Sunteți pe pagina 1din 23

ROM-LDM-1

CURTE
SI
/
cdsdtorle
Dragoste,
Curte
.
SI

Căsătorie

Lecţia 1 Ce este dragostea?


Lecţia 2 Cele trei feluri de dragoste.
Lecţia 3 Zece motive pentru care ar trebui să

aştepţi până la căsătorie.


Lecţia 4 Înţelegând instinctul sexuaL

Lecţia 5 Perioada întâlniriloL


Lecţia 6 Cum să spui ,,Nu".
Lecţia 7 Dragostea este mai mult decât un
sentiment frumos.
Lecţia 8 10 capcane şi cum pot fi evitate.
Lecţia 9 Cum să experimentezi dragostea lui
Dumnezeu (partea 1 ).
Lecţia 10 Cum să experimentezi dragostea lui
Dumnezeu ( partea 2 ).
Lecţia 11 Cum pot să-mi dau seama dacă este
dragoste adevărată.

Lecţia 12 O alegere înţeleaptă.


Dragoste, Curte, Căsătorie
Lecţia 1

Ceeste., •
"DRAGOSTEA?
o poveste adevărată spusă
de Eu nu doream ca el să se întâlnească cu altcineva
în afară de mine.
cineva care căuta dragostea. Eu nu cred că la acel punct mi-am neglijat
în
timpul liceului am avut multe întâ1niri vreunul din standardele mele morale, dar am
cu băieţii, şi din cauza aceasta am suferit foarte filcut lucruri ca să-I impresionez şi să încurajez o
mult.Eram o fată foarte vulnerabilă, deoarece tân- relaţie cu el.
jeam după cineva care să mă iubească.
Ne-am întâlnit în continuare şi am avut
Doream pe cineva căruia să-i pese cu câteva discuţii serioase. Am avut deasemenea şi
adevărat de mine. Problema era să găsesc câteva certuri. De multe ori m-a luat peste picior.
persoana potrivită pe care s-o iubesc şi care să se Am încercat să-mi asctmd sentimentele de durere
bucure de dragostea mea. atunci când el filcea aşa . Am încercat să râd de
Când am intrat la colegiu, nu aveam intenţia aceste lucruri, dar eram de fapt rănită. La petreceri
de a mă căsători, sau de a mă îndrăgosti. îmi de multe ori mă părăsea pur şi simplu. Nu-mi
ziceam: ,,0 să mă distrez. ° să am multe
experienţe şi n-o să mă încurc cu cineva sau cu
acorda nici o atenţie deosebită şi mă simţeam
rănită din cauza aceasta.
ceva. Cu alte cuvinte, o să încep pe un teren curat.
Asta înseamnă să ai relaţii bune cu toată lumea, în acel moment mi-am dat seama că era mai
să te simţi bine şi să descoperi ce înseamnă viaţa degrabă o relaţie unilaterală, aşa că am început
de colegiu" . să depWl eforturi mari ca să-I fac să simtă aşa
Am dus-o bine până l-am întâlnit pe Joe. cum simţeam eu. Din acest moli v am avut
Nu cred că mai există vreun lucru aşa cum e probleme.Am depus prea mult efort pentru
dragoste la prima vedere, dar la vremea aceea aceasta. Am început să fac lucruri care ştiam că
eram o adolescentă romantică, şi când l-am văzut le dorea - orice l-m fi. multumit pe el. Aceasta
pentru prima dată , am crezut că este un "super". includea câteva lucruri sexuale grave.Eu mă
El avea o personalitate dinamică şi mult farmec. gândeam: ,Dacă n-o fac el va pleca şi eu nu
Când în sf'arşit mi-a cerut să ne întâlnim n-am vreau să îl pierd."
ştiut ce-i cu mine.
La prima noastră întâlnire am discutat mult
Timpul a trecut şi am sfârşit-o prin a face
şi am încercat să ne impresionăm reciproc. A
dragoste împreună şi făcând lucruri care ştiam
trecut o lună înainte ca el să mă mai SWle şi să că nu erau bune, dar mi-am sacrificat valorile
mă roage să ne întâlnim din I10lL Cred că pe atunci
mele morale pentru a-I păstra pe el. Aceasta este
el ştia că eu vroiam să mă întâlnesc cu el. EI a
cea mai mare greşeală pe care o fată poate să o
mizat pe aceasta şi de atunci lucrurile au început facă. Ea crede că dacă va continua să facă cea ce
să se înrăutăţească.
doreşte un băiat, el va fi. înnebunit după ea, dar
aceasta nu e adevărat.
Eram foarte vulnerabilă pentrucă ştiu că Joe şi-a pierdut respectul faţă de
eu doream pe cineva care să mă mine. Şi eu mi-am pierdut aşa de mult respectul
iubească. faţă de mine, că era îngrozitor. Datorită educaţiei
Noi nu am păşit cu "dreptul" în relaţia noas- mele creştine, îmi ardea sufletul în vinovăţie. Dar
tră, deoarece căutam să ne impresionăm reciproc. n-am fost în stare să-mi revin şi să zic:

1
,,Doamne, iartA-mă ", pentrucă ştiam în adâncul Nu acuz pe nimeni pentru fuga mea, în
inimii mele că voi păcătui din nou. Eram în stare afară de mine , pentrucă ştiam că nu trebuia să
să fac orice pentru a-l păstra. fac asta. în acel moment am luat o decizie fără
La acest punct, dacă pot spune ceva tinerelor, să mă gândesc prea mult Am crezut că dacă nu
aş putea spune utmătoarele: când intri în jocul fac aceasta îl voi pierde. Ceea ce trebuia să decid
întâ1nirilor, găseşte un băiat care este credincios, em că dacă el nu mă poate aştepta , şi să o facă
unul căruia nu îi este ruşine să zică: ,,Eu SlUlt în felul meu., atunci căsătoria nu merită .
creştin şi eu am standardul meu momI" ştiu că Dar emoţiile mele mA stăpâneau şi gândirea
există lUl fel de dorinţă de a te întâlni cu băieţi mea nu era clară de loc. Eram foarte confuzA. Nu
care tu şti că nu sunt creştini, unii care sunt într- vroiam să mai fiu rănită . Dar m-am aruncat în
o anumită măsură sălbatici . Dar stai departe de aceasta fără să ştiu că ea poate fi cea mai mare
astfel de băieţi, pentrucă vei pierde ceva mergând suferinţă din viata mea.
pe drumul acesta. Când le-am spus părinţilor, ei au fost foarte
Joe şi cu mine am avut probleme de-tllungul răniţi şi de-amJăgiţi. Am încetat colegiul, ca să îl
întâlnirilor noastre. Ne-am certat mult. De multe pol întreţine pe elIa colegiu. Am luat orice sll!ibă
ori nu mă lăsa în pace şi am fost rănită de multe puteam. Am rost chelneriţă .
ori . Am încercat să îi explic vina pe care o Am lucrat la un bar de noapte, lUlde a fost
simţeam din pricina faptului că am făcut dragoste îngrozitor. Am fost şi vânzătoare. Am practicat
împrelUlă. Am încercat să opresc aceasta, dar el tot felul de slujbe ca să putem merge înainte.
nici nu a vrut să audă . Căsătoria noastră a fost o nimica. El nu m-a
Am evaluat relaţia noastră, şi ca să o descriu iubit. Eram eu cea care-l iubeam şi încercam să
tără menajamente, mirosea urât! El nu ma tratat îl fac să mă iubească, încercând cu disperare să îi
de loc corect. Dar în mintea mea mA gândeam: fiu pe plac, sacrificându-mi propriile senti-
,,Dacă ne vom căsători, totul va fi diferit. El mă mente.Dar n-tl mers. N-tl putut să meargă. Tu nu
va iubi. Mă va îgriji, şi îi va păsa de mine." poţi face pe cineva să te iubească . E l ori te vor
Aceasta a fost o mare greşeală din partea mea. iubi, ori nu. Trăiam cu teama constantă că el va
Nu schimbi o persoană , nu contează cât încerci pleca să-şi găsească pe altcineva, şi chiar aşa a
şi nu conteazA cât de mult o iubeşti . făcut . N-am vrut să admit aceasta, pentrucă
vroiam succesul căsătoriei noastre.
Poţi lua modul în care evoluează întâlniri1e Cinci luni după că s ătorie am rămas
voastre şi să amplifici de zece, douăzeci de ori, şi însărcinată, şi am avut o fetiţă fermecătoare . Acest
cam aşa va arăta căsătoria voastră. Televizorul, lucru a schimbat lucrurile pentru un timp. El em
cărţile, filmele, cântecele - toate aceste lucruri foarte emoţionat pentru faptul că avem un copilaş .
care influenţează vieţile noastre în aceste zile te Dar o lună după naşterea copi1aşului, lucrurile
fac să gândeşti că poţi scoate o altă smecherie au alunecat înapoi unde erau - el pierzându- ş i
din mânecă să faci totul basma curată. Dar nu tempemmentul, lăsându-mă tot timpul singură
este chiar aşa. Căsătoria este un lucru dur. Chiar cu copilaşul şi ducând tot greul, încercând să cresc
şi atunci când doi oameni se iubesc cu adevămt, copilul şi să susţin familia.
şi arnândoi depun eforturi pentru aceasta, chiar E ram căsătoriţi de trei ani când s -au
şi atunci este greu. întâmplat nişte lucruri care m-tlu făcut să- mi dau
seama că el nu mă iubea, că niciodată nu m-a
Tu nu schimbi o persoană. .. iubit, că nu em un tată bun., şi că nu em un soţ
responsabil.Nu mai puteam continua în felul
nn conteazi cât de mult o iubesti.
acesta, aşa că am divorţat.
Dacă amplificam relaţia noastră de zece ori
sau mAcar de cinci ori, aş fi observat că în viitor
Joe avea să mA părăsească. Aş fi observat că el se Tu nu poţi face pe cineva să te
va culca cu alte fete, aş fi observat că îşi va pierde iubească.
cumpătul, aş fi văzut că mă va bătea, aş fi văzut Uitându-mă înapoi, îmi dau seama unde am
că nu mA va trata ca şi o soţie şi că nu îşi va lua făcut multe greşeli . Prima, şi cea mai mare
responsabilităţile de bărbat în casă. greşeală din partea mea a fost că nu am acceptat
Dar n-am făcut aşa . M-tlm grăbit Am fugit şi nu am întreţinut o relaţie constantă cu
împreună şi ne-am căsătorit Dumnezeu. Dacă aş fi făcut acest lucru., n-aş fi

2
ajuns niciodată în această situaţie. Dragostea lui Mulţi oameni confundă pasiunea cu
Dumnezeu este în dar, şi această dragoste este
dragostea adevărată. Alţii gândesc că
ca nici o altă dragoste pe care ai putea vreodată
să o experimentezi în viaţa ta, pentrucă este dragostea "la prima vedere" este lucrul
deplină . În dragostea pe care ţi-e poate da adevărat. Alţii nu cunosc diferenţa între
Dwnnezeu, nu lipseşte nimic. Să nu crezi poftă şi dragoste, sau Între atracţie
vreodată cii poti trăi f1lră dragoste, pentrucă DU
sexuală şi dragoste.
poţi. Nu poţi conta pe oamenii din jur ca ei să-ţi
dea dragostea, dar poţi conta pe Dumnezeu. El Ce este pasiunea şi cum te poate
este întotdea1Ula lângă tine şi El nu se schimbă afecta ea pe tine? Care este diferenţa
niciodată . între poftă şi dragoste? Ce este atracţia
sexuală? Ce este adevărata dragoste?
o altă greşeală a fost acea că m-am implicat
în relaţii sexuale atunci când nu trebuia nicidecum Vom discuta despre aceste întrebări
s-o fac. Eunu eram căsătorită. Nu eram îndeajtms importante.
de mare şi îndeajuns de IDatură ca să mă pot
confrunta cu consecinţele tmei relaţii sexuale.
Doar pentrucă tu ai toate pă.r1ile necesare Ce este pasiunea?
pentru a avea relaţii sexuale cu cineva, aceasta Pasiunea este starea de a fi atras
nu înseamnă că tu eşti gata să te implici în aceasta. irezistibil de cineva . Dicţionarul o
Nu este doar un act fizic - el implică toate
numeşte: "a fi orbit de dragoste" .Cu alte
sentimentele tale. Tu poţi da peste cap toate
sentimentele tale implicându-te intr-o relaţie cuvinte, eşti atât de preocupat de
sexuală atunci când nu eşti pregătită. Este ceva această atracţie încât nu mai şti ce faci.
ce ar trebui păstrat într-un mod sacru pentru Cel implicat Într-o pasiune romantică
căsătorie.
de obicei nu se poate gândi la altceva
Dacă mergem înapoi la bazele a ceea ce sau la altcineva decât la persoana de
înseamnă o relaţie, vei vedea că prima dată tu ai care el sau ea este îndrăgostit. Pasiunea
prietenia, apoi să fiţi amândoi credincioşi, şi din este o experienţă deosebită - o înălţime
aoesle8 se dezvoltă dragosle8. Şi Dumnezeu ajută
emoţională - însă ea nu durează mult
la menţinerea acestei iubiri. De acolo ajungi la
perioada întâlnirilor, şi fiind serioşi se ajunge mai
târziu la căsătorie. .

- Învăţate prea târziu

Autoarea acestei povestiri adevărate


căuta dragostea. Este doar natural să
vrei pe cineva care să te iubească şi pe
cineva care să iubeşti. Acest lucru este
valabil în mod special cu privire la
tineri.
Dacă eşti în liceu, sau la facultate s-
ar putea chiar acum să fii îndrăgostită
de cineva, sau să te gândeşti că ai putea
fi. Există Însă multe idei greşite cu
privire la dragoste.

3
pentrucă NU este o dragoste fotbalist bun, îl făcea şi mai atrăgător pentru
adevărată. ea.
Unul din semnele pasiunii este faptul Dar într-o zi, lucrul la care visa ea s-a
împlinit. Larry i-a telefonat in vederea unei
că tinzi să idolatrizezi persoana de care
intâlniri.Ea a fost emoţionată.
crezi că eşti îndrăgostit. Tot ceea ce
Când el a sosit şi ea l-a întrebat unde
spune sau face ţi se pare că este perfect urmau să meargă, el a dat un răspuns foarte
pentru tine.Tu nu vezi nici o greşeală. vag. Ei au mers cu maşina până într-un loc
Alte persoane pot vedea o mulţime de singuratic şi au parcat. El i-a spus cât de
semnale periculoase, dar tu nu le poţi mult o "iubea".
vedea, pentrucă eşti orbit de dragoste. Nu după mult timp lucrueile începuseră
Sentimentele tale romantice au preluat să ia o întorsătură periculoasă, dar ea nu I-

controlul şi nu mai foloseşti sensul bun. a oprit. Se gândea ea:"O mică experienţă
Când eşti implicat intr-o pasiune nu-mi va face rău ". Acea ,,mică experienţă"
s-a transformat într-o experienţă
romantică, ai tendinţa să fi dezor-
"permanentă" .
ganizat . Nu mai eşti tu însuţi. Eşti Mai târziu Debbie a spus: " A fost
iresponsabil, şi ai tendinţa să-ţi neglijezi îngrozitor. Eram aşa de speriată . Nu am
datoriile. simţit absolut nici o emoţie. Tot timpul mă
Uneori tinerii visează, lenevesc şi 1lU- gândeam:' Ce s-ar fi intâmplat dacă cineva
şi mai fac datoria. Cineva întreabă:"Ce ar fi trecu t pe acolo cu maşina şi ne vedea? '
se întâmplă cu tine, Caroline? Tu nu În câteva minute mi-am luat bluza pe mine
mai eşti tu însuţi" . Caro line va zâmbi Însumi pentrucă am risipit ceva aşa de
preţios pentru un băiat căruia nu-i pasă de
dulce şi va spune :"Oh, sunt
mine - şi de care nici mie nu-mi pasă".
îndrăgostită" .
" Mă ... uram pe mine însumi pentrucă am
Nu, ea nu este! Ea este prinsă de risipit ceva aşa de preţios pe un băiat căruia
pasiune. Dacă ea era îndrăgostită, şi nu-i pasă de mine .... '
dragostea ei era un lucru real, ea trebuia
să fie Îngrijorată cu privire la datoriile
ei, pregătindu-se şi planificând pentru
viitorul ei.
Cele mai multe pasiuni nu ţin prea
multă vreme. Ceea ce va dura este
fructul amar al infăptuirii de lucruri
greşite în timpul acestei perioade.
Tine minte, când eşti pasionat, tu nu-
ţi mai foloseşti simţurile normale .
Sentimentele tale romantice stăpâ­
nesc.Când aceasta se întâmplă, poţi face
unele lucruri pe care le vei regreta tot
restul vieţii tale.
• ... Mă uram, pentrucă am risipit ceva
Debbie era pasionată după Larry. El era pretios pentru un blUat căru ia nu-i
un băiat chipeş , şi faptul că el era un plisa de mine ..."

4
CE ESTE POFTA? dus la îndeplinire acest plan şi a facut-
Pofta este o dorinţă intensă de o pe Tamar să aibă relaţii sexuale cu el.
satisfacere a apetitului sexual a unei Ce s-a întâmplat mai departe? Lui
persoane. Adeseori pofta merge sub nu i-a mai păsat de ea. De fapt, a urât-
numele de "dragoste", dar pofta şi o ."Dragostea" lui Amnon nu a fost
dragostea sunt două lucruri complet dragoste de loc. A fost doar poftă.
diferite. Pe de altă parte, Biblia ne poves-
Pofta este EGOISTĂ -accentul teşte despre dragostea pe care Iacov a
este pus pe a obţine ceva. Pofta cere o avut-o pentru Rahela. Iacov a trebuit
satisfacţie imediată . Pofta spune:"O să lucreze pentru tatăl Rahelei şapte
vreau pentru propria mea plăcere , ani pentru ca să o capete pe Rahela ca
vreau indiferent de consecinţe, şi o soţia lui. Iacov era gata să lucreze şi să
vreau acum". aştepte pentru Rahela pentrucă
dragostea lui era un lucru real. Biblia
spune că cei şapte ani "1 s-au părut
câteva zile" din pricina dragostei pe
care el o avea pentru ea.

pofta este egoistă

Dragostea este altruistă - accentul


este pus pe a da. Dragostea doreşte tot
ce este mai bun pentru cealaltă
persoană . Dragostea este gata să Dragostea adevărată este .Ul1Iisti
aştepte . Adevărata dragoste va aştepta
timpul şi circumstanţele cele mai
CE ESTE ATRACŢIA
potrivite.
Biblia ne dă exemple atât de poftă SEXUALĂ?
cât şi de dragoste. Amnon, unul din fii Atracţia sexuală este atracţia fizică
lui David, credea că este îndrăgostit la între un băiat şi
o fată . Noi suntem
nebunie de Tamar, sora sa vitregă. A construiţicu un imbold sexual care ne
dorit-o atât de mult că era literalmente face pe noi să fim interesaţi de sexul
bolnav. Unul din prietenii săi răi i-a opus. Nu este nimic rău sau păcătos în
sugerat un plan prin care putea să o aceasta. Dumnezeu ne-a creat în felul
prindă singură pe Tamar. Amnon şi-a

5
acesta. Păcatul vine atunci când destramă. De ce ? Pentrucă nu a fost o
încercăm să satisfacem impulsul nostru dragoste adevărată între ei. Au fost doar
sexual într-un mod greşit. atraşi sexual unul de către celălalt şi au
Să fi atras sexual de cineva NU avut ceva mic în comun în legătură cu
înseamnă că eşti îndrăgostit de acea aceasta. Curând s--au plictisit unul de
persoană . Un băiat vede o fată celălalt .
frumoasă şi exclamă:"Oh!" . O filtă vede Amintiţi-vă, atracţia sexuală DU este
un renumit jucător de fotbal şi inima dragoste. Există un loc vital în căsătorie
se opreşte în loc. Este aceasta dragoste? pentru atracţia sexuală, dar o căsătorie
Nu, este doar atracţie fizică între un nu poate fi clădită numai pe atracţie
băiat şi o fată. sexuală. Există mii de cupluri care nu
Filmele, televizorul, revistele şi cărţile au putut sau nu au vrut să reziste
în mod constant ne bombardează cu implicării sexuale înainte de căsătorie,
această idee: "Găseşte pe cineva pentru dar care acum nu pot să se atingă unul
care să te aprinzi.. . dacă ai o viaţă pe celălalt.
sexuală bună, asta-i tot ce contează.
Regina frumuseţii din complexul CE ESTE DRAGOSTEA
studenţesc se căsătoreşte cu fostul
ADEVĂRATĂ?
căpitan al echipei de fotbal şi fiecare
vede şi zice:"ce cuplu formidabil !". Dar
Dragostea adevărată are multe
după puţină vreme căsătoria lor se
calităţi .Ea conţine şi-elementul magic
al atracţiei fizice, dar este mult mai mult
decât atât. Dragostea Îsi are rădăcinile
în prietenie. În dragostea adevărată, tu
iubeşti întreaga persoană. Te bucuri să
fi cu ea şi să împărtăşeşti o serie de
lucruri cu ea.
Dragostea adevărată este altruistă. Ea
se va sacrifica pentru persoana pe care
o iubeşte. Şi poartă cu ea calitatea vitală
a consacrării. Ea nu renunţă şi nu dă
înapoi atunci când problemele încep să
apară .
Dragostea adevărată va scoate la
iveală tot ce este mai bun în tine. Vrei
ca cel care te iubeşte să fie mândru de
tine. Dacă eşti doar pasionat după
cineva, poţi visa cu ochii deschişi, dar
dacă dragostea ta este reală, te pui pe
treabă, faci planuri şi te pregăteşti
pentru viitor.

6
Dragostea adevărată nu este viaţa. Şi El deasemenea doreşte ca tu
numai un sentiment plăcut care te să fi devotat acelei persoane pentru
copleşeşte deodată. Cere timp pentru toată viaţa. El vrea căminul tău să fie
a creşte si a se dezvolta. Unele din un mic colţ de rai pe pământ .
melodiile de mare popularitate din În luna Mai a anului 1973, în micul
lumea muzicii crează impresia greşită orăşel West Point din Mississippi, o
că a te îndrăgosti de cineva la prima căsătorie frumoasă de douăzeci şi cinci
vedere înseamnă o dragoste reală. de ani s-a sfârşit într-un mod dramatic.
Tu nu "cazi" într-o dragoste Devotata soţie a editorului ziarului lo-
reală - tu creşti în ea. Trebuie să cal ieşea de la serviciul de seară al
cunoşti o persoană înainte ca să poţi bisericii sale. Ea a zâmbit fericită,
iubi acea persoană cu o dragoste reală. vorbind cu prietenii săi, căzând apoi
Este imposibil să cunoşti pe cineva cu moartă pe iarba din curtea bisericii.
adevărat la prima vedere, şi tot aşa de Eforturile disperate de a o readuce la
imposibil este să ai dragoste reală viaţă nu au fost de nici un folos.
pentru cineva la prima vedere. Poţi fi Pentru prietenii ei şi pentru soţ, a
atras de cineva la prima vedere. Poţi fi fost ca şi cum ar fi plecat de la biserică
chiar "buimăcit" de cineva la prima direct în cer.
vedere. Însă nu poţi iubi cu o dragoste Micul orăşel era năucit. Scrisorile
veritabilă o persoană pe care nu o şi telegramele curgeau către soţul rămas
cunoşti cu adevărat . singur, pentrucă ea era iubită şi
admirată de toţi .
DRAGOSTEA Într-o zi, după înmormântare, soţul
VERITABllĂ ei, Hemy Haris, a scric o scrisoare lungă
şi emoţionantă dedicată soţiei sale. Iată
Satan nu doreşte ca tu să cunoşti şi
să experimentezi dragostea adevărată.
ce a scris el despre fermecătoarea lui
soţie :
Tocmai de aceea el strecoară şi
promovează diferite tipuri false de
"A plecat de la biserică direct în cer.
Aşa cum spunea un prieten, a venit
dragoste. El vrea să fi implicat în sex în
afara căsătoriei. El vrea să-ţi încurce în West Point ca să meargă la biserică,
viaţa în aşa fel încât să te gândeşti că
iar acum a părăsit biserica.
ea nu merită să fie trăită. El îşi aminteşteşte de primăvara
Dumnezeu, pe de altă parte, te anului 1946, când ea a absolvit
iubeşte cu o iubire supremă, şi doreşte
Colegiul de stat pentru femei din
tot ce e mai bun pentru tine. El vrea să Missisippi şi a venit la West Point ca
ai o dragoste veritabilă - nu o aventură asistent al pastorului primei biserici
sexuală ieftină. Dacă este voia lui ca să
baptiste. De fapt, ea privea lucrarea sa
te căsătoreşti, El are persoana potrivită din West Point ca ceva temporar. Era
convinsă că l)unrrnezeu o cheamă să
pentru tine. El vrea ca tu să ai pe cineva
devină misionară în străinătate ... Dar
care să te iubească într-un mod altruist
şi care să îţi fie devotat pentru toată
Domnul mi-a dat un mesaj cu totul
diferit. Eram sigur că ea era fata! Şi mai

7
târziu, în seara de 10 Decembrie 1946 loc liniştit şi să las ca lacrimile să curgă.
i-am cerut, puţin cam încurcat să devină Nu e nimic greşit cu·aceasta. Dar Cerul
soţia mea. îmi este mai drag, pentrucă Wanda este
Răspunsul ei nu a fost un acolo şi mă aşteaptă. Şi eu încă am o
"Nu" hotărât . Mai degrabă a fost o parte din ea în cei patru minunaţi copii.
tăcere . Şi tăcerea aceasta a continuat În fiecare an, am adăugat încă un
zile şi săptămâni. Ea mă iubea, şi mi-a trandafir roşu şi lung la cei trimişi ei pe
spus aceasta cu timiditate. Însă ea data de 10 Decembrie. Erau douăzeci­
simţea că Dumnezeu o chema pe un şi-cinci în ultimul buchet. Atunci, în
câmp de misiune. Mi-am folosit toată Marţea aceea, am spus florarului să
puterea mea de convingere pentru a o acopere sicriul cu trandafiri roşii şi să
face să înţeleagă că Henry Harris era pună la ambele capete un vas plin cu
câmpu1 ei de misiune pentru toată viaţa. trandafiri roşii. Vedeţi, ei vor ţine o
A fost nevoie de luni de zile de curtare. vreme ... până vom fi din nou împreună.
Mai mult decât atât.Vedeţi, era o Nu cred că a trecut o zi în cei douăzeci
curtare ciudată , minunată, extra- şi cinci de ani în care să nu-i fi spus că
ordinară, care implica mult mai mult o iubesc. Şi totuşi, nu cred că a înţeles
decât "dulci nimicuri" . În timp ce vreodată căt de mult a însemnat ea
doream mai mult ca orice ca ea să fie pentru mine şi că! de mult am iubit-o .. .
soţia mea, doream ca voia lui Şi pentrucă nu pot să-i spun în fiecare
Dumnezeu să fie îndeplinită prin zi despre dragostea mea, pot totuşi să­
această căsătorie . Şi timp de săptămâni i mulţumesc lui Dumnezeu că a trimis
şi luni de zile, întâlnirile noastre au un adevărat înger pentru a împărţi cu
Însemnat de fapt lungi şedinţe de mine o perioadă din viaţa mea.
rugăciune. Aşa cum am spus înainte ... în slaba
Exact la un an de la cererea în mea încercare de a aduce un omagiu
căsătorie, am devenit soţ şi soţie. Nu unui prieten care e departe ... dar
există nici o îndoială că aceasta a fost niciodată cu un înţeles mai profund ca
voia lui Dumnezeu. Nu a existat o acum... "mulţumesc lui Dumnezeu
căsătorie mai fericită. Multe cupluri pentru amintiri" .
,,moderne" vor găsi că e greu de crezut, Aceasta este dragoste veritabilă.
dar pentru douăzeci şi cinci de ani, cinci Care tânăr n-ar dori o aşa căsătorie ca
luni şi zece zile, nu am avut nici o şi aceasta?
discuţie în contradictoriu între noi. O astfel de căsătorie poate fi a ta dacă
Desigur că a existat unele dezacorduri; tu cauţi voia lui Dumnezeu, şi după ce
dar acum, când privesc înapoi la acceşti ai găsit-o, o vei urma.
minunaţi ani, nu pot să-mi aduc aminte
de nici o neînţelegere cu implicaţii mai
serioase.
Ştiu că săptămânile şi lunile ce vor
urma, vor fi extrem de grele. Vor fi
momente când va trebui să găsesc un

8
Dragoste, Curte, Căsătorie

Lecţia 2

FELURI DE
DRAGOSTE
Bob credea că este îndrăgostit de Linda . Atracţia era mai mult fizică.
trei fete diferite în acelaşi timp! Cele trei "iubiri" ale lui Bob
Elena era o membră a bisericii din care ilustrează faptul că există trei feluri
făcea el parte şi ei se vedeau deseori la diferite de dragoste.
serviciile bisericii. Era ceva deosebit cu
privire la fata aceasta. Era complet predată Trei feluri de dragoste
Domnului şi era altruistă - întotdeauna se
gândea la alţii. Când Bob era cu ea, se
Cei mai mulţi tineri visează să se
gândea şi visa lucruri mari. Se simţea
căsătorească într-o bună zi, şi
îndemnat să plece şi să facă multe lucruri
pentru alţii şi pentru Domnul. bineînţeles, ei vor să aibă o căsătorie
fericită şi plină de succes. însă o astfel
Apoi, mai era şi Susie. Era vecină cu de căsătorie nu se obţine aşa uşor. De
Bob şi crescuseră împreună. El putea fapt una din două căsătorii se srarşeşte
discuta orice cu Susie. Ea era o sportivă în divorţ.
bună şi puteai petrece timp plăcut cu ea Mai Aceasta înseamnă că jumătate din
presus de toate, ea îl putea înţelege cel mai aceşti oameni, care se gândeau că erau
bine pe el. Când avea nevoie de un sfat, sau
"îndrăgostiţi ", au ajuns curând
vroia să discute asupra unui anumit subiect,
deziluzionaţi, plini de amărăciune,
Bob mergea direct la Susie. Deşi avea o
atenţie deosebită faţă de ea, Bob niciodată nefericiţi , şi gata să renunţe la căsătoria
nu a sărutat-o. De fapt, el n-a simţit nevoia lor.
aceasta niciodată . Dragostea lui pentru Este căsătoria un mare joc de
Susie era acea a unui prieten. noroc, în care cei mai mulţi oameni sunt
învinşi, care srarşesc în a se urâ unul
A treia fată În viata lui Bob era Linda. pe altul, în timp ce numai câţiva
Ea era \lll adevărat knockout! Ea nu numai norocoşi reuşesc să albă o relaţie bună?
că avea o faţă frumoasă, dar ea deasemenea
Nu, nu este aşa de loc. Există anumite
avea o figură fermecătoare. Bob se simţea
mândru când o conducea pe Linda la o lucruri specifice într-o căsătoria fericită.
petrecere. Dar când erau la o întâlnire, Bob Într-o căsătorie fericită, există trei
nu se putea gândi prea mult să discute cu feluri de dragoste. Ne va ajuta dacă ne

9
gândim la ele ca şi cum ele sunt trei care-l iubeşte .
părţi ale unei piramide. Baza pirarrridei 2. Ea este o dragoste dăruit oare -
o constituie un tip special de dragoste continuă să iubească, fără să aibă în
pe care noi o vom numi dragostea vedere ceea ce se întâmplă .
" agape". Porţiunea de mijloc a
piramidei este dragostea prietenească, Capitolul 13 din 1 Corinteni este
şi porţiunea superioară este dragostea numit "Capitolul dragostei", pentrucă
fizică sau dragostea sexuală . Să el ne spune cum acţionează dragostea
analizăm. pe rând aceste trei tipuri de "agape". Iată cum se manifestă o astfel
dragoste. Vom începe cu dragostea de dragoste:
"agape". Dragostea este îndelung
răbdătoare.
Dragostea este plină de bunătate.
Dragostea nu se laudă.
Dragostea nu caută folosul său .
Dragostea nu se mânie.
Dragostea nu se gândeşte la rău .
Dragostea nu se bucură de
nelegiuire.
Dragostea se bucură de adevăr.
Dragostea rabdă totul, crede totul
sufere totul, iartă totul.
Trei feluri de dragoste Dragostea nu va pieri niciodată .
J

l.DRAGOSTEA AGAPE . Dragostea agape nu este numai un


sentiment plăcut ; ea este alegerea
Cuvântul "agape" este un cuvânt definită a voinţei . Unul dintre lucrurile
din limba greacă, care este folosit să minunate în legătură cu dragostea
descrie un fel special de dragoste . agape este acesta: când alegi să iubeşti
Motivul pentru care noi folosim acest o persoană în mod altruist, şi acţionezi
cuvânt din limba greacă, este că nu faţă de ea în spiritul dragostei, în timp,
există nici un cuvânt în limba română vei avea faţă de ea sentimentul de
care să exprime acest fel de dragoste. dragoste.

Ce este dragostea "agape"? Dumnezeu ne-a dat un loc minunat


Dragostea Agape este acea dragoste în care să învăţăm dragostea agape.
care dă şi se jertfeşte pentru binele A.celloc este cărrrinul . Dacă trăieşti Într-
suprem al altei persoane. o casă, Dumnezeu vrea ca tu să începi
Dragostea agape are două să arăţi dragostea altruistă celorlalţi
caracteristici importante : membrii ai familiei tale.
1. Ea este complet altruistă - caută Ţine minte, nu trebuie să aştepţi până
ceea ce este cel mai bine pentru cel pe simţi dragoste faţă de ceilalţi din fa-

10
milia ta. Tu poţi alege să îi iubeşti şi să accepţi aşa cum este. Dragostea agape
începi să acţionezi în mod altruist faţă spune:"Te iubesc orice s-ar întâmpla şi
de ei. Aceasta este o pregătire excelentă o voi face totdeauna". Puteţi vedea
pentru căsătorie. acum de ce acest fel de dragoste este
aşa de esenţială într-o căsătorie fericită
Orice fată sau băiat poate acţiona şi plină de succes
în spiritul dragostei faţă de acela cu
care el sau ea plănuieşte să se
căsătorească. Este în interesul lor să
facă aşa. Dar odată cei ei s-au căsătorit,
şi rutina trăirii zilnice se instalează,
natura lor adevărată se va arăta. Dacă
ei sunt egoişti şi centraţi în jurul
persoanei lor în actuala lor familie, ei
vor fi la fel în căsătoria lor. Dragostea agape nu este numai
pentru căsătorie . Ar trebui să
Una din cele mai mari greşeli pe dezvoltăm dragostea agape pentru toţi
care tinerii le fac este că se grăbesc să oamenii. Fiecare persoană este obiectul
se căsătorească, pentrucă nu mai pot dragostei lui Dumnezeu . Fiecare
trăi acasă, în familia lor. Însă până nu persoană este extrem de preţioasă Lui.
înveţi să trăieşti acasă, acceptăndu-i şi Dragostea Lui îi include pe toţi oamenii,
iubindu-i pe ceilalţi membrii ai familiei şi a noastră ar trebui să fie la fel.
tale, nu eşti gata pentru a te căsătorii . Dumnezeu ne-a dat exemplul
Înainte ca să te gândeşti la căsătorie desăvârşit al dragostei agape. El Şi-a
trebuie să şti că ai dragostea agape dat Fiul Său să moară pe cruce pentru
pentru acea persoană specială, şi că el oameni păcătoşi ca tine şi ca
sau ea are acelaşi fel de dragoste pentru mine.Biblia spune: ,,Dar Dumnezeu Îşi
tine. arată dragostea faţă de noi prin faptul
O căsnicie fericită nu este căsătoria că pe cănd eram noi încă păcătoşi ,
dintre două persoane "perfecte", care Hristos a murit pentru noi"(Rom.5 :8).
s-au întâlnit întâmplător, şi au racut
acest act. Nu există pesroane
"perfecte" !
O căsnicie fericită este căsătoria dintre
două persoane imperfecte, care se
iubesc unul pe altul cu o dragoste
altruistă, dăruitoare. Dragostea agape
nu este o dragoste oarbă - ea vede
greşelile celeilalte persoane, dar le
acopere cu dragoste.
Când iubeşti cu adevărat pe cineva,
nu încerci să îl schimbi. ÎI iubeşti şi îl

11
2. DRAGOSTEA PRIETENEASCĂ să avem dragoste sexuală numai pentru
o singură persoană - pentru aceea cu
Aceasta este dragostea caldă şi care suntem căsătoriţi. Piramida
afecţiunea pe care noi o avem pentru ilustrează cum afecţiunile noastre se
prieteni buni - oameni cu care ne place îngustează la o singură persoană, când
să ne bucurrun' şi să fim împreună. Ar este vorba de dragoste sexuală,
trebui să avem astfel de prieteni, atât
de acelaşi sex cu noi, cât şi de sex opus.
Creştinii ar trebui să dezvolte
dragostea altruist agape faţă de toţi
oamenii, dar noi nu putem fi prieteni
apropiaţi cu toţi oamenii. Piramida ne
ilustrează cum obiectele afecţiunii
noastre încep să se îngusteze când
ajungem la dragostea prietenească.

Ar trebui să avem dragoste sexuală pentru


o singură persoană: cea cu care ne căsătorim

La început, Dumnezeu a creat un


bărbat şi o femeie .Ei erau devotaţi unul
altuia pentru toată viaţa. Acesta este
modul în care a conceput Dumnezeu
căsătoria şi dragostea sexuală - un
bărbat şi o femeia, devotaţi unul altuia
Ar trebui să avem o dragoste prietenească pentru toată viaţa,
pentru prietenii noştri. Dumnezeu a dat sexul atât ca şi
Ca să ai o căsnicie fericită, tu ai mijloc de procreere cât şi ca o sursă de
nevoie de dragoste prietenească pentru plăcere. Prin relaţia sexuală, soţul şi
partenerul tău, astfel încât să vă soţia, îşi exprimă în cel mai înalt grad,
bucuraţi să fiţi împreună, discutând şi dragostea lor unul faţă de celălalt .
împărtăşind lucruri unul cu celălalt. O Acesta este unul din cele mai mari
căsătorie lipsită de o afecţiune caldă binecuvântări şi privilegii ale căsătoriei.
între soţ şi soţie va fi nesatisf'acătoare, Ca să protejeze această bine-
chiar dacă există multă pasiune între cei cuvântare a dragostei sexuale din cadrul
doi. căsătoriei, Dumnezeu a dat această po-
runcă: "Să nu comiţi aduhef',
3. DRAGOSTEA FIZICĂ SAU Această poruncă interzice orice
DRAGOSTEA SEXUALĂ impuritate sexuală. Adulterul este o
Aceasta este o dragoste specială, cea relaţie sexuală dintre o persoană
mai intimă Între soţ şi soţie. Noi trebuie căsătorită şi a1tineva decât partenerul

12
ei sau al lui de căsătorie. Curvia este o
relaţie sexuală dintre un bărbat
necăsătorit şi o femeie necăsătorită.
Atât curvia cât şi adulterul sunt
interzise de Dwnnezeu, împreună cu
celelalte păcate sexuale.
Noi trebuie să înţelegem că
Dumnezeu nu este Împotriva sexului ;
El este împotriva folosirii greşite a
sexului. La urma urmei, sexul a fost idea
lui Dumnezeu în primul rând. În cadrul
căsătoriei, este una din cele mai
minunate binecuvântări de care noi ne
putem bucura. lată ce a intenţionat cele trei picioare !
Dumnezeu să fie sexul.
Oricât de minunată ar fi dragostea rând, pentru o căsătorie fericită şi
sexuală , ea nu poate constitui reuşită, trebuie să ai dragostea agape -
fundamentul unei căsătorii reuşite . dragostea altruistă care doreşte binele
Multe perechi mcearcă să-şi clădească suprem pentru cealaltă persoană. Apoi
căsnicia lor pe temelia dragostei fizice tu ai nevoie de dragostea prietenească
sau a dragostei sexuale. Căsnicia poate - dragostea care face capabili un soţ şi
să dureze pentru o vreme, dar când o soţie să se bucure unul lângă altul.
furtunile vieţii vin, căsnicia lor se va La urmă, într-o căsătorie fericită există
destrăma. Ei descoperă prea târziu că satisfăcătoarea dragoste sexuală.
nu poţi clădi o căsnicie fericită şi reuşită Din nefericire, cei mai mulţi tineri
cu dragostea sexuală ca şi temelie. pun accentul pe dragostea fizică sau
dragostea sexuală. Ei se grăbesc să intre
AVEM NEVOIE DE TOATE CELE într-o intimitate fizică fără să afle dacă
TREI FELURI DE DRAGOSTE ei au dragostea agape şi dragostea
prietenească unul pentru celălalt . S-ar
Am discutat cele trei feluri de părea să pară mult mai captivant, dar
dragoste - agape, prietenie şi dragoste este ca şi cum ai încerca să construieşti
sexuală . De care din aceste trei crezi
o piramidă cu vârful în jos! Aşa ceva
tu că este cea mai mare nevoie într-o nu se poate.
căsătorie fericită? Răspunsul este :
O fată, a cărei căsătorie a durat
toate trei! Este ca şi un scaun cu trei numai cinci luni , explica situaţia
picioare: ai nevoie de toate trei ca să prietenelor ei spunând despre soţul ei :
nu cadă! "Nu era capabil de o dragoste reală" .Ea
nu vorbea despre dragostea sexuală .
Cu toate acestea este foarte impor· Aceasta era marea atracţie care era pe
tant ca aceste trei tipuri de dragoste să primul loc. Şi a mai fost ceva dragoste
apară în ordinea corectă. În primul prietenească pentrucă ei se bucurau să

13
Dragoste
prietenească

DRAGOSTE AGOPE
Avem nevoie de toate cele trei tipuri de dragoste
meargă împreună la jocuri şi să asculte rezolve problemele.
anumite genuri de muzică. Dacă pui preţ pe fericirea ta
viitoare, fereşte-te de implicaţii fizice
Ce lipsea acolo? Dragostea agape înainte de căsătorie . Şi nu te căsători
- felul de dragoste care este altruistă şi până când nu eşti sigur că tu şi viitorul
care caută binele suprem pentru cealaltă tău tovarăş aveţi o dragoste agape reală
persoană. Acest fel de dragoste pro- şi o dragoste prietenească reală unul
duce devotament şi dă posibilitate pentru celălalt.
oamenilor să stea împreună şi să-şi

osingw-ă persoană
Soţul-

Temelia puternică pentru "temelia noastră" este dragostea lui Dumnezeu.

14
DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ESTE greşit.
TEMELIA Biblia spune: ,,Păzeşte-ţi inima mai
mult ca orice". Aceasta înseamnă: Mai
Am considerat cele trei feluri de presus de orice, păzeşte-ţi sentimentele.
dragoste ca şi trei părţi componente ale Tu nu trebuie să fii "orbit de dragoste" .
unei piramide. Dar o piramidă nu poate Nu trebuie să fii purtat aşa mult de
fi construită pe nisipuri mişcătoare. Ea pasiune aşa încât să faci lucruri
are nevoie de o temelie puternică. nebuneşti .
Dragostea reală nu este oarbă -
Temelia puternică pentru piramida tu trebuie să-ţi foloseşti bunul simţ
noastră este dragostea lui Dumnezeu. pentru a decide dacă vrei sau nu să fii
Prin noi înşine nu putem iubi pe ceilalţi implicat cu cineva. Tu nu trebuie să te
oameni aşa cum ar trebui. Dar unul din ,,îndrăgosteşti" de cineva. Tu poţi alege
lucrurile minunate car;e se întâmplă ca să DU iubeşti pe cineva care nu este
atunci când îl luăm pe Isus Hristos ca
Mântuitorul nostru este că Dumnezeu
aşează Duhu] Său în noi. Prin Duhul
Sfănt, dragostea lui Dumnezeu este
turnată în inimile noastre. Biblia spune:

" ... dragostea lui Dumnezeu a fost


turnată În inimile noastre prin Duhul
STant care ne-a fost dat" Rom. 5:5

Dragostea lui Dumnezeu în noi face


ca totu] să meargă bine! Ea ne face
capabili să iubim pe alţi oameni aşa cum
ar trebui . Ne face capabili să ne iubim
prietenii aşa cum ar trebui. Şi ne face
capabili să ne iubim partenerul de potrivit sau potrivită pentru tine.
căsătorie aşa cum Dumnezeu a
Nu te grăbi . Timpul este cel mai bun
intenţionat în aşa fel încât casa noastră
prieten al tău în determinarea existenţei
să fie un mic colţ de rai pe pământ . unei dragoste agape reale între tine şi
cealaltă persoană, sau dacă este o
NOI AVEM NEVOIE DE
DRAGOSTE
°
pasiune sau atracţie fizică.
Următoarea scrisoare de la ,,Peggy"
ne spune despre căutarea după dragoste
Fiecare persoană are nevoie
a unei fete, greşelile pe care le-a făcut
disperată ca să fie iubită de cineva care
ea, şi cum ea a găsit în cele din urmă
este important pentru ea . Pentrucă
dragostea pe care o căuta cu atâta
această nevoie este aşa de mare la tineri,
disperare. Peggy a spus :"Aş fi vrut să
ei deseori caută dragostea într-un mod
primesc o scrisoare ca aceasta acum

15
nouă ani în urmă, dar nu am primit. Aşteptarea poate părea foarte grea pentru
tine. Gândeşti aşa pentrucă eşti tânără ţi porţi
Acum scriu această scrisoare a expe-
rientei mele adolescentelor care doresc încă nerăbdarea copilului care ai fost. Învaţă

dragostea adevărată a unui băiat. răbdarea ; este inceputulautodisciplinării, o lecţie


care trebuie învăţată mai devreme sau mai târziu.
Cu cât o înveţi mai repede, cu atât mai mare va
Dragă adolescentă, fi bucuria ta, cu atât mai mică va fi tristeţea ta.
Eu ştiu. Eu trebuie să o învăţ acum, şi mi-aş fi
Pretutindeni In jurul meu văd oameni dorit să o învăţ atunci.
îndrăgostindu -se, oameni care umblI! m dragoste,
Există un singur om acum între mine şi
crescând m dragostea pe care ei au descoperit-o dezintegrare acel om este Isus Hristos, care mA
- şi aceasta îmi accentueaz1l singurătatea mea. iubeşte aşa cum sunt: speriată, amăgită şi deseori
Pentrucă iată, am născut doi copii, din care unul
frântă, deloc simpatică, cu ochi care dezvăluie
am pierdut , şi sunt pe cale sI! am mcâ unul. Totuşi secretul singurătăţii mele. Dar nUlll3Î în ochii Lui,
tot cea ce mi-am dorit eu vreodată a fost eu sunl ÎDeI! o fută tânără şi proaspătă, cu ochi
dragostea. Singurul lucru după care am tânjit care sorb sclipirile stelelor şi un zâmbet care nu
vreodată a fost un cămin şi braţe puternice care
arată nici o durere.
să mă ţină aşa mcâ\ să pot dormi liniştită în Dragostea Lui nu pleacă. Ea se trezeşte
timpul nopţii . Doream pe cineva care să fie cu împreună cu mine în fiecare dimineaţă, şi mă
mine atunci când se ivesc zorile dimineţii. aj ută să trag perdeleI, şi să intru într-o nouă
Când eram de cincisprezece ani, n-aş fi putut zi.Dragostea Lui mă ajută să suport durerea de
crede câ următorii nouă ani îmi vor aduce atâta a nu-mi mai vedea niciodată copilul pe această
disperare, golociune şi tristeţe. ACI!ID, la parte a cerului. El mă susţine să port acest copil
douăzecişlpatru de ani, slmt încâ smgură. In timp
care n-ar fi fost niciodată - rezultatul păcatului
ce voi aştepta ti ca dragostea si! vină la voi, eu de a mă fi vândut pe mine însumi.
mi-am distrus nădejdea aşteptării pentrucă nu Cred că am inviJat În sfâ rşit el! nu pot să
am vrut niciodată 'să aştept. Am fost aşa de mă vând şi în acelaşi timp să câştig . Chiar llcum
f1ămândâ după dragoste încât am încercat să o
există numai Unul el!ruia mă pot darui cu totul
gust prea devreme, prea repede - şi acwn a mai fără a-mI vedea darul transformat într-un
rămas doar puţin .
sacrificiu fără rost. Acum existI! într-adevăr
Teama pe care o simţi atunci când iubeşti pe numai Unul care ştie cine sunt. Există numai
cineva şi spui ,,Nu" acelei persoane, şi durerea Unul care mă vede frumoasă , şi eu slmt al Lui.
care ar putea sA vini! dacă el te părAseşte pentru Învaţă dragostea de la El. N-o învăţa pe
acel ,.Nu" spus Îti pare devastator şi îngrozitor străzi, sau pe bancheta din spate al maşinilor.
- dar o mai mare durere vine atunci când tu îi Ce ţi se va da acolo în munele dragostei este
spui "Da" şi el se satură de tine spunând că :.,IlU otravă - pervertirea unui lucru foarte sacru.
eşti genul de fată cu care el vrea să se
învaţă despre adevărata dragoste de la
că s ătorească". Puteţi să nu mă credeţl , dar este
EI, care este Dragoste. EI ţi-a spus despre ea cu
adevărat.
mult timp în urmă , şi dacă poti prinde acest
Un bărbat care te iubeşte cu adevărat, nu îţi adevăr simplu (noi învăţăm copiii acest adevăr)
va cere prima dată trupul. EI îl va cere dacă te vei înţelege el! EI este temelia a tot cea ce tânjeşti
vei câsători cu el. Vă va cere să fiţi aceea de care tu . Dumnezeu este dragoste: cunoaşte aceasta şi
el să aibă grijă şi ale cărei nevoi să le întâmpine lasă ca el să se dezvolte în frurnuseţea adevăra tei
astfel încât să-i puteţi incredinta cu toată ferninităţi .
încrederea secretele sufletului vostru. El va vedea
frumuseţea sacră a darului vostru şl-l va trata cu
gingl!şia UllW om care vede perla pe care o câuta Cu dragoste, Peggy
de atâta timp.
Preţuieşte-te pe tine Însuţi, pentrucă eşti
foarte preţioasă . Nu te vinde. Orice preţ care ti
se oteră mai mic decât o dragoste care să fie gata
să se dăruiască şi gata să aştepte-- acel preţ este
prea ieftin.

16
PAGINA ÎNTREBĂRILOR
INSTRUCTIUNI:
,

1. Întoarceţi la pagina întrebărilor după ce aţi tenninat fiecare lecţie .


Completaţi răspunsurile pentru acea lecţie înainte de a trece la
următoarea .

2. După ce aţi studiat amândouă lecţiile şi aţi completat ambele pagini cu


întrebări, detaşaţi
cu grijă ambele pagini de la mijlocul broşurii .
NU le detaşaţi separat. Scrieţi numele şi adresa de expediere .

Nu uitaţi să vă completaţi numele dumneavoastră şi adresa de expediere.

trimiteţi numai FOILE CU RĂSPUNSURI.

Numele LOC
----------------------- PEN1RU
Adresa------------------------
TIMBRU
Loc. ________Cod_ __

Dragoste,Curte, Căsătorie
Lecţiile 1 şi 2
SEMINARUL TEOLOGIC "VESTEA BUNA"
CP.22 - OP.I
325700 - OTELU-ROSU
Jud. Cams-Sevel"in
ROMANIA

email soleul"o@gmail.com
www.soUl·celight.ol"g
Dragoste, Curte, Căsătorie
Lecţia 1

CE ESTE DRAGOSTEA?

Următoarele întrebări marcate cu Adevărat şi Fals sunt bazate pe articolul


"Învăţate prea târziu" Încercuiţi A sau F.

1. A F Atitudinea" Nu vreau să-I pierd" poate conduce la necazuri


foarte mari.
2. A F Este o greşeală tragică pentru o fată să-şi sacrifice stan-
dardele ei morale pentru a păstra un prieten.
3. A F Este corect pentru un creştin să se întâlnească cu necreştini.

4. A F A încerca să ai relaţii sexuale înainte de căsătorie este o idee


bună.

5. A F Ar trebui mai întâi cultivată o prietenie creştină;apoi

dragostea adevărată poate creşte în această prietenie.


6. Descrie pe scurt o persoană care este pasionată. _ _ _ _ _ _ __

7. Daţi două caracteristici ale poftei :____________ Şi

_ _ _ _ _ _ _ . Completaţi urmAtoarele spaţii libere:


8. A fi atras sexual către cineva că tu eşti

_ _ _ _ _ _ _ de acea persoană.
9. Dragostea adevărată îşi are rădăcinile în _ _ _ _ __
10. Tu nu "cazi" într-o dragoste adevărată - tu _ _ _ __

Vă rugăm să vă scrieţi numele şi adresa DUMNEAVOASTRĂ aici:


Numele_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Vârsta
Adresa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Oraşul _ _Judeţul _ _ _ _ Codul

Nu detaşaţi aceste pagini până nu sunt completate toate lecţiile


Dragoste, Curte, Căsătorie

Lecţia 2

TREI FELURI DE DRAGOSTE

Completaţi piramida cu cele trei feluri de dragoste şi daţi o scurtă definiţie


a fiecăruia.

3~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. ____________________________________

1. _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __

Marcaţi următoarele afinnaţii Adevărat sau Fals. Încercuiţi A sau F


4. A F Dragostea agape este doar un sentiment minunat.
5. A F Pentru a avea o căsătorie fericită, ai nevoie de dragostea
prietenească pentru partenerul tău .

6. A F Dumnezeu nu este împotriva sexului; El este împotriva


folosirii greşite a sexului.
7. A F Dragostea sexuală este temelia unei căsătorii reuşite.

Completaţi următoarele spaţii libere:


8. Dragostea agape are două caracteristici importante:
(1) Ea este complet ________
(2) Ea este dragostea _ _ _ _ _ __
9. N oi ar trebui să avem dragoste sexuală pentru _

--------acea cu care noi suntem -------------


10. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru căsătorie şi dragoste
sexuală : un Şi o devotaţi unul
altuia pentru _________________
Care este cel mai important lucru pe care la-i învăţat în această lecţie?

Dacă ştiţi pe cineva care ar dori să primeascăaceste

lecţii scrieţi numele lor în spaţiul de mai jos. Dacă aveţi

şi alte nume scrieţi aceleaşi informaţii pe o foaie separată


de hârtie.

Numele_________________________________________________
Adre~ _________________________________________________

Oraşul_________________ Vârsta _____(pentru a şti ce lecţii să trimitem).


Judeţul Codul._____
Trimis de către
-----------------------------
Adresa-----------------------------------------------------

Doresti mai multe informatii


despl·e cursudle biblice prin corespondenta?
Pe Internet - YouTube, cauta user "soleuro",
si vei gasi o lista cu filme de pl·ezental·e ale
cursurilor
SOUl·ce of Light - EUl·ope.
1 PENTRU INSTRUCTOR: treceţi adresa dumneavoastră pe această pagină
şi din nou pe pagina cu întrebări .
========================== loc
pentru
timbru

CURTE
fi CĂSĂ TORIE

SEMINARUL TEOLOGIC "VESTEA BUNA"


CP.22 - OP.l
325700 - OTELU-ROSU
Jud. Ca.·as-Severin
ROMANIA

email soleuro@gmail.com
www.sourceIight.OI·g

LDM-I - BKI
Lecţiile 1 şi 2

RO-LDM-1 L1&2

S-ar putea să vă placă și