Sunteți pe pagina 1din 47

NORMATIV PENTRU PROIECT AREA

SISTEMELOR DE ILUMINAT RUTIER I


PIETONAL

INDICATIV NP-062-02

151

NORMATIVPENTRU PROIECTAREA
SISTEMELOR DE ILUMINAT RUTIER SI
PIETONAL

lndicativ NP-062-02

2. TERMINOLOGIE
2.1. Acuitatea vizuala
calitativ, capacitatea de a percepe dist
inct detalii fine care au
o foarte mica separatie unghiulara;

1. OBJECT, DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prezentul normativ are ca obiect proiectarea sistemelor de
iluminat destinate cailor de circulatie rutiera i zonelor particulare ale
acestora, sistemelor destinate tunelurilor i pasajelor rutiere,' precum
i proiectarea sistemelor de iluminat destinate cailor de citculatie
pietonala 1
Prevederile acesfui riormativ fac referire la'cerinteldehnologice
si estetice ale sistemelor de iluminat ce fac obiectu_l acestui normativ.
1.2. Prevederile normativului se aplica sistemelor de iluminat
care se proiecteaza i sistemelor de iluminat care se reabiliteaza.
1.3. Prin proiectarea sistemelor de iluminat se va asigura
realizarea urmatoarelor cerinte de calitate2 :
A. Rezistenta i stabilitate .
B., Siguranta in exploatare
C. Siguranta la foe
D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea'i protectia mediului
E. Izolatia termica, hidtofuga i economia de energie.
F. Protectia impotriva zgomotului.

cantitativ, o modalitate de masura a


capacitatii de distingere
spatiala (a unui obiect) prin inversul
valorii unghiulare, in
minute de arc, a doua obiecte (puncte
sau linii apropiate sau
a altor stimuli considerati) pe care un
observator po.ate sa le
perceapa corect ca fiind separate.
2.2. Amplasarea corpurilor\/aparate
lor de iluminat reprezinta
modul de aezare in plan a corpurilor/apa
ratelor de ilutninat.

2.3. Axa. de referinta a corpului/ap


dreapta dupa care se intersecteaza cele aratului de: iluminat este
doua planuri principale ale
unui corp/aparat de iluminat i in
functie de care se specifica
orientarea corpului/aparatului de iluminat
.
, 2.4. Axa verticala a corpului/apat
atului .de iluminat este axa
verticala care . trece prin centrul foto
metric al corpului/aparatului de
1luminat.
2.5. Bratu! de sustinere este consola pe
care se monteaza corpul
de iluminat.
"'
'
2,6, Centrul luminos (fotometric) este
punctul luat ca origine
pentru masurile fotometrice i calcul.
0

Prezentul normativ nu se refera la proiectarea sistemelor de iluminat


arhitectural i ornamental, a sistemelor de iluminat destinat terenurilor
sportive i stadioanelor, zonelor exterioare de lucru, parcarilor exterioare.
2
Prevazute de Legea calitatii lucrarilor de constructii, L l 0/1995.
154

2.7. Clasa sistemului de iluminat


precizea caracteristicile
luminotehnice necesare realizarii
confortului fuminos pentru o
anumita categorie de drumuri.

155