Sunteți pe pagina 1din 22

Cuprins

GEOMETRIE
1. Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1. Segmente orientate. Vectori n plan . . . . . . . 1
1.2. Operaii cu vectori . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3. Vectori coliniari . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4. Vectori de poziie . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5. Drepte paralele, concurente. Colinearitate . . . 10
1.6. Produsul scalar . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. Geometrie analitic . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3. Trigonometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1. Elementele trigonometriei . . . . . . . . . . . 27
3.2. Ecuaii trigonometrice . . . . . . . . . . . . . 33
3.3. Aplicaii ale trigonometriei n geometrie . . . . 39
ANALIZ MATEMATIC
1. Numere reale, mulimi reale . . . . . . . . . . . . . 43
2. iruri de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.1. iruri reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2. Operaii cu iruri reale . . . . . . . . . . . . . 48
2.3. Inegaliti i limite . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.4. Convergen, monotonie, mrginire . . . . . . 52
2.5. Subiruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.6. Limite remarcabile . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.7. Aplicaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3. Limite de funcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.1. Limita unei funcii . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2. Operaii cu limite de funcii . . . . . . . . . . . 61
3.3. Proprietile limitelor de funcii . . . . . . . . 62
3.4. Limite remarcabile . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. Funcii continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1. Continuitatea funciilor . . . . . . . . . . . . . 67
4.2. Operaii cu funcii continue . . . . . . . . . . . 70
4.3. Continuitate i proprietatea lui Darboux . . . . 71
5. Funcii derivabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.1. Definiia derivatei . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.2. Interpretarea geometric a derivatei . . . . . . 76
5.3. Operaii cu funcii derivabile . . . . . . . . . . 77
5.4. Derivatele funciilor elementare . . . . . . . . 79
5.5. Deriatele funciilor compuse . . . . . . . . . . 80
5.6. Derivate de ordin superior . . . . . . . . . . . 81
5.7. Teoreme de medii . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.8. Reprezentarea grafic a funciilor . . . . . . . . 93
6. Integrala nedefinit . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.1. Primitive. Integrala nedefinit . . . . . . . . . 98
6.2. Funcii primitivabile . . . . . . . . . . . . . . 101
6.3. Integrarea prin pri . . . . . . . . . . . . . . 104
6.4. Prima metod de schimbare de variabil . . . . 106
6.5. A doua metod de schimbare de variabil . . . . 110
6.6. Integrarea funciilor raionale . . . . . . . . . 111
7. Integrala definit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
7.1. Funcii integrabile Riemann . . . . . . . . . . . 121
7.2. Proprietile funciilor integrabile . . . . . . . 126
7.3. Integrarea prin pri . . . . . . . . . . . . . . 127
7.4. Prima metod de schimbare de variabil . . . . 129
7.5. A doua metod de schimbare de variabil . . . . 131
7.6. Formula de medie . . . . . . . . . . . . . . . 132
7.7. Teorema fundamental . . . . . . . . . . . . . 134
7.8. Aplicaii ale integralei definite . . . . . . . . . 136
1. Vectori
1.1. Segmente orientate. Vectori n plan
..
Definiie. Perechea ordonat de puncte (A,B) se numete
segment orientat i se noteaz cu AB.
Definiie. Segmentele orientate AB i CD sunt echipo-
lente (se noteaz cu ABCD), dac mijlocul segmentului
[AD] coincide cu mijlocul lui [BC].
Observaie. Dac ABCD, atunci exist o translaie care
transform segmentul AB n segmentul CD.
Proprieti. Pe mulimea segmentelor orientate relaia de
echipolen este o relaie de echivalen:
..
ABAB (este reflexiv),
. .
dac ABCD, atunci CDAB ( este sime-
tric),
..
dac ABCD i CDEF, atunci ABEF (
este tranzitiv).
.
Segmente orientate
..
A
.
B
.
D
.
C
AB i CD sunt echipolente dac
i numai dac ABDC este para-
lelogram sau punctele A,B,C,D
sunt coliniare i mijlocul lui [AD]
coincide cu mijlocul lui [BC].
. .
A
.
B
.
C
.
D
1
..
Definiie. Se numete vector mulimea tuturor segmente-
lor orientate echipolente cu un segment dat.
Notaie. Vectorul determinat de segmentul orientat
AB se noteaz cu

AB (sau cu litere mici):

AB=
{
CD| CDAB
}
.
Observaie. Dac ABCD, atunci

AB=

CD. Dac

u =

AB=

CD, atunci spunemc segmentul AB(sauCD) este


un reprezentant al vectorului

u .
Definiie. Lungimea (sau modulul) unui vector este lungi-
mea oricrui reprezentant al su i se noteaz cu |

u |.
Definiie. Vectorul de lungime nul

AAse numete vecto-


rul nul i se noteaz

0.
.
Vectori
..
Definiie. Vectorii

AB i

CD sunt egali (

AB=

CD), dac
segmentele orientate AB i CD sunt echipolente.
Observaie. Doi vectori sunt egali dac au acelai modul,
aceeai direcie i sens.
Teorem. (Existena reprezentantului cu origine dat)
Pentru orice vector

u i orice punct M, exist un unic seg-
ment orientat MM

pentru care

u =

MM

.
Consecin. Dac

MA=

MB, atunci A=B.


..
Mulimea segmentelor
.
orientate
.
A
.
B
.
C
.
D
.

u
.
=
.
F
.
E
.
H
.
G
.

v
.
=

u =

AB=

CD=...,

v =

EF=

GH=...,
CDeste un reprezentant al vecto-
rului

u ,
z EF este un reprezentant al lui

v ,

AB=

CD.
2
2. Geometrie analitic
..
Fie xx

i yy

dou axe perpendiculare care se intersec-


teaz n punctul O.
Definiie. Sistemul (xOx

,yOy

) se numete reper carte-


zian sau reper ortonormat. Punctul Ose numete originea
reperului. Semidreapta [Ox este semiaxa pozitiv, [Ox

este semiaxa negativ.


Notaie. Reperul (xOx

,yOy

) se noteaz (xOy). Vecto-


rii unitate (versorii) pentru axele [Ox respectiv [Oy sunt
notate cu

i,

j.
.
Reper cartezian n plan
..
Fie M un punct oarecare n planul reperului cartezian
xOy. Fie x
M
coordonata proieciei punctului M pe axa
Ox, y
M
coordonata proieciei punctului M pe axa Oy.
Definiie. Numrul real x
M
se numete abscisa, iar num-
rul y
M
se numete ordonata punctului M i se folosete
scrierea M(x
M
,y
M
). Perechea ordonat de numere reale
(x
M
,y
M
) se numete coordinatele punctului M.
O alt definiie (echivalent) este:
Definiie. Vectorul de poziie

r
M
=

OM al punctului M
se descompune n mod unic dup vectorii

i i

j:

OM=
x
M

i+y
M

j, x
M
,y
M
R. Numerele x
M
, y
M
sunt coor-
donatele punctului M.
Notaie. Formal, putem scrie

r
M
=(x
M
,y
M
).
.
Coordonate carteziene
..
a dintre punctele A(x
A
,y
A
) i B(x
B
,y
B
) este dat de
formula
AB=

(x
B
x
A
)
2
+(y
B
y
A
)
2
.
.
Distana a dou puncte
18
Problem. S se determine perimetrul triunghiului AOB,
unde A(3,4), B(12,5).
S. OA=

3
2
+4
2
=5, OB=

12
2
+5
2
=13, AB=

9
2
+1
2
=

82, deci P
AOB

=18+

82.
Problem. S se determine valoarea numrului mRastfel
nct distana punctelor A(2;m) i B(m;2) s fie egal cu 4.
S. AB=

(m2)
2
+(2m)
2
=42m
2
+8=16m=2.
. .
Fie

u =(a
1
,b
1
) i

v =(a
2
,b
2
) doi vectori i un num
real.
Proprieti. (Egalitateaadoi vectori)

u =

v (a
1
=a
2
s
b
1
=b
2
).
Proprieti. (Suma a doi vectori)

u +

v =(a
1
+a
2
,b
1
+
b
2
).
Proprieti. (nmulirea unui vector cu un numr real)


u =(a
1
,b
1
).
Proprieti. (Produsul scalar a doi vectori)

u

v =a
1

a
2
+b
1
b
2
R.
Proprieti. Lungimea vectorului

u

u =

a
2
1
+b
2
1
.
Consecin. Din definitia produsului scalar
cos( u,v)=
a
1
a
2
+b
1
b
2

a
2
1
+b
2
1

a
2
2
+b
2
2
.
Consecin. Vectorul

u este perpendicular pe vectorul

v -
re dac i numai dac a
1
a
2
+b
1
b
2
=0.
Teorem. Vectorii

u i

v sunt paraleli dac i numai dac
a
1
a
2
=
b
1
b
2
, a
1
,a
2
,b
1
,b
2
=0 sau a
1
=a
2
=0 sau b
1
=b
2
=0.
.
Operaii cu vectori n coordonate carteziene
19
Problem. Fie vectorii

a =

i +

j ,

b =

i

j i

u =6

i +2

j . S se determine numerele reale p,rR
astfel nct

u =p

a +r

b !
S.

u =(1,1),

v =(1,1),

u =(6,2). p

a +r

b =
p(1,1)+r(1,1)=(p,p)+(r,r)=(p+r,pr)=(6,2)
{
p+r =6
pr =2
p=4,r=2.
Problem. S se calculeze: (2

i +5

j )(3

i 4

j ).
S. Din definiia produsului scalar

i

i =

i


i cos(


i ,

i )=11cos0=1,

j

j =11cos0=1,

i

j =

i

j cos(


i ,

j )=11cos90

=0, deci
(2

i +5

j )(3

i 4

j )=6

i
2
8

i

j+15

j

i 20

j
2
=
620=14.
Alt soluie: formal, putem scrie
(2

i +5

j )(3

i 4

j )=(2,5)(3,4)=23+5(4)=14.
Problem. S se determine valoarea parametrului mR
pentru care vectorii

u =2

i 5

j i

v =4

i +(2m1)

j
sunt perpendiculari!
S.

u

v

u

v =024+(5)(2m1)=0
810m+5=0m=
13
10
.
Problem. S se arate c unghiul vectorilor

u =4

i 5

j i
v=3

i +7

j este obtuz.
S.

u

v =(4,5)(3,7)=1235=23<0, deci cosinusul un-
ghiului celor doi vectori este negativ unghiul este obtuz.
Problem. S se determine valoarea parametrului aR pen-
tru care vectorii

u =a

i +3

j s

v =4

i +(a+4)

j sunt pa-
raleli.
S.

u ||

v
a
4
=
3
a+4
a
2
+4a12=0a
1
=2,a
2
=6.
20
Problem. n reperul cartezian xOy sunt date punctele
O(0,0), A(2,1) i B(2,1). S se afle cosinusul unghiului
format de vectorii

OAi

OB!
S.

OA=(2,1),

OB=(2,1),

OA=

5,

OB=

5;

OA

OB=3

OA

OBcos(

AOB)=3

5cos(

AOB)=3
cos(

AOB)=
3
5
.
..
Fie

r
A
=(x
A
,y
A
),

r
B
=(x
B
,y
B
),

r
C
=(x
C
,y
C
).
Teorem.

AB=

r
B

r
A
=(x
B
x
A
,y
B
y
A
).
Teorem. Dac M(AB) astfel nct

MA=k

MB,
atunci
x
M
=
x
A
kx
B
1k
i y
M
=
y
A
ky
B
1k
.
Consecin. Coordonatele mijlocului M al segmentului
[AB]:
M
(
x
A
+x
B
2
,
y
A
+y
B
2
)
.
Consecin. Coordonatele centrului de greutate al triun-
ghiului ABC:
G
(
x
A
+x
B
+x
C
3
,
y
A
+y
B
+y
C
3
)
.
Problem. n triunghiul ABC fie G centrul de greutate.
tiind c vectorul de poziie al unctului A, B, G este

r
A
=
4

i +7

j ,

r
B
=2

i

j respectiv

r
G
=4

i +4

j , s se deter-
mine vectorul de poziie al punctului C.
S. (4,4)=
(
4+2+x
C
3
,
71+y
C
3
)
x
C
=6,y
C
=6C(6,6).
21
3. Trigonometrie
3.1. Elementele trigonometriei
..
Definiie. Raportul dintre semiperimetrul i raza unui cerc
este constant i se noteaz prin (valoarea aproximativ
este 3,1415).
Definiie. Msura unui unghi la centrul unui cerc cuprin-
znd un arc de cerc a crui lungime este egal cu raza cer-
cului este de 1 radian.
Observaie. Dac este msura unui unghi n grade iar x
r
este msura unghiului n radiani, atunci este adevrat re-
laia

x
r
=
180

.
.
Msura unghiurilor n radiani
..
O
.
A
.
P
0
.
P
/6
.
P
/3
.
P
/2
.
P
2/3
.
P
5/6
.
P

.
P
7/6
.
P
4/3
.
P
3/2
.
P
5/3
.
P
11/6
.
I.
.
II.
.
III.
.
IV.
27
..
Definiie. Fie xOy un reper cartezian. Cercul cu centrul
n O i cu raza egal cu 1 pe care este indicat sensul tri-
gonometric direct (invers acelor ceasornicului) se numete
cercul trigonometric.
Notaie. Fie tR un numr real. Atunci exist un unic
punct P
t
pe cercul trigonometric pentru care m(

AOP
t
)=t.
.
Cercul trigonometric
..
Fie t un numr real i P
t
punctul pentru care m(

AOP
t
)=t.
Definiie. Ordinata punctului P
t
se numete sinusul nu-
mrului real t i se noteaz prin sint.
Definiie. Abscisa punctului P
t
se numete cosinusul nu-
mrului real t i se noteaz prin cost.
.
Sinusul i cosinusul
..
O
.
A
.
P
t
.
t
.
cost
.
sint
. .
O
.
A
.
P
t
.
t
.
tgt
.
T
.
ctgt
.
T

..
Definiie. Fie d
tg
dreapta vertical de ecuaie x=1 i fie d
ctg
dreapta orizontal de ecuaie y=1.
Definiie. Fie tR\
{

2
+k| kZ
}
i T intersecia drep-
telor OP
t
i d
tg
. Ordinata punctului T se numete tan-
genta numrului t i se noteaz prin tgt.
Definiie. Fie tR\{k| kZ} i fie T

intersecia drep-
telor OP
t
i d
ctg
. Abscisa punctului T

se numete cotan-
genta numrului real t i se noteaz prin ctgt.
.
Tangenta i cotangenta
28
..
x 0

2
2
3
3
4
5
6

sinx 0
1
2

2
2

3
2
1

3
2

2
2
1
2
0
cosx 1

3
2

2
2
1
2
0
1
2

2
2

3
2
1
tgx 0

3
3
1

3 |

3 1

3
3
0
ctgx |

3 1

3
3
0

3
3
1

3 |
.
Valori remarcabile
..
xC
2
xC
3
sinx=sin(x) sinx=sin(x)
cosx=cos(x) cosx=cos(x)
tgx=tg(x) tgx=tg(x)
ctgx=ctg(x) ctgx=ctg(x)
xC
4
sinx=sin(2x)
cosx=cos(2x)
tgx=tg(2x)
ctgx=ctg(2x)
.
Reducerea la primul cadran
..
x 0 C
1

2
C
2
C
3
3
2
C
4
2
sinx 0 + 1 + 0 1 0
cosx 1 + 0 1 0 + 1
tgx 0 + +| 0 + +| 0
ctgx |+ + 0 |+ + 0 |
.
Semnul funciilor trigonometrice
29
..
x 0 C
1

2
C
2
C
3
3
2
C
4
2
sinx 0 1 0 1 0
cosx 1 0 1 0 1
tgx 0
+
|

0
+
|

0
ctgx |
+
0

|
+
0

|
.
Monotonia funciilor trigonometrice
..
sin
2
x+cos
2
x=1 (formula fundam.) tgx=
sinx
cosx
=
1
ctgx
sin
(

2
x
)
=
cosx
sin(x)=sinx sin(x+2)=sinx
cos
(

2
x
)
=
sinx
cos(x)=cosx cos(x+2)=cosx
tg
(

2
x
)
=ctgx tg(x)=tgx tg(x+)=tgx
ctg
(

2
x
)
=tgx ctg(x)=ctgx ctg(x+)=ctgx
.
Formule trigonometrice fundamentale
30
2. iruri de numere reale
2.1. iruri reale
..
Definiie. Se numete ir real o funcie f:{k,k+1,k+
2,...}R (kN). irul se noteaz prin (a
n
), unde a
n
=
f(n).
Definiie. irul (a
n
)
nk
este
. .
cresctor, dac a
n+1
a
n
, nk;
. .
descresctor, dac a
n+1
a
n
, nk;
. .
mrginit, dac m,MRastfel nct ma
n
M,
nk;
. .
periodic, dac tN

astfel nct a
n+t
=a
n
, nk
..
Definiie. Limita irului (a
n
)
nk
este numrul , dac i
numai dac n afara oricrei vecinti V a lui exist cel
mult un numr finit de termeni ai irului:
limita irului (a
n
)= V =V (), n
V
N astfel nct
a
n
V , nn
V
.
Notaie. Dac limita irului (a
n
) este , se scrie:
lim
n
a
n
=.
Teorem. Fie (a
n
)
nN
un ir de numere reale, R.
. .
lim
n
a
n
=>0, n
0
N astfel nct |a
n

|<, nn
0
.
..
lim
n
a
n
=>0, n
0
N astfel nct a
n
>
, nn
0
.
.
Limita unui ir
46
..
..
lim
n
a
n
=>0, n
0
N astfel nct a
n
<
, nn
0
.
Definiie. irul (a
n
) este convergent, dac are limit finit.
Un ir care nu este convergent este divergent.
Teorem. Dac un ir are limit, atunci limita irului este
unic.
Teorem. lim
n
a
n
= lim
n
|a
n
|=||.
Teorem. lim
n
a
n
=0 lim
n
|a
n
|=0.
Teorem. Dac (a
n
) este convergent, atunci (a
n
) este
mrginit.
.
Limita unui ir - continuare
Problem. S se demonstreze c lim
n
2n+1
3n1
=
2
3
.
S. Trebuie artat c pentru orice >0 exist n
0
astfel nct pen-
tru orice nn
0
,

a
n

2
3

<, unde a
n
=
2n+1
3n1
.

2n+1
3n1

2
3

<
5
3(3n1)
<
5
3
<3n1
5
3
+1
3
<n,
deci se poate alege n
0
=
[
5+3
15
]
+1 ([A] este partea ntreag
numrului A).
Problem. S se demonstreze c lim
n
n
2
n+1
=.
S. Trebuie artat c >0, exist n
0
astfel nct pentru orice
nn
0
,
n
2
n+1
>n
2
n>0n
(
,

2
+4
2
)

(
+

2
+4
2
,
)
.
Fie n
0
=
[
+

2
+4
2
]
+1, atunci a
n
>, nn
0
.
47
2.2. Operaii cu iruri reale
..
Definiie. Fie irurile (a
n
)
nN
i (b
n
)
nN
.
. .
Suma irurilor este irul (c
n
)
nN
, unde c
k
=a
k
+
b
k
, kN;
..
Produsul irurilor este irul (d
n
)
nN
, unde d
k
=
a
k
b
k
, kN;
. .
Ctul irurilor este irul (e
n
)
nN
, unde e
k
=
a
k
b
k
,
kN, dac b
k
=0, kN.
Definiie. Produsul irului (a
n
) cu numrul real este i-
rul (p
n
), unde p
k
=a
k
, kN.
Teorem. Dac irul (a
n
) are limit, R

, atunci irul
(a
n
) are limit i
lim
n
(a
n
)= lim
n
a
n
.
Teorem. Dac irurile (a
n
) i (b
n
) au limite iar suma li-
mitelor are sens, atunci irul (a
n
+b
n
) are limit i
lim
n
(a
n
+b
n
)= lim
n
a
n
+ lim
n
b
n
.
Teorem. Dac irurile (a
n
) i (b
n
) au limite iar produsul
limitelor are sens, atunci irul (a
n
b
n
) are limit i
lim
n
(a
n
b
n
)= lim
n
a
n
lim
n
b
n
.
Teorem. Dac irurile (a
n
) i (b
n
) au limite iar ctul li-
mitelor are sens, atunci irul
(
a
n
b
n
)
are limit i
lim
n
(
a
n
b
n
)
=
lim
n
a
n
lim
n
b
n
.
Nedeterminri: +(), 0, 0(),

,
0
0
.
.
Operaii cu iruri care au limit
48
Exemplu. lim
n
2n+3
3n
2
+5n+2
= lim
n
n
(
n+
3
n
)
n
(
3n+5+
2
n
)=
=lim
n
n
(
n+
3
n
)
n
(
3n+5+
2
n
)=
lim
n
(
n+
3
n
)
lim
n
(
3n+5+
2
n
)=
=
lim
n
n+ lim
n
3
n
lim
n
3n+ lim
n
5+ lim
n
2
n
=
1+0
+5+0
=
1

=0.
Exemplu. lim
n

3n
2
+n+1

n
2
+2n+3=

=
= lim
n
n
(

3+
1
n
+
1
n
2

1+
2
n
+
3
n
2
)
=
= lim
n
n
(
lim
n

3+
1
n
+
1
n
2
lim
n

1+
2
n
+
3
n
2
)
=
(

1)=.
Exemplu. lim
n

n
2
+4n+3

n
2
+3n+1=

=
=
lim
n

n
2
+4n+3+

n
2
+3n+1)

n
2
+4n+3

n
2
+3n+1
1
=
= lim
n
(

n
2
+4n+3)
2
(

n
2
+3n+1)
2

n
2
+4n+3+

n
2
+3n+1
=
= lim
n
n+2

n
2
+4n+3+

n
2
+3n+1
=
lim
n
=
1+
2
n

1+
4
n
+
3
n
2
+

1+
3
n
+
1
n
2
=
1

1+

1
=
1
2
.
49
Exemplu. lim
n
1+
1
3
+...+
1
3
n
= lim
n
1
(
1
3
)
n+1
1
1
3
=
lim
n
3
2
(
1
1
3
n+1
)
=
3
2
.
Exemplu. lim
n
7
n
7
n
+11
= lim
n
1
1+
11
7
n
=
1
1+0
=1.
Problem. S se calculeze: lim
n
n

k=1
arctg
1
k
2
+k+1
.
S. Pentru kN

oarecare fie arctg


1
k
=, arctg
1
k+1
=. Atunci
arctg
1
k
2
+k+1
=arctg
1
k

1
k+1
1+
1
k

1
k+1
=arctg
tgtg
1+tgtg
=
=arctgtg()==arctg
1
k
arctg
1
k+1
,
astfel lim
n
n

k=1
arctg
1
k
2
+k+1
=
lim
n
(
arctg1arctg
1
2
+arctg
1
2
arctg
1
3
+...+arctg
1
n

1
n+1
)
=
= lim
n
(

4
arctg
1
n+1
)
=

4
0=

4
.
50
4. Funcii continue
4.1. Continuitatea funciilor
..
Definiie. Funcia f:DR este continu n punctul x
0

D, dac i numai dac pentru orice vecintate V (f(x


0
)) a
lui f(x
0
) exist o vecintate U(x
0
) a punctului x
0
pentru
care xDV (x
0
)f(x)V (f(x
0
)).
Teorem. Funcia f:DReste continu n punctul x
0
D
dac i numai dac sau x
0
este un punct izolat al lui D sau
lim
xx
0
f(x)=f(x
0
).
Teorem. (Criteriul lui Heine) Funcia f:DR este con-
tinu n punctul x
0
Ddac i numai dac pentru orice ir
(x
n
), x
n
D, cu lim
n
x
n
=x
0
avem lim
n
f(x
n
)=f(x
0
).
Teorem. Funcia f:DR este continu n punctul x
0
dac i numai dac >0, ()>0 astfel nct xD,
|xx
0
|<()|f(x)f(x
0
)|<.
Definiie. Funcia f:DR este continu pe mulimea D
dac f este continu n fiecare punct al lui D.
Teorem. Funciile elementare sunt continue pe tot dome-
niul lor de definiie.
Problem. S se arate c funcia
f:RR, f(x)=
{
x
2
2x , dac xQ
x2 , dac xR\Q
nu este continu n punctul x
0
=3!
S. Fie (a
n
) un ir cu termeni raionali i a
n
x
0
, iar (b
n
) un ir
de termeni iraionali, b
n
x
0
. Atunci lim
n
f(a
n
)= lim
n
a
2
n

2a
n
=3
2
23=3, lim
n
f(b
n
)= lim
n
b
n
2=32=1. Con-
form criteriului lui Heine f nu este continu n x
0
=3.
67
..
Definiie. Funcia f:DReste continu la stnga npunc-
tul x
0
D, dac x
0
este un punct izolat al mulimii D sau
lim
xx
0
x<x
0
f(x)=f(x
0
).
Definiie. Funcia f:DR este continu la dreapta n
punctul x
0
D, dac x
0
este punct izolat al mulimii Dsau
lim
xx
0
x>x
0
f(x)=f(x
0
).
.
Continuitate lateral
..
Definiie. Funcia f:DR este discontinu n punctul
x
0
D dac i numai dac f nu este continu n x
0
.
Definiie. Dac lim
xx
0
x<x
0
f(x)=l
b
R, lim
xx
0
x>x
0
f(x)=l
j
R,
dar l
b
=l
j
, atunci f are discontinuitate de prima spe n
x
0
.
Definiie. Dac f nu este continu n punctul x
0
i discon-
tinuitatea nu este de prima spe, atunci f are discontinu-
itate de spea a doua.
.
Puncte de discontinuitate
Exemplu. f:RR,
f(x)=

2x1 , dac x<1


0 , dac x=1
x
2
, dac x(1,2)
x+1 , dac x[2,3]
1
x3
, dac x(3,)
f cont. pe (,1)(1,2)(2,3)(3,).
lim
x1
f(x)= lim
x1
f(x)=1, f(1)=0f are discontinuitate n
x
0
=1.
68
lim
x2
f(x)=4, lim
x2
f(x)=3f are discont. de prima spe n
x
1
=2.
lim
x3
f(x)=4, lim
x3
f(x)=+f are discont. de spea a doua
n x
2
=3.
Problem. S se verifice continuitatea funciei
f:RR, f(x)=

sinx
x
, dac x<0
1 , dac x=0
x
2
2x+2 , dac x>0
n punctul x
0
=0.
S. Verificm dac lim
xx
0
f(x)= lim
xx
0
f(x)=f(x
0
).
lim
xx
0
f(x)= lim
x0
sinx
x
=1
lim
xx
0
f(x)= lim
x0
x
2
2x+2=1
f(x
0
)=f(0)=1

l
b
(x
0
)=l
j
(x
0
)=
f(x
0
)f este continu n punctul x
0
=0.
Problem. S se determine valoarea lui aR ast-
fel nct f s fie continu pe R, unde f:RR,
f(x)=
{
ax
2
+x+a+1 , dac x<1
x
2
+ax2 , dac x1
.
S. Funcia f este continu pe (,1) i pe (1,) (funciile
elementare sunt continue), deci verificm continuitatea n
punctul x
0
=1.
lim
xx
0
f(x)= lim
x1
ax
2
+x+a+1=2a+2
lim
xx
0
f(x)= lim
x1
x
2
+ax2=a1
f(x
0
)=f(1)=a1

2a+2=
a1a=3.
69


Comand versiunea complet, tiprit de
www.presstern-kits.ro