Sunteți pe pagina 1din 2

Pact de preferin

ncheiat astzi 08.09.2015

ntre:
Chiru Florin, domiciliat n Iasi, str. Pacurari, nr. 1, bloc B1,scara B1, etaj 1,
apartament 6, jude Iasi, nscut la data de 9.09.1990, fiul lui Alexandru si al Maria,
posesorul cartii de identitate seria IS45678, eliberata de SCLEP Iasi, in calitate de
promitent si Morosanu Vlad, domiciat in Iasi, strada Pinului, nr.8, bloc A2, etaj,2, ap.9,
judet Iasi, nascut la 23.12,1989, fiul lui George si al Claudia, posesorul cartii de
identitate seria IS56789, eliberata de SCLEP Iasi, in calitate de beneficiar al pactului.
ART.1 Obiectul contractului
(1) Prin prezentul pact de preferina, promitentul se obliga fata de beneficiar ca, in
cazulin care ia hotrrea de vnzare a terenului situat n Iasi, jud. Iasi n
suprafa de 500 mp nscris n Cartea Funciar cu nr. 234, cu nr.topografic 567
sa acorde beneficiarului un drept de preferina, in condiii egale si la un pre egal.
(2) Promitentul a dobndit suprafaa de teren ce face obiectul contractului, in baza
titlului de proprietate anexat.
Art. 2 Durata pactului de preferina
(1) Durata pactului de preferina este de 6 luni.
(2) In cazul in care promitentul ia hotrrea de vnzare a terenului,
va notifica oferta de vnzare beneficiarului precum si data la care se va
incheia contractul de vnzare cumprare.
(3) In cazul in care beneficiarul dorete sa incheie contracul de vnzare cumprare, va
negocia impreuna cu promitentul preul bunului si condiiile de vnzare ale acestuia.
Art. 3 Preul imobilului
Preul de vnzare al imobilului stabilit de beneficiar prin prezentul pact de
preferina
este de 40.000 EUR.
Art. 4 Data si locul plaii
Suma reprezentnd preul imobilului , se va achita la data la care promitentul
se decide sa vanda, la domiciliul acestuia.
Art. 5 Transmiterea drepturilor
(1) Transmiterea drepturilor dobndite de beneficiarul promisiunii este
posibila prin acte inter vivos.
(2) Cesiunea drepturilor dobndite de ctre beneficiar se va face doar cu
acordul scris al promitentului.
Art. 6 Coninutul pactului de preferina

(1)In situaia in care un ter dorete sa incheie un contract de vnzare cumprare


abunului, promitentul are obligaia sa notifice beneficiarului condiiile si preul
oferit de ter pentru ca beneficiarul sa poat cumpra la pre egal si in
condiii egale.
(2) In cazul refuzului beneficiarului de a cumpra, promitentul este liber sa vanda
terului dar la un pre mai mare dect cel oferit de benficiar.
(3) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a ataca in instana contractul de
vnzare cumprare dintre promitent si ter doar daca acesta a fost incheiat prin frauda
sau incomplicitate cu terul cu scopul fraudrii drepturilor beneficiarului.
Art. 7 ncetarea pactului de preferina
(1) Prezentul pact de preferina isi inceteaza efectele la expirarea termenului de 6 luni,
stabilit de comun acord de ctre parti.
(2) Prezentul pact de preferina poate inceta inainte de termen prin acordul prtilor.
Art. 8 Riscul pactului de preferina
(1) Riscul pieirii bunului ramane in sarcina promitentului-vanzator pana la
data autentifcarii contractului de vanzare-cumparare.
(2) In cazul in care promitentul refuza sa isi execute obligaia asumata, acesta
datoreaz beneficiarului pactului de preferina, daune interese in suma de
10000 euro, reprezentnd 25% din preul contractului.
Art. 9 Fora majora
Fora majora exonereaz prile de rspundere in cazul executrii necorespunzatoare
sau cu intarziere a obligaiilor asumate prin prezentul pact de preferina.
Art. 10 Soluionarea litigiilor.
Orice litigiu decurgnd din sau in legtura cu acest pact de preferina, inclusiv
referitorla validitatea, intrepretarea, executarea ori desfiinarea acestuia, se
va soluiona dectre instanele judectoreti competente.
Prezentul pact de preferina s-a incheiat azi, 08/09/2015, in 2 exemplare.

PROMITENT,
BENEFICIAR AL PACTULUI,