Sunteți pe pagina 1din 21

1

MATEMATICA
ALEXANDRU NEGRESCU

Cuprins
Cuprins
1 Integrale multiple
1.1 Integrale duble pe dreptunghiuri . . .
1.2 Integrale duble pe regiuni oarecare . .
1.3 Integrale duble n coordonate polare .
1.4 Integrale triple . . . . . . . . . . . . .
1.5 Integrale triple n coordonate sferice .
1.6 Integrale triple n coordonate cilindrice
1.7 Miscelaneu . . . . . . . . . . . . . . .

3
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

5
5
7
10
13
15
17
20

CUPRINS

Capitolul 1

Integrale multiple
1.1

Integrale duble pe dreptunghiuri


1. Calculati valoarea integralei

ZZ

(x 1)y 3 dA, unde D = [0, 3] [1, 4].

Solutie. Vom avea grij


a ca pentru prima integral
a s
a punem, drept capete,
valorile extreme ale lui y iar
pentru
a
doua
integral
a
s
a
punem, drept capete,
Z Z
4

valorile extreme ale lui x:

(x 1)y 3 dx dy. Observ


am c
a expresia de sub

integral
a se poate scrie ca produsul a dou
a functii: f (x) = x 1 si g(y) = y 3
(care depind numai de variabila x, respectiv y). Atunci integrala noastr
a se
scrie ca produsul a dou
a integrale:
 2
 3 4 4
Z 4Z 3
Z 3
Z 4
y
x
3
3
(x 1)y dx dy =
(x 1) dx
y dy =
x =
2
4 1
1
0
0
1
0
 2
  4

4
3
4
1
765
=
3

=
.
2
4
4
8
Pauz
a de Fortificare Intelectual
a. Notiunea de integral
a dubl
a a fost
introdus
a n anul 1769 de c
atre matematicianul elvetian Leonhard Euler
(1707-1783) n lucrarea De formulis integralibus duplicat.
ZZ
2. Calculati valoarea integralei
(x + 2y)3 dA, unde D = [0, 2] [0, 1].
D

Solutie. Fiind atenti la capetele de integrare, scriem:


ZZ
Z 1Z 2
(x + 2y)3 dA =
(x + 2y)3 dx dy.
D

CAPITOLUL 1. INTEGRALE MULTIPLE

Neput
and face vreun truc de genul celui din problema precedent
a, trebuie s
a o calcul
am n maniera ,,standard, si anume s
a evalu
am integrala din
interior (dup
a x) si apoi pe cea de-a doua (dup
a y). Asadar,
Z

2
0


(x + 2y)4 2 (2 + 2y)4 (2y)4
(x + 2y) dx =

= 4(1 + y)4 4y 4 ,
=
4
4
4
0
3

am avut grij
a ca, integr
and dup
a x, s
a l privesc pe y ca o constant
a. Acum,
substituind ceea ce am calculat n integrala noastr
a, am redus-o la
Z

1
0

[4(1 + y)4 4y 4 ] dy = 4 5

(1 + y)5 1
y 5 1
2
1
1

4
=
4

4 = 24.


5
5
5
5
5
0
0

3. Calculati valoarea integralei

ZZ

0 6 x 6 2; 2 6 y 6 2}.

xy 2
dA, unde D = {(x, y) R2 |
x2 + 1

Solutie. Observ
am c
a expresia de sub integral
a se poate scrie ca produsul
x
2
a dou
a functii: f (x) = 2
si g(y) = y (care depind numai de variabila x,
x +1
respectiv y). Atunci integrala noastr
a se scrie ca produsul a dou
a integrale,
astfel:
ZZ
Z 2
Z 2
xy 2
x
dA
=
dx

y 2 dy,
2+1
2+1
x
x
D
0
2
care pot fi calculate elementar:
ZZ

xy 2
dA =
x2 + 1
=
=

Z 2
2x
dx
y 2 dy =
2
0 x +1
2

2 y 3 2
1
2

ln(x + 1) 0 =
2
3 2


1
8 (2)3
8 ln 5
ln 5

=
.
2
3
3
3
1

4. Calculati volumul corpului situat sub paraboloidul eliptic z = 2 x2

y2
si deasupra dreptunghiului D = [1, 1] [2, 2].
4

y2
si
4
deasupra dreptunghiului D = [1, 1] [2, 2] este reprezentat n figura ...
Solutie. Corpului situat sub paraboloidul eliptic z = 2 x2

1.2. INTEGRALE DUBLE PE REGIUNI OARECARE

-2
2.0

y
-1 0

1 2

1.5
1.0
0.5
0.0
-1.0

0.0
x

-0.5

0.5

1.0

Reamintim c
a volumul corpului situat sub suprafata z = f (x, y) > 0 si
deasupra dreptunghiului D este dat de relatia
ZZ
f (x, y) dA.
V =
D

Asadar, volumul corpului nostru este egal cu
Z 2Z 1
Z 2
y2
x3 y 2 1
2
V =
2x
dx dy =
2x
x dy =
4
3
4
2 1
2
1Z 2
2
2
3

32
2 y
10
y
=
4
dy =
y
= 3.
3
2
3
6
2
2

Pauz
a de Fortificare Intelectual
a. Paraboloidul eliptic este suprafata cuadric
a ce este caracterizat
a de ecuatia
z
x2 y 2
= 2 + 2,
c
a
b
unde a, b, c sunt numere reale.

1.2

Integrale duble pe regiuni oarecare


1. Calculati

sin y

x cos y dx dy.
0

Solutie. Chiar dac


a expresia de sub integral
a se scrie ca produsul a dou
a
functii, care depind numai de variabila x, respectiv y, nu putem aplica aceast
a
strategie deoarece capetele integralelor nu au valori numerice. Vom calcula
pornind de la integrala din interiorul expresiei:

 sin y
Z Z sin y
Z  2

4
4
x
x cos y dx dy =
cos y
dy =
2
0
0
0
0
Z
1 4
=
sin2 y cos y dy.
2 0

CAPITOLUL 1. INTEGRALE MULTIPLE

In aceast
a ultim
a integral
a, privindu-l pe cos y ca (sin y)0 , observ
am c
a
2

sin y cos y =
Atunci
Z

2. Calculati

sin y

ZZ

sin3 y
3

1
x cos y dx dy =
2

0


sin3 y 4
2
=
.

3
24
0

(xy + 2) dA, unde D este regiunea plan


a m
arginit
a de
D

dreapta y = x + 2 si parabola y = x2 .
Solutie. Pentru nceput, s
a determin
am punctele de intersectie a dreptei
cu parabola. Rezolv
am ecuatia x + 2 = x2 , adic
a x2 x 2 = 0, de unde
obtinem c
a ele se intersecteaz
a n punctele (1, 1) si (2, 4). Asadar, regiunea
D este descris
a de:
D = {(x, y) R2 | 1 6 x 6 2, x2 6 y 6 x + 2}.
8

-2

-1

Pentru x [1; 2], arcul parabolei y = x2 este margine inferioar


a pentru
D iar segmentul de pe dreapta y = x + 2 este margine superioar
a. Atunci:
ZZ

(xy + 2) dA =

1
Z 2
1

x+2

x2

(xy + 2) dy dx =

1

 2

(4x + 4) dx = 2x2 + 4x

 x+2

xy 2
+ 2y
dx =
2
x2

= 18.

1.2. INTEGRALE DUBLE PE REGIUNI OARECARE

3. Calculati

ZZ

x dA, unde D este regiunea din primul cadran m


arginit
a

de xy = 1, y = 2x si y = 3x.
Solutie. Deoarece domeniul D nu este at
at de accesibil ca la problemele
anterioare, l vom mp
arti n domenii mai mici. Cum le g
asim? S
a afl
am,
pentru nceput, punctele de intersectie a celor trei grafice.
Pentru intersectia dreptelor y = 2x si y = 3x, rezolv
am ecuatia 2x = 3x
si g
asim punctul (0, 0).
1
Pentru intersectia dreptei y = 2x cu xy = 1, rezolv
am ecuatia 2x = si
x
!

2
g
asim punctul
, 2 .
2
1
Pentru intersectia dreptei y = 3x cu xy = 1, rezolv
am ecuatia 3x = si
x
!

3
g
asim punctul
, 3 .
3
Acum putem s
a spunem cum mp
artim domeniul D: alegem D1 ca fiind
1
regiunea cuprins
a ntre dreptele y = 2x, y = 3x si x = , iar pe D2 ca fiind
3
1
1
regiunea cuprins
a ntre x = , y = 2x si y = .
x
3
Atunci:
ZZ
ZZ
ZZ
x dA =
x dA +
x dA =
D

D1
1
3

D2

3x

x dy dx +

2x

1
3

1
3

1
x

x dy dx =

2x

3x
1
Z 1

x
2
(xy) dx +
(xy) dy dx =
1
2x

1
3

1
2

x2 dx +

2x

1
2

1
3

(1 2x2 ) dx =

1

 1
x3 3
x3 2
2 2 3
+ x2
=

.
3 0
3 1
3
9
3

4. Calculati valoarea integralei

2Z 1
y
2

ex dx dy.

10

CAPITOLUL 1. INTEGRALE MULTIPLE

Solutie. Deoarece nu exist


a niciun mod elementar de a calcula primitiva
2
lui ex , p
arem a fi f
ar
a putere n fata acestei integrale. Ins
a o strategie, ce
va da roade aici, este schimbarea ordinii de integrare. Domeniul de integrare,
care este un triunghi, se scrie:
n
o
y
D = (x, y) R2 | 0 6 y 6 2, 6 x 6 1 .
2

Ins
a, putem privi acest triunghi si altfel:


D = (x, y) R2 | 0 6 x 6 1, 0 6 y 6 2x .
Asadar,

2Z 1
y
2

x2

dx dy =

1 Z 2x

x2

dy dx =

2xex dx =
0

x2 1
= e 0 = e 1.

1.3

1
0

2x
2
ex y 0 dx =

ex x2

0

dx =

Integrale duble n coordonate polare

Sistemul de coordonate polare este un sistem de coordonate de dimensiune


2, n care fiecare punct P din plan este determinat de distanta r fata de un
punct fixat O (numit pol sau origine) si un unghi t, format cu o directie fixat
a.
Punctul P i asociem perechea ordonat
a (r, t)1 iar r si t se numesc coordonate
polare.
Pentru un punct P din plan, coordonatele sale carteziene x si y se pot
scrie astfel:
x = r cos t si y = r sin t.
Domeniile maxime pentru coordonatele polare sunt:
r [0, ) si t [0, 2).
C
and trecem din coordonatele carteziene n coordonatele polare s
a nu
uit
am s
a nmultim cu factorul J = r, numit iacobianul transform
arii !
Un lucru ce merit
a evidentiat este c
a
x2 + y 2 = r 2 cos2 t + r 2 sin2 t = r 2 (cos2 t + sin2 t) = r 2 .
1

Se poate nota si cu (, ). E de preferat ca ambele caractere s


a apartin
a aceluiasi alfabet.

1.3. INTEGRALE DUBLE IN COORDONATE POLARE

1. Calculati

ZZ 
D

x2

y2

11

dA, unde D este discul unitate.

Solutie. Trec
and la coordonate polare, 1 x2 + y 2 = 1 r 2 = 1 r,
unde r [0; 1] si t [0, 2]. Atunci:
ZZ 
Z 2 Z 1

p
2
2
1 x + y dA =
(1 r) r dr dt =
D
0
0
Z 1
Z 2
dt
(1 r) r dr =
=
0
0
 2

2
r
r 3 1

= t0
= .

2
3 0
3
2. Calculati valoarea integralei

ZZ


sin x2 + y 2 dA, unde

D = {(x, y) R | 4 6 x2 + y 2 6 9, y > 0}.Solutie. Transform
and n coordonate polare, sin x2 + y 2 = sin r 2 ,
unde r 2 = x2 + y 2 [4, 9], adic
a r [2; 3], si t [0, ], deoarece y (fiind
nenegativ) se afl
a n cadranele I si II. Atunci:
ZZ
Z Z 3


2
2
sin x + y dA =
sin r 2 r dr dt =
D
0
2


Z
Z 3

1 2 0
2
dt
sin r r dr = scriem r =
r
=
2
0
2
Z 3

0
 3
1

=
sin r 2 r 2 dr = cos r 2 2 =
2 2
2
(cos 4 cos 9)
=
.
2
3. Calculati valoarea integralei

ZZ p

x2 + y 2 dA, unde

D = {(x, y) R2 | x2 + y 2 6 2y, x > 0, y > 0}.


Solutie. Prezenta expresiei x2 + y 2 ne sugereaz
a s
a utiliz
am coordonatele polare. Incerc
am! Inegalit
atile din domeniul D se transcriu: r 2 cos2 t +
r 2 sin2 t 6 2r sin t, adic
a r 6 2 sin t, si cos t > 0, sin t > 0. Asadar:
h i
t 0;
, r [0, 2 sin t],
2

12

CAPITOLUL 1. INTEGRALE MULTIPLE

si integrala devine
Z
ZZ p
2
2
x + y dA =

8
3

2 sin t

r2

r dr dt =

sin3 t dt.


r 3 2 sin t
dt =
3 0

Cum sin(3x) = 3 sin x 4 sin3 x, obtinem c


a
ZZ p

x2

y 2 dA

2
3

(3 sin t sin(3t)) dt =16
2
cos(3t) 2
= .
3 cos t +

3
3
9
0

4. Calculati valoarea integralei I =

ex dx.

Solutie. Aparent, aceast


a problem
a nu are nicio leg
atur
a cu subiectul
2
nostru. Este o integral
a grea. ex nu ne las
a s
a i g
asim primitiva. Ins
a
coordonatele polare ne vor surprinde cu o frumoas
a aplicatie aici. Nu vedem
nicio integral
a dubl
a n enunt, dar ce ar fi dac
a ne-am crea noi una? S
a l
observ
am pe I 2 :
Z
Z

I2 =

ex dx

ey dy.

Acum, s
a privim acest produs de integrale de la la ca o integral
a dubl
a
pe R2 . E delicat
a extinderea integralelor duble pe domenii nem
arginite, dar
s
a o privim n aceeasi manier
a ca integralele improprii, studiindu-le la limit
a.
Atunci:
ZZ
ZZ
2
2
2
x2
y 2
I =
e
e
dA =
e(x +y ) dA.
R2

R2

De acum, transformarea n coordonate polare este evidenta: e(x


r [0; ), t [0, 2], si integrala devine
I

2
0

0
2

2 +y 2 )

= er ,

er r dr dt =


Z +
 2 0 
1
r 2
r 2
=
e
(2r) dr dt = privim e
(2r) = er
2 0
0

Z
Z
1 2  r2 
1 2
=
e
dt
=

(1) dt = .

2 0
2 0
0
Z

13

1.4. INTEGRALE TRIPLE


Atunci I =

.
Pauz
a de Fortificare Intelectual
a.

ex dx este

cunoscut
a sub numele integrala lui Gauss (Gaussian
a ).
Este numit
a dup
a matematicianul german Carl Friedrich
Gauss (1777-1855), foto st
anga, considerat unul dintre cei
mai mari matematicieni ai tuturor timpurilor, supranumit
Princeps Mathematicorum (Printul Matematicii). Aceast
a
integral
a are o gam
a larg
a de aplicatii: teoria probabilit
atilor, mecanica cuantic
a, etc.
Z

Deoarece ex este o functie par


a pe multimea R, avem c
a
ex dx =
Z
Z

x2
2
e
dx si prin schimbarea de variabil
a x = t, ea va fi egal
a cu
et
0
0
 

1
12
t dt =
= .
2

1.4

Integrale triple
1. Calculati

ZZZ

xyz 2 dV , unde
D

D = {(x, y, z) R3 | 2 6 x 6 3, 0 6 y 6 2, 0 6 z 6 3}.
Solutie. Este o integral
a simpl
a, capetele sunt numerice, trebuie doar s
a
fim atenti la calcule:
ZZZ

xyz dV

=
=

3Z 2Z 3
0

xyz dx dy dz =

3 Z 2 Z 3
0

xyz dx

2
3 Z 2

dy dz =Z
x2 x=3
5
2
dy
dz
=
yz
dy
dz =
2 x=2
2 0
0
0
0

 3  z=3
Z 
Z 3
5 3 2 y 2 y=2
z
2
z
dz
=
5
z
dz
=
5
= 45.
2 0
2 y=0
3 z=0
0

3Z 2

yz 2

2. Calculati volumul corpului m


arginit de paraboloizii z = 4x2 + 4y 2 si
z = 5 11x2 y 2 .

14

CAPITOLUL 1. INTEGRALE MULTIPLE

Solutie. Ideea este s


a proiect
am corpul nostru pe cel mai convenabil plan,
n cazul nostru pe xOy. S
a vedem cum se intersecteaz
a paraboloizii: sistemul
(
z = 4x2 + 4y 2
z = 5 11x2 y 2
implic
a 4x2 + 4y 2 = 5 11x2 y 2 , adic
a 3x2 + y 2 = 1. Deci paraboloizii se
2
2
y
x
arei proiectie pe planul xOy
intersecteaz
a dup
a elipsa 
2 + 2 = 1, a c
1
1

3
are aceeasi ecuatie. Deci proiectia corpului K pe planul xOy este multimea
E := {(x, y) R2 | 3x2 + y 2 6 1}, adic
a interiorul elipsei g
asite mai sus.

-5
1.0

-1.0
0.5

-0.5
0.0

0.0
-0.5

0.5
1.0

-1.0

Ne amintim c
a volumul corpului K, c
autat de noi, este
ZZZ
Vol(K) =
dV.
K

Diferenta (5 11x2 y 2 ) (4x2 + 4y 2 ) = 5 15x2 5y 2 = 5 5(3x2 + y 2 ) > 0


este nenegativ
a, asa c
a z variaz
a de la cantitatea mai mic
a, z = 4x2 + 4y 2 , la
2
2
cea mai mare, z = 5 11x y , putem scrie c
a
!
Z
ZZ
2
2
511x y

Vol(K) =

dz

dA.

4x2 +4y 2

Asadar:
Vol(K) =

ZZ

z=511x2 y2
z
dA =
2
2
z=4x +4y

ZZ


5 5(3x2 + y 2 ) dA.

1.5. INTEGRALE TRIPLE IN COORDONATE SFERICE

15

S
a vedem cum l abord
am pe E.
x2 y 2
Elipsa 2 + 2 = 1 se scrie n coordonate polare:
a
b
x = ar cos t,

y = br sin t

iar iacobianul transform


arii este J = abr, unde r [0, 1] si t [0, 2].
1
Elipsa noastr
a se scrie: x = r cos t, y = r sin t iar iacobianul trans3
1
form
arii este J = r. Valoarea expresiei 5 5(3x2 + y 2 ) este 5 5r 2 . Asadar
3
volumul nostru a devenit:
Z 2 Z 1
Z 2 Z 1
1
1
2
Vol(K) =
(5 5r ) r dr dt =
(5r 5r 3 ) dr dt =
3
3 0
0
0
0Z 2
Z 1
5
10 r 2 r 4 r=1 5 3
3
=
dt
(r r ) dr =

=
.
4 r=0
6
3 0
3 2
0

1.5

Integrale triple n coordonate sferice

Sistemul de coordonate sferice este un sistem de coordonate cu trei dimensiuni, n care fiecare punct P din spatiu este determinat de: distanta
(notat
a cu ) dintre punctul P si o origine fixat
a (O), unghiul zenit (notat cu
) format de OP cu axa pozitiv
a z si unghiul azimut (notat cu ) format de
proiectia lui OP pe planul xOy cu axa pozitiv
a x.
Astfel, coordonatele carteziene ale unui punct P din plan se scriu:
x = sin cos ,

y = sin sin ,

z = cos .

Domeniile maxime pentru coordonatele sferice sunt:


[0, ),

[0, ],

[0, 2].

C
and trecem din coordonatele carteziene n coordonatele sferice s
a nu
uit
am s
a nmultim cu iacobianul transform
arii, J = 2 sin !
Un lucru ce merit
a evidentiat este c
a
x2 + y 2 + z 2 = 2 sin2 cos2 + 2 sin2 sin2 + 2 cos2 = 2 .
Sectiunea aceasta o vom dedica unor calcule ,,practice:
1. Fotbal trigonometric. Aflati volumul corpului nchis de mingea
,,trigonometric
a de fotbal.

16

CAPITOLUL 1. INTEGRALE MULTIPLE

Solutie. Amuzant, nu? Cum am putea descrie corpul nostru? Drept


azut mai
multimea K = {(x, y, z R3 ) | x2 + y 2 + z 2 6 1}. Asa cum am v
devreme, volumul lui este
ZZZ
dV.
Vol(K) =
K

Si acum intervin coordonatele sferice (doar mingea e o sfer


a, nu?): 2 =
x2 + y 2 + z 2 6 1, deci [0, 1], iar
Z 2 Z Z 1
Z 2
Z
Z 1
2
Vol(K) =
sin d d d =
d
sin d
2 d =
0
0
0
0
0
0

= 3 =1 4
.
= 2 ( cos ) =0
=
3 =0
3

2. Problema cornetului cu nghetat


a. Aflati volumul corpului situat
2
2
2
n interiorul sferei x + y + z = 2z si n interiorul conului z 2 = x2 + y 2 .
Solutie.
-1.0
2.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5
1.0
0.5
0.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Ecuatia sferei se poate rescrie (x 0)2 + (y 0)2 + (z 1)2 = 1, ceea


ce ne spune c
a ea are centrul n punctul de coordonate (0, 0, 1) si raza egal
a
cu 1, deci sep
afl
a deasupra planului xOy, asa c
a ne va interesa doar interiorul
conului z = x2 + y 2 . Transcriem ecuatia sferei n coordonate sferice:
2 = x2 + y 2 + z 2 = 2z = 2 cos ,

de unde putem caracteriza interiorul sferei ((x 0)2 + (y 0)2 + (z 1)2 6 1)


prin 2 6 2 cos , adic
a 6 2 cos . Conul, n coordonate sferice, se scrie:
2 cos2 = z 2 = x2 + y 2 = 2 sin2 cos2 + 2 sin2 sin2 = 2 sin2 ,
h i
de unde cos2 = sin2 , adic
a tg2 = 1 si, cum 0,
(deoarece suntem
2

deasupra planului xOy), rezult


a c
a = . Astfel, interiorul conului este
4

1.6. INTEGRALE TRIPLE IN COORDONATE CILINDRICE

17

h i
caracterizat de 0, . Gratie acestor rezultate, putem reveni la volumul
4
corpului nostru, K,si scrie:
Z 2 Z Z 2 cos
4
Vol(K) =
2 sin d d d =
0
0
0
!

Z 2 Z
4
3 =2 cos
sin
d d =
=
3 =0
0
0
Z
Z
8 2 4
=
sin cos3 d d =
3 0
0
Z
Z
2 2 4
4 cos3 (cos )0 d d =
=
3 0
0
=
 
Z
Z
Z
4
2 2
2 2
3
1 2
4
=
cos
d =
d = .

d =
3
3
4
2
0

1.6

=0

Integrale triple n coordonate cilindrice

Sistemul de coordonate cilindrice este un sistem de coordonate cu trei


dimensiuni, n care fiecare punct P din spatiu este determinat de: lungimea
proiectiei (notat
a cu ) a segmentului OP pe planul xOy, unghiul azimut
(notat cu ) format de proiectia lui OP pe planul xOy cu axa pozitiv
a x.
Astfel, coordonatele carteziene ale unui punct P din plan se scriu:
x = cos ,

y = sin ,

z = z.

Domeniile maxime pentru coordonatele sferice sunt:


[0, ),

[0, 2],

z R.

C
and trecem din coordonatele carteziene n coordonatele cilindrice s
a nu
uit
am s
a nmultim cu iacobianul transform
arii, J = !
Un lucru ce merit
a evidentiat este c
a
x2 + y 2 = 2 cos2 + 2 sin2 = 2 .
1. Calculati valoarea integralei

ZZZ

(x2 + y 2 ) dV , unde K este regiunea

m
arginit
a de paraboloidul x2 + y 2 = 4z si de planul z = 4.
Solutie. Planul z = 4 ,,taie paraboloidul dup
a un cerc de raz
a 4. Observ
am c
a regiunea K este un ,,v
arf de paraboloid, pe care l proiect
am pe
planul xOy n:
D = {(x, y) R2 | x2 + y 2 6 16}.

18

CAPITOLUL 1. INTEGRALE MULTIPLE


5
0
-5
8
6
4
2
0
-5
0
5

Trecem la coordonatele cilinidrice:


x = cos ,

y = sin ,

z = z.

4], iar 
ecuatia paraboloidului devine
Atunci 2 = x2 + y 2 6 16, deci [0, 
2
2

2 = 4z, adic
a z =
. Asadar, z
, 4 si [0, 2], iar integrala
4
4
noastr
a devine:
Z 4 Z 2 Z 4
ZZZ
(x2 + y 2 ) dV =
2 dz d d =
2
0

=
=
=
=
=
=

4 Z 2

4
2
4

dz

d d =

z=4 !

z
d d =
2
0
0
z= 4

Z 4 Z 2 
5
3
4
d d =
4
0
0
 =2 !
Z 4 

5
3
4

d =
4
0
=0

Z 4
5
3
4
d =
2
4
0


6 =4 512
4
2
=
.
24
3
Z

4 Z 2

=0

2. Calculati momentul de inertie al unui con circular drept, omogen, n


raport cu axa z. (Conul are raza bazei R, n
altimea H, masa m.)
Solutie. Momentul de inertie al conului K, n raport cu axa z, este dat
de formula
ZZZ
Iz =
(x, y, z) (x2 + y 2 ) dV.
K

1.6. INTEGRALE TRIPLE IN COORDONATE CILINDRICE

19

Deoarece conul este omogen, atunci densitatea (x, y, z) = 0 este aceeasi


n fiecare punct si
ZZZ
(x2 + y 2 ) dV.

Iz = 0

Trecem la coordonate cilindrice:

x = cos ,

y = sin ,

z = z.

Ecuatia general
a a unui con este
x2 + y 2 = a2 z 2 .
S
a vedem cine este a. Deoarece, c
and x = R si y = 0, avem c
a z = H, obtinem
R
2
2
2
si ecuatia conului se scrie:
c
a R = a H , deci a =
H
x2 + y 2 =

R2 2
z .
H2

2
In coordonate sferice, 2 = R z 2 , deci z = H . Asadar,
H2
R


H
[0, R], [0, 2], z
, H .
R

Momentul de inertie devine:


Iz =
=
=
=

z=H !

3 z
d d =
0
2 dz d d = 0
H

0
0
0
0
z= H

R
R


Z 2 Z R 
Z 2 Z R 
H
4
3
4
3
0
H

d d = 0 H
d d =
R
R
0
0
0
0


Z 2  4
Z 2  4

5 =R
R
R4
0 H

d = 0 H

d =
4
5R =0
4
5
0
0

0 HR4 .
10
Z

RZ H

Nu cunoastem densitatea 0 , dar cunoastem masa m si volumul conului,


R2 H
m
3m
V =
. Asa c
a densitatea 0 =
=
si, gratie acesteia, momentul
3
V
R2 H
de inertie este

3m
3mR2
4
Iz =

HR
=
.
10 R2 H
10

20

1.7

CAPITOLUL 1. INTEGRALE MULTIPLE

Miscelaneu
1. Calculati valoarea integralei I =

arctg x arctg x
dx.
x

Solutie. Aparent, problema nu are nicio leg


atur
a cu integralele
multiarctg x arctg x
arctg yx y=
ple, ns
a ideea este s
a privim expresia
ca
, iar

x
x
y=1
arctg yx
1
functia F (y) =
este o primitiv
a a functiei f (y) =
(se arat
a
x
1 + x2 y 2
usor folosind schimbarea de variabil
a u = xy). Deci

Z
arctg x arctg x
arctg yx y=
1
=
=
dy

x
x
1
+
x2 y 2
1
y=1

si integrala noastr
a devine
I =
=
=
=
=


Z Z
1
1
dy dx =
dx dy =
2 2
1 + x2 y 2
0
1 1+x y
1
0Z 
Z
arctg xy x=
arctg xy x=t
dy =
lim
dy =


y
y
1
1 t
x=0
x=0


Z
arctg ty arctg 0
lim

dy =
y
y
1 t
Z


arctg ty

lim
dy = lim arctg ty = , dac
ay>0
t
y
2
1 t
Z
y=

dy = ln y y=1 = ln .
2 1 y
2
2
Z

2. Aflati valoarea lui c, pentru care functia


(
c(x + y), dac
a 0 < x < 5 si x < y < x + 2
f (x, y) =
0,
n rest
este densitatea comun
a de probabilitate a variabilelor aleatoare de tip continuu
X si Y .
Solutie. Una dintre propriet
atile esentiale ale densit
atii comune de probabilitate este
Z Z
f (x, y) dx dy = 1.

21

1.7. MISCELANEU
In cazul nostru, privind domeniul de definitie a lui f (x, y), avem
Z
Z

5 Z x+2

5 Z x+2

c(x + y) dy dx = 1,

5


y 2 x+2
xy +
dx =
2 x

de unde rezult
a c
ac
(x+y) dy dx = 1, adic
ac
0
Z 50 x
1 si obtinem c
ac
(4x + 2) dx = 1. Gratie acestei ultime relatii, deducem
0

 5
1
c
a c 2x + 2x 0 = 1, de unde g
asim valoarea lui c =
. Cu acest c este
60
verificat
a si nenegativitatea densit
atii iar continuitatea sa este evident
a.
2