Sunteți pe pagina 1din 101

11/2005

Slide 1/110
Curs Zelio Soft

Curs Zelio Soft
11/2005
Slide 2/110
Curs Zelio Soft
Cuprins
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic

Sectiunea 2: Utilizarea modulului

Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft

Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder

Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD

Sectiunea 6: Diagnosticare aplicatie

Terminare Curs
11/2005
Slide 3/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
11/2005
Slide 4/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
Oferta Zelio Logic
Zelio Logic Compact SR2:
Pana la 20 I/O
Cu sau fara afisor
Programare numai Ladder , sau Ladder si FBD
Zelio Logic Modular SR3:
Pot fi extinse pana la 40 I/O
Modul de extensie pentru comunicatia pe Modbus
Utilizarea a doua limbaje de programare (LADDER sau FBD)

Aceste produse sunt destinate in special
pentru aplicatii mici.
11/2005
Slide 5/110
Curs Zelio Soft
10 I/O
fara ceas sau
intrari
analogice
Cu afisor
Fara afisor

12 I/O
cu ceas, si 4
intrari
analogice
SR2A1
SR2D1
SR2B1
SR2E1
SR2A2
SR2D2
SR2B2
SR2E2
20 I/O
fara ceas,
2 intrari
analogice
20 I/O
cu ceas,
si 6 intrari
analogice
Ladder Ladder + FBD Ladder Ladder + FBD
Zelio Logic Compact: SR2
Limbaj programare
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
11/2005
Slide 6/110
Curs Zelio Soft
10 I/O
16 I/O
20 I/O
24 I/O
Baza 10 I/O
Baza 26 I/O
Gama modulara contine:
- 2 baze (10 I/O si 26 I/O) cu afisor (limbaj Ladder sau FBD)
- 3 tipuri de module de extensie (6, 10 si 14 I/O)
SR3B10 (10 I/O)
SR3B10 + SR3XT61
SR3B10 + SR3XT101
SR3B10 + SR3XT141
SR3B26 (26 I/O)
SR3B26 + SR3XT61
SR3B26 + SR3XT101
SR3B26 + SR3XT141
Zelio Logic Modular: SR3
26 I/O
32 I/O
36 I/O
40 I/O
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
11/2005
Slide 7/110
Curs Zelio Soft
Intrari:
Digitale
senzori PNP 3-fire
Analogice 0 - 10 V
sau potentiometru
Interefata:
Programare PC
Card memorie program
Conectare modem
Iesiri:
Digitale
tranzistor sau releu (8 A)
Tensiune alimentare/intrari:
12 si 24 VDC
24 VAC
100 - 240 VAC
Afisor:
Backlit LCD
4 linii de 18 caractere
si 1 linie de icoane
6 taste:
4 taste de navigare sau
pushbuttons,
1 tasta de selectie si confirmare,
1 tasta shift
Montaj:
Pe sina DIN ,
sau pe panou

Componecta panou frontal
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
11/2005
Slide 8/110
Curs Zelio Soft
Tasta Menu/OK
Poate fi utilizata la confirmarea
schimbarilor din meniu si la
salvarea programului si a
parametrilor diferitelor functii.
Tasta Shift
Este utilizata la afisarea
meniului context-specific
deasupra tastei cursor si tastei
Menu/OK
Taste de control
Cele 6 taste de control de sub afisor pot fi utilizate pentru:
Configurarea modulului
Programarea aplicatie in limbaj Ladder
Setarea parametrilor functiilor in limbaj Ladder sau FBD
Monitorizarea aplicatiei
Taste Z (1 la 4)
Pot fi utilizate la navigarea prin
meniu si la setarea functiilor din
meniu
Note: meniul context-specific permite accesarea functiilor in concordanta cu meniul in care ne aflam.
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
11/2005
Slide 9/110
Curs Zelio Soft
Taste de control
Meniul context-specific este afisat cand tasta shift este apasata.
Continutul acestui meniu depinde de ecranul care este afisat.
Exemplu: Meniul Context-specific a ecranului Program.
Ins.: Insereaza o linie de
program sau o functie
Del.: Sterge o functie bloc sau
o linie de program
Param: Afiseaza parametrii
unei functii bloc
+/-: Creste/descreste o
valoare
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
11/2005
Slide 10/110
Curs Zelio Soft
Programarea modulului Zelio Logic
Exista 2 modalitati de programare a unui modul Zelio:

Direct de pe modul, utilizand tastele de control
(numai programare in limbaj Ladder)Sau utilizand software-ul Zelio Soft
(programare in limaj Ladder sau Function Block Diagram (FBD))
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
11/2005
Slide 11/110
Curs Zelio Soft

Limbaj LADDER
Limbaj FBD
5 contacte + 1 bobina per linie program
Functii bloc: timer, counter, etc.
Programare de pe modul sau PC
Functii pre-programate: timer, counter, etc.
Functii Grafcet (Sequential Function Chart)
Functii logice: AND, OR, etc.
Programare numai cu PC-ul
Programarea modulului Zelio Logic
Capacitate de procesare pentru 200 de functii bloc (FBD)
Capacitate de procesare pentru 120 de linii scrise in
limbaj Ladder Diagram
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
11/2005
Slide 12/110
Curs Zelio Soft
Familie:
2 : Compact
3 : Modular
SR2A102BD
Releu Logic
Tip:
A : Cu afisor, fara ceas
B : Cu afisor si ceas
D : Fara afisor sau ceas
E : Fara afisor dar cu ceas
XT : Modul de extensie
Tip I/O :
1 : Iesiri releu
2 : Iesiri tranzistor
Tensiune de alimentare/intrari:
BD : 24 VDC
JD : 12 VDC
FU : 100 - 240 VAC
B : 24 VAC
Numar de I/O:
10 : 10 I/O
12 : 12 I/O
20 : 20 I/O
26 : 26 I/O
Simbolizare(referinte)
Sectiunea 1: Prezentarea modulului Zelio Logic
11/2005
Slide 13/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 2: Utilizarea modulului
11/2005
Slide 14/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
Punerea sub tensiune a modulului
La punerea sub tensiune pentru prima data a modulului, acesta deschide un
ecran in care va trebui sa selectati limba pe care doriti sa o utilizati.
Utilizeaza tastele q+ pentru
a selecta limba
1
2
Odata limba aleasa, au loc urmatoarele :
+ Daca avem modulul cu ceas: Se afiseaza ecranul cu Data si Timp screen is displayed
+ Daca avem modulul fara ceas: Se afiseaza ecranul Main Menu
Confirma selectia facuta
prin apasarea tastei
Menu/OK
11/2005
Slide 15/110
Curs Zelio Soft
Functiile sunt grupate impreuna in meniul principal. Acest meniu poate
fi accesat prin apasarea tastei "Menu/OK".
Prezentarea meniurilor
FUNCTIE Descriere

INPUTS/OUTPUTS Afisare stari I/O , limbaj utilizat LD/FBD , stare RUN/STOP si primul parametru
PROGRAMMING Introducere diagrama Ladder (accesare cand modulul se afla in STOP)
PARAMETER Introducere parametri (mod LD sau FBD)
MONITORING Afisare diagrame Ladder in timp real, modificare parametri (in starea RUN)
FBD DISPLAY Afisare text sau valori pe afisor (limbaj FBD)
RUN/STOP Start/stop program
CONFIGURATION Accesare configurare meniu (parola, filtru I/O , ceas, etc.)
CLEAR PROG. Sterge intregul program (daca programul este parolat, introduceti parola)

TRANSFER Transferare program: De la modul la memorie si vice versa
VERSION Identificare modul: referinta, hardware si versiune firmware
LANGUAGE Selectare limba utilizata de catre modul
FAULT Accesarea erorii/alarmei detectata de modul si stergerea acestora.
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
11/2005
Slide 16/110
Curs Zelio Soft
Meniul CONFIGURATION poate fi accest din meniul principal (selecteaza
functia "CONFIGURATION" si confirma apasand pe tasta "Menu/OK" ).
Meniu CONFIGURATION
FUNCTIE Descriere

PASSWORD Este utilizata pentru a preveni accesarea meniurilor si programului.
FILTER Modificarea vitezei de tranzitie a intrarilor digitale
Zx KEYS Taste activate/dezactivate Z1 la Z4
CHANGE D/H Modificarea datei si orei (doar la modulele cu ceas de timp real)
CHANGE SUMM/WINT Program vara/iarna (doar la modulele cu ceas de timp real)
CYCLE WATCHDOG Modificare program cycle si watchdog

= Tasta de navigare este utilizata pentru a selecta o functie. Se confirma selectia prin apasarea
tastei "Menu/OK".

= Pentru a iesi din meniul CONFIGURATION , se apasa tasta +.

Sectiunea 2:Utilizarea modulului
11/2005
Slide 17/110
Curs Zelio Soft
Parola este utiliza pentru a preveni accesul la urmatoarele meniuri :
Programming
Clear program
Configuration
Transfer to backup memory
Language

PASSWORD
Parola introdusa trebuie sa fie formata din 4 digiti (0 la 9).
Initial, cheia nu este afisata si
fiecare digit este inlocuit cu ?
Selecteaza fiecare digit utilizand
cele 2 taste de navigare +
Confirmarea parolei se face
prin apasarea tastei
Menu/OK apoi trebuie
confirmata din nou prin
apasarea tastei Menu/OK
1
3
Selecteaza valoarea fiecarui digit
utilizand tastele de navigare
+ si -
2
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
11/2005
Slide 18/110
Curs Zelio Soft
Odata introdusa parola, se pot realiza urmatoarele:
+ Corectarea parolei: Parola este inactiva si modulul va afisa meniul "Password".
+ Parola incorecta: Counter-ul "DEL" creste. Daca acest counter depaseste valoarea 5, modulul va fi
blocat pentru 30 de minute.
PASSWORD
Pentru a sterge parola, utilizatorul trebuie mai intai sa introduca parola.
Introducere parola
Confirmare parola prin
apasarea tastei Meniu/OK
1
2
DEL: Contorizeaza numarul de
incercari de introducere a parolei.
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
Initial, cheia este afisata, ceea
ce indica faptul ca modulul este
protejat
11/2005
Slide 19/110
Curs Zelio Soft
FILTER
Aceasta functie permite modificarea constantei de timp pentru filtrarea tuturor intrarilor
digitale. Este disponibila numai la modulele cu alimentare in curent continu.
Filtrare Tranzitie Timp de raspuns
ON OFF 5 ms
OFF ON 3 ms
ON OFF 0.5 ms
OFF ON 0.3 ms
SLOW
FAST
ON : Stare 1
OFF : Stare 0
Tipul de filtrare poate fi modificat numai daca modulul se afla in STOP.
= Selectare tip filtrare: Slow/Fast prin apasarea tastei de navigare (selectia palpaie)
= Confirmare selectie: prin apasarea tastei "Menu/OK"
Note: Modulele sunt configurate initial, in mod SLOW.
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
11/2005
Slide 20/110
Curs Zelio Soft
Zx KEYS
Aceasta functie este utilizata pentru a activa sau dezactiva tastele Zx (1 la 4)
de pe modulul Zelio Logic.
Se apasa tasta shift pentru a
a afisa numarul de taste din
meniul context-specific.
Taste inactive: Can be used to set parameters, configure and program the module
Taste active: Pot fi utilizate ca butoane in cadrul programului.
Exemplu: tastele Zx sunt active si modulul se afla in starea RUN.
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
11/2005
Slide 21/110
Curs Zelio Soft
Tasta de navigare Z1 este utilizata ca buton pentru a controla iesirea Q1.
Z1
Zx KEYS
Exemplu de utilizare a tastelor Z1
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
Apasa tasta shift si
tasta Z1
1
Iesirea Q1 este activa
2
11/2005
Slide 22/110
Curs Zelio Soft
Parametrul CAL : Acest parametru este exprimat in seconde/saptamana.

Daca utilizatorul doreste sa reduca variatia ceasului , el trebuie sa realizeze urmatoarele:
= Seteaza parametru "CAL" la -15 pentru a compensa o variatie de +15 secunde pe saptamana.

CHANGE D/H
Aceasta functie este utilizata pentru a modifica ziua/luna/anul, timpul si calibrarea
ceasului (CAL) modulului Zelio (cu ceas de timp real integrat).
Selecteaza parametrul care trebuie
modificat prin intermediul tastelor
de navigare q+
Confirma modificarile prin
apasarea tastei Menu/OK
1
Apasa tasta de navigare pentru
a selecta primul parametru si
activeaza meniul context-specific.
2
Selecteaza parametrul care
trebuie modificat utilizand
tastele de navigare
+.Parametrul selectat
palpaie
Modifica valoarea
parametrului utilizand tastele
+ si - din meniul context-
specific
4
5
3
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
Nota: Durata de viata a ceasului este de 10 ani.
11/2005
Slide 23/110
Curs Zelio Soft
Change summer/winter time
Aceasta functie este utilizata pentru a schimba automat ceasul la trecerea de la
vara la iarna a unui modul Zelio Logic cu ceas.
2
4
5
Moduri de functionare posibile:
4 None : (NO) nici o schimbare
4 Europe/GB/USA : Modificarea automata a datei in functie de zona
Selecteaza parametrul care trebuie
modificat prin intermediul tastelor
de navigare q+
1
3
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
Apasa tasta de navigare pentru
a selecta parametrul si activeaza
meniul context-specific.
Selecteaza parametrul care
trebuie modificat utilizand
tastele de navigare
+.Parametrul selectat
palpaie
Modifica valoarea
parametrului utilizand tastele
+ si - din meniul context-
specific
Confirma modificarile prin
apasarea tastei Menu/OK
11/2005
Slide 24/110
Curs Zelio Soft
Cycle si watchdog
Aceasta functie este utilizata pentru a seta parametrii ciclului pentru executia unui
program si definirea actiunilor specifice pentru watchdog.
Confirma modificarile prin
apasarea tastei Menu/OK
Apasa tasta de navigare + sau
pentru a confirma parametri
ciclului si pentru a selecta
parametri watchdog-ului
2
Apasa tasta de navigare q+
pentru a activa/dezactiva
parametri watchdog-ului
Modifica valoarea ciclului
utilizand tastele de navigare
+ si - in meniul context-
specific
(ciclu = 1 la 10)
4
Actiuni specifice pentru watchdog:
4 None: (NO) nici o schimbare
4 Warning: (ALARM) o alarma este setata (cycle time), numarul alarmei este afisat in ecranul Error
4 Error: (ERR) oprire program, numarul erorii este afisat in ecranul Error.
3
1
Note: Timpul de baza pentru watchdog este 10 ms (unde N = 1, watchdog = 10 ms).
Sectiunea 2:Utilizarea modulului
11/2005
Slide 25/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
11/2005
Slide 26/110
Curs Zelio Soft
Creare unei aplicatii
Selectare modul Zelio Logic
Selectare limbaj de programare
Editare program
Configurare program
Prezentare editor Ladder
Presentare editor FBD
Moduri de operare
Configurare si setare modul
Meniul Transfer
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
11/2005
Slide 27/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Creare unei aplicatii
Cand software-ul Zelio Soft este lansat, apare ecranul Welcome.
Pentru a deschide un
program existent/recent
utilizat,apasa pe aceasta
icoana
Pentru a transfera
programul de la modul la
PC, apasa pe aceasta
icoana
Pentru a activa
monitorizarea , apasa pe
aceasta icoana
Bara de stare modul
Toolbar
Pentru a crea un nou
program, apasa pe
aceasta icoana (pentru
a accesa ecranul de
selectie modul Zelio)
1
Apasa pe aceasta casuta
pentru a dezactiva ecranul
Welcome.
11/2005
Slide 28/110
Curs Zelio Soft
Crearea unei aplicatii: Selectare modul Zelio Logic
Alege categoria (cu/fara
extensie si cu/fara ceas)
Alege tipul de modul ce
urmeaza a fi programat
1
2
3
Apasa butonul
"Help" pentru a
activa help-ul
online
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Apasa butonul "Next"
pentru a confirma selectia
facuta
11/2005
Slide 29/110
Curs Zelio Soft
Crearea unei aplicatii: Selectare modul Zelio Logic
Pentru a adauga un modul
de extensie, apasa pe
modul pentru a-l selecta
Apasa butonul "Add"
pentru a adauga modulul
de extensie
1
2
3
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Apasa butonul "Next"
pentru a confirma selectia
facuta
Caracteristicile
modulului curent
11/2005
Slide 30/110
Curs Zelio Soft
Afisarea caracteristicilor
modulului selectat.
Selecteaza limbajul de
programare (Ladder sau
FBD)
Apasa butonul "Next"
pentru a confirma selectia
facuta
1
2
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Crearea unei aplicatii: Selectare limbaj de programare
11/2005
Slide 31/110
Curs Zelio Soft
Accesarea configurarii
programului
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Crearea unei aplicatii : Editarea program
Fereastra de editare
program (Ladder)
Meniul programului
Toolbar
11/2005
Slide 32/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Meniul Program
Este utilizat la accesarea urmatoarelor sub-meniuri: Fisier, Editare, Mod, Modul, Transfer, Optiuni, Afisaj si
Fereastra.
Deschide program
existent
Creare document
nou
Salveaza
document
Lansare program, verificare si
afisare erori
Afisare help Zoom
Editare
Simulare
Monitorizare
Toolbar: Este utilizat pentru a accesa direct functiile
Crearea unei aplicatii : Editare program

Functia Import
Aceasta functie este utilizata pentru a importa un program sau anumite parti din acesta intr-o aplicatie.
Pentru a importa un program, aplicatia in care se va face acest import trebuie sa fie deschisa.
In meniulFisier, apasa Importa si selecteaza fisierul ce contine programul ce urmeaza a fi importat.
11/2005
Slide 33/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Crearea unei aplicatii : Fereastra de supervizare
Fereastra de supervizare poate fi accesata din meniulFereastra .
Pentru a edita fereastra de supervizare, trebuie executata functia de drag/drop sau copy/paste din fereastra
de editare.Aceasta fereastra contine de asemenea imagini si text.
In modul simulare sau monitorizare ,fereastra este utilizata pentru a afisa I/O si parametri functiilor in timp
real. Poate fi utilizata de asemenea pentru a controla aplicatia.
Exemplu:Ecran de supervizare Deschiderea/Inchiderea usii"
- Butoanele, motorul si limitatorul
au fost extrase din fereastra de
editare.
- Imaginea a fost importata.
11/2005
Slide 34/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Acest tab este utilizat la
introducerea urmatoarelor
date:
Nume proiect
Autor
Versiune program
Comentarii
Acest meniu poate fi accesat prin apasarea pictogramei Configurare Program sau din meniul
Editare/Configurare Program. Este utilizata la configurarea aplicatiei si a modulului.Fereastra de configurare
contine 3 tab-uri: Proprietati, Configurare si Format data.
Proprietati
Apasa tasta OK
pentru a confirma
selectia facuta
Crearea unei aplicatii:Configurare program
11/2005
Slide 35/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Configurare
Este utilizat la
prevenirea accesului la
ecrane prin utilizarea
unei parole
Activare/dezactivare
watchdog
Setare filtru pentru
intrarile discrete (slow
sau fast)
Apasa tasta "OK"
pentru a comfirma
selectia facuta
Crearea unei aplicatii:Configurare program
Utilizata la blocarea
utilizarii tastelor Zx in
mod Ladder
Setare ciclu (baza de
timp = 10 ms)
11/2005
Slide 36/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Format data
Selectare zi si luna
Selectie format data
Crearea unei aplicatii:Configurare program
Selectare locatie
geografica
Activare automata a
functiei vara/iarna
Apasa tasta "OK"
pentru a comfirma
selectia facuta
11/2005
Slide 37/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Mod Zelio entry
Mod Free entry
Pentru a edita programul, apasati tasta de
control(aceeasi metoda pentru programarea
panoului frontal de pe modul).
Editare in modul Free entry.Se poate introduce un
comentariu pentru fiecare element(contact, bobina,
etc.) si pentru fiecare linie de program.
Prezentare editor Ladder
D. Click
Programul Zelio Soft va permite sa editati liniile Ladder in doua moduri:"Free entry" sau
"Zelio entry". Pentru a schimba modul de editare, faceti double-click pe functia "Zelio
entry" sau "Free entry".
D. Click
11/2005
Slide 38/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Cand folositi acest mod,
prima linie de program
este afisata
Editorul Ladder :Modul Zelio entry
O diagrama ladder poate fi creata prin utilizarea butoanelor existente pe panoul frontal al
modulului Zelio.Tasta shift poate fi accesata prin tasta shift de pe tastatura PC-ului.
Acest mod poate fi utilizat de asemenea si pentru setarea parametrilor diferitelor functii.
1 - Insereaza/modifica un caracter
Cele 4 butoane sunt utilizate sub forma de cursor. Cand patratelul palpaie, atunci se poate
insera sau modifica un caracter.

2 Cand se foloseste cursorul, apare o zona ce palpaie:
Palpaie patrat: indica faptul ca un contact sau o bobina poate fi inserata.
Palpaie cerc: indica faptul ca se poate insera o legatura verticala sau orizontala.
Note: Cand cursorul este pozitionat pe un parametru ce urmeaza a fi modificat, apare meniul context-specific.
11/2005
Slide 39/110
Curs Zelio Soft
Zona de introducere,
linia 001:
5 contacte + 1 bobina
+ 1 comentariu
Accesul la functiile de
control in limbaj Ladder
Numarul de linii de
program utilizate
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Editorul Ladder :Modul Free entry
1
2
Numarul de linii de
program: 001 la 120
Pentru a edita un element:
1 Selecteaza elementul cu mouse-ul
2 - Drag elementul in zona de editare
11/2005
Slide 40/110
Curs Zelio Soft
Editorul Ladder :Modul Free entry
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Este utilizata pentru a
afisa programul in
format Ladder sau
folosind simboluri
electrice
Meniul Editare (taiere,
copiere, etc.)
Este utilizata
pentru a vedea
toate comentariile
Reglare zoom
Pentru a crea sau a
modifica comentariul iesirii
Q1, apasa double-click pe
acest element
Poate fi lansata
pentru a compila
programul
11/2005
Slide 41/110
Curs Zelio Soft
Zona de intrari
Accesul la functiile de
control in limbaj FBD
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Configurarea
programului si a
modulului Zelio
Zona de iesiri
Zona de editare in FBD
Prezentare editor FBD
Pentru a edita o functie:
1 Selecteaza functia bloc dorita
2 - Drag functie in zona de editare
FBD
1
2
11/2005
Slide 42/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Meniul Editare
Compilare program
Faceti double-click pe
functia bloc pentru a crea
sau modifica un
comentariu.
Numarul blocului
generat de catre
editor
Meniul Afisare este
utilizata pentru a afisa
un comentariu, nr.
blocurilor, reglarea
zoom-ului, a grid-ului
Prezentare editor FBD
11/2005
Slide 43/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Unelte pentru pozitionarea
blocurilor pe foaie si
renumerotarea blocurilor
Meniul Deseneaza
este utilizat pentru
creat elemente
grafice (linii,
dreptunghiuri, etc.)
Prezentare editor FBD
Legatura dintre 2
functii bloc
11/2005
Slide 44/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Moduri de operare
Modurile de operare ale programului Zelio Soft sunt:
Editare : introducere program in limbaj Ladder sau FBD
Simulare : Executare program in mod local pe PC
Monitorizare : Afisare program, I/O parametrii functiilor in timp real
Selecteaza modul
din meniul Mod
Apasa una din
pictograme pentru a
selecta modul de
operare
11/2005
Slide 45/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Configurare si setare modul
Aceste functii sunt grupate in meniul Modul.
Alegere modul/limbaj de programare: Selecteaza modulul Zelio si limbaju de programare
Diagnostic modul: Afiseaza modul si caracteristicile aplicatiei*
Reglare ceas: Reglare ceas la modulele care au aceasta optiune*
Actualizare firmware modul: Incarca noua versiune software a modulului*
Limba modul: Selecteaza limba de operare a modulului*
Selecteaza
aceasta functie
din meniul Modul
* Nota: PC-ul trebuie sa fie conectat la modul pentru de a executa aceste functii.
11/2005
Slide 46/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 3: Prezentarea software-ului Zelio Soft
Meniul Transfer
Acest meniu este utilizat pentru a accesa urmatoarele functii:
Transfer program: Transferarea programului de la PC la modul si vice versa
RUN modul: Start program
STOP modul: Stop program
Compara programul cu datele modulului: Compara programul si parametrii din modul cu
cele din aplicatia locala
Sterge program: Sterge intregul program din modul
Comanda de la distanta a panoului frontal: Pune modulul in stare RUN/STOP
Configurare comunicatie: Selecteaza portul de comunicatie a PC-ului
11/2005
Slide 47/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
11/2005
Slide 48/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Prezentare
Capacitate program:

120 linii in limbaj Ladder
Maxim 5 contacte si 1 bobina pe linie de program

Functii disponibile:

28 relee intermediare
16 timere
16 up/down countere
1 fast counter
8 counter comparators
16 comparatoare analogice (pentru versiunea 24 VDC)
8 functii ceas de timp real
16 functii text
Afisare backlit
Schimbare timp vara/iarna
11/2005
Slide 49/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Prezentare
1 linie de program = maxim 5 contacte + 1 bobina
Exemplu de programare in mod Zelio entry
Partea de contacte Bobina
11/2005
Slide 50/110
Curs Zelio Soft
Contact :

Intrari discrete
Ix: Inchis cand intrarea este in strarea 1(NO contact)
ix: Inchis cand intrarea este in strarea 0 (NC contact)

Iesiri discrete(utilizate ca si contact)
Qx: Deschis cand bobina este in strarea 1
qx: Deschis cand bobina este in strarea 0
Stare electrica Stare I1 Stare i1
0 V Deschis Inchis
24 V Inchis Deschis
24 V
0 V
Idle state
24 V
0 V 24 V
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Utilizarea elementelor grafice
11/2005
Slide 51/110
Curs Zelio Soft
Bobina:Actiuni

- Iesiri discrete
wQx: Bobina ea valoarea rezultatului partii de contact
CQx: Bobina este activata la schimbarea unei stari
SQx: Bobina este activata cand rezultatul partii de contact este 1
RQx: Bobina este dezactivata cand rezultatul partii de contact este 1

Exemplu: Diagrama de pornire a unui motor
Partea de contact Actiunea
Bobina
Utilizarea elementelor grafice
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
11/2005
Slide 52/110
Curs Zelio Soft
Control circuit
13
14
S2 km 1
13
14
21
22
S1
A1
A2
KM 1
I> I> I>
M
3 ~
Q1
KM 1
13

14
U1 V1 W1
2 4 6
L1 L3 L5
Diagrama de pornire a unui motor
Exemplu: Programarea unei porniri de motor
km 1
Power circuit
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
11/2005
Slide 53/110
Curs Zelio Soft
Selecteza modul de programare
din meniul principal si confirma
alegerea prin apasarea tastei
Menu/OK
Va aparea un patrat negru
care palpaie.Apasa tasta shift
si tasta q
Programarea in modul "Zelio entry"
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Intrarea "I1" palpaie pe afisor.
Apasa tasta shift si tasta q
1
2
3
11/2005
Slide 54/110
Curs Zelio Soft
Programarea in modul "Zelio entry"
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Intrarea "i1" palpaie pe afisor.
Pentru a introduce contactul I2,
pozitionati cursorul utilizand
tasta si procedeaza la fel ca
in pasul 2.
Intrarea "I1" palpaie pe afisor.
Pozitioneaza cursorul pe 1 la I1
utilizand tasta .Apasa tasta
shift si tasta .
Intrarea "I2" palpaie pe afisor.
Apasa tasta shift si tasta si
pozitioneaza cursorul la sfarsitul
liniei.
3
4
5
11/2005
Slide 55/110
Curs Zelio Soft
Programarea in modul "Zelio entry"
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Bobina "M1" palpaie pe afisor.
Pozitionati cursorul pe M
utilizand tasta + .Apasa tasta
shift si tasta q.
Bobina "Q1" palpaie pe afisor.
Pozitioneaza cursorul intre
intrarile i1 si I2 utilizand
tasta + . Apasa tasta shift si
tasta +.
Linia punctata este trasa de la
inceput pana la sfarsitul liniei.
Apasa tasta shift si tasta q.
6
7
8
11/2005
Slide 56/110
Curs Zelio Soft
Programarea in modul "Zelio entry"
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Legatura este creata.
Pozitioneaza cursorul inaintea
intrarii I2 utilizand tasta + si
tasta .Apasa tasta shift,
selecteaza Q1 prin apasarea
repetata a tastei q.
Contactul Q1 este pozitionat.
Apasa tasta shift si tasta q.
Semnul indica faptul ca o
legatura poate fi creata intre
cele doua linii. Apasa tasta shift
si tasta q.
9
10
11
11/2005
Slide 57/110
Curs Zelio Soft
Programarea in modul "Zelio entry"
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Introducerea este completa.
Confirmarea programului se
face prin apasarea tastei
Menu/OK.
12
Acest ecran va obliga sa
comfirmati modificarile.
Selecteaza DA si apasa tasta
Menu/OK .
Selecteaza modul RUN/STOP
in meniul principal si comfirma
prin apasarea tastei Menu/OK.
14
13
11/2005
Slide 58/110
Curs Zelio Soft
Acest ecran este utilizat pentru
a afisa starea intrarilor I1 si
I2 si a iesirii Q1 care sunt
utilizate in program.
Programarea in modul "Zelio entry"
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
In acest ecran alegeti modul
RUN. Selectati YES si apasati
tasta Menu/OK.
15
16
>
11/2005
Slide 59/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Alte functii grafice
Relee auxiliare
Timere
Countere Up/down
Comparatoare Counter
Comparatoare analogice
Ceas de timp real
Blocuri text
LCD Backlighting
Schimbare timp Vara/Iarna
= Functiile de mai sus sunt descrise in software-ul Zelio Soft.
11/2005
Slide 60/110
Curs Zelio Soft
Aceste relee se comporta ca si bobine de iesire. Acestea sunt utilizate sub forma de contact
pentru a memora o anumita stare.
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Relee auxiliare (Mx)
Utilizeaza releul
M1 pentru a
memora starea
intrarilor I1 si I2.
Utilizeaza
contactul M1
pentru a controla
iesirea Q1
Pozitioneaza
mouse-ul pe
functia M pentru a
accesa releele
auxiliare
Selecteaza bobina M1
(mod: contactor, remote
control switch, set, reset)
si drag elementul in
editorul programului
11/2005
Slide 61/110
Curs Zelio Soft
Aceasta functie este utilizata pentru a intarzia si/sau o actiune pentru o perioada de timp predefinita.
Functia de palpaire este utilizata la generarea de praguri simetrice sau asimetrice la o iesire.
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Timere (TTx)
Exista 11 tipuri de timere:

Function A: On-delay timer
Function PA: On-delay timer on a rising edge
Function C: Off-delay timer
Function B: Timer on a rising edge
Function W: Timer on a falling edge
Function D: Symmetrical flasher
Function PD: Symmetrical startup flasher on a rising edge
Function T: Totalizer with restart to zero
Function AC: On-delay and off-delay timer
Function L: Asymmetrical flasher
Function I: Asymmetrical startup flasher on a rising edge
11/2005
Slide 62/110
Curs Zelio Soft
Intrare activare Timer
Timpulmparcurs
pana la valoarea
presetata
Parametri de
blocare
(parola)
Unitatea de
masura (1/100 s,
, h)
Selectarea tipului de Timer si a parametrilor acesteia poate fi accesata cand programul este
introdus. Valoarea presetata poate fi modificata de pe panoul frontal al modulului Zelio din meniul
PARAMETERING" daca aceasta functie nu este blocata.
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Timere (TTx)
Selectarea tip
Timer (11 tipuri
diferite)
Preset
valValoarea
presetata
Remanence*
*Nota: Daca optiunea remanence este selectata, valoarea curenta si starea iesirii sunt salvate in cazul
unei caderi de tensiune.
Ecran de parametrizare Timer
11/2005
Slide 63/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Exemplu: Timer de tip A
Diagrama Ladder Diagram
Ecranul de parametrizare a Timer TT1
Preset time t = 6 seconds
Daca intrarea I1 este 1,
iesirea TT1 este activata
Dupa ce valoarea presetat sa
terminat (6 s), contactul T1
devine 1 si iesirea Q1 este
activata
1
2
Tasta functionala Z2
reseteaza timer-ul
11/2005
Slide 64/110
Curs Zelio Soft
Aceasta functie este utilizata la numararea inainte sau inapoi a impulsurilor. Valoarea presetata poate
fi modificata daca programul este incarcat.Aceasta valoare poate fi modificata de pe panoul frontal al
modulului Zelio din meniul "PARAMETERING" daca aceasta functie nu este blocata.
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Counter (Cx)
Valoarea presetata
poate fi intre 0 si
32767
Remanence
Iesirea este ON daca
valoarea counter-ului
este egala cu 0
Apasa pe ?
Pentru a activa
help-ul online
Apasa pe tab-ul
"Comentarii" pentru
a introduce un text
Ecran parametrizare counter
Blocare parametri
(parola)
Iesirea este ON daca
valoarea counter-ului
este egala cu
valoarea presetata
11/2005
Slide 65/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Exemplu
Diagrama Ladder
Ecran parametrizare Counter CC1
Pentru fiecare impuls
pe intrarea I1,valoarea
couner-ul va creste cu
1
Cand valoarea counter-ului
este egala cu 5, contactul C1
se inchide si iesirea Q1 se
activeaza
1
2
Tasta functionala Z2
reseteaza counter-ul
11/2005
Slide 66/110
Curs Zelio Soft
Aceasta functie este utilizata pentru a compara valorile curente a 2 countere.Contactul acestei functii
indica momentul cand este indeplinita conditia aleasa. Valoarile presetate pot fi modificata de pe
panoul frontal al modulului Zelio din meniul "PARAMETERING" daca aceasta functie nu este blocata.
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Comparatoare Counter (Vx)
Selectare operator
de comparare
Offset X
(-32768 la
+32767).
Numarul counter-
ului Cx
Numarul counter-
ului Cy
Rezultatul
selectiei
Contact comparare
(NO contact)
Offset Y
(-32768 la
+32767).
Nota: Functia de comparare analogica se configureaza in acelasi mod. Este utilizata la compararea a doua intrari
analogice de pe modul(IB to IG) sau a unei intrari analogice cu o valoare de referinta.
Blocare parametri
(parola)
Comparator V1 parametering screen
11/2005
Slide 67/110
Curs Zelio Soft
Aceasta functie este utilizata pentru a confirma o perioada de timp si actiunile ce trebuiesc executate in
acea perioada. Se comporta ca un programator de timp cu 4 canale. Parametri de comparare pot fi
accesati direct (double-click pe contact). Valorile presetate pot fi modificate de pe panoul frontal al
modulului Zelio din meniul "PARAMETERING" daca aceasta functie nu este blocata.
Ceas de timp real ( x)
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Contact inchis daca
perioada de timp
este valida
Selectare timp ON
Selectarea
zilelor din
saptamana
Ecran parametrizare Clock 1
Blocare parametri
(parola)
Selectare timp
OFF
11/2005
Slide 68/110
Curs Zelio Soft
Ceas de timp real ( x)
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Ecranul de configurare consta din 4 canale (sau game) A, B, C, D si fiecare canal este asociat cu 2 tipuri de
activare a ceasului:
Comanda Pornire/Oprire : Este utilizata la specificarea timpului de pornire si de oprire a actiunii
Saptamanala: Este utilizata la specificarea zilelor unei saptamani asociate cu comenzile de Pornire/Oprire
08:00 21:00
Luni
08:00 21:00
Marti
08:00 21:00
Miercuri Joi
21:00 08:00
Vineri
Exemplul 1: Programarea unei actiuni; Pornire Luni la 08:00 si Oprire la 21:00.
08:00 21:00
Luni
OFF
ON
Aceasta actiune poate fi repetata de Luni pana Joi (programare saptamanala).
11/2005
Slide 69/110
Curs Zelio Soft
Gama A
Gama B
Gama C
Gama D
1
2
:
0
0

1
9
:
0
0

Luni
1
2
:
0
0

1
9
:
0
0

Marti
1
2
:
0
0

1
9
:
0
0

Vineri
Sambata
1
2
:
0
0

Duminica
1
2
:
0
0

Luni
1
2
:
0
0

Marti
1
2
:
0
0

Vineri
1
9
:
0
0

Luni
Marti
1
2
:
0
0

Vineri
Sambata
Duminica
1
2
:
0
0

Exemplul 2:
Gama de
configurar
e
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
1
9
:
0
0

1
9
:
0
0

11/2005
Slide 70/110
Curs Zelio Soft
Aceasta functie este utilizata pentru afisarea pe ecranul LCD a urmatoarelor: text, data, timpul, sau o
valoare numerica a unei functii bloc (e.g. timer, counter, etc.). Data, timpul si parametri de calibrare pot
fi modificati de pe panoul frontal al modulului Zelio din meniul "PARAMETERING" daca aceste functii
nu sunt blocate.
Blocuri Text (T x)
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Daca contactul I1
este inchis, atunci
textul este afisat
Numarul liniei (1 la
4) si coloanei (1 la
18) de afisare a
textului
Textul ce
urmeaza a fi
afisat pe ecran
Numarul textului
(1 la 16)
Introduceti textul
ce urmeaza a fi
afisat (maxim 48
de caractere)
Tip mesaj(text,
data, etc.)
Selectarea valorii
ce urmeaza a fi
afisata (valoare
timer, counter
etc.)
Blocare parametri
(parola)
11/2005
Slide 71/110
Curs Zelio Soft
Aceasta functie este utilizata pentru a activa ecranul LCD.Faceti double-click pe bobina pentru a
accesa parametri de configurare.
LCD Backlighting (TL)
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Daca contactul M1
este inchis, afisorul
backlit devine activ
11/2005
Slide 72/110
Curs Zelio Soft
Aceasta functie este utilizata pentru a indica sezonul curent (vara sau iarna) sub forma a doua contacte
(contact NO : W1, contact NC: w1). Configurarea acestei functii se poate face de pe panoul frontal al
modulului Zelio sau din meniul "Editare/Configurare program /Format Data " a software-ului Zelio Soft.
Schimbare timp Vara/Iarna(W)
Sectiunea 4: Limbajul de programare Ladder
Contactul W1 este
inchis daca sezonul
curent este vara
Exemplu: Activarea bobinei M2, daca sezonul curent este vara".
11/2005
Slide 73/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
11/2005
Slide 74/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD

Prezentare
Programul este editat prin intermediul functiilor bloc care sunt inserate in
pagina de editare.Acestea sunt grupate in functie de tip in bara de functii.
Programul poate contine maxim 200 de functii bloc depinzand de tipul de
functie bloc utilizata.
Tipuri de functii bloc:

Blocuri de intrare: IN
Blocuri de iesire: OUT
Functii logice: LOGIC
Functii standard: FBD
Sequential Function Chart : SFC
11/2005
Slide 75/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Blocuri de intrare (IN)
Functiile disponibile sunt:
Discrete : Intrari ce pot fi utilizate numai cu intrarile fizice de pe modul
Intrari filtrate: :(1 la 255 x ciclu modul) poate fi utilizata la toate intrarile
Analogice : Valori numerice (0 la 255) pot fi utilizate cu intrarile IB la IG
Analogice filtrate :Valori numerice (0 la 255) cu filtru low-pass (0.06 la 88.25 Hz) pot fi utilizate cu
intrarile IB la IG
Intrari intregi : Valori numerice (-32768 la +32767) pot fi utilizate cu modulul de extensie ModBus
Butoane :Taste functionale (Z1 la Z4)
Constante discrete : Valori binare 0 sau 1
Constante numerice:Valori numerice (-32768 la +32767)
Summertime : Intrari discrete activate in timpul verii
Flash : Ceas intern
11/2005
Slide 76/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Blocuri de intrare (IN): Exemplu
Acest exemplu utilizeaza o intrare discreta, o intrare discreta filtrata,o intrare analogica, un buton
Z1 si o intrare numerica.
Intrare numerica
"IN"
Intrare discreta
Intrare discreta
filtrata
Intrare analogica
Constanta
numerica
Buton Z1
11/2005
Slide 77/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Blocuri de iesire (OUT)
Functiile disponibile sunt:
Discrete : Iesiri ce pot fi utilizate numai cu iesirile fizice de pe modul
Iesiri intregi : Valoare numerica (-32768 la +32767) poate fi utilizata numai cu modulul de extensie
ModBus
Backlight : Este utilizata pentru a controla afisorul LCD
11/2005
Slide 78/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Functii logice (LOGIC)
Functii disponibile
Functie Simbol Descriere Numar
intrari
Tip
intrare
NOT

Daca intrarea este activa sau neconectata, iesirea
este activa.
Daca intrarea este activa, iesirea este inactiva.
1 TOR
AND

Daca toate intrarile sunt active , atunci iesirea este
activa.
Daca cel putin una din intrari este inactiva , atunci
iesirea este inactiva.
4 TOR
OR

Daca cel putin una din intrari este activa,atunci
iesirea este activa.
Daca toate intrarile sunt inactive sau neconectate,
atunci iesirea este inactiva.
4 TOR
NOT AND

Daca cel putin una din intrari este inactiva, atunci
iesirea este activa.
Daca toate intrarile sunt inactive sau neconectate,
atunci iesirea este inactiva.
4 TOR
NOT OR

Daca toate intrarile sunt inactive sau neconectate,
atunci iesirea este activa.
Daca cel putin una din intrari este activa, atunci
iesirea este inactiva.
4 TOR
EXCLUSIVE OR

Daca una din intrari este inactiva si celelalte intrari
sunt active sau neconectate, atunci iesirea este
activa.
Daca ambele intrari sunt active sau inactive sau
neconectate, atunci iesirea este inactiva.
2 TOR


11/2005
Slide 79/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Functii standard (FBD)
Ecuatii Booleane : BOOLEAN
Aceasta functie are 4 intrari (16 combinatii) si o iesire discreta.Combinatiile pot fi gasite intr-o tabela de
adevar (aceasta tabela poate fi accesata in ecranul de parametrizare a functiei).
SET/RESET
Aceasta functie are 2 intrari si o iesire discreta.Intrarea de "SET" activeaza iesirea si intrarea de
RESET" dezactiveaza iesirea. Poate fi definit un parametru care sa stabileasca prioritatea activarii sau
dezactivarii iesirii cand ambele intrari sunt active in acelasi timp.
BISTABLE:
Aceasta functie are 2 intrari si o iesire discreta. La fiecare front pozitiv pe intrarea de comanda, iesirea
isi schimba starea. Cand intrarea dereset" este activa, iesirea ramane inactiva.
11/2005
Slide 80/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Functii standard (FBD)
Exemplu de utilizare a functiei Set/Reset
Motorul este controlat prin doua butoane de start si stop,stopul avand prioritate.
11/2005
Slide 81/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Functii standard (FBD)
Timer: TIMER A/C
Aceasta functie este utilizata pentru a intarzia si/sau o comanda pe o perioada de timp configurabila.Sunt
grupate in urmatoarele 3 functii:
Functia A: On-delay timer
Functia C: Off-delay timer
Functia A/C: Combinatii de functii A si C

Intrare de comanda timer
(discreta)
Intrare de reset
(discreta)
Iesire timer (discreta)
Valoare presetata a
timer-ului on-delay
Valoare presetata a timer
ului off-delay
Valoarea curenta a timer-
ului off-delay
Valoarea curenta a timer-
ului on-delay
Diagrama timer A/C
11/2005
Slide 82/110
Curs Zelio Soft
Functii standard (FBD)
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Exemplu: TIMER A/C
Cand butonul de control este eliberat comanda de backlighting este resetata 60 sec mai tarziu (functia
timer de tip C).
Setare timer Off-
delay (60 sec)
Timp de raspuns
11/2005
Slide 83/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Functii standard (FBD)
Alte timere:

- TIMER BW Genereaza un puls pe perioada unui ciclu la un front pozitiv pe intrare.
- TIMER Li Genereaza un puls asimetric(flashes) la un front pozitiv pe intrare.
- TIMER B/H Genereaza un puls pe iesire la un front pozitiv pe intrare.


11/2005
Slide 84/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Functii standard (FBD)
Preset up/down counter: PRESET COUNT
Aceasta functie este utilizata pentru numararea inainte pana la valoarea predefinita,definita in ecranul de
parametrizare(valoare intre 0 si 32767) sau numarare inapoi de la valoarea predefinita catre 0. Cand
aceasta valoare este atinsa, iesirea devine 1 pana cand aceasta este resetata.
Functii:
Un singur ciclu" numarare inainte/inapoi: Counter-ul este 0 in timpul initializarii.
Ciclu repetitiv" numarare inainte/inapoi : Counter-ul este 0 in timpul initializarii si cand valoare de
numarare inainte sau inapoi este atinsa.
Acesta functie are 3 intrari discrete(numarare inainte,numarare inapoi si initializare).In ecranul de
parametrizare ,valoarea presetata si durata pulsului de iesire pot fi setate in mod repetitiv (0 la 32767
millisecunde).
11/2005
Slide 85/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Functii standard (FBD)
Exemplu: Preset counter PRESET COUNT
Aceasta functie contorizeaza produsele care ajung pe un conveyor. Dupa 5 parti, conveyor-ul se opreste
si operatorul impacheteaza aceste parti.Apoi operatorul apasa butonu start pentru a reseta counter-ul si
reporneste conveyor-ul.
Ecran de parametrizare
pentru setarea timer-ului
off-delay
(60 secunde)
11/2005
Slide 86/110
Curs Zelio Soft
Functii standard (FBD)
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Preset up/down counter: UP/DOWN COUNT
Aceasta functie este utilizata pentru a numara inainte/inapoi de la o valoare presetata externa functiei
bloc,care poate fi o constanta numerica, o intrare analogica sau o iesire de la o functie bloc care contine
o valoare intreaga.

Preset time counter: PRESET H-METER
Aceasta functie masoara timpul pana la care se activeaza o intrare.Odata ce aceast timp a atins
valoarea presetata , iesirea devine activa. Timpul poate fi setat in ore(maxim 32767) si minute.

Schmitt trigger: TRIGGER
Aceasta functie este utilizata pentru a monitoriza o valoare analogica in functie de 2 praguri (prag minim
si maxim). Starea iesirii se schimba daca valoarea intrarii este mai jos(sau mai sus) decat valoarea
minima(sau maxima).
11/2005
Slide 87/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Functii standard (FBD)
Comparare: COMP IN ZONE
Aceasta functie este utilizata pentru a compara o valoare dintr-un interval definita de 2 valori
presetate(valoare MIN si MAX a acestui interval). Iesirea discreta indica rezultatul comparatiei.In ecranul
de parametrizare, starea iesirii poate fi selectata in functie de rezultatul comparatiei:
- START : Iesirea este activa daca valoarea este intre cele 2 valori presetate.
- STOP : Iesirea este inactiva daca valoarea este intre cele 2 valori presetate.

Compararea a 2 valori analogice: COMPARE
Aceasta functie este utilizata pentru a compara 2 valori analogice.Iesirea este activa daca rezultatul
compararii dintre cele doua valori este adevarat.Operatori de comparare( >, , = , ` , , < ) sunt
selectati din ecranul de parametrizare.


Gain: GAIN
Aceasta functie este utilizata pentru a scala o marime analogica.
Formula de calcul:
IESIRE CALCUL =A/B x INTRARE CALCUL+C
- INTRARE CALCUL: Valoare analogica intre -32768 si +32767
- IESIRE CALCUL : Rezultatul formulei, daca intrarea este activa, altfel este 0
- A/B : A = -32768 la +32767 si B = -32768 la +32767 (valoarea 0 este exclusa pentru B)
- C : Valoarea de offset intre -32768 si +32767
11/2005
Slide 88/110
Curs Zelio Soft
Functii standard (FBD)
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Exemplu: Utilizareq functiei Gain
Functia Gain este utilizata pentru a scala o temperatura utilizand o proba Pt100 probe de la -40 la +40C
(convertor Pt100 : RMPT13BD). Daca temperatura depaseste pragul de 30C, functia COMPARE
activeaza o sirena.
A = 80 (gama de masura:
-40 la +40C)

B = 255 (rezolutia masuri
analogice)

C = -40 (offset)

11/2005
Slide 89/110
Curs Zelio Soft
Functii standard (FBD)
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Multiplexare: MUX
Aceasta functie este utilizata pentru a selecta unu sau doua canale de intrare ce se aplica la iesire
Intrari:
Canal A: Intrarea A tip intreg
Canal B: Intrarea B de tip intreg
Comanda: Intrare discreta care poate fi utilizata pentru a selecta canalul de aplicare a iesirii.
Comanda activa: iesirea este egala cu canalul B
Comanda inactiva: Iesirea este egala cu canalul A

Arithmetic: ADD-SUB
Aceasta functie este utilizata pentru a aduna si/sau scadea valori intregi.
Formula de calcul
IESIRE CALCUL = INTRARE 1 + INTRARE 2 - INTRARE 3

Arithmetic: MUL-DIV
Aceasta functie este utilizata pentru a multiplica si/sau divide valori intregi.
Formula de calcul
IESIRE CALCUL = INTRARE 1 x INTRARE 2/ INTRARE 3

11/2005
Slide 90/110
Curs Zelio Soft
Functii standard (FBD)
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Ecran LCD
Aceasta functie este utilizata pentru a afisa : Text, Data, Timp, Valori.
Exemplu:
Afisorul LCD este utilizat pentru a afisa o temperatura daca pragul de sus este atins.
11/2005
Slide 91/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Functii standard (FBD)
CAM BLOCK
Aceasta functie este utilizata pentru a controla 8 iesiri discrete si pana la 50 de pasi de configurare sau
pozitionare. In ecranul de parametrizare , numarul de pasi si starea celor 8 iesiri sunt configurate pentru
fiecare pas.

ARCHIVE
Aceasta functie este utilizata pentru a salva simultan doua valori intregi impreuna cu timpul si data la
care au fost inregistrate.

STATUS
Aceasta functie este utilizata pentru a accesa starea modulului Zelio si a modifica functionarea
programul in functie de aceste stari.Are 6 iesiri folosite pentru a determina starea modulului (alarm, RUN,
etc.) si o iesire in format intreg care asigura codul alarmei active.
11/2005
Slide 92/110
Curs Zelio Soft
Destinatie Simbol Descriere
INIT STEP
(pas initial)
Pasul initial.
RESET-INIT
(Resetare pas initial)
Initializarea pasului de catre o comanada
STEP
(Pas)
Pasi care transmit o comanda la o alta
functie.
DIV AND 2
(Divergenta in AND)
Tranzitia de la unu sau doi pasi la doi pasi
CONV AND 2
(Convergenta in AND)
Tranzitia de la doi pasi simultan la un pas.
DIV OR 2
(Divergenta in OR)
Tranzitia de la un pas la unu sau doi pasi
CONV OR 2
(Convergenta in OR)
Tranzitia de la unu la 4 pasi la un singur pas


Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Sequential Function Chart (SFC)
Aceste functii sunt similare cu limbajul Grafcet.
11/2005
Slide 93/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
INIT STEP
Daca intrarea 1 sau intrarea 2 este activa, pasul este activat si tamane activ chiar daca intrarile nu mai
sunt active.Daca tranzitia este activa, iesirea pasului este inactiva.

RESET INIT
Aceeasi functie ca si "initial step" vand insa o intrare suplimentara de reset,care este utilizata pentru a
activa pasul de iesire si sa reseteze toti ceilalti pasii din diagrama.

STEP
Acesta este pasul din diagrama.Fiecare pas are asociata o actiune care transmite comenzi altor functii
(iesiri discrete, logice, etc.). Daca intrarea 1 sau intrarea 2 aste activa, pasul este activat. Daca tranzitia
este activa, pasul de iesire este inactiv.

DIV AND 2
Aceasta functie este utilizata pentru a face o tranzitie simultana de la unu sau doi pasi la doi pasi.

CONV AND 2
Aceaasta functie este utilizata pentru a face o tranzitie simultana de la doi pasi la un pas
Sequential Function Chart (SFC)
11/2005
Slide 94/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
DIV OR 2
Aceasta functie este utilizata pentru a face tranzitia de la un pas la unu sau doi pasi.

CONV OR 2
Aceasta functie este utilizata pentru a face tranzitia de la unu la patru pasi la un singur pas.
Sequential Function Chart (SFC) functions
11/2005
Slide 95/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 5: Limbajul de programare FBD
Exemplu:
Butonul de start ciclu porneste conveyor-ul (step 2).Cand un produs este detectat pe conveyor, acesta se
opreste si se activeaza un timer. (step 3). La sfarsitul perioadei de timp presetata de timer se
dezactiveaza pasul 3 si se activeaza pasul 1.
Sequential Function Chart (SFC)
11/2005
Slide 96/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 6: Diagnosticare aplicatie
11/2005
Slide 97/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 6: Diagnosticare aplicatie
Diagnosticare
Programul Zelio Soft are 2 moduri de operare, care pot fi utilizate la diagnosticarea unei
aplicatii:
Mod Simulare: Programul este executat direct in software-ul Zelio Soft (local)
Mod Monitorizare: Programul este incarcat in modulul Zelio si si poate fi vizualizat in timp real in
software-ul Zelio Soft (online)
O aplicatie completa poate fi creata si printata (Ladder sau FBD). Include diagrama aplicatiei, ecranul de
supervizare si o tabela care contine comentariile si parametrii asociati pentru fiecare functie utilizata.
Selecteaza Fisier/Setare imprimanta pentru a specifica continutul fisieruli (diagrama, ecran supervizare,
etc.) si Fisier/Imprimanta pentru a imprima fisierul.
11/2005
Slide 98/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 6: Diagnosticare aplicatie
Modul Simulare
Accesarea modului simulare se face apasand pe pictograma . Pentru a executa
programul, se apasa pe pictograma RUN . Cand modulul trece in starea
RUN,programul incarcat este compilat si fereastra de simulare este afisata
In modul simulare se pot accesa urmatoarele functii:

Program Ladder
Afisare elemente in diagrama Ladder
Simulare intrari discrete,analogice si a tastelor Zx
Fortarea iesirii
Afisare/Monitorizare a parametrilor functiilor

Program FBD
Afisarea functiilor bloc I/O
Simulare intrari discrete,analogice si a tastelor Zx
Fortarea starii functiilor bloc I/O si a legaturilor dintre functii
Afisare/Monitorizare a parametrilor functiilor
11/2005
Slide 99/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 6: Diagnosticare aplicatie
Mod Simulare
Exemplu: Fereastra de simulare in limbaj Ladder
Setare refresh animatie
(100 la 2000 ms)
Setarea numarului de
cicluri executate la fiecare
pas al simularii (1 la 255)
Pauza program Simulare cadere tensiune
Afisare/modificare
parametrilor functiei
Afisare/fortare I/O si
taste Z
11/2005
Slide 100/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 6: Diagnosticare aplicatie
Mod Monitorizare
Accesarea modului monitorizare se face prin apasarea pictogramei . Pentru a executa
programul, se apasa pe pictograma RUN

Cand se apasa pe pictograma de monitorizare , se verifica daca programul din modul este identic cu
cel din Zelio Soft (local)
Acelas program:
Ecranul de monitorizare este afisat.
Program diferit:
Se va afisa un ecran de avertizare. Programul din Zelio Soft(local) este diferit fata de cel din
modul.In acest caz trebuie citit sau scris continutul din modulul Zelio.
11/2005
Slide 101/110
Curs Zelio Soft
Sectiunea 6: Diagnosticare aplicatie
Mod Monitorizare
Exemplu: Ecran de monitorizare in limnaj FBD
Setare refresh animatie
(100 la 2000 ms)
Click on the link or on an input
to activate Momentary forcing
or Force and maintain