Sunteți pe pagina 1din 562

2013

Introducere n
Metoda
Elementelor Finite
Alexandru Constantin V. POPA
Camelia CERBU

Universitatea Transilvania din Braov
Facultatea de Inginerie mecanic
Departamentul de Inginerie mecanic
Colectivul de Rezistena materialelor i Vibraii

2
Editura Universitii TRANSILVANIA din Braov
ISBN 978-606-19-0332-0

3
Cuprins
Cuprins ................................................................................................................ 3
Index figuri .......................................................................................................... 8
Index programe ................................................................................................. 13
I. Introducere n metoda elementelor finite .......................................................... 15
I.1. Scopul cursului ......................................................................................... 16
I.2 Introducere ............................................................................................... 18
I.2.1 Ce este metoda elementelor finite ? ...................................................... 18
I.2.2 Starea actuala n instruirea n metoda elementelor finite ........................ 19
I.3 Istoricul metodei elementelor finite ............................................................. 20
I.3.1 Pietre de hotar n istoria metodei elementelor finite ............................... 20
I.3.2 Tendine n evoluia metodei elementelor finite ...................................... 21
II. Metode numerice folosite n metoda elementelor finite ..................................... 23
II.1 Introducere .............................................................................................. 24
II.1.1 Rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare ................................................ 24
II.1.2 Metode numerice de interpolare aplicate in metoda elementelor finite ... 25
II.1.3 Metode numerice de integrare ............................................................. 26
II.1.4 Elemente de calcul numeric n MATLAB ................................................ 27
II.1.5 Aplicaii i probleme ............................................................................ 27
II.2 Elemente de calcul matriceal ..................................................................... 28
II.2.1 Introducere ........................................................................................ 28
II.2.2 Vectori ............................................................................................... 28
II.2.3 Matrice .............................................................................................. 32
II.2.4 Determinani ...................................................................................... 41
II.2.5 Aplicaii .............................................................................................. 42
II.3 Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuaii liniare ....................... 45
4
II.3.1. Introducere ....................................................................................... 45
II.3.2 Metode directe ................................................................................... 45
II.3.3 Metode iterative ................................................................................. 62
II.3.4 Aplicaii .............................................................................................. 70
II.4 Metode numerice de interpolare aplicate n metoda elementelor finite ......... 72
II.4.1. Introducere ....................................................................................... 72
II.4.2. Funcii de interpolare utilizate n modelarea elementelor finite
unidimensionale........................................................................................... 73
II.4.3. Funcii de interpolare utilizate n modelarea elementelor finite
bidimensionale ............................................................................................ 99
II.4.4. Funcii de interpolare utilizate n modelarea elementelor finite
tridimensionale ........................................................................................... 138
II.5 Metode numerice de integrare aplicate n metoda elementelor finite ........... 169
II.5.1. Introducere ...................................................................................... 169
II.5.2. Integrarea pe domenii unidimensionale.............................................. 170
II.5.3. Integrarea pe domenii bi i tridimensionale ........................................ 179
II.5.4. Metode de integrare numeric n coordonate de arie .......................... 182
II.5.5. Metode de integrare numeric n coordonate de volum ....................... 184
III. Elemente de teoria elasticitii ...................................................................... 187
III.1. Introducere ........................................................................................... 188
III.1.1 Tipuri de materiale ........................................................................... 188
III.1.2 Ipoteze n teoria elasticitii .............................................................. 191
III.2 Elemente de teoria general a elasticitii corpurilor izotrope .................... 196
III.2.1 Elemente de teoria elasticitii materialelor izotrope n sisteme de
coordonate carteziene ................................................................................. 196
III.2.2 Elemente de teoria elasticitii materialelor izotrope n sisteme de
coordonate cilindrice ................................................................................... 203
III.2.3 Elemente de teoria elasticitii materialelor izotrope n sisteme de
coordonate sferice ...................................................................................... 210
III.3 Cazuri particulare ale strilor de tensiune i deformaie............................. 217
III.3.1 Starea uniaxial de tensiune ............................................................. 217
III.3.2 Starea plan de tensiune .................................................................. 218
5
III.3.3 Starea plan de deformaie ............................................................... 226
III.3.4 Corpuri solide n stare de solicitare plan axial-simetric ..................... 231
III.4 Elemente de teoria general a elasticitii corpurilor anizotrope ................. 238
III.4.1 Introducere ...................................................................................... 238
III.4.2 Legea lui Hooke n cazul materialului cu simetrie elastic fa de un plan
................................................................................................................. 239
III.4.3 Legea lui Hooke n cazul materialului cu simetrie elastic fa de trei
plane ortogonale ........................................................................................ 239
III.4.4 Legea lui Hooke pentru lemn material ortotrop ................................ 240
III.4.5 Legea lui Hooke n cazul materialului cu simetrie elastic fa de o
dreapt ...................................................................................................... 243
III.4.6 Legea lui Hooke n cazul materialului anizotrop cu un numr infinit de
plane i drepte de simetrie cazul materialului izotrop .................................. 243
III.5 Aplicaii .............................................................................................. 244
IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite ............................... 245
IV.1 Formularea energetic a metodei elementelor finite .................................. 246
IV.1.1 Teorema energiei poteniale minime .................................................. 246
IV.1.2 Ecuaia elementelor finite rezultat al condiiei de extrem a funcionalei
potenialului total al unui corp elastic ........................................................... 251
IV.2 Matricea de rigiditate i ncrcrile asociate unui corp elastic deformabil..... 253
IV.3 Concluzii ................................................................................................. 256
V. Elemente finite unidimensionale plane ............................................................ 257
V.1 Introducere ............................................................................................. 258
V.2 Elementul finit bar plan dublu articulat ................................................. 259
V.2.1 Introducere ....................................................................................... 259
V.2.1 Definirea geometric a elementului bar plan dublu articulat ............. 261
V.2.2. Definirea deplasrilor nodale pentru elementul bar plan dublu articulat
................................................................................................................. 262
V.2.3. Definirea eforturilor nodale i forelor nodale pentru elementul bar plan
dublu articulat .......................................................................................... 264
V.2.5. Definirea tensiunilor i deformaiilor specifice pentru elementul bar plan
dublu articulat .......................................................................................... 266
6
V.2.6. Funcii de interpolare folosite n modelarea elementului bar plan dublu
articulat .................................................................................................... 267
V.2.7. Calculul matricei de rigiditate n formulare energetic pentru elementul
bar plan dublu articulat .......................................................................... 268
V.2.8. Calculul ncrcrilor nodale elementale pentru elementul bar plan dublu
articulat .................................................................................................... 271
V.2.9. Calculul matricei de rigiditate n formularea static pentru elementul bar
plan dublu articulat ................................................................................. 274
V.2.10 Modelare n MATLAB i ABAQUS a unei structuri simple cu bare plane
dublu articulate .......................................................................................... 281
V.2.11 Aplicaii pentru elementul finit bar plan dublu articulat .................. 314
V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat ......................... 318
V.3.1 Definirea geometric a elementului bar plan dublu ncastrat ............ 319
V.3.2. Definirea deplasrilor nodale pentru elementul bar plan dublu ncastrat
................................................................................................................. 320
V.3.3. Definirea eforturilor nodale i forelor nodale pentru elementul bar plan
dublu ncastrat .......................................................................................... 322
V.3.5. Definirea tensiunilor i deformaiilor specifice pentru elementul bar plan
dublu ncastrat .......................................................................................... 323
V.3.6. Funcii de interpolare folosite n modelarea elementului bar plan dublu
ncastrat ................................................................................................... 324
V.3.7. Calculul matricei de rigiditate n formulare energetic pentru elementul
bar plan dublu ncastrat ......................................................................... 325
V.3.8. Calculul ncrcrilor nodale elementale pentru elementul bar plan dublu
ncastrat ................................................................................................... 331
V.3.9. Calculul matricei de rigiditate n formularea static pentru elementul bar
plan dublu ncastrat ................................................................................. 334
V.3.10 Transformarea matricei de rigiditate din sistemul de coordonate local n
sistemul de coordonate global ..................................................................... 341
V.3.11 Modelare n MATLAB i ABAQUS a unei structuri simple cu bare dublu
ncastrate ................................................................................................... 343
V.3.11 Aplicaii pentru elementul finit bar plan dublu ncastrat ................. 375
VI. Elemente finite bidimensionale ...................................................................... 377
VI.1 Introducere ............................................................................................ 378
7
VI.2 Elementul finit bidimensional plan stare plan de tensiune ........................ 380
VI.2.1 Introducere ...................................................................................... 380
VI.2.2 Modelul matematic i numeric pentru elementul finit bidimensional plan
stare plan de tensiune ............................................................................... 381
VI.2.3 Modelarea n MATLAB i ABAQUS a analizei cu elemente finite stare plan
de tensiune pentru o structur plan simpl ................................................. 401
VI.3 Elementul finit bidimensional plan axial simetric ........................................ 442
VI.3.1 Introducere ...................................................................................... 442
VI.3.2 Modelul matematic i numeric pentru elementul finit de tip stare plan
axial simetric ............................................................................................ 443
VI.3.3 Modelarea unei probleme test n MATLAB i ABAQUS folosind elementul
finit bidimensional plan axial simetric ........................................................... 461
Anexa 1. Elemente de calcul numeric n MATLAB ................................................. 502
Anexa 1.1 Instruciuni de lucru cu matrice ....................................................... 503
Anexa 1.1.1 Iniializarea unor matrice .......................................................... 503
Anexa 1.2 Operaii cu matrice i vectori ........................................................... 506
Anexa 1.3 Metode de rezolvare a sistemelor de ecuaii liniare ........................... 509
Anexa 1.3.1 Metoda factorizrii LU ............................................................... 509
Anexa 1.3.3 Metoda de factorizare Cholesky ................................................. 511
Anexa 2. Glosar de termeni ................................................................................ 516
Anexa 3. Notaii ................................................................................................ 531
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente finite ..... 535
Anexa 4.1 Exemplu de rezolvare a unui model simplu cu elemente finite ........... 537
A.4.1.1 Descrierea modelului geometric ....................................................... 537
A.4.1.2 Preprocesarea modelului geometric schematizat ............................... 539
A.4.1.3 Procesarea modelului cu elemente finite ........................................... 546
A.4.1.4 Postprocesarea rezultatelor modelului cu elemente finite ................... 550
A.4.1.5 Programul principal cu elemente finite .............................................. 554
Anexa 4.2 Funcii de desenare a structurii discretizate sau deformaiilor ............ 556
Bibliografie ........................................................................................................ 559
8
Index figuri
Figura II.1.1. Interpolarea unei funcii de o singur variabil definit prin trei puncte ........... 25
Figura II.2.1. Reprezentarea geometric a unui vector cu trei dimensiuni .............................. 29
Figura II.2.2. Reprezentarea grafic a produsului vectorial dintre doi vectori] ....................... 32
Figura II.3.1. Schema pentru calculul elementului curent n etapa de triunghiularizare .......... 48
Figura II.3.2. Schema de calculul pentru necunoscutele la pasul anterior i curent n etapa de
retrosubstituie ...................................................................................................................... 49
Figura II.4.1. Interpolarea pe un domeniu unidimensional..................................................... 72
Figura II.4.2. Definirea sistemelor de coordonate pentru elementul bar plan dublu articulat
............................................................................................................................................. 74
Figura II.4.3. Definirea sistemelor de coordonate pentru elementul bar spaial dublu
articulat ............................................................................................................................... 74
Figura II.4.4. Definirea sistemelor de coordonate pentru elementul grind plan dublu
ncastrat .............................................................................................................................. 75
Figura II.4.5. Definirea sistemelor de coordonate pentru elementul bar spaial dublu
ncastrat .............................................................................................................................. 76
Figura II.4.6. Clasificarea funciilor de interpolare pentru elementele finite unidimensionale
plane..................................................................................................................................... 76
Figura II.4.7. Definirea condiiilor de capt pentru funciile de interpolare Lagrange
elemente finite unidimensionale de ordinul nti ................................................................... 77
Figura II.4.8. Variaia funciilor de form Lagrange pe domeniul
elemente finite unidimensionale de ordinul nti ................................................................... 78
Figura II.4.9. Condiiile de continuitate pentru elementul unidimensional bar plan dublu
articulat, de ordinul nti ..................................................................................................... 79
Figura II.4.10. Definirea condiiilor pentru un element finit plan, unidimensional de ordinul
doi ........................................................................................................................................ 81
Figura II.4.11. Variaia funciilor de form Lagrange , , de ordinul doi pentru un
element finit plan unidimensional ......................................................................................... 82
Figura II.4.12. Condiiile de continuitate pentru elementul finit plan unidimensional de
ordinul doi ............................................................................................................................ 82
Figura II.4.13. Definirea condiiilor la limit pentru un element plan unidimensional de
ordinul trei ............................................................................................................................ 85
Figura II.4.14. Variatia funciilor de form Lagrange de ordinul trei pentru un element finit
plan unidimensional.............................................................................................................. 86
Figura II.4.15. Variaia derivatelor funciilor de form Lagrange de ordinul trei pe un
domeniu unidimensional ....................................................................................................... 88
Figura II.4.16. Definirea condiiilor de continuitate pentru funciile Hermite de ordinul zero 89
Figura II.4.17. Variaia funciilor de form Hermite de ordinul zero pe intervalul .... 90
Figura II.4.18. Definirea condiiilor de continuitate pentru funciile Hermite de ordinul nti 92
Figura II.4.19. Variaia funciilor de form pentru .............................. 93
Figura II.4.20. Variaia funciilor de form pentru .............................. 93
Figura II.4.21. Definirea condiiilor de continuitate pentru funciile Hermite de ordinul doi .. 94
Figura II.4.22. Variaiile funciilor de form pentru ................. 96
Figura II.4.23. Variaiile funciilor de form pentru ................. 97
Figura II.4.24. Variaiile derivatelor funciilor de form pe
intervalul ....................................................................................................................... 98
Figura II.4.25. Variaia derivatelor funciilor de form pe intervalul
....................................................................................................................................... 98
9
Figura II.4.26. Clasificarea elementelor finite bidimensionale n funcie de tipul funciei de
interpolare .......................................................................................................................... 100
Figura II.4.27. Modelarea i discretizarea cu elemente finite triunghiulare a unui domeniu plan
........................................................................................................................................... 101
Figura II.4.28. Variaia unei mrimi O pe domeniul plan al unui element finit triunghiular . 101
Figura II.4.29. Element finit de ordinul doi cu ase noduri, raportat la sistemul de referin
cartezian ..................................................................................................................... 105
Figura II.4.30. Definirea coordonatelor naturale de arie pentru elementul finit triunghiular . 107
Figura II.4.31. Definirea locului geometric al punctului pentru care coordonata de arie
rmne constant ................................................................................................................ 108
Figura II.4.32. Limitele coordonatei de arie ........................................................... 109
Figura II.4.33. Elementul finit triunghiular de ordinul doi ................................................... 112
Figura II.4.34. Proprietile coordonatelor de arie n cazul elementului finit triunghiular de
ordinul doi .......................................................................................................................... 114
Figura II.4.35. Modelarea i discretizarea cu elemente finite patrulatere a unui domeniu plan
........................................................................................................................................... 116
Figura II.4.36. Elementul finit patrulater raportat sistemelor de coordonate global i natural
........................................................................................................................................... 116
Figura II.4.37. Variaia funciilor de form Lagrange de ordinul nti n coordonate naturale
pentru elementul finit patrulater plan .................................................................................. 119
Figura II.4.38. Elementul finit patrulater de ordinul doi n coordonate globale .................... 121
Figura II.4.39. Elementul finit patrulater de ordinul doi n coordonate naturale ................... 121
Figura II.4.40. Definirea condiiilor pentru un element finit bidimensional de ordinul doi ... 122
Figura II.4.41. Graficele funciilor de form Lagrange de ordinul doi n coordonate naturale
pentru elementul finite patrulater plan................................................................................. 124
Figura II.4.42. Localizarea nodurilor unui element finit plan de ordinul nti pentru definirea
funciilor Hermite ............................................................................................................... 128
Figura II.4.43. Graficele funciilor de form Hermite de ordinul zero pe intervalul ,
q pentru elemente finite patrulatere .......................................................................... 129
Figura II.4.44. Graficele funciilor de form Hermite de ordinul nti pe
domeniul q pentru elementul finit patrulater ......................................................... 137
Figura II.4.45. Clasificarea elementelor finite tridimensionale n funcie de ordinul funciei de
interpolare .......................................................................................................................... 139
Figura II.4.46. Reprezentarea elementului finit tetraedric de ordinul nti cu patru noduri ... 140
Figura II.4.47. Reprezentarea elementului finit tetraedric cu zece noduri ............................ 145
Figura II.4.48. Reprezentarea elementului finit tetraedric cu douzeci de noduri ................. 151
Figura II.4.49. Definirea coordonatelor de volum pentru elementul finit tetraedric .............. 154
Figura II.4.50. Coordonata de volum este constant pentru , unde ............ 155
Figura II.4.51. Element finit hexaedric cu opt noduri .......................................................... 157
Figura II.4.52. Elementul finit hexaedric de ordinul doi, cu douzeci de noduri .................. 163
Figura II.5.1 Convergena calculului integralei prin metoda de integrare Newton Cotes ... 175
Figura II.5.2 Comparaie privind convergena integralei prin metodele Newton Cotes i
Gauss Legendre ............................................................................................................... 179
Figura III.1.1. Planele de simetrie pentru un material ortotrop............................................. 190
Figura III.1.2. Planele de simetrie pentru lemn .................................................................... 190
Figura III.1.3. Cazurile de ncrcare .................................................................................... 193
Figura III.1.4. Starea de tensiuni n cazul I de ncrcare ...................................................... 193
Figura III.1.5: Starea de tensiuni n cazul al II-lea de ncrcare ........................................... 193
Figura III.1.6: Definirea coordonatelor unui punct oarecare n sistemul de coordonate
cartezian ............................................................................................................................. 196
Figura III.1.7. Definirea deplasrilor n sistemul de coordonate cartezian............................ 197
10
Figura III.1.8. Definirea tensiunilor normale i tensiunilor tangeniale n sistemul de
coordonate cartezian ........................................................................................................... 198
Figura III.2.1: Definirea coordonatelor i a deplasrilor unui punct oarecare n coordonate . 204
Figura III.2.2 Exemplu de corp de revoluie - vas de presiune ............................................. 204
Figura III.2.3 Deplasrile unui punct oarecare raportate sistemului de coordonate cilindric . 205
Figura III.2.4: Definirea componentelor vectorului tensiunilor n sistemul de coordonate
cilindric .............................................................................................................................. 206
Figura III.1.12: Exemplu de aplicare ale nveliurilor sferice n construcii moderne n form
de domuri ........................................................................................................................... 210
Figura III.2.6: Exemplu de aplicare a nveliurilor sferice n tehnic: a. Cupola Baader
Planetarium; b. Ansamblul unui simulator auto Toyota; c. Cupola de protecie pentru un
sistem radar ........................................................................................................................ 211
Figura III.2.7. Definirea coordonatelor unui punct n sistemul de coordonate sferic ......... 211
Figura III.2.8 Deplasrile unui punct oarecare prezentate n sistemul de coordonate sferic .. 212
Figura III.2.9: Definirea componentelor tensiunii n sistemul de coordonate sferic.............. 213
Figura III.3.1. Definirea strii de solicitare uniaxial .......................................................... 217
Figura III.3.2. Definirea strii de tensiune n cazul unei plcii ncrcate n planul median
pentru: a. domeniul real; b. domeniul idealizat .................................................................... 219
Figura III.3.3: Exemplu de aplicare a strii plane de tensiune la centura de siguran: a)
centur de siguran; b) schema de ncrcare....................................................................... 220
Figura III.3.4. Acionarea unei chei de strngere: a) solicitarea real; b) schema de ncrcare a
strii plane de tensiune n planul cheii................................................................................. 221
Figura III.3.5. Definirea componentelor de tensiune care acioneaz pe un plan nclinat cu
unghiul fa de axa .................................................................................................... 221
Figura III.3.6: Definirea direciilor principale de tensiune i a tensiunilor principale
........................................................................................................................................... 222
Figura III.3.7. Definirea deformaiilor n starea plan de tensiune ....................................... 224
Figura III.3.8. Baraj sub aciunea presiunii hidrostatice ....................................................... 227
Figura III.3.9. Exemplu de aplicare a strii de solicitare axial-simetric: a. vase cu perei
subiri; b. schematizarea solicitrii axial-simetrice .............................................................. 232
Figura III. III.3.10. Definirea funciilor deplasare n coordonate cilindrice .......................... 233
Figura III. 3.11. Definirea tensiunilor n starea de solicitare axial simetric ........................ 234
Figura III.3.12 Tensiunile i forele care definesc starea de echilibru a unui punct oarecare din
corp .................................................................................................................................... 237
Figura III.4.1. Definirea planelor de simetrie pentru lemn ................................................... 240
Figura V.1.1. Structura de rezisten din metal a unui acoperi ........................................... 260
Figura V.1.2. Structura de rezisten a unui vaion uor ....................................................... 260
Figura V.1.3. Structura de rezisten a asiului tubular al unui monopost ............................ 260
Figura V.1.4. asiul tubular al unei biciclete ....................................................................... 261
Figura V.2.1. Definirea sistemelor de coordonate global i local pentru elementul bar plan
dublu articulat ................................................................................................................... 262
Figura V.2.2. Definirea deplasrilor n sistemul de coordonate global ................................. 263
Figura V.2.3. Definirea deplasrilor nodale n sistemul de coordonate local ........................ 264
Figura V.2.4. Definirea eforturilor nodale n sistemul de coordonate local .......................... 265
Figura V.2.5. Definirea forelor nodale n sistemul de coordonate global ............................ 265
Figura V.2.6. Definirea tensiunilor nodale pentru elementul bar plan dublu articulat ..... 266
Figura V.2.7. Schema de ncrcare pentru calculul primei coloane a matricei de rigiditate .. 275
Figura V.2.8. Schema de ncrcare pentru calculul celei de-a doua coloane a matricei de
rigiditate ............................................................................................................................. 277
Figura V.2.9. Schema de ncrcare pentru calculul celei de-a treia coloane a matricei de
rigiditate ............................................................................................................................. 278
11
Figura V.2.10. Schema de ncrcare pentru calculul celei de-a patra coloane a matricei de
rigiditate ............................................................................................................................. 280
Figura V.2.11. Structura model pentru testarea elementului bar plan dublu articulat ...... 286
Figura V.3.1. Structura de rezisten din lemn a unor acoperiuri ........................................ 318
Figura V.3.2. Detaliul unei mbinri de bare plane dublu ncastrate..................................... 319
Figura V.3.3. Definirea deplasrilor n sistemul de coordonate global ................................. 320
Figura V.3.4. Modelarea deplasrilor elementului BEAM 2D n sistemul de coordonate local
adimensional ...................................................................................................................... 321
Figura V.3.5. Modelarea eforturilor nodale pentru elementul BEAM 2D ............................ 322
Figura V.3.6. Modelarea forelor nodale n sistemul de coorodnate global, pentru elementul
BEAM 2D .......................................................................................................................... 323
Figura V.3.7. Impunerea condiiilor de continuitate a deplasrilor la limita dntre dou
elemente ............................................................................................................................. 324
Figura V.3.8. Relaia dintre coordonata local x i cea adimensional .............................. 326
Figura V.3.9. Deducerea expresiei alungirii specifice.......................................................... 327
Figura V.3.10. Calculul matricei de rigiditate - coloana I .................................................... 336
Figura V.3.11. Calculul matricei de rigiditate - coloana II ................................................... 336
Figura V.3.12. Calculul deplasrilor prin metoda integrrii grafo-analitice ......................... 337
Figura V.3.13. Calculul matricei de rigiditate - coloana III ................................................. 338
Figura V.3.14. Calculul matricei de rigiditate - coloana IV ................................................. 339
Figura V.3.15. Calculul matricei de rigiditate - coloana V................................................... 340
Figura V.3.16. Calculul matricei de rigiditate - coloana VI ................................................. 340
Figura V.3.17. Definirea orientrii elementului BEAM 2D ................................................. 341
Figura V.3.18. Relaiile dintre eforturi exprimate in sistemul local - global ......................... 342
Figura V.3.19. Modelul structurii testate pentru elementul finit BEAM 2D ......................... 349
Figura VI.1.1. Exemplu de structura modelat n stare plan de tensiune ............................ 378
Figura VI.1.2. Exemplu de structura modelat n stare plan de deformaie......................... 379
Figura VI.1.3. Exemplu de structura modelat n stare plan axial simetric ....................... 379
Figura VI.2.1. Modelarea i discretizarea cu elemente finite triunghiulare n stare plan de
tensiune a unui domeniu plan.............................................................................................. 380
Figura VI.2.2. Definirea coordonatelor nodurilor unui element finit triunghiular................. 382
Figura VI.2.3. Definirea deplasrilor nodurilor unui element finit triunghiular liniar ........... 383
Figura VI.2.4. Definirea elementului finit izoparametric QUAD SPT ................................. 392
Figura VI.2.5 Definirea coordonatelor nodurilor unui element finit patrulater ..................... 393
Figura VI.2.6. Definirea deplasrilor nodurilor unui element finit patrulater liniar .............. 394
Figura VI.2.7 Problem de stare plan de tensiune .............................................................. 410
Figura VI.3.1. Exemple de corpuri cu simetrie axial .......................................................... 442
Figura VI.3.2. Seciune ntr-un corp axial simetric .............................................................. 442
Figura VI.3.3. Volum toroidal generat prin rotirea elementului patrulater n jurul axei de
revoluie Z .......................................................................................................................... 443
Figura VI.3.4. Definirea coordonatelor nodurilor unui element finit triunghiular axial simetric
........................................................................................................................................... 444
Figura VI:3.5. Definirea deplasrilor nodurilor unui element finit triunghiular axial simetric
........................................................................................................................................... 445
Figura VI.3.8. Definirea coordonatelor nodurilor unui element finit patrulater liniar axial
simetric .............................................................................................................................. 450
Figura VI.3.9. Definirea deplasrilor nodurilor unui element finit patrulater liniar axial
simetric .............................................................................................................................. 451
Figura VI.3.8. Structura deformat pentru o densitate de discretizare de 3x4 elemente finite
........................................................................................................................................... 471
12
Figura VI.3.9. Structura deformat pentru o densitate de discretizare de 12x16 elemente finite
........................................................................................................................................... 471
Figura VI.3.10. Structura deformat pentru o densitate de discretizare de 24x32 elemente
finite ................................................................................................................................... 472
Figura VI.3.11. Cilindrul analizat n Abaqus ....................................................................... 473
Figura VI.3.12. Dimensiunile seciunii transversale pentru modelul simplificat .................. 473
Figura VI.3.12. Analiza convergenei implementrii elementului triunghiular axial simetric n
funcie de desnitatea de discretizare .................................................................................... 500
Figura A4.1. Schema bloc a unui program simplu cu elemente finite .................................. 535
Figura A4.2. Schema logic a unui program simplu cu elemente finite ............................... 536
Figura A4.3. Modelul geometric iniial al structurii ............................................................ 537
Figura A4.4. Modelul real al articulaiilor structurii ............................................................ 538
Figura A4.5. Modelul schematizat al structurii .................................................................... 538
Figura A4.6. Modelul discretizat cu elemente finite ............................................................ 539
Figura A4.7. Modelul ca ansamblu de elemente finite ......................................................... 539
Figura A4.8. Sistemul de codificare al gradelor de libertate ale structurii ............................ 540
Figura A4.9. Codificarea gradelor de libertate nodal ......................................................... 541
Figura A4.10. Codificarea ncrcrilor nodale ..................................................................... 542
Figura A4.11. Codificarea elementelor structurii................................................................. 543
Figura A4.12. Prelucrarea matricei gradelor de libertate nodal .......................................... 543
Figura A4.13. Generarea vectorului ncrcrilor nodale ...................................................... 545
Figura A4.13. Generarea vectorilor lm pentru numerotarea ecuaiilor n procesul de asamblare
........................................................................................................................................... 547

13
Index programe
Procedura Spar2D. Calculul matricei de rigiditate pentru elementul Spar2D ....................... 281
Procedura CompTens_SPar2D. Calculul tensiunilor, deformaiilor specifice i eforturilor
axiale pentru elementul Spar2D .......................................................................................... 284
Procedura InitSpar2D. Iniializarea programului de test pentru elementul Spar2D .............. 286
Procedura Spar2D_Start. Program principal de test pentru elementul finit Spar2D .............. 287
Procedura Beam2D. Calculul matricei de rigiditate pentru elementul Beam2D ................... 344
Procedura CompTens_Beam2D. Calculul forelor, eforturilor nodale, si tensiuni normale
pentru elementul Beam2D .................................................................................................. 347
Procedura InitBeam2D. Iniializarea datelor de calcul pentru testarea elementului Beam2D349
Procedura Beam2D_Start. Programul principal de test pentru testarea elementului Beam2D
........................................................................................................................................... 352
Funcia Comp_K_TriangSPT. Calculul matricei de rigiditate pentru elementul triunghiular
stare plan de tensiune ........................................................................................................ 402
Funcia Comp_Def_TriangSPT. Calculul deformaiilor specifice pentru elementul triunghiular
stare plan de tensiune ........................................................................................................ 404
Funcia Comp_Tens_TriangSPT. Calculul tensiunilor pentru elementul triunghiular stare
plan de tensiune ................................................................................................................ 406
Procedura InitTriangSPT. Iniializarea datelor pentru testarea elementului triunghiular stare
plan de tensiune ................................................................................................................ 407
Funcia Comp_K_QuadSPT. Calculul matricei de rigiditate pentru elementul patrulater stare
plan de tensiune ................................................................................................................ 436
Procedura InitQuadSPT. Iniializarea datelor pentru testarea elementului patrulater stare plan
de tensiune ......................................................................................................................... 439
Funcia Comp_K_EFAS. Calculul matricei de rigiditate pentru elementul triunghiular axial
simetric .............................................................................................................................. 462
Funcia Comp_Def_EFAS. Calculul deformaiilor specifice pentru elementul triunghiular
axial simetric ...................................................................................................................... 464
Funcia Comp_Tens_EFAS. Calculul tensiunilor pentru elementul triunghiular axial simetric
........................................................................................................................................... 466
Programul FEA_EFAS. Programul principal de testare a elememtului triunghiular axial
simetric .............................................................................................................................. 467
Program A1.1. Testarea funciei MATLAB eye .................................................................. 503
Program A1.2. Testarea funciei MATLAB zeros ............................................................... 504
Program A1.3. Testarea funciei MATLAB cond ................................................................ 504
Program A1.4. Testarea funciei MATLAB cross ............................................................... 506
Program A1.5. Testarea funciei MATLAB dot .................................................................. 507
Program A1.6. Testarea funciei MATLAB inv .................................................................. 507
Program A1.7. Testarea funciei MATLAB de mprire la stnga a unei matrice la un vector
........................................................................................................................................... 508
Program A1.8. Implementarea factorizrii LU .................................................................... 509
Program A1.9. Funcia de factorizare LU............................................................................ 509
Program A1.10. Testarea funciei MATLAB de factorizare LU .......................................... 511
Program A1.11. Testarea procedurii de factorizare Choletsky ............................................. 512
14
Program A1.12. Procedura de factorizare Choletsky ........................................................... 512
Program A1.13. Procedura MATLAB chol, de factorizare Choletsky. Versiunea de
implementare 1 ................................................................................................................... 513
Program A1.14. Procedura MATLAB chol, de factorizare Choletsky. Versiunea de
implementare 2 ................................................................................................................... 514
Program A1.15. Procedura MATLAB chol, de factorizare Choletsky. Versiunea de
implementare 3 ................................................................................................................... 515
Program A4.1. Procedura PrelID de prelucrare a matricei gradelor de libertate nodala ........ 544
Program A4.2. Procedura PrelLoad de prelucrare a matricei incarcarilor nodale ................. 545
Program A4.4. Procedura Asamb de asamblare a matricelor de rigiditate ............................ 548
Program A4.5. Procedura PrelDep de prelucrare a vectorului deplasarilor nodale ............... 551
Program A4.6. Procedura CompTens_SPar2D de calcul a tensiunilor n elementul Spar2D 552
Program A4.7. Program demonstrativ de test pentru elementul Spar2D .............................. 554
Program A4.8. Funcia PlotMesh pentru desenarea structurii initiale discretizate ............... 556
Program A4.9. Funcia PlotDisplacements pentru desenarea structurii deformate............... 557


Capitolul I. Introducere n metoda elementelor finite
15
I. Introducere n
metoda elementelor
finite
Capitolul I. Introducere n metoda elementelor finite
16
I.1. Scopul cursului
Se cuvine de la nceput ca autorii s precizeze de ce consider c este
util nc o carte despre metoda elementelor finite. Este binecunoscut
abundena bibliografiei n acest domeniu, i este firesc ca orice cititor s
se ntrebe ce poate descoperi nou n aceast carte.
Autorii i-au propus s sistematizeze cunotinele depre fundamentele
aplicate ale metodei elementelor finite n ingineria mecanic i s le
prezinte la un nivel ct mai accesibil celui care este preocupat de acest
domeniu. Apariia acestei cri decurge din convingerea autorilor c un
bun utilizator al metodei elementelor finite nu poate s fie strin de
bazele teoretice ale metodei, c un specialist care a neles cum se
calculeaz i cum se programeaz calculul matricei de rigiditate a unui
element finit poate utiliza optim orice program profesional de calcul cu
elemente finite.
n acest curs sunt recapitulate n prima parte noiuni fundamentale din
teoria elasticitii corpurilor omogene izotrope, ortotrope sau anizotrope
raportate sistemelor de coordonate cartezian, cilindric sau sferic. n
partea introductiv sunt de asemenea prezentate metodele numerice
cele mai importante, aplicate n metoda elementelor finite. Aceste dou
capitole conin cunotinele generale, necesare celui preocupat s
foloseasc profesional metoda elementelor finite.
n acest curs sunt prezentate patru tipuri de elemente finite, n
formularea static liniar. Cele patru tipuri de elemente finite sunt
frecvent ntlnite n practic. Pentru fiecare tip de element finit sunt
descrise ipotezele de modelare, calculul matricei de rigiditate, calculul
forelor elementale. n finalul fiecrui capitol este prezentat
implementarea calculului matricei de rigiditate i a forelor elementale.
Suportul teoretic este nsoit de programe care exemplific
implementarea metodei elementelor finite. Programarea este fcut n
MATLAB deoarece este mediul de programare cel mai accesibil
studentului sau inginerului obinuit, fr pretenii de specialist n
programare.
Cartea se adreseaz studenilor i inginerilor, iar aparatul matematic
este prezentat la un nivel accesibil oricrui inginer sau student care a
neles disciplinele fundamentale din pregtirea inginereasc: analiz
matematic, rezistena materialelor, teoria elasticitii, studiul
materialelor, metode numerice aplicate n inginerie.
Capitolul I. Introducere n metoda elementelor finite
17
Aceas carte propune inginerului abordarea metodei elementului finite
de la stadiul de nceptor, cel mult de cunosctor al unui program de
modelare i analiz cu elemente finite. nvarea poate fi abordat att
pentru autoinstruire ct i prin instruirea asistat n mediul universitar
sau tehnic. Cerinele minime pentru cel care ncearc s nvee metoda
elementelor finite sunt:
- cunoaterea ipotezelor rezistenei materialelor,
- cunoaterea solicitrilor simple din rezistena materialelor,
- cunoaterea teoriei elasticitii,
- cunoasterea unor metode numerice pe care se bazeaz metoda
elementelor finite (metode de integrare numeric, metode de
interpolare, metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuatii
liniare),
- tenacitate.
Capitolul I. Introducere n metoda elementelor finite
18
I.2 Introducere
I.2.1 Ce este metoda elementelor finite ?
n acest moment (nceputul anului 2014) foarte muli ingineri folosesc
metoda elementelor finite fr s aib o pregtire de specialitate n
acest domeniu. Aceast practic se datoreaz numeroaselor aplicaii
comerciale care folosesc metoda elementelor finite ca obiectiv propriu-
zis sau ca instrument de lucru adiional (cazul programelor de modelare
tridimensional). Unii ingineri neleg prin metoda elementelor finite
metoda de colorare a imaginii unei structuri, n funcie de cteva condiii
de ncrcare impuse.
Tendina actual n aplicarea i folosirea metodei elementelor finite este
extinderea domeniului de aplicaie att din punct de vedere al domeniilor
de analiz ct i din punct de vedere al accesibilitii. n majoritatea
cazurilor proiectarea asistat de calculator nglobeaz pe lng
instrumentele de modelare i analiza cu elemente finite. Aceast
tendin vine att din partea productorilor de programe de modelare
tridimensional care au cumprat mari productori de programe de
element finit, ct i din partea productorilor de programe de elemente
finite care dezvolt produse care sunt din ce n ce mai uor de utilizat, iar
inginerii proiectani par s aib nevoi din ce n ce mai sczute de a a
nelege metoda elementelor finite. Acest aspect poate avea consecine
deosebit de periculoase care se poate concretiza n decizii incorecte n
proiectare, datorit unei analize incorecte.
Este normal s se pun o ultim ntrebare privind responsabilitatea
inginerului proiectant: se poate admite s se foloseasca un instrument de
analiz care nu este pe deplin neles ? Rspunsul la aceast ntrebare
este unul singur: NU. Mijloacele prin care acest rspuns capt
substan sunt numeroase iar cartea de fa ncearc s se ncadreze n
curentele existente: instruire ntr-un mediul universitar, instruire n mediul
de producie sau autoinstruire.
Capitolul I. Introducere n metoda elementelor finite
19
I.2.2 Starea actuala n instruirea n metoda
elementelor finite
Progresul n dezvoltarea metodei elementelor finite este datorat n mare
msur i dezvoltrii pe care a cunoscut-o evoluia tehnicii de calcul, n
special a calculatoarelor personale i a staiilor de lucru cu interfa
grafic evoluat. Desenarea asistat de calculator, modelarea solidelor
i managementul de proiecte sunt instrumente devenite uzuale att
pentru marile companii ct i pentru cele de dimensiuni medii. Alturi de
acestea, productorii de software au inclus n lista opiunilor i module
de analiz cu elemente finite deosebit de atrgtoare pentru inginerul
proiectant. Gama foarte larg de probleme care pot fi rezolvate prin
metoda elementelor finite reprezint de asemenea un element de
succes. Folosirea analizei cu elemente finite difer esenial de utilizarea
desenrii asistate de calculator, deoarece necesit solide cunotine att
de modelare, ct i nelegerea mai larg a conceptelor de inginerie.
Modul cel mai primitiv de abordare a metodei de analiz cu elemente
finite reduce problema la o descompunere a solidului n hexaedre sau
tetraedre, se aplic ncrcrile, se apas un buton i analiza este gata.
Aceast abordare ignor atenia care trebuie acordat la:
- reprezentarea caracteristicilor structurale eseniale;
- semnificaia condiiilor pe frontier;
- destinaia final a rezultatelor analizei.
Dei exist un numr semnificativ de experi n analiza cu elemente
finite, consultarea lor curent are cteva dezavantaje deloc neglijabile:
- preul unei consultaii este foarte ridicat,
- rspunsul unui expert trebuie ateptat un timp destul de lung.
Datorit acestor dezavantaje apare foarte util instruirea propriilor
ingineri proiectani ai unei companii. Trebuie aleas riguros metoda prin
care se poate face acest lucru.
Capitolul I. Introducere n metoda elementelor finite
20
I.3 Istoricul metodei elementelor finite
I.3.1 Pietre de hotar n istoria metodei
elementelor finite
Istoricul metodei elementelor finite este la fel de important de cunoscut
de utilizatori ca i metoda n sine. n literatura de specialitate sunt
recunoscute ca excelente sinteze ale istoriei metodei elementelor finite
cele elaborate de Gupta [19], Clough [7] i Oden [34].
Lucrrile care au fundamentat elaborarea i implementarea metodei
elementelor finite sunt cele elaborate de Courant, Argyris Turner,
Clough, Martin i Topp, Clough i Zienkiewicz.
Courant
1
i-a prezentat teoria n anul 1924 bazndu-se pe idea de a
minimiza o funcional folosind aproximri liniare pe subdomenii ale
domeniului iniial. n acest fel, a fost enunat conceptul de nod n care se
determinau valori ale mrimii aproximate. Courant a rezolvat problema
torsiunii unei bare cu perei subiri de seciune ptrat, formulat de
Saint Venant, discretiznd modelul cu 1, 2, 3, 5 i 9 noduri. Courant a
mai precizat c ntr-o lucrare ulterior va extinde metoda sa de
discretizare, modelare i rezolvare i pentru problemele de plci sau alte
probleme care implic derivate de ordin superior.
Dup al doilea rzboi mondial s-a dezvoltat foarte intens calculul
structural, iar metoda elementelor finite a cptat o direie foarte clar de
dezvoltare prin publicarea, ncepnd cu anul 1954 de ctre Argyris
2
a
seriei de lucrri Energy Theorems and Structural Analysis. Aceast
serie de articole este apreciat de specialiti ca piatra de temelie pentru
formularea matriceal a metodei elementelor finite. Argyris a introdus
noiunile de matrice de flexibilitate i matrice de rigiditate:
matrice flexibilitate: []
[]

[][]

,
matrice de rigiditate: []
[]

[][]

.
n care [] i [] sunt matricele constitutive de material, iar [] i [] sunt
matricele de legtur tensiuni fore, respectiv, deformaii deplasri.

1
Richard Courant (8 Ianuarie 1888 27 Ianuarie 1972), matematician german.
2
John Hadji Argyris (19 August 1913, Volos, Grecia 2 Aprilie 2004, Stuttgart), profesor la
Universitatea din Stuttgart i director al Institutului de Statica i dinamica structurilor aerospaiale.
Capitolul I. Introducere n metoda elementelor finite
21
n anul 1956 un colectiv coordonat de Turner public un articol n care
dezvolt teoria pentru elementul finit triunghiular, n ipoteza deformaiilor
constante pe elementul finit. Este o dezvoltare complet, n formulare
matriceal a calculului matricei de rigiditate a unui element finit plan.
Dezvoltarea publicat de echipa lui Turner este o continuare i
completare a teoriei dezvoltate de Argyris.
Contemporan cu Turner, profesorul Clough
3
extinde calculul coeficienilor
de flexibilitate n modelarea dinamic. Clough a admis ca valabil modelul
elaborat de Turner pentru elementul finit triunghiular cu deformaii
specifice constante i a demonstrat convergena metodei ctre soluia
analitic. De asemenea, Clough este cel care a folosit pentru prima dat
denumirea de element finit n literatura de specialitate. Comunitatea
cercettorilor din domeniul elementelor finite admite c profesorul
Clough este printele metodei elementelor finite.
n anul 1965 profesorul Zienkiewicz
4
mpreun cu profesorul Cheung
5
au
publicat pentru prima dat o lucrare despre formularea energetic a
metodei elementelor finite n sensul minimizrii energiei poteniale totale,
cu aplicaie n domeniul ingineriei mecanice i nu numai al ingineriei
structurale.
I.3.2 Tendine n evoluia metodei
elementelor finite
n prezent se remarc mai multe tendine n domeniul analizei cu
elemente finite:
- integrarea modulelor de analiz pentru simularea numeric a
fenomenelor complexe (de exemplu cuplarea analizei statice cu
regimul termic, cuplarea analizei cmpului electromagnetic cu
analiza termic, cuplarea analizei fluidelor cu cmpul
electromagnetic, cuplarea analizei mecanismelor cu mecanica
ruperilor i optimizare). n aceast categorie intr marile programe
de analiz cu elemente finite: Simulia ABAQUS, ANSYS
Multiphysics, MSC Nastran, COMSOL i altele.

3
Ray William Clough, (23 Iulie 1920 - Seattle), fost profesor de inginerie structural la Departamentul
de Inginerie civila a Universitii din California, Berkeley
4
Olgierd Cecil Zienkiewicz, (18 Mai 1921, Caterham, Anglia 2 Ianuarie 2009), profesor britanic de
origine polonez.
5
Yau Kai Cheung, (1934, Hong Kong ), profesor de origine chinez.
Capitolul I. Introducere n metoda elementelor finite
22
- dezvoltarea unor module de analiz specializate i
supraspecializate pentru probleme speciale (de exemplu materiale
hiperelastice, materiale compozite cu distributie aleatorie, etc.).
- integrarea unor programe n medii de achizitie i msur
experimental, cum ar fi pachetele de programe LMS Virtual.Lab,
MATLAB Simulink.
- rescrierea programelor n limbaje de programare cu portabilitate
superioar (de exemplu limbajul C, C++, Java);
- reconceperea infrastructurii programelor de analiza cu elemente
finite prin tehnici de programare obiectual (de exemplu n limbajul
C++);
- mbuntirea algoritmilor de rezolvare corelat cu tehniologiile
supercalculatoarelor (algoritmi de de rezolvare paralel, noi
strategii de abordare a metodelor de rezolvare), concomitent cu
translatoarea acestor coduri pe noile generaii de calculatoare
personale;
- integrarea programelor existente de analiza n programe de
proiectare asistat de calculator (de exemplu integrarea NISA n
SOLID MODELLER pe statii HP, integrarea COSMOS/M n
PRO/ENGINEER, integrarea ABAQUS n Catia, etc.).
Primul program comercial cu elemente finite a fost lansat i comercializat
de ctre compania american Control Data Corporation
6
n anul 1964.
Acest program folosea cartele de hrtie pentru introducerea datelor. Acel
program nu avea preprocesor i coninea numai un modul de analiz
liniar. Astzi este dificil s se fac o ierarhie a programelor de elemente
finite. Cele mai utilizate programe sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Program Productor iniial Productor actual Website actual
ABAQUS
Simulia
Hibbitt, Karlsson &
Sorensen
Dassault Systems www.3ds.com/products-
services/simulia
MSC/Nastran MSC Software
Corporation
MSC Software
Corporation
www.mscsoftware.com
ANSYS ANSYS, Inc. ANSYS www.ansys.com
LMS Virtual.Lab LMS International Siemens http://www.lmsintl.com


6
CDC a fost o companie american care producea supercalculatoare, una dintre cele mai puternice
nou companii americane din domeniul IT ntre anii 1960-1970, alturi de IBM, DEC, RCA, i altele.
ncepnd cu anul 1988 a decis s renune la producia de calculatoare.
Capitolul II. Metode numerice folosite n metoda elementelor finite
23
II. Metode numerice
folosite n metoda
elementelor finite
Capitolul II. Metode numerice folosite n metoda elementelor finite
24
II.1 Introducere
Metoda elementelor finite este o metod de calcul foarte complex
datorit att aparatului matematic cu care opereaz, ct i utilizrii unor
metode numerice din mai multe domenii ale matematicii aplicate:
rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare sau neliniare, integrarea
numeric, interpolarea numeric. De regul, aceste metode numerice
sunt formulate matriceal n implementarea metodei elementelor finite.
Obiectivul acestui capitol este s prezinte pricipalele metode numerice
folosite n implementarea metodei elementelor finite. Prin modul de
elaborare i redactare, prezentarea se adreseaz n special studenilor
sau inginerilor i mai puin matematicienilor sau informaticienilor. Sunt
prezentate metodele ca algoritmi i implementare, dar nu sunt detaliate
aspectele privind rata de convergen, precizia de rezolvare.
Calculul matriceal este o parte a algebrei liniare. n acest subcapitol vor fi
prezentate pe scurt: notaiile folosite n calculul matriceal (vectori i
matrice), operaiile cu vectori (adunarea i multiplicarea vectorilor),
operaiile cu matrice (adunarea, produsul dintre o matrice i un vector,
produsul a dou matrice), formele particulare de matrice (matrice unitate,
matrice zero, matrice diagonal, matrice band, matrice diagonal),
noiuni despre matrice rare, operaiile complexe cu matrice (inversare,
transpunere), etc.
Vor fi prezentate deasemenea pe scurt noiuni despre determinani
(definiie, calculul determinanilor).
II.1.1 Rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare
Sistemele de ecuaii sunt legate direct de toate domeniile din inginerie i
tiin aplicat, inclusiv n implementarea metodei elementelor finite.
Sistemele de ecuaii liniare pot fi liniare, neliniare, difereniale ordinare
sau cu derivate pariale. n acest subcapitol vor fi prezentate numai
metode de rezolvare a sistemelelor de ecuaii liniare. Aceste sisteme de
ecuaii sunt de forma:
{

(II.1.1)
Capitolul II. Metode numerice folosite n metoda elementelor finite
25
n care

sunt necunoscutele,

sunt
coeficienii variabilelor necunoscute, iar

reprezint
termenii liberi al sistemului de ecuaii.
II.1.2 Metode numerice de interpolare
aplicate in metoda elementelor finite
Metoda elementelor finite are la baz transformarea unei formulri
continue a ecuaiilor cu derivate pariale, ntr-o form discountinu care
furnizeaz soluii discrete n puncte ale domeniului modelat, numite
noduri. Aproximarea variaiei continue i reconstituirea aproximativ a
valorilor n alte puncte diferite de nodurile discretizrii, se face cu ajutorul
metodelor de interpolare numeric.
De exemplu, pentru un domeniu unidimensional definit prin dou noduri
de coordonate i n care sunt cunoscute valorile unei mrimi
oarecare pe capete i pe mijlocul intervalului, ca n tabelul alturat, se
poate aproxima variaia mrimii printr-o funcie de gradul doi.

0 70
0,5 141
1 49
Funcia de interpolare care trece prin cele trei puncte are expresia:
()


aa cum este prezentat n figura II.1.1.

Figura II.1.1. Interpolarea unei funcii de o singur variabil
definit prin trei puncte
70
141
49
=-326x
2
+305x+70
35
55
75
95
115
135
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1


x
Capitolul II. Metode numerice folosite n metoda elementelor finite
26
Cu ajutorul funciei de interpolare se pot calcula valori aproximative

ale
mrimii , de exemplu n punctele intermediare din tabelul:


0,2 118
0,6 136
0,8 105
Dintre metodele de interpolare numeric (Larange, Newton, Hermite,
Bezier, spline, etc.) vor fi prezentate numai la cele care au aplicare
direct n metoda elementelor finite (Lagrange i Hermite), particularizate
la coordonatele adoptate n modelarea elementelor finite. Vor fi de
asemenea prezentate metode speciale de interpolare n coordonate
reale folosite n metoda elementelor finite i metode de interpolare n
coordonate naturale de tip arie sau volum, de asemenea specifice
metodei elementelor finite.
Metodele de interpolare numeric vor fi descrise pentru modele
unidimensionale, bidimensionale i tridimensionale, n coresponden cu
clasificarea elementelor finite (unidimensionale, bidimensionale sau
tridimensionale).
II.1.3 Metode numerice de integrare
Formularea matematic i implementarea numeric a metodei
elementelor finite conduce la calculul unor integrale pe domenii
unidimensionale, bidimensionale sau tridimensionale, de forma:

()

()

( )

( )

( )


pe un domeniu definit n coordonatele naturale adimensionale [].
Va fi de asemenea prezentat algoritmul de calcul a integralelor n
coordonate naturale de tip arie pentru elemente bidimensionale
Capitolul II. Metode numerice folosite n metoda elementelor finite
27
triunghiulare, respectiv n coordonate naturale de tip volum pentru
elemente tridimensionale tetraedrice.
II.1.4 Elemente de calcul numeric n MATLAB
Pentru exemplificarea implementrii metodei elementelor finite va fi
folosit mediul de modelare i programare MATLAB. Programul MATLAB
este un mdeiu de programare i modelare dezvoltat obiectual, iar
variabilele sale sunt de tip obiect matrice. Aceast reprezentare
reprezint un mare avantaj n implementarea unui program cu elemente
finite deoarece reduce foarte mult volumul de programare.
n acest subcapitol vor fi prezentate principalele instruciuni simple i
complexe existente n MATLAB, care vor fi folosite n acest curs.
II.1.5 Aplicaii i probleme
Pentru uurarea nelegerii metodelor numerice prezentate vor fi
prezentate mai multe exemple rezolvate i vor fi de asemenea propuse
cteva probleme pentru rezolvare. Parcurgerea exemplelor i rezolvarea
problemelor este foarte important pentru corecta nelegere a teoriei si
aplicaiilor care sunt prezentate n capitolele care urmeaz.
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
28
II.2 Elemente de calcul matriceal
II.2.1 Introducere
Modelele numerice care stau la baza implementrii metodei elementelor
finite sunt mult mai uor de neles i implementat dac sunt formulate
matriceal. n acest subcapitol vor fi reamintite noiunile de baz despre
vectori, matrice i determinani. Vor fi prezentate principalele proprieti i
operaii cu vectori, matrice sau scalari.
Cunoaterea proprietilor matricelor i ale vectorilor este util de
asemenea pentru folosirea corect programului MATLAB.
II.2.2 Vectori
Un vector este definit ca o mulime ordonat de numere, variabile
algebrice, sau chiar funcii dispuse sub forma unei coloane:
{} {

} (II.2.1)
Reprezentarea unui vector n format linie se poate face numai n forma
transpus, prin operatorul de transpunere:
{}

} (II.2.2)
Dimensiunea unui vector este dat de numrul de componente (linii) ale
vectorului. n exemplul dat dimensiunea vectorului {} este:
() (II.2.3)
Un vector cu trei dimensiuni {}

} are i o reprezentare
geometric prin raportarea la un sistem de coordonate global cartezian,
ca n figura II.2.1.
Notaii utilizate pentru
vectori
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
29

Figura II.2.1. Reprezentarea geometric a unui vector cu trei
dimensiuni
Dac se noteaz versorii axelor sistemului de coordonate global , ,
cu:
{

}


{

}


respectiv
{

}


vectorul se rescrie:


Se definete norma (mrimea vectorului) {} scalarul:


2.2.2 Operaii cu vectori
Adunarea vectorilor
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
30
Doi vectori pot fi adunai numai dac au aceeai dimensiune.
Considernd vectorii {} i {}:
{} {

} {} {

} (II.2.4)
vectorul sum este
{} {} {},
ale crui componente se calculeaz cu relaia:
{} {} {} {

} (II.2.5)
Adunarea vectorilor este o operaie comutativ:
{} {} {} {}
Multiplicarea unui vector cu un scalar se efectueaz prin nmulirea
fiecrei componente a vectorului cu scalarul :
{} {

} (II.2.6)
Produsul scalar a doi vectori {} i {}, cu aceeai dimensiune ,
se noteaz cu operatorul i calculeaz cu relaia:
{} {}

(II.2.7)
i este este comutativ:
{} {} {} {}
Norma Euclidian , a unui vector {} se calculeaz cu relaia:
Multiplicarea vectorilor
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
31


(II.2.8)
Dac norma unui vector este unitar,

vectorul se numete vector unitar.
Unghiul ( ), dintre doi vectori {} i {} se calculeaz cu relaia:
( )

) (

) (II.2.9)
Produsul vectorial , dintre doi vectori cu trei componente ntr-un
spaiu euclidian tridimensional,


se noteaz cu operatorul i are ca rezultat un vector care se
calculeaz cu relaia:
(

) (

) (II.2.10)
Produsul vectorial nu este comutativ, iar vectorul rezultat are
corespondent un vector sub forma algebric:
{} {

} (II.2.11)
n figura II.2.2. este prezentat grafic produsul vectorial a doi vectori i .
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
32

Figura II.2.2. Reprezentarea grafic a produsului vectorial dintre
doi vectori]
Vectorul produs vectorial mai poate fi scris cu ajutorul unor determinani
de ordinul doi, sub forma:
|

| |

| |

(II.2.12)
II.2.3 Matrice
II.2.3.1 Notaii pentru matrice
O matrice este un tablou bidimensional de numere, variabile algebrice
sau funcii, de forma:
[] [

] (II.2.13)
Un element oarecare al matricei [] este desemnat prin indicii care
definesc poziia elementului n tablou, de exemplu elementul

se
gsete pe linia i coloana .
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
33
Dimensiunea unei matrice [] este dat de numrul de linii i de
coloane ale tabloului [] . Pentru matricea din relaia (II.2.13)
dimensiunile matricei se pot scrie sintetic .
II.2.3.3 Forme particulare de matrice
Se spune c matricea [] din relaia (II.2.13), este ptrat dac numrul
de linii este egal cu numrul coloanelor

[] [

] (II.2.14)
Se mai spune c matricea [] este o matrice ptrat de ordinul .
O matrice ptrat [] este simetric dac elementele ei ndeplinesc
condiia:

(II.2.15)
O matrice ptrat [] se numete antisimetric dac ndeplinete
condiia:
[]

[] (II.2.16)
O matrice antisimetric are structura standard:
[] [


]

(II.2.17)
O matrice ptrat se zice diagonal dac elementele matricei sunt
identic nule, cu excepia celor situate pe diagonala principal:
Matrice ptrat
Matrice simetric
Matricea diagonal
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
34
[] [

] (II.2.18)
Un caz particular al matricei diagonale este matricea unitate,
convenional notat cu []. Matricea unitate de ordinul este:
[]

[
] (II.2.19)
adic:

{


(II.2.20)
Matricea unitate are urmtoarele proprieti:
[][] [][] [] (II.2.21)
pentru orice matrice ptrat [], i
[]{} {} (II.2.22)
pentru orice vector {}.
Matricea tridiagonal este o matrice ptrat n care toate elementele cu
excepia celor de pe diagonala principal i cele dou diagonale
alturate diagonalei principale, sunt zero. Unele elemente de pe aceste
trei diagonale pot s fie nule, sau nenule:
[]
[

(II.2.23)
O matrice are formatul band dac are elemente diferite de zero numai
pe anumite diagonale. Acest format de matrice este des ntlnit n
Matrice tridiagonal
Matrice band
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
35
implementarea metodei elementelor finite. Matricea band este de
forma:

[

(II.2.24)
Pentru memorarea matricelor band se folosesc procedee specializate.
Un procedeu este memorarea matricei band simetrice n formatul unei
noi matrice care are numrul de coloane egal cu laimea benzii matricei
iniiale:

[

(II.2.25)
din care se poate observa c este suficient numai memorarea
semibenzii matricei iniiale, adic a elementelor coninute n limea de
band, inclusiv diagonala principal.
O matrice c este triunghiular dac elementele de deasupra
diagonalei principale sunt diferite de zero (matrice superior triunghiular)
sau dac elementele de sub diagonala principal sunt diferite de zero
(matrice inferior triunghiular).
n relaia II.2.26 este prezentat o matrice superior triunghiular
[

] (II.2.26)
iar n relaia II.2.27 o matrice inferior triunghiular:
[

] (II.2.27)
Matricea triunghiular
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
36
O matrice poate fi transformat n forma superior sau inferior
triunghiular prin procedeul numit triunghiularizare. Procedeul de
triunghiularizare este folosit n metodele numerice de rezolvare a
sistemelor de ecuaii liniare.
Orice matrice poate fi descompus ca produs a dou matrice, una
superior, iar cealalt inferior triunghiular printr-un procedeu numit
factorizare.
Procedul de factorizare este de asemenea folosit n metodele numerice
de rezolvare a sistemelor de ecuaii liniare sau de extragere a valorilor
proprii. Aceast transformare este de forma:
[][] (II.2.28)
n care matricea [] este inferior triunghiular
7
iar matricea [] este
superior triunghiular
8
.
O matrice se numete rar dac are un numr mare de elemente egale
cu zero. Termenul opus pentru o matrice cu un numr mic de elemente
nule, este de matrice dens. Raportul dintre numrul de elemente nule i
numrul total de elemente ale matricei se numete densitatea matricei
rare. Dac matricea are dimensiunea de , iar numrul de elemente
nenule se noteaz cu , densitatea este:

(II.2.29)
De regul o matrice se consider rar dac . n relaia urmtoare,
se prezint exemplul unei matrice cu o densitate destul de mare:
[] [
] (II.2.30)
pentru care densitatea este:


(II.2.31)

7
De la Lower n limba englez.
8
De la Upper n limba engez.
Matrice rare
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
37
n implementarea metodei elementelor finite apar ntotdeauna matrice cu
densitate mare de elemente nule, care sunt matrice rare. Operaiile cu
aceste matrice i anume adunrile, scderile, nmulirile, transpunerea,
inversarea, se efectueaz cu implementri particulare ale acestor
operaii.
O alt particularitate care apare n lucrul cu matrice rare const n
procedeul de memorare a matricei.
II.2.3.2 Operaii cu matrice
Dou matrice se pot aduna numai dac au aceleai dimensiuni.
Considernd dou matrice [] i []:
[] [

] [] [

] (II.2.32)
suma lor este matricea
[] [] []
ale crei elemente se calculeaz cu relaia:

(II.2.33)
Adunarea matricelor este o operaie comutativ:
[] [] [] []
Produsul dintre o matrice [] i un scalar se efectueaz prin nmulirea
fiecrei componente a matricei [] cu scalarul :
[] [

] (II.2.34)
Produsul dintre un scalar i o matrice este comutativ:
[] []
Adunarea matricelor
Produsul dintre o matrice i
un scalar
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
38
Condiia s se poat efectua produsul dintre o matrice [] i un vector
{} este ca matricea s aib numrul de coloane egal cu numrul de linii
al vectorului. Produsul are ca rezultat un vector {}:
{} []{} (II.2.35)
ale crui componente se calculeaz cu relaiile:


(II.2.36)
adic elementul de pe linia din vectorul {} este:

(II.2.37)
Vectorul {} rezultat din nmulirea dintre matricea [] i vectorul {} mai
poate fi scris ca o combinaie liniar a coloanelor matricei [], ponderate
cu elementele vectorului {}:
{}

} (II.2.38)
Produsul dintre o matrice i un vector nu este comutativ.
Produsul dintre dou matrice [] avnd dimensiunile i [] de
dimensiuni , are ca rezultat o matrice [] [][] cu dimensiunile
.
Condiia s poat fi efectuat produsul dintre cele dou matrice este ca
numrul de coloane al matricei [] s fie egal cu numrul de linii al
matricei []:
Produsul dintre o matrice i
un vector
Produsul dintre dou
matrice
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
39
[] [

] [] [

] (II.2.39)
Elementele matricei [] sunt calculate cu relaia:

(II.2.40)
Produsul matriceal are urmtoarele proprieti:
este asociativ: ([][])[] []([][]) (II.2.41)
este distributiv: []([] []) [][] [][] (II.2.42)
este necomutativ [][] [][] (II.2.43)
Pentru o matrice []:
[] [

] (II.2.44)
transpusa []

se calculeaz cu relaia:
[] []

] (II.2.45)
adic


Transpusa produsului a dou matrice are proprietatea:
([][])

[]

[]

(II.2.46)
Transpusa unei matrice
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
40
Considerndu-se matricea ptrat [] de ordinul din relaia (II.2.14),
matricea notat cu []

se numete adjuncta matricei [] i se


calculeaz cu relaia:
[]

] (II.2.47)
n care elementul

, pentru

, este complementul algebric al


elementului

din matricea [].


Complementul algebric

se calculeaz prin nmulirea cu ()

a
determinantului matricei ptrate rezultate prin eliminarea liniei i a
coloanei din matricea iniial [].
Practic, pentru a calcula matricea adjunct []

a matricei [], se poate


proceda i n alt mod parcurgnd urmtoarele etape:
- se calculeaz matricea transpus []

a matricei [] cu relaia
(II.2.40),
- se calculeaz fiecare element al matricei adjuncte []

nlocuind
fiecare element

al matricei transpuse []

cu produsul dintre
()

i determinantul matricei ptratice obinut prin tierea


liniei i a coloanei din matricea []

.
Dac [] este o matrice ptrat de ordinul definit prin relaia (II.2.14),
se spune c aceasta este inversabil, dac exist o matrice notat cu
[]

numit inversa matricei [] de acelai ordin , care ndeplinete


condiiile:
[] []

[]

[] []

(II.2.48)
unde []

este matricea unitate de ordinul definit n relaia (II.2.19).


Matricea invers []

a matricei ptratice [] se poate calcula dac i


numai dac determinantul acestei matrice nu este nul, adic [] ,
utiliznd relaia:

9
Denumit i matrice conjugat
Matricea adjunct
9
a unei
matrice
Matricea invers
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
41
[]

[]

[]
(II.2.49)
n care []

reprezint matricea adjunct din relaia (II.2.47).


Matricea invers are urmtoarele proprieti:
([]

[] (II.2.50)
([][])

[]

[]

(II.2.51)
O matrice ptrat [] de ordinul , se zice pozitiv definit dac prin
nmulirea la stnga i la dreapta cu acelai vector nenul {}, are ca
rezultat o valoare strict pozitiv:
{}

[]{} (){}

{} (II.2.52)
Condiiile suficiente ca o matrice [] s fie pozitiv definit sunt:
- s fie simetric i elementele diagonale s fie pozitive

,
- elementele diagonale s fie dominante:


(II.2.53)
II.2.4 Determinani
II.2.4.1 Notaii
Determinantul unei matrice ptrate se noteaz cu () sau || i
reprezint o valoare numeric calculat cu un algoritm matematic
specific. O matrice care are determinantul egal cu zero
||
se numete matrice singular.
II.2.4.2. Calculul unui determinant
Matricea pozitiv definit
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
42
Determinantul asociat unei matrice cu dimensiunile de se
calculeaz cu relaia:
() || |

(II.2.54)
Determinantul unei matrice cu dimensiunile de se calculeaz cu
relaia:
() || |


(II.2.55)
Pentru determinaii asociai matricelor cu dimensiuni mai mari de
se aplic alte procedee numerice specifice.
II.2.5 Aplicaii
1. Se consider vectorii cu trei dimensiuni {} i {}:
{} {

}


{} {

}


a. S se calculeze normele vectorilor {} i {},
b. S se calculeze produsul scalar {} {},
c. S se calculeze unghiul ( ) dintre vectorii {} i {},
d. S se calculeze produsul vectorial {} {} {}.
2. Se consider matricea []:
Calculul determinantului de
ordinul al doilea
Calculul determinantului de
ordinul al treilea
Calculul determinantului de
ordin superior
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
43
[] []
a. S se calculeze transpusa matricei []

,
b. Identificai i comentai forma matricei rezultat: [] [] []

,
c. Identificai i comentai forma matricei rezultat: [] [] []

.
3. Se consider matricele [] i []:
[] []
[] []
a. S se calculeze matricea sum [] [] [],
b. S se calculeze matricea diferen [] [] [],
c. S se calculeze matricea produs [] [] [],
d. S se calculeze i s se comenteze matricea rezultat
[] [] [] [] []
4. Se consider matricele [] i []:
[] []
[] []
a. S se calculeze matricea transpus [] ([][])

,
b. S se verifice relaia: ([][])

[]

[]


5. Se consider matricele [] i []:
[] []
[] []
a. S se calculeze matricea invers [] ([][])

,
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
44
b. S se verifice relaia: ([][])

[]

[]


6. Se consider matricea []:
[] []
a. S se calculeze matricea adjunct []

a matricei [].
7. S se calculeze determinanii matricelor [] i []:
[] []
[] [


]
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
45
II.3 Metode numerice de rezolvare a
sistemelor de ecuaii liniare
II.3.1. Introducere
Modelelarea sistemelor mecanice n domeniul static liniar aplicnd
metoda elementelor finite conduce la sisteme de ecuaii liniare. n acest
subcapitol vor fi prezentate principalele metode numerice de rezolvare a
sistemelor de ecuaii liniare. Metodele de rezolvare a sistemelor de
ecuaii se clasific n: metode directe i metode iterative. Metodele
directe conduc ntr-un numr fix de pai la soluii exacte, n limita
preciziei de reprezentare intern a variabilelor n memoria intern a
calculatorului.
Metodele de eliminare direct mai des utilizate sunt: eliminarea Gauss,
eliminarea Gauss Jordan, metoda inversrii matricei sistemului,
metode dezvoltate pe factorizarea matricei sistemului.
Metodele iterative furnizeaz valori aproximative, n funcie de punctul de
start i condiiile de convergen impuse. Metodele iterative mai des
implementate sunt: metoda Jacobi, metoda Gauss Seidel, metoda
relaxrii, altele.
II.3.2 Metode directe
II.3.2.1 Metoda Gauss
10
de rezolvare a sistemelor de
ecuaii liniare
Metoda Gauss este metoda clasic de rezolvare numeric a sistemelor
de ecuaii liniare. Se va prezenta cea mai simpl formulare a metodei
Gauss n care se consider matricea sistemului de ecuaii matrice plin
i nu se ine cont particularitile formei sale n metoda elementelor finite
(matricea este simetric i rar).
Metoda clasic Gauss de rezolvare a sistemelor de ecuaii de forma
[]{} {}

10
Johann Carl Friedrich Gauss, 30.04.1777 23.02.1855, matematician i fizician german care a avut
contribuii fundamentale n teoria numerelor, statisitic, geometrie diferenial, geodezie, geofizic,
electrostatic, astronomie i optic.
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
46
este implementat n dou etape:
(etapa 1) triunghiularizarea n care matricea [] este adus la o
form superior triunghiular;
(etapa 2) retrosubstituia n care se calculeaz necunoscutele din
vectorul {} n ordine invers, de la ultima ctre prima
necunoscut.
Exemplu de implementare a metodei clasice Gauss
Pentru nelegerea metodei Gauss se consider sistemul de ecuaii:
[] {

} {

}
care va fi rezolvat prin metoda Gauss.
Triunghiularizarea:
n pasul 1, sunt transformate elementele primei linii prin mprirea la
valoarea elementului diagonal:
[|


[|i apoi sunt modificate liniile doi i trei:
[|

()

()

[|n continuare, n pasul doi prin mprirea elementelor de pe linia doi la
valoarea elementului diagonal de pe aceast linie se obine:
[|

[|i apoi se efectueaz transformrile ctre linia trei i se obine forma
superior triunghiular a matricei sistemului:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
47
[|

()

[|Ca urmare a triunghiularizrii, matricea sistemului superior triunghiular
este:
[]
iar termenul liber transformat:
{

}
Retrosubstituia:
n etapa a doua, cea de retrosubstituie sunt calculate componentele
vectorului necunoscutelor, ncepnd cu ultima variabil,

pn la
variabilan cazul general, procedeul de triunghiularizare pentru sistemul de
ecuaii:
[

] {

} {

} (II.3.1)
Pentru aducerea matricei sistemului la forma superior triunghiular i
termenul liber modificat:
Algoritmul de
implementare pentru
Metoda Gauss forma
fr pivotare
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
48
[

] {

}
{

(II.3.2)
se face prin parcurgerea a ( ) pai de transformare a liniilor matricei
sistemului.
Considernd matricea iniial asociat unui pas generic zero, la fiecare
pas

sunt efectuate urmtoarele operaii:


- toate elementele situate pe linia , dup diagonal, inclusiv cel
diagonal, se divid la elementul diagonal corespunztor liniei i
pasului :

()

()

()


(II.3.3)
- n scopul triunghiularizrii matricei [] sunt efectuate operaiile
intuitiv descrise i n figura II.3.2.1:

()

()

()

()

()

()

()

()

(II.3.4)

Figura II.3.1. Schema pentru calculul elementului curent n
etapa de triunghiularizare
Din relaia (II.3.4) se poate verifica uor faptul c matricea devine
superior triunghiular prin anularea succesiv a elementelor situate sub
elementul diagonal al liniei pasului curent:

()

()

()

()

Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
49
n relaiile (II.3.3) i (II.3.4), exponentul reprezint numrul pasului. n
pasul curent (), ecuaia () se numete ecuaie de pivotare iar termenul

()
situat pe diagonala principal, reprezint pivotul.
n cazul n care la pasul curent () elementul diagonal este nul,
(

()
), se caut sub linia o linie pentru care

()
.
Dac a fost gsit aceast linie se inverseaz linia curent cu linia
gsit, att n matricea [] ct i n vectorul termen liber {} i se
continu procedeul mai departe. Acest procedeu se numete pivotare i
va fi descris detaliat n paragraful urmtor.
Dup terminarea procedurii de triunghiularizare se trece la
retrosubstituie. Prin acest procedeu, folosind notaia din (II.3.2) sunt
calculate soluiile sistemului de ecuaii cu relaiile:
{


(II.3.5)
prezentate i n figura (II.3.2):

Figura II.3.2. Schema de calculul pentru necunoscutele la pasul
anterior i curent n etapa de retrosubstituie
Metoda pivotrii Gauss este cea mai cunoscut metod complet de
rezolvare a sistemelor de ecuaii liniare. Prin procedeul de pivotare se
caut ca elementele diagonale s aib valoarea absolut cea mai mare
dintre toate elementele liniei curente i obligatoriu s fie diferite de zero.
Algoritmul de
implementare pentru
Metoda Gauss forma cu
pivotare
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
50
Valoarea cea mai mare asigur o foarte bun precizie de calcul prin
reducerea zgomotului de virgul flotant.
Exemplu de implementare a metodei Gauss forma cu pivotare
Pentru nelegerea metodei pivotrii Gauss se consider exemplul:
[
] {

} {

}
Se observ c pivotul de pe prima linie este zero i trebuie cutat linia
pe care elementul de pe prima coloan are valoarea maxim. Aceasta
este linia doi i ca urmare, vor fi interschimbate prima i a doua linie. Ca
urmare, matricea sistemului, termenul liber i vectorul ajuttor {} care
coninea ordinea liniilor devine:
[
|

] {

{}

Triunghiularizarea
Aplicnd transformrile de triughiularizare pe matricea reaezat, se
obine dup transformarea primei linii:
[
|[
|

]
Dup care sunt modificate i liniile de sub aceasta:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
51
[
|

()

()


[
|

]
Pentru a procesa a doua linie, se caut linia care are pivotul cu valoarea
absolut maxim i se obine:
[
|

] {

}
Aplicnd transformrile pentru triughiularizare pe matricea reaezat
pentru a doua linie, se obine dup transformarea liniei curente:
[
|

()

[
|

]
i apoi se modific urmtoarele linii:
[
|

()

()


[
|

]
Se continu cu a treia linie cutnd linia care are pivotul cu valoarea
maxim i se obine:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
52
[
|

] {

}
Se continu triunghiularizarea pentru a treia linie prin mprirea la pivot:
[
|

()

[
|

]
i modificarea ultimei linii:
[
|

()


[
|

]
Retrosubstituia:
n etapa de retrosubstituie sunt parcuri aceiai pai ca i la
implementarea fr pivotare i sunt calculate componentele vectorului
modificat al necunoscutelor ncepnd cu

. Concomitent se face i
atribuirea n vectorul necunoscutelor originale

, folosind vectorul
ajuttor {}:

() ()

()

()

()

()Etapele de rezolvare a unui
sistem de ecuaii liniare folosind
algoritmul Gauss cu pivotare
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
53
n cazul general, algoritmul Gauss cu pivotare este urmtorul:
Pentru linia curent caut ncepnd cu linia care conine
valoarea absolut cea mai mare a unui element pe coloana
curent. Dac este gsit o linie diferit de cea curent se face
interschimbarea dintre linia curent i cea gsit i se
actualizeaz vectorul care memoreaz ordinea liniilor.
Aplic transformrile de triunghiularizare corespunztor liniei
curente cu relaiile pentru linia curent i pentru termenul liber:
{

()

()

()

()

()

()

()

()

(II.3.6)
Aplic retrosubstituia conform relaiilor:
{


(II.3.8)
Reordoneaz componentele vectorului soluie innd cont de
vectorul ajuttor {}.
II.3.2.2 Metoda factorizrii pentru rezolvarea sistemelor
de ecuaii liniare
Metoda factorizrii a fost fundamentat tiinific de ctre Alan Mathison
Turing
11
. Metoda factorizrii este o metod de descompunere a unei
matrice [] asociate unui sistem de ecuaii:
[]{} {} (II.3.9)
ntr-un produs de dou matrice, de forma:
[] [][] (II.3.10)

11
Alan Mathison Turing, 23.06.1912 7.06.1954, matematician, logician i criptanalist britanic. Este
considerat printele tiinei calculatoarelor i al inteligenei artificiale. A formalizat conceptul de
algoritm folosind calculatorul Turing.
Metode numerice de
factorizare
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
54
Metodele numerice de factorizare sunt difereniate prin modul n care
sunt definite elementele diagonale ale matricelor [] sau []:
- metoda Doolittle n care elementele diagonale ale matricei [] sunt
unitare;
- metoda Crout n care elementele diagonale ale matricei [] sunt
unitare.
n aceast lucrare, va fi implementat metoda Doolittle. Pentru
nelegerea metodei va fi prezentat teoria pornind de la cazul particular
al unei matrice generice cu dimensiunea de care se descompune
n produsul:
[

] [

] [

] (II.3.11)
Prin efectuarea produsulului matriceal se obine condiia de identitate
dintre matricea iniial i matricea produ [][] :
[

]
[

]
(II.3.12)
Pentru prima linie se obin pe rnd valorile necunoscutelor

(II.3.13)
Din a doua linie se scriu egalitile:
{


din care se pot calcula necunoscutele:
{


(II.3.14)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
55
care se pot generaliza pentru linia a doua a unei matrice de orice
dimensiune:
{


(II.3.15)
Egalnd liniile trei se obin egalitile:
{


(II.3.16)
din care se calculeaz necunoscutele:
{


(II.3.17)
n cazul general al unui sistem de ecuaii cu necunoscute, dac se
consider matricea sistemului de ecuaii:
[] [

] (II.3.18)
prin factorizare se obin matricele inferior i superior triunghiulare:
Algoritmul general al
factorizrii metoda
Doolittle
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
56

(II.3.19)

(II.3.20)
Elementele matricelor [] i [] de pe o linie oarecare se calculeaz cu
relaiile:

(II.3.21.a)

(II.3.21.b)

(II.3.21.c)
Revenind la sistemul de ecuaii (II.3.9), prin nlocuirea matricei [] a
sistemului cu rezultatul factorizrii se obine:
[][]{} {} (II.3.22)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
57
Amplificnd la stnga relaia (II.3.22) cu matricea invers []

i innd
cont de relaia (II.2.51) se obine o nou form, superior triunghiular a
sistemului de ecuaii:
[]{} {} (II.3.23)
n care noul vector al necunoscutelor {} se calculeaz ca soluie a
sistemului de ecuaii:
[]{} {} {} []

{} (II.3.24)
Prima relaie din (II.3.24) se scrie sub forma extins:

(II.3.25)
Vectorul {} este calculat innd cont c matricea [] este inferior
triunghiular, iar soluia este obinut prin antesubstituie:

(II.3.26.a)

(II.3.26.b)
Considernd cunoscut vectorul {}, sistemul de ecuaii []{} {} are
matricea superior triunghiular, iar rezolvarea se face direct prin
retrosubstituie prezentat n algoritmul standard Gauss.
Exemplu de implementare a metodei de factorizare Doolittle
Pentru nelegerea metodei factorizrii n implementarea Doolittle, se
consider exemplul simplu:
[] {

} {

}
Factorizarea matricei []
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
58
Dup prelucrarea primei linii, prin procedeul de factorizare se obin
matricele:
[] [] []
Prin prelucrarea elementelor de pe a doua linie se obin elementele
matricelor [] i [] cu relaiile (II.3.15):
[]
[]
n final, pentru ultima linie se calculeaz elementele folosind relaiile
(II.3.17):
[]
[]
Antesubstituie
Prin antesubstituie se calculeaz vectorul intermediar {}:
[] {

} {

}
din care rezult folosind relaiile (II.3.26.a) i (II.3.26.b)

( )

( )

( )Retrosubstituie
Vectorul necunoscutelor sistemului iniial este calculat prin
retrosubstituie cu relaiile (II.3.15) din sistemul:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
59
[] {

} {

}
i anume:

() ()

()

)

n subcapitolul dedicat implementrilor MATLAB se va reveni cu
algoritmul de factorizare [][] implementat n MATLAB.
II.2.3.3 Metoda Choletski
12
de rezolvare a sistemelor de
ecuaii liniare
Metoda Choletski este o metoda exact de rezolvare a sistemelor de
ecuaii liniare. Metoda Choletski are o larg utilizare n implementarea
metodei elementelor finite deoarece poate fi aplicat i n rezolvarea altor
tipuri de probleme diferite de rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare.
Algortimul Choletski este un caz particular al tehnicilor de factorizare ale
unei matrice. i n acest caz se consider un sistem de ecuaii liniare de
forma
[]{} {}
definit n relaia (II.3.19), n care matricea [] este simetric i pozitiv
definit (vezi II.2.52). Aceast metod se bazeaz pe proprietatea
matricei sistemului de a fi simetric si pozitiv definit, iar orice
determinant

este pozitiv:

(II.3.27)
Ca urmare, se poate determina o matrice [] inferior triunghiular,
nesingular ([] ), cu elementele diagonale strict pozitive avnd
proprietatea:

12
Andr-Louis Cholesky, 15.10.1875 31.08.1918, ofier i matematician francez. A fost ucis n
ultimele luni ale primului rzboi mondial servind ca ofier n armata francez.
Deducerea algoritmului
general al metodei
Choletski
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
60
[] [][]

(II.3.28)
Ca urmare, sistemul (II.3.19) devine:
[][]

{} {} (II.3.29)
Dac se introduce, ca i n cazul factorizrii, vectorul {} (vezi relaia
II.3.24):
{} []

{}, (II.3.30)
rezolvarea sistemului de ecuaii se descompune n dou etape:
(1) antesubstituie care rezolv sistemul cu matricea inferior
triunghiular:
[]{} {} (II.3.31)
(2) retrosubstituie se rezolv sistemul cu matricea superior
triunghiular:
[]

{} {} (II.3.32)
Elementele matricei [] se calculeaz prin identificare, cu relaiile:
[

] [

]
[

]
(II.3.33)
din care se deduc termenii matricei []:


(II.3.34.a)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
61
{

(II.3.34.b)
Exemplu de implementare a metodei Choletski
Pentru nelegerea metodei va fi prezentat un exemplu simplu pentru
sistemul de ecuaii simetric cu dimensiunile de :
[] {

} {

}
Factorizarea Cholesky
Dup transformarea primei linii i a liniilor de sub ea se obine matricea
intermediar transformat:
[]
Se modific a doua linie i linia a treia obinndu-se:
[]
i n final matricea factorizat:
[]
Antesubstituie
Prin antesubstituie este calculat vectorul intermediar {}:
[] {

} {

}
din care rezult folosind relaiile (II.3.26.a) i (II.3.26.b):
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
62

[ ( )

]( )

[ ( )

( )

]( )

Retrosubstituie
Vectorul necunoscutelor sistemului iniial este calculat prin
retrosubstituie cu relaiile (II.3.15) din sistemul:
[] {

} {

}
i anume (valorile sunt trunchiate la trei zecimale):

() ()

[ ()

] ( )

( ( )

( )

) ()

n subcapitolul dedicat implementrilor MATLAB, se va reveni cu
algoritmul Choletski implementat in MATLAB.
II.3.3 Metode iterative
Fie sistemul de ecuaii liniare
[]{} {}
sub forma matriceal (II.3.19), i un vector oarecare de start {}

. n
metodele iterative se definete o relaie de recuren sub forma funciei
:
{}

([] {} {}

) (II.3.35)
cu ajutorul creia se poate genera un ir de vectori {}

convergent
ctre soluia aproximativ a sistemului de ecuaii (II.3.19).
Metoda iterativ se spune c este liniar dac funcia ([] {} {}

)
este liniar. Procedeul iterativ se consider staionar daca funcia
([] {} {}

) este independent de numrul iteraiei .


Specific metodelor iterative este faptul c la fiecare iteraie se utilizeaz
matricea original [] a sistemului de ecuaii (II.3.19). n cazul aplicrii
metodelor iterative n metoda elementelor finite, aceast particularitate
constituie un mare avantaj datorit formelor compacte de memorare a
matricelor rare. Metodele iterative sunt deasemenea metode numerice
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
63
autocorectoare n sensul c erorile de rotunjire din operaiile n virgul
flotant tind s fie minimizate.
Datorit faptului c matricele ntlnite n implementarea metodei
elementelor finite sunt pozitiv definite (II.2.52) i/sau diagonal dominante
metodele iterative au o foarte bun convergen.
n cazul general, principalele dezavantaje ale metodelor iterative sunt
convergena lent sau oscilant. De asemenea, viteza de convergen
este sensibil influenat de soluia iniial i de condiionarea matricei
sistemului.
Dintre metodele iterative de rezolvare a sistemelor de ecuatii vor fi
prezentate n continuare metoda Jacobi i metoda Gauss-Seidel.
II.2.3.1 Metoda Jacobi
13
de rezolvare a sistemelor de
ecuaii liniare
Metoda Jacobi este cea mai simpl metod numeric iterativ de
rezolvare a sistemelor de ecuaii liniare. Din aceast metod au derivat
alte metode iterative mai performante pentru rezolvarea sistemelor de
ecuaii liniare.
Metoda Jacobi este o metoda iterativ staionar de rezolvare a unui
sistem de ecuaii liniare de forma:
{} []{} {} (II.3.36)
Procedeul iterativ care st la baza metodei Jacobi este definit de relaia
de recuren matriceal:
{}

[]{}

{} (II.3.37)
care poart denumirea de irul lui Jacobi pentru care vectorul valorilor
iniiale {}

are valori arbitrare.


Sistemul de ecuaii poate fi adus din forma standard
[]{} {}
la o form apropiat de (II.3.36) prin descompunerea matricei sistemului
de ecuaii [], ca sum a dou matrice:

13
Carl Gustav Jacob Jacobi, 10.12.1804 18.02.1851, matematician german, a fost primul
matematician evreu profesor la o universitate german.
Algoritmul general al
metodei Jacobi
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
64
[

[]

[]
[

[]

(II.3.38)
i ca urmare sistemul de ecuaii devine:
[]{} []{} {} (II.3.39)
Se poate descrie o relaie de recuren de forma (II.3.37) lund n
considerare relaia (II.3.39) scriind:
[]{}

[]{}

{} (II.3.40)
nlocuind expresia matricelor [] i [] din (II.3.38), se obine expresia
extins:
{

(II.3.41)
din care este calculat vectorul necunoscutelor la iteraia avnd
componentele:

(II.3.42)
Vectorul {}

reprezint vectorul necunoscutelor la iteraia ( )


calculate n funcie de valorile de la iteraia anterioar (). Parcurgnd
iteraiile se gsete irul lui Jacobi care este un ir de vectori {}

, {}

,
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
65
{}

, , {}

care va avea ca limit soluia aproximativ a sistemului de


ecuaii
[]{} {}
Metoda Jacobi are o convergen bun pentru matricele diagonal
dominante.
ndeplinirea condiiei de convergen a irului lui Jacobi poate fi impus
dup mai multe criterii:
Criteriul reziduului minim
Acest criteriu este legat de definirea reziduului

, pentru componenta
necunoscut

, la iteraia :

(II.3.43)
Generaliznd noiunea de reziduu, se definete vectorul reziduurilor la
iteraia :
{}

(II.3.44)
Condiia de convergen i de stop a procedeului iterativ este ca norma
euclidian (II.2.8) a vectorului reziduurilor (II.3.44) s fie mai mic dect
o valoare limit impus :
(II.3.45)
Criteriul numrului de iteraii
Un alt criteriu de convergen este ca numrul curent de iteraii s nu
depeasc un numr maxim de iteraii

(II.3.46)
chiar dac nu este satisfcut limita de convergen dup criteriul
(II.3.45.
Criteriul combinat reziduu iteraii
Criterii de convergen ale
algoritmului Jacobi
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
66
Deseori este util s fie impus un criteriu care s limiteze numrul de
iteraii la o valoare dat, chiar dac valoarea reziduului nu satisface
condiia de convergen. Acest criteriu elimin riscul rulrilor infinte ale
algoritmului.
Algortimul Jacobi se bazeaz pe descrierea din relaiile anterioare. Paii
de implementare sunt:
(1) Initializeaza precizia de convergen i numrul
maxim de iteraii

;
(2) Initializeaza numrul iteraiei ;
(3) Iniializeaz contorul de norm cu zero;
(4) Calculeaza reziduul pentru fiecare necunoscuta ;
(5) Daca reziduul este mai mare decat precizia,
incrementeaza contorul de norma;
(6) Daca contorul de norma este egal cu zero, incheie
algoritmul cu mesajul de avertizare S-a gsit soluia pentru
sistemul de ecuaii n limita de convergen impus dup
iteraii.
(7) Atribuie valorile vectorului de iterare ca valori
curente;
(8) Incrementeaza numarul iteratiei
(9) Testeaz dac s-a depit numrul maxim de
iteraii

, Dac s-a depit iei din algoritm cu


mesajul de avertizare Depire numr maxim de iteraii
fr atingerea limitei de convergen. Dac nu s-a depit
numrul de iteraii continu cu pasul 10;
(10) Salt la Pasul 3
Exemplu de implementare a metodei Jacobi
Pentru nelegerea metodei Jacobi se consider exemplul:
[] {

} {

}
pentru care se iniializeaz vectorul de start cu valoarea:
{}

}
Implementarea algoritmului
metodei Jacobi
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
67
Dup prima iteraie se obine noul vector:
{}

} {}

}
dup a doua iteraie:
{}

} {}

}
dup a treia iteraie:
{}

} {}

}
Dac se iniializeaz limita de convergen egal cu se
gsete soluia sistemului de ecuaii dup 26 de iteraii, i anume:
{}

} {}

{}
II.2.3.2 Metoda Gauss Seidel
14
de rezolvare a sistemelor
de ecuaii liniare
Metoda Gauss-Seidel, cunoscut i sub denumirea de metoda Liebmann
sau a deplasrilor succesive, este tot o metod iterativ staionar de
rezolvare a sistemelor de ecuaii liniare care s-a dezvoltat din metoda
Jacobi, mbuntindu-i convergena.
Specific metodei iterative Jacobi era faptul c toate valorile vectorului
necunoscutelor la iteraia ( ) erau calculate numai n funcie de
componentele vectorului necunoscutelor la iteraia ().
Metoda Gauss Seidel mbuntete algoritmul Jacobi n sensul c la
iteraia curent sunt folosite i valori ale vectorului necunoscutelor deja
calculate n iteraia curent. Ca i metoda Jacobi, i metoda Gauss
Seidel are o convergen bun pentru matricele diagonal dominante.
Procedeul iterativ care st la baza metodei Gauss Seidel are la baz o
descompunere a matricei sistemului de ecuaii n trei matrice, una

14
Philipp Ludwig von Seidel, 23.10.1821 13.08.1896, matematician german.
Algoritmul general al
metodei Gauss Seidel
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
68
diagonal iar celelalte dou inferior, respectiv superior triunghulare, de
forma:
[

[]

[]
[

[]
[

[]

(II.3.47)
Ca urmare a notaiilor din relaia (II.3.47) sistemul de ecuaii []{} {}
se rescrie:
[]{} []{} []{} {} (II.3.48)
Metoda Gauss Seidel dezvolt folosind relaia (II.3.48) urmtoarea
relaie de recuren:
{}

[]{}

[]{}

{} (II.3.49)
Expresia extins a relaiei de recuren este:
{

(II.3.50)
Ca urmare variabila curent se va calcula cu relaia:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
69

) (II.3.51)
Ca i n cazul metodei Jacobi, satisfacerea condiiei de atingere a limitei
de convergen a algoritmului Gauss Seidel poate fi verificat dup
mai multe criterii.
Criteriul reziduului minim
Reziduului componentei

la iteraia :

(II.3.52)
Condiia de convergen i de oprire a procedeului iterativ n metoda
Gauss Seidel este ca norma euclidian (II.2.8) a vectorului reziduurilor
s fie mai mic dect o limit impus aa cum este prezentat n relaia
(II.3.45).
Criteriul numrului de iteraii
Similar metodei Jacobi, un alt criteriu de convergen este ca numrul
total de iteraii s nu depeasc o limit impus

conform relaiei
(II.3.46), chiar dac nu este satisfcut limita de convergen dup
criteriul (II.3.45).
Exemplu de implementare a metodei Gauss-Seidel
Pentru nelegerea metodei Gauss Seidel i compararea vitezei de
atingere a convergenei cu metoda Jacobi se consider acelai exemplu:
[] {

} {

}
pentru care se iniializeaz vectorul de start cu aceeai valoare de start:
{}

}
Dup prima iteraie Gauss Seidel se obine vectorul:
Criterii de convergen ale
algoritmului Gauss - Seidel
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
70
{}

} {}

}
dup a doua iteraie:
{}

} {}

}
dup a treia iteraie:
{}

} {}

{}

Pentru aceeai limit de convergen egal cu se gsete
soluia sistemului de ecuaii dup 18 de iteraii, i anume:
{}

} {}

{}
Se verific faptul c algoritmul Gauss Saidel mbuntete
convergena de la 26 la 18 iteraii, cu aproximativ 44%.
II.3.4 Aplicaii
1. S se rezolve sistemul de ecuaii:
[] {

} {

}
folosind metoda Gauss standard.
2. S se rezolve sistemul de ecuaii:
[] {

} {

}
folosind metoda Gauss cu pivotare.
3. Folosind implementarea Doolitle s se factorizeze matricea:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
71
[]
4. S se rezolve sistemul de ecuaii:
[] {

} {

}
folosind metoda Choletsky.
5. S se rezolve sistemul de ecuaii:
[


] {

} {

}
folosind metoda Jacobi impunnd limita de convergen .
6. S se rezolve sistemul de ecuaii:
[


] {

} {

}
folosind metoda Gauss Seidel impunnd limita de convergen
.
7. S se sudieze influena limitei de convergen asupra numrului de
iteraii pentru sistemul de ecuaii:
[


] {

} {

}
folosind metoda Gauss Seidel. Vor fi adoptate pentru limita de
convergen valorile .
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
72
II.4 Metode numerice de interpolare
aplicate n metoda elementelor finite
II.4.1. Introducere
Se consider un sistem de coordonate cartezian orientat drept , iar
pe axa se definete o mulime de puncte de coordonate

, iar pe axa
va fi asociat variaia unei mrimi O care are valorile O

pentru
punctele situate pe axa .
Pentru exemplificare se presupun cunoscute coordonatele a patru
puncte de pe axa ,

i valorile mrimii O

n aceste puncte,
aa cum este prezentat n tabelul:


i reprezentat grafic n figura II.4.1.

Figura II.4.1. Interpolarea pe un domeniu unidimensional
Prin interpolare se cere s se identifice o metod numeric prin care
variaia mrimii O() s fie ct mai bine aproximat pentru oricare punct
al domeniului descris ntre punctele de pe axa , astfel nct punctele
de coordonate

s aib valorile cunoscute O

.
Graficul funciei de interpolare O() trebuie s treac prin toate punctele
de coordonate (

) iar funcia de interpolare poate fi liniar, ptratic,


cubic sau de ordin superior, n funcie de numrul de puncte de pe axa
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
73
. Ca urmare, rezolvarea problemei se poate face prin mai multe
metode de interpolare: liniar, ptratic, interplare cubic, etc.
II.4.2. Funcii de interpolare utilizate n
modelarea elementelor finite
unidimensionale
II.4.2.1 Introducere
n implementarea metodei elementelor finite, cazul cel mai simplu pentru
definirea funciilor de interpolare este pentru elementele finite
unidimensionale. Elementele finite unidimensionale care vor fi prezentate
sunt bar dublu articulat sau grind dublu ncastrat. Acestea pot fi
plane sau spaiale.
Elementul finit bar plan dublu articulat este cel mai simplu tip de
element finit i se raporteaz la dou sisteme de coordonate:
- un sistem de coordonate cartezian global notat ,
independent de elementul finit, fa de care coordonatele nodurilor
elementului finit pot avea orice valoare. n figura II.4.2
coordonatele celor dou noduri sunt (

) i (

) .
Coordonatele unui punct oarecare de pe elementul finit variaz n
domeniile: [

], [

].
- un sistem de coordonate local natural, adimensional asociat
elementului finit. Sistemul de coordonate local are originea n
centrul de greutate al elementului iar axa local notat cu , este
orientat de la primul ctre al doilea nod al elementului.
Coordonatele nodurilor sunt
()
()
Oricare punct situat pe elementul finit va avea coordonatele
naturale adimensionale [ ].
Elementul finit bar plan
dublu articulat
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
74

Figura II.4.2. Definirea sistemelor de coordonate pentru
elementul bar plan dublu articulat
Elementul finit bar spaial dublu articulat se raporteaz deasemenea
la dou sisteme de coordonate:
- un sistem de coordonate cartezian global notat , n raport
cu care nodurile elementului finit prezentat n figura II.4.3 au
coordonatele (

) , (

) . Coordonatele unui punct


oarecare de pe elementul finit variaz n domeniile: [

],
[

] i [

].
- un sistem de coordonate local natural adimensional, ca i n
cazul elementului finit bar plan dublu articulat, cu originea n
centrul de greutate al elementului, axa local notat cu ,
orientat de la primul ctre al doilea nod al elementului finit, iar
coordonatele nodurilor sunt () , respectiv () .
Oricare punct situat pe elementul finit va avea de asemenea
coordonatele naturale adimensionale [ ].

Figura II.4.3. Definirea sistemelor de coordonate pentru
elementul bar spaial dublu articulat
Elementul finit bar
spaial dublu articulat
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
75
Elementul finit bar plan dublu ncastrat este asemntor elementului
finit bar plan dublu articulat i se raporteaz tot la dou sisteme de
coordonate:
- un sistem de coordonate global identic celui definit pentru
elementul finit bar plan dublu articulat,
- un sistem de coordonate local natural adimensional asociat
elementului finit care are originea n primul nod al elementului finit,
iar axa local notat cu , este orientat de la primul ctre al doilea
nod al elementului. Spre deosebire de cazul elementelor
articulate, coordonatele nodurilor sunt
()
()
Oricare punct situat pe elementul finit va avea coordonatele
naturale adimensionale [ ].

Figura II.4.4. Definirea sistemelor de coordonate pentru
elementul grind plan dublu ncastrat
Elementul finit bar spaial dublu ncastrat este asemntor
elementului finit bar spaial dublu articulat i se raporteaz la dou
sisteme de coordonate, prezentate n figura II.4.5:
- un sistem de coordonate global, cartezian triortoganal orientat
drept, identic celui definit pentru elementul finit bar spaial dublu
articulat,
Elementul finit grind plan
dublu ncastrat
Elementul finit grind
spaial dublu ncastrat
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
76
- un sistem de coordonate local natural, adimensional identic celui
asociat elementului finit grind plan dublu ncastrat, cu originea
n primul nod al elementului finit.

Figura II.4.5. Definirea sistemelor de coordonate pentru
elementul bar spaial dublu ncastrat
n acest capitol vor fi prezentate funciile de interpolare care modeleaz
aceste elemente finite, conform clasificrii prezentate n figura II.4.6.

Figura II.4.6. Clasificarea funciilor de interpolare pentru
elementele finite unidimensionale plane
II.4.2.2 Funcii de interpolare Lagrange pentru elemente
finite unidimensionale
Elemente finite
unidimensionale
Interpolare n coordonate naturale
adimensionale cu functii Lagrange
Interpolare cu functii
Lagrange de ordinul nti
Interpolare cu functii
Lagrange de ordinul doi
Interpolare cu functii
Lagrange de ordinul trei
Interpolare n coordonate naturale
adimensionale cu functii Hermite
Interpolare cu functii
Hermite de ordinul zero
Interpolare cu functii
Hermite de ordinul nti
Interpolare cu functii
Hermite de ordinul doi
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
77
Funciile de interpolare Lagrange pentru elemente unidimensionale sunt
folosite pentru modelarea elementelor de tip bar plan dublu articulat
i bar spaial dublu articulat.
Funciile de interpolare de ordinul nti sunt folosite pentru interpolarea
liniar a variaiei unei mrimi O continue, pentru care se cunosc valorile
pe cele dou capete ale intervalului. Pentru exprimarea variaiei mrimii
O, pe un domeniu unidimensional se propune o funcie liniar O() de
forma:
O()

(II.4.1)
n care coordonata adimensional este definit n paragraful II.4.2.1 i
figura II.4.2. Valorile constantelor

se determin din condiiile ca


funcia O() s aib n punctele de capt ale domeniului valorile
cunoscute O

i O

:

Figura II.4.7. Definirea condiiilor de capt pentru funciile de
interpolare Lagrange elemente finite unidimensionale de
ordinul nti
Valorile funciei pe capete sunt:
{
O|

O|


(II.4.2)
care prin nlocuire n ecuaia (II.4.1) conduc la sistemul de ecuaii scris
matriceal:
Funcii de interpolare
Lagrange de ordinul nti,
pentru elemente finite
unidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
78
[


] {

} {
O

} (II.4.3)
Dup rezolvarea sistemului de ecuaii (II.4.3), expresia funciei de
interpolare (II.4.1) devine:
O()

( )O

( )O

(II.4.4)
Relaia (II.4.4) se rescrie:
O()

()O

()O

, (II.4.5)
prin definirea funciilor de form:
{

()

( )

()

( )
(II.4.6)
Variaia funciilor de form

()

() pe domeniul [] este
prezentat n figura II.4.8.

Figura II.4.8. Variaia funciilor de form Lagrange

()

()
pe domeniul [ ] elemente finite unidimensionale de
ordinul nti
Cele dou funcii de form definite n (II.4.6) se asociaz n vectorul
funciilor de form:
0
0.5
1
1 0 1
1
0
N1( )
N2( )
1 1

Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite


79
{} {

()

()
} (II.4.7)
n figura II.4.9 sunt prezentate dou elemente finite alturate. Din
aceast figur se observ c funciile de interpolare Lagrange asigur n
nodul comun dintre cele dou elemente finite nvecinate continuitatea
funciei, dar nu i a derivatei de ordinul nti. n figura II.4.9 indicele
semnific numrul nodului elementului, iar exponentul desemneaz
numrul elementului.

Figura II.4.9. Condiiile de continuitate pentru elementul
unidimensional bar plan dublu articulat, de ordinul nti
Proprietile funciilor de form pentru funciile de interpolare de ordinul
nti pe un domeniul unidimensional
Funciile de form au urmtoarele proprieti:

()

() (II.4.8.a)
{

()

()

(II.4.8.b)
{

()

()

(II.4.8.c)
Proprietile (II.4.8) se scriu restrns:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
80

) {


(II.4.9)
Derivatele funciilor de form (II.4.6), sunt:

()

()

()

()

(II.4.10)
i au valoare constant pe domeniul [].
Funciile de interpolare ptratice (de ordinul doi) se folosesc pentru
interpolarea variaiei de ordinul doi a unei mrimi O, pentru care se
cunosc valorile n punctele de control ale domeniului: cele dou capete i
mijlocul intervalului. n acest caz, se propune pentru funcia O(), o lege
de variaie ptratic de forma:
O()

, (II.4.11)
pentru care, ca i n cazul variaiei liniare, parametrul adimensional se
definete tot n raport cu un sistem de coordonate generalizat cu originea
n mijlocul elementului.

Funcii de interpolare
Lagrange de ordinul doi,
pentru elemente finite
unidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
81
Figura II.4.10. Definirea condiiilor pentru un element finit plan,
unidimensional de ordinul doi
Valorile constantelor

din expresia (II.4.11) se determin din


condiia prezentat n figura II.4.10, ca funcia O s aib n punctele de
control ale domeniului valorile impuse O

:
{
O|

O|


O|


(II.4.12)
Condiiile (II.4.12) se scriu matriceal i conduc la sistemul de ecuaii:
[] {

} {
O

} (II.4.13)
Prin rezolvarea sistemului (II.4.13) i nlocuirea soluiei n expresia
(II.4.11), se obine prin gruparea convenabil a termenilor, expresia:
O()

()O

()O

()O

, (II.4.14)
n care funciile de form

()

()

() sunt:
{

()

( )

()

( )

() ( )( )
(II.4.15)
Variaia funciilor de form (II.4.15) pe domeniul [] este
prezentat n figura II.4.11.
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
82

Figura II.4.11. Variaia funciilor de form Lagrange

(),

(),

() de ordinul doi pentru un element finit plan


unidimensional
Ca i n cazul funciilor de interpolare de ordinul nti, n figura II.4.12
sunt prezentate dou elemente finite alturate. Din aceast figur se
observ c nici funciile de interpolare Lagrange de ordinul doi nu
asigur n nodul comun dintre dou elemente finite nvecinate
continuitatea derivatei de ordinul nti.

Figura II.4.12. Condiiile de continuitate pentru elementul finit
plan unidimensional de ordinul doi
Proprietile funciilor de form pentru funciile de interpolare de ordinul
doi pe un domeniu undimensional
0.5
0
0.5
1
1 0 1
1
-0.125
N1( )
N2( )
N3( )
1 1

Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite


83
Se poate observa c n cazul n care valoarea O

n centrul elementului
finit satisface condiia O

(O

) , funcia O() devine liniar:


O()
O


(II.4.16)
Se mai pot verifica proprietile:

()

()

() (II.4.17)
{

()

()

()
(II.4.18.a)
{

()

()

()
(II.4.18.b)
{

()

()

()
(II.4.18.c)
care confirm forma restrns a proprietilor funciilor de form de
ordinul nti:

) {


(II.4.19)
Derivatele funciilor de form (II.4.15) sunt:
{

()

()

()

()

()

()


(II.4.20)
care au o variaie liniar pe domeniul [] reprezentat n figura:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
84

Funciile de interpolare de ordinul trei se utilizeaz pentru modelarea
variaiei cubice a unei mrimi O pe un domeniu unidimensional. n acest
caz se propune o lege de variaie de ordinul trei a funciei O(), de
forma:
O()

(II.4.21)
Valorile constantelor

se determin din condiiile prezentate


n figura II.4.13 astfel ca mrimea O s aib n punctele de control ale
domeniului, valorile cunoscute O

:
{

O|

O|

O|


O|


(II.4.22)
2
0
2
1 0 1
2
-2
N1 ( )
N2 ( )
N3 ( )
1 1

Funcii de interpolare
Lagrange de ordinul trei
pentru elemente finite
unidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
85

Figura II.4.13. Definirea condiiilor la limit pentru un element
plan unidimensional de ordinul trei
Condiiile (II.4.22) transcrise matriceal conduc la sistemul de ecuaii:
[

} {
O

} (II.4.23)
Prin rezolvarea sistemului (II.4.23) i nlocuirea soluiei n relaia (II.4.21)
se obine expresia:
O()

()O

()O

()O

()O

(II.4.24)
n care funciile de form sunt:
{

()

( )( )( )

()

( )( )( )

()

( )( )( )

()

( )( )( )
(II.4.25)
Variaia funciilor de form

() ,

() ,

() ,

() pe domeniul
[] este prezentat n figura II.4.14.
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
86

Figura II.4.14. Variatia funciilor de form Lagrange de ordinul
trei pentru un element finit plan unidimensional
Proprietile funciilor de form pentru funciile de interpolare de ordinul
trei (cubice) pe un domeniul undimensional
n cazul funciilor de form de ordinul trei, se observ c:

()

()

()

() (II.4.26)
{

()

()
(II.4.27.a)
{

()

()
(II.4.27.b)
0.5
0
0.5
1
1.5
1 0 1
N1( )
N2( )
N3( )
N4( )
1 1

Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite


87
{

()

()
(II.4.27.c)
{

()

()
(II.4.27.d)
Se verific i n acest caz:

) {


(II.4.28)
Derivatele funcilor de form din relaia (II.4.25), sunt:
{

()

()

()

()

()

()

()

()

(II.4.29)
care au variaia pe domeniul [] reprezentat grafic n figura II.4.15.
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
88

Figura II.4.15. Variaia derivatelor funciilor de form Lagrange
de ordinul trei pe un domeniu unidimensional
II.4.2.3 Funcii de interpolare Hermite pentru elemente
finite unidimensionale
Funciile de interpolare Hermite sunt folosite n metoda elementelor finite
pentru a controla i variaia derivatelor funciilor unei mrimi asociate
elementului finit. n funcie de ordinul derivatei creia i se impune o
condiie de continuitate, funciile de interpolare Hermite se clasific n:
- funcii de ordinul zero (se asigur numai continuitatea funciei),
- funcii de ordinul nti (este ndeplinit condiia de continuitate a
derivatei de ordinul nti),
- funcii de ordinul doi (este ndeplinit i condiia de continuitate a
derivatei de ordinul doi).
Funciile de interpolare Hermite pentru elemente unidimensionale sunt
folosite pentru modelarea elementelor de tip grind plan dublu
ncastrat, grind spaial dublu ncastrat, elementul bar curb, etc.
Funciile de interpolare Hermite de ordinul zero reprezint cazul pentru
care numai funcia este continu, fr a extinde aceast proprietate i
asupra derivatelor funciei.
5
0
5
1 0 1
4.5
-4.5
N1 ( )
N2 ( )
N3 ( )
N4 ( )
1 1

Funcii de interpolare
Hermite de ordinul zero
pentru elemente finite
unidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
89

Figura II.4.16. Definirea condiiilor de continuitate pentru
funciile Hermite de ordinul zero
Dac se folosete convenia de notaie prin care indicele se refer la
numrul nodului, iar exponentul la numrul elementului, se pot scrie
relaiile:
{

(II.4.30)
respectiv pentru al doilea element:
{

(II.4.31)
astfel nct condiia de continuitate a funciei n nodul comun este:

(II.4.32)
derivatele funciei O() putnd avea valori diferite n nodului .
Deoarece pentru exprimarea unei funcii oarecare O() n lungul unui
element unidimensional se impun dou valori de capt, funcia O() va fi
descris folosind dou constante:
O()

(II.4.33)
Valorile constantelor

se determin din condiia ca mrimea O s


aib n punctele de capt ale elementului, valorile cunoscute O

i O

:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
90
{
O|

O|

(II.4.34)
Prin transcrierea matriceal a relaiilor (II.4.34) innd cont de definiia
(II.4.33), se obine sistemul de ecuaii matriceal:
[


] {

} {
O

} (II.4.35)
Dup rezolvarea sistemului (II.4.35) i nlocuirea soluiei n expresia
(II.4.33), se obine forma general a funciei O() n care sunt definite i
funciile de form Hermite

(),

():
O()

()O

()O

(II.4.36)
Exponentul funciilor de form reprezint ordinul funciei Hermite, iar
indicele este egal cu numrul funciei de form:
{

()

()
(II.4.37)
n figura II.4.17 sunt prezentate grafic variaiile funciilor de form

(),

() pe domeniul [ ].

Figura II.4.17. Variaia funciilor de form Hermite de ordinul
zero pe intervalul [ ]
Derivatele funciilor de form din relaiile (II.4.37) sunt constante:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
91
{

()

()

()

()
(II.4.38)
Funciile de interpolare Hermite de ordinul nti se folosesc pentru
modelarea unei funcii pentru care se impun n nodul comun condiii de
continuitate att pentru valoarea funciei, ct i pentru valoarea derivatei
de ordinul nti a funciei. Pentru funciile Hermite de ordinul nti, se vor
impune condiiile:
O

(II.4.39)
iar pentru derivatele de ordinul nti ale funciei O(), condiia este:
O

(II.4.40)
Pentru exemplul din figura II.4.18 s-a folosit notaia:
O

()


(II.4.41)

Funcii de interpolare
Hermite de ordinul nti
pentru elemente finite
unidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
92
Figura II.4.18. Definirea condiiilor de continuitate pentru
funciile Hermite de ordinul nti
Deoarece pentru exprimarea unei funcii oarecare O() care s
ndeplineasc condiiile enunate se impun patru valori de capt, funcia
O() va fi descris folosind patru constante:
O()

(II.4.42)
Valorile constantelor

se determin din condiia ca mrimea


O s aib n punctele de capt ale elementului valorile cunoscute
O

n care s-au notat:


{

O()|


O()

O()|


O()

(II.4.43)
Relaiile (II.4.43) transcrise matriceal innd cont de definiia (II.4.42),
conduc la sistemul de ecuaii:
[

] {

}
{

(II.4.44)
Prin rezolvarea sistemului (II.4.44) i nlocuirea soluiei n relaia (II.4.42),
se obine expresia funciei O():
O()

()O

()O

()O

()O

(II.4.45)
n care funciile de form sunt:
{

()

()

( )

()

( )

()

( )
(II.4.46)
n figurile II.4.19 i II.4.20, se prezint grafic variaia funciilor de form

(),

(),

(),

() pe domeniul [ ]:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
93

Figura II.4.19. Variaia funciilor de form

()

() pentru
[ ]

Figura II.4.20. Variaia funciilor de form

()

() pentru
[ ]
Derivatele de ordinul nti ale funciilor de form Hermite de ordinul nti
din relaiile (II.4.46) sunt:
{

()

()

()

()


(II.4.47)
Derivatele de ordinul doi ale funciilor de form Hermite din relaiile
(II.4.46), sunt:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
94
{

() ( )

() ( )

() ( )

() ( )
(II.4.48)
Funciile de interpolare unidimensionale Hermite de ordinul doi se
folosesc n modelarea unei funcii pentru care se impun pe cele dou
capete ale domeniului condiii privind valoarea funciei:
O

(II.4.49)
a derivatei de ordinul nti:
O

(II.4.50)
i a derivatei de ordinul doi:
O

(II.4.51)
dup cum este artat n figura II.4.3.21:

Figura II.4.21. Definirea condiiilor de continuitate pentru
funciile Hermite de ordinul doi
Funcii de interpolare
Hermite de ordinul doi
pentru elemente finite
unidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
95
Deoarece pentru exprimarea acestei funcii oarecare O() n lungul unui
element unidimensional se impun ase valori de capt, funcia O() va fi
descris de o expresie care conine ase constante:
O()

(II.4.52)
Valorile constantelor

se determin din condiia ca


funcia O() s aib n punctele de capt ale elementului valorile
cunoscute O

:
{

O()|


O()

O()

O()|


O()

O()

(II.4.53)
Relaiile (II.4.53) transcrise innd cont de definiia (II.4.52), conduc la
sistemul de ecuaii matriceal:
[

(II.4.54)
Prin rezolvarea sistemului (II.4.54) i nlocuirea soluiei n relaia (II.4.52),
se obine prin grupare expresia general funciei O():
O()

()O

()O

()O

()O

()O

()O


(II.4.55)
n care funciile de form sunt:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
96
{

() (

)( )

() ( )( )

()

( )


(II.4.56.a)
{

()

()

( )( )

()

( )


(II.4.56.b)
n figura II.4.22, sunt prezentate grafic variaiile funciilor de form
Hermite de ordinul doi

()

()

() , iar n figura II.4.23, sunt


prezentate grafic variaiile funciilor de form

()

()

() pe
domeniul [ ]:

Figura II.4.22. Variaiile funciilor de form

()

()

()
pentru [ ]
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
97

Figura II.4.23. Variaiile funciilor de form

()

()

()
pentru [ ]
Derivatele de ordinul nti ale funciilor de form Hermite de ordinul doi
din (II.4.56) sunt:
{

()

()

( )

()

() ( )( )( )

()

()

( )

( )
(II.4.57.a)
{

()

()

( )

()

()

( )( )

()

()

( )( )
(II.4.57.b)
care au variaiile pe domeniul [ ], reprezentate n figurile II.4.3.24 i
II.4.25.
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
98

Figura II.4.24. Variaiile derivatelor funciilor de form

()

()

() pe intervalul [ ]

Figura II.4.25. Variaia derivatelor funciilor de form

()

()

() pe intervalul [ ]
Derivatele de ordinul doi ale funciilor de form Hermite din relaiile
(II.4.56), sunt:
{

()

() ( )( )

()

() ( )( )

()

() ( )(

)
(II.4.58.a)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
99
{

()

() ( )( )

()

() ( )( )

()

() (

)
(II.4.58.b)
II.4.3. Funcii de interpolare utilizate n
modelarea elementelor finite bidimensionale
II.4.3.1 Introducere
Modelarea unei structuri bidimensionale plane sau spaiale se face
descompunnd domeniul n elemente finite bidimensionale. Elementele
finite folosite n modelarea domeniului plan se clasific:
- forma elementelor finite:
o elemente finite triunghiulare,
o elemente finite patrulatere;
- ordinul funciei care descrie variaia unei mrimi pe domeniul
elementelor finite:
o elemente finite de ordinul nti (liniare),
o elemente finite de ordinul doi (ptratice),
o elemente finite de ordinul trei (cubice);
- natura sistemului de coordonate n care este modelat funcia de
interpolare:
o sisteme de coordonate carteziene,
o sisteme de coordonate naturale (de exemplu coordonatele de
arie),
o sisteme de coordonate naturale (de exemplu sisteme de
coordonate adimensionale);
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
100
- tipul funciei care modeleaz variaia unei mrimi pe domeniul
elementului finit:
o funcii de interpolare Lagrange,
o funcii de interpolare Hermite.
Acest subcapitol are ca scop clasificarea i prezentarea elementelor
finite bidimensionale i a funciilor care modeleaz aceste elemente
finite, dup ierarhia prezentat n figura II.4.26.

Figura II.4.26. Clasificarea elementelor finite bidimensionale n
funcie de tipul funciei de interpolare
II.4.3.2 Funcii de interpolare n coordonate carteziene
utilizate n modelarea elementelor finite triunghiulare
Se consider un domeniul plan de o form oarecare din figura II.4.27.
Domeniul plan este raportat la un sistem de coordonate global i
este discretizat cu elemente finite triunghiulare care aproximeaz pe
contur forma original a domeniului.
Elemente finite bidimensionale
Elemente finite bidimensionale
triunghiulare
Interpolare n
coordonate
carteziene
Interpolare de
ordinul nti n
coordonate
carteziene
Interpolare de
ordinul doi n
coordonate
carteziene
Interpolare n
coordonate
naturale de arie
Interpolare de
ordinul nti n
coordonate de
arie
Interpolare de
ordinul doin
coordonate de
arie
Elemente finite bidimensionale
patrulatere
Interpolare n
coordonate
naturale
adimensionale cu
functii Lagrange
Interpolare cu
functii Lagrange
de ordinul nti
Interpolare cu
functii Lagrange
de ordinul doi
Interpolare n
coordonate
naturale
adimensionale cu
functii Hermite
Interpolare cu
functii Hermite
de ordinul zero
Interpolare cu
functii Hermite
de ordinul nti
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
101

Figura II.4.27. Modelarea i discretizarea cu elemente finite
triunghiulare a unui domeniu plan
O mrime care are o variaie continu pe domeniul considerat, cu
valori cunoscute

n fiecare nod , poate fi aproximat prin funcii de


interpolare. Variaia mrimii este asociat direcei axei a sistemului
de coordonate global.
Pentru a evalua modul de variaie al mrimii pe tot domeniul, va fi
estimat mai nti modul de variaie al mrimii pentru un triunghi
oarecare din domeniul discretizat, definit prin cele trei noduri , ca n
figura II.4.28.

Figura II.4.28. Variaia unei mrimi O pe domeniul plan al unui
element finit triunghiular
Deoarece se cunosc numai valorile din cele trei noduri

variaia
liniar a mrimii poate fi aproximat printr-o funcie liniar ( ) de
forma:
( )

(II.4.59)
Funcii de interpolare
liniare n coordonate
carteziene pentru elemente
finite bidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
102
care se scrie matriceal:
( ) {

} {

} (II.4.60)
numit funcie de interpolare de ordinul nti sau funcie de interpolare
liniar.
Funcia de interpolare trebuie s ndeplineasc condiiile la limit
considerndu-se c n fiecare nod sunt cunoscute valorile

:
{

(II.4.61)
care pot fi scrise i sub form matriceal:
{

} [

] {

} (II.4.62)
Coeficienii

sunt necunoscutele sistemului de ecuaii (II.4.62):


{

] {

} (II.4.63)
n care s-a introdus notaia:

] (II.4.64)
Mrimea reprezint valoarea ariei domeniului triunghiular definit de
nodurile cu coordonatele (

) , (

) , (

) . Pentru
simplificarea prezentrii, se introduc n mod convenional notaiile:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
103
{

(II.4.65)
Prin nlocuirea constantelor din relaia (II.4.65) n relaia (II.4.63) i apoi
n relaia (II.4.60), se obine pentru funcia de interpolare expresia:
( )

{

} [

] {

} (II.4.66)
Relaia (II.4.66) se poate rescrie grupnd funciile de form

( ),

( ) i

( ):
( )

( )

( )

( )

(II.4.67)
Funcii de form

( ),

( ) i

( ) au expresiile:
{

( )

( )

( )

)
(II.4.68)
Funciile de form sunt liniare n raport cu variabilele i i depind
numai de coordonatele nodurilor (

) , (

) i (

) , prin
constantele

i aria .
Formal, fiecare funcie de form este asociat unui nod. Funcia de
interpolare (II.4.67) se scrie matriceal:
( ) {

( )

( )

( )}

{()}

} (II.4.69)
Se observ c mrimea interpolat ( ) are de asemenea o variaie
liniar pe domeniul elementului finit triunghiular. n relaia (II.4.69) se
pune n eviden vectorul funciilor de form {( )}:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
104
{( )}

( )

( )

( )} (II.4.70)
Proprietile funciilor de form
Dac se nlocuiesc n expresia general a funciilor de form
coordonatele nodurilor triunghiului (

), (

), (

) se obin
urmtoarele proprieti:

( )

(II.4.71.a)

) {


(II.4.71.b)

( ) [ ] (II.4.71.c)
n implementarea metodei elementelor finite sunt utilizate derivatele
funciilor de form

( ) i ale funciei de interpolare ( ).


Derivatele funciilor de form se obin prin derivarea relaiilor (II.4.68) n
raport cu variabilele i respectiv :
{

( )

( )

(II.4.72)
care au valori constante pe domeniul elementului finit triunghiular.
Derivatele funciilor de form depind numai de coordonatele nodurilor
elementului finit triunghiular.
Derivatele funciei de interpolare ( ) n raport cu variabilele i , se
calculeaz din relaia (II.4.69) n care se nlocuiesc relaiile (II.4.72):
{

( )

} {

( )

} {

}
(II.4.73)
Din relaia (II.4.73) se observ c derivatele funciei de interpolare
( ) au de asemenea valori constante pe tot domeniul elementului finit
triunghiular.
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
105
n figura II.3.29, se consider un element finit triunghiular de ordinul doi
cu ase noduri, raportat la sistemul de coordonate cartezian .

Figura II.4.29. Element finit de ordinul doi cu ase noduri,
raportat la sistemul de referin cartezian
Mrimea O care are o variaie continu pe domeniul elementului finit
triunghiular cu ase noduri se poate aproxima printr-o funcie ptratic:
O( )

(II.4.74)
deoarece se cunosc cele ase valori O

n nodurile
elementului finit.
Relaia (II.4.74) se scrie matriceal sub forma:
O( ) {

}
{

(II.4.75)
numit funcie de interpolare ptratic sau funcie de interpolare de
ordinul doi. Condiiile la limit pentru valorile cunoscute n noduri
O

, sunt n acest caz:


Funcii de interpolare
ptratice n coordonate
carteziene pentru elemente
finite bidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
106
{

[]
{


(II.4.76)
Coeficienii

sunt necunoscutele sistemului de ecuaii


(II.4.76), care sunt calculai prin inversarea matricei []:
{

[]

(II.4.77)
nlocuind coeficienii

, din relaia (II.4.77) n relaia (II.4.75),


se obine urmtoarea expresie pentru funcia de interpolare a mrimii
variabile O( ):
O( ) {

} []

(II.4.78)
Ultima relaie se poate scrie sub forma:
O( )
{

( )

( )

( )

( )

( )

( )}
{


(II.4.79)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
107
II.4.3.3. Funcii de interpolare n coordonate de arie
folosite n modelarea elementelor finite triunghiulare
Coordonatele de arie sunt folosite n modelarea elementelor finite
triunghiulare. Aceste coordonate se clasific n categoria coordonatelor
naturale.
Pentru a defini coordonatele naturale de arie pentru un element finit
triunghiular cu trei noduri se consider un punct oarecare de
coordonate ( ) n interiorul domeniului triunghiular (Figura II.4.
30).
Punctul mparte suprafaa triunghiului n trei suprafee de arii

,
definite de cele trei noduri i de punctul arbitrar ( )

Figura II.4.30. Definirea coordonatelor naturale de arie pentru
elementul finit triunghiular
Coordonatele de arie pentru elementul finit triunghiular asociate
punctului sunt:

(II.4.80)
unde este aria total a elementului finit triunghiular .
Coordonatele locale nu sunt independente deoarece se observ c:


(II.4.81)
sau folosind notaiile (II.4.80):
q (II.4.82)
n continuare, se va arta c funciile de form

definite prin
relaia (II.4.68), sunt identice cu coordonatele de arie q . n acest
Definirea coordonatelor de arie
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
108
scop, se vor demonstra proprietile coordonatelor de arie q pentru
a le putea extinde la elementele finite triunghiulare.
Proprietile coordonatelor de arie
Se consider o dreapt () paralel cu latura definit de nodurile i
(figura II.4.31), care mparte domeniul elementului finit triunghiular.
Indiferent de poziia punctului care definete coordonatele de arie ( sau
), situat pe dreapta , n interiorul elementului triunghiular, se poate
observa c aria

definit de acest punct i nodurile , rmne


constant:

(II.4.83)

Figura II.4.31. Definirea locului geometric al punctului pentru
care coordonata de arie rmne constant
Dreapta () paralel cu latura , reprezint locul geometric al punctului
pentru care coordonata de arie rmne constant. Coordonata de
arie este deasemenea constant:


(II.4.84)
Dac dreapta () se apropie de nodul , aria

crete iar cnd dreapta


() trece prin nodul , punctul i nodul coincid, i

ceea ce
nseamn c valoarea coordonatei de arie este .
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
109

Figura II.4.32. Limitele coordonatei de arie [ ]
Dac dreapta () se apropie de latura , aria

scade. Cnd dreapta


() coincide cu latura , aria

i coordonata de arie se anuleaz


( ) oricare ar fi poziia punctului ( ) ntre nodurile i .
n concluzie, coordonata de arie este constant pentru oricare punct
( ) care se afl pe dreapta paralel cu latura i variaz de la
valoarea , cnd punctul i nodul coincid, la valoarea cnd punctul
se afl pe latura a elementului finit triunghiular.
Analog se pot face observaii referitoare la celelalte coordonate de arie q
i respectiv . n concluzie, coordonatele de arie q i ndeplinesc
urmtoarele condiii n noduri:
nodul 1: ( ) q
nodul 2: ( ) q
nodul 3: ( ) q
(II.4.85)
Condiiile (II.4.85) sunt similare cu proprietile funciilor de form liniare

(II.4.71.b) n nodurile elementului finit triunghiular.


Funcia de interpolare liniar O( ) pe domeniul elementului finit
triunghiular, exprimat n relaia (II.4.69), prin funciile de form

i
valorile O

din noduri, se poate exprima n coordonatele de arie


q, , prin relaia:
O( q ) O

qO

(II.4.86)
Funcii de interpolare de
ordinul nti n coordonate
naturale de arie pentru
elemente finite
triunghiulare
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
110
Dac se calculeaz coordonata de arie n funcie de coordonatele
punctului ( ) i coordonatele nodurilor , se obine:

) (

)]
(II.4.87)
Dac se utilizeaz relaiile (II.4.65), relaia (II.4.87) devine:

) (II.4.88)
care are expresia identic cu prima funcie de form

( ) din relaiile
(II.4.68). n mod analog, se poate arta c expresiile coordonatelor de
arie q sunt identice cu funciile de form

i respectiv

, definite
prin relaiile (II.4.68). n final, se poate scrie:
{

( )

)
q

( )

( )

)
(II.4.89)
Funcia (II.4.86) de interpolare liniar O( q ) exprimat n coordonate
de arie se scrie sub foma:
O( q )

( q ) O

( q ) O

( q )
O


(II.4.90)
n care

( q ) se numesc funcii de form liniare n coordonate de


arie:
{

( q )

( q ) q

( q )
(II.4.91)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
111
Proprietile funciilor de form liniare n coordonate de arie
Dac se ine cont de relaia (II.4.82), se verific prima proprietate a
funciilor liniare de form, n coordonate de arie:

q (II.4.92)
Avnd n vedere relaia (II.4.85), funciile de form au valoare unitar n
nodul asociat fiecreia i valoarea nul pentru restul nodurilor:
nodul 1:


nodul 2:


nodul 3:


(II.4.93)
Proprietatea referitoare la limitele ntre care variaz coordonatele de arie
q [], demonstreaz c funciile de form liniare

( q ) au de
asemenea valoarea cuprins n intervalul []:

( q ) [ ] (II.4.94)
Interpolarea mulimii discrete de valori din nodurile elementului finit
triunghiular se poate face mai precis prin funcii de interpolare de ordinul
doi (ptratice). n acest caz, funcia O( ) continu pe domeniul
elementului finit triunghiular, este o funcie polinomial de gradul doi:
O( )

(II.4.95)
care se scrie matriceal sub forma:
O( ) {

}
{

(II.4.96)
Funcii de interpolare de
ordinul doi n coordonate
de arie - modelarea
elementelor finite
bidimensionale
triunghiulare
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
112
Variaia mrimii O( ) poate fi interpolat printr-o funcie de interpolare
ptratic (II.4.95) numai dac se cunosc valorile funciilor n ase noduri
(fig.II.4.33): nodurile din vrfurile elementului finit triunghiular i
cele trei noduri situate n mijlocul laturilor i ale
elementului finit triunghiular:

Figura II.4.33. Elementul finit triunghiular de ordinul doi
n acest caz, funcia de interpolare O( ) pe domeniul triunghiular, se
poate exprima prin funcii de form

i n funcie de valorile
O

din noduri, sub forma:


O( )

( q)O

( q)O

( q)O

( q)O

( q)O

( q)O


(II.4.97)
n care funciile de form

se calculeaz n funcie de coordonatele de


arie, cu relaiile:
{

( )

q(q )

( q) ( q)

q( q)

( q)
(II.4.98)
Fiecare funcie de form

este asociat unui nod, iar funcia de


interpolare O( ) din relaia (II.4.97) se scrie matriceal:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
113
O( ) {

}
{

(II.4.99)
Proprietile funciilor de form ptratice n coordonate de arie
Dac se ine cont de relaia (II.4.82), se verific:

(II.4.100)
Pe de alt parte, funciile de form au valoare unitar n nodul asociat
fiecreia i valoarea nul pentru restul nodurilor:

( ) {


(II.4.101)
Deasemenea, funciile de form

( ) au valoarea cuprins n
intervalul [] deoarece coordonatele de arie sunt cuprinse n acelai
interval:

( ) [ ] (II.4.102)
Observaii privind coordonatele naturale de arie pentru elementul
bidimensional
Considernd figura II.4.34, pe baza proprietilor funciilor de form din
(II.4.101) i (II.4.102), s-au definit relaiile de calcul (II.4.98) ale funciilor
de form

n funcie de coordonatele de arie.


Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
114

Figura II.4.34. Proprietile coordonatelor de arie n cazul
elementului finit triunghiular de ordinul doi
Acestea sunt:
- pentru funcia de form

corespunztoare nodului :
o n nodurile coordonata (Figura II.4.3.34) i
conform proprietii (II.4.101),

, ceea ce nseamn
c este un termen al funciei

.
o n nodurile , (Figura II.4.3.34) i deci (

) este
un alt termen al funciei

. O prim form a funciei de


interpolare este

).
o n nodul , coordonata de arie are valoarea iar valoarea
funciei de form

conform proprietii (II.4.101). Pentru


valoarea funciei de form definit este

. Ca urmare, funcia

trebuie amplificat cu
factorul iar expresia funcie de form devine

) ( ) care este prima relaie din (II.4.98).


- pentru funcia de form

corespunztoare nodului .
o n nodurile , coordonata q (Figura II3.34) i conform
proprietii (II.4.101),

|
q
, ceea ce nseamn c q
este un termen al funciei

.
o n nodurile , coordonata natural q (Figura II3.34) i
deci (q

) este un alt termen al funciei

. Deci, o prim
form a funciei de interpolare este

q(q

).
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
115
o n nodul , coordonata de arie este q iar valoarea funciei
de form

conform proprietii (II.4.101). ns, pentru


q , valoarea funciei de form definit este

|
q

. Deci, funcia

trebuie amplificat cu factorul


iar expresia funcie de form devine

q(q

)
q(q ) care este a doua relaie din (II.4.98).
- pentru funcia de form

corespunztoare nodului :
o expresia

( ) se demonstreaz n mod analog cu


funciile de interpolare

.
o pentru funcia de form

corespunztoare nodului :
- n nodurile coordonata q (Figura II3.34) i conform
proprietii (II.4.101),

|
q
, ceea ce nseamn c q este un
termen al funciei

.
o pe de alt parte, n nodurile , (Figura II3.34) i
deci, este un alt termen al funciei

. Deci, o prim form a


funciei de interpolare este

q.
o n nodul , coordonatele de arie q

iar valoarea
funciei de form

conform proprietii (II.4.101). ns,


pentru q

, valoarea funciei de form definit este

|
q

. Deci, funcia

trebuie amplificat cu factorul


iar expresia funcie de form devine

q care
este a patra dintre relaiile (II.4.98).
- n cazul funciilor de form

corespunztoare nodurilor i
, demonstraiile se fac n aceeai manier ca n cazul funciei de
form

.
II.4.3.4. Funcii de interpolare Lagrange utilizate n
modelarea elementelor finite patrulatere
Funciile de interpolare Lagrange folosite n modelarea elementelor finite
patrulatere sunt descrise folosind coordonate naturale asociate acestor
elemente finite.
Coordonate naturale folosite
pentru modelarea elementelor
finite patrulatere
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
116
Ca i n cazul elementului finit triunghiular, se consider un domeniu plan
finit de o form ca n figura II.4.35, raportat unui sistem de coordonate
global . Se consider de asemenea, o discretizare a domeniului n
elemente finite patrulatere.

Figura II.4.35. Modelarea i discretizarea cu elemente finite
patrulatere a unui domeniu plan
Pentru fiecare element finit patrulater are rezultat din discretizare se
asociaz un sistem de coordonate local , cu originea n centrul de
greutate al elementului finit, iar axele orientate ca n figura II.4.36.
Sistemul de coordonate local se mai numete i sistem de
coordonate natural adimensional.

Figura II.4.36. Elementul finit patrulater raportat sistemelor de
coordonate global i natural
Coordonatele nodurilor elementului finit n raport cu sistemul de
coordonate natural adimensional sunt: ( ); ( ); ( );
( ).
Funcii de interpolare Lagrange
de ordinul nti utilizate n
modelarea elementelor finite
patrulatere
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
117
Pentru modelarea funciei ( ) n coordonate naturale pe domeniul
bidimensional patrulater se pot folosi funcii de interpolare de ordinul
nti. Modelarea variaiei mrimii ( ) n coordonate naturale pe
domeniul unui element finit patrulater se face cu o funcie de interpolare
dup o lege de variaie de ordinul nti de forma:
( )

(II.4.103)
care se scrie matriceal:
( ) { } {

} (II.4.104)
n care coeficienii

sunt necunoscui. Valorile acestor


coeficieni se determin din condiia ca funcia ( ) s aib n nodurile
elementului valorile cunoscute:
{

( )

( )

( )

( )

(II.4.105)
condiii care transcrise matriceal, conduc la sistemul de ecuaii:
[
] {

} {

} (II.4.106)
Prin rezolvarea sistemului de ecuaii (II.4.106) se obin constantele

:
{

[
] {

} (II.4.107)
care nlocuite n expresia (II.4.104) conduc la expresia funciei de
interpolare:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
118
( )

{ } [
] {

} (II.4.108)
Prin gruparea corespunztoare sunt puse n eviden funciile de form:
( )

( )( )
( )( )
( )( )
( )( )}

}
(II.4.109)
Funciile de form din relaia (II.4.109) sunt:
{

( )

( )( )

( )

( )( )

( )

( )( )

( )

( )( )
(II.4.110)
cu ajutorul crora funcia de interpolare ( q) din relaia (II.4.104) se
rescrie:
( ) {

( )

( )

( )

( )} {

} (II.4.111)
Funciile de form sunt exprimate deseori i sub forma sintetic:

( )

)(


(II.4.112)
din care rezult asocierea fiecrei funcii de form

( ) cte unui nod


de coordonate (

).
Funciile de form sunt funcii liniare n variabilele i . Formal, fiecare
funcie de form este asociat cte unui nod. Se observ c funcia
( ) are de asemenea o variaie liniar pe domeniul elementului finit
patrulater. n relaia (II.4.111) se pune n eviden vectorul funciilor de
form:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
119
{( )}

( )

( )

( )

( )} (II.4.113)
Proprietile funciilor de form
Funciile de form au urmtoarele proprieti:

( )

(II.4.114)

) {


(II.4.115)

( ) [ ] (II.4.116)
Variaia funciilor de form pe domeniul elementului finit n coordonate
naturale este prezentat n figurile II.4.37.


Figura II.4.37. Variaia funciilor de form Lagrange de
ordinul nti n coordonate naturale pentru elementul finit
patrulater plan
Derivatele funciilor de form se obin prin derivarea expresiilor (II.4.112):
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
0.5
1
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25

q
N
1

(

,
q
)
-1
-0.5
0
0.5
1
-1
0
1
0
0.5
1

q
N
2
(

,
q
)
-1
-0.5
0
0.5
1
-1
0
1
0
0.5
1

q
N
3
(

,
q
)
-1
-0.5
0
0.5
1
-1
0
1
0
0.5
1

q
N
4
(

,
q
)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
120
{

( )

( )

)
(II.4.117)
pentru


Derivatele funciei de interpolare Lagrange (II.4.109) n raport cu
coordonatele naturale i sunt:
{

( ) {

} {

( ) {

} {

}
(II.4.118)
n care s-au folosit notaiile:
{

( )

( )

(II.4.119)
Un element finit patrulater de ordinul doi are cte un nod la mijlocul
fiecrei laturi a elementului dup cum este prezentat n figura II.4.38
pentru sistemul de coordonate global i n figura II.4.39 pentru sistemul
de coordonate natural.
Funcii de interpolare Lagrange
de ordinul doi utilizate n
modelarea elementelor finite
patrulatere
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
121


Figura II.4.38.
Elementul finit
patrulater de ordinul doi
n coordonate globale
Figura II.4.39.
Elementul finit
patrulater de ordinul doi
n coordonate naturale
Funciile de interpolare de ordinul doi pe un domeniu bidimensional se
folosesc pentru modelarea variaiei de ordinul doi a unei mrimi
continue. Pentru exprimarea variaiei unei mrimi oarecare O pe
domeniul unui element bidimensional se propune o funcie O( q) de
ordinul doi de forma:
O( q)

q
(II.4.120)
pentru care coordonatele adimensionale q sunt definite n raport cu
sistemul de coordonate natural adimensional cu originea n centrul de
greutate al elementului finit.
Relaia (II.4.120) se poate scrie matriceal sub forma:
O( q) { q
q

q
}
{

(II.4.121)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
122

Figura II.4.40. Definirea condiiilor pentru un element finit
bidimensional de ordinul doi
Valorile constantelor

, se determin din condiia ca funcia


O( q) s aib n punctele de control ale elementului finit valorile
cunoscute O

(figura II.4.40):
{

O( ) O

O( ) O

O( ) O

O( ) O

O( ) O

O() O

O( ) O

O( ) O

(II.4.122)
Condiiile (II.4.122) conduc la sistemul de ecuaii scris matriceal:
[

(II.4.123)
Prin rezolvarea sistemului (II.4.123) i nlocuirea soluiilor

n
relaia (II.4.121), se obine:
G

( =1, q=1 )
( =0, q=1 )
( =1, q=0 )
( =0, q=1 )
( =1, q=0 )
( =1, q=1 )
( =1, q=1 )
( =1, q=1 )
q
H
H
1
H
5
H
8
H
7
H
6
H
2
H
3
H
4
Nod 2
Nod 5
Nod 6
Nod 7
Nod 8
Nod 1
Nod 3
Nod 4
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
123
O( q)

( q)

(II.4.124)
n care funciile de form notate cu

( q)

, asociate funciei de
interpolare Lagrange pentru elementul finit bidimensional de ordinul doi,
sunt:
{

( q)

( )( q)( q)

( q)

( )( q)( q)

( q)

( )( q)( q)

( q)

( )( q)( q)

( q)

)( q)

( q)

( )( q

( q)

)( q)

( q)

( )( q

)
(II.4.125)
Proprietile funciilor de form
Funciile de form din relaia (II.4.125) au urmtoarele proprieti:

( )

(II.4.126)

) {


(II.4.127)

( ) [ ] (II.4.128)
Variaiile funciilor de form Lagrange de ordinul doi, pe domeniul
elementului finit patrulater n coordonate naturale sunt prezentate grafic
n figurile II.4.41:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
124

Figura II.4.41. Graficele funciilor de form Lagrange de
ordinul doi n coordonate naturale pentru elementul finite
patrulater plan
Observaii privind deducerea expresiilor funciilor de form
-1
-0.5
0
0.5
1
-1
0
1
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
N
1
(

,
q
)
-1
0
1
-1
-0.5
0
0.5
1
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
N
2
(

,
q
)
-1
0
1
-1
-0.5
0
0.5
1
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
N
3
(

,
q
)
-1
-0.5
0
0.5
1
-1
0
1
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
N
4
(

,
q
)
-1
-0.5
0
0.5
1
-1
0
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
N
5
(

,
q
)
-1
0
1
-1
-0.5
0
0.5
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
N
6
(

,
q
)
-1
-0.5
0
0.5
1
-1
0
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
N
7
(

,
q
)
-1
0
1
-1
-0.5
0
0.5
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
N
8
(

,
q
)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
125
Utiliznd figura II.4.3.39, pe baza proprietilor funciilor de form din
relaiile (II.4.126-II.4.128), se vor demonstra i pe alt cale, relaiile de
calcul (II.4.125) pentru funciile de form

n funcie de
coordonatele de arie, dup cum urmeaz:
Funcia de form

corespunztoare nodului :
- funcia de form

trebuie s fie nul n toate nodurile cu excepia


nodului ( ) unde trebuie s aib valoarea .
- n nodurile ceea ce nseamn c un factor al
funciei de form

este de forma ( ) ar satisface condiia c

n aceste noduri.
- n nodurile q ceea ce nseamn c un factor al funciei
de form

este de forma ( q) ar satisface condiia c


n aceste noduri.
- n nodul ( q ) i n nodul ( q ) trebuie ca

Un factor de forma ( q) ar satisface aceast


condiie.
- deci funcia de form

ar putea fi de forma

( )(
q)( q). ns,

n nodul ( q ). nlocuind
coordonatele, se observ c:

( ) ( )( )(
) . nseamn c funciei

trebuie s i se aplice o corecie


i aceasta devine:

( q)

( )( q)( q)

( )( q)( q)
(II.4.129)
Acest raionament poate fi extins i pentru celelalte noduri i , de
col ale elementului finit.
Un raionament asemntor poate fi dezvoltat i pentru nodurile de pe
mijlocul laturilor. De exemplu, funcia de form

corespunztoare
nodului :
- n nodurile ceea ce nseamn c ( ) este un
factor al funciei de form

.
- n nodurile ceea ce nseamn c ( ) este un
factor al funciei de form

.
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
126
- n nodurile q ceea ce nseamn c ( q) un factor al
funciei de form

.
- n consecin, funcia de form

ar putea fi de forma:

( )( )( q) (

)( q).
- ns,

n nodul ( q ). nlocuind coordonatele, se


observ c:

( ) ( )( ) . Rezult c funcia de
form

trebuie corectat:

( q)

)( q)
(II.4.133)
Acest raionament poate fi extins i pentru celelalte noduri de mijloc de
latur i ale elementului finit.
Derivatele funciilor de form
Se calculeaz derivatele funciilor de form

( q), cu

utiliznd
relaiile (II.4.125):
{

( q)

( q)( q)

( q)

(q )(q )

( q)

( q)( q)

( q)

( q)(q )

( q)

(q )

( q)

( q

( q)

( q)

( q)

( q

)
(II.4.137.a)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
127
{

( q)
q

( )( q)

( q)
q

( )(q )

( q)
q

( )(q )

( q)
q

( )(q )

( q)
q

( q)
q
q( )

( q)
q

( q)
q
q( )
(II.4.137.b)
II.4.3.5. Funcii de interpolare Hermite folosite n
modelarea elementelor finite bidimensionale
n modelarea elementelor finite sunt folosite i funcii de interpolare
Hermite care permit extinderea proprietilor de continuitate i asupra
derivatelor de ordinul nti sau de ordin superior. Un exemplu de aplicare
este cazul elementelor finite care modeleaz plcile sau nveliurile.
Ca i n cazul elementelor finite unidimensionale, funciile de interpolare
Hermite de ordinul zero impun numai condiia ca funcia sa fie continu,
fr a se extinde proprietatea i asupra derivatelor. Deoarece pentru
exprimarea unei funcii oarecare O( q) pe un domeniu bidimensional se
impun patru valori nodale, funcia O( q) va fi descris de o expresie
care conine patru parametri:
O( q)

q. (II.4.138)
Funcii de interpolare Hermite
de ordinul zero utilizate n
modelarea elementelor finite
bidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
128
Pentru modelarea funciilor Hermite se consider elementul patrulater
raportat unui sistem de coordonate generalizat cu originea n nodul
elementului situat n colul din stnga jos (figura II.4.42).

Figura II.4.42. Localizarea nodurilor unui element finit plan de
ordinul nti pentru definirea funciilor Hermite
Valorile constantelor

se determin din condiia ca mrimea


O( q) s aib n nodurile elementului valorile cunoscute O

n
care s-au notat cu:
{

O|
q
O

O|
q
O

O|
q
O

O|
q
O

(II.4.139)
Condiiile (II.4.139) se transcriu matriceal:
[
] {

} {
O

} (II.4.140)
Prin rezolvarea sistemului (II.4.140) i nlocuirea coeficienilor


n relaia (II.4.138), se obine expresia general funciei de interpolare
O( q):
O( q)

( q)O

( q)O

( q)O

( q)O


(II.4.141)
n care funciile de form sunt:
nod 1
0
nod 2
nod 3
nod 4

q
=0
=1
=1
=0
q=0
q=0
q=1
q=1
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
129
{

( q) ( )( q)

( q) ( q)

( q) q

( q) q( )
(II.4.142)
n figura II.4. 43 se prezint grafic variaiile funciilor de form Hermite de
ordinul zero pe domeniul [] q [].Figura II.4.43. Graficele funciilor de form Hermite de
ordinul zero pe intervalul [ ], q [ ] pentru
elemente finite patrulatere
Dac se ine cont de expresia funciilor de interpolare Hermite pentru
cazul unidimensional, se observ c relaiile (II.4.142) se pot scrie:
{

( q)

()

(q)

( q)

()

(q)

( q)

()

(q)

( q)

()

(q)
(II.4.143)
Proprietile funciilor de form pentru funciile de interpolare Hermite de
ordinul zero pe un domeniul bidimensional
Se observ c funciile de form Hermite definite n relaia (II.4.142) au
urmtoarele proprieti:
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
0.5
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
H
1

(

,
q
)
0
0.5
1
0
0.5
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
H
2

(

,
q
)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
0.5
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
H
3

(

,
q
)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
0.5
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

q
H
4

(

,
q
)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
130

( q)

(II.4.144)
respectiv,
{

()

()
(II.4.145.a)
{

()

()
(II.4.145.b)
adic:

) {


(II.4.146)
Derivatele funciilor de form din relaia (II.4.142) sunt:
{

( q)

( q)

( q)

( q)

q
(II.4.147.a)
{

q


(II.4.14
7)

(II.4.147.b)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
131
{

q

(II.4.147.c)
n cazul funciilor de interpolare Hermite de ordinul nti, att funcia
O( q) ct i derivatele
O


O
q

O
q

trebuie s fie continue n noduri. Ca urmare, funcia O( q) definit pe
domeniul bidimensional, are 16 valori nodale impuse i va fi de de forma:
O( )

,
(II.4.148)
care se scrie matriceal:
Funcii de interpolare Hermite
de ordinul nti utilizate n
modelarea elementelor finite
bidimensionale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
132
O( )
{

q
q

q
q


(II.4.149)
Elementul finit patrulater se raporteaz aceluiai sistem de coordonate
generalizat cu originea n nodul elementului situat stnga jos (figura
II.4.42) ca i n cazul funciilor de interpolare Hermite de ordinul zero.
Valorile constantelor

se determin din condiia ca funcia


O( q) i derivatele acesteia s aib n nodurile elementului, valorile
cunoscute
O

O
q
O
q


n care s-au notat cu:
{

O|
q
O

O|
q
O

O|
q
O

O|
q
O

(II.4.150.a)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
133
{

|
q
O

|
q
O

|
q
O

|
q
O

(II.4.150.b)
{

O
q
|
q
O
q

O
q
|
q
O
q

O
q
|
q
O
q

O
q
|
q
O
q

(II.4.150.c)
{

O
q
|
q
O
q

O
q
|
q
O
q

O
q
|
q
O
q

O
q
|
q
O
q

(II.4.150.d)
Condiiile (II.4.150.a, b, c, d) conduc la urmtoarea relaie matriceal:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
134
[

[]
{

O
q
O
q
O
q
O
q
O
q
O
q
O
q
O
q}


(II.4.151)
Din relaia (II.4.151), se calculeaz coeficienii

cu relaia:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
135
{

[]

O
q
O
q
O
q
O
q
O
q
O
q
O
q
O
q}

(II.4.152)
n care inversa matricii [] este:
[]


(II.4.153)
Dup nlocuirea coeficienilor

avnd expresia (II.4.152), n


relaia (II.4.149), se obine expresia general funciei O():
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
136
O( q) {

( q)

( q)

( q)

( q)}
{

O
q
O
q
O
q
O
q
O
q
O
q
O
q
O
q}


(II.4.154)
n care funciile de form Hermite de ordinul nti notate cu

,
pentru elemente finite patrulatere sunt:
{

( q) (

)( q

()

(q)

( q)

( )( q

()

(q)

( q)

( )q

( q)

()

(q)

( q) (

)q

( q)

()

(q)
(II.4.155.a)
{

( q) ( )

( q

()

(q)

( q)

( )( q

()

(q)

( q)

( )q

( q)

()

(q)

( q) ( )

( q)

()

(q)
(II.4.155.b)
{

( q) (

)q(q )

()

(q)

( q)

( )q(q )

()

(q)

( q)

( )q

(q )

()

(q)

( q) (

)q

(q )

()

(q)
(II.4.155.c)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
137
{

( q) ( )

q(q )

()

(q)

( q)

( )q(q )

()

(q)

( q)

( )q

(q )

()

(q)

( q) ( )

(q )

()

(q)
(II.4.155.d)
n care cu

()

(q)

s-au notat funciile de interpolare


Hermite de ordinul nti pentru elemente finite unidimensionale n funcie
de variabilele adimensionale sau q, care se calculeaz cu relaiile
(II.4.46).
n figura II.4.44, se prezint grafic variaia pe domeniul [] q []
pentru funciile de interpolare Hermite de ordinul nti

:


Figura II.4.44. Graficele funciilor de form Hermite de
ordinul nti

pe domeniul q [ ] pentru
elementul finit patrulater
Proprietile funciilor de form pentru funciile de interpolare Hermite de
ordinul nti pe un domeniul bidimensional
Se observ c funciile de form Hermite definite n relaia (II.4.155.ad)
au urmtoarele proprieti:

( q)

(II.4.156)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
138
Analiznd valorile funciilor de interpolare n nodurile corespunztoare:
{

()

()

()

()
(II.4.157.a)
{

()

()

()

()
(II.4.157.b)
{

()

()

()

()
(II.4.157.c)
{

()

()

()

()
(II.4.157.d)
se poate verifica o alt proprietate a acestor funcii de form:

) {


(II.4.158)
II.4.4. Funcii de interpolare utilizate n
modelarea elementelor finite tridimensionale
II.4.4.1 Introducere
Modelarea unei structuri tridimensionale se face descompunnd
domeniul solid n elemente finite tridimensionale.
Elementele finite utilizate n modelarea domeniului tridimensional se
clasific, asemntor domeniului uni- i bidimensional, dup mai multe
criterii:
- forma elementelor finite:
o elemente finite tetraedrice,
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
139
o elemente finite hexaedrice;
- ordinul funciei care descrie variaia unei mrimi pe domeniul
elementelor finite:
o elemente finite de ordinul nti (liniare),
o elemente finite de ordinul doi (ptratice),
o elemente finite de ordinul trei (cubice);
- natura sistemului de coordonate n care este modelat funcia de
interpolare:
o sisteme de coordonate carteziene,
o sisteme de coordonate naturale.
n acest capitol vor fi prezentate funciile de interpolare care modeleaz
elementele finite tridimensionale, aa cum este prezentat n schema din
figura II.4.45.

Figura II.4.45. Clasificarea elementelor finite tridimensionale n
funcie de ordinul funciei de interpolare

Elemente finite
tridimensionale
Elemente finite
tridimensionale tetraedrice
Interpolare n
coordonate carteziene
Interpolare de
ordinul nti n
coordonate
carteziene
Interpolare de
ordinul doi n
coordonate
carteziene
Interpolare de
ordinul trei n
coordonate
carteziene
Interpolare n
coordonate naturale
de volum
Interpolare de
ordinul nti n
coordonate de
volum
Elemente finite
tridimensionale hexaedrice
Interpolare n
coordonate naturale
adimensionale cu
functii Lagrange
Interpolare cu
functii Lagrange
de ordinul nti
Interpolare cu
functii Lagrange
de ordinul doi
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
140
II.4.4.2. Funcii de interpolare n coordonate carteziene
utilizate n modelarea cu elemente finite tetraedrice
n figura II.4.46, se prezint un element finit tridimensional tetraedric cu
patru noduri, utilizat n modelarea solidelor. Elementul finit tetraedric este
raportat unui sistem de coordonate global .

Figura II.4.46. Reprezentarea elementului finit tetraedric de
ordinul nti cu patru noduri
O mrime oarecare O( ) care are o variaie continu pe domeniul
elementului finit tetraedric, cu valorile O

cunoscute n nodurile
elementului, poate fi aproximat prin funcii de interpolare. Variaia liniar
a mrimii O poate fi exprimat printr-o funcie liniar de forma:
O( )

(II.4.159)
care se scrie matriceal:
O( ) {
} {

} (II.4.160)
i care se numete funcie de interpolare de ordinul nti. Funcia de
interpolare liniar definit mai sus, trebuie s ndeplineasc condiiile la
limit dac se consider cunoscute valorile funciei O

n noduri:
Funcii de interpolare liniare
utilizate n modelarea cu
elemente finite tetraedrice cu
patru noduri n coordonate
carteziene
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
141
[
O

(II.4.161)
care sub form matriceal devine:
{
O

} [

] {

} (II.4.162)
Coeficienii

ai funciei liniare O( ) se pot calcula din relaia


(II.4.162):
{

} [

[]

{
O

}
(II.4.163)
n care inversa matricei [] se calculeaz cu relaia:
[]

[]
[

[]


(II.4.164)
Introducnd relaia (II.4.164) n relaia (II.4.163) i dup efectuarea
calculelor se obine:
{

] {
O

} (II.4.165)
n care este volumul elementului finit tetraedric din figura II.4.46:

[]

] (II.4.166)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
142
n relaia (II.4.165) s-au introdus notaiile

cu

, pentru
constantele care depind doar de coordonatele nodurilor:

()

] (II.4.167.a)

()

]
(II.4.167.b)

()

]
(II.4.167.c)

()

]
(II.4.167.d)
n care:
pentru
pentru
pentru
pentru
(II.4.168)
Prin nlocuirea coeficienilor

din relaia (II.4.165) n (II.4.160),


se obine funcia de interpolare:
O( )

{
} [

] {
O

} (II.4.169)
Expresia funciei de mai sus se poate grupa sub forma:
O( )

( ) O

(II.4.170)
n care s-au notat cu

funciile de form:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
143

) (II.4.171)
Din relaiile (II.4.170) i (II.4.171) se observ c funcia O( ) depinde
de valorile mrimii O

n noduri i de funciile de form

.
Funciile de form sunt funcii liniare n variabilele i depind numai
de coordonatele nodurilor

prin constantele

cu

, conform relaiilor (II.4.167) i de volumul al elementului finit


tetraedric.
Fiecrui nod se asociaz cte o funcie de form. Funcia de interpolare
(II.4.170) se poate scrie matriceal:
O( ) {

( )

( )

( )

( )}

{()}

{
O

}
(II.4.172)
n relaia (II.4.172), se pune n eviden vectorul {( )} al funciilor
de form utilizate n cazul elementelor finite tetraedrice:
{( )}

( )

( )

( )

( )}
(II.4.173)
Proprietile funciilor de form aplicate n modelarea cu elemente finite
tetraedrice
nsumnd funciile de form

din relaia (II.4.171), se obine:

) (II.4.174)
n care, dup efectuarea calculelor se obine prima proprietate a funciilor
de form:

(II.4.175)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
144
Dac coordonatele nodurilor (

) cu

, se nlocuiesc n
expresia general (II.4.171) a funciilor de form

( ), se identific
urmtoarele proprieti ale funciilor de form:

) {


(II.4.176)

) [ ] (II.4.177)
Derivatele funciilor de form i de interpolare liniare aplicate n modelarea
cu elemente finite tetraedrice
Derivatele funciilor de form

( )

, se obin prin derivarea


relaiilor (II.4.171):
{

( )

( )

( )

(II.4.178)
care au valori constante pe domeniul tridimensional al elementului finit
tetraedric de ordinul nti. Din relaia (II.4.178), se observ c derivatele
funciilor de form depind numai de coordonatele nodurilor elementului
finit tetraedric. Derivatele funciei de interpolare liniare O( ) din
relaia (II.4.172), n raport cu variabilele i respectiv , sunt:
{

O( )

} {
O

O( )

} {
O

O( )

} {
O

}
(II.4.179)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
145
Se poate observa i n acest caz din relaia (II.4.179) c derivatele
funciei de interpolare O( ), au valori constante pe ntreg domeniul
(volumul) elementului finit tetraedric.
Funciile de interpolare ptratice sunt implementate pentru modelarea
elementului finit tetraedric cu zece noduri. Acest element finit este de
ordin superior, face parte din categoria elementelor finite tetraedrice i
are cte un nod n fiecare vrf i n mijlocul fiecrei laturi (Figura II.4.47).
n comparaie cu elementul finit tetraedric cu patru noduri, cel cu zece
noduri (figura II.4. 47) conduce la rezultate mai exacte n cazul modelrii
corpurilor solide cu muchii i suprafee curbe.

Figura II.4.47. Reprezentarea elementului finit tetraedric cu
zece noduri
Mrimea O care variaz continuu pe domeniul elementului finit tetraedric
cu 10 noduri se poate exprima printr-o funcie ptratic O( ) n
raport cu coordonatele globale :
O( )


(II.4.180)
care se poate scrie matriceal sub forma:
Funcii de interpolare ptratice
utilizate n modelarea cu
elemente finite tetraedrice, n
coordonate carteziene
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
146
O( ) {

}
{


(II.4.181)
Funcia O( ) din relaia (II.4.180) se numete funcie de interpolare
ptratic i trebuie s ndeplineasc condiiile la limit, date fiind valorile
funciei O

n nodurile elementului finit.


Aceste condiii la limit se transcriu matriceal sub forma unui sistem de
ecuaii:
{

[]
{


(II.4.182)
Din relaia (II.4.182), se calculeaz coeficienii

:
{

[]

(II.4.183)
Introducnd relaia (II.4.183) n expresia funciei de interpolare (II.4.181)
se obine:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
147
O( ) {

} []


(II.4.184)
care se poate scrie sintetic sub forma:
O( ) O

( )

(II.4.185)
n care s-au notat cu

, funciile de form:


(II.4.186)
n relaiile (II.4.186), funciile de form

, se calculeaz folosind
funciile de form

definite n relaia (II.4.171), pentru funcia de


interpolare liniar O( ) corespunztoare elementului finit tetraedric
cu patru noduri.
Proprietile funciilor de form ptratice pentru elementul finit tetraedric
cu zece noduri
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
148
Adunnd toate funciile de form

din relaiile (II.4.186), se


obine:

)
(


(II.4.187)
innd cont de proprietatea (II.4.175) a funciilor de form liniare

pentru elementul finit tetraedric cu patru noduri, se obine


prima proprietate a funciilor de form

(II.4.188)
Avnd n vedere proprietile (II.4.176), (II.4.177) ale funciilor de form

, se pot scrie urmtoarele proprieti pentru funciile de form


ptratice

corespunztoare elementului finit tetraedric cu zece


noduri:

) {


(II.4.189)

)[] (II.4.190)
Derivatele funciilor de form i ale funciilor de interpolare ptratice pentru
elementul finit tetraedric cu zece noduri
Derivatele funciilor de form

, se obin prin derivarea relaiilor


(II.4.186) i utilizarea relaiilor (II.4.178):
- pentru funciile de interpolare corespunztoare nodurilor din
vrfurile elementului finit tetraedric

) ]


(II.4.191.a)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
149

) ]


(II.4.191.b)

) ]


(II.4.191.c)
- pentru funciile de interpolare corespunztoare nodurilor din
mijlocul fiecrei laturi a elementului finit tetraedric

) (

) (

)]


(II.4.191.d)

) (

)]


;
(II.4.191.e)

) (

)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
150

) (


(II.4.191.f)
Din relaiile (II.4.191.a-f), se observ c derivatele funciilor de form


sunt funcii liniare pe domeniul elementului finit cu zece noduri.
Derivatele funciei de interpolare ptratic O( ) din relaia (II.4.185),
n raport cu variabilele , sunt:
{

O( )

( )

O( )

( )

O( )

( )

(II.4.192)
care sunt deasemenea funcii liniare pe domeniul elementului finit
tetraedric cu 10 noduri.
Un element finit tetraedric cubic este prezentat n figura II.4.48. Acesta
este definit prin:
- patru noduri n vrfurile elementului;
- cte dou noduri pe fiecare latur pe care le mparte n segmente
egale;
- cte un nod n centrul fiecrei fee a tetraedrului.
Utilizarea elementelor finite tetraedrice cu douzeci noduri conduce la
rezultate mai exacte n cazul modelrii corpurilor solide, n special n
cazul celor cu muchii i suprafee curbe.
Funcii de interpolare cubice
utilizate n modelarea cu
elemente finite tetraedrice cu
douzeci de noduri, n
coordonate carteziene
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
151

Figura II.4.48. Reprezentarea elementului finit tetraedric cu
douzeci de noduri
Mrimea O care variaz continuu pe domeniul elementului finit tetraedric
cu douzeci de noduri se exprim printr-o funcie cubic O( ) de
forma:
O( )


(II.4.193)
Funcia de interpolare cubic din relaia (II.4.193) trebuie s
ndeplineasc condiiile la limit pentru valorile O

cunoscute n
noduri:
{

[]
{


(II.4.194)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
152
n care matricea [] are dimensiunile 20x20 i este calculat n funcie de
coordonatele nodurilor (

.
Din relaia (II.4.194) se calculeaz coeficienii

prin inversarea
matricei [] i apoi se nlocuiesc n relaia (II.4.193):
O( )
{

[]


(II.4.195)
care se poate scrie sub forma:
O( ) O

( )

(II.4.196)
n care s-au notat cu

funciile de form care se calculeaz cu


urmtoarele relaii:
{

)(

)(

(II.4.197)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
153
{

)(

)(


Proprietile funciilor de form
n cazul elementului finit tetraedric cu douzeci de noduri proprietile
funciilor de form se pstreaz:

( ) (II.4.198)

) {


(II.4.199)

)[] (II.4.200)
Derivatele funciilor

precum i derivatele funciei de


interpolare O( ) n funcie de variabilele sau , sunt funcii de
gradul doi.
II.4.4.3. Funcii de interpolare n coordonate de volum
utilizate n modelarea cu elemente finite tetraedrice
Definirea coordonatelor de
volum
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
154
n mod analog cu definirea coordonatelor de arie pentru elementele finite
triunghiulare, n cazul elementelor finite tridimensionale tetraedrice se
definesc coordonatele de volum notate cu

.

Figura II.4.49. Definirea coordonatelor de volum pentru
elementul finit tetraedric
n acest scop, n figura II.4.49, se consider un punct oarecare ( )
aflat n interiorul elementului finit tetraedric cu patru noduri. Punctul
mparte elementul finit n patru volume tetraedice:
(II.4.201)
Coordonatele de volum se definesc prin urmtoarele relaii:


(II.4.202)
n care este volumul elementului finit tetraedric care se calculeaz cu
relaia:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
155

] (II.4.203)
Proprietile coordonatelor de volum
Similar definirii coordonatelor de arie, ntre coordonatele de volum

exist urmtoarea relaie:

(II.4.204)
Oricare ar fi poziia punctului ( ) din interiorul elementului finit
tetraedric, situat ntr-un plan paralel cu baza (Figura 2.24),
coordonata de volum

rmne constant.
Dac punctul ( ) coincide cu nodul al elementului finit tetraedric,
atunci

i n consecin,

. Dac punctul ( ) se afl n interiorul triunghiului format de


nodurile , atunci

. Dac punctul ( ) se deprteaz de


nodul i se apropie de planul nodurilor , atunci coordonata de
volum

scade liniar deoarece volumul

scade liniar
depinznd de distana de la punctul la planul nodurilor 1,2,3, care
scade, i de aria triunghiului care are o valoare constant. Ca
urmare, valoarea coordonatei de volum

variaz n intervalul [] pe
domeniul elementului finit tetraedric. n mod analog i celelalte
coordonate de volum

variaz n acelai interval [].Figura II.4.50. Coordonata de volum

este constant pentru


, unde ()
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
156
Proprietile prezentate mai sus confirm faptul c aceste coordonate de
volum

ndeplinesc condiiile funciilor de interpolare nodale:

) {


(II.4.205)

( ) [] (II.4.206)
Dac se calculeaz coordonatele de volum

n funcie de
coordonatele punctului ( ) i coordonatele nodurilor (

) ,

, cu relaiile:

]
(II.4.207)

]
se ajunge la urmtoarea expresie general pentru coordonatele de
volum:


(II.4.208)
n care

se calculeaz cu relaia (II.4.167) i depind de


coordonatele nodurilor. Comparnd relaia (II.4.208) cu relaia (II.4.171),
se poate observa c expresiile coordonatelor de volum

coincid
cu relaiile de calcul pentru funciile de interpolare liniare


utilizate n modelarea cu elemente finite tetraedrice cu patru noduri n
coordonate carteziene. n consecin, o mrime oarecare O care are o
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
157
variaie continu i liniar pe domeniul elementului finit tetraedric, cu
valorile cunoscute O

n nodurile elementului, poate fi aproximat


prin coordonate volumice cu o funcie de interpolare O( ):
O( ) O

( ) O

( ) O

( )
O

( )
(II.4.209)
care poate fi scris matriceal sub forma:
O( ) {

( )

( )

( )

( )} {
O

}
(II.4.210)
II.4.4.4. Funcii de interpolare Lagrange utilizate n
modelarea cu elemente finite hexaedrice
Elementul finit hexaedric
15
cu opt noduri se utilizeaz pentru modelarea
corpurilor solide. Acesta este prezentat n figura II.4.51.a n sistemul de
coordonate cartezian i n figura II.4.51.b n sistemul de
coordonate naturale (q) a crui origine se afl n centrul de greutate
al elementului finit hexaedric.

a) coordonate
carteziene
b) coordonate
naturale
Figura II.4.51. Element finit hexaedric cu opt noduri

15
ntlnit n literatura de specialitate sub denumirea de Brick
Coordonate naturale folosite
pentru modelarea elementelor
finite hexaedrice
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
158
Coordonatele naturale adimensionale q variaz n intervalul []
pe tot domeniul elementului finit hexaedric.
Pentru modelarea unei funcii O( q ) n coordonate naturale, pe
domeniul tridimensional al elementului finit hexaedric cu opt noduri, se
definete o funcie de interpolare liniar sau de ordinul nti, de forma:
O( q )

q
(II.4.213)
care se scrie matriceal:
O( q ) { q q q q}
{

(II.4.214)
Valorile coeficienilor

, se calculeaz din condiia ca funcia


O( q ) s aib valorile cunoscute O

, n noduri:
{

O( ) O

O( ) O


O( ) O


O( ) O

O( ) O

O( ) O


O( ) O


O( ) O(II.4.215)
condiii care se pot scrie matriceal sub forma:
Funcii de interpolare Lagrange
de ordinul nti utilizate n
modelarea cu elemente finite
hexaedrice cu opt noduri, n
coordonate naturale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
159
[

[]
{


(II.4.216)
Relaia (II.4.216) n care se evideniaz matricea [] , reprezint un
sistem de ecuaii matriceal cu necunoscutele

, care se
calculeaz cu relaia:
{

[]

(II.4.217)
Prin nlocuirea coeficienilor

din relaia (II.4.217) n relaia


(II.4.214) se obine expresia funciei de interpolare:
O( q ) { q q q q} []

(II.4.218)
n care inversa matricei [] este:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
160
[]

. (II.4.219)
Expresia (II.4.218) se rescrie:
O( q ) O

( q )

(II.4.220)
n care funciile de form

sunt:
{

( q )

( )( q)( )

( q )

( )( q)( )

( q )

( )( q)( )

( q )

( )( q)( )

( q )

( )( q)( )

( q )

( )( q)( )

( q )

( )( q)( )

( q )

( )( q)( )
(II.4.221)
Funciile de form

se pot scrie i sub form restrns:

( q )

)( q

q)(

(II.4.222)
n care (

) sunt coordonatele nodului asociat funciei de form

.
Proprietile funciilor de form corespunztoare elementului finit hexaedric
cu opt noduri
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
161
n cazul elementului finit hexaedric cu opt noduri, proprietile funciilor
de form se pstreaz:

( q ) (II.4.223)

) {


(II.4.224)

( q )[] (II.4.225)
Derivatele funciilor corespunztoare elementului finit hexaedric cu opt
noduri
Derivatele funciilor de form se obin prin derivarea expresiilor (II.4.222):
{

( q )

( q

q)(

( q )

)(

( q )

)( q

q)

(II.4.226)
Derivatele funciei de interpolare O( q ) n raport cu coordonatele
naturale sunt:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
162
{

O( q ) {

}
{

q
O( q ) {

q

q

q
}
{

O( q ) {

}
{

(II.4.227)
Elementul finit hexaedric cu douzeci noduri este o versiune de ordin
superior a elementului finit hexaedric cu opt noduri i se utilizeaz n
special pentru modelarea corpurilor solide tridimensionale cu muchii i
suprafee curbe.
Acest tip de element finit are pe lng nodurile din coluri, cte un nod n
mijlocul fiecrei muchii i se poate reprezenta att n sistemul de
coordonate cartezian din figura II.4.52.a, ct i n sistemul de
coordonate naturale q din figura II.4.52.b.
Funcii de interpolare Lagrange
de ordinul doi utilizate n
modelarea cu elemente finite
hexaedrice cu douzeci noduri,
n coordonate naturale
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
163

a) coordonate
carteziene
b) coordonate
naturale
Figura II.4.52. Elementul finit hexaedric de ordinul doi, cu
douzeci de noduri
Pentru modelarea unei funcii O( q ) n coordonate naturale, pe
domeniul tridimensional al elementului finit hexaedric cu douzeci noduri
se definete o funcie de interpolare de ordin superior:
O( q )

q
(II.4.229)
Valorile coeficienilor

se calculeaz din condiia ca funcia


O( q ) s aib valorile cunoscute O

n noduri:
{

O( ) O


O( ) O


O( ) O


O( ) O


O( ) O

O( ) O


O( ) O


O( ) O


O( ) O


O( ) O


(II.4.230)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
164
{

O( ) O


O( ) O


O( ) O

O( ) O


O( ) O


O( ) O


O( ) O

O( ) O


O( ) O


O( ) ORelaiile (II.4.230) conduc la un sistem de 20 de ecuaii n care
necunoscutele sunt coeficienii

care se determin cu o relaie


de forma:
{

[]

(II.4.231)
n care matricea [] este o matrice constant care este funcie de
coordonatele (

) corespunztoare fiecrui nod

al
elementului finit hexaedric cu 20 noduri.
Prin nlocuirea coeficienilor

din relaia (II.4.231) n relaia


(II.4.229), se obine expresia funciei de interpolare:
O( q )

( q )O

(II.4.232)
n care funciile de form

se calculeaz cu urmtoarele relaii:

( q )

( )( q)( )( q )

( q )

( )( q)( )( q )

( q )

( )( q)( )( q )

( q )

( )( q)( )( q )
(II.4.233)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
165

( q )

( )( q)( )( q )

( q )

( )( q)( )( q )

( q )

( )( q)( )( q )

( q )

( )( q)( )( q )

( q )

( q

)( )( )

( q )

)( )( q)

( q )

( q

)( )( )

( q )

)( )( q)

( q )

( q

)( )( )

( q )

)( )( q)

( q )

( q

)( )( )

( q )

)( )( q)

( q )

)( q)( )

( q )

)( q)( )

( q )

)( q)( )

( q )

)( q)( )

Funciile de form

se exprim sub forma restrns:


Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
166

( q )
{

)( q

q)(

)( q

q)(

( q

)(

)(

)(

)( q

q)(II.4.234)
n care (

) sunt coordonatele nodului la care se asociaz funcia


de form

.
n relaia (II.4.234) prima expresie a funciilor de form este asociat
nodurilor din colurile elementului finit hexaedric iar celelalte relaii
corespund funciilor de form asociate nodurilor din mijloacele muchiilor.
Proprietile funciilor de form corespunztoare elementului finit hexaedric
cu douzeci noduri
Se pstreaz proprietile funciilor de form:

( q ) (II.4.235)

) {


(II.4.236)

( q )[] (II.4.237)
Derivatele funciilor corespunztoare elementului finit hexaedric cu
douzeci noduri
Derivatele funciilor de form

, se obin prin derivarea


expresiilor (II.4.234):
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
167

( q )
{

( q

q)(

( q

q)(

( q

)(

)( q

q)(II.4.238.a)

( q )
{

)(

)(

q(

)(

)((II.4.238.b)

( q )
{

)( q

q)

)( q

q)

( q

)(

)( q

q)(II.4.238.c)
Derivatele funciei de interpolare (II.4.232) n raport cu coordonatele
naturale q sunt:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
168
{

O( q ) {

}
{

q
O( q ) {

q

q

q
}
{

O( q ) {

}
{

(II.4.239)
n care s-au utilizat aceleai notaii ca i n relaia (II.4.228).
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
169
II.5 Metode numerice de integrare
aplicate n metoda elementelor finite
II.5.1. Introducere
n implementarea metodei elementelor finite sunt folosite metode
numerice de integrare a unor funcii pe domenii unidimensionale,
bidimensionale sau tridimensionale de forma:
() ( ) ( ) (II.5.1)
Prin integrare numeric se nelege calculul aproximativ al integralelor
din (II.5.1), cu relaii de forma:
()

(II.5.2.a)
( )


(II.5.2.a)
( )


(II.5.2.b)
n care s-au folosit notaiile:
l pl g (II.5.3)
fun g (II.5.4)

ponderile punctelor de integrare(II.5.5)

coordonatele punctelor de integrare (II.5.6)


Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
170

zl g (II.5.7)
n implementarea metodei elementelor finite funcia este o nlocuit de
o expresie matriceal, iar limitele de integrare sunt intervale normalizate
de forma [ ] sau [ ]. Un aspect foarte important al integrrii
numerice este alegerea metodei de integrare i a numrului de puncte de
integrare .
Un alt caz este al elementelor finite de tip triunghiular sau tetraedric
pentru care sunt folosite tehnici de integrare numeric n coordonate
naturale de tip arie sau volum.
n acest capitol vor fi detaliate aceste metode particulare de calcul
numeric a integralelor.
Practica metodelor numerice a dezvoltat mai multe metode de integrare
numerica: metoda Simpson, metoda Newton, metoda trapezelor, metoda
Cotes, metoda Chebisev, metoda Gauss si altele. Dintre acestea, n
aplicarea metodei elementelor finite s-au impus metodele Newoton
Cotes i Gauss Legendre datorit simplitii lor.
II.5.2. Integrarea pe domenii unidimensionale
Metodele de integrare numeric se bazeaz pe calculul aproximativ al
integralei:
()

(II.5.8)
prin nlocuirea funciei () cu o funcie aproximativ () care are
aceleai valori n puncte (

))

:
(

) (

(II.5.9)
Ca urmare, se propune pentru funcia () o expresie polinomial de
forma:
()

(II.5.10)
Prin introducerea notaiei

) i innd cont de condiia (II.5.9) se


obine sistemul de ecuaii:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
171
{

(II.5.11)
care se transcrie matriceal:
[

[]

{}

{}

(II.5.12)
Matricea sistemului (II.5.12) este o matrice Vandermonde
16
:
[]
[

(II.5.13)
Coeficienii polinomului de interpolare () care aproximeaz prin
interpolare funcia iniial () se pot calcula prin rezolvarea sistemului
(II.5.12), sau folosind polinoamele de interpolare Lagrange.
Polinomul de interpolare Lagrange are expresia:
() (

()

(II.5.14)
n care s-au introdus notaiile:

16
Alexandre-Thophile Vandermonde muzician, matematician i chimist francez (28 Februarie 1735
1 Ianuarie 1796)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
172

) (

)(

) (

((


(II.5.15)
i funciile de interpolare Lagrange:

()

)(

) (

)(

) (

)
(II.5.16)
rescrise sintetic:

()


(II.5.17)
Se observ c funciile de interpolare Lagrange au proprietatea:

{


(II.5.18)
n care

este simbolul lui Kronecker


17
.
Odat determinat expresia funciei de interpolare () se poate calcula
integrala (II.5.8) aplicnd preocedeele de integrare pentru o funcie
polinomial.
II.5.2.1 Metoda de integrare numeric Newton Cotes
Aceast implementare a metodelor de integrare numeric presupune c
intervalul [ ] definit prin limitele de integrare i este egal divizat n
subdiviziuni cu pasul:


(II.5.19)
Ca urmare a consideraiilor fcute, integrala (II.5.8) se va calcula cu
relaia:

17
Leopold Kronecker matematician german (7 Decembrie 1823 29 Decembrie 1891)
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
173
()

((

()

(II.5.20)
n relaia (II.5.20) vor fi calculate integralele i apoi notate valorile
determinate, cu

()

( ) (

(II.5.21)
Valorile

se mai numesc coeficienii metodei Newton Cotes


18
pentru
integrarea numeric pentru subdiviziuni. n tabelul de mai jos sunt
prezentate valorile pentru coeficienii Newton Cotes pentru mai multe
cazuri ale numrului de subdiviziuni.
Tabelul II.5.1. Ponderile punctelor n integrarea Newton Cotes
Numrul
de
intervale


Precizia integrrii numerice poate fi mbuntit prin creterea numrului
de intervale pe care se face integrarea.
n continuare sunt prezentate cteva exemple de integrare numeric
folosind metoda Newton Cotes pentru diferite valori ale lui . n

18
Roger Cotes matematician englez 10 Iulie 1682 5 Iunie 1716
Aplicarea metodei de integrare
Newton Cotes
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
174
subcapitolul sunt prezentate implementri n MATLAB ale metodelor de
interpolare Lagrange i integrare Newton Cotes.
Exemplu 2.5.1
Calculul unei intetegrale folosind metoda Newton Cotes va fi
exmplificat pentru funcia
()


ntre limitele []:


Prin aplicarea metodei Newton Cotes pentru dou puncte de calcul
se scrie:
( ) (

()

())
care prin efectuarea calculelor este:
(

()

()

())

Repetnd algoritmul pentru se obine:
( ) (

()

()

()

())
care prin efectuarea calculelor devine:
(

)

n tabelul de mai jos sunt prezentate valorile integralei pentru :
Tabelul II.5.2. Convergena calculului integralei prin metoda de integrare
Newton Cotes
Numr puncte Valoare integral
1 40.50000000
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
175
2 22.30486509
3 22.13586306
4 21.99997537
5 21.99958839
iar din graficul din figura II.5.1 reiese convergena ctre valoarea exact
a integralei odat cu creterea numrului de puncte de calcul.

Figura II.5.1 Convergena calculului integralei prin metoda de
integrare Newton Cotes
II.5.2.2 Metoda Gauss Legendre
19

Metoda Gauss Legendre mai este cunoscut i sub denumirea
cuadratura Gauss. Aceast metod se bazeaz ca i precedenta pe
calculul aproximativ al integralei:
()

))

(II.5.22)
Spre deosebire de metoda Newton Cotes n care necunoscutele erau
ponderile

iar coordonatele punctelor

erau calculate din condiia de


diviziune echidistant a intervalului definit de limitele de integrare, n
metoda Gauss Legendre se presupun variabile i punctele de integrare

.
Ca urmare, n aceast metod vor exista necunoscute n etapa de
identificare a coordonatelor punctelor Gauss i ponderilor lor.

19
Adrien-Marie Legendre, 18.09.1752 10.01.1833, matematician francez.
40,500
22,305 22,136 22,000 22,000
20
25
30
35
40
45
50
1 2 3 4 5
V
a
l
o
a
r
e

i
n
t
e
g
r
a
l


Numr puncte
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
176
Va fi descris n continuare numai implementarea metodei pentru
integrarea pe un domeniu simetric fa de origine [ ] fr a detalia
procedeul matematic de identificare a coordonatelor punctelor Gauss i
ponderilor lor:
()

))

(II.5.23)
Cele puncte ale formulei de integrare Gauss Legendre sunt rdcinile
polinomului Legendre de gradul care satisface relaia de recuren:

()

(( )

() ( )

()) (II.5.24)
i are proprietile:

()

((

)
(II.5.25.a)

() (II.5.25.b)

() ()

(II.5.25.c)
ecuaia polinomial asociat polinomului

()
are rdcini n intervalul [ ].
(II.5.25.d)
Polinoamele Legendre pn la gradul ase ale crui soluii sunt
coordonatele punctelor Gauss sunt:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
177

()

()

()

()

()

()

)
(II.5.26)
Coeficienii de pondere

se determin cu relaia:

)
(II.5.27)
n tabelul II.5.3 sunt prezentate coordonatele i ponderile punctelor
Gauss pentru mai multe cazuri, n funcie de numrul de puncte de
calcul:
Tabelul II.5.3. Coordonatele i ponderile punctelor Gauss
Numrul de
puncte de
calcul Gauss
Coordonatele punctelor
Gauss


Ponderea punctelor
Gauss


1
2
345

Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
178
Exemplu 2.5.2
Calculul unei intetegrale folosind metoda Gauss Legendre va fi
exemplificat pentru funcia ()

ntre limitele [ ]:


Prin aplicarea metodei Gauss Legendre pentru trei puncte de calcul
se scrie:
( )
( )
( )

Aceeai integral


va fi calculat i prin metoda Newton Cotes i se obin pentru diferite
valori ale numrului de puncte rezultatele din tabelul:
Tabelul II.5.4. Comparaie privind convergena calculului integralei prin
metodele Newton Cotes i Gauss Legendre
Numr puncte de
integrare
Gauss - Legendre Newton - Cotes
1 0.0000000000000000 2.9567956789604600
2 0.9570001067436230 0.9855985596534890
3 0.9684046081717600 0.9760817891312170
4 0.9684268949964860 0.9684503391994350
5 0.9684269678979500 0.9684401675792400
Aplicarea metodei de
integrare Gauss
Legendre
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
179
n figura II.5.2 sunt reprezentate valorile integralei calculate pentru
diferite valori ale numrului de puncte, att prin metoda Gauss
Legendre ct i prin metoda Newton Cotes. Se observ convergena
ambelor metode ctre valoarea exact a integralei.

Figura II.5.2 Comparaie privind convergena integralei prin
metodele Newton Cotes i Gauss Legendre
II.5.3. Integrarea pe domenii bi i
tridimensionale
II.5.3.1 Calculul integralelor duble
n cazul bidimensional:
( )

(II.5.28)
pe domenii normate de forma [ ] se extind i pe a doua dimensiune
regulile prezentate la metoda de integrare Gauss Legendre pe
domeniul unidimensional, i anume:
( )

( (

(II.5.29)
n care integrala de sub operatorul de nsumare se calculeaz analog:
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1 2 3 4 5
V
a
l
o
a
r
e

i
n
t
e
g
r
a
l
a

Numar puncte
Gauss - Legendre
Newton - Cotes
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
180
(

(II.5.30)
obinndu-se relaia de integrare numeric prin metoda Gauss
Legendre n cazul bidimensional:
( )

(II.5.31)
Exemplu 2.5.3
Calculul unei integrale duble folosind metoda Gauss Legendre va fi
exemplificat pentru funcia
( )


pe domeniul [ ] [ ]:
(


Prin aplicarea metodei Gauss Legendre pentru trei puncte de calcul
se scrie:
( )


( )


( )


( )


Efectund calculul integralei pentru valori diferite ale numrului d
epuncte de integrare numeric se obin rezultatele din tabelul de mai jos.
Numar puncte integrare Integrala
1 0.00000000000000
2 2.66666666666666
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
181
3 2.66666666666665
4 2.66666666666666
5 2.66666666666666
II.5.3.2 Calculul integralelor triple
Calculul numeric al unei integrale pe trei dimensiuni se face extinznd
relaiile (II.5.23) i (II.5.31) la cazul tridimensional:
( )

( (


(II.5.32)
n care integrala se calculeaz cu relaia:
( (

(II.5.33)
i se obine:
( )


(II.5.34)
Exemplu 2.5.4
Calculul unei integrale triple folosind metoda Gauss Legendre va fi
exemplificat pentru funcia
( )


pe domeniul tridimensional [ ] [ ] [ ]:
(


Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
182
Prin aplicarea metodei Gauss Legendre pentru trei puncte de calcul
se scrie:
( )


( )


( )


( )


( )


( )


( )


( )


Efectund calculul integralei pentru valori diferite ale numrului de
puncte de integrare numeric se obin rezultatele.
Numar puncte integrare Integrala
1 0.00000000000000
2 2.66666666666666
3 2.66666666666665
4 2.66666666666666
5 2.66666666666666
II.5.4. Metode de integrare numeric n
coordonate de arie
Pentru domeniile bindimensionale discretizate cu elemente triunghiulare
pe care s-au definit coordonatele de arie, integrala este de forma:
Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
183
(


(II.5.35)
n care

(II.5.36)
Calculul integralei (II.5.36) se efectueaz prin suma:
(


(II.5.37.a)
sau
(


(II.5.37.b)
n care, este aria domeniului triunghiular, iar n funcie de numrul de
puncte ponderile i coordonatele punctelor de integrare sunt prezentate
n tabelul II.5.5.
Tabelul II.5.5. Coordonatele i ponderile integrrii n coordonate de arie
(relaia II.5.37.b)
Ordin Forma Puncte Coordonate


Ponderi


LiniarPtratic


Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
184
II.5.5. Metode de integrare numeric n
coordonate de volum
Se consider un element finit liniar de form tetraedric, raportat un
sistem de coordonate global , fa de care cele patru noduri ale
elementului au coordonatele (

), (

), (

) i
(

) i care are originea n centrul de greutate al elementului


finit:
{Integrala simpl pe volumul elementului finit tetraedric are ca valoare
chiar volumul elementului:

|
Se demonstreaz deasemenea c:
{


Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
185
{


Se demonstreaz deasemenea c pentru un element tetraedric integrala


cu relaia:( )


Capitolul II. Metode numerice aplicate n metoda elementelor finite
186

Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
187
III. Elemente de teoria
elasticitii
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
188
III.1. Introducere
Metoda elementelor finite aplicat n analiza strilor de solicitare
mecanic a structurilor este dezvoltat bazndu-se pe (1) noiuni din
teoria elasticitii (tensiuni, deformaii, deplasri) i (2) relaii
fundamentale (ecuaii de echilibru, ecuaii difereniale i geometrice de
legtura ntre deformaii i deplasri, ecuaiile fizice).
Pentru a nelege implementarea metodei elementelor finite, n acest
capitol vor fi recapitulate relaiile din teoria elasticitii liniare pentru
materiale izotrope i anizotrope.
III.1.1 Tipuri de materiale
III.1.1.1 Materiale eterogene, materiale omogene
Proprietatea de omogenitate sau neomogenitate a unui material este
definit n funcie de una sau mai multe caracteristici ale materialului.
Numeroase materiale pot fi considerate omogene lund n considerare
unul sau mai multe criterii i sunt eterogene dup un alt criteriu. Se poate
admite c un material omogen este un model fizic ideal, materialele
naturale fiind n general eterogene. Materialele eterogene au proprieti
care variaz de la punct la altul al domeniului ocupat de material.
n modelarea structurilor mecanice cu elemente finite, criteriile dup care
sunt clasificate materialele ca omogene sau eterogene sunt valorile
caracteristicilor elastice de material care vor fi prezentate n acest
capitol, i anume module de elasticitate, coeficientul lui Poisson, etc.
n modelarea cu elemente finite sunt ntlnite nu numai materiale
eterogene, dar i numeroase structuri asimilate ca materiale, sunt
considerate eterogene, cum ar fi structurile de tip multistrat sau
compozite stratificate prezentate n figura de mai jos i denumite generic
materiale compozite.

Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
189
Majoritatea materialelor cum ar fi aliajele de oel, fonte, aliajele de
aluminiu, etc., asociate elementelor finite care vor fi descrise n
continuare sunt considerate omogene.
III.1.1.2 Materiale izotrope, materiale ortotrope, materiale
anizotrope
Atributul de omogen sau eterogen pentru un material face referire la
poziia unui punct pentru care sunt evaluate caracteristicile materialului.
Atributele privind izotropia, ortotropia sau anizotropia materialului se
refer la orientarea axelor fa de care sunt definite caracteristicile de
material.
Materialele izotrope au aceleai proprieti dup orice direcie. Cele mai
multe materiale utilizate la scar industrial (oelul, aliajele de aluminiu,
fonta, etc.), sunt izotrope. Deoarece sunt considerate materiale izotrope,
aceste materiale au un numr infinit de plane de simetrie, ceea ce
nseamn c proprietile sunt independente de orientarea sistemului de
coordonate fa de care sunt definite caracteristicile de material.
Comportarea liniar elastic a unui material izotrop este definit prin
urmtoarele caracteristici de material:
- modulul de elasticitate longitudina ;
- modulul de elasticitate transversal ;
- coeficientul lui Poisson v.
Pentru a caracteriza din punct de vedere elastic un material izotrop, sunt
necesare doar dou constante elastice, deoarece ntre cele dou module
de elasticitate exist relaia de legtur:

( v)
(III.1.1)
Materialele anizotrope au proprieti care variaz cu orientarea direciei
fa de care este definit proprietatea de material. Un exemplu tipic este
lemnul, pentru care modulul de elasticitate are valori mai mari pe direcia
fibrelor i mai mici pe direcia perpendicular pe inelele de cretere.
Chiar dac lemnul este un material eterogen, cnd lum n considerare o
pies din lemn de dimensiuni mari, materialul este considerat omogen.
Materiale izotrope
Material anizotrop
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
190
Din motive de simplificare, particularitile inelelor de cretere sunt
ignorate.
n cazul materialelor anizotrope este nevoie de 21 de constante elastice
pentru descrierea lor.
Un material ortotrop are trei plane de simetrie elastic, care coincid cu
planele formate de sistemul de coordonate. Un material compozit
ranforsat cu fibre unidirecionale este considerat a fi ortotrop (figura
III.1.1). Lemnul este material ortotrop (figura III.1.2). n acest capitol, se
va arta c, pentru a descrie din punct de vedere elastic un material
ortotrop sunt necesare nou constante elastice.

Figura III.1.1. Planele de simetrie pentru un material ortotrop

Figura III.1.2. Planele de simetrie pentru lemn
Material ortotrop
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
191
III.1.2 Ipoteze n teoria elasticitii
Vor fi recapitulate cteva ipoteze fundamentale care se aplic n cazul
modelarii structurilor mecanice. Aceste ipoteze au fost prezentate
deasemenea n cursul de Rezistena materialelor.
III.1 2.1 Ipoteza continuitii materialului
Conform acestei ipoteze materialul corpului rigid deformabil studiat
ocup ntregul volum al acestuia i nu conine discontinuiti (incluziuni
de alte materiale, goluri). Aceast ipotez este o bun aproximare n
cazul materialelor cristaline i este mai potrivit pentru materialele
amorfe.
III.1 2.2 Ipoteza omogenitii materialului
Pentru un material dat, prin aceast ipotez se consider c structura i
compoziia sa chimic nu difer de la un punct la altul materialul este
omogen.
III.1 2.3 Ipoteza izotropiei materialului
Aceast ipotez admite c materialul corpurilor solide deformabile este
caracterizat de valori identice ale proprietilor elastice pe orice direcie
materialul este izotrop.
III.1 2.4 Ipoteza micilor deformaii
Prin ipoteza micilor deformaii se consider c un corp care se
deformeaz sub aciunea unui sistem de ncrcri este caracterizat de
faptul c mrimea deformaiilor este mic n comparaie cu dimensiunile
corpului. n condiiile acestei ipoteze, ecuaiile de echilibru static se scriu
pe poziia nedeformat a corpului. n acest caz, calculul strucural se
numete de ordinul nti.
Exist deasemenea:
- calculul de ordinul doi aplicat la problemele de analiza stabilitii,
cnd ecuaiile de echilibru static se scriu pe poziia deformat a
corpului, dar este valabil ipoteza micilor deformaii;
- calculul de ordinul trei aplicat n cazul problemelor care implic
deformaii mari, cnd ecuaiile de echilibru static se scriu pe
poziia deformat a corpului i nu mai este valabil ipoteza micilor
deformaii.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
192
Calculele de ordinul doi conduc la relaii neliniare ntre ncrcri i
deplasri, iar n urma calculelor de ordinul trei rezult ecuaii difereniale
liniare.
III.1 2.5 Ipoteza elasticitii perfecte a materialului
Ipoteza elasticitii perfecte a materialului admite faptul c dac
ncrcarea mecanic care este aplicat static asupra unui corp solid
deformabil nu depete valoarea limit, materialul corpului se comport
elastic, adic corpul revine la forma i dimensiunile iniiale la ncetarea
aplicrii sarcinilor mecanice exterioare.
Aceast ipotez nu corespunde total realitii deoarece dup ncetarea
aplicrii sarcinilor materialul prezint deformaii remanente mici care se
neglijeaz n calculele de rezisten.
III.1 2.6 Ipoteza proporionalitii dintre tensiuni i
deformaii specifice
Pe curba de ncercare tensiune deformaie specific ( ) a unui
material elastic, prima poriune pn la limita de proporionalitate (

),
poate fi aproximat printr-o relaie liniar de proporionalitate ntre
tensiuni i deformaii numit legea lui Hooke ( ).
III.1 2.7 Ipoteza lui Saint-Venant
Conform ipotezei lui Saint-Venant, n cazul unui corp elastic solicitat
mecanic, modurile diferite de aplicare a forelor (concentrat sau distribuit)
nu produc efecte semnificativ diferite n punctele suficient de ndeprtate
de zonele de aplicare a dou ncrcri echivalente din punct de vedere
static.
De exemplu, se consider o plac dreptunghiular cu o latur ncastrat
i solicitat de dou fore exterioare avnd valoarea de dar de
sensuri contrar, aplicate n dou moduri:
- concentrate n primul caz de ncrcare (figura III.1.3. a),
- distribuite n al doilea caz de ncrcare (figura III.1.3. b).
Se observ c forele aplicate n coluri sunt echivalente din punct de
vedere static.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
193

Figura III.1.3. Cazurile de ncrcare
Modele cu elemente finite stare plan de tensiune ale celor dou cazuri
de ncrcare au fost analizate n Abaqus iar rezultatele privind tensiunea
echvalent

cu criteriul Von Misses sunt prezentate n figurile III.1.4


i III.1.5 pentru cele dou cazuri de ncrcare.

Figura III.1.4. Starea de tensiuni n cazul I de ncrcare

Figura III.1.5: Starea de tensiuni n cazul al II-lea de ncrcare
Analiznd rezultatele (figura III.1.4 i figura III.1.5) se observ c n
punctele din ncastrare tensiunile care se dezvolt n punctele din
ncastrare nu difer foarte foarte mult. n imediata vecintate a zonelor
de aplicare ale forelor, n coluri, distribuia tensiunilor

difer
semnificativ iar efectul modului de aplicare a forelor nu poate fi neglijat.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
194


Comparatia tensiunilor obtinute in cele doua cazuri de incarcare pentru
path-ul definit la capatul liber


Comparatia tensiunilor obtinute in cele doua cazuri de incarcare
pentru path-ul definit la capatul incastrat
III.1.2.8 Ipoteza lui Bernoulli
n cazul barelor solicitate axial sau al grinzilor solicitate la ncovoiere,
ipoteza lui Bernoulli admite c orice seciune plan i perpendicular pe
Diferene mari n
dustribuia tensiunilor n
zona de aplicare a
Diferene nesemnificative
n dustribuia tensiunilor n
zona ncastrrii
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
195
axa barei nainte de deformaie rmne i dup deformaie plan i
perpendicular pe axa barei, respectiv a grinzii.
III.1.2.9 Ipoteza lui Kirchhoff
Ipoteza lui Kirchhoff este similar cu cea a lui Bernoulli, dar se refer la
cazul plcilor solicitate la ncovoiere. Conform ipotezei lui Kirchoff, un
segment de dreapt din seciunea plcii solicitate la ncovoiere,
perpendicular pe suprafaa median a plcii nainte de deformaie,
rmne drept i perpendicular pe suprafaa median n poziia deformat
a plcii.
Mai mult, n cazul plcilor subiri, se admite c segmentul de dreapt
perpendicular pe suprafaa median, nu-i modific lungimea i ca
urmare, deformaiile specifice pe direcia perpendicular pe plac se
neglijeaz (

).
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
196
III.2 Elemente de teoria general a
elasticitii corpurilor izotrope
III.2.1 Elemente de teoria elasticitii
materialelor izotrope n sisteme de
coordonate carteziene
III.2.1.1 Sistemul de coordonate cartezian
n cazul unui corp raportat la un sistem de coordonate cartezian cu
originea adoptat arbitrar, poziia unui punct oarecare al corpului
(figura III.1.6) este definit prin vectorul coordonatelor carteziene
{ }

.

Figura III.1.6: Definirea coordonatelor unui punct oarecare n
sistemul de coordonate cartezian
III.2.1.2 Definirea deplasrilor n sistemul de coordonate
cartezian
Se consider un corp de o form oarecare supus unui sistem de fore
exteriore i constrns de un set de legturi. Sub aciunea sistemului de
fore exterioare {

corpul solid se deformeaz.


Se noteaz cu

vectorul de deplasare (figura III.1.7) al unui punct


oarecare din interiorul corpului, care ajunge n punctul

.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
197

Figura III.1.7. Definirea deplasrilor n sistemul de coordonate
cartezian
Se noteaz cu i componentele vectorului de deplasare

dup
direciile axelor de coordonate , respectiv , care se reunesc n
vectorul deplasrilor {

}

.
III.2.1.3 Definirea tensiunilor n sistemul de coordonate
cartezian
Se consider un corp de form oarecare (figura III.1.8.a) aflat n echilibru
static, sub aciunea unui sistem de fore exterioare definit prin vectorul
ncrcrilor {

, n condiiile de frontier date de legturile


mecanice. Corpul este raportat la un sistem de coordonate cartezian
.
Din corp, se izoleaz un element de volum de form paralelipipedic
avnd dimensiunile infinit mici i . Se consider c centrul de
greutate al elementului de volum se afl n punctul . ncrcarea
exterioar produce la nivelul elementului de volum tensiuni normale
i tensiuni tangeniale prezentate n figura III.1.8.b.
n figura III.1.8.b, indicele tensiunilor normale reprezint axa cu care
este paralel componenta tensiunIII. De exemplu, componenta tensiunii
normale

este paralel cu axa .


n cazul tensiunilor tangeniale (Figura III.1.8.b), primul indice
reprezint numele axei perpendiculare pe planul n care se dezvolt
tensiunea, iar al doilea indice reprezint numele axei paralele cu
tensiunea tangenial. De exemplu, n cazul tensiunii tangeniale

,
primul indice este numele axei perpendiculare pe planul paralel cu
planul n care se dezvolt tensiunea iar al doilea indice este
numele axei paralele cu tensiunea tangenial

.
Convenie de notaii
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
198

Figura III.1.8. Definirea tensiunilor normale i tensiunilor
tangeniale n sistemul de coordonate cartezian
Componentele tensiunilor care acioneaz pe feele volumului elementar
, sunt tensiunile normale

, respectiv tensiunile tangeniale

care se reunesc din punct de vedere matematic n vectorul


tensiunilor, notat cu {}:
{}

} (III.2.2)
n expresia vectorului tensiunilor {} (III.2.2) s-a inut cont de legea
dualitii tensiunilor tangeniale conform creia tensiunile care
acioneaz n plane perpendiculare i ale cror direcii sunt
perpendiculare pe muchia comun a planelor, sunt egale ca valoare
absolut. Legea dualitii tensiunilor tangeniale se exprim sub forma
egalitilor:
{


(III.2.3)
n teoria elasticitii, starea de tensiune din punctul se exprim sub
forma tensorului tensiunilor notat cu [

]:
[

] [

] (III.2.4)
care, datorit teoremei dualitii tensiunilor tangeniale (III.1.3) este
simetric:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
199
[

] [

] (III.2.5)
III.2.1.4 Definirea deformaiilor specifice n raport cu un
sistem de coordonate cartezian
Ca efect al aciunii ncrcrilor exterioare, un element de volum infinit
de mic de form paralelipipedic, din interiorul unui corp solid deformabil
i modific poziia i forma. Ca urmare, au loc deformaii liniare reunite n
vectorul {

, pe direciile celor trei axe ale sistemului de


coordonate cartezian, i rotiri specifice reunite n vectorul
{

.
Rotirea specific reprezint reprezint mrimea modificrii unghiului
dintre dou muchii perpendiculare nvecinate, ale elementului de volum
de form paralelipipedic.
Starea de deformaie la nivelul unui punct oarecare din interiorul unui
corp deformabil, solicitat mecanic se reprezint matematic prin vectorul
de deformaie {} care are componentele:
{}

} (III.2.6)
n expresia vectorului deformaiilor specifice {} (III.2.6) s-a inut cont de
urmtoarele egaliti dintre valorile rotirilor specifice:
{


(III.2.7)
n teoria elasticitii se utilizeaz noiunea de tensor al deformaiilor
specifice, notat cu [

]:
[

]
[

(III.2.8)
Dac se ine cont de relaiile de egalitate (III.2.7), tensorul deformaiilor
specifice [

] este simetric:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
200
[

]
[

(III.2.9)
III.2.1.5 Relaii difereniale ntre deformaiile specifice i
deplasri n sistemul de coordonate cartezian
n sistemul de coordonate cartezian, exist urmtoarele relaii
difereniale ntre deformaiile specifice i deplasri:
{

(III.2.10.a)
{

(III.2.10.b)
III.2.1.5 Legea generalizat a lui Hooke pentru materiale
izotrope n sistemul de coordonate cartezian
Legea generalizat a lui Hooke reprezint un set de relaii de legtur
ntre componentele vectorului tensiunilor {} definit n (III.2.2) i cele ale
vectorului deformaiilor specifice {} definit n (III.2.6). Cele ase
componente ale vectorului deformaiilor specifice {} se pot calcula n
funcie de componentele vectorului tensiunilor {} cu urmtoarele relaii:
{

v(

)]

v[

]]

v(

)]
(III.2.11.a)
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
201
{

( v)

( v)

( v)


(III.2.11.b)
n care caracteristicile elastice ale materialului izotrop sunt:
- , modulul de elasticitate longitudinal sau modulul lui Young;
- , modulul de elasticitate transversal;
- v , coeficientul lui Poisson sau coeficientul de contracie
transversal.
Prin inversarea relaiei (III.2.11), se poate scrie urmtoarea relaie
matriceal ntre vectorul tensiunilor {} i vectorul deformaiilor {}:
{

[]
{

(III.2.12.a)
{} []{} (III.2.12.b)
n care s-a notat cu [] matricea constitutiv care are expresia general:
[]
( v)
( v)( v)

[

v
v
v
v

v
v

v
v

v
v
v
v


v
( v)


v
( v)


v
( v)]


Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
202
(III.2.13)
n relaia (III.2.13) s-a inut cont de relaia de legtura dintre modulele de
elasticitate longitudinal i transversal ( v) .
Relaiile (III.2.12) dintre vectorul tensiunilor {} i vectorul deformaiilor
specifice {} n care matricea constitutiv [] este cea din relaia
(III.2.13) se numete legea generalizat a lui Hooke pentru materiale
izotrope, exprimatn coordonate carteziene.
Legea generalizat a lui Hooke (III.2.12) se poate scrie i sub forma
ecuaiilor:
{


(III.2.14.a)
{(III.2.14.b)
n care

reprezint deformaia specific volumic care se calculeaz cu


relaia:


(III.2.15)
Constantele i se numesc constantele lui Lam. Expresia constantei
este:

E
(1 v)(1 2v)
(III.2.16)
III.2.1.7 Ecuaiile difereniale generale de echilibru
(ecuaiile lui Cauchy), n sistemul de coordonate cartezian
Presupunnd c asupra corpului acioneaz un sistem de fore de volum
convenional notate cu

, ecuaiile de echilibru sau ecuaiile lui


Cauchy pe direciile celor trei axe i ale sistemului de
coordonate cartezian, sunt:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
203
{

(III.2.17)
n care este densitatea materialului iar cu

s-a notat operatorul de


derivare de ordinul doi n raport cu timpul aplicat deplasrilor i
respectiv . Membrul drept al ecuaiilor (III.2.17) conine valorile forelor
de inerie i este diferit de zero numai n cazul problemelor de dinamic.
Dac relaiile generale deformaii-deplasri (III.2.10) se introduc n
relaiile (III.2.14) iar apoi, tensiunile se introduc n ecuaiile lui Cauchy
(III.2.17), se obin ecuaiile lui Lam:
{

( )


( )


( )


(III.2.18)
III.2.2 Elemente de teoria elasticitii
materialelor izotrope n sisteme de
coordonate cilindrice
III.2.2.1 Sistemul de coordonate cilindric
Un corp de revoluie, cu o form axial simetric poate raportat unui
sistem de coordonate global , cu originea arbitrar adoptat ntr-un
punct O, iar direcia axelor sistemului de coordonate alese astfel nct s
permit descrierea ct mai uoar a geometriei, a condiiilor pe frontier
deplasri sau ncrcri.
Totodat, innd cont de simetria axial i forma de revoluie, structurile
sau corpurile axial simetrice se pot raporta n mod natural i unui sistem
de referin cilindric, aa cum este prezentat n figura III.2.1. Deseori
sistemul de coordonate cartrezian are originea situat pe axa de
revoluie a corpului.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
204

Figura III.2.1: Definirea coordonatelor i a deplasrilor unui
punct oarecare n coordonate
Coordonatele unui punct oarecare n sistemul cilindric sunt reunite n
vectorul coordonatelor cilindrice {

}

:
- este coordonata radial care reprezint distana de la axa de
revoluie la punctul considerat . ntotdeauna valoarea acestei
coordonate este pozitiv, ;
- este coordonata axial care reprezint poziia punctului n lungul
axei de revoluie, axa . Coordonata poate avea orice semn n
funcie de poziia originii sistemului de coordonate cilindric;
- este coordonata unghiular care reprezint poziia punctului fa
de o direcie radial convenional adoptat ca ax de referin.
Coordonata variaz n domeniul (

).
Un exemplu practic de corp care poate fi reprezentat n coordonate
cilindrice este vasul de presiune din figura III.2.2.

Figura III.2.2 Exemplu de corp de revoluie - vas de presiune
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
205
III.2.2.2 Definirea deplasrilor n sistemul de coordonate
cilindric
Ca efect al solicitrilor aplicate corpului solid axial-simetric din figura
III.2.1, acesta se deformeaz, iar un punct oarecare de coordonate
cilindrice ( ) va avea o deplasare de tip translaie pe direcia
radial , o deplasare de tip translaie , pe direcia tangenial sau
circumferenial i respectiv o deplasare de translaie pe direcia
axial, paralel cu axa .
n figura III.2.3 sunt prezentate deplasrile unui punct oarecare raportate
sistemului de coordonate cilindric.

Figura III.2.3 Deplasrile unui punct oarecare raportate
sistemului de coordonate cilindric
III.2.2.3 Definirea tensiunilor n sistemul de coordonate
cilindric
Se extrage dintr-un solid cu simetrie axial un element de volum
infinit mic (figura III.2.4), cu dimensiunea radial , dimensiunea n
lungul axei i avnd deschiderea unghiular
Se consider c solidul se afl n echilibru static sub aciunea forelor
exterioare, n condiiile de legtur compatibile, impuse de legturile
mecanice.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
206
n aceste condiii, din cauza ncrcrii exterioare, la nivelul elementului
de volum se dezvolt tensiunile normale

i tensiuni
tangeniale

aa cum este prezentat n figura


III.2.4.

Figura III.2.4: Definirea componentelor vectorului tensiunilor {}
n sistemul de coordonate cilindric
Tensiunile care se dezvolt la nivelul elementului de volum , n
sistemul de coordonate cilindric se reunesc din punct de vedere
matematic, n vectorul tensiunilor:
{}

} (III.2.19)
n care:
-

tensiunea normal dup direcia radial sau tensiunea


radial;
-

tensiunea normal la direcia circumferenial (normal la


direcia radial sau direcia tangenial) sau tensiunea
circumferenial;
-

tensiunea normal paralel cu axa sau tensiunea axial;


-

tensiunea tangenial paralel cu direcia radial iar axa


este perpendicular pe planul n care acestea se dezvolt;
-

tensiunea tangenial paralel cu direcia tangenial, care


se dezvolt n plane perpendiculare pe direcia radial ;
-

tensiunea tangenial paralel cu axa care se dezvolt n


planul radial .
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
207
n relaia (III.2.19) s-a inut cont de urmtoarele egaliti dintre tensiunile
tangeniale conform legii dualitii tensiunilor tangeniale:
{

(III.2.20)
n teoria elasticitii i pentru definirea n sistemul de coordonate cilindric
se folosete tensorul tensiunilor [

] care n sistemul de coordonate


cilindric are expresia:
[

] [

] (III.2.21)
i este simetric.
III.2.2.4 Definirea deformaiilor specifice n raport cu un
sistem de coordonate cilindric
Se consider un element de volum infinit de mic, de form
aproximativ paralelipipedic aflat n interiorul unui corp solid deformabil
raportat unui sistem de coordonate cilindric. Fie punctul situat n
centrul de greutate al elementululi dat. Starea de deformaii care
dezvolt n elementul infinit mic considerat este definit prin vectorul
deformaiilor:
{}

} (III.2.22)
n care

se numesc deformaii specifice normale sau alungiri


specifice iar

reprezint rotirile (sau lunecrile) specifice.


n teoria elasticitii, componentele vectorului deformaiilor specifice se
reunesc n tensorul deformaiilor specifice [

], care are n coordonate


cilindrice expresia:
[

]
[

(III.2.23)
III.2.2.5 Relaii difereniale ntre deformaii specifice i
deplasri exprimate n sistemul de coordonate cilindric
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
208
n sistemul de coordonate cilindric (

) , ntre componentele
vectorului deformaiilor specifice (III.2.22), {}, i deplasrile ale
unui punct oarecare dintr-un corp cu simetrie axial, solid deformabil,
exist urmtoarele relaii difereniale:
{

(III.2.24.a)
{

(III.2.24.b)
III.2.2.6 Legea generalizat a lui Hooke pentru materiale
izotrope n sistemul de coordonate cilindric
Componentele vectorului deformaiilor specifice {} n sistemul de
coordonate cilindric, din relaia (III.2.22) se pot calcula n funcie de
componentele vectorului tensiunilor {} din relaia (III.1.19), cu
urmtoarele relaii:
{

v(

)]

v(

)]

v(

)]
(III.2.25.a)
{

( v)

( v)

( v)

(III.2.25.b)
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
209
Prin inversarea formulrii matriceale a relaiior (III.2.25) se poate calcula
vectorul tensiunilor {} n funcie de vectorul deformaiilor {} cu
urmtoarea relaie matriceal:
{

[]
{

(III.2.26.a)
sau
{} []{} (III.2.26.b)
n care s-a notat cu [] matricea constitutiv care se calculeaz cu
relaia (III.2.13) n cazul materialelor izotrope.
Ca i n cazul unui corp raportat unui sistem de coordonate cartezian, i
pentru corpul raportat sistemului de coordonate cilindric tensiunile depind
de deformaiile specifice prin matricea constitutiv [], de:
- modulul de elasticitate longitudinal sau modulul lui Young;
- modulul de elasticitate transversal;
- v coeficientul lui Poisson.
III.2.2.7 Ecuaiile difereniale generale de echilibru
(ecuaiile lui Cauchy), n sistemul de coordonate cilindric
Ecuaiile difereniale de echilibru sau ecuaiile lui Cauchy ca urmare a
aciunii unui sistem de fore volumice

care acioneaz asupra


unui element de volum (vezi figura III.2.4), dup direciile axelor
sistemului de coordonate cilindric ( ) sunt:
{


(III.2.27)
n relaiile (III.2.27) s-au neglijat forele de inerie care sunt luat n
considerare numai n cazul solicitrilor dinamice.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
210
III.2.3 Elemente de teoria elasticitii
materialelor izotrope n sisteme de
coordonate sferice
La rezolvarea unor probleme de teoria elasticitii care implic corpuri de
form sferic sau nveliuri de aceast form, se utilizeaz sisteme de
coordonate sferice cu originea n centrul sferei sau al nveliului sferic.
nveliurile sferice s-au utilizat din cele mai vechi timpuri sub form de
cupole sau domuri la monumente i biserici.

Exemplu de aplicare ale nveliurilor sferice la cupolele monumentelor:
a) Pantheonul din Roma; b) Catedrala din Cernui
Pe lng monumente, sunt de mare actualitate construciile inspirate din
forma ingluurilor, sub form de domuri de tipul structurilor din lemn
(figura III.2.5.a) sau domurile monolitice pentru case de vacan sau
adposturi montane (figura III.2.5.b).

Figura III.1.12: Exemplu de aplicare ale nveliurilor sferice n
construcii moderne n form de domuri
n domeniul tehnic exist diverse aplicaii ale nveliurilor sub form de
cupole sferice utilizate la construcii: observatorul astronomic Baader
Planetarium cu deschidere de 3,2 m (figura III.2.6.a); simulatorul auto
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
211
Toyota (figura III.2.6.b); sisteme de protecie pentru radare (figura
III.2.6.c).

Figura III.2.6: Exemplu de aplicare a nveliurilor sferice n
tehnic: a. Cupola Baader Planetarium; b. Ansamblul unui
simulator auto Toyota; c. Cupola de protecie pentru un sistem
radar
III.2.3.1 Sistemul de coordonate sferic
Se consider un corp de form sferic (Figura III.2.7) raportat att la un
sistem de coordonate cartezian ct i la un sistem de coordonate
sferic. Un punct oarecare al corpului care este definit de coordonatele
( ) n sistemul de coordonate cartezian, poate fi n acelai timp
definit de coordonatele ( ) n sistemul de coordonate sferic.

Figura III.2.7. Definirea coordonatelor unui punct n sistemul
de coordonate sferic
Coordonatele punctului n sistemul sferic sunt :
- este coordonata radial care reprezint distana de la originea
la punctul considerat . ntotdeauna aceast coordonat are
valoare pozitiv: ;
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
212
- este coordonata unghiular care reprezint poziia punctului fa
de axa radial , convenional adoptat ca ax de referin.
Coordonata variaz n domeniul (

);
- este coordonata unghiular care reprezint poziia proieciei
punctului n planul fa de axa radial , convenional
adoptat ca ax de referin. Coordonata variaz n domeniul
(

).
III.2.3.2 Definirea deplasrilor n sistemul de coordonate
sferic
n condiiile n care corpul solid deformabil sferic din figura III.2.7 este
solicitat mecanic, se va deforma. Ca urmare, un punct oarecare , de
coordonate sferice ( ) se deplaseaz cu cantitatea pe direcia
radial , cu pe direcia unghiular i respectiv cu pe direcia
unghiular .
n figura III.2.8 sunt prezentate deplasrile unui punct oarecare
prezentate n sistemul de coordonate sferic.

Figura III.2.8 Deplasrile unui punct oarecare prezentate n
sistemul de coordonate sferic
III.2.3.3 Definirea tensiunilor n sistemul de coordonate
sferic
Se consider corpul solid de form sferic din care se extrage un
element de volum infinit de mic, caracterizat de dimensiunea radial
i dimensiunile unghiulare i (figura III.2.9):
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
213

Figura III.2.9: Definirea componentelor tensiunii n sistemul de
coordonate sferic
n cazul n care corpul sferic este solicitat mecanic i se afl n echilibru
static sub aciunea forelor exterioare, n condiiile de legturi impuse de
condiiile pe frontier, la nivelul elementului de volum se dezvolt
tensiunile normale

i tensiunile tangeniale

aa cum este prezentat n figura III.2.9.


Din punct de vedere matematic, tensiunile care se dezvolt la nivelul
elementului de volum , raportate la sistemul de coordonate sferic, se
reunesc n vectorul tensiunilor:
{}

} (III.2.28)
n care s-a inut cont din nou de legea dualitii tensiunilor tangeniale
conform creia ntre componentele de tensiune tangenial exist
urmtoarele egaliti:
{(III.2.29)
Tensorul tensiunilor [

] n sistem de coordonate sferic are expresia:


[

] [

] (III.2.30)
III.2.4 Definirea deformaiilor n raport cu un sistem de
coordonate sferic
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
214
Starea de deformaii n sistemul de coordonate sferic, care are loc la
nivelul unui punct oarecare al corpului solid deformabil, se reunete
matematic sub forma vectorului deformaiilor:
{}

}
(III.2.31)
n care

sunt deformaiile specifice normale sau alungiri


specifice, iar

reprezint rotirile specifice.


Tensorul deformaiiilor specifice [

], n coordonate sferice are expresia:


[

]
[

(III.2.32)
III.2.5 Relaii difereniale ntre deformaii i deplasri n
sistemul de coordonate sferic
n sistemul de coordonate sferic ( ) , ntre componentele
vectorului deformaiilor {

} i deplasrile
ale unui punct oarecare , exist urmtoarele relaii difereniale:
{

(III.2.33.a)
{

g )

(III.2.33.b)
III.2.6 Legea generalizat a lui Hooke pentru materiale
izotrope n sistemul de coordonate sferic
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
215
Componentele vectorului deformaiilor {

} n
sistemul de coordonate sferic se pot calcula n funcie de componentele
vectorului tensiunilor {

} care se dezvolt la
nivelul punctului utiliznd urmtoarele relaii:
{

v(

)]

v(

)]

v(

)]
(III.2.34.a)
{

( v)

( v)

( v)

(III.2.34.b)
Utiliznd relaiile (III.2.34) se poate scrie urmtoarea relaie matriceal
ntre vectorul tensiunilor {} i vectorul deformaiilor specifice {} :
{

[]
{

(III.2.35.a)
sau
{} []{} (III.2.35.b)
n care s-a notat cu [] matricea constitutiv care se calculeaz cu
relaia (III.2.13) n cazul materialelor omogene izotrope.
Ca i n cazul sistemelor de coordonate cartezian i cilindric, pentru
corpul raportat sistemului de coordonate sferic tensiunile depind de
deformaiile specifice prin matricea constitutiv [] , prin:
- modulul de elasticitate longitudinal sau modulul lui Young;
- modulul de elasticitate transversal;
- v coeficientul lui Poisson.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
216
III.2.7 Ecuaiile difereniale generale de echilibru (ecuaiile
lui Cauchy), n sistemul de coordonate sferic
Ecuaiile difereniale de echilibru sau ecuaiile lui Cauchy care se pot
scrie n prezena forelor volumice

care acioneaz asupra


elementului de volum , pe direciile coordonatelor sferice ( ) au
expresia:
{

g )

[(

) g(III.2.36)
n relaiile (III.2.36) s-au eliminat forele de inerie care acioneaz n
cazul solicitrilor dinamice.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
217
III.3 Cazuri particulare ale strilor de
tensiune i deformaie
III.3.1 Starea uniaxial de tensiune
Starea uniaxial de tensiune se dezvolt n structuri solicitate dup o
singur direcie [62].

Aceast stare este un model care simplific o stare mai complex de
solicitare, n cazul unor corpuri caracterizate printr-o dimensiune cu mult
mai mare dect celelalte dou.
III.3.1.1 Definirea strii uniaxiale de tensiune
Din punct de vedere al valorilor tensiunior care se dezvolt n corpul
deformabil, aceast stare este caracterizat prin:

(III.3.1)

Figura III.3.1. Definirea strii de solicitare uniaxial
III.3.1.2 Relaii difereniale deformaii-deplasri n starea
uniaxial de tensiune
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
218
Pentru starea de solicitare uniaxial relaiile dintre deplasri i deformaii
specifice (n ipoteza aplicrii traciunii dup direcia axei ) se reduc la o
singur relaie i anume:


(III.3.2)
III.3.1.3 Legea lui Hooke pentru starea uniaxial de
tensiune
Legea lui Hooke are o form foarte simpl pentru starea uniaxial de
tensiune, care stabilete proporionalitatea dintre tensiunile normale

i
alungirea specific

prin modulul de elasticitate longitudinal (modulul


lui Young)

(III.3.3)
III.3.1.4 Ecuaiile de echilibru Cauchy pentru starea
uniaxial de tensiune
Ecuaiile difereniale generale de echilibru (ecuaiile lui Cauchy)
prezentate n forma generalizat pentru un corp deformabil raportat unui
sistem de coordonate triortoganal drept global au forma simplificat:
o


(III.3.4)
III.3.2 Starea plan de tensiune
III.3.2.1 Definirea strii plane de tensiune
Starea plan de tensiune este asociat structurilor caracterizate prin
faptul c:
- grosimea structurii , (de obicei n lungul axei a unui sistem de
coordonate global) este mult mai mic dect celelalte dou
dimensiuni (considerate ntr-un plan paralel cu planul asociat
sistemului de coordonate global),
- ncrcarea este aplicat n n planul median al structurIII.
n figura III.3.2 a este prezentat un exemplu clasic al unei plci subiri
ncrcate cu fore concentrate {

sau
distribuite {

n planul plcIII.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
219

Figura III.3.2. Definirea strii de tensiune n cazul unei plcii
ncrcate n planul median pentru:
a. domeniul real; b. domeniul idealizat
Presupunnd c planul median coincide cu planul , se izoleaz un
element de volum de dimensiuni elementare i grosime
(fig.III.3.2, a).
Deoarece tensiunile sunt nule pe cele dou suprafee exterioare ale
plcii normale la axa , se admite c tensiunile pe direcia normal la
plac, sunt deasemenea nule, adic:

(III.3.5)
Ca urmare, singurele componente nenule sunt cele trei componente de
tensiune connute n planul median
{Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
220
dup cum se reprezentat i n figura III.3.2.a. Ca urmare, vectorul
tensiunilor {} asociat strii plane de tensiune este:
{}

} (III.3.6)
innd cont de aceste ipoteze, structura poate fi modelat n dou
dimensiuni (fig.III.3.2.b) n planul median care coincide cu planul .
Din domeniul idealizat al plcii coninut n planul , se izoleaz un
element de suprafa avnd dimensiunile pe care se reprezint
tensiunile {

} care sunt nenule n starea plan de tensiune.


n cazul particular, n care exist ncrcri normale pe planul median (de
exemplu, o presiune aplicat normal, dup direcia axei ), starea de
solicitare poate fi simplificat ca fiind stare plan de tensiune numai dac
valoarea acestei presiuni este mult mai mic dect tensiunile normale

care se dezvolt n planul .


Modelarea piesei din componena centurii de siguran (Figura
III.3.3.a) este un exemplu de aplicare a strii plane de tensiune. Schema
de ncrcare a reperului este prezentat n figura III.3.3.b i se observ
c forele exterioare lucreaz n planul median al acestei piese iar
legtura mecanic blocheaz grade de libertate din planul piesei. n
consecin, modelul de analiz se reduce la seciunea din planul median
al piesei, aflat n stare plan de tensiune.

Figura III.3.3: Exemplu de aplicare a strii plane de tensiune la
centura de siguran:
a) centur de siguran; b) schema de ncrcare
Un alt exemplu de aplicare practic a strii plane de tensiune este
modelarea solicitrii mecanice a unei chei de strangere. i n acest caz,
forele exterioare (for distribuit aplicat manual) este aplicat n planul
cheii (Figura III.3.4.b) iar legtura mecanic de la contactul cu capul
urubului blocheaz gradele de libertate i anume deplasrile pe dou
direcii perpendiculare, din planul cheii. Ca urmare, modelul de analiz
va conine seciunea median a cheii de strngere i va fi de tip stare
plan de tensiune.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
221


Figura III.3.4. Acionarea unei chei de strngere:
a) solicitarea real; b) schema de ncrcare a strii plane de
tensiune n planul cheii
III.3.2.2 Relaii de transformare pentru tensiuni la
schimbarea sistemului de coordonate
Se consider un punct oarecare al unei structuri plane aflat n
echilibru sub aciunea unui sistem fore concentrate
{

sau distribuite {


care sunt aplicate n planul median al plcii (Figura III.1.18, a). Se
presupun cunoscute componentele vectorului tensiunilor {

}
care se dezvolt n punctul dup direciile sistemului de coordonate
cartezian la care se raporteaz placa (figura III.3.5.c).

Figura III.3.5. Definirea componentelor de tensiune care
acioneaz pe un plan nclinat cu unghiul fa de axa
Dac se consider elementul infinit mic de dimensiuni i ,
tensiunille care se dezvolt pe muchiile sale sunt reprezentate n figura
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
222
III.3.5. Se ia n considerare i o direcie oarecare orientat sub unghiul
fa de axa . Pe muchiile acestui element triunghiular se dezvolt
tensiunile

() i

() pe muchia nclinat, respectiv

pe
celelalte muchii paralele cu direciile i . Valorile tensiunilor de pe
faa nclinat se calculeaz cu relaiile:
{

()

()


(III.3.7)
III.3.2.3 Tensiuni principale n starea plan de tensiune
Relaiile (III.3.7) arat c tensiunea normal

() i tensiunea
tangenial

() care se dezvolt n punctul pe suprafaa nclinat cu


unghiul fa de axa OY a sistemului de coordonate global, depind att
de unghiul ct i de componentele de tensiune {

} care se
dezvolt dup direciile axelor sistemului de coordonate global.
Anulnd derivata de ordinul nti a tensiunii normale

() exprimat
prin prima relaie din (III.3.7), n funcie de unghiul ,

()
()

se demonstrreaz c exist dou direcii ortogonale notate cu () i ()
n figura III.3.6, definite de unghiurile

calculate cu relaia:
g

(III.3.8)
crora le corespund tensiunile normale extreme (maxim i minim).

Figura III.3.6: Definirea direciilor principale de tensiune i a
tensiunilor principale


Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
223
Tensiunea normal maxim

i cea minim

se calculeaz cu
urmtoarea relaie:


(III.3.9)
Analiznd a doua relaie din (III.3.7) i relaia (III.1.46), se observ c
fa de sistemul de axe ortogonale format de direciile principale () i
(), tensiunea tangenial se anuleaz:

(III.3.10)
n mod analog, anulnd derivata de ordinul nti a tensiunii tangeniale

() exprimat prin a doua relaie din (III.3.7), n funcie de unghiul ,

()
()

se demonstreaz c exist dou direcii ortogonale notate cu () i () n
figura III.3.6, definite de unghiurile

calculate cu relaia:
g


(III.3.11)
crora le corespunde valoarea maxim a tensiunii tangeniale


avnd expresia:


(III.3.12)
Analiznd relaiile (III.3.8) i (III.3.11), se observ c:
g

(III.3.13)
ceea ce arat c axele (1) i (3), respective (2) i (4), formeaz unghiuri
de

(figura III.3.6).
III.3.2.4 Deplasri i deformaii n starea plan de tensiune
Un element suprafa de dimensiuni elementare din domeniul
idealizat (figura III.3.5.b) se reprezint n stare nedeformat i dup
deformaia cauzat de forele exterioare, n sistemul de coordonate
cartezian (figura III.3.7). Se noteaz cu i deplasrile
elementului de suprafa dup direciile axelor i respectiv, .
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
224

Figura III.3.7. Definirea deformaiilor n starea plan de tensiune
Pe de alt parte, sistemul de fore exterioare (

) produce
tensiuni (

) la nivelul suprafeei elementare n planul


(figura III.3.7), care conduc la deformaiile specifice:

deformaii specifice normale sau lungiri specifice pe


direciile axelor i respectiv, ;

lunecare specific n planul .


Deformaiile specifice care caracterizeaz starea plan de tensiune se
scriu din punct de vedere matematic, sub forma vectorului deformaiilor
n planul :
{}

} (III.3.14)
Ca urmare, suprafaa elementar i modific dimensiunile (se
lungete) cu cantitile

pe direciile axelor i respectiv,


(fig.III.3.7).
Desemenea, unghiurile iniial drepte ale elementului de suprafa
nainte de deformaie, i modific valoarea din cauza lunecrii specifice

cauzate de tensiunea tangenial

care se dezvolt n planul .


III.3.2.5 Relaiile difereniale deformaii-deplasri n starea
plan de tensiune
n cazul strii plane de tensiune, relaiile dintre deformaii i deplasri
sunt de forma:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
225
{

(III. 3.15)
III.3.2.6 Legea lui Hooke pentru starea plan de tensiune
Relaiile de calcul (III.1.11) ale componentelor vectorului de deformaie
{} n funcie de componentele vectorului de tensiune {} ,
corespunztoare strii generale de tensiune n coordonate carteziene, se
particularizeaz pentru starea plan de tensiune definit prin relaiile
(III.2.42) i se obin urmtoarele expresii:
{

( v)

(III.3.16)
De reinut din relaia (III.3.16), c deformaia specific

pe direcia a
grosimii plcii aflat n stare plan de tensiune n planul paralel cu ,
are valoarea diferit de zero (

).
Primele dou relaii i a patra din (III.3.16) se pot rescrie sub form
matriceal a legiii lui Hooke pentru starea plan de tensiune:
{

] {

}
sau
{} []{}.
(III.3.17)
n relaia (III.3.17) s-a pus n eviden matricea constitutiv []
corespunztoare strii plane de tensiune n cazul materialelor izotrope,
care are expresia:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
226
[]

] (III.3.18)
III.3.2.7 Ecuaiile difereniale generale de echilibru -
ecuaiile lui Cauchy, pentru starea plan de tensiune
n ipoteza c nu exist fore volumice pe direcia axei (

) ,
ecuaiile de echilibru Cauchy (III.1.17) definite pentru starea spaial de
tensiune n sistemul de coordonate cartezian , se particularizeaz
pentru starea plan de tensiune definit n planul prin relaiile
(III.1.41), i se obine:
{

(III.3.19.a)
numite ecuaiile de echilibru Cauchy pentru starea plan de tensiune. n
cazul solicitrilor statice sistemul de ecuaii (III.3.19.a) devine:
{


(III.3.19.b)
III.3.3 Starea plan de deformaie
III.3.3.1 Definirea strii plane de deformaie
Starea plan de deformaie este asociat structurilor caracterizate prin
faptul c:
- una dintre dimensiuni care are o ax asociat axe, este mult mai
mare dect celelalte dimensiuni, care sunt situate ntr-un plan
perpendicular pe prima ax,
- ncrcrile sunt coninute numai n plane perpendiculare pe prima
ax i au valori constante n lungul acestei axe
Exemple de structuri sau piese care pot fi modelate simplificnd
problema la starea plan de deformaie sunt cele generate prin
procedeul de modelare de tip extrudare. Specific acestei tehnici de
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
227
modelare este faptul c se dezvolt pe o suprafa generatoare plan i
o dreapta directoare n lungul creia se produce extrudarea folosind
suprafaa generatoare. n figurile alturate sunt prezentate piese obinute
prin extrudare, folosind suprafee generatoare deo form complex sau
semicomplex.

Un alt exemplu de pies care poate fi modelat n starea plan de
deformaie sunt piesele de form cilindric sau tubular care sunt
obinute prin extrudarea unei suprafee circulare n lungul axei
generatoare (care este chiar axa de revoluie a piesei finale).

n practic, modelarea de tip stare plan de deformaie poate fi aplicat
de asemenea n cazul tunelelor solicitate de fora de presiune a solului
sau n cazul barajelor aflate sub aciunea presiunii hidrostatice (Figura
III.3.8).

Figura III.3.8. Baraj sub aciunea presiunii hidrostatice
Dac se noteaz cu direcia n lungul creia seciunea este constant,
iar axele i definesc planul seciunii de form constant, n starea
plan de deformaie se consider c deformaia specific normal


Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
228
(sau lungirea specific) n lungul axei , precum i alunecrile specifice

sunt nule:


(III.3.20)
Ca urmare, vectorul de deformaie {} asociat strii plane de deformaie
are expresia:
{}

} (III.3.21)
n cazul strii plane de deformaie, deplasarea n lungul axei
perpendicular pe planul , este zero:
(III.3.22)
Starea plan de deformaie caracterizat de relaiile (III.3.20), se poate
aplica i n cazul evilor sau a profilelor tubulare de lungime foarte mare
comparativ cu dimensiunile seciunii transversale.
III.3.3.2 Tensiuni n starea plan de deformaie
Vectorul tensiunilor {} asociat strii plane de deformaie, conine
componentele de tensiune care se dezvolt n planul :
{}

} (III.3.23)
n starea plan de deformaie, tensiunea normal

care se dezvolt pe
direcia axei este diferit de zero, iar tensiunile tangeniale


sunt nule:
{


(III.3.24)
III.3.3.3 Relaii difereniale ntre deformaii i deplasri n
starea plan de deformaie
Analog strii plane de tensiune, un element de suprafa infinit mic
din seciunea curent a corpului modelat n starea plan de deformaie
(figura III.3.7) este reprezentat nainte i dup deformaia cauzat de
ncrcarea exterioar exterioar coninut n planul (fig.III.3.5). Se
noteaz cu:
- - deplasrile elementului de suprafa dup direciile
axelor respectiv ;
-

deformaiile specifice normale n lungul axelor i ;


Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
229
-

rotirea specific n planul .


n cazul strii plane de deformaii, relaiile difereniale deformaii-
deplasri sunt:
{

(III.3.25)
III.3.3.4 Deformaii principale n cazul strii plane de
deformaie
Analog cu direciile principale de tensiune, i n cazul strii plane de
deformaie exist dou direcii principale de deformaie notate cu () i
(), fa de care deformaiile normale specifice au valorile extreme

.
Orientarea direciilor principale de deformaie

respectiv

fa de axa
a sistemului de coordonate cartezian , se calculeaz cu relaia:
g


(III.3.26)
Deformaiile normale specifice principale (

) asociate direciilor
principale de deformaie () () se calculeaz cu relaia:


(III.3.27)
Rotirea specific

este nul fa de direciile principale deformaie


() ():

(III.3.28)
Orientarea direciilor ortogonale notate cu () i () , fa de care
lunecarea specific are valoarea extrem

, se calculeaz cu
relaia:
g


(III.3.29)
iar valoarea rotirii asociat acestor direcii are expresia:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
230


(III.3.30)
Se observ c sistemul de axe () () este rotit fa de sistemul de axe
() ()cu un unghi de


(g

).
III.3.3.5 Legea lui Hooke pentru starea plan de deformaie
nlocuind relaiile (III.3.20) care definesc starea plan de deformaie n
primele trei relaii din (III.1.11) cu care se calculeaz deformaiile n
funcie de tensiuni, n starea general de tensiune ntr-un sistem de
coordonate cartezian , se obin expresiile:
{

v
v

v
v

( v)

(III.3.31)
care reprezint relaiile de legtur dintre deformaiile specifice i
tensiunile din planul , pentru starea plan de deformaii. Relaia este
valabil n cazul materialelor izotrope.
A treia relaie din (III.1.11) particularizat pentru

, conduce la:

v(

) (III.3.32)
care demonstreaz faptul c c tensiunea normal

este diferit de zero


(

) n starea plan de deformaie. Prin inversarea relaiilor (III.3.31)


se obine relaia de proporionalitate matriceal ntre vectorul de tensiune
{} i vectorul de deformaie {}:
{

} [] {

} (III.3.33.a)
sau
{} []{} (III.3.33.b)
n care s-a notat cu [] matricea constitutiv asociat strii plane de
deformaie. n cazul materialelor izotrope matricea constitutiv este:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
231
[]

( v)( v)
[
v v
v v

v

] (III.3.34)
3.32.70), tensiunea normal

pe direcia axei se calculeaz cu


relaia:

v
( v)( v)
(

) (III.3.35)
III.3.3.6 Ecuaiile difereniale generale de echilibru
(ecuaiile de echilibru Cauchy) pentru starea plan de
deformaie
Ecuaiile de echilibru Cauchy (III.1.17) definite pentru starea spaial de
tensiune n sistemul de coordonate cartezian , se particularizeaz
pentru starea plan de deformaie (

) , n ipoteza c nu
exist fore volumice pe direcia axei , adic

, i se obin
urmtoarele expresii:
{

(III.3.36.a)
numite ecuaiile de echilibru Cauchy pentru starea plan de deformaie
definit n planul .
Relaiile (III.3.36.a) au forma mai simpl n cazul solicitrilor statice:
{


(III.3.36.b)
III.3.4 Corpuri solide n stare de solicitare
plan axial-simetric
III.3.4.1 Definirea strii plane de solicitare axial simetric
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
232
Un corp este considerat axial simetric (corp de revoluie) dac este
generat prin rotaia unei suprafee oarecare plane, numit suprafa
generatoare, n jurul unei axe de revoluie coninut n planul suprafeei
generatoare i cu care nu se intersecteaz. Un corp axial simetric poate
fi modelat i analizat cu elemente finite ca un solid discretizat cu
elemente de tip solid, sau poate fi schematizat la un model plan n care
sunt luate n considerare axa de revoluie i suprafaa generatoare.
Simplificarea modelului este posibil numai dac sunt ndeplinite
simultan i condiiile de simetrie axial pentru condiiile pe frontier
(ncrcri exeterioare i condiii de deplasare).
n cazul n care corpul are simetrie axial, dar condiiile pe frontier nu
ndeplinesc de asemenea condiii de simetrie axial, problema nu mai
poate fi simplificat direct reducnd-o la o problem plan.
Rezervoarele (figura III.3.9,a) sau vasele de presiune fac parte din
categoria vaselor cu pereti subiri aflate n stare de solicitare axial-
simetric fiind solicitate de presiunea fluidului din interior. Modelul se
poate reduce n acest caz la o seciune radial a rezevorului (figura
III.3.9.b).


a. b.
Figura III.3.9. Exemplu de aplicare a strii de solicitare axial-
simetric:
a. vase cu perei subiri; b. schematizarea solicitrii axial-
simetrice
III.3.4.2 Deplasri n cazul corpurilor solide cu simetrie
axial
n cazul solicitrii axial-simetrice, corpul se raporteaz la un sistem de
coordonate cilindric. Poziia unui punct oarecare este definit de
coordonatele cilindrice ( ) ca n figura III.1.26.
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
233
n modelarea cu stare plan axial-simetric, deplasrile unui punct
oarecare definit de coordonatele cilindrice ( ), sunt definite prin
(Figura III.3.10):
- pe direcia radial ,
- pe direcia axei de revoluie .
Deplasrile unui punct oarecare depind de poziia punctului, prin
coordonatele ( ):
{
( )
( )

(III. 3.37)
Deplasrile se mai noteaz cu:
{
( )

( )
( )

( )

(III.3.38)

Figura III. III.3.10. Definirea funciilor deplasare n coordonate
cilindrice
Deplasarea ( ) se numete deplasare radial, iar deplasarea
( ) se numete deplasare axial. Datorit simetriei axiale se
constat c:
- deplasrile sunt independente de poziia unghiular i depind
numai de coordonatele ( ): ( ) i ( );
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
234
- deplasarea tangenial sau circumferenial este zero:

.
III.3.4.3 Tensiuni n cazul corpurilor solide cu simetrie
axial
n cazul corpului aflat n stare de solicitare axial-simetric, starea de
tensiune i cea de deformaie care se dezvolt la nivelul oricrui punct
corpului se caracterizeaz prin particularizarea vectorului de tensiune {}
definit prin relaia (III.2.19) i a vectorului de deformaie {} exprimat prin
relaia (III.2.22) pentru sistemul de coordonate cilindric.
ntr-un corp cu simetrie axial, vectorul tensiunilor are patru componente
diferite de zero. Trei componente tensiunile axiale

i una este
tensiunea tangenial

.
Tensiunile sunt reunite n vectorul tensiunilor asociat strii plane de
solicitare axial simetric i sunt prezentate n figura III.3.11:
{} {

} (III.3.39)

Figura III. 3.11. Definirea tensiunilor n starea de solicitare axial
simetric
III.3.4.4 Deformaii specifice n cazul corpurilor solide cu
simetrie axial
Deformaiile specifice asociate strii plane de tensiune sunt reunite n
vectorul cu patru componente:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
235
{} {

} (III.3.40)
III.3.4.5 Relaii difereniale ntre deformaii i deplasri n
cazul corpurilor solide cu simetrie axial
Pentru un corp de revoluie, n starea de solicitare axial simetric,
deformaiile specifice se calculeaz n funcie de deplasri cu relaiile:
{

(III.3.41)
III.3.4.6 Legea lui Hooke n cazul corpurilor solide
modelate n stare plan axial - simetric
n cazul corpurilor aflate n stare de solicitare axial-simetric,
componentele vectorului deformaiilor specifice {} se calculeaz n
funcie de componentele vectorului tensiunilor {} cu relaiile:
{

v(

)]

v(

)]

v(

)]

(III.3.42)
n care v este coeficientul de contracie transversal (coeficientul lui
Poisson) al materialului.
Din relaia (III.3.42) rezult c ntre vectorul deformaiilor specifice {} i
vectorul tensiunilor {} exist o relaie de proporionalitate prin matricea
constitutiv []:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
236
{

(1 )(1 2)
[

1 0
1 0
1 0
0 0 0
1 2
2
]

(III.3.43.a)
sau
{} []{} (III.3.43.b)
Relaiile (III.3.43) sunt valabile numai pentru un material omogen i
izotrop aflat n stare de solicitare liniar elastic, matricea constitutiv []
fiind:
[]

( )( )
[

(III.3.44)
Observaie
Din relaia (III.3.44), se observ c matricea constitutiv [] a unui
element finit plan axial simetric pentru un material omogen izotrop
depinde de modulul de elasticitate longitudinal i de coeficientul
lui Poisson .
III.3.4.7 Ecuaiile de echilibru Cauchy n cazul corpurilor
solide cu simetrie axial
ntr-un punct oarecare P al unui corp de revoluie, n care acioneaz un
sistem de fore de volum

dup direciile radial , respectiv axial


, ale corpului, aa cum este prezentat i n figura III.3.12, se pot scrie
ecuaiile difereniale de echilibru cu derivate pariale:
{


(III.3.45)
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
237

Figura III.3.12 Tensiunile i forele care definesc starea de
echilibru a unui punct oarecare din corp
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
238
III.4 Elemente de teoria general a
elasticitii corpurilor anizotrope
III.4.1 Introducere
n cadrul acestui subcapitol se va prezenta legea generalizat a lui
Hooke pentru cazul general de solicitare al unui material anizotrop.
Aceste ecuaii se mai numesc i ecuaii fizice sau constitutive. Se vor
prezenta cazurile particulare de anizotropie: simetria elastic fa de un
plan; simetria elastic fa de trei plane ortogonale; simetria elastic fa
de o dreapt; simetria elastic fa de un numr infinit de plane i drepte
de simetrie (cazul materialului izotrop analizat n subcapitolul precedent).
III.4.1.1 Legea generalizat a lui Hooke pentru materiale
anizotrope
n cazul materialului anizotrop aflat n stare general de solicitare, relaia
de legtur dintre vectorul de tensiune {} i vectorul de deformaie {} n
sistem de coordonate cartezian, are expresia:
{

(III.4.1.a)
sau
{} []{} (III.4.1.b)
numit legea legea lui Hooke pentru materialul anizotrop.
n relaiile (III.4.1) s-a notat cu [] matricea constitutiv corespunztoare
materialului anizotrop care se calculeaz cu relaia:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
239
[]
[

(III.4.2)
caracterizat de 21 de constante elastice (

) . Matricea
constitutiv este simetric n ipoteza simetriei tensorului de tensiune [

]
exprimat prin relaia (III.1.4) i a tensorului de deformaie [

] definit n
relaia (III.1.8).
III.4.2 Legea lui Hooke n cazul materialului
cu simetrie elastic fa de un plan
n cazul n care materialul anizotrop prezint un plan de simetrie elastic
legea generalizat a lui Hooke sau ecuaiile constitutive se pot exprima
matriceal sub forma:
{

[]
{


(III.4.3)
Relaia (III.4.3) arat c sunt necesare 13 constante elastice pentru a
caracteriza din punct de vedere elastic un material anizotrop care
prezint un plan de simetrie elastic.
III.4.3 Legea lui Hooke n cazul materialului
cu simetrie elastic fa de trei plane
ortogonale
n cazul n care materialul anizotrop prezint trei plane de simetrie
elastic atunci legea generalizat a lui Hooke sau ecuaiile constitutive
se pot exprima matriceal sub forma:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
240
{

[]
{


(III.4.4)
care arat c sunt necesare 9 constante elastice pentru a caracteriza din
punct de vedere elastic comportarea elastic a unui astfel de material.
n acest caz particular se nscrie lemnul i materialul compozit ranforsat
unidirectional cu fibre.
III.4.4 Legea lui Hooke pentru lemn material
ortotrop
Lemnul este un material ortotrop care prezint trei plane ( ) i
trei axe ( - longitudinal, - radial, - transversal) de simetrie.

Figura III.4.1. Definirea planelor de simetrie pentru lemn
n cazul n care solicitrile sunt dup direciile elastice (L, R, T) ale
lemnului, legea generalizat a lui Hooke poate fi exprimat prin relaiile:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
241
{

(III.4.5.a)
{

(III.4.5.b)
n care

sunt modulele de elasticitate pe direciile ;

reprezint modulele de elasticitate transversale n planele


paralele cu ; v

care reprezint
coeficienii de contracie transversal (coeficienii lui Poisson). n cazul
coeficienilor lui Poisson, primul indice reprezint direcia tensiunii iar al
doilea indice indic direcia deformaiei.
Legea generalizat a lui Hooke sau ecuaiile constitutive pentru lemn, se
poate scrie sub forma unei relaii matriceale:
{

[]


(III.4.6)
Matricea [] trebuie s fie simetric n cazul materialelor ortotrope cum
este lemnul. nseamn c ntre constantele elastice trebuie s existe
urmtoarele relaii:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
242
{

(III.4.7)
n consecin, sunt necesare nou constante elastice pentru
caracterizarea din punct de vedere elastic a lemnului masiv care este un
material ortotrop.
Legea generalizat a lui Hooke n cazul lemnului, se poate exprima sub
forma legturii ntre tensiuni i deformaii:
{

[]
{


(III.4.8)
n care coeficienii matricei [] se calculeaz cu urmtoarele relaii:


(III.4.9)


n care s-a utilizat notaia:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
243

(III.4.10)
III.4.5 Legea lui Hooke n cazul materialului
cu simetrie elastic fa de o dreapt
n cazul n care materialul anizotrop prezint simetrie elastic fa de o
dreapt, atunci legea generalizat a lui Hooke sau ecuaiile constitutive
se pot exprima matriceal sub forma:
{

)]

[]
{


(III.4.11)
care arat c sunt necesare 5 constante elastice pentru a caracteriza din
punct de vedere elastic comportarea elastic a unui astfel de material.
Acesta este cazul particular al materialului numit izotrop transversal
caracterizat prin faptul c n fiecare punct al acestuia exist un plan n
care proprietile elastice sunt egale n toate direciile.
III.4.6 Legea lui Hooke n cazul materialului
anizotrop cu un numr infinit de plane i
drepte de simetrie cazul materialului
izotrop
n final, se prezint din nou ecuaiile constitutive (legea lui Hooke) n
cazul materialului izotrop ca fiind caz particular al materialului anizotrop
caracterizat printr-un numr infinit de plane i drepte de simetrie elastic,
care sunt exprimate matriceal sub forma:
Capitolul III. Elemente de teoria elasticitii
244
{

[]
{


(III.4.12)
n care cele trei constante elastice se calculeaz cu relaiile:
{

( v)
( v)( v)

v
( v)( v)

( v)

)
(III.4.13)
n relaiile (III.4.13) i sunt coeficienii lui Lam, coeficientul fiind
definit cu relaia (III.1.16). Relaia (III.4.12) este de fapt aceeai cu relaia
(III.1.12) scris sintetic.
III.5 Aplicaii
1. Fie punctele definite n coordonate cilindrice (

), (

).
S se calculeze coordonatele carteziene ale punctelor i i distana
dintre aceste puncte.
2. Fie punctele definite n coordonate sferice (

), (

). S
se calculeze coordonatele carteziene ale punctelor i i distana
dintre aceste puncte.


Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
245
IV. Fundamentarea
matematic a metodei
elementelor finite
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
246
IV.1 Formularea energetic a metodei
elementelor finite
n acest subcapitol este prezentat fundamentarea matematic a
metodei elementelor finite. Metoda elementelor finite aplicat n
domeniul ingineriei mecanice este elaborat pe fundamente energetice
sau reziduale.
n continuare vor fi prezentat o metod energetic bazat pe principii
variaionale obinute din minimizarea unei funcionale. Dezvoltarea se
bazeaz pe teorema energiei poteniale minime, iar funcionala care
trebuie minimizat este energia potenial total a elementului finit.
IV.1.1 Teorema energiei poteniale minime
Teorema energiei poteniale minime exprim faptul c, dintre toate strile
posibile pentru cmpul de deplasri ale oricrui punct care aparine unui
corp elastic deformabil, care ndeplinesc n totalitate condiiile de
compatibilitate intern i condiiile pe frontier, numai cele pentru care
energia potenial are valoarea minim corespund poziiei de echilibru.
n alte cuvinte, orice alt poziie dect cea de echilibru a unui corp elastic
deformabil conduce la o energie potenial mai mare.
IV.1.1.1 Potenialul total al unui corp elastic
Potenialul total al unui corp elastic deformabil delimitat de o suprafa
i care are volumul

se exprim prin nsumarea energiei de


deformaie i a potenialului ncrcrilor exterioare

(IV.1.1)
Potenialul ncrcrilor exterioare

este egal, dar de semn opus cu


lucrul mecanic al ncrcrilor exterioare :

(IV.1.2)
astfel nct potenialul total al corpului elastic este:
(IV.1.3)
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
247
ncrcrile exterioare care produc lucru mecanic sunt:
1. fore specifice de volum, cum ar fi greutatea:
{}

} (IV.1.4)
2. fore distribuite pe suprafa, cum ar fi presiunea care acioneaz
pe suprafaa a corpului elastic:
{}

} (IV.1.5)
3. fore concentrate care acioneaz punctual {}:
{}

} (IV.1.6)
IV.1.1.2 Calculul lucrului mecanic al ncrcrilor exterioare
aplicate unui corp elastic
Pentru calculul lucrului mecanic al ncrcrilor exterioare se ine cont
de toate aciunile exterioare, i anume ncrcrile de volum {}

definite
n relaia (IV.1.4), ncrcrile suprafa {}

explicitate n vectorul din


relaia (IV.1.5) i forele concentrate {} din relaia (IV.1.6) care
acioneaz local n nodurile elementului finit, care vor fi notate cu {

.
Ca urmare a aciunilor exterioare n nodurile elementului finit se dezvolt
deplasri n lungul axelor ale sistemului de coordonate global,
reunite n vectorul componentelor de translaie ale deplasrilor nodale
{

}:
{

} (IV.1.7)
Un punct oarecare din volumul discretizat al corpului elastic, dintr-un
element finit de volum

va avea deplasri exprimate cu ajutorul


vectorului deplasrilor nodale {

}, prin intermediul matricei funciilor de


form [] printr-o relaie de forma:
{} [] {

} (IV.1.8)
n funcie de poziia sa n raport cu sistemul de coordonate adoptat.
Lucrul mecanic al ncrcrilor exterioare pentru un element finit se
calculeaz nsumnd:
4. potenialul forelor de volum {} definite n (IV.1.4), prin integrarea
pe volumul elementului finit

,
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
248
5. potenialul forelor de suprafa {} definite n (IV.1.5) , prin
integrarea pe suprafaa elementului finit

,
6. potenialul forelor punctuale {

} definite n (IV.1.6):

{}

{}

{}

{}

} (IV.1.9)
Prin nlocuirea relaiei (IV.1.8) n expresia lucrului mecanic al ncrcrilor
exterioare (IV.1.9) se obine:

([]

{}

) {

([]

{}

)
{

}
(IV.1.10)
IV.1.13 Calculul energiei de deformaie pentru un corp
elastic
Se presupune c volumul corpului deformabil este discretizat cu
elemente finite de form tetraedric sau hexaedric. Fie un element finit
oarecare, cu volumul

i suprafaa

, obinut prin discretizarea


corpului. ncrcarea exterioar i condiiile pe deplasare pe frontier
dezvolt n corpul elastic deformabil i la nivelul elementelor finite
tensiuni i deformaii specifice. Conform relaiilor din teoria elasticitii,
ntre vectorul tensiunilor {}:
{}

} (IV.1.11)
i vectorul deformaiilor specifice {}:
{}

} (IV.1.12)
exist o relaie de proporionalitate prin matricea constitutiv sau
matricea constantelor elastice ale materialului [], de forma:
{} []{} (IV.1.13)
Dac se iau n considerare i deformaiile iniiale {

} care exist n
corpul elastic deformabil:
{

} (IV.1.14)
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
249
relaia (IV.1.13) se completeaz i devine:
{} []({} {

}). (IV.1.15)
Se consider c elementul finit are i o stare iniial de tensiune definit
prin vectorul {

}:
{

} {

}. (IV.1.16)
Energia de deformaie

a elementului finit se calculeaz prin integrare


pe volumul elemetului finit

cu relaia:

{}

{} {}

})

(IV.1.17)
n care, dac se nlocuiete vectorul tensiunilor {} cu relaia constitutiv
(IV.1.15) se obine:

{}

[]{} {}

})

(IV.1.18)
Ca urmare a relaiilor difereniale ntre deformaii i deplasri n sistemul
de coordonate cartezian (III.1.10) i lund n considerare relaia de
interpolare a deplasrilor unui punct oarecare n funcie de deplasrile
nodale prin funciile de form (relaia IV.1.8) se poate exprima o relaie
de legtur ntre vectorul deformaiilor specifice {} i vectorul
deplasrilor nodale {

} de forma:
{} []{

} (IV.1.19)
Matricea [] se numete matricea de legtur dintre funciile deformaie
specific i deplasrile nodale. innd cont de relaia (IV.1.19) energia
de deformaie a elementului finit cu volumul

are expresia:

[]

[][]{

} {

[]

})

(IV.1.20)
n relaia (IV.1.20) se poate da factor comun vectorul transpus al
deplasrilor nodale {

care este independent de operatorul de


integrare i se obine forma final:
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
250

(([]

[][])

){

}
{

[]


(IV.1.21)
IV.1.2.1 Calculul potenialului total al corpului elastic
Prin nlocuirea expresiei lucrului mecanic al ncrcrilor exterioare
(IV.1.10) i a expresiei energiei de deformaie a elementului finit (IV.1.21)
n expresia potenialului total al corpului elastic (IV.1.3) se obine pentru
un element finit oarecare de volum

(([]

[][])

){

}
{

[]

([]

{}

) {

([]

{}

)
{

}
(IV.1.22)
Potenialul total al corpului este egal cu suma potenialelor fiecrui
element finit

prin nsumarea relaiilor (IV.1.22) pentru toate cele
elemente finite:

(IV.1.23)
nlocuind n relaia (IV.1.23) expresia potenialului total

al unui
element finit din corpul elastic deformabil din relaia (IV.1.22) se obine:

(([]

[][])

} (IV.1.24)
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
251
{

([]

([]

{}

([]

{}

{}
n relaia (IV.1.24) s-a notat cu {

} vectorul tuturor deplasrilor nodale,


simbolic calculat printr-o relaie de forma:
{

} {

(IV.1.25)
n relaia (IV.1.23) operatorul de nsumare are semnificaia asamblrii
tuturor deplasrilor nodale pentru ntreaga structur.
Se observ c expresia potenialului total al unui element finit din corpul
elastic deformabil prezentat n relaia (IV.1.24) este o funcional, n
sensul c este o funcie de funcii deplasare necunoscute. Condiia de
minim a potenialului total se transcrie ca o condiie de extrem a
funcionalei (IV.1.24).
IV.1.2 Ecuaia elementelor finite rezultat al
condiiei de extrem a funcionalei
potenialului total al unui corp elastic
Revenind la formularea teoremei energiei poteniale minime prezentat
la nceputul acestui capitol, vor fi luate n considerare toate deplasrile
compatibile pentru corpul deformabil, reunite n vectorul asamblat al
deplasrilor nodale {

}, descris n ecuaia de asamblare (IV.1.25).


Condiia de echilibru impune ca derivatele funcionalei potenial total
(relaia IV.1.24) n raport cu fiecare component a vectorului {

} (relaia
IV.1.25) s se anuleze:
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
252

(IV.1.26)
n care s-a notat cu numrul total de grade de libertate sau ecuaii
ale structurii rezultate din discretizarea corpului deformabil cu elemente
finite.
Prin derivarea funcionalei (IV.1.24) n raport cu fiecare component a
vectorului gradelor de libertate

i impunerea condiiei de extrem


(IV.1.26) se obine relaia:
(([]

[][])

} ([]


([]

{}

([]

{}(IV.1.27)
care se retranscrie separnd termenii:
((([]

[][])

){

}
{} ([]

{}

[]

{}

[]


(IV.1.28)
Ecuaia (IV.1.28) reprezint ecuaia elementelor finite pentru un corp
elastic deformabil n ipoteza strii de solicitare liniar elastic. n aceast
ecuaie sunt explicitate:
- n membrul stng vectorul necunoscutelor i anume deplasrile
nodale {

} pentru toate cele grade de libertate rezultate din


discretizarea corpului deformabil cu elemente finite, i matricea
sistemului de ecuaii,
- n membrul drept termenul liber.
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
253
IV.2 Matricea de rigiditate i
ncrcrile asociate unui corp elastic
deformabil
Matricea de rigiditate a elementelor finite i vectorul ncrcrile nodale
sunt calculate folosind relaia general (IV.1.28). n practic, nu n mod
necesar exist toate tipurile de ncrcri prezentate n acest paragraf.
IV.2.1 Relaia de calcul a matricei de rigiditate a unui
element finit
Matricea de rigiditate [

] asociat corpului elastic deformabil se


calculeaz prin asamblarea (nsumarea) matricelor de rigiditate [

]
pentru toate elementele structurii:
{

} {

(IV.1.29)
Matricea de rigiditate a fiecrui element finit care se calculeaz cu
relaia extras din (IV.1.28):
[

] ([]

[][])

(IV.1.30)
Dup cum se observ, prin abordarea energetic este prezentat un
procedeu matematic de calcul a matricei de rigiditate a unui element finit.
Acest procedeu nu exclude ns posibilitatea ca expresia matricei de
rigiditate s se poat calcula prin procedee directe, aa cum se va
demonstra pentru elementele unidimensionale plane sau spaiale de tip
bar plan dublu articulat sau grind. Termenul liber al sistemului de
ecuaii conine vectorii ncrcrilor exterioare: fore concentrate, fore de
volum, fore de suprafa, tensiuni iniiale.
Forele nodale concentrate sunt reprezentate de vectorul {} care
conine componente scalare, compatibile cu deplasrile corpului, aplicate
numai n nodurile elementelor finite n care este discretizat corpul.
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
254
Procedeul de asamblare include i nsumarea ncrcrilor nodale pentru
toate elemente structurii:
{} {

(IV.1.31)
IV.2.2 Relaia de calcul a forelor de volum
Forele de volum pentru ntregul corp sunt calculate prin nsumarea
forelor de volum calculate pentru fiecare element finit:
{

} {

(IV.1.32)
n care forele de volum asociate unui element finit sunt:
{

} []

{}

(IV.1.33)
IV.2.3 Relaia de calcul a forelor de suprafa
Forele de suprafa pentru ntregul corp sunt calculate prin nsumarea
forelor de suprafa calculate pentru fiecare element finit:
{

} {

(IV.1.34)
n care forele de suprafa asociate unui element finit sunt:
{

} []

{}

(IV.1.35)
IV.2.4 Relaia de calcul a forelor datorate tensiunilor
iniiale
Forele datorate tensiunilor iniiale pentru ntregul corp sunt calculate prin
nsumarea forelor datorate tensiunilor iniiale, calculate pentru fiecare
element finit n parte:
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
255
{

} {

(IV.1.36)
n care forele datorate tensiunilor iniiale pentru un element finit sunt:
{

} []

(IV.1.38)
n cazul n care corpul este caracterizat de deformaii iniiale, contribuia
acestora va fi luat n considerare aplicnd relaia dintre deformaii i
tensiuni:
{

} []{

} (IV.1.39)
dup care forele nodale asociate se calculeaz cu relaia (IV.1.38).
Capitolul IV. Fundamentarea matematic a metodei elementelor finite
256
IV.3 Concluzii
Matriceal, ecuaia metodei elementelor finite se poate scrie pentru un
corp elastic, deformabil, n ipoteza unei solicitri n domeniul liniar
elastic, sintetiznd relaiile (IV.1.31), (IV.1.32), (IV.1.34), (IV.1.36)
pornind de la relaia de baz:
[

]{

} {} {

} {

} {

} (IV.1.40)
Sistemul de ecuaii (IV.1.40) este un sistem liniar, cu o matrice asociat
[

] care este simetric i pozitiv definit. Deasmenea, matricea de


rigiditate a structurii este o matrice rar.
Algoritmii de rezolvare a sistemului de ecuaii liniare pot fi de tip direct
sau iterativ.
Capitolul V. Elemente finite unidimensionale plane
257
V. Elemente finite
unidimensionale plane
Capitolul V. Elemente finite unidimensionale plane
258
V.1 Introducere
Elementele finite unidimensionale plane sunt caracterizate prin faptul c
modeleaza componente structurale sau structuri care sunt reduse la o
singur dimensiune, de regula axa elementului structural, iar ncrcarea
i condiiile de deplasare sunt aplicate ntr-un singur plan. Aceste
elemente finite modeleaz structuri pentru care o dimensiune, lungimea
este cu mult mai mare dect celelalte dou dimensiuni ale seciunii
structurii. Ca urmare, specific acestor elemente finite este faptul c
dimensiunile seciunii transvesale sunt nlocuite n modelul generat, prin
atribute ale seciunii, i anume arie, moment de inerie axial, etc.
Elementele unidimensionale plane ntlnite n literatura de specialitate i
n implementrile cu elemente finite sunt: bara plan dublu articulat,
bara plan dublu ncastrat, elementul elastic unidimensional plan,
elementul pentru modelarea contactului n plan, elementul care
modeleaz legtura rigid.
n aceast monografie vor fi prezentate numai primele dou elemente
finite, bara plan dublu articulat i bara plan dublu ncastrat. Aceste
elemente finite au fost ntlnite i n rezistena materialelor, n
implementarea metodei deplasrilor. Din acest motiv, n acest capitol vor
fi prezentate dou metode de abordare ale acestor elemente finite:
metoda static clasic i metoda energetic demonstrat n capitolul
anterior. Metoda energetic este mult mai general i permite calculul
att a matricei de rigiditate, ct i a ncrcrilor nodale elementale
asociate nodurilor elementului finit.
Aceste dou elemente finite vor fi prezentate din punct de vedere
matematic, numeric, va fi exemplificat implementarea modelului
numeric n MATLAB pentru o problem de test simpl, iar apoi aceeai
problem de test va fi modelat n Abaqus. Vor fi comparate rezultatele
obinute n MATLAB i Abaqus pentru validarea modelului numeric.

Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
259
V.2 Elementul finit bar plan dublu
articulat
V.2.1 Introducere
Elementele de tip bar plan dublu articulat fac parte din familia
elementelor finite unidimensionale. Aceste elemente finite au de cele mai
multe ori forma simplificat de tij, de unde provine i denumirea lor n
limba englez RODS. n literatura de specialitate sunt ntlnite sub
denumirea de TRUSS sau SPAR.
Acest element finit are dou noduri i este folosit n analiza structurilor cu
elemente structurale solicitate la traciune sau compresiune. Elementul
finit de tip bar dublu articulat poate prelua numai eforturi axiale i nu
poate prelua eforturi tietoare sau momente ncovoietoare. Elementul
finit de tip dublu articulat este folosit n calculul fermelor, n analiza
static, dinamic sau calculul la stabilitate.
Schematizarea cu elemente finite de tip bar dublu articulat este
rezultatul unei simplificri a legturilor elementelor structurii. n realitate,
aceste legturi sunt diferite de articulaia standard, i anume sunt
mbinri prin sudur, fixri cu nituri sau buloane multiple. n cazul n care
legtura dintre elementele structurale este diferit de articulaia standard,
n nodurile elementului finit se dezvolt pe lng eforturile axiale de
traciune sau compresiune i eforturi tietoare sau momente
ncovoietoare, ale cror valori absolute sunt ns cu mult mai mici dect
ale eforturilor axiale. Ca urmare, se poate simplifica modelul neglijnd
aceste eforturi tietoare i momente ncovoietoare i se poate admite c
legtura este o articulaie n care se dezvolt numai eforturi axiale.
n domeniul construciilor civile sau industriale, de cele mai multe ori
structurile modelate cu elemente bar plan dublu articulat provin din
structuri spaiale, la care sunt identificate substructuri plane repetitive,
denumite i ferme plane. Aceste ferme plane sunt modelate cu elemente
bar plan dublu articulat.
In figura V.1.1 este prezentat un exemplu de structur de rezisten
ntlnit n construcii, cu elemente structurale de tip bar plan dublu
articulat, cu diferite tipuri de mbinri care sunt schematizate ca
articulaii.
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
260

Figura V.1.1. Structura de rezisten din metal a unui acoperi
n figura V.1.2 este prezentat structura cu elemente spaiale dublu
articulate folosite n modelarea structurii de rezistena a unui avion uor.

Figura V.1.2. Structura de rezisten a unui vaion uor
n figura V.1.3 este prezentat structura asiului tubular al unui monopost
realizat i modelat cu elemente finite bar spaiala dublu articulat.

Figura V.1.3. Structura de rezisten a asiului tubular al unui
monopost
n figura V.1.4 este prezentat un alt exemplu din inginerie mecanic
aplicat n motociclism, anume asiul tubular al unei motociclete.
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
261

Figura V.1.4. asiul tubular al unei biciclete
Elementul finit bar plan dublu articulat are dou noduri convenional
notate i . Variabila care definete numrul de noduri ale unui
element finit este n acest caz .
V.2.1 Definirea geometric a elementului
bar plan dublu articulat
Elementul finit bar plan dublu articulat poate avea oricare orientare
ntr-un sistem de coordonate global, convenional notat cu majuscule
. Sistemul de coordonate global poate avea originea n orice punct
al planului structurii. De regul, originea se adopt ntr-un punct fa de
care se pot definit uor cotele elementelor structurii. Axele i ale
sistemului de coordonate global au orientarea adoptat astfel nct
structura i ncrcrile aplicate structurii s poat fi definite ct mai
simplu.
n raport cu sistemul de coordonate global nodurile elementului finit au
coordonatele (

) i (

). innd cont de aceste coordonate


poate fi calculat lungimea elementului finit cu relaia:
(


(V.2.1)
n modelarea numeric a elementului se folosesc pentru proieciile
elementului pe axele sistemului de coorodnate global, notaiile:


(V.2.2)
cu ajutorul cruia se calculeaz cosinuii directori ai elementului finit:


(V.2.3)
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
262Figura V.2.1. Definirea sistemelor de coordonate global i local
pentru elementul bar plan dublu articulat
Acest element finit este de asemenea raportat unui sistem de
coordonate local convenional notat cu minuscule . Originea
sistemului de coordonate local se afl n punctul n mijlocul elementului
finit, iar axa materializeaz direcia elementului finit cu sensul de la
primul ctre al doilea nod. Axa este perpendicular pe axa local .
V.2.2. Definirea deplasrilor nodale pentru
elementul bar plan dublu articulat
V.2.2.1 Definirea gradelor de libertate n sistemul de
coordonate global
Convenional, translaiile definite n sistemul de coordonate global sunt
notate cu majuscule i . Deplasrile sunt reunite n vectorul
deplasrilor nodale:
{}

} (V.2.4)
n figura V.2.2 sunt prezentate deplasrile nodale n sistemul de
coordonate global:
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
263

Figura V.2.2. Definirea deplasrilor n sistemul de coordonate
global
n concluzie, elementul finit bar plan dublu articulat are cte dou
grade de liberate pe nod, , iar numrul total de grade de
libertate pentru element este , egal cu dimensiunea matricei
de libertate n sistemul de coordonate global.
V.2.2.2 Definirea gradelor de libertate n sistemul de
coordonate local
Deplasrile n sistemul de coordonate local se dezvolt numai n lungul
axei a sistemului de coordonate i notate cu

. Aceste deplasri
respect deasemenea conveniile de semn prezentate anterior.
Deplasrile locale sunt reunite n vectorul deplasrilor locale:
{}

} (V.2.5)
n figura V.2.3 sunt prezentate deplasrile nodale n sistemul de
coordonate local:
X
O
Y
nod 2
nod 2
nod 1
nod 1
U
X1
U
X2
U
Y1
U
Y2
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
264

Figura V.2.3. Definirea deplasrilor nodale n sistemul de
coordonate local
V.2.3. Definirea eforturilor nodale i forelor
nodale pentru elementul bar plan dublu
articulat
Eforturile nodale sunt definite n raport cu sistemul de coordonate local,
iar forele nodale sunt definite n raport cu sistemul de coordonate global.
V.2.3.1 Definirea eforturilor nodale n sistemul de
coordonate local n nodurile elementului bar plan dublu
articulat
n fiecare nod se dezvolt cte un efort nodal, orientat dup direcia
axial a elementului finit. Ca i n cazul deplasrilor nodale, eforturile
nodale sunt pozitive numai dac se dezvolt n sensul pozitiv al axei
locale . Eforturile nodale sunt reunite n vectorul eforturilor nodale {} cu
dou componente:
{}

} (V.2.6)
n figura V.2.4 sunt prezentate eforturile nodale:
X
O
Y
nod 2
nod 2
nod 1
nod 1
u
1X
u
2X
x
G
h
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
265

Figura V.2.4. Definirea eforturilor nodale n sistemul de
coordonate local
V.2.3.2 Definirea forelor nodale n sistemul de coordonate
global n nodurile elementului bar plan dublu articulat
n fiecare nod se dezvolt cte dou fore, orientate dup direcia axelor
sistemului de coordonate global. Ca i n cazul deplasrilor nodale,
forele nodale sunt pozitive dac se dezvolt n sensul pozitiv al axei
asociate. Forele nodale sunt reunite n vectorul forelor nodale cu patru
componente:
{}

} (V.2.7)
n figura V.2.5 sunt prezentate forele nodale:

Figura V.2.5. Definirea forelor nodale n sistemul de
coordonate global
X
O
Y
nod 2
nod 1
F
1Y
F
2Y
F
1X
F
2X
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
266
V.2.5. Definirea tensiunilor i deformaiilor
specifice pentru elementul bar plan dublu
articulat
n seciunile elementului bar plan dublu articulat se dezvolt numai
tensiuni normale . Considernd tensiunile n cele dou noduri de capt,
se definete vectorul tensiunilor:
{} {

} (V.2.8)
dup cum sunt reprezentate n figura V.2.6.

Figura V.2.6. Definirea tensiunilor nodale pentru elementul bar
plan dublu articulat
Deformaiile specifice care se dezvolt n elementul bar plan dublu
articulat sunt alungirile specifice reunite n vectorul deformaiilor
specifice:
{} {

} (V.2.9)
ntre vectorul deformaiilor specifice (V.2.9) i vectorul tensiunilor (V.2.8)
exist o relai de proporionalitate prin matricea constitutiv [] care n
cazul elementului bar plan dublu articulat se reduce la un scalar i
anume modulul de elasticitate longitudinal, modulul lui Young,

:
X
O
Y
nod 2
nod 2
nod 1
nod 1
s
2
x
G
h
s
1
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
267
[] [

] (V.2.10)
Transcrierea matriceal a relaiei scalare din teoria elasticitii este:
{} [

]{} (V.2.11)
V.2.6. Funcii de interpolare folosite n
modelarea elementului bar plan dublu
articulat
Se consider elementul finit raportat sistemului de coordonate local.
Modelarea deplasrilor n lungul elementului n raport cu sistemul de
coordonate local se face folosind funciile de interpolare de tip Lagrange
descrise n capitolul 4.2, prin relaia (II.4.5) particularizat pentru
deplasrile (II.3.45):
()

( )

()

( )

()


(V.2.12)
Funcia deplasare (V.2.12) se scrie sub form matriceal, innd cont de
funciile de form (II.4.6):
() {

()

()} {

} (V.2.13)
rescris sintetic:
() {}

{} (V.2.14)
Cu ajutorul funciilor de interpolare sunt exprimate de asemenea variaia
ariei seciunii () n funcie de aria elementului finit pe cele dou capete

i variaia temperaturii () n lungul elementului finit n funcie


de temperaturile n nodurile elementului

:
() {}

} (V.2.15)
() {}

} (V.2.16)
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
268
V.2.7. Calculul matricei de rigiditate n
formulare energetic pentru elementul bar
plan dublu articulat
Matricea de rigiditate a elementului finit bar plan dublu articulat se
calculeaz cu relaia general (IV.1.30) demonstrat n capitolul III.
V.2.7.1 Calculul matricei de legtur [] ntre deplasrile
nodale i deformaiile specifice
n cazul solicitrii uniaxiale relaia dintre deformaiile specifice i
deplasri este:


n care se nlocuiete funcia deplasare () din relaia (V.2.14), innd
cont c operatorul de derivare este:

(V.2.17)
Se consider c poziia unui punct oarecare al elementului finit dat de
abscisa se calculeaz cu ajutorul funciei de interpolare n funcie de
coordonatele nodale

, cu o relaie de forma:
() {}

} (V.2.18)
Derivata


reprezint chiar inversa Jacobianului i are expresia:

(
()


(V.2.19)
Inversa jacobianului se calculeaza innd cont de expresiile derivatelor
funciilor de form

() i

() din relaiile (II.4.10):


Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
269

({}

()
) {

} {

[]
(V.2.20)
Din rezultatul (V.2.20) se identific expresia matricei jacobian , care n
cazul elementului bar plan dublu articulat se reduce la un scalar. Ca
urmare a notaiilor fcute, funcia deformaie specific se exprim prin
deplasrile nodale cu relaia:

()

()

} {

} (V.2.21)
din care se deduce expresia matricei [] de legtur ntre deplasrile
nodale i deformaiile specifice:
[]

{
} (V.2.22)
V.2.7.2 Implementare relaiei de calcul a matricei de
rigiditate pentru elementul bar plan dublu articulat
Matricea de rigiditate a elementului finit bar plan dublu articulat se
calculeaz innd cont de lungimea elementului i seciunea de arie
curent

() cu relaia (IV.1.30):
[

] ([]

[][])

([]

[][]


Prin schimbarea de variabila , se obine:
[

] [()]

[][()]()(())

(V.2.23)
care se calculeaz:
[

[]

[]

{
}

[]
{

( )

( )}

()


(V.2.24)
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
270
Efectund calculele se obine expresia matricei de rigiditate n
coordonate locale:
[

[


]
(V.2.25)
Se observ c relaia (V.2.25) are o form mai simpl pentru elementul
bar plan dublu articulat cu seciunea constant

:
[

[


] (V.2.26)
V.2.7.3 Transformarea matricei de rigiditate din sistemul
de coordonate local n sistemul de coordonate global
Calculul matricei de rigiditate [] n sistemul de coordonate global n
functie de matricea de rigiditate [

] exprimat n sistemul de coordonate


local se face cu relaia de transformare:
[] []

][] (V.2.27)
n care [] este matricea cosinusurilor directoare de transformare din
sistemul de coordonate local n cel global, care are expresia:
[] [


] (V.2.28)
Prin efectuarea nmulirilor din (V.2.27) se obine:
[]

]
(V.2.29)
V.2.7.4 Parametrii care influeneaz matricea de rigiditate
a elementului bar plan dublu articulat
Matricea de rigiditate a elementului bar plan dublu articulat depinde
de urmtorii parametrii:
- caracteristici de material prin modulul de elasticitate a
materialului,

,
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
271
- caracteristici secionale prin aria seciunii elementului n nodurile
de capt,

,
- definirea geometric a elementului rezultat din discretizare prin
unghiul i lungimea , calculate n funcie de coordonatele
nodurilor.
V.2.8. Calculul ncrcrilor nodale
elementale pentru elementul bar plan
dublu articulat
Elementul bar plan dublu articulat poate prelua ncrcri nodale
elementale ca efect al unor sarcini termice aplicate n noduri, greutii
proprii sau aciunii unor cmpuri de acceleraie cum ar fi fora centrifug.
V.2.8.1 Calculul ncrcrilor termice pentru elementul bar
plan dublu articulat
Se consider un element finit bar plan dublu articulat pentru care se
consider aplicate n noduri dou sarcini termice de valori

, respectiv

Temperatura unui punct oarecare aflat pe elementul finit la cota fa


de originea sistemului de coordonate adimensional se calculeaz
folosind funciile de interpolare Lagrange conform relaiei (V.2.16).
Alungirea care se nregistreaz n punctul considerat n care temperatura
este () se va calcula cu relaia:
() (V.2.30)
Ca urmare, alungirea specific va fi:
()

() {

( )

( )} {

} (V.2.31)
n ipoteza c sarcinile termice sunt staionare, iar aplicarea lor s-a fcut
la momentul iniial al ncrcrii, se poate considera deformaia specific
() definit n (V.2.31) ca fiind vectorul deformaiilor specifice iniiale

.
Vectorul ncrcrilor nodale datorate sarcinilor termice se calculeaz
folosind relaia (IV.1.38) la care se folosete schimbarea de variabil
prezentat n acest capitol . Ca urmare:
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
272
{

} []

[]

[]{()}

(V.2.32)
care se dezvolt nlocuind integrala pe volumul elementului i efectund
schimbarea de varabil:
{

[]

[]
(

()


(V.2.33)
Prin efectuarea calculelor se obine vectorul ncrcrilor nodale
elementale datorate sarcinilor termice nodale

:
{

))

}
(V.2.34)
Din analiza relaiei (V.2.34) se identific urmtoarele cazuri particulare:
- bar cu seciunea constant

i temperaturile nodale
diferite

:
{

}
(V.2.35)
- bar cu seciunea variabil

i temperaturile nodale egale

:
{

}
(V.2.36)
- bar cu seciunea constant

i temperaturile nodale
egale

:
{

} (V.2.37)
ncrcarea exterioar datorat ncrcrilor termice n noduri trebuie
modelat n programul cu elemente finite calculat n raport cu sistemul
de coordonate global. Trecerea de la sistemul de coordonate local la cel
global se face cu relaia:
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
273
{

} []

))

[
] {

}
(V.2.38)
adic
{

))

] (V.2.39)
care poate avea forme particulare pentru (V.2.35), (V.2.36), (V.2.37).
Implementarea n programul cu elemente finite, va defini temperatura
nodal ca un atribut asociat nodului, iar forele elementale datorate
sarcinilor termice vor fi calculate pentru toate elementele care conin
nodul respectiv.
Dup cum se poate observa din relaia (V.2.39) forele nodale
elementale datorate sarcinilor termice pentru elementul bar plan dublu
articulat depinde de urmtorii parametrii:
- caracteristici de material prin modulul de elasticitate a
materialului

i coeficientul de dilatare termic liniar

,
- caracteristici secionale prin aria seciunii elementului n nodurile
de capt,

,
- definirea geometric a elementului rezultat din discretizare prin
unghiul , calculat n funcie de coordonatele nodurilor, cu relaiile
(V.2.1) i (V.2.3).
V.2.8.2 Calculul ncrcrilor de volum pentru elementul
bar plan dublu articulat
Vectorul ncrcrilor nodale de corp solid se determin in funcie de
forele specifice de volum definite n vectorul {}, cu relaia (IV.1.33):
{

} []

{}


care n cazul elementului bar plan dublu articulat are forma
perticular rezultat din schimbarea schimbarea de variabila :
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
274
{

} [()]

{()}()(())

(V.2.38)
n cazul greutii proprii, vectorul {()} se reduce la un scalar care
reprezint greutatea specific :
{()} (V.2.39)
Presupunnd bara de seciune liniar variabil, vectorul {

} va fi n
acest caz,:
{

} {

[()]

{()}
(

()


(V.2.40)
Prin integrare se obine:
{

} (V.2.41)
pentru care se identific cazul particular al barei cu seciunea constant

:
{

}
(V.2.42)
V.2.9. Calculul matricei de rigiditate n
formularea static pentru elementul bar
plan dublu articulat
Determinarea expresiei matricei de rigiditate pentru elementul bar plan
dublu articulat se poate face nu numai prin metoda energetic descris
n subcapitolul anterior, dar i printr-o metod mai direct numit metoda
static. Pentru a stabili expresia matricei de rigiditate n acest caz se
consider c ntre vectorul deplasrilor nodale {} exprimate n sistemul
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
275
de coordonate global i vectorul forelor nodale {} exist o relaie de
proporionalitate exprimat matriceal prin relaia:
[]{} {} (V.2.43)
n care [] este matricea de rigiditate a elementului, cu dimensiunea de
simetric (

) ca urmare a teoremei reciprocitii deplasrilor.


Matricea este singular i are rangul patru, bara dublu articulat fiind
caracterizat de patru deplasri de corp rigid. Extins, relaia (V.2.43) se
scrie:
[

] {

} {

} (V.2.44)
Coloanele matricei [] au semnificaia forelor nodale asociate
deplasrilor unitare aplicate n nodurile elementului. De exemplu, prima
coloan a matricei de rigiditate conine forele nodale care se dezvolt n
nodurile elementului prin impunerea unei deplasri unitare pentru primul
grad de libertate al elementului, adic translaie pe orizontal n primul
nod al elementului.

Figura V.2.7. Schema de ncrcare pentru calculul primei
coloane a matricei de rigiditate
Prin nlocuirea condiiei impuse n ecuaia (V.2.44) se obine relaia
matriceal care confirm observaia fcut anterior:
X
O
Y
nod 2
nod 1
nod 1
U
1X
=1
U
1Y
=0
A
1
o
F
1Y
F
2Y
F
1X
N
1
N
2
F
2X
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
276
{

} [

] {

} (V.2.45.a)
i se obine:
{

} {

} (V.2.45.b)
Din figura V.2.7 se poate deduce expresia efortului axial, exprimnd
alungirea elementului n funcie de efortul axial


(V.2.46)
Forele nodale n coordonate globale vor fi calculate cu relaiile:
{


(V.2.47)
Din condiia de echilibru static a elementului se calculeaz forele nodale
n nodul :
{


(V.2.48)
Pentru a calcula elementele celei de-a dou coloane, se impune o
deplasre unitar pe vertical n nodul care se transcrie matriceal:
{

} [

] {

} (V.2.49.a)
i se obin valorile celei de-a doua coloane a matricei de rigiditate:
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
277
{

} {

} (V.2.49.b)
A dou coloan a matricei de rigiditate conine forele care se dezvolt n
nodurile elementului prin impunerea unei deplasri unitare pentru cel de-
al doilea grad de libertate al elementului, adic translaie pe vertical n
primul nod al elementului.

Figura V.2.8. Schema de ncrcare pentru calculul celei de-a
doua coloane a matricei de rigiditate
Din figura V.2.8 se poate deduce expresia efortului axial:


(V.2.50)
Din condiia de echilibru static a elementului se calculeaz forele nodale
n nodul :
{(V.2.51)
Din condiia de echilibru static a elementului se calculeaz forele nodale
n nodul :
X
O
Y
U
1X
=0
U
1Y
=1
A
1
nod 2
F
1Y
F
1X
N
1
N
2
F
x2
F
y2
o
nod 1
nod 1
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
278
{


(V.2.52)
Pentru a calcula elementele celei de-a treia coloane, se impune o
deplasre unitar pe orizontal n nodul . Aceastei condiii corespunde
relaia matriceal:
{

} [

] {

} (V.2.53)
din care se obin valorile celei de-a treia coloane a matricei de rigiditate:
{

} {

} (V.2.54)
A treia coloan a matricei de rigiditate conine forele care se dezvolt n
nodurile elementului prin impunerea unei deplasri unitare pentru cel de-
al treilea grad de libertate al elementului, adic translaie pe orizontal n
al doilea nod al elementului.

Figura V.2.9. Schema de ncrcare pentru calculul celei de-a
treia coloane a matricei de rigiditate
Din figura V.2.9 se deduce expresia efortului axial n nodul :
X O
Y
U
1Y
=0
U 0
1X
=
A
2
nod 2
F
1Y
F
1X
N
1
N
2
F
2X
F
2Y
o
nod 1
nod 1
U
2X
=1
U
2Y
=1
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
279

(V.2.55)
respectiv forele nodale:
{


(V.2.56)
Din condiia de echilibru static a elementului se calculeaz forele n
nodul :
{


(V.2.57)
Pentru a calcula elementele celei de-a patra coloane, se impune o
deplasre unitar pe vertical n nodul i se obine relaia matriceal:
{

} [

] {

} (V.2.58)
din care se vor obine valorile celei de-a patra coloane a matricei de
rigiditate:
{

} {

} (V.2.59)
Din figura 4.4 se deduce expresia efortului axial n nodul :


(V.2.60)
respectiv forele nodale n nodul :
{


(V.2.61)
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
280

Figura V.2.10. Schema de ncrcare pentru calculul celei de-a
patra coloane a matricei de rigiditate
Din condiia de echilibru static a elementului se calculeaz forele nodale
n nodul :
{


(V.2.62)
innd cont de relaiile demonstrate, se regsete expresia matricei de
rigiditate a elementului bar dublu articulat, identic cu relaia (V.2.30):
[]

]

X
O
Y
U
1X
=0
U
1Y
=0
A
2
nod 2
F
1Y
F
1X
N
1
N
2
F
2X
F
2Y
o
nod 1
nod 2
U
2X
=0
U
2Y
=1
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
281
V.2.10 Modelare n MATLAB i ABAQUS a
unei structuri simple cu bare plane dublu
articulate
V.2.10.1 Modelarea in MATLAB a elementului bar plan
dublu articulat
Implementarea n MATLAB a modelului matematic descris n acest
subcapitol va include urmtoarele proceduri:
- procedura de calcul a matricei de rigiditate,
- procedura de calcul a tensiunilor (care implic i calculul
deformaiilor specifice, etc),
- procedura prin care sunt iniializate datele de calcul pentru o
problem simpl de test,
- programul principal de calcul care apeleaz aceste proceduri i
prin care este testat modelul.
Prezentarea programului de modelare
n procedura Spar2D este implementat algoritmul de calcul a matricei de
rigiditate pentru elementul finit bar plan dublu articulat, conform cu
relaia (V.2.30). Variabilele de intrare n corpul procedurii sunt:
- ielem numrul elementului finit pentru care este calculat
matricea de rigiditate
- elem matricea care conine definirea elementelor finite din
structur
- x, y vectorii care conin coordonatele nodurilor structurii
- exvect vectorul care conine valorile modulelor de elasticitate
longitudinal,
- ariavect vectorul care conine valorile ariei seciunilor
elementelor finite.
Procedura ntoarce matricea de rigiditate n variabila kelem. n corpul
procedurii sunt comentai paii de calcul.
Procedura Spar2D. Calculul matricei de rigiditate pentru elementul
Spar2D
% **************************************************************
%
Procedura de calcul a
matricei de rigiditate
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
282
% Procedura Spar2D
% calculul matricei de rigiditate pentru elementul
% bara plana dublu articulata
%
% Variabile de intrare:
% - ielem = elementul pentru care se calculeaza matricea de
% rigiditate
% - elem = matricea elementelor finite
% - x,y = vectorii coordonatelor nodale
% - exvect = vectorul modulelelor de elasticitate longitudinala
% - ariavect = vectorul ariilor sectiunilor elementelor finite
%
% Variabile de iesire:
% - kelem = matricea de rigiditate a elementului finit
%
% **************************************************************
%
% extrage datele referitoare la elementul finit curent
% identificat prin variabila ielem
%
% extrage nodurile elementului finit
nod1=elem(ielem,2);
nod2=elem(ielem,3);
% extrage identificatorul de material al elementului finit
propid=elem(ielem,4);
% extrage identificatorul de material al elementului finit
matid=elem(ielem,5);
% identifica coordonatele nodurilor structurii
% pentru primul nod
x1=x(nod1);
y1=y(nod1);
% i pentru al doilea nod al elementului finit
x2=x(nod2);
y2=y(nod2);
% calculeaza proiectiile distantei dintre noduri
% pe axele sistemului de coordonate
dx=x2-x1;
dy=y2-y1;
% calculeaza lungimea elementului finit
l=sqrt(dx*dx+dy*dy);
% calculeaza cosinusii directori ai directiei
% definite de nodurile elementului finit
c=dx/l;
s=dy/l;
% calculeaza produsele cosinusilor directori
c2=c*c;
s2=s*s;
cs=c*s;
% extrage modulul de elasticitate longitudinala din
% vectorul modulelelor de elasticitate din structura
ex=exvect(matid);
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
283
% extrage aria elementului finit din vectorul de arii ale structurii
aria=ariavect(propid);
%
% calculeaza matricea de rigiditate a elementului finit
kelem=ex*aria/l*[ c2 cs -c2 -cs
cs s2 -cs -s2
-c2 -cs c2 cs
-cs -s2 cs s2];
n procedura CompTens_Spar2D este implementat algoritmul de calcul a
- forelor nodale,
- eforturilor nodale,
- tensiunilor,
- deformaiilor specifice,
pentru un element finit bar plan dublu articulat. Variabilele de intrare
n corpul procedurii sunt:
- ielem numrul elementului finit pentru care este calculat
matricea de rigiditate
- elem matricea care conine definirea elementelor finite din
structur
- x, y vectorii care conin coordonatele nodurilor structurii
- exvect vectorul care conine valorile modulelor de elasticitate
longitudinal,
- ariavect vectorul care conine valorile ariei seciunilor
elementelor finite,
- depmat matricea deplasrilor nodale pentru toate nodurile
structurii.
Procedura ntoarce urmtoarele rezultate:
- fornod vectorul forelor nodale,
- efnod vectorul eforturilor nodale,
- tensnod vectorul tensiunilor,
- defnod vectorul deformaiilor specifice,
calculate parcurgnd paii:
- extrage din matricea deplasrilor nodal depmat vectorul
deplasrilor nodurilor elementului curent,
- calculeaz forele nodale {} cu relaia (V.2.31),
- calculeaz eforturile nodale cu relaia:
{} []{}
Procedura de calcul a
tensiunilor
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
284
- calculeaz tensiunile cu relaia:
{}
{}


- calculeaz deformaiile specifice cu relaia:
{}
{}


Procedura CompTens_SPar2D. Calculul tensiunilor, deformaiilor specifice
i eforturilor axiale pentru elementul Spar2D
% **************************************************************
%
% Procedura CompTens_SPar2D
% calculul tensiunilor, deformatiilor specifice si eforturilor axiale
% pentru elementul bara plana dublu articulata
%
% Variabile de intrare:
% - ielem = elementul pentru care se calculeaza matricea de
% rigiditate
% - elem = matricea elementelor finite
% - x,y = vectorii coordonatelor nodale
% - exvect = vectorul modulelelor de elasticitate longitudinala
% - ariavect = vectorul ariilor sectiunilor elementelor finite
% - depmat = matricea deplasarilor nodale rezultata din
% postprocesare
%
% Variabile de iesire:
% - fornod = matricea fortelor nodale
% - efnod = matricea eforturilor nodale
% - tensnod = matricea tensiunilor nodale
% - defnod = matricea deformatiilor specifice nodale
%
% **************************************************************
%
% extrage nodurile elementului finit
nod1=elem(ielem,2);
nod2=elem(ielem,3);
% extrage identificatorul de sectiune al elementului finit
propid=elem(ielem,4);
% extrage identificatorul de material al elementului finit
matid=elem(ielem,5);
% identifica coordonatele nodurilor structurii
% pentru primul nod
x1=x(nod1);
y1=y(nod1);
% si pentru al doilea nod al elementului finit
x2=x(nod2);
y2=y(nod2);
% calculeaza proiectiile distantei dintre noduri
% pe axele sistemului de coordonate
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
285
dx=x2-x1;
dy=y2-y1;
% calculeaza lungimea elementului finit
l=sqrt(dx*dx+dy*dy);
% calculeaza cosinusii directori ai directiei
% definite de nodurile elementului finit
c=dx/l;
s=dy/l;
% calculeaza produsele cosinusilor directori
c2=c*c;
s2=s*s;
cs=c*s;
% extrage modulul de elasticitate longitudinala din
% vectorul moduleleor de elasticitate a structurii
ex=exvect(matid);
% extrage aria elementului finit din vectorul de arii ale structurii
aria=ariavect(propid);
% calculeaza matricea de rigiditate a elementului finit
kelem=ex*aria/l*[c2 cs -c2 -cs
cs s2 -cs -s2
-c2 -cs c2 cs
-cs -s2 cs s2];
%
% genereaza vectorul deplasarilor nodale
% pentru elementul finit curent
d(1,1)=depmat(nod1,1);
d(2,1)=depmat(nod1,2);
d(3,1)=depmat(nod2,1);
d(4,1)=depmat(nod2,2);
%
% calculeaza vectorul eforturilor nodale
fornod(1:4,ielem)=kelem*d
% genereaza matricea de transformare prin rotatie
lmat=[c s 0 0
0 0 c s];
% calculeaza eforturile axiale Nx
efnod(1:2,ielem)=lmat*fornod(1:4,ielem)
% calculeaza tensiunile normale sigmaX
tensnod(1:2,ielem)=efnod(1:2,ielem)/aria
% calculeaza deformatia specifica epsilonX
defnod(1:2,ielem)=tensnod(1:2,ielem)/ex
Procedurile prezentate vor fi testate pe o structur simpl cu cinci bare
plane dublu articulate, prezentat n figura V.2.11.
Procedura de iniializare a
datelor modelului
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
286

Figura V.2.11. Structura model pentru testarea elementului bar
plan dublu articulat
Structura prezentat este descris n procedura InitSpar2D. n corpul
procedurii sunt descrise n comentarii semnificaia parametrilor definii.
Procedura InitSpar2D. Iniializarea programului de test pentru elementul
Spar2D
% **************************************************************
%
% Procedura InitSpar2D
% procedura pentru initializarea problemei de test pentru elementul
% bara plana dublu articulata
%
% **************************************************************
%
% definire numar noduri structura
nrnd=4;
% definire numar elemente structura
nrel=5;
% definire caracteristici element finit
% numar noduri element finit
nnod=2;
% numar grade de libertate nodala
ndof=2;
% calculeaza dimensiunea matricei de rigiditate
kdim=nnod*ndof;
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
287
% definire coordonate nodale
% coordonatele x ale nodurilor structurii
x=[0 90 180 90];
% coordonatele y ale nodurilor structurii
y=[0 150 0 -200];
% matricea gradelor de libertate nodala
id=[0 0
1 1
0 0
1 0];
% matricea de definire a elementelor din structura
elem=[1 1 2 3 1
1 2 3 3 1
1 3 1 2 1
1 1 4 1 1
1 4 3 1 1];
% matricea incarcarilor nodale
loadmat=[-6000 0
0 0
6000 0
0 0];
% vectorul carateristilor de material
% modul de elasticitate lonitudinala Ex
exvect=[2e5];
% vectorul ariilor secionale
ariavect=[78.53 50.26 113.09];
Programul principal de calcul integreaz toate etapele de modelare:
preprocesare, generare matrice de rigiditate i asamblare n matricea
structurii, rezolvarea sistemului de ecuaii i postprocesarea. n corpul
procedurii sunt descrise n comentarii semnificaia pailor parcuri,
respectiv a procedurilor apelate.
Procedura Spar2D_Start. Program principal de test pentru elementul finit
Spar2D
% **************************************************************
%
% Programul Spar2D_Start
% programul principal de analiza cu elemente finite
%
% Notatii generale:
% - nrnd = numrul de noduri ale structurii
% - nrel = numrul de elemente ale structurii
% - nnod = numrul de noduri ale elementului finit
% - ndof = numrul de grade de libertate nodala
% - elem = matricea definire element finit ielem
Programul principal pentru
testarea elementelor finite
dublu articulate
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
288
% structura unei linii a matricei de definirea a
% elementului finit este:
% - elem(ielem,1) = tipul elementului finit
% - elem(ielem,2...nnod+1) = nodurile e.f.
% - elem(ielem,nnod+2) = identificator sect
% - elem(ielem,nnod+3) = identificator mat
% - kdim = numrul de grade de libertate pe element
% - id = matrice grade de libertate nodala din structura
% - loadmat = matricea incarcarilor nodale
% - kelem = matricea de rigiditate a unui element
% - ksys = matricea de rigiditate a structurii
% - v = vectorul incarcarilor structurii
% - dep = vectorul deplasrilor nodale
% - depmat = matricea deplasrilor nodale
%
% Proceduri apelate:
% - InitSpar2D = initializare date structura
% - PrelID = prelucrare matrice grade de libertate
% - PrelLoad = prelucrare matrice incarcari nodale
% - Spar2D = calcul matrice rigiditate element finit
% - Asamb = asamblare matrice rigiditate e.f.
% - PrelDep = prelucrare vectori deplasari nodale
%
% **************************************************************
%
% initializeaza problema
clc
clear all
%
% citete datele structurii
InitSpar2D_Monografie
%
% prelucreaza datele initiale ale problemei
% prelucreaz matricea gradelor de libertate nodala id
PrelID
% prelucreaz matricea incarcarii loadmat
% si genereaz vectorul incarcarilor nodale v
PrelLoad
%
% modeleaza numeric structura cu elemente finite
% pentru fiecare element al structurii
for ielem=1:nrel
% genereaz matricea de rigiditate a elementului finit
% pentru elementul bara plana dublu articulata
Spar2D
% si asambleaz in matricea de rigiditate a structurii
Asamb
end
% calculeaz vectorul deplasrilor nodale
dep=ksys\v;
%
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
289
% prelucreaza rezultatele primare
% prelucreaz vectorul deplasrilor nodale
% si genereaz matricea deplasrilor nodale
PrelDep
% pentru fiecare element al structurii
for ielem=1:nrel
% genereaz matricea de rigiditate a elementului finit
% pentru elementul bara plana dublu articulata
% si calculeaza eforturile, tensiunile i deformaiile
CompTens_Spar2D
End
Rezultatele rulrii problemei test
Prin rularea programului Spar2D_Start valorile deplasrilor nodale sunt:
Tabel V.1. Valorile deplasrilor nodale (rulare MATLAB) pentru problema
test Spar 2D
UX UY
Nod 1 -5,372E-02 3,223E-02
Nod 2 0,000E+00 0,000E+00
Nod 3 5,372E-02 3,223E-02
Nod 4 0,000E+00 5,641E-02
Pentru fiecare element n parte sunt calculate forele nodale:
Tabel V.2. Valorile forelor nodale (rulare MATLAB) pentru problema test
Spar 2D


Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 Element 5
Nod 1
FX 1,592E-12 6,821E-13 6,000E+03 6,821E-13 2,274E-13
FY 2,274E-12 -4,547E-13 0,000E+00 -9,095E-13 -2,274E-13
Nod 2
FX -1,592E-12 -6,821E-13 -6,000E+03 -6,821E-13 -2,274E-13
FY -2,274E-12 4,547E-13 0,000E+00 9,095E-13 2,274E-13
Eforturile axiale nodale cae se dezvolt pentru fiecare element n parte
sunt:
Tabel V.3. Valorile eforturilor nodale (rulare MATLAB) pentru problema
test Spar 2D
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 Element 5
Nod 1 2,769E-12 7,409E-13 -6,000E+03 1,109E-12 -1,140E-13
Nod 2 -2,769E-12 -7,409E-13 6,000E+03 -1,109E-12 1,140E-13
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
290
Deformaiile specifice nodale pentru fiecare element n parte sunt:
Tabel V.4. Valorile deformaiilor specifice (rulare MATLAB) pentru
problema test Spar 2D
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 Element 5
Nod 1 1,224E-19 3,276E-20 -5,969E-04 7,063E-20 -7,261E-21
Nod 2 -1,224E-19 -3,276E-20 5,969E-04 -7,063E-20 7,261E-21
Tensiunile n nodurile fiecrui element sunt:
Tabel V.5. Valorile tensiunilor (rulare MATLAB) pentru problema test
Spar 2D
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 Element 5
Nod 1 2,448E-14 6,551E-15 -1,194E+02 1,413E-14 -1,452E-15
Nod 2 -2,448E-14 -6,551E-15 1,194E+02 -1,413E-14 1,452E-15
V.2.10.2 Modelarea in ABAQUS a unei structuri cu bare
plane dublu articulate
Pentru a exemplifica modelarea i analiza cu elemente finite a structurilor
cu bare plane dublu articulate, se consider structura din figura V.2.11,
alctuit din 5 bare dublu articulate, ncrcate cu un sistem de fore
concentrate. Ansamblul este confecionat din elemente din oel cu
modulul de elasticitate longitudinal

(Youngs modulus)
n prima parte a preprocesrii geometrice, este creat o PARTE (Part)
denumit (Name) ex_Spar2D prin Click dreapta i apoi Create... sau
Double Click pe ramura Parts din arborele modelului. Se alege opiunea
de spaiu de modelare (Modeling Space) bidimensional (2D), structur
deformabil (Deformable), cu caracteristica de baz (Base Feature) de
tip Wire. Dimensiunea prii nou create (Approximatesize) este de lsat
ce implicit definit de 200 mm:
Definirea problemei
Preprocesare
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
291

Se continu prin Click pe butonul Continue.
Se deseneaz liniile care modeleaz structura schematizat utiliznd
butonul Create Lines: Connected prin desenarea aproximativ a
geometriei,
Modelarea geometriei
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
292

dup care se impun constrngerile ca lungimea barelor nclinate s fie
egale:
,
mai nti pentru cele dou bare de sus,
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
293

iar apoi pentru cele dou bare de jos:
.
n continuare este cotat ansamblul de bare folosind butonul Add
Dimension :
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
294

Materialul structurii analizate este definit cu proprieti omogene i
izotrope (oel) pentru care se definete o singur proprietate de material
modulul de elasticitate longitudinal E.
n structura modelului ex_Spar2D, se face dublu-Click sau Click
dreapta (menul de mouse) i apoi Create... pe ramura Materials:

n fereastra de editare a materialului Edit Material, se introduce
denumirea materialului (Name), n acest caz Otel. Din menul
Mechanical Elasticity Elastic, se definesc proprietile elastice
ale materialului minim necsare pentru elementul bar plan dublu
articulat: modulul de elasticitate longitudinal (YoungsModulus) cu
valoarea de MPa E
5
10 2 = .
Definirea materialului
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
295

n cazul elementelor bar plan dublu articulat, proprietatea secional
definitorie este aria seciunii. Definirea unei noi seciuni se realizeaz
fcnd dublu-Click sau Click dreapta (menul de mouse) i apoi
Create... pe ramura Sections n structura modelului ex_Spar2D. Se
definesc pe rnd cele trei seciuni de arii corespunztoare diametrelor de
10, 12 i 8 mm.
Pentru seciunea circular cu diametrul de 10 mm,
Definirea seciunii
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
296

apoi pentru seciunea circular cu diametrul de 12 mm,

i pentru seciunea circular cu diametrul de 8 mm,

Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
297

Proprietile secionale definite anterior asociate cu caracteristicile de
material reunite n atributul Seciune (Section) se asociaz prii create
prin selectarea opiunii SectionAssignments din arborele modelului
ex_Spar2. Atribuirea seciunii se poate face prin double Click sau Click
dreapta (menul de mouse) i apoi, comanda Create... pe opiunea
SectionAssignments.
Pentru bara de mijloc se atribuie proprietatea secional pentru
seciunea curcular de 8 mm din oel:
Atribuirea seciunii prii
modelate
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
298

Se continu cu cele dou bare din partea superioar crora li se atribuie
proprietatea secional pentru seciunea curcular de 10 mm din oel:

i n final cele dou bare din partea inferioar crora li se atribuie
proprietatea secional pentru seciunea curcular de 12 mm din oel:
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
299

Transferul prii modelate n preprocesor ctre etapa de analiz, se
realizeaz prin activarea unei Instane (Instance) n cadrul ansamblului
(Assembly). Din arborele modelului n substructura ansamblului
(Assembly) este creat o nou instan prin Click dreapta i apoi
Create... sau prin dublu Click pe opiunea Instances:

Definirea instanei de
modelare
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
300
Iar apoi se deschide fereastra de generare a instanei Create Instance
n care este creat o instan a prii (Parts) ex_Spar2D de tip
(InstanceType) dependent (Dependent):

Discretizarea cu elemente finite este controlat din modulul (Module)
Mesh al programului ABAQUS. Intrarea n acest modul se face prin
dublu Click sau Click dreapta (menul de mouse) pe ramura Mesh din
arborele prii i selectarea opiunii Switch Context Ctrl+Space.
Discretizarea modelului cu
elemente finite
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
301

Alegerea tipului de elemente finite
Pentru modelarea cu elemente se alege elementul bar plan dublu
articulat, din menu-ul principal Element Type.

Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
302
i anume elementul T2D2 din biblioteca cu elemente finite a progarmului
ABAQUS. Acest element este de tip Standard, Liniar (Linear):

Definirea densitii de discretizare
Densitatea de discretizare de face prin opiunea de nsmnare a
muchiilor (Seed Edges). Prin muchie (Edge) se nelege fiecare linie
care modeleaz structura i reprezint o bar plan dublu articulat.
Fiecare linie va fi discretizat dup criteriul By number asociind cte un
element fiecrei linii. Atributul de un element pe linie se asociaz ntregii
structuri prin selectarea tuturor liniilor.
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
303

Discretizarea modelului geometric
Dup alegerea tipului de elemente finite i a densitii de discretizare va
fi discretizat partea (Part) fie prin selectarea butonului (Mesh Part) din
bara de instrumente a menu-lui Mesh, sau prin submenu-ul Part... din
menu-ul principal Mesh.

Definirea etapei de ncrcare
Analiza static liniar este realizat ntr-o etap de analiz (Step).
Pentru a crea o astfel de etap n arborele modelului ex_Spar2D, se face
dublu Click pe Steps sau Click dreapta (menu de mouse) urmat de
opiunea Create...:
Configurarea procedurii de
analiz i a necesarului de
date de ieire
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
304

Definirea ncrcrii exterioare de tip for concentrat
ncrcarea exterioar const n cele dou fore concentrate aplicate n
nodurile n care se ntlnesc cte trei bare.. Aceste fore se definesc
apelnd opiunea sarcini (Loads) din arborele principal al modelului
ex_Spar2D, prin dublu Click sau Click dreapta urmat de Create... .n
fereastra pentru definirea ncrcrii este denumit ncrcarea, n acest
caz fora din dreapta FX_dreapta, selectat opiunea de tip sarcin
mecanic (Mechanical) i anume for concentrat (Concentrated
force), urmat de selectarea punctului de aplicare a forei.
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
305

Procedura continu cu definirea valorii forei:

Analog este definit fora din punctul din stnga:
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
306

Condiiile de deplasare sunt articulaie n partea superioar i rezemare
n lungul axei Y n partea inferioar. Definirea condiiilor de deplasare de
tip articulaie se face prin dublu Click sau Click dreapta urmat de
Create... (menul de mouse) pe ramura BCs din arborele principal al
modelului ex_Spar2D:
Definirea condiiilor pe
frontier de tip deplasare
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
307

Articulaia este definit n pasul Incarcare, este de tip mecanic
(Mechanical) i anume Displacement/Rotation, pentru care se
blocheaz translaiile att dup direcia X ct i Y:

Se procedeaz analog pentru definirea rezemrii care este tot de tip
mecanic (Mechanical) i anume Displacement/Rotation, pentru care
se blocheaz translaia numai dup direcia X:
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
308

Dup definirea condiiilor de ncrcare i deplasare structura arborelui
modelului va fi:

Definirea programului
Crearea unui nou Job se face din ramura Analysis, opiunea Jobs, prin
dublu Click sau Click stanga urmat de Create...:
Procesarea
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
309
Programul lansat este denumit job_ex_spar. Configurarea rulrii se face
pentru setrile implicite: Full analysis (analiz complet) ca tip de job
(Job Type); opiunea Background (n fundal) ca mod de rulare (Run
Mode); opiunea Immediately (imediat) ca moment n care job-ul este
supus analizei (Submit Time).

Lansarea analizei
Rularea analizei cu elemente finite se face lansnd comanda Submit
prin Click dreapta (menul de mouse), pe job-ul anterior creat:

Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
310
Pentru a trece n modulul de vizualizare (Visualisation) a rezultatelor, se
face Click dreapta pe job-ul job_ex_spar i se apeleaz comanda
Results (Rezultate).
Reprezentare grafic a tensiunilor
Pentru a reprezenta starea de tensiuni din structura deformat, se face
Click pe butonul (Plot Contours on Deformed Shape) de pe bara
de instrumente a modulului Visualisation.

Pentru a selecta tensiunile normale sunt selectate din lista de opiuni
pentru tensiuni (S) componenta S11:

Reprezentare grafic a deplasrilor
Pentru a reprezenta grafic deplasrile

pe direcia axei , n menul


principal Result (Rezultat) se face Click pe comanda Field Output...
(Cmp de ieire):
Postprocesarea
rezultatelor
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
311

n fereastra Field Output se alege din list variabila - Spatial
displacement at nodes (Deplasare spaial la noduri), componenta
(Component) :

Se face Click pe butonul Apply (aplic) pentru a reprezenta n fereastra
de desenare, deplasarea fr nchiderea ferestrei Field Output sau
Click pe butonul OK care execut comanda cu nchiderea ferestrei.
Acelai rezultat se obine prin selectarea deplasrii U i a componentei
U1 din lista opiunilor,
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
312

i se obine distribuia deplasrilor. Se continu cu deplasrile pe direcie
vertical:

Valorile rezultatelor obinute prin rularea ABAQUS sunt prezentate n
tabelele urmtoare:
Rapoarte cu rezultate
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
313
Tabel V.7. Valorile deformaiior specifice i tensiunilor (rulare
ABAQUS) pentru problema test Spar 2D
Element Node E.E11 S.S11
Label Label @Loc 1 @Loc 1
1 1 5,421E-20 1,084E-14
1 2 5,421E-20 1,084E-14
2 2 2,711E-20 5,421E-15
2 3 2,711E-20 5,421E-15
3 1 5,969E-04 1,194E+02
3 3 5,969E-04 1,194E+02
4 1 -2,711E-20 -5,421E-15
4 4 -2,711E-20 -5,421E-15
5 3 0,000E+00 0,000E+00
5 4 0,000E+00 0,000E+00
Tabel V.8. Valorile forelor nodale i deplasrilor (rulare ABAQUS)
pentru problema test Spar 2D
Node RF.RF1 RF.RF2 U.U1 U.U2
Label @Loc 1 @Loc 1 @Loc 1 @Loc 1
1 0,000E+00 0,000E+00 -5,372E-02 3,223E-02
3 0,000E+00 0,000E+00 5,372E-02 3,223E-02
4 -2,516E-13 0,000E+00 0,000E+00 5,641E-02
Prin compararea rezultatelor obinute n ABAQUS prezentate n tabelele
V.7 i V.8 cu rezultatele obinute n MATLAB prezentate n tabelele V.1,
V.6 se observ c valorile sunt foarte apropiate. Ca urmare, modelul
didactic n MATLAB este validat de rularea ABAQUS.

Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
314
V.2.11 Aplicaii pentru elementul finit bar
plan dublu articulat
1. Se consider structura din figura de mai jos. Sistemul de trei bare este
executat din oel cu modulul de elasticiatate

, iar
seciunea este aceeai, de form circular plin cu diametrul
.
Sistemul este ncrcat cu fora orizontal

i fora vertical
orientat n jos

.

Se cere, efectund calculele manual sau cu ajutorul programului
MathCad::
numerotarea nodurilor i elementelor
scrierea matricei gradelor de libertate i a matricei
numerotrii ecuaiilor
scrierea matricei ncrcrilor
expresia vectorului liber al ncrcrilor nodale
calculul matricelor de rigiditate pentru toate elementele
structurii
expresia matricei de rigiditate a structurii
valorile deplasrilor nodurilor libere
valorile forelor nodale pentru fiecare element n parte
valorile eforturilor axiale pentru fiecare element n parte
valorile tensiunilor i deformaiilor specifice pentru fiecare
element n parte.
2. Se consider structura din figura de mai jos. Ansamblul de cinci bare
este executat din oel cu modulul de elasticiatate

, iar
seciunea barelor verticale i orizonatl este de form circular plin cu
400
3
0
0
F1
F2
= =
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
315
diametrul iar a celor nclinate de form tubular cu

.
Sistemul este ncrcat cu fora orizontal

i fora vertical
orientat n jos

.

Se cere, folosind o implementare a unui program n MATLAB:
numerotarea nodurilor i elementelor
scrierea matricei gradelor de libertate i a matricei
numerotrii ecuaiilor
scrierea matricei ncrcrilor
expresia vectorului liber al ncrcrilor nodale
calculul matricelor de rigiditate pentru toate elementele
structurii
expresia matricei de rigiditate a structurii
valorile deplasrilor nodurilor libere
valorile forelor nodale pentru fiecare element n parte
valorile eforturilor axiale pentru fiecare element n parte
valorile tensiunilor i deformaiilor specifice pentru fiecare
element n parte.
3. Se consider dou bare articulate ca n figura de mai jos. Fiecare nod
se afl la temperaturi diferite:

. Ansamblul
este solicitat datorit sarcinilor termice induse de temperaturile nodale
diferite. Se presupune c ambele bare sunt executate din oel cu modulul
de elasticiatate

i coeficientul de dilatare termic


liniar

. Seciunea barelor este de form ptrat plin


cu latura .
300
2
0
0
2
0
0
F1
F2
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
316

Se cere, efectund calculele manual sau cu ajutorul programului
MathCad::
numerotarea nodurilor i elementelor
scrierea matricei gradelor de libertate i a matricei
numerotrii ecuaiilor
calculul ncrcrilor nodale elementale
scrierea matricei ncrcrilor corespunztoare
ncrcrilor nodale elementale
expresia vectorului liber al ncrcrilor nodale
calculul matricelor de rigiditate pentru toate elementele
structurii
expresia matricei de rigiditate a structurii
valorile deplasrilor nodurilor libere
valorile forelor nodale pentru fiecare element n parte
valorile eforturilor axiale pentru fiecare element n parte
valorile tensiunilor i deformaiilor specifice pentru fiecare
element n parte.
3. Se consider un ansamblu de cinci bare dublu articulate care sunt
antrenate ntr-o micare de rotaie la o turaie . Se
presupune c ambele bare sunt executate din oel cu modulul de
elasticiatate

i densitatea

. Seciunea
barelor este de form circular plin cu diametrul .
Se cere, efectund calculele manual sau cu ajutorul programului
MathCad::
numerotarea nodurilor i elementelor
scrierea matricei gradelor de libertate i a matricei
numerotrii ecuaiilor
calculul vitezei unghiulare,
800
3
0
0
T2
200
T1
T3
Capitolul V.2 Elementul finit unidimensional bar plan dublu articulat
317
calculul ncrcrilor nodale elementale datorate cmpului
de acceleraie unghiular
scrierea matricei ncrcrilor corespunztoare
ncrcrilor nodale elementale
expresia vectorului liber al ncrcrilor nodale
calculul matricelor de rigiditate pentru toate elementele
structurii
expresia matricei de rigiditate a structurii
valorile deplasrilor nodurilor libere
valorile forelor nodale pentru fiecare element n parte
valorile eforturilor axiale pentru fiecare element n parte
valorile tensiunilor i deformaiilor specifice pentru fiecare
element n parte.3
0
0
200
3
0
0
200
w
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
318
V.3 Elementul finit unidimensional bar
plan dublu ncastrat
Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat este folosit n
modelarea structurilor plane alctuite din elemente structurale ale cror
mbinri pot fi asimilate ca ncastrri. n literatura de specialitate sunt
ntlnite sub denumirea de BEAM 2D. Elementul bar plan dublu
ncastrat poate prelua eforturi de tip fore axiale i tietoare i momente
ncovoietoare. Elementul finit bar plan dublu ncastrat este folosit n
calculul cadrelor plane, n analiza static, dinamic sau calculul la
stabilitate.
Ca i n cazul elementului finit bar plan dublu articulat, modelul cu
acest tip de elemente finite este rezultatul unei schematizri, prin
reducerea componentelor structurale la axa barei.
n figurile VI.1.1 sunt prezentate dou exemple de structuri alctuite din
bare dublu ncastrate dispuse n plane diferite i solidarizate cu elemente
de legtur.

Figura V.3.1. Structura de rezisten din lemn a unor
acoperiuri
Elementele structurale sunt mbinate direct sau cu ajutorul unor piese de
legtur, dup cum este prezentat n figua V.3.2. Acest tip de mbinare
face legtura dintre componentele structurale transmind eforturile
axiale, tietoare i momentele ncovoietoare.
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
319

Figura V.3.2. Detaliul unei mbinri de bare plane dublu
ncastrate
V.3.1 Definirea geometric a elementului
bar plan dublu ncastrat
Ca i elementul finit bar plan dublu articulat, elementul finit bar
plan dublu ncastrat poate avea oricare orientare ntr-un sistem de
coordonate global, convenional notat . Sistemul de coordonate
global poate avea originea n orice punct al planului structurii. i n
acest caz, originea se va adopt ntr-un punct fa de care se pot definit
uor cotele elementelor structurii. Axele i ale sistemului de
coordonate global au orientarea adoptat astfel nct structura i
ncrcrile aplicate structurii s poat fi definite ct mai simplu.
n raport cu sistemul de coordonate global nodurile elementului finit au
coordonatele (

) i (

). innd cont de aceste coordonate


poate fi calculat lungimea elementului finit cu relaia (V.2.1). n
modelarea numeric a elementului se folosesc pentru proieciile
elementului pe axele sistemului de coordonate global, notaiile din
relaiile (V.2.2), cu ajutorul cruia se calculeaz cosinuii directori ai
elementului finit, din relaiile (V.2.3).
Element finit este de asemenea raportat
unui sistem de coordonate local
convenional notat cu . Dup cum
este prezentat n figura II.4.5 originea
sistemului de coordonate local se afl n
primul nod al elementului finit, iar axa
materializeaz direcia elementului finit
cu sensul de la primul ctre al doilea
nod. Axa este perpendicular pe axa
nod 1
nod 2

=0
=1
q
O
y
x
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
320
local . Coordonata adimensional are valori cuprinse ntre 0 i 1.
V.3.2. Definirea deplasrilor nodale pentru
elementul bar plan dublu ncastrat
Deplasrile elementului finit BEAM 2D sunt definite conform conveniei
de semne: deplasrile sunt pozitive dac se dezvolt n sensul pozitiv al
axei asociate.
V.3.2.1 Definirea gradelor de libertate ale elementului finit
bar plan dublu ncastrat n sistemul de coordonate
global
Convenional, translaiile definite n sistemul de coordonate global sunt
notate cu majuscule , i

. Deplasrile sunt reunite n vectorul


deplasrilor nodale:
{}

} (V.3.1)
n figura V.3.3 sunt prezentate deplasrile nodale n sistemul de
coordonate global:

Figura V.3.3. Definirea deplasrilor n sistemul de coordonate
global
Convenia de semne precizat pentru elementul finit bar plan dublu
articulat este valabil i pentru acest element finit: deplasrile sunt
pozitive dac se dezvolt n sensul pozitiv al axei asociate.
X O
Y
nod 1
nod 1
nod 2
U
1X
U
2X
U
1Y
|
1Z
|
2Z
U
2Y
nod 2
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
321
V.3.2.2 Definirea gradelor de libertate ale elementului finit
bar plan dublu ncastrat n sistemul de coordonate
local
Deplasrile n sistemul de coordonate local se dezvolt n lungul axei a
sistemului de coordonate notate cu

i rotiri n jurul axei normale,


notate cu

. Aceste deplasri respect deasemenea conveniile de


semn prezentate anterior. Deplasrile locale sunt reunite n vectorul
deplasrilor locale:
{}

} (V.3.2)
Vectorul definit n relaia (V.3.2) nu conine deplasrile

n
lungul elementului.
n figura V.3.4 sunt prezentate deplasrile nodale n sistemul de
coordonate local:

Figura V.3.4. Modelarea deplasrilor elementului BEAM 2D n
sistemul de coordonate local adimensional
Conform notaiilor adoptate, n raport cu sistemul de coordonate local,
numrul de grade de libertate este , iar dimensiunea matricei
de rigiditate este , deci .
Se observ c deplasrile de tip rotire sunt pozitive n sensul pozitiv al
rotirii axei peste .
X O
Y
nod 1
nod 1
nod 2
|
1Z
|
2Z
nod 2
u
2x
x
h
u
2y
u
1x
u
1y
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
322
V.3.3. Definirea eforturilor nodale i forelor
nodale pentru elementul bar plan dublu
ncastrat
V.3.3.1 Definirea eforturilor nodale n nodurile elementului
bar plan dublu ncastrat n sistemul de coordonate
local adimensional
n raport cu sistemul de coordonate local sunt definite eforturile nodale.
n fiecare nod se dezvolt un efort tietor de tip for, orientat dup
direcia axial a elementului finit i un efort de tip moment ncovoietor
orientat perpendicular pe planul definit de axele .
Se dezvolt deasemena i eforturi axiale ca i n cazul elementului finit
bar plan dublu ncastrat care au aceeai definire ca i n cazul
elementului finit bar plan dublu articulat.
Convenia de semne pentru eforturi este aceeai ca i n cazul
deplasrilor. Eforturile nodale sunt reunite n vectorul eforturilor nodale
{} cu patru, respectiv ase componente
{}

}
respectiv (V.3.3)
{}

}
Eforturile sunt prezentate n figura V.3.5:

Figura V.3.5. Modelarea eforturilor nodale pentru elementul
BEAM 2D

q
nod 1
nod 2
N
1
M
1Z
T
1
T
2
N
2
M
2Z
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
323
V.3.3.2 Definirea forelor nodale n nodurile elementului
bar plan dublu ncastrat n sistemul de coordonate
global
n raport cu sistemul de coordonate global sunt definite forele nodale. n
fiecare nod se dezvolt cte dou fore orientate dup direcia axelor de
coordonate ale sistemului de coordonate global i un moment
ncovoietor. Ca i n cazul deplasrilor nodale, forele nodale i
momentele sunt pozitive dac se dezvolt n sensul pozitiv al axei
asociate.
Forele nodale sunt reunite n vectorul forelor nodale cu ase
componente:
{}

} (V.3.4)
n figura V.3.6 sunt prezentate forele i momentele nodale nodale:

Figura V.3.6. Modelarea forelor nodale n sistemul de
coorodnate global, pentru elementul BEAM 2D
V.3.5. Definirea tensiunilor i deformaiilor
specifice pentru elementul bar plan dublu
ncastrat
n seciunile elementului bar plan dublu ncastrat se dezvolt numai
tensiuni normale . Considernd tensiunile n cele dou noduri de capt,
se definete vectorul tensiunilor
{} {

}
dup cum sunt reprezentate n figura V.2.6.
X O
Y
nod 1
nod 2
F
1X
F
2X
F
1Y
M
1Z
M
2Z
F
2Y
nod 1
nod 2
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
324
Deformaiile specifice care se dezvolt n elementul bar plan dublu
ncastrat sunt alungirile specifice reunite n vectorul deformaiilor
specifice (V.3.9).
ntre vectorul deformaiilor specifice (V.3.9) i vectorul tensiunilor (V.3.8)
exist o relaie de proporionalitate prin matricea constitutiv [] care, i
n cazul elementului bar plan dublu ncastrat se reduce la un scalar i
anume modulul de elasticitate longitudinal, modulul lui Young,

:
[] [

]
V.3.6. Funcii de interpolare folosite n
modelarea elementului bar plan dublu
ncastrat
Deoarece n cazul elementului BEAM 2D trebuie respectat condiia de
continuitate a tuturor deplasrilor inclusiv a rotirilor (condiia de
compatibilitate dintre elemente n cmpul deplasrilor), funciile de
interpolare folosite vor fi funciile Hermite prezentate n subcapitolul
II.4.2.3.


Figura V.3.7. Impunerea condiiilor de continuitate a
deplasrilor la limita dntre dou elemente
n nodul de legtur dintre oricare dou elemente trebuie satisfcut
condiia de continuitate att pentru deplasrile liniare, ct i pentru cele
rotiri, adic:
{

()

()

(V.3.5)
nod i
element 1 element 2
nod i+1
nod i+2

i +1
1
=
i+1
2
v v
i+1
1
=
i+1
2
nod i
element 1
element 2
nod i+1
nod i+2

i +1
1

i +1
2
v v
i+1
1
=
i+1
2

i +1
1
<>
i+1
2
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
325
n cazul n care s-ar folosi funcii de interpolare Lagrange ar fi stisfcut
numai prima condiie

, deoarece aceste funcii de interpolare nu


ndeplinesc i condiia de continuitate a derivatei de ordinul nti.
Funciile de form asociate funciilor de interpolare Hermite de ordinul
nti pentru elemente finite unidimensionale sunt cele din (II.4.46):
{

()

()

( )

()

( )

()

( )

Orice mrime oarecare O(), care definete elementul finit BEAM 2D se
va exprima cu relaia (II.4.45):
O()

()O

()O

()O

()O


n care O

sunt valorile acestei mrimi n nodurile elementului, iar


O

sunt valorile derivatelor aceleiai mrimi n nodurile elementului


finit. Derivatele funciilor de form sunt cele din relaiile (II.4.47):
V.3.7. Calculul matricei de rigiditate n
formulare energetic pentru elementul bar
plan dublu ncastrat
Matricea de rigiditate a elementului finit bar plan dublu ncastrat se
calculeaz cu relaia general (IV.130) demonstrat n capitolul IV.
V.3.7.1 Calculul matricei de legtur [] ntre deplasrile
nodale i deformaiile specifice
n cazul solicitrii uniaxiale relaia dintre deformaiile specifice i
deplasri este:


n care ine cont c operatorul de derivare este:


n cazul funciei deplasare transversal i anume sgeata ,
reprezentarea variaiei pe domeniul unidimensional se va face innd
cont de trecerea de la sistemul de coordonate local la cel global. Pentru
aceasta se consider figura V.3.8, din care se observ c:
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
326


(V.3.6)

Figura V.3.8. Relaia dintre coordonata local x i cea
adimensional
Coordonata global se exprim:

( )

(V.3.7)
Prin derivarea relaiei (V.3.7) la coordonata adimensional se obine:


(V.3.8)
Ca urmare se gsete derivata:


(V.3.9)
Funcia deplasare () se va exprima matriceal n funcie de coordonata
adimensional pe intervalul []:
()

()

()

()

()


() {

}
{


n care se calculeaz derivatele n raport cu coordonata local:
x
1
x
2
x
O
nod 1 nod 2
x,

1
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
327
() {

}
{

}
{


(V.3.10)
Deformaia specific ( ) se calculeaz n ipoteza c lungimea fibrei
medii (PQ) rmne neschimbat. Distana dintre dou puncte situate la
distanta fa de axa barei se modific deoarece fibra se alungete.
Deformaia specific se va calcula n funcie de raza de curbur i
rotirea relativ a seciunilor , cu relaia:

( )

(V.3.11)

Figura V.3.9. Deducerea expresiei alungirii specifice
Deoarece curbura care este egal cu inversa razei de curbur , se
poate exprima n funcie de deplasarea transversal ():

()

(V.3.12)
Ca urmare, se obine expresia deformaiei specifice ( ) n funcie de
derivata de ordinul doi a deplasrii transversale ():
( )

()


(V.3.13)
d
A
B
D C
Q'
P'
Q
Q
P
P
y
x
v(x)

Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat


328
Derivata de ordinul doi a deplasrii transversale se va calcula n funcie
cu coordonata local dimensional . Pentru aceasta, se va calcula mai
nti derivata de ordinul nti:
( )

()


(V.3.14)
Derivata de ordinul doi a deplasrii transversale se calculeaz cu relaia:

()

} {

} (V.3.15)
Ca urmare, relaia (V.3.14) devine:
( )

} {

} (V.3.16)
din care, prin nlocuirea relaiilor (II.4.48), se obine expresia matricei de
legtur dintre deformaiile specifice i deplasri:
[]

{( ) ( ) ( ) ( )}
(V.3.17)
V.3.7.2 Implementare relaiei de calcul a matricei de
rigiditate pentru elementul bar plan dublu ncastrat
Matricea de rigiditate | | k exprim n sistemul de coordonate local
legtura dintre vectorul deplasrilor nodale i vectorul eforturilor nodale
prin relaia:
{} []{} (V.3.18)
Matricea elementului finit unidimensional BEAM 2D este calculat cu
relaia:
[] ([]

[][])

([]

[][]


n care se face schimbarea de variabil i se obine:
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
329
[] ([()]

[][()]

)(())

(V.3.19)
n relaia (V.3.19)

este volumul elementului finit,

este aria seciunii


transversale a elementului finit, [()] este matricea de legtur dintre
funciile deformaie specific i deplasri, [] este matricea constitutiv,
iar () este matricea jacobian.
Determinantul matricei jacobian apare ca urmare a schimbrii variabilei
de integrare din sistemul de coordonate local dimensional n sistemul de
coordonate local adimensional cu relaia


Determinantul matricei Jacobian se calculeaz cu relaia:
(()) (

) (V.3.20)
Matricea de rigiditate a elementului bar plan dublu ncastrat are n
raport cu sistemul de coordonate local dimensiunea de i este
simetric

(ca urmare a teoremei reciprocitii deplasrilor).


Matricea este singular i are rangul 4, grinda fiind caracterizat de patru
deplasri de corp rigid:
{

} [

] {

} (V.3.21)
Matricea de rigiditate a elementului BEAM 2D se calculeaz cu relaia:
[]
(

( )
( )
( )
( )}

( )
( )
( )
( )}


Expresia obinut se poate grupa:
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
330
[]

( )
( )
( )
( )}

( )
( )
( )
( )}


(V.3.22)
n relaia (V.3.22) se pune n eviden momentul de inerie axial:


Prin integrarea relaiilor (V.3.22) se obine expresia matricei de rigiditate
a elementului BEAM 2D ]n raport cu sistemul de coordonate local:
[]
[


(V.3.23)
V.3.7.3 Parametrii care influeneaz matricea de rigiditate
a elementului bar plan dublu ncastrat
Matricea de rigiditate a elementului bar plan dublu ncastrate depinde
n exprimarea fa de sistemul de coordonate local, de urmtorii
parametrii:
- caracteristici de material prin modulul de elasticitate a
materialului,

,
- caracteristici secionale prin aria i momentul de inerie al
seciunii elementului,
- definirea geometric a elementului rezultat din discretizare prin
lungimea , calculate n funcie de coordonatele nodurilor.
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
331
V.3.8. Calculul ncrcrilor nodale
elementale pentru elementul bar plan
dublu ncastrat
Ca i pentru elementul bar plan dublu articulat, n nodurile
elementului finit bar plan dublu ncastrat se dezvolt ncrcri
elementale nodale datorate ncrcrilor termice, forelor distribuite sau
ncrcrilor de corp datorate cmpurilor de acceleraii i greutii
specifice a elementului finit.
V.3.8.1 Calculul ncrcrilor termice pentru elementul bar
plan dublu ncastrat
Se consider un element finit bar plan dublu ncastrat pentru care se
consider aplicate n cele dou noduri dou ncrcri termice de
temperaturi

n ipoteza c sarcinile termice sunt staionare.


Vectorul ncrcrilor nodale datorate temperaturilor nodale se determin
cu relaia (IV.1.38) care se rescrie pentru elementul bar plan dublu
ncastrat modelat cu funcii de interpolare Hermite:
{

} []

[]{

([]

[]{

)(())


(V.3.24)
n care {

} este vectorul deformaiilor iniiale datorate temperaturilor


nodale. Deoarece pentru temperaturile nodale se impune o variaie
liniar care satisface conditiile:
{
()|

()|

(V.3.25)
iar temperatura va avea o variaie n lungul elementului finit de forma:
() { } {

} (V.3.26)
Alungirea care se nregistreaz n punctul considerat n care temperatura
este () se va calcula cu relaia:
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
332
() (V.3.30)
Ca urmare, alungirea specific va fi:
()

() { } {

} (V.3.31)
Prin nlocuire se obine:
{

}
(

( )
( )
( )
( )}

{ } {

(V.3.32)
care prin integrare conduce la:
{

(V.3.33)
Pentru relaia (V.3.33) se distinge cazul particular al grinzii cu o sarcin
de temperatur constant :
{

} (V.3.30)
V.3.8.2 Calculul incarcarilor de corp solid pentru elementul
bar plan dublu ncastrat
Vectorul ncrcrilor nodale de corp solid se determin cu relaia
(IV.1.33):
{

} []

{}


care se integreaz succesiv:
{

} ([]

{}

)(())

[]

{}


Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
333
Prin inlocuirea funciilor de form se obtine:
{

}
{

(V.3.31)
V.3.8.3 Calculul incarcarilor datorate fortelor distribuite:
Vectorul incarcarilor nodale datorate fortelor distribuite se calculeaz cu
relatia (IV.1.35):
{

} []

{}


care prin nlocuire conduce la:
{

}
{

()

(V.3.32)
n care
() { } {

}
i se obine vectorul incarcarior elementale datorate forei liniar
distribuite:
{

}
{

{ } {

(V.3.33)
care prin nlocuire conduce la:
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
334
{

(V.3.34)
n cazul unei ncrcri uniform distribuite se obine vectorul ncrcrilor
nodale:
{

(V.3.35)
V.3.9. Calculul matricei de rigiditate n
formularea static pentru elementul bar
plan dublu ncastrat
Pentru deducerea matricei de rigiditate prin metoda static se consider
o bar plana dublu ncastrat pentru care se va presupune seciunea
barei constant astfel nct

.
Spre deosebire de elementul bar plan dublu articulat, n acest caz
matricea de rigiditate se va calcula n raport cu sistemul de coordonate
local. Elementul bar de lungime este definit prin vectorul nodal ()
raportat la sistemul de coordonate global n raport cu care este
definit vectorul forelor nodale
{}

}
i vectorul deplasrilor nodale
{}

}
n sistemul de coordonate global, ntre vectorul eforturilor nodale { } P i
vectorul deplasrilor nodale { } D se definete relaia de proporionalitate
exprimat matriceal:
{} []{}
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
335
n care [] este matricea de rigiditate a elementului n sistemul de
coordonate global, cu dimensiunea de .
n raport cu un sistem de coordonate local se definesc eforturile
nodale:
{}

} ,
i deplasrile locale:
{}

}
n sistemul de coordonate local, ntre vectorul eforturilor nodale
{ } p
i
vectorul deplasrilor nodale {} se defineste relaia de proporionalitate
exprimat matriceal:
{} []{}
n care [] este matricea de rigiditate a elementului n sistemul de
coordonate local, cu dimensiunea de , simetric

(ca
urmare a teoremei reciprocitii deplasrilor).
Matricea este singular i are rangul 6, bara fiind caracterizat de ase
deplasri de corp rigid. Extins, relaia devine:
{

(V.3.36)
Ca i n cazul elementului SPAR 2D, coloanele matricei de rigiditate []
pentru elementul BEAM 2D, au semnificaia eforturilor asociate
deplasrilor unitare aplicate n nodurile elementului.
De exemplu coloana i a matricei contine eforturile care se dezvolta n
nodurile elementului prin impunerea unei deplasri unitare gradului de
libertate i a elementului.
Pentru a calcula elementele primei coloane se impune o deplasare
unitar pe orizontal n nodul i.
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
336
{


(V.3.37)

Figura V.3.10. Calculul matricei de rigiditate - coloana I
Din figura V.3.10.se observ c singurele eforturi cu valoarea diferit de
zero sunt eforturile axiale. Efortul axial n nodul are valoarea:


(V.3.38)
Din condiia de echilibru static a elementului se calculeaza efortul axial n
nodul :


(V.3.39)
Pentru a calcula elementele din a doua coloan se impune o deplasare
unitar pe vertical n nodul 1 (figura V.3.11).

Figura V.3.11. Calculul matricei de rigiditate - coloana II
x O
y
i i'
nod j
v=0
i
u =1
i
|
i
=0
N
i
N
j
T
i
T
j
M
i
M
j
x O
y
i
i'
nod j
v=1
i
u=0
i
|
i
=0
T
i T
j
N
i
N
j
M
i
M
j
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
337
Prin nlocuirea condiiei deplasare n expresia matriceal (V.3.36) se
obine:
{


(V.3.40)
Din condiiile de deplasare unitar pe vertical i rotire nul:

)) (V.3.41)

(()

) ()(

)) (V.3.42)

Figura V.3.12. Calculul deplasrilor prin metoda integrrii grafo-
analitice
se obine sistemul de ecuaii care se rescrie sub form matriceal:

} {

} (V.3.43)
care are ca soluie eforturile:
T
i
T l
i
H
M
i
M
i
+
-
1
1
1
l
+
-
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
338
{

} {

} (V.3.44)
Eforturile din nodul 2 se determin din condiia de echilibru static:
{

} {

} (V.3.45)
Pentru a calcula elementele din a treia coloan se impune o rotire
unitar n nodul 1 (figura V.3.13).

Figura V.3.13. Calculul matricei de rigiditate - coloana III
Prin nlocuirea condiiei de rotire unitar n expresia matriceal (V.3.36)
se obine:
{


(V.3.46)
Din condiiile de deplasare nul pe verticala i rotire unitar:

)) (V.3.47)
x
O
y
i i' =
nod j
v=0
i
u=0
i
|
i
=1
T
i
T
j
N
i
N
j
M
i
M
j
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
339

(()

) ()(

)) (V.3.48)
se obine sistemul de ecuaii sub form matriceal:

} {

} (V.3.49)
care are ca soluie eforturile:
{

} {

} (V.3.50)
Eforturile din nodul j se determin din condiia de echilibru static:
{

} {

} (V.3.51)
Pentru a calcula elementelor celorlate trei coloane, se aplic aceeai
metoda pentru al doilea nod al elementului, nodul 2. n figurile (V.3.14),
(V.3.15) i (V.3.16) sunt prezentate grafic condiiile impuse pentru
calculul ultimelor trei coloane ale matricei de rigiditate.

Figura V.3.14. Calculul matricei de rigiditate - coloana IV
x O
y
i
i'
nod j
v=0
j
u=1
j
|
j
=0
N
i
N
j
T
i
T
j
M
i
M
j
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
340

Figura V.3.15. Calculul matricei de rigiditate - coloana V

Figura V.3.16. Calculul matricei de rigiditate - coloana VI
n urma efecturii calculelor, se obine matricea de rigiditate a
elementului bar dublu ncastrat BEAM 2D:
[]
[


(V.3.52)
Observaie:
- din relaia (V.3.52) matricea de rigiditate exprimat n sistemul de
coordonate local este influenat de lungimea elementului,
material (modulul de elasticitate longitudinal) i mrimile
secionale (arie i moment de inerie).
x
O
y
i
j'
nod j
v=1
j
u=0
j
|
j
=0
T
i
T
j
N
i
N
j
M
i
M
j
x
O
y
i i' =
nod j
v=0
i
u=0
i
|
i
=1
T
i
T
j
N
i
N
j M
i
M
j
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
341
- dup cum se va arta n paragraful urmtor, poziia elementului n
structur va influena valorile matricei de rigiditate numai n
sistemul de coordonate global, prin cosinuii directori ai
elementului.
V.3.10 Transformarea matricei de rigiditate
din sistemul de coordonate local n sistemul
de coordonate global
n acest paragraf se va deduce relaia de calcul a matricei de rigiditate
[] n sistemul de coordonate global n funcie de expresia matricei de
rigiditate [] n sistemul de coordonate local. n figura (V.3.17) este
prezentat un element finit n raport cu sistemul de coordinate global.
Elementul are o orientare oarecare n sistemul de coordinate global, la
un unghi fa de axa a sistemului de coordonate global.

Figura V.3.17. Definirea orientrii elementului BEAM 2D
ntre expresiile eforturilor n cele dou sisteme de coordonate exist
relaiile (figura V.3.18):
{

} [] {

} (V.3.53)

x O
y
nod i
nod j
x
i
x
j
y
i
y
j
o
o
P cos( H o)
Q cos( H o)
-P sin( H o)
Q sin( H o)
P
n
t
Q
}
}
}
}
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
342
Figura V.3.18. Relaiile dintre eforturi exprimate in sistemul local
- global
Analog, ntre deplasrile exprimate n cele dou sisteme de coordonate
exist relaia:
{

} [] {

} . (V.3.54)
innd cont de relaia
{

} [] {

}
prin nlocuirea relaiilor (V.3.53) i (V.3.54) se obine:
[] {

} [] [] {

}
Deoarece
[]

[] []
prin amplificarea la stnga cu matricea de rotaie transpus se obine
relaia:
[] []

[][] (V.3.55)
n care [] este matricea cosinuilor directori, de transformare din
sistemul de coordonate local n cel global i care are expresia:
[]
[


Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
343
V.3.11 Modelare n MATLAB i ABAQUS a
unei structuri simple cu bare dublu
ncastrate
V.3.11.1 Modelarea in MATLAB a elementului bar plan
dublu ncastrat
Implementarea n MATLAB a modelului matematic descris pentru bara
plan dublu ncastrat va include urmtoarele proceduri:
- procedura de calcul a matricei de rigiditate pentru bara dublu
ncastrat,
- procedura de calcul a tensiunilor pentru bara dublu ncastrat
(care implic i calculul deformaiilor specifice, etc),
- procedura prin care sunt iniializate datele de calcul pentru o
problem simpl de test cu bare dublu ncastrate,
- programul principal de calcul care apeleaz aceste proceduri i
prin care este testat modelul cu bare dublu ncastrate.
Prezentarea programului de modelare
n procedura Beam2D este implementat algoritmul de calcul a matricei
de rigiditate pentru elementul finit bar plan dublu ncastrat.
Variabilele de intrare n corpul procedurii sunt:
- ielem numrul elementului finit pentru care este calculat
matricea de rigiditate
- elem matricea care conine definirea elementelor finite din
structur
- x, y vectorii care conin coordonatele nodurilor structurii
- exvect vectorul care conine valorile modulelor de elasticitate
longitudinal,
- izvect vectorul care conine valorile momentelor de inerie axiale
pentru seciunile elementelor finite.
- ariavect vectorul care conine valorile ariei seciunilor
elementelor finite.
Procedura ntoarce matricea de rigiditate n variabila kelem. n corpul
procedurii sunt comentai paii de calcul conform relaiilor prezentate n
(V.3.23), (V.3.55) i (V.3.56).
Procedura de calcul a
matricei de rigiditate
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
344
Calculul matricei de rigiditate se face n dou etape:
n prima se calculeaz matricea de rigiditate [] n sistemul de
coordonate local cu relaia (V.3.23),
n a doua etap se efectueaz produsul matriceal (V.3.55) pentru a
calcula matricea de rigiditate [] n sistemul de coordonate global.
n prima parte a subrutinei se identific nodurile elementului finit n
variabilele nod1 i nod2, identificatorul de material matid i
identificatorul seciunii propid. n funcie de cei doi identificatori matid i
propid se atribuie valori variabilelor care conin modulul de elasticitate
ex, respectiv aria secional aria, i momentul de inerie axial iz.
n cadrul subrutinei se calculeaz lungimea elementului l n funcie de
proieciile elementului pe cele dou axe dx i dy, cu ajutorul
coordonatelor nodale x1, y1 pentru nodul nod1, respectiv x2, y2 pentru
nodul nod2. Cu ajutorul proieciilor se calculeaz i cosinuii directori c
i s ai direciei elementului finit.
Pentru mrirea vitezei de calcul a matricei de rigiditate n sistemul de
coordonate local, se calculeaz termenii


n variabilele eal, eiz12, eiz6, eiz4, eiz2.
Matricea de rotaie [] se calculeaz prin compunerea partiiilor
definite prin matricea de rotaie n plan care are expresia:
[] [] (V.3.56)
i ca urmare matricea | | L va fi:
[] [

] (V.3.57)
n care

este matricea identic nul cu dimensiunile . Matricea de


rigiditate este calculat n variabila kelem.
Procedura Beam2D. Calculul matricei de rigiditate pentru elementul
Beam2D
% ************************************************
% procedura Beam2D
% calcul matrice de rigiditate pentru elementului
% bara plana dublu incastrata
% ************************************************
%
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
345
% extrage nodurile elementului finit
nod1=elem(ielem,2);
nod2=elem(ielem,3);
% extrage identificatorul de proprietate sectionala
% (arie si moment de inertie axial) al elementului finit
propid=elem(ielem,4);
% extrage identificatorul de material al elementului finit
matid=elem(ielem,5);
% identifica coordonatele nodurilor structurii
% pentru primul nod
x1=x(nod1);
y1=y(nod1);
% si pentru al doilea nod al elementului finit
x2=x(nod2);
y2=y(nod2);
% calculeaza proiectiile distantei dintre noduri
% pe axele sistemului de coordonate
dx=x2-x1;
dy=y2-y1;
% calculeaza lungimea elementului finit
l=sqrt(dx*dx+dy*dy);
% calculeaza cosinusii directori ai directiei
% definite de nodurile elementului finit
c=dx/l;
s=dy/l;
% extrage momentul de inertie axial Iz din vectorul momentelor de
intertie axiale
iz=izvect(propid);
% extrage aria elementului finit din vectorul de arii ale structurii
aria=ariavect(propid);
% vectorul modulelor de elasticitate pentru materialele structurii
ex=exvect(matid);
%
% calculeaza matricea de rigiditate a elementului beam 2d
% in sistemul de coordonate local
% calculeaza elementele matricei de rigiditate a elementului finit
eal=ex*aria/l;
eiz12=12*ex*iz/l^3;
eiz6=6*ex*iz/l^2;
eiz4=4*ex*iz/l;
eiz2=2*ex*iz/l;
% calculeaza matricea de rigiditate a elementului finit in sistemul de
coordonate local
k=[eal 0 0 -eal 0 0
0 eiz12 eiz6 0 -eiz12 eiz6
0 eiz6 eiz4 0 -eiz6 eiz2
-eal 0 0 eal 0 0
0 -eiz12 -eiz6 0 eiz12 -eiz6
0 eiz6 eiz2 0 -eiz6 eiz4];
%
% calculeaza matricea de transformare prin rotatie in plan
rot2d=[c s 0
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
346
-s c 0
0 0 1];
% calculeaza matricea de transformare din sistemul de coordonate local
% in
% sistemul de coordonate global pentru matricea de rigiditate a
% elementului beam 2d
lrot=[rot2d zeros(3,3)
zeros(3,3) rot2d];
%
% calculeaza matricea de rigiditate a elementului finit in sistemul de
% coordonate global
kelem=lrot'*k*lrot;
Calculul forelor nodale se face aplicnd direct relaia:
[] [][] (V.3.58)
n care vectorii [] i [] au semnificaia forelor, respectiv deplasrilor
nodale exprimate n sistemul de coordonate global descrise n
paragrafele V.3.2 i V.3.3.
n prima parte a subrutinei se extrage vectorul d al deplasrilor nodale
asociate fiecrui element din matricea deplasrilor depmat. Calculul
matricei de rigiditate n sistemul de coordonate global se face prin
apelarea subrutinei beam2d. n programele de firm care
implementeaz metoda elementelor finite se practic salvarea pe disc a
matricei de rigiditate pentru a reduce timpii de calcul. n implementarea
de fa, pentru simplificarea implementrii se va recalcula matricea de
rigiditate.
Forele nodale (paralele cu axele sistemului de coordonate global) sunt
calculate prin produsul matriceal [] [][], n vectorul fornod. Pentru
a calcula vectorul eforturilor nodale este necesar s se aplice o
transformare de rotaie a forelor nodale n sistemul de coordonate local.
Pentru aceasta, se calculeaz nc o dat matricele de transformare de
rotaie n plan rot2d i n spaiu lrot. Vectorul eforturilor nodale []
memorat n vectorul efnod se obine prin produsul matriceal:
[] [][] (V.3.59)
Se poate observa c vectorul forelor nodale se calculeaz cu relaia:
[] [][]

[][][] (V.3.60)
Procedura de calcul a
forelor nodale, eforturilor
secionale i tensiunilor
normale
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
347
n care se ine cont c
[][]

[]

(V.3.61)
n care []

este matricea unitate cu dimensiunea . n final,


eforturile nodale se calculeaz cu relaia:
[] [][][] (V.3.62)
Tensiunile normale n nodurile elementului BEAM 2D se calculeaz cu
relaiile din rezistena materialelor i sunt memorate n vectorii sigmanx
i sigmamz.
Diagrama parametrilor funciei este:

Procedura CompTens_Beam2D. Calculul forelor, eforturilor nodale, si
tensiuni normale pentru elementul Beam2D
% *********************************************************
% procedura CompTens_Beam2D
% calcul forte nodale, eforturi nodale, si tensiuni normale
% pentru elementul bara plana dublu incastrata
% *********************************************************
%
% % notatii in corpul procedurii:
% - d = vectorul deplasarilor nodale pentru elementul finit
% - fornod = vectorul fortelor nodale
% - efnod = vectorul eforturilor nodale
% - sigmanx = vectorul tensiunilor normale datorate eforturilor
axiale
% - sigmamz = vectorul tensiunilor normale datorate momentelor
incovoietoare
%
% extrage nodurile elementului finit
nod1=elem(ielem,2);
nod2=elem(ielem,3);
%
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
348
% genereaza vectorul deplasarilor nodale
% pentru elementul finit curent
d(1,1)=depmat(nod1,1);
d(2,1)=depmat(nod1,2);
d(3,1)=depmat(nod1,3);
d(4,1)=depmat(nod2,1);
d(5,1)=depmat(nod2,2);
d(6,1)=depmat(nod2,3);
% calculeaza matricea de rigiditate a elementului finit
beam2d
%
% calculeaza vectorul fortelor nodale
fornod=kelem*d;
%
% identifica coordonatele nodurilor structurii
% pentru primul nod
x1=x(nod1);
y1=y(nod1);
% si pentru al doilea nod al elementului finit
x2=x(nod2);
y2=y(nod2);
% calculeaza proiectiile distantei dintre noduri
% pe axele sistemului de coordonate
dx=x2-x1;
dy=y2-y1;
% calculeaza lungimea elementului finit
l=sqrt(dx*dx+dy*dy);
% calculeaza cosinusii directori ai directiei
% definite de nodurile elementului finit
c=dx/l;
s=dy/l;
% matricea de transformare prin rotatie in plan
rot2d=[c s 0
-s c 0
0 0 1];
% matricea de transformare prin rotatie in plan
% pentru intreg vectorul fortelor nodale
lrot=[rot2d zeros(3,3)
zeros(3,3) rot2d];
%
% calculeaza vectorul eforturilor nodale
efnod=lrot*fornod

% extrage identificatorul de material al elementului finit
propid=elem(ielem,4);
% extrage aria elementului finit din vectorul de arii ale structurii
aria=ariavect(propid);
% extrage momentul de inertie axial Iz din vectorul momentelor de
intertie axiale
iz=izvect(propid);
%
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
349
% calculeaza tensiunile datorate eforturilor axiale si momentelor
incovoietoare
% calculeaza tensiunile normale datorate eforturilor axiale
sigmanx(1)=efnod(1)/aria;
sigmanx(2)=efnod(4)/aria;
% calculeaza tensiunile normale datorate momentelor incovoietoare
sigmamz(1)=efnod(3)/iz;
sigmamz(2)=efnod(6)/iz;
Procedurile prezentate vor fi testate pe o structur simpl cu cinci bare
plane dublu ncastrate, prezentat n figura V.3.19.

Figura V.3.19. Modelul structurii testate pentru elementul finit
BEAM 2D
Structura prezentat este descris n procedura InitBeam2D. Datele
primare, coordonate nodale i definire elemente, sunt preluat din fiierul
.inp generat de programul Abaqus.
n corpul procedurii sunt descrise n comentarii semnificaia parametrilor
definii.
Procedura InitBeam2D. Iniializarea datelor de calcul pentru testarea
elementului Beam2D
%
**********************************************************************
%
Procedura de iniializare a
datelor modelului
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
350
% Procedura InitBeam2D
% procedura pentru initializarea problemei de test pentru elementul
% bara plana dublu incastrata
%
%
**********************************************************************
%
% numar noduri element finit
nnod=2;
% numar grade de libertate nodala
ndof=3;
% calculeaza dimensiunea matricei de rigiditate
kdim=nnod*ndof;
% definire matrice coordonate nodale
matcoord=[ 1 -586.3703 0.
2 -386.370331 0.
3 0. 0.
4 155.291428 579.555481
5 455.291412 0.
6 -386.370331 103.527618
7 -546.3703 0.
8 -506.370331 0.
9 -466.370331 0.
10 -426.370331 0.
11 -309.096252 0.
12 -231.822205 0.
13 -154.548126 0.
14 -77.2740631 0.
15 31.0582848 115.911102
16 62.1165695 231.822205
17 93.1748581 347.733307
18 124.233139 463.644409
19 395.291412 115.911102
20 335.291412 231.822205
21 275.291412 347.733307
22 215.291428 463.644409
23 91.0582886 0.
24 182.116577 0.
25 273.174866 0.
26 364.233154 0.
27 -309.096252 82.8220978
28 -231.822205 62.1165695
29 -154.548126 41.4110489
30 -77.2740631 20.7055244
31 -386.370331 82.8220978
32 -386.370331 62.1165695
33 -386.370331 41.4110489
34 -386.370331 20.7055244];
% extragere numar noduri
[nrnd ncol]=size(matcoord);
% definire coordonate nodale
% coordonatele x ale nodurilor structurii
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
351
x=matcoord(1:nrnd,2);
% coordonatele y ale nodurilor structurii
y=matcoord(1:nrnd,3);
% matricea gradelor de libertate nodala
id=zeros(nrnd,3);
id(1,1:3)=1;
id(5,1:3)=1;
% matricea incarcarilor nodale
loadmat=zeros(nrnd,3);
loadmat(4,1)=600;
loadmat(6,2)=-500;
loadmat(3,2)=-750;
% definire matrice elemente di datele Abaqus
matelem=[1 1 7
2 7 8
3 8 9
4 9 10
5 10 2
6 2 11
7 11 12
8 12 13
9 13 14
10 14 3
11 3 15
12 15 16
13 16 17
14 17 18
15 18 4
16 5 19
17 19 20
18 20 21
19 21 22
20 22 4
21 3 23
22 23 24
23 24 25
24 25 26
25 26 5
26 6 27
27 27 28
28 28 29
29 29 30
30 30 3
31 6 31
32 31 32
33 32 33
34 33 34
35 34 2];
% extragere numar element
[nrel ncol]=size(matelem);
% matricea de definire a elementelor din structura
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
352
elem(1:nrel,1)=3;
elem(1:nrel,2:3)=matelem(1:nrel,2:3);
% initializeaza caracteristicile sectionale pentru toate barele cu
% sectiunea de tip teava curculara
elem(1:nrel,4:5)=1;
% initializeaza caracteristicile sectionale pentru barele cu
% sectiunea de tip teava patrata
elem(11:15,4)=2;
elem(26:30,4)=2;
% definire caracteristici element finit
% vectorul carateristilor de material
% modul de elasticitate lonitudinala Ex
exvect=[2e5];
nuxyvect=[0.3];
% vectorul proprietatilor secionale
ariavect=[201.061 256];
izvect=[3216.991 5461.333];
Programul principal de calcul integreaz toate etapele de modelare:
preprocesare, generare matrice de rigiditate i asamblare n matricea
structurii, rezolvarea sistemului de ecuaii i postprocesarea. n corpul
procedurii sunt descrise n comentarii semnificaia pailor parcuri,
respectiv a procedurilor apelate.
Procedura Beam2D_Start. Programul principal de test pentru testarea
elementului Beam2D
%
**********************************************************************
%
% Programul Beam2D_Start
% programul principal de analiza cu elemente finite
%
% Notatii generale:
% - nrnd = numrul de noduri ale structurii
% - nrel = numrul de elemente ale structurii
% - nnod = numrul de noduri ale elementului finit
% - ndof = numrul de grade de libertate nodala
% - elem = matricea de definire a unui element finit ielem
% structura unei linii a matricei de definirea a
% elementului finit este:
% - elem(ielem,1) = tipul elementului finit
% - elem(ielem,2...nnod+1) = nodurile elementului finit
% - elem(ielem,nnod+2) = identificator proprietate
% sectiune
% - elem(ielem,nnod+3) = identificator proprietate
% material
Programul principal pentru
testarea elementelor finite
dublu ncastrate
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
353
% - kdim = numrul de grade de libertate pe element
% - id = matricea gradelor de libertate nodala din structura
% - loadmat = matricea incarcarilor nodale
% - kelem = matricea de rigiditate a unui element
% - ksys = matricea de rigiditate a structurii
% - v = vectorul incarcarilor structurii
% - dep = vectorul deplasrilor nodale
% - depmat = matricea deplasrilor nodale
%
% Proceduri apelate:
% - InitBeam2D_Curs = initializare date structura
% - PrelID = prelucrare matrice grade de libertate
% - PrelLoad = prelucrare matrice incarcari nodale
% - Beam2D = calcul matrice de rigiditate element finit
% - Asamb = asamblare matrice rigiditate element finit
% - PrelDep = prelucrare vectori deplasari nodale
%
%
**********************************************************************
%
% initializeaza problema
clc
clear all
%
% citete datele structurii
InitBeam2D
%
% prelucreaza datele initiale ale problemei
% prelucreaz matricea gradelor de libertate nodala id
PrelID
% prelucreaz matricea incarcarii loadmat
% si genereaz vectorul incarcarilor nodale v
PrelLoad
%
% modeleaza numeric structura cu elemente finite
% pentru fiecare element al structurii
for ielem=1:nrel
% genereaz matricea de rigiditate a elementului finit
% pentru elementul bara plana dublu incastrata
Beam2D
% si asambleaz in matricea de rigiditate a structurii
Asamb
end
% calculeaz vectorul deplasrilor nodale
dep=ksys\v;
%
% prelucreaza rezultatele primare
% prelucreaz vectorul deplasrilor nodale
% si genereaz matricea deplasrilor nodale
PrelDep

Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
354
Rezultatele rulrii problemei test
Prin rularea programului BeamD_Start valorile deplasrilor nodale sunt:
Tabel VI.1. Valorile deplasrilor nodale (rulare MATLAB) pentru
problema test Beam2D
Nod U V Rotire
1 0,000000E+00 0,000000E+00 0,000000E+00
2 -2,442381E-04 -6,042954E-01 -1,583895E-03
3 2,881047E-03 -6,413817E-01 7,096184E-04
4 -7,826492E-01 -4,211094E-01 1,810364E-03
5 0,000000E+00 0,000000E+00 0,000000E+00
6 1,554295E-02 -6,054488E-01 2,394928E-04
7 -4,884763E-05 -5,270981E-02 -2,457128E-03
8 -9,769522E-05 -1,823011E-01 -3,844081E-03
9 -1,465428E-04 -3,459672E-01 -4,160860E-03
10 -1,953905E-04 -5,009010E-01 -3,407465E-03
11 3,808190E-04 -6,952582E-01 -7,976865E-04
12 1,005876E-03 -7,317944E-01 -1,752309E-04
13 1,630933E-03 -7,265578E-01 2,834719E-04
14 2,255990E-03 -6,922023E-01 5,784216E-04
15 -9,764622E-02 -6,124875E-01 1,025415E-03
16 -2,320062E-01 -5,745278E-01 1,293388E-03
17 -3,946556E-01 -5,289880E-01 1,513538E-03
18 -5,800510E-01 -4,773534E-01 1,685863E-03
19 -4,719463E-02 -2,762581E-02 8,003178E-04
20 -1,744556E-01 -9,669701E-02 1,381513E-03
21 -3,563842E-01 -1,940662E-01 1,743585E-03
22 -5,675816E-01 -3,065861E-01 1,886536E-03
23 2,304838E-03 -5,333234E-01 1,579457E-03
24 1,728628E-03 -3,690914E-01 1,943414E-03
25 1,152419E-03 -1,947504E-01 1,801490E-03
26 5,762093E-04 -5,636501E-02 1,153685E-03
27 1,477715E-02 -6,060424E-01 -2,132212E-04
28 7,467800E-03 -6,310569E-01 -3,925656E-04
29 -7,248389E-04 -6,593679E-01 -2,985404E-04
30 -4,140510E-03 -6,698509E-01 6,885419E-05
31 2,232199E-02 -6,052181E-01 3,737356E-04
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
355
32 2,929800E-02 -6,049874E-01 2,585181E-04
33 3,130576E-02 -6,047568E-01 -1,061595E-04
34 2,318009E-02 -6,045261E-01 -7,202973E-04
VI.3.11.2 Modelarea in ABAQUS a unei structuri cu bare
plane dublu ncastrate
Pentru a exemplifica modelarea i analiza cu elemente finite a structurilor
cu bare plane dublu ncastrate, va fi analizat structura din figura V.3.19
alctuit din bare dublu ncastrare, ncrcate cu trei fore concentrate.
Ansamblul este confecionat din elemente de oel cu modulul de
elasticitate longitudinal

(Youngs modulus) i coeficientul


lui Poisson .
n prima parte a preprocesrii geometrice, este creat o PARTE (Part)
denumit (Name) ex_beaM2D prin Click dreapta i apoi Create... sau
Double Click pe ramura Parts din arborele modelului. Se alege opiunea
de spaiu de modelare (Modeling Space) bidimensional (2D), structur
deformabil (Deformable), cu caracteristica de baz (Base Feature) de
tip Wire. Dimensiunea prii nou create (Approximate size) este de lsat
de 200 mm:

Definirea problemei
Preprocesarea
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
356
Modelarea structurii se face desennd liniile care alctuiesc structura
schematizat, utiliznd butonul Create Lines: Connected:

Dup desenarea aproximativ a structurii se impune restricia de
perpendicularitate dintre cele dou linii nclinate. Restricia este impus
cu ajutorul comenzii lansate cu butonul Add Constraint:

i alegerea celor dou linii care sunt perpendiculare. n continuare sunt
definite domensiunile elementelor componente structurii cu ajutorul
comenzii Add Dimension i se obine structura cotat:
Modelarea geometric
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
357

Linia orizontal pe care se sprijin linia nclinat prin linia vertical va fi
mprit n doup cu ajutorul comenzii Split:

mprirea liniei se face selectnd mai nti linia care se mparte, iar apoi
linia care mparte n punctul de legtur. Dup aceast procedur, se
iese din modul de generare a schiei (Section Sketch) prin validarea
Done.
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
358

Materialul structurii analizate este definit cu proprieti omogene i
izotrope (oel) pentru care se definesc proprietile de material modulul
de elasticitate longitudinal E i coeficientul lui Poisson .
n structura modelului ex_beam2D, se face dublu-Click sau Click
dreapta (menul de mouse) i apoi Create... pe ramura Materials.
n fereastra de editare a materialului Edit Material, se introduce
denumirea materialului (Name), n acest caz Otel. Din menul
Mechanical Elasticity Elastic, se definesc proprietile elastice
ale materialului.
Definirea materialului
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
359

n cazul elementelor bar plan dublu ncastrat, pentru seciuni cu profil
existent n biblioteca ABAQUS se prefer definirea mai nti a datelor
profilului. Prin definirea acestor date, programul ABAQUS va calcula
automat proprietile secional aria seciunii i momentul de inerie axial.
Definirea profilului se face prin comanda Profiles:

Sunt definite cele dou profile: bar de seciune circular:
Definirea seciunii
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
360

i bar de seciune ptrat:

n continuare sunt definite seciunile fcnd dublu-Click sau Click
dreapta (menul de mouse) i apoi Create... pe ramura Sections n
structura modelului ex_beam2D. Se definesc pe rnd cele dou seciuni
corespunztoare celor dou profiluri cu ajutorul comenzii Sections:.
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
361

pentru seciunea eav rotund:

i pentru seciunea eav rectangular:
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
362
.
Proprietile secionale definite anterior asociate cu caracteristicile de
material reunite n atributul Seciune (Section) se asociaz prii create
prin selectarea opiunii SectionAssignments din arborele modelului
ex_beam2D. Atribuirea seciunii se poate face prin double Click sau
Click dreapta (menul de mouse) i apoi, comanda Create... pe opiunea
SectionAssignments.
.
Atribuirea seciunii prii
modelate
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
363
Pentru cele dou bare nclinate se atribuie seciunea ptrat:

Celelalte componente structurale sunt de seciune tubular:

n cazul elementului bar plan dublu ncastrat trebuie definit i
orientarea seciunii pentru a asocia corect profilului poziia axei fa de
care se calculeaz momentul de inerie axial. Atribuirea orientrii
seciunii se face din menu-ul principal Assign, i submenu-ul Beam
Section Orientation:
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
364

Dup lansarea acestei opiuni sunt selectate barele pentru care se
definete orientarea, n cazul nostru toate barele structurii, i apoi
versorul axei locale Z. Orientarea va fi definit prin vectorul (

):

Dup selectarea liniilor se accept orientarea propus de program:

Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
365
prin acceptul OK. Modul de asociere a sistemului de coordonate local
poate fi verificat vizual prin activarea opiunii de vizualizare aproximativ
a formei reale a profilului.
Aceast opiune se activeaz din menu-ul principal View i submenu-ul
Part Display Options, n care se activeaz opiunea Render beam
profiles, obinndu-se figura:

Discretizarea cu elemente finite este controlat din modulul (Module)
Mesh al programului ABAQUS. Intrarea n acest modul se face prin
dublu Click sau Click dreapta (menul de mouse) pe ramura Mesh din
arborele prii i selectarea opiunii Switch Context Ctrl+Space.

Discretizarea modelului cu
elemente finite
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
366
Alegerea tipului de elemente finite
Pentru modelarea cu elemente se alege elementul bar plan dublu
ncastrat, din menu-ul principal Element Type.

Mai nti este ales tipul de element finit cu care este discretizat
structura Beam, i anume B21 bara plan dublu ncastrat.

Definirea densitii de discretizare
Densitatea de discretizare de face prin opiunea de nsmnare a
muchiilor (Seed Edges). Prin muchie (Edge) se nelege fiecare linie
care modeleaz structura. Fiecare linie va fi discretizat dup criteriul By
number asociind cte cinci elemente fiecrei linii.
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
367

Transferul prii modelate n preprocesor ctre etapa de analiz, se
realizeaz prin activarea unei Instane (Instance) n cadrul ansamblului
(Assembly). Din arborele modelului n substructura ansamblului
(Assembly) este creat o nou instan prin Click dreapta i apoi
Create... sau prin dublu Click pe opiunea Instances:

Definirea etapei de ncrcare
Analiza static liniar este realizat ntr-o etap de analiz (Step).
Pentru a crea o astfel de etap n arborele modelului ex_beam2D, se
face dublu Click pe Steps sau Click dreapta (menu de mouse) urmat
de opiunea Create...:
Definirea instanei de
modelare
Configurarea procedurii de
analiz i a necesarului de
date de ieire
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
368

Condiiile de deplasare sunt ncastrrile din extremitile stnga i
dreapta ale structurii.
Definirea condiiilor de deplasare de tip ncastrare se face prin dublu
Click sau Click dreapta urmat de Create... (menul de mouse) pe
ramura BCs din arborele principal al modelului ex_beam2D:

dup care sunt precizate nodurile ncastrate:

Definirea condiiilor pe
frontier de tip deplasare
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
369
Definirea ncrcrii exterioare de tip for concentrat
ncrcarea exterioar const n trei fore concentrate aplicate n punctele
structurii. Aceste fore se definesc apelnd opiunea sarcini (Loads) din
arborele principal al modelului ex_beam2D, prin dublu Click sau Click
dreapta urmat de Create... . n fereastra pentru definirea ncrcrii este
denumit ncrcarea, n acest caz fora din dreapta FX selectat
opiunea de tip sarcin mecanic (Mechanical) i anume for
concentrat (Concentrated force), urmat de selectarea punctului de
aplicare a forei.

Se continu cu definirea celor dou fore verticale FY1 i FY2 conform
figurilor de mai jos, n care sunt prezentate att valoarea forei ct i
poziia ei:
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
370

Definirea programului
Crearea unui nou Job se face din ramura Analysis, opiunea Jobs, prin
dublu Click sau Click stanga urmat de Create...:
Programul lansat este denumit bob_beam2D. Configurarea rulrii se
face pentru setrile implicite: Full analysis (analiz complet) ca tip de
job (Job Type); opiunea Background (n fundal) ca mod de rulare (Run
Mode); opiunea Immediately (imediat) ca moment n care job-ul este
supus analizei (Submit Time):
.
Dup terminarea rulrii se ncarc rezultatele prin comanda Results:
Procesarea
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
371

Reprezentare grafic a tensiunilor
Pentru a reprezenta starea de tensiuni din structura deformat, se face
Click pe butonul (Plot Contours on Deformed Shape) de pe bara
de instrumente a modulului Visualisation. Pentru a selecta tensiunile
normale sunt selectate din lista de opiuni pentru tensiuni (S)
componenta Mises:

Tensiunea rezultant dup criteriul von Mises are valoarea maxim n
ncastrarea din partea stng a structurii i area valoarea de 99 Mpa.
Postprocesarea
rezultatelor
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
372
Reprezentare grafic a deplasrilor
Pentru a reprezenta grafic deplasrile rezultante, n menul principal
este selectat mrimea U, opiunea Magnitude:

Se observ c deplasarea maxim se obine n punctul n care este
aplicat fora orizontal. Valoarea deplasrii rezultante este de
aproximativ 0.86 mm.
Valorile rezultatelor obinute prin rularea ABAQUS sunt prezentate n
tabelele urmtoare:
Tabel VI.8. Valorile deplasrilor nodale (rulare ABAQUS) pentru
problema test Beam 2D
Nod U V Rotire
1 -4,802190E-35 -4,303020E-34 -4,815870E-32
2 -2,388410E-04 -6,067260E-01 -1,594200E-03
3 2,870350E-03 -6,415000E-01 7,203350E-04
4 -7,828080E-01 -4,211890E-01 1,810250E-03
5 6,480220E-34 -8,196980E-34 1,449620E-32
6 1,489020E-02 -6,078800E-01 2,273030E-04
7 -4,776830E-05 -5,303510E-02 -2,458980E-03
8 -9,553650E-05 -1,830280E-01 -3,847890E-03
Rapoarte cu rezultate
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
373
9 -1,433050E-04 -3,471760E-01 -4,166730E-03
10 -1,910730E-04 -5,026760E-01 -3,415500E-03
11 3,829960E-04 -6,981810E-01 -7,958830E-04
12 1,004830E-03 -7,344270E-01 -1,652720E-04
13 1,626670E-03 -7,284230E-01 2,976350E-04
14 2,248510E-03 -6,931280E-01 5,928370E-04
15 -9,843100E-02 -6,123990E-01 1,029780E-03
16 -2,329500E-01 -5,743970E-01 1,293500E-03
17 -3,953870E-01 -5,289140E-01 1,511480E-03
18 -5,804400E-01 -4,773710E-01 1,683730E-03
19 -4,697030E-02 -2,750920E-02 8,048030E-04
20 -1,743960E-01 -9,666520E-02 1,388230E-03
21 -3,566180E-01 -1,941860E-01 1,750280E-03
22 -5,679750E-01 -3,067880E-01 1,890950E-03
23 2,296280E-03 -5,331790E-01 1,591340E-03
24 1,722210E-03 -3,686520E-01 1,954810E-03
25 1,148140E-03 -1,941370E-01 1,810740E-03
26 5,740690E-04 -5,584780E-02 1,159140E-03
27 1,402150E-02 -6,088740E-01 -2,168140E-04
28 6,766530E-03 -6,337030E-01 -3,895700E-04
29 -1,256130E-03 -6,613960E-01 -2,909630E-04
30 -4,427760E-03 -6,709850E-01 7,900470E-05
31 2,182330E-02 -6,076490E-01 3,582470E-04
32 2,890410E-02 -6,074180E-01 2,415690E-04
33 3,100540E-02 -6,071870E-01 -1,227320E-04
34 2,300020E-02 -6,069570E-01 -7,346540E-04
Prin compararea rezultatelor obinute n ABAQUS cu rezultatele obinute
n MATLAB se observ c valorile sunt foarte apropiate. n tabelul de
mai jos sunt calculate erorile relative dintre ceel dou rulri:
Nod err_U err_V err_Rotire
1 0,00% 0,00% 0,00%
2 2,21% 0,40% 0,65%
3 0,37% 0,02% 1,51%
4 0,02% 0,02% 0,01%
Comparaia rezultatelro
ABAQUS - MATLAB
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
374
5 0,00% 0,00% 0,00%
6 4,20% 0,40% 5,09%
7 2,21% 0,62% 0,08%
8 2,21% 0,40% 0,10%
9 2,21% 0,35% 0,14%
10 2,21% 0,35% 0,24%
11 0,57% 0,42% 0,23%
12 0,10% 0,36% 5,68%
13 0,26% 0,26% 5,00%
14 0,33% 0,13% 2,49%
15 0,80% 0,01% 0,43%
16 0,41% 0,02% 0,01%
17 0,19% 0,01% 0,14%
18 0,07% 0,00% 0,13%
19 0,48% 0,42% 0,56%
20 0,03% 0,03% 0,49%
21 0,07% 0,06% 0,38%
22 0,07% 0,07% 0,23%
23 0,37% 0,03% 0,75%
24 0,37% 0,12% 0,59%
25 0,37% 0,31% 0,51%
26 0,37% 0,92% 0,47%
27 5,11% 0,47% 1,69%
28 9,39% 0,42% 0,76%
29 73,30% 0,31% 2,54%
30 6,94% 0,17% 14,74%
31 2,23% 0,40% 4,14%
32 1,34% 0,40% 6,56%
33 0,96% 0,40% 15,61%
34 0,78% 0,40% 1,99%
Eroare relativ medie 3,55% 0,26% 2,17%
Valorile mai mari ale erorilor se obin datorit erorilor de calcul numeric
pentru valori foarte mici ale rezultatelor (zgomotul de virgul flotant).
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
375
V.3.11 Aplicaii pentru elementul finit bar
plan dublu ncastrat
1. Se consider structura din bare dublu ncastrate din figura de mai jos.
Sistemul de bare este executat din oel cu modulul de elasticitate

, iar seciunea este aceeai, de form ptrat plin cu


latura de .
Sistemul este ncrcat cu forele

.

Folosind calculul manual sau MathCAD se cere rezolvarea ca (1)
structur complet i (2) pe jumtate, innd cont de simetria structurii:
numerotarea nodurilor i elementelor, discretiznd cu cte
trei elemente pe fiecare entitate de tip linie
scrierea matricei gradelor de libertate i a matricei
numerotrii ecuaiilor
scrierea matricei ncrcrilor
expresia vectorului liber al ncrcrilor nodale
calculul matricelor de rigiditate pentru toate elementele
structurii
expresia matricei de rigiditate a structurii
valorile deplasrilor nodurilor libere
valorile forelor nodale pentru fiecare element n parte
valorile eforturilor axiale pentru fiecare element n parte
valorile tensiunilor i deformaiilor specifice pentru fiecare
element n parte.
2. Se consider structura din bare dublu ncastrate din figura de mai jos.
Sistemul de bare este executat din oel cu modulul de elasticitate

, iar seciunea este aceeai, de form ptrat plin cu


latura de .
Sistemul este ncrcat cu forele


4
0
0F1
F2
=
400
F1
F2
=
Capitolul V.3 Elementul finit unidimensional bar plan dublu ncastrat
376

Se cere, folosind o implementare a unui program n MATLAB:
numerotarea nodurilor i elementelor, discretiznd cu cte
trei elemente pe fiecare entitate de tip linie
scrierea matricei gradelor de libertate i a matricei
numerotrii ecuaiilor
scrierea matricei ncrcrilor
expresia vectorului liber al ncrcrilor nodale
calculul matricelor de rigiditate pentru toate elementele
structurii
expresia matricei de rigiditate a structurii
valorile deplasrilor nodurilor libere
valorile forelor nodale pentru fiecare element n parte
valorile eforturilor axiale pentru fiecare element n parte
valorile tensiunilor i deformaiilor specifice pentru fiecare
element n parte.800
4
0
0
F1
F2
= =
1000
= =
400
= =
F1
F2
F3
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
377
VI. Elemente finite
bidimensionale
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
378
VI.1 Introducere
Elementele finite bidimensionale plane care vor fi prezentate sunt:
- elementul stare plan de tensiune
- elementul stare plan axial simetric.
Aceste dou elemente finite au n comun faptul c starea de ncrcare
este aplicat sau schematizat n planul geometriei elementului finit.
Deasemenea, aceste elemente finite sunt modele simplificate pentru
structuri cu un model geometric de regul reprezentat n spaiu, dar n
baza unor ipoteze simplificatoare sunt reduse la modele bidimensionale.
Ipotezele care stau la baza acestor simplificri trebuie riguros respectate
pentru a obine soluii ct mai apropiate de ale modelului real. Aceste
ipoteze se refer att la definirea geometriei ct i a modului n care sunt
aplicate ncrcrile i condiiile de deplasare asupra corpului analizat.
Schematizarea modelelor tridimensionale la modele bidimensionale n
stare plan de tensiune, stare plan de deformaie sau stare plan axial
simetric, permite reducerea timpului de calcul n mod semnificativ.
n figura VI.1.1 este prezentat distribuia tensiunilor pentru o cheie
hexagonal care a most modelat simplificat prin starea plan de
tensiune:

Figura VI.1.1. Exemplu de structura modelat n stare plan de
tensiune
n figura VI.1.2 sunt prezentate rezultatele analizei contactului ntr-un
angrenaj schemtizat cu starea plan de deformaie:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
379

Figura VI.1.2. Exemplu de structura modelat n stare plan de
deformaie
Un model simplificat n stare axial simetric este mbinarea filetat
prezentat n figura VI.1.3:

Figura VI.1.3. Exemplu de structura modelat n stare plan
axial simetric
n acest capitol vor fi prezentate aceste elemente finite din punct de
vedere teoretic, numeric i al implementrii ntr-un program dezvoltat n
MATLAB. Rezultatele vor fi comparate cu modelul realizat n Abaqus.
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
380
VI.2 Elementul finit bidimensional plan
stare plan de tensiune
VI.2.1 Introducere
Cel mai simplu i accesibil element finit bidimensional a crui matrice de
rigiditate poate fi calculat folosind ecuaia metodei elementelor finite
este elementul finit triunghiular asociat strii plane de tensiune. Acest
element finit a fost dezvoltat ca un instrument simplificat de calcul pentru
probleme tri-dimensionale care pot fi reduse prin schematizare la numai
dou dimensiuni ca urmare a unor proprieti particulare ale geometriei
i condiiilor pe frontier.
De exemplu, structuri subiri, plane care sunt ncrcate cu fore
concentrate sau distribuite care acioneaz n planul structurii, pot fi
reduse la probleme plane modelate n starea plan de tensiune.

Figura VI.2.1. Modelarea i discretizarea cu elemente finite
triunghiulare n stare plan de tensiune a unui domeniu plan
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
381
VI.2.2 Modelul matematic i numeric pentru
elementul finit bidimensional plan stare plan
de tensiune
Se vor prezenta dou modelri numerice pentru analiza comportrii
structurilor solide a cror solicitare se poate reduce la starea plan de
tensiune:
- elementul finit triunghiular de ordinul nti
- elementul patrulater izoparametric de ordinul nti.
Aceste elemente finite au cte dou grade de libertate pe nod, i anume
translaiile dup direciile axelor i respectiv, . Conform notaiilor
din programul implementat n MATLAB, numrul gradelor de libertate
nodal va fi . Diferena dintre cele dou tipuri de elemente
const n forma, numrul de noduri i funciile de interpolare folosite n
implementare.
VI.2.2.1 Modelul matematic i numeric pentru elementul
finit triunghiular liniar stare plan de tensiune
Elementul finit triunghiular de ordinul nti are trei noduri, iar conform
notaiilor din programul implementat n MATLAB, . innd cont
de numrul gradelor de libertate nodal i de numrul de
noduri ale elementului finit triunghiular, dimensiunea matricei de
rigiditate a acestui element finit va fi .
n figura VI.1.2, se prezint un element finit triunghiular liniar raportat
sistemului de referin global . Coordonatele nodurilor elementului
finit sunt (

), (

) i (

).
Definirea geometriei i a
sistemului de coordonate
pentru elementul finit
triunghiular plan liniar stare
plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
382

Figura VI.2.2. Definirea coordonatelor nodurilor unui element
finit triunghiular
Convenional, aceste coordonate sunt reunite n matricea coordonatelor
nodale:
[] [

] (VI.2.1)
sau vectorul coordonatelor nodale:
{}

} (VI.2.2)
Modelarea variaiei deplasrilor i a altor mrimi pe domeniul unui
element finit triunghiular plan n stare plan de tensiune, sunt funcii
liniare de forma:

( )

)
(VI.2.3)
n care constantele

se calculeaz cu relaiile:
{


(VI.2.4)
iar este aria elementului finit triunghiular care se calculeaz n funcie
de coordonatele nodale cu relaia:
Funcii de interpolare utilizate n
modelarea elementului
triunghiular plan stare plan de
tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
383

] (VI.2.5)
Nodurile elementului finit triunghiular liniar sunt caracterizate de cte
dou deplasri de tip translaie, convenional notate cu ( ) aa cum
este prezentat n figura VI.2.3 Deplasrile nodurilor variaz pe domeniul
elementului finit i sunt funcie de coordonatele nodale ( ).

Figura VI.2.3. Definirea deplasrilor nodurilor unui element finit
triunghiular liniar
Deplasrile nodale sunt reunite n matricea deplasrilor nodale. Aceste
coordonate sunt reunite n matricea deplasrilor nodale:
[] [

] (VI.2.6)
sau vectorul deplasrilor nodale:
{}

} (VI.2.7)
De obicei, vectorul deplasrilor nodale se noteaz cu {

}. Ca urmare,
se poate scrie:
{}

(VI.2.8)
Deplasri nodale pentru
elementul finit triunghiular liniar
stare plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
384
Un punct oarecare de coordonate ( ) va avea deplasrile
calculate prin interpolare, n funcie de deplasrile nodale din relaia
(VI.2.7) i funciile de form definite relaia (VI.2.3):
{
( )
( )
} [

[]

(VI.2.9)
n care s-a notat cu []

matricea funciilor de form.


Deformaiile specifice reunite n vectorul {}, se calculeaz cu relaiile:
{} {

}
{

[


]
{

(VI.2.10)
Vectorul derivatelor deplasrilor din relaia (VI.2.10) se calculeaz prin
derivarea relaiei (VI.2.9):
{

(VI.2.11)
nlocuind relaia (VI.2.11) n relaia (VI.2.10), deformaiile specifice vor fi
calculate cu relaiile:
Matricea de legtur dintre
deformaiile specifice i
deplasrile nodale, pentru
elementul triunghiular liniar
stare plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
385
{

} [


]
[


(VI.2.12)
care, prin efectuarea calculelor devin:
{

}
[

(VI.2.13)
Din relaia (VI.2.13), se pune n eviden matricea [] de legtur ntre
vectorul deformaiilor specifice {} i vectorul deplasrilor nodale {

}:
[]
[

(VI.2.14)
care este o matrice a funciilor de form dependente de coordonatele
nodale:
[]

] (VI.2.15)
n relaia (VI.2.15), coeficienii

, sunt calculai cu relaiile:


Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
386
{

(VI.2.16)
Din expresia matricei [] din relaia (VI.2.15) i a coeficienilor din relaia
(VI.2.16), se poate trage concluzia c matricea [] are o valoare
constant pe domeniul elementului finit triunghiular.
Relaia (VI.2.13) se poate rescrie n forma scurt:
{} []{

} (VI.2.17)
Observaii
- din relaiile (VI.2.10) i (VI.2.15) se poate observa c, dei
deplasrile nodale

) sunt variabile pentru nodurile


elementului finit, deformaiile specifice

vor avea valori


constante pe tot domeniul elementului finit.
- deoarece i matricea constitutiv [] este o constant,
componentele de tensiune

vor fi de asemenea
constante pe tot domeniul elementului finit. Acest tip de element
finit se mai numete element finit de tensiune constant.
Matricea de rigiditate [

] a elementului finit stare plan de tensiune se


calculeaz cu relaia
[

] ([]

[][])

(VI.2.18)
n care:
- matricea de legtur [] dintre vectorul deformaiilor specifice {}
i vectorul deplasrilor nodale {

} are expresia (VI.2.15);


Calculul matricei de rigiditate a
elementului triunghiular liniar
stare plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
387
- matricea constitutiv [] are expresia din relaia (III.2.56).
- integrarea pe volumul

al elementului finit va ine cont de ipoteza


c elementul finit are grosime constant, care va fi notat cu .
Ca urmare, relaia (VI.2.18) devine:
[

] ([]

[] [])

(([]

[] [])


(VI.2.19)
n care

este suprafaa elementului finit triunghiular. Prin nlocuiri se


obine expresia de integrat:
[

] {

]}
(VI.2.20)
n care se scot n afara operatorului de integrare constantele i se ine
cont de faptul c


fiind aria elementului finit triunghiular, calculat cu relaia (VI.2.5). Ca
urmare, se obine matricea de rigiditate [

] a elementului finit
triunghiular pentru modelarea strii plane de tensiune, cu grosime
contant:
[

)
[

] [

]
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
388
(VI.2.21)
Matricea de rigiditate [

] este calculat n raport cu sistemul de


coordonate global , are dimensiunea de , este simetric i
pozitiv definit.
Observaii
- din relaia (VI.2.21), se observ c, expresia matricei de rigiditate
[

] a elementului finit stare plan de tensiune depinde de:


- caracteristicile de material prin modulul de elasticitate
longitudinal i coeficientul lui Poisson ;
- proprietile secionale ale elementului finit prin grosimea
elementului ;
- definirea geometric a elementului finit ca urmare a discretizrii,
prin coordonatele nodale reunite n vectorul
{

} , care sunt folosite la calculul


coeficienilor din matricea [].
Forele nodale asociate elementului finit sunt:
- fore concentrate {} aplicate n noduri,
- fore de volum {

},
- fore de suprafa {

} ,
- fore datorate tensiunilor sau deformaiilor iniiale {

}.
n acest subcapitol, vor fi prezentate relaiile de calcul pentru aceste
condiii pe frontier.
Fore de volum n elementul finit triunghiular liniar stare plan de
tensiune
Forele de volum care se dezvolt n nodurile unui element finit sunt
calculate cu relaia:
{

} []

{}

(VI.2.22)
Presupunnd elementul finit raportat la sistemul de coordonate global
vectorul componentelor specifice forelor masice este:
Calculul forelor nodale
elementare pentru elementul
finit triunghiular liniar stare
plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
389
{} {

} (VI.2.23)
constant pe tot domeniul elementului finit. Prin nlocuirea matricei []

a
funciilor de form, din relaia (VI.2.9) i a relaiei (VI.2.22) n relaia
(VI.2.21), se obine:
{

}
[

( )

( )

( )

( )

( )

( )
]


(VI.2.24)
Se presupune c elementul finit este de grosime constant , i
integrarea pe volum se descompune n produsul dintre grosimea i
integrala pe suprafaa

a domeniului elementului finit:


{

}
[

( )

( )

( )

( )

( )

( )]

(VI.2.25)
Fore de suprafa n elementul finit triunghiular liniar stare plan de
tensiune
Forele de suprafa sunt asociate ncrcrilor aplicate pe grosimea
elementului finit. Forele de suprafa care se dezvolt n nodurile unui
element finit, sunt calculate cu relaia:
{

} []

{}

(VI.2.26)
Dac elementul finit este raportat unui sistem de coordonate global
vectorul componentelor specifice forelor de suprafa este:
{} {

} (VI.2.27)
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
390
constant pe toat zona de definire a elementului finit. Prin nlocuirea
matricei []

a funciilor de form din relaia (VI.2.9) si a relaiei (VI.2.22)


n relaia (VI.2.24), se obine:
{

}
[

( )

( )

( )

( )

( )

( )
](VI.2.28)
Se presupune din nou c elementul finit este de grosime constant
Integrarea pe suprafa perimetral

se descompune n produsul dintre


grosimea i integrala pe conturul

al domeniului elementului finit:


{

}
[

( )

( )

( )

( )

( )

( )]

(VI.2.29)
Identificarea deplasrilor nodale pentru un element
Prin rezolvarea sistemului de ecuaii asociat structurii, descris n relaia:
[

]{

} {} {

} {

} {

}
se calculeaz vectorul deplasrilor nodale {

} , ceea ce permite
identificarea deplasrilor pentru fiecare nod, al fiecrui element finit aa
cum este descris {

} {}

}
Calculul tensiunilor pentru elementul triunghiular plan stare plan de
tensiune
Dup ce au fost calculate deplasrile nodale, componentele de tensiune
definite care se dezvolt pe domeniul elementului finit triunghiular, se
calculeaz tensiunile cu relaia:
Post procesarea rezultatelor
pentru elementul finit
triunghiular stare plan de
tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
391
{} []{} [][]{

} (VI.2.30)
Calculul tensiunilor se face n doi pai:
- se calculeaz componentele vectorului deformaiilor specifice
{}

pe tot domeniul elementului finit, calculnd


coeficienii

n funcie de coordonatele nodale;


- se calculeaz componentele vectorului de tensiune {} cu relaia
(VI.1.30), prin efectuarea produsului dintre matricea constitutiv
[] i vectorul deformaiilor specifice {}, calculat la pasul anterior.

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
392
VI.2.2.2 Modelul matematic i numeric pentru elementul
finit patrulater liniar stare plan de tensiune
Elementul patrulater izoparametric stare plan de tensiune , denumit n
literatura de specialitate cel mai des QUAD SPT, este destinat analizei
strii plane de tensiune care se dezvolt n structurile plane a cror
ncrcare este coninut n planul structurii. n cazul unui domeniu plan
de grosime variabil sau constant, elementul este redus prin
simplificare la suprafaa median, dup cum este artat n figura VI.2.4.
Acesta este elementul finit cu formularea izoparametric cea mai simpl.
Elementul finit poate fi de ordinul nti, doi sau trei. Pentru elementul de
ordinul nti, conform notaiilor adoptate, numrul de noduri este
.

Figura VI.2.4. Definirea elementului finit izoparametric QUAD
SPT
Elementul patrulater liniar stare plan de tensiune este raportat unui
sistem de coordonate global, convenional notat la care este
raportat i structura discretizat.
n figura VI.2.5 este prezentat un element finit patrulater liniar raportat
sistemului de referin global. Coordonatele nodurilor elementului finit
sunt (

), (

), (

) i (

).
Definirea geometriei
elementului finit patrulater
liniar stare plan de
tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
393

Figura VI.2.5 Definirea coordonatelor nodurilor unui element
finit patrulater
Coordonatele nodale sunt reunite n matricea coordonatelor nodale:
[] [

] (VI.2.30)
sau vectorul coordonatelor nodale
{}

} (VI.2.31)
Nodurile elementului finit patrulater sunt caracterizate de cte dou
deplasri de tip translaie, convenional notate cu ( ) . Deplasrile
nodurilor variaz pe domeniul elementului finit i sunt funcie de
coordonatele nodale ( ) . n figurile VI.2.6 sunt reprezentate
deplasrile nodale pentru elementul finit patrulater desenate n sistemele
de coordonate global i local.
Definirea deplasrilor
pentru elementul
izoparametric patrulater
liniar stare plan de
tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
394

Figura VI.2.6. Definirea deplasrilor nodurilor unui element finit
patrulater liniar
Deplasrile nodale sunt reunite n matricea deplasrilor nodale:
[

] [

] (VI.2.32)
sau vectorul deplasrilor nodale:
{

} (VI.2.33)
Un punct oarecare de coordonate naturale ( ), va avea deplasrile
calculate prin interpolare, n funcie de
- coordonatele naturale,
- deplasrile nodale
- funciile de form:
{
( )
( )
} [

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
]
{


(VI.2.34)
care se scrie sintetic:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
395
{} []{

} (VI.2.35)
Deformaiile specifice reunite n vectorul {}

} pot fi
transcrise matriceal n funcie de derivatele deplasrilor:
{} {

}
{

[


]
{

(VI.2.36)
Vectorul derivatelor deplasrilor n raport cu axele sistemului de
coordonate global, din relaia (VI.2.36), se calculeaz n funcie de
derivatele n raport cu axele sistemului de coordonate local din relaia
(VI.1.34) cu relaiile de derivare scrise matriceal:
{

(VI.2.37)
Vectorul derivatelor funciilor deplasare la coordonatele naturale se
calculeaz cu ajutorul derivatelor funciilor de form cu relaia matriceal:
Matricea de legtur dintre
deformaiile specifice i
deplasrile nodale, pentru
elementul patrulater liniar
stare plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
396
{

(VI.2.38)
nct relaia (VI.2.36) devine:
{

} [


]
[


(VI.2.39)
n relaia (VI.2.39), trebuie s se calculeze matricea derivatelor funciilor
coordonate naturale n raport cu axele sistemului de coordonate global:
[

] (VI.2.40)
Relaia dintre funciilor coordonate globale i cele naturale se exprim n
funcie de coordonatele nodurilor i funciile de form i are expresia
matriceal:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
397
{
( )
( )
} [

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
]
{


(VI.2.41)
Matricea Jacobian este:
[]
[

(VI.2.42)
Matricea din relaia (VI.2.40) este chiar matricea invers Jacobian din
(VI.2.42):
[]

]
[


(VI.2.43)
Matricea Jacobian se va calcula cu relaia matriceal:
[

] [

] (VI.2.44)
Convenional, se va nota matricea invers Jacobian cu:
[]

] [

] (VI.2.45)
Ca urmare, deformaiile specifice vor fi calculate cu relaia:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
398
{

} [


]
[


(VI.2.46)
Din relaia (VI.2.46), se pune n eviden matricea [] de legtur ntre
vectorul deformaiilor specifice {} i vectorul deplasrilor nodale {

}:
[] [


]
[


(VI.2.47)
Prin efectuarea produselor matriceale n relaia (VI.2.47), se observ c
matricea [] are dimensiunea de i este alctuit din patru
submatrice partiii de forma:
[] [|

| |

| |

| |

|] (VI.2.48)
fiecare submatrice partiie fiind de forma:
[

] [

] (VI.2.49)
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
399
Termenii

se calculeaz cu relaiile:
{

(VI.2.50)
Matricea de rigiditate a elementului finit stare plan de tensiune se
calculeaz cu relaia [

]
([]

[][])

n care:
- matricea de legtur [] dintre deformaiile specifice i deplasri
are expresia (VI.2.50),
- matricea constitutiv [] are expresia din relaia (III.3.18).
Integrarea pe volumul

al elementului finit va ine cont de ipoteza c


elementul finit are grosime constant, care va fi notat cu . Ca urmare
se obine:
[

] ([]

[][])

(([]

[][])


(VI.2.51)
n care

este aria elementului finit. Prin nlocuiri se obine expresia de


integrat:
[

] ([]

] [])

(VI.2.52)
Prin efectuarea schimbrilor de variabile de integrare
( ) ( )
se obine:
[

] []

] []

()

(VI.2.53)
Calculul matricei de
rigiditate a elementului
patrulater liniar stare plan
de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
400
Matricea de rigiditate [

] este calculat n raport cu sistemul de


coordonate global, are dimensiunea de , este simetric i pozitiv
definit.
Observaie
Din relaia (VI.1.53), se observ c matricea de rigiditate [

] a
elementului finit stare plan de tensiune depinde de:
caracteristicile de materiale prin modulul de elasticitate
longitudinal i de coeficientul lui Poisson ;
proprietile secionale ale elementului finit prin grosimea
elementului ;
definirea geometric a elementului finit ca urmare a
discretizrii, prin coordonatele nodale.
Calculul integralei (VI.2.53) se efectueaz n programele de analiz cu
elemente finite prin integrare numeric folosind metoda Gauss de
integrare pe un domeniu unitar. Pentru a simplifica integrarea, se
definete funcia:
( ) []

] []() (VI.2.54)
care va fi integrat pe domeniul bidimensional ( ) . Aplicarea
metodei Gauss de integrare conduce la relaia:
[

] (

))
(VI.2.55)

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
401
VI.2.3 Modelarea n MATLAB i ABAQUS a
analizei cu elemente finite stare plan de
tensiune pentru o structur plan simpl
VI.2.3.1 Modelarea in MATLAB a elementului finit
triunghiular stare plan de tensiune
Implementarea n MATLAB a modelului matematic descris pentru
elementul finit triunghiular stare plan de tensiuneva include urmtoarele
proceduri:
- procedura de calcul a matricei de rigiditate,
- procedura de calcul a defromaiilor specifice,
- procedura de calcul a tensiunilor,
- procedura prin care sunt iniializate datele de calcul pentru o
problem simpl de test cu elemente finite triunghiulare stare
plan de tensiune,
Prezentarea programului de modelare
n funcia Comp_K_TriangSPT este implementat algoritmul de calcul a
matricei de rigiditate pentru elementul finit triunghiular stare plan de
tensiune.
n cazul elementului finit triunghiular stare plan de tensiune
implementarea se face folosind funcii i nu proceduri, cum s-a
programat n cazul elementelor finite unidimensionale. n corpul funciei
sunt descrise variabilele cu care lucreaz programul. Diagrama de
implementare a funciei este:
Funcia de calcul a matricei
de rigiditate pentru
elementul finit triunghiular
liniar stare plan de
tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
402

n programul urmtor este prezentat funcia.
Funcia Comp_K_TriangSPT. Calculul matricei de rigiditate pentru
elementul triunghiular stare plan de tensiune
function [k] = Comp_K_TriangSPT(ielem)
%
% parametrii de definire ai functiei:
% ielem = numarul elementului finit curent
% de rigiditate
%
% valoarea intoarsa de functie:
% k = matricea de rigiditate a elementului finit
%
%
% variabile globale folosite in corpul functiei:
% x = coordonatele x ale nodurilor structurii
% y = coordonatele y ale nodurilor structurii
% elem = matricea elementelor structurii
% exvect = vectorul modulelor de elasticitate
% nuxyvect = vectorul coeficientilor lui Poisson
% tvect = vectorul grosimilor elementelor finite
%
global x
global y
global elem
global exvect
global nuxyvect
global tvect
%
%
% variabile locale folosite in corpul functiei:
% nod1, nod2, nod3 = nodurile elementului finit
% propid = identificatorul grosimii elementului finit
% matid = identificatorul materialului elementului
% finit
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
403
% x1,y1, x2,y2, x3,y3 = coordonatele nodurilor elementului finit
% arie = aria elementului finit
% matb = matricea de legatura dintre deformatii si
% deplasari
% matd = matricea constitutiva
%
%
% extrage nodurile elementului finit
nod1=elem(ielem,2);
nod2=elem(ielem,3);
nod3=elem(ielem,4);
% identifica coordonatele nodurilor elementului finit
% pentru primul nod
x1=x(nod1);
y1=y(nod1);
% pentru al doilea nod
x2=x(nod2);
y2=y(nod2);
% pentru al treilea nod
x3=x(nod3);
y3=y(nod3);
% calculeaza aria elementului finit
arie=abs(0.5*det([1 x1 y1
1 x2 y2
1 x3 y3]));
%
% extrage identificatorul de grosime al elementului finit
propid=elem(ielem,5);
% extrage proprietatea sectionala (grosimea) elementului
tcrt=tvect(propid);
% extrage identificatorul de material al elementului finit
matid=elem(ielem,6);
% extrage caracteristicile de material ale elementului finit
% modulul de elasticitate longitudinala al materialului
ex=exvect(matid);
% coeficientul lui Poisson
nuxy=nuxyvect(matid);
%
% calculeaza matricea de legatura dintre deformatii - deplasari, B
matb=1/2/arie*[y2-y3 0 y3-y1 0 y1-y2 0
0 x3-x2 0 x1-x3 0 x2-x1
x3-x2 y2-y3 x1-x3 y3-y1 x2-x1 y1-y2];
%
% calculeaza matricea constitutiva, C
matd=ex/(1-nuxy*nuxy)*[1 nuxy 0
nuxy 1 0
0 0 (1-nuxy)/2];
%
% calculeaz matricea de rigiditate, k
k=tcrt*arie*matb'*matd*matb;
end
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
404
Deformaiile specifice pentru un element finit triunghiular stare plan de
tensiune implementarea se calculea deasemenea printr-o funcie
folosind relaiile demonstrate. n corpul funciei sunt descrise variabilele
cu care lucreaz programul. Diagrama de implementare a funciei este:

Funcia Comp_Def_TriangSPT. Calculul deformaiilor specifice pentru
elementul triunghiular stare plan de tensiune
function [eps] = Comp_Def_TriangSPT(ielem,depmat)
% ----------------------------------------------------------------
% parametrii de definire ai functiei:
% ielem = elementul finit pentru care se calculeaza matricea
% de rigiditate
% ----------------------------------------------------------------
% valoarea intoarsa de functie:
% eps = deformatiile specifice in nodurile elementului finit
% ----------------------------------------------------------------
%
% variabile globale folosite in corpul functiei:
% x = coordonatele x ale nodurilor structurii
% y = coordonatele y ale nodurilor structurii
% elem = matricea elementelor structurii
% depmat = matricea deplasarilor nodale
% ----------------------------------------------------------------
global x
global y
global elem
%
% ----------------------------------------------------------------
% variabile locale folosite in corpul functiei:
Procedura de calcul a
deformaiilor specifice
pentru elementul finit
triunghiular liniar stare
plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
405
% nod1, nod2, nod3 = nodurile elementului finit
% x1,y1, x2,y2, x3,y3 = coordonatele nodurilor elementului finit
% arie = aria elementului finit
% matb = matricea de legatura dintre deformatii si
% deplasari
% ----------------------------------------------------------------
%
% extrage nodurile elementului finit
nod1=elem(ielem,2);
nod2=elem(ielem,3);
nod3=elem(ielem,4);
% extrage deplasarile nodale asociate elementului, din matricea
% deplasarilor nodale depmat
depelem(1:2,1)=depmat(nod1,1:2);
depelem(3:4,1)=depmat(nod2,1:2);
depelem(5:6,1)=depmat(nod3,1:2);
% identifica coordonatele nodurilor elementului finit
% pentru primul nod
x1=x(nod1);
y1=y(nod1);
% pentru al doilea nod
x2=x(nod2);
y2=y(nod2);
% pentru al treilea nod
x3=x(nod3);
y3=y(nod3);
% calculeaza aria elementului finit
arie=abs(0.5*det([1 x1 y1
1 x2 y2
1 x3 y3]));
%
% calculeaza matricea de legatura dintre deformatii - deplasari, B
matb=1/2/arie*[y2-y3 0 y3-y1 0 y1-y2 0
0 x3-x2 0 x1-x3 0 x2-x1
x3-x2 y2-y3 x1-x3 y3-y1 x2-x1 y1-y2];
%
% calculeaza vectorul deformatiilor specifice
eps=matb*depelem;
end
Tensiunile pe elementul finit triunghiular stare plan de tensiune
implementarea se calculea deasemenea printr-o funcie folosind relaiile
de mai sus. n corpul funciei sunt descrise variabilele cu care lucreaz
programul. Diagrama de implementare a funciei este:
Procedura de calcul a
tensiunilor nodale i
rezultante pentru elementul
finit triunghiular liniar stare
plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
406

Funcia Comp_Tens_TriangSPT. Calculul tensiunilor pentru elementul
triunghiular stare plan de tensiune
function [tens] = Comp_Tens_TriangSPT(ielem,defmat)
% ----------------------------------------------------------------
% parametrii de definire ai functiei:
% ielem = elementul finit pentru care se calculeaza matricea
% de rigiditate
% defmat = matricea deformatiilor specifice
% ----------------------------------------------------------------
% valoarea intoarsa de functie:
% tens = vectorul tensiunilor in nodurile elementului finit
% ----------------------------------------------------------------
%
% variabile globale folosite in corpul functiei:
% elem = matricea elementelor structurii
% exvect = vectorul modulelor de elasticitate
% nuxyvect = vectorul coeficientilor lui Poisson
% ----------------------------------------------------------------
global elem
global exvect
global nuxyvect
%
% ----------------------------------------------------------------
% variabile locale folosite in corpul functiei:
% matd = matricea constitutiva
% ----------------------------------------------------------------
%
% extrage deformatiile specifice dinnodurile elementului finit
defelem(1:3,1)=defmat(ielem,1:3);
% extrage identificatorul de grosime al elementului finit
matid=elem(ielem,6);
% extrage caracteristicile de material ale elementului finit
% modulul de elasticitate longitudinala al materialului
ex=exvect(matid);
% coeficientul lui Poisson
nuxy=nuxyvect(matid);
%
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
407
% calculeaza matricea constitutiva, C
matd=ex/(1-nuxy*nuxy)*[1 nuxy 0
nuxy 1 0
0 0 (1-nuxy)/2];
%
% calculeaz matricea de rigiditate, k
tens=matd*defelem;
end
Modelul care este testat este modelat n procedura de mai jos. Structura
are 12 elemente i 12 noduri, dup cum este prezentat n figura VI.2.7
discretizat ca n figura:

Procedura InitTriangSPT. Iniializarea datelor pentru testarea elementului
triunghiular stare plan de tensiune
% --------------------------------------------------------------------
% initializeaza problema de test pentru elementul finit
% stare plana de tensiune - triunghiular de ordinul intai
%
clc
clear all
% --------------------------------------------------------------------
% variabile globale folosite in programul principal:
% nrnd = numarul de noduri ale structurii discretizate
% nrel = numarul de elemente ale structurii
discretizate
% x = coordonatele x ale nodurilor structurii
% y = coordonatele y ale nodurilor structurii
% elem = matricea elementelor structurii
% exvect = vectorul modulelor de elasticitate
% nuxyvect = vectorul coeficientilor lui Poisson
Procedura de iniializare a
programului pentru
testarea elementul finit
triunghiular liniar stare
plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
408
% tvect = vectorul grosimilor elementelor finite
% --------------------------------------------------------------------
global nnod
global ndof
global kdim
global nrnd
global nrel
global x
global y
global elem
global exvect
global nuxyvect
global tvect
% --------------------------------------------------------------------
% defineste datele problemei de test pentru elementul triunghiular
stare
% plana de tensiune
% --------------------------------------------------------------------
% datele specifice elementului finit
nnod=3;
ndof=2;
% --------------------------------------------------------------------
% datele generale ale structurii
nrnd=12;
nrel=12;
% --------------------------------------------------------------------
% coordonatele nodale
x=[ 0 180 180 0 0 180 60 120 120 60 60 120];
y=[ 60 60 120 120 0 0 60 60 120 120 0 0];
%
% definirea elementelor finite
elem=[12 1 7 10 1 1
12 1 10 4 1 1
12 7 8 9 1 1
12 7 9 10 1 1
12 8 2 3 1 1
12 8 3 9 1 1
12 8 6 2 1 1
12 8 12 6 1 1
12 7 12 8 1 1
12 7 11 12 1 1
12 1 11 7 1 1
12 1 5 11 1 1];
% --------------------------------------------------------------------
% caracteristici de material
%
exvect=[2e5];
nuxyvect=[0.3];
% --------------------------------------------------------------------
% caracteristici de sectiune
%
tvect=[2];
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
409
% --------------------------------------------------------------------
% conditii la limita de tip deplasare
%
id=[1 1
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0];
% --------------------------------------------------------------------
% conditii la limita de tip incarcare
loadmat=[ 0 0
20000 0
10000 500
0 0
0 0
10000 -500
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0];
% calculeaza dimensiunea matricei de rigiditate a elementului finit
kdim=nnod*ndof;
Procedura este integrat n programul principal de analiz cu elemente
finite.
n urma rulrii se obin urmtoarele rezultate n MATLAB:
Tabel VI.1. Valorile deplasrilor nodale (rulare MATLAB) pentru
problema test Triang SPT
MATLAB
Nod U V
1 0,000000E+00 0,000000E+00
2 1,435209E-01 8,762694E-17
3 1,429702E-01 5,558284E-03
4 0,000000E+00 0,000000E+00
5 0,000000E+00 0,000000E+00
6 1,429702E-01 -5,558284E-03
7 4,894529E-02 1,630568E-17
8 9,988108E-02 4,970361E-17
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
410
9 9,352364E-02 -1,251282E-02
10 4,588014E-02 -1,275145E-02
11 4,588014E-02 1,275145E-02
12 9,352364E-02 1,251282E-02
VI.2.3.2 Modelarea in ABAQUS a unei structuri cu
elemente finite triunghiulare stare plan de tensiune
Pentru a exemplifica etapele de modelare i analiz cu elemente finite,
se consider piesa dreptunghiular din figura VI.2.7. Aceata se afl n
stare plan de tensiune din cauza solicitrii cu forele

care acioneaz n planul plcii. Piesa este


fabricat din oel a crui proprieti de material sunt: modulul de
elasticitate longitudinal

(Youngs modulus); coeficientul


lui Poisson v .

Figura VI.2.7 Problem de stare plan de tensiune
innd cont de faptul c grosimea plcii este mult mai mic dect
celelalte dou dimensiuni, aceasta face parte din categoria pieselor de
tip nveli (SHELL).
Ca urmare, placa se va modela geometric n plan, de tip shell prin
suprafaa median care este un dreptunghi. Placa fiind n stare plan de
tensiune, aceasta se va modela cu elemente finite triunghiulare de tip
stare plan de tensiune.
Mai nti, se creaz i apoi, se seteaz directorul de lucru cu numele
Triang_SPT_ex_01.
Se redenumete modelul ca Triang_SPT_ex_01.
n prima parte a preprocesrii geometrice, este creat o PARTE (Part)
denumit (Name) Placa prin Click dreapta i apoi Create... sau Double
Click pe ramura Parts din arborele modelului Triang_ SPT _ex_01. Se
Definirea problemei
Preprocesare
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
411
alege opiunea de spaiu de modelare (Modeling Space) bidimensional
(2D), structur deformabil (Deformable), cu caracteristica de baz
(Base Feature) de tip Shell. Dimensiunea prii nou create
(Approximatesize) este de aproximativ 360mm:

Se face Click pe butonul Continue.
Se deseneaz un ptrat utiliznd butonul (Create Lines: Rectangle)
prin indicarea coordonatelor corespunztoare a dou coluri opuse, de
exemplu: (0, 0) i (180,120).

Dimensionarea se face cu instrumentul (Add Dimension) din bara
de instrumente de desenare.
Modelarea geometriei
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
412
Din menul asociat mouse-ului, se selecteaz comanda Cancel
Procedure. Se iese din procedeul de desenare prin apsarea butonului
Done din zona de prompter.
Definirea unor partiii de laturi
Pentru a mpri n dou laturile mai scurte, se face Click pe butonul
(Partition Edge: Enter Parameter) din bara de instrumente a modulului
part. Se selecteaz cu Click i tasta Shift apsat cele dou laturi
scurte:

Dup ncheierea seleciei cu Click pe butonul Done, se stabilete
valoarea implicit de 0.5 pentru parametru de muchie normalizat
(Normalized edge parameter) i apoi, Click pe butonul Create
Partition pentru a finaliza crearea partiiei:

Definirea unor partiii
ajuttoare
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
413
Ca urmare, cele dou laturi sunt divizate n cte dou segmente egale
iar pe ramura Features a arborelui corespunztor prii Placa, se creaz
o nou proprietate numit Partition edge-1.
Definirea unei partiii de regiune
Pentru a mpri regiunea prii Placa utiliznd punctele de mijloc ale
laturilor mici care au fost create cu ocazia partiionrii acestora, se face
Click pe butonul (Partition Face: Use Shortest Path Between 2
Points) din bara de instrumente a modulului Part. Pentru a define linia
de partiionare, se selecteaz cu Click ca punct de start, mijlocul uneia
dintre cele dou laturi mai scurte iar ca punct de final, mijlocul celei de a
doua laturi. Apoi, pentru finalizarea partiei, se face Click pe butonul
Create Partition din zona de prompter:

Ca rezultat, regiunea prii Placa se divide n dou regiuni:

Pentru a ncheia comanda, se face Click pe butonul Done.
Definirea materialului
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
414
Materialul structurii analizate este definit cu proprieti omogene i
izotrope (oel) ale crui proprieti elastice sunt modulul de elasticitate
longitudinal E i coeficientul lui Poisson v .
n structura modelului Triang_SPT _ex_01, se face dublu-Click sau
Click dreapta (menul de mouse) i apoi Create... pe ramura Materials:

n fereastra de editare a materialului Edit Material, se introduce
denumirea materialului (Name), n acest caz Otel. Din menul
Mechanical Elasticity Elastic, se definesc proprietile elastice
ale materialului: modulul de elasticitate longitudinal (YoungsModulus)
cu valoarea de MPa E
5
10 2 = ; coeficientul lui Poisson (PoissonsRatio)
3 . 0 = v :

Pentru ncheia definirea materialului, se face Click pe butonul OK.
n cazul elementelor triunghiulare stare plan de tensiune, proprietatea
secional definitorie este grosimea seciunii. Definirea unei noi seciuni
se realizeaz fcnd dublu-Click sau Click dreapta (menul de mouse)
i apoi Create... pe ramura Sections n structura modelului
Truss_SPT_ex_01:

Definirea seciunii
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
415
n continuare, n fereastra Create Section este denumit seciunea
Sectiune_SPT din categoria (Category) solidelor (Solid) i de tip (Type)
Homogeneous. Se face Click pe butonul Continue din fereastra Create
Section:

Apoi, n fereastra Edit Section, din lista materialelor (Material), se alege
Otel ca material asociat seciunii nou definite, se bifeaz opiunea Plane
stress/strain thickness este precizat valoarea grosimii nveliului
(Shell thickness) i se introduce grosimea 2.
Pentru ncheierea comenzii, se face Click pe butonul OK.
Proprietile secionale mpreun cu caracteristicile de material reunite n
atributul Seciune (Section) se asociaz prii create prin selectarea
opiunii SectionAssignments din arborele modelului Triang_SPT_ex_01
ramura asociat prii Placa. Atribuirea seciunii se poate face prin
double Click sau Click dreapta (menul de mouse) i apoi, comanda
Create... pe opiunea SectionAssignments.

n continuare, se selecteaz regiunea cu Click pe partea Placa n
fereastra de desenare. Se confirm selecia cu butonul Done din zona
de prompter. n fereastra Edit Section Assignment, se alege seciunea
(Section) Sectiune_SPT definit mai nainte:
Atribuirea seciunii piesei
modelate
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
416

Apoi, se face Click pe butonul OK.
Transferul prii Placa n etapa de analiz, se realizeaz prin activarea
unei Instane (Instance) n cadrul ansamblului (Assembly). Din arborele
modelului Triang_SPT_ex_01, n substructura ansamblului (Assembly)
este creat o nou instan prin Click dreapta i apoi Create... sau prin
dublu Click pe opiunea Instances:

dup care, se deschide fereastra de generare a instanei Create
Instance n care este creat o instan a prii (Parts) Placa de tip
(InstanceType) dependent (Dependent):

Pentru ncheierea comenzii, se face Click pe butonul OK.
Definirea instanei de
modelare
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
417
Procesul de discretizare n elemente finite este controlat din modulul
(Module) Mesh al programului ABAQUS. Intrarea n acest modul se
face prin dublu Click sau Click dreapta (menul de mouse) pe ramura
Mesh din arborele prii Placa i selectarea opiunii Switch Context
Ctrl+Space.

Definirea dimensiunii discretizrii
Dimensiunea medie a elementelor finite este stabilit din modulul
Mesh,apelnd comanda Seed Edges... din menul Seed, sau prin Click
pe butonul (Seed Edges...) din bara de instrumente din modulul
Mesh:

Cu Click i tasta Shift se selecteaz laturile mai mari ale celor dou
partiii, pentru a indica regiunile la care se va asocia mrimea
discretizrii. Se ncheie selecia fcnd Click pe butonul Done din zona
de prompter:

Discretizarea modelului cu
elemente finite
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
418
n fereastra Local Seeds, se alege ca metod (Method) de discretizare
prin numrul elementelor (By Number) iar la controlul setrii (Sizing
Controls) se stabilete 3 ca numr de elemente (Number of elements)
pentru a fi generate cte trei elemente finite pentru fiecare latur:

Se face Click pe butonul OK n fereastra Local Seeds...
Se continu selecia de laturi (edges), cu cele patru de lungime mai
mic, fcnd Click pe fiecare n parte cu tasta SHIFT apsat, dar n
acest caz, la controlul setrii (Sizing Controls) se stabilete 1 ca numr
de elemente (Number of elements) pentru a se genera un singur
element finit pentru fiecare latur:

Se face Click pe butonul OK n fereastra Local Seeds... i apoi, se
ncheie selecia de laturi cu Click pe butonul Done din zona de
prompter.
Alegerea tipului de elemente finite
Se alege elementul finit triunghiular stare plan de tensiune care se
asociaz ambelor regiuni rezultate prin partiionare.
Mai nti, se stabilete forma triunghiular de element finit pentru
discretizare, fie prin Click pe butonul (Assign Mesh Controls) fie
din meniul principal Mesh cu comanda Controls:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
419

Se selecteaz cu mouse-ul ambele regiuni i se ncheie selecia cu
Done:

n fereastra Mesh Controls, se stabilete forma elementului (Element
Shape) de tip Tri (triunghiular), tehnica de discretizare fiind cea implicit
Free (liber) i lsnd activ opiunea implicit Use mapped meshing
where appropiate:

Se ncheie selecia de regiuni cu butonul Done din zona de prompter.
Comanda de asociere a tipului de element finit se poate apela n dou
moduri: prin Click pe butonul (Assign Element Type) din bara de
instrumente a modulului Mesh sau prin comanda Element Type din
menul Mesh. Se utilizeaz o fereastr de selecie pentru a selecta
ambele partiii ca regiuni la care se va asocia tipul de element finit. Apoi,
se nchide selecia cu butonul Done din zona de prompter:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
420

Elementul finit ales este de tip CPS3 care este un element finit
triunghiular stre plan de tensiune din biblioteca STANDARD a
programului ABAQUS:

Se face Click pe butonul OK.
Discretizarea modelului geometric
Dup alegerea tipului de elemente finite, a formei i dimensiunilor pot fi
discretizate cele dou regiuni (Regions) fie prin selectarea butonului
(Mesh Region) din bara de instrumente a menu-lui Mesh, sau prin
submenu-ul Part... din menu-ul principal Mesh.

Se selecteaz cu o fereastr cele dou regiuni i se ncheie selecia cu
butonul Done:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
421

Se observ c, structura i modific culoarea n albastru deschis i se
obine modelul cu elemente finite. n zona de mesaje este afiat numrul
total de elemente finite generate prin discretizare, i anume 12:

Se ncheie selecia de regiuni pentru discretizare i comanda, cu butonul
Done.
n continuare, se vor face modificri pentru refacerea discretizrii. Se vor
reconstrui elementele finite prin modificarea poziiei diagonalei
patrulaterului.
Comanda de modificare a elementelor finite rezultate prin discretizare se
poate activa fie cu butonul (Edit Mesh) din bara de instrumente a
modulului Mesh, fie apelnd din menul principal Mesh, comanda Edit:

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
422
n fereastra Edit Mesh, se stabilete categoria (Category) de tip element
(Element) cu metoda de modificare a diagonalei - Swap (tri). n
fereastra de desenare, se face Click pe rnd, pe fiecare diagonal care
separ elementele triunghiulare din partea de jos iar apoi, se face Click
pe butonul Yes n zona de prompter:

Rezultatul va fi redefinirea celor ase elemente triunghiulare din partea
de jos, prin schimbarea poziiei diagonalei:

Pentru a ncheia comanda, se face Click dreapta i se apeleaz
opiunea Cancel Procedure. Se nchide fereastra Edit Mesh cu Click pe
butonul al acesteia.
Vizualizarea numerotrii nodurilor
Pentru a afia numerotarea nodurilor i elementelor, se lanseaz
comanda de control a opiunilor de afiaj (Part Display Options...) din
menul principal View:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
423

Ca urmare, se deschide fereastra Part Display Options, n care la Tab-
ul Mesh se activeaz opiunile de afiare etichete noduri (Show node
labels) i etichete elemente (Show element labels). Se face Click pe
butonul OK. Ca urmare, vor fi afiate toate nodurile i elementele nsoite
de etichete:

Definirea etapei de ncrcare
Analiza static liniar este realizat ntr-o etap de analiz (Step).
Pentru a crea o astfel de etap n arborele modelului
Triang_SPT_ex_01, se face dublu Click pe Steps sau Click dreapta
(menu de mouse) urmat de opiunea Create...:
Configurarea procedurii de
analiz i a necesarului de
date de ieire
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
424

n fereastra Create Step, pasul nou creat este denumit (Name)
Incarcare, este o procedura de tip (Procedure type) General pentru
analiza static (Static, General). Se face Click pe butonul Continue din
fereastr.
n fereastra Edit Step, etapa de ncrcare este descris (Description) ca
Pas de incarcare. Aceast descriere este opional. Se face Click pe
OK.

Ca urmare, la ramura Steps n arborele modelului, s-a creat o nou
etap de ncrcare:

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
425
Se remarc faptul c, exist o etap iniial (Initial) predefinit la care se
vor atribui condiiile de frontier.
Definirea restriciei de deplasare de tip articulaie
Condiia de deplasare de tip ncastrare este impus n nodurile de pe
conturul bazei mai mari a structurii. Definirea condiiei de deplasare de
tip ncastrare se face prin dublu Click sau Click dreapta urmat de
Create... (menul de mouse) pe ramura BCs din arborele principal al
modelului Truss_3D_ex_01:

Dup lansarea comenzii, se deschide fereastra Create
BoundaryCondition n care este definit denumirea condiiei (Name), n
acest caz Incastrare, categoria (Category) mecanic (Mechanical), de
tipul deplasare/rotire (Displacement/Rotation) pentru pasul selectat
(Types for Selected Step):

Se face Click pe butonul Continue din fereastr.
Pentru a indica latura blocat ca ncastrare, se face Click cu tasta
SHIFT apsat, pe cele dou segmente ale laturii care coincide cu axa
, rezultate prin partiionare i apoi, se face Click pe butonul
Continue...:
Definirea condiiilor pe
frontier
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
426

Pasul urmtor const n definirea propriu-zis a restriciei, i anume
gradele de libertate blocate. Modelarea fcndu-se cu elemente finite
stare plan de tensiune, n nodurile ncastrate, se blocheaz doar
deplasrile U1 i U2 n lungul axelor i respectiv, . Cu toate c
latura este ncastrat, rotirea UR3 nu se blocheaz n cazul elementelor
finite stare plan de tensiune care au doar dou grade de libertate pe
fiecare nod translaiile.
n fereastra Edit Boundary Condition, se face Click pe butonul OK i ca
rezultat, sunt reprezentate n zona de desenare, condiiile de frontier
care tocmai au fost definite:

Definirea ncrcrii exterioare de tip fore concentrate
ncrcarea exterioar const n fore concentrate aplicate n nodurile din
captul liber. Aceste fore se definesc apelnd opiunea sarcini (Loads)
din arborele principal al modelului Triang_SPD_ex_01, prin dublu Click
sau Click dreapta urmat de Create...

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
427
Mai nti se creaz fora concentrat

paralel cu direcia axei


, aplicat n nodul din mijlocul captului liber. n fereastra Create Load,
se atribuie un nume (Name) ncrcrii i anume F_20kN. Se selecteaz
din categoria (Category) mecanic (Mechanical) tipul de for
concentrat (Concentrated force). Apoi, se face Click pe butonul
Continue din fereastr:

Se indic nodul din mijlocul laturii mari ca punct de aplicare al forei
concentrate i se face Click pe butonul Done pentru a ncheia selecia.
Apoi, n fereastra Edit Load, se definete ncrcarea cu orientarea dup
direcia axei (CF1) cu mrimea egal cu 20000 N:

Se face Click pe butonul OK i ca urmare, ncrcarea definit este
urmtoarea:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
428

n continuare, se definesc n mod analog, celelalte fore concentrate
dup cum urmeaz:
Fora concentrat

paralel cu direcia axei , aplicat n


nodurile din colurile captului liber, creia i se atribuie numele F_10kN
i orientarea dup direcia axei (CF1) cu mrimea egal cu 10000 N:

Fora concentrat

paralel cu direcia axei , n sensul


pozitiv al acesteia, aplicat n nodul din colul dreapta-sus al captului
liber, creia i se atribuie numele F+500N i orientarea dup direcia axei
(CF2) cu mrimea egal cu 500 N:

Fora concentrat

paralel cu direcia axei , n sensul


negativ al acesteia, aplicat n nodul din colul dreapta-jos al captului
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
429
liber, creia i se atribuie numele F-500N i orientarea dup direcia axei
(CF2) cu mrimea egal cu -500 N:

n final, ncrcrile definite sunt urmtoarele:

Definirea programului
Crearea unui nou Job se face din ramura Analysis, opiunea Jobs, prin
dublu Click sau Click stanga urmat de Create...:

Job-ul nou creat este denumit Job_TriangSPT (Name), sursa (Source)
este modelul Triang_SPT_ex_01 i apoi, se face Click pe butonul
Continue...:
Procesarea
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
430

n fereastra Edit Job se poate face opional o descriere (Description) a
job-ului Job_TriangSPT. Se opteaz pentru setrile implicite: Full
analysis (analiz complet) ca tip de job (Job Type); opiunea
Background (n fundal) ca mod de rulare (Run Mode); opiunea
Immediately (imediat) ca moment n care job-ul este supus analizei
(Submit Time). Se face Click pe butonul OK.
Lansarea analizei
Rularea analizei cu elemente finite se face lansnd comanda Submit
prin Click dreapta (menul de mouse), pe job-ul nou creat
Job_TriangSPT:

Programul va afia starea de lucru succesiv: Submitted, Running i se va
termina cu mesajul Completed n cazul n care modelul nu conine erori.
Pentru a trece n modulul de vizualizare (Visualisation) a rezultatelor, se
face Click dreapta pe job-ul Job_TriangSPT i se apeleaz comanda
Results (Rezultate).
Postprocesare
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
431

Reprezentare grafic a tensiunilor
Pentru a reprezenta starea de tensiuni din structura deformat, se face
Click pe butonul (Plot Contours on Deformed Shape) de pe bara
de instrumente a modulului Visualisation.

Prin setarea implicit sunt reprezentate tensiunile echivalente calculate
dup criteriul von Mises:

Reprezentare grafic a deplasrilor
Pentru a reprezenta grafic deplasrile

pe direcia axei , n menul


principal Result (Rezultat) se face Click pe comanda Field Output...
(Cmp de ieire):

Post procesarea
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
432
n fereastra Field Output se alege din list variabila - Spatial
displacement at nodes (Deplasare spaial la noduri), componenta
(Component) :

Se face Click pe butonul Apply (aplic) pentru a reprezenta n fereastra
de desenare, deplasarea fr nchiderea ferestrei Field Output sau
Click pe butonul OK care execut comanda cu nchiderea ferestrei:

n mod analog, se pot reprezenta grafic deplasrile

pe direcia axei ,
selectnd variabila cu componenta n fereastra Field Output:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
433


Generarea unor rapoarte de rezultate
Se pot genera rapoartele de tip fiier text care conin rezultate. Aceste
rapoarte au extensia de fiier rpt. Pentru a exporta un astfel de fiier cu
rezultate, se apeleaz comanda Field Output (Cmp de ieire) din menul
principal Report (Raport):

Dup lansarea comenzii, se deschide fereastra Report Field Output n
care la TAB-ul Variable, se stabilesc variabilele de ieire (Output
Variables) pentru poziia (Position) unic nodal (Unique Nodal), care
vor fi exportate n raport:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
434

n continuare, se face Click pe TAB-ul Setup al ferestrei Report Field
Output n care se stabilete numele (Name) i locaia fiierului text care
conine rezultatele raportului. Denumirea implicit a fiierului este
abaqus.rpt i acesta va fi salvat n mod implicit, n directorul de lucru
(Work directory) Triang_SPT_ex_01 care a fost stabilit iniial. n cazul n
care se dorete salvarea n alt locaie, se face Click pe butonul Select...
din fereastr:
Datele exportate vor fi sortate dup eticheta nodurilor dac la lista
combinat cu eticheta Sort by se alege Node Label. Deasemenea, se
poate stabili: numrul de zecimale semnificative (Number of significant
digits); formatul de numr (Number format).
Se face Click pe butonul Apply (aplic) pentru a genera raportul cu
variabilele selectate, fr nchiderea ferestrei Report Field Output sau
Click pe butonul OK care nchide fereastra.
Pentru validarea implementrii vor fi comparate rezultatele obinute n
MATLAB cu valorile obinute n ABAQUS.
Tabel VI.2. Valorile deplasrilor nodale (rulare Abaqus) pentru
problema test Triang SPT
ABAQUS
Nod U V
1 1,7871100E-32 0,0000000E+00
Validarea implementrii
programului de calcul
MATLAB pentru elementul
finit triunghiular stare plan
de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
435
2 1,4352100E-01 -1,8735000E-16
3 1,4297000E-01 5,5582800E-03
4 1,1064400E-32 -4,0059500E-33
5 1,1064400E-32 4,0059500E-33
6 1,4297000E-01 -5,5582800E-03
7 4,8945300E-02 -3,2959700E-17
8 9,9881100E-02 -9,7444800E-17
9 9,3523600E-02 -1,2512800E-02
10 4,5880100E-02 -1,2751500E-02
11 4,5880100E-02 1,2751500E-02
12 9,3523600E-02 1,2512800E-02
Dup cum se observ din rezultatele obinute, valorile sunt aproape
identice pentru cele dou modele, dup cum se poate observa i din
tabelul n care au fost calculate erorile relative obinute n MATLAB fa
de rezultatele din ABAQUS.
Tabel VI.3. Valorile erorilor relative (rulri MATLAB Abaqus) pentru
problema test Triang SPT
Eroare relativ
U V
0,0000000% 0,0000000%
-0,0000910% 0,0000000%
0,0001486% 0,0000732%
0,0000000% 0,0000000%
0,0000000% 0,0000000%
0,0001486% 0,0000732%
-0,0000119% 0,0000000%
-0,0000154% 0,0000000%
0,0000378% 0,0001895%
0,0000920% -0,0003553%
0,0000920% -0,0003553%
0,0000378% 0,0001895%
VI.2.3.3 Modelarea in MATLAB a elementului finit
patrulater izoparametric stare plan de tensiune
Implementarea n MATLAB a modelului matematic descris pentru
elementul finit patrulater stare plan de tensiuneva include urmtoarele
proceduri:
- procedura de calcul a matricei de rigiditate,
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
436
- procedura prin care sunt iniializate datele de calcul pentru o
problem simpl de test cu elemente finite triunghiulare stare
plan de tensiune,
Prezentarea programului de modelare
n cazul elementului finit patrulater stare plan de tensiune
implementarea se face deasemenea folosind funcii. n corpul funciei
sunt descrise variabilele programului. n funcia Comp_K_QuadSPT
este implementat algoritmul de calcul a matricei de rigiditate pentru
elementul finit patrulater izoparametric stare plan de tensiune.
Diagrama de implementare a funciei este:

Funcia Comp_K_QuadSPT. Calculul matricei de rigiditate pentru
elementul patrulater stare plan de tensiune
function [k] = Comp_K_QuadSPT(ielem)
global x
global y
global nnod
global ndof
global kdim
global elem
global exvect
global nuxyvect
global tvect
% ************************************************
% functia QuadSPT
Funcia de calcul a matricei
de rigiditate pentru
elementul finit patrulater
izoparametric liniar stare
plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
437
% calcul matrice de rigiditate pentru elementului
% patrulater stare plana de tensiune
% ************************************************
%
% extrage identificatorul de sectiune a elementului finit
propid=elem(ielem,6);
% extrage proprietatea sectional a elementului TRIANGSPT
tcrt=tvect(propid);
%
% extrage identificatorul de material al elementului finit
matid=elem(ielem,7);
% extrage caracteristicile de material ale elementului finit din
% vectorul modulelelor de elasticitate longitudinala a structurii
ex=exvect(matid);
% i din vectorul coeficientilor Poisson
nuxy=nuxyvect(matid);
%
% Calculeaza matricea constitutiva D
matd=ex/(1-nuxy*nuxy)*[1 nuxy 0
nuxy 1 0
0 0 (1-nuxy)/2];
%
% extrage nodurile elementului finit
nod=elem(ielem,2:nnod+1);
% extrage coordonatele nodurilor elementului finit
for inod=1:nnod
xelem(inod)=x(nod(inod));
yelem(inod)=y(nod(inod));
end
%
% calculeaza coordonate centru de greutate al elementului finit
xc=mean(xelem);
yc=mean(xelem);
% calculeaza coordonatele nodurilor n raport cu centrul
% de greutate al elementului finit
xl=xelem-xc;
yl=yelem-yc;
%
% defineste parametrii de control ai integrarii Gauss
% numarul de puncte Gauss
ngauss=2;
% coordonatele punctelor Gauss
qgauss=[-0.577350269 0.577350269];
% ponderea punctelor Gauss
wgauss=[1 1];
%
% initializeaza matricea de rigiditate cu zero
kelem=zeros(kdim,kdim);
% calculeaza matricea de rigiditate prin integrare Gauss
% dupa prima directie
for igauss=1:ngauss
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
438
% i dupa a doua directie de integrare
for jgauss=1:ngauss
% extrage coorodonatele punctelor Gauss
xi=qgauss(igauss);
eta=qgauss(jgauss);
% i ponderile acestor puncte
wi=wgauss(igauss);
wj=wgauss(jgauss);
% calculeaza functiile de forma n fiecare nod
ni=[0.25*(1-xi)*(1-eta)
0.25*(1+xi)*(1-eta)
0.25*(1+xi)*(1+eta)
0.25*(1-xi)*(1+eta)];
% i derivatele functiilor de forma
% la prima directie
nix=[-0.25*(1-eta)
0.25*(1-eta)
0.25*(1+eta)
-0.25*(1+eta)];
% i la a doua directie
niy=[-0.25*(1-xi)
-0.25*(1+xi)
0.25*(1+xi)
0.25*(1-xi)];
% calculeaza matricea jacobian
jac=[nix'*xl' nix'*yl'
niy'*xl' niy'*yl'];
% i determinantul matricei jacobian
detjac=det(jac);
% dupa care calculeaza matricea inversa jacobian
ijac=inv(jac);
%
% initializeaza matricea de transformare B cu zero
matb=zeros(3,8);
% calculeaza componentele matricei de transformare B
% genereaza matricea B
i1=1;
for i=1:4
i2=i1+1;
a=ijac(1,1)*nix(i)+ijac(1,2)*niy(i);
b=ijac(2,1)*nix(i)+ijac(2,2)*niy(i);
matb(1,i1)=a;
matb(2,i2)=b;
matb(3,i1)=b;
matb(3,i2)=a;
i1=i2+1;
end
% prin integrare calculeaza matricea de rigiditate
kelem=kelem+wi*wj*matb'*matd*matb*detjac*tcrt;
end
end
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
439
k=kelem;
end
Procedura InitQuadSPT. Iniializarea datelor pentru testarea elementului
patrulater stare plan de tensiune
% --------------------------------------------------------------------
% initializeaza problema de test pentru elementul finit
% stare plana de tensiune - patrulater de ordinul intai
% quadSPT
%
clc
clear all
% --------------------------------------------------------------------
% variabile globale folosite in programul principal:
% nrnd = numarul de noduri ale structurii discretizate
% nrel = numarul de elemente ale structurii
discretizate
% x = coordonatele x ale nodurilor structurii
% y = coordonatele y ale nodurilor structurii
% elem = matricea elementelor structurii
% exvect = vectorul modulelor de elasticitate
% nuxyvect = vectorul coeficientilor lui Poisson
% tvect = vectorul grosimilor elementelor finite
% --------------------------------------------------------------------
global nnod
global ndof
global kdim
global nrnd
global nrel
global x
global y
global elem
global exvect
global nuxyvect
global tvect
global maxdim
% --------------------------------------------------------------------
% defineste datele problemei de test pentru elementul triunghiular
stare
% plana de tensiune
% --------------------------------------------------------------------
% datele specifice elementului finit
% ************************************************
% procedura InitQuadSPT
Procedura de iniializare a
programului MEF pentru
elementul finit patrulater
izoparametric liniar stare
plan de tensiune
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
440
% initializare problema de test pentru elementul
% patrulater stare plana de tensiune
% ************************************************
%
% definire caracteristici element finit
% numar noduri pe element finit
nnod=4;
% numar grade de libertate nodala
ndof=2;
% calculeaza dimensiunea matricei de rigiditate
kdim=nnod*ndof;
% definire numar noduri structura
nrnd=20;
% definire numar elemente structura
nrel=12;
% definire coordonate nodale
% coordonatele x ale nodurilor structurii
x=[ 0 45 90 135 180 0 45 90 135 180 0 45 90 135 180 0 45
90 135 180];
maxdim=max(x);
% coordonatele y ale nodurilor structurii
y=[0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120];
if maxdim< max(y)
maxdim=max(y);
end
% matricea gradelor de libertate nodala
id=[1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0];
% matricea de definire a elementelor din structura
elem=[11 1 2 7 6 1 1
11 2 3 8 7 1 1
11 3 4 9 8 1 1
11 4 5 10 9 1 1
11 6 7 12 11 1 1
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
441
11 7 8 13 12 1 1
11 8 9 14 13 1 1
11 9 10 15 14 1 1
11 11 12 17 16 1 1
11 12 13 18 17 1 1
11 13 14 19 18 1 1
11 14 15 20 19 1 1];
% matricea incarcarilor nodale
loadmat=[0 0
0 0
0 0
0 0
10000 -5000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10000 5000];
% vectorul carateristilor de material
% modul de elasticitate lonitudinala Ex
exvect=[2E5];
nuxyvect=[0.3];
% vectorul grosimilor sectionale
tvect=[3];
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
442
VI.3 Elementul finit bidimensional plan
axial simetric
VI.3.1 Introducere
Starea de tensiune plan axial simetric apare cnd geometria structurii
are simetrie axial fa de o ax de revoluie, iar grosimea peretelui este
semnificativ, fiind schematizat reducnd-o la o suprafa. n aceste
cazuri pot fi folosite elemente finite axial. Foarte multe probleme practice
inginereti prezint simetrie axial. Corpuri solide cum ar fi tancuri de
stocare, pistoane, supape, ajutaje de rachet, prezentate n figura VI.3.1
care pot fi modelate reduse la modele axial simetrice ca n figura VI.3.2.


a. b. c.
Figura VI.3.1. Exemple de corpuri cu simetrie axial

Figura VI.3.2. Seciune ntr-un corp axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
443
Simetria axial se consider doar atunci cnd toi parametrii problemei
sunt identici pentru oricare plan care conine axa de simetrie, inclusiv
ncrcarea i restriciile de deplasare.
Un model axial simetric se raporteaz unui sistem de coordonate cilindric
de coordonate , iar toate variabilele nu depind de coordonata . n
figura VI.3.3 este prezentat un element patrulater care prin revoluia n
jurul axei genereaz un volum toroidal din care se prezint un sector.

Figura VI.3.3. Volum toroidal generat prin rotirea
elementului patrulater n jurul axei de revoluie Z
VI.3.2 Modelul matematic i numeric pentru
elementul finit de tip stare plan axial simetric
Vor fi prezentate dou modelri numerice i implementri ale unor
structuri solide cu simetrie axial supuse unui sistem de condiii pe
frontier axial simetrice, cu dou tipuri de elemente finite: elementul finit
triunghiular de ordinul nti i elementul patrulater izoparametric de
ordinul nti.
VI.3.2.1 Modelarea numeric elementului finit triunghiular
plan axial simetric
Ca i n cazul elementelor finite folosite n modelarea strii plane de
tensiune sau de deformaie, elementul finit triunghiular reprezint cea
mai simpl implementare. Acest element finit are pentru ordinul nti, trei
noduri, iar conform notaiilor din programul implementat n MATLAB,
. innd cont de numrul gradelor de libertate nodal i
de numrul de noduri ale elementului finit triunghiular, dimensiunea
matricei de rigiditate a acestui element finit va fi .
z
r
u
1
2
3
4
r1
z1
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
444
Elementul finit triunghiular liniar axial simetric este raportat sistemului de
coordonate definit de axele . n figura VI.3.4 este prezintat un
element finit triunghiular liniar raportat sistemului de referin global.
Coordonatele nodurilor elementului finit sunt (

), (

) i (

).

Figura VI.3.4. Definirea coordonatelor nodurilor unui element
finit triunghiular axial simetric
Convenional, aceste coordonate sunt reunite n matricea coordonatelor
nodale:
[] [

] (VI.3.1)
sau vectorul coordonatelor nodale
{}

} (VI.3.2)
Fiecare nod al elementului finit este caracterizat de cte dou deplasri
de tip translaie, convenional notate cu ( ). Deplasrile nodurilor
Definirea geometriei i
sistemului de coordonate
pentru elementul finit
triunghiular plan liniar axial
simetric
Definirea deplasrilor
pentru elementul
triunghiular plan liniar axial
simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
445
variaz pe domeniul elementului finit i sunt funcie de coordonatele
nodale ( ).
Se consider c nodurile (

) ale elementului finit ajung n poziiile
(

). n figura VI.3.5 sunt reprezentate deplasrile nodale pentru
elementul finit triunghiular axial simetric raportat sistemului de
coordonate ( ).

Figura VI:3.5. Definirea deplasrilor nodurilor unui element finit
triunghiular axial simetric
Deplasrile nodale sunt reunite n matricea deplasrilor nodale []:
[] [

] (VI.3.3)
sau n vectorul deplasrilor nodale:
{

} (VI.3.4)
Modelarea variaiei deplasrilor i a altor mrimi pe domeniul unui
element finit triunghiular plan n stare axial simetric, sunt funcii liniare
de form:

( )

) (VI.3.5)
n care constantele

se calculeaz cu relaiile:
Funcii de interpolare
folosite n modelarea
elementului triunghiular
plan liniar axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
446
{


(VI.3.6)
iar este aria elementului finit triunghiular care se calculeaz n funcie
de coordonatele nodale cu relaia:

] (VI.3.7)
Un punct oarecare (figura VI.3.5) de coordonate ( ) , va avea
deplasrile calculate cu ajutorul funciilor de interpolare, n funcie de
coordonatele sale, deplasrile nodale din relaia (VI.3.4) i funciile de
form definite n relaia (VI.3.5):
{
( )
( )
} [

]
{

(VI.3.8)
Deformaiile specifice reunite n vectorul {}

} pot fi
rescrise sub forma matriceal:
{}
{

{
( )
( )
} (VI.3.9)
Matricea de legtur dintre
deformaiile specifice i
deplasrile nodale pentru
elementul triunghiular plan
liniar axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
447
Prin nlocuirea vectorului funciilor deplasare ( ) ( ) n relaia
(VI.3.9), exprimate prin funciile de interpolare din relaia (VI.3.8), se
obine relaia dintre deformaiile specifice i deplasrile nodale:
{}
[

]
{

(VI.3.10)
Ca urmare, vectorul deformaiilor specifice va fi calculat cu relaia
matriceal:
{

{}

[]
{

}

(VI.3.11)
Din relaia (VI.3.11), se pune n eviden matricea [] de legtur ntre
vectorul deformaiilor specifice {} i vectorul deplasrilor nodale {

}:
[]


(VI.3.12)
Din relaia (VI.3.12), se observ c matricea [] nu este o matrice
constant pe domeniul elementului finit, ci depinde de coordonatele i
.
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
448
Matricea de rigiditate a elementului finit triunghiular plan axial simetric de
ordinul nti, [

] se calculeaz cu relaia:
[

] ([]

[] [])


n care [] este matricea de legtur ntre vectorul deformaiilor specifice
{} i vectorul deplasrilor nodale {

}, descris n relaia (VI.3.12), iar


[] este matricea constitutiv.
Integrarea pe volumul elementului finit va ine cont de faptul c trebuie
efectuat integrarea pe toat circumferina domeniul axial simetric. Ca
urmare, matricea de rigiditate se va calcula cu relaia:
[

] ([]

[][])

([]

[][])

(VI.3.13)
Spre deosebire de elementele finite triunghiulare stare plan de tensiune
i stare plan de deformaie, matricea [] depinde de coordonatele i
. Ca urmare, va trebui efectuat integrarea numeric.
Pot fi implementate dou procedee de calcul a integralei (VI.3.13). Cea
mai simpl metod este s se evalueze integrala reducnd calculul
matricei de legtur [] n coordonatele centrului de greutate
corespunztor elementului finit triunghiular:
{


(VI.3.14)
Prin aceast metod, matricea [] devine constant i va fi notat [

]:
Calculul matricei de
rigiditate pentru elementul
triunghiular plan liniar axial
simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
449
[(VI.3.15
)
iar matricea de rigiditate a elementului se calculeaz cu relaia:
[

] [

[][

(VI.3.16)
Dup ce au fost calculate deplasrile nodale, tensiunile care se dezvolt
pe domeniul elementului finit triunghiular, se calculeaz folosind relaia:
{} [][]{

} (VI.3.17)
n doi pai:
- se calculeaz componentele vectorului deformaiilor specifice {}
cu relaiile (VI.3.11) calculnd coeficienii

n funcie de
coordonatele nodale i nlocuind n relaia (VI.3.6) coordonatele
punctului n care se calculeaz deformaiile specifice,
- se efectueaz produsul dintre matricea constitutiv [] i vectorul
deformaiilor specifice {} calculat la pasul anterior.
Ca urmare a procedeului descris, vor apare discontinuiti ale valorilor
deformaiilor specifice i implicit, ale tensiunilor, la vecintatea dintre
elemente. De regul, se face un calcul al valorilor medii pentru valorile
obinute n nodurile comune elementelor nvecinate.

Calculul tensiunilor pentru
elementul triunghiular plan
liniar axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
450
VI.3.3.2 Modelarea numeric a elementului finit patrulater
izoparametric plan axial simetric
Elementul finit patrulater izoparametric de ordinal nti reprezint cea
mai simpl implementare n cazul strii plane axial ca i n starea plan
de tensiune sau n starea plan de deformaie. Acest element finit are
pentru ordinul nti, patru noduri, iar conform notaiilor din programul
implementat n MATLAB, . innd cont de numrul gradelor de
libertate nodal i de numrul de noduri ale elementului finit
patrulater, dimensiunea matricei de rigiditate a acestui element finit va fi
.
Elementul finit patrulater axial simetric se raporteaz la sistemul de
coordinate cilindric ( ), la fel ca elementul finit triunghiular axial
simetric.
n figura VI.3.6, se prezint elementul finit patrulater liniar raportat la
sistemul de referin global definit de axele i . Coordonatele
nodurilor sunt: (

); (

); (

); (

).

Figura VI.3.8. Definirea coordonatelor nodurilor unui element
finit patrulater liniar axial simetric
Coordonatele nodale sunt reunite n matricea coordonatelor nodale:
[] [

] (VI.3.18)
Definirea geometriei i a
sistemului de coordonate
pentru elementul finit
patrulater plan liniar axial
simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
451
sau vectorul coordonatelor nodale:
{}

}. (VI.3.19)
Fiecare nod al elementului finit patrulater este caracterizat de dou
deplasri de tip translaie, notate cu i pe direciile axelor i
respectiv, . Se consider c deplasrile nodurilor variaz liniar pe
domeniul elementului finit de tip patrulater i sunt n funcie de
coordonatele nodurilor (

) i de deplasrile nodurilor.
n figura VI.3.9, se prezint deplasrile nodale pentru elementul finit
patrulater n raport cu cele dou sisteme de coordonate.

Figura VI.3.9. Definirea deplasrilor nodurilor unui element finit
patrulater liniar axial simetric
Deplasrile nodale sunt reunite n matricea deplasrilor nodale:
[

] [

] (VI.3.20)
sau vectorul deplasrilor nodale:
{

} (VI.3.21)
Definirea deplasrilor
pentru elementul patrulater
izoparametric plan liniar
axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
452
Modelarea variaiei unor mrimi pe domeniul unui element finit patrulater
izoparametric liniar n stare axial simetric, se poate face cu funcii de
interpolare de forma:
O( q) [

( q)

( q)

( q)

( q)] {
O

} (VI.3.22)
n relaia (VI.3.22), funciile de form

( q) pot fi exprimate
sub form sintetic:

( q)

)( q

q)
(VI.3.23)
n care fiecrei funcii de form

i se asociaz un nod cu
coordonatele (

) n ordinea: ( ); ( ); ( ); ( ).
Deplasrile unui punct oarecare P de coordinate ( q) se vor calcula prin
interpolare liniar, n funcie de coordonatele naturale ( q) , de
deplasrile nodale din relaia (VI.3.21) i de funciile de form

( q)

:
{
( q)
( q)
}
{

}
{


(V.3.24)
Funcii de interpolare
folosite n modelarea
elementului patrulater
izoparametric plan liniar
axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
453
Deformaiile specifice reunite n vectorul {}

} se
calculeaz cu relaiile scrise matriceal:
{} {

}
{


(VI.3.25)
Vectorul care conine derivatelor deplasrilor n raport cu axele ( ) ale
sistemului de coordonate global din relaia (VI.3.25), se calculeaz n
funcie de derivatele n raport cu axele sistemului de coordonate local
( q) cu relaiile de derivare scrise matriceal:
Matricea de legtur dintre
deformaiile specifice i
deplasrile nodale pentru
elementul patrulater
izoparametric plan liniar
axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
454
{

( )
( )

( )

( )
( )

( )
}

(VI.3.26)
Vectorul din membrul drept al relaiei (VI.3.25), care conine derivatele
funciilor deplasare n funcie de coordonatele naturale ( ) , se
calculeaz cu ajutorul relaiei (VI.3.23), n funcie de derivatele funciilor
de form

( q) , cu urmtoarea relaie matriceal:


{

(VI.3.27)
Astfel nct relaia (VI.3.25) devine:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
455
{} {


(VI.3.28)
n relaia (VI.3.27), trebuie calculat matricea derivatelor funciilor
coordonate naturale n raport cu variabilele sistemului de coordonate
global :
[

] (VI.3.29)
Se cunoate c relaia dintre funciile coordonate globale i cele naturale
se exprim n funcie de coordonatele nodurilor i funciile de forma

( q) i are expresia matriceal:


Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
456
{
( )
( )
} [

]
{

(VI.3.30)
Se noteaz cu [] matricea Jacobian:
[]
[

(VI.3.31)
Matricea din (VI.3.29) este chiar inversa matricei Jacobian din (VI.3.31):
[

]
[

[]


(VI.3.32)
Matricea Jacobian [] se va calcula cu urmtoarea relaie matriceal,
rezultat prin nlocuirea relaiei (VI.3.30) n relaia (VI.3.31):
[]
[

q ]

] (VI.3.33)
n mod convenional, se va nota matricea invers Jacobian cu:
[]

] [

]

(VI.3.34)
Ca urmare, deformaiile specifice din relaia (VI.3.28), vor fi calculate cu
relaia:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
457
{} {


(VI.3.35)
Din relaia (VI.3.35) se pune n eviden matricea [] de legtur ntre
vectorul deformaiilor specifice {} i vectorul deplasrilor nodale {

}:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
458
[]
[


(VI.3.36)
Prin efectuarea produselor matriceale n relaia (VI.3.36) se observ c
matricea [] are dimensiunea de i este alctuit din patru matrice
partiii de forma:
[] [|

| |

| |

| |

|] (VI.3.37)
fiecare submatrice partiie fiind de forma:
[

] [

] (VI.3.38)
Termenii

se calculeaz cu relaiile:
{

(VI.3.39)
n care s-au fcut notaiile

q

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
459
Matricea de rigiditate [

] a elementului finit patrulater izoparametric plan


axial simetric de ordinul nti, se calculeaz cu relaia generic
[

] ([]

[][])


n care [] este matricea de legtur ntre vectorul deformaiilor specifice
{} i vectorul deplasrilor nodale {

}, iar [] este matricea constitutiv.


Integrarea pe volumul elementului finit va ine cont de faptul c, trebuie
efectuat integrarea pe toat circumferina domeniul axial simetric. Ca
urmare, matricea de rigiditate se va calcula cu relaia:
[

] ([]

[][])

([]

[][])

(VI.3.40)
n care se fac nlocuirile. Spre deosebire de elementele finite
triunghiulare stare plan de tensiune i stare plan de deformaie,
matricea [] depinde de coordonatele i i ca urmare, va trebui
efectuat integrarea numeric. n relaia (VI.3.40), se efectueaz
schimbarea de variabil de integrare ( q) ( q) i se
obine:
[

] [[]

[][]( q)]()


(VI.3.41)
Mai nti, se calculeaz componentele vectorului deplasrilor nodale
{

}. Apoi, tensiunile care se dezvolt pe domeniul elementului finit


patrulater liniar axial simetric, se calculeaz cu relaia:
Calculul matricei de
rigiditate pentru elementul
patrulater izoparametric
plan liniar axial simetric
Calculul tensiunilor pentru
elementul patrulater
izoparametric plan liniar
axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
460
{} [] {} [] [] {

} (VI.3.42)
Calculul tensiunilor se face n doi pai:
- se calculeaz componentele vectorului deformaiilor specifice {}
cu relaiile (VI.3.35), n funcie de coordonatele nodale i
deplasrile nodale {

}. i nlocuind coordonatele punctului n care


se calculeaz deformaiile specifice,
- se efectueaz produsul dintre matricea constitutiv [] i vectorul
deformaiilor specifice {} calculat la pasul anterior.

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
461
VI.3.3 Modelarea unei probleme test n
MATLAB i ABAQUS folosind elementul finit
bidimensional plan axial simetric
VI.3.3.1 Modelarea n MATLAB a unei probleme de test cu
elementul finit de tip bidimensional plan axial simetric
Implementarea n MATLAB a modelului matematic descris pentru
elementul finit triunghiular stare plan axial simetric va include
urmtoarele proceduri:
- procedura de calcul a matricei de rigiditate,
- procedura de calcul a deformaiilor specifice,
- procedura de calcul a tensiunilor nodale i rezultante,
- programul principal de analiz cu elemente finite axial simetrice,
Mai jos, se prezint funcia MATLAB pentru definirea funciei
Comp_K_EFAS(ielem) care returneaz matricea de rigiditate [

] ,
definit prin variabila notat cu k a elementului finit triunghiular liniar plan
axial simetric pentru care se face calculul, definit prin variabila ielem a
funciei.
Diagrama de implementare a funciei este:

Procedura de calcul a
matricei de rigiditate pentru
elementul finit triunghiular
stare plan axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
462
Funcia Comp_K_EFAS. Calculul matricei de rigiditate pentru elementul
triunghiular axial simetric
function [k] = Comp_K_EFAS(ielem)
% ----------------------------------------------------------------
% parametrii de definire ai functiei:
% ielem = numar elementui finit pentru care se calculeaza matricea
% de rigiditate
% ----------------------------------------------------------------
% valoarea intoarsa de functie:
% k = matricea de rigiditate a elementului finit
% ----------------------------------------------------------------
%
% variabile globale folosite in corpul functiei:
% x = coordonatele x ale nodurilor structurii
% y = coordonatele y ale nodurilor structurii
% elem = matricea elementelor structurii
% exvect = vectorul modulelor de elasticitate
% nuxyvect = vectorul coeficientilor lui Poisson
% ----------------------------------------------------------------
global x
global y
global elem
global exvect
global nuxyvect
%
% ----------------------------------------------------------------
% variabile locale folosite in corpul functiei:
% nod1, nod2, nod3 = nodurile elementului finit
% propid = identificatorul grosimii elementului finit
% matid = identificator material element finit
% x1,y1, x2,y2, x3,y3 = coordonatele nodurilor elementului finit
% arie = aria elementului finit
% matb = matricea de legatura dintre deformatii si
% deplasari
% matd = matricea constitutiva
% ----------------------------------------------------------------
%
% extrage nodurile elementului finit
nod1=elem(ielem,2);
nod2=elem(ielem,3);
nod3=elem(ielem,4);
% identifica coordonatele nodurilor elementului finit
% pentru primul nod
r1=x(nod1);
z1=y(nod1);
% pentru al doilea nod
r2=x(nod2);
z2=y(nod2);
% pentru al treilea nod
r3=x(nod3);
z3=y(nod3);
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
463
% calculeaza coordonate centru de greutate al elementului finit
% triunghiular
rg=(r1+r2+r3)/3;
zg=(z1+z2+z3)/3;
% calculeaza aria elementului finit
arie=abs(0.5*det([ 1 1 1
r1 r2 r3
z1 z2 z3]));
%
% extrage identificatorul de material al elementului finit
matid=elem(ielem,6);
% extrage caracteristicile de material ale elementului finit
% modulul de elasticitate longitudinala al materialului
ex=exvect(matid);
% coeficientul lui Poisson
nuxy=nuxyvect(matid);
%
% calculeaza matrice de legatura dintre deformatii si deplasari, B
a1=r2*z3-r3*z2;
a2=r3*z1-r1*z3;
a3=r1*z2-r2*z1;
b1=z2-z3;
b2=z3-z1;
b3=z1-z2;
c1=r3-r2;
c2=r1-r3;
c3=r2-r1;
v1=1/rg*(a1+b1*rg+c1*zg);
v2=1/rg*(a2+b2*rg+c2*zg);
v3=1/rg*(a3+b3*rg+c3*zg);
%
matb=1/2/arie*[b1 0 b2 0 b3 0
v1 0 v2 0 v3 0
0 c1 0 c2 0 c3
c1 b1 c2 b2 c3 b3];
%
% calculeaza matricea constitutiva, C
matd=ex/(1+nuxy)/(1-2*nuxy)*[1-nuxy nuxy nuxy 0
nuxy 1-nuxy nuxy 0
nuxy nuxy 1-nuxy 0
0 0 0 (1-2*nuxy)/2]
%
% calculeaz matricea de rigiditate, k
k=2*pi()*rg*arie*matb'*matd*matb;
end
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
464
Se prezint funcia de calcul MATLAB Comp_Def_EFAS(ielem, depmat)
care returneaz vectorul deformaiilor specifice definit prin variabila eps,
n nodurile elementului finit pentru care se face calculul, definit prin
variabila funciei notat cu ielem i n funcie de variabila global depmat
care reprezint matricea deplasrilor nodale.
Diagrama de implementare a funciei este:

Funcia Comp_Def_EFAS. Calculul deformaiilor specifice pentru
elementul triunghiular axial simetric
function [eps] = Comp_Def_EFAS(ielem,depmat)
% ----------------------------------------------------------------
% parametrii de definire ai functiei:
% ielem = numar element finit pentru care se calculeaza matricea
% de rigiditate
% ----------------------------------------------------------------
% valoarea intoarsa de functie:
% eps = vector deformatii specifice in noduri element finit
% ----------------------------------------------------------------
%
% variabile globale folosite in corpul functiei:
% x = coordonatele x ale nodurilor structurii
% y = coordonatele y ale nodurilor structurii
% elem = matricea elementelor structurii
% depmat = matricea deplasarilor nodale
% ----------------------------------------------------------------
global x
global y
global elem
Procedura de calcul a
deformaiilor specifice
pentru elementul finit
triunghiular stare plan
axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
465
%
% ----------------------------------------------------------------
% variabile locale folosite in corpul functiei:
% nod1, nod2, nod3 = nodurile elementului finit
% x1,y1, x2,y2, x3,y3 = coordonatele nodurilor elementului finit
% arie = aria elementului finit
% matb = matricea de legatura dintre deformatii si
% deplasari
% ----------------------------------------------------------------
%
% extrage nodurile elementului finit
nod1=elem(ielem,2);
nod2=elem(ielem,3);
nod3=elem(ielem,4);
% extrage deplasarile nodale asociate elementului, din matricea
% deplasarilor nodale depmat
depelem(1:2,1)=depmat(nod1,1:2);
depelem(3:4,1)=depmat(nod2,1:2);
depelem(5:6,1)=depmat(nod3,1:2);
% identifica coordonatele nodurilor elementului finit
% pentru primul nod
x1=x(nod1);
y1=y(nod1);
% pentru al doilea nod
x2=x(nod2);
y2=y(nod2);
% pentru al treilea nod
x3=x(nod3);
y3=y(nod3);
% calculeaza coordonate centru de greutate al elementului finit
% triunghiular
xg=(x1+x2+x3)/3;
yg=(y1+y2+y3)/3;
% calculeaza aria elementului finit
arie=abs(0.5*det([1 x1 y1
1 x2 y2
1 x3 y3]));
%
% calculeaza matrice legatura deformatii si deplasari, B
a1=x2*y3-x3*y2;
a2=x3*y1-x1*y3;
a3=x1*y2-x2*y1;
b1=y2-y3;
b2=y3-y1;
b3=y1-y2;
c1=x3-x2;
c2=x1-x3;
c3=x2-x1;
v1=1/xg*(a1+b1*xg+c1*yg);
v2=1/xg*(a2+b2*xg+c2*yg);
v3=1/xg*(a3+b3*xg+c3*yg);
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
466
%
matb=1/2/arie*[b1 0 b2 0 b3 0
v1 0 v2 0 v3 0
0 c1 0 c2 0 c3
c1 b1 c2 b2 c3 b3];
%
% calculeaza vectorul deformatiilor specifice
eps=matb*depelem;
end
Se prezint funcia de calcul MATLAB Comp_Tens_EFAS(ielem, defmat)
care returneaz vectorul tensiunilor n nodurile elementului finit, definit
prin variabila tens, n funcie de variabila funciei defmat care reprezint
vectorul deformaiilor specifice n nodurile elementului finit pentru care se
face calculul, definit prin variabila funciei notat cu ielem.
Diagrama de implementare a funciei este:

Funcia Comp_Tens_EFAS. Calculul tensiunilor pentru elementul
triunghiular axial simetric
function [tens] = Comp_Tens_EFAS(ielem,defmat)
% ----------------------------------------------------------------
% parametrii de definire ai functiei:
% ielem = numar element finit pentru care se calculeaza matricea
% de rigiditate
% defmat = matricea deformatiilor specifice
% ----------------------------------------------------------------
% valoarea intoarsa de functie:
% tens = vectorul tensiunilor in nodurile elementului finit
% ----------------------------------------------------------------
%
Procedura de calcul a
tensiunilor nodale i
rezultante pentru elementul
finit triunghiular liniar stare
plan axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
467
% variabile globale folosite in corpul functiei:
% elem = matricea elementelor structurii
% exvect = vectorul modulelor de elasticitate
% nuxyvect = vectorul coeficientilor lui Poisson
% ----------------------------------------------------------------
global elem
global exvect
global nuxyvect
%
% ----------------------------------------------------------------
% variabile locale folosite in corpul functiei:
% matd = matricea constitutiva
% ----------------------------------------------------------------
%
% extrage deformatiile specifice dinnodurile elementului finit
defelem(1:4,1)=defmat(ielem,1:4);
% extrage identificatorul de grosime al elementului finit
matid=elem(ielem,6);
% extrage caracteristicile de material ale elementului finit
% modulul de elasticitate longitudinala al materialului
ex=exvect(matid);
% coeficientul lui Poisson
nuxy=nuxyvect(matid);
%
% calculeaza matricea constitutiva, C
% calculeaza matricea constitutiva, C
matd=ex/(1+nuxy)/(1-2*nuxy)*[1-nuxy nuxy nuxy 0
nuxy 1-nuxy nuxy 0
nuxy nuxy 1-nuxy 0
0 0 0 (1-nuxy)/2]
% calculeaz matricea de rigiditate, k
tens=matd*defelem;
end
Programul principal de testare a elementului finit plan axial simetric este
scris pentru a citi datele modelului generat n ABAQUS, pentru a testa
precizia modelului pentru mai multe cazuri de discretizare a domeniului
analizat. n continuare este prezentat programul principal FEA_EFAS.
Programul conine comentarii pentru variabilele i procedurile apelate.
Programul FEA_EFAS. Programul principal de testare a elememtului
triunghiular axial simetric
%
**********************************************************************
*
Programul principal de test
pentru elementul finit
triunghiular liniar stare
plan axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
468
%
% Programul FEA_EFAS / asociat cu citire fisier
%
% programul principal de analiza cu elemente finite
% elementul TIUNGHIULAR PLAN AXIAL SIMETIC
%
% --------------------------------------------------------------------
% Notatii pentru variabilele globale care definesc structura:
% - nrnd = numrul de noduri ale structurii
% - nrel = numrul de elemente ale structurii
% - elem = matricea de definire a unui element finit ielem
% structura unei linii a matricei de definirea a
% elementului finit este:
% - elem(ielem,1) = tipul elementului finit
% - elem(ielem,2...nnod+1) = noduri element finit
% - elem(ielem,nnod+2) = identificator sectiune
% - elem(ielem,nnod+3) = identificator material
% - x = coordonatele x ale nodurilor structurii
% - y = coordonatele y ale nodurilor structurii
global nrnd
global nrel
global elem
global x
global y
%
global maxdim
global factor_dep
%
%
% Notatii pentru variabilele globale - caracterstici de material
% - exvect = vectorul modulelor de elasticitate
% - nuxyvect = vectorul coeficientilor lui Poisson
global exvect
global nuxyvect
%
% Notatii pentru variabilele globale - proprietati sectionale:
% - tvect = vectorul grosimilor elementelor finite
global tvect
%
%
% Notatii pentru definirea elementului finit
% - nnod = numarul de noduri ale elementului finit
% - ndof = numarul de grade de libertate nodala
% - kdim = numrul de grade de libertate pe element
global nnod
global ndof
global kdim
%
% Notatii pentru variabilele globale - conditii pe frontiera
% - id = matricea gradelor de libertate nodala din
structura
% - loadmat = matricea incarcarilor nodale
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
469
global id
global loadmat
%
% Notatii globale pentru modelul cu elemente finite
% - kelem = matricea de rigiditate a unui element
% - ksys = matricea de rigiditate a structurii
% - v = vectorul incarcarilor structurii
% - dep = vectorul deplasrilor nodale
% - depmat = matricea deplasrilor nodale
global kelem
global ksys
global v
global dep
%
% Notatii globale pentru postprocesarea modelului cu elemente finite
% - depmat = matricea deplasrilor nodale
% - defmat = matricea deformatiilor specifice nodale
% - tensmat = matricea tensiunilor nodale
global depmat
global defmat
global tensmat
%
% --------------------------------------------------------------------
% Proceduri apelate:
% - Init_EFAS = initializare date structura pentru
% plan axial simetric
% - PrelID = prelucrare matrice grade de libertate
% - PrelLoad = prelucrare matrice incarcari nodale
% - Comp_K_EFAS = calcul matrice de rigiditate element finit
% plan axial simetric
% - Asamb = asamblare matrice de rigiditate element finit
% - PrelDep = prelucrare vectori deplasari nodale
%
%
**********************************************************************
%
% initializeaza problema
clc
clear all
%
%
**********************************************************************
% Preprocesarea datelor initiale
% citete datele structurii
Init_RF_EFAS
% --------------------------------------------------------------------
% conditii la limita de tip deplasare
%
id=zeros(nrnd,ndof);
id(1:7,2)=1;
id(57:63,2)=1;
% --------------------------------------------------------------------
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
470
% conditii la limita de tip incarcare
loadmat=zeros(nrnd,ndof);
loadmat(7,1)=50000;
loadmat(63,1)=50000;
nod1=21;
pas_nod=14;
for inod=1:3
loadmat(nod1,1)=100000;
nod1=nod1+pas_nod
end
%
PlotMesh
% prelucreaza datele initiale ale problemei
% prelucreaz matricea gradelor de libertate nodala id
PrelID
% prelucreaz matricea incarcarii loadmat
% si genereaz vectorul incarcarilor nodale v
PrelLoad
%
%
**********************************************************************
% Proceseaza modelul numeric
% modeleaza numeric structura cu elemente finite
% pentru fiecare element al structurii
for ielem=1:nrel
% genereaz matricea de rigiditate a elementului finit
% pentru elementul finit
kelem=Comp_K_EFAS(ielem);
% si asambleaz in matricea de rigiditate a structurii
Asamb
end
% calculeaz vectorul deplasrilor nodale
dep=ksys\v;
%
%
**********************************************************************
% Postproceseaza rezultatele
% prelucreaza rezultatele primare ,prelucreaz vectorul deplasrilor
nodale
% si genereaz matricea deplasrilor nodale
PrelDep
PlotDisplacements
% afiseaza matricea deplasarilor nodale
disp(depmat)
% pentru fiecare element al structurii
for ielem=1:nrel
% calculeaza deformaiile specifice in nodurile fiecarui element
finit
defmat(ielem,1:4)=Comp_Def_EFAS(ielem,depmat);
% calculeaza tensiunile in nodurile fiecarui element finit
tensmat(ielem,1:4)=Comp_Tens_EFAS(ielem,defmat);
end
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
471
% afiseaza matricea deformatiilor specifice
disp(defmat)
% afiseaza matricea tensiunilor nodale
disp(tensmat)
defmatstruct=CompMatGen(elem,defmat);
tensmatstruct=CompMatGen(elem,tensmat);
%
**********************************************************************
n figurile VI.3.8, VI.3.9 i VI.3.10 sunt prezentate rezultatele rulrii
programului MATLAB pentru trei cazuri de discretizare.

Figura VI.3.8. Structura deformat pentru o densitate de
discretizare de 3x4 elemente finite

Figura VI.3.9. Structura deformat pentru o densitate de
discretizare de 12x16 elemente finite
60 65 70 75 80 85 90 95 100
5
10
15
20
25
30
35
40
45
60 65 70 75 80 85 90 95 100
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
472

Figura VI.3.10. Structura deformat pentru o densitate de
discretizare de 24x32 elemente finite
VI.3.3.2 Modelarea n ABAQUS a unei probleme de test cu
elementul finit de tip bidimensional patrulater plan axial
simetric
n acest subcapitol, se prezint analiza static liniar a unui cilindru
ncrcat cu o presiune interioar.
Cilindrul prezentat n figura VI.3.11 va fi modelat schematizndu-l printr-o
seciune dreptunghiular care genereaz cilindrul printr-o micare de
revoluie. Cilindrul este ncrcat cu o presiune uniform la interior, iar
zona inferioar este rezemat.
60 65 70 75 80 85 90 95 100
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Descrierea problemei
modelul axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
473

Figura VI.3.11. Cilindrul analizat n Abaqus
Dimensiunile seciunii sunt prezentate n figura VI.2.11. Exemplul acesta
va demonstra simplitatea schematizrii n cazul n care se ine cont de
simetria axial a unei piese, n ipoteza unei ncrcri deasemenea
simetrice axial:

Figura VI.3.12. Dimensiunile seciunii transversale pentru
modelul simplificat
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
474
Preprocesarea modelului geometric al recipientului
n prima parte a preprocesrii, este creat PARTEA (Part) denumit
(Name) Part_Cilindru_AXYSIM care conine cele dou modele,
geometric i cu elemente finite. Crearea noii pri se face executnd
Double Click sau Click dreapta i apoi, Create... pe ramura Parts din
arborele modelului Model-1. Se alege opiunea de parte axial simetric
(Axisymmetric), deformabil (Deformable), de tip Shell. Dimensiunea
prii nou create este de aproximativ (Approximate size) 200 mm:

Modelarea geometriei
Modelul geometric este dezvoltat pornind de la desenul de execuie
schematizat i innd cont de simetria axial, prin reducere la o suprafa
coincident cu o seciune radial. Modelarea ncepe cu desenarea axei
de revoluie a piesei cu ajutorul instrumentului de creare construcie
linie oblic prin dou puncte (Create Construction: Obliques Line
Thru 2 Points) i continu cu ajutorul instrumentului de desenare creare
dreptunghi (Create Lines: Rectangle (4 Lines)).Pentru cotare este
folosit instrumentul de cotare AddDimension localizat desemenea,
n bara de instrumente de desenare:
Implementarea n Abaqus
a analizei cu elemente
finite de tip patrulater liniar
axial simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
475

i se obine forma schematizat a seciunii cilindrului:

Ieirea din preprocesorul de modelare geometric se face prin Click pe
butonul Done.
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
476

n continuare, sunt definite materialul i seciunea modelului. De regul,
materialul este definit anterior seciunii. n acest exemplu va fi generat
seciunea fr a fi predefinit materialul.
Definirea seciunii i materialului
n cazul strii plane axial simetrice proprietatea de grosime a seciunii
este implicit i are valoarea simbolic unitar. n cazul unei proprieti
secionale axial simetrice, prin definirea seciunii se asociaz unei
seciuni generice de grosime unitar numai atributul de material.
Definirea unei noi seciuni se realizeaz executnd Double Click sau
Click dreapta i apoi Create... pe ramura Sections din arborele
modelului Model-1. Seciunii nou create i se atribuie denumirea de
Sectiune_Cilindru_AXYSIM:

Pentru grosime (Plane stress/strain thickness), se menine valoarea
implicit egal cu 1. Deoarece nu este anterior definit materialul, n
fereastra Edit Section, se va face Click pe butonul Create din dreptul
listei de materiale, care n acest exemplu este vid.
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
477
Ca urmare, se deschide fereastra Edit Material de editare a materialului,
n care sunt definite caracteristicile elastice i denumirea materialului nou
definit Otel. Dup validarea definirilor n fereastra Edit Material, se revine
n fereastra Edit Section de editare a seciunii prin Click pe butonul OK:

Dup acceptarea seciunii i materialului n fereastra Edit Section, se
revine n fereastra principal. n arborele modelului Model-1, se observ
apariia caracteristicilor de material i a celor secionale care tocmai au
fost create:

Atribuirea seciunii piesei modelate
Proprietile secionale mpreun cu caracteristicile materiale reunite n
atributul Seciune (Section) se asociaz prii create
Part_Cilindru_AXYSIM prin selectarea opiunii SectionAssignements
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
478
din arborele modelului ramura asociat prii Part_Cilindru_AXYSIM.
Atribuirea seciunii se poate face fie prin Double Click fie cu Click
dreapta i apoi, Create... pe opiunea SectionAssignements. n
continuare, se selecteaz cu mouse-ul regiunea creia i se atribuie
seciunea, dup care se confirm alegerea prin Click pe butonul Done n
zona de prompter. Seciunea este aleas din lista seciunilor anterior
definite n cazul de fa Sectiune_Cilindru_AXYSIM:

Definirea instanei de modelare
Transferul prii Part_Cilindru_AXYSIM n etapa de modelare, se
realizeaz prin activarea unei Instane (Instance) n cadrul ansamblului
(Assembly). Din arborele modelului Model-1, n substructura
ansamblului (Assembly) este creat o nou instan prin Click dreapta
i apoi Create... sau prin Double Click pe opiunea Instances:

Odat cu definirea noii instane, se observ reprezentarea sistemului de
coordonate cilindric asociat prii desenate.
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
479
Dup definirea instanei de analiz se consider preprocesarea
geometric ncheiat. Baza de date a programului conine o INSTAN
a unei PRI care are n componen SCHIA MODELULUI, cu
atributul de SECIUNE incluznd MATERIALUL. Etapa urmtoare este
PREPROCESAREA MODELULUI cu ELEMENTE FINITE.
Definirea zonei ncrcate cu presiune
n modelul de analiz al recipientului, va fi generat o suprafa pe
interiorul modelului pe care se aplic presiunea uniform distribuit. O
nou suprafa este creat prin Click dreapta i apoi Create... sau cu
Double Click pe opiunea Surfaces din arborele modelului Model-1 din
substructura ansamblului (Assembly). Zona ncrcat cu presiune este
definit ca suprafa (SURFACE). Zona de aplicare a presiunii este o
suprafa (Surface) denumit Suprafata_interioara, definit din punct de
vedere geometric, prin linia situat pe partea stng a modelului.
Suprafaa Suprafata_interioara se genereaz prin activarea ferestrei de
creare, stabilirea denumirii i selecia entitilor geometrice:

Definirea zonei rezemate
Cilindrul presupus rezemat n partea inferioar va avea asociat o zon
geometric de rezemare, denumit ca Set BC_Reazem. Acest set este
definit din punct de vedere geometric, prin linia situat n partea de jos a
modelului. Setul BC_Reazem este generat prin activarea ferestrei de
creare, stabilirea denumirii i selecia entitilor geometrice:
Definirea seturilor
ajuttoare
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
480


Definirea etapei de ncrcare
Analiza static liniar este realizat ntr-un pas de analiz (STEP)
generat prin DOUBLE CLICK pe Steps sau CLICK DREAPTA urmat de
opiunea Create... . Pasul nou creat denumit Pas_incarcare_presiune,
este o procedura de tip (Proceduretype) General pentru analiza static:
Configurarea procedurii de
analiz
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
481


Definirea restriciilor de deplasare de tip rezemare
Condiia de deplasare de tip rezemare impune ca nodurile aflate n
regiunea definit prin setul BC_Reazem, s aib deplasrile dup
direcia blocate (egale cu zero). Condiia de ncastrare se impune pe
setul anterior definit BC_Reazem, dup efectuarea Double Click pe BC
pe ramura condiii pe frontier din arborele modelului Model-1. Condiia
de deplasare (Boundary Condition) asociat rezemrii, este denumit
Rezemare, n fereastra Create Boundary Condition, aparine categoriei
(Category) Mechanical i este de tip deplasare/rotire (Displacement
/Rotation):
Definirea condiiilor pe
frontier
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
482


Aceast condiie se aplic zonei predefinte prin setul BC_Reazem.
Activarea listei de seturi predefinite se face prin Click pe butonul Sets...
localizat n dreapta zonei de prompter:

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
483

Definirea condiiilor la limit de tip ncrcare presiune
ncrcarea exterioar constituit din presiunea distribuit pe interiorul
cilindrului va fi modelat n ABAQUS prin selectarea opiunii (Loads) din
ramura ncrcrii a arborelui modelului Model-1. Dup Double Click pe
Loads sau respectiv, click dreapta urmat de Create..., se deschide
fereastra de definire a ncrcrii:

Zona de aplicare a ncrcrii va fi selectat din lista suprafeelor anterior
definite, prin Click pe butonul Surfaces... care activeaz fereastra
Region Selection care conine suprafeele definite numai seturi eligibile
(Eligible Sets):

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
484

Dup selectarea regiunii, se definete ncrcarea cu distribuia
(Distribution) uniform (Uniform) i mrimea (Magnitude) egal cu 5:

Procesul de discretizare este controlat din modulul (Module) Mesh al
programului ABAQUS. Intrarea n acest modul se face prin Click
dreapta pe ramura Mesh din arborele Part_AXYSIM01 i selectarea
opiunii Switch Context Ctrl+Space.

Preprocesarea modelului
cu elemente finite
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
485
Alegerea tipului de elemente finite
Pentru solicitarea plan axial simetric se va alege un element finit
bidimensional, patrulater, liniar, care modeleaz starea de solicitare
asociat strii plane axial simetrice. Elementul finit ales este de tip
CAX4R din biblioteca STANDARD a programului ABAQUS:

Definirea dimensiunii discretizrii
Dimensiunea medie a elementelor finite este stabilit prin fereastra
Global Seeds activat prin prin Click pe butonul (Seed Edges...) din
bara de instrumente din modulul Mesh. Butonul Seed Part are mai multe
aciuni posibile selectabile prin apsarea mai lung a butonului de
selectare a modului de nsmnare. Pentru acest exemplu va fi
selectat opiunea SeedEdge: ByNumber prin care este stabilit numrul
elementelor finite generate pe fiecare entitate geometric selectat:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
486


Ieirea din opiunea de definire a densitii elementelor finite se face prin
Click pe butonul Done:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
487

Definirea parametrilor de control ai discretizrii
Parametrii de control ai discretizrii sunt definii prin instrumentul
(Assign Mesh Controls) de atribuire a controlului discretizrii, din bara
de instrumente din modulul de discretizare (Mesh). Parametrii care
controleaz discretizarea sunt: forma elementelor finite (Element
Shape), tehnica de discretizare (Technique) i algoritmul de discretizare
(Alghorithm). Pentru acest exemplu introductiv va fi setat forma
exclusiv patrulater (Quad) a elementelor finite i va fi ales algoritmul
Medial axis. Definirea parametrilor de control ai discretizrii se face prin
selecia butonului (AssignMeshControls) sau a opiunii Controls...
din menu-ul principal Mesh, care activeaz fereastra MeshControls:

Discretizarea modelului geometric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
488
Dup alegerea tipului de elemente finite, a formei i dimensiunilor poate
fi discretizat modelul (partea) prin Click pe butonul (Mesh Part) din
bara de instrumente a menu-ului Mesh, sau prin submenu-ul Part... din
menu-ul principal Mesh i confirmarea prin Click pe butonul Yes n zona
de prompter:

Definirea programului
Programul analizat (Job) are la baz modelul elaborat n faza de
modelare geometric i cu elemente finite. Job-ul nou creat este denumit
Job_Cilindru_AXYSIM:

Procesare
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
489

Lansarea analizei
Starea rulrii va fi urmrit prin deschiderea festrei de monitorizare, prin
Click dreapta pe Job_Cilindru_AXYSIM i lansnd comanda Monitor...
.Rularea analizei cu elemente finite se face prin Click dreapta i lansnd
comanda Submit pe Job-ul nou creat, Job_Cilindru_AXYSIM:

Programul va afia starea de lucru succesiv: Submitted, Running i se
va termina cu mesajul Completed n cazul n care modelul nu conine
erori.
Reprezentarea grafic direct a rezultatelor prin contur de
culori
Postprocesarea modelului
cu elemente finite
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
490
Reprezentare grafic a tensiunilor
Se presupune c se dorete vizualizarea tensiunilor dup criteriul von
Mises. Alegerea acestei opiuni se face din menu-ul principal, opiunea
Field Output... a menu-lui Result, care deschide fereastra de alegere a
mrimilor care pot fi reprezentate prin contur de culori. Se alege variabila
S Stress components at integration points:

Rezultatele vor fi vizualizate n starea deformat, suprapus peste cea
nedeformat a structurii. Se face prin Click pe butonul Plot Contours on
bothshape:

Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
491
Reprezentarea sub form de grafice XY a variaiei unor
mrimi rezultate
Reprezentarea grafic a variaiei unor mrimi rezultate din analiza cu
elemente finite n diferite zone al piesei studiate, se face cu opiunea de
grafic pe dou axe. n prima etap, sunt selectate punctele (Path) care
vor fi situate pe abscisa graficului. Din menu-ul Tools i submenu-ul
Create se lanseaz opiunea de creare a punctelor abscis. Pentru
nceput, este denumit mulimea punctelor - n acest exemplu
Path_Cilindru_AXYSIM. Din lista de opiuni Type, se face Click pe Node
list deoarece n acest exemplu, mulimea punctelor abscis este dat de
lista nodurilor dispuse pe direcie radial.

Din fereastra Edit Node List Path de editare a listei nodurilor, dup
selectarea zonei de editare a etichetelor nodurilor (NodeLabels), dup
alegerea opiunii de selecie anterioar (AddBefore) n ecran (Viewport
Selections:) sunt selectate cu Click nodurile pentru care dorim
reprezentarea grafic:

Pentru a asocia valori pe ordonata graficului, se creaz mulimea
valorilor prin accesarea submenu-ului Create... din menu-ul Tools,
submenu-ul XY Data. Din fereastra XY Data from Path este selectat
sursa abscisei Path-ul deja definit, Path_Cilindru_AXYSIM, pentru care
se alege ca valoare pe abscis distana real dintre puncte:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
492

Valorile de pe ordonat sunt selectate din valorile de cmp de ieire n
fereastra Field Output. n acest exemplu, sunt alese valorile tensiunilor
rezultante dup criterul von Mises (S Stress components at
integration points), invariantul Mises:

Forma graficului, titlurile axelor, scara, etc. pot fi modificate prin
selectarea parametrilor care se doresc schimbai i efectund Double
Click pe axele asociate graficului:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
493

Datele care au generat graficul XY (XY Data) vor fi salvate selectnd
butonul Save As... din fereastra XY Data from Path. Denumirea salvat
coincide cu denumirea atribuit mulimii punctelor de pe abscis, n
acest ultim exemplu Path_Cilindru_AXYSIM, dup care poate fi extras
un raport de valori de analiz:


Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
494
n tabelul 4.1, sunt prezentate valorile tensiunilor n nodurile selectate
prin lista (Path) numit Path_Cilindru_AXYSIM:
Tabel 4.1 Valorile tensiunilor corespunztoare nodurilor din
lista Path_Cilindru_AXYSIM
X
(mm)
Tensiune von Mises
(MPa)
0.0000 9.01551
6.4180 7.98858
13.1133 6.25668
19.9997 5.04825
27.0234 4.17403
34.1491 3.52346
41.3528 3.02836
48.6172 2.64475
55.9332 2.34318
63.2818 2.10328
70.6657 1.99664
Tensiunile din tabelul 4.1 pot fi reprezentate grafic:

VI.3.3.3 Implementarea n Abaqus a analizei cu elemente
finite de tip triunghiular liniar axial simetric
0
6,41809
13,1133
19,9997
27,0234
34,1491
41,3528
48,6172
55,9332
63,2818
70,6657
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70
T
e
n
s
i
u
n
i


v
o
n

M
i
s
e
s
Pozitie nod
Preprocesarea modelului
numeric cu elemente finite
triunghiulare stare axial
simetric
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
495
Pentru a obine modelul numeric cu elemente finite triunghiulare stare
axial simetric al piesei de revoluie definite la nceputul capitolului 4.4,
se copiaz mai nti, modelul definit n subcapitolul precedent 4.4.1, prin
Click dreapta pe numele modelului Model-1 i apoi, selectarea opiunii
Copy Model... . Se redenumete noul model cu TRIANG_SAS:

Apoi, se face Dublu Click pe ramura Mesh a part-ului
Part_Cilindru_AXYSIM a noului model TRIANG_SAS pentru a activa
modulul Mesh i menu-rile corespunztoare. Se terge discretizarea prin
Click pe menul Mesh, urmat de Click pe comanda Delete Part Mesh
i confirmarea tergerii cu Click pe butonul Yes din zona de prompter:

Se redefinesc parametrii de control ai discretizrii cu ajutorul
instrumentului (Assign Mesh Controls) din bara de instrumente a
modulului de discretizare (Mesh) prin definirea formei elementelor finite
(Element Shape) de tip triunghiular (Tri):

Comanda se ncheie cu Click pe butonul OK.
Pentru a defini tipul elementului finit triunghiular, se face Click pe
comanda Element Type din menul Mesh. n fereastra Element Type, se
definete elementul finit triunghiular din familia Axissymmetri Stress, de
tip CAX3:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
496

Se ncheie comanda cu Click pe butonul OK.
Se discretizeaz modelul n elemente finite triunghiulare stare axial
simetric prin Click pe menul Mesh i apoi, opiunea Part... urmat de
confirmarea cu Click pe butonul Yes n zona de prompter. n final, se
obine modelul numeric cu elemente finite triunghiulare stare axial-
simetric:

Se creaz programul de analiz prin Dublu Click pe ramura Jobs. n
fereastra Create Job, se definete job-ul cu numele Job_Triang_SAS i
apoi se face Click pe butonul Continue:
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
497

n fereastra Edit Job, se descrie (Description) analiza dup cum se
observ n captura ferestrei, prezentat mai sus. Se ncheie comanda cu
Click pe butonul OK.
Se trimite Job_Triang_SAS spre analiz prin Click dreapta pe
denumirea job-ului, urmat de Click pe opiunea Submit

Pentru a vizualiza rezultatele se face din nou Click dreapta pe job-ul
Job_Triang_SAS i apoi, Click pe opiunea Results:

Ca urmare, se activeaz modulul Visualization pentru vizualizarea
rezultatelor. Vizualizarea tensiunilor dup criteriul von Mises, se poate
face fie cu opiunea Field Output... a menu-lui Result, fie selectnd
tensiunea rezultant S cu criteriul Von Misses din listele barei de
instrumente Field Output situat sub menul principal:
Vizualizarea rezultatelor
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
498


Activarea barei de instrumente Field Output se face cu Click pe opiunea
Toolbars a menu-lui View, urmat de Click pe Field Output n lista
barelor de instrumente:

Se observ n figura de mai sus, c tensiunea maxim este de
n cazul modelului numeric cu elemente finite triunghiulare
stare axial simetric, care este mai mare dect valoarea maxim de
obinut n cazul modelrii cu elemente finite patrulatere stare
axial simetric.
Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
499


Capitolul VI. Elemente finite bidimensionale
500


Figura VI.3.12. Analiza convergenei implementrii elementului
triunghiular axial simetric n funcie de desnitatea de
discretizare
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
2,000E-02
2,050E-02
2,100E-02
2,150E-02
2,200E-02
2,250E-02
3x4 6x8 12x16 24x32
U_Abaqus
U_Matlab
Eroare_relativa 3x4 vs 24x32
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
501

Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
502
Anexa 1. Elemente de
calcul numeric n
MATLAB
Programul MATLAB este un mediu de programare i simulare foarte
complex, dezvoltat pe o arhitectur obiectual, care are ca obiect primar
matricea. Denumirea MATLAB vine de la matrix laboratory. Conform
productorului programul MATLAB a fost dezvoltat ca un program suport
pentru accesul n format matriceal la programele LINPACK i EISPACK.
n acest moment programul MATLAB incorporeaz aceste dou
biblioteci.
Ca arhitectur de program, MATLAB are dezvoltate n jurul mediului
principal de programe o familie foarte numeroas de biblioteci denumite
toolbox, cu aplicaii n domenii foarte diferite ale cercetrii numerice
aplicate.
Ca arhitectur obiectual, toate clasele de variabile, constructori, etc.
sunt dezvoltate pornind de la structura primar de matrice. Prin setul de
instruciuni dezvoltate n formularea obiectual se poate considera
totodat ca MATLAB este un limbaj de programare complex care
integreaz calculul i vizualizarea datelor numerice.
Privit ca limbaj de programare, MATLAB este asemntor cu majoritatea
mediilor de programare i funcioneaz ca un interpretor. Exist i
posibilitatea unei compilri a programului generat. Programul MATLAB
este nsoit de un numr foarte mare de biblioteci matematice i de
programare n foarte multe domenii. Are de asemenea un set bogat i o
bibliotec de lucru i reprezentare grafic a rezultatelor.
n acest subcapitol vor fi parcurse principalele metode numerice
enumerate n acest capitol i vor fi date exemple de rezolvare a acestor
probleme folosind programe MATLAB scrise dup algortimul prezentat,
n paralel cu implementarea acestor algoritmi n instruciuni MATLAB.
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
503
Anexa 1.1 Instruciuni de lucru cu
matrice
Anexa 1.1.1 Iniializarea unor matrice
Matricea identitate
Matricea identitate este generat n MATLAB cu ajutorul funciei .
n MATLAB, matricea identitate poate s fie i dreptunghiular, nu numai
ptrat. n cazul unei matrice dreptunghiulare elementele diagonalei
principale vor fi egale cu unitatea. Sintaxa funciei este:
( )
Program A1.1. Testarea funciei MATLAB eye
% initializeaza programul
clear all
clc
format short e
% initializea dimensiunea matricei unitate
n=4;
% genereaza o matrice cu elementele diagonale unitare
A=eye(n)
Matricea identitate generat este:
A =
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
Matricea identic nul
Matricea identic nul este generat n MATLAB cu ajutorul funciei .
Matricea nul poate s aib orice dimensiuni. n cazul unei matrice
ptrate trebuie indicat o singur dimensiune a matricei. Sintaxa funciei
este:
( )

Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
504
Program A1.2. Testarea funciei MATLAB zeros
% initializeaza programul
clear all
clc
format short e
% initializea dimensiunea matricei unitate
n=4;
% genereaza o matrice nula
A=zeros(n)
Matricea nul generat va fi:
A =
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Matricea singular
Testarea singularitii unei matrice se face cu instruciune . Funcia
intoarce informaii privind acurateea inversrii unei matrice.
Aceast funcie ntoarce o valoare numeric care indic o bun
condiionare dac este apropiat de . Slaba condiionare este dat de
valori ct mai deprtate de . Sintaxa funciei este:
()
Vor fi testate dou matrice: prima nu este singular, iar a doua este
singular. Programul de test este:
Program A1.3. Testarea funciei MATLAB cond
% initializeaza programul
clear all
clc
format short e
% initializeaza matrice nesingulara pentru care se testeaza
singularitatea
A=[ 5 -1 1
-1 7 3
1 3 5]
% calculeaza conditionarea matricei
u=cond(A)
%
% initializeaza matrice singulara pentru care se testeaza
singularitatea
B=[ 1 2 3
4 5 6
7 8 9]
% calculeaza conditionarea matricei
v=cond(B)
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
505
care are ca rezultate:
A =
5 -1 1
-1 7 3
1 3 5
u =
4.2642e+000
B =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
v =
3.8131e+016
Se observ valoarea foarte mare ntoars de funcia pentru o
matrice singular.
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
506
Anexa 1.2 Operaii cu matrice i
vectori
n acest subcapitol vor fi prezentate principalele instruciuni de lucru cu
vectori i matrice care vor fi folosite pe parcursul acestui curs de
elemente finite. De asemenea, majoritatea instruciunilor care vor fi
prezentate au mult mai multe opiuni de implementare. Prezentarea se
limiteaz numai la cele folosite n implementrile din aceast carte.
Produsul vectorial a doi vectori cu cte trei componente
Produsul vectorial a doi vectori definit prin relaiile (II.2.9) se calculeaz
n MATLAB cu funcia care are urmtoarea sintax:
( )
n care i trebuie s aiba dimensiunea egal cu trei. Pentru
exemplificare vor fi considerai ca vectori chiar versorii axelor i ale
sistemului de coordonate global. Produsul lor trebuie s fie versorul axei
, confirmat de programul de test:
Program A1.4. Testarea funciei MATLAB cross
% initializeaza programul
clear all
clc
format short e
% initializea vectorii pentru care se calculeaza produsul vectorial
A=[1 0 0]
B=[0 1 0]
% calculeaza produsul vectorial A x B
C=cross(A,B)
cu rezultatul:
A = 1 0 0
B = 0 1 0
C = 0 0 1
Produsul scalar a doi vectori
Produsul scalar a doi vectori definit prin relaiile (II.2.7) se calculeaz n
MATLAB cu funcia
( )
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
507
n care i trebuie s aiba dimensiuni egale. Pentru exemplificare vor
fi considerai doi vectori oarecare.
Program A1.5. Testarea funciei MATLAB dot
% initializeaza programul
clear all
clc
format short e
% initializea vectorii pentru care se calculeaza produsul vectorial
A=[1 2 3 4 5]
B=[6 7 8 9 0]
% calculeaza produsul scalar A B
C=dot(A,B)
cu rezultatul:
A = 1 2 3 4 5
B = 6 7 8 9 0
C = 80
Inversarea unei matrice
Inversa unei matrice se calculeaz cu instruciunea . Aceast
instruciune este aplicabil numai unei matrice ptrate. n exemplul
alturat este prezentat utilizarea instruciunii de inversare, iar apoi ete
evaluat eroarea de calcul.
Program A1.6. Testarea funciei MATLAB inv
% initializeaza programul
clear all
clc
format short e
% defineste matricea de test
A=[ 5 -1 1
-1 7 3
1 3 5]
% calculeaza matricea inversa
B=inv(A)
% testeaza eroarea de calcul a matricei inverse
err=eye(size(A))-A*B
cu rezultatele:
A =
5 -1 1
-1 7 3
1 3 5
B =
2.3214e-001 7.1429e-002 -8.9286e-002
7.1429e-002 2.1429e-001 -1.4286e-001
-8.9286e-002 -1.4286e-001 3.0357e-001
err =
0 -2.7756e-017 0
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
508
-5.5511e-017 0 1.1102e-016
5.5511e-017 1.1102e-016 0
Rezolvarea unui sistem de ecuaii prin operatorul \
Rezolvarea unui sistem de ecuaii scris sub form matriceal poate fi
fcut foarte simplu i rapid cu operatorul . Prin utilizarea acestui
operator, inversarea este similara rezolvrii unui sistem de ecuaii scalar.
n exemplul urmtor este exemplificat rezolvarea unui sistem de ecuaii
cu trei necunoscute, iar apoi este evaluat precizia de calcul.
Program A1.7. Testarea funciei MATLAB de mprire la stnga a unei
matrice la un vector
% initializeaza programul
clear all
clc
format short e
% defineste matricea de test
A=[ 5 -1 1
-1 7 3
1 3 5]
% defineste termenul liber
B=[5
9
9]
% calculeaza vectorul solutie al sistemului de ecuatii
X=A\B
% testeaza eroarea de calcul a sistemului de ecuatii
err=B-A*X
cu rezultatele:
A =
5 -1 1
-1 7 3
1 3 5
B =
5
9
9
X =
1.0000e+000
1.0000e+000
1.0000e+000
err =
8.8818e-016
0
0
Se observ precizia foarte bun de calcul, eroarea fiind de ordinul
.
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
509
Anexa 1.3 Metode de rezolvare a
sistemelor de ecuaii liniare
Anexa 1.3.1 Metoda factorizrii LU
n acest subcapitol va fi prezentat metoda factorizrii unei matrice
conform algoritmului descris n Capitolul II. Implementarea este realizat
prin funcia . Primul program este cel principal n care sunt
iniializate datele de calcul, matricea care va fi factorizat, este
factorizat matricea prin funcia specializat i n final este calculat
eroarea de calcul.
Program A1.8. Implementarea factorizrii LU
% initializeaza programul
clear all
clc
format short e
% initializeaza matricea care va fi factorizata
A=[ 5 -1 1
-1 7 3
1 3 5]
% factorizeaza matricea A
[L,U]=fact_LU(A)
% calculeaza eroarea de factorizare
err=A-L*U
Funcia urmtoarea implementeaz factorizarea conform algortimului
Doolittle descris n Capitolul II. Funcia are ca argument matricea care
este factorizat i intoarce matricele inferior i superior triughiulare.
Aceasta este o implementare simpl, fr testarea unor cazuri
particulare cu rezultate eroare.
Program A1.9. Funcia de factorizare LU
function [ L,U ] = fact_LU(A)
% functia de factorizare a matricei A
% [A]=[L]x[U]
% determinare dimensiunea matricei A
[n n]=size(A);
% initializeaza matricea L
L=eye(n,n);
% initializeaza matricea U
U=zeros(n,n);
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
510
% calculeaza elementele matricei U de pe prima linie
for j=1:n
U(1,j)=A(1,j);
end
% calculeaza celelalte elemente ale matricelor L si U
for i=2:n
% calculeaza elementele matricei L de pe linia curenta i
i1=i-1;
for j=1:i1
s=A(i,j);
for k=1:i1
s=s-L(i,k)*U(k,j);
end
L(i,j)=s/U(j,j);
end
% calculeaza elementele matricei U de pe linia curenta i
for j=i:n
s=A(i,j);
for k=1:i1
s=s-L(i,k)*U(k,j);
end
U(i,j)=s;
end
end
end
n programul urmtor sunt prezentate rezultatele testrii pentru o matrice
cu dimensiunea de .
A =
5 -1 1
-1 7 3
1 3 5
L =
1.0000e+000 0 0
-2.0000e-001 1.0000e+000 0
2.0000e-001 4.7059e-001 1.0000e+000
U =
5.0000e+000 -1.0000e+000 1.0000e+000
0 6.8000e+000 3.2000e+000
0 0 3.2941e+000
err =
0 0 0
0 0 0
0 0 0
n continuare este prezentat folosirea instruciunii de factorizare
implementat n MATLAB. Funcia care realizeaz factorizarea este
funcia care are ca argument matricea care va fi factorizat. Cele mai
des ntlnite cazuri pentru sintaxa acestei funcii sunt:
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
511
() ntoarce matricea care pentru o matrice rar conine
numai matricea inferior triunghiulara , fr diagonala unitar, iar
matricea superior triunghiular ca submatrice
[ ] () ntoarce matricea inferior triunghiulara , i matricea
superior triunghiular .
n programul urmtor este exemplificat folosirea acestei funcii MATLAB
pentru o matrice cu dimensiunea de .
Program A1.10. Testarea funciei MATLAB de factorizare LU
% initializeaza programul
clear all
clc
format short e
% initializea matricea care va fi factorizata
A=[ 5 -1 1
-1 7 3
1 3 5]
% factorizeaza matricea A
[L,U]=lu(A)
% calculeaza eroarea de factorizare
err=A-L*U
cu rezultatele:
A =
5 -1 1
-1 7 3
1 3 5
L =
1.0000e+000 0 0
-2.0000e-001 1.0000e+000 0
2.0000e-001 4.7059e-001 1.0000e+000
U =
5.0000e+000 -1.0000e+000 1.0000e+000
0 6.8000e+000 3.2000e+000
0 0 3.2941e+000
err =
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Anexa 1.3.3 Metoda de factorizare Cholesky
Pentru testarea metodei de factorizare Cholesky se consider matricea
simetric pozitiv definit:
[]
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
512
cu dimensiunea de .
Implementarea MATLAB a algoritmului de factorizare
Cholesky
Programul MATLAB dezvoltat folosind algoritmul descris n subcapitolele
anterioare este:
Programul principal de test conine matricea de test cu dimensiunea de
, apelul funciei de factorizare Choletsky i calclulul erorii rezultate
din factorizare.
Program A1.11. Testarea procedurii de factorizare Choletsky
% initializeaza programul MATLAB
clear all
clc
format short e
% defineste matricea de test
A=[ 5 -1 1
-1 7 3
1 3 5]
% calculeaza matricea factorizata
R=fact_Cholesky(A)
% calculeaza eroare la factorizare
err=A-R'*R
Funcia de factorizare denumit fact_Cholesky implementeaz algoritmul
descris n Capitolul II.
Program A1.12. Procedura de factorizare Choletsky
function [a]=fact_Cholesky(a)
% determina dimensiunile matricei factorizate
[n,m]=size(a);
if n~=m
% daca matricea nu este patrata
error('Matricea nu este patrata')
else
for i=1:n
% daca elementul diagonal este pozitiv
if a(i,i)>0
% calculeaza elementele matricei factorizate
a(i,i)=sqrt(a(i,i));
for j=i+1:n
a(i,j)=a(i,j)/a(i,i);
end
for j=i:n
for k=i+1:n
Programul principal de test
Funcia de factorizare Choletsky
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
513
a(k,j)=a(k,j)-a(i,j)*a(i,k);
end
end
end
end
end
Prin rularea programului de test se obin rezultatele:
A =
5 -1 1
-1 7 3
1 3 5
R =
2.2361e+000 -4.4721e-001 4.4721e-001
0 2.6077e+000 1.2271e+000
0 0 1.8150e+000
err =
-8.8818e-016 0 0
0 0 0
0 0 0
Instruciunea MATLAB de factorizare Cholesky
Instruciunea MATLAB pentru factorizarea Cholesky este are mai
multe opiuni de implementare.
()
Aceast form de apelare a instruciunii are ca rezultat o matrice
superior triunghiular care satisface relaia

. Dac matricea nu
este pozitiv definit, programul MATLAB va semnala eroare. Pentru
matricea considerat se scrie programul de test MATLAB:
Program A1.13. Procedura MATLAB chol, de factorizare Choletsky.
Versiunea de implementare 1
% initializeaza programul MATLAB
clear all
clc
format short e
% defineste matricea de test
A=[ 5 -1 1
-1 7 3
1 3 5]
% calculeaza matricea factorizata
R=chol(A)
% calculeaza eroarea la factorizare
Implementare 1 pentru
implementarea Matlab a
factorizrii Choletsky
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
514
err=A-R'*R
n care matricea

evalueaz eroare de calcul prin


factorizare i se obin rezultatele:
A =
5 -1 1
-1 7 3
1 3 5
R =
2.2361e+000 -4.4721e-001 4.4721e-001
0 2.6077e+000 1.2271e+000
0 0 1.8150e+000
err =
-8.8818e-016 0 0
0 0 0
0 0 0
[ p] ()
Aceast implementare are ca rezultat o matrice superior triunghiular
i un vector nul dac matricea este pozitiv definit:
Dac matricea nu este pozitiv definit, programul MATLAB nu va
semnala eroare, dar p va avea o valoare ntreag pozitiv.
Program A1.14. Procedura MATLAB chol, de factorizare Choletsky.
Versiunea de implementare 2
% initializeaza programul MATLAB
clear all
clc
format short e
% defineste matricea de test
A=[ 5 -1 1
-1 7 3
1 3 5]
% calculeaza matricea factorizata
[R p]=chol(A)
% calculeaza eroarea la factorizare
err=A-R'*R

A =
5 -1 1
-1 7 3
1 3 5
R =
2.2361e+000 -4.4721e-001 4.4721e-001
Implementare 2 pentru
implementarea Matlab a
factorizrii Choletsky
Anexa 1. Elemente de calcul numeric in MATLAB
515
0 2.6077e+000 1.2271e+000
0 0 1.8150e+000
p =
0
err =
-8.8818e-016 0 0
0 0 0
0 0 0
dac matricea nu este pozitiv definit, ca n exemplul urmtor se obin
rezultatele:
Program A1.15. Procedura MATLAB chol, de factorizare Choletsky.
Versiunea de implementare 3
% initializeaza programul MATLAB
clear all
clc
format short e
% defineste matricea de test
A=[ 1 -1 17
-1 0 3
1 3 5]
% calculeaza matricea factorizata
[R p]=chol(A)
% calculeaza eroarea la factorizare
err=A-R'*R

A =
1 -1 17
-1 0 3
1 3 5
R =
1
p =
2
err =
0 -2 16
-2 -1 2
0 2 4
n programul MATLAB sunt posibile i alte implementri specifice lucrului
cu matrice rare.
Anexa 2. Glosar de termeni
516
Anexa 2. Glosar de
termeni

Analiza cadrelor Analiza n care structura este modelat ca un
ansamblu de elemente unidimensionale, de
obicei grinzi dublu ncastrate n spaiu.
Aproximare
geometric
Simplificarea unei probleme tridimensionale ntr-
un model echivalent unidimensional,
bidimensional sau axial simetric.
Asamblarea
elementelor
Procesul de nsumare a matricelor de rigiditate
a elementelor.
Coeficientul lui
Poisson
Caracteristic de material care stabilete
legtura dintre mrimea deformaiei pe o
direcie, de mrimea deformaiei pe o direcie
perpendicular.
Compatibilitatea
deformaiilor
Compatibilitatea deformaiilor este satisfcut
pentru deformaiile continue care nainte de
aplicarea ncrcrii rmn continue i dup
aplicarea ncrcrii.
Completitudine O condiie de convergen n care un parametru
al soluiei i derivatele trebuie s pstreze o
valoare constant n element, odat cu
scderea dimensiunii elementului.
Comportare de
membran
Cazul n care deformaiile sunt nule sau
constante pe direcia grosimii, iar ncrcrile
sunt de tip membran. Acest caz este opus
situaiei n care ncrcrile sunt de ncovoiere
Anexa 2. Glosar de termeni
517
sau de forfecare.
Condensare Reducerea dimensiunilor unei probleme prin
eliminarea (condensarea) unor grade de
libertate.
Condiii pe frontier ncrcri, restricii sau alte condiii externe
aplicate unui model analizat.
Conectivitate Informaie referitoare la numrul de elemente de
care aparine un nod.
Constant real Proprietate geometric a unui element finit, cum
ar fi grosimea, aria, momente de inerie ale
seciunii, etc.
Continuitate Condiie de continuitate a unei variabile de
cmp sau ale derivatelor sale la frontiera dintre
dou elemente. Condiia C
0
apare numai cnd
este satisfcut condiia de continuitate a
variabilei. Condiia C
1
definete i continuitatea
derivatelor de ordinul nti a variabilei.
Convergen Conducerea analizei ctre o soluie ct mai
apropiat de cea exact prin creterea
acurateei metodei elementului finit prin
mbuntirea densitii discretizrii, sau prin
rafinarea de tip p sau h.
Coordonate de arie Sistem de coordonate care este folosit pentru
definirea funciilor de form pentru elementele
triunghiulare liniare. Valorile coordonatelor de
arie sunt cuprinse ntre zero i unu i reprezint
raportul dintre o parte triunghiular a
elementului i valoarea ntregii arii a elementului
finit.
Coordonate
generalizate
Numrul minim de coordonate independente
necesar pentru a descrie poziia unui sistem
constituie coordonatele generalizate. Pentru un
sistem cu N grade de libertate se impun N
coordonate generalizate.
Coordonate naturale Sistem de coordonate care este local asociat
fiecrui element finit. Coordonatele naturale
variaz ntre 0 i 1 sau ntre 1 i 1, n funcie
Anexa 2. Glosar de termeni
518
de tipul elementului finit.
Cosinui directori Necesari n definirea orientrii unei drepte n
spaiu. n MEF sunt aplicai n definirea orientrii
sistemului de coordonate local asociat seciunii
barei, n raport cu un sistem de coordonate
global.
Cuadratura Gauss Metod numeric de integrare numeric a
funciilor n special de tip polinomial. n calculul
integralelor prin metoda Gauss se iau n
considerare coordonatele punctelor Gauss i
ponderile aferente.
Curbur principal Valoarea maxim i minim a razei de curbur
ntr-un punct.
Deformaii iniiale Deformaiile care se dezvolt ntr-o structur
nainte de analiza static propriu-zis, ca
urmare a unor procese iniiale.
Deformaii termice Deformaii cauzate de cmpul de temperatur.
Densitatea
discretizrii
Definete acurateea sau densitatea
elementelor finite ntr-o zon a modelului. O
densitatea ridicat indic dimensiuni mici ale
elementelor finite, o densitate mare indic
dimensiuni mari ale elementelor finite.
Deplasri impuse Valori specificate impuse deplasrilor nodale,
inclusiv valoarea de zero.
Deplasri iniiale Valori iniiale diferite de zero impuse
deplasrilor nodale.
Desenarea liniei de
frontier
Desenarea frontierei sau muchiilor unui model.
Desenul deformatei Reprezentarea grafic a formei structurii
deformate. De obicei reprezentarea se face n
funcie de un factor de scal i este desenat
peste structura iniial
Diferene finite Metod numeric de rezolvare a ecuaiilor
difereniale prin aproximarea derivatelor prin
diferene care aproximeaz derivata.
Anexa 2. Glosar de termeni
519
Discontinuitatea
tensiunilor
Obinerea unor valori diferite n cmpul
tensiunilor la limita dintre dou elemente.
Discretizare Procedeul de mprire a unui domeniu
geometric ntr-o colecie de elemente finite i
noduri.
Discretizare automat Procedeul de discretizare automat care
genereaz elemente finite pe o suprafa sau un
volum.
Distorsiunea unui
element
Elemente ale cror form este modificat fa
de forma elementului printe. A se vedea
Element de baz.
Ecuaii constitutive Ecuaii care definesc comportarea materialului
ntr-un volum infinit mic.
Ecuaii de
compatibilitate
Ecuaii fundamentale ale teoriei elasticitii.
Ecuaii de echilibru Ecuaii care definesc condiiile de echilibru al
sistemului de fore interelementale.
Ecuaii restricie O ecuaie care leag comportarea mai multor
grade de libertate.
Element Subdiviziunea de baz n care este descompus
un model cu elemente finite.
Element axial simetric Elemente finite care modeleaz structurile axial
simetrice. Elementele axial simetrice reduc
modelul tridimensional la unul bidimensional i
modelele bidimensionale la unul unidimensional.
Element compatibil Un element care satisface condiiile de
completitudine i de continuitate a convergenei.
Element complex Un element de ordin superior al funciei de
interpolare care are aceeai form ca i
elementul su simplu echivalent.
Element conform Un element care satisface condiiile de
conformitate.
Element cubic Un element finit modelat cu funcii de interpolare
de ordinul trei (cubice).
Anexa 2. Glosar de termeni
520
Element de baz Forma primar a unui element finit. Fiecare
element finit este derivat dintr-o form primar
care n cazul elementelor patrulatere este un
ptrat cu latura unitar, iar n cazul elementelor
triunghiulare este un triunghi echilateral cu
latura unitar.
Element duplicat Element care decurge dintr-o discretizare
repetat. Elementul duplicat se suprapune altui
element.
Element de tip gap Element neliniar folosit n modelarea contactului
dintre dou suprafee sau linii. Elementul
include i efectul de frecare.
Element gros Element de grosime care este modelat conform
teoriei Reissner-Mindlin.
Element incompatibil Un element care satisface condiia de
completitudine dar nu i de continuitate pe
frontiere.
Element
izoparametric
Element pentru care funcia care modeleaz
variaia unei mrimi de cmp coincide cu funcia
de form.
Element liniar Un element finit modelat cu funcii de interpolare
de ordinul nti (liniare).
Element ptratic Un element finit modelat cu funcii de interpolare
de ordinul doi (ptratice).
Element cubic Element finit n care funcia de interpolare
polinomial este de ordinul trei (cubic).
Element de tip shell Element care modeleaz suprafaa median a
unui element solicitat la ncovoiere i membran
sunt cuplate.
Element solid de tip
brick
Element tridimensionale de tip tetraedric,
hexaedric sau prismatic.
Element stare
constant de
tensiune/deformaie
Un element pentru analiza tensiunilor care ia n
considerare ipoteza tensiunilor i deformaiilor
constante peste element, ca o consecin a unei
funcii liniare pentru deplasri. Ca urmare a
Anexa 2. Glosar de termeni
521
liniaritii funciilor deplasare, derivatele
(tensiuni sau deformaii) sunt constante.
Element
subparametric
Element finit n care ordinul funciilor de
interpolare este mai mic dect ordinul funciilor
de interpolare al mrimii de cmp.
Element subire Element de grosime mic pentru care este
modelat folosind teoria Kirchoff.
Element
superparametric
Element finit n care ordinul funciilor de
interpolare este mai mare dect ordinul funciilor
de interpolare al mrimii de cmp.
Element tetraedric Element tridimensional delimitat de patru fee.
Elemente de
ncovoiere plan
Elemente bidimensionale n care starea de
membran este ignorat.
Elemente de ordin
superior
Elemente modelate cu funcii de interpolare de
ordinul doi sau trei.
Elemente de tranziie Elemente speciale care sunt folosite pentru a
cupla elemente diferite din zone cu discretizare
diferit. Elementele cuplate pot avea ordinul
funciei de interpolare diferit, dimensiuni diferite
(2D sau 3D).
Elemente degenerate Elemente care au unul sau mai multe muchii
colectate ntr-un nod. Este un element care
induce erori de analiz.
Elemente de tip
Mindlin
Elemente finite care sunt dezvoltate n teoria
Reissner-Mindlin pentru plci sau nveliuri
groase.
Elemente
neconforme
Elemente care nu ndeplinesc condiia de
continuitate a parametrului soluie la frontiera
dintre dou elemente.
Elemente solid Elemente tridimensionale continue.
Elemente
triunghiulare
Elemente plane sau de suprafa care au trei
muchii.
Elementul grind Element finit destinat modelrii structurilor de
grinzi. Elementul grind are grade de libertate
Anexa 2. Glosar de termeni
522
de translaie i de rotaie pe fiecare nod.
Energie de
deformaie
Energia stocat ntr-un corp n urma unei
deformaii.
Eroare de rotunjire Eroare care apare n calcul ca urmare a
reprezentrii rezultatelor pe un numr finit de
octei.
Erori geometrice Erori obinute n reprezentarea geometric a
unui model.
Extrapolare Procesul de estimare a unei valori a unei
variabile dintr-o mulime de valori cunoscute.
Punctul n care se cere valoarea necunoscut
este situat exterior n raport cu celelalte puncte
n care se cunosc valorile.
Extrapolare fa de
punctele Gauss
Transferul rezultatelor din punctele Gauss n
nodurile elementului.
Extrapolarea
tensiunilor
Procedeul de evaluare a tensiunilor n noduri n
funcie de valorile din punctele Gauss.
Factor de ponderare Constant folosit n metoda de integrare
numeric Gauss care multiplic valoarea unei
funcii n punctul de integrare numeric (denumit
punct Gauss).
Form geometric
nivelat
Modelarea unei linii sau suprafee curbe printr-o
linie, respectiv suprafa plan.
Formulare
variaional
Metod de obinere a ecuaiilor cu elemente
finite prin minimizarea unei funcionale.
Formulele Newton-
Cotes
Formule de aproximare a integralelor.
Fore de inerie Forele care se dezvolt ntr-un corp ca urmare
a masei sale i a cmpurilor de acceleraii
liniare sau viteze unghiulare uniforme.
Funcie spline cubic Funcii de interpolare care pstreaz
continuitatea C
2
pe frontiera elementului.
Funcii de aproximare Funcii polinomiale care sunt folosite pentru a
aproxima variaia unei funcii pe un domeniu.
Anexa 2. Glosar de termeni
523
Funcii de form Funcii care modeleaz variaia unei mrimi n
domeniul elementului finit. n adoptarea funciilor
de form se asociaz fiecrui nod cte o funcie
de form.
Funcii de form
Hermite
Funcii de form care ndeplinesc condiia de
continuitate C
1
la frontiera dintre dou elemente.
Funcii de interpolare Idem funcii de aproximare
Funional Funcie ale crei parametrii sunt alte funcii.
Generarea
elementelor finite
(sinonim discretizare)
Procedeul de generare a elementelor finite ntr-
un domeniu al modelului elaborat. Discretizarea
se efectueaz automat sau semi-automat.
Procedeul de discretizare manual este practic
disprut din practica elementelor finite.
Grade de libertate Numrul de moduri diferite i independente n
care un nod se poate mica n raport cu un
sistem de coordonate.
Integrare numeric Procedeu numeric de calcul aproximativ al unei
integrale, n funcie de puncte discrete. Metoda
cea mai folosit de integrare numeric este
metoda Gauss.
Integrare redus
selectiv
Form particular de integrare Gauss n care se
folosesc mulimi diferite de puncte Gauss pentru
diferite componente ale deformaiilor.
Interpolare Procedeu numeric de calcul a valorii unei funcii
cunoscnd valorile funciei n dou sau mai
multe puncte.
Interpolare Lagrange Metod numeric de interpolare numeric peste
un element finit cu ajutorul funciilor de
interpolare polinomial de tip Lagrange.
ncrcare
antisimetric
ncrcri aplicate unui corp simetric
caracterizate prin simetria punctelor de aplicare,
cu valori egale, dar de sensuri opuse.
ncrcare nesimetric ncrcare care nu ndeplinete condiiile de
simetrie n raport cu o ax sau un plan.
ncrcare static ncrcri nodale echivalente care au
Anexa 2. Glosar de termeni
524
echivalent echivaleaz un sistem de ncrcri cu un mod
de aplicare diferit.
ncrcri termice ncrcri care induc deformaii termice.
nveliuri axial
simetrice
Structuri subiri cu simetrie axial. n practica
MEF, se analizeaz simplificat ca elemente
unidimensionale.
Jacobian Determinantul unei matrice jacobian.
Legea lui Hooke Relaia liniar dintre tensiuni i deformaii.
Material compozit Un material realizat dintr-o colecie de materiale
identificabile individual, de obicei n straturi sau
distribuite.
Material izotrop Material pentru care proprietile de material
sunt independente de sistemul de coordonate.
Material ortotrop Material cu proprieti mecanice simetrice n
raport cu dou direcii perpendiculare.
Materiale anizotrop Un material cu proprieti mecanice diferite
dup trei direcii reciproc perpendiculare.
Matrice invers Matricea calculat ca invers a unei matrice
iniiale. Pentru calculul matricei inverse se
folosesc algoritmi numerici de inversare.
Matrice jacobian O matrice ptrat care conine derivatele unei
variabile ntr-un sistem de coordonate n raport
cu variabilele definite n alt sistem de
coordonate.
Matrice singular Matrice care nu poate fi inversat.
Matrice unitate Matrice diagonal care are valori unitare pe
diagonala principal.
Matrice de rigiditate
global
Matricea de rigiditate a ntregii structuri. Este
obinut din matricele de rigiditate a elementelor
prin asamblare.
Matrice funciilor de
form
Matricea [N] care conine funciile de form pe
elementul finit.
Matrice proprietilor Matricea [C] care conine raportul modulelor de
Anexa 2. Glosar de termeni
525
de material elasticitate, coeficientul lui Poisson, etc.
Metoda frontal Metod numeric de rezolvarea a sistemelor de
ecuaii, folosit n implementarea MEF.
Metoda Galerkin Metod de rezolvare bazat pe metoda
reziduurilor ponderate.
Metoda Gauss Metod numeric de rezolvarea a sistemelor de
ecuaii.
Metode energetice Metode de calcul a ecuaiilor de echilibru i
compatibilitate pe baza calcului variaional (prin
definirea micilor variaii infinitezimale virtuale)
ale energiei unui sistem.
Micare de corp rigid Deplasare diferit de zero care este asociat de
energia de deformaie nul. Apare la ncrcarea
corpurilor pentru care nu se impun restricii de
deplasare.
Model continuu Modelul este definit n termeni matematici de
mediu continuu, prin ecuaii cu derivate pariale
i nu n grade de libertate nodal.
Modulul lui Young Constant elastic care msoar
proporionalitatea dintre tensiune i deformaie
n timpul deformrii elastice.
Nod Puncte de legtur dintre elemente i n care
este determinat soluia problemei. Cu ajutorul
funciilor de interpolare se pot determina valorile
n oricare punct din domeniul elementului finit.
Nod de mijloc Nod care este situat pe muchia i nu colul unui
element finit.
Nod intern Nod care este interior elementului i nu aparine
frontierei elementului.
Norm Scalar care msoar mrimea unui vector sau a
unei matrice.
Plotare explodat O reprezentare a elementelor reprezentate
micorat pentru a face vizibile muchiile
elementelor. Aceast reprezentare permite
identificarea elementelor lips.
Anexa 2. Glosar de termeni
526
Ponderi Gauss Constante folosite n metoda de integrare
numeric Gauss. Valorile coordonatelor
punctelor Gauss i a ponderilor punctelor Gauss
se definesc n general tabelar.
Post procesare Procedeul de interpretare i analiz a
rezultatelor
Problem de analiz
liniar
Problem n care coeficienii de rigiditate sunt
constani. n cazul problemelor de analiz liniar
se poate aplica metoda suprapunerii de efecte.
Problem static
nedeterminat
O problem n care necunoscutele nu pot fi
determinate din ecuaiile de echilibru static.
Problem test O problem universal acceptat de comunitatea
tiinific a utilizatorilor MEF, care evalueaz
precizia i performanele unui program cu
elemente finite.
Proprieti de
material
Proprietile fizice care definesc comportarea
materialului.
Proprieti de
material echivalente
Proprieti de materiale calculate ca medie
pentru a obine o sigur medie global.
Proprietile de material echivalente sunt
folosite pentru a caracteriza structurile
compozite.
Punct de integrare Punct caracteristic ntr-un algoritm de integrare
numeric. n cazul metodei Gauss de integrare
numeric se mai numete punct Gauss.
Puncte Gauss Valori de control folosite n calculul aproximativ
al integralelor prin metoda Gauss.
Rafinare h mbuntirea preciziei unei analize cu elemente
finite prin mrirea densitii discretizrii.
Rafinare p Procedeul de incrementare a ordinului
polinomului n cursul rafinrii unei discretizri.
Rafinarea discretizrii Procedeul de mbuntire a densitii
elementelor finite. Procedeul se mai numete
rafinare h. Mrirea ordinului elementelor finite
se numete rafinare p.
Anexa 2. Glosar de termeni
527
Raportul de aspect Mrime care msoar distorsiunea unui element
finit, i se exprim ca raport a dou mrimi
caracteristice elementului, cum ar fi raportul
dintre ca mai lung i cea mai scurt latur sau
dintre cea mai mic i cea mai mare valoare a
unghiurilor unui element finit.
Reaciune Component de tip for sau moment care se
dezvolt n legturile unei structuri.
Renumerotarea
automat a nodurilor
Modulele de rezolvare a programelor de
element finit renumeroteaz de obicei nodurile
elementelor finite pentru a mbunti rezolvarea
sistemului de ecuaii. Procedeul de
renumerotare nu este nici vizibil, nici accesibil
utilizatorului.
Restart Opiune n metoda elementelor finite n care
rezolvarea problemei poate fi oprit n cursul
analizei i relansat ulterior.
Restricii Orice restricie impus valorii unei necunoscute.
Restricii multipunct Restricii prin care un grup de variabile este
exprimat n funcie de alt grup de variabile. n
acest caz, relaiile dintre cele dou grupuri se
exprim ca ecuaii restricie. De exemplu,
deplasrile unei fee a unui element poate fi
restricionat s rmn plan, dar planul este
mobil.
Rigiditate elastic Relaia liniar dintre ncrcri i deplasri.
Forele i deplasrile dintr-un model cu
elemente finite sunt legate prin matricea de
rigiditate.
Seciune plotat Reprezentare n seciune a unui obiect 3D.
Simetrie axial Corpuri a cror form poate fi generat prin
rotirea unei seciuni n jurul unei axe de rotaie.
Simetrie ciclic Repetarea formei geometrice sub forma unor
sectoare ciclice. Structura este compus dintr-o
serie de sectoare identice care sunt aranjate
circumferenial.
Anexa 2. Glosar de termeni
528
Simetrie plan Condiie de simetrie n raport cu un plan.
Simetrie repetitiv Proprietate de simetrie conform creia o
proprietate se repet n lungul unei axe.
Sistem de coordonate
curbiliniu
Un sistem de coordonate local, neortogonal
care este folosit pentru definirea muchiilor sau
feelor elementelor de ordin superior.
Sistem de coordonate
global
Sistem de coordonate n raport cu care este
definit geometria ntregii structuri i n raport cu
care se definesc celelalte sisteme de
coordonate locale.
Sistem de coordonate
local
Un sistem de coordonate folosit pentru
simplificare aplicarea condiiilor pe frontier
(ncrcri, deplasri) sau a discretizrii.
Sistemul local de coordonate este legat de
sistemul global de coordonate printr-o
transformare de coordonate.
Slab condiionare Proprietate a unui sistem de ecuaii care poate
conduce la erori semnificative prin rotunjire n
operaiile n virgul flotant.
Soluia exact Soluia obinut prin metode analitice.
Soluie iterativ Procedur de rezolvare a unei probleme printr-o
metod numeric n care soluia este atins prin
iteraii succesive.
Soluie staionar O soluie care este independent de timp.
Specificarea
discretizrii
Procedeul prin care se definete tipul i
mrimea elementelor finite.
Stare plan de
deformaie
Stare de tensiune asociat strii pentru care
deformaiile pe direcia perpendicular planului
se presupun nule. n general aceast stare se
asociaz n cazul n care grosimea modelului
este foarte mare n raport cu proiecia plan a
modelului.
Stare plan de
tensiune
Stare de tensiune asociat strii pentru care
tensiunile principale pe direcia perpendicular
planului se presupun nule
Anexa 2. Glosar de termeni
529
Superpoziie Metod folosit n analiza static n care
rspunsul static se determin prin nsumarea a
dou sau mai multe seturi de rezultate.
Tensiuni echivalente Combinaii ale celor ase componente ale
vectorului tensiune pentru a conduce la o
singur valoare care echivaleaz ca efect
aciunea celor ase componente.
Tensiuni echivalente
von Mises
Tensiune echivalente calculate conform
criteriului von Mises.
Tensiuni principale Tensiuni normale pe un plan n care tensiunile
de forfecare sunt zero. Tensiunile principale
reprezint valorile proprii ale tensorului
tensiunilor.
Tensiunile i
deformaiile
elementale
Tensiunile i deformaiile care sunt calculate n
punctele Gauss.
Test de convergen Test standard prin care se verific precizia de
calcul a unui tip de element finit. Testul verific
c nu este violat condiia de continuitate
(compatibilitate) a elementului.
Transformare de
coordonate
Transformarea unei matrice sau vector dintr-un
sistem de coordonate n altul.
Unghi diedral Se mai definete i ca unghi intern i reprezint
msura dintre feele unui element 2D sau 3D, i
este folosit la msurarea distorsiunii unui
element.
Urma unei matrice Suma elementelor diagonale ale unei matrice.
Validarea elementelor Verificarea performanelor unui tip de element
finit prin testarea individual sau pe domeniu.
Valori nodale Valori ale parametrilor determinai n nodurile
elementului finit (deplasri, tensiuni, deformaii,
etc.).
Vector coloan Matrice cu dimensiunea n x 1.
Vector linie Matrice cu dimensiunea 1 x n
Anexa 2. Glosar de termeni
530
Vectorul deplasrilor Deplasrile nodurilor unui model cu elemente
finite exprimate ntr-un vector coloan.
Vectorul forelor de
corp
Sistem de fore produse de un cmp de
acceleraii cum ar fi acceleraii liniare, acceleraii
unghiulare sau viteze unghiulare uniforme
(acceleraii centrifuge).
Verificarea
echilibrului modelului
Test prin care se verific c reaciunile i
ncrcrile exterioare se afl n echilibru static.

Anexa 3. Notaii
531
Anexa 3. Notaii

energia de deformaie a ntregii structuri

energia de deformaie a unui element finit


lucrul mecanic al ncrcrilor exterioare pentru
ntreaga structur
[] matricea constitutiv
sau matricea constantelor elastice
potenialul unui corp elastic deformabil

potenialul unui element finit

potenialului ncrcrilor exterioare

suprafaa unui element finit


{

} vectorul deformaiilor iniiale


{} vectorul deformaiilor specifice
{} vectorul tensiunilor
{

} vectorul tensiunilor iniiale


{

} vectorul deplasrilor nodale ale unui element


{} vectorul deplasrilor n sistemul de coordonate
global
{} vectorul deplasrilor n sistemul de coordonate
local
Anexa 3. Notaii
532
{} vectorul forelor concentrate
{

} vectorul forelor concentrate care acioneaz n


noduri
{

} vectorul forelor concentrate care acioneaz n


nodurile elementului finit curent notat
{} vectorul forelor distribuite pe suprafa
{} vectorul forelor specifice de volum
{

} vectorul forelor de volum pentru ntregul corp


{

} vectorul forelor de volum calculate pentru fiecare


element finit
{

} vectorul forelor de suprafa pentru ntregul corp


{

} vectorul forelor de suprafa calculate pentru


fiecare element finit
{

} vectorul forele datorate tensiunilor iniiale pentru


ntregul corp
{

} vectorul forelor datorate tensiunilor iniiale pentru


un element finit
{} vectorul eforturilor nodale
{} vectorul forelor nodale

volumul unui element finit


axele sistemului de coordonate global
{

} componentele de translaie ale vectorului


deplasrilor nodale
[] matricea funciilor de form
{

} vectorul deplasrilor nodale pentru toate nodurile


structurii
numrul de noduri ale ntregii structuri
numrul total de grade de libertate ale unui
element finit
Anexa 3. Notaii
533
numrul de noduri ale unui element finit
numrul total de grade de libertate ale ntregii
structuri
numrul total de elemente ale ntregii structuri
[

] matricea de rigiditate a unui element finit calculat


n raport cu sistemul de coordonate global
[

] matricea de rigiditate a ntregii structuri


{} vectorul funciilor de form
[] matricea funciilor de form

Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
534

Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
535
Anexa 4. Proceduri i
funcii MATLAB folosite
n programele cu
elemente finite
n aceast Anex sunt prezentate procedurile i funciile generale
folosite n programele cu elemente finite, comune tuturor tipurilor de
elemente finite. Programe MATLAB sunt scrise fr s folosesc intensiv
facilitile de programare i instruciunile MATLAB i se bazeaz pe
tehnicile clasice de programare cu blocuri de decizie, cicluri repetitive.
Autorii au preferat aceast tehnic de programare astfel nct
programele s fie uor de transcris n alte limbaje de programare cum ar
fi Visual Basic, C, Java, sau altele care nu au predefinite seturi
specializate de instruciuni cu matrice i vectori.

Figura A4.1. Schema bloc a unui program simplu cu elemente
finite
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
536
Structura general a programului cu elemente finite este prezentat n
diagrama din figura A4.2:

Figura A4.2. Schema logic a unui program simplu cu elemente
finite
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
537
Anexa 4.1 Exemplu de rezolvare a unui
model simplu cu elemente finite
A.4.1.1 Descrierea modelului geometric
Se consider structura alctuit din barele dublu articulate din figura
A.4.3. Se cere calculul deplasrilor dup direcia orizontal i vertical a
articulaiei din centrul sistemului de bare dublu. Dup cum se poate
observa din reprezentarea izometric, structura este alctuit din bare
dublu articulate mbinate cu boluri, care reproduc ntocmai condiiile unei
articulaii.


Figura A4.3. Modelul geometric iniial al structurii
Modelul real este schematizat, reducnd barele la axa fiecrei bare, ntre
articulaiile reale prezentate n figura A4.4.
Articulaie fix
Articulaie
mobil
Articulaie
fix
Articulaie
fix
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
538


Figura A4.4. Modelul real al articulaiilor structurii
Ca urmare a schematizrii efectuate, structura are forma simplificat din
figura A.4.5. n aceast figur sunt prezentate cotele i sistemul de
ncrcri. Pentru simplificarea calculelor se consider rigiditatea fiecrei
bare egal cu unitate, adic aria i modulul lui Young au valoare egal
cu unitatea.
200
240
3
A=1
E=1
1
5
0
300
F
1
=1 kN
F
2
=2 kN
1
1
2
3
2
4

Figura A4.5. Modelul schematizat al structurii
Se observ c structura are dou deplasri necunoscute: translaiile
nodului 3 dup direciile axelor orizontal i vertical.

Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
539
A.4.1.2 Preprocesarea modelului geometric
schematizat
Discretizarea i codificarea structurii schematizate
Prima etap n modelare este discretizarea structurii cu elemente finite.
Fiecare bar a structurii se va descompune ntr-un singur element finit
de tip bar plan dublu articulat. Capetele barei se numesc noduri. Ca
urmare a discretizrii, structura va conine patru noduri asociate celor trei
elemente finite:
3
1
1
2
3
2
4

Figura A4.6. Modelul discretizat cu elemente finite
ca urmare structura va fi considerat ca un ansamblu constituit din cele
trei elemente finite, legate ntre ele prin noduri:
3
1
1
2
3
2
4

Figura A4.7. Modelul ca ansamblu de elemente finite
Proprietile secionale se asociaz fiecrui tip de element finit. n acest
caz, dup cum s-a artat i n capitolul V.1, pentru elementul bar plan
dublu articulat singura proprietate secional este aria seciunii
elementului. n cazul n care structura are barele executate cu seciuni
Discretizarea structurii n
elemente finite
Codificarea proprietilor
secionale
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
540
diferite, valorile ariilor se vor memora n vectorul . n cazul de
fa, vectorul , are o singur component cu valoarea egal cu
unitatea:
{} {}.
Caracteristicile de material sunt asociate fiecrui element finit din
structur. Fiecare tip de element finit este definit de un anumit grup de
caracteristici de material. n cazul elementului bar plan dublu
articulat, singura caracteristic de material este modulul de elasticitate
longitudinal

. Dac structura are barele executate din materiale


diferite, valorile modulelor de elasticitate se vor memora n vectorul
. n exemplul de fa, vectorul este:
{} {}.
Pentru memorarea condiiilor de deplasare, se codific starea fiecrui
grad de libertate dup urmtoarea convenie:
unui grad de libertate blocat se asociaz starea de mobilitate cu
valoarea de adevr ,
unui grad de libertate nerestricionat se asociaz starea de
mobilitate cu valoarea de adevr .
Condiiile de deplasare sunt memorate pentru toat structura n matricea
[]. Matricea [] are numrul de linii egal cu numrul de noduri ,
iar numrul de coloane egal cu numrul gradelor de libertate nodal
, conform schemei:
Grad 1 de libertate nodal
1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0
Grad 3 de libertate nodal
Grad 2 de libertate nodal
Grad k de libertate nodal
Nod curent
...

Figura A4.8. Sistemul de codificare al gradelor de libertate ale
structurii
Codificarea proprietilor de
material
Codificarea condiiilor de
deplasare
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
541
Pentru structura schematizat, codificarea gradelor de libertate nodal
este prezentat n figura alturat:
3
1
1
0
1
0
1
2
3
2
4
1 1 1 1
Ux=blocat Ux=liber
Ux=blocat Uy=blocat Ux=blocat Uy=blocat
Uy=blocat Uy=liber

Figura A4.9. Codificarea gradelor de libertate nodal
Ca urmare a notaiilor fcute, matricea gradelor de libertate pentru
exemplul considerat este:
[] [
]
ncrcrile nodale se memoreaz n matricea ncrcrilor nodale
[]. Matricea []are numrul de linii egal cu numrul de
noduri ale structurii, iar numrul de coloane egal cu numrul de
grade de libertate nodal .
Fiecare locaie din matricea [] reprezint valoarea ncrcrii
aplicat n nodul i direcia asociat. n cazul n care nodul este
nencrcat, valoarea n matricea [] este egal cu zero. Pentru
structura analizat se prezint n figura alturat fiecare linie a matricei
[] asociat fiecrui nod.
Codificarea condiiilor de
ncrcare
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
542
3
1
0
0
0
0
1
2
3
2
4
0 0 1000 -2000
Fx=0
Fx=0
Fx=0
Fx=1000
Fy=0
Fy=0
Fy=0
Fy=-2000

Figura A4.10. Codificarea ncrcrilor nodale
Ca urmare a notaiilor fcute, matricea ncrcrilor nodale pentru
exemplul considerat este:
[] [
]
Elementele finite sunt memorate ntr-o matrice [] care are numrul
de linii egal cu numrul de elemente ale structurii i numrul de
coloane egal . Prima coloan a matricei [] conine
identificatorul tipului de element finit . Urmtoarele coloane
conin identificatorii nodurilor care definesc elementul finit. Ultimele dou
coloane conin identificatorul proprietii secionale , respectiv
identificatorul proprietii de material .
Structura matricei elementelor finite [] este prezentat n figura
alturat:
nod1 elemid
elemid=1
Primul nod al elementului finit
...
Al doilea nod al elementului finit
Nodul k al elementului finit
Identificatorul proprietii de material asociate elementului finit
Identificatorul proprietii secionale a elementului finit
elemid=3
elemid=2
propid matid nod2 nodk

n figura A4.11 este prezentat structura cu fiecare linie a matricei []
asociat fiecrui element finit al structurii. Se observ c numrul de
coloane ale matricei []este egal cu deoarece .
Codificarea elementelor finite
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
543
Identificatorii de material i de seciune sunt cei definii n paragrafele
care descriu codificarea proprietilor de seciune i de material. Pentru
structura schemtizat liniile matricei [] sunt:
3
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
3
2
4

Figura A4.11. Codificarea elementelor structurii
Matricea elementelor finite va fi pentru acest exemplu:
[] []
Procesarea datelor primare ale structurii discretizate
Dup definirea gradelor de libertate se prelucreaz matricea [] pentru
numerotarea ecuaiilor. Algoritmul de numerotare a ecuaiilor se bazeaz
pe numerotarea valorilor de zero din matricea [] i atribuirea de
numere n ordine cresctoare, respectiv nlocuirea valorilor unitare cu
zero. Pentru aceasta, se parcurge fiecare linie a matricei, iar pentru
fiecare linie se parcurg toate gradele de libertate, pe fiecare coloan.
Numrul ecuaiei curente este memorat n variabila . Prin aplicarea
algoritmului descris, pentru exemplul prezentat se obine schema:
0 1
0 1 0 1
1 0 2 0
0 1 0 1
0
Matrice ID
nec=2
1
prelid

Figura A4.12. Prelucrarea matricei gradelor de libertate nodal
n care matricea [] este:
Prelucarea matricei gradelor de
libertate
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
544
[] [
]
iar numrul de ecuaii este . n continuare este prezent
procedura PrelID de numerotare a ecuaiilor:
Program A4.1. Procedura PrelID de prelucrare a matricei gradelor de
libertate nodala
%
**********************************************************************
%
% Procedura PrelID
% procedura de prelucrare a matricei gradelor de libertate nodala
%
% Variabile de intrare:
% - nrnd = numarul de noduri din structura
% - ndof = numarul de grade de libertate nodala pe nod
% - id = matricea initiala a gradelor de libertate nodala
%
% Variabile de iesire:
% - nec = numarul de ecuatii ale sistemului de ecuatii din
structura
% - id = matricea prelucrata a gradelor de libertate nodala
% - ksys = matricea sistemului de ecuatii din structura
% initializata cu zero
%
%
**********************************************************************
%
% initializeaza cu zero numrul de ecuaii
nec=0;
% parcurge toate nodurile structurii
for inod=1:nrnd
% pentru fiecare nod parcurge toate gradele de libertate nodala
for idof=1:ndof
% daca nodul este liber pe gradul de libertate curent
if id(inod,idof)==0
% incrementeaz numrul ecuaiei
nec=nec+1;
% atribuie in matricea grade libertate numrul ecuatiei
id(inod,idof)=nec;
% daca nodul este blocat pe gradul de libertate curent
else
% atribuie zero in matricea gradelor de libertate nodala
id(inod,idof)=0;
end
end
end
% initializeaza cu zero matricea de rigiditate a intregii structuri
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
545
ksys=zeros(nec,nec);
Dup definire, matricea [] este prelucrat n scopul transformrii
ntr-un vector coloan, care va fi vectorul liber al ecuaiei matriceale a
structurii. Fiecare linie a vectorului liber este asociat cte unui grad de
libertate nodal. n locaia curent a vectorului se nlocuiete valoarea
ncrcrii aplicate n gradul de libertate considerat. n urma prelucrrii
matricei [] definite pentru structura dat, se obin rezultatele
prezentate n figura alturat:
0
0
0
0
1
2
0 0
1
2
1000 -2000
0 0
-2000
0
0
0
Matrice loadmat
Vectorul v
Matrice id
0
prelload
1000

Figura A4.13. Generarea vectorului ncrcrilor nodale
Procedura PrelLoad de prelucrare a matricei [] este urmtoarea:
Program A4.2. Procedura PrelLoad de prelucrare a matricei incarcarilor
nodale
%
**********************************************************************
%
% Procedura PrelLoad
% procedura de prelucrare a matricei incarcarilor nodale
%
% Variabile de intrare:
% - nrnd = numarul de noduri din structura
% - ndof = numarul de grade de libertate nodala pe nod
% - id = matricea prelucrata a gradelor de libertate nodala
% - loadmat = matricea incarcarilor nodale
%
% Variabile de iesire:
% - v = vectorul incarcarilor nodale
%
Prelucrarea matricei ncrcrilor
nodale
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
546
%
**********************************************************************
%
% initializeaza cu zero vectorul ncrcrilor nodale
v=zeros(nec,1);
% parcurge toate nodurile structurii
for inod=1:nrnd
% si fiecare grad de libertate pentru fiecare nod
for idof=1:ndof
% identifica numrul ecuaiei curente
% nodului si gradului de libertate
eccrt=id(inod,idof);
% daca nodul este liber
if eccrt>0
% atribuie in vectorul ncrcrii structurii,
% valoarea din matricea ncrcrii a structurii loadmat
v(eccrt)=loadmat(inod,idof);
end
end
end
A.4.1.3 Procesarea modelului cu elemente
finite
n etape de procesare a modelului cu elemente finite sunt parcurse pe
rnd, pentru toate elementele structurii discretizate urmtoarele etape:
este generat matricea de rigiditate a elementului finit prin apelarea
funciei sau procedurii de calcul a matricei de rigiditate.
matricea generat la pasul anterior este asamblat n matricea de
rigiditate a structurii,
este rezolvat sistemul de ecuaii asociat structurii.
Deoarece n cuprinsul acestei lucrri au fost prezentate patru proceduri
de calcul a matricei de rigiditate, se va prezenta n continuare numai
procedura de asamblare a matricelor de rigiditate ale elementelor n
matricea de rigiditate a structurii.
Dup generarea matricelor de rigiditate se efectueaz asamblarea lor n
matricea de rigiditate a structurii. Procedura de asamblare este
organizat n dou etape: generarea vectorilor care conin numerotarea
ecuaiilor pentru fiecare element i asamblarea propriu-zis a matricelor
de rigiditate asociate elementelor, n matricea de rigiditate a structurii.
Asamblarea matricelor de
rigiditate ale elementelor finite
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
547
n corpul procedurii s-au notat cu vectorii care conin numerotarea
ecuaiilor unui element finit i care sunt prezentai grafic n figura de mai
jos.
Valorile coninute de aceti vectori au semnificaia liniilor, respectiv
coloanelor fiecrei componente a matricei de rigiditate a elementului, n
matricea de rigiditate a structurii.
3
1
1 0
0
0 0
0
1 2
0
1 0
0
0 0
0
0
1
2
3
2
4
1 1
1 2
1 1
0 1
1
2
2
0

Figura A4.13. Generarea vectorilor lm pentru numerotarea
ecuaiilor n procesul de asamblare
n imaginile alturate sunt prezentate etapele de asamblare a matricelor
elementelor n matricea de rigiditate a structurii. Mecanismul de
asamblare este simulat prin programare n MathCAD.
n prima etap se iniializeaz cu zero matricea de rigiditate a structurii:
,
dup care se asambleaz pe rnd matricele de rigiditate a elementelor.
Pentru primul element care are vectorul
{} {

}
este calculat matricea de rigiditate i asamblat n matricea structurii
:

ksys
ksys
1 1 ,
k
3 3 ,
+
ksys
2 1 ,
k
4 3 ,
+
ksys
1 2 ,
k
3 4 ,
+
ksys
2 2 ,
k
4 4 ,
+
|

\
|
|
.
:=

ksys
0
0
0
0
|

\
|
|
.
:=
k
2.560000E-003
1.920000E-003
2.560000E-003
1.920000E-003
1.920000E-003
1.440000E-003
1.920000E-003
1.440000E-003
2.560000E-003
1.920000E-003
2.560000E-003
1.920000E-003
1.920000E-003
1.440000E-003
1.920000E-003
1.440000E-003
|

\
|
|
|
|
|
.
=
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
548

Dup calculul matricei de rigiditate pentru al doilea element care are
vectorul
{} {

}
este calculat matricea de rigiditate i asamblat n matricea structurii
:i se obine:Se continu cu al treilea element care are vectorul
{} {

}
calculeaz matricea de rigiditate i se obine dup asamblare matricea
structurii :

ksys
ksys
1 1 ,
k
1 1 ,
+
ksys
2 1 ,
k
2 1 ,
+
ksys
1 2 ,
k
1 2 ,
+
ksys
2 2 ,
k
2 2 ,
+
|

\
|
|
.
:=

.

n continuare este prezentat implementarea n MATLAB a procedurii
Asamb exemplificate.
Program A4.4. Procedura Asamb de asamblare a matricelor de rigiditate
%
**********************************************************************
%
% Procedura Asamb
% procedura de asamblare a matricei de rigiditate a elementului finit
% ielem in matricea de rigiditate a structurii
ksys
2.560000E-003
1.920000E-003
1.920000E-003
1.440000E-003
|

\
|
|
.
=
k
1.706770E-003
2.560155E-003
1.706770E-003
2.560155E-003
2.560155E-003
3.840232E-003
2.560155E-003
3.840232E-003
1.706770E-003
2.560155E-003
1.706770E-003
2.560155E-003
2.560155E-003
3.840232E-003
2.560155E-003
3.840232E-003
|

\
|
|
|
|
|
.
=
ksys
ksys
1 1 ,
k
3 3 ,
+
ksys
2 1 ,
k
4 3 ,
+
ksys
1 2 ,
k
3 4 ,
+
ksys
2 2 ,
k
4 4 ,
+
|

\
|
|
.
:=
ksys
4.266770E-003
6.401550E-004
6.401550E-004
5.280232E-003
|

\
|
|
.
=
k
4.166667E-003
0.000000E+000
4.166667E-003
0.000000E+000
0.000000E+000
0.000000E+000
0.000000E+000
0.000000E+000
4.166667E-003
0.000000E+000
4.166667E-003
0.000000E+000
0.000000E+000
0.000000E+000
0.000000E+000
0.000000E+000
|

\
|
|
|
|
|
.
=
ksys
8.433437E-003
6.401550E-004
6.401550E-004
5.280232E-003
|

\
|
|
.
=
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
549
%
% Variabile de intrare:
% - nnod = numarul de noduri ale elementului finit
% - ndof = numarul de grade de libertate nodala pe nod
% - kdim = dimensiunea matricei de rigiditate a elementului finit
% - elem = matricea elementelor finite din structura
% - kelem = matricea de rigiditate a elementului finit
%
% Variabile de iesire:
% - ksys = matricea de rigiditate a structurii
%
%
**********************************************************************
global kelem
global ksys
%
% in prima parte a procedurii se genereaz vectorul lm
% care conine numerotarea ecuaiilor pentru nodurile
% coninute de elementul finit curent
%
% initializeaza contorul gradelor de liberate pe elementul finit
idcrt=0;
% parcurge toate nodurile elementului finit
for inod=1:nnod
% identifica nodul curent al elementului finit
nodcrt=elem(ielem,inod+1);
% parcurge fiecare grad de libertate al elementului finit
for idof=1:ndof
% incrementeaz contorul gradelor de libertate pe elementul
finit
idcrt=idcrt+1;
% genereaz vectorul numerotrii ecuaiilor pe elementul finit
% prin preluarea numrului ecuaiei din matricea id
lm(idcrt)=id(nodcrt,idof);
end
end
%
% asamblarea propriu-zisa a matricei de rigiditate a elementului
% in matricea de rigiditate a structurii
% parcurge fiecare linie a matricei de rigiditate a elementului finit
for i=1:kdim
% identifica numrul ecuaiei curente
ec1=lm(i);
% daca exista ecuaie pe gradul de libertate curent
if ec1>0
% parcurge coloanele matricei de rigiditate a elementului
for j=1:kdim
% identifica numrul ecuaiei curente
ec2=lm(j);
% daca exista ecuaie pe gradul de libertate curent
if ec2>0
% asambleaz componenta matrice rigiditate element in
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
550
% matrice rigiditate a structurii
ksys(ec1,ec2)=ksys(ec1,ec2)+kelem(i,j);
end
end
end
end
n programul dezvoltat n MATLAB s-a optat pentru cea mai simpl
implementare, i anume mprirea la stnga a vectorului deplasrilor la
matricea de rigiditate a structurii. n acest exemplu sistemul de ecuaii
este:
[

{} {


care se rezolv conform instruciunilor
% calculeaza vectorul deplasarilor nodale
dep=ksys\v
Prin rezolvarea sistemului de ecuaii se obine vectorul deplasrilor
notale notat cu dep , care are n acest exemplu valorile:
dep =
9.065863049304792e+004
-3.677801278290523e+005
A.4.1.4 Postprocesarea rezultatelor
modelului cu elemente finite
Prin postprocesare sunt prelucrate rezultatele obinute din rezolvarea
sistemului de ecuaii asociat structurii i sunt calculate mrimi specifice
elementelor finite nodurilor i structurii.
Prelucrarea vectorului deplasrilor are drept scop transformarea
vectorului cu rezultatele deplasrilor dep ntr-o matrice a deplasrilor
depmat. Matricea deplasrilor, notat [] , are fiecare linie
asociat cte unui nod, iar fiecare coloan se asociaz fiecrui grad de
libertate nodal.
Rezolvarea sistemului de ecuaii
asociat structurii
Prelucrarea vectorului rezultat
al deplasrilor
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
551
n prima etap se iniializeaz matricea deplasrilor cu zero. Pentru
transformare, se parcurge fiecare nod (deci fiecare linie a vectorului
{}, iar pentru fiecare linie, pe rnd fiecare coloan. Se extrage din
matricea numerotrii ecuaiilor numrul ecuaiei curente , i se
atribuie n locaia curent din matricea [], valoarea de pe linia
a vectorului {}.
Subrutina PrelDep este prezentat n continuare:
Program A4.5. Procedura PrelDep de prelucrare a vectorului deplasarilor
nodale
%
**********************************************************************
%
% Procedura PrelDep
% procedura de prelucrare a vectorului deplasarilor nodale
% si generare a matricei deplasarilor nodale
%
% Variabile de intrare:
% - nrnd = numarul de noduri din structura
% - ndof = numarul de grade de libertate nodala pe nod
% - id = matricea prelucrata a gradelor de libertate nodala
% - dep = vectorul deplasarilor nodale
%
% Variabile de iesire:
% - depmat = matricea deplasarilor nodale
%
%
**********************************************************************
%
global depmat;
% initializeaza cu zero matricea deplasarilor nodale
depmat=zeros(nrnd,ndof);
%
% parcurge toate nodurile structurii
for inod=1:nrnd
% si pentru fiecare nod parcurge toate gradele de libertate nodala
for idof=1:ndof
% identifica numarul ecuatiei curente
eccrt=id(inod,idof);
% daca nodul este liber dupa gradul de libertate curent
if eccrt>0
% atribuie valoarea deplasarii din vectorul deplasarilor
% in matricea deplasarilor nodale
depmat(inod,idof)=dep(eccrt);
end
end
end
Prin rularea subrutinei preldep se obine matricea [] care are
valorile:
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
552
depmat =
Nod Ux Uy
1 0 0
2 0 0
3 9.065863049304792e+004 -3.677801278290523e+005
4 0 0
Pentru a calcula forele nodale este apelat mai nti procedura de calcul
a matricei de rigiditate a elementului finit. n continuare este construit
vectorul deplasrilor prin extragerea valorilor din matricea deplasrilor.
Forele nodale se calculeaz cu produsul matriceal:
[

] {

} {

}.
Pentru a calcula eforturile nodale este generat mai nti matricea de
transformare prin rotaie n plan, dup care este efectuat produsul
matriceal dintre matricea de transformare i vectorul forelor nodale
calculat la pasul anterior:
{

} [


] {

}
Tensiunile i deformaiile specifice se calculeaz cu relaiile:


Procedura CompTens_SPar2D este prezentat n continuare:
Program A4.6. Procedura CompTens_SPar2D de calcul a tensiunilor n
elementul Spar2D
% **************************************************************
%
% Procedura CompTens_SPar2D
% calculul tensiunilor, deformatiilor specifice si eforturilor axiale
% pentru elementul bara plana dublu articulata
%
% Variabile de intrare:
% - ielem = elementul pentru care se calculeaza matricea de
rigiditate
% - elem = matricea elementelor finite
% - x,y = vectorii coordonatelor nodale
% - exvect = vectorul modulelelor de elasticitate longitudinala
Calculul eforturilor i tensiunilor
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
553
% - ariavect = vectorul ariilor sectiunilor elementelor finite
% - depmat = matricea deplasarilor nodale rezultata din
postprocesare
%
% Variabile de iesire:
% - fornod = matricea fortelor nodale
% - efnod = matricea eforturilor nodale
% - tensnod = matricea tensiunilor nodale
% - defnod = matricea deformatiilor specifice nodale
%
% **************************************************************
%
% extrage nodurile elementului finit
nod1=elem(ielem,2);
nod2=elem(ielem,3);
% extrage identificatorul de sectiune al elementului finit
propid=elem(ielem,4);
% extrage identificatorul de material al elementului finit
matid=elem(ielem,5);
% identifica coordonatele nodurilor structurii
% pentru primul nod
x1=x(nod1);
y1=y(nod1);
% si pentru al doilea nod al elementului finit
x2=x(nod2);
y2=y(nod2);
% calculeaza proiectiile distantei dintre noduri
% pe axele sistemului de coordonate
dx=x2-x1;
dy=y2-y1;
% calculeaza lungimea elementului finit
l=sqrt(dx*dx+dy*dy);
% calculeaza cosinusii directori ai directiei
% definite de nodurile elementului finit
c=dx/l;
s=dy/l;
% calculeaza produsele cosinusilor directori
c2=c*c;
s2=s*s;
cs=c*s;
% extrage modulul de elasticitate longitudinala din
% vectorul moduleleor de elasticitate a structurii
ex=exvect(matid);
% extrage aria elementului finit din vectorul de arii ale structurii
aria=ariavect(propid);
% calculeaza matricea de rigiditate a elementului finit
kelem=ex*aria/l*[c2 cs -c2 -cs
cs s2 -cs -s2
-c2 -cs c2 cs
-cs -s2 cs s2];
%
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
554
% genereaza vectorul deplasarilor nodale
% pentru elementul finit curent
d(1,1)=depmat(nod1,1);
d(2,1)=depmat(nod1,2);
d(3,1)=depmat(nod2,1);
d(4,1)=depmat(nod2,2);
%
% calculeaza vectorul eforturilor nodale
fornod(1:4,ielem)=kelem*d
% genereaza matricea de transformare prin rotatie
lmat=[c s 0 0
0 0 c s];
% calculeaza eforturile axiale Nx
efnod(1:2,ielem)=lmat*fornod(1:4,ielem)
% calculeaza tensiunile normale sigmaX
tensnod(1:2,ielem)=efnod(1:2,ielem)/aria
% calculeaza deformatia specifica epsilonX
defnod(1:2,ielem)=tensnod(1:2,ielem)/ex
A.4.1.5 Programul principal cu elemente
finite
Cele trei etape preprocesare, procesare i postprocesare descrise n
subcapitolele A.4.1.2, A.4.1.3, A.4.1.4 i figurile A4.1 i A4.2 sunt
integrate n programul principal care apeleaz toate funciile i
subrutinele. Programul este:
Program A4.7. Program demonstrativ de test pentru elementul Spar2D
% ************************************************
% program principal de analiza cu elemente finite
% ************************************************
%
% notaii generale:
% - nrnd = numr noduri structura
% - nrel = numr elemente structura
% - nnod = numr noduri element finit
% - ndof = numr grade de libertate nodala
% - elem = matricea de definire a unui element finit ielem
% structura unei linii a matricei de definirea a
% elementului finit este:
% - elem(ielem,1) = tipul elementului finit
% - elem(ielem,2...nnod+1) = nodurile elementului finit
% - elem(ielem,nnod+2) = identificatorul proprietii
sectionale
% - elem(ielem,nnod+3) = identificatorul proprietii de
material
% - kdim = numr grade de libertate pe element
% - id = matricea gradelor de libertate nodala a structurii
% - loadmat = matricea incarcarilor nodale
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
555
% - kelem = matricea de rigiditate a unui element
% - ksys = matricea de rigiditate a structurii
% - v = vectorul incarcarilor structurii
% - dep = vectorul deplasrilor nodale
% - depmat = matricea deplasrilor nodale
%
% initializeaza problema
clear all
% citete datele structurii
initspar2d
% prelucreaz matricea gradelor de libertate nodala id
prelid
% prelucreaz matricea incarcarii loadmat
% si genereaz vectorul incarcarilor nodale v
prelload
% pentru fiecare element al structurii
for ielem=1:nrel
% genereaz matricea de rigiditate a elementului finit
% pentru elementul bara plana dublu articulata
spar2d
% si asambleaz in matricea de rigiditate a structurii
asamb
end
% calculeaz vectorul deplasrilor nodale
dep=ksys\v;
% prelucreaz vectorul deplasrilor nodale
% si genereaz matricea deplasrilor nodale
preldep
% pentru fiecare element al structurii
for ielem=1:nrel
% genereaz matricea de rigiditate a elementului finit
% pentru elementul bara plana dublu articulata
% si calculeaza eforturile, tensiunile i deformaiile
CompTens_SPar2D
end
end

Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
556
Anexa 4.2 Funcii de desenare a
structurii discretizate sau deformaiilor
Pentru controlul modelului generat i procesarea grafic a rezultatelor
este util folosirea unor functii de reprezentare grafic. n continuare vor
fi prezentate dou funcii:
funcia de desenare a structurii discretizte PlotMesh,
funcia de desenare a structurii deformate PlotDisplacements.
Program A4.8. Funcia PlotMesh pentru desenarea structurii initiale
discretizate
%
**********************************************************************
%
% Functia PlotMesh
% procedura de desenare a structurii initiale discretizate
%
% Variabile de intrare:
% - nrnd = numarul de noduri din structura
% - nrel = numarul de elemente din structura
% - nnod = numarul de noduri ale elementului finit
% - x, y = coordonatele nodale
% - elem = matricea elementelor structurii
%
% Parametrii de iesire:
% - reprezentarea grafica a structurii initiale discretizate
%
%
**********************************************************************
%
function PlotMesh
% defineste variabilele globale folosite in corpul subrutinei
global nrel
global nnod
global elem
global x
global y
for ielem=1:nrel
% pentru fiecare element al structurii
for inod=1:nnod-1
% si fiecare nod al fiecarui element
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
557
nod1=elem(ielem,inod+1);
nod2=elem(ielem,inod+2);
% identifica coordonatele nodurilor
x1=x(nod1); y1=y(nod1);
x2=x(nod2); y2=y(nod2);
% deseneaza linia care uneste nodurile
plot([x1 x2],[y1 y2],'g','LineWidth',4); hold on
end
if nnod>2
% inchide poligonul cu linia dintre ultimul si primul nod
nod1=elem(ielem,2);
% extrage din nou coordonatele primului nod
x1=x(nod1); y1=y(nod1);
% deseneaza linia care uneste ultimul cu primul nod
plot([x1 x2],[y1 y2],'g','LineWidth',4); hold on
end
end
end
Program A4.9. Funcia PlotDisplacements pentru desenarea structurii
deformate
%
**********************************************************************
%
% Functia PlotDisplacements
% procedura de desenare a structurii deformate
%
% Variabile de intrare:
% - nrnd = numarul de noduri din structura
% - nrel = numarul de elemente din structura
% - nnod = numarul de noduri ale elementului finit
% - depmat = matricea deplasarilor nodale
% - x, y = coordonatele nodale
% - elem = matricea elementelor structurii
%
% Parametrii de iesire:
% - reprezentarea grafica a structurii deformate
%
%
**********************************************************************
%
function PlotDisplacements
% defineste variabilele globale folosite in corpul subrutinei
global depmat
global nrel
global nrnd
global elem
global nnod
global x
global y
global maxdim
Anexa 4. Proceduri i funcii MATLAB folosite n programele cu elemente
finite
558
% calculeaza valoarea absoluta maxima a deplasarilor
% nodurilor structurii
maxdep=max(max(abs(depmat())));
% initializeaza factorul de scala al reprezentarii grafice
% pentru structura deformata
fact=0.1;
% calculeaza factorul de scala al reprezentarii grafice a
% structurii deformate
fact=maxdim/maxdep*fact;
% Coordonatele structurii deformate
for inod=1:nrnd
% pentru fiecare nod al structurii
% calculeaza coodordonatele nodale in pozitiile deplasate
xdep(inod)=x(1,inod)+depmat(inod,1)*fact;
ydep(inod)=y(1,inod)+depmat(inod,2)*fact;
end
for ielem=1:nrel
% pentru fiecare element al structurii
for inod=1:nnod-1
% si fiecare nod al fiecarui element
nod1=elem(ielem,inod+1);
nod2=elem(ielem,inod+2);
% identifica coordonatele nodurilor
x1=xdep(nod1); y1=ydep(nod1);
x2=xdep(nod2); y2=ydep(nod2);
% deseneaza linia care uneste nodurile
plot([x1 x2],[y1 y2],'r','LineWidth',2); hold on
end
if nnod>2
% inchide poligonul cu linia dintre ultimul si primul nod
nod1=elem(ielem,2);
% extrage din nou coordonatele primului nod
x1=xdep(nod1); y1=ydep(nod1);
% deseneaza linia care uneste ultimul cu primul nod
plot([x1 x2],[y1 y2],'r','LineWidth',2); hold on
end
end
end


Bibliografie
559
Bibliografie

[1]
Archer,G., C., Thewalt, Facilitating Analytical Algorithm Development For
Finite Elements, Internet, 1997
[2]
Barbu, M.C., Popa V. Alexandru Constantin, Curtu, Ioan, s.a., Structural
Optimization Of Composite Plates Made Of Lignocelulosic Materials, In
Proceedings Of The Symposium WOOD MODIFICATION 95, Poznan,
Polonia, 1995, 149-165,
[3]
Basset, A.B., On The Extension And Flexure Of Cylindrical And Spherical Thin
Elastic Shells, Ph. Trans. Of The Royal Society, Ser. A, 181, (6), 433-480,
[4]
Bathe, K.J., Ho, L.W., On Discrete Kirchoff And Isoparametric Shell Elements
For Nonlinear Analysis, Computers And Structures, 16, 88-98, 1983
[5]
Baugh, J., Rehak, D., Computational Abstractions For Finite Element
Programming, Technical Report, D.C.E,
[6]
Blumenfeld, M., Introducere n metoda elementelor finite, Editura Tehnic,
Bucureti, 1995
[7]
Clough, R., W, INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN
ENGINEERING Int. J. Numer. Meth. Engng 2004; 60:283287 (DOI:
10.1002/nme.962), SPEECH BY PROFESSOR R. W. CLOUGH, Early history of
the finite element method from the, view point of a pioneer
[8]
Crisfield, M. A., Non Linear Finite Element Analysis Of Solids And Structures,
John Wiley And Sons, 1991
[9]
Crisfield, M. A., Non-Linear Finite Element Analysis Of Solids And Structures,
Wiley Publishers, 1991
[10]
Crian, L.R., Curtu Ioan, Roca Clin, Popa V. Alexandru Constantin,
Aplicarea metodei elementelor finite la studierea rezistenei si rigiditii unor
mbinri de lemn, La Simpozion tiinific aniversitar 75 de ani de nvmnt
superior minier n Romnia, Partea A III-A, Petroani, 1995, 36-41,
[11]
Curtu Ioan, Crian L.R., Popa V. Alexandru Constantin, Roca Clin, Aspecte
ale optimizrii scaunelor, n Revista Industria lemnului i mobilei Nr. 3,
1994, 20-24,
[12]
Curtu, Ioan, Ghelmeziu, M., Mecanica lemnului i materialelor pe baz de
lemn, Editura Tehnic, Bucureti, 1984
[13]
Curtu, Ioan, Sperchez, F., Rezitena metrialelor, Universitatea din Braov,
Bibliografie
560
1988
[14]
Curtu, Ioan, .a., Popa V. Alexandru Constantin, Memorator de Rezistena
materialelor, Universitatea din Braov, 1989
[15]
Dupuis, G.A., s.a., Non-Linear Material And Geometrical Behavior Of Shell
Structures, Computers And Structures, 1, 223-239, 1971
[16]
Ergatoudis, I., B. M. IRONS and 0. C. ZIENKIEWICZ, Curved, isoparametric,
quadrilateral elements for finite element analysis, , Civil Engineering
Division. University of Wales, Swansea
[17] Grbea, D., Analiza cu elemente finite, Editura Tehnic, Bucureti, 1990
[18]
Goldenveitzer, A.L., Method Of Verifying And Refining The Theory Of Shells,
1968
[19]
Gupta, K. K., J. L. MEE, International Journal For Numerical Methods In
Engineering, Vol. 39, 3761 -3774 (1996), A brief history of the beginning of
the finite element method, K. K. GUPTA', Integrated System, NASA, Dryden
Flight Research Centre, Edwards, CA, U.S.A. J. L. MEEK', Civil Engineering
Department, University of Queensland, St Lucia 4072, Queensland, Australia
[20]
Hededal, Ole, Object Oriented Structuring Of Finite Elements, Aphdt,
Internet, 1994
[21]
Hencky, H., Uber Die Berucksichtigung Der Schubverzerrung In Ebenen
Platte, Archive Of Applid Mechanics, 16, 72-766, 1947
[22]
Hisada, T., Recent Progress In Nonlinear FEM-Based Sensitivity Analysis,
JSME Intl. J., Vol. 38, No. 3, 301, 1995
[23]
I. N. Constantinescu, M. Gh. Munteanu, D.C. Golumbovici, Calcule de
rezistena structurilor de maini i utilaje, Editura Tehnic, Bucureti, 1982
[24]
Jemeilita, G., Technical Report Plates With Moderate Thickness, Rozprawy
Inzynierskie, Polska Akademia Nauk, 23 (3), 483-499, 1975
[25]
Lau, H.T., A Numerical Library In C For Scientists And Engineers, CRC Press,
1994
[26]
Liao, C.L, Reddy, J.N., Continuum Based Stiffened Composite Shell Element
For Geometrically Nonlinear Analysis, AIAA Journal, 27, 95-101, 1989
[27]
Lund., E., Finite Element Based Design Sensitivity Analysis And Optimization,
Ph.D Dissertation, Institute Of Mechanical Engineering, Aalborg University,
Special Report 23, 1994
[28]
M. A. Crisfield, Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures,
VOLUME 1: ESSENTIALS, 1991 by John Wiley & Sons Ltd., Bafins Lane,
Chichester, West Sussex PO19 IUD, England
Bibliografie
561
[29]
Mallet, R.H., Marcal, P.V, Finite Element Analysis Of Non-Linear Structures,
Procedeing ASCE, 93 221-234, 1967
[30]
Munteanu Gh.Mircea, Radu N. Gheorghe, Popa V. Alexandru Constantin, Curs
de rezistena materialelor, Vol. I, Reprografia Universitii Transilvania
Braov, 1989,
[31]
Munteanu Gh.Mircea, Radu N. Gheorghe, Popa V. Alexandru Constantin, Curs
de rezistena materialelor, Vol. II, Reprografia Universitii Transilvania
Braov, 1990,
[32]
Nstsescu, V., Metoda elementelor finite, Editura Academiei Tehnice
Militare, Bucureti, 1995
[33] Ochoa, O.O., J.N. Reddy, Finite Element Analysis Of Composite Plates, 1992
[34]
Oden, J.T., Finite Element Applications In Non-Linear Structural Analysis,
Procedeing ASCE, 93, 1967
[35]
Olariu, V., C. Bratianu, Modelare numeric cu elemente finite, Editura
Tehnic, 1986
[36] Pascariu, I., Elemente Finite, Editura Militar, Bucureti, 1985
[37]
Paul E. Lyon, Axisymmetric finite element modeling for the design and
analysis of cylindrical adhesive joints based on dimensional stability, utah
state university, Logan, Utah, 2010
[38]
Peter Hunter, FEM/BEM NOTES, Department of Engineering Science, The
University of Auckland, New Zealand, February 21, 2001
[39]
Petrila,T., C. I. Gheoghiu, Metode element finit i aplicaii, Editura Academiei,
Bucureti, 1987
[40]
R. W. CLOUGH, INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN
ENGINEERING Int. J. Numer. Meth. Engng 2004; 60:283287 (DOI:
10.1002/nme.962), SPEECH BY PROFESSOR R. W. CLOUGH, Early history of
the finite element method from the view point of a pioneer
[41]
Rasmussen, J., The Structural Optimization System CAOS, Structural
Optimization, Vol. 2, 109, 1990
[42]
Ryu, Y. S., Haririan, M., Wu, C. C., Arora, J. S.,, Structural Sensitivity
Analysis Of Nonlinear Response, Composite Structures, Vol. 21, 245, 1985
[43]
Scholtz, S., P., Elements Of An Object Oriented FEM++ Program In C++,
Computers And Structures, 43 (3), 517-529, 1992
[44]
Stavsky, Y., On The Theory Of Symmetrically Heterogeneous Plates Having
The Same Thickness Variation Modulo, Topics In Applied Mechanics, Elsevier,
105-166, 1965
Bibliografie
562
[45]
Teodorescu, P., P., Probleme plane n teoria elasticitii, Editura Academiei,
Bucureti, 1966
[46]
Toledano, A., Murakami, H., A Composite Plate Theory For Arbitrary
Laminate Configuration, ASME Journal For Applied Mechanics, 54, 181-189,
1987
[47]
Toshiaki Hisada, Recent Progress In Nonlinear FEM-Based Sensitivity
Analysis, JSME Initernational Journal, 1995
[48]
Voinea, R., .a., Elasticitate i plasticitate, Institutul Politehnic Bucureti,
1976
[49]
Voinea, R., Voiculescu, D. Ceauu, V., Mecanica, Editura Didactic i
pedagocic, Bucureti, 1975
[50]
Zienkiewicz, O.C, The Finite Element In Enginering Science, McGraw-Hill
Book Company, London, 1971
[51]
Zienkiewicz, O.C, The Finite Element Method, McGraw-Hill Book Company,
London, 1989
[52]
California Institute of Technology, Schematic Animations of Elastic-Plastic
Deformation Mechanisms