3i !e la *asa mea *a s' nu
*read' nevas&'#mea *ine 3&ie *eA
5oamna 5ra,o3 se ;n,ro8i v'89ndu#l *u 6andarmul du!' el1
In*e!u s' !l9n,' *u HoHo&e a!oi s' a%uriseas*'1 Soa*r'#sa ;i $inea
Han,ul1
L S&a$i nu m' 6eli$i *' ;n*' n#am muri&A %'*u 5ra,o3 enerva&
de la*rimile lor1 S&a$i *' ni*i nu 3&iu de *e m' *Heam'A
L )a ;mbra*'#&e so*rule 3i du#&e *u d9nsul nu 3edea *a
bolovanulA s&ri,' Elori*a1
B'&r9nul se iu$i !ar*' ,lasul l#ar %i de8me&i*i& din&r#o &oro!eal'1
Inv'$'&orul ar %i vru& s' s!uie *eva doar !en&ru as&a a veni& *u
6andarmul1 59ndu#3i seama *' nu !oa&e ;n&9r8ia b9i,ui !ierdu&:
L 5a*' s#ar ;n&9m!la s' nu m' ;n&or* a&un*iU Adi*' las\ *' i#
oi s!une &a&ii da*#o %i a3a *' &o& vine 3i dumnealuiU .i Haidem
s' mer,emA
Se ,9ndi *' ar &rebui s'#3i s'ru&e nevas&a *el !u$in !e ea dar ;3i
o!ri dorin$a *a nu *umva s' &ra,' a r'u sau s' o s!erie mai mul&1
)e3ind %'*u mai slab:
L R'm9ne$i s'n'&o3iA
In %a$a !os&ului de 6andarmi era *'ru$a *u doi *'lu$i a lui Lu!u
CHiri$oiu1 Inv'$'&orul ;n&reb' *u o &res'rire:
L In*o&ro mo3 Lu!uleX
L =u 3&iu dom\ =i*'A r's!unse b'&r9nul1 <i#au !orun*i&
dumnealor s' viu *u *'ru$a 3i *u merinde !en&ru *ai 3i a &rebui& s'
viuA
Clu&onierul Boian,iu ;l a3&e!&a ;n *ur&e 3i#l !rimi *u o mu&r' de
u3urare !ar*' i#ar %i %os& &eam' *' n#are s' soseas*'1 I3i d'dur'
m9na *a &o&deauna 3i in&rar' ;n *an*elarie1
L Ce s#a ;n&9m!la& domnule 3e% de m#ai lua& *Hiar din *las'X
8ise 5ra,o3 *u mirarea *elui *e nu b'nuie3&e nimi* de3i ;n sine3i
era si,ur *' &rebuie s' %ie e%e*&ul su!'r'rii lui <iron )u,a de a*um
&rei 8ile1
Boian,iu %'*u un ,es& va, *are voia s' ara&e *' el n#are ni*io
vin'1 Ce urm' ;i s!use *' a !rimi& ordin &ele,ra%i* s'#l &rimi&'
%oar&e ur,en& la Ci&e3&i 3i s'#l !re8in&e domnului !re%e*& !ersonal1
L ?i !en&ru *are mo&iv domnule !lu&onierX 8ise ;nv'$'&orul
a!roa!e solemn1
L .u am un ordin domnule 5ra,o3 3i &rebuie s'#l e0e*u&A
r's!unse Boian,iu1 A3a *' ;mi !are r'u darU
L 2ai de mine nu#$i %a* ni*iun re!ro3A !ro&es&' 5ra,o31
Credeam numai *' !oa&e *uno3&i mo&ivele *u &oa&e *' ;n %ond ar %i
a*ela3i lu*ruU A&un*i *9nd 8i*i s' !le*'mX
L C9& mai re!edeA a3a#mi sun' ordinulA s!use !lu&onierul1 5a*'
;ns' vrei s'#$i adu*' *eva de a*as' mai !u&em 8'bovi vreo or' dar
mai mul& nu *'*i !9n' la Ci&e3&i e *ale lun,' 3i *'lu$ii lui mo3
Lu!uU
L Eoar&e bineU ;n&reru!se ;nv'$'&orul *'u&9nd s' !'s&re8e o
$inu&' demn' mai *u seam' sim$ind *' ;n*e!ea s' se *la&ine1
Au8i3i &a&' !orun*aXU A*u du#&e de,rab' 3i d' ;n&9i drumul
*o!iilor a*as' *' i#am l'sa& sin,uri ;n 3*oal' 3i a!oi s!une#i
Elori*'i s'#mi adu*' *e *rede d9nsa !en&ru drum dar iu&e s' nu
!ierdem vremea 3i s'#l ;n*ur*'m !e dumnealuiA
Clu&onierul o%eri un s*aun ;nv'$'&orului1 2orbir' des!re lu*ruri
indi%eren&e1 Bn momen& a!'ru 3i doamna Boian,iu s' ;n&rebe !e
5ra,o3 *e mai %a*e Elori*a1 Ce urm' !es&e vreo 6um'&a&e de *eas
n'v'li =i*olae %ra&ele ;nv'$'&orului *are nu %usese a*as' 3i a%lase
de la oameni1 .ra s!eria& 3i %urios1 S&ri,' *' are s' se du*' la
boierul <iron s'#i *ad' ;n ,enun*HiU Boian,iu se su!'r': s' nu#i
%a*' lui ne!l'*eri al&%el ;n&oar*e %oaiaU Sosi Elori*a *u merinde
3i *u s*Himburi1
L A&un*i domnule 5ra,o3 sun&em ,a&aX 8ise !lu&onierul1
2as'8i*' !u&em !le*aXU
5es*Hise u3a de la *amera 6andarmilor ordon9nd:
L Bo,8aAU AideAU >a&aAU
Bn 6andarm ;narma& se ivi ;n u3' b'&9nd din *'l*9ie1 In o,rad'
3i ;n uli$' erau s&r9n3i vreo &rei8e*i de $'rani1 2es&ea *' ;nv'$'&orul
a %os& ares&a& s#a r's!9ndi& ;n sa& *a %o*ul1 Boian,iu se ;n*run&'1 Ii
era %ri*' s' nu se ;n&9m!le vreo *om!li*a$ie1 Ii lu' &o&u3i *u
bl9nde$e:
L 5a voi al&' &reab' n#ave$i m'i oameniXU Ea*e$i lo*AU
2eni$i s' *'s*a$i ,ura !ar*' ar %i !anoram'A
<arin S&an se a!ro!ie *on%iden$ial so*o&indu#se mai !rie&en *u
3e%ul:
L 5on\ !lu&onier %ii bun 8'uU . !'*a& de don\ =i*' 8'u a3aA
5umnea&a da*' vrei !o$iA
L <arine ve8i#$i de &reab' *' m' su!eriA m9r9i Boian,iu1
Eiind*' se mai ,'sir' 3i al$ii s' s&'ruie !lu&onierul 8ori !e 5ra,o3
*are#3i lua r'mas bun de la Elori*a:
L Aidem domnule ;nv'$'&or aidemAU ?i &e ro, %oar&e mul& s'
ai &oa&' ,ri6a !e drum s' nu se ;n&9m!le *eva *'*i 6andarmul are
ordin s' &ra,'A
L Eii lini3&i&A 89mbi 5ra,o3 ad'u,9nd *'&re $'ranii *are
;n*on6urau *'ru$a: S' ne vedem *u bine oameni buniA
L 5umne8eu s'#$i a6u&eA r's!unse mul$imea1
C'ru$a !orni1 5ra,o3 nu mai ;n&oarse *a!ul1 L9n,' el arma
6andarmului se *l'&ina *a un aver&ismen&1 Elori*a *u obra6ii u8i
!orni !e mi6lo*ul uli$ei du!' *'ru$a *e se mi*3ora mereu1
Boian,iu r'su%l' u3ura& *#a s*'!a& de#o ,ri6' mare1 A*uma e0!li*'
mai bla6in oamenilor aduna$i:
L Crede$i *' eu %a* de *a!ul meuXU 5a*' vine !orun*a de sus
&rebuie s#o ;m!lines* *' sun& solda& 3i solda&ul nu *r9*ne3&eA
L A!oi as&a a3a#iA a!robar' *9$iva $'rani1
<ul$imea &o&u3i r'mase ;n 3osea vorbind s%'&uind ;n&reb9nd1
5eoda&' =i*olae 5ra,o3 i8bu*ni am'r9&:
L S&a$i s&a$i 3i s!orov'i$i *a babele ;n lo* s' mer,e$i la boierul
<iron s' v' ru,a$i s' nu#l n'!'s&uias*' !e bie&ul =i*'U ?i nu
vre$i s' 3&i$i *' numai din !ri*ina voas&r' s#a s&ri*a& *u boierul 3iU
@'ranii as*ul&au unii a!robau mai mul$i &'*eau1 Cineva 8ise:
+Cu&em s' ne du*em *' n#are s' ne omoareM al&ul morm'i ,ros:
+Car*' boierul are s' se ui&e ;n ,ura voas&r'M iar unul s&ri,' s%'&os:
+5a\ de *e nu &e du*i &u =i*ule 3i ;ndemni numai !e al$iiXM
L Fi* eu *' nu mer,X se ;n%urie %l'*'ul1 Cre8i *' mi#e %ri*' de
boier *a vou'X
Al$i $'rani soseau mai alarma$i1 In*e!ur' s' se ames&e*e 3i
%emei 3i *o!ii !rin&re b'rba$ii *are um!leau uli$a de la !os&ul de
6andarmi !9n' la baba )oana1 /o& vorbind 3i &o*mindu#se
mul$imea a6unse !e nesim$i&e ;n %a$a *ona*ului )u,a1 Ce *9nd Lu*a
/alab' s!unea ;n&r#un ,ru! *' ;n al&e !'r$i oamenii nu se las' a3a
*'l*a$i ;n !i*ioare /ri%on >u6u r'bu%ni *u ,lasu#i !'&run8'&or:
L Aidem m'i oameni *'#i mai mare ru3inea s' ne &o&
*iorov'im *a babeleA
)n&rar' ;n o,rada ar,a$ilor1 Bn s&ol de !orumbei se ridi*' ;n
v'8duH iar ,ali$ele se risi!ir' s!eria&e1 Cur&ea se um!lu1 Leon&e
Bumbu lo,o%'&ul ie3i mira& din&r#o odaie ;n *a!ul ,ol:
L 5a *e#i de#a$i veni& &o& sa&ulX
R's!unser' mai mul&e ,lasuri deoda&'1 Lo,o%'&ul se s*'r!in' ;n
*ea%':
L Are s' se su!ere boierul *'U
L Las\ s' se mai su!ere 3i dumnealui *' noi ne#am su!'ra&
des&ul s&ri,' din ,r'mad' un ,las ne*'6i&1
In&9m!larea aduse ;n *li!a a*eea !e <iron )u,a1 5e3&e!&area
!rim'verii !ar*'#l ;n&inerise1
L Ce#i Bumbule *u oamenii '3&ia *e !o%&es*X
<arin S&an ;n*e!u ru,'min&ea al$ii o *on&inuar' !9n' *e )u,a se
dumeri:
L A vas'8i*' l#au ares&a&XU Eoar&e bine au %'*u&U A*uma
*red *' o s' v' vie 3i vou' min&ea *ea bun' a rum9nuluiA
C9$iva s&ri,ar' obra8ni* s'#l ier&e1 <iron se ;n%urie:
L La mine nu se !rind &reburile as&eaA <' mir *' ;n*' nu m'
*unoa3&e$i *' doar ;m!reun' &r'imA .u v#am so*o&i& oameni de
omenie dar m' &em *' am ,re3i&1 A*uma veni$i ,r'mad' iar la
;nvoieli v' *odi$iA
L =u mai !u&em *u*oane *u ;nvoielile ve*HiA $i!' /oader
S&r9mbu1 Imi !ier *o!ila3ii de %oame m'*ar *' am mun*i& deU
L =u mai !u&e$iX %'*u <iron )u,a1 Eoar&e bineA S&a$i a*as' 3i
lenevi$i 3i v'i&a$i#v'AU Cine#i Harni* 3i *um!'ni& !oa&e s' &r'ias*'
din mun*a *ins&i&'U
L 5#a!oi *' nimeni nu 3ade *u*oane *' mun*im &o$i des&ul
dar 3i dumneavoas&r' &rebuie s' ne mai a6u&a$iA 8ise Sera%im
<o,o3 domol 3i Ho&'r9&1
L .u la &o*meal' nu s&au *u nimeni 3i ni*i nu v' ro,A s!use
b'&r9nul <iron as!ru1 C'm9n& s' %ie *' bra$e de mun*' se ,'ses*
*u miileA 5a*' voi nu vre$i s' mun*i$i vom adu*e oameni din
/ransilvaniaA
L Ba s&r'ini s' nu vie *u*oane *' !'m9n&urile as&ea noi le#am
mun*i& &o&deauna nu s&r'iniiA s&ri,' /ri%on >u6u1
L /u *re8i *' am s' &e ;n&reb !e &ine !r'!'di&uleX se revol&'
<iron )u,a1 As&a v' mai li!sea obr'8ni*iaAU Aide$i am &ermina&
*u voiA S'#mi *ur'$a$i lo*ul numaide*9&A
L A!oi a3a nu#i bine *u*oaneA %'*u Lu*a /alab' d9r81 =u#i
bine delo*1
<iron )u,a nu se *lin&i !9n' *e se ,oli *ur&ea1 A!oi !orun*i
s*9rbi&:
L Bumbule ;n*Hide !or$ileA
7
A doua 8i dumini*' !e *9nd ie3ea lumea de la biseri*' se
r's!9ndi ves&ea *' adineaori ar %i &re*u& !rin sa& doi *'l're$i !e *ai
albi *u !orun*i de la vod'1 In %a$a *9r*iumii !e b'&'&ura unde se
$inea Hora !9l*uri de oameni se o!rir' s' a%le nou&'$i1 <ul$i
n's*o*eau am'nun&e alandala1 ),na& Cer*el *a un *9ine de !ri!as
&re*ea de la un ,ru! la al&ul *u a*eea3i ;n&rebare:
L Oare n#o %i !orun*i& des!re !'m9n&uri m'i oameniX Crimarul
)on Cravil' du!' *e as*ul&' ;n drea!&a 3i#n s&9n,a s&ri,' ;n
ba&6o*ur':
L <'i nu *umva or %i *ai ver8i !e !ere$i *'l're$ii vo3&riX =u
r9se nimeni1 Bn b'&r9n ;l !robo8i:
L 5e,eaba ba&6o*ore3&i don\ !rimar *' as&ea nu#s de
ba&6o*ori&A C' ni*i s&r9mb'&a&ea nu !oa&e s&'!9ni mereu 3i &rebuie
s' vie vremea dre!&'$iiA
L A!oi dre!&a&ea nu vine *'lare mo3uleA %'*u Cravil' *u al&
,las1
L 2ine *um !oa&e 3i bine *' sose3&eA b9i,ui b'&r9nul1
Leon&e Orbi3or !oves&ea *' An,Helina lui =is&or <u*eni*u s#ar
%i ;n&9lni& *u *'l're$ii1 A3a i#a s!us lui *ineva nu 3&ie *ine1 Lu!u
CHiri$oiu so*o&ea *' &rebuie s' %ie *eva adev'ra& %iind*' 3i el a
au8i& mul&e la Ci&e3&i ieri *9nd l#a dus !e don\ =i*'1
Ces&e un r's&im! 2asile Fidaru aduse !e An,Helina s'
m'r&uriseas*' d9nsa *e#a %os& 3i *um1 Eemeia se *odea 3i se ru3ina
s' vorbeas*' ;n %a$a a&9&or oameni *are o ;n*ura6au *u o*Hii
la*omi:
L Aoleu !'*a&ele mele mi#am l'sa& *o!iii sin,uri 3iU
Crimarul vru s' o ia la ins&ru*$ie1 An,Helina se s!erie 3i se a!'r' *'
&rebuie s'#i mai %i v'8u& 3i al$i oameni *' doar *'l're$ii nu se
%ereau 3i ni*i n#aveau de *e:
L S!une muiere din %ir ;n !'r *' nu &e m'n9n*' nimeniA o
;ndemn' ),na& *u bl9nde$e1 2rem s' 3&im 3i noi !orun*ile 3i s' nu
,re3imA
In s%9r3i& An,Helina ;3i lu' inima#n din$i:
L Cle*asem *u b'ie$elul de m9n' !9n' la soa*r'#mea s'#mi mai
;m!rumu&e ni$el !orumbU *9nd &re*eam !e la biseri*' &o*mai
&r',eau *lo!o&ele de s%9n&a evan,Helie 3i m' ;n*Hinam 3i#mi era
ru3ine *' de a&9&ea ,ri6i 3i ne*a8uri ni*i la s%9n&a slu6b' nu mai !o&
r'8bi1 =#a!u*ai bine s' m' ;n*Hin *' 3i v'8ui venind !e uli$' doi
*'l're$i !e *ai albi de m#am mira&1 2eneau din sus dins!re
Les!e8i1 <' d'dui la mar,inea uli$ei dar numai *e m' !omenii *'
unul m' s&ri,' 3i 8i*e: +Bnde &e du*i muiereXM Fi*: +=umai *olea
la soa*r'#meaUM ?i *ellal& 8i*e: +2'd *' e3&i ne*'6i&' r'u dar n#ai
,ri6' *' noi adu*em ves&e mare *' !e noi ne#a &rimis vod' s' d'm
de 3&ire oamenilor *' &oa&e mo3iile sun& ale lor de#a*i ;nain&e 3i s'
se a!u*e de ;nda&' s' le ;m!ar&' du!' dre!&a&e iar !e boieri 3i !e
arenda3i s'#i alun,e 3i s' le ard' *ona*ele 3i *ur$ile 3i &oa&e
a*are&urile *a nu *umva s' se mai ;n&oar*' ;na!oiA Ai ;n$eles
%emeieX U?i s' nu ;n&9r8ie delo* oamenii *' a3a e !orun*a lui
vod' 3i *ine nu as*ul&' !orun*a amarni* are s' is!'3eas*'AM Bi&e
a3a mi#a s!us *'l're$ul 3i eu 8i*: +Am ;n$eles darUM +A!oi a&un*i
bineA R'm9i s'n'&oas'AM +5umne8eu s' v#a6u&e 3i
dumneavoas&r'AM 59n3ii au !orni& devale 3i eu m#am ;n&ors 3i m#
am ui&a& du!' ei o bu*a&' de &im! 3#a!oi mi#am v'8u& de drum 3i
i#am s!us so*rului *e mi#au s!us *'l're$ii 3i s#a mira& 3i
dumnealuiU
Oamenii &'*ur' !9n' *e ),na& Cer*el 8ise *l'&in9nd din *a!:
L <are minune 3i as&aA
<ai a%lar' de la An,Helina *' *ei doi *'l're$i erau ;mbr'*a$i ;n
alb 3i *' au &re*u& ori s!re Ru,inoasa ori s!re 2aideei1 Ce urm'
!rimarul o &rimise a*as' s'#3i va8' de *o!ii1
In&r#un &9r8iu veni 3i An&on =a*u *are avusese ni3&e &reburi la
Ru,inoasa 3i !oves&i *' 3i el s#a ;n&9lni& !e drum *u *'l're$ii albi
3i i#au s!us &o& a3a *' oamenii s'#3i ;m!ar&' %'r' 8'bav'
!'m9n&urile boierilor 3i *ine se ;m!o&rive3&e s' nu %ie *ru$a& *um
n#au %os& ni*i oamenii *ru$a$i de d9n3ii1
Cu &oa&e *' se des!rim'v'rase era vreme moHor9&' *u *erul de
!lumb1 Oamenii se 8,ribuleau dar nu se risi!eau1 Ce la amia8i
<a&ei 5ulmanu sosi *u al$i *9$iva din Les!e8i adu*9nd 3&irea *' 3i
!e la ei au &re*u& *'l're$ii1 )rimie Co!a !9ndarul arenda3ului
Cosma se ;n&or*ea din 2aideei 3i s!unea *' 3i a*olo se minunea8'
lumea *e s' %ie *u *'l're$ii *are au !orun*i& *a oamenii s' ba,e
!lu,urile ;nda&' ;n mo3ia boieruluiU
L Ce s' %ie m'i )rimieX ;l deslu3i Leon&e Orbi3or1 =e#a mai
veni& 3i nou' r9ndulA
L =u v#adu*e$i amin&e de *9nd v' s!un mereu *' vod' vrea s'
;m!ar&' oamenilor !'m9n&urileX %'*u ),na& Cer*el *u m9ndrie1 =#
a$i vru& s' m' *rede$i1 A*u se adevere3&e de#a bineleaA
Crimarul amu$iseT &re*u la *9r*ium' s' se ;n*'l8eas*' *u un
!'H'rel iar !es&e *9&eva minu&e o 3&erse a*as' nevr9nd s' %ie de
%a$' *9nd oamenii vorbes* !rea mul&e !ros&ii1 Ce&re Ce&re
;n%l'*'ra& amin&ea lui Lu*a /alab' *9& au aler,a& !rin Bu*ure3&i
!en&ru mo3ia *u*oanei 3i ;n*Heie:
L Bine *' nu ne#am ;n*ur*a&A
L .i s&ai b'ie&e *' nu s#a is!r'vi&A 5a*' s#ar ;m!'r$i mo3iile
*um mer,e ,ura oamenilor eHei bine ar %iA
A&un*i ,lasul lui /ri%on >u6u 8,run$uros 3i ursu8 se ;n'l$' !es&e
3ov'irile $'ranilor:
L 5a noi *e %a*em m'i *re3&iniX ?e8'&oare oriXU
L A3a#i a3a#i *e %a*emX r's!unser' al&e ,lasuri des$eleni&e1 C'
de vorbe 3i de s%a&uri ne#am s'&ura&A
2olumul )): EOCBR)L.
Ca!i&olul 2)):
SCD=/.)A
1
In a*eea3i dumini*' !e la amia8i >ri,ore )u,a *u /i&u Nerdelea
*oborau ;n ,ara Burdea unde ;i a3&e!&a bri3*a ,alben' de la Amara
*u )*Him !e *a!r'1
L /oa&e bune !e ai*i )*HimeX ;n&reb' >ri,ore1
L 5eo*amda&' !a*e *ona3uleA 8ise vi8i&iul1 R's!unsul *u
+deo*amda&'M nu#i !l'*u lui >ri,ore &o&u3i nu insis&'1 5es&ul ;l
!li*&isise *'l'&oria *u &renul1 In&r#un va,on a %os& numai el *u
Nerdelea1 Celelal&e de asemenea a!roa!e ,oale1 In &oa&e ,'rile ;n
s*Himb v'lm'3a, de oameni s!eria$i *are#3i !oves&eau ,ro8'vii
des!re $'ranii r'8vr'&i$i 3i mai ales des!re in&en$iile lor1 /o$i
re*uno3&eau !9n' la urm' *' la ei e lini3&e *e#i dre!& dar *' se
!re,'&es* lu*ruri nemai!omeni&e1 >ri,ore 3&ia bine *' !rin !'r$ile
a*es&ea nu s#a ;n&9m!la& ;n*' nimi*a 3i de a*eea min*iunile ;l
su!'rau so*o&indu#le *a o !ro!a,and' dire*&' !en&ru s&9rnirea
de8ordinilor1
In ,ar' /i&u avu a!oi ,Hinionul s' se mai ;n&9lneas*' 3i *u )lie
Ro,o6inaru arenda3ul *u *are *'l'&orise as&'#&oamn' 3i#l
e0as!erase *u &eoriile lui a,rare !ra*&i*e1 =u mai s*'!' de el !9n'
la Cos&e3&i1
L .i *u*oane am avu& ori n#am avu& dre!&a&e *u $'raniiX ;l
a!os&ro%ase arenda3ul mereu 6ovial 3i 8,omo&os1
Ce urm' a veni& ;n *om!ar&imen&ul lor s' le mai &rea*' ur9&ul1
Le#a !oves&i& *' se re!e8ise la Bu*ure3&i %iind*' !rinsese din v9n&
o vorb' *um *' mo3ia Babaroa,a a doamnei )u,a ar %i de v9n8are1
5e mul& &o& umbl' el s' se &ra,' mai a!roa!e de *a!i&al' 3i i#ar %i
*onveni& de minune un !e&i* de !'m9n& ;n Ar,e3ul de 6os ;n
re,iunea unde 3i#a ;n*e!u& meseria as&a ,rea de a,ri*ul&or1 S#a
in&eresa& ni$el 3i s#a dus ;n s&rada Ar,in&ari1 =u 3&ia *' boierii sun&
;n divor$ 3i ;n*' a ;n&reba& !e doamna (&are mai e %rumoas' nu#i %ie
de deo*Hi) *e mai %a*e *onul >ri,ore de i#a veni& s'#i !lesneas*'
obra8ul de ru3ine *9nd a au8i& *um e si&ua$ia *Hiar din ,uri$a
*u*oanei1 Au dis*u&a& 3i au r'mas s' se ;n&9lneas*' la $ar' a*uma
;n 8ilele as&ea *' dumneaei mer,e a*olo &o*mai !en&ru v9n8area
!ro!rie&'$ii1 ?i ia&' *' s#a !orni& r'8meri$a 3i &rebuie s' !le*e
de,rab' 3i el a*as' la Olena s'#3i a!ere bruma de a,oniseal' *'
el 3&ie *um s' vorbeas*' 3i s' se &o*meas*' *u $'ranii1
L Coa&e *' ne#o %eri 5umne8eu de !9r6olA 8ise Ro,o6inaru ;n&r#
un r9nd1 =umai s&'!9nirea s' %ie *umin&e 3i ener,i*'1 @'ranului ;i
&rebuie dre!&a&e *u*oane dar 3i s&'!9n1 5a*' s&'!9nul e slab
dre!&a&ea nu#i mai a6un,e1 5e a*eea 8i* *' %'r' o m9n' &are nu se
vor lini3&i oamenii1 .u nu m' iau du!' 6urnale *' 6urnalele s!un
mai mul&e min*iuni de*9& adev'r1 <#am ;n&9lni& ;ns' alal&'ieri *u
un arenda3 ovrei de !e l9n,' 2aslui1 Ce mi#a !oves&i& bie&ul om
ni*i nu#$i vine a *rede1 Cu $'ranii s#ar %i ;n$eles el *um s#a ;n$eles
3i al&'da&'1 5ar la ;n*Heierea ;nvoielilor s#a !omeni& *u !re%e*&ul
*are le#a s!us s' nu se lase ;n3ela$i de arenda3ul 6idan 3i mai bine
s'#l ia la ,oan'1 Au8i dumnea&a !re%e*& s' ;ndemne !e $'rani s' ia
la ,oan' !e arenda3A Oamenilor a&9& le#a &rebui& *' s#au 3i a!u*a&
s' dea %o* *ona*ului s' omoare vi&ele 3i *9&e &i*'lo3iiU ?i de *e
*rede$i *' i#a a$9$a& !re%e*&ulX 5in ur' *on&ra 6idanilorX A3A Bn
*umna& de#al lui umbla s' ia *u arend' mo3ia 3i nu !u&ea1 A*uma
da*' a alun,a& !e ovrei *redea *' vor !une ei m9na !e bun'&a&ea
de !ro!rie&a&e1 =umai *' so*o&eala a ie3i& !e dos *' $'ranii s#au
ridi*a& !e urm' s' ;m!ar&' ;n&re ei !'m9n&ul1 Cre%e*&ul s#a su!'ra&
%ire3&e 3i a s*os arma&a1 5e,eaba oamenii nu s#au ;n%ri*o3a& ni*i
de arma&' *' 3&iau bine *' arma&a n#are voie s' &ra,' 3i unde mi#
au ;n*e!u& s' se re!ead' ;n solda$i *u %ur*i *u !ie&re de ni*i n#au
nimeri& s'rmanii ;n*o&ro s' %u,'AU .i a!oi vede$i
dumneavoas&r' *um s' se !o&oleas*' oamenii 3i *um s' %ie
as*ul&'&ori da*' &o*mai *9rmuirea ;i ;nva$' la releX 5es&ul *'
o!o8i$ia ;3i %a*e de *a! 3i $i!' !rin &oa&e 6urnalele *' $'ranii au
dre!&a&e 3i *' sun& ni3&e mielu3eiU
5e al&%el !li*&iseala lui >ri,ore *re3&ea *u *9& se a!ro!iau de
Amara !ar*' a&mos%era s#ar %i ;n*'r*a& mereu de mai mul&e
!resim$iri rele1 /9n'rul Nerdelea v'89ndu#l *um se !osomor'3&e
re,re&a *' a veni& 3i se ;n&reba de *e l#o mai %i lua&1 >ri,ore ;3i
d'du seama 3i#i 8ise am'r9&:
L S' m' ier$i *' sun& *um sun& dar ni*i eu nu mai 3&iu *e e *u
mineA
Bri3*a ;nain&a anevoie !e 3oseaua des%unda&' de !loile
;n*e!u&ului de !rim'var'1 2i8i&iul ;ndemna &ele,arii bomb'nind:
L =u s#a 8bi*i& delo* drumulU 5a*' &o& !lou' 3i nu mai d'
soareleU
>ri,ore observa *u a&en$ie 3i sa&ele 3i *9m!urile !ar*#ar %i
*'u&a& s' ,Hi*eas*' o &ain'1 Sub bol&a moHor9&' !'m9n&ul ne,ru se
8,ribulea !'&a& *u dese o*Hiuri de a!' &ulbure iar !rin sa&e $'ranii
*a dumini*a mai !e la *9r*ium' mai !e la *9&e o *as' se s%'&uiau
*a 3i al&'da&'1 Lui >ri,ore ;ns' i se !'rea *' ;n o*Hii lor lu*e3&e
*eva deosebi& 3i *' &oa&' ;n%'$i3area lor ar %i mai d9r8'1 5u!' *e
ie3ir' din Les!e8i ;n&reb' deoda&' !e vi8i&iu:
L Cu mun*ile *um mai s&a$i )*HimeX
L A!oi s&'m bine *ona3ule *' ni*i nu le#am ;n*e!u&A r's!unse
vi8i&iul *u o 3ov'ire1 ?i vremea a %os& rea *#a &o& !loua& 3i ni*i
oamenii nu s#au *um!'ni& ;n*' la ;nvoieliU
L A ni*i ;nvoielile nu le#a$i %'*u&X 8ise >ri,ore1
L =u le#am %'*u& *ona3ule *' oamenii se *odes* 3i &'r','nes*
*' !e ai*i a veni& ves&ea *' &rebuie s' se ;m!ar&' mo3iile la oameni
3#a!oi oamenii a3&ea!&' ;m!'r$ealaU
In Amara ;n 6urul *9r*iumii lui Busuio* era mai mul&' lume *a
de obi*ei1 )*Him s!use *' s#au aduna& oamenii 3i din *elelal&e sa&e
din !ri*ina *'l're$ilor *are au &re*u& de diminea$' *u !orun*ile lui
vod'1
>ri,ore deslu3i !9n' 3i !e %a$a &a&'lui s'u o ;n,ri6orare *u &oa&e
*' b'&r9nul se silea s#o as*und'1 ?&ia *' de la el nu va a%la nimi* 3i
*' va &rebui s' ia *on&a*& dire*& *u $'ranii *a s'#3i dea seama de
adev'ra&a a&mos%er' de3i *Hiar !u$inele *uvin&e ale lui )*Him i#o
8u,r'viser' su%i*ien&1 2orbi ;n&9i *u lo,o%'&ul Bumbu *are
m'r&urisi *' &r'ie3&e *u s!aima ;n s9n 3i ni*i m'*ar nu !oa&e s'#i
s!uie boierului *um s&au lu*rurile 3i !en&ru *' se s%ie3&e 3i de
&eam' s' nu#l su!ere1 5a*' ar %i *onsim$i& a*um &rei s'!&'m9ni s'
;ndul*eas*' numai ni$elu3 *ondi$iile ;nvoielilor a8i n#ar mai avea
ni*io ,ri6'1 A&un*i oamenii s#ar %i mul$umi& *u *9&eva %'r9m'&uri
a*uma ni*i nu mai vor s' aud' de *e#a %os&1 <ai ales de *9nd
umbl' %el de %el de 8vonuri des!re ;m!'r$irea mo3iilor nu e *Hi!
s' &e mai ;n$ele,i *u nimeniU
)e3ind a!oi *u /i&u Nerdelea ;n sa& !lu&onierul Boian,iu le
s!use *' !9n' a*um e lini3&e 3i doar ares&area ;nv'$'&orului 5ra,o3
a *am a$9$a& !e s'&eni1 .l nu *uno3&ea mo&ivele ares&'rii !rin sa&
;ns' mer,e 8vonul *' boierul <iron ar %i !rovo*a&#o !en&ru *'
5ra,o3 a in&erveni& ;n %avoarea $'ranilor1
Se ames&e*ar' ;n s%9r3i& ;n&re oamenii aduna$i la *9r*ium'1
>ri,ore ;i ;n&reb' de ne*a8uri1 Au8i r's!unsuri bl9nde dar ;n doi
!eri1 =u ;ndr'8neau sau nu voiau s'#3i des*Hid' inimile *u &oa&e *'
!rivirile lor nu erau du3m'noase *i mai *ur9nd ;n&reb'&oare1
)s!i&i ;ndeosebi !e Ce&re a *'rui %a$' as!r' !'rea mai %r'm9n&a&'
de ;n%ri,urare1 Ce&re se 8'!'*i1 .l iubea !e >ri,ore *a !e un
arHan,Hel mai ales de *9nd *u !la&a boilor 3i 3&er,erea da&oriei 3i
ar %i %os& ;n s&are s' sar' ;n %o* !en&ru el1 B9lb9i ;n*ur*a&:
L 5e *oane >ri,ori$' ne#am lua& 3i noi du!' al$ii *' ;nvoielile
ve*Hi au %os& !rea ,rele 3i nu !u&em &r'iU <o3 Lu!ule ia s!une
ma&ale *ona3ului *' e3&i mai bun de ,ur' 3i mai b'&r9nA
L S!une mo3 Lu!ule s' &e#au8imA ;l ;ndemn' 3i >ri,ore *u o
*urio8i&a&e !rie&enoas'1
L A!oi *ona3ule unii s#au ;nvoi& al$ii au mai *Hib8ui& *um i#a
m9na& min&ea 3i sim$irea !e %ie*areA %'*u Lu!u CHiri$oiu &'r','na&1
5a oamenii o du* &are ,reu *ona3ule *rede$i#ne 3i !e noiA .u sun&
b'&r9n 3i *ine 3&ie de#oi mai a!u*a Cr'*iunul dar mer,em din r'u
;n mai r'u1 .ram %l'*'u !e vremea buni*ului ma&ale *oane
>ri,ori$' 3i 3&iu *e a %os&1 .ra ui&e#a3a *a ma&ale 3i la %el de bun 3i
de milos 3i nu su%erea s' vad' un om %l'm9nd ori ne*'6i& *'
;nda&' !orun*ea s'#i dea de la *ur&e *e#i li!sea1 Lua boierul din
8e*e una 3i a3a ne a6u&am 3i ie3eam deasu!ra nevoilor1
?i !'m9n& era des&ul *' 3i oamenii erau mai !u$iniU
Se ;n&inse la amin&iri !9n' *e al$ii ;l ;n&reru!ser' ;n&reb9nd !e
>ri,ore *e s' %ie *u *'l're$ii *are au ves&i& !orun*ile re,elui 3i
*9nd 3i *um o s' ;n*ea!' ;m!'r$irea !'m9n&urilorX
In&or*9ndu#se s!re *as' &9n'rul )u,a *eru im!resiile lui
Nerdelea1
L <ie oamenii mi se !ar lini3&i$i 8ise /i&u1 5a*'#i iei *u binele
&e !o$i ;n$ele,e *u d9n3ii1 =u se 3&ie ;ns' !9n' *9nd *'*iU
L ?i &o*mai as&a e ;n&rebarea *ea mareA murmur' ;n,ri6ora&
>ri,ore1
Seara r'mase ;n !a&ru o*Hi *u b'&r9nul s' dis*u&e ;m!reun'
si&ua$ia 3i mi6loa*ele de ;n&rebuin$a& !en&ru a evi&a o nenoro*ire
!osibil'1 <iron )u,a s&r9nse din s!r9n*ene de ;nda&' *e au8i *'
>ri,ore !en&ru lini3&ea s!iri&elor a s&a& de vorb' *u oamenii1 )ar
*9nd &9n'rul ;i *eru s' in&ervie !en&ru eliberarea ,rabni*' a
;nv'$'&orului b'&r9nul i8bu*ni:
L Adi*' s' m' umiles* eu ;n %a$a $'ranilorX
L =u e umilin$' &a&'A 8ise >ri,ore1 5ra,o3 n#a s'v9r3i& ni*io
*rim' *are s'U
L 5ra,o3ul &'u e ins&i,a&orul s'&enilor meiA s!use <iron ,rav1
.l mi i#a 8'!'*i& mi i#a a$9$a& 3i le#a s*ormoni& &oa&e
nemul$umirile1 Ce#a$i %'*u& voi la ora3e a %'*u& el ai*i ;n*9& mi#a
dis&rus &oa&' mun*a mea de &rei8e*i de aniAU 5e al&%el da*' nu
3&iai a%l' *' eu am *eru& mo&iva& !re%e*&ului s' mi#l ridi*e
imedia& din sa& 3i &e asi,ur *' li!sa ;nv'$'&orului &'u nu e delo*
s!re r'ul $'ranilorA
L /e ;n3eli &a&'A 5ra,o3 e indis!ensabil ai*i ;n momen&ele
a*es&ea1 =umai el ar %i ;n s&are !rin in%luen$a lui %ireas*' s' mai
;n%r9ne8e !ornirile de ur'A
L O da*' am %i a6uns ;n a3a Hal ar %i r'u de noi >ri,ori$'A 8ise
ba&6o*ori&or b'&r9nul1 Er9na sun& eu >ri,ori$'A
/9n'rul se s!'im9n&'1 In$ele,ea *' &a&'l s'u &r'ie3&e !e al&' lume
sau nu vrea s'#3i dea seama de reali&a&e1 Ii e0!use &oa&e *9&e le#a
a%la& subliniind *' n#a avu& &im! s' a%le de*9& *ine 3&ie a *9&a !ar&e
din nemul$umirile *are amenin$' s' se &rans%orme ;n in*endiu1 Il
ru,' ;n s%9r3i& s'#l lase !e d9nsul s' ;n*er*e a se ;nvoi *u $'ranii1
B'&r9nul re%u8'1 .ra *onvins *' >ri,ore *u me&odele lui
%eminine ar ;n,reuia si&ua$ia1 Avea a&9&a ;n*redere ;n !ro!ria#i
e0!erien$' 3i *unoa3&ere a oamenilor *' s#ar %i *onsidera& ;n6osi&
da*' &o*mai ;n 8ilele ,rele 3i#ar %i rene,a& mi6loa*ele sale *u
e%i*a*i&a&e e0!erimen&a&e ;n &rei de*enii 3i ar %i &re*u& m9na unui
&9n'r *u *a!ul !lin de &eorii1
L Ori*e *li!' de sl'bi*iune ori*e e8i&are ori*e li!s' de ener,ie
n#ar %a*e de*9& s' ;n*ura6e8e ;n rele !e nenoro*i$ii ;n%ierb9n&a$i de
a,i&a$iile voas&reA 8ise <iron o*ro&i&or1 5e al&%el &u e0a,ere8i
mul& desi,ur %'r' s'#$i dai seama ,ravi&a&ea s&'rilor de lu*ruri de
ai*i1 Ce#o %i ;n al&e lo*uri nu 3&iu1 B'nuies* *' e0a,er'rile
&enden$ioase au *rea& a&mos%era a!'sa&' ;n ,eneral1 Cu oamenii
mei ;ns' eu am me&odele mele ;n*er*a&e1 In&9i su!unere 3i !e urm'
&o*meal'1 Eire3&e *u dou' sis&eme ;n a*ela3i &im! nu se !oa&e lu*ra
3i nu se !o& ob$ine re8ul&a&e1 5a*' m#ai %i ;n&reba& !e mine &e#a3 %i
ru,a& s' nu &e ames&e*i ;n&re $'rani 3i s' nu le *ule,i revendi*'rile1
. un semn de sl'bi*iune du!' !'rerea mea 3#a!oi m' des*o!eri
!e mine *a !e un &iran %'r' inim' 3i#mi ;n*ur*i so*o&elile1
L C9nd a!are un *on%li*& e bine s' %ie un in&ermediar *areU
obie*&' >ri,ore1
L =u nuA ;n&reru!se b'&r9nul mai vioi %iind*' ;3i amin&ea *um
3i ;nv'$'&orul ;i vorbise deun'8i *am la %el1 .u nu *unos* ni*iun
*on%li*& 3i ni*i nu admi& m'*ar !osibili&a&ea de *on%li*&e ;n&re mine
3i $'rani1 Ar ;nsemna *' 3i eu *au& s'#i e0!loa&e8 *a al$ii sau s'
!ro%i& de ne!u&in$ele lor1 ?i &u 3&ii *' nu e ;n obi*eiul nos&ru s' ne
;n,r'3'm din s&oar*erea $'ranului1
5is*u$ia se lun,i !9n' &9r8iu du!' mie8ul no!$ii1 /9n'rul )u,a
;n*er*' &oa&e ar,umen&ele 3i ru,'min$ile1 )nsis&en$ele enervar' de
*9&eva ori !e b'&r9nul <iron !re*um ;n*'!'$9narea b'&r9nului
enerva !e >ri,ore *are &rebui s'#i s!uie ne&ed *' a&i&udinea
a*eas&a de s%idare a reali&'$ii !oa&e s'#i !eri*li&e8e averea 3i via$a1
L S#a %'*u& &9r8iu 3i ne *er&'m ;n 8adarA 8ise la urm' <iron1 Imi
!are r'u *' n#ai a6uns ;n*' s' 3&ii *' &a&'l &'u nu *edea8' ni*ioda&'
*9nd e *onvins de dre!&a&ea lui 3i *' nu se !lea*' de*9& ;nain&ea lui
5umne8eu1
L A&un*i mie nu#mi r'm9ne de*9& s' !le* *um am veni&X
;n&reb' >ri,ore ului&1
L Cred *' daA morm'i b'&r9nul d9nd din *a!1 <i#ar %i %os& dra,
s' &e am al'&uri de mine dar mi#e &eam' *' ;n lo* de a avea un
s!ri6in a3 avea o !iedi*'1 In&oar*e#&e lini3&i& la Bu*ure3&i 3i las'#
m' !e mine s'#mi a!'r !'m9n&ul1 C9& &r'ies* eu as&a e da&oria
meaU
A doua 8i de diminea$' >ri,ore vru s' reia *onvorbirea1 /a&'l
s'u ;l o!ri Ho&'r9& s%'&uindu#l s' !le*e1 S#a ,9ndi& a *Hib8ui& 3i
sin,ura solu$ie es&e as&a1 Al&%el ar avea ;n %ie*e momen&
*on&roverse *are i#ar !arali8a ori*e mi3*are1 <ai *u seam' *' 3i
=adina 3i#a anun$a& sosirea1 /9n'rul numai a*uma a%l' ves&ea 3i se
revol&':
L Ce im!resie are s' %a*' asu!ra lumii *omer$ul dumi&ale *u
%os&a mea nevas&'X Bun' nu *u si,uran$'1 =i*i *Hiar asu!ra
s'&enilorA
L Cen&ru *' s#a des!'r$i& de &ine a deveni& o *iuma&' *u *are nu
mai !o$i avea le,'&uri de *ur&enie sau de a%a*eriX %'*u b'&r9nul1
Ca#n &oa&e e0a,ere8i 3i ai*i1
L =u 3&iu *are e0a,er'm &a&' dar 3&iu *' eu ;n&r#adev'r nu !o&
r'm9nea s' m' ;n&9lnes* *u =adina ;n !rea6ma &rans*rierii
divor$uluiA s!use >ri,ore1
L Bn mo&iv mai mul& s' m' la3i sin,ur s!re binele am9nduroraA
a!rob' <iron )u,a ,rav1
Inda&' du!' de6un &rebui s' !le*e *a s' !oa&' !rinde la Cos&e3&i
a**elera&ul1 Bri3*a ,alben' *u )*Him &r'sese din vreme la s*ar'1
<iron ;3i ;mbr'$i3' odrasla %'r' em%a8' *a &o&deauna1 >ri,ore ;l
s'ru&' !e am9ndoi obra6ii ;nduio3a& 3i de#abia s&'!9nindu#3i %irea1
L Am s' reviu !es&e *9&eva 8ile &a&'A S!er *' a&un*i &e voi ,'si
sin,urA
L S' revii *9nd va %i lini3&e >ri,ori$'A r's!unse b'&r9nul !lin
de ;n*redere1
Inso$i bri3*a !9n' ;n %a$a noului *ona* l9n,' rondul ;n %orm' de
inim' r'v'3i& de in&em!eriile iernii1 )e3ind !e !oar&' >ri,ore
;n&oarse *a!ul1 B'&r9nul era ;n a*ela3i lo* *a un s&9l! ;n%i!& ;n
!'m9n&U
In dre!&ul *9r*iumii $'ranii s&'&eau *a 3i ieri !ar*' ni*i nu s#ar
mai %i mi3*a& de a*olo1
L Ce mai a3&ea!&' oamenii )*HimeX 8ise >ri,ore1
L Car*' ei 3&iu *e a3&ea!&' *ona3uleX bolborosi vi8i&iul1 Bi&e#
a3a *a !ro3&iiU
/i&u Nerdelea se sim$ea de !risos *um se sim$ise &oa&' vremea1
Se bu*ura *' !lea*' mai re!ede1 ) se !'rea *' s*a!' din&r#un *a8an
*lo*o&i&or1
2
L Oare de *e#o %i !le*9nd a3a de,rab'X ;n&reb' ),na& Cer*el *u
o*Hii du!' bri3*a ,alben' *e se de!'r&a1
@'ranii se ui&au &o$i du!' bri3*' mai mul& din obi3nuin$'1
L A!oi *e s' *au&e ai*iX 8ise *ineva1 Se du*e unde#i mai bine 3i
mai *ald1
L R'm9ne boierul *el b'&r9n n#ai ,ri6'A %'*u Sera%im <o,o3
a*ru1 =u s*a!i de boieri *u una *u dou' >HerasimeA
L <'*ar de#ar %i &o$i *a dumnealuiA s&ri,' Ce&re1 L#ai v'8u& 3i
ieri *um a veni& ;n&re oameniU 5a*' n#ar %i b'&r9nulU
L C'i da ve8i bine numai *' b'&r9nul !orun*e3&eA 8ise Sera%im1
B'&ea !u$in v9n&1 Oamenii ;3i s&r9n,eau sumanele 3i#3i ;n%undau
*'*iulile1 =u se ;ndurau delo* s' se ;m!r'3&ie1 Bnii se mai
re!e8eau !e a*as' s'#3i mai va8' de vi&e ori s' mai ;mbu*e dar se
;n&or*eau *ur9nd !ar*' le#ar %i %os& %ri*' s' nu se ;n&9m!le *eva ;n
li!sa lor1 Cei din sa&ele ve*ine *are %useser' ieri s' ;n&rebe des!re
*'l're$ii albi au veni& 3i a8i adu*9nd 3i al$i &ovar'3i *a la o
3e8'&oare mare1 2orbeau des!re a*elea3i ne*a8uri *a &o&deauna
doar mai *u luare#amin&e *a 3i *9nd s#ar %eri s' nu#i aud' *ineva1
=u se !rea !riveau ;n o*Hi %ie de &eam' s' nu se vad' *e !9l!9ie ;n
o*Hii *elorlal$i sau s' nu vad' *eilal$i %o*ul din o*Hii !ro!rii1 Ce
&oa&e %e$ele ;ns' 6u*a o ;n&rebare a*eea3i !osomor9&' 3i !'&ima3'
*are a3&e!&a un r's!uns1
Crimarul de *9&e ori &re*ea s&ri,a:
L 5a *e m'i oameni voi n#ave$i *ase n#ave$i neves&e n#ave$i
*o!iiX
Ii r's!undea mereu 2asile Fidaru *u a*eea3i ,lum' s&9rnind
a*ela3i r9s as!ru:
L =e#am *io*oi& 3i noi don\ !rimar *#a3a au veni& vremurileA
5e#abia *'&re sear' se mai risi!ir' du!' *e v'8ur' !e *olonelul
?&e%'nes*u &re*9nd *u *are&a s!re *ona*ul )u,a iar mai !e urm' !e
arenda3ul Cosma Buruian'1 Ce ,re*ul ;ns' nu l#a 8'ri& nimeni
!en&ru *' a sosi& !e ;n&uneri* *9nd numai ;n *9r*ium' mai erau
*9$iva ;n&9r8ia$i1
<iron )u,a ;i adunase !e &o$i *Hiar 3i !e Cla&amonu *a s' se
do*umen&e8e1 Cel mai s!eria& era *olonelul !ensionar1 Se v'i*'rea
*a o bab' *'#3i !ierde a*uma &o& rodul unei vie$i de &rud'1 >ri6a
*ea mare o avea ;ns' din !ri*ina *elor &rei %e&e !e *are le#ar %i
&rimis undeva s' nu le !9n,'reas*' *umva bes&iile as&ea &urba&e1
Lua& mai de s*ur& de <iron m'r&urisi *' la el e lini3&e 3i !a*e
;nvoielile %'*u&e numai mun*ile nu le#a ;n*e!u& ;n*'1 Ii era %ri*'
de 8iua de m9ine !en&ru *' bes&iile as&ea &urba&e nu meri&' ni*io
;n*redere1
L Cum s' %iu *alm domnule *9nd ;i *unos* *um ;i *unos* euX
s&ri,' ?&e%'nes*u !l9n,'&or1 5umnea&a ai 6andarmii *olea sub
s&rea3in'1 .u nimi* sun& sin,ur *u bie&ele %e&e la *Heremul
&9lHarilor1 Cerui ,eneralului 5adarla& m'*ar un !i*He& de solda$i
!en&ru !a8a *o!ilelor *el !u$in1 A3A =u !oa&e1 =i*i la mo3ia lui n#
are de*9& o ordonan$'1 ?i s' mai %a*i a,ri*ul&ur' ;n $ara as&aAU
Cum s' nu &e 6u!oaie de viu $'ranii da*' ,uvernului nu#i !as' de
soar&a noas&r'X
L 5a*' vorbe3&i a3a 3i %a$' de $'rani s' nu &e miri de *e $i#or
%a*eA 8ise )u,a ironi*1
L Se !oa&e *oane <iroaneX se indi,n' *olonelul1 5ar *um ;$i
;n*Hi!uiX .u v' s!un a*i dumneavoas&r' *a unor %ra$i de
su%erin$'A Cu $'ranii ;ns' %a* mili$ie ;n &oa&' re,ulaA Se !oa&eX
<ai lini3&i& era Cla&amonu1 Ea&a o e0!ediase la Ci&e3&i mai de
mul&i3or iar el *u nevas&a 3i %e*iorul n#aveau de *e s' se &eam'1 .i
s&au !e lo* ori*e s#ar ;n&9m!la 3i ni*i n#ar avea unde s' mear,'
&oa&' averea lor %iind v9r9&' ;n *ele dou' mo3ii1 Eire3&e nu
!omenea nimi* des!re re8ervele ;n mone&' bun' *e le avea la
ban*a din Bu*ure3&i1 As&a ;l !rivea1 5e al&%el el se a%l' %oar&e bine
*u $'ranii1 =u i#a bru%&ului& ni*ioda&' nu i#a b'&u& a3a *' n#are
nimeni de *e s'#l uras*'1 Bie&ul CHiril' C'un s#a su!'ra& !en&ru
;n&9m!larea %e&ei *u Aris&ide dar 3i !e el are s'#l ;m!a*e1 Cen&ru
!ro!rie&a&ea Les!e8i s#a ;nvoi& !er%e*& *u oameniiT i#a mai ;nlesni&
!u$in *e#i dre!& &o&u3i s!er' *' se va des!',ubi al&%el1 =umai *u
Babaroa,a e bu*lu*1 @'ranii de unde odinioar' umblau s#o
*um!ere ei a*uma *er s' %ie !ar*ela&' ;n&re d9n3ii ,ra&is1 5in
%eri*ire m9ine sose3&e doamna =adina 3i se va li*Hida 3i
;n*ur*'&ura *u Babaroa,a1
Cosma Buruian' n#avea ni*io nou&a&e s'#i *omuni*e1 Eri*a lui o
*uno3&ea )u,a !rea bine1 Ce nu voia s' s!uie Cosma nim'nui era
*'#3i !re,'&ise %amilia s' %ie ,a&a ;n ori*e *li!' de !le*are1 <ai
bine s' se du*' !e ,9rl' &oa&e numai s' s*a!e *u via$'1
<iron )u,a le re*omand' s9n,e re*e 3i ener,ie de3i ;3i d'dea
seama *' re*omanda$ia lui e vorb' ;n v9n&1 Oamenii a*e3&ia sun&
mor$i de %ri*' de a*uma1 Ii *onvo*ase ;n reali&a&e *a s' se
*on&role8e !e sine ;nsu3i1 .l du!' *9&e a%lase *redea *' 8vonurile
des!re in&en$iile de r'8vr'&ire ale $'ranilor lui sun& ;n bun' !ar&e
e0a,er'ri de ale *elor %ri*o3i1 Credin$a 3i#a ,'si&#o de!lin
*on%irma&' de lamen&a$iile arenda3ilor ;n*9& a*uma era l'muri&1
<ai mul&' ;n*redere avea ;n !rimarul sa&ului 3i ;n 3e%ul !os&ului
de 6andarmi *u *are s&'&u mai lun, de vorb' ;n a*eea3i sear' du!'
*e se re&raser' arenda3ii1 Am9ndoi ra!or&ar' *' oamenii sun&
lini3&i$i *am murmur' ei din !ri*ina ;nvoielilor du!' obi*ei dar
numai s' se ;ndre!&e !u$in vremea 3i &o$i se vor da !e bra8d'1 5e
*um!'rarea mo3iei Babaroa,a s#au l'sa& %iind*' le#a in&ra& ;n *a!
*' s&'!9nirea le#o va ;m!'r$i lor !e de,eaba1 A3a s#a n's*o*i& 3i
!oves&ea *u *'l're$ii albi *are ves&es* ;m!'r$irea !'m9n&urilorU
Oamenii mereu as&a visea8' mai *u seam' !rim'vara1 /o&u3i
!rimarul Cravil' observ' res!e*&uos *' &rebuie s' mear,' m9n'#n
m9n' *u 6andarmii *' de s#ar ivi nis*ai smin&i$i s' %a*' vreo
r'u&a&e s' !oa&' %i !u3i ;nda&' la lo*ul lor1 Boian,iu de asemenea
s!use *' 3i !rimarul s' %ie *u o*Hii ;n !a&ru *' !os&ul e slab abia
*in*i oameni *u d9nsul ;m!reun'1 <iron )u,a %','dui *' va a&ra,e
a&en$ia !re%e*&ului *are are s' &rea*' !e ai*i ;n&r#o 8i d#as&ea s'
vad' da*' nu s#ar !u&ea s'#i mai &rimi&' *9$iva 6andarmi1 Ad'u,'
;ns' *' ordinea nu de!inde de mul$imea !a8ni*ilor *i de vi,ilen$a
lor1
L Oamenii &rebuie s' sim&' *' e0is&' o au&ori&a&eA 8ise b'&r9nul
<iron1 =i*i !rovo*'ri dar ni*i 3ov'iriA Ori*e ;n*er*are de
de8ordine ;nain&e de a servi *a ;ndemn al&ora s' %ie re!rima&'
ener,i* 3i e0em!larA
L Am ;n$eles *u*oaneA murmur' !rimarul su!us1
L /r'i$iA %'*u Boian,iu um%l9ndu#3i !ie!&ul *a s' ara&e *' are
ener,ie mai mul&' *Hiar de*9& &rebuie1
3
/i&u Nerdelea 3i >ri,ore )u,a sosir' la Bu*ure3&i !e ;nsera&1
A**elera&ul era &i*si& de oameni ;n,ro8i$i *are#3i !'r'siser'
,os!od'riile de %ri*a $'ranilor %u,ind la Bu*ure3&i sin,urul lo*
unde s!erau s' %ie la ad'!os&ul !rime6diilor1
L s&a e ;n*e!u&ul !ani*iiA s!use >ri,ore &ris&1 I$i ;n*Hi!ui *um
alimen&ea8' as&a nenoro*irileA
=e%iind *Hi! s' !uie m9na !e o bir6' ;n ;mbul8eala din !ia$a
>'rii de =ord se a,'$ar' de un va,on de &ramvai *u *ai arHi!lin
de asemenea1 In !ia$a /ea&rului =a$ional *obor9r'1 >ri,ore s!unea
*' se va du*e la Credeleanu iar /i&u voia s' ias' mai &9r8iu ;n ora3
s' mai *ulea,' nou&'$i1 In *li!a *9nd ;3i d'dur' m9na s' se
des!ar&' se a!ro!ie un $i,'nu3 *u 8iare $i!9nd *9& ;l $inea ,ura:
L Adevrul edi$ie s!e*ial'AU AdevrulSU S!e*ial'A
Cum!'rar' am9ndoi1 /i&lul ,ras s'rea ;n o*Hi: >ulburrile
&rneti Ln discuia Camerei1 E'r' o vorb' se re&raser' ;m!reun'
sub un %elinar s' *i&eas*'1 O in&er!elare !rile6uise o de8ba&ere
%ur&unoas' ;n 6urul de8ordinilor $'r'ne3&i *are se ;n&indeau
ver&i,inos1 C9$iva de!u&a$i din o!o8i$ie a*u8au ,uvernul *' n#a
%os& *a!abil s' ;m!iedi*e i8bu*nirea nemul$umirilor a!'rau !e
$'rani 3i !ro&es&au veHemen& *a nu *umva s' se re*ur,' la
re!resiuni s9n,eroase1 <ai mul$i ,uvernamen&ali im!u&au
o!o8i$iei *' ;n*ura6ea8' !e r'u%'*'&ori 3i *' a,en$ii ei ;ndeamn' !e
$'rani la nele,iuiri1
L Bun' !ro!a,and'A murmur' >ri,ore )u,a1 @ara arde 3i
dumnealor ;3i %a* *om!limen&eA
/i&u Nerdelea o lu' !e *alea 2i*&oriei1 =#au8ea de*9& +r's*oaleM
+$'raniiM +&ulbur'riM +arenda3iMU Co&i la drea!&a !e bulevard
s!re *as'1 Bn ,las *unos*u& ;l o!ri:
L .i domnule NerdeleaXU Ce mai %a*iXU Ce 8i*i de r's*oaleX
CeX 2'8u3i sur!ri8a *io*oilorX 5umnealor *redeau *' s#a ,'si&
$a!ul is!'3i&or: 6idanii sun& vinova$i *' *io*oii e0!loa&ea8' !e
$'raniA ?&i$i la noi &o&deauna 6idanii sun& !ri*ina &u&uror relelor1 .i
dar $'ranii s#au ;n&ors ;m!o&riva *io*oilor 3i a*uma nu mai sun&
buni $'ranii1 A*uma s*oa&e arma&a u*ide#i s!9n8ur'#iA
.ra &9n'rul <endelson %iul *i8marului din Bu8e3&i1 2orbea *u
un 89mbe& *iuda& *are !e /i&u ;l su!'ra ;n*9& ;i r's!unse *u
im!u&are:
L =u e ni*iun mo&iv de bu*urie domnule <endelson ;nU
L 5a *e eu m' bu*urX !ro&es&' &9n'rul a&9& de veHemen& *'
in&on' *uvin&ele *u un a**en& ovreies* a!roa!e *omi*1 Cine $i#a
s!us dumi&ale *' m' bu*urXU <ai ;n&9i eu *a so*ialis& sun&
*on&ra violen$elor 3i de*i nu !o& s' m' bu*ur1 Ce urm' eu 3&iu *'
bie$ii $'rani vor !l'&i *u mul& s9n,e *ura6ul lor de a se ridi*a
;m!o&riva boierilorU
Bn s%er& de *eas ;i %'*u &eoria nedre!&'$ilor so*iale s'#i
dovedeas*' de *e !e el ;l dor mai mul& mi3*'rile a*&uale de*9& !e
al$ii1 Nerdelea *a s' s*a!e de vorb'ria lui se s*u8' *' &rebuie s'
mear,' a*as' *' vine de !e drum dar &9n'rul <endelson ;l
;n&ov'r'3i !9n' ;n %a$a !or$ii 3i nu#l sl'bi !9n' nu#3i &ermin'
e0!o8eul1
A*as' ;l a3&e!&au !e /i&u dou' s*risorele1 Bna sosi&' !rin !o3&'
;l anun$a *' /an$a va veni mier*uri du!'#amia8' !e la orele 3ase
*9nd se mai ;n&une*' !u$in 3i se ;n*Heia *u mii de s'ru&'ri1
Cealal&' i#o l'sase asear' !reo&ul Bel*iu, *omuni*9ndu#i *'
!lea*' ;n mare ,rab' %iind*' revolu$ia a lua& !ro!or$ii mari de &o&
3i are s' a6un,' *ur9nd 3i la Bu*ure3&i ;n*9& ori*e ;n&9r8iere ar
!u&ea s'#l *os&e via$aU Lui /i&u ;i !'rea r'u *' !'rin$elul a %u,i&
a3a1 Ar %i vru& s' &rimi&' 3i el a*as' m'*ar *9&eva nimi*uri s'
!rimeas*' 3i ai lui *eva de la d9nsul din Bu*ure3&i1 Cu bile$elul
!o!ii ;n m9n' ;ns' se !omeni ,9ndindu#se:
+C9nd 8i*e /an$a *' vineX <ier*uriXU A8i e luniU 2as'8i*'
&o*mai !oim9ineUM
A doua 8i se ;n%iin$' mai devreme la ?rapelul1 Ca ni*ioda&'
odaia lui Ro3u era !lin' de reda*&ori 3i de ,'l',ie1 Se dis*u&au
;n&9m!l'rile de ieri de la Camer' 3i mai *u seam' un ar&i*ol#
mani%es& a!'ru& ;n !lasul poporului o%i*iosul o!o8i$iei semna& de
un %os& minis&ru1 5ire*&orul 5eli*eanu &una 3i %ul,era *omen&9nd
!asa,iile !e *are un reda*&or ro3*ovan ve3ni* revol&a&ul Bebe
An&oniade le *i&ea *u ,las &are1
L S&ai 3e%ule as*ul&' *' a*uma vine !ar&ea *ea mai &areA s&ri,'
Bebe &rium%'&or1 )a as*ul&a$i: +Cu *9&' durere de inim' v'd
insu%i*ien$a nedes&oini*ia ,uvernului ;n %a$a ,ravelor evenimen&e1
C9nd $'ranii nu *er de*9& !u&in$a de a &r'i *9nd !u&in$a a*eas&a li
se re%u8' *u obr'8ni*ie *9nd dre!&a&ea muri&orilor de %oame s&ri,'
la *er !e dl !rim#minis&ru ;l !reo*u!' dre!&urile *93&i,a&e1 Ce
dre!&uri *93&i,a&eX A*elea de a e0&ermina !e $'ranii no3&ri !e
a*eia *are sun& &al!a &'ria %iin$a $'rii ;n&re,iXM S&a$i s&a$i *'
a*uma e 3i mai %rumosA +=u e0is&' de*9& un sin,ur dre!& *are e
mai !resus de ori*e anume dre!&ul $'ranilor de a &r'i ;n $ara lor de
a nu %i 6e%ui$i de a %i o*ro&i$i *on&ra venali&'$ii unei adminis&ra$ii
*oru!&e de a %i s!ri6ini$i ;n lu!&a !en&ru re*u*erirea !'m9n&ului lor
s&r'mo3es* din m9inile murdare ale e0!loa&a&orilor %'r' mil'1
?i *ine nu ;n$ele,e lu!&a a*eas&a de &rei ori s%9n&' &rebuie s' se
*oboare la lo*ul *are es&e mai !o&rivi& *u ,radul lui de ;n$ele,ere a
lu*rurilor1 S' se 3&ie *' &oa&e au o mar,ine *Hiar 3i ;n $ara noas&r'
bine*uv9n&a&' 3i *' !ie&rele s#ar ridi*a sin,ure s' ne loveas*'
da*' am &olera *a s9n,ele rom9nilor s' !l'&eas*' in*a!a*i&a&ea
,uvernuluiAM
5u!' o *li!' de *ons&ernare ,eneral' 5eli*eanu e0*lam' ;n
*ulmea indi,n'rii:
L As&a e !rovo*are dire*&' la rebeliuneA La as&a nu e0is&' de*9&
un sin,ur r's!uns demn: ares&area individului indi%eren& *ine ar %iA
Cu a&9& mai ru3inos *' e un %os& minis&ruA
L A3a#s '3&ia 3e%ule 8ise reda*&orul *i&i&or sen&en$ios1 C9nd
vor s' r's&oarne ,uvernul nu mai ale, mi6loa*ele1
L .i &o*mai de a*eea ,uvernul nu !oa&e r's!unde la as&%el de
*rime de*9& !rin&r#un sin,ur ,es&: la 2'*'re3&iA de*lar' dire*&orul
mar$ial1 Sau da*' nu se sim&e ;n s&are a&un*i mai bine s' se
re&ra,' 3i s'#i lase !e dema,o,i s' !o&oleas*' mi3*'rile !e *are le#
au !rovo*a&1
L 5e *e s'#i lase domnuleXA !ro&es&' b'&r9nul re!or&er
5avides*u ;n%ri*o3a& de !ers!e*&iva o!o8i$iei1 <ai bine s'#i ba,e
!e &o$i la dub' 3i s'#i ;nve$e omenieA
/i&u Nerdelea *are se s&re*urase ;n&r#un *ol$ in&imida& de
sanHedrinul reda*$ional deveni *en&rul in&eresului *9nd Ro3u ;l
;n&reb' *e#a v'8u& la $ar'X 5u!' *e &9n'rul !oves&i *' ;n ,eneral a
,'si& lini3&e 3i numai a&mos%era i s#a !'ru& a!'sa&' 5eli*eanu
observ':
L Eire3&eA Bnde n#au a6uns ;n*' ins&i,a&orii dumnealor e
lini3&eU /rimi&e$i ;ns' ar&i*olul onorabilului %os& minis&ru 3i s'
vedem da*' va mai %i lini3&eA
Ro3u nu mai r'mase sin,ur !9n' la amia8i de3i ,ro8av ar %i
dori& s' s!uie lui /i&u *on%iden&ul s'u de &oa&e 8ilele *9&eva
am'nun&e e0&raordinare !e *are numai el le *uno3&ea1 5e a*eea
*9nd Nerdelea se !re,'&i s' !le*e ;i 8ise semni%i*a&iv:
L =#ar %i r'u s' &re*i du!'#mas' !e la Camer' !uiuleA Coa&e s'
%ie iar *eva in&eresan&A ?i m9ine s' vii mai de diminea$' la
reda*$ie ai ;n$elesX
J
<ar$i diminea$a soarele s*oase *a!ul de du!' !erdeaua de nori
!lumburii1 In b'&aia ra8elor *alde $'ranii se ;mbul8eau ;m!re6urul
*9r*iumii lui Busuio* s' a%le *e#o %i !us la *ale asear' boierii la
*ur&ea b'&r9nului1 Crimarul mieros 3i ,lume$ le s!unea mereu:
L <'i b'ie$i nu v' !ierde$i vremea de,eaba m'iAU Ori
a3&e!&a$i s' mai vie *'l're$ii *ei n'8dr'vaniXU 2ede$i#v' de
&reburi m'i oameniA
L .i s'ra*ii *'l're$i *' bine#au mai ,l'sui&A 8ise <arin S&an
!u$in *Her*Heli& du!' *e !o!osise un r's&im! la &e6,Heaua lui
Cris&ea1 Al&%el *ine ar mai %i aduna& !e boierii no3&ri la s%a& 3i la
&o*meal'XU .Hei %ra$ilor %ri*a#i mare *u*oan'AU =u#i a3a dom\
!rimarX
L <'i <arine *um ;$i vine $ie om ;n &oa&' %irea s' vorbe3&i
a&9&ea ba8a*oniiX %'*u Cravil' ;n ba&6o*ur'1 5a\ de *ine s' le %ie
%ri*' boierilor m'i <arineX 5e &ine m'XU 2ai de *'!'$9na &a
<arineA
Bnii r9ser' dar al$ii s&ri,au amenin$'&or:
L Ba s' le mai %ie %ri*' 3i de noiA
L A!oi de bine 3i de bu*urie nu s#au s&r9ns eiA 8ise Sera%im
<o,o31
L Corun*ile *u ;m!'r$irea !'m9n&urilor o %i umbl9nd s' le
doseas*'A 8ise ),na& Cer*el1
L Bine *' ne#au s!us *'l're$ii *' ni*i noi nu ne#om l'saA 8ise
/oader S&r9mbu1
Crimarul ;n&reru!se ener,i*:
L )a mai $ine$i#v' ,ura m'i *' !e urm' m' su!'rA .u v'
vorbes* %rumos iar voi d'#i 3i d'#i *u !ros&iaA A!oi a3a nu ne
;m!'*'m %ra$ilorA
<arin S&an *u o !rivire ,ale3' *ara,Hioas' ;n&reb' deoda&':
L 5on\ !rimar eu !oa&e *#am b'u& *eva nu 8i* dar ma&ale *u
!lu&onierul *e#a$i *'&a& a8i#noa!&e la boierul *el b'&r9n aiX
L 5ar *e &u *re8i *' noi ne as*undem de &ine ori de *inevaX
ri!os&' Cravil' seme$1 Ce mi#e ru3ine *' m#a *Hema& boierul
<ironX =u#s eu !rimarul *omuneiX A!oiXU ?i *e am !us la *ale
lu*ruri de ru3ineX Cine umbl' s' $ie lini3&e 3i !a*e ;n sa& %a*e r'u
aiX A3a 8i*i &u m'i <arini*'X
L Ba nu 5oamne %ere3&eA r's!unse <arin serios !ar*' i#ar %i
&re*u& 3umeneala1 C' noi lini3&e 3i !a*e vrem 3i dre!&a&eAU 5ar
*redeam *' boierul &e#a ;n&reba& 3i !e ma&ale *um 3i ;n *el %el s'
;m!ar&' !'m9n&urile la oameniU
L A!oi &o*mai !e boierul <iron l#ai nimeri& s' ;m!ar&'
!'m9n&uri <arine b'ie&eX r9se !rimarul1 =u#l 3&ii &u !e dumnealui
*9& i#e de dra,' mo3iaX
L 5e bun'voie *ine#3i ;m!ar&e avereaX morm'i ),na& Cer*el1
5ar da*'#i !orun*a de la vod'XU <ie nu mi#a lua& !or*ul !en&ru
birX ?#am &'*u& *' n#am avu& *e %a*e 3i *o!ila3ii rabd' de %oameA
2'89nd *' n#o s*oa&e la *a!'& !rimarul Cravil' mai %'*u vreo
dou' ,lume 3i a!oi o 3&erse la *an*elarie1 Ce la amia8' !i*' ;ns'
<a&ei 5ulmanu de la Les!e8i *u 3&irea a%la&' de la ar,a$ii
*ona*ului *' a8i are s' soseas*' *u*oni$a de la Bu*ure3&i *u
au&omobilul *' a 3i %'*u& %o* ;n &oa&e od'ile 3i *ur'$enieU In&re
$'rani se ;n*e!u o %ierbere *a 3i *9nd in&r' diHorul ;n&re ,'ini1
>lasuri %eluri&e !ornir' 3i se ;n*ru*i3ar' ;n mul$imea r's*oli&':
L 5a\ de *e mai vineXU Ori &o& vrea s' v9nd' Babaroa,a
al&oraX
L =#o l's'm *um s#o l's'mX
L <ai bine s' le d'm %o*A
L Coa&e *' are 3i dumneaei vreo !orun*' !en&ru ;m!'r$ireU
L /rebuia s' b','m !lu,urile 3i s' nu &o& a3&e!&'mA
L L'sa$i#o s' vie oameni buni *' noi *e !'8imX s&ri,' Ce&re
Ce&re mai &are *a &o$i1
In vreme *e oamenii se %r'm9n&au a3a Cavel /unsu un b'rba&
us*'$iv *u *a! mi* 3i *u o*Hi Hr'!'re$i ,inerele babei )oana se
&o*mea *u *o!ila3ul s'u Cos&i*':
L 5u#&e m'i b'ie&e la m'#&a mare s' &e 6o*i *u *o!iii *#a3a $i#a
!orun*i& m'mi*aA 5u#&e Cos&i*' nu &e $ine du!' mine !rin&re
!i*ioarele oamenilor *#ai*i nu#i de *o!ii nu ve8iX (?i *um Cos&i*'
&'*ea 3i se a,'$a de m9ne*a lui:) Clea*' m'i *' &e ba& au8iX Ori
nu vrei s' au8iX
L <i#e %ri*' de *9ini s*9n*i *o!ilul1
L Ce *9ini *' nu#i ni*iun *9ine !9n' la m'#&a mare *'#i numai
*oleaA ;l ;ndemn' Cavel1 Aide du#&e dra,ul &a&ii nu m' ne*'6iA
5u#&e bini3orA
Cos&i*' mai *onvins mai de &eama b'&'ii *'*i &a&'#s'u ;l *am
sno!ea *9nd se su!'ra !orni &9nd'lind devale !e uli$'1 .ra des*ul$
*u *a!ul ,ol *u o *'ma3' murdar' ru!&' 3i *u m9ne*ile lar,i1
Cum se de!'r&' !u$in ;3i re*'!'&' 8burd'lni*ia obi3nui&' iar
a6un,9nd la *o*ioaba babei )oana ;nain&e *Hiar de a in&ra ;n
o,rad' ;n*e!u s' *Heme !e =i*u b'ie$elul lui 2asile Fidaru de
!es&e drum *u ni3&e s&ri,'&e de s' r's*oale &o$i ve*inii1
Baba )oana era ne*'6i&' *u o ,'in' *are *'8use *lo3*' o a3e8ase
!e ou' 3i a*uma du!' o s'!&'m9n' nu mai voia s' s&ea ;n*9& o
%'*ea s' aler,e du!' ea !rin *ea o,rad' 3i ,r'din'1 Au8ind ,lasul
ne!o&ului morm'i bosum%la&' ,9ndindu#se *' numai adineaori i#a
!le*a& de !e *a! nebunul de An&on: +Abia s*'!ai de un nebun 3i#
mi vine al&ul mai ;ndr'*i&M1
C9nd ;n s%9r3i& Cos&i*' ;m!reun' *u =i*u se ivi ;n !ra,ul *asei
b'&r9na ;l bomb'ni %'r' s'#i !riveas*':
L As*ul&' b'ie&e s' v' 6u*a$i %rumos 3i s' nu m' mai am'r'3&i
3i &u *' sun& eu des&ul de am'r9&' %ire#ar a dra*uluiA
Cos&i*' nu lu' ;n seam' *i*'leala ei 3i du!' *e se ;nv9r&i !u$in
!rin *as' 3i se H'r$ui *u *9inii se v'i&' *' i#e %oame1
L /e &rimi&e 3i nem9n*a& s' &e Hr'nes* eu *' nu v#am Hr'ni&
des&ulA bu%ni baba )oana1 2e8i *'#i m'm'li,' !e mas' ;nveli&' ;n
!roso! 3i oala *u la!&e !e va&r'A 5u#&e 3i *ra!' !9n'#i !lesniA
B'&r9na ;3i v'8u de ale ei iar *o!iii de 6o*urile lor1 5in *9nd ;n
*9nd ;ns' ;i mai o*'ra ;i mai bles&ema *a s' nu#3i %a*' de *a!:
L <'i dra*ilor l'sa$i *9inii ;n !a*e *#o s' v' mu3&eAU Cos&i*'
%ire#ai al dra*ului nu#mi H93'i ,'inile *' se s!erie 3i nu se mai
s&r9n, a*as'AU B'ie&e nebuni&#ai ori nu mai ai mul&X Cum &e sui
&u *'lare !e !ur*el s' mi#l de3eli ba&'#&e 5umne8euA
<ai &9r8iu Cos&i*' ie3i ;n uli$' unde avea mai mul& lo* !en&ru a
ar'&a lui =i*u al&e n'8dr'v'nii1 .l %iind mai mare se so*o&ea
obli,a& s' ;n&re$ie admira$ia &ovar'3ului de 6oa*' !rin &oa&e
obr'8ni*iile !osibile %a$' de buni*'#sa1 5u!' un r's&im! baba
)oana iar s&ri,' din *as':
L <'i b'ie&e s&ai ;n o,rad' 3i nu &e mai 6u*a ;n uli$' s' &e *al*e
vreo *'ru$' 3i s'#mi mai ,'ses* beleaua din !ri*ina &aA
=umaide*9& r'sun' de !es&e drum 3i ,lasul neves&ei lui 2asile
Fidaru:
L =i*u3orA 2in\ la m'mi*a 3i nu &e mai $inea du!' 8'na&i*ul de
Cos&i*'A 2ino s'#$i dea m'mi*a &a *evaA
Cos&i*' se 6u*a de#a *alul %u,ea de i*i#*olo 3i de *9&e ori &re*ea
!e l9n,' =i*u ne*He8a &rium%'&or1 =i*u3or era a&9& de %erme*a& de
6o* *' ni*i nu au8i ,lasul m'mi*'i1
Ce baba )oana o ;n%uria ori*e ames&e* al neves&ei lui 2asile1
<ai ales ;ns' nu su%erea s'#i o*'ras*' ne!o&ul1 Cu m9inile ude
*um s!'la o *ra&i$' ie3i la !oar&' ;n uli$':
L Cos&i*' dra*e a*u s' vii ;n'un&ru au8iXU Ce mi &e
8ben,uie3&i !e drumX O,rada nu#$i a6un,eXU =#au8i m'i b'ie&eX
U Ori ;n'un&ru ori !lea*' a*as'A
Co!ilul se miorl'i %'r' a se o!ri din 6o*:
L Ce#ai *u mine mamaieXU Las'#ne s' ne 6u*'m *' nu %a*em
nimi*A
Buni*a de8arma&' bolborosi *eva &r9n&i !or&i$a 3i se ;n&oarse la
*ra&i$':
L S' &e du*i dra*ului a*as' s' nu#mi s*o$i mie su%le&ul *' n#am
vreme s' m' $in de *oada &a %ire#ai al dra*uluiA
=i*i n#a!u*' bine s'#3i ba,e iar m9inile ;n *ra&i$' *' se 3i au8i
de de!ar&e un &u&ui& de au&omobil1 C9& era de m9nioas' baba &o&
mai s&ri,' du!' odorul de ne!o&:
L Eu,i de#a*olo b'ie&e s' nu &e *al*e aiaA
=i*u %ri*os nu mai a3&e!&' ,lasul m'mi*'i 3i se re&rase ,rabni*
du!' !or&i$' mul$umi& s' !riveas*' !rin&re ulu*i1
Cos&i*' ;ns' vi&ea8 se ;n%i!se ;n mi6lo*ul uli$ei 3i de a*olo %'*u
%alni*:
L Bi&e =i*ule mie nu mi#e %ri*'AU Bi&eA Bi&eA
In&inse bra$ele ;n*9& m9ne*ile lar,i ;i a&9rnau *a ni3&e ari!i de
lilia* 3i s*oase limba mare ;n ba&6o*ur' s!re ma3ina *are a!'ruse 3i
se a!ro!ia ;n ,oan' *u ,eme&e s&riden&e de siren'1
L <'i Cos&i*' unde e3&i ia seama %ire#ai al dra*uluiA r'sun'
iar ,lasul babei la u3a *o*ioabei1
Au&omobilul a6unsese numai la vreo *in*i8e*i de !a3i 3i *o!ilul
nu se *lin&ea din lo* ;n *iuda aver&ismen&elor nervoase ale
&rom!e&ei1 Observ9nd ;nd'r'&ni*ia *o!ilului 3o%erul d'du s'#l
%ereas*' la drea!&a1 Cos&i*' &re*u de asemenea la drea!&a !ar*#ar
%i vru& *u &o& dinadinsul s' se arun*e sub ro$i1 Cu o r'su*ire brus*'
de volan &r'sura vir' la s&9n,a dar &o& a&9& de brus* &re*u 3i *o!ilul
la s&9n,a1 A&un*i %r9nele s*9r$9ir' *u o%&'ri ru,ini&e 3i ma3ina s&o!'
s*ur& ;n $i!e&ele doamnei din %und1 In *li!a urm'&oare 3o%erul %u
l9n,' *o!ilul *are r'm'sese *u limba s*oas' ;n*remeni& la doi
!a3i de bo&ul au&omobilului1
L Ru!e#i ure*Hile Rudol% s' se ;nve$e min&e bles&ema&ulA
s&ri,' domnul *u b'rbu$' din ma3in'1
?o%erul 8,9l$9i 8drav'n ure*Hile b'ia&ului ;i mai arse 3i *9&eva
!alme !es&e *a! 3i a!oi ;l a8v9rli !e !ode$ l9n,' !or&i$a ;n dosul
*'reia =i*u amor$ise de %ri*' *u ,ura *'s*a&' 3i lum9n'rele sub
nas:
L A*olo s' s&ai Ho$ule nu ;nain&ea ma3inilorA
Ce *9nd au&omobilul *o&ea !u$in mai 6os ;n *ur&ea *ona*ului
)u,a r'*ne&ele lui Cos&i*' um!leau v'8duHul 3i adunau ve*inii1
Baba )oana s!eria&' sosi ;n&r#un su%le&:
L Ce#i Cos&i*'XU Ce#ai !'$i&X
Co!ilul r's!unse !rin&re su,Hi$uri de !l9ns:
L .u m#amU m#amU m#am 6u*a&U 3iU aoleu aoleu ure*Hile
meleA
L Ce s#a ;n&9m!la& m'i =i*u3or *' &u ai v'8u&X ;n&reb' baba1
L L#a b'&u& domnul da*' n#a vru& s' %ereas*'A b9i,ui =i*u
sus!in9nd de emo$ie1
L Bine $i#a %'*u&A Crea bineA %'*u baba )oana venindu#3i ;n %ire
*'&re ne!o&u#s'u b'&u&1 /rebuia s'#$i su*eas*' ,9&ul a%urisi&ule *'
n#as*ul$i ori*9& ;mi ba& ,ura *u &ineAU Aide !lea*' a*as'A 5u#&e
dra*ului *u *ine mi &e#a &rimis s'#mi mai sar' inima 3i !en&ru &ineA
U A*u s' !le*i *' &e iau 3i eu la b'&aie dra* ;m!ieli$a& *e e3&iA
Co!ilul se ridi*' 3i %'r' s' se ui&e la nimeni !orni !e uli$' ;n
sus $in9ndu#se *u m9inile de ure*Hi 3i url9nd:
L Aoleu *' mi#a ru!& ure*HeaAU Aoleu *' m#a omor9&A
L /are#i neas&9m!'ra& 3i nebuna&i* b'ia&ul 's&aA *l'&in' din *a!
o %emeie1
L Nai a*as' =i*u3orA 8ise nevas&a lui 2asile Fidaru lu9ndu#3i
odrasla *u m9ndrie de m9n'1 /u e3&i *umin&e =i*u3or a3a#i
dra,ul mameiX /u nu e3&i obra8ni* *u oamenii a3a#i =i*u3orX
Baba )oana se ;n&oarse ;n o,rad' ;n*Hin9ndu#se 3i a!oi
bodo,'nind:
L Eire#a$i ai dra*ului s' %i$iA
4
/ribuna !resei era a!roa!e ,oal'1 5oar vreo &rei reda*&ori *are
de8b'&eau ;m!reun' *u /i&u Nerdelea !robabili&a&ea *'derii
,uvernului 3i b'&r9nul re!or&er !arlamen&ar de la Gniversul
Bididiu *are ;n *ol$ul s'u re8erva& dormi&a ,9%9ind ;n a3&e!&area
des*Hiderii 3edin$ei1 /re*use de *in*i 3i 6os ;n in*in&' numai
*9$iva de!u&a$i obs*uri 3i !li*&isi$i *'s*au *u ,ravi&a&e de
mamelu*i1
/ribunele ;ns' ,emeau de lume1 Bn reda*&or &inerel !limb9ndu#
3i !rivirea !es&e %e$ele ;nro3i&e de *urio8i&a&e 3i enervare remar*'
di!loma&i*:
L =umai mo3ieri 3i arenda3i ;n &ribuneU Car*' dis*ursurile de
ai*i o s'#i a!ere de %uria $'ranilorA
/i&u Nerdelea 3&ia *' nou&'$i numai 6os ;n *uloare ar !u&ea au8i1
5ar el venea rar la Camer' 3i nu ;ndr'8nea s' *oboare *a al$i
*on%ra$i s!e*iali8a$i1 5eo*amda&' se *am !li*&isea 3i el1
Sub&ili&'$ile !en&ru 3i *on&ra ,uvernului !e *are le v9n&urau *ei
&rei nu#l !rea in&eresau1 =u *uno3&ea *ulisele lu!&elor din&re
!ar&ide 3i ;n !ar&ide iar din&re oamenii !oli&i*i numai !e *ei *9$iva
des!re *are se vorbea mai des ;n 8iare 3i numai din nume1
5eoda&' in&r' mis&erios 3i im!or&an& un re!or&er slab mi* 3i
*o*9r6i& Co!es*u#R'*aru de la ?imineaa1 Cel de la Gniversul se
&re8i din mole3eal' 3i ;n&reb' *'s*9nd:
L Ce#i mon3er ;n*e!e ori nu ;n*e!e *' eu o dau dra*ului de
a%a*ereA
L /a*i bre *' ;n*e!eA 8ise Co!es*u#R'*aru1 5ar 3edin$a e
%lea*1
S' v' s!un eu mai bine o 3&ire e0&raordinar' 3i sen8a$ional'1 A
adus#o adineaori 3e%ul de *abine& de la )n&erne1 . *ald'U Fi*e *'
;n&r#un or'3el de la 5un're n#a vru& s' *omuni*e *e ora3 &rebuie
s' %ie >iur,iu a8i#diminea$' re8ervi3&ii *on*en&ra$i s#au revol&a&
*on&ra o%i$erilor !e doi i#au u*is !e mai mul$i i#au r'ni& %oar&e
,rav 3i a!oi s#au risi!i& !rin sa&ele lor lu9nd 3i armele *u ei1 AiX
As&a nu e ,lum'A 2' ;n*Hi!ui$i *e !ani*' a !rodus ;n ,uvern 3&irea
as&a1 2as'8i*' ni*i arma&a nu e si,ur'1 ?i &ulbur'rile au a6uns ;n
2la3*a1 Se !are *' 3i din )l%ov ;m!re6urul Bu*ure3&ilor s#au !rimi&
in%orma$ii *' $'ranii se a,i&'1 Ce#ar %i s' se n'!us&eas*' asu!ra
*a!i&alei 3i arma&a s' &rea*' de !ar&ea lorXU >uvernul se 8i*e *'
se ,9nde3&e %oar&e serios s' *ear' in&erven$ia arma&elor aus&ria*e
al&%el e !eri*ol s' se du*' !es&e *a! $araU
)n%orma$iile re!or&erului s&9rnir' *ons&ernare1 >9&uri *urioase
din &ribuna ve*in' se ;n&indeau s' aud'1 Bn reda*&or obie*&' &o&u3i:
L C9&e basme *ir*ul' a*umaU
L Ce basme breX se indi,n' Co!es*u#R'*aru1 =#au8i *' 3&irea e
!roas!'&' adus' de 3e%ul de *abine& de la )n&erne 3i s!us' ;n&r#un
,ru! de de!u&a$iU 5a *e a8i mai e nevoie de basmeX 5e al&%el eu
o 3i du* la ,a8e&'1 =u 3&iu ;ns' da*' ne#o l'sa#o ,uvernul s#o d'mX
L .u ni*i n#o mai *omuni* %'*u Bididiu somnolen&1 Ar %i
inu&il1 =oi nu !ubli*'m de*9& in%orma$ii *u 3&am!ila o%i*iali&'$ii1
L 5#aia sun&e$i or,anul la3i&'$ii de *u,e&areA sur9se un &9n'r
b'&'ios1
L Fi b'ie&e *9& !o%&e3&iA murmur' reda*&orul s&r9n,9nd din
umeri1 Ce Gniversul e 6urnalul meuX
)n*in&a ;n*e!ea s' se ;nviore8e1 Ce es&rada !re8iden$ial'
%or%o&eau se*re&ari 3i %un*$ionari1 Se au8eau ,lasurile a!ro8ilor de
!e *uloare: +Co%&i$i la 3edin$' domnilor de!u&a$iAM .0amin9nd
%i,urile de 6os /i&u Nerdelea 8'ri !e >o,u )ones*u *are se ui&a la
&ribuna doamnelor *'u&9ndu#3i so$ia *u *are s*Himb' *9&eva
semne1 .u,enia v'8use !e &9n'rul Nerdelea 3i i#l ar'&a din o*Hi lui
>o,u1 Ces&e *9&eva *li!e >o,u veni sub &ribuna !resei 3i de a*olo
s&ri,' lui /i&u:
L )a !e .u,enia la s%9r3i&ul 3edin$ei 3i a3&e!&a$i#m' 6osA
Nerdelea numai a*uma des*o!eri !e .u,enia *are#i 89mbea
!rie&enos1 O salu&' *u o !le*'*iune reveren$ioas'1
?edin$a ;n s%9r3i& se des*Hise1 F,omo&ul *on&inua ;n in*in&' ;n
&im! *e ;n 6urul !re3edin&elui se mor%oleau !ro*ese#verbale
sumare 3i al&e lu*ruri !e *are nu le as*ul&a nimeni1 O %i,ur'
in*olor' se !ierdea !e ban*a minis&erial'1 A!oi ,lasul e0!edi&iv al
!re3edin&elui anun$':
L 5omnul ra!or&or are *uv9n&ulA
Bn domn mus&'*ios 3i v9n6os se ur*' la &ribun' 3i *i&i *u vo*e
m9ndr' de bari&on !roie*&ul de le,e !en&ru s*u&irea de ori*e &a0e a
ben8inei ;n&rebuin$a&' de au&omobile1 5e!u&a$ii din b'n*i *u
*onvorbirile lor 8eloase ;n'bu3eau *uvin&ele ra!or&orului *a 3i
*9nd le#ar %i %os& ru3ine de ele1
L Bi&e de *e le arde dumnealor ;n momen&ele as&ea s' u3ure8e
!e *ei &rei8e*i de milionari *are se !limb' *u au&omobileA morm'i
reda*&orul Gniversului s*riindu#3i *roni*a1
Ces&e *9&eva minu&e a!oi r'sun' iar'3i *Hemarea a!ro8ilor:
+Co%&i$i la vo& domnilor de!u&a$iAM
L Aide$i domnilor *' nu mai e nimi*A 8ise un ,a8e&ar
s&r9n,9ndu#3i ,r'bi& %ilele 3i !le*9nd1
/i&u Nerdelea s&'&u !9n' v'8u !e >o,u )ones*u de%il9nd ;n %a$a
urnelor de vo& iar !e urm' *obor; *u .u,enia1
L =u 3&iu *ine#mi s!use mi se !are 5eli*eanu *#ai %os& *u
>ri,ore la AmaraX ;l ;n&reb' %oar&e a,i&a& >o,u1 Ce#i !e a*oloXU
=i*i idee n#ai *9& sun&em de ;n,ri6ora$iA In*Hi!uie3&e#$i dra,'
=adina &o*mai a*uma s#a ,'si& s' se du*' la $ar' s'#3i v9n8'
mo3iaA A8i la !r9n8 a !le*a& *u au&omobilulU Ce 8i*i dumnea&a
de &reaba as&aX
/9n'rul Nerdelea *'u&' s'#l lini3&eas*' !oves&indu#i *' ;n&r#
adev'r numai asear' a sosi& de la Amara unde s&'!9nea ordine 3i
!a*e1 >o,u )ones*u relu' a!roa!e l'*rim9nd:
L 5a dar n#ai au8i& *' 3i ;n 2la3*a au ;n*e!u& devas&'rile 3i
omorurileXU =i*i ;n Bu*ure3&i nu mai es&e de!lin' si,uran$' 3i ea
se du*e la $ar'AU 5oamne !ar*' &o& nu#mi vine a *rede *#a
!le*a&A Ce *a!ri*iu 3i ;nd'r'&ni*ieA =#am mai !omeni&A In vremuri
d#as&ea dai ;n*olo 3i mo3ii 3i bani numai via$a s' $i#o salve8i1 5e
unde !9n' unde ,raba as&a s' li*Hide8e mo3iaXU =u 3&iu am
im!resia *' un demon a is!i&i&#o al&%el nu se !oa&e ;n$ele,e1
Il luar' !e /i&u *u d9n3ii ;l o!rir' la mas' 3i &oa&' seara vorbir'
des!re =adina1
K
@'ranii vorbeau &o*mai des!re *u*oni$a *are adineaori &re*use
*u au&omobilul s!re *ona*ul boierului <iron *9nd *o!ilul lui
Cavel /unsu se a!ro!ie v'i&9ndu#se *a din ,ur' de 3ar!e:
L Aoleu *' mi#a smuls ure*HeaAU Aoleu *' m#a omor9&A
2asile Fidaru a%l9ndu#se mai la mar,ine ;l ;n&reb':
L 5a *ine &e#a b'&u& m'i Cos&i*'XU AiXU =u vrei s' s!uiXU
5e *e nu s!ui m' *ine &e#a b'&u&X
Cavel /unsu !le*ase a*as'1 Co!ilul ;n$elese *' &a&'l s'u nu !oa&e
s' %ie ;n&re oameni al&%el ar %i s'ri& s' vad' de *e !l9n,e1 5e a*eea
ni*i nu r's!unse lui 2asile *i ;3i v'8u de drum *on&inu9nd
urle&ele mai *u %o* !ar*' s#ar %i %'li& *u *e#a !'$i& 3i ar %i vru& s'
dea de 3&ire la &o& sa&ul1
O %emeie venind ;n urma *o!ilului se *re8u obli,a&' s'
r's!und' ea lui 2asile:
L L#au mu3&rului& ni$el boierii *' nu s#a %eri& din uli$' *9nd a
veni& ma3inaA
Fidaru *l'&in' din *a!:
L 5a dumnealor *e#3i mai !un min&ea *u *o!iiiX 2reo doi
$'rani al'&uri %'*ur' de asemenea:
L A3a#i de *e s' ba&' *o!ilulXU C' doar nu le#a m9n*a&
avereaA
)ar ),na& Cer*el se bur8ului:
L A*u nu le mai a6un,e *' ne s*Hin,iuies* !e noi ;n*e! s' ne
oro!seas*' 3i *o!ila3ii1 Ce ai mei i#au l'sa& %l'm9n8i *' le#au lua&
!ur*elulU Bine s&'m n#am *e 8i*eA
Al$ii se ames&e*ar':
L A!oi s' lase#n !a*e *o!iiiAU Ce#au 3i *u bie$ii *o!iiAU =i*i
de d9n3ii nu mai ;n*a!XU O% 5oamne r'u ne#ai mai !ede!si&AU
5a*' sun&em 3i noi mol9i 3i %ri*o3iAU )a s' &e 3&ie *' !ui m9na !e
!ar s' vedem ar mai ;ndr'8ni s' &e mai ba&6o*oreas*'X
/oader S&r9mbu *u %a$a ro3i&' *u o*Hii bulbu*a$i r'*nea:
L S' %i %os& *o!ila3ul meu *#a!oi le ar'&am euA ?i ;n&r#un ,ru!
mai a!roa!e de u3a *9r*iumii /ri%on >u6u s!unea %'r' !ri!eal'
re*e lini3&i& doar *u o*Hii ;n*run&a$i *a &o&deauna:
L Boierii numai de %ri*' 3&iu omenieA
>lasurile se ;m!le&eau se ;n*ur*au 3i se ;n&re*eau1 Oamenii se
;mbul8eau *9nd ;n&r#o !ar&e *9nd ;n al&a as*ul&9nd bomb'nind
bles&em9nd1 Car*' un v9n& neHo&'r9& ar %i ;m!ins#o ;n*oa*e 3i
;n*olo mul$imea se 8v9r*olea 3i se a!rindea1
C9r*iumarul Busuio* *are ie3ise ;n !ra, ;n$ele,9nd !ri*ina
%or%o&elii s&ri,' *'&re /ri%on:
L 5e#al lui Cavel vorbi$iX 5e b'ie$elXU )a l'sa$i#l dra*ului m'i
*re3&ini *'#i obra8ni* 3i neas&9m!'ra& de n#are !ere*HeAU C' doar
3i &u l#ai o*'r9& deun'8i ai*i /ri%oane *9nd nu 3&iu *e %'*useU
2orbele *9r*iumarului *'8ur' !es&e oameni *a o und' re*e !e o
%9l%9ire de aburi1 Se %'*u o *li!' de &'*ere uimi&' !ar*' mul$imea
s#ar %i de8me&i*i& din&r#o aiureal'1 /ri%on a!roa!e ru3ina& des*Hise
,ura s' re*unoas*':
L A!oiU
Ii *urm' brus* 3ov'irea ,lasul lui Ce&re Ce&re ;nvenina& de
im!u&are as!r':
L 5ar dumnea&a de *e sudui *o!ilul nea Cris&a*HeXU Cen&ru
*' l#au b'&u& boieriiX
?i deoda&' %ierberea i8bu*ni din nou *a %l'*'rile din&r#un 6'ra&i*
s*ormoni& la &im!1 /ri%on *are n#a!u*ase a ;n*Hide ,ura *on&inu'
a*um ;n%uria&:
L A!oi &'li*' se vede *' &o& s!re *io*oime &ra,i d#aia n#ai
sim$i& ;n su%le& 3i nu &e doare *9nd ne ba&e !e noiA
Busuio* mirosi o do,oreal' din ,r'mada de $'rani &urbura$i1
5e3i adineaori i se !'rea *ara,Hios s' se 8bu*iume ni3&e oameni ;n
&oa&' %irea !en&ru *' !e bun' dre!&a&e a %os& &ras ni$el de ure*Hi un
*o!il *unos*u& de &o$i *a *el mai de3u*Hea& din sa& (*9&e 8ile amare
i#a %'*u& lui Cavel /unsu ;ndr'*i&ul 's&a de b'ia& numai su%le&ul lui
3&ie) %u *u!rins 3i el %'r' voia lui ;n v9r&e6ul indi,n'rii 3i
i8bu*ni um%l9ndu#se de m9nie:
L Adi*' *um m'i /ri%oane eu &ra, *u *io*oiiX =u $i#e ru3ine
s'#mi arun*i &u mie a3a o*ar'X /o*mai &u m' *are de mi#ai
m9n*a& din s&ra*Hin' des&ulX A!oi &u &e iei du!' alde Ce&re m'
*are lin,e &oa&' 8iua la *ur&e 3i !e urm' vine ai*i s' m' ;n%run&e !e
mine m'X
L 5a\ de *e lin, eu m'i nea Cris&a*HeX s&ri,' Ce&re
;mbul8indu#se s' se a!ro!ie de el1 Cum lin, nea Cris&a*HeXU C'
mun*es* la boieri d#aia lin,XU <ie mi#a da& boierul 'l b'&r9n
breve& de *9r*iumar s' ;n3el oamenii 3i s' m' um!lu de bani 3i de
&oa&e ori ma&aleXU )a l'sa$i#m' m'i oameni s' &re* 3i s'#mi
r's!und' *' doar n#oi r'bda s' m' ru3ine8e d9nsul !e mine ;n %a&a
sa&ului !ar*#a3 %i *9r!a luiU
L A!oi ,ur' mare *a a &a mai rar m'i Ce&ri*'A 8ise *9r*iumarul
mai ;m!'*iui&or v'89nd 8v9r*olirile %l'*'ului !e *are $'ranii ;l
os&oiau1 ?i $9%n' 3i seme$ieA Las' *' &e#am !'s*u& de *9nd &e#ai
;n&ors de la oas&eA Car*' numai &u e3&i om ;n sa&AU S&ai b'ie&e *'
e3&i &inerelA Las'#ne 3i !e noi s' &r'im 3i s' mai s!unem *9&e o
vorb' a3e8a&'A
Ce&re *u *9& ;i a$ineau drumul oamenii 3i#l o!reau 3i *u *9&
Busuio* ;3i ;nmuia ,lasul *u a&9& se ;nver3una 3i r'*nea:
L 5'#&e la o !ar&e nea Leon&eA Las'#m' nea /oadere n#ai
au8i& *um m#a o*'r9&X 2reau s'#mi s!uie burduHosul *e#am ,re3i&
eu de m' o*'r'3&e ;n a3a HalX
L /a*i b'ie&e *' nu $i#a da& *u !aru#n *a!A %'*u Leon&e
Orbi3or 8,9l$9indu#l de bra$ m9ndru *' e ames&e*a& 3i el ;n Har$'1
L <ai bine#mi d'dea o !alm' de*9& s' m' &r'sneas*' *u vorbe
d#as&eaA s&ri,' Ce&re mai 8b'&9ndu#se dar &o&u3i mai domoli&1 C'
ni*i nu i#am %ura& nimi* 3i ni*i nu l#am Huidui& da*' am lua&
!ar&ea b'ie$eluluiA
L A3a#i soar&a noas&r'A 8ise /oader S&r9mbu am'r9&1 C9nd ne
ba& boierii ;n lo* s' ;n&oar*em b'$ul ori m'*ar s' $i!'m ne
a!u*'m s' ne ba&em ;n&re noi !e b'&aia lorA
L Bine 8i*i /oadereA bomb'ni 3i ),na& Cer*el *u ,lasu#i 6alni*1
Bi&e#a3a#i *um ai 8isA
L Ba eu ar$',os nu sun& *' nu mi#e %elul dar *9nd ;3i ba&e 6o*
de mine s%9n&ul din *er s' %ie 3i nu m' las !9n' nu#i !l'&es* *u
v9r% 3i ;ndesa&A %'*u Ce&re !o&rivindu#3i Hainele *e i se *o*olo3iser'
;n v'lm'3eal'1
/o*mai *9nd se mai !o&oli vra6ba sosi 3i Cavel /unsu *u o mu&r'
6alni*' de !ar*#ar %i veni& de la un mor&1 In 6urul lui $'ranii se
;n,r'm'dir' *u nou' *urio8i&a&e *a 3i *9nd din ,ura lui ar %i
a3&e!&a& *uv9n&ul de m9n&uire1 C9r*iumarul *a s' drea,' vorbele
de adineaori ru!se ,Hea$a din !ra,:
L 5a *e#i Cavele *u b'ie$elul &'uXU Ce#a !'$i& *u boieriiX
L Aoleu nu m' mai ;n&reba Cris&a*He 3i las'#m'#n !la&a
5omnului *' am'r9& *a mine nu mai !oa&e %i om sub soareA
r'bu%ni $'ranul *u un ,las ;n *are era mai mul&' ur' de*9& durere1
?i !oves&i el !e ;ndele&e *um s#ar %i ;n&9m!la& lu*rurile: *'
Cos&i*' 3edea !e !ode$ la mai*'#sa mare 3i se 6u*a lini3&i& *u
*o!ila3ul lui 2asile FidaruT *' a veni& a!oi ma3ina iar *o!iii 3i de
%ri*' 3i de dra,ul !e&re*erii lor nevinova&e au r'mas %rumos la
lo*ul lor 3i numai s#au ui&a& du!' ea *um s#au ui&a& 3i oamenii
*9nd a &re*u& !e ai*i adineaori1 Ce li s#o %i !'ru& boierilor din
ma3in' *e nu li s#o %i !'ru& 5umne8eu 3&ie des&ul *' a o!ri&
deoda&' 3i neam$ul a s'ri& 6os 3i a da& %u,a s!re *o!iiT =i*u3or al
lui 2asile mai mi*3or 3i mai s!erios a 8bu,Hi&#o ;n o,rad' s!re
noro*ul lui *' al&%el !'&imea 3i el !oa&e mai r'u1 5a*' nu se 3&ia *u
ni*io vin' Cos&i*' a s&a& lini3&i& ba ;n*' se 3i mira *e#o %i vr9nd
neam$ul *are &r9mbi$ea8' la *9rma ma3iniiX =eam$ul ;ns' ni*i
una ni*i al&a ;n3%a*' de ure*Hi !e *o!il 3i &ra,e 3i su*e3&e !9n' i
le s%9r&e*' de#a binelea a!oi se !une *u !almele 3i *u !i*ioarele
!e d9nsul !9n' l#a %'*u& una *u !'m9n&ul1 Ce urm' du!' *e l#a
b'&u& *9& a !o%&i& l#a mai ;n6ura& !e nem$e3&e *um o %i 8is 3i s#a
sui& ;n ma3in' 3i s#a dus dra*ului la boierul *el b'&r9n1
L A*u au 3i !rins s'#i *ur,' ure*Hile 3i s'#i *oa*' nu le#ar a6u&a
<ai*a Cre*is&aA urm' Cavel ;n*Hin9ndu#se *a la al&ar1 Il l'sai s'#l
oblo6eas*' muierea 3#am &rimis 3i !e $a$a =as&asia a lui =is&or s'#i
a6u&e *'#i mai b'&r9n' 3i a vinde*a& 3i !e %a&a lui Fam%ir a*um doi
ani *9nd i#a 8drobi& m9na ma3ina de &reiera&U =ea Lu*a m#a
s%'&ui& *'#l ;n&9lnii venind ;n*oa*e s'#l du* la s!i&al la Ci&e3&i1 ?i
*Hiar am s'#l du* *' n#am ;n*o&ro 3i &are mi#e mil' de *9& su%er'
vai de !'*a&ele lui1 =umai m' ,9ndes* s' nu %ie de,eaba 3i s' mai
*Hel&uies* *ine 3&ie *9& b'ne& 3i s'#mi r'm9ie 3i neom !e &oa&'
via$aU O%A
S%9r3i *u un sus!in 3i *u un ,es& de des!erare1 @'ranii *are
*l'&inaser' mereu din *a! ;n semn de *om!'&imire *9& a vorbi&
Cavel &'*eau1 =umai du!' *9&eva *li!e 2asile Fidaru observ'
&'r','na& 3i u3ura& !ar*' i#ar %i lua& o !ia&r' de !e inim':
L <' miram eu s' %i ;ndr'8ni& b'ie$elul s' le %a*' vreun r'uA
Fe*i de ,lasuri a!robar' a*uma ,r'bi&e 3i *u di%eri&e a!'s'ri:
L =u nu *um s' ;ndr'8neas*' *o!ilulA
5in&re &oa&e ;ns' se des!rinse &o*mai ,lasul *9r*iumarului
Busuio* a!roa!e !orun*i&or:
L 5e *e nu#$i iei &u *o!ilul de m9n' m'i Cavele s' &e du*i *u
d9nsul a3a oblo6i& 3i *Hinui& *um e la *ur&ea boierului 3i s' *eri
s'#$i !l'&eas*' durerea a*uma ;nda&'X
Cavel ;n&oarse *a!ul s!re *9r*iumar ;n*ur*a& ;n vreme *e
;m!re6urul lui se ;n'l$au al&e ;ndemnuri ,'l',ioase:
L 5u#&e CaveleAU C' bine 8i*e Cris&eaA Aide Cavele nu mai
s&a ;n *um!'n'AU /rebuie s'#$i !l'&eas*'A
In s%9r3i& $'ranul b9i,ui 3ov'i&or:
L Aoleu oameni buni m' m9na$i s' m' s&9l*eas*' 3i !e mineX
U C' doar n#o s' se s!erie d9n3ii de o umbr' de omA
L Nai Cavele *' mer, 3i eu *u &ineA s'ri Ce&re ;ndre!&9ndu#3i
sumanul !e umeri1
L S' ne du*em *u &o$iiA s&ri,' un om mi* 3i ;ndesa& *u o
*'*iul' uria3' da&' !e *ea%'1 C' doar n#au s' ne ba&' !e &o$iA
L /a*i >avril' nu %i *o!ilA 8ise re!ede ),na& Cer*el1 =u ne#am
dus deun'8i mai &o& sa&ul !en&ru don\ =i*' 3i nu ne#a i8,oni&
boierul <iron *a !e ni3&e *9iniX
L A!oi da*' ne#om &o& l'sa *a a&un*i ve8i bine *' ne#or alun,aA
%'*u ,ros 3i ursu8 /ri%on >u6u1
L 5e *e s' ne l's'mXU S' nu ne l's'mAU C' nu sun&em *9iniA
i8bu*nir' de#a valma mai mul$i1
L <ai bine le d'm %o* s' se alea,' s*rum 3i *enu3' din &o&
neamul lorA r'*ni sin,ura&i* un ,las sub$ire *a un %ir ro3u 3i a&9& de
lim!ede !ar*#ar %i *obor9& din v'8duH1
/o$i se ;n&oarser' s!re <elin&e Neruvimu *are $inea *a!ul sus
s' ara&e *' nu se as*unde de *e a s!us1 In a*eea3i *li!' ;ns' din 6os
se au8i *a o *Hemare de alarm' 8,omo&ul s&'!9ni&or al
au&omobilului1
L 2ine vineA 3o!&ir' mul&e ,lasuri ;n%iora&e *a 3i *9nd ar %i
ui&a& brus* ;ndemnul lui <elin&e1
<ul$imea de $'rani *u!rindea 3i b'&'&ura !en&ru Hor' 3i uli$a din
3an$ ;n 3an$ %'r' s' se mi3&e 3i ;n*Hi89nd drumul !ar*' ar %i vru&
s' o!reas*' &re*erea1 /o&u3i *9nd se ar'&' ;n 8are ma3ina *ineva
s&ri,' ;m!'*iui&or:
L Eeri$i m'i oameni %eri$i *' vineA
Cu mi3*'ri ;n*e&e sili&e $'ranii des*Hiser' *alea s&r9n,9ndu#se
!e mar,inile uli$ei1 <a3ina re!e&a s&'rui&or 3i !orun*i&or a*ela3i
aver&ismen& as*u$i& *a un $i!'& m9nios1 Brui&ul mo&orului 3i
!o*ni&urile e3a!amen&ului se ;n's!reau *u *9& se a!ro!ia
domin9nd &oa&e ,lasurile 3i &oa&e 8,omo&ele sa&ului1 Oamenii
r9ndui$i *a ni3&e s&r'6eri ve*Hi !e am9ndou' !'r$ile drumului
!riveau *u o*Hi &ulburi 3i *u %e$e ;n&une*a&e ,oana au&omobilului1
=umai *9r*iumarul Busuio* din !ra,ul lui s*oase *'*iula *u
!le*'*iunea obi3nui&'1 O m9n' deli*a&' ;i r's!unse din ma3in' *u o
%lu&urare ami*al'1 In a*es& momen& !ar*' nu s#ar mai %i !u&u&
s&'!9ni Ce&re Ce&re $93ni ;n mi6lo*ul uli$ei ;n urma ma3inii url9nd
%urios:
L NuoAU NuoA
5in vreo su&' de ,9&uri i8bu*ni a!roa!e simul&an 3i %ur&unos
a*ela3i +HuoM revol&a& !e *9nd /ri%on >u6u a!u*9nd o !ia&r' o
8v9rli du!' au&omobilul *e se de!'r&a s*r93nind:
L Soarele 3i dumne8eii vo3&ri de &9lHariA
F,omo&ul mo&orului era ;ns' mai !u&erni* de*9& Huiduielile
oamenilor1 5omnul *u b'rbu$' din ma3in' &o&u3i !ar*#ar %i b'nui&
*eva se ui&' o *li!' ;na!oi 3i v'8u %e$ele m9nioase !umnii ridi*a$i
3i !e /ri%on >u6u 8v9rlind1 In,ro8i& 3i buim'*i& ;n&oarse re!ede
*a!ul 3i s&r9nse umerii a3&e!&9nd lovi&ura1 A!oi *u *9& de!'r&area
!o&olea urui&ul au&omobilului *u a&9& se ;n,ro3a 3i se um%la vuie&ul
;n,r'm'dirii de $'rani ;n mi6lo*ul uli$ei din *are se ridi*' ;n&o*mai
*a o !orun*' un ,las r',u3i&:
L <ama voas&r' de *io*oiA
Ca!i&olul 2))):
ELCR)
1
Fiua urm'&oare mier*uri ;nain&e de amia8i Cla&amonu sosi la
Les!e8i *u *abriole&a adu*9nd 3i !e avo*a&ul Olim! S&avra& !e
*are#l ,'8duia la >li,anu1
L )a*' a6un,em *u bine domnule avo*a&A 8ise arenda3ul *are
m9na *alul av9nd al'&uri de d9nsul ;n %a$' !e S&avra& iar ;n %und
!e Aris&ide1
L 5e a6uns v'd *' a6un,em dar *9& de bine vom vedea la
urm'A r's!unse S&avra& nervos m9n,9indu#3i b'rbi$a *iu!i&' !u$in
de *'run$eal' 3i ui&9ndu#se mereu ;n &oa&e !'r$ile !ar*' i#ar %i %os&
%ri*' s' nu r'sar' de undeva o *ea&' de $'rani r'8vr'&i$i1
L =#ave$i ni*io ,ri6' onora&e domnule avo*a&A relu' Cla&amonu
a&9& de o*ro&i&or *' devenea ironi*1 =u sun& oamenii a3a de nebuni
*um *rede lumea la ora3A @'ranul e %oar&e *umin&e din %ire !oa&e
*Hiar !rea *umin&eA
Olim! S&avra& nu se !u&ea ;ns' lini3&i *u asemenea *onsol'ri
!la&oni*e1 Ii in&rase ;n su%le& o s!aim' *are#l &or&ura ne*on&eni& 3i#i
8u,r'vea &oa&e !rime6diile ;n ni3&e *ulori a&9& de sumbre *'
!re&u&indeni vedea numai s&a%ii1 I3i bles&ema ;n ,9nd ins!ira$ia
nenoro*i&' de a se lua du!' *a!ri*iile unei *u*oane in*on3&ien&e1
Ce#i &rebuia lui s'#3i !'r'seas*' !a*ea 3i si,uran$a din Bu*ure3&i
3i s' se aven&ure8e !rin sa&ele s&r'b'&u&e de %iorii r'8vr'&iriiX =u i#
ar 3edea lui mai bine *a un om ;n v9rs&' *e es&e s' *i&eas*' des!re
&ulbur'rile $'r'ne3&i ;n 6urnale a*as' la el ;n %o&oliu sorbind o
*a%elu$' dul*e 3i %um9nd o $i,ar' de %oi ;n lo* s' &remure !e ai*iX
?&ia d9nsul 3i din al&e e0!erien$e !ro!rii *' a !une sen&imen&alism
;n rela$iile de a%a*eri ;nseamn' a *om!romi&e 3i a%a*erile 3i
sen&imen&ul1 Ce l#a ,'si& s' se ambale8e du!' *lien&a as&a ;n a3a
Hal !ros&es*X Bine e %rumoas' 3i !o%&i*ioas' dar ia&' unde l#a
adus1 ?i m'*ar de#ar %i !ro%i&a& *eva1 Ba deo*amda&' ni*i onorariul
!en&ru !ro*esul divor$ului nu i l#a a*Hi&a&1 S#a ales *u avansul *e i
l#a lua& la ;n*e!u& *9nd o &ra&a *a !e o *lien&' dis&ins'1 =u#3i va
ier&a ni*ioda&' mai ales ,re3eala de a nu %i re%u8a& barem ;n ul&imul
momen& s' !le*e *9nd &oa&e 8iarele anun$au *' de8ordinile 3i
s'lb'&i*iile au *u!rins &oa&' $ara1 Sau s' se %i o!ri& ;n Ci&e3&i unde e
arma&' du!' *e a v'8u& !rin &oa&e sa&ele din *alea lor $'ranii *u
mu&rele %ioroase ;n !9l*uri 3o!&ind *ine 3&ie *e 3i *om!lo&9nd la
lumina 8ilei 3i sub o*Hii lumiiU /oa&' noa!&ea s#a 8v9r*oli& %'r'
somn *er*e&9nd de nenum'ra&e ori da*' e bine ;n*uia&' u3a 3i
&res'rind de ,roa8' la %ie*e 8,omo& de a%ar'1 =u avea mare
;n*redere ni*i ;n arenda3 ori*9& se ar'&a de amabil1 Cine
,aran&ea8' *' nu e 3i d9nsul ;n$eles *u $'ranii ;n &ain' s' se
!omeneas*' deoda&' *u &9lHarii ;n *amer'X
Inain&e de a *o&i !e !oar&a *ona*ului avo*a&ul 8'ri un ,ru! de
vreo *in*i $'rani ;n&r#o o,rad'1
L Bi&e#i 3#ai*iA 8ise d9nsul &res'rind 3i ar'&9ndu#i arenda3ului
*u de,e&ul1
L Oameni de &reab' domnule avo*a&A ;l lini3&i Cla&amonu1 Ii
,aran&e8 eu !e '3&iaAU Ii *unos* bineAU Cel *u *'*iul' alb' e
<a&ei 5ulmanu b'rba& *u s&are 3i de inim'1 Coa&e s' ave$i de#a
%a*e 3i dumneavoas&r' *u d9nsul *' e din&re *ei *are se
;n&ov'r'3iser' s' *um!ere !ro!rie&a&ea *oni$ei =adinaA
Avo*a&ul S&avra& se o!rise 3i ieri de dou' ori ;n *ur&ea
*ona*ului b'&r9nes* *9nd au sosi& 3i *9nd !e urm' s#au ;na!oia& de
la <iron )u,a %'r' s' %i in&ra& ;n *as'1 /o&u3i a*uma e0amin'
*l'dirile 3i o,rada !ar*' ni*ioda&' nu le#ar %i v'8u& observ9nd
ursu8:
L In *ona*urile as&ea nu e ni*io si,uran$'U 5es*His !es&e &o&
in&r' *ine !o%&e3&e &e ,9&uie 3i#$i d' %o* 3i !lea*' !e a*i ;n*olo
nesu!'ra& de nimeni1
Cla&amonu ni*i nu mai r's!unse 3i se mul$umi s' 89mbeas*' !e
*9nd ;n dosul lor Aris&ide r9dea !e ;n%unda&e de la3i&a&ea
avo*a&ului $in9ndu#3i ,ura *u m9inile s' nu bu%neas*'1
5e %a!& *ona*ul ;n&r#adev'r era *am ne,li6a& mai ales ;n
!rivin$a de!endin$elor1 In&re$inerea *'dea ;n sar*ina arenda3ului
*are avea dre!&ul s'#l u&ili8e8e du!' bunul s'u !la* a%ar' de
*l'direa !rin*i!al' !e *are >o,u )ones*u o res&aurase a*um *9$iva
ani 3i o re8ervase !en&ru el 3i so$ia sa1 Cla&amonu ;n&rebuin$a
numeroasele a*are&uri de ai*i mai mul& *a ma,a8ii 3i de!o8i&e1
>ra6durile 3i *o&e$ele s&'&eau a!roa!e ,oale1 Bn *'lu$ !en&ru
;n,ri6i&orul *ona*ului 5umi&ru Ciuli*i o va*' de la!&e *9&eva
!'s'ri *a s' aib' boierii *9nd vin !en&ru *9&eva 8ile sau m'*ar
!en&ru &rebuin$ele imedia&e1 5a*' s&au mai ;ndelun, arenda3ul se
;n,ri6e3&e s' &rimi&' de la >li,anu *om!le&'rile ne*esare1 In &oa&'
Harabaia de *ur&e lo*uia numai 5umi&ru Ciuli*i *u %amilia adi*'
nevas&a 3i !a&ru *o!ii1 Arenda3ul l#a mo3&eni& 3i#l !'s&rea8'
%iind*' e de is!rav'1 <uierea lui 5umi&ru a %os& bu*'&'reas' la
Ci&e3&i 3i de*i 3&ie s' ,'&eas*' !er%e*& !en&ru boieri iar %a&a *ea mai
mare )leana s#a ;nv'$a& a %a*e servi*iul ;n *as' *a o 6u!9neas' de
la ora31 Cen&ru al&e nevoi 5umi&ru s#a obi3nui& s' *Heme oameni
sau %emei din sa&1 /o&u3i *ona*ul nu#3i *a!'&' ;n%'$i3area de via$'
de*9& rareori *9nd se adun' mai mul$i boieri1 =umai a&un*i se
;nviorea8' *ur&ea de oameni de mi3*are 3i de 8,omo&1
A*uma ;n&r#un 3o!ron 3o%erul *ur'$a au&omobilul %luier9nd de
8or o melodie nem$eas*'1 ?i *9&eva ,'ini 3i ra$e se !limbau !rin
*ur&e bu*uroase de *'ldura soarelui1 5umi&ru Ciuli*i *u %a$a
osoas' mus&'*ioas' !u$in adus de mi6lo* se iu$ea s' a6u&e
boierilor a *obor;1 In&reba& ;n3&iin$' !e Cla&amonu *' *oni$a s#a
odiHni& bine s#a s*ula& mai adineaori 3i ;n *li!a a*eas&a se a%l' la
o,lind' ,'&indu#se1
5in *erda*ul *are a!'ra in&rarea arenda3ul in&roduse !e S&avra&
;n&r#un ves&ibul mare unde a3&e!&ar' *9&eva minu&e !9n' *e a!'ru
)leana s' le s!uie *' *oni$a vine numaide*9& 3i s' !o%&eas*'
dumnealor ;n salon1 In s&9n,a era salonul 3i un %el de *amer' de
lu*ru !en&ru >o,u )ones*u ;n drea!&a su%ra,eria des!'r$i&' !rin&r#
o al&' od'i$' de odaia de *ul*are *are de al&%el *omuni*a dire*& 3i
*u ves&ibulul1 >o,u ;m!'r$ise ;n dou' od'i$a de la mi6lo* 3i
ins&alase o baie modern' *are d'dea numai s!re dormi&or1 5in
su%ra,erie s!re %und un *oridor du*ea ;n&r#o *'m'ru$'
&rans%orma&' ;n o%i*iu1 Ce urm' venea bu*'&'ria mare 3i mai ;n*olo
;n*'!erile !en&ru servi&ori ;n *are lo*uia 5umi&ru Ciuli*i *u ai s'i1
=adina in&r' %ra,ed' 3i %rumoas' *a o ra8' de soare
!rim'v'ra&i*1 In o*Hii ei lu*ea o bu*urie &randa%irie1
L .i &o& s!eria& *avalerul meu vi&ea8X 8ise *u ironie dr','la3'
*'&re S&avra&1 2ai da*' a3 %i 3&iu& *' ai s' %ii a3a de *ir*ums!e*&
&e#a3 %i *ru$a&: mi#a3 %i ales al& avo*a&A
L O dumneavoas&r' ,lumi$i *oni$' !en&ru *' n#ave$i
e0!erien$a vie$iiA murmur' avo*a&ul ;n,ri6ora&1 5in ne%eri*ireU
L =u &e ro, ;n*e&ea8' domnule S&avra& *u lamen&'rileA relu'
=adina serios1 Ori vrei *u &o& dinadinsul s' m' %a*i s' re,re& *#am
veni&X =u voi re,re&a %ii si,urA 5in *on&ra !ar*' ni*ioda&' nu mi
s#a !'ru& mai in&eresan& la $ar' *a a*umaA Crim'vara a*eas&a e mai
su!erb' *a &oa&e sau !oa&e mi se !are mie a3a !en&ru *' sun& !e
*ale s'U 5ar mai bine s' vorbim des!re a%a*erile noas&reA
Cei doi s*Himbar' o !rivire de ;n$ele,ere1 5es!re +a%a*erileM
=adinei vorbiser' ei asear' du!' *in' !e ;ndele&e !9n' s!re
mie8ul no!$ii1 5is*u$ia i#a *onveni& avo*a&ului %iind*' as&%el se
;n&9r8ia re&ra,erea la *ul*are de *are ;i era ,roa8'1 Cla&amonu i#a
e0!li*a& 3i S&avra& a %os& de a*ord *' doamna &rebuie s' se
Ho&'ras*' ;n&9i *ui vinde *a s' se !oa&' &ra&a serios1 S&9nd de
vorb' ;n a*ela3i &im! *u mai mul$i ama&ori %'r' a se in&ra ;n de&alii
!ra*&i*e ;nseamn' vreme !ierdu&' 3i %r'm9n&are 8adarni*' !en&ru
&o$i1 .l ar avea dre!&ul s' *ear' a %i !re%era&1
=u vrea &o&u3i s' se s!un' *' ar %i %or$a& m9na *u*oanei1 . si,ur
*' mo3ia da*' se va vinde numai el va *um!'ra#o *'*i numai el
;3i d' seama *9& %a*e 3i *9& ren&ea8'1 Bine 3i ;n$ele!& ar %i %os& s' %i
;n*Heia& &ran8a*$ia a&un*i *9nd i#a !ro!us el 3i a s&'rui&1 A&un*i
;ns' =adina n#a vru& s' &ra&e8e1 A8i si&ua$ia s#a s*Himba& ;n
de%avoarea ei1 Cu mi3*'rile $'r'ne3&i a*&uale nimeni nu mai
*u&ea8' s'#3i v9re *a!i&alul ;n !ro!rie&'$i rurale *9nd nu 3&ie *e va
adu*e 8iua de m9ine1 .l ;n ori*e *a8 a*uma n#ar mai re%le*&a
de*9& *el mul& la o o!$iune urm9nd *a even&uala de%ini&ivare s' se
%a*' du!' *e se vor mai lini3&i lu*rurile1
=adina as*ul&' !u$in ner'bd'&oare obie*$iile 3i s*ru!ulurile
avo*a&ului se 6ena s'#l ;n&reru!' 3i s'#i s!uie *' a %'*u& a!el la
d9nsul &o*mai !en&ru *' ea nu 3&ie s' se des*ur*e iar nu *a el s'#i
demons&re8e 3i s' mul&i!li*e ;n*ur*'&urile1 /o&u3i ;n *ele din urm'
;i 8ise:
L .u ;$i *omuni*asem da*' nu m' ;n3el *' v9nd *ui ;mi
!l'&e3&e mai mul& 3i ;nda&'A A*uma am'nun&ele urmea8' s' le
aran6e8i dumnea&aU
L 5a dar nu !u&em %a*e li*i&a$ie !ubli*'A observ' S&avra&1
L =u !u&em as*ul&a *e o%er' %ie*are 3i !e urm' s' de*idemX
sur9se =adina1
L S#ar !u&ea ;n al&e ;m!re6ur'ri *oni$' da*'#mi da$i voie 3i mie
s' m' ames&e* ;n vorb'A in&erveni Cla&amonu1 <omen&ul ;ns' nu e
!rea !o&rivi& !en&ru as&%el de ;n*er*'ri1
L Adi*' din !ri*ina $'ranilor r's!unse =adina1 Crea bine1 .u
nu m' dau ;n l'&uri s' v9nd $'ranilor1 Le#am !romis *' vom s&a de
vorb' *9nd va %i *a8ul1 =#avem de*9& s' s&'m de vorb'A
L Cred *' ar %i de !risos *oni$'A %'*u iar arenda3ul1 @'ranii 3i
*9nd se 8b'&eau s' *um!ere se ,9ndeau 3i la !re$ redus 3i la mari
;nlesniri de !la&' deoare*e ei n#au al& *a!i&al de*9& mun*a lorU
L A nu ;n asemenea *ondi$ii nuA !ro&es&' =adina1
L .i vor %ire3&e 3i a8i s' ia !ro!rie&a&ea dumneavoas&r' dar
vor s#o ia ,ra&isA *on&inu' Cla&amonu1
L Cum ,ra&isX Cum s#o iaX
L Adi*' %'r' s' !l'&eas*' nimi*a 3i s' ;m!ar&' !'m9n&ul ;n&re
d9n3iiA
L O o *e ideeA
L Cu &oa&e as&ea ei s!er' 3i a3&ea!&' !en&ru *' a3a ba&e v9n&ul
a*umaA 8ise arenda3ul1
L . !u$in ana*roni* s' ne mai mir'm de !re&en$iile s'&enilor
*9nd 3&im din 8iare *el !u$in *' ;n mul&e lo*uri au ;n*e!u& s'#3i
!uie ;n a!li*are s!eran$ele ;n&r#un mod *9& se !oa&e de eviden&A
bomb'ni S&avra&1 =u ;n*a!e !rin urmare ni*io ;ndoial' *'
momen&ul nu e e0*esiv de %eri*i& !en&ru a &ra&a v9n8area unei
mo3ii 3i ;n*' la %a$a lo*ului1 /a&on'rile a*es&ea se !u&eau %a*e
!er%e*& 3i la Bu*ure3&i1
L In$ele, re!ro3urile dumi&ale ri!os&' =adina *on&raria&'1 5ar
de *e nu mi le#ai %'*u& la Bu*ure3&iX
L 2#am !reveni& *' e !eri*uloas' *'l'&oria la $ar' 3i nu m#a$i
as*ul&a&1
L S' l's'm *'l'&oria *u !eri*olele1 5a*'#mi s!uneai *' nu se
!oa&e &ra&a v9n8area a*uma sau *' o !u&em %a*e mai bine ;n
Bu*ure3&iU
L Ave$i dre!&a&e *oni$'1 Am ne,li6a& re*unos*U
Avo*a&ul se sim$ea vinova& *' a %'*u& !ros&ia de a !le*a din
Bu*ure3&i nu *' n#a s%'&ui&#o !e ea1 5e a*eea ni*i nu#l mai
in&eresau a*uma !e el a%a*erile ei *i ne*a8urile lui1 In sinea sa se
,9ndea numai *um s#ar !u&ea aran6a *a disear' s' nu mai doarm'
la *ona*ul din >li,anu *i s' %ie *el !u$in ;n drum s!re Bu*ure3&i1
=#a ;ndr'8ni& s' s!uie ni*i =adinei ni*i arenda3ului *e a v'8u& ieri
;n Amara *9nd a ;n&ors *a!ul ;n ma3in'1 =u l#ar %i *re8u& 3i ar %i r9s
de el1 .l ;nsu3i nu era !rea si,ur da*' n#a %os& *umva o sim!l'
;n*Hi!uire a lui de om *u nervii e0as!era$i1 5ar *Hiar de n#ar %i %os&
ieri de*9& o vi8iune m9ine s*ena !oa&e s' devie reali&a&e1 5e *e s#
ar e0!une el om b'&r9n 3i *u min&ea s'n'&oas' s' %ie m'*el'ri& de
$'ranii ;nnebuni$iX Ba *Hiar &rebuie s' !ro%i&e !9n' *e mai e
!osibil' salvarea1
L A*uma *oni$' s' mai ave$i 3i dumneavoas&r' ni$i*' r'bdareA
relu' Cla&amonu1 A$i %'*u& %oar&e bine *#a$i veni& s' vad' oamenii
*' nu v' le!'da$i de mo3ie *um 8i*eau d9n3ii1 CHes&ie de *9&eva
8ile !9n' *e se va mai domoli d9rdora as&a *u r'8meri$ele1 A8i o
s' &rea*' 3i domnul !re%e*& !e ai*i *' e !rin 6ude$ s' vorbeas*' *u
$'ranii s'#i as&9m!ere 3i s' le s*oa&' din *a! ;n*Hi!uirileU
L 5ar b'&r9nul )u,aX ;n&reb' =adina1 )eri i#am 8is doar bun'
8iua1 . im!osibil s' m' es*Hive81 /rebuie s' dis*u&'m *u d9nsul
s' nu *read' *' vreau s'U
L =u nu *oni$'A 8ise arenda3ul1 Ei$i si,ur' *' ni*i dumnealui
nu se ,9nde3&e ;n *li!ele as&ea la &ra&a&iveA 5eo*amda&' a8i s&a$i
lini3&i&' 3i odiHni$i#v' iar m9ine vom vedea *e va mai %i1 5a*'
domnul )u,a va dori s' v' s!uie *eva v' &rimi&e dumnealui 3&ire
n#ave$i ,ri6'A
=adina nemul$umi&' &o&u3i *u solu$iile a*es&ea de3i &rebuia s' le
re*unoas*' *umin$i 8ise deoda&' *u o *andoare !ar*' a*um s#ar %i
de3&e!&a&:
L A&un*i de *e am mai veni&X 5a*' era s' a3&e!& s' &rea*'
!o&o!ul *um ;mi s!une de#abia a*uma dl S&avra& de *e m#am mai
deran6a& ;n*oa*eX
L S' nu v' !ar' r'u *oni$'A o lini3&i Cla&amonu1 A$i %'*u& o
!limbare %rumoas' 3i ve$i %a*e 3i o a%a*ere bun' *u a6u&orul lui
5umne8euA
Convorbirea se !relun,i1 2reo dou' ore %ur' su*i&e 3i r'su*i&e
a*elea3i ;n&reb'ri *u a*elea3i r's!unsuri 3i re8ul&a&e1 =adina !o%&i
!e S&avra& la mas' s'#i mai $ie de ur9&1 Arenda3ul se re&rase
%','duind *' s!re sear' va reveni s' ia !e domnul avo*a&1
L S!er *' ai s'#mi %a*i *ur&e iar nu s' m' s!erii *u ororile
$'ranilorX ,lumi =adina *'&re S&avra& !e *9nd Cla&amonu ;3i lua
r'mas bun1
Olim! S&avra& ;3i m9n,9ia 8'!'*i& b'rbu$a *u un sur9s ;n *are
;n,ri6orarea se lu!&a *u *o*He&'ria1
A%ar' ;n *ur&e Aris&ide era ner'bd'&or1 Ciu!ise !u$in !e )leana
;n ,lum' 3i de %a$' *u &a&'l ei *u *are se a!u*ase s' dis*u&e *a s'#
3i omoare !li*&iseala des!re mi3*'rile $'ranilor de !rin al&e !'r$i
5umi&ru in&eres9ndu#se ,rav da*' e adev'ra& *' are s' se dea
!'m9n& oamenilor1
L Aidem !uiule *#am is!r'vi&A s&ri,' Cla&amonu *obor9nd
,r'bi& din *erda* 3i suindu#se ;nda&' ;n *abriole&'1 Aidem ad'u,'
mai ;n*e& *9nd Aris&ide lu' lo* l9n,' d9nsul *' mai*'#&a o %i
s!eria&'A
Inda&' *e ie3ir' ;n uli$' d'dur' !es&e <a&ei 5ulmanu *u oamenii
de adineaori *are !ar*'#i a3&e!&au1 In&r#adev'r <a&ei %'*u semn
s' o!reas*' !u$in 3i se a!ro!ie sin,ur1
L Ce#i <a&eiX Ce &e doareX 8ise arenda3ul !rie&enos *a
&o&deauna1 @'ranul &re*u !e sub bo&ul *alului de !ar&ea *ealal&'
l9n,' Cla&amonu1 Ea$a ;i era mai ;n&une*a&' *a de obi*ei 3i ;n o*Hi
avea o !9l!9ire mo*ni&'1 Cuse un !i*ior !e s*'ri$a *abriole&ei 3i
a!le*9ndu#se la ure*Hea arenda3ului ros&i &aini*:
L Cu*oane s' &e as&9m!eri *u Babaroa,a *'#i r'uA
Cla&amonu ;n,'lbeni dar *a s' nu#3i ara&e &urburarea r's!unse
*u a*ela3i ,las bla6in:
L 5a *e s#a mai ;n&9m!la& omuleX =u $i#am s!us eu *Hiar $ie *'
nu m' ba, 3i nu m' ames&e* da*' o lua$i voiX
L A!oi a&un*i *e *a&' ai*i *u*oanaX ;n&reb' $'ranul b'nui&or1
L Bine ea o %i vr9nd s' o v9nd' *' doar e mo3ia eiA
L A!oi d#aia s' nu &e ba,i *' noi nu !u&em l'sa s' ne ia
nimeni !'m9n&ulA %'*u <a&ei *u o amenin$are1
L 5in !ar&e#mi s' n#ave$i ,ri6' b'ie&eA =umai *u dumneaei s'
v' ;n$ele,e$iA b9i,ui arenda3ul *u un ,las *are voia s' %ie o*ro&i&or
3i nu i8bu&ea1
L A!oi *u dumneaei om vedea noi *e#om %a*eA s!use $'ranul1
A3a *u*oaneA s' nu 8i*i *' nu $i#am s!usA
L <'i <a&ei la mine vorba#i s%9n&'A 8ise Cla&amonu mai si,ur
de sine1 La mine !e unde iese vorba iese 3i su%le&ulA S' 3&ii <a&eiA
U R'm9i s'n'&osA
@'ranul se d'du la o !ar&e bomb'nind ;n vreme *e arenda3ul ;3i
;ndemn' *alul:
L Ni Or&a*AU Naidem *'#i &9r8iuAU @$$A
2
L 5a *e#o %i a8i *u oamenii de s&au &o$i as*un3i !e#a*as'X se
minun' Busuio* ie3ind !en&ru *ine 3&ie a *9&a oar' ;n !ra,ul
*9r*iumii 3i ui&9ndu#se !e uli$'1 C' de la mu3&erii *a &ine slab'
n'de6de de via$' m'i S!iridoaneA
S!iridon R','lie b'use o m'sur' de $ui*' 3i o !l'&ise1 Ar mai %i
*eru& dar 3&ia *' Busuio* nu#i d' !e da&orie %iind*' mai e s*ris
a*olo la *a&as&i% 3i nu se ;nlesne3&e *am de mul& s' 8v9rle *eva 3i
s'#l mai s*a8'1 R's!unse dul*e s' %ie !e !la*ul *9r*iumarului:
L A!oi da*' s#a ;ndre!&a& vremea s#or mai %i a!u*a& 3i d9n3ii
s' *ure$e !lu,urile s' %ie ,a&a *9nd o veni ;m!'r$eala !'m9n&ului1
L Cum nu *' boierii nu ve8i *um se ;mbul8es* s'#3i le!ede
mo3iileX %'*u Busuio* din !ra, *u s!a&ele 3i ba&6o*ori&orT a!oi
;n&or*9ndu#se 3i &re*9nd du!' &e6,Hea ad'u,': <' S!iridoane &u
e3&i be$iv 3i oro!si& dar &o& !ar*' ai mai mul&' min&e *a *eilal$i *'
barem nu &e mai os&ene3&i de !oman'A
@'ranul sl'b'no, 3i b'&r9n ;3i !o&rivi o mu&r' mai am'r9&' 3i
8ise !l9n,'&or:
L 5#a!oi *' al$ii mai beau 3i de bine dar eu numai de su!'r'ri
3i de ne*a8uri m'i nea Cris&a*HeA C' de *9nd mi#a muri& baba
ui&e#a3a m' 8ba& *' nor'#mea nu m' rabd' 3i m' Huiduie3&e 3i nu
m'#n,ri6e3&eU
L Las' *'#$i 3&iu eu !oves&ea S!iridoane &ai*'A i#o *urm'
*9r*iumarul1
L Cum s' n#o 3&ii &'li*' ve8i bine *#o 3&ii bolborosi b'&r9nul
6i,ni& ;n&or*9nd !rivirea s!re u3a des*His' !e *are &o*mai in&ra un
*o!il al lui Eili! )lioasa ;n*'l$a& 3i *ura&1
L <#a &rimis &a&a#mare s'#mi daiU s'#mi daiU s&ri,' *o!ilul
li!indu#se de &e6,Hea *u ,las sub$ire *u o*Hii alune*9nd !es&e
ra%&urile din %und1
L Ce s'#$i dau !en&ru !'rin$elul An&onelX ;n&reb' Busuio*
sur98'&or1
L S'#mi daiU un li&ru de ,a8 dar *u s&i*la ma&ale *#a noas&r'
s#a s!ar&A 8ise *o!ilul ;n*9n&a& *' 3i#a adus amin&e1
L Bani ai ori s'UX
L Am ui&e#iA %'*u An&onel *u m9ndrie ar'&9ndu#i ,olo,anii
s&r9n3i ;n !alm'1
]
5oamna 5ra,o3 a !i*a& adineaori de la Ci&e3&i unde %usese s'#3i
vad' so$ul ;n&emni$a&1 C9n' la Cos&e3&i a veni& *u &renul 3i de
a*olo *um a !u&u&1 =i*io bir6' nu se ;n*ume&' s' !le*e la $ar' de
%ri*' de3i ;nv'$'&oreasa ar %i !l'&i& bine1
Se ;n&or*ea mai m9Hni&' de *um s#a dus1 A s&a& &oa&' 8iua de luni
!e la u3ile domnilor de,eaba1 Cro*urorul numai *u mare ,reu&a&e
a admis s'#i lase merindea 3i banii1 /o&u3i ea nu s#a da& b'&u&'1
)eri mar$i a s*Himba& ma*a8ul a *ins&i& !e *ine a &rebui& din&re *ei
mai mi*i 3i a3a a i8bu&i& s' vorbeas*' *9&eva minu&e *u )onel *are
ni*i !9n' a8i nu 3&ie de *e l#au ;n*His !en&ru *' nimeni nu i#a s!us
3i ni*i m'*ar de s'n'&a&e nu l#a ;n&reba&1 Inv'$'&orul ;ns' e *onvins
*'#l $ine a*olo *a s' nu asmu&' !e oameni ;m!o&riva boierilor1
C9nd i#a s!us as&a a 3i r9s bie&ul )onel 3i a ad'u,a& *' e mai bine
!en&ru d9nsul *' se a%l' a*uma de!ar&e de Amara %iind*' de#ar %i
%os& a*as' 3i s#ar %i ;n&9m!la& *eva ;n sa& numai !e d9nsul l#ar %i
;nvinui& boierii de &oa&e1
Elori*a !oves&ea 3i !l9n,ea iar b'&r9nii ;3i %r9n,eau m9inile
as*ul&9nd1
L A!oi las' *' ni*i noi n#om mai r'bda mul& 3i le#om da lor *e
li se *uvineA morm'i =i*olae 5ra,o3 deoda&' *u o ur' *are !ar*'
;nne,rea *uvin&ele1
L Ba mai s&ai mul*om =i*ule 3i nu &e &o& b',a ;n r'u&'$ile
oamenilorA !ro&es&' Elori*a 3&er,9ndu#3i la*rimile1 C' de n#or ie3i
bine lu*rurile vina iar !e bie&ul )onel are s' *ad' *#o s' 8i*'
lumea *' el &e#a ;nv'$a& s'U
L S' 3&iu *' m' &aie bu*'$ele 3i m' arun*' la *9ini 3i nu m' las
!9n' *e n#oi !l'&i *ui &rebuie 3i *e &rebuieA %'*u %l'*'ul1 =u nu
de,eaba &e su!eri *' n#as*ul& ni*i de &a&'l din *eruri a3a s' 3&iiA
]
L =oro* noro* /ri%oaneA s&ri,' Leon&e Orbi3or din uli$'
o!rindu#se o *li!' *u sa!a de#a um'r1 /e#ai a!u*a& de &reburiX
L Ce s' %a*emX Ce l9n,' *as' r's!unse /ri%on >u6u de !e
!ris!' *io*'nind de 8or1
L Ba$i *oasa /ri%ane oriXU ;n&reb' Leon&e %'r' mirare1
L O ba& s' %ie b'&u&'A 8ise /ri%on %'r' s' ridi*e *a!ul1
L <i se !are *' vrei s' *ose3&i ;nain&e de#a sem'naX
L A!oi da*' &rebuieXU 5eA
]
Carul *o&ea !e !oar&a ve3ni* da&' ;n l'&uri1 <arin S&an *u o
;n*Hi!uire de bi*i ;n m9n' s&ri,' din urma *arului ,ol *'&re *o!iii
*e se 6u*au ;n b'&'&ur':
L Eu,i b'ie&e din !i*ioarele boilorAU 5a$i#v' la o !ar&eA A!oi
deoda&' ne*'6i& se re!e8i ;nain&ea vi&elor *are o luaser' ra8na
s!re %undul o,r'8ii1
L Eire#a$i ai dra*ului de 8'!'*i$i unde v' du*e$iXU NoooAU
NoAU )a seama *' am s'#$i dau b'&aieAU NooAU Ce nu $i#e
bineX /e#ai boieri& aiXU A!oi s&ai *'#$i dau euA
Il !lesni *u *odiri3&ea bi*iului !es&e bo& ;n&9i !e unul a!oi !e
*el'lal& s*r93nind:
L S' nu %ii boier *' &e#a lua& dra*ulA
]
L =u 3&iu *e s' m' %a* so*rule 8ise Eili! )lioasa *'&re !reo&ul
=i*odim *are 3edea !e un 6il$ ;n *erda* la soare1 2'd *' vremea
s#a ;ndre!&a& !'m9n&ul s#a 8bi*i& 3i m' &o& ba&e *a!ul s' ;n*e!em
ara&ul *' !ar*' m' 3i doare s' s&'m de,eaba1 5ar v'd *'
oameniiU
/'*u ;n&reb'&or1 Creo&ul bolea 3i de b'&r9ne$e 3i de am'r'*iunea
*u %iul s'u *are#l obseda mai mul& *u *9& se sim$ea mai sl'bi&1
/oa&' iarna a su%eri& ba de una ba de al&a 3i a s!us mereu *' nu
mai a!u*' vara1 Oda&' ;ns' *u !rimele ra8e de soare se mai
;nviorase 3i#3i re*'!'&ase !o%&a de via$'U R's!unse ;n,ri6ora&
,inerelui s'u *are s&'&ea l9n,' el ;n !i*ioare ,ros ,reoi *a un
bu&u*:
L 5e Eili!e ar &rebui v'd 3i eu dar da*' oameniiU A!oi *u
,las s*Himba&:
L 5ar m' mir *e mai a3&ea!&' 3i oamenii de nu se a!u*' de
mun*iX
L Se iau unii du!' al$ii 3i se ;ndeamn' bolborosi Eili!1 5ar
!9n' una#al&a am r'mas %'r' ;nvoial' *u boierul 3#a!oi numai *u
!'m9n&urile noas&reU
=i*ulina adu*ea o ul*i*' de la!&e %ierbin&e !en&ru &a&'l s'u1
Adineaori se s%'&uise Eili! 3i *u ea1 Se bur8ului *u vioi*iunea ei
obi3nui&':
L Oamenii au ;nnebuni& de &o& 3i umbl' du!' *ai ver8i !e !ere$i
de o s' r'm9n' *u &o$ii muri&ori de %oameA Bi&e a3a are s' %ieA
L <ai r'u e *' nu se ale,e ni*i a3a ni*i al&%elA %'*u Eili!
mor%olindu#3i alene *uvin&ele1 Ca s' 3&im *e %a*emU
L Im!o&riva oamenilor nu ne !u&em !une 8ise !reo&ul
s&r9n,9nd ;n !alme ul*i*a *u la!&e *a s'#3i ;n*'l8eas*' m9inile1 Ce
%a*e &oa&' lumea vom %a*e 3i noi *' n#avem ;n*o&roU
L A!oi da*' lumea s#o a!u*a de bles&em'$ii Eili! n#are s' se
mai ames&e*e *' el e om *u *as' ,rea 3i nu !oa&e s' se ia du!' *ei
de8m'$a$i *are n#a3&ea!&' de*9& s' s&ri*e 3i s' !rade *um ne#au
%ura& 3i nou' *arnea as&'#iarn'A relu' =i*ulina revol&a&'1 C'
oamenii nu ne#or da ni*i de m9n*are 3i ni*i n#or s'ri !en&ru noi1
Sun& !'$i&' eu *u oamenii de ni*i s' nu mai aud de eiA
Eili! bu*uros de ener,ia so$iei sale morm'i ,reoi:
L S#a s&ri*a& lumea 3i s#a ;nr'i& *um nu se mai !oa&eU
5u!' o *li!' =i*ulina !ar*' 3i#ar %i adus amin&e 8ise
;n,ri6ora&':
L 5a *e#o %i !'$i& An&onel de nu mai vine de la *9r*ium' *u
,a8ul *' a !le*a& de mul&i3or 3iU
]
L <uiere s' &a*iA Au8i ori n#au8iA S' &a*i *' de unde nu &e
!lesnes* s' m' $ii min&e 3i s' nu m' mai ;nve$i &u !e mine *e 3i
*umA s&ri,' ),na& Cer*el m9nios din o,rad' *'&re nevas&'#sa *are#
l *i*'lea mereu din &ind':
L A!oi $ie $i#e u3or s' sudui *' umbli &oa&' 8iuli*a de i*i#*olo
dar eu *e s' m' %a* *u *o!ila3ii '3&ia b'rba&e *e s' m' %a*X ?i *u
*e s' le as&u! ,uraX C' de unde am !u&u& am *eru& 3i m#am
;m!rumu&a& 3i m#am 8b'&u& de#am a6uns s' nu#mi mai dea nimeni
ni*i un !umn de m'laiU
),na& ;n$ele,ea *' %emeia are dre!&a&e 3i de a*eea se su!'ra mai
&are1 Se a!u*ase *' n#avea ni*io &reab' s' mai drea,' ,ardul 3i
*io!lea 3i bo*'nea de mama %o*ului1 Se o!ri o *li!' *u &o!orul !e
&'ie&or:
L <'i muiere &u nu !ri*e!i de vorb' bun'XU Ce vrei s' %a*X
S' m' s!9n8urX .i ia*' am s' m' s!9n8ur *a s' &e mul$umes*U
C' &u nu mai ai r'bdare *um au 3i al$i oameni 3i ba$i mereu din
*lan$': Ham Ham Ham !ar*' ai %i *9ine 3i nu omA C' doar ve8i
bine *' ne 8ba&em 3i &rebuie s' ne a6u&e 5umne8eu 3i nou'A
Eemeia bos*orodea ;n &ind'1 >lasul ei &9n,ui&or ;i bor3ea
s9n,ele1 L9n,' d9nsul s&'&ea lini3&i& sorindu#se *9inele 6i,'ri& 3i
%l'm9nd1 2'89ndu#l %u *u!rins de o %urie !ros&eas*' !ar*' odiHna
*9inelui l#ar %i s%ida&1 Ii &r9n&i brus* un !i*ior ros&o,olindu#l la
*9$iva !a3i:
L <ai du#&e dra*ului 3i &u nu#mi s&a#n !i*ioareA
C9inele *Hel'l'i !relun, 3i 6alni*1 CHel'l'iala ;i %'*ea bine lui
),na& *a o m9n,9iere1 <urmur' r'*ori& ;n&r#un &9r8iu relu9ndu#3i
mereme&iseala:
L Eire#ai al dra*ului s' %iiA
]
L AloAU AloAU 5a da !os&ul AmaraAU Ai*i 3e%ul !os&ului
!lu&onier Boian,iuAU Co%&imXU /u e3&i Co!es*uleX Ba&'#&e nu#
$i *uno3&eam ,lasulU Ce#a*i bine lini3&e Co!es*uleA La voi la
)8voruXU /o& bineU Ce 8i*iX Au da& %o* *ona*uluiX BndeX In
5obre3&iX A /eleormanU . de!ar&e !rin mi6lo*ul 6ude$ului1 5ar
ori*um nu#i bine1 Sandarmii *e#au %'*u&XU A nu sun& 6andarmiU
A&un*i d#aia %iind*' al&%elU S!une s!une Co!es*ule as*ul&AU
2as'8i*' a %os& domnul !re%e*& *u domnul *'!i&an la )8voru 3i au
!le*a& de o or'1 Bine1 ?&iu *' &rebuie s' vie 3i#i a3&e!& dar
mul$umes* *' mi#ai da& de 3&ire1 Ai*i o s' !i*e a&un*i mai du!'#
amia8i a3a#iXU Bine bine !er%e*&1 .u &e ;n3&iin$e8 ;nda&' ori*e
s#ar ;n&9m!la ai*i1 ?i &u de asemenea des!re si&ua$ia de la voi1 A3a
Co!es*uleAU La revedere 3i noro*A Ce %a*e madam Co!es*u
bineXU 5idina mea %oar&e bine1 <ersi1 S!une#i 3i &u din !ar&ea
noas&r'AU
Boian,iu vorbind la &ele%on %'*use semne nervoase neves&ei
sale s' &a*' !9n' is!r've3&e1 A,'$9nd re*e!&orul 8ise !li*&isi&:
L Ce vrei soroXU <ai las'#m' a*uma *' am de lu*ruU
5oamna Boian,iu *i&ea Gniversul %oar&e re,ula& 3i era s!'im9n&a&'
de ve3&ile des!re &ulbur'rile $'ranilor &o& mai s&'rui&oare *are
e*li!sau &oa&e *rimele 3i %a!&ele diverse *e o in&eresau de obi*ei !e
ea ;n 6urnal1 5e vreo dou' 8ile ;ns' de *9nd *i&ea des!re lumea
*are se re%u,iase la ora3e ;3i ;n&reba ;n&runa so$ul *' ea *e %a*e 3i
*um r'm9ne ai*i s#o omoare $'raniiX Clu&onierul ;3i sim$ea
submina& *ura6ul mili&ar !rin in&en$iile ei de %u,' iar !e deasu!ra
*um doamna vorbea 3i ;n %a$a 6andarmilor 3i *Hiar a *ivililor ;i
demorali8a oamenii 3i r's!9ndea ;n&re s'&enii lui ,9nduri de
rebeliune1 A admones&a&#o *u %rumosul a 3i ;n6ura&#o dar *u*oana
se $inea s*ai:
L Cu mine *e#ai Ho&'r9& b'rba&eX <' $ii ai*i s' m'U
L As*ul&' 5idino m' s*o$i din s'ri&eA i8bu*ni Boian,iu
!ro%i&9nd *' erau sin,uri1 =#au8i3i *u ure*Hile &ale *' vine
!re%e*&ul *u *omandan&ul *om!anieiX
L Am au8i& darU
L A&un*i s' m' sl'be3&iA Am s'#$i ba, !e %o* Gniversul %i#$i#ar
al dra*uluiAU =i*i nu#mi mai !o& %a*e servi*iul ;n &iHn' din
!ri*ina smior*'ielilor &aleA /e omoar' 3i &e omoar' $'raniiA Car*'
ai &urba&AU 5a*#o %i s' &e omoare las\ s' &e omoare *u mine
;m!reun' *' d#aia &e#am lua& 3i &e#am %'*u& *u*oan' de mili&ar din
*e n#ai %os&A
5idina ie3i !l9n,9nd:
L O% nu $i#ar mai a6u&a 5umne8eu $ie *um ;$i ba$i &u 6o* de
durerile meleAU Eire#arU
]
L O% 5oamne 5oamne r'u m' mai *Hinuies* m'i <elen&ie
3i nu mai vine moar&ea s' m' ia 3i s' ne s*a!e !e &o$iA C' de *um
s#a l'sa& &oamna 8a* 3i m' !er!eles* 3i m' ro, lui 5umne8eu s'
aib' mil' de bie$ii *o!ila3i *' mi se ru!e inima *9& sun& ei
s'r'*u$ii de ,ola3i 3i de %l'm9n8iU Aoleo aoleuU nu mai !o& m'
n'bu3U Bi&e *um mi s#au r'*i& m9inileAU Aoleu <ai*' Cre*is&'A
In *o*ioab' era un aer ,reu de sudori 3i de sus!inuri1 Ce
,eamurile murdare de#abia !'&rundeau *9&eva ra8e de soare1 In
va&r' %939ia un *io& verde bolbo*ind 3omoioa,e de %um1 Bn b'ie$el
de doi ani se 6u*a ,9n,urind vesel *u un !isoi b'l$a& la !i*ioarele
!a&ului 6os !e !ardoseala de lu& umed1
<elen&ie Neruvimu s&'&ea l9n,' !a&ul de s*9nduri *u m9inile
;m!reuna&e ;n %a$' *u ,9&ul !le*a& !u$in 3i se ui&a la %emeia
bolnav' *u o*Hii ;ndurera$i de mil'1 Obra6ii lui ,albeni 3i su!$i
8v9*neau *9nd ;3i au8ea ma$ele ,Hior'ind !ar*' i#ar %i %os& %ri*' s'
nu aud' 3i ea1 In&r#un &9r8iu o ;n&reb':
L /e doare r'uX
Ce %a$a %emeii &re*u o und' de ;nviorare *a 3i *9nd ,lasul lui i#ar
%i alina& su%erin$a1 R's!unse *u un ;n*e!u& de 89mbe&:
L =u m' doare numaiU Aoleu aoleuA Se 8v9r*olea *a o r9m'
8drobi&'1
Ces&e *9&eva *li!e d'du bu8na !e u3' ;nl'un&ru o %e&i$' de vreo
*in*i ani ;mbu6ora&' 3i bosum%la&'1 In*e!u din !ra, s' !9ras*'1
L /a&' C'v'lu* mi#a 8is *'U 3i eu am 8is *'U 3i el a 8isU
L 5u#&e 3i &e 6oa*' !e#a%ar' *u *o!iii Lenu$o du#&e *' mai*'#
&a e bolnav' 3iU
Ee&i$a n#as*ul&' !9n' la *a!'&1 Se re&rase sa&is%'*u&'1 5in &ind'
;n*e!u s' s&ri,e de se au8i bine ;n *as':
L C'v'lu* a 8is &a&a *'U
]
Leon&e Bumbu in&rase s' !oves&eas*' re!ede neves&ei *e#a a%la&
de la ni3&e oameni *are au &re*u& adineaori *u *'ru$a s!re
<o8'*eni: *' au ;n&9lni& mai devale ;n /eleorman *e&e de $'rani
umbl9nd din sa& ;n sa& alun,9nd !e boieri lu9ndu#le mo3iile 3i
d9nd %o* *ona*elor *a nu *umva s' se mai ;n&oar*' ;na!oiU
Lo,o%'&ul era mai ;n,ri6ora& *a boierul s' nu se ;n&9m!le *umva
s' se s*oale $'ranii1 5e3i 8i*ea s%'&uindu#se *u nevas&'#sa *' el n#
a n'!'s&ui& !e nimeni 3i a a6u&a& unde a !u&u& ;n*9& n#are de *e s'#i
%ie %ri*' ad'u,a *' $'ranii *9nd o !ornes* ra8na nu mai $in
so*o&eal' de nimi*1 Avea d9nsul des&ui oameni de *redin$' *are#l
;n3&iin$au *e se !e&re*e ;n sa& 3i *are mereu ;l asi,urau *'#l iube3&e
&oa&' lumea *a !e un %ra&e1 Ce asi,ur'rile as&ea ;ns' nu !rea *on&a
3&iind *e asi,ur'ri o%er' 3i d9nsul b'&r9nului <iron )u,a 3i *9& sun&
ele de adev'ra&e1 5e al&%el %'r' a mai avea nevoie de in%orma$ii
sim$ea el de a6uns *' $'ranii %ierb 3i &o& ;3i iau v9n& s' %a*' *eva
%'r' s' 3&ie ni*i ei *e anume1 5a*' a*uma vor !rinde de ves&e *e
%a* al$ii ;n al&e !'r$i n#ar %i de mirare s' se ridi*e 3i *ei de ai*i 3i s'
se a!u*e de %'r'dele,i1 Cum sun& oamenii de ;nd9r6i$i &e !o$i
a3&e!&a la ori*eU Ce *9nd nevas&'#sa &o*mai ;l lini3&ea *'
5umne8eu e bun 3i o s'#i %ereas*' un ar,a& veni s'#l ves&eas*'
!u$in s!eria& *'#l *Heam' re!ede boierul1
L <'i Leon&e b'ie$ii '3&ia ai no3&ri de la *ur&e *e &reab'
;nv9r&es* a*umaX ;n&reb' <iron1 S&'m 3i noi *a nenoro*i$ii *eilal$i
s#a3&e!&'m revolu$iaX A*eia s'ra*ii s#au ;mb'&a& de a$9$'rile
derbedeilor 3i &rebuie s'#i la3i s' le &rea*' be$ia1 5ar noi sun&em
;n*' &re6i Leon&eA S' ne vedem de &reburile noas&re Leon&eA 5a*'
nu !u&em ;n*e!e mun*ile !e a%ar' !une#i *el !u$in s' *ure$e
,r'dinile 3i !ar*ul *#a veni& !rim'vara 3i mai mare ru3inea de
Halul ;n *are ne ,'se3&eA
L Crea bine *u*oane am ;n$elesA 8ise lo,o%'&ul *a un *a!oral ;n
%a$a ,eneralului1
L ?#a!oi s' nu ui&'m *' e ai*i 3i *oni$a =adina *on&inu'
b'&r9nul 3i du!'#amia8i vine !re%e*&ul 3i !e urm'U
]
L 5e unde vii m'i /oadereX %'*u Sera%im <o,o3 ie3ind ;n
uli$'1
L =umai de#ai*i din 2aideei1 Eusei !9n' la *us*ru#meu
FaHaria r's!unse /oader S&r9mbu o!rindu#se1
2orbir' des!re vreme des!re !'m9n& des!re s'r'*ie1 /oader ;i
s!use *' ;n 2aideei s#aude *' !rin al&e lo*uri oamenii au 3i !us
m9na !e *e#au !u&u& 3i#au alun,a& !e boieri 3i au ;n*e!u& s'#3i ia
%ie*are *9& !'m9n& ;i &rebuie1
L O% *' nu mai vine 3i la noi s'#mi iau 3i eu m'*ar ni$el
!orumb de *el boieres* s'#mi sa&ur *o!ila3ii *' ,reu am mai dus#
o iarna as&aA o%&' /oader S&r9mbu1
L Ba eu !ar*' m#a3 li!si de &oa&e dar &are mi#e se&e s'#i dau
3e%ului numai dou' s*a&oal*e 3&ii rom9ne3&i s' le $ie min&e 3i#n
,roa!'A %'*u Sera%im !rin&re din$i ;n&une*9ndu#se la %a$' !ar*#ar
%i b'u& o&rav'1 Bi&e#a&9&a !o%&es* /oadere 3i !e urm' !oa&e s'#mi
&aie *a!ulA
]
/r'sura *ea bun' *u *aii *ei buni s&'&ea la s*ar' de un *eas
;n*'r*a&' *u %el de %el de !a*He&e 3i le,'&uri 3i Cosma Buruian'
;n*' nu se ;ndura s' ias'1 2reo doi ar,a$i *u !9ndarul )a*ob
<i&ru$oiu se ;nv9r&eau !e l9n,' &r'sur' a6u&au !o&riveauU
In s%9r3i& a!'ru arenda3ul *u &oa&' %amilia nevas&' 3i *o!ii
;mbondori$i 3i %ie*are *u *9&e o *u&ie sau un !a*He$el ;n m9n'1
2'&'3elul La8'r Odudie omul de ;n*redere al lui Cosma venea ;n
urma lor *u *a!ul ,ol as*ul&9nd res!e*&uos !o&o!ul de ins&ru*$ii1
In vreme *e doamna Buruian' 3i *o!iii se ins&alau ;n &r'sur'
!rin&re ba,a6e arenda3ul mai s!use v'&'3elului:
L A3a La8'reU Cred *' ne#am ;n$elesXU S' ai ,ri6' de &oa&e
3i s' nu *umva s'#mi la3i *asa sin,ur' s' &e du*i la *9r*ium' sau
du!' al&e !aras*oveniiU
L 2ai de mine *ona3ule se !oa&eX !ro&es&' Odudie1 =u m'
*unoa3&e$i dumneavoas&r'X
L Bine bine dar s' iei seama La8'reA 8ise Cosma Buruian'
ur*9ndu#se 3i el sus !e *a!r' l9n,' vi8i&iu1
L Am ;n$eles *ona3uleA %'*u v'&'3elul !le*a& ad'u,9nd du!' o
*li!' nedumeri&: )er&a$i *' v' ;n&reb *ona3ule dar *a s' 3&iu
!en&ruU 5umneavoas&r' adi*' nu v' mai ;n&oar*e$iX
L Ce vorb'#i as&a La8'reX s&ri,' arenda3ul1 Cum s' nu m' mai
;n&or*X 5e *e s' nu m' ;n&or*XU )#au8i vorb'A O s'#mi las eu
averea vrai3&eX ?i *e e vreo !ri*in'XU Se !oa&e s'#$i ;n*Hi!ui a3a
*eva La8'reXU =u b'ie&eA =oi disear' sun&em ;na!oi ai*i nu $i#
am s!usX Ori da nu $i#am s!usU 5isear' ne ;n&oar*em mai
devreme mai &9r8iu *um ne#o a6u&a 5umne8eu1 =e du*em numai